Jump to content
 • Novatron
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα αστικά λύματα.
  Η Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας), συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους.
  Το 2011 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν εκπλήρωνε την υποχρέωσή της να διασφαλίζει ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς, της Προσοτσάνης και του Δοξάτου.
  Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
  Εξάλλου, η Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Με επιστολή που έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή ζητεί την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ).
  Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.
  Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
  Εξάλλου, με τρεις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και πολλά ακόμα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και σχετικά την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.
  Αυξημένη ζήτηση για πολυτελή τουριστικά ακίνητα στα ελληνικά νησιά καταγράφεται πλέον μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και των πολλών περιοριστικών μέτρων, με τρία νησιά να έχουν τη μερίδα του λέοντος στη ζήτηση ακινήτων.
  Μάλιστα, σύμφωνα με την Leptos Estates, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προέρχονται από την Ευρώπη, την Ασία, τη Ρωσία και τη Μ. Ανατολή και εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες σε νησιωτικές παράκτιες περιοχές.
  Από την αρχή της χρονιάς, η Leptos Estates καταγράφει ρεκόρ κρατήσεων για το συγκρότημα Aphrodite Seafront στην Κρήτη, και ακολουθούν ισχυρές πωλήσεις για το συγκρότημα Santorini Villas στη Σαντορίνη και το Paros Gardens στην Πάρο.
  Οι ενδιαφερόμενοι είναι Ασιάτες και επενδυτές από τη Μ. Ανατολή που επιθυμούν διακοπές στην Ευρώπη ενώ μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και από το Ην. Βασίλειο.
  Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών καταγράφαμε μείωση των αναζητήσεων από το εξωτερικό, όμως τα πιο ελκυστικά νησιά παρέμειναν δημοφιλή για όσους συνέχιζαν να ενδιαφέρονται για επενδύσεις και η πρόσφατη χαλάρωση των μέτρων αύξησε και το ενδιαφέρον από συγκεκριμένα τμήματα του κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Leptos Group of Companies, κ. Παντελής Λεπτός.
  Η αύξηση του ενδιαφέροντος από τη Μ. Ανατολή συνδέεται εν μέρει με το πρόσφατο άνοιγμα της αερογέφυρας μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ, από τις 18 Μαϊου. Αυτό επέτρεψε σε δυνητικούς επενδυτές να επισκεφθούν πρότζεκτ στα νησιά πριν αποφασίσουν να προβούν σε αγορά, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας.
  Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο οριστικοποίησης συμφωνίας «πράσινου πάσου» με ασιατικές χώρες όπως η Κίνα, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ.
  Άλλο ένα κίνητρο για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι το πρόγραμμα Golden Visa, που είναι από τις πιο δημοφιλείς ευκαιρίες επενδύσεων στην ΕΕ.
  Εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες Γεωθερμικές εργασίες.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1960/Β/14-5-2021 ο νέος Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος εκδόθηκε εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45).
  Ο κανονισμός αφορά στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ορθολογική δραστηριότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
  Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
  Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Κανονισμού υπερισχύουν των γενικότερων διατάξεων που ρυθμίζουν ίδια θέματα. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικότερη διάταξη στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα ή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) στον βαθμό που συνάδουν με το αντικείμενο του παρόντος και δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά.
  Δείτε το ΦΕΚ εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQzXMt0gFv6rLRss1k06p2UBV-lOWBw1kQGdkoNMlYs0
  Κρίσιμη θα είναι η επόμενη εβδομάδα, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε προτεραιότητα.
  Η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋποθέτει την επιτυχημένη αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης που θα καταθέσει το κάθε κράτος-μέλος στην ΕΕ. Η Κομισιόν θα αναλαμβάνει να αξιολογεί το κάθε σχέδιο που κατατίθεται για να τεθεί σε λειτουργία ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  Μέχρι τις 8 Ιουνίου είχαν κατατεθεί εθνικά πλάνα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 23 κράτη-μέλη.
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη χθεσινή ολομέλεια, κατέληξε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα εργαλείο ιστορικής σημασίας που δεν θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αλλά θα εξασφαλίσει και τους όρους μιας ισότιμης και σταθερής ανάπτυξης. Μάλιστα, η έγκριση των εθνικών σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Μηχανισμός και να μην υποκύψει η Κομισιόν στις πολιτικές πιέσεις, αναφέρει το ψήφισμα.
  Ποιες οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη αξιολόγηση;
  Το Ευρωκοινοβούλιο επέστησε την προσοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το κάθε σχέδιο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους των εξής τομέων που έχει ορίσει η ΕΕ: Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή, θεσμική ετοιμότητα και αντίδραση σε κρίσεις, και βάρος στη νέα γενιά με επίκεντρο την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων.
  Επίσης, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον το 37% του πλάνου πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, και 20% σε δράσεις που θα αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα ασφάλειας για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των ψηφιακών υποδομών.
  Τέλος, πέρα από την ανάγκη ισότιμης κατανομής της ευρωπαϊκής στήριξης σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ισχύει και για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πλέον, το κάθε κράτος-μέλος πρέπει να σέβεται και να προστατεύει την αρχή του κράτους δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες, συνολικά.
  Η Ελλάδα βρίσκεται σε προτεραιότητα
  Ο λόγος που η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν είναι πολύ απλός: Εφόσον είναι από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν το σχέδιό τους, θα είναι και από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν.
  Σε αυτό το πλαίσιο είναι προγραμματισμένη και η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντεν Λάιεν, στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου.
  Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/epomeni-bdomada-axiologoyntai-shedia-anakampsis
  Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.   Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η κυβερνηση σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις στους συντελεστές προκειμένου ο φόρος «στη μεγάλη πλειονότητα να είναι ίδιος ή μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ήταν εκτός προσδιορισμού». 
    Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως περιοχές που αποτελούν τουριστικά «φιλέτα» και στις οποίες μέχρι πρότινος τα οικόπεδα φορολογούνταν ως χωράφια. Αυξήσεις επίσης αναμένονται στα νότια προάστια της Αθήνας (εκεί όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση εμπορικών - αντικειμενικών), ενώ, αντίστοιχα, αναμένονται μειώσεις σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπου οι τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές.   Περαιτέρω μείωση κατά 8%   Μεγάλη ανάσα για τους υπόχρεους αποτελεί και η εξαγγελία για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% το 2022, ώστε να αγγίξει σωρευτικά το 30% μαζί με την πρώτη μείωση που έγινε το 2019, αλλά με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς η ένταξη των νέων περιοχών θα δημιουργήσει έσοδα που θα υποκαταστήσουν την υπερφορολόγηση σε συγκεκριμένες περιοχές.    Επιπλέον ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΕΝΦΙΑ του 2022 να πληρωθεί σε περισσότερες από 5 σε έως και 10 δόσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον Δεκέμβριο.
  Τέλος ο υπουργός προανήγγειλε την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου από το 2022 ο οποίος μέχρι σήμερα επιβάλλεται με βάση το άθροισμα της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που διαθέτει κάθε φορολογούμενος και με αφορολόγητο τις 250.000 ευρώ.  Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε το 2020 ανήλθε σε 631,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352,52 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα φυσικά πρόσωπα και τα 272,38 εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις.
  Φόροι που συμπαρασύρει η άνοδος των αντικειμενικών αξιών    Πέρα από τον ΕΝΦΙΑ η άνοδος των αντικειμενικών αξιών συμπαρασύρει και μια σειρά από άλλους φόρους   Συγκεκριμένα επηρεάζεται:    Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της τιμής πώλησης (συνήθως αναγράφεται η αντικειμενική αξία) ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (σε αναστολή η εφαρμογή μέχρι 31.12.2022). Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (σε αναστολή η εφαρμογή μέχρι 31.12.2022). Ο φόρος χρησικτησίας Ακινήτων (3%) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων (1,5%) Ο φόρος διανομής ακινήτων (0.75%) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό 3% επί του φόρου μεταβίβασης). Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) (υπολογίζεται με ποσοστό 7% επί του φόρου μεταβίβασης). Αναλογικό τέλος μεταγραφής συμβολαίων Υπολογίζεται σε 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και σε 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων κληρονομιάς και δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών (15%) Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός) Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν 3% επί της αντικειμενικής αξίας). Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης
  Αλλάζουν όψη οι πόλεις της Θεσσαλίας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιούν οι Δήμοι. Σημαντικά έργα αστικής ανάπλασης έχουν ενταχθεί και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, αποδίδοντας στους πολίτες σύγχρονα κτίρια με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελκυστικούς δημόσιους χώρους.
  Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων στη Θεσσαλία παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, τον θεσμό που κάθε χρόνο προβάλλει και βραβεύει Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και φορείς που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον και τη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.
  Αγοραστός: Αλλάζει η εικόνα των πόλεων
  «Όταν άρχισε η προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, καταγράψαμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που είχαν τότε οι μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας. Σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες μας σχεδιάσαμε ολοκληρωμένα προγράμματα, εντάξαμε τα έργα, πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και ήδη από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, η εικόνα των πόλεων αλλάζει» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
  «Δεν ήταν ένα εύκολο έργο. Απαιτούσε ορθή στρατηγική, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ευρεία και συνεχή, καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, λόγω του μεγάλου αριθμού έργων και δράσεων. Αλλά και του σύνθετου χαρακτήρα των προγραμμάτων, που συνδυάζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του πολιτιστικού γίγνεσθαι, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής προστασίας και του αισθήματος αλληλεγγύης των πολιτών. Δεν περιοριστήκαμε στις μεγάλες πόλεις.
  Προβλέψαμε και χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις σε όλους τους οικισμούς που έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους αλλά και στις πρωτεύουσες των νησιών μας. Τα έργα μας κινούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συγχρονίζουν τις πόλεις μας με την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων, δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασίας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά». Συγκεκριμένα:
  Πολλές και στοχευμένες είναι οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούν οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, συνολικού προϋπολογισμού 57,9 εκατομμύριων ευρώ, με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.
  Λάρισα
  Στη Λάρισα, το πρόγραμμα με τίτλο «Η πόλη στο προσκήνιο» και προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί 17 έργα για την ανάδειξη του πολιτισμού, (όπως η ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού και το έργο στο Γενί Τζαμί), για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, νέο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών, ανάπλαση της τάφρου και πεζογέφυρα της Νέας Σμύρνης), για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές παρέμβασης αλλά και για την ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (παιδικές χαρές για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Κέντρο υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down, δομή φιλοξενίας αστέγων) κ.α. Αναμένεται επικαιροποίηση με ένταξη νέων έργων.
  Βόλος
  Στο Βόλο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 27 έργα, προϋπολογισμού 19,6 εκατ. ευρώ. Το Θέατρο του Βόλου γίνεται λειτουργικό, αναμορφώνεται η πλατεία Πανεπιστημίου, όπως επίσης και η περιοχή του παλιού Λιμεναρχείου, επεκτείνεται το δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, γίνονται νέοι ποδηλατόδρομοι στο κέντρο της πόλης και στη Νέα Ιωνία, πεζοδρομήσεις και πεζοδρόμια, δύο νέα πάρκινγκ και εγκαθίσταται σύστημα αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων. Ακόμη, δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη (όπως job centers, γραφεία διευκόλυνσης της απασχόλησης και πληροφόρησης για το επιχειρείν, κατάρτιση ανέργων, συμβουλευτική και δράσεις για Ρομά, Ξενώνας Αστέγων) κ.α.
