Jump to content
 • Novatron
 • Οι εκδόσεις Σάκκουλα προσφέρουν δωρεάν στα μέλη του Michanikos.gr τρία αντίτυπα από το βιβλίο Δ. Μέλισσας, Οι χρήσεις γης, 2021.
  Το βιβλίο Δ. Μέλισσας, Οι χρήσεις γης, 2021 αποτελεί ένα έργο που ακολουθεί μια εύληπτη δομή της ύλης με έμφαση στην επεξήγηση σύνθετων εννοιών, ενώ το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η παράθεση εκτενέστατης περιπτωσιολογίας, που καλύπτει από κατοικίες έως και εξειδικευμένους επαγγελματικούς χώρους δίνοντας άμεσες και εξειδικευμένες απαντήσεις και λύσεις σε τεχνικά και νομικά ζητήματα.
  Το π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166) αποτελεί το νομοθέτημα στο οποίο βασίστηκαν όλοι οι σχεδιασμοί στις ελληνικές πόλεις από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα. Πάντως το π.δ. του 1987 θα διέπει την οργάνωση των χρήσεων στον οικιστικό ιστό για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα, στο βαθμό που το π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), που θεσπίστηκε για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, θα αλλάξει σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) και για τα δε ΤΠΣ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ανάθεσή τους στους μελετητές ούτε θα καταλαμβάνουν αυτά όλη την ελληνική επικράτεια.
  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ερμηνεία των προβλέψεων του π.δ. του 1987, όπως ερμηνεύτηκε από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων, τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
  Δείτε μια αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου: https://www.sakkoulas.gr/el/editions/d-melissas-oi-chriseis-gis-2021/
  Συμμετοχές
  Για να δηλώσετε συμμετοχή κάνετε μια απάντηση (reply) στο παρόν θέμα.
  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Πέμπτη 11/08/2021 στις 17:00.
  Όροι Συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Michanikos.gr που έχουν συμπληρώσει την ειδικότητα στο προφίλ τους, εκτός από τον Διαχειριστή και τα μέλη που ανήκουν στην ομάδα: Ιδιώτης-Μη Μηχανικός.
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής. Οι άκυρες συμμετοχές θα διαγραφούν.
  Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των Α/Α των απαντήσεων στο παρόν θέμα και οι νικητές θα επιλεγούν με το Google Random Number Generator: https://www.google.com/search?q=random+number
  «Μακραίνει» η λίστα με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
  Μετά από απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, συμπληρώθηκαν επιπλέον εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
  Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι προστίθενται οι περιπτώσεις:
  -Εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών, με τα απαραίτητα προσαρτήματά τους σε ακίνητα που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας των τελωνειακών Υπηρεσιών της Χώρας.
  -Εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα.»
  Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η απόφαση αυτή θα συμβάλλει:
  α) στην επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους ελέγχους φορτίων στα Τελωνεία της χώρας εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, αφενός γιατί θα άρει τον κίνδυνο απώλειας χρηματικών πόρων της Ε.Ε. που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ΕΠΑΝΕΚ για την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων και αφετέρου θα μπορέσουν τα Τελωνεία της χώρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εγκαταστήσουν εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα ελέγχου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της παράνομης εισόδου επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία εμπορευμάτων και της διασφάλισης καταβολής των ορθών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
  β) στην απλοποίηση των διαδικασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και τη διευκόλυνση των δράσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».
  Για ποιες εργασίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
  Ειδικότερα, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:
  -Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων.
  -Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
  -Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  -Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
  -Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
  -Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  -Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
  -Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012.
  -Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.
  -Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  -Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
  -Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό.
  -Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
  -Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
  -Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
  -Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.
  -Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
  -Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ..
  -Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
  -Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.
  -Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.
  -Κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
  Συστάσεις προς μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ρεύματος να περιορίσουν ή και να μηδενίσουν τη ζήτηση κατά το διάστημα 6-10 μ.μ. σήμερα απηύθυναν το πρωί οι αρμόδιες αρχές από τη βιομηχανία, σύμφωνα με πληροφορίες.
  Πρόκειται για το κρίσιμο διάστημα του 24ωρου που η ζήτηση (λόγω ζέστης και χρήσης των κλιματιστικών) εξακολουθεί να είναι υψηλή αλλά δεν υπάρχει η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών που καλύπτουν μεγάλο μέρος της μεσημβρινής αιχμής.
