Μετάβαση στο περιεχόμενο

kan62

Core Members
 • Περιεχόμενα

  3.045
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  82

Everything posted by kan62

 1. Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010).
 2. Ο σκοπός είναι να συζητήσουμε και όχι να συμφωνήσουμε ... Οπότε, προσπερνάω την εγκύκλιο και πηγαίνω κατευθείαν στην τροποποίηση του κτηριοδομικού. Λέει : "απαιτείται η υποβολή ... όταν ... προβλέπονται και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της ΜΕΑ του ..." Γιατί είναι απαραίτητες για την εκπόνηση ΜΕΑ οι μελέτες θέρμανσης ή ηλεκτρικών ή υδραυλικών ή ΖΝΧ στο κτήριο του παραδείγματός μου ; Δεν προβλέπω τίποτε από αυτά ... και δεν είναι απαραίτητες για να αποδείξω κάτι.
 3. Να επισημάνω πάλι δύο πραγματάκια ... Στις 6 εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι 4 κατηγορίες κτηρίων που δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/13. Το πεδίο εφαρμογής του σε κατηγορίες κτηρίων περιλαμβάνεται στην παρ.6 του άρθρου 3, ακριβώς πριν από το άρθρο 4 των εξαιρέσεων που ακολουθεί. Εκεί περιλαμβάνονται «όλα τα κτήρια που καταναλώνουν ενέργεια για τη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους». Μετά, στο άρθρο 4, έρχεται το κόστος αυτής της κατανάλωσης όπου «για την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων, καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης». Εδώ περνάνε κατευθείαν κάτω από τη μπάρα μόνο οι 4 κατηγορίες : μνημεία, εκκλησίες, βιοτεχνικά και προσωρινά. Δεν υπάρχει σε αυτές κάποια ελεγχόμενη χρήση τριτογενούς τομέα, όπως ορίζεται στην οδηγία 31 οπότε αυτόματα εξαιρούνται. Μόνες τους όμως και όχι όταν σε αυτές συνυπάρχει ή προστίθεται ελεγχόμενη χρήση εξαρτημένη ή όχι. Εξαιρούνται επίσης υπό προϋποθέσεις και οι άλλες 2 κατηγορίες δηλαδή : διατηρητέα και κτήρια κάτω των 50 τμ, όμως αυτές πρέπει να το αποδείξουν (ότι εξαιρούνται) και ο μόνος τρόπος απόδειξης είναι η εκπόνηση ΜΕΑ. Το θέμα της εκπόνησης ή όχι των Η/Μ μελετών δεν έχει να κάνει με τη ΜΕΑ. Ακόμη και στα απαιτούμενα για την άδεια πριν από τον ν.4030/11 και τώρα με τον ν.4495/17 είναι ξεχωριστά απαιτούμενα : … ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, … Η απαίτηση για μελέτες Η/Μ εξετάζεται όπως εξεταζόταν και πριν την εισαγωγή της ΜΕΑ. Αν θέλω να βγάλω άδεια για σπιτάκι 49 τμ. προφανώς και δεν θα κάνω μελέτη θέρμανσης αλλά στη ΜΕΑ της άδειας θα εφαρμόσω τα ελάχιστα για το κέλυφος, θα περιγράψω τα χαρακτηριστικά του κτηρίου μου και το τζάκι που ενδεχομένως έχω προβλέψει ότι θα χρησιμοποιηθεί και θα εκτιμήσω ένα αποτέλεσμα, ας πούμε Δ. Όταν θα πάω για ρεύμα σαφώς και πρέπει να μου ζητηθεί ΠΕΑ ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή υλοποίηση των προδιαγραφών της ΜΕΑ. Έστω και για το κέλυφος μόνο …
 4. Version 4.0.0

  6.007 downloads

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Με τις αλλαγές του ν.4585/2018 Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 και * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018 "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ..." * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018 " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ" * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018 " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..." Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 5. Version 16

