Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3461 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2020, η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 στις 15.00, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ε.Υ.ΓΕ.Π. αφορά στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και παραγωγικού συστήματος διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών προς το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στον ιδιωτικό τομέα και στους πολίτες.
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Οδηγία INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe), καθώς και για τη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής για τη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 ( Α’ 166) και το ΠΔ 132/30-10-2017 (Α’ 160).
   Η πληροφορία της γεωγραφικής θέσης δραστηριοτήτων και φαινομένων, η οποία και αναφέρεται ως γεωχωρική πληροφορία, αξιοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα για την κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, υποστηρίζοντας έτσι τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
   Η χρήση των γεωχωρικών πληροφοριών, μέσω μιας σύγχρονης Εθνικής Υποδομής, είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των κρατικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση των πόρων, η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τα γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, επενδυτές και επιχειρήσεις για τη διαχείριση παγίων, την εκτίμηση ρίσκου και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
   Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί ένα κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στο σύνολο της διαθέσιμης γεωπληροφορίας μιας χώρας και για το σύνολο της επικράτειάς της μέσω του διαδικτύου.
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: “Η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός σύγχρονου κράτους, όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η χωροθέτηση δραστηριοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Με τη Στρατηγική, που τίθεται σε διαβούλευση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής, δημιουργείται μια δεξαμενή ποιοτικών και αξιόπιστων γεωχωρικών πληροφοριών, ψηφιακά διαθέσιμων στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις”.
   Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε: “Η Στρατηγική για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών θεμελιώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεργειών σε θεσμικό, διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών που παράγουν γεωχωρικά δεδομένα. Η συνεχής βελτίωση κι επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων παρέχει σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τα μέσα για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, αλλάζοντας το τοπίο στη λήψη αποφάσεων”.
   Η διάθεση των δεδομένων μέσω της Εθνικής Γεωπύλης θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση του κόστους του Δημόσιου τομέα για παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων, εφόσον αυτά παράγονται μία φορά, με ενιαίες προδιαγραφές, συντηρούνται, ενημερώνονται από ένα φορέα και επαναχρησιμοποιούνται. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο σε περιόδους έκτακτων περιστατικών, αλλά και επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς τα δεδομένα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα χωρίς την ανάγκη να υποστούν οποιονδήποτε μετασχηματισμό.
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που παράγουν ή διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που βρίσκεται στον σύνδεσμο:
   http://www.opengov.gr/minenv/?p=11224

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 (ΦΕΚ Β΄4709/23-10-2020) οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων των χώρων εστίασης (εξαιρουμένων Κέντρων Διασκέδασης, χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ παραμένει το 1,8μ περιμετρικά) ΑΛΛΑΖΕΙ και πλέον:
   Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:
   • Εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα 0,90 εκ.
   • Εάν παρεμβάλλεται καρέκλα μόνο από τη μια πλευρά μεταξύ τραπεζιών 1,20 εκ.
   • Εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και από τις δυο πλευρές των τραπεζιών 1,80 εκ.
   Επίσης μετά από σχετική ενημέρωση διευκρινίζουμε ότι σε όλους τους χώρους εστίασης και αναψυχής απαγορεύεται ο χορός.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στη διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών αναφέρεται το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Μάχης Τράτσα που δημοσιεύει το Βήμα της Κυριακής (25/10).
   Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν… περίπατος τελικά η αναμόρφωση των δασικών χαρτών, όπως επιθυμούσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Προ ημερών, πήρε δεύτερη φορά παράταση η προθεσμία που είχε δοθεί για να γίνουν οι αλλαγές σε όλους τους χάρτες της χώρας, δηλαδή στους αναρτηθέντες, σε όσους βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, ακόμη και στους μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες.
   Οπως αναφέρει στο «Βήμα» ανώτατο στέλεχος του ΥΠΕΝ, τους τελευταίους πέντε μήνες περίπου 10.500 πολίτες έχουν προσκομίσει στα δασαρχεία διοικητικές πράξεις για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων. Πρόκειται κυρίως για πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας, για παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων, αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών ή παραχώρησης γαιών, οικοδομικές άδειες εκδοθείσες προ του 1975 ή και μετά το 1975 αλλά πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4030/2011. Η πλειονότητα των φακέλων αφορά περιοχές με υψηλή αξία γης, όπως είναι η Αττική (3.500 υποθέσεις), η Χαλκιδική κ.ά. Και ο αριθμός τους, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, μέρα με τη μέρα αυξάνεται, ενώ οι υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους πριν προχωρήσουν στην αναμόρφωση και στην εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών.
   Η διαδικασία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί «σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών» από τις 7 Μαΐου, οπότε δημοσιεύθηκε ο νόμος 4685/2020. Ωστόσο παρατάθηκε αρχικώς έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και καθώς οι «αποψιλωμένες» δασικές υπηρεσίες τα… βρήκαν σκούρα, βγήκε νέο χρονοδιάγραμμα για τις 30 Νοεμβρίου.
   180.000 αντιρρήσεις σε δύο χρόνια
   Για τους αναρτηθέντες χάρτες είχαν υποβληθεί περί τις 180.000 αντιρρήσεις πολιτών και την τελευταία διετία οι αρμόδιες επιτροπές δεν είχαν εξετάσει περισσότερες από 10.000. Εάν η διαδικασία συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς, θα απαιτούνταν μια 30ετία για να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει η κύρωση και των υπολοίπων χαρτών. Το σκεπτικό του νομοθέτη ήταν να συμπεριληφθούν στους Δασικούς Χάρτες όλες οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, δηλαδή να γίνει η αποτύπωσή τους στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, καθώς και των οριογραμμών τους. Ετσι, μετά την αναμόρφωση των χαρτών, πολλές ιδιοκτησίες θα βρεθούν σε εκτάσεις όπου δεν θα εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι 180.000 αντιρρήσεις να περιοριστούν στις 40 με 50 χιλιάδες και το έργο των Δασικών Χαρτών να ολοκληρωθεί σε μια διετία.
   «Εχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά»
   Ομως εγείρονται ζητήματα ως προς τη νομιμότητα πολλών διοικητικών πράξεων που επετράπη να προσκομίζουν ο πολίτες ώστε να υπαχθούν στις διαδικασίες αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών. «Πρέπει, για παράδειγμα, να λαμβάνουμε υπόψη για τους αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει του οποίου δίνονται για χρόνια επιδοτήσεις σε αγρότες. Ομως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εξετάζει τον χαρακτήρα της έκτασης, δηλαδή εάν είναι δασική ή όχι. Οταν αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες φάνηκε ότι μεγάλο μέρος των επιδοτούμενων εκτάσεων ήταν καταπατημένες. Εδώ στον κάμπο χιλιάδες εκτάσεις εκχερσώθηκαν και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να νομιμοποιηθούν συλλήβδην με έγγραφα απαλλοτριώσεων που πολλές δεν έγιναν νομίμως κ.λπ.» σημειώνει στέλεχος δασικής υπηρεσίας στη Θεσσαλία.
   Και προσθέτει: «Εχουμε ήδη λάβει εκατοντάδες φακέλους και έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Θα πρέπει να τους εξετάσουμε, πριν αναμορφώσουμε τους χάρτες και να τους αναρτήσουμε και πάλι. Θα ακολουθήσει νέα σειρά αντιρρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν στη συνέχεια από τις επιτροπές, μαζί με όσες παλιές αντιρρήσεις απομείνουν μετά την αναμόρφωση. Εχουμε ακόμη δρόμο μακρύ. Μου θυμίζει τον νόμο 248/1976 του τότε υπουργείου Συντονισμού. Είχαν δοθεί εκατομμύρια δραχμές για να γίνει δασολόγιο και να καταγραφεί παράλληλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά το έργο… κόλλησε στα 300.000 στρέμματα».
   Αιτήσεις ακύρωσης
   Κατά της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών έχουν γίνει δύο αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Την πρώτη κατέθεσαν η Πανελλήνια Ενωση Δασολόγων του Δημοσίου (ΠΕΔΔΥ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ), επισημαίνοντας ότι η εξαίρεση εκτάσεων θα βασιστεί σε διοικητικές πράξεις ή έγγραφα, τα οποία σύμφωνα με παλαιότερη νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου δεν μπορούν να οδηγούν σε αποχαρακτηρισμό εκτάσεων. Η δεύτερη έγινε από επτά οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι όπως υποστηρίζουν «επιδιώκει τον αποχαρακτηρισμό δασικών γαιών που παραχωρήθηκαν στο παρελθόν για αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση, καίτοι η χρήση αυτή δεν επάγεται αυτονοήτως την απώλεια της δασικής ιδιότητας», με συνέπεια, όπως υποστηρίζουν, να ανοίγει ο δρόμος για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε πιο «επωφελείς» χρήσεις (π.χ. ανοικοδόμηση). Και για τις δύο προσφυγές έχει οριστεί δικάσιμος στις 4 Δεκεμβρίου.
   Οι αναρτήσεις και οι κυρώσεις χαρτών
   Προτού ληφθεί από το ΥΠΕΝ η απόφαση για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών, η κατάσταση είχε ως εξής: είχαν αναρτηθεί χάρτες που κάλυπταν το 55,3% της έκτασης της χώρας (72.715.749 στρέμματα) και είχαν μερικώς κυρωθεί χάρτες για το 49,4% της επικράτειας (65.026.554 στρέμματα). Μόνο σε 13 δήμους των Κυκλάδων δεν είχε γίνει ανάρτηση.
   Πάνω από σαράντα χρόνια στο… περίμενε
   Η υποχρέωση του κράτους για ολοκλήρωση Δασολογίου (περιλαμβάνει τις εκτάσεις όπου έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του δασικού κώδικα) απορρέει από το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975. Προϋπόθεση για την κατάρτισή του αποτελεί η κύρωση των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι για πρώτη φορά εισήχθησαν στη δασική νομοθεσία το 1979 (Ν. 998). Η κατάρτισή τους ωστόσο ξεκίνησε πολύ αργότερα, το 1999, βάσει του πρώτου νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο (2664/1998), όμως το έργο πάγωσε για άλλη μια δεκαετία, έως το 2010, όταν με ρύθμιση της τότε υπουργού Περιβάλλοντος κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη έγιναν οι πρώτες τρεις αναρτήσεις σε Μαραθώνα, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη. Εως τον περασμένο Μάιο, οπότε δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών, είχαν κυρωθεί χάρτες περίπου για το μισό της ελληνικής επικράτειας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών είναι αναγκαία για τη σύνταξη του Κτηματολογίου ή έστω η παράλληλη σύνταξη και περαίωση κτηματογράφησης και Δασικών Χαρτών.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν τακτοποιήσει αυθαίρετα τετραγωνικά στα σπίτια τους, καθώς καλούνται να τροποποιήσουν και το Ε9. Θα ακολουθεί η έκδοση νέου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
   Σε τροποποιήσεις του Ε9 θα πρέπει να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι που νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και αυθαίρετες επιφάνειες για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης.
