Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/19/2019 in Posts

 1. 4 points
  Δε διαβάζω κάν το κείμενο. Είναι τουλάχιστον αστείο προκαταβολικά. Εχω δεί με τα μάτια μου τόσα πολλά επί κτηματολογίου που έχω χάσει πάσα ιδέα και για τους μεν δικηγόρους-συμβολαιογράφους και για τους δε του συναφιού μας.....
 2. 3 points
  Από την δική μου εμπειρία, στα γραφεία κτηματογράφησης το 99% των δικαιωμάτων τα επεξεργάζονται μηχανικοί χωρίς να συμβουλεύονται δικηγόρο διότι αποτελούν συνηθισμένες περιπτώσεις. Οι δικηγόροι δεν κάνουν καθόλου κτηματογράφηση. Είναι χρησιμότατοι, αλλά για αυτές τις δύσκολες καταστάσεις του 1% και απέχουν τελείως από το χωρικό στάδιο του έργου. Το λέω λίγο χοντροκομμένα αλλά νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
 3. 3 points
  παρ. 6 άρθρου 50 Ν 4495 όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ.2 Αρθ-12 του Ν-4612/19 ΦΕΚ-77/Α/23-5-19. "6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) είτε σύμφωνα με τον Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/11) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-12-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021". Για την άδεια του 2008 έχουμε την παρ 5 και ημερομηνία λήξης την 31/12/2020. 5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-11, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1-3-12 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31-12-20".(τροποποίηση σύμφωνα με την παρ.3 Αρθ-30 του Ν-4513/18 ΦΕΚ-9/Α/23-1-18)
 4. 2 points
  υποθετω οτι προκειται για μονοκατοικια σε ιδιοκτητο οικοπεδο. Επομενως θα πρεπει να εχετε ηδη κανει συσταση ΟΙ. Ολα αυτα που ζητάς, εάν τα ειχες κανει πριν το 2011, θα τα τακτοποιουσες με τον 3843 ή τους νεωτερους νομους. Και, επειδη τα εξοδα εξαρτωνται απο την "δυνατότητα" να κανεις οσα σκεφτεσαι, θα πρεπει να σου πει ο μηχανικος σου αν εχεις υπολοιπα σδ για να εκδοσεις την σχετικη αδεια. Τα υπολοιπα, έπονται
 5. 2 points
  Αν ανοιξει θα το δεις στο συστημα οπως γινεται (διαβιβαζεται προς εσας και μηνυμα μεσω της επικοινωνιας) . Αν οχι πρεπει να προσβαλεις τον διαγωνισμο με προσφυγη στην ΑΕΠΠ ή ενσταση στην οικον.επιτροπη . "4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης[ii].
 6. 2 points
  αυτες ειναι οι διαταξεις Δ 270/85 αρθρο 1 4. Το ανεγερθησόμενο εντός του γηπέδου κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. αρθρο 6 Αρθρ.6.-1. Προκειμένου για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρ.1 του παρόντος. «α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί μέρους, μετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει πλάτος κατ ελάχιστον 1,20 μ. και προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόμησης ή κάλυψης [ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτά δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόσταση μεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012]. καταργηθηκε Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.»" [σχετικη αποφαση δεν βλεπω να εχει εκδοθει] το ερωτημα ειναι: αφου απαιτειται η γνωμη του ΣΑ, εάν δικαιουται να αρνηθει στη συνεχεια η ΥΔΟΜ. υγ εχω και αυτη την εγκυκλιο που λεει ...αν διίστανται οι αποψεις μεταξυ ΥΔΟΜ και ΣΑ... να τα βρουνε μεταξύ τους αι Υπηρεσιαι και οχι να γινεται μπαλακι ο Πολιτης οταν θελει το ΣΑ αλλά δεν θελει η ΥΔΟΜ και μετα να θελει η ΥΔΟΜ και να μην θελει το ΣΑ τις αλλαγες που ζητησε η ΥΔΟΜ https://tdm.tee.gr/ypen-nea-egkyklios-gia-tis-ypiresies-domisis-kai-ta-symvoulia-architektonikis/ καλυ συνεχεια
 7. 2 points
  OK μη κάνεις τίποτα. το θέμα έχει απαντηθεί και κλειδώνει.
