Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  593 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Χωρίς το άγχος της χρονικής προτεραιότητας, με σειρά αλλαγών και με ειδική μέριμνα για τα φτωχά νοικοκυριά, δρομολογείται το νέο «Εξοικονομώ», το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών.
   Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και ταυτόχρονα σε όλη την Επικράτεια.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση στόχος είναι να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40%-75% και η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.
   H έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων που επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους αναμένεται, κατά πληροφορίες και σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
   Το πρόγραμμα αφορά σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, ενώ σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, αλλά και όσοι έχουν δωρεάν παραχώρηση.
   Τα κριτήρια επιλογής είναι: Εξοικονόμηση ενέργειας (50%), εισόδημα (14%), μονογονεϊκές 7%, πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ (7%), περιοχή (7%) κτλ.
   Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για φυσικά πρόσωπα με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και για νοικοκυριά με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%.
   Οι 12+1 αλλαγές στο νέο πρόγραμμα
   Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ» σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται ως εξής:
   -Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
   -Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
   -Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
   -Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
   -Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.
   -Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα.
   -Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
   -Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
   -Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν έμπρακτο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
   -Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
   -Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
   Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.
   Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
   Συμβάλλοντας, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες μέσω της αύξησης των πολιτών που δύναται να λάβουν μέρος, της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων και της ενεργοποίησης  της αγοράς με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
   Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το "Εξοικονομώ 2021" θα ανοίξει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας.
   Θα βρείτε την σελίδα εδώ: https://exoikonomo2021.gov.gr/
   Οδηγός Προγράμματος
   1. Περιγραφή - Επιλεξιμότητα αιτήσεων (pdf)
   2. Ενεργειακός στόχος - Παρεμβάσεις - Λοιπές δαπάνες (pdf)
   3. Υποβολή - Αξιολόγηση - Υπαγωγή αιτήσεων (pdf)
   Παραρτήματα Οδηγού
   I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης.pdf
   II_ Υποδειγμα Πρακτικου Γενικής Συνέλευσης.doc
   III Πρόταση Παρεμβάσεων.pdf
   IV_Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας.pdf
   V_Α Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης.pdf
   V_Β_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης.pdf
   X_ΥΔ Μή υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας.doc
   XII Κριτήρια Βαθμολόγησης & Βαθμοημέρες.pdf
   ΙX_ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis.doc

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την βελτίωση της πρόσβασης των αγροτών στα χωράφια τους και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους μέσω των έργων της αγροτικής οδοποιίας που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι δήμοι της χώρας, προβλέπει η προδημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. .
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα έργα της αγροτικής οδοποιίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο της δράσης εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται πράξεις με στόχο:
   τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η οποία με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λ.π.) αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ.
   Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση ΕΔΩ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες», με το πρώτο βήμα για την «πρεμιέρα» του προγράμματος να γίνεται με την ένταξη σχετικής ρύθμισης σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. 
   Η ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση της Απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του προγράμματος. Στόχος είναι η Υπουργική Απόφαση να εκδοθεί άμεσα, ενώ σε αυτήν θα περιγράφονται όλες οι παράμετροι εφαρμογής, όπως για παράδειγμα οι προϋποθέσεις ένταξης, οι όροι των συμβάσεων, και οι παράμετροι εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων.  
   Με βάση το νέο αυτό σχήμα στήριξης, τα φωτοβολταϊκά θα εγχέουν την παραγωγή τους στο δίκτυο, ενώ θα αμείβονται με σταθερή τιμή για 25 χρόνια. Το ποσό αμοιβής για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα είναι 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα), όσο δηλαδή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020. Τα έσοδα αυτά θα είναι αφορολόγητα. 
   Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις, το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στον καθορισμό της μέγιστης ισχύος των συστημάτων στα 10 kWp (κιλοβάτ), έναντι 6 kWp που προέβλεπε η υπουργική απόφαση. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα, όχι επαγγελματίες, δηλαδή θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. 
   Πιθανό είναι επίσης να ορίζεται μία μέγιστη διάρκεια για το πρόγραμμα, όπως π.χ. μία 20ετία. Ωστόσο, δεν θα τίθεται κάποιου είδους πλαφόν στον συνολικό αριθμό των συστημάτων που θα ενταχθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα στο σχήμα. 
   Απόσβεση σε 8 χρόνια 
   Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου των φωτοβολταϊκών, για φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, η αμοιβή των 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα «μεταφράζεται» σε ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται στα 10.000 με 11.000 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ). 
   Επομένως, η απόσβεση αναμένεται σε περίπου 8 χρόνια. Από εκεί και πέρα, δηλασή για περίπου 17 έτη, ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού θα έχει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 1.200 ευρώ, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι παράγοντες, για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος οποιοσδήποτε ιδιώτης θα μπορεί άνετα να εξασφαλίσει τραπεζικό δάνειο, με δεδομένο ότι η εγγυημένη αμοιβή για την ηλεκτροπαραγωγή καθιστά τα έργα αυτά εύκολα χρηματοδοτήσιμα. 
   Σύμφωνα με γραπτή απάντηση στη Βουλή την περασμένη άνοιξη σε σχετική ερώτηση βουλευτών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, είχε επισημάνει ότι τα φωτοβολταϊκά θα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων – όπως στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Επίσης, τα συστήματα θα μπορούν να εγκατασταθούν και στο έδαφος. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ένταξη έργων προς υλοποίηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς εγκρίθηκαν 36 επιπλέον έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ. ευρώ. Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου.
   Από κοινού με τα 12 πρώτα έργα 1,42 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, οι εντάξεις του Ταμείου αριθμούν σήμερα 48 έργα, με προϋπολογισμό 2,76 δισ. ευρώ.
   Ο κύριος όγκος των πόρων της δεύτερης δέσμης έργων διοχετεύεται σε έργα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, την ενέργεια, τη δικαιοσύνη, καθώς και τις υποδομές και μεταφορές. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται έργα για έρευνα και καινοτομία, τις δομές φιλοξενίας μεταναστών, τον πολιτισμό, τη δημόσια υγεία, τον τομέα της αγροδιατροφής και τη βελτίωση υπηρεσιών του Δημοσίου.
   Αναλυτικά, η δεύτερη δέσμη έργων περιλαμβάνει τα εξής:
   Υποδομές και Μεταφορές
   - Προμήθεια 220 ηλεκτρικών λεωφορείων, με σκοπό την ανανέωση του στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τη σταδιακή μετάβαση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην ηλεκτροκίνηση. Προϋπολογισμός: 136,04 εκατ. ευρώ.
   - Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη, με Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Προϋπολογισμός που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης: 90 εκατ. ευρώ.
