Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/17/2020 in all areas

 1. 5 points
  Η ανάλυση που χρησιμοποιούνε τα διαδεδομένα χαμηλού κόστους προγράμματα , και που χρησιμοποιούνε οι περισσότεροι , είναι με προσομοίωση κάθε στοιχείου με ένα γραμμικό στοιχείο με ίδιες ιδιότητες. Για παράδειγμα μια δοκός θα προσομιαστεί στο στατικό μοντέλο με ένα γραμμικό μέλος χωρίς διαστάσεις, το οποίο όμως θα έχει όλες τις ιδιότητες της δοκού. Ροπή αδρανείας , μέτρο ελαστικότητας, επιτρεπόμενες τάσεις κλπ Όλα αυτά τα γραμμικά στοιχεία συνδέονται μεταξή τους με κόμβους , στους οποίους επίσης ορίζουμε ιδιότητες που να προσομοιάζουν τις αληθινές συνθήκες της σύνδεσης. Έτσι δημιουργείται ένα μοντέλο που μοιάζει με χωροδικτύωμα , αλλά έχει όλες τις ιδιότητες ενός μπετονένιου σκελετού. Οι πλάκες λύνονται ξεχωριστά και μεταβιβάζονται τα φορτία τους πάνω στα δοκάρια. Μετά φορτίζουμε το κτίριο με σεισμό , γίνονται αναλύσεις και υπολογίζονται οι παραμορφώσεις και οι τάσεις που αναπτύσονται σε αυτά τα στοιχεία προσομοίωσης. Τέλος με βάση τους κανονισμούς , ελέγχονται οι διατομές αν αντέχουν και οπλίζοντια αναλόγως. Σου επισυνάπτω μια εικόνα απο ένα χωρικό μοντέλο ενός κτιρίου.
 2. 4 points
  Στις τέμνουσες είναι όπως τα είπες. Στις κολώνες ο οπλισμός σε μια συμμετρική κολώνα μπαίνει ίδιος και απο τις δύο πλευρές κατα ΧΧ , αφού σεισμός κουναει αριστερά-δεξιά και μετά υπολογίζεται κατά ΥΥ και μπαίνει όμοιος και απο τις δύο πλευρές κατά ΥΥ. Όταν η κολώνα δεν εχει συμμετρικό σχήμα , κάθε πλευρά οπλίζεται ξεχωριστά , με βάση την χειρότερη περίπτωση απο μία σειρά απο σενάρια φορτίσεων και σεισμών απο διάφορες κατευθύνσεις. Στις πλάκες , στο άνοιγμα βάζουμε κάτω οπλισμό και στα άκρα λιγίζουμε (σπάμε) ένα στα δύο σίδερα σε άνω οπλισμό , αφού το διάγραμμα έχει φύγει απο κάτω στα άκρα και έχει ανέβει πάνω , οπότε δεν χρειάζεται τόσος κάτω οπλισμός , αλλά άνω. Εκτός των σιδήρων που σπάσαμε και τα πήγαμε πάνω, προσθέτουμε όσα ακόμα χρειάζονται για να καλυψουμε το σύνολο της άνω ροπής στα άκρα. Αντίστοιχα στους εξώστες βάζουμε μόνο πάνω οπλισμό , αφού το διάγραμμα είναι μόνο πάνω. Ναι γενικά βάζουμε περισσότερα σίδερα απο ότι βγάζουν οι υπολογισμοί , υπερ ασφαλείας , αλλά όχι σε τυχαίες θέσεις και πλευρε΄ς , αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα διαγράμματα ΜQN Στα δοκάρια , μέχρι το 1993 , γινόταν το ίδιο πράγμα. Σπάγανε τα μισά σίδερα του ανοίγματος για να οπλίσουν την άκρη πάνω. Απο το 1993 και μετά αυτό απαγορεύεται στα δοκάρια και τα κάτω σίδερα τοποθετούντια σε όλο το μήκος κάτω και πάνω μπαίνουν κάποια λίγα στο άνοιγμα μέχρι την άκρη και πρόσθετα μικρότερου μήκους στις άκρες για να πιάσουν το σύνολο της άνω ροπής. Όσο αφορά τις αξονικές , στο σκυρόδεμα είναι σχεδόν πάντα θλιπτικές στα υποστυλώματα. Όπως κάμπτεται μια κολώνα , η μια πλερά της εφελκύται και η άλλη θλίβεται. Εκεί που θλίβεται το μπετό πιέζεται και πρέπει να αντέξει την τάση που αναπτύσεται. Σε αυτήν την τάση προστίθεται το αξονικό φορτίο και την αυξάνει , ενώ αντίστοιχα το αξονικό φορτίο βοηθάει την πλευρά που εφελκύεται.
 3. 4 points
  Το πρόσιμο των ροπών δείχνει απο πια πλευρά πρέπει να μπουν οι κύριοι οπλισμοί γιατί αυτη η ίνα εφελκύεται. Παράδειγμα στο διαγραμμα ροπών μιας αμφίπακτης δοκού , στα άκρα μου δείχνει ότι πρέπει να τοποθετήσω οπλισμό πάνω και στην μέση οπλισμό κάτω. Εκεί που μηδενίζεται το διάγραμμα των τεμνουσών έχω την μέγιστη ροπή , συνεπώς μου χρησιμεύει για αυτό. Επίσης απο το διάγραμμα των τεμνουσών , αφου αλλου εχω μεγάλες τιμές και αλλού μικρές , μπορώ να δω θεωρητικά , σε ποιες περιοχές μπορώ να τοποθετήσω πιο πυκνούς και σε ποιές πιο αραιούς συνδετήρες , το πρόσιμο δεν παίζει ρόλο στις τέμνουσες. Επίσης απο τις τιμές των διαγραμμάτων , σε συνδιασμό με τις διαστάσεις της διατομής και τα υλικά , προκύπτουν τι σίδερα πρέπει να μπουν και τι τάσεις θα έχει το μπετό και άρα αν αντέχει. Που σπουδάζεις? Ο γιος μου σπουδάζει Πάτρα.
 4. 4 points

