Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Μαζικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι με δικαστική απόφαση σε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων παρουσία δικαστικού επιμελητή για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας λογισμικού, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε γραφεία μηχανικών και τεχνικές εταιρείες, στην πόλη της Λαμίας, με σκοπό τη διαπίστωση χρήσης λογισμικού χωρίς νόμιμη άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών που ελέγχθηκαν, δε διέθεταν παράνομο λογισμικό. Το αποτέλεσμα αυτό όμως, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι μηχανικοί, δε συνάδει με το περιεχόμενο του δικογράφου, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Οι θιγόμενοι μηχανικοί και ειδικά εκείνοι στους οποίους δε βρέθηκε παράνομο λογισμικό, αδυνατούν να καταλάβουν πως στοιχειοθετήθηκε η δικαστική απόφαση. Όπως σημειώνουν αναφορικά με το περιεχόμενο των δικογράφων, πέρα από τις ασάφειες του τύπου “είναι ευχερώς αντιληπτό ότι κατά την κοινή λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας”, τη βεβαιότητα ότι “για την εκτέλεση των εργασιών αυτών μέσω των Η/Υ απαιτείται η εγκατάσταση και η λειτουργία των συγκεκριμένων λογισμικών των εταιρειών μας” ενώ προφανώς υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα στην αγορά, το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι “έχουν εγκατεστημένα προγράμματα Η/Υ των εταιρειών μας” κλπ., στην πράξη και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί, πως όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν και πως στην ουσία πρόκειται για δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος όμως ως τέτοιος δε θα μπορούσε ποτέ να αρκεί για την έκδοση δικαστικής απόφασης. Το ανωτέρω θέμα δεν είναι καινούργιο. Πριν από λίγους μήνες είχε συμβεί το ίδιο και σε γραφεία μηχανικών στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, ο τέως Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλης Αϊβαλής, είχε στείλει σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με το παρακάτω περιεχόμενο: Καταγγέλλουμε τον τρόπο διερεύνησης / ελέγχου μη αδειοδοτημένου λογισμικού σε γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από πολυεθνικό κολοσσό Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη της Δ.Ε., Τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Πάτρας πραγματοποιείται έλεγχος χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού από πολυεθνική εταιρεία. Ο έλεγχος αυτός σχεδόν στο σύνολο του πραγματοποιείται σε γραφεία μηχανικών και τεχνικών εταιρειών. Η μεθοδολογία ελέγχου η οποία έχει επιλεγεί από την πολυεθνική εταιρεία και εφαρμόζεται, είναι ο επιτόπου έλεγχος και διερεύνηση χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού από κατάλληλης εξειδίκευσης στέλεχος συνοδεία δικαστικού επιμελητή κατόπιν αντίστοιχης παραγγελίας των αρμόδιων αρχών της ελληνικής δικαιοσύνης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε, μεθοδεύτηκε από την συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία και πραγματοποιείται ο έλεγχος χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού σε επιστήμονες συναδέλφους μηχανικούς και η αντιμετώπισή τους ως κοινοί εγκληματίες, είναι απόλυτα κατακριτέος και κρίνεται από εμάς ως απόλυτα απαράδεκτος. Τακτικές τέτοιου είδους δεν είναι δυνατόν να επιτρέπονται από την ελληνική πολιτεία πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν πολλοί και μάλιστα καταλυτικά πιο εύκολοι τρόποι επίλυσης ενός τέτοιου προβλήματος. Φανταστείτε τί θα γινόταν αν την τακτική της εταιρείας αυτής την υιοθετούσαν και άλλες μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού π.χ. Microsoft για τα προγράμματά της π.χ. Windows, Office κλπ, και προέβαιναν σε αντίστοιχους ελέγχους στο σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιο τομέα… Τί θα συνέβαινε στην χώρα!!! Καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει επίλυση. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε μη αδειοδοτημένη χρήση λογισμικού, αντίθετα την καταδικάζουμε όπου αυτή συμβαίνει ͘ προασπίζοντας την υγιή επαγγελματική δραστηριότητα των χιλιάδων επαγγελματιών μηχανικών στην χώρα μας που διαθέτουν αδειοδοτημένα λογισμικά. Όμως η αντιμετώπιση των μικρών ατομικών γραφείων επιστημόνων μηχανικών από πολυεθνικούς κολοσσούς με αυτόν τον τρόπο είναι απαράδεκτη. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όταν αυτό συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό δεν αρμενίζουμε μόνο στραβά αλλά μάλλον στραβός είναι και ό γιαλός και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ολιστική επίλυση του προβλήματος. Όταν μάλιστα τα κόστη για την απόκτηση αλλά και αδειοδοτημένη ετήσια χρήση αυτών των λογισμικών είναι πλέον δυσβάσταχτα για κάθε μικρό τεχνικό γραφείο και απαγορευτικά για κάθε νέο μηχανικό. Έτσι προκειμένου να υπάρξει αρχικά εξομάλυνση της κατάστασης αλλά και εν συνεχεία να υπάρξει σημαντική επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως: Για όσες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί οι ανωτέρω παραβάσεις και καταλήξουν να εκδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη, πέραν του όποιου δικαιώματος του καθ’ ου, προσπάθεια από την νομική υπηρεσία του ΤΕΕ για την από κοινού εκδίκαση των επιμέρους περιπτώσεων και νομική υποστήριξη του συνόλου των εναγόμενων από την νομική υπηρεσία του ΤΕΕ. Ανάληψη πρωτοβουλίας από το ΤΕΕ, κατόπιν έγκρισης των ανωτέρω συναδέλφων, για υποστήριξή τους σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χρηματικής επίλυσης της διαφοράς πριν αυτή καταλήξει στο ακροατήριο. Άμεση στήριξη του συνόλου των ΚΑΔ των μηχανικών και τεχνικών εταιρειών με παροχή άμεσων κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό των γραφείων τους σε εξοπλισμό και σε λογισμικά με αντίστοιχη δράση μέσω ΕΣΠΑ τόσο κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και περιφερειακά από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Πρόσκληση από το ΤΕΕ προς όλες τις εταιρείες λογισμικού αντικειμένου ενδιαφέροντος μηχανικού προκειμένου να δώσουν τις προσφορές τους για το σύνολο των μελών του προσφέροντας τα προϊόντα τους σε ελκυστικές τιμές και εν συνεχεία αυτό να γίνει πρόταση από το ΤΕΕ προς τα μέλη του. Παρέμβαση από το ΤΕΕ προς την πολιτεία προκειμένου να περιοριστεί για τέτοιου είδους ζητήματα αυτός ο τρόπος ελέγχου. Την σημερινή εποχή υπάρχουν διαδικασίες και τρόποι προκειμένου οι εταιρείες να προστατέψουν τα λογισμικά και τα συμφέροντά τους απέναντι στην μη αδειοδοτημένη χρήση, και να μην επιλέγουν τέτοια μεθόδευση αρχικής προώθησης, εν συνεχεία αυτοεκπαίδευσης των χρηστών μέσω της χρήσης των λογισμικών τους και κατόπιν πώλησης των προϊόντων τους με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και την Διοικούσα Επιτροπή για εισαγωγή και συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, με αντίστοιχη παρουσία μου, μιας και το ανωτέρω γεγονός αυτές τις ημέρες μπορεί να συμβαίνει στην Πάτρα, αλλά αφορά το σύνολο του τεχνικού κόσμου σε όλη την επικράτεια. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Βασίλειος Ν. Αϊβαλής Msc. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Αντίστοιχα και σε συνέχεια των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στη Λαμία, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για τους ελέγχους χρήσης λογισμικού H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 01/03/2024 προκειμένου να συζητήσει διεξοδικά, να ακούσει και να καταγράψει τις αναφορές των συναδέλφων μηχανικών στους οποίους πραγματοποιήθηκε έλεγχος από ιδιωτικές εταιρείες λογισμικού μετά από αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις. Από την πρώτη στιγμή το Τμήμα μας είναι σε συνεργασία και επικοινωνία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καθώς αντίστοιχοι έλεγχοι και δικαστικές αποφάσεις έχουν προηγηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος αφού έλαβε υπόψιν της όλα τα δεδομένα αποφάσισε αρχικά τα εξής: Τη διερεύνηση εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης των συναδέλφων μηχανικών και της νομικής διάστασης της διαδικασίας των ελέγχων καθώς είναι ανησυχητικό να θεωρούνται ύποπτοι εκ των προτέρων όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα. Τη διεκδίκηση προγραμμάτων ενίσχυσης από χρηματοδοτικά εργαλεία για μηχανικούς και εταιρείες τεχνικού αντικειμένου για αναβάθμιση λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με υψηλά ποσοστά επιδότησης χωρίς κατώτατα όρια. Την καθιέρωση πρόσκλησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εταιρείες παροχής λογισμικού μηχανικού από το ΤΕΕ ή και από τους συλλόγους μηχανικών για προσφορά των προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές και διάθεσή τους απευθείας στον τεχνικό κόσμο. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούν για τη δημιουργία και τη διάθεση ελεύθερου λογισμικού προς όλους. Ο Πρόεδρος Λυκόπουλος Αθανάσιος Ο ρόλος του ΤΕΕ Είναι προφανές, έπειτα από τις διαστάσεις που παίρνει πλέον το ανωτέρω θέμα, από πόλη σε πόλη ανά την Ελλάδα, πως το κεντρικό ΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση, όπως εξάλλου σημειώνουν στα ανωτέρω κείμενα, τόσο το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, όσο και το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς. Συμπληρωματικά των δύο ανωτέρω επίσημων κείμενων των Τμημάτων και καταγράφοντας τις προτάσεις των μηχανικών, θιγόμενων & μη, τα ενδεικτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβει το ΤΕΕ, είναι τα ακόλουθα: Το ΤΕΕ θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς (όπως π.χ. στη Δικαιοσύνη, στο Υπουργείο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) για να ζητήσει να διερευνηθεί κατά πόσο τα παραδείγματα και οι περιπτώσεις των Δικογραφιών αυτών, προχώρησαν καλώς ή έχουν αβάσιμες και ασταθείς κατηγορίες, δεδομένου ότι φαίνεται πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν καταγράφεται κανένα εύρημα. Επίσης, το ΤΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει τη γεωγραφική επιλογή και την επιλογή των προσώπων, καθώς αν στην πράξη έχει εφαρμοστεί δειγματοληπτικός έλεγχος, τότε ενδεχομένως να υφίσταται ακόμα και εξαπάτηση της δικαστικής αρχής που εξέδωσε την εντολή. Το ΤΕΕ θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες λογισμικού. Μηχανικοί που έχουν βρεθεί με σπασμένα προγράμματα καταγγέλλουν πως πιέζονται να προχωρήσουν σε οικονομικό διακανονισμό και όχι σε φιλικό διακανονισμό που θα είχε ως αποτέλεσμα το να γίνουν έστω και εκ των υστέρων, πελάτες της εταιρείας λογισμικού, γεγονός που για την εταιρεία μόνο ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει, μιας και με αυτή την πρακτική, η δυσφήμησή της και αντίστοιχα η οικονομική της ζημιά θα είναι ανυπολόγιστή. Το ΤΕΕ θα πρέπει επιπλέον να επικοινωνήσει με τα μέλη του στα οποία δε βρέθηκε παράνομο λογισμικό, καθώς εκ του νόμου φαίνεται πως δικαιούνται αποζημιώσεις για την όλη ταλαιπωρία που υπέστησαν, για την αδικοπραξία και τη δυσφήμηση τους από την ανωτέρω διαδικασία. Τέλος, το ΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία να προτείνει λύσεις και τρόπους σχετικά με το πως θα μπορούσε να παταχθεί η πειρατεία λογισμικού στα σχεδιαστικά προγράμματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να νομοθετηθεί ότι για να θεωρείται έγκυρο ένα σχέδιο μηχανικού, πέρα από τη σφραγίδα του, θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του νόμιμου λογισμικού που συντελεί στην παραγωγή του σχεδίου. Τέλος, οι μηχανικοί επισημαίνουν πως αν και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι ανωτέρω πρακτικές στη Δυτική Ελλάδα, έστω και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές του, το ΤΕΕ επιτέλους θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις και να στηρίξει ουσιαστικά τα μέλη του, ειδικά εκείνα τα οποία θίγονται αναίτια, μιας και δε βρέθηκε στη διάθεσή τους κανένα παράνομο λογισμικό. View full είδηση
 3. Μαζικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι με δικαστική απόφαση σε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων παρουσία δικαστικού επιμελητή για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας λογισμικού, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε γραφεία μηχανικών και τεχνικές εταιρείες, στην πόλη της Λαμίας, με σκοπό τη διαπίστωση χρήσης λογισμικού χωρίς νόμιμη άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών που ελέγχθηκαν, δε διέθεταν παράνομο λογισμικό. Το αποτέλεσμα αυτό όμως, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι μηχανικοί, δε συνάδει με το περιεχόμενο του δικογράφου, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Οι θιγόμενοι μηχανικοί