Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3775 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών [Βρυξέλλες, 16.7.2021, COM(2021) 572 final]
   Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από ιδρύσεώς της, δεν υιοθετούσε κοινή δασική πολιτική δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη της, ως αποτέλεσμα της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας των δασικών οικοσυστημάτων του Ευρωπαϊκού χώρου που δεν επέτρεπαν τη διαχείριση και προστασία τους με βάση ένα ενιαίο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ενόψει ωστόσο της ανάγκης αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων που πλήττονται παγκοσμίως από εκτεταμένες πυρκαγιές και ποικίλες μορφές ρύπανσης και υποβάθμισης, η πάγια αυτή τακτική της ΕΕ δείχνει να αλλάζει κατά τα τελευταία χρόνια, με τη θέσπιση ολοένα και περισσότερων νομοθετικών κειμένων και με την εξαγγελία στρατηγικών στόχων που περιέχουν κανόνες και ρυθμίσεις για τα δάση και τη δασοπονία. Η Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην απελευθέρωση του δυναμικού των δασών για το μέλλον μας, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και των απαιτήσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και αναγνωρίζει τον κεντρικό και πολυλειτουργικό ρόλο των δασών καθώς επίσης και τη συμβολή των δασοκόμων και ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας, που βασίζεται στα δάση, για την επίτευξη μιας βιώσιμης και κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποκατάσταση, την ανθεκτικότητα και την επαρκή προστασία όλων των οικοσυστημάτων. Η παρούσα στρατηγική αντικαθιστά τη δασική στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2013 και αξιολογήθηκε το 2018.
   Διαθέσιμο και σε ψηφιακό αρχείο pdf ΕΔΩ
   Πλήρες άρθρο: https://dasarxeio.com/2021/10/31/103758/

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για τον προσδιορισμό της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά απευθύνει η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ. Πιο αναλυτικά η εταιρεία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του από 05.11.2021 έως και 15.11.2021 στις 14:00 μ.μ.
   Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €30.000 πλέον Φ.Π.Α. Η κατανομή του ποσού θα είναι 30% ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα μετά την παραλαβή του παραδοτέου.
   Η εξόφληση του Αναδόχου θα καταβληθεί με την υποβολή και παραλαβή του συνόλου των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Εργοδότη.
   Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
   Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ακινήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, Γραφεία, Αποθήκες, κατοικίες αλλά και ακίνητα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αν και δεν έχουμε βρει ακόμα αποδείξεις εξωγήινης ζωής, η NASA πιστεύει πως πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο. Σε ένα νέο paper από τον επικεφαλής επιστήμονα της διαστημικής υπηρεσίας, James Green, αναφέρεται η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου αναφοράς των αποδείξεων εξωγήινης ζωής.
   Η γενιά μας μπορεί ρεαλιστικά να είναι αυτή που θα ανακαλύψει αποδείξεις ζωής πέρα από τη Γη. Με αυτό το προνόμιο έρχονται και οι ευθύνες. Το εύρος της ερώτησης αν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν και το συμφέρον του κοινού, ανοίγει την πιθανότητα πως τα αποτελέσματα χρειάζονται υποστήριξη πέρα από τον παρατηρητή ή την πρόθεσή του. Καθώς οι στόχοι εντοπισμού ζωής γίνονται κυρίαρχοι στις επιστήμες του διαστήματος, είναι απαραίτητο να ανοίξουμε ένα διάλογο με την κοινωνία για το πώς να μεταφέρουμε την πληροφορία ενός θέματος περίπλοκου, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να προβληθεί με υπερβολή.
   Οι ερευνητές τονίζουν πως η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής μπορεί να μην είναι μία απλή και ξεκάθαρη υπόθεση - ένα ναι ή όχι - και πως θα προέλθει από μία διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία επιστημονικής έρευνας την οποία πρέπει να καταλάβει ο απλός κόσμος.   Η ιστορία περιλαμβάνει πολλούς ισχυρισμούς εύρεσης ζωής οι οποίοι αργότερα αποδείχτηκαν αναληθής ή ψευδείς υπό το πρίσμα δυαδικών όρων, ναι ή όχι. Αντιθέτως πρέπει να χαρακτηρίσουμε την αναζήτηση ζωής ως μία διαρκώς εξελισσόμενη προσπάθεια, να μεταφέρουμε την αξία των παρατηρήσεων οι οποίες μπορεί να υπονοούν την ύπαρξη αλλά δεν την ορίζουν και να δώσουμε έμφαση πως τα ψευδή στοιχεία και τα αδιέξοδα είναι αναμενόμενο μέρος αυτής της υγιούς επιστημονικής διαδικασίας. Για αυτό το σκοπό η NASA θέλει να χρησιμοποιήσουμε μία νέα κλίμακα CoLD (Confidence of Life Detection) η οποία θα ορίζει τη βεβαιότητα της εύρεσης ζωής. Στα κατώτερα κλιμάκια θα είναι η αρχική αναγνώριση και πιθανές βιοϋπογραφές, ενώ στα υψηλότερα κλιμάκια θα υπάρχουν πιο εξειδικευμένες μετρήσεις. Έτσι, μία πιθανή εξωγήινη ζωή θα περνάει από αναλυτική επιστημονική έρευνα μέχρι την τελική επιβεβαίωσή της, βοηθώντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να αξιολογήσει τις επιστημονικές έρευνες.