  6,837 downloads

  "Εικονογραφημένο" Αγγλικό Λεξικό Τεχνικών Ορων Το παρόν είναι οι εικόνες σκαναρισμένες από ένα αγγλικό εγχειρίδιο για κατασκευές, που πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς "εικονογραφημένο" λεξικό. Στις εικόνες γενικότερα υπάρχει μια λογική παράθεσής τους πχ οι ξυλότυποι στην κατασκευή (δηλ. στο πεδίο) είναι μαζεμένοι, όπως πχ και σχέδια οπλισμών το ίδιο. (GENERAL-SITE WORKS-BUILDERS PLANT-SUBSTRUCTURE-SUPERSTRUCTURE-INTERNAL CONSTRUCTION AND FINISHES-DOMESTIC SERVICES) Θέλει βέβαια ψάξιμο αλλά πιστεύω ότι αξίζει η προσπάθεια και να μας βοηθήσει κάπως ... κάπου ... κάποτε. Έχει "σπαστεί" σε 7 αρχεία (δεν ακολουθούν κατ' ανάγκη την παράθεση πιο πάνω) λόγω περιορισμού του όγκου "ανεβάσματος" ανά αρχείο.
 5. 4 points
  Ειλικρινά αν μπορούσαμε να το βάζαμε αυτόματο μήνυμα απάντησης, σε ορισμένου τύπου ερωτήσεις από ιδιώτες κατά γράμμα ως είναι αυτό το κείμενο θα ήταν μια καλή λύση.
 6. 4 points
  Ας δώσουμε και μερικά στατιστικά για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απάτης με διαφορετικά παραδείγματα: -Ελεύθερος επαγγελματίας με 40 έτη στην κατώτατη κλίμακα, με τα τωρινά δεδομένα 155/μήνα, αντιστοιχούν σε εισόδημα 775/μήνα. Συντελεστής αναπλήρωσης 50,01% Αποδιδόμενη σύνταξη 387,58. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 771,57, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 725ευρώ. -Ελεύθερος επαγγελματίας με 15 έτη ασφάλισης και σύνταξη στα 67 στην κατώτατη κλίμακα. Συντελεστής αναπλήρωσης 11,55% Αποδιδόμενη σύνταξη 89,51. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 473,51, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 445ευρώ. -Ελεύθερος επαγγελματίας με 40 έτη στην ανώτατη κλίμακα, με τα τωρινά δεδομένα 500/μήνα, αντιστοιχούν σε εισόδημα 2.500/μήνα. Συντελεστής αναπλήρωσης 50,01% Αποδιδόμενη σύνταξη 1.250. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 1.634, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 1.535ευρώ. -Μισθωτός με μέσες απολαβές στα 40 έτη 1400 ευρώ/μήνα.Συντελεστής αναπλήρωσης 50,01% Αποδιδόμενη σύνταξη 700. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 1.084, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 1.018,96ευρώ. Και τώρα δύο τρία παραδείγματα τωρινών συνταξιούχων πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και του νέου Βρούτση. -Ελεύθερος επαγγελματίας με 40 έτη και 37 στην ειδική προσαύξηση. Ασφαλιστέος μισθός με τους κοινωνικούς πόρους 948/μήνα. Συντελεστής αναπλήρωσης 50,01% Αποδιδόμενη σύνταξη 475. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 859,10, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 807ευρώ. Η ειδική προσαύξηση υπολογίζεται ως 0,075%*37*948(!!!!!)*12=316 ευρώ, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 297ευρώ. Σύνολο 1.104 ευρώ. -Ελεύθερος επαγγελματίας με 40 έτη και 37 στην ειδική προσαύξηση και αίτηση πριν τις 12/5/2016 (ήδη συνταξιούχος). Βάσει πινάκων τσμέδε. Σύνολο 1.108,95. Η ειδική προσαύξηση: 1.253. Σύνολο 2.360, τελικό πληρωτέο πρό φόρων (είναι πολλές οι κρατήσεις) 1.692 ευρώ (Η διαφορά πληρώνεται ως προσωπική διαφορά σε σχέση με τα παραπάνω). -Μισθωτός στο δημόσιο/ιδιωτικό τομέα 40 έτη και 37 στην ειδική προσαύξηση. Ασφαλιστέος μισθός με τους κοινωνικούς πόρους 2.000/μήνα. Συντελεστής αναπλήρωσης 50,01% Αποδιδόμενη σύνταξη 1.000. Προστίθεται η εθνική σύνταξη: 384,00. Σύνολο 1.384, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 1.300ευρώ. Η ειδική προσαύξηση υπολογίζεται ως 0,075%*37*2000(!!!!!)*12=666 ευρώ, αφαιρείται 6% υπέρ υγείας, τελικό πληρωτέο προ φόρων 626ευρώ. Σύνολο 1.926(!) ευρώ .Προσθέστε εδώ και την σύνταξη του δημοσίου!!!! Απ όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι όλα γίνονται για να εξυπηρετηθούν οι "πελάτες". Όποιος μπορεί μένει 15 χρόνια στο σύστημα και όλα τα υπόλοιπα ιδιωτική ασφάλεια και μαύρες δουλειές ή με ξένα μπλοκάκια. Δεύτερη επιλογή η μισθωτή εργασία και ειδικά στο δημόσιο με τις παχυλές "λογιστικές κρατήσεις" που οδηγούν σε ήρεμα γεράματα χωρίς άγχη. Το ελεύθερο επάγγελμα πλέον θεωρείται επισήμως εχθρός και στον ασφαλιστικό τομέα.
 7. 3 points
  Καλημέρα σου, Η κατ΄επέκταση προσθήκη της αποθήκης με φέρουσες τοιχοποιίες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται μονολιθικά με το υφιστάμενο, ειδικά αν αυτό έχει φ. οργανισμό από ωπλ. σκυρόδεμα. Η έλλειψη αντισ. αρμού μεταξύ τους (και ποιός μπορεί να το ξέρει βεβαίως αυτό....) δεν σημαίνει ότι μπορούν τα δύο κτίσματα να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο στατικό φορέα. Δεν μας έχεις πει για το φορέα του αδειοδοτημένου αλλά, ακόμη και σε περίπτωση φερουσών τοιχοιποιιών, η μονολιθικότητα του παλαιού με το αυθαίρετο θα επιτυγχάνετο μόνο αν οι νέοι τοίχοι είχαν δεθεί ψαθωτά με τους παλιούς, πράγμα μάλλον απίθανο. Ούτε βεβαίως οι ξυλοδοκοί της στέγης και οι στηρίξεις τους μπορούν να θεωρηθούν άξιες μεταφοράς σημαντικών εγκαρσίων σεισμ. τεμνουσών από το ένα κτίσμα στο άλλο. Τελικώς δηλαδή δεν μπορεί να δεχθούμε ενιαίο στατικό μοντέλο για τα δύο αυτά κτίσματα. Προσωπικά λοιπόν θεωρώ ότι το παλαιό κτίσμα δέχεται κάποια κατακόρυφα φορτία της στέγης αλλά, όντας προ '75 και στατικά ανεξάρτητο από το νέο, απαλλάσσεται από Μ.Σ.Ε, το δε νέο κτίσμα αποθήκης χρειάζεται Μ.Σ.Ε. εφ΄όσον δεν είναι καθαρά αγροτική αποθήκη (Σ1). EDIT: είμαι υπόχρεος σε όποιον με το +1 με έβγαλε από το 666 .....
 8. 3 points
  Αν πρίν πολλά χρόνια , όταν έδινα πανελλήνιες , μου έλεγε κάποιος οτι επιλέγω ενα επάγγελμα στο οποίο το βαρέλι δεν έχει πάτο ,αλλα και πολυ ευκολα μπορεί να σε στείλει να κοιτάς τα ραδίκια ανάποδα απο κάνα έμφραγμα , θα άνοιγα το στυλό να τρέξει το μελάνι στη κόλλα και θα πήγαινα για φραπεδιά. Η ξεφτίλα δεν έχει όριο. Αααα και μάγκες γρήγορα και την άλλη εφαρμογή.Ξέρετε...αυτή που βαζεις τη κουκούλα και μπαίνεις για να καταγγειλεις τον κακο γειτονα.Αν εισαι τυχερος και καπνιζει , του τραβας και μια καταγγελια για την καμελια την αφιλτρη .
 9. 3 points
  Αν και δεν έχω τόσο άμεση εμπειρία, θα γράψω κάποια πράγματα, με ότι αξία έχουν. Θα ξεκινήσω από το τέλος όσων έχεις γράψει: Προσωπικά θα σου πρότεινα για αρχή να αφήσεις κάποιον λογιστή να κάνει την διαδικασία τόσο της έναρξης όσο και μετά την παρακολούθηση των λογιστικών σου ... το κόστος ενός λογιστή σε σύγκριση με πιθανό λάθος που ίσως κάνεις είναι βατό ... τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά ... ------------------------------------- Τα ερωτήματα σου πολλά .... όπως και να 'χει θα γράψω κάποια σχετικά: Αναφέρεις: 1) Προετοιμασία για το ποιους ΚΑΔ θα χρησιμοποιήσεις [υποχρεωτικά για κύρια δραστηριότητα και προαιρετικά για δευτερεύουσα(-ες) δραστηριότητα(-ες)] 2.1) Για έναρξη σε δικό σου χώρο/δωμάτιο, όπου έχεις είτε πλήρη κυριότητα είτε επικαρπία θες το Ε9 (έχε κάποια αντίγραφα) 2.2) Για έναρξη όχι σε δικό σου χώρο/δωμάτιο, όπου δηλαδή δεν ανήκει σε 'σένα αλλά π.χ. στους γονείς σου (είτε με κυριότητα είτε με επικαρπία των γονέων), θες σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενός ή και των δυο αν το έχουν εξ ημισείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ..ότι σου παραχωρούν κλπ κλπ κλπ. Θες και το Ε9 των γονέων (έχε κάποια αντίγραφα) 2.3) Αν πρόκειται να σου γίνει δωρεάν παραχώρηση του διαμερ/τος θες επιπλέον και το Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη, καθώς επίσης να υποβληθεί μέσω TAXIS η αντίστοιχη δήλωση (δωρεάν παραχώρησης) 2.4) Για έναρξη σε ενοικιαζόμενο χώρο θες το μισθωτήριο και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για τη δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικιαστή, το ΑΦΜ και ότι το ακίνητο είναι κενό. 3) Αντίγραφό βεβαίωσης απογραφής ΑΜΚΑ (αν το έχεις κρατήσει από τότε) ή το ζητάς από τα ΚΕΠ ή μια εκτύπωση του ΑΜΚΑ από την σχετική σελίδα (amka.gr) 4) Κάνεις Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός στην περιοχή που ανήκεις (ήτοι ή στην Περιφερειακή Δ/νση Συντάξεων & Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ (αν ανήκεις Αττική) ή σε κάποιο Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του νομού που ανήκεις. Για την Προεγγραφή θες: α) φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, β) τα παραπάνω δικαιολογητικά για την έδρα, γ) φωτοτυπία του ΑΜΚΑ, δ) αν είχες προηγούμενη ασφάλιση σε κάποιοι Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών ή σε κάποιο Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών (αυτό που παλαιά λέγαμε ΙΚΑ) ίσως σου χρειαστεί ο τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης ή κάποια βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου, ε) επίσημη αναγγελία αποχώρησης θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ από προηγούμενο εργοδότη εφόσον ήσουν μισθωτός ε) την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Παίρνεις την προεγγραφή στον ΕΦΚΑ για χρήση στην Εφορία στ) Το παραπάνω (3) που αφορά τον ΑΜΚΑ (αν και λογικά το έχουν, αλλά έχε το μαζί). 