και ειδικά εκείνοι στους οποίους δε βρέθηκε παράνομο λογισμικό, αδυνατούν να καταλάβουν πως στοιχειοθετήθηκε η δικαστική απόφαση. Όπως σημειώνουν αναφορικά με το περιεχόμενο των δικογράφων, πέρα από τις ασάφειες του τύπου “είναι ευχερώς αντιληπτό ότι κατά την κοινή λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας”, τη βεβαιότητα ότι “για την εκτέλεση των εργασιών αυτών μέσω των Η/Υ απαιτείται η εγκατάσταση και η λειτουργία των συγκεκριμένων λογισμικών των εταιρειών μας” ενώ προφανώς υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα στην αγορά, το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι “έχουν εγκατεστημένα προγράμματα Η/Υ των εταιρειών μας” κλπ., στην πράξη και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί, πως όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν και πως στην ουσία πρόκειται για δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος όμως ως τέτοιος δε θα μπορούσε ποτέ να αρκεί για την έκδοση δικαστικής απόφασης. Το ανωτέρω θέμα δεν είναι καινούργιο. Πριν από λίγους μήνες είχε συμβεί το ίδιο και σε γραφεία μηχανικών στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, ο τέως Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλης Αϊβαλής, είχε στείλει σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με το παρακάτω περιεχόμενο: Καταγγέλλουμε τον τρόπο διερεύνησης / ελέγχου μη αδειοδοτημένου λογισμικού σε γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από πολυεθνικό κολοσσό Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη της Δ.Ε., Τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Πάτρας πραγματοποιείται έλεγχος χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού από πολυεθνική εταιρεία. Ο έλεγχος αυτός σχεδόν στο σύνολο του πραγματοποιείται σε γραφεία μηχανικών και τεχνικών εταιρειών. Η μεθοδολογία ελέγχου η οποία έχει επιλεγεί από την πολυεθνική εταιρεία και εφαρμόζεται, είναι ο επιτόπου έλεγχος και διερεύνηση χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού από κατάλληλης εξειδίκευσης στέλεχος συνοδεία δικαστικού επιμελητή κατόπιν αντίστοιχης παραγγελίας των αρμόδιων αρχών της ελληνικής δικαιοσύνης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε, μεθοδεύτηκε από την συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία και πραγματοποιείται ο έλεγχος χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού σε επιστήμονες συναδέλφους μηχανικούς και η αντιμετώπισή τους ως κοινοί εγκληματίες, είναι απόλυτα κατακριτέος και κρίνεται από εμάς ως απόλυτα απαράδεκτος. Τακτικές τέτοιου είδους δεν είναι δυνατόν να επιτρέπονται από την ελληνική πολιτεία πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν πολλοί και μάλιστα καταλυτικά πιο εύκολοι τρόποι επίλυσης ενός τέτοιου προβλήματος. Φανταστείτε τί θα γινόταν αν την τακτική της εταιρείας αυτής την υιοθετούσαν και άλλες μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού π.χ. Microsoft για τα προγράμματά της π.χ. Windows, Office κλπ, και προέβαιναν σε αντίστοιχους ελέγχους στο σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιο τομέα… Τί θα συνέβαινε στην χώρα!!! Καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει επίλυση. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε μη αδειοδοτημένη χρήση λογισμικού, αντίθετα την καταδικάζουμε όπου αυτή συμβαίνει ͘ προασπίζοντας την υγιή επαγγελματική δραστηριότητα των χιλιάδων επαγγελματιών μηχανικών στην χώρα μας που διαθέτουν αδειοδοτημένα λογισμικά. Όμως η αντιμετώπιση των μικρών ατομικών γραφείων επιστημόνων μηχανικών από πολυεθνικούς κολοσσούς με αυτόν τον τρόπο είναι απαράδεκτη. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όταν αυτό συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό δεν αρμενίζουμε μόνο στραβά αλλά μάλλον στραβός είναι και ό γιαλός και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ολιστική επίλυση του προβλήματος. Όταν μάλιστα τα κόστη για την απόκτηση αλλά και αδειοδοτημένη ετήσια χρήση αυτών των λογισμικών είναι πλέον δυσβάσταχτα για κάθε μικρό τεχνικό γραφείο και απαγορευτικά για κάθε νέο μηχανικό. Έτσι προκειμένου να υπάρξει αρχικά εξομάλυνση της κατάστασης αλλά και εν συνεχεία να υπάρξει σημαντική επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως: Για όσες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί οι ανωτέρω παραβάσεις και καταλήξουν να εκδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη, πέραν του όποιου δικαιώματος του καθ’ ου, προσπάθεια από την νομική υπηρεσία του ΤΕΕ για την από κοινού εκδίκαση των επιμέρους περιπτώσεων και νομική υποστήριξη του συνόλου των εναγόμενων από την νομική υπηρεσία του ΤΕΕ. Ανάληψη πρωτοβουλίας από το ΤΕΕ, κατόπιν έγκρισης των ανωτέρω συναδέλφων, για υποστήριξή τους σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χρηματικής επίλυσης της διαφοράς πριν αυτή καταλήξει στο ακροατήριο. Άμεση στήριξη του συνόλου των ΚΑΔ των μηχανικών και τεχνικών εταιρειών με παροχή άμεσων κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό των γραφείων τους σε εξοπλισμό και σε λογισμικά με αντίστοιχη δράση μέσω ΕΣΠΑ τόσο κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και περιφερειακά από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Πρόσκληση από το ΤΕΕ προς όλες τις εταιρείες λογισμικού αντικειμένου ενδιαφέροντος μηχανικού προκειμένου να δώσουν τις προσφορές τους για το σύνολο των μελών του προσφέροντας τα προϊόντα τους σε ελκυστικές τιμές και εν συνεχεία αυτό να γίνει πρόταση από το ΤΕΕ προς τα μέλη του. Παρέμβαση από το ΤΕΕ προς την πολιτεία προκειμένου να περιοριστεί για τέτοιου είδους ζητήματα αυτός ο τρόπος ελέγχου. Την σημερινή εποχή υπάρχουν διαδικασίες και τρόποι προκειμένου οι εταιρείες να προστατέψουν τα λογισμικά και τα συμφέροντά τους απέναντι στην μη αδειοδοτημένη χρήση, και να μην επιλέγουν τέτοια μεθόδευση αρχικής προώθησης, εν συνεχεία αυτοεκπαίδευσης των χρηστών μέσω της χρήσης των λογισμικών τους και κατόπιν πώλησης των προϊόντων τους με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και την Διοικούσα Επιτροπή για εισαγωγή και συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, με αντίστοιχη παρουσία μου, μιας και το ανωτέρω γεγονός αυτές τις ημέρες μπορεί να συμβαίνει στην Πάτρα, αλλά αφορά το σύνολο του τεχνικού κόσμου σε όλη την επικράτεια. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Βασίλειος Ν. Αϊβαλής Msc. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Αντίστοιχα και σε συνέχεια των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στη Λαμία, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για τους ελέγχους χρήσης λογισμικού H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 01/03/2024 προκειμένου να συζητήσει διεξοδικά, να ακούσει και να καταγράψει τις αναφορές των συναδέλφων μηχανικών στους οποίους πραγματοποιήθηκε έλεγχος από ιδιωτικές εταιρείες λογισμικού μετά από αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις. Από την πρώτη στιγμή το Τμήμα μας είναι σε συνεργασία και επικοινωνία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καθώς αντίστοιχοι έλεγχοι και δικαστικές αποφάσεις έχουν προηγηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος αφού έλαβε υπόψιν της όλα τα δεδομένα αποφάσισε αρχικά τα εξής: Τη διερεύνηση εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης των συναδέλφων μηχανικών και της νομικής διάστασης της διαδικασίας των ελέγχων καθώς είναι ανησυχητικό να θεωρούνται ύποπτοι εκ των προτέρων όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα. Τη διεκδίκηση προγραμμάτων ενίσχυσης από χρηματοδοτικά εργαλεία για μηχανικούς και εταιρείες τεχνικού αντικειμένου για αναβάθμιση λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με υψηλά ποσοστά επιδότησης χωρίς κατώτατα όρια. Την καθιέρωση πρόσκλησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εταιρείες παροχής λογισμικού μηχανικού από το ΤΕΕ ή και από τους συλλόγους μηχανικών για προσφορά των προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές και διάθεσή τους απευθείας στον τεχνικό κόσμο. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούν για τη δημιουργία και τη διάθεση ελεύθερου λογισμικού προς όλους. Ο Πρόεδρος Λυκόπουλος Αθανάσιος Ο ρόλος του ΤΕΕ Είναι προφανές, έπειτα από τις διαστάσεις που παίρνει πλέον το ανωτέρω θέμα, από πόλη σε πόλη ανά την Ελλάδα, πως το κεντρικό ΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση, όπως εξάλλου σημειώνουν στα ανωτέρω κείμενα, τόσο το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, όσο και το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς. Συμπληρωματικά των δύο ανωτέρω επίσημων κείμενων των Τμημάτων και καταγράφοντας τις προτάσεις των μηχανικών, θιγόμενων & μη, τα ενδεικτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβει το ΤΕΕ, είναι τα ακόλουθα: Το ΤΕΕ θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς (όπως π.