Jump to content
 • Novatron
 • Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών και την προστασία και την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, έχει εκπονήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Μεταξύ των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί είναι και η θεσμοθέτηση της έννοιας του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης». Με τον χορηγικό αυτό θεσμό, μπορούν να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές. Τα οικεία Δασαρχεία θα ορίζουν τις περιοχές που χρειάζονται προστασία και αποκατάσταση και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπόνηση των μελετών και τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Στη διαδικασία αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο δεν απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.      
  Με τον θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης», σε συνδυασμό με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 10 Αυγούστου για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών, ολοκληρώνονται ταχύτερα οι μελέτες και τα έργα για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.    
  Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ορίστηκαν ως ανάδοχοι αποκατάστασης με σκοπό την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια, οι εταιρείες EREN Hellas και ΔΕΗ, στις 14, 16 και 17 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.  
  Η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει με 1.980.000 και 396.000 ευρώ την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων σε δύο κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής (Σηπιάδα και Αχλάδι), ενώ η EREN Hellas θα προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 992.222 ευρώ για τον ίδιο σκοπό στην λεκάνη του όρους Κανδύλι, προστατεύοντας τη Λίμνη. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της ΔΕΗ έχει οριστεί η 17η και η 18η Δεκεμβρίου 2021 και για την EREN Hellas η 14η Δεκεμβρίου 2021.  
  Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης προβλέπουν την κατασκευή των εξής έργων: 
  - Κορμοδέματα και σανιδότοιχοι για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής.  
  - Κλαδοπλέγματα κατά μήκος των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή.  
  - Ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.    
  Χρηματοδοτήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πράσινο Ταμείο 
  Με ταχύτατες ενέργειες του ΥΠΕΝ εξασφαλίστηκαν ήδη οι παρακάτω πιστώσεις:  Δασαρχείο Λίμνης: 14.102.520 ευρώ - Δασαρχείο Ιστιαίας: 5.799.000 ευρώ από ΣΑΕΠ «Φυσικών Καταστροφών» - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΝ, μετά από Τεχνικά Δελτία που κατατέθηκαν τον Αύγουστο για σύνταξη μελετών, αποκατάσταση υποδομών και αντιδιαβρωτικά έργα. 
  Επιπλέον αυτών εξασφαλίστηκαν 145.000 ευρώ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 13 θέσεων, με τη διαδικασία κάλυψης έκτακτων και επειγουσών ενεργειών. 
  Το Πράσινο ταμείο, με απόφαση του στις 27.08.2021, μετά από επιστολή του ΥΠΕΝ προς αυτό, ενέκρινε 700.000 ευρώ προς τους πληγέντες ΔΑΣΕ και Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 360.000 ευρώ. Επίσης έχουν δοθεί στους ΔΑΣΕ πιστώσεις ύψους 70.000 ευρώ από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ και 30.000 ευρώ από την εταιρεία ΜΕΤΚΑ, για τη χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν.   
  Πορεία έργων και εργασιών 
  1. Απολήψεις παρόδιας βλάστησης 
  Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  
  Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, η απόληψη καμένης παρόδιας βλάστησης έχει ολοκληρωθεί: 
  στο 100% στις Επαρχιακές Οδούς (Κήρινθος - Ροβιές και Στροφυλλιά-Παππάδες).  στο 100% για το Επαρχιακό Δίκτυο (δρόμοι σύνδεσης μεταξύ χωριών).  στο >90% στο Δημοτικό Δίκτυο οδών (μικροί δρόμοι εντός και μεταξύ χωριών με μικρή κυκλοφορία, που έχουν πολλά καμένα δέντρα) . Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 
  Έχουν ξεκινήσει εργασίες κοπής-απόληψης στα χωριά Κοκκινομηλιά, Κρυονερίτη, Αγδίνες, Τσαπουρνιά, ενώ ξεκινούν και στο χωριό Μηλιές την Παρασκευή. Ο καθαρισμός του Επαρχιακού Δικτύου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 30%.  
  Οι εργασίες γίνονται από τους τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα. 
  2. Αντιδιαβρωτικά-Αντιπλημμυρικά 
  Για το σύνολο της έκτασης που κάηκε στη Β. Εύβοια έχει ήδη συνταχθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ευβοίας, η αναγνωριστική μελέτη για το σύνολο των απαραίτητων έργων σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες της περιοχής. 
  Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  (Δασαρχείο Λίμνης) 
  Αντιδιαβρωτικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 
  Από το οικείο Δασαρχείο Λίμνης έχουν συνταχθεί και έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΔΔ Ευβοίας, οι 5 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων που αντιστοιχούν συνολικά στην περιοχή.  Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων, οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και ξεκινούν από τη Λίμνη Ευβοίας.  Αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 
  Από το Δασαρχείο Λίμνης ετοιμάζονται οι 5 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων που αντιστοιχούν στην περιοχή. Η πρώτη μελέτη θα είναι έτοιμη εντός της επόμενης εβδομάδας. Οι υπόλοιπες 4 μελέτες θα είναι έτοιμες ως το τέλος Σεπτεμβρίου.  Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 
  Αντιδιαβρωτικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 
  Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η πρώτη εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.   Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων, οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς.  Αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες-υλοποίηση): 
  Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων ως τα μέσα Οκτωβρίου.   3. Π.Ν.Π. και Υ.Α.  
  Σε συνέχεια της ψήφισης στη Βουλή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 31 Αυγούστου, έχουν εκδοθεί οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις: 
   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.   Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30.08.2021 (Β΄ 4022) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7).  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/03-09-2021 (Β΄ 4080) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/06.09.2021 (Β΄ 4209) Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 
  Από την αρχή της σύγχρονης εκβιομηχάνισης, τα εργοστάσια ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος των επιχειρήσεων και της παραγωγής σε όλο τον κόσμο, είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα είτε μικροτσίπ.
  Αλλά, όπως σε όλα τα πράγματα, μερικά είναι μεγαλύτερα από άλλα... πολύ μεγαλύτερο.
  Ας ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 15 μεγαλύτερα εργοστάσια στη Γη.
   
  Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών.
  Ωστόσο, οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση ενός ακινήτου (οικόπεδο, διαμέρισμα, αγροτεμάχιο κ.λπ.) ενδέχεται να φορολογηθεί βαρύτατα εφόσον η αγοραπωλησία θεωρηθεί ότι συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει του άρθρου 21 του ΚΦΕ. 
  Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή καθώς και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή». Συνεπώς, το κέρδος που προκύπτει από αυτή φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
  Προβλέπεται δε ρητά ότι, σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός διαστήματος δύο ετών τεκμαίρεται ότι συνιστούν συστηματική διενέργεια πράξεων, άρα επιχειρηματική συναλλαγή. Κατ’ εξαίρεση, με βάση πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν λαμβάνεται υπόψη η πράξη πώλησης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. 
  Συνεπώς, η πώληση από φυσικό πρόσωπο ενός ακινήτου που έχει αποκτηθεί, π.χ., από γονική παροχή ή κληρονομιά ή το οποίο έχει διακρατηθεί για μια 5ετία δεν συνιστά επιχειρηματική συναλλαγή και δεν φορολογείται ως τέτοια.
  Εάν μια αγοραπωλησία ακινήτου θεωρηθεί ως επιχειρηματική συναλλαγή, το κέρδος που θα προκύψει από αυτή φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ, συναθροιζόμενο με τυχόν εισοδήματα του φορολογουμένου από μισθούς και συντάξεις, δηλαδή με 44% αν το κέρδος είναι πάνω από 40.000 ευρώ. Επιβαρύνεται δε και με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (που επί του παρόντος έχει ανασταλεί) και με τις ανάλογες προσαυξήσεις (πρόστιμο και μηνιαίο επιτόκιο) αν διαπιστωθεί έπειτα από φορολογικό έλεγχο.