   Με τη διόρθωση της επιφάνειας των ακινήτων στο Ε9 εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος υπολογίζεται αναδρομικά και μπορεί να πάει πίσω στον χρόνο για πέντε χρόνια από το 2015 έως το 2019.
   Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν εμφανίσει την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στο Ε9 για αλλαγές έως τον Ιανουάριο του 2020 μπορούν να διορθώσουν το Ε9 χωρίς την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής διορθωτικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη από το 2015 και μετά.
   Οποιαδήποτε αλλαγή στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης μετά τον Ιανουάριο του 2020 θα πρέπει να αποτυπωθεί στο έντυπο Ε9 έτους 2021. Στην περίπτωση αυτή, θα αυξηθεί ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους.
   Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που προχώρησε τον περασμένο Αύγουστο στη νομιμοποίηση ενός αυθαίρετου κτίσματος θα πρέπει να το δηλώσει στο Ε9 έτους 2021 για να φορολογηθεί για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα το επόμενο έτος.
   Στόχος του οικονομικού επιτελείου με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων το 2021 είναι η πλειονότητα των ιδιοκτητών να πληρώσει λιγότερο ή έστω τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με το 2020φέτος.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών».
   Ο Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε € τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (36.625.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ 45.415.000,00€, ΦΠΑ 8.790.000,00€ με δικαίωμα προαίρεσης 50%
   Με το παρόν Έργο επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας. Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.
   Το έργο αναλύεται σε επιμέρους δράσεις για την τροφοδότηση και ολοκλήρωση των συστημάτων με τις αναγκαίες προς το σκοπό του πληροφορίες καθώς και σε επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες για την ψηφιοποίηση, ενσωμάτωση και τήρηση νέας πληροφορίας, οι οποίες αφορούν:
   Στη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «e-Πολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, Natura και πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Β.Δ. Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e-Άδειες του Τ.Ε.Ε., e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες αντικειμενικών αξιών της Γ.Γ.Δ.Π.κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν το δομημένο περιβάλλον, το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικόρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας Στην επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το Νομικό, Χωροταξικό, Πολεοδομικό Ρυμοτομικό και Κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις Οικονομικές-Επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με Δόμηση στους τομείς Κατοικίας, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, Τουρισμού και Παραγωγικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Στην ένταξη των ανωτέρω ενοποιημένων συστημάτων σε παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης. Στη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα. Στη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση πρότυπους δείκτες αξιολόγησης δεδομένων από πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς Στη δημιουργία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όπως ιδίως
   α) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δομημένων Επιφανειών και Μητρώου Κτιρίων, για την πραγματοποιημένη δόμηση και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων,
   β) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών διαχείρισης ζωνών αντικειμενικών αξιών και συντελεστών εμπορικότητας,
   γ) πληροφοριακού συστήματος, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
   δ) βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Υποδομών,
   ε) Μηχανισμού Διαχείρισης Ροών κύκλου ζωής των μελετών που προκηρύσσονται. Στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν κρίσιμη ενισχυτική επίδραση στην βιωσιμότητα και επιτυχή λειτουργία του Έργου όπως ιδίως υπηρεσίες αναβάθμισης των υποδομών υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο (Κτηματολόγιο, ΤΕΕ κλπ), η παροχή υπηρεσίας απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς, η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης των πληροφοριακών συστημάτων, η παροχή υπηρεσιών διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του συνόλου των εμπλεκομένων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων λειτουργών, επαγγελματιών μηχανικών κ.α Ο Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε € €47.612.500,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 59.039.500,00, ΦΠΑ €11.427.000,00 οποίος αναλύεται ως εξής:
   Ο Προϋπολογισμός αρχικού Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε € τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€36.625.000,00 €) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ €45.415.000,00 €, ΦΠΑ 8.790.000,00€ Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης φυσικού αντικειμένου: έως € 10.987.500,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 13.624.500,00, ΦΠΑ € 2.637.000,00). Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη διακήρυξης από εδώ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Νέο νομικό πλαίσιο θεσπίστηκε για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (ΥΔΟΜ), με τον πρόσφατο νόμο του Υπ. Εσωτερικών.
   Πρόκειται για το αρ.43 του ν.4735/2020  , το οποίο ψήφισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ – Κίνημα Αλλαγής – ΚΚΕ – Ελληνική Λύση – ΜέΡΑ25 ψήφισαν όλοι “όχι”.
   Με αυτό η Κυβέρνηση αντικατέστησε ολόκληρο το αρ.97Α του ν.3852/2010. Υπενθυμίζουμε ότι το 97Α είχε προστεθεί με τον Κλεισθένη (αρ. 181 ν.4555/2018) και είχε πριν λίγο καιρό πάλι αλλάξει από τη νυν Κυβέρνηση (με το αρ.376 του ν.4700/2020).
   Βάσει του νέου νόμου λοιπόν, σε ελάχιστες ημέρες θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εξής:
   1) Από την 1η.11.2020 σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά ΥΔΟΜ. Στους Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του νόμου, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος.  Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ.2 (βλ. κατωτέρω), κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, σύμφωνα με το αρ.10 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).
   2.α) Οι ΥΔΟΜ που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη - πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό.
   Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο 40% των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον ΟΕΥ του Δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
   β) Στην κατά την περ.α΄ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ.2 του αρ.4 του ν.4674/2020. (εκεί προβλέπεται ότι «2. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο.»)
   3.α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
   β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με Δήμους και Περιφέρειες, κατά το αρ.99 του ν.3852/2010.
   4) Η εφαρμογή των Εγκυκλίων και των Οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
   5) Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των αρ.20 επ. του ν.4495/2017.
   6) Οι διατάξεις του β’ εδαφίου της παρ.1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους Δήμους της χώρας από 1ης.11.2020.  
   Εφόσον έως την 1η.11.2010 (προσοχή: το “2010” δεν είναι δικό μας λάθος, “2010” ψήφισε η Ν.Δ. και έτσι αναγράφεται στο ΦΕΚ) δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ.2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ.β΄της παρ.3.
   7) Η παρ.7 του αρ.10 του ν.4674/2020 καταργείται (εκεί η νυν Κυβέρνηση είχε ορίσει πως « 7. Η ισχύς των διατάξεων του αρ.97Α του ν.3852/2010 αναστέλλεται έως 31.12.2023 »)

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πλήθος παρατυπιών διαπίστωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος έπειτα από έλεγχο στις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν για τη Μύκονο, λίγο πριν από την επιβολή της αναστολής δόμησης. Οπως προκύπτει, στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων οι φάκελοι που έγιναν δεκτοί από την πολεοδομία παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και οι περισσότεροι δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί. Το υπουργείο θα ζητήσει την ανάκληση των αδειών αυτών, ενώ θα στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα.
   Οι άδειες εκδόθηκαν από την πολεοδομία Σύρου, στην οποία «επανα-υπάχθηκε» πριν από λίγα χρόνια η Μύκονος, μετά την αδυναμία της να διατηρήσει «ανοιχτή» τη δική της πολεοδομία (και τις καταγγελίες που υπήρχαν εις βάρος υπαλλήλων). Πρόκειται για άδειες τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από την αναστολή δόμησης που επιβλήθηκε στις 10 Αυγούστου ενόψει της εκπόνησης νέων πολεοδομικών σχεδίων για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. 
   Αξιοποιώντας μια πληροφορία, το υπουργείο ζήτησε από την πολεοδομία την αποστολή όλων των φακέλων που κατατέθηκαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναστολή (αρχές Αυγούστου) έως την επιβολή της. Κατά τον έλεγχο των φακέλων προέκυψε ότι πολλοί συνοδεύονταν από ελλιπή τοπογραφικά, από τα οποία δεν προέκυπτε με σαφήνεια αν διέθεταν την απαιτούμενη αρτιότητα, αν υπήρχε συμβατότητα με τις χρήσεις που ορίζει η ζώνη οικιστικού ελέγχου του νησιού και αν είχαν το απαιτούμενο «πρόσωπο» σε εγκεκριμένη οδό. 
   Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι φάκελοι θα ελεγχθούν εις βάθος και κατόπιν οι άδειες που δεν έπρεπε να είχαν εκδοθεί θα ανακληθούν. Επιπλέον θα ζητηθεί σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαίο επιτόπιος έλεγχος από ελεγκτές δόμησης και η υπόθεση θα αποσταλεί στον εισαγγελέα. Προς το παρόν, πάντως, το υπουργείο έχει ζητήσει εξηγήσεις από την πολεοδομία Σύρου έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Μύκονο εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν από την αναστολή, 27 προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών για ξενοδοχειακά καταλύματα και ακόμα 18 στη Σαντορίνη. Κατά την εξέταση των αντίστοιχων φακέλων για τη Σαντορίνη δεν διαπιστώθηκαν ίδιας έκτασης προβλήματα. 
   Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επιβάλλει οριζόντια αναστολή για την ξενοδοχειακές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές ενόψει της εκπόνησης ειδικού πολεοδομικού σχεδίου στα δύο νησιά. Το σύνολο της Μυκόνου καλύπτεται από τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου του 2005, η οποία ωστόσο έχει καταστρατηγηθεί με πλήθος «τεχνασμάτων» τα οποία έρχονται ανά τα έτη στο φως.
   Η δε Σαντορίνη διέπεται πολεοδομικά από Προεδρικό Διάταγμα που αναθεωρήθηκε το 2012 και το οποίο επίσης δεν στάθηκε ικανό να συγκρατήσει τη ραγδαία αστικοποίηση και τουριστικοποίηση του νησιού την τελευταία δεκαετία. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε γενικευμένους πολεοδομικούς ελέγχους στα δύο νησιά, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει δρομολογηθεί. 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αυξητική τάση που δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας στη δυνατότητα ανέγερσης  νέων πολυκατοικιών παρατηρείται στις ζητούμενες από τους ιδιοκτήτες τιμές των οικοπέδων και στα ζητούμενα ποσοστά αντιπαροχής.
   Στέλεχος κατασκευαστικής εταιρείας η οποία τα τελευταία 2 με 3 χρόνια ανέπτυξε 26 πολυκατοικίες (Περιστέρι, Παγκράτι, Πετρούπολη, Γαλάτσι, Γέρακα, Μαρούσι κλπ) και έχει πουλήσει περίπου τα μισά από τα διαμερίσματα, σημειώνει ότι σήμερα οι τιμές των οικοπέδων έχουν καταστεί μάλλον απαγορευτικές. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το 85% των ιδιοκτητών οικοπέδων ζητούν πολύ υψηλές τιμές πώλησης και αντιπαροχής, το 10% διαπραγματεύεται και το μόλις το 5% που χρειάζεται άμεσα χρήματα συζητά με όρους που μπορεί να φέρουν αγοραπωλησία. 
   Αν πρόκειται για αντιπαροχή τα ζητούμενα ποσοστά από τους ιδιοκτήτες ακινήτων αγγίζουν το 45% στις ακριβότερες περιοχές της Αττικής (Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα κλπ) με τους κατασκευαστές να μην επιθυμούν να ξεπεράσουν το 40%.
