Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3775 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η αγορά αρδεύσιμης αρόσιμης γης ήταν πιο ακριβή από τη μη αρδευόμενη αρόσιμη γης σε όλες σχεδόν τις περιοχές.  Μεταξύ των ΕΕ τα κράτη μέλη, η Ολλανδία κατέγραψε την υψηλότερη τιμή αγοράς για ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ (κατά μέσο όρο  69.632 ευρώ το 2019). Η τιμή της καλλιεργήσιμης γης σε κάθε περιοχή της Ολλανδίας ήταν πάνω από όλους τους άλλους διαθέσιμους εθνικούς μέσους όρους στην ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των περιοχών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες τιμές για καλλιεργήσιμη γη ήταν στην ισπανική περιοχή των Καναρίων Νήσων (κατά μέσο όρο 120.477 ευρώ ανά εκτάριο το 2020).
   Η καλλιεργήσιμη γη ήταν η φθηνότερη στην Κροατία, με ένα εκτάριο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.440 ευρώ το 2020. Σε περιφερειακό επίπεδο, ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης κοστίζει λιγότερο στη νοτιοδυτική περιοχή (Γιουγκοζαπάντεν) της Βουλγαρίας (κατά μέσο όρο 2.051 ευρώ).
   Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.
   Μέσες τιμές γεωργικής γης σε όλες τις χώρες/περιοχές της ΕΕ, ευρώ ανά εκτάριο, δεδομένα 2020 ή το τελευταίο διαθέσιμο έτος

   Το επίπεδο των τιμών της γης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, είτε είναι εθνικοί (νόμοι), περιφερειακοί (κλίμα, εγγύτητα σε δίκτυα) και τοπικοί παράγοντες παραγωγικότητας (ποιότητα εδάφους, κλίση, αποστράγγιση κ.λπ.) καθώς και από τις δυνάμεις της αγοράς προσφορά και ζήτηση (συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των κανόνων ξένης ιδιοκτησίας).
   Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά καλλιεργήσιμης γης ήταν πιο ακριβή από την αγορά μόνιμων λιβαδιών (έως και 20 φορές ακριβότερη στα ελληνικά νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην ισπανική περιοχή της Μούρθια). Ομοίως, η αγορά αρδεύσιμης αρόσιμης γης ήταν πιο ακριβή από τη μη αρδευόμενη αρόσιμη γης σε όλες σχεδόν τις περιοχές (ήταν σχεδόν έξι φορές πιο ακριβή στην ισπανική περιοχή της Μούρθια). 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Κυριολεκτικά στον… αέρα βρίσκεται μια πτέρυγα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, μετά την υποχώρηση του στηθαίου στήριξης, η οποία, σύμφωνα με το Δήμο, οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.
   Έτσι, με απόφαση του Δήμου Αρταίων και ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, αποφασίστηκε από αύριο Τρίτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, να παραμείνουν κλειστά το 9ο Δημοτικό σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο τοιχίο ώστε να μην εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων από το πρωί ο εργολάβος θα βρίσκεται στο σημείο, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, και θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του τοιχίου.


   Τα μαθήματα το διάστημα αυτό θα γίνουν με την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητών από τις σχολικές τους μονάδες.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»
   Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός του ν. 4859/2021 είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος, η βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων και η επίλυση επειγόντων θεμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
   Διάταξη του άρθρου 10 προβλέπει τη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 σχετικά με την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
   «2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρθρα 46 έως 61. 
   Όταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. 
   Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.».
   Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «με την ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία».
   Σχετικό αρχείο: Νόμος 4859/2021 (Α΄ 228) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»
   Ν.4859-21 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, κατά το τρέχον έτος διαπιστώθηκε αύξηση της ζήτησης για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, από Ευρώπη και Αμερική.
   Τη νέα τάση που διαμορφώνεται εσχάτως στην εγχώρια real estate αγορά, από δυνητικούς αγοραστές κατοικίας φυσικά προερχόμενους από την αλλοδαπή και κυρίως την Ευρώπη, αποτυπώνει ο δείκτης ζήτησης SDI διαμορφούμενος από τον όγκο αναζητήσεων της ελληνικής πλατφόρμας Spitogatos.
   Σύμφωνα με μία πρώτη «ανάγνωση» των δεικτών, οι επίδοξοι κάτοχοι οικιστικού ακινήτου στην ελληνική επικράτεια προσανατολίζονται περισσότερο σε οικήματα με χαρακτηριστικά εξοχικής κατοικίας, καθώς, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις παράκτιες ζώνες αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
   Το Top-ten των Ευρωπαίων που σπεύδουν για ένα εξοχικό
   Σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, κατά το τρέχον έτος διαπιστώθηκε αύξηση της ζήτησης για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, από Ευρώπη και Αμερική. Όπως σημειώνει ο CEΟ του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, «Φέτος, παρατηρούμε μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων και εφαρμογών του δικτύου μας από χώρες του εξωτερικού, σε σχέση με το 2020 αλλά και με προηγούμενα έτη».
   Συγκεκριμένα, και όπως διαφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης για ακίνητα προς πώληση στην Ελλάδα, είναι η Γαλλία με 39%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
   Παράλληλα, χώρες της ομογένειας όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφουν στο προσκήνιο, με αυξημένο ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακίνητα κατά 70% και 20% αντίστοιχα.
   Τα hot spots της ελληνικής αγοράς Real Estate
   Οι 5 πιο δημοφιλείς περιοχές για τους χρήστες της πλατφόρμας του Spitogatos είναι οι Κυκλάδες, το κέντρο και τα Νότια Προάστια της Αθήνας, η Χαλκιδική και τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Ενώ, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στα στατιστικά της κάθε περιοχής, τα 5 νησιά στα οποία αναζητούν ακίνητα προς πώληση οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι η Νάξος, η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σύρος, ενώ στην Αθήνα, οι ενδιαφερόμενοι προσβλέπουν σε αγορά κατοικίας στην περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός και στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.
   Η Κέρκυρα στο Top-ten για αγορά εξοχικής κατοικίας
   Την αύξηση της ζήτησης οικιστικών ακινήτων στην Ελληνική επικράτεια, καταγράφει και το βρετανικό δίκτυο σύγκρισης τιμών και δεικτών Compare the Market, αναδεικνύοντας μάλιστα το νησί των Φαιάκων στους 10 καλύτερους προορισμούς για αγορά εξοχικής κατοικίας παγκοσμίως.
   «Ζυγίζοντας» μάλιστα, την ποιότητα των προορισμών που ανταγωνίζεται η Ελλάδα για την προσέλκυση οικιστικών επενδυτικών κεφαλαίων, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αλλαγή «πίστας» στην οποία έχει περάσει και ως τουριστικός και ως επενδυτικός προορισμός. Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι από τη μία και Βενετία και Κανάρια νησιά από την άλλη, μόνο μία Κέρκυρα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
   Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ελλάδα λοιπόν, είναι οι πιο hot προορισμοί στην Ευρώπη για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξοχική κατοικία, ανάμεσα στους πλέον δημοφιλείς παραδείσιους προορισμούς παγκοσμίως.
   Οι 10 καλύτεροι προορισμοί για αγορά εξοχικής κατοικίας
   Βενετία, Ιταλία Πάφος, Κύπρος Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ Ντουμπάι, ΗΑΕ Φουντσάλ, Πορτογαλία Κέρκυρα, Ελλάδα Γκραν Κανάρια, Ισπανία Τενερίφη, Ισπανία Λάρνακα, Κύπρος Μαρμπέλα, Ισπανία

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Βελτιωμένο ως προς την αρχική του μορφή που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση είναι το κείμενο του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις το οποίο έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Οι πολεοδομικές διευκολύνσεις -κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας- παραμένουν προς τους στρατηγικούς επενδυτές, εισάγονται ωστόσο ως «φίλτρα» ασφαλείας Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ), υπουργικές αποφάσεις και άλλες εγκρίσεις της Διοίκησης.
   Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου, υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις από διάφορους φορείς, όπως από τον Σύλλογο Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ.ά.
   Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προωθεί, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου (συνεχόμενου ή παρακείμενου) ή του πυθμένα για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης. Για όσες καταρτίζεται ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων), η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης θα επιτρέπεται μετά από την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), ώστε οι ειδικότεροι όροι που θα καθορίζονται να περνούν από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
   Για τη χρήση του αιγιαλού, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ΠΔ θα εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, αλλά μόνο για επτά ημέρες. Η απόφαση θα μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των στρατηγικών επενδύσεων, θα καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και θα τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η παραχώρηση θεωρείται δημόσιας ωφέλειας.
   Επίσης, προστίθεται η δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), τα οποία κυρώνονται με ΠΔ.
