Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Περιβάλλον

  Περιβάλλον

  1422 ειδήσεις in this category

  1. Περιβάλλον

   Engineer

   Στη συγκρότηση Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την οργανωμένη και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των κλιματικών μεταβολών.
   Σύμφωνα με την ΠΚΜ, το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό μηχανισμό, που εξασφαλίζει τον έλεγχο σε συνεχή 24ωρη βάση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της συστηματικής καταγραφής των διακυμάνσεων των τιμών τους σε υδάτινους πόρους και στην ατμόσφαιρα.
   Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τη μόνιμη εγκατάσταση κατά το αμέσως επόμενο διάστημα εκατοντάδων αισθητήρων και μετρητικών συστημάτων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, στη γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα τοποθετηθούν:
   -26 μετεωρολογικοί σταθμοί σε δημόσια κτήρια και πάρκα.
   -20 τηλεμετρικά συστήματα καταγραφής των μεταβολών της στάθμης των υδάτων σε γέφυρες πάνω από ποταμούς ή χειμάρρους.
   -5 παλιρροιογράφοι σε λιμενοβραχίονες.
   -70 συστήματα επιτήρησης φρεατίων όμβριων υδάτων και υποδομών διευθέτησης υδατικών όγκων.
   -5 τηλεμετρικά συστήματα μέτρησης της ποιότητας των υδάτων σε περιοχές που είναι αποδέκτες εξόδων βιολογικών καθαρισμών.
   Εκτός από τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ο μηχανισμός του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και των αναβαθμισμένων Σταθμών Μέτρησης των Αέριων Ρύπων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης και γεωχωρικής απεικόνισής τους.
   Στόχος αυτής της τομής που επιχειρεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με την παρακολούθηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών δεικτών είναι η αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων για την πρόληψη καθώς και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
   Στο πλαίσιο αυτό οι νέες επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων, τις οποίες θα παρέχει το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο, θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την Πολιτική Προστασία και για το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς επίσης και για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών υποδομών από τους Δήμους. Ο διαρκής έλεγχος των παραμέτρων, εξάλλου, θα επιτρέπει την άμεση επέμβαση σε περιστατικά περιβαλλοντικής ρύπανσης και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα.
   Read more...

   257 • 0

  2. Περιβάλλον

   GTnews

   Αποκαλυπτικές οι δορυφορικές απεικονίσεις από την εξέλιξη των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της Μαγνησίας και πιο συγκεκριμένα στη Λίμνη Κάρλα 5 μήνες μετά την κακοκαιρία «Daniel», όπως καταγράφηκαν από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2.
   Στο παρακάτω βίντεο (animation) παρουσιάζεται η εξέλιξη των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, από την κακοκαιρία «Daniel» που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Θεσσαλία. Οι πλημμύρες ξεκίνησαν από τις 05.09.2023 στην περιοχή καθώς αυξανόταν η στάθμη του Πηνειού (και των παραποτάμων του). 
   Η έκταση της λίμνης Κάρλας άρχισε μεγαλώνει απότομα αμέσως μετά τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, φτάνοντας και ξεπερνώντας τα 180-190 χιλιάδες στρέμματα στο μέγιστο της έκτασής της, το οποίο παρατηρήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου 2023. Η έκταση της διατηρήθηκε καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα (περισσότερα από 120-140 χιλιάδες στρέμματα) με τάση συρρίκνωσης.
   Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε και επεξεργάστηκε το meteo.gr/E.A.A, η έκταση της λίμνης Κάρλας στις 12 Φεβρουαρίου 2024, ανέρχεται, προσεγγιστικά, στα 140 χιλιάδες στρέμματα.
   Η ανάλυση των δορυφορικών φωτογραφιών και η οπτικοποίηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων πραγματοποιήθηκε από το meteo.gr/E.A.A.
   Read more...

   481 • 0

  3. Περιβάλλον

   Engineer

   Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε την ανάγκη για επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, όχι μόνο για κλιματικούς λόγους, αλλά και για αμιγώς οικονομικούς. Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθοριστικοί για τα οικονομικά των νοικοκυριών είναι οι τομείς των κτηρίων και των οδικών μεταφορών. Καθώς μάλιστα από το 2027 η χρήση ορυκτών καυσίμων στους δύο αυτούς τομείς θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος λόγω της λειτουργίας του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ-2), η ανάγκη για προληπτικά μέτρα θωράκισης των νοικοκυριών γίνεται επιτακτική.
   Για τους λόγους αυτούς το Green Tank και η εταιρεία συμβούλων Facets πραγματοποίησαν υπολογιστική ανάλυση με στόχο να προσδιοριστεί το βέλτιστο μείγμα μέτρων και πολιτικών που θα ελαχιστοποιήσουν τόσο το ανθρακικό αποτύπωμα όσο και το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Στην ανάλυση με τίτλο «Στρατηγικές για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στα ελληνικά νοικοκυριά» εξετάστηκαν οκτώ σενάρια για τον τομέα των κτηρίων και δύο για αυτόν των οδικών μεταφορών. Για καθένα από τα σενάρια αυτά, εκτιμήθηκε η επιτυγχανόμενη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος την περίοδο 2023-2030, το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, αλλά και η οικονομική αποδοτικότητα τους. Η τελευταία αποτιμήθηκε με βάση το λεγόμενο «ετησιοποιημένο κόστος», το οποίο εκτός από το αρχικό ύψος των επενδύσεων λαμβάνει υπόψη και τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσουν τα νοικοκυριά από αυτές τις επενδύσεις, σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.
   Για τον τομέα των κτηρίων, όπως επισημαίνεται, τα βασικότερα ευρήματα της ανάλυσης συνοψίζονται ως εξής:
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2024/02/green-tank2-650-x-812.jpg
   Τα δύο πιο οικονομικά αποδοτικά σενάρια συνδυάζουν συμπεριφορικές αλλαγές και άλλα μέτρα χαμηλού κόστους (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αποδοτικός φωτισμός, μονώσεις σε μονά τζάμια κ.ά.), με εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών για κάλυψη ιδίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και ήπιες (σενάριο S2-PV) ή ριζικές (σενάριο S3-PV) ενεργειακές αναβαθμίσεις. Τα σενάρια αυτά έχουν καθαρό όφελος για τα νοικοκυριά, εμφανίζουν δηλαδή αρνητικές τιμές ετησιοποιημένου κόστους μεταξύ -€6 εκατ. και -€561 εκατ. το 2030, και μάλιστα για ένα μεγάλο εύρος τιμών παραμέτρων όπως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και ο συντελεστής προεξόφλησης, οι οποίες εξετάστηκαν στην ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε. Οι μειώσεις των ενεργειακών δαπανών από την υλοποίηση του σεναρίου που βασίζεται στις ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις (S2-PV) θα ανέλθει σε €890 ανά έτος και για κάθε νοικοκυριό το 2030, ενώ για το σενάριο που βασίζεται στις ριζικές αναβαθμίσεις στα €1370. Το συνολικό κόστος επενδύσεων έως και το 2030 για το σενάριο που περιλαμβάνει ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις για 100,000 κατοικίες ανά έτος (S2-PV) είναι €22.7 δισ. ενώ για το σενάριο στο οποίο αντιστοιχούν ριζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις ετησίως για 80,000 κατοικίες (S3-PV) ανέρχεται στα 28.6 δισ. Και οι δύο αυτές τιμές είναι στην ίδια τάξη μεγέθους με τις αντίστοιχες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που ανέρχονται σε €29.2 δισ. για την ίδια περίοδο (€6.3 δισ. για αναβαθμίσεις και €22.9 δισ. αγορά συσκευών). Σημειώνεται ωστόσο ότι μια ακριβής, αναλυτική σύγκριση με το ΕΣΕΚ δεν είναι εφικτή, καθώς δεν είναι γνωστά ούτε τα ακριβή μέτρα, ούτε οι παραδοχές που έγιναν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικοί υπολογισμοί του ΕΣΕΚ. Τα δύο σενάρια θα περιορίσουν το ανθρακικό αποτύπωμα του οικιακού κτηριακού αποθέματος κατά 5.6 εκατ. τόνους CO2eq (S2-PV) και 5.72 εκατ. τόνους CO2eq (S3-PV) το 2030, 57% και 58% λιγότερο, σε σχέση με τις εκπομπές του 2022, αντίστοιχα.
   Για τον τομέα των οδικών μεταφορών:
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2024/02/green-tank-650-x-812.jpg
   Το βασικό σενάριο (Τ1) που είναι παραπλήσιο με αυτό του ΕΣΕΚ και στοχεύει σε μερίδιο 18.5% ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σύνολο των επιβατικών το 2030, επιτυγχάνει μείωση εκπομπών κατά 30% σε σχέση με το 2022 (630 Kt CO2eq) με σημαντικό συνολικό κόστος επένδυσης €22.9 δις για ολόκληρη την περίοδο 2023-2030. Η εφαρμογή μέτρων όπως είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους, η ήπια κινητικότητα, ο συνεπιβατισμός και η τηλεργασία, στα οποία δεν δίνεται έμφαση στο ΕΣΕΚ, αυξάνουν τις επενδύσεις μόνο κατά €28 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο σε σχέση με το βασικό σενάριο της ηλεκτροκίνησης, αλλά οδηγούν σε πολύ σημαντικές επιπλέον ετήσιες μειώσεις τόσο στο ανθρακικό αποτύπωμα (812-822 Kt CO2eq) όσο και στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών (€514-710 εκατ.). Η ταυτόχρονη εφαρμογή αυτών των μέτρων μαζί με αυτά για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (σενάριο T2) θα περιορίσει τις αντίστοιχες ετήσιες δαπάνες για τα νοικοκυριά κατά 810 εκατ. ευρώ με 1.070 δισ. ευρώ και τις ετήσιες εκπομπές CO2 έως και 1.44 εκατ. τόνους CO2eq το 2030. «Η εφαρμογή ισχυρών πολιτικών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των νοικοκυριών μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, της εγκατάστασης οικιακών φωτοβολταϊκών, της χρήσης αποδοτικότερων συσκευών και της αλλαγής ενεργειακών συμπεριφορών τόσο στις κατοικίες όσο και συνολικά στο μοντέλο μετακίνησής τους, θα συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, αλλά και στην κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών αναγκών όπως η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η βελτίωση της δημόσιας υγείας, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας», δήλωσε ο Δημήτρης Λάλας, σύμβουλος της Facets.
   «Η Πολιτεία οφείλει να παράσχει τα κίνητρα και τους πόρους για την άμεση υλοποίηση μέτρων που θα θωρακίσουν οριστικά τα νοικοκυριά απέναντι στις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών, προστατεύοντας παράλληλα το κλίμα. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει και τη θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων για τους τομείς των κτηρίων και των οδικών μεταφορών στο τελικό κείμενο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής του Green Tank.
   Read more...

