Jump to content

kan62

Core Members
 • Posts

  4,062
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  171

Everything posted by kan62

 1. Στο σχόλιο ακριβώς δίπλα γράφει ότι τροποποιήθηκε με τον ν.4759/2020.
 2. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συγγραφή, η δια τροποποιήσεων εργαλειοποίηση και η εκάστοτε υφιστάμενη διατύπωση των διατάξεων του νόμου δεν είναι ότι καλύτερο για εφαρμογή από τον μηχανικό. Όμως η μάχη για την εξασφάλιση των δώρων ΣΔ δεν πρέπει να τον αποπροσανατολίζει από το κυρίαρχο θέμα στη χρήση τοιχοποιίας. Η αμελέτητη και άστοχη χρήση της σκοτώνει, είτε είναι φέρουσα είτε όχι. Αυτή είναι η κύρια ευθύνη στην υπογραφή του μηχανικού και αυτή πλέον επιλέγουμε ως μοναδική.
 3. Η περίπτωση 6.κβ, σύμφωνα με την αιτιολογική του ΝΟΚ εξαιρέθηκε από τον ΣΔ ως : - κίνητρο υπέρ της ασφαλούς κατασκευής και αντοχής του κτιρίου. και η αρχική μορφή του εδαφίου ήταν : κβ. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κ.λπ. Οπότε, από το αρχικό εδάφιο, είναι σαφές ότι πάντα νοούνται τα φυσικά + ανακυκλώσιμα + πρωτογενή υλικά. Πριν και μετά το "ή" του εδαφίου. Τα τούβλα, ακόμη και τα συμπαγή, δεν είναι τέτοια υλικά. Όπως επίσης φαίνεται στην αιτιολογία του νόμου, δεν πριμοδοτείται άμεσα το μικρό ενεργειακό αποτύπωμα παραγωγής του υλικού αλλά το ότι η αφαίρεση της διατομής από τον ΣΔ θα συντελέσει στη χρήση αυτών των υλικών που (ως φέροντα ή πλήρωσης) απαιτούν μεγάλα πάχη για τη στατική επάρκεια της.
 4. Εύγε θηρίο ... ούτε το Εθν. Τυπογραφείο δεν την έχει ανεβάσει ακόμη ! +++1
 5. Ερμηνεία διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 117 του ν.4495/2017 (167 Α ́), όπως ισχύει. Ω5ΧΘ4653Π8-Σ9Σ.pdf
 6. Μην χάνεις το χρόνο σου. Στον καιάδα ... ή πρόστιμα όσο υπάρχουν τα κτήρια. Το ίδιο είναι.
 7. Δημήτρη δεν εξαιρεί το Ε9. Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ εξαιρεί ως αποδεικτικό στοιχείο. Μήπως γιατί ενδεχομένως έχει λάθη της διοίκησης και δεν αντιπροσωπεύει τη δήλωση ιδιοκτησίας;
 8. Είναι οι νέες παράγραφοι του άρθρου 38, όπως αυτό επίσης τροποποιείται με το άρθρο 150 του νομοσχεδίου (στο αρχικό μου σχόλιο).
 9. Καλημέρα Βασίλη. Ακριβώς αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή και για το λόγο αυτό έβαλα το "habemus formam" στον τίτλο, δηλαδή "ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (όγκου)". Πλέον το κολάσιμο θα είναι οι παραβάσεις στο περίγραμμα του όγκου και όχι στον ΣΔ. Δηλαδή αυτό που όλοι φωνάζαμε χρόνια τώρα (γιατί φώναζαν και ΠΜ εκτός των ΑΜ). Έτσι και αλλιώς, για τον ΣΔ και με τα τόσα δωράκια που έχουν δοθεί γι' αυτόν, πλέον όλες οι κατασκευές ζορίζονται μόνο στο περίγραμμα του όγκου. Πλέον το παιχνίδι θα παίζεται μόνο με δωράκια που έχουν και δώρο όγκου. Στο εξής η παράβαση του ΣΔ θα είναι πλημμέλημα επιπέδου ΥΔ μηχανικού, η οποία μένει να δούμε πως θα ελέγχεται.
