Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  4440 ειδήσεις in this category

  1. Επικαιρότητα

   Engineer

   Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, διαμορφώνουν την κατανομή κεφαλαίου για τις ΑΕΕΑΠ, καθώς επηρεάζουν τη διαχείριση εσόδων, την απόκτηση πελατών, τη συνεχή συντήρηση και επισκευή, την εμπειρία των πελατών και την κατανομή των χαρτοφυλακίων.
   Και μπορεί το αρχικό κόστος της εγκατάστασης υποδομών proptech να είναι εξαιρετικά υψηλό, η έγκαιρη υιοθέτηση τους όμως μπορεί να δώσει μακροπρόθεσμα στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
   Στο πρόσφατο συνέδριο της Nareit REITworld: 2023 που έγινε αυτό τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ οι επικεφαλής των ΑΕΕΑΠ και στελέχη διεθνών εταιριών τόνισαν ότι οι ΑΕΕΑΠ δεν θα πρέπει να φοβούνται να διακόπτουν διαδικασίες που δεν προσφέρουν όφελος στην εταιρεία. 
   Αλλά την ίδια ώρα που οι άνθρωποι απλώς αναζητούν λύσεις, πολλές εφαρμογές proptech απαιτούν ένα ευρύτερο σύνολο δεδομένων για να μπορούν να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα, και ταυτόχρονα συνεχή ενημέρωση για τα νέα προϊόντα που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές στην αγορά, για να μπορέσει να διατηρηθεί η σχέση και η ευθυγράμμιση με τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud.
   Στο μέτωπο της διαχείρισης εσόδων και της έγκαιρης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών σε ΑΕΕΑΠ, όλοι τόνισαν ότι θα πρέπει να βρεθεί η "χρυσή τομή" ανάμεσα στην κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών που απαιτούν άμεσες κεφαλαιουχικές δαπάνες έναντι της κάλυψης της μακροπρόθεσμης ανάγκης για αναβαθμίσεις. Αν και το αρχικό κόστος της επένδυσης σε proptech μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό, η έγκαιρη υιοθέτηση μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μακροπρόθεσμα.
   Σε ότι αφορά το πώς το proptech μπορεί να επιταχύνει την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων, στελέχη της αγοράς διευκρίνισαν ότι είναι αδύνατο για τις ΑΕΕΑΠ να ανταγωνιστούν και να είναι επιτυχημένες στον τομέα της βιωσιμότητας χωρίς δεδομένα. Οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν έναν κοινό παρονομαστή σε όλο το χαρτοφυλάκιο που θα τους επιτρέπει να παρακολουθούν τις πρωτοβουλίες με συνέπεια, και αξιοπιστία.
   Read more...

   163 • 0

  2. Επικαιρότητα

   GTnews

   Τα νέα τιμολόγια ρεύματος, που θα ισχύουν από 1.1.2024 προάγουν τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση, προς όφελος των καταναλωτών, για τις τιμές των παρόχων.
   Για πρώτη φορά, κάθε καταναλωτής θα ξέρει με ακρίβεια τί πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και σε ποιο είδος τιμολογίου βρίσκεται, καθώς εισάγεται χρωματική σήμανση, για κάθε τύπο τιμολογίου (μπλε τα σταθερά, πράσινο το ειδικό τιμολόγιο, κίτρινο τα κυμαινόμενα και πορτοκαλί τα δυναμικά).
   Με το νόμο 5066/2023, θεσπίστηκε το ειδικό τιμολόγιο (με πράσινη σήμανση), το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά για όλους τους παρόχους. Βασικά του πλεονεκτήματα είναι πως η τελική τιμή θα είναι γνωστή την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, καθώς και ότι θα διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των παρόχων, δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει την πιο συμφέρουσα επιλογή.
   Παράλληλα με το ειδικό, πράσινο, τιμολόγιο, το 2024 θα συνεχιστούν οι στοχευμένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των Κοινωνικά Ευάλωτων καταναλωτών, δηλαδή των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), με σκοπό οι συμπολίτες μας, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, να απολαμβάνουν προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης.
   Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα υπάρξει, για πρώτη φορά, έκτακτη ενίσχυση ύψους 45-480 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας (περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά) που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα και για αυτή την ευρεία κατηγορία καταναλωτών οι τελικές χρεώσεις να «κατεβαίνουν» στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν την ενεργειακή κρίση, στο πρώτο τρίμηνο του 2024.
   Απαντήσεις σε μερικά βασικά ερωτήματα που προκύπτουν για τα νέα τιμολόγια ρεύματος στη χαμηλή τάση που αφορούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις:  
   Γιατί έχουμε τόσα πολλά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος; Γιατί οι πάροχοι έχουν το δικαίωμα να έχουν όσα τιμολόγια θέλουν. Επίσης, γιατί η φύση του συστήματος αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύνθετη. Υπάρχει μία αγορά χονδρικής που η τιμή είναι κυμαινόμενη (αλλάζει διαρκώς, ανά ημέρα και ώρα). Υπάρχουν οι πάροχοι λιανικής, που αγοράζουν στη χονδρική και πωλούν στη λιανική, με πολλές διαφορετικές, εμπορικές πολιτικές. Επιπλέον, γιατί οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών είναι πολύ διαφορετικές, ανάλογα με το προφίλ κάθε καταναλωτή (νοικοκυριό, επιχείρηση, ενεργοβόροι καταναλωτές κ.λπ.).
   Τί είδους τιμολόγια υπάρχουν; Καταρχάς, υπάρχουν τριών ειδών τιμολόγια (σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά) και ο καταναλωτής (είτε πρόκειται για νοικοκυριό είτε για επιχείρηση) επιλέγει αυτό που κρίνει ότι είναι το πιο συμφέρον για εκείνον. Πιο συγκεκριμένα:
   Σταθερά είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης. Κυμαινόμενα, είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και ii. με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων. Δυναμικά, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών. Για τη διευκόλυνση του καταναλωτή, τα τιμολόγια συνδέθηκαν με ένα χρώμα. Με το μπλε τα σταθερά, με το κίτρινο τα κυμαινόμενα και με το πορτοκαλί τα δυναμικά.
   Σε αυτά τα τιμολόγια προσθέτουμε ειδικό τιμολόγιο, πράσινου χρώματος, που το ειδικό χαρακτηριστικό του είναι πως η δομή του θα είναι απλή και κοινή, επιτρέποντας τη συγκρισιμότητα, για όλους τους παρόχους. Σε αυτό θα μεταπέσουν όλοι οι καταναλωτές, την 1η Ιανουαρίου του 2024, οι οποίοι δεν θα έχουν επιλέξει -μέσα στο 2023- κάποιο συγκεκριμένο είδος τιμολογίου για τη μετάβασή τους την 1.1.2024. Ωστόσο, με μία απλή δήλωση στον πάροχό τους έως 31/01/2024, μπορούν να παραμείνουν στο προηγούμενο τιμολόγιο. Επίσης, για όποιες αλλαγές τιμολογίων γίνουν στη συνέχεια ακολουθείται η συνήθης διαδικασία. Σημειώνεται πως το ειδικό, πράσινο τιμολόγιο, που θα διατίθεται από κάθε πάροχο, θα είναι ομοιόμορφο για όλους τους παρόχους.
   Για ποιο λόγο εισάγεται αυτό το ειδικό, πράσινο τιμολόγιο; Το βασικό πλεονέκτημα του πράσινου τιμολογίου είναι πως διευκολύνει, για πρώτη φορά, τη σύγκριση των τιμών μεταξύ παρόχων και τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση των καταναλωτών για τις τιμές των παρόχων. Την 1η ημέρα κάθε μήνα, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε παρόχου και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει, στις αρχές του μήνα, τί πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, για τον επόμενο μήνα και το κυριότερο, τί τιμές προσφέρουν, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι.
   Στο πράσινο τιμολόγιο η τιμή μέσα στο μήνα θα αλλάζει; Όχι, ο καταναλωτής θα βλέπει μία τιμή κάθε 1η του μήνα, η οποία θα είναι «κλειδωμένη» για όλη τη διάρκεια του μήνα.
   Μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει κάποιο άλλο τιμολόγιο από αυτό που έχει; Ναι, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον πάροχο της επιλογής του. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα σταθερά τιμολόγια, που από τη φύση τους έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις. Η αλλαγή παρόχου ή τιμολογίου προμήθειας, δηλαδή, γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του παρόχου λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.
   Γιατί έχουμε διαφορετικά χρώματα στα τιμολόγια; Για να διευκολυνθεί ο καταναλωτής, να κατανοήσει τη φύση των πολλών, διαφορετικών τιμολογίων, ώστε να μπορεί να συγκρίνει, καλύτερα, τα τιμολόγια μεταξύ των παρόχων.
   Δεν είναι το σύστημα αυτό πολύ «μπερδεμένο»; Ναι, το Ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας είναι πολυσύνθετο και για τον καταναλωτή είναι λογικό ότι δεν υπάρχει χρόνος και διάθεση να ασχολείται, διαρκώς, με τον ποιον πάροχο θα επιλέξει. Γι’ αυτό και εισάγεται το «πράσινο» τιμολόγιο, στο οποίο χωρίς να ασχολείται, ιδιαιτέρως, ξέρει τα δύο πιο θεμελιώδη που τον ενδιαφέρουν: Πρώτον, ποια είναι η τιμή τον επόμενο μήνα και δεύτερον ποιος είναι ο πιο φθηνός τον επόμενο μήνα.
   Θα πρέπει να αλλάζω κάθε μήνα πάροχο για να βρω τον φθηνότερο; Έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Στο πράσινο τιμολόγιο, παρακολουθείτε ποιος πάροχος είναι ο φθηνότερος κάθε μήνα και αν δεν είστε ευχαριστημένος κάποιον μήνα ή μετά από κάποιους μήνες με τις τιμές που δίνουν οι πάροχοι, μπορείτε πάντα να αλλάξετε. Είναι λογικό ο καταναλωτής να μην μπαίνει στη διαδικασία, διότι είναι ταλαιπωρία, να αλλάξει πάροχο για μία διαφορά της τάξεως του 1-2 ευρώ το μήνα. Είναι, επίσης, λογικό ότι αν βλέπει πως κάποιος είναι συστηματικά ακριβός, τον αφήνει και πάει σε κάποιον που είναι συστηματικά πιο φθηνός.
   Γιατί εγώ που έχω σταθερό μπλε τιμολόγιο σε συγκεκριμένο πάροχο, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση τιμών με τους υπόλοιπους παρόχους; Σε αντίθεση με το ένα ειδικό (πράσινο) τιμολόγιο ανά πάροχο, στις υπόλοιπες κατηγορίες τιμολογίων, οι πάροχοι μπορούν να παρέχουν περισσότερα του ενός τιμολόγια σε κάθε κατηγορία, συνδεδεμένα, πολλές φορές, είτε με υπηρεσίες είτε και με άλλα προϊόντα είτε με συνδυασμό αυτών. Επιπλέον, το ύψος του παγίου μπορεί να διαφέρει, σημαντικά, ανά πάροχο, γεγονός που μειώνει το βαθμό συγκρισιμότητας των προσφερόμενων τιμών ενέργειας. Για τους λόγους αυτούς, η καθιέρωση του πράσινου τιμολογίου, καθιστά πιο άμεση, εύκολη και διαφανή τη σύγκριση των τιμολογίων των διαφορετικών παρόχων.
   10. Θα είναι διαθέσιμο κάποιο εργαλείο επαλήθευσης και σύγκρισης τιμών;
   Στους λογαριασμούς ρεύματος (ηλεκτρονικούς και έντυπους) και στα άλλα μηνύματα και e-mails που θα αποστέλλουν οι πάροχοι στους καταναλωτές, θα υπάρχει πλέον και ο κωδικός QR (θα σκανάρεται και θα διαβάζεται μέσω έξυπνου κινητού) και link, τα οποία θα παραπέμπουν στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Εκεί, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται, κάθε μήνα για την τιμή του ειδικού, κοινού τιμολογίου του παρόχου τους και να τη συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων.
    