   273 • 0

  4. Περιβάλλον

   Engineer

   Έξι φιναλίστ επιλέχθηκαν για τα βραβεία EUROPEAN MOBILITY WEEK και MOBILITY ACTION. Τα βραβεία δίνουν έμφαση στην ευαισθητοποίηση και τη διαχείριση της κινητικότητας στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και παρουσιάζονται ως αναγνώριση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2023. Και οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 14 Μαρτίου.
   Οι υποψήφιοι για το Βραβείο EUROPEAN MOBILITY WEEK 2023 είναι:
   Η Amadora (Πορτογαλία) για τη συνεργασία με άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Λισαβόνας, για την προώθηση του περπατήματος, της ποδηλασίας και των δημόσιων συγκοινωνιών. Οι δραστηριότητες και η δρομολόγηση μόνιμων μέτρων μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκτός από την ευρεία κοινή χρήση στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
   Η Βουδαπέστη (Ουγγαρία) για ένα φιλόδοξο Σαββατοκύριακο χωρίς αυτοκίνητα (16 – 17 Σεπτεμβρίου), μετρώντας 10.000 συμμετέχοντες και με δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, και μια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) κατά την οποία ο Δήμαρχος της Βουδαπέστης αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή μιας νέας, φιλικής προς τους πεζούς ζώνης χωρίς αυτοκίνητα στο ανάχωμα του Δούναβη. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκδηλώσεις σχετικά με τον τρόπο «εξοικονόμησης ενέργειας» στον τομέα των μεταφορών, παράλληλα με τη στενή συνεργασία με τον Δήμο της Βιέννης (Αυστρία) για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στις πολιτικές πεζοπορίας και ποδηλασίας.
   Ίνσμπρουκ (Αυστρία) για την αντιμετώπιση του θέματος του 2023 «Εξοικονόμηση ενέργειας» από όλες τις οπτικές γωνίες. Η πόλη προώθησε την εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέποντας στους κατόχους συνδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς να ταξιδεύουν με έως και τρεις φίλους, διοργανώνοντας μια εκδήλωση για τις πρακτικές πτυχές της ηλεκτροκίνησης και προσφέροντας δωρεάν ενοικίαση ποδηλάτων πόλης την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Το Ίνσμπρουκ εστίασε επίσης στη μετατόπιση του χώρου από τα αυτοκίνητα στους ανθρώπους ανοίγοντας θέσεις στάθμευσης για χρήση πεζών σε μια κεντρική πλατεία. η δράση ήταν τόσο δημοφιλής που παρατάθηκε για αρκετές εβδομάδες.
   Οι υποψήφιοι για το Βραβείο MOBILITY ACTION 2023 είναι:
   GSK (Wavre, Βέλγιο) για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της στη διαχείριση της κινητικότητας, η οποία προσέφερε αναπαραγόμενα παραδείγματα για άλλους μεγάλους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων 13 δραστηριοτήτων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις μετακινήσεις με συνείδηση της κινητικότητας. Τα παραδείγματα περιελάμβαναν μια συνεδρία «speed-dating» σε πισίνα με αυτοκίνητο. μια υπηρεσία συντήρησης ποδηλάτου για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν αναγκάζονται να χειρίζονται θέματα συντήρησης στον ελεύθερο χρόνο τους. και συζητήσεις με εκπρόσωπο της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων του Βελγίου (SNCB) σχετικά με τις επιλογές εισόδου μεταφοράς για υβριδικές εργασίες.
   Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) (Γερμανία) για την ενδυνάμωση των μαθητών σε ολόκληρη την πολιτεία της Βάδης – Βυρτεμβέργης να ταξιδεύουν στο σχολείο με ασφάλεια και βιωσιμότητα μέσω του προγράμματος «MOVERS – Active to School». Το 2023, το MOVERS (το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, το Υπουργείο Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών) ενθάρρυνε τους μαθητές να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό από ποδήλατο σε σχολείο σε όλη τη Γερμανία, εκτός από την υποστήριξη σχολεία και δήμοι με επιλεγμένα μέτρα κινητικότητας.
   Nudgd (Helsingborg, Σουηδία) για την καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα της που αξιοποιεί την επιστήμη της συμπεριφοράς για να ενθαρρύνει βιώσιμες σχολικές ταξιδιωτικές συνήθειες στο Helsingborg. Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου τους κινητοποιούν μηνύματα, προκλήσεις και κουίζ για να αυξήσουν το ενδιαφέρον – και να δείξουν τα οφέλη των ενεργών ταξιδιών. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τους στόχους της πόλης του Helsingborg για την ενίσχυση της ποδηλασίας και την προώθηση ασφαλέστερων, πιο βιώσιμων ταξιδιών από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του δημοτικού σχολείου.
   Το βραβείο EUROPEAN MOBILITY WEEK αναγνωρίζει τους δήμους που έχουν διαπρέψει στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της κύριας εβδομάδας της εκστρατείας 16-22 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, το βραβείο MOBILITY ACTION ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022 για να αναγνωρίσει την αριστεία στις λύσεις σχεδιασμού διαχείρισης κινητικότητας που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα ή τοπικές διοικήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Το ετήσιο θέμα και των δύο βραβείων είναι «Εξοικονόμηση ενέργειας».
   Να υπενθυμίσουμε, ότι η ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας είναι η εκστρατεία για την προώθηση της βιώσιμης αστική ςκινητικότητας που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   Read more...

   268 • 1

  5. Περιβάλλον

   Engineer

   Από τον βυθό της θάλασσας, μέχρι τα σύννεφα και από το εμφιαλωμένο νερό και την μπίρα, μέχρι τα φρούτα και τα λαχανικά, δεν υπάρχει αμφισβήτηση πως τα μικροπλαστικά επιβιώνουν και μεταφέρονται τόσο στο περιβάλλον όσο και στον οργανισμό μας. 
   Διαθέτοντας πλέον όλο και περισσότερα εργαλεία ακρίβειας για την παρατήρηση των μικροπλαστικών, επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο καταγράφουν την εξάπλωσή τους, αλλά και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν στον άνθρωπο. 
   Εκτός από το πλήθος ερευνών που αποδεικνύουν πως τα μικροπλαστικά καταλήγουν στο πιάτο μας μέσω των ψαριών, δύο πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν πως το ταξίδι τους είναι πολύ πιο πολύπλοκο απ’ όσο πιστεύαμε. 
   Ειδικότερα σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Chemistry Lette, Ιάπωνες επιστήμονες ανέβηκαν στο όρος Φούτζι και στο όρος Ογιάμα και διαπίστωσαν πως κάθε λίτρο νερού από σύννεφο που ελέγχθηκε, περιείχε από 6,7 έως 13,9 κομμάτια πλαστικού. Μία άλλη αμερικάνικη έρευνα διαπίστωσε πρόσφατα πως το εμφιαλωμένο νερό περιέχει «εκατοντάδες χιλιάδες αόρατα νανοπλαστικά» που μπορούν να περάσουν από τα έντερα και τους πνεύμονες απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια μπορούν να καταλήξουν σε όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος, ή και μέσω του πλακούντα ακόμα και στα σώματα των εμβρύων.
   Τη στιγμή λοιπόν που οι έρευνες αποδεικνύουν την «κυριαρχία» των μικροπλαστικών, είναι εφικτό να μειώσουμε την έκθεσή μας σε αυτά; O Γιάννης Κατσογιάννης, καθηγητής στο τμήμα Χημεία του ΑΠΘ στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Χημικών εξηγεί στην «Κ» τα πάντα για τα μικροπλαστικά αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αποφύγουμε. 
   Τι είναι τα μικροπλαστικά; 
   Ο όρος «μικροπλαστικά» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πλαστικό σωματίδιο που είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα και προφανώς δεν είναι ορατό με γυμνό οφθαλμό. Τα μικροπλαστικά χωρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Τα πρωτογενή είναι τα μικρά κομμάτια πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες κατηγορίες βιομηχανιών, όπως των καλλυντικών. Αυτή η κατηγορία αποτελούν το 30% των μικροπλαστικών που βρίσκουμε στο περιβάλλον.
   Τα δευτερογενή μικροπλαστικά, το υπόλοιπο 70%, προέρχονται από μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως πλαστικές σακούλες, συσκευασίες, καλαμάκια, μπουκάλια. Προέρχονται από βιομηχανικά λύματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, συνθετικά ελαστικά αυτοκινήτων, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και άλλες πηγές.
   Πώς καταλήγουν στον οργανισμό μας;
   Τα μικροπλαστικά καταλήγουν στον οργανισμό μας με τρεις τρόπους. Τρώγοντας, πίνοντας και εισπνέοντας. Τα δευτερογενή μικροπλαστικά –τα οποία δεν ανακυκλώνονται– καταλήγουν σε ποταμούς και θάλασσες και είτε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων σπάνε σε μικρότερα κομμάτια. Υστερα μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών και καταλήγουν στο πιάτο μας. Μικροπλαστικά υπάρχουν βάσει ερευνών και στο πόσιμο νερό, τα οποία δεν «μπλοκάρουν» τα συνήθη φίλτρα, αλλά και στο εμφιαλωμένο καθώς εκεί δημιουργούνται μικροπλαστικά στην επαφή του μπουκαλιού με το νερό. 
   Μπορούμε να απαλλαγούμε από τα μικροπλαστικά; 
   Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα μικροπλαστικά σε αυτή τη φάση γιατί είναι πραγματικά παντού. Μπορούμε όμως και πρέπει να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών ατομικά και συλλογικά, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί και η ανακύκλωση. Επίσης οι συσκευασίες παίζουν μεγάλο ρόλο καθώς μπορεί να περιέχουν μικροπλαστικά και να το αποβάλλουν στο περιεχόμενό τους.
   Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευθούμε; 
   Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι –όπου μπορούμε– να αγοράζουμε χύμα προϊόντα και να αποφεύγουμε τα συσκευασμένα. Εννοείται χρειάζεται πάρα πολύ καλό πλύσιμο σε ό,τι τρώμε.
   Επίσης τα ρούχα από πολυεστέρα και όσα δεν είναι 100% βαμβάκι ή μαλλί απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της πλύσης τους. Επομένως καλό θα ήταν, έστω τα εσώρουχα αλλά και όπου αλλού μπορούμε, να τα αποφεύγουμε.
   Τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία μας τα μικροπλαστικά; 
   Υπάρχουν πολλές έρευνες που επισημαίνουν τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην υγεία μας κυρίως μέσω της συσσώρευσής τους στους πνεύμονες. Σύμφωνα με έρευνα σε περίπου 100 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών σε ποσοστό πάνω από 75% στους ιστούς των πνευμόνων τους. Εδώ να συμπληρώσουμε βέβαια πως υπάρχουν μικροπλαστικά και στα φίλτρα των τσιγάρων. Πάντως μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν αποδεικνύουν άμεση σύνδεση των μικροπλαστικών με μία νόσο, αλλά για ενδείξεις συσχέτισης.
   Η Ε.Ε. έχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων ή σε συστάσεις; 
   Η μεγάλη εικόνα είναι πως υπάρχει μία έλλειψη συντονισμού από την Ε.Ε. για τα μικροπλαστικά. Στο κομμάτι του τρόπου μέτρησης των μικροπλαστικών, η Ε.Ε. δεν έχει καταλήξει σε ένα πρωτόκολλο που θα είναι καθολικά αποδεκτό και θα το εφαρμόζουν όλοι. Η έλλειψη πρωτοκόλλου μέτρησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη αποδείξεων άμεσης συσχέτισης των μικροπλαστικών με ασθένειες, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακόμη θεσμοθετημένοι κανόνες από την Ε.Ε. Αυτήν τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες ως προς το ποσοστό ανακύκλωσης και προτροπή στη χρήση πλαστικών. Να σημειωθεί πως το 2020 είχε γίνει απαγόρευση για την προσθήκη μικροπλαστικών σε καλλυντικά και απορρυπαντικά.
   Read more...

