Jump to content

Pavlos33

Συντονιστής
 • Content Count

  10,554
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  122

Pavlos33 last won the day on May 23

Pavlos33 had the most liked content!

Community Reputation

3,574 Υπεράριστη

About Pavlos33

 • Rank
  Συντονιστής

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

86,299 profile views
 1. πάτα το μαγνητάκι και δες στο "snap and grid" αν το έχεις ενεργό (snap on να μην είναι τικαρισμένο).
 2. Όταν λες κατάτμηση, γνωρίζεις αν έγινε μεταβίβαση των 8 γηπέδων (μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών όπως αναφέρεις) ή απλώς σχεδιάστηκαν σε ένα τοπογραφικό;
 3. Όχι η συμβ/φος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσυναψε και μνημόνευσε στο συμβόλαιο την βεβαίωση νομιμότητας και έκανε τη δουλεία της καθόλα νόμιμα. Την ευθύνη την έχει ο μηχανικός αν εκδοθεί βεβαίωση νομιμότητας ενώ υπάρχουν αυθαιρεσίες που δεν τακτοποιήθηκαν.
 4. Παραθέτω την παρ 12 άρθρ 83 Ν. 4495/17 περί ποινών και κυρώσεων, την οποία φυσικά την γνωρίζει και ο δικηγόρος που θα απευθυνθείς. Επίσης χρήσιμη η παρ 1 του Άρθρου 82. Καλή τύχη στην υπόθεσή σου. Άρθρο 82 Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις 1. α) Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή κατά την παράγραφο 1α του άρθρου 81, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κατά την παράγραφο 1β του άρθρου 81, ή έχει εκτελεστεί πολεοδομική παράβαση των περιπτώσεων β, γ, δ της παραγράφου 3 του άρθρου 81. Στην ανωτέρω απαγόρευση εμπίπτουν και τα ακίνητα τα οποία εισφέρονται σε εταιρεία. Παρ 12 άρθρ. 83 12. α) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση του παρόντος, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των ποινών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υποχρεωτικά και αναλογικά υπόψη η αξία της αυθαίρετης κατασκευής. β) Στους μηχανικούς της περίπτωσης α, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα του οποίου είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ) Ειδικά, στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαίρετων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας για κτίσματα που κατασκευάστηκαν ή άλλαξαν οι χρήσεις αυτών μετά τις 28.7.2011, στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης μηχανικό, επιβάλλεται οριστική παύση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου του Τ.Ε.Ε. και διαγραφή από οποιοδήποτε μητρώο επαγγέλματος μηχανικού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 5. Οπότε, σύμφωνα με τα γραφόμενά σου, στην άδεια προβλεπόταν να γίνει ένα διαμέρισμα, ενώ η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει δυο διαμερίσματα (υποθέτω και στην κάτοψη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών εμφαίνονται δυο διαμερίσματα όπως αυτά έχουν κατασκευαστεί). Υπάρχει παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης η οποία διαφαίνεται να μην έχει τακτοποιηθεί. Αυτά μπορούμε μόνο να σχολιάσουμε εξ αποστάσεως και σύμφωνα πάντοτε με την περιγραφή που μας δίνεις. Στα πλαίσια του φόρουμ δεν μπορούμε να προτείνουμε ενέργειες νομικής φύσης, καθώς για κάτι τέτοιο αρμόδιοι είναι οι δικηγόροι.
 6. Επειδή η τοποθέτησή σου αφήνει κάποια ερωτήματα, πες μας για να κατανοήσουμε καλύτερα. Ο μηχανικός σου έκανε αυτοψία προκειμένου να ελέγξει το προς μεταβίβαση διαμέρισμα; Αν έκανε την αυτοψία, την έκανε χωρίς τη σωστή κάτοψη που προσαρτάται στην οικοδομική άδεια και δεν το αντιλήφθηκε;
 7. Όταν θα πάρεις στα χέρια σου την αποδοχή κληρονομιάς του εντολέα σου (η οποία μπορεί να είναι και μονομερής, δηλαδή να πήγε και να αποδέχτηκε το νόμιμο ποσοστό του) θα δώσεις τη βεβαίωση για το αδόμητο. Δεν γνωρίζεις τους υπόλοιπους κληρονόμους και δεν ξέρεις αν έχουν κάνει αποδοχή. Δεν ασχολείσαι με το ιδιοκτησιακό-κληρονομικό κομμάτι. Δεν είναι δουλειά μας να ψάχνουμε πιστοποιητικά συγγενών και ποιος κληρονομεί. Συστημικά για να εκδοθεί η βεβαίωση κάνεις ότι σου είπε ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου). Καταχωρείς 100% και στην τεχνική έκθεση αναγράφεις ότι για συστημικούς λόγους καταχωρείται το 100% και το ποσοστό του βάσει της αποδοχής κληρονομιάς (αναγράφεις τα στοιχεία) είναι το δικαίωμα Χ% πλήρους κυριότητος.
 8. Να γίνει πρώτα η αποδοχή κληρονομιάς η οποία δεν απαιτεί βάσει του νόμου βεβαίωση μηχανικού.
 9. Το αναλυτικό τον ξεχνάς. Μόνο κατηγορία 3 (αν πληροί τα κριτήρια) ή με ΥΔ (και μειωτικό) εφόσον συμφέρει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την συνύπαρξη της κατηγορίας 3 στη δήλωση, με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
 10. Για το εν λόγω εδάφιο της τότε εγκυκλίου 4 είχα εκφράσει αρκετές φορές τη διαφωνία μου για την ορθότητά του και αυτό διότι το συγκεκριμένο ερχόταν σε αντίθεση με το σώμα του νόμου, όπως έρχεται σε αντίθεση και με το σημερινό νόμο. Η αποθήκη είναι κλειστός χώρος και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπολογίζεται (ή να συμψηφίζεται) με αναλυτικό.
 11. από το άρθρο 30 δεν φαίνεται η αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων να απαιτεί ΕΔΜΚ Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο : (...) γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας θα απαιτείτο αν γινόταν χρήση ικριωμάτων. Βλέπεις και το παρακάτω για παραδοσιακούς οικισμούς, τμήματα πόλεων κλπ. Επίσης, ανεξαρτήτως απαίτησης άδειας υπάρχει και ο κανονισμός της οικοδομής που συνήθως απαγορεύει μεμονωμένες αλλαγές όψεων αλλά και απαιτείται αυξημένη έως απόλυτη πλειοψηφία στη γενική συνέλευση για επεμβάσεις στα κοινόχρηστα-κοινόκτητα μέρη (άρα και στις όψεις). Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικι- σμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρω- ματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασί- ες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτεί- ται η υποβολή όψεων του κτιρίου. Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία και διατηρητέα κτίρια για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατα- τίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.
 12. Απολιθώματα του παρελθόντος (δασαρχείο όπως λέει ο συνάδελφος). Αν και αρκετές φορές αλιεύονται χρήσιμες πληροφορίες από αυτά τα 1/5000. Για μετατροπή από hatt σε ΕΓΣΑ 87 υπάρχει στο ίντερνετ και η εφαρμογή εδώ. Αν την έχετε χρησιμοποιήσει και είναι αξιόπιστη μπορούμε να την συστήσουμε στο συνάδελφο.
 13. Εννοείς ότι το πλυσταριό αποτυπώθηκε σε εγκεκριμένο σχέδιο κάτοψης δώματος και στη συνέχεια άλλαξε χρήση ενώ ταυτόχρονα κατασκευάστηκε και διαμέρισμα που το ενσωμάτωσε;
 14. Με τα νέα δεδομένα, τα 100 τμ γραφείων θα τακτοποιηθούν με αναλυτικό και όχι με συντελεστή αλλαγής χρήσης, καθώς η επιφάνειά τους είναι κάτω από τα 600 τμ που είναι η επιτρεπόμενη επιφάνεια για την χρήση αυτή. Επιπλέον ρυθμίζονται και τα 500 τμ αυθαίρετης προσθήκης ορόφου όπως έχεις αναφέρει. Για την απαλλαγή από την ΜΣΕ χωράει συζήτηση για το αν η επαγγελματική αποθήκη (βιοτεχνικό κτίριο) απαλλάσσεται από αυτή. Στον ΕΑΚ αναφέρεται ότι πχ βιομηχανικά κτίρια εμπίπτουν στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ2. Πρακτικά τώρα, μιλάμε για αυθαίρετο πανωσήκωμα 500 τμ πιθανώς χωρίς καμία μελέτη. Μήπως θα ήταν ευκαιρία να ελεγχθεί το κτίριο; ΥΓ για συζήτηση περί ΜΣΕ να ποστάρεις το ερώτημα στο αντίστοιχο νήμα να το συζητήσουμε εκεί εκτενώς.
 15. Ναι, μπορείς να κάνεις χρήση μειωτικού εφόσον ο χώρος έχει βοηθητική χρήση (να μην έχει γίνει κατοικία).
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.