Jump to content
 • Novatron
 • Συγκεντρωτικά όλες οι αναρτήσεις δασικών χαρτών ανά περιοχή
  Διεύθυνση Δασών Απόφαση ανάρτησης Υποβολή αντιρρήσεων Καβάλας ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40 29/1 – 13/05/2021 Πιερίας Α∆Α: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ 29/1 – 13/05/2021 Δράμας Α∆Α: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ 29/1 – 13/05/2021 Αρκαδίας Α∆Α: 9ΖΜ0ΟΡ1Φ-ΙΙΚ 29/1 – 13/05/2021 Καστοριάς ΑΔΑ: 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3 29/1 – 13/05/2021 Λευκάδας Α∆Α: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ 29/1 – 13/05/2021 Κεφαλληνίας Α∆Α: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1 29/1 – 13/05/2021 Ζακύνθου Α∆Α: ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ 29/1 – 13/05/2021  
  Για την υπηρεσία θέασης δασικών χαρτών εδώ: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
  Όλες οι αποφάσεις ανάρτησης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Apofaseis.html
  Δέκα ημέρες απομένουν για να βγει στον… αέρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία στην ουσία αποτελεί την ενιαία βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση και όχι με βάση την αρχική οικοδομική άδεια.
  Ο… «Μεγάλος Αδερφός» των κτισμάτων θα λειτουργεί παράλληλα και ως το τελευταίο στάδιο της οριστικής τακτοποίησης όσων κτισμάτων έχουν ενταχθεί στους νόμους αυθαιρέτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία.
  Ετσι, από την 1η Φεβρουαρίου σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.
  Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.
  Σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασαν όλα όσα πρέπει να ξέρει τόσο ο τεχνικός κόσμος όσο και οι ιδιοκτήτες.
  Ειδικότερα, την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μηχανικός. Συγκεκριμένα, όπως είπε η Προϊσταμένη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ Κλαίρη Δήμα, «πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου με τους κωδικούς τους έχουν φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Δεν έχουν πρόσβαση εταιρίες, καθότι δεν έχουνε και επαγγελματικά δικαιώματα».
  Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.
  Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.
  Επιμέρους λεπτομέρειες μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.
  Γιατί είναι απαραίτητη η Ταυτότητα του Κτιρίου; Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους, όπως:
  Α) Εμβαδόν με βάση την Οικοδομική Αδεια (αν υπάρχει).
  Β) Εμβαδόν κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ.
  Γ) Εμβαδόν στο έντυπο Ε9 της εφορίας.
  Δ) Εμβαδόν στο συμβόλαιο αγοράς/μισθωτήριο κ.λπ.
  Ε) Εμβαδόν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.
  Στ) Εμβαδόν στο Κτηματολόγιο,
  Ζ) Εμβαδό, αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.
  Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή του.
  Επίσης, με την Ταυτότητα του Κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του, καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάστασή του.
  Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων; Ναι. Ολα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.
  Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν; Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.
  Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου; Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.
  Οσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:
  – να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους,
  – να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,
  – να το μισθώσουν νόμιμα,
  – να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.),
  – να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,
  – θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.
  5) Πώς γίνεται η διαδικασία;
  Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.
  6) Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;
  α) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,
  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
  η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
  θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
  7) Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας;
  Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
  -Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
  -τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
  -το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
  -το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  -δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  -τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,
  -το δελτίο δομικής τρωτότητας,
  -τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
  -το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 
  Στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους προχωρά η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου.
  Η επικείμενη προκήρυξη του διαγωνισμού για την Αριστοτέλους αποτέλεσε θέμα συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς έχει συμφωνηθεί ο Δήμος να  προετοιμάζει όλα τα στάδια του έργου και η Περιφέρεια να το χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ.
   
  Η υπό ανάπλαση περιοχή εκτείνεται από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Εγνατία. Η ζώνη μελέτης καλύπτει συνολική έκταση περίπου 32.500 τ.μ.
   
  Ορισμένοι από τους κεντρικούς στόχους του διαγωνισμού και της ανάπλασης είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του χώρου ως ισχυρού τοπόσημου της πόλης, η απόκτηση ενός σύγχρονου αστικού δημόσιου χώρου σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της έξυπνης πόλης καθώς και η βελτίωση της εικόνας της αρχιτεκτονικής της πόλης με τη διατύπωση προτάσεων για τις όψεις/βιτρίνες των καταστημάτων εντός των ισόγειων στοών.
  Τους βασικούς άξονες του σχεδίου που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών για την καταβολή έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωτεχνικούς) περιέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στους επικεφαλής των επιστημονικών φορέων.
  Ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι, με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς αλλά και την στόχευση του μέτρου στους επιστήμονες που έχουν ανάγκη (με έμφαση στους νέους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα), θα θεσπιστούν κριτήρια για την χορήγηση της ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, θα τεθεί «πλαφόν» στο οικογενειακό εισόδημα για το 2020, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι και η μείωση των εσόδων των δυνητικά δικαιούχων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
  Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για να γίνει αυτή αποδεκτή θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  Θα ακολουθήσει αυτοματοποιημένος έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η ενίσχυση (με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ και της ΑΑΔΕ). Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων που θα προκύψει θα αποσταλεί στη συνέχεια στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό κονδύλι θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που προβλέπεται στον ν. 3986/2011/
  Τονίστηκε τέλος ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις να εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα ώστε να ανοίξει στη συνέχεια η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.
  Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν –πέραν του κ. Χατζηδάκη-, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων Παυλίνα Καρασιώτου, η Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας Ματθούλα Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θανάσης Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Σπύρος Μάμαλης.
  Η κακοκαιρία «Λέανδρος» προκάλεσε εκτεταμένη χιονοκάλυψη, από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 16 ετών για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το 30% -σχεδόν το ένα τρίτο- της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας ήταν πλέον καλυμμένο από χιόνι, περίπου 18% περισσότερο από τον μέσο όρο γι' αυτήν την εποχή και αφού είχε προηγηθεί μία ασυνήθιστα περιορισμένη χιονοκάλυψη στη χώρα μας τον Δεκέμβριο. Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου η χιονοκάλυψη είχε υποχωρήσει στο ένα τέταρτο της ξηράς (24%).
  Κατά τη διάρκεια του «Λέανδρου», μεταξύ 15 και 18 Ιανουαρίου, εκδηλώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ σε άλλες γειτονικές περιοχές με το ίδιο υψόμετρο διαφορετικές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν διαφορές στην έκταση της χιονοκάλυψης. Οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν το «παγωμένο αποτύπωμα» του «Λέανδρου» σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.
  Για παράδειγμα, εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το πρωί της Τετάρτης δείχνουν ότι η Δυτική Λήμνος δέχθηκε μεγάλα ύψη χιονιού, ακόμη και σε παραθαλάσσια τμήματα όπου το χιόνι ξεπέρασε σε ύψος τα 30 εκατοστά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού οι χιονοπτώσεις είχαν πολύ μικρότερη ένταση και εναλλάσσονταν με χιονόνερο.
  Από την άλλη, εικόνα από τον ίδιο δορυφόρο τη Δευτέρα δείχνει τις δυτικές συνοικίες της Λάρισας καλυμμένες με χιόνι, ενώ την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μέρος του θεσσαλικού κάμπου πιο ανατολικά και με το ίδιο υψόμετρο δεν είχε ίχνος χιονοκάλυψης.
  ΑΠΕ-ΜΠΕ
  Τη Μελέτη Βιωσιμότητας του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, παρουσίασε, μέσω διαδικτύου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.
  Το κτήμα Τατοΐου, έκτασης περίπου 42.000 στρ., εντός της οποίας περιλαμβάνονται ο ιστορικός πυρήνας περίπου 1.600 στρ., αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Διαθέτει πολλά είδη κωνοφόρων και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, με ξενικά και ενδημικά είδη χλωρίδας, καθώς και σπάνια, απειλούμενα είδη πανίδας. Εντός του υπάρχουν συνολικά 55 κτίρια (κτιριακό απόθεμα περίπου 15.000 τ.μ.), από τα οποία τα 27 είναι κηρυγμένα μνημεία από το 2003.
  Σύμφωνα με τη Μελέτη Βιωσιμότητας, η ανάπτυξη του κτήματος πρέπει να ακολουθεί δύο βασικές αρχές 
   
  Το σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την κοινωνία, που σημαίνει διάσωση των κτιρίων, ανάδειξη όλων των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων του κτήματος, προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, ισορροπία μεταξύ Πάρνηθας και Κτήματος, προσβασιμότητα και ανάπτυξη χρήσεων για όλους.
   
  Την οικονομική βιωσιμότητα. Δηλαδή, ισχυρός χαρακτήρας, ταυτότητα και συνοχή δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία μοναδικών σημείων αναφοράς που θα λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης για επισκέπτες, αξιοποίηση του κτήματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση, δυνατότητα εξασφάλισης πιθανών επιδοτήσεων & δωρεών για τη χρηματοδότηση κ.α.
   
  Με βάσει τα παραπάνω, επιλέχθηκαν πέντε θεματικές κατευθύνσεις και ισάριθμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι θεματικές αυτές αφορούν την Ιστορία και Πολιτισμό, την Υπαίθρια 'Αθληση και Αναψυχή, την Αγροτική Οικονομία, την Έρευνα και Γνώση, την Ευεξία και Ηρεμία. Αντίστοιχα, οι οικονομικές δραστηριότητες σχετίζονται με Παροχή υπηρεσιών, Καταστήματα/πωλήσεις αγαθών, Παραγωγή, Φιλοξενία, Ανάπτυξη και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
   
  Σύμφωνα με την παρουσίαση, στη θεματική Ιστορία και Πολιτισμός, οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν στην ανακτορική κτιριακή ενότητα, δημιουργώντας έναν πόλο έλξης με ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον και την ταυτότητα του κτήματος. Οι παρεμβάσεις αυτές θα εκτελεστούν από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.
   