   Στις υπόλοιπες περιοχές το μέσο ποσοστό αντιπαροχής το καλοκαίρι του 2019 κυμαινόταν από 25% έως 30%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Πετρούπολη που αρχές του 2019 δόθηκε οικόπεδο προς αντιπαροχή με ποσοστό 23% – 24% και σήμερα η ίδια κατασκευαστική εταιρεία συζητάει αντιπαροχή στο 27% για την ανέγερση νέας οικοδομής.
   Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του κτηματομεσιτικού δικτύου E Real Estate Θέμης Μπάκας «πολλοί οικοπεδούχοι θεωρούν ότι όλα άλλαξαν και προσπαθούν να επιτύχουν ποσοστά αντιπαροχής ή τιμές πώλησης σε εποχές πριν την οικονομική κρίση. Η πανδημία πάντως δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τις τιμές των οικοπέδων, αν και πρέπει να το δούμε ξανά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση γιατί σε αυτή τη φάση ελάχιστες συμφωνίες ολοκληρώνονται».
   Ο ίδιος εκτιμά πως δεν θα παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές στις τιμές των οικοπέδων τους επόμενους 12 μήνες, ενώ τα ποσοστά αντιπαροχών θα αυξηθούν ξανά αν παγιοποιηθούν οι αυξήσεις των νεόδμητων διαμερισμάτων, εφόσον βεβαίως το επιτρέψει η γενικότερη εικόνα της οικονομίας της χώρας.
   Σύμφωνα με τον ίδιο σημαντικός παράγοντας καθορισμού του ποσοστού αντιπαροχής και των τιμών πώλησης των οικοπέδων θα καταστεί η νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Από 1/1/2021 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τα νέα κτήρια πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομα και αυτό πρακτικά σημαίνει αύξηση του κόστους κατασκευής ακόμη και 20%. Αν το κόστος αυτό δεν πάει στον αγοραστή του διαμερίσματος, γιατί δεν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, τότε σίγουρα θα πιέσει τις τιμές πώλησης των οικοπέδων και ταυτόχρονα τα ποσοστά αντιπαροχής.
   Η αντιπαροχή (ανταλλαγή οικοπέδου με διαμερίσματα) ήταν η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα κατά την μεταπολεμική περίοδο. Άνθισε τις δεκαετίες 60’, 70’και 80’ φτάνοντας στο αποκορύφωμα το 90’ και το 2000 μέχρι και το 2006 όταν επιβλήθηκε ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ενώ με την οικονομική κρίση εξαλείφθηκε από το λεξιλόγιο της κτηματαγοράς σχεδόν για μια δεκαετία.
   Επί πολλές δεκαετίες οι οικοπεδούχοι σε καλή περιοχή της Αττικής με τη πώληση οικοπέδου ή με την αντιπαροχή εξασφάλιζαν σημαντικό εισόδημα.
   Τα δεδομένα άλλαξαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι τιμές των οικοπέδων όπως και όλων των ακινήτων μειώθηκαν σημαντικά ενώ επιβαρυντικός παράγοντας ήταν η επιβολή ΦΠΑ. Η έννοια της αντιπαροχής έτεινε να εξαφανιστεί και οι ελάχιστες προτάσεις που πραγματοποιούνταν από κατασκευαστές ή ιδιώτες που διέθεταν ρευστότητα και διέκριναν την επερχόμενη ανάπτυξη άγγιζαν το 20% – 25% ως ποσοστό αντιπαροχής, σε αντίθεση με το παρελθόν που το 40% και 60 % στις καλές περιοχές ήταν δεδομένο.
   Η αγορά των οικοπέδων άρχισε να παίρνει τα πάνω της ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2019 κυρίως στις περιοχές που υπήρχε έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον  από Έλληνες και ξένους αγοραστές (π.χ. Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Βούλα, Χολαργός, Χαλάνδρι, Αγ. Παρασκευή, Κηφισιά). Η μη χορήγηση δανείων συνέβαλε στο να επιστρέψει η αντιπαροχή κυρίως σε περιοχές που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και τα ακίνητα πωλούνται από τα σχέδια.
   Οι κατασκευαστές αντί να προβούν σε αγορά του οικοπέδου επιλέγουν τη μέθοδο της αντιπαροχής με σκοπό το κεφάλαιο που θα διέθεταν για την αγορά να το χρησιμοποιήσουν στην ανέγερση της οικοδομής. Ουσιαστικά η αντιπαροχή λειτουργεί ως ένα έμμεσο δανεισμό του οικοπεδούχου προς τον κατασκευαστή.
   Τα βασικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου που διαμορφώνουν το ποσοστό της αντιπαροχής είναι το μέγεθος, η τοποθεσία, το σχήμα, η πρόσοψη σε δρόμο, οι επιτρεπόμενες χρήσεις, το κόστος αγοράς νεόδμητης κατοικίας στη περιοχή, ο συντελεστής κάλυψης καθώς και ο συντελεστής δόμησης, ο οποίος καθορίζει και το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να ανεγερθούν.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε 6.662.623 ανήλθαν πέρυσι οι αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας έναντι 6.410.359 το 2018, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 32.277.565 το 2019 έναντι 31.517.741 το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% και 2,4%, αντίστοιχα.
   Από τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 8,4% και 4,9%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 7,8% και 7,6%, αντίστοιχα.
   Κατά περιφέρεια, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,7% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,7% στις αφίξεις και 8,9% στις διανυκτερεύσεις) και της Ηπείρου (κατά 12,3% στις αφίξεις και 15,9% στις διανυκτερεύσεις).
   Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (87,1% των αφίξεων και 93,1% των διανυκτερεύσεων), με σημαντική συμβολή από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,2% των αφίξεων και 73,3% των διανυκτερεύσεων).
   Τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (15,4% των αφίξεων και 18,3% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (9,7% των αφίξεων και 8,9% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (7,5% των αφίξεων και 7% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 4,3% των διανυκτερεύσεων).
   Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν η Σερβία (8,1% των αφίξεων και 10,5% των διανυκτερεύσεων) και η Ρωσία (4% των αφίξεων και 4,1% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, αύξηση παρατηρείται από την Αμερική, με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 20% στις αφίξεις και 18,9% στις διανυκτερεύσεις).

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Αναλυτικά η απόφαση ΔΣ 110/5/1.10.2020 (Β΄ 4584) αναφέρει τα εξής:
   Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).
   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
   Έχοντας υπόψη:
   …………
   Άρθρο 1
   1. Μετά το «Άρθρο 1Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 2681), προστίθεται «Άρθρο 1Β» ως εξής:
   «Άρθρο 1Β
   Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Βιβλία – Αρχές – Προϋποθέσεις – Τρόπος – Διαδικασία
   1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, στο εξής «Χρήστης Αιτών», που έχει έννομο συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
   2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας.
   3. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων της παρ. 1 που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο «Χρήστης Αιτών» εισάγει τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet. Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στο είδος του αιτούμενου πιστοποιητικού και το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το αιτούμενο στοιχείο. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του, κατά μεταφορά από τη εφαρμογή του taxisnet. Για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.
   4. Ο τρόπος πληρωμής και η πιστοποίηση των καταβαλλόμενων τελών κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018.
   5. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, διαγράμματα και λοιπά στοιχεία έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, το πιστοποιητικό φέρει υπογραφή κατά νόμιμη διά της παρούσας εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
   6. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137)».
   2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
   Άρθρο 2
   Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του ν. 4512/2018 για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, εφαρμόζονται από την 19η Οκτωβρίου 2020 για αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού καταχώρισης, αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τις ίδιες Υπηρεσίες.
   Άρθρο 3
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.

   By georgegaleos, in Επικαιρότητα, ,

   Από άρθρο της 15ης Οκτωβρίου 2020, του Δαμιανού Αθανασίου που δημοσιεύεται στην "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ", [Εφημερίδα της Ρόδου]
   "Θόρυβο έχει προκαλέσει σε νομικούς κύκλους της Ρόδου μια νέα προκαταρκτική έρευνα του Πταισματοδίκη της Ρόδου κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της εκβίασης και της παράβασης καθήκοντος από δημόσιους λειτουργούς, επιφορτισμένους με το έργο του ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών, λειτουργίας καθώς και τακτοποίησης αυθαιρέτων ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί αλλά και στην Κω!
   Για την υπόθεση δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά πολλά στοιχεία, πλην όμως πιθανολογείται, ότι σχετίζεται με ανώνυμη καταγγελία, που είχε αποσταλεί στον υπουργό Τουρισμού και είχε κοινοποιηθεί σε 13 δημόσιες υπηρεσίες και ΜΜΕ, στην οποία καταγγέλθηκε η ύπαρξη «κυκλώματος» που αποσπά με διάφορους τρόπους χρήματα από ξενοδόχους, οι οποίοι δεν κατονομάζονται πλην όμως εμφανίζονται εκβιαζόμενοι.
   Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανώνυμη αυτή επιστολή αποτέλεσε αφορμή για τη διενέργεια ελέγχου σε δημόσιες υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2019 από επιτελείς της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ που αναζήτησαν μεταξύ άλλων και στοιχεία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου.
   Ηδη ενώπιον του Πταισματοδίκη έχουν κληθεί για κατάθεση από την 19η Οκτωβρίου 2020 ξενοδόχοι της Ρόδου προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα καταγγελλόμενα.
   Επιπλέον ενδιαφέρον έχει πληροφορία που θέλει την έρευνα να στοχεύει και σε έλεγχο τακτοποιήσεως ξενοδοχειακών μονάδων και συγκεκριμένα για την πληρότητα και αλήθεια στοιχείων σε δηλώσεις υπαγωγής τους στους νόμους περί τακτοποίησης.
   Θα εξεταστεί, όπως αναφέρεται, μια σειρά παραμέτρων, όπως η πληρότητα και η εγκυρότητα των δικαιολογητικών, αλλά και συγκεκριμένες αποκλίσεις ενώ εξαιρετικά σοβαρό κρίνεται στοιχείο που θέλει συγκεκριμένους επιχειρηματίες να έχουν πετύχει την τακτοποίηση ξενοδοχείων τους τα οποία δεν θα έπρεπε εξαρχής να έχουν υπαχθεί στους νόμους περί τακτοποίησης, όπως τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μετά τον Ιούλιο του 2011 ή βρίσκονται σε περιοχές που εξαιρούνται της τακτοποίησης (δάση, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.).
   Υπάρχουν εξάλλου σύγχρονοι ορθοφωτοχάρτες για όλη τη χώρα, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν με απόλυτη ακρίβεια ποια αυθαίρετα είχαν ανεγερθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία βάσει της οποίας δικαιούται κάποιος να μπει στη διαδικασία τακτοποίησης και συγκεκριμένα την 28η Ιουλίου 2011.
   Σε αυτές τις περιπτώσεις η δήλωση υπαγωγής στον νόμο προβλέπεται να ακυρώνεται, η αναστολή κατεδάφισης ανακαλείται, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα υψηλά πρόστιμα, ενώ δεν προβλέπεται επιστροφή των ποσών που έχουν πληρωθεί ως δόσεις του προστίμου τακτοποίησης.