  Η ανωτέρω διάταξη (παρόμοια υπήρχε και στον προϊσχύοντα ΚΦΕ) είναι αρκετά ασαφής και αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες κρίσεις από τις φορολογικές αρχές, αφού δεν θέτει συγκεκριμένα κριτήρια και συνθήκες υπό τις οποίες μια πράξη επί ακινήτου, ειδικά όταν αυτή είναι μεμονωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ως επιχειρηματική συναλλαγή. Από την άλλη, το κριτήριο «του σκοπού της επίτευξης κέρδους» κατά τη διενέργεια μιας πράξης, όντας γενικό και αόριστο, θα πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά από τους φορολογικούς ελεγκτές, όπως και όλες οι φορολογικές διατάξεις που θέτουν υποχρεώσεις και βάρη στους φορολογουμένους. Η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να εξειδικεύσει μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων και να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα επί της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να μην παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ασφάλειας δικαίου και της εύλογης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
  Ενδεικτικά, από τη σχετική νομολογία και από αποφάσεις της ΑΑΔΕ αξίζει να σημειωθούν τα εξής: Μπορεί να θεωρηθούν ως επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από δύο συναλλαγές επί ακινήτων αν γίνουν εντός διετίας, π.χ. αγορά κτήματος από φυσικά πρόσωπα, αναδιανομή μεταξύ τους και πώλησή τους ή ανέγερση διαμερισμάτων από ένα φυσικό πρόσωπο και πώληση τριών εξ αυτών, εντός διετίας. 
  Οσον αφορά τον χαρακτηρισμό ως επιχειρηματικής συναλλαγής  «μεμονωμένης» ή «συμπτωματικής» πράξης (π.χ. αγορά αγροτεμαχίου και πώληση), το σημαντικότερο κριτήριο είναι αν πρόκειται για αξιοποίηση περιουσίας ή, αντίθετα, εάν η πράξη αυτή αποσκοπούσε στην επίτευξη κέρδους. Γενικά, παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της απόκτησης και της πώλησης, το τίμημα πώλησης σε σχέση με το κόστος αγοράς, η κερδοσκοπική πρόθεση, η οποία συνάγεται από τα πραγματικά περιστατικά, κ.λπ.  
  Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ 2261/2020 έκρινε ότι δεν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά (ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου διά χρησικτησίας) και εν συνεχεία πώληση ακινήτων.
  * Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του Φορολογικού Τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).
  Ηχηρό «καμπανάκι» χτυπά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της υγείας εκατομμυρίων παιδιών, εφήβων αλλά και μελλοντικών μητέρων από την άτυπη επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 18 εκατ. παιδιά και έφηβοι (μερικά έως και 5 ετών) αλλά και 13 εκατ. γυναίκες εργάζονται στον ανεπίσημο τομέα των απορριμμάτων θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ακόμα και αγέννητων βρεφών.
  Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, συχνά εμπλέκονται από τους γονείς ή φροντιστές στην ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων επειδή τα χέρια τους είναι μικρά και πιο επιδέξια από αυτά των ενηλίκων. Άλλα ζουν, πηγαίνουν στο σχολείο ή παίζουν πολύ κοντά σε κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπου υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών, όπως μόλυβδος και υδράργυρος, μπορεί να βλάψουν μέχρι και την πνευματική τους ικανότητα.
  Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Children and Digital Dumpsites». Σύμφωνα με αυτήν, τα παιδιά που εκτίθενται στα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις τοξικές και χημικές ουσίες που περιέχουν, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, των λιγότερο ανεπτυγμένων οργάνων και του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξής τους.
  Έτσι απορροφούν περισσότερους ρύπους αναλογικά με το μέγεθός τους και είναι λιγότερο ικανά να μεταβολίσουν ή να εξαλείψουν τοξικές ουσίες από το σώμα τους.
  Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στην ανάκτηση πολύτιμων υλικών, όπως ο χρυσός και ο χαλκός, κινδυνεύουν να εκτεθούν σε πάνω από 1.000 επιβλαβείς ουσίες, όπως είναι ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το νικέλιο, τα βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.
  Για τις μέλλουσες μητέρες η έκθεση σε τοξικά απόβλητα μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ανάπτυξη των αγέννητων παιδιών τους για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Συγκεκριμένα, μπορεί να παίξει ρόλο σε αρνητικές εκβάσεις κατά τον τοκετό, καθώς και σε χαμηλό βάρος και μέγεθος του μωρού.
  Επίσης η έκθεση σε μόλυβδο από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σχετιστεί με μειωμένα αποτελέσματα νεογνικής νευρολογικής συμπεριφοράς, αυξημένα ποσοστά διαταραχής ελλειμματικής προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς, αλλαγές στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού, δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και μειωμένα γνωστικά και γλωσσικά αποτελέσματα.
  Πρόσθετες αρνητικές συνέπειες στην παιδική υγεία είναι οι αλλαγές στη λειτουργία των πνευμόνων, βλάβες στο DNA, διαταραχή λειτουργίας του θυρεοειδούς και αυξημένος κίνδυνος για πλήθος σοβαρών και χρόνιων ασθενειών αργότερα στη ζωή, όπως καρκίνος και καρδιαγγειακές παθήσεις.
  Ταχύτερη παραγωγή στην Ε.Ε
  Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων και στην Ε.Ε., ενώ ανακυκλώνονται λιγότερα από το 40%. Τα απόβλητα που παράγουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός – από τα πλυντήρια ρούχων και τις ηλεκτρικές σκούπες έως τα έξυπνα τηλέφωνα και τους υπολογιστές – εμποδίζουν τις προσπάθειες της Ε.Ε. να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα.
  Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως τα πλυντήρια ρούχων και οι ηλεκτρικές κουζίνες, είναι οι πλέον συλλεγόμενες, αντιπροσωπεύουν δε πάνω από το ήμισυ του συνόλου των συλλεγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
  Ακολουθούν ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές), οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και τα φωτοβολταϊκά πάνελ (βιντεοκάμερες, λαμπτήρες φθορισμού), και οι μικρές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές σκούπες, τοστιέρες). Όλες οι άλλες κατηγορίες μαζί, όπως τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αποτελούν μόλις το 7,2% των συλλεγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
  Χαμηλό το ποσοστό ανακύκλωσης
  Στην Ε.Ε. ανακυκλώνεται λιγότερο από το 40% του συνόλου των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο δεν υπόκειται σε διαλογή. Οι πρακτικές ανακύκλωσης στα κράτη – μέλη ποικίλλουν: το 2017, η Κροατία ανακύκλωσε το 81,3% του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ενώ στη Μάλτα το ποσοστό ήταν 20,8%.
  Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει δυνητικά επιβλαβή υλικά που ρυπαίνουν το περιβάλλον και αυξάνουν τους κινδύνους για τα άτομα που ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η Ε.Ε. θέσπισε νομοθεσία για την πρόληψη της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος.
  Πολλά σπάνια ορυκτά, που είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη τεχνολογία, προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια στήριξη των ένοπλων συγκρούσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι βουλευτές του Ε.Κ. έχουν θεσπίσει κανόνες που απαιτούν από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς ορυκτών σπάνιων γαιών να ελέγχουν το ιστορικό των προμηθευτών τους. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
  Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (ΣΔΚΟ), το οποίο συγκαταλέγει τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στις βασικές του προτεραιότητες. Συγκεκριμένα η πρόταση περιγράφει άμεσους στόχους, όπως το «δικαίωμα επισκευής» και η βελτίωση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης εν γένει, η καθιέρωση κοινού φορτιστή και η θέσπιση συστήματος ανταμοιβής, ώστε να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.
  Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών έως το 2030.
  Στον τομέα των ηλεκτρονικών αποβλήτων, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ε.Ε. να προωθήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής τους.
