Jump to content
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

  • GTnews

   Η Τήλος είναι το πρώτο νησί που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων
   Καταργεί τον ΧΥΤΑ και τους δημόσιους κάδους και υιοθετεί το Just Go Zero Tilos, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που ξεκινάει από συλλογή πόρτα-πόρτα και καταλήγει στην πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί. Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου με τεχνολογία και τεχνογνωσία από την Polygreen και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου, με την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Μάϊος 2022: Η Polygreen, με ιδρυτή της και εμπνευστή του Just Go Zero, τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο και ο Δήμος Τήλου παρουσίασαν τo Just Go Zero Tilos  που κάνει πράξη τα μηδενικά απόβλητα, για πρώτη φορά, σε μια ολόκληρη κοινότητα και ανοίγει το δρόμο για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Με κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και επένδυση σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και νέες υποδομές διαχείρισης, το Just Go Zero Tilos αξιοποιεί όλα τα αστικά απόβλητα που παράγονται στο νησί, μειώνοντας το αποτύπωμα τους στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Τήλου.
   H ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων στο Just Go Zero Tilos επιτεύχθηκε με συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη της τοπικής κοινότητας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύσεις που έγιναν σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε νοικοκυριό του νησιού. H προσέγγιση αυτή, συνετέλεσε σημαντικά στην αλλαγή στάσης και αντίληψης της τοπικής κοινότητας για τα απόβλητα, κάτι που αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή ανταπόκρισή τους στις νέες πρακτικές που έφερε το Just Go Zero Tilos.
   Διαδικασία
   Στη βάση της λύσης του Just Go Zero είναι η σωστή διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, για την επίτευξη της οποίας διατέθηκε σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Τήλου ειδικός εξοπλισμός για τη χωριστή συλλογή τους. Η συλλογή των διαχωρισμένων αποβλήτων γίνεται πόρτα-πόρτα, στις μέρες που καθορίζονται και επικοινωνούνται από τον Δήμο, και εντατικοποιούνται τη θερινή περίοδο που αυξάνονται δραστικά οι επισκέπτες στο νησί. Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας που αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογικές εφαρμογές. Εκεί γίνεται η περαιτέρω διαλογή και προετοιμασία των αποβλήτων για ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ενεργειακή αξιοποίηση.
    
   Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδική καινοτόμο πλατφόρμα, η οποία καταγράφει τον όγκο των αποβλήτων που συλλέγονται στις τρεις βασικές κατηγορίες του Προγράμματος (ανακυκλώσιμα, μη ανακυκλώσιμα και οργανικά) ανά νοικοκυριό και συνολικά. Μέσα από την πλατφόρμα, κάτοικοι και επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνουν, σε πραγματικό χρόνο. H ενημέρωση με τα δεδομένα αυτά τους δίνει επιπλέον κίνητρο να επιτύχουν ολοένα και υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης.
   Το Just Go Zero Tilos προβλέπει επίσης την αξιοποίηση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως παλιές συσκευές ή μικρά έπιπλα, τα οποία μεταφέρονται στο νέο Κέντρο Δημιουργικής Αξιοποίησης Υλικών για να επισκευαστούν ή να γίνουν πρώτη ύλη για καλλιτεχνική δημιουργία. Το αμέσως επόμενο διάστημα, στο Κέντρο θα φιλοξενηθούν οι καλλιτέχνες The New Raw και Hypercompf, οι οποίοι θα αναδείξουν στην πράξη την έννοια του upcycling και της κυκλικότητας μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες και εικαστικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από τον τοπικό χαρακτήρα.
   Επιπρόσθετα, στην Τήλο λειτουργεί πλέον μόνιμα το «Point Zero» ως σταθερό σημείο πληροφόρησης για το Πρόγραμμα, όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για οδηγίες προκειμένου να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν σωστά το σύστημα, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Just Go Zero. Μακροπρόθεσμα στο «Zero Point» θα εκτίθενται έργα και δημιουργίες από το Κέντρο Δημιουργικής Αξιοποίησης Υλικών.
   Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.justgozero.com/tilos/
    
   Read more...

   0

  • GTnews

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την παράταση του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, έως τις 15 Μαΐου 2024, στις 18:00.
   Στο πλαίσιο της σχετικής τροποποιητικής Απόφασης προβλέπεται, ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε υποβάλλοντας Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30% είτε προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου. Η προθεσμία είναι, επίσης, η 15η Μαΐου 2024.
   Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις και η κατάθεσή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον Οδηγό του προγράμματος χρονικό διάστημα υλοποίησης έργου.
   Το Υπουργείο προέβη σε αυτή την παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος).
   Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στις αρχές της εβδομάδας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε αρνητική τιμή στο ρεύμα.
   Ειδικότερα στις 7 Απριλίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για μία ώρα στις 15:00 το μεσημέρι η τιμή ήταν -0,01 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, με τις ΑΠΕ να κυριαρχούν στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής καταλαμβάνοντας το 66,05%. 
   Η αρνητική τιμή καταγράφεται στην λεγόμενη αγορά επόμενης ημέρας (day ahead market) του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά ρεύματος).
   Ωστόσο η ελληνική περίπτωση δεν είναι μοναδική: σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η AleaSoft, η ισπανική και η πορτογαλική αγορά κατέγραψαν αρνητικές τιμές για πρώτη φορά στην ιστορία τους την 1η και 5η Απριλίου αντίστοιχα, και ξανά στις 6, 7 και 8 Απριλίου.
   Στις 7 Απριλίου, η αγορά Nord Pool των σκανδιναβικών χωρών κατέγραψε αρνητικές ωριαίες τιμές για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023. Εν τω μεταξύ, η ολλανδική αγορά έφτασε τη χαμηλότερη ωριαία τιμή της στις 6 Απριλίου μεταξύ 14:00 και 15:00. Στη Γαλλία, η αγορά έφτασε σε αρνητική τιμή 0,71 € (0,77 $)/MWh στις 6 Απριλίου, τη χαμηλότερη από τις αρχές Ιουλίου πέρυσι και τη μοναδική αρνητική τιμή που καταγράφηκε από τότε.
   Όπως αναφέρει η ισπανική εταιρεία συμβούλων AleaSoft Energy Forecasting , την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, οι τιμές στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά EPEX SPOT του Βελγίου και της Γαλλίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, 51% και 75%, αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες αγορές που αναλύθηκαν στο AleaSoft Energy Forecasting , οι τιμές μειώθηκαν μεταξύ 16% στην αγορά MIBEL της Ισπανίας και 34% στην αγορά N2EX του Ηνωμένου Βασιλείου.
   Οι χαμηλοί μέσοι όροι και οι εξαιρέσεις
   Την εβδομάδα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, οι εβδομαδιαίοι μέσοι όροι ήταν κάτω από 50 €/MWh στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που αναλύθηκαν. Εξαιρέσεις ήταν η βρετανική αγορά και η αγορά IPEX της Ιταλίας, με μέσους όρους 50,63 €/MWh και 75,78 €/MWh, αντίστοιχα. Αντίθετα, η πορτογαλική και η ισπανική αγορά κατέγραψαν τους χαμηλότερους εβδομαδιαίους μέσους όρους, για ένατη συνεχή εβδομάδα, 3,87 €/MWh και 4,41 €/MWh αντίστοιχα. Η γαλλική αγορά τους ακολούθησε στενά με εβδομαδιαίο μέσο όρο 9,88 €/MWh. Στις υπόλοιπες αγορές που αναλύθηκαν, οι τιμές κυμαίνονταν από 26,35 €/MWh στη βελγική αγορά έως 45,46 €/MWh στη γερμανική αγορά.
   Οι εκτιμήσεις
   Οι προβλέψεις τιμών της AleaSoft Energy Forecasting δείχνουν ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν στις αναλυόμενες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεαζόμενες από την αυξημένη ζήτηση και τη μειωμένη παραγωγή αιολικής ενέργειας στις περισσότερες αγορές.
   Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
   Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, διατηρώντας την πτωτική τάση των προηγούμενων εβδομάδων. 
   Η γαλλική αγορά σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, 10%, ενώ η πορτογαλική αγορά σημείωσε τη μικρότερη πτώση, 0,1%. Και στις δύο αγορές, οι πτώσεις ακολούθησαν τις αυξήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Στη γερμανική αγορά, η ζήτηση μειώθηκε για έκτη συνεχή εβδομάδα και στο Βέλγιο και την Ιταλία, για πέμπτη εβδομάδα, με μειώσεις 0,5%, 2,7% και 3,7% αντίστοιχα. 
   Στη Μεγάλη Βρετανία η ζήτηση μειώθηκε κατά 6,3% και στην Ολλανδία κατά 8,5%. Αντίθετα, η ισπανική αγορά κατέγραψε άνοδο 1,8% μετά την ανάκαμψη της ζήτησης λόγω της αργίας της Μεγάλης Πέμπτης σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της εθνικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή (Πάσχα Καθολικών.
   Αύξηση θερμοκρασιών
   Την εβδομάδα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, οι μέσες θερμοκρασίες αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές που αναλύθηκαν, ευνοώντας τη χαμηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές. Οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 1,0 °C στην Ιταλία έως 4,4 °C στο Βέλγιο.
   Για την εβδομάδα της 8ης Απριλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις ζήτησης της AleaSoft Energy Forecasting , η ζήτηση θα αυξηθεί στην Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Αντίθετα, η ζήτηση θα μειωθεί στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
   Παραγωγή ΑΠΕ
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η AleaSoft Energy Forecasting, τη συγκεκριμένη εβδομάδα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ιταλική αγορά κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, 76%, ακολουθούμενη από αύξηση 60% στην ισπανική αγορά. Η πορτογαλική και η γαλλική αγορά κατέγραψαν αύξηση 35% και 25% αντίστοιχα. Η γερμανική αγορά ήταν η εξαίρεση, με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας να μειώνεται κατά 1,4% για ολόκληρη την εβδομάδα, αντιστρέφοντας την ανοδική τάση των δύο τελευταίων εβδομάδων.
   Πορτογαλικό ρεκόρ
   Στις 4 Απριλίου, η πορτογαλική αγορά σημείωσε ρεκόρ όλων των εποχών για την παραγωγή ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας , με 16 GWh να παράγονται χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Η ιταλική αγορά έθεσε επίσης ορόσημο για την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας στις 6 Απριλίου, με τη δεύτερη υψηλότερη αξία στην ιστορία, 119 GWh, μόλις 190 MWh κάτω από το ρεκόρ όλων των εποχών που σημειώθηκε στις 17 Ιουνίου 2023.
   Για τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας της AleaSoft Energy Forecasting , η παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα αυξηθεί στη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ στην Ιταλία θα μειωθεί.
   Αιολική ενέργεια
   Στην περίπτωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας , την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα στη γερμανική αγορά, κατά 49%, και στη Γαλλία, κατά 25%. Στην περίπτωση της γαλλικής αγοράς, η ανοδική τάση συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και κατέγραψε την τρίτη και δεύτερη υψηλότερη ημερήσια τιμή παραγωγής αιολικής ενέργειας για έναν μήνα Απριλίου στις 2 και 4 Απριλίου, με 280 GWh και 286 GWh, αντίστοιχα, μετά 317 GWh της 7ης Απριλίου 2022.
   Από την άλλη πλευρά, η Ιβηρική Χερσόνησος και η Ιταλία κατέγραψαν αλλαγή τάσης. Μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες αυξήσεων, η παραγωγή αιολικής ενέργειας μειώθηκε κατά 40% στην Ιταλία και 33% στην Ισπανία. Η πορτογαλική αγορά ήταν αυτή με τη μικρότερη πτώση σε αυτήν την περίπτωση, 4,0%.
   Σύμφωνα με τις προβλέψεις παραγωγής αιολικής ενέργειας της AleaSoft Energy Forecasting για την εβδομάδα της 8ης Απριλίου, η παραγωγή που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία θα μειωθεί στις αγορές της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ θα αυξηθεί στην Ιταλία.
    