  Επίσης, θα αποκατασταθούν και θα αξιοποιηθούν οι κήποι και τα συνοδευτικά κτίρια με δημιουργία μουσείων, ιστορικού καφέ, εστιατορίου, εργαστηρίων τέχνης και αξιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων.
  Στη θεματική Υπαίθρια 'Αθληση και Αναψυχή, οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στις μεγάλες δασικές εκτάσεις του κτήματος, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία επαφής με τη φύση, σε πολλά διαφορετικά προφίλ επισκεπτών. Οι παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπονται είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους να μπορεί να γίνει προσβάσιμο στους επισκέπτες με τη διαμόρφωση μονοπατιών (ποδήλατα, ιππασία, περπάτημα κλπ), με τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας (πυρασφάλεια, κτλ.).
   
  Εξετάστηκαν, επιπλέον, δραστηριότητες όπως το trekking, η γνωριμία με το δάσος, παρατηρητήρια πανίδας και χλωρίδας, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, χώροι υπαίθριου αθλητισμού και η δημιουργία δασικού χωριού ενώ απορριφθηκε η πρόταση των μελετητών για τη δημιουργία ενός Γηπέδου Γκολφ με σχετική ακαδημία και ξενώνα.
   
  Στη θεματική Αγροτική Οικονομία, μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες στις διαθέσιμες εκτάσεις/κτίρια του κτήματος στην περιοχή του «Χωριού», αναβιώνοντας τις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και προσδίδοντας ειδικό χαρακτήρα στο κτήμα. Οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν κυρίως χαρακτήρα επιδεικτικό - αγροτουριστικό και θα αποτελέσουν έναν επιπρόσθετο πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, θα αξιοποιηθεί μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κτιρίων, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν για τις διάφορες αγροτικές /κτηνοτροφικές δραστηριότητες (οινοποιείο, ελαιώνας, αρωματικά φυτά, κλπ.), ενώ εξετάζεται η πιθανότητα δημιουργίας ξενώνα αγροτουρισμού, εστιατορίου με τοπικά προϊόντα, αλλά και πιθανή εκτεταμένη αγροτική εκμετάλλευση.
   
  Στη θεματική Έρευνα και Γνώση, οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν σε υφιστάμενα κτίρια ή σε νέα δόμηση, σε συναφείς με το αντικείμενο του κτήματος τομείς (αγροτικά, περιβαλλοντικά, κτλ.), προσδίδοντας "μονιμότητα" στη χρήση του κτήματος. «Η νέα δόμηση θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά σε όλο το Κτήμα τα 3.000 τ.μ., προκειμένου να υποστηριχθούν βασικές λειτουργίες των υφισταμένων κτιρίων», διευκρίνισε η κ. Μενδώνη. Επίσης, προτείνεται να οργανωθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης, καθώς και η φιλοξενία ερευνητικών & start up δραστηριοτήτων σε συναφή αντικείμενα με τον χαρακτήρα του κτήματος.
   
  Τέλος, οι δραστηριότητες που αφορούν στην Ευεξία και στην Ηρεμία ολοκληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη με πιο σύνθετες παρεμβάσεις, κυρίως σε υποστηρικτικά κτίρια της ανακτορικής ενότητας που συμβάλουν στη βιωσιμότητα και ταιριάζουν με τον συνολικό χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε υφιστάμενα κτίρια της υποστηρικτικής ενότητας ανακτόρων αλλά και νέα δόμηση ανάλογα με την κλιμάκωση των σεναρίων. Θα αναπτυχθούν χώροι ευεξίας (spa), ξενώνας πολυτελείας σε ιστορικού χαρακτήρα κτίρια, χώροι εκδηλώσεων, κατάστημα καλλυντικών προϊόντων του κτήματος καθώς και γαστρονομικό εστιατόριο.
   