  Κατά τις ίδιες πληροφορίες η βιομηχανία θα ανταποκριθεί προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για το σύστημα ηλεκτροδότησης.
  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ το μέγιστο φορτίο του συστήματος αναμένεται να φθάσει στα 9.550 μεγαβάτ στις 7-9 μ.μ. απόψε, μέγεθος που δεν περιλαμβάνει τις μονάδες που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης. Το συνολικό φορτίο εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 11.000 μεγαβάτ.
  Χθες σχεδόν η μισή ενέργεια (48 %) καλύφθηκε από τις μονάδες φυσικού αερίου και ακολουθούν: εισαγωγές (19 %), λιγνίτες (16 %), υδροηλεκτρικά (12 %) και ΑΠΕ (5 %).
  Στελέχη και τεχνικό προσωπικό στις εταιρίες παραγωγής, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή.
  Νωρίτερα, το energypress έγραφε:
  Και νέο ρεκόρ δεκαετίας αναμένεται να κάνει σήμερα η κατανάλωση ρεύματος, ξεπερνώντας το χθεσινό των 10.700 MW. Στο stand by οι βιομηχανίες, αναμένουν την εντολή του ΑΔΜΗΕ να «σβήσουν» με το το σύστημα να ποντάρει πλέον στα μελτέμια της Πέμπτης, δηλαδή στις ενισχύσεις από τα αιολικά πάρκα.
  Αν και νωρίς για απολογισμό, εντούτοις μετά τα πρώτα 24ωρα καύσωνα το σύστημα δείχνει να αντέχει. Τον τόνο για την ώρα δίνουν μικροπροβλήματα και μικρής διάρκειας διακοπές σε Αττική, Λάρισα, Αγρίνιο και αλλού, ωστόσο η ανησυχία όλων είναι τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες ώρες. Κατά πόσο ένα πεπαλαιωμένο σύστημα, θα συνεχίσει να αντέχει επί μέρες φορτία 9.000 και 10.000 και να καταπονείται, χωρίς αστοχίες και απρόοπτες βλάβες.
  Η συμμετοχή του λιγνίτη καθοριστική. Τις περισσότερες ώρες της Δευτέρας συμμετείχε στη ζήτηση με 16%-18%, ενώ η επί μήνες εκτός αγοράς «Μεγαλόπολη 3» δούλεψε κανονικά στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Ανάλογη η εικόνα και σήμερα. Η πρόβλεψη του ΑΔΜΗΕ για σήμερα στις 3 το μεσημέρι μιλά για 8.520 MWh, αλλά μαζί τα φωτοβολταϊκά που διασυνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η αιχμή πιθανότατα θα πλησιάσει τις 11.000 MWh, κάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
  Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, η διάρκεια του φαινομένου. Ευτυχώς, από Πέμπτη αναμένεται να φυσήξει και να αυξηθεί η συμμετοχή των αιολικών, που εδώ και μέρες είναι μειωμένη, όπως δείχνουν και τα επίσημα στοιχεία. Χθες στις 10 το βράδυ, οι ΑΠΕ, δηλαδή τα αιολικά, συμμετείχαν με μόνο 6% στην κάλυψη του φορτίου. Εδωσαν μόλις 527 MW, με το υπόλοιπο να καλύπτεται κατά 14% από λιγνίτες (1.350 MW), 43% από φυσικό αέριο (4.029 MW), 21% από υδροηλεκτρικά (1.980 MW) και 16% από εισαγωγές (1.493 MW). Συνολικά, το μέγιστο βραδινό φορτίο έφτασε τις 9.379 MW, χαμηλότερο κατά 12% από το μεσημεριανό, λόγω ακριβώς της απουσίας των φωτοβολταϊκών. Για σήμερα, η πρόβλεψη για τη μέγιστη ζήτηση που δίνει ο ΑΔΜΗΕ- πάντα χωρίς τα φωτοβολταϊκά που διασυνδέονται μέσω ΔΕΔΔΗΕ- είναι 8.520 MW στις 3 το μεσημέρι, 8.560 MW (4 μμ), 9.320 MW (7μμ), 9.510 MW (9μμ) και 9.530 MW (10μμ).
  Ανά πάσα στιγμή ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να ενεργοποιήσει τη διακοψιμότητα για όποιες ώρες χρειαστεί. Εως και χθες αυτό δεν είχε απαιτηθεί. Αρκετές πάντως βιομηχανίες έχουν ήδη αναστείλει εθελοντικά τη λειτουργία τους για αυτή την εβδομάδα (μείωση φορτίου 200 MW από τις χαλυβουργίες) και οι υπόλοιπες περιμένουν την εντολή του ΑΔΜΗΕ.
  Ακριβώς, όπως τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017, οπότε και υπήρξαν ακραίες καιρικές συνθήκες και μηδενική συμβολή των ΑΠΕ λόγω ολικού παγετού έτσι και τώρα ο ισχυρός καύσωνας συνοδευόμενος από άπνοια, δηλαδή απουσία στήριξης του συστήματος από τα αιολικά, δημιουργεί σοβαρό θέμα επάρκειας ισχύος με τη δύση του ηλίου. Η σημασία της διακοψιμότητας προφανής. Οπως επίσης και του μέτρου της στρατηγικής εφεδρείας. Η επιστράτευση του συνόλου του λιγνιτικού στόλου της ΔΕΗ για την διασφάλιση επάρκειας, ακόμη και της «Μεγαλόπολης 3», επί μήνες εκτός αγοράς λόγω του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου, αναδεικνύει το βάσιμο του αιτήματος που έχει υποβληθεί από την Αθήνα προς την Κομισιόν για έγκριση μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας. Εξελίξεις στο μέτωπο αυτό δεν υπάρχουν, είναι ωστόσο βέβαιο ότι το ΥΠΕΝ θα εμπλουτίσει το φάκελο και με τη συμβολή των λιγνιτικών μονάδων για τη διασφάλιση της επάρκειας κατά τον τρέχοντα καύσωνα.
  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο :
  Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)»
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.pdf
  Για την προστασία των εργαζομένων ενόψει της πολυήμερης επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας και την αποφυγή φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Εργασίας καλούν τους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 16.00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο.
  Παράλληλα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί την περίοδο αυτή τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 56738/30.07.2021 εγκύκλιο, και σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 σχετικής εγκυκλίου (αριθ.πρωτ. 41935), με έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα), σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών). Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πίνακας).
  Ειδικότερα συστήνονται:
  Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των ωρών 12.00-16.00. Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων. Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C. Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες
  Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:
  Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).  
  Πίνακας: Παράγοντες που προδιαθέτουν σε θερμικές ασθένειες/βλάβες λόγω παρατεταμένης εργασιακής έκθεσης. Ατομικοί παράγοντες Παράγοντες περιβάλλοντος Παράγοντες υγείας Φάρμακα και ουσίες Απώλεια εγκλιματισμού

