Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  571 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ.
   Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, (ΧΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 70% και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κατά 30%.
   Διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΑΤ. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ θα χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους με σκοπό την παροχή δανείων , επί των οποίων θα εγγυηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ τους και έως Ανώτατου Ποσού Εγγύησης. Το όφελος που προκύπτει από την Συμφωνία αυτή υπέρ των τελικών αποδεκτών του Ταμείου θα γνωστοποιείται στους τελευταίους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και της Εγγύησης περιγράφονται στην Πρόσκληση και θα εξειδικευτούν στην Συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ ΕΑΤ ΑΕ και ΧΟ.
   Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Εγγυοδοσίας συστάθηκε ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου, ανέρχεται σε πόρους ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (28.000.000 €) προερχόμενων από:
   χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) Ευρώ, χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) Ευρώ. Σκοπός του Ταμείου, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων -στόχου, με τη παροχή εγγύησης ως προς τη λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.
   Μπορείτε σχετικά με την πρόσκληση να κατεβάσετε τα παρακάτω:
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ταμείου Εγγυοδοσιας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Πράσινο Ταμείο με νέα πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
   Η πρόσκληση είναι η δεύτερη από τις από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021 – 2022.
   Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
   Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 έως και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
   ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2021-22
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 Β ΦΑΣΗ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.
   Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 75% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 632 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
   Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ο οποίος, μαζί με τη γενική γραμματέα του υπουργείου Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του νέου προγράμματος, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερο αποτέλεσμα (αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας) με μικρότερο κόστος προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα που προβλέπει ο ενεργειακός προγραμματισμός.
   Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:
   Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής: Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %. Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %. Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 % Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %. Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40 % ανεξαρτήτως εισοδήματος.
   Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000 ευρώ.
   Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.
   -Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης και παλαιότερες κατασκευές.
   Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας είναι:
   Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%). Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%). Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%). Η παλαιότητα κατασκευής (3%). Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%). Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%). Μονογονεϊκή οικογένεια (5%) Μακροχρόνια άνεργος (5%) ΑΜΕΑ (5%) Καταργείται η ένταξη με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
   Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής (στόχος είναι η έκδοση των αποφάσεων ως το τέλος του χρόνου). Εκτός από τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα επιδοτείται η έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών, της ηλεκτρονικής ταυτότητας (που θα είναι υποχρεωτική), οι αμοιβές των μηχανικών και οι απαιτούμενες άδειες.
   Η πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα λειτουργεί στο ΤΕΕ και θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας.
   Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Επίσης δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες παρεμβάσεις η αναβάθμιση του ανελκυστήρα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για τα οποία θα υπάρξουν ξεχωριστά προγράμματα.
   Εξακολουθούν να ισχύουν τα φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) για όσους δεν εντάσσονται στο νέο Εξοικονομώ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με ΚΥΑ που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης, επισημοποιήθηκε η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης έργων που λήγουν από 30.06 έως και 30.12.2021.
   Συγκεκριμένα, η απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν λίγο σε ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:
   Αποφασίζουμε:
   Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:
   Α. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
   «Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).»
   B. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
   «Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30/06/2021 ως και 30/12/2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/12/2021».
   Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
   Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες είναι η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να εγκριθεί άμεσα το νέο ΕΣΠΑ ύψους 26 δισ. ευρώ, ώστε από το φθινόπωρο να ξεκινήσουν οι σχετικές προσκλήσεις για να «τρέξουν» προγράμματα για επιχειρήσεις και απασχόληση μέχρι το τέλος του χρόνου.
   Σύμφωνα με την Ημερησία, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι η μοναδική πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα επενδυθούν, αποτελεί ευκαιρία για τον μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες από αυτές των συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς στην πρώτη κατηγορία υλοποιούνται ονοματισμένα έργα που ακολουθούν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και στενά χρονικά ορόσημα. Παρουσιάζουν όμως και ομοιότητες με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως για παράδειγμα ότι ισχύουν επακριβώς οι κανονισμοί περί κρατικών ενισχύσεων, όπως επίσης και τα ποσοστά του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
   Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, στο ΕΣΠΑ δεν θα υπάρχουν προσκλήσεις με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων, αλλά οι νέες προσκλήσεις θα είναι ανοικτές, δηλαδή χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων και η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στα διάφορα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ θα γίνεται με τήρηση της σειράς προτεραιότητας.