    
    
    
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε συνέχεια του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί για τα θέματα εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και της άρνησης ορισμένων δήμων να εκδίδουν οι ΥΔΟΜ άδειες δόμησης μέχρι την απόφαση του ΣτΕ επί του θέματος, το ΤΕΕ απέστειλε εξώδικο υπερασπιζόμενο τη νομιμότητα.
   Συγκεκριμένα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διά του Προέδρου ΤΕΕ απέστειλε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου με την οποία τους ζητά, για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων που έχουν λάβει περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική περιφέρεια των Δήμων τους, «επιφυλασσόμενοι άλλως για το σύνολο των εννόμων συνεπειών σας». Μάλιστα το ΤΕΕ κοινοποιεί το εξώδικο και προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να προβεί στην ακύρωση των αποφάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.
   Το ΤΕΕ ζητά να ακυρωθούν αποφάσεις με τις οποίες οι δήμαρχοι των περιοχών ζητούν από τις Υπηρεσίες Δόμησης να επιβάλλουν στους μηχανικούς την κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών που δεν προβλέπει ο νόμος και εντέλλουν τους αρμόδιους υπαλλήλους να μην εκδίδουν άδειες δόμησης που περιλαμβάνουν χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ.
   Στο εξώδικο τονίζεται ότι «ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο Δήμαρχος, αλλά και εν γένει τα όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, να εκδίδουν αποφάσεις περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου τους», επομένως κάθε τέτοια απόφαση αναστολής έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο και οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται ακυρωτέες ως μη νόμιμες, για λόγους ασφάλειας δικαίου.
   Στο εξώδικο το ΤΕΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα της συνταγματικότητας των άρθρων του ΝΟΚ, δυνάμει των οποίων χορηγούνται κίνητρα προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων, έχει παραπεμφθεί (αρ.απ. 310/2024 του Ε Τμήματος) για κρίση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και εκκρεμεί. Το ΤΕΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση μόνο τα αρμόδια όργανα της διοίκησης, που σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ΟΤΑ, μπορούν να εξετάσουν και να λάβουν τυχόν απαιτούμενα μέτρα, αν απαιτείται, μέχρι την οριστική κρίση του δικαστηρίου.
   Read more...

   6

  • GTnews

   Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και παρέστη στην υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων 3 Νοσοκομείων και 26 Κέντρων Υγείας της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
   Τη σύμβαση υπέγραψαν οι Διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και Δημήτρης Τσαλικάκης, παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.
   Το ύψος των συμβάσεων ανέρχεται σε 66,73 εκατ. ευρώ. Τους διαγωνισμούς για τα έργα ωρίμασε και διενήργησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με αναθέτουσα αρχή την 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια, του Υπουργείου Υγείας.
   Ειδικότερα, οι συμβάσεις που υπεγράφησαν αφορούν τα νοσοκομεία ΓΝΘ Παπανικολάου, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και ΓΝ Χαλκιδικής, συνολικής αξίας 27.856.085,01€ και τα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας, Δικαίων, Σουφλίου, Σαπών, Ιάσμου, Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης, Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Μαυροθάλασσας, Σερρών, Στρυμονικού, Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέας Μηχανιώνας, Ζαγκλιβερίου, Μαδύτου, Σοχού, Θέρμης, Πρίνου, Χρυσούπολης, Αγ. Νικολάου, Κασσάνδρειας, συνολικής αξίας 38.883.891,93 €.
   Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα της αναβάθμισης των υποδομών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Υγείας και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
   Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας δήλωσε:
   «Σήμερα είχα την τιμή και τη χαρά να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη και να παραστώ στην υπογραφή 15 συμβάσεων που αφορούν την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση, καθώς και την ανακαίνιση, 3 νοσοκομείων και 26 Κέντρων Υγείας στην περιφέρεια της Μακεδονίας και Θράκης. Οι επενδύσεις αυτές αντανακλούν τη δέσμευσή μας για βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ολιστική αναβάθμισή της προς όφελος όλων των πολιτών. Ερχόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε τα τρία πράγματα: Να δώσουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία. Ενισχυμένες υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών μας με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα. Εκεί στοχεύουμε.
   Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόληψη, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η συνεχής βελτίωση των υγειονομικών υποδομών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για μια υγιή και ανθρώπινη κοινωνία. Εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάθε τι που θα χρειαστεί, για να μπορέσουμε επιτέλους να πετύχουμε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στο ΕΣΥ, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης και κτιριακών υποδομών, που έχει γίνει από συστάσεώς του μέχρι σήμερα».
   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ δήλωσε:
   «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπογράφουμε 15 πολύ σημαντικές συμβάσεις ύψους 67 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ουσιαστικά οφέλη για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Βόρειας Ελλάδας. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με ευθύνη απέναντι στο κρίσιμο έργο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υγείας που της έχει αναθέσει η Πολιτεία, ολοκληρώνει ταχύτατα τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους πολίτες της Περιφέρειας να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Με σταθερά βήματα, η εικόνα των ελληνικών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας αλλάζει, με την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού των υποδομών Υγείας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με έργα που υπερβαίνουν τα 670 εκατ. ευρώ, η Βόρεια Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο στην αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά για όλες τις μεγάλες επενδύσεις που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας, οι οποίες έχουν ισχυρό κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
   Οδηγός Προγραμμάτων Φωτοβολταϊκά στη Στέγη και Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι
   Συχνές Ερωτήσεις οι οποίες είναι αναλυτικά:
   1. Ποιος είναι ο στόχος του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και σε ποιους απευθύνεται;
   Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά όλη την Επικράτεια ενώ αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Το Πρόγραμμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας ενώ όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, στη βάση των μέτρων και πολιτικών που προβλέπει το ΕΣΕΚ, αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό συνεισφέροντας στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην προώθηση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
   Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στο χωράφι» επιχορηγεί τους αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, για αυτοκατανάλωση ενέργειας.
   Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
   2. Ποιοι αιτούμενοι δύναται να συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα;
   Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στο χωράφι» έχουν αποκλειστικά οι αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
   3. Ποια είναι η χρονική διάρκεια ισχύος του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»;
   Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 9η Απριλίου 2024 και οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι και τις 15 Μαΐου 2024 και
   ώρα 23:59 μμ.
   Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στην Οριστική
   Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο αιτούμενος με το ΔΕΔΔΗΕ με την
   επιφύλαξη των κάτωθι.
   Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025.
   4. Ποια είναι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη στο εν λόγω Πρόγραμμα;
   Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”, ανέρχεται σε 30.000.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075). Η κατηγορία των αιτούμενων στο Πρόγραμμα καθώς και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης (30.000.000 €)  παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
   Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”
   Ωφελούμενοι - Δράση - Προϋπολογισμός
   Αγρότες - Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού - 30.000.000 €
   5. Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού που ορίζονται στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;
   Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού με την επιφύλαξη του ανώτατου ποσοστού και ποσού επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

   Πίνακας 1: Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού
   Πίνακας 2: Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού
   Επισημαίνεται πως στο ανώτερο ποσό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για
   το Πρόγραμμα.
   Για το σύνολο του ενισχυόμενου έργου, ισχύουν οι όροι προϋποθέσεις σώρευσης όπως προβλέπονται που ορίζονται
   στο άρθρο 8 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού Καν (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει.
   6. Ποια είναι η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού ανά παροχή αγροτικής χρήσης στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024), η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση/ παροχή αγροτικής χρήσης στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 50kW. Σε περίπτωση υφιστάμενης αίτησης για αγροτική παροχή στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη», επιτρέπεται ο αιτών (αγρότης) να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στο Χωράφι» για την ίδια αγροτική παροχή και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» για συνολική ισχύ έως 30kW από τα δύο Προγράμματα, και εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   α) η νέα αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» αφορά πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ του φ/β σταθμού η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,
   β) ο Ωφελούμενος δεν έχει εκκινήσει τις εργασίες ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στο χωράφι» σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ)
   651/2014, και
   γ) δεν έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, κατά τη χρονική στιγμή
   της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι».

   7. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την υποβολή της αίτησης
   επιχορήγησης;
   Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στο χωράφι” σύμφωνα με τον Οδηγό του
   Προγράμματος είναι οι κάτωθι:
   ● Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και έγκυρους κωδικούς
   πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων θα διενεργηθεί η ταυτοποίησή τους
   στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr/.
   ● Οι Ωφελούμενοι δεν απαιτείται κατά τη χρονική στιγμή πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα να
   έχουν προβεί προηγουμένως σε οποιαδήποτε ενέργεια για το φωτοβολταϊκό σταθμό προς τον ΔΕΔΔΗΕ.
   ● Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι δεν έχουν λάβει δημόσια ενίσχυση για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό)
   από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους
   (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024 περί υφιστάμενων αιτήσεων στο
   Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».
   ● Δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης
   συμμετοχής των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει ενταχθεί και στο
   Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως προς
   την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, κατά την χρονική στιγμή της αίτησης συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα.
   ● Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει υποβάλλει ήδη αίτηση συμμετοχής για την αγροτική παροχή στο
   Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” ισχύουν τα οριζόμενα του Οδηγού.
   ● Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες, οι αγρότες ειδικού
   καθεστώτος, ή όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
   Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος.
   ● Ο Ωφελούμενος δεν θα πρέπει να είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
   σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014.
   ● Δεν θα πρέπει να εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης, διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης
   αποφάσεως της Επιτροπής, ενισχύσεων σε βάρος του Ωφελούμενου (αρχή Deggendorf).
   ● Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον αγρότη που θα εμφανίζεται ως ο αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ
   στην Σύμβαση Σύνδεσης με την υπόψη παροχής κατανάλωσης, η οποία θα συναφθεί μεταξύ του αιτούντος
   και του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού.
   ● Δεν δύναται δικαίωμα μεταβίβασης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με εξαίρεση
   την αναγκαστική περίπτωση αποβίωσης του ωφελούμενου.
   ● Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας (1) αίτησης για την ίδια παροχή ρεύματος, με την επιφύλαξη της
   περίπτωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”.
   ● Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που
   υποβάλλουν καθώς η αίτηση χρηματοδότησης επέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75)
   ως της τα δηλωθέντα στοιχεία.
   ● Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει
   γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση έργου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους
   δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
   8. Σε περίπτωση ήδη υποβληθείσας αίτησης για αγροτική παροχή στο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” δύναται η υποβολή αίτησης και στο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”;
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Οδηγού του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι” (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024) και
   συγκεκριμένα με το άρθρο 16, σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος έχει υποβάλλει ήδη αίτηση συμμετοχής για την
   αγροτική παροχή στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», επιτρέπεται να υποβάλλει μία (1) επιπλέον αίτηση και
   να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στο χωράφι» για συνολική ισχύ έως 30kW από τα δύο Προγράμματα, και
   εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   α) η νέα αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» αφορά αποκλειστικά πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ
   του φ/β σταθμού η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη
   Στέγη»,
   β) ο Ωφελούμενος δεν έχει εκκινήσει τις εργασίες ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ κατά τη χρονική στιγμή
   της αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στο χωράφι» σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ)
   651/2014, και
   γ) δεν έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, κατά τη χρονική στιγμή
   της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι».
   9. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων στο Πρόγραμμα για ίδια ή διαφορετική παροχή;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι” και συγκεκριμένα με το άρθρο 17
   παράγραφος 4 υπ.β), οι ωφελούμενοι αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή όποιας άλλης
   μορφής αγροτική επιχείρηση) δύναται να υποβάλλουν παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε
   μία ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας
   πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος.
   Σημείωση: Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές υπάρχει η δυνατότητα του
   ωφελούμενου αγρότη να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του μέσω του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».
   Σε περίπτωση υφιστάμενης αίτησης στο Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” ισχύουν τα ορίζομενα της παρ. 4, δ)
   του άρθρου 17 του Οδηγού (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024).
   10. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης επιχορήγησης υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης; Αν ναι, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ακυρώσεων των αιτήσεων επιχορήγησης;
   Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης/ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο τον αιτούντα, επιτρέπεται
   η υποβολή νέας της αίτησης, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Επισημαίνεται
   πως αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 15η Μαΐου 2024.
   Βάσει της ακολουθούμενης διαδικασίας ένταξης/υπαγωγής στο εν λόγω Πρόγραμμα, ως χρόνος υποβολής για
   σκοπούς κατάταξης, θεωρείται ο χρόνος υποβολής της τελικής αίτησης από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται πως δεν
   λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής αίτησης που έχει ακυρωθεί και συνεπώς οι ακυρωμένες αιτήσεις δεν
   λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία κατάταξης.
   11. Ποια μοντέλα εφαρμογής αυτοκατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζει το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο  χωράφι”;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024), το εν λόγω
   Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής
   ενέργειας στο Δίκτυο.
   Για φωτοβολταϊκά συστήματα:
   α) εγκατεστημένης ισχύος έως 30kW, για την κάλυψη των ιδίων αναγκών των Ωφελούμενων εφαρμόζεται
   ενεργειακός συμψηφισμός σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019), όπως κάθε φορά
   ισχύει,
   β) εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 30kW, οι Ωφελούμενοι καλύπτουν τις καταναλώσεις τους από την
   παραγόμενη ενέργεια και δύναται να διοχετεύουν με ή χωρίς αποζημίωση την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια στο
   Δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει. Για τη πλεονάζουσα ενέργεια, ο
   αυτοκαταναλωτής δύναται να αποζημιωθεί σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 ( Α’ 149),
   όπως ισχύει. Σε περίπτωση αποζημίωσης του Ωφελούμενου για την πλεονάζουσα ενέργεια του φωτοβολταικού,
   εφαρμόζεται Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
   όπως ισχύει, τηρουμένων των οριζόμενων στην εγκριτικής απόφασης της ΕΕ (SA 44666), ιδίως παρ. 62-65.
   12. Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”;

   Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές τους δαπάνες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το χαρακτήρα κινήτρου
   και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου - έργου πριν από την
   υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.
   Σημείωση: Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο της χρηματοδότηση.
   Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
   α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
   β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
   γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
   δ) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος υπό την προυπόθεση αυτή αποτελεί μέρος των παγίων της επιχείρησης και εργασίες εγκατάστασης αυτού.
   Στο πλαίσιο του Προγράμματος οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:
   α) είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
   β) πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
   γ) είναι νόμιμες και κανονικές,
   δ) τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, της αυτά, προβλέπονται από την
   ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.
   13. Τι ορίζεται ως έναρξη εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταικά στο χωράφι» πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του
   υπό ενίσχυση σχεδίου – έργου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο
   της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο για της
   χρηματοδότηση. Η Έναρξη Εργασιών επένδυσης ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Ως
   έναρξη εργασιών νοείται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την
   επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης
   ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές
   εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.
   Επισημαίνεται πως για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού
   που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.
   14. Τι ορίζει ο Οδηγός ως προς την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024), το εν λόγω
   πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής
   ενέργειας στο Δίκτυο τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου,
   συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών/εξώστη, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά
   ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως
   αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.
   Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών που είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής
   ιχνηλάτησης επί εδάφους, πραγματοποιείται για:
   ● εγκατεστημένη ισχύ έως 30kW σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) όπως ισχύει,
   ● εγκατεστημένη ισχύ άνω των 30kW και έως 50kW σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4951/2022(Α’ 129) όπως ισχύει, και τα άρθρα 33 έως και 36 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) όπως ισχύουν, για σταθμούς άνω των 30kW και έως 50kW που εγκαθιστάνται  τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
   Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:
   α) o Ωφελούμενος έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης.
   β) η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με της σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,
   γ) το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν
   εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο
   τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα,
   δ) H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του
   Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 50kW.
   15. Ποιες οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού;
   Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον
   υφίσταται) ή τη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτών Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ, με την επιφύλαξη της
   παρ. 9 του άρθρου 21, όπου σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν
   ενεργοποιηθεί μέχρι της 30.06.2025.
   16. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
   Οι υποψήφιοι Ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης
   αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης
   https://pvstegi.gov.gr.
   Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των
   προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
   του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184), της ισχύει.
   Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο ωφελούμενος δημιουργεί την αίτηση και κατόπιν υποβάλλει την αίτηση
   συμπληρώνοντας:
   1. τον 11-ψήφιο αριθμό αγροτικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός
   σταθμός,
   2. την αιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ (kW) του φωτοβολταϊκού σταθμού για την οποία αιτείται επιδότηση,
   3. ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού
   της χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε σχετική επικοινωνία με τον Ωφελούμενο,
   4. την ημερομηνία γέννησης του αιτούντα – αγρότη ή νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου -
   αγροτικής επιχείρησης
   5. την ημερομηνία έναρξης αγροτικής δραστηριότητας, σε περίπτωση νομικού προσώπου -αγροτικής επιχείρησης,
   6. δήλωση, στο σχετικό πεδίο της αίτησης, ότι έχει λάβει γνώση της υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 21 της
   παρούσας, ήτοι ότι εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων επιλέξιμων αιτήσεων θα
   πρέπει, εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλλει αίτηση ή δεν έχει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση
   Συνδεσης, να υποβάλλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον απαιτείται) ή για
   σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης, και ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εντός τους ως άνω
   χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του εν λόγω σταθμού, γίνεται αυτόματη απένταξη
   από το Πρόγραμμα,
   7. δήλωση, στο σχετικό πεδίο της αίτησης, ότι ο Ωφελούμενος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και
   Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος,
   8. δήλωση, στο σχετικό πεδίο της αίτησης, ότι αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις,
   ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , δεν είναι
   προβληματική (Παράρτημα IV),
   9. δήλωση, στο σχετικό πεδίο της αίτησης, ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης,
   κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, ενισχύσεων σε βάρος του Ωφελούμενου (αρχή
   Deggendorf).
   Επισημαίνεται πως η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) ως της τα
   δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του
   Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων
   του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.
   17. Σε ποιες περιπτώσεις δεν δύναται να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο χωράφι”;
   Δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που:
   ● Παρέλθει η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
   ● Δεν είναι δυνατή η διασταύρωση – επιβεβαίωση των απαιτούμενων στοιχείων κατά το στάδιο υποβολής της
   αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr για την αξιολόγηση της αίτησης,
   ● Aπό τα στοιχεία που αντλούνται κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
   pvstegi.gov.gr επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης, η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς
   και να προωθηθεί της αξιολόγηση.
   ● Δεν υπάρχει μη ενεργός αριθμός αγροτικής παροχής στο ΑΦΜ του υποψήφιου ωφελούμενου.
   ● Έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου – έργου πριν από την υποβολή της
   αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
   ● Έχει ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή αιτήματος συμμετοχής.
   ● Δεν τηρούνται εν γένει οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος.
   18. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την αποστολή επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και ποια στοιχεία αποτυπώνονται στην σχετική ενημέρωση;
   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των
   στοιχείων που συμπλήρωσε ο αιτών ως προς την πληρότητά της. Εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
   συμμετοχής, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://pvstegi.gov.gr/ και με κατάλληλο
   μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης) ότι η αίτηση του έχει υποβληθεί επιτυχώς
   και προωθείται προς κατάταξη.
   Στην ως άνω ενημέρωση, αποτυπώνονται τα στοιχεία του αιτούντα, το σχετικό ποσό επιχορήγησης της αυτό προκύπτει
   με βάση την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού που έχει υποβάλλει ο αιτών σύμφωνα και με τα όρια δαπανών, η
   ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης.
   Σημείωση: Δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της αιτούμενης επιχορήγησης της υποβληθείσας αίτησης, ακόμη και
   αν προσκομιστούν εκ των υστέρων επιπλέον δικαιολογητικά.
   19. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται έπειτα από την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης του ωφελούμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα;/ Με ποιο τρόπο κατατάσσονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στα πλαίσια του Προγράμματος;
   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατατάσσει τις
   αιτήσεις με την εξής προτεραιότητα και μέχρι της συμπλήρωσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος:
   ● Ομάδα Α προτεραιότητας – ΦΒ έως και 10,8kW: Στην εν λόγω ομάδα κατατάσσονται οι αιτήσεις
   επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β σταθμών έως 10,8kW, όπως έχει συμπληρωθεί από τους αιτούντες
   κατά την υποβολή της αίτησης. Oι αιτήσεις εντός της ομάδας Α κατατάσσονται με βάση την χρονική σειρά
   υποβολής τους όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι αιτούντες
   ● Ομάδα Β προτεραιότητας - ΦΒ άνω των 10,8kW: Στην εν λόγω ομάδα κατατάσσονται οι αιτήσεις
   επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β σταθμών άνω των 10,8kW, όπως έχει συμπληρωθεί από τους
   αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης. Oι αιτήσεις εντός της ομάδας Β κατατάσσονται με βάση τη χρονική́
   σειρά́ υποβολής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι
   αιτούντες.
   Επισημαίνεται πως για την κατάταξη των αιτήσεων και κατά το στάδιο ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος τήρησης των
   απαιτήσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
    