  Από το ypodomes.com έχουμε πολλές φορές παρουσιάσει τα μεγαλύτερα σε κόστος έργα σε κατασκευή. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί τα έργα αλλάζουν. Κάποια προστίθενται, κάποια αφαιρούνται από τη λίστα.
  Με το ΕΣΠΑ 2014-2020 να είναι σε πλήρη εξέλιξη και να προστιθενται αρκετά και σημαντικά νέα έργα σε αυτό τον κατάλογο, βλέπουμε ότι πολλά από τα έργα είναι σε ώριμη κατασκευαστικά φάση και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022. Πολλά από αυτά είναι στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων έργων της χώρας μας.
  Σήμερα σας παρουσιάζουμε τα 20 μεγαλύτερα (από άποψη κόστους) υπό κατασκευή έργα στην Ελλάδα, όπως καταγράφονται αυτή την εποχή. Η κατάταξη τους έχει ως παρακάτω:
  Θέσεις 20-16
  20.ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας: 113εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένων εργασιών. Πιθανή λειτουργία το 2022. Ανάδοχος: Κ/Ξ ΡΟΥΤΣΗΣ-ΕΡΕΤΒΟ-ΑΑΓΗΣ.
  19.Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης: 127 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα νέο έργο πράσινης ενέργειας με τη ματιά στην επιλογή απολιγνιτοποίησης της χώρας. Θα ολοκληρωθεί το 2024. Το κατασκευάζει η MYTILINEOS.
  18.Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων: 150εκατ.ευρώ. Πρόκειται για έργο που θα ολοκληρωθεί μετά το 2024.Το κατασκευάζει η Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ.
  17.Ολοκλήρωση αυτοκινητόδρομου Άκτιο-Αμβρακία: 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ταλαιπωρημένο έργο με παλαιότερες εργολαβίες να έχουν ξεκινήσει το 2010. Την εργολαβία-σκούπα έχει αναλάβει η MYTILINEOS από τα τέλη του 2020. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.
  16.Έργα Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου: 150εκατ.ευρώ. Θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 (απαιτείται και νέα εργολαβία για τη δημιουργία παράκτιου πάρκου). Το κατασκευάζει η ΑΚΤΩΡ.
  Θέσεις 15-11
  15.Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Πελοποννήσου: 160 εκατ.ευρώ. Τα έργα είναι σε εξέλιξη και αν όλα πάνε όπως σχεδιάζεται, θα λειτουργήσουν 3 νέες μονάδες το 2022-2023.Το κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
  14.Επέκταση προβλήτα κρουαζιέρας Λιμένα Πειραιά: 160 εκατ.ευρώ: Το έργο προχωρά με κάποια επιμέρους θέματα. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Tο κατασκευάζει η ΤΕΚΑΛ.
  13.Σιδηροδρομικό έργο υποδομής τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίο: 215εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένης κατασκευής. Το κατασκευάζει η DG INFRASTRUTTURE.
  12.IGB: 240 εκατ.ευρώ. Ακόμα ένα μεγάλο ενεργειακό έργο, ένας αγωγός φυσικού αερίου που ενώνει Ελλάδα και Βουλγαρία. Η ολοκλήρωση του τοποθετείται στα τέλη του 2021. Το κατασκευάζει η ΑΒΑΞ.
  11.Νότιο Τμήμα Αυτοκινητόδρομου Ε65- Λαμία-Ξυνιάδα: 300εκατ.ευρώ: Τα έργα εκκίνησαν στις αρχές του 2019 και ήδη έχει αποδοθεί ένα τμήμα 14χλμ. Επίσης διανοίχθηκε και ο πρώτος κλάδος της Σήραγγας Όθρυος. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2022-2023. Το κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ.
  Τα 10 μεγαλύτερα projects της χώρας είναι τα παρακάτω:
  10.Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αγίου Νικολάου Βοιωτίας: 340 εκατ.ευρώ. Το έργο που υλοποιεί η Μυτιληναίος είναι σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει στην ολοκλήρωση του. Η ολοκλήρωση του τοποθετείται στα τέλη του 2021. Το κατασκευάζει η MYTILINEOS.
  9.Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Κομοτηνής: 375 εκατ. ευρώ. Ένα έργο που υπεγράφη φέτος το καλοκαίρι. Το κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ για λογαριασμό της Κ/Ξ MOTOR OIL-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Θα ολοκληρωθεί το 2024.
  8.Βόρειο Τμήμα αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 Τρίκαλα-Εγνατία: Έργο που υπεγράφη πριν το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2024. 442 εκατ. ευρώ. Το κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ.
  7.Νέο Αεροδρόμιο Καστέλι Ηρακλείου: 500εκατ.ευρώ: Πλέον είμαστε στις πρόδρομες εργασίες. Από το 2021 αναμένουμε την έναρξη του κυρίως έργου. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025. Το κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ για λογαριασμό της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-GMR.
  6.Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλάδος Πατρίκιος-Μίκρα: 500εκατ.ευρώ: Το έργο είναι σε προχωρημένη κατασκευή. Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το 2024. Το κατασκευάζει η ΑΚΤΩΡ.
  Τα 5 μεγαλύτερα projects της χώρας είναι τα παρακάτω:
  5.Μετρό Αθήνας: Επέκταση Γραμμής 3 Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο: 660εκατ.ευρώ: Το πρώτο μισό ειναι ήδη σε λειτουργία. Το υπόλοιπο (Νίκαια-Δημοτικό Θέατρο) εκτιμάται πως θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2022. Το κατασκευάζει η Κ/Ξ ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM.
  4.Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής-Κρήτης: 1 δισ.ευρώ. Οι πολλαπλές εργολαβίες είναι σε εξέλιξη και το έργο στο σύνολο του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2023. Ανάδοχοι: NEXANS, PRYSMIAN, K/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ-ΝΚΤ, Κ/Ξ SIEMENS-ΤΕΡΝΑ.
  3.Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης: 1,1 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2023. Το κατασκευάζει η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-IMPREGILO-HITACHI.
  2.Νέα Λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαϊδα 5:  1,4 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2021. Το κατασκευάζει η Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-HITACHI.
  1.Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: 1,8 δισ. ευρώ. Ένα νέο έργο το οποίο θα μας κρατήσει συντροφιά για αρκετά χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια θα τραβάει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης θα ολοκληρωθεί το 2029. Το κατασκευάζει η Κ/Ξ ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM.
  Αλλαγή στην κυριαρχία των έργων
  Αυτό που παρατηρούμε είναι πως σε αυτή τη χρονική στιγμή τα κυρίαρχα μεγάλα έργα στη χώρα είναι σταθερής τροχιάς (σιδηροδρομικά και έργα Μετρό) αλλά και σημαντικά ενεργειακά έργα.
  Στο επόμενο διάστημα, που αφορά τους επόμενους 12 μήνες αυτή η λίστα πρόκειται να αλλάξει καθώς κάποια έργα ολοκληρώνονται αλλά κάποια άλλα έργα θα τα δούμε να εισέρχονται. Νέα και πολυαναμενόμενα έργα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν είναι το Πάτρα-Πύργος και το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης.
  Γενικά φέτος έχει υπάρξει μία χρονιά στην οποία βλέπουμε σημαντικές ανακατατάξεις στην διαβάθμιση των μεγάλων έργων με κυρίαρχο στοιχείο πλέον την απουσία πολλών μεγάλων οδικών έργων, καθώς αυτά σε σημαντικό βαθμό έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί.
  Αντίθετα βλέπουμε την παρουσία πολλών ενεργειακών έργων τα οποία παίρνουν τη σκυτάλη ως τα πλέον σημαντικά έργα για την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στη γεωπολιτική σκακιέρα.
