Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  956 ειδήσεις in this category

  1. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά την έγκριση Προσωρινού Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων σύμφωνα με τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι».
   Εγκρίνουμε τον συνημμένο Προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΔΠΕΕΔ/209247/30.5.2024 (υπό στοιχείο 48) εισήγηση έγκρισης Προσωρινού Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
   Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, υφίσταται δικαίωμα ένστασης για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες) οι οποίες περιλαμβάνονται στον Προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.
   Ο Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/), με παράλληλη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  www.ypen.gov.gr)και του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
   Η απόφαση ένταξης: https://diavgeia.gov.gr/doc/604Π4653Π8-Ι36
   Read more...

   134 • 0

  2. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Πάνω από 300 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 440.582.434 ευρώ, χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, «συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία του λεκανοπεδίου, καθώς γίνονται για τους πολίτες και παραδίδονται σε αυτούς», τόνισε ο περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στη χθεσινή συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης της προόδου του Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χρηματοδότηση άνω του 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 54% σε σχέση με την παρελθούσα (ΕΣΠΑ 2014-2020), στοχεύοντας ακόμη πιο ψηλά και δίνοντας προτεραιότητα:
   * στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας,
   * στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή,
   * στην παραγωγικότητα και την αλληλεγγύη,
   * στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
   «Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» αποτελεί μια νέα μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά με πιο γρήγορα και αποφασιστικά βήματα. Αποδεικνύει πως η σωστή διαχείριση και η στρατηγική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, μπορούν να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές και βελτίωση στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του λεκανοπεδίου» δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, φέρνοντας ως παράδειγμα των προς έγκριση κριτηρίων και δράσεων:
   *τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,
   * τη συνδρομή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
   * τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
   * την αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης για νέους Ρομά
   * καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).
   «Η αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, αποτελεί απτό δείγμα αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μέσω του ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δόθηκε πνοή στο εμβληματικό αυτό κτίριο και παραδόθηκε στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού, ένα επιβλητικό μνημείο μεγάλης ιστορικής αξίας. Μαζί με τους πολίτες, βαδίζουμε καθημερινά σε μια διαδρομή προς την πρόοδο και την ευημερία» κατέληξε ο περιφερειάρχης Αττικής. Στην αναπτυξιακή διάσταση των εκτελούμενων έργων πολιτισμού μέσω ΕΣΠΑ αναφέρθηκε στον μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού, τονίζοντας ότι η «διορατικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της περιφέρειας» αποτελεί εχέγγυο για την υλοποίηση ακόμα περισσότερων έργων και δράσεων, που συμβάλλουν θετικά στην τόνωση της απασχόλησης και την υπεραξία του τουριστικού προϊόντος της Αττικής.
   «Δύναμη πυρός, για να αλλάξει η Αττική σελίδα» χαρακτήρισε την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, υπογραμμίζοντας ότι τα 7 δισ. ευρώ που διατέθηκαν συνολικά στην Αττική τα τελευταία χρόνια, έχουν βελτιώσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα μέσα σε εποχές κρίσεων.
   Στη συμβολή της διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής στην ευόδωση των στόχων της Πολιτικής Συνοχής, μέσα από καινοτόμες ιδέες και ολοκληρωμένη στρατηγική, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barbara Kauffmann, ενώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Carsten Rasmussen, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην υψηλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων: «Έχουν γίνει πολλά σημαντικά έργα για τους πολίτες της Αττικής. Είναι σημαντικό στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να έχουμε καλά αποτελέσματα» είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αίγινα, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για την Πολιτική Συνοχή, υπό τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, στην οποία θα συμμετάσχουν ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barbara Kauffmann και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen, καθώς και ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.
   Read more...

   114 • 0

  3. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η απόφαση που αφορά την Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα» της Δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα και ενεργειακών υποδομών δημόσιων φορέων» με αναγνωριστικό 16876, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165225.
   Για τα υπό υπαγωγή κτίρια ισχύουν οι κάτωθι γενικοοί και ειδικοί όροι η συνδρομή των οποίων βεβαιώνεται αρμοδίως από το Φορέα Ελέγχου:
   Α. Για το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων του Παραρτήματος της παρούσας:
   α) Δικαιολογείται η σκοπιμότητα του Έργου, καθώς παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κλάση Β, παράλληλα με την επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν βλάπτονται σημαντικά οι περιβαλλοντικοί στόχοι.
   β) Προτείνονται έργα ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα που εξασφαλίζουν:
   i. τον περιορισμό των ενεργειακών αναγκών και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ ως προς το κέλυφος του κτιρίου,
   ii. τη συμμόρφωση ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου και
   iii. την εγκατάσταση, επιτόπου, συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου αφορά.
   γ) Τεκμηριώνεται, με τεχνική επάρκεια, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου.
   δ) Τεκμηριώνεται επαρκώς ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στο 1ο στάδιο.
   στ) Όπου ο Αιτών Φορέας έχει υποβάλει Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης κατ’ άρθρο 7 παρ. 12 ν. 4342/2015, το προτεινόμενο κτίριο έχει προτεραιοποιηθεί, βάσει της βαθμολογίας του, προς λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης (το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο για ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού).
   Β. Τα επιλέξιμα κτίρια:
   1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους.
   2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία (κάθε μορφή ιδιοκτησίας) του υποψήφιου δικαιούχου ή φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου / μισθωτηρίου για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποσβεστούν πλήρως (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία) οι σχετικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 12 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη (βλέπε ενότητα 6, 1° Στάδιο Αίτησης – Δικαιολογητικά, στοιχείο με α/α 1). Επιπλέον, για αυτό το χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται η αύξηση του μισθώματος/ανταλλάγματος για τη χρήση του κτιρίου λόγω της αύξησης της αξίας του που προκύπτει από την ενεργειακή του αναβάθμιση.
   3. Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του ΚΕΝΑΚ.
   4. Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.
   5. Διαθέτουν «Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου», ή /και «Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου λ» Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, ή / και το τεύχος μελέτης Τριτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ, 3η Αναθεώρηση, ΟΑΣΠ - ΦΕΚ Β΄ 3197, 21.6.2022). Στην Α’ Φάση αρκεί η υποβολή του δελτίου προσεισμικού ελέγχου στον ΟΑΣΠ.
   6. Η επιδότηση αφορά σε επεμβάσεις σε ολόκληρα κτίρια και όχι σε κτιριακές μονάδες - τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων χώρων αυτών). Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχει συστέγαση του υποψήφιου Δικαιούχου με τρίτους, οι χρήσεις είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και με διακριτά τεχνικά συστήματα.
   7. Οι επεμβάσεις αφορούν σε κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 450 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα.
   Η απόφαση ένταξης: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΜΗ4653Π8-ΡΤΤ
   Read more...