   20. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την δημοσιοποίηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων στους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει αίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα;
   Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάταξης των αιτήσεων η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
   Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει
   σχετική Απόφαση Εγκρισης με τους Προσωρινούς Πίνακες Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων,
   σύμφωνα με τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό του Προγράμματος.
   Οι Προσωρινοί Πίνακες περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός αίτησης,
   ημερομηνία υποβολής αίτησης, το αιτούμενο ποσό προς επιχορήγηση) την ομάδα προτεραιότητας, την χρονική σειρά
   υποβολής της αίτησης, τον χαρακτηρισμό της αίτησης (εάν είναι εγκεκριμένη, επιλαχούσα ή απορριπτέα).
   Επισημαίνεται πως στις απορριπτέες αιτήσεις θα αναγράφεται και ο λόγος απόρριψης.
   Σημείωση: Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των
   υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Προσωρινών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή μόνο για της Απορριπτέες
   αιτήσεις.
   Οι Προσωρινοί Πίνακες εκδίδονται με σχετική Απόφαση Έγκρισης από τη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
   Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ.
   Επιπρόσθετα, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη ανακοίνωση κατ΄ ελάχιστο στις
   ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι αποφάσεις έγκρισης των πινάκων αναρτώνται
   στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
   21. Δύναται οι ωφελούμενοι να υποβάλλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων των Προσωρινών Πινάκων;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων /
   Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα
   ένστασης για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες), οι οποίες περιλαμβάνονται
   σε αυτούς.
   Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον
   ΔΕΔΔΗΕ ([email protected]), συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν
   και υποστηρικτικά έγγραφα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
   των Προσωρινών Πινάκων), ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.
   Σημείωση: Τυχόν ενστάσεις που αφορούν το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και δεν υποβάλλονται στο
   ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Έγκυρα, θα θεωρούνται
   αποκλειστικά και μόνο οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από τον ωφελούμενο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   [email protected].
   Οι υποβεβλημμένες ενστάσεις εξετάζονται από το ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά την οποία
   στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Το αποτέλεσμα
   της εξέτασης της ένστασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).
   Σε περίπτωση όπου από της εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών
   αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.
   22. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση και δημοσίευση των Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος;
   Κατόπιν εξέτασης ενστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτών καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες
   Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος. Οι
   Οριστικοί Πίνακες περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, τα στοιχεία της αίτησης, την ομάδα προτεραιότητας
   και την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
   Σημείωση: Επισημαίνεται πως κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.
   Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της εγκεκριμένης επιχορήγησης των υποβληθεισών αιτήσεων,
   ακόμη και αν προσκομιστούν εκ των υστέρων επιπλέον δικαιολογητικά.
   Οι Οριστικοί Πίνακες εκδίδονται με σχετική Απόφαση Έγκρισης από τη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
   Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ.
   Επιπρόσθετα, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη ανακοίνωση κατ΄ ελάχιστο στις
   ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι αποφάσεις έγκρισης των πινάκων αναρτώνται
   στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
   23. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Εγκεκριμένων και των Επιλαχούσων αιτήσεων;
   Στις εγκεκριμένες αιτήσεις, εντάσσονται οι ωφελούμενοι που έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση στα πλαίσια του
   Προγράμματος με βάση το ανώτατο ποσό επιδότησης που προκύπτει κατά την υποβολή της αίτησης του και για το
   οποίο δεσμεύτηκε ο προϋπολογισμός.
   Στις Επιλαχούσες αιτήσεις, εντάσσονται οι ωφελούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση επιχορήγησης και διατηρούν το
   δικαίωμα αξιολόγησής τους με την υφιστάμενη κατάταξη, σε περίπτωση μη κάλυψης ή αύξησης των Πόρων του
   Προγράμματος καθώς και τυχόν μη τήρησης της υποχρέωσης από τους εγκεκριμένους ωφελούμενους ή αδυναμίας
   σύνδεσης του σταθμού για εγκεκριμένη αίτηση.
   24. Κατόπιν κατάρτισης και δημοσίευσης των Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ποια διαδικασία ακολουθούν οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι; / Ποια η χρονική προθεσμία υποβολής της αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024), σε διάστημα
   εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων επιλέξιμων αιτήσεων, ο ωφελούμενος υποχρεούται
   (εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλλει αίτηση ή δεν έχει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση Σύνδεσης) να
   υποβάλλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή για σύναψη Σύμβαση
   Σύνδεσης. Επισημαίνεται, πως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ωφελούμενο της υποχρέωσης των ανωτέρω
   εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος (60 ημέρες από την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων) γίνεται
   αυτόματη απένταξη του από το Πρόγραμμα.
   Να σημειωθεί πως ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (εφόσον απαιτείται) ή
   στη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος στον εκάστοτε
   Υποσταθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, γίνεται αυτόματη απένταξη από το Πρόγραμμα.
   Σημείωση:
   1. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα προηγείται της έναρξης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο
   23 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ως εκ τούτου της σύνδεσης – ενεργοποίησης του σταθμού με την
   επιφύλαξη της παρ.5, άρθρου 21 του Οδηγού (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024).
   2. Η εγκατάσταση του σταθμού και η σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού ή Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης
   Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ) δύναται να εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε
   περίπτωση σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ) από τους Ωφελούμενους
   και αποζημίωσης τους για την πλεονάζουσα ενέργεια, εφαρμόζεται Συντελεστής Απομείωσης του Κεφαλαίου
   σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει, τηρουμένων των οριζόμενων
   στην εγκριτικής απόφασης της ΕΕ (SA 44666), ιδίως παρ. 62-65.
   25. Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Οδηγού Προγράμματος (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024) και για τη διασφάλιση της επαρκούς
   διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αιτούμενους, θα πρέπει να προσκομιστούν μέσω
   της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://pvstegi.gov.gr/) από τον αιτούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   4η Έκδοση │09.04.2024
   1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικων Εκμεταλλεύσεων, επαγγελματία αγρότη ή
   αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, κατά το τρέχον έτος,
   2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν
   υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , δεν είναι προβληματική
   (Παράρτημα IV)
   3. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης
   αποφάσεως της Επιτροπής, ενισχύσεων σε βάρος του Ωφελούμενου (αρχή Deggendorf)
   4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκκρεμούς ανάκτησης και βεβαίωση οφειλών από την οικεία Δ.Ο.Υ.,
   5. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης (άλλως προσκόμιση και εξέταση οικονομικών καταστάσεων
   από την αρμόδια Υπηρεσία) και ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας
   6. Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των
   στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 του ν.4557/2018
   (Α ́139), σε περίπτωση νομικού προσώπου,
   7. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. ενδεικτικά φωτοαντίγραφο Αποδείξεων
   Λιανικής Πώλησης/Τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και
   Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για της σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη
   μελέτη και την επίβλεψη).
   8. Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (φωτοβολταϊκό σύστημα).
   9. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό
   λογαριασμό των αναδόχων/προμηθευτών, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό
   πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που
   έχει καταβάλει ο Ωφελούμενος, εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή της συμμετοχής λόγω υπέρβασης του
   ανώτατου επιχορήγησης του άρθρου 19 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.
   10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και
   αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
   11. Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.
   26. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών;
   Η ημερομηνία (ακριβής ημέρα και ώρα) έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών από τους Ωφελούμενους στην
   ηλεκτρονική πλατφόρμα καθορίζεται και ανακοινώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του
   Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/) καθώς και στις ιστοσελίδες του ΔΕΔΔΗΕ (https://deddie.gr/) και του Υπουργείου
   Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr./).
   27. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται, υποχρεωτικά, στα παραστατικά;
   Για τη μελέτη, προμήθεια και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η
   ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014) όπως εκάστοτε ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό
   γίνονται, μεταξύ άλλων, αποδεκτά, η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις
   επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα του ωφελούμενου.
   Στα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα κάτωθι:
   1. τα στοιχεία Ωφελούμενου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την
   διεύθυνση της παροχής και της επιλέξιμης εγκατάστασης,
   2. το κόστος για κάθε επιλέξιμη δαπάνη [αναλυτική περιγραφή είδους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
   εξοπλισμού, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία],
   3. θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη (προμηθευτή)
   4. εφόσον τα παραστατικά δαπάνης συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού,
   θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη “αγρότης”.
   Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται στο παραστατικό (π.χ.
   Απόδειξη ταμειακής), προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία και αναφέρονται τα
   ανωτέρω στοιχεία.
   Σημείωση: Στα πλαίσια του Προγράμματος επισημαίνεται πως δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά.
   28. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση του επιχορηγούμενου ποσού στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;
   Η διαδικασία πιστοποίησης του ποσού επιχορήγησης διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελεγχθεί η
   πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τον ωφελούμενο. Συγκεκριμένα και
   σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27 του Οδηγού του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» (ΦΕΚ
   2173/Β/09-04-2024) θα πρέπει να διενεργηθούν τα κάτωθι για την πιστοποίηση του επιχορηγούμενου ποσού του
   ωφελούμενου:
   ● Έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης των Ωφελούμενων του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» για
   αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον απαιτείται) ή για σύναψη Σύμβαση
   Σύνδεσης εντός εξήντα (60) ημερών από την έγκριση της αίτησης επιχορήγησης. Επισημαίνεται πως η
   ημερομηνία έγκρισης της αίτησης επιχορήγησης είναι η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων
   επιλέξιμων αιτήσεων, όπως αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη
   ανακοίνωση κατ΄ ελάχιστο στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΔΕΔΔΗΕ.
   ● Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
   ● Έλεγχο της μη ύπαρξης δημόσιας ενίσχυσης για το εν λόγω σύστημα από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα
   χρηματοδότησης, το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, με την επιφύλαξη της ύπαρξης
   υφιστάμενης αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».
   ● Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις, θα πραγματοποιείται επικοινωνία με
   τον ωφελούμενο μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλωθεί για τη
   συμπλήρωση αυτών ή για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
   Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ΔΕΔΔΗΕ επικαιροποιεί το τελικό ποσό επιχορήγησης βάσει των τεχνικών
   χαρακτηριστικών που αναγράφονται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που έχει υποβάλλει ο Ωφελούμενος. Σε
   κάθε περίπτωση το τελικό πιστοποιούμενο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης που
   έχει αρχικά αιτηθεί και αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης.
   29. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;
   Κατόπιν τελικής έγκρισης της αίτησης και πιστοποίησης του ποσού επιχορήγησης, ο ωφελούμενος θα δύναται να
   προσδιορίσει και να επιμερίσει ο ίδιος με την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://pvstegi.gov.gr/)τον τρόπο
   καταβολής της επιχορήγησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ληφθεί το πιστοποιημένο
   επιχορηγούμενο ποσό.
   Η καταβολή του ποσού επιχορήγησης θα δύναται να πραγματοποιηθεί:
   ● στον ωφελούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και
   ● στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.
   Για την εκπλήρωση της καταβολής σε κάθε μια εκ των ανωτέρων περιπτώσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το ΙΒΑΝ
   του χρήστη ή/και του/-ων προμηθευτή/-ών καθώς και να προσκομιστεί έγγραφο τήρησης καταθετικού λογαριασμού
   στον οποίο θα διαφαίνεται ότι ο χρήστης ή/και ο προμηθευτής, αντίστοιχα είναι δικαιούχος του λογαριασμού που έχει
   δηλωθεί.
   Επισημαίνεται πως στο στάδιο του επιμερισμού ο χρήστης μέσω της επιλογής πεδίου (checkbox) και δήλωσης στην
   ηλεκτρονική πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr θα δηλώνει αμετάκλητα, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι εξουσιοδοτεί τη
   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την καταβολή των δηλωθέντων κονδυλίων τα οποία δικαιούται ο χρήστης με βάση και κατ΄ εφαρμογή
   της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720 με τίτλο Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
   απευθείας στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του, στην περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει τη σχετική (επιλέξιμη)
   δαπάνη ή στους δηλωθέντες στην πλατφόρμα pvstegi.gov.gr τραπεζικούς λογαριασμούς των επιλεγμένων
   αναδόχων/προμηθευτών του χρήστη, στην περίπτωση παραστατικού/παραστατικών επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, ο χρήστης στο στάδιο του επιμερισμού αποδέχεται υποχρεωτικά τους σχετικούς όρους χρήσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τον ίδιο ή/και τους αναδόχους/προμηθευτές.
   Επισημαίνεται πως δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται
   στο σύνολό της, απολογιστικά, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω.
   Σημείωση: Το άρθρο 30 “Καταβολή της Χρηματοδότησης των Προγραμμάτων” του Οδηγού (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024)
   αναφέρεται στην τμηματική καταβολή των ποσών χρηματοδότησης από το Υπουργείο στον ΔΕΔΔΗΕ, ως φορέα αρμόδιο
   για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους και δεν σχετίζεται με την καταβολή του πιστοποιημένου
   επιχορηγούμενου ποσού από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τους επιλέξιμους προς επιχορήγηση χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, η
   καταβολή της χρηματοδότησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή
   κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.
   30. Μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων και τελικών εγκατεστηθέντων στοιχείων σε μία αίτηση;
   H εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος στο αίτημα για την ενεργοποίηση σύνδεσης και αντίστοιχα στη
   βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, δύναται να αποκλίνει μειούμενη έως 500w από
   την ισχύ που αναγράφεται στην οικεία Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή Σύμβαση Σύνδεσης και
   αντίστοιχα στην οικεία αίτηση χρηματοδότησης.
   Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης σύνδεσης και της αίτησης
   χρηματοδότησης από τον χρήστη και το ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται στον Ωφελούμενο προκύπτει από την
   εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού που αναγράφεται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης, και σε κάθε
   περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που έχει αρχικά εγκριθεί και δεσμευτεί.
   Επισημαίνεται πως σε κάθε άλλη περίπτωση που σημειώνονται αποκλίσεις ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του
   φωτοβολταϊκού σταθμού απαιτείται από τον Ωφελούμενο τροποποίηση της οικείας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
   (εφόσον υφίσταται) ή Σύμβασης Σύνδεσης χωρίς την επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
   31. Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση αποβίωσης του ωφελούμενου που έχει υποβάλει αίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»;
   Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» (ΦΕΚ 2173/Β/09-04-2024) και συγκεκριμένα
   με την παρ. 5 του άρθρου 17, μεταβίβαση δικαιώματος, δίνεται μόνο στην αναγκαστική περίπτωση αποβίωσης του
   Ωφελουμένου.
   Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα μεταβίβασης της αίτησης χρηματοδότησης θεμελιώνεται με την έγκριση της αίτησης
   και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο νόμιμος κληρονόμος διαθέτει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά δηλαδή είναι
   επαγγελματίας αγρότης ή αγρότης ειδικού καθεστώτος.
   Μετά τις νόμιμες διαδικασίες περί κληρονομικής διαδοχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έναντι του προγράμματος
   θα μεταβιβάζονται σε νόμιμο κληρονόμο και ο οποίος θα δηλώνεται ως διάδοχος της αίτησης στο Πρόγραμμα. Ο
   διάδοχος δύναται να είναι ταυτόχρονα και Ωφελούμενος για άλλη παροχή κατανάλωσης στο τρέχον Πρόγραμμα. Ο
   διάδοχος με την αποδοχή του ορισμού του ως νέος Ωφελούμενος οφείλει να αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που
   προκύπτουν στο Πρόγραμμα.
   Με την επιφύλαξη της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος, το χρονικό διάστημα από τη δήλωση αποβίωσης
   και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής εξαιρείται από τις τυχόν προθεσμίες του έργου.
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»
   1. Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή νέου αιτήματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»;
   Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση του email και της σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr, η
   υποβολή νέας αίτησης συμμετοχής, διατίθεται στα ακόλουθα βήματα:
   Βήμα 1: Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται η επιλογή της κατηγορίας “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φ/Β ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ” κι έπειτα “Συνέχεια”.
   Βήμα 2: Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει νέο αίτημα ένταξης, επιλέγοντας “Νέο Αίτημα Ένταξης στο Πρόγραμμα”.
   Σημείωση:
   1. Νέα αίτηση πραγματοποιείται, μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει αριθμός αγροτικής παροχής στο ΑΦΜ του
   αιτούντος ενώ για κάθε αριθμό παροχής μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.
   2. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο αριθμός παροχής με τον οποίο θα συνδέεται ο Φ/Β σταθμός, συνιστάται
   επικοινωνία με τον πάροχο ενέργειας για την ενημέρωση των στοιχείων του αριθμού παροχής.
   Βήμα 3: Συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται σε κάθε καρτέλα από το μενού πλοήγησης. Όσα πεδία φέρουν
   την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση.
   Βήμα 4: Καθώς ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και ενεργειών από τον χρήστη, ο χρήστης θα
   πρέπει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του.
   Βήμα 5: Ο χρήστης αφού επιλέξει όλα τα checkboxes, δύναται να πραγματοποιήσει “Υποβολή Αίτησης”.
   Βήμα 6: Μετά την επιτυχή υποβολή αίτησης, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που
   έχει υπολογιστεί από την πλατφόρμα και στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο “Επιστροφή”, προκειμένου να μεταβεί στην
   αρχικό μενού.
   2. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ακύρωση του αιτήματος συμμετοχής;
   Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την ακύρωση του αιτήματος συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr/, επισημαίνονται ως ακολούθως:
   Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου "Λίστα Αιτήσεων".
   Βήμα 2: Αναζήτηση της υποβληθείσας αίτησης.
   Βήμα 3: Επιλογή του εικονιδίου υπό την μορφή κάδου από το πεδίο “Ενέργειες”.
   Βήμα 4: Επιλογή του πλαισίου “Διαγραφή” στην καρτέλα “Διαγραφή Αίτησης”.
   3. Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του χρήστη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;
   Ο χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει αποσύνδεση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://pvstegi.gov.gr/)
   μπορεί να επιλέξει το βελάκι εξόδου (πάνω δεξιά στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας) και να πραγματοποιήσει
   αποσύνδεση από την πλατφόρμα.
   Ο οδηγός του Προγράμματος: https://pvstegi.gov.gr/content/FEK-2024-Tefxos B-02173.pdf
   Δείτε αναλυτικά όλες τις ερωτοαπαντήσεις εδώ: https://pvstegi.gov.gr/content/ΦΒ στη Στέγη_Συχνές Ερωτήσεις.pdf
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ξεκίνησε ο Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024. Η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλούν δημόσιους φορείς που στηρίζουν το επιχειρείν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της γενικής γραμματείας στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, ο διαγωνισμός στοχεύει να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των δημοσίων φορέων που προωθούν και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να δημοσιοποιήσει τις καλές πρακτικές στο ευρύτερο κοινό. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν: εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές Αρχές ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή ΜμΕ (μόνο για την κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα») που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους.
   Οι κατηγορίες των βραβείων, είναι οι εξής:
   * Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
   * Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
   * Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης
   * Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
   * Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης
   * Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα. Ειδικά σε αυτή την κατηγόρια δύνανται να συμμετάσχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής: * 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή, που ορίζεται από την γενική γραμματεία Βιομηχανίας, των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
   * 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, των καλύτερων συμμετοχών (επικρατέστεροι / shortlist).
   Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο υποψηφιότητες, από δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οι επιτυχημένες συμμετοχές στον εθνικό διαγωνισμό (εθνικοί νικητές), θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ευρωπαϊκού επιπέδου (δεύτερο στάδιο) και να λάβουν πρόσκληση για την Ετήσια Συνδιάσκεψη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2024 στην Ουγγαρία. Οι καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή σε κάθε κατηγορία, θα κερδίσουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο 2024.
   Τα δελτία συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψήφιων φορέων μπορούν να κατατεθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ώρα 15.00) στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.
   Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας: https:// www.ggb.gr/el/node/2166 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας: https://ec.europa.eu/growth/smes/supportingentrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en
   Read more...

