Jump to content
 • Περιβάλλον

  Περιβάλλον

  1311 ειδήσεις in this category

  1. Περιβάλλον

   GTnews

   Ο τίτλος της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης απονέμεται κάθε χρόνο σε μια ευρωπαϊκή πόλη με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, η οποία έχει αποδειχθεί πρωτοπόρος στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να ζουν σε υγιεινές αστικές περιοχές και ως εκ τούτου, οι κωμοπόλεις και οι πόλεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο παγκόσμιο περιβάλλον. Το μήνυμα αυτό αντανακλάται στο σύνθημα “Green cities – fit for life” («Πράσινες πόλεις – ποιότητα ζωής»).
   Για το 2023 ο τιμητικός αυτός τίτλος απονεμήθηκε στην πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλλίν, στην οποία γεννήθηκε η ιδέα της ευρωπαϊκής πράσινης πρωτεύουσας όταν το 2006, 15 πόλεις υπέγραψαν μνημόνιο για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τη διοργάνωση υπό την προστασία της και από το 2010 επιλέγεται μία πράσινη πρωτεύουσα κάθε χρόνο. Πέρυσι, το τον τίτλο κατείχε η Γκρενόμπλ της Γαλλίας.

   Το καλά μελετημένο όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι της πόλης να γίνει πιο πράσινη και βιώσιμη, με τη συστηματική προσέγγιση στην πράσινη διακυβέρνηση και τους αλληλένδετους στρατηγικούς στόχους που αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εντυπωσίασε τη διεθνή κριτική επιτροπή. Το Ταλλίν έλαβε το βραβείο με την πέμπτη αίτηση του – η συνέπεια οδηγεί στην επιτυχία – και συγκεκριμένα χάρη στη Στρατηγική Ταλλίν 2035 (Tallinn 2035 Strategy) που εγκρίθηκε το 2020 και το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Ταλλίν 2030 (Climate Neutral Tallinn), που προσφέρουν ένα ισχυρό όραμα για το μέλλον και μια σαφή βούληση για να πραγματοποιήσει την πράσινη μετάβαση και να εμπλέξει περαιτέρω τους πολίτες στη διακυβέρνηση της πόλης.
   Στο έτος της Πράσινης Πρωτεύουσας, τα κύρια θέματα του Ταλλίν είναι η βιοποικιλότητα, η καινοτομία, το κλίμα και η βιώσιμη διακυβέρνηση. Ο στόχος είναι  να εμπλακούν περαιτέρω οι τοπικές κοινότητες στην ανάπτυξη της πόλης, να υπάρξουν ευκαιρίες για την υποστήριξη της πράσινης καινοτομίας, η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης όπως το ποδήλατο και τα δημόσια μέσα μεταφοράς, και η εφαρμογή της  την κυκλικής οικονομίας.

   Κατά τη διάρκεια  της Πράσινης Πρωτεύουσας, βασικός στόχος είναι οι αλλαγές στον αστικό χώρο. Το έργο «Green Tracks» έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων πρασίνου, την εισαγωγή νέου πρασίνου και τη βελτίωση της χωρικής ποιότητας σε χώρους με έντονη χρήση, την υποστήριξη της ανάπτυξης αστικών δικτύων πρασίνου και τη δοκιμή νέων αστικών χωρικών λύσεων με τη μορφή αλλαγών στη χωρική οργάνωση.
   Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης της πόλης, στην αύξηση της φυσικής ποικιλομορφίας, στην εφαρμογή μέτρων για τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και στην ενστάλαξη βιώσιμων πρακτικών, συμπεριλαμβάνοντας περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους πολίτες στις δραστηριότητες τους. Ο σχεδιασμός της πόλης και η κατασκευή είναι συνήθως αργές διαδικασίες, αλλά πολλές σημαντικές και ορατές αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα του χώρου, μπορούν να ζωντανέψουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
   Το έργο Green Tracks προσπαθεί να αυξήσει το πράσινο και την ποιότητα του χώρου σε περιοχές όπου αυτό μπορεί να γίνει χωρίς μακροχρόνιες διαδικασίες σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες μεθόδους τακτικής αστικοποίησης. Αυτές οι δραστηριότητες ποικίλλουν σε κλίμακα και περιεχόμενο και λαμβάνουν χώρα σε κάθε περιοχή της πόλης.

   Μερικά παραδείγματα:
   Καθαρισμός των παράκτιων περιοχών του Ταλλίν γύρω από το Linnahall και το λιμάνι της κρουαζιέρας.  Χωρικές παρεμβάσεις σε συγκοινωνιακούς κόμβους και πολυσύχναστες τοποθεσίες. Αντικατάσταση εκτάσεων με γρασίδι από ανθισμένα λιβάδια, δίπλα σε μεγάλους δρόμους και πάρκα. Δημιουργία λεωφόρων με δεντροστοιχίες, με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Δημιουργία πρασίνου στις νησίδες κυκλοφορίας. Πράσινες στέγες σε στάσεις λεωφορείων. Δημιουργία περιοχών καλλιέργειας τροφίμων σε πολλές κατοικημένες περιοχές. Ο  χωρικός πειραματισμός είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου προκειμένου να διακρίνει την ετοιμότητα των πολιτών να αποδεχθούν νέες λύσεις και να λάβουν ανατροφοδότηση, προκειμένου να μάθουν και να εξελιχθούν από αυτές τις εμπειρίες μαζί.  Μεταξύ άλλων, η πλατεία του Δημαρχείου θα μετατραπεί προσωρινά σε ένα αναδυόμενο πάρκο και οι φοιτητές της Ακαδημίας Τεχνών της Εσθονίας θα πειραματιστούν με ευαίσθητες στο κλίμα χωρικές λύσεις στην οδό Lauteri και θα δημιουργήσουν πρωτότυπα βελτιωμένα χωροταξικά αντικείμενα, όπως έπιπλα δρόμου και πινακίδες κυκλοφορίας. Μερικά μέρη στην πόλη θα αποκτήσουν νέα όψη, είτε προσωρινά είτε μόνιμα και οι φορείς που ασχολούνται με τον αστικό χωροταξικό σχεδιασμό θα έχουν μια καλή ευκαιρία να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των αλλαγών και την ετοιμότητα των πολιτών να τις αποδεχτούν.

   Ένας οδηγός για φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις έχει αναπτυχθεί, ενώ προστέθηκαν περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο Νόμο περί Προμηθειών. Μέσω του προϋπολογισμού χωρίς αποκλεισμούς και των διαφόρων μέτρων στήριξης επιδιώκεται η υποστήριξη των ιδεών των πολιτών, των Μ.Κ.Ο. και των εταιρειών. Θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον για όλους τους κατοίκους του Ταλλίν, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 60 εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος πράσινης πρωτεύουσας.
   Το πρόγραμμα Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης  έχει ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικές δραστηριότητες για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ταλλίν, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων, έργων και διαγωνισμών. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα θέματα: βιώσιμη πόλη, πόλη μάθησης, πόλη χωρίς αποκλεισμούς, έξυπνη πόλη.
   Το Ταλλίν σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει μια σειρά από έργα μεγάλης κλίμακας το 2023. Αυτά τα έργα μπορεί να μην έχουν ορατό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον, αλλά σίγουρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή στο Ταλλίν για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές οι εμβληματικές πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, την πράσινη καινοτομία, την εισαγωγή μιας φιλικής προς το περιβάλλον νοοτροπίας κ.λπ. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εξυπηρετούν τον κύριο στόχο της πράσινης πρωτεύουσας: τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος διαβίωσης για όλους.
   Read more...

   157 • 0

  2. Περιβάλλον

   GTnews

   Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus δείχνει το δρόμο προς τα εμπρός. Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
   Η Βενετία, ένα παγκόσμιο θαύμα, απειλείται από την κλιματική αλλαγή. Αλλά υπάρχει η δύναμη να διατηρηθεί αυτό το στολίδι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς
   Με τη μείωση των εκπομπών, την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και του νερού και την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων, καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή. Εμπνευσμένο από τις αρχές της ανθεκτικότητας, της ομορφιάς και της αποκλειστικότητας, το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus υπερασπίζεται τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα.
   Και ο εξαιρετικός ενθουσιασμός της Ιταλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι εμφανής στην αταλάντευτη υποστήριξή της και τις αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες της όπως το «Bauhaus of the Seas» και το «Bauhaus of the Mountains».
   Read more...

   108 • 0

  3. Περιβάλλον

   Engineer

   Από σήμερα, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την υπογραφή μιας ισχυρής, νομικά δεσμευτικής Παγκόσμιας Συνθήκης για τα Πλαστικά από τον ΟΗΕ, η οποία θα εξετάζει όλον τον κύκλο ζωής του πλαστικού, από τη διαδικασία παραγωγής του μέχρι την απόρριψή του. 
   Με αφορμή την επερχόμενη δεύτερη συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την πλαστική ρύπανση (INC2, 29 Μαΐου-2 Ιουνίου, Παρίσι[1]), η Greenpeace δημοσιεύει σήμερα έκκληση με την οποία καλεί τους πολίτες να απαιτήσουν και αυτοί από τους παγκόσμιους ηγέτες να βάλουν τέλος στην εποχή του πλαστικού, την ώρα που ο πλανήτης μας “βουλιάζει” στο πλαστικό μιας χρήσης.
   Έλα μαζί μας για ένα μέλλον μακριά από τα πλαστικά μιας χρήσης! Η Συνθήκη αυτή βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση και η Greenpeace ενώνει τη φωνή της μαζί με οργανώσεις, φορείς, ομάδες, επιστήμονες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλον τον κόσμο που καλούν τους ηγέτες των κρατών να έρθουν σε συμφωνία. Η πλαστική ρύπανση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμια λύση, ειδικά εφόσον οι αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων και το εμπόριο των ίδιων των απορριμμάτων είναι και αυτά παγκόσμια. Επίσης, η πλαστική ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα, αντιθέτως διαφεύγει πολύ εύκολα στο περιβάλλον και “ταξιδεύει” σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
   “Είναι ξεκάθαρο: δεν μπορούμε να σταματήσουμε την πλαστική ρύπανση, αν δεν περιορίσουμε την παραγωγή πλαστικού μιας χρήσης. Μαζί με τους υποστηρικτές και τους συμμάχους μας, στοχεύουμε να δείξουμε πώς ένα επίμονο παγκόσμιο κίνημα μπορεί να πετύχει την υπογραφή μιας Παγκόσμιας Συνθήκης για τα Πλαστικά που θα “κλείσει τη βρύση” του πλαστικού και θα βάλει τέλος στην κυριαρχία του – για εμάς, την υγεία μας, τις κοινότητες του κόσμου, το κλίμα και τον πλανήτη μας.”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Νίκος Χαραλαμπίδης.
   Το πλαστικό μιας χρήσης επηρεάζει κάθε μορφή ζωής. Είναι επικίνδυνο για τη βιοποικιλότητα, αφού πλέον ρυπαίνει κάθε οικοσύστημα του κόσμου, είναι επικίνδυνο για το κλίμα, αφού το 99% του πλαστικού φτιάχνεται από ορυκτά καύσιμα, και τελικά είναι επικίνδυνο και για εμάς τους ίδιους, αφού έχει εισχωρήσει στην τροφική αλυσίδα και στα σώματά μας με άγνωστες ακόμα συνέπειες. Επίσης, η παραγωγή, καύση και απόρριψη πλαστικού μιας χρήσης έχει δυσανάλογες επιπτώσεις σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και χώρες.
   Μία ισχυρή Παγκόσμια Συνθήκη για τα Πλαστικά θα εντείνει την πολιτική θέληση να επιβληθούν δεσμεύσεις για μείωση του πλαστικού από τις μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και για στροφή τους σε συστήματα επαναχρησιμοποίησης, να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και δίκαιο σύστημα εμπορίας και απόρριψης πλαστικών απορριμμάτων και να μπει φρένο στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων και τις πετροχημικές εταιρείες, που χρησιμοποιούν το πλαστικό μιας χρήσης για να βγάζουν κέρδος, Η Συνθήκη πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι τοπικές κοινωνίες, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι συλλέκτες απορριμμάτων αλλά και όσοι εργαζόμενοι επηρεάζονται, θα έχουν φωνή και θέση στον σχεδιασμό μιας δίκαιης μετάβασης προς την κυκλική οικονομία. 
   Η πλαστική ρύπανση έχει ονοματεπώνυμο. Όπως καταγράψαμε ενδεικτικά στην απομονωμένη παραλία του Χάρακα, η οποία ήταν κυριολεκτικά σκεπασμένη με πολλά κυβικά μέτρα πλαστικών απορριμμάτων, τα ευρήματα δείχνουν τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τις συσκευασίες μιας χρήσης που ρυπαίνουν θάλασσες και ακτές. Δυστυχώς, είναι οι ίδιες εταιρείες που μέσα από όμορφες εκστρατείες ενημέρωσης και δράσεις ανακύκλωσης πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα και συνεχίζουν ανενόχλητες να γεμίζουν τον πλανήτη πλαστικό, την ώρα που οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων πιέζουν ώστε να αποδυναμώσουν την τελική Συνθήκη[2]. Η Greenpeace, έχοντας στο πλευρό της όλους τους πολίτες που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, θα είναι εκεί σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος για ένα μέλλον χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Να είσαι κι εσύ εκεί!
   Read more...