  Η μελέτη είναι χορηγία του Ιδρύματος Αθανασίου Λαζαρίδη. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η υπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία συγκρότησης της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (που θα εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).
  1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την ενωσιακή προστασία της βιοποικιλότητας
  Η πολιτική και δικαιοπαραγωγή της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μαρτυρούν τη σταδιακή απομείωσή της σε βάθος χρόνου και το ζωηρό ενδιαφέρον της για τη ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας υπό τρόπο μη θίγοντα το περιβάλλον και τα επιμέρους στοιχεία του, ήτοι υπό μία οπτική βιώσιμης ανάπτυξης.
  Ανάμεσα στα κομβικά κείμενα που αφορούν την ενωσιακή προστασία της βιοποικιλότητας και άπτονται της μελέτης συγκαταλέγονται αφενός η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (για τα άγρια πτηνά)[1] και η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των οικοτόπων. Οι δύο οδηγίες αυτές τάσσουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη να επιλέξουν τους τόπους προστασίας και να ορίσουν τα μέτρα (βιώσιμης) διαχείρισής τους. Η μεν πρώτη Οδηγία προβλέπει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)[2], η δε δεύτερη τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) που προβλέπονται στην οδηγία 92/43. Οι ως άνω ζώνες συνιστούν το δίκτυο Natura 2000[3]. Κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, της Οδηγίας για τους οικοτόπους, σκοπός της είναι να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατηρήσεως των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.
  2. H Οδηγία 92/43 Natura 2000 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
  Η Οδηγία 92/43/ΕΚ είναι μία συστηματική και καθολική νομική προσπάθεια προστασίας της βιοποικιλότητας, αφού αφορά τους οικοτόπους, προβαίνοντας στη διάκριση φυσικών οικοτόπων και οικοτόπων των ειδών και επίσης σε είδη οικοτόπων και είδη οικοτόπων προτεραιότητας.Κατά τούτο και είναι ευρύτερη της Οδηγίας 2009/147, με την οποία όμως τελεί σε στενή αλληλεξάρτηση: στις περιοχές της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εντάσσονται και οι Ζώνες της Οδηγίας 2009/147 για τα πουλιά.
  Μολονότι το τελικό κείμενο της Οδηγίας 92/43 παρέχει μία πολύ ασθενική προστασία των φυσικών ειδών συγκριτικά με την αρχική εκδοχή του σχεδίου που είχε υποβάλει η Επιτροπή, εντούτοις διαποτίζεται από σύγχρονες φιλοπεριβαλλοντικές αντιλήψεις, που κι αυτές αντιμετωπίζουν τη βιοποικιλότητα ως «ευρωπαϊκή κληρονομιά»[4].
  Το κομβικό της, όμως, σημείο είναι η εγκαθίδρυση του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου, του Νatura 2000, που περιελάμβανε φυσικούς οικότοπους και είδη χλωροπανίδας κατά τρόπο συνεκτικό και προς την κατεύθυνση της επίρρωσης της βιώσιμης ανάπτυξης και με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
  Εισάγονται οι Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης (ΕΖΔ), αλλά και η διαδικασία καθορισμού τους[5].
  H Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 στην ελληνική έννομη τάξη.
  Πράγματι ο κοινοτικός νομοθέτης καινοτόμησε προβλέποντας ότι το δίκτυο οικοδομείται στη βάση κατανομής σε κάθε εθνική επικράτεια όχι μόνο των οικοτόπων των ειδών, αλλά και των φυσικών οικοτόπων.
  3. Αρχιτεκτονική του άρθρ. 6 της Οδηγίας για τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΚ)[6]
  Το άρθρ. 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ ορίζει τη σχέση των απαιτήσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας και των πολιτικών χρήσεων γης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Τίθεται ως επιδίωξη η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας αυτής, όπως και της Οδηγίας για τα άγρια πτηνά (αφού εφαρμόζεται και στις ΖΕΠ). Η επίτευξη γενικώς των στόχων των Οδηγιών (συλλήβδην: η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής) τίθεται ως όριο και της ανθρώπινης δράσης, η οποία επιτρέπεται εντός αυτού. Το δε ΔΕΕ έθεσε με ενάργεια τα κριτήρια καθορισμού των προστατευόμενων περιοχών και τη διάρκεια και διαδικασία χαρακτηρισμού.
  Η κατά την παρ. 2 άρθρ. 6 γενική υποχρέωση προστασίας των κρατών μελών με τη λήψη προληπτικών μέτρων θεωρείται ότι συνιστά υποχρέωση αποτελέσματος, με την έννοια πως δεν επιτρέπεται η κάθε είδους υποβαθμιστική (κατ’ αποτέλεσμα) δραστηριότητα στους οικοτόπους[7].
  Η παρ. 3 ορίζει τα της διαδικασίας εκτίμησης (βλ. κάτωθι).
  Η παρ. 4 ορίζει τις εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή εκτίμησης.
  Χαρακτηριστικά της διαδικασίας εκτίμησης
  Χαρακτηριστικά της διαδικασίας εκτίμησης σχεδίων και εργών τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι:
  Η ειδικότητα της διαδικασίας αυτής και ο προληπτικός της χαρακτήρας που υποχρεώνει τις αρχές να αποτρέπουν πάσης φύσεως προσβολές στους τόπους αυτούς. Η διακριτότητα της διαδικασίας αυτής από την αντίστοιχη της Οδηγίας 2011/92 (ή άλλως καλούμενης Οδηγίας ΕΠΕ – Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) [8]: σε περίπτωση ταυτόχρονης εφαρμογής της οδηγίας 2011/92 και της οδηγίας 92/43, θα πρέπει οι πληροφορίες της ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα IV της οδηγίας ΕΠΕ «να διαλαμβάνουν ρητώς τις σημαντικές επιπτώσεις του έργου επί όλων των ειδών τα οποία προσδιορίζονται στη δήλωση που υποβάλλεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών[9]. Η διακριτότητα της διαδικασίας αυτής από την αντίστοιχη της Οδηγίας 2011/42 (ή άλλως καλούμενης Οδηγίας ΣΠΕ – Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης): Πρέπει πρωταρχικώς να τονιστεί τόσο για την Οδηγία ΕΠΕ, όσο και για την Οδηγία ΣΠΕ ότι δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τη Δέουσα Εκτίμηση της Οδηγίας 92/43, παρότι παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, όπως πολλάκις η Επιτροπή έχει διαπιστώσει[10]. Αμφότερες έχουν εφαρμογή σε όλα τα σχέδια και προγράμματα, η δε εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενους τόπους πρέπει να αποτελεί μέρος της της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/42 και ότι το σχέδιο ή το πρόγραμμα, που θα έχει επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου, θα εγκριθεί μόνο υπό τους όρους του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43 που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη. Σαφώς, εμπεριέχουν διακριτές διαδικασίες, σωρευτικώς εφαρμοζόμενες[11]. Πρέπει να είναι απολύτως διακριτό στο σώμα της αξιολόγησης ΣΠΕ πού βρίσκεται η Δέουσα Εκτίμηση. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα της Δέουσας Εκτίμησης είναι ουσιαστικό, εν αντιθέσει με τις εκτιμήσεις ΣΠΕ/ΕΠΕ που είναι γραφειοκρατικές τρόπον τινά[12].Το άρθρο 6 παρ. 3 ορίζει ότι άδεια μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον οι αρμόδιες αρχές έχουν βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου. Επομένως, οι εκτιμήσεις δυνάμει της οδηγίας 85/337 ή της οδηγίας 2001/42 δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους.»[13] Το ουσιαστικό αποτέλεσμα που παράγει και το πλήρως ελέγξιμο αυτής. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43[14]
  Το άρθρο 6, παρ. 3, της οδηγίας 92/43 ορίζει ότι: «Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθευατό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνο αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφραστεί πρώτα η δημόσια γνώμη.»
  Πρωταρχικώς αναφύονται τα κάτωθι νομικά ζητήματα – διαπιστώσεις:
  Ο προσδιορισμός του «σχεδίου» κατά το α εδάφιο της παρ. 3. Το γράμμα της διατάξεως δεν διαλαμβάνει περί αυτού. Για την κατανόηση του όρου, χρήσιμος αποβαίνει ο ορισμός της Επιτροπής: κατά την τελευταία, το σχέδιο ορίζεται με ευρύτητα και φιλοπεριβαλλοντικό πνεύμα και καταλαμβάνει όχι μόνο ιδιαιτέρως επεμβατικές δραστηριότητες (π.χ. κατασκευές), αλλά και δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα της οικονομίας (εντατικές γεωργικές δραστηριότητες). Η Επιτροπή θεμελίωσε τον ορισμό της αυτόν, αντλώντας επιχείρημα από το άρθρ. 1 παρ. 2 της Οδηγίας ΕΠΕ. Βεβαίως, έγινε δεκτό ότι έργο μη εμπίπτον στην Οδηγία ΕΠΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως ως μη εμπίπτον και στην Οδηγία 92/43[15], πράγμα εύλογο, αφού η διαφορετικότητα των διαδικασιών και της στόχευσής τους, το δικαιολογεί ρασιοναλιστικά. Για περισσότερα, παραπέμπουμε στη νομολογία κάτωθι. Το κριτήριο του χαμηλού κόστους ενός σχεδίου, ώστε να μην υποβληθεί στη διαδικασία της Δέουσας Εκτίμησης δεν είναι επ’ ουδενί συμβατό με την Οδηγία, όπως ούτε και η εθνική πρόβλεψη περί μη απαίτησης γνωστοποίησης ή περί απαλλαγής των έργων που προβλέπονται από συμβάσεις με ιδιώτες από τη διαδικασία της Δέουσας Εκτίμησης. Τα σχέδια υπάγονται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η δυνατότητα γενικής in abstracto απαλλαγής ορισμένων έργων από την υποχρέωση υπαγωγής στη διαδικασία της δέουσας εκτίμησης δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 6, παρ. 3 της Οδηγίας 92/43. Στάδια εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43
  Η Επιτροπή στον ερμηνευτικό οδηγό για τη διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 διευκρίνισε ότι υπάρχουν τα δύο αρχικά στάδια εφαρμογής της διάταξης αυτής, η Προκαταρκτική Εκτίμηση (Screening) και η Δέουσα Εκτίμηση (Appropriate Assessment). Στα παραπάνω δύο στάδια προστίθεται ένα τρίτο (η εξέταση των εναλλακτικών λύσεων) και ακολουθεί ένα τέταρτο (ο καθορισμός των αντισταθμιστικών μέτρων, βλ. κάτωθι).
  Τα στάδια εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43 είναι κατά την Επιτροπή, αναλυτικότερα[16]:
  1. Η Προκαταρκτική Εξέταση (Screening)
  Αποτελεί το αναγκαίο κατά νόμο πρώτο στάδιο της εκτίμησης και διενεργείται για να αποφανθούμε αν υπάρχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Αυτή διεξάγεται από τις αρχές που είναι κατά νόμο αρμόδιες για την αδειοδότηση του έργου και επικουρείται με πληροφορίες από άλλους φορείς, ειδικούς κλπ. Δεν συμπίπτει ασφαλώς με την πλήρη Δέουσα Εκτίμηση, που έπεται.
  Οι αδειοδοτούσες αρχές διεξάγουν τη διαδικασία και απολήγει σε έγγραφη εκτίμηση. Αν δεν προκύψουν ενδεχόμενα αρνητικών επιπτώσεων, δεν συνεχίζει η διαδικασία.
  Είναι έγγραφη και πρέπει να εμπεριέχει πλείονες πληροφορίες, για να «μεταβεί» η όλη διαδικασία μετά στη Δέουσα Εκτίμηση. Δεν πρέπει, ωστόσο, να περιλαμβάνει μέτρα αποτροπής ή μείωσης των επιπτώσεων διότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να θίξει την πρακτική αποτελεσματικότητα της οδηγίας περί των οικοτόπων, γενικώς, και το στάδιο εκτιμήσεως, ειδικώς, καθόσον θα καθιστούσε το στάδιο αυτό άνευ αντικειμένου, θα υφίστατο δε κίνδυνος καταστρατηγήσεως του εν λόγω σταδίου εκτιμήσεως, το οποίο όμως αποτελεί ουσιώδη εγγύηση προβλεπόμενη από την οδηγία αυτή», κάτι που συνιστά ηχηρή διαφορά της Οδηγίας ΕΠΕ με την Οδηγία για τους οικοτόπους.
  Συνάπτεται με την αρχή της προφύλαξης, αφού δεν απαιτείται οριστική απόδειξη των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά «απλώς πιθανότητα» για τούτο[17]. Το ΔΕΚ αξιοποιώντας τα διδάγματα της αρχής της προφύλαξης, συναφώς μίλησε για τον κίνδυνο και διατύπωσε τον κανόνα ότι όπου δηλαδή υπάρχει αμφιβολία – αβεβαιότητα ως προς το επιζήμιο του σχεδίου για τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου[18], ότι δηλαδή δεν μπορεί κατ΄ αντιστροφή του βάρους της απόδειξης να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, το σχέδιο πρέπει να εγκαταλείπεται, σε εφαρμογή του κανόνα in dubio pro natura[19].
  Συνιστά διοικητική πράξη που ελέγχεται δικαστικώς και εκτεταμένα, αφού ελέγχεται και το αν τα μέτρα είναι ικανά να δικαιολογήσουν την κρίση ότι δεν πρέπει να ακολουθήσει Δέουσα Εκτίμηση.
  2. Η Δέουσα Εκτίμηση (Appropriate Assessment)
  Η Δέουσα Εκτίμηση διενεργείται, εφόσον είναι πιθανό ότι το σχέδιο αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, με τον κίνδυνο μόνιμης αλλοιώσεως των οικολογικών χαρακτηριστικών του.
  Στο επίκεντρό της βρίσκεται η έννοια της ακεραιότητας του τόπου και το αν αυτός παραβλάπτεται ή όχι και η οποία συνερμηνεύεται με τη λεγόμενη «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης». Οι έννοιες αυτές σαφώς συνδέονται με την επιστημονική εκτίμηση της βιοποικιλότητας. Μέτρο βλάβης αποτελεί η (παρθένα) κατάσταση της αποκλεισμένης για τον άνθρωπο φύσης[20], οπότε υπεισέρχονται αναγκαίως και αξιακές κρίσεις και προτεραιότητες. Πρέπει ο τόπος ως «φυσικός οικότοπος» να παραμείνει σε ικανοποιητική κατάσταση διατηρήσεως που συνεπάγεται τη διασφάλιση της διατηρήσεως των συστατικών χαρακτηριστικών του οικείου τόπου που έχουν σχέση με την παρουσία ενός φυσικού οικοτόπου, του οποίου ο σκοπός διατηρήσεως αποτέλεσε το λόγο καταχωρίσεως του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής.»[21]
  Πρόκειται για μία άκρως σημαντική και πολυεπίπεδη, λεπτομερή διαδικασία, στην οποία δεν συγχωρούνται ασάφειες, παραλείψεις, κενά, εν γένει επιστημονικά ή ερευνητικά ολισθήματα. Περιέχει στοιχεία για τους στόχους και την αξιολόγηση του εύρους, αλλά και άλλα οικολογικά δεδομένα, όλες συλλήβδην τις πτυχές του σχεδίου που επηρεάζουν την υλοποίηση των οικολογικών σκοπών και το σύνολο των ειδών του τόπου.
  Η Δέουσα Εκτίμηση πρέπει να προηγείται της αδειοδότησης και ανήκει στην ευθύνη της αρμόδιας αρχής να εξασφαλίζει την διεξαγωγή της. Επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή να βεβαιώνεται κατά πόσο το σχέδιο ή το έργο θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου. Η αρχή που τη διεξάγει είναι κάποια εθνική αρχή, επαφιέμενης της επιλογής της στη διακριτική ευχέρεια των κρατών, αρκεί να έχει λειτουργική αυτοτέλεια[22].
  Η έγκριση πρέπει να δίνεται «μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα του οικείου τόπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου.»
  Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον φορέα του έργου να παράσχει την αναγκαία πληρηφόρηση στην αρμόδια αρχή, ώστε να της επιτρέψει να λάβει απόφαση στη βάση της πλήρους πληροφόρησης».
  Παράγεται νομικώς δεσμευτικό έγγραφο πόρισμα, αναγκαίο για την έκδοση τελικής αποφάσεως. Δεν είναι απλώς τυπική ή γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά προεχόντως ουσιαστική και δεν αποτελεί «συρραφή» των επιμέρους πορισμάτων, αλλά μία συνεκτική παρουσίαση[23]. Η νομολογία του ΔΕΕ στο ζήτημα αυτό ερμηνεύει τις απαιτήσεις περιεχομένου της Δέουσας Εκτίμησης με ιδιαίτερη αυστηρότητα και νομικό φορμαλισμό, αναγκαίο, ωστόσο, για την ουσιαστική περάτωση της διαδικασίας[24].
  Η Δέουσα εκτίμηση πρέπει να είναι πάντα εμπεριστατωμένη και με σαφήνεια να προκύπτουν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, βάσει και της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης.
  Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δέουσας εκτίμησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν είτε να επιλέξουν την απόρριψη του σχεδίου είτε να προχωρήσουν στην έγκριση του υπό τον όρο ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα, που εξασφαλίζουν τη μη προσβολή της ακεραιότητας του τόπου.
  Τα δε εθνικά δικαστήρια ασκούν πλήρη έλεγχο.
  Εκτός από την ως άνω «Δέουσα Εκτίμηση», έχει διαμορφωθεί και ο συναφής κανόνας της αποφυγής της υποβάθμισης και των οχλήσεων.
  Τέλος, η «δέουσα εκτίμηση», κατά την έννοια της διάταξης αυτής, δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη «μέτρων διατήρησης», κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, «προληπτικών μέτρων», κατά την έννοια της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, μέτρων που θεσπίζονται ειδικά για ένα πρόγραμμα όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης ή ακόμη και των αποκαλούμενων «αυτοτελών» μέτρων, καθόσον τα μέτρα αυτά δεν έχουν σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα, εάν τα προσδοκώμενα οφέλη των μέτρων αυτών δεν είναι βέβαια κατά τον χρόνο διενέργειας της εν λόγω εκτίμησης. Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Οδηγίας 92/43 έχει την έννοια ότι μέτρα που επιβάλλονται με εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, στα οποία περιλαμβάνονται η μέθοδος παρακολούθησης και ελέγχου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων οι δραστηριότητες προκαλούν εναπόθεση αζώτου, καθώς και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων που είναι δυνατό να φθάσουν έως και την παύση λειτουργίας των εν λόγω εκμεταλλεύσεων, επαρκούν για τη συμμόρφωση προς τη διάταξη αυτή[25]. Κατά το ΔΕΕ αυτό περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση και μέτρα αποτροπής και θετικά μέτρα. Ενίοτε, η απουσία κατάλληλων μέτρων προκύπτει εμμέσως από τη συμπεριφορά των αρμοδίων αρχών.
  Δεν πρέπει η οικονομία να ανάγεται σε αποκλειστικό κριτήριο, αλλά αντίθετα τα επιστημονικά κριτήρια κατέχουν τα πρωτεία. Η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας είναι συνεχής και δεν υποκαθίσταται από άλλα μέτρα ειδικής διαχείρισης. Οι υποχρεώσεις, όπως έγινε αντιληπτό, αφορούν τη θέσπιση αναγκαίων μέτρων διατήρησης και των δεόντων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων, όπως και τη θέσπιση αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών και μέτρων ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση φυσικών οικοτόπων κλπ.
  4. Παρεκκλίσεις του άρθρ. 6 παρ. 4 Οδηγίας 92/43
  Κατά την παρ. 4 του άρθρ. 6, εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων,ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπουπροτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για τοπεριβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.
  Οι όροι «επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος», «λόγοι κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως» κλπ. είναι αόριστες νομικές έννοιες, που χρήζουν in concreto ερμηνείας.
  Η παράγραφος 4 δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3.
  Η επιτακτικότητα των επικαλούμενων λόγων δημοσίου συμφέροντος προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη, η διατύπωση της διάταξης είναι εξαιρετική. Η αρχή πρέπει να αποδείξει την επιλογή της στάθμισης.
  Τα αντισταθμιστικά μέτρα αποτελούν αντιστάθμιση της ζημίας, όχι αποτροπή/μείωσή της και πρέπει να λαμβάνονται τάχιστα. Το μέτρο μετριασμού διαφέρει από το αντισταθμιστικό.
  Η εξαίρεση από τη δέουσα εκτίμηση έπρεπε ακριβώς να είναι εξαιρετική, όχι συστηματική, ήτοι να μην καθίσταται «κανόνας» και, βεβαίως, όχι απλώς γραφειοκρατική. Σε κάθε περίπτωση, η όποια εξαίρεση δέον όπως ερμηνεύεται συσταλτικά. στην περίπτωση, που η κατά παρέκκλιση εφαρμογή των σχεδίων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θέτει σε κίνδυνο φυσικό οικότοπο ή είδος προτεραιότητας, τότε η παρέκκλιση μπορεί να λάβει χώρα μόνο για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας ή άλλων επιτακτικών λόγων, μετά από πρόταση της επιτροπής[26].
  Ο δικαστικός έλεγχος αυξημένης εντάσεως επιβεβαιώνει την κατά γράμμα τήρηση της διαδικασίας, αλλά και το κατά πόσον η επιστημονική εκτίμηση των επιπτώσεων είναι η «δέουσα εκτίμηση» (αναφορές, επιστημονικά στοιχεία κλπ.).
  Οι επιταγές της παραγράφου 4 του άρθρ. 6 δεν αποτελούν στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τη δέουσα εκτίμηση βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 6.
  5. Συμπεράσματα
  Η ως άνω σύντομη συμβολή κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
  Η σημασία της εκτίμησης κατά την Οδηγία 92/43 είναι κομβική. Τα δε χαρακτηριστικά αυτής της εκτίμησης είναι επίσης διαφοροποιημένα από τις διαδικασίες ΕΠΕ – ΣΠΕ. Η νομολογία τόσο η ενωσιακή, όσο και η εθνική κατέληξαν σε σημαντικές παραδοχές για την εκτύλιξη αυτής της διαδικασίας στην πράξη, αλλά και την ερμηνεία κρίσιμων εννοιών της. Το κάθε κράτος μέλος επίσης φέρει ουσιώδη ρόλο στην υλοποίηση της ενωσιακής επιταγής αυτής. ———————
  [1] Βλ. κάτωθι την Οδηγία 2009/147 ή οδηγία για τα «άγρια πτηνά».
  [2] ΔΕΚ, 2.08.1993, C-355/1990, ΔΕΚ Υπόθ. C- 166/1997,απόφ.18.3.1999 [Ζώνες ειδικής προστασίας] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), ΠερΔικ 2/2000, 258.
  [3] Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000. Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους», 21.11.2018, C(2018) 7621 final, 8, βλ. για την ελληνική έννομη τάξη: ΚΥΑ 50743/2017 «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000” (ΦΕΚ Β’ 4432/2017).
  [4] N. Vig, R. Axelrod, The global environment, Institutions, law and policy, Q Press, 1999.
  [5] ΔΕΚ Υπόθ. C- 209/2002, απόφ. 29.1.2004 [Ζωτικός χώρος ορτυγομάνας] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), ΠερΔικ 3/2004, 419.
  [6] Βλ. εκτενώς: Κ. Γώγο, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, εκδ. Σάκκουλα, 2009.
  [7] Βλ. εκτενώς: Μ. Κοσμοπούλου, Η νομική προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, ΠερΔικ 4/2001, 527.
  [8] ΔΕΚ, Υπόθ. C-418/2004, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας [2007], Συλλ Ι-10947, σκ. 231. Βλ., επίσης, Υπόθ. C-209/2004, Επιτροπή κατά Αυστρίας , Προτάσεις Γ. Εισαγγελέως J. Kokott της 27ης Οκτωβρίου 2005, σημ. 61 και 62 (όπου επισημαίνει ότι η οδηγία 85/337 περιλαμβάνει διαδικαστικές διατάξεις, με τις οποίες σκοπείται να λαμβάνονται καλύτερα υπ΄ όψη οι σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος απαιτήσεις, ενώ αντίθετα, η οδηγία 92/43 εξαρτά την έγκριση σχεδίου από ουσιαστικές απαιτήσεις, τη συνδρομή των οποίων σκοπεί να διασφαλίσει η διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 και 4).
  [9] Γ. Μπάλιας, ό.π., 62 επ.
  [10] European Commission, (2012)Guidance on Aquaculture and Natura 2000, 81.
  [11] Για την Οδηγία ΣΠΕ, βλ. αναλυτικά Γ. Δελλή, Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και οι προεκτάσεις της για το ελληνικό δημοσίο δίκαιο, Ευρωπαίων Πολιτεία 3/2008, 667 επ.
  [12] European Commission, (2011)Guidance on wind energy and natura 2000, 24.
  [13] ΔΕΚ, 13 Δεκεμβρίου 2007, C-418/04, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, σκ. 231, Γ. Μπάλιας, Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη φύση και τα προβλήματα εφαρμογής τους στην Ελλάδα, ΠερΔικ 1/2020, 62 επ.
  [14] Γενικώς βλ. F. Ferranti et al., The Fitness Check of the Birds and Habitats Directives: A discourse analysis of stakeholders’ perspective”, 2019, 47 Journal for Nature Conservation, 108.
  [15] Συνήγορος του Πολίτη. Αίτηση για έλεγχο νομιμότητας ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στη λίμνη Αντινιώτη (περιοχή Natura). Πορισματικό Έγγραφο της 30.12.2005 επί των υπ΄ αριθ. 2914/2005 και 16404/2005 αναφορών (σημ. Β. Βρεττού), ΠερΔικ 2/2008.
  [16] Ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους», Βρυξέλλες, 21.11.2018 C(2018) 7621 final.
  [17] N. de Sadeleer,The Appropriate Impact Assessment and Authorisation Requirements of Plans and Projects likely to have significant impacts on Natura 2000 Sites, 11.
  [18]R. von Schomberg , “Controversies and Political Decision Making”, in: R. von Schomberg (ed.), Science, Politics and Morality, Scientific Uncertainty and Decision Making, Dordrecht/Boston/London, Cluwer Academic Publishers, 1993,σ. 7-26.
  [19] ΔΕΚ, C-117/2003, ΔΕΚ Υπόθ. C-83/1997, απόφ. 11.12.97 [Παράβαση κράτους μέλους – Παράλειψη μεταφοράς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο], ΠερΔικ 3/1997, 386.
  [20] D.E. Busch, J.C. Trexler (eds.), Monitoring Ecosystems. Interdisciplinary Approaches for Evaluating Ecoregional Initiatives. Island Press, Washington, Covelo, London, 2003, 447.
  [21] ΔΕΕ, 17 Απριλίου 2018, C-441/17, Επιτροπή κατά Πολωνίας, ό.π., σκ. 116. ΔΕΕ, 11 Απριλίου 2013, C-258/11 Sweetman, ό.π., σκ. 39. Βλ., επίσης, ΔΕΕ, 21 Ιουλίου 2016, C-387/15 και C-388/15, Hilde Orleans, ό.π., σκ. 42.
  [22] Γ. Μπάλιας, Η Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων Έργων και Σχεδίων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ΠερΔικ 4/2014, 577.
  [23] N. de Sadeleer,“The Appropriate Impact Assessment and Authorisation Requirements of Plans and Projects likely to have significant impacts on Natura 2000 Sites”, ό.π., 11.
  [24] ΔΕΕ, C-142/16, Επιτροπή κατά Γερμανίας, ό.π., σκ. 61-62.
  [25] Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-293/16 και C-294/2016, απόφ. της 7ης Νοεμβρίου 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment UA κ.λπ. κατά College van gedeputeerde staten van Limburg κ.λπ., (προδικαστική παραπομπή), ΠερΔικ 3/2018, 531.
  [26] Φ. Βρεττού, Η. Κουβαράς, Δ. Πουλάκος, Ε. Σπυροπούλου, Γ. Χασιώτης, Ι. Χριστοπούλου, Οι ευρωπαϊκές Oδηγίες για τη βιοποικιλότητα – Με αφορμή τη διαδικασία REFIT, ΠερΔικ 1/2016, 31.
  Παναγιώτης Γαλάνης, Δικηγόρος,
  Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ
  [email protected]
  Το iMEdD Lab παρουσιάζει, για πρώτη φορά, διαδραστικό χάρτη με την πορεία του εμβολιασμού ανά περιφερειακή ενότητα, με επίσημα στοιχεία που αντλεί, σε πραγματικό χρόνο, από την πύλη διάθεσης δεδομένων του ελληνικού κράτους.