   Για έργα στρατηγικών επενδύσεων για τα οποία γίνεται παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και για λοιπά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η λήψη άδειας λειτουργίας, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις πραγματοποιούνται πλέον από κεντρικές υπηρεσίες.
   Αδειοδοτήσεις επενδύσεων σε Natura
   Για έργα στρατηγικών επενδύσεων σε παραλία και αιγιαλό, καθώς και λοιπά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η λήψη άδειας λειτουργίας, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Β (δηλαδή έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), η υπαγωγή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
   α) Αν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται ολόκληρη ή ένα μέρος της εντός περιοχής του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura _ με εξαίρεση εάν βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, εντός ορίων οικισμών ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων _, εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. και η έκδοση πρόσθετων όρων, εάν από τη διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προκύψει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.
   β) σε κάθε άλλη περίπτωση εκδίδεται απόφαση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότητας σε Π.Π.Δ. με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ.
   Η υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων δεν επιτρέπεται μόνο στις ζώνες των Natura που χαρακτηρίζονται ως «απόλυτης προστασίας της φύσης».
   Για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις _ δηλαδή προϋπολογισμού άνω των 75.000.000 ευρώ ή άνω των 40.000.000 ευρώ που ταυτόχρονα δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες ετήσιες θέσεις εργασίας _ παρέχεται η δυνατότητα οριοθέτησης, διευθέτησης ή ακόμη και επανοριοθέτησης των ρεμάτων που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου θα αναπτυχθεί το έργο. Επίσης, θα μπορεί να γίνεται και τμηματική οριοθέτηση. Όσο για την πράξη επικύρωσης του καθορισμού ή επανακαθορισμού των οριογραμμών και των έργων διευθέτησης του ρέματος, καθώς και των αναγκαίων έργων, αυτή θα εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
   Επενδύσεις εντός σχεδίου
   Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων προωθούνται ρυθμίσεις που επιτρέπουν συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής (σύμφωνα με τα εκάστοτε Χωροταξικά Πλαίσια και τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό).
   Αυτές οι παρεκκλίσεις θα καθορίζονται με ΠΔ, που θα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και έπειτα από την εκπόνηση μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Θα αφορούν στις αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του οικοπέδου και στις αποστάσεις μεταξύ κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων, στον συντελεστή δόμησης, στην κάλυψη και στο ύψος. Αν οι ειδικές παρεκκλίσεις εμπίπτουν στα όρια αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.
   Όσον αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων δεν θα επιτρέπεται η αξιοποίηση όσων εμπίπτουν στο σύνολο τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τα προβλήματα που εντοπίζονται στους δασικούς χάρτες ήταν το αντικείμενο της συνάντησης με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, που είχε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Ρεθύμνου, στη σκιά της συνεχιζόμενης εδώ και 25 ημέρες κατάληψης της τοπικής Δ/νσης Δασών.
   Ο κ. Σκρέκας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την επίλυσή τους. Όπως είπε, είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από όλες τις δασικές υπηρεσίες της χώρας η εξαίρεση από τον χαρακτηρισμό τους ως δασικών των εκτάσεων μόνο με ασπαλάθους, η οποία έγινε τον περασμένο Απρίλιο, μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά.
   Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, πλέον η επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων είναι ταχύτατη στις περιοχές της χώρας όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, όπως είναι και η Κρήτη, με τον νόμο 4819/2021 ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Όπως μάλιστα ανέφερε, εντός της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί εγκύκλιος με σαφείς κατευθύνσεις για όλα τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νόμου 4819. Επισήμανε, επίσης, ότι για την ολοκλήρωση των οριζόντιων διορθώσεων στους δασικούς χάρτες και την εξέταση διοικητικών πράξεων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν χορηγηθεί δύο φορές παρατάσεις έξι και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα.
   Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε, τέλος, ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα με νομοθετική ρύθμιση εντός του επόμενου μήνα για την εξαίρεση των δασωμένων αγρών και την ασφαλή αντιμετώπιση εκχερσωμένων πρώην δασικών εκτάσεων, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   Την κατ’ αρχήν ικανοποίησή του “για την δικαίωση του αγώνα με σκοπό την επίλυση των άλυτων μέχρι σήμερα θεμάτων, παρά τις φωνές που ισχυρίζονταν ότι όλα λύθηκαν” εξέφρασε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ηρακλείου το μέλος της Συντονιστικής Ρεθύμνου Γιώργος Βενιεράκης. Όπως είπε: “Αναμένουμε εμπράκτως την υλοποίηση των δεσμεύσεων του κ. Σκρέκα”. Μετά τις εξελίξεις που έφερε η συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, η Συντονιστική Ρεθύμνου θα συνεδριάσει εκ νέου για να αποφασίσει σχετικά με την πορεία της κατάληψης.
   ertnews.gr

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δεύτερο mega project παίρνει σειρά για τις …e-πολεοδομίες, μετά την πρόσφατη προκήρυξη για τα υποθηκοφυλακεία. Ποιες προθεσμίες λήγουν, για ποια έργα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση
   Δεκάδες διαγωνισμοί, με προϋπολογισμούς από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι …εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ, είτε «τρέχουν» ήδη, είτε βρίσκονται στο στάδιο της προεργασίας για την προκήρυξη τους αυτή την εποχή με φόντο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το mega project που περίμεναν, ίσως, περισσότερο από κάθε άλλο οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και οι εγχώριοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι ήταν αυτό των 309,87 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Διαγωνισμός ο οποίος, όπως έγραψε το newmoney εκείνη τη μέρα, βγήκε στον «αέρα» από τις 12/11/2021 και η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους για τα 5 μέρη του θα διαρκέσει ως τις 15/12/2021.
   Ο πήχης πια ανεβαίνει και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, τώρα, για άλλο ένα μεγάλο έργο: την ψηφιοποίηση των φακέλων των οικοδομικών αδειών των ελληνικών πολεοδομιών και άλλων αρχείων, μεγέθους περίπου 48 εκατ. σελίδων. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που κάποιες εξ’ αυτών δεν εντάχθηκαν στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη ή δεν έχουν ψηφιοποιήσει τα αρχεία τους.
   Τον διαγωνισμό αναμένεται να προκηρύξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως το τέλος του χρόνου (αν κι απομένουν ημερολογιακά λιγότερες από 40 ημέρες) και η δημοπράτηση αφορά την ανάθεση σύμβασης-συμφωνίας πλαισίου ύψους 226,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (150 εκατ. ευρώ χωρίς αυτό) κι ενώ έχει προηγηθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση…
   Για κάθε φάκελο κτιρίου, περιλαμβάνεται η σάρωση μιας σειράς εγγράφων όπως των στελεχών αδειών μεγέθους Α3, των τοπογραφικών διαγραμμάτων, των διαγραμμάτων κάλυψης, των κατόψεων και των όψεων των οικοδομικών αδειών κ.α.   Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα «δαιδαλώδες» project, αυτό της ψηφιοποίησης των αρχείων των e-πολεοδομιών, καθότι το τελικό αποτέλεσμα από το «σκανάρισμα» πλήθους εγγράφων και σχεδιαγραμμάτων σε όλη την επικράτεια θα εξαρτηθεί και από το τι θα… βρεθεί από αυτά, τι όχι και σε ποια κατάσταση θα είναι, ιδίως για τα παλαιότερα από τα ακίνητα της χώρας. Ένα, ένα… τα «χαρτοβασίλεια» που ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες εκατομμύρια πολίτες οδεύουν προς το τέλος τους, αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως η προκήρυξη των συγκεκριμένων διαγωνισμών αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς για την ολοκλήρωση των έργων θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος…
   Σε 15νθήμερη διαβούλευση έθεσε προ ημερών (από 1/11) η Κοινωνία της Πληροφορίας έργο προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του εθνικού ποινικού μητρώου και την υλοποίηση της δεύτερης φάσης για την επέκταση σε όλα τα δικαστήρια του ΟΠΣ διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.
     Συνέβη το ίδιο (από 5/11) και για το project της ενιαίας ψηφιακής υποδομής για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης άλλα 99 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας την σύσταση κόμβου συναλλαγών με το Δημόσιο, ανεξάρτητα από το πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε φορέα (π.χ. Taxisnet, e-ΕΦΚΑ).
   Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν, ακόμα τρεις διαγωνισμοί από την ΚτΠ για τα έργα: Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του κυρίως Υποέργου (gov-ERP) και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων (από 17/11) και Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – on line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων, πολιτών (από 19/11).

   Στις 24/11 άρχισε η συζήτηση και για το project «Αναβάθμιση και Αξιοποίηση της Παρεχόμενης Οικονομικής Πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με προϋπολογισμό- εκτιμώμενη αξία σύμβασης 528.766,44 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (με ΦΠΑ: 655.670,38 ευρώ).