 10. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο : Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=82809615-45f1-48bd-9b18-aeb7016e7329 Μεταξύ των 165 άρθρων περιλαμβάνονται τα παρακάτω 3 άρθρα, τροποποίησης του ν.4495/17, που διαμορφώνουν νέο τοπίο στον μελλοντικό τρόπο έκδοσης των αδειών : Άρθρο 149 - Προέγκριση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4495/2017 Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4495/2017 (Α’167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο εδάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ.2 του άρθρου 38.». Άρθρο 150 - Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας– Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4495/2017 Στην περ. β) της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4495/2017 (Α’167), περί οικοδομικών αδειών που εξαιρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδειών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής: α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου. β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε. Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.». Άρθρο 151 - Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4495/2017 Στην παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4495/2017 (Α’167), περί της κλίμακας των υποβαλλόμενων διαγραμμάτων κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης, β) στην περ. γ) ο όρος της δόμησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) μετά την περ. η) προστίθεται αυτοτελές εδάφιο και η παρ.3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει: α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ` όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης. γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης. ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις. ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια. Το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75) του μελετητή μηχανικού, ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4067/2012 (Α’79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης. Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.».
 11. Ηλία αυτό που σου είπαν δεν πατάει πουθενά νομοθετικά. Αυτοί μιλάνε για απόσταση από το όριο και εσύ για απόσταση μεταξύ κτηρίων. Δεν υπάρχει σημείο επαφής ... Καλησπέρα Δημήτρη ... ... επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, η χορήγηση οικοδομικής άδειας και επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου, επί του οποίου έχει συσταθεί διηρημένη («κάθετη») ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι, εν όψει της συνολικής έκτασης του οικοπέδου, εξασφαλίζεται, εν σχέσει με το σύνολο των τυχόν δυναμένων να ανεγερθούν σ’ αυτό πλειόνων οικοδομημάτων, η πλήρης τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, η εφαρμογή της οποίας κατ’ ουδέν επηρεάζεται από την ανωτέρω ιδιωτικού δικαίου συμφωνία. Περαιτέρω, κατά την χορήγηση, στην περίπτωση αυτή, της άδειας, η πολεοδομική αρχή οφείλει να ελέγχει παρεμπιπτόντως και να λαμβάνει υπ’ όψιν την έκταση των δικαιωμάτων κάθε συνιδιοκτήτη επί τμημάτων του οικοπέδου, επί των οποίων καθένας από αυτούς έχει, δυνάμει της ανωτέρω σχέσης, δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, εν σχέσει τόσο προς την ανοικοδόμηση αυτοτελών οικοδομών όσο και προς την κατανομή των πολεοδομικών και οικοδομικών ωφελειών και βαρών μεταξύ των συνιδιοκτητών (ΣτΕ 1511/2008).
 12. Πάλι Χ έχει μέσα ΙΑΣΟΝΑ, αλλά μήπως ήθελες να πεις τα χάλια μας;
 13. Ο Ρούσκας γνωρίζει τόσο καλά έννοιες "περί δόμησης" που τις έχει επιβάλλει και στο ΤΕΕ (το υπουργείο έτσι και αλλιώς είναι σε χαμηλότερο level γνώσεων). Καλησπέρα στους λοιπούς άσχετους ... και καλό τριήμερο. Προφανώς όχι παρακολουθώντας τον Ρούσκα ...
 14. Όλες οι απόψεις των συναδέλφων θα είναι σωστές. Για να σας είπαν διαφορετικές απόψεις σημαίνει ότι θα είχε ο καθένας τους δικούς του λόγους. Εσείς δεν ρωτήσατε ποιοι είναι αυτοί για να δείτε αν ταιριάζουν με τους δικούς σας ;
 15. Και στις δύο περιπτώσεις είναι υπαγωγή Κατ.4. Αν δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες για επιμερισμό υπάγει μόνον η μια και μοναδική. Αν υπάρχουν "παρανομούσες σε ύψος" ιδιοκτησίες επιμερίζονται τη συνολική αυθαιρεσία κατά το ποσοστό τους στην υπέρβαση, δηλ. υπέρβαση ιδιοκτησίας/συνολική υπέρβαση ακινήτου. Πάντοτε σε Κατ.4. υγ. για το παράλογο σενάριο αργότερα ...
