Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πίνακας Κορυφαίων


Δημοφιλές Περιεχόμενο

Προβολή περιεχομένου με την υψηλότερη φήμη από 19/02/2019 in File Comments

 1. 3 points
  Ανέβασα νέο αρχείο word γιατί είχε ξεχαστεί κλείδωμα. Τώρα επιδέχεται τροποποίηση ...
 2. 2 points
  Δεν πάω κόντρα με το φίλο μου τον kan62 τον οποίο ήδη συγχάρηκα για το αρχείο του απλά προσθέτω και έναν άλλο εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης του Νόμου με άμεση ορατότητα της θεματικής ενότητας κάθε άρθρου και άμεση ενημέρωση
 3. 2 points
  Ένας άλλος τρόπος με άμεση ενημέρωση είναι αυτός (Από την ιστοσελίδα ΝΟΜΟΣΚΟΠΙΟ ) τον οποίο δεν μπορώ να ανεβάσω σε αυτοτελές αρχείο (ας τον ανεβάσει κάποιος πιο επιτήδειος από μένα τον παππού!) Νόμος 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/2017), 03-11-2017. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Τμήμα Α: Μηχανισμοί και μέσα ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος Κεφάλαιο Πρώτο: Υπηρεσίες ελέγχου δόμησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Άρθρο 1: Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος Άρθρο 2: Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια Άρθρο 3: Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρατηρητηρίων - Πόροι Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης - Τοπικών Παρατηρητηρίων Κεφάλαιο Δεύτερο: Συλλογικά όργανα ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος Άρθρο 7: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Συγκρότηση και αρμοδιότητες Άρθρο 8: Σύνθεση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Άρθρο 9: Μητρώα Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Άρθρο 10: Θητεία μελών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Άρθρο 11: Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Άρθρο 12: Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Συγκρότηση και αρμοδιότητες Άρθρο 13: Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ) Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Άρθρο 15: Σύνθεση ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ Άρθρο 16: Λειτουργία ΚΕΣΑ - ΚΕΣΑΑ - ΚΕΣΑΜΑΘ Κεφάλαιο Τρίτο: Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπή Προσβασιμότητας Άρθρο 17: Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων - Συγκρότηση, σύνθεση και αρμοδιότητες Άρθρο 18: Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας Άρθρο 19: Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας Άρθρο 20: Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρθρο 22: Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρθρο 24: Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - ΚΕΣΥΠΟΘΑ Αιγαίου - ΚΕΣΥΠΟΘΑ Μακεδονίας - Θράκης Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Α Τμήμα Β: Πλαίσιο δόμησης Κεφάλαιο Πρώτο: Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών - Κατηγορίες αδειών Άρθρο 28: Ορισμοί Άρθρο 29: Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών Άρθρο 30: Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Άρθρο 31: Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών Άρθρο 32: Έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα Άρθρο 33: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Άρθρο 34:Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις Υπηρεσίες Δόμησης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας Άρθρο 35: Προέγκριση οικοδομικής άδειας Άρθρο 36: Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών Άρθρο 37: Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Άρθρο 38: Διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας Άρθρο 39: Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης Άρθρο 40: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας Άρθρο 41: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Άρθρο 42: Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών Άρθρο 43: Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών Άρθρο 44: Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας Άρθρο 45: Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών Άρθρο 46: Πόρισμα Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης Άρθρο 47: Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας Άρθρο 48: Κυρώσεις Άρθρο 49: Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β Κεφάλαιο Δεύτερο: Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου Άρθρο 52: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Σκοπός Άρθρο 53: Ορισμοί Άρθρο 54: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας - Έκδοση πιστοποιητικών Άρθρο 55: Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης - Προθεσμία υπαγωγής Άρθρο 56: Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου Άρθρο 57: Έλεγχος στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου Άρθρο 58: Προδιαγραφές και υπόχρεοι τήρησης Άρθρο 59: Έντυπα Άρθρο 60: Κυρώσεις Άρθρο 61: Έλεγχος και καταγραφή δόμησης Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β Τμήμα Γ: Έλεγχος υλοποίησης Χωρικού Σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο Άρθρο 64: Ορισμοί Άρθρο 65: Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου Άρθρο 66: Επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού Άρθρο 67: Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων Άρθρο 68: Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης Άρθρο 69: Τίτλος Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Άρθρο 70: Βαρυνόμενα ακίνητα Άρθρο 71: Ωφελούμενα ακίνητα Άρθρο 72: Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Άρθρο 73: Περιοχές Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή Άρθρο 74: Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης Άρθρο 75: Απόδοση προστίμων και λοιπών εισφορών Άρθρο 76: Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων Άρθρο 77: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Άρθρο 78: Τροποποιούμενες διατάξεις Τμήματος Γ Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Γ Άρθρο 80: Καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Γ Τμήμα Δ: Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης Κεφάλαιο Πρώτο: Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης Άρθρο 81: Ορισμοί Άρθρο 82: Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις Άρθρο 83: Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις Άρθρο 84: Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας Άρθρο 85: Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς Άρθρο 86: Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής χρήσης / ανέγερσης Άρθρο 87: Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών Άρθρο 88: Αυθαίρετα πριν την 28-07-2011 Άρθρο 89: Απαγόρευση υπαγωγής Κεφάλαιο Δεύτερο: Μηχανικοί κατά της αυθαίρετης δόμησης Άρθρο 90: Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων Άρθρο 91: Εντοπισμός αυθαιρέτων Άρθρο 92: Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου Άρθρο 93: Προσφυγή Κεφάλαιο Τρίτο: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί μετά την 28-07-2011 Άρθρο 94: Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28-07-2011 Άρθρο 95: Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων Κεφάλαιο Τέταρτο: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28-07-2011 Άρθρο 96: Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων Άρθρο 97: Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση Άρθρο 98: Ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 και του νόμου 3741/1929 Άρθρο 99: Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος Άρθρο 100: Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου Άρθρο 101: Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - Προθεσμίες Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής Άρθρο 103: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού Άρθρο 104: Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων Άρθρο 105: Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων Άρθρο 106: Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης Άρθρο 107: Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών Άρθρο 108: Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής - αποζημίωση ελεγκτών δόμησης Άρθρο 109: Τιμή ζώνης Άρθρο 110: Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας Άρθρο 111: Έντυπη διαδικασία Κεφάλαιο Πέμπτο: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28-07-2011 Άρθρο 112: Στάσιμοι Οικισμοί Άρθρο 113: Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανώνυμη εταιρεία Άρθρο 114: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος Άρθρο 115: Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς που κατασκευάστηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας Άρθρο 116: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό Άρθρο 117: Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε διατηρητέο κτίριο Άρθρο 118: Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης Άρθρο 119: Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων Άρθρο 120: Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων Άρθρο 121: Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων δημόσιων ιχθυοτροφείων Άρθρο 122: Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου Άρθρο 123: Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων Άρθρο 124: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 125: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Τμήματος Δ Τμήμα Ε: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Άρθρο 126: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3889/2010 Άρθρο 127: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 420/1987, του από 27-09-1985 προεδρικού διατάγματος και του νόμου 4342/2015 Άρθρο 128 Άρθρο 129: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3175/2003 Άρθρο 130: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας Άρθρο 131: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) Άρθρο 132: Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών Άρθρο 133 Άρθρο 134: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 Άρθρο 135: Υποστηρικτικές υπηρεσίες Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο 136: Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 Άρθρο 137: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία νεκροταφείων Άρθρο 138: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4276/2014 Άρθρο 139: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) Άρθρο 140: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2831/2000 Άρθρο 141: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 Άρθρο 142: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1337/1983 Άρθρο 143: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4258/2014 Άρθρο 144: Έγκριση γεωλογικών μελετών που συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα Άρθρο 145: Τροποποίηση διατάξεων του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) Άρθρο 146: Τροποποίηση του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) Άρθρο 147: Τροποποίηση του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) Άρθρο 148: Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας Άρθρο 149: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) Άρθρο 150: Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς Άρθρο 151: Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Άρθρο 152: Ερευνητικό - Επιδεικτικό έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος Άρθρο 153: Διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Άρθρο 154: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) Άρθρο 155 Άρθρο 156 Άρθρο 157: Έναρξη ισχύος Παράρτημα Α: Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Παράρτημα Β
 4. 1 point
  ωραιο εργαλειο αλλα τωρα με τους νεους χαρτες 2015-2016 δεν τους φορτωνει..
 5. 1 point
  Σε ευχαριστούμε πολύ!!!! Όλη η Ελλάδα με αυτό το αρχείο κάνει δουλειά!!! Είσαι και ο πρώτος!
 6. 1 point
  μου άρεσε η Ουγκάντα και το κορόιδο. Ωραίος.
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Επιλεγμένα Άρθρα

