Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/28/2022 in all areas

 1. Για τα σχέδια της ηλεκτρονικής ταυτότητας:
  10 points
 2. Για να καταλήγουμε κάπου ... - να τακτοποιήσεις κατ.3 μπορείς και εκ των υστέρων, όσο ισχύει ο νόμος (διερευνάται όμως η σκοπιμότητα). - να θεραπεύσεις πολεοδομικές παραβάσεις (μεταξύ των οποίων και η Κατ.3) μπορείς πάντοτε με την παρ.4 του άρθρου 94 (διερευνάται όμως η δυσκολία). - η θεραπεία πολεοδομικών παραβάσεων ειδικά όταν ακολουθεί αδειοδότηση είναι πάντα φθηνότερη από τη δήλωση αυθαιρέτου (και αυτό επίσης πρέπει να το ξέρει ο αγοραστής, ειδικά αν έχει σκοπό να κάνει και αυτός μερικές από αυτές μετά την αγορά). - η αποτύπωση των π.παραβάσεων σε ΗΤΚ απαιτείται, αλλά η αποτύπωσή τους δεν απαιτεί υπαγωγή. - η αποτύπωση των π.παραβάσεων στην ΗΤΚ, ως ενημέρωσή της μετά από αδειοδότηση, είναι αποτέλεσμα της θεραπείας τους με την αδειοδότηση. - οι "επιφυλάξεις" μεταξύ επαγγελματιών που κάνουν διαφορετική δουλειά δεν είναι πάντοτε θεμιτές. - το "συμφέρον" των πελατών μας διασφαλίζεται και από μας, το ίδιο και οι πιθανές συνέπειες της "βλάβης" του. ΥΓ. Καλό μήνα δεν είπαμε ... Καλό μας μήνα λοιπόν !
  10 points
 3. @Doctorbike το δεύτερο, γιατί στην ηλεκτρονική ταυτότητα βάζουμε το εμβαδόν κανονικά (όπως προκύπτει από τις εξωτερικές διαστάσεις). Αντιθέτως, η τακτοποίηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου και γι΄αυτό χρησιμοποιήθηκε (σωστά) η επιφάνεια βάσει των εσωτερικών διαστάσεων.
  10 points
 4. Δεν διαφωνώ στο σκεπτικό σου Παύλο. Ο Ορισμός του Αδόμητου όπως τον δίνει η Υ.Α. έρχεται σε κόντρα με όλο το σκεπτικό του Ν.4495/17 ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα αφορά ΚΤΙΡΙΟ και όχι ακίνητο. Άρθρο 54 παρ. 3: ...''3. Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή....'' Και έρχομαι εγώ και ρωτάω. Με ποια εξουσιοδότηση θα πάει Μηχανικός και θα αλλάξει την κατάσταση ενός ακινήτου από αδόμητο σε δομημένο επειδή έβγαλε μια ΕΕΔΜΚ για περίφραξη ή επειδή υπάρχει μια περίφραξη (π.χ. συρματόπλεγμα) σε αυτό? Ο Ν.4495/17 είναι σαφής: για να ενημερώσεις / πειράξεις την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρειάζεσαι ΚΤΙΡΙΟ. Αν δεν έχεις κτίριο ή κάποια βαριά κατασκευή / περίφραξη από μπετόν που να θέλει ρύθμιση άποψη μου είναι ότι το ακίνητο παραμένει αδόμητο. Αν γίνουμε πολύ αυστηροί θα μας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και θα έχει δίκιο.
  9 points
 5. Διάβασα τις σελίδες στο παρόν topic και νομίζω ότι είμαστε υπερβολικοί στο θέμα του αδόμητου. Αντιστρέφω το ερώτημα και λέω το εξής: Βγάζω μια ΕΕΔΜΚ για περίφραξη σε πλήρως αδόμητο γήπεδο. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω με τη λήξη των εργασιών Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου? Η άποψη μου είναι όχι. Γιατί και ο Ν.4495/17 (Άρθρο 54 παρ. 3) και η Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 4 παρ. 1) είναι σαφείς: ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται σε κτίριο, όταν έχουμε μεταβολές πολεοδομικών κτιριολογικών μεγεθών. Συνεπώς για μένα αν δε δω κτίσμα σε ακίνητο, το ακίνητο παραμένει αδόμητο. Αρκεί οι περιφράξεις να είναι συρματοπλεγματα και ξερολιθιές, όχι κάτι εξεζητημένο (τοιχία σκυροδέματος κλπ θα τα τακτοποιήσω πρώτα).
  8 points
 6. Η υπερβολή υπέρ της ασφαλείας σε τεχνικό έργο δείχνει αδυναμία ή αστοχία σχεδιασμού. Η υπερβολή υπέρ της ασφαλείας στη διαδικασία δείχνει ότι κάποιος θέλει να αλλάξει επάγγελμα (δεν το κρίνω).
