Jump to content

Pavlos33

Συντονιστής
 • Content Count

  12,340
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  205

Pavlos33 last won the day on June 28

Pavlos33 had the most liked content!

Community Reputation

4,411 Υπεράριστη

About Pavlos33

 • Rank
  Συντονιστής

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

89,796 profile views
 1. Δημήτρη αυτό διαφαίνεται από την περιγραφή του ερωτήματος. Προτείνω να ανασυρθεί ο φάκελος της άδειας από το αρχείο της ΥΔΟΜ και πέραν της λήψης εγκεκριμένων σχεδίων, τα οποία θα χρειαστούν για την τακτοποίηση, να διαπιστωθεί έστω και οπτικά (δεν ξέρω αν τα δίνουν και τα συμβόλαια για φωτοτύπηση. Νομίζω κάποια διάταξη το απαγορεύει) αν για την έκδοση της άδειας είχαν επισυναφθεί και τα δυο συμβόλαια που αφορούν τα όμορα οικόπεδα.
 2. Πολύ σωστή η επισήμανση. Πρώτα ελέγχουμε αν το προς έλεγχο ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 89 και μετά ασχολούμαστε με τα διαδικαστικά του προστίμου.
 3. Άρθρο 100 Ν. 4495 Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου 1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο. Ο υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου γίνεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.1.2016, επί το συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και επί τους συντελεστές των σχετικών ενδείξεων - τετραγωνιδίων, που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α, όπου απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων) Η ερμηνεία της εγκ 2 Ν 4495: Βάσει του άρθρου 110 (προσοχή το έχουν γράψει λάθος στην εγκύκλιο 2. Είναι το άρθρο 110) παρ.1 η τιμή ζώνης για τις υπαγωγές λαμβάνεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπ. Οικονομικών της 20ης.01.2016.
 4. Επειδή διαβλέπω ότι το ερώτημα δεν αφορά βεβαίωση ν. 4495 αλλά κάτι σχετικό με υπολογισμό αντικειμενικών αξιών, θα ανοίξω νέο θέμα. (ήδη έγινε το νέο θέμα)
 5. Για να το ξαναθυμηθούμε αυτό που πολύ σωστά επισημαίνει η Δανάη, υπήρχε ως οδηγία στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος δηλώσεων ν. 4178/13 (Νοεμβριος 2013) αναφορικά με το πρόστιμο της διαμερισμάτωσης. 16. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ (ν. 4178/13) Με βάση την παρ. 10 του άρθρου 23 Ν. 4178/2013, στην περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης πληρώνονται 500 ευρώ πρόστιμο και όχι παράβολο. Όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο του ΦΚ και κατά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται μόνο η πληρωμή του τέλους ανταπόδοσης. Μετά την εξόφλησή του, η εντολή πληρωμής του προστίμου θα εμφανιστεί κατά την προώθηση σε «Υπαγωγή». Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης μαζί με άλλες αυθαιρεσίες, καταβάλλεται το παράβολο που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες αυθαιρεσίες και το πρόστιμο των 500 ευρώ για την διαμερισμάτωση, προστίθεται στο συνολικό πρόστιμο. Για να γίνει αυτό, η διαμερισμάτωση δηλώνεται ως 1 λοιπή παράβαση, χωρίς να κάνετε αναλυτικό προϋπολογισμό. Μπορείτε να δηλώσετε σε χωριστό ΦΚ τη λοιπή παράβαση της Διαμερισμάτωσης, αναγράφοντας στην περιγραφή του "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ". Η διαμερισμάτωση αφορά το σύνολο του ορόφου, οπότε μπορεί να γίνει μια δήλωση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιδιοκτητών, μπορεί να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης και για άλλη ιδιοκτησία. Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκδώσετε χωριστή βεβαίωση, αναφέροντας στη τεχνική περιγραφή τον α/α της δήλωσης αυθαιρέτου που ρυθμίστηκε η διαμερισμάτωση. βλ. και Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), Παράρτημα 1, Διευκρινίσεις
