Jump to content

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Posts

  10,718
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  71

Everything posted by ΚΑΝΑ

 1. ναι Δημήτρη πες ότι την εκλαμβάνω ως άλλη κάθετη (που δημιουργήθηκε από την υπάρχουσα Σ.Ο.Ι) Όταν όμως αλλάξω το ποσοστό της μιάς κάθετης, δεν αλλάζω και την υπάρχουσα Σ.Ο.Ι?? (Με αυτό προβληματίζομαι και σας έθεσα το ερώτημα)
 2. χιλιοστά και εμβαδό δεν έχει το τμήμα Δημήτρη! απλά απεικονίζεται κατά θέση στο τ.δ της σύστασης
 3. Ευχαριστώ Θόδωρε Έμπλεξα με συμβολαιογράφο άσχετη-ότι θέλεις φέρε μου, μου είπε! Δημήτρη σε ευχαριστώ Το τμήμα Α-Β-Α1-Β1 δεν περιγράφεται ως κάθετη με εμβαδό κλπ -
 4. είναι πολλά τα θέματα των καθέτων Πέραν όσων σωστά αναφέρατε όλοι σας, άλλο ένα θέμα είναι και αυτό της ανέγερσης πυλωτής ή όχι, καθώς και αυτή δεσμεύει την όμορη κάθετο σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής σε επαφή με την υπάρχουσα, ειδικά αν η υπάρχουσα έχει και αυθαίρετο κλείσιμο της με κατασκευές ενταγμένες στους νόμους αυθαιρέτων. Γενικά ισχύει και αυτό το νέο φασούλι: ότι σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής σε κάθετη, σε επαφή με υπάρχουσα οικοδομή της όμορης, πρέπει η όλη κατασκευή να αποτελεί ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο κτλ -πώς όμως να αποτελεί όταν ο άλλος έχει κλείσει την πυλωτή ή έχει κάνει αρχιτεκτονικά ότι του κατέβηκε! (είχα ανοίξει κάποιο σχετικό θέμα νομίζω πριν από 4-5 χρόνια) υ.γ 1 [διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3 & με το άρθρο 12 παρ.2] Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : α) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και οι οικοδομές των συνιδιοκτητών απέχουν μεταξύ τους την προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο απόσταση, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται για κάθε οικοδομή ξεχωριστά. β) Σε περίπτωση που οι οικοδομές εφάπτονται στο καθορισμένο κοινό όριο της κάθετης συνιδιοκτησίας, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται επί του ενιαίου πλέον κτιρίου των συνιδιοκτητών. υ.γ 2 άρθρο 24 ΝΟΚ 6. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. [σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] Σε περίπτωση οριζόντιας ή/και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.
 5. Συνάδελφοι έχω την εξής περίεργη περίπτωση Σε οικόπεδο με μεγάλο βάθος υπάρχει μια 4/οροφη οικοδομή με υπόγειο και με στοά στο ισόγειο μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση στον πίσω μεγάλο ακάλυπτο χώρο Βάση της υπάρχουσας σύστασης Ο.Ι προβλέπεται ποσοστό 7,9% ως μελλοντική δόμηση (όχι καθ' ύψος) αλλά στο τμήμα Α-Β-Α1-Β1 του πίσω ακαλύπτου Τώρα μου ζητήθηκε να εκδώσω Η.Τ.Κ μονομερούς τροποποίησης του ποσοστού από 7,90 σε 7,91 τις χιλίοις (γιατί ο πίνακας υπολείπεται του 1000/1000) και το ερώτημα μου είναι αν πρέπει να ελέγξω τις αυθαιρεσίες όλων των υφισταμένων κτισμάτων- αν πρέπει να ανεβάσω σχέδια κλπ ή αν αρκεί να ελέγξω μόνο αν υλοποιήθηκε ή όχι το μελλοντικό ποσοστό στο τμήμα που προανέφερα??