  Ποια έργα μπήκαν στη λίστα – Ποια έφυγαν
  Στο σημερινό TOP-20 έχουμε την είσοδο αρκετών μεγάλων έργων με κορυφαίο εκείνο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Επίσης είσοδο έχουμε για το βόρειο τμήμα του Ε65, την εργολαβία ολοκλήρωσης του Άκτιο-Αμβρακία, το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη και την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Κομοτηνής.
  Από την άλλη, τα έργα που εξήλθαν από τον κατάλογο, δηλαδή αυτά που ολοκληρώθηκαν, είναι τα έργα στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια και η Ηλεκτρική Διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης.
  Στο video παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των Ευρωκωδίκων (Μέρη 1, 2, 7 και  καθώς και των Ελληνικών Κανονισμών (Ε.Α.Κ, Ε.Κ.Ω.Σ)  που είναι απαραίτητα σε μια Νέα Στατική Μελέτη, μέσα από την θεωρία και την πράξη (Παράδειγμα Εφαρμογής), ενώ επισημαίνονται  και οι βασικές διαφορές τους.
   
  Από τις αυξήσεις των τιμών λόγω του ράλι των πρώτων υλών και των στρεβλώσεων που έχει προκαλέσει στην αγορά η πανδημία, δεν γλίτωσαν ούτε τα φωτοβολταϊκά.
  Εκθέσεις από την Ενωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (Solar Energy Industries Association) μαζί με τη Wood Mackenzie και έκθεση από τη Rystad Energy προσδιορίζουν τις αυξήσεις αυτές από 6% έως 16%, οι οποίες είναι οι πρώτες που καταγράφονται από το 2014 δημιουργώντας εκρηκτικό κοκτέιλ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας, που πιέζονται ήδη από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
  Οι τιμές στην ηλιακή ενέργεια και ιδιαίτερα στα ηλιακά πάνελ είχαν ακολουθήσει σταθερά πτωτική τροχιά καθώς της μεγάλης διάδοσης στη χρήση και την αύξηση της παραγωγής ιδιαίτερα από την Κίνα.
  Τώρα όμως το ράλι στις τιμές των πρώτων υλών, από το αλουμίνιο έως το ατσάλι, πλήττει και τον κλάδο αυτό, σε μια κρίσιμη μάλιστα περίοδο που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βασιστούν σε ανανεώσιμες πηγές για να μειώσουν μεταξύ άλλων τις εκπομπές ρύπων.
  Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του αλουμινίου, που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα ηλιακά πάνελ, έχουν φτάσει σχεδόν τα 3.000 δολάρια ο τόνος. Επίσης ανοδικά έχουν επηρεάσει τις τιμές στα φωτοβολταϊκά και οι αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς μέσω θαλάσσης που έχουν σχεδόν εξαπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο.
  Αναφορά γίνεται επίσης και στην αύξηση του εργατικού κόστους στον συγκεκριμένο κλάδο, η οποία προσδιορίζεται σε περίπου 12% για το 2021 σύμφωνα με τη Rystad Energy.
  Μέχρι τώρα οι αυξήσεις αυτές στα φωτοβολταϊκά δεν έχουν φανεί στους τελικούς χρήστες, είτε είναι νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις ανατιμήσεις φωτιά στο ρεύμα.
  Ομως αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται έντονα μέσα στο 2022 καθώς θα εξαντλείται το ήδη υπάρχον απόθεμα, το οποίο είχε αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το CNBC που επικαλείται στοιχεία των ερευνών.
  Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για φωτοβολταϊκά συνεχίζεται αμείωτη. Μόνο το δεύτερο φετινό τρίμηνο, που εξετάζει στην έρευνά της η Solar Energy Industries Association, στις ΗΠΑ εγκαταστάθηκαν ηλιακά πάρκα 5,7 γιγαβάτ που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τέτοιο χρονικό διάστημα.
  Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 45% σε σύγκριση με το 2020, όταν βέβαια η πανδημία είχε πλήξει καίρια το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.
  Οπως αναφέρεται στην έκθεση των Solar Energy Industries Association (SEIA) και Wood Mackenzie, είναι η πρώτη φορά που οι τιμές στα ηλιακά αυξήθηκαν ανά τρίμηνο και σε ετήσια βάση σε κάθε τμήμα της αγοράς από τότε που η Wood Mackenzie άρχισε να μοντελοποιεί τα δεδομένα των τιμών του συστήματος το 2014.
  Κίνητρα
  «Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον μας για το κλίμα, αλλά οι αυξήσεις των τιμών, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και μια σειρά εμπορικών κινδύνων απειλούν την ικανότητά μας να απαλλάξουμε το δίκτυο ηλεκτρισμού από τον άνθρακα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SEIA Αμπιγκέιλ Ρος Χόπερ.
  «Αν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στην εγχώρια παραγωγή και να κινητοποιήσουμε αρκετές ηλιακές εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, πρέπει να δούμε δράση από τους ομοσπονδιακούς ηγέτες μας», ανέφερε ο ίδιος ζητώντας ευθέως παρέμβαση από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις.
  «Ο κλάδος των ηλιακών συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή τριμηνιαία ανάπτυξη και η ζήτηση είναι υψηλή σε κάθε τομέα», δήλωσε η Μισέλ Ντέιβις, επικεφαλής αναλύτρια της Wood Mackenzie και επικεφαλής της έκθεσης.
  «Αλλά ο κλάδος αντιμετωπίζει τώρα πολλαπλές προκλήσεις, από αυξημένες τιμές εξοπλισμού έως πολύπλοκες διαδικασίες διασύνδεσης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα είναι κρίσιμη για την επέκταση της ανάπτυξης του κλάδου και την επίτευξη στόχων καθαρής ενέργειας», προσέθεσε.
  Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της κατασκευής του νότιου τμήματος του Ε65, Λαμία-Ξυνιάδα, η διάνοιξη της Σήραγγας Όθρυος, έγινε πραγματικότητα κατά το ήμισυ.
  Σύμφωνα με πληροφορίες, διανοίχθηκαν τα τελευταία “κοπιαστικά” 25 μέτρα της πρώτης φάσης εκσκαφής, του πρώτου από τους δύο κλάδους της σήραγγας, του αριστερού με κατεύθυνση προς Τρίκαλα, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνοντας εργασίες που διήρκησαν πάνω από δύο έτη.
  Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου, μιας και η Σήραγγα Όθρυος αποτελεί το σημαντικότερο τεχνικό της εργολαβίας. Η διάτρηση των 3 χιλιομέτρων δεν υπήρξε εύκολη υπόθεση καθώς όπως είχε συμβεί και με την αντίστοιχη σιδηροδρομική σήραγγα, το υπέδαφος ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και το “τρύπημα” γινόταν μέτρο-μέτρο.
  Σήραγγα Όθρυος, Ε65, Πηγή: Κεντρική Οδός Α.Ε.
  Δύο χρόνια για δύο χιλιόμετρα
  Αξίζει να αναφερθεί πως όταν ξεκίνησε η διάτρηση της σήραγγας το 2019, είχαν διανοιχθεί περίπου 500 μέτρα από κάθε άκρο. Αυτό σημαίνει πως χρειάστηκαν δύο και πλέον έτη για περίπου 2 χιλιόμετρα.
  Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση στο θέμα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η διάνοιξη και του δεύτερου κλάδου που θα ολοκληρώσει μία από τις μεγάλες κατασκευαστικές προκλήσεις του έργου για το νότιο τμήμα του Ε65. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εργασίες για το “ντύσιμο” της σήραγγας που περίπου θα πάρουν ένα έτος.
  Η σήραγγα Όθρυος αποτελεί το σημαντικότερο τεχνικό όλου του άξονα και με την ολοκλήρωση της, θα ενταχθεί ως μία από τις 10 μεγαλύτερες οδικές σήραγγες της χώρας. Είναι το έργο που θα επιτρέψει να “κουμπώσει” το νότιο τμήμα με το εν λειτουργία τμήμα του Ε65 από την Ξυνιάδα μέχρι τα Τρίκαλα.