   265 • 1

  6. Περιβάλλον

   Engineer

   Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) επιβεβαίωσε σήμερα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας των 48,8 ° C που σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου 2021 στη Σικελία έπειτα από ένα μακρύ πρωτόκολλο εξέτασης των δεδομένων και των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της επιστημονικής του εγκυρότητας.
   «Μια διεθνής επιτροπή ειδικών επιστημόνων της ατμόσφαιρας επαλήθευσε τη θερμοκρασία που καταγράφηκε από έναν αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό στις Συρακούσες, στο ιταλικό νησί της Σικελίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο WMO.
   Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 48,0 ° C που καταγράφηκε στην Ελλάδα στις 10 Ιουλίου 1977 στην Αθήνα και την Ελευσίνα.
   Αυτό το ρεκόρ, αν και αναγνωρίστηκε από τον WMO, δεν είχε επαληθευτεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό, σε αντίθεση με το νέο ρεκόρ στην Ιταλία.
   Ο WMO επιβεβαιώνει ένα ρεκόρ εξετάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα καθώς και τα όργανα μέτρησης και τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε, γεγονός που εξηγεί γιατί το νέο ρεκόρ επικυρώθηκε δυόμισι χρόνια αργότερα.
   «Τέτοια προσεκτική αξιολόγηση μας δίνει τη σιγουριά ότι τα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας μετρώνται σωστά», εξήγησε ο Αμερικανός γεωγράφος Ράνταλ Σερβενί, εισηγητής για το κλίμα και τις ακραίες καιρικές συνθήκες για τον WMO. Ο Σερβενί είναι καθηγητής Γεωγραφικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Arizona State και ίδρυσε το αρχείο του οργανισμού το 2007.
   «Πέρα από αυτό, αυτή η έρευνα καταδεικνύει την ανησυχητική τάση των συνεχιζόμενων ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου», τόνισε ο ίδιος.
   Τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων, δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Climatology.
   Τα πιθανά ρεκόρ που παρουσιάζονται στον WMO είναι «στιγμιότυπα του τρέχοντος κλίματός μας και είναι δυνατό, ακόμη και πιθανό, ότι ακόμη και πιο σοβαρά ακραία ρεκόρ θα καταγραφούν στο μέλλον στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο καθηγητής.
   Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του WMO διεξάγει περαιτέρω έρευνες, συμπεριλαμβανομένου του εάν ο τροπικός κυκλώνας Φρέντι έσπασε το ρεκόρ για τον τροπικό κυκλώνα με τη μεγαλύτερη διάρκεια.
   Ο Φρέντι, ο οποίος σχηματίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2023 στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη νότια Αφρική δύο φορές.
   Read more...

   459 • 0

  7. Περιβάλλον

   GTnews

   Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η αναθεωρημένη οδηγία είναι ένα από τα βασικά παραδοτέα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση. Η σημερινή συμφωνία με το Κοινοβούλιο μας βάζει σε σωστή πορεία για την επίτευξη του στόχου μας για μηδενική ρύπανση για την Ευρώπη. Ανοίγει τον δρόμο ώστε να καθοριστούν υψηλότατα πρότυπα για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την παρακολούθησή τους, με σκοπό να μην απελευθερώνονται στο περιβάλλον επιβλαβείς ουσίες, όπως μικροπλαστικά ή PFAS.
   Η ισχύουσα οδηγία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων και τη βελτίωση της επεξεργασίας των απορριφθέντων λυμάτων κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες· η δε προτεινόμενη αναθεώρηση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της οδηγίας επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και ευθυγραμμίζοντάς την με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
   Αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα του τομέα επεξεργασίας λυμάτων να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, οι νέοι κανόνες θεσπίζουν προθεσμία για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας στον τομέα, καθώς και ένα σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εξασφαλίζει τη δίκαιη συμβολή των πλέον ρυπογόνων τομέων στην επεξεργασία λυμάτων για μικρορύπους.
   Η συμφωνία έχει προσωρινό χαρακτήρα καθώς εκκρεμεί η τυπική έγκρισή της από τα δύο θεσμικά όργανα.
   Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
   Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από μικρούς οικισμούς, οι συννομοθέτες επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμού 1.000 (ι.π.) και άνω, σε αντίθεση με το αντίστοιχο όριο 2.000 ι.π. της ισχύουσας οδηγίας. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το ισοδύναμο πληθυσμού είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται για να καθοριστούν οι ποσότητες λυμάτων ως προς το δυνητικό φορτίο ρύπανσης των υδάτων από ένα άτομο ημερησίως, ενώ ως «ένα ισοδύναμο πληθυσμού» νοείται το αποικοδομήσιμο οργανικό ημερήσιο φορτίο που έχει βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD 5) ίσες προς 60 g/ημέρα.
   Δίκτυα αποχέτευσης και σχέδια διαχείρισης των λυμάτων
   Οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι η υποχρέωση δημιουργίας δικτύων αποχέτευσης αστικών λυμάτων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους οικισμούς με ι.π. 1.000 και άνω. Εξάλλου, ανέβαλαν την προθεσμία για συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή από το 2030 στο 2035, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις. Θέσπισαν ορισμένες παρεκκλίσεις, μεταξύ άλλων για μικρότερους οικισμούς που απορρίπτουν τα λύματά τους σε παράκτια ύδατα, για απορρίψεις σε λιγότερο ευαίσθητες περιοχές, καθώς και για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία.
   Εάν η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης δεν δικαιολογείται, δεν είναι εφικτή ή οικονομικά αποδοτική, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μεμονωμένα συστήματα για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
   Το κείμενο ορίζει προθεσμίες εντός των οποίων τα κράτη μέλη καλούνται να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αστικών λυμάτων που θα καλύπτει οικισμούς με ι.π. άνω των 100.000 έως το 2033 και οικισμούς σε κίνδυνο με ι.π. μεταξύ 10.000 και 100.000 έως το 2039. Τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έξι έτη, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.
   Επεξεργασία λυμάτων
   Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επέκτειναν την υποχρέωση εφαρμογής δευτεροβάθμιας επεξεργασίας (δηλαδή της απομάκρυνσης της αποικοδομήσιμης οργανικής ύλης) στα αστικά λύματα πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον σε όλους τους οικισμούς με ι.π. 1.000 και άνω έως το 2035. Οι παρεκκλίσεις ισχύουν για μικρότερους οικισμούς και κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, πραγματοποίησαν πρόσφατα σημαντικές επενδύσεις για την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας (δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία).
   Οι συννομοθέτες ευθυγράμμισαν επίσης τα κατώτατα όρια και τα χρονοδιαγράμματα για την τριτοβάθμια επεξεργασία (δηλαδή την απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου) και την τεταρτοβάθμια επεξεργασία (δηλαδή την απομάκρυνση μεγάλου φάσματος μικρορύπων). Έως το 2039 και το 2045 αντίστοιχα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τριτοβάθμιας και τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας σε μεγαλύτερους σταθμούς επεξεργασίας με ι.π. 150.000 και άνω, με ενδιάμεσους στόχους το 2033 και το 2036 για την τριτοβάθμια επεξεργασία και το 2033 και το 2039 για την τεταρτοβάθμια επεξεργασία. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις τριτοβάθμιας και τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας έως το 2045 για μικρότερους οικισμούς με ι.π. 10.000 και άνω οι οποίοι απορρίπτουν τα λύματά τους σε περιοχές που πληρούν ορισμένα κριτήρια βάσει κινδύνου. Θέσπισαν παρέκκλιση από την απαίτηση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, όταν τα επεξεργασμένα αστικά λύματα επαναχρησιμοποιούνται για γεωργική άρδευση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι.
   Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
   Για να καλυφθεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η τεταρτοβάθμια επεξεργασία και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι παραγωγοί φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων που ρυπαίνουν τα αστικά λύματα με μικρορύπους θα πρέπει να συνεισφέρουν κατ’ ελάχιστον 80 % του κόστους αυτής της πρόσθετης επεξεργασίας, μέσω ενός συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
   Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να αφήσουν στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο κατανομής του υπόλοιπου κόστους. Το κόστος συλλογής και επαλήθευσης των δεδομένων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει επίσης να βαρύνει τους παραγωγούς. Οι συννομοθέτες ανέθεσαν στην Επιτροπή να εκτιμήσει τον δυνητικό αντίκτυπο της εν λόγω διάταξης στην προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων.
   Ενεργειακή ουδετερότητα και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
   Οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι ο τομέας της επεξεργασίας αστικών λυμάτων θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο για τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα. Θέσπισαν στόχο ενεργειακής ουδετερότητας, που σημαίνει ότι οι σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων θα πρέπει, έως το 2045, να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, βάσει τακτικών ενεργειακών ελέγχων, με σταδιακούς ενδιάμεσους στόχους. Η παραγωγή της ενέργειας αυτής μπορεί να γίνεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων των σταθμών επεξεργασίας, ενώ μπορεί να αγοράζεται από εξωτερικές πηγές έως και το 35 % της ενέργειας από μη ορυκτές πηγές. Το ποσοστό αυτό ισχύει μόνο για τον τελικό στόχο.
   Επόμενα βήματα
   Η προσωρινή συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους αντιπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου (ΕΜΑ) και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου προς έγκριση. Εάν εγκριθεί, το κείμενο θα πρέπει στη συνέχεια να εκδοθεί τυπικά από αμφότερα τα θεσμικά όργανα, μετά την οριστική του διατύπωση από τους γλωσσομαθείς νομικούς, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ.
   Read more...