   Πόροι
   Οι πόροι που θα κατανεμηθούν στην Ελλάδα από την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στα 21,1 δισ. ευρώ και θα οδηγήσουν σε 26,7 δισ. ευρώ συνολικούς επενδυτικούς πόρους, αυξημένους κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της περιόδου 2014-2020. Από αυτά, 10,8 δισ. ευρώ θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 5,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 1,4 δισ. από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), 0,37 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), 0,8 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 0,1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ).
   Επίσης, το 1/3 των πόρων αυτών, ήτοι 8,2 δισ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και της έντασης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ενισχύοντας τη χρηματοδότησή τους από 17% έως 85%.
   Το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα περιλάβει:
   9 Τομεακά Προγράμματα και ειδικότερα τα Προγράμματα:
   Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές Μεταφορών, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτική Προστασία, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Αλιεία και Θάλασσα και Τεχνική Βοήθεια 13 Περιφερειακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας
   13 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.
   Βασικές προτεραιότητες
   Οι βασικές προτεραιότητες στους πέντε Στόχους Πολιτικής είναι:
   Στόχος Πολιτικής 1 (Ψηφιακός μετασχηματισμός): μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, Βιομηχανία 4.0, clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων, μηχανισμοί στήριξης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στόχος Πολιτικής 2 (Πράσινη οικονομία): κυκλική οικονομία, πολιτική προστασία και διαχείριση φυσικών καταστροφών, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, προστασία βιοποικιλότητας, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και καθαρές μεταφορές, αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. Στόχος Πολιτικής 3 (Υποδομές μεταφορών): βιώσιμες, «έξυπνες» και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι), ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς. Στόχος Πολιτικής 4 (Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων): ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δημόσια υγεία, ψυχική υγεία, κοινωνική ένταξη. Στόχος Πολιτικής 5 (Χωρικές επενδύσεις): χωρικές επενδύσεις σε αστικές, αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά). Οι διεργασίες ολοκλήρωσης του Σχεδίου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) και των Προγραμμάτων 2021-2027 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το κείμενο του νέου ΕΣΠΑ να αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς έχουν ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των κειμένων και των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, βάσει των κατευθύνσεων και οδηγιών που δίνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, υστερα από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα και για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, ανακοινώνεται ότι επιταχύνεται χρονικά η έναρξη της Β΄Φάσης της πρόσκλησης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» του Πράσινου Ταμείου για τους Δήμους αυτούς. Αφού ολοκληρωθεί η αναγκαία διοικητική διαδικασία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για το σκοπό αυτό τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή ως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους αυτούς.
   Με τον τρόπο αυτό, κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2021 το Πράσινο Ταμείο θα έχει θέσει στη διάθεση και των 332 Δήμων της χώρας 2 διαφορετικές προσκλήσεις για έργα και υποέργα Αστικής Αναζωογόνησης σε 4 συνολικά φάσεις, κάτι που ουδέποτε έχει επαναληφθεί στην ιστορία του.
   https://prasinotameio.gr/2021/07/05/προαναγγελία-προθεσμίας-β΄φάσης-αστ/

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός Γιάννης Οικονόμου, με γνώμονα την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές, ενέκριναν τη διάθεση επί πλέον πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκ. €, ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για ιδιωτικές επενδύσεις στις τρέχουσες προσκλήσεις των τοπικών προγραμμάτων LEADER σε ολόκληρη τη χώρα.
   Με τον τρόπο αυτό δίνεται το πράσινο φως στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) - Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ να εντάξουν στα τοπικά τους προγράμματα το σύνολο των θετικά αξιολογημένων ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους.
   Τα τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.