   Read more...

   506 • 0

  3. Επικαιρότητα

   Engineer

   Ο κλάδος της οικονομίας διαμοιρασμού ή αλλιώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πια σημαντική παρουσία στη χώρα μας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου του real estate, των κατασκευών, του τουρισμού, αλλά και των αξιών στην ακίνητη περιουσία (αντικειμενικές, εμπορικές αξίες). Δημιουργήθηκαν επίσης πολλές θέσεις εργασίας για να στηρίξουν την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, που διαμόρφωσε επίσης και νέες εμπορικές «πιάτσες».
   Μαζί με αυτά τα θετικά επιδείνωσε βέβαια και το στεγαστικό πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους πολλών πόλεων και ιδιαίτερα της Αθήνας, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να ανέβουν σημαντικά.
   Τα έσοδα του δημοσίου
   Η οικονομία διαμοιρασμού τα τελευταία χρόνια – πριν την πανδημία του κορονοϊού, ενίσχυσε την ελληνική οικονομία μέσω των εισπραχθέντων φόρων με περισσότερα από 444εκατ €, 68 εκατ.€ το 2017, 176 εκατ.€ το 2018 και περίπου 200εκατ. € το 2019. . Ο τζίρος της οικονομίας διαμοιρασμού για την Ελληνική οικονομία από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Μάιο του 2019, άγγιξε τα 1,15 δις.€, ενώ γιγαντώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ το 2022 από 2,96 δισ. ευρώ που ήσαν το 2019 και 1,42 δισ. ευρώ το 2016.
   Σύμφωνα με πρόσφατές δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, “ξεκινήσαμε με έσοδα 50 εκατ. ευρώ από τις πλατφόρμες τύπου Booking, AirBnB κ.ά. και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 500 εκατ. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον δέκα φορές πάνω. Έχω, δε, την αίσθηση - θα το επιβεβαιώσουμε όταν ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις- ότι για το 2022 θα ξεπεράσουμε τα 600 εκατ. ευρώ».
   Η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε 21 περιοχές της Αττικής 
   Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα αυτοτελή ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 21 περιοχές της Αττικής αγγίζουν συνολικά τις 16.386 ακίνητα τον Σεπτέμβριο του 2023, αυξημένα κατά 19,01% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022 που αριθμούσαν τις 13.769 ακίνητα.
   Συγκεκριμένα, στο Μαρούσι αυξήθηκαν κατά 42,22% τα εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με πέρυσι. Από 135 κατοικίες τον Σεπτέμβριο του 2022, σε 192 τον Σεπτέμβριο του 2023. Στην Καλλιθέα αυξήθηκαν κατά 37,65%τα εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αγγίζοντας τα 351 τη φετινή χρονιά σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν 255. Στη περιοχή Ζωγράφου καταγράφεται αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων της τάξεως του 35,87% σε σχέση με πέρυσι, με τα ακίνητα να αριθμούν τα 125. Ο Πειραιάς από 372 εγγεγραμμένα ακίνητα, πλέον καταγράφει αύξηση της τάξεως του 32,53% και τα ακίνητα να αριθμούν τα 493.
   Σε απόλυτους αριθμούς, τα αυτοτελή ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στον Δήμο Αθηναίων αγγίζουν τις 10.884 τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ πέρυσι ήταν 9.094, αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων κατά 19,68%.

   Οι top περιοχές της Αθήνας
   Το σύνολο της δυναμικής των εγγεγραμμένων ακινήτων στις top περιοχές της Αθήνας, σε όλες τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αριθμούν 7.153 ακίνητα. Η αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, καταγράφεται στο σύνολο των top περιοχών της Αθήνας. Συγκεκριμένα, από 4.502 εγγεγραμμένα ακίνητα τον Σεπτέμβριο του 2022, η δυναμική τη φετινή χρονιά αγγίζει τα 5.416 ακίνητα, αύξηση της τάξεως του 20%.
    Αδιαμφισβήτητά το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας που αποτελεί και το προπύργιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, τα εγγεγραμμένα ακίνητα στη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν 1.401 και φέτος 1.529, αύξηση της τάξεως του 9%. Στο Κουκάκι, τα εγγεγραμμένα ακίνητα στη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν 619 και φέτος 794, αύξηση της τάξεως του 28%. Στο Παγκάρτι καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση που αγγίζει το 40%, από 259 ακίνητα τον Σεπτέμβριο του 2022, 362 ακίνητα τη φετινή χρονιά. Στο Κολωνάκι από 215 εγγεγραμμένα ακίνητα τον Σεπτέμβριο του 2022, πλέον αριθμούν τα 281 ακίνητα, αύξηση της τάξεως του 31%.

   Η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Περιφέρεια
   Η αύξηση της δυναμικής του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταγράφεται και στην επαρχία. Στον Δήμο Χανίων τα αυτοτελή εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφουν αύξηση κατά 10,03%, από 4.377 τον Σεπτέμβριο του 2022, πλέον αριθμούν τις 4.816. Στον Δήμο Ηρακλείου της Κρήτης αγγίζουν τα 1.318 ακίνητα τη φετινή χρονιά, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 24,69%, ενώ στην Πάτρα τα 452 ακίνητα με αύξηση της τάξεως του 26,26% σε σχέση με πέρυσι. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφεται αύξηση της δυναμικής των εγγεγραμμένων ακινήτων κατά 28,88% σε σχέση με πέρυσι και στον Δήμο Καλαμάτα κατά 10,22%.
   Οι νέοι κανόνες στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης
   Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, στόχο των νέων κανόνων είναι να  είναι να περιορίσει τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και να ελέγξει το πρόβλημα της έλλειψης κατοικιών. Συγκεκριμένα από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανέφερε :
   «Θέλουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά όχι ασύδωτη. Είναι μια δραστηριότητα που εκτόξευσε τα ενοίκια, στρέβλωσε τον ανταγωνισμό. Από τον Ιανουάριο τα εισοδήματα από τέτοιες μισθώσεις, σε τρία ή και περισσότερα ακίνητα, θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και στα τέλη όπως τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια».
   Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
   Τροποποίηση ορισμού της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Βραχυχρόνια μίσθωση θα ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίεςπλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ. Υποχρέωση έναρξηςεπιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα, θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο). Επιβολή ΦΠΑ, Τέλους Παρεπιδημούντων και Φόρου Διαμονής: Για τους εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης: α) το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ, β) θα υπόκεινται σε τέλος Παρεπιδημούντων και γ) θα υπόκεινται σε φόρο διαμονής, όπως ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων). Επισημαίνεται ότι ειδικό φόρο διαμονής που επιβαρύνει τον πελάτη, θα έχουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις των εκμισθωτών/υπεκμισθωτών φυσικών προσώπων (ιδιωτών) με ένα ή δύο ακίνητα. Επιπλέον, στο φόρο διαμονής ενσωματώνεται τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τόσο στη βραχυχρόνια μίσθωση όσο και στα τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη μέρους του κόστους των φυσικών καταστροφών (περισσότερες πληροφορίες για το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο τέλος του σημειώματος, στην ενότητα για τις φυσικές καταστροφές).
   Η παλιά και η νέα κλίμακα του φόρου διαμονής έχει ως εξής:

   Εντατικοποίηση ελέγχων, με βάση τα δεδομένα των ηλεκτρονικών πλατφορμών και επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Αυστηροποίηση κυρώσεων: Σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυστηροποιείται το πρόστιμο και ορίζεται, ανά χρήση, σε 50%, των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι οριζόντιο και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Εκμίσθωση συνόλου διαμερισμάτωνπολυκατοικίας: Σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση. Σημειώνεται ότι στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα).
   Από αυτά:
   27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα. Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων). Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα. Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων), εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Σημειώνεται ότι 4.100 φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς τρία ακίνητα (και επιπλέον 1.687 φυσικά πρόσωπα έχουν τέσσερα ακίνητα).
   Τι σημαίνει στην πράξη η αλλαγή στη φορολόγηση
   Για τους επαγγελματίες πλέον του κλάδου, σημαίνει ότι τα ποσά των μισθωμάτων αυτών δεν θα φορολογούνται πλέον ως εισοδήματα από ακίνητα, με την αυτοτελή κλίμακα που προβλέπει συντελεστή 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ (από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ) και 45% για το υπερβάλλον των 35.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
   Θα φορολογούνται με συντελεστές φόρου 9% μέχρι τα 10.000 ευρώ, 22% από τα 10.001 έως τα 20.000 ευρώ, 28% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 36% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 44% πάνω από τα 40.000 ευρώ.
   Επιπλέον, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώνουν στο Δημόσιο κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος, έως ότου αυτό καταργηθεί για όλους τους επιχειρηματίες. Ο φόρος διαμονής και το τέλος κλιματικής αλλαγής θα «περνάει» ουσιαστικά στους πελάτες τους.
   Ποιοι ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις
   Ο Θεμιστοκλής Μπάκας λέει πως με τους νέους κανόνες στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες που θα «πιεστούν» και ενδεχομένως να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις με απώτερο αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας των προς μίσθωση ακίνητων και εν τέλει στη πιθανή ρύθμιση των αυξημένων ενοικίων, είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες ως 2 ακίνητα , 94.982 φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, οι «μικροϊδιοκτήτες» του κλάδου.
   Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή/και το ποσοστό πληρότητας του ακίνητου, πολλοί μπορεί να επιλέξουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον ακίνητο και πλέον να ανοίξουν κανονικά φορολογικά βιβλία ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή/και να αποκτήσουν εταιρική μορφή και να φορολογούνται με βάση τα καθαρά έσοδα και να συμψηφίζουν το ΦΠΑ των εξόδων τους, καθώς και τα κόστη ανακαινίσεων και συντήρησης του ακινήτου. Δυνατότητα που μέχρι πρότινος δεν υπήρχες. Ο ιδιώτης δεν μπορούσε να συμψηφίσει ΦΠΑ εξόδων, ούτε το κόστος της ανακαίνισης ή/και της συντήρησης του ακινήτου.
   Άρα, οι ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να επιστρέψουν πλέον στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, θα είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες που η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο τους δεν καταγράφει έντονη δυναμική και υψηλές πληρότητες.
   Aνάπτυξη του κλάδου για τα νομικά πρόσωπα
   Οι νέοι κανόνες στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την μεγάλη συμμετοχή στα δημόσια ταμεία καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί ένα νέο δυναμικό μοντέλο στον τουριστικό τομέα της χώρας μας. Είναι σημαντικό όταν το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση διότι προκαλούσε αθέμιτο ανταγωνισμό στις ξενοδοχειακές μονάδες.
   Παράλληλα, οι νέοι κανόνες είναι ευνοϊκοί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του κλάδου ιδιαίτερα στα νομικά πρόσωπα και όσους ιδιοκτήτες θελήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
   Συγκεκριμένα, πλέον οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν ΦΠΑ, άρα θα μπορούν μέρος να το  συμψηφίζουν με το ΦΠΑ των εξόδων.
   Τα 7.440 φυσικά πρόσωπα με τρία ή περισσότερα ακίνητα που αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα, μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να «περάσουν» στα έξοδά τους την αγορά οικοσυκσευών, επίπλων, εξοπλισμό κατοικίας ή/και το κόστος ανακαίνισης, πλέον τους δίνετε η δυνατότητα, εφόσον ανοίξουν βιβλία, να περνάνε το σύνολο των εξόδων και να φορολογούνται στα πραγματικά έσοδα, ενώ παράλληλα να συμψηφίζουν μέρος του ΦΠΑ που θα εισπράττουν από τη μίσθωση με το ΦΠΑ των εξόδων.  
   Οι νέοι κανόνες δεν θα ελέγξουν το πρόβλημα της έλλειψης κατοικιών
   Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης τόσο για οικογενειακές κατοικίες, όσο και για κατοικίες κατάλληλες για νέους ή/και φοιτητές, δεν πρόκειται να ρυθμιστεί από τους νέους κανόνες στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
   Η οποιαδήποτε «επιστροφή» ακινήτου από τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, κυρίως από τους μικροϊδιοκτήτες με μη υψηλές πληρότητες, θα καλυφθεί άμεσα από τα 5.297 νομικά πρόσωπα, τα 7.440 φυσικά πρόσωπα με τρία ή περισσότερα ακίνητα ή/και μέρος των 94.982 φυσικών προσώπων με έως 2 ακίνητα που θα θελήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω στον κλάδο.
   Οι νέοι κανόνες είναι ευπρόσδεκτοι διότι διαθέτουν ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας σε έναν αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κλάδο, έναν κλάδο που συμμετέχει ενεργά στο νέο μοντέλο του τουρισμού και δημιουργεί θέσεις εργασίες, αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα στο κόστος στέγασης στη χώρα μας.
   Τα έσοδα που θα προκύψουν από τους νέους κανόνες, δηλαδή τα έσοδα από τον ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση που δεν θα «συμψηφιστούν», το τέλος παρεπιδημούντων και μέρος από το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που αντικαθιστά το φόρο διαμονής, να διατεθούν για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής και δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών.
   Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με διεύρυνση των δικαιούχων
   Στη χώρα μας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, η αύξηση του κόστους κατασκευής που πιέζει αυξητικά τις τιμές πώλησης, η αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος ενέργειας και γενικότερα η αύξηση του κόστους διαβίωσης, συρρικνώνει τα διαθέσιμα εισοδήματα.
   Απαιτείται να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να κατανοήσουμε ότι το προσαυξημένο κόστος στέγασης δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τα κατώτερα οικονομικά στρώματα που βρίσκονται κοντά στον κίνδυνο φτώχειας ή/τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά ή μόνο τους νέους ηλικιακά, πλήττει και άτομα των οποίων τα εισοδήματα είναι, αφενός υψηλότερα, αφετέρου όμως, πολύ χαμηλά για να μπορούν να στεγαστούν υπό τις συνθήκες της ιδιωτικής αγοράς.
   Οι οικονομικές προκλήσεις στη παγκόσμια κοινότητα καθώς και στη χώρα μας βρίσκονται προ των πυλών και απαιτούνται άμεσα διευρυμένες πολιτικές στέγασης, πολιτικές με διεύρυνση των δικαιούχων, με στόχο την αναχαίτηση του κόστους την επόμενη ημέρα και τη προσβασιμότητα σε αγορά κατοικίας, αλλά, παράλληλα και πολιτικές με υλοποίηση 2-3 ετών, που θα στοχεύουν στην εξάλειψη ιδίων δεδομένων στο μέλλον, καθώς και μέτρα που θα «προστατεύουν» την ιδιοκτησία υπό συνθήκες μη υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος.
   Μη ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες της Ε.Ε που δεν διαθέτει κοινωνικές κατοικίες (όχι εργατικές).Η κοινωνική κατοικία αντιπροσωπεύει μορφές παρεμβάσεων- κατασκευή, ρυθμιστικά μέτρα κλπ., της εθνικής κυβέρνησης ή/και των τοπικών αρχών στην αγορά κατοικίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων.
   Η παροχή της στέγης αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και υπάγεται στον τομέα της κρατικής κοινωνικής πολιτικής.
   Read more...