   191 • 0

  4. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Παρατείνεται, έως την 21η Ιουλίου του 2024, η προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών για τις υπαχθείσες αιτήσεις του προγράμματος: «Εξοικονομώ 2021», των οποίων η σχετική προθεσμία εκπνέει την 15η Ιουνίου του 2024.
   Η παράταση αφορά σε 4.313 νοικοκυριά, συνολικά. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με σκοπό να διευκολύνει το έργο τόσο των Ενεργειακών Επιθεωρητών όσο και των δικαιούχων να ολοκληρώσουν, ομαλά, τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους.
   Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Read more...

   164 • 0

  5. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων ΗΛΕΚΤΡΑ.
   Η τροποποίηση του οδηγού αφορά κυρίως σε μικρές αλλαγές διατυπώσεων, προσθήκης παραπομπών σχετικής νομοθεσίας (όπως π.χ. τις αλλαγές που έφερε στις εγκαταστάσεις net metering ο ν.5106/2024) κλπ.
   Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά στην τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής, από τα εξακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (670.000.000,00 €) σε εξακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ (620.000.000,00 €). Η μείωση αυτή των 50.000.000,00 € αφορά στις περιπτώσεις χρήσης κτιρίων ως γραφεία (από 280 εκ. ευρώ σε 230 εκ. ευρώ.
   Υπενθυμίζουμε πως δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
   Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των κτιρίων του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση (https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/katalogos-dimosion/). Oι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι συμπράξεις αυτών (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-). Τέλος, υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ της απόφασης από εδώ
   Read more...

   232 • 0

  6. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Παρουσιάστηκε ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τρικύκλων και ποδηλάτων από φυσικά και νομικά πρόσωπα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, την υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά και υπηρεσιακούς παράγοντες.
   Η δράση έχει προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ η ημερομηνία επιλέξιμης δαπάνης ξεκινά από την 1η Μαΐου 2024 και η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2025.
   Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε, ότι: «Από τον Νοέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.
   Προγραμματίζεται, στις 5 Ιουνίου, η πληρωμή επιπλέον 478 αιτήσεων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
   Ανεβάζοντας την επιδότηση που έχει καταβληθεί στα 28 εκατ. ευρώ από τον Νοέμβριο και στα 33,3 εκατ. ευρώ συνολικά, από την αρχή του προγράμματος. Και οι πληρωμές θα συνεχίσουν και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, με σταθερά υψηλό ρυθμό».
   Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε, ότι: «Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Προγράμματος είναι η εισαγωγή αυξημένης ανώτατης επιδότησης για φυσικά πρόσωπα, από 8.000 ευρώ, που ήταν ο προηγούμενος Κύκλος, στις 9.000 ευρώ.
   Αυτή η επιδότηση, εάν συνδυαστεί και με την αύξηση της επιστροφής για απόσυρση παλαιού οχήματος, από τα 1.000 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, στις 2.000 ευρώ, αθροίζει στις 11.000 ευρώ.
   Η επιδότηση προσαυξάνεται για εκείνους τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης της Πολιτείας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι, καθώς και οι νέοι, έως 29 ετών.
   Για τα νομικά πρόσωπα, μειώνεται το ύψος της επιδότησης κατά 2.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό της αυξημένης ζήτησης».
   Η υφυπουργός Μεταφορών ανέφερε, ότι: «Στη σχεδίαση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», αξιοποιήσαμε την εμπειρία των δυο προηγούμενων προγραμμάτων και έτσι απλοποιούμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών.
   Ο πολίτης αφού ολοκληρώσει την αγορά, υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς και επιδοτείται. Τα 33 εκατ. ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», θα είναι διαθέσιμα για τους επόμενους 10 μήνες. Ο πολίτης μπορεί να λάβει επιδότηση, για το 30% της Λιανικής Τιμής προ Φόρων του οχήματος και μέχρι ύψους 9.000 ευρώ -από 8.000 που ήταν στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»- για να αποκτήσει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι πιο ασφαλές, πιο αποδοτικό και ρυπαίνει ελάχιστα ως καθόλου. Επιπλέον, μπορεί να λάβει διπλάσια επιδότηση απόσυρσης σε σχέση με πριν, ύψους 2.000 ευρώ, αποσύροντας το παλιό του αυτοκίνητο αν αυτό έχει ταξινομηθεί πριν το 2010. Για ειδικές κατηγορίες προβλέπονται επιπλέον επιδοτήσεις», όπως διευκρίνισε η υφυπουργός Μεταφορών: «Για συμπολίτες μας ΑμεΑ, το ύψος της επιπλέον επιδότησης, φτάνει τα 1.000 ευρώ. Για συμπολίτες μας νέους, με ηλικία έως 29 ετών επίσης υπάρχει επιπλέον επιδότηση, 1.000 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες η επιδότηση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και μπορεί να φτάσει τα 4.000 ευρώ επιπλέον, συνολικά. Τέλος, επιδοτείται και η τοποθέτηση φορτιστή με 500 ευρώ».
   Η κα Αλεξοπούλου τόνισε την σημασία επιδότησης των ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς «αποτελούν μέρος της μικροκινητικότητας, η οποία είναι δομικό στοιχείο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην οποία επενδύουμε ως Κυβέρνηση. Το ύψος της επιδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», παραμένει ίδιο με αυτό του β’ κύκλου (40% της Λιανικής Τιμής προ Φόρων και έως 800 ευρώ). Υπάρχουν επιπλέον επιδοτήσεις για πολύτεκνους και ΑμεΑ ύψους 500 ευρώ».
   Read more...

