Jump to content
 • Novatron
 • Ο Τεχνικός Οίκος Λογισμικού ΤΟΛ προσφέρει στα μέλη του michanikos.gr μια (1) άδεια χρήσης για το πρόγραμμα στατικών μελετών ΡΑΦ με την εξής σύνθεση: «ΡΑΦ κύρια μονάδα + Οπλισμένο σκυρόδεμα + Αποτίμηση κτηρίων Ο/Σ + Ενισχύσεις».
  Το ΡΑΦ αποτελεί τον κορμό μιας οικογένειας εφαρμογών για την στατική και αντισεισμική ανάλυση και την αποτίμηση και ενίσχυση κτηριακών έργων. Είναι ένα τεχνολογικά σύγχρονο, εξαιρετικά εύχρηστο πρόγραμμα στατικών μελετών με πλήθος χρήσιμων καινοτομιών.
  Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα του ΡΑΦ αποτελεί η διαφάνεια του. Με το ΡΑΦ ο/η μηχανικός, εφόσον το ζητήσει, μπορεί να έχει διαθέσιμη τόση πληροφορία για τα αποτελέσματα της μελέτης του και σε τέτοιο βάθος , ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και να επαληθεύσει τα αποτελέσματα που λαμβάνει από το πρόγραμμα, ακόμα και με το ‘χέρι’.
  Η οργάνωση και η υλοποίηση του ΡΑΦ βασίζεται στην αρχή της ενιαίας εφαρμογής όλων των δομικών υλικών και κανονισμών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας και στην αρθρωτή δομή του προγράμματος σε επιμέρους υπομονάδες (υ.μ).
  Η σύνθεση «ΡΑΦ + Αποτίμηση + Οπλισμένο Σκυρόδεμα + Ενισχύσεις», αφορά τόσο το σχεδιασμό νέων κτηρίων, όσο και την αποτίμηση και τις ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  Η υ/μ «Αποτίμηση» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ που αφορά την αποτίμηση κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος με εφαρμογή των ελαστικών μεθόδων δυναμικής ανάλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΕΝ1998-3, αλλά και ενσωμάτωση των παλαιότερων αντισεισμικών κανονισμών 1959, 1985 και ΝΕΑΚ 1995.
  Η υ/μ «Οπλισμένο Σκυρόδεμα» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ που αφορά την ανάλυση και το σχεδιασμό νέων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών τους μελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Ευρωκώδικες και ΕΑΚ-ΕΚΩΣ.
  Η υ/μ «Ενισχύσεις» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ που αφορά την ενίσχυση μελών οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΝ1998-3. Τα διαθέσιμα είδη ενισχύσεων σε υφιστάμενους φορείς περιλαμβάνουν: μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, εμφατνωμένα και παράπλευρα τοιχώματα, μεταλλικούς κλωβούς, ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή ή χάλυβα και υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή.
  Δείτε μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος ΡΑΦ εδώ: https://tol.com.gr/index.php
  Συμμετοχές
  Για να δηλώσετε συμμετοχή κάνετε μια απάντηση (reply) στο παρόν θέμα.
  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Δευτέρα 16/11/2020 στις 17:00.
  Όροι Συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Michanikos.gr που έχουν συμπληρώσει την ειδικότητα στο προφίλ τους, εκτός από τον Διαχειριστή και τα μέλη που ανήκουν στην ομάδα: Ιδιώτης-Μη Μηχανικός.
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής. Οι άκυρες συμμετοχές θα διαγραφούν.
  Αν την άδεια χρήσης κερδίσει μέλος που αγοράσει το λογισμικό μετά την Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 θα του επιστραφεί το ποσό αγοράς.
  Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των Α/Α των απαντήσεων στο παρόν θέμα και οι νικητές θα επιλεγούν με το Google Random Number Generator: https://www.google.com/search?q=random+number
  Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, με την αριθμ. 196.4/2020 Απόφασή του, έδωσε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. 1410/28.2.2020 και κωδικό «Κ.Χ. 2020» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018».
  Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  Για να δοθεί παράταση, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης σημαντικών κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου σε αρκετούς Δήμους της Χώρας, οι οποίοι κινδυνεύουν να απωλέσουν το χαρακτήρα τους, κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας των Δήμων να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα αυτοί να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους χώρους, καθώς και των οποίων η απόκτηση κρίνεται πολεοδομικά ως ιδιαιτέρως σημαντική καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος. 
  Επιπλέον, προηγήθηκαν αιτήματα δικαιούχων Δήμων προς το Πράσινο Ταμείο για την παράταση.
  Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 196.4/2020 Απόφαση εδώ
  Το ΤΕΕ ανακοινώνει τη συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών του, υποψηφίων για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  Ο κατάλογος αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς με εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου ολοκλήρωσης εργασιών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020).
  Τα μέλη του ΤΕΕ που εντάσσονται στον Κατάλογο και τους ανατίθεται έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θα συντάσσουν έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού, που θα συνοδεύει δήλωση με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου. Η δήλωση, συνοδευόμενη από την έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, θα κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον αρμόδιο Διαχειριστή μαζί με τη Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα.
  Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ παρατίθεται αναλυτικός οδηγός της διαδικασίας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ και όλα τα σχετικά έντυπα, σε εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/20.10.2020 (ΦΕΚ Α’ 200) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
  Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (όπως ορίζονται στη νομοθεσία) μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα στο ΤΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  [email protected]
  Δεδομένων των χρονικών περιορισμών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 για τη συγκρότηση του Καταλόγου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε συνεργασία, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του νόμου.
  Τα αιτήματα υποβάλλονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων κατόχων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναφορικά με την πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχουν. Στο αίτημα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες, κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, οι οποίες είναι απαραίτητες για το ΤΕΕ προκειμένου:
  να ορίσει Μηχανικό που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο με κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ και να τηρεί τις τασσόμενες προθεσμίες για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ορισμού, δεδομένου ότι  ο υποψήφιος Μηχανικός ορίζεται μετά την υποβολή προς το ΤΕΕ της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με τον κάτοχο του σταθμού, περιλαμβανομένου του ότι δεν έχει εργαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για οποιονδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθμού ή συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.
  Έγκριση έλαβαν σειρά πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών θεμάτων με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο, όπως μεταξύ άλλων, η ανάδειξη του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών σε Πάρκο Αναψυχής και πολιτιστικό πόλο, αλλά και η έγκριση πεζοδρόμων στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Πάτρας.