   202 • 0

  4. Επικαιρότητα

   Engineer

   Νέο τοπίο στην αγορά ακινήτων, πέρα από την επικείμενη αυτόματη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις τιμές αγοράς και την ψηφιοποίηση των ζωνών, φέρνει το 2024 και η ένταξη στο σύστημα για πρώτη φορά 2.167 περιοχών.
   Κίνηση η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην κατάργηση του σημερινού καθεστώτος, βάσει του οποίου γίνεται κατά προσέγγιση ο προσδιορισμός των τιμών των ακινήτων και η καταβολή φόρων και τελών, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν επιπλέον περίπου 180 – 200 εκατ. ευρώ.
   Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η ένταξη των συγκεκριμένων περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αύξηση περίπου 20 φόρων και τελών, όπως ο ΕΝΦΙΑ, γονικών παροχών – δωρεών και κληρονομιών, τα έξοδα αγοραπωλησιών, τα δημοτικά τέλη και πολεοδομικά πρόστιμα.
   Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το έργο της επέκτασης στο υπολειπόμενο ουσιαστικά 1,5% της επικράτειας και στις περιοχές που εντοπίστηκαν μέσω της τελευταίας απογραφής από τη Στατιστική Αρχή το 2021 δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποτυπωθεί η αξία των ακινήτων, αφού όχι μόνο δεν γίνονταν πράξεις για να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση, αλλά πρόκειται για περιοχές με πολύ μικρό αριθμό κατοίκων, ακόμα και για ερειπωμένα χωριά.
   Επαναχάραξη ζωνών
   Εκτός από την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος αξιών ακινήτων, το προσεχές διάστημα αναμένεται ότι θα δοθεί τελικά λύση και στο θέμα της επαναχάραξης ζωνών από την ειδική ομάδα εργασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το τελικό πόρισμα θα παραδοθεί στο οικονομικό επιτελείο και σε αυτό θα περιλαμβάνονται επεκτάσεις και συνενώσεις ζωνών, αλλά και «σπάσιμο» στα δύο των υφιστάμενων ζωνών σε κάποιες περιοχές.
   Παράλληλα, βέβαια, «τρέχει» και η ψηφιοποίηση των ζωνών σε όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται και η διαδικτυακή εφαρμογή γεωχωρικής απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού συστήματος Valuemaps, αφού καθημερινά χιλιάδες πολίτες αναζητούν τις αντικειμενικές αξίες στον ψηφιακό χάρτη, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο από ξένους οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ακινήτων.
   Σε μία πλατφόρμα
   Ο ψηφιακός χάρτης των αντικειμενικών αξιών, μαζί με όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο, από την πολεοδομία μέχρι και το κτηματολόγιο, θα ενταχθούν όλα σε μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα γίνεται ουσιαστικά η αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
   Ποιες εντάσσσονται στο σύστημα
   Σε κάθε περίπτωση, από το επόμενο έτος παραθαλάσσια οικόπεδα αλλά και εξοχικές κατοικίες σε περιοχές-«φιλέτα» θα αποκτήσουν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται:
   Αττική: Από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, Αγία Μαρίνα, Άγιος Νικόλαος, Χάρακας, Δασκαλειό, περιοχές από το Πόρτο Ράφτη έως την περιοχή του Θορικού, περιοχές στην παραλιακή ζώνη Ασπροπύργου, όλες οι περιοχές στα νησιά της Σαλαμίνας, των Κυθήρων και στην Αίγινα οι περιοχές Πέρδικα, Μεσαγρός, Σουβάλα κ.ά.
   Θεσσαλονίκη: Περιοχές κοντά στην πόλη και οικισμοί που βρίσκονται προς τον Λαγκαδά.
   Αχαΐα: Οι παραθαλάσσιες περιοχές, μεταξύ αυτών Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Τράπεζα, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος, Βραχναίικα κ.ά.
   Κρήτη: Περιοχές παραθαλάσσιων οικισμών και στους τέσσερις νομούς.
   Μεσσηνία: Οι παραλιακές περιοχές μέχρι και το Καλό Νερό. Καρδίτσα: Λουτρά Σμοκόβου, Λουτροπηγή, Μαυρομμάτι, Βλάσι κ.ά.
   Τρίκαλα: Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι, Φαρκαδώνα, Τρυγώνα, Μεγαλοχώρι.
   Ηλεία: Κυλλήνη, Ανδραβίδα, παραθαλάσσιες περιοχές του νομού και η Αρχαία Ολυμπία.
   Κορινθία: Οι παραλιακές περιοχές από το Περιγιάλι έως το Λέχαιο και νοτιοανατολικά των Ισθμίων.
   Αιτωλοακαρνανία: Περιοχές κοντά στη Λίμνη Τριχωνίδα, Θέρμο, Καινούργιο, Αγγελόκαστρο, Αστακός κ.ά.
   Άρτα: Τζουμέρκα, Γ. Καραϊσκάκης, Κομμένο, Κομπότι κ.ά. Θεσπρωτία: Τα ορεινά χωριά του Σουλίου.
   Πρέβεζα: Λούτσα, Βράχος, Κανάλι, Λούρος, Καναλάκι, Μαργαρίτι, Γαρδίκι κ.ά. Φλώρινα: Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη κ.ά.
   Ημαθία: Σέλι, Πλατύ, Βεργίνα, Νέα Νικομήδεια, Άγιος Γεώργιος κ.ά. Κιλκίς: Ειδομένη, Εύζωνοι, Αξιούπολη, Καστανιές, Γουμένισσα κ.ά.
   Σέρρες: Πρώτη, Αμφίπολη, Χρυσοπηγή, Προμαχώνας, Κερκίνη, Ηράκλεια, Λουτρά, Στρυμονικό, Αλιστράτη κ.ά.
   Χαλκιδική: Παραλιακές περιοχές της Κασσάνδρας, στο ύψος των οικισμών Σκάλα Φούρκας, Ποσείδι και τα παραλιακά μέρη από Νέα Καλλικράτεια έως παραλία Διονύσου.
   Έβρος: Οικισμοί κοντά σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Σουφλί και περιοχές παραθαλάσσιων οικισμών.
   Ροδόπη: Παραθαλάσσιες περιοχές του νομού. Ζάκυνθος: Παντοκράτορας, Καταστάρι, Βολίμες, Βανάτο, Κερί, Καλαμάκι, Βασιλικός κ.ά. Κεφαλονιά: Ληξούρι, Πάστρα, Σάμη, Φισκάρδο, Κεραμειές, Βασιλικιάδες κ.ά.
   Κέρκυρα: Λευκίμμη, Περιβόλι, Μωραΐτικα, Πέλεκας, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Κασσιόπη, Στρογγύλη κ.ά.
   Λευκάδα: Πόρτο Κατσίκι, Καλαμίτσι, Άγιος Νικήτας, Καρυά, Πινακοχώρι, Τσουκαλάδες κ.ά.
   Κυκλάδες: Περιοχές εκτός ορίων οικισμών όπου έχουν ανεγερθεί ακίνητα με όρους εκτός σχεδίου δόμησης. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Κάλυμνο,
   Κως: Όλοι οι οικισμοί που είναι εντός σχεδίου πόλεως.
   Ρόδος: Περιοχές στην πόλη της Ρόδου, Ιαλυσός, Αφάντου κ.ά.
   Read more...

   420 • 0

  5. Επικαιρότητα

   Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Abu Dhabi Future Energy CompanyPJSC – Masdar υπέγραψαν, σήμερα (1/12) στο ελληνικό περίπτερο της COP28 στο Ντουμπάϊ, συμφωνία συνεργασίας, που εδραιώνει τη δέσμευση της κρατικής εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να χρηματοδοτήσει έργα πράσινης υποδομής στον Πόρο. Στόχος είναι ο «πράσινος» μετασχηματισμός του νησιού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “GR-Eco Islands”.
   Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Προέδρου της COP28 και Προέδρου της Masdar, Dr Sultan Al Jaber.
   Και οι δύο πλευρές, επανέλαβαν τη σταθερή δέσμευσή τους στην ανάληψη δράσεων για το κλίμα και τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.
   Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Masdar συμφώνησαν να συνεργαστούν σε ζωτικής σημασίας έργα υποδομής στον Πόρο, τα οποία περιλαμβάνουν:
   Τοπικά αναπτυγμένα και εγκατεστημένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τον άνθρακα, μέσω της εισαγωγής ενός νέου, πλήρως ηλεκτρικού πορθμείου και της μετατροπής των υφιστάμενων μικρών παραδοσιακών επιβατηγών σκαφών σε ηλεκτρικά σκάφη «Πράσινο» μετασχηματισμό του στόλου οχημάτων του νησιού Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου «μηδενικών αποβλήτων», με έμφαση στη διαλογή στην πηγή που θα πετύχει εκτροπή αποβλήτων από την ταφή σε ποσοστό άνω του 90%, ώστε η διαχείριση αποβλήτων στον Πόρο να γίνεται στο εξής στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, με επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
   Read more...

   210 • 0

  6. Επικαιρότητα

   Engineer

   Με αμείωτη ένταση αναμένεται να συνεχιστεί το κύμα μεταβιβάσεων ακινήτων και το 2024 παρά το ράλι που εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές στην αγορά.
   Η όρεξη Ελλήνων και ξένων για επενδύσεις στο εγχώριο real estate αποτυπώνεται στα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού ο οποίος προβλέπει αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων το επόμενο έτος.  Μόνο από τις αγοραπωλησίες θα εισπραχθούν φόροι που φθάνουν τα 570 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 235 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

   Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από αγοραπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κ.λπ.) θα φθάσουν τα 459 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 111 εκατ. ευρώ προβλέπεται να εισπραχθούν από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Σε υψηλά επίπεδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν και οι εισπράξεις από τον φόρο κληρονομιών,  γονικών παροχών και δωρεών. Από τις κληρονομιές το 2024 οι εισπράξεις προβλέπεται να φθάσουν τα 187 εκατ. ευρώ, ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές – και παρά το υψηλό αφορολόγητο όριο των  800.000 ευρώ – τα έσοδα θα ανέλθουν στα 48 εκατ. ευρώ. Συνολικά και από τις δύο πηγές εσόδων το Δημόσιο θα εισπράξει 235 εκατ. ευρώ.
   Χορός εκατομμυρίων ευρώ
   Τα ακίνητα «ζεσταίνουν» τα κρατικά ταμεία. Πάνω από 30.000 διαμερίσματα, μονοκατοικίες, οικόπεδα, επαγγελματικά ακίνητα, αγροτεμάχια άλλαξαν χέρια από τις αρχές του έτους μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου με τη συνολική αξία τους να αγγίζει τα 2,2 δις. ευρώ όπως αποκαλύπτεται από τα συμβόλαια. Τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων που επεξεργάστηκαν  τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» δείχνουν το χορό εκατομμυρίων που έχει στηθεί στην ελληνική κτηματαγορά, την αυξημένη διάθεση  Ελλήνων και ξένων για επενδύσεις σε ακίνητα αλλά και το άλμα που καταγράφουν οι εμπορικές τιμές.
   Η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών αξιών και εμπορικών τιμών έχει ανοίξει αρκετά σε πολλές περιοχές, σχεδόν 2 χρόνια μετά την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης στις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στις ακριβές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, των νοτίων και βορείων προαστίων του λεκανοπεδίου.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν 30.813 αγοραπωλησίες ακινήτων συνολικής αξίας 2,198 δις. ευρώ ή 86.536 ευρώ κατά μέσο όρο. http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-768x512-1.jpg
   Από τα ακίνητα αυτά:
   ·  16.267 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 1,05 δις. ευρώ όπως εμφανίζεται στα συμβόλαια. Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώνεται στα 85.493 ευρώ
   ·  3.124 είναι μονοκατοικίες αξίας 516 εκατ. ευρώ ή 165.325 ευρώ κατά μέσο όρο
   ·  4.675 οικόπεδα που η συνολική αξία τους με βάση τα συμβόλαια υπερβαίνει τα 363 εκατ. ευρώ
   ·  1.101 θέσεις στάθμευσης αξίας 12,368 εκατ. ευρώ. Η μέση τιμή πώλησης για ένα πάρκινγκ ανέρχεται σε 11.233 ευρώ.
   Ο Δήμος Αθηναίων κρατάει τα σκήπτρα στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Από την αρχή του έτους  άλλαξαν χέρια 4.571 ακίνητα σε τιμές οι οποίες σύμφωνα με τα συμβόλαια σε πολλές περιπτώσεις να κινούνται  πολύ πάνω από τις αντικειμενικές αξίες. Για παράδειγμα διαμέρισμα 83 τ.μ. του 5ου ορόφου στο Κολωνάκι το οποίο κατασκευάστηκε το 1950 αγοράστηκε στην τιμή των 800.000 ευρώ ή 9.639 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο όταν η αντικειμενική αξία στη συγκεκριμένη περιοχή ανέρχεται σε 4.250 ευρώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ακίνητο πουλήθηκε σε τιμή υπερδιπλάσια της αντικειμενικής αξίας.
   Οι προβλέψεις της ΤτΕ
   Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι  προσδοκίες για την ελληνική αγορά οικιστικών ακινήτων παραμένουν θετικές, παρά τις αβεβαιότητες στην εγχώρια και την παγκόσμια οικονομία. Βραχυπρόθεσμα, εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως από το εξωτερικό, θα παραμένει έντονο ειδικά για συγκεκριμένες προνομιακές θέσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής και για περιοχές με τουριστικά χαρακτηριστικά. Μεσοπρόθεσμα, πρωτοβουλίες σχετικές με τη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών νοικοκυριών (π.χ. νέοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) (π.χ. πρόγραμμα «Σπίτι μου») για την απόκτηση κατοικίας αναμένεται να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών (π.χ. πρόγραμμα «Ανακαινίζω» – «Εξοικονομώ») αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος.
   ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΝΕΑ
   Read more...

