Jump to content
 • Novatron
  • GTnews

   Στις 21-01-2023 δημοσιεύθηκε ο ν. 5014/2023 (Α 14) με τίτλο "Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις", τα άρθρα 52-54 του οποίου ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικής καταλληλότητας δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
   Ειδικότερα:
   Άρθρο 52
   Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020.
   "Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν.  4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος των προθεσμιών που λήγουν την 31η.12.2022 και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: «1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. 2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η.12.2023.»"
   Άρθρο 53
   Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019.
   "1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) τροποποιείται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος της ισχύος των πτυχίων που λήγει την 31η.12.2022 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).»

   2. Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροποποιούνται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος των προθεσμιών ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., των πτυχίων των Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων και της ενημερότητας πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
   «6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.» ".
   Άρθρο 54
   Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ. - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021.
   "Στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), α) παρατείνεται για ένα (1) έτος η προθεσμία ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ., β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στη λέξη «πτυχία» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Βεβαιώσεις εγγραφής πτυχίων που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019.»"
   Μπορείτε να δείτε το νόμο εδώ: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100014
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το κτήριο, στη διασταύρωση των τροχιογραμμών, στο Σταθμό «Σιντριβάνι», προορίζεται να λειτουργήσει ως σύγχρονος μουσειακός χώρος έκθεσης και αποθήκευσης για τις αποσπασμένες αρχαιότητες των ανασκαφών του Μετρό.
   Στον επανασχεδιασμό και τη μετατροπή του κτηρίου, εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., σε Μουσείο, στη διασταύρωση των τροχιογραμμών (Crossover), στο Σταθμό «Σιντριβάνι» του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
   Το Μουσείο στο κτήριο του Crossover, το οποίο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο των υποδομών του Μετρό, έχει ως κύριο άξονα αφήγησης την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης, κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας της. Θα λειτουργεί αυτόνομα και, συγχρόνως, παράλληλα με το Μουσείο, το οποίο διαμορφώνεται για να λειτουργήσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με αρχαιότητες από τις ανασκαφές του Μετρό.
   Έκθεση αρχαιοτήτων εντός των τειχών. Τρισδιάστατη απεικόνιση Το κτήριο, στη διασταύρωση των τροχιογραμμών (Crossover), στο Σταθμό «Σιντριβάνι», προορίζεται να λειτουργήσει ως σύγχρονος μουσειακός χώρος έκθεσης και αποθήκευσης για τις αποσπασμένες αρχαιότητες και για ένα μέρος από τα 300.000 κινητά ευρήματα των ανασκαφών του Μετρό. Η εγκριθείσα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προωθημένη αρχιτεκτονική προμελέτη, περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες για το κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο του.
   Τρισδιάστατη απεικόνιση εκεθεσιακού χώρου Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Το κτήριο στο “Σταθμό Συντριβάνι” αποτελεί το ένα από τα δύο Μουσεία, που πρόκειται να φιλοξενήσουν τις αρχαιότητες, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Μετρό. Το Μουσείο, στο Crossover, αναδεικνύει την πολεοδομική εξέλιξη στο παλίμψηστο της Θεσσαλονίκης, και συλλειτουργεί ως σύνολο με το Μουσείο, που προετοιμάζεται στο κτήριο του στρατωνισμού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το κτήριο στο Σταθμό “Σιντριβάνι” αποτελεί τον ιδανικό χώρο για την ανάδειξη των αποσπασμένων αρχαιοτήτων από το σύνολο των ανασκαφών. Πρόκειται για πολύτιμο υλικό -τεκμήριο της ιστορίας της Θεσσαλονίκης- καθώς προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισής της, μέσα από τις υποδομές της αρχαίας πόλης, τα δημόσια δίκτυα, την τεχνολογία των κατασκευών και την οικοδομική της ιστορία. Η έκθεση έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανάγνωση των ευρημάτων, ώστε μέσω αυτών, του εποπτικού υλικού και των διαδραστικών μέσων ο επισκέπτης να γνωρίσει τα νέα σημαντικά δεδομένα για την οικοδομική ιστορία 23 αιώνων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η πόλη αποκτά μέσα από την πρωτότυπη αυτή έκθεση ένα μουσειακό χώρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και μελέτης, αλλά και πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Ευχαριστώ τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και τους αρχιτέκτονες μελετητές Πάνο Τζώνο και Ματούλα Σκαλτσά για την πρωτότυπη και πρωτοποριακή προσέγγισή τους».
   Τρισδιάστατη απεικόνιση έκθεσης Decumanus Maximus Οι προς έκθεση αρχαιότητες επιλέγονται για να αφηγηθούν  την  ιστορία της πόλης και των ανασκαφών του μεγάλου έργου. Η κεντρική ιδέα της έκθεσης εστιάζει στην πολυκεντρική οργάνωση, που στοιχειοθετεί την οικοδομική και τεχνολογική ιστορία της πόλης, και συγχρόνως αναβιώνει τη φυσιογνωμία της. Οι αρχαιότητες διαχωρίζονται στα ευρήματα των εκτός των τειχών περιοχών και σε αυτά εντός των τειχών της πόλης. Οι αρχαιότητες από ανασκαφές των εντός των τειχών σταθμών οργανώνονται στις ενότητες: Υποδομές της πόλης,
   Τρισδιάστατη απεικόνιση έκθεσης Decumanus Maximus Οικοδομώντας την πόλη στον χρόνο, Λουτρά, Βιοτεχνικές Δραστηριότητες στην πόλη. Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών κατέχει το τμήμα του decumanus maximus, το οποίο προέρχεται από την ανασκαφή του σταθμού «Αγία Σοφία», και το οποίο δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί μετά τις μεταβολές, το 2018, στο κέλυφος του σταθμού, καθώς και το ψηφιδωτό της λουτρικής εγκατάστασης, που αποκαλύφθηκε σε υποκείμενα -της φάσης επανατοποθέτησης- στρώματα στο σταθμό «Βενιζέλου». Οι αρχαιότητες από τις ανασκαφές των εκτός των τειχών σταθμών του Μετρό αποτελούν μια ενότητα, όπου παρουσιάζονται διαφορετικές ταφικές κατασκευές εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο κατασκευαστικό μέρος και όχι στο χρηστικό περιεχόμενο.
   Τρισδιάστατη απεικόνιση έκθεσης Decumanus Maximus Σύμφωνα με τη κτηριολογική μελέτη, το Μουσείο στον Σταθμό «Συντριβάνι» αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα συνολικής επιφάνειας 6.370 τ.μ. Για την εξυπηρέτηση της μουσειακής χρήσης (υποδοχή, αναψυκτήριο), αλλά και για τη σύνδεση του κτηρίου με την πόλη δημιουργούνται υπέργειοι χώροι. To τμήμα της εισόδου λειτουργεί ως τοπόσημο, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείο επί της Εγνατίας οδού και σε άμεση γειτνίαση με το Πανεπιστήμιο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις τρεις υπόγειες στάθμες του κτίσματος φιλοξενούνται οι εκθεσιακοί χώροι, οι αποθήκες των αρχαιολογικών ευρημάτων, οι λοιποί λειτουργικοί χώροι και τα μηχανοστάσια. Τα επίπεδα -1 και -2 λειτουργούν, κυρίως, ως εκθεσιακοί χώροι για τις αρχαιότητες που αποσπάστηκαν από τις ανασκαφές, για περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές. Στο επίπεδο -3 εγκαθίστανται μουσειακές αποθήκες για τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών, τμήμα των οποίων θα είναι προσβάσιμο στο κοινό. Στο ίδιο επίπεδο προβλέπεται και η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών λειτουργιών.
   Read more...