   Κυρώσεις όμως προβλέπονται και σε μηχανικούς, καθώς στις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι εν γνώσει τους υπέβαλαν ψευδή δήλωση θα περνούν από Πειθαρχικό Συμβούλιο, με κίνδυνο αφαίρεσης ακόμα και της άδειας άσκησης επαγγέλματος."
   Πηγή: www.dimokratiki.gr

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με απόφασή του το ΣτΕ - όπως αποκάλυψε και το σημερινό φύλλο της ΑΥΓΗΣ - βγάζει άκυρη την ΚΥΑ για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο κέντρο για λόγους που επιβάλλονται από την πανδημία, κάτι που αποτελεί οδηγό και για τον «Μεγάλο Περίπατο».
   Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», η ισχύς της οποίας λήγει την 21η Νοεμβρίου 2020, «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα» στις διατάξεις δυο σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.
   Αναλυτικότερα, το ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Χριστιάνα Μπολόφη) με την υπ΄ αριθμ. 1992/2020 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση Αθηναίου δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (παρατάθηκε η ισχύς της με νεώτερη υπουργική απόφαση έως 21 Νοεμβρίου 2020).
   Το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση που προβλέπει την λήψη μέτρων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, κατ' επίκληση των οποίων εξεδόθη, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί, όπως και η υ.α. 179/21.8.2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της».
   Από την πλευρά του ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή και σημερινό δημοσίευμα της Αυγής για το θέμα, σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Ο Μεγάλος Περίπατος συνεχίζεται με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του προχωρά στην κατάθεση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τη δημόσια διαβούλευση για την οριστική μορφή του Μεγάλου Περιπάτου».
   Η περίληψη της απόφασης του ΣτΕ:
   Ακύρωση κυα Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 και υα179/21.8.2020 περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Κέντρο της Αθήνας
   Με τις διατάξεις της περιπτώσεως (η) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ τής 25.2.2020 και της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της ΠΝΠ τής 20.3.2020 παρασχέθηκε στους οικείους Υπουργούς η εξαιρετική αρμοδιότητα να λαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατόπιν λήψεως υπ' όψιν της γνώμης της αρμόδιας προς τούτο Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, εκφερομένης επί τη βάσει των επιστημονικών δεδομένων της ιατρικής επιστήμης για την αναγκαιότητα της λήψεως συγκεκριμένων μέτρων προς αντιμετώπιση της πανδημίας, όχι όμως και να προβαίνουν, επ' ευκαιρία αυτής, σε ρυθμίσεις οι οποίες, και αν ήθελε ακόμα θεωρηθεί ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του συγχρωτισμού και την τήρηση των αποστάσεων, δεν υπαγορεύονται, πάντως, από τους ανωτέρω λόγους εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και, κατά συνέπεια, δύνανται να θεσπισθούν με τήρηση των πάγιων νομοθετικών διατάξεων και των εκεί προβλεπόμενων διαδικασιών.
   Εν προκειμένω, με την ένδικη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την  ΚΥΑ 179/21.8.2020, θεσπίζονται μέτρα συνιστάμενα στον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή της Πλάκας και στη μετατροπή τμημάτων οδών του Κέντρου της Αθήνας σε χώρους προοριζόμενους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπια μέσα μετακίνησης.
   Μολονότι, όμως, τα μέτρα αυτά θεσπίσθηκαν κατ' επίκληση των ανωτέρω εξουσιοδοτικών διατάξεων των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, για την αντιμετώπιση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, δεν συνιστούν πράγματι μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων των εν λόγω ΠΝΠ, δηλαδή επί σκοπώ άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποφυγής του συγχρωτισμού, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου και να περιορισθεί η διάδοσή της, αλλά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την έννοια του ΚΟΚ, οι οποίες, όπως προκύπτει από την 250/11.5.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, εντάσσονται στη νέα πολιτική αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην Αθήνα, θεσπίζονται δε επ' ευκαιρία της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης στη χώρα.
   Συνεπώς, η ένδικη Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 ΚΥΑ, με την οποία θεσπίζονται τα επίμαχα μέτρα, δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, κατ' επίκληση των οποίων εξεδόθη, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί, όπως και η ΚΥΑ 179/21.8.2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της.
   «Πονηρή» τροπολογία Αμυρά στο και πέντε της απόφασης του ΣτΕ
   Με μια «πονηρή» τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών λίγη ώρα μετά την είδηση της απόφασης του ΣτΕ, για το Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας, ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Αμυράς, προτείνει την παράταση της ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2021.
   Ο βουλευτής επικαλείται την ανάγκη μείωσης της διασποράς του κορονοϊού και σημειώνει, στην αιτιολογική έκθεση, ότι πρέπει να παραταθεί η εφαρμογή των μέτρων του Ν. 4688/2020 και ιδίως της δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα.
   Ανοιχτή Πόλη: Στον αέρα πλέον η fast-track διαδικασία που επέλεξε ο κ. Μπακογιάννης για το «Μεγάλο Περίπατο»
   Δικαιώνει τη στάση της "Ανοιχτής Πόλης" στο θέμα του "Μεγάλου Περιπάτου", «η ακύρωση από το ΣτΕ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού Covid-19", της ΚΥΑ δηλαδή που έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για τις μέχρι τώρα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής» τονίζει σ' ανακοίνωση της, η δημοτική παράταξη.
   Με την απόφαση αυτή του ΣτΕ, όπως προσθέτει η "Ανοιχτή Πόλη" «η fast-track διαδικασία που επέλεξε ο κ. Μπακογιάννης με την κάλυψη της κυβέρνησης - χωρίς διαβούλευση, με πρόχειρες και αποσπασματικές παρεμβάσεις και με αυθαίρετες προμήθειες των 2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό ενώ υπήρχε δέσμευση ότι θα ήταν χαμηλού κόστους - βρίσκεται πλέον στον αέρα».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Την έντονη αντίδραση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις προωθούμενες αλλαγές στο ζήτημα των εκτός σχεδίου περιοχών στο υπό κατάρτιση χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο υπογραμμίζει η διοίκηση του ΤΕΕ.
   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΤΕΕ , παγίως, δεν τοποθετείται κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης αλλά εκφράζει τις επιστημονικές και θεσμικές του απόψεις με κάθε τρόπο και σε κάθε χρόνο, ενώ τοποθετείται και στις διαδικασίες της Βουλής, όταν καλείται, η ΔΕ ΤΕΕ, μετά από συνεχείς συνεδριάσεις, εκτεταμένο διάλογο και πολύωρες συζητήσεις, λόγω της βαρύτητας και της σημασίας του θέματος, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου, σημειώνει με έμφαση προς την Πολιτεία τα εξής:
   Για το μείζον ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης, ενόψει του χωροταξικού – πολεοδομικού νομοσχεδίου, η ΔΕ ΤΕΕ επαναλαμβάνει ότι με βάση το Σύνταγμα και την επιστήμη οι περιοχές εκτός σχεδίου δεν προσφέρονται, κατ’ αρχήν, για οικοδομικές αναπτύξεις, αλλά ταυτόχρονα τονίζει ότι αποτελεί όνειδος για την Ελληνική Πολιτεία ότι επί 45 χρόνια, από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν έχει καταφέρει το κράτος να ολοκληρώσει τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
   Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχει καταθέσει σε όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αναλυτικές και συγκεκριμένες προτάσεις, με βάση τις συνθήκες κάθε περιόδου, προκειμένου η Πολιτεία να επιτελέσει τον βασικό της ρόλο απέναντι στους πολίτες: επιτέλους να σχεδιάσει.
   Η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με νέες απαγορεύσεις και σύνθετες διαδικασίες δεν μπορεί να γίνεται «έτσι χωρίς πρόγραμμα», χωρίς αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, χωρίς διάλογο αφενός με τις τοπικές κοινωνίες και αφετέρου με όλους τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς.
   Δεν είναι επιστημονικά ορθό να έρχονται νέες οριζόντιες ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν ενιαία τον νησιωτικό, τον περιαστικό και τον ορεινό χώρο, καθώς αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του σχεδιασμού τοπικού επιπέδου.
   Ειδικά σήμερα, αποτελεί χρέος της Πολιτείας, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για νέα ειδικά μέτρα με απαγορεύσεις στις εκτός σχεδίου περιοχές, να ολοκληρώσει τις αυτονόητες και επιστημονικά, τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά απαραίτητες υποχρεώσεις της: τους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο, την χάραξη των Αιγιαλών, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων, την αποτύπωση του οδικού δικτύου, την οριοθέτηση όλων των οικισμών και εν τέλει, το σπουδαιότερο, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Και ακόμη, να προχωρήσει επιτέλους αποτελεσματικά σε σαφή και κωδικοποιημένη πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία.
   Σημειώνεται ότι η Πολιτεία έχει ήδη αποδεχθεί τη σημασία της ψηφιακής αποτύπωσης όλων των θεσμικών γραμμών της πολεοδομικής νομοθεσίας με γεωχωρικά δεδομένα και της πρόσβασης των πολιτών και των ενδιαφερομένων σε αυτά, μέσα από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη που ανέθεσε στον ΤΕΕ και σύντομα ξεκινά. Αυτός είναι ο μόνος σωστός επιστημονικά τρόπος, πλέον, να υπάρξει και να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη χώρα, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε να συζητηθούν μετά ακραία μέτρα όπως η πρακτική απαγόρευση της δόμησης σε ολόκληρες περιοχές, όπως είναι οι εκτός σχεδίου.
   Το νομοσχέδιο, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα κατά το στάδιο της διαβούλευσης, στο πεδίο των διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό περιβαλλοντικό, οικονομικό, αναπτυξιακό ή άλλο όφελος στην Ελληνική κοινωνία συνολικά. Οι διατάξεις αυτές θα ήταν καλύτερα να αποσυρθούν και να συνδυαστούν με το πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και την ολοκλήρωση των θεσμικών γραμμών εντός ευλόγου, συντόμου χρονικού διαστήματος. Αντιθέτως, οι διατάξεις που επιταχύνουν τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να κατατεθούν στην Βουλή, με τις εύλογες διορθώσεις που απαιτούνται και να θεσμοθετηθούν το συντομότερο δυνατό.
   Επιπλέον, πρέπει η Πολιτεία να αντιληφθεί ότι με τις ρυθμίσεις που προτείνονται για την εκτός σχεδίου δόμηση επέρχονται σοβαρές ανατροπές στην περιουσιακή κατάσταση όσων έχουν εκτάσεις σε τέτοιες περιοχές.
   Και προκύπτει καταφανής άνιση μεταχείριση μεταξύ μικρών και μεγάλων ιδιοκτησιών. Αυτό θα έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Με τις ρυθμίσεις που προωθούνται απομειώνεται ή μηδενίζεται στην πράξη η περιουσία των πολιτών, μέσα από την υποτίμηση της αξίας των μικρών εκτάσεων γης και σε πολλές περιπτώσεις – λόγω των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου – θα οδηγούνται οι μικροϊδιοκτήτες σε εκποίηση της γης σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, προς όφελος γειτνιαζόντων μεγάλων ιδιοκτησιών.