   239 • 0

  8. Περιβάλλον

   GTnews

   Υιοθετώντας τη στρατηγική δέσμευση του μητρικού ομίλου Italgas για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η ΔΕΠΑ Υποδομών έγινε μέλος της πρωτοβουλίας Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0. Αυτή η στρατηγική δράση ευθυγραμμίζει τις φιλοδοξίες της Εταιρείας με τον μέτοχό της, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόχο της για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών μεθανίου. Η Italgas, ανάμεσα στα αρχικά μέλη της OGMP 2.0 ήδη από το 2020, έχει λάβει την ανώτατη διάκριση “Gold Standard” βάσει ενός αξιόπιστου και λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής για τα διαδοχικά έτη 2021, 2022 και 2023.
   Η OGMP 2.0 αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο, βασισμένο σε μετρήσεις, πλαίσιο εθελοντικής αναφοράς του κλάδου, ενισχύοντας την ακρίβεια και τη διαφάνεια της αναφοράς των εκπομπών μεθανίου στον τομέα του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου. Η συμμαχία αυτή συγκεντρώνει περισσότερες από 120 κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και αερίου παγκοσμίως, καλύπτοντας τους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής, σε συνεργασία με κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς.
   Τα μέλη της OGMP 2.0, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΠΑ Υποδομών, δεσμεύονται για μια λεπτομερή διαδικασία που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των πηγών εκπομπών μεθανίου, τον προσδιορισμό της ουσιαστικότητάς τους, τον καθορισμό ενός στόχου μείωσης των εκπομπών και τον σχεδιασμό ενός σχεδίου εφαρμογής για την ακριβή αναφορά τους. Οι εκπομπές μεθανίου αναφέρονται ετησίως σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας (1 έως 5) στην πορεία προς τη διάκριση «Gold Standard», κάθε ένα από τα οποία αντανακλά την ποιότητα της εκτίμησης. Αυτή η πορεία εξελίσσεται από τους γενικούς συντελεστές εκπομπών προς ακριβείς μεθόδους ποσοτικοποίησης, περιλαμβάνοντας άμεσες πραγματικές μετρήσεις σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εγκαταστάσεων.
   Εκτός από την παροχή ενός τυποποιημένου πλαισίου αναφοράς, η OGMP 2.0 λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη διάχυση γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του κλάδου. Τεχνικά εργαστήρια που διενεργούνται περιοδικά διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας σε μια βαθύτερη κατανόηση των πιθανών πηγών εκπομπών, των μεθόδων ποσοτικοποίησης, των στρατηγικών μετριασμού και της υπέρβασης των σχετικών προκλήσεων.
   Η ΔΕΠΑ Υποδομών, ως εταιρεία του ομίλου Italgas, παραμένει βαθιά προσηλωμένη στη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Αξιοποιώντας προηγμένες λύσεις εντοπισμού διαρροών, εφαρμόζει με επιτυχία μέσω της θυγατρικής της ΔΕΔΑ, μια κορυφαία τεχνολογία Φασματοσκοπίας -το Picarro Surveyor- την οποία έχει ήδη εισάγει η Italgas από το 2018. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία αναβαθμίζει την ταχύτητα εντοπισμού, την ευαισθησία στην ανίχνευση διαρροών και το εύρος των περιοχών ελέγχου. Το 2023 πάνω από το 100% του δικτύου διανομής ελέγχθηκε με το Picarro από τη ΔΕΔΑ στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μάλιστα  τον στόχο του 120% μέχρι το τέλος του  έτους.
   Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης της Italgas στην Ελλάδα, ενισχύει την ασφάλεια, βελτιστοποιεί την παρακολούθηση των εκπομπών και τη συνολική διαχείριση του δικτύου και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, επιτρέπει την εφαρμογή έξυπνων δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης, προτεραιοποιώντας τις διαρροές στη βάση μιας αξιολόγησης κρισιμότητας, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή των πιο οικονομικά αποδοτικών λύσεων με οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.
   Η ένταξη της ΔΕΠΑ Υποδομών στην OGMP 2.0, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη της Italgas, επεκτείνει τη δέσμευσή της για τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συνεχή βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εκπομπών μεθανίου πέρα από τα ρυθμιστικά όρια που έχουν τεθεί στην Ελλάδα. Αυτή η δέσμευση συμβαδίζει με το Σχέδιο Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας (SVCP) του Ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει στόχο μείωσης των εκπομπών Κατηγορίας 1 και 2 κατά 42% μέχρι το 2030 με απώτερο σκοπό την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Περιμέτρου.
   Read more...

   238 • 0

  9. Περιβάλλον

   Engineer

   Στα σκαριά βρίσκεται πλέον η κατασκευή του πρώτου ΧΥΤΕΑ, καθώς ανατέθηκε η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) της περιόδου 2020- 2030.
   Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, κος Παναγόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνει: «Ενώ έχει αναδειχθεί το χρόνιο πρόβλημα της ουσιώδους διατάραξης του οικοσυστήματος του Ασωπού ποταμού και της διακινδύνευσης της υγείας χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, από την άτυπη συγκέντρωση της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης της Επικράτειας αυτής των Οινοφύτων – Σχηματαρίου, και η ανάγκη να ληφθούν μέτρα αποκαταστάσεως του Ποταμού, όπως αυτά καταδεικνύονται στις αποφάσεις 3943/2008 και 1543/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ήρθαν κυρίως μέσω των πολύχρονων αγώνων των κατοίκων Ωρωπού, με μπροστάρη την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού,  έρχεται μια ακόμη πρόκληση για τους κατοίκους των δύο Δήμων Τανάγρας και Ωρωπού, η χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας και «Υγειονομικής» Ταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, (ΧΥΤΒΕΑ), της εταιρείας ΕΛΒΙΟΚ M.A.E. (θυγατρική του ομίλου ElvalHalcor), που θα συγκεντρώνει από την Επικράτεια, θα επεξεργάζεται και θα «θάβει» «αιώνια», μερικά από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα που έχουν παραχθεί από τις βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, θερμικής μεταλλουργίας αλουμινίου, επεξεργασίες μετάλλων, ανά την χώρα.
   Η χωροθέτηση του ΧΥΤΒΕΑ υλοποιείται στην θέση Κεραμίδεζα της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς Τανάγρας, Σχηματαρίου, λίγα μόνο μέτρα από το αεροδρόμιο της Τανάγρας και εντός της υδρογεωλογικής λεκάνης του πολύπαθου Ασωπού.
   Να σημειωθεί εδώ ότι ο ΧΥΤΒΕΑ προβλέπεται να επεξεργαστεί τα επόμενα χρόνια περί τους 500.000 τόνους άκρως τοξικών στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, χωρίς να αποκλείονται μελλοντικές επεκτάσεις του, ενώ από την αξιολόγηση της μελέτης προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις παραμέτρους της μελέτης, τον έλεγχο κατά την κατασκευή και την λειτουργία της Μονάδας, ενώ ανακύπτουν ορατοί κίνδυνοι για πιθανή μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτινων πόρων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος, της ευρύτερης περιοχής Τανάγρας και Ωρωπού.
   Για να δούμε όμως σε ποια σημεία η χωροθέτηση προσκρούει στις εκδοθείσες αποφάσεις ΣΤΕ 1543/2008 και ΣΤΕ 3943/2015 του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας για τον Ασωπό, στους πρόσφατους σχεδιασμούς κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης για την χωροθέτηση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης Οινοφύτων – Σχηματαρίου, όσο σε θεμελιώδεις αρχές της Κοινοτικής Νομοθεσίας, και συγκεκριμένα στα εξής:
   1. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ΧΥΤΒΕΑ αποτελεί μια ΝΕΑ άκρως επιβαρυντική βιομηχανική δραστηριότητα, εντός του οικοσύστηματος του Ασωπού, «προσελκύοντας» επιπλέον των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή, ακόμη εκατοντάδων χιλιάδων τοξικών, επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από κάθε γωνιά της χώρας, ίσως και από τα Βαλκάνια και άλλες χώρες, που υπάρχουν μάλιστα θυγατρικές εταιρείες των εδώ δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας, επεξεργάζοντας και «θάβοντας» εκατοντάδες χιλιάδες τόνους επικίνδυνα, άκρως τοξικά βιομηχανικά απόβλητα «αιώνια», σε θέση εντός της υδρολεκάνης του Ασωπού.
   2. Η μονάδα χωροθετείται σε χώρο εκτός του «περίφημου» «Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης» που χωροθετεί επίσημα το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης της περιοχής, και θεσμοθετήθηκε να αποτελέσει οργανωμένο υποδοχέα επιχειρήσεων και δραστηριότατων πού θα λειτουργούν κάτω από αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο, πλήρως εναρμονισμένο με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, και κυρίως με την περιβαλλοντική δέσμευση τα παραγόμενα στο Πάρκο, (Ζώνη), επικίνδυνα υγρά και στερεά βιομηχανικά απόβλητα, να επεξεργάζονται πλήρως σε κατάλληλες σύγχρονες μονάδες. Έτσι σε αντιδιαστολή τόσο με τις παραπάνω περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και σχεδιασμούς, όσο και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, δημιουργείται με τον νέο ΧΥΤΒΕΑ διασπορά νέων βιομηχανικών επικίνδυνων και άκρως τοξικών ρύπων, σε θέση που δεν είχε επηρεαστεί μέχρι σήμερα από ρυπογόνες βιομηχανίες, στις παρυφές της υδρολογικής λεκάνης του Ασωπού.
   3. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την χωροθέτηση κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων δηλαδή ανάλογων μονάδων ανά την Επικράτεια, αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα της διοίκησης και των αρμόδιων αρχών του Κράτους και σε καμία περίπτωση ιδιωτών, όταν μάλιστα οι επιχειρήσεις τους έχουν ρυπάνει ανεπανόρθωτα στο παρελθόν το περιβάλλον και έχουν διακινδυνεύσει την υγεία χιλιάδων Ελλήνων πολιτών.
   4. Ο απαξιωμένος μηχανισμός κατάλληλου αξιόπιστου ελεγκτικού μηχανισμού του Κράτους, η παραχώρηση του δικαιώματος του ελέγχου από το Κράτος σε ιδιώτες που αμείβονται από τον ελεγχόμενο, δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση ότι θα υπάρχει αυστηρή τήρηση ακόμη και των όποιων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων/προβλέψεων, αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και μακρόχρονη λειτουργία της άκρως επιβαρυντικής μονάδας ΧΥΤΒΕΑ, χωρίς τους διακριτούς ρόλους που απαιτεί ο νομοθέτης για τον «Ελεγκτή» και τον «Ελεγχόμενο».
   5. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που δίνει έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων, αλλά και στην αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, να οδηγούνται στις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, όπως προκύπτει από την Κοινοτική Οδηγία και Νομοθεσία, απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από όλη την Επικράτεια σε μια θέση, πολύ δε περισσότερο που η θέση αυτή είναι στις παρυφές της υδρολογικής λεκάνης του πολύπαθου Ασωπού, εντός της λεκάνης απορροής του, για την οποία οι αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης απαγορεύουν την περαιτέρω υποβάθμισή της και επιβάλλουν την άμεση περιβαλλοντική της εξυγίανσή της».
   Read more...