   527 • 1

  7. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Στη ζωτικής σημασίας συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη του λεκανοπεδίου Αττικής, μέσω έργων και δράσεων που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται το προσεχές διάστημα, αναφέρθηκε εκτενώς ο Περιφερειάρχης Αττικής μιλώντας στην ειδική θεματική εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης με του πολίτες, που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της έκθεσης «Attica Green Expo».
   «Το αποτύπωμα που αφήνουν στην Αττική και τους πολίτες της τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούν το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι διαρκές. Όπου κι αν περπατήσεις σήμερα στην Αττική, τα μεγάλα έργα και οι πα- ρεμβάσεις έχουν άρωμα Ευρώπης», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τα επόμενα χρόνια, με το όφελος σε όρους ανάπτυξης, παραγωγικότητας, απασχόλησης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, δημιουργίας σύγχρονων υποδομών, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος να είναι ανυπολόγιστο».
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Περιφέρεια Αττικής προωθεί ένα μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπτυξης πέντε σημείων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
   Το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει:
   - Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών
   - Στην προτεραιοποίηση της κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης
   - Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
   - Στην προώθηση της καινοτομίας
   - Στη διευκόλυνση δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας ώστε να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για τη σημερινή γενιά αλλά και για τις επόμενες.
   «Είμαστε υπερήφανοι για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021 -2027», δήλωσε ο Περιφεριάρχης παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες με τους πέντε πυλώνες άμεσης προτεραιότητας.
   Συγκεκριμένα:
   • 205, 4 εκ. € για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας,
   • 331, 6 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας & αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
   • 124, 9 εκ. € για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών δικτύων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
   • 646,5 εκ. € για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης & κοινωνικής πρόνοιας, 
   • 289, 7 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
   Κάνοντας, δε, τον απολογισμό των όσων έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε πως μόνο από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020, με προϋπολογισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, χρηματοδοτήθηκαν 11.529 έργα και δράσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:
   • Η κατασκευή νέων, σύγχρονων και ασφαλών σχολείων.
   • Σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
   • Νέες υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
   • Υποδομές πολιτισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.
   • Η δημιουργία και αναβάθμιση δημόσιων δομών υγείας.
   • Η στήριξη της καθημερινότητας ευάλωτων συμπολιτών.
   • Η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και η διατήρηση θέσεων εργασίας.
   • Υποδομές για την κυκλική οικονομία και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
   • Η τεχνολογική αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών και η ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών.
   Read more...

   215 • 0

  8. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Πέντε συμβάσεις, συνολικού ύψους 52,10 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), υπεγράφησαν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Γενικό Γραμματέα Δασών και από τους αναδόχους των έργων και αφορούν στην αναδάσωση περιοχών, συνολικής έκτασης άνω των 58.000 στρεμμάτων.
   Σημειώνεται πως το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης αφορά στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, με τη χρήση αυτόχθονων ειδών, σε περιοχές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Εύβοιας, περιλαμβάνοντας εργασίες τεχνητής αναδάσωσης σε επιλεγμένες περιοχές, υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών.
   Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ως Αναθέτουσα Αρχή, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ωρίμασε και δημοπράτησε τα έργα που υλοποιούνται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.
   Αναλυτικά οι πέντε συμβάσεις:
   Τμήμα 1: «Εκτάσεις προς αναδάσωση αρμοδιότητας των Δασαρχείων Αιγάλεω, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Μεγάρων και Πειραιά», με ανάδοχο την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ)» Τμήμα 2: «Έκταση προς αναδάσωση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πεντέλης», με ανάδοχο την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ)» Τμήμα 3: «Έκταση προς αναδάσωση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πάρνηθας», με ανάδοχο την «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τμήμα 4: «Έκταση προς αναδάσωση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης», με ανάδοχο την «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μαύρη Πεύκη: «Εργασίες αναδάσωσης με μαύρη πεύκη σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης», με ανάδοχο τον «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ»
   Read more...

   194 • 0

  9. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η 16η απόφαση που αφορά την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» των Ωφελούμενων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα 1 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
   παρούσας Απόφασης.
   Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 2233 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 39.499.586,04€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 43.736.140,76€, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.4.
   Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελουμένου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του κεφ. 7.4 και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα 1 είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες ή όπως η προθεσμία ισχύει κατόπιν παράτασης και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
   Η 16η απόφαση ένταξης: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΟΟ46Ψ842-Π6Π
   Read more...

   239 • 0

  10. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α' Βαθμού με περιαστικά δάση» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».
   Τα αρχεία της πρόσκλησης:
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
   Παράρτημα Ι_ΟΔΗΓΟΣ__ΕΝΙΣΧΥΣΗ_ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024
   Παράρτημα ΙΙ_Δυνητικοί Δικαιούχοι
   Παράρτημα ΙΙΙ Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου
   Παράρτημα ΙV_Σχέδιο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
   Read more...

   436 • 0

  11. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ).
   Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

   Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€
   Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων ανά Παρέμβαση διαμορφώνεται ως εξής:
   Παρέμβαση Ι – Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€ Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€ Παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€ Παρέμβαση ΙV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).
   Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
   α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
   β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»
   Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής για όλες τις Παρεμβάσεις:
   Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00
   Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:
   για την Παρέμβαση Ι, την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00 για την Παρέμβαση ΙΙ, την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00 για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV, η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00 Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
   Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.
   Επικοινωνία – Πληροφορίες
   Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην ΕΥΔΕ ΕΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
   ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού της ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
   Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 πµ έως 2:00 µµ.
   Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από 9:00 πμ έως 4:30 μμ.
   Email: [email protected]
   Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr
   http://erevno-kainotomo.gr/espa2127
   http://www.eyde-ek.gr
   www.espa.gr
   Read more...