 8. 2 points
  Αν το ρέμα δεν είναι οριοθετημένο δεν μπορείς να κρίνεις που θα καθοριστεί τελικώς η γραμμή πλημμύρας από την απαιτούμενη υδραυλική μελέτη που θα εγκριθεί. Τα 20 μ ισχύουν από την γραμμή πλημμύρας η οποία αν το ρέμα είναι μεγάλο μπορεί να εισέχει προς το γεωτεμάχιο και αναλόγως σχήματος μπορεί ακόμη και να του στερήσει ή περιορίσει δυσμενώς την οικοδομησιμότητά του. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά υδατορέματα για τα οποία προ έκδοσης άδειας θα ζητηθεί και για αυτά απάντηση από την δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για σχετική νομοθεσία διαβάζεις Ν. 4258/14, Αποφ-140055/17 (ΦΕΚ-428/Β/15-2-17) και το σχετικά πρόσφατο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898 προς την Κ.Ε.Δ.Ε Ημ/νία: 31/05/2019 με θέμα: ΘΕΜΑ: «προστασία οριοθέτηση και αποκατάσταση υδατορεμάτων »
 9. 2 points
  σωστα... οσον δε αφορα την απαντηση Νο 2039, για την μετατοπιση απο ή κατα κοινοχρηστων, ειχαμε επισημανει οτι δεν ειναι σωστη, αφου αναφερεται σε ρυθμισεις που προβλεπονται ήδη απο το αρθρο 98 και -κατ' ουσια- το καταργει. και δεν ειναι ούτε διαμερισματωση https://www.michanikos.gr/forums/topic/56790-αρχείο-εα-νο-85-του-τεε-πελοπονήσου/
 10. 2 points
 11. 2 points
  Για τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ έχει βγει διευκρινιστική της Πυροσβεστικής το 2016 που τα κατατάσσει όλα στα ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Τα υφιστάμενα τότε έλεγε ότι πήγαιναν με την 7600 (Υπόδειξη Μέτρων). Η 7600 όμως πλέον καταργήθηκε και τα ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ πάνε με την ΠΥρ Διάταξη 18/2019 όπου αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής ότι αφορά τα ΚΔΑΠ για παιδιά κάτω των 5 ετών. Κάλεσε, καλύτερα, την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και ρώτα τους.
 12. 1 point
  Δεν είσαι τελείως OFF. Σωστά τα λες. Κανονικά βέβαια θα έπρεπε να δεις αν ο ξυλολέβητας καλύπτει τις θερμικές ανάγκες του κτιρίου σου, οπότε πρακτικά το κλιματιστικό σου δεν βοηθάει σχεδόν καθόλου. Στην περίπτωσή σου όμως έχεις ένα δυνατό κλιματιστικό, οπότε για ένα συμβατικό σπίτι θα βοηθάει. Φυσικά και μπορείς να το βάλεις στο ΕΚΟ ΙΙ, αρκεί να πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος. Σωστά τα βάζεις τα ποσοστά. Μπορείς να βάλεις μέχρι 3 κλιματιστικά από ότι θυμάμαι. Έχει πέσει το site του ΕΚΟ ΙΙ για να στο επιβεβαιώσω. Αν πας στον πίνακα των παρεμβάσεων, θα δεις εκεί που λέει αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα ότι έχει έναν αστερίσκο. Στην παραπομπή αναφέρει για 3 μονάδες από ότι θυμάμαι.
 13. 1 point
  ειναι και προσβλητικο και υποτιμητικο το ανω σχολιο... [-1]
 14. 1 point
  Χοντρικά, γύρω στα 1000 €/μ²
 15. 1 point
  Το θέμα Δημήτρη είναι τι θα γίνει με τα ιδιωτικά δάση , όταν έχουν παλαιούς τίτλους , αλλά και γενικά με το γεγονός ότι θα δάση είναι μέρος των φυσικών πόρων και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνταν από τους πολίτες , μέχρι που οι ανόητοι χαρτογιακάδες που πληρώνονται κάθε μήνα από το δημόσιο , έδιωξαν τους πολίτες από αυτό , με αποτέλεσμα και οι πολίτες να αδιαφορούν για την τύχη του δάσους .