   Λήγουν 3 προθεσμίες
   Τα προσεχή 24ωρα εκπνέουν δε οι προθεσμίες σε άλλους 3 «μικρούς» διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας:
   Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης για το έργο «Υπηρεσίες Υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς» με προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 3.198.493,60 ευρώ είναι η 29/11/2021. (Φορέας: γ.γ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Υπουργείο Εσωτερικών) Η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 2: «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου», με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 836.419,35 ευρώ έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2021 (Φορέας: Εθνικό Τυπογραφείο) και έπεται… Ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας», με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 245.520,00 ευρώ και deadline στις 6/12/2021 (Φορέας: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.). Αντιστοίχως, έληξαν πρόσφατα οι χρόνοι σε μια σειρά άλλων διαγωνισμών (με καταληκτικές ημερομηνίες εντός Νοεμβρίου ή Οκτωβρίου) και έπονται οι ανακοινώσεις.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η πλειονότητα των δημοσίων ακινήτων στην Αττική είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που φτάνει το 80% - Από το 1998 και μετά σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις επεδίωξαν τη νομιμοποίηση καταπατημένων ακινήτων.
   άξη στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου αντιμετωπίζοντας το χρόνιο πρόβλημα των καταπατημένων ακινήτων, γαιών και οικισμών επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα.
   Στόχος του νέου σχεδίου νόμου είναι η οριστική αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταπατήσεων της περιουσίας του Δημοσίου, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κόστος της απόκτησης των οριστικών τίτλων κυριότητας από τους καταπατητές, η οποία αναμένεται να είναι ένα ποσοστό επί της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας.
   Το χρονικό των καταπατήσεων
   Το πρόβλημα ξεκινά πριν από 100 χρόνια, με τις μετακινήσεις πληθυσμών λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής και την ανάγκη τους να εξασφαλίσουν μια στέγη.
   Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από το σύνολο της δημόσιας περιουσίας έχει καταπατηθεί το 47% των αστικών ακινήτων και το 64% των αγροτικών εκτάσεων. Η πλειονότητα των δημοσίων ακινήτων στην Αττική είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που φτάνει το 80%. Σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα καταπατημένο θεωρείται το 70% των δημόσιων κτημάτων.
   Η τακτοποίηση των κατεχομένων Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:
   Την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων και συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με σημαντική χρονική υστέρηση, την περιουσία της. Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Χάος με τα καταπατημένα του Δημοσίου
   Η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου διακρίνεται σε ιδιωτικού δικαίου (ακίνητα, αγροί, οικόπεδα, λατομεία, αλυκές) και δημοσίου δικαίου (αιγιαλός-παραλίες, όχθες πλεύσιμων ποταμών κ.λπ.), η οποία γενικώς αποκαλείται κοινόχρηστη. Βασικό τίτλο ιδιοκτησίας για το Δημόσιο αποτελεί η διαδοχή από το Τουρκικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827). Αρα, το φαινόμενο της καταπάτησης δημόσιας περιουσίας είναι τόσο παλιό όσο η δημόσια περιουσία, γεγονός που δυσκολεύει τη δικαστική έκβαση των υποθέσεων. Οι καταπατητές των δημόσιων ακινήτων εμφανίζονται στην εφορία και στα δικαστήρια ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τίτλους ιδιοκτησίας που είτε δημιούργησαν οι ίδιοι ή δικαιοπάροχοί τους, ή με τίτλους που δημιούργησαν καταπατητές μετά το 1884.
   Αυτή η κατάσταση  επιτείνει το χάος, με αποτέλεσμα χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου να έχουν καταπατηθεί στο πέρασμα των δεκαετιών και οι υποθέσεις να λιμνάζουν εδώ και χρόνια στις δικαστικές αίθουσες. Ο χρόνος καταπάτησης ξεκινά από μερικούς μήνες και φτάνει μέχρι αρκετές δεκαετίες. Ενδεικτικά, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το 80% των δημοσίων ακινήτων στην Αττική είναι καταπατημένο. Μόνο στην Ανατολική Αττική υπολογίζεται ότι βρίσκονται 2.500 καταπατημένα ακίνητα. Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου επτά στα δέκα ακίνητα του Δημόσιου έχουν καταπατηθεί. Σε όλο το Αιγαίο η αυθαίρετη κατοχή γης που ανήκει στο κράτος είναι άνω του 50%, ενώ και στην Πελοπόννησο τα καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα που έχουν καταπατηθεί ξεπερνούν τα 3.000.
   Κρατάει χρόνια αυτό το σχέδιο
   Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα. Από το 1998 και μετά, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις επεδίωξαν τη νομιμοποίηση καταπατημένων ακινήτων.
   Το 1998, ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Δρυς είχε συντάξει σχετικό νομοσχέδιο που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμή για την εξαγορά των ακινήτων αυτών ήταν η αντικειμενική αξία τους. Η τιμή αυτή όμως μειώνεται σημαντικά αν ο κάτοχος δεν έχει άλλη πρώτη κατοικία, είναι πολύτεκνος ή αγρότης, ενώ μπορεί να εξοφλήσει το ποσό και σε 6 έως 18 έντοκες δόσεις αν το καταπατημένο βρίσκεται σε παραμεθόριες περιοχές. Το νομοσχέδιο δεν έγινε νόμος του κράτους.
   Το 2014 ήταν έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόμου το οποίο παρείχε τη δυνατότητα εξαγοράς με ευνοϊκούς όρους 28.000 ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είχαν καταπατηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 20 χρόνων. Το τίμημα για την εξαγορά ενός καταπατημένου ακινήτου θα υπολογιζόταν βάσει της χαμηλότερης αντικειμενικής αξίας του γεωγραφικού διαμερίσματος όπου βρισκόταν το ακίνητο.
   Μπορούσαν να εξαγοραστούν τα αστικά ακίνητα, ενώ για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, έκταση μέχρι πέντε στρέμματα και για περιοχές που βρίσκονταν μέσα σε σχέδιο πόλης ή για οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου όσο και αγροτικά. Ενιαία έκταση μέχρι 10 στρέμματα και μέχρι 20 στρέμματα συνολικά.
    

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τέλος στα ραντεβού ως μέτρο για τη προσέλευση των συναλλασσόμενων στα κτηματολογικά γραφεία, βάζει νέα εγκύκλιος που εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο
   Τέλος στα ραντεβού ως μέτρο για τη προσέλευση των συναλλασσόμενων στα κτηματολογικά γραφεία, βάζει νέα εγκύκλιος που εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Η νέα εγκύκλιος, όπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) σε σχετική ανακοίνωσή του εκδόθηκε «σε συνέχεια του αιτήματος του δικηγορικού σώματος για τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και της εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
   Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπ’ αριθ. 2147695/12.11.2021) «η προβλεπόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ με αριθμό ∆1α/ΓΠ.οικ.:69136/04-11-2021 (αλλά και κάθε επόμενη ΚΥΑ ίδιου περιεχομένου), εκδιδόμενη απόφαση των Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου και των Κτηματολογικών Γραφείων για τη λήψη υγειονομικών μέτρων, δεν δύναται να εισάγει διαδικασία ραντεβού (προσυνεννόηση) ως μέτρο για την προσέλευση των συναλλασσομένων και τη διενέργεια των συναλλαγών τους για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων».
   Ακόμη, η νέα εγκύκλιος προβλέπει ότι «επίσκεψη με προσυνεννόηση μπορεί να ρυθμίζεται για την έρευνα στους χώρους των αρχείων παλαιών τίτλων και ετών».
   Δείτε εδώ τη νέα εγκύκλιο τη νέα εγκύκλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου.
   https://media.lawandorder.gr/images/600/0/epistoli-pros-ypokatastimata-kai-kg-gia-rantevo.pdf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αυστηρή προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις «αυξημένες ευπάθειες» στην αγορά κατοικιών. Τι ισχύει για την Ελλάδα.
   Τα προβλήματα στην αγορά των ακινήτων για κατοικίες καταγράφει, εκτός των άλλων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία Eκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSR) που εξέδωσε την Τετάρτη.
   Η ΕΚΤ παραδέχεται ότι η οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης ύστερα από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19 έχει μειώσει τους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τονίζει όμως ότι δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές της στις «ευπάθειες στις αγορές ακινήτων για κατοικίες», τις οποίες χαρακτηρίζει αυξημένες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό εντοπίζονται, κυρίως, στις επιπτώσεις της πανδημίας, τα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την αύξηση των τιμών της ενέργειας, ζητήματα που αποτελούν και τις κύριες προκλήσεις για την ανάκαμψη και τον πληθωρισμό.