  • Οι δοκιμές φόρτισης για την παράδοση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας Εκκάρας ΣΓ26
   Η Σιδηροδρομική Γέφυρα ΣΓ26 βρίσκεται στην περιοχή της Εκκάρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός στη Χ.Θ. 40+631.

   Πρόκειται για χαλύβδινη τοξωτή γέφυρα τριών ανοιγμάτων που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της τμηματικής προώθησης. Η οριστική μελέτη του τεχνικού έγινε από την Κ/Ξ “ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. και INTECSA-INARSA S.A.” το 2009.

   Η μελέτη εφαρμογής και η μελετητική υποστήριξη κατά την κατασκευή αποτέλεσαν το αντικείμενο της “Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”.

   Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει πληθώρα αναλύσεων, ελέγχων, σχεδίων κοπής και κατασκευαστικών λύσεων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

   Ενδεικτικά αναφέρονται η μελέτη προώθησης του καταστρώματος σε επίπεδο εφαρμογής, ο σχεδιασμός των προσωρινών δικτυωτών μεσοβάθρων, η διαδικασία ανέγερσης των τόξων, η μεθοδολογία τάνυσης των αναρτήρων, η μελέτη σεισμικής μόνωσης και τα σχέδια κοπής όλων των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας.

   Κατασκευάστηκε πάνω από το ενεργό ρήγμα της Εκκάρας. Αποτελείται από τρία αμφιέρειστα τόξα πάνω σε βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος και το βάθος της μισγάγγειας που γεφυρώνει ξεπερνά τα 70m. Οι κύριες διαμήκεις δοκοί (ελκυστήρες), τα τόξα και οι αναρτήρες είναι χαλύβινοι, ενώ οι εγκάρσιες διαδοκίδες σύμμικτες με την πλάκα κυκλοφορίας των συρμών.

    
   • 0 απαντήσεις
  • Ηλεκτρονική πολεοδομία (e-πολεοδομία) Υποχρεωτική λειτουργία από 01-01-2019
   Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπό τον τίτλο Ηλεκτρονική Πολεοδομία, το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019:

   α) Δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήματος, της περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της απόφασης, εκχωρούνται αποκλειστικά στους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών.
   β) Η ενημέρωση του Συστήματος, του άρθρου 5 της απόφασης, διεκπεραιώνεται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.
   γ) Οι πράξεις που εκδίδονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων του Συστήματος, καταχωρούνται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πράξεις που δε συνοδεύονται από τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, τα στοιχεία των μελετών του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, η διεκπεραίωση των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, το στάδιο προόδου των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης και ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) είναι ανά πάσα χρονική στιγμή διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος προς κάθε ενδιαφερόμενο.

   Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία από 1 Ιανουαρίου 2019.

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5045/13.11.2018
   Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονική Πολεοδομία

   ΥΠΕΝ ΔΕΣΕΔΠ 73705 670 ΦΕΚ 5045-Β-13-11-2018.pdf
    • Like
   • 0 απαντήσεις
  • Παράταση 6 μηνών προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων Ν.4178/13
   Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ:

   Προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013.       Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.       από το Γραφείο Τύπου   http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=5934&language=el-GR    
    • Upvote
    • Like
   • 21 απαντήσεις
  • Εξοικονόμηση ΙΙ: Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων (ασυμβίβαστο επιθεωρητή και μελετητή)
   Ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", δεν εισάγει κάποια πρόσθετη απαίτηση ή εξαίρεση στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4495/2017, ν. 4067/2012).

   Ο Οδηγός Εφαρμογής αναφέρει:

   1. "Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις." (παράγραφος 7.1)

   2. Ο ωφελούμενος του προγράμματος υποχρεούται "Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή." (παράγραφος 8.1)

   3. Παράρτημα Χ Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου, Λίστα δικαιολογητικών (επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα):

   -  "Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται)".

   Επομένως, εάν για την εκτέλεση κάποιας εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), αυτή θα πρέπει να εκδοθεί και να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

   Ο Δικαιούχος του προγράμματος, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και πριν την τελική εκταμίευση, θα ελέγξει για το εάν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα οι σχετικές άδειες / εγκρίσεις.

   Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που για την έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του μηχανικού που συμμετείχε στην εκπόνηση μελέτης ή την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών (σχετική ανακοίνωση 11/9/2018).
   • 12 απαντήσεις
  • e-ΑΔΕΙΕΣ Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
   Από Δευτέρα 15/10/2018 ξεκινά (άνευ απροόπτου) η πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης Οικοδομικών Αδειών διαδικτυακά διαμέσου της πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε.

   Αίτημα πολλών ετών των Μηχανικών. Αίτημα απεμπλοκής και μείωσης της γραφειοκρατίας.

   Σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη, ειδικά αυτή η αρχή ενδεχόμενα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι από την μία θα είναι οι μελετητές Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κι από την  άλλη οι ελεγκτές των ΥΔΟΜ.

   Ο Νομοθέτης θα πρέπει να επιλύσει χιλιάδες μικρές ή και μεγάλες επικαλύψεις απαιτήσεων, διατάξεων ίσως και νόμων ώστε να μπορεί να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες στην πλατφόρμα ώστε να τα προβλέπει. Διότι κακά τα ψέματα όσα και να έχει προβλέψει έως τώρα στην αρχή της στην πορεία είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει εκατοντάδες ελλείψεις κενά συμπληρώσεις αναβαθμίσεις κ.λπ. που θα πρέπει να γίνουν.

    

   Ας συμβάλουμε με τις απορίες μας τα ερωτηματικά αλλά και τις πιθανές λύσεις ή συμπληρώσεις ή ερμηνείες που θα πρέπει να δοθούν σ αυτά και σε δεκάδες άλλα που θα προκύψουν. .

   Καλό ξεκίνημα σε κάθε περίπτωση και καλό κουράγιο….

   Το χειρότερο το ζήσαμε…

   Επιδιώκουμε το καλύτερο.

    

   Εγχειρίδιο χρήσης Μηχανικών


   Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσιών Δόμησης
    • Upvote
    • Like
   • 486 απαντήσεις
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.