Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3514 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δέκα ημέρες απομένουν για να βγει στον… αέρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία στην ουσία αποτελεί την ενιαία βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση και όχι με βάση την αρχική οικοδομική άδεια.
   Ο… «Μεγάλος Αδερφός» των κτισμάτων θα λειτουργεί παράλληλα και ως το τελευταίο στάδιο της οριστικής τακτοποίησης όσων κτισμάτων έχουν ενταχθεί στους νόμους αυθαιρέτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία.
   Ετσι, από την 1η Φεβρουαρίου σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.
   Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.
   Σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασαν όλα όσα πρέπει να ξέρει τόσο ο τεχνικός κόσμος όσο και οι ιδιοκτήτες.
   Ειδικότερα, την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μηχανικός. Συγκεκριμένα, όπως είπε η Προϊσταμένη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ Κλαίρη Δήμα, «πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου με τους κωδικούς τους έχουν φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Δεν έχουν πρόσβαση εταιρίες, καθότι δεν έχουνε και επαγγελματικά δικαιώματα».
   Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.
   Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.
   Επιμέρους λεπτομέρειες μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.
   Γιατί είναι απαραίτητη η Ταυτότητα του Κτιρίου; Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους, όπως:
   Α) Εμβαδόν με βάση την Οικοδομική Αδεια (αν υπάρχει).
   Β) Εμβαδόν κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ.
   Γ) Εμβαδόν στο έντυπο Ε9 της εφορίας.
   Δ) Εμβαδόν στο συμβόλαιο αγοράς/μισθωτήριο κ.λπ.
   Ε) Εμβαδόν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.
   Στ) Εμβαδόν στο Κτηματολόγιο,
   Ζ) Εμβαδό, αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.
   Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή του.
   Επίσης, με την Ταυτότητα του Κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του, καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάστασή του.
   Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων; Ναι. Ολα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.
   Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν; Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.
   Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου; Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.
   Οσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:
   – να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους,
   – να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,
   – να το μισθώσουν νόμιμα,
   – να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.),
   – να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,
   – θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.
   5) Πώς γίνεται η διαδικασία;
   Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.
   6) Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;
   α) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
   β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
   γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
   δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
   ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
   στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,
   ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
   η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
   θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
   7) Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας;
   Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
   -Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
   -τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
   -το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
   -το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
   -δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
   -τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,
   -το δελτίο δομικής τρωτότητας,
   -τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
   -το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
   Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το iMEdD Lab παρουσιάζει, για πρώτη φορά, διαδραστικό χάρτη με την πορεία του εμβολιασμού ανά περιφερειακή ενότητα, με επίσημα στοιχεία που αντλεί, σε πραγματικό χρόνο, από την πύλη διάθεσης δεδομένων του ελληνικού κράτους.

   Το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε ο εμβολιασμός για την COVID-19 στην Ελλάδα, με τη νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη να είναι η πρώτη πολίτης της χώρας που έκανε το εμβόλιο. Έκτοτε, περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί (έως τις 15 Ιανουαρίου 2021) στην επικράτεια, που αντιστοιχεί περίπου στο 0,65% του γενικού πληθυσμού.
   Σε αντίθεση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει ο ΕΟΔΥ, ο οποίος δημοσιεύει τα επιδημιολογικά στοιχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .pdf, ελεύθερο κείμενο, email), τα δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών δημοσιεύονται σε εξειδικευμένο κόμβο διάθεσης δεδομένων και σε αναγνωρίσιμη, από τους υπολογιστές, μορφή.
   Τα στοιχεία που παρέχονται, ανά ημέρα και ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας, αφορούν τον αριθμό των εμβολιασμών (ημερησίως & αθροιστικά), τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί (αθροιστικά), καθώς και τη διαφορά των εμβολιασμών από μέρα σε μέρα. 
   Τα δεδομένα, που δημοσιεύονται στο data.gov.gr, λαμβάνονται αυτόματα μέσω κλήσης API και οπτικοποιούνται, σε πραγματικό χρόνο, στην εξειδικευμένη εφαρμογή για την COVID-19 που έχει αναπτύξει το iMEdD Lab από τον Μάρτιο του 2020.
   Ο σχετικός χάρτης οπτικοποιείται βάσει του αριθμού των εμβολιασμένων πολιτών ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός ο δείκτης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε περιοχές της χώρας με ανόμοιο πληθυσμό. Για παράδειγμα, 1.000 εμβολιασμένοι πολίτες ανά 100 χιλ. πληθυσμού στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών θα σήμαινε ότι, με βάση τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί και τον πληθυσμό της περιοχής, εάν η Αθήνα είχε 100.000 κατοίκους, οι 1.000 θα ήταν εμβολιασμένοι.