   Ενέργεια
   - Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας – Δ΄ Φάση: Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό GIS του Λαυρίου, με τον νέο υποσταθμό GIS Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο κρίσιμό ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού και της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών αυτών, διευκολύνει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων καύσης πετρελαίου και την πλήρη αξιοποίηση του άφθονου δυναμικού σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προϋπολογισμός: 164,5 εκατ. ευρώ.
   Περιβάλλον – Διαχείριση φυσικών πόρων – Κλιματική κρίση
   - Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Το έργο αφορά κυρίως στη χρηματοδότηση υλοποίησης δασώσεων και αναδασώσεων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα. Προϋπολογισμός: 248,1 εκατ. ευρώ.
   - Αντιπλημμυρική θωράκιση:
   Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
   · στην πόλη του Λουτρακίου, με παρεμβάσεις σε 8 χείμαρρους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προϋπολογισμός: 24 εκατ. ευρώ.
   · στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις στα ρέματα και τους χείμαρρους της περιοχής και κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων, που, πέραν του Δήμου Ωραιοκάστρου, θωρακίζουν και περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Κορδελιού – Ευόσμου. Προϋπολογισμός: 15 εκατ. ευρώ.
   - Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με αξιοποίηση των υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς:
   · Στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου θα υλοποιηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα στις Παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικών, στραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας. Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ.
   · Στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης για την ανακαίνιση υφιστάμενου φράγματος και ταμιευτήρων Μπραμιάνου, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λιγιάς και νέου φράγματος Μύρτου. Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ.
   - Έργα ύδρευσης:
   · Ύδρευση Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, που περιλαμβάνει έργα υδροληψίας, κατασκευή μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και έργα ταμίευσης για την αποθήκευση και διανομή νερού. Πρόκειται για έργο με υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς αναμένεται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες σε περιοχές των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού και Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Λευκάδας και Μεγανησίου στα Ιόνια νησιά, και Ακτίου – Βόνιτσας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προϋπολογισμός: 133 εκατ. ευρώ.
   · Κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων. Αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης της Μυτιλήνης και μεγάλου μέρους του νησιού, κυρίως σε ύδρευση αλλά και άρδευση. Προϋπολογισμός: 106,8 εκατ. ευρώ.
   Πολιτισμός
   - Ανάπλαση του κτήματος Τατοϊου: Εγκρίθηκε μια σειρά έργων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης στον ιστορικό αυτό χώρο, και συγκεκριμένα τα εξής:
   · Έργα που αφορούν σε δίκτυα βασικών υποδομών, αλλά και έργα λειτουργικότητας του χώρου.
   · Αναστήλωση και αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου.
   · Συντήρηση κινητών αντικειμένων και προετοιμασία των αντικειμένων για έκθεση.
   · Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων.
   · Συντήρηση και ψηφιοποίηση χαρτώου υλικού.
   Συνολικός Προϋπολογισμός: 39,9 εκατ. ευρώ.
   - Αναβάθμιση των υποδομών, εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στα κατά τόπους πωλητήρια και μέσω ψηφιακών εφαρμογών: Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία των εργαστηρίων παραγωγής ακριβών αντιγράφων, τον εκσυγχρονισμό 25 υφιστάμενων πωλητηρίων και την κατασκευή 12 νέων, καθώς και την υποστήριξη του e-shop του Οργανισμού κ.ά. Προϋπολογισμός: 31 εκατ. ευρώ.
   - Για την προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα εξής έργα:
   · Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
   · Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4 εκατ. ευρώ.
   Δικαιοσύνη
   - Μεταστέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά σε ένα σύγχρονο και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης Δικαστικό Μέγαρο όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά. Προϋπολογισμός: 64,3 εκατ. ευρώ.
   Αγροδιατροφή
   - Εξωστρεφής Γεωργία: Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών, και συγκεκριμένα: Easy Agro expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, Business intelligence Εισαγωγών-Εξαγωγών, Σύστημα διαχείρισης εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου, Portal Greek Farms για τα ελληνικά προϊόντα. Αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Προϋπολογισμός: 20,7 εκατ. ευρώ.
   Οργάνωση και ασφάλεια δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών
   - Με στόχο την ασφάλεια, οργάνωση και τον εξορθολογισμό δαπανών στις 32 Δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν στη χώρα, χρηματοδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση στις 32 δομές της ενδοχώρας τριών επιμέρους συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα:
   · Σύστημα τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με την επωνυμία «Ρέα».
   · Σύστημα, με την επωνυμία «Κένταυρος», για την εποπτεία των δομών.
   · Ειδικό σύστημα, με την επωνυμία Υπερίων, για την ασφάλεια εισόδου – εξόδου και ταυτοποίηση των φιλοξενούμενων στις δομές.
   Έρευνα – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα
   - Διασφαλίζοντας τις απαιτούμενες συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, θα χρηματοδοτηθούν 49 ερευνητικά/επενδυτικά σχέδια, και συγκεκριμένα:
   · 13 ερευνητικά έργα που έχουν λάβει Seal of Excellence από το Πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προϋπολογισμός: 18,2 εκατ. ευρώ.
   · 36 επενδυτικά σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που αναδείχθηκαν από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Προϋπολογισμός: 24,7 εκατ. ευρώ.
   Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους
   - Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ.
   Επιπλέον, προετοιμάζεται η ένταξη μιας σειράς έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 43,2 εκατ. ευρώ.
   Αναλυτικά:
   · Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας: Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Λαμίας, ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής να πραγματοποιούν τις αναγκαίες θεραπείες στον τόπο κατοικίας τους.
   · Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του ΠΑΓΝΗ.
   · Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο: Ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχουσών κλινικών.
   · Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»: Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο.
   · Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»: Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας.
   · Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»: Ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία, με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμισή τους.
   · Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών.
   · Στέγαση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και της Ελληνικής Κεντρικής Αρχής Υγείας (ΚΕΣΥ).
   · Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας που αφορά στην ανάπτυξη από τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. των εξής δράσεων:
   - «Εθνική Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, την Ασφάλεια των Ασθενών και τη Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας»,
   - «Εθνικός Χάρτης Υγείας»,
   - «Εθνικές Πολιτικές Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας, Προτύπων, Διαδικασιών, Δεικτών και Κοινού Εθνικού Πλαισίου Αξιολόγησης».
   · Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας που αποσκοπούν στη ανάπτυξη από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) του Ελληνικού Συστήματος DRG (Σύστημα Διάγνωσης Ομοιογενών Ομάδων).

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δώδεκα ανοικτές προκλήσεις καινοτομίας ανακοινώθηκαν σε συνεργασία με εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο του έργου BLUE DEAL που υλοποιεί το ΚΑΠΕ για την προώθηση των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Οι ανοικτές προκλήσεις καινοτομίας προσφέρουν την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, να προτείνουν ιδέες και λύσεις στον τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας. Οι φορείς που έθεσαν τις προκλήσεις (challengers) μοιράζονται τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους, για τα οποία, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι (solvers) καλούνται να προτείνουν καινοτόμες λύσεις.
