Jump to content
 • Novatron
 • Περιβάλλον

  Περιβάλλον

  861 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Η Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και την κλιματική για την Ελλάδα, τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.  
   Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ καλύπτει την ανάγκη για την παρατήρηση και εποπτεία της ατμοσφαιρικής σύστασης, των μεταβολών της ηλιακής ακτινοβολίας, της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών φυσικών κινδύνων στην Ελλάδα.  Επιπλέον, πρωτοπορεί στην παροχή υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.
   Η Δομή έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),  με προϋπολογισμό 3,999,950 ευρώ.
   Με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης COVID19 η υποδομή ΠΑΝΑΚΕΙΑ ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της και τον διαθέσιμο εξοπλισμό της, ώστε να προβεί σε μια σειρά δράσεων που σχετίζονται με τον COVID19 και τα μέτρα αντιμετώπισης του, καταλήγοντας αντίστοιχα σε μια σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα και συμπεράσματα.
   Συγκεκριμένα εξετάστηκε η επίδραση των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας (lockdown) στην ποιότητα του αέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ επίσης η υποδομή αξιοποιήθηκε προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο καταλληλότητας υλικών για την χρήση τους σε μάσκες προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία.
   Ως προς την εξέταση της ποιότητας του αέρα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους παρακάτω ερευνητικούς σταθμούς:
   1.  Σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο (Λόφος Νυμφών)
   2.  Σταθμός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή  
   3. Σταθμός στην Πάτρα από το δίκτυο ατμοσφαιρικών μετρήσεων της πόλης υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)
   4.  Σταθμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά Λασιθίου  
   Επίσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τηλεπισκόπησης με επίγεια συστήματα Lidar   από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την Μονάδα Τηλεπισκόπησης Laser (LRSU) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στην Αθήνα και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ),  στο νησί των Ακτικυθήρων  και  αναλύθηκαν δορυφορικές παρατηρήσεις από το ΑΠΘ από το υψηλής γεωγραφικής ευκρίνειας δορυφόρο Sentinel 5P με το όργανο τηλεπισκόπησης TROPOMI. Τέλος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου στην Ξάνθη κατά την διάρκεια των απαγορεύσεων και μετά την ολική άρση τους από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
   Στα γενικά συμπεράσματα των ερευνών  καταγράφηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων για τους πρωτογενείς αστικούς ρύπους, κατά την περίοδο των γενικευμένων μέτρων σε σχέση με πριν την υιοθέτηση τους.  Ωστόσο σε μη αστικές περιοχές που μελετήθηκε το συνολικό ατμοσφαιρικό υπόβαθρο, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις αερίων όπως του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου δεν έδειξαν να επηρεάζονται σημαντικά. Κάτι που δείχνει την αναγκαιότητα μακροχρόνιων μέτρων για την  αντιμετώπιση των αερίων αυτών που προκαλούν τη παγκόσμια θέρμανση μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου.
   Αναφορικά  με την αξιοποίηση της εργαστηριακής υποδομής της ΠΑΝΑΚΕΙΑ για τον έλεγχο υλικών για μάσκες υψηλής προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό, η ευελιξία της υποδομής επέτρεψε την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με μεγάλη ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
   Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν μια σειρά από πλαστικά υλικά για τη χρήση τους σε μάσκες προστασίας υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με τα Πλαστικά Θράκης και μέλη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Βασικός σκοπός των μετρήσεων ήταν ο χαρακτηρισμός του ποσοστού κατακράτησης σωματιδίων σαν συνάρτηση του μεγέθους, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του ιού Covid-19. Για αυτό το λόγο, πραγματοποιήθηκαν τεστ που ξεπερνάνε τις προδιαγραφές των τεστ «ρουτίνας» για αυτά τα υλικά.  Έγιναν δεκάδες δοκιμές οι οποίες βοήθησαν στο να βρεθούν υποσχόμενα υλικά αλλά και να αποκλειστούν λιγότερο κατάλληλα υλικά. Τα αποτελέσματα δόθηκαν άμεσα στους ενδιαφερόμενους (Πλαστικά Θράκης και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών).
   Η ενεργοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής PANACEA έδειξε ότι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην άμεση επιστημονική έρευνα υπό έκτακτες συνθήκες, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την προαγωγή της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσο και για άμεσους πρακτικούς λόγους.
   Ιστοσελίδα: www.panacea-ri.gr   

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Σε 20 μήνες μετά την εκκίνηση της παρέμβασης το 2021 εκτιμάται ότι θα δοθεί σε χρήση το νέο πράσινο κτήριο της διοίκησης της ΕΥΑΘ στην Εγνατία Οδό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα κτήριο το οποίο θα είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης και, μεταξύ άλλων, θα διαθέτει φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 5,25 ΚWp στο δώμα του για αυτοπαραγωγή net metering.

   Το κέλυφός του θα είναι γυάλινο, με κινητές περσίδες, και η κατασκευή του θα βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
   Συγκεκριμένο, για το ανανεωμένο κτήριο, που ζητούμενο είναι να γίνει κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας κατά ΚΕΝΑΚ (nZEB) προβλέπεται:
   Κλιματισμός με VRF της υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακές απόδοσης Ανάκτηση θερμότητας με εναλλάκτες αέρα-αέρα στο σύστημα εξαερισμού Φωτισμός με LED 21 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 5,25 kWp με net metering στο δώμα Σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου των λειτουργιών του κτηρίου κατηγορίας Α κατά EN 15232
     Τα εγκαίνια του ανασκευασμένου κτηρίου θα γίνουν την Άνοιξη του 2023, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις Παπαδόπουλος, κατά τη σημερινή παρουσίαση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας που περιλαμβάνει τέσσερα έργα συνολικού ύψους 65 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για την πράσινη παρέμβαση στο ιστορικό κτήριο είναι της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ.
   Φωτοβολταϊκό πάρκο 11 MW στην ΕΕΛΘ
   Τα υπόλοιπα τρία έργα που προωθεί η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο:
   - Η αποκατάσταση του αγωγού της Αραβησσού. Πρόκειται για εν εξελίξει έργο από τον Ιούνιο, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του αγωγού που μεταφέρει νερό από την Αραβησσό και ο οποίος είχε δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην υδροδότηση του κέντρου πριν από 2,5 χρόνια. Ο αγωγός μεταφέρει 40.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, δηλαδή το 20% των αναγκών του πολεοδομικού συγκροτήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των βλαβών του αγωγού συμβαίνει σε ένα μήκος 800 μέτρων στη δυτική είσοδο της πόλης, σημείο από το οποίο έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες.
   - Η επέκταση του διυλιστηρίου νερού ώστε να διπλασιαστεί το δυναμικό του σε 300.000 κυβικά μέτρα την ημέρα από τον Αλιάκμονα. Το έργο προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και ο ανάδοχος θα αναδειχθεί τον Οκτώβριο.
   - Τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός). Έργο 41 εκατ. ευρώ, ο ανάδοχος του οποίου θα αναδειχθεί εντός του μήνα και με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους των 700.000 ευρώ ετησίως για την εταιρεία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, Άνθιμο Αμανατίδη, τα έργα περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση παραγόμενου βιοαερίου για τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕΛΘ καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου με ισχύ 11 MW. Τα έργα θα ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας, σημείωσε ο κ. Αμανατίδης.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Οι πόλεις του μέλλοντος: Κλιματικά ουδέτερες με έξυπνες εφαρμογές σε ενέργεια και μεταφορές.
   Mπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό αφιέρωμα στο παρακάτω βίντεο του gr. euronews.com.
    

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Τον κώδωνα του κινδύνου για τη φύση και τον άνθρωπο κρούει η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» του WWF, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η δραματική μείωση των πληθυσμών άγριας ζωής απειλεί και την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρο πως οι αιτίες που οδηγούν τη φύση σε κατάρρευση είναι ίδιες με αυτές που συμβάλλουν στην εμφάνιση ζωονόσων και στο ξέσπασμα πανδημιών, όπως αυτή της COVID-19, επισημαίνει το WWF και ζητά επείγουσα ανάληψη δράσης για να αντιστραφεί η τάση μέχρι το 2030.
   Ο «Ζωντανός Πλανήτης 2020», η 13η έκδοση της έκθεσης - ορόσημο του WWF παγκοσμίως, παρουσιάζει μία συνολική εικόνα της κατάστασης του φυσικού μας κόσμου μέσα από τον Δείκτη LPI (Living Planet Index), όπως προσδιορίστηκε από τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL-Zoological Society of London). Ο Δείκτης αποτυπώνει την τάση για σχεδόν 21.000 πληθυσμούς περισσότερων από 4.000 ειδών σπονδυλόζωων στο διάστημα μεταξύ 1970 και 2016, με τη συμβολή πάνω από 125 ειδικών από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα 46 χρόνια, καταγράφεται μείωση 68% κατά μέσο όρο στο μέγεθος των πληθυσμών θηλαστικών, πτηνών, αμφιβίων, ερπετών και ψαριών διεθνώς.
   Σύμφωνα με τον LPI, μεταξύ των αιτιών για τη μείωση κατά 2/3 των παγκόσμιων πληθυσμών σπονδυλόζωων, βρίσκονται και οι παράγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης πανδημιών -συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήσεων γης και του εμπορίου άγριας ζωής.
   «Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου. H φύση μας προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες αλλά έχει και τη δική της μοναδική αυταξία. Η καταστροφή της επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα να είναι η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε δράση και να παλέψουμε για την ίδια μας την επιβίωση», τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
   «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα στοιχεία –οι σημαντικές μειώσεις στους πληθυσμούς των ειδών άγριας ζωής είναι μια ένδειξη ότι η φύση καταρρέει. Από τα ψάρια στους ωκεανούς μας και στα ποτάμια, έως τις μέλισσες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αγροτική παραγωγή, η μείωση της άγριας ζωής επηρεάζει άμεσα τη διατροφή, τη διατροφική ασφάλεια και τη δυνατότητα βιοπορισμού δισεκατομμυρίων ανθρώπων», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του WWF International, Marco Lambertini.
   Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η κύρια αιτία για τη δραματική μείωση των πληθυσμών των χερσαίων ειδών που περιλαμβάνονται στον LPI είναι η απώλεια και υποβάθμιση των οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένης της αποδάσωσης, που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως ανθρωπότητα, παράγουμε τροφή.
   Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η ραγδαία μείωση πληθυσμών συγκεκριμένων εμβληματικών ειδών ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα:
   Οι πληθυσμοί του απειλούμενου γορίλα του Grauer στο Εθνικό Πάρκο Kahuzi-Biega, στη Δημοκρατία του Κονγκό, που εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί κατά 87% μεταξύ 1994 και 2015 κυρίως λόγω του παράνομου κυνηγιού. Οι αριθμοί του αφρικανικού γκρίζου παπαγάλου στη νοτιοδυτική Γκάνα, που έπεσαν κατά 99% μεταξύ 1992 και 2014 εξαιτίας της παγίδευσης με σκοπό την εμπορία και της  απώλειας των ενδιαιτημάτων του. Οι πληθυσμοί άγριας ζωής που εντοπίζονται σε οικοσυστήματα γλυκού νερού έχουν υποστεί μείωση 84%. Πρόκειται για την πιο ακραία μέση μείωση πληθυσμών μεταξύ όλων των μεγαδιαπλάσεων, που ισοδυναμεί με πτώση 4% κατ' έτος από το 1970. Ένα παράδειγμα είναι ο αναπαραγωγικός πληθυσμός του οξύρρυγχου της Κίνας στον ποταμό Yangtze της Κίνας, ο οποίος μειώθηκε 97% μεταξύ 1982 και 2015 λόγω της κατασκευής φραγμάτων κατά μήκος του ποταμού. Καθώς το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται πιο γρήγορα από ποτέ, στην εξίσωση προστίθεται και η κλιματική κρίση, η οποία επιταχύνει περαιτέρω αυτή την εξέλιξη ως ένας από τους βασικούς και γοργά ανερχόμενους παράγοντες που απειλούν τα οικοσυστήματα και τον πλούτο των ειδών. Παράλληλα, η απώλεια βιοποικιλότητας επίσης επιτείνει την κλιματική αλλαγή – για παράδειγμα η καταστροφή των δασών αυξάνει τα επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και επείγον οι δύο κρίσεις, του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας, να αντιμετωπιστούν παράλληλα με συντονισμένες και φιλόδοξες δράσεις.
   Ανάγκη για επείγουσα ανάληψη δράσης
   Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» περιλαμβάνει επίσης καινοτόμα μοντέλα που δείχνουν ότι χωρίς περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απώλειας και της υποβάθμισης των οικοτόπων, η παγκόσμια βιοποικιλότητα θα συνεχίσει να μειώνεται. Οι υπολογισμοί καθιστούν σαφές ότι η σταθεροποίηση και αντιστροφή της απώλειας που προκαλείται από την ανθρωπογενή καταστροφή των φυσικών οικοτόπων θα είναι εφικτή μόνο αν υιοθετηθούν αποφασιστικές και πιο φιλόδοξες προσπάθειες διατήρησης και αν μετασχηματιστεί ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τροφή. Οι αλλαγές που χρειάζονται περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην παραγωγή και εμπορία τροφής, τη μείωση της σπατάλης και την προώθηση πιο υγιεινών και φιλικών προς το περιβάλλον διατροφικών συνηθειών.
   Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου να μετριαστούν ταχύτερα οι πιέσεις στους οικοτόπους άγριας ζωής, τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν συνδυαστικά και όχι αποσπασματικά. Έτσι, θα μπορέσει να επισπευστεί κατά δεκαετίες η αντιστροφή της τάσης απώλειας βιοποικιλότητας λόγω απώλειας οικοτόπων, σε σχέση με άλλες στρατηγικές που αφήνουν περιθώρια απώλειας και εν συνεχεία επιδιώκουν την αντιστροφή. Τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν επίσης ότι αν ο κόσμος συνεχίσει «ως έχει», οι έντονοι ρυθμοί απώλειας βιοποικιλότητας που βλέπουμε από το 1970 θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια βάζοντας σε κίνδυνο υπηρεσίες οικοσυστημάτων από τις οποίες εξαρτάται η ανθρωπότητα.
   Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για επείγουσα ανάληψη δράσης. Συνιστά ένα κάλεσμα προς τους πολίτες ώστε να συμβάλλουν άμεσα στην προστασία της φύσης μέσα από τη μείωση της σπατάλης και τη στροφή προς βιώσιμες διατροφικές και καταναλωτικές επιλογές, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές ηγεσίες καλούνται να θέσουν ως προτεραιότητα στην ατζέντα τους τη λήψη μέτρων που θα αντιστρέψουν τη σημερινή ανησυχητική εικόνα.
   Η έρευνα δημοσιεύεται λίγο πριν την 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Συμφωνίας του Παρισιού και της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD). Η Σύνοδος θα φέρει κοντά ηγέτες από όλο τον κόσμο, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διαμορφώσουν το πλαίσιο δράσης μετά το 2020 για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια Νέα Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο, την οποία χρειαζόμαστε επειγόντως.
   «Εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναλάβουμε μια άνευ προηγουμένου και συντονισμένη παγκόσμια δράση ώστε να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την απώλεια βιοποικιλότητας και πληθυσμών άγριας ζωής ανά τον κόσμο έως το τέλος της δεκαετίας, και για να προστατέψουμε τη μελλοντική μας υγεία και δυνατότητα βιοπορισμού», υπογραμμίζει ο Marco Lambertini.
   Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» είναι διαθέσιμες εδώ.
   _________________________________________________________________________
   [1] Τα υπολογιστικά μοντέλα περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη, με τίτλο "Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy", που συνυπογράφουν το WWF και περισσότερες από 40 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ακαδημαϊκά ινστιτούτα, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για 4.392 είδη και 20.811 πληθυσμούς, ο δείκτης LPI 2020 δείχνει μια μέση μείωση 68% στους εν λόγω πληθυσμούς. Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη αντανακλά τη μέση κατ' αναλογία μεταβολή στα μεγέθη των πληθυσμών που παρακολουθούνται σε διάστημα 46 ετών – δεν δείχνει τον αριθμό των μεμονωμένων ζώων που χάθηκαν. Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» αποτελεί τη 13η έκδοση – δημοσιεύεται ανά δύο έτη. Η πλήρης έκθεση (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμη εδώ. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό και infographics εδώ.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Η πανταχού παρούσα άσφαλτος, που βρίσκεται κυρίως στους δρόμους και στις στέγες των σπιτιών ως μόνωση, εκπέμπει χημικές ουσίες που επιβαρύνουν τη ρύπανση του αέρα, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες. 
   Μια νέα έρευνα τους δείχνει ότι η άσφαλτος αποτελεί σημαντική πηγή ρυπαντών της ατμόσφαιρας, ιδίως κατά τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες.
   Οι ερευνητές του Τμήματος Χημικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Γιέηλ, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Ντρου Γκέντνερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science Advances", διαπίστωσαν ότι η άσφαλτος στους δρόμους και στις στέγες παράγει πολύπλοκα μίγματα οργανικών ουσιών (με βάση τον άνθρακα), μεταξύ των οποίων επικίνδυνους ρύπους.
   Τα δευτερογενή οργανικά αερολύματα, όπως αυτά που παράγει η άσφαλτος, τείνουν να γίνουν ολοένα σημαντικότερος παράγων παγκοσμίως στη δημιουργία μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) με διάμετρο μικρότερη των δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στο σώμα και να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία.
   Οι εκπομπές της ασφάλτου διπλασιάζονται, όταν η θερμοκρασία τους αυξάνει από τους 40 στους 60 βαθμούς Κελσίου, κάτι που συχνά συμβαίνει το καλοκαίρι. Τα πειράματα των ερευνητών, οι οποίοι θέρμαναν την άσφαλτο σε διάφορες θερμοκρασίες, έδειξαν ότι όταν αυτή εκτίθεται ακόμη και σε μέτρια ηλιακή ακτινοβολία, όπως αυτή που παρατηρείται το καλοκαίρι με τη λιακάδα, οι εκπομπές των οργανικών ουσιών αυξάνονται έως κατά 300%.
   Αυτό, κατά τους επιστήμονες, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα στις περιοχές με εκτεταμένη ασφαλτόστρωση, όπως στις πόλεις, ιδίως στη διάρκεια των ζεστών ημερών με ηλιοφάνεια. Η σταδιακή εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων, που οδηγεί σε αντικατάσταση των κινούμενων με βενζίνη και πετρέλαιο, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ρύπανσης από τα οχήματα, όμως, από την άλλη, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η επιβάρυνση του ατμόσφαιρας -και της κλιματικής αλλαγής- από την άσφαλτο, σύμφωνα με τους ερευνητές.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιήθηκαν Οδηγοί για τις ενέργειες και μελέτη σχετικά με τα υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία στη χώρα, για την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.
   Αναλυτικά, από το ΥΠΕΚΑ κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
   -Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα
   -Οδηγοί πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με πρακτικές συμβουλές για δήμους και πολίτες
   -Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
   -Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System)
   Ακολουθουν τα πλήρη κείμενα
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) υλοποιείται, από το 2018 (έως το 2021), το έργο “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” με στόχο την πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των αποβλήτων.
   Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   Το έργο αναλύει τα υφιστάμενα εμπόδια, μεταφέρει τις σχετικές εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο δίνει προτεραιότητα στη στήριξη για (i) βελτιώσεις στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, (ii) ειδικά ρυθμιστικά θέματα στον τομέα των αποβλήτων και (iii) διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.
   Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την ενίσχυση των ικανοτήτων στο YΠEN, καθώς και των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και των εταίρων του έργου.
   Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους
   Το εργαλείο πλήρους κοστολόγησης αποτελεί ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους διαχείρισης αποβλήτων των δήμων διαφοροποιώντας τα κόστη αναφορικά με: (i) είδη δαπανών (π.χ. κόστος προσωπικού, κόστος εξοπλισμού, κόστος κεφαλαίου, γενικά έξοδα κ.λπ.), (ii) κέντρα κόστους (σε επίπεδο οργανωτικής δομής), (iii) αντικείμενα κόστους (π.χ. συλλογή αποβλήτων, χρήση σταθμού μεταφόρτωσης, συντήρηση οχημάτων κ.λπ.). Υποστηρίζει το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση, προωθώντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και περιλαμβάνει όλες τις θεμελιώδεις παραμέτρους που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δήμου. Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους – ελληνική έκδοση Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους – αγγλική έκδοση Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα
   Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων, παρουσιάζοντας μια βήμα προς βήμα διαδικασία. Απευθύνεται σε δήμους και αρμόδιους φορείς με στόχο να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος πλήρους κοστολόγησης. Ο οδηγός συνοδεύεται από το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο excel. Προς το παρόν διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα.
   Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση) Οδηγοί πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με πρακτικές συμβουλές για δήμους και πολίτες
   Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων είναι η πρώτη επιλογή στην ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων για να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη διαχείρισής τους, να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.
   Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για Δήμους (ελληνική έκδοση) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για Δήμους (αγγλική έκδοση) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (ελληνική έκδοση) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (αγγλική έκδοση) Αφίσα με πρακτικές συμβουλές πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (ελληνική έκδοση) – Συστήνεται να εκτυπωθεί σε μέγεθος έως Α0 Αφίσα με πρακτικές συμβουλές πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (αγγλική έκδοση) – Συστήνεται να εκτυπωθεί σε μέγεθος έως Α0 Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
   O οδηγός αποσκοπεί να καθοδηγήσει τους δήμους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσής τους στη χωριστή συλλογή και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Περιγράφει μια προτεινόμενη βήμα-προς-βήμα προσέγγιση για κάθε ρεύμα αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και βιοαπόβλητα), λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δήμων (αστικοί, αγροτικοί, νησιωτικοί) και κριτήρια απόδοσής τους αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων (χαμηλό, μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο). Οι συστάσεις είναι συμβατές με το ελληνικό πλαίσιο και προέρχονται από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές καλές πρακτικές. Προς το παρόν o οδηγός διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα.
   Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση) Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System)
   Η μελέτη περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία στη χώρα, αναλύει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους, προτείνει βελτιώσεις και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή ενός συστήματος εγγυοδοσίας (Deposit Refund System) σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, στη μελέτη, παρατίθενται συστάσεις για εργαλεία λήψης αποφάσεων, αναβάθμιση και αναπαραγωγή, συμμετοχή των πολιτών και παροχή κινήτρων. Προς το παρόν η μελέτη διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα.
   Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System) (αγγλική έκδοση)

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο  -μετά από εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη-  το νέο 10ετές Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Σε αυτό ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες.  
   Βασικοί στόχοι νέου ΕΣΔΑ
   Μερικοί από τους στόχους για το νέο ΕΣΔΑ 2020-2030 είναι οι εξής:
   Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035) Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερώνμέχρι το 2022 Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων) Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2022 Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 - 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΔΑ 2020- 2030 από το Υπουργικό Συμβούλιο,  ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:
   «Με οδηγό τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Προτάσσοντας την ανακύκλωση, στοχεύουμε να αναστρέψουμε τη θλιβερή εικόνα με τις παράνομες χωματερές και το θάψιμο των σκουπιδιών!
   Καθώς είναι γεγονός ότι η Ελλάδα  καταλαμβάνει την 4η χειρότερη επίδοση στη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη, με το νέο ΕΣΔΑ επιχειρούμε με πράξεις, αυτή η θέση να γίνει οριστικά παρελθόν. Για παράδειγμα, μέχρι τα τέλη του 2020 θα έχουν δημοπρατηθεί 17 σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, από 6 που λειτουργούν σήμερα.
   Με τον νέο Οδικό Χάρτη δείχνουμε τον δρόμο στην Αυτοδιοίκηση, στη Βιομηχανία, στους φορείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους  πώς μπορεί να εκσυγχρονισθεί η διαχείριση απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, κάνουμε συμμέτοχο τον πολίτη σε αυτή τη νέα εθνική προσπάθεια.
   Η μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας καθιστά το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων ένα Ηράκλειο έργο. Ίσως, είναι το πιο δύσκολο ζήτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να επιτύχουμε. Είναι θέμα εθνικού φιλότιμου».
   Ο γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος δήλωσε:
   «Με το νέο ΕΣΔΑ η προσπάθεια ανακύκλωσης – φιλική προς το Περιβάλλον- ξεκινά μέσα από το κάθε σπίτι, δίνοντας στους πολίτες οικονομικά κίνητρα».
   Στο νέο ΕΣΔΑ προβλέπονται:
   Δημοπράτηση συνολικά 17 ΜΕΑ έως το τέλος του 2020 Κατασκευή συνολικά 27 ΜΕΑ έως το τέλος του 2023 Ήδη, 3 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχουν δημοπρατηθεί (Ζάκυνθος, Λευκάδα, Ναύπακτος) και άλλες 7 βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Ηλεία, Αμάρι, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία). Για το 2020, ο στόχος είναι να έχουν δημοπρατηθεί συνολικά 17 ΜΕΑ. Προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 2023 θα έχουνκατασκευαστεί 27 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα.
   Τα 10 κυριότερα μέτρα
   Οι στόχοι που προαναφέρθηκαν θα επιτευχθούν με τη λήψη10 απαραίτητων μέτρων:
   Τον εκσυγχρονισμό του «τέλους ταφής» αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και την εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω όσο Πετάω». Την προώθηση της χωριστής συλλογής και την ενίσχυση δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 4 ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο). Την ολοκληρωμένη ανάπτυξη δικτύου συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) μέχρι το τέλος του 2022. Την αύξηση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων  Υλικών (ΚΔΑΥ) προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες αυξημένες ανάγκες ανακύκλωσης της χώρας. Την ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων (βιομάζα) αλλά και την παραγωγή δευτερογενών υλικών (κόμποστ) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Τη δημιουργία του πρώτου ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων) με σκοπό την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων της χώρας σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ. Τη δημιουργία συστήματος ευθύνης παραγωγών για τα πλαστικά απόβλητα θερμοκηπίων και τα τις πλαστικές συσκευασίας φυτοφαρμάκων. Τη επέκταση της διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως έπιπλα, στρώματα, ληγμένα φάρμακα, απόβλητα φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, παιγνίδια κλπ. Τη συνεχή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών. Την αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των αποβλήτων και την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας με σκοπό τη μείωση της ταφής. Ειδικά γι’ αυτό το μέτρο τονίζονται τα εξής:
   Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ορισμένων πλευρών, το μέτρο αυτό είναι σε απόλυτη αρμονία με την πρακτική όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών. Δεν είναι καύση αλλά ενεργειακή αξιοποίηση. Πάνω από 400 τέτοιες μονάδες λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα κράτη – μέλη της ΕΕ και ορισμένες από αυτές μέσα στα κέντρα των πόλεων
   Σημείωση:  
   Της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που διήρκεσε το διάστημα 6 – 25 Αυγούστου,  είχε προηγηθεί προ-διαβούλευση -με παρουσιάσεις και συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου- με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Αυτοδιοίκησης, καθώς και με συλλογικούς φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, στο νέο ΕΣΔΑ αποσαφηνίζονται ότι:
   Αναδεικνύεται η διάσταση «κόστος για τον πολίτη» έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι μέσω της αρχής του «Πληρώνω όσο Πετάω (Π.ο.Π.)» και της προώθησης της ανακύκλωσης, το όφελος για τον καθένα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό αλλά μπορεί να γίνει και οικονομικό. Το ΥΠΕΝ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση των απαραίτητων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης που θα γίνουν με ΣΔΙΤ, το οποίο και καθορίζει: Τον αριθμό των μονάδων Τις προδιαγραφές Τη χωροθέτηση αλλά και Τη διαγωνιστική διαδικασία Προβλέπεται πλέον η θεσμοθέτηση προδιαγραφών και ελέγχου του παραγόμενου κομπόστ από τις Μονάδες Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ). Για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, προκρίνονται οι εγχώριες ενεργοβόρες βιομηχανίες (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία κλπ), χωρίς να εγκαταλείπονται οι νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης που θα δημιουργηθούν. Η διαχείριση της λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς θα γίνεται μέσω των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Συζήτηση για την ενσωμάτωση της νέας γενιάς ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απόβλητα
   Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 4 ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απόβλητα. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις 2 από αυτές, την 2018/851 και την 2018/852, για τις οποίες απαιτείται νόμος.
   Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τις βασικές αρχές του σχετικού νομοσχεδίου στο οποίο αντανακλάται η φιλοσοφία του ΕΣΔΑ. Αυτό το νομοσχέδιο  θα περιλαμβάνει τους υποχρεωτικούς στόχους που τίθενται από τις Οδηγίες, εθνικά μέτρα συμμόρφωσης τα οποία εξειδικεύονται από κάθε κράτος -μέλος της ΕΕ με βάση τις προβλέψεις των Οδηγιών, καθώς και επιπλέον μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα.
   Η πρώτη οδηγία 2018/851 προβλέπει τη θέσπιση ξεχωριστής συλλογής κλωστοϋφαντουργικών και επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά  κατά δύο χρόνια νωρίτερα (μέχρι 1/1/2025). Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων, την θεσμοθέτηση της δυνατότητας από τους Ο.Τ.Α. να εφαρμόσουν την αρχή «Πληρώνω όσο Πετάω». Την υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής αυτής από μεγάλους Ο.Τ.Α., στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα βιοαπόβλητα. Τον εκσυγχρονισμό του τέλους ταφής των αποβλήτων που θα χρηματοδοτεί μέσω του Πράσινου Ταμείου δράσεις των Ο.Τ.Α. για το περιβάλλον και τη διαχείριση αποβλήτων, την  ανακύκλωσης και δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων. Την υποχρέωση μεγάλων βιομηχανιών και ξενοδοχείων να οδηγούν τα απόβλητα τροφίμων σε μονάδες επεξεργασίας. Την ενίσχυση και επέκταση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. Την διασύνδεση του ΓΕΜΗ και του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών αποβλήτων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής υπόχρεων επιχειρήσεων από την καταβολή της εισφοράς τους σε ΣΣΕΔ. Την πρόβλεψη ύπαρξης χώρου για τον εξοπλισμό ξεχωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στις νέες οικοδομές. Την θέσπιση μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας.
   Η δεύτερη οδηγία 2018/852 αφορά στις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και θέτει συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2025 και το 2030. Το Σχέδιο Νόμου για τα θέματα αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση αναβάθμισης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Την δημιουργία συστήματος επιστροφής εγγυήσεων για συσκευασίες ποτών. Την θέσπιση ενιαίου ξεχωριστού χρώματος για τους κάδους απορριμμάτων ανά υλικό. Την υποχρέωση ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Την υποχρέωση τοποθέτησης στους δημόσιους χώρους και στα δημόσια κτίρια κάδων πολλαπλών ρευμάτων μέχρι 31/12/2022.
   Το νομοσχέδιο θα παρουσιασθεί όταν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Η ανθρωπότητα εξάντλησε ήδη τους φυσικούς πόρους που μπορεί να ανανεώσει η Γη φέτος, μέσα σε 234 ημέρες. Αυτό το στοιχείο εμπεριέχει και ένα «καλό» νέο, αν και αυτό αποτελεί συνέπεια της τεράστιας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.
   «Από το Σάββατο 22 Αυγούστου η Γη δεν μπορεί να αναπληρώσει ό,τι παίρνουμε. Αυτό αφορά κάθε δέντρο που κόβεται, κάθε ψάρι που πιάνεται, κάθε τόνο διοξειδίου άνθρακα που εκπέμπεται» αναφέρει χαρακτηριστικά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στα social media για την Earth Overshoot Day, όπως ονομάζεται η ημέρα κάθε χρονιάς κατά την οποία η ανθρωπότητα εξαντλεί τους φυσικούς πόρους που μπορεί να ανανεώσει ο πλανήτης μας.
   Φέτος, αυτή η ημέρα ήρθε τρεις εβδομάδες αργότερα σε σύγκριση με το 2019, όταν η εξάντληση των φυσικών πόρων σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετάθεση της συγκεκριμένης ημερομηνίας σε ετήσια βάση από τη δεκαετία του '70, όταν υιοθετήθηκε η Earth Overshoot Day. Παρ' όλα αυτά, θα χρειαζόταν 1,6 φορές η Γη για να στηριχτεί ο ρυθμός κατανάλωσης της ανθρωπότητας.

   Αυτή η φετινή «επιτυχία» σημειώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Χάρη στο lockdown, το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας μειώθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό έρευνας Global Footprint Network.
   «Η Earth Overshoot Day είναι ένας τρόπος αποτύπωσης του μεγέθους της βιολογικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε» εξήγησε ο επικεφαλής του οργανισμού Μάτις Γουακερνάγκελ. Παρότι τα φετινά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος «βάσει σχεδιασμού, όχι λόγω καταστροφής», υπογράμμισε.
   «Υπάρχει ελπίδα. Για να μην καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά που παράσχει ο πλανήτης η Earth Overshoot Day πρέπει να μετατίθεται κατά 5 ημέρες κάθε χρόνο, ως το 2050» αναφέρει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Η αντικατάσταση του 50% του κρέατος με γεύματα λαχανικών θα προκαλούσε τη μετάθεση της ημερομηνίας κατά δύο εβδομάδες. Το ίδιο θα συνέβαινε με τη μείωση κατά το ήμισυ των μετακινήσεων με αυτοκίνητο» επισημαίνει.
   Πηγή: Lifo.gr, με πληροφορίες από «Guardian»

   By dimitris GM, in Περιβάλλον, ,

   Κ. Χατζηδάκης: Βάζουμε τάξη στην πολεοδομική αναρχία.
   Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρει:
   Μπαίνει τάξη στην πολεοδομική αναρχία που επικρατεί στην Ελλάδα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, επισήμανε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1. Πρόκειται για μία μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι βασική επιδίωξη είναι να περιοριστεί η εκτός σχεδίου δόμηση και όχι να καταργηθεί.
   Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη δυναμική εκκίνηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μέσω του οποίου έχουν ήδη επιδοτηθεί περί τα 1.400 οχήματα και έχει απορροφηθεί 1,5 εκατ. ευρώ. «Τα ποδήλατα αποτελούν το 80% αυτών των οχημάτων. Διότι στα ποδήλατα δίνουμε ισχυρότερες επιδοτήσεις και γιατί έχουν αλλάξει και τα πρότυπα της κοινωνίας, ιδίως της νέας γενιάς, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   «Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση»
   Αναφερόμενος στο επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως «το νομοσχέδιο που έχουμε θέσει σε διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Διότι επιχειρεί να βάλει μια τάξη στην πολεοδομική αναρχία».
   Ειδικότερα, για την εκτός σχεδίου δόμηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε τα εξής:
   «Πρώτον, περιορίζουμε την εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, εκτός του Βελγίου. Την περιορίζουμε, λοιπόν, κατά 10%, αλλά εξαιρούμε από αυτό τον περιορισμό σπίτια τα οποία κτίζονται με σύγχρονα ενεργειακά κριτήρια (ενεργειακή εξοικονόμηση, περιβαλλοντικούς όρους κ.λπ.).
   Δεύτερον, οι παρεκκλίσεις, δηλαδή να μπορεί κανείς να χτίσει και κάτω από τα 4 στρέμματα –που είναι ο κανόνας- στα 1.200 ή στα 750 τ.μ. θα ισχύουν για 2 χρόνια ακόμα. Έτσι ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του. Επιπλέον, όταν εκδοθεί η οικοδομική άδεια, που θα ισχύει για 4 χρόνια, ο ιδιοκτήτης έχει συνολικά 6 χρόνια για να αξιοποιήσει την περιουσία του.
   Τρίτον, το οποίο νομίζω είναι το σημαντικότερο, εντάσσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης μια μεγάλη δράση με πολλά εκατομμύρια για να εκπονηθούν το ταχύτερο δυνατό πολεοδομικά σχέδια για τη χώρα. Από το 1976 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πολεοδομικά σχέδια για το 20% της χώρας και τα μισά από αυτά είναι απαρχαιωμένα. Με το νομοσχέδιο που φέρνουμε, μέσα σε 4 χρόνια θα έχει καλυφθεί η μισή επικράτεια. Φιλόδοξο μεν, αλλά εφικτό. Με την εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων θα έχουμε πια μια τάξη στην Ελλάδα, μία συνολική εικόνα. Επομένως, καθένας θα ξέρει πού μπορεί να χτίσει και πού δεν μπορεί. Αναβαθμίζεται με τον τρόπο αυτό η περιουσία των ανθρώπων».
   Αναλυτικά όλο το δελτίο τύπου εδώ: http://www.ypeka.gr/el-gr/Υπουργείο/Γραφείο-Τύπου/Δελτία-Τύπου/ID/843
   Σχόλιο
   Η ανοικοδόμηση με παρέκκλιση για τα 750 τμ. ή τα 1200 ή τα 2000 ή τα "τυφλά" προ 2003, δεν είναι "αναρχία".
   Ειναι "νομοθετημένο δικαίωμα" απο το 1978, με το ΦΕΚ Δ. 538/1978. από τον τότε Υπουργό  Στέφανο Μάνο.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Συνολικά, 28 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έχουν εξαφανιστεί από την επιφάνεια της Γης από το 1994. Αυτό είναι αρνητικό συμπέρασμα πολυετών ερευνών βρετανών επιστημόνων απο τα Πανεπιστήμια του Λιντς και του Εδιμβούργου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε μια σειρά δορυφορικών ερευνών στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, τα βουνά και τους παγετώνες του πλανήτη για να μετρήσουν πόσο χαμένη κάλυψη πάγου λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης προκαλείται από την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
   Οι επιστήμονες περιγράφουν το επίπεδο της απώλειας πάγου ως «συγκλονιστικό» και προειδοποιούν ότι η ανάλυσή τους δείχνει ότι η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται, που προκαλείται από την τήξη των παγετώνων και των φύλλων πάγου, θα μπορούσε να φτάσει ένα μέτρο μέχρι το τέλος του αιώνα.
   «Για να το θέσουμε αυτό στο πλαίσιο, κάθε εκατοστό της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σημαίνει ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα εκτοπιστούν από τις χαμηλές πατρίδες τους», δήλωσε ο καθηγητής Andy Shepherd, διευθυντής του Κέντρου για την Πολική Παρατήρηση και Μοντελοποίηση του Πανεπιστημίου του Leeds.
   Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης ότι η τήξη του πάγου σε αυτές τις ποσότητες μειώνει τώρα σοβαρά την ικανότητα του πλανήτη να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.
   Ο λευκός πάγος εξαφανίζεται και η σκοτεινή θάλασσα ή το έδαφος εκτίθεται κάτω από αυτό απορροφά όλο και περισσότερη θερμότητα, αυξάνοντας περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη.
   Επιπλέον, η έκχυση κρύου γλυκού νερού από την τήξη των παγετώνων και των φύλλων πάγου προκαλεί σημαντικές διαταραχές στη βιολογική υγεία των αρκτικών και της Ανταρκτικής, ενώ η απώλεια παγετώνων σε οροσειρές απειλεί να εξαφανίσει πηγές γλυκού νερού από τις οποίες εξαρτώνται οι τοπικές κοινότητες.
   «Στο παρελθόν οι ερευνητές έχουν μελετήσει μεμονωμένες περιοχές - όπως η Ανταρκτική ή η Γροιλανδία - όπου λιώνει ο πάγος. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος κοίταξε όλο τον πάγο που εξαφανίζεται από ολόκληρο τον πλανήτη », δήλωσε ο Shepherd. «Αυτό που βρήκαμε μας εντυπωσίασε». Το επίπεδο της απώλειας πάγου που αποκαλύφθηκε από την ομάδα ταιριάζει με τις προβλέψεις χειρότερου σεναρίου που περιγράφονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), πρόσθεσε.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Καθώς τα ολοένα πιο συχνά φαινόμενα ξηρασίας στους ποταμούς θα εξαντλούν τους υδάτινους πόρους της ηπείρου, οι λαοί και οι οικονομίες οφείλουν να αναζητήσουν νέες λύσεις προσαρμογής.
   Την 1η Ιουνίου του 2018, τα αποτελέσματα έδειξαν πτώση της τάξης του 4,5%. Έναν μήνα μετά, έδειξαν 10,8%. Σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου, περίπου το 35,9% των ευρωπαϊκών ποταμών παρουσίαζαν αφύσικα χαμηλή ροή, τη χαμηλότερη από το 1991, τουλάχιστον. Οι ελάχιστες έως και απούσες θερινές βροχοπτώσεις στέρησαν από τα μεγάλα υδάτινα συστήματα τα άκρως απαραίτητα νερά, τα διαδοχικά κύματα καύσωνα επιτάχυναν την εξάτμιση και οι απώλειες νερού αυξήθηκαν. Φέτος, η ξηρασία, είτε μετρίου είτε ακραίου βαθμού, είχε κάνει την εμφάνισή της ήδη από τον Απρίλιο σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή του Κοπέρνικου (C3S), ενώ η ξηρασία συνεχίστηκε σε πολλές περιοχές μέχρι και τον Ιούνιο, καθιστώντας το 2020 το τρίτο κατά σειρά έτος με αναπάντεχα ξηρές συνθήκες, όπως αναφέρει η έκθεση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών του Κοπέρνικου (EMS).