  8 points
 7. Καλό είναι να μην αντιδικούμε απλά για την αντιδικία... Μιλάμε για έγκριση κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής η οποία δεν βγήκε ποτέ για αυθαίρετο πριν το 2011. (και, μάλλον, δεν μιλάμε για καθαίρεση φέρουσας του 1993 αλλά για απομάκρυνση αλουμινίων από τα κουφώματα). Δεν υπάρχει καμία ακροβασία και καμία αυθαίρετη κατεδάφιση στην "απομάκρυνση" των κουφωμάτων από ένα ρυθμισμένο χώρο για να γίνει "τάχα ΗΧ". Είναι εργασία που δεν θέλει άδεια και ο χώρος δεν θα γίνει ποτέ ΗΧ, πάντα ρυθμισμένος χώρος Κατ.5 θα είναι, με ΥΔ, αναστολή κατεδάφισης και μοναδικό δικαίωμα την περαιτέρω μεταβίβασή του "όπως είναι και βρίσκεται". Η άδεια κατεδάφισης απαιτείται μόνο για τα ιδρυμένα από τον νόμο πολεοδομικά δικαιώματα ή σε θέματα προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος. Για τα αυθαίρετα υπάρχει μόνο η έγκριση εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 29 και αυτή ελέγχεται από την αρμόδια αρχή με όρους που ορίζει η ίδια με βάση το άρθρο 107. Η άποψη των ΥΔΟΜ δεν είναι πάντα ο κατάλληλος σύμβουλος (όπως είναι πάντα ο νόμος) και την έκθεση σε κίνδυνο μπορούν οι δικηγόρος-συμβολαιογράφος να την εξηγήσουν μια χαρά στον πελάτη ... Η ΥΔΟΜ βάσει του άρθρου 107 : 5. β) Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 και 3843/2010, καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.4014/2011, του ν.4178/2013 και του παρόντος, και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 89, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση : αα) εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασιών προσαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117, ββ) κατεδάφισης,... H εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αφορά τα αυθαίρετα τμήματα κτιρίων, ενώ για τα τμήματα που καλύπτονται από οικοδομική άδεια επιτρέπονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες εργασίες. μπορεί να απαιτήσει ΜΟΝΟ την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 29 : 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και των δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα υπαγωγής στην παρούσα και δήλωσης αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει με πράξη το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο : γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ.1α του άρθρου 23 του ν.4178/2013 (Α174), ή αυθαιρέτων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία σύμφωνα με τους ν.3775/2009 (Α122) και 3843/2010 (Α62), καθώς και των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.4178/2013 και του παρόντος και για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία ή είναι σε στάδιο οριστικής υπαγωγής και έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 και ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν αφορούν σε κτίσματα που υφίστανται προ του έτους 1955. και, αν μαζί με την "απομάκρυνση" έχουν γίνει και άλλες αυθαίρετες "μικροκατασκευές" μετά το 2011, μπορεί να εφαρμόσει την παρ.4 του άρθρου 94 : 4. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 οι κυρώσεις είναι μόνο διοικητικές και ειδικότερα : ... Αν ο υπόχρεος συμμορφωθεί με τις πολεοδομικές διατάξεις και αποκαταστήσει την πολεοδομική παράβαση με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή εκδώσει την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια όπου επιτρέπεται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη διαπίστωσή της δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Όλα τα παραπάνω θα τα κάνει αποκαθιστώντας το περιβάλλον και τη νομιμότητα και όχι ασκώντας τιμωρητικές πρακτικές δεκαετιών που μας έχουν οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε.
  8 points
 8. @V.Chlorok. πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης δεν μπορεί να επιβληθεί (λόγω της μετατροπής κλειστού χώρου σε ημιυπαίθριο), αφού δεν κατασκευάστηκε τίποτα. Θα εκδοθεί ΕΕΔΜΚ (δίκην άδειας νομιμοποίησης) και θα γίνει ενημέρωση φακέλου.
  8 points
 9. @BAS Ο λόγος σύνταξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι (κρίσιμο) στοιχείο της και γι΄αυτό μας ενδιαφέρει. Εξ ου και η ύπαρξη σχετικού πεδίου επιλογών (αιτιολογία). Για το ΠΕΑ, η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα έγγραφα "εφόσον απαιτείται". Όπερ μεθερμηνευόμενον εστί: δεν απαιτείται ΠΕΑ σε όλες τις περιπτώσεις. Για κατεδάφιση, προφανώς, δεν απαιτείται. Τι να εξεταστεί, δηλαδή, με το ΠΕΑ; Ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν σε κτίσμα που πρόκειται να κατεδαφιστεί;
  7 points
 10. @Roukat Η νομοθετική διάταξη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατέθηκε από την συνάδελφο 8maria8, της οποίας το συμπέρασμα είναι σωστό. Όπως είναι σωστή και η προτροπή της συμβολαιογράφου. Η αποτύπωση δεν θα είναι θεωρημένη από πουθενά. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/2021 "ήτοι κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη κατάσταση δεν προκύπτει από τα σχέδια που συνοδεύουν τις εκδοθείσες πράξεις, εκπονούνται και υποβάλλονται νέα σχέδια αποτύπωσης κατόψεων αρχιτεκτονικών," Στο σχέδιο θα αναγράψεις ότι αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση όπως προβλέπεται από τον νόμο. Στα σχέδια της ηλεκτρονικής ταυτότητας δεν περιλαμβάνονται υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στατικά, μηχανολογικά, θερμομόνωση, πυροπροστασία, παρά μόνο ότι προβλέπεται στην υπουργική απόφαση.
  7 points
 11. Λάθος και παράνομο. Μόνο ανασύσταση. Γιατί να πληρώνει ο ιδιοκτήτης πρόστιμα για τις αμαρτίες άλλων ; Και αν είναι μετά το 2004 ; Η μήπως το 15% του προστίμου της Κατ.2 είναι λίγα για κάποιον που δεν τα οφείλει ; Ας προτείνει λοιπόν το ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ, για να είναι εντάξει, να χρηματοδοτήσει τις νόμιμες ανασυστάσεις από το ταμείο που πάνε όλα τα λοιπά πρόστιμα. Μόνο έτσι ξεπλένονται οι αμαρτίες και όχι με συστάσεις για πατέντες τύπου "πλήρωνε εσύ για να κάνεις τη δουλειά σου". Αλλά μάλλον φοβούνται ότι θα αρνηθεί το ελεγκτικό ...