   231 • 0

  4. Περιβάλλον

   Engineer

   Το ηφαίστειο της Αίτνας εξερράγη την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό, αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνης. «Λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που έπεσε στο αεροδρόμιο οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι να το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες», ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου.
   Ο καπνός και η στάχτη από την τέφρα που εκτοξεύτηκε έφτασε μέχρι και την Αθήνα και το Αιγαίο σε πολύ μεγάλα ύψη (>5 km). Το πλούμιο του Διοξειδίου του Θείου (SO2) που ανιχνεύτηκε από τον δορυφόρο Sentinel-5P της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus την Δευτέρα 22/05, ταξίδεψε σχεδόν 800 χλμ φτάνοντας μέχρι και την Αθήνα και το Αιγαίο.
   Η Αίτνα, που φτάνει τα 3.324 μέτρα σε ύψος, είναι το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
   Εικόνα 1. Κατακόρυφη στήλη του Διοξειδίου του Θείου όπως ανιχνεύτηκε από τον δορυφόρο Sentinel-5P στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στις 22/05/2023, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας. Πηγή δεδομένων: Sentinel-5P/Copernicus.
   Πηγές: Sentinel-5P/Copernicus
   Read more...

   197 • 0

  5. Περιβάλλον

   Engineer

   Ανάμεσα σε αυτές οι  Πρέσπες, η τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου και η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών
   Περισσότερες από το 50% των μεγαλύτερων λιμνών στον κόσμο χάνουν νερό, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Science». Οι βασικοί ένοχοι γι’ αυτό είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η μη βιώσιμη ανθρώπινη κατανάλωση και η καθίζηση.
   Ερευνητές από το Ινστιτούτο CIRES του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κάνσας, το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας KAUST στη Σαουδική Αραβία δημιούργησαν μια τεχνική για τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης του νερού σε σχεδόν 2.000 από τις μεγαλύτερες λίμνες, φυσικές και τεχνητές, του κόσμου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95% της συνολικής αποθήκευσης νερού στις λίμνες της Γης.
   Ανάμεσα σε αυτές, μελέτησαν και ελληνικές, στις οποίες εντοπίζουν τάση ξήρανσης: τις Πρέσπες, την τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου και την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών.
   Η ομάδα συνδύασε παρατηρήσεις τριών δεκαετιών από μια σειρά δορυφόρων με μοντέλα για να ποσοτικοποιήσει τις τάσεις στην αποθήκευση νερού στις λίμνες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρησιμοποίησε 250.000 στιγμιότυπα από 1.972 από τις μεγαλύτερες λίμνες της Γης, που καταγράφηκαν από δορυφόρους την περίοδο 1992-2020. Επίσης, συγκέντρωσαν μετρήσεις για τις στάθμες νερού από εννέα δορυφορικά αλτίμετρα και μελέτησαν τις μετρήσεις αυτές σε βάθος χρόνου για να μειώσουν την όποια αβεβαιότητα. Για τις λίμνες χωρίς μακροχρόνια καταγραφή στάθμης, χρησιμοποίησαν πρόσφατες μετρήσεις νερού που έγιναν από δορυφόρους. Ο συνδυασμός των πρόσφατων μετρήσεων στάθμης με πιο μακροπρόθεσμες μετρήσεις του εμβαδού τους, επέτρεψε στους επιστήμονες να ανακατασκευάσουν τον όγκο των λιμνών πριν από δεκαετίες.
   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 53% των λιμνών παγκοσμίως, τόσο στις ξηρές όσο και στις υγρές περιοχές, παρουσίασε μείωση του όγκου τους. Οι ερευνητές παρομοιάζουν αυτή τη μείωση με το μέγεθος 17 λιμνών Μιντ, που είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι απώλειες στις υγρές τροπικές λίμνες και στις λίμνες της Αρκτικής υποδηλώνουν πιο εκτεταμένες τάσεις ξήρανσης από ό,τι είχε γίνει προηγουμένως αντιληπτό. Στις τεχνητές λίμνες αυτή η μείωση είναι μεγαλύτερη: σχεδόν τα δύο τρίτα τους παγκοσμίως, παρουσίασαν σημαντικές απώλειες νερού.
   Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι λίμνες αποθηκεύουν το 87% του νερού του πλανήτη, γεγονός που τις καθιστά πολύτιμο πόρο για το οικοσύστημα της Γης. Σε αντίθεση με τα ποτάμια, σημειώνουν οι ερευνητές, οι λίμνες δεν παρακολουθούνται επαρκώς, αν και παρέχουν νερό για ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Μάλιστα, εκτιμούν ότι περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι κατοικεί στη λεκάνη μιας λίμνης που ξηραίνεται, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για αλλαγές στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
   Πάντως, ενώ η πλειονότητα των λιμνών συρρικνώθηκε, το 24% είδε σημαντική αύξηση στην αποθήκευση νερού, κυρίως σε περιοχές με λίγο πληθυσμό στο εσωτερικό του οροπεδίου του Θιβέτ, στις βορειότερες Μεγάλες Πεδιάδες στη βόρεια Αμερική και σε περιοχές με νεότερες τεχνητές λίμνες, όπως οι λεκάνες των ποταμών Γιανγκτσέ στην Κίνα, Μεκόνγκ στη νοτιοανατολική Ασία και Νείλου.
   Ο επικεφαλής συγγραφέας Φάνγκφανγκ Γιάο, συνεργάτης στο Ινστιτούτο CIRES και στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, αναφέρει ότι τα νέα δεν είναι εντελώς δυσοίωνα. Με αυτή τη νέα μέθοδο παρακολούθησης της αποθήκευσης νερού στις λίμνες και των λόγων πίσω από αυτή, οι επιστήμονες μπορούν να δώσουν στις κοινότητες πληροφορίες για το πώς μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τις κρίσιμες πηγές νερού και τα σημαντικά περιφερειακά οικοσυστήματα.
   Οι ερευνητές αναφέρουν στη δημοσίευσή τους πιθανές λύσεις για τη μείωση της ξήρανσης των λιμνών και παρουσιάζουν το παράδειγμα της λίμνης Σεβάν στην Αρμενία, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της αποθήκευσης νερού τα τελευταία 20 χρόνια, την οποία οι επιστήμονες συνδέουν με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 για τη ρύθμιση της άντλησης νερού.
   Read more...

   127 • 0

  6. Περιβάλλον

   GTnews

   Την απόφαση για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού αναφορικά με τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού που αφορά 4 περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
   Κεντρικού – Νοτίου Τμήματος Λεκάνης ποταμού Στρυμόνα, Περ. Ενοτήτων Σερρών &  Καβάλας, Ακροποτάμου, Περ. Ενοτήτων Καβάλας & Σερρών, Δυτικού Τμήματος Λεκάνης Δέλτα ποταμού Νέστου, Περ. Ενότητας Καβάλας Λεκάνης Δέλτα ποταμού Έβρου, Περ. Ενότητας Έβρου οι οποίες  παρουσιάζουν ισχυρό γεωθερμικό επενδυτικό ενδιαφέρον και μάλιστα προς την κατεύθυνση της ηλεκτροπαραγωγής, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία, έπειτα από 10 χρόνια αναμονής από τον τελευταίο διαγωνισμό.
   Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές. Παράλληλα, ενισχύεται η τοπική κοινωνία, η βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από ένα σταθερό, σύγχρονο και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
   Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου του 2023 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υ.Π.ΕΝ.
   Read more...

   141 • 0

  7. Περιβάλλον

   GTnews

   Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, άρχισε να εκτοξεύει τέφρα και καπνό σήμερα, αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνης. «Λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που έπεσε στο αεροδρόμιο, οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι να το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες» ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου.
   Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα στην Κατάνη, καλυμμένα με ένα στρώμα γκρίζας σκόνης. Στην ευρύτερη περιοχή ακούγονται υπόκωφοι κρότοι από το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Repubblica.
   Η Αίτνα, που φτάνει τα 3.324 μέτρα σε ύψος, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει ενεργοποιηθεί και εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία 500.000 χρόνια.
   Πέρσι, περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το διεθνές αεροδρόμιο της Κατάνης το οποίο εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία.
   ***
    
   Read more...

   307 • 1

  8. Περιβάλλον

   Engineer

   Οι Έλληνες αγοραστές ακινήτων στην πλειοψηφία τους προτιμούν την αγορά διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και μεζονετών και ακολουθούν εκείνοι που επιλέγουν οικόπεδα και αγροτεμάχια, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων που προτιμούν την αγορά γραφείων και καταστημάτων. Την ίδια στιγμή, όσοι προχωρούν σε αγορές κατοικιών, επιλέγουν σχεδόν αποκλειστικά εκείνα που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών.
   Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας, της RE/MAX Ελλάς. Από την ανάλυση των στοιχείων των αγοραπωλησιών προκύπτει ότι περισσότερα από 7 στα 10 ακίνητα που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το περασμένο έτος αφορούσαν διαμερίσματα, μονοκατοικίες ή μεζονέτες και τα υπόλοιπα επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα και αγροτεμάχια.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία του εν λόγω δικτύου όχι μόνο για το είδος αλλά και για την παλαιότητα των ακινήτων που επέλεξαν οι αγοραστές το 2022 πανελλαδικά. Το 70% εκείνων που προτίμησαν να αγοράσουν κατοικία, επέλεξαν να είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με αντίστοιχα νεότερα ακίνητα και μελλοντικές υπεραξίες.
   Κατανομή πωληθέντων ακινήτων βάσει είδους ακινήτου
   Σύμφωνα με την αναλυτική κατανομή των πωληθέντων ακινήτων πανελλαδικά ως προς το είδος του ακινήτου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέγραψε το δίκτυο της RE/MAX Ελλάς, που διαθέτει 81 γραφεία και περισσότερους από 1.045 συμβούλους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, 75 στα 100 ακίνητα (75,3% επί του συνόλου) που πωλήθηκαν στο σύνολο της επικράτειας αφορούσαν κατοικίες (διαμερίσματα/ μονοκατοικίες/μεζονέτες), ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια καθώς και τα επαγγελματικά ακίνητα είχαν πολύ μικρότερο μερίδιο της τάξεως του 19,5% και 5,2% αντίστοιχα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_EIDOS_PANELLADpng.png Στην Αττική, το 87,3% των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοικίες. Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κάλυψαν το 7,5% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ 5,2% ήταν το ποσοστό για τα επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_EIDOS_ATTIKH.png Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν το σύνολο των πωληθέντων ακινήτων (ποσοστό 90,2%) αφορά κατοικίες, το 4,7% οικόπεδα-αγροτεμάχια και το 5,1% επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_THESSALON_EIDOS.png Στην υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης), στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι κατοικίες σε ποσοστό 68,5%, ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κινήθηκαν στο 26,3% επί των συνολικών αγοραπωλησιών και μόλις στο 5,2% τα επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_EIDOS_YP_ELLADA.png Κατανομή πωληθέντων ακινήτων βάσει ηλικίας ακινήτου
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ηλικιακή κατανομή των πωληθέντων ακινήτων. Εστιάζοντας στα οικιστικά ακίνητα, δεδομένου ότι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά πώλησης σε όλη τη χώρα, προκύπτει ότι συνεχίζεται η τάση των προηγουμένων ετών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε παλαιές κατοικίες ηλικίας κατασκευής άνω των 20 ετών σε ποσοστό 73,6%, ενώ τα νεόδμητα και μέχρι 5ετίας άγγιξαν το 7,8%. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή από 11 έως 15 έτη, συγκέντρωσαν συνολικά το ενδιαφέρον του 7,7% των τελικών αγοραστών, ενώ από 6 έως 10 έτη μόλις το 3,1%.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_HLIKIA_PANELLADIKA.png Στην Αττική, το 80,3% των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν παλαιά άνω της 20ετίας σε αντίθεση με τα νεόδμητα και τα νέα (έως πενταετίας) που κάλυψαν μόλις το 6% επί των συνολικών αγοραπωλησιών.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akinATTIKH_HLIKIA.png Αντίστοιχη είναι και η τάση που αντανακλάται στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη: τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης συναντώνται στα ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών σε ποσοστό 74,1% ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών που κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2021 (6%) καλύπτοντας το 7,8% των συνολικών αγοραπωλησιών.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_THESSALON_HLIKIA.png Στις περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης), το 71,7% των αγοραστών προτίμησε παλαιές κατοικίες (άνω των 20 ετών) και σε ποσοστό 9,1% κατοικίες ηλικίας από 16 έως 20 ετών. Νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5ετών επελέγησαν από το 8,3% των αγοραστών προσεγγίζοντας ουσιαστικά τα επίπεδα του 2020 (7%).
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/17_05_ot_akin_HLIKIA_YPOL_ELLADA3.png
   ***
   Η σχετική ανακοίνωση της Remax αναφέρει:
   Από την ανάλυση των στοιχείων των αγοραπωλησιών του δικτύου  της RE/MAX προκύπτει ότι περισσότερα από 7 στα 10 ακίνητα που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το περασμένο έτος αφορούσαν οικιστικά ακίνητα και τα υπόλοιπα επαγγελματικά, οικόπεδα και αγροτεμάχια.
   Διάβασε περισσότερα εδώ
    