   2

  • Engineer

   Αυξημένες σημαντικά πρόκειται να είναι οι μέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου στην Ελλάδα, το καλοκαίρι, μέχρι το 2050, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μελέτη ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του CLIMPACT- Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της.
   Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνει η μελέτη, οι ημέρες με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C το καλοκαίρι μπορεί να φτάσουν να είναι έως και 16 ημέρες περισσότερες σε κάποιες περιοχές μέχρι το 2050.
   Στο επίκεντρο της μελέτης της ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαρτίσθηκε από τους καθηγητές του ΑΠΘ, Θ. Μαυρομμάτη, Δ. Μελά και Π. Ζάνη και τους μεταδιδάκτορες Α. Γεωργούλια και Δ. Ακριτίδη, στο πλαίσιο του CLIMPACT- Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις τέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στο εγγύς (2021-2050) και μακρινό (2071-2100) μέλλον, στο σιτάρι, την ντομάτα, το βαμβάκι, την πατάτα, το αμπέλι, το ρύζι και την ελιά.
   Σύμφωνα με τη μελέτη μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα δυσμενείς κλιματικοί δείκτες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων πρόκειται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή στην εποχιακή συχνότητα τους κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων για την ανάπτυξη και παραγωγή βασικών καλλιεργειών της ελληνικής γεωργίας.
   Αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες παρά την μείωση των ημερών παγετού
   Παράλληλα, όπως προκύπτει από την μελέτη, οι περισσότερες μέρες με αυξημένες θερμοκρασίες καθώς και η έλλειψη νερού θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις παραπάνω καλλιέργειες παρά την μείωση των ημερών του παγετού.
   «Η αυξημένη θερμική καταπόνηση και έλλειψη νερού αναμένεται να έχει αρνητικές εποχιακές επιπτώσεις σε αυτές τις καλλιέργειες, σε αντίθεση με την μείωση των ημερών παγετού», αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη ωστόσο, προσθέτει ότι το τελικό αποτέλεσμα των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στις αποδόσεις των καλλιεργειών είναι ακόμη αβέβαιο.
   Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με την μελέτη, οι αναλύσεις των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C την άνοιξη και οι τροπικές νύχτες (με ελάχιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C) την άνοιξη-καλοκαίρι τόσο στο εγγύς όσο και στο μακρινό μέλλον παρουσιάζουν «ασήμαντες αυξήσεις» (εκτός από τις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία) που θα φτάσουν τις 4 και 25 ημέρες/έτος για τον πρώτο και τον δεύτερο δείκτη, αντίστοιχα.
   Καύσωνας, παγετός και βροχοπτώσεις
   Αντίθετα, οι αντίστοιχες προβλέψεις στη συχνότητα των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 ° C το καλοκαίρι, παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις (έως 16 ημέρες/έτος) (εκτός από τις ορεινές περιοχές στην Πίνδο, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο).
   Στον αντίποδα, όπως αναφέρει η μελέτη, οι ισχυρές μειώσεις στον αριθμό των ημερών παγετού την άνοιξη, αναμένεται να ευνοήσουν το σιτάρι, το βαμβάκι, την πατάτα, την ντομάτα και το αμπέλι, στο εγγύς και μακρινό μέλλον.
   Αναφορικά με τη συχνότητα των ημερών βροχής η μελέτη επισημαίνει ότι μέχρι το 2050 οι μειώσεις στη συχνότητα των ημερών με ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού θα είναι ασήμαντες, την άνοιξη και το καλοκαίρι (έως 4-5 ημέρες/έτος), ωστόσο στο μακρινό μέλλον (έως το 2100) πιθανόν να ανέλθουν σε 8-9 ημέρες/έτος σε όλη την Ελλάδα .
   Συνεπώς, «το αυξημένο έλλειμμα νερού την άνοιξη αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το σιτάρι, την πατάτα και την ελιά το καλοκαίρι, την ντομάτα και το αμπέλι την άνοιξη-καλοκαίρι, ιδιαίτερα το 2ο μισό του 21ου αιώνα, σύμφωνα με το σενάριο για το μακρινό μέλλον», τονίζει η μελέτη.
   «Περίπου το 40% της ελληνικής γης αφιερώνεται στη γεωργία, εκ των οποίων το 30%, περίπου, είναι αρδευόμενο. Σαν αποτέλεσμα, η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζεται όμως άμεσα από τον καιρό και το κλίμα με διάφορους τρόπους, και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον», σημειώνουν στη μελέτη τους οι ερευνητές του ΑΠΘ.
   Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή
   «Παράλληλα, όμως, η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή μέσω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων (European Environment Agency 2019). Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (και ιδιαίτερα ο συνδυασμός της θερμοκρασίας, της βροχόπτωσης με τη συγκέντρωση CO2 της ατμόσφαιρας) στον γεωργικό τομέα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή της Ευρώπης.
   Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση της βροχόπτωσης θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών και έμμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του νερού. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα διαμορφώσουν καταλληλότερες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των ζιζανίων και των παρασίτων ενώ οι μειώσεις των βροχοπτώσεων αναμένεται να αυξήσουν την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων αποτυχιών των καλλιεργειών και μακροπρόθεσμης μείωσης της παραγωγής», υπογραμμίζει η μελέτη.
   Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται, η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αυτή που συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες ενώ ειδικότερα η περιοχή της Μεσογείου.
   Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη του European Environment Agency (EEA), οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αύξηση των ημερών με καύσωνα, την μείωση των βροχοπτώσεων, την αυξημένη συχνότητα ξηρασίας, την μείωση της βιοποικιλότητας, το έλλειμμα νερού στις καλλιέργειες και την μείωση της παραγωγής σε καλλιέργειες.
   Σημειώνεται ότι η ανάλυση βασίσθηκε σε ένα σύνολο 11 προσομοιώσεων, υψηλής ανάλυσης, από περιοχικά κλιματικά μοντέλα, που έγιναν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης EURO-CORDEX. Αυτές, κάλυψαν την ιστορική περίοδο 1950-2005 και τη μελλοντική περίοδο 2006-2100, υπό την επιρροή τριών σεναρίων εκπομπής θερμοκηπίων αερίων που υποθέτουν ισχυρό, μέτριο και κανένα μετριασμό.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   0

  • dimitris GM

   Ένα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων, αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι 31 Μαρτίου 2023 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.λπ.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.
   Τι θα ισχύει από 1η Απριλίου 2023;
   Από την 1η Απριλίου 2023 γίνεται υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού. Τα ιδιωτικά κτίρια κατοικίας, που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια από τις 9/4/2012 που είναι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΝΟΚ (Ν.4067/2012) και μετά, και στα υφιστάμενα κτίρια, αυτά που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια προ της 9/4/2012 πρέπει να έχουν γίνει έργα και να τηρούνται οι κανόνες προσβασιμότητας. Επίσης στα κτίρια του δημοσίου και των δήμων και πλήθος άλλων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
   Ποιες είναι οι συνέπειες σε όσους δεν συμμορφωθούν;
   Τα έργα καθώς και οι μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια επαφίενται στους ιδιοκτήτες, ωστόσο όσοι δεν τηρήσουν το νόμο θα έλθουν αντιμέτωποι με την υποχρέωση πλήρους προσαρμογής και τις κυρώσεις που προβλέπονται με την πρώτη δυνητική πράξη, όταν θελήσουν να μισθώσουν, να μεταβιβάσουν, να τροποποιήσουν ή να τακτοποιήσουν αυθαίρετες χρήσεις για να μπουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας είτε να εκδώσουν οικοδομική άδεια του ακινήτου τους, για οποιοδήποτε πολεοδομικό η κατασκευαστικό σκοπό. Οι κυρώσεις έχουν προβλεφθεί από το άρθρο 26 του ΝΟΚ από το 2012. Η αναστολή των κυρώσεων αρχικά έληγε την 31.12.2020 παρατάθηκε για μια διετία έως την 31/12/2022 και τώρα θεσμοθετήθηκε νέα τρίμηνη παράταση μέχρι στις 31 Μαρτίου 2023.
   Ποιες είναι οι Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές;
   Βασική αρχή των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελέτης Προσβασιμότητας είναι η δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας», δηλαδή η κατασκευή έργων με στόχο τη συνεχόμενη, αλυσιδωτή προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο, χωρίς ασυνέχειες και εμπόδια.
   Βασικές τεχνικές προδιαγραφές για κτίρια:
   Προσβάσιμη είσοδος (>0,90μ) και πρόσβαση από την εξωτερική θύρα στον ανελκυστήρα (ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου) Κατακόρυφη κυκλοφορία (προσβάσιμος ανελκυστήρας ή αναβατόριο) Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών Ενας τουλάχιστον προσβάσιμος χώρος υγιεινής Βασικές προδιαγραφές για τον υπαίθριο χώρο:
   Οριζόντια κυκλοφορία και πρόσβαση στον δημόσιο χώρο με ελάχιστο πλάτος χωρίς εμπόδια 1,50μ. Προβλέπεται οδηγός τυφλών και ράμπες για προσβάσιμα πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες. Προσβάσιμες διαβάσεις και στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων Τι ισχύει με τα νέα κτίρια κατοικιών;
   Στις νέες κατοικίες, που ανεγείρονται εντός ή εκτός σχεδίων, για τα άτομα με αναπηρία και τα «εμποδιζόμενα» άτομα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται:
   Αυτόνομη (χωρίς τη βοήθεια κανενός) & ασφαλής (από κάθε άποψη) οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» (με διαδρόμους, ράμπες, μηχανικά μέσα κλπ) Συνθήκες εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Προσβάσιμος χώρος αναμονής μίας θέσης αμαξιδίου Τι ισχύει για τις παλιές κατοικίες;
   Για τις κατοικίες που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, είναι δυνατή η τοποθέτηση διάταξης ράμπας ή αναβατορίου, που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ΑμεΑ κλπ. από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς/εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης ή κανονισμού.
   Τι ισχύει όταν γίνεται αλλαγή χρήσης στο κτίριο;
   Σε περίπτωση, που γίνεται αλλαγή χρήσης σε όλο ή σε τμήμα (π.χ. όροφος) του κτιρίου θα πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου με την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
   Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
   Οταν τα κτίρια είναι υφιστάμενα τι υποχρεώσεις έχουν;
   Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
   Α) Ανελκυστήρας με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: πλάτος 0,90 μ και μήκος 1,20μ, ελεύθερο άνοιγμα πόρτας στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,80μ.
   Β) Ενός τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών/γυναικών.
   Γ) Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου, γραφείων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.
   Ποιες είναι οι εξαιρέσεις γενικά για όλα τα κτίρια;
   Εξαιρούνται όλα τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2.50 μ.
   Απαλλάσσονται τα νέα κτίρια από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθμούς τα κτίρια, εφόσον:
   α) Το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών (πατάρια) ή αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100.0 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση.
   β) Το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200,00 τ.μ. και συγχρόνως
   γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70,0 τ.μ.
   Προσοχή! Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.
   Τι γίνεται όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες, για να γίνουν οι διαμορφώσεις;
   Μπορούν να γίνουν οι διαμορφώσεις από τον ενδιαφερόμενο και με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (έγγραφη πρόσκληση συνιδιοκτητών, τεχνική έκθεση μηχανικού, μελέτη στατικής επάρκειας).
   Read more...