 16. 1 point
  @Chr1stos Δεν υπάρχει θέμα ρε συ, πες ότι δεν ακουμπάει κάτω στο πάτωμα για 5εκ (στην κατασκευή και βέβαια πατάει) και το βγάζεις αρχ. πρ. και μπαίνει και μέσα στο Δ εφόσον είναι 1/4 του.
 17. 1 point
  Η επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου πόση είναι και πόση ήταν κατά την έκδοση της άδειας; Θα επιλέξεις ότι συμφέρει, δηλαδή τον πιο μεγάλο συντελεστή δόμησης αν αυτός έχει αλλάξει και θα τον πολλαπλασιάσεις με τα χιλιοστά της οριζόντιας.
 18. 1 point
  Tα τακτοποιημένα με Ν. 720/77 δεν απαιτείται να δηλωθούν. Τελούν και αυτά σε καθεστώς προσωρινής αναστολής μέχρι να κριθούν οριστικά (ακόμα κρίνονται) . Μπορούν να μεταβιβαστούν, αρκεί να μην έχουν διαφορετικά στοιχεία πολεοδομικών μεγεθών από την τότε τακτοποίηση. Η πληρότητα επαληθεύεται από τις 2 υπεύθυνες δηλώσεις με σφραγίδα υπηρεσίας και στο οπισθόφυλλο έγραφε "προσωρινός τίτλος μη κατεδαφίσεως αυθαιρέτου (1η δήλωση) και "τίτλος οριστικής μη κατεδαφίσεως αυθαιρέτου" (2η δήλωση). Η δεύτερη δήλωση περιλαμβάνει ουσιαστικά την τεχνική έκθεση του μηχανικού υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη. Αυτή την ονόμαζε ο νόμος και συμπληρωματική δήλωση , η οποία συνοδεύονταν από αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη, τομή, πρόσοψη, φωτογραφίες και τριπλότυπο είσπραξης της εισφοράς του τότε άρθρου 2 Ν. 720) . Στη δεύτερη δήλωση αναγράφονταν και ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης, οπότε έτσι μπορείς να διασταυρώσεις τα στοιχεία του φακέλου με το διπλότυπο αν αυτό υπάρχει. Στα οπισθόφυλλα των δηλώσεων υπάρχει και αύξοντας αριθμός καταχώρησης για να αναζητήσεις το φάκελο στο αρχείο του τμήματος αυθαιρέτων της Πολεοδομίας.
 19. 1 point
  πολυ σωστα πλην η ερωτηση ηταν για : "Γήπεδο 22.800 τμ το οποίο εφάπτεται στη θάλασσα και εντός οικισμού. " Αρα, να βλεπαμε την πραξη χαρακτηρισμου.... εδιτ Εχουμε και τις προσφατες τροποποιησεις για τις χορτολιβαδικες σε νησια... Ο ερωτων αναφεθηκε σε "θαμνωδη" εκταση Αρα θελει ερευνα Με οδηγίες που απέστειλε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ), ξεκινά άμεσα η δυνατότητα διόρθωσης των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση στο δασικό χάρτη από δάση σε χορτολιβαδικές. Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Αν. ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ), με την οποία αποδέχτηκε ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ), όπου ορίζεται ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής βλάστησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές. Η ρύθμιση αυτή επιλύει σημαντικά προβλήματα χρήσεων των αποκλειστικά φρυγανικών εκτάσεων, ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα. Με τη νέα Εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται στη Διεύθυνση Δασών τη διόρθωση κυρωμένου δασικού χάρτη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της γνωμοδότησης του ΤΣΔ, την οποία θα εξετάζει η Επιτροπή Δασολογίου. Η Επιτροπή Δασολογίου, εφόσον διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόφασης του ΤΣΔ και δεν κατατάσσεται η έκταση στα δάση ή στις δασικές εκτάσεις, θα την κατατάσσει αυτόματα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των δασικών χαρτών, ο κυρωμένος δασικός χάρτης θα διορθώνεται στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμα κι αν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση επί της εκτάσεως αυτής, ενώ επί της αποφάσεως της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιων του ΤΣΔ από όποιον έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 45 ημερών. Επιπροσθέτως, η νέα Εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις περιπτώσεις των υπό κατάρτιση, θεωρημένων και αναρτημένων δασικών χαρτών. Στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες και πριν τη θεώρηση είτε οι μελετητές είτε οι Διευθύνσεις Δασών θα κάνουν την προσαρμογή του χάρτη στην απόφαση. Στις περιπτώσεις που ο χάρτης είναι θεωρημένος, αλλά όχι αναρτημένος ή βρίσκεται σε ανάρτηση και υποβάλλονται αντιρρήσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία της αίτησης πρόδηλου σφάλματος, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου (ΦΕΚ Β΄ 1366/2017). Εφόσον οι αντιρρήσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του ΤΣΔ και την εφαρμόζουν ανάλογα. Εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν εξεταστεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ, μπορούν οι υποθέσεις αυτές να επανεξεταστούν. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ και δεν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης, θα πρέπει να ξανασυσταθεί ΕΠΕΑ ώστε να εξεταστούν οι υποθέσεις. Τέλος, αντίστοιχα με τα παραπάνω και σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του ΤΣΔ πρέπει να κινούνται και τα όργανα που επιλαμβάνονται των πράξεων χαρακτηρισμού (Δασάρχης ή Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων), στις περιοχές που δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης.