   Read more...

   228 • 0

  9. Περιβάλλον

   Engineer

   H παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ετήσιας αποτίμησης της κλιματικής κατάστασης της χώρας μας ακολουθώντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Εγκαινιάζοντας την προσπάθεια αυτή, η πρώτη έκδοση της έκθεσης αναφέρεται στο έτος 2022.
   Η έκθεση αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δικτύου Climatebook. Η έκθεση επικεντρώνεται στη μελέτη της κατανομής της θερμοκρασίας, των βροχοπτώσεων, του ανέμου, της θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας, της χιονοκάλυψης, και στην αποτύπωση των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρέασαν τη χώρα μας το 2022 ενώ επίσης εστιάζει και σε δύο σημαντικά καιρικά γεγονότα: στην Κακοκαιρία Ελπίδα η οποία προκάλεσε ισχυρές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) τον Ιανουάριο και στις μεγάλες πλημμύρες της Κρήτης τον Οκτώβριο. 
   Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει και τρία παραδείγματα της επίδρασης των καιρικών συνθηκών του 2022 σε τομείς όπως στην αγροτική παραγωγή, τη βιοποικιλότητα, και τις δασικές πυρκαγιές.
   Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης δίνονται στη συνέχεια:
   Όσον αφορά στη μέγιστη θερμοκρασία, το 2022 ήταν το 8ο πιο θερμό έτος των τελευταίων 30 ετών, με το 2020 να παραμένει το θερμότερο έτος. Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις έως +1.4 βαθμοί) σημειώθηκαν σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και κυρίως στα δυτικά τμήματά της. Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις (-0.5 βαθμοί) σημειώθηκαν σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης.  Όσον αφορά στο ύψος βροχής , το 2022 ήταν από τα σχετικά ξηρά έτη των τελευταίων 30 ετών. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το 2000 ήταν το πιο ξηρό έτος και το 2009 το πιο υγρό έτος της τριακονταετίας 1991-2020. Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν  λιγότερες βροχές σχετικά με την κανονική τιμή ήταν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Δυτική και Νότια Ελλάδα καθώς και όλα τα νησιά, εξαιρουμένης της Κρήτης. Επισκόπηση των αποκλίσεων του ύψους βροχής ανά μήνα δείχνει ότι μήνες όπως ο Ιανουάριος, ο Ιούνιος και ο Αύγουστος ήταν πολύ βροχεροί μήνες, ενώ ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβριος  πολύ ξηροί. Η ένταση του ανέμου ήταν υψηλότερη από τη μέση τιμή της κλιματικής περιόδου 1991-2020 στο Αιγαίο (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) και χαμηλότερη στο Ιόνιο. Όσον αφορά στη θερμοκρασία της θάλασσας , το 2022 ήταν το 10ο πιο θερμό έτος από το 1991. Η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν σχεδόν σε όλα τα πελάγη υψηλότερη από την κλιματική τιμή της περιόδου 1991-2020. Ειδικά στο Ιόνιο, η θετική απόκλιση έφτασε τον +1 βαθμό. Η θερμοκρασία της θάλασσας ξεπέρασε τους 28 βαθμούς τον Αύγουστο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου. Οι ημέρες χιονοκάλυψης στη χώρα ξεπέρασαν τις 200 σε περιοχές της Πίνδου. Εντυπωσιακός και ο αριθμός ημερών χιονοκάλυψης στην Κρήτη με 160 ημέρες στα Λευκά Όρη.  Στην Πάρνηθα οι ημέρες χιονοκάλυψης έφτασαν τις 48, κυρίως λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2002 καθώς και των κακοκαιριών του Μαρτίου 2022.  93 σίφωνες καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2022, κοντά στο μέσο ετήσιο αριθμό εμφάνισης για την περίοδο 2000-2021 (100 σίφωνες/ έτος). Από αυτούς οι 7 ήταν σίφωνες ξηράς (ανεμοστρόβιλοι) οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές, και οι υπόλοιποι 86 ήταν σίφωνες θαλάσσης (υδροσίφωνες). 33 επεισόδια με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2022. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2022. Τα επεισόδια αυτά προκάλεσαν συνολικά 8 ανθρώπινες απώλειες.  Το 2022 κάηκαν περίπου 224.000 στρέμματα από δασικές πυρκαγιές. Ο συνολικός αριθμός καμένων εκτάσεων το 2022 ήταν μικρότερος από το ετήσιο μέσο όρο καμένων εκτάσεων της περιόδου 2006-2022. Οι σχετικά ήπιες μετεωρολογικές συνθήκες του καλοκαιριού του 2022 συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στο περιορισμό της έκτασης των δασικών πυρκαγιών. Η πλήρης έκθεση δίνεται στο σύνδεσμο: https://climatebook.gr/statistics/klimatiki-apotimisi-2022
   Όπου παρατίθενται μέσοι χάρτες για όλο το έτος καθώς και χάρτες για κάθε μήνα του 2022.
   Συντελεστές: Την ετήσια έκθεση του Climatebook επιμελήθηκαν οι Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος, Γιώργος Κύρος, Δρ. Σταύρος Ντάφης, Δρ. Κατερίνα Παπαγιαννάκη και Δρ. Βασιλική Κοτρώνη.
   Read more...