  Μειωμένη σωματική (φυσική) κατάσταση

  Υψηλός δείκτης μάζας σώματος (άνω του 30)

  Αφυδάτωση

  Ηλικία >60 έτη

  Εγκυμοσύνη, γαλουχία Υψηλή θερμοκρασία αέρα

  Υψηλή υγρασία

  Εντατική σωματική εργασία / άσκηση

  Μειωμένη ταχύτητα αέρα

  Βαριά / μη διαπερατά ρούχα και προστατευτικός εξοπλισμός εργασίας Καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχές αρτηριακής πίεσης

  Χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις

  Σακχαρώδης διαβήτης

  Νεφροπάθειες

  Χρόνιες ηπατοπάθειες

  Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος-ψυχικά νοσήματα

  Αιμοσφαιρινοπάθειες (δρεπανοκυτταρική αναιμία)

  Οξεία νόσος, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα

  Άνοια, αλκοολισμός Καρδιολογικά και αντιϋπερτασικά φάρμακα: (διουρητικά,

  νιτρώδη αγγειοδιασταλτικά και αναστολείς διαύλων ιόντων Ca+, Β-αναστολείς)

  Ορμόνες (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων)

  Αντιεπιληπτικά, αντιψυχωσικά και νευροληπτικά φάρμακα, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

  Αντισταμινικά

  Αντιχολινεργικές ουσίες

  Εργογονικά διεγερτικά

  Αλκοόλ  
  Η εγκύκλιος: https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΘΕΡΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ_6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333_30.07.2021-1.pdf
  Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία για το έτος 2020. Παράλληλα, αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.
  Στην εν λόγω εκκαθάριση εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2020.
  Κατά την εφαρμογή του νέου εισφοροδοτικού πλαισίου, αξιοποιήθηκαν Πληροφοριακά Συστήματα Φορέων και η δήλωση των ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση – Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας» προκειμένου να προσδιοριστούν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Παράλληλα, τέθηκε σε αναστολή η έκδοση των ειδοποιητηρίων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 μέχρι τη λήψη των δεδομένων.
  Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από τους Φορείς Δημοσίου, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.
  Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό μπορεί να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 31/8/2021.
  Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ» στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr και η ταυτοποίηση χρήστη γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.
  Από τους Δήμους Μεγίστης, Ιθάκης, Καρπάθου-Κάσου, Σύρου-Ερμούπολης, Γρεβενών, Γρεβενών (2), Πάτμου, Λειχών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Κεντρικών Τζουμέρκων, Αιγιαλείας Ήλιδας, Αγκίστρι-Αίγινας ξεκινά η εκπόνηση των πρώτων 12 Τοπικών Πολεοδομιών Σχεδίων της χώρας Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 12 Μελέτες, 45 Δημοτικές Ενότητες, προϋπολογισμού 14.352.660,98 ευρώ. Οι εν λόγω 12 Μελέτες χαρακτηρίζονται ως πιλοτικές και θα αποτελέσουν οδηγό για τους επόμενους κύκλους προκήρυξης διότι αφορούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωρισμάτων (πχ νησιωτικές περιοχές, αστικές και περιαστικές, ορεινές, εθνικής σημασίας όπως η Μεγίστη κα).

  Ο συνολικός πολεοδομικός σχεδιασμός προϋπολογισμού €400 εκατ. θα καλύψει το 70% της επικράτειας, και περιλαμβάνει τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συντελεστή, οριοθέτηση οικισμών, και χαρακτηρισμούς δημοτικών οδών.
  Μέχρι το 2025 θα λάβουν χώρα 4 κύκλοι αναθέσεων, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν συνολικά (χωρικά / γεωγραφικά) 768 Δημοτικές Ενότητες. Τα ΤΠΣ καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικισμούς, οριοθετούν σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, οδικό δίκτυο, μεταφορές, κατασκευές και περιβαλλοντικά δίκτυα. Επιπλέον περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και προϋποθέσεις ή περιορισμούς που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.
  Τα ΤΠΣ θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις κύκλους και κάθε μελέτη ΤΠΣ θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις μελέτες: Την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων, αλλά και γεωλογικής καταλληλότητας και την οριοθέτηση των ρεμάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνέπειες από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικές καταστροφές.
  Η αξιολόγηση της προτεραιοποίησης των Δημοτικών Ενοτήτων που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης του προγράμματος έχει γίνει από επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠΕΝ τον περασμένο Μάρτιο και έχει γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:   αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα κλπ. περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως π.χ.: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό καθεστώς κλπ. κοινωνικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας, όπως π.χ.: συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών κλπ.
  Κάθε ανάθεση ΤΠΣ θα περιλαμβάνει:

  α) Την κύρια μελέτη

  β) Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

  γ) Τη Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας και

  δ)Τη Μελέτη Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων

  Υπογραμμίζεται ότι στόχος του ΥΠΕΝ είναι η ολοκλήρωση μελετών με έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και αξιολόγηση (ορόσημο RRF) για το 100% των αναθέσεων έως Δεκέμβριο 2025.
  Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία με σειρά νομοθετημάτων, προσπαθεί να βάλει «τάξη» στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και να θέσει ένα τέλος στο καθεστώς της αυθαίρετης δόμησης. Αυτό πλέον εξασφαλίζεται με την απαίτηση η μεταβίβαση του ακινήτου να συνοδεύεται από σύγχρονο και εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που να αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του οικοπέδου, από τον ηλεκτρονικό φάκελο του ακινήτου που αντλεί στοιχεία από την πολεοδομία, από τη δήλωση του δικαιώματος στο κτηματολόγιο και την εφορία και τέλος με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου που συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό.
  Ετσι σιγά - σιγά, οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να επιλύσουν τις πολεοδομικές εκκρεμότητες των ακινήτων τους. Πολλοί όμως είναι και εκείνοι που θέλουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους αλλά δυσκολεύονται, γιατί βρίσκονται σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες και δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ή ιδιοκτησία τους είναι διαμέρισμα που επεκτάθηκε σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας ή έκλεισαν τον φωταγωγό ή το μπαλκόνι τους.
  Για να επιλυθούν κι αυτά τα ζητήματα και να μπορούν να μεταβιβάζονται στη συνέχεια κι αυτές οι ιδιοκτησίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ψηφίσει διατάξεις που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες καθέτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. Βασική προϋπόθεση όμως είναι, να έχουν ανεγερθεί αυτά κτίσματα μέχρι τις 28.7.2011, είτε με νόμιμη οικοδομική άδεια, είτε αυθαίρετα.
  Τι ισχύει με τα αυθαίρετα σε εξ αδιαιρέτου γεωτεμάχια εκτός σχεδίου;
  Επιτρέπεται η υπαγωγή για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων που βρίσκονται σε εξ αδιαιρέτου γεωτεμάχια που κτίστηκαν νόμιμα ή αυθαίρετα από τους συνιδιοκτήτες και αποτελούν αυτοτελή και ανεξάρτητα οικοδομήματα. Επίσης επιτρέπεται και η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των γηπέδων αυτών, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, τα οποία τακτοποιούνται. Επίσης με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι τις 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από το μηχανικό.
  Πώς μπορεί σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο να ξεχωρίσουν τα κτίσματα και να γίνουν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες; Μπορεί να γίνει συμβόλαιο;
  Μετά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός του γεωτεμαχίου, επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης καθέτου ιδιοκτησία με τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών και δίνεται το δικαίωμα να έχει ο κάθε συμβαλλόμενος το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο αυτοτελές οικοδόμημα του. Σε περίπτωση όμως, που δεν συναινούν όλοι οι συνιδιοκτήτες στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, τότε μπορούν οι συνιδιοκτήτες τουλάχιστον κατά 65% του γεωτεμαχίου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών καταθέτοντας για τη σύνταξη σχετικής πράξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου, κατόψεις, σχέδιο σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού, σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών, έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου).
  Μπορεί να γίνει σύσταση καθέτου σε εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες, που έχει ανεγερθεί μόνο ένα ή και κανένα κτίσμα;
  Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα επιτρέπεται να ισχύουν οι κάθετες ιδιοκτησίες και όταν αυτές βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ανεξαρτήτως εάν έχουν ανεγερθεί σε αυτά κτίσματα μέχρι τις 28.7.2011, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους ειδικούς όρους δόμησης των ακινήτων.
  Τι ισχύει με τα αυθαίρετα κτίσματα ή τις αυθαίρετες υπερβάσεις κτισμάτων σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα εντός σχεδίου;
  Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του νόμου περί αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυρίων. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.
  Τι ισχύει για τα διαμερίσματα που κατέλαβαν μέρος του κοινόχρηστου χώρου της πολυκατοικίας; Χρειάζεται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών για την τακτοποίηση τους;
  Για τις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:
  α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή
  β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.
  Για την υπαγωγή των ανωτέρω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του παρόντος, απαιτείται, κατά περίπτωση, επιπλέον των υπόλοιπων δικαιολογητικών:
  α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί και έχει καταλάβει κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής,
  β) βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  Ποια είναι τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα στην πολυκατοικία;
  Σε μια πολυκατοικία κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι είναι : ο ακάλυπτος χώρος, οι εξωτερικοί τοίχοι, οι μαντρότοιχοι, οι σκάλες,, η ταράτσα (δώμα) κατά την ακάλυπτη επιφάνειά της, οι διάδρομοι που οδηγούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι γενικές εγκαταστάσεις και γενικά η εξωτερική όψη της πολυκατοικίας με τα κουφώματα προς τους δρόμους και προς τις γειτονικές ιδιοκτησίες, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους.
  Ενας όροφος έχει τρία διαμερίσματα και το Α1 διαμέρισμα έχει μεγαλώσει 5 τ.μ. εις βάρος του διαμερίσματος Α2 χωρίς να επηρεάζει τον κοινόχρηστο χώρο, ενώ το Α3 είναι εντάξει. Αυτό θεωρείται αυθαιρεσία; Γίνεται συμβόλαιο;
  Αφού έχουν αλλάξει τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών Α1 και Α2, αυτό είναι διαμερισμάτωση. Η τακτοποίηση της αυθαιρεσίας γίνεται ανά όροφο το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και μπορεί την αίτηση να την κάνει μόνο ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες. Η υπαγωγή στο νόμο αυθαιρέτων καλύπτει και τους δύο και μπορεί να γίνει στη συνέχεια η μεταβίβαση.
  Μπορεί να γίνει μεταβίβαση των διαμερισμάτων που έχουν υπέρβαση δόμησης εντός κοινοχρήστου χώρου;
  Μετά από την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις (η αυθαιρεσία να υφίσταται από την κατασκευή και σε όλους τους ορόφους ή εφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση συντελείται εντός νόμιμου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια στάθμη) ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
  Επίσης ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, και σε περιπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφίσταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από κατασκευής.
  Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή της διάταξης, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση.
  Εκλεισα τον ημιυπαίθριο χώρο στο μπαλκόνι μου. Χρειάζομαι συναίνεση των συνιδιοκτητών για να τακτοποιήσω την αυθαιρεσία;
  Για αυθαίρετα που έχουν εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή των αυθαιρέτων δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών.
  Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
   Πλην των περιπτώσεων αυθαίρετων που έχουν γίνει σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, υπόχρεος για την τακτοποίηση των αυθαίρετων επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τους ιδιοχρησιμοποιεί και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του (51%) των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής.
  Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού [email protected]
  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την κατασκευή της εισόδου του σταθμού “Βενιζέλου” του Μετρό Θεσσαλονίκης που γειτνιάζει με το τέμενος Χαμζά-Μπέη (Αλκαζάρ) και θα έχουν διάρκεια 12 μηνών.