   Οι δώδεκα προκλήσεις έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του έργου https://bluedealmed.eu/colab/challenges, όπου υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για την κάθε μία, καθώς και ένα σύντομο σχετικό βίντεο. Από την Ελλάδα, παρουσιάζονται δύο προκλήσεις καινοτομίας, οι οποίες αφορούν:
   α. Στην ενεργειακή αυτονομία του λιμανιού της Σάμου (https://bluedealmed.eu/colab/challenges/energy-autonomy-in-the-port-of-the-city-ofsamos): Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενόψει του στόχου της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Σάμου το 2050, αναζητά πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας του λιμανιού της Σάμου, αξιοποιώντας τεχνολογίες Γαλάζιας Ενέργειας, με σεβασμό πάντα στο φυσικό τοπίο. Οι λύσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα, καινοτομία και να δίνουν την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
   β. Στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση υποβρυχίων δραστηριοτήτων κοντά σε εγκαταστάσεις Γαλάζιας Ενέργειας (https://bluedealmed.eu/colab/challenges/blue-sentinel): Το ΚΑΠΕ αναζητά προτάσεις για εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων –μικρών σε όγκο και εύκολων στη μεταφορά- σε έργα Γαλάζιας Ενέργειας. Τα έργα Γαλάζιας Ενέργειας υλοποιούνται σε παράκτιες και υπεράκτιες περιοχές, όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα είναι περιορισμένες. Η παρουσία διατάξεων Γαλάζιας Ενέργειας και η μακροχρόνια λειτουργία τους σε αυτές τις περιοχές παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία χρήσης τους ως εξέδρας μετρητικών συστημάτων που μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της υποβρύχιας δραστηριότητας. Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι στεγανά και κατάλληλα για μακροχρόνια, χωρίς επίβλεψη, λειτουργία στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα θα είναι η απομακρυσμένη διαχείρισή τους.
   Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν μια λύση, θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο https://bluedealmed.eu/colab/challenges, να επιλέξουν την πρόκληση καινοτομίας που επιθυμούν και να συμπληρώσουν, μέχρι τις 30/11/2021, μια μικρή φόρμα με μια σύντομη περιγραφή της λύσης τους και στοιχεία για την ομάδα εργασίας.
   Θα επιλεγεί ένας «νικητής» (solver) για κάθε πρόκληση, ο οποίος θα παρουσιάσει τη λύση του κατά τη διάρκεια του δεύτερου Business Forum του έργου BLUE DEAL, στη Βαλένθια της Ισπανίας, τον Φεβρουάριο του 2022, όπου θα επιλεγεί και ο τελικός νικητής.
   Με τη δράση «Ανοικτές Προκλήσεις Καινοτομίας του έργου BLUE DEAL», οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εύρεση λύσεων σε τεχνολογικές προκλήσεις που αφορούν στη Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο, να εργασθούν με την υποστήριξη θεσμικών φορέων, να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις/ φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο και να προβληθούν μέσα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Επιδότηση ύψους 800 έως 1.000 ευρώ για την εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης οπτικών ινών θα λάβουν οι ιδιοκτήτες 120.000 κτιρίων μέσω του προγράμματος Fiber Readiness που σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
   Το πρόγραμμα, οι λεπτομέρειες του οποίου αναμένεται να έχουν καθοριστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα είναι στα πρότυπα του «Εξοικονομώ κατ οίκον» και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας με 162 εκατ. ευρώ περίπου. Στόχος του είναι σε συνδυασμό με το SuperFast Broadband (SFBB) το οποίο επιδοτεί ήδη συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) να διευκολύνει την μετάβαση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων στις υψηλές ταχύτητες και Ελλάδα να συμπορευτεί με την «Κοινωνία των Gigabit», που έχει βάλει στόχο να δημιουργήσει η Ευρώπη μέχρι το 2025. 
   Πώς θα δοθεί η επιδότηση
   Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το Σχέδιο Ανάκαμψης, η επιδότηση θα δοθεί με την μορφή κουπονιού (voucher) και θα αφορά κτίρια σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη ή προγραμματίζεται να υπάρξουν υποδομές οπτικής ίνας (FTTP), ώστε να διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα από άκρο σε άκρο.
   Η αξία της θα είναι σταθερή και θα κυμαίνεται μεταξύ 800-1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο Συνέδριο CyberGreece 2021. Ωστόσο το τελικό ποσό θα εξαρτάται από τον αριθμό των ορόφων, των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων προς σύνδεση.  Στόχος είναι να με το ποσό της επιδότησης να καλύπτεται το κόστος τόσο της κάθετης καλωδίωσης στο κτίριο όσο και της οριζόντιας καλωδίωσης στα διαμερίσματα που υπάρχουν σε κάθε όροφο αυτού. Ωστόσο προβλέπεται η καλωδίωση να φτάνει σε μια μόνο πρίζα κάθε διαμερίσματος και οποιοσδήποτε τερματικός εξοπλισμός απαιτείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών να είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του μέτρου.
   Δικαιούχοι θα μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου τους για να μπορέσουν να περάσουν σε συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας.
   Το μέτρο κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι τα περισσότερα κτίρια στη χώρα δεν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο που να περιλαμβάνεται η καλωδίωση οπτικών ινών. Η μεταγενέστερη εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής ωστόσο, παρότι εφικτή, αυξάνει αισθητά το κόστος, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την μετάβαση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων σε υψηλότερες ταχύτητες.  Μάλιστα δεδομένου ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο βασίζεται σε ξεπερασμένες τεχνολογίες και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις ανάπτυξης συνδέσεων FTTH, της ενεργοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να προηγηθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση ουδέτερης παθητικής καλωδίωσης. Μέσω της απόφασης αυτής, θα καθορίζονται τα κοινά πρότυπα για την εν λόγω καλωδίωση και θα προσδιορίζονται οι διεπαφές και τα σημεία οριοθέτησης τέτοιων υποδομών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους παρόχους που αναπτύσσουν δίκτυα οπτικών ινών που φτάνουν μέχρι το σπίτι (FTTH) 
   Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ταμείο Ανάκαμψης με 162,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (131,3 εκατ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ) και η εκτιμώμενη περίοδος εφαρμογής είναι 4 και πλέον έτη (58 μήνες) με το σύνολο των επιδοτήσεων να πρέπει να έχει δοθεί μέχρι το τέλος του 2025. 