 20. 1 point
  Μάλλον είναι το κενό που αφήναν για λόγους ασφαλείας σχετικά με τους εξώστες της όμορης οικοδομής....
 21. 1 point
  Αγνοείς το υπόβαθρο και το παλιό διάγραμμα (για το συμβ/φο). Καινούρια αποτύπωση με συντ/νες (όπως προβλέπεται)
 22. 1 point
  Και σε μένα ήρθε χθές το απόγευμα. 2 ευρώ το μήνα λέει...από 09/09... Eπανέρχομαι! Μίλησα με το τηλεφωνικό κέντρο! Δεν είχε ιδέα ο υπάλληλος και με παρέπεμψε σε κατάστημα για το αν μπορώ να πάω σε αυτον του @georgegaleos Κατάστημα ΕΤΕ τέλος του μήνα να πατε εσείς Κύριε....... Το ΤΕΕ τι έχει να πεί? Εχουμε και εκλογές. Δεν είναι τόσο το 2 ευρω όσο η στιαπου με χαρατσι....
 23. 1 point
 24. 1 point
  Μηχανήματα του διαόλου!
 25. 1 point
  Ναι....ένα τιμολόγιο στο οποίο θα χρεώνεις το κόστος σου (υλικά και υπηρεσία).....
 26. 1 point
  Σε προ 23 ο κανόνας είναι τα 2.000 τμ. Ελλείψει άλλης αναφοράς σε νόμο ή έγγραφο πιθανώς η ΥΔΟΜ να επικαλεστεί το παραπάνω έγγραφο κατ αναλογία. Με την βελτίωση αρτιότητας ουσιαστικά κερδίζεις καλύτερη οικοδομική εκμετάλλευση αφού σου επιτρέπει να τοποθετήσεις την οικοδομή στο τελικό οικόπεδο. Η χρήση του ΜΣΔ προκύπτει από προς πολεοδομήση περιοχή και είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον ΜΣΔ; Αν δεν αναφέρει κάτι άλλο το ΣΧΟΟΑΠ πιο ειδικό και ο οικισμός δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο έχω τη γνώμη ότι πρώτα θα πρέπει να ενταχθεί ο οικισμός στο σχέδιο πόλης και μέχρι την κύρωση της πολεδομικής μελέτης θα ισχύει ο μέγιστος ΣΔ =με το ΜΣΔ.
 27. 1 point
 28. 1 point
  ερωτήσεις σχετικές με την διπλωματική σου.
 29. 1 point
  Συνεχίζω. Όποτε μου πείτε σταματάω. Ο κάθε μηχανικός που συμμετέχει πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί στην αντίστοιχη κατηγορία μελετών τα αρχεία του. Με αυτόν τον τρόπο άρετε η απαίτηση για αποδοχή συμμετοχής μηχανικού στο έργο. Η δυνατότητες του διαχεριστή της αίτησης δεν αλλάζουν. Ειδοποίηση με αποστολή email στον διαχειριστή της αίτησης όταν μια αίτηση μπαίνει "σε μεταβολή". Το ίδιο θα πρέπει να μπορεί να γίνει για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δόμησης αλλά δεν έχω εμπειρία από την μεριά τους. Βελτίωση διάδρασης και επίδοσης του συστήματος σε κινητά και tablet. (Μην γινόμαστε Ουγκάντα ενώ το παίζουμε ότι γινόμαστε Ελβετία.)
