Jump to content

Pavlos33

Συντονιστής
 • Content Count

  10,525
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  120

Everything posted by Pavlos33

 1. Ναι και επιπλέον ένα γήπεδο προυφιστάμενο του 1985 και μετά το 78 με ελάχιστη επιφάνεια 4.000 τμ είναι επίσης άρτιο. δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17-10-78 ημέρα δημοσίευσης του από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Πδ/τος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2. Εξάλλου όλα τα υφιστάμενα προ Ν. 3212/03 ελάχιστης επιφάνειας 4.000 τμ (πχ με πρόσωπο ή χωρίς σε αγροτικό δρόμο) είναι άρτια κατά παρέκκλιση και όχι άρτια κατά κανόνα.
 2. Σε όλη την ακτίνα των 800 μ για αποκλειστική χρήση κατοικία εφαρμόζεται το ΠΔ/6-12-82 (ΦΕΚ-588/Δ/23-12-82). Για μικτές χρήσεις εντός του προ 23 τμήματος έχει εφαρμογή το ΠΔ/2-3-81 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81).
 3. Πιθανολογώ ότι έδωσαν δικαίωμα μελλοντικής δόμησης (κατ επέκταση) ενδεχομένως παρακρατώντας χιλιοστά. Φυσικά πρέπει να δοθεί βεβαίωση για κάθε οριζόντια αλλά και για το αν είχε δικαίωμα υψούν. Τώρα έχει κάτι αντίστοιχο (δικαίωμα δόμησης κατ επέκταση). Το ερώτημα αφορούσε ποιον τύπο βεβαίωσης επιλέγει. Από εκεί έχουμε ξεκινήσει.
 4. Δημήτρη καλησπέρα. Έχουμε (μάλλον) καταλάβει ότι η σύσταση περιγράφει δικαίωμα μελλοντικής κατ επέκταση δόμησης (όχι καθ ύψος διότι αυτό δεν γίνεται να το υπερβεί μελλοντική καθ ύψος προσθήκη). Ο συνάδελφος αναφέρει ότι κάπου στον ακάλυπτο έχουν τακτοποιηθεί 3 αποθήκες. Η αντίθετη άποψη (την οποία εκφράζω για την βεβαίωση περί αδόμητου) είναι ότι από τη στιγμή που η σύσταση δεν περιλαμβάνει σχέδιο με οριοθέτηση του χώρου στον οποίο θα υλοποιήσει κάποιος αυτό το δικαίωμα, θεωρητικά του δίνει την δυνατότητα να το υλοποιήσει οπουδήποτε στον ακάλυπτο υπό την προυπόθεση βεβαίως τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων. Άρα μια πιθανή θέση θα μπορούσε να είναι και αυτή στην οποία ανεγέρθησαν και στη συνέχεια τακτοποιήθηκαν οι αποθήκες. Υπό την θεώρηση αυτή, έχουμε πλέον κτίσματα οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να δώσει βεβαίωση αδόμητου αλλά βεβαίωση τύπου (γ) "οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89. "
 5. Με αναλυτικό δεν υπολογίζονται αυθαίρετες επιφάνειες χώρων (με εξαίρεση τα σχετικά του άρθρου 100 δηλαδή Η.Χ, στέγαστρα κιόσκια). Οπότε 2 φ.κ. Η υπαγωγή της αποθήκης στην κατηγορία 3 δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον σε κάποια περίπτωση συμφέρει μπορείς να την υπολογίσεις και με ΥΔ (μειωτικού συντελεστή).
 6. Αν δεν με απατά η μνήμη μου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 4% και για τα μηχανήματα είναι 10%
 7. Η γνώμη μου είναι διαφορετική και θεωρώ ότι ο κατάλληλος τύπος βεβαίωσης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η δομημένη κατάσταση στον ακάλυπτο είναι αυτός που αναφέρει ότι γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89. και αυτό διότι δεν δόθηκε κατά θέση και όρια ο χώρος που θα υλοποιηθεί το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να υλοποιηθεί στη θέση, την οποία κατέλαβαν οι αποθήκες ασχέτως αν αυτές ρυθμίστηκαν πολεοδομικά.
 8. Αυτό ακριβώς αναφέρω. Το δικαίωμα μελλοντικής -κατ επέκταση-δόμησης έχει οριστεί εντός κάποιας καθορισμένης επιφάνειας αποκλειστικής χρήσης η οποία φαίνεται σε κάποιο τοπογραφικό διάγραμμα ή απλώς λεκτικά αναφέρεται; Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι μια ενδεχόμενη θέση της μελλοντικής δόμησης είναι και η θέση των υφιστάμενων αποθηκών, οπότε δεν νοείται βεβαίωση αδόμητου. Με ποιο επιχείρημα θα το αντικρούσεις;
 9. Το δικαίωμα μελλοντικής -κατ επέκταση της οικοδομής-δόμησης, θεωρητικά και υπό την προυπόθεση τήρησης πολεοδομικών διατάξεων θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε κάθε σημείο του υπάρχοντος ακαλύπτου χώρου. Ήδη, όπως αναφέρεις υπάρχουν τακτοποιημένες αποθήκες. Από τη στιγμή που ήδη υπάρχουν κτίσματα, πως θα βεβαιώσεις περί αδόμητου, έστω και υπό την παραδοχή ότι το ακίνητο για το σκοπό έκδοσης βεβαίωσης, ταυτίζεται με το δικαίωμα μελλοντικής-κατ επέκταση-δόμησης.
 10. Η παραπάνω λέει " Έξι αντί για τρεις επιπλέον μήνες παράταση στις διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών στο Κτηματολόγιο αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. (...) Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι συνολικός χρόνος (από την έναρξη της συλλογής δηλώσεων) για τους κατοίκους της Ελλάδας είναι οι 12 μήνες, ενώ για τους ιδιοκτήτες που ζουν στο εξωτερικό οι 15. (...)Διευκρινίζεται πως η νέα παράταση είναι πέρα από το εξάμηνο (για τους κατοίκους του εσωτερικού) και το εννεάμηνο (για τους κατοίκους εξωτερικού) που είναι ο κανόνας. Πχ Μεσσηνία ξεκίνησε 25/2/2019. Η πρώτη λήξη είναι 27/5/2019 (25/5 πέφτει ημέρα Σάββατο). Παράταση για κατοίκους εσωτερικού λέει ότι είναι 6 μήνες και για εξωτερικού 9 ή 12 και 15; Τα δυο παραπάνω αποσπάσματα της ανακοίνωσης (με μπλε) έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αν υπήρχε μόνο το πρώτο απόσπασμα θα ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Εκτός και αν έδωσε παντού συνολικό χρόνο 12 μήνες ανεξαρτήτως σε ποιο χρονικό στάδιο βρισκόταν η κάθε περιφερειακή ενότητα, οπότε έτσι κάνει νόημα.
 11. H δεύτερη στήλη (νέα παράταση) αφορά κατοίκους εξωτερικού ή εσωτερικού;
 12. Η μερική ή ολική κύρωση δασικού χάρτη έχει γίνει με διοικητική πράξη. Ανάλογη περίπτωση θα μπορούσε να είναι η οριογραμμή παραλίας. Είναι σαν να λες ότι δεν λαμβάνεις υπ όψιν σου μια ρυμοτομική γραμμή σχεδίου πόλης (την οποία φυσικά και την λαμβάνεις). Με την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΧΑ. ΑΕ δεν μπορείς να ισχυρισθείς ότι δεν γνώριζες. Δεν είναι όπως παλιά που μπορούσες να πεις ότι δεν σου προσκομίστηκε πράξη χαρακτηρισμού ή γενικώς (έχει συζητηθεί και αυτό) ήταν εκτός ορίων αρμοδιότητας ιδιώτη μηχανικού στη δήλωση Ν 651. Επιπλέον κατά τη σύνταξη τοπογραφικού βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεούσαι να δηλώσεις (Ν. 1599/86) ότι η έκταση δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει διατάξεις. Αναφορικά με την τοποθέτηση της μελλοντικής οικοδομής, λαμβάνεται υπ όψιν η απόσταση από την καθορισμένη πλέον πολυγωνική γραμμή δασικής έκτασης όπως λαμβάνονταν πάντοτε. Η έκταση εντός δασικής έκτασης ή δάσους δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη (σημείωσε ότι πρόσφατα βγήκε απόφαση του ΣτΕ Tεχνικού Συμβουλίου Δασών για φρυγανικής βλάστησης εκτάσεις, οπότε το βλέπεις και αυτό το θέμα). Αν θέλει να την διεκδικήσει θα πρέπει να προσφύγει στο ΣτΕ . Φυσικά από τη στιγμή που δεν ασκήθηκε αντίρρηση (ενδεχομένως να μην υπήρχαν καν στοιχεία για να αρθεί ο χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης) καταλαβαίνεις ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι κοστοβόρο αλλά το κυριότερο με αμφίβολο αποτέλεσμα.
 13. Το ιδιωτικό δάσος δεν προκύπτει από "άποψη" του ιδιοκτήτη. Αποδεικνύεται με πράξη (προ 1946) και η έκταση αυτή προσμετρά στην αρτιότητα, όχι όμως και στο οικοδομήσιμο τμήμα. Τώρα, από τη στιγμή που ο χάρτης έχει κυρωθεί και η έκταση δεν βρίσκεται μέσα στο κίτρινο περίγραμμα, δηλαδή να μην υπάγεται στις δασικές εν γένει διατάξεις, δεν μπορείς αυτή την έκταση να την βάλεις ως μέρος της ιδιοκτησίας. Δεν μας αναφέρεις βεβαίως αν έχει ασκηθεί αντίρρηση για την έκταση αυτή από τους ιδιοκτήτες. Αν δεν το έχουν κάνει ο χάρτης έχει κυρωθεί όπως αναφέρεις επομένως η ενέργεια που μπορεί ίσως να κάνει (με αβέβαιο αποτέλεσμα) είναι να προσφύγει στο ΣτΕ.
 14. Ο οικισμός συνεχίζει να δομείται με τους όρους δόμησης οριοθετημένων οικισμών (181/Δ/85 & 289/ΑΑΠ/2011 και την σχετική απόφαση Νομάρχη). Ο προβληματισμός σου ποιος είναι;
 15. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ανάρτησης ή μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη; Υπάρχει χαρακτηρισμός ιδιωτικού δάσους αναφορικά με την έκταση εντός δασικής έκτασης ή δάσους;
 16. Καλημέρα Δημήτρη και ευχαριστώ για τις παραθέσεις (+1). Ένα ενδιαφέρον το οποίο το είχες επισημάνει από τις οδηγίες της Κοζάνης (*): Άρα, μπορεί να κατατεθεί δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε αποδοχή κληρονομιάς, ούτε διαθήκη, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο πρέπει να γίνει η αποδοχή. Το ερώτημα είναι πότε πρέπει να γίνει; Όταν γίνουν τα προσωρινα κτηματολογικά αποσπάσματα και οι προσωρινές εγγραφές θα περιέχουν παρατήρηση ότι εκκρεμεί η προσκόμιση πράξης αποδοχής κληρονομιάς; (*)  Όταν δεν υπάρχει διαθήκη (εξ αδιαθέτου κληρονομία) προσκομίζονται τα εξής: 1. ληξιαρχική πράξη θανάτου 2. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 3. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης 4. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας 5. αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του θανόντος (εφόσον υπάρχει) Στην περίπτωση αυτή (χωρίς μεταγεγραμμένη αποδοχή κληρονομίας) η δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη ακόμη και εάν κατατεθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων). Η αποδοχή κληρονομίας και η μεταγραφή της μπορεί να γίνει οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και να προσκομιστεί στο γραφείο κτηματογράφησης χωρίς επιπλέον κόστος.
 17. Και δική μου απορία. Ενδεχομένως ο συνάδελφος να εννοούσε ότι λόγω ημεροχρονολογίας οικοπέδου δεν εμπίπτει στις παρεκκλίσεις. Πάντως δεν φαίνεται λόγω κάλυψης να μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 25.
 18. Για δήλωση με "κληρονομόχαρτα" ζητείται τοπογραφικό ή μπορούν και με απόσπασμα ΕΚΧΑ;
 19. Στα προβλήματα να προσθέσουν και τα 35 Ευρώ για κάθε δικαίωμα τα οποία στις αστικές περιοχές πληρώνονται όλα (στις αγροτικές πάνω από δυο δικαιώματα στον ίδιο ΟΤΑ πληρώνονται μόνο τα δυο).
 20. Από ότι βλέπω το αποδεικτικό βγαίνει, έχοντας πάνω την ημερομηνία "ενημέρωσης/υποβολής".
 21. Το ΣΧΟΟΑΠ προτείνει οριοθετήσεις οικισμών, επεκτάσεις και περιοχές προς πολεοδόμηση για το μέλλον. Ο οικισμός που ασχολείσαι είναι τελικά οριοθετημένος βάσει νομαρχιακής απόφασης δυνάμει του ΦΕΚ 181/Δ;
 22. Ο οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετήθηκε με απόφαση Νομάρχη. Η απόφαση συνοδεύεται και από 1/5000 τη ΓΥΣ με πολυγωνική γραμμή (περίγραμμα) των ορίων του οικισμού και αναγράφονται ονόματα ιδιοκτησιών, ή κάποια άλλα στοιχεία όπως δρόμος, εκκλησία, σχολείο, κλπ που αποτελούν τις κορυφές του πολύγωνου. Οι όροι δόμησης καθορίζονται από το βασικό διάταγμα με ΦΕΚ 181/Δ/85 και το πιο πρόσφατο 289/ΑΑΠ/2011 συν την απόφαση Νομάρχη. Ο οικισμός που ασχολείσαι δεν περιλαμβάνει τα παραπάνω;
 23. Αν υποβάλεις φυσικό φάκελο σε γραφείο κτηματογράφησης ο πίνακας συντεταγμένων από το αποδεικτικό δεν θα φαίνεται. Αν κάνεις ηλεκτρονική δήλωση με πολλά zoom in μπορεί κάποιος να τον διαβάσει, όμως και πάλι στην φάση επεξεργασίας κατά την οποία εκτυπώνονται σχέδια και δικαιολογητικά, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε όχι το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής. Εξάλλου, για ποιο λόγο να μην δώσεις το τοπογραφικό διάγραμμα;
 24. H αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει πραγματοποιηθεί πριν την 28/7/2011 ; Αν δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις που να διαφοροποιούν το συντελεστή δόμησης ανάλογα με την χρήση, με αναλυτικό προυπολογισμό θα υπολογιστεί η παράβαση.
 25. Είναι οικοδομήσιμο με ΣΔ=1,0. Η μελλοντική οικοδομή μπορεί να κολλήσει στα όρια ή να τοποθετηθεί σε απόσταση 2,50 μ. Φυσικά, λόγω σχήματος διαφαίνεται η δυσχερής οικοδομική εκμετάλλευση του οικοπέδου.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.