   «Ο κίνδυνος διόρθωσης τιμών έχει αυξηθεί σε ορισμένες αγορές ακινήτων και χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα τρωτά σημεία στις αγορές ακινήτων για κατοικίες έχουν αυξηθεί, ειδικά σε χώρες με αποτιμήσεις που ήταν ήδη αυξημένες πριν από την πανδημία. Τα τμήματα των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών με μεγαλύτερο ρίσκο είχαν αυξημένη ζήτηση από επενδυτές, με το ενδιαφέρον να διευρύνεται σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
   Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Luis de Guindos δήλωσε ότι : «Οι κίνδυνοι για εταιρικές χρεοκοπίες και τραπεζικές ζημιές είναι πλέον σημαντικά χαμηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από έξι μήνες, αλλά οι κίνδυνοι από την πανδημία δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς».
   Η ΕΚΤ σημειώνει ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως τα επενδυτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, συνέχισαν να αυξάνουν «την έκθεσή τους σε εταιρικό χρέος χαμηλότερης αξιολόγησης», κίνηση που ίσως οδηγήσει σε «σημαντικές πιστωτικές απώλειες, εάν οι συνθήκες στον εταιρικό τομέα επιδεινωθούν». Κατά συνέπεια, ζήτησε «ένα ισχυρότερο πλαίσιο πολιτικής για τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα».
   Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
   Σταθερή είναι η αύξηση των τιμών στις αγορές ακινήτων στη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή, σε έναν βαθμό, μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, ως «αντίδραση» στη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε τα χρόνια της κρίσης.
   Σημαντικό ρόλο πάντως έχει διαδραματίσει και η είσοδος ξένων παικτών στην αγορά ακινήτων, οι οποίοι πολλές φορές αποσκοπούν στην απόκτηση «golden visa». Ένας ακόμη παράγοντας που συντελεί στο γεγονός αυτό είναι ο αυξημένος αριθμός διαμερισμάτων που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είναι διαθέσιμα για ενοικίαση.
   Όπως αναφέρουν στο emea.gr υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων, είναι σύνηθες το φαινόμενο ένα διαμέρισμα να πωλείται πχ προς 100.000 ευρώ και μέσα σε λίγες μέρες η τιμή να έχει «εκτοξευτεί» στις 200.000 ευρώ.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει οδηγήσει αρκετούς δανειολήπτες στο να τηρούν «ευλαβικά» τις ρυθμίσεις των στεγαστικών τους δανείων, αφού οι δόσεις που καλούνται να πληρώσουν θεωρούνται πολύ πιο συμφέρουσες από τα ενοίκια για σπίτια με παρόμοια χαρακτηριστικά.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αυστηρή προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις «αυξημένες ευπάθειες» στην αγορά κατοικιών. Τι ισχύει για την Ελλάδα.
   Τα προβλήματα στην αγορά των ακινήτων για κατοικίες καταγράφει, εκτός των άλλων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία Eκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSR) που εξέδωσε την Τετάρτη.
   Η ΕΚΤ παραδέχεται ότι η οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης ύστερα από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19 έχει μειώσει τους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τονίζει όμως ότι δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές της στις «ευπάθειες στις αγορές ακινήτων για κατοικίες», τις οποίες χαρακτηρίζει αυξημένες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό εντοπίζονται, κυρίως, στις επιπτώσεις της πανδημίας, τα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την αύξηση των τιμών της ενέργειας, ζητήματα που αποτελούν και τις κύριες προκλήσεις για την ανάκαμψη και τον πληθωρισμό.
   «Ο κίνδυνος διόρθωσης τιμών έχει αυξηθεί σε ορισμένες αγορές ακινήτων και χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα τρωτά σημεία στις αγορές ακινήτων για κατοικίες έχουν αυξηθεί, ειδικά σε χώρες με αποτιμήσεις που ήταν ήδη αυξημένες πριν από την πανδημία. Τα τμήματα των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών με μεγαλύτερο ρίσκο είχαν αυξημένη ζήτηση από επενδυτές, με το ενδιαφέρον να διευρύνεται σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
   Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Luis de Guindos δήλωσε ότι : «Οι κίνδυνοι για εταιρικές χρεοκοπίες και τραπεζικές ζημιές είναι πλέον σημαντικά χαμηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από έξι μήνες, αλλά οι κίνδυνοι από την πανδημία δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς».
   Η ΕΚΤ σημειώνει ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως τα επενδυτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, συνέχισαν να αυξάνουν «την έκθεσή τους σε εταιρικό χρέος χαμηλότερης αξιολόγησης», κίνηση που ίσως οδηγήσει σε «σημαντικές πιστωτικές απώλειες, εάν οι συνθήκες στον εταιρικό τομέα επιδεινωθούν». Κατά συνέπεια, ζήτησε «ένα ισχυρότερο πλαίσιο πολιτικής για τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα».
   Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
   Σταθερή είναι η αύξηση των τιμών στις αγορές ακινήτων στη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή, σε έναν βαθμό, μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, ως «αντίδραση» στη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε τα χρόνια της κρίσης.
   Σημαντικό ρόλο πάντως έχει διαδραματίσει και η είσοδος ξένων παικτών στην αγορά ακινήτων, οι οποίοι πολλές φορές αποσκοπούν στην απόκτηση «golden visa». Ένας ακόμη παράγοντας που συντελεί στο γεγονός αυτό είναι ο αυξημένος αριθμός διαμερισμάτων που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είναι διαθέσιμα για ενοικίαση.
   Όπως αναφέρουν στο emea.gr υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων, είναι σύνηθες το φαινόμενο ένα διαμέρισμα να πωλείται πχ προς 100.000 ευρώ και μέσα σε λίγες μέρες η τιμή να έχει «εκτοξευτεί» στις 200.000 ευρώ.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει οδηγήσει αρκετούς δανειολήπτες στο να τηρούν «ευλαβικά» τις ρυθμίσεις των στεγαστικών τους δανείων, αφού οι δόσεις που καλούνται να πληρώσουν θεωρούνται πολύ πιο συμφέρουσες από τα ενοίκια για σπίτια με παρόμοια χαρακτηριστικά.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενεργοποιείται το επόμενο δεκαπενθήμερο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πλατφόρμα myProperty, προκειμένου μετά τις δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων να υποβάλλονται από τους φορολογούμενους ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών.
   To κέρδος από την ψηφιακή υποβολή είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς τι χρειαζόταν για τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης πριν από την πανδημία. Όλη η διαδικασία θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να χρειαστεί να επισκεφτεί την εφορία.
   Ερχεται ο ηλεκτρονικός φάκελος
   Παράλληλα, έως το τέλος του έτους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, που θα επιτρέψει στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν τις μεταβιβάσεις ταχύτερα και χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν την πληθώρα δικαιολογητικών που απαιτούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.
   Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα βρίσκονται «μέσα» στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου. Έτσι θα απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι από τα δεκάδες δικαιολογητικά που καλούνται να συγκεντρώσουν προκειμένου να τα υποβάλουν μαζί με τις δηλώσεις στις οποίες προχωρούν.
   Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα γίνεται έλεγχος και θα εκδίδεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής με το ποσό του φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι στην περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας η αξία της οποίας υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια.
   Δικαιολογητικά γονικών παροχών/δωρεών
   Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος. Τίτλοι κτήσεως του πωλητή. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή (εάν αυτός είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος ή μέλος σε εταιρεία ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 20 έτη). Διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσης από την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία εκδίδεται από το e-EFKA.  Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Βεβαίωση του δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το δωρούμενο ακίνητο (για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως/εντός οικισμού και για ακίνητα με κτίσματα). Αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν στο δωρούμενο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα μετά τις 14.03.1983 (εάν υπάρχει κτίσμα). Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή) ή Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή). Βεβαίωση μηχανικού που έχει ισχύ δύο μηνών, ότι δεν υπάρχει κτίσμα και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή με το ίδιο περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ή ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017.  Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (για χαριστική αιτία). Σε περίπτωση που ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία, οφείλει να προσκομίσει: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούται να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη ΔΟΥ του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος. Βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα (αν έχει πράξη εφαρμογής). Δήλωση ιδιοκτησίας.  Άδεια του νομάρχη όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως παραμεθόρια. Βεβαίωση από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ ΟΑΔΥΚ) ότι ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής δεν οφείλει αρδευτικά τέλη (εάν είναι αγροτεμάχιο). Αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές
   Με το νέο καθεστώς που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021:
   Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές ή δωρεές ισχύει για δωρεές μεταξύ συγγενών της α' κατηγορίας. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται για κινητή και ακίνητη περιουσία. Δηλαδή για κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, χρηματικά ποσά, μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ. Γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών διενεργείται υποχρεωτικά με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Γονικές παροχές και δωρεές προς τους συγγενείς της α' κατηγορίας που υπερβαίνουν τα 800.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10%. Για τις κληρονομιές δεν υπάρχει καμία αλλαγή και εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστές που κυμαίνονται από 1,5%-10% ανάλογα με την αξία της περιουσίας, με απαλλαγή για τα πρώτα 150.000 ευρώ.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η διαδικασία διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ, όπως κάθε δέκα χρόνια, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας.
   Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών 2021, ενώ αρκετοί πολίτες έχουν απορίες αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσουν ως προς τις κατοικίες τους και τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. 
   Η διαδικασία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως κάθε δέκα χρόνια, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στην απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.816.286. Η απογραφή, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές συνθήκες που προκάλεσε ο κορωνοϊός.Έτσι, φέτος, για πρώτη φορά, θα υπάρχει η δυνατότητα να απογράψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τα μέλη του νοικοκυριού μας (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή).
   Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της απογραφής, μέσω του gov.gr χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του.
   Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να απογραφούν μόνοι τους ηλεκτρονικά, θα απογραφούν με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ. Ως προς τη δήλωση των κτισμάτων, η ΕΛΣΤΑΤ με ερωταπαντήσεις αποσαφηνίζει ποια στοιχεία και γιατί δηλώνονται
   Ποια κτίσματα καταγράφονται στην Απογραφή Κτιρίων;           
   Στην Απογραφή Κτιρίων καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης με επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, που έχουν στέγη και τοίχους και έχουν κατασκευαστεί να είναι οικοδομικώς σταθερά για τουλάχιστον 10 έτη.
   Καταγράφονται οι ημιτελείς κατοικίες και οι οικοδομές;            
   Για να καταγραφεί ένα κτίριο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής του θα πρέπει να έχει στέγη και τοίχους. Δεν θυμάμαι το έτος κατασκευής του σπιτιού μου / της πολυκατοικίας μου. Τί πρέπει να κάνω;            
   Δεν ζητείται το έτος αλλά η περίοδος κατασκευής του κτιρίου και ο Ερευνητής της ΕΛΣΤΑΤ (τομεάρχης) θα σας βοηθήσει θυμίζοντας σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος. Μπορείτε να ελέγξετε το ερωτηματολόγιο της Απογραφής Κτιρίων εδώ
   Γιατί δεν λαμβάνετε τα απαραίτητα στοιχεία από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο»;            
   Οι διαδικασίες κτηματογράφησης δεν έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής δεν καλύπτουν τις ανάγκες της Απογραφής Κτιρίων.
   Γιατί δεν λαμβάνετε τα απαραίτητα στοιχεία από τις Εφορίες και την ΑΑΔΕ;    
   Τα στοιχεία που συλλέγουν οι Εφορίες αφορούν σε επίπεδο δικαιώματος των φορολογούμενων και όχι στο σύνολο των χαρακτηριστικών των κτιρίων.
   Πρέπει να δώσω πληροφορίες για τυχόν παραβιάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας στο σπίτι μου;           
   Όχι. Καμία τέτοια πληροφορία δεν θα ζητηθεί από τον Ερευνητή της ΕΛΣΤΑT. Μπορείτε να ελέγξετε το ερωτηματολόγιο της Απογραφής Κτιρίων εδώ
   Το κτίριο ανήκει σε πολλούς κληρονόμους. Χρειάζεται να δηλώσω τις ιδιοκτησίες;       
   Όχι. Καμία τέτοια πληροφορία δεν θα ζητηθεί από τον Ερευνητή της ΕΛΣΤΑΤ. Μπορείτε να ελέγξετε το ερωτηματολόγιο της Απογραφής Κτιρίων εδώ
   Καταγράφονται και τα αυθαίρετα κτίσματα;    
   Καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως νομιμότητας και χρήσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιρίου, δηλαδή έχουν επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, στέγη και τοίχους. Δεν θα ερωτηθείτε από τον Ερευνητή της ΕΛΣΤΑΤ αν το κτίριο είναι αυθαίρετο. Μπορείτε να ελέγξετε το ερωτηματολόγιο της Απογραφής Κτιρίων εδώ
   Πώς καταγράφονται τα εγκαταλελειμμένα κτίρια;         
   Εάν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια δεν είναι ετοιμόρροπα, τότε ο Ερευνητής της ΕΛΣΤΑΤ θα προσπαθήσει να αντλήσει τις πληροφορίες από κάποιον καλά πληροφορημένο γείτονα.
   Καταγράφονται και οι τόποι λατρείας θρησκειών / δογμάτων; Καταγράφονται και οι ιδιωτικοί ναοί και τόποι λατρείας;
   Ναι, καταγράφονται όλοι οι τόποι λατρείας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιρίου. Καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης με επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, εφόσον έχουν στέγη και τοίχους.
   Καταγράφονται και οι αρχαιολογικοί χώροι;    
   Καταγράφονται μόνο τα κτίρια που πληρούν τα χαρακτηριστικά των κτιρίων  και  βρίσκονται στους αρχαιολογικούς χώρους όπως μουσεία, γραμματείες, εκδοτήρια εισιτηρίων κ.λπ.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στον οριζόντιο αποχαρακτηρισμό περίπου 6,9 εκατ. στρεμμάτων, που ήταν κάποτε αγροτικά και σήμερα έχουν καλυφθεί από δασική βλάστηση, πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ). Πρόθεση του υπουργείου είναι να υπάρξει χωριστή μεταχείριση για τις εκτάσεις ανάλογα με τη βλάστηση που έχουν σήμερα, εξαρτώντας από αυτή τη δυνατότητα του ιδιοκτήτη τους να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Πίσω από την κίνηση αυτή βρίσκονται οι δύο πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες, οι οποίες κατά την εκτίμηση του υπουργείου «ξεκλειδώνουν» τον αποχαρακτηρισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας εκτάσεων.
   Στους δασικούς χάρτες, οι δασωθέντες αγροί είναι μια ξεχωριστή κατηγορία γης. Πρόκειται για εκτάσεις που εμφανίζονται στις ιστορικές αεροφωτογραφίες (του 1945 ή 1960) ως αγροτικές και στις νεότερες να καλύπτονται από δάσος ή δασική βλάστηση. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι εκτάσεις αυτές καταλαμβάνουν έκταση 6.889.985 στρεμμάτων, ήτοι το 5,54% των αναρτημένων δασικών χαρτών. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 998/1979, άρθρο 67) οι εκτάσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως δασικές, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αγροτική καλλιέργεια.
   Με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε πολλές περιοχές από τα μεγάλα ποσοστά δασωμένων αγρών (λ.χ. στη Λευκάδα, στις Κυκλάδες, στην Πελοπόννησο), το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε ουσιαστικά να καταργήσει την εν λόγω κατηγορία. «Οι δασωθέντες αγροί, δηλαδή αγροτικά χωράφια που καλλιεργούνταν για δεκαετίες, όπως αποδεικνύεται από τις αεροφωτογραφίες του 1945, αλλά εγκαταλείφθηκαν κυρίως λόγω εσωτερικής μετανάστευσης και “δασώθηκαν”, καλύπτουν μια έκταση περίπου 6,9 εκατ. στρεμμάτων συνολικά στην επικράτεια», εξηγεί στην «Κ» ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. «Με τη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζουμε στο ΥΠΕΝ, πάντοτε σε απόλυτη αρμονία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στόχο έχουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να καλλιεργήσει τη γη που κληρονόμησε. Επιδιώκουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέους αγρότες να αξιοποιήσουν αυτά τα κομμάτια γης με έξυπνες καλλιέργειες μεγάλης υπεραξίας, όπως τα αρωματικά βότανα και φυτά. Η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς θα ορίζει διαδικασίες που θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα ξεπερνούν τη γραφειοκρατία, αίροντας εμπόδια, όπως άλλωστε κάναμε με τους ασπαλάθους και τη φρυγανώδη βλάστηση».
   Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
   • Η αγροτική χρήση στο παρελθόν θα πρέπει να αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας από τις αεροφωτογραφίες και ενδεχομένως (δεν έχει ακόμα αποφασιστεί) να πρέπει να συνοδεύεται από κάποιου είδους απόδειξη. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι τα «ίχνη» παλαιάς αγροτικής χρήσης, όπως οι αναβαθμίδες, οι ξερολιθιές, παλαιά κτίσματα κ.ο.κ.