4) Κάνεις εγγραφή στο Επιμελητήριό (ΤΕΕ) (αν δεν έχεις κάνει όταν αποφοίτησες). Για την εγγραφή θες: α) φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, β) φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, γ) Αίτηση-Δήλωση που συμπληρώνεις εκεί. Με το χαρτί της εγγραφής στο ΤΕΕ για χρήση στην Εφορία. Άρα εσύ εφόσον έχεις εγγραφεί από παλαιά θες ένα χαρτί/βεβαίωση από το ΤΕΕ για έναρξη στην εφορία. Πιθανόν να κάνει και αυτή που τυπώνεται ηλεκτρονικά από το site, αφού λέει για κάθε νόμιμη χρήση, αλλά ξέρεις καμιά φορά η εφορία αν δεν δει το λεκτικό "...για χρήση στην εφορία." [αυτή που δίναμε για θεώρηση βιβλίων/στοιχείων (που καταργήθηκαν οι θεωρήσεις εδώ και χρόνια)] μπορεί να μην τους κάνει. 5) Με την Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ και την βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ πας Εφορία α) στο Τμήμα Μητρώου (έχοντας όλα τα παραπάνω) και συμπληρώνεις το έντυπο Μ1 που θα σου δώσουν αν έχεις αλλαγές στα στοιχεία σου και το Μ2 που και αυτό θα σου το δώσουν στο οποίο συμπληρώνεις τους ΚΑΔ που έχεις επιλέξει. β) Πας στον Επόπτη έλεγχου ο οποίος θα σου ορίσει κάποιον υπεύθυνο Ελεγκτή για τον χώρο που έχεις δηλώσει (είναι η λεγόμενη αυτοψία) εφόσον βέβαια απαιτείται. γ) Αφού γίνει η αυτοψία (αν απαιτηθεί τέτοια) ο Ελεγκτής θα σου δώσει μια βεβαίωση με την οποία επισκευσθείς πάλι το Μητρώο με τα παραπάνω α) Προεγγραφές ΕΦΚΑ και ΤΕΕ, β) φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα, γ) την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, δ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την έδρα (παραπάνω) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφορία. Παίρνεις την Βεβαίωση Έναρξης από την Εφορία. 6) Πας πίσω στον ΕΦΚΑ με μια φωτοτυπία της έναρξης (έχε και το πρωτότυπο) για να κάνεις την οριστική εγγραφή. 7) Βγάζεις την ανάλογη σφραγίδα (του μηχανικού, και αν θες επιπλέον μια απλούστερη με τα φορολογικά στοιχεία) Πέραν των υποχρεώσεων που έχεις π.χ. περιοδική φπα, τήρηση λογιστικών αρχείων, καταστάσεις συμφωνητικών, υποβολή προκαταβλητέων φόρων κλπ κλπ έχεις και την σχετικά πρόσφατη να συμμορφωθείς εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη αποκτώντας τόσο επαγγελματικό λογαριασμό όσο και να είσαι σε θέση να δέχεσαι ως μέσα πληρωμής σου χρεωστικές η/και πιστωτικές κάρτες, κάνοντας στην συνέχεια και τις ανάλογες ενημερώσεις στο taxisnet....και έπονται και άλλες υποχρεώσεις που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει πλατφορμιακά ... η πλατφόρμα My data στην ΑΑΔΕ ... και πιθανόν και κάποιες που μου διαφεύγουν ------------------------------------- Αναφέρεις: Ναι για την πρώτη 5ετία. ------------------------------------- Αναφέρεις: Φορολογικά εντάσσεσαι στους "μισθωτούς με μπλοκάκι", εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013. Όμως το ότι πληρείς τις προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 δηλαδή να είσαι "φορολογικό μπλοκάκι", αρχικά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ελ. επαγγελματίας. Εξακολουθείς να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και το εισόδημά σου προέρχεται από αυτή την δραστηριότητα, άσχετα με το τρόπο που αντιμετωπίζεται φορολογικά το εισόδημά σου εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013, όπου και ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ (δεν είναι) ότι αποκτάς εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από αφαιρούνται από τις εκπιπτόμενες δαπάνες σου μόνο οι εισφορές σου και αγνοούνται οι άλλες εκπιπτόμενες δαπάνες, και η εκκαθάριση του φόρου γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 - 20 του ίδιου νόμου, χωρίς να προβλέπεται δυνητικός τρόπος φορολογίας. Επίσης δεν σημαίνει ότι οι επαγγελματικές δαπάνες που κάνεις [εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και συγχρόνως δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 του ίδιου νόμου], ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά σου. Εκπίπτουν κανονικότατα, απλά εφόσον εμπίπτεις στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 είναι αδιάφορες στον υπολογισμό του φορολογητέου, απλά δηλαδή δεν μετέχουν/δεν αφαιρούνται, και όχι δεν εκπίπτουν. ------------------------------------- Αναφέρεις: Είτε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ πληρείς προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013, δηλαδή "να είσαι φορολογικό μπλοκάκι" είτε όχι, δηλαδή "να μην είσαι φορολογικό μπλοκάκι", αν ασφαλιστικά αιτηθείς να ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (όπως τώρα ισχύει ή όπως θα ισχύσει με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο) δηλαδή να είσαι "ασφαλιστικό μπλοκάκι", τότε υπάρχουν εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη οι οποίες αποδίδονται με ΑΠΔ από τον εργοδότη σου και σε εσένα φαίνονται ως κρατήσεις στην αμοιβή σου. Οι εισφορές ΜΟΝΟ του εργαζόμενου αφαιρούνται στην περίπτωση αυτή ως επαγγελματικές σου δαπάνες. Αν δεν πληρείς το "φορολογικό μπλοκάκι" αφαιρούνται και οι λοιπές επαγγελματικές δαπάνες που κάνεις [εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και συγχρόνως δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 του ίδιου νόμου]. Αν πληρείς το "φορολογικό μπλοκάκι" δεν αφαιρούνται οι λοιπές επαγγελματικές δαπάνες που κάνεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν εκπίπτουν ... απλά δεν μετέχουν .... Έτσι εξάλλου είναι "στημένο" και το Ε3, συμπληρώνεις κανονικά το Ε3, αγνοώντας αρχικά ότι εμπίπτεις στο άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 και πρέπει να εξάγεται --αγνοώντας ότι εμπίπτεις στο άρθρου 12, παραγρ. στ'--- το ορθό φορολογητέο αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εκπιπτόμενα έξοδα. Και στην συνέχεια με την επιλογή στην πρώτη σελίδα του κωδ.007 "Ναι" και τον κωδ.006="ΟΧΙ" απλά το σύστημα αγνοεί όλες τις δαπάνες πλην των εισφορών, καθώς συμπληρώνεται και στο Ε1 ο κωδ.019. ------------------------------------- Αναφέρεις: Ο ΦΠΑ είναι φόρος που οφείλει ο εργοδότης, αλλά εσύ είσαι ο ενδιάμεσος που τον εισπράττει και έχεις την υποχρέωση να τον αποδώσεις στο δημόσιο είτε τον εισπράξεις [σου τον δώσει ο εργοδότης σου] είτε όχι, εφόσον γίνει η τιμολόγηση της εργασίας σου. Η απόδοση γίνεται με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Επίσης στην καθαρή αξία γίνεται και παρακράτηση φόρου 20% από τον εργοδότη σου η οποία αποδίδεται από αυτόν και συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση με τυχόν φόρο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής σου, ή κατά προτεραιότητα υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος μηχανικού (ανάλογα την φύση της εργασίας 4% ή 10%) αν η εργασία σου υπόκειται σε θεώρηση από την πολεοδομία π.χ. έκδοση αδείας, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, κλπ κλπ) η οποία αποδίδεται από εσένα. Δεν υπολογίζονται ταυτόχρονα και οι δύο παραπάνω φόροι. ------------------------------------- Αναφέρεις: Αν ασφαλιστικά δεν αιτηθείς να ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 τις καταβάλλεις εσύ μέσω ειδοποιητηρίου που εμφανίζεται στην σελίδα του ΕΦΚΑ (σύνταξη+υγεία+ΟΕΑΔ) και του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό+εφάπαξ) αφού μπεις αντίστοιχα με τους κωδικούς του Taxis. Αν ασφαλιστικά αιτηθείς να ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 υπάρχουν εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη οι οποίες καταβάλλονται με ΑΠΔ από τον εργοδότη σου και εμφανίζονται (του εργαζόμενου) ως κρατήσεις στην αμοιβή σου. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται ως οφειλή που καταβάλλεις εσύ, αυτή μόνο υπέρ του ΟΑΕΔ. ------------------------------------- Αναφέρεις: Οι ασφαλιστικές εισφορές αν δεν ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 με τα όσα σήμερα ισχύουν λαμβάνουν υπόψη το φορολογητέο εισόδημα της αμέσως προηγούμενης φορολογικά εκκαθαρισμένης χρονιάς και αν δεν υπάρχει η αμέσως προηγούμενη λαμβάνει υπόψη την τελευταία φορολογικά εκκαθαρισμένη. Με βάση το νέο νομοσχέδιο οι εισφορές αν δεν ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 είναι fix ανάλογα την ασφαλιστική κλάση που θα επιλέξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές αν ενταχθείς στην ρύθμιση της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 με τα όσα σήμερα ισχύουν αλλά και με βάση το νέο νομοσχέδιο, λαμβάνουν υπόψη το σε μηνιαίο καθαρό ποσό της σύμβασης που θα ανέβει στο σύστημα (χωρίς δηλαδή το ΦΠΑ). Το φορολογητέο εισόδημα δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. -------------------------------------------- Τέλος θα κλείσω πάλι όπως άρχισα...από το τέλος όσων έχεις γράψει: Θα σου πρότεινα για αρχή να αφήσεις κάποιον λογιστή να κάνει την διαδικασία τόσο της έναρξης όσο και μετά γενικότερα των λογιστικών σου ... το κόστος ενός λογιστή σε σύγκριση με πιθανό λάθος που ίσως κάνεις είναι υπερβολικά βατό ... τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά ... Αυτά .... τα ... ολίγα ...