   2

  • GTnews

   Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
   Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.
   Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
   Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου.
   Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.opske.gr) από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12:00 προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Επενδυτικό πρόγραμμα 2,2 δις. ευρώ στο δίκτυο διανομής ρεύματος για την πενταετία 2022 – 2026 σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ «με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του».
   Το κείμενο αναρτήθηκε από τη ΡΑΕ στη δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει 139 έργα, τα οποία αναλυτικά ανά κατηγορία επενδύσεων έχουν ως εξής:
   1. Ενίσχυση δικτύου: 71 έργα 255,71 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων ή ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων, τα οποία προγραμματίζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένα αιτήματα σύνδεσης νέων χρηστών, και αποσκοπούν:
   σε αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης φορτίου του Δικτύου, λόγο χωρικής και χρονικής εξέλιξης της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης του δικτύου, με βασικό οδηγό- παράμετρο την εξυπηρέτηση της ζήτησης (φορτίο και παραγωγή) σε μείωση των τεχνικών απωλειών δικτύου. 2. Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου 32 έργα 437,91 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία «Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου» περιλαμβάνονται έργα δικτύου που δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   Τα έργα αντικατάστασης και ανακαίνισης δικτύων μπορεί να σχετίζονται ενδεικτικά με τα ακόλουθα:
   Αντικατάσταση εξοπλισμού κατόπιν διαπίστωσης της λειτουργικής του κατάστασης Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αξιοπιστίας του Δικτύου μέσω μείωσης της συχνότητας σφαλμάτων, αστοχιών και του χρόνου μη διαθεσιμότητας στοιχείων του Δικτύου Βελτίωση της λειτουργίας της προστασίας του Δικτύου Μεταβολή σε βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου, λειτουργικές απαιτήσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις ασφαλείας, κλπ. 3. Λοιπά Έργα Δικτύου 14 έργα 607,62 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 525,22 εκ. ευρώ για συστήματα τηλεμέτρησης
   Στην κατηγορία Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται επώνυμα έργα που αφορούν σε ανάπτυξη παγίων του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία δεν αποτελούν υποδομές δικτύων, όπως εξοπλισμός και συστήματα εποπτείας και ελέγχου δικτύων, αυτοματισμοί & τηλεχειρισμοί, συστήματα τηλεμέτρησης, κ.ά.
   Στα Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται κατηγορίες έργων διαφορετικής σκοπιμότητας και ύψους επενδύσεων όπως: Δημιουργία, Αναβάθμιση,ή Εκσυγχρονισμός Κέντρων Ελέγχου Δικτύου Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα Η επέκταση Τηλεμέτρησης Μικρά Δομικά έργα σε κτήρια ΔΕΗ. 4. Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων 19 έργα 307,04 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται επενδύσεις του Διαχειριστή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, συστήματα/ εξοπλισμό & εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό συνεργείων και εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου, κ.α.
   5. Αισθητική αναβάθμιση 18,20 εκ
   Τα έργα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου ανήκουν στα Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα και αφορούν υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ. Τα έργα αυτά δεν επιβάλλονται από οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους τήρησης αποστάσεων ασφαλείας κλπ., αλλά εκτελούνται για την αισθητική βελτίωση του Δικτύου πόλεων, καθώς και παραδοσιακών και τουριστικών οικισμών. Τα έργα αυτά προγραμματίζονται κατόπιν αιτημάτων φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος υλοποίησης.
   6. Παραλλαγές Δικτύου 87,78 εκ.
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα για παραλλαγές δικτύου, μετατόπισης ή άλλων αλλαγών τμημάτων γραμμών του δικτύου, που εκτελούνται είτε για να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από κτίσματα υπό ανέγερση, είτε λόγω εκτέλεσης δημόσιων έργων ή έργων ΟΤΑ, είτε γιατί παρεμποδίζεται από το δίκτυο η νόμιμη χρήση ιδιοκτησιών. Επιπλέον, παραλλαγές μπορούν να εκτελεστούν κατόπιν αιτήματος φορέων ή ιδιωτών χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για τις παραλλαγές βαρύνει τους αιτούντες.
   7. Σύνδεση χρηστών 481 εκ. ευρώ
   Στην Κατηγορία Σύνδεση Χρηστών περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την κατασκευή νέων ή/και την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών δικτύου (υποσταθμοί μεταφοράς, υποσταθμοί διανομής, δίκτυα ΜΤ/ΧΤ, παροχές πελατών, μετρητικές διατάξεις), η οποία απαιτείται λόγω σύνδεσης νέων Χρηστών ή λόγω μεταβολής στις απαιτήσεις υφιστάμενων Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) του Δικτύου, κατόπιν αιτήματός τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτή κατηγορία τα έργα φωτισμού Οδών.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για τον κλάδο του real estate, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 1.000 εταιρείες ακινήτων σε όλο τον κόσμο, με την υβριδική εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Καθώς ο αριθμός των ευέλικτων χώρων γραφείων παγκοσμίως φαίνεται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το 2026, τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους μεσίτες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προωθήσουν στην αγορά, ακίνητα που ταιριάζουν στην υβριδική εργασία.
   Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την έρευνα της Jones Lang LaSalle (JLL) για το μέλλον της εργασίας 2022 μαζί με την έρευνα της IWG και άλλων εταιρειών.
   Όλα αυτά αποτελούν μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση για τους μεσίτες, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους ιδιοκτήτες στον τομέα των ακινήτων, για το ποια ακίνητα θα τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους χώρους.
   Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία
   Σε μια εποχή που η νομοθετική ατζέντα για την υβριδική εργασία σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες, η έρευνα από διάφορους οργανισμούς δείχνει ότι η υβριδική εργασία ήρθε για να μείνει.
   Στην έρευνα της JLL, ερωτήθηκαν 1.095 ανώτεροι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον κλάδο των ακινήτων σε χώρες σε όλο τον κόσμο, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Χονγκ Κονγκ και την Αυστραλία έως τη Βραζιλία. Τα ευρήματά της δίνουν μια συναρπαστική εικόνα για την κατάσταση της υβριδικής εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, με το 53% των ερωτηθέντων να σκοπεύουν να καταστήσουν την υβριδική εργασία μόνιμα διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους έως το 2025.
   Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία και οι προνοητικοί εργοδότες το αντιλαμβάνονται αυτό. Πράγματι, το 77% των ερωτηθέντων στην έρευνα της JLL συμφωνούν ότι η προσφορά υβριδικής εργασίας θα είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, ενώ το ίδιο ποσοστό προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα θέτουν επί τάπητος το ζήτημα για αλλαγή του εργασιακού μοντέλου μέχρι το 2025. Αυτό ταυτίζεται με τα ευρήματα έρευνας της IWG, ιδίως ότι το 77% των εργαζομένων δηλώνουν ότι μια βάση πιο κοντά στο σπίτι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τους στην αναζήτηση εργασίας στο μέλλον.
   Η έρευνα της JLL είναι μόνο η πιο πρόσφατη που ανέδειξε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο ευτυχισμένοι με το υβριδικό μοντέλο εργασίας. Πέρυσι, η μελέτη της PwC για την απομακρυσμένη εργασία διαπίστωσε ότι το 87% των εργαζομένων προτιμούν αυτόν τον τρόπο εργασίας. Στην έρευνα της IWG, περίπου οι μισοί από όλους τους εργαζόμενους προχώρησαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι θα αναζητούσαν άλλη δουλειά αν τους ζητούσαν να επιστρέψουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.
   Εργασιακά «hot spots» στα περίχωρα
   Ένα πράγμα που είναι σαφές από την έρευνα της JLL είναι ότι τα κριτήρια ESG θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα, με το 74% να δηλώνει ότι είναι πιθανό να πληρώσει premium για φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους γραφείων και το 56% να το πραγματοποιεί μέχρι το 2025. Δεν είναι περίεργο, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.
   Μέρος του να είναι κανείς πιο βιώσιμος είναι, φυσικά, η μείωση των χρόνων μετακίνησης, και αυτό σημαίνει ότι οι χώροι γραφείων πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στα σπίτια των εργαζομένων. Oι χώροι εργασίας της IWG εκτός των κέντρων των πόλεων, αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τις περιοχές στα περίχωρα να αναδεικνύονται σε εργασιακά «hot spots». Τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν όλα τα νέα κέντρα IWG άνοιξαν σε μη αστικά περιβάλλοντα και περιοχές μακριά από τις μεγάλες αστικές περιοχές.
   Για τους μεσίτες, τους ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τα ακίνητα, το συμπέρασμα είναι σαφές: το να σκέφτεσαι τι είναι καλό για τον πλανήτη δεν είναι μόνο καλό για τον πλανήτη. Το να γίνεις «πράσινος» πηγαίνει χέρι-χέρι με το υβριδικό, δεδομένων των μειωμένων χρόνων μετακίνησης και των λιγότερων γενικών εξόδων που ήδη συνδέονται με τους ευέλικτους χώρους γραφείων που βρίσκονται στις κοινότητες των εργαζομένων. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα μιας έρευνας της IWG για το 2020, στην οποία το 92% των ερωτηθέντων επιθυμεί έναν πιο πράσινο, πιο βιώσιμο τρόπο εργασίας με μειωμένη ανάγκη για περιττές μετακινήσεις.
   Η συνεργασία είναι το ζητούμενο
   Η συνεργασία αποτελεί ένα από τα βασικότερα ευρήματα που επισημάνθηκαν στην έρευνα της JLL. Οι χώροι εργασίας του μέλλοντος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία, με τους αποκλειστικούς χώρους γραφείων να αποτελούν παρελθόν υπέρ των ανοικτών περιβαλλόντων εργασίας για το 73% των ερωτηθέντων.