   Το εν λόγω πρόγραμμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα SuperFast Broadband (SFBB) το οποίο επιδοτεί τις συνδέσεις FTTH με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για δύο χρόνια, αλλά και το κόστος σύνδεσης με το ποσό των 48 ευρώ, κάνοντας μια σύνδεση FTTH της τάξης των 100 Mbps να κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με μια σύνδεση VDSL.
   Η προώθηση των συνδέσεων οπτικών ινών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφού σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα δίκτυα του χαλκού έχουν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους. Όπως μάλιστα επεσήμανε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου του υπουργείου η χώρα θα πρέπει να προωθήσει όχι μόνο την απολιγνιτοποίηση της αλλά και την αποχαλκοποίησή της. 
   Για το λόγο αυτό μάλιστα το ΥΨΔ εξετάζει και την επέκταση του SFBB που τρέχει σήμερα και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρος Λιβάνιος στην ίδια εκδήλωση, μέσω του SFFB έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί περίπου 70.000 συνδέσεις οπτικής ίνας στα σπίτια.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται στην αναπροσαρμογή του μέγιστου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ανά αίτηση στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», προσαρμόζοντας το σχετικό πλαφόν στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει οι ανατιμήσεις των οικοδομικών  υλικών. 
   Σε αυτό το πλαίσιο, το όριο του μέγιστου προϋπολογισμού πρόκειται να αυξηθεί στα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι των 180 ευρώ που προέβλεπε ο Οδηγός του Προγράμματος, στο κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Επομένως, για μία κατοικία 60 τετ. μέτρων, αυξάνεται στα 12.000 ευρώ, από 10.800. 
   Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώμονας για την αύξηση του πλαφόν αποτέλεσε το γεγονός ότι οι αυξήσεις στις τιμές βασικών οικοδομικών υλικών περιορίζει το εύρος της ενεργειακής αναβάθμισης που μπορεί να επιφέρει η μέγιστη προβλεπόμενη δαπάνη. Είναι ενδεικτικό ότι, με βάση ανθρώπους της αγοράς, τα κουφώματα αλουμινίου έως αυξηθεί κατά 15%, τα μονωτικά υλικά έως 30%, και τα στεγανωτικά έως 20%.  
   Την ίδια στιγμή, η αλλαγή αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό των ωφελουμένων από το Πρόγραμμα, ο οποίος σύμφωνα με το ΥΠΕΝ θα ανέλθει στους 50.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και, μαζί με τη μόχλευση, θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.
   Έναρξη αιτήσεων εντός Οκτωβρίου 
   Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, η πλατφόρμα του νέου «Εξοικονομώ» θα ανοίξει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, για την υποδοχή αιτήσεων. Όπως είναι γνωστό, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για ένα μήνα, ώστε να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καθώς η λίστα προτεραιότητας για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα καταρτισθεί με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 
   Παράλληλα, θα δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων, από όσες αιτήσεις δεν προκριθούν σε πρώτη φάση, με σκοπό τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, τη μεγαλύτερη βαρύτητα (50%) θα έχει η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.  
   Επίσης, στο νέο Πρόγραμμα μπορούν να είναι δικαιούχοι μόνον όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο, το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία. Παράλληλα, περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε 1 αίτηση. Επίσης, στο νέο Πρόγραμμα η κατανομή των κονδυλίων θα γίνει ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.  
   Την ίδια στιγμή, δημιουργείται μια νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά (δηλαδή με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000). Για την κατηγορία αυτή υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης (75%), με σκοπό την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Αλλα 36 έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνολικού ύψους 130.609.751 ευρώ, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα.
   Ειδικότερα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα εντάσσονται μεταξύ άλλων, εννέα έργα στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» συνολικού προϋπολογισμού 67,4 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του δήμου Ηρακλείου για δράσεις αστικής αναζωογόνησης ύψους 12,9 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία, συνολικού προϋπολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
   Περιλαμβάνονται, επίσης, έργα στους σεισμόπληκτους δήμους της Κρήτης, που αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών του δήμου Μινώα Πεδιάδας ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και στις υποδομές ύδρευσης του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ. Τέλος εντάχθηκε και το έργο για τη βελτίωση των υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑ Μυκόνου, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.
   «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό, τις εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης'. Παράλληλα, με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που δρομολογούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όλοι οι δήμοι της χώρας θα επωφεληθούν της αναπτυξιακής δυναμικής του προγράμματος, εντάσσοντας έργα προτεραιότητάς τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών», δήλωσε σχετικά ο κ. Πέτσας. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης
   Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του έτους 2020 το 2021».
   Δείτε εδώ την πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων που βοηθούν σημαντικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για τον εκσυγχρονισμό μίας υφιστάμενης επιχείρησης αλλά και την μετατροπή μίας επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό εγχείρημα. Ωστόσο, στην σημερινή εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της μάθησης εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό έλλειμα γνώσης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και των νέων ανθρώπων (π.χ. μηχανικών) που θέλουν να εισέλθουν στο στίβο του επιχειρείν, για τις βασικές πηγές ενημέρωσης από όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
   Επισημαίνεται ότι η μορφή, το ύψος, και ο σκοπός της χρηματοδότησης αποτελεί απόφαση της ίδιας της επιχείρησης και του ίδιου του επιχειρηματία-επενδυτή μετά από προσεκτική έρευνα και αξιολόγηση.
   Στην κατεύθυνση αυτή η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (συνδρομή των μελών της κ.κ. Απόστολος Τσολάκης, Βασίλης Σαββουλίδης, Γεώργιος Κόκκας και Ιωάννης Τσιτσόπουλος-Πρόεδρος ΜΕ) δημιούργησε ένα  αρχείο δεδομένων με τις βασικότερες ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις αλλά και δομές υποστήριξης της χρηματοδότησης με έμφαση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υποστήριξης των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ που αναζητούν εναγωνίως τα τελευταία χρόνια κεφάλαια για την ανάπτυξη τους προκειμένου να σταθούν με αξιώσεις στον ανταγωνισμό. Η εύρεση των πηγών βασίστηκε σε βιβλιογραφική (Δ. Λαγούδης 2015) και διαδικτυακή έρευνα της Μ.Ε.
   Ο χρήστης πατώντας σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να αναζητήσει τις πληροφορίες που ζητά για το αντικείμενο της χρηματοδότησης που τον ενδιαφέρει.
   Το εν λόγω αρχείο θα επικαιροποείται και θα εμπλουτίζεται τακτικά και με τη δική σας συνδρομή ενόψει μάλιστα και της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
   Με την πεποίθηση ότι το εν λόγω χρηστικό εργαλείο θα τύχει αξιοποίησης από τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με ένα κλίκ
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ-ΠΕΤΥΧΕ
    Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας/ΤΕΕ-ΤΚΜ
   «ΣΚΕΨΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ-ΠΡΑΞΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ»
   ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ CROWDFUNDIND, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΕΠΑΘΛΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Προβλέπεται η ενεργειακή ανακαίνιση 8.500 πολύ μικρών και 1.200 μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, έργα συνολικού προϋπολογισμού 947,5 εκατ. ευρώ.