   514 • 0

  7. Επικαιρότητα

   Engineer

   Ακριβώς μια δεκαετία μετά τη θεσμοθέτηση της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης» με τον νόμο 4178/13, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε χθες την απόφαση  με την οποία το έργο, προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Ωστόσο, τα «γκισέ» της δεν αναμένεται να ανοίξουν πριν το 2026.
   Καταρχάς, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) το οποίο θα  κρατά  τα «κλειδιά» της  διαχείρισής της, αναμένεται να προκηρύξει τον διαγωνισμό εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και, εάν  δεν προκύψουν ενστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάδοχος έως τις αρχές φθινοπώρου, με προοπτική το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο του 2025. Δεύτερον, ακόμη και εάν η   Τράπεζα Γης  ήταν σήμερα έτοιμη, δεν θα μπορούσε να ανοίξει τις ψηφιακές της πύλης, πριν  τον καθορισμό των απαιτούμενων,  από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικών Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης, για τις οποίες ο διαγωνισμός του ΤΕΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
   Τί είναι όμως η Τράπεζα Γης και γιατί θεσπίστηκε; Πρόκειται για ένα «ταμείο» στο οποίο όποιος διαθέτει δικαιώματα δόμησης θα μπορεί να τα πουλά και όποιος χρειάζεται δικαίωμα ανάπτυξης θα αγοράζει με μια προκαθορισμένη τιμή.
   Πωλητές και αγοραστές
   Πωλητές θα είναι:
   – ιδιοκτήτες διατηρητέων ή  άλλων ακινήτων (εντός ιστορικών τόπων, χαρακτηρισμένων μνημείων  κλπ.) για τα οποία έχουν τεθεί περιορισμοί στην εξάντληση του συντελεστή δόμησης ή στα οποία απαγορεύεται τελείως η δόμηση. Πωλητές θα είναι τόσο οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν παλαιούς τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) οι οποίοι είχαν εκδοθεί πριν χρόνια αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί (υπολογίζονται σε περίπου 3.000.000 τ.μ.), αλλά και όσοι δεν διαθέτουν τίτλους ΜΣΔ. Εκτιμάται ότι  μόλις 1 στους 10 ιδιοκτήτες διατηρητέων – ιστορικών κτιρίων έχει τίτλο ΜΣΔ.
   – ιδιοκτήτες δεσμευμένων ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι πρέπει να αποζημιωθούν αλλά οι δήμοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κονδύλια.
   -άλλα ακίνητα, στα οποία έχουν επιβληθεί όροι ή περιορισμοί δόμησης
   Αγοραστές θα είναι:
   -Ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, με την Τράπεζα Γης «στοχεύεται να χρησιμοποιηθεί το πολεοδομικό  εργαλείο  της μεταφοράς συντελεστή δόμησης στη νομιμοποίηση ακινήτων». Η δυνατότητα υπήρχε έως το 2020 για τη νομιμοποίηση μεγάλων αυθαιρέτων της «Κατηγορίας 5», τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για 30 χρόνια και είχαν την υποχρέωση αγοράς συντελεστή για τη νομιμοποίησή τους.
   -Οι επενδυτές στρατηγικών επενδύσεων θα μπορούν να αγοράσουν δικαίωμα επιπλέον δόμησης. Αφορά τόσο τις ιδιωτικές επενδύσεις που πολεοδομούνται με  Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) όσο και εκείνες που αναπτύσσονται με Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης σε Δημόσια Ακίνητα (ΕΣΧΑΔΑ).
   -Διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως  ακίνητα με αποκλίσεις εμβαδού,  υφιστάμενες ιδιοκτησίες στις ΖΥΣ κλπ.
   Τα διατηρητέα
   Είναι αξιοσημείωτο ότι για τους  ιδιοκτήτες διατηρητέων, ο τρόπος αποζημίωσής τους μέσω του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης παραμένει ανενεργός από το 2007. Για να  ενεργοποιηθεί εκτός από τη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, απαιτείται και ο καθορισμός των απαιτούμενων,  από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικών Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).   Σε αυτές τις περιοχές ο  προσφερόμενος Συντελεστής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% της υφιστάμενης δόμησης.
   Οι πόροι της Τράπεζας Γης
   Όταν η Τράπεζα λειτουργήσει, σε αυτήν θα καταλήγουν τα χρήματα όσων αγοράζουν τίτλους μεταφοράς για να τους χρησιμοποιήσουν για δόμηση εντός των ΖΥΣ, τα οποία θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες διατηρητέων και στους υπόλοιπους πωλητές. Επίσης για κάθε μεταφορά συντελεστή δόμησης που θα πραγματοποιείται μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης θα καταβάλλεται από τον αποδεχόμενο συντελεστή δόμησης ποσό ίσο με το  5% της αξίας του μεταβιβαζόμενου συντελεστή δόμησης που θα  διατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης, με αποκλειστικό δικαιούχο τον δήμο, όπου βρίσκεται το ακίνητο υποδοχής συντελεστή δόμησης.
   Read more...

   381 • 0

  8. Επικαιρότητα

   Engineer

   Πλεονέκτημα στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ ως επενδυτικό προορισμό, γεγονός που είχε ήδη από τον Μάιο επισημάνει και ο επικεφαλής της EPRA κατά την εισαγωγική του ομιλία στο συνέδριο του RED, διαπιστώνει ανάλυση της UBS, στην οποία εκτιμάται ότι συγκεκριμένες μετοχές ακινήτων έχουν προοπτική ανόδου μεσοπρόθεσμα μέχρι και 40,4%.
   Σύμφωνα με την έκθεση της UBS -και με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την εβδομάδα που έκλεισε στις 10 Νοεμβρίου- εκτιμάται ότι για το σύνολο του 2023 ο κλάδος θα διαπραγματεύεται σε τιμές 17 φορές πάνω από τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή των εισηγμένων (2023E, P/E). Ένα επίπεδο που μοιάζει ενθαρρυντικό για τις προοπτικές ανάπτυξης και τις προσδοκίες των επενδυτών για τον κλάδο.
   Τα μερίσματα που αποδίδονται στους μετόχους για το ίδιο χρονικό διάστημα  η τράπεζα εκτιμά ότι θα ενισχυθούν με ρυθμό 4,4% (2023E DPS yield) ενώ η τράπεζα προβλέπει για τα έτη 2023-2024 ενίσχυση εσόδων ανά μετοχή της τάξεως του 4,7% (2023-24 EPS growth). 
   Κεφαλαιοποίηση 150 δισ. 
   Η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων της κεντρικής Ευρώπης ανέρχεται στα $103,805 δισ., ενώ η αντίστοιχη των Γερμανικών και Γαλλικών εισηγμένων επενδύσεων ακινήτων αγγίζει τα $30,460 δισ. και $24,934 δισ.   
   Σε κλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση παρουσιάζουν οι εταιρείες που επενδύουν σε κατοικίες στα $357 δισ. οι οποίες παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο discount της τάξεως του 45%.
   Ακολουθεί ο κλάδος των επενδυτικών με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (diversified) τοποθετήσεων με κεφαλαιοποίηση $292 δισ. και στην τρίτη θέση έρχονται οι εξειδικευμένες σε βιομηχανικά ακίνητα με κεφαλαιοποίηση $202 δισ. 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι το καθαρό χρέος των εταιρειών προς το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μόλις στο 31%, γεγονός που επιβεβαιώνει ένα σχετικά συγκρατημένα μοχλευμένο κλάδο παγκοσμίως.
   Read more...

   236 • 0

  9. Επικαιρότητα

   Engineer

   "Οι εταιρείες ακινήτων της ευρωζώνης πλήττονται από αυξανόμενες ζημίες και ορισμένες θα δυσκολευτούν να στηρίξουν τα χρέη τους, τα οποία έχουν αυξηθεί σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από την οικονομική κρίση του 2008", προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
   Οι ζημιές, για τις οποίες η ΕΚΤ είπε ότι θα έχουν «συνέπειες για την ανθεκτικότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών», προέρχονται από σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, πτώση της αξίας των εμπορικών ακινήτων, χαμηλότερο εισόδημα από ενοίκια και αυξανόμενες ανησυχίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
   Η κεντρική τράπεζα είπε ότι τα σημάδια πίεσης στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, που αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των τραπεζικών δανείων της ευρωζώνης, «έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά ένα δυσμενές σενάριο» και «θα οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες» στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οπως λένε οι Financial Times το μέσο χρέος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών ακινήτων έχει αυξηθεί πάνω από 10 φορές τα κέρδη τους, «κοντά ή πάνω από τα προ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης επίπεδα», ανέφερε η ΕΚΤ σε μέρος της διετίας ανασκόπησης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

   Οι αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ έπληξαν σκληρά τον κλάδο, αναφέρουν οι FTE. Τώρα κοστίζει 2,6 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο για τη χρηματοδότηση της αγοράς εμπορικών ακινήτων στην Ευρώπη από ό,τι πριν αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια πέρυσι. Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της κεντρικής τράπεζας είναι τώρα 4% -από μείον 0,5% πριν από την έναρξη του κύκλου σύσφιξης των επιτοκίων.
   Η αύξηση του κόστους δανεισμού θα αποτελέσει πρόκληση αναχρηματοδότησης για τις πιο χρεωμένες εταιρείες, δήλωσε η ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι ο οίκος αξιολόγησης Moody's Analytics μείωσε τις αξιολογήσεις ή τις προοπτικές για το 40% των ευρωπαϊκών εταιρειών ακινήτων το έτος έως τον Μάρτιο του 2023.