  Τα θέματα εγκρίθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και στις 20 Νοεμβρίου.
  Τα σχέδια που εγκρίθηκαν από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ
  Προεγκρίθηκε  το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) εντός της έκτασης του ακινήτου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών,  στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Η Προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) αφορά στην πολεοδομική ρύθμιση του ακινήτου του Νέου Ιππόδρομου Αθηνών στον Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας μέσω του εμπλουτισμού και επανακαθορισμού των θεσμοθετημένων χρήσεων εντός αυτού. Με το άρθρο 50 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) περί της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και προσέλκυσης Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων διατάξεων» καθορίζονται για το ακίνητο χρήσεις γενικού περιεχομένου «Τουρισμού – Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 59/2018 καθώς και ειδικές χρήσεις του άρθρου 13 του ιδίου Π.Δ.
  Δίνεται δε η κατεύθυνση για εξειδίκευση των χρήσεων αυτών μέσω εκπόνησης Ε.Π.Σ. ή αντίστοιχα εργαλεία πολεοδομικής οργάνωσης. Ο φορέας υλοποίησης, στα πλαίσια εμπλουτισμού της λειτουργικής δραστηριότητας του ακινήτου, στοχεύει σε μία ήπια ανάπτυξη ενός σύγχρονου Πάρκου Αναψυχής με την παράλληλη ανάδειξη του χώρου σε ένα πολιτιστικό πόλο.
  Τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών για την έγκριση πεζοδρόμων. Πρόκειται για αίτημα του Δήμου Πατρέων για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών, όπως χαρακτηρίστηκε με το από 25.04.1996 Π.Δ «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών (Ν. Αχαΐας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (499 Δ΄) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020.
  Εγκρίθηκε το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για καθορισμό χώρου ανέγερσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, στη θέση «Ξυνοροδιά» του Δήμου Ναυπακτίας, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός των ορίων του οικισμού. Περεταίρω εγκρίσεις από το ΚΕΣΑ
  Καθορίστηκαν συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στο διατηρητέο βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων “ΧΡΩΠΕΙ”, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Νέου Φαλήρου, του Δήμου Πειραιά, για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου μέσω της υλοποίησης του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ” με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005. Εγκρίθηκε η ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 405 κλινών ενεργειακής κλάσης Α+ στην περιοχή Μαράθι Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης, στατικής ενίσχυσης, αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος (74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών), επί των οδών Αδριανού 106-108 και Φλέσσα, στην περιοχή της Πλάκας του Δήμου Αθηναίων. Δ. Οικονόμου: Παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον
  «Μετά την έγκριση των θεμάτων από τα Κεντρικά Συμβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανοίγει ο δρόμος για μια σειρά από παρεμβάσεις και έργα που θα αναβαθμίσουν το αστικό περιβάλλον, θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ολοκλήρωση –  θεσμοθέτηση των ανωτέρω θεμάτων αποτελούν άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου
  Ε. Μπακογιάννης: Ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και της οικοδομικής δραστηριότητας εν μέσω πανδημίας
  Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης που προεδρεύει στα Κεντρικά Συμβούλια, δήλωσε σχετικά, «Συνεχίζεται εν μέσω του lockdown η λειτουργία των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας στις συνεδριάσεις. Στα συμβούλια του Νοεμβρίου εγκρίθηκαν σημαντικές επενδύσεις, αρχιτεκτονικές μελέτες και επιλύθηκαν πολεοδομικά ζητήματα σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το επενδυτικό κλίμα και η οικοδομική δραστηριότητα».
  Με δεδομένο ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία εξακολουθούν να είναι αρνητικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας –και ιδιαίτερα για την πόλη της Λάρισας- το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη μετάθεση της ημερομηνίας ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για την εν λόγω Περιφέρεια από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 που είχε ανακοινωθεί, στις 20 Ιανουαρίου 2021.
  Οι υπόλοιπες ημερομηνίες του προγράμματος παραμένουν ως έχουν.
  Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών προωθεί η κυβέρνηση.
  Σύμφωνα με τον  Υπουργό Εργασίας η ρύθμιση θα αφορά σε οφειλές οι οποίες βασίζονταν στον νόμο Κατρούγκαλου και προέκυψαν από την εκκαθάριση εισφορών του 2019 για περισσότερους από 800.000ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
  Ο υπουργός σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εισφορών που υπολογίζονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου έδειξε ότι 800.343 ελεύθεροι επαγγελματίες θα καλούνταν να πληρώσουν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο πάνω από 1.300 ευρώ μεσοσταθμικά ο καθένας. Με την νέα ρύθμιση η αποπληρωμή θα γίνει εως τις 31.3.2021 σε πέντε δόσεις αντί για δύο.
  Την νέα «Μονάδα Προετοιμασίας Εργων» (Project Preparation Facility), που δημιουργείται στη χώρα μας και θα υπάγεται στην προεδρία της κυβέρνησης αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ.
  Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Κομισιόν ο Μηχανισμός Προετοιμασίας Έργων που θα λειτουργεί εντός του ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να προετοιμάσει μεγάλα έργα προτεραιότητας, ύψους άνω των €20 εκατ. έκαστο σε νευραλγικούς τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
  Η κυβέρνηση αναμένει ένα σύνολο 40-45 έργων με το μέσο μέγεθος ανά έργο να φθάνει τα €120 εκατ.
  Σημειώνεται ότι για να μπορεί να αναλάβει το νέο του ρόλο το ΤΑΙΠΕΔ και να προετοιμάζει τα έργα εκ μέρους της κυβέρνησης θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό του.
  Ως στρατηγικός εταίρος του ΤΑΙΠΕΔ για την εν λόγω λειτουργία θα επιλεγεί ένας Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
  Με κοινό σύνθημα “Αθέατα Απόβλητα - Ποιο είναι το πραγματικό βάρος τους;” οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια για την ανακύκλωση. Οι συμμετέχοντες διοργανώνουν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ενημερώσεις και δρώμενα που εστιάζουν στο τρίπτυχο “Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση” (3Rs=Reduce, Reuse, Recycle) με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων.