   Το να ορίσουμε τις καλύτερες πρακτικές για να επικοινωνήσουμε την ανίχνευση ζωής θα μας βοηθήσει να ορίσουμε λογικές προσδοκίες στα πρώτα στάδια μίας εξαιρετικά απαιτητικής προσπάθειας, θα δώσει αξία στα ξεχωριστά βήματα προς το στόχο και θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στο κοινό κάνοντας ξεκάθαρη τη διαδικασία. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου, το σημαντικό είναι να συμβεί. Έτσι, θα γίνουμε πιο αποδοτικοί στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων της δουλειάς μας και του θαύματος που αυτή σχετίζεται.
   Το paper δημοσιεύτηκε στο Nature.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Για πολλά χρόνια, κυρίως κατά την ταραγμένη δεκαετία των μνημονίων, η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, στη συμβολή των οδών Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά στην Αθήνα, βρισκόταν υπό κατάληψη με μικρά… διαλείμματα σε συνέχεια αστυνομικών επιχειρήσεων. Η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου δεν είναι ένα τυχαίο οικοδόμημα. Από το 1937 έως το 1945 αποτελούσε το σπίτι που έζησε η Μαρία Κάλλας όσο η βάση της ήταν η Αθήνα. Το 1936 μετά το διαζύγιο των γονέων της, η υψίφωνος ηρθε στην Αθήνα και έμεινε με τη μητέρα της και τη μεγαλύτερη αδελφή της Υακίνθη στο σπίτι της οδού Πατησίων μέχρι το 1945, οπότε και επέστρεψε ξανά στη Νέα Υόρκη.
   Το διατηρητέο αυτό κτήριο, ύστερα από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του τα χειρότερα. Τον Φεβρουάριο του 2018 ο ΕΦΚΑ-το κτήριο ανήκε στην κυριότητα του ΝΑΤ- μίσθωσε μακροχρόνια το ακίνητο στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas», η οποία δρομολογεί σειρά παρεμβάσεων. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την μετατροπή του κτηρίου σε χώρο παιδείας της λυρικής τέχνης, με τον δρόμο να είναι ανοιχτός, καθώς η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει εξασφαλίσει την προέγκριση άδειας δόμησης.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του Moneyrereview.gr, οι εργασίες ανάπλασης είναι της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν μέσω ειδικού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια. Όπως εξηγεί ο αρχιτέκτονας Νίκος Π. Λαζαρίδης, που έχει εκπονήσει μαζί με την Ισμήνη Δημοπούλου την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου οι παρεμβάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με χειρουργική ακρίβεια.
   «Η αλλαγή χρήσης και η λειτουργία του κτηρίου ως Ακαδημίας αποτελεί εγχείρημα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν πρέπει να υπάρξουν έντονες παρεμβάσεις στην τοιχοποιία επειδή το κτήριο είναι μνημείο, ενώ δεν πρέπει να καταστραφούν στοιχεία του κτηρίου» εξηγεί ο κ. Λαζαρίδης. Για παράδειγμα, ο γύψινος διάκοσμος του κτηρίου θα πρέπει να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί με χειρουργικούς χειρισμούς. Για την αφαίρεση ενός μέτρου διάκοσμου ίσως χρειαστεί ακόμη και μία εβδομάδα.
   Η όψη που θα αποκτήσει το κτήριο μετά τις εργασίες αποκατάστασης Οι εργασίες περιλαμβάνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις συμβατές με τον υφιστάμενο χαρακτήρα του ακινήτου, αλλά και την ενίσχυση του σκελετού της πολυκατοικίας Παπαλεονάρδου, που υπήρξε από τα πρώτα μπετονένια κτήρια των Αθηνών.
   Το κτήριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και από τον σεισμό της Αθήνας το 1999, ενώ μέχρι να μισθωθεί από την «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas», ήταν εκτός συζήτησης η αποκατάστασή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, η τότε ηγεσία του υπουργείου Εργασίας -το ακίνητο άνηκε στο ΝΑΤ μέχρι να περιέλθει στον ΕΦΚΑ- λόγω της υποβάθμισης της περιοχής του Μουσείου και του Πεδίου του Άρεως, αλλά και της καθίζησης των τιμών των ακινήτων, είχε κρίνει ασύμφορη οποιαδήποτε διαδικασία ανακαίνισης.
   Η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου οικοδομήθηκε το 1925, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969) με μορφολογικές επιρροές από το γερμανικό καλλιτεχνικό κίνημα Jugendstil. Από το 1989 είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169 – 18/09/2021) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
   Από το Σάββατο, 06/11/2021 έως και τις 31/12/2021 θα είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις.
   Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Eληξε την Κυριακή η οκτάμηνη αναστολή που είχε δοθεί σε όλες τις κατεδαφίσεις σε αιγιαλούς και παραλίες. Οι κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε στάση αναμονής, περιμένοντας ενημέρωση, ενώ κάποιες άλλες, όπως της Κρήτης, αποφάσισαν να επανεκκινήσουν τα προγράμματα που είχαν σταματήσει. Eντονη είναι ωστόσο η φημολογία για νέα αναστολή μέχρι την άνοιξη, με σκοπό να καταρτιστεί νομοθετική ρύθμιση που να διευκολύνει «προσωρινές» νομιμοποιήσεις επάνω στο κύμα.
   Τα προγράμματα «πάγωσαν» πριν από οκτώ μήνες με τροπολογία – Eντονη φημολογία για νέα αναστολή έως την άνοιξη.
   Η σχετική ρύθμιση συμπεριελήφθη τον Μάρτιο σε τροπολογία στον ν. 4782/21 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς έθετε ανοιχτά ζήτημα νομιμοποίησης των παρανομιών σε αιγιαλούς και παραλίες, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Οπως ανέφερε, «λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της διάδοσης του κορωνοϊού δεν έχει καταστεί δυνατή ή έχει καθυστερήσει η νομιμοποίηση των εν λόγω έργων», με αποτέλεσμα, αν κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα, «η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη, κατά παράβαση των αρχών της επιείκειας και της χρηστής διοίκησης». Η αιτιολόγηση αυτή είναι βεβαίως παραπλανητική: σε όλες τις ρυθμίσεις για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, οι αιγιαλοί, οι παραλίες κ.ο.κ. αποκλείονται εξ ορισμού. Περαιτέρω, οι παρανομίες –στην πλειονότητά τους από ξενοδοχεία, ταβέρνες και beach bar– έχουν τελεσιδικήσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναστολή επιβλήθηκε ένα έτος αφότου το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε εξαγγείλει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατεδαφίσεων, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Ως αποτέλεσμα οι αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (στις οποίες ανήκει η ευθύνη των κατεδαφίσεων σε δάση και αιγιαλούς) είχαν διαγωνισμούς «στον αέρα» ή είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούν πρωτόκολλα κατεδάφισης.
   Η οκτάμηνη αναστολή έληξε την Κυριακή. Ωστόσο οι περισσότερες υπηρεσίες με τις οποίες επικοινώνησε η «Κ» δεν είχαν ενημερωθεί αν θα επανεκκινήσουν τα προγράμματα κατεδαφίσεων ή θα σταματήσουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η λήξη της προθεσμίας σημαίνει την επανέναρξη των κατεδαφίσεων. «Είχαμε ξεκινήσει με τις πρώτες κατεδαφίσεις στο Λασίθι τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο σταματήσαμε λόγω της αναστολής», λέει η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μαρία Κοζυράκη. «Εχουμε στη διάθεσή μας 1,1 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση περίπου 100-120 πρωτοκόλλων κατεδάφισης στον αιγιαλό και στην παραλία και εφόσον έληξε η αναστολή οφείλουμε να επανεκκινήσουμε τις διαδικασίες».
   Πάντως, την περίοδο αυτή υπάρχει έντονη φημολογία ότι επίκειται ανανέωση της αναστολής μέχρι την άνοιξη, προκειμένου να προετοιμαστεί νομοθετική ρύθμιση για την «τακτοποίηση» μεγάλου αριθμού των παρανομιών αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πολλές απόπειρες στο πρόσφατο παρελθόν, οι οποίες οδήγησαν στην εξαίρεση διαφόρων υπο-κατηγοριών (λ.χ. αυθαιρεσίες ξενοδοχείων που ανήκαν στον ΕΟΤ ή στο Δημόσιο, σε εταιρείες παραγωγής ενέργειας, κ.ο.κ.). Ωστόσο απόπειρες για γενικευμένες «τακτοποιήσεις» έπεσαν στο κενό λόγω αντιδράσεων και, φυσικά, του σοβαρού νομικού κωλύματος, καθώς ο αιγιαλός και η παραλία θεωρούνται από το Σύνταγμα κοινόχρηστο αγαθό και όχι απλά περιουσία του Δημοσίου. Η «Κ» επικοινώνησε με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας πληροφόρηση για το πώς θα προχωρήσει η πολιτεία στο θέμα. Από πλευράς υπουργείου αναφέρθηκε ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε ανακοίνωση της η ΕΡΓΟΣΕ αναφέρει:
   Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε την ζώνη απαλλοτρίωσης σε μια περιοχή πατήστε εδώ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε DWG, DXF, shape files καθώς και ArcGIS Geodatabase. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο email [email protected] με θέμα «Ζώνη Απαλλοτρίωσης»
   Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με νέες απαλλοτριώσεις παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  (www.ergose.gr)
   ---
   Δείτε τα χαρτογραφικά στοιχεία εδώ: https://gaiaweb.gaiaose.gr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1abc780f03aa440d8d9b449d05f1e6a4

