Jump to content

Leaderboard

 1. February 25 2024

  Θείος Δίκης

  3 reputation points

  kan62

  2 reputation points

  Engineer

  1 reputation point

 2. February 24 2024

  Engineer

  3 reputation points

  jbosdas

  3 reputation points

  Pavlos33

  2 reputation points

 3. February 23 2024

  akis73

  4 reputation points

  jbosdas

  4 reputation points

  Pavlos33

  3 reputation points

 4. February 22 2024

  akis73

  12 reputation points

  gvarth

  8 reputation points

  Pavlos33

  4 reputation points

 5. February 21 2024

  pggiotas

  10 reputation points

  akis73

  6 reputation points

  dimitris GM

  6 reputation points

 6. February 20 2024

  Pavlos33

  4 reputation points

  ppanag

  3 reputation points

  Σερίφης

  3 reputation points

 7. February 19 2024

  alej

  2 reputation points

  astrah

  2 reputation points

  persepolis88

  2 reputation points

 • Our picks

  • Ιδιοκτησιακό καθεστώς σε παραλία και αιγιαλό
   Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν ζώνες ειδικής σημασίας για τη χώρα, καθώς εντοπίζονται στο μεγαλύτερο μέρος αυτής . Σε αυτές λαμβάνουν χώρα ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύγκρουσης των χρήσεων γης. Η τάση αύξησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις παράκτιες περιοχές, έχει προβληματίσει την διεθνή κοινότητα και η καταγραφή και παρακολούθηση των παράκτιων περιοχών και αιγιαλών είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της ΕΕ, η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών”, έχει εισάγει μια σειρά από συστάσεις, οδηγίες και πλαίσια μέσω των οποίων παροτρύνει τα κράτη μέλη για μια ενιαία και ορθολογική διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

   Χρήσιμοι Ορισμοί 

   Αιγιαλός: είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

   Παραλία: Η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι 50μ. από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.
   • 0 replies
  • ΕΣΠΑ ενίσχυση και ίδρυση ΜμΕ: Επιχορήγηση ως 240.000€ σε μηχανικούς για σύσταση επιχειρήσεων
   Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ είναι και ο κλάδος της Υγείας, οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι και οι Οικονομολόγοι.

   Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
   Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

   Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 30.000€ έως και 400.000€.

   Δικαιούχοι της Δράσης
   • 0 replies
  • Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση Ηλεκτρονικής Tαυτότητας χωρίς μεταβίβαση κτιρίου
   Στα άρθρα 52-63 του Ν.4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4643/2019 και το Ν.4759/2020) ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας που τη συνοδεύει.

   Σημειώνεται ότι ενώ μέχρι το 2017 η νομοθεσία για την Ηλ. Ταυτότητα προέβλεπε τακτική περιοδική επιθεώρηση και ταυτότητα όλων των κτιρίων της χώρας, με τον αγώνα της ΠΟΜΙΔΑ αυτό περιορίστηκε να γίνεται εφάπαξ κατά τη μεταβίβαση του κάθε ακινήτου, εκτός από τις περιπτώσεις κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι υποχρεωτικό να γίνει εντός πενταετίας από την 1/2/2021, ήτοι έως την 31η Ιανουαρίου 2026. Η ΠΟΜΙΔΑ κατάφερε δηλαδή όχι μόνον να απαλλάξει όλους τους ιδιοκτήτες της χώρας από τις συνεχείς και άνευ λόγου περιοδικές επιθεωρήσεις των ακινήτων τους, αλλά και να απαλλάξει τους ιδιοκτήτες όλων των κατοικιών της χώρας και των περισσοτέρων επαγγελματικών κτιρίων και γραφείων από την υποχρέωση άμεσης έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. 

   Οι περιπτωσεις στις οποίες  η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι υποχρεωτικό να γίνει εντός πενταετίας, ήτοι έως την 31η Ιανουαρίου 2026, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 55 του Ν.4495/2017 και είναι οι παρακάτω:

   α. Τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

   β. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

   γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.

   δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..

   ε. Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   στ. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

   ζζ. Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

   • 0 replies
  • Τα δέκα (10) πιο συναρπαστικά αρχιτεκτονικά έργα για το 2024
   Το 2023 στην αρχιτεκτονική είχε στοιχεία υπερβολής, με την Ινδία να εγκαινιάζει το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον κόσμο και το Merdeka 118 της Μαλαισίας να γίνεται ο δεύτερος ψηλότερος ουρανοξύστης που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ήταν όμως και μια χρονιά που γιόρτασε τη λεπτότητα, με ένα στοχαστικά σχεδιασμένο κινεζικό οικοτροφείο να ανακηρύσσεται Παγκόσμιο Κτίριο της Χρονιάς και τον Βρετανό αρχιτέκτονα David Chipperfield (που έχει αναλάβει και τη μεταμόρφωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας) να τιμάται με το βραβείο Pritzker – το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ του κλάδου - για μια καριέρα αφιερωμένη σε διακριτικά σχεδιασμένα πολιτιστικά ιδρύματα.

   Το 2024 θα φέρει πιθανότατα ένα παρόμοιο μείγμα τόλμης και ομορφιάς. Ας δούμε στη συνέχεια 10 συναρπαστικά αρχιτεκτονικά πρότζεκτ που θα ολοκληρωθούν φέτος:

   Εθνοσυνέλευση του Μπενίν – Πόρτο Νόβο, Μπενίν
   • 0 replies
  • Ξεκινά η λειτουργία του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων μέσω gov.gr
   Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της λειτουργίας του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

   Αποτελεί μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και η οποία έρχεται να ενοποιήσει και να απλοποιήσει σημαντικά τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση κτηματογραφημένων ακινήτων.

   Ειδικότερα, όλοι οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης μέσω της αντίστοιχης online πλατφόρμας στον ιστότοπο https://akinita.gov.gr, θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης του ακινήτου τους ή τη δικαιολογημένη απόρριψή της σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας, αντί για τους πολλούς μήνες χρονικών καθυστερήσεων που σημειώνονταν μέχρι πρότινος.  

   Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης ενός ακινήτου σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας μέσω της πλατφόρμας, είναι πρώτον να μην υπάρχει εκκρεμούσα κάποια προηγούμενη πράξη για το συγκεκριμένο ακίνητο στο αρχείο του Κτηματολογίου και δεύτερον να γίνεται πληρωμή όλων των απαιτούμενων τελών μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. 
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.