 10. 3 points
  Εκδόθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 313Β/06.02.2020 το πολυαναμενόμενο Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Ενδεικτικό απόσπασμα από την παρ.3 του άρθρου 3 αυτών των Τ.Ο. : Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται γνωμοδότηση του Σ.Α., αυτή θα πρέπει να είναι για λόγους ασφάλειας των διοικητικών πράξεων δεόντως τεκμηριωμένη. Γνωμοδοτήσεις με την απλή αναφορά «εγκρίνεται η μελέτη» δεν αποτελούν επαρκές νομικό έρεισμα για την εν συνεχεία έκδοση αδειοδοτικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 ή την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει του άρθρου 30 αυτού, αλλά και δεν είναι αυτές καθ’ εαυτές νομικώς ασφαλείς. Τεύχος Οδηγιών για τα ΣΑ.pdf
 11. 3 points
  Παύλο προσθέτω και όσα αναφέρονται στην εγκ 2/19 (κατά τα οποία επιτρέπεται μια από κοινού δήλωση για όλες τις κάθετες και για όλες τις οριζόντιες μαζί ή από τον ένα ιδιοκτήτη ή απ' όλους τους συνιδιοκτήτες) Στις περιπτώσεις περισσοτέρων αυθαιρέτων κτιρίων ή/και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν από κοινού να υποβάλλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής αυθαιρέτων. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τον αριθμό των βεβαιώσεων μηχανικού που τυχόν θα απαιτηθούν για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, επισημαίνοντας ότι για κάθε αυτοτελή και διακεκριμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία συντάσσεται χωριστή βεβαίωση μηχανικού.
 12. 3 points
  εγω πιστευω οτι, η καθετη δημιουργει ξεχωριστα "τμηματα, αρα θα κολλησει και στον τροπο υπολογισμου των "υπερβασεων" αλλά και στο τυπικο μερος των δυο ΚΑΕΚ. Εγω δεν θα το εκανα.. Τι είναι ο ΚΑΕΚ ; Ο Κ.Α.Ε.Κ. είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο στον Ελληνικό χώρο. • Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν τον Νομό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο π.χ. ο κωδικός 05 είναι ο Νομός Αττικής , ο Κωδικός 19 είναι ο Νομός Θεσσαλονίκης ). Η διοικητική ονομασία αφορά τους ΟΤΑ όπως ήταν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, όχι όπως είναι σήμερα με το σύστημα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ • Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την Κοινότητα εντός του νομού αναφοράς. Η διοικητική ονομασία αφορά τους ΟΤΑ όπως ήταν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ • τα δύο επόμενα προσδιορίζουν τον «κτηματολογικό τομέα»[1] • τα δύο επόμενα προσδιορίζουν την «κτηματολογική ενότητα»[2] (η οποία, για αστικές περιοχές προσδιορίζεται με το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ για αγροτικές περιοχές προσδιορίζεται με μία ομάδα γειτονικών γεωτεμαχίων τα οποία κατά προτίμηση περιβάλλονται από φυσικά όρια) • Τα τελευταία τρία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας. Για παράδειγμα ο ΚΑΕΚ 19 047 54 04 003 σημαίνει ότι το ακίνητο αυτό βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης ( που έχει κωδικό κτηματογράφησης -19), στο Δήμο Καλαμαριάς ( που έχει κωδικό κτηματογράφησης - 047), στον κτηματολογικό τομέα Αρετσούς (54), στο 26ο οικοδομικό τετράγωνο (04), με αύξ. αριθμ οικοπέδου στο παραπάνω οικοδομικό τετράγωνο 3 (003). Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά και μόνο το γεωτεμάχιο. Εφόσον επί του παραπάνω γεωτεμαχίου έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες η ύπαρξη του ενός κτιρίου εμφαίνεται με την προέκταση 0/0 δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα εμφανίζεται με τη μορφή 19 047 36 10 006 /0/0 όπου μετά την πρώτη κάθετο δηλώνεται η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων οριζοντίων ιδιοκτησιών επί ενός κτιρίου π.χ. /0/1, /0/2, /0/3, /0/4 κ.ο.κ σημαίνει τέσσερις ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ενός και μοναδικού κτιριακού όγκου . Α αν υπάρχουν περισσότερα κτίρια με τη μορφή της κάθετης ιδιοκτησίας τότε εμφαίνονται με τη μορφή /1/0, /2/0, /3/0 (μία οριζόντια επί εκάστης καθέτου ήτοι 3 κάθετες) και, τέλος, η ύπαρξη περισσοτέρων οριζοντίων ιδιοκτησιών επί περισσοτέρων του ενός κτιρίων εμφανίζεται με τη μορφή /1/1, /1/2 κ.ο.κ. (δύο ή περισσότερες οριζόντιες επί μίας καθέτου). Ο ΚΑΕΚ είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο και το συνοδεύει για όλες τίς συναλλαγές που θα γίνουν και αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο , θεωρείται ο ΑΦΜ του ακινήτου και ακολουθεί το ακίνητο σε όλες του τίς συναλλαγές . Αν το ακίνητο μεταβληθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο και αλλάξει η μορφή του π.χ. γίνει κατάτμηση και διασπαστεί σε 2 γεωτεμάχια ή συνενωθούν 2 γεωτεμάχια σε 1 τότε για τα νέα γεωτεμάχια δημιουργούνται νέοι ΚΑΕΚ που τα ακολουθούν στις συναλλαγές που θα γίνουν εφεξής στα τεμάχια αυτά , ενώ το παλιό γεωτεμάχιο παραμένει στα κτηματολογικά β ιβλία μεν χαρακτηριζόμενο ως ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ αλλά δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές σε αυτό το ΚΑΕΚ αφού έχει καταργηθεί ως αυτοτελές γεωτεμάχιο αλλά διατηρείται για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 13. 3 points
  Οι συντονισμένες παρεμβάσεις της ομάδας ΜΗΝ στην διαβούλευση για το Ασφαλιστικό Ν/Σ Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του Εγκυκλίων, εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Παρατήρηση Νο.(1). Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) αποτελεί ουσιαστικώς μία ειδική πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή, καταβαλλόμενη από τον κλάδο κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε με χαρακτηριστικά αναδιανεμητικής σύνταξης . Είχε δικό της ξεχωριστό και διακριτό σύστημα εισφορών και όχι πρόσθετο ποσοστό επί των εισφορών της κύριας σύνταξης . Οι Μηχανικοί ηταν υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ. ΕΛΠΠ) . Η δεξαμενή λοιπον της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ τροφοδοτείτο 1. Από τις πρόσθετες εισφορές των Μηχανικών υπερ Ειδκής Προσαύξησης 2. Από τα ποσοστά 2% κοκ υπερ ΤΣΜΕΔΕ για όλες τις μελέτες που υλοποιούσαν , ποσά που στην ουσία ηταν εισφορές (βλεπε συμβολαιογράφους) 3. Από την ευρωστία του ταμείου αφού μέχρι την κρίση υπήρχε αναλογία εργαζομένων/συνταξιουχων Μηχανικών 7/1 και στην περίοδο της κρίσης 3κ1/2/ προς 1, με αποτέλεσμα το Ταμείο να παρέχει συνταξιοδοτική παροχή στους Συνταξιούχους Μηχανικούς σύμφωνα με τον πινακα (2) , και χωρίς καμία επιβάρυνση του Κρατικού Προυπολογισμού. Η αναλογιστική μελετη λοιπον που έπρεπε να γίνει ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΡΧΗ , δεν έγινε ποτέ.!!!! Να τονισθεί ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16. Παρατηρηση Νο (2) Μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ 1888,1890 της 4 Οκτωβρίου 2019 έχουμε τα εξής δεδομένα 1. Η ιδρυση του ΕΦΚΑ είναι συνταγματική των εργαζομένων , των συνταξιούχων. Αναφέρει ότι είναι σύμφωνος με το Συνταγμα και την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας η δημιουργία ενός φορέα για όλους ανεξαιρέτως ιδιότητας καθώς αντιμετωπίζουν όλοι τους ιδιους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας , ασθένειες , θάνατος) 2. Εκρινε συνταγματικό τον επαναυπολογισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, ώστε να επωμισθούν και αυτοί και όχι μόνον οι νέοι συνταξιούχοι και οι νυν ασφαλισμένοι το βάρος της επιχειρούμενης μεταρρυθμίσεως, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και διαγενεακής ισότητας και αλληλεγγύης∙ δεδομένου ότι και αυτοί ωφελούνται εξ ίσου από την επιδιωκόμενη, με την επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τη διατήρηση δηλαδή της ικανότητάς του να χορηγεί συντάξεις στους υφιστάμενους και στους μελλοντικούς συνταξιούχους. 3. Εκρινε συνταγματικό τον επαναυπολογισμό και διατύπωσε με σαφήνεια ότι στο νόμο Κατρούγκαλου υπάγονται και οι παλαιοί και νέοι και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι , ανεξάρτητα πότε ξεκίνησε ο ασφαλιστικός τους βίος καθώς θεωρεί το ΣΤΕ ότι όλοι εξίσου και αναλογικά πρέπει να επωμισθούν το βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος στο πλαίσιο της αλληλεγύης των γενεών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχουν παλαιοί και νέοι Συνταξιούχοι Μηχανικοί αλλά όλοι αντιμετωπίζονται με τις ίδιες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Μετά τον επαναυπολογισμό όλων των συντάξεων των Μηχανικών το ποσό της Σύνταξης απαρτίζεται από τρία ποσά την Εθνική Σύνταξη , την Ανταποδοτική Σύνταξη και την Προσωπική Διαφορά (όπου αυτή είναι διάφορη του μηδενός). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ειδική Προσαύξηση είναι συνεχεια του ΕΛΠΠ , ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015 ημερομηνία πριν τις 13/05/2016 της έναρξης του νόμου Κατρούγκαλου. Με τον 4387/16 αλλά και τον επαναυπολογισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων προκύπτει ενιαίος υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης της Ειδικής Προσαύξησης που είναι γινόμενο τριών πραγμάτων α) του ασφαλιστέου συντάξιμου ποσού της Ειδικής Προσαύξησης β) των ανταποδοτικών μονάδων επιπλέον εισφοράς γ) του συντελεστή 0,075 Οι ανταποδοτικές μονάδες επιπλέον εισφοράς προκύπτουν από τις ημέρες εργασίας που ο ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό του βίο έδινε πρόσθετο αυξημένο ασφάλιστρο. Στην προκειμένη περίπτωση 12% ( για όλες τις δυνατές περιπτώσεις έχουμε 12%, 14%, 19,33%) . Ο μαθηματικός τύπος για τις ανταποδοτικές μονάδες επιπλέον εισφοράς είναι ίδιος για όλους τους Συνταξιούχους Μηχανικούς παλαιούς και νέους στα πλαίσια της ισότητας και της αναλογικότητας. Μετά τον επαναυπολογισμό που κριθηκε συνταγματικός, στον ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό της Ειδικής Προσαύξησης υπάρχουν τρεις σημαντικές αποκλίσεις , τρεις διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του Συντάξιμου Μισθού της Ειδικής Προσαύξησης καταρρίπτοντας κάθε έννοια ισότητας και της αναλογικότητας . Α)κατηγορία. Παλαιοί Συνταξιούχοι Μηχανικοί προ του 4387/16 Β) κατηγορία. Νέοι Συνταξιούχοι Μηχανικοί με τον 4387/16 Ελεύθεροι Επαγγελματίες , (αλλά και αυτούς που ηταν μισθωτοί , αλλά την περίοδο της κρίσης 2007-2015 ηταν Ελ.Επ.) Γ) κατηγορια. Μισθωτοί Μηχανικοί με τον 4387/16 την περίοδο 2002-2015 και ειδικότερα την περίοδο 2007-2015. Για την (Α) Κατηγορία Συγκεκριμμένα με ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 30/06/2017 , πολύ μετά την 13/05/2016 του νόμου 4387/16 νΚατρούγκαλου για προστασία των Συντάξεων Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 26083/887/7.6.2016 (ΦΕΚ 1605/Β’) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» οικ.52331/1861/30.6.2017 (ΦΕΚ 2379/Β’12.7.2017) – ΚΥΑ – Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης . Σε αυτήν την ΚΥΑ οικ.52331/1861/30.6.2017 (ΦΕΚ 2379/Β’12.7.2017) αναφέρει ρητά ότι ο συντάξιμος ασφαλιστέος μισθός για την Ειδική Προσαύξηση είναι 1524,60 . Το ποσό αυτό αφορά ολους τους παλαιούς Συνταξιούχους Μηχανικούς τόσο μισθωτούς όσο και Ελεύθερους Επαγγελματίες. Τα ποσά ασφαλιστέος συντάξιμος μισθός για κύρια 1146,32 και ασφαλιστέος συντάξιμος μισθός για Ειδική Προσαύξηση 1524,60 προέκυψαν από επιστημονική μελέτη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συμμετοχή και επιστημονικών φορέων του ΕΦΚΑ , του τ.ΤΣΜΕΔΕ κοκ. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε αποδεκτή πλήρως την μελέτη και εξέδωσε την ανωτέρω ΚΥΑ , αλλά και η τωρινή Κυβέρνηση της ΝΔ υιοθέτησε πλήρως την συγκεκριμένη ΚΥΑ και επαναυπολόγισε τις συντάξεις των Συνταξιούχων Μηχανικών για την ανταποδοτική της Ειδικής επί του ποσού των 1524,60 . Σας επισυνάπτεται συνταξιοδοτική απόφαση Επαναυπολογισμού Σύνταξης Μηχανικού και ανάλυση των ποσών. Ετσι 30.000 Παλαιοί Συνταξιούχοι Μηχανικοί και Μισθωτοί και Ελεύθεροι Επαγγελματίες υπολογίζουν την ανταποδοτική τους σύνταξη για την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ επί του ποσού των 1524,60 που είναι απολύτως σωστή. Για την (Β) Κατηγορία Και εδώ γίνεται η τεράστια διάκριση στους νέους Συνταξιούχους Μηχανικούς . Συγκρίνοντας έναν Ελεύθερο Επαγγελματία Παλαιό Συνταξιούχο πριν τον 4387/16 και έναν Ελεύθερο Επαγγελματία Νέο Συνταξιούχο με τον 4387/16 , με τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές εισφορές για 40 χρόνια , με τον ίδιο ακριβώς ασφαλιστικό βίο για 40 χρόνια !!! να καταρρίπτεται κάθε έννοια της ισότητας και της αναλογικότητας , αφού στον νέο Συνταξιούχο Μηχανικό εφαρμόζει την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και παίρνει εσφαλμένα !!! σαν συντάξιμο ασφαλιστέο ποσό για Ειδική Προσαύξηση το συντάξιμο ασφαλιστέο ποσό της Κύριας Σύνταξης που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον ασφαλιστέο μισθό της Ειδικής Προσαύξσης που για τον Ελ.Επ κατά μέσο όρο είναι 960 ευρώ , ενώ στον Παλαιό κάνει χρήση της ΚΥΑ οικ.52331/1861/30.6.2017 (ΦΕΚ 2379/Β’12.7.2017) που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2017 και βάζει το ποσό των 1524,60 που βεβαίως είναι σωστό αφού στηρίζεται σε επιστημονική μελέτη και έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από την παρούσα Κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης . Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει διαφορά συντάξιμου ποσού εις βάρος του νέου Συνταξιούχου Μηχανικού μειωμένη κατά 59% στην ανταποδοτική σύνταξη της Ειδικής Προσαύξησης και σε ποσά στη τελική σύνταξη από 180 ευρώ έως 280 ευρώ για μια συνταξιοδοτική παροχή που ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε πολύ πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, κάνοντας σαφή διάκριση παλαιών και νέων συνταξιούχων Μηχανικών και παραβαίνοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω επισυνάπτονται αναλυτικά παραδείγματα. Για την (Γ) Κατηγορία Πέραν τούτου είναι και πλήρως εσφαλμένη η επιλογή για ασφαλιστέο Συντάξιμο μισθό Ειδικής Προσαύξησης μέσω της εγκυκλίου Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 να παίρνει το Συντάξιμο μισθό της Κύριας Σύνταξης αφού παράγει σειρά λαθών υπέρ κάποιας ομάδας Μισθωτών οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει παραπάνω εισφορές για τον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης και πετσοκόβοντας την συνταξιοδοτική παροχή για άλλους. Συγκεκριμένα το υπολογιστικό μοντέλο του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει για τον υπολογισμό του Συντάξιμου μισθού της Κύριας την περίοδο από το 2002 εως την ημερομηνία που πρόκειται να κάνει κάποιος αίτηση συνταξιοδότησης. Ας υποθέσουμε κάποιος Μισθωτός κάνει αίτηση το 2020 για σύνταξη και έχει συντάξιμο μισθό 2500 ευρώ. Εδώ γίνεται το εξής παράλογο . Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που δείχνει αναλυτικά τις εισφορές για Ειδική Προσαύξηση την περίοδο από το 01/01/2002- 31/12/2015 (ημερομηνια λήξης της Ειδικής Προσαύξησης) φαίνεται ότι από 01/01/2007 έως 31/12/2015 οι μισθωτοί και οι Ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν ακριβώς ίδιες εισφορές , αφού η εργοδοτική εισφορά καταργήθηκε με την ίδρυση του κλάδου της Επικουρικής Σύνταξης από το ΤΣΜΕΔΕ την 01/01/2007. Ετσι για 9 συνεχόμενα χρόνια δίνουν ακριβώς τις ίδιες εισφορές. Ακόμη από το 01/01/2016 έως 31/12/2020 που ο υποψήφιος Μηχανικός θα κάνει αίτηση Συνταξιοδότησης , δίνει μηδενικές εισφορές , προσοχή μηδενικές εισφορές . Πάρα ταύτα τα τελευταία 14 χρόνια που ο εν λόγω μισθωτός έχει ίδιες εισφορές με τον ΕΕ ή μηδενικές εισφορές για την Ειδική Προσαύξηση θα καρπωθεί πολύ μεγάλο ποσό ανταποδοτικής Σύνταξης αφού το γινόμενο θα πολλαπλασιασθεί επί 2500 ευρώ δηλαδή 260% μεγαλύτερο ποσό για την Ειδική από τον ΕΕ, και σε ποσά 750 ευρώ , 850 ευρώ και πάει λέγοντας. Το πρόβλημα προκύπτει και από τον λόγο ότι πρόκειται για μια συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει (31/12/2015) , ενώ ο συντάξιμος μισθός της Κύριας Σύνταξης δυνητικά μεγαλώνει . Πρόκειται για τεράστιο σφάλμα που βαρύνει αδίκως τον κρατικό Προυπολογισμό και τον προυπολογισμό του ΕΦΚΑ.!!!! ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, 3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο. 4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών Β. ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ Ή ΘΕΛΕΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΙΩΜΑ ΠΡΟ ΤΗΣ 13/05/2016 (4387/16) Οποιοδήποτε από τα δύο να ισχύει διότι υπάρχουν Μηχανικοί που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό Δικαίωμα στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2012 και περίμεναν το ηλικιακό, για παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το ηλικιακό στις 17/05/2016 , εχοντας στην πλάτη του 40 ασφαλιστικά χρόνια. Με περίτεχνους τρόπους εξαφανίστηκε τόσο η περιουσία και η αυτοτέλεια του ταμείου όσο και οι επιπρόσθετοι πόροι που πληρώνονταν απευθείας από τους εργολήπτες και τους μελετητές. Το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών είναι η εξαϋλωση των συντάξεων στα επίπεδα των 1000 ευρώ έπειτα από 42 χρόνια εργασίας έναντι των 1400 καθαρών που εισπράττουν όσοι βγήκαν στην σύνταξη έως τις 12/5/2016. Και ερωτάται εύλογα κανείς γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η διάκριση των συνταξιούχων προ και μετά τις 12/5/2016, ειδικά δε όσων είχαν ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει το δικαίωμά τους κατά πολύ νωρίτερα. Και επειδή είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νέες αγωγές παρακαλώ όπως προστεθεί στο άρθρο 29 παρ 3α ειδική διάταξη ως ακολούθως : «Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»
 14. 3 points