  Τρίκαλα
  Στα Τρίκαλα το πρόγραμμα με τίτλο «Μια ανοιχτή –πόλη πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», περιλαμβάνει 15 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ για: ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ληθαίου, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης (ε.ο. Τρικάλων- Καρδίτσας), αναβάθμιση πεζοδρομίων και δημιουργία κυκλικών κόμβων, δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, αναβάθμιση δημοτικού skate park στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη και δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων, λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου, Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, Κέντρου Ένταξης Μεταναστών καθώς και δράσεις για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης.
  Καρδίτσα
  Στην Καρδίτσα, το πρόγραμμα με τίτλο «Πόλη να ζεις» και προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει 19 νέα έργα όπως τη μετατροπή της Χαρίτου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου στην Ηρ. Πολυτεχνείου, επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, την αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις στο χώρο του νέου Δημαρχείου και του Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας, τη διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης και ακόμα κοινωνικές δράσεις όπως η δημιουργία Πολυχώρου Αλληλεγγύης, η υποστήριξη δομών όπως το Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες» και τα διαμερίσματα για αστέγους, δράσεις για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κ.α.
  Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 (42 εκατ. ευρώ) αλλάζει η εικόνα της Καρδίτσας, με την ανάπλαση του οδικού τμήματος από το Δέλτα έως την είσοδο της πόλης, το έργο του Περιφερειακού Καρδίτσας και το Δέλτα-Παλαμά.
  Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν οι πρώτες μελέτες για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε περίπου 15 περιοχές της χώρας.  Μάλιστα, οι πιο αισιόδοξοι από το περιβαλλοντικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αποκλείουν οι πρώτες προκηρύξεις να γίνουν και στα τέλη Ιουνίου. Ουσιαστικά θα πρόκειται για  πιλοτικές μελέτες, πριν ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο οι μαζικές προκηρύξεις (50 με 80 μελετών ανά μήνα) προκειμένου να καλυφθεί η χώρα με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ). Γι΄ αυτό οι πρώτες περιοχές θα αφορούν μικρά νησιά όπως είναι το Καστελλόριζο, η Κάρπαθος ή η Κάσος, αλλά και ορισμένες μικρές δημοτικές ενότητες στην Αττική.  
  Είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα το 80% της χώρας δεν έχει πολεοδομικό σχεδιασμό με συνέπεια, να γιγαντώνονται τα φαινόμενα της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης, με σοβαρές συνέπειες για το φυσικό και αστικό  περιβάλλον. Γι΄ αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης κονδύλι 245 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Με αυτά θα καταρτιστούν τα ΤΠΣ, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης, οριοθέτηση οικισμών και μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε όλη την επικράτεια. Συνολικά αναμένεται να ανατεθούν μελέτες για 800 από τις περίπου 1.135 δημοτικές ενότητες της χώρας.
  Η ανάθεση των μελετών θα γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανά ομάδες ώστε έως τις αρχές του   2022 να έχουν ανατεθεί όλες, καθώς το  Ταμείο Ανάκαμψης θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή το 2023 πρέπει να γίνει η παραλαβή και η αξιολόγηση του 70% των μελετών και το 2024 των υπολοίπων, ώστε η αποπληρωμή τους να πραγματοποιηθεί  έως το 2026. Έτσι, αν όλα πάνε βάσει του σχεδιασμού, τα πρώτα Προεδρικά Διατάγματα αναμένεται ότι θα υπογραφούν προς τα  τέλη του 2024.  
  Παράλληλα, αναμένεται ότι θα ανατεθούν και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), τα οποία όπως και στην περίπτωση του Ματιού στην Αττική, έρχονται για να αντιμετωπίσουν επείγονται προβλήματα.  Ήδη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ είχε κάνει γνωστό ότι τα ΕΠΣ θα εκπονηθούν για την  Ελαφόνησο Λακωνίας, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Δήμο Μινώα-Πεδιάδας όπου χωροθετείται το  νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, αλλά επίσης στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές και σε  παραλιακά μέτωπα της Αττικής, της Ηλείας και του Κορινθιακού.  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες εκπονούνται σήμερα, με καθυστέρηση, και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura της χώρας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες τον επόμενο χρόνο. 
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, επιβεβαιώνει την υποστήριξη 28 καινοτόμων έργων καθαρής ενέργειας, από τα οποία συνδυαστικά αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 300 ktonne CO2 το έτος ενώ θα οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ.
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχικών προσπαθειών να εμπλέξει τις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώπης στο πρόγραμμα της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την 1η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Ο μηχανισμός NESOI έλαβε 117 προτάσεις, από 14 χώρες με συμμετοχή από περισσότερα από 100 νησιά. Από τις 117 προτάσεις, οι 28 επιλέχθηκαν για να λάβουν υποστήριξη: 1,6 εκατ. ευρώ σε τεχνική και νομική υποστήριξη και 1,6 εκατ. ευρώ σε απευθείας οικονομική επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών. Τα έργα όταν υλοποιηθούν αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ από ένα μεγάλο εύρος φορέων.
  Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε όλη την νησιωτική επικράτεια της ΕΕ και συγκεκριμένα 2 έργα στη Βαλτική, 5 έργα στον Ατλαντικό Ωκεανό, 7 έργα στη δυτική Μεσόγειο και 14 έργα στην ανατολική Μεσόγειο. Τα έργα που θα υποστηριχθούν έχουν χωριστεί σε 3 γενικές κατηγορίες με βάση την ωριμότητά τους. 7 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως «αρχικού σταδίου», στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας σημαντικός σχεδιασμός από τους δικαιούχους. 14 έργα είναι στο στάδιο της «προκαταρκτικής μελέτης», που σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα έργα (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) για το νησί, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενες σημαντικές δραστηριότητες. Τέλος, 7 προτάσεις είναι σε «κατάσταση υλοποίησης», δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σκοπιμότητας και είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε υλοποίηση (δείτε παράρτημα για λεπτομέρειες).
