Jump to content
 • Novatron
 • Η εταιρία GAELEARNING LAB - Autodesk Training Center προσφέρει εντελώς δωρεάν στα μέλη του Michanikos.gr τρια (3) σεμινάρια με αντικείμενο το AutoCAD 2D Modeling.
  Η GAELEARNING LAB - Autodesk Training Center διεξάγει μαθήματα σε προγράμματα υπολογιστών και κυρίως σε προγράμματα ψηφιακής σχεδίασης.
  Έκπτωση 15% σε όλα τα σεμινάρια
  Για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία των κληρώσεων όλα τα μέλη της κοινότητας μας κερδίζουν μια έκπτωση 15% με το κουπόνι: michanikosgr σε οποιοδήποτε σεμινάριο.
  Μαθήματα AutoCAD 2D με πιστοποίηση Autodesk®
  Στα μαθήματα AutoCAD 2D που θα παρακολουθήσετε αναφέρονται όλες οι εντολές που θα σας βοηθήσουν να αποτυπώσετε τα σχέδιά σας με ευκολία και άνεση.
  Οι χρήστες που μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το AutoCAD 2D μπορούν να δημιουργήσουν σχέδια και να τα εκτυπώσουν σε συγκεκριμένη κλίμακα. Τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού, για το σχεδιασμό ηλεκτρoλογικών κυκλωμάτων και το σχεδιασμό κτιρίων.
  Έτσι, με επαρκή γνώση του AutoCAD, κάθε μηχανικός ή σχεδιαστής μπορεί να αναλάβει έργα τα οποία συμπεριλαμβάνουν δημιουργία βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Eπιτρέποντας έτσι σε μία μελέτη να είναι με μεγαλύτερη ακρίβεια σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη σε λιγότερο χρόνο.
  Χρησιμοποιείτε κυρίως για δυσδιάστατο σχεδιασμό παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρέχει στους χρήστες πολύ χρήσιμες εντολές και τρισδιάστατου σχεδιασμού.
  Συμμετοχές
  Για να δηλώσετε συμμετοχή κάνετε μια απάντηση (reply) στο παρόν θέμα.
  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Δευτέρα 06/12/2021 στις 17:00.
  Όροι Συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Michanikos.gr που έχουν συμπληρώσει την ειδικότητα στο προφίλ τους, εκτός από τον Διαχειριστή και τα μέλη που ανήκουν στην ομάδα: Ιδιώτης-Μη Μηχανικός.
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής. Οι άκυρες συμμετοχές θα διαγραφούν.
  Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των Α/Α των απαντήσεων στο παρόν θέμα και οι νικητές θα επιλεγούν με το Google Random Number Generator: https://www.google.com/search?q=random+number
  Σημείωση:
  Η συντονιστική ομάδα συναισθανόμενη τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τεχνικός κλάδος και  ειδικά οι νέοι συνάδελφοι στο ξεκίνημά τους και έχοντας την εμπειρία σχεδιασμού μέσω autocad, αποφασίζει ομόφωνα να μην καταλάβει αριθμητικές θέσεις στην παρούσα κλήρωση, προκειμένου να δώσει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στους συναδέλφους που έχουν πραγματικά ανάγκη τα δωρεάν σεμινάρια.
  Αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, με κυρίαρχο ωστόσο τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα καταγράφει η ανασκόπηση που δημοσιεύει σήμερα η δεξαμενή σκέψης, The Green Tank.
  Καθώς η Ευρώπη ενδυναμώνει τις πολιτικές της για την κλιματική ουδετερότητα και η Ελλάδα ανακοινώνει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί ο βαθμός της συμμετοχής των πολιτών στην απαιτούμενη ενεργειακή μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ειδικά στις λιγνιτικές περιοχές όπου η πρόκληση της μετάβασης είναι μεγαλύτερη και πιο επείγουσα.
  Το Green Tank παρουσιάζει μία ανασκόπηση των εξελίξεων με τίτλο «Οι ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας», στοιχεία της οποίας παρουσιάστηκαν σε ειδική συνεδρία της Πλατφόρμας για τη Δίκαιη Μετάβαση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η ανάλυση βασίστηκε στα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και του ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει επιπλέον μία κριτική αποτίμηση των πολλών θεσμικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα από τη θέσπιση του ιδρυτικού νόμου των ενεργειακών κοινοτήτων το 2018 μέχρι σήμερα. Περιγράφονται επίσης οι προκλήσεις και δυνατότητες για την ανάπτυξή τους, ενώ κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
  Τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης συνοψίζονται ως εξής:
  Από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί 1036 ενεργειακές κοινότητες στη χώρα, εκ των οποίων οι 194 βρίσκονται στις λιγνιτικές περιοχές (19%). Η πλειονότητα εκ των 176 ενεργειακών κοινοτήτων στη Δυτική Μακεδονία έχει συσταθεί στις αμιγώς λιγνιτικές περιοχές, δηλαδή την Φλώρινα και την Κοζάνη, ενώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, οι περισσότερες από τις 18 ενεργειακές κοινότητες που έχουν ιδρυθεί βρίσκονται στην πρωτεύουσα της, την Τρίπολη, και όχι στη λιγνιτική Μεγαλόπολη. Ο χαρακτήρας της μεγάλης πλειονότητας των ενεργειακών κοινοτήτων είναι κερδοσκοπικός. Μόνο 12 ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς σκοπού υφίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε σύνολο 176 (6,8%), ενώ μόνο μία στην Αρκαδία. Η αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού από τις ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού βρίσκεται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο. Στη Δυτική Μακεδονία, από τις 176 ενεργειακές κοινότητες μόνο οι τρεις (3) εκτελούν έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ στη Μεγαλόπολη καμία. Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συμμετάσχουν στον ενεργειακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών περιοχών μέσω δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού. Τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και οι Δήμοι (Κοζάνη, Φλώρινα-Πρέσπα) έχουν ήδη ιδρύσει ενεργειακές κοινότητες. Στη Δυτική Μακεδονία η ήδη εγκατεστημένη ισχύς των έργων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτήτων ανέρχεται στα 24.6MW αποτελώντας το 10,1% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα εκκρεμή αιτήματα διασύνδεσης έργων ενεργειακών κοινοτήτων αποτελούν το 31,1% της συνολικής ισχύος των αιτημάτων από έργα ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας είναι 20,5%. Πιο αργή είναι η πρόοδος στην Αρκαδία όπου υπάρχει 1.3MW ήδη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ από 3 ενεργειακές κοινότητες, το οποίο αποτελεί μόλις το 0,9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, ενώ στη Μεγαλόπολη δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο έργο ΑΠΕ ενεργειακής κοινότητας. Όμως το ενδιαφέρον φαίνεται αυξημένο καθώς τα εκκρεμή αιτήματα σύνδεσης έργων από ενεργειακές κοινότητες στην περιοχή της Μεγαλόπολης (6 MW) αποτελούν το 63,7% της συνολικής ισχύος εκκρεμών αιτημάτων από έργα ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση στην περιοχή της Μεγαλόπολης. «Το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν ενεργά τόσο στον ενεργειακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών περιοχών προς καθαρές μορφές ενέργειας, όσο και στην εξασφάλιση όρων δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας στον δρόμο προς τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτού του εργαλείου όμως είναι να δοθούν λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα, όπως η αποδέσμευση των υφιστάμενων πόρων για την οικονομική στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού, ο κορεσμός των δικτύων, η θεσμική προστασία των ενεργειακών κοινοτήτων από αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας και ένα σύγχρονο, σταθερό και ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξή τους» δήλωσε η Ιωάννα Θεοδοσίου, συνεργάτιδα πολιτικής του Green Tank.
  ————-
  – Το πλήρες κείμενο της ανασκόπησης του Green Tank «Οι ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας»
  – Πληροφορίες σχετικά με την ειδική συνεδρίαση της Πλατφόρμας για τη Δίκαιη Μετάβαση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15-17 Νοεμβρίου 2021, μπορείτε να βρείτε εδώ.
  The Green Tank
  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»
  Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός του ν. 4859/2021 είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος, η βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων και η επίλυση επειγόντων θεμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Διάταξη του άρθρου 10 προβλέπει τη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 σχετικά με την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρθρα 46 έως 61. 
  Όταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. 
  Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.».
  Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «με την ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία».