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Χαμηλά τα ποσοστά υποβολής δηλώσεων σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες παρά το γεγονός ότι χωρίς δήλωση δε μεταβιβάζεται κανένα ακίνητο πλέον. Χαμηλά ποσοστά καταγράφει ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, οι οποίες μάλιστα δεν περιορίζονται σε αυτές, στις οποίες η διαδικασία κτηματογράφησης ξεκίνησε τελευταία. Έτσι, όσο αναμενόμενο και να ήταν οι Κυκλάδες και το Ρέθυμνο όπου η διαδικασία είναι ενεργή μόλις από το προηγούμενο καλοκαίρι να έχουν χαμηλά ποσοστά υποβολής δηλώσεων, φαίνεται ότι πίσω έχει μείνει και η Αττική, η Λέσβος και η Λήμνος, η Σάμος και η Χίος.
   Στους αναβλητικούς ιδιοκτήτες έχει ήδη δοθεί εξαιτίας και της πανδημίας μία σιωπηρή παράταση, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022 ώστε να μπορέσουν τυπικά εκπρόθεσμα, αλλά ουσιαστικά χωρίς πρόστιμα καθώς αυτά δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν την προσεχή χρονιά, να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους. Η καθυστέρηση μπορεί βέβαια να μην έχει χρηματική ποινή, ωστόσο θα κρατά τα ακίνητά τους σε «ομηρία» έως ότου υποβάλλουν τις δηλώσεις κτηματογράφησης καθώς δε θα μπορούν να τα μεταβιβάσουν εφόσον έχει εκκινήσει η διαδικασία συλλογής δηλώσεων στην περιοχή, στην οποία υπάγονται.
   Παρά την επιβράδυνση του ρυθμού υποβολής δηλώσεων, σε πολλές περιοχές της επικράτειας η διαδικασία της κτηματογράφησης έχεί ήδη περάσει σε επόμενα στάδια. Έτσι μετά την τυπική λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων έχουν ήδη ξεκινησει τα στάδια της προανάρτησης και ανάρτησης, στα οποία μπορούν να γίνουν διορθώσεις στις εγγραφές και τα στοιχεία.
   Αναφορικά με τη συλλογή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας, μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, τις χειρότερες επιδόσεις κατέγραφαν:
   Το Ρέθυμνο με ποσοστό μόλις 4,9%. Το μονοψήφιο ποσοστό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου. Οι Κυκλάδες με ποσοστό 12% και τη συλλογή δηλώσεων να έχει ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου. Η Δυτική Αττική και Νήσων με ποσοστό 36,1%. Η Λέσβος και η Λήμνος με 48,7%. Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη με 55,1%. Σε …πρωταθλητή των δηλώσεων έχουν αναδειχθεί έως τώρα τα Τρίκαλα με ποσοστό 145,2%, η Κοζάνη με 134,5%, η Αττική με 125,6%, και η Βοιωτία – Φθιώτιδα με 120,6%. Υπενθυμίζεται ότι τα άνω του 100 ποσοστά σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις αφορούν σε αριθμό δικαιωμάτων, ο οποίος δεν ήταν δυνατό να προυπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια και όχι σε αριθμό ακινήτων. Ενα ακίνητο π.χ. με συνιδιοκτησία έχει παραπάνω του ενός δικαιώματα.
   Σε γενικές γραμμές η επιβράδυνση του ρυθμού υποβολής δηλώσεων την τελευταία διετία εξαιτίας και της πανδημίας ήταν η βασική αιτία για τη μη ενεργοποίηση των κλιμακωτών προστίμων, τα οποία είχαν ήδη εξαγγελθεί. Τα πρόστιμα, τα οποία θα ήταν από 300 έως 2.000 ευρώ αυξανόμενα κλιμακωτά ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου, έχουν πλέον «παγώσει» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Κι αυτό χωρίς να θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν και στη συνέχεια με στόχο να μην αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα στην υποβολή δηλώσεων, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 1 στις 3 ιδιοκτησίες του τρέχοντος προγράμματος κτηματογράφησης δεν είναι πλήρως δηλωμένη (είτε είναι αδήλωτη είτε απαιτούνται συμπληρωματικές δηλώσεις).
   Αυτό, το οποίο ήδη ισχύει και θεωρείται ισχυρό κίνητρο για να καμφθεί η αναβλητικότητα των ιδιοκτητών να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο είναι το γεγονός πως σύμφωνα με την πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι ιδιοκτήτες δε θα μπορούν να προχωρήσουν σε καμία δικαιοπραξία επί των ακινήτων τους (αγοραπωλησία, μεταβίβαση, κλπ) ή να εκδώσουν οικοδομική άδεια στο όνομά τους γι΄αυτά εφόσον αυτά δεν έχουν δηλωθεί προηγουμένως στο Κτηματολόγιο.
   Παράλληλα με την ίδια ρύθμιση ορίζεται ότι στο εξής οι παρατάσεις της περιόδου κτηματογράφησης δε θα απαιτούν την έκδοση υπουργικής απόφασης, αλλά θα αποφασίζονται και θα ανακοινώνονται απευθείας από τον φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Την τρίτη χαμηλότερη άνοδο στις τιμές των ακινήτων μεταξύ των χωρών της Eυρωζώνης και τέταρτη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφει η Ελλάδα, γεγονός που κρατά την άνοδο τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μακριά από το να έχει χαρακτηριστικά  «φούσκας».
   Επιπλέον, το γεγονός ότι ο ρυθμός ανόδου των τιμών των ακινήτων είναι χαμηλότερος από τον ρυθμό ανόδου του διαθέσιμου εισοδήματος, καθιστά προσιτή την αγορά κατοικίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση της στεγαστικής πίστης. 
   Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών της Alpha Bank για την αγορά οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα, τους παράγοντες ανόδου και τις διεθνείς συγκρίσεις τιμών. 
   Όπως αναφέρει η Alpha Bank, οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα κατέγραψαν ραγδαία πτώση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα κατά 42% στο διάστημα 2008-2017. Από το 2018 και μετά, ωστόσο, η αγορά ακινήτων ανέκαμψε, καθώς ο ρυθμός μεταβολής των τιμών έλαβε θετικό πρόσημο από το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το 2019 σημείωσε ισχυρή επιτάχυνση.
   Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020, η πορεία ανάκαμψης δεν ανεκόπη, αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινήτων επιβραδύνθηκε. Ο σχετικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 4,4% το 2020 από 7,2% το 2019, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 4%.
   Εικόνα Η ανοδική τάση που ακολουθούν οι τιμές των ακινήτων, από την έναρξη της πανδημικής κρίσης, δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών επιταχύνθηκε εντός του 2020 και διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο στην Ελλάδα.
   Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση. Ακόμα πιο έντονη ήταν η άνοδος των ονομαστικών τιμών των κατοικιών στις χώρες του ΟΟΣΑ (12,3%, κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου Οργανισμού, σημειώθηκαν στην Τουρκία (30,2%), στη Ρωσία (21,1%) και τις ΗΠΑ (17,4%).
   Εικόνα Η άνοδος που παρατηρείται στις τιμές στην αγορά ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ήδη από το προηγούμενο έτος, ήταν συνδυαστικό αποτέλεσμα  παραγόντων και συγκεκριμένα: των χαμηλών επιτοκίων, των διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που οδήγησαν στην άνοδο του κόστους κατασκευής, στην υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας που αύξησε τη ζήτηση για μεγαλύτερης επιφάνειας ακίνητα, καθώς και των πολιτικών που εφάρμοσαν τα κράτη διεθνώς, για τη στήριξη της ζήτησης και της ρευστότητας των νοικοκυριών, στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.
   Στην Ελλάδα, παράλληλα με την άνοδο των τιμών των κατοικιών, αυξήθηκε σημαντικά το 2020 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (κατά 5,9% σε ετήσια βάση), ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2021, συνεχίζει να αυξάνεται με εντονότερο ρυθμό (46,6% σε ετήσια βάση). Ανοδικά κινήθηκαν και οι επενδύσεις σε κατοικίες, σε όλη τη διάρκεια του 2020, αλλά και στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ, το δεύτερο τρίμηνο φέτος, σημειώθηκε ετήσια πτώση ύψους 1,1%. Ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων, ωστόσο, παραμένει σταθερά αρνητικός, περί του -2,9%.
   Πώς αξιολογείται η αύξηση των τιμών
   Όπως επισημαίνει η Alpha Bank, η ραγδαία αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων σε διεθνές επίπεδο φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για μία προσεκτική αξιολόγηση της αγοράς οικιστικών ακινήτων σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, ώστε να προβλεφθούν τυχόν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. 
   Στην κατεύθυνση αυτή, για να αξιολογηθεί η αγορά ακινήτων, χρησιμοποιούνται δύο διαδεδομένοι δείκτες αξιολόγησης της αγοράς ακινήτων, τον λόγο της τιμής προς την απόδοση (profitability ratio) και τον λόγο της τιμής προς το διαθέσιμο εισόδημα (affordability ratio). 
   Ο λόγος της τιμής προς την απόδοση αποτελεί μέτρο κερδοφορίας, ορίζεται ως ο δείκτης των ονομαστικών τιμών των οικιστικών ακινήτων προς τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)-ενοίκια και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ του κόστους ιδιοκατοίκησης και της απόδοσης που θα κέρδιζε ο ιδιοκτήτης από την ενοικίαση της κατοικίας.
   Μία αύξηση στον λόγο της τιμής προς την απόδοση καθιστά πιο επικερδή την ενοικίαση από την αγορά, συμπιέζοντας τις πωλήσεις κατοικιών. Αντιθέτως, μία μείωση στον λόγο τιμής προς απόδοση αναμένεται να καταστήσει πιο επικερδή την αγορά κατοικίας από την ενοικίαση, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αγορές ακινήτων.
   Ο λόγος της τιμής προς το διαθέσιμο εισόδημα αποτελεί ένα μέτρο που δείχνει πόσο προσιτή είναι η αγορά μίας κατοικίας σήμερα, χάρη στην υψηλότερη δυνατότητα αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου. Μία άνοδος του λόγου της τιμής προς το εισόδημα (εξαιτίας, π.χ. της αύξησης της τιμής σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με την αύξηση του εισοδήματος) καθιστά την αγορά και κατοχή κατοικίας λιγότερο προσιτή (ή την αποπληρωμή του δανείου λιγότερο ευχερή).
   Αντιθέτως, μία μεγαλύτερη αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τις τιμές αυξάνει τη ζήτηση οικιστικών ακινήτων, καθώς η αγορά κατοικίας και η εξυπηρέτηση του στεγαστικού δανείου, καθίστανται περισσότερο προσιτές.
   Σημειώνεται ότι για την πλειοψηφία των χωρών, τόσο ο λόγος της τιμής προς την απόδοση, όσο και ο λόγος της τιμής προς το εισόδημα, παραμένουν υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου τους, αντανακλώντας συνθήκες υπερεκτίμησης της αξίας της αγοράς οικιστικών ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη και την ανοδική τροχιά των τιμών το τελευταίο διάστημα.
   Εικόνα Για την Ελλάδα, ωστόσο, ο λόγος τιμής προς απόδοση ήταν, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, από τους χαμηλότερους, καθώς η ετήσια άνοδος των τιμών των ακινήτων ξεπέρασε οριακά την αύξηση των ενοικίων. Όσον αφορά στον λόγο τιμής προς διαθέσιμο εισόδημα, η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκεται μαζί με μία μικρή ομάδα χωρών (όπως η Ιταλία και η Πολωνία) κάτω του μακροχρόνιου μέσου, έστω και οριακά. 
   Όπως αναφέρει η μελέτη της Alpha Bank, η αγορά κατοικίας, το τρέχον διάστημα, είναι σχετικώς προσιτή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών υπολείπεται του ρυθμού αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματος (ο ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 5,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και στο 7% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 3,5% και 4,6% αντίστοιχα, στις τιμές των οικιστικών ακινήτων). 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τροποποιήσεις στον ν. 4495/2017, συμπλήρωση διατάξεων για τους όρους δόμησης σε επιχειρηματικά πάρκα (Οινόφυτα Βοιωτίας), και την παράταση της δυνατότητας της ΜΟΔ ΑΕ να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021. 
   Συγκεκριμένα, με την τροπολογία (1110/86) επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον ν.4495/2017 και επανακαθορίζονται με το άρθρο 1:
   - οι επιτρεπόμενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις [σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας επί ακινήτου που ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή στο Δημόσιο κατά ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) και το οποίο διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία, μίσθωση ή παραχώρηση τμήματος των ακινήτων αυτών],
   - οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.), με την πρόβλεψη γνωμοδότησης για λόγους επίσπευσης σε εκκρεμή στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής αιτήματα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
   Επίσης, με το άρθρο 2, συμπληρώνονται/τροποποιούνται οι διατάξεις για τους όρους δόμησης εντός επιχειρηματικών πάρκων και για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας, και καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων, ιστότοπους κλπ. που εμπεριέχονται σε επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία παρέχονται από δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