  Τα επιλεγμένα έργα εστιάζουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ενώ και διαφορετική είναι και η επίδρασή τους στα τοπικά ενεργειακά συστήματα. Σχεδόν όλα τα έργα εμπλέκουν την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και από αιολικά, αντλησιοταμίευση και παλιρροιακή ενέργεια. Λίγο περισσότερα από τα μισά έργα σχετίζονται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και με επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά οι τομείς των επεμβάσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 1.
  http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2021/06/1212-600-x-224.jpg Εικόνα 1: Τομείς των επεμβάσεων
  Τα επιλεγμένα έργα θα συνεισφέρουν στους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους του μηχανισμού ευρωπαϊκών νήσιων NESOI, ενώ θα συνεισφέρουν και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της ΕΕ όπως περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση της πρωτογενούς ενέργειας που θα προκύψει από τα έργα που θα υποστηριχθούν από το NESOI αναμένεται να είναι περίπου 541.5 GWh/έτος με μέση τιμή τα 19 GWh/έτος ανά έργο, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή για την εξοικονόμηση αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να είναι 10.5 ktonneCO2eq/έτος και έργο. Συνδυαστικά, από τα 28 έργα αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 300 ktonneCO2eq/έτος.
  Ο συντονιστής του NESOI, από την εταιρεία SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A, δήλωσε πως «Τα ευρωπαϊκά νησιά διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και οδηγούν στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ο αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν από το NESOI φανερώνουν τη δέσμευση για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας».
  Η επικύρωση των επιλεγμένων έργων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες τους στις αρχές του επόμενου μήνα. Για την πλήρη λίστα των επιλεγμένων έργων, δείτε στο τέλος του κειμένου.
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI θα προκηρύξει έναν δεύτερο γύρο ανοιχτών προσκλήσεων το Φθινόπωρο.
  Περισσότερες πληροφορίες
  Τα νησιά σε ολόκληρη την ΕΕ υπήρξαν εδώ και καιρό ιδανικοί υποψήφιοι για την εφαρμογή και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και παλιρροιακή, και για τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες μετάβασης στις λύσεις καθαρής ενέργειας. Η γεωγραφική τους κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για κοινά αποδεκτές και ισχυρά βιώσιμες λύσεις. Επιπρόσθετα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της μετάβασης σε λύσεις καθαρής ενέργειας.
  Μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 2400 κατοικημένα νησιά. Για την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI (EU Island Facility NESOI - New Energy Solutions Optimized for Islands) το 2019. To NESOI υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες των νησιών να λάβουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης.
  Ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκών Νήσων NESOI αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων εταίρων από όλους τους τομείς (οικονομικός, τεχνικός, νομικός, περιβαλλοντικός) που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις νησιωτικές κοινότητες και να επιτύχουν αποτελεσματικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ο Μηχανισμός είναι σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, μέσω της χρηματοδότησης, της στήριξης και της παρακολούθησης ενεργειακών έργων που διευθύνονται από τοπικές αρχές και νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες.
   
   
  Τίτλος Έργου
  Νησί
  Χώρα
  Μηδενικές εκπομπές στη Νίσυρο
  Νίσυρος
  Ελλάδα
  Δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας των πολιτών στις Καναρίους Νήσους: Adeje
  Τενερίφη
  Ισπανία
  Αειφορικές υπηρεσίες πόσιμου νερού και ηλεκτροκινητικότητας σε νησιωτικές περιοχές ενσωματώνοντας διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
  Τήλος
  Ελλάδα
  Ενίσχυση της ενεργειακής βιωσιμότητας στις μεταφορές για την Κατάνια
  Σικελία
  Ιταλία
  Ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον Μαλεβιζίου
  Κρήτη
  Ελλάδα
  Αειφορικά νησιά της Εσθονίας
  Σάαρεμαα, Χιίουμαα
  Εσθονία
  Αειφορικές δράσεις για βιώσιμη ενέργεια
  Κρήτη
  Ελλάδα
  Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στο Σάμσο της Δανίας
  Σάμσο
  Δανίας
  Μελέτη σκοπιμότητας ηλεκτρικών ηλιακών σκαφών για μεταφορές στο Ελαφίτι
  Ελαφίτι
  Κροατία
  Πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας που απευθύνονται σε μικρά νησιά
  Ιλ-ο-Μουανς, Ινισμποφίνη, Ναγκού, Φουρ, Βένο, Όλβα
  Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία
  Αντλησιοταμίευση
  Σαρδηνία
  Ιταλια
  Δικαίες ενεργειακές κοινότητες
  Σικελία
  Ιταλία
  Ενέργεια από την κοινότητα: Ένα βήμα προς τα ηλιακά νησιά
  Κόρτσουλα, Κρες-Λόσιτζ
  Κροατία
  Νήσος του Κρκ – ΣΔΑΕΚ για όλους
  Κρκ
  Κροατία
  Ενεργειακή απόδοση σε 40 σχολεία από την κοινότητα
  Σαρδηνία
  Ιταλία
  Ολική ανακαίνιση δημόσιου φωτισμού στην Κορσική
  Κορσική
  Γαλλία
  Ανάπτυξη βασικής στρατηγικής του λιμενικού συστήματος του Στενού της Μεσσήνης
  Σικελία
  Ιταλία
  Έξυπνες, καθαρές και πράσινες μαρίνες στη Νάξο και το Κουφονήσι
  Νάξος και Άνω Κουφονήσι
  Ελλάδα
  Τοπική Ενεργειακή Κοινότητα «Όμορφο και ανανεώσιμο»
  Λα Πάλμα
  Ισπανία
  Πράσινο Όρκνεϊ: Επέκταση της αγοράς υδρογόνου
  Νήσοι Όρκνεϊ
  Ηνωμένο Βασίλειο
  Βιομηχανική ενεργειακή κοινότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη βιομηχανική περιοχή Αρινάγκα
  Γκραν Κανάρια
  Ισπανία
  Αναγέννηση ανεμογεννήτριας στην Κύθνο
  Κύθνος
  Ελλάδα
  Μετάβαση καθαρής ενέργειας των Διαπόντιων Νήσων
  Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι
  Ελλάδα
  Απεξάρτηση από τον άνθρακα της παραγωγής ενέργειας και ασφάλεια και ανθεκτικότητα της τροφοδοσίας στο αυτόνομο δίκτυο του βορείου Αιγαίου
  Χίος, Ψαρά, Οινούσσες
  Ελλάδα
  Προετοιμασία διαγωνισμού για ένα μεγάλο μη διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σταθμό
  Κρκ
  Κροατία
  Μελέτη σκοπιμότητας για αποθήκευση ενέργειας και ηλιακή ενέργεια στο Λίπαρι
  Λίπαρι
  Ιταλία
  Ηλεκτροκίνηση μεταφορών στη Θάλασσα και στην ξηρά στην Αντίπαρο
  Αντίπαρος
  Ελλάδα
  Ενεργειακός σχεδιασμός για καθαρή ενεργειακή μετάβαση στην Ικαρία
  Ικαρία
  Ελλάδα
   
  Στην κατάρτιση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (μία «δεξαμενή» έργων) προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προωθείται και μηχανισμός ωρίμανσης έργων με όχημα το ΤΑΙΠΕΔ για τα έργα του σχεδίου Ελλάδα 2.0, αλλά και του ΕΣΠΑ.