   Με τους εργαζόμενους να βρίσκονται λιγότερο στο γραφείο στο πλαίσιο ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας, οι φορές που πηγαίνουν σε έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας φαίνονται πλέον διαφορετικές, με μεγαλύτερη έμφαση στην ομαδική εργασία που μπορεί να αισθάνονται ότι λείπει όταν εργάζονται από το σπίτι.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Οπως γνωρίζουμε τα πέντε τελευταία χρόνια «τρέχει» η σύνταξη κτηματολογίου. Ηδη έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι περισσότερες μελέτες έχουν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της ανάρτησης των πρώτων στοιχείων των δικαιωμάτων. Κατά τη διαδικασία της ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ελέγχουν τα στοιχεία του ακινήτου τους (π.χ. συμβόλαιο, μεταγραφή, εμβαδό κλπ). Ομως για τα ακίνητα τα οποία δεν διαθέτουν σύγχρονο τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ 87, δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν όσον αφορά τις συντεταγμένες του κτηματολογίου, που καθορίζουν τα τελικά όρια της ιδιοκτησίας ή τη θέση τους σε σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου. Αυτό δυστυχώς στις περισσότερες γίνεται αντιληπτό αργότερα κατά την διαδικασία της πράξης μεταβίβασης ή της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Εκείνη τη στιγμή ο ιδιοκτήτης αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της λανθασμένης δήλωσης ή μη, καθώς και της λανθασμένης εγγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και αναζητά τον τρόπο διόρθωσης τους.
   Πού οφείλονται τα λάθη στη θέση, στην έκταση και στις διαστάσεις των ακινήτων του Κτηματολογίου;
   Δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια (π.χ. ένα γεωτεμάχιο μπορεί να θεωρηθεί σαν δύο γεωτεμάχια αν πρόκειται για καλλιέργειες). Τα παλιά εμβαδά μετρήθηκαν με κορδέλα και έχουν σημαντικές αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Οι παλιοί τίτλοι ανέφεραν π.χ. δύο στρεμμάτων, πλέον ή λιγότερο ή όση έκταση και αν είναι, χωρίς διαστάσεις παρά μόνο μνημονεύοντας παλιούς ιδιοκτήτες και φυσικά όρια. Στο Κτηματολόγιο δηλώνεται από τους ιδιοκτήτες το εμβαδό του συμβολαίου και τελικά αναγράφεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο το εμβαδό του ψηφιακού υποβάθρου του κτηματολογίου. Από την επιλογή αυτή προκύπτει πρόβλημα με επιμέρους επιπτώσεις.  
   Μπορούν να διορθωθούν τα στοιχεία του κτηματολογίου;
   Σύμφωνα με το νόμο οι πρώτες εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων ως δικαιούχων σύμφωνα με τις πρώτες εγγραφές. Σε περίπτωση, όμως, που διαπιστωθούν λάθη στις πρώτες εγγραφές δύναται να διορθωθούν.
   Ποιος ο ρόλος του τοπογράφου μηχανικού στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων;
   Η συμμετοχή του Μηχανικού στην ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης είναι σημαντική, γιατί δεν περιορίζεται στη σύνταξη του τοπογραφικούδιαγράμματος, το οποίο συνοδεύει την εγγραπτέα πράξη, αλλά στις περιπτώσεις όπου η εγγραπτέα πράξη προκαλεί μεταβολή στην γεωμετρίατων γεωτεμαχίων, ο ίδιος οφείλει να έχει προβεί σε σχετική αποτύπωση επί του κτηματογραφικού διαγράμματος που εκδίδεται προηγουμένως απότο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο και θα αποτελέσει υπόβαθρο για τηναποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών που επέρχονται στο γεωτεμάχιο.
   Έτσι, εισάγεται ο όρος «Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών» (ΔΓΜ), στο οποίο απεικονίζονται οιγεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στα γεωτεμάχια, αποδίδοντας τις κορυφές τους με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ,87. Με τον τρόποαυτό εξασφαλίζεται η τήρηση και η ενημέρωση των κτηματολογικώνδιαγραμμάτων. Ανάλογη εργασία εκτελείται από το Μηχανικό και κατά την υποβολήαιτημάτων για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ΚτηματολογικώνΔιαγραμμάτων.
   Τι είναι η διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών των κτηματολογικών εγγραφών;
   Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που εντοπιστεί διαφορά σε θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου μεταξύ Κτηματολογίου και πραγματικότητας. Επίσης η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά και αλλαγές που έχουν προκύψει στο ακίνητο π.χ κατάτμηση γεωτεμαχίων, συνένωση γεωτεμαχίων, σύσταση/κατάργηση δουλειών διόδου. Η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου ο οποίος αιτείται τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων.
   Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη διόρθωση Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών;
   α) Αίτηση Διόρθωσης.
   β) Αντίγραφο του συμβολαίου.
   γ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο.
   δ) Κτηματογραφικό διάγραμμα που συνοδεύεται είτε από τοπογραφικό διάγραμμα είτε από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή.
   Τι συμβαίνει, αν δεν διορθωθούν τα λάθη;
   Με την πάροδο του χρόνου οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές. Αυτό σημαίνει ότι:
   Στο πρόσωπο που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος του εμπραγμάτου δικαιώματος παρέχονται όλα τα δικαιώματα του δικαιούχου ακόμη και αν δεν είναι πραγματικός δικαιούχος και δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο υπέρ του αναγραφόμενου δικαιούχου. Ο αληθής δικαιούχος έχει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης από τον αναγραφόμενο ως δικαιούχο και –υπό προϋποθέσεις– δικαίωμα επαναμεταβίβασης του ακινήτου. Αν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αναγράφεται άγνωστος ιδιοκτήτης τότε το ακίνητο περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Ανακριβείς εγγραφές που αφορούν προσωπικά ή ληξιαρχικά στοιχεία του δικαιούχου (ημερομηνία γέννησης-ΑΦΜ- αριθμός ταυτότητας κλπ) μπορούν να διορθωθούν οποτεδήποτε Η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Εμπράγματο δικαίωμα (π.χ. επικαρπία, υποθήκη, κατάσχεση κλπ) το οποίο δεν καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου χάνεται. Πώς γίνονται οι διορθώσεις στο κτηματολόγιο;
   Οι διόρθωση των πρώτων εγγραφών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
   Με δικαστικές ενέργειες, όπου απαιτείται η μεσολάβηση του αρμοδίου δικαστηρίου για τη διόρθωση και Με εξωδικαστική διαδικασία, όπου μπορεί η διόρθωση να γίνει οίκοθεν ή με αίτηση του ενδιαφερομένου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και η διόρθωση θα γίνει με απόφαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου ή με αίτηση του Οργανισμού Κτηματολογίου κατά περίπτωση. Τι είναι η Κτηματολογική Διαμεσολάβηση;
   Από 1η Απριλίου 2022 είναι πλέον υποχρεωτική η τήρηση της αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) και στις κτηματολογικές διαφορές.
   Ο ενάγων οφείλει να καλέσει τον εναγόμενο σε ΥΑΣ είτε με το δικόγραφο της αγωγής, είτε με ξεχωριστό δικόγραφο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης.
   Η ΥΑΣ διεξάγεται από «κτηματολογικό διαμεσολαβητή», ο οποίος διαθέτει ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου, που έχει αποκτήσει από ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης. Ο κτηματολογικός διαμεσολαβητής επιλέγεται από ειδικό μητρώο.
   Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης, ενώ το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή. Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα.
   Ποιες διορθώσεις μπορούν να γίνουν με την εξωδικαστική διαδικασία;
   1) Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων (λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, λάθη στα στοιχεία του συμβολαίου, στο εμβαδό του κτίσματος κλπ).
   2) Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (το εμβαδό, τα όρια, οι συντεταγμένες).
   3) Διόρθωση για αλλαγή του δικαιώματος λόγω νέου συμβολαίου, υποθήκης, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης,που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ημερομηνία καταχώρησης των πρώτων εγγραφών.
   4) Διόρθωση χαρακτηρισμού ακινήτου ως δασικού, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη.
   Ποιες διορθώσεις απαιτείται να γίνουν δικαστικώς;
   Οταν πρόκειται για προσβολή εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος, τότε με την κατάθεση δικογράφου αγωγής, μπορεί να προστατευτεί ο δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος από την ανακριβή πρώτη εγγραφή, με την οποία αμφισβητείται ολικά ή μερικά το δικαίωμα που έχει επί του κτηματογραφημένου ακινήτου.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Απομακρύνεται η επανέναρξη υποδοχής από τον ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεων σύνδεσης από ανεξάρτητους παραγωγούς (δηλαδή για μικρομεσαία φωτοβολταϊκά που θα πωλούν την παραγωγή τους στο δίκτυο), καθώς θα συνεχιστεί επʼ αόριστον το υφιστάμενο «πάγωμα», ώστε μόνο νέα συστήματα net-metering ή virtual net-metering να μπορούν να αιτηθούν για χωρητικότητα στο δίκτυο διανομής.  
   Αυτό αναφέρουν στο energypress υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, επισημαίνοντας πως βούληση του υπουργείου είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερος διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος» στο δίκτυο, για τα προγράμματα και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που πρόκειται να «τρέξουν» το αμέσως επόμενο διάστημα και, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, έχουν στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους μίας μεγάλης γκάμας καταναλωτών. 
   Το σκεπτικό του υπουργείου είναι πως, από αυτές τις δράσεις, επί της ουσίας μόνο για το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» έχει διασφαλισθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός «χώρος» στο δίκτυο διανομής. Όπως είναι γνωστό, για την εγκατάσταση των 250.000 περίπου φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10 κιλοβάτ στις τρεις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων (νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες), τα οποία θα λειτουργούν υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού, έχει δεσμευθεί συνολική δυναμικότητα 2,5 Γιγαβάτ. 
   Για αυτό τον σκοπό, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, θα αξιοποιηθεί ο ηλεκτρικός «χώρος» 10 Μεγαβάτ που, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, απελευθερώθηκε σε κάθε υποσταθμό του δικτύου διανομής, για την «υποδοχή» εφαρμογών net-metering.
   Αποκλειστικότητα στον ελεύθερο ηλεκτρικό «χώρο» 
   Την ίδια στιγμή ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες εφαρμογές ενεργειακού συμψηφισμού, για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει διαθέσιμος «χώρος». Μία από αυτές είναι το πρόγραμμα επιδότησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και, μέσω του virtual net-metering, να εξασφαλίζουν ηλεκτρικό ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά. 
   Επίσης, στα σκαριά βρίσκεται ένα ακόμη πρόγραμμα ειδικά για τα αγροτικά αντλιοστάσια, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους άρδευσης. Και σε αυτή την περίπτωση, «όχημα» θα είναι «μικρά» φωτοβολταϊκά, που θα λειτουργούν υπό το καθεστώς net-metering. 
   Εξίσου σημαντικά είναι ότι, όπως έχει γράψει το energypress, σε επόμενο σχέδιο νόμου το ΥΠΕΝ θα θεσμοθετήσει τις Ενεργειακές Κοινότητες για επιχειρήσεις, για να μπορούν να αξιοποιήσουν το virtual net-metering. Έτσι, ομάδες εταιρειών που δεν διαθέτουν ελεύθερους χώρους, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά σε απόσταση από τις εγκαταστάσεις τους,   ώστε μέσω της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος. 