  7 points
 12. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ερωτήματος έχουμε ένα πλήρως αυθαίρετο κτήριο και εργασίες κατεδάφισης επί αυτού γίνονται μόνον με έγκριση εκτέλεσης εργασιών. Πολεοδομικά πρόστιμα επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις μη λήψης της απαιτούμενης αδείας. Η μη λήψη έγκρισης εργασιών έχει ως συνέπειες αυτές που θα ορίσει η δημόσια αρχή όταν θα γίνει γνωστή σε αυτή η μη έγκαιρη λήψη της. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες ώστε να εφαρμοστούν οι νόμιμες : αστυνομικές διατάξεις, ποινές νόμων διαχείρισης αποβλήτων, ασφαλιστικές διατάξεις κλπ. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα : - δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα σύγκρισης με τη νομιμότητα γιατί δεν υπάρχει κάτι νόμιμο στο κτήριο, - μπορεί να μεταβιβαστεί ως έχει και χωρίς αλλαγή των στοιχείων της δήλωσης γιατί απλά αυτή δεν επιτρέπεται. - περαιτέρω μεταβολή χρήσης του ήδη τακτοποιημένου ως κλεισμένου ΗΧ δεν επιτρέπεται (παρά μόνο αν νομιμοποιηθεί).
  7 points
 13. https://exoikonomo2021.gov.gr/-/xekinaei-apo-tis-20-5-2022-e-dynatoteta-ypoboles-elektronikes-tautotetas-ktiriou Προθεσμία για την ταυτότητα : από αύριο 20-5-22 έως και 19-7-22 Καλή μας αρχή και καλή δυναμη !
  6 points
 14. @zazeng θα συμφωνήσω με τον @Doctorbike Η τοιχοποιία ήταν νομίμως υφιστάμενη για τον Ν3843 οπότε ορθά ρυθμίστηκε μόνο το καθαρό...
  6 points
 15. Για να εντάξεις κάτι στο νόμο πρέπει πρώτα να είναι αυθαίρετο. Αυτά δεν είναι.
  6 points
 16. Ας κάνουμε λίγο πίσω και ας δούμε την κατάσταση πέρα από τις συστημικές απαιτήσεις ... Τι ξέρουμε σαν μηχανικοί ως σήμερα ; Ότι η αναθεώρηση αλλάζει τα στοιχεία που αναθεωρούνται και καταργεί αυτά της αδείας μόνο γι' αυτά τα στοιχεία που αναθεωρούνται. Αυτά που δεν αναθεωρούνται παραμένουν ίδια με τα αρχικά της αδείας. Ακόμη και σαν επίπεδα προϋπολογισμού (για να γίνει κατανοητή η διάκριση) ... Επομένως, δεν έχει νόημα να περάσει στην ΗΤΚ ιδιοκτησίας μια αναθεώρηση που δεν την αφορά και προφανώς (αν αυτό γίνει) θα περιπλέξει την κατάσταση όταν κάποιος θα αναζητήσει στοιχεία σε αυτή (πχ παλαιότητα για την εφορία). Την αναθεώρηση που έγινε θα την περάσει αυτός που τον αφορά. Αν περιλαμβάνει αναθεώρηση στοιχείων του κοινοχρήστου και αυτός που θα συμπληρώσει την πρώτη ΗΤΚ των κοινοχρήστων. Αν αφορά σε προσθήκη, αυτός που είναι μέσα στην προσθήκη κλπ. Επομένως για τον μηχανικό το σωστό είναι να μπαίνει πρώτα η αρχική άδεια και μετά διαδοχικά όλες οι πράξεις που αφορούν στην ιδιοκτησία που κάνει την ΗΤΚ. Όπως θα γίνεται και μετά την αρχική της δημιουργία κατά την ενημέρωσή της. Αν η αναθεώρηση αφορά στην ιδιοκτησία που γίνεται η ΗΤΚ, τότε πρέπει να μπαίνει την πρώτη φορά με τον περιγραφικό τρόπο : " άδεια με αριθμό Α, όπως αναθεωρήθηκε με την αναθεώρηση με αριθμό Β".
  6 points
 17. Αυτό που έγραψα παραπάνω αναφερόταν και στη 8maria8 και το έχω επαναλάβει πολλές φορές σε σχόλιά μου, αν το ψάξεις. Το κάνω και εγώ. Και ΟΛΟΙ μας είμαστε μηχανικοί ...
  6 points
 18. pirsogiannis, δεν μιλάω προσωπικά. Επισημαίνω αυτό που κάνουμε όλοι οι μηχανικοί τα τελευταία χρόνια, να υπερβάλλουμε για να πάμε παρακάτω. Κάτι σαν συμβολαιογράφοι ας πούμε ... ακόμη και με μεγάλη γραμματοσειρά στη σελίδα. Ούτε και αυτό το κρίνω, είναι γεγονός.
  6 points
 19. Η ΕΕΔΜΚ δεν είναι άδεια, αλλιώς θα την έλεγαν ΑΕΔΜΚ. Οπότε δεν εμπίπτει στο άρθρο 59 του ν.4495/17. Η ΕΕΔΜΚ δεν έχει επιβλέποντα, πλην αυτού των μέτρων ασφαλείας. Οπότε δεν υπάρχει και ανάληψη ευθύνης για διαρρυθμίσεις. Το ΤΕΕ τα γνωρίζει, οπότε ... "απορία ψάλτου βηξ"
  6 points
 20. Ανασύσταση απαιτείται και για χθεσινές άδειες (προ ηλεκτρονικής). Ευχολόγια για να κυλήσει το μπαλάκι παρακάτω, τουλάχιστον εμείς (του ΤΕΕ) που γνωρίζουμε, δεν πρέπει να τα δεχόμαστε. ... Έρχονται καταστάσεις στο μέλλον που δεν θα αντιμετωπίζονται εύκολα. Ενδεικτικά και μόνο μια αγωγούλα στο μηχανικό που θεώρησε την "μη ύπαρξη αδείας" με δυσμενή αποτελέσματα για τον ιδιοκτήτη (πχ. επιχορήγηση μετά από σεισμό) θα την αντιμετωπίσει το ΤΕΕ ή το μέλος του;
  6 points
 21. Η παράγραφος μπορεί να το λέει ... αλλά ποιος και που λέει το ενημέρωση ΠΡΙΝ τη βεβαίωση ή ΠΠΤ ; ΠΡΟΣΟΧΗ : η ενημέρωση είναι ευαίσθητο θέμα για το μηχανικό. Ενημέρωση φακέλου που δεν υφίσταται δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να υπάρξει, δηλαδή ανασύσταση. Αυτό λέγεται αλλιώς στη γλώσσα μας και δεν γίνεται στα πλαίσια εξυπηρέτησης της διαδικασίας για την ταυτότητα (κοινώς τα λάθη των άλλων δεν τα πληρώνει ο μηχανικός, εκτός αν αμείβεται γι' αυτό).
  6 points
 22. Ο νόμος αυτό απαιτούσε τότε, αυτό γινόταν. Απαιτούσε και κάποια άλλα βέβαια ... αλλά αυτά ήταν ευθύνη συμβολαιογράφων οπότε δεν ανακατευόμαστε. Ο νόμος δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Εφεύρεση είναι θεραπείας αμαρτιών άλλων ... Η κάτοψη στηρίζεται πάντοτε στην πραγματικότητα, η υπογραφή πάνω σε αυτή πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στο νόμο.
  6 points
 23. σωστα, "α) … Για υπερβάσεις σε χώρους με νόμιμο περίγραμμα (π.χ κλείσιμο ημιυπαιθρίου χώρου, εγκατάστασηκύριας χρήσης σε υπόγειο, πατάρια, σοφίτες, κ.λ.π) το πρόστιμο υπολογίζεται επί της καθαρής επιφάνειας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια έδρασης της νόμιμης τοιχοποιίας." Αυτο σημαινει οτι: το αρχικο εμβαδον μιας ΟΙ περιλαμβανει το μισο της μεσοτοιχιας προς αλλη ΟΙ καθως και το μισο της μεσοτοιχιας προς τον κοινοχρηστο διαδρομο και ολοκληρους τους τοιχους που βλεπουν προς τον ΗΧ. Εκει που τελειωνουν οι τοιχοι αυτοι και αρχιζει ο ΗΧ, μεχρις εκει εχει μετρηθει στο εμβαδον της ΟΙ, ως νομιμη τοιχοποιία. Το κλεισιμο ενος ΗΧ, ειτε γκρεμισθουν ειτε οχι οι "ακριανοί" τοιχοι, δημιουργει εναν νεο κλειστο χωρο -εστω 8 τμ.- πλην ομως σε αυτα θα πρεπει να προστεθει και το εμβαδον της "νεας" τοιχοποιίας, ακριβως επειδη δεν ηταν "νομιμη" Οι λοιποί τοιχοι εχουν ηδη "προσμετρηθει" στο εμβαδον και -προφανως- δεν δικαιουται καποιος να θεωρησει οτι "...αφου γκρεμισα τον μεσοτοιχο και τον πηγα πιο περα" αρα δικαιουμαι να μην μετρησω τα τμ. του "νεου" τοιχου. Ο τοιχος αυτος δεν υποκαθιστα τον παληο ούτε μπορει να συμψηφισθει με τον παληο. διοτι ο "παληος" εχει ηδη μετρησει στα εμβαδον. Αρα, ο νεος εξωτοιχος - ως μη νομιμος - προστιθεται στο εμβαδον του κλεισμενου ΗΧ. Σε νουμερα, τα παραπανω σημαινουν οτι -εστω διαμερισμα 100 τμ. με εναν ΗΧ εμβαδου 8 τμ. Στην κατοψη του συμβολαιου περιγραφεται σαν αβγδεζηθα, χωρις τον ΗΧ. Αν κλεισει τον ΗΧ δημιουργει εναν νεο κλειστο χωρο 7 τμ. πλεον 1 τμ. η νεα -εκτος νομιμης αδειας - τοιχοποιια. Αρα τακτοποιει 8 τμ. Ακομα και εαν δεν γκρεμισει τον εξωτοιχο προς τον ΗΧ και δημιουργησει ενα νεο, ανεξαρτητο δωματιο, και παλι ο νεος τοιχος πρεπει να μετρηθει, ως εκτος νομιμης αδειας. Το εαν το συστημα ζητουσε στον ν. 3843 την αφαιρεση των ηδη νομιμων τοιχων, ήταν μια -τότε - "παραδοχη" οτι "τα νομιμως υφισταμενα προφανως δεν εχουν καμμια αυθαιρεσια..." υγ οσον αφορα τους "εξωτοιχους" - περιμετρικους τοιχους στα υπογεια, εδω το "νομιμο" αναφερεται στην προσμετρησή τους ή οχι στον σδ. διοτι, προφανως, δεν ειναι "μη νομιμοι-αυθαιρετοι" Πραγματι, αυτοι οι τοιχοι, λογω χρησης υπογειου/βοηθητικου δεν μετρουσαν στον σδ. Αφ' ής εγιναν κυριοι χωροι, πρεπει να προσμετρηθουν.
  6 points
 24. @Doctorbike η εγκύκλιος, όπως και όλοι οι νόμοι που αφορούν τα αυθαίρετα αναφέρονται στα εμβαδά των χώρων που υπολογίζουμε για να καταβληθεί το ανάλογο πρόστιμο. Είναι αυτονόητο ότι αμέσως μετά τον υπολογισμό επιφανειών του προστίμου κατά την τακτοποίηση είμαστε υποχρεωμένοι να υπολογίσουμε και το τελικό εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων και ΟΛΩΝ των χώρων που της ανήκουν π.χ. : α) χώρων που δεν μέτρησαν στον ΣΔ, β) χώρων που δεν μέτρησαν στον υπολογισμό προστίμου, γ) εξωτερικών τοίχων κλπ. Το εμβαδόν χώρου που ζητάει η ΗΛΤΑ είναι το συνολικό / τελικό εμβαδόν και ταυτίζεται με το εμβαδόν που θα καταχωρηθεί σε συμβόλαιο ή σε δήλωση της εφορίας και όχι με το εμβαδόν ενός φύλλου καταγραφής μιας τακτοποίησης.
  6 points
 25. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη θερμομόνωση των κτιρίων, στον σ.δ. δεν προσμετρώνται: α) η επιφάνεια που καταλαμβάνει η θερμομόνωση, β) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης και γ) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία. Ως προς την επιφάνεια της θερμομόνωσης, επισημαίνεται ότι αφαιρείται στο σύνολό της, είτε τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου, ως θερμοπρόσοψη, είτε τοποθετείται ανάμεσα από τα στοιχεία πλήρωσης και εντός του περιγράμματος του κτιρίου. Τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης (θερμομονωτικά λιθοσώματα) είναι δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την πλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, εμφανίζουν όμως παράλληλα θερμομονωτικές ιδιότητες. Οι τοιχοποιίες από λιθοσώματα είναι μονοκέλυφες και δεν απαιτείται η κάλυψή τους με θερμομονωτική στρώση, καθώς τα ίδια τα λιθοσώματα προσφέρουν την απαραίτητη θερμομονωτική προστασία. Σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται τα προϊόντα τοιχοποιίας του Πίνακα 1.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ'≤0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού). Τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, είναι στοιχεία πλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου τα οποία δεν ανήκουν στα λιθοσώματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα θερμομονωτικά πανέλα εν γένει, ανεξαρτήτως υλικού επικάλυψης, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών στοιχείων πλήρωσης, στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρούνται, οι επιφάνειες των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτά πληρούν, καθώς και οι επιφάνειες τυχόν ανοιγμάτων που δημιουργούνται σε αυτά για την τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων. 6ΜΩ84653Π8-ΣΨΟ.pdf
  5 points
 26. GEORGE MICHEAL : "επομένως υπάρχει φόρτος έκδοσης ΗΤΚ " εμ, ζωρζ, τι να σου κανει το καημενο το ζωντανο... το παραφορτωσαν οι κομπιουτεραδες με... GIGA TOUVLA ....απόκαμε κι αυτο....
  5 points
 27. Φαντάζομαι ότι με την ίδια λογική θα παρακολουθείς συνεχώς για το αποτέλεσμα μετά την εκδίκαση των επιτροπών αντιρρήσεων και θα ενημερώσεις την ΗΤ με τυχόν ορθές επαναλήψεις τοπογραφικού ή/και συμβολαίου σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έχεις από τον ιδιοκτήτη... Αναρωτιέμαι μόνο για το ύψος της χρέωσης αυτής της εργασίας.
  5 points
 28. Που βασίζεται το «πρέπει» της συμβολαιογράφου; Ναι, η εγκύκλιος 4 μιλάει για τη δυνατότητα να μεταφερθεί μια δήλωση αλλά δεν είναι υποχρεωτικό κ πάλι. Από που προκύπτει το ότι είναι αναγκαστικό; Αυτό αναρωτιέμαι; Δεν βρίσκω πουθενά διάταξη που να ορίζει την υποχρεωτική μεταφορά τους
  5 points
 29. Σύμφωνα με το 4495, άρθρο 82 παρ 2-ζ μπορεί να γίνει συμβόλαιο με ολοκληρωμένη δήλωση 4014. Το ότι στο σύστημα της ταυτότητας δεν υπάρχει επιλογή του 4014, είναι άλλο θέμα. Βάσει νόμου πάντως επιτρέπεται. Ακομα, δεν έχω βρει κάποια διάταξη σε νομοθεσία που να καθιστά υποχρεωτική τη μεταφορά ολοκληρωμένων δηλώσεων του 4014 σε μεταγενέστερο νόμο.
  5 points
 30. Ενημέρωση από τον συμβολαιογράφο. Θα κάνω 2 ΗΤ όσες και οι νέες ιδιοκτησίες.....
  5 points
 31. Για το πρώτο ερώτημα βάζεις το εμβαδόν μαζί με τους εξωτερικούς τοίχους (έστω 50 τ.μ.) και στις παρατηρήσεις αναφέρεις ότι για τον καταλογισμό του προστίμου σύμφωνα με τον Ν.3843/10 ρυθμίστηκαν 46 τ.μ. Σήμερα, το υπόγειο που μετατράπηκε σε κατοικία είναι 50 τ.μ. Για το 2ο ερώτημα θα πρέπει όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και εκδοθεί το ΠΕΚ, μέσα σε διάστημα 4 μηνών να κάνεις ΗΤ.
  5 points
 32. 500, σε παρακαλώ όχι πληθυντικό!
  5 points
 33. ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο μηχανικός δεν εκδίδει πράξεις. Μόνο η δημόσια αρχή. Η τεχνική έκθεση είναι της τακτοποίησης, τι χρειάζεται το πρώτο;
  5 points
 34. Απαντήθηκε στα σεμινάρια-παρουσιάσεις. Σε οποιοδήποτε ΕΕΜΚ ΔΕΝ απαιτείται ΗΤΚ
  5 points
 35. Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση ... αλλά ποιες μελέτες H/M εννοείς, τις παλιές της άδειας ή τις νέες που οφείλεις να καταθέσεις ως ενημέρωσή της;
  5 points
 36. και με το "κατόψεις αρχιτεκτονικών" τι να εννοεί ο ποιητής της απόφασης ;
  5 points
 37. Είπα για ανάλυση τύπου νόμιμα Α + αυθαίρετα Β = σύνολο Γ. Γιατί να αιτιολογηθεί η Κατ.3 στον συμβολαιογράφο; Είναι θέμα του μηχανικού και μάλιστα ενδεχομένως πολλών που ο καθένας το έχει ήδη αιτιολογήσει μόνος του. Από παρόμοιες πρακτικές φτάσαμε στην κατάσταση να ζητήσει δικηγόρος αγοραστή να τακτοποιηθεί προεξοχή αποχέτευσης 10Χ10 σε κοινόχρηστο και ο σοβάς με ακρίβεια εκατοστού και να αναγραφεί το εμβαδό τους ...
  5 points
 38. @aneida Ουσιαστικά είναι περιττό, όπως και στις βεβαιώσεις του Ν 4495. Προσωπικώς, υπογραφή πάντα βάζω. Βάλε και σφραγίδα για να μην δημιουργούνται προστριβές με τον συμβολαιογράφο για ασήμαντο λόγο. @desptsouk Όχι, άλλη διαδικασία η ηλεκτρονική ταυτότητα και άλλη η τακτοποίηση. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί η τεχνική έκθεση της ρύθμισης.
  5 points
 39. - Νομιμοποίηση κατεδάφισης (επίβλεψη) δεν υπάρχει. Οπότε δεν εφαρμόζεται και το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 με έκδοση άδειας νομιμοποίησης. - Οι εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτου είναι προσθετικές εργασίες και δεν είναι εργασίες της παρ.4 του 29. Υπάρχουν και άλλες ειδικές περιπτώσεις (στέγες, ενίσχυση) που μπορεί να γίνουν σε αυθαίρετα και είναι επίσης προσθετικές εργασίες οπότε βεβαίως απαιτούν μελέτη και άδεια. - Για να απαντήσουμε συγκεκριμένα, το παράδειγμά μας αφορά σε μεταβολές κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα όπου δεν γίνεται καμία απλούστευση γιατί απλά από τον νόμο δεν απαιτείται αδειοδότηση. - Αν θέλαμε να γενικεύσουμε σε καθαίρεση τμήματος αυθαιρέτου, τότε απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών αυθαιρέτου της παρ.4 του άρθρου 29. Οι διαδικασίες της παραγράφου αυτής είναι ειδικές (πάντοτε ήταν) και καμία ΥΔΟΜ δεν δικαιούται να ζητά γι' αυτές την τήρηση διαδικασίας κανονικής αδειοδότησης. Μόνο τεκμηρίωση με φωτογραφίες και έκθεση, όροι ασφάλειας που τυχόν θα θέσει η υπηρεσία, ανάληψη της επίβλεψης των εργασιών, γνωστοποίηση στον ΕΦΚΑ, ΣΔΑ και τέλος. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα το είδος αυτών των διοικητικών πράξεων της παρ.4 και θα είχαμε μόνον αυτές των παρ.1 και 2 του άρθρου 29. - Εδώ θα σταματήσω και εγώ ... προφανώς χωρίς τη διάθεση αντιδικίας.
  5 points
 40. - Αν δεν τις ανέφερε, που είναι η έλλειψη ; - Και να έγιναν μετά, υπάρχει ακυρότητα συμβολαίου ; - Όταν ο νέος ιδιοκτήτης πάει στο μηχανικό του για αδειοδότηση, αυτός δεν θα τις τακτοποιήσει ανεξαρτήτως παλαιότητας ;
  5 points
 41. Μην λησμονούμε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση εφαρμογής εγκυκλίου η οποία ενώ ο σκοπός της είναι να ερμηνεύει το νόμο βασιζόμενη σε αυτόν, η ίδια παράγει νόμο και αντιβαίνει στις διατάξεις αυτού που καλείται να ερμηνεύσει. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις (έχω πρόχειρες δυο-τρεις τέτοιες, για μειωτικό σε υπόγειες στάθμες, ενώ η εγκ.2 "απαιτεί" να πληρείται ο ορισμός υπογείου κατά ΓΟΚ, συγχώνευση σε αναλυτικό του άρθρου 100 περιπτώσεων κατηγορίας 3 με εμβαδόν χώρου, κάτι που απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 100, μη εφαρμογή της περ΄. κατηγορίας 3 που αφορά αποθήκη όταν δεν υπάρχει Ο.Α, ενώ ο νόμος δεν αναφέρει κάτι τέτοιο κλπ κλπ) και σε προηγούμενες εγκυκλίους ν.4178(η εγκ 2 ήταν το αποκορύφωμα της προχειρότητας σε κλίμα απελθόντος υπουργείου και οι "παλιοί" θυμάστε τότε τι έγινε και τι σχολιάζαμε) Παρεμπιπτοντως +1 και από μένα στον Δημήτρη για την πληρέστατη δημοσίευση που έκανε για το θέμα. Τιμή μας που τον έχουμε στο φόρουμ.
  5 points
 42. Το πρώτο, γιατί η διαφορά είναι άνευ σημασίας και εντός αποδεκτών αποκλίσεων. Ούτε στην τεχνική έκθεση χρειάζεται να γράψεις κάτι.
  5 points
 43. Ναι, άρα για τις περιπτώσεις που έκαναν συμβόλαια εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς. Ωστόσο, στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 6 αναφέρει: "Εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή η μεταφορά των δηλώσεων υπαγωγής ν. 4014/2011 στις διατάξεις του ν. 4495/2017 μέσω του ν. 4178/2013, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του εξουσιοδοτημένου μηχανικού. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα αρχεία και σχέδια μεταφέρονται στη νέα δήλωση, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017." Δεν είναι υποχρεωτικό για κάθε ολοκληρωμένη δήλωση να μεταφερθεί στον Ν.4495/17. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και για αυτό το λόγο πουθενά δεν γράφει και το ΤΕΕ ότι πρέπει να μεταφερθούν. Και στην απάντησή τους γράφουν "μπορούσαν να υπαχθούν".
  5 points
 44. Πολύ σωστά τα είπαν στην απάντησή τους, αλλά πουθενά δεν υπάρχει διάταξη περί υποχρέωσης μεταφοράς ολοκληρωμένης δήλωσης Ν.4014 σε μεταγενέστερο νόμο.
  5 points
 45. Άκη φυσικά και κάνουν λάθος όσοι το λένε, γι αυτό επιμένουμε να καταργηθεί από την ΗΤΚ αυτός ο ορισμός και ακόμη καλύτερα να καταργηθεί τελείως η ταυτότητα για τα αδόμητα. Το λεκτικό της βεβαίωσης έγραφε "βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κτίσμα". Μήπως βγήκε ποτέ ένας νόμος να πει ότι ως κτίσμα νοείται κάθε κατασκευή στο ακίνητο η οποία απαιτεί έγκριση εργασίων δόμησης μικρής κλίμακας; Φυσικά και όχι. Επιπλέον, χιλιάδες ακίνητα μεταβιβάστηκαν με τις εξαιρέσεις του άρθρου 82 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ. 81 ν. 4495. Σε παλαιότερο νόμο, χιλιάδες ακίνητα μεταβιβάστηκαν με την κοινή τεχνική λογική ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν κατασκευές που να προσαυξάνουν δόμηση, κάλυψη, ύψος και όγκο. Αν θέλουν χαρτογιακάδες αντί για μηχανικούς να μας το πουν να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Άστα Άκη, έχουμε μπλέξει άσχημα με αυτή την ιστορία και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα προς θετική κατεύθυνση. Πάλι στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Μόνο γνώμες και απόψεις θα έχουμε όπως με τα αυθαίρετα.
  4 points
 46. Από την περιγραφή σου προκύπτει ότι δεν έχει κατασκευαστεί ένα τμήμα (εντός κόκκινου πλαισίου στο σχέδιο που έχεις επισυνάψει) του διαμερίσματος. Αυτό δεν αποτελεί αυθαιρεσία, οπότε μπορεί να δοθεί βεβαίωση του άρθρου 83. Για το εκτός θέματος ερώτημα: μπορείς να προσθέσεις όποιον ΚΑΔ επιθυμείς.
  4 points
 47. @Πάνος αν δεν έχει καταχωρήσει άλλος συνιδιοκτήτης το οικόπεδο, μπορείς να το κάνεις εσύ. Επειδή πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία, μπορείς να καταχωρήσεις —ξεχωριστά— το δικό σου τμήμα (αντί για όλο το οικόπεδο).
  4 points
 48. @tronqi τακτοποίηση δεν μπορεί να γίνει αφού η αυθαιρεσία έγινε μετά το 2011. Πρώτα νομιμοποιείς με μικρής κλίμακας και μετά προχωράς στην ηλεκτρονική ταυτότητα.
  4 points
 49. Για να προλάβουμε ενδεχομένως συμβολαιογράφους που θα μας την πούνε πάλι ότι δεν ξέρουμε να διαβάσουμε για να εφαρμόσουμε νόμους, ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα : - Μέχρι τώρα η βεβαίωση του άρθρου 83 του ν.4495 απαιτείται για όλες τις πράξεις σε ακίνητα εξασφαλίζοντας την μη ύπαρξη ατακτοποίητης αυθαιρεσίας στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Αν υπάρχει τέτοια αυθαιρεσία προηγείται η τακτοποίηση και ακολουθεί η βεβαίωση. Η βεβαίωση απαιτείται και για όλες τις εξαιρέσεις τακτοποίησης της παρ.2 του 82 και για τα "πρώην αδόμητα" ως πιστοποίηση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας. - Έρχεται μετά η ταυτότητα (ν.4759) και λέει ότι για όλα τα κτήρια και οριζόντιες επί κτηρίων εφαρμόζονται τα άρθρα 53 έως 61 του ν.4495. Μέσα σε αυτά (άρθρο 59) ορίζεται αντικατάσταση της βεβαίωσης του άρθρου 83 με το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας. Μέχρι εδώ στον ν.4759 δεν υπάρχει πουθενά οικόπεδο ή γήπεδο χωρίς κατασκευές ... Τέλος έρχεται κάποιος Μπαμπινιώτης μετακλητός του υπουργού και ορίζει ως "πλέον αδόμητο" ένα οικόπεδο/γήπεδο που δεν έχει κατασκευές που προϋποθέτουν έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Αυτός ο ορισμός, ανεξαιρέτως του ίδιου του ορισμού, δεν σημαίνει ότι έλαβε την εξουσιοδότηση να απαιτεί για τα θεωρούμενα ως "πλέον δομημένα" τη συμπλήρωση ταυτότητας γιατί απλά ο νόμος δεν το λέει. Επίσης δεν μπορεί να θεωρεί ως "πλέον δομημένα" αυτά που έχουν πάνω τους εργασίες των άρθρων 29 και 30 του ν.4495 τα οποία ο νομοθέτης τα έχει έξω από τα χρήζοντα τακτοποίησης (σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 82) και επομένως έξω από τα ήδη απαιτούντα τη συμπλήρωση ταυτότητας. Επομένως οι σοφοί του υπουργείου πρέπει να υποχρεώσουν τον νομοθέτη να διαλέξει μεταξύ δύο νομικών διευκρινίσεων ότι : Α. Τα "πρώην αδόμητα" μαζί με αυτά από τα "πλέον δομημένα" που έχουν πάνω τους εργασίες μόνο των άρθρων 29 και 30 του ν.4495 δεν απαιτούν τη συμπλήρωση ταυτότητας αλλά απλή ηλεκτρονική δήλωση-πιστοποίηση μηχανικού ότι ανήκουν σε αυτές τις περιπτώσεις (θα βρουν τον τρόπο που θα γίνει) και βεβαίωση του άρθρου 83 ή Β. Καταργείται η βεβαίωση του άρθρου 83 και πλέον η συμπλήρωση της ταυτότητας επέχει θέση πιστοποίησης μηχανικού για οποιαδήποτε πράξη (συμβολαιογραφική ή αδειοδοτική) σε ακίνητο.
  4 points
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
   Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.

   Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   • 0 replies
  • Παράνομο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΕ, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
   Εκδόθηκε η Απόφαση του ΣτΕ που έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΕΤΕΜ κατά του παραμητρώου το οποίο έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ.

   Κύρια σημεία της απόφασης είναι:

   Κρίθηκε παράνομο και άκυρο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε που έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ και «ενέγραφε» Μηχανικούς ΤΕΙ,


   Κρίθηκε ως μη νόμιμη η εγγραφή των Μηχανικών ΤΕΙ στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών το οποίο τηρεί το ΤΕΕ και


   Αναγνωρίζεται πλέον και από το Σ.τ.Ε η  ΕΕΤΕΜ  ως ο μοναδικός αντιπροσωπευτικός φορέας για την προώθηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, η οποία νομίμως τηρεί Μητρώο μελών.
   Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση δεν επηρεάζει την πρόσβαση των Μηχανικών ΤΕΙ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου.

   Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση μετά τις σχετικές ενέργειες και συνεννοήσεις που θα έχει η ΕΕΤΕΜ με τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της απόφασης.
   • 0 replies
  • Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τα στοιχεία θερμομόνωσης κτιρίων που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης
   Εκδόθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022 με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν.4819/2021.

   Η παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ 6 του άρθρου 11 του ν.4067/2012 (Α' 79), μετά από την τροποποίηση του με το άρθρο 104 του ν.4759/2020 (Α' 245) και με το άρθρο 122 του ν.4819/2021 (Α' 129), το οποίο ορίζει ότι «6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: ...ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.».
   • 1 reply
  • Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογράφων: Τέλος η βεβαίωση μηχανικού - Απαιτείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
   Σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων αναφέρει:

   Αγαπητοί συνάδελφοι,

   “Παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

   Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.”
   • 12 replies
  • Υποχρεωτικό το ψηφιακό τοπογραφικό στη σύνταξη συμβολαίου και τις αγωγές ακινήτων
   Είναι γεγονός ότι η υποχρεωτική επισύναψη εξαρτημένου τοπογραφικού στις συμβολαιογραφικές πράξεις από το 2013 και μετά βοήθησε στη σύνταξη άρτιων και επιστημονικά άριστων τοπογραφικών μελετών. Ομως ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφαλείς αγοροπωλησίες, γιατί δεν υπάρχει σταθερή πολεοδομική, περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.

   Στην Ελλάδα οι πολεοδομικές μεταβολές είναι πάρα πολλές και οι κανονισμοί δόμησης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές συνεχώς αλλάζουν. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τελευταία πολεοδομική ρύθμιση του έτους 2020 για την εκτός σχεδίου δόμηση, με τη μεταβατική κατάργηση της δόμησης στα μικρά γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων μέχρι το τέλος του 2022 σε συνδυασμό με το απαιτούμενο πρόσωπο που πρέπει να έχουν τα γήπεδα σε κοινόχρηστο δημοτικό δρόμο, χωρίς όμως να έχει θεσμοθετηθεί το οδικό αυτό δίκτυο. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα για την ορθή σύνταξη ενός τοπογραφικού αποτελεί και η έλλειψη ψηφιοποιημένων θεσμικών γραμμών και η μετατροπή τους στο νέο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από το κράτος, που επηρεάζουν όμως την ιδιοκτησία. Αυτές οι γραμμές είναι ο αιγιαλός και η παραλία, η οριοθέτηση ρέματος, τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης, τα όρια οικισμών, οι πράξεις εφαρμογής, οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης κ.ά. Ολα αυτά καθιστούν υπεύθυνο τον τοπογράφο μηχανικό, που πρέπει να ερμηνεύσει την πολεοδομική νομοθεσία και να λάβει υπόψη όλες τις ισχύουσες θεσμικές γραμμές, που επηρεάζουν την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του γηπέδου.
    • Upvote
   • 1 reply
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.