   Με το 3ο άρθρο παρατείνεται έως την 31η.12.2022 η δυνατότητα που είχε παρασχεθεί στην ΜΟΔ Α.Ε. να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο φυσικών ή και νομικών προσώπων για την υλοποίηση των κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενων ή μη, έργων που αναλαμβάνει.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τι αλλάζει στα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Παραιτείται το Δημόσιο από τα αγροτοδασικά - Μεταβιβάσεις με... κλικ μόνο από τον συμβολαιογράφο
   Σημαντικές ανατροπές και απλοποίηση των διαδικασιών φέρνει για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία του Κτηματολογίου, τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις, τα «αγνώστου ιδιοκτήτη», τις αγροτοδασικές εκτάσεις και την εκτός σχεδίου δόμηση. Με τις νέες αλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις συνιστούν ανατροπές, ξεκαθαρίζει το τοπίο και περιορίζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες του Κτηματολογίου, ενώ κάθε ιδιοκτήτης και επαγγελματίας θα μπορεί από τον επόμενο μήνα, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των ακινήτων, προκειμένου να προχωρήσει σε μεταβίβαση. Με το νέο πλαίσιο, η άντληση πληροφοριών θα είναι ευκολότερη, άμεση και ταχύτατη, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τους κωδικούς Taxisnet και θα εισέρχονται μέσα στο σύστημα, έτσι ώστε να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
   Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλλοντος... υπόσχεται επιτάχυνση των διαδικασιών για το Κτηματολόγιο κατά δύο χρόνια, ενώ αναμένεται να δοθεί λύση και σε δεκάδες περιοχές όπου εκκρεμεί ακόμη η διαδικασία της κτηματογράφησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, σχεδόν το σύνολο των ακινήτων στην επικράτεια, θα μπορούσαν να εγγραφούν στο Κτηματολόγιο, χωρίς να απαιτούνται άλλες διαδικασίες. Ωστόσο, μέσα στην ελληνική... τρέλα, ήταν αδύνατον να λειτουργήσει η σχετική διαδικασία, καθώς θα έπρεπε να έχουν εκδικαστεί όλες οι αιτήσεις και να έχουν καταγραφεί οι αντιρρήσεις και οι αντίθετες απόψεις.
   Νέα δεδομένα για την κτηματογράφηση
   Πιο απλός θα είναι στο εξής ο... δρόμος για την τακτοποίηση ακινήτων στο Κτηματολόγιο, κάτι που ισοδυναμεί με απαλλαγή των πολιτών και των επαγγελματιών από το γραφειοκρατικό καρκίνωμα που συναντάται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου.
   Με βάση τις αλλαγές που εισάγει ο τελευταίος νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος, προβλέπονται τα εξής:
   Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων, μετά την ανάρτηση. Το Γραφείο Κτηματογράφησης θα διορθώνει, εφόσον μπορεί, τα πρόδηλα και άλλα σφάλματα, αναμορφώνοντας κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Για όσες υποθέσεις προκύπτει αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιωτών (δηλαδή όταν απαιτείται εκτοπισμός προσώπου ή εντοπίζονται διαφορές πέρα από τη ζώνη κανονισμού ορίων και την επιτρεπτή απόκλιση του εμβαδού), θα συντάσσεται έκθεση και οι διαφορές αυτές θα διαβιβάζονται στις επιτροπές επίλυσης υποθέσεων κτηματογράφησης με διαδικασίες εξπρές. Οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές) θα έχουν δωρεάν πρόσβαση εξ αποστάσεως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή. Έτσι, θα λαμβάνουν άμεσα τα σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. κτηματολογικά φύλλα και διαγράμματα, πιστοποιητικά βαρών κ.λ.π.) και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για καταχώριση πράξεων (π.χ. συμβολαίων, αγωγών, δικαστικών αποφάσεων κλπ.). Η νομοθεσία προβλέπει την παράταση έως τις 31/12/2022 για τη διόρθωση ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα δικαστικής ή εξωδικαστικής διόρθωσης όλων των σφαλμάτων, είτε αφορούν σε ακίνητα γνωστού είτε "αγνώστου" ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, όποιο ακίνητο δεν είχε δηλωθεί έως τις 31/12/2021 και καταγραφόταν ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", θα περιερχόταν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η συγκεκριμένη παράταση είναι σωτήρια για χιλιάδες ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξουν τις πρώτες εγγραφές των ακινήτων τους και να τις διορθώσουν ώστε να διαφυλάξουν την περιουσία τους. Εισάγεται η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η παρέμβαση αυτή συνιστά πρωτοτυπία, καθώς μέχρι σήμερα για τις σχετικές διορθώσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Πλέον, οι ιδιώτες, εάν συμφωνούν, μπορούν να λύνουν τη διαφορά συμβιβαστικά, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα. Εξάλλου, η εν λόγω αλλαγή εμπίπτει στη γενικότερη πρόθεση της Κυβέρνησης για ικανοποίηση της επιταγής των θεσμών για προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών. Μάλιστα, προβλέπεται ο ορισμός Κτηματολογικού Εφέτη, εξειδικευμένου δηλαδή δικαστή, που θα κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις σχετικές υποθέσεις Αναμορφώνεται η διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Μέχρι σήμερα, για να διορθωθούν με τη σχετική διαδικασία οι εγγραφές «άγνωστου ιδιοκτήτη» έπρεπε να υπάρχει η ρητή συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία ουδέποτε χορηγούσε, καθώς... κανένας δεν έβαζε την τελική υπογραφή. Στο εξής, η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου για τη διόρθωση του σχετικού προδήλου σφάλματος θα τεκμαίρεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης σε αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου, εάν συντρέχουν και οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις, οφείλει να διορθώσει τη σχετική κτηματολογική εγγραφή. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθώς οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων μέχρι σήμερα είχαν την τάση να απορρίπτουν, ακόμη και αβάσιμα σχετικές αιτήσεις παραπέμποντας τους ιδιοκτήτες σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Προβλέπεται η συγκρότηση τριμελών επιτροπών στις οποίες οι πολίτες θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προσφεύγουν όταν ο Προϊστάμενος ενός κτηματολογικού γραφείου αρνείται την καταχώριση μιας πράξης ή απορρίπτει αδικαιολόγητα μια αίτηση διόρθωσης. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, εάν θέλουν, να προσφύγουν απευθείας δικαστικά για να ανατρέψουν την αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου. Διασφαλίζονται πλήρως όλα τα δικαιώματα όσων θεωρούν ότι θίγονται με βάση τα στοιχεία της ανάρτησης (που προσεγγιστικά ανέρχονται στο 2% του συνόλου των ιδιοκτητών), χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε σημαντική καθυστέρηση για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.. Η αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων θα γίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή πριν την εξέταση των παραπάνω υποθέσεων από τις επιτροπές επίλυσης. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά τη διόρθωση όλων εκείνων των σφαλμάτων που διορθώνονται, θα ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογίου στην περιοχή. Πριν την έκδοση αποφάσεων από τις επιτροπές, θα εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης για την περιοχή και θα διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία. Οι αιτήσεις διόρθωσης που θα εκκρεμούν θα σημειώνονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, έτσι ώστε κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται σχετικά με το τι αμφισβητείται. Ανατροπές στα δασικά
   Ξεκαθάρισμα του τοπίου υπέρ των ιδιοκτητών επιφέρουν οι ρυθμίσεις του νέου νόμου για τα ακίνητα μέσα σε δασικές ή αγροτοδασικές εκτάσεις.
   Ειδικότερα:
   Τίτλοι ιδιοκτησίας άνω της 20ετίας, που όμως μπορεί να έχουν μεταγραφεί και μεταγενέστερα για τους ιδιώτες, κατοχυρώνουν την περιουσία του ιδιοκτήτη, εφόσον υπάρχουν και τα ανάλογα τοπογραφικά διαγράμματα. Το Δημόσιο απαγορεύεται να ασκεί ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αναγνωρίζουν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η μεταβίβαση των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια του Δασαρχείου, δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση. Οι ρυθμίσεις για περιοχές της χώρας, που δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης. Στις περιοχές αυτές το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του. Επιπλέόν τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν πριν την ψήφιση του νέου νόμου και αφορούν στις εκτάσεις αυτών των περιοχών, ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν. Η κατακύρωση ενός ακινήτου "αγνώστου ιδιοκτήτη" ισχύει και σε περιοχές για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας. Σε μια τέτοια περίπτωση, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας που είχαν συνταχθεί έως την 01/07/2001, έστω και αν η μεταγραφή έγινε αργότερα, αλλά και η καλή πίστη του διεκδικούντος την έκταση χωρίς ταυτόχρονα αυτή να διεκδικείται από το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, τότε, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σ΄ αυτά. Τα αρμόδια Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης, για να βγει ασφαλής κρίσης σχετικά με τα δικαιώματα που προβάλλει ο ιδιώτης. Μεταβιβάσεις μόνο μέσω συμβολαιογραφείων
   Το συμβολαιογραφικό γραφείο θα αποτελεί τον μοναδικό... σταθμό για τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου που μεταβιβάζεται, γεγονός που αναμένεται να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία πολλών δεκαετιών.
   Ειδικότερα, οι νέες διαδικασίες που θα ακολουθούνται στο εξής, είναι οι παρακάτω:
   Εισάγεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, βάσει του οποίου θα διευκολύνεται η όλη διαδικασία σε όλα τα στάδια. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των επιμέρους διαδικασιών σε μια αγοραπωλησία. Η διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά στο γραφείο του συμβολαιογράφου, παρέχοντας σε όλους τους συμβαλλόμενους όλα τα εχέγγυα ότι η αγοραπωλησία θα ολοκληρωθεί ορθά. Ψηφιοποιούνται περισσότερα από 17 πιστοποιητικά, ώστε να μπει τέλος στη σημερινή κατάσταση με τις απίστευτες καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία, που επιδεινώθηκαν μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία μέχρι σήμερα αναζητούνται σε έντυπη μορφή από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, θα χορηγούνται ηλεκτρονικά, μέσα από ένα εκτεταμένο πλαίσιο διασυνδέσεων μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου. Αλλαγές στην αρτιότητα των κατά παρέκκλιση άρτιων οικοπέδων
   Η έκδοση οικοδομικής άδειας έως το τέλος του 2022, αποτελεί το "κλειδί" για να σώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων την αρτιότητα τους, εφόσον αυτά είναι κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα.
   Επιπλέον, με βάση το νέο πλαίσιο, ισχύουν τα εξής:
   Καθορίζεται μαθηματικός τύπος για τα τετραγωνικά που μπορούν να οικοδομηθούν. Έτσι, το εμβαδόν θα κυμαίνεται από 86-186 τ.μ., ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου. Παρά το γεγονός ότι τα τετραγωνικά δομήσιμης επιφάνειας, μειώνονται, εντούτοις παίρνουν ανάσα χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι ήταν... μπλοκαρισμένοι στις υπηρεσίες δόμησης. Σημειώνεται ότι με βάση τον περυσινό νόμο Χατζηδάκη, όσα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεν έχουν οικοδομική άδεια έως το τέλος του 2022, τότε μετατρέπονται σε... χωράφια, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να μη γίνουν οριστικά... χωράφια, θα είναι η κατασκευή τουλάχιστον του φέροντος οργανισμού, έως το τέλος του 2026. Για οικόπεδα εμβαδού 2.000 τετραγωνικών μέτρων, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 186 τετραγωνικά μέτρα, για εμβαδόν οικοπέδου από 1.200-2.000 τ.μ., η δόμηση καθορίζεται σε 136 μέτρα (ήταν 150 τ.μ. πριν) και για τα οικόπεδα με εμβαδόν 750-1.200 τ.μ., η μέγιση δόμηση καθορίζεται σε 86 τ.μ. (ήταν 100 τ.μ.) Επιβάλλεται Τέλος οικοδομικών αδειών για τις εκτός σχεδίπου περιοχές που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και στις οποίες έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης ή υπάρχουν περιορισμοί και ειδικοί όροι δόμησης. Το Τέλος είναι αρκετά... αλμυρό και έχει καθοριστεί στο 5% του συμβατικού προϋπολογισμού ή στο 0,5% όταν γίνεται χρήση αναλυτικού, ενώ θα αποδίδεται στο "Πράσινο Ταμείο" για τη χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το ανώτατο ύψος του θα είναι 5.000 ευρώ και το ελάχιστο 250 ευρώ. Όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για οικιστική ή άλλες χρήσεις γης, οφείλουν να συμμετάσχουν με εισφορά γης καθώς και με καταβολή μετρητών για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και άλλων κοινοφελών χρήσεων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής παραπέμπονται οι υποθέσεις που σημειώνει καθυστέρηση η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίμηνο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει τροπολογία στο νέο νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές που κατατίθεται στην ολομέλεια της Βουλής.
    
   Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται ως εξής:
    
   α) εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από  σχετικό ερώτημα του Υπουργού,
    
   β) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7, τωv μελετών διαμόρφωσης σε περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
    
   γ) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
    
   δ) για κάθε άλλη περίπτωση που από  γενικές  ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.,
    
   ε) γνωμοδοτεί για τις περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης του άρθρου 7, των οποίων η συνολική προσμετρώμενη στον Συντελεστή Δόμησης επιφάνεια είναι άνω των  πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., και για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας, καθώς και έργων ως προς τα οποία ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης,
    
   στ) γνωμοδοτεί για λόγους επίσπευσης επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεμεί η εξέτασή τους στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίμηνο κατόπιν αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για μεταφορά τους στο ΚΕ.Σ.Α. δια του οποίου αποδεικνύονται η καθυστέρηση εξέτασης και ο λόγος επίσπευσης.».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πρόταση τεχνικών παρεμβάσεων, για την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, στους Δήμους Αμφιλοχίας & Βόνιτσας, κατέθεσε με ειδική ομάδα εργασίας του, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.
   Η εν λόγω ομάδα εστίασε και εξειδίκευσε τις προτάσεις της στο αρχαίο κάστρο της Ρίγανης, τη γέφυρα της Τατάρνας με τα 4 παγκόσμια ρεκόρ κατά την κατασκευή της, το ιστορικό χωριό του Σταθά και το κάστρο της Πλαγιάς Βόνιτσας, κατασκευασμένο από Γάλλους μηχανικούς επί Αλή Πασά.
   Πρόκειται για τέσσερα τεχνικά και ιστορικά τοπόσημα, που με μικρές, τεχνικές παρεμβάσεις μπορούν να αναδειχθούν και να αποτελέσσουν πυρήνες πολύπλευρης ανάπτυξης.
   Το πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να το δείτε εδώ.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενώ οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες επιδεινώθηκαν ειδικά πέρυσι, η βαθιά κρίση της πανδημίας της covid-19 δεν επηρέασε τις τιμές των κατοικιών.
   Από τις 60 χώρες που περιλαμβάνονται στον παγκόσμιο δείκτη τιμών ακινήτων του ΔΝΤ, στις 52 –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- σημειώθηκαν αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2020. Μάλιστα αυτή η τάση συνεχίζεται εντονότερη και εφέτος.
   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ονομαστικές τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αντίστοιχη αύξηση το πρώτο τρίμηνο εφέτος διαμορφώθηκε στο 3,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ για το σύνολο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4%.
   Σε 23 από τις 60 χώρες που εξετάζει το ΔΝΤ, η αύξηση των τιμών το 2020 ξεπέρασε το 5%.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/10/19_10_%CE%9F%CE%A4_AKINHTA1-600x423.png http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/10/19_10_%CE%9F%CE%A4_AKINHT%CE%912-600x360.png
   Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές
   Η έρευνα του ΔΝΤ δείχνει πως στην άνοδο των τιμών των κατοικιών συνέβαλαν τα χαμηλά επιτόκια, οι πολιτικές στήριξης που παρείχαν οι κυβερνήσεις και η μεγαλύτερη ανάγκη των ανθρώπων να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους, που τους ώθησε να αναζητήσουν μεγαλύτερα σπίτια στα προάστια.
   Μαζί με αυτούς τους παράγοντες ζήτησης, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν επίσης και λόγω ακριβότερων οικοδομικών υλικών, καθώς η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού διαταράχθηκε, με αποτέλεσμα το κόστος κατασκευής να εκτιναχθεί.
   Ταυτόχρονα όμως, η αύξηση των τιμών των κατοικιών είχε αντίκτυπο στον πληθωρισμό σε ορισμένες χώρες και θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
   Μεγαλώνουν οι ανισότητες
   Οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών σε σχέση με τα εισοδήματα καθιστούν τη στέγαση απρόσιτη για πολλά τμήματα του πληθυσμού, ειδικά στην Ευρώπη.
   Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των Baby Boomers, που στατιστικά είναι πιο πιθανό να έχουν σπίτι, και των Millennials και της Γενιάς Z, οι οποίοι βλέπουν τα όνειρά τους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία να γίνονται καπνός.
   Έρχεται μια νέα φούσκα ακινήτων;
   Πάνω από μια δεκαετία πριν, μια ανατροπή στις τιμές των κατοικιών σηματοδότησε την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
   Ωστόσο, η ταυτόχρονη άνοδος του δανεισμού των νοικοκυριών και των τιμών των κατοικιών σε πολλές χώρες που συνέβη τότε δεν φαίνεται να παρατηρείται σήμερα.
   Ως εκ τούτου, σε ένα εύλογο σενάριο, η αύξηση των επιτοκίων, η απόσυρση των πολιτικών στήριξης -καθώς οι οικονομίες αρχίζουν να ανακάμπτουν- και η αποκατάσταση της έγκαιρης προσφοράς δομικών υλικών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια εξομάλυνση των τιμών των κατοικιών, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η επίσκεψη του κλιμακίου της Αρχής Διαφάνειας στην Πολεοδομία Σύρου έγινε με αφορμή την καταγγελία που έχει υποβάλει, εδώ κι ένα χρόνο, γνωστός μεσίτης του νησιού.
   Λίστα με 36 ακίνητα εις βάρος των οποίων υπάρχουν καταγγελίες για αυθαιρεσίες εξέτασε το κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρέθηκε στη Σύρο πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
   Τα μέλη του κλιμακίου πέρασαν την πόρτα της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ερευνήσουν αν οι καταγγελίες για τα ακίνητα έχουν ελεγχθεί από τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, αν έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα κι αν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα οι σύννομες διαδικασίες.
   Η επίσκεψη του κλιμακίου της Αρχής Διαφάνειας στην Πολεοδομία της Σύρου έγινε με αφορμή την καταγγελία που έχει υποβάλει εδώ κι ένα χρόνο περίπου προς όλες τις αρμόδιες Αρχές, γνωστός μεσίτης του νησιού, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες σε Σύρο και Μύκονο, κάνουν τα στραβά μάτια σε εξόφθαλμες παραβάσεις, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κύκλωμα και μάλιστα πολύ καλά οργανωμένο που βρίσκεται πίσω απ’ όλες σχεδόν τις παράνομες οικοδομές.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί στη Μύκονο 180 αυθαίρετα στους ιδιοκτήτες των οποίων έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα.
   Ωστόσο, όσοι επιδίδονται σε παράνομες ενέργειες στο κυκλαδίτικο νησί δεν πτοούνται και προχωρούν σε ενστάσεις στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΣΥΠΟΘΑ) τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να εξετάζουν προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.
   Το εντυπωσιακό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν και δικαιώνονται. Όπως λένε καλά γνωρίζοντες στο protothema, αν η Αρχή Διαφάνειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, θέλει να βάλει ένα οριστικό τέλος στην αυθαίρετη δόμηση, θα πρέπει να ξεκινήσει την έρευνα της από το ΣΥΠΟΘΑ και από τα σκεπτικά των αποφάσεων που δίνουν «συγχωροχάρτι» στους αυθεραιτούντες.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, φέρνουν για μία ακόμη φορά στην επικαιρότητα το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κτιρίων που αντιμετωπίζουν πολλές ελληνικές πόλεις.
   Ειδικά, περιοχές όπως του Ψυρρή και το Μοναστηράκι, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, κάθε άλλο παρά ασφαλής τόπος για τους διερχόμενους πολίτες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Και αυτό γιατί εκατοντάδες ερειπωμένα κτίρια, με μισογκρεμισμένους τοίχους, επικίνδυνες ρωγμές, στέγες υπό κατάρρευση και μπαλκόνια που κρέμονται στον αέρα, αποτελούν «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμούς ή ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. «Γόρδιος δεσμός»
   Το διαχρονικό αυτό ζήτημα μοίαζει με «γόρδιο δεσμό», καθώς η πολυπλοκότητα με την οποία είναι «δεμένες» οι προοπτικές αυτών των κτιρίων παραμένει ακόμη και σήμερα αναλλοίωτη.
   Ο δρ. Αλέξιος-Φώτιος Μεντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας και Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας μίλησε στο kathimerini.gr, με αφορμή μία πρόσφατη μελέτη του (από κοινού με τον καθηγητή I. Στ. Παπαδόπουλο) για τα κτίρια-παγίδες και τα επικίνδυνα πεζοδρόμια στο κέντρο της πρωτεύουσας, τονίζοντας πως το βασικότερο θέμα που πρέπει να γίνει είναι η συλλογική αλλαγή νοοτροπίας.
   Φωτ. SOOC Υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής και ανασφάλεια
   Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην επικράτεια. Πόσο ασφαλείς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιοχές με παλαιά κτίρια για τους διερχόμενους πολίτες;