  Το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε ο εμβολιασμός για την COVID-19 στην Ελλάδα, με τη νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη να είναι η πρώτη πολίτης της χώρας που έκανε το εμβόλιο. Έκτοτε, περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί (έως τις 15 Ιανουαρίου 2021) στην επικράτεια, που αντιστοιχεί περίπου στο 0,65% του γενικού πληθυσμού.
  Σε αντίθεση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει ο ΕΟΔΥ, ο οποίος δημοσιεύει τα επιδημιολογικά στοιχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .pdf, ελεύθερο κείμενο, email), τα δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών δημοσιεύονται σε εξειδικευμένο κόμβο διάθεσης δεδομένων και σε αναγνωρίσιμη, από τους υπολογιστές, μορφή.
  Τα στοιχεία που παρέχονται, ανά ημέρα και ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας, αφορούν τον αριθμό των εμβολιασμών (ημερησίως & αθροιστικά), τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί (αθροιστικά), καθώς και τη διαφορά των εμβολιασμών από μέρα σε μέρα. 
  Τα δεδομένα, που δημοσιεύονται στο data.gov.gr, λαμβάνονται αυτόματα μέσω κλήσης API και οπτικοποιούνται, σε πραγματικό χρόνο, στην εξειδικευμένη εφαρμογή για την COVID-19 που έχει αναπτύξει το iMEdD Lab από τον Μάρτιο του 2020.
  Ο σχετικός χάρτης οπτικοποιείται βάσει του αριθμού των εμβολιασμένων πολιτών ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός ο δείκτης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε περιοχές της χώρας με ανόμοιο πληθυσμό. Για παράδειγμα, 1.000 εμβολιασμένοι πολίτες ανά 100 χιλ. πληθυσμού στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών θα σήμαινε ότι, με βάση τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί και τον πληθυσμό της περιοχής, εάν η Αθήνα είχε 100.000 κατοίκους, οι 1.000 θα ήταν εμβολιασμένοι.