   • Η μελλοντική χρήση των εκτάσεων θα εξαρτάται από τη σημερινή τους κατάσταση. Αν η έκταση σήμερα είναι δάσος, τότε θα επιτρέπεται στο εξής (μετά την αποψίλωσή της) μόνο η γεωργική της χρήση. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί περιορισμός στην έκταση που θα μπορεί να αλλάξει χρήση (ένα σενάριο μιλάει για ανώτατο όριο στα 30 στρέμματα). Αν η έκταση είναι δασική (η νομοθεσία ορίζει πότε η βλάστηση θεωρείται ότι συνιστά δάσος και πότε δασική έκταση, ανάλογα με τα είδη των φυτών, την πυκνότητά τους κ.ο.κ.), τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός στη μελλοντική της χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης θα μπορεί και να χτίσει, με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα για την εκτός σχεδίου δόμηση.

     Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει τη βάση της στις δύο πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες (1364, 1365/21), με τις οποίες κρίθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας των κριτηρίων που έθεσε ο ν. 4685/20 για την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις αυτές, «η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων απαγορεύεται, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση τους, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον», ενώ «η γεωργία αποτελεί κατ’ εξοχήν παράδειγμα θεμιτής μεταβολής και του προορισμού ακόμη των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων». Το ΣτΕ μάλιστα ανέφερε ότι είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα «οι ενέργειες των καλλιεργητών για να διατηρηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας των εκτάσεων αυτών και ιδίως να ανακόπτεται η φυσική τάση της γης να καλύπτεται από άγρια φυτά τα οποία θα παρεμπόδιζαν την καλλιέργεια και, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, θα δημιουργούσαν προοπτικώς τις κατάλληλες συνθήκες για δάσωση, αναπόδραστη συνέπεια της εγκατάλειψης της γης». Από την άλλη πλευρά, το ΣτΕ επισημαίνει (ως επιχείρημα υπέρ της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων) ότι η «αποσύνδεση» γεωργικών εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία σύμφωνα με τον ν. 4685/20 συνοδεύεται από την προϋπόθεση της διασφάλισης της συγκεκριμένης χρήσης για πάντα. Η αναφορά αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυοφορούμενη ρύθμιση, τουλάχιστον στον βαθμό που αφορά την ελεύθερη χρήση των ιδιοκτησιών στο μέλλον.
   Μετά τη νομοθετική ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, το υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπεύει να επεξεργαστεί ανάλογη ρύθμιση για τις παράνομα εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις. Για να υποστηρίξει το επιχείρημα ότι η γεωργική εκμετάλλευση των περιοχών αυτών συμβάλλει στην εθνική οικονομία (τόσο ώστε να μπορεί να υπερκεραστεί το γεγονός ότι η δασική έκταση καταστράφηκε παράνομα), το υπουργείο επιχειρεί εκτιμήσεις ανά περιοχή με βάση τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δεύτερη ρύθμιση δεν θα πρέπει να αναμένεται μέσα στο 2021.
   Ισχυρές πιέσεις από τοπικούς παράγοντες
   Για ποιο λόγο επιθυμεί το ΥΠΕΝ να αποχαρακτηρίσει τόσο μεγάλες εκτάσεις; Από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους είναι μάλλον προφανές ότι αιτία είναι διάφορες πιέσεις που δέχεται το υπουργείο Περιβάλλοντος από τοπικούς παράγοντες, που ζητούν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν τις εκτάσεις που τους «δεσμεύτηκαν» ως δασωμένες. Είναι μάλλον αμφίβολο ότι ειδικά στα νησιά όπου ο τουρισμός είναι μονοκαλλιέργεια υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την αναβίωση της αγροτικής παραγωγής σε εγκαταλελειμμένους εδώ και δεκαετίες αγρούς. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα χωράφια να μπορούν να λογίζονται ως δυνάμει οικόπεδα, δηλαδή αξιοποιήσιμα με όποιον τρόπο ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί. Από την πλευρά του, το υπουργείο θα πιάσει «μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», καθώς όχι μόνο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που έχουν τεθεί, αλλά ταυτόχρονα θα μειώσει κατά χιλιάδες και τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, άρα θα επισπεύσει την ολοκλήρωσή τους.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δυο σχεδόν αιώνες από την έναρξη λειτουργίας τους στην Ελλάδα, ο θεσμός του υποθηκοφυλακείου εκσυγχρονίζεται. Η εκκίνηση για τον διεθνή mega διαγωνισμό της ψηφιοποίησης έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων στα 390 υποθηκοφυλακεία της Ελλάδας δόθηκε από την περασμένη Παρασκευή 12/11/2021, όπως έγραψε το newmoney και πλέον η διαδικασία «τρέχει» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τετάρτη στις 15/12/2021 και ώρα 13.00.
   Μετά από πολύμηνη αναμονή η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε στην Διαύγεια και ακολούθως συνέβη το ίδιο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο (Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία αποτελεί και την αναθέτουσα αρχή, με όλους τους όρους, τα περιεχόμενα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης.
   Το project των 309,8 εκατ. ευρώ –που χωρίζεται σε 5 «κομμάτια», όσες οι γεωγραφικές ενότητες που αφορά- προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στις εγχώριες εταιρείες πληροφορικής, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και ξένους τεχνολογικούς «κολοσσούς».
   Πληροφορίες μιλούν ήδη για σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών, ωστόσο το τι ακριβώς θα συμβεί θα φανεί όταν υποβληθούν οι προσφορές. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες ακουγόταν –μεταξύ άλλων- η πιθανότητα σύστασης σχήματος του Ομίλου ΟΤΕ, με «συμπαίκτες» μεγάλη εταιρία πληροφορικής και συστημική τράπεζα για κοινή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, η Vodafone επίσης εμφανιζόταν να εξετάζει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να δώσει το «παρών» στην διαδικασία, όπως και ο ελληνικός «βραχίονας» της Google κ.α.. Ως πρώτη ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των φακέλων ορίζεται η 21/12/2021 και ώρα 13.00, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται για να μην χαθεί άλλος χρόνος, να αναδειχθούν οι ανάδοχοι χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να δοθεί σταδιακά το τέλος …ενός «χαρτοβασιλείου» δεκαετιών και της ταλαιπωρίας εκατομμυρίων ιδιοκτητών –ή υποψηφίων αγοραστών- ακινήτων στην χώρα.
   Μετά την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συμβεί το ίδιο για την «Οικονομική Προσφορά» και τα «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

   Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση, των οικονομικών προσφορών εντός δύο εργασίμων ημερών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δύο εργασίμων ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής τους.
   Ποια αρχεία περιλαμβάνει
   Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.
   Αντικείμενο του μεγαλύτερου, ίσως, διαγωνισμού ψηφιοποίησης στην Ελλάδα είναι η μετατροπή σε digital μορφή του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.). Στη ∆ιακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο» με Ανοικτή ∆ιαδικασία μέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, αναφέρονται τα αρχεία που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν:
   1. Αλφαβητικά ευρετήρια,
   2. Βιβλία μεταγραφών (μερίδων),
   3. Αρχεία τίτλων μεταγραφών,
   4. Βιβλία υποθηκών,
   5. Αρχεία υποθηκών,
   6. Βιβλία κατασχέσεων,
   7. Αρχεία κατασχέσεων,
   8. Βιβλία διεκδικήσεων,
   9. Αρχεία διεκδικήσεων,
   10. Βιβλία εκθέσεων,
   11. Βιβλία Ενεχύρων,
   12. Αρχεία Ενεχύρων.
   Τα 5 τμήματα
   Η Συμφωνία Πλαίσιο υποδιαιρείται στα σε 5 τμήματα:
   1) Υποθ. Καλλιθέας, Υποθ. Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσοι, Υποθ. Αθηνών (σύνολο δικαιωμάτων 3.009.800).
   2) Κρήτη, Αττική (σύνολο δικαιωμάτων 6.385.740).
   3) Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, υπόλοιπο Αθηνών εκτός Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών (σύνολο δικαιωμάτων 9.244.823).
   4) Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (σύνολο δικαιωμάτων 8.872.027).
   5) Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία (σύνολο δικαιωμάτων 9.356.785).
   Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ανά τμήμα.

   Οικονομικοί όροι και διάρκεια
   Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των €238.366.725,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 192.231.230,00 ΦΠΑ: €, ΦΠΑ 24%: 46.135.495,00.
   Η εκτιμώμενη αξία (ενδεικτική και μη δεσμευτική) ανά Τμήμα είναι η εξής :
   ΤΜΗΜΑ Α: 16.515.156,57€,
   ΤΜΗΜΑ Β: 33.132.699,21€
   ΤΜΗΜΑ Γ: 48.137.661,06€
   ΤΜΗΜΑ ∆:45.774.842,66€
   ΤΜΗΜΑ Ε: 48.670.870,50€
   ΣΥΝΟΛΟ: 192.231.230,00€
   Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 309.876.742,76 Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 249.900.599,00 €, ΦΠΑ 59.976.143,76 €). Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 36 μήνες και η σύμβαση υπόκειται σε παράταση (3+3 έτη).
   Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο έως και το 2027.
   Σταδιακά, τα 390 Υποθηκοφυλακεία θα μετασχηματισθούν σε 92 σύγχρονα νέα Κτηματολογικά Γραφεία. Τη στρατηγική ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου έχει καταρτίσει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Διοίκηση του Κτηματολογίου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Παγωμένες είναι αυτή τη στιγμή οι εκδόσεις οικοδομικών αδειών στις περισσότερες εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας και αυτό παρά το γεγονός ότι από το 2023 δεν θα επιτρέπεται η δόμηση στα οικόπεδα αυτά.
   Σημειώνεται πως για τα οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων (δηλαδή 750, 1.200 και 2.000 τ.μ.) δόθηκε μια μεταβατική διετία προκειμένου όσοι ιδιοκτήτες το επιθυμούν να προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Και αυτό επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η δόμηση σε αυτά τα οικόπεδα δεν θα επιτρέπεται με βάση τα όσα προβλέπονται από το νόμο 4759/2020.
   Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους:
   Ο πρώτος αφορά τον καθορισμό του οδικού δικτύου της χώρας, που μέχρι στιγμής έχει γίνει μόνο για λίγους δρόμους. Για να εκδοθεί άδεια δόμησης σε αυτά τα αγροτεμάχια θα πρέπει να έχουν πρόσωπο σε χαρακτηρισμένο δρόμο. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (848/2018) ακύρωσε όλες τις υπάρχουσες οικοδομικές αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης για την αναγνώριση δημοτικών, αγροτικών και κοινοτικών οδών και απαγόρευσε να εκδοθούν νέες. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν την πλειονότητα των οδών αυτών.
   Ο δεύτερος λόγος, είναι η καθυστέρηση κύρωσης των δασικών χαρτών και εξέτασης των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί. Σύμφωνα με τα Νέα στις περιοχές που έχουν κυρωθεί μερικώς οι δασικοί χάρτες και είχαν αναρτηθεί πριν από τέσσερα χρόνια, η εξέταση των αντιρρήσεων «τρέχει με ρυθμούς χελώνας». Στις περιοχές αυτές, όπου η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών είναι σε εξέλιξη, η πρόσφατη παράταση που δόθηκε έως την άνοιξη στην ουσία παγώνει κάθε δυνατότητα αδειοδότησης.
   Ο τρίτος λόγος είναι η υποστελέχωση ορισμένων πολεοδομιών, σε συνδυασμό με την πολυνομία αλλά και την πανδημία, που οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
   Πλέον, με το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία στις εκτός σχεδίου περιοχές (έως το τέλος του 2023) καθορίζεται από τα 86 έως τα 186 τ.μ., ενώ η έκδοση των οικοδομικών αδειών για τις περιοχές αυτές επιβαρύνεται με νέο τέλος 250-5.000 ευρώ.
   Τι θα γίνει με όσους δεν βγάλουν οικοδομική άδεια εντός της μεταβατικής περιόδου των δύο χρόνων; Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, αυτοί θα μπορούν να χτίσουν βάσει των όσων θα ορίσουν τα τοπικά ή ειδικά πολεοδομικά σχέδια που θα εκπονηθούν.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής με την οποία εγκρίνεται το από 25 Οκτωβρίου 2021, αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.
   Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
   Εγκρίνει το από 25 Οκτωβρίου 2021 αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Αsset Development Plan, ADP), το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της (ως Παράρτημα) και το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., στις 5 Νοεμβρίου 2021 και αφορά στην αξιοποίηση των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, ήτοι:
   1. 10 Οργανισμοί Λιμένων
   2. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
   3. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.
   4. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
   5. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
   6. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Δ.Α.Α.)
   7. Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού)
   8. Μαρίνα Πύλου
   9. Μαρίνα Megayacht-Κέρκυρα
   10. Λιμένας/Μαρίνα Λευκίμμης - Κέρκυρα
   11. Λοιπές Μαρίνες
   12. Εγνατία Οδός
   13. Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.)
   14. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)
   15. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)
   16. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
   17. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
   18. Υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στη Ν. Καβάλα
   19. Αττική Οδός ΑΚΙΝΗΤΑ
   20. Αφάντου
   21. Ηλεκτρονική δημοπρασία ΙΧ
   22. Οικ. Μαρκοπούλου ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (23, 24, 25)
   23. Ακίνητο Θερμοπυλών
   24. Ακίνητο λουτρόπολης Καμμένων Βούρλων
   25. Ακίνητο camping Καμμένων Βούρλων
   26. Γούρνες Ηρακλείου
   27. Ακτή και camping Αγίας Τριάδας
   28. Ακτή και camping Ποσειδίου Κασσάνδρας
   29. Πρώην ακίνητο ΕΟΜΜΕΧ, στις οδούς Κορυζή και Θράκης στον Ταύρο (Δήμος Ταύρου - Μοσχάτου)
   30. Ακίνητο στη θέση Βερβερόντα στο Πόρτο Χέλι ΑΕΙΦΟΡΙΑ
   Επισυνάπτεται ολόκληρη την απόφαση σε μορφή pdf στα «συνοδευτικά αρχεία».
   Συνοδευτικά αρχεία
   Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δασικές εκτάσεις (κυρίως πρώην αγροί) που εγκαταλείφθηκαν και... «δασώθηκαν» απελευθερώνονται για την αξιοποίησή τους μέσω γεωργικής χρήσης ή «έξυπνων» καλλιεργειών, ή και για δόμηση (υπό αυστηρές προϋποθέσεις).
   Έτσι, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά σε αποχαρακτηρισμό 6,9 εκ. στρεμμάτων, τα οποία ήταν κάποτε αγροτικά.
   Πρόθεση του υπουργείου είναι να υπάρξει χωριστή μεταχείριση για τις εκτάσεις, ανάλογα με τη βλάστηση που έχουν σήμερα, εξαρτώντας από αυτή τη δυνατότητα του ιδιοκτήτη να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
   «Πίσω» από αυτή την κίνηση, είναι οι δύο αποφάσεις του ΣτΕ για τους δασικούς χάρτες, που «ξεκλειδώνουν» τον αποχαρακτηρισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας εκτάσεων.
   Οι εκτάσεις αυτές καταλαμβάνουν το 5,5% των αναρτημένων δασικών χαρτών. Αυτές οι εκτάσεις αντιμετωπίζονται ως δασικές, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγροτική καλλιέργεια.
   Προβλήματα από τα μεγάλα ποσοστά δασωμένων αγρών δημιουργήθηκαν σε πολλές περιοχές (πχ Λευκάδα, Κυκλάδες, Πελοπόννησο), και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε την κατάργηση της κατηγορίας.
   Παράλληλα, υπάρχουν ισχυρές πιέσεις από τοπικούς παράγοντες για τον αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων, με το Υπουργείο να θεωρεί ότι θα πετύχει «με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», καθλως θα μειωθούν κατά χιλιάδες οι «αντιρρήσεις» κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
   Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί πριν το τέλος του έτους.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αύξηση 64,8% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.466 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 451,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.234,9 χιλιάδες m3 όγκου.
   Με αποτέλεσμα, να παρουσιαστεί αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 53,8% στην επιφάνεια και κατά 64,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
   Το 8μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 29,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 56,4% στην επιφάνεια και κατά 47,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020.
   Αναλυτικά:
   Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Αύγουστο 2021, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.468 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 451,1 χιλιάδες m2επιφάνειας και 2.234,9 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 53,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 64,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2021 ανήλθαν σε 1.466 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 451,1 χιλιάδες m2επιφάνειας και 2.234,9 χιλιάδες m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 53,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 64,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Αύγουστο 2021, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 2 οικοδομικές άδειες, με μηδενική επιφάνεια και μηδενικό όγκο. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Αύγουστο 2021, είναι 0,0%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τον Αύγουστο 2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22.391 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.562,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.069,5 χιλιάδες m3όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 19,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 36,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 29,1% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 19,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 34,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 26,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%. Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 29,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 57,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 50,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2020. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 29,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 56,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Λίστα με 36 ακίνητα εις βάρος των οποίων υπάρχουν καταγγελίες για αυθαιρεσίες εξέτασε το κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρέθηκε στη Σύρο πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
   Τα μέλη του κλιμακίου πέρασαν την πόρτα της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ερευνήσουν αν οι καταγγελίες για τα ακίνητα έχουν ελεγχθεί από τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, αν έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα κι αν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα οι σύννομες διαδικασίες.