   0

  • Engineer

   Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Ανακαινίζω -Νοικιάζω».
   Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση και επισκευή 12.500 κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες. Με την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή έως 2.000 ευρώ.
   Το προς ανακαίνιση ακίνητο:
   δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ η κατοικία δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένη, αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
   Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
   Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα  ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας  αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.
   Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.
   Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο. Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος.
   Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (helpdesk) για την αναφορά/επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.
   Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής όπως η ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες
   Οι πληρωμές για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
   Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα τριών ετών, με υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του ακινήτου, εντός εννέα μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
   Σε περίπτωση που το ακίνητο δε νοικιαστεί, θα επιβληθούν ρήτρες όπως η επιστροφή του επιδοτούμενου ποσού που καταβλήθηκε για την ανακαίνιση.
   Αριθμ. 27176 - Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία και την υλοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω».
   Read more...

   0

  • GTnews

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ, έως τις 15 Μαΐου 2024, στις 18:00.
   Το Υπουργείο προέβη σε αυτή την παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/ Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου).
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 218 2185146 (ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:00) και 213 1513598 (ώρες λειτουργίας 11:00 – 17:00) ή να τα αποστέλλουν, ηλεκτρονικά, στο e-mail: [email protected]
   Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/ και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).
    
   Read more...

   0

  • GTnews

   Σε συνέχεια της προαναγγελτικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 29.03.2024, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», δίνονται οι εξής παρατάσεις:
   Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024. Για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η Μαΐου 2024. Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας για την αντιπυρική προστασία των οικισμών που βρίσκονται εντός ή σε επαφή με τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, θα υλοποιήσει, άμεσα, πρόσθετο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην άμεση σύνταξη των προβλεπόμενων τεχνικών εκθέσεων και την κατά προτεραιότητα άμεση υλοποίηση αυτών, με στόχο τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων και αφορά σε οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις εντός υψηλών δασών στις περιοχές ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
   Τα μέτρα προληπτικής προστασίας
   Για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:
   Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο, Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο. Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Μετά από νέα ερωτήματα που κατατέθηκαν στα συναρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του Κανονισμού, θα ακολουθήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες σχετική, διευκρινιστική εγκύκλιος.
   Read more...

   12

  • Engineer

   Η έκταση βρίσκεται στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, στην Ευκαρπία και το έργο αποτελεί δωρεά επιχειρηματία, ο οποίος παρουσίασε ήδη στη νέα διοίκηση Παύλου Μελά τα σχέδια της ανάπλασης.
   Μια τεράστια έκταση, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτείνεται σε πάνω από 3.000 στρέμματα, βγαίνει από την «εγκατάλειψη» και πολύ σύντομα μετατρέπεται σε… αστικό δάσος με χιλιάδες δενδρύλλια και ήπιες εγκαταστάσεις αναψυχής για τους πολίτες της περιοχής και τους επισκέπτες από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.
   Ο χώρος βρίσκεται σε περιοχή της Ευκαρπίας στο δήμο Παύλου Μελά και το έργο της ανάπλασης που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση του Δ. Δεμουρτζίδη, σήμερα φαίνεται ότι παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς βούληση της νέας δημοτικής αρχής του Δημήτρη Ασλανίδη είναι το έργο, που αποτελεί δωρεά επιχειρηματία, όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά και να επισπευθούν οι διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου και τη φύτευση περίπου 300.000 δένδρων.
   Ο χώρος παραχωρήθηκε κατά χρήση από το δήμο Παύλου Μελά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αστικό δασύλλιο με πράσινο και φιλικές, προς το περιβάλλον, υποδομές, ενώ σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό η φύτευση των δένδρων θα γίνει υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης Δασών.
   Όπως τόνισε μιλώντας στο makthes.gr ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης το δάσος - πάρκο θα γίνει, γιατί αφενός είναι μια καλή πρωτοβουλία που ανέλαβε η προηγούμενη διοίκηση, αφετέρου «θέλουμε να διαμορφώσουμε νέους χώρους πρασίνου που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής και εν γένει η Δυτική Θεσσαλονίκη». Δεν παρέλειψε ωστόσο να τονίσει ότι έτσι και αλλιώς ο δήμος Παύλου Μελά σύντομα θα καταστεί πόλος έλξης για επισκέπτες, καθώς προικοδοτείται το Μητροπολιτικό Πάρκο, η μεγαλύτερη αστική παρέμβαση, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά.
   Να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια
   Παρά τη βούληση όμως της νέας διοίκησης να τρέξει τις διαδικασίες για το νέο δάσος - πάρκο (Ανδρεάδη) ο δήμαρχος εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γραφειοκρατικές δυσκολίες, καθώς η περιοχή όπου βρίσκεται η έκταση των 3.000 στρεμμάτων είναι εκτός σχεδίου και επιπλέον θα πρέπει να εκδοθούν δασικές άδειες.
   «Λέμε την αλήθεια στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και δεν υποστηρίζουμε ότι ο χώρος θα είναι έτοιμος αύριο. Σε κάθε περίπτωση θα τρέξουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται και σε λίγους μήνες είναι πολύ πιθανό να είμαστε έτοιμοι για τη διαμόρφωση του χώρους και τη φύτευση των δένδρων» υπογράμμισε ο κ. Ασλανίδης.
   Αναφερόμενος στο κόστος του έργου είπε πως ανέρχεται σε κάποια εκατομμύρια, ενώ τη συντήρησή του θα την αναλάβει για τα πρώτα πέντε χρόνια ο επιχειρηματίας που στην ουσία το χρηματοδοτεί.
   Σύμφωνα με το δήμαρχο Παύλου Μελά, εκτός των δενδρυλλίων που θα φυτευθούν, στην ίδια έκταση στην Ευκαρπία θα διαμορφωθούν δρόμοι περιπάτου, κιόσκια και σύγχρονες υποδομές αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
   Η πρόσβαση μάλιστα θα είναι εύκολη για τους πολίτες, καθώς παράλληλα με τα έργα φύτευσης χιλιάδων δένδρων θα γίνει διάνοιξη δρόμων, ενώ θα κατασκευαστεί και πάρκινγκ με εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης.
   Υπενθυμίζεται ότι η έκταση στο παρελθόν είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, τα δένδρα που θα φυτευτούν θα επιλεγούν από τη διεύθυνση Δασών, προκειμένου να αποδώσουν το συντομότερο. Αναφορικά με την περιοχή, εκτείνεται από την περιοχή του Τιτάν και φτάνει ως τα όρια του Περιβαλλοντικού Πάρκο Δερβενίου, στην εξωτερική περιφερειακή, εκεί που κάποτε λειτουργούσε μια από τις χωματερές της πόλης.
   Read more...