   Read more...

   274 • 0

  10. Επικαιρότητα

   Engineer

   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού, πράσινου τιμολογίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2024, προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
   Στην εν λόγω Απόφαση εξειδικεύεται μία σειρά από βασικά ζητήματα, σε σχέση με το νέο, πράσινο τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα:
   Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης. Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις. Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση. Οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους -σε ευδιάκριτο σημείο- και να κοινοποιήσουν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους (ηλεκτρονικό ή έντυπο), κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (energycost.gr). Κατά αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί εύκολα να συγκρίνει το κοινό τιμολόγιο μεταξύ των παρόχων και να επιλέγει αυτό που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31η.1.2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή. Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Υπογραμμίζεται πως η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών.
   Σχετικό έγγραφο
   Read more...

   268 • 2

  11. Επικαιρότητα

   Engineer

   Σταθερά την 15η θέση στην κατάταξη με τις πιο προνομιακές «πιάτσες» στο λιανεμπόριο παγκοσμίως διατηρεί η Eρμού σύμφωνα με το 33η έκθεση «Main Streets Across the World» της Cushman & Wakefield η οποία καταγράφει τις τιμές ενοικίασης καταστημάτων στις πιο δημοφιλείς αγορές.
   Την πρώτη θέση ως ο πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο, διατηρεί η Πέμπτη Λεωφόρος της Νέας Υόρκης παρά το γεγονός ότι τα ενοίκια παραμένουν σταθερά σε σχέση με το περασμένο έτος.
   Η Via Montenapoleone του Μιλάνου ανέβηκε μια θέση στη δεύτερη, αντικαθιστώντας τον Tsim Sha Tsui από το Χονγκ Κονγκ, που κατέλαβε την τρίτη θέση το 2023.
   Η New Bond Street στο Λονδίνο και η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, διατήρησαν την τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα.
   Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η οδός Istiklal στην Κωνσταντινούπολη, που ανέβηκε από την 31η στην 20η θέση, καθώς ο αχαλίνωτος πληθωρισμός προκάλεσε υπερδιπλασιασμό των ενοικίων τον περασμένο χρόνο. Τα ενοίκια στις αγορές αυτές συνέχισαν τη συνεχή ανάκαμψή τους, αυξάνοντας κατά μέσο όρο 4,8% σε όρους τοπικού νομίσματος το περασμένο έτος. 

   Η ισχυρότερη ανάπτυξη καταγράφηκε στην Ασία-Ειρηνικό, που ήταν κατά μέσο όρο 5,9%, με την Ευρώπη στο 4,2% και την Αμερική στο 5,2%.
   Η αύξηση των ενοικίων δεν ακολούθησε απαραίτητα τις πληθωριστικές αυξήσεις.
   Να σημειωθεί οτι σχεδόν το 60% των αγορών παγκοσμίως παραμένει κάτω από τα επίπεδα ενοικίασης πριν από την πανδημία. Αυτό είναι πιο εμφανές στην Ευρώπη όπου σε επίπεδο 70% τα ενοίκια βρίσκονται χαμηλότερα από πριν την πανδημία. Αντίθετα στις ΗΠΑ, μόνο το 31% βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα προ-πανδημίας, ενώ το 69% είναι παραπάνω. 
   Σταθερή αξία η Ερμού
   Στην Ερμού τα ενοίκια δεν ακολούθησαν την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών με τα ενοίκια να κυμαίνονται σε ετήσια βάση στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πριν την πανδημία και ελαφρά υψηλότερα Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Cushman & Wakefield Proprius, Νίκη Σύμπουρα.
   Το γεγονός «η ανθεκτικότητα των ενοικίων είναι κυρίως αποτέλεσμα της χαμηλής διαθεσιμότητα χώρων στην Ερμού, του ανταγωνισμού μεταξύ εμπόρων να εξασφαλίσουν κεντρικό κατάστημα σε αυτή την αγορά αλλά κα της τουριστικής κίνησης σε συνδυασμό με την βελτίωση των δεικτών σε σχέση με κατανάλωση, προσδοκίες, ρευστότητα κ.λπ. “Flight to Best” επικρατεί πλέον σε όλες τις αγορές ακινήτων». 
   Read more...

   336 • 0

  12. Επικαιρότητα

   Engineer

   Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
   Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρούνται:
   α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές πράξεων επί ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
   β) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,
   γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και
   δ) η αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης σχετικά με τη διευθέτηση σημαντικών θεμάτων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.
   Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
   Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.
   Την διαβούλευση δείτε εδώ
   http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=3058
   Read more...

   238 • 0

  13. Επικαιρότητα

   Engineer

   Από 1/1/2024 το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου προκειμένου να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία που μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και να υποβάλλουν ψηφιακά τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Αυτό αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης με την συντονιστική επιτροπή συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος, ενόψει της ενεργοποίησης της μεταρρύθμισης του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων.
   Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τροποποιεί τον τρόπο κατάρτισης των συμβολαιογραφικών πράξεων, τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τόσο του Δημοσίου όσο και των ιδιωτών, όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο του Αστικού Κώδικα και στους ειδικούς νόμους.
   Η νέα διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
   Εκκίνηση συναλλαγής αποκλειστικά από τον συμβολαιογράφο: Η συναλλαγή εκκινεί με την καταχώρηση στον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης των προς συναλλαγή ΚΑΕΚ και της πρόσκλησης σε συμβαλλόμενα μέρη, μέσω gov.gr. Κατά την εκκίνηση της συναλλαγής τα ΚΑΕΚ «κλειδώνουν» ώστε να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα καμία άλλη συναλλαγή για τα ίδια ακίνητα μέχρι την ολοκλήρωσή της παρούσας.
   Άντληση Δικαιολογητικών με διαλειτουργικότητα: Μετά τη λήψη των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, ο συμβολαιογράφος αντλεί μέσω του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ, Κτηματολόγιο.
   Υπογραφή Συμβολαίου: Ο συμβολαιογράφος αναρτά το επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου του σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή, υπογεγραμμένο με δική του ηλεκτρονική υπογραφή.
   Ο τρόπος που τηρεί το αρχείο του ο συμβολαιογράφος καθώς και ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συμβαλλομένων είναι ζητήματα στα οποία δεν επεμβαίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξακολουθούν να ρυθμίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία.
   Οι τρόποι ψηφιακής ανάρτησης είναι οι ακόλουθοι:
   α) Μεταφόρτωση ανοικτού (αναγνώσιμου) αρχείου pdf, συνοδευόμενου με αρχείο τύπου json ή xml που περιέχει τα στοιχεία της συναλλαγής. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία με χειρόγραφες παραπομπές και σαρωμένα αρχεία.
   β) Χρήση εξωτερικής εφαρμογής που ο συμβολαιογράφος χρησιμοποιεί ήδη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για αυτό το σκοπό έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε εταιρείες λογισμικού, οδηγό διασύνδεσης και ειδική διεπαφή (API).
   Ψηφιακή υποβολή και πληρωμή τελών στο Κτηματολόγιο
   Η υποβολή του φακέλου προς μεταγραφή στο Κτηματολόγιο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, όπου παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών από τον αγοραστή με χρήση κάρτας ή μέσω κωδικού τραπέζης. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύεται για την πραγματοποίηση της μεταγραφής σε μια ημέρα, εφόσον χρησιμοποιείται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα ακυρότητας, δεσμεύεται για απάντηση στον αγοραστή εντός αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.
   Έναρξη ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης
   Ως χρόνος έναρξης της εφαρμογής ορίζεται η 1/1/2024. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Κτηματολόγιο δεσμεύονται να εξετάσουν και να εντάξουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις που θα προταθούν από τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας ώστε η λειτουργία της εφαρμογής να είναι εύρυθμη για τους επαγγελματίες αλλά και για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.
   Μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία ή εφαρμογές
   Όποιο ψηφιακό εργαλείο ή εφαρμογή πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον, ακόμα και αν αποτελεί υλοποίηση προβλεπομένου σε ήδη προκηρυχθέντα διαγωνισμό και αφορά τον τρόπο ή τον τόπο σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης, θα δημιουργηθεί με επιμέλεια της συντονιστικής επιτροπής συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος, στην οποία και θα ανήκει, όπως και η αποκλειστική αρμοδιότητα της λειτουργίας, συντήρησης και φιλοξενίας του σχετικού ψηφιακού εργαλείου ή εφαρμογής.
   Read more...

   738 • 0

  14. Επικαιρότητα

   GTnews

   Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαφωνεί και αντιτίθεται στις περισσότερες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ιδίως στις διατάξεις περί τεκμαρτής φορολόγησης των μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
   Για αυτό το λόγο θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της 22ας Νοεμβρίου 2023, μαζί με την πλειοψηφία των αυταπασχολουμένων, επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών της χώρας.
   Συμπράττουμε ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο μαζί με τους εκπροσώπους των επιστημονικών συλλόγων και των φορέων εκπροσώπησης των επαγγελματιών.
   Καλούμε τους μηχανικούς σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και τους επιστημονικούς φορείς σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για τα επόμενα βήματα.
   Read more...

   665 • 1

  15. Επικαιρότητα

   GTnews

   Εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, η 12η απόφαση Υπαγωγής αιτήσεων  στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».
   Με την απόφαση, υπάγονται 1204 Ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των οποίων έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 24.111.679,69 €, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.
   Οι Ωφελούμενοι σε αυτό το στάδιο, καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα καταβληθεί από το Πρόγραμμα, προκαταβολή της επιχορήγησης βάσει του Οδηγού Εφαρμογής.
   Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ.
   Read more...