   Και αυτό διότι είναι σαφής, από τις διατάξεις (μέσα από κίνητρα, ειδικές προβλέψεις, εξαιρέσεις και απαγορεύσεις) η κατεύθυνση υπερσυγκέντρωσης γης σε τουριστικούς, βιομηχανικούς και άλλης χρήσης οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων ή μεγαλοϊδιοκτησίες. Όμως καμία συζήτηση για κατάργηση δικαιωμάτων δόμησης και αξιοποίησης των μικρών ιδιοκτησιών δεν μπορεί να σταθεί αν προηγουμένως η Πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με την ολοκλήρωση των αυτονόητων προϋποθέσεων που και το Σύνταγμα θέτει στην κρατική διοίκηση.
   Ακόμη, πρέπει να επισημανθεί μία άλλη οικονομική συνέπεια των διατάξεων που προτείνονται. Στην πράξη, οδηγούνται όλοι οι μικροϊδιοκτήτες να αφιερώσουν χρήμα και χρόνο άμεσα, εντός 2+4 ετών, για να σώσουν την αξία των γεωτεμαχίων τους, με την έκδοση οικοδομικών αδειών και στη συνέχεια τη δόμησή τους. Θα ήταν ευχής έργο να μας πληροφορήσει η Πολιτεία με ποια μελέτη έχει θεωρήσει ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι από αποταμίευση και δανεισμό πρέπει να κατευθυνθούν τα επόμενα δύο (συν τέσσερα) χρόνια στην αγορά οικοδομικών έργων μόνον και όχι σε άλλους αναγκαίους τομείς – και αν έχει υπολογίσει ποιοι είναι αυτοί οι πόροι ακριβώς, το κόστος και την ωφέλεια τους, σε οικονομικούς όρους.
   Επίσης, και μόνο αυτή η συνέπεια θα έπρεπε να προβληματίσει τους εμπνευστές της ρύθμισης, καθώς φέρνει προ τετελεσμένων άμεσα τον πολεοδομικό σχεδιασμό που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση των διοικητικών πράξεων στις εκτός σχεδίου περιοχές, ανατρέποντας κάθε πρόθεση ορθής επιστημονικής προσέγγισης του χώρου και εν τέλει περιβαλλοντικής προστασίας.
   Επιπλέον, η Πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι δημιουργούνται και σοβαρά, συστημικά, οικονομικά προβλήματα από μια τέτοια επιλογή. Η μοιραία μείωση των αξιών σε γεωτεμάχια σε εκτός σχεδίου περιοχές ανατρέπει το σύνολο σχεδόν των προϋπολογισμών και των αποτιμήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σε κάθε φάσμα της οικονομικής ζωής. Ειδικότερα, στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργεί αστάθεια και περιττά προβλήματα, καθώς ακίνητα που μέχρι σήμερα ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, με την αντίστοιχη αποτίμηση, έχουν παρασχεθεί ως εγγυήσεις για δανειοδοτήσεις σε ολόκληρο το εύρος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
   Η ΔΕ ΤΕΕ επαναλαμβάνει ότι:
   · Η απόδοση χρήσεων γης και όρων δόμησης στο σύνολο της χώρας, οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως σε κάθε τους μορφή, όπως και τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, είναι πεδίο ενός χωρικού και εντέλει αναπτυξιακού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψιν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.
   · Είναι πολιτικό ζήτημα η διεξαγωγή εκτεταμένου διαλόγου και η σύνθεση απόψεων με τις τοπικές κοινωνίες ειδικά για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που αποτελεί αρμοδιότητα του στενού, επιτελικού, πυρήνα του κράτους αλλά δεν μπορεί να γίνεται ξεκομμένα από την κοινωνία.
   · Ειδικά σήμερα που η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα σύνθετο αλλά αναγκαίο σχέδιο ανασυγκρότησης, με μοναδικούς στην ιστορία διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους, οφείλει να προχωρήσει σε δομημένο διάλογο με περιφερειακή διάρθρωση και τοπική συμμετοχή, με στόχο τη βέλτιστη επίτευξη των εθνικών προτεραιοτήτων και την χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή.
   Οι αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση είναι απαραίτητες, αλλά όχι με τέτοιον τρόπο – και προϋπόθεση για αυτές αποτελεί η ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Απαιτείται δηλαδή η αντίστροφη από την ακολουθούμενη πορεία: πρώτα θεσμικές γραμμές και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και μετά απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης.
   Το ΤΕΕ, λόγω της μακρόχρονης, θεσμικής, τεχνογνωσίας του και της επιστημοσύνης των μελών του, μπορεί να συμβάλλει τόσο στον αναγκαίο διάλογο με την κοινωνία όσο και στη δυναμική υλοποίηση του προγράμματος εκπόνησης, επίβλεψης, έγκρισης και υλοποίησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των απαραίτητων θεσμικών γραμμών. Το ΤΕΕ είναι στη διάθεση της Πολιτείας ώστε να γίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, με ορθό επιστημονικά τρόπο και ψηφιακά, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πόσες φορές σου έχει τύχει να «πεταχτείς» μέχρι το video club να νοικιάσεις μια ταινία που θέλει η αγαπημένη-νος σου και να κάτσετε στον αναπαυτικό καναπέ σας να την απολαύσετε;! Στο πέρας του χρόνου μόνο ο καναπές έμεινε! Εδώ και πολλά χρόνια ξεχάσαμε τα video clubs και μπήκε στη ζωή μας το Netflix. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια «αποθήκη» γεμάτη ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς του είδους.
   Ψάχνοντας όμως λίγο παραπάνω μπορούμε να βρούμε σειρές και ντοκιμαντέρ ειδικού ενδιαφέροντος αναπτύσσοντας έτσι τις γνώσεις μας και ανοίγοντας τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Αν λοιπόν είσαι σπουδαστής – τελειόφοιτος αρχιτεκτονικής ή Design, αν ασχολείσαι με το αντικείμενο των κατασκευών και των ανακαινίσεων τότε οι παρακάτω σειρές σίγουρα θα σου τραβήξουν το ενδιαφέρον.
   STAY HERE
   Πηγή εικόνας: Netflix.com Η γνωστή Interior Designer Genevieve Gorder και ο πετυχημένος μεσίτης ακίνητων Peter Lomiler βοηθούν με τις γνώσεις τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αναδιαμορφώσουν τα σπίτια τους ώστε να τα προωθήσουν για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Βάζοντας τα δημιουργικά τους ένστικτα σε πλήρη λειτουργία προσφέρουν φρέσκιες ιδέες φιλικές προς τον ιδιοκτήτη και τον ανερχόμενο ενοικιαστή.
   GRAND DESIGNS
   Πηγή εικόνας: Google Images Η συγκεκριμένη σειρά θα σου τραβήξει κατευθείαν το ενδιαφέρον αν απασχολείσαι επαγγελματικά στον κλάδο του πολίτικου μηχανικού, αρχιτέκτονα ή project manager. Σε κάθε επεισόδιο ο Kevin McCloud λέει την ιστορία ενός σπιτιού, από το έργο μέχρι την υλοποίησή του ακολουθώντας (με την πάροδο των ετών) την κατασκευή, τον προϋπολογισμό και τις απρόβλεπτες ανάγκες. Στόχος της σειράς «Grand Designs» είναι να βγάλει στην επιφάνεια, από την αρχή ενός project μέχρι το τέλος του, όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν δίνοντας έτσι λύσεις που θα βοηθήσουν και εσένα να τα ξεπεράσεις αν βρεθείς στη ίδια θέση.
   THE WORLD’S MOST EXTRAORDINARY HOMES
   Πηγή εικόνας: Pinterest Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Πιρς Τέιλορ και η ηθοποιός Κάρολαϊν Κουέντιν ταξιδεύουν στον κόσμο αναζητώντας όμορφα, ασυνήθιστα σπίτια. Κάθε επεισόδιο της σειράς αναδεικνύει 5 διαφορετικά σπίτια για την αισθητική τους, το μέρος και τον τρόπο με τον οποίο έχουν χτιστεί. Αν σε ενδιαφέρουν τα εναλλακτικά σπίτια πάνω στα δέντρα, τα ιδικά διαμορφωμένα σπίτια πάνω στο βουνό και θες να ενημερωθείς για τις νέες τεχνολογίες σίγουρα δεν πρέπει να χάσεις αυτή τη σειρά!
   MEGA ENGINEERING
   Πηγή εικόνας: Netflix Κάθε επεισόδιο της σειράς Mega Engineering εστιάζει στα πιο μεγαλεπήβολα projects διάσημων και μη μηχανικών και σε μια αλληλουχία επεισοδίων αναλύει το πως η τεχνολογία του σήμερα θα καταφέρει να εξελιχθεί ώστε να χτίσει τα κτίρια του αύριο. Παρακολουθώντας την συγκεκριμένη σειρά έχεις να μάθεις πολλά και πρώτα από όλα πως η τεχνολογία βοηθάει ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις κατασκευές τεράστιων κτιρίων όπως οι ουρανοξύστες.
   CABINS IN THE WILD
   Πηγή εικόνας: Pinterest Κάθε επεισόδιο της σειράς «Cabins in the Wild» έχει χρονική διάρκεια περίπου 40 λεπτά όμως είναι αρκετά ώστε να σε μεταφέρουν σε έναν τελείως διαφορετικό κατασκευαστικό κόσμο. Τι να πούμε πρώτο για αυτή τη σειρά. Για τα μαγευτικά τοπία;! Για τις διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές;! Για την φαντασία των αρχιτεκτόνων που εξωτερικεύεται σε κάθε project διαφορετικά;! Ότι και να ειπωθεί για αυτή τη σειρά είναι λίγο οπότε καλυτέρα να την δεις και γρήγορα!

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η έκθεση «Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ» αναδεικνύει τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας στις πόλεις και τις περιοχές της ΕΕ μέσα από έρευνα πηγών και δημοσκοπήσεις, και αναδεικνύει τον κίνδυνο για μια «χαμένη γενιά του κορονοϊού». 
   Τα βασικά ευρήματα ενός νέου «θεσμού», όπως υπόσχεται ότι θα γίνει το «Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ», παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες.
   Η εναρκτήρια εκδήλωση φέτος για την Εβδομάδα των (Πόλεων και) Περιφερειών, είχε τον Πρόεδρο της ΕτΠ Απόστολο Τζιτζικώστα να παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της νέας αυτής έρευνας – έκθεσης, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να τοποθετείται θεσμικά και με τα μέλη της ΕτΠ από όλες τις πολιτικές ομάδες να σχολιάζουν στο ετήσιο ραντεβού των πόλεων και των περιφερειών στο κέντρο της Ευρώπης.
   Η έκθεση «Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ» αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2020 και στόχος της είναι η ετήσια απεικόνιση της κατάστασης των περιφερειών και των πόλεων, των δήμων και των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε Οκτώβριο.