  Επιπλέον, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 σχεδιάζεται ένα νέο πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας των αδύναμων δικαιούχων σημαντικού προϋπολογισμού, για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξή τους.  Αυτά σημειώνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με θέμα «Για μία δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη».
  Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας, η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει μέσω των κύριων χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027, CEF II, ReactEU, δύο πυλώνες της ΚΑΠ, κ.ά.) συνολικούς κοινοτικούς πόρους που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται η μόχλευση ιδιωτικών πόρων) και πρόκειται για πιστώσεις που ξεπερνούν ιστορικά κάθε άλλη αντίστοιχη εξωτερική χρηματοδότηση αλλά, όπως σημειώνει «αναγκαία συνθήκη είναι η βελτίωση της ικανότητας της χώρας να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα, καθώς η έλλειψη ώριμων έργων υπονομεύει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης».
  Η πλειονότητα των χτισμάτων στο πυρόπληκτο Μάτι της Νέας Μάκρης ήταν αυθαίρετα καθώς δεν είχαν λάβει οικοδομική άδεια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  Σύμφωνα με το ΤΕΕ, για την πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι της Ανατολικής Αττικής υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
  - Δηλώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων: 327 (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 1,2,4,5 των νόμων 4178 και 4495)
  Εξ αυτών:
  - δηλώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5, (παντελώς αυθαίρετα ή με υπέρβαση μεγεθών άνω του 40%, μετά το 1983): 156
  - Σύνολο τακτοποιούμενων αυθαίρετων τετραγωνικών μέτρων (κύριων και βοηθητικών χώρων) όλων των κατηγοριών: 24.455 τμ.
  Από την στατιστική επεξεργασία του συνόλου των δηλώσεων στην πυρόπληκτη περιοχή Μάτι Αττικής, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση και τα δεδομένα των νόμων 4178 και 4495, προκύπτουν επίσης τα εξής συμπεράσματα:
  • Το 52% των δηλώσεων δεν έχει κάποια οικοδομική άδεια. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην επικράτεια είναι 25% των δηλώσεων χωρίς άδεια.
  • Το 93% των δηλούμενων αυθαιρέτων είναι εκτός σχεδίου. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην επικράτεια είναι 29% των δηλώσεων εκτός σχεδίου.
  • Η συντριπτικά επικρατούσα χρήση είναι αυτή της άλλης (δευτερεύουσα, εξοχική κλπ) κατοικίας, σε ποσοστό 86%, με την κύρια και μοναδική κατοικία να ακολουθεί (ποσοστό 10%) και οι υπόλοιπες δηλώσεις να αφορούν επαγγελματική χρήση (τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες)
  • Όσον αφορά την παλαιότητα των αυθαιρέτων που έχουν δηλωθεί, το 17% αφορά κτίσματα προ του 1975, το 32% αφορά κτίσματα μέχρι το 1982, το 28% κτίσματα από το 1983 έως το 2003 και το 23% αυθαίρετα κτίσματα από το 2004 έως τις 28/7/2011 (ημερομηνία «κόκκινης γραμμής» για τη δήλωση αυθαιρέτων).
  Σημειώνεται, προς πληρέστερη ενημέρωση, ότι στους δύο ανωτέρω νόμους και αντίστοιχα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, δεν εντάσσονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα σε δάση, δασικές περιοχές, ρέματα, αιγιαλούς κλπ, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις.
  Στους ανωτέρω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις της κατηγορίας 3 των δύο ανωτέρω νόμων που αφορούν μικρο-αυθαιρεσίες και μικρο-παραβάσεις σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα. Επίσης σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του νόμου 4014/2011 έχουν ενσωματωθεί στις διατάξεις του νόμου 4178/2013, αναφέρει το ΤΕΕ.
  Η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της Νορβηγίας έκανε ένα μεγάλο τεστ για να ελέγξει την αυτονομία 21 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα ευρήματα να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
  Η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της Νορβηγίας (NAF) προχώρησε στο δεύτερο τεστ αυτονομίας ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2021, θέλοντας να διαπιστώσει αν η αυτονομία που ανέφεραν οι κατασκευαστές για τα αυτοκίνητά τους ανταποκρίνεται στην (θερινή πλέον) πραγματικότητα.
  Το ενδιαφέρον είναι πως 19 από τα 21 αυτοκίνητα που ελέγχθησαν ξεπέρασαν το WLTP που είχε αναφέρει ο κατασκευαστής, και που αποτελεί και το νεότερο στάνταρ μέτρησης αυτονομίας ηλεκτρικών και μη αυτοκινήτων.
