Jump to content

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Content Count

  9,414
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  50

Everything posted by ΚΑΝΑ

 1. Άρθρο 7 Γενικές Διατάξεις «1. Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τμήμα δεν έχει την αρτιότητα που ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη, θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή. «Σε ιδιοκτησία που τμήμα της εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης προκύπτει για το εκτός οικισμού τμήμα βάσει των κείμενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός της παραπάνω ιδιοκτησίας μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, αρκεί τα τμήματα που τοποθετούνται στο εντός του οικισμού τμήμα να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποστάσεων στο παρόν και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση στο συντελεστή κάλυψης και όγκου και στο επιτρεπόμενο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ενώ στο εκτός του οικισμού τμήμα αρκεί οι οικοδομές να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις για τις τηρούμενες αποστάσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Όταν το τμήμα που εμπίπτει εκτός του ορίου οικισμού δεν έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα συντελεστής δόμησης και η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τα παραπάνω.»» Η παραπάνω μέσα σε « » παραγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παραγρ. 4α του Π.Δ. της 14/23.2.1987 (ΦΕΚ 133Δ΄) ενώ τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια, προστέθηκαν με την παρ. 12, άρθρου 10 του Ν. 4315/24.12.2014 (ΦΕΚ 269Α΄)
 2. αν δεν την ανεβάσεις πρώτα ηλεκτρονικά εδώ (...γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας) ποια στοιχεία θα βάλεις?? Άρθρο 4 Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα: 2. α) Αίτηση - δήλωση γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας
 3. Παραίτηση (εκτός αν προσθέσεις και β' Μ/Μ με ποσοστό π.χ 99%)
 4. στην Α ζώνη αρχαιολογίας απαγορεύεται η οποιαδήποτε δόμηση και στην Β' ζώνη επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρχιτ μελέτης από την αρχαιολογία
 5. ναι από τον κτιριοδομικό ορίζεται το ύψος των δοκών για όλους τους χώρους - κύριους και βοηθητικούς - στα 2,0 μ
 6. δες το Νόμο ή εδώ 4495/17 ή κατέβασε τον από το παρακάτω (προσθέτοντας και ένα εύγε στον φίλο μου kan62) σχετικά τα άρθρα 36 και 40 καθώς και το άρθρο 2 της υπ Αριθμ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ ΦΕΚ 3136Β /31-7-18 (αλλά εν μέρει ήδη τροπ/κε)
 7. Υπέβαλα αρκετές δηλώσεις ηλεκτρονικά και διαπίστωσα ότι τα έτοιμα πολύγωνα του, ελάχιστα διαφέρουν απ' τα αντίστοιχα τοπογραφικά (και δεν αναφέρομαι σε δικά μου τοπογραφικά αλλά και συν/φων μας)
 8. σωστά κατασκευάστηκε και σωστά δόθηκε η Ο.Α (δες όλες τις σχετικές εγκ) Για τους εξής λόγους. Όταν υπέβαλε την Ο.Α είχε 1 οικόπεδο και ένα γήπεδο Επειδή είναι όμορα δύναται σύμφωνα με την απόφαση Σ.Τ.Ε ή να δομήσει στο ενιαίο ή δομήσει στο καθένα (με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους δόμησης) Ο ίδιος επέλεξε να δομήσει στο ενιαίο Αυτό όμως τέμνεται από το όριο του οικισμού οπότε εφαρμόστηκαν οι σχετικές εγκύκλιες
 9. ερώτημα: Γίνεται γνωστοποίηση σε παλιά (έντυπη) Ο.Α ή πρέπει πρώτα την ίδια να την ανεβάσεις σκαναρισμένη?
 10. κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄1312), 3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα: α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κ.λπ.
 11. Μπορεί να μην χρειάζεται η δημιουργία wc ΑΜΕΑ αλλά η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ απαιτείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής, πλην αν για λόγους στατικούς δεν μπορεί να κατασκευαστεί.
 12. Εμένα για Παντοπωλείο μου έδωσαν μεν βεβαίωση ότι στην περιοχή επιτρέπεται η χρήση, αλλά αναφέροντας ότι απαιτείται "αλλαγή χρήσης" (χωρίς να απαιτείται) με ενέπλεξαν άδικα σε τσακωμούς με τους πελάτες κλπ
 13. Θόδωρε εσύ καλά τα λες αλλά πολλές ΥΔΟΜ ασχολούνται και με το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης (ενώ κατά τη γνώμη μου δεν της πέφτει λόγος πλέον) edit αυτές δίνουν μόνο τη βεβαίωση για το αν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση Επομένως είναι κρίμα ο ερωτών να κάνει αλλαγή σε χρήση γραφείου και η ΥΔΟΜ να του ξαναζητήσει αλλαγή σε χρήση "συνάθροισης κοινού" Κώστα Τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ χρειάζεσαι σίγουρα (edit ακόμη και η Ο.Α είναι σε ισχύ -πόσο μάλλον αν έχει ήδη λήξει!) σύμφωνα με τις τελευταίες-τελευταίες τροπ/σεις της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών
 14. Θόδωρε καλημέρα Το αναφέρω ήδη εδώ (δηλαδή αν θα πάρει άδεια από το Υγειονομικό ή από άλλη Υπηρεσία?)
 15. εξέτασε πρώτα αν επιτρέπεται αυτή η χρήση από τις χρήσεις γης των οικισμών δεύτερο εξέτασε αν η νέα χρήση θα αποτελεί "γραφείο" ή " Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος" (δηλ από ποια υπηρεσία θα αδειοδοτηθεί) και τρίτον αν απαιτείται ή όχι η έκδοση Ο.Α σύμφωνα με τα παρακάτω άρθ 29 ν 4495 ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους, Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ 2161Β’/2017 άρθρο 2 παρ 6 6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ. (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κ.λπ.)
 16. Έχω το ίδιο ερώτημα, για παρόμοια περίπτωση, αλλά για προσθήκη ορόφου!
 17. lia11 Μα το Ε9 ο Νόμος το ζητάει για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης δηλώνει το ακίνητο (δηλ το οικόπεδο και όχι το αυθαίρετο) οπότε σε πολλές περιπτώσεις (όπως π.χ εργατικά που παραχωρήθηκαν από το 1987 ή όταν αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία) το Ε9 καταντά ένα τυπικό δικαιολογητικό
 18. σχετικό και αυτό του ΤΕΕ του 2012 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/SHMEIWSEIS_SEM_PRAKSEWN/pr_taktopoiisis.pdf
 19. διάβασε και αυτό ..κάπου το είχα βρει στο internt (είναι μεγάλο το αρχείο και το περιέκοψα ) Pages from τακτοποιήσεις οικοπεδου 1.pdf δες και 2 μηνύματα πιο πάνω (του ξακουστού dimitris GM-με την καλησπέρα μου)
 20. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς ρωτάτε. Αν ρωτάτε αν είναι αυθαίρετο, μόνο και μόνο επειδή ποτέ δεν ολοκληρώθηκε-τελείωσε ως κατασκευή, η απάντηση είναι όχι αν όμως ρωτάτε για το πως θα δηλώσετε (π.χ τι χρήση) τις τυχόν αυθαιρεσίες, αυτό είναι άλλο θέμα
 21. κλείνω εκκρεμότητες δηλώσεων και ..βιάζομαι! ΧΙΛΙΕΣ συγνώμες και ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΕΣ φίλε ΙΑΣΟΝΑΣ εεε! τότε μπορείς, εφόσον όμως σε παίρνει και ο Σ.Δ και Σ.Κ
 22. το κυριότερο όλων είναι 1) η αυθαίρετη κατασκευή κατηγ5 να είναι στατικά ανεξάρτητη με την οικοδομή στην οποία θα κάνεις την προσθήκη και 2) να έχεις υπόλοιπο σ.δ (προσθέτοντας νόμιμα και αυθαίρετα Πληροίς αυτά τα 2 ?? αν τα πληροίς τότε ΝΑΙ -μπορείς να εκδώσεις την Ο.Α
 23. και ποιος υπάλληλος ΥΔΟΜ, θα το δεχτεί (το υπογραμμισμένο) ή γιατί να το δεχτεί όταν ο ΝΟΚ αναφέρει τα παραπάνω? δηλ ότι κτίζεις (σ.δ και σ.κ) βάση των εμβαδού της αυτοτελούς καθέτου?
 24. Αυτά έχω σχετικά με τις κάθετες και από ότι βλέπω είτε έχεις ποσοστά στην κοιν/στη κάθετο είτε όχι, η δόμηση και η κάλυψη της χάνεται Ν 4067/12 /Άρθρο 11 παρ 6 ιζ Ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (πυλωτή) και που μπορεί και να εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, εφόσον έχει : i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, ii) στάθμη δαπέδου έως 0,50 μ. πάνω ή κάτω (±0,50 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους σε κάθε σημείο του, iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης και εφόσον iv) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων όπου εκτείνεται. Στην παρούσα περίπτωση δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40 τμ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου. [διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 & με το άρθρο 12 παρ. 2] Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : α) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και οι οικοδομές των συνιδιοκτητών απέχουν μεταξύ τους την προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο απόσταση, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται για κάθε οικοδομή ξεχωριστά. β) Σε περίπτωση που οι οικοδομές εφάπτονται στο καθορισμένο κοινό όριο της κάθετης συνιδιοκτησίας, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται επί του ενιαίου πλέον κτιρίου των συνιδιοκτητών. Ν 4067/12 /Άρθρο 11 παρ3 Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971(Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη δόμηση, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης. Ν 4067/12/Άρθρο 12 παρ 2 - Ποσοστό κάλυψης 2. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971 (Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης. Ν 4067/12/Άρθρο 26 (δ) Σε οικόπεδα στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, και επί των τµηµάτων αυτής ανεγείρονται αυτόνοµα κτίρια κατοικιών, η υποχρέωση οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης ΑµεΑ/ εµποδιζόµενων ατόµων της παρ. 1 του άρθρου 26, νοείται για το κάθε τµήµα ξεχωριστά.
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.