   524 • 0

  10. Περιβάλλον

   Engineer

   Ερευνητική ομάδα μελέτησε τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, για 271 ευρωπαϊκές περιοχές- ανάμεσά τους και η Ελλάδα- έως το 2100, με βάση σενάριο υψηλών εκπομπών και χωρίς την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας των ακτών μετά το 2015.
   «Η κλιματική αλλαγή απειλεί την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, με έντονες ανισότητες στους επιταχυνόμενους κινδύνους σε διάφορες περιοχές. Ιδιαίτερα, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας λόγω του κλίματος αποτελεί μια αυξανόμενη ανησυχία. Η καταστροφική της δυνατότητα επηρεάζει περιοχές, όπου συγκεντρώνονται το παραγωγικό κεφάλαιο και ο πληθυσμός: παράκτιες πόλεις και περιοχές», σημείωσε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Delft, στην οποία συμμετέχει ο Έλληνας μεταδιδακτορικός ερευνητής του ολλανδικού πανεπιστημίου, Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη- περίπου το 44% των πληθυσμών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου- ζουν σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή. Αυτές οι παράκτιες περιοχές συμβάλλουν σχεδόν στο 40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρώπης, ενώ το 75% του διεθνούς εμπορικού όγκου της Ευρώπης διεξάγεται μέσω θαλάσσιων διαδρομών.
   Κλιματική αλλαγή: Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
   Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, έγινε ανάλυση σε επίπεδο περιφερειών για τις οικονομικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε ένα σενάριο υψηλών εκπομπών ως το 2100.
   Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη μείωση του ΑΕΠ, ωστόσο εμφανίζει μεγάλες μειώσεις σχεδόν σε όλες τις περιφέρειές της, καθώς είναι παράκτιες, σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ ο Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης.
   Σε αυτό το ακραίο κλιματικό σενάριο που μελετήθηκε, τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις φαίνεται ότι θα έχουν η Στερεά Ελλάδα (-6,88%) και το βόρειο Αιγαίο (-6,06%). Στην Αττική, η ανάλυση δείχνει μηδενικές επιπτώσεις. Μία μόνο περιφέρεια, εκείνη της Δυτικής Μακεδονίας, δεν βρέχεται από θάλασσα και εκεί οι ερευνητές αναμένουν αύξηση του ΑΕΠ περίπου 0,87% έως το τέλος του αιώνα, η οποία οφείλεται στον κατασκευαστικό τομέα της περιοχής, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του κεφαλαίου που θα έχει καταστραφεί σε όλη τη χώρα.
   Ο εν λόγω τομέας σημειώνει αύξηση σε όλη την Ελλάδα με εξαίρεση την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση αφορά στον αγροτικό τομέα παραγωγής και στον δημόσιο τομέα- περίπου το 6% της παραγωγής χάνεται στην Ήπειρο και στην ανατολική Μακεδονία και στους δύο αυτούς τομείς.
   Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας
   Οι ερευνητές συνδύασαν οικονομικό μοντέλο που είχε αναπτυχθεί προηγουμένως, με δεδομένα για τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, τις τάσεις των επενδύσεων και την κατανομή των οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν από 155 πλημμυρικά φαινόμενα στην Ευρώπη την περίοδο 1995-2016.
   Στη συνέχεια, εκτίμησαν τις πιθανές οικονομικές απώλειες και τα κέρδη σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με ετήσια οικονομική ανάπτυξη 2% σε όλες τις περιοχές. Επίσης, οι επιστήμονες μοντελοποίησαν τον αντίκτυπο που θα έχουν στοχευμένες επενδύσεις σε διάφορους οικονομικούς τομείς, μετά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
   Με βάση ένα σενάριο υψηλών εκπομπών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές απώλειες 872 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ και τη Βρετανία μέχρι τα τέλη του αιώνα. Αυτό προκύπτει από σύγκριση με σενάριο χωρίς άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
   Από την έρευνα προέκυψαν διαφορές στις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η πλειονότητα των οικονομικών απωλειών- έως και 21% του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως το 2100- συγκεντρώνεται σε παράκτιες περιοχές, όπως το Βένετο και η Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία και η επαρχία Δυτικής Πομερανίας στην Πολωνία.
   Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να υποστούν σχετικά υψηλότερες οικονομικές απώλειες, κάτι που ισχύει επίσης για τις βελγικές ακτές και τη δυτική Γαλλία.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, οι συνολικές ζημιές για την Ευρώπη είναι μόλις 1,26% του ΑΕΠ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο σενάριο υψηλού επιπέδου ως το 2100. Ωστόσο, στην Ιταλία οι εθνικές απώλειες είναι 4,43%, ενώ η μείωση της παραγωγικότητας στο Βένετο κυμαίνεται περίπου στο 20,84%.
   Αντίθετα, οι περιοχές στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, θα παρουσιάσουν οικονομικά κέρδη έως και 1% του περιφερειακού ΑΕΠ μέχρι το 2100- σύμφωνα με την έρευνα- και αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στη μετεγκατάσταση της παραγωγής από τις πλημμυρισμένες παράκτιες στις ενδοχώρες.
   Πάντως ο κ. Χατζηβασιλειάδης επισημαίνει πως μπορεί να είναι μεγαλύτερες οι επιπτώσεις για τις παράκτιες περιοχές, ωστόσο η οικονομία είναι αλληλένδετη. «Το ερώτημα είναι: αυτά τα κέρδη αρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες στις παράκτιες περιοχές; Δυστυχώς, η απάντηση είναι πως όχι. Η συνολική επίδραση είναι ακόμα αρνητική, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως η Γερμανία, όπου τα κέρδη και οι απώλειες ισορροπούν στο μηδέν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
   Read more...

   832 • 0

  11. Περιβάλλον

   Engineer

   Ειδοποίηση που προηγείται 24 ώρες ενός συμβάντος που πλησιάζει, μπορεί να μειώσει τις απώλειες κατά 30%.
   Τη δημιουργία ενός συστήματος έως το 2027 που μπορεί να παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις στα κράτη, δρομολογεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
   Η πρωτοβουλία «Early Warnings for All» που είχε ανακοινωθεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, ήδη από το Μάρτιο του 2022, βασίζεται σε μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων Οργανισμών του συστήματος του ΟΗΕ, αλλά και ΜΚΟ, και στοχεύει να παρέχει στα συμμετέχοντα κράτη ένα σύστημα προστασίας από επικίνδυνα καιρικά, υδάτινα ή κλιματικά φαινόμενα, βασισμένη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 
   α) την παροχή γνώσης και διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζεται με καταστροφές στις χώρες, 
   β) τη βελτιστοποίηση της ανίχνευσης, παρατήρησης, παρακολούθησης, ανάλυσης και πρόβλεψης των σχετικών φαινομένων, 
   γ) την εξασφάλιση της διάδοσης και επικοινωνίας προειδοποιήσεων προς τους ανθρώπους στις πληγείσες περιοχές και 
   δ) την παροχή δυνατοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης από τις τοπικές κυβερνήσεις, τις κοινότητες και τους ανθρώπους.
   Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή για την Προσαρμογή, μια ειδοποίηση που προηγείται 24 ώρες ενός συμβάντος που πλησιάζει μπορεί να μειώσει τις απώλειες κατά 30%. Η επένδυση ενός ποσού $ 800 εκατ. σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, θα μπορούσε να αποτρέψει απώλειες από $ 3 έως $ 16 δισ. ετησίως, μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και, όπως γνωρίζουμε, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι οι μόνες που επηρεάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ισχυροί τυφώνες έχουν πλήξει τις ΗΠΑ περισσότερες από μία φορές, οι καύσωνες απειλούν την Ευρώπη -ακόμη και το βόρειο τμήμα- με αυξανόμενη συχνότητα, ενώ οι πλημμύρες θέτουν σε κίνδυνο πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.
   Πρόσφατα, ένας σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε την ιαπωνική πόλη Ishikawa, αφήνοντας πάνω από εκατό νεκρούς στο πέρασμά του. Αλλά ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος, αν οι άνθρωποι δεν προειδοποιούνταν εγκαίρως να εκκενώσουν τα παράλια, λόγω του επερχόμενου τσουνάμι. Δυστυχώς, δεν μπορούν όλες οι χώρες να επικαλεστούν παρόμοιο επίπεδο ετοιμότητας και ανταπόκρισης.
   Και, παρόλο που τα φαινόμενα έρχονται και παρέρχονται, οι πόλεις παραμένουν για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Μόλις το περασμένο έτος, η Νέα Υόρκη αντιμετώπισε τον απόηχο των ισχυρών βροχοπτώσεων του Σεπτεμβρίου, ενώ στην Ελλάδα, ο πληθυσμός της Θεσσαλίας δεν έχει ανακάμψει ακόμη από τις σφοδρές πλημμύρες της ίδιας περιόδου. Μια 24ωρη προειδοποίηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, αλλά δύσκολα μπορεί να προστατεύσει τις υποδομές, τις κατοικίες ή τους χώρους εργασίας. Και εδώ είναι που η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αστικές περιοχές γίνεται επιτακτική.
   Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανθεκτικότητα και η κινητοποίηση των μη κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να ληφθούν, ακολουθούμενα από προσπάθειες για τη βελτίωση της δυνατότητας διάγνωσης μελλοντικών φαινομένων και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων. Στην πραγματικότητα, η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος είναι μόνο μέρος αυτής της εξίσωσης, ακόμη και αν είναι πολύ σημαντική. Σε αυτή τη διαδικασία, η αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ο στόχος της δημιουργίας ανθεκτικών υποδομών είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο. Η ενσωμάτωση λύσεων που βασίζονται στη φύση και η εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους θα πρέπει να είναι ο απώτερος σκοπός όλων.
   Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις πόλεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ευημερίας των κατοίκων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κινδύνων και της αβεβαιότητας. Οι ανθεκτικές πόλεις είναι σε καλύτερη θέση να προσαρμοστούν, να ανακάμψουν και να ευδοκιμήσουν ενόψει των συνεχιζόμενων αλλαγών του κλίματος και η διεθνής συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.
    
   Read more...

   282 • 0

  12. Περιβάλλον

   Engineer

   Ο πλανήτης ψήνεται στον πυρετό. Το 2023 αναδείχθηκε ως το θερμότερο έτος της μεταβιομηχανικής εποχής, ενώ τα πέντε πιο θερμά έτη σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία. Οι προβλέψεις των επιστημόνων επιβεβαιώθηκαν, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus να ανακοινώνει πως το 2023 η μέση θερμοκρασία της Γης ανέβηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1850, που υπάρχουν σχετικά στοιχεία.
   Μάλιστα, σύμφωνα με την Copernicus, η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 1,48 βαθμούς Κελσίου (°C) τα επίπεδα του 19ου αιώνα, πλησιάζοντας απειλητικά τον στόχο που έχει θέσει η Διάσκεψη του Παρισιού: να μην ξεπεράσει η άνοδος της θερμοκρασίας τον 1,5 °C.
   Ολες οι ημέρες του 2023 ήταν τουλάχιστον έναν βαθμό Κελσίου πάνω από το επίπεδο της περιόδου 1850-1900, οι μισές μέρες του έτους ήταν 1,5 °C πιο ζεστές και δύο ημέρες η άνοδος ξεπέρασε τους 2 °C! Ενδεικτικό της ανοδικής τάσης είναι το γεγονός πως το 2023 ήταν 0,60 βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, όταν ήδη οι θερμοκρασίες είχαν αρχίσει να τραβούν την ανηφόρα.