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Week for Waste Reduction (EWWR). Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία, αρκετές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν και άλλες προσαρμόστηκαν σε συμμετοχή μέσω διαδικτύου. Το διάστημα μεταξύ 21-29 Νοεμβρίου 2020 θα διεξαχθούν πανελλαδικά 29 δράσεις για τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, από φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΟΑΝ.
  Μεταξύ άλλων:
  Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδικτυακά στην Ecogenia, το διαδικτυακό φόρουμ που στοχεύει στην εκπαίδευση των πολιτών πως να ανακυκλώνουν σωστά, στην ενημέρωση για τους διαφορετικούς τρόπους ανακύκλωσης και τα οφέλη της, και τις ενέργειες του Δήμου Αμαρουσίου για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον πόλη.
  Θα παρακολουθήσουν τηλεοπτική εκπομπή  μαγειρικής σε τοπικό κανάλι της Κρήτης, όπου θα παρουσιαστούν προτάσεις για τη μείωση των αποβλήτων στα τρόφιμά μας, πώς να αξιοποιήσουμε τα υπολείμματα (οι παλιές κρητικές συνταγές είναι ένα καλό παράδειγμα), πώς να αγοράζουμε τρόφιμα χωρίς σπατάλη, πώς να οργανώσουμε σωστά το ψυγείο μας και πώς να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες στις συσκευασίες των τροφίμων.
  Θα συμμετάσχουν διαδικτυακά στην Climathon, την παγκόσμια ετήσια εκδήλωση που στόχο έχει την εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Η φετινή Climathon θα πραγματοποιηθεί στη Κέρκυρα με θέμα τη μείωση ή και την εξάλειψη των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης από το νησί.
  Θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (με ελληνικούς υπότιλους) “The Story of Plastic”, “Plastic China”, “A Plastic Ocean, “Straws”, “The Story of Stuff”.
  Θα γίνει πόρτα-πόρτα συλλογή μεταχειρισμένου εξοπλισμού πληροφορικής από πολίτες και επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα για τη δωρεά τους. Οι ελαττωματικές συσκευές θα επισκευαστούν και στη συνέχεια θα δοθούν δωρεάν σε σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς συλλόγους.
  Θα συμμετάσχουν στο διαδραστικό “τραπέζι” εργασίας με θέμα «17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμός & Μείωση Αποβλήτων».
  Θα ενημερωθούν για τα βασικά στοιχεία της κομποστοποίησης, τα οφέλη της, τις μεθόδους για κομποστοποίηση στο σπίτι, και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων στο πρώτο χρόνο εφαρμογής της.
  Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με την εμπειρία και τις πρακτικές για τις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση στην καθημερινή ζωή, στο οποίο κατά την περσινή σχολική χρονιά συμμετείχαν μαθητές και οι οικογένειές τους καταγράφοντας τις καθημερινές  συνήθειες και συμπεριφορές τους.
  Θα συμμετάσχουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην εκδήλωση: «Τα αποτελέσματα του έργου BIOWASTE: σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω, και Αυτόνομες Μονάδες Κομποστοποίησης για Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε Τουριστικές Περιοχές».
  Ομάδα εννέα αθλητών κολύμβησης θα διαγωνιστεί σε κολυμβητικό μαραθώνιο 10 χιλιομέτρων και η ομάδα υποστήριξης του κάθε αθλητή θα συλλέγει 20 αποτσίγαρα από την παραλία για κάθε χιλιόμετρο κολύμβησης, με σκοπό την προώθηση του συνθήματος «Παραλίες Καθαρές, Χωρίς Αποτσίγαρα».
  Ο ΕΟΑΝ συμμετέχει με τη δράση του “Ερωτηματολόγιο-κουίζ για τη μείωση των αποβλήτων” που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του με έπαθλο για τους 100 πρώτους νικητές μία υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς για αντικατάσταση της πλαστικής.
  Δείτε όλες τις δράσεις εδώ: https://ewwr.eu/actions-db/?filter_act_countries=greece
  Τα λύματα της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις αποχετεύσεις επιχειρήσεων με περισσότερους από 300 εργαζόμενους, αλλά και στα αποχετευτικά δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον κορωνοϊό, όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, το Άμστερναμ, αναλύει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα από τη διεθνώς πρωτοποριακή μέθοδο, που ανέπτυξε διεπιστημονική ομάδα του αποτελούμενη από ερευνητές επτά τμημάτων και 11 εργαστηρίων. 
  Το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παρακολούθησε τη διαδικασία υπολογισμού του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή της συλλογής των δειγμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ, μέχρι τον εξορθολογισμό των αναλύσεων στα εργαστήρια του ΑΠΘ, με βάση 24 περιβαλλοντικές παραμέτρους. Από τον περασμένο Μάρτιο που ξεκίνησε το πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, η ομάδα του Αριστοτελείου καταγράφει κάθε εβδομάδα με σαφήνεια την πορεία της πανδημίας στην πόλη, με μία προγνωστική ικανότητα 3-5 ημερών, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα αποδείχθηκε πως μεσολαβεί ως την επιβεβαίωση της επιδημιολογικής εικόνας που δίνουν τα λύματα, από την κλινική εικόνα, όπως αποτυπώνεται από τα κρούσματα φορέων του κορονοϊού που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ. 
  «Η συνεργασία των επτά διαφορετικών τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μαζί με την ΕΥΑΘ στην κατεύθυνση της μέτρησης της συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του κορωνοϊού στα λύματα της Θεσσαλονίκης αποτελεί μία πρωτοποριακή συνεργασία, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως «το επιστημονικό επίπεδο είναι εκείνο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση μεθόδων, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι τέτοιο, που ανταποκρίνεται τόσο στην πραγματικότητα, όσο και στη σωστή επιστημονική έρευνα», ενώ «η κοινωνική προσφορά αυτής της συνεργασίας έγκειται στην ανάλυση των λυμάτων, όχι μόνο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλών άλλων πόλεων, που έχουν προστρέξει στη διεπιστημονική μας ομάδα, για την ανίχνευση και την πρόγνωση της πανδημικής αυτής κατάστασης στις περιοχές τους». 
  «Στη διάθεση της κοινωνίας και της Πολιτείας»
  «Πρότασή μας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Επιδημιολογίας Λυμάτων, διότι σε ένα τέτοιο κέντρο αναφοράς χρειάζεται μία πολυεπίπεδη συνεργασία, πολλών ειδικοτήτων, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πραγματικά χειροπιαστό και ουσιαστικό για την Πολιτεία», επισημαίνει ο πρύτανης του ΑΠΘ.  