  Συγκεκριμένα:
  Διακόπτεται η κυκλοφορία στο βόρειο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Εγνατία έως το ύψος της συμβολής με την οδό Χρήστου Βαμβακά. Η κυκλοφορία του βορείου κλάδου της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αποκαθίσταται μέσω της οδού Αντιγονιδών. Εναλλακτικά ως παρακάμψεις θα λειτουργήσουν οι οδοί Χαλκέων και Συγγρού. Μετατοπίζεται νοτιότερα ο άξονας της οδού Εγνατία σε όλο το εύρος της εργοταξιακής κατάληψης. Συνεχίζουν να ισχύουν όλες οι λοιπές υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της κατασκευής του σταθμού “Βενιζέλου”.
  Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ η μεταβίβαση του επιπλέον ποσοστού του 16% του ΟΛΠ στην Cosco όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία παραχώρησης του Οργανισμού που λειτουργεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
  Σύμφωνα με αυτήν η Cosco θα κατέβαλε ένα επιπλέον ποσό ύψους 88 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του εν λόγω ποσοστού υπό την προυπόθεση οτι προηγουμένως θα είχε ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα στο λιμάνι ύψους 293 εκατ. ευρώ. 
   
  Η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 11 Αυγούστου του 2021 Το επενδυτικό πρόγραμμα όμως βρίσκεται σε εκκρεμότητα καθώς υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις από προσφυγές στο ΣτΕ
   
  Η Cosco έχει ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία μεταβίβασης του ποσοστού επιρρίπτοντας την ευθύνη των καθυστερήσεων στο ελληνικό δημόσιο προειδοποιώντας με προσφυγές στην δικαιοσύνη.
   
  Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία η οποία προβλέπει μια επιπλέον περίοδο πέντε ετών προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα ενώ η Cosco θα καταθέσει μια νέα εγγυητική επιστολή, που θα αντιπροσωπεύει το 40% του προυπολογισμού τους
   
  Οι Κινέζοι θα ελέγχουν πλέον το 67% του Οργανισμού ενώ οι εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα μειωθούν από τρεις σε έναν, με αυξημένα όμως δικαιώματα όπως η δυνατότητα άσκησης βέτο σε σημαντικά θέματα. 
   