   551 • 0

  10. Περιβάλλον

   GTnews

   Ο κύκλος ζωής των πρώτων ανεμογεννητριών που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 ολοκληρώνεται και οι εταιρείες έχουν να διαχειριστούν αφενός τη συνέχεια λειτουργίας των πιο αποδοτικών αιολικών πάρκων που ως πρώτα «έπιασαν» τις καλύτερες θέσεις από άποψη αιολικού δυναμικού και δικτύων και αφετέρου τον τεράστιο σε όγκο προς απόσυρση εξοπλισμό.
   Ως προς το πρώτο, τη συνέχιση της λειτουργίας των πάρκων, η λύση είναι απλή: το «repowering», η αντικατάσταση δηλαδή των παλαιών ανεμογεννητριών με νέα τεχνολογία μεγαλύτερης απόδοσης που ακολουθείται εδώ και μια δεκαετία από τις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, τη θυγατρική της ΔΕΗ που ως γενική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας εγκατέστησε το 1992 τις πρώτες ανεμογεννήτριες στα ελληνικά νησιά.
   Ως προς το δεύτερο, τη διαχείριση των παλιών ανεμογεννητριών που αποσύρονται, η μεγάλη πρόκληση σε όλη την Ευρώπη είναι τα πτερύγια. Σήμερα το 85%-90% της μάζας των ανεμογεννητριών ανακυκλώνεται με αποδοτικό τρόπο, με τα πτερύγια να αποτελούν την εξαίρεση εξαιτίας των συνθετικών υλικών που περιέχουν. Η WindEurope αναμένει ότι περίπου 25.000 τόνοι λεπίδων θα φτάνουν στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής ετησίως έως το 2025, ενώ ο ετήσιος όγκος παροπλισμού θα μπορούσε να διπλασιαστεί στους 52.000 τόνους έως το 2030.
   Η χρήση των πτερυγίων των ανεμογεννητριών για την κατασκευή ειδών αστικού εξοπλισμού αποτελούν μέρος της διαχείρισης των παροπλισμένων αιολικών πάρκων της Ευρώπης που συμπληρώνει το «repowering». Παγκάκια, ζαρντινιέρες, στέγαστρα, γραφεία, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, info kiosk, σκελετοί ποδηλάτων με υλικό τα πτερύγια των γερασμένων ανεμογεννητριών, είναι η νέα τάση αστικού εξοπλισμού διά χειρός… ευρωπαϊκής αιολικής βιομηχανίας, που ακολουθεί κατά πόδας και η ελληνική.
   Στο Ρότερνταμ τα παιδιά παίζουν σε παιδικές χαρές από πτερύγια ανεμογεννητριών και στις πλατείες πολλών ευρωπαϊκών πόλεων πληθαίνουν τα πτερύγια-παγκάκια.
   Στην Ελλάδα, τα γραφεία της EΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) κοσμούν γραφεία και άλλα έπιπλα από πτερύγια των πρώτων αιολικών πάρκων που εγκατέστησε η ΔΕΗ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και έκλεισαν τον κύκλο ζωής τους. Πτερύγια τοποθετήθηκαν τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Παιδικό Χωριό του Δήμου Τρικκαίων, ενώ ένα πτερύγιο αποτελεί τη βάση του γραφείου του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνου Μαύρου, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο «repowering» στην Ελλάδα. Στο προσεχές μέλλον, μάλιστα, στην Ελλάδα θα δούμε πολλά είδη αστικού εξοπλισμού από ανεμογεννήτριες διά χειρός… ΕΛΕΤΑΕΝ. Όπως αποκαλύπτει στην «Κ» ο γενικός διευθυντής της EΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου, ο φορέας έχει έρθει ήδη σε επαφή με εργοστάσια και είναι σε συνεργασία με την Ιντρακάτ και τη Vestas για την παραγωγή ειδών αστικού εξοπλισμού από πτερύγια ανεμογεννητριών που θα διαθέσουν σε δήμους και άλλους φορείς.
   Είναι προφανές ωστόσο ότι η επαναχρησιμοποίηση των πτερυγίων σε αυτόν τον τομέα δεν μπορεί να καλύψει τον τεράστιο όγκο των πτερυγίων που αποσύρονται και αυτών που θα ακολουθήσουν. Ένα μέρος των πτερυγίων που αποξήλωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπως τονίζει στην «Κ» ο διευθυντής Λειτουργίας και Διαχείρισης Παραγωγής των έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, Άγγελος Κασίμης, καταλήγει στην τσιμεντοβιομηχανία όπου αναμειγνύεται με το καύσιμο που καίνε για τη λειτουργία τους. «Τα πτερύγια τα παραλαμβάνουν πιστοποιημένες εταιρείες –η μεγαλύτερη βρίσκεται στη Ριτσώνα–, τα θρυμματίζουν και τα κάνουν ένα είδος πούδρας που διοχετεύεται δωρεάν στη βιομηχανία για καύση», τονίζει. Η αιολική βιομηχανία στοχεύει στην 100% ανακύκλωση των ανεμογεννητριών και στο πλαίσιο αυτό οι κατασκευάστριες εταιρείες, όπως τονίζει ο κ. Παπασταματίου, έχουν σχεδιάσει την ανάπτυξη νέων τεχνικών για την ανακύκλωση των υφιστάμενων πτερυγίων, αλλά και την ανάπτυξη νέων υλικών ώστε τα νέα πτερύγια να είναι πλήρως ανακυκλώσιμα με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα το αναπτύσσει η Vestas και το δεύτερο η Siemens Gamesa.
   Στην Ευρώπη, αν και η νομοθεσία επιτρέπει την ταφή μη τοξικών αποβλήτων, καμία εταιρεία δεν κάνει χρήση και δεν υπάρχουν «νεκροταφεία» ανεμογεννητριών σαν κι αυτά που βλέπουμε μέσω Διαδικτύου στις ΗΠΑ, διατείνονται οι εκπρόσωποι του κλάδου. Και όσον αφορά την αμφισβήτηση από μια μερίδα της κοινωνίας περί της «πράσινης ταυτότητας» των αιολικών πάρκων, εξαιτίας της μη δυνατότητας ανακύκλωσης των πτερυγίων, απαντούν: «Υπάρχει ένα πρόβλημα αξίας αλλά είναι άδικο να λέμε ότι αλλάζει την πράσινη ταυτότητα των αιολικών». Επικαλούνται τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανίας των Συνθετικών Υλικών (EuCIA), σύμφωνα με τις οποίες «μέχρι το 2025 ο αιολικός κλάδος –παρά την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη που αναμένεται να γνωρίσει τα επόμενα χρόνια– θα είναι υπεύθυνος για το 10% των συνθετικών αποβλήτων παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο ποσοστό συνθετικών υλικών θα προέρχεται από τον κτιριακό τομέα και από τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές συσκευές».
   Δημόσια παγκάκια στο Ρότερνταμ. Το 85%-90% της μάζας των ανεμογεννητριών ανακυκλώνεται με αποδοτικό τρόπο στην Ευρώπη. Το στάδιο της αποξήλωσης του παλαιού εξοπλισμού είναι σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο δύσκολο με την ανέγερσή του. Μια δεύτερη ζωή για τα παλιά πτερύγια των αιολικών πάρκων, που μετατρέπονται ακόμα και σε έπιπλα γραφείων.
   Πολύπλοκη και δύσκολη η αποξήλωση και η αντικατάστασή τους στα νησιά
   Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πραγματοποίησε το πρώτο Repowering στην Ελλάδα αντικαθιστώντας 106 ανεμογεννήτριες με 22 νέας τεχνολογίας σε 10 αιολικά πάρκα που είχε εγκαταστήσει τη δεκαετία του ’90 στα Ψαρά, στη Χίο, στην Ικαρία, στη Λέσβο, στην Κάρπαθο, στη Λήμνο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. 
   Ο διευθυντής Λειτουργίας και Διαχείρισης Παραγωγής των έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Άγγελος Κασίμης, το περιγράφει στην «Κ» ως μια μεγάλη πρόκληση, μια εξίσου πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία αντίστοιχη της ανέγερσης ενός αιολικού πάρκου. «Αποτέλεσε ένα αχαρτογράφητο πεδίο, το οποίο αντιμετωπίστηκε μεθοδικά και πλέον αποτελεί για εμάς μια πρότυπη διαδικασία», τονίζει, περιγράφοντας σειρά προκλήσεων που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν για τη διαχείριση του αποξηλωθέντος εξοπλισμού καθώς τα περισσότερα πάρκα ήταν διάσπαρτα σε μικρά νησιά. «Δεν υπήρχαν σε όλα τα νησιά κατάλληλες πιστοποιημένες μονάδες για την ανακύκλωση των υλικών και αναγκαζόμασταν να τα μεταφέρουμε σε άλλα νησιά ή στο ηπειρωτικό σύστημα. Αυτό θέλει έναν προγραμματισμό που εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, τα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα των πλοίων, τη δυνατότητα να ναυλώσεις ο ίδιος ένα ιδιωτικό πλοίο», τονίζει επισημαίνοντας και τις ελλείψεις κατάλληλων συνεργείων, αφού οι ανάγκες αυτών των έργων απαιτούν τεχνογνωσία. Η διαδικασία του Repowering ξεκινάει ελέγχοντας αρχικά την προσβασιμότητα, αφού στα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1990 πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει στην οδοποιία, εξηγεί ο κ. Κασίμης. Ακολουθεί το στάδιο της αποξήλωσης, της απομάκρυνσης δηλαδή του παλαιού εξοπλισμού, ξεκινώντας από τα εμφανή κομμάτια, οτιδήποτε βρίσκεται πάνω από το θεμέλιο (πυλώνας, πτερύγια, εναέριο δίκτυο κ.λπ.) και μετέπειτα των αφανών υποδομών, δηλαδή οι βάσεις, τα πιθανά υπόγεια φρεάτια και τέλος η επαναφορά του τοπίου στην προηγούμενη κατάσταση, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
   Από εκεί και μετά ξεκινάει το πιο δύσκολο μέρος της μεταφοράς των υλικών στις εγκαταστάσεις πιστοποιημένων εταιρειών για τη διαχείρισή τους, που δεν υπήρχαν στα μικρά νησιά. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση έχουν τρεις επιλογές, σύμφωνα με τον κ. Κασίμη: Η πρώτη είναι να τις διαθέσουν στη δευτερογενή αγορά, όπου υπάρχει ζήτηση από χώρες που το θεσμικό τους πλαίσιο επιτρέπει την εγκατάσταση παλαιών ανεμογεννητριών. Η δεύτερη είναι να αφαιρέσουν κομμάτια (κιβώτιο, γεννήτρια, άξονα κ.λπ.) και να τα διαθέσουν ως ανταλλακτικά για παρόμοιους τύπους ανεμογεννητριών. Η τρίτη επιλογή διαχείρισης αφορά τα πτερύγια, τα οποία πιστοποιημένες εταιρείες τα θρυμματίζουν και τα κάνουν ένα είδος πούδρας που διοχετεύεται για καύση στις τσιμεντοβιομηχανίες.
   Read more...

   292 • 0

  11. Περιβάλλον

   GTnews

   Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου μειώθηκε κατά 68% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.
   Τέσσερις μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που έχει υποσχεθεί ότι θα τερματιστεί ως το 2030 η αποψίλωση του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, καταστράφηκε έκταση 382 τετραγωνικών χιλιομέτρων δάσους, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του βραζιλιάνικου Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικής Έρευνας (INPE).
   Πρόκειται για δραστική μείωση (–68%) σε σύγκριση με τα 1.026 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν αποψιλωθεί τον Απρίλιο του 2022, της τελευταίας χρονιάς της προεδρίας του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου. Είναι η μεγαλύτερη μείωση το 2023, έπειτα από αυτή κατά 61% που καταγράφηκε τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ωστόσο, το INPE επισήμανε πως αντίθετα, η αποψίλωση αυξήθηκε τον Φεβρουάριο (+61%) και τον Μάρτιο (+14%).
   «Υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της κατάστασης στον Αμαζόνιο», σημείωσε με ικανοποίηση μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανιέλ Σίλβα, ειδικός στην περιβαλλοντική προστασία στο παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης WWF στη Βραζιλία. «Τους τέσσερις τελευταίους μήνες, καταγράφεται μείωση κατά 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς (...) Αυτό είναι θετικό, αλλά για να πούμε με σιγουριά πως υπάρχει καθαρή τάση μείωσης, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της περιόδου της κορύφωσης της αποψίλωσης», πρόσθεσε πάντως, αναφερόμενος στον Αύγουστο.
   Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει εξάλλου ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση στη Σεχάντου, περιοχή καλυπτόμενη από σαβάνα, με πλούσια βιοποικιλότητα, νότια του Αμαζονίου, όπου αυξήθηκε κατά 60% η αποψίλωση τους τέσσερις πρώτους μήνες της χρονιάς. «Επείγει η κυβέρνηση να καταρτίσει στέρεο σχέδιο για τον αγώνα εναντίον της αποψίλωσης σε αυτόν τον βιότοπο», που έχει ήδη χάσει «τη μισή από την αρχική του βλάστηση».
   Σύμφωνα με ειδικούς, η καταστροφή των αρχέγονων δασμών της πελώριας Βραζιλίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για να βοηθήσουν τη Βραζιλία, αρκετές χώρες έχουν υποσχεθεί να συνεισφέρουν στο Ταμείο για τον Αμαζόνιο, που είχε δημιουργηθεί κατά το πρώτο πέρασμα του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα από την προεδρία, για να προστατευτεί το αχανές τροπικό δάσος, που θεωρείται απόλυτα απαραίτητο για την ισορροπία του κλίματος και της βιοποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα.
   Στα τέλη Απριλίου, ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε την αναγνώριση έξι νέων προστατευόμενων περιοχών φυλών ιθαγενών, των πρώτων που νομιμοποιήθηκαν σε πέντε χρόνια. Οι προστατευόμενες περιοχές χαρακτηρίζονται κυματοθραύστες της αποψίλωσης του δάσους, καθώς διατίθενται εκτάσεις σε αυτόχθονες φυλές που θέλουν να προστατεύσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Επί προεδρίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 75% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.
   Read more...

   160 • 0

  12. Περιβάλλον

   Engineer

   Έως τα επίπεδα των 122,5 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) μπορεί να ανέλθει συνολικά το έργο «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Πρόγραμμα Προστασίας Δασών (Antinero II)» που θα προχωρήσει υπό την «ομπρέλα» της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), για λογαριασμό του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Το έργο αφορά στην αποκατάσταση 16.500 εκταρίων σε επιλεγμένες περιοχές υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.
   Το προς δημοπράτηση έργο αφορά σε εργασίες που θα εκτελεστούν στην Ροδόπη, στον Έβρο, στην Πέλλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Κόρινθο, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αρκαδία, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στη Λίμνη και στην Ιστιαία Ευβοίας, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Δωδεκάνησα, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στο Αιγάλεω, στο Λαύριο, στον Πειραιά, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και τα Μέγαρα.
   Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης των επιλεγμένων περιοχών και την εκτέλεσή τους υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, δηλαδή θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου. Η προμήθεια του απαιτούμενου αριθμού δενδρυλλίων για την εκτέλεση του έργου θα προέλθει από τα Δημόσια Δασικά Φυτώρια.
   Τέθηκε σε διαβούλευση – Προϋπολογισμός μεταξύ 80,5 εκατ. και 122,5 εκατ. ευρώ
   Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Πρόγραμμα Προστασίας Δασών (Antinero II)» που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
   Ήδη, το ΤΑΙΠΕΔ προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε προκαταρκτική διαβούλευση διάρκειας 15 ημερών, μη δεσμευτική για το Ταμείο (και την Αναθέτουσα Αρχή), με σκοπό την προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, άνω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης, για το έργο «Εθνικό Σχεδίου Αναδάσωσης».
   Το συνολικό έργο υποδιαιρείται, βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, σε τουλάχιστον επτά (7) τμήματα τα οποία θα ανατεθούν με διακριτές συμβάσεις. Το εύρος προϋπολογισμού κάθε τμήματος κυμαίνεται κατ’ εκτίμηση από 11.500.000 έως 17.500.000, πλέον ΦΠΑ. Αρα, το συνολικό κόστος θα κυμαίνεται μεταξύ 80,5 εκατ. και 122,5 εκατ. ευρώ.
   Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Προστασίας Δασών
   Όπως αναφέρονταν σε παλιότερο Τεχνικό Δελτίο (Ταμείου Ανάκαμψης) το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης αποσκοπεί στην αποκατάσταση 16.500 εκταρίων σε πολλά υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τόσο τις μελέτες αναδάσωσης και όσο και την υλοποίηση των μελετών αυτών.
   Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης περιλαμβάνει:
   Tην εκπόνηση μελετών αναδάσωσης επιλεγμένων περιοχών και την εκτέλεσή τους υπό την επίβλεψη των τοπικών δασικών υπηρεσιών. Την αναβάθμιση δημόσιων δασικών φυτωρίων. Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των απαραίτητων κρατικών δασικών φυτωρίων ώστε να αυξηθεί η παραγωγική τους δυναμικότητα και να μπορούν να παράγουν το μέγιστο αριθμό δενδρυλλίων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για το κύριο έργο των αναδασώσεων του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης. Εκτός από τις παραδοσιακές τεχνικές φύτευσης, θα χρησιμοποιηθούν πειραματικά καινοτόμες λύσεις, όπου είναι δυνατόν, όπως για παράδειγμα με τη χρήση drone. Θα δοθεί έμφαση στις περιοχές μίξης δασών-οικισμών με τη φύτευση αυτοχθόνων πλατυφύλλων ειδών με σκοπό να ενισχυθεί η πυροπροστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και παράλληλα των οικισμών.
   Το Πρόγραμμα Προστασίας Δασών – Αntinero II αφορά στις απαραίτητες δράσεις αντιπυρικής προστασίας που απαιτείται να υλοποιηθούν για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από καταστροφικές πυρκαγιές και, κατ’ επέκταση, τη θωράκιση (από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς) των οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, των κτιριακών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον αυτών.
   Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου θα προβλέπονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: • Καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων (απομάκρυνση του υπορόφου, των νεκρών ξηρών υπολειμμάτων, αποκλάδωση-αραίωση ανωρόφου, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και των φρυγάνων) • Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου • Συντήρηση και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών • Δημιουργία ζωνών αμιγούς ή μικτής βλάστησης με πλατύφυλλα είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από πιο αργή και ελεγχόμενη εξάπλωση της πυρκαγιάς μέσω φυτεύσεων εμπλουτισμού, σε θέσεις δασών ή δασικών εκτάσεων χωροθετημένων πλησίον ή σε μίξη με οικιστικές περιοχές. • Λοιπά ειδικά δασοτεχνικά έργα αντιπυρικής προστασίας.
   Read more...

