Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  508 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δημοσιεύθηκε πριν λίγο σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 5229).
   Αναλυτικά, μέσω της νέας ΚΥΑ που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Τσακίρης, αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 (Β΄ 5229) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως κατωτέρω:
   Α. Ο Πίνακας της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
   Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων Ηπείρου, Ιονίων Νήσων Από 11-12-2020 Αττικής Από 14-12-2020 Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Από 16-12-2020 Δυτικής Ελλάδας Από 18-12-2020 Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου Από 21-12-2020 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Από 25-01-2021 Δυτικής Μακεδονίας Από 27-01-2021 Κεντρικής Μακεδονίας Από 29-01-2021 Θεσσαλίας Από 01-02-2021 Β. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
   «Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α και Β): Από 03-02-2021 σε όλη την επικράτεια.»
   Γ. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου με τίτλο «Διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία τύπου Α» της παρ. 5.2 του Οδηγού του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
   «Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) “διαχείρισης πολυκατοικίας” για τους κοινόχρηστους χώρους και την επιλογή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση “ως σύνολο κτηρίου” του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.».
   Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄5229).
   Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ
   Διαβάστε παρακάτω το εδάφιο που αντικαταστάθηκε με την ανωτέρω απόφαση και αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία τύπου Α και συγκεκριμένα στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας που πλέον καταργείται:
   Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) “διαχείρισης πολυκατοικίας” για τους κοινόχρηστους χώρους, το άνοιγμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον άνω ΑΦΜ και την επιλογή χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση “ως σύνολο κτηρίου” του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα μας, μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων στον χώρο της υγείας.
   Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ των νοσοκομείων όσο και σε επίπεδο καθημερινών προμηθειών και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα σε όλες τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.
   Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές υποδομές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
   Η δράση αυτή υλοποιείται κυρίως μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές προτεραιότητές του έχει την ενεργειακή εξοικονόμηση και ειδικά στα δημόσια κτίρια. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες δράσεις του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα αναβαθμίστηκαν πολλά νοσοκομεία, κυρίως της Ελληνικής Περιφέρειας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον χώρο της υγείας, καθώς προχώρησαν οι διαδικασίες για τουλάχιστον 58 τέτοια έργα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2020:
   Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ περίπου  Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 177 εκατ. ευρώ περίπου Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκαμπτες διαδικασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επενδύσεις (που έχουμε ξαναναφέρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυστερήσεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα, να καμφθούν αντιστάσεις και ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να ωριμάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.
   Πως φτάσαμε ως εδώ;
   Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέγνωσε έγκαιρα, με βάση και την εμπειρία από αντίστοιχα, πιλοτικά τις περισσότερες φορές, έργα στο παρελθόν, όπως αναφέρουν στην euractiv.gr και στο economix.gr πηγές με πολύ καλή γνώση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των ευαίσθητων κτιριακών υποδομών της υγείας, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα όπως αυτό των νοσοκομειακών κτιριακών υποδομών.
   Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 2018 εξέδωσε την πρόσκληση προς δημόσιους φορείς για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» . Η πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (από τον άξονα προτεραιότητας 10 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 15/02/2021, π/υ 62.933.924.
   Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ δυναμικότητας 400 κλινών και άνω για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλινών και άνω για όλη την υπόλοιπη χώρα. 
   Μα πως όμως, από προϋπολογισμό 63 σχεδόν εκατομμυρίων φθάνουμε συνολικά σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ; 
   Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Και το πρώτο της σημείο ήταν ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εγκριθεί η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Είναι η λεγόμενη υπερδέσμευση που χρησιμοποιείται όταν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο και γνωρίζεις ότι θα απορροφηθούν οι πόροι, οπότε οι υπηρεσίες επιτρέπουν να προχωρήσεις πολύ παραπέρα από τον αρχικό προϋπολογισμό, διότι γνωρίζεις ότι κάποια άλλα έργα δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και θα κάνεις εντέλει ανακατανομή πόρων. Ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 10 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αυτόν για τα νοσοκομεία…) το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 276,08% επί της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα, γεγονός που καθιστά δυνατή την ένταξη όλων των υποβληθεισών μέχρι σήμερα προτάσεων.
   Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους πόρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ – έχουν δείξει μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτρόπων, δίνουν την ευχέρεια στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστήματα υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.
   Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και τις υποδομές σε αυτά, αφού παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά για τα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα έργα.
   Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα
   Η euractiv.gr και το economix.gr αποκαλύπτουν τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και υπό έγκριση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της χώρας από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και το σύνολο των πόρων που αφιερώνονται σε καθένα από αυτά:
   ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενταγμένη 05/06/2019 4.450.000,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 05/06/2019 4.436.904,00 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Ενταγμένη 05/06/2019 4.215.842,02 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Ενταγμένη 05/06/2019 4.203.652,25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 4.000.000,00 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ενταγμένη 05/06/2019 3.942.322,92 Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ενταγμένη 05/06/2019 3.850.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 3.730.877,35 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ενταγμένη 05/06/2019 3.571.400,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 2.460.439,56 Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ενταγμένη 05/06/2019 2.429.495,90 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ενταγμένη 05/06/2019 1.956.720,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ Ενταγμένη 05/06/2019 1.481.183,05 Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενταγμένη 05/06/2019 919.353,88 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενταγμένη 03/07/2019 3.678.161,83 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ενταγμένη 12/09/2019 4.440.490,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ενταγμένη 12/09/2019 4.420.372,32 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ενταγμένη 16/10/2019 677.353,47 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ενταγμένη 08/11/2019 4.411.302,28 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ενταγμένη 08/11/2019 3.948.163,10 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Ενταγμένη 12/11/2019 4.444.756,00 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Ενταγμένη 16/04/2020 1.906.381,17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενταγμένη 02/07/2020 5.446.200,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ‘Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο’ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Ενταγμένη 02/07/2020 5.435.713,34 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ Ενταγμένη 02/07/2020 4.255.432,98 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Ενταγμένη 14/07/2020 3.829.360,60 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ενταγμένη 14/07/2020 2.781.683,73 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ενταγμένη 23/07/2020 4.438.429,85 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ενταγμένη 23/07/2020 3.066.869,22 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’ Ενταγμένη 29/07/2020 2.634.919,02 Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ Ενταγμένη 24/09/2020 3.125.158,36 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ Ενταγμένη 21/10/2020 2.428.779,33 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ενταγμένη 16/11/2020 3.518.885,04 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Ενταγμένη 30/11/2020 3.397.126,07 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενταγμένη 03/12/2020 3.952.844,57 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ενταγμένη 04/12/2020 4.434.744,06 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β’ Γ’ του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ενταγμένη 04/12/2020 2.844.081,70 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ Ενταγμένη 14/12/2020 5.387.800,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ενταγμένη 14/12/2020 4.016.820,84 Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Ενταγμένη 14/12/2020 3.240.857,80 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταγμένη 17/12/2020 4.914.600,28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.928,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.818,35 Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ενταγμένη 28/12/2020 3.999.369,29 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ Ενταγμένη 28/12/2020 3.929.278,50 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ενταγμένη 29/12/2020 5.450.000,00 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ενταγμένη 29/12/2020 4.450.000,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 29/12/2020 2.459.978,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αξιολογημένη   5.128.180,26 Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Αξιολογημένη   4.005.944,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ Αξιολογημένη   3.740.225,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ Υποβληθείσα   4.450.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Υποβληθείσα   4.449.999,50 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υποβληθείσα   4.445.723,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υποβληθείσα   4.442.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Υποβληθείσα   4.106.541,86 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Υποβληθείσα   4.103.401,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Υποβληθείσα   3.399.431,00 Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί, ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και αναμένεται η ένταξή τους τις επόμενες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου.
   Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε τον Οκτώβριο 2020 και δεύτερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθμισης για νοσοκομεία μικρότερης δυναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) των περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 20/3/21, οπότε αναμένοται μέσα στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφορίες της euractiv.gr, έχει κάνει προς το παρόν αίτηση το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με πρόταση περίπου ενός εκατ. ευρώ.
   Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο;
   Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας τις επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους: 
   1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.  
   2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται:  εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία),   
   3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων περιγράφονται παραπάνω, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο και ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.  
   Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων όσο και κατά την υλοποίηση των δράσεων καθώς και η διενέργεια των προ του έργου και μετά το έργο ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
   Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των έργων και των 2 παραπάνω προσκλήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά  μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτά να κατατασσονται σε κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση κτιρίου που αρχικά κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ, το πλαίσιο των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε η ενεργειακή απόδοση των προτεινόμενων κτιρίων να βελτιώνεται κατ’ ελάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+.
   [Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην ελληνική EurActiv στο πλαίσιο της δράσης «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη μετάθεση κατά 14 ημέρες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»  στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που τέθηκαν   υπόψη του Υπουργείου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.
   Ειδικότερα:
   Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.
   Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
   Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υποβολή θα ξεκινήσει στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.
   Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για την 01.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.
   Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το 2020 σημειώθηκε ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική απορρόφηση, σύμφωνα με τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΠΣ 31.12.2020), είναι σήμερα στο 62% (σε όρους ενωσιακής συνδρομής), με το σύνολο των δαπανών να ανέρχεται σε 11,6 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Οι υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης αντικατοπτρίζονται και στα αυξημένα αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αθροιστικά για το 2020, υποβλήθηκαν αιτήματα συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ, από τα οποία 3,6 δισ. ευρώ εισέρρευσαν στα δημόσια έσοδα της χώρας. Σημειώνεται πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό ετήσιων αιτημάτων από την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
   Οι επιδόσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται σήμερα στην 6η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview).