  Version V10.1

  20,232 downloads

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Αλλαγές με τον Ν.4647/19 (ΦΕΚ 204Α/16.12.2019) Με τις αλλαγές του Ν.4643/2019 Με τις αλλαγές του Ν.4635/2019 Με τις αλλαγές του Ν.4613/2019 Με τις αλλαγές του Ν.4612/2019 Με τις αλλαγές του Ν.4610/2019 Με τις αλλαγές του ν.4602/2019 Με τις αλλαγές του ν.4585/2018 Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2 – α.π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019 και * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670–13.11.2018 "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018 "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018 "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ... (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ)" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018 " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..." * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …" Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 15. 3 points

  Version 18

  37,919 downloads

  Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Με όλες τις αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.4178/13 Με τις αλλαγές του ν.4258/2014 Με τις αλλαγές του ν.4280/2014 Με τις αλλαγές του ν.4315/2014 Με τις αλλαγές του ν.4342/2015 Με τις αλλαγές του ν.4447/2016 Με τις αλλαγές του ν.4467/2017 Με τις αλλαγές του ν.4495/2017 * Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4602/2019 * Με τις αλλαγές του ν.4605/2019 * Με τις αλλαγές του ν.4635/2019 * Με τις αλλαγές του ν.4643/2019 Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 16. 3 points
  εβαλα την αποφαση διοτι δειχνει τα σταδια μιας πολεοδομικης ενταξης και από πότε θεωρειται ενα ακινητο σαν εκτος και απο πότε σαν εντός. β] Η πολεοδομική μελέτη αποτελεί εξειδίκευση των προτάσεων και προγραμμάτων του Γ.Π.Σ. Σχεδίου. Η έγκρισή της έχει τις συνέπειες εγκρίσεως σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17-7-1923. Κύρια χαρακτηριστικά της αποτελούν η ρυμοτομική διαρρύθμιση μιας περιοχής και ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δομήσεως (άρθρο 6 ν. 1337/1983). Επομενως, - πριν την εγκριση της ΠΜ παμε με το ΑΑΓΗΣ - μετα την εγκριση θα παμε με το αρθρο 109, σαν εντος σχεδίου, όπου δεν εχει ορισθει ΤΖ Η μεθοδος των συγκριτικων στοιχειων ειναι μια λυση που δεν προβλεπεται πουθενα απο το αρθρο 109.
 17. 3 points
 18. 3 points
  Έχετε "ηθική υποχρέωση" απέναντι στον εαυτό σας και στην "τσέπη σας" πριν κάνετε οτιδήποτε ν' αναθέσετε σε έμπειρο μηχανικό (πολεοδομικά - κτιριοδομικά) και έμπειρο δικηγόρο (νομικά - ιδιοκτησιακά) τον πλήρη έλεγχο του οποιουδήποτε ακινήτου, που ίσως σας ενδιαφέρει! Θα σας κοστίσει κάποια χρήματα, αλλά άλλοι θα τρέχουν για σας και θα σας εγγυηθούν.... Κι αυτοί οι άλλοι θα είναι "ειδικοί" επί του συγκεκριμένου θέματος... Μπορούν να σας βοηθήσουν και σε πολύ περισσότερα θέματα (που ούτε καν φαντάζεστε).... Μπορείτε βεβαίως να κάνετε συμφωνία μαζί τους για πλήρη έλεγχο 4-5 επιλογών σας..... Θα σας έρθει φτηνότερα... Καμία απολύτως διαδικτυακή συζήτηση δεν έχει να σας προσφέρει κάτι.....
 19. 3 points
  ερώτηση για όλους εμάς που δεν είμαστε οπαδοί..... και απλά μας αρέσει να βλέπουμε όμορφο ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο να βλέπουμε ποδόσφαιρο απο οποιαδήποτε Ελληνική ομάδα με άλλη Ελληνική σε οποιαδήποτε κατηγορία (με εξαίρεση την Εθνική) ..... και Για ποιο λόγο το άθροισμα των διαθέσιμων θέσεων θεατών σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδα ξεπερνά στο 20πλάσιο τουλάχιστον το κοινό που πάει γήπεδο κάθε βδομάδα όλο τον χρόνο.... Για ποιο λόγο λοιπόν αυτά (πολλά) τα άχρηστα ανευ προσέλευσης κοινού κατασκευάσματα να μη δοθούν για άλλες χρήσεις πρασίνου - αθλητισμού για το κοινό και τις παιδικές ηλικίες που τρέχουν στα τσιμέντα στις πόλεις τους?
 20. 3 points
  Ωραία αν είναι εντός σχεδίου αλλά εκτός ΑΠΑΑ τότε 900 ευρώ.
 21. 3 points
  Αν είναι Παιανία, οδός Πεύκου, εκεί που δείχνεις είναι εκτός με τζ = 600Ε.
 22. 3 points
  Προσωπικά @dimitris11140 γράφω στην διαβούλευση και έχω ενημερώσει προσωπικά βουλευτές και υπουργούς, γενικούς γραμματείς και όποιον άλλον έχω στον κύκλο μου. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση όλων να χρησιμοποιήσουν τον κύκλο τους για να πιέσουν και να ενημερώσουν για το τι γίνεται. Η ασχετοσύνη είναι τρομακτική ακόμα και ανάμεσα σε συναδέλφους που βρίσκονται στα πιο ψηλά κυβερνητικά ή βουλευτικά αξιώματα. Γι'αυτό θέλει συνεχόμενη πίεση, δυστυχώς το ΤΕΕ δεν ασχολείται καθόλου γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Να τονίσω ότι έχω στείλει και στο ΤΕΕ, πρόεδρο, αντιπροσωπεία κτλ κτλ σειρά παρατηρήσεων ζητώντας τους να παρέμβουν. Επίσης θα βοηθούσε αν αρκετοί από εμάς έκαναν το ίδιο πιέζοντάς τους να αναλάβουν δράση.
 23. 3 points
  @terry Με την έννοια του μισθού εννοούσα όχι το εισόδημα, αλλά το πώς εκτιμάται η ποιότητα της δουλειάς κάποιου που δουλεύει στην αγορά. Βέβαια αυτό που λες παραπέμπει σε άλλα κριτήρια, τις αποταμιεύσεις και τη γνώση αντικειμενου. Επομένως δεν θα σου έλεγα όχι, ναι από κάποια ιδιαίτερη οπτική και η απατεωνια που πληρώνεται αδρά είναι και ένα κριτήριο επιτυχίας. Το παράδειγμα είναι λίγο ατυχές κατά τη γνώμη μου αλλά όχι εντελώς άστοχο. Και αν θες elaboration πάνω σε αυτή τη σκέψη, τότε το να είσαι ικανός να εισπράττεις 5.000 εκμεταλλευόμενος αδυναμίες του συστήματος διαδικασιών είναι επιτυχία. Μαζεύεις 2 μύρια και το σκας στη Νικαράγουα για πάντα. Δεν ξέρω πόσοι ΔΕΝ θα ήθελαν να είναι στη θέση σου, ή πόσοι θα έλεγαν ότι απέτυχες ως μηχανικός... Εξάλλου σε αυτή τη χώρα όσο μεγαλύτερη απατεωνια κάνεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να τη γλυτώσεις καθαρή. Εδώ έχουμε παράδειγμα πολίτη που αντί να είναι στη φυλακή για μίζες είναι πρωθυπουργός!
 24. 3 points
  Δυστυχώς το νέο νομοσχέδιο είναι μία από τα ίδια του 4387/2016. Δεν συμμορφώνεται σε καμία περίπτωση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ στα ζητήματα της εξομοίωσης του ασφαλιστέου μισθού μισθωτών-ελευθέρων επαγγελματιών, διατηρεί τις ανισότητες στην απονομή συντάξεων μεταξύ των αιτούντων πριν και μετά τις 12/5/2016 και εξαϋλώνει οριστικά την ειδική προσαύξηση μετατρέποντάς την σε επίδομα επικροτώντας τη λογική του 4387/2016. Εν ολίγοις θα πληρώνετε 40 χρόνια 155/μηνιαίως για να λάβετε 800ευρώ για καμιά δεκαριά χρόνια αν φυσικά είστε τυχεροί. Αν πάλι σας έκοψε και πήγατε νέοι στο δημόσιο είστε άρχοντες καθώς εκεί οι συντάξεις και με 30-35 χρόνια λόγω υψηλών μικτών μισθών (ασφαλιστέων) αγγίζουν τα 1900 μικτά ή και τα ξεπερνούν ανά περίπτωση. Ασφάλεια δικαίου και αρχή της ισότητας κατά τ'άλλα. Ραντεβού στα δικαστήρια.
 25. 3 points
  @tns Καλησπέρα. Κατά αρχήν είναι λίγο ρετρό σε κάθε πρόταση να υπάρχει θαυμαστικό, ο,τι κ αν θες να πεις. Κατά δεύτερον αναφέρεσαι σε μια κουλτούρα που την είχε οικειοποιηθεί η προηγούμενη γενιά και όχι η δική μας. Τρίτον, το επάγγελμα αμοίβεται πολύ καλύτερα στις χώρες του δυτικού κόσμου, επομένως δεν έχουμε να πούμε και πολλά πάνω σε αυτό. Τέταρτον, παράγοντας γνώσης του αντικειμένου είναι και η εργασιακή εμπειρία του καθενός, και πίστεψέ με οποίος αποφοίτησε και εργάστηκε στην Ελλάδα μετά το 2010 έχει κάνει κατά 99% μόνο αυθαίρετα και ανακαινίσεις, άρα ελάχιστη σχέση έχει με το επάγγελμα άσχετα με το που σπούδασε. Η διαφορά στην ποιότητα των αποφοίτων φαίνεται ήδη στην αγορα, ανεξάρτητα που σπούδασε ο κάθε απόφοιτος. Μιλάμε για διαφορά στην ποιότητα που αφορά γενιά ολόκληρη λόγω της αγοράς, και όχι λόγω σπουδών. Τέλος, οι κοινωνίες και οι αγορές εξελίσσονται ανάλογα με το δυναμικό του πληθυσμού τους, επομένως το να δυσανασχετείς με την κατάσταση της αγοράς και της χώρας είναι μάταιο, σουρεαλ, έως και ναρκισσιστικό. Αυτα
 26. 3 points
 27. 3 points
  Δεν έγινε τελικά εφικτό να συναντηθούμε με τον Πρόεδρο, συναντήσαμε όμως την Διευθύντρια του, συζητήσαμε και πρωτοκολλήσαμε το υπόμηνμα μας εν αναμονη r.v. Επόμενος σταθμός , ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ - θα ενημερώσουμε. Μέχρι τότε κοινοποιούμε παντού την ανοικτή μας Επιστολή Kalesma2.jpg (95K).url
 28. 3 points
  @ΚΑΝΑ Βασίλη συμφωνώ ότι η περίπτωσή της έχει ελάχιστες έως καθόλου πιθανότητες να εγκριθεί γιατί οπτικά φαίνεται ότι υπάρχει οικοδομήσιμο τμήμα. Επιπλέον, αν σε αυτό το οικοδομήσιμο τμήμα που προκύπτει, τηρουμένων των αποστάσεων 15 μ από τα όρια, η κάλυψη μπορεί να εξαντληθεί τότε μάλλον μιλάμε για μηδενικές πιθανότητες να εγκρίνει η ΥΔΟΜ παρέκκλιση στα 7,50 μ. Μια και αναφέρεις τριγωνικό γήπεδο παραθέτω δυο εγκυκλίους, την 35/88 και την 9/93. Η 9/93 αφορά την αποδοχή των πλάγιων αποστάσεων που ορίζονται σε ένα γήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση (προ 1962) όταν όμως το πρόσωπό του επί κοινοτικού, επαρχιακού δρόμου είναι μεγαλύτερο των 20 μ και βάσει της νομοθεσίας θα έπρεπε οι ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις να γίνουν 5 μ. Όμως λόγω τριγωνικού σχήματος, η εγκύκλιος 9/93 αναφέρει ότι δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν οι αποστάσεις στα 2,50 μ, ενώ και η εγκ. 35/88 έχει παρεμφερές περιεχόμενο. Κοινό και των δυο εγκυκλίων είναι η αναφορά σε μη εξάντληση της κάλυψης και η παντελής έλλειψη οικοδομησιμότητας λόγω αποστάσεων. Τα αναρτώ μήπως φανούν χρήσιμα και σε άλλο συνάδελφο. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΚ. 9. 93.pdf ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΚ. 35.88.pdf
 29. 3 points
  οι λαμπτήρες χρειάζονται συγκεκριμένη συνδεσμολογία για να ανάψουν αν δεν την τηρήσεις απλά δεν θα ανάψουν. Δεν παίρνουμε ένα ballast και το συνδέουμε με όσους λαμπτήρες αντέχει η ισχύ του. Θα πάρεις 4 ή 2 ballast για λαμπτήρα 9W (μόνο ή διπλό) δεν νομίζω ότι υπάρχουν τετραπλά και θα συνδέσεις με το τρόπο που φαίνεται στις οδηγίες του. Και προσεκτικά με τους λαμπτήρες αυτούς
 30. 3 points
  Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας ομαδική και μαζική (ελπίζουμε) κινητοποίησή μας. Την επόμενη Τρίτη 21 Ιανουαρίου στις 10:30 το πρωί, Θα συναντηθούμε όσοι περισσότεροι μπορούμε, στην πλ. Ομονοίας, έξω από την είσοδο του Χόντου. Σκοπός μας είναι να πάμε πρώτα στο γραφείο του Προέδρου του ΕΦΚΑ και μετά στον Πρόεδρο του ΤΕΕ. Πήραμε αυτήν τη απόφαση επειδή εδώ και τρεις μήνες προσπαθούμε μάταια να κλείσουμε ραντεβού με τον Πρόεδρο του ΕΦΚΑ (για τις καθυστερήσεις στις απονομές των συντάξεών μας, προσωρινών και οριστικών, αλλά και για το εξευτελιστικό ποσόν των προσωρινών) και με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τον ορθό υπολογισμό των συντάξεών μας. Επειδή βλέπουμε στα ΜΜΕ ότι έχουν ήδη γίνει συναντήσεις του Δικηγορικού και του Ιατρικού Συλλόγου με τον Υπουργό Εργασίας και τέθηκαν όλα τα θέματά τους στο τραπέζι. Επειδή κανείς δεν ασχολείται με τα δικά μας συνταξιοδοτικά παρά το γεγονός ότι είναι ενήμεροι! Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε θα χαρούμε να σας έχουμε στο πλευρό μας. Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα!