   210 • 0

  13. Περιβάλλον

   Engineer

   Η Ισπανία υποφέρει από μεγάλης διάρκειας ξηρασία, με την πιο άνυδρη αρχή του χρόνου αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία, να καταγράφεται τους πρώτους τρεις μήνες του 2023, σύμφωνα με το Reuters.
   Η ισπανική κυβέρνηση έχει προβλέψει ποσό που ανέρχεται συνολικά σε 2,19 δισεκ. ευρώ ώστε να βοηθήσει να μετριαστεί ο αντίκτυπος της παρατεταμένης και επιδεινούμενης ξηρασίας στη χώρα, δήλωσε την Πέμπτη η υπουργός Περιβάλλοντος Teresa Ribera, μεταφέρει το Reuters.
   Μόνο το υπουργείο της θα δαπανήσει 1,4 δισεκ. ευρώ για να κατασκευάσει νέες υποδομές, όπως μονάδες αφαλάτωσης, να διπλασιάσει την επαναχρησιμοποίηση αστικών υδάτων και να μειώσει τέλη και δασμούς για τους πληττόμενους αγρότες.
   Το υπουργείο Γεωργίας θα παράσχει 784 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υποστηρίξει τη γεωργική παραγωγή στη χώρα που είναι εξαγωγέας-κλειδί στην Ευρώπη φρούτων και λαχανικών και να μετριάσει τα βάρη των αγροτών από την ξηρασία και τα αυξανόμενα κόστη.
   Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει απαγόρευση εργασίας σε εξωτερικούς χώρους στη διάρκεια ακραίων συνθηκών ζέστης, καθώς η χώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
   Η Ισπανία υποφέρει από μεγάλης διάρκειας ξηρασία, με την πιο άνυδρη αρχή του χρόνου αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία, να καταγράφεται τους πρώτους τρεις μήνες του 2023.
   Read more...