   Έως σήμερα, στις 27 χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμο το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech, ενώ έχει εγκριθεί και το εμβόλιο της Moderna και έπεται η αίτηση έγκρισης του εμβολίου από την  AstraZeneca στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
   Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου “Ελευθερία” με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19, «Ελευθερία», προβλέπει τον εμβολιασμό του πληθυσμού σε τρεις φάσεις. Η δεύτερη φάση, που ξεκινά από 20 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει τον εμβολιασμό πολιτών από 85 ετών και άνω. Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανήκουν περισσότερα από 100.000 άτομα. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ατόμων άνω των 18 ετών χωρίς υποκείμενο νόσημα.
   Αν και η δημοσίευση των δεδομένων στο data.gov.gr δεν συνοδεύεται από το απαραίτητο έγγραφο τεκμηρίωσης («documentation»), στο οποίο να εξηγείται η μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, εκτιμάμε ότι όσο προχωρά η πορεία του εμβολιασμού και οι πολίτες λαμβάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ο αριθμός των εμβολιασμών (χορηγούμενων δόσεων) θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερος του αριθμού των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της ανοσίας ανά περιφερειακή ενότητα. Προϋπόθεση για να οικοδομηθεί το λεγόμενο «τείχος ανοσίας», το οποίο θα επιτρέψει να οδηγηθούμε στην αναστολή όλων των μέτρων κατά της πανδημίας, είναι να εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:
   “Μετά από σχετικές συνεννοήσεις του Συλλόγου μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΤΕΕ εν όψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 που ήδη έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, έχουν τη προβλεπόμενη εκ του νόμου δίμηνη ισχύ.
   Επί παραδείγματι, έστω ότι στις 30.01.2021 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και άρχεται η ισχύς της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όλες οι Βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας 29.01.2021 ισχύουν για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 29.03.2021.
   Υπενθυμίζουμε δε ότι τα απαιτούμενα στοιχεία για την Ταυτότητα του Κτιρίου είναι επιγραμματικά τα εξής:
   – το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν
   – δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
   – τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση,
   – τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
   – τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια
   – το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
   – το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
   – το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν.4495/2017.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Συγκεντρωτικά όλες οι αναρτήσεις δασικών χαρτών ανά περιοχή
   Διεύθυνση Δασών Απόφαση ανάρτησης Υποβολή αντιρρήσεων Καβάλας ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40 29/1 – 13/05/2021 Πιερίας Α∆Α: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ 29/1 – 13/05/2021 Δράμας Α∆Α: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ 29/1 – 13/05/2021 Αρκαδίας Α∆Α: 9ΖΜ0ΟΡ1Φ-ΙΙΚ 29/1 – 13/05/2021 Καστοριάς ΑΔΑ: 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3 29/1 – 13/05/2021 Λευκάδας Α∆Α: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ 29/1 – 13/05/2021 Κεφαλληνίας Α∆Α: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1 29/1 – 13/05/2021 Ζακύνθου Α∆Α: ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ 29/1 – 13/05/2021 Ευβοίας ΑΔΑ: 6ΚΑΩΟΡ10-Ο5Ξ 5/2 – 20/05/2021 Φωκίδας ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ 5/2 – 20/05/2021 Αθηνών ΑΔΑ: ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β 5/2 – 20/05/2021 Κέρκυρας ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ 5/2 – 20/05/2021 Σάμου ΑΔΑ: ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-ΝΥΟ 5/2 – 20/05/2021 Αργολίδας ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ 5/2 – 20/05/2021 Κορινθίας Α∆Α: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ 5/2 – 20/05/2021 Φλώρινας Α∆Α: ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-ΣΤ9 5/2 – 20/05/2021 Ηρακλείου Α∆Α: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ 12/2 – 27/05/2021 Ηρακλείου Ενημερωτικό έντυπο αντιρρήσεων Λασιθίου Α∆Α: 6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ 12/2 – 27/05/2021 Λέσβου Α∆Α: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3 12/2 – 27/05/2021 Γρεβενών Α∆Α: 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3 12/2 – 27/05/2021 Σερρών Α∆Α: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6 12/2 – 27/05/2021 Ροδόπης Α∆Α: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7 12/2 – 27/05/2021 Δωδεκανήσου Α∆Α: 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0 19/2 – 03/06/2021 Ξάνθης Α∆Α: 6Τ0ΦΟΡ1Υ-1ΕΥ 19/2 – 03/06/2021 Πέλλας Α∆Α: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ 19/2 – 03/06/2021 Θεσσαλονίκης Α∆Α: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ 19/2 – 03/06/2021 Ευρυτανίας Α∆Α: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ 19/2 – 03/06/2021 Αιτωλοακαρνανίας Α∆Α: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω 19/2 – 03/06/2021 Χανίων Α∆Α: 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6 26/2 – 10/06/2021 Ρεθύμνου Α∆Α: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ  26/2 – 10/06/2021 Τρικάλων Α∆Α: ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0 26/2 – 10/06/2021 Ηλείας Α∆Α: ΨΛ0ΑΟΡ1Φ-ΕΑ8 26/2 – 10/06/2021 Μεσσηνίας Α∆Α: 6Ε2ΑΟΡ1Φ-41Μ 26/2 – 10/06/2021 Έβρου Α∆Α: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4 26/2 – 10/06/2021 Δυτικής Αττικής Α∆Α: 9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ 26/2 – 10/06/2021 Ανατ. Αττικής Α∆Α: ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ 26/2 – 10/06/2021 Πειραιώς Α∆Α: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1 26/2 – 10/06/2021 Κοζάνης Α∆Α: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5 26/2 – 10/06/2021 Ιωαννίνων Α∆Α: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ 5/3 – 17/06/2021 Άρτας Α∆Α: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ 5/3 – 17/06/2021 Χίου Α∆Α: 6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ  12/3 – 24/06/2021 Φθιώτιδας Α∆Α: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ 5/3 – 17/06/2021 Βοιωτίας Α∆Α: ΩΝ4ΠΟΡ10-ΙΚ6 5/3 – 17/06/2021 Καρδίτσας Α∆Α: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ  5/3 – 17/06/2021 Λάρισας Α∆Α: 6ΙΛ1ΟΡ10-8Λ3 5/3 – 17/06/2021 Κυκλάδων Α∆Α: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2  5/3 – 17/06/2021 Θεσπρωτίας Α∆Α: ΨΘΛ4ΟΡ1Γ-ΜΧ6 12/3 – 24/06/2021 Πρέβεζας Α∆Α: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ 12/3 – 24/06/2021 Αχαΐας Α∆Α: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ  12/3 – 24/06/2021 Λακωνίας Α∆Α: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ  12/3 – 24/06/2021 Χαλκιδικής Α∆Α: Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩΔ 12/3 – 24/06/2021 Ημαθίας Α∆Α: 6ΚΧΖΟΡ1Υ-4ΥΗ 12/3 – 24/06/2021 Κιλκίς Α∆Α: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ 12/3 – 24/06/2021 Μαγνησίας Α∆Α: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ 12/3 – 24/06/2021 Δυτικής Αττικής ΑΔΑ: ΨΧΑΔΟΡ1Κ-ΙΓΟ 19/3 – 01/07/2021 Πειραιώς ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΟΡ1Κ-ΕΓ1 12/3 – 24/06/2021 Ανατ. Αττικής ΑΔΑ: 663ΘΟΡ1Κ-Ρ6Ψ 12/3 – 24/06/2021 Επίσης από το gov.gr (παλαιοί και νεότεροι δασικοί χάρτες καθώς και οι ιστορικοί ορθοφωτοχάρτες): https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
   Για την υπηρεσία θέασης δασικών χαρτών εδώ: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspxΌλες οι αποφάσεις ανάρτησης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Apofaseis.html

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 13.01.2021 υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, εγκρίθηκε η μελέτη για τη διαμόρφωση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής στο Ελληνικό.  Με αυτή την έγκριση ουσιαστικά γίνεται το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη συνολική διαμόρφωση  του ενιαίου χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
   Ειδικότερα, το εν λόγω τμήμα έχει έκταση που αγγίζει τα 75.000 τ.μ. και εντός των ορίων του βρίσκονται τα 3 υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι), τα οποία έχουν κηρυχτεί Νεότερα Μνημεία. Η μελέτη βασίζεται σε λειτουργικές, αρχιτεκτονικές και οικολογικές αρχές σχεδιασμού (π.χ. επανάχρηση των υλικών αποξήλωσης, ιδιαίτερα των δαπέδων από σκυρόδεμα) και στοχεύει:
   στη δημιουργία ενός Πάρκου με τοπικό και υπεροπτικό χαρακτήρα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, στην προστασία και ανάδειξη των Υποστέγων του Εργοστασίου Αεροσκαφών, στην εισαγωγή καινοτόμου τεχνολογικού εξοπλισμού και στην προσβασιμότητα και ασφάλεια όλων των ομάδων επισκεπτών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 5 πλατείες δίπλα στα Υπόστεγα, δίκτυο υπαρχόντων και προτεινόμενων δρόμων – διαδρόμων, περιοχές πρασίνου,  4 «πάρκα» μέσα στο πάρκο, νέα κτίρια (WC, Κέντρο Υποδοχής Πληροφόρησης, Η/Μ κτήρια, Πύργοι – Παρατηρητήρια), τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, καθίσματα, κάδοι απορριμμάτων, κρήνες και stands ποδηλάτων),  δημιουργία στοιχείων νερού (π.χ. κρήνες) καθώς και με κατασκευές περίφραξης, σήμανσης, φωτισμού, δικτύων κλπ.
   Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:
   «Η έγκριση του πρώτου τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής στο Ελληνικό είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αποτελεί τον προπομπό του μεγαλύτερου Πάρκου της Ελλάδας. Το πρόσημο σε αυτό το εμβληματικό έργο είναι και αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό».
   Ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, δήλωσε:
   «Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που θα έχει άμεση εφαρμογή στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού. Είναι η αρχή ώστε να ξεκινήσει η διαμόρφωση όλου του Πάρκου, μια περιοχή εύκολα προσβάσιμη που θα πληροί υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές».
   Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του ΚΕΣΑ, μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν:
   Η μελέτη αποκατάστασης με προσωρινή αλλαγή χρήσης του χαρακτηρισμένου ως Μνημείου Υποστέγου Γ’ της Πολεμικής Αεροπορίας, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης όψεων του διατηρητέου κτιρίου “Ξενοδοχείο King George” για τοπικές εργασίες εξωτερικών χρωματισμών και επισκευής με χρήση ικριωμάτων που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 3, στο Ο.Τ.66078, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία της Εταιρείας “Ελληνικά Ξενοδοχεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ”. Η αρχιτεκτονική μελέτη για αναθεώρηση της 45/2016 άδειας για προσθήκη και νομιμοποίηση βιομηχανοστασίων, αποθηκών και εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ στο 61ο-62ο χλμ της ΕΟ Αθηνών Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Κερδίζει έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων η κατηγορία των μικρών διαμερισμάτων τα οποία βρίσκονται κυρίως στον αστικό ιστό.
   Στην μετά Covid εποχή όπου άφησε ανεξίτηλα το στίγμα της στον τομέα του real estate παγκοσμίως διαφαίνεται αυξημένη ζήτηση για μικρά και προσιτά διαμερίσματα. Τάση, που οι κτηματομεσίτες της αγοράς αποδίδουν στις αλλαγές που έφερε η πανδημία, τόσο στον τομέα της φοιτητικής στέγασης, όσο και στην εξ αποστάσεως εργασία.
    