 31. 3 points
  Αμφισβητώ τη δυνατότητα κάποιων να εργαστούν ως μηχανικοί. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ασφαλώς κάποιοι από αυτούς είναι το γνωστικό επίπεδο και η αντίληψη που έχουν. Το ότι έχει κάποιος ένα πτυχίο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να δουλεύει 20 χρόνια πιτσαδόρος και μετά να θυμηθεί το πτυχίο του... Σε όλα τα σοβαρά κράτη υπάρχει διαδικασίες πιστοποίησης. Ας περάσουν όποιοι θέλουν τις εξετάσεις αυτές και μετά να πάνε να εργαστούν. Δε με απασχολεί που τελείωσαν. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να δουλέψει ως μηχανικός δεν "ψαρώνει". Είναι σαν τα γκάλοπ που ρωτάνε τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου και όλοι λένε "ωχ κόλλησα, το ξέρω, και κοροϊδευω όταν βλέπω αυτούς που δεν ξέρουν, αλλά δε μου έρχεται τώρα".. Αν ρωτήσεις αυτούς που έδιναν κάποτε 8 ώρες εξετάσεις, τα θέματα δεν ήταν "5 ψαρωτικές ερωτήσεις". Αν είχε δουλέψει μόνος του, δε θα ψάρωνε και θα έστελνε στο διάολο τον κ. Τρέζο... Κατά τη γνώμη μου αυτός δεν κάνει για μηχανικός.. Ο επόμενος.. (για την ιστορία ο συγκεκριμένος ήταν 35+ χρονών, που θυμήθηκε να πάρει πτυχίο... και δεν είναι το θέμα η ηλικία, αν καθόταν να διαβάσει δεν θα έλεγε για τετράγωνα σίδερα...) Από το έτος μου μόνο ξέρω κάμποσους, που ούτε διάβασαν, ούτε εργασίες έκαναν, ούτε παρακολούθησαν και μια χαρά μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ είναι..
 32. 3 points
  Αναρτήθηκε το ειδοποιητήριο εισφορών 12/2019.
 33. 3 points
  Ναι, πέρυσι. Γενικά δεν ρωτάνε καν κάτι συγκεκριμένο. Ίσως να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μπορείς να διαλέξεις να ερωτηθείς για την διπλωματική σου. Το πιθανότερο είναι ότι θα γινει μία ευγενική και φιλική κουβέντα σχετική με την εργασιακή σου εμπειρία, τις προσδοκίες σου κλπ. Η διαδικασία αυτή ήταν από τα πράγματα που με έκαναν να αμφιβάλλω ώρες ώρες για το, αν τελικά οι μηχανικοί λύνουμε προβλήματα ή κάποιες φορές απλά τα δημιουργούμε από το πουθενά. Χαμένος χρόνος είναι και δίνει πάτημα σε άλλους κλάδους να μας κοροιδεύουν και με το δίκιο τους. Είναι σαν να μάθεις μία μέρα, ότι οι γιατροί για να πάρουν άδεια περνάνε κάποιες εξετάσεις που τους ρωτάνε τι χρώμα έχει το αίμα. Δεν θα ξενέρωνες με τον κλάδο τους? 😂
 34. 2 points
  μπα , αυτο θα έβαζα........ edit συγνωμη για την καθυστερημενη απαντηση αλλα εχω μπλεξει με τις κατασκευες της airbnb κ δεν εχω χρονο ....
 35. 2 points
  Καλησπέρα, για Θήβα εκτός 500. Γειά σου και σένα, 1500.
 36. 2 points
  εγω πριν 2μηνο πέρασα σε προέγκριση ΔΔ με Επιφάνεια Θέσεων Ακαλύπτου+πραγματοποιούμενη ΚΑΛ ≤ (Ποσοστό Κάλυψης+10%) Χ Εοικ
 37. 2 points
  Καλημέρα @yian! Προς το παρόν περιμένεις την απόφαση υπαγωγής. Μόλις έρθει με το καλό (μαύρα μάτια κάναμε να τη δούμε ), ο ωφελούμενος πηγαίνει στην τράπεζα για την υπογραφή της σύμβασης. (Δες όμως και λεπτομέρειες στον οδηγό σελ. 48-49.)
 38. 2 points
  Υποθέτοντας ότι η οπή είναι κάτι μικρό σε σχέση με την κάτοψη , και δεν μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του όλου φορέα , γιατί να χρειάζεται ?
 39. 2 points
  Προχθές 28 Ιανουαρίου, κατατέθηκε το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ . Αναρτήθηκε επίσης η ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό/Πρ. ΕΦΚΑ/ Πρ. ΤΕΕ στους πίνακες ανακοινώσεων του ΤΕΕ - σε όλους τους ορόφους, στο πλατύσκαλο του ασανσέρ- και στο ΤΣΜΕΔΕ (ισόγειο και 1ος) και διανεμήθηκαν αντίγραφα στους συναδέλφους που περίμεναν για πληροφορίες για την σύνταξη τους που έδειξαν ενδιαφέρον. Θα ήθελα να επαναλάβω την πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να συμμετέχουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται. ΔΕΝ περισσεύει κανείς!!! ΚΑΛΕΣΜΑ τελικο.docx
 40. 2 points
  Γειά σου, σωστά σου δώσαν 1.250.
 41. 2 points
  Mια λοιπή παράβαση στον ίδιο αναλυτικό όλες οι παραβάσεις.
 42. 2 points
 43. 2 points
  Ειτε κάνεις την συνενωση με διαμερισματωση είτε με αυθαιρετη λειτουργικη συνενωση, αυτο τακτοποιείται οριστικά, αφου στην συσταση υπαρχει το "ενιαιο". Η επεκταση στα κοινοχρηστα ειναι ενα αλλο θεμα. Αν περιλαμβανεται στην κατοψη του συμβολαιου, το τακτοποιεις και μεταβιβαζεις χωρις αλλη ενεργεια Αν δεν περιλαμβανεται, τοτε το τακτοποιεις ως εκ κατασκευης ή με την παρ. 9 του αρθρου 98, .....αλλά σε περιμενουν στη γωνία οσοι επιμενουν οτι δεν μπορεις να μεταβιβασεις, εάν δεν κάνεις τροποποιηση της συστασης....
 44. 2 points
  Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν ταιριάζει αναλογικά το ποσό των εισφορών με την σύνταξη. Για να δίνει κάποιος τα 500/μήνα πρέπει να περιμένει και 3 φορές, τουλάχιστον, μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που θα πάρει αν δίνει τα 155/μήνα. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να δίνει κανείς παραπάνω από τα ελάχιστα.
 45. 2 points
  Αν θεωρούμε ότι οι σχολές μπορεί και να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους, ας τις διορθώσουμε απευθείας, όχι να προσθέσουμε εξετάσεις στις εξετάσεις. Αν θεωρούμε ότι οι απόφοιτοι σχολών πέρασαν 60 μαθήματα νύχτα, τότε ποιός διασφαλίζει ότι οι εξετάσεις του ΤΕΕ δε θα είναι το 61ο? Ούτε λέει κάτι το να είναι οκτάωρες ή δεκαεξάωρες. Μια χαρά μπορούν οι υποψήφιοι να τις μεθοδοποιήσουν κι αυτές (αφήνω απέξω τα σκονάκια και τις δωροδοκίες) και να τις περάσουν έχοντας λίγες ακόμα θεωρητικές γνώσεις, όχι όμως και τα ζητούμενα επαγγελματικά στάνταρτς. (αλήθεια, ποιά είναι αυτά;) Οι εξετάσεις ΤΕΕ κατέληξαν έτσι γιατί δεν έχουν νόημα. Θα είχαν νόημα εάν προσέθεταν κάτι παραπάνω στα προσόντα των επιτυχόντων. Οι γιατροί που προαναφέρθηκαν, στην ειδικότητα δεν εξετάζονται τις γνώσεις του πτυχίου τους αλλά νέα γνώση, που αφορά την ειδικότητα και τους την παρέσχε το νοσοκομείο, όχι η σχολή. Αλλά και στο εξωτερικό οι εξετάσεις άδειας των μηχανικών αφορούν πράγματα που έμαθε ο εξεταζόμενος μετά το πτυχίο, έχουν σαν προϋπόθεση την εμπειρία κλπ. Υπάρχει δηλαδή κάποιο αντικείμενο εξέτασης πέραν του πτυχίου και συγκεκριμένος τρόπος να το μάθεις. Θα μπορούσαν λοιπόν και οι εξετάσεις του ΤΕΕ να αφορούν γνώσεις πέραν του πτυχίου που να συνδέονται με επαγγελματικά δικαιώματα και προσόντα που αποκτώνται μετά από αυτό, πχ εργοληπτικά και μελετητικά πτυχία, εξετάσεις για την ανάθεση μιας μελέτης, για το διορισμό στο δημόσιο κλπ. Θα πρέπει όμως να φτιαχτεί από το ΤΕΕ και σύστημα εκμάθησης των απαιτούμενων γνώσεων.. Τίθεται βέβαια και το θέμα, άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ποιό επάγγελμα?? Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του σημερινού διπλωματούχου μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία? τι μηχανικούς προσπαθούμε να φτιάξουμε, πού ακριβώς θεωρούμε ότι βρίσκεται το αντικείμενο της δουλειάς μας και ποιες δεξιότητες χρειάζεται να αξιολογήσουμε?
 46. 2 points
  Ανοίγω το θέμα για να συζητηθεί αυτό : Άποψή μου είναι ότι το έγγραφο είναι στην εντελώς λάθος πλευρά και θα προσπαθήσω να το τεκμηριώσω. Αρχίζω λοιπόν με το επίμαχο σημείο : 7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές : α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα ... ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και ... ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης. Δηλαδή σύμφωνα με τη δημιουργική λογική του εγγράφου το υπογραμμισμένο εδάφιο μπήκε από τον νομοθέτη για να ελέγξει (περιορίσει) την επιφάνεια ΣΕ(α+ια) σε κάθε χρήση εκτός σχεδίου. Όμως η παράγραφος αυτή αφορά και τα εντός σχεδίου (θεωρώ το "οικοπέδου" ως ατυχή έκφραση και δεν λέω μόνο τα εντός σχεδίου), οπότε και εκεί θα έχουμε ΣΕ(ι+ια) ≤ Κ. Και επειδή βέβαια δεν μπορεί να έχουμε οικόπεδο με μέγιστη κάλυψη 2Κ δηλ. 120%, μήπως θα αρκούσε στο νομοθέτη να πει απλά ότι τα ι και ια μετράνε στη δόμηση για να πετύχει τον ίδιο περιορισμό ; Αν πάλι αφορούσε τα εκτός σχεδίου, τότε τι είδους περιορισμός θα ήταν το ΣΕ(ι+ια) ≤ 10% του οικοπέδου για ένα γήπεδο άρτιο στον κανόνα ; Δεν είναι πολλά 400 τμ για πέργκολες και στέγαστρα σε γήπεδο κατοικίας (γιατί θα πάμε με το γενικό άρθρο που ορίζεται η επιτρεπόμενη κάλυψη και όχι με το άρθρο της κατοικίας όπου ορίζεται μόνο η μέγιστη επιφάνεια κτηρίου) ; Δεν μένει λοιπόν άλλη λογική εξήγηση για το τι είχε υπόψη του ο νομοθέτης : Το υπογραμμισμένο εδάφιο αφορά μόνο στα βενζινάδικα (όπως ορθά διευκρίνιζαν οι Τεχνικές Οδηγίες) γιατί εκεί ο νομοθέτης δεν είχε τρόπο περιορισμού τους μέσω της φύτευσης για τα εντός σχεδίου/οικισμού. Βλέπεις η απαιτούμενη φύτευση στα βενζινάδικα είναι λόγω παρέκκλισης στο 1/4*(2/3)=1/6 του ακάλυπτου, οπότε τα 5/6 του απομένοντος ακάλυπτου για πέργκολες και στέγαστρα θα ήταν κάπως μεγάλη επιφάνεια. Για τα εκτός σχεδίου βενζινάδικα ο περιορισμός ΣΕ(ι+ια) ≤ Κ επίσης έχει κάποιο νόημα ... Συμπερασματικά, η ΔΑΟΚΑ τελευταία (υπάρχει και το άλλο έγγραφο με το ύψος που τάχα "παράγει" το άρθρο 10) "παράγει" πολλή σαβούρα. Μάλλον η συνταξιοδότηση του Γκανασούλη έχει συνέπειες ...
 47. 2 points
  Ν' ανεβάσεις και τα δύο τοπογραφικά διαγράμματα. Το καθένα στη δική του "θέση".
 48. 2 points
  ΟΚ να είσαι καλά. Αν δεν καταλαβαίνεις τί λέμε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Απλώς σου εξηγώ την διαδικασία. ετσι ειναι αν ετσι νομιζετε Πιραντέλο.
 49. 2 points
  Στο φόρουμ δεν κοστολογούνται έργα Θα σας ενημερώσει ο μηχανικός ή το τεχνικό γραφείο που υποχρεωτικά πρέπει να πας για να σου βγάλει την άδεια δόμησης προσθήκης και ύψος Υ.Γ. Ενδεικτικά όμως μπορούμε να κοστολογηθεί το πρόστιμο που θα φας αν το κάνεις χωρίς άδεια. Με την καλημέρα υπολόγισε 15000€ + καταδεφιστεο + ποινικό
 50. 2 points
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Μας έπαιρναν χρόνια τις εισφορές μας χωρίς να είναι όλες ανταποδοτικές. Και τώρα που καθυστερημενα σε σχέση με άλλους κλάδους θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε δεν απαντούν καν στα τηλεφώνα. Κάνουμε αιτήσεις αναγνώρισης των χρόνων σπουδών και περνούν τα χρόνια χωρίς να διεκπεραιωθούν. Στέλνουμε fax, emails γιατί βρισκόμαστε μακριά από την Αθήνα και δεν κάνουν τον κόπο να μας ενημερώσουν. Τα τοπικά γραφεία σηκώνουν τα χέρια γιατί και εκείνα αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά για να μας εξυπηρετήσουν. Κάνουμε αιτήσεις για συνταξιοδότηση και μας υποχρεώνουν να δηλώσουμε παύση επαγγέλματος ενώ γνωρίζουν ότι θα κάνουν χρόνια να μας τη δώσουν. Λες και θα ζήσουμε με το μάννα εξ ουρανού. Τι θα πείραζε να δουλεύαμε έως όταν έβγαινε κάποτε η σύνταξη? Υπάρχουν συνάδελφοι που ενώ πλήρωσαν εκατομμύρια σε εισφορές πέθαναν περιμένοντας να βγει η σύνταξη. Και αν κάποτε εξετασθεί η αίτηση, μετά από χρόνια, σου στέλνουν 360,.. ευρώ σαν να σου λένε κατάμουτρα "σκάσε και περίμενε". ΕΛΕΟΣ κ.κ. υπεύθυνοι του ΤΣΜΕΔΕ.
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Our picks