   Ειδικότερα, στην απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-ERDF) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ-ESF), η Ελλάδα κατέχει την πρώτη (https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf) και τη δεύτερη θέση (https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf), αντίστοιχα, όπως παρουσιάζεται και στα σχετικά διαγράμματα. 


    

   Για την αντιμετώπιση των υγειονομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η χώρα μας αξιοποίησε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις ευελιξίες του προσωρινού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις και των τροποποιήσεων των κανονισμών των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, κινητοποιώντας συγχρηματοδοτούμενους πόρους συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) - ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας - για την παροχή σημαντικής ρευστότητας σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, ενώ ενεργοποιήσαμε και το πρόγραμμα της πεντάμηνης επιδότησης των τόκων όλων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Στηρίξαμε την απασχόληση, με την ειδική αποζημίωση σε αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις και συμβάλαμε στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και του τομέα της Παιδείας. 
   Αναφορικά, τέλος, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για το έτος 2020, η εκτέλεσή του ανήλθε στο 100%, ενώ το όριό του αυξήθηκε διαδοχικά εντός του έτους μέχρι και το ύψος των 10,6 δισ. ευρώ -το υψηλότερο όριο της τελευταίας εικοσαετίας-, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   "Κουμπαρά” που ξεπερνά τα 26,743 δισ. ευρώ, αν υπολογιστεί και η εθνική συμμετοχή, διαθέτει το νέο ΕΣΠΑ, της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Κονδύλια τα οποία "μοιράζονται” σε 5 πεδία (Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ) και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), σύμφωνα με τον σχεδιασμό στον οποίο έχει προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος του υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί άμεσα ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και να εγκριθούν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου. 
   Με βάση όσα προβλέπονται στο 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί (κοινοτικοί πόροι) ανέρχεται στα 21,178 δισ. ευρώ συν 5,564 δισ. ευρώ εθνική συμμετοχή, δηλαδή οι συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ, ξεπερνούν τα 26,743 δισ. ευρώ. Η κατανομή ανά Στόχο Πολιτικής έχει γίνει για τα κοινοτικά κονδύλια, ενώ η εθνική συμμετοχή έχει επιμεριστεί ανά τομεακό και επιχειρησιακό πρόγραμμα.
   4,059 δισ. για την ψηφιακή μετάβαση
   Με βάση τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στα 28 κράτη-μέλη (2020) σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο της οικονομίας της, κατατάσσεται 24η (2020), ενώ με βάση τον δείκτη DESI για την ψηφιακή συνδεσιμότητα η χώρα καταλαμβάνει την 28η θέση στην ΕΕ. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί αυτή η απόσταση και να υλοποιηθεί η ψηφιακή μετάβαση, στη νέα προγραμματική περίοδο θα κατευθυνθούν μέσω του πρώτου Στόχου Πολιτικής (ΣΠ1) 4,059 δισ. ευρώ από τους κοινοτικούς πόρους.
   Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα προγράμματα που θα συνδέονται με αυτόν τον στόχο θα πρέπει να σχετίζονται με τη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κ.ά.
   Πάνω από 4,99 δισ. για την πράσινη οικονομία
   Οι προτεραιότητες που τίθενται στον δεύτερο Στόχο Πολιτικής (ΣΠ2), στον οποίο θα κατευθυνθούν κοινοτικά κονδύλια 4,995 δισ. ευρώ, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η προώθηση των ΑΠΕ, η αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων σε "έξυπνα", η απεξάρτηση από καύσιμα έντασης άνθρακα -με ενδιάμεσο μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο- και η προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών και της καθαρότερης ενέργειας αυτών.
   Ο ΣΠ2 αφορά δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια και την πολιτική προστασία. 
   Bonus 2,22 δισ. στις μεταφορές
   Στους τομείς των μεταφορών και των ευρυζωνικών δικτύων θα κατευθυνθούν 2,220 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Τα κεφάλαια αυτά, θα διατεθούν για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας, στην εξασφάλιση προσβασιμότητας και στη βέλτιστη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, των θαλάσσιων λιμένων και των αεροδρομίων της Ελλάδας με την κατασκευή τμημάτων και συνδέσεων που απουσιάζουν από το δίκτυο.
   Επίσης, έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις της χώρας, με την υλοποίηση επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, σε ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για την πρόσβαση όλων στο διαδίκτυο, καθώς και με την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και των δικτύων 5G. 
   Στην απασχόληση πάνω από 6,32 δισ. 
   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα, η ανεργία των νέων και των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλή, το 60% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία δε μετέχει στην αγορά εργασίας, είναι κάτι περισσότερο από εμφανές ότι χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις για τη στήριξη της απασχόλησης. 
   Για τον λόγο αυτό οι τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας, δηλαδή ο τέταρτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ4) θα απορροφήσει κοινοτικά κονδύλια ύψους 6,327 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνιων ανέργων), για τη διά βίου μάθηση, την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά.
   Στα 1,145 δισ. τα κεφάλαια για την ανάπτυξη 
   Ο πέμπτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ5), αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και την αστική ανάπτυξη και θα λάβει 1,145 δισ. ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού κ.ά. 
   Κυρίως δε στην ανάπτυξη των ορεινών, αγροτικών και παράκτιων απομακρυσμένων περιοχών, επιδιώκοντας έτσι την ομαλή σύνδεσή τους στον εθνικό παραγωγικό και οικονομικό χάρτη μέσω ήπιας ανάπτυξής τους. Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της ενίσχυσης δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας.
   Το πλάνο για την "απεξάρτηση" από τα ορυκτά καύσιμα
   Ο ειδικός στόχος του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης που επιχειρείται, ξεκινά με κονδύλια 1,320 δισ. ευρώ. Το ΤΔΜ αφορά τη στήριξη τις εξής περιοχές:
   - Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας (ΠΕΚ, ΠΕΦ) και τον Δήμο Μεγαλόπολης (ΔΜ) της ΠΕ Αρκαδίας (ΠΕΑ), περιοχές άμεσα εξαρτώμενες από την εξόρυξη και καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
   - Περιφέρειες Κρήτης (ΠΚ), Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), περιοχές άμεσα εξαρτώμενες από την καύση μαζούτ και ντίζελ που σταδιακά θα καταργηθούν. 
   Σημειώνεται επίσης πως το ποσό των κοινοτικών πόρων που θα διατεθούν για την τεχνική βοήθεια ανέρχονται στα 758,7 εκατ. ευρώ.
   Τα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν: τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες ειδικότητες με αξιοποίηση τοπικού εργατικού δυναμικού και προσέλκυση νέου, την αύξηση ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, τη προσέλκυση "πράσινων" επιχειρήσεων μέσω δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών και επιχειρηματικών πάρκων, ανάπτυξη έξυπνων κλιματικά ουδέτερων πόλεων, ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών δικτύων κ.ά.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιούργησε, για πρώτη φορά, ειδική εφαρμογή στην διαδικτυακή πύλη εισόδου www.ependyseis.gr, μέσω της οποίας κάθε χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του και να έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία χρήσης και υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
   Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών/δικαιούχων προγραμμάτων δημιούργησε τρία ενημερωτικά βίντεο, στα οποία παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για το ΠΣΚΕ.
   Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επενδυτές, εδώ και χρόνια, είναι η έλλειψη πληροφόρησης για την εξέλιξη των επενδύσεών τους σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Από σήμερα, το χρόνιο αυτό πρόβλημα λύνεται, καθώς η ΜΟΔ προχώρησε σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις: από τη μία παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλου του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και της υποθέσεως του καθενός επενδυτή ξεχωριστά και από την άλλη δημιουργήθηκαν τρία ενημερωτικά βίντεο για να βοηθηθούν οι  ενδιαφερόμενοι να κάνουν εύκολα χρήση του Πληροφοριακού μας Συστήματος. Έτσι, παράλληλα με τη γενική ψηφιακή ωρίμανση του κράτους προχωράμε και στην ψηφιακή ωρίμανση των επενδύσεων».
   Παρακολούθηση ΠΣΚΕ (Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων) σε πραγματικό χρόνο:
   https://bi.ependyseis.gr/PSKE/pske_usage.pdf
   https://bi.ependyseis.gr/PSKE/pske_implementation.pdf