  31.485 downloads

  Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Με όλες τις αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.4178/13 Με τις αλλαγές του ν.4258/2014 Με τις αλλαγές του ν.4280/2014 Με τις αλλαγές του ν.4315/2014 Με τις αλλαγές του ν.4342/2015 Με τις αλλαγές του ν.4447/2016 Με τις αλλαγές του ν.4467/2017 Με τις αλλαγές του ν.4495/2017 * Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 6. Στην παρ.7 του άρθρου 4 του ν.4122/13, που από την αρχή συζητάμε.
 7. Διαφορούνται γιατί είναι κατηγορίες κτηρίων που έχουν κύκλο ζωής που δεν εξετάζεται ο οικονομικός τους αντίκτυπος μέσω των οδηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας. Όσο και να στοιχήσουν ενεργειακά θα κριθούν με άλλα κριτήρια ...
 8. kan62

  ΤΑΠ - ΔΕΗ

  Μπορείς να ζητήσεις από τη ΔΕΗ εκτύπωση λίστας (σε μορφή πίνακα) που σε κάθε γραμμή έχει και ένα λογαριασμό και στις στήλες ΤΑΠ και δημοτικά τέλη (να σου τις επισημάνουν). Χρειάζεται μόνο ο αριθμός μετρητή (και ένας εύλογος λόγος) ... Με μιά εκτύπωση που περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο βολεύεται ο Δήμος και μαθαίνει τι δεν έχεις πληρώσει ώστε να πληρώσεις τα υπόλοιπα. Έτσι και αλλιώς τους τα στέλνουν συγκεντρωτικά κατά περιόδους και το ρολόϊ δεν μπορεί να έχει παλαιότερες οφειλές γιατί θα είχε κοπεί. υ.γ. Μου άρεσε πάντα να βλέπω λίστες της ΔΕΗ. Δεν ξέρω για ποιό λόγο αλλά μου θύμιζαν πάντα εκτυπώσεις εποχής Cyber (νοσταλγία ή μαζοχισμός ?).
 9. ν.4495 - Άρθρο 156 Μετά την παρ.8 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ.3046/304/89 (Δ59/1989) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κτιριοδομικός Κανονισμός) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής : «9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στην περίπτωση επιτρεπόμενης αλλαγής χρήσης σε νόμιμα κτίρια με συνολική μικτή επιφάνεια μικρότερη των 500 τ.μ., όταν αυτά έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες διατάξεις της παρούσας απόφασης».
 10. Τα δύο όμορα οικόπεδα των 300 τμ πως έφτασαν στα χέρια του παππού ;
 11. Οι απαντήσεις στα ερωτήματά σου υπάρχουν όλες στα : ΝΟΚ - Άρθρο 11, παρ. 6.ι και ΝΟΚ - Άρθρο 2, παρ. 87 και η αναλυτική τους επεξήγηση στα αντίστοιχα γι' αυτά τα σημεία σχόλια των Τεχνικών Οδηγιών του ΝΟΚ.
 12. Το νόμιμο τμήμα του ακινήτου πρέπει να έχει πάντα εργασίες και χρήσεις νόμιμες. Όποιες εργασίες εκτελεσθούν στο νόμιμο τμήμα πρέπει να καλύπτονται είτε από τις μελέτες της αρχικής άδειας είτε από την έγκριση αποπεράτωσης με νέες μελέτες. Αν απαιτείται άδεια για τη μεταβολή της χρήσης, τότε πρέπει να βγεί και άδεια αλλαγής χρήσης. Αλλιώς ενημερώνεται ο φάκελος της άδειας για τη μεταβολή. Το αυθαίρετο τμήμα, ακολουθεί το νόμιμο στην επιτρεπόμενη χρήση ...
 13. Από που έβγαλες Faethon11 αυτό το συμπέρασμα ; Όχι δεν καταργήθηκε. Αυτό που άλλαξε (όχι τώρα αλλά με τον ν.4122 και μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει όλοι) είναι ότι, για τις κατηγορίες που ελέγχονται (δηλ. πλην μνημείων, λατρείας, βιομηχανο-τεχνικών και προσωρινής χρήσης), οι εξαιρέσεις : - Αφορούν μόνο στις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (όχι στην εκπόνηση ή όχι ΜΕΑ) που είναι διαφορετικές σε νέα ή υπάρχοντα κτήρια. - Σε νέα/ριζικά ανακαινιζόμενα και ανεξάρτητα κτήρια κάτω των 50 τμ, η εξαίρεση είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας Β στην κατάταξη. - Σε υπάρχοντα ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια και ειδικώτερα στα υπάρχοντα τμήματά τους ή στα μη αντικαθιστώμενα συστήματά τους μπορεί και να μην εκπληρώνονται οι επιμέρους ελάχιστες απαιτήσεις, αρκεί στο σύνολο του κτηρίου να εκπληρώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτήρια. Τα νέα τμήματα ή συστήματα οφείλουν πάντα να τις εκπληρώνουν. - Αν η προηγούμενη επέμβαση γίνεται σε ακίνητο προστατευόμενου περιβάλλοντος, τότε οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπληρώνονται στο βαθμό πέραν του οποίου τεκμηριωμένα αλλοιώνεται το προστατευόμενο αγαθό.
 14. Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ νέο ΠΔ με τίτλο "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής" με άμεση εφαρμογή του (με τη δημοσίευση). Χρήσεις_Γης_2018.pdf View full είδηση
 15. kan62