  Έως σήμερα, στις 27 χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμο το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech, ενώ έχει εγκριθεί και το εμβόλιο της Moderna και έπεται η αίτηση έγκρισης του εμβολίου από την  AstraZeneca στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
  Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου “Ελευθερία” με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19, «Ελευθερία», προβλέπει τον εμβολιασμό του πληθυσμού σε τρεις φάσεις. Η δεύτερη φάση, που ξεκινά από 20 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει τον εμβολιασμό πολιτών από 85 ετών και άνω. Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανήκουν περισσότερα από 100.000 άτομα. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ατόμων άνω των 18 ετών χωρίς υποκείμενο νόσημα.
  Αν και η δημοσίευση των δεδομένων στο data.gov.gr δεν συνοδεύεται από το απαραίτητο έγγραφο τεκμηρίωσης («documentation»), στο οποίο να εξηγείται η μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, εκτιμάμε ότι όσο προχωρά η πορεία του εμβολιασμού και οι πολίτες λαμβάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ο αριθμός των εμβολιασμών (χορηγούμενων δόσεων) θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερος του αριθμού των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της ανοσίας ανά περιφερειακή ενότητα. Προϋπόθεση για να οικοδομηθεί το λεγόμενο «τείχος ανοσίας», το οποίο θα επιτρέψει να οδηγηθούμε στην αναστολή όλων των μέτρων κατά της πανδημίας, είναι να εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού.
  Όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της πανδημίας, οι τάσεις και ο τρόπος λειτουργίας του πληθυσμού κάθε χώρας έχει αλλάξει έντονα. Έτσι και στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη του κοινού που πλέον στράφηκε στις online πληρωμές του μέσω τραπεζών. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της πανδημίας μόλις το 28% χρησιμοποιούσε τις διαθέσιμες online υπηρεσίες τραπεζών, ενώ τώρα το ποσοστό ανέβηκε στο 66%.
  Παρόμοια αύξηση της τάξης των 17% παρατηρήθηκε και στις online συναλλαγές που γίνονται με υπηρεσίες Δημοσίου, με το σχετικό ποσοστό σύμφωνα με τα στατιστικά Νοεμβρίου να ανέρχεται στο 42%. Άλλες υπηρεσίες που βλέπουν αύξηση είναι οι ψηφιακές δραστηριότητες, καθώς η παρακολούθηση WebTV ανέβηκε κατά 20%, που αντιστοιχεί στο 47% των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τη καθημερινότητά τους.
  Δεν προκαλεί εντύπωση που και τα online games αυξήθηκαν κατά 30%, με το 44% των online χρηστών να παίζει παιχνίδια, ενώ μεγάλη αύξηση (32%) παρατηρήθηκε στον αριθμό πολιτών που παρακολουθούν webinars, συνολικά απασχολώντας το 23% των Ελλήνων χρηστών internet.

  Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί που και μεγαλύτερες ηλικίες Ελλήνων στράφηκαν στη διέξοδο του internet, με τους χρήστες ηλικίας 55-64 ετών να έχει φτάσει στο 88%, γνωρίζοντας ανάπτυξη κατά 8% την περίοδο της πανδημίας. Ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες (65-74 ετών) καταγράφουν άνοδο, καθώς πλέον το 66% της προαναφερθέντας ομάδας ατόμων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  Άλλα στοιχεία του FocusBari αναφέρουν πως 9 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον το internet, με το ποσοστό να σημειώνει αύξηση κατά 2% στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του περασμένου έτους, φτάνοντας το 92% ηλικιών μεταξύ 16 και 74 ετών. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι Έλληνες είναι χρήστες του internet, κάτι στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η πανδημία.

