Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Περιεχόμενα

  9.309
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  48

Φήμη στην κοινότητα

2.013 Εξαιρετική

Σχετικά ΚΑΝΑ

 • Κατάταξη:
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  "μοναδικός αρσενικός νομός"
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ι.

Τελευταίοι επισκέπτες προφίλ

12.279 profile views
 1. και ποιες είναι οι διαφορές που εντόπισες μεταξύ 4030 και 4495 στο θέμα της αναθεώρησης για την παράταση ισχύος? (διαφορές και πράγματι σημαντικές υπήρχαν μόνο μεταξύ Π.Δ 1993 και 4030- μεταξύ 4030 και 4495 η διαφορά έγκειται μόνο στη γ περίπτωση με την προσθήκη υποβολής στην ΥΔΟΜ χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης των όψεων)
 2. εγώ νομίζω με τον 4495 (ο Ν 4030 κατά τα άρθ 1 έως 8 καταργήθηκε) «Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄ Μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4030/2011, εκτός από την παρ. 6[S1] του άρθρου 2α του ν. 4030/2011. [S1]6. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από αυτό. Η απόσπαση πραγματοποιείται χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 3. σε μια από τις κίτρινες θα πρέπει να υποβάλεις ( συμπεριλάβεις ) την έγκριση ΥΠΕΝ (που σου ζητάει η ΥΔΟΜ) στις δε πράσινες να υποβάλεις τις μελέτες που σου ζητάει εφόσον η ίδια κρίνεις ότι νόμιμα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία Υπόψη ότι το σύστημα e-άδειες δεν είναι σοφό σε ότι αφορά τις πράσινες (το παραδέχεται και το ίδιο το σύστημα μέσα στις οδηγίες χρήσης του-αναφέροντας ότι αν κρίνεις ότι δεν προβλέπεται η υποβολή κάποιας πράσινης απαίτησης μπορείς να ανεβάσεις "ενημερωτικό σημείωμα" συντεταγμένο από σένα την ίδια που να αιτιολογεί την μη απαίτηση της)
 4. Ο 4178 ή κάποια εγκύκλιος του ανέφερε ότι ρυθμιζόμενα κτίρια με μοναδικές εργασίες Φ.Ο ρυθμίζονταν ως κατοικίες Ο 4495 δεν αναφέρει τίποτα επ' αυτού Επομένως κατά το παράρτημα Α του 4495 η χρήση του θα υπολογιστεί ή με της αδείας ή με την μελλοντική όπως πολύ ορθά ανέφερε και ο kan62
 5. το ΚΗ υπολογίζεται πάντα επί του προϋπολογισμού του εργασιών που εκτελούνται Εφόσον λοιπόν το ισόγειο και ο α' όροφος υφίστανται νόμιμα δηλ βάσει Ο.Α τότε επειδή εννοείται ότι το ΚΗ πληρώθηκε κατά την έκδοση της τότε Ο.Α συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών θα πληρώσεις ΚΗ μόνο για τις νέες εργασίες δηλ αυτές της προσθήκης του 3ο ορόφου Αν όμως αναφέρεσαι για εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτου ισογείου και α' ορόφου τότε θα πληρώσεις ΚΗ για όλες τις εργασίες (αναλυτικού ισογείου και α' ορόφου+συμβατικού 3 ορόφου)
 6. Μέσω taxinet στις 24-1-2015 είχα υποβάλει το εξής ερώτημα "παρακαλώ μια απάντηση επί του παρακάτω Είναι "όνειρο θερινής νυχτός" ή όχι το να μετατραπεί το βιβλίο εξόδων-εσόδων υποχρεωτικά από χειρόγραφο σε excel και μέσω ενός αρχείο xml να μεταφέρεται αυτόματα μηνιαία ή 3/μηνιαία (όπως μεταφέρουμε εμείς οι μηχανικοί τις αμοιβές ή τα αρχεία αυθαιρέτων στο σύστημα ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ) σε μια "βάση data" του taxisNET οπότε να μην χρειάζεται ούτε λογιστής για ΦΠΑ ούτε υποβολή καταστάσεων προμηθευτών κλπ και συγχρόνως να γίνεται αυτόματα και η διασταύρωση τιμολογίων!! Μετά τιμής Κανα" Η απάντηση από την ιστοσελίδα ήρθε την επομένη 26-1-2015 "Αξιότιμε Κύριε, Σας ενημερώνουμε ότι, οι προτάσεις σας θα προωθηθούν αρμοδίως. Πάντα στη διάθεσή σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών"
 7. ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ4520β’/16-10-18 άρθ 3 4. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλλεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών (παλαιών και νέων) προκειμένου να ελεγχθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών.
 8. Κατά τα παραπάνω, ελέγχει όσα αναφέρονται στην αίτηση και στην υποβληθείσα τεχνική περιγραφή σου και ειδικά το στάδιο των εργασιών της κατασκευής (αν έχει περατωθεί ο Φ.Ο ή όχι -οι όψεις κτλ) ώστε να ενεργήσει ανάλογα με τις 3 περιπτώσεις του άρθ 42
 9. Αν η αίτηση για την α.δ υποβλήθηκε πριν την 1-12-18 δεν υπάρχει πρόβλημα! αλλά αν υποβλήθηκε μετά λόγω - της από 1-12-18 υποχρεωτικής ηλεκτρονικής έκδοσης - μάλλον από την ΥΔΟΜ θα έχουν κάποιο πρόβλημα (και σωστά δεν θα στην εκδώσουν-αναρτήσουν)
 10. Δεν κατάλαβα ποια άδεια πήρες και ποια άδεια δεν σου αναρτούν Πήρες την ε.α.δ και υπέβαλες α.δ (της οποίας σφραγίστηκαν τα σχέδια) και δεν σου αναρτούν την α.δ?
 11. άρθ 42 Ν4495/17 1. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών,
 12. Ναι καταργήθηκε ..αλλά δεν το είχα πάρει είδηση! (και ζητώ συγνώμη για την σύγχυση που προκάλεσα-λόγω μη ενημερωμένου αρχείου μου)
 13. 3. Σύστημα δόμησης: Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 μ. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι ένα (1,00) μέτρο. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.
 14. αφού είσαι εδώ -γιατί ψάχνεσαι Πολυνομοσχέδιο τέλους 2017 – Ν 4513/18 > ΑΡΘΡΟ 30 « 4. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ της παρ.5 του άρθρου 29, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκδίδει τις οικοδομικές άδειες για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων της κοινής υπουργικής απόφασης 26229/1123/1987 (ΦΕΚ 749Δ'/87). 5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-2011, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1-3-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του από 8-7-93 ΠΔ (ΦΕΚ 795Δ'/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31-12-2020».
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.