  Τα οχήματα που ελέγχθησαν ήταν τα Ford Mustang Mach-E (Long Range AWD και Long Range RWD), Tesla Model 3 (Standard Range και Long Range), Volkswagen ID.3 Pro S and ID.4, Skoda Enyaq, Polestar 2, Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Xpeng G3, BMW iX3, Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 Recharge, Citroen e-C4, Opel Mokka-E, Fiat 500, Honda e και Mazda MX-30.
  Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
  «21 ηλεκτρικά αυτοκίνητα οδηγήθηκαν μέχρι που σταμάτησαν κι έσβησαν, για να φανεί η πραγματική τους αυτονομία. Για να ελεγχθούν επί ίσοις όροις, το test drive έγινε χωρίς να έχει προθερμανθεί ούτε η καμπίνα, ούτε οι μπαταρίες.
  «Όλα τα αυτοκίνητα οδηγήθηκαν στην ίδια διαδρομή, την ίδια μέρα, με παρόμοια οδηγικά στιλ και ρυθμίσεις στον κλιματισμό. Η διαδρομή αποτελείτο από οδήγηση στην πόλη, σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με ταχύτητα ως τα 110 χλμ/ώρα. Όλα τα αυτοκίνητα έπρεπε να διασχίσουν κι ένα βουνό. Τα αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη αυτονομία έπρεπε να περάσουν άλλες δύο φορές.
  «Το τεστ εστίασε στην αυτονομία, την κατανάλωση και την ταχύτητα της φόρτισης.»
  Αναλυτικά τα αποτελέσματα:  Ο νέος διαδραστικός ψηφιακός χάρτης με τις ζώνες τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων ανά την επικράτεια.
  Δείτε τον χάρτη εδώ: https://www1.gsis.gr/valuemaps/
  Παρατηρήσεις
  Οι κυκλικές ζώνες απεικονίζονται με  κόκκινο χρώμα, οι γραμμικές με πορτοκαλί (σε κλίμακα 1:36.000 ή μεγαλύτερη) και με ετικέτα Όνομα Ζώνης-Τιμή (€/τ.μ.).  Η τιμή ζώνης αναφέρεται σε νεόδμητο διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνήθους θέσης και κατασκευής με πρόσοψη σε ένα δρόμο . Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της αναπροσαρμογής του 2018 και της αναπροσαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχετικού κουμπιού αριστερά. Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, εισάγετε διεύθυνση, τοπωνύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το μεγεθυντικό φακό εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος. Επιλέγοντας μια ζώνη, σε κλίμακα 1:72.000 ή μεγαλύτερη, εμφανίζεται παράθυρο με τις πληροφορίες της ζώνης, τον αντίστοιχο Πίνακα και Χάρτη του ΦΕΚ του Αντικειμενικού Συστήματος και τους ενημερωμένους συντελεστές εμπορικότητας. Η ενημερωμένη τιμή ζώνης εμφανίζεται στο χάρτη. Η εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικής αξίας για μεταβίβαση ακινήτων για συγκεκριμένα έντυπα ενεργοποιείται από το σχετικό κουμπί πάνω δεξιά. Αφού επιλέξετε στο χάρτη το ακίνητο, καθώς συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, η αντικειμενική αξία εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι   Έντυπα και οδηγίες Υπολογισμού Αξίας Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Συχνές Ερωτήσεις Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Αποφάσεις Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Ψηφιακή Υπηρεσία Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτου εκτός χάρτη (Όλα τα έντυπα) Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων
  Την πλατφόρμα «Λευκές Περιοχές» ενεργοποιεί από σήμερα και μέχρι τις 15 Ιουλίου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για κατοίκους που βρίσκονται σε περιόχες εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
  Συνολικά 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μέσω του gov.gr.  Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους στη σελίδα white-areas.gov.gr, «χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες». Με την ολόκληρωση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι που μένουν κυρίως σε δυσπρόσιτες περιοχές, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
  Στην επίσημη ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση και σε όσους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας μεταδίδονται από τον πάροχο της επιλογής τους. Στο πλαίσιο της δράσης, τόσο η πρόσβαση όσο και η εγγύηση για τον εξοπλισμό παρέχονται δωρεάν για διάστημα οκτώ ετών. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης στην πολυφωνία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ενώ τηρούνται οι αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς η παροχή του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω της δράσης δύναται να παρέχεται μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (δορυφορική, επίγεια, ευρυζωνική).
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το white-areas.gov.gr για να δουν τις «Λευκές Περιοχές» όλης της χώρας ανά δημοτική ενότητα.
  Ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε 30.000 νοικοκυριά πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στο έτος. Όπως εξαγγέλλει σε συνέντευξή του στην «Κ», με την αφορμή της χθεσινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, πρόκειται για ένα είδος «ενεργειακών κοινοτήτων», μέσω των οποίων θα χρηματοδοτείται 100% το ηλεκτρικό ρεύμα των ευάλωτων νοικοκυριών. Παράλληλα, το υπουργείο θα παρέχει γενναία επιδότηση στους οδηγούς ταξί για την αντικατάσταση των οχημάτων τους με ηλεκτρικά – επιδότηση που θα ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
  – Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η συζήτηση γύρω από τη μετάβαση σε μια οικονομία απεξαρτημένη από τον άνθρακα εστιάζεται στον ρόλο των τοπικών κοινωνιών. Πώς θα φθάσει αυτή η συζήτηση στη χώρα μας; 
  – Η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και υλοποιείται τόσο μέσα από την επικοινωνιακή στρατηγική μας όσο και μέσα από πρωτοβουλίες που έχουν πραγματική επίδραση στη ζωή του κόσμου, όπως το «Εξοικονομώ». Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ξεκινήσει τώρα ένα νέο πρόγραμμα ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα επιδοτήσουμε δήμους και περιφέρειες για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων (συνολικά 120 MW), τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υπολογίζουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό, που θα χρηματοδοτηθεί με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα επωφεληθούν 30.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.