   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σε δήλωση του αναφέρει: "Η απόφασή μας να διαθέσουμε σημαντικούς πρόσθετους πόρους για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές μας περιοχές σηματοδοτεί την ισχυρή πολιτική μας δέσμευση να στηρίξουμε τις επενδύσεις και την απασχόληση στην ελληνική ύπαιθρο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο λόγω της πανδημίας, περίοδο στην οποία αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η ανάταξη της οικονομίας και η ενδυνάμωση του ρόλου των Περιφερειών και των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ στην αναπτυξιακή διαδικασία".
   Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου ανέφερε χαρακτηριστικά: "Το Leader αποτελεί το μοναδικό τέτοιας κλίμακας πρόγραμμα που είναι οργανωμένο διαρθρωτικά από "κάτω προς τα πάνω" και το οποίο εδώ και 30 χρόνια στοχεύει στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, σύμφωνα με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της και τους σύγχρονους όρους της εποχής. Η σημαντική ζήτηση που φέρει το πρόγραμμα αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε στις σχέσεις εμπιστοσύνης ενισχύοντας καθοριστικά των ρόλων των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Αναπτυξιακών Εταιρειών αποφασίζοντας να διαθέσουμε σημαντικούς επιπλέον πόρους για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές".

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τα κτίρια, που ανήκουν σε  φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» πρέπει   να «υφίστανται νόμιμα και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου».
   Αυτό υπογράμμισε η γενική γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου, στο συνέδριο του ΤΕΕ για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».
   Η κ. Σδούκου παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα, τους βασικούς άξονες και τα κριτήρια ένταξης στο νέο πρόγραμμα «Ηλέκτρα», ενώ αναφερόμενη στην πρόοδο του παραδέχθηκε ότι έχει σημειωθεί καθυστέρηση, ωστόσο συμπλήρωσε ότι άμεσα θα γίνει η ανακοίνωση του οδηγού του προγράμματος και η προκήρυξη για την υλοποίηση του, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 500 εκατ.  ευρώ.
   «Δουλεύουμε τον Οδηγό του Προγράμματος «Ηλέκτρα». Εδώ έχει υπάρξει μια καθυστέρηση. Τα δημόσια κτίρια είναι και αυτά μία άλλη αγορά και δεν πρέπει να τα παραμελήσουμε» είπε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ και τόνισε ότι: « Η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί το Δημόσιο να αποτελέσει παράδειγμα για όλους στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και να συμβάλει άμεσα στην κινητοποίηση του συνόλου της, εμπλεκόμενης στον τομέα της ενέργειας, οικονομίας».
   Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες για το «Ηλέκτρα» η κα Σδούκου είπε ότι: Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω επενδυτικού δάνειου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και 70%. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, που θα αυξηθεί σημαντικά με την αναμενόμενη μόχλευση, ενισχύοντας άμεσα την αγορά και την οικοδομική δραστηριότητα.
   Δικαιούχοι
   Δικαιούχοι του προγράμματος «Ηλέκτρα» θα είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και συμπράξεις αυτών.
   Πιο συγκεκριμένα τα κτίρια που καλούνται να αιτηθούν στο Πρόγραμμα είναι:
   Χώροι γραφείων, κτίρια της κεντρικής διοίκησης Νοσοκομεία Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα Πολιτιστικοί χώροι Αθλητικές εγκαταστάσεις Δομές και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κλπ. Προϋποθέσεις  ένταξης στο πρόγραμμα
   Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι να:
   Υφίστανται νόμιμα και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου Ανήκουν είτε στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου φορέα, είτε υπάρχει ενεργό παραχωρητήριο που διασφαλίζει αυτό το καθεστώς για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το πέρας της υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ Είναι κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την έγκριση και εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Ταυτόχρονα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
   Η αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο του κτιρίου Μετά το πέρας των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει: Να διασφαλίζεται η λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για 8 μήνες το χρόνο, να μην είναι κενό Να διασφαλίζεται έτσι η λειτουργία και συντήρησή του έργου για 5 χρόνια ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Ως προς τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αυτές αφορούν:
   θερμομονώσεις αντικαταστάσεις κουφωμάτων συστήματα ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού συστήματα ΑΠΕ συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου Και οι  δαπάνες για συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης.