   Για να μπορέσουν να «τρέξουν» απρόσκοπτα εφαρμογές όπως οι παραπάνω, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει πως από τον έτσι κι αλλιώς ήδη περιορισμένο ελεύθερο ηλεκτρικό «χώρο» στο δίκτυο διανομής, δεν θα πρέπει να δεσμευθεί χωρητικότητα για καμία άλλη χρήση. Επομένως, θα «παγώσει» μέχρι νεωτέρας η επανεκκίνηση υποβολής αιτήσεων σύνδεσης από ανεξάρτητους παραγωγούς.  
   Προτεραιότητα της αυτοπαραγωγής και στο μέλλον 
   Υπενθυμίζεται ότι η ίδια νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου προέβλεπε πως μετά τον επανυπολογισμό από τον ΔΕΔΔΗΕ των νέων περιθωρίων των υποσταθμών (αφαιρώντας τα 10 Μεγαβάτ για συστήματα αυτοπαραγωγής), ο Διαχειριστής θα ξεκινούσε να δέχεται εκ νέου αιτήματα για εκείνες τις περιοχές όπου συνέχιζε να υπάρχει διαθέσιμος «χώρος». Η σχετική διορία έχει ήδη εκπνεύσει και, με βάση τις νεότερες κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ, μετατίθεται πλέον επʼ αόριστον. 
   Ήδη από την εισαγωγή της εν λόγω διάταξης, που περιλαμβανόταν στο δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδότησης νέων «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, όπως έχει γράψει το energypress, στελέχη του κλάδου εκτιμούσαν ότι είναι ελάχιστοι οι υποσταθμοί με περιθώρια περιθώρια που υπερβαίνουν το όριο των 10 Μεγαβάτ, και επομένως δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο σε νέα έργα ανεξάρτητων παραγωγών. Πλέον, ωστόσο, ακόμη και για τις λίγες εξαιρέσεις, απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. 
   Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το δίκτυο διανομής θα «ανοίξει» ξανά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του κλάδου, μόνον όταν προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στα έργα αναβάθμισης που θα δημιουργήσουν περισσότερο ηλεκτρικό «χώρο». Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ, ακόμη κι αν σε μελλοντικό χρόνο δημιουργηθεί επιπλέον χωρητικότητα, και πάλι θα συνεχίσει να δίνεται προτεραιότητα στις εφαρμογές net-metering ή virtual net-metering. 
   Επομένως, πρόθεση του υπουργείου είναι να παγιωθεί το προβάδισμα της αυτοπαραγωγής. Κάτι που σημαίνει πως στη νέα χωρητικότητα που θα προκύπτει από τα έργα αναβάθμισης του δικτύου, θα συνεχίσει να έχει τον «πρώτο λόγο». 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Οι βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα - Επενδύσεις ύψους 200 δισ. ευρώ έως το 2030 - Στόχος το 80% του ηλεκτρικού ρεύματος να παράγεται από ΑΠΕ – Θα δημιουργηθούν 38.000 θέσεις εργασίας.
   Επενδύσεις περί τα 200 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, που θα δημιουργήσουν 38.000 θέσεις εργασίας, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το «πρασίνισμα» στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας των μεταφορών και των κτηρίων.
   Φωτοβολταϊκά και αποθήκευση θα αποτελέσουν τον «οδηγό» του πράσινου μετασχηματισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού, ενώ στην πρώτη γραμμή μπαίνουν τα υπεράκτια αιολικά και από το 2030 οι νέες τεχνολογίες όπως το υδρογόνο και τα ανανεώσιμα καύσιμα, συμβάλλοντας στους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας το 2050.
   Περιορισμός αερίου
   Ο ρυθμός ανάπτυξης των χερσαίων αιολικών υποχωρεί, καθώς αξιολογήθηκε ο περιορισμός των διαθέσιμων περιοχών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοια έργα και ο κορεσμός των δικτύων. Δραστικά περιορίζεται η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας (κοντά στο 50%) παρά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή κατά 2 GW μέχρι το 2030, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη μηδενίζεται.
   Ερμηνεύοντας αυτό το παράδοξο σε σχέση με το φυσικό αέριο, κατά την παρουσίαση χθες σε συνέντευξη Τύπου του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξήγησε αφενός ότι η παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου θα περιορίζεται όσο αυξάνεται η ισχύς των ΑΠΕ και αφετέρου ότι οι νέες μονάδες όπως και οι υποδομές που κατασκευάζονται για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου θα μπορούν να λειτουργήσουν μετά το 2030 και με άλλα καύσιμα (υδρογόνο κ.λπ.).