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το 1ο σχέδιο  της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 μόλις ολοκληρώθηκε.
   Παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027.
   Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.
   Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των Περιφερειών διαμορφώθηκαν κατ' ανώτατο όριο σε:
   • 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες
   • 60% για τις Περιφέρειες σε μετάβαση
   • 40% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες
   • 95% για δράσεις κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+, όταν αυτές και μόνο αυτές περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό άξονα προτεραιότητας
   • 85% για δράσεις στήριξης των απόρων
   • 85% για το Ταμείο Συνοχής
   • 80%  για τα Προγράμματα Interreg.
   1ο Σχέδιο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε σήμερα με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στις 10:00 π.μ. για τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
   Για την Περιφέρεια Κρήτης, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10:14 το πρωί. Υποβλήθηκαν 4.468 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 1.308, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια (28,2 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 21.550 ευρώ.
   Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10:16 το πρωί. Υποβλήθηκαν 1.701 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 610, δεσμεύοντας το σύνολο του προϋπολογισμού (13,5 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση διαμορφώνεται στα 22.130 ευρώ.
   Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η πλατφόρμα έκλεισε στις 11:27 π.μ. Υποβλήθηκαν 1.903 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 1.211, δεσμεύοντας το σύνολο του προϋπολογισμού (23 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση διαμορφώνεται στα 19.000 ευρώ περίπου.
   Το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται  τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 10:00 π.μ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Προκαταβολή 13% του συνολικού ποσού που τους έχει κατανεμηθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης της ΕΕ θα λάβουν οι χώρες - μέλη με την έγκριση των εθνικών σχεδίων τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα αρχίσουν να διατίθενται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να στηρίξουν την αρχική ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την οποία καλωσόρισε με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν τονίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το βασικό μέσο του σχεδίου της ΕΕ για να βγει αυτή ισχυρότερη από την τρέχουσα κρίση, καθώς προβλέπει τη διάθεση συνολικού ποσού 672,5 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων από τα κράτη - μέλη.
   Η πολιτική συμφωνία, η οποία πρέπει να λάβει την τελική έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβλέπει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαρθρώνεται γύρω από τους εξής έξι άξονες:
   -την πράσινη μετάβαση,
   -τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
   -την έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη και απασχόληση,
   -την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και
   -τις πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.
   Mε βάση τη συμφωνία, τουλάχιστον το 37% των δαπανών κάθε εθνικού σχεδίου ανάκαμψης θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα, ενώ τουλάχιστον το 20% των δαπανών θα πρέπει να στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Τα σχέδια ανάκαμψης αναμένεται να συμβάλλουν και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που καταγράφονται στις συστάσεις για κάθε κράτος - μέλος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στην ΕΕ. Η συμφωνία επιφυλάσσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ισχυρό ρόλο στη διακυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένας τακτικός «διάλογος για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα» θα δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να καλεί την Κομισιόν για τη συζήτηση διάφορων θεμάτων σχετικών με το Ταμείο.
   Το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει να οριστικοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να το εγκρίνουν επίσημα, ώστε ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Αφού τεθεί ο κανονισμός σε ισχύ, τα κράτη - μέλη θα μπορούν να υποβάλλουν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε σήμερα με τον άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
   Η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.16 το πρωί. Υποβλήθηκαν 7.985  αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 2.356, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια (51,4 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 21.800 ευρώ.
   Το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται  τη Δευτέρα  21 Δεκεμβρίου με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 10 π.μ.  για τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε σήμερα με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2021, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.
   Όσον αφορά στην εξέλιξη του τρέχοντος προγράμματος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10:40 π.μ. Υποβλήθηκαν 4.209 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.382, δεσμεύοντας 29,4 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται γύρω στα 21.250 ευρώ.
   Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10:48 π.μ.. Υποβλήθηκαν 4.729  αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 2.002, δεσμεύοντας τα 44,8 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 22.400 ευρώ.
   Συστήνεται στους μηχανικούς να μην σπεύδουν τελευταία στιγμή να εκδώσουν ή να τροποποιήσουν ήδη υφιστάμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, για να διασφαλιστεί η ταχεία ανταπόκριση του συστήματος του Building Cert.
   Ο  υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Για το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» εκδηλώνεται ενδιαφέρον που δεν έχει προηγούμενο. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται ότι καλύπτεται περίπου το 50% αυτών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο όλα τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σήμερα ανακοινώνουμε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ και θα προκηρυχθεί οπωσδήποτε εντός του α’ εξαμήνου του 2021».
   Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»  -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται στις 18 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε σήμερα με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων για την Περιφέρεια Αττικής.
   Το Πληροφοριακό Σύστημα λειτούργησε κανονικά και κατόρθωσε να ανταποκριθεί στο ισχυρότατο ενδιαφέρον των πολιτών.
   Σημειώνεται ενδεικτικά ότι τα πρώτα πέντε λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας υποβλήθηκαν στο σύστημα περί τις 10.000 αιτήσεις.
   Η πλατφόρμα έκλεισε στις 10:50 το πρωί. Υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 8.702, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια (144,8 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 16.600 ευρώ.
   Σημειώνεται ότι κατά τη σημερινή ημέρα καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στο σύστημα του Building Cert, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων σπεύδουν τελευταία στιγμή να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή να τροποποιήσουν ήδη υφιστάμενο, με αποτέλεσμα το Building Cert να δέχεται μεγάλο φόρτο.
   Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» στην Περιφέρεια Αττικής, την πολυπληθέστερη της χώρας, δικαιώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιλογή του να ξεκινήσει το πρόγραμμα στην παρούσα συγκυρία. Στέλνουμε έτσι το μήνυμα ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το νέο αυτό πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, που αξιοποιεί πόρους άνω των 800 εκατ. ευρώ, το οποίο -όπως έχουμε πει επανειλημμένα- θα δώσει ισχυρή ώθηση στην οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο, δημιουργώντας άμεσα κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ. Θα μας βοηθήσει επίσης να κερδίσουμε το μεγάλο εθνικό στοίχημα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος (από τις 783.752 κατοικίες της Αττικής πάνω από τις 600.000 είναι ηλικίας 20 ετών και πάνω), που θα συμβάλλει όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας και εξόδων, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μας μέσα στα σπίτια μας που τον τελευταίο χρόνο φιλοξενούν όλες μας τις δραστηριότητες. Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι μόνο το πρώτο από τα αντίστοιχα προγράμματα που θα τρέξουν το 2021 και τα επόμενα χρόνια, με εξίσου υψηλό –αν όχι και μεγαλύτερο- προϋπολογισμό. Επομένως, όσοι δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν τώρα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, ώστε να ενταχθούν στην επόμενη δράση».
   Το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται στις 16 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Καθώς κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε Ήπειρο και Ιόνια Νησιά διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες σε στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να είναι πλήρη και ορθά συμπληρωμένα.
   Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πρόταση παρεμβάσεων, όπου και θα πρέπει να καταχωρηθούν αυτούσιες οι παρεμβάσεις όπως αναγράφονται στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) και σε συμφωνία με το σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
   Όπως αναφέρεται ρητά στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της εμπρόθεσμης, πλήρους, ορθής και αληθούς συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης, καθώς και της ανάρτησης των ορθών δικαιολογητικών. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και των δικαιολογητικών που αναρτώνται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες για το Πρόγραμμα κυρώσεις.
   Συνεπώς η μη ορθή καταχώρηση των στοιχείων της πρότασης παρεμβάσεων σε υποβληθείσες αιτήσεις θα οδηγεί σε ακύρωση/απένταξή τους ή και στην επιβολή κυρώσεων.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η «πρεμιέρα» του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» στις Περιφέρειες της Ηπείρου και των Ιόνιων Νήσων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε στις 10.00 το πρωί και λειτούργησε απολύτως ομαλά, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και που είχε ως αποτέλεσμα την δέσμευση του ποσού που είχε προϋπολογισθεί σε λιγότερο από μισή ώρα για την Ήπειρο και σε μια ώρα και 40 λεπτά περίπου για τα Ιόνια Νησιά.
   Ειδικότερα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Ηπείρου, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.23 π.μ. Υποβλήθηκαν 5.378 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.761, δεσμεύοντας 61,8 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 22.370 ευρώ.
   Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η πλατφόρμα έκλεισε στις 11.43 το πρωί.  Υποβλήθηκαν 1057 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 430, δεσμεύοντας τα 9,1 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 21.218 ευρώ.
   Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Αττικής τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Περί τις 62.000 εγγραφές καταχωρήθηκαν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος που ολοκληρώνεται αύριο το πρωί.
   Ένα βήμα πριν την ενεργοποίησή του βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», καθώς την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου -όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί- και ώρα 10:00 το πρωί, θα ανοίξει η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος για υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
   Επισημαίνεται ότι την ίδια ώρα (10:00 το πρωί) θα ανοίγει η πλατφόρμα και στις υπόλοιπες περιφέρειες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ.
   Αύριο Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου  και ώρα 10:00 το πρωί θα απενεργοποιηθεί το demo, δηλαδή η λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων σε δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να προετοιμαστεί το σύστημα για το άνοιγμά του. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία καταχωρήθηκαν περί τις 62.000 εγγραφές, πράγμα που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.
   Υπενθυμίζεται ότι με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και για την έναρξη των υποβολής αιτήσεων, όλες οι δοκιμαστικές αιτήσεις θα διαγραφούν αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.  Οι ενδιαφερόμενοι, με την έναρξη της λειτουργίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανά Περιφέρεια, θα πρέπει να καταχωρήσουν εκ νέου την αίτησή τους για να την υποβάλλουν.
   Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» παρουσιάστηκε σήμερα στον πρωθυπουργό από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή από τον υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου.