  Η νέα συμφωνία με την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΟΛΠ θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και στην συνέχεια προς ψήφιση στη Βουλή.
  Διπλός συναγερμός έχει σημάνει στον χώρο της ενέργειας. Ο παρατεταμένος καύσωνας απειλεί να δοκιμάσει ξανά τις αντοχές τόσο του συστήματος, όσο και των προμηθευτών, μαζί φυσικά με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις-πελάτες τους.
  Συνδυασμός παραγόντων, με κυριότερο τον συνεχή καλπασμό των τιμών στο φυσικό αέριο που «χτυπούν κόκκινο» κάνοντας ρεκόρ 16ετίας, εκτινάσσουν σήμερα την χονδρική στα 136 ευρώ η μεγαβατώρα.
  Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Η αδιάλειπτη χρήση των κλιματιστικών αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση - με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε τιμές-  θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής διαχειριστές, ΡΑΕ, ΥΠΕΝ, ΔΕΗ και ιδιώτες παραγωγούς.
  Σοβαρή ανησυχία προς ώρας δεν διαφαίνεται, βλάβες σε μονάδες δεν υπάρχουν και η «επιστράτευση» του λιγνίτη μαζί με τις μεγάλες ΑΠΕ δημιουργούν περιβάλλον ασφάλειας για τις δύσκολες βραδινές ώρες, από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Η προσφορά καλύπτει απόλυτα τη ζήτηση. Καταναλώσεις που απαιτούν ισχύ περί τα 9,5 γιγαβάτ, όπως αυτές των τελευταίων ημερών, καλύπτονται από το σύστημα μεταφοράς (8 γιγαβάτ) και από ΑΠΕ (1,5 γιγαβάτ) που δίνουν ρεύμα απευθείας στο δίκτυο διανομής στη μέση τάση. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο πολυήμερος καύσωνας δεν μπορεί να «τεστάρει» τις δυνάμεις του συστήματος γι’ αυτό και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεννοήσεις τόσο με τους διαχειριστές γειτονικών χωρών ώστε αν χρειαστεί να αυξηθούν οι εισαγωγές, όσο και με τη βιομηχανία, ώστε αν απαιτηθεί να περιορίσει τη λειτουργία της.
  Το πλάνο για την επιστράτευση μονάδων, οι ενισχυμένες βάρδιες, το προσωπικό και οι εργολαβοι στις κρίσιμες υποδομές, αν χρειαστεί θα επικαιροποιηθεί, καθώς από την επόμενη εβδομάδα, εκτιμάται ότι μπορεί το σύστημα να χρειαστεί επιπλέον 0,5 γιγαβάτ. Εκτός κάποιου ακραίου απρόοπτου γεγονότος, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, όπως μεταφέρουν πηγές της ΡΑΕ που συμμετείχαν σε συσκέψεις με ΥΠΕΝ, διαχειριστές και ΔΕΗ. Η όποια αγωνία συνδέεται με τυχόν συνθήκες άπνοιας από εβδομάδα, και άρα μείωση της συμμετοχής των ΑΠΕ, ενώ ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει αυξημένη ετοιμότητα από τους ιδιώτες παραγωγούς και τη ΔΕΗ καλώντας τους να διασφαλίσουν συνεχή διαθεσιμότητα των μονάδων τους.
  Καύσωνας και στις τιμές
  Καύσωνας επικρατεί κάθε μέρα και περισσότερο και στις τιμές. Σήμερα η τιμή στην χονδρική θα «χτυπήσει» τα 137 ευρώ / Mwh! Χθες ήταν στα 124, προχθες στα 119, τη Δευτέρα στα 93 και την περασμένη εβδομάδα στα 75 ευρώ. Αύξηση 83% μέσα σε μια εβδομάδα!
  Η κλιμάκωση της ζήτησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών και η σταθερά κολλημένη στα 54 ευρώ/ τόνο τιμή του CO2, είναι η μια αιτία. Η άλλη βρίσκεται στον συνεχιζόμενο καλπασμό των τιμών του φυσικού αερίου. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει και η παγκόσμια ζήτηση πολλαπλασιάζεται, οι τιμές στα συμβόλαια αερίου βρίσκονται σε υψηλό 16ετίας. Ο ολλανδικός δείκτης TTF ξεπέρασε τα 41 ευρώ / Mwh (41,44 ευρώ χθες), συνεχίζοντας την τρελή κούρσα των τελευταίων εβδομάδων- μηνών και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2005. Προχθες, οι τιμές spot σε Ιαπωνία και Κορέα για τον Αύγουστο έφτασαν τα 15 δολάρια ανά MMBtu, ενώ στην Βρετανία οι τιμές αερίου ξεπέρασαν τις 100 πέννες/therm για πρώτη φορά από το 2005 εν μέσω παγκόσμιας πίεσης στην πλευρά της προσφοράς.
  Τι σημαίνουν αυτά στην πράξη ; Δύο πράγματα. Πρώτον, αυξήσεις στο ρεύμα. Τα τιμολόγια λιανικής για το μήνα Ιούλιο θα είναι ακόμη πιο τσιμπημένα απ' ότι του Ιουνίου. Αναμενόμενο, όταν ο μέσος όρος της τιμής εκκαθάρισης μέσα στον Ιούλιο ήταν στα 100,48 ευρώ η μεγαβατώρα. Είναι προφανές ότι η τελική μέση τιμή μήνα θα κλείσει πάνω από τα 100.
  Δεύτερον, τα παραπάνω προκαλούν πονοκέφαλο για τους προμηθευτές. Γιατί μπορεί στην χαμηλή τάση, να ενεργοποιείται αυτόματα η ρήτρα, αλλά στη μέση τάση, οι τιμές καθορίζονται κατόπιν διαπραγμάτευσης προμηθευτή και επιχείρησης. Αν ένα συμβόλαιο λήγει π.χ. στις 31 Αυγούστου, και ο πάροχος έχει κλείσει τιμή στα 70-75 ευρώ / μεγαβατώρα, τώρα που η χονδρική κινείται στα 130-140 ευρώ, αυτός θα πουλάει με ζημιά. Αν η μέση τιμή μήνα κλείσει π.χ. στα 120 ευρώ, τότε θα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον 50 ευρώ / μεγαβατώρα…
  Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας σε αυτό το κλίμα. Αυξήσεις είχαμε και στα τιμολόγια Ιουνίου. Συνυπολογίζοντας την μέση τιμή εκκαθάρισης (83,47 ευρώ/ μεγαβατώρα) και τα πρόσθετα κόστη στην ΧΤ (25 ευρώ), προέκυπτε ένα μέσο κόστος προμηθευτή κοντά στα 100 ευρώ. Άρα η τελική τιμή δεν θα μπορούσε παρά να είναι 120- 130 ευρώ/ μεγαβατώρα…
  Ένας από τους πιο ιστορικούς καύσωνες στην Ιστορία της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη και η ακραία ζέστη σε συνδυασμό με την μεγάλη χρονική διάρκεια του φαινομένου απειλεί ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε τον φονικό καύσωνα του 1987 ο οποίος είχε παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια με το τωρινό ακραίο φαινόμενο. 
  Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε στα πιο θερμά (βαθύ κόκκινο) σημεία που καταγράψαμε η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 55° Κελσίου  ενώ για ακόμα μια φορά η θερμοκρασία που αναπτύσσονταν στις μονάδες κλιματισμού στις ταράτσες των μεγάλων κτηρίων καθώς και στην πυρακτομένη άσφαλτο άγγιζε τους 70°+ Κελσίου 
  Ένα μνημείο 2500 χρόνων στο έλεος της  κλιματικής αλλαγής.
  Η Ακρόπολη των Αθηνών όπως και πολλά ακόμα ιστορικά αξιοθέατα της χώρας μας δοκιμάζουν τις αντοχές τους μιας και στην ουσία βρίσκονται έρμαια της κλιματικής αλλαγής. 
  Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι παρόλο που μιλάμε για ένα από τα αρχαιότερα μνημεία του κόσμου το θερμικό αποτύπωμα του Παρθενώνα ενός μνημείου 2.500 χρόνων είναι ίσως το καλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα σε κατασκευή σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. 
  Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που συναντήσαμε επάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ήταν στα μεταλλικά σπιτάκια (isobox) που βρίσκονται σε αυτόν και που άγγιζε τους 57° Κελσίου. 
  Η χρήση μαρμάρου σε συνδυασμό με τον αέρα που διοχετεύεται ανάμεσα στις κολώνες διατηρούν την θερμοκρασία σε αυτό σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αναλόγως των συνθηκών. Φανταστείτε να υπήρχε και η στέγη!
  Το μάρμαρο άλλωστε είναι και το βασικό υλικό στα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας για την ενεργειακή αναβάθμιση των σύγχρονων κτηρίων με κάλυψη θερμοπρόσοψης.
  Μας πήρε βέβαια 2500 χρόνια να καταλάβουμε την ευεργετική χρήση του μαρμάρου στις κατασκευές αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
  Η ανάσα δροσιάς από το συντριβάνι στην Πλατεία Ομονοίας.
  Το γνωστό σε όλους συντριβάνι της Ομόνοιας έχει επιστρέψει στην θέση του τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια.
  Πέρασαν πολλές δεκαετίες με πολλές παραλλαγές της και όλες αποτυχημένες μέχρι να επιστρέψουμε και πάλι στην παλιά και αγαπημένη σε όλους μορφή της.
  Το συντριβάνι της Ομόνοιας όπως θα δείτε όμως στο βίντεο μας πέρα από μια όαση ομορφιάς για όσους την διασχίζουν είτε πεζοί είτε με τα αυτοκίνητα προσφέρει και μια σπουδαία ενεργειακή αναβάθμιση σε ολόκληρη την περιοχή. 
  Όπως θα δείτε και στο βίντεο μας το συντριβάνι λειτουργεί σαν κλιματιστικό και δροσίζει ολόκληρη την πλατεία και τα κτήρια πέριξ αυτής.
   