   879 • 0

  16. Επικαιρότητα

   GTnews

   Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε ακόμα και πρόσφυγες στο ΣτΕ το πόσα δέντρα θα κοπούν από το Σέιχ Σου για να γίνει το Flyover.
   Mια ανάρτηση βάζει νέα ερωτηματικά για τα στρέμματα δάσους που θα κοπούν για να περάσει η υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος.
   Η μελέτη του έργου όπως έχει δημοσιοποιηθεί προβλέπει την εκδάσωση 75 στρεμμάτων.
   Στην παρουσίαση του έργου ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι θα κοπούν συνολικά 82 στρέμματα. Οι κοπές δέντρων που θα γίνουν  επηρεάζουν μόλις το 0,25% της συνολικής επιφάνειας του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. 
   Ως το πρώτο μεγάλο οδικό έργο ΣΔΙΤ στη χώρα χαρακτήρισε το πρότζεκτ ο Παναγιώτης Γαρδελίνος, εκ μέρους της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, διαβεβαίωσε ότι η εμπειρία του σχήματος ΑΒΑΞ-Μytilineos διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση έργου με σεβασμό στο οικοσύστημα με το οποίο συγγενεύει.
   Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον είναι ότι το 35%-40% της κίνησης θα εκτρέπεται στο flyover, κάτι που σημαίνει ότι η σημερινή χωρητικότητα της περιφερειακής θα διπλασιαστεί και ότι θα υπάρξει μείωση ηχορρύπανσης (γιατί θα τοποθετηθούν παντού ηχοπετάσματα) και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (καθώς στον σημερινό δρόμο το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεγάλες κλίσεις, που αναγκάζουν τα βαρέα οχήματα να επιβραδύνουν).
    
   Read more...

   2082 • 0

  17. Επικαιρότητα

   Engineer

   Μία ακόμη ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, τέθηκε σε λειτουργία σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου. Αφορά στους όρους δόμησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τους αναζητήσουν εύκολα και γρήγορα, αλλά και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
   Πρόκειται για μία από τις συνολικά 211 ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.grπου έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι πολίτες για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
   Από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας ενεργοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 355.000 αιτήσεις.
   Υπηρεσίες, όπως το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, η αναζήτηση σχεδίων πολεοδομικών αδειών, η έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η ρύθμιση οφειλών, η έκδοση παράβολου, η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου κ.ά., βρίσκονται ήδη στη διάθεση των πολιτών, καθιστώντας τον Δήμο Αθηναίων έναν δημόσιο οργανισμό που έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών του.
   «Ψηφιοποιήθηκε από το “μηδέν” το 100% των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε, επιτεύχθηκε ένας μεγάλος και φιλόδοξος στόχος: να αλλάξει αποτελεσματικά η σχέση των πολιτών με τις υπηρεσίες του δήμου, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Η “επόμενη μέρα” της ψηφιακής Αθήνας βρίσκεται ήδη εδώ».
   Πώς θα αναζητήσετε τους όρους δόμησης
   Η νέα υπηρεσία για τους όρους δόμησης, είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr/
   Επιλέγοντας την υπηρεσία «Όροι δόμησης», κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τους όρους δόμησης για το οικοδομικό τετράγωνο για το οποίο ενδιαφέρεται, με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:
   1. Καταχωρώντας τον αριθμό οικοδομικού τετραγώνου.
   2. Πληκτρολογώντας την διεύθυνσή του.
   3. Αναζητώντας το οικοδομικό τετράγωνο σ’ έναν διαδραστικό χάρτη.
   4. Καταχωρώντας την πινακίδα πολεοδομίας.
   Μετά την επιλογή του οικοδομικού τετραγώνου, εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο συντελεστής δόμησης, το ύψος, οι χρήσεις γης, η αρτιότητα, η κάλυψη, ενώ εξάγεται αυτόματα και σε λίγα δευτερόλεπτα σχετική βεβαίωση από το σύστημα.
   Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πιθανά αιτήματά τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η νέα αυτή υπηρεσία θα διευκολύνει κυρίως τους μηχανικούς, αλλά και τους επαγγελματίες μεσίτες, που αναζητούν στην καθημερινή τους εργασία τους όρους δόμησης. Επίσης, οι πολίτες θα είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν τι μπορούν να οικοδομήσουν στην έκταση που τους ανήκει.
   Read more...

   1399 • 0

  18. Επικαιρότητα

   GTnews

   Σε τρεις οικονομικούς φορείς ανατέθηκε το έργο των έξυπνων γεφυρών στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
   Πρόκειται για ένα έργο, με στόχο την παρακολούθηση των 260 περίπου γεφυρών ανά τη χώρα, αρκετές εκ των οποίων μετρούν δεκαετίες ζωής χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, όπου ανάδοχοι αναδείχτηκαν οι εταιρείες ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ, ΟΤΕ και ΤΕΡΝΑ.
   Το κόστος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 120,23 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 96,96 εκατ. ευρώ) ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης κατά 50% που μπορεί να ενεργοποιηθεί με απόφαση του ΤΕΕ, ανεβάζοντας ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του έργου στα 180,34 εκατ. ευρώ.
   Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. 
   Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στη μείωση της αντοχής των γεφυρών και καθιστούν πολλές από αυτές "επικίνδυνες".
   Επομένως, για την ασφαλή χρήση των γεφυρών απαιτείται να αξιολογηθεί άμεσα η δομική και λειτουργική επάρκειά τους, κυρίως ως προς τα κινητά φορτία λειτουργίας τους, βάσει σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών άμεσης αξιολόγησης (Smart Assessment Procedures ή "SAP").
   Το έργο αφορά την ανάπτυξη έξυπνών υποδομών γεφυρών για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας (Real Time Structural Health Monitoring – RTSHM).
   Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών, θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι
   διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες / τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους. 
   Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring, RTSHM). 
   Η συνθήκη ελέγχου είναι η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της δομικής τρωτότητας των γεφυρών υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας και ο καθορισμός με σαφήνεια των μεγίστων επιτρεπόμενων όριων διελεύσεων (έλεγχος μεγίστων παραμορφώσεων). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών (situational awareness), δίνεται η δυνατότητα άμεσων λήψεων αποφάσεων και μέτρων (informed decision making process) ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων μέσω προτεραιοποίησης συντηρήσεων και ενισχύσεων όπου πραγματικά απαιτείται.
   Read more...

   559 • 0

  19. Επικαιρότητα

   Engineer

   Η διοικητική απόφαση της Περιφέρειας Σερρών για τον υπεύθυνο λειτουργίας του λέβητα ο οποίος εξερράγη στις 5/12/2022 παρασύροντας στον θάνατο έναν μαθητή. Πρόστιμο 10.000 ευρώ και τρίμηνη ανάκληση άδειας επέβαλε στον μηχανολόγο μηχανικό η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, αναφορικά με την υπόθεση θανάτου ενός 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό άλλων δύο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο 9ο δημοτικό σχολείο Σερρών τον Δεκέμβριο του 2022.
   Η εν λόγω διοικητική απόφαση, επιβλήθηκε, για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε δυστύχημα. Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι ο μηχανολόγος μηχανικός ως πρόσωπο που είχε το δικαίωμα σε εγκαταστάσεις καύσης – λέβητες, είχε την υποχρέωση, μετά τις εργασίες τροποποίησης που πραγματοποίησε στο λεβητοστάσιο του σχολείου, να θέσει σε λειτουργία ή επαναλειτουργία τον λέβητα, μόνον όταν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και είχε διαπιστώσει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας αυτού.
   Σύμφωνα με την ίδια απόφαση την οποία δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα infonews24.gr ο εν λόγω μηχανολόγος μηχανικός, δεν προέβη στις παραπάνω ενέργειες και δεν εξασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του λέβητα πετρελαίου που βρισκόταν στο πίσω μέρος του αύλειου στεγασμένου χώρου στο 9ο δημοτικό Σερρών.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αυτοψία, στο χώρο του λεβητοστάσιου διαπιστώθηκε ότι:
   1. Ο λέβητας βρέθηκε παραμορφωμένος εσωτερικά, λόγω της έκρηξης και είχε μετακινηθεί από την θέση του. Η πόρτα του λέβητα στην οποία πάνω κουμπώνει ο καυστήρας είχε αποκολληθεί και βρισκόταν παραμορφωμένη στο χώρο του λεβητοστάσιου.
   2. Αριστερά στην είσοδο του λεβητοστάσιου βρέθηκε με κατεβασμένες όλες τις ασφάλειες ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του καυστήρα και του κυκλοφορητή της προϋφιστάμενης εγκατάστασης του λέβητα.
   3. Στο πάνω μέρος του λέβητα, στον σωλήνα εξόδου του ζεστού νερού, βρέθηκαν:
   α) Τοποθετημένο όργανο μέτρησης πίεσης (μανόμετρο) και
   β) Ταπωμένο σημείο.
   4. Στον ίδιο σωλήνα αμέσως μετά σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών, είχε παρεμβληθεί χειροκίνητη βάνα η οποία βρέθηκε κλειστή.(στην θέση της ονομαζόμενης ηλεκτροβάνα ΒV3 σύμφωνα με τη μελέτη).
   5. Αντίστοιχα στο σωλήνα επιστροφής του νερού είχε παρεμβληθεί χειροκίνητη βάνα η οποία και αυτή βρέθηκε κλειστή.( Στην θέση της ονομαζόμενης ηλεκτροβάνα BV4 σύμφωνα με τη μελέτη).
   6. Στο σώμα του λέβητα δεν υπήρχαν διατάξεις ασφαλείας(θερμοστάτες-βαλβίδα εκτόνωσης) που να εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του, όταν η προσφάτως τοποθετημένη βάνα εξόδου θα ήταν κλειστή. Οι διατάξεις ασφαλείας του συστήματος και συγκεκριμένα:
   Α. Ο θερμοστάτης που μετράει τη θερμοκρασία του νερού και δίνει εντολή λειτουργίας ή μη, στον κυκλοφορητή της εγκατάστασης ήταν τοποθετημένος μετά την βάνα εξόδου του λέβητα και μετά τον συλλέκτη διανομής άρα εκτός λειτουργίας όταν η βάνα ήταν κλειστή.
   Β. Ένας 2ος θερμοστάτης ήταν τοποθετημένος πάλι μετά τη βάνα εξόδου του λέβητα άρα πάλι εκτός λειτουργίας όταν η βάνα ήταν κλειστή.
   7. Στον 1ο όροφο του σχολείου στον διάδρομο ήταν τοποθετημένος ο θερμοστάτης χώρου που όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό χώρο του σχολείου έπεφτε, έδινε εντολή λειτουργίας στον καυστήρα του λέβητα πετρελαίου.
   Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση της Π.Ε. Σερρών κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν τοποθετημένες:
   1. Οι ηλεκτροβάνες BV1, BV2, BV3 και ΒV4 όπως προβλέπονται στη μελέτη 59/2018 του έργου. Στην θέση τους βρέθηκαν φλατζωτές χειροκίνητες βάνες, χωρίς στο σώμα τους να έχει τοποθετηθεί ηλεκτροκινητήρας ή άλλη διάταξη περεταίρω ελέγχου πέρα του χειροκίνητου.
   2. Δεν βρέθηκαν τοποθετημένες οι διατάξεις αυτοματισμού λειτουργίας των διόδων βαννών BV1 … BV4, ούτε ο πίνακας αυτοματισμού και ασφαλούς εναλλαγής λειτουργίας των δύο συστημάτων θέρμανσης μεταξύ λέβητα πετρελαίου και συστήματος γεωθερμίας.
   3. Δεν βρέθηκαν διατάξεις αυτοματισμού ή όργανα ελέγχου που θα μπορούσαν με την τοποθέτηση των χειροκίνητων βανών σε κλειστή θέση, παράλληλα να αποκλείουν την λειτουργία του καυστήρα με την διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή την διακοπή παροχής καυσίμου.
   - Με βάση τα παραπάνω, με την τοποθέτηση των χειροκίνητων βανών σε κλειστή θέση, απομονώθηκε ο λέβητας, με αποτέλεσμα το νερό που ζεσταινόταν στο εσωτερικό του, να μην εισέρχεται στο δίκτυο διανομής και καθώς δεν υπήρχαν οι διατάξεις ασφαλείας για την εκτόνωσης του νερού ή για την διακοπή λειτουργίας του καυστήρα, είχαμε την αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα και την τελική έκρηξη του.
   - Σε κάθε περίπτωση παρά την ημιτελή κατάσταση της όλης εγκατάστασης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και παρά το γεγονός ότι γίνονταν δοκιμές στην εγκατάσταση, όφειλαν να υπάρχουν οι απαραίτητες διατάξεις που θα εξασφάλιζαν την ασφαλή λειτουργία του λέβητα πετρελαίου, εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός θα λειτουργούσε ή την πλήρη Ηλεκτρική και Μηχανολογική απομόνωσή του ώστε να μην μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία πριν την ολοκλήρωση των εργασιών».
   Read more...