   Στα τέλη του φθινοπώρου αναμένεται ότι θα έχει δημοσιευθεί ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για τα τιμολόγια ρεύματος. Με την εφαρμογή του, όπως περιγράφεται στο ειδικό παράρτημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες) σε διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.
   Μάλιστα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μια συντηρητική εκτίμηση προσδιορίζει την επιδότηση στο 45% για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από τις 9.700 που έχει αρχικά προσδιοριστεί, «ανάλογα με την κατανομή των κεφαλαίων και τις ανάγκες, μετά τον COVID -19, για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας», όπως επισημαίνει η ίδια πηγή.
   Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στα 947,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα υπόλοιπα 497,5 εκατομμύρια ευρώ από συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων με εκτιμώμενη έναρξη εντός του 2021. Η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων και το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2024.
   Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα: (α) ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς και (β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
   Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής, εγκατάσταση νέου (ή αντικατάσταση υπάρχοντος) συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και παροχή ζεστού νερού με σύστημα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για αυτοκατανάλωση, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή προϊόντων και πρώτων υλών, σημεία φόρτισης, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (ενεργειακός έλεγχος, ενεργειακή και τεχνική συμβουλευτική, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, διαχείριση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου).
   Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Με τις επιχορηγήσεις των δράσεων του προγράμματος θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να προωθήσουν τη χρήση ΑΠΕ και γενικότερα να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη.
   Οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχούν περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα. Γενικότερα, αναμένεται να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων καθώς και την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2 (μείωση περίπου 30%-40%, στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου).
   Τα κτίρια θεωρούνται υπεύθυνα για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της χώρας αποτελείται κυρίως από παλαιές κατασκευές, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με παρωχημένους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης, χωρίς θερμομόνωση.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εγκρίθηκε η συμμετοχή πέντε ελληνικών έργων στο πρώτο κύμα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΙPCEI) «Yδρογόνο», με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.
   Τα έργα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προ-κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, σε συνέχεια γραπτής επικοινωνίας των δυο υπουργών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Thierry Breton.
   Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογραμμίζεται, σημαίνει ότι τα προκρινόμενα έργα έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στη στήριξή τους από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συμμετοχή τους στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Ειδικότερα, σε σύνολο 20 φακέλων που κατατέθηκαν στην κοινή πρόσκληση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για υποβολή προτάσεων έργων που μπορούν να συνθέσουν την ελληνική συμμετοχή στο IPCEI «Υδρογόνο» προκρίθηκαν, μετά από αξιολόγηση από ειδική Διυπουργική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, τα ακόλουθα πέντε έργα:
   1. Blue Med: Έργο της Motor Oil που συνίσταται στην παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και πράσινου υδρογόνου, με ορίζοντα το 2025. Το project προβλέπει τη δημιουργία cluster ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής γαλάζιου και πράσινου Η2 για μεταφορά, διανομή και χρήση σε βιομηχανία και μεταφορές (λεωφορεία και πλοία). Στο έργο αναμένεται και η συμμετοχή των εταιρειών ΔΕΣΦΑ και ΔΕΗ όπως και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.
   2. Green HIPo: Έργο της Advanced Energy Technologies (Advent Technologies) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής καινοτόμων ηλεκτρολυτών και κυψελίδων καυσίμου. Οι συνδυασμένες κυψέλες καυσίμου θερμότητας και ενέργειας (CHP) σχεδιάζεται να παραχθούν από την Advent για το Project White Dragon. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με εγκατάσταση στη Δυτική Μακεδονία.
   3. White Dragon: Σύμπλεγμα (Cluster) έργων για παραγωγή πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία μέσω ηλεκτρόλυσης από ηλιακή ενέργεια και διανομή του μέσω του δικτύου του ΔΕΣΦΑ και του αγωγού TAP. Στο έργο συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.,(ως συντονιστής) η Advent Technologies S.A., η COPELOUZOS GROUP (DAMCO ENERGY S.A.), η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., η TAP AG, ο ΔΕΣΦΑ, οι όμιλοι των Ελληνικών Πετρελαίων, της MOTOR-OIL και η ΔΕΗ.
   4. Η2CAT TANKS: Έργο της εταιρείας B&T Composites (ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΤΕ) για την κατασκευή καινοτόμων δεξαμενών υψηλής πίεσης από σύνθετα υλικά και ίνες άνθρακα για την αποθήκευση υδρογόνου ειδικότερα για τον τομέα των μεταφορών
   5. H2CEM – ΤΙΤΑΝ: Πρωτοπορία στην Ελληνική Παραγωγή Τσιμέντου με χρήση Πράσινου Υδρογόνου. Το έργο αφορά την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση πράσινου υδρογόνου για καύση προς παραγωγή ενέργειας σε κλιβάνους με στόχο την απανθρακοποίηση των μονάδων τσιμεντοβιομηχανίας της ΤΙΤΑΝ.
   Οι προτάσεις που έχουν προκριθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε Συνεδρίες Πρόκλησης («Challenge Sessions») και σχετικά Workshops που συντονίζονται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ενθάρρυνση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των έργων. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των συντονιστών, τα έργα Green HIPo, White Dragon και Η2CAT Tanks εντάσσονται στην υποκατηγορία του IPCEI «Τεχνολογίες υδρογόνου» και το Blue Med και το H2CEM στην υποκατηγορία «απανθρακοκοποίηση μέσω υδρογόνου».
   Μετά την έγκριση και την προκοινοποίηση των έργων από τα κράτη μέλη, το κάθε σχήμα θα κληθεί να αποδείξει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ωριμότητα των έργων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, σύμφωνα με τα κριτήρια για τα IPCEI. Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, ο καινοτομικός χαρακτήρας, η προτεινόμενη βιομηχανική αξιοποίηση, η δυνατότητα ανάληψης και επιτυχούς υλοποίησης του έργου από τον ενδιαφερόμενο, η εφικτότητα (feasibility) των προτεινόμενων έργων, οι ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων (spill-over effects) και η πληρότητα των business plan. Η διαδικασία θα καταλήξει στον ακριβή προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού που θα πρέπει να καλυφθεί από εθνικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
   Στόχος της ελληνικής συμμετοχής στο πρώτο κύμα του IPCEI «Υδρογόνο» είναι η σηματοδότηση της έναρξης μιας εγχώριας οικονομίας υδρογόνου, μέσω της υλοποίησης των προκριθέντων έργων και η διασύνδεσή της με την αναδυόμενη πανευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας υδρογόνου. Αυτό θα σημειωθεί με την παράλληλη δημιουργία βιομηχανικής κλίμακας μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου, αλλά και τη δημιουργία της εσωτερικής ζήτησης τροφοδοτώντας αρχικά ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές και συνεχίζοντας με τους τομείς των μεταφορών και της ναυσιπλοϊας.