  Η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ που ασχολείται με την επιδημιολογία λυμάτων αποτελείται από επιστήμονες που προέρχονται από 11 διαφορετικά εργαστήρια του ΑΠΘ, από τα Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 
  «Η δική μας συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ήταν καθοριστική, όταν για πρώτη φορά είπαμε ότι οι μετρήσεις του ιικού φορτίου πρέπει να διορθώνονται και να εξορθολογίζονται με βάση τις περιβαλλοντικές παραμέτρους στα λύματα», δηλώνει ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θόδωρος Καραπάντσιος, διευκρινίζοντας πως «τα λύματα δεν είναι σταθερά, μέρα με μέρα υπάρχει αλλαγή, όχι μόνο στην παροχή, αλλά και στα περιεχόμενα στερεά, στο οργανικό φορτίο και σε άλλες ιδιότητες όπως είναι το διαλυμένο οξυγόνο και η αλατότητα, παράμετροι που επηρεάζουν το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να ανιχνευτεί το ιικό φορτίο στα λύματα», επομένως «αν κάποιος δεν το κάνει αυτό, αν δεν το πάρει υπόψη του, αυτό που μετράει είναι μία συγκέντρωση, η οποία είναι αναξιόπιστη, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για να καταλάβει κανείς την εξέλιξη του ιικού φορτίου».
  «Νέες τεχνικές με υπογραφή ΑΠΘ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας» 
  Από τον Μάρτιο, που η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ διαμόρφωσε τα πρωτόκολλα για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα, ανέπτυξε νέες τεχνικές, για να μεγιστοποιήσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεών της, οι οποίες στη Θεσσαλονίκη γίνονται με τρεις δειγματοληψίες εβδομαδιαίως. Οι τεχνικές αυτές δεν προσέδωσαν απλώς αξιοπιστία στη μεθοδολογία, αλλά την έφεραν στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος. 
  «Έχουμε αναπτύξει δικές μας τεχνικές σε όλα τα στάδια, από την αρχική προκατεργασία και προσυγκέντρωση, μέχρι και την αδρανοποίηση του ιού και τη μοριακή ανάλυση στη συνέχεια. Όλα αυτά βρίσκονται σε μία διεθνή δημοσίευση, σε ένα υψηλού κύρους διεθνές περιοδικό, όπου παρουσιάζουμε μέσα και τη δουλειά εξορθολογισμού και τη δουλειά της ανάλυσης. Μάλιστα, η δημοσίευση αυτή έγινε αφορμή να έλθουν σε επαφή μαζί μας μεγάλες πόλεις του εξωτερικού που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως το Παρίσι, το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, η Βοστόνη. Μας στέλνουν μετρήσεις και τις εξορθολογίζουμε, γιατί είναι κάτι το πολύ καινούριο και δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ο καθένας», εξηγεί ο κ. Καραπάντσιος.
  Προσθέτει, δε, πως «η πρωτοτυπία αυτή βρίσκει έδαφος και στην Ελλάδα», καθώς «εκτός από τα λύματα της Θεσσαλονίκης, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και το συνεχίζουμε, αυτή τη στιγμή αναλύουμε λύματα και από άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά επίσης και ιδιωτικές εταιρείες, που απασχολούν κάποιες εκατοντάδες εργαζόμενους και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και της ευαισθησίας απέναντι στους εργαζόμενούς τους, μας στέλνουν δείγματα από τα λύματά τους και εντοπίζουμε και ποσοτικοποιούμε το ιικό φορτίο». 
  «Μάλιστα», συνεχίζει ο καθηγητής, «κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι είναι ότι ανιχνεύσαμε ιικό φορτίο σε μία εταιρεία, η οποία πίστευε ότι δεν υπήρχε κανένας φορέας του ιού κι όταν τους ενημερώσαμε βρέθηκε ο ασυμπτωματικός υπάλληλος και ήταν ένας μέσα στους περίπου 300», δηλαδή η τεχνική του ΑΠΘ «έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από τα εμπορικά κιτ αντιδραστηρίων που κυκλοφορούν». 
  Ο καθηγητής σημειώνει πάντως πως το διαχειριστικό φορτίο της έρευνας ξεπερνά πλέον τις δυνατότητες των εργαστηρίων. «Είμαστε στο όριό μας, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Το κάθε εργαστήριο έχει τις δικές του υποχρεώσεις και επειδή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έργο να υποστηρίζει την όλη δράση, την υποστηρίζουμε παράλληλα με όλα τα άλλα έργα που τρέχουν στα εργαστήρια»
  «ΕΥΑΘ: Αναγκαία η γνώση της επιβάρυνσης των λυμάτων, όχι μόνο για την πορεία της πανδημίας, αλλά και για το τι τελικά πέφτει στον Θερμαϊκό»  
  Στην περιοχή της Σίνδου, δίπλα από τον Γαλλικό ποταμό, στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ βρίσκεται ο δειγματολείπτης, ο οποίος δίνει τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κατασκευή σε μέγεθος δίφυλλης ντουλάπας, που μέσα έχει μία αντλία και τα μπουκάλια μέσα στα οποία στη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου συλλέγονται μέσω αυτόματης διαδικασίας δείγματα των λυμάτων. Τα δείγματα μίας μέρας και της επόμενης ενώνονται από το προσωπικό της εταιρείας σε ένα άλλο μπουκάλι που πηγαίνει μετά στο Χημείο για την ανάλυση και παραδίδεται στο ΑΠΘ για τις διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται στα 11 εργαστήριά του.
  Ο καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και πρόεδρος ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος θυμάται πως όταν τον περασμένο Μάρτιο το Πανεπιστήμιο ζήτησε από την ΕΥΑΘ τη συνεργασία για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου μέσω των λυμάτων «ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά», γιατί «αφενός μεν ως εταιρεία έχουμε μία αυξημένη ευθύνη απέναντι στους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος, αφετέρου επειδή έχουμε και ένα αξιόλογο τμήμα έρευνας, που δραστηριοποιείται σε μία σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού και τη διαχείριση των λυμάτων». 
  «Συνεργαζόμαστε από τότε μέχρι τώρα στενά με το Αριστοτέλειο και τη διεπιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση του πρύτανη», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας πως σήμερα «είμαστε στη φάση να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε χωρικά, σε επιμέρους περιοχές της πόλης το ύψος του ιικού φορτίου». 