       Πηγή: μοντέλο ποτάμιων απορροών της EMS του Κοπέρνικου. Εκπόνηση μελέτης: EMS του Κοπέρνικου / ΕΚΜΜΠ. Στο μέλλον, αυτό μπορεί να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. Έως τα μέσα του αιώνα, αναμένεται πως οι ξηρασίες θα γίνουν πιο συχνές, και αυτό συνιστά απειλή για ευρύ φάσμα τομέων, από την υδροδότηση και την παροχή ενέργειας μέχρι τις ποτάμιες μεταφορές και τη γεωργία. «Στην υπο-περιοχή της Μεσογείου, όπου ήδη σημειώνεται η χειρότερη κατάσταση λειψυδρίας, προβλέπεται να εκδηλωθούν οι αρνητικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες ξηρασίας», είπε στο Euronews η ομάδα που μελετά τις ξηρασίες στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC). «Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εντείνεται, η εμφάνιση ελλειμάτων ροής στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί, να οξυνθεί και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια», ανέφερε η ομάδα του JRC. Αν η θερμοκρασία του πλανήτη ανέλθει κατά 3 βαθμούς Κελσίου, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι θα αυξηθούν κατά 11 εκατομμύρια οι άνθρωποι και κατά 45 εκατομμύρια τα στρέμματα γης που θα πλήττονται κάθε έτος από την ξηρασία, ενώ παλιότερα αυτό συνέβαινε μονάχα μία φορά ανά δέκα χρόνια σχεδόν. «Μεγάλο χάσμα δημιουργείται στην Ευρώπη, με περισσότερη ξηρασία στον Νότο και λιγότερη στον Βορρά», λέει ο δρ Νίκο Βάντερς, ερευνητής ακραίων υδρολογικών συνθηκών στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. «Παρατηρούμε ότι οι ακραίες ξηρασίες είναι πιθανό να γίνουν πιο δριμείες. Αιτία είναι ο συνδυασμός υψηλότερων θερμοκρασιών και αυξημένης εξάτμισης που οδηγεί σε μεγαλύτερες απώλειες νερού», κατά τον δρα Βάντερς.
   ©ESRI Αρνητική παράμετρο συνιστά το γεγονός ότι οι ποταμοί δέχονται λιγότερο νερό από τους παγετώνες, σύμφωνα με ειδικούς στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στις Άλπεις κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη μείωση των χιονοπτώσεων, έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των παγετωνικών περιοχών κατά τι λιγότερο από 54% από τη δεκαετία του 1850· προβλέπεται πως μακροπρόθεσμα θα σημειωθεί περαιτέρω σημαντική μείωση.
   Στους ποταμούς που επηρεάζονται από την ξηρασία δεν παρατηρείται μόνο πτώση της στάθμης του νερού. Οι λιγότερες βροχές συνεπάγονται αναποτελεσματική αραίωση των ρύπων στα ποτάμια. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερες συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, βαρέων μετάλλων αλλά και μικροπλαστικών, όπως υποστηρίζουν ειδικοί της ερευνητικής κοινοπραξίας MaRIUS. Η συσσώρευση οργανικής ύλης ευνοεί την παραγωγή άλγης, και είναι πιθανό οι άνθρωποι να μην μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό εξαιτίας αυτής της ανάπτυξης. Επιπλέον, τα θερμά ποτάμια ύδατα συγκρατούν λιγότερο οξυγόνο από τα ψυχρά, γεγονός που βλάπτει τα ψάρια και άλλα είδη της υδρόβιας πανίδας.
   Φορτηγίδα μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια σε συνθήκες ρηχίας επί του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία. Η μείωση της στάθμης είναι επίσης ζημιογόνος για τις επιχειρηματικές και βιοποριστικές δραστηριότητες. Η σταθερή εισροή γλυκού νερού είναι απαραίτητη για την κάλυψη της ζήτησης στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, τη γεωργία και τη βιομηχανική παραγωγή, μεταξύ άλλων. Το 2018, ο Ρήνος έγινε ακατάλληλος για την πλεύση του μεγαλύτερου μέρους του στόλου εξαιτίας της χαμηλής στάθμης του, και ειδικά για υψηλό ποσοστό μεγαλύτερων και νεότερων πλεούμενων, εμποδίζοντας την αποστολή εμπορευμάτων από μεγάλους προμηθευτές και αναγκάζοντας εταιρείες ποικίλου τύπου να προχωρήσουν σε περιστολή της παραγωγής. Μολονότι αυτή η διακύμανση είναι φυσική για τον ποταμό, αναφέρει η Κεντρική Επιτροπή Ναυσιπλοΐας του Ρήνου (CCNR), η χαμηλή ποτάμια στάθμη επιφέρει μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις σε σύγκριση με το παρελθόν, όταν η βιομηχανική δραστηριότητα και οι ναυτιλιακές μεταφορές ήταν μειωμένες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, ο κλάδος των ναυτιλιακών μεταφορών στη Γερμανία έχασε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
     Στην Ολλανδία, η πρωτοφανής ξηρασία του 2018 προκάλεσε πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, θέτοντας σε κίνδυνο ένα εκατομμύριο σπίτια εξαιτίας της καθίζησης του εδάφους. Τον Σεπτέμβριο του 2003, έπειτα από έλλειψη βροχοπτώσεων και υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, ο Κάτω Δούναβης έφτασε στο απόλυτο κατώτατο όριο από το 1840. Τα δρομολόγια πλοίων και φορτηγίδων διακόπηκαν από τη νότια Γερμανία έως και τη Ρουμανία, όπου έκλεισε για σχεδόν έναν μήνα ο εκεί πυρηνικός σταθμός λόγω έλλειψης νερού για την ψύξη των αντιδραστήρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικοί του MaRIUS εκτιμούν ότι δεν κατέστη δυνατή η ενεργειακή παραγωγή 4,6 τεραβατώρων κατά τα τελευταία 40 χρόνια, προκαλώντας στις εταιρείες ζημία ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών ανά έτος.