   Τονίστηκαν –μεταξύ άλλων- τα οφέλη του προγράμματος για τους πολίτες, σε όρους όχι μόνο ποιότητας ζωής, αλλά και της μεγάλης εξοικονόμησης στην κατανάλωση ενέργειας και στο κόστος θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς ωφελήθηκαν οι πολίτες από τα προηγούμενα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»:
   Για παράδειγμα, διαμέρισμα 90m2 στην Αττική κατασκευής 1978 ενεργειακής κατηγορίας Η είχε κάθε χρόνο εκλύσεις ρύπων 126kg/τετραγωνικό μέτρο και κατανάλωνε 490kWh/m2 πρωτογενούς ενέργειας και εκτιμήθηκε ότι δαπανούσε κάθε χρόνο 3.000 ευρώ για θέρμανση, ψύξη και χρήση ζεστού νερού.
   Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν –συνολικού κόστους εργασιών 17.800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8.000 ευρώ ήταν επιχορήγηση και τα υπόλοιπα καλύφθηκαν μέσω άτοκου δανείου-, το σπίτι αναβαθμίστηκε κατά 4 ενεργειακές κλάσεις και κατατάχθηκε στην κατηγορία Γ. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας περιορίστηκε στα  200kWh/m2, οι εκλύσεις ρύπων μειώθηκαν κατά 62% στα 48kg/m2 CO2  και το λειτουργικό κόστος  περιορίστηκε στα 1.300€, με μείωση 1.700 ευρώ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχετικά με τα υποβαλόμενα δικαιολογητικά αιτήσης, ισχύουν τα οριζόμενα στην ενότητα 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες, καθώς και στο Παράρτημα Ι. Οπως ειδικότερα αναφέρεται και στις Συχνές Ερωτήσεις του Προγράμματος:
   Κατά την καταχώρηση αίτησης (φάση υποβολής αίτησης) θα πρέπει να αναρτηθεί (upload) για όλους μόνο το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ), το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Δεν απαιτείται η ανάρτηση πρόσθετων δικαιολογητικών.
   Εφόσον η αίτηση υποβληθεί, σε επόμενο στάδιο (φάση υποβολής δικαιολογητικών) θα αναρτηθούν τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (σύμφωνα με το παράρτημα Ι):
   Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος όπου θα πρέπει να φαίνεται ο αριθμός παροχής και η διεύθυνση του ακινήτου.
   Οικοδομική άδεια ή/και τυχόν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται.
   Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
   Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου (μετά τις 31/12/2019), α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.
   Για αιτήσεις πολυκατοικίας, η απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Παράρτημα ΙΙ). Αν η αίτηση με την υποβολή της εντάσσεται στις “ειδικές περιπτώσεις”, στο σχετικό στάδιο ελέγχου θα ζητηθούν επιπλέον κατά περίπτωση:
   Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα ΧΙ).
   Για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της κατοικίας του, β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
   Για όσους εντάσσονται σε μη υποχρέωση στοιχείων φορολογίας, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
   Για απόκλιση της ωφέλιμης επιφάνειας μεταξύ ΠΕΑ και κύριων χώρων στο Ε9, υποβάλλεται σχετική τεκμηρίωση από ιδιώτη μηχανικό.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχετικά με τον περιορισμό “μία αίτηση ανά κατοικία” στο κεφ 2.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος “ Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, διευκρινίζεται ότι:
   Ως “ενεργή” αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θεωρείται η υποβληθείσα αίτηση. Δηλαδή αίτηση, η οποία δηλαδή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και στο πληροφοριακό σύστημα του αντίστοιχου Κύκλου βρίσκεται σε στάδιο 3.β ή από το στάδιο 4 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών σταδίων "σε διαδικασία ακύρωσης/απένταξης".
   Επομένως αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν ποτέ και παρέμειναν σε στάδιο καταχώρησης (στάδια 1-3), δεν θεωρούνται ενεργές και γι' αυτές δεν απαιτείται καμία ενέργεια ακύρωσης από τους χρήστες.
   Αναφορικά με ενεργές αιτήσεις σε προηγούμενους Κύκλους, οι οποίες σήμερα ενδέχεται να διαγράφονται με πρωτοβουλία των αιτούντων, επισημαίνεται ότι η οριστική διαγραφή μίας τέτοιας ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης από τον Κύκλο στον οποίο είχε υποβληθεί, δεν είναι άμεση. Πέραν της διαγραφής της αίτησης από την λίστα αιτήσεων, ο ωφελούμενος θα πρέπει επιπλέον να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της βούλησής του να διαγραφεί οριστικά η αίτηση του. Κατόπιν της έγγραφης επιβεβαίωσης οριστικής διαγραφής αίτησης σε υποβολή ή Υπαγωγή, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Δικαιούχο του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε) ότι δεν έχει γίνει χρήση των ωφελημάτων του Προγράμματος ή δεν εκκρεμεί υποβληθείσα ένσταση.
   Συνεπώς, για την οριστική διαγραφή ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης σε κάποιον από τους προηγούμενους Κύκλους του  Προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ” απαιτείται πάντα χρονικό διάστημα ελέγχου.
   Τονίζεται λοιπόν ότι ωφελούμενοι που έχουν ενεργή αίτηση σε προηγούμενο Κύκλο και επιθυμούν να την διαγράψουν για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, το πράττουν με δική τους ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη και την απαίτηση χρόνου ελέγχου του αιτήματός τους.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». 
   Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά στην «Γενική Επιχειρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό 170 εκατ.  ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων.
   Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, καθορίζεται:
   για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως τις 31 Μαρτίου 2021.
   Το δεύτερο πρόγραμμα «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» έχει  προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης να καθορίζεται:
    για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 ευρώ  για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000  ευρώ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως 31 Μαρτίου 2021.
   Τέλος, το τρίτο πρόγραμμα
   «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρω
   που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα
    για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ  για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ  για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ  για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ  για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι  έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για την ανάγκη πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων ως προς τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία ακινήτων των αιτούμενων υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων/κριτηρίων υπαγωγής τους σε αυτό.

   Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

   1. Αυθεντικοποίηση:

   i. Στοιχεία που εισάγονται:
   • Όνομα χρήστη,
   • Κωδικός.

   ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
   • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

   2. Στοιχεία Μητρώου

   i. Στοιχεία που εισάγονται:
   • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

   ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

   • Ένδειξη για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο,
   • Επώνυμο,
   • Όνομα,
   • Ονοματεπώνυμο Συζύγου,
   • Κωδικός Δ.Ο.Υ.,
   • Περιγραφή Δ.Ο.Υ.,
   • Κωδικός είδους νομιμοποιητικού εγγράφου
   • Περιγραφή είδους νομιμοποιητικού εγγράφου,
   • Αριθμός Νομιμοποιητικού Εγγράφου,
   • Ημερομηνία Γέννησης,
   • Αν είναι κάτοικος εξωτερικού,
   • Αν ο/η σύζυγος είναι κάτοικος εξωτερικού,
   • Κωδικός Κ.Α.Δ.
   • Περιγραφή Κ.Α.Δ.

   3. Επιβεβαίωση Οικονομικών Στοιχείων Ωφελούμενου

   i. Στοιχεία που εισάγονται:

   • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
   • Α.Φ.Μ. υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
   • Α.Φ.Μ. συζύγου του υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
   • Αριθμός παροχής ρεύματος,
   • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία,
   • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2,
   • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2,
   • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2,
   • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία σε κάποιο από τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν το έτος για τα εισοδήματα του οποίου υποβλήθηκε η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

   ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

   • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
   • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς συζύγου υποβολής δήλωσης,
   • Κωδικός απάντησης για άθροισμα εισοδημάτων επιβολής εισφοράς των εξαρτώμενων τέκνων (στην περίπτωση χωριστής δήλωσης υπόχρεου/συζύγου, επιστρέφεται το άθροισμα για όλα τα μοναδικά Α.Φ.Μ. εξαρτώμενων τέκνων που βρίσκονται στις δηλώσεις αυτές),
   • Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής ρεύματος (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
   • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
   • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο)
   • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος) (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο).

   4. Επιβεβαίωση Στοιχείων Ακινήτου

   i. Στοιχεία που εισάγονται:

   • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
   • Αριθμός παροχής ρεύματος,
   • Συνολική επιφάνεια ακινήτου,
   • Έτος κατασκευής ακινήτου,
   • Πλήθος εγγραφών λίστας
   • Στοιχεία συγκυριότητας (Λίστα),
   - Α/Α εγγραφής,
   - Τύπος εγγραφής (ωφελούμενος/συγκύριος) (0: Ωφελούμενος, 1: Συγκύριος),
   - Α.Φ.Μ.,
   - Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),
   - Πλήρης κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 - 100)
   - Ψιλή κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 - 100)
   - Επικαρπία (ποσοστό) (εύρος: 0 - 100)

   ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

   • Εύρεση ακινήτου (0: Βρέθηκε ακίνητο για το Α.Φ.Μ., 1: Δε βρέθηκε),
   • Κωδικός απάντησης για έτος κατασκευής ακινήτου,
   • Κωδικός απάντησης για επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου,
   • Απάντηση συγκυριότητας (Λίστα),
   - Α/Α εγγραφής,
   - Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   - Κωδικός απάντησης για Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   - Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δεν είναι συμπληρωμένο),
   - Κωδικός απάντησης για πλήρη κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   - Κωδικός απάντησης για ψιλή κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
   - Κωδικός απάντησης για επικαρπία (0: Σωστό, 1: Λάθος).

   Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β' 3253/08.08.2018).

   Η παρούσα απόφαση ισχύει και για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές της διαδικτυακής υπηρεσίας.