 30. 1 point
  Οι "τακτοποιήσεις" με τους αυθαιρετονόμους δεν "αποδίδουν ιδιοκτησιακά" (δηλαδή, τον ρύθμισα, άρα τον έκανα δικό μου) τους χώρους που ρυθμίζονται!!!
 31. 1 point
  Συμπληρωματικά: Δυνατότητα μεταφόρτωσης όλων των έγκυρων αρχείων της αίτησης σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση. Δυνατότητα εμφάνισης υπογράφοντως των αρχείων από τον πίνακα επισκόπησης. Δυνατότητα ομαδοποιημένης εμφάνισης των αρχείων ανά κατηγορία που ανήκουν (ένα dropdown πεδίο που να λειτουργεί ως φίλτρο με τις κατηγορίες).
 32. 1 point
  Να σαι καλά. Πρακτικά, οι συντεταγμένες GNSS λειτουργεί σαν φωτοσταθερό: Το κέντρο της φωτογραφίας (0,0) έχει 3Δ συντεταγμένες (x,y)=f(Xo,Yo,Zo, X, Y, Z) όπου Χο,Υο,Ζο το κέντρο λήψης. άρα έχουμε πολλά μα πάρα πολλά φωτοσταθερά που συμπίπτουν με το (0,0) της φωτογραφίας. Από την συνορθωσιακή πλευρά, λειτουργούν σαν ψευδοπαρατηρήσεις. σσ: η κλίμακα ορίζεται από το c του εσωτερικού προσανατολισμού. Εικάζω ότι έχει γίνει βαθμονόμηση και δεν την κάνετε σε κάθε πτήση.
 33. 1 point
  Το θέμα είναι ποιος είναι ο ελάχιστος..
 34. 1 point
  Ευχαριστούμε dimamp. Καταλήγουμε όμως ότι για ενίσχυση της ακρίβειας και για έλεγχο των αυτοματισμών (μαζεύονται πολλοί: αυτοβαθμονόμηση, αεροτριγωνισμός, matching points) ένας ελάχιστος αριθμός GCP's είναι απαραίτητος, σωστά;
 35. 1 point
  Δεν μπορώ να πιστέψω πως ΔΕΝ υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν σε Ρόδο, σε Κρήτη (Ηρακλειο), Καλαμάτα ή στα Γιάννινα , να διαβάζουν αυτές τις αναρτήσεις (που μάλλον είναι για καλό σκοπό, αφού μας το λέει ο dimamp) kai δεν δηλώνουν πρόθυμοι να το κάνουν, όπως δήλωσε ο Mitsubae!!! αν και πρέπει να είναι μακρυά από την Αττική.
 36. 1 point
 37. 1 point
  προχώρα στην υπαγωγή και θα αφαιρέσει τα ποσά
 38. 1 point
  άσε ψηλέ από το 2011 που πήγα να το ψάξω και διαπίστωσα οτι καταστράφηκε, κλαίω με μαύρο δάκρυ. Ένα είχα και γω και έμεινε μόνο η καλύβα πλέον.. ---> ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ: 384064 087025 (εν καιρώ και αυτά)
 39. 1 point
  Για το 1+2 νομίζω ότι είσαι καλά, αν υποθέσουμε ότι οι στάσεις σου υπολογίστηκαν με κλασική τοπογραφία. Για το το τριτο, μπορεί η στάση σου να έχει μεγάλα σφάλματα. Αν αναφέρονται στο ίδιο δίκτυο, οσμίζομαι ότι η τελυταία στάση (3) ήταν η πιο απομακρυσμένη από το σημείο που κρατήθηκε σταθερό.