  Η πορεία του έργου
  Σήμερα η πρόοδος κατασκευής αγγίζει το 75%, αφήνοντας ελπίδες πως το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2022, ξεπερνώντας και τις τελευταίες δυσκολίες στα ορεινά της Φθιώτιδας.
  Στις 16 Ιουλίου παραδόθηκαν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, τα πρώτα 14 χιλιόμετρα από τα συνολικά 32,5 χιλιόμετρα του νότιου τμήματος. Προκειται για την λεγόμενη Δυτική Παράκαμψη Λαμίας που προσθέτει ακόμα ένα τμήμα στον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο.
  Το τμήμα που δόθηκε στην κυκλοφορία ξεκινά από τον κόμβο του ΠΑΘΕ και εκτείνεται μέχρι τον κόμβο Καπερνησίου παρακάμπτοντας την πόλη της Λαμίας. Το τμήμα αυτό δεν συνδέεται με το τμήμα Ξυνιάδα-Τρίκαλα καθώς αποτελεί την νότια απόληξη του νότιου τμήματος.
  Για να μπορέσει να λειτουργήσει ενιαία ο αυτοκινητόδρομος από την σύνδεση του Ε65 στον κόμβο Ανθήλης με τον ΑΘΕ μέχρι τα Τρίκαλα, χρειάζεται και η λειτουργία των υπόλοιπων 18 χιλιομέτρων. Τα έργα πραγματοποιεί η ΤΕΡΝΑ που όπως και η Κεντρική Οδός είναι μέλη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
  Τέλος του 2024 ο στόχος της πλήρους λειτουργίας
  Ταυτόχρονα ενεργοποιείται σταδιακά και η κατασκευή του βόρειου τμήματος του Ε65 από τα Τρίκαλα μέχρι το Κηπουρειό Γρεβενών όπου ο Ε65 θα συνδεθεί μέσω κόμβου με την Εγνατία Οδό.
  Μεγάλος στόχος είναι στα τέλη του 2024, να μπορέσει όλος ο αυτοκινητόδρομος μήκους 181 χιλιομέτρων που θα φέρει “κοντά” στην Αθήνα τη Δυτική Μακεδονία και το ταξίδι μέχρι Γρεβενά θα είναι πλέον υπόθεση περίπου 4 ωρών όταν σήμερα απαιτούνται πάνω από 6 ώρες.
  Το ίδιο θα συμβεί και την Ήπειρο όπου η σύνδεση για παράδειγμα με το Μέτσοβο θα απαιτεί από την Αθήνα οδήγηση περίπου 4 ωρών και 30 λεπτών. Ο Ε65 τότε θα λειτουργήσει (ενιαία πλέον) ως ο τρίτος μεγάλος κάθετος εθνικός άξονας ανάμεσα στην Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης (που διαχειρίζονται ανά τμήματα η Νέα και Κεντρική Οδό, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και η Εγνατία Οδός).
  Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών των πολεοδομιών όλης της χώρας. Προ ημερών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Υποδομών – Μεταφορών βάσει της οποίας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) αναλαμβάνει τη ψηφιοποίηση των φακέλων οικοδομικών αδειών.
  Ο φορέας δηλαδή, θα λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, προχωρώντας στην προκήρυξη των απαιτούμενων διαγωνισμών και κατ’επέκταση στον προσδιορισμό των προδιαγραφών τους. Αντικείμενο θα είναι η επιλογή αναδόχων -κατά βάση εταιρειών πληροφορικής- που θα ψηφιοποιούν και θα καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα e-Aδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών μέχρι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ το e-Άδειες.
  Επίσης, το ΤΕΕ θα υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση και υποστήριξη συστημάτων. Θα προβαίνει ακόμη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας τους.
  Θα συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό και θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την διάρκεια του έργου. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και το Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud).
  Νωρίτερα, το καλοκαίρι με νομοθετική ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την «απλούστευση των αδειοδοτήσεων», ενσωματώθηκε το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη «gov.gr».
  Τα οφέλη
  Στα έργα που είναι προς χρηματοδότηση μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ανήκει η «ψηφιοποίηση αρχείων και σχετικές υπηρεσίες» που είναι ύψους 598 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι σημαντικό τμήμα των συγκεκριμένων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην ψηφιοποίηση των παλαιών (από το 2018, αρχικά πιλοτικά, οι άδειες εκδίδονται άυλα μέσω του e-Αδειες) αρχείων οικοδομικών αδειών που είναι σε έγχαρτη μορφή και αποθηκεύονται στις, ανά την Επικράτεια, υπηρεσίες Δόμησης. Μέσω της ψηφιοποίησης επιδιώκεται η απλοποίηση των επενδύσεων, καθώς η διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και οι μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται ψηφιακά και θα επιταχύνονται.
  Ουσιαστικά, η μεταφορά στο ψηφιακό σύννεφο των οικοδομικών αδειών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ψηφιοποίησης των πολεοδομιών. «Η επόμενη κίνηση είναι να ψηφιοποιηθούν και τα παλαιά στοιχεία που βρίσκονται σε έγχαρτη μορφή, δηλαδή οι παλιές άδειες, σχέδια, εγκρίσεις και ό,τι εν γένει αφορά το παλαιό κτιριακό απόθεμα» έχει σημειώσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.
  «Με την ψηφιοποίηση, μία άδεια, μια μεταβίβαση ακινήτου, μια έγκριση δανείου αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνεται χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, ωστόσο το 90% από τον συνολικό φάκελο μιας άδειας δεν χρειάζεται πλέον χαρτί. Θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε ως διαδικασία και το υπόλοιπο 10%. Ήδη, να προσθέσω, αυτήν τη στιγμή μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, για τη ρύθμιση τακτοποίησης αυθαιρέτων. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες στο τέλος θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και θα είναι στη διάθεση του πολίτη. Τότε ναι, θα έχουμε πει οριστικό αντίο στην ταλαιπωρία» έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο υφυπουργός.
  Σπουδαία πρωτοβουλία από την Τότεναμ, η οποία βάζει στόχο στο ερχόμενο ντέρμπι με την Τσέλσι (19/9, 18:30) να διοργανώσει το πρώτο παιχνίδι στον κόσμο που θα απαιτεί μηδενικές εκπομπές ρύπων για τη μετακίνηση και εναλλακτικές «eco-friendly» παροχές προς τους φιλάθλους.
  Πρόσω ολοταχώς για το πρώτο «πράσινο» ντέρμπι βαδίζει η Τότεναμ, η οποία καλεί τους φιλάθλους της να αφήσουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι και να μεταβούν με ποδήλατα ή μέσα μαζικής μεταφοράς στο γήπεδο για το ματς κόντρα στην Τσέλσι.
  Οι Σπερς βάζουν πλώρη για να πετύχουν το «net zero carbon», την ελάχιστη ως μηδαμινή, δηλαδή, εκπομπή ρύπων για μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση, χρησιμοποιώντας «eco-friendly» λύσεις για κάθε βασικό κομμάτι της διεξαγωγής της.
  Στο πλαίσιο αυτό, οι φίλοι της ομάδας παροτρύνονται να μεταβούν στο γήπεδο χωρίς τα οχήματά τους, τα κιόσκια του γηπέδου θα παρέχουν vegan φαγητό, βασισμένο σε φυτικά προϊόντα ως μια πιο βιώσιμη επιλογή, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα μεταβούν στο γήπεδο με πούλμαν που κινούνται με βιοκαύσιμα και τα μπουκάλια νερού θα αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου από ειδικές χάρτινες συσκευασίες!
  Παράλληλα, η Τότεναμ, το κατεξοχήν «πράσινο» club της Premier League σύμφωνα με έρευνα του 2021, έχει έρθει σε συνεννόηση με το δίκτυο Sky Sports για να μειώσει τις εκπομπές ρύπων από τις δικές του καθιερωμένες δραστηριότητες για τη μετάδοση του αγώνα.