   Η έκθεση συγκεντρώνει δεδομένα και αναλύσεις από ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων νέων και μοναδικών στοιχείων από τις εργασίες της ΕτΠ και τις εταιρικές της σχέσεις με άλλους φορείς. Η φετινή πρώτη έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2020, επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.
   Σύμφωνα με την ΕτΠ, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μάχης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την προστασία του πληθυσμού. Η έκθεση δείχνει λοιπόν την καθοριστική συμβολή τους στην οικονομική ανάκαμψη. Επιπλέον από τα συμπεράσματα, αναδεικνύεται ο αντίκτυπος στα πιο ευάλωτα μέλη των κοινοτήτων της ΕΕ και παρουσιάζονται τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης σχετικά με τα θέματα αυτά η οποία διεξήχθη λιγότερο από ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης.
   Ο οικονομικός αντίκτυπος του κορονοϊού στούς δήμους και τις περιφέρειες – Μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών: οι κίνδυνοι του «ανοίγματος της ψαλίδας»
   Βασικό εύρημα της έρευνα της ΕτΠ είναι ότι μέσα στην κρίση 83% των δήμων και των περιφερειών αναμένουν μείωση στα φορολογικά τους έσοδα. 53% εξ αυτών αναμένουν μεγάλη μείωση. Στην έκθεση γίνεται κάλεσμα για κατανομή της χρηματοδότησης για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα με βάση τον εδαφικό αντίκτυπο της κρίση
   Σύμφωνα με τα περιεχόμενα της έκθεσης, η μείωση των εσόδων και η αύξηση των δαπανών, το λεγόμενο «άνοιγμα της ψαλίδας», θέτει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά των δήμων, των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ.
   Για παράδειγμα, η μείωση των εσόδων των υποεθνικών αρχών το 2020 στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία εκτιμάται σε περίπου 30 δισ. ευρώ για τις τρεις χώρες που αντιπροσωπεύουν έως το 10% των αντιστοίχων συνόλων. Πάνω από 90% των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ αναμένουν καθίζηση των εσόδων τους/
   Ο οικονομικός αντίκτυπος της νόσου COVID-19 υπήρξε δριμύς σε ολόκληρη την ΕΕ. Η έκθεση δείχνει πόσο ευάλωτες είναι ορισμένες περιοχές, καθώς η γαλλική περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, οι ισπανικές περιφέρειες της Ανδαλουσίας, της Καστίλης-Λεόν, της Μαδρίτης και της Βαλένθιας και οι περισσότερες ιταλικές περιφέρειες επλήγησαν περισσότερο, ακριβώς όπως οι παράκτιες περιφέρειες της Κροατίας, της ανατολικής Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
   Η έκθεση προβαίνει στη σύνδεση μεταξύ υγείας και οικονομίας. Εκτιμά τον δυνητικό οικονομικό αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε μια προσπάθεια να προληφθεί η εξάπλωση του ιού. Δείχνει επίσης τον αντίκτυπο του «ψαλιδίσματος» στα δημόσια οικονομικά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Από τη μία πλευρά, οι δαπάνες τους για την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την πολιτική προστασία εκτινάχθηκαν. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδά τους από οικονομική δραστηριότητα συρρικνώνονται ταχύτατα.
   Οι απαντήσεις σε κοινή έρευνα που διεξήχθη σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σε 300 δήμους και περιφέρειες δείχνουν ότι πάνω από το ήμισυ των υποεθνικών αρχών διαπιστώνει σοβαρότατο αντίκτυπο στα υποεθνικά δημόσια οικονομικά το 2020 (33% διαπιστώνει μέτριο αντίκτυπο).
   Χωρίς επαρκή στήριξη, η ευρεία πλειονότητα των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ θα δει την κατάσταση να επιδεινώνεται το 2021, αλλά ακόμη και το 2022. Οι δήμοι υπέστησαν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα: 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα που εκπροσωπούσαν μεγάλους δήμους (με πάνω από 250 000 κατοίκους) αναφέρουν έντονο αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στα δημόσια οικονομικά και τη λειτουργία τους.
   83% εξ αυτών αναμένουν μείωση των φορολογικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης μείωσης για το 53% εξ αυτών.
   Ειδικά για τον τουρισμό, επισημαίνεται ότι αντιπροσωπεύει πάνω από 10% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ και δημιουργεί περισσότερες από 27 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, του κλεισίματος των συνόρων και των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν σε πολλές χώρες και περιφέρειες, ο τουρισμός επλήγη περισσότερο από κάθε άλλο σημαντικό οικονομικό κλάδο. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ανάλογα με τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, οι διεθνείς τουριστικές ροές σημείωσαν πτώση μεταξύ 60% και 80%.
   Ο αντίκτυπος στις θέσεις εργασίας και τις κοινότητες – Η ανάγκη να αποφευχθεί μια χαμένη γενιά του κορονοϊού
   Σύμφωνα με την έκθεση της ΕτΠ, αναδεικνύεται ο κίνδυνος για μια «χαμένη γενιά του κορονοϊού», καθώς οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι καθώς το ψηφιακό χάσμα εντείνει τις διαφορές στην Ευρώπη. Καθώς η κρίση COVID-19 κάθε άλλο παρά οδεύει προς τη λήξη της, υφίσταται κίνδυνος μιας χαμένης γενιάς λόγω του κορονοϊού όσον αφορά την πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης.
   Βασική πρόταση που γίνεται μέσα από την έκθεση σε πολιτικό επίπεδο είναι η παροχή μεγαλύτερης στήριξης σε πολιτικές πρόληψης με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
   Η έκθεση αποτυπώνει ότι η πανδημία απειλεί να βαθύνει το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Η ψηφιοποίηση διευκολύνει την ταχεία εξάπλωση της τηλεργασίας που αποτελεί, πρωτόγνωρη εμπειρίας για πάνω από ένα τρίτο των εργαζομένων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσον αφορά την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης, το οποίο θέτει σε μειονεκτική θέση τις αραιοκατοικημένες περιοχές.
   Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πανδημία αναμένεται να επιτείνει τις διαφορές και μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, όπου παρατηρούνται σημαντικά ψηφιακά χάσματα μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Σημειώνεται ότι μόλις έξι κράτη μέλη παρέχουν ευρέως ψηφιοποιημένη σχολική εκπαίδευση σε τουλάχιστον 80% των μαθητών.
   Ο αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται να είναι δριμύτερος για τις γυναίκες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό σχεδόν 80% των επαγγελματιών υγείας στην ΕΕ και παρόμοιο ποσοστό των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή των διαφόρων ειδών πωλήσεων.
   Η έκθεση δείχνει ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αναμένεται να είναι δριμύτερος για τις γυναίκες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό σχεδόν 80% των επαγγελματιών υγείας στην ΕΕ και παρόμοιο ποσοστό των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή των διαφόρων ειδών πωλήσεων. Υπάρχουν επίσης όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού.
   Η έκθεση αξιολογεί το ποσοστό των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν σε κάθε περιφέρεια.
   Παρουσιάζεται ανάλυση η οποία επιβεβαιώνει ότι αυτοί που πλήττονται σοβαρότερα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι μερικώς απασχολούμενοι. Αυτό σημαίνει πως οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση.
     οσοστό των δυνητικά επισφαλών θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες – μελέτη ΟΟΣΑ Πηγή Εικόνας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον αντίκτυπο της κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση εστιάζει στον κλάδο του τουρισμού, έναν κλάδο ιδιαίτερα σημαντικό για τις απόκεντρες και τις παραθαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ στις οποίες συχνά αποτελεί τη κύρια ή και μοναδική ουσιαστική πηγή επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
   Με την πάροδο του χρόνου, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επιτείνουν τις δημογραφικές μεταβολές που ήδη συντελούνται σε πολλές πόλεις και περιφέρειες της ηπείρου.
   Ο ασύμμετρος αντίκτυπος της πανδημίας στα τοπικά και τα περιφερειακά συστήματα υγείας – Ο αγώνας για κλίνες νοσηλείας στην Ευρώπη
   Σύμφωνα με την έκθεση της ΕτΠ η πανδημία COVID-19 αναδεικνύει τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα έπρεπε να διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις σχετικά με την υγεία σε επίπεδο ΕΕ.
   Και αυτό προτείνεται από την έκθεση: Ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υγείας, έκτακτης ανάγκης και περίθαλψης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
   Νέα δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο μεταξύ άνω των 26 300 ατόμων σε όλα τα κράτη μέλη, δείχνει πως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα όσον αφορά τους τομείς πολιτικής στους οποίους οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα έπρεπε να διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.
   Η πανδημία είχε ευρέως αποκλίνουσες επιπτώσεις στις διάφορες περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ, πράγμα το οποίο διαμορφώνει μια νέα γεωγραφία της νόσου COVID-19 που αναδεικνύει τις εκτεταμένες διαφορές μεταξύ των περιφερειών, τόσο όσον αφορά τις σχετικές με την υγεία αρμοδιότητές τους όσο και την ικανότητά τους να τις ασκούν.
   Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα κλινών εντατικής θεραπείας και νοσηλευτικού προσωπικού ποικίλλει εντός της ΕΕ και αυτό επηρεάζει άμεσα την ικανότητα των περιφερειών να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
   Ως εύρημα αναφέρεται ότι ο αριθμός κλινών εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους ανέρχεται σε 4,2 στην Πορτογαλία έναντι 29,2 στη Γερμανία!
   Ο ασύμμετρος αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στα συστήματα υγείας των περιφερειών αναδεικνύει την ανάγκη τοποκεντρικών απαντήσεων, σύμφωνα με την ΕτΠ.
   Περισσότερη πίστη, περισσότερη εμπιστοσύνη: Ώρα για αλλαγή στη δημοκρατία της ΕΕ
   Βασικό εύρημα της έκθεσης της ΕτΠ είναι ότι η τοπική πολιτική μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το ήμισυ των Ευρωπαίων εμπιστεύονται τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ενώ 58% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η αύξηση της επιρροής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΕ να επιλύει προβλήματα.
   Αυτό, σύμφωνα με την ΕτΠ, αποτελεί μια νέα πρόσκληση για δράση: να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και στήριξη της τοπικής δημοκρατίας εντός και πέραν της ΕΕ.
     Ποσοστό εμπιστοσύνης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης Πηγή Εικόνας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δείχνει ότι το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα τείνουν να εμπιστεύονται τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες παραμένουν συνολικά το πλέον αξιόπιστο συνολικά επίπεδο διακυβέρνησης και μάλιστα το μόνο επίπεδο το οποίο εμπιστεύεται η πλειονότητα των Ευρωπαίων.
   Τα στοιχεία της κοινής έρευνας ΕτΠ/ΟΟΣΑ δείχνουν επίσης πως απαιτείται ένα νέο μοντέλο συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.
   Όσον αφορά το μέλλον, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι το 67% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν αρκετή επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.
   Οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή σε επίπεδο ΕΕ επί πολλών θεμάτων: υγεία (45%), απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις (43%) και εκπαίδευση, κατάρτιση και πολιτισμός (40%) είναι οι τομείς που αναφέρθηκαν συχνότερα.