   Η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Σε εγχώριο επίπεδο, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας και στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και απόλυτα συμβατό με την στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.
   Σημειώνεται τέλος στην ανακοίνωση, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα κληθούν το επόμενο διάστημα, να προτείνουν θεματολογικές ενότητες για το σχηματισμό των επόμενων κυμάτων ΣΕΚΕΕ «Υδρογόνου» ενώ παράλληλα δρομολογείται το δεύτερο κύμα IPCEI Υδρογόνου μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει προγραμματισμού.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Στην τελική ευθεία για την έκδοση των πρώτων πράσινων ομολόγων που θα χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο πράσινων ομολόγων, κάνοντας έτσι ένα βήμα ακόμη προς την κατεύθυνση της έκδοσης πράσινων ομολόγων ύψους έως και 250 δισ. ευρώ ή 30% του συνόλου της έκδοσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πλαίσιο παρέχει σε όσους επενδύσουν σε αυτά τα ομόλογα τη βεβαιότητα ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν θα διατεθούν σε έργα για την ανάκαμψη και την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.
   Ο Γιοχάνες Χαν τόνισε ότι στόχος της Επιτροπής είναι να εκδοθούν τα πρώτα πράσινα ομόλογα στις 21 Οκτωβρίου. «Κρίνοντας από την εμπειρία μας με προηγούμενες εκδόσεις, αναμένουμε υψηλή ζήτηση. Όλα αυτά είναι καλά νέα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός Επίτροπος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόθεση της ΕΕ να εκδώσει πράσινα ομόλογα ύψους έως και 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026 θα καταστήσει την ΕΕ τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο.
   Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της NextGenerationEU για τα πράσινα ομόλογα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), η οποία αποτελεί πρότυπο της αγοράς για τα πράσινα ομόλογα. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, το πλαίσιο εξετάστηκε από έναν δεύτερο πάροχο γνωμοδότησης, την Vigeo Eiris, εταίρο του ομίλου Moody’s ESG Solutions, η οποία θεωρεί ότι το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της ICMA, συνάδει με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) και θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα.
   Για τη χρηματοδότηση του προσωρινού μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές έως 800 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2026. Από αυτά, τα 421,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα κυρίως για επιχορηγήσεις (στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ)· και τα 385,2 δισ. ευρώ για δάνεια. Αυτό θα μεταφραστεί σε δανειοληψία ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το 2020 η Λομβαρδία με 3.309 καταγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, θεωρείται ως η κορυφαία περιφέρεια της Ιταλίας αναφορικά με την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς φιλοξενεί το 27% του συνόλου των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας.
   Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Μιλάνο, με 2.300 καταγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, περισσότερες από όσες έχουν καταγραφεί συνολικά στις περιφέρειες του Βένετο και της Εμίλια-Ρομάνια. Στην πόλη του Μιλάνου, υπολογίζεται ότι ιδρύονται σχεδόν δύο νεοφυείς επιχειρήσεις ημερησίως. Το 2020 σημειώθηκε ρεκόρ για τη Λομβαρδία, καθώς ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς ιδρύθηκαν 211 νεοφυείς επιχειρήσεις, 11 παραπάνω σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
   Οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στη Λομβαρδία δραστηριοποιούνται στους τομείς: της παραγωγής λογισμικού, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, της έρευνας & ανάπτυξης, του εμπορίου, των κατασκευών, της τέχνης & του πολιτισμού και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεισφέρουν στην οικονομία της Λομβαρδίας 8,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας 119.000 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι, οι υψηλής ανάπτυξης (high growth) καινοτόμες επιχειρήσεις παράγουν 6 δισ. ευρώ, από το σύνολο των 8,4 δισ. ευρώ, απασχολώντας 33,5 χιλιάδες εργαζόμενους. Επιπλέον εκτιμάται ότι, το 40% των συντελεστών στον χώρο της καινοτομίας, είναι εγκατεστημένοι στη Λομβαρδία, ενώ το 80% των VCs εδρεύει στο Μιλάνο. Το Μιλάνο έχει εξελιχθεί σε κέντρο, το οποίο βασίζεται στη στρατηγική συγκέντρωση συνεργιών και προσελκύει εγχώρια και ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
   Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάδειξη της περιοχής του Μιλάνου ως κέντρο καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:
   -Τα οκτώ υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά ιδρύματα που προωθούν την ανάπτυξη και την καινοτομία σε πολλούς τομείς, και έχουν δημιουργήσει δίκτυα και συνεργασίες στο εξωτερικό (το Politecnico του Μιλάνο κατατάσσεται 20ο παγκοσμίως στον τομέα της Μηχανικής και Τεχνολογίας και η θερμοκοιτίδα του PoliHub θεωρείται από τις σημαντικότερες στην Λομβαρδία μαζί με το ComoNext στο Como και το Πανεπιστήμιο του Bergamo).Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας ο ακαδημαϊκός τομέας συνεργάζεται με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικούς φορείς, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Horizon 2020 και το Global Startup Program, που διοργανώνει το ICE (Ιταλικός Οργανισμός προώθησης εξωστρέφειας και διεθνοποίησης επιχειρήσεων). Το 2020 συγκεκριμένα συμμετείχαν στο Global Startup Program, 150 νεοφυείς επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 30% ήταν από τη Λομβαρδία, ακολουθούμενη από τις περιφέρειες Λάτσιο (17%), Εμίλια Ρομάνια (12%), την Καμπανία και το Βένετο (7%). Οι συμμετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς: 49% ICT (Information and Communication Technologies), 11% στη βιοεπιστήμη, 10% στις έξυπνες πόλεις (smart cities) και στον αυτοματισμό σπιτιών, 8% στην γεωργία ακριβείας (precision agriculture) και στα τρόφιμα (food tech).
   -Αποτελεί το οικονομικό κέντρο της χώρας και την κορυφαία περιοχή παραγωγής στην Ιταλία όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, ενώ παράλληλα ανήκει στο δίκτυο συνεργασίας των τεσσάρων Περιφερειών γνωστό ως «Four Motors of Europe» (www.4motors.eu) μαζί με την Baden-Württemberg (Γερμανία), Catalonia (Ισπανία), και Auvergne-Rhône-Alpes (Γαλλία).