   283 • 0

  12. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Παρατείνεται, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η οποία εκπνέει την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου.
   Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/).
   Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάχθηκαν, ως «καταρχήν επιλέξιμες», όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και την 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης), δηλαδή 31.549 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 422.105.074 ευρώ.
   Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
    
   Read more...

   332 • 0

  13. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών» στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς.
   Συνολικά, 62,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την κατάρτιση περισσότερων από 34.722 εργαζομένων μέσου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων του ιδιωτικού τομέα, ενώ υπογραμμίζεται ότι τουλάχιστον το 25% αυτών θα πρέπει να είναι γυναίκες.
   Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ένας από τους πυλώνες που θα κρίνουν την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα για την οποία εργαζόμαστε καθημερινά.
   Ειδικότερα, το reskilling και το upskilling των εργαζομένων είναι μια μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης. Με οδηγό μας τους στόχους που έχουμε θέσει για την ψηφιακή δεκαετία και προκειμένου να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας και θα συμβάλει στην προσέλκυση και νέων τεχνολογικών επενδύσεων».
   Οι δράσεις κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης αποτελούν σε ποσοστό τουλάχιστον 75% επιλεγμένες προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τις τρέχουσες τάσεις των ΤΠΕ.
   Ενδεικτικά, αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς που προσδιορίστηκαν με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, όπως:
   AI /ΑΙ ethics/AI & Enterprises/AI chatbots Cybersecurity/ Cybersecurity με έμφαση τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις /IoT & Cybersecurity/Data Protection Policy Cloud & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Big Data/ Big Data at IoT/Βig Data & Enterprises/Data Visualization/Data Analysis Tools/Big Data Analytics Data Analytics/Data Analysis Blockchain Project Management με έμφαση σε έργα IT 3D printing e-Invoicing Ρομποτική υπηρεσιών Ως δικαιούχοι ορίζονται θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια και ενώσεις επιμελητηρίων πανελλήνιας εμβέλειας, ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχους είναι η 31 Ιουλίου 2024.
   Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι με βάση την ανίχνευση των αναγκών τους και την εμπειρία των μελών τους, μπορούν να προτείνουν δράσεις για την ενίσχυση προηγμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ με μια ποσόστωση της τάξης του 25%. Η πιστοποίηση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιλογή των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.-GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Επιπλέον, στην πρόσκληση περιλαμβάνονται δράσεις συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένα κριτήρια αποδοτικότητας για την αξιολόγησή τους, καθώς και κίνητρα επιβράβευσης για τους φορείς που προβαίνουν σε ποιοτική και ταχεία υλοποίηση.
   Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχεδιάστηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Read more...

   288 • 0

  14. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει πως οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο πρόγραμμα: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και μετά την 15η Μαΐου που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.
   Για τις αιτήσεις θα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out). Συνεπώς, αυτές που θα εγκρίνονται θα δεσμεύουν και προϋπολογισμό σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα χαρακτηρίζονται επιλαχούσες και θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.
   Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις.
   Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.
   Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:
   Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας). Συστήματα ηλιακής θέρμανσης. Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή τουδικτύου). Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών. Δείτε τον Οδηγό του Michanikos.gr για όλα τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων (Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Ανακυκλώνω κ.α.): 
    
   Read more...