   176 • 0

  14. Περιβάλλον

   Engineer

   Εξακόσιες δέκα επτά (617) ελληνικές ακτές, δεκαοκτώ (18) μαρίνες και έξι (6) τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ”.
   Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. Με 617 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά οι βραβεύσεις ξεπερνούν τις 600, και ότι στο σύνολο των 52 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατέχει το 15% των βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 94 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.212 ακτές,  710 μαρίνες και 120 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.
   Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, στην ακτή του ξενοδοχείου Pilot Beach Resort, σε δύο φάσεις. Το πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην βραβευμένη παραλία, με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επίδειξη από την Ναυαγοσωστική Σχολή Θεοδωρακάτος και Σία ΕΕ.
   Το μεσημέρι ακολούθησε η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, στον ίδιο χώρο και περιλάμβανε την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών, παρουσία πολλών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του Τουρισμού.
   Π.Ε. ΕΒΡΟY [1]
   Δήμος Αλεξανδρούπολης
   Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης
   Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]
   Δήμος Κομοτηνής
   Αρωγή
   Μέση
   Φανάρι/Camping
   Φανάρι/Ιουλία
   Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [5]
   Δήμος Τοπείρου
   Μάγγανα
   Δήμος Αβδήρων
   Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
   Λεύκιππος
   Μάνδρα
   Μυρωδάτο
   Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [7]
   Δήμος Νέστου
   Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach
   Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach
   Δήμος Καβάλας
   Μπάτης
   Περιγιάλι
   Τόσκα/Tosca Beach
   Δήμος Παγγαίου
   Σαρακήνα
   Ορφάνι
   Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]
   Δήμος Θάσου
   Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
   Μακρύαμμος
   Πευκάρι 2/Alexandra Beach
   Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
   Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping
   Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]
   Δήμος Βόλβης
   Ασπροβάλτα
   Νέα Βρασνά
   Παραλία Βρασνών
   Πόρτο Φίνο
   Σερραϊκή Ακτή
   Σταυρός Ανατολική
   Σταυρός Δυτική
   Σταυρός Κεντρική
   Δήμος Θερμαϊκού
   Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
   Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
   Νέοι Επιβάτες
   Περαία-Κοχύλι
   Περαία-Πλατεία Μνήμης
   Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [94]
   Δήμος Αριστοτέλη
   Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
   Αλυκές
   Ιερισσός/ Δημοτική 1
   Ιερισσός/ Δημοτική 2
   Ιερισσός/ Δημοτική 3
   Κάμπος
   Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
   Καμπούδι 2/Θεοξένια
   Καμπούδι 3/Άκραθως
   Κομίτσα
   Mount Athos Ιερισσού
   Νέα Ρόδα 2
   Ολυμπιάδα
   Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis
   Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
   Ουρανούπολη 3/Aristoteles
   Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort
   Δήμος Σιθωνίας
   Αρμενιστής
   Ελαιών
   Ελιά 2/Anthemus
   Καλογριάς
   Κουτλουμουσίου
   Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
   Λιβροχιό 1
   Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
   Μαρμαράς
   Νικήτη 2
   Παράδεισος
   Πλατανίτσι
   Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
   Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
   Σαλονικιού
   Σάρτι 1
   Συκιά
   Τορώνη
   Δήμος Πολυγύρου
   Γερακινή
   Γερακινή/Ikos Olivia
   Καλύβες
   Μεταμόρφωση
   Σαργκάνι/Blue Dolphin
   Ψακούδια Ανατολικά
   Ψακούδια Δυτικά
   Δήμος Κασσάνδρας
   Άθυτος/Afitis Hotel
   Άθυτος/Βάρκες
   Ελάνη
   Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
   Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
   Κάνιστρο/Miraggio
   Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
   Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
   Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
   Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
   Λουτρά Αγίας Παρασκευής
   Μένδη Καλάνδρα
   Μόλα Καλύβα
   Παλιούρι Κάνιστρο
   Πευκοχώρι Yalla-Flegra
   Πευκοχώρι-Fyki Beach
   Πολύχρονο 3
   Πολύχρονο/Azur Hotel
   Πολύχρονο-Cocones Beach
   Ποσείδι/Possidi Holidays Resort
   Ποσείδι Pohonda
   Ποσείδι Κέντρο
   Ποσείδι/Cocus
   Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
   Σάνη 2/Sani Beach
   Σάνη 3/Sani Club
   Σάνη Αστερίας
   Sani Dunes
   Σίβηρη Κέντρο
   Φούρκα
   Χανιώτη 1
   Χανιώτη 3/Grecotel Margo Bay & Club Turquoise
   Δήμος Νέας Προποντίδας
   Βεργιά
   Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
   Διονυσίου
   Ελαιώνας/Ikos Oceania
   Μουριές
   Νέα Ηράκλεια
   Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
   Νέα Καλλικράτεια
   Νέα Μουδανιά
   Νέα Πλάγια
   Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
   Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
   Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
   Πορταριά
   Πόρτες/Portes Lithos
   Ρόα
   Σωζόπολη Κέντρο
   Σωζόπολη/Ναυτίλος
   Τρίγλια
   Φλογητά
   Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]
   Δήμος Κατερίνης
   Καλλιθέα
   Καλλιθέα/Mediterranean Village
   Κορινός
   Ολυμπιακή Ακτή
   Παραλία
   Περίσταση
   Δήμος Δίου-Ολύμπου
   Βαρικό
   Λεπτοκαρυά
   Λιτόχωρο
   Νέοι Πόροι
   Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
   Πλάκα
   Πλαταμώνας
   Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [5]
   Δήμος Τεμπών
   Νέα Μεσάγγαλα 1
   Νέα Μεσάγγαλα 2
   Νέα Μεσάγγαλα 3
   Δήμος Αγιάς
   Αγιόκαμπος
   Στόμιο
   Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]
   Δήμος Βόλου
   Αγριά/Valis Resort
   Αλυκές
   Αμαρυλλίδος
   Αμφανών
   Άναυρος
   Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
   Καρνάγιο
   Κριθαριά
   Νέα Αγχίαλος
   Πλάκες
   Πλατανίδια
   Χρυσή Ακτή Παναγιάς
   Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [15]
   Δήμος Σκιάθου
   Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς
   Αμπελάκια/Elivi
   Αχλαδιές
   Βασιλιάς
   Βρομόλιμνος
   Καναπίτσα
   Κουκουναριές
   Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
   Μεγάλη Αμμος
   Μεγάλη Μπανάνα/Elivi
   Μικρή Μπανάνα/Elivi
   Τζανεριά
   Τρούλος
   Δήμος Σκοπέλου
   Αντρίνα/Adrina Beach
   Αντρίνα/Adrina Resort
   Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]
   Δήμος Στυλίδας
   Γλύφα
   Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
   Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini Wellness Resort
   Δήμος Λοκρών
   Βλυχάδα
   Λιβανάτες 1/Κυανή
   Λιβανάτες 2/Σχοινιάς
   Λιβριχιό
   Σκάλα Αταλάντης
   Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [13]
   Δήμος Δωρίδος
   Αγ. Νικόλαος
   Βάθη
   Γλυφάδα
   Ερατεινή
   Μαραθιάς
   Μοναστηράκι
   Σεργούλα
   Σκάλωμα
   Χιλιαδού
   Δήμος Δελφών
   Άγιοι Πάντες
   Καλαφάτης
   Μαϊάμι
   Τροκαντερό-Αγκάλη
   Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]
   Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
   Αγ. Ισίδωρος
   Δήμος Τανάγρας
   Πλάκα Δηλεσίου
   Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [7]
   Δήμος Χαλκιδέων
   Αλυκές Δροσιάς
   Αστέρια Χαλκίδας
   Καλάμια
   Λευκαντί
   Δήμος Καρύστου
   Venus
   Κοκκίνι
   Κρεμάλα
   ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [18]
   Δήμος Μαραθώνος
   Μπρεξίζα
   Σχινιάς/Καράβι
   Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
   Διασταύρωση
   Λίμνη
   Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
   Αυλάκι
   Δήμος Λαυρεωτικής
   1ο Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας/Solo Pino
   Δήμος Σαρωνικού
   Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
   Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
   Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
   Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach
   Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
   Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
   Βάρκιζα
   Βούλα Α
   Βουλιαγμένη
   Δήμος Γλυφάδας
   Γλυφάδα
   Γλυφάδα Α
   Γλυφάδα Β
   Δήμος Αίγινας
   Αγ. Μαρίνα
   Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [15]
   Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
   Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
   Λουτράκι 1
   Λουτράκι 2
   Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι
   Δήμος Κορινθίων
   Αλμυρή
   Καλάμια
   Κόρφος
   Λέχαιο
   Ποσειδωνία
   Δήμος Βέλου-Βόχας
   Βραχάτι
   Κοκκώνι
   Δήμος Σικυωνίων
   Πευκιάς
   Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
   Δερβένι
   Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
   Συκιά
   Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [5]
   Δήμος Ερμιονίδας
   Πόρτο Χέλι/AKS Hinitsa Bay
   Δήμος Ναυπλιέων
   Καραθώνα
   Κονδύλι
   Πλάκα
   Τολό
   Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]
   Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
   Άγιος Ανδρέας-Μύλος
   Ατσίγγανος
   Καλλιστώ
   Ξηροπήγαδο
   Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [10]
   Δήμος Μονεμβασιάς
   Αρχάγγελος
   Μεγάλη Άμμος
   Μονεμβασιά
   Νεάπολη
   Πλύτρα-Παχιάμμος
   Πορί
   Τηγάνια
   Δήμος Ανατολικής Μάνης
   Γύθειο 2/Σελινίτσα
   Μαυροβούνι 1
   Σκουτάρι
   Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [7]
   Δήμος Καλαμάτας
   Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση
   Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου
   Βέργα-Αλμυρός
   Μικρή Μαντίνεια
   Δήμος Μεσσήνης
   Μπούκα
   Δήμος Πύλου-Νέστορος
   Γιάλοβα/The Waterfront Beach
   Δήμος Τριφυλίας
   Dunes Beach-Costa Navarino
   Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [9]
   Δήμος Πύργου
   Σκαφιδιά/Aldemar
   Δήμος Ήλιδας
    Κουρούτα
   Δήμος Πηνειού
   Αρκούδι
   Βαρθολομιό
   Γλύφα
   Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
   Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort
   Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach
   Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia Oasis
   Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera
   Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]
   Δήμος Δυτικής Αχαΐας
   Καλογριά/Kalogria Beach
   Λακκόπετρα/Lakopetra Beach
   Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]
   Δήμος Ναυπακτίας
   Κάτω Βασιλική
   Κρυονέρι
   Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]
   Δήμος Πρέβεζας
   Κανάλι
   Κυανή
   Μέγα Άμμος
   Μονολίθι
   Πλατάνια
   Δήμος Πάργας
   Αμμουδιά
   Βάλτος/Parga Beach Resort
   Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [4]
   Δήμος Ηγουμενίτσας
   Αγ. Παρασκευή
   Δρέπανο
   Καραβοστάσι
   Μέγα Άμμος
   Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [17]
   Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
   Canal d’Amour
   Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica
   Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
   Αγία Αικατερίνη
   Αλυκές Ποταμού/Louis Kerkyra Golf
   Γλυφάδα/Domes of Corfu
   Δασιά/Ikos
   Δαφνίλα/Eva
   Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia
   Έρμονες
   Κανόνι
   Κομμένο/Corfu Imperial
   Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
   Μπενίτσες
   Δήμος Νότιας Κέρκυρας
   Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
   Ίσσος/Labranda Sandy Beach Resort
   Μωραΐτικα/Delfinia Hotels
   Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu
   Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [6]
   Δήμος Λευκάδας
   Αγ. Νικήτας-Πευκούλια
   Αη Γιάννης
   Κάθισμα 1
   Λευκάδα-Γύρα
   Μικρός Γιαλός-Πόρος
   Πόντι
   Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]
   Δήμος Ιθάκης
   Πόλη-Τα Δεξιά
   Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [17]
   Δήμος Αργοστολίου
   Άβυθος
   Αϊ Χέλης
   Άμμες
   Αράγια Πόρου
   Λουρδάς
   Μακρύς Γιαλός
   Μεγάλη Άμμος
   Μπούκα Γραδάκια
   Πλατύς Γιαλός
   Σκάλα 1
   Σκάλα 2
   Τουρκοπόδαρο/White Rocks Hotel
   Δήμος Ληξουρίου
   Ξι
   Πετανοί
   Λέπεδα
   Δήμος Σάμης
   Αντίσαμος
   Μύρτος
   Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [7]
   Δήμος Ζακύνθου
   Αλυκανάς 1
   Αλυκές 1
   Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
   Μπανάνα Βασιλικού
   Μπούκα
   Τσιλιβί
   Ψαρού
   Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [38]
   Δήμος Καντάνου-Σελίνου
   Γραμμένο
   Παχειά Άμμος
   Σούγια
   Χαλίκια
   Δήμος Κισσάμου
   Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
   Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 1
   Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 2
   Δήμος Πλατανιά
   Γεράνι/Asterion Hotel
   Κολυμβάρι/Euphoria Resort
   Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
   Πλατανιάς/Γερανιώτης
   Ραπανιανά/Cavo Spada
   Δήμος Χανίων
   Αγ. Απόστολοι 1
   Αγ. Απόστολοι 2
   Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
   Αγ. Ονούφριος
   Αγία Μαρίνα/Almira Beach
   Καλαθάς
   Καλαμάκι
   Κλαδισός/Domes Zeen Chania
   Μαράθι
   Νέα Χώρα
   Σταλός
   Σταυρός
   Χρυσή Ακτή
   Δήμος Αποκορώνου
   Αλμυρίδα
   Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
   Γεωργιούπολη/Corissia Princess
   Καβρός/Anemos
   Καβρός/Eliros Mare
   Καβρός/Georgioupolis Resort
   Καβρός/La Mer Resort
   Καβρός/Mythos Palace
   Καλύβες Ξυδά
   Κυανή
   Μαϊστράλι
   Περαστικός/Mare Monte
   Περαστικός/Pilot Beach
   Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [20]
   Δήμος Ρεθύμνης
   Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
   Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
   Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace
   Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
   Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno
   Ρέθυμνο 1/Ilios beach
   Ρέθυμνο 1/Kriti beach
   Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
   Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
   Ρέθυμνο/Ικόνες
   Σκαλέτα/Creta Star
   Σκαλέτα/Rethymno Mare
   Δήμος Μυλοποτάμου
   Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
   Λιανός Κάβος/Creta Marine
   Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
   Δήμος Αγίου Βασιλείου
   Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
   Αγ. Παύλος
   Πλακιάς
   Ροδάκινο
   Σούδα
   Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [33]
   Δήμος Μαλεβιζίου
   Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
   Αμμουδάρα 4/Candia Maris
   Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
   Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
   Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
   Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
   Μαδέ/Athina Palace
   Φόδελε/Fodele Beach Hotel
   Δήμος Ηρακλείου
   Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
   Δήμος Χερσοννήσου
   Αγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal
   Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
   Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Cretan Village Beach Hotel
   Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
   Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
   Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
   Αμνισός/Unique Blue Resort
   Ανισσαράς/Lyttos Beach
   Ανισσαράς/Mitsis Laguna Resort
   Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
   Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
   Καστρί/Creta Maris
   Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
   Κλωντζάνη/Sirens Hotels
   Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
   Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela Beach Resort
   Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
   Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
   Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
   Ποταμός Α
   Ποταμός/Cretan Malia Park
   Δήμος Φαιστού
   Καλοί Λιμένες
   Κόκκινος Πύργος
   Μάταλα
   Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [48]
   Δήμος Αγίου Νικολάου
   Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
   Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
   Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
   Αγ. Παντελεήμονας
   Αλμυρός
   Αμμος / Μαρίνα
   Αμμος/Δημοτική
   Αμμουδάρα
   Αμμούδι/Niko Seaside Resort-MGallery
   Δρήρος/Domes of Elounda
   Ελούντα /Porto Elounda
   Ελούντα 1/Elounda Blu
   Ελούντα/Elounda Mare
   Καραβοστάσι
   Κιτροπλατεία
   Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
   Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
   Πήλος/Istron Bay
   Πλάκα/Blue Palace
   Πόρος 1/Elounda Bay Palace
   Πόρος 2/Elounda Beach
   Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
   Σχίσμα
   Χαβάνια 1/Candia Park Village
   Χαβάνια 2
   Δήμος Σητείας
   Ανάληψη
   Βάι/Φοινικόδασος
   Βουρλιά
   Κάτω Ζάκρος
   Κουρεμένος
   Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
   Λιμανάκι
   Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
   Σητεία 1/Γαλλικό
   Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
   Χιόνα
   Δήμος Ιεράπετρας
   Αγία Φωτιά
   Γρα Λυγιά
   Ιεράπετρα 1-Δημοτική
   Ιεράπετρα 2/Δημοτική
   Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
   Καθαράδες/Ostria Resort
   Κακή Σκάλα/Avra Palm
   Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
   Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
   Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
   Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Sunshine Crete & Sunshine Crete Village
   Μύρτος
   Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [57]
   Δήμος Ρόδου
   Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Alila Resort
   Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort
   Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
   Άντονι Κουίν
   Αφάντου 2/Irene Palace
   Αφάντου 2/Port Royal
   Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
   Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel
   Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort
   Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
   Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
   Ενυδρείο 1-Άγαλμα Διαγόρα
   Ενυδρείο 2-Grand Hotel
   Ενυδρείο 3 - Έλλη
   Ενυδρείο 4 Καζίνο
   Θεολόγος
   Ιαλυσός/The Ixian Grand
   Ιξιά/Rhodes Βay Ηotel
   Καβουράκια/Ella Resorts
   Καθαρά
   Καλλιθέα
   Κιοτάρι
   Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
   Κιοτάρι Αγγελιένα 1
   Κιοτάρι Αγγελιένα 2
   Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
   Κολύμπια/Mythos Beach
   Κολύμπια/Μικρή Πόλη
   Λαδικό
   Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
   Λάρδος 3/Lindian Village
   Λαχανιά/Atrium Prestige
   Μαντώματα
   Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort
   Μεγάλος Γιαλός - Λίνδος
   Μικρός Γιαλός-Λίνδος
   Πεύκοι-Λη
   Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic
   Ρένη
   Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
   Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
   Στεγνά/Porto Angeli
   Τραουνού
   Τριάντα Β/Sun Beach Resort
   Τριάντα/Electra Palace Resort
   Τσαμπίκα
   Τσαμπίκα Συμιακή
   Φαληράκι 1/Esperides
   Φαληράκι 2/Amada Colossos
   Φαληράκι 3/Esperos Palace
   Φαληράκι 4/Καλυψώ
   Φαληράκι 5/Blue Sea
   Φαληράκι 5/Epsilon
   Φαληράκι Α
   Φαληράκι Λιμανάκι
   Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Lux Me Dama Dama
   Ψάλτος/Mitsis Lindos Memories Resort
   Π.Ε. ΚΩ [13]
   Δήμος Κω
   Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
   Βουνό/Mitsis Hotels
   Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos
   Κέφαλος/Ikos Aria
   Κρητικά-Atlantis Hotel
   Λάμπη/Aqua Blu Hotel
   Λάμπη/Blue Lagoon
   Λάμπη/Pelagos Suites Hotel
   Μαρμάρι/Caravia Beach
   Μαρμάρι/Casa Paradiso
   Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
   Τρούλος/Neptune Hotels
   Ψαλίδι/Mitsis Ramira Beach Hotel
   Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [1]
   Δήμος Άνδρου
   Δελαβόγια/Aneroussa Beach
   Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]
   Δήμος Τήνου
   Αγ. Φωκάς/Μαραθιά
   Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]
   Δήμος Μυκόνου
   Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort
   Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]
   Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
   Αγκαθωπές
   Αζόλιμνος
   Βάρη
   Γαλησσάς
   Κίνι
   Φοίνικας
   Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]
   Δήμος Κέας
   Γιαλισκάρι
   Κούνδουρος
   Οτζιάς
   Ποίσσες
   Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [5]
   Δήμος Πάρου
   Λιβάδια
   Λογαράς
   Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
   Πούντα
   Τσερδάκια
   Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [8]
   Δήμος Θήρας
   Αγ. Γεώργιος
   Βλυχάδα
   Καμάρι 1
   Καμάρι 2
   Περίβολος
   Δήμος Ιητών
   Μαγγανάρι
   Μυλοπόταμος
   Όρμος
   Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]
   Δήμος Μήλου
   Προβατάς
   Δήμος Σίφνου
   Καμάρες
   Πλατύς Γιαλός
   Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]
   Δήμος Ανατολικής Σάμου
   Γλυκόριζα
   Δόρυσσα/Ποτοκάκι
   Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]
   Δήμος Χίου
   Αγ. Παρασκευή
   Αγ. Φωτεινή
   Αγιάσματα
   Άγιος Ισίδωρος
   Γιόσωνας
   Γωνιά
   Δασκαλόπετρα
   Δημοτική Πλαζ Χίου
   Καρφάς
   Κοντάρι
   Κώμη
   Λήμνος
   Λιθί
   Μέγας Λιμιώνας
   Όρμος Λω
   Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [23]
   Δήμος Μυτιλήνης
   Αγ. Ισίδωρος
   Άγιος Ερμογένης
   Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών
   Ευρειακή Γέρας
   Κανόνι Θέρμης
   Κράτηγος - 1η Καντίνα
   Κράτηγος - 2η Καντίνα
   Σκάλα Μυστεγνών
   Ταρσανάς
   Τάρτι
   Τσαμάκια
   Χαραμίδα
   Δήμος Δυτικής Λέσβου
   Άναξος
   Βατερά
   Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
   Κάγια
   Μεντούσι
   Μόλυβος
   Νυφίδα
   Πέτρα
   Σκάλα Ερεσού
   Σκάλα Καλλονής
   Σκάλα Πολιχνίτου
   Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]
   Δήμος Λήμνου
   Άγιος Ιωάννης
   Εβγάτης-Ζεματάς
   Θάνος
   Πλατύ
   Ρηχά Νερά
    ΜΑΡΙΝΕΣ
   Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]
   Δήμος Σιθωνίας
   Μαρίνα Πόρτο Καρράς
   Δήμος Κασσάνδρας
   Μαρίνα Σάνη
   Μαρίνα Miraggio
   Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]
   Δήμος Σκύρου
   Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου
   ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [5]
   Δήμος Λαυρεωτικής
   Οlympic Μarine
   Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
   Μαρίνα Αγ. Κοσμά
   Δήμος Αλίμου
   Μαρίνα Αλίμου
   Δήμος Παλαιού Φαλήρου
   Μαρίνα Φλοίσβου
   Δήμος Πειραιώς
   D-Marin Μαρίνα Ζέας
   Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]
   Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας
   Μαρίνα Κλεοπάτρα
   Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]
   Δήμος Πρέβεζας
   Μαρίνα Πρέβεζας
   Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]
   Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
   Μαρίνα Γουβιών
   Μαρίνα Μπενιτσών
   Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]
   Δήμος Λευκάδας
   Μαρίνα Λευκάδας
   Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]
   Δήμος Αγ. Νικολάου
   Μαρίνα Αγ. Νικολάου
   Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [1]
   Δήμος Ρόδου
   Μαρίνα Ρόδου
   Π.Ε. ΚΩ [1]
   Δήμος Κω
   Μαρίνα Κω
   Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]
   Δήμος Λέρου
   Μαρίνα Λέρου
   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
   Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [6]
   Scorpion Yachting MCPY
   /All Inblusive
   Sani Cat
   Sani Grace
   Sani Riva
   Sani Swan
   Sani Wind
   Rivammos
   Δείτε τον χάρτη με τις παραλίες που έλαβαν Γαλάζια Σημαία: https://www.blueflag.gr/
   Γαλάζια Σημαία 2023 - Σχετικά Αρχεία - συνοδευτικό υλικό (κατάλογοι αφίσες κ.λπ.)
   Δελτίο Τύπου - Γαλάζια Σημαία - Αναγγελία βραβεύσεων 2023 - ΕΜΠΑΡΓΚΟ μετά τις 14:00 Γαλάζια Σημαία 2023 - στατιστικά στοιχεία Κατάλογος βραβευμένων ελληνικών ακτών, μαρινών και σκαφών 2023 (ελληνικά) List of awarded greek beaches, marinas and boats 2023 (english) Ιστορικό ΕΕΠΦ (2023)  
    