 16. Όχι, εννοώ αυτό ακριβώς που γράφω. Την υπερβάλλουσα την α%*ΕΔ επιφάνεια του Χ.
 17. Επειδή έχεις ένα δίκιο, στο μπέρδεμα που είπες, το ξεκαθαρίζω παρακάτω και αριθμητικά... Αρχική υπόθεση : υπάρχει άδεια, δεν έχουμε κατ.1-2-3, δεν θέλουμε να κατεδαφίσουμε τίποτε και έχουμε στην ιδιοκτησία αυθαίρετα Χτμ (αλλάζω το 50 για να φύγουμε από το πεδίο εφαρμογής της παρ.δ.δγ του 92). - Αν δεν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα νομιμοποίησης έστω και (Χ-α%*επιτρεπόμενη_δόμηση) τμ των αυθαιρέτων, δεν είναι δυνατή πλέον η υπαγωγή στον νόμο ως Κατ.5 (εξυπακούεται ότι δεν ανήκει η περιοχή στις εξαιρέσεις που έχουν ακόμη δυνατότητα υπαγωγής). - Αν υπάρχει η πρόθεση νομιμοποίησης εξετάζεται και η δυνατότητα αυτής, δηλαδή εξετάζεται η πολεοδομική δυνατότητα (όροι δόμησης κλπ) και ταυτόχρονα η δυνατότητα της μελλοντικής στατικής επάρκειας του υπάρχοντος και του προβλεπόμενου να κατεδαφιστεί τμήματος μετά τη λήξη της αναστολής του νόμου (σύμφωνα πάντοτε με το άρθρο 106).
 18. Χώρος είναι και ο ΑΗΧ. Δεν διευκρινίζει ανοικτός ή κλειστός. Οπότε δεν εξαιρεί κάποιον.
 19. Πριν αρχίσετε τη μελέτη, να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα με λίγα λόγια, γιατί όπως είδα από το αναλυτικό του tettris τα πολλά λόγια μπερδεύουν ακόμη χειρότερα. Ήμουν και εγώ σε παράλληλη εργασία και δεν πρόσεξα μερικές απαντήσεις σας με αποτέλεσμα να μην γίνομαι πλήρως αντιληπτός. Αρχίστε λοιπόν το σχολιασμό από εδώ χωρίς τις παρεξηγήσεις που δημιουργούν τα άστοχα αριθμητικά παραδείγματα. Μετά συνεχίστε εκεί. Με λίγα λόγια, αλλά αναλυτικά, και μόνο για την ένταξη σε κατηγορίες : - Η αρχική άποψη αρκετών από μας (εμού συμπεριλαμβανομένου) ήταν ότι η Κατ.5 αφορά μόνον στους υπερβαίνοντες το 100+α% (όπου α=20 ή 40 ανάλογα) των όρων δόμησης της περιοχής συνολικά στο ακίνητο. Αφού καταλάβαμε πως είναι δυνατό να γίνει ο υπολογισμός σε συνιδιοκτησίες με τον επιμερισμό του πολεοδομικού μεγέθους, προέκυψε το πρόβλημα με το αν θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό οι Κατηγορίες 1 και 2 (για την Κατ.3 δεν υπήρχε θέμα από την αρχή). - Μετά δεν καθόταν καλά το πράγμα και αρχίσαμε να έχουμε αμφιβολίες (τουλάχιστον εγώ) σε πρακτικά προβλήματα όπως πχ τι θα γίνει στην εξαίρεση με τα νόμιμα ή αυθαίρετα των άλλων ιδιοκτησιών στο ακίνητο ή στο κοινόχρηστο κλπ. Έτσι κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η συνολική αυθαιρεσία της κάθε ιδιοκτησίας στέκεται απέναντι στο κριτήριο "υπέρμετρης επιβάρυνσης" αυτοτελώς (συντηρητικά και κατ' οικονομία) και όταν έχουν ήδη αφαιρεθεί οι αυθαιρεσίες των κατηγοριών 1, 2 και 3. Δηλαδή η αυθαιρεσία της ιδιοκτησίας συγκρίνεται με το : α% Χ επιτρεπόμενο πολεοδομικό μέγεθος Χ ποσοστό συνιδιοκτησίας. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αν έχουν εξαιρεθεί όλοι, θα εξαιρεθεί και το ακίνητο συνολικά και αν κάποιοι δεν έχουν εξαιρεθεί θα βρεθεί οπωσδήποτε τότε ένας τρόπος διόρθωσης ή άρσης της υπερβαίνουσας αυθαιρεσίας αυτών, έστω και επίπονος. - Έτσι συνεχιζόταν η ζωή μέχρι εκεί που ο υπουργός είπε "τέρμα η Κατ.5". Εκεί προέκυψε το αδιέξοδο της Κατ.5 χωρίς να εκμεταλλευτούμε ανοικτά το γεγονός ότι στον νόμο αφενός δεν λέει πουθενά το "έλλειψη αδείας σημαίνει Κατ.5" και αφετέρου λέει τρία άλλα σημαντικά πράγματα : 1) επιτρέπει τη νομιμοποίηση/κατεδάφιση με την υπαγωγή και φύλα καταγραφής "προς ...", 2) επιτρέπει την έκδοση αδειών νομιμοποίησης/κατεδάφισης ανεξαρτήτως της νομιμότητας και με ταυτόχρονη εξασφάλιση της στατικής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 106 και 3) ορίζει σαφώς ότι η εξαίρεση των όποιων αυθαιρέτων απομένουν γίνεται με την περαίωση της υπαγωγής, δηλαδή μετά από την έκδοση της νομιμοποίησης ή την κατεδάφιση. Αυτά ως προς τις κατηγορίες και εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ως προς τη διαφοροποίηση του ύψους, που δεν αναφέρθηκα καθόλου : Η υπέρβαση του ύψους δεν αντιμετωπίζεται ποσοτικά όπως η κάλυψη-δόμηση γιατί έχει ως τελικό έλεγχο το κάθε κτήριο ως προς μια στάθμη, δηλαδή σε ένα κτήριο θα επιμεριστεί η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους στους συνιδιοκτήτες του κτηρίου που είναι παραβάτες ύψους και ανάλογα με τις επιμέρους υπερβάσεις, ενώ στο διπλανό κτήριο του ίδιου οικοπέδου που δεν θα ξεπερνάει το επιτρεπόμενο ύψος θα πληρώσουν κάποιοι την ενδεχόμενη υπέρβαση ύψους της άδειας ως πταίσμα αναλυτικού που δεν συμμετέχει καθόλου στις κατηγορίες. Διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί και ένα πλήρως αυθαίρετο τμήμα που δεν ξεπερνάει το επιτρεπόμενο, εκείνο θα συμμετάσχει στον έλεγχο κάλυψης-δόμησης για την κατηγορία αλλά όχι στην υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους γιατί απλά δεν συμβαίνει. Αν όμως βρίσκεται σε κτήριο όπου συμβαίνει πράγματι υπέρβαση επιτρεπόμενου ύψους, τότε θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό της υπέρβασης αυτής γιατί θα συμμετέχει σε αυτή με ολόκληρο το ύψος του και όχι με κάποια ενδεχόμενη διαφορά.
 20. Ναι, "συν"υπολογίζονται, δηλ. μαζί με τα "νόμιμα" και τα αυθαίρετα όλων των άλλων νόμων από Σουφλιά και μετά. Πως αλλιώς θα διαπιστωθεί η υπέρβαση αν δεν υπολογίσεις μαζί όλα τα συστατικά που συμβάλλουν στο πολεοδομικό μέγεθος ;
 21. Το συνηθισμένο δεν είναι και το νόμιμο ... και ο νόμος ευτυχώς ομιλεί την ελληνική : "αυθαίρετα υπάγονται στην κατ.4 ... εφόσον δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής ... σε ποσοστό μεγαλύτερο κλπ.". Δεν υπάρχει συνήθεια στην εφαρμογή του νόμου. Κακή νομοθέτηση, ναι υπάρχει. Και στην περίπτωσή μας έγινε πολλές φορές κακή νομοθέτηση από την εποχή Αλαβάνου και μετά ... Ο νέος σχεδιαστής έβρισκε κάποιες σημειώσεις στα συρτάρια του προηγούμενου, έβαζε την πινελιά του (όσο καταλάβαινε) και η ζωή προχωρούσε με όλους ικανοποιημένους και τα ευρώ να συρρέουν στο καταπράσινο ταμείο. Κάπως έτσι έγινε και η παρεξήγηση των δυο κριτηρίων σε ένα, δηλαδή σύγκριση να γίνεται πάντα με την άδεια. Επιβεβαιώθηκε το λάθος και από την πάγια πεποίθηση των δημοσίων υπαλλήλων ότι άδεια σε ακίνητο με αυθαίρετα δεν βγάζουμε ποτέ, οπότε φτάσαμε στην κατάσταση να έχει διορθωθεί το εδάφιο στον νόμο και εμείς να είμαστε παγιδευμένοι σε ένα σύνδρομο Στοκχόλμης που επιμένει "σύγκριση με την άδεια" ...