 6. Ηλία αυτά συνολικά ισχύουν γενικά για τις κάθετες Ν 4067/12 /Άρθρο 11 παρ 6 ιζ Ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (πυλωτή) και που μπορεί και να εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, εφόσον έχει : i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, ii) στάθμη δαπέδου έως 0,50 μ. πάνω ή κάτω (±0,50 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους σε κάθε σημείο του, iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης και εφόσον iv) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων όπου εκτείνεται. Στην παρούσα περίπτωση δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40 τμ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου. [διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 & με το άρθρο 12 παρ. 2] Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : α) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και οι οικοδομές των συνιδιοκτητών απέχουν μεταξύ τους την προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο απόσταση, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται για κάθε οικοδομή ξεχωριστά. β) Σε περίπτωση που οι οικοδομές εφάπτονται στο καθορισμένο κοινό όριο της κάθετης συνιδιοκτησίας, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται επί του ενιαίου πλέον κτιρίου των συνιδιοκτητών. Ν 4067/12 /Άρθρο 11 παρ3 –ποσοστό δόμησης Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971(Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη δόμηση, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης. Ν 4067/12/Άρθρο 12 παρ 2 - Ποσοστό κάλυψης 2. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971 (Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης. Ν 4067/12/Άρθρο 26 (δ) Σε οικόπεδα στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, και επί των τµηµάτων αυτής ανεγείρονται αυτόνοµα κτίρια κατοικιών, η υποχρέωση οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης ΑµεΑ/ εµποδιζόµενων ατόµων της παρ. 1 του άρθρου 26, νοείται για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.
 7. Faethon όχι Faethon! Γιατί να ζητήσουν συναίνεση για την μεταβίβαση ποσοστού εξ' αδιαιρέτου, από τους λοιπούς, αφού ο καθένας έχει δικαίωμα, να μεταβιβάσει αυτό το εξ' αδιαιρέτου ποσοστό, σε όποιον γουστάρει. Απλά ο αγοραστής πρέπει να εκτιμήσει ότι μπορεί να μπλέξει σε κάποιο επόμενο στάδιο π.χ αυτό της σύστασης κλπ
 8. Το εμβαδό των εργασιών που θα κάνεις πατώντας στα ικριώματα
 9. Στον αρχικό νόμο τις ποσότητες τις καθόριζε ο μηχανικός. Μετά την αλλαγή οι Μονάδες Επεξεργασίας Όποτε το κακό δεν είναι που δεν σε ενημερώνουν αλλά ότι δεν προβλέπεται κάποια ενδιάμεση Υπηρεσία για να μπορείς σε ακραίες περιπτώσεις να κάνεις ένσταση!
 10. Μπορείς αν ανεβάσεις τη σύσταση (ή το γράφει στις οδηγίες ή το είπανε προφορικά στα σεμινάρια ιστοσελίδας) υ.γ Να προσθέσω επίσης κάτι γενικό και πολύ χρήσιμο Όταν έχετε πολλά ακίνητα ίδιων (πολλών) συν/τών μπορείτε να ανοίγετε 2 φορές την Η.Τ.Κ και να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση Φυσικά ένα σωστό σύστημα θα έπρεπε να σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αντιγραφή με ένα πάτημα όλους μαζί τους συνιδιοκτήτες με όλα τα στοιχεία τους Δυστυχώς όμως το σύστημα δεν έχει αυτή την δυνατότητα!
 11. άρθρο 107 Ν 4495/17 Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011***, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Εγκύκλιος 2/2019 Από τα αναφερόμενα στην παρ.2 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 23 του ν.4067/12 προκύπτει ότι δεν εμποδίζεται η χορήγηση διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 από την ύπαρξη στο οικόπεδο/γήπεδο αυθαιρέτων κατασκευών άλλων ιδιοκτητών. Συνεπώς, στην περίπτωση που εκδίδεται διοικητική πράξη σε αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, δεν απαιτείται έλεγχος νομιμότητας των υπολοίπων αυτοτελών ιδιοκτησιών. ***προσοχή στην ημερομηνία της σύστασης δηλαδή δεν ισχύει για πρόσφατες συστάσεις καθέτων
 12. Μπορείς και να την καταργήσεις, αλλά πιο εύκολα ξεμπλέκεις με όσα σου πρότεινε ο Πάυλος
 13. Γεια σου φίλε Faethon πάνε Διδυμότειχο - βρες μου τη συντ/νη 709919/4578689 και πες μου πόση ώρα θα κάνεις
 14. Μα δεν βλέπουμε τίποτα Παύλο ως υπέδαφος και επιπλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα έστω να γράψουμε απευθείας τη συντεταγμένη χ-ψ του κέντρου ακινήτου -Φυσικά σε μερικές δηλώσεις αυτές τις χ-ψ του κέντρου τις γράφαμε στα σχόλια
 15. Παύλο καλημέρα Επειδή το σύστημα ΤΕΕ (παλιό και νέο) δεν δέχεται συντεταγμένες βάζαμε ένα τυχαίο σχήμα σε μια τυχαία θέση (όπως π.χ το σχήμα στο προηγούμενο μήνυμά μου)
 16. δηλαδή εμείς οι παραμεθόριοι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς το ακίνητο (ούτε στο σύστημα αυθαιρέτων ούτε στο σύστημα Η.Τ.Κ) τι κάνουμε?? Θα κολλάμε λόγω μη σύμπτωσης των συντεταγμένων ακινήτου??? και τι σημαίνει ακριβής σύμπτωση σε έναν εντοπισμό που στο περίπου δημιουργείς ένα σχήμα του ακινήτου???