  • Καθορισμός περιεχομένου Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα
   Δημοσίευθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ, με την οποία γίνεται ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων και το οποίο επιφέρει μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και της Δήλωσης του συντάκτη Μηχανικού.

   Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:

   Άρθρο 1
   Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)

   1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές, μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις,
   τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
   2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
   Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διάγραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011 (Β’ 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.

   Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
   • 1 reply
  • Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
   Η απόφαση αναφέρει:

   1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ :2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

   2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).

   3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις
   κατασκευής έργων.

   4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.

   5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

   • 10 replies
  • Σήμανση Ασφαλείας - ISO 7010 - ΠΔ 105/1995
   Σημάνσεις ασφαλείας κατά το πρότυπο ISO-7010 και το ΠΔ 105/1995.

   Το pdf περιλαμβάνει ανά σελίδα τη σήμανση, τον τίτλο και την αρίθμηση καθώς και σύντομη περιγραφή. Τα σήματα βρίσκονται και μεμονωμένα εδώ.

   Πηγή:

   Wikipedia, Πρότυπο ISO-7010, σήμανση


   ΠΔ 105/1995


   Ίδια επεξεργασία για την παραγωγή pdf και μορφής προς εκτύπωση.
    
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 1 reply
  • Σχεδιάζονται θεσμικές αλλαγές με επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών από ιδιώτες μηχανικούς
   Θα περιλαμβάνεται στο πακέτο θεσμικών μέτρων που ετοιμάζουν στο υπουργείο Υποδομών. Στόχος να περιοριστούν οι παράλογες εκπτώσεις και να παραδίδονται ποιοτικά έργα.

   Η επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών και από πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη γενική εποπτεία και ευθύνη του οποίου θα έχει το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνεται στο πακέτο των θεσμικών αλλαγών που θα καταθέσει στις αρχές του νέου έτους το υπουργείο Υποδομών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα, που ενίοτε φτάνουν το 70%-80% του προϋπολογισμού.

   Εξαιτίας των παράλογων εκπτώσεων έχει δημιουργηθεί ένα σπιράλ καταστροφής στον κατασκευαστικό κλάδο αφού οι υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν θρασείς ανταγωνιστές τους να παίρνουν τα λιγοστά δημόσια έργα με παράλογα υψηλές εκπτώσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις τρύπες του θεσμικού πλαισίου και τις αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών, διεκδικούν αυξήσεις του κόστους. Ετσι ένα έργο που δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ένα εκατ. ευρώ, ανατίθεται με έκπτωση 60% (δηλαδή με κόστος 400.000 ευρώ) και τελικά μπορεί να κοστίσει 1,2 ή 1,5 εκατ. ευρώ!

   Η ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης, αποτελεί μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ και του τότε τομεάρχη Υποδομών (και σήμερα υπουργού) Κώστα Καραμανλή. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η επικαιροποίηση των τιμολογίων και των προδιαγραφών κ.ά.
   • 0 replies
  • Νέα Σχέδια δράσεων Πολιτικής Προστασίας για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές
   Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, ολοκλήρωσε την Εγκύκλιο για το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, Εγκύκλιο, η οποία εστάλη με συστημένη αποστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, Δ/νσεις Υπουργείων, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, κ.α.).

   Ταυτόχρονα η ΓΓΠΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση και έκδοση των δύο Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Διαχείρισης Βραχείων Συνεπειών τόσο από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

   Τα δύο αυτά σχέδια, με κωδικές ονομασίες “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” [1] (για το σχέδιο που αφορά στις πλημμύρες) και “IΟΛΑΟΣ” [2](για τις δασικές πυρκαγιές), θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

   Σημειώνεται ότι με τα σχέδια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το νέο δόγμα και δομή της ΓΓΠΠ, που αποτυπώθηκε πρόσφατα με τον Ν.4623/19.

   [1] ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Ο Δάρδανος, γιός του Δία και Ηλέκτρας κόρης του Άτλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το Διόνυσο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε απ’ την Αρκαδία για να ιδρύσει μια αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο Δάρδανος βρέθηκε στην Σαμοθράκη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιασίωνα και την αδελφή του Αρμονία κατά την διάρκεια ενός κατακλυσμού στον οποίο βούλιαξε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.

   [2] ΙΟΛΑΟΣ: O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του.

   Κατεβάστε απο εδώ την εγκύκλιο
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.