Μετάβαση στο περιεχόμενο

Pavlos33

Συντονιστής
 • Περιεχόμενα

  10.270
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  117

Everything posted by Pavlos33

 1. Προφανώς εννοείς κάποιο παλιό τοπογραφικό με κορδέλα. Αν συνοδεύει τίτλο το βάζεις και αυτό στη δήλωση. Όσο καλά και να σύρεις το ποντίκι κυκλώνοντας το ακίνητο, στα χέρια σου δεν έχεις τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά μόνο σκαρίφημα εντοπισμού. Η απόλυτη ταύτιση δεν μπορεί να γίνει και δεν έχει και ουσιαστικό νόημα.
 2. Να δει μέσα από τους συμβολαιογράφους της περιοχής πως αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Δεν είναι πάντα εύκολο να στοιχειοθετηθεί σωστά η έκτακτη χρησικτησία
 3. και εσύ τι πρέπει τώρα να γίνεις μάγος; Ας πάνε να το βρουν από τα αρχεία τους, από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως κάποτε το έδωσαν. Εν τέλει θα έχουν και το πιστ/κο μεταγραφής ακόμη και αν βρουν το συμβόλαιο; Οι υπόλοιποι παθόντες πως το αντιμετωπίζουν; Οι συμβ/φοι της περιοχής τι λένε για το θέμα αυτό και πως κάνουν πράξεις τα τελευταία χρόνια;
 4. εισηγούμαι από τώρα +1000 στον jojo
 5. Μέχρι να αποδειχθεί αν είναι κύριος της έκτασης (δηλαδή ότι η έκταση δεν θα είναι δασική), "καθαρή" δήλωση Ν. 651 δεν μπορείς να υπογράψεις. Ή θα βάλεις προυποθέσεις ή δεν θα δώσεις καθόλου. Εξάλλου μεταβίβαση ακινήτου με χαρακτηρισμό ΔΑ.ΔΔ ρωτήσατε συμβολαιογράφο και σας είπε ότι μπορεί να γίνει;
 6. Οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και γενικές για να απαντηθούν τα ερωτήματά σου. Θα πρότεινα να ανεβάσεις τοπογραφικό με τα κατατμηθέντα να δούμε τι έχει γίνει.
 7. Ναι αυτή τη δόμηση έχεις αλλά δεν μπορείς να την εφαρμόσεις λόγω κάλυψης.
 8. Άσκηση αντίρρησης έκανε; Θα μπορούσε να έχει χαρακτηρίσει την έκταση ως ιδιωτικό δάσος λόγω του συμβολαίου προ 45 και να συμπεριλαμβάνεται η έκταση αυτή στην προσμέτρηση της αρτιότητας. Στην περιοχή κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες;
 9. σκαρίφημα ορίων οικισμού έγινε το 1978. Αν έχεις σταθερά να το εφαρμόσεις κατά το δυνατόν, καλά και το οικόπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται εκτός οικισμού δεν έχει θεραπεία. Αν είχες 2.000 τμ και προϋφίστατο του 1977 να συζητούσαμε για κατά παρέκκλιση αρτιότητα σύμφωνα με τις εκτός σχεδίου-οικισμού διατάξεις. Για το τμήμα που βρίσκεται εντός αν ισχύει (απαιτείται ενδελεχής έλεγχος τίτλων) κάποια διάταξη αυτή θα είναι η ακόλουθη 3. Ωσαύτως θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν είχον κατά την 2-7-68, ημέραν δημοσιεύσεως του ΒΔ/15-6-68 "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κλπ." (ΦΕΚ-111/Δ). και για το ΣΔ 2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων επιφανείας μικροτέρας των 300 τ.μ. ορίζεται ως ακολούθως: "- Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100 τ.μ. συντελεστής δομήσεως 1,60 με μέγιστο ποσοστό καλύψεως 80% Μάλλον μέχρι ξελότζα σε παίρνει να φτιάξεις