   Αιτήσεις σε πληροφοριακό σύστημα
   Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις σε ένα πληροφοριακό σύστημα που προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή και θα καλούνται να επιλέξουν το χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή,αν θα το κάνουν μόνοι τους ή θα αξιοποιήσουν τις Ενεργειακές Εταιρείες, τις ESCOs, για να κάνουν το έργο.
   Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρις να εξαντληθούν οι πόροι.  Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του Προγράμματος είναι μέχρι το 2026.
   Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ σημείωσε ακόμη ότι «προφανώς λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του προγράμματος, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα. Στόχος μας είναι να προδημοσιεύσουμε το επόμενο διάστημα τον οδηγό του προγράμματος».

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, δίνεται στους Δήμους, 3μηνη παράταση, έως τις 30/09/2021, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
   Υπενθυμίζεται ότι προς εξυπηρέτηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των τοπικών αρχών, με τον νόμο 4710/2020 προβλέφθηκε η κατάρτιση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε επίπεδο δήμων. Τα εν λόγω σχέδια χρηματοδοτούνται από το σχετικό Πρόγραμμα του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου, Πράσινο Ταμείο. Η σχετική Πρόσκληση άνοιξε στις 23 Νοεμβρίου 2020 και οι ενταγμένοι Δήμοι ανήλθαν σε 254.
   Στατιστικά στοιχεία έως 30/06/2021 – Πράσινο Ταμείο
   Ενταγμένοι Δήμοι : 254
   Έχουν ενεργοποιήσει διαδικασία: 153
   Έχουν υπογράψει σύμβαση: 22
   Κατακύρωση διαγωνισμού: 8
   Ολοκλήρωση διαδικασίας διακήρυξης: 73
   Ολοκλήρωση διαδικασίας δημοσιότητας αιτήματος: 50

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του, σχεδίασε τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021.
    Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
   Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης εκπόνησης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι όλοι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Χώρας.
   Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.
   Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας.
    Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
    Περισσότερες λεπτομέρειες στα σχετικά έγγραφα:
   - Πρόσκληση
   - Εγκύκλιος Τεχνικών Οδηγιών
   - Οδηγός Διαχείρισης

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εγκρίθηκε η υπαγωγή 7.016 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Με την απόφαση, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με άμεσα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τους πολίτες, που θα συμβάλλουν συγχρόνως στην τόνωση της αγοράς και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
   Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή ακόμη 7.016 αιτήσεων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 180,56 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχουν ενταχθεί, μετά και την παραπάνω απόφαση, ανέρχεται σε 33.288 σε σύνολο 39.272 αιτήσεων υπαγωγής, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,7% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.
   Επιπλέον, η Επενδυτική Επιτροπή εξέτασε και ολοκλήρωσε εκκρεμότητες από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους πολίτες, μηχανικούς και συμβούλους έργων ότι από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 10 π.μ. ενεργοποιείται η ανάρτηση του Β’ ΠΕΑ και της αίτησης ολοκλήρωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
   Σημειώνεται, τέλος, ότι υλοποιήθηκε και χρησιμοποιείται νέο check list στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας απλοποιείται και επιταχύνεται μέσω της check list, διευκολύνοντας τους ωφελούμενους πολίτες, μηχανικούς και συμβούλους έργων.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Πράσινο Ταμείο ΚΑΛΕΙ τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
   Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 23 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
   Σχετικά έγγραφα:
   ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2021-22
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Στην αναβάθμιση πάνω από 210.000 νοικοκυριών, 50.000 από τα οποία θα αφορούν οικογένειες οι οποίες πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, στοχεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από το τρέχον έτος, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Έτσι, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι στην εν λόγω δράση ενεργειακής εξοικονόμησης να σημειωθεί ρεκόρ υπαγωγών, αν ληφθεί υπόψη πως σε κάθε ένα από τα ανάλογα προγράμματα που «έτρεξαν» μέχρι σήμερα, εντάσσονταν περίπου 25.000-35.000 κατοικίες. 