  Οι τάσεις όλων και περισσότερων Ελλήνων να έχουν πρόσβαση στο internet είχε επακόλουθο να αυξηθούν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ο συνολικός χρόνος που ξοδεύει κανείς στις κοινωνικές πλατφόρμες, με το 75% των Ελλήνων να έχουν πλέον τουλάχιστον έναν λογαριασμό στο facebook.
  Ακολουθούν τα YouTube και Instagram, στο 62% και 55% αντίστοιχα. Βέβαια οι αυξημένος χρόνος έκθεσης στα δίκτυα αυτά δεν είναι πάντα θετικός, καθώς σε πρόσφατη έρευνα δύο στους τρεις Έλληνες έχουν αδυναμία στα social media διότι τους κρατούν σε επαφή με φίλους και την κοινωνία γενικότερα και τους κάνουν να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τον "'έξω κόσμο". Επίσης, δύο στους πέντε Έλληνες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για προώθηση επαγγελματικών υπηρεσιών.
  Ενδιαφέρον έχει και η αυτογνωσία μερικών χρηστών, καθώς τρεις στους πέντε χρήστες παραδέχονται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο απ' ότι θα ήθελαν, αμελώντας άλλες δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν (διάβασμα, άθληση κλπ). Δύο στους πέντε μάλιστα προσπαθούν να μειώσουν την ώρα που περνούν στα social media, χωρίς όμως να το καταφέρνουν. Τέλος, ένας στους τρεις ομολογεί πως κοινοποιήσεις φίλων στα κοινωνικά δίκτυα τους κάνουν να νιώθουν μοναξιά ή και κατάθλιψη.


  Ακόμη μία εμβληματική περιοχή της Αθήνας, βγαίνει από τον λήθαργο και την εγκατάλειψη.
  Ο λόφος του Στρέφη που έχει συνδεθεί με τον  περίπατο, την ψυχαγωγία και το πράσινο της Αθήνας, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ανακτά τον χαμένο ρόλο, του πνεύμονα της πόλης και την ταυτότητά του.
  Ο κατάφυτος λόφος των Εξαρχείων, έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή της πόλης, αλλά αποτέλεσε και το απόλυτο σημείο προορισμού για τις οικογένειες της Αθήνας, τα Σαββατοκύριακα. Έδινε ανάσα στους κατοίκους και τους επισκέπτες, όμως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια εικόνα πραγματικής εγκατάλειψης.
  Σήμερα, ο λόφος του Στρέφη, κλείνει τον κύκλο της απαξίωσής του και μπαίνει σε μία διαφορετική τροχιά. Αλλάζει όψη και ετοιμάζεται να προσφέρει πάλι, τον περίπατο, τον αθλητισμό, την αναψυχή, τη θέα και την ασφάλεια που έδινε για δεκαετίες στους επισκέπτες του.
  Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά μία σειρά από παρεμβάσεις που επαναφέρουν την αίγλη του και του δίνουν ζωή. Για ακόμη μία φορά, το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» που γίνεται πραγματικότητα με τη συμμετοχή φορέων, ιδρυμάτων, ιδιωτών, κατοίκων, γίνεται το εργαλείο υλοποίησης αυτής της ριζικής ανάπλασης του λόφου.
  Είναι το πρόγραμμα που έως σήμερα, έχει δώσει τη δυνατότητα στην Αθήνα, να αξιοποιήσει, να αναβαθμίσει και να δημιουργήσει χώρους που έχει ανάγκη η πόλη, δίνοντας τη δυνατότητα στον δήμο, να θέτει τα δεδομένα, να σχεδιάζει και να ελέγχει τις παρεμβάσεις, να μειώνει το κόστος τους και παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με όλους εκείνους που συμμετέχουν, να αποδίδει άμεσα στην πόλη έργα και χώρους αξιοπρεπείς και αναβαθμισμένους.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι έως σήμερα, το «Υιοθέτησε την πόλη σου» έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση της πλατείας Ομονοίας, τη δημιουργία πάρκων στις γειτονιές της Αθήνας, σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την εικόνα της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού και σε πολλά άλλα έργα, που θα χρειάζονταν αρκετά χρόνια για να αποδοθούν στους Αθηναίους και τις Αθηναίες.
  Στον λόφο του Στρέφη, ο Δήμος Αθηναίων, αξιοποιεί την συμμετοχή της «PRODEA Investments» στο «Υιοθέτησε την πόλη σου»  και προχωρά στις μεγάλες παρεμβάσεις του.
  Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική δωρεά εκ μέρους της εταιρείας, που περιλαμβάνει το απαραίτητο πλέγμα μελετών και παρεμβάσεων, τις οποίες εποπτεύει και συντονίζει ο Δήμος των Αθηναίων, ορίζοντας το πλαίσιο των ενεργειών, ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  Η συμμετοχή της «PRODEA Investments» στο πρόγραμμα, δίνει πλέον τη δυνατότητα να αναδειχθεί η κορυφογραμμή του λόφου, να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η ασφάλεια, να επανασχεδιαστεί η παιδική χαρά και να γίνουν σημαντικά έργα αποκατάστασης σε όλη την περιοχή.
  Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας η έναρξη των διαδικασιών για την εκπόνηση της μελέτης, μέσω της οποίας θα αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του έργου. Θα ακολουθήσει η διαβούλευση της δημοτικής κοινότητας για το σχέδιο, ενώ το τελικό «πράσινο φως» για την έναρξη των παρεμβάσεων στο Λόφο θα δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, αποτελεί σημαντικό στόχο να αναβαθμιστεί ολόκληρος ο λόφος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με την ενίσχυση και την αποκατάσταση των στοιχείων του, δηλαδή με περισσότερο πράσινο αλλά και σύγχρονο, ασφαλή εξοπλισμό. Το έργο έχει προδιαγραφές που σέβονται το περιβάλλον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χαρακτήρα και την ιστορία της γειτονιάς και στοχεύει στην περαιτέρω διασύνδεσή της με αυτό τον σημαντικό πνεύμονα πρασίνου.
  Ο Κώστας Μπακογιάννης ευχαρίστησε την PRODEA Investments για τη στήριξη της προσπάθειας του Δήμου και τόνισε: «Αυτός ο λόφος, μπορεί και θα ξαναγίνει αυτό που ήταν πάντα. Μία διέξοδος από την πόλη μέσα στην πόλη. Είναι από αυτές τις παρεμβάσεις που φέρνουν στην επιφάνεια την μαγεία που προσφέρουν γωνιές της Αθήνας όπως αυτή. Και αυτό που κάνουμε εδώ, είναι να συνεχίζουμε την προσπάθεια, όπως κάναμε με την πλατεία της Ομόνοιας, όπως κάνουμε με την πλατεία Θεάτρου, τον Λυκαβηττό αλλά και με όλα τα «ξεχασμένα» σημεία της πόλης, να τα επαναφέρουμε στην καθημερινή ζωή της πόλης. Και είναι πολύ αισιόδοξο ότι όλο αυτό το επιτυγχάνουμε με την συνεργασία  με μια κορυφαία εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, την PRODEA Investments, στο πλαίσιο του  «Υιοθέτησε την πόλη σου». Ένα πρόγραμμα που μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε, να κάνουμε έργα βάσει των αναγκών της Αθήνας αλλά με τη συνεργασία όλων εκείνων που μπορούν να προσφέρουν σε αυτή».
  Από την πλευρά του, ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments υπογράμμισε ότι «για την Prodea Investments, η αστική ανάπλαση, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη αποτελούν μέρος του εταιρικού μας DNA. Γι’ αυτό και στηρίζουμε εμπράκτως την προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υιοθέτησε την πόλη σου», ώστε να δημιουργηθεί όχι μόνο ένας υπερτοπικού χαρακτήρα σύγχρονος, ασφαλής, και προσιτός χώρος, πρασίνου και άθλησης, αλλά πραγματικά ένας πόλος έλξης και αναφοράς για τους δημότες και τους επισκέπτες, όπως αρμόζει στην πόλη που θέλουμε.
  Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που, με τη συμβολή μας, ένα σημαντικό έργο για την πρωτεύουσα περνά σε στάδιο υλοποίησης. Για την Prodea, δεν είναι απλώς μια δωρεά, στο πλαίσιο του προγράμματός μας «Δομές Ευθύνης», αλλά μια στρατηγική σύμπραξη βιώσιμης ανάπτυξης για την Αθήνα».

  Εικόνες: https://www.iefimerida.gr/ellada/allazei-opsi-o-lofos-toy-strefi-dimos-athinaion
  Αντιστρόφως έναντι του προηγούμενου μήνα κινήθηκαν τα μερίδια των συμμετεχόντων σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
  Στην γενική του εικόνα και τον Δεκέμβριο διατηρήθηκε η ίδια σχέση μεταξύ ΔΕΗ και άλλων συμμετεχόντων, με το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής να καλύπτεται από τους δεύτερους.
  Ειδικότερα, το μερίδιο της ΔΕΗ αυξήθηκε από 40,82% σε 47.53% και το αντίστοιχο των υπόλοιπων συμμετεχόντων υποχώρησε στο 52.47% από 59.18% τον Νοέμβριο του 2020.
  Αξίζει να σημειωθεί η αρνητική μεταβολή του ποσοστού του ΔΑΠΕΕΠ, από 27,24% σε 20,51%, γεγονός που αντανακλά την μικρότερη παραγωγή του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που διαχειρίζεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
  Να θυμίσουμε ότι ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ) συμμετέχει στο target model με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Σο.Σ.Ε.Τε.Κ) ΑΠΕ.
  Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους παραγωγούς που μετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:
  Mytilineos: 7,92% έναντι 9,33% τον Νοέμβριο του 2020
  Elpedison: 7,78% έναντι 6.55%
  Korinthos Power: 5,19% έναντι 4.93%
  Optimus Energy: 4.22% έναντι 4,19%
  LIG_Megalopolis: 1,84% έναντι 2,99%
  Renoptipower: 0,85% έναντι 1,05%
  Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020:
   
  Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Νοέμβριος 2020  
   
   Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020   
  Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 
  Σημαντικές, επίσης, μεταβολές γνώρισε το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει το «balance» μεταξύ τους.
  Ειδικότερα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 475 GWh από λίγο παραπάνω από 200 GWh τον Νοέμβριο και αντίστοιχα, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 741 GWh έναντι λίγο λιγότερες από 600 GWh.
  Αναλυτικά τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών (από και προς τα που) αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες για τον μήνα Δεκέμβριο:
   
  Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας  
   
  Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας  
   
   
  Δημοσιεύθηκε πριν λίγο σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 5229).
  Αναλυτικά, μέσω της νέας ΚΥΑ που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Τσακίρης, αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 (Β΄ 5229) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως κατωτέρω:
  Α. Ο Πίνακας της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
  Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων Ηπείρου, Ιονίων Νήσων Από 11-12-2020 Αττικής Από 14-12-2020 Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Από 16-12-2020 Δυτικής Ελλάδας Από 18-12-2020 Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου Από 21-12-2020 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Από 25-01-2021 Δυτικής Μακεδονίας Από 27-01-2021 Κεντρικής Μακεδονίας Από 29-01-2021 Θεσσαλίας Από 01-02-2021 Β. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
  «Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α και Β): Από 03-02-2021 σε όλη την επικράτεια.»
  Γ. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου με τίτλο «Διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία τύπου Α» της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
  «Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) “διαχείρισης πολυκατοικίας” για τους κοινόχρηστους χώρους και την επιλογή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση “ως σύνολο κτηρίου” του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.».
  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄5229).
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ
  Διαβάστε παρακάτω το εδάφιο που αντικαταστάθηκε με την ανωτέρω απόφαση και αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία τύπου Α και συγκεκριμένα στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας που πλέον καταργείται:
  Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) “διαχείρισης πολυκατοικίας” για τους κοινόχρηστους χώρους, το άνοιγμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον άνω ΑΦΜ και την επιλογή χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση “ως σύνολο κτηρίου” του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
  Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:
  “Μετά από σχετικές συνεννοήσεις του Συλλόγου μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΤΕΕ εν όψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 που ήδη έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, έχουν τη προβλεπόμενη εκ του νόμου δίμηνη ισχύ.
  Επί παραδείγματι, έστω ότι στις 30.01.2021 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και άρχεται η ισχύς της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όλες οι Βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας 29.01.2021 ισχύουν για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 29.03.2021.
  Υπενθυμίζουμε δε ότι τα απαιτούμενα στοιχεία για την Ταυτότητα του Κτιρίου είναι επιγραμματικά τα εξής:
  – το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν
  – δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  – τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση,
  – τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
  – τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια
  – το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  – το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  – το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν.4495/2017.
  Η πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και αποτελεί ένα εμβληματικό και ιστορικό τοπόσημο της Κύπρου, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν συμβεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της τελευταίας διχοτομημένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ένα σημείο που διατηρεί χαραγμένες στην Ιστορία πολλές ημερομηνίες και αποτελεί έναν τόπο πολύχρονων συγκρούσεων, αντιθέσεων, βίας.
  Ο δήμος Λευκωσίας, το 2012, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κέντρου της πόλης, ξεκίνησε τις διαδικασίες αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, ώστε με την ανάπλασή της να μεταμορφωθεί σε υπαίθριο χώρο κοινωνικής συνάθροισης. Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που χρειάστηκαν για την κατασκευή της εκφράστηκαν πολυάριθμες αντιδράσεις, υπήρξαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και η πλατεία ουκ ολίγες φορές μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαραθέσεων.
  Όμως, εδώ και λίγες μέρες έχει παραδοθεί στο κοινό ένα μεγάλο τμήμα της, καθώς και ο ολοκαίνουριος υπόγειος χώρος στάθμευσης που έχει δημιουργηθεί κάτω από τη λεωφόρο Ομήρου.
  Παρά τους ενδοιασμούς για την αισθητική και λειτουργική της αξία, φαίνεται ότι η νέα όψη της πλατείας αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα διαμόρφωσης συγκοινωνιακού κόμβου και κοινωνικής διάδρασης, δίνοντας ταυτόχρονα μια νέα ταυτότητα στο αστικό τοπίο της Λευκωσίας. Να θυμίσουμε ότι το πολυσυζητημένο και δαιδαλώδες αυτό έργο στηρίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια της διεθνούς φήμης Ζάχα Χαντίντ και του γραφείου της, τα οποία εκπονήθηκαν μετά από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. 
  Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που χρειάστηκαν για την κατασκευή της εκφράστηκαν πολυάριθμες αντιδράσεις, υπήρξαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και η πλατεία ουκ ολίγες φορές μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαραθέσεων. 
  Επίσης, η γενική ιδέα που είχε υποβληθεί στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, σε συνεργασία με τον Κύπριο αρχιτέκτονα κ. Πασσά και εκπρόσωπο του γραφείου της Ζάχα Χαντίντ, αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός αστικού πάρκου που θα περιλάμβανε κήπους, σιντριβάνια σε πολύπλοκα μαρμάρινα σχήματα αλλά και εντυπωσιακούς διαδρόμους για περιπάτους. 
  Το έργο ειδικότερα περιλαμβάνει την ανάπλαση της πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου, συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρας-πλατείας, την τοπιοτέχνηση της τάφρου, διορθωτικές εργασίες στα Ενετικά Τείχη, εγκατάσταση ανελκυστήρων και εργασίες φωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εξοπλισμό (street furniture), κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινής. Επίσης, την κατασκευή διώροφου υποστηρικτικού χώρου στάθμευσης στη λεωφόρο Ομήρου με ράμπες πρόσβασης από τον δρόμο, δημόσια αποχωρητήρια, σκάλα και ανελκυστήρες σύνδεσης του χώρου στάθμευσης και της τάφρου με τις πλατείες Σολωμού και Ελευθερίας. 
  Να προσθέσουμε ότι με την παράδοση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στη λεωφόρο Ομήρου δίνεται σε πεζούς και ποδηλάτες η ευκαιρία πρόσβασης στην τάφρο και στους χώρους αναψυχής, όπου μπορούν να δουν από κοντά τα υδάτινα στοιχεία, τον ειδικό φωτισμό και τις διόδους περιπάτου. 

  Αναμφισβήτητα, η νέα, μνημειώδης όψη της πλατείας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες του αρχικού σχεδιασμού. Οι τελικοί ηλεκτρομηχανολογικοί έλεγχοι και δοκιμές στα σιντριβάνια της τάφρου, στα ενδοδαπέδια φωτιστικά της γέφυρας και στον ανελκυστήρα Ντ'Αβίλα θα ολοκληρωθούν με το νέο έτος. Παράλληλα, στην τάφρο θα διεξάγονται τελικές εργασίες στο μαρμάρινο γλυπτό κάτω από τη γέφυρα και στους εσωτερικούς χώρους της καφετέριας, του σνακ-μπαρ και των δύο περιπτέρων, ενώ εκκρεμεί η κατακύρωση της προσφοράς για τους χώρους εστίασης.
  Με την ευκαιρία της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης, ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ανέφερε ότι αυτή είναι μία ακόμα σημαντική μέρα για την πόλη και τους δημότες της. «Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου, που αφορά την οδό Στασικράτους και τις γύρω οδούς, την παράδοση στην κυκλοφορία των λεωφόρων Κυριάκου Μάτση και Καλλιπόλεως, ο χώρος στάθμευσης της Ομήρου ανοίγει για το κοινό και θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Από τον χώρο στάθμευσης οι επισκέπτες θα μπορούν εύκολα να μεταβούν στην εντός των τειχών πόλη, διασχίζοντας την τάφρο, κάτω από τη γέφυρα της πλατείας» σημείωσε.
  Η Ζάχα Χαντίντ, σε συνέντευξή της, είχε περιγράψει το όραμά της: «Σε αντίθεση με την πράσινη γραμμή που χωρίζει την πόλη, η τάφρος γίνεται μια "πράσινη ζώνη", ένα "περιδέραιο" που περιβάλλει και ενοποιεί την πόλη και τις δύο πλευρές του τείχους, ενώ γίνεται το κεντρικό πάρκο της Λευκωσίας, όπως συμβαίνει και με το Central Park της Νέας Υόρκης, το Hyde Park του Λονδίνου και τους κήπους Tuileries του Παρισιού. Αυτό το νέο πάρκο της Λευκωσίας θα αποτελεί έναν ανοιχτό, δημόσιο χώρο στην καρδιά της πόλης». 
  Η σύγχρονη Λευκωσία, πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό, διαθέτει πλέον ένα έργο-ορόσημο στον αστικό ιστό της και ένα μοντέρνο, αρχιτεκτονικά, σημείο αναφοράς. 