   Όπως λένε οι ίδιες πηγές, οι φοιτητές οι οποίοι δεν χρειάζεται να μείνουν συνεχώς στην πόλη όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο που φοιτούν αλλά να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική περίοδο ή και ορισμένο αριθμό μαθημάτων (εργαστήρια κλπ) αναζητούν πλέον κάτι πολύ μικρό και φθηνό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
    
   Την ίδια ώρα εργαζόμενοι που ήταν υποχρεωμένοι να μετακομίσουν σε μια μεγάλη πόλη όπου βρίσκονταν η εργασία τους με τις νέες συνθήκες της τηλεργασίας, αλλά και της εκ περιτροπής εργασίας  -ένα σύστημα απασχόλησης που έγινε στις μέρες μας ιδιαίτερα δημοφιλές- επιλέγουν να μείνουν εκτός αστικού ιστού και να μισθώσουν ένα «μικρό διαμέρισμα» για τις ανάγκες τους. 
    
   Μεγάλες επενδύσεις σε αναπτύξεις «μικρο-διαμερισμάτων»
    
   Το τελευταίο διάστημα αρκετοί ξένοι επενδυτές ρίχνουν… βάρος στον τομέα του λεγόμενου «micro living» με αναπτύξεις μικρών διαμερισμάτων για ενοικίαση σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, όπου έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από τις συνέπειες της πανδημίας τα ενοίκια για διαμερίσματα δύο και άνω υπνοδωματίων ήταν ιδιαίτερα «τσουχτερά».
    
   Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση της International Campus (IC) της εταιρείας που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό πως σκοπεύει να επενδύσει κεφάλαια άνω του €1 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια σε μικρά διαμερίσματα κάτω από την φίρμα «THE FIZZ» και «HNVS» (Heavens). Όπως λέει ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, Rainer Nonnengasser, σχολιάζοντας την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, την Γερμανία «ειδικότερα οι μαθητές αναζητούν απεγνωσμένα διαμερίσματα παντού. Η τεράστια έλλειψη στη Γερμανία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν συνεργαστεί ο ιδιωτικός τομέας με το Studentenwerk.
    
   Μας ενδιαφέρουν οικόπεδα και υφιστάμενα κτίρια σε πόλεις Α και Β κατηγορίας για να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι διαβίωσης για τους 2,9 εκατομμύρια μαθητές σε όλη τη χώρα». Σημειώνεται ότι η εταιρεία επικεντρώνεται σε έργα μεγάλων πόλεων όπως το Αμβούργο, το Βερολίνο αλλά και μικρότερες πόλεις δημοφιλείς για τα πανεπιστήμιά τους. 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανακοίνωση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
   Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την 584/15-1-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.   (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.
   Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 2α  Ιουνίου 2021, ημέρα, Τετάρτη.
   Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
   Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
   Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
   Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
   Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Ν. Θάσου, Τ.Κ. 64004 για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) ή [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973,2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου)καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
   Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη βρίσκεται και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών».
   Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευση τους ή και την εξάλειψή γραφειοκρατικών εμποδίων, όπου είναι ασφαλές, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν.
   Οι ρυθμίσεις αφορούν, αρχικά, τους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων διευκολύνεται και, τελικά, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματά τους διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας της χώρας. Οι οικονομικές δραστηριότητες την αδειοδότηση των οποίων επιχειρούμε ν’ απλοποιήσουμε είναι οι εξής:
   Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Λούνα παρκ, Τσίρκο και Παγοδρόμια) Κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα δια βίου μάθησης, Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και Κέντρα διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για ΑμΕΑ Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
   Σχέδιο Νόμου
   Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
   Η διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11944