χ. στη Δικαιοσύνη, στο Υπουργείο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) για να ζητήσει να διερευνηθεί κατά πόσο τα παραδείγματα και οι περιπτώσεις των Δικογραφιών αυτών, προχώρησαν καλώς ή έχουν αβάσιμες και ασταθείς κατηγορίες, δεδομένου ότι φαίνεται πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν καταγράφεται κανένα εύρημα. Επίσης, το ΤΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει τη γεωγραφική επιλογή και την επιλογή των προσώπων, καθώς αν στην πράξη έχει εφαρμοστεί δειγματοληπτικός έλεγχος, τότε ενδεχομένως να υφίσταται ακόμα και εξαπάτηση της δικαστικής αρχής που εξέδωσε την εντολή. Το ΤΕΕ θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες λογισμικού. Μηχανικοί που έχουν βρεθεί με σπασμένα προγράμματα καταγγέλλουν πως πιέζονται να προχωρήσουν σε οικονομικό διακανονισμό και όχι σε φιλικό διακανονισμό που θα είχε ως αποτέλεσμα το να γίνουν έστω και εκ των υστέρων, πελάτες της εταιρείας λογισμικού, γεγονός που για την εταιρεία μόνο ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει, μιας και με αυτή την πρακτική, η δυσφήμησή της και αντίστοιχα η οικονομική της ζημιά θα είναι ανυπολόγιστή. Το ΤΕΕ θα πρέπει επιπλέον να επικοινωνήσει με τα μέλη του στα οποία δε βρέθηκε παράνομο λογισμικό, καθώς εκ του νόμου φαίνεται πως δικαιούνται αποζημιώσεις για την όλη ταλαιπωρία που υπέστησαν, για την αδικοπραξία και τη δυσφήμηση τους από την ανωτέρω διαδικασία. Τέλος, το ΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία να προτείνει λύσεις και τρόπους σχετικά με το πως θα μπορούσε να παταχθεί η πειρατεία λογισμικού στα σχεδιαστικά προγράμματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να νομοθετηθεί ότι για να θεωρείται έγκυρο ένα σχέδιο μηχανικού, πέρα από τη σφραγίδα του, θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του νόμιμου λογισμικού που συντελεί στην παραγωγή του σχεδίου. Τέλος, οι μηχανικοί επισημαίνουν πως αν και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι ανωτέρω πρακτικές στη Δυτική Ελλάδα, έστω και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές του, το ΤΕΕ επιτέλους θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις και να στηρίξει ουσιαστικά τα μέλη του, ειδικά εκείνα τα οποία θίγονται αναίτια, μιας και δε βρέθηκε στη διάθεσή τους κανένα παράνομο λογισμικό.
 4. Καλησπέρα κατά την γνώμη μπορείς να κάνεις αυτά που περιγράφεις (Ν.4495/17 άρθρο 29, παρ. 2-ιστ), έχω όμως υπόψη σου ότι οτιδήποτε επηρεάζει τους κ/χ και όψη της οικοδομής χρειάζεται την συναίνεση των συνιδιοκτητών, οπότε απορώ πως πήρες αυτή την απάντηση από την Υπηρεσία. Εξέτασε επίσης μήπως χρειάζεται και κάποια αλλαγή χρήσης ο χώρος που θα λειτουργήσει ως πλυντήριο.
 5. Εάν έχει λογιστεί στο υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ενδεχομένως να χρειαστεί και τροποποιητική δήλωση. Δείχνει μεγάλο μπλέξιμο ομολογουμένως.
 6. Δεν υπάρχει η δυνατότητα "ακύρωσης" παραστατικού. Μόνο πιστωτικό μπορεί να εκδωθεί.
 7. Καλησπέρα σας , Σε πολυκατοικία όπου σε ιδιοκτησία ισογείου της, θα εγκατασταθούν πλυντήρια- στεγνωτήρια τα οποία θα τροφοδοτούνται με αέριο με εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και τα οποία θα έχουν κοινή καμινάδα η οποία θα εγκατασταθεί στη πίσω όψη του κτηρίου και θα διατρέχει κοινόχρηστους τοίχους της πολυκατοικίας μέχρι το σημείο πάνω από τη τελευταία ακμή του κτηρίου και όπου θα είναι περιμετρικά ελεύθερη σε ακτίνα 8m . Απαιτείται έγκρισης μικρής κλίμακας εργασιών? (απο την ΕΔΑ είπαν ότι δεν χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών) Ευχαριστώ, Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73
 8. Μα πως θα εντάξεις το κτίριο σου στις διατάξεις περί Χαμηλών Κτιρίων όταν το μέγιστο ύψος της περιοχής σου είναι 7,5 m; Δεν γίνεται αυτό καθώς απαιτείται να έχεις μέγιστο περιοχής >11 m. Δες και Άρθρο 24 ΝΟΚ περί χαμηλών κτιρίων.