   By georgegaleos, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   "... Σημαντική συμμετοχή είχαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλλαν συνολικά 19.861 αιτήσεις και ενισχύθηκαν με το συνολικό ποσό των 42.675 568 ευρώ . Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι δικηγόροι οι οποίοι μέσω 7.689 αιτήσεων ενισχύθηκαν με το ποσό των 12.898.857,74 ευρώ. Δεύτεροι έρχονται οι ασφαλιστικοί πράκτορες με 3.755 αιτήσεις μέσω των οποίων ενισχύθηκαν 9.359.483,33 εκ ευρώ Τρίτοι έρχονται οι λογιστές με 2.417 αιτήσεις οι οποίοι ενισχύθηκαν με το ποσό των 7.996.789,77 Αμέσως μετά έρχονται οι αρχιτέκτονες με 1.781 αιτήσεις και ενισχύσεις 3.736.180 ευρώ . Οι οδοντίατροι υπέβαλλαν συνολικά 1.644 αιτήσεις και ενισχύθηκαν με το συνολικό ποσό των 1.786.129,16 ευρώ. ..."
   Καταλαβαίνω εννοεί γενικότερα τους ΚΑΔ των μηχανικών, είτε με εργαζόμενους είτε δίχως για αυτό μάλλον δεν βγαίνει και η διαίρεση στα 1.000€
   Για το προηγούμενο και το επόμενο του παραπάνω τμήματος του σχολίου, πηγή: www.news247.gr

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαχειριστικές αρχές τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ζήτησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Εκδόθηκε από το υπουργείο η 2η εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
   Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η 2η Εγκύκλιος σηματοδοτεί τη συνέχεια της περιόδου προετοιμασίας των Προγραμμάτων 2021-2027, που ξεκίνησε με την 1η Εγκύκλιο που στόχο είχε τη διαμόρφωση των προτάσεων των φορέων χάραξης πολιτικής και την με βάση αυτές διατύπωση του Σχεδίου για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027.
   Οι φορείς σχεδιασμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη συγγραφή των προγραμμάτων θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία κατάρτισης, προάγοντας παράλληλα τη συζήτηση με τους εμπλεκόμενους εταίρους σχετικά με τις ανάγκες και τις στρατηγικές προτεραιότητες ανά Στόχο Πολιτικής.
   Η εγκύκλιος διαρθρώνεται σε δύο μέρη:
   Το Μέρος Α περιγράφει τις κύριες εξελίξεις σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, τις κύριες κατευθύνσεις που διέπουν την Πολιτική της Συνοχής καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Στο ίδιο Μέρος παρουσιάζονται η οργάνωση και οι εξελίξεις του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027, οι κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και η αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων.
   Στο Μέρος Β δίνονται οι κύριες αρχές και οι κατευθύνσεις για την έναρξη του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027. Επίσης, περιγράφεται η δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων που θα υποστηριχτούν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) της ΠΠ 2021-2027.
   Σημειώνεται, ότι τα τομεακά προγράμματα της ΠΠ 2021 – 2027 είναι τα εξής: α) Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
   β) Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, γ) Πρόγραμμα Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή δ) Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών – Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ε) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθησης, στ) Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, ζ) Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας, η) Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και θ) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)
   Πέραν όμως των τομεακών, υπάρχουν και 13 περιφερειακά προγράμματα, δηλαδή ένα για κάθε περιφέρεια.
   Τόσο τα τομεακά, όσο και τα περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και να διαμορφώνονται με βάση την εξής δομή: α) τις ανάγκες, β) τον ειδικό στόχο, γ) τα αποτελέσματα από την πράξη, δ) τις δράσεις και εκροές και ε) τις εκροές και χρηματοδότηση.
   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν στη βάση συγκεκριμένων αναπτυξιακών αναγκών που θα πρέπει να προσδιοριστούν.
   Αφού προσδιορισθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες, κύριο στοιχείο στη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης αποτελεί ο ειδικός στόχος που αποτυπώνει την αναμενόμενη αλλαγή. Οι ειδικοί στόχοι την ΠΠ 2021-2027 έχουν διαμορφωθεί από την Επιτροπή και αναφέρονται στους Κανονισμούς των επιμέρους Ταμείων.
   Η επιλογή των ειδικών στόχων οδηγεί στον προσδιορισμό κατάλληλων δράσεων, η υλοποίηση των οποίων οδηγεί στην παραγωγή συγκεκριμένων παραδοτέων (εκροές) και στην επίτευξη επιθυμητών αλλαγών (αποτελέσματα).
   Αν και ως διαδικασία η διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης παραμένει η ίδια την ΠΠ 2021-2027, ωστόσο υπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του αποτελέσματος και κατά συνέπεια των δεικτών που θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ.
   Την ΠΠ 2021-2027 το αποτέλεσμα προκύπτει άμεσα από την πράξη και δεν αντανακλά πλέον την έμμεση ευρύτερη επίδραση από τις διαφορετικές πολιτικές που υιοθετούνται σε μία περιοχή/ τομέα.
   Οι 5 στόχοι πολιτικής
   Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα της ΠΠ 2021 – 2027 πρέπει να έχουν ως βάση τους 5 Στόχους Πολιτικής που έχει θέσει η Κομισιόν.
   Ο πρώτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ1) αφορά στην ανταγωνιστική οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση και για χώρα μας, σχεδιάζεται να κατευθυνθεί το 20,3% των πόρων.
   Τα προγράμματα που θα συνδέονται με τον ΣΠ1 θα πρέπει να σχετίζονται με τη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον τη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν, ττην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, κ.ο.κ.
   Ο ΣΠ2 αφορά δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια και την πολιτική προστασία και σχεδιάζεται να διατεθεί το 26,1% των πόρων.
   Ο ΣΠ3 αφορά τους ευρύτερους τομείς των μεταφορών και των ευρυζωνικών δικτύων και στο στόχο αυτό, θα κατευθυνθεί το 15,3% των πόρων.
   Ο ΣΠ4 αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας και οι προς διάθεση πόροι, ανέρχονται στο 39,9%
   Ο ΣΠ5 ο οποίος προβλέπεται να απορροφήσει το 5,3% των πόρων αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και στην αστική ανάπτυξη.
   Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.