     μεγαλύτερη επιρροή των δήμων και των περιφερειών στις ευρωπαϊκές πολιτικές Πηγή Εικόνας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 58% των συμμετεχόντων στην έρευνα (οι οποίοι πλειοψηφούν σε κάθε κράτος μέλος) θεωρούν ότι η αύξηση της επιρροής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΕ να λύνει προβλήματα. Ολοένα περισσότεροι μοιάζει να αντιλαμβάνονται πως το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να οικοδομηθεί με τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες, και όχι απλά με τα κράτη μέλη και τις Βρυξέλλες.
   Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σύνοψη της έκθεσης «Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ 2020», με τα βασικά ευρήματα, στα Ελληνικά.
   Επίσης μπορείτε να δείτε εδώ το σύνολο της έκθεσης «Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ 2020», στα αγγλικά.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στην παρουσίαση του νέου εργαλείου αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού και επιτήρησης των κατά τόπους μέτρων προχώρησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προτασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την σημερινή ενημέρωση. 
   Πρόκειται για έναν χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορωνοϊό.
   Οι 74 περιοχές της χώρας «χρωματίζονται» ανάλογα με το επίπεδο των κρουσμάτων και της ανάγκης λήψης έκτακτων τοπικών μέτρων.
   Βάσει αυτού του χάρτη, κάθε περιοχή έχει το χρώμα επικινδυνότητας που καθορίζεται από τον αριθμό των κρουσμάτων και το κατά πόσο αποτελεί εστία μετάδοσης. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή τους.
   Το επίπεδο συναγερμού κάθε περιοχής θα καθορίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή δήμου και θα επανεξετάζεται κάθε 14 ημέρες -ή και νωρίτερα εφόσον κριθεί αναγκαίο.
   Ο χάρτης αυτός ενεργοποιείται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
   Τα επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας
   Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο
   χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορωνοϊό έρχεται να συμπληρώσει την πληροφορία που παρέχεται μέσω του covid19.gov.gr.
   Το site αυτό λειτουργεί ήδη από την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, το διαχειρίζεται η Προεδρία της Κυβέρνησης και εκεί αναρτώνται όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται.
   Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα κενό ως προς τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού της πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο και γι’ αυτό αποφασίσθηκε να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα μέτρα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή στη χώρα ανά περιοχή και θα τα οπτικοποιεί στον ελληνικό χάρτη.
   Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχουν τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων, ανάλογα με τα κρούσματα που εμφανίζει κάθε περιοχή:
   1 – επίπεδο ετοιμότητας 2 – επίπεδο επιτήρησης 3 – επίπεδο αυξημένης επιτήρησης 4 – επίπεδο αυξημένου κινδύνου Δείτε εδώ τα υγειονομικά επίπεδα στον χάρτη

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τo 1,69 εκατομμύριo έφθασαν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες που δηλώθηκαν στο κράτος από το 2011. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Σεπτέμβριος ήταν «ο μήνας των ρεκόρ» για τη διαδικασία, καθώς καταβλήθηκαν περισσότερες από 160.000 παράβολα. Η λήξη της προθεσμίας όμως σήμανε και την οριστική απόρριψη 176.000 αιτήσεων που εκκρεμούσαν στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας από το 2013-2017.
   Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Σεπτέμβριο κατατέθηκαν πάνω από 200.000 νέες δηλώσεις αυθαιρέτων, καθώς το πληροφοριακό σύστημα δεχόταν όλο τον μήνα σταθερά περί τις 10.000 κάθε μέρα, με κορύφωση την Παρασκευή 25/9 με 12.500 δηλώσεις.
   Αντιστοίχως, καταβλήθηκαν 160.000 παράβολα – πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας υπαγωγής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δόθηκε «άτυπη» δεκαπενθήμερη παράταση για όσες δηλώσεις ήταν ήδη σε επεξεργασία: την πρώτη εβδομάδα καταβλήθηκαν επιπλέον 4.176 παράβολα υπαγωγής.
   Οσον αφορά τα συνολικά στοιχεία, από το 2011 (ν. 4014) έως σήμερα έχουν δηλωθεί 1.698.641 αυθαίρετα. Από αυτά, περίπου στις μισές περιπτώσεις έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 176.021 δηλώσεις που βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας από τον προηγούμενο νόμο (4178/13) δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν τη διαδικασία υπαγωγής, καθώς έληξε η σχετική προθεσμία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με βάση τον τελευταίο νόμο (4495/17) είναι 893.304, εκ των οποίων οι 237.215 βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας και 126.540 έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ακόμα 100.000 δηλώσεις έχουν μεταφερθεί από τον ν. 4178 στον ν. 4495. Οι δηλώσεις που έχουν «απομείνει» στον ν. 4178 είναι 370.717, ενώ ακόμα 263.784 έχουν «μεταφερθεί» από τη ρύθμιση του 2011. Τέλος, στον ν. 4014/11 έχουν απομείνει 70.806 δηλώσεις.
   Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά στοιχεία. Οπως προκύπτει, το 25% των δηλωθέντων παρανομιών αφορά ακίνητα χωρίς οικοδομική άδεια. Περίπου 7 στις 10 δηλώσεις αφορούν αυθαίρετα σε εντός σχεδίου περιοχές και οι υπόλοιπες σε εκτός σχεδίου.
   Οσον αφορά το είδος των αυθαιρεσιών, περίπου το ένα τέταρτο (24,5%) είναι ακίνητα κατηγορίας 5, δηλαδή χωρίς άδεια ή με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα της κατηγορίας 4 (υπέρβαση έως 40% της κάλυψης και της δόμησης). Μικρές πολεοδομικές παραβάσεις που νομιμοποιούνται μόνο με την καταβολή παραβόλου (κατηγορία 3) είναι το 12,7% των δηλώσεων, ενώ αυθαίρετα προ του 1975 ή του 1983 (κατηγορίες 1 και 2) είναι το 12,3% και 11%, αντιστοίχως.
   Το υπουργείο Περιβάλλοντος επανέλαβε, τέλος, ότι μελετάει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης «για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει», ήτοι την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής ορισμένων περιπτώσεων από αυτές που ανήκουν στην κατηγορία 5 (η προθεσμία για την οποία έληξε στο τέλος Σεπτεμβρίου). Η ρύθμιση θα κατατεθεί στο πολεοδομικό σχέδιο νόμου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανάμεσα στους πρωτοπόρους του νέου τουριστικού θεσμού, του Glamping, που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος διεθνώς, είναι, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η Ελλάδα.
   Όπως σημειώνει, είναι από τις λίγες χώρες που νομοθέτησε άμεσα τον νέο θεσμό Glamping, ο οποίος δείχνει μια νέα τάση διαμονής στη φύση, με παροχές όμως που θυμίζουν αυτές ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.
   Με τον όρο Glamping νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο, που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Με τη θέσπιση του σήματος Glamping, το ελληνικό τουριστικό προϊόν προσαρμόζεται με τον καλύτερο τρόπο στις νέες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης.
   Με τον Nόμο 4688/2020 θεσπίστηκε για πρώτη φορά το σήμα Glamping, που θα έχει πενταετή διάρκεια και θα χορηγείται από το υπουργείο Τουρισμού σε τουριστικά καταλύματα (σε επιχειρήσεις ξενοδοχείων ή κάμπινγκ) που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής. Τα καταλύματα αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων (3*).
   Με τον νέο αυτό νόμο, το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης του 2015, που καθόριζε «τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων», ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για την επένδυσή τους. 
   Μερικά από τα ποιοτικά κριτήρια του Glamping είναι τα εξής:   
   α) διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που δύνανται να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες,  
   β) εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό,   
   γ) χρήση υλικών φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον στο σύνολο της εγκατάστασης,   
   δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού.   
   Το υπουργείο Τουρισμού επισημαίνει πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίζεται η μορφή του σήματος Glamping, καθώς κι ο τρόπος ελέγχου που θα γίνεται στα συγκεκριμένα καταλύματα, μέχρι την ανάπτυξη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) του προτύπου λειτουργικών προδιαγραφών Glamping.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με αφορμή την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων και πληρωμές των αντίστοιχων παραβόλων και προστίμων του νόμου 4495/2017, και ενόψει της ολοκλήρωσης των εκκρεμών δηλώσεων του τελευταίου διαστήματος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρουσιάζουν βασικά στοιχεία και ενδιαφέροντα μεγέθη που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων που καταθέτουν οι μηχανικοί για τα αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα με αυθαιρεσίες.
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μελετά περαιτέρω τα στοιχεία αυτά και για την  αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει, όπως άλλωστε ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα αναλάβει περιορισμένης κλίμακας νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
   Η εξέλιξη των δηλώσεων τον Σεπτέμβριο του 2020
   Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 που ολοκληρώθηκε η προθεσμία υπαγωγής στην κατηγορία 5 του Ν.4495, παρατηρήθηκαν τα εξής:
   Υποβλήθηκαν περισσότερες από 200.000 δηλώσεις μόνο τον Σεπτέμβριο, περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων. Το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2020 ιστορικό ρεκόρ νέων δηλώσεων, σταθερά πέριξ των 10.000 κάθε ημέρα, με κορύφωση την Παρασκευή 25/9/2020 με 12.500 δηλώσεις. Το πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων εξυπηρετούσε σταθερά σχεδόν ολόκληρο τον Σεπτέμβρη 2.000 ταυτόχρονους χρήστες, με αύξηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων κατά 300% σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και τις ώρες υπερφόρτωσης κατά 500%. Οι καταβολές παραβόλων για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου (που είναι το βασικό στοιχείο απόδειξης του ενδιαφέροντος υπαγωγής) εκτινάχθηκαν αριθμητικά τον Σεπτέμβριο του 2020 πλησιάζοντας τις 160.000 συνολικά. Τα έσοδα από τα παράβολα, που αποτελούν πόρο του προϋπολογισμού, πλησίασαν τα 45 εκατ. Ευρώ τον 09/2020. Τα πρόστιμα που η πληρωμή τους έπεται, αποτελούν ως γνωστόν, πόρο του Πράσινου Ταμείου, για έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Η ημερήσια καταβολή παραβόλων εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριου του 2020 στα 28.000 περίπου, όταν η μέγιστη κορύφωση στο παρελθόν ήταν την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2018 με 8.500 παράβολα.. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμία και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των δηλώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, για το διάστημα των πρώτων 5 ημερών (1/10-5/10, από τη 15νθημερη προθεσμία που έχει δοθεί) κατεβλήθη παράβολο συνολικά σε 4.176 περιπτώσεις. Από τον Νοέμβριο του 2017, ημερομηνία έναρξης του ν. 4495, έχουν καταβληθεί περίπου 650.000 παράβολα υπαγωγής Στα ακόλουθα διαγράμματα φαίνεται παραστατικά η εξέλιξη των μεγεθών:   Το σύνολο των ενεργών δηλώσεων
    Με βάση τα δεδομένα αυτά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ διαμορφώθηκε ως εξής:
     Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή  υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Περαιωμένες Σύνολο Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4495/2017 96 237.215 204.691 191.672 133.090 126.540 893.304 Δηλώσεις Ν.4495/2017 από μεταφορά του Ν4178 188 0 30.550 39.157 19.432 10.703 100.030 Δηλώσεις Ν.4178/2013 360  (176.021)  
   0
   30.365 67.053 272.939   (546.738)  
   370.717
   Δηλώσεις Ν 4178 από μεταφορά του Ν4014 253 0 6 38.110 51.268 174.147 263.784 Δηλώσεις Ν4014/2011 105 0 27.653 14.353 28.695 0 70.806 Σύνολο 1.002 (413.236)  
   237.215
   293.265 350.345 505.424 311.390 (1.874.662)  
   1.698.641
   Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις «Σε επεξεργασία» του νόμου 4495 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα και δεν έχουν προκύψει για αυτές οι αντίστοιχες εντολές πληρωμής παραβόλου και ειδικού προστίμου. Ειδικά για τις δηλώσεις του νόμου 4178 που παραμένουν σε επεξεργασία (οι αριθμοί σε παρένθεση), η δυνατότητα υπαγωγής και μεταφοράς δεν υφίσταται πλέον με βάση τις διατάξεις του νόμου 4495.