  Σχετικό αρχείο: Νόμος 4859/2021 (Α΄ 228) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»
  Ν.4859-21 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf
  Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία «ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ – Ε.Α.Α» παρουσίασε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα σεισμικά γεγονότα στον ελλαδικό χώρο.
  Η εφαρμογή αποτελεί ένα άμεσο σημείο επαφής του κοινού, του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και της επιστημονικής κοινότητας γύρω από τα σεισμικά φαινόμενα στη χώρα μας. Χάρη στη συμμετοχική δράση των χρηστών, η εφαρμογή προβάλλει μια συνολική εικόνα του μεγέθους και των επιπτώσεων ενός σεισμού.
  Κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής, που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι:
  Ενημέρωση για σεισμικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα προβολής των σεισμικών γεγονότων σε χάρτη και παρατήρηση της γεωγραφικής τους θέσης. Εξατομικευμένη προβολή συμβάντων (μέγεθος σεισμού, ημερομηνία, απόσταση από τη θέση του χρήστη). Δυνατότητα διαμοιρασμού σεισμικών γεγονότων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών δικτύων κλπ. Λειτουργία «ένιωσα ένα σεισμό» όπου οι χρήστες καταχωρούν τις εμπειρίες τους αλλά και προβάλλεται η περιοχή που έχει γίνει αισθητός ένας σεισμός, σύμφωνα με καταχωρήσεις των χρηστών. Μπορεί κανείς να «κατεβάσει» την εφαρμογή σε συσκευές Android μέσω του Google Play και σε συσκευές iOS μέσω του Apple Store.
  Η εφαρμογή εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.noa.gein.seismicity
  Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε 2006/2020, με την εγκύκλιο Ε.2221/2021 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης απόφασης χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, την αναγραφή των ακινήτων του οικοπεδούχου στην κατάσταση αδιάθετων ακινήτων, τη διόρθωση της κατάστασης αδιάθετων ακινήτων, την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης, τον διακανονισμό φόρου με έκτακτη δήλωση σε περίπτωση πώλησης Α’ κατοικίας, τη μεταβολή κατάστασης υποκαταστημάτων , τον διακανονισμό της έκπτωσης για ακίνητα που παραδίδονται στον οικοπεδούχο , την διακοπή υποκείμενου κατασκευαστή κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, την περίπτωση αυτοπαράδοσης κατά την περίοδο της αναστολής, την ανάθεση εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής από υποκείμενο που έχει επιλέξει το καθεστώς της αναστολής, την εκχώρηση/τροποποίηση προσυμφώνου και εργολαβικού αντιπαροχής σε άλλον εργολάβο, την υποχρέωση υποβολής προϋπολογιστικού/απολογιστικού κόστους, τον χειρισμό παγίου επιχείρησης που παίρνει αναστολή, ζητήματα σχετικά με το προσύμφωνο πώλησης, τη συμπλήρωση κωδικού 907 της δήλωσης ΦΠΑ και θέματα επιβολής και απόδοσης τελών χαρτοσήμου. Αφορά τους υποκείμενους στον φόρο κατασκευαστές ακινήτων προς πώληση που επιλέγουν προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ
  Αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο:
  1. Δυνατότητα ανάκλησης απόφασης χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα
  Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4646/12-12-19 , εισήγαγαν προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000 Α΄ 248), με την υποχρέωση του επιτηδευματία που θα επιλέξει την υπαγωγή του στο εν λόγω καθεστώς να παραμείνει σε αυτό έως 31.12.2022. Για τον λόγο αυτό, στην απόφαση αναστολής που χορηγείται με τη διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1012/2020 (Β΄ 87) αναγράφεται ρητά ο χρόνος αναστολής της εφαρμογής ΦΠΑ, ο οποίος ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης έως τις 31/12/2022. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι δυνατή η ανάκληση απόφασης αναστολής. Ωστόσο, σημειώνεται ότι πριν εκδοθεί η απόφαση χορήγησης αναστολής δύναται να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης του αιτήματος χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.
  2. Μη αναγραφή των ακινήτων του οικοπεδούχου στην κατάσταση αδιάθετων ακινήτων
  Η αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου - κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί έως τον χρόνο της αίτησης αναστολής και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ως εργολήπτης με το σύστημα της αντιπαροχής και τα οποία θα λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, η ανέγερση οικοδομής «επί αντιπαροχή» είναι μίσθωση έργου, για την οποία η αμοιβή προς τον εργολάβο παρέχεται σε είδος (χιλιοστά επί του οικοπέδου) ή σε ορισμένες περιπτώσεις εν μέρει σε είδος και εν μέρει σε χρήμα. Ο κύριος του οικοπέδου συμφωνεί με τον εργολάβο την ανέγερση πολυωρόφου οικοδομής στο οικόπεδό του, η δε οικοδομή διέπεται από τις διατάξεις περί οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας (σχετ. ΠΟΛ. 1083/2006 ). Βάσει των παραπάνω, στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου- κατασκευαστή/ εργολάβου δεν περιλαμβάνονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας του οικοπεδούχου, διότι αυτά δεν μπορούν να διατεθούν από τον εργολάβο. Περαιτέρω, ο προς διακανονισμό φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την αναλογία των χιλιοστών των αδιάθετων ακινήτων του εργολάβου επί του οικοπέδου, όπως αυτά έχουν οριστεί στη σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας. Συνεπώς, δε λαμβάνεται υπόψη η αναλογία των χιλιοστών του προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους. Τέλος, εάν ο εργολάβος/κατασκευαστής δεν έχει πλέον αδιάθετα ακίνητα δε χορηγείται απόφαση αναστολής.
  3. Διόρθωση της κατάστασης αδιάθετων ακινήτων
  Όπως επισημαίνεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου Ε. 2006/2020, οποιαδήποτε διόρθωση στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα γίνεται δεκτή μέχρι την παράδοση κάθε ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη μεταβολή.
  Στις περιπτώσεις αυτές που προκύπτει μεταβολή/διόρθωση στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα, η αρμόδια για τη χορήγηση της αναστολής Δ.Ο.Υ, δεν εκδίδει νέα απόφαση αλλά διορθώνει την ήδη υποβληθείσα κατάσταση και αποστέλλει ορθή επανάληψη αυτής στις εμπλεκόμενες ΔΟΥ κατά τα οριζόμενα στην Α. 1012/2020 . Εφιστάται η προσοχή για την εξαρχής ορθή συμπλήρωση της κατάστασης από τις υποκείμενες επιχειρήσεις προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά τον χρόνο πώλησης κλπ. του ακινήτου.
  4. Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης
  Υπενθυμίζεται ότι, η υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, η οποία έχει επιλέξει να θέσει τα αδιάθετα ακίνητά της σε καθεστώς αναστολής, έχει την υποχρέωση πριν την παράδοσή τους κατά την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ να διακανονίσει τον φόρο που εξέπεσε για την κατασκευή των εν λόγω ακινήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α 1013/2020 (Β΄ 87). Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών και όπως αποτυπώνεται στην κατάσταση που υπέβαλε ο υποκείμενος -κατασκευαστής για τα αδιάθετα ακίνητα με την αίτηση αναστολής.
  Κατά κανόνα για τις πράξεις που έχουν προηγηθεί του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής (ενδεικτικά αμοιβή μηχανικού για την έκδοση άδειας οικοδομής, δαπάνη για περίφραξη οικοπέδου κλπ), ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει επιβαρυνθεί με ΦΠΑ για τον οποίο έχει ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης και οφείλει να διακανονίσει.
  Επισημαίνεται ότι, στην εξαιρετική περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες με ΦΠΑ και δεν έχει ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα δεν αναγράφεται φόρος προς διακανονισμό. Στην περίπτωση αυτή η έκτακτη δήλωση που προβλέπεται στην Α. 1013/2020 απόφαση υποβάλλεται με μηδενικό ποσό για καταβολή και από το Τμημα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους αναγράφεται η φράση «ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.........................../.......................... ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.........................................................».
  5. Διακανονισμός φόρου με έκτακτη δήλωση σε περίπτωση πώλησης Α’ κατοικίας
  H πώληση Α΄ κατοικίας από επιχείρηση που έχει πάρει αναστολή ΦΠΑ δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά ως προς τον ΦΠΑ από τις λοιπές πωλήσεις (Β΄κατοικίας, εξοχικής κατοικίας κλπ.). Ο λόγος είναι ότι όποια πώληση και αν γίνει κατά τη διάρκεια της αναστολής δε θα υπαχθεί σε ΦΠΑ, αφού ο υποκείμενος έχει πάρει αναστολή ΦΠΑ για τα αδιάθετα ακίνητά του. Κατά συνέπεια, για όλες τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής (είτε Α΄ κατοικίας είτε άλλες) πρέπει πρώτα να καταβληθεί ο φόρος του διακανονισμού με έκτακτη δήλωση και στη συνέχεια να υποβληθεί δήλωση φόρου μεταβίβασης για τη μεταβίβαση του ακινήτου.