 6. Ας μη βιαζόμαστε με συνεχόμενες παραθέσεις. Προτείνω να αφήνουμε τον ερωτώντα να δώσεις τις διευκρινίσεις του να το ξανασκεφτεί και εδώ είμαστε πάλι. Δεν ανέφερε κανείς μας για "στραβά μάτια".
 7. Να το ξαναπώ για να μην δημιουργηθεί κάποια παρερμηνεία. Αν έχουμε αυθαίρετο εξώστη ή αυθαίρετο τμήμα-προέκταση εξώστη πάνω από Κ.Χ ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από τον ΓΟΚ 85, μπορεί να ρυθμιστεί (κατ αναλογία της εγκ. 3 Ν. 4178) αναφορικά με την υπαγωγή του στην κατηγορία 3 και μόνο, υπό την επιπλέον προϋπόθεση που εισήγαγε ο ν. 4495 για ελάχιστο ελεύθερο ύψος κάτω από τον εξώστη τα 3 μ.
 8. Μανόλη θέλει σκέψη το πράγμα. Ενημέρωσέ μας το κτίριο πότε έχει κατασκευαστεί. Αν υποθέσουμε ότι το ελεύθερο ύψος των w.c ήταν 2.20 μ, ποια διαφορά θα είχε η βεβαίωση ότι ο εμφαινόμενος στο παρόν σχέδιο χώρος προορίζεται για φροντιστήριο και πληροί τις προυποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, αφού και πάλι θα είχες χώρους βοηθητικής χρήσης που προορίζονται για να εξυπηρετούν την κύρια χρήση. Ας πάμε μετά στον αερισμό-φωτισμό. Λογικά τα w.c θα είναι "τυφλά". Αν δεν κάνω λάθος ο φορέας αδειοδότησης εγκρίνει τεχνητό αερισμό ή και φωτισμό σε βοηθητικής χρήσης χώρους. Γι αυτό λέω ότι θέλει σκέψη το πράγμα πριν το απορρίψουμε ή το δεχτούμε. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-8 (ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΥΨΗ 1.1. Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. Για κύρια χρήση 2,40 μέτρα. ( Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά τις 4-7-12-νοκ ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ) 1.1.2. Για βοηθητικη χρήση 2,20 μέτρα και 1.1.3. Ανεξάρτητα από χρήση κάτω από δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία που προεξέχουν κάτ από τις οροφές ή τις ψευδοοροφές τους 2,00 Μ. 1.2. Τα παραπάνω επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων μειώνονται σε 2,20 Μ, 2,00 Μ και 1,90 Μ αντίστοιχα, εφόσον έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30-9-55 (Ημέρα δημοσίευσης του από 9-8-55 Δ/τος "περί ΓΟΚ του Κράτους"). 2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΥΨΗ 2.1. Το πραγματοποιούμενο ελεύθερο ύψος χώρου κτιρίου ισούται με το λόγο του καθαρού όγκου του προς το εμβαδόν της επιφανείας του δαπέδου του. Για τον υπολογισμό τόσο του καθαρού όγκου, όσο και του εμβαδού της επιφανείας του δαπέδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα του χώρου που έχουν ελεύθερο ύψος μικρότερο από 2,00 Μ. Για τον υπολογισμό του καθαρού όγκου λαμβάνεται υπόψη η κατώτατη επιφάνεια της οροφής ή της ψευδοροφής,όπως διαμορφώνεται με ή χωρίς κλίση και με ή χωρίς δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στις δοκούς (κενό) ή τα άλλα δομικά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν κάτω από την οροφή ή την ψευδοροφή είναι μικρότερη από 1,50 μέτρα ή το ύψος του δομικού στοιχείου είναι μεγαλύτερο από το μισό της παραπάνω απόστασης, δεν προσμετράται στον καθαρό όγκο του χώρου, το τμήμα του που βρίσκεται ανάμεσα στα δομικά αυτά στοιχεία (κενό). 2.2. Το πραγματοποιούμενο ελεύθερο ύψος δοκού ή άλλου δομικού στοιχείου μετράται από το πιο χαμηλό σημείο του στοιχείου αυτού μέχρι το τελειωμένο δάπεδο του χώρου. "2.3. Προκειμένου για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων , ισχύουν τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη χώρων τα αναφερόμενα στα ειδικά για τους χώρους αυτούς Διατάγματα και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παραπάνω εδαφ.2.1". 