 22. Γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε ; Σχολιάζω στο θέμα "Κατηγορία 5" και στον τρόπο διάκρισής της από την Κατηγορία 4. Το 110 ήταν το σύνολο άδειας και αυθαιρέτων και το 100 το πολεοδομικό μέγεθος του οποίου μπορώ να υπερβώ ένα ποσοστό και να είμαι ακόμη Κατ. 4. Το 110-100 είναι η υπέρβαση που γίνεται, οπότε είμαι 4. Που είπα για νομιμοποίηση σε αυτή την περίπτωση ;
 23. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ» (Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Βρυσακίου αρ. 15 και Κλάδου, email: [email protected], νομίμως εκπροσωπουμένου. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αρ. 134, [email protected], νομίμως εκπροσωπουμένου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Της υπ’ αριθ. 133895/29-3-2022 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1545/Β/1-4-2022) Της υπ’ αριθ. 558074/17-11-2021 Απόφασης «Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 5352/Β/18-11-2021) καθώς και κάθε συναφούς πράξης της διοίκησης ……………………………………………………………………………………………………….. Με την παρούσα ζητούμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, την ακύρωση των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Αμφότερες οι προσβαλλόμενες ΥΑ ΥΠΠΟΑ παραβιάζουν τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η ΥΑ που ρυθμίζει το πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ορίζει ρητά (άρθρο 12) τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής οποιουδήποτε δημόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ως εξής: «β. Για 7μελή επιτροπή: Δυο (2) κριτές οριζόμενοι από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένα μέλη του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, Τέσσερις (4) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.» Επίσης ορίζει: «Η πλειοψηφία των μελών της κριτικής επιτροπής, καθώς και ο πρόεδρός της, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αρχιτέκτονες ή πολεοδόμοι – χωροτάκτες, αναλόγως του αντικειμένου του διαγωνισμού». Σε περίπτωση δωρεάς, προβλέπει ρητά: «δ. Σε περίπτωση χορηγίας προς τη διοργανώτρια αρχή για τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών, οι κριτές των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, δύνανται να ορίζονται από τον χορηγό εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις», που σημαίνει ότι για 7μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, ο χορηγός μπορεί να ορίσει έως 2 μέλη της Επιτροπής. Αντιθέτως, οι ως άνω Αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού ορίζουν Επιτροπή Αξιολόγησης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με 7 μέλη, με την οικτρή μειοψηφία μόλις 2 μελών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με μέλη που δεν έχουν οριστεί από τον κατάλογο του ΥΠΕΝ και ο χορηγός έχει ορίσει τα 3 από τα 7 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να διαθέτουν δημοσιευμένο αρχιτεκτονικό έργο και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, δεν έχει οριστεί ως μέλος της Επιτροπής αρχαιολόγος ή αρχαιολόγος-μουσειολόγος που να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή συναφή, ώστε να γνωρίζει τις συλλογές και τις ανάγκες του Μουσείου. Επομένως, η επιλογή και η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης της 133895/29-3-2022 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι μη σύννομη καθώς παραβιάζει ευθέως τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες μάλιστα ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης αμφοτέρων των αποφάσεων. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Αμφότερες οι προσβαλλόμενες ΥΑ ΥΠΠΟΑ παραβιάζουν την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ως προς τη μορφή του διαγωνισμού. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστήνεται με την πρώτη προσβαλλόμενη Απόφαση του ΥΠΠΟΑ, περιγράφεται στο πλαίσιο της δεύτερης προσβαλλόμενης, ειδικότερα στην παρ. 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) απόφασης, όπου ορίζεται: «2. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ανήκει: α) η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που θα προσκληθούν να υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής αμοιβής». Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι, δηλαδή, το όργανο που θα υλοποιήσει τους όρους ενός «κλειστού διαγωνισμού», κατά παράβαση των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4412, το οποίο μάλιστα εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (ενωσιακό δίκαιο). Στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιγράφονται αναλυτικά τα δημόσια έργα που έχουν υποχρέωση να υπόκεινται σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (άρθρο 2), οι συμμετέχοντες (άρθρο 3) οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των διαγωνισμών, οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης της διακήρυξης, η σύνθεση των Επιτροπών Αξιολόγησης, και τα διαφορετικά είδη δημόσιων διαγωνισμών, είτε εθνικών είτε διεθνών (άρθρο 1). Μάλιστα ορίζεται ότι ο διεθνής διαγωνισμός α. Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μελετών «διεξάγεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (U.I.A.) σύμφωνα με τον ν. 2092/1992». Οι δύο προσβαλλόμενες Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ που έχουν εκδοθεί για το δημόσιο έργο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», παραβιάζουν εν συνόλω τα άρθρα του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, καθώς και τον Ν. 4412/16, τον Ν. 2092/1992 και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Μη έκδοση νόμιμης εξαίρεσης του έργου από την Υπουργική Απόφαση «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Η μοναδική περίπτωση για την εξαίρεση αξιόλογου τεχνικού έργου από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού προβλέπεται ρητώς στην παρ. 3 του άρ. 2 της ανωτέρω ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021, περιγραφόμενης της σχετικής διαδικασίας: «3. Η εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών για αξιόλογο τεχνικό έργο της προηγουμένης παραγράφου (2), είναι δυνατή με απόφαση του κυρίου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει θετικά το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ύστερα από σχετική αίτηση». Εν προκειμένω όμως το ΥΠΠΟΑ δεν προχώρησε στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 για αίτηση εξαίρεσης του έργου στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ή το ΚΕΣΑ. Ως εκ τούτου, ουδέποτε εξεδόθη σχετική απόφαση εξαίρεσης από τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης (σε κάθε περίπτωση, δεν εκδόθηκε σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης των προσβαλλόμενων ΥΑ του ΥΠΠΟΑ.). Εξάλλου, το έργο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2, καθώς δεν πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. Δεν έχει εκδοθεί δηλαδή μέχρι και σήμερα καμία απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη που να εντάσσει το έργο για χρηματοδότηση σε ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης, επιπλέον αυτό δεν συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ούτε υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ (παρ. 4). Επομένως, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καμία νόμιμη εξαίρεση από την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, ούτε υπάρχουν άλλοι λόγοι για να εξαιρείται το έργο αυτό από το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, οι δύο προσβαλλόμενες Υπουργικές Αποφάσεις που παραβιάζουν ευθέως το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι ανακλητέες. Έκδοση της υπουργικής απόφασης καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης και παράβαση νόμου (άρθρο 3Α του νόμου 4182/2013) Αμφότερες οι προσβαλλόμενες έχουν εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Ειδικότερα, στο προοίμιο της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης ορίζεται ότι «η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (Ά 42), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες αρμοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ά 209) (…)», ενώ στο προοίμιο της δεύτερης προσβαλλόμενης προστίθεται στο πανομοιότυπο ανωτέρω κείμενο η φράση «σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)». Ωστόσο, με την περ. 40 παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, όπως η περ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ.3 Ν.4568/2018,ΦΕΚ Α 178, “1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: (1)…(2) …….. «(40) του ν. 3316/2005 (Α` 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Το άρθρο 83 παρ. 10 του ίδιου νόμου προέβλεπε την έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο ήδη εκδόθηκε ως ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112/03.07.2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Κατά συνέπεια μετά την έκδοση του ως άνω διατάγματος (3.7.2019) το άρθρο 2Α έπαυσε να ισχύει. Συνεπώς, αμφότερες οι προσβαλλόμενες έχουν εκδοθεί χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση και επομένως είναι ακυρωτέες. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η νομοθεσία έχει προβλέψει άλλη διάταξη ανάλογου περιεχομένου περισσότερο αναλυτική με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 ΦΕΚ Α 139/30.7.2018 ως άρθρο 3Α του νόμου 4182/2013, οι διατάξεις του οποίου εν προκειμένω παραβιάζονται. Εξάλλου, σύμφωνα με την επικαλούμενη εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 2Α Ν. 3316/2005), δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν οι υπό κρίση Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι «με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.». Καθίσταται σαφές ότι με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 και αφορούν σε έγκριση εκπόνησης μελέτης, πρέπει να καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η εκάστοτε μελέτη, οι όροι διενέργειας της επίβλεψης εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου, καθώς και οι όροι παράδοσης και έγκρισης της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δωρεοδόχου. Στην προκειμένη περίπτωση, από το κείμενο της πρώτης προσβαλλομένης Yπουργικής Aπόφασης δεν προκύπτουν οι ανωτέρω όροι. Αντιθέτως, αναφέρεται ότι «μεταξύ του δωρεοδόχου και της δωρήτριας θα καταρτιστεί σύμβαση δωρεάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. (…).». Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δηλαδή, με την εν λόγω υπουργική απόφαση φαίνεται να αποδέχεται άνευ ετέρου την μελέτη που θα διεξαχθεί με δαπάνη της ΑΜΚΕ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ», χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία παράδοσης και έγκρισής της, καθ’ υπέρβαση των όρων της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης, ακόμη και αν αυτή ήταν σε ισχύ. Παραβίαση της αρχής του ανταγωνισμού και της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, που έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι «οι δημόσιες προμήθειες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό», καθώς και των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και παράβαση νόμου (άρ. 75, 83 ν. 4412/2016) Με τη δεύτερη προσβαλλόμενη υλοποιείται με τρόπο που προβλέφθηκε στην 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) Απόφαση του ΥΠΠΟΑ, διαγωνισμός για δημόσιο έργο (επέκταση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου), που θα οδηγήσει σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με συγκεκριμένους συμμετέχοντες, από τους οποίους αποκλείονται ρητά οι Έλληνες αρχιτέκτονες! Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «α) η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που θα προσκληθούν να υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής αμοιβής και με την υποχρέωση συνεργασίας με ένα τουλάχιστον ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο ή ομάδα». Με τις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις δημιουργείται ένα πλαίσιο κατάργησης της ελεύθερης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ενώ ορίζεται ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποτανθεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός ΕΕ, αλλά αποκλείονται τα αρχιτεκτονικά γραφεία με έδρα την Ελλάδα, όχι με βάση την εμπειρία ή τα προσόντα ή τη συμμετοχή τους σε άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς, αλλά με μόνο κριτήριο την χώρα επαγγελματικής δραστηριότητας! Τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία ή οι ελληνικές αρχιτεκτονικές ομάδες μπορούν να μετέχουν, όπως ρητά αναφέρεται, μόνον ως «συνεργάτες» γραφείου του εξωτερικού. Η πρόβλεψη αυτή είναι μη νόμιμη σύμφωνα με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, ενώ εισάγει και πρωτοφανή επαγγελματική δυσμενή διάκριση λόγω εθνικότητας, που έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές του Συντάγματος της χώρας (άρ. 4 Σ/τος). Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και παραδεκτώς υποβάλλεται ενώπιόν σας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε ΖΗΤΟΥΜΕ Την ανάκληση: Της υπ’ αριθ. 133895/29-3-2022 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1545/Β/1-4-2022) Της υπ’ αριθ. 558074/17-11-2021 Απόφασης «Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 5352/Β/18-11-2021) https://www.sadas-pea.gr/aitisi-therapeias-toy-sadas-panellinias-enosis-architektonon-kai-toy-syllogoy-ellinon-archaiologon-pros-tin-ypoyrgo-politismoy-kai-athlitismoy-schetika-me-to-ethniko-archaiologiko-moyseio/ View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.