   
  Ένα τζαμί στο Κέμπριτζ, που θεωρείται φαβορί, μια γέφυρα στην Κορνουάλη, ένα πανεπιστημιακό κτίριο στο Κίνγκστον, ένα μουσείο στη λίμνη Γουίντερμιρ, ένα συγκρότημα κατοικιών εργαζομένων στο Κέμπριτζ και το 15 Clerkenwell Close, που αν και είχε κερδίσει το Εθνικό Βραβείο RIBA το 2018, είχε βρεθεί εκτός της λίστας των βραβείων Stirling, λόγω προβλημάτων στον σχεδιασμό, με το κτίριο να απειλείται ακόμα και με κατεδάφιση. Είναι μια προσθήκη έκπληξη στη λίστα που «διορθώνει» μια αδικία, αφού τα όποια προβλήματα είχε το κτίριο έχουν επιλυθεί.
  Η φετινή λίστα τα περιλαμβάνει όλα: έναν θρησκευτικό χώρο, ένα μουσείο, ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, ένα δημόσιο έργο, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της RIBA, Simon Alford, την καινοτομία και την εξαιρετική αρχιτεκτονική.
  Πολύ μακριά από τα εντυπωσιακά κτίρια προηγούμενων δεκαετιών, στην ατζέντα της αρχιτεκτονικής υπάρχουν έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η μηδενική εκπομπή ρύπων, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, με τις φόρμες κατασκευής να είναι πιο απλές, τα υλικά φιλικά και τα κτίρια ή τα έργα να ενσωματώνονται παρά να ξεχωρίζουν μέσα σε ένα φυσικό ή αστικό τοπίο.
  «Από ένα πολυσύχναστο τζαμί της πόλης στο Κέμπριτζ μέχρι μια απομακρυσμένη παράκτια γέφυρα στην Κορνουάλη, τα έργα διαφέρουν πολύ όσον αφορά τη θέση και τη χρήση τους αλλά συνδέονται μεταξύ τους με την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα που εμπεριέχει ο σχεδιασμός τους, την εξέταση του περιβάλλοντος και του ιστορικού πλαισίου μέσα στα οποία τοποθετούνται και από τα υλικά υψηλής ποιότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί» είπε ο Σάιμον Άλφορντ.
  Από ένα πολυσύχναστο τζαμί της πόλης στο Κέμπριτζ μέχρι μια απομακρυσμένη παράκτια γέφυρα στην Κορνουάλη, τα έργα διαφέρουν πολύ όσον αφορά τη θέση και τη χρήση τους αλλά συνδέονται μεταξύ τους με την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα που εμπεριέχει ο σχεδιασμός τους, την εξέταση του περιβάλλοντος και του ιστορικού πλαισίου μέσα στα οποία τοποθετούνται και από τα υλικά υψηλής ποιότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί.
  Αυτό που κάνει τα έργα να ξεχωρίζουν είναι η επίμονη ματιά στη λεπτομέρεια και αυτή η χρονιά είναι σημαντική μετά τη διακοπή της απονομής των βραβείων το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το βραβείο της Βασιλικής Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεγάλης Βρετανίας απονέμεται από το 1996 στο κτίριο που έχει τον σημαντικότερο αντίκτυπο στη βρετανική αρχιτεκτονική και ορίζει με ένα τρόπο τις τάσεις του σύγχρονου σχεδιασμού, της σύγχρονης δόμησης και κατασκευής. Ο φετινός νικητής θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου.
  Κεντρικό τζαμί του Κέμπριτζ από το αρχιτεκτονικό γραφείο Marks Barfield

  Πρόκειται για το κεντρικό τέμενος του Κέμπριτζ, μια αστική παρέμβαση που σχεδιάστηκε με σκοπό να υποδέχεται μέχρι χίλια άτομα σε έναν χώρο περισυλλογής και προσευχής που εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής.
  Η τοποθέτηση του τζαμιού στο συγκεκριμένο μέρος θεωρείται αριστοτεχνική και απόδειξη του πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να ενσωματώσει τη θρησκευτική και πολιτιστική φιλοσοφία και τις παραδόσεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα βιώσιμα και σύγχρονα υλικά.
  Αυτό είναι ένα βρετανικό τζαμί του 21ου αιώνα, με μια κατασκευή που δεν ορίζει τον τόπο και τον χρόνο αλλά συνομιλεί αρμονικά με τα άλλα ισλαμικά και θρησκευτικά κτίρια και μάλιστα στο Κέμπριτζ με την παγκοσμίου φήμης παράδοση στη θρησκευτική αρχιτεκτονική.
  Οι αρχιτέκτονες είπαν ότι αυτό το έργο είχε να κάνει με την αναγνώριση ότι το Ισλάμ είναι μέρος του βρετανικού πολιτισμού εδώ και εκατοντάδες χρόνια και το τέμενος μέρος της δημοτικής αρχιτεκτονικής της περιοχής.
  15 Clerkenwell Close από τον Amin Taha

  Ο πέτρινος σκελετός του 15 Clerkenwell Close, όπως τον σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Amin Taha, αποτίνει φόρο τιμής στο αβαείο του 11ου αιώνα που βρίσκεται σχεδόν δίπλα του. Πρόκειται για ένα συγκρότημα κατοικιών που κατασκευάστηκε από την Amin Taha + Groupwork με μια στιβαρή δομή ακατέργαστου ασβεστόλιθου.
  Το έργο αντιμετώπισε, παρά την υπαγωγή του σε βραχείες λίστες βραβείων αρχιτεκτονικής, τον κίνδυνο να κατεδαφιστεί, έναν χρόνο αφότου ολοκληρώθηκε, με το τοπικό συμβούλιο να εκδίδει εντολή κατεδάφισης, επειδή η φυσική πέτρα που χρησιμοποιείται στην πρόσοψή δεν είχε πλήρως και αναλυτικά περιγραφεί στα έγγραφα σχεδιασμού.
  Το εξαώροφο κτίριο βρίσκεται σε μια ιστορική περιοχή και περιβάλλεται από κτίρια με τούβλα που ανεγέρθηκαν στα μέσα έως τα τέλη του 20ού αιώνα, αλλά προορίζονται να συνομιλήσουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής. Αντί να κατασκευάσει ένα ακόμα κτίριο με τούβλα ο AminTaha επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πέτρα ως μέρος της αρχιτεκτονικής γλώσσας της περιοχής.
  Τελικά, μετά από πολλές αντεγκλήσεις και συζητήσεις, το κτίριο σώθηκε με το επιχείρημα του αρχιτέκτονα να έχει βρει πολλούς υποστηρικτές που το θεωρούν αρχιτεκτονικό υπόδειγμα ενσωμάτωσης σε έναν συγκεκριμένο αστικό χώρο.
  Η πεζογέφυρα Tintagel Castle από το αρχιτεκτονικό στούντιο William Matthews

  «Αυτό είναι κάτι, πολύ περισσότερο από μια γέφυρα. Είναι ένας σύνδεσμος, ένας διερμηνέας και ένα θέαμα όλα από μόνο του» γράφει στο σκεπτικό της η RIBA για την πεζογέφυρα στην Κορνουάλη, σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, με τις δυο προεξοχές των βράχων να ενώνονται και τη γέφυρα να ακολουθεί τη μορφή του εδάφους. Είναι φτιαγμένη από σχιστόλιθο, ένα υλικό που αφθονεί στην περιοχή που έχει χρησιμοποιηθεί με έναν πολύ καλό και πιο μοντέρνο τρόπο.