  Νέο Π.Δ. Χρήσεων Γης

  Πείτε της ότι ο νόμος των αυθαιρέτων τακτοποιεί καταστάσεις, εισπράττει χρήματα, αποδίδει ποινές και συσσωρεύει αδικήματα για κάποιο μελλοντικό έλεγχο ... Δεν νομιμοποιεί χρήσεις, αυτό το κάνει η πολεοδομική νομοθεσία που όφειλε να γνωρίζει ώστε να σας υποδείξει πως η χρήση μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη με βάση τα δεδομένας σας. Αλλιώς πρέπει να το κάνετε εσείς, οπότε δεν θα έχετε και την ανάγκη της. Αυτό είναι και αυτό που την πονάει ...
 16. Σε αυτό το στάδιο με βάση την άδεια. Αν δεν υπάρχει κάποια άδεια με την τελικά επιθυμητή χρήση ... ΚΧ πρέπει να υπάρχει πάντα κάπου στο οικόπεδο/γήπεδο. Αν το κτήριο είναι μοναδικό τότε σίγουρα έχει νόημα.
 17. kan62

  Νέο Π.Δ. Χρήσεων Γης

  Όσον αφορά το συγκεκριμένο νήμα : Άρθρο 16 του νέου ΠΔ Στους προϋφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς και τους παραδοσιακούς οικισμούς, οι χρήσεις γης μέχρι την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές για τους οικισμούς αυτούς διατάξεις. Επειδή όμως δεν δίνεις άλλες πληροφορίες, μήπως να μας πεις βάσει ποιάς διάταξης ή με ποιό αιτιολογικό δεν δίνει η ΥΔΟΜ τη βεβαίωση ; [η αποψή μου είναι ότι πάντα πρέπει να ξεκινάμε από αυτό].
 18. Το βολικό δεν είναι πάντα και το καλύτερο. Και ας μην είμαστε υπερβολικοί, όλοι εδώ τη γνώμη μας λέμε ... Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, δεν έχει νόημα μιά ακόμη "αθώωση" μέχρι το 5% των αποκλίσεων πάνω από αυτή του 2% όταν αυτή δεν αφορά κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Στον κοινό ακάλυπτο το 5% είναι για μιά κοινή πολυκατοικία ένα μικρό διαμέρισμα ενώ το 2% ένα δωμάτιο. Και είναι πολύ όταν κριτήριο για την εξαίρεση είναι το 20% ... Όμως, από την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, στη νομιμότητα του 2% δεν επιτρέπονται οι κοινόχρηστοι χώροι. Και το 2% θα ήταν λίγο για τις συνήθεις παραβιάσεις του κοινόχρηστου χώρου (έστω εξωτερική θερμομόνωση). Χρειάζεται πιό πολύ γιατί μετά από αυτό δεν θα υπήρχε άλλη λύση, δεν θα υπάγεται ... οπότε ο νόμος ανεβάζει το ποσοστό στην πλευρά αυτή σε 5% που είναι ένα λογικό μέγεθος και ήδη υπήρχε ως μέγεθος των 5 εκ. (σε σύνηθες μέγεθος κτηρίου περίπου 10 μ.) και σε παλαιότερους νόμους ... Αν δεν πείστηκες ακόμη ας καταφύγω και σε νούμερα : Μια διπλή παράβαση 5% σε συνήθη κάτοψη 10Χ10 μας δίνει μιά υπέρβαση 10 τμ και όχι το 5%Χ100=5 τμ, ενώ σε ένα πρόσωπο οικοδομής των 10 μ είναι ακριβώς τα 5 τμ. Οι διπλοί περιορισμοί κατά κανόνα καταλήγουν στο ίδιο κρίσιμο μέγεθος-όριο και όχι στο διπλάσιο. Τέλος, αν υποθέσουμε ότι ο νομοθέτης εκφράζεται στα ελληνικά, θα έγραφε "ακόμη και" και όχι απλά "και" για τις περιπτώσεις του κοινόχρηστου χώρου.