 17. Υπόψη όλων ( ΙΑΣΟΝΑ - CivRun -MatsuPitsu) ότι κατά το "τα κοινόχρηστα δεν περιλαμβάνονται στην Η.Τ" (και στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό της- επομένως και δεν χρειάζεται να είναι ρυθμισμένα-τουλάχιστο εγώ αυτό καταλαβαίνω) ΙΣΧΥΕΙ και ότι κλέψαμε όλοι μαζί δεν μπαίνει ούτε ως Υ.Δ ούτε ως Δ.Δ
 18. ntanos πολύ σωστή η ανάρτησή και πρέπει να την μελετήσουν ειδικά οι νέοι μηχανικοί καθώς πάρα πολλοί (ακόμη και παλιοί μηχανικοί) δεν γνωρίζουν ότι αν π.χ ένα οικόπεδο εντός σχεδίου (με κάθετες συνιδιοκτησίες) ρυμοτομηθεί μόνο π.χ κατά την μία κάθετο, πρέπει να γίνει ή ανασύνταξη των καθέτων ώστε τα τελικά ποσοστά συν/σίας να μείνουν ως είχαν στην αρχική Σ/Κ ή εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω ύπαρξης κτισμάτων οι συν/τες των άλλων κάθετων να αποζημιώσουν οικονομικά τον ιδιοκτήτη της ρυμοτομούμενης
 19. το ΤΕΕ νομοθετεί ή το ΥΠΕΝ! γιατί δίκαιο έχει ο mendo καθώς άλλα λέει το ΤΕΕ στις οδηγίες και άλλα το ΦΕΚ Πέραν αυτού θέλω να ρωτήσω τι θέλει να μας πει το παρακάτω του άρθρου 54 4. Τα απαιτούμενα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων καταχωρίζονται, ύστερα από αίτηση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού, στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται υποβολή επιπλέον στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των κτιρίων. και πως ενημερώνεται η Η.Τ.Κ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ (λόγω π.χ μεταβίβασης της) αν κατά την παρ 5 αρθ 54 5. Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιμοποιείται εφ' εξής στη θέση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας για όλες τις διηρημένες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μία ή περισσότερες επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή ενσωματώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.[Α1] [Α1]Αλλαγές με τον Ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019) κάνω Η.Τ.Κ ολόκληρου του κτιρίου (που έχει αυτοτελείς) αντί Η,Τ.Κ για κάθε αυτοτελή??
 20. για ανάρτησε μας παρακαλώ το τ.δ δηλ όχι όλο, αλλά να φαίνεται το τμήμα και η οδός στα οποία αναφέρεσαι
 21. 1.αν έχει γίνει η ανάρτηση συμπληρώνεις το ΚΑΕΚ 2. μόνο αριθμ Συμβ -ημερ και συμβ/φο
 22. ο επιβλέπων είσαι? Λογικά τώρα αδομήτου με αιτία "δικαιοπραξία" και με εξουσιοδότηση για Η.Τ και όταν τελειώσει η κατασκευή τότε κάνεις ενημέρωση Η.Τ ως επιβλέπων χωρίς εξουσιοδότηση υ.γ τότε θα ανεβάσεις και τα σχέδια ΠΚΕ ΠΕΑ κλπ
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.