   1407 • 6

  20. Επικαιρότητα

   Engineer

   Το 1 εκατ. φθάνουν, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, τα κενά σπίτια στην εγχώρια αγορά την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα συνεχώς διογκώνεται.
   Διαμερίσματα "φαντάσματα" τα οποία είτε λόγω παλαιότητας δεν έχουν ανακαινισθεί για να βγουν στην αγορά, είτε λόγω χρεών παραμένουν κλειστά αποτελούν στην παρούσα φάση τη "ραχοκοκαλιά" του στεγαστικού προβλήματος της εγχώριας αγοράς. 
   Οπως δηλώνουν στελέχη του κλάδου στο ered, πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάστηκαν κυρίως τις δεκαετίες του '60 και '70, έχουν μικρή έκταση και αγοράστηκαν τις εποχές που ευημερούσε η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. 
   Τα εν λόγω ακίνητα σήμερα αποτελούν το βασικό αντικείμενο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για "ανάσα" στην αγορά κατοικίας. Η κυβέρνηση όπως ανέφερε πρόσφατα και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα με τη διάθεση €2,2 δισ. για τη στεγαστική πολιτική. Το πρόγραμμα "Σπίτι Μου" που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο είχε αρχικό προϋπολογισμό μέσω της ΔΥΠΑ €275 εκατ. και έως τις αρχές Νοεμβρίου είχαν εγκριθεί 9.548 αιτήσεις που αφορούν σε συμβάσεις ύψους €1 δισ. ενώ ήδη έχουν γίνει 1.110 εκταμιεύσεις δανείων ύψους €109 εκατ. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο, το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 
   «Κοινωνική αντιπαροχή» για φθηνά ενοίκια σε νέους 
   Ένα ακόμη πρόγραμμα της ΔΥΠΑ υπόσχεται αλλαγή του τοπίου στην αγορά κατοικίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα "Κοιωνικής Αντιπαροχής" που θα ωφελήσει -όπως συνέβη και με το "Σπίτι μου"- τους νέους. Στο πλαίσιο του προγράμματος  αυτού αναμένεται να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου, μέσω ΣΔΙΤ, για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Μεγάλο μέρος των ακινήτων θα παραχωρήσει η ΔΥΠΑ. Εντός του 2023, μάλιστα, υπολογίζεται να βγουν στην αγορά, 11 στρέμματα στη Κηφισιά, 20 στην Παιανία, 40 στη Λάρισα, 28 στρέμματα στη Ξάνθη και 74 στρέμματα στο Βόλο, όπου και θα ανεγερθούν κοινωνικές κατοικίες. Ο δημόσιος φορέας θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους. Από τις αρχές του 2025 έως και το τέλος του έτους αναμένεται η μίσθωση σταδιακά του 50% των κατοικιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλό ενοίκιο, σε νέους βάσει κριτηρίων ενώ θα υπάρχει ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
   Read more...

   1070 • 0

  21. Επικαιρότητα

   Engineer

   Το μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό υπόβαθρο στα ακίνητα έχει επηρεάσει σοβαρά το επενδυτικό κλίμα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως αισθητό στους χρήστες, σημειώνει στην ετήσια έκθεση για τις αναδυόμενες τάσεις της επόμενης χρονιάς το Urban Land Institute (ULI) σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων PwC, γεγονός που βάζει τους επενδυτές σε στάση αναμονής.
   Η αγορά, προσθέτει, «έχει αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα με τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις την αύξηση των επιτοκίων, και συνεχώς αυξανόμενες δεσμεύσεις γύρω από περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα διακυβέρνησης (ESG). Την αβεβαιότητα επιτείνει το γεωπολιτικό σκηνικό με την κρίση στο Ισραήλ και τη Γάζα, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αμεση συνέπεια όλων αυτών ήταν οι χαμηλοί όγκοι επενδύσεων.».
   Στα θετικά της νέας χρονιάς, η δύναμη της υποκείμενης ζήτησης, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
   Τα ακίνητα με νέες ενεργειακές υποδομές είναι ο κλάδος που προσφέρει τις μεγαλύτερες συνολικές προοπτικές για επενδύσεις, ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις ενώ η απαξίωση ορισμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων – που ξεκίνησε ήδη από το 2023 – συνεχίζει να προβληματίζει ένα χρόνο μετά.
   Η συγκεκριμένη κατηγορία προσφέρει τις μεγαλύτερες συνολικές προοπτικές για επενδύσεις, ανάπτυξη και ενοίκια, ενώ για πολλούς, ο συνδυασμός της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας απλώς ενισχύει τα αποτελέσματα αυτού του τομέα.
   Οι επιμέρους κλάδοι που βρίσκονται για άλλη μια χρονιά ψηλά στην κατάταξη είναι εκείνοι που υποστηρίζουν χρήσεις που συντηρούν παγκόσμιες τάσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία πληροφοριών, τα δημογραφικά στοιχεία και η αστικοποίηση. Ακολουθούν τα logistics και διάφορες μορφές στέγασης, που προσφέρουν παρόμοιες επιδόσεις. Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα, το ESG μπορεί να βοηθήσει στο άνοιγμα ενός νέου κόσμου δυνητικών επενδυτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένης των μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των ηλιακών πάρκων και της στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
   ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
   Ο αντίκτυπος της υβριδικής εργασίας στον τομέα του γραφείου παραμένει το φλέγον ζήτημα για πολλούς επαγγελματίες. Πιστεύουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν συντομότερες μισθώσεις και πιο ευέλικτους χώρους εργασίας,
   Τέλος παρατηρείται έντονα η τάση συστέγασης διαφορετικών χρήσεων σε ένα ενιαίο κτίριο η συγκρότημα με περισσότερους από οκτώ στους 10 ερωτηθέντες να πιστεύουν ότι τα εν λόγω κτίρια θα αυξηθούν. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επισημαίνουν ένα υβριδικό μοντέλο τριών ή περισσότερων τομέων — συμπεριλαμβανομένου του τομέα λιανικής — ως το πιο πιθανό μείγμα, ενώ το ένα πέμπτο σκοπεύει να συνδυάσει κατοικίες και γραφεία.
   ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
   Όσον αφορά στις επενδυτικές προοπτικές, στις 5 υψηλότερες θέσεις μεταξύ των πόλεων το Λονδίνο και το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Βερολίνο, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Αμστερνταμ. Η Μαδρίτη ειδικά θεωρείται για το 2024 από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις στην Ευρώπη, επειδή αυξάνει σταθερά τον πληθυσμό της, προσελκύοντας ξένες εθνικότητες, φοιτητές και πολύ μεγάλο όγκο τουρισμού.
   Στην 23η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές στο real estate για το 2024 κατατάσσεται η Αθήνα, σε ένα σύνολο 30 ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων η οποία διατηρεί την ίδια θέση με πέρυσι.

    
   Read more...

   626 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.