  Λύση σε μια σημαντική εκκρεμότητα στο Κτηματολόγιο αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) φέρνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των δύο υπουργείων.
  Συγκεκριμένα, με τροπολογία που προετοιμάστηκε μετά από συνεργασία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιου για ζητήματα που αφορούν το Κτηματολόγιο Γιώργου Στύλιου με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και υποβλήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, εισάγεται ειδική ρύθμιση για την αποκατάσταση των πλημμελειών κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε όλη την επικράτεια.
  Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά στα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), που καταχωρίστηκαν εσφαλμένα στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Σύμφωνα με την προς ψήφιση διάταξη, προβλέπεται ότι αυτά τα ακίνητα, μετά την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών, περιέρχονται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στον οικείο ΟΤΑ, εφόσον τα εν λόγω ακίνητα εμφανίζονται ως κοινόχρηστα και κοινωφελή στο ΓΠΣ.
  Συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια, η πράξη αυτή προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία και θα προβαίνουν στην σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία.
  Περαιτέρω, προκειμένου να επιλύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα ακόμα ταχύτερα, με την ίδια διάταξη προβλέπεται και νέα, εναλλακτική διαδικασία διόρθωσης των σχετικών σφαλμάτων πριν από την οριστικοποίηση των ανακριβών εγγραφών. Σύμφωνα με αυτή, εγγραφές άγνωστου ιδιοκτήτη που αφορούν σε κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που σύμφωνα με το ΓΠΣ εμφανίζονται ως κοινόχρηστα και κοινωφελή μπορούν να διορθώνονται εξωδικαστικά, με την παροχή συναίνεσης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
  Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, όλες οι άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας διόρθωσης, την κυριότητα των ακινήτων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις. Η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να θεραπεύσει με διαφάνεια και νομική ασφάλεια ένα χρόνιο πρόβλημα των ΟΤΑ, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και, μολονότι είχε επισημανθεί από την ΚΕΔΕ ήδη από το 2018, δεν είχε επιλυθεί έως σήμερα.
  Η τροπολογία θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια σήμερα, ως μέρος του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»
  Πηγή: ΑΠΕ=ΜΠΕ
  Ακόμα μία διαδικτυακή εκδήλωση διοργάνωσε το ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Ανάρτηση Κτηματογράφησης Δήμου Αγρινίου. Ελέγχουμε – Επιβεβαιώνουμε – Διορθώνουμε» στις 19/07/2021, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη του και σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τη διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων κατά τη διαδικασία Ανάρτησης των στοιχείων Κτηματογράφησης στο Δήμο Αγρινίου.
  Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας κ. Σ. Μπλέτσας, καλωσορίζοντας τους εισηγητές της και υπογραμμίζοντας τη σημασία της, τονίζοντας παράλληλα πως το Περιφερειακό Τμήμα αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα για έγκυρη ενημέρωση μηχανικών και πολιτών, έχει διοργανώσει μία σειρά σχετικών με την Κτηματογράφηση εκδηλώσεων, όπως για την προανάρτηση στην Αιτωλοακαρνανία και την ανάρτηση των δασικών χαρτών. 
  Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι εισηγητές της εκδήλωσης και συγκεκριμένα η κα Λιόντα Φένια, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Υποδιευθύντρια  Διεύθυνσης  Έργων από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,ο κ. Βέργος Δημήτριος, Δικηγόρος, εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας της Μελέτης Κτηματογράφησης του Δήμου Αγρινίου και η κα Τζίφα, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη της εν λόγω Μελέτης.
  Η εκδήλωση έκλεισε με την υποβολή ερωτημάτων από τους συμμετέχοντες προς τους εισηγητές της ημερίδας προκειμένου να επιλυθούν απορίες και να διαφωτιστούν σημεία της διαδικασίας προανάρτησης που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.
  Ολόκληρη την ενημερωτική ημερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο κανάλι του ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο youtube.
   
  Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 118 εκατ. ευρώ σε 32 καινοτόμα έργα μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν έργα που αποσκοπούν στη διάθεση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το υδρογόνο, την αποθήκευση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός από τις ανωτέρω επιχορηγήσεις, 15 έργα που βρίσκονται σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία θα ωφεληθούν από συνδρομή για την ανάπτυξη έργων, ύψους έως 4,4 εκατ. ευρώ, με στόχο να βελτιωθεί το επίπεδο ωριμότητας.
  Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Με τις επενδύσεις που ανακοινώνονται σήμερα, η ΕΕ παρέχει απτή στήριξη σε έργα καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την κλιμάκωση τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η αύξηση των πόρων του Ταμείου Καινοτομίας που προτείνεται στη δέσμη μέτρων ‟Fit for 55ˮ θα επιτρέψει στην ΕΕ να στηρίξει ακόμη περισσότερα έργα στο μέλλον, να τα επιταχύνει και να τα διαθέσει στην αγορά το συντομότερο δυνατόν.».
  Τα 32 έργα που επιλέχτηκαν για χρηματοδότηση αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ως προς την ικανότητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες και την ικανότητα καινοτομίας πέραν των τεχνολογιών αιχμής, ενώ παράλληλα έπρεπε να βρίσκονται σε αρκετά ώριμο στάδιο ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία παράδοσή τους. Άλλα κριτήρια περιλάμβαναν τις δυνατότητες κλιμάκωσης και την ικανοποιητική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των έργων. Τα επιλεγμένα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων σχετικών με την απανθρακοποίηση διαφόρων τμημάτων του βιομηχανικού και ενεργειακού τομέα της Ευρώπης. Το ποσοστό επιτυχίας των επιλέξιμων προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 18 %.
  Τα 15 έργα που μπορούν να ωφεληθούν από συνδρομή για την ανάπτυξη έργων κρίθηκαν επαρκώς καινοτόμα και πολλά υποσχόμενα όσον αφορά την ικανότητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν ήταν ακόμη αρκετά ώριμα ώστε να λάβουν επιχορήγηση. Η στήριξη, που θα παρέχεται με τη μορφή εξατομικευμένης τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ωριμότητάς τους, με προοπτική για πιθανή εκ νέου υποβολή τους στο πλαίσιο μελλοντικών προσκλήσεων του Ταμείου Καινοτομίας.
  Επόμενα βήματα
  Μεμονωμένες συμφωνίες επιχορήγησης αρχίζουν να προετοιμάζονται για τα επιτυχημένα έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης για έργα μικρής κλίμακας. Αυτές θα πρέπει να οριστικοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2021, επιτρέποντας στην Επιτροπή να εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση χορήγησης και να αρχίσει την εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα έργα έχουν προθεσμία έως και τέσσερα έτη για το χρηματοοικονομικό τους κλείσιμο.
  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα επικοινωνήσει με τα έργα που επιλέχθηκαν για συνδρομή ανάπτυξης έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για έργα μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να συνάψει μεμονωμένες συμφωνίες και να καταστήσει δυνατή την έναρξη της υπηρεσίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021.
  Για περισσότερες πληροφορίες 
  Χάρτης επιτυχημένων έργων
  Περιγραφή των επιτυχημένων έργων μικρής κλίμακας
  Περιγραφή των επιτυχημένων έργων μεγάλης κλίμακας
  Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας
  Eπόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας
  Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ.
  Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, (ΧΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 70% και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κατά 30%.
  Διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΑΤ. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ θα χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους με σκοπό την παροχή δανείων , επί των οποίων θα εγγυηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ τους και έως Ανώτατου Ποσού Εγγύησης. Το όφελος που προκύπτει από την Συμφωνία αυτή υπέρ των τελικών αποδεκτών του Ταμείου θα γνωστοποιείται στους τελευταίους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και της Εγγύησης περιγράφονται στην Πρόσκληση και θα εξειδικευτούν στην Συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ ΕΑΤ ΑΕ και ΧΟ.
  Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Εγγυοδοσίας συστάθηκε ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου, ανέρχεται σε πόρους ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (28.000.000 €) προερχόμενων από:
  χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) Ευρώ, χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) Ευρώ. Σκοπός του Ταμείου, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων -στόχου, με τη παροχή εγγύησης ως προς τη λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.
  Μπορείτε σχετικά με την πρόσκληση να κατεβάσετε τα παρακάτω:
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ταμείου Εγγυοδοσιας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.