   337 • 0

  15. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με το Άρθρο 103 του Ν. 5106/24 θεσπίζεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» - Προσθήκη άρθρου 14Δ στον ν. 3468/2006
   Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 14Δ ως εξής:
   «Άρθρο 14Δ Πρόγραμμα «Απόλλων»
   1. Θεσπίζεται Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ονομασία «Απόλλων» (εφεξής το Πρόγραμμα), με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των διαδόχων τους. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων της παρ. 2, μέσω της εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με ή χωρίς σταθμό αποθήκευσης και της εφαρμογής εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 και την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 14Α. Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Α.Π.Ε. και Εναλλακτικών Καυσίμων του
   Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   2. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
   α) οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’ (Κ.Ο.Τ. Α’) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό
   στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1403), όπως εκάστοτε ισχύει,
   β) οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
   γ) οι Τοπικοί και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και οι διάδοχοί τους, και
   δ) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
   3. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. για το εν λόγω Πρόγραμμα εγκαθίστανται από τρίτους σε διαφορετικό χώρο από τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης και σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, και συμψηφίζουν ταυτοχρονισμένα την παραγόμενη ενέργεια με την αντίστοιχη ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης των ωφελούμενων της παρ. 2. Ειδικά για τους ωφελούμενους των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οι σταθμοί Α.Π.Ε. εγκαθίστανται στο αντίστοιχο Ηλεκτρικό Σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τις ενεργειακές ανάγκες των οποίων καλύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά περιθώρια απορρόφησης ισχύος έργων Α.Π.Ε., όπως κάθε φορά ορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.
   4. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.) σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με την παρ. 6, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι ωφελούμενοι της παρ. 2 που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια, εκτός των ωφελούμενων της περ. α) οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέλη, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν ως μέλη σε άλλη Ε.Κ.Π. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στην Ε.Κ.Π. της παρούσας είναι ανοιχτή και πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Κ.Π., το οποίο σε κάθε περίπτωση γίνεται αποδεκτό. Η
   Ε.Κ.Π. της παρούσας είναι ανοιχτή ως προς τη συμμετοχή μελών, ωστόσο για τους σκοπούς του Προγράμματος εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 2.
   5. Αντικείμενο δραστηριότητας της Ε.Κ.Π. είναι η ιδιοκατανάλωση ενέργειας από Α.Π.Ε.. Ως περιφέρεια δραστηριοποίησης ορίζεται η Περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι. Η Ε.Κ.Π. δύναται να ασκεί και άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 47Δ του ν. 4001/2011 (Α’ 129).
   6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι κατά περίπτωση Περιφέρειες συστήνουν την εκάστοτε Ε.Κ.Π., άλλως αποκλείεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτών και των υπολοίπων ωφελούμενων ίδιας Περιφέρειας.
   Ειδικά, για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων της περ. α) της παρ. 2:
   α) συστήνεται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μία Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ή την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 47Β του ν. 4001/2011 (Α’ 129), με αντικείμενο δραστηριότητας την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών, ήτοι
   των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’ (Κ.Ο.Τ. Α’) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1403), όπως εκάστοτε ισχύει, και β) ως περιφέρειες δραστηριοποίησης ορίζονται οι Περιφέρειες στις οποίες ανήκουν οι Ωφελούμενοι της περ. α) της παρ. 2.
   7. Κάθε Ε.Κ.Π. συγκεντρώνει και αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 τα κάτωθι στοιχεία:
   α) το σύνολο των ωφελούμενων που συμμετέχουν ως μέλη της,
   β) το συνολικό πλήθος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης των μελών της,
   γ) τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των μελών της και τα προφίλ κατανάλωσης αυτών, για το έτος 2023.
   Τα στοιχεία της περ. γ’ παρέχονται στην Ε.Κ.Π. από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε.), κατόπιν σχετικού αιτήματός της. Ειδικά, για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Α’, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης έως την 31η Μαΐου 2024 το πλήθος των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. Α’, των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσής τους και τις συνολικές καταναλώσεις αυτών για το έτος 2023.
   8. Τα στοιχεία της παρ. 7 που αποστέλλονται στον Φορέα Υλοποίησης, αποτελούν αντικείμενο μελέτης και διαστασιολόγησης των απαιτούμενων συνιστωσών των σταθμών Α.Π.Ε., που υλοποιούνται από τον ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε. για τους σκοπούς του Προγράμματος. Όπου οι παροχές είναι καταμετρούμενες, το προφίλ κατανάλωσης προκύπτει από το διάνυσμα διακύμανσης συνολικής έγχυσης ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα μη τηλεμετρούμενων μετρητών φορτίου.
   9. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ισχύουν τα κάτωθι:
   α) Οι ωφελούμενοι που προστίθενται ως μέλη στην Ε.Κ.Π. και οι παροχές κατανάλωσης αυτών που προσκομίζονται από την Ε.Κ.Π. στον φορέα υλοποίησης μετά την καταληκτική προθεσμία της παρ. 7 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια της 3ης Φάσης του Προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14Ε,
   β) οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, επιτρέπεται να εγκαθιστούν σταθμούς Α.Π.Ε. για την κάλυψη όσων καταναλώσεών τους δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα, αποκλειστικά μέσω αυτοκατανάλωσης ή αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού,
   γ) οι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει κατ’ ελάχιστο Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για την εγκατάσταση σταθμών των άρθρων 14Α και 14Β και την κάλυψη πλήθους καταναλώσεών τους, εφόσον προχωρήσουν στην εγκατάσταση των εν λόγω σταθμών, δύναται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την κάλυψη έως ποσοστού τριάντα τοις
   εκατό (30%) των συνολικών καταναλώσεων των παρόχων που δεν καλύπτονται από τους εν λόγω σταθμούς,
   δ) ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προβαίνει κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στις παροχές κατανάλωσης, για το σύνολο των ωφελούμενων σύμφωνα με την παρ. 7, λαμβάνοντας υπόψη για την ιεράρχησή τους την ολοκλήρωση της 3ης Φάσης για κάθε Ε.Κ.Π., σε συνεργασία και με τον Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα για τους ωφελούμενους της περ. α) της
   παρ. 2 η υποχρέωση της κατά προτεραιότητα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών εκκινεί με την έναρξη ισχύος του παρόντος,
   ε) οι ανάγκες των ωφελούμενων της περ. α) της παρ. 2 καλύπτονται αποκλειστικά από την Ε.Κ.Π. του δευτέρου
   εδαφίου της παρ. 6, στην οποία και δεν απαιτείται να είναι μέλη, και όχι από τις εκάστοτε Ε.Κ.Π. που συστήνονται ανά Περιφέρεια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6, και
   στ) οι ωφελούμενοι της περ. α) της παρ. 2 και οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης επικαιροποιούνται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιλέξιμων έργων και της εφαρμογής του
   εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού από τους Προμηθευτές.
   10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και ιδίως:
   α) το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών για κάθε κατηγορία ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη και
   τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας, τις τεχνολογίες και την ισχύ των έργων που συμμετέχουν
   στο Πρόγραμμα μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, 
   β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος και των επιμέρους φάσεων αυτού,
   γ) τη διαδικασία εφαρμογής αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό,
   δ) τη μεθοδολογία και τη διαδικασία επιμερισμού της παραγόμενης ενέργειας, τον φορέα και τον τρόπο διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το μοντέλο της δημοπρασίας για την επιλογή των έργων που καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε Ε.Κ.Π.,