  Οι αρχιτέκτονες άφησαν σκόπιμα ένα κενό στη μέση της γέφυρας που βρίσκεται 58 μέτρα από το έδαφος, ανάμεσα σε δύο βράχους και συνδέει ξανά τις δύο πλευρές ενός μεσαιωνικού ερειπίου. Η αρχική γέφυρα μεταξύ του νησιού και της ηπειρωτικής χώρας της Κορνουάλης χάθηκε κάποια στιγμή μεταξύ του 15ου και του 16ου αιώνα. Το κενό που άφησαν οι αρχιτέκτονες είναι μόλις 40 χιλιοστών και επιτρέπει στη γέφυρα να επεκτείνεται και να συστέλλεται με τη μεταβαλλόμενη θερμοκρασία.
  Οι πρόβολοι είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, ενώ η τοπική πλάκα από το λατομείο Delabole –το παλαιότερο λατομείο της Αγγλίας– ευθυγραμμίζεται κάθετα για το μονοπάτι. Οι κουπαστές είναι κατασκευασμένες από κορμούς βελανιδιάς.
  Town House στο Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου από τους Grafton Architects

  Το 2013 το Πανεπιστήμιο Kingston και το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων διοργάνωσαν διαγωνισμό για να αντικαταστήσουν ένα υπάρχον κτίριο γραφείων στην πανεπιστημιούπολη. Επελέγησαν οι Grafton Architects, που είχαν φτιάξει και το νέο κτίριο του LSE στο κέντρο του Λονδίνου, για να δημιουργήσουν ένα κτίριο που περιέχει την κύρια βιβλιοθήκη και το αρχείο του πανεπιστημίου, μαζί με στούντιο χορού, θέατρο, προσαρμόσιμους χώρους εκμάθησης και δύο καφετέριες.
  Η πρόσοψη του Town House είναι χτισμένη από ανακατασκευασμένη πέτρα, όπως και η πρόσοψη του Συμβουλίου της Επαρχίας του Surrey που βρίσκεται δίπλα σε αυτό.
  Μια πρόσοψη από κίονες δημιουργεί μια νέα γεωμετρία και ένα σχήμα που διαμορφώνεται τόσο από αυτούς όσο και από μια εσωτερική πρόσοψη πίσω από τους κίονες, που είναι επενδυμένη με τούβλα και παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή.
  Η διάταξη ανοιχτού συνδέει οπτικά τους διαφορετικούς χώρους, δημιουργώντας ένα «απελευθερωτικό και ανοιχτό» κτίριο που διευκολύνει την αλληλεπίδραση των επισκεπτών και των εργαζομένων, βοηθώντας στη μάθηση ως μέρος της κοινωνικής διαδικασίας και αναδεικνύοντας έναν πλούσιο, όμορφο καμβά μέσα στον οποίο απελευθερώνονται τα νέα δημιουργικά μυαλά.
  Μουσείο Jetty της λίμνης Windermere από το στούντιο Carmody Groarke

  Στην ανατολική όχθη της λίμνης Windermere το Jetty Museum δημιουργεί μια συναρπαστική σύνθεση μεταξύ των παραδοσιακών στοιχείων και επιτυγχάνει μια ασυνήθιστη συμφιλίωση του καθησυχαστικά οικείου με το εντυπωσιακά σύγχρονο.
  Όποιος βλέπει από τη λίμνη τα σκοτεινά κτίρια του μουσείου, μοιάζουν με υπόστεγο ή λεμβοστάσια από χαλκό και είναι ενσωματωμένα στη δασώδη πλαγιά του λόφου πίσω τους, αλλά όσο πλησιάζει κάποιος το μουσείο το βλέπει να αποπνέει την αυτοπεποίθηση της ταυτότητας ενός σημαντικού πολιτιστικού ιδρύματος.
  Το μουσείο είναι τοποθετημένο σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό που απαιτούσε ένα σχέδιο ώστε να διακρίνεται αυτόνομα, να έχει υψηλή ποιότητα αλλά να συνδυάζεται με την απλή αλλά καθηλωτική ομορφιά του τοπίου. Τα κτίρια που περιβάλλουν την υγρή αποβάθρα βρίσκονται σε ένα τσιμεντένιο βάθρο που τα προστατεύει από τον κίνδυνο των υδάτων.
  Το μουσείο στεγάζει βάρκες, σκάφη και χώρους αφιερωμένους στη συντήρηση των σκαφών. Η συλλογή του είναι σημαντική διεθνώς και είναι διάσημο για τις εκθέσεις που διοργανώνει. Είναι η εξέλιξη ενός μικρότερου μουσείου που άνοιξε το 1977 για να στεγάσει μια ιδιωτική συλλογή. Το μουσείο επαναχρησιμοποιεί έναν χώρο που ανήκε προηγουμένως σε ένα εργοστάσιο εξόρυξης χαλικιού.
  Οι κατοικίες των εργαζόμενων στο Eddington του Stanton Williams

  Οι κατοικίες των εργαζόμενων της περιοχής Έντιγκτον μοιάζουν σαν να είναι μέρος του κολεγίου του Κέμπριτζ και ένα νέο κομμάτι της πόλης.
   Ο σχεδιασμός τους σκόπιμα αναμιγνύει τον ιδιωτικό και τον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο των κατοίκων αφήνοντας περιοχές ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους. Σχεδιάστηκε με αυτό τον τρόπο για να προωθήσει την κοινή αίσθηση σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για την ενθάρρυνση της χρήσης του δημόσιου χώρου.
   «Συνολικά η ακολουθία των κτιρίων και των χώρων μεταξύ τους είναι ένα υπέροχο παράδειγμα του πώς μια αυστηρή προσέγγιση στη μορφή, τα υλικά και τις λεπτομέρειες μπορεί να δημιουργήσει ένα αρμονικό περιβάλλον και να δημιουργήσει ένα υπέροχο μέρος» αναφέρεται στο σκεπτικό της επιλογής.
   Το Eddington εμφανίζεται ως ένα συναρπαστικό παράδειγμα δημιουργίας τόπου και αστικού σχεδιασμού και αυτό το σχέδιο στέγασης εργαζομένων συνέβαλε στη δημιουργία ενός υψηλού δείκτη αναφοράς για επόμενες κατασκευές και σχεδιασμούς αυτού του είδους.
  Επιτάχυνση της ανάκαμψης της αγοράς κατοικιών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη ως τα τέλη του έτους αλλά και συνέχιση της ανοδικής πορείας και κατά το 2022 προβλέπει η Oxford Economics, σύμφωνα με σχετική μελέτη που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα.
  Αναλυτικότερα, η Oxford Economics σημειώνει πως οι τιμές των ακινήτων στην Ευρωζώνη θα ενισχυθούν κατά το δ' τρίμηνο του 2021 με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 30 χρόνων, καθώς η βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού θα οδηγήσουν στην αύξηση των τιμών κατά 8%. Για το σύνολο του έτους, η Oxford Economics αναμένει αυξήσεις που θα φτάσουν στο 7%, την στιγμή που οι προηγούμενες προβλέψεις της έκαναν λόγο για αύξηση μικρότερη του 6%.
  Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ενίσχυση των τιμών κατοικιών στην πλειοψηφία των κρατών - μελών της Ευρωζώνης δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, ενώ μεσοσταθμικά στην Ευρωζώνη η αύξηση των τιμών υπολογίζεται στο 6,2%, ποσοστό που συνιστά υψηλό 14 ετών.
  Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις αγορές της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Σλοβακίας, όπου οι τιμές ενισχύονται σε διψήφια ποσοστά, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και το Βέλγιο με αυξήσεις της τάξης του 5%.
  Εικόνα Μικρότερες αυξήσεις αναμένονται σε χώρες της ζώνης του ευρώ που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ στην Ιταλία παρατηρείται αναστροφή του αρνητικού κλίματος, με τις αυξήσεις να αγγίζουν σχεδόν το 2%, ποσοστό ωστόσο που είναι το χαμηλότερο μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης.
  Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Oxford Economics, τα χαμηλά επιτόκια και η βελτίωση των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των τιμών, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η σημασία μερικών ακόμα παραγόντων που βοήθησαν στην τόνωση και στην ανάκαμψη της αγοράς, όπως το εύρος των κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και το γεγονός πως τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα ενίσχυσαν την ζήτηση για ιδιοκατοίκηση.
  Σύμφωνα με την Oxford Economics, η γρήγορη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, η παραμονή των επιτοκίων δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα αλλά και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών μέσω των αποταμιεύσεων θα συνεχίσουν να δρουν υποστηρικτικά στην αύξηση των τιμών βραχυπρόθεσμα, όπως και η περαιτέρω αύξηση του δανεισμού των τραπεζών για αγορές κατοικιών.
  Οι προβλέψεις για την Ελλάδα 
  Η Ελλάδα δεν αναμένεται να ακολουθήσει την τάση που υπάρχει πανευρωπαϊκά, καθώς το πλήγμα που δέχθηκε η ελληνική αγορά ακινήτων κατά την διάρκεια της πανδημίας, είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών.
  Εικόνα Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι αυξήσεις στις τιμές κατά το 2021 αναμένεται να είναι ήπιες, με τον ρυθμό αύξησής τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους να αγγίζει το 4%.
  Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις για το 2022
  Παράλληλα, αναβαθμίζονται και οι εκτιμήσεις για το ερχόμενο έτος, καθώς αναμένονται αυξήσεις της τάξης του 6%, ποσοστό ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το 3% που αναφερόταν στην προηγούμενη έκθεση.
  Μεσοπρόθεσμα, η Oxford Economics εκτιμά πως ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών θα μετριαστεί, καθώς η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων αναμένεται να δράσει ανασταλτικά ως προς το ανοδικό momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
  Εικόνα Ως εκ τούτου, η έκθεση επισημαίνει πως ο ρυθμός αύξησης των τιμών κατοικιών την τριετία 2023-2025 θα κυμανθεί σε επίπεδα κάτω του 2%.
  Τέλος, προειδοποιεί για την ύπαρξη κινδύνων από τη σημαντική αύξηση, ειδικότερα σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, όπου οι τιμές θεωρούνται ήδη «τραβηγμένες».
  Τα πάνω κάτω ήρθαν το 2020 στον παγκόσμιο και φυσικά στον εγχώριο κλάδο των ακινήτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που άλλαξε τα δεδομένα τόσο στην αγορά εργασίας και κατεπέκταση στην αγορά κατοικίας όσο και στο retail. Σύμφωνα με την Cerved Property Services το 2021 η αγορά στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες στην υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει ενισχύσει περισσότερο την χώρα μας από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε αλλά και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.
  Πιο αναλυτικά, η αγορά κατοικίας όπως λέει η εταιρεία εμφανίζεται περισσότερο ανθεκτική εξαιτίας των νέων οικοδομών που έχουν και καινούρια «κατασκευαστική φιλοσοφία». Στην εν λόγω αγορά παρατηρείται ζήτηση κυρίως από Ελληνες με τις τουριστικές κατοικίες και τα μικρά διαμερίσματα που προορίζονται για ψηφιακούς νομάδες και συνταξιούχους να έχουν την… τιμητική τους.
  Υβριδικό μοντέλο στα γραφεία
  Το υβριδικό μοντέλο στον τομέα των γραφειακών ακινήτων αλλάζει τα δεδομένα με την Cerved να επισημαίνει σε ανάλυσή της πως το 2020 στην Ευρώπη το 52% του συνόλου των υπαλλήλων εργάσθηκαν εξ αποστάσεως με το ποσοστό να φθάνει το 80% σε υπαλλήλους γραφείων σε μεγάλες πρωτεύουσες και το 5,4% την τηλεργασία. Στην Ελλάδα οι 7 στις 10 εταιρίες εφάρμοσαν το σύστημα της τηλεργασίας την περυσινή χρονιά ενώ αναμένεται να το διατηρήσουν τουλάχιστον οι μισές.
  Πλήγμα στο retail
  Ο κλάδος, ωστόσο, που δέχθηκε σύμφωνα με τους αναλυτές το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν αυτός του λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές τα σουπερμάρκετ και τα καταστήματα ηλεκτρονικών είδαν τα έσοδα τους να αυξάνονται κατά περίπου 10% μέσα στο 2020 και τα φαρμακεία κατά 4%. Στον αντίποδα σε ποσοστό 48% υποχώρησε ο τζίρος στα καταστήματα κοσμημάτων, κατά 37,4% στα καλλυντικά, κατά 30% στην ένδυση, κατά 29% στην υπόδηση και κατά 32% στα αλκοολούχα ποτά. Οι συναλλαγές στα ακίνητα λιανικής ήταν περιορισμένες και οι περισσότερες έγιναν στις αρχές του 2020, με αγοραστές κυρίως ΑΕΕΑΠ (εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία). Καταγράφεται, επίσης, χαμηλός όγκος νέων μισθώσεων κυρίως από διεθνείς αλυσίδες (ΙΚΕΑ, Leroy, Jysk, Prenatal, Intersport, Decathlon), ενώ η αγορά κινείται στον αστερισμό των επαναδιαπραγματεύσεων ενοικίων με πρόβλεψη για σύνδεσή τους με τα έσοδα.
  Αυξήσεις ενοικίων μόνο στις αποθήκες
  Ο μόνος κλάδος που κατέγραψε αυξήσεις ενοικίων και μείωση των αποδόσεων διεθνώς ήταν αυτός των βιομηχανικών ακινήτων. Η άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με ρυθμούς τρεις φορές πιο ισχυρούς από τους προβλεπόμενους εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων έκανε τις αποθήκες και τα Logistics τα «ισχυρά χαρτιά» του real estate. Όπως εξηγούν οι αναλυτές, κατά την τελευταία τριετία η ελληνικά αγορά ωριμάζει και ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις με τις αποδόσεις στη χώρα μας να είναι σχεδόν διπλάσιες και τις τιμές πώλησης στο ½ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Οι ειδικοί «βλέπουν» σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου με περίπου 200.000 τ.μ νεόδμητων αποθηκών στην Αττική τη διετία 2000 – 2021. Αυξημένης είναι η κινητικότητα και των εγχώριων ΑΕΕΑΠ οι οποίες συγκεντρώνουν τέτοιου είδου ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό τους. Όπως λέει και το πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη «η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της αξιοποιώντας πλήρως την γεωγραφική της θέση μεταξύ τριών ηπείρων».
  Η ταινία ξεκινάει με μια εισαγωγή στο γεγονός: την επιλογή του χώρου από τους Έλληνες, τον αριθμό και τη σύνθεση των 2 στρατών, την περιγραφή της διαδρομής του περσικού στρατού και στόλου και τέλος τις θέσεις των 2 στρατών στο χώρο των Θερμοπυλών.

  Ακολουθούν σκηνές από τις 3 μέρες της βασικής μάχης και της ναυμαχίας στο Αρτεμίσιο, στις οποίες εκτός της τοπογραφίας δίνονται στοιχεία για του εξοπλισμούς των αντίπαλων στρατευμάτων.
  Παρακολουθήστε το βίντεο:
  Σκηνοθεσία: Martin Andrée
  Σενάριο: Martin Andrée, Παύλος Κουλούρης, Ιωάννης Αρβανίτης
  Αφήγηση: Νέστορας Κοψίδας
  Μουσική: Κατερίνα Παπαδά, Αποστόλης Οικονόμου
  Γραφικά 3D/2D: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
  Μοντάζ: Λουκάς Τουλιάτος
  Ιστορική και Επιστημονική Επιμέλεια: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
  Παραγωγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
  Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2021.
  Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2023 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. ([email protected])
  Πληροφορίες : Ειρήνη Δαμιανάκη, Παπακωνσταντίνου Διονυσία, τηλ. 2103291660, 661.
  Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.