   Υπενθυμίζεται ότι από το «Ελλάδα 2.0» πρόκειται να διατεθούν κονδύλια ύψους 1,081 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας κατ' ελάχιστον 30%. Μάλιστα, μέρος αυτών των κονδυλίων πρόκειται να διατεθεί άμεσα, όπως φαίνεται από το χρονοδιάγραμμα και τους ενδεικτικούς στόχους της συγκεκριμένης δράσης, που αναφέρονται στο παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του ελληνικού Σχεδίου. 
   Έτσι, σύμφωνα με το παράρτημα, χρήματα από το «Ελλάδα 2.0» θα χρησιμοποιούν για την κάλυψη μέρους της δημόσιας δαπάνης για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που προηγήθηκε, με τα οποία προβλέπεται να επιδοτηθούν περίπου 8.000 δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Τα υπόλοιπα κονδύλια θα διατεθούν με το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.  
   Μέσω των δύο αυτών φάσεων, το υπουργείο στοχεύει στην αναβάθμιση συνολικά 50.000 κατοικιών νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα, ο ενδεικτικός στόχος για τον πρώτο «γύρο» του νέου «Εξοικονομώ» είναι να δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε 50.000 επιπλέον νοικοκυριά. Ένα νούμερο που υπερδιπλασιάζεται στον δεύτερο «γύρο» του προγράμματος, μέσω του οποίου επιδίωξη του υπουργείου είναι να αναβαθμισθούν ενεργειακά άλλες 105.000 κατοικίες. 
   Μείωση του μέγιστου ποσοστού επιδότησης 
   Όπως είναι γνωστό, η πρώτη αυτή φάση του νέου «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Σεπτέμβριο, για την υποδοχή αιτήσεων. Νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα προς το τέλος Ιουνίου, αναμένεται να προδημοσιευτεί η προκήρυξη του προγράμματος, ώστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερόμενων και των μηχανικών. 
   Σύμφωνα με πληροφορίες, με γνώμονα να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα, αναμένεται να περιορισθεί το μέγιστο ύψος επιδότησης για τους γενικούς δικαιούχους, το οποίο αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 60 με 65%, ενώ στα προηγούμενα προγράμματα άγγιζε έως και το 90%. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για ειδικές κατηγορίες αιτούντων (όπως π.χ. ΑμΕΑ), τα μέγιστα ποσοστά επιδότησης θα παραμείνουν στα προηγούμενα επίπεδα, ενώ θα υπάρξουν και περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών αναβάθμισης. 
   Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει αναφέρει ο κ. Σκρέκας, θα εισαχθούν κριτήρια στην αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων, έναντι της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα το αποκλειστικό κριτήριο υπαγωγής. Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, στην κατάταξη θα παίζει μεταξύ άλλων ρόλο επίσης η ηλικία κατασκευής του κτιρίου, οι τοπικές κλιματικές συνθήκες (βαθμοημέρες). 
   Εξοικονομώ για επιχειρήσεις 
   Μέσω του «Ελλάδα 2.0» προβλέπεται επίσης η διάθεση ενός κονδυλίου ύψους 450 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων. Στόχος είναι με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, θα περιορισθεί το ενεργειακό κόστος των ωφελούμενων εταιρειών , ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
   Σύμφωνα με το παράρτημα της πρότασης για την έγκριση του ελληνικού Σχεδίου, με τα εν λόγω κεφάλαια αναμένεται να αναβαθμισθούν ενεργειακά 9.700 επιχειρήσεις, με την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των αιτήσεων που θα υποβληθούν για παρεμβάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους.
   Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει να «τρέχει» τον Σεπτέμβριο, με διακριτές διαδικασίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για τις μικρομεσαίες. Θα καλύπτει ενεργειακές 
   αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής. 