 9. Kαλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι με τις σωστές συντεταγμένες. Κορωνείας 7 Αθήνα Χ:477362 Υ:4208173
 10. Time Left: 1 month and 28 days

  • FOR SALE
  • NEW

  ΔΕΚΤΗΣ HIPER VR GNSS - TOPCON & Χειριστήριο Πεδίου TR - 4000 Χαρακτηριστικά, Χειριστήριο Πεδίου TR - 4000: • Επεξεργαστής Intel® Cherry Trail Z8350 1.44-1.92GHz • Μνήμη 4GB RAM DDR + 64GB EMMC • Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 Home • Οθόνη 8” 1280x800 • Επικοινωνίες Bluetooth, WiFi, GSM Βασικά Χαρακτηριστικά, HIPER VR GNSS: • Fence Κεραία τελευταίας γενιάς για εξαιρετική λήψη δορυφορικού σήματος και μέτρηση ακόμη και στα πιο απίθανα μέρη • UHF, LongLink. Όλα ενσωματωμένα • Μοναδικό TILT™ compensation 9 αξόνων • Ανθεκτικό σε σκόνη και νερό IP67 • O δέκτης διαθέτει βάρος μόλις 1,15 kg, καθιστώντας τον ιδανικό για πολύωρη εργασία πεδίου • Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας Post-Processing και RTK μετρήσεων. • Διαθέτει Εξελιγμένη Τεχνολογία Advanced Multipath Reduction για ελαχιστοποίηση του σφάλματος πολλαπλής διαδρομής στις μετρήσεις φάσεων και ψεύδο αποστάσεων, αλλά και παρακολούθησης της συχνότητας L2 με χρήση «φίλτρου» Anti Spoofing. • Διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που καθιστά το σύστημα πλήρως απαλλαγμένο από καλώδια, • Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης που υποστηρίζει κοινά πρωτόκολλα IP για την επικοινωνία μέσω διαδικτύου με δέκτες ή δίκτυο δεκτών που υποστηρίζουν τεχνολογία μετάδοσης διορθώσεων από σταθμό βάσης • Όπως όλα τα συστήματα της Topcon είναι πλήρως συμβατό με οποιοδήποτε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς. • Στην πρόσοψη κάθε δέκτη υπάρχουν έγχρωμοι LED δείκτες που ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή τον χειριστή για τον αριθμό των δορυφόρων, την αυτονομία του δέκτη, το είδος της καταγραφής μετρήσεων, κ.α. Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο επισυναπτόμενο αρχείο (.pdf). Ο δέκτης έχει αγοραστεί τον Ιούλιο του 2023 και έχει γίνει ελάχιστη χρήση. Επίσης διαθέτει ΣΥΝΔΡΟΜΗ NRTK (VRS) / RTK, για 1 ΕΤΟΣ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο τηλ.: 6940702504. HIPER_VR_GNSS.pdf

  NO VALUE SPECIFIED

 11. Καλησπέρα, Θα ήθελα ΤΖ Αρκαδιουπόλεως 2 , Θεσσαλονίκη 409998.74, 4499489.44 και Στρωμνίτσης 54, Θεσσαλονίκη 412131.06 , 4494297.15 Ευχαριστώ
 12. Μήπως το παράβολο των 100 Ευρώ ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις περαιωμένων δηλώσεων Ν. 3843 (με έλεγχο των κριτηρίων άρθρου 88 παρ. β υποπαρ. αα και ββ όπου δεν υπάρχουν μεταγενέστερες αυθαιρεσίες; Στην περίπτωσή σου κάνεις υπαγωγή για 3 τ.μ επιφάνεια για την οποία απαιτείται το παράβολο των 250 Ευρώ.
 13. δεν υπήρξε καμία ειρωνεία. Ο μόνος τρόπος να μπορούσε να υλοποιηθεί η πρόταση σου θα ήταν να μπει στους κανόνες του Φόρουμ. Δεν ήταν άποψη γενική αυτό που σου έγραψα ότι δεν μπορεί να μπει αλλά θέση Συντονιστή του Φόρουμ αν δεν το πρόσεξες. Έχεις κάθε δικαίωμα εσύ όταν απαντάς σε θέματα να το κάνεις με βάση την πρόταση σου και θα είναι καλοδεχούμενο. Έχεις φυσικά και κάθε δικαίωμα να μη συμμετέχεις. Το θέμα έχει ολοκληρωθεί και κλειδώνει. Υ.Γ. η αρνητική ψήφος που έβαλες δεν αλλάζει τίποτα.
 14. Αρχικά δεν αναφέρθηκα σε υποχρέωση. Πουθενά δεν υπάρχει η λεξη αυτή. Την προσθέσες για να μειώσεις αυτό που πρότεινα. Άρα την ειρωνεία σου στο υστερόγραφο σου την επιστρέφω. Προφανώς και είπες την άποψη σου και θα σε παραπέμψω σε αυτό που είπε ο Κλιντ Ιστγουντ σχετικά με τις απόψεις. Ένα θέμα ακόμη για το οποίο είσαι λάθος είναι ότι εγώ δε μείωσα αλλά και ούτε καν αναφέρθηκα σε κανένα kan62 και το έργο του. Εάν το forum εχει δημιουργηθεί με τη λογική να γράφουν τα μέλη έτσι για να περνάει η ώρα τότε δεκτό. Όμως έτσι δεν είναι επιστημονικός ο χαρακτήρας του και τότε κακώς συμμετέχω.