  6. Μεταβολή κατάστασης υποκαταστημάτων
  Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί απόφαση αναστολής, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης μεταβολής στο φορολογικό μητρώο, ώστε για τα ακίνητα για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή, ως είδος εγκατάστασης να δηλώνεται «υπό αναστολή ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ» (σχετ. Α. 1012/2020 και Ε. 2006/2020). Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση διακοπής υποκαταστήματος, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτό αδιάθετα ακίνητα, γίνεται επανέναρξη του υποκαταστήματος με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημερομηνίας διακοπής του και ακολούθως μεταβάλλεται η αντίστοιχη καταχώρηση στο φορολογικό μητρώο σε «υπό αναστολή ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.».
  7. Διακανονισμός της έκπτωσης για ακίνητα που παραδίδονται στον οικοπεδούχο
  Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στον ΦΠΑ όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο και συνεπώς έκδοσης του αντίστοιχου στοιχείου, το στοιχείο αυτό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ αλλά με χαρτόσημο. Επιπρόσθετα, ο υποκείμενος οφείλει να διακανονίσει τον φόρο εισροών που αντιστοιχεί στα χιλιοστά των κτισμάτων του οικοπεδούχου και να συμπεριλάβει τον σχετικό διακανονισμό στη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου που πραγματοποιείται η παράδοση και η έκδοση του σχετικού στοιχείου κατά τα ανωτέρω, στην οποία δήλωση καταχωρούνται τα ποσά των διακανονισμών των εκπτώσεων στον κωδικό «422 – λοιπά αφαιρούμενα ποσά».
  8. Διακοπή υποκείμενου κατασκευαστή κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής
  Επιχείρηση με οποιαδήποτε δραστηριότητα, π.χ. εμπορική, παροχής υπηρεσιών κλπ., που κατασκευάζει ακίνητο με σκοπό να το εκμεταλλευτεί με τρόπο άλλον εκτός της πώλησης (π.χ. μίσθωση, χρησιμοποίηση ως έδρα ή υποκατάστημα, τουριστικό κατάλυμα κλπ.), η οποία, όμως, το πουλάει χωρίς προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί, οφείλει ΦΠΑ για την πράξη αυτή (παράδοση του ακινήτου) και έχει όλες τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
  Στην περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ή οποιαδήποτε κατασκευαστική επιχείρηση έχει ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής για τα αδιάθετα ακίνητά της και κατά τη διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση διακοπής των εργασιών, διενεργείται διακανονισμός του φόρου που είχε εκπέσει ως το χρόνο αναστολής. Ο φόρος αυτός αποδίδεται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με τη δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου κατά την οποία έγινε η διακοπή και κατά τον χρόνο της διακοπής κατατίθεται ειδική δήλωση αυτοπαράδοσης, χωρίς αναγραφή ποσών, για σκοπούς γνωστοποίησης των ακινήτων που μένουν στην προσωπική περιουσία των φυσικών προσώπων που προβαίνουν σε διακοπή.
  Εάν πρόκειται για εταιρία που λύεται, οφείλει να προβεί σε διακανονισμό και καταβολή του ΦΠΑ μέσω έκτακτης δήλωσης σύμφωνα με την Α. 1013/2020 και στη συνέχεια να υποβάλει δήλωση διανομής ή όποια άλλη δήλωση ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου.
  9. Περίπτωση αυτοπαράδοσης κατά την περίοδο της αναστολής
  Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση ιδιοκατοίκησης, παράδοσης σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ή χρησιμοποίησης για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση ( άρθρο 7 παρ. 2 γ΄ του Κώδικα ΦΠΑ ), όπως έχει διευκρινιστεί στην Ε. 2006/2020, διενεργείται διακανονισμός του φόρου που είχε εκπέσει ως το χρόνο αναστολής και ο φόρος που οφείλεται περιλαμβάνεται στη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου που πραγματοποιείται η παράδοση κατά τα ανωτέρω, στην οποία δήλωση καταχωρούνται τα ποσά των διακανονισμών των εκπτώσεων στον κωδικό «422 - λοιπά αφαιρούμενα ποσά». Περαιτέρω, ο υποκείμενος υποβάλλει δήλωση αυτοπαράδοσης, ώστε να γνωστοποιήσει στη Δ.Ο.Υ ότι συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιείται πλέον σε μη φορολογητέα δραστηριότητα. Η δήλωση αυτοπαράδοσης στις περιπτώσεις αυτές εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ.
  10. Ανάθεση εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής από υποκείμενο που έχει επιλέξει το καθεστώς της αναστολής.
  Υπενθυμίζεται ότι η ανέγερση οικοδομών από τις επιχειρήσεις κατασκευής ακινήτων προς πώληση μπορεί να γίνεται είτε άμεσα από τις ίδιες είτε αναθέτοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε άλλους, ανεξαρτήτως εάν ανεγείρουν σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή με το σύστημα της αντιπαροχής ( ΠΟΛ 1083/2006 ).
  Στην περίπτωση που κατασκευαστική επιχείρηση (κατασκευαστής Α) έχει επιλέξει το καθεστώς αναστολής για τα αδιάθετα ακίνητα που ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδό της και κατά τη διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση ανάθεσης εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής σε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση (κατασκευαστής Β), η αναστολή ισχύει μόνο για την κατασκευαστική επιχείρηση Α, η οποία λειτουργεί ως οικοπεδούχος/κατασκευαστής. Η κατασκευαστική επιχείρηση Β έχει δυνατότητα να επιλέξει την ένταξη στο καθεστώς της αναστολής με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (αίτηση χορήγησης αναστολής, διακανονισμοί κλπ).
  11. Εκχώρηση/τροποποίηση προσυμφώνου και εργολαβικού αντιπαροχής σε άλλον εργολάβο
  Σε περίπτωση που προσύμφωνο και εργολαβικό κατασκευής τροποποιηθεί ή εκχωρηθεί και η εργολαβία επί αντιπαροχή ανατεθεί σε νέο εργολάβο, τυχόν αναστολή από ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί στον πρώτο δεν αφορά τον νέο εργολάβο. Ο νέος εργολάβος εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί σε αναστολή οφείλει να υποβάλει αίτηση αναστολής στο όνομά του εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεμία που ορίζουν οι διατάξεις.
  12. Προϋπολογιστικό/απολογιστικό κόστος
  Κατά τη διάρκεια που επιχείρηση είναι σε αναστολή, δεν απαιτείται κατά τον χρόνο πώλησης/παράδοσής του ακινήτου η υποβολή εντύπου προϋπολογιστικού κόστους για τα ακίνητα που είναι αδιάθετα, καθώς αυτά μεταβιβάζονται με ΦΜΑ και όχι με ΦΠΑ, ώστε να απαιτείται σύγκριση τιμών (μεταξύ των οποίων το κόστος). Ωστόσο, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση υποβολής προϋπολογιστικού κόστους, στην περίπτωση που έχει ήδη διαθέσει ακίνητα με ΦΠΑ πριν την αναστολή. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει αναλάβει επί αντιπαροχή οικοδομή, έχει την υποχρέωση υποβολής απολογιστικού κόστους εντός 30 ημερών από την τελευταία εγγραφή στο βιβλίο κοστολογίου, προκειμένου το κόστος της κατασκευής αυτής να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου επί της αξίας του Στοιχείου Παράδοσης Κτισμάτων.
  13. Πάγιο επιχείρησης που παίρνει αναστολή
  Σε περίπτωση ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται από τον υποκείμενο ως πάγιο σε φορολογητέα δραστηριότητα κατασκευής και πώλησης οικοδομών και ο υποκείμενος πάρει αναστολή από τον ΦΠΑ, η οποία υποχρεωτικά διαρκεί μέχρι 31/12/2022, οφείλει να διακανονίσει εφάπαξ όλα τα πέμπτα που υπολείπονται μέχρι τις 31/12/2022, για το εν λόγω πάγιο.