   ε) τον ελάχιστο βαθμό αδειοδοτικής ωριμότητας των έργων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και στις εκάστοτε ανταγωνιστικές διαδικασίες,
   στ) την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την παραγόμενη και προς συμψηφισμό ενέργεια,
   ζ) την προκήρυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών για κάθε Ε.Κ.Π.,
   η) τον χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των επιλέξιμων έργων,
   θ) τυχόν χρεώσεις στους ωφελούμενους για την προς συμψηφισμό ενέργεια,
   ι) τη διαδικασία κατάρτισης των απαιτούμενων συμβάσεων σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 14Ε, τη χρονική διάρκεια αυτών, καθώς και πρότυπα υποδείγματα συμβάσεων,
   ια) τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, καθώς και των κατόχων των επιλέξιμων σταθμών Α.Π.Ε.,
   ιβ) τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους λειτουργίας και χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης εφόσον αυτά υφίστανται,
   ιγ) τις ειδικές προβλέψεις για εντάξεις ωφελούμενων στις Ε.Κ.Π. μετά την παρέλευση των καταληκτικών προθεσμιών του παρόντος και την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών,
   ιδ) την παράταση των προθεσμιών που τίθενται με τις παρ. 6 και 7, και
   ιε) τη διαφοροποίηση του τρόπου συμψηφισμού ανά κατηγορία ωφελούμενων και ανά επίπεδο τάσης των παροχών κατανάλωσης,
   ιστ) τη διαδικασία χορήγησης των δεδομένων για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. Α’ από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την εφαρμογή του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, τη διαδικασία επικαιροποίησης των δικαιούχων και των αντίστοιχων προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης, καθώς και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής της,
   ιζ) την εφαρμογή ή μη τυχόν περιορισμών έγχυσης των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 (Α’ 129)
   στους επιλέξιμους σταθμούς Α.Π.Ε., καθώς και το ύψος αυτών,
   ιη) ειδικότερα θέματα ως προς την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος, την εγκατάσταση των σταθμών Α.Π.Ε, τον συμψηφισμό και την εκκαθάριση της ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
   11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος και αποζημίωσης των επιλέξιμων έργων, ήτοι των μελετών που απαιτείται να εκπονηθούν για τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων και της αποζημίωσης των έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων, η αποζημίωση ή όχι τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας, κίνητρα για περαιτέρω μείωση των καταναλώσεών τους μετά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ο τρόπος αποζημίωσης των Προμηθευτών
   για την προς συμψηφισμό ενέργεια.»
   Άρθρο 104
   Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων» - Προσθήκη άρθρου 14Ε στον ν. 3468/2006
   Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 14Ε ως εξής:
   «Άρθρο 14Ε
   Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων»
   1. Η υλοποίηση του Προγράμματος του άρθρου 14Δ διενεργείται ανά Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.)
   σε επιμέρους φάσεις, ως εξής:
   α) 1η Φάση: Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 Δ.
   β) 2η Φάση: Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ε.Κ.Π. για τη συμμετοχή των ωφελούμενων των περ. β), γ) και δ)
   της παρ. 2 του άρθρου 14Δ και συγκέντρωση απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14Δ.
   γ) 3η Φάση: Μελέτη και διαστασιολόγηση απαιτούμενων έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
   των ωφελούμενων της παρ. 2 του άρθρου 14Δ.
   δ) 4η Φάση: Προκήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή έργων για κάθε Ε.Κ.Π..
   ε) 5η Φάση: Σύναψη απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ των Ε.Κ.Π., των κατόχων των επιλέξιμων έργων, των Προμηθευτών και του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), ή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., καθώς και υλοποίηση των έργων.
   στ) 6η Φάση: Θέση σταθμών σε λειτουργία και εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού για τα μέλη της Ε.Κ.Π. και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) Α’.
   2. Για την υποστήριξη της 3ης Φάσης, Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λαμβάνει από τον Φορέα Υλοποίησης τα στοιχεία της παρ. 7 του άρθρου 14Δ και προβαίνει εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη αυτών στην εκπόνηση των αναγκαίων ενεργειακών μελετών και τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων ανά Ε.Κ.Π.. Οι σχετικές μελέτες αποστέλλονται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στον Φορέα Υλοποίησης, όπου και διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της 3ης Φάσης του Προγράμματος. Ειδικά για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’ (Κ.Ο.Τ. Α’), ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. από την 1η Μαΐου 2024 εκπονεί τη σχετική μελέτη του προηγούμενου εδαφίου, την
   οποία και υποβάλλει στον Φορέα Υλοποίησης έως την 30ή Ιουνίου 2024.
   3. Για τη διενέργεια της 3ης Φάσης και τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για τους ωφελούμενους από την Ε.Κ.Π. αφορούν το έτος 2023. Με βάση το έτος 2023 καθορίζεται και η συνολική κατανάλωση ενέργειας προς συμψηφισμό των ευάλωτων νοικοκυριών.
   4. Η 4η Φάση εκκινεί διακριτά για κάθε Ε.Κ.Π. με την προκήρυξη και τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή των έργων και την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, κατόπιν ολοκλήρωσης των προηγούμενων φάσεων.
   Για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Α’ ή για Ε.Κ.Π. σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές δύναται να προκηρύσσεται ανταγωνιστική διαδικασία κατόπιν σχετικής μελέτης από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της 2ης Φάσης του Προγράμματος της παρ. 1 από την εκάστοτε Ε.Κ.Π. η οποία και υλοποιείται παράλληλα έως την καταληκτική προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 14Δ.
   5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Κ.Π. προκηρύσσεται από τη Ρυθμιστική Αρχή
   Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων κατόπιν σχετικής προηγούμενης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
   Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 14Δ.
   6. Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με τον ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. για την ενέργεια που παράγουν και παρέχουν προς συμψηφισμό για τις ανάγκες της εκάστοτε Ε.Κ.Π., σύμφωνα και με την απόφαση της παρ. 10 του
   άρθρου 14Δ.
   7. Η κάθε Ε.Κ.Π. συνάπτει σύμβαση αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με τους εκάστοτε προμηθευτές που εκπροσωπούν τις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης, τους κατόχους των επιλέξιμων σταθμών, καθώς και τον ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 14Δ. Οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης των Δικαιούχων Κ.Ο.Τ. Α’ επικαιροποιούνται και αποστέλλονται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην Ε.Κ.Π., στον υπεύθυνο της παρ. 11 και στους Προμηθευτές σύμφωνα
   και με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 14Δ.
   Με τη σύμβαση αυτοκατανάλωσης ρυθμίζονται και θέματα αποζημίωσης των Προμηθευτών από τον ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και χρεώσεις των ωφελούμενων για την προς συμψηφισμό ενέργεια.
   8. Για τους σκοπούς του Προγράμματος:
   α) Το κόστος της ενέργειας που παρέχεται προς συμψηφισμό των αναγκών των ωφελούμενων δύναται να καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),
   β) δύνανται να καθορίζονται χρεώσεις στους ωφελούμενους για την ενέργεια που συμψηφίζεται, οι οποίες αποτελούν έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011,
   γ) δύναται να χορηγείται στους επιλέξιμους σταθμούς επενδυτική ενίσχυση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
   9. Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών προχωρούν στην υλοποίηση και σύνδεση των σταθμών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας.
   10. Οι επιλέξιμοι σταθμοί του Προγράμματος προβαίνουν αμελλητί σε τροποποίηση ή έκδοση των ήαπαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση τους. Οι αρμόδιες αρχές χειρίζονται τις σχετικές αιτήσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα.
   11. Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών ορίζουν υπεύθυνο για τον συμψηφισμό και επιμερισμό της παραγόμενης ενέργειας με τις παροχές κατανάλωσης και συνεργάζονται στο πλαίσιο εφαρμογής και τήρησης των προβλέψεων του Προγράμματος και του σχετικού συμβατικού πλαισίου, σε σταθερή και συνεχή βάση, με την Ε.Κ.Π..
   12. Μετά το πέρας της διάρκειας των Συμβάσεων των παρ. 6 και 7, οι σταθμοί μεταβιβάζονται στις εκάστοτε
   Ε.Κ.Π.. Η παρ. 4 του άρθρου 47Δ του ν. 4001/2011 περί εγγύτητας των μελών της Ε.Κ.Π. με τον σταθμό Α.Π.Ε. δεν εφαρμόζεται.»
   Read more...