  – Τι άλλες πρωτοβουλίες αναμένουμε το επόμενο διάστημα;
  – Με χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης 2.000 ταξί με ηλεκτρικά. Οι ιδιοκτήτες θα επιδοτούνται με 22.500 ευρώ για την απόσυρση του οχήματος – φυσικά, θα τεθούν κριτήρια για την επιδότηση, όπως η παλαιότητα.
  – Πώς βλέπετε τον ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων (σ.σ. επενδύσεων σε ΑΠΕ από τοπικές κοινωνίες) στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης; Η αλήθεια είναι πως στη χώρα μας, αντίθετα με τη βόρεια Ευρώπη, δεν έχουν υποστηριχθεί καθόλου.
  – Οι ενεργειακές κοινότητες είναι σημαντικές όταν επιτελούν τον σκοπό τους και όχι απλώς για να προωθούν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου. Γι’ αυτό θα υποστηρίξουμε ενεργειακές κοινότητες που θα έχουν όφελος σε αυτούς που χρειάζεται.
  – Η υποστήριξη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων δεν θα βοηθούσε να συνδεθούν τα αιολικά πάρκα με τις τοπικές ανάγκες και επιθυμίες, άρα και να μειωθούν οι αντιδράσεις;
  – Τα αιολικά πάρκα απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Οι ενεργειακές κοινότητες δύσκολα θα είχαν πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση.
  – Πώς θα πείσετε τις κοινωνίες που αντιδρούν απέναντι στα αιολικά, ότι το ΥΠΕΝ δεν ακολουθεί απλώς τις προτάσεις των επενδυτών αδειοδοτώντας τες;
  – Δεν αδειοδοτούμε τα πάντα. Οι προτάσεις επενδυτών σήμερα ξεπερνούν τα 100 GW, αλλά εμείς μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) εκτιμούμε ότι ρεαλιστικά θα εγκατασταθούν περίπου 10 GW, δηλαδή 1 στα 10. Μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, που θα αυστηροποιήσει τα κριτήρια χωροθέτησης.
  – Πώς συνάδει το πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθράκων με τη μετάβαση της χώρας μας σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών ρύπων;
  – Το φυσικό αέριο είναι το «καύσιμο-γέφυρα» μεταξύ της σημερινής κατάστασης και του 2030 και είναι τέσσερις φορές πιο καθαρό από τον λιγνίτη. Οι έρευνες για την ανακάλυψη πιθανών κοιτασμάτων νότια της Κρήτης θα δώσουν τη δυνατότητα στις μελλοντικές γενιές να γνωρίζουν πραγματικά τι κρύβεται κάτω από τον πυθμένα της ελληνικής θάλασσας και να επιλέξουν τι θα κάνουν.
  – Σε πολλά νησιά, η τουριστική ανάπτυξη έχει κατά πολύ ξεπεράσει τις δυνατότητές τους. Θα ανοίξει ποτέ η συζήτηση για τη φέρουσα ικανότητα των νησιών;
  – Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού με υποδομές για τη διαχείριση νερού, λυμάτων και απορριμμάτων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ολα αυτά τα θέματα περιγράφονται από τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και θα εξειδικευθούν με τα πολεοδομικά σχέδια.
  – Πότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ο οργανισμός που θα υποκαταστήσει τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ΟΦΥΠΕΚΑ); Γιατί καθυστερεί;
  – Περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο οικονομικός και νομικός έλεγχος των φορέων. Εκτιμώ πως τον Αύγουστο θα αναλάβει πλήρως τον ρόλο του.
  – Θα σκεφτόταν το υπουργείο να αναβαθμίσει τους επιθεωρητές περιβάλλοντος σε ανεξάρτητη αρχή; Γιατί σταμάτησαν να δημοσιοποιούνται οι εισηγήσεις για πρόστιμα παραβατών της νομοθεσίας;
  – Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην οργάνωση του θεσμού των ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών, για να συνεπικουρούν την υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένη. Οσον αφορά τη δημοσιοποίηση των προστίμων, πρέπει να δούμε αν είναι νόμιμη και βοηθά στη συμμόρφωσή τους. Στόχος μας είναι οι παραβάτες να γίνουν καλύτεροι, όχι να τους καταστρέψουμε.
  Μια διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού, με το οποίο θα βεβαιώνεται εάν μια έκταση ή ένα γεωτεμάχιο βρίσκεται εντός ή εκτός μιας περιοχής Natura έχει ετοιμάσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ειδικότερα, οι πολίτες, αλλά και οι επενδυτές,  θα μπορούν,  με τους κωδικούς του taxinet, να έχουν πρόσβαση σε μια ψηφιακή υπηρεσία, στην οποία εισάγοντας τις συντεταγμένες ενός ακινήτου θα εκδίδεται αυτόματα μια βεβαίωση που θα καταδεικνύει εάν, όλο ή τμήμα του, περιλαμβάνεται στα όρια των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) ή των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναμένεται ότι θα βρεθεί στον ψηφιακό …αέρα εντός του Ιουνίου.
  Το ελληνικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura (μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου) περιλαμβάνει χερσαίες επιφάνειες (36.378 km2  – 27.59% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας) και θαλάσσια επιφάνεια (22.481 km2 – 19.6% των χωρικών υδάτων). Συνολικά περιλαμβάνει συνολικά 446 περιοχές, δηλαδή 215 ΕΖΔ, 181 ΖΕΠ, 24 ΕΖΔ-ΖΕΠ, 24 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και 2 ΤΚΣ – ΖΕΠ.
  Η αρχική καταγραφή των τύπων οικοτόπων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο 1999 – 2001 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτέλεσε την πρώτη χαρτογράφηση αυτού του είδους, δημιουργώντας αντίστοιχους θεματικούς χάρτες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, κατά την περίοδο 2013-2015, προχώρησε στον ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων καθώς και των τύπων οικοτόπων των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και στην ενημέρωση (συμπλήρωση και διόρθωση) της αρχικής βάσης δεδομένων.