 19. Δεν πρόσεξες τι ακριβώς γράφω. Πρώτο-πρώτο γράφω ότι η περιγραφή θα γίνει, η μελέτη των Η/Μ συστημάτων δεν θα γίνει. Δηλαδή μπορείς να εκτιμήσεις το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης μετά την κατασκευή με το ΠΕΑ και δεν μπορείς πριν κατά τη διάρκεια της ΜΕΑ ; Δεν γνωρίζεις τα δεδομένα της θέσης του κτιρίου και τα τεχνικά συστήματα που θα λειτουργήσουν στο κτήριο ; Στην περίπτωση αυτή που συζητάμε, δεν ζητάει κάποιος με τη ΜΕΑ τις μελέτες ηλεκτρικών, θέρμανσης (όταν δεν απαιτείται) ή άλλες ειδικές μελέτες συστημάτων ... Ζητάει εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και τεκμηρίωση ότι κατά την εκπόνηση των μελετών της αδείας έγινε ότι απαιτείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βελτίωσή της. Οι μελέτες των Η/Μ είναι θέμα άλλων κανονισμών, οι ειδικές μελέτες σκοπιμότητας δεν εξαιρούνται ποτέ και η εξαίρεση των 50 τμ μας τελείωσε στις 31.12.2015. Το ότι παίρνουν ρεύμα χωρίς ΠΕΑ δεν μου κάνει κάποια εντύπωση ... το ξαναείπα αλλά, βάσει νόμου το κάπνισμα απαγορεύεται σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
 20. Η κατάταξη του νόμου (της ΜΕΑ) χωρίς την περιγραφή συστημάτων σαφώς δεν γίνεται. Ο νόμος όμως δεν λέει πουθενά μη κατάταξη, λέει μη υποχρεωτική εφαρμογή των ελαχίστων. Ξαναδιάβασε τις παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 12 και το άρθρο 21 (με τη σειρά) και πες μου που ακριβώς λέει αυτά που ισχυρίζεσαι. Σημειώνω ότι ολόκληρο το 12 λέει που κάνουμε ΠΕΑ (και τις σχέσεις με τη ΜΕΑ) και το 21 πως βγάζουμε άδεια και δίνουμε ρεύμα. Και σε ξαναρωτάω, χωρίς ΜΕΑ, πως θα εφαρμοστεί η παρ.5 του 21 ; Πως θα πιστοποιηθεί η εντός προδιαγραφών κατασκευή ώστε να πάρει ρεύμα ;
 21. ΜΕΑ σημαίνει και κατάταξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει και υποχρέωση για τα ελάχιστα στην κατάταξη. Για να πάρει ΠΕΚ ένα νέο κτήριο κατοικίας 49 τ.μ. δεν προσκομίζεται ΠΕΑ ; To ΠΕΑ αυτό δεν συγκρίνεται με της ΜΕΑ ; Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή του ΠΕΚ υφίστανται μόνο για τις περιπτώσεις α, γ, δ και ε [παρ.6 και 7, άρθρο 12, ν.4122]. Τα κτήρια προστατευμένου περιβάλλοντος (β) και τα κάτω των 50 τ.μ. (στ) από 1.1.2016 οφείλουν ΜΕΑ και μετά ΠΕΑ στο ΠΕΚ για τον έλεγχο της υλοποίησης [άρθρο 21, ν.4122]. Αλλιώς υπάρχει και η παρ.5 του άρθρου 21 ...
 22. Με το : Επιτρέπει μόνο την απόκλιση (εξαίρεση) στη μικρή δόμηση (50 τμ) και μόνο για τα συστήματα επειδή μπορεί η εφαρμογή ελάχιστων σε αυτά να προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα στη μείωση του παράγοντα κόστος/όφελος. προφανώς και δεν εννοώ ολοκληρωμένη ΜΕΑ και όλες τις μελέτες των τεχνικών συστημάτων. Οπότε δεν αυξάνει και η δουλειά ... ίδια μένει. Δεν ξέρω για τις πολεοδομίες, αλλά ο νόμος λέει : όπου απαιτείται άδεια, ΜΕΑ (ή τα απαιτούμενα τμήματά της) παντού και μελέτες τεχνικών συστημάτων εκεί που απαιτείται ο έλεγχός τους.