   «Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καλύτερο να δίνεται πάντα από τους καθ’ ύλην αρμόδιος πολιτικούς μηχανικούς. Από πλευράς μας στη μελέτη μας προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία των ετοιμόρροπων κτιρίων από πλευράς ποιότητας της αποκαλούμενης “υγείας των πόλεων” και του προσφάτως αποκαλούμενου “δομικού πολιτισμού”.
   Συχνά-πυκνά, πέρα από τα αντικειμενικά ευρήματα της επιστήμης της πολιτικής μηχανικής, ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποκειμενική αίσθηση που αφήνει η παρουσία, θέαση, και διάβαση γύρω από ένα ετοιμόρροπο κτήριο. Αξίζει, π.χ., να αναρωτηθεί κανείς (με βάση τα δεδομένα που δίνει η μελέτη μας) πόσο υποβαθμισμένη μπορεί να είναι η ποιότητα της ζωής ως αποτέλεσμα της γειτνίασης με εγκαταλελειμμένα ή/και ετοιμόρροπα κτήρια. Ενα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται είναι άστεγοι, χρήστες ουσιών και πρόσφυγες να χρησιμοποιούν τα κτήρια αυτά ως “άτυπες κατοικίες” με αποτελέσματα επιβλαβή για την υγείας τους (κίνδυνος κατάρρευσης, έλλειψη συνθηκών υγιεινής, κλπ). Τέλος αλλά εξίσου σημαντικά, το αίσθημα ανασφάλειας στους διερχόμενους πολίτες (οι οποίοι μάλιστα μπορεί να εκτεθούν ως πεζοί στο δρόμο κυκλοφορίας από το φόβο των κτιρίων αυτών και της μερικής ή/και ολικής κατάρρευσής τους) δεν είναι αμελητέο».
   Παραδείγματα ετοιμόρροπων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license Πάνω από 1.500 κτίρια-παγίδες
   Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και για τι αριθμό ετοιμόρροπων κτιρίων μιλάμε;
   «Τα περισσότερα προβλήματα τουλάχιστον στην Αττική εντοπίζονται σε περιοχές του ιστορικού και ευρύτερο κέντρου της Αθήνας, όπως Ομόνοια, Εξάρχεια, Ψυρρή, Μοναστηράκι, Πετράλωνα, κ.ο.κ. Τα κτήρια είναι πάνω από 1.000-1.500. Γεωγραφική κατανομή σε περιοχές του ιστορικού και ευρύτερου κέντρου της Αθήνας Μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο εσείς καταγράφετε εδώ και πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό που καθιστά δύσκολη την παρέμβαση των τεχνικών υπηρεσιών; Εχετε παρατηρήσει κινήσεις που θα έδιναν κάποια λύση;
   «Το φαινόμενο το έχουμε καταγράψει μέσα σε μία διάρκεια περίπου 15 ετών. Καλοί οικογενειακοί φίλοι-έμπειροι καθηγητές του Πολυτεχνείου μού έχουν επισημάνει ότι “όσον αφορά τα παλαιά εγκαταλελειμμένα κτίρια οι αιτίες κυρίως είναι ιδιοκτησιακές (συνήθως πολλοί ιδιοκτήτες σε ένα ακίνητο εκ κληρονομιάς) και φορολογικές (εκτιμώνται άνω της αξίας τους από την πολιτεία τα παλαιά κτίρια και ως εκ τούτου υπερφορολογούνται με όλες τις σχετικές συνέπειες)”».  
   Να αλλάξει η νοοτροπία
   Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι ενδεδειγμένες ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν;
   «Η αλλαγή νοοτροπίας είναι το βασικότερο, συγκεκριμένα να εκφραστεί δυναμικότερα και συλλογικότερα η δυσφορία για την ύπαρξη τέτοιων κτιρίων, και να παρθούν συλλογικές αποφάσεις. Η αξιοποίηση Ελλήνων ειδικών και από το εξωτερικό (π.χ., στο πανεπιστήμιο UCLA πρωτοπορεί μία Ελληνο-Αμερικανίδα πανεπιστημιακός κορυφαία στον αστικό σχεδιασμό), θα είναι ευχής έργον να συμβεί. Η δημιουργία γραφείο στο Δήμο Αθηναίων ή βάσης δεδομένων ως smart phone application για την καταγραφή στο cloud των κτιρίων αυτών και την έγκαιρη ειδοποίηση των δήμων. Η μείωση της υπερφορολόγησης και του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την εξεύρεση μίας λύσης. Και διάφορα άλλα μέτρα που ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει στη μελέτη μας με τίτλο: “Near-collapse buildings and unsafe sidewalks as neglected urban & public health issue: a qualitative study“».
   Φωτ. SOOC Στην απευκταία περίπτωση τραυματισμού κάποιου διερχόμενου πολίτη, ποιος φέρει την ευθύνη;
   «Την ευθυνη την φέρει, κατά μείζον λόγο, ο/οι ιδιοκτήτης/τες. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται και η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 157/ 2020), σύμφωνα με την οποία:“Ελλείψει πληροφόρησης των αρμοδίων υπηρεσιών περί του ενδεχόμενου κινδύνου λόγω στατικής ή δομικής ανεπάρκειας κτιρίου, δεν ιδρύεται υποχρέωση διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου προς διαπίστωση της επικινδυνότητας του κτιρίου, ελλείψει δε διαπίστωσης της επικινδυνότητας δεν ιδρύεται νόμιμη υποχρέωση των ίδιων οργάνων να διατάξουν τα κατάλληλα μέτρα άρσης του κινδύνου”. Επομένως, η παράλειψη άσκησης από τη Διοίκηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 424 και 425 του ΚΒΠΝ αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ευθύνη προς αποζημίωση”. Οπότε, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβληματιστούν πολύ σοβαρά πλέον για το θέμα αυτό».
   Οι νέες πρωτοβουλίες και ο λησμονημένος ιατρικός κίνδυνος
   Φωτ. SOOC Πρόσφατα, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού θέσπισαν μια νέα ρύθμιση, με την οποία θα εξετάζονται με «fast track» διαδικασία αιτήματα κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων. Αρκεί αυτό για να δοθεί τέλος στο πρόβλημα;
   «Πράγματι, τα τελευταία δύο χρόνια είναι εμφανείς αρκετές πρωτοβουλίες από την πολιτεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος, σε σχέση με την αδράνεια παλαιότερων ετών. Είναι μία πολύ καλή πρώτη αρχή. Σημειώνω ωστόσο ότι ένας λησμονημένος ιατρικός κίνδυνος από την κατεδάφιση είναι η απελευθέρωση στελεχών ασπέργιλλου, ενός μύκητα που διασπείρεται ακόμα και σε ακτίνα χιλιομέτρου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται προσοχή αν υπάρχουν στην περιοχή άνθρωποι (ενήλικες ή παιδιά) με γενετική ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκαταστολή από φάρμακα, διότι μπορεί να κινδυνεύσουν να πάθουν ασπεργίλλωση. Νομίζω ότι αυτό είχε συμβεί παλαιότερα όταν γίνονταν οικοδομικές εργασίες κοντά σε αιματολογική κλινική, και ίσως είχε ως συνέπεια το θάνατο νοσηλευομένων».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Είναι γνωστό πως η Νότιος Ιταλία και η Αρχαία Ελλάδα είχαν σημαντικές εμπορικές διασυνδέσεις. Το πόσο παλαιές όμως, μάλλον πρόκειται να ξαναγραφτεί. Αυτό υπόσχεται η πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη που έγινε στο κανάλι του Otranto, 22 μίλια από τις Ιταλικές ακτές. 
   Όλα ξεκίνησαν το 2018 στα πλαίσια των επιχειρήσεων κατασκευής του TAP (Trans Adriatic Pipeline, γνωστό εις την Ελληνικήν ως Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ή ΔΑΦΑ) ο οποίος πρόκειται να μεταφέρει μεθάνιο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία μέσω Ελλάδας. 
   Κατά τη διάρκεια των έργων για τον αγωγό έγινε η ανακάλυψη του ναυαγίου ενός κορινθιακού πλοίου με κυρίως πήλινο φορτίο, όπως αμφορείς και αγγεία, κεραμικά φλιτζάνια κρασιού για τις συγκεντρώσεις της υψηλής κοινωνικής τάξης, αλλά και υπολείμματα τροφών. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως πολλά από τα σκεύη ήταν “συσκευασμένα” σε μεγαλύτερα βάζα ώστε να ανταπεξέλθουν στο μακρινό θαλάσσιο ταξίδι και να υποστούν την δυνατόν ελάχιστη ζημιά, πράγμα που όντως αποδεδειγμένα προστάτευσε. 
   Η εν λόγω ανακάλυψη, την οποία χρηματοδότησε η ίδια η TAP για την ανάκτηση 22 σκευών, πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα είδος υποβρυχίου με καλωδιακή καθοδήγηση και μια ειδική αντλία αναρρόφησης. Ένα πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της υποβρύχιας αρχαιολογίας, εφόσον το ναυάγιο βρίσκεται στο σημαντικό βάθος των 780 μέτρων.
   Η επιχείρηση όμως δεν αποτελεί τη μοναδική πρωτιά αυτού του ευρήματος. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε αργότερα με τις εργαστηριακές εξετάσεις, όπου επιβεβαιώθηκε πως το ναυάγιο και τα αντικείμενά του χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη, εφόσον ορίζει την αρχή των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Magna Grecia σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου από ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.
   Όπως αναφέρει η εφημερίδα Corriere della Sera, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού κ. Dario Franceschini τονίζει πως πρόκειται για “μια μεγάλη ανακάλυψη που καταδεικνύει την ανάγκη επιστροφής στην επένδυση της υποβρύχιας αρχαιολογίας”. Ο ίδιος υπογραμμίζει επίσης πως πρόθεση του υπουργείου είναι να επενδύσει σε ένα έργο για να φέρει στην επιφάνεια και τα υπόλοιπα 200 ευρήματα που προσωρινά παραμένουν στο βυθό της θάλασσας, όπως και την δημιουργία ενός σχετικού μουσείου.
   Η ίδια η Ιταλική εφημερίδα αναφέρει και τα σχόλια του Γενικού Διευθυντή των Κρατικών Μουσείων της Ιταλίας, κ. Massimo Osanna, πως οι σημερινές ερευνητικές τεχνολογίες μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε πολύτιμες λεπτομέρειες “από το περιεχόμενο αμφορέων και αγγείων, μέχρι την ποικιλία ελιών”. Ακολούθησε και δήλωση του Υπουργού Franceschini περί “μιας πολύ πλούσιας κληρονομιάς (…) “ικανή να μας επιστρέψει όχι μόνο τους θησαυρούς που κρύβονται στις θάλασσές μας, αλλά και την ιστορία μας”.
   Ανταπόκριση από την Ιταλία για την ΕΡΤ: Κρίστιαν Μαυρής