   Ενεργειακό λίφτινγκ σε δημόσια κτήρια 
   Περίπου 210 κτίρια του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται να είναι οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ στο δημόσιο», προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων. Και σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος των παρεμβάσεων θα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%. 
   Για την ενεργειακή θωράκιση των υποδομών, θα αξιοποιηθεί το νομικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.  

   By varonos, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:
   Σε λειτουργία βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την Υποβολή Δικαιολογητικών Επιστρεπτέων Προκαταβολών & Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
   Προσοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου 2021.
   Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής«Δικαιολογητικά Επιστρεπτέων Προκαταβολών»
   odigos_dikaiologitikon_epistrepteon_prokatavolon.pdf

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
   Το εθνικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, κατευθύνει το 23% των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας, στην ψηφιακή μετάβαση.
   Τα δίκτυα 5G και οπτικών ινών, η ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών και δράσεις για την ψηφιακή …εκπαίδευση παιδιών και τρίτης ηλικίας συνθέτου το σχέδιο της κυβέρνησης ώστε η χώρα να αλλάξει σελίδα.
   Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης:
   231 εκατ. ευρώ για την παροχή κουπονιών για αγορά ταμπλετών/φορητών υπολογιστών σε περίπου 600.000 μαθητές και φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος την εγκατάσταση 40.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία 1,3 δισ. ευρώ διατίθενται για διάφορα έργα με στόχο την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ψηφιακές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών απασχόλησης. Ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη υπηρεσιών ασφαλούς συνδεσιμότητας. Επίσης, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης που καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό.
   Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF.
   Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ, σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και ενόψει της επικείμενης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης ΣΦΗΟ από το ΥΠΕΝ ως τις 30.9.2021, με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν, αλλά και την ισχύ του νέου νόμου 4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώνονται τα εξής:

   Kάθε δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.
   Ως εκ τούτου, με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι το σύνολο των προτάσεων εντάχθηκαν στις 22.12.2020 (δυνάμει της υπ’ αριθμό 201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), οι ενταγμένοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30.07.2021.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Κρίσιμη θα είναι η επόμενη εβδομάδα, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε προτεραιότητα.
   Η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋποθέτει την επιτυχημένη αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης που θα καταθέσει το κάθε κράτος-μέλος στην ΕΕ. Η Κομισιόν θα αναλαμβάνει να αξιολογεί το κάθε σχέδιο που κατατίθεται για να τεθεί σε λειτουργία ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Μέχρι τις 8 Ιουνίου είχαν κατατεθεί εθνικά πλάνα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 23 κράτη-μέλη.
   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη χθεσινή ολομέλεια, κατέληξε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα εργαλείο ιστορικής σημασίας που δεν θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αλλά θα εξασφαλίσει και τους όρους μιας ισότιμης και σταθερής ανάπτυξης. Μάλιστα, η έγκριση των εθνικών σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Μηχανισμός και να μην υποκύψει η Κομισιόν στις πολιτικές πιέσεις, αναφέρει το ψήφισμα.
   Ποιες οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη αξιολόγηση;
   Το Ευρωκοινοβούλιο επέστησε την προσοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το κάθε σχέδιο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους των εξής τομέων που έχει ορίσει η ΕΕ: Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή, θεσμική ετοιμότητα και αντίδραση σε κρίσεις, και βάρος στη νέα γενιά με επίκεντρο την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων.
   Επίσης, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον το 37% του πλάνου πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, και 20% σε δράσεις που θα αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα ασφάλειας για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των ψηφιακών υποδομών.
   Τέλος, πέρα από την ανάγκη ισότιμης κατανομής της ευρωπαϊκής στήριξης σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ισχύει και για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πλέον, το κάθε κράτος-μέλος πρέπει να σέβεται και να προστατεύει την αρχή του κράτους δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες, συνολικά.
   Η Ελλάδα βρίσκεται σε προτεραιότητα
   Ο λόγος που η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν είναι πολύ απλός: Εφόσον είναι από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν το σχέδιό τους, θα είναι και από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν.