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές της Καβάλας, Πιερίας,Δράμας, Αρκαδίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
   Η έναρξη της ανάρτησης έρχεται μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα στελέχη των δασικών τους υπηρεσιών, του «Ελληνικού Κτηματολογίου», καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων.
   Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
   Ήδη, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων,  από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενόψει της επικείμενης ανάρτησης των αναμορφωθέντων και τροποποιηθέντων δασικών χαρτών επισημαίνουμε τα παρακάτω:
   Α. Περιοχές με αναρτημένους και κυρωμένους (μερικώς ή ολικώς) δασικούς χάρτες πριν την ισχύ ν. 4685/2020.
   1. Μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης, αφού κάνετε αντιπαραβολή των περιοχών του δασικού χάρτη που τροποποιήθηκαν, με το αρχείο των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, ακόμη και αν έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, θα εντοπιστούν τα πολύγωνα (αντιρρήσεις ή τμήματα αυτών) που με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020, δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη ως δασικές εν γένει εκτάσεις. Στη συνέχεια θα ενημερώσετε αναλόγως τους ενδιαφερόμενους, ότι οι εκτάσεις για τις οποίες υπέβαλλαν αντιρρήσεις, αναμορφώθηκαν αυτεπαγγέλτως και εφόσον εκκρεμούν, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α. [άρθρο 7 της (1) σχετικής ΥΑ]. Οι ανωτέρω αντιρρήσεις θα τοποθετηθούν στο αρχείο.
   Η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα (1) πριν το πέρας της υποβολής αντιρρήσεων.
   2. Αναφορικά με τη διαχείριση των απορριφθέντων προδήλων που είχαν υποβληθεί, εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της προηγηθείσας ανάρτησης και αφού εξασφαλιστεί η γεωχωρική τους απεικόνιση επί του ψηφιακού αρχείου της κύρωσης, σε εφαρμογή και της (3) σχετικής, να προχωρήσετε στην εισήγηση για έκδοση σχετικής απόφασης ανάκλησης της απόφασης κύρωσης ως προς τα τμήματα αυτά [άρθρο 9 της (1) σχετικής ΥΑ].
   Το κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενο αρχείο, θα αποστείλετε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μέσω της ασφαλούς διαδικασίας με χρήση των USBToken ενημερώνοντας και την υπηρεσία μας (Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών της ΓΔΔ & ΔΠ). Η διαδικασία αποστολής των δεδομένων, θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων αναρτήσεων και θα συνοδεύεται από το ΦΕΚ, που θα δημοσιευτεί η απόφαση ανάκλησης.
   3. Επισημαίνεται ότι οι περιοχές στις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών δεν τίθενται σε διαδικασία επανυποβολής αντιρρήσεων, αφού είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α. (σχετ. 3).
   Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχει αποσταλεί ο συνοπτικός κατάλογος της παρ. 8 του Κεφαλαίου 8 της 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ (Β’ 3532) όπως τροποποιήθηκε με την 92364/2651/25.09.2020 (Β’ 4367) ΥΑ, αυτές θα απεικονιστούν σε ξεχωριστό θεματικό επίπεδο, στην εφαρμογή της ανάρτησης δασικών χαρτών.
   4. Επιπλέον, και σε ό,τι αφορά ήδη ληφθείσες αποφάσεις των Ε.Π.Ε.Α, η ενσωμάτωσή τους θα υλοποιηθεί ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα, συνολικά διορθούμενου και συμπληρούμενου του δασικού χάρτη κατά το στάδιο της κατά το άρθρο 19 ν. 3889/2010 κύρωσής του [σχετ. άρθρο 10 της (1) σχετικής ΥΑ].
   Στο ίδιο στάδιο, θα διορθωθούν και σφάλματα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη, σε εφαρμογή της παρ. 1 άρθρου 19 ν. 3889/2010 και της περίπτωσης δ. της παρ. 8 της 153394/919/12.04.2017 ΥΑ (Β’ 1366).
   5. Δεδομένου ότι σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη, να αποσταλούν, άμεσα, τα παρακάτω αρχεία, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην οριοθέτηση των σχετικών περιοχών κατά την επεξεργασία και αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων
   α. Αναμορφούμενες περιοχές (περίγραμμα εποικιστικού αρχείου, πλέον λοιπών εκτάσεων που αναμορφώθηκαν) και «οικιστικές πυκνώσεις».
   β. Εκκρεμείς αντιρρήσεις αναρτημένων δασικών χαρτών πριν την ισχύ του ν. 4389/2016 (να περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο αριθμός πρωτοκόλλου ως πληροφορία).
   Β. Για το σύνολο των περιοχών που αναρτώνται δασικοί χάρτες.
   1. Στο άρθρο 6 της (1) σχετικής ΥΑ αναφέρεται : "Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη υπάρχει ειδική αναφορά στη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων, στην, επιπλέον, κατάθεση των στοιχείων που αναφέρονται άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ως πρόδηλα σφάλματα."
   Σε εφαρμογή του ανωτέρω, τονίζεται ότι αν έχουν ήδη κατατεθεί ή εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων και, ενώ εξετάστηκαν, δεν συμπεριελήφθησαν στο αναμορφωθέν τμήμα (καθότι υποβλήθηκαν χωρίς την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις των παρ. 6 και 7 άρθ. 3 του ν. 998/1979 είτε δεν προκύπτει με ακρίβεια η ορθή τεχνική απεικόνιση εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης καθώς και της σύννομης αλλαγής χρήσης των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων), θα προωθηθούν ως ατελώς αντιρρήσεις, της παρούσας ανάρτησης, από την Δ/νση Δασών με ανάλογη εισήγηση, στις ΕΠ.Ε.Α. που θα συσταθούν, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Κατόπιν τούτων, να φροντίσετε, για τη γεωχωρική εξασφάλιση τους, και να μας αποστείλετε άμεσα τα σχετικά αρχεία.
   2. Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τα ΣΥΑΔΧ δύνανται να δέχονται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
   Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίζεται στην απόφαση σύστασης του ΣΥΑΔΧ, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
   3. Τέλος, συνημμένα αποστέλλεται υπόδειγμα Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη για διευκόλυνσή σας.
   Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ψυχρή εισβολή με ιδιαίτερα χαμηλές κατά τόπους θερμοκρασίες ξεκινά από το βράδυ της Τετάρτης 13/1, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
   Η ψυχρή αυτή εισβολή που θα συνοδευτεί από χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας θα προκαλέσει την κακοκαιρία «Λέανδρος» από την Πέμπτη 14/1 έως τη Δευτέρα 18/1.
   Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κίνηση των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων πάνω από το έδαφος, ύψος το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των μεταβολών της θερμοκρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα.  
   Όπως προκύπτει, ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες (παρουσιάζονται με μπλε σκίαση) θα επικρατήσουν στη χώρα, τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 18/1.
   Οι θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια θα πέσουν σε αρνητικές τιμές ακόμη και στα πεδινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο θα σημειωθεί ολικός παγετός από το Σάββατο 16/1 έως τη Δευτέρα 18/1. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά η μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται από την Τετάρτη 13/1 έως τη Δευτέρα 18/1.

   Χιονοπτώσεις αναμένονται από τον «Λέανδρο» ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά της λοιπής ηπειρωτικής χώρας από το βράδυ της Πέμπτης 14/1. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των διαστημάτων χιονόπτωσης θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης του καιρού, το ισχυρό ψύχος, ιδιαίτερα τις νύχτες, θα δημιουργήσει προβλήματα. Λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις μας.
   Πηγή: meteo.gr - https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1596
    
    
    
    
    
   Πηγή: meteo.gr - https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1596

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του (στρατηγική, αρχιτεκτονική και  βασικοί στόχοι). Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.
   Για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του νέου σχεδιασμού είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν συμπληρωμένο έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] 
   Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