   -Η διαθεσιμότητα ρευστότητας και κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη καθώς στη Λομβαρδία παράγεται το 22,4% του εθνικού ΑΕΠ. Η Λομβαρδία είναι η περιφέρεια όπου πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της καινοτομίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2019 ο αριθμός των επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθε σε 45 από 36 το 2018, καλύπτοντας το 37% της εγχώριας αγοράς, ακολουθούμενη από το Πιεμόντε με 15 επενδυτικές τοποθετήσεις από 3 το 2018 (12% της εγχώριας αγοράς) και την Εμίλια-Ρομάνια με 11 επενδυτικές τοποθετήσεις από 2 το 2018 ( 9% της εγχώριας αγοράς). Όσον αφορά στους επιχειρηματικούς τομείς, στον τομέα του ICT κατευθύνθηκε το 44% των επενδυτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (fintech) το 15%, στον τομέας της υγείας το 12% και στις βιοτεχνολογίες το 6%.
   -Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η γεωγραφική τοποθεσία του Μιλάνου και η διασύνδεση του με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κέντρα καινοτομίας. Επιπλέον, ξεχωρίζει για την παρουσία μεγάλου αριθμού συνεργατικών χώρων (πχ. Cariplo Factory το οποίο ιδρύθηκε από το τραπεζικό ίδρυμα "Fondazione Cariplo") και επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων (πχ. Kilometro Rosso )
   -Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Λομβαρδίας, Μόντζα και Λόντι (Assolombarda), η Λομβαρδία κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των Περιφερειών της ΕΕ ως προς το ποσοστό δημιουργίας καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ετησίως.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 31.12.2021 για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).
   Παράλληλα, από το Πράσινο Ταμείο υπενθυμίζεται ότι προς εξυπηρέτηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των τοπικών αρχών, με τον νόμο 4710/2020 προβλέφθηκε η κατάρτιση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε επίπεδο δήμων. Τα εν λόγω σχέδια χρηματοδοτούνται από το σχετικό Πρόγραμμα του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου, Πράσινο Ταμείο. Η σχετική Πρόσκληση άνοιξε στις 23 Νοεμβρίου 2020 και οι ενταγμένοι Δήμοι ανήλθαν σε 254. Στα τέλη Οκτωβρίου το Πράσινο Ταμείο
   αναμένεται να καλέσει με νέα πρόσκληση για την εκπόνηση ΣΦΗΟ 62 Δήμους κάτω των
   10.000 κατοίκων.
   Τέλος, γίνεται γνωστό, ότι οι ενταγμένοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ΣΦΗΟ κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Αστυπάλαιας σε νησί-πρότυπο για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα έχει ως έναν από τους βασικούς πυλώνες την αντικατάσταση των οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί με ηλεκτρικά. Aπό σήμερα, η αντικατάσταση αυτή εισέρχεται στη φάση υλοποίησης, με την έναρξη λειτουργίας της εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας astypalea-sustainable-island.gr μέσω της οποίας οι κάτοικοι μπορούν να επιλέξουν και να παραγγείλουν το ηλεκτρικό όχημα που επιθυμούν.
   Τόσο το ελληνικό Δημόσιο όσο και η Volkswagen έχουν αναπτύξει μια σειρά από σημαντικές επιδοτήσεις, προκειμένου οι δικαιούχοι, ιδιώτες-κάτοικοι και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αστυπάλαια, να επωφεληθούν και να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές ηλεκτρικό όχημα.
   Τα διαθέσιμα προς αγορά ηλεκτρικά οχήματα από το Volkswagen είναι τα Volkswagene-up!, ID.3, ID.4 και πολύ σύντομα θα προστεθεί και το ηλεκτρικό scooter SEAT MÓ 125 eScooter, με τις δύο εταιρείες να προσφέρουν συνδυαστικά σημαντικές επιδοτήσεις για την αγορά τους, που φτάνουν έως τα 7.750 ευρώ. Στην ήδη προνομιακή αυτή τιμή, το Δημόσιο υποστηρίζει από την πλευρά του την αγορά ηλεκτρικού οχήματος από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού με ειδική επιπλέον επιδότηση, που για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αντιστοιχεί στο 40% της λιανικής τιμής προ φόρων (για λιανική τιμή έως 50.000 ευρώ), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 12.000 ευρώ. Επιπλέον αυτής, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετη επιδότηση 3.000 ευρώ, για την απόσυρση του παλιού τους οχήματος, ενώ στη διάθεσή τους προς αγορά είναι φορτιστές οικιακής χρήσης, οι οποίοι επιδοτούνται με το ποσό των 500 ευρώ.
   Σημειώνεται ότι παράλληλα με την πλατφόρμα astypalea-sustainable-island.gr ξεκίνησε η λειτουργία και της πλατφόρμας «e-Astypalea», στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-astypalea.gov.gr. Στην πλατφόρμα αυτή, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δικαιούχοι, αφού αποκτήσουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους στο Taxis, μπορούν να αιτηθούν την επιδότηση που δικαιούνται για αγορά ηλεκτρικού οχήματος ως κάτοικοι ή επιχειρηματίες στην Αστυπάλαια, με τη διαδικασία της αίτησης να ολοκληρώνεται πλήρως ψηφιακά.ΑΠΕ ΜΠΕ
    

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τον προσεχή Οκτώβριο τίθεται σε λειτουργία το νέο «Εξοικονομώ», με τη φιλοδοξία να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά κατοικίες κατά 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Με το νέο πρόγραμμα για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.
   Στις καινοτομίες του προγράμματος είναι το ότι καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, ενώ η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος. Ταυτόχρονα, δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων. Η Realnews, μέσα από 15 ερωτήσεις-απαντήσεις, παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για το νέο «Εξοικονομώ», που στηρίζεται στο πρόγραμμα που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.
   1.Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;
   Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
   Υφίσταται νόμιμα. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
   2. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το 2020 και κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων: αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και αίτηση πολυκατοικίας.
   3. Πώς αποδεικνύεται η κύρια χρήση της κατοικίας για ενεργειακή αναβάθμιση;
   Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς, ήτοι το φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας. Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020), η κατοικία
   α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
   β) είναι κενή ή
   γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
   4. Είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
   Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1η/2/2020 (ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και μετά. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27η/11/2017.
   5. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα;
   Δικαιούχοι είναι όσοι κατατάσσονται στις εξής 5 εισοδηματικές κατηγορίες: Έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 10.000 ευρώ, ατομικό από 5.000 έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ατομικό από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.000 έως 30.000, ατομικό από 20.000 έως 30.000 και οικογενειακό από 30.000 έως 40.000 και ατομικό από 30.000 έως 50.000 και οικογενειακό από 40.000 έως 60.000.
   6. Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης για τις μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης;
   Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:
   - Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
   -Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και από 10.000 έως 20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
   -Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
   -Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
   -Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.