3. Χώροι των υπόγειων ορόφων, που σύμφωνα με την παρ. 1Ββ του Αρθ-7 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ) δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (σδ) που πραγματοποιείται, επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο ύψος και μεγαλύτερο από 3,00 μέτρα, εφόσον χρησιμοποιούνται για: 3.1. Λεβητοστάσια, μηχανοστάσια ή ηλεκτρικούς υποσταθμούς που το ελάχιστο ελεύθερο ύψος τους καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού αυτού ή 3.2. Βοηθητικές χρήσεις που δεν εξυπηρετούν κατοικίες και το ελάχιστο ελεύθερο ύψος τους ορίζεται από το φορέα, που είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της αντίστοιχης κατηγορίας ειδικής χρήσης που ανήκουν ή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με απόφασή του, εφόσον δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας. 4. Χώροι που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση του κοινού (κατηγορία Γ) καθώς και αίθουσες διδασκαλίας έξι ή περισσοτέρων ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία Δ απαιτείται να έχουν καθαρό όγκο, τόσο ώστε να αναλογούν 3 κ.μ. τουλάχιστον ανά άτομο του πληθυσμού τους. Ειδικά οι χώροι αναμονής ή οποιασδήποτε άλλης συνάθροισης όρθιων ατόμων απαιτείται να έχουν καθαρό όγκο, τόσο ώστε να αναλογούν 1,2 κ.μ. τουλάχιστον ανά άτομο του πληθυσμού τους.
 9. Η κατασκευή φαίνεται να πληροί τον ορισμό της παρ 79 άρθ. 2 του ΝΟΚ (στέγαστρα). Δες αν όλες οι προϋποθέσεις για ΕΕΔΜΚ μπορούν να ισχύσουν περ λα του άρθρου 29 Ν. 4495: Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ.6ιστ του άρθρου 11 του ν.4067/2012.
 10. Mη βιάζεσαι. Άφησε πρώτα να απαντήσει, διότι κάθε περίπτωση ακινήτου είναι μοναδική όπως έχουμε διαπιστώσει.
 11. Κατά 99% θα έχει πρόβλημα η τακτοποίηση. Στο λέω για να είσαι υποψιασμένος και να διασφαλίσεις από πριν την αμοιβή σου. Ξεκινάς από την αποτύπωση (τοίχο-τοίχο που λένε) και μετά αν είσαι τόσο τυχερός που η αποτύπωσή σου ταυτίζεται με τα δηλωθέντα στο ν. 4178 το ξανασυζητάμε για το πρόστιμο. edit Όταν λέω έλεγχο θα ελέγξεις όλη την ιδιοκτησία όχι μόνο τα δηλωθέντα στο ν. 4178.
 12. Προχώρησε ακάθεκτος. Το μόνο άγχος σου θα είναι η διασφάλιση της αμοιβής σου. Η κατηγορία 2 είναι ΟΚ.
 13. Αν θα αποφασιστεί να κοπεί το τμήμα εξώστη και να μείνει το τμήμα που είναι πάνω από τα 3 μ. το οποίο και θα πρέπει να τακτοποιηθεί ως κατηγορία 3 και μόνον και στη συνέχεια χορήγηση βεβαίωσης. Έτσι όπως είναι τώρα δεν τακτοποιεί.
 14. Οι εξαιρέσεις (δηλαδή μεταβίβαση ακινήτου με μικρές αυθαιρεσίες-συνδυασμός Α 82 με Α81) δεν αφορούν κατασκευές που παραβιάζουν κοινόχρηστο χώρο. Ο εξώστης θα μπορούσε να τακτοποιηθεί μόνο με επίκληση της κατ αναλογία εφαρμογής εγκ 3 ν. 4178 που αφορούσε την υπαγωγή του εξώστη στην κατηγορία 3 ανεξαρτήτως επιφάνειας αυτού. Με το νόμο 4495, όπως ορθά αναφέρεις υπάρχει η επιπλέον προυπόθεση του ελάχιστου ελεύθερου ύψους κάτω από τον εξώστη 3 μ. Συνεπώς όπου δεν πληρείται το ύψος αυτό, η κατασκευή δεν μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3 (εξώστες πάνω από Κ.Χ) και δεν τακτοποιείται. Τώρα, για το αν μπορεί να γίνει αδιατάρακτη κοπή είναι άλλο ζήτημα που αφορά τα στατικά.
 15. Με την λέξη "ιδιοκτησία" υποθέτω ότι αναφέρεσαι σε οριζόντια ιδιοκτησία. Κατηγορία 2 , δαγκωτό
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.