  14. Προσύμφωνο πώλησης
  Στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί προσύμφωνο πώλησης για κάποιο ακίνητο, το ακίνητο θεωρείται αδιάθετο, καθώς δεν έχει ακόμη γίνει το οριστικό συμβόλαιο πώλησης. Κατά συνέπεια το ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση των αδιαθέτων της Α. 1012/2020 και υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του φόρου εισροών, όπως ορίζεται στην Α. 1013/2020.
  Ωστόσο, αν στο προσύμφωνο έχουν συμπεριληφθεί σωρευτικά οι τρεις όροι που ορίζει το άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), δηλ. ο όρος της αυτοσύμβασης, η εξόφληση του τιμήματος και η παράδοση της νομής, τότε ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του φόρου έχει προκύψει κατά το χρόνο υπογραφής του προσυμφώνου και ο ΦΠΑ οφείλεται κατά τον χρόνο αυτό. Επομένως στις περιπτώσεις που το προσύμφωνο έχει συνταχθεί με τους τρεις ανωτέρω όρους, έχει προκύψει και η φορολογική υποχρέωση ως προς τον ΦΠΑ και πλέον το ακίνητο δεν θεωρείται «αδιάθετο» από πλευράς ΦΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση των αδιαθέτων της Α. 1012/2020, ούτε υφίσταται υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για αυτό. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό συμβόλαιο, όπως είναι αυτονόητο, δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.
  Γίνεται δεκτό ότι δεδομένου ότι δεν είχαν έως σήμερα δοθεί οδηγίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, εάν α) έχει υπογραφεί προσύμφωνο πώλησης (χωρίς τους ανωτέρω τρεις όρους σωρευτικά), β) η επιχείρηση δεν έχει συμπεριλάβει το ακίνητο στην κατάσταση των «αδιαθέτων», θεωρώντας ότι έχει ήδη διατεθεί λόγω του προσυμφώνου, και γ) εάν υπεγράφη ήδη, μέχρι την έκδοση της παρούσας, το οριστικό συμβόλαιο και η σχετική μεταβίβαση υπεβλήθη σε ΦΠΑ (με υποβολή ειδικής δήλωσης ΦΠΑ κλπ.) δεν απαιτείται καμία διορθωτική ενέργεια. Εάν, όμως, το οριστικό συμβόλαιο δεν έχει ακόμη υπογραφεί, τότε υποβάλλεται νέα κατάσταση προκειμένου να περιλαμβάνει και αυτό το ακίνητο ως αδιάθετο και ακολουθείται η διαδικασία, όπως σε όλα τα αδιάθετα ακίνητα.
  15. Συμπλήρωση κωδικού 907 της δήλωσης ΦΠΑ
  Στη δήλωση ΦΠΑ, πέραν του κωδικού 906, όπου αναγράφεται η αξία των πωλήσεων πρώτης κατοικίας που διενεργήθηκαν στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και η αξία της παράδοσης ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής, συμπληρώνεται και ο κωδικός 907, όπου αναγράφεται η συνολική αξία των εισροών που έχει σχηματιστεί μέχρι την πώληση α΄ κατοικίας ή ακινήτου σε αναστολή που αντιστοιχούν σε αυτές τις πωλήσεις. Στις φορολογικές περιόδους που ακολουθούν τις εν λόγω πωλήσεις στον κωδικό 907 αναγράφεται ανά φορολογική περίοδο, η αξία των εισροών που αντιστοιχεί στις πωλήσεις οι οποίες έχουν ήδη διενεργηθεί προγενέστερα.
  Παράδειγμα
  Στις 24.8.2020 κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία παραδίδει ακίνητο
  (του οποίου η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί) που έχει τεθεί σε αναστολή έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ.
  Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις 14.8.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 15.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε στις 14.8.2020.
  Στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.8.2020-31.8.2020. η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει:
  Στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000).
  Στον κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (15.000).
  Στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλεται λόγω του διακανονισμού και καταβλήθηκε (15.000).
  Στον κωδ. 906 την αξία της παράδοσης ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000).
  Στον κωδ. 907 τη συνολική αξία των φορολογητέων εισροών που αντιστοιχούν στην πώληση που έχει αναγραφεί στον κωδικο 906.
  Στις φορολογικές περιόδους που ακολουθούν και έως την ολοκλήρωση κατασκευής του ακινήτου στον κωδικό 907 θα αναγράφεται ανά φορολογική περίοδο η αξία των εισροών που αντιστοιχεί στην πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου.
  16. Αναστολή και εργολαβικό προσύμφωνο
  Για τις εργολαβίες που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ λόγω υπαγωγής του κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής του φόρου αυτού, ισχύουν τα παρακάτω αναφορικά με τον ορθό υπολογισμό τελών χαρτοσήμου:
  - Για εργολαβικό που έχει συνταχθεί από το 2006 (έτος έναρξης εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα) έως την θέσπιση του ανασταλτικού καθεστώτος ΦΠΑ, για το οποίο δεν έχει προκύψει η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου (στοιχείου παράδοσης κτισμάτων) από τον εργολάβο προς τον οικοπεδούχο, εφόσον ο εργολάβος επιλέγει σήμερα να υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ, το τιμολόγιο που θα εκδοθεί, όταν προκύψει η υποχρέωση, δε θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ αλλά με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%) στην αξία του κόστους κατασκευής.
  - Για εργολαβικό που συντάσσεται σήμερα (μετά την θέσπιση του καθεστώτος αναστολής ΦΠΑ) και ο εργολάβος επιθυμεί την ένταξή του στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη κατασκευή που αφορά στο εργολαβικό αυτό, η ορθή διαδικασία είναι η κάτωθι: Για την άδεια που έχει εκδοθεί στο όνομα του οικοπεδούχου, συνάπτεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής με τον κατασκευαστή που αναλαμβάνει την κατασκευή του ακινήτου.
  Για την συγκεκριμένη άδεια ο κατασκευαστής αιτείται στη συνέχεια την υπαγωγή του στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ και όταν εκδώσει το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων προς τον οικοπεδούχο, το επιβαρύνει με χαρτόσημο ως ανωτέρω.
  Επισημαίνεται ότι ένας υποκείμενος κατασκευαστής εργολάβος δε δύναται να αιτηθεί αναστολής ΦΠΑ για οικόπεδο/άδεια με την οποία ο ίδιος δεν έχει καμία έννομη σχέση .Έννομη σχέση έχει ένας εργολάβος κατασκευαστής με συγκεκριμένο οικόπεδο και αντίστοιχα με συγκεκριμένη άδεια οικοδομής είτε εφόσον η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομά του (οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και οικοπεδούχος), είτε εφόσον έχει συνάψει (σε κάθε περίπτωση πριν την αίτηση αναστολής ΦΠΑ) εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής με οικοπεδούχο και η άδεια έχει εκδοθεί είτε στο όνομά του είτε στο όνομα του οικοπεδούχου.
  Κατά συνέπεια, η σύναψη εργολαβικού προσυμφώνου αντιπαροχής μεταξύ κατασκευαστή εργολάβου και οικοπεδούχου προηγείται της αίτησης αναστολής ΦΠΑ για την συγκεκριμένη κατασκευή.
  Το τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται στην Φορολογική Αρχή με δήλωση, που υποβάλλεται μέχρι την 20Η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου ήτοι την 20Η μέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους ( ΠΟΛ. 1029/2014 )
  Ε.2221-2021 ΩΜ1446ΜΠ3Ζ-8ΥΓ.pdf
  Κυριολεκτικά στον… αέρα βρίσκεται μια πτέρυγα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, μετά την υποχώρηση του στηθαίου στήριξης, η οποία, σύμφωνα με το Δήμο, οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.
  Έτσι, με απόφαση του Δήμου Αρταίων και ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, αποφασίστηκε από αύριο Τρίτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, να παραμείνουν κλειστά το 9ο Δημοτικό σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο τοιχίο ώστε να μην εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων από το πρωί ο εργολάβος θα βρίσκεται στο σημείο, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, και θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του τοιχίου.


  Τα μαθήματα το διάστημα αυτό θα γίνουν με την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητών από τις σχολικές τους μονάδες.
  Αγωνία για τουλάχιστον 50.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι περιμένουν την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για παραγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ που «λιμνάζουν» πάνω από μια 10ετία και δεν έχουν εισπραχτεί.
  Μια τέτοια εξέλιξη –δηλαδή η διαγραφή των συγκεκριμένων χρεών- θα διευκόλυνε και την έξοδο των εν λόγω ασφαλισμένων στην σύνταξη, όμως από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το μόνο που συστήνουν είναι.. υπομονή.
  Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
  Δεν βιάζονται στον ΕΦΚΑ να δουν πώς θα χειριστούν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για την διαγραφή οφειλών που παραμένουν ανείσπρακτα για πάνω από 10 χρόνια: Όπως λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι του Ενιαίου Φορέα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία.
  Τι περιμένουν στον ΕΦΚΑ για την 10ετη παραγραφή
  Επί του παρόντος, στα γραφεία του ΕΦΚΑ απλά... κάνουν υπομονή: Αναμένουν να τους έρθει στα «χέρια» –δια της γραφειοκρατικής οδού- καθαρογραμμένη η απόφαση του ΣτΕ, να την μελετήσουν, να δουν εάν υπάρχουν άλλες νομικές οδοί... διαφυγής και αν όχι να διαπιστώσουν ποια περιθώρια τους αφήνουν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου ώστε να τα μεταφέρουν στην σχετική εφαρμοστική εγκύκλιο.
  Με άλλα λόγια θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
  Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή του ΣτΕ «μετράει» για τουλάχιστον 50.000 επαγγελματίες, των οποίων τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ελαφρύνονται έως και 50%, καθώς παραγράφονται όλα εκείνα που οφείλονται για παράδειγμα πριν το 2011 και έτσι ανοίγει ο δρομος για την συνταξιοδότησή τους.
   
  Συνεπώς, εάν η δικαστική απόφαση εφαρμοστεί, όσοι δεν μπορούσαν λόγω των οφειλών τους να συνταξιοδοτηθούν, τώρα μπορούν, αρκεί το συνολικό χρέος (από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις) της 10ετίας, να είναι κάτω από 20.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες και 6.000 ευρώ για τους αγρότες.
  Τι πρέπει να προσέξουν όσοι χρωστούν
  Στην περίπτωση δε που ακόμη και μετά την 10ετή παραγραφή το χρέος είναι μεγαλύτερο των παραπάνω, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου, προκειμένου η σύνταξη να αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.
  Ωστόσο οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέχουν δύο σημεία:
  Με τη διαγραφή 10 ετών από την συνολική οφειλή, διαγράφεται παράλληλα και ο αντίστοιχος ασφαλιστικός χρόνος. Δεν διαγράφονται χρέη που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ. Πλέον, και εφόσον η 20ετία γίνει 10ετία, η συνταξιοδότηση γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Και αυτό γιατί χρέη πριν από το 2011 θα παραγραφούν.
  http://media.enikonomia.gr/data/photos/254452_901edd1e6c-9a71c2d0ccba05ea.jpg
  Κι έτσι, εφόσον βέβαια πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ήτοι όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, παράλληλα με ρύθμιση των οφειλών. Εφόσον επαρκεί ο πληρωμένος χρόνος ασφάλισής τους και έχουν την ηλικία, απεγκλωβίζονται και μπορούν να λάβουν σύνταξη.
  Εάν, για παράδειγμα, κάποιος έχει 40.000 ευρώ οφειλές και με την παραγραφή γίνουν 15.000 ευρώ, αυτά μπορούν να παρακρατούνται από τη σύνταξη (όριο 20.000 ευρώ οφειλές). Εάν τα αρχικά χρέη είναι για παράδειγμα 60.000 και με την παραγραφή γίνουν 25.000, ο οφειλέτης για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ τα 5.000 ευρώ και να ρυθμίσει μέσω της συνταξιοδότησης τα υπόλοιπα 20.000.
  Τι προέβλεπε η απόφαση του ΣτΕ για την παραγραφή
  Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου) με την υπ’ αριθμ. 1833/2021 απόφασή της έκρινε ότι το άρθρο 95 παρ. 1 του νόμου 4387/2016, που όρισε ως γενικό κανόνα την 20ετή παραγραφή για αξιώσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όσων υπάγονται στον ΕΦΚΑ, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου.
  Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της αντισυνταγματικότητας της διάταξης για 20ετή παραγραφή με το σκεπτικό ότι το επίμαχο άρθρο 95 του νόμου του 2016 «αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής 20 ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια μιας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη, δεδομένης και της αυξανόμενης ταχύτητας και πολυπλοκότητας των σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που αξιώνουν, κατ’ αρχήν, ταχεία εκκαθάριση των εκάστοτε τρεχουσών υποχρεώσεων των διοικουμένων». Αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων, επισημαίνεται στην απόφαση της Ολομέλειας, «ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής πρέπει να επαρκεί, ώστε, με τη συνδρομή και των σύγχρονων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο πλαίσιο της ορθολογικής οργάνωσής τους, επίκαιροι και αποτελεσματικοί, από την άποψη της εισπραξιμότητας, έλεγχοι με στόχο την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, χωρίς να εκτείνεται σε μεγάλη διάρκεια, η οποία λόγω της χρονικής απόστασης από την παράβαση δεν συμβάλλει στην ορθή, κατά τον χρόνο ισχύος της, εφαρμογή της διαρκώς μεταβαλλόμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη δημιουργία συνείδησης συμμόρφωσης προς αυτή, οδηγεί αναγκαίως, δεδομένης και της σοβαρής υποστελέχωσης των υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για τον λόγο αυτόν μειωμένης εισπραξιμότητας ελέγχους, συνεπάγεται μη διαχειρίσιμο φόρτο για τις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, ενθαρρύνει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων».

  http://media.enikonomia.gr/data/photos/254452_2f71596d03-bc603b0b9b9c0c54.jpg
  Ως προς τους βεβαρημένους με τις ασφαλιστικές εισφορές υπόχρεους σημειώνεται ότι «ο χρόνος της παραγραφής απαιτείται να είναι ο αναγκαίος, ώστε αφενός μεν να διασφαλίζεται το δικαίωμα άμυνας αυτών έναντι δυσχερειών απόδειξης περιστατικών αναγόμενων στο απώτερο παρελθόν, αφετέρου δε να μην οδηγούνται οι οφειλέτες σε οικονομική εξουθένωση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής συσσωρευμένων οφειλών περισσότερων ετών, με περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και την εθνική οικονομία γενικότερα».
  Αντίθετα, η μειοψηφία εξέφρασε την άποψη ότι η 20ετής γενική παραγραφή, που θεσπίζεται με το άρθρο 95 του ν. 4387/2016, δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική ή υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη και αρχή.
  Στην πατρίδα του Mate Rimac, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ξεκίνησε η κατασκευή του εργοστασίου που θα παράγει τα μελλοντικά hypercars της εταιρείας - και θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.
  Η μετεωρική εκτόξευση της Rimac μέσα σε λίγα χρόνια εκφράζεται τώρα όσο ποτέ, με την έναρξη κατασκευής του παγκοσμίου της κέντρου έρευνας & εξέλιξης, και εργοστασίου της, στα περίχωρα του Ζάγκρεμπ. Εκεί θα κατασκευάζονται όλα τα μελλοντικά αυτοκίνητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του hypercar Nevera.

  Στο χώρο 200 στρεμμάτων του εργοστασίου θα εγκατασταθούν όλα τα τμήματα σχεδιασμού, μηχανολογίας, παραγωγής και δοκιμών, ενώ ο προαύλιος χώρος θα διαθέτει και εσωτερική πίστα δοκιμών και εκτεταμένες εκτάσεις πράσίνου με μικρά λιβάδια.

  Τα κτίρια, επίσης, θα διαθέτουν στο εσωτερικό τους μουσείο, το κέντρο διοίκησης, αίθουσες Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και κρυφές αίθουσες για τα απόρρητα projects, ένα studio υψηλού επιπέδου εξατομίκευσης των αυτοκινήτων της Rimac, μπαρ και κήπο στην ταράτσα του εργοστασίου, καθώς και χώρους παιχνιδιών, γυμναστήριο, εστιατόριο και παιδικό σταθμό με ζωάκια της φάρμας.

  Ο σχεδιασμός του εργοστασίου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δεχθεί επεκτάσεις στο μέλλον, αν αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η Rimac. Θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 2.500 εργαζόμενους, δηλαδή διπλάσιους από όσους έχει σήμερα η εταιρεία στην υπηρεσία της.

  Ο Mate Rimac, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε: «Από τότε που ίδρυσα την εταιρεία, ήταν κλειδί για μένα να χτίσουμε το καλύτερο δυνατόν περιβάλλον εργασίας. Είναι πιο φυσικό να δημιουργείς σπουδαία προϊόντα όταν βρίσκεσαι στο σωστό χώρο.