  Το σχετικό έργο «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Νatura 2000» συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠανΕΚ.
  Η ανάπτυξη από τον φορέα του Κτηματολογίου της νέας  διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση και χορήγηση του πιστοποιητικού Natura «κουμπώνει» με το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, δηλαδή τους χάρτες που δημιουργήθηκαν βάσει των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών, με ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura.
  Ο  ακριβής προσδιορισμός τους, η περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων αποτελεί σημαντικό εργαλείο και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, αλλά και για την ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ευρωπαϊκά όργανα.  Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι, στη χώρα μας  ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ), οι οποίες θα οδηγήσουν, μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων, στη θέσπιση ζωνών προστασίας στις περιοχές Natura 2000 και, μέσω Σχεδίων Διαχείρισης, στην παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών προστασίας. Έως τότε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για πλήρη προστασία της ελληνικής φύσης, ούτε για βιώσιμη ανάπτυξη εντός των προστατευόμενων περιοχών.
  Περισσότεροι από 11 άνθρωποι τον χρόνο πέθαιναν στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.
  Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την περίοδο 2000-2020 η χώρα μας χτυπήθηκε από 488 καιρικά επεισόδια που είχαν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με το ένα τρίτο εξ αυτών να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε μία ή περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
  Οι πλημμύρες αναδεικνύονται στο πιο συχνό καταστροφικό φαινόμενο και η Αττική πρώτη στη λίστα των απωλειών, ενώ το πιο πολύνεκρο επεισόδιο ήταν η πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, με 24 ανθρώπινες απώλειες.
  Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των καιρικών φαινομένων με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει αναπτύξει και εμπλουτίζει συστηματικά μια βάση δεδομένων, με στοιχεία που αφορούν επεισόδια πλημμύρας, κεραυνικής δραστηριότητας, χαλαζόπτωσης, χιονιού/ παγετού, ανεμοθύελλας, ανεμοστρόβιλου και καύσωνες, ταξινομημένα ανάλογα με την ένταση των καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους.
  Έκθεση
  Βάσει αυτών, τα όσα αποκαλύπτουν σε ειδική έκθεσή τους οι ερευνητές του METEO, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Βασιλική Κοτρώνη και Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, είναι αποκαλυπτικά: Οπως εξηγούν, τα 488 επεισόδια της περιόδου 2000-2020 επηρέασαν από έναν έως 28 νομούς έκαστο, με μέσο αριθμό νομών που επηρεάστηκαν τους τρεις.
  «Το 32% προκάλεσε πολύ σοβαρές επιπτώσεις (μεγέθους Ι3), το 37% μέτριας σοβαρότητας επιπτώσεις (μεγέθους Ι2) και το 31% μικρής σοβαρότητας επιπτώσεις (μεγέθους Ι1)».
  Τρομακτικοί είναι οι αριθμοί που αναφέρονται στις ανθρώπινες απώλειες: Το ένα τέταρτο του συνόλου των καταγεγραμμένων επεισοδίων κακοκαιρίας σχετίστηκε με τον θάνατο ανθρώπων.
  Συνολικά 229 άτομα έχασαν τη ζωή τους την περίοδο 2000-2020 εξαιτίας καιρικών φαινομένων. Οι περισσότεροι υπήρξαν θύματα πλημμύρας και κεραυνού, ενώ πολύ λιγότεροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανεμοθύελλας, ανεμοστρόβιλου, παγετού ή καύσωνα.
  Τα περισσότερα επεισόδια κατεγράφησαν το 2014 και ο μέγιστος αριθμός επεισοδίων με πολύ σοβαρές επιπτώσεις το 2019.
  Πιο επικίνδυνοι μήνες φαίνεται πως ήταν ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος, καθώς παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συχνότητα καταστροφικών φαινομένων. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν αναμενόμενο το γεγονός, δεδομένου ότι οι περισσότερες καταστροφές από καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα οφείλονται σε έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες (ποσοστό 63% του συνόλου), φαινόμενο ιδιαίτερα αυξημένο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  «Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναπτύσσονται καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες» επισημαίνουν. Και εξηγούν πως ο Νοέμβριος του 2017 είχε το πιο πολύνεκρο επεισόδιο κακοκαιρίας, τη μεγάλη πλημμύρα στη Μάνδρα, εξαιτίας της οποίας χάθηκαν για πάντα 24 άνθρωποι.
  Περιοχές
  Πρώτη στη λίστα των επιζήμιων καιρικών επεισοδίων αναδεικνύεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Αστεροσκοπείου, στην Αθήνα και στα προάστιά της την περίοδο 2000-2020 κατεγράφησαν 80 επεισόδια καταστροφικών καιρικών φαινομένων, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 75 επεισόδια, τα Χανιά με 53 και η Ηλεία με 50.
  Ο Νομός Αττικής, όπου ζει περίπου το 35% του συνολικού πληθυσμού, είναι η πλέον πληττόμενη περιοχή της Ελλάδας, καθώς επηρεάστηκε από το 25% καιρικών επεισοδίων που εκδηλώθηκαν στη χώρα την περίοδο 2000-2020 και 53 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή εξαιτίας καιρικών φαινομένων.
  «Οι φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από καιρικά φαινόμενα προσελκύουν τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο το επιστημονικό ενδιαφέρον» εξηγούν οι ερευνητές του ΜΕΤΕΟ και καταλήγουν: «Το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ένταση των καιρικών φαινομένων αλλά και την ευπάθεια, την ετοιμότητα και την προσαρμοστικότητα του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτά, ενώ είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται σημαντικά από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και την ερημοποίηση».
  Την μετονομασία της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών σε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος
  Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και το oμώνυμο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
  Σημαντικό προς αναφορά είναι πως δεν θα υπάρξει μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.
  Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.