   7. Τι ισχύει για τις αιτήσεις των πολυκατοικιών;
   Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου.
   8. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και θα διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης;
   Τα κριτήρια είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά:
   -Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
   -Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
   -Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
   -Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
   -Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
   -Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
   -ΑμεΑ (7%).
   -Πολύτεκνοι (7%).
   9. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/ διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία);
   Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:
   -Το γινόμενο του 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
   -Το γινόμενο των 180 ευρώ επί την επιφάνεια κύριων χώρων.
   -Τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία. Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρίζονται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική Αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1) ή, εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας, στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
   10. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάποιος ωφελούμενος;
   Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Για αίτηση πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το προβλεπόμενο όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.
   Δείτε αναλυτικά: 
   http://media.enikonomia.gr/data/files/251681_d944c839a3-a400abac536bd400.pdf
   και
   http://media.enikonomia.gr/data/files/251681_7105c865e1-92bde726aa2d4089.pdf

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτήθηκε σήμερα ο οδηγός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» (https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο, για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, συμβάλλοντας στον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.
   Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενόψει της προκήρυξης του Προγράμματος, για να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, καθώς και να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που εισάγονται σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την Επικράτεια.
   Σε τι διαφέρει από τα προηγούμενα Προγράμματα:
   Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης. Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης. Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου του ΕΣΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν στα προηγούμενα προγράμματα ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε περί τα 40.000 νοικοκυριά. Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν. Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση. Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες. Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος (λειτουργία της πλατφόρμας, αξιολόγηση αιτήσεων κ.λπ.). Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έπειτα από συστηματική δουλειά σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τους αρμόδιους φορείς και ακούγοντας την κοινωνία, δρομολογούμε το «Νέο Εξοικονομώ», το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο νέο Πρόγραμμα λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας με τη δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Για να κάνουμε το Πρόγραμμα πιο δίκαιο, καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων, δημιουργούμε λίστα επιλαχόντων, ενώ θεσπίζουμε ως σημαντικότερο κριτήριο την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Έχουμε δρομολογήσει ένα τεράστιο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων την επόμενη πενταετία, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας παράλληλα τη δημοσία υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών».
   Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 55% των πολυκατοικιών και των μονοκατοικιών της χώρας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ η πλειονότητα αυτών έχει χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (ενεργειακές κλάσεις Ζ ή Η). Το πρόγραμμα στοχεύει στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τους πολίτες αλλά και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας και υγείας τους.
   Το Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
   Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
   Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση 1 ≤5.000 ≤10.000 75% 40% 2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 40% 3 >10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 40% 4 >20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40% 5 >30.000–50.000 >40.000-60.000 40% 40% – Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία.
   – Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
   Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.
   Τα κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων διαμορφώνονται ως εξής:
    
   Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Καλύτερη βαθμολογία (100 μόρια)
   Χειρότερη βαθμολογία (0 μόρια)
   K1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,2 0,9 K2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,218 K3 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ K4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και κάτω 2021 K5 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας K6 ΑμεΑ 7% σταθερό K7 Πολύτεκνοι 7% σταθερό K8 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%    
   Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του νέου Εξοικονομώ.
   Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας επί του κειμένου έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού φέρνει νέα «αναστάτωση» στις διεθνείς αγορές καθιστώντας πιο δύσκολη την εύρεση υποσχόμενων επενδυτικών προϊόντων.
   Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν σήμερα ένα δίλημμα. Το αν θα πρέπει να «ποντάρουν» σε μια οικονομία ανάκαμψης ή να προετοιμαστούν για περισσότερες κρίσεις, εθνικά Lockdown και νέες επανεκκινήσεις. Ο κλάδος των ακινήτων συνεχίζει να «πρωταγωνιστεί» σε όλο αυτό το σκηνικό με το ερώτημα που κυριαρχεί να είναι το αν θα υπάρξει συνέχεια του ενδιαφέροντος για τα προάστια όσον αφορά στην κατοικία σε σχέση με τις πόλεις, και το πως θα είναι η επόμενη ημέρα στα γραφεία και τα εμπορικά ακίνητα.
   Το πρακτορείο Bloomberg συγκέντρωσε τις εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς για το πού θα επέλεγαν να επενδύσουν με κεφάλαιο $100.000.
   Οι ιδέες κυμαίνονται σε μια μεγάλη γκάμα όπως κινεζικές εταιρίες που ειδικεύονται στην αποθήκευση ενέργειας και μπαταριών, σε ιδιωτικά ταμεία που επενδύουν σε εμπορικά ακίνητα αλλά και μετοχές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης και έρευνας και ανάπτυξης.
   Οι ίδιοι απάντησαν όμως ότι αν το ποσό αυτό το επένδυαν σε προσωπικό επίπεδο θα αγόραζαν πολύτιμους λίθους, προϊόντα νέας τεχνολογίας αλλά και ένα πολύ μακρινό ταξίδι αναψυχής που τους στέρησε η πανδημία του κορονοϊού τα τελευταία χρόνια.
   Μεταξύ των ερωτηθέντων από το Bloomberg, ήταν και ο Michael Faust, Πρόεδρος της Bailard Wealth Management ο οποίος υπογράμμισε την σημασία του κλάδου των ακινήτων στις επενδύσεις της... επόμενης ημέρας.
   Οπως είπε: «οι επενδυτές που διαφοροποιούνται σε μετοχές και ομόλογα μπορεί να έχουν υποτιμήσει την αξία των ιδιωτικών επενδύσεων σε ακίνητα. Ο ίδιος αναφέρει ότι η τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, διαμερίσματα και βιομηχανικά ακίνητα. Θεωρούνται  λιγότερο «ασταθή» περιουσιακά στοιχεία και συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης όπως τα ομόλογα και οι μετοχές.
   Οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η επένδυση σε ακίνητα παραμένει "hot" όπως πριν και μετά την Covid εποχή και τονίζουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για όλους τους τύπους χαρτοφυλακίων.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).
   Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.
   Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€. Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 5.000,00€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.
   Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
   Σε ποιους απευθύνεται
   Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.
   Περίοδος υποβολής
   από 5/5/2021 έως 31/10/2021 (ώρα 15:00)
   Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
   Είδος ενίσχυσης
   Επιχορήγηση / Επιδότηση
   Περιοχή εφαρμογής
   Περιφέρεια Αττικής
   Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς:
   Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ.Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντούρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ.Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, Μονής Αστεριού Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, Πλ. Μοναστηρακίου, Άρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. Σοφίας, Χρυς. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, Πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. Μελετίου.
   Τι χρηματοδοτείται
   Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001) Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.  
   Προϋπολογισμός
   € 2.300.000
   Το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης δύναται να τροποποιηθεί έως το ποσό των 5.000.000€.
    
   Σχετικά αρχεία
   Πρόσκληση  1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.