   Σε αυτό το πλαίσιο είναι προγραμματισμένη και η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντεν Λάιεν, στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου.
   Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/epomeni-bdomada-axiologoyntai-shedia-anakampsis

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν οι πρώτες μελέτες για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε περίπου 15 περιοχές της χώρας.  Μάλιστα, οι πιο αισιόδοξοι από το περιβαλλοντικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αποκλείουν οι πρώτες προκηρύξεις να γίνουν και στα τέλη Ιουνίου. Ουσιαστικά θα πρόκειται για  πιλοτικές μελέτες, πριν ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο οι μαζικές προκηρύξεις (50 με 80 μελετών ανά μήνα) προκειμένου να καλυφθεί η χώρα με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ). Γι΄ αυτό οι πρώτες περιοχές θα αφορούν μικρά νησιά όπως είναι το Καστελλόριζο, η Κάρπαθος ή η Κάσος, αλλά και ορισμένες μικρές δημοτικές ενότητες στην Αττική.  
   Είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα το 80% της χώρας δεν έχει πολεοδομικό σχεδιασμό με συνέπεια, να γιγαντώνονται τα φαινόμενα της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης, με σοβαρές συνέπειες για το φυσικό και αστικό  περιβάλλον. Γι΄ αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης κονδύλι 245 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Με αυτά θα καταρτιστούν τα ΤΠΣ, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης, οριοθέτηση οικισμών και μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε όλη την επικράτεια. Συνολικά αναμένεται να ανατεθούν μελέτες για 800 από τις περίπου 1.135 δημοτικές ενότητες της χώρας.
   Η ανάθεση των μελετών θα γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανά ομάδες ώστε έως τις αρχές του   2022 να έχουν ανατεθεί όλες, καθώς το  Ταμείο Ανάκαμψης θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή το 2023 πρέπει να γίνει η παραλαβή και η αξιολόγηση του 70% των μελετών και το 2024 των υπολοίπων, ώστε η αποπληρωμή τους να πραγματοποιηθεί  έως το 2026. Έτσι, αν όλα πάνε βάσει του σχεδιασμού, τα πρώτα Προεδρικά Διατάγματα αναμένεται ότι θα υπογραφούν προς τα  τέλη του 2024.  
   Παράλληλα, αναμένεται ότι θα ανατεθούν και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), τα οποία όπως και στην περίπτωση του Ματιού στην Αττική, έρχονται για να αντιμετωπίσουν επείγονται προβλήματα.  Ήδη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ είχε κάνει γνωστό ότι τα ΕΠΣ θα εκπονηθούν για την  Ελαφόνησο Λακωνίας, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Δήμο Μινώα-Πεδιάδας όπου χωροθετείται το  νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, αλλά επίσης στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές και σε  παραλιακά μέτωπα της Αττικής, της Ηλείας και του Κορινθιακού.  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες εκπονούνται σήμερα, με καθυστέρηση, και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura της χώρας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες τον επόμενο χρόνο. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την υπαγωγή 13.696 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ενέκρινε η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Η εξέλιξη θέτει σε πορεία υλοποίησης παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 370,48 εκατ. ευρώ.
   Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή 13.696 αιτήσεων, σε σύνολο 39.909. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 370,48 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπαχθεί, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής, ακόμα 12.579 αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 308,8 εκατ. ευρώ.
   Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε:
   «Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η υπαγωγή και των υπολοίπων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, προκειμένου οι ωφελούμενοι να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στις κατοικίες τους. Οι δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό όραμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από τη γενναία πριμοδότηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.».

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Οι τέσσερις πρώτες αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» κλείδωσαν και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί στη σύνταξη του προσχεδίου του οδηγού εφαρμογής, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευτεί προς το τέλος του μήνα.
   Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το δημοφιλές πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, που αναμένεται να ανοίξει στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου για την υποδοχή των αιτήσεων, περιλαμβάνει τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο που έκλεισε:
   1. Το ύψος των επιδοτήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών αναμένεται να είναι χαμηλότερο. Τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης θα αγγίζουν το 60% με 65%, ενώ στο τελευταίο πρόγραμμα έφταναν και το 90%. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «ψαλίδισμα» των ποσοστών γίνεται προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.
   2. Ο στόχος για την υπαγωγή κατοικιών στον νέο κύκλο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι να ανέλθει στις 50.000. Πρόκειται για πρώτη φορά που ο πήχης της διάθεσης των ενισχύσεων ανεβαίνει σε αυτά τα επίπεδα. Στις προηγούμενες δράσεις του «Εξοικονομώ» υπάγονταν περί τις 25.000 με 36.000 κατοικίες.
   3. Δικαιούχοι θα είναι μόνο οι ιδιοκτήτες κατοικιών που μένουν σε αυτές. Είτε είναι διαμερίσματα είτε είναι μονοκατοικίες.
   4. Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δεν θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια αλλά ανά περιφερειακή ενότητα (νομός). Με τον τρόπο αυτόν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει δικαιότερη συμμετοχή στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα την ένταξη κατοικιών από όλες τις περιφερειακές ενότητες.
     
   Νέα κριτήρια
    Οπως έχει γίνει γνωστό από την ηγεσία του υπουργείου, στο νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα έχουν τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα κτίρια μεγάλης ηλικίας, ενώ καθιερώνεται κι ένα μοντέλο που θα χωρίζει τη χώρα σε ζώνες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για το σύστημα των βαθμοημερών που εφαρμόζεται και για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή με πολλές ημέρες ψύχους και υπερβολικής ζέστης, θα είναι εκείνες που θα έχουν προτεραιότητα.
   Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο συνδυασμός των προαναφερόμενων κριτηρίων θα ξεκλειδώνει τόσο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών όσο και το ύψος της επιδότησης.
   Ανάμεσα στους όρους για τη διανομή των μεγαλύτερων ενισχύσεων θα συμπεριλαμβάνεται και ο νέος βαθμός ενεργειακής απόδοσης που θα καταγράφει το κτίριο μετά τις παρεμβάσεις.
   Τι επιχορηγείται
   Οι εργασίες που θα επιχορηγούνται και υποδεικνύονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές για κάθε κατοικία είναι:
   1. Τα κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός.
   2. Η θερμομόνωση.
   3. Τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης.
   4. Τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης.
   5. Εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό.
   6. Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές) που παράγεται από Φ/Β.
   7. Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος.
   8. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχετικά με αιτήματα Δήμων προς το Πράσινο Ταμείο που έχουν να κάνουν με την καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. από ενταγμένους Ο.Τ.Α., διευκρινίζονται τα εξής:
   Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο όγδοο εδ. 2 παρ. 4 του νέου Νόμου 4787/2021 -ΦΕΚ 44 Α /26.3.2021, σε ό,τι αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) των ενταγμένων στο Πράσινο Ταμείο Δήμων (…):
   «1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή.6.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να παρατείνεται και πέραν της 30ής.6.2021 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-1″
   Κατανοούμε απολύτως τις δυσχέρειες που έχουν προκύψει στη διοικητική και οργανωτική λειτουργία των Δήμων, λόγω της πανδημίας, όπως και την ανάγκη προσαρμογής του Δημοσίου Τομέα συνολικά στις επιταγές του νέου νόμου 4783/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, τυχόν παράταση των σχετικών προθεσμιών δεν είναι στην αρμοδιότητα της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, το οποίο αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο και μόνο, ως προς το πρόγραμμα των ΣΦΗΟ. Είμαστε σε επικοινωνία και συνεννόηση με το εποπτεύον υπουργείο που παρακολουθεί στενά το ζήτημα και μεταφέρουμε τα αιτήματα των Δήμων, προκειμένου το ζήτημα να επιλυθεί. Είμαστε βέβαιοι πως σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη.
   Από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.