   0

  • ilias

   Στην πλήρη αποδόμηση όλων των επιχειρημάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος υπέρ των μπόνους του οικοδομικού κανονισμού προχωράει μια νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπως καταλήγει, είναι όχι μόνο αντισυνταγματικό αλλά και αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία να λαμβάνονται μέτρα που οδηγούν σε άκρατη ενίσχυση της δόμησης χωρίς προηγούμενη μελέτη ή εκτίμηση των επιπτώσεων.
   Περαιτέρω, τα μέτρα αυτά όχι μόνο δεν επιτελούν τον σκοπό τους –λ.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, μείωση κάλυψης– αλλά τελικά οδηγούν σε πλήθος προβλημάτων, όπως η αύξηση των αξιών των ακινήτων, η επιδείνωση του προβλήματος κατοικίας, η δημιουργία κύματος κατεδαφίσεων μονοκατοικιών και άλλα. Και οδηγούν στον πλουτισμό των ωφελουμένων, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Την τελική απόφαση, ωστόσο, θα λάβει η Ολομέλεια στην οποία παραπέμπεται η υπόθεση.
   Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα το κείμενο της πολυαναμενόμενης απόφασης 293/2024, με την οποία ο Δήμος Αλίμου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου προσέφυγαν κατά οικοδομικής άδειας (Ε΄ Τμήμα, εισηγητής Θεόδωρος Αραβάνης). Η άδεια την οποία η προσφυγή αφορά αξιοποιούσε συνδυαστικά διάφορα από τα μπόνους ύψους και συντελεστή δόμησης που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) οδηγώντας τελικά στην κατασκευή μιας 8ώροφης οικοδομής με ύψος 25,9 μέτρα (έναντι 17 μ. που ισχύει στην περιοχή) και 969 τ.μ. (έναντι 820 τ.μ., βάσει του συντελεστή που ισχύει στην περιοχή).
   Η απόφαση θέτει συστηματικά σειρά ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με τον τρόπο που εκδίδονται σήμερα οι οικοδομικές άδειες, όσο και με τον τρόπο που νομοθετούνται συνεχώς ευνοϊκές πολεοδομικές ρυθμίσεις υπέρ του ιδιωτικού οφέλους, εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Στο σκεπτικό της αποδομούνται ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ αναδεικνύονται ζητήματα όπως η πολυνομία και η διαρκής υποβάθμιση της έννοιας του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα:
   Σύγχυση αρμοδιοτήτων
   Εξετάζοντας κατά πόσον είναι επιτρεπτό ο δήμος να προσβάλει απόφαση δημοτικού οργάνου, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει μια ρεαλιστική αποτύπωση του πώς έχει εξελιχθεί το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών στη χώρα μας. Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, στην πραγματικότητα μια οικοδομική άδεια δεν εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης, «αλλά αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ e-adeies με πρωτοβουλία και “ευθύνη” ιδιώτη μηχανικού ή τεχνικής εταιρείας, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή φακέλου, χωρίς την παρέμβαση της ΥΔΟΜ (…) Η ανεπάρκεια του ασκούμενου από την ΥΔΟΜ και τον δήμο έλεγχου νομιμότητας επιτείνεται εκ του ότι ούτε η κεντρική διοίκηση ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των εκδιδομένων οικοδομικών αδειών (…). Η έλλειψη ελέγχου επιτείνεται εκ του ότι δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την οργάνωση και λειτουργία βασικών οργάνων ελέγχων, όπως οι ΥΔΟΜ και τα “Παρατηρητήρια δομημένου περιβάλλοντος”, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τον έλεγχο των (σ.σ. ιδιωτών) ελεγκτών δόμησης. Ως εκ τούτου τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με μεταβατικές διατάξεις ή με προβληματικού κύρους εγκυκλίους των εμπλεκομένων υπουργείων με αποτέλεσμα τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και την ασάφεια δικαίου».
   Με άλλα λόγια, το ΣτΕ «απογυμνώνει» το ισχύον σύστημα έκδοσης πολεοδομικών αδειών ως διάτρητο, εξαρτώμενο από ιδιώτες που δεν ελέγχονται ποτέ. Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του συστήματος αυτού καθώς και η κατάργηση του ελέγχου των αδειών είχε παρουσιαστεί από διαδοχικούς υπουργούς Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο ως πρωτοποριακή, εκμηδενίζουσα την ταλαιπωρία και τη «γραφειοκρατία».
   Μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, το ΣτΕ σημειώνει ότι ήδη από το 2020 (απόφαση 705/20, για την αναστολή δόμησης στην περιοχή Μακρυγιάννη) έχει κριθεί ότι ο υπολογισμός του μέγιστου ύψους των κτιρίων δεν εφαρμόζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν ειδικά διατάγματα με συγκεκριμένους όρους δόμησης, προγενέστερων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (2012) και ότι τα διατάγματα αυτά δεν καταργήθηκαν ούτε με τον ισχύοντα ούτε με τον προηγούμενο (ΓΟΚ 1983) οικοδομικό κανονισμό. «Αντίθετη ερμηνεία, κατά την οποία ο ΝΟΚ καθορίζει το ανώτατο ύψος των οικοδομών της χώρας σε συνάρτηση με τον συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει το πολεοδομικό καθεστώς μιας περιοχής, αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την πολεοδόμηση των οικισμών κατόπιν μελέτης των τοπικών συνθηκών και της φυσιογνωμίας κάθε περιοχής με τη συμμετοχή του οικείου ΟΤΑ και των ενδιαφερόμενων πολιτών. Δεν επιτρέπει δε τη διά γενικής διατάξεως και χωρίς επιστημονική μελέτη κατάργηση, συλλήβδην, των ειδικών όρων δομήσεως που είχαν θεσπιστεί για κάθε περιοχή». Υπενθυμίζει έτσι πόσο έωλη είναι η επιχειρηματολογία του ΥΠΕΝ, ότι ο ΝΟΚ δεν υπερισχύει μόνο όταν υπάρχουν ειδικά διατάγματα για παραδοσιακούς οικισμούς κ.λπ. και είναι ισχυρότερος των γενικών πολεοδομικών σχεδίων που ισχύουν σε κάθε περιοχή.
   Προχωρώντας το σκεπτικό αυτό, η απόφαση σημειώνει ότι ο εκάστοτε νομοθέτης πρέπει για να αλλάξει το πολεοδομικό καθεστώς μιας περιοχής να τηρήσει τη διαδικασία που απαιτείται («μελέτη της περιοχής, συμμετοχή των οικείων ΟΤΑ και του κοινού, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου») «διότι δεν είναι θεμιτή η χρήση της νομοθετικής οδού για την παράκαμψη των εγγυήσεων που προβλέπει το Σύνταγμα για την ορθή πολεοδόμηση».
   Αντισταθμίσματα
   Οσον αφορά το μπόνους συντελεστή για τη μείωση της κάλυψης ενός κτιρίου στο οικόπεδο, αναφέρει ότι «με τις ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες έχουν άμεσο και οριζόντιο χαρακτήρα και στερούνται μελέτης, αυξάνεται η συνολική δόμηση και η οικιστική πυκνότητα (κάτοικοι/μονάδα επιφανείας) και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας οικισμών με ειδικά πολεοδομικά διατάγματα» και καταλήγει ότι δεν μπορούν να δίνονται αντισταθμίσματα υπέρ του ιδιώτη και εις βάρος του συνόλου: «Δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η αναζήτηση αντισταθμισμάτων έναντι της επιδεινώσεως συγκεκριμένων όρων και περιορισμών δόμησης, η οποία κρίνεται, κατά τα εκτεθέντα, για κάθε όρο αυτοτελώς. Δεν νοείται, άλλωστε, η παροχή στον ιδιώτη κατασκευαστή αντισταθμισμάτων που συνεπάγονται επιβάρυνση των περιοίκων και γενικά των λοιπών κατοίκων του οικισμού». Αναφέρει δε ότι τα κίνητρα που παρέχονται πρέπει να είναι αναλογικά «υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να άγουν σε πλουτισμό των ωφελουμένων και να είναι ήπιας μορφής (λ.χ. απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης, ΕΝΦΙΑ)». Αναλόγως, στην παροχή επιπλέον τετραγωνικών ως αντάλλαγμα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κρίνει ότι «η αύξηση του συντελεστή δεν είναι επιτρεπτό να έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα, “αντισταθμιστικό” των δαπανών στις οποίες προβαίνει ο ιδιοκτήτης/κατασκευαστής για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, από την οποία ωφελείται προεξαρχόντως ο ίδιος».
   Η απόφαση αποδομεί περαιτέρω τα μπόνους που δίνει ο ΝΟΚ: για παράδειγμα αναφέρει ότι η μείωση της κάλυψης ενός κτιρίου έχει μικρό αντίκρισμα όταν επιτρέπεται τα υπόγεια να βγαίνουν έξω από το περίγραμμα του κτιρίου και να γίνεται ουσιαστικά «σφράγιση» του εδάφους ενός οικοπέδου. Τα δε «πράσινα δώματα» «μπορεί να επιτρέπονται, αλλά όχι να επιδιώκονται με την παροχή χαριστικών και αδικαιολόγητων αντισταθμισμάτων (όπως αύξηση του συντελεστή δόμησης, η προσθήκη κατοικήσιμου χώρου στο δώμα, πισίνες) που αυξάνουν τη δόμηση και επιδεινώνουν το οικιστικό περιβάλλον εις βάρος των περιοίκων». Είναι αβάσιμο δε το επιχείρημα του Δημοσίου ότι η συνολική επιβάρυνση είναι μικρή, λόγω του μεγάλου αριθμού οικοδομών που εκμεταλλεύονται τέτοιες ρυθμίσεις (λ.χ. στον Αλιμο ήδη 42 οικοδομές).
   Η απόφαση κρίνει αντισυνταγματική και την εξαίρεση από τον συντελεστή δόμησης των ερκέρ (εξώστες), σοφιτών, του 50% του υπογείου κ.ά. «Η εν λόγω εξαίρεση αντίκειται προδήλως στο άρθρο 24 του Συντάγματος διότι δεν νοείται χώροι κύριας χρήσης, δηλαδή προοριζόμενοι για κατοικία, να εξαιρούνται του συντελεστή, αφού εξ ορισμού αυξάνουν τη δόμηση».
   Σημαντικό είναι επίσης ότι η απόφαση επισημαίνει τις σοβαρές συνέπειες των μπόνους του ΝΟΚ. Κατ’ αρχήν, υποδεικνύει ότι η αύξηση ύψους και συντελεστή δόμησης είναι τελικά επιβαρυντική. «Η αύξηση του ύψους των οικοδομών προκαλεί καθ’ εαυτήν δυσμενείς συνέπειες στους περιοίκους και το οικιστικό περιβάλλον λόγω της μείωσης του φωτισμού, του ηλιασμού και του αερισμού, της στέρησης της θέας και του αντιαισθητικού συμφυρμού χαμηλών και υψηλών κτιρίων, ιδίως σε περιοχές όπου υφίσταται χαμηλή δόμηση ή σώζονται κτίρια παλαιότερων εποχών, για τα οποία μάλιστα δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα», αναφέρει.
   Κοινωνικές συνέπειες
   Οι συνέπειες είναι και ευρύτερες, καθώς η αύξηση της οικοδομήσιμης επιφάνειας αυξάνει την αξία της γης. «Θα πρέπει να αναμένεται ότι η αύξηση της αξίας της γης θα δυσχεράνει περαιτέρω την απόκτηση από τους ΟΤΑ ακινήτων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς σκοπούς και θα επιφέρει αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων και των ενοικίων, με δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, οι οποίες δεν προκύπτει ότι μελετήθηκαν. Περαιτέρω, τα οφέλη από την οικοδομική εκμετάλλευση ακινήτων λόγω της αυξημένης δόμησης που επιτρέπει ο ΝΟΚ μπορεί να οδηγήσουν σε κύμα κατεδαφίσεων μεμονωμένων κτιρίων και συνόλων σημαντικής αξίας και την αντικατάστασή τους από πολυώροφες οικοδομές», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.
   Τέλος, η απόφαση καταλήγει ότι τα μπόνους του ΝΟΚ είναι όχι μόνο αντισυνταγματικά, αλλά και αντίθετα στην κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2001/42 για εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), επειδή δεν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις τους, ούτε έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση επί αυτών. Αλλά λόγω της σπουδαιότητας του θέματος πρέπει να κριθεί από την Ολομέλεια, στην οποία και παραπέμπεται η υπόθεση.
   Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
   Read more...