   Δείτε εδώ το Concept Paper ΕΠΑνΕΚ 2021-2027
   Δείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης για το ΕΠANEK 2021-2027
   Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 
   2η Εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2017
   1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027
   Μάθετε περισσότερα για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωστοποίησε σήμερα το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών.
   Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021) που στάλθηκε στις δασικές υπηρεσίες, η ανάρτηση δασικών χαρτών θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.
   Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
   Δείτε το πρόγραμμα των αναρτήσεων στο πίνακα που ακολουθεί:
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 15.01.2021 Καβάλας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καβάλας Πιερίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πιερίας Δράμας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας Αρκαδίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αρκαδίας Καστοριάς Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καστοριάς Λευκάδας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λευκάδας Κεφαλληνίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας Ζακύνθου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ζακύνθου 22.01.2021 Εύβοιας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Εύβοιας Φωκίδας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φωκίδας Αθηνών Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αθηνών Κέρκυρας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κέρκυρας Σάμου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Σάμου Αργολίδας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αργολίδας Κορινθίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κορινθίας Φλώρινας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φλώρινας 29.01.2021 Ηρακλείου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Λασιθίου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λασιθίου Λέσβου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου Γρεβενών Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Γρεβενών Σερρών Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Σερρών Ροδόπης Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ροδόπης 05.02.2021 Δωδεκανήσου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου Ξάνθης Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ξάνθης Πέλλας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πέλλας Θεσσαλονίκης Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης Ευρυτανίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας Αιτωλοακαρνανίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αιτωλ/νανίας 12.02.2021 Χανίων Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χανίων Ρεθύμνου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου Τρικάλων Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Ηλείας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηλείας Μεσσηνίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας Έβρου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Έβρου Δυτικής Αττικής Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός Δήμου Μεγαρέων Ανατολικής Αττικής Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής όμορο με Δ/νση Δασών Πειραιώς Πειραιώς Χερσαίο τμήμα και νησιά Αργοσαρωνικού εκτός νήσου Σαλαμίνας και εκτός νήσων Κυθήρων και  Αντικυθήρων Κοζάνης Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κοζάνης 19.02.2021 Ιωαννίνων Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων Άρτας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Άρτας Χίου Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χίου Φθιώτιδας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Φθιώτιδας Βοιωτίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Βοιωτίας Καρδίτσας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Λάρισας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λάρισας Κυκλάδων Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κυκλάδων 26.02.2021 Θεσπρωτίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας Πρέβεζας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πρέβεζας Αχαϊας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αχαϊας Λακωνίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λακωνίας Χαλκιδικής Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής Ημαθίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ημαθίας  Κιλκίς Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κιλκίς Μαγνησίας Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Μαγνησίας Δυτικής Αττικής Δήμος Μεγαρέων (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής) Πειραιώς Νήσοι Κύθηρα, Αντικύθηρα και Σαλαμίνα (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πειραιώς) Ανατολικής Αττικής Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής Σχετικό αρχείο:
   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το ενδεχόμενο μετακίνησης κάποιων ορεινών οικισμών ή τμημάτων τους που βρίσκονται σε σημεία με έντονα κατολισθητικά φαινόμενα πρέπει να εξετάσει σοβαρά η πολιτεία.
   Αυτό υποστηρίζει ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, εκτιμώντας ότι η συνεχής επένδυση σε ακριβά αντιδιαβρωτικά έργα δεν έχει λογική στις περιοχές όπου τα εδάφη είναι πολύ διαβρωμένα. Συνολικά στον νομό Καρδίτσας έχουν εντοπιστεί 260 θέσεις όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατολισθήσεις. 
   «Στα ορεινά της Καρδίτσας υπάρχει ιστορικό κατολισθήσεων, ιδίως στην Αργιθέα και τον Ταυρωπό. Εχουν εκπονηθεί δεκάδες μελέτες ήδη από τη δεκαετία του ’60 για την αντιμετώπιση του φαινομένου», εξηγεί ο κ. Λέκκας. «Ωστόσο, μετά τον “Ιανό” η κατάσταση στην περιοχή είναι πρωτόγνωρη: οι κατολισθήσεις εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα με τις έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το γνωστό πλημμυρικό κύμα που προκάλεσε ζημιές στην πόλη της Καρδίτσας και στις γύρω περιοχές. Η μετακίνηση των εδαφών είναι τεράστια, σε κάποιες περιοχές του Ταυρωπού και της Αργιθέας άλλαξε το τοπίο». 
   Καθηγητές και ερευνητές του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε καταγραφή των σημείων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά τον «Ιανό». Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 260 θέσεις που αναπτύσσονται κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία τροφοδότησαν με μεγάλες ποσότητες στερεοπαροχής το υδρογραφικό δίκτυο και ενίσχυσαν καθοριστικά το πλημμυρικό κύμα. «Το φαινόμενο δεν έχει σταματήσει γιατί έχει γίνει μεγάλη διείσδυση υδάτων στο έδαφος. Ετσι ενεργοποιούνται και παλιές κατολισθήσεις, παράλληλα με νέες, που όταν έχει νέες βροχοπτώσεις παρασέρνουν οικισμούς, γέφυρες, υποδομές», εξηγεί ο κ. Λέκκας. 
   Τι πρέπει να γίνει;
   «Προς το παρόν έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες επεμβάσεις στην περιοχή, είναι όμως πυροσβεστικές. Πρέπει, όμως, να υπάρξει μια συστηματική αποτύπωση και μελέτη του φαινομένου σε όλη του την έκταση και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση ανά τοποθεσία. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο για τη μακροπρόθεσμη προστασία και ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πλαίσιο που διαμορφώνει η κλιματική κρίση», λέει ο κ. Λέκκας.
   «Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η μετακίνηση κάποιων οικισμών όπως η Αγία Μαρίνα και η Κτιμένη και να αναπτυχθούν σε άλλη διάταξη κάποιοι άλλοι όπως η Καρίτσα. Γνωρίζω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα γιατί ενέχει τον κοινωνικό παράγοντα, κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει το σπίτι του.
   Ομως δεν έχει νόημα να κατασκευάζουμε ακριβά έργα και αυτά λίγα χρόνια μετά να καταστρέφονται, να επιμένουμε σε περιοχές που έχουν πολύ σαθρά εδάφη. Προς το παρόν οι δήμοι, η Περιφέρεια, τα υπουργεία είναι όλοι διαστακτικοί. Θα πρέπει όμως να λάβουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις για το καλό της περιοχής». 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε δημοπράτηση είναι το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ για την κατασκευή και διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΚΤΥΠ ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο που έχει τίτλο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ» είχε εγκριθεία από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 17 Σεπτεμβρίου 2020.
   Πρόκειται για διπλό διαγωνισμό με δύο cluster κτιρίων συνολικού κόστους με ΦΠΑ 163 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 131,5 εκατ. ευρώ). Στο πρώτο cluster περιλαμβάνονται έξι ΠΕΚΕΠΠ κόστους 60,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στο δεύτερο επτά ΠΕΚΕΠΠ κόστους 70,8 εκατ.ε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τα 13 κτίρια θα καλύψουν κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
   Είναι ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021 και περιλαμβάνεται στα σχέδια του Κώστα Καραμανλή για την περαιτέρω προώθηση σε υλοποίηση εμβληματικών έργων στη χώρα.
   Στο έργο ενεργό συμμετοχή θα έχει και το υπουργείο ΑΝΕΠ μέσω του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, όπως σε όλα τα έργα-ΣΔΙΤ.
   Στις 15 Φεβρουαρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος
   Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τους δύο διαγωνισμούς θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια όσοι περάσουν στην δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν ανταγωνιστικό διάλογο όπου με τη συμμετοχή φορέων, συμμετεχόντων και τοπικής κοινωνίας, διαμορφώνεται το τελικό φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. Στην τελική φάση οι ενδιαφερόμενοι θα καλεστούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.
   Η συνολική διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 324 μήνες εκ των οποίων 24 μήνες κατασκευής και οι υπόλοιποι 300 μήνες (25 χρόνια) λειτουργία και διαχείριση. Η αποπληρωμή του έργου θα γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας.
   Ο ρόλος των Επιχειρησιακών Κέντρων θα είναι επικεντρωμένος στη διαχείριση του συνόλου των συμβάντων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας και τα οποία εξελίσσονται στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Θα αποτελούν στρατηγικά σημεία υποδοχής και επεξεργασίας όλων των σχετικών πληροφοριών καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Επιπλέον, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα θα αποτελούν και κεντρικά σημεία ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης των πολιτών με τον θεσμό και τις λειτουργίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ θα στεγάσουν μονίμως και διοικητικές λειτουργίες αυτής.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά το Μητρώο όλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των ακινήτων θεσμοθετήθηκε το 2011, ωστόσο επανέρχεται στο προσκήνιο με την ενεργοποίησή του από την κυβέρνηση, αλλά και τις επιβαρύνσεις που φέρνει για την πώληση και κάθε άλλη μεταβίβαση ακινήτων καθώς και στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αφού πλέον είναι υποχρεωτική.
   Τι είναι η ταυτότητα του κτιρίου; Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (έγγραφα και σχέδια) του κτιρίου. Η συγκέντρωση όλων των σχετικών εγγράφων γίνεται με τη συμβολή μηχανικού, ο οποίος και διαπιστώνει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου. Ο φάκελος αυτός θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς σε περίπτωση αλλαγών και θα φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
   Γιατί είναι απαραίτητη η ταυτότητα του κτιρίου; Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους όπως:
   Α) Εμβαδό με βάση την Οικοδομική Άδεια (αν υπάρχει)
   Β) Εμβαδό κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ
   Γ) Εμβαδό στο έντυπο Ε9 της Εφορίας
   Δ) Εμβαδό στο συμβόλαιο αγοράς/Μισθωτήριο κλπ
   Ε) Εμβαδό στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό
   Στ) Εμβαδό στο Κτηματολόγιο
   Ζ) Εμβαδό αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.
   Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρήσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στην σωστή καταγραφή του.
   Αυτό μάλιστα, φάνηκε πρόσφατα κατά την διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους, όπου πολλοί ιδιοκτήτες διαπίστωσαν ότι δήλωναν άλλα τετραγωνικά στο Ε9 και άλλα στη ΔΕΗ μέσω του Δήμου. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει μαζί κύριους χώρους (κατοικία) και κοινόχρηστους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσια), ενώ σε άλλες περιπτώσεις μόνο το καθαρό κατοικήσιμο εμβαδό. Επομένως είναι απαραίτητη η καταγραφή των κτιρίων σε ένα μητρώο που θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του ακινήτου.
   Επίσης με την ταυτότητα του κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για την νομιμότητα ή μη του κτιρίου του καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάσταση του.
   Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων; Ναι. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.
   Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν; Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.
   Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν ταυτότητα κτιρίου; Καταρχήν για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί ταυτότητα κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.
   Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:
   – να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους
   – να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους
   – να το μισθώσουν νόμιμα
   – να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.)
   – να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
   – θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.
   Πώς γίνεται η διαδικασία; Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου» η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.
   Ποιος καλεί τον μηχανικό για να συντάξει την ταυτότητα του κτιρίου; Ο ιδιοκτήτης ορίζει τον μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.
   Ποια είναι η εργασία του μηχανικού; Ο μηχανικός αφού κάνει την αποτύπωση του κτιρίου ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος αφορά τα εξής:
   τη νομιμότητα του χώρου την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου την στατική του επάρκεια τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της ταυτότητας κτιρίου; α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
   β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
   γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
   δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
   ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
   στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,
   ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
   η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
   θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
   Γιατί να κάνω ταυτότητα κτιρίου, ενώ το έχω κτίσει με νόμιμη οικοδομική άδεια; Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας εκτός της καταγραφής του ακινήτου είναι και ο έλεγχος του τρόπου κατασκευής του κτιρίου καθώς και η παρακολούθησή του μετά την ολοκλήρωσή του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς του, τη συντήρηση του, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών στην πορεία. Επίσης με την ταυτότητα του κτιρίου μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κλπ) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο και να αποφύγει μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία και την Εφορία.
   Κάθε φορά που θα μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο θα χρειάζεται ταυτότητα κτιρίου; Η σύνταξη Ταυτότητας Κτιρίου είναι απαραίτητη από 1η Ιανουαρίου 2021 για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε δικαιοπραξία, η οποία θα αλλάζει το καθεστώς ιδιοκτησίας ενός ακινήτου θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθώς η προσάρτηση της σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητας είναι απαραίτητη.
   Στις επόμενες μεταβιβάσεις ο μηχανικός που θα ορίζει εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας, από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες αλλαγές στην ιδιοκτησία αυτή, ή ότι έχει ενημερωθεί η Ταυτότητα Κτιρίου αν έχει μεσολαβήσει έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασιών στην ιδιοκτησία αυτή. Στις νέες οικοδομές η Ταυτότητα Κτιρίου θα εκδίδεται μαζί με την οικοδομική τους άδεια.
   Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας; Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
   -το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
   -τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
   -το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
   -το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
   -δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
   -τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,
   -το δελτίο δομικής τρωτότητας,
   -τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον απαιτούνται,
   -το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων και τηλεκατάρτισης, πραγματοποιεί τις Τηλε–ΓΕΩΤΟΠΟΣυναντήσεις (webinars) με παρουσιάσεις ομιλητών που άπτονται της επιστήμης της Γέωπληροφορικής και των συναφών κλάδων της. Οι ομιλίες αφορούν Εκπαιδευτικά, Ερευνητικά & Επαγγελματικά θέματα.
   Σε λίγες ημέρες ξεκινάει ο νέος κύκλος webinar για το έτος 2021, με επίσημους καλεσμένους αξιόλογους επιστήμονες από φορείς της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Ο πρόεδρος του συλλόγου Αθανάσιος Δήμου, σας καλεί να παρακολουθήσετε τις μελλοντικές προγραμματισμένες τηλε-ΓΕΩΤΟΠΟΣυναντήσεις (webinars) για τον 3μηνο Ιανουάριο – Μάρτιο 2021:
   10 Ιανουαρίου 2021
   “Γεωχωρικά εργαλεία ανάλυσης για υποστήριξη/λήψη αποφάσεων στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό”
   ΕΔΙΠ, ΜΧΠΠΑ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
   31 Ιανουαρίου 2021
   “The Many Uses of OpenStreetMap” Chair, OpenStreetMap Foundation
   7 Φεβρουαρίου 2021
   “Δήμοι: το κύτταρο της γεωγραφικής πληροφορίας”
   Προιστάμενος, Δημου Καλαμαριάς
   14 Φεβρουαρίου 2021
   “Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων με τη Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών σε
   Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο”
   Πρόεδρος, Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
   21 Φεβρουαρίου 2021
   “Χαρτογραφώντας το βυθό της θάλασσας με νέες τεχνολογίες”
   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
   28 Φεβρουαρίου 2021
   “Η Νέα Κοινότητα του Διαστήματος & Πώς οι Μαθητές γίνονται Μηχανικοί του
   Διαστήματος”
   CEO, SPIN Space Innovation
   Αναμενόμενες ομιλίες τον Μάρτιο 2021
   Ομιλία του chair GVSIG
   Χαρτογραφία και τέχνη
   Ομιλητές από NGO
   Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μελλοντικές τηλεΓΕΩΤΟΠΟσυναντήσεις θα βρείτε σε αντίστοιχες αναρτήσεις (event) στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook παρακάτω:
   https://www.facebook.com/syllogosgeotopo/
   Η Συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
   Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις Συμμετοχής.
   Στο παρακάτω σύνδεσμο της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου θα βρείτε υλικό με τις παρουσιάσεις των εισηγητών για να τις κατεβάσετε:
   https://www.sgeotopo.gr/index.php/el/resources/draseis-syllogou/136-tile-geotoposynantiseiswebinars
   Επίσης μπορείτε να δείτε τις ομιλίες σε βίντεο στο επίσημο κανάλι του συλλόγου στο
   Youtube:
   https://www.youtube.com/user/syllogosgeotopo