   352 • 0

  16. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Δήμοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ζωνών προστασίας από δασικές πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προσθήκη του Άξονα Προτεραιότητας 6 με τίτλο «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών», στο πρόγραμμα  «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, μέσω του οποίου δεσμεύονται πλέον συνολικές πιστώσεις 50,5 εκατ. ευρώ.
   Στόχος του νέου άξονα είναι «να παράσχει τα κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης, προκειμένου κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι δικαιούχοι Ο.Τ.Α. να παρέμβουν με τη σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων για τη δημιουργία ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων, σε όμορες του οικιστικού ιστού ζώνες μείξης με δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα γειτνιάζοντα δασικά συμπλέγματα όσο και για τον οικιστικό ιστό». Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία – προσθήκη του νέου χρηματοδοτικού άξονα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
   Δικαιούχοι είναι κατά πρώτη προτεραιότητα οι Δήμοι, στα όρια των οποίων περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν οι επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1-7-1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157), ήτοι περιοχών αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών: Διευθύνσεων Δασών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων και Χίου, και Δασαρχείων Αλεξανδρουπόλεως, Αρναίας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Σκοπέλου, Βόλου, Αταλάντης, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδος, Θηβών, Πάρνηθος, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ρόδου, Κω, Μεγάρων, Πόρου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδος, Πύργου, Ολυμπίας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κρανιδίου, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων όλης της Πελοποννήσου, Κρήτης, νήσων Αιγαίου, και Έβρου.
   Read more...

   442 • 0

  17. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά στις επιχειρήσεις», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 161,5 εκατ. €, αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, για την εγκατάσταση μπαταριών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
   ο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
   Δείτε επίσης: Απόφαση ένταξης
   Read more...

   242 • 0

  18. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές για τη δημιουργία νέων εγγυοδοτικών εργαλείων που θα ανοίξουν τον δρόμο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνεια άνω των 3,7 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, τους επόμενους μήνες και μέχρι τα τέλη του έτους αναμένονται νέα προγράμματα επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ που θα ξεπερνούν το μισό δισ. ευρώ, ενώ ενεργοποιείται και το Equifund II που θα δημιουργήσει νέα επενδυτικά fund για την υποστήριξη startups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   Αναλυτικά, την τελευταία εβδομάδα του μήνα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), το οποίο πρόκειται να διαχειριστεί 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την βελτίωσή της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Ακόμη 100 εκατ. ευρώ θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
   Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία τριών εγγυοδοτικών εργαλείων. Το πρώτο είναι το χαρτοφυλάκιο βιωσιμότητας το οποίο θα υποστηρίζει τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση και την πράσινη ενέργεια. Το δεύτερο θα υποστηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τρίτο εργαλείο θα υποστηρίζει την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφού προχωρήσουν οι συμφωνίες με τις τράπεζες τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν εγγυήσεις από 50% έως και 70% των δανείων με στόχο να διατεθούν δάνεια 1,5 δισ. ευρώ.
   Ακόμη 500 εκατ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
   Τα νέα εγγυοδοτικά εργαλεία από το EIF θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ που όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, είναι το μεγαλύτερο Ταμείο Επιχειρηματικότητας που έχει γίνει ποτέ .
   Το ΤΕΠΙΧ θα δίνει και εγγυήσεις αλλά και επιδοτήσεις δανείων με χαμηλότοκα δάνεια. Ειδικότερα, ο εγγυοδοτικός πυλώνας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει εγγυήσεις για έως το 80% των επιχειρηματικών δανείων και επιδότηση του επιτοκίου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο πυλώνας των επιδοτήσεων θα παρέχει δάνεια κατά τα οποία θα υπολογίζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού και για το υπόλοιπο 60% του ποσού το επιτόκιο θα μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ το «τρέχει» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) σε συνεργασία με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Το ΤΕΠΙΧ έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στόχος είναι με τη μόχλευση να διατεθούν δάνεια 2,2 δισ. μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
   Πόροι 200 εκατ. ευρώ για το Equifund II
   Τέλη του μήνα αναμένεται να υπογραφεί και η συμφωνία με το EIF για τη σύσταση του Equifund ΙΙ με 200 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα fund of funds που θα τρέξει με την υποστήριξη του EIF σε συνέχεια του Equifund που δημιουργήθηκε το 2016 με κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους τα οποία συνεπενδύθηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια για τη δημιουργία funds τα οποία επενδύουν σε startup αλλα και σε μικρομεσαίες εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το Equifund κινητοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 130 καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
   Οι νέες επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες
   Στο «μέτωπο» των επιδοτήσεων άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το «Ερευνώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Η νέα προδημοσίευση του προγράμματος έγινε τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη, εντός της χρονιάς, αναμένεται και το πρόγραμμα για την «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, για τις παραγωγές ταινιών και σειρών στη χώρα μας.
   Μια ακόμη δράση στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το Πάσχα και να ξεκινήσει πιθανότατα τον Σεπτέμβριο και αφού έχουν καθοριστεί με ακρίβεια τα αδιάθετα κονδύλια από τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Όπως έχει γράψει το insider.gr τα αδιάθετα κονδύλια προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ.
   Read more...