   Η αμέσως προηγούμενη θερμότερη χρονιά είχε καταγραφεί το 2016 και ήταν κατά 0,17 °C πιο «δροσερή», ενώ τρίτο στη σειρά θερμό έτος για τον πλανήτη ήταν το 2020. Για την Ευρώπη το 2023 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στη μεταβιομηχανική εποχή, πίσω μόνο από το 2020. Την ανάλυση και τα στοιχεία του Copernicus ήρθε να επιβεβαιώσει και η μελέτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας, η οποία κατέληξε σε σχεδόν ίδια αποτελέσματα, σημειώνοντας πως το 2023 έφτασε σε θερμοκρασία ρεκόρ 1,43 °C πάνω από τα επίπεδα του 19ου αιώνα.
   «Το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, τα κλιματικά ρεκόρ έπεφταν σαν ντόμινο. Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του 2023 είναι πιθανό να υπερβαίνουν αυτές οποιασδήποτε περιόδου τουλάχιστον των τελευταίων 100.000 ετών», δήλωσε η Σαμάνθα Μπούργκες, αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.
   Η υπερθέρμανση του πλανήτη σχετίζεται με τη μεγάλη αύξηση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τα οποία συγκρατούν θερμότητα και σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Το 2023 το διοξείδιο του άνθρακα (βασικό θερμοκηπικό αέριο) έφτασε σε συγκεντρώσεις των 420 ppm, από 380 ppm που ήταν το 2006. Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα έφτασαν ξανά σε επίπεδα ρεκόρ, με το Global Carbon Project να εκτιμά (λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο έτος) πως οι εκπομπές CO2 θα σημείωναν αύξηση 1,1% το 2023, φτάνοντας τους 40,9 γιγατόνους, ενώ υποτίθεται πως πρέπει να μειώνονται και μάλιστα δραστικά!
   Στο ρεκόρ ζέστης του 2023 συνέβαλε και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ένα περιοδικό φαινόμενο που οδηγεί σε αυξημένες θερμοκρασίες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, στο ύψος του Ισημερινού, προκαλώντας (εκτός των άλλων) και κύματα θερμότητας στην ευρύτερη περιοχή. Φέτος, η κεντρική και βόρεια Αμερική σημείωσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ιδιαίτερα θερμές ήταν οι συνθήκες στον Καναδά. Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται περίπου ανά τέσσερα έτη, άρα δεν μπορεί να εξηγήσει την ανοδική τάση της θερμοκρασίας. Ερχεται να ενισχύσει περιοδικά την άνοδο των θερμοκρασιών, η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
   Η υπέρβαση των μέσων θερμοκρασιών εντός του 2023 άρχισε να γίνεται μεγαλύτερη από την άνοιξη και μετά, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παγκόσμια ήταν ιδιαίτερα θερμοί, ενώ εξαιρετικά μεγάλη ήταν η απόκλιση τον Δεκέμβριο, που όχι μόνο ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί αλλά και η απόκλιση έφτασε τους 1,78 βαθμούς Κελσίου!
   Και στην Ελλάδα το 2023 είχε αρκετούς μήνες με θερμοκρασίες πάνω από το «κανονικό», όπως ο καυτός Ιούλιος, αλλά και το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ολα δείχνουν πως η κλιματική κρίση είναι εδώ και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα – καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες. Οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων είναι σαφείς, αλλά πολλοί από τους κρίσιμους παράγοντες που λαμβάνουν τις αποφάσεις συνεχίζουν με καταστροφική λογική «business as usual».
   Read more...

   255 • 0

  13. Περιβάλλον

   Engineer

   Νέα μελέτη αποκαλύπτει πόσο θα κοστίσει η κλιματική αλλαγή τόσο στις  οικονομίες  της ΕΕ όσο και στην Ελλάδα.
   Όπως αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Scientific Reports» του ομίλου Nature, μια ενδεχόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να κοστίσει στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου έως και 872 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2100. Μεταξύ των χωρών που αναμένεται να επηρεαστούν πολύ από αυτό συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.
   Ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής επιστήμονες από το ολλανδικό πανεπιστήμιο Delft, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας μεταδιδακτορικός ερευνητής του Delft, Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, μοντελοποίησε τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας για 271 ευρωπαϊκές περιοχές ως το 2100, σύμφωνα με ένα σενάριο υψηλών εκπομπών και χωρίς την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας των ακτών μετά το 2015.
   Όπως σημειώνει η ερευνητική ομάδα, «η αλλαγή του κλίματος απειλεί την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, με έντονες ανισότητες στους επιταχυνόμενους κινδύνους σε διάφορες περιοχές. Ιδιαίτερα, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας λόγω του κλίματος αποτελεί μια αυξανόμενη ανησυχία. Η καταστροφική της δυνατότητα επηρεάζει περιοχές, όπου συγκεντρώνονται το παραγωγικό κεφάλαιο και ο πληθυσμός: παράκτιες πόλεις και περιοχές». Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρουν, πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου το 44% των πληθυσμών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ζουν εντός 50 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή και άρα υπό τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών. Επιπλέον, αυτές οι παράκτιες περιοχές συμβάλλουν σχεδόν στο 40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρώπης, ενώ το 75% του διεθνούς εμπορικού όγκου της Ευρώπης διεξάγεται μέσω θαλάσσιων διαδρομών.
   Η ομάδα συνδύασε ένα οικονομικό μοντέλο που είχε αναπτυχθεί προηγουμένως με δεδομένα σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, τις τάσεις των επενδύσεων και την κατανομή των οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν από 155 πλημμυρικά φαινόμενα στην Ευρώπη την περίοδο 1995-2016. Εκτίμησε τις πιθανές οικονομικές απώλειες και κέρδη σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με ετήσια οικονομική ανάπτυξη 2% σε όλες τις περιοχές. Μοντελοποίησε επίσης τον αντίκτυπο των στοχευμένων επενδύσεων σε διάφορους οικονομικούς τομείς στις περιφερειακές οικονομίες μετά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
   Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σύμφωνα με ένα σενάριο υψηλών εκπομπών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές απώλειες 872 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ως το τέλος του αιώνα, σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
   Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι οι περιφερειακές διαφορές στις οικονομικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας: η πλειονότητα των οικονομικών απωλειών ως και 21% του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως το 2100 συγκεντρώνεται σε παράκτιες περιοχές, όπως το Βένετο και η Εμίλια – Ρομάνια στην Ιταλία και η επαρχία Δυτικής Πομερανίας στην Πολωνία. Στις περιοχές που αναμένεται να υποστούν σχετικά υψηλότερες οικονομικές απώλειες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, όπως και οι βελγικές ακτές και η δυτική Γαλλία.
   Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, «οι οικονομικές αξιολογήσεις της κλιματικής ζημιάς σε εθνικό επίπεδο μπορούν να αποκρύψουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές» και προσθέτει ότι «με τη χρήση νέων δεδομένων για τα κλιματικά ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία και την προώθηση των μακροοικονομικών εργαλείων μοντελοποίησης, είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε πιο λεπτομερείς αναλύσεις». Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει ο ίδιος, οι συνολικές ζημιές για την Ευρώπη είναι μόλις 1,26% του ΑΕΠ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο σενάριο υψηλού επιπέδου ως το 2100. Ωστόσο, στην Ιταλία οι εθνικές απώλειες είναι 4,43%, ενώ η μείωση της παραγωγικότητας στο Βένετο κυμαίνεται περίπου στο 20,84%.
   Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περιοχές στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, θα παρουσιάσουν οικονομικά κέρδη ως και 1% του περιφερειακού ΑΕΠ ως το 2100 και αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στη μετεγκατάσταση της παραγωγής από τις πλημμυρισμένες παράκτιες στις ενδοχώρες.
   Ο κ. Χατζηβασιλειάδης, ωστόσο, σπεύδει να υπογραμμίσει ότι μπορεί οι περιφερειακές επιπτώσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες στις παράκτιες περιοχές και κάποιες ευρωπαϊκές ενδοχώρες να βλέπουν μέτρια κέρδη, αλλά η οικονομία είναι αλληλένδετη. «Το ερώτημα είναι: αυτά τα κέρδη αρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες στις παράκτιες περιοχές; Δυστυχώς, η απάντηση είναι πως όχι. Η συνολική επίδραση είναι ακόμα αρνητική, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως η Γερμανία, όπου τα κέρδη και οι απώλειες ισορροπούν στο μηδέν», τονίζει.
   Τα δεδομένα για την Ελλάδα
   Στην έρευνα η Ελλάδα αναλύθηκε σε επίπεδο περιφερειών για τις οικονομικές επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε ένα σενάριο υψηλών εκπομπών ως το 2100. Όπως επισημαίνει ο Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ελλάδα ως χώρα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη μείωση του ΑΕΠ, ωστόσο εμφανίζει μεγάλες μειώσεις σχεδόν σε όλες τις περιφέρειές της, καθώς είναι παράκτιες. Σε αυτό το ακραίο κλιματικό σενάριο που μελετήθηκε, τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις φαίνεται ότι θα έχουν η Στερεά Ελλάδα (-6,88%) και το βόρειο Αιγαίο (-6,06%). Στην Αττική, η ανάλυση δείχνει μηδενικές επιπτώσεις.
   Μόνο μία περιφέρεια, η δυτικής Μακεδονία, δεν βρέχεται από θάλασσα και εκεί οι ερευνητές αναμένουν μια αύξηση του ΑΕΠ περίπου 0,87% ως το τέλος του αιώνα, αύξηση που οφείλεται στον κατασκευαστικό τομέα της περιοχής, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του κεφαλαίου που θα έχει καταστραφεί σε όλη τη χώρα.
   Ο κατασκευαστικός τομέας σημειώνει παντού αύξηση στη χώρα, εκτός από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση αφορά στον αγροτικό τομέα παραγωγής και στον δημόσιο τομέα- περίπου το 6% της παραγωγής χάνεται στην Ήπειρο και στην ανατολική Μακεδονία και στους δύο αυτούς τομείς.
   Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για οικονομικές πολιτικές ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των άνισων επιπτώσεων της στάθμης της θάλασσας στις διάφορες περιφέρειες και τις οικονομίες τους.

    
   Read more...

   455 • 0

  14. Περιβάλλον

   Engineer

   Η χρονιά 2023 ήταν κατά λίγο λιγότερο από 1,48 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή στον κόσμο σε σχέση με το κλίμα της προβιομηχανικής εποχής.
   Μέσα στο 2024 ενδέχεται να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν το ρεκόρ θερμότητας που σημειώθηκε το 2023, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ, ζητώντας δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
   Υπό την ώθηση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, η τάση για υψηλές θερμοκρασίες - που οδηγούσε κάθε μήνα μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2023 στην καταγραφή ρεκόρ θερμότητας - αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, τόνισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO). Επιστήμονες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) έκαναν ακόμη και έναν υπολογισμό πιθανοτήτων: υπάρχει μία στις τρεις πιθανότητες το 2024 να είναι θερμότερο από το 2023 και 99% πιθανότητες το 2024 να συμπεριληφθεί μεταξύ των πέντε ετών με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
   Η χρονιά 2023 ήταν κατά λίγο λιγότερο από 1,48 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή στον κόσμο σε σχέση με το κλίμα της προβιομηχανικής εποχής, ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου έτους η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για το πιο ζεστό έτος στην ιστορία του πλανήτη.
   Οι μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας των ωκεανών κατά το 2023 "διατηρήθηκαν σε υψηλό και ασυνήθιστο επίπεδο, φθάνοντας εποχικά επίπεδα ρεκόρ από τον Απρίλιο ως το Δεκέμβριο", ενισχυμένα από την επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο, πρόσθεσε η Copernicus.
   Read more...