 23. Συνολικό ξεκαθάρισμα κάποιων πραγμάτων από την όλη συζήτηση : - Ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης του δομημένου χώρου γίνεται πάντοτε (εκτός από την απλή λογική υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί). - Η έννοια της θερμομονωτικής επάρκειας (ως μελέτη θερμομόνωσης) δεν υφίσταται πλέον γιατί έχει γίνει μελέτη ενεργειακής απόδοσης, δηλ. ΜΕΑ. - Στην ΜΕΑ η θερμομονωτική επάρκεια είναι ένα τμήμα της. Όπως είπα και παραπάνω, κάτι ανάλογο της μελέτης πυρασφάλειας και της παθητικής πυροπροστασίας. - Υποχρέωση ΜΕΑ έχουν μόνο κάποιες κατηγορίες κτηρίων (στο εξής ας εννοούμε εξαιρέσεις μόνο για αυτές τις κατηγορίες). - Η νέα δόμηση αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά από την υπάρχουσα δόμηση. Ακόμη και οι ελάχιστες απαιτήσεις του κελύφους των είναι διαφορετικές. - Οι εξαιρέσεις αφορούν μόνο τη νέα δόμηση (ή χρήση) και όχι την υφιστάμενη. Απλά γιατί δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες εξαιρέσεις στην επίτευξη δύο διαφορετικών στόχων. - Η νέα δόμηση απαιτείται να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές γιατί σχεδιάζεται τώρα και επιτρέπει την επίτευξη των στόχων με τον καλύτερο τρόπο. Επιτρέπει μόνο την απόκλιση (εξαίρεση) στη μικρή δόμηση (50 τμ) και μόνο για τα συστήματα επειδή μπορεί η εφαρμογή ελάχιστων σε αυτά να προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα στη μείωση του παράγοντα κόστος/όφελος. - Η παλιά δόμηση έχει τόσους περιορισμούς και δεσμεύσεις από μόνη της ώστε να αντιμετωπίζεται εξαρχής με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και η αξιολόγησή της έχει διαφορετικό κατώφλι (ελάχιστα) και όταν γίνεται μιά σημαντική επένδυση πάνω της (ριζική ανακαίνιση) τότε γίνεται το καλύτερο δυνατό (εφικτότητα). Στο καλύτερο δυνατό δεν έχει νόημα μιά παραπάνω εξαίρεση γιατί και το καλύτερο δυνατό εξαίρεση είναι ...
 24. Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 1255Β στο οποίο η υπουργός Πολιτισμού μεταβιβάζει στις περιφερειακές υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης του υπουργείου (Εφορείες Αρχαιοτήτων) και την παρακάτω αρμοδιότητά της : Άρθρο 1 - παρ. Α.32 32. Η παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, που προηγείται της υπαγωγής για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή τακτοποίηση αυθαιρέτων χρήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ. και δεν βλάπτει τα μνημεία και τους προστατευόμενους τόπους. Η παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τα ανωτέρω δύναται να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 116, παρ.9 και 10 του ν.4495/2017. μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΥΠΠΟ.pdf
 25. Όντως έτσι είναι. Όταν εμπλέκονται αρμοδιότητες νεωτέρων (ιστορικός, νεώτερο μνημείο ή οικισμός κλπ.) η αρμοδιότητα έχει παραμείνει στον ΥΠΠΟ. Οι υπηρεσίες λένε ότι έχει γίνει από παραδρομή και ότι θα διορθωθεί ... ίδωμεν.
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.