   319 • 0

  19. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Ποσό ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, διατίθεται με την απόφαση εκχώρησης του περιφερειάρχη Αττικής προς τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 - 2027.
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής με τον δήμαρχο Αθηναίων, στα έργα που θα υλοποιηθούν τα προσεχή έτη συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων:
   η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου η αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο με έμφαση στην ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και οι στοχευμένες υπηρεσίες υγείας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του κέντρου και των γειτονιών της πόλης Ειδικότερα, από τα 101 εκατομμύρια ευρώ:
   - 5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη - ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
   - 78 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής.
   - 18 εκατ. ευρώ για την προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής (πρόσβαση στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλους, ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.α.).
   «Θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκχώρηση είναι η αρχή μιας συνεργασίας, η οποία δεν έχει ‘ταβάνι’, δεν έχει όρια. Η αγωνία μας είναι κοινή και αυτό που θέλουμε είναι η πρωτεύουσά μας - κάθε γειτονιά της Αθήνας- να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την πρώτη συνεργασία. Σήμερα είναι μόνο η αρχή, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την όψη της πρωτεύουσας. Τα 40 και πλέον έργα που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση των υποδομών της Αθήνας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη που προσφέρει ευκαιρίες για όλους, προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής».
   Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Τα προγράμματα αυτά είναι για εμάς πολύ κρίσιμα και χρήσιμα, η Αθήνα επιζητά όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Δέσμευσή μας είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αποδοθούν στους πολίτες της Αθήνας τα έργα - ιδίως σε αυτούς που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να επιλύουμε άμεσα οποιοδήποτε γραφειοκρατικό κώλυμα. Θέλουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας - ξέρουμε ότι την έχουμε - είμαστε σύμμαχοι και πολύ καλοί συνεργάτες».
   Επιπροσθέτως, συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα συντονίζει τόσο μια σειρά από ζητήματα, όσο και την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. 
   Read more...

   290 • 0

  20. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του ελικοδρομίου Σαμοθράκης πραγματοποιήθηκε με την ένταξη του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης του Ελικοδρομίου Σαμοθράκης», στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Αερομεταφορών».
   Το έργο, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, έχει αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου, καθώς περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
   Καθαίρεση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχει καταστραφεί, Χωματουργικές εργασίες για τον καθαρισμό και επανεπίχωση του δαπέδου προσγείωσης – απογείωσης και της ζώνης ασφαλείας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, Κατασκευή νέου προκατασκευασμένου οικίσκου ελικοδρομίου και νέας περίφραξης, Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, φωτοσήμανσης και πυρασφάλειας. Ο εκσυγχρονισμός του ελικοδρομίου είναι ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την τοπική κοινωνία του ακριτικού νησιού, επιτρέποντας την εκτέλεση πτήσεων, μεταξύ των οποίων και οι αεροδιακομιδές ασθενών, κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου.
   Read more...

   223 • 0

  21. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Η θέσπιση σύγχρονου νομικού πλαισίου για την μικροκινητικότητα, αλλά και η συνέχιση της επιδότησης των 800 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου μέσω του νέου προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» ήταν οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε στην ομιλία της η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές στην εκδήλωση «Athens Bike Festival» που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Παλαιού Αμαξοστασίου της ΟΣΥ.
   «Δεν νοείται βιώσιμη αστική κινητικότητα χωρίς μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μετακινήσεων. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων εντός αστικού ιστού για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε θεσπίσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την μικροκινητικότητα. Επιδοτούμε την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου έως 800 ευρώ μέσω του κρατικού προγράμματος ‘‘Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ’’ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο νέο πρόγραμμα ‘‘Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ’’ που θα παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Αλεξοπούλου.
   Αναφορικά με τον θεματικό τουρισμό και δη τον ποδηλατικό, η Υφυπουργός σημείωσε ότι «αποτελεί σημαντικό στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα μας, καθώς φέρνει έσοδα στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενθαρρύνει την εξερεύνηση νέων τόπων, προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά και φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση. Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού EuroVelo αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου, για λόγους μετακίνησης, αλλά και αναψυχής, στην πατρίδα μας. Ως επικεφαλής του μπορώ υπεύθυνα να σας διαβεβαιώσω ότι, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Κοινωνικούς Φορείς, θα συνεχίσουμε να προωθούμε δυναμικά θεσμούς, όπως το EuroVelo και δραστηριότητες, όπως ο ποδηλατικός τουρισμός». 
   Όσον αφορά στην οδική ασφάλεια η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπογράμμισε ότι «είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπου μειώνουμε τα όρια ταχύτητας σε συγκεκριμένες οδούς εντός του αστικού ιστού, προάγοντας έτσι την συνύπαρξη της μικροκινητικότητας με την υπόλοιπη κυκλοφορία της πόλης. Αντικαθιστούμε τα παλιά ρυπογόνα και θορυβώδη λεωφορεία με νέα ηλεκτρικά που δεν ρυπαίνουν εκεί που κινούνται και δεν κάνουν θόρυβο. Είναι λοιπόν πιο εύκολο να κινηθείς κοντά τους».
   Η Υφυπουργός έκλεισε την ομιλία της, απευθύνοντας μια προτροπή: «Να φοράτε πάντοτε το κράνος σας όταν ποδηλατείτε. Για εμάς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η οδική ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».
   Read more...

   2387 • 1

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.