   Το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ εισάγει για πρώτη φορά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας τη συμμετοχή των συνθετικών καυσίμων με στόχο ποσοστό 3,4% στον τομέα των μεταφορών το 2030.
   Φιλόδοξους στόχους θέτει και για την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, μέσω προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας. Μόνο για την αναβάθμιση κτηρίων προβλέπονται επενδύσεις 642 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2021-2025 και 935 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030.
   Ηλεκτροκίνηση
   Αξιοσημείωτοι είναι, τέλος, οι φιλόδοξοι στόχοι για την αύξηση της ηλεκτροκίνησης στα ιδιωτικά οχήματα στο 20% το 2030 από 3% το 2025 και στο 85% το 2050. Από το 2035 το 1% των ιδιωτικών οχημάτων θα κινείται με υδρογόνο, ποσοστό που θα φτάσει στο 13% το 2050.
   «Το νέο προτεινόμενο ΕΣΕΚ είναι δομημένο με τρόπο που δίνει υπεραξία στην ελληνική οικονομία και εγχώρια προστιθέμενη αξία, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης ενώ, με τον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου, θα επιτύχουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας κατά την παρουσίαση του σχεδίου που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση.
   Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και ερωτηθείς σχετικά απέφυγε να δώσει μια σαφή απάντηση για το μέγεθος της επιβάρυνσης που θα έχει για τους καταναλωτές η υλοποίηση του ΕΣΕΚ, δεδομένου ότι μια σειρά από τις προωθούμενες επενδύσεις στις τεχνολογίες, αποθήκευσης, υπεράκτιων αιολικών και υδρογόνου, θα προχωρήσουν με λειτουργική ενίσχυση, θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε δίκτυα (1,2 δισ. σύμφωνα με τον σχεδιασμό), ενώ θα χρειαστεί να επιδοτηθούν και οι μονάδες φυσικού αερίου για να είναι βιώσιμες, λόγω της περιορισμένης προβλεπόμενης λειτουργίας τους. «Το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν δεν κάναμε τίποτα», τόνισε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι με την επίτευξη των στόχων οι τιμές ρεύματος θα μειωθούν σημαντικά.
   Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ, το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται ότι θα παράγεται από ΑΠΕ, έναντι υφιστάμενου στόχου 61%, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 προβλέπεται να φτάσει το 55% με την εξοικονόμηση ενέργειας να συμβάλει σε ποσοστό 6%. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από το 22% το 2021 και στόχο για 35% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ προβλέπεται να φτάσει στο 45% το 2030, υψηλότερα από τον στόχο του 40% που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
   Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, η εγκατεστημένη ισχύς της χώρας το 2030 θα πρέπει να φτάσει στα 36,1 GW από 21,6 GW το 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ισχύς 14,5 GW. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί σε φωτοβολταϊκά, η ισχύς των οποίων προβλέπεται να φτάσει στα 14,1 GW το 2030 και στα 34,5 GW το 2050 από 5 GW σήμερα.
   Τα υπεράκτια αιολικά θα προσθέσουν στο σύστημα ισχύ 2,7 GW μέχρι το 2030 και 17 GW μέχρι το 2050. Η ισχύς των χερσαίων αιολικών προβλέπεται να αυξηθεί στα 7 GW το 2030 και να φτάσει στα 10 GW το 2050 από 5 GW σήμερα και των υδροηλεκτρικών στα 4 GW το 2030 από 3,2 GW το 2022, με σημαντικότερο έργο το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας που ξεμπλόκαρε έπειτα από πολλά χρόνια και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
   Χωρίς λιγνίτη το 2030
   Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου από τα 5 GW σήμερα θα φτάσει τα 7 GW το 2030, για να επιστρέψει στα 5 GW το 2050. Η ισχύς των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά από 1,7 GW σήμερα περιορίζεται στα 0,7 GW το 2030, για να φτάσει στα 0,2 GW το 2050. Η συμμετοχή του λιγνίτη μηδενίζεται το 2030.
   Πυλώνας οι μπαταρίες
   Η αποθήκευση με τη μορφή μπαταριών, αντλησιοταμίευσης και υδρογόνου αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και ο λόγος είναι ότι βελτιώνει την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφού η ενέργεια που παράγεται όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο μπορεί να αποθηκεύεται χωρίς να επιβαρύνει τα κορεσμένα δίκτυα. Ο στόχος που τίθεται είναι η εγκατάσταση συνολικά 8 GW αποθήκευσης, εκ των οποίων 2,5 GW από έργα αντλησιοταμίευσης, 5,6 GW από μπαταρίες και 0,2 εκατ. μετρικούς τόνους υδρογόνου, για την παραγωγή των οποίων θα απαιτηθούν 1,2 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο μείγμα της αποθήκευσης προστίθενται επίσης 0,2 εκατ. τόνοι συνθετικών καυσίμων.
   Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η κορυφή Ταύγετου η αλλιώς Πυραμίδα βρίσκεται στα 2407 μέτρα υψόμετρο. 
   Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή ίσως κορυφή βουνού στην Ελλάδα και την πιο μυστηριώδη συνάμα μιας και την συνοδεύει ένας άλυτος εδώ και χιλιάδες χρόνια γρίφος.
   Η απόλυτη πυραμίδα που σχηματίζεται στην κορυφή του Ταύγετου είναι άραγε ένα παιχνίδι της φύσης ή μία γιγάντια ανθρώπινη κατασκευή που ξεπερνά σε διάσταση και βαθμό δυσκολίας κατασκευής κάθε φαντασία;
   Οι εικόνες του φίλου Μανώλη Νιργιανάκη που κατέγραψε την κορυφή του Ταύγετου στα λευκά είναι πραγματικά καθηλωτικές και εξάπτουν την ανθρώπινη φαντασία.
   Μια μεγάλη μερίδα ερευνητών υποστηρίζει πως η κορυφή του Προφήτη Ηλία (2407μ. ύψος), λαξεύτηκε, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, προκειμένου να αποκτήσει σχήμα πυραμίδας και να λειτουργήσει τελετουργικά και λατρευτικά.
   Αυτό, όπως λένε, «αποδεικνύεται από την απόλυτη κανονικότητα της πυραμίδας» (οπτικά, είναι ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο) και κυρίως, «από την τεχνητή οριζοντίωση της βάσεώς της», όπου το έδαφος είναι σχετικά πιο λείο και ομαλό.
   Αυτή η μερίδα κάνει λόγο για ένα μεγαλιθικό μνημείο, σαν αυτά που συναντώνται σε όλη την Ευρώπη, την περίοδο 3.500 – 2.000 π.Χ.
   Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ηλικία της πυραμίδας όσο και οι αρχικές της διαστάσεις είναι αδύνατο να υπολογιστούν.
    
   Read more...

   5

  • Engineer

   Την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είχε η Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας πτώση 13%, ανάμεσα σε 22 κράτη-μέλη που κινήθηκαν επίσης πτωτικά.
   Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για το 3ο τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, «σερί» που συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες του έτους έως και τον Νοέμβριο, όπως προκύπτει από τα μηνιαία δελτία του ΑΔΜΗΕ.  
   Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό κατέγραψε η Σλοβακία με -12% και ακολουθούν η Λιθουανία και η Ρουμανία με -9%. Από τις βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε ελαφρά στη Γαλλία (+1%), ενώ μείωση είχαν η Ολλανδία (-4%) και η Γερμανία (-3%). Συνολικά, όπως σημειώνεται στην έκθεση της Κομισιόν, οι βιομηχανικοί καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης, πιεζόμενοι από τις υψηλές τιμές ενέργειας, μείωσαν την κατανάλωσή τους.
   Ως προς την συνολική εικόνα του τριμήνου, ξεχωρίζει η σημαντικά πιο αυξημένη μέση ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που «έκλεισε» στα 339 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, υψηλότερη κατά 222% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας εδράζεται στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την μειωμένη διαθεσιμότητα των πυρηνικών και των υδροηλεκτρικών που δοκιμάστηκαν από την ξηρασία.
   Την ίδια στιγμή, η παραγωγή των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 1% από χρόνο σε χρόνο, φτάνοντας τις 3 TWh και το μερίδιο των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στο 39% (από 38% το τρίτο τρίμηνο του 2021). Το εν λόγω αποτέλεσμα προήλθε κυρίως από την αύξηση της ηλιακής παραγωγής (+28% ή +16 TWh) και των χερσαίων αιολικών (+7% ή +4TWh). Σημειώνεται ότι η παραγωγή των υδροηλεκτρικών υποχώρησε κατά 21% (-17 TWh) σε ετήσια βάση.
   Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε επίπεδο τρίμηνου, οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εμπορεύθηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν κατά 41% (-3242 TWh) το τρίτο τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας το εύρος της τάσης μείωσης της εμπορίας στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα κυριότερα σημεία της σύνοψης των κλιματικών επιπτώσεων και της κυκλωνικής δραστηριότητας του 2022 από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Η.Π.Α – NOAA:
   Παγκόσμια μέση θερμοκρασία
   Η μέση παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία για το διάστημα Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022 ήταν η 6η υψηλότερη στα παγκόσμια κλιματικά αρχεία της ΝΟΑΑ που χρονολογούνται από το 1880.
   Έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής
   Τόσο η μέγιστη όσο και η ελάχιστη έκταση θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική ήταν οι δέκατες μικρότερες εκτάσεις θαλάσσιου πάγου στα χρονικά.
   Ευρώπη
    Η Ευρώπη το 2022 κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη μέση ετήσια θερμοκρασία στα χρονικά. Οι θερμές και ξηρές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επιδείνωσαν τις συνθήκες ξηρασίας και τροφοδότησαν σοβαρές πυρκαγιές.
   Ασία
   Το 2022 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά στα χρονικά για την Ασία.
   Ιαπωνία
   Ένα δριμύ κύμα καύσωνα έπληξε την Ιαπωνία τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας το χειρότερο τεκμηριωμένο καύσωνα του μήνα Ιουνίου από το 1875.
   Κίνα
   Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της νότιας Κίνας τον Ιούνιο. Ορισμένες τοποθεσίες επλήγησαν από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 60 ετών.
   Πακιστάν
   Ρεκόρ βροχοπτώσεων  τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες, πλήττοντας πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους
   Βόρεια Αμερική
   Το 2022 ισοφάρισε το 2011 και το 2019 ως η 15η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί για τη Βόρεια Αμερική.
   Ηπειρωτικές ΗΠΑ
   Οι ξηρές και θερμές συνθήκες συνέβαλαν στις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλες τις Δυτικές πολιτείες από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.
   Νότια Αμερική
   Στη Νότια Αμερική σημειώθηκε η 12η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί
   Αφρική
   Το 2022 ήταν η 10η πιο ζεστή χρονιά στην Αφρική.
   Νότια Αφρική
   Σημειώθηκαν βροχοπτώσεις που κατέρριψαν πολλά ρεκόρ σε περιοχές της ανατολικής Νότιας Αφρικής στα μέσα Απριλίου.
   Μαδαγασκάρη
   Οι κυκλώνες Batsirai και Emnati, καθώς και η τροπική καταιγίδα Dumako έπληξαν τη Μαδαγασκάρη τον Φεβρουάριο – η πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1988 που τρεις τροπικές καταιγίδες  πλήττουν τη Μαδαγασκάρη σε έναν μόνο μήνα
   Ωκεανία
   Στην Ωκεανία το 2022 ήταν μέσα στα 20 θερμότερα έτη.
   Aυστραλία
   Ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες επηρέασαν περιοχές της ανατολικής Αυστραλίας από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου 2022
   Παγκόσμια Κυκλωνική Δραστηριότητα
    Η παγκόσμια κυκλωνική δραστηριότητα το 2022 βρέθηκε σε κανονικά επίπεδα: Συνολικά 88 τροπικές καταιγίδες με ονομασία εμφανίστηκαν στον πλανήτη το 2022, που ήταν κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Από αυτές, 40 έφθασαν σε ένταση τροπικού κυκλώνα (άνεμοι πάνω από 120 χλμ/ώρα) και 17 σε μεγάλου τροπικού κυκλώνα (άνεμοι πάνω από 180 χλμ/ώρα). Η παγκόσμια συσσωρευμένη ενέργεια κυκλώνα (ACE) – μια ολοκληρωμένη μέτρηση της ισχύος, της συχνότητας και της διάρκειας των τροπικών καταιγίδων – ήταν το 2022 η τέταρτη χαμηλότερη από το 1981.
   Περίοδος Τυφώνων 2022 στον Βόρειο Ινδικό Ωκεανό
   Δραστηριότητα κάτω του μέσου όρου: 7 τροπικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένου ενός κυκλώνα
   Περίοδος Τυφώνων 2022 στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό
   Σχεδόν κανονική δραστηριότητα: 9 τροπικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων 5 κυκλώνων.
   Περίοδος Τυφώνων 2022 στον Βόρειο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό
   Δραστηριότητα κάτω του μέσου όρου: 22 τροπικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων 12 τυφώνων.
   Τυφώνες στον Δυτικό Ειρηνικό 
   Ο τυφώνας Hinnamor, που έπληξε τη Νότια Κορέα και ο τυφώνας Noru, ο οποίος έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και το Λάος, έφεραν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή τον Σεπτέμβριο.
   Περίοδος Τυφώνων Ατλαντικού 2022
   Σχεδόν κανονική δραστηριότητα: 14 τροπικές καταιγίδες με ονομασία, συμπεριλαμβανομένων 8 τυφώνων.
   Τυφώνας “Fiona”
   Τον Σεπτέμβριο toy 2022, o τυφώνας “Fiona” επηρέασε την Καραϊβική. Έφτασε στη Νέα Σκωτία ως ο ισχυρότερος και δαπανηρότερος εξωτροπικός κυκλώνας που έχει καταγραφεί για τον Καναδά.
   Τυφώνας “Ian”
   Αφού προξένησε πτώση του ηλεκτρικού δικτύου της Κούβας, ο τυφώνας Ίαν έπληξε τη νοτιοδυτική Φλόριντα, με ένταση λίγο πιο κάτω της κατηγορίας 5, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταστροφικές καταιγίδες.
   Περίοδος Τυφώνων 2022 στον Βόρειο Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό
   Σχεδόν κανονική δραστηριότητα: 19 τροπικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων 10 τυφώνων.
   Τυφώνας “Agatha”
   Ο τυφώνας Agatha ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας  Μαΐου που έχει καταγραφεί, που έπληξε τις ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό.
   Περίοδος Τυφώνων 2022 στον Νότιο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό
   Δραστηριότητα κάτω του μέσου όρου: 6 τροπικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων 2 κυκλώνων
   Έκταση θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής
    Στην Ανταρκτική το 2022 σημειώθηκε η τέταρτη μικρότερη ετήσια μέγιστη έκταση και η μικρότερη ελάχιστη ετήσια έκταση που έχει καταγραφεί.
   Πηγή: Εθνική Διεύθυνση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ -NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
   Read more...