 15. Πρόκειται για ισόγεια κλειστή θέση στάθμευσης η οποία προσμετρούσε στον όγκο της οικοδομής, έχει δηλωθεί στον Ν.3843 η αλλαγή χρήσης από θ.σ. σε κατοικία και δεν είχαν συμπεριλάβει, όπως ανέφερε και η εγκύκλιος, τις εξωτερικές τοιχοποιίες. Τώρα καλούμαι να κάνω ταυτότητα και θέλω να δηλώσω τις διαρρυθμίσεις, τις εξωτερικές τοιχοποιίες κλπ. Αν στη δήλωση δηλώσω και τα τακτοποιηθέντα με τον Ν.3843/2010 προς οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, με το παράβολο των 100ευρώ, και πάλι για το ποσοστό υπέρβασης λαμβάνω υπόψιν αποκλειστικά τα 3,00τ.μ.;
 16. Δεν είναι εφικτό να μπει ως υποχρέωση στους κανόνες του φόρουμ αυτό. Αν νομίζεις ότι μπορείς να φτιάξεις ένα φόρουμ Μηχανικών με υποχρέωση 100% σαν αυτό που γράφεις, θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να το δω αν λειτουργεί. Ενημέρωσε αν ή όταν το κάνεις. Υ.Γ. και ειδικά ο @kan62 είναι από τους συναδέρφους με την μέγιστη προσφορά γνώσεων και έργου (φτάνει να δεις στα Download κωδικοποίηση ΝΟΚ, 4495 κλπ)
 17. Δικαιολογείσαι μόνο γιατί έχεις 8 ώρες στο forum ...
 18. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα forum δημιουργείται για να βοηθήσει και όχι να μπερδέψει. Επίσης αν μιλούσαμε για θέματα μουσικής ή ζωγραφικής σαφώς οι πολλές απόψεις είναι θεμιτές. Στη περίπτωση που μπαίνει η νομοθεσία στη μέση δεν υπάρχουν και δε πρέπει άλλωστε να υπάρχουν πολλές απόψεις. Τώρα για το θέμα των επαγγελματικών αμοιβών που θίγετε. Εάν εσείς για παράδειγμα θεωρείτε πως θα έπρεπε να πληρώνεστε για αυτό τότε ή δε συμμετέχετε ή ζητάτε την αμοιβή που κρίνετε ανά περίπτωση. Θέλω να πιστεύω πως υπάρχουν μέλη που δεν έχουν θέμα να προσφέρουν τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν.
 19. Γιατί να το απορρίψεις; Ελεγκτής είσαι, πληρώνεσαι για αυτές τις περιπτώσεις κυρίως και όχι για τις καθόλα νόμιμες! ΕΣΥ πρέπει να αναδείξεις το πρόβλημα μπας και καθαρίσει η κατάσταση με τους ηθελημένα κακους συναδέλφους!
 20. Καλησπέρα συνάδελφοι. Όταν έχω αποδεχτεί μια β' ενεργειακή επιθεώρηση και στην αυτοψία προκύψει ότι είναι προβληματική περίπτωση (εικονικά παραστατικά, αναντιστοιχία με δηλωμένες προδιαγραφές κλπ), τότε υπάρχει κάποια διαδικασία να την απορρίψω;
 21. Θα σου απαντήσουν, αρμοδιότεροι από μένα, ότι αυτό αντίκειται πολλαπλά στους σκοπούς του forum. Οι πολλές απόψεις είναι θεμιτές, η τεκμηρίωση είναι θέμα του καθενός μας και η παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών πάντα αμείβεται.
 22. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση ώστε να βοηθηθούμε όλοι. Παρακολουθώ σε ερωτήσεις μελών πως δίνονται απαντήσεις περισσότερες από μια για το ίδιο θέμα. Για να μη πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο καθένας που απαντάει λέει και κάτι διαφορετικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φαινόμαστε όλοι μας αναξιόπιστοι. Η πρόταση μου λοιπόν είναι πως εφόσον δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις όσον αφορά την ερώτηση όσοι δίνουν απάντηση να παραθέτουν και το τμήμα στη νομοθεσία στο οποίο στηρίζονται.
 23. Στην εν λόγω ΗΤΚ θέτεις μια λοιπή κατασκευή. Κατά τη γνώμη μου θα ανεβάσεις τα έγγραφα που θα ανέβαζες, αν η ιδιοκτησία ήταν αποπερατωμένη.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.