   ©Copernicus Να πάμε με τα νερά του προβλήματος;
   Από κλιματική άποψη, το χειρότερο ενδεχόμενο είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι οικονομικές απώλειες εξαιτίας της ξηρασίας, όπως δείχνει πρόσφατη μελέτη του JRC. Αν όμως ληφθούν μέτρα άμβλυνσης, η αύξηση αυτή μπορεί να μειωθεί στο μισό, διαβάζουμε στην ίδια μελέτη. «Το παν είναι ο σχεδιασμός», λέει ο δρ Βάντερς. Η βελτίωση του υδρολογικού σχεδιασμού και ελέγχου εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τα κλιματικά δεδομένα, τα οποία συμβάλλουν στην πρόγνωση της ξηρασίας. «Η προληπτική ποτάμια διαχείριση προαπαιτεί προβλέψεις ξηρασίας· οι καλές παρατηρήσεις πραγματικού χρόνου είναι το παν», προσθέτει ο δρ Βάντερς. Ειδικοί της C3S και του Σουηδικού Μετεωρολογικού και Υδρολογικού Ινστιτούτου (SMHI) διαμορφώνουν μια υπηρεσία που θα βοηθήσει τις αρχές και τις επιχειρήσεις να χειρίζονται καλύτερα τα ακραία φαινόμενα όπως η ξηρασία των ποταμών. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί υδρολογικά μοντέλα και τοπικά μοντέλα κλίματος ώστε να παρέχει προβλέψεις με ορίζοντα πολλών μηνών για την απορροή υδάτων, καθώς και πληροφορίες για την πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τις στάθμες των ποταμών έως το 2100.
   Πρόγνωση μέσης απορροής ποτάμιων υδάτων για τον Μάρτιo του 2020, με σημείο εκκίνησης την 1η Φεβρουαρίου του 2020. «Νευραλγικοί τομείς που κάνουν χρήση των υδρολογικών προγνώσεων είναι αυτοί της διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, της πολιτικής προστασίας, της υδροηλεκτρικής ενέργειας, των ποτάμιων μεταφορών, της γεωργίας και του τουρισμού», λέει ο δρ Σον Χάριγκαν, επιστήμονας υδρολογικών προγνώσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ). «Οι υδρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν εγκαίρως αυτούς τους τομείς για ακραία φαινόμενα, όταν στα ποτάμια υπάρχει είτε περίσσεια είτε έλλειψη νερού, και έτσι αντιμετωπίζουν καλύτερα τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα, λαμβάνοντας πιο εύστοχες αποφάσεις με θετικά κοινωνιο-οικονομικά αποτελέσματα», υποστηρίζει ο δρ Χάριγκαν.

   Οι τοπικές αρχές στην περιοχή της Μεσογείου στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε ενδεχόμενο ξηρασίας. Στην ανατολική Ισπανία, οι αρχές ύδρευσης στη Λεκάνη του ποταμού Χούκαρ, που παρέχει νερό άρδευσης για σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο στρέμματα γης, καθώς και σε πόλεις, σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές μονάδες, χρησιμοποιούν κλιματικά δεδομένα από τη C3S με σκοπό την προσαρμογή της κατανομής του νερού σε σχέση με τον καιρό και τις συνθήκες απορροής, καθώς και για να θωρακίσουν την περιοχή, την οποία πλήττει ασταμάτητα η ξηρασία από το 2013. Στόχοι της δράσης αυτής είναι η σύνδεση των κλιματικών και υδρολογικών δεδομένων από όλη την Ευρώπη με τοπικά δεδομένα, αλλά και η στήριξη των τοπικών αρχών κατά τον σχεδιασμό καλύτερων στρατηγικών αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

   Η Canal Isabel II, η εταιρεία διαχείρισης υδάτων της Κοινότητας της Μαδρίτης, παρεμβαίνει σε πολλά μέτωπα για να αντιμετωπίσει την ξηρασία στην περιοχή και να έχουν νερό οι 6 εκατομμύρια και πλέον κάτοικοι. «Υφιστάμεθα τις συνέπειες της έλλειψης νερού εδώ και καιρό. Η μέση αναπλήρωση στις υδατοδεξαμενές μας έχει πέσει σχεδόν κατά 20% τα τελευταία 30 χρόνια συγκριτικά με τις μέσες τιμές από το 1914 κι έπειτα», αναφέρουν εκπρόσωποι της εταιρείας. Πέραν των εφεδρικών πηγών νερού, η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης μοντέλα πρόγνωσης της διαθεσιμότητας νερού και σχεδιάζει να εξοπλίσει τις υδατοδεξαμενές της με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ακραίες συνθήκες. Επιπροσθέτως, η Canal Isabel II έχει επενδύσει στην αναγέννηση λυμάτων προς ικανοποίηση των αστικών και βιομηχανικών αναγκών και είναι σε θέση να μειώνει την κατανάλωση πόσιμου νερού.
   Στην Ιταλία, μια εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών προσφέρει ψηφιακά εργαλεία βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων. «Παρέχουμε υπηρεσίες πρόγνωσης των αναγκών και της διαθεσιμότητας νερού με γνώμονα την εποχικότητα και την κλιματική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών – αρδευτικές αρχές, διαχειριστές υδάτινων πόρων και επιχειρήσεις παροχής ενέργειας», λέει ο δρ Πάολο Ματσόλι, τεχνικός διευθυντής της GECOsistema. Η υπηρεσία smartRIVER χρησιμοποιεί δεδομένα από την C3S και άλλες πηγές, καθώς και επιτόπια δεδομένα (ήτοι, από μετεωρολογικούς σταθμούς) για τη δημιουργία προγνώσεων ποτάμιων ροών και διαθεσιμότητας νερού που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών. «Η υπηρεσία smartRIVER έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και δύο φορές τον μήνα παρέχει προγνώσεις του όγκου των υδάτινων εισροών για τον υδροταμιευτήρα του Ριντράκολι», δηλώνει ο δρ Ματσόλι. «Αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στα Απέννινα της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια. Έχει χωρητικότητα περίπου 30 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και παρέχει πόσιμο νερό σε άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπους σε τέσσερις επαρχίες», λέει ο δρ Ματσόλι. «Ο διαχειριστής του υδροταμιευτήρα κάνει χρήση των προγνώσεων για να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση και την κατανομή του νερού».
   Οι ακριβείς προβλέψεις των ποτάμιων ροών απαιτούν την προσομοίωση ολόκληρου του κύκλου του νερού, εξηγεί ο δρ Χάριγκαν. «Κατά παράδοση, αυτό συνέβαινε με γνώμονα τις λεκάνες απορροής ποταμών, όπου κάναμε αρκετά καλής ποιότητας παρατηρήσεις του καιρού και της ποτάμιας ροής. Τώρα […] οι δορυφόροι μάς επιτρέπουν να κάνουμε υδρολογικές προβλέψεις περιοχών του κόσμου για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστες έως μηδενικές παρατηρήσεις εδάφους», λέει ο δρ Χάριγκαν. Εξακολουθούν, βεβαίως, να υπάρχουν θολά σημεία. «Μία από τις μεγαλύτερες ασάφειες αφορά την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν ακραία υδρολογικά φαινόμενα, ειδικά αν πρόκειται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων», αναφέρει ο δρ Χάριγκαν. «Μία άλλη αφορά τη δυνατότητα να προσομοιώνουμε τι συμβαίνει στη βροχή όταν διαποτίζει και διαπερνