Jump to content

Pavlos33

Συντονιστής
 • Posts

  13,661
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  231

Everything posted by Pavlos33

 1. Συνάδελφε αν θέλεις να λάβεις απαντήσεις από όποιον μπορεί να βοηθήσει, θα πρέπει να πεις με σαφήνεια σε τι αφορά το θέμα σου. Με μισόλογα και κρυφές πληροφορίες δεν γίνεται δουλειά.
 2. Θεωρητικά, μη αποπερατωμένος χώρος δεν έχει εγκατεστημένη χρήση, άρα θα μπορούσε να πει κανείς πως υπήρχε χρήση κατοικία σε γιαπί. Το κάνεις "γαργάρα" το θεωρητικό (κάτι ανέφερε στην εγκ. 3 ο ν. 4178 ότι ρυθμίζεις ως άλλη κατοικία), τακτοποιείς και μετά πας ΥΔΟΜ για έγκριση αποπεράτωσης. Λογικό και τίμιο.
 3. @the_topo Θα εκδόσεις βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 2γ άρθρου 83 Ν. 4495 (" οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89). Η εξαίρεση για τα προ 55 βρίσκεται στην παρ 2α του άρθρου 82 του νόμου. Ισχύουν και τα υπόλοιπα που αναφέρει ο συνάδελφος, ότι στην τεχνική έκθεση θα αναγράψεις τα στοιχεία που αποδεικνύουν την παλαιότητα του κτίσματος ως προ 55. Στην ουσία μέσω της βεβαίωσης που χορηγείς, υπογράφεις με δική σου ευθύνη πλέον (βάσει των στοιχείων) ότι το κτίσμα προυφίσταται του 1955. Αν τυχόν έχουν γίνει μεταγενέστερες αυθαιρεσίες στο ακίνητο, αυτές θα πρέπει να δηλωθούν, οπότε θα πρέπει να κάνεις δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4495.
 4. Ναι θα έβαζες ΥΚ στον υπολογισμό προστίμου. Για το αν απαιτείται ΜΣΕ αυτό απαντάται σε συνδυασμό με όλες τις αυθαίρετες επιφάνειες και χρήσεις που θα προκύψουν στο ακίνητο και βλέποντας τις εξαιρέσεις (βλ. σχετικό θέμα ΜΣΕ στο φόρουμ).
 5. 91 downloads

  Χρήσιμο έγγραφο για προσδιορισμό ορίου οδού και θέσης περίφραξης, σε περίπτωση που δεν υφίσταται όριο απαλλοτρίωσης. Έγγραφο 45633/4.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΝΓ7Λ1-Ρ5Ι) Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε Μεσσηνίας
 6. Όταν λέει προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών, εννοεί και τις διορθώσεις σχήματος και εμβαδού, δηλαδή την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου ή αφορά μόνο τις καταχωρήσεις στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα;
 7. @tetrisΚαλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Είχα την εντύπωση ότι οι διορθώσεις γεωτεμαχίων σε ότι αφορά διαφορές σε σχήμα και επιφάνεια σε λειτουργούν Κτηματολόγιο, γίνονται είτε με απόφαση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, είτε με δικαστική απόφαση. Αυτές οι προθεσμίες στον πίνακα που επισυνάπτεις αφορούν διόρθωση με άλλο -ίσως πιο απλό- τρόπο, ή μήπως αφορούν τις εγγραφές σε πρόσωπα που ίσως δεν υπέβαλλαν δήλωση ιδιοκτησίας ποτέ, προκειμένου να μην περιέλθουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου ως ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη; @soulis13pao Μήπως έχεις τη σχετική απόφαση για να δούμε σε τι αφορά
 8. @tetrisEυχαριστώ για την απάντηση. Το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή με λειτουργούν Κτηματολόγιο αρκετά χρόνια τώρα. Όπως όλοι επισημάνατε και αναφέρω στο αρχικό ποστ, το οικόπεδο βρίσκεται εντός ζώνης συμβατότητας και εντός επιτρεπόμενης εμβαδομετρικής απόκλισης. Το τελικό ερώτημα είναι αν αυτά τα "μπασίματα" στα όμορα οικόπεδα βάσει του κτ. διαγράμματος, θα δημιουργήσουν κάποια στιγμή πρόβλημα σε μια επόμενη δικαιοπραξία (πχ ένα μετέπειτα αγοραπωλητήριο συμβόλαιο) ή η διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων είναι απλώς μια προαιρετική διαδικασία στην δική μου περίπτωση;
 9. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Κώστα δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι εννοείς. Η πράξη αποδοχής που θα κάνω θα περιλαμβάνει νέο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο στο ΕΓΣΑ 87 χωρίς όμως την δήλωση περί συμβατότητας μιας και η υποχρέωση έχει ανασταλεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Συμβόλαιο αγοράς υπάρχει από τον πατέρα μου το 1992 στο οποίο προσαρτάται τοπογραφικό παλιό χωρίς συντεταγμένες. Αν δηλαδή ένα γεωτεμάχιο (εν προκειμένω οικόπεδο) βρίσκεται εντός αποδεκτής απόκλισης εμβαδού και εντός ζώνης συμβατότητας (+-0,50 μ για τα αστικά), δεν απαιτείται να γίνει διόρθωση, όπως στην περίπτωσή μου, όπου στις 2 πλευρές βάσει κτ. διαγράμματος το οικόπεδο μπαίνει μέσα στους όμορους, ενώ στην τρίτη πλευρά ο όμορος μπαίνει μέσα σε μένα; Αν δεν απαιτείται ακόμη καλύτερα φυσικά. Στην αποδοχή θα προσαρτηθεί το νέο τοπογραφικό το οποίο θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Αλλάζει κάτι στην αρχική σας τοποθέτηση βάσει αυτών των δεδομένων;
 10. η παρ. 2 του άρθρου 32 Ν. 4759/20 δεν έχει τροποποιηθεί. Αναφέρεται ότι σε περιοχές που ορίζονται εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι όροι δόμησης επιτρέπεται να είναι πιο ευνοϊκοί από αυτούς της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Δεν αναφέρει όμως ρητά ότι σε περιοχές υφιστάμενων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ κλπ ότι αφενός διατηρούνται οι όροι δόμησης, αφετέρου (πόσο μάλλον) να επαυξηθούν. Τηρώ επιφυλάξεις. 2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πο- λεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρε- πόμενες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευ- ρύτερη περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευ- νοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι 10%. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επι- τρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.
 11. Καλημέρα. Πρόκειται να κάνω μια αποδοχή κληρονομιάς σε οικόπεδο εντός πολεοδομικής μελέτης που εκκρεμεί η πράξη εφαρμογής και το οποίο βρίσκεται σε λειτουργούν κτηματολόγιο. Αναφορικά με την πράξη εφαρμογής το εν λόγω οικόπεδο μαζί με όλα τα υπόλοιπα οικόπεδα του Ο.Τ έχουν τεθεί εκτός πινάκων της αναρτημένης πράξης με την αιτιολόγηση ότι έχουν πολύ μικρό εμβαδόν και είναι αδύνατη η τακτοποίησή τους καθώς η επιφάνειά τους υπολείπεται κατά πολύ από τη θεσπισμένη αρτιότητα και η τεχνική έκθεση της Π.Ε αναφέρει ότι αν για τα οικόπεδα αυτά δεν βρεθεί λύση θα παραμείνουν τελικά εκτός πράξης εφαρμογής. Το ερώτημα που αφορά το κτηματολογικό σκέλος είναι το εξής: Εμβαδόν οικοπέδου βάσει κτηματολογίου 241,49 τ.μ. και περίμετρος 63,07 μ. Εμβαδόν βάσει τίτλου (και τοπογραφικού του 1992 χωρίς συντ/νες) 238,61 τμ και εμβαδόν βάσει σημερινής αποτύπωσης: 239,38 τμ και περίμετρος 62,92 τμ. Κατά την αποτύπωση, έχουμε πολύ καλή προσέγγιση με τον τίτλο και το τοπογραφικό του. Το οικόπεδο έχει υλοποιημένα όρια. Σε αντιπαραβολή του κτηματολογικού διαγράμματος με την αποτύπωση, φαίνεται ότι το οικόπεδο σύμφωνα με το Κ.Δ μπαίνει μέσα στο δυτικό όμορο κατά περίπου 17-20 εκατοστά κατά μήκος της πλευράς, στο νότιο όμορο κατά περίπου 9 έως 13 εκ και στο ανατολικό χάνει (μπαίνει μέσα το γειτονικό οικόπεδο) περίπου 14-16 εκ. κατά μήκος. Η διαφορά αναφορικά με το δυτικό όριο, αιτιολογείται διότι φαίνεται το Κ.Δ να έχει λάβει υπόψη την περιτοίχιση του γειτονικού οικοπέδου, ως δική μου, ενώ αυτή δεν μου ανήκει. Αναφορικά με την αποδεκτή απόκλιση εμβαδού και ζώνης συμβατότητας είμαστε εντός. Το ερώτημα είναι εάν στην περίπτωση αυτή απαιτείται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων και στην περίπτωση που απαιτείται, το δεύτερο ερώτημα είναι, εάν μπορεί να γίνει η αποδοχή κληρονομιάς με το οικόπεδο ως έχει και σε επόμενη φάση να γίνει η αίτηση για διόρθωση. Ευχαριστώ
 12. Ο πρώτος τίτλος παραχώρησης θα μετρήσει για την ημεροχρονολογία δημιουργίας του γηπέδου. Μήπως αυτό είχε προγενέστερο τίτλο παραχώρησης σε άλλον και το 1982 μεταβιβάστηκε στον νυν ιδιοκτήτη;
 13. Τι εννοείς; Αυτά δεν τα πείραξαν. Στο αρχικό κείμενο του Ν. 4759 έγραφαν στο Α 33 την περίπτωση, αλλά μετά το διόρθωσαν στο ν. 4764/20
 14. Μήπως εννοείς την κατηγορία 1, διότι σε αυτή το πρόστιμο παραμένει 250 Ε ότι παράβαση και να προσθέσεις.
 15. Καλημέρα. Εικάζω ότι αναφέρεσαι σε κάποιο οικισμό με παλιό ρυμοτομικό που είναι άκρως προβληματικό και στην πράξη ανεφάρμοστο. Εφαρμογή γραμμών από τα υποτιθέμενα σταθερά του σχεδίου σου δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι το Ρ.Σ χρήζει αναθεώρησης αλλά μέχρι τότε τι γίνεται. Η γνώμη μου είναι να εφαρμόσεις το Ρ.Σ με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια (να το αναγράψεις αυτό και στις παρατηρήσεις) και αν σου ρυμοτομεί το ακίνητο να το αφήσεις ως έχει, δηλαδή ρυμοτομούμενο. Τώρα, αν μιλάμε για 2-3 εκ. ρυμοτόμηση, το αφήνω στην δική σου κρίση. Βλέπεις και τα όμορα αν είναι άρτια (βοηθάει πλέον και το maps.gov.gr για μια πρώτη ένδειξη εμβαδού). Το να θεωρούν τις γραμμές ως καλώς καθορισμένες, με το εγκεκριμένο πλάτος οδού πχ στα 8 μ και το υφιστάμενο ένα μέτρο μικρότερο, είναι για γέλια αφού ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Συνήθως σε τέτοια προβληματικά Ρ.Σ επικρατεί ένα μπάχαλο. Οι ΥΔΟΜ δημιουργούν "εμπόδια" στις εκδόσεις Ο.Α οι οποίες πρακτικά δεν εκδίδονται, διότι δεν υπογράφουν για την ορθή εφαρμογή Ο.Γ/Ρ.Γ (και πως θα μπορούσαν άλλωστε, αφού αν υπογράψουν θα εκτεθούν από παλιές Ο.Α που οι τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής ΟΓ/ΡΓ ήταν για τα πανηγύρια). Αν μπορείς να συζητήσεις με την υπηρεσία για το πως το αντιμετωπίζουν ή από συναδέλφους της περιοχής.
 16. Το παρόν θέμα κλειδώνεται καθώς δεν έχει κανένα νόημα η ανακύκλωση της ίδιας συζήτησης.
 17. Δεν σχολιάζουμε αμοιβές συναδέλφων καθώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και την συμφωνία που έχει γίνει. Οι αμοιβές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Οπότε, αν το θέμα σου είναι τα 1200 Ευρώ αν είναι πολλά ή λίγα, αυτό δεν θα απαντηθεί. Αν θες κάποιο άλλο ερώτημα να θέσεις τεχνικής φύσεως ή στο πως μπορεί να συμφωνηθεί μια εργασία μηχανικού πολύ ευχαρίστως να σε κατατοπίσουμε.
 18. Αναφέρθηκα σε αυτό. Δεν κάνει νόημα όπως το διατυπώνουν. Αφού δασικές εκτάσεις (έστω και αν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις πόσο μάλλον σε μερικώς ή οριστικώς κυρωμένες ως δασικές) δεν μεταβιβάζονται, τότε ποιες θα είναι αυτές οι συμβολαιογραφικές πράξεις που σχετίζονται με αυτές τις εκτάσεις;
 19. "Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικίας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης...." Σε ποιες πράξεις αναφέρεται, αφού παραπάνω αναφέρεται ότι είναι αδύνατη η μεταβίβαση έκτασης με δασικό χαρακτηρισμό πριν να εξεταστεί η αντίρρηση και να γίνει αλλαγή χαρακτηρισμού της προς μεταβίβαση έκτασης.
 20. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν δασικές εκτάσεις. Ίσως στη φάση άσκησης αντιρρήσεων και μέχρι αυτές να εξεταστούν από τις επιτροπές να μπορεί με αναγραφή πάνω στην έκταση ότι έχει ασκηθεί αντίρρηση (αναγραφή Α.Π κλπ)και η έκταση δεν έχει οριστικά χαρακτηριστεί (φάση ανάρτησης) να μπορεί να γίνει με ειδική μνεία στο συμβόλαιο. Δεν μου έχει τύχει οπότε ρωτάς συμβολαιογράφο.
 21. Θα αναγράψεις επιπλέον και την φράση "σύμφωνα με τον αρχικώς αναρτημένο δασικό χάρτη δυνάμει της τάδε απόφασης". Ποιες είναι οι υπόλοιπες περιπτώσεις που μπορούν να μεταβιβαστούν;
 22. Δες στην συνημμένη εγκύκλιο. Αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Οδηγία-Δασικά_Οικοδομικές-Άδειες.pdf
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.