   
   
   
   
   
   
  Τα υλικά εκσκαφών που εξάγονται από εργοτάξια είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ευρώπη. Πρόκειται, αναλογικά, για πέντε φορές την ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων, ωστόσο φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις προς το παρόν παραβλέπουν το ζήτημα.
  Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να συσχετίζουν τα απόβλητα με τα σκουπίδια οικιακής χρήσης, που συσσωρεύονται στους δρόμους ή σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Eurostat, οι εκσκαφές είναι η μεγαλύτερη πηγή απορριμμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  «Για παράδειγμα, στη Γαλλία παράγονται 150 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο», δήλωσε ο Emmanuel Cazeneuve, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hesus, μιας γαλλικής νεοφυούς επιχείρησης, που ασχολείται με τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων κατασκευών.
  «Είναι πέντε φορές ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων», σχολίασε, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν πιθανώς παρόμοια στοιχεία.
  Τα υλικά εκσκαφών θεωρούνται επί του παρόντος απόβλητα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και επομένως απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, το 80% αυτών των εδαφών δεν είναι μολυσμένα και θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν με ασφάλεια αλλού, εάν είχε τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο σύστημα ιχνηλασιμότητας, λέει ο Hesus.
  «Δεν έχουμε σαφή εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της έλλειψης ιχνηλασιμότητας», δήλωσε ο Cazeneuve στη EURACTIV. «Σήμερα, δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε τον ακριβή όγκο των χωματουργικών υλικών που παράγονται στη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Πολωνία, επειδή δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων» ή οι αριθμοί πνίγονται στις στατιστικές βιομηχανικών αποβλήτων, είπε.
  Επιπλέον, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου έλεγχοι σε χώρους διάθεσης, γεγονός που αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε παράνομη απόρριψη μολυσμένων εδαφών που προέρχονται από παλιές βιομηχανικές περιοχές. Για παράδειγμα, «στη Γαλλία, προς το παρόν δεν διενεργούνται έλεγχοι σε σκαμμένα εδάφη που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής», δήλωσε ο Cazeneuve.
  Ως αποτέλεσμα, κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πού απορρίπτονται τα εσκαμμένα εδάφη, αφήνοντας ένα σημαντικό τυφλό σημείο στις προσπάθειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας.
  «Ορισμένα σπίτια ή και υποδομές χτίστηκαν σε μολυσμένη γη. Και έτσι σήμερα δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσουμε υγειονομικά σκάνδαλα. Αυτός πρόκειται να είναι και ο λόγος για τον οποίο θα τεθεί πραγματικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο », δήλωσε ο Cazeneuve.
  Σε επίπεδο ΕΕ, οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το ζήτημα. Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχώρισε τα απόβλητα κατασκευών σε επτά τομείς, που απαιτούν επείγουσα προσοχή από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, παράλληλα με τα ηλεκτρονικά είδη, τις συσκευασίες, τα πλαστικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλα.
  Η προώθηση της «ασφαλούς, βιώσιμης και κυκλικής χρήσης των σκαμμένων εδαφών» αναφέρεται στο σχέδιο ως μέρος ενός καταλόγου δράσεων που δεσμεύονται να αναλάβουν τα εκτελεστικά στελέχη της ΕΕ. Μια στρατηγική για ένα «Βιώσιμο Δομημένο Περιβάλλον» θα κατατεθεί αργότερα φέτος, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα για τα εκσκαφόμενα εδάφη.
  Η Φλάνδρα μπαίνει επικεφαλής
  Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει από κοινού δράσεις, ορισμένες χώρες κατέχουν ήδη το προβάδισμα.
  Στην περιοχή της Φλάνδρας του Βελγίου, όλες οι μετακινήσεις των εσκαμμένων εδαφών πρέπει να καταχωρούνται σε μια εθνική βάση δεδομένων. Αυτό κοστίζει 0,05 € ανά κυβικό μέτρο εδάφους, αλλά ο Cazeneuve λέει ότι οι σχετικές εξοικονομήσεις ανέρχονται σε 2€ / m3 σε έξοδα που σχετίζονται με φόρους υγειονομικής ταφής και μεταφοράς αποβλήτων.
  Για μεγάλα κατασκευαστικά συγκροτήματα – ομίλους όπως η Vinci της Γαλλίας ή η ACS της Ισπανίας, αυτή είναι δυνητικά μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Αντί να μεταφέρουν φορτία εδάφους σε απομακρυσμένους χώρους υγειονομικής ταφής, θα μπορούσαν απλώς να τα επαναχρησιμοποιήσουν σε άλλα εργοτάξια πιο κοντά στις δικές τους επιχειρήσεις. «Μία εξοικονόμηση της τάξης του 20% είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λόγω των σημαντικών όγκων», λέει ο Cazeneuve.
  Για να ξεκλειδώσουν αυτές οι εξοικονομήσεις και να διασφαλιστεί καλύτερη ιχνηλασιμότητα, αυτό που θα μπορούσε να κάνει η ΕΕ είναι να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν παρόμοιες βάσεις δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. «Αυτό άρχισε να εφαρμόζει η Γαλλία και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε αυτήν την υποχρέωση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Cazeneuve.
  Η εξοικονόμηση άνθρακα επίσης δεν είναι αμελητέα. Σήμερα, η διαχείριση και η μεταφορά υλικών εκσκαφών αντιπροσωπεύει περίπου το 7-8% των εκπομπών άνθρακα ενός εργοταξίου, καθιστώντας την επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών ένα κρίσιμο ζήτημα.
  Μέχρι τώρα, οι κατασκευαστές μπορούσαν να αγνοήσουν το πρόβλημα των αποβλήτων τους. «Αφού εξασφαλίσουν τσιμέντο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα διαπιστώσουν ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν την παραγωγή αποβλήτων τους και επομένως η διαχείριση των εδαφών θα καταστεί πραγματικό ζήτημα», προέβλεψε ο Cazeneuve.
  [Επιμέλεια στα Αγγλικά: Zoran Radosavljevic, Δημοσιογραφική επιμέλεια στα Ελληνικά: Ηλίας Παλιαλέξης]
  [Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην EURACTIV.com και στην ελληνική EurActiv και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]
  Στην αγορά της Ευρώπης, το ποσοστό των νέων καταχωρήσεων οχημάτων που είναι ηλεκτρικά είναι διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό της Κίνας και πενταπλάσιο από των ΗΠΑ Διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που αναμεταδίδει το CNBC.
  Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για το Model 3 της Tesla, το οποίο αποτελεί πλέον το τέταρτο ηλεκτρικό όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ήπειρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι πλέον η μεγαλύτερη στον κόσμο σε όρους πωλήσεων μετά την έκρηξη των πωλήσεων το 2020 και την βουτιά στην Κίνα. Το ποσοστό των νέων καταχωρήσεων οχημάτων που είναι ηλεκτρικά είναι διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό της Κίνας και πενταπλάσιο από των ΗΠΑ.
  Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός
  Ο επικεφαλής της Equity Strategy της Saxo Bank, Peter Garnry έκανε μνεία στο προβάδισμα που διατηρούν οι Renault, Volkswagen και Hyundai έναντι της Tesla, που μάλιστα ξεπέρασαν τους τελευταίους μήνες του 2020.
  «Η Tesla θα είναι επιτυχημένη και θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον μέλλον, αλλά ο ανταγωνισμός εντείνεται και αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την κεφαλαιοποίηση των 805 δις δολ» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Garnry.
  Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας κατά τον οποίον οι ευρωπαϊκές ταξινομήσεις οχημάτων δείχνουν ότι τα οχήματα plug-in, ένας συνδυασμός ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, αυξήθηκαν κατά 198% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές ταξινομήσεις στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 14%. Τα οχήματα plug-in καταλαμβάνουν πλέον το 10% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ τα ηλεκτρονικά φτάνουν το 5,4% περίπου.
  Οι μετοχές της Tesla βρίσκονται σήμερα στα 845 δολάρια και σε πρόσφατο σημείωμα της η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Wedbush Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα $950 ανά μετοχή, με το αισιόδοξο σενάριο στα $1.250.


  Η κατάταξη
  Στην πιο πρόσφατη κατάταξη ηλεκτρικών οχημάτων το Renault Zoe ήταν στην πρώτη θέση και ακολούθησε από κοντά το ID.3 της VW,σύμφωνα με τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της EV Volumes. Τρίτο ήταν το Kona της Hyundai, πάνω από το Model 3 της Tesla.
  "Αν και αυτό θα πρέπει να ανησυχεί τους μετόχους της Tesla, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι τα Model S και X δεν είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων αν και μοντέλα άλλων εταιρειών, όπως το e-tron της Audi, βρίσκονται στη λίστα", προσθέτει ο Garnry.
  Η υπόσχεση της Renault
  Από την πλευρά του, ο νέος CEO της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Luca de Meo ανακοίνωσε ότι η Renault θα μετακινηθεί σε μια σύνθεση οχημάτων με μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ α κατασκευάσει και ένα εργοστάσιο μπαταριών στη Γαλλία μαζί με έναν από τους προμηθευτές της.
  Έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, παρέχει μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα ευρωπαϊκά στατιστικά διακρίνουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες περιβαλλοντικών φόρων που σχετίζονται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τη ρύπανση και τους πόρους.
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2011 για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς, ένας περιβαλλοντικός φόρος είναι ένας φόρος της οποίας η φορολογική βάση είναι μια φυσική μονάδα (ή πληρεξούσιος του) για κάτι που έχει αποδεδειγμένη, συγκεκριμένη αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και το οποίο ορίζεται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (ESA 2010) ως φόρος. Το 2019, τα περιβαλλοντικά φορολογικά έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε 330,6 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,4% του ΑΕΠ. Οι περιβαλλοντικοί φόροι της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 5,9% των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές το 2019.   Τα μεγαλύτερα μερίδια στην ΕΕ έχουν η Βουλγαρία (10,3%), η Ελλάδα (9,8%), η Εσθονία και η Λετονία (9,6% και οι δύο) και η Κροατία (9,2%) κατέγραψαν τα μεγαλύτερα μερίδια στην ΕΕ. Αυτά τα μερίδια διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Τα ποσοστά αυτά είναι υπερδιπλάσια από της Γερμανίας και του Λουξεμβούργου (και τα 4,4%), τα οποία είναι και τα μικρότερα μερίδια σε όλη την ΕΕ.     Οι φόροι επί της ενέργειας στην ΕΕ αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους (77,9% του συνόλου) το 2019, πολύ πριν από τους φόρους στις μεταφορές (18,9%) και τη ρύπανση και τους πόρους (3,2%).
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.