  «Αυτό», εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, «προϋποθέτει μία μελέτη του αποχετευτικού δικτύου και παρεμβάσεις και κάποιον εξοπλισμό που προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε ψάχνοντας και τους σχετικούς πόρους». Όπως τονίζει, «είναι σαφές ότι ως εταιρεία μας ενδιαφέρει ούτως ή άλλως να έχουμε μία συνεχή εικόνα της επιβάρυνσης των λυμάτων μας, γιατί αυτό προσδιορίζει και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, του βιολογικού καθαρισμού και επομένως και την ποιότητα των νερών που τελικά καταλήγουν στον Θερμαϊκό, που είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των λυμάτων». 
  Πώς, όμως, θα γίνει ο χωρικός προσδιορισμός του ιικού φορτίου; «Μελετάμε το δίκτυο απορροής των λυμάτων. Η πόλη χωρίζεται σε περιοχές, με βάση αφενός μεν τη ροή των λυμάτων, αφετέρου δε τη συγκέντρωση του πληθυσμού. Και ακριβώς η τεχνική δυσκολία είναι να καταφέρουμε να έχουμε μία αντιπροσωπευτική εικόνα που να μπορεί να συμβαδίζει με τη λειτουργία του αποχευτευτικού συστήματος. Η στόχευση είναι να χωρίσουμε την πόλη σε 4 έως 5 ευρύτερες περιοχές. Σε καθεμία περιοχή θα έχουμε έναν σταθμό που θα μετράμε τα εκεί συγκεντρωνόμενα λύματα, ούτως ώστε να έχουμε συλλεκτήρες σε αυτά τα πέντε σημεία, δειγματολήπτες και να μην περιμένουμε να πάνε μέχρι τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό τα λύματα και να μπορέσουμε να δούμε σε κάθε περιοχή επιμέρους τι ιικό φορτίο υπάρχει», απαντά ο κ. Παπαδόπουλος. 
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
  Η μηχανική αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα και μας παρουσιάζει μερικά από τα πιο σημαντικά κατασκευαστικά έργα όλων των εποχών. 
  Από τις μεγαλύτερες σήραγγες και τους ψηλότερους ουρανοξύστες έως τις μεγαλύτερες γέφυρες και τα εντυπωσιακότερα κτίρια, νέα έργα πολιτικού μηχανικού διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας. 
  Μάθετε περισσότερα για τις εκπληκτικές κατασκευές που δημιουργήθηκαν με βάση τις συνεχώς αναπτυσσόμενες μεθόδους πολιτικού μηχανικού. Δείτε ποια είναι τα μεγάλα έργα του σήμερα που ωθούν τη μηχανική στα όριά της;
   
  Η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο απειλητική για την ανθρωπότητα.
  Το 2019 καταγράφηκαν 308 φυσικές καταστροφές, το 77% των οποίων αφορούσε το κλίμα, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση για τις Καταστροφές στον Κόσμο (World Disasters Report) του 2020, η οποία δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) σήμερα στη Γενεύη.
  Σύμφωνα με αυτήν, 97,6 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν το 2019 από φυσικές καταστροφές όπως καταιγίδες, καύσωνες και πλημμύρες, ενώ πέθαναν εξ αιτίας τους 24.396 άνθρωποι.
  «Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή του κλίματος είναι μεγαλύτερη πρόκληση από την πανδημία του κορωνοϊού. Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει επειγόντως να δράσει για να σταματήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα είχαν ως συνέπεια περισσότερους από 410.000 νεκρούς, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων σε φτωχές χώρες. Ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξήθηκε κατά 35% από τη δεκαετία του 1990», δήλωσε ο Κρίστιαν Ρόιτερ (Christian Reuter), γενικός γραμματέας του γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, στην εφημερίδα του Βερολίνου «Tagesspiegel».
  Η εθνική οδός σε μια πόλη, γίνεται με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.
  Ωστόσο, όσο οι οδηγοί έχουν περισσότερες διαδρομές, επιλέγουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς αντί να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ή τα ποδήλατα, με αποτέλεσμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα να παραμένει άλυτο.
  Για το λόγο αυτό, οι αρχές σε 6 πόλεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, καινοτόμησαν και αποφάσισαν να μετατρέψουν τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους σε σύγχρονα αστικά πάρκα.
  Οι πρισσότερες βρίσκονται στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί σχεδιαστές μελετούν περαιτέρω την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών.
  Κάποιες από αυτές έχουν ολοκληρώσει τα έργα, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή.
  Harbor Drive – Πόρτλαντ ΗΠΑ
  πηγή: archdaily.com Το Πόρτλαντ ήταν η πρώτη πόλη των ΗΠΑ που αποφάσισε να μετατρέψει την εθνική οδό σε αστικό πάρκο. το Όρεγκον Harbour Drive που χτίστηκε στην όχθη του ποταμού Willamette. Το 1974 ξεκίνησε το έργο μετασχηματισμού που οδήγησε στον Tom McCall Park.
  Η γέφυρα Hawthorne, η οποία ήταν αρχικά μέρος του αυτοκινητόδρομου, έγινε γέφυρα για ποδηλάτες και πεζούς, συνδέοντας την First Avenue με το πάρκο.
  Cheonggyecheon, Σεούλ – Νότια Κορέα
  πηγή: archdaily.com Η υπερυψωμένη οδός Cheonggyecheon στη Σεούλ χτίστηκε πάνω σε ένα κανάλι. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική ρύπανση και τον θόρυβο που προκαλούν τα περισσότερα από 160.000 οχήματα που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο καθημερινά, ο δήμαρχος Λι Μιγιούνγκ Μπακ, ξεκίνησε ένα σχέδιο για την κατεδάφισή του και την κατασκευή ενός πάρκου.
  Ο νέος βιώσιμος χώρος οδήγησε σε μείωση των επιπέδων θορύβου και τη θερμοκρασία στη γύρω περιοχή.
  Pier Freeway, Σαν Φρανσίσκο
  πηγή: archdaily.com Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο Σαν Φρανσίσκο, ένα σχέδιο άρχισε να κατεδαφίζει τον αυτοκινητόδρομο Καλιφόρνια 480 με την ιδέα να χτιστεί ένα πάρκο. Όμως το 1991 ο διώροφος αυτοκινητόδρομος κατεδαφίστηκε αφού υπέστη ζημιές από τον σεισμό του 1989. Μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανοικοδόμηση του αυτοκινητόδρομου ήταν πολύ πιο ακριβή από την κατασκευή ενός πάρκου.