   2

  • Engineer

   Με τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) να ανέρχονται σε 47,5 δισ. ευρώ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας εισηγείται, προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, να δοθεί στους οφειλέτες η δυνατότητα αναβίωσης των φορολογικών ρυθμίσεων τους.
   Η δυνατότητα να ρυθμιστούν οι οφειλές και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν σε πάγιες ρυθμίσεις, έως 100 δόσεις, αναλόγως με το προφίλ του κάθε οφειλέτη, όπως γίνεται και στην περίπτωση του εξωδικαστικού, είναι προς το συμφέρον, τόσο της εθνικής οικονομίας, όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
   Εάν ρυθμιστούν οι οφειλές από τις επιχειρήσεις, θα αποκτήσουν εκ νέου ασφαλιστική ικανότητα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το συσσωρευμένο χρέος τους, ενώ παράλληλα θα εισέλθουν χρήματα στην εθνική οικονομία.
   Η θέση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας βασίζεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που έχασαν την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να αναβιώσουν την πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων, τις ειδικές ρυθμίσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης (72 δόσεις), καθώς και τις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων.
   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας προχώρησε σε αυτήν την εισήγηση ώστε να προστατευτούν όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη, με την ενεργοποίηση ρύθμισης οφειλών, αναλόγως με το προφίλ και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλισμένου.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
   Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr αναφορά ή καταγγελία για θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων έχουν οι πολίτες, ύστερα από την υπ’ αριθ. (α) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναφορά ή καταγγελία τους και να παραλάβουν την απάντηση στην προσωπική τους Θυρίδα στο gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.
   Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr είτε στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες».
   Για την υποβολή της αίτησης:
   • Οι πολίτες συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης τους στο TaxisNet.
   • Καταχωρίζουν ή επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται, επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλουν την αναφορά ή καταγγελία τους.
   • Με την υποβολή, η αναφορά ή καταγγελία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Θυρίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για έλεγχο και ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (γ) σχετική.
   Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες ενημερώνονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση και SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο emep.gov.gr.
   Η απάντηση αποστέλλεται στην προσωπική Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.
   Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Πυροσβεστικό Σώμα, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.
   Link πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή:
   https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/anaphora-kataggelia-se-barosepikheireses-egkatastases-gia-metra-puroprostasias
   Αρχηγείο-Πυροσβεστικού-Σώματος-19440-οικ.-Φ.708.1-09.04.2024.pdf
   Read more...

   0

  • GTnews

   Σύμβαση προϋπολογισμού άνω των 24 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση κρίσιμων έργων λιμενικής υποδομής στο λιμάνι της Σούδας και της Στυλίδας και τη διενέργεια μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του επιβατηγού στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.  Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, με Δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Υπουργείο Ευθύνης. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι τα εξής:
   1.  «Ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα της Σούδας – Ενδιάμεση φάση»
   Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα Σούδας Χανίων Κρήτης, σύμφωνα με το Master Plan που έχει εκπονηθεί και έρχεται σε συνέχεια σχετικού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης των επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιεροπλοίων, καθώς και κτίρια διοίκησης και χώρους ελέγχων Schengen.
   Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.915.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
   2. «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης στον λιμένα της Στυλίδας»
   Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα της Στυλίδας Φθιώτιδας. Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
   3. «Σχέδιο για την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του αποτυπώματος CO2»
   Το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας με στόχο τη μείωση εκπομπών CΟ2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της πράσινης μετάβασης στον κρίσιμο αυτό κλάδο.
   Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.233.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, αναμένεται να παραδοθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα ηνία στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατέχουν η Βραζιλία με 20,8% και η Κίνα με 19,0%, καταγράφοντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο από τις αδύναμες επιδόσεις της στην αγορά των τελευταίων ετών, αλλά εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης.
   Μέσα σε μόλις έναν χρόνο η αιολική ενέργεια κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ, αφού μέσα στο 2023 προστέθηκαν 116.065 MW νέας ισχύος.
   Σύμφωνα με προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας, η παγκόσμια δυναμικότητα αιολικής ενέργειας έχει πλέον ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο MW και έχει φτάσει τα 1.047.288 MW – πολύ κοντά στην πρόβλεψη που δημοσιεύτηκε στα μέσα του 2023. 
   Σε σύγκριση με το 2022 είναι 34% επάνω ο όγκος της προστιθέμενης χωρητικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης 12,5%, σημαντικά υψηλότερο από το 2022, όταν η αιολική δυναμικότητα αυξήθηκε μόνο κατά 10,2%. 
   Τα ηνία στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατέχουν η Βραζιλία με 20,8% και η Κίνα με 19,0%, καταγράφοντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι Κάτω Χώρες (34%), η Φινλανδία (22%), το Βιετνάμ (24%) και η Χιλή (26%) είχαν ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο και πλέον συγκαταλέγονται στις πιο δυναμικές αγορές, ενώ οι προηγούμενοι ηγέτες – οι ΗΠΑ, Η Γερμανία, η Ινδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο – σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις, παραμένοντας πολύ κάτω από το 10%. 
   Πατάνε γκάζι και τα επόμενα χρόνια
   Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται τα επόμενα χρόνια, καθοδηγούμενη από νέες πολιτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες στο δρόμο προς την πράσινη ανάπτυξη. Ζεστά μπαίνουν στην κατασκευή αιολικών πάρκων είτε στην ξηρά είτε υπεράκτια , αρκετές χώρες με τη στήριξη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, το βραχυπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης εκτιμάται επίσης ότι είναι υψηλό. Ο τριπλασιασμός της χωρητικότητας αιολικής ενέργειας πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας και η δεκαπλάσια αύξηση μέχρι τα μέσα του αιώνα είναι όχι μόνο εφικτοί στόχοι, αλλά και μια ρεαλιστική επιλογή. 
   Η επανατροφοδότηση, δηλαδή η αντικατάσταση παλαιών και μικρότερων ανεμογεννητριών από νεότερα, μεγαλύτερα και πιο αποδοτικά μηχανήματα, είναι μια σημαντική επιλογή για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας με τεράστιες δυνατότητες. Η Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι η ανανέωση από μόνη της μπορεί να διπλασιάσει τη σημερινή παραγωγή αιολικής ενέργειας. 
   Αιολική ενέργεια και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
   Η εγκατεστημένη αιολική ισχύς στον κόσμο καλύπτει πλέον περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας – άλλο ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερες από δέκα χώρες έχουν πλέον μερίδιο αιολικής ενέργειας άνω του 20%, με επικεφαλής τη Δανία, η οποία παράγει το εκπληκτικό 56% της ηλεκτρικής της ενέργειας από τον άνεμο. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουρουγουάη είναι μεταξύ των χωρών που παράγουν περίπου το ένα τρίτο ή περισσότερο της ηλεκτρικής τους ενέργειας από τον άνεμο. 
   Ο ρόλος της Ελλάδας
   Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο από τις αδύναμες επιδόσεις της στην αγορά των τελευταίων ετών, αλλά εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μετά από αρκετά χρόνια, η Γερμανία πήρε το προβάδισμα στις νέες εγκαταστάσεις, με 3,2 GW, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 69,5 GW. Η Ολλανδία πρόσθεσε μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητά της κατά 2,8 GW σε 11 GW. Συνολικά, επτά ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν τον όγκο της αγοράς 1 GW για νέους στρόβιλους: Γερμανία και Ολλανδία, Γαλλία (2,6 GW επιπλέον, συνολικά 23,5 GW ), Σουηδία (2 GW επιπλέον, συνολικά 16,3 GW ). Ηνωμένο Βασίλειο (1,4 GW επιπλέον, 30,2 GW συνολικά), Πολωνία (1,4 GW επιπλέον , 9,4 GW συνολικά) και Φινλανδία (1,3 GW επιπλέον, συνολικά 6,9 GW ). 
   Οι αγορές μεσαίου μεγέθους στην Ευρώπη περιελάμβαναν την Ελλάδα (προστέθηκαν 543 MW ), την Ιταλία (επιπλέον 365 GW ), την Αυστρία (313 GW ), το Βέλγιο (274 GW ) και την Κροατία (266 GW ). Ακόμη και η Ουκρανία πρόσθεσε 146 GW στην αιολική της δυναμικότητα, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική εισβολή.
   Κύριος μοχλός στην Ευρώπη, εκτός από την κλιματική αλλαγή, είναι πλέον η πρόθεση να απαλλαγούμε από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν θέσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κορυφή της ενεργειακής ατζέντας.
   Ασία
   Η Κίνα διαδραματίζει για άλλη μια φορά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αιολικής ενέργειας – σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χώρα πρόσθεσε 75 GW το 2023. Το νέο ρεκόρ καταρρίφθηκε μόνο χάρη στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 65% της παγκόσμιας αγοράς για νέες ανεμογεννήτριες – από 58% το 2022. Ποτέ άλλοτε μια χώρα δεν έπαιξε τόσο κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη αιολικής ενέργειας όπως η Κίνα το έτος 2023. Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 19,2%, ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς οποιασδήποτε μεγάλης αγοράς , η Κίνα αναμένεται να περάσει το μισό TW το 2024, ένα ακόμη ορόσημο για την παγκόσμια ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. 
   Με επιπλέον 3,1 GW που προστέθηκαν το 2023, η Ινδία διατήρησε τη θέση της ως η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά νέας αιολικής ισχύος, ακριβώς πίσω από τη Γερμανία. Δεδομένων των φιλόδοξων στόχων της χώρας, η Ινδία αναμένεται να παραμείνει τέταρτη ως προς τη συνολική χωρητικότητα τα επόμενα χρόνια. Νέα ώθηση στην Ινδία αναμένεται να προέλθει από την ανανέωση ενέργειας και από την υπεράκτια αιολική ενέργεια – η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τα επόμενα χρόνια. 
   Η Ιαπωνία με 5,2 GW και το Βιετνάμ με 4,9 GW είναι η τρίτη και τέταρτη μεγαλύτερη αγορά στην Ασία – με το Βιετνάμ να είναι η ασιατική χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 23,6% το 2023. 
   Βόρεια Αμερική
   Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 150 GW της συνολικής αιολικής ισχύος, αλλά η αγορά ήταν πολύ πιο αδύναμη από ό,τι το προηγούμενο έτος, προσθέτοντας μόνο 6,4 GW – πολύ λιγότερα από το 2022 και το 2021. Οι καθυστερήσεις των έργων λόγω αδειοδότησης έχουν αναφερθεί ως σημαντικό εμπόδιο και η υπεράκτια αγορά αιολικής ενέργειας έχει σημειώσει μικρή πρόοδο. Ωστόσο, ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού αναμένεται να έχει θετικό και συγκεκριμένο αντίκτυπο στα νέα αιολικά πάρκα στο μέλλον, αρχής γενομένης από το 2024.
   Ο Καναδάς εγκατέστησε 1,8 GW και τώρα έχει ισχύ 17 GW – με ένα ισχυρό έτος να αναμένεται το 2024. Το Μεξικό πέρασε το όριο των 8 GW το 2023. 
   Νότια Αμερική
   Η Βραζιλία τελικά καθιερώθηκε ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, προσθέτοντας χωρητικότητα 4,9 GW σε μόλις ένα χρόνο. Με εγκατεστημένη ισχύ 20,8% από έτος σε έτος, η Βραζιλία είχε την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των δέκα κορυφαίων αγορών αιολικής ενέργειας. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην έβδομη θέση ως προς τη συνολική χωρητικότητα, αλλά αναμένεται να ανέβει στην 5η θέση μέχρι το 2024, ξεπερνώντας την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Νότια Αμερική, η Βραζιλία είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης στην αιολική ενέργεια με συνολική χωρητικότητα 28,6 GW. 
   Η Χιλή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Νότιας Αμερικής με εγκατεστημένη ισχύ 4,8 GW, ακολουθούμενη από την Αργεντινή (4 GW) και την Ουρουγουάη (1,5 GW). 
   Ωκεανία
   Στην Αυστραλία , οι νέες εγκαταστάσεις ήταν χαμηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια, με επιπλέον 942 MW –μετά από 1,4 GW που προστέθηκαν το 2022– ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 11,5 MW. Δυστυχώς, η επιβράδυνση των νέων επενδύσεων θα πρέπει να ξεπεραστεί για να ξαναρχίσει η ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αυστραλίας, η οποία έχει δεσμευτεί να επιτύχει 100% ανανεώσιμη ενέργεια ήδη έως το 2027 – στόχος έχει ήδη επιτευχθεί από την Τασμανία. Στη Νέα Ζηλανδία, μετά από αρκετά χρόνια χωρίς σημαντικές νέες εγκαταστάσεις, τρία νέα αιολικά πάρκα τέθηκαν σε λειτουργία το 2023, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 1264 MW.
   Aφρική
   Το 2023 η Αφρική έδειξε μικρή δυναμική όσον αφορά τη νέα χωρητικότητα. Μόνο το Μαρόκο, η τρίτη μεγαλύτερη αγορά, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, προσθέτοντας 616 ΜW για να ανεβάσει τη συνολική ισχύ σε λίγο περισσότερο από 2 GW. Η Αίγυπτος πρόσθεσε 183 MW και τώρα έχει 1,9 GW. Η Μαυριτανία εγκατέστησε το πρώτο της μεγάλο αιολικό έργο και τώρα έχει εγκαταστήσει 135 MW. Πολλές αφρικανικές χώρες εστιάζουν στην ηλεκτροδότηση της υπαίθρου, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μάλλον μικρές ανεμογεννήτριες μαζί με ηλιακή. 
   Read more...