  Με το Campus θέλουμε να πετύχουμε ακριβώς αυτό - να δημιουργήσουμε το καλύτερο περιβάλλον εργασίας και δημιουργικότητας, αλλά όχι μόνο για τους υπαλλήλους μας.

  »Αυτό είναι ένα μέρος που οι πελάτες, οι μαθητές και το γενικό κοινό είναι ευπρόσδεκτοι, και προσκαλούνται να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους της εταιρείας μας. Επίσης, δώσαμε μεγάλη σημασία να αφομοιώσουμε την εγκατάσταση στη φύση και να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα», κατέληξε ο Κροάτης.  
  Τη 2η εβδομάδα του Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ιδιοκτητών κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονομώ συνολικού ύψους 632 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών.
  Στο επόμενο δεκαήμερο θα δημοσιευτεί ο πλήρης οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, ενώ για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και έξτρα κονδύλι 100 εκατ. ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους.
  Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση κατά 15% στα όρια των δαπανών για μια ευρεία γκάμα υλικών. Τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ 2021» θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν τις προετοιμασίες των αιτήσεών τους.
  Οφείλουν να γνωρίζουν πως απαιτείται το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, που κατατάσσει την κατοικία τους στην ενεργειακή τάξη με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς και ότι ο συνολικός επιλέξιμος προς επιδότηση προϋπολογισμός των εργασιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28.000 ευρώ.
  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία
  Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.
  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία:
  Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων. Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου). Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως αυτό το κριτήριο να αλλάξει. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς, η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν ή είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιδότηση σε κατοικίες
  Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων:
  Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας. Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρους αίτησης σε πολυκατοικία). Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
  Υφίσταται νόμιμα Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  Δαπάνες
  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2020.
  Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά. Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
  Αντικατάσταση κουφωμάτων Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης Σύστημα ZNX με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού) Προβλέπονται δύο τύποι αιτήσεων: Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας και αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).
  Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανά εισοδηματική κατηγορία ορίζεται ως εξής:
  Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 75% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%. Ατομικό εισόδημα 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000 έως 20.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 70% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%. Ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000 έως 30.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 55% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%. Ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 έως 40.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 45% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%. Ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 έως 60.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 40% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%. Διαδικασία υποβολής της αίτησης
  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.
  Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης γίνονται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώριση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών και η αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.
  Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.
  Με την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.
  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτηση στο πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται, με εξαίρεση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω αποβίωσης.
  Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου 2021 καταγράφηκε μια ακραία θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της βόρειας και νότιας Ευρώπης. Ποιο συγκεκριμένα η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βόρειας Σουηδίας και νότιας Ελλάδας έφτασε τους 67˚C μιας και η θερμοκρασία στα βόρεια της Σουηδίας ήταν στους -36˚C και στην Κρήτη στους +31˚C (μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών). Αιτία για αυτή την ακραία θερμοκρασιακή διαφορά είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.
  Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες ο σχηματισμός ενός εκτεταμένου πεδίου υψηλών πιέσεων στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών πάνω από την Ευρώπη. Ο λόγος για αυτήν την αλλαγή ήταν η αλλαγή στη διεύθυνση του αεροχειμάρρου από δυτική σε βόρεια πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Ο αεροχείμαρρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10-11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της γης με κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο αεροχείμαρρος εντοπίζεται σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη θερμοκρασιακή διάφορα μεταξύ δύο αερίων μαζών, ενώ η κίνηση του αεροχειμάρρου καθορίζει την δημιουργία και τη κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων.
  Αυτή η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ο έντονος κυματισμός του αεροχειμάρρου πάνω από την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά κρύων αερίων μαζών προς την Δυτική, Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, ενώ μεταφορά θερμών αερίων μαζών έλαβε χώρα πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο συντελώντας έτσι σε αυτές τις θερμοκρασιακές καταγραφές.

  Όταν τέτοιες αλλαγές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας επιμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα πέρα των 5-10 ημερών τότε έχουν σημαντικές εποχικές επιπτώσεις οδηγώντας σε σημαντικές θερμοκρασιακές και υετικές αποκλίσεις με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
  Μία ακόμα σημαντική επίπτωση αυτής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ήταν οι έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στη νότια Ιταλία και τα δυτικότερα τμήματα της Βαλκανικής χερσονήσου συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ελλάδας. Δείτε και σχετική μας ανακοίνωση με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις.
  Πηγή: https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2020 , https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1843
  Τα τέσσερα βασικά σενάρια για έναν καταναλωτή που θέλει να γίνει παραγωγός ρεύματος και να επωφεληθεί από τον ενεργειακό συμψηφισμό, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνσή του για το ρεύμα. Με την εκτόξευση των τιμών ενέργειας το τελευταίο διάστημα και τη διευκόλυνση των διαδικασιών για την αυτοπαραγωγή, πολλοί είναι εκείνοι που εξετάζουν τη λύση του net metering, ή αλλιώς του συμψηφισμού της παραχθείσας με την καταναλωθείσα ενέργεια, μια λύση που παρέχεται πια από αρκετούς προμηθευτές και επιτρέπει στον καταναλωτή να γίνει παραγωγός ρεύματος.
  Πότε όμως συμφέρει και πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει η απόσβεση της επένδυσης που πρέπει να κάνει οικογένεια τοποθετώντας στο σπίτι της ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη το οποίο θα παράγει ρεύμα που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα; 
  Με τη διαδικασία του net metering, ο καταναλωτής -πλέον παραγωγός- μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ρεύματος για μια περίοδο 25 ετών. Η απόσβεση του κόστους απόκτησης του συστήματος γίνεται, κατά κανόνα, μέσα σε 8 χρόνια και για την περίοδο μέχρι τα 25 έτη ο συμψηφισμός με την ενέργεια που καταναλώνεται αποτελεί κέρδος για τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα κάνει και μία ενεργειακή επιλογή πιο φιλική στο περιβάλλον.
  Κατά κανόνα η λύση του net metering είναι πιο συμφέρουσα όταν η εγκατάσταση γίνεται σε μονοκατοικίες με σχετικά υψηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενώ όσο πιο μικρή η κατανάλωση και η ισχύς του φωτοβολταϊκού, τόσο πιο μεγάλη και η περίοδος που απαιτείται για την απόσβεση. 
  Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται τέσσερα ενδεικτικά σενάρια ανά κατηγορία καταναλωτή, σύμφωνα με στοιχεία της Protergia, η επιλογή του net metering είναι πιο συμφέρουσα για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία πολυτελή μονοκατοικία και μπορεί να έχει ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό του που φτάνει στα €1.720 ενώ η απόσβεση της επένδυσης που υπολογίζεται στα €12.180, χρειάζεται 7 χρόνια.
  Στον αντίποδα, για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό εξοχικό, η εξοικονόμηση μέσω της αυτοπαραγωγής φτάνει στα €230, το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα €2.400 και η απόσβεση χρειάζεται μία ολόκληρη δεκαετία.  Για τους καταναλωτές που μένουν σε διαμέρισμα η απόσβεση γίνεται στα 8,8 χρόνια, η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση φθάνει στα €460, ενώ η επένδυση απαιτεί περί τα €4.050 ευρώ. 
  Τα τέσσερα ενδεικτικά σενάρια:
    Οικιακός καταναλωτής – Γκαρσονιέρα/ μικρό εξοχικό Οικιακός καταναλωτής – Διαμέρισμα Οικιακός καταναλωτής – Μονοκατοικία Οικιακός καταναλωτής – Πολυτελής Μονοκατοικία Ημερήσια κατανάλωση σε ετήσια βάση 1.730 kWh 2.800 kWh 6.500 kWh 9.500 kWh Νυχτερινή κατανάλωση σε ετήσια βάση 670 kWh 1.100 kWh 2.500 kWh 4.500 kWh Ετήσια καταναλωση 2.400 kWh 3.900 kWh 9.000 kWh 13.000 kWh Φ/Β ισχύος 1.5kWp 2.5kWp 6kWp 9kWp Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2.082 kWh 3.947 kWh 9.792 kWh 13.563 kWh Ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος 230 ευρώ 460 ευρώ 1.200 ευρώ 1.720 ευρώ Συνολικό κόστος επένδυσης 2.400 ευρώ 4.050 ευρώ 9.500 ευρώ 12.180 ευρώ Απόσβεση επένδυσης 10 έτη 8.8 έτη 7.9 έτη 7 έτη Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συμψηφισμός γίνεται με βάση το κόστος της κιλοβατώρας, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες χρεώσεις που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς του ρεύματος. Έτσι, ο καταναλωτής - αυτοπαραγωγός κερδίζει όσο χρεώνεται την kWh από τον πάροχο που έχει επιλέξει, δηλαδή περίπου 0,10 έως 0,12 ευρώ/kWh.** Τα σενάρια αυτά έχουν υπολογιστεί με βάση το τιμολόγιο Protergia Οικιακό N
  Τα κόστη σύνδεσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

  Αύξηση του ορίου ενεργειακού συμψηφισμού
  Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, προβλέπει τον τριπλασιασμό του ενεργειακού συμψηφισμού, δίνοντας ισχυρή ώθηση στο net metering. Tο ΥΠΕΝ ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση του ορίου ισχύος όπως προβλεπόταν και στο χωροταξικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.