  Σήμερα το μέρος έχει μια από τις καλύτερες θέες στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο και διαθέτει πολλά χιλιόμετρα για πεζούς και ποδηλάτες.
  Μαδρίτη Ρίο, Μαδρίτη
  πηγή: archdaily.com Το 2000 ξεκίνησε το έργο της Μαδρίτης Ρίο, το οποίο επιδίωξε να αποκαταστήσει τις όχθες του ποταμού Μανζάρες.
  Δεδομένου ότι υπήρχαν αρκετές ιστορικές κατασκευές, όπως το Puente de Segovia, η παλαιότερη γέφυρα της πόλης, το Ermita Virgen del Puerto και το Puente del Rey, το έργο πραγματοποίησε την αποκατάσταση διατηρώντας παράλληλα αυτές τις πτυχές της ιστορίας της πόλης στη μέση πάρκο.
  Το πάρκο άνοιξε το 2011, προσφέροντας στους πολίτες χώρους για αθλήματα, περιπάτους και ευκαιρίες να μάθουν για την ιστορία της πόλης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αυτοκινητόδρομος δεν κατεδαφίστηκε εντελώς, αλλά η κυκλοφορία εκτρέπεται από υπόγειες σήραγγες.
  Park East Freeway, Μιλγουόκι
  πηγή: archdaily.com Στη δεκαετία του 1960, το έργο είχε ξεκινήσει με στόχο να κυκλώσει την πόλη. Οι κάτοικοι όμως διαμαρτυρήθηκαν, λόγω του ότι θα προκαλούσε πολύ φασαρία.
  Η εθνική οδός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ορισμένα τμήματα κατεδαφίστηκαν μεταξύ 1999 και 2002 για την ανάπτυξη του έργου Park East Corridor, το οποίο, όταν τελειώσει, θα επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση από το κέντρο της πόλης στον ποταμό.
  Alaskan Way, Σιάτλ
  πηγή: archdaily.com Το 2001 ένας σεισμός κατέστρεψε την διάβαση πεζών του αυτοκινητόδρομου της Αλάσκας στο Σιάτλ. Αρχικά, το σχέδιο ήταν να το ανοικοδομήσει, ωστόσο, αποφασίστηκε αργότερα να κατασκευαστεί μια υπόγεια σήραγγα τεσσάρων λωρίδων, έτσι ώστε στην επιφάνεια οι περιοχές κατά μήκος του κόλπου Elliot να ενωθούν με την υπόλοιπη πόλη μέσω ενός νέου πεζόδρομου. Τα εγκαίνια του πάρκου έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.
  Το πασίγνωστο παρατηρητήριο Arecibo στο Πουέρτο Ρίκο, γνωστό για τη χρήση του στην παρακολούθηση απομακρυσμένων ραδιοκυμάτων στο διάστημα, θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα κατεδαφιστεί λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Ενώ οι ερευνητικές ομάδες προσπαθούν να σώσουν ότι είναι εφικτό, το τέλος του έρχεται ύστερα από 57 χρόνια.
  Η απόφαση έρχεται μετά από αποτυχία δύο κεντρικών καλωδίων τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μεγάλη ζημιά στην κατασκευή. Η NSF (National Science Foundation) που επιβλέπει το παρατηρητήριο, αξιολόγησε τον κίνδυνο και διαπίστωσε πως επιπλέον καλώδια μπορεί να κοπούν σύντομα. Αν γίνει αυτό, οι επιστήμονες φοβούνται πως η πλατφόρμα βάρους 900 τόνων που βρίσκεται υπερυψωμένη πάνω από το κτίριο, θα πέσει πάνω στον δίσκο του Arecibo, πλάτους 305 μέτρων. Είναι επίσης πιθανό να πέσουν οι τρεις περιμετρικοί πύργοι της εγκατάστασης, ύψους 90 μέτρων, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, προκαλώντας ζημιά στο κέντρο επισκέψεων ή άλλων κοντινών κτιρίων.
  Με έναν τόσο άμεσο κίνδυνο, η NSF αποφάσισε ότι το Arecibo δε μπορεί να επισκευαστεί χωρίς ρίσκο ανθρώπινης ζωής. Οι αρμόδιοι μηχανικοί έχουν εκκενώσει την εγκατάσταση και έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφάλειας γύρω από τους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Παράλληλα, εργάζονται σε ένα πλάνο αποσυναρμολόγησης που περιλαμβάνει ελικόπτερα όπως και εκρηκτικές ύλες.

  Το παρατηρητήριο Arecibo αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας για μισό αιώνα, επιτρέποντας επιστήμονες να παρατηρήσουν εξωτικά αντικείμενα και συμβάντα στα βάθη του διαστήματος, όπως πάλσαρ και μυστηριώδεις μακρινά ραδιοκύματα. Επίσης ήταν εργαλείο ανίχνευσης αστεροειδών κοντά στον πλανήτη μας, βοηθώντας αστρονόμους να εντοπίζουν αντικείμενα επικίνδυνα για τη γή. Επιπλέον, επιστήμονες του SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) χρησιμοποίησαν το Arecibo για αναζήτηση ραδιοκυμάτων που θα μπορούσαν να προέρχονται από άλλους πλανήτες. Οι φίλοι του κινηματογράφου επίσης μπορεί να αναγνώρισαν τον σταθμό από ταινίες όπως GoldenEye και Contact.
  Τα τελευταία χρόνια όμως ήταν δύσκολα, καθώς το 2017 έγιναν ζημιές ύψους $14,3 εκ. από τον ανεμοστρόβιλο Maria, ενώ τον Αύγουστο του τρέχον έτους ένα καλώδιο υποστήριξης βγήκε από τη θέση του και έπεσε, προκαλώντας ζημιές στο πιάτο. Τον Νοέμβριο ένα δεύτερο καλώδιο κόπηκε και είχε ίδιο αποτέλεσμα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές και στις εγκαταστάσεις όπως και σε κοντινά καλώδια. Η εκτίμηση των μηχανικών μαζί με την NSF κατέληξαν ότι δε θα πρέπει να υπολογίζονται τα υπολειπόμενα καλώδια καθώς εγκαταστάθηκαν τη δεκαετία του '90.