 10. Α 100 Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, που δηλώνονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά γγγ, δδδ, εεε της παραγράφου στ του άρθρου 99. Επομένως αν η περίπτωση εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο θα ανεβάσεις ότι ο νόμος ορίζει. Α99 τελευταίο εδάφιο: Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 11. Νομίζω ότι το θέμα από τεχνικής και επαγγελματικής σκοπιάς έχει εξαντληθεί. Αυστηρή χρονική προθεσμία θα προέκυπτε μόνο εφόσον υπήρχε ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω του οποίου να καθορίζονται όροι, αμοιβή, προθεσμία και ενδεχομένως ρήτρες κλπ. Όλα τα υπόλοιπα πλέον ανάγονται στην καλή πίστη και την καλή θέληση. Δες από την αρχή όλα τα ποστ. Έχουμε αναφέρει τα πάντα. Από κει και πέρα το θέμα είναι μεταξύ σας.
 12. jlian Στα πολύ σωστά που αναφέρουν οι συνάδελφοι να προσθέσω ότι πολλοί ιδιώτες θεωρούν ότι το τοπογραφικό είναι μόνο η μέτρηση. Προς άρση παρερμηνειών σε ενημερώνω ότι το τοπογραφικό είναι τοπογραφική μελέτη και όχι απλώς μέτρηση, εκτός και αν έγινε συμφωνία μόνο για αποτύπωση και τίποτα περισσότερο.
 13. Το 2 παίρνει Υ.Κ διότι βρίσκεται εκτός νομίμου-επί εδάφους-περιγράμματος και λόγω του ότι παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις στο ακίνητο δεν μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3 για μετακίνηση. Στον προηγούμενο νόμο έτσι το αντιμετωπίζαμε.
 14. Ακριβώς Δημήτρη. Αυτή την διάταξη χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
 15. Όπως στο 4178. Οι πολεοδομικές διατάξεις στο ακίνητο παραβιάζονται, οπότε κατηγορία 3 δεν είναι και πλέον ότι εξέχει παίρνει Υ.Κ και το τμήμα που παραβιάζει Δ πάει ξεχωριστά για να λάβει και την παραβίαση της Δ.
 16. Με το αρχικό περίγραμμα επί εδάφους έχει σχέση ή δεν πατάει πλέον καθόλου σε αυτό;
 17. όχι σε καμία περίπτωση δεν πας να χαράξεις όριο στο τοπογραφικό μεταβάλλοντας το όριο του οικισμού. Η αρτιότητα που δίνεται είναι θεωρητική, δηλαδή θεωρείται ότι υπάρχει. Να προσέξεις διότι αυτό ήταν ένα συχνό λάθος τα προηγούμενα χρόνια. Οικοδομείς εντός των 100 τμ. Μπορείς να τοποθετήσεις οικοδομή εκτός αλλά να πληρούνται οι διατάξεις της εκτός οικισμού δόμησης (πλάγιες αποστάσεις κλπ). Θέλει λίγο ψάξιμο το συγκεκριμένο ζήτημα και προτείνω να συμβουλευτείς συναδέλφους ΠΜ και ΑΤΜ.
 18. Δεν έχω εντοπίσει τέτοια δυνατότητα. Μήπως η λύση είναι να υποβάλεις εκ νέου παίρνοντας νέο αριθμό ΚΗΔ;
 19. το 30% αρκεί. 2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’), β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τα- κτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κα- τεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτο- ποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου ....
 20. Εννοείς να γίνεται για κάθε ιδιοκτησία επίγεια μέτρηση από τον ανάδοχο;
 21. sissy_arch Το τέκνο σήμερα έχει την πλήρη κυριότητα. Άρα επιλέγεις πλήρη κυριότητα (100%). Επιπλέον, προσκομίζεις ληξιαρχική πράξη θανάτου της επικαρπωτού μητέρας και αναφέρεις ως παρατήρηση ότι προσκομίστηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της. αιτία κτήσεως είναι "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"
 22. Αν έχεις μια δήλωση (δηλαδή αυτοτελές κτίριο χωρίς σύσταση) τότε μια φορά η 1 Λ.Π. Δεν χρεώνεις ΥΔ ή ΥΚ.
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.