   Στα ανωτέρω, αξίζουν σημείωσης τα εξής:
   Έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 1,9 εκατομμύρια αυθαίρετα περίπου, με τα 1,7 εκατομμύρια από αυτά περίπου να έχουν ενταχθεί σε όλους τους νόμους ή να μπορούν να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4495/2017. Έχουν εκδοθεί συνολικά περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια βεβαιώσεις μεταβίβασης που περιλαμβάνουν τόσο τα κτίρια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαιρέτων όσο και κτίρια και ακίνητα χωρίς αυθαιρεσία. Σε οριστική υπαγωγή βρίσκονται 505.424 ακίνητα με αυθαιρεσίες ενώ ακόμη 311.390 έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 4495/2017. Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από τις δηλώσεις αυθαιρέτων, από τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 έχουν υπερβεί αθροιστικά τα 2,5 δις ευρώ τα τελευταία 9 χρόνια, περιλαμβανομένων των παραβόλων και των προστίμων και με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί αλλά και αυτές που εκκρεμούν υπολογίζεται ότι θα εκκρεμούν σε δόσεις για τα επόμενα χρόνια περισσότερα από 2 δις ευρώ επιπλέον.
   Από τα διαθέσιμα δεδομένα των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, παρατηρούνται οι εξής τάσεις, που φαίνεται να παραμένουν σχετικά σταθερές τα τελευταία χρόνια και με τους τρεις νόμους:
   Σχετική επιτάχυνση δηλώσεων και πληρωμών σε περιόδους λήξης προθεσμιών αλλά και σχετική κάμψη σε περιόδους που επηρεάζονται από συναφείς εξελίξεις. Ο μέσος όρος καθημερινών δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα ανέρχεται στις 400-500. Στις περιόδους λήξης προθεσμιών, ο καθημερινός φόρτος εκτοξεύεται Το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων, περίπου. Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι 3 στις 10 δηλώσεις αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και 7 στις 10 δηλώσεις ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το μισό περίπου του συνολικού ύψους των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το άλλο μισό των προστίμων να αφορά ακίνητα εντός σχεδίου. Όσον αφορά τις κατηγορίες αυθαιρέτων, τα δεδομένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δείχνουν:
   Κατηγορία Απρίλιος 2018 Μάϊος 2020 Μη καταχωρημένα 9,3% 5,9% Κατηγορία 1 8,5% 12,3% Κατηγορία 2 8,8% 11% Κατηγορία 3 8% 12,7% Κατηγορία 4 34,4% 33,7% Κατηγορία 5 31% 24,5% Παρατηρείται ότι:
   –       Η  αναλογία παραμένει διαχρονικά σταθερή με πολύ μικρές διακυμάνσεις
   –       σταθερά 1 στα 3 ακίνητα που δηλώνεται αυθαιρεσία είναι κατηγορίας 4
   –       1 στα 4 έως 1 στα 3 αυθαίρετα είναι κατηγορίας 5
   –       Η κατηγορία 3 κινείται πέριξ του 10%
   –       Οι κατηγορίες 1 και 2 (παλαιότερα αυθαίρετα) συγκεντρωτικά κυμαίνονται πέριξ της 1 στις 5 δηλώσεις

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Δ.Δ. της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" που αφορά στον καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Αναλυτικά, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
   Άρθρο 1
   1. Μετά το «Άρθρο 2» της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681) προστίθεται «Άρθρο 2 α» ως εξής:
   «Άρθρο 2α
   Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. για την εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων σύμφωνα με την παρ. 1 των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 12η Οκτωβρίου 2020, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους».
   2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681).
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. δημοσίευσε ανοικτή πρόσκληση σε αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο για την συμμετοχή στην φάση της προεπιλογής για τον «Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης». Η πρόσκληση έχει στόχο να προσελκύσει αρχιτέκτονες με τον μέγιστο βαθμό ικανότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας και αφοσίωσης.
   Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα προχωρήσει στην ολική ανακατασκευή των εκθεσιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την ανάπλαση του χώρου της, η οποία θα περιλαμβάνει ένα εμβληματικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο και ένα νέο αστικό πάρκο. Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής του Εκθεσιακού Κέντρου εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   ΤΟ ΕΡΓΟ
   Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός στοχεύει στην κατασκευή ενός Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου με ισχυρή ταυτότητα, το οποίο θα διαθέτει τις υψηλότερες προδιαγραφές, θα βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων του και θα σέβεται τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η ανάπλαση ενός κομβικού σημείου του κέντρου της πόλης, μία ανάπλαση που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθιστώντας έτσι τη Θεσσαλονίκη μία κορυφαία και πρωτοπόρα ευρωπαϊκή πόλη και έναν ισχυρό διεθνή, επιχειρηματικό κόμβο και τουριστικό προορισμό.
   Το έργο θα αποτελέσει ορόσημο για όλη την πόλη και σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. αναμένει καινοτόμες, υψηλής ποιότητας, βιώσιμες και πρωτότυπες αρχιτεκτονικές προτάσεις για το εμβληματικό έργο που φιλοδοξεί να καταστεί ένα εξαιρετικό υπόδειγμα μελλοντικής αστικής ανάπτυξης, με στενές χωρικές διασυνδέσεις ανάμεσα σε περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανοικτούς χώρους πρασίνου.
   Η περιοχή της Ανάπλασης περιλαμβάνει περίπου 175.000 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο χωρίζεται σε τέσσερις (4) λειτουργικές περιοχές και έξι (6) τομείς.

   Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
   Ο διαγωνισμός με τίτλο  “INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION FOR THE THESSALONIKI CONFEX PARK” προκηρύχτηκε ως διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ενός σταδίου με προεπιλογή, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της UNESCO και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).
   Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
   την Προεπιλογή τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Η Προεπιλογή είναι μία διαδικασία που στοχεύει στην επιλογή των υποψηφίων, που θεωρούνται ως οι πλέον ικανοί να προσφέρουν πετυχημένες λύσεις για το σύνθετο αυτό εγχείρημα. Από τις υποψηφιότητες που θα κατατεθούν, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει δεκαπέντε (15) υποψηφίους για να συμμετέχουν στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.
   Στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό οι δεκαπέντε (15) διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις σχεδιαστικές τους προτάσεις ανώνυμα. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν την Διεθνή Κριτική Επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την κατάταξή τους και η οποία θα απονείμει τα βραβεία και τις εύφημες μνείες.
   Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον νικητή του Διαγωνισμού, για τον περαιτέρω σχεδιασμό του έργου, και την πραγματοποίηση της Ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου, βασιζόμενη στο σχέδιό του.
   ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
   Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό θα λάβουν αποζημίωση 15.000 ευρώ ο καθένας.
   Στους τρεις πρώτους διαγωνιζόμενους θα απονεμηθούν από την Κριτική Επιτροπή το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο και τα αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα:
   1ο βραβείο 50.000 ευρώ 2ο βραβείο 30.000 ευρώ 3ο βραβείο 20.000 ευρώ Η Κριτική Επιτροπή μπορεί επίσης να απονείμει τιμητική μνεία και σε άλλες προτάσεις.
   ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους επαγγελματίες στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της αρχιτεκτονικής τοπίου και του αστικού σχεδιασμού, οι οποίοι θα αξιολογήσουν όλους τους υποψήφιους στο στάδιο της προεπιλογής, θα επιλέξουν τους διαγωνιζόμενους, θα αξιολογήσουν όλες τις σχεδιαστικές προτάσεις, θα τις κατατάξουν και θα απονείμουν τα βραβεία.
   Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
   Τακτικά Μέλη Κριτικής Επιτροπής:
   Joan Busquets, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής (Ισπανία), αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και επικεφαλής Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Harvard Graduate School of Design. Farshid Moussavi (Μεγάλη Βρετανία), αρχιτέκτονας και Καθηγήτρια Πρακτικής Αρχιτεκτονικής στο Harvard Graduate School of Design. Ρένα Σακελλαρίδου (Ελλάδα), αρχιτέκτονας, Καθηγήτρια στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Simon Ewings (Νορβηγία), αρχιτέκτονας, επικεφαλής της Haptic Architects στο Όσλο. Samuli Miettinen, Εκπρόσωπος UIA (Φινλανδία), αρχιτέκτονας και εταίρος στην JKMM Architects στο Ελσίνκι. Αρετή Μαρκοπούλου (Ελλάδα), αρχιτέκτονας, Διευθύντρια του Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) στη Βαρκελώνη. Irene Djao-Rakitine (Γαλλία), αρχιτέκτονας τοπίου και μέλος του Landscape Institute στο Ηνωμένο Βασίλειο. Dimitrios Kerkentzes (Μεγάλη Βρετανία), Γενικός Γραμματέας Bureau International des Expositions (BIE), Παρίσι. Κυριάκος Ποζρικίδης (Ελλάδα), Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Αναπληρωματικά Μέλη Κριτικής Επιτροπής:
   Φανή Βαβύλη (Ελλάδα), Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Simon Hartmann, Εκπρόσωπος UIA (Ελβετία), αρχιτέκτονας και Επισκέπτης Καθηγητής στο Harvard Graduate School of Design. Daniel Fügenschuh (Αυστρία), αρχιτέκτονας και Πρόεδρος στο Αυστριακό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
   Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού είναι:
   ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού – Έναρξη Εγγραφών 29/09/2020 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 13/11/2020 Ανακοίνωση Επιλογής των 15 Διαγωνιζόμενων 16/12/2020 Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών 22/01/2021 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έναρξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 01/02/2021 Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 31/05/2021 Ανακοίνωση Βραβείων 01/07/2021 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, όπως οι κανονισμοί, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα παραρτήματά τους, τυχόν ερωτήσεις και απαντήσεις, κ.α. διατίθενται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://thessaloniki-confexpark.gr.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.