  Ειδικότερα, με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 30 Αυγούστου, προωθείται η αύξηση του ορίου ισχύος για την εγκατάσταση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σταθμών ενεργειακού ενεργειακού συμψηφισμού σε 3 ΜW από 1 MW. Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό, συμπεριλαμβανομένου του εικονικού, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή στον οικείο προμηθευτή.
  Η απόφαση οδηγεί σε απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας:
  Για σταθμούς ισχύος έως 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή, επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτιρίων. Τίθενται σαφείς και αποκλειστικές προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς σχετικά με την διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης και των εν δυνάμει έργων τους, αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ ως προς τον χρόνο κατασκευής και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης. Για αιτήματα που αφορούν σε ενεργειακό συμψηφισμό, ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης σε διατύπωση προσφοράς σύνδεσης. Για αιτήματα που αφορούν σε εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, η προθεσμία για τη διατύπωση προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε 24 μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης.  Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, υπό τον όρο να μην εγχέεται ενέργεια στο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου τα τοπικά δίκτυα είναι κορεσμένα και καθίσταται ανέφικτη η εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών ΑΠΕ.  Απλοποιείται η διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, όπως επιτάσσει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Για τη σύνδεση των σταθμών αυτών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής με τη σειρά του οφείλει εντός 15 ημερών να απαντήσει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Σε περίπτωση αποδοχής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Σύνδεσης με αναλυτικές λεπτομέρειες για το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα και τον χρόνο υλοποίησης αυτών και ο ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο 60 ημερών να υπογράψει τη Σύμβαση και να καταβάλλει την απαιτούμενη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, Ενεργειακές Κοινότητες, Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και για Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, αίρεται ο περιορισμός του ενός σταθμού παραγωγής ανά αυτοτελές ακίνητο. Οι όροι για εγκατάσταση
  Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό είναι:
  Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
  Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
  Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται.
  Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
  Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
  Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής
  «Έκρηξη» στην παραγωγή ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές
  Μέσα στο 2020 και στο 10μηνο του 2021 έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά στις στέγες με ισχύ που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου από το 2015. Mάλιστα, το πρώτο 10μηνο του 2021 σημειώνεται μεγάλη αύξηση στον αριθμό των νέων συνδέσεων net metering που φτάνει στο 37,4% συγκριτικά με το 2020, ενώ σε επίπεδο διετίας αγγίζει το 56%.
  Ειδικότερα, όπως έγραφε το Business Daily, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, φέτος μέσω του net metering έχουν υπάρξει 485 συνδέσεις στο δίκτυο που παράγουν ισχύ 30.636 κιλοβατώρες, αρκετά αυξημένα αποτελέσματα από το 2019 με 353 συνδέσεις και συνολική ισχύ 17.225 κιλοβατώρες. Το 2020 και το 10μηνο του 2021 ήταν η περίοδος της... απογείωσης των νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών με net metering, καθώς η ισχύς τους έφτασε συνολικά τις 47,8 χιλιάδες κιλοβατώρες και αντιστοιχεί σε ποσοστό 62% της συνολικής ισχύος των φωτοβολταϊκών που έχουν εγκατασταθεί από το 2015 και μετά.
  Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, η εξήγηση για τη στροφή αυτή των καταναλωτών είναι πολυπαραγοντική:
  Πρώτον, οι νέοι καταναλωτές σήμερα είναι πιο «ανοιχτοί» στο να επιλέξουν διαφορετικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με κριτήρια πρωτίστως οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες διαφημίζουν σχετικά προγράμματα που διευκολύνουν τον καταναλωτή να έλθει σε επαφή με τη νέα αυτή λογική αυτοπαραγωγής, ενώ παράλληλα ωριμάζουν και γίνονται φθηνότερες οι σχετικές τεχνολογίες, κάνοντας τη διαδικασία πιο εύκολη.Παράλληλα, οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη έως και κατά 100%, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξή τους. 
  Εκδόθηκε το ΦΕΚ 5480/Β'/25.11.2021 που αφορά το «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1386).
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). Διευκρινίζεται ότι σε  περίπτωση που έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
  όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης μέχρι 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος». Ειδικότερα για την ένταξη πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 125% και έως 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
  Για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 2, ως εξής:
  Κατηγορία 1 40.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 2 25.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 3 22.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 4 18.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 5 12.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 6 6.000.000 ευρώ
  Κατηγορία 7 30.000.000 ευρώ
  Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», καθώς και στ) σε πρόσκληση που τυχόν εκδοθεί και θα αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», χωρίς την υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.
  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης” ΦΕΚ 5480-Β-25.11.2021.pdf
  Μία οκτάγωνη πόλη, η οποία θα επιπλέει στην Ερυθρά Θάλασσα είναι το νέο, φιλόδοξο σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας. 
  Η πόλη, που θα ονομαστεί Oxagon, θα βρίσκεται στην άκρη της Neom, μίας ολοκαίνουριας περιοχής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή. Το κεντρικό σημείο της Neom θα είναι μία έξυπνη πόλη με το ίδιο όνομα. 
  Σύμφωνα με το προωθητικό βίντεο, η Oxagon θα είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα που θα επιπλέει στη γη και θα φιλοξενεί το «πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι με ενσωματωμένο κέντρο logistics» στον κόσμο. 
  Οι υπεύθυνοι της Neom δεν αποκάλυψαν πόσο θα κοστίζει το project ή πώς θα μπορεί να επιπλέει η πόλη. 
  Η Neom είναι το όραμα του Σαουδάραβα εστεμμένου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και κεντρικό σημείο του 13ετούς σχεδίου του για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, που ονομάζεται «Vision 2030». 
  Η Oxagon στοχεύει να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο στις ροές του παγκόσμιου εμπορίου. 
   
   
  Με στόχο την αμεσότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάζουν τη νέα εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για συνδέσεις υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/.
  Στο πλαίσιο της δέσμευσής του ΔΕΔΔΗΕ για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και τον πλήρη μετασχηματισμό του σε μια σύγχρονη πελατοκεντρική εταιρεία Διαχείρισης Δικτύων, ο Διαχειριστής δίνει πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώσουν πλήρως την αίτησή τους για σύνδεση υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ηλεκτρονικά. Με απλά βήματα μπορούν πλέον να υποβάλλουν την αίτησή τους για σύνδεση των απαραίτητων υποδομών, είτε σε νέα παροχή είτε σε υφιστάμενη.
  Η πρωτοβουλία αυτή που υλοποίησε με συνέπεια ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και θα επιτρέψει την καταγραφή όλων των υποδομών φόρτισης που συνδέονται στο δίκτυο, όπως προβλέπει και ο νόμος 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
  Τα βασικά οφέλη της υποβολής των αιτήσεων μέσω της εφαρμογής εξυπηρέτησης είναι:
  • Η ψηφιακή υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα σε περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ
  • Η ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση της αίτησης χάρη στη δυναμική εμφάνιση των πεδίων προς συμπλήρωση και των απαιτούμενων πληροφοριών ανάλογα με τις επιλογές που γίνονται κατά τη διαδικασία
  • Ο έλεγχος της ορθότητας των πληροφοριών που εισάγονται στα στάδια της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγεται η υποβολή εσφαλμένα συμπληρωμένων αιτήσεων.
  • Η δυνατότητα συλλογής των ψηφιακών δεδομένων για τη σύνδεση υποδομών φόρτισης από τον ΔΕΔΔΗΕ σε κεντρικό επίπεδο, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, αλλά και τον προγραμματισμό στοχευμένων παρεμβάσεων και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στο μέλλον.
  Σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, κατά το τρέχον έτος διαπιστώθηκε αύξηση της ζήτησης για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, από Ευρώπη και Αμερική.
  Τη νέα τάση που διαμορφώνεται εσχάτως στην εγχώρια real estate αγορά, από δυνητικούς αγοραστές κατοικίας φυσικά προερχόμενους από την αλλοδαπή και κυρίως την Ευρώπη, αποτυπώνει ο δείκτης ζήτησης SDI διαμορφούμενος από τον όγκο αναζητήσεων της ελληνικής πλατφόρμας Spitogatos.
  Σύμφωνα με μία πρώτη «ανάγνωση» των δεικτών, οι επίδοξοι κάτοχοι οικιστικού ακινήτου στην ελληνική επικράτεια προσανατολίζονται περισσότερο σε οικήματα με χαρακτηριστικά εξοχικής κατοικίας, καθώς, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις παράκτιες ζώνες αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
  Το Top-ten των Ευρωπαίων που σπεύδουν για ένα εξοχικό
  Σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, κατά το τρέχον έτος διαπιστώθηκε αύξηση της ζήτησης για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, από Ευρώπη και Αμερική. Όπως σημειώνει ο CEΟ του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, «Φέτος, παρατηρούμε μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων και εφαρμογών του δικτύου μας από χώρες του εξωτερικού, σε σχέση με το 2020 αλλά και με προηγούμενα έτη».
  Συγκεκριμένα, και όπως διαφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης για ακίνητα προς πώληση στην Ελλάδα, είναι η Γαλλία με 39%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
  Παράλληλα, χώρες της ομογένειας όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφουν στο προσκήνιο, με αυξημένο ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακίνητα κατά 70% και 20% αντίστοιχα.
  Τα hot spots της ελληνικής αγοράς Real Estate
  Οι 5 πιο δημοφιλείς περιοχές για τους χρήστες της πλατφόρμας του Spitogatos είναι οι Κυκλάδες, το κέντρο και τα Νότια Προάστια της Αθήνας, η Χαλκιδική και τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Ενώ, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στα στατιστικά της κάθε περιοχής, τα 5 νησιά στα οποία αναζητούν ακίνητα προς πώληση οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι η Νάξος, η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σύρος, ενώ στην Αθήνα, οι ενδιαφερόμενοι προσβλέπουν σε αγορά κατοικίας στην περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός και στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.
  Η Κέρκυρα στο Top-ten για αγορά εξοχικής κατοικίας
  Την αύξηση της ζήτησης οικιστικών ακινήτων στην Ελληνική επικράτεια, καταγράφει και το βρετανικό δίκτυο σύγκρισης τιμών και δεικτών Compare the Market, αναδεικνύοντας μάλιστα το νησί των Φαιάκων στους 10 καλύτερους προορισμούς για αγορά εξοχικής κατοικίας παγκοσμίως.
  «Ζυγίζοντας» μάλιστα, την ποιότητα των προορισμών που ανταγωνίζεται η Ελλάδα για την προσέλκυση οικιστικών επενδυτικών κεφαλαίων, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αλλαγή «πίστας» στην οποία έχει περάσει και ως τουριστικός και ως επενδυτικός προορισμός. Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι από τη μία και Βενετία και Κανάρια νησιά από την άλλη, μόνο μία Κέρκυρα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
  Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ελλάδα λοιπόν, είναι οι πιο hot προορισμοί στην Ευρώπη για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξοχική κατοικία, ανάμεσα στους πλέον δημοφιλείς παραδείσιους προορισμούς παγκοσμίως.
  Οι 10 καλύτεροι προορισμοί για αγορά εξοχικής κατοικίας
  Βενετία, Ιταλία Πάφος, Κύπρος Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ Ντουμπάι, ΗΑΕ Φουντσάλ, Πορτογαλία Κέρκυρα, Ελλάδα Γκραν Κανάρια, Ισπανία Τενερίφη, Ισπανία Λάρνακα, Κύπρος Μαρμπέλα, Ισπανία
  Το 1978, η UNESCO ανακοίνωσε τον πρώτο της κατάλογο με 12 τοποθεσίες παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τίτλος που θεωρείται ευρέως το χρυσό πρότυπο για ορόσημα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, συνολικά 1.154 τοποθεσίες – 897 πολιτιστικές, 218 φυσικές και 39 μικτές – έχουν κερδίσει μία θέση στον διάσημο κατάλογο.
  Για να ανακαλύψει ποια από αυτά είναι τα δημοφιλέστερα σήμερα, η εταιρεία Design Bundles μελέτησε πόσες φορές οι τοποθεσίες έχουν προστεθεί ως ετικέτες στο Instagram το 2021.
  Πρώτο βρίσκεται το ιστορικό κέντρο της Ρώμης, με περίπου 61,2 εκατομμύρια αναρτήσεις και ακολουθούν το Ρίο ντε Τζανέιρο με περίπου 45 εκατομμύρια και η Βενετία με τη λιμνοθάλασσα της με σχεδόν 25,8 εκατομμύρια.  
  Στη λίστα των 10 δημοφιλέστερων τοποθεσιών παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ακόμη το Κίεβο με περίπου 21,9 εκατομμύρια, το ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας με 21,5 εκατομμύρια, το ιστορικό κέντρο της Πράγας με 17,7 εκατομμύρια, η Βουδαπέστη με 14,7 εκατομμύρια, η Μπραζίλια με 13,3 εκατομμύρια, το ιστορικό κέντρο της Αγίας Πετρούπολης με 12 εκατομμύρια και το Κίτο με 9,9 εκατομμύρια. Όλες ανήκουν στην κατηγορία πολιτιστικές τοποθεσίες.
  Από τις φυσικές τοποθεσίες, το Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι βρίσκεται στην 15η θέση με περίπου 4,6 εκατομμύρια αναρτήσεις και το Εθνικό Πάρκο Γκραντ Κάνιον εξασφαλίζει για τις ΗΠΑ  και την 16η θέση με με περίπου 4 εκατομμύρια αναρτήσεις. Στην 17η θέση είναι η παλιά Αβάνα με 4 εκατομμύρια αναρτήσεις και στην 18η το Πολιτιστικό τοπίο του Μπαλί με 3.985.530 αναρτήσεις. Στην 27η θέση είναι η παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και στην 29η οι Δολομίτες με 2,5 εκατομμύρια αναρτήσεις στο Instagram.
  Σε νέα βάση τοποθετεί τα κίνητρα για την υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων ο νέος Αναπτυξιακός νόμος που σύντομα θα νομοθετήσει το ελληνικό Κοινοβούλιο Η μεγαλύτερη διαφορά στο νομοθέτημα συνίσταται στο ότι πιέζεται το τραπεζικό σύστημα να αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο, αυξάνοντας την παρεχόμενη μόχλευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστη Καβαλάκη έχει προταθεί η αλλαγή της ποσόστωσης συμμετοχής των ιδιωτών στο 25%, ενώ το υπόλοιπο 75% να καλύπτεται από το τραπεζικό σύστημα και τις κρατικές ενισχύσεις, με κύριο γνώμονα την υλοποίηση περισσότερων έργων και την ταυτόχρονη επιτάχυνση μέσα από την απλούστευση των γραφειοκρατικών κωλυμάτων που στέκονται εμπόδιο στην εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. 
  Τα καθεστώτα αυτά έχουν για πρώτη φορά θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης. Επιπλέον κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
  Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο νέος νόμος είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027, η στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0), καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.
  Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η συζήτηση με την ΕΕ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ) με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια.
  Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων μηδενίζει την συμμετοχή του λεκανοπεδίου, και αφήνει μικρότερα ποσοστά περιφερειακά της Αθήνας, δηλαδή εντός της Αττικής αλλά εκτός κέντρου. 
  Τα εν λόγω όρια προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  Οι αναφερόμενες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των €50 εκατ. .
  Τα επενδυτικά σχέδια > €1.000.000 θα εγκρίνονται από το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ τα επενδυτικά σχέδια =<€ 1.000.000 από τις Περιφέρειες της χώρας
  Να σημειωθεί ότι τα επενδυτικά σχέδια άνω των €700.000,  υποχρεωτικά θα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές
  Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των €50 εκατ.  (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:
  για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο), για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ παρέχεται το 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €10 εκατ. . Επίσης προβλέπεται πως οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα €20 εκατ.  για μεμονωμένη επιχείρηση και τα €30 εκατ.  για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.