    
   Read more...

   329 • 3

  15. Περιβάλλον

   GTnews

   Παρουσιάστηκε η μελέτη για την πρότυπη αποκατάσταση – αναδάσωση των δασικών εκτάσεων που κάηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην περιοχή της Καλλιθέας Πεντέλης. Η μελέτη συντάχθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ και προβλέπει την πλήρη αναδάσωση των 9.500 στρεμμάτων περίπου που κάηκαν από την πυρκαγιά. Προβλέπει τη φύτευση πάνω από 200.000 δέντρων, πλατύφυλλων, βραδύκαυστων, δέντρων που ευδοκιμούν στο Πεντελικό βουνό σε δύο ζώνες. Η πρώτη αφορά τις περιοχές κοντά στον αστικό ιστό και τα μονοπάτια περίπου 35 χιλιομέτρων περίπου εντός του δάσος και η δεύτερη το κύριο μέρος του δάσους. Στην πρώτη ζώνη προβλέπεται η φύτευση δέντρων και θάμνων που αναδεικνύουν και την εποχικότητα της φύσης.
   Η πρότυπη ανάπλαση προβλέπει επίσης να τοποθετηθούν εντός του δάσους:
   – Κιόσκια
   – τραπεζόπαγκοι
   – παγκάκια
   – δυο χώροι ψυχαγωγίας παιδιών
   – θέσεις θέας
   – βοτανικός κήπος για περιβαλλοντική εκπαίδευση
   – σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης
   – σύγχρονο σύστημα ύδρευσης και κατάσβεσης φωτιάς
   Η πρότυπη αποκατάσταση του δάσους θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Αναδασώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 196 εκατ. ευρώ περίπου.
   Παράλληλα παρουσιάστηκε και η υδρολογική μελέτη για το Πεντελικό που συντάσσεται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και συμβάλει στη διαχείριση των υδάτων για ύδρευση, πυροπροστασία, αναψυχή και στην προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.
   Read more...

   167 • 0

  16. Περιβάλλον

   Engineer

   Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022 Α’105) κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού θα πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος και θέσπιση στόχου μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστο 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη και τις απορροφήσεις διερεύνηση, προσδιορισμό και ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων για την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών. Συγκεκριμένα, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή με βάση το έτος 2019 των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα ακόλουθα:
   τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις (για αθλητισμό, πολιτισμό, φωτισμό δημοτικών οδών και κοινόχρηστους χώρους), τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα. Το ΔηΣΜΕ θα πρέπει να είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και να λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 7 παρ. 12) βάσει του νόμου 4342/2015 (Α’ 143).
   Για το σκοπό αυτό μπορείτε να ακολουθήσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό οδηγό, που αποστέλλεται συνημμένα και περιλαμβάνει:
   - τα απαραίτητα στάδια για τον υπολογισμό των εκπομπών
   - τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών και απορροφήσεων και
   - το σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
   Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
   Οδηγός-για-ΔηΣΜΕ.pdf
   Read more...

   404 • 0

  17. Περιβάλλον

   GTnews

   Τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης παρουσίασαν στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε κοινή εκδήλωση σκοπός της οποίας ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τη διαδικασία υλοποίησης του εμβληματικού έργου της αποκατάστασης 165.000 στρεμμάτων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, συνολικού προϋπολογισμού 194 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την ΕΕ – NextGenerationEU και θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και την επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
   Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης προβλέπει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης σε επιλεγμένες περιοχές και την εκτέλεσή τους από τους αναδόχους που θα επιλεγούν, υπό την επίβλεψη των τοπικών δασικών υπηρεσιών, με προϋπολογισμό ύψους 185,2 εκατ. ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των δημόσιων δασικών φυτωρίων με στόχο την παραγωγή μέγιστου αριθμού δενδρυλλίων.
   Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:
   Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών έναντι φυσικών καταστροφών. Προστασία της βιοποικιλότητας. Περιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας και άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βελτίωση συνθηκών ζωής στον αστικό και περιαστικό χώρο. Εμπέδωση της οικολογικής κουλτούρας και περιβαλλοντικής συνείδησης. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προϊσταμένη Αρχή η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, τον ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, τα Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων (με την εκάστοτε χωρική αρμοδιότητα), ενώ το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει το ρόλο της Διενεργούσας το διαγωνισμό Αρχής για τη δημοπράτηση του έργου, η οποία  πρόκειται να λάβει χώρα εντός του επόμενου διμήνου. Το ΤΑΙΠΕΔ θα διενεργήσει ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό, σε τμήματα (lots), καθένα από τα οποία θα αφορά σε εκτάσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια, από τον Έβρο έως την Κρήτη.
   Θα φυτευτούν 20 εκατ. δέντρα σε 200 περιοχές, άλλες ήταν καμένες, άλλες εγκαταλελειμμένες, με χρηματοδότηση 194 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αρχή θα είναι η ερχόμενη φυτευτική περίοδος, τον Νοέμβριο, και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025. Με διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ για διαφάνεια και γρήγορο αποτέλεσμα. Και, δεν είναι μόνο ότι γίνεται αναδάσωση, αλλά είναι και η μέθοδος πρωτοποριακή. Όλα τα δέντρα προέρχονται από γηγενείς ποικιλίες από τα δημόσια δασικά φυτώρια της χώρας ενώ κάθε φυτάριο θα ελέγχεται γενετικά ώστε να ενισχύσουμε με τα πιο ανθεκτικά δέντρα τον δασικό  πλούτο.
   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο έργο για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για την προστασία της βιοποικιλότητας, το ΤΑΙΠΕΔ θα αποτελέσει βασικό σύμμαχο της Πολιτείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου θα εργαστεί με συνέπεια, ταχύτητα και διαφάνεια προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και εντός χρονοδιαγραμμάτων οι σχετικοί διαγωνισμοί».
   Read more...

   213 • 0

  18. Περιβάλλον

   Engineer

   Με την απόφαση του ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/44773/889 με θέμα: Ένταξη 18 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΤΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει, μεταφέρονται τα παρακάτω έργα και δράσεις:


   Χρονοδιάγραμμα:
   Η ημερομηνία έναρξης των έργων ορίζεται η 01/07/2021
   Η ημερομηνία λήξης των έργων ορίζεται η 31/12/2025
   Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) των υποέργων πραγματοποιείται έως 31/5/2024
   Χρηματοδότηση
   Η δημόσια δαπάνη των έργων που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 29.804.892,29 €.
   Η δημόσια δαπάνη των έργων που προτείνονται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 14.895.470,39 €.
   Read more...

   139 • 0

  19. Περιβάλλον

   Engineer

   Η σχετική ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει:
   Από το 2026 καταργούνται σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) Από το 2027 εντάσσονται στο νέο ETS II οι οδικές μεταφορές και τα κτίρια Νέος μηχανισμός κατά της διαρροής άνθρακα με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη θέσπιση πιο φιλόδοξων παγκόσμιων κλιματικών στόχων Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και της οικονομικής αδυναμίας μετακινήσεων     Οι πέντε νομοθετικές προτάσεις θα επιτρέψουν στην ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.©AdobeStock/Schankz  Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (με την ένταξη των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών) και του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, και νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα
   Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα τέλη του 2022 μεταξύ των διαπραγματευτών του και των εκπροσώπων των χωρών ΕΕ όσον αφορά σειρά σημαντικών νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την προσαρμογή στον στόχο του 55% για το 2030. Η δέσμη αυτή, γνωστή και ως «Fit for 55», είναι το σχέδιο με το οποίο η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.
   Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών
   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) με 413 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 57 αποχές. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν υψηλότερους στόχους για το ETS, καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς που καλύπτει θα πρέπει να μειωθούν κατά 62% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Επιπλέον, από το 2026 έως το 2034 θα καταργηθούν σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών για τις εταιρείες, ενώ θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό, καινούριο ETS ΙΙ για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές και τα κτίρια. Το νέο σύστημα θα ορίσει συγκεκριμένες τιμές για τις εκπομπές από τους εν λόγω τομείς το 2027, που μπορεί να τεθούν σε ισχύ από το 2028, αν το ενεργειακό κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ETS, δείτε το δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία με τα κράτη μέλη της ΕΕ.
   Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης να συμπεριληφθούν στο ETS, για πρώτη φορά, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία (με 500 ψήφους υπέρ, 131 κατά και 11 αποχές), ενώ έδωσε επίσης «πράσινο φως» για την αναθεώρηση του ETS για τις αερομεταφορές (με 463 ψήφους υπέρ, 117 κατά και 64 αποχές). Η αναθεώρηση αυτή θα καταργήσει σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών έως το 2026 και θα προωθήσει τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.
   Νέος μηχανισμός για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα
   Με 487 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 75 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τον νέο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ (CBAM). Ο μηχανισμός αυτός παρέχει κίνητρα σε τρίτες χώρες να θέσουν υψηλότερους στόχους για το κλίμα, ενώ διασφαλίζει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην ΕΕ, αλλά και παγκοσμίως, δεν θα υπονομεύονται από τη μετεγκατάσταση της παραγωγής από την ΕΕ σε χώρες με λιγότερο αυστηρούς κανόνες.
   Ο CBAM καλύπτει τον σίδηρο, τον χάλυβα, το τσιμέντο, το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, την ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις έμμεσες εκπομπές. Όσοι εισάγουν τέτοια αγαθά θα πρέπει να πληρώνουν τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή άνθρακα που καταβλήθηκε στη χώρα παραγωγής και στην τιμή που θα καταβαλλόταν στο ETS, αν το αγαθό είχε παραχθεί στην ΕΕ.
   Ο CBAM θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2026 έως το 2034, παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό CBAM, δείτε το δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία με τα κράτη μέλη της ΕΕ.
   Ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα κατά της ενεργειακής φτώχειας
   Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 521 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 43 αποχές τη συμφωνία με τα κράτη μέλη για τη σύσταση ενός Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ για το Κλίμα (SCF) το 2026, που θα έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι η κλιματική μετάβαση θα υλοποιηθεί με τρόπο δίκαιο και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Το νέο Ταμείο θα στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους χρήστες μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή φτώχεια και την οικονομική αδυναμία στις μεταφορές. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το SCF θα χρηματοδοτείται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων του ETS II με μέγιστο ποσό 65 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 25% θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους:η συνολική αξία της χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 86,7 δισ. ευρώ.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, δείτε το δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία με τα κράτη μέλη της ΕΕ.
   Επόμενα βήματα
   Τα κείμενα θα πρέπει πλέον να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.
   Μέσω της ψήφισης των νομοθετικών πράξεων αυτών, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι ζήτησαν η ΕΕ να επιτύχει και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση - βλ. προτάσεις 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) and 11(7), της τελικής έκθεσης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
   Read more...