 40. 1 point
 41. 1 point
  Ρυθμίζεις ότι τ.μ βρίσκονται: 1. εντός ιδιοκτησίας και 2. στο μη απαλλοτριωθέν πλήρως και απλά δεν μπορείς να δώσεις Β/Μ αν πρώτα ή δεν κατεδαφισθεί ή δεν τροπ/θεί το Σ.Π
 42. 1 point
  Το πιθανότερο είναι ότι, με το "οριστικοποίηση" να εννοούν το "περαιωμένη υπαγωγή". Οπότε δεν το .....γλυτώνουμε το "καζίκι"!!!
 43. 1 point
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Συντελεστές τετραγωνιδίων - 5 Συντελεστής Δόμησης "καθώς και ισόγειο βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ) έως 50 τ.μ.
 44. 1 point
  Απ' όσο θυμάμαι, που το είχα ψάξει παλιότερα, δεν είναι οι οριοθετήσεις των οικισμών, αλλά τα διοικητικά τους όρια, που περιλαμβάνουν και περιοχές εκτός σχεδίου.
 45. 1 point
  Το Καστελόριζο είναι προβληματικό...Σου προτείνω να δοκιμάσεις το HEPOS Transformation Tools που μπορείς να κατεβάσεις ελεύθερα από τη σελίδα του HEPOS.
 46. 1 point
  επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις ελληνικά... και επειδή ο "πελάτης" πρέπει άμεσα να βρει θερμοϋδραυλικό, γιατί στο λέω ευθέως είσαι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.... σε ενημερώνω..... 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πλήρωση φιαλών υγραερίου εκτός αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων... 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά φιαλών υγραερίου μη σφραγισμένων από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις... 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πλήρωση των φιαλών με μεγαλύτερη ποσότητα (που είναι πολύ πιθανόν αφού πουλάνε σε λίτρα)... 4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 30kg για οικιακή χρήση (κατηγορία 0, Κ.Υ.Α.31856/2003) 5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 30kg για οικιακή χρήση κατόπιν μελέτης και έγκρισης από ΥΔΟΜ και πυροσβεστικής... και επειδή είμαι σίγουρος ότι την έννοια και την γνώση του μηχανικού την έχεις.... γειωμένη αφού εσύ τα ξέρεις όλα.... και κάνεις υπολογισμούς ως έμπειρος.... Πες στον πελάτη σου ότι αν προχωρίσει.... θα έχει το μισό ποινικό κώδικα να τον βαρύνει σε περίπτωση ατυχήματος - θέματος - καταγγελίας και μόνο αρκετές χιλιάδες ευρώ πρόστιμα..... Εάν τον "πελάτη" σου τον ενδιαφέρει να κάνει εγκατάσταση θέρμανσης με υγραέριο ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΟΣ να απευθυνθεί στους αρμόδιους μηχανικούς και εσύ στην ώρα σου να εφορμόσεις την μελέτη..... ΥΓ1 Σε φόρουμ μηχανικών ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ..... ΥΓ2 Οι σφραγισμένες φιάλες υγραερίου που επιτρέπεται να κυκλοφορύν κοστίζουν ~20€ οι 10κιλες.... άρα 2€/kg και των 25kg που είναι για επαγγελματική χρήση (προπάνιο) 45€ ή 1,8€/kg
 47. 1 point
  Σημειώνω ότι, η συγκεκριμένη δουλειά ΔΕΝ είναι δική σου, αλλά του ιδιοκτήτη! Εκτός μόνο της περίπτωσης που έχεις extra αμοιβή γι' αυτό.....
 48. 1 point
  Πάτε εδώ, στο τέλος της σελίδας έχει κάποια παρόμοια παραδείγματα π.χ. τοπογραφικό για χαρακτηρισμό δασικής έκτασης.