  Αναφορές για την κατάρριψη εμφανίστηκαν λίγο μετά την αποτυχία του δεύτερου καλωδίου, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άγνωστο αν το τηλεσκόπιο μπορούσε να σωθεί. Παρόλο που δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, οι μηχανικοί είναι σίγουροι πως θα γίνει άμεσα αν δεν πάρουν άμεσα μέτρα - και δεν υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αποτρέπουν κάτι τέτοιο.
  Η NSF παραδέχεται πως είχαν επικεντρωθεί στο αν θα μπορούσε να βγει από τη θέση του άλλο ένα καλώδιο υποστήριξης, αλλά όχι να κοπεί. Από τον Αύγουστο και μετά γινόταν τακτικός έλεγχος και βρέθηκε ότι σε 12 σύρματα από τα συνολικά 160 ενός καλωδίου είχαν κοπεί, αλλά δεν περίμεναν να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Το σχέδιο για την ώρα είναι η αφαίρεση της πλατφόρμας τηλεσκοπίου, χωρίς επίγνωση κόστους ή χρονικής απαίτησης.
  Πολλοί επιστήμονες βασίστηκαν ανά τα χρόνια στο Arecibo και πολλοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά οι αρμόδιοι μηχανικοί πιστεύουν πως είναι η καλύτερη λύση, καθώς όπως είπαν, οι άνθρωποι που εργάζονται στο παρατηρητήριο είναι το παν, όχι το τηλεσκόπιο.
  Ένας νέος ευρωπαϊκός και αμερικανικός δορυφόρος ετοιμάζονται για εκτόξευση με πύραυλο της SpaceX αυτό το σαββατοκύριακο. Αποστολή του Sentinel-6 θα είναι να μετρήσει το επίπεδο της θάλασσας, χρησιμοποιώντας ακτίνες λέιζερ για να υπολογίσει τη στάθμη των ωκεανών σε συνάρτηση της τήξης των πάγων.
  «Ίσως είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, αλλά από ένα ύψος 1.300 χιλιομέτρων μπορούμε να μετρήσουμε - φυσικά με κάποιους αλγορίθμους και υπολογισμούς - την αλλαγή στη στάθμη της θάλασσας με ακρίβεια χιλιοστού. Κι αυτό θα κάνει ο δορυφόρος μας», εξηγεί στο euronews ο διευθυντής Παρατήρησης Γης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος Γιόζεφ Ασμπάχερ.
  Ο ESA ελπίζει η εκτόξευση του Sentinel-6 να πάει καλύτερα από εκείνη του Vega που πριν λίγες ημέρες απέτυχε οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, καταστρέφοντας τους δύο δορυφόρους που μετέφερε.
  Ο Sentinel-6 θα γίνει ο όγδοος δορυφόρος της σειράς Sentinel που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus για την παρατήρηση της Γης.
  Οι δορυφόροι που είναι ήδη σε τροχιά μετρούν τα πάντα: από την ατμοσφαιρική ρύπανση μέχρι τις πλημμύρες.
  Προς το παρόν, ο ESA έχει συμβόλαια για έξι ακόμα δορυφόρους Sentinel, ώστε να μετρήσει επιπλέον παραμέτρους από το διάστημα, όπως η ξηρασία του εδάφους ή η αστικοποίηση.
  Σύμφωνα με τον Ασμπάχερ, «με αυτές τις έξι νέες αποστολές, μπαίνουμε στο Copernicus 2, την επόμενη φάση του Copernicus. Πρόκειται για διαφορετικού τύπου αποστολές με πολύ διαφορετικούς αισθητήρες. Συσκευές που μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, όργανα για τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα με πρωτοφανή ακρίβεια, μετρούμε την παγοκάλυψη των πόλων, παραμέτρους του κλίματος, της ασφάλειας τροφίμων, τόσο στη Ευρώπη όσο και παγκοσμίως».
  Η εκτόξευση του πρώτου από τους έξι δορυφόρους προγραμματίζεται για το 2025. Πρόκειται για εκείνον που θα μετρά το διοξείδιο του άνθρακα και θα διακρίνει τη διαφορά μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών εκπομπών.
   
  Η εκπομπή θα παρουσιάζει κάθε εβδομάδα με "χιούμορ" και με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, έναν κανονιστικό έλεγχο, που απαιτείται στις στατικές μελέτες.
  Το σημερινό επεισόδιο αφορά τον έλεγχο σε λυγισμό.
  Βοηθητικοί Υπολογισμοί: https://www.3dr.eu/images/xls/lygismo...
  Το φιλόδοξο έργο για τη χαρτογράφηση ολόκληρου του πυθμένα του ωκεανού του πλανήτη έως το 2030, προχωράει.
  Το ένα πέμπτο του ωκεανού έχει ήδη χαρτογραφηθεί σε τρία χρόνια. Όσο δηλαδή το μέγεθος της Αυστραλίας.
  Το έργο Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 ξεκίνησε το 2017 από το Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon και το μη κερδοσκοπικό GEBCO.
  Με στόχο να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι ωκεανοί στο κλίμα της γης.
  Πρόκειται για πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτίωση των μοντέλων που προβλέπουν τη μελλοντική αλλαγή του κλίματος. Επειδή οι ωκεανοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κίνηση της θερμότητας γύρω από τον πλανήτη.
  Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό είναι πλέον πλήρες, αντιπροσωπεύοντας 14,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων βαθυμετρικών δεδομένων. Η βαθυμετρία είναι η μέτρηση του βάθους του νερού σε ωκεανούς, θάλασσες ή λίμνες.
  Η κάλυψη του βυθού αυξήθηκε από 15% σε 19% τον τελευταίο χρόνο. Μόνο το 6% του πυθμένα του ωκεανού είχε χαρτογραφηθεί όταν ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια.
  Ένας πλήρης χάρτης των ωκεανών του κόσμου θα διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των θεμελιωδών διαδικασιών, σύμφωνα με τους υπευθύνους του έργου.
  Όπως η κυκλοφορία των ωκεανών, τα καιρικά συστήματα, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η διάδοση των κυμάτων του τσουνάμι, οι παλίρροιες, η μεταφορά ιζημάτων και φυσικά η κλιματική αλλαγή.
  Θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, ένας από τους οποίους είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών.