   0

  • Engineer

   Παρά την αυξημένη ζήτηση φαίνονται τα όρια στην παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου.
   Το 2022 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την αμερικανική παραγωγή πετρελαίου. Παρότι ακόμη δεν έχουν βγει τα τελικά στοιχεία για το 2022, όλα δείχνουν ότι μπορεί να μην ξεπεραστεί το ρεκόρ του 2019, όταν η ετήσια αμερικανική παραγωγή κινήθηκε στον ρυθμό των 12,3 εκατομμυρίων βαρελιών το μήνα, εντούτοις το 2022 θα είναι μάλλον η δεύτερη καλύτερη χρονιά και όλοι εκτιμούν ότι εάν δεν υπάρξει κάποιο ιστορικό απρόοπτο η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου το 2023 θα μπορούσε να σπάσει κάθε ρεκόρ. Υπό κανονικές συνθήκες το ρεκόρ αυτό θα είχε σπάσει το 2020, όμως μεσολάβησε η πανδημία και έτσι υποχώρησε η αμερικανική παραγωγή.
   Όμως, την ίδια στιγμή η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να είναι περισσότερο σταδιακή παρά απότομη. Άλλωστε, έχει αλλάξει και η δομή της ίδιας της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή οι ενεργές πετρελαιοπηγές στις ΗΠΑ είναι 620. Αυτό είναι μια αύξηση κατά 140 (29%) σε σχέση με το τέλος του 2021, όμως την ίδια στιγμή απέχει από τις 1600 ενεργές πετρελαιοπηγές του 2014.
   Μεγάλη ώθηση σε αυτή την αύξηση της αμερικανικής παραγωγής έδωσε η αύξηση της ζήτησης ειδικά από την Ευρώπη, που σταδιακά βρέθηκε να αποκόπτεται και από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Περίπου 500 τάνκερ με αμερικανικό πετρέλαιο έφτασαν στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα.
   Το απόγειο της σχιστολιθικής επανάστασης
   Μαζί με αυτά τα στοιχεία καταγράφηκε ουσιαστικά και η κορύφωση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δηλαδή, της μεγάλης ανατροπής που έφερε στην παραγωγή ενέργειας η τεχνολογία του fracking, όπου σε μια γεώτρηση κατευθύνονται με μεγάλη πίεση νερό, άμμος και χημικά προς σχιστολιθικά στρώματα με σκοπό να απελευθερωθεί το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που βρίσκεται ανάμεσά τους και μέσα από τα ρήγματα να κατευθυνθεί προς το «πηγάδι» της πετρελαιοπηγής και τελικά προς την εκμετάλλευση.
   Για τις ΗΠΑ το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο ήταν μια κρίσιμη αλλαγή που τις έφερε ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής και τους προσέδιδε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να παρέμβουν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αερίου εξομαλύνοντας τις όταν χρειαζόταν. Επιπλέον ουσιαστικά αύξαινε τα ίδια τα αμερικανικά αποθέματα, διευκολύνοντας τη στρατηγική χρήση τους. Και βέβαια επέτρεπε στην εσωτερική αμερικανική αγορά (άρα και στο εκλογικό ακροατήριο του εκάστοτε αμερικανού προέδρου) να είναι οχυρωμένη απέναντι σε τυχόν απότομες αυξήσεις των διεθνών αγορών.
   Όμως, υπήρχε πάντα και η άλλη πλευρά σε σχέση με το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή αφορούσε τους όρους παραγωγής του. Από τη μια, το κόστος παραγωγής είναι υψηλό και αυτό σημαίνει ότι κάτω από ένα επίπεδο τιμών είναι ασύμφορο. Αυτό επιτείνεται και από το γεγονός ότι χρειάζεται εξειδικευμένο – και ακριβό – τεχνικό δυναμικό που μπορεί να βρει απασχόληση και αλλού. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή οι παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι λείπουν έως και 20.000 εργαζόμενοι στον κλάδο στις ΗΠΑ. Επιπλέον, οι εταιρείες που παράγουν σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο συχνά αντλούν κεφάλαια από τη Wall Street που πιέζει μέρος των κερδών να επιστρέφει στους επενδυτές αντί να επανεπενδύεται σε νέες εκμεταλλεύσεις. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ακόμη τιμές στα 80 δολάρια / βαρέλι μπορούν να θεωρηθούν πειστικές. Μάλιστα, αυτά τα ιδιαίτερα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά του κλάδου των σχιστολιθικών εξορύξεων καυσίμων εξηγούν γιατί είναι πολύ ευάλωτος απέναντι σε απότομες καθοδικές πορείες των τιμών. Αυτό φάνηκε τόσο στην κατάρρευση των τιμών του 2014 όσο – και κυρίως – στον τρόπο που αρκετές εταιρείες οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία.
   Από την άλλη, το δυναμικό των περισσότερων κοιτασμάτων είναι πεπερασμένο. Ακόμη και στη μεγαλύτερη ζώνη εκμετάλλευσης, στη μεγάλη Πέρμια Λεκάνη, που εκτείνεται στο δυτικό Τέξας και στο νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό, τα διαθέσιμα εκμεταλλεύσιμα πεδία έχουν περιοριστεί και αυτό πιέζει ιδιαίτερα τις μικρότερες εταιρείες. Άλλωστε, οι πετρελαιοπηγές για σχιστολιθικό πετρέλαιο φτάνουν στην κορύφωση της απόδοσής τους ένα χρόνο μετά την έναρξη της εξόρυξης και οι νέες πετρελαιοπηγές τείνουν να έχουν μικρότερη απόδοση σε σχέση με παλαιότερη. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να κάνουν συνεχώς νέα γεωτρήσεις, κάτι που έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στις ΗΠΑ.
    