   Όμως αναφέρει το protothema.gr, η επίσκεψη του κλιμακίου της Αρχής Διαφάνειας στην Πολεοδομία της Σύρου έγινε με αφορμή την καταγγελία που έχει υποβάλει εδώ κι ένα χρόνο περίπου προς όλες τις αρμόδιες Αρχές, γνωστός μεσίτης του νησιού, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες σε Σύρο και Μύκονο, κάνουν τα στραβά μάτια σε εξόφθαλμες παραβάσεις, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κύκλωμα και μάλιστα πολύ καλά οργανωμένο που βρίσκεται πίσω απ’ όλες σχεδόν τις παράνομες οικοδομές.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί στη Μύκονο 180 αυθαίρετα στους ιδιοκτήτες των οποίων έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα.
   Ωστόσο, όσοι επιδίδονται σε παράνομες ενέργειες στο κυκλαδίτικο νησί δεν πτοούνται και προχωρούν σε ενστάσεις στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΣΥΠΟΘΑ) τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να εξετάζουν προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.
   Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν και δικαιώνονται. Όπως λένε καλά γνωρίζοντες στο protothema, αν η Αρχή Διαφάνειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, θέλει να βάλει ένα οριστικό τέλος στην αυθαίρετη δόμηση, θα πρέπει να ξεκινήσει την έρευνα της από το ΣΥΠΟΘΑ και από τα σκεπτικά των αποφάσεων που δίνουν «συγχωροχάρτι» στους αυθεραιτούντες.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανοιξε στις 6 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών, για όσα ακίνητα κατά το παρελθόν είχαν δηλωθεί πλημμελώς στους Δήμους, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να γλιτώσουν πρόστιμα και φόρους.
   Της Γραμματής Μπάκλατση
   Ετσι λοιπόν, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων υποβάλλουν έγκαιρα δήλωση, θα απαλλαγούν κατ’ αρχάς από παλαιότερες χρεώσεις, ενώ θα καταβάλλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
   Οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των στοιχείων και να δηλώσουν με ακρίβεια τα επιπλέον τετραγωνικά του ακινήτου τους, διότι η καταγραφή της ιδιοκτησίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και μπορεί εύκολα να διασταυρωθούν τα δηλωθέντα νούμερα με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και να «αποκαλυφθούν».
   Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί για τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους, διασυνδέεται αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) τόσο με το Μητρώο του Περιουσιολογίου Ε9, όσο και με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε λίγο καιρό θα συνδέεται και με τη βάση του Κτηματολογίου, την Πολεοδομία και τη βάση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου η οποία θα μπει σε υποχρεωτική λειτουργία από 1η Ιανουαρίου του 2022.
   Πώς βρίσκουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα; Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr οδηγούμαστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβαίνουν σε αρχική δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους στον οικείο δήμο ή να διορθώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις που το εμβαδόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι μικρότερο από το πραγματικό, που εμφανίζεται στο Ε9.
   Τι γίνεται όταν το εμβαδό στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στο Ε9; Σε περίπτωση που το εμβαδόν στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό που αναγράφεται στο Ε9, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το δηλώσει αυτοπροσώπως στον οικείο δήμο μαζί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
   Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσουμε τα πραγματικά τετραγωνικά; H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι έως και τις 31/12/2021 και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση.
   Σε ποιους αφορά η ρύθμιση; Η ρύθμιση αφορά σε κάθε είδους ακίνητα (ηλεκτροδοτούμενα και μη), δηλαδή κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω με την ηλεκτρονική δήλωση; Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού, όμως για να δηλώσει κάποιος τα σωστά τετραγωνικά, καλό είναι να σιγουρευτεί αν πράγματι δηλώνει στο Ε9 τα σωστά τετραγωνικά και σε περίπτωση λάθους να το διορθώσει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει πρώτα τα εξής έγγραφα-στοιχεία:
   1ον) Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
   2ον) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι παλαιό και δεν αναγράφει τα ακριβή τετραγωνικά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
   3ον) Την οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμότητας του κτιρίου (π.χ. νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, εξαίρεση από κατεδάφιση κλπ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε το σχετικό έγγραφο, μπορούμε να το προμηθευτούμε μετά από σχετική αίτηση από το αρχείο της Πολεοδομίας.
   4ον) Την κάτοψη της Οικοδομικής Άδειας, όπου φαίνονται αναλυτικά οι στεγασμένοι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι.
   5ον) Το έντυπο της οριστικής υπαγωγής τυχόν αυθαιρέτων τμημάτων που αφορούν στο ακίνητο (π.χ. πατάρια, κλείσιμο ημιυπαίθριου, αποθήκη, υπόγεια κλπ).
   6ον) Το τελευταίο Ε9
   7ον) Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)
   8ον) Η δήλωση που υποβάλαμε στο Κτηματολόγιο
   Πρέπει να δηλωθούν η σκάλα και οι κοινόχρηστοι χώροι; Οταν το ακίνητό μας είναι ένα διαμέρισμα ή άλλος χώρος π.χ. γραφείο ή κατάστημα, που αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε δηλώνουμε το καθαρό εμβαδό του χωρίς του κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους. Σε περίπτωση όμως που είναι μονοκατοικία ή διπλοκατοικία χωρίς σύσταση ιδιοκτησίας τότε δηλώνουμε το συνολικό εμβαδό του ορόφου.
   Τι ακριβώς δηλώνω ως τετραγωνικά μέτρα στον Δήμο; Για οριζόντια ιδιοκτησία (π.χ. ανεξάρτητο διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ) το εμβαδό του χώρου χωρίς τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους. Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.). Προσθέτουμε στους κύριους χώρους τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε κατοικίες. Αποθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Εφόσον η αποθήκη δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της ιδιοκτησίας, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα. Υπόγειο είτε έχει βοηθητική χρήση, είτε μετατράπηκε σε κατοικία. Σοφίτα που μετατράπηκε σε κατοικία. Πατάρι, εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του. Ημιτελές ακίνητο, όταν έχει κατασκευασθεί ο σκελετός της οικοδομής και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, το οποίο ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.  
   Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από τα σχέδια ποια είναι τα τετραγωνικά για κατοικία και άλλους χώρους. Πού πρέπει να απευθυνθώ; Θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια και να απευθυνθείτε σε μηχανικό, που θα σας βεβαιώσει για τα ακριβή τετραγωνικά και τη χρήση των κτισμάτων καθώς κι αν υπάρχουν αυθαίρετα που θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν και μετά να δηλωθούν.
   Τι ακριβώς ισχύει με τις φοροαπαλλαγές στον Δήμο για τα αυθαίρετα τετραγωνικά; Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020.
   Για τη χρονική, δε, περίοδο από την 1ηΙανουαρίου 2020 και μετά –και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης– προβλέπεται προσαύξηση 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος. Επισημαίνεται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προστίμων και προσαυξήσεων για τη χρονική περίοδο προ του 2020, θα ξεπερνούσαν –σε ορισμένες περιπτώσεις– το 200%, ενώ για τη χρονική περίοδο από την 1ηΙανουαρίου 2020 και μετά, τα πρόστιμα θα ήταν πολλαπλάσια.
   Σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
   Οι οφειλές που προκύπτουν προς τους δήμους, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των προαναφερθέντων ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ
   Πρέπει να διορθώσω και το κτηματολόγιο; Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δηλούμενων τετραγωνικών μέτρων στο Κτηματολόγιο, στο Ε9 και στον Δήμο. Για αυτό και στο Κτηματολόγιο, μετά τη διόρθωση του Ε9 και την διόρθωση των πραγματικών τετραγωνικών στο Δήμο, θα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση – διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων του ακίνητου. Αυτό θα σας απαλλάξει από τυχόν προβλήματα στο μέλλον από τη διασταύρωση των στοιχείων των ακινήτων.
   Πώς συνδέεται η δήλωση των τετραγωνικών με το «Εξοικονομώ»; Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία/ διαμέρισμα στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ οίκο», θα πρέπει να είναι καθ’ όλα νόμιμη. Για αυτό τον λόγο μαζί με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει μαζί με άλλα δικαιολογητικά τα εξής:
   1.Οικοδομική Αδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
   3.Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
   4.Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
   Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν ταυτίζονται τα αναγραφόμενα στοιχεία μεταξύ τους ή υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν τακτοποιήθηκαν τότε θα χάσετε την επιδότηση.
   Τι θα γίνει σε όσους δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση; Οσοι δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, αφού για τη σύνταξη συμβολαίων καταγράφεται από μηχανικό το πραγματικό εμβαδό του ακινήτου και σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον τετραγωνικά θα πρέπει να διορθωθεί το Ε9 και να πληρωθεί ο αναλογούν ΤΑΠ στον Δήμο.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.