   171 • 0

  20. Περιβάλλον

   GTnews

   Ακραία ζέστη, εκτεταμένη ξηρασία, καύσωνες που έσπασαν όλα τα ρεκόρ, «ατελείωτες» ώρες ηλιοφάνειας, απελπιστική ανομβρία, «ισχυρό θερμικό στρες» και Megafires: η έκθεση της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής-Copernicus (C3S) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα το 2022, κρούει το καμπανάκι του κινδύνου. Στην ουσία, τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, συμπυκνώνουν όλα όσα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες έμαθαν με βίαιο τρόπο το περασμένο καλοκαίρι.
   Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, το περσινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης έζησαν από 70 έως και 100 ημέρες καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
   Η πρωτοφανής ζέστη συνδυάστηκε με τις λιγοστές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα μια εκτεταμένη ξηρασία, η οποία επηρέασε περισσότερο από το ένα τρίτο της Γηραιάς Ηπείρου. Έτσι, το 2022 ήταν και το πιο ξηρό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι ροές σε σχεδόν τα δύο τρίτα των ποταμών, ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο.

   Αποτύπωση των ρεκόρ που καταρρίφθηκαν το 2022 σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης- Η Ελλάδα βίωσε ένα ηπιότερο καλοκαίρι σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

   Παράλληλα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές ήταν οι υψηλότερες των τελευταίων 15 ετών, με ορισμένες χώρες να καταγράφουν τους υψηλότερους αριθμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Λίγους μόλις μήνες αργότερα, οι ευρωπαϊκές Άλπεις θα έχαναν ποσότητες ρεκόρ πάγου από τους παγετώνες τους.
   Συνολικά, η Ευρώπη βίωσε το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ταχύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η μέση θερμοκρασία ήταν κατά 2,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από ό,τι στην προβιομηχανική εποχή.
   Ελλάδα: Οι «τυχεροί» του περασμένου καλοκαιριού
   «Η χώρα μας ήταν η εξαίρεση σε αυτές τις θερμοκρασίες-ρεκόρ που σημειώθηκαν στη Δυτική Ευρώπη», εξηγεί στην «Κ» ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.
   Προσθέτει ότι «σε Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη είχαμε μάλιστα αρκετά ενισχυμένους βοριάδες, με διάρκεια, κάτι το οποίο έριξε κατά πολύ τις θερμοκρασίες. Και την ίδια περίοδο υπήρχαν και αυξημένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. Το πιο δροσερό κομμάτι της Γηραιάς Ηπείρου, το περασμένο καλοκαίρι ήταν το Αιγαίο. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ήμασταν η εξαίρεση και οι τυχεροί, του περασμένου καλοκαιριού».
   Εξαιτίας όλων των παραπάνω, οι πυρκαγιές στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, το καλοκαίρι του 2022 επαναλήφθηκε στη Δυτική Ευρώπη ό,τι είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2021 αλλά σε ένα βαθμό και το 2020, στη χώρα μας.

   Απεικόνιση των ανωμαλιών μέσης θερμοκρασίας

   Ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου στέκεται πάντως στο βασικό και πιο ανησυχητικό συμπέρασμα της έκθεσης, το οποίο δεν είναι άλλο από το ότι η Ευρώπη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας σε σύγκριση με όλη την υφήλιο, με εξαίρεση τον Βόρειο Πόλο, ο οποίος παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.
   Σύμφωνα με την έκθεση, η Γροιλανδία, βίωσε ρεκόρ τήξης του στρώματος πάγου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με καύσωνες τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η μέση θερμοκρασία ήταν έως και κατά 8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο. «Στην Ευρώπη πάλι, οι θερμοκρασίες ρεκόρ το περασμένο καλοκαίρι, είχαν σαν αποτέλεσμα να προκληθεί στη Δυτική Μεσόγειο θαλάσσιος καύσωνας, ο οποίος διήρκησε μάλιστα πολύ», λέει ο κ. Λαγουβάρδος και καταλήγει: «το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη είναι πιο έντονο απ’ ό,τι σε άλλες ηπείρους».
   Τα αποτελέσματα της έκθεσης ανέλυσε στην «Κ» και o Διδάκτωρ Μετεωρολογίας και συνεργάτης του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γιώργος Παπαβασιλείου. Ο ίδιος σημειώνει καταρχάς πως η πορεία του κλίματος της γης παρακολουθείται μέσα από συγκρίσεις του παρόντος κλίματος (π.χ. τα τελευταία 30 έτη) σε σχέση με μια περίοδο αναφοράς (π.χ. τη προβιομηχανική περίοδο 1850–1900).
   Όσον αφορά στα στοιχεία για τη χώρα μας, ο ίδιος σημειώνει πως: «Για την Ελλάδα, παρόλο που το 2022 ήταν επίσης θερμότερο του μέσου όρου, δεν ήταν τόσο ακραίο όσο το 2021. Στην Ευρώπη, έχουμε πάνω από 16 χρόνια να βιώσουμε ένα ψυχρότερο από το μέσο όρο έτος και περισσότερα από 21 χρόνια παγκοσμίως, γεγονός που αναδεικνύει ξεκάθαρα τις επιπτώσεις της ταχέως εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία». Ο κ. Παπαβασιλείου υπογραμμίζει ακόμα πως η έλλειψη βροχοπτώσεων, οδήγησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ιστορικά επίπεδα ξηρασίας στην Ιβηρική χερσόνησο, ειδικά στη Γαλλία.
   Τμήματα της Ελλάδας βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με το φαινόμενο της ξηρασίας. Ορισμένες από αυτές τις περιοχές είναι ενδεικτικά η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. «Οι βροχοπτώσεις που είδαμε μάλιστα το τελευταίο διάστημα, τοπικού κυρίως χαρακτήρα, δεν είναι ικανές να αναπληρώσουν το μεγάλο κενό που υπήρξε τους προηγούμενους μήνες, ενώ ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι και η σημαντική μείωση των ημερών βροχόπτωσης», λέει ο ίδιος.
    
   Κάτι εξαιρετικά παράδοξο και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2022, ο πιο βροχερός μήνας σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα ήταν ο περασμένος Αύγουστος, οπότε και σημειώθηκαν ορισμένα μηνιαία ρεκόρ βροχοπτώσεων. Την ίδια στιγμή, οι πολύ περιορισμένες χιονοπτώσεις από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023, οδήγησαν σε προβλήματα στην «τροφοδοσία» ρεμάτων και ποταμών.
    
   Πάντως, ο συνεργάτης του meteo λέει πως οι προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι βρίσκονται στο ίδιο μήκος… κλίματος. Όπως λέει ο κ. Παπαβασιλείου: «Από το προσεχές καλοκαίρι και μετά, σύμφωνα και με τις νεότερες εποχικές προγνώσεις, αναμένουμε μια σημαντική φυσική κλιματική μεταβολή που θα λάβει χώρα στα τροπικά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, την λεγόμενη φάση El Niño.

    
   To El Niño έχει σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα τόσο θερμοκρασιακά όσο και από άποψη βροχοπτώσεων με διαφορετικές επιπτώσεις ανά περιοχή. Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι φάσεις El Niño, συνδέονται με θερμότερα έτη παγκοσμίως. Έτσι, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια καταγραφεί το “νέο” θερμότερο έτος παγκοσμίως. Και όσον αφορά στις πυρκαγιές, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας, διαμορφώνουν ένα πολύ εύφλεκτο πυρικό περιβάλλον με σημαντικές επιπτώσεις στην πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων δασικών πυρκαγιών υπό τις κατάλληλες πυρομετεωρολογικά συνθήκες».
   Read more...

   163 • 0

  21. Περιβάλλον

   Engineer

   Παραθαλάσσιες πόλεις στις νότιες ΗΠΑ όπως το Μαϊάμι, το Χιούστον και η Νέα Ορλεάνη, αντιμετωπίζουν ήδη μία πρωτοφανή άνοδο της στάθμης των υδάτων, και οι περιοχές αυτές απειλούνται πολύ περισσότερο από όσο προέβλεπαν αρχικά οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα ανάλυση.
   Από το 2010 έως και σήμερα, ο κόλπος του Μεξικού και οι νοτιοανατολικές πολιτείες έχουν καταγράψει άνοδο 12,7 εκατοστών στη στάθμη του ωκεανού, που αποτελεί μία «δραματική αύξηση» σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η άνοδος των θαλασσών σε αυτές τις περιοχές, σε ετήσια βάση, είναι διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο ο οποίος δεν ξεπερνά το μισό εκατοστό (0,44 εκ.).
   Το φαινόμενο τροφοδοτεί με τη σειρά του πιο ισχυρούς κυκλώνες, όπως ο κυκλώνας Ίαν που έπληξε τη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας ζημιές 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την τρίτη πιο σοβαρή, από οικονομικής άποψης, καταστροφή στην Ιστορία των ΗΠΑ και τη χειρότερη στην ιστορία της πολιτείας, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/04/miami2-400-x-600.jpg
   Το πανεπιστήμιο της Αριζόνα εξέδωσε μία έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Climate, σκιαγραφώντας την κλιματική κρίση που απειλεί ευάλωτες περιοχές των ΗΠΑ στις οποίες κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι.
   Προγνωστικά μοντέλα της NASA δείχνουν αύξηση ακόμα και 30 εκατοστών στην στάθμη των θαλασσών έως και 2030 ενώ τα σενάρια είναι ακόμα πιο ανησυχητικά για τις επόμενες δεκαετίες.
   Οι περιοχές από το Τέξας έως τη Φλόριντα και η νότια ακτογραμμή των ΗΠΑ που βρέχεται από τον Ατλαντικό θα επηρεαστούν περισσότερο, σύμφωνα με τη NASA. «Όλη η νοτιοανατολική ακτή και ο κόλπος (σ.σ του Μεξικού) θα βιώσουν τον αντίκτυπο του αυξανόμενου ρυθμού ανόδου των υδάτων», σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα Γιανζτούν Γιν. «Όπως προκύπτει, η στάθμη των υδάτων που σχετίζεται με τον κυκλώνα Ίαν ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί εξαιτίας του συνδυασμού της ανόδου της θάλασσας και της ισχύος της καταιγίδας», προσθέτει.
   Η απειλή από την άνοδο των ωκεανών επικρέμεται πάνω από αρκετά αστικά κέντρα κατά μήκος της ακτογραμμής. Ενδεικτικό είναι πως τα ασφαλιστήρια κατοικιών σε περιοχές της Φλόριντα, όπου έχει χτυπηθεί από το 40% των κυκλώνων που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ, αυξάνονται σταθερά.
   Read more...

   202 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.