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το «έργο» των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κατασκευαστικό κλάδο δεν είναι καινούριο, μάλιστα, είναι πολύ παλιό.
   Το «ξεψάχνισμα» της επιτροπής στον νευραλγικό αυτό τομέα της ελληνικής οικονομίας ο οποίος κατά καιρούς έχει δεχθεί πακτωλό κονδυλίων κρατάει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
   Συγκεκριμένα το 2012 η επιτροπή έβγαλε πόρισμα για δημιουργία «καρτέλ» στον κλάδο των κατασκευών κατά την περίοδο 2002 έως 2009. Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού διενεργήθηκε μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο σχετικά με τις υψηλές τιμές των ακινήτων, καθώς και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.), η οποία ανέφερε: «ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μην προχωρείτε σε ανεγέρσεις νέων κτιρίων, αν προηγουμένως δεν έχετε διαθέσει το 70% των ακινήτων που έχετε προς πώληση».
   Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, από την εν λόγω αυτεπάγγελτη έρευνα προέκυψε ότι η Ε.Κ.Κ.Ε., μέσα από διαρκείς αποφάσεις/συστάσεις προς τα μέλη της τα έτη 2002 έως και 2009 συνέβαλλε στον περιορισμό της παραγωγής και διάθεσης νεόδμητων πλεοναζουσών κατοικιών και στον έμμεσο καθορισμό των τιμών τους, που συνιστά παράβαση και σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού. Με τις ενέργειες της αυτές η Ε.Κ.Κ.Ε υποκατέστησε τους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο τη διατήρηση των τιμών πώλησης των κατοικιών στις διαμορφωμένες υψηλές τιμές.
   Πρόστιμα ρεκόρ
   Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκε η υπόθεση του καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο μετά από έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση τα πρόστιμα για τους «μεγάλους» του κλάδου έπεσαν «βροχή» φθάνοντας τα €80 εκατ. Στην υπόθεση πρωταγωνιστές ήταν τόσο εγχώριες εταιρίες όσο και ξένες τεχνικές οι οποίες είχαν αρνηθεί να προσέλθουν στην διαδικασία διευθέτησης. Για τους Ελληνες η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα ρεκόρ-τα μεγαλύτερα σε σχέση με παρόμοιες υποθέσεις στην Ευρώπη στους ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P ΑΒΑΞ και Intrakat. Από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είχε προκύψει ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συνεννοούνταν και προαποφάσιζαν για την έκβαση κάθε διαγωνισμού.
   Ειδικότερα, συναποφάσιζαν:
   α) Ποιος θα αναδειχθεί μειοδότης και θα πάρει το έργο διαγωνισμό.
   β) Τι εκπτώσεις θα προσφερθούν και με ποιο συμβατικό τίμημα θα γίνει η ανάθεση.
   γ) Ποιοι εργολάβοι δεν θα μετάσχουν στον διαγωνισμό και θα πάρουν οικονομικά ανταλλάγματα από τον ανάδοχο του έργου
   δ) Εταιρείες που συμμετείχαν σε φαινομενικά ανταγωνιστικά σχήματα και κατέθεταν ξεχωριστές προσφορές, να μοιρασθούν τελικά το έργο
   Οι συνεννοήσεις γίνονταν είτε μέσω τακτικών συναντήσεων, είτε ακόμη και μέσα από τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την έρευνα της ΕΑ.
   Εκκίνηση διαδικασίας του αρ.11 του Ν. 3959/2011
   Στις 8 Ιανουαρίου 2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, απόφαση περί εκκίνησης της διαδικασίας του αρ. 11 του Ν.3959/2011 (κανονιστική παρέμβαση σε κλάδο της οικονομίας). Ειδικότερα, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση αποφάσισε την εκκίνηση της εν λόγω διαδικασίας προκειμένου να εξετάσει τον κλάδο των κατασκευών, με έμφαση στις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη οικοδομικών έργων και έργων υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των έργων παραχωρήσεων), και να αξιολογήσει εάν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
   Η σημασία του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία και η διασύνδεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους και εμπορικές δραστηριότητες συνιστούν βασικούς παράγοντες ενεργοποίησης της κατ’ αρ.11 κανονιστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επιπλέον, η  Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί συστηματικά με τον κλάδο, με την έκδοση κατά την τελευταία τετραετία σημαντικών αποφάσεων στο πλαίσιο εξέτασης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών (νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών) που υιοθετήθηκαν από επιχειρήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, η Ε.Α. έλαβε υπόψη της την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα που έπληξε, μεταξύ άλλων, και τον οικονομικό κλάδο των κατασκευών.
   Εφόσον, στο πλαίσιο της εκκινηθείσας διαδικασίας, διαπιστωθεί, κατ’ αρχάς, η μη ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον υπό διερεύνηση κλάδο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δημοσιοποιήσει τις απόψεις της, μέσω δημόσιας διαβούλευσης εντός διαστήματος 90 ημερών από την κίνηση της εν λόγω διαδικασίας. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
   Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και εφόσον η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώσει ξανά ότι στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιοποιεί επαρκώς και με πρόσφορο τρόπο τις απόψεις της για τα μέτρα που ανακοινώνει και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
   Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά το πέρας της εν λόγω διαβούλευσης και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της, θα προχωρήσει στην επιβολή, με απόφαση της, που έχει εκτελεστό χαρακτήρα, συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώσει ότι η έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού οφείλεται, μεταξύ άλλων, και σε νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, θα γνωμοδοτήσει για την κατάργηση ή την τροποποίηση τους στον καθ` ύλην αρμόδιο Υπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στο πλαίσιο της συνεργασίας με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ο ΟΑΕΔ παραχώρησε την χρήση συνολικά 40 ακινήτων ιδιοκτησίας του με συμβάσεις χρησιδανείου το 2020. Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν 38 χρησιδάνεια με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Δήμους, συλλόγους και φορείς με έντονη κοινωνική δράση, νομικά πρόσωπα που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
    Ενδεικτικά, υπεγράφησαν συμβάσεις χρησιδανείου με:

   · Τον ΕΟΠΠΥΥ για την παραχώρηση τμήματος κτιρίου στην Καλλιθέα για την στέγαση των υπηρεσιών του

   · Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την παραχώρηση χώρου 908 τμ. της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Αιγάλεω για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη δημιουργία κέντρου εκπαιδευτικής καινοτομίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

   · Τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας για την παραχώρηση έκτασης 20 στρεμμάτων για την ανέγερση δημοτικού κτιρίου και στεγάστρων προστασίας αυτοκινήτων του Δήμου

   · Τον Δήμο Χαϊδαρίου για την παραχώρηση έκτασης 15,5 στρεμμάτων στο Σκαραμαγκά, για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου Ανακύκλωσης Υλικών

   · Τον Δήμο Ελευσίνας για την παραχώρηση έκτασης 1,9 στρεμμάτων και σκελετού υφιστάμενου κτιρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες Δήμου

   · Τον Δήμο Αργοστολίου για την παραχώρηση κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αργοστολίου ΟΑΕΔ για την στέγαση και λειτουργία του από τον Δήμο

   · Τον Δήμο Νάξου για την παραχώρηση 21 στρεμμάτων για την ανέγερση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων

   · Τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας για την παραχώρηση έκτασης 4,5 στρεμμάτων για την ανέγερση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου

   · Με Δήμους, συλλόγους και νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, για την παραχώρηση 90 καταστημάτων και 24 αιθουσών  συγκέντρωσης σε 30 οικισμούς εργατικών κατοικιών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τους.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το 2021 είναι έτος σταθμός για το Κτηματολόγιο. Κι αυτό διότι, μεταξύ άλλων, ξεκινά η συλλογή δηλώσεων σε νέες περιοχές, πρέπει να επανελεγχθούν πάνω από 11 εκατομμύρια δικαιώματα σε 36 περιφερειακές ενότητες ενώ δίνεται σκόντο ενός χρόνου στους ιδιοκτήτες που είτε ξέχασαν, είτε έχασαν όλες τις προθεσμίες προκειμένου να δηλώσουν και να σώσουν την ακίνητη περιουσία τους.
   «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις περιοχές που ξεκινά η συλλογή δηλώσεων κι αυτές που αρχίζει η ανάρτηση, για το τι ισχύει με τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα – και πότε θα αρχίσουν να επιβάλλονται αλλά και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους ιδιοκτήτες, τοπογράφοι – μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι προκειμένου να αποφύγουν τις ουρές.
   Οι νέες περιοχές
   Μέσα στο 2021 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για το υπόλοιπο – και τελευταίο – 7% της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του Κτηματολογίου, τον Μάρτιο αρχίζειη συλλογή δηλώσεων στο Ρέθυμνο. Τον Μάιο ακολουθούν οι Κυκλάδες, τον Αύγουστο παίρνουν σειρά τα Χανιά και το Ηράκλειο (ένα τμήμα του), ενώ τον Δεκέμβριο ακολουθούν η Θεσπρωτία και η Κέρκυρα.
   Στο μεταξύ, το πάγωμα για έξι μήνες των προστίμων συνεπάγεται μια άτυπη παράταση – για όλη τη χώρα – στη συλλογή δηλώσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες αλλά και το Δημόσιο έχουν στη διάθεσή τους ένα περιθώριο έως τον ερχόμενο Μάιο για να δηλώσουν ψηφιακά στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους.
   Τα νέα πρόστιμα
   Οπως προαναφέρθηκε, τα νέα πρόστιμα στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να επιβάλλονται μετά το Πάσχα και θα είναι κλιμακωτά. Με το νέο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση την αξία κάθε ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του ακινήτου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα που δηλώνεται.
   Διευκρινίζεται ότι η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτερο των 2.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν το πρόστιμο είναι 5% επί της βάσης υπολογισμού (300 ευρώ), τότε, θα είναι 15 ευρώ. Για το θέμα των προστίμων αναμένεται να υπάρξει εξειδίκευση με νέα υπουργική απόφαση.
   Που αρχίζει η ανάρτηση
   Το 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτος «επανελέγχου» των κτηματολογικών εγγραφών. Κι αυτό διότι πάνω από 11 εκατομμύρια δικαιώματα σε 36 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα θα πρέπει να ελεγχθούν, να επιβεβαιωθούν ή να διορθωθούν από τους ιδιοκτήτες τους.
   Οι 36 περιοχές που θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση εφέτος (κατά αλφαβητική σειρά) είναι: Ανατολική Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας), Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αρτα, Αχαΐα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα, Δυτική Αττική (Μέγαρα, Οινόη), Εβρος, Ευρυτανία, Ηράκλειο, Θάσος, Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος, Καστοριά, Κορινθία, Λάρισα, Λασίθι, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Ρόδος, Σποράδες, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Φωκίδα, Χαλκιδική. Υπενθυμίζεται πως όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης, κατά την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων ελέγχουν για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.
   Σε αυτό το στάδιο οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο. Σημειώνεται πως τα στοιχεία επικοινωνίας επικαιροποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.
   Η διάρκεια της ανάρτησης είναι δύο μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις μήνες για όσους μένουν στο εξωτερικό. Διευκρινίζεται πως τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων μελλοντικά θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από δικαστικές διαδικασίες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα και συνεπάγεται ταλαιπωρία για τους ενδιαφερομένους.
   Τα «ορφανά» ακίνητα
   Στο μεταξύ, με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνεται περιθώριο ενός έτους (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021) στους ιδιοκτήτες που είτε ξέχασαν είτε έχασαν όλες τις προθεσμίες προκειμένου να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο και να σώσουν την περιουσία τους.
   Η νέα ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες (ανάμεσά τους και το Δημόσιο) σε 298 περιοχές σε όλη τη χώρα που πλέον έχουν περιθώριο 12 μηνών να διεκδικήσουν 299.174 ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο. Να καταθέσουν δηλαδή στα δικαστήρια αγωγή διόρθωσης των λανθασμένων αρχικών εγγραφών προκειμένου (για τους ιδιώτες) η περιουσία τους να μην… πέσει στα χέρια του Δημοσίου.
   Εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί, πως αυτό το δικαίωμα δεν δόθηκε για τους ιδιοκτήτες (ανέρχονται σε περίπου 15 χιλιάδες) σε 35 περιοχές σε όλη τη χώρα (στην Αττική είναι τα Βριλήσσια και η Ελευσίνα) στις οποίες το 2018 ξεκίνησε η περιέλευση 13.156 ακινήτων, που έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Δημόσιο.
   Πρόκειται για ακίνητα που εξαιρέθηκαν από τις παρατάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης (τον Δεκέμβριο του 2018) αλλά και την οριζόντια παράταση έως το 2020 που δόθηκε το 2019 από το υπουργείο Περιβάλλοντος.  Σημειώνεται πως για τα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης (1997-1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί (τώρα πλέον) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τα νέα (από το 2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.
   Τα 73 νέα Κτηματολογικά Γραφεία
   Το 2011 θα ανοίξουν 11 νέα κεντρικά Γραφεία Κτηματογράφησης (ΚΓ) και 62 υποκαταστήματά τους. Τα νέα κεντρικά ΚΓ είναι: Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), Ηπείρου (με έδρα τα Ιωάννινα), Θεσσαλίας (με έδρα τη Λάρισα), Δυτικής Ελλάδας (με έδρα την Πάτρα), Αθηνών, Αττικής (με έδρα το Κορωπί), Βορείου Αιγαίου (με έδρα τη Μυτιλήνη), Κρήτης (με έδρα το Ηράκλειο), Δωδεκανήσου (με έδρα τη Ρόδο) και Ιονίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα).
   e- Οδηγός. Πλέον, με το ψηφιακό τοπίο που έχει διαμορφωθεί κανείς από τους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες, τοπογράφους – μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) δεν χρειάζεται να σταθεί στην ουρά για το Κτηματολόγιο. Οι τέσσερις νέες ψηφιακές υπηρεσίες (όπως αυτές παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον πρόεδρο του Κτηματολογίου Δημήτρη Σταθάκη) αφορούν τα Κτηματολογικά Γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα και είναι:
   1ον) Πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων από ιδιοκτήτες και επαγγελματίες.
   2ον) Παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από δικηγόρους αγωγών, δικογράφων κι άλλων πράξεων που συντάσσουν και διακινούν για καταχώρηση στα Κτηματολογικά Γραφεία.
   3ον) Υποβολή συμβολαίων από τους συντάκτες τους για καταχώρηση.
   4ον) Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό Διάγραμμα και αυτόματος προδικαστικός έλεγχος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το νέο e-Περιουσιολόγιο θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να γνωρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών, να επιβλέπει τις μεταβολές και να διασταυρώνει τα στοιχεία - Σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων, το δημόσιο θα προχωρήσει σε κατάσχεση.
   Η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων φορολογούμενων δρομολογείται για το 2021. Στα σημαντικά Μεσοπρόθεσμα Έργα και Προγράμματα έργων για την περίοδο 2021-2024 που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτεται ότι  το πλήρες ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος. Δέκα χρόνια μετά από τη ψήφιση νομοθετικής διάταξης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και πέντε χρόνια από τις εξαγγελίες για εφαρμογή του, φαίνεται ότι με τα σημερινά δεδομένα και παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει στην οικονομία η υγειονομική κρίση δεν θα υπάρξει νέα αναβολή.
   Mε το e-Περιουσιολόγιο η Εφορία αποκτά «μάτι» στην περιουσία όλων των φυσικών προσώπων ενώ θα παρακολουθεί κάθε μεταβολή της και θα διασταυρώνει τα στοιχεία της εφαρμογής με άλλα στοιχεία. Η πλήρης λειτουργία του θα βοηθήσει τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να προσδιορίζουν το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου με βάση τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες. Η τεράστια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, θα περιλαμβάνει τα πάντα.
   Κατοικίες οικόπεδα αγροτεμάχια αποθήκες αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη καταθέσεις σε τράπεζες πλάκες χρυσού μετοχές ομόλογα έντοκα γραμμάτια συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις εταιρικά μερίδια ή και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι φορολογικές αρχές θα είναι σε θέση να παρακολουθούν  πως εξελίσσονται οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων και να ελέγχουν στοχευμένα αυτούς που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Δηλώνοντας όλοι οι φορολογούμενοι με κάθε λεπτομέρεια ό,τι έχουν και δεν έχουν, η εφορία δεν θα χρειάζεται πια να χρησιμοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης για να υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα κάθε πολίτη. Αυτό θα προκύπτει αυτόματα από τη μεταβολή του πλούτου που κατέχει, δηλαδή την απόκτηση ή την απώλεια περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα και καταθέσεις. Επιπλέον οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται επαρκώς θα οδηγούν σε άμεσο φορολογικό έλεγχο και καταλογισμό των φόρων.
   Το e-Περιουσιολόγιο θα είναι συμβατό με όλα τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και με άλλους φορείς του Δημοσίου, ακόμα και στην περίπτωση όπου τα αρχεία δεν τηρούνται μηχανογραφικά ενώ θα έχει δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων.
   Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει διασύνδεση για συλλογή πληροφοριών με:
   το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το Κτηματολόγιο για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας το TAXIS και το ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οι οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης Μάλιστα, όπως έχει ειπωθεί στο παρελθόν, όσοι δεν δηλώσουν τα πραγματικά τους περιουσιακά στοιχεία η δηλώσουν ανακριβή ο εντοπισμός τους θα οδηγεί σε κατάσχεση υπέρ του δημοσίου των στοιχείων που θα αποκρύψουν.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.