   Η εξάρτηση από τις διεθνείς διακυμάνσεις
   Ένα από τα παράδοξα της αμερικανικής παραγωγής σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου είναι ότι ενώ η αρχική υποστήριξη αυτής της τεχνολογίας είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια των ΗΠΑ να μπορούν να οχυρωθούν απέναντι στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών που έρχονταν από τις διεθνείς αγορές, εν τέλει η ανάπτυξη αυτού του κλάδου εξαρτάται από αυτούς που διαμορφώνουν τις διεθνείς τιμές.
   Και αυτό γιατί η κερδοφορία αλλά και ανάπτυξη αυτού του κλάδου, που προσφέρει σχετικά γρήγορη απόδοση (σε αντιδιαστολή με τα πιο μακροπρόθεσμα σχέδια όπως για παράδειγμα οι θαλάσσιες εξορύξεις σε μεγάλα βάθη) εξαρτάται από το να διατηρούνται οι τιμές σχετικά ψηλά.
   Στις διεθνείς αγορές πετρελαίου τη δυνατότητα σημαντικού επηρεασμού των τιμών, σε μεγάλο βαθμό την είχαν χώρες όπως η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Η πρώτη είναι στο στόχαστρο των ΗΠΑ και η δεύτερη δεν είναι πάντα στις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ειδικά για τη βιομηχανία των σχιστολιθικών εξορύξεων, τα συμφέροντα συμπίπτουν με τα σαουδαραβικά. Δηλαδή, όποτε η Σαουδική Αραβία – συχνά σε συνεννόηση και με το Ρωσία – κρατάει πιο ψηλά τις τιμές (μειώνοντας την παραγωγή ή αποφεύγοντας να την αυξήσει σε περιόδους υψηλής ζήτησης), ακόμη και εάν η αμερικανική κυβέρνηση αντιδρά, αυτό είναι συνήθως καλό για τη βιομηχανία των σχιστολιθικών εξορύξεων.
    
   Ένας κλάδος σε μετάβαση στον ορίζοντα του τέλους των ορυκτών καυσίμων
   Όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών επιλογών, επικαθορίζονται και από τον ορίζοντα της σταδιακής εξάλειψης κάθε χρήση ορυκτών καυσίμων, ορίζοντας ολοένα και πιο ορατός όσο πιο έντονα αισθητά είναι και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό εξηγεί και τη δυστοκία για μακροπρόθεσμες πολύ μεγάλες επενδύσεις.
   Όμως, την ίδια στιγμή, στον πιο βραχύ χρόνο, ο πλανήτης φαντάζει πιο διψασμένος για ορυκτά καύσιμα, για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο, ιδίως εάν επιστρέψουν πιο έντονοι αναπτυξιακοί ρυθμοί.
   Μόνο που τέτοιες αυξήσεις της ζήτησης στο φόντο μιας τάσης απεξάρτησης σημαίνουν τελικά και έναν ενεργειακό κλάδο τελικά πιο αποσταθεροποιημένο, πιο ευάλωτο σε απότομες ανοδικές και εξίσου απότομες καθοδικές πορείες και πολύ πιο καθορισμένο από γεωπολιτικές εξελίξεις και μεταβαλλόμενες συγκυρίες που, με τη σειρά τους, ασκούν καταλυτική επίδραση και στις ενεργειακές αγορές.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290/16-1-2023 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα  “Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»“, για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Πρόσκλησης και του Οδηγού το Προγράμματος και των Παραρτημάτων αυτής.
   Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ:
   https://web.tee.gr/wp-content/uploads/ypanep_AG_YA_2023_3290_exipni_metapoiisi_egkrisi_arxeiou_syxnon_erotiseon_apantiseon_16012023.pdf
   Με την υπουργική απόφαση, παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» (κι τον σχετικό οδηγό), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, στον Άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».
   Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.
   Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
   Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Υλοποίησης του Υποέργου (ΦΥ) έχουν ορισθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι ρόλοι των Φορέων Υλοποίησης καθορίζονται σε ειδική Επιχειρησιακή Συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης.
   Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
   Read more...

   0

  • COSTAS T

   Ένας από τους εξώστες του ξενοδοχείου «Ελληνίς» βρίσκεται υπό κατάρρευση καθώς έχει αποκολληθεί από το υπόλοιπο κτίριο, χωρίς ωστόσο να έχει πέσει.
   https://www.protothema.gr/greece/article/1331207/upo-katarreusi-balkoni-se-xenodoheio-sti-suggrou-deite-fotografies/

    

    

   Read more...

   14

  • GTnews

   Στα βήματα που έχουν γίνει από το 2019 για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, αλλά και σε αυτά που πρέπει, ακόμη, να γίνουν, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  στο 6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης. 
   Τα στοιχεία δείχνουν ραγδαία αύξηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Επισήμανε, μάλιστα,  ότι μετά την ψήφιση του νόμου 4710 το 2022 ταξινομήθηκαν 8.337 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε από το 0,4% σχεδόν στο 8% - η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   Σημείωσε επίσης ότι πλέον υπάρχουν περισσότερα από 2.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, γεγονός στο οποίο συντέλεσε η συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους παραχωρησιούχους στους αυτοκινητόδρομους. 
   Τα 3D στην ενέργεια
   Η ηλεκτροκίνηση πρέπει να γίνει προσβάσιμος και βιώσιμος τρόπος μεταφορών. Υπογράμμισε δε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι πως η βιωσιμότητα αυτή θα είναι δίκαιη. Ένα από τα βασικά θέματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα λεγόμενα 3D: Decarbonisation (απανθρακοποίηση). Digitalisation(ψηφιοποίηση). Decentralisation (αποκέντρωση). Η ηλεκτροκίνηση θα δημιουργήσει και ένα νέο «οικοσύστημα» ειδικοτήτων και τεχνικών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης και προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά θα είναι στον αέρα και η εφαρμογή, το app για κινητά τηλέφωνα, ώστε να βλέπει ο χρήστης πού υπάρχουν ελεύθερα σημεία φόρτισης. 
   Δημόσιες μεταφορές και ταξί 
   Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των δημόσιων μεταφορών για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Τόνισε ότι έρχονται 350 ηλεκτρικά λεωφορεία και άλλα 300 λεωφορεία CNG. Επισήμανε όμως ότι υπάρχει και το πρόβλημα, που και πως θα γίνεται η φόρτιση αυτών των λεωφορείων. Ανέφερε επίσης ότι η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με 0% συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε ΙΚΕ η οποία ανήκει σε εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, πέρασε έναντι τιμήματος άνω των €4 εκατ. το 50% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος των Μύλων Αλλατίνη στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης.
   Το συγκεκριμένο μερίδιο κατακυρώθηκε στη βουλγαρική εταιρεία, έπειτα από τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχε και ο όμιλος Φάις, κάτοχος του υπόλοιπου 50% του εμβληματικού ακινήτου στην περιοχή της Σοφούλη, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
   Η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, στον οποίο η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί σε 3,2 εκατ. ευρώ, άρχισε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε ώρες αργότερα, καθώς οι δύο συμμετέχοντες έκαναν αλλεπάλληλες προσφορές.
   Συνεπεία του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο οποίος μετατέθηκε για τη χθεσινή ημέρα κατόπιν αναβολής του στις 16 Νοεμβρίου, λόγω τεχνικού λάθους, το ιστορικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, ανήκει πλέον ισομερώς σε δύο ιδιοκτήτες, γεγονός που -όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς- περιπλέκει την πολυαναμενόμενη αξιοποίηση του εξαιρετικού -αλλά παραδομένου στη φθορά επί δεκαετίες- βιομηχανικού κτηριακού συνόλου με τη μεγάλη ιστορία και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική.
   Ο πρώτος ατμοκίνητος αλευρόμυλος του συγκροτήματος ανεγέρθη το 1854, ενώ περίπου 30 χρόνια μετά, το 1882, ο χώρος πέρασε στα «χέρια» της οικογένειας Αλλατίνη, το όνομα της οποίας διατήρησε έκτοτε, παρότι στην πορεία άλλαξε ιδιοκτήτες. Ο πρώτος ατμόμυλος κάηκε το 1889 και στη θέση του ανεγέρθη νέος και μεγαλύτερος, τα σχέδια του οποίου έφεραν την υπογραφή του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι. Το συγκεκριμένο βιομηχανικό συγκρότημα θεωρείτο στις αρχές του 20ου αιώνα ως ένα από τα μεγαλύτερα της νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Η χαρακτηριστική καμινάδα, ύψους 35 μέτρων, που δεσπόζει στην «καρδιά» του συγκροτήματος και αποτελεί μάρτυρα της βιομηχανικής εποχής του ατμού στη Θεσσαλονίκη, χτίστηκε λίγο πριν την ανατολή του 20ού αιώνα. Γύρω στο 1900 χτίστηκαν επίσης σιλό σιταριού, εργαστήρια και βιομηχανικοί φούρνοι και το συγκρότημα απέκτησε σταδιακά την πλήρη μορφή του ώς το τέλος της δεκαετίας του 1920.
   To 1950 πυρκαγιά προκάλεσε πολύ εκτεταμένες φθορές στα σημαντικότερα από τα κτήρια του συγκροτήματος. Οι Μύλοι διέκοψαν τη λειτουργία τους προ δεκαετιών και έκτοτε τα κτήριά τους παραδόθηκαν στη φθορά. Το βιομηχανικό συγκρότημα των Μύλων Αλλατίνη χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο στο μεγαλύτερο τμήμα του το 1991.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.