 49. 1 point
  β) Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από τρεις αντλίες. Συνήθως κατασκευάζεται ένας συλλέκτης αναρρόφησης, όπου συνδέονται οι αναρροφήσεις τριών των αντλιών και αντίστοιχα ένας συλλέκτης κατάθλιψης. Από τη δεξαμενή πρέπει να φέρεις νερό μέχρι τον συλλέκτη αναρρόφησης. Τα εξαρτήματα αυτού του σωλήνα είναι συνήθως μια βάνα, ένα "ποτήρι" μέσα στη δεξαμενή αν απαιτείται και ένα αντικραδασμικό για τη σύνδεση στον συλλέκτη αναρρόφησης. Το δοχείο διαστολής συνδέεται στον συλλέκτη κατάθλιψης. α) Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Απλά θα περάσεις σωστά το δίκτυο από τη δεξαμενή ως το πυροσβεστικό. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεις την απαιτούμενη διαφορική πίεση που πρέπει να παράγει το συγκρότημα, μεταξύ των συλλεκτών. Η πίεση αυτή είναι μικρότερη από την πίεση που πρέπει να παράγουν οι αντλίες, κατά την πτώση πίεσης στα εξαρτήματα του συγκροτήματος (συνήθως 2 βάνες, 1 αντεπίστροφο και 2 ταφ στις παροχές των συλλεκτών). Όπως έγραψα στο προηγούμενο post, είναι θέμα κατασκευαστή τα εξαρτήματα που θα μπουν και η διάμετρός τους. Συνήθως βάζουν εξαρτήματα στην ίδια διάμετρο με την αναρρόφηση και κατάθλιψη των αντλιών
 50. 1 point
  Γεια σας, τελευταία έμαθα απο πελάτη μου λογιστή πως επίσης εάν βάλεις ξύλινο πάτωμα τα ένσημα που σου υπολογίζουν η εταιρεία αφού σου δίνει τιμή με τοποθέτηση μπορείς να τα γλυτώσεις γιατί πρόκειται για στεγασμένο επάγγελμα. Άρα ούτω καθεξής και σε κάποια άλλα.
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα κτίρια
   Ενα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι αυτό το λόγο μέχρι το 2020 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.ά.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.
   • 0 replies
  • ΕΣΠΑ 2021-2027: Η κατανομή των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου
   Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.
   • 0 replies
  • Effispray: Διαδραστικός χάρτης υπολογισμού καιρικών συνθηκών για ψεκασμούς
   Το EffiSpray είναι ένα εργαλείο το οποίο υπολογίζει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ), την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό, για τις επόμενες πέντε ημέρες. Με την βοήθεια του EffiSpray, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αριθμών ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο.

   Με την χρήση του διαδραστικού χάρτη του EffiSpray, μπορείτε να βρείτε εύκολα τη περιοχή που σας ενδιαφέρει, και κάνοντας κλικ στη περιοχή αυτή να δείτε το ημερολόγιο με τις ημερομηνίες που οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για ψεκασμό.

   Δείτε αναλυτικά εδώ: https://www.effispray.gr/
   • 5 replies
  • Έρχεται η β' φάση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ»
   Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να προκηρύξει μέσα στην εβδομάδα τη δεύτερη φάση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη άνοιξη. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η δεύτερη φάση θα έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 22.500 κατοικίες.

   Η νέα φάση που θα προκηρυχθεί θα έχει πολύ ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το πρόγραμμα που «τρέχει» ήδη. Μία από τις σημαντικότερες θα είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής δικαιούχων με ακόμη μεγαλύτερα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα από τις υφιστάμενες οικονομικές κατηγορίες, στην περίπτωση που σχεδιάζουν να καλύψουν ένα μέρος του κόστους με τραπεζικό δανεισμό. Οι δικαιούχοι αυτοί δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για τις εργασίες στις οποίες θα προχωρήσουν, θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

   Επίσης, βελτιωμένη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη φάση του προγράμματος. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι σαφές αν η πλατφόρμα θα «ανοίγει» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανά ομάδες γεωγραφικών Περιφερειών, όπως τελικά έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

   Από την άλλη πλευρά, οι όροι του νέου κύκλου θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», κάτι που σημαίνει πως θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες, ενώ ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα μπορούν να γίνουν θα είναι και πάλι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αλλά και η αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης.
   • 3 replies
  • Συγκέντρωσα τις Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτήτων που χρειάζονται
    
   α) για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού
   Αδόμητο
   Δομημένο με υπαγωγή στο Ν4495
   Δομημένο χωρις υπαγωγη στο Ν4495

   β) για την υπαγωγή στον νόμο 4495 .
   Δήλωση ιδιοκτήτη

   Αλλάζετε κατά κύριο λόγο μόνο τα κόκκινα γράμματα.
    • Thanks
    • Like
   • 34 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.