   0

  • GTnews

   Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ανοίγει από την Τρίτη 9 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, για υποβολή αιτήσεων.
   Η σχετική προκήρυξη για την εκκίνησή του υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.
   FEK-2024-Tefxos B-02173 -09_04_2024
   Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως παράγοντας τη δική τους «πράσινη» ενέργεια, θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.
   Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μην σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν οι αγρότες.
   Διευκρινίζεται πως για αιτήσεις ισχύος έως 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), ενώ για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση, η οποία συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού, και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή αυτή αποζημιώνεται με μία σταθερή τιμή από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ -ως απλός αυτοπαραγωγός).
   Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον φωτοβολταϊκό σταθμό.
   Εφόσον διαθέτει άνω της μιας αγροτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 50kW για κάθε μια εξ’ αυτών.
   Αιτήσεις, με σκοπό τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Φωτοβολταϊκό στο χωράφι», υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2024, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://pvstegi.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISNET.
   Στο πρόγραμμα η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση δύο ομάδες προτεραιότητες και έως την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού:
   Α’ ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW B’ Oμάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW και έως 50kW Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα θα κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες.
   Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Αξίζει να επισημανθεί πως σήμερα ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στην στέγη» από επαγγελματίες αγρότες και για ισχύ έως 10,8kW. Ωστόσο, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων, αποκλειστικά, από τα νοικοκυριά.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζονται τροποποιήσεις στον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ), με σκοπό την καλύτερη και ορθολογικότερη εφαρμογή του, καθώς και τη βέλτιστη λειτουργία της Διοικητικής Αρχής των Φραγμάτων (ΔΑΦ).  
   Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μια από τις 13 χώρες της Ευρώπης που έχει ολοκληρωμένο Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων και ο οποίος βελτιώνεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των φραγμάτων της χώρας.
   Ειδικότερα, με τις αλλαγές που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 1863 Β’, που δημοσιεύτηκε στις 26 – 03 – 2024:   
   Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου των φραγμάτων. Βελτιώνεται ο τρόπος επιλογής των εμπειρογνωμόνων που θα κάνουν τους ελέγχους. Προσαρμόζεται ο Κανονισμός στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να ελέγχονται όλα τα φράγμα πριν ακόμα από το στάδιο της κατασκευής τους. Εισάγεται η έννοια του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φραγμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχει ο μηχανισμός για την καταγραφή όλων των φραγμάτων της επικράτειας και διατηρώντας παράλληλα ένα συνολικό μητρώο ελέγχων για καθένα από αυτά. Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής Ιστοσελίδας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία είναι και επιφορτισμένη για την τήρηση αυτού του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι βελτιώσεις στον ΚΑΦ αφορούν τα εξής: 
   Εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων και στα έργα Παραχωρήσεων και με ΣΔΙΤ Σε περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης από δημόσιο φορέα ή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), από την έναρξη ισχύος και μέχρι τη λήξη της οικείας σύμβασης μεταφέρονται αυτομάτως και καθ’ ολοκληρίαν στον παραχωρησιούχο ή τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) όλες οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου
   Σε περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης από δημόσιο φορέα ή ΣΔΙΤ, και μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τη ΔΑΦ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Στη συνέχεια ο παραχωρησιούχος ή ο ΙΦΣ που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τον Φάκελο Κατασκευής Φράγματος στην ΔΑΦ. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΑΦ υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του ΦΚΦ να απαντήσει, εγκρίνοντας την πληρότητα του ΦΚΦ ή ζητώντας αιτιολογημένα διευκρινίσεις - συμπληρώσεις διορθώσεις επί αυτού. Η προθεσμία των δύο (2) μηνών ισχύει και από την ημερομηνία επανυποβολής ή συμπλήρωσης του ΦΚΦ.
   Επιθεωρήσεις Ασφαλείας Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας είναι ενδελεχείς έλεγχοι του φράγματος και  πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Παρακολούθησης, προκειμένου να πιστοποιείται η ασφαλής συμπεριφορά του φράγματος. Οι Επιθεωρήσεις αυτές γίνονται με τη συχνότητα που καθορίζεται στον ΚΑΦ. Για τον έλεγχο χρησιμοποιούνται ειδικοί επιστήμονες κατά περίπτωση οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε φράγματα. Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
   -       Λεπτομερή οπτική επιθεώρηση του έργου.
   -       Επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος.
   -       Έλεγχο συμφωνίας της συμπεριφοράς του φράγματος με τις προβλέψεις της Μελέτης.
   -       Ειδικούς τεχνικούς ελέγχους κάποιου τμήματος του φράγματος, αν απαιτείται.
   -       Αξιολόγηση κάθε άλλης πληροφορίας που μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης αστοχίας στη συμπεριφορά του φράγματος.
   -        Έλεγχος οργάνωσης και επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται σε θέματα ασφάλειας του φράγματος.
   Με βάση τους ανωτέρω ελέγχους συντάσσεται με ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) λεπτομερής έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη ΔΑΦ εντός μηνός από τη σύνταξή της.
   Φράγματα σε στάδιο Λειτουργίας Για φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της Λειτουργίας, ο ΚτΕ υποχρεούται, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος υποβάλλοντας στη ΔΑΦ Φάκελο Έγκρισης Υφιστάμενου Φράγματος (ΦΕΥΦ), ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στον ΚΑΦ, πλην του Σχεδίου Πρώτης Πλήρωσης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
   Για φράγματα που βρίσκονται σε εγκατάλειψη ή που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό κατασκευής τους, η Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας υπάγονται, οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό, με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, και να την ολοκληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας φράγματος, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 και κατά τα λοιπά τηρούνται τα καθοριζόμενα στον ΚΑΦ.
   Δημιουργία Ιστοσελίδας ΔΑΦ και Ηλεκτρονικό Μητρώο Φραγμάτων 4.1. Η Ιστοσελίδα της ΔΑΦ περιέχει κατ’ ελάχιστο γενικές πληροφορίες για φράγματα, νομοθεσία που αφορά τα φράγματα και την ασφάλεια τους, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά έντυπα, πληροφορίες για σεμινάρια και δράσεις της ΔΑΦ και το Μητρώο Ελληνικών  Φραγμάτων
   4.2 Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
                 α)          Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου φράγματος.
                 β)          Τις τακτικές, έκτακτες και περιοδικές εκθέσεις, όπως αυτές συντάσσονται από τους ΟΕΦ.
                  γ)          Πλήρη αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση νομικών και φυσικών προσώπων, μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα TAXISNET για την είσοδό τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
                 δ)          Δομημένη καταγραφή, αποστολή και ανάκτηση των αναγκαίων δικαιολογητικών και δεδομένων, που θα πρέπει να υποβληθούν.
                  ε)          Αποθήκευση των δεδομένων με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο σε ηλεκτρονικά μέσα.
   Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φραγμάτων.
   Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΔΑΦ, μετά από ανοικτή πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εξειδικευμένους με αποδεδειγμένες γνώσεις σε φράγματα ιδιώτες επιστήμονες, δημοσίους υπαλλήλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές και αποτελεί τον επιστημονικό και τεχνικό Σύμβουλο της ΔΑΦ.
   Η ανοικτή πρόσκληση για στελέχωση της ΟΕΦ απευθύνεται από την ΔΑΦ προς ιδιώτες και υπαλλήλους και στελέχη φορέων του δημόσιου τομέα, οργανισμών με αντικείμενο την κατασκευή φραγμάτων και ΑΕΙ, και καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα στελεχώσουν την ΟΕΦ, ανά ειδικότητα. Για τη στελέχωση της ΟΕΦ απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία και ειδικές γνώσεις σε θέματα φραγμάτων, η οποία θα προκύπτει από το υποβαλλόμενο πλήρες βιογραφικό και τα συνοδευτικά αποδεικτικά της εμπειρίας έγγραφα που θα αναφέρονται στην πρόσκληση.
   Η θητεία της ΟΕΦ ορίζεται πενταετής και ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.