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Οι αρχαιότερες γνωστές πατημασιές προγόνων του ανθρώπου, οι οποίες είχαν αρχικά ανακαλυφθεί στην Κρήτη το 2002, έχουν ηλικία 6,05 εκατομμυρίων ετών, είναι δηλαδή περίπου 0,35 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα με ελληνική συμμετοχή. Τα απολιθωμένα ίχνη όρθιας βάδισης ανακαλύφθηκαν στην ακτή στο χωριό Τράχηλος, κοντά στο Καστέλι Κισσάμου της δυτικής Κρήτης.
   Οι ερευνητές από Γερμανία, Ελλάδα, Σουηδία, Αγγλία και Αίγυπτο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Scientific Reports», με επικεφαλής τους Ούβε Κίρσερ και Μαντελάιν Μπέμε του Κέντρου Σένκεμπεργκ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον του γερμανικού Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν, χρησιμοποίησαν γεωφυσικές και μικροπαλαιοντολογικές μεθόδους για να κάνουν ακριβή χρονολόγηση.
   «Τα ίχνη είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερα από τα ίχνη που αποδίδονται στον Αυστραλοπίθηκο αφαρένσις (Λούσι) από το Λαέτολι της Τανζανίας», δήλωσε ο δρ Κίρσερ. Οι πατημασιές της Κρήτης έχουν περίπου την ίδια ηλικία με τα απολιθώματα (όχι πατημασιές) του είδους Orrorin tugenensis από την Κένυα, που βάδιζε όρθιος.
   Ανήκουν στον Γκρεκοπίθηκο;
   Πριν έξι εκατομμύρια χρόνια η Κρήτη συνδεόταν με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε η δρ Μπέμε, «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια σύνδεση ανάμεσα στον δημιουργό των ιχνών βάδισης και στον πιθανώς προ-άνθρωπο Γκρεκοπίθηκο». Πριν μερικά χρόνια είχαν βρεθεί στην Αττική τα απολιθώματα ενός άγνωστου προ-ανθρώπινου είδους (Graecopithecus freybergi), τα οποία χρονολογούνται πριν από περίπου 7,2 εκατομμύρια χρόνια.
   Τι δείχνουν μελέτες
   Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει επίσης πρόσφατη έρευνα των ίδιων Γερμανών επιστημόνων του Τίμπινγκεν, σύμφωνα με την οποία πριν έξι εκατομμύρια χρόνια η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή χωρίζονταν από την υγρή Ανατολική Αφρική από μια σχετικά στενή έκταση της Σαχάρας. Η γεωχημική ανάλυση του εδάφους της ακτής της Κρήτης, ηλικίας έξι εκατ. ετών, δείχνει ότι σκόνη της ερήμου από τη Βόρεια Αφρική είχε μεταφερθεί εκεί από τους ανέμους.
   Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι πρόσφατες παλαιοανθρωπολογικές έρευνες δείχνουν πως ο αφρικανικός πίθηκος Σαχελάνθρωπος δεν βάδιζε όρθιος σε δύο πόδια, ενώ ο Orrorin tugenensis της Κένυας, ο οποίος έζησε πριν από 6,1 έως 5,8 εκατομμύρια χρόνια, υπήρξε ο αρχαιότερος προ-άνθρωπος στην Αφρική, ο οποίος πιθανώς εξελίχτηκε ανεξάρτητα από έναν Ευρωπαίο προ-άνθρωπο, όπως εκείνον της Κρήτης.
   Στη μελέτη συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς o Αθανάσιος Αθανάσιου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στην Αθήνα και ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης δρ Χαράλαμπος Φασουλάς.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τα σημαντικά βραβεία Architectural Photography Awards ανακοίνωσαν τη βραχεία λίστα τους για το 2021. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που διεκδικούν βραβείο, διακρίνονται ένα κτηριακό συγκρότημα γραφείων σε σχήμα κύβου στο Βερολίνο, εργάτες κρεμασμένοι για να καθαρίσουν τα τζάμια σε έναν ουρανοξύστη της Σιγκαπούρης αλλά κι ένας πύργος στο Χονγκ Κονγκ σε κατάσταση απόλυτου σκοταδιού, καθώς εκκενώθηκε από τους κατοίκους του κατά τη διάρκεια του lockdown.
   Oι φωτογραφίες της βραχείας λίστας αναμετρώνται σε συνολικά 6 κατηγορίες. Ανάμεσά τους «εσωτερικοί χώροι», «εξωτερικοί χώροι», «κτήρια με ιστορία» και «κτήρια σε χρήση». Δύο φωτογραφίες θα βραβευθούν σε κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο ετήσιο World Architecture Festival που θα διεξαχθεί ψηφιακά τον Δεκέμβριο. Από τις 12 φωτογραφίες που θα διακριθούν, δύο θα επιλεγούν ως οι καλύτερες.   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του World Architecture Festival, η βραχεία λίστα επιλέχθηκε από πάνω από 2.000 συμμετοχές από πάνω από 40 χώρες. Παρόλα αυτά, πάνω από τους μισούς υποψηφίους προέρχονται από μόνο 3 χώρες. Τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Μεγάλη Βρετανία. Πέρυσι τα βραβεία είχαν ακυρωθεί, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Μερικές από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της βραχείας λίστας:

   Photo: Francisco Nogueira/APA21
   Ο Franscisco Francisco Nogueira, φωτογράφος με έδρα τη Λισαβόνα είναι υποψήφιος στην κατηγορία «εσωτερικοί χώροι» με αυτή τη λήψη από το ME Dubai Hotel στο Ντουμπάι.

   Robert Hermann/ AFA 2021
   H εικόνα αυτή του Robert Herrmann, ένα χειμερινό στιγμιότυπο από το The Cube, κτήριο όπου στεγάζονται γραφεία στο Βερολίνο είναι υποψήφια στην κατηγορία «αίσθηση του τόπου».

   Photo: Chen Guanhong/APA21
   H φωτογραφία του Κινέζου Chen Guanhong από τους κήπους του μουσείου Getty στο Λος Άντζελες είναι υποψήφια σε μια κατηγορία που θεσμοθετήθηκε φέτος με το όνομα «πρασινίζοντας την πόλη» και στην οποία οι εικόνες πρέπει να έχουν τραβηχτεί με κινητό τηλέφωνο.

   Photo: Kevin Siyuan/ APA 2021
   Photo: Kevin Siyuan/ APA 2021 O Kevin Siyuan φωτογράφισε τους εργάτες που καθάριζαν τα παράθυρα σε έναν ουρανοξύστη της πατρίδας του, της Σιγκαπούρης.

   Photo: Κris Provoost/ AFA 22021
   Ο Kris Provoost αιχμαλώτισε την εικόνα ενός κτηρίου στο Χονγκ Κονγκ το οποίο εκκενώθηκε από τους κατοίκους του κατά τη διάρκεια του lockdown.

   Photo: Liu Xinghao/ APA 2021
   Παραθεριστικό στιγμιότυπο στο Chongqing της Kίνας από τον Liu Xinghao. Στο φόντο είναι το συγκρότημα ουρανοξυστών Raffles City.
   Photo: Andy Spain/ APA 2021 O Andy Spain είναι υποψήφιος στην κατηγορία «αίσθηση του τόπου» με αυτό το χαλαρό στιγμιότυπο από ένα εστιατόριο του Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας.

   Alex de Rijke,/ APA 2021
   O Alex de Rijke, αρχιτέκτονας και υποστηρικτής των ξύλινων κτηρίων βρίσκεται στη shortlist χάρη σε αυτή την εικόνα από το Maggie Oldham. Ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών στη Βρετανία κατασκευασμένο από ξύλα.
   Δείτε εδώ όλες τις υποψηφιότητες

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ψηφιακά μέσω του daktylios.gov.gr μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν το ειδικό σήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία στον δακτύλιο της Αθήνας για τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Η νέα υπηρεσία που σχεδίασαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών και υλοποίησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οδηγών και την διασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών αδειών. Έτσι, τα νέα ειδικά σήματα εκδίδονται ψηφιακά, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη διαφάνεια.

   Σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ-289738/Φ.911 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 4860/20-10-2021), οι κατηγορίες των οχημάτων που εξαιρούνται από την εκ περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου (μονά – ζυγά) και για τις οποίες εκδίδεται το ειδικό σήμα είναι οι εξής:
   ηλεκτρικά εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου υβριδικά κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO2. Η λειτουργία της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική προς τον πολίτη. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση για την έκδοση του ειδικού σήματος, αφού δηλώσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία του οχήματος αντλούνται από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Ο έλεγχος για το αν το όχημα υπάγεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται αυτόματα και, εφόσον διαπιστωθεί ότι το όχημα πληροί τις προδιαγραφές, το ειδικό σήμα εκδίδεται επιτόπου σε μορφή pdf. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος οφείλει είτε να το εκτυπώσει, είτε να το αποθηκεύσει στο κινητό του τηλέφωνο, ώστε να το επιδεικνύει σε κάθε σχετικό έλεγχο της Τροχαίας. Όπως όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr, το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στα υπέρ και τα κατά των βραχυχρόνιων μισθώσεων επικεντρώνεται έρευνα του ευρωβαρόμετρου που είδε το φως της δημοσιότητας.
   «Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες» τονίζεται χαρακτηριστικά στην έρευνα που υπογραμμίζει την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου.
   Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι ευκαιρίες για τις καινοτόμους πλατφόρμες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά να υπάρχει παράλληλα συμμόρφωση με στόχους της δημόσιας πολιτικής, όπως η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης και η προστασία των κέντρων των πόλεων.
   Βάσει της έρευνας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε όλη την ΕΕ, το 25% των Ευρωπαίων κάνουν κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και η μεγάλη πλειονότητα (89%) από όσους έχουν κάνει τέτοιες κρατήσεις, θεωρούν ότι πρόκειται για μια θετική εμπειρία την οποία θα συνιστούσαν και σε άλλους.
   Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο διευρυμένη προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63%), σε καλύτερες παροχές (49%) και σε καλύτερες τοποθεσίες (43%). Ταυτόχρονα, η απότομη αύξηση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να έχει επιπτώσεις και πέραν των τουριστικών οικοσυστημάτων. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλούν αύξηση της όχλησης από τους τουρίστες, σε συμφόρηση και σκουπίδια (45% των ερωτηθέντων), σε υψηλότερες τιμές και πίεση στη διαθεσιμότητα στέγης (42 % των ερωτηθέντων).
   Βάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ενδείκνυται η λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων, όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο έγγραφο εργασίας της, με διάφορα σενάρια για μια μεταβατική πορεία του τουριστικού οικοσυστήματος.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.