  Από τα περίπου 500.000 έως 10 εκατομμύρια είδη που ζουν στη βαθιά θάλασσα, η πλειονότητα δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί.
  Αλλά τα αρχαία κοράλλια βαθέων υδάτων παρέχουν πολύτιμα αρχεία κλιματικών συνθηκών. Τα οποία μπορεί να βοηθήσουν την κατανόησh μας για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή στο μέλλον.
  Seabed 2030
  Το Seabed 2030 αποτελείται από τέσσερα περιφερειακά κέντρα και ένα παγκόσμιο κέντρο.
  Τα Περιφερειακά Κέντρα είναι υπεύθυνα των δραστηριοτήτων χαρτογράφησης, τη συγκέντρωση και τη συλλογή βαθυμετρικών πληροφοριών και τη συνεργασία με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες χαρτογράφησης στις περιοχές τους.
  Το Παγκόσμιο Κέντρο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και παράδοση παγκόσμιων δεδομένων στο Γενικό Βαθυμετρικό Διάγραμμα των Ωκεανών (GEBCO).
  Το σχέδιο για την ολοκλήρωση του χάρτη των ωκεανών του κόσμου έχει συγκεντρώσει σημαντική δυναμική από τα τελευταία τρία χρόνια. Και έχει την υποστήριξη περισσότερων από 100 διεθνών οργανισμών.
  Το έργο έχει φτάσει τους 133 επίσημους συνεργάτες και υποστηρικτές. Και συνεχίζει να αναζητά νέες συνεργασίες στην τεχνική καινοτομία και τη συλλογή δεδομένων.
  Παράταση διάρκειας ενός έτους για όλες τις οριστικές κτηματολογικές εγγραφές που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου στον Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω κορονοϊού. Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν συμμετείχαν στη φάση της συλλογής δηλώσεων, δεν αναμένεται να πληρώσουν πρόστιμα μέχρι το Πάσχα του 2021.
  Τι ισχύει για τα πρόστιμα
  Για τα κλιμακωτά πρόστιμα θα υπάρχει διάταξη στο χωροταξικό νομοσχέδιο, που ενδέχεται να κατατεθεί ακόμη και σήμερα στη Βουλή. Από το ΥΠΕΝ είχε γίνει γνωστό πως ο… πέλεκυς θα ξεκινάει από τα 300 ευρώ και θα φτάνει έως και τις 2.000 ευρώ. Το ποσό που τελικά θα καταβάλλει ο κάθε ιδιοκτήτες θα αυξάνεται ανάλογα την αντικειμενική αξία του ακινήτου αλλά και το χρόνο καθυστέρησης.
  Σε κάθε περίπτωση, για τους ιδιοκτήτες που θα παραμείνουν ασυνεπείς ακόμα και όταν τα κλιμακωτά πρόστιμα τεθούν σε εφαρμογή, μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής, «το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, ανεξαρτήτως αν είναι μικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ κατώτατο ποσό», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχέδιο νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  Δυσκολίες
  Πάντως, οι ίδιες πηγές αναφέρουν σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" πως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες για όλη τη χώρα δυσκολεύει τον προσδιορισμό του προστίμου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τελικά θα τρέξει ο αλγόριθμος που θα συνέδεε τις αντικειμενικές αξίες των κατοικιών με την καθυστέρηση της υποβολής της αίτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κλιμακωτά πρόστιμα προβλέπονται στο νόμο 2308/1995, που παραμένει ως σήμερα ανενεργός, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει σκοπό να αιφνιδιάσει κανέναν πολίτη.
  Προθεσμίες
  Ένας μήνας και κάτι απομένει να λήξει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους και να μη χαρακτηριστούν τελεσίδικα ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη Ακίνητα». Ωστόσο, έπειτα από αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα λόγω πανδημίας, το ΥΠΕΝ αναμένεται να ανακοινώσει παράταση 1 έτους για τους 297 ΟΤΑ που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου.
  Μεταξύ των δήμων που η προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου περιλαμβάνονται περιοχές στην πρωτεύουσα όπως η Ηλιούπολη, η Νίκαια, το Μαρούσι, ο Βύρωνας, η Καισαριανή, η Ελευσίνα, τα Μελίσσια, αλλά και περιοχές στον Πειραιά όπως η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι, καθώς και διάσπαρτοι ΟΤΑ σε όλη τη χώρα.
  Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα προγράμματα κτηματογράφησης της περιόδου 1997-1999, ο χαρακτηρισμός «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» αποδίδεται σε ένα ακίνητο εφόσον δεν δηλώθηκε για 15 χρόνια, ενώ για τα προγράμματα από το 2008 και μετά ως «ορφανά» χαρακτηρίζονται όσα δεν έχουν δηλωθεί 8 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου σε κάθε περιοχή.
  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», σε συνολικά 458 ΟΤΑ υπάρχουν «ορφανά» κτίσματα και γεωτεμάχια, με τις πιστώσεις χρόνου να λήγουν σταδιακά έως το 2027.
  Μέχρι σήμερα, ο φορέας μετρά συνολικά 338.712 «ορφανά», με τα 135.612 να έχουν περισσότερους από έναν συνδικαιούχους.
  Όπως εξηγούν πηγές στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", πολλά από τα αγνώστου ανήκουν στο Δημόσιο και την Εκκλησία, ενώ σημαντικό ποσοστό κατέχουν και οι ομογενείς. Μάλιστα, εκτιμάται πως 8 στα 10 ανήκουν στο κράτος, που όλο αυτά χρόνια δεν επέδειξε καμία συνέπεια και δεν προχώρησε στη δήλωση της περιουσίας του.Γεωγραφικά, πάντως, εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, όπου δεν είχαν ιδιαίτερες αξιώσεις οι ιδιοκτήτες τους, ενώ με δεδομένο ότι τα προγράμματα κτηματογράφησης έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που επικοινώνησαν με το Κτηματολόγιο έτσι ώστε να εξεταστούν οι εναλλακτικές τους.
  'Ετερο πρόβλημα «αδιαφορίας» που εντοπίζει το Κτηματολόγιο είναι οι δασικοί χάρτες, καθώς μερίδα πολιτών εκτιμά ότι πρόκειται για γεωτεμάχια που είναι «δασικά» και έτσι δεν προχωρούν στο στάδιο διεκδίκησης, καθώς πιστεύουν πως εντέλει θα καταλήξουν στο Δημόσιο, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονται.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.