   1571 • 0

  15. Περιβάλλον

   GTnews

   Από σήμερα, η Βαλένθιατης Ισπανίας είναι επίσημα η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2024, διαδεχόμενη το Τάλιν της Εσθονίας. Κατά την εναρκτήρια τελετή, η Δήμαρχος κ. María José Catalá θα παραλάβει την Πράσινη Βίβλο από τον Αντιδήμαρχο του Τάλιν κ. Tiit Terik.
   Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας λόγω της φιλόδοξης στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και επειδή έχει αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Εδώ και πολλές δεκαετίες, η πόλη καινοτομεί χάρη σε ένα τολμηρό κίνημα πολιτών που στηρίζει πραγματικές αλλαγές. Το πλεονέκτημα της Βαλένθια είναι οι άνθρωποί της. Η φετινή χρονιά θα αποτελέσει ευκαιρία ενίσχυσης των εμπειριών των πολιτών και ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξής τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα την αλλαγή που όλοι χρειαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον.»
   Η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο χάρη στα προηγούμενα και τα σύγχρονα επιτεύγματά της στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και της δίκαιης και συμπεριληπτικής πράσινης μετάβασης. Όπως καταδεικνύεται από το σύνθημα της πόλης «Μαζί, σε αποστολή», το οποίο τονίζει τη σημασία των ανθρώπων, η Βαλένθια συνδυάζει αποτελεσματικά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των κοινωνικών προκλήσεων. Το 97% των κατοίκων της πόλης ζουν σε απόσταση 300 μέτρων από περιοχές αστικού πρασίνου. Η πόλη έχει επίσης αναλάβει αποδεδειγμένα τη δέσμευση να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να αποκαταστήσει φυσικά οικοσυστήματα, όπως αμμοθίνες και οι υγρότοποι της περιοχής Devesa. Η Βαλένθια προωθεί επίσης μια πιο υγιεινή, βιώσιμη και συμπεριληπτική παραγωγή τροφίμων μέσω του «Προγράμματος Γειτονίας και Τροφίμων».
   Προβλέπονται πάνω από 300 δραστηριότητες και εκδηλώσεις για διάφορα κοινά: από εκδηλώσεις για εξειδικευμένα ακροατήρια για θέματα βιωσιμότητας, παραγωγής και επιχειρήσεων, έως εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της Βαλένθια.
   Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης ενθαρρύνει τις πόλεις να γίνουν οικολογικότερες και καθαρότερες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον επόμενο κύκλο απονομής των βραβείων είναι πλέον ανοικτή και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2024.
   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βαλένθια ως Πράσινη Πρωτεύουσα είναι διαθέσιμες σε αυτή την είδηση, καθώς και στον ιστότοπο των βραβείων "Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης" και "Πράσινο Φύλλο". 
   Read more...

   574 • 0

  16. Περιβάλλον

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Α1217 ΦΕΚ 7535/Β'/31.12.2023 με θέμα: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
   Πιο συγκεκριμένα με απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Ενέργειας και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, καθορίζονται 
   ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους  ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του,  ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής απόδοσής του,  το περιεχόμενο, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης του. Οι Τιμές
   Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα από την 1η Ιανουαρίου 2024 ως εξής:
   Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο:
   α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: 
   1-2 αστέρων, 1,50 ευρώ,  3 αστέρων, 3 ευρώ,  4 αστέρων, 7 ευρώ,  5 αστέρων, 10 ευρώ,  β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 1,50 ευρώ, 
   γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ, 
   δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10 ευρώ. 
   Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο: 
   α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
   1-2 αστέρων, 0,50 ευρώ,  3 αστέρων, 1,50 ευρώ,  4 αστέρων, 3 ευρώ,  5 αστέρων, 4 ευρώ,  β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50  ευρώ, 
   γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 4 ευρώ, 
   δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της 4 ευρώ.
   Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», και αποδίδεται από τις επιχειρήσεις με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των εν λόγω παραστατικού.
   Καθορισμός Τέλους Ανθεκτικότητας ΚΥΑ Α1217 ΦΕΚ 7535-Β-31.12.2023.pdf
   Read more...

   1680 • 1

  17. Περιβάλλον

   Engineer

   Τον περασμένο χρόνο σημειώθηκαν ορισμένα ατυχή κλιματικά ορόσημα. Θα είναι η πιο καυτή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Καταστροφικές πλημμύρες σάρωσαν τη Λιβύη, τη Βραζιλία και την Κίνα. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες πυροδότησαν καταστροφικές πυρκαγιές στον Καναδά, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Χαβάη. Και οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπανσης από την υπερθέρμανση του κλίματος βρίσκονται σε νέο υψηλό.
   Ωστόσο, υπήρξαν επίσης κάποιες ελπιδοφόρες και εμπνευσμένες εξελίξεις.
    Από την εφαρμογή του μεγαλύτερου νομοσχεδίου για το κλίμα των ΗΠΑ στην ιστορία μέχρι τη νέα κίνηση για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο. 
   Σύμφωνα με το  RMI, 12 κορυφαίες κλιματικές εξελίξεις  δίνουν ελπίδα για ένα καθαρό και ασφαλές μέλλον.
   1. Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια φτάνουν σε υψηλό όλων των εποχών
   Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023, 500 δισ. δολάρια περισσότερα από το 2022. Η έρευνα RMI δείχνει ότι η αύξηση της χωρητικότητας ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και μπαταρίας έχει φέρει το παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σε  ορόσημο — όπου η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα έχει καταστεί δύσκολο να αντιστραφεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση ορυκτών καυσίμων έχει κορυφωθεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι σε ελεύθερη πτώση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
   2. Ο μεγαλύτερος λογαριασμός για το κλίμα στην ιστορία των ΗΠΑ κάνει ιστορικά κέρδη
   Ένα χρόνο μετά την ψήφιση, ο αντίκτυπος του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ έχει ήδη ξεπεράσει τις πρώτες εκτιμήσεις. Το 2023, ο IRA οδήγησε σε 372 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες ιδιωτικές επενδύσεις καθαρής ενέργειας, περισσότερες από 211.000 νέες θέσεις εργασίας καθαρής ενέργειας και σχεδόν 50.000 νέες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση.
   3. Η ηλεκτροκίνηση εκτοξεύεται στα ύψη
   Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) έφτασαν σε υψηλό όλων των εποχών, σχεδόν στο 18% των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων το 2023. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα EV βρίσκονται σε καλό δρόμο να ξεπεράσουν εύκολα το 1 εκατομμύριο ετήσιες πωλήσεις για πρώτη φορά. Η ζήτηση για ηλεκτρικά ποδήλατα (e-bikes) αυξήθηκε επίσης, με παγκόσμιες πωλήσεις περίπου 40 εκατομμυρίων που ξεπερνούν αυτές των επιβατικών EV. Στην Ινδία, περισσότερα από τα μισά από όλα τα νέα τρίτροχα οχήματα που πωλήθηκαν και ταξινομήθηκαν το 2023 λειτουργούσαν με μπαταρία. Τα φορτηγά γίνονται επίσης ηλεκτρικά, με την RMI να διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των φορτηγών μεσαίου και βαρέως τύπου είναι ηλεκτρικά σήμερα. Παγκοσμίως, τα EV εκτοπίζουν ήδη 1,5 εκατομμύρια βαρέλια κατανάλωσης πετρελαίου ημερησίως, και αναμένεται να αυξηθεί στα 1,8 εκατομμύρια βαρέλια το 2023. 
   4. Ταμείο απωλειών και ζημιών
   Την πρώτη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, COP28, οι ηγέτες πήραν μια ιστορική απόφαση, συμφωνώντας να ξεκινήσουν και να κεφαλαιοποιήσουν ένα ταμείο απωλειών και ζημιών. Λεπτομέρειες για το ταμείο απωλειών και ζημιών, το οποίο θα παρέχει οικονομική βοήθεια σε ευάλωτες στο κλίμα χώρες, συζητούνται εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Στο COP28, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Γερμανία υποσχέθηκαν 100 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν 17,5 εκατομμύρια δολάρια.
   5. Εμπορικό αεροπλάνο διασχίζει τον Ατλαντικό χωρίς ορυκτά καύσιμα
   Τον Νοέμβριο, ένα επιβατικό αεροσκάφος της Virgin Atlantic πέταξε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιώντας 100% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα,  για πρώτη φορά. Το καύσιμο — που παρασκευάζεται από φυτά και απόβλητα προϊόντα — παράγει 70% λιγότερες εκπομπές άνθρακα και βοηθά στην εξάλειψη των αερομεταφορέων, που συμβάλλει ουσιαστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 
    6. Το ατσάλι και το αλουμίνιο γίνονται πράσινα
   Το περασμένο έτος παρατηρήθηκε μια ώθηση για βιώσιμα μέταλλα τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Για την προώθηση της ζήτησης, κορυφαίες εταιρείες ενώθηκαν στην πλατφόρμα Sustainable Steel Buyers, για να ζητήσουν έως και δύο εκατομμύρια τόνους χάλυβα σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Και η RMI, μαζί με τέσσερις κορυφαίες τράπεζες, κυκλοφόρησε το Βιώσιμο Πλαίσιο Χρηματοδότησης Αλουμινίου που θα επιτρέψει στις τράπεζες να μετρούν και να αποκαλύπτουν τις εκπομπές αλουμινίου των χαρτοφυλακίων δανείων τους. Η RMI κυκλοφόρησε επίσης την Οδηγία αναφοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χάλυβα, για να βοηθήσει τις εταιρείες χάλυβα να αναφέρουν εκπομπές για να προωθήσουν μια διαφοροποιημένη αγορά χάλυβα χαμηλών εκπομπών ρύπων.
   7. Οι πράσινοι οικοδομικοί κώδικες σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες
   Η Καλιφόρνια πέρασε έναν πρώτο στη χώρα ενσωματωμένο κώδικα άνθρακα για εμπορικά κτίρια και σχολεία. Η Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη πολιτεία που απαιτούσε νομοθετικά, όλα τα νέα κτίρια να είναι ηλεκτρικά. Σε 25 πολιτείες των ΗΠΑ, οι κυβερνήτες δεσμεύτηκαν να εγκαταστήσουν 20 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας έως το 2030. Η Πολιτεία της Ουάσιγκτον ψήφισε οικοδομικούς κώδικες που θα απαιτούν τα νέα σπίτια να παρέχουν ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και ψύξη. Και η Μασαχουσέτη πέρασε μια απόφαση, πρώτη στη χώρα που βάζει την πολιτεία σε έναν ταχύτερο δρόμο για την ηλεκτροδότηση της θέρμανσης.
   8. Η μείωση των εκπομπών μεθανίου έρχεται στο προσκήνιο
    Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακοίνωσε σημαντικούς νέους κανόνες για την απότομη μείωση των εκπομπών μεθανίου - έναν εξαιρετικά ισχυρό παράγοντα που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη - όχι μόνο από νέες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και από υπάρχουσες γεωτρήσεις. Ξεκίνησε επίσης μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από χωματερές και άλλες οργανικές πηγές. Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Ντουμπάι, 50 μεγάλες εταιρείες πετρελαίου υποσχέθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου από τις δραστηριότητές τους σχεδόν στο μηδέν έως το 2030. Μια νέα πρωτοβουλία που υποστηρίζεται με 40 εκατομμύρια δολάρια από το Bloomberg Philanthropies θα παρέχει δεδομένα, διαφάνεια και πλαίσια λογοδοσίας για την υποστήριξη τους. Και η Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησε ένα ταμείο για προγράμματα ανίχνευσης και καθαρισμού μεθανίου σε αναπτυσσόμενες χώρες που καταγράφουν μεγάλες εκπομπές μεθανίου.
   9. Η αποθήκευση ενέργειας στα ύψη
   Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σημείωσαν αύξηση ρεκόρ παγκοσμίως το 2023 στα 42 GW. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέθηκαν σε λειτουργία 4,5 GW τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους και η Κίνα εγκατέστησε 8,7 GW αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2023. Εν τω μεταξύ, η Ινδία επενδύει 452 εκατομμύρια δολάρια σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες και η εταιρεία διανομής BSES Rajdhani Power Limited, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια πελάτες στην περιοχή της πρωτεύουσας Νέο Δελχί, ανέθεσε σύμβαση για το πρώτο της έργο συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας.
   10. Η έρευνα για τις σόμπες αερίου γίνεται viral
   Νέα έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των εστιών αερίου και τη σύνδεσή τους με το παιδικό άσθμα οδήγησε σε σημαντική ευαισθητοποίηση του κοινού για το μαγείρεμα με αέριο, πώς μειώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και βλάπτει τη δημόσια υγεία και την επικάλυψη λύσεων για το κλίμα και την υγεία. Τα ευρήματα της έρευνας εμφανίστηκαν παντού από το NPR μέχρι τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale. Και σε μια κίνηση για την απομάκρυνση του φυσικού αερίου από τα κτίρια, 24 πολιτείες εισήγαγαν λογαριασμούς απαλλαγής από τον άνθρακα των κτιρίων το 2023.
   11. Η Κίνα σημειώνει ορόσημο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   Η Κίνα εγκατέστησε όγκο ρεκόρ νέας ηλιακής και αιολικής δυναμικότητας, έως και 230 GW το 2023 — έως και τρεις φορές περισσότερο από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος έφερε σε απευθείας σύνδεση. Η ηλιακή δυναμικότητα της χώρας αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% από το 2022 και τον Ιούνιο, για πρώτη φορά, η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από μη ορυκτά καύσιμα της Κίνας ξεπέρασε αυτή της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
   12. Το υδρογόνο γίνεται πιο πράσινο
    Το πράσινο υδρογόνο — το υδρογόνο που παράγεται χωρίς ορυκτά καύσιμα — αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό. Έχει αυξηθεί κατά 2,5 φορές από τον Μάιο του 2022. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει 10 εκατομμύρια τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030 πυροδότησε μια ορμή προγραμματιστών που σχεδιάζουν εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινων υδρογόνου σε σχεδόν κάθε ήπειρο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν επτά έργα για το πρόγραμμα Regional Clean Hydrogen Hubs, το καθένα για να λάβει 1 δισεκατομμύριο δολάρια και αναμένεται να εκδώσει οδηγίες σχετικά με τη νέα πίστωση φόρου πράσινης υδρογόνου.
   Read more...

   280 • 0

  18. Περιβάλλον

   Engineer

   Με κοινό σύνθημα «Μείωσε Συσκευασία-Σκέψου Αειφορία» δημόσιοι φορείς, δήμοι, ΦΟΣΔΑ, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμετείχαν στη φετινή  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction (EWWR), τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους, που έλαβε χώρα από 18 έως 26 Νοεμβρίου ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
   Η θεματική της 15ης Ευρωπαϊκής εκστρατείας αφορούσε στο σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αποβλήτων συσκευασίας. Περισσότερες από 14.500 δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για την αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της αυξημένης παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας, το οποίο επιδεινώνεται ιδιαίτερα από την ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
   Στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας οι συμμετέχοντες διοργάνωσαν ημερίδες, εκθέσεις, παζάρια, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, ενημερώθηκαν για τους τρόπους μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και επαναχρησιμοποίησής τους, μετέτρεψαν τις άχρηστες συσκευασίες σε τέχνη, εστιάζοντας στο τρίπτυχο “Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση», (3Rs=Reduce, Reuse, Recycle).

   Η Ελλάδα
   Στη χώρα μας, το διάστημα μεταξύ 18 έως 26 Νοεμβρίου διεξήχθησαν 117 δράσεις από επιμέρους φορείς, αριθμός ρεκόρ, όπως αναφέρεται παρακάτω, και αποτυπώνεται στο σχετικό χάρτη:
   21 ΟΤΑ (Δήμοι), ΦΟΣΔΑ, Περιφέρειες 7 ΣΕΔ και ΜΚΟ 1 Επιχείρηση 88 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από νηπιαγωγεία μέχρι ΑΕΙ) Βασικός σκοπός όλων των δράσεων και εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού για τη σημασία της Πρόληψης, της Επαναχρησιμοποίησης και της Ανακύκλωσης και η προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας.
   ΕΟΑΝ
   Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ως εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καταχωρούνται και υλοποιούνται μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας, www.ewwr.eu, κατεύθυνε τους συμμετέχοντες και πρόβαλε το σύνολο των επιμέρους δράσεων στα κοινωνικά του δίκτυα. Στη συνέχεια θα προτείνει 5 δράσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία βράβευσης, που θα λάβει χώρα μέσα στο 1ο Εξάμηνο του 2024.
   Read more...

   313 • 0

  19. Περιβάλλον

   Engineer

   Αναμφισβήτητα το μέλλον της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι εξηλεκτρισμένο.
   Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με σταθερά βήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας.
   Η ανάπτυξη αυτή στηρίζει από κρατικές επιδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά», «Φορτίζω Παντού», «Πράσινα Ταξί», «e Αστυπάλαια».
   Κινούμαι Ηλεκτρικά 2
   Πράσινα Ταξί
   e-Αστυπάλαια
   Φορτίζω Παντού
     Ο τομέας της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση.
   Βασικά μεγέθη ηλεκτροκίνησης! Από τι εξαρτάται ο ρυθμός φόρτισης; Απόδοση ηλεκτρικού αυτοκινήτου Αυτοκίνητο power bank Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει κιβώτιο ταχυτήτων; Δέκα συχνές παρανοήσεις! Διαχείριση ενέργειας στο ταξίδι Ευκολία οδήγησης Ηλεκτρική τετρακίνηση Κατηγορίες εξηλεκτρισμένων οχημάτων Κορυφαία αεροδυναμική Μείωση τελικής ταχύτητας Να σε τι διαφέρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Ασφάλεια ηλεκτρικών οχημάτων Πόσους ρύπους εκπέμπει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Πως λειτουργεί ο ηλεκτρικός κινητήρας; Ενεργειακό αποτύπωμα   
   Read more...

   398 • 1

  20. Περιβάλλον

   GTnews

   Οι έννοιες της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (mitigation), αλλά και της προσαρμογής (adaptation) μπαίνουν στο λεξιλόγιό μας, αλλά και στην προτεραιοποίηση στην εξεύρεση χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως έγινε αναφορά στην ομιλία τη Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών.
   Στη συνέλευση αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι τέσσερις πυλώνες, στους οποίους εδράζονται οι πολιτικές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας της Πράσινης Μετάβασης στη χώρα μας.
   Αυτοί είναι:
   Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Η ηλεκτροκίνηση και υδρογονοκίνηση Τα φιλικά προς το περιβάλλον Μέσα μαζικής μεταφοράς Οι βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. Υπάρχουν 29 σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας, την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων με νέα οχήματα, την δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και την προώθηση περισσότερο ΜΜΜ φιλικών προς το περιβάλλον, όπως το Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συντήρηση των έργων, αλλά και στην προτεραιοποίηση και την ορθολογική διαχείριση πόρων για τη νέα γενιά έργων, καθώς επίσης και τον ρόλο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
   Κατά τη διάρκεια της ομιλίας  η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Fit for 55», η οποία έχει ως στόχο τη μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, τονίζοντας ότι απαιτείται να «δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική, προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα». 
   Read more...

   306 • 0

  21. Περιβάλλον

   GTnews

   Τα αντιδιαβρωτικά έργα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 20.11.2023, υλοποιούνται από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από εργοληπτικές εταιρείες δασοτεχνικών έργων, ενεργοποιώντας το θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης.
   Ειδικότερα :
   Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης είναι Ανάδοχος Αποκατάστασης του έργου: «Αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων Πάρνηθας, στην περιοχή Ρέμα Αγίου Γεωργίου και Ρέμα Πλατανάκι (Επιφάνεια 1)» Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι Ανάδοχος Αποκατάστασης του έργου: «Αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων Πάρνηθας, στην περιοχή Ρέμα Γιαννούλας και Ρέμα Φιχθίου (Επιφάνεια 2)» Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι Ανάδοχος Αποκατάστασης του έργου: «Αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων Πάρνηθας στην περιοχή Ρέμα Κατερίνιζας και Ρέμα Πικροδάφνεζας (Επιφάνεια 3)» Σε όλες τις επιφάνειες έχει περαιωθεί, μέχρι σήμερα, το 30% περίπου των αντιδιαβρωτικών έργων. Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά ακολουθούν το περιεχόμενο εγκεκριμένων μελετών και κατασκευάζονται στο πεδίο, σύμφωνα με τους κανόνες της δασικής επιστήμης και τεχνικής, για την προστασία των εδαφών ως απόλυτης προτεραιότητας, ενώ θα ακολουθήσουν άμεσα και τα αντιπλημμυρικά έργα, που θα θωρακίσουν την πρόσφατα πληγείσα περιοχή.
   Η εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων προβλέπει εκτός όλων των άλλων, υλοτόμηση των καμένων δέντρων, που βρίσκονται εκατέρωθεν του δασικού και μη οδικού δικτύου και σε βάθος 30 μέτρων (ζώνη πλάτους 60 μέτρων), καθώς και αυτών που βρίσκονται εκατέρωθεν των μονοπατιών πεζοπορίας και σε βάθος 30 μέτρων (ζώνη πλάτους 60 μέτρων), προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των εργαζόμενων και των επισκεπτών του δάσους και αφετέρου για λόγους αντιπυρικής προστασίας του ευαίσθητου μετά την πυρκαγιά δασικού οικοσυστήματος.
   Τα υλοτομηθέντα δέντρα στις ζώνες αυτές, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων και εάν πλεονάζουν μετατοπίζονται στους δασόδρομους, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων της περιοχής ευθύνης μας.
   Τα κλαδιά που προκύπτουν από την αποκλάδωση των δέντρων, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κλαδοδεμάτων και εάν πλεονάζουν θρυμματίζονται και διασκορπίζονται στις ζώνες αυτές για τον εμπλουτισμό του εδάφους.
   Σημειώνεται πως για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών δεν υλοτομούνται δέντρα, στα οποία έχει παραμείνει άκαυτο και ζωντανό, έστω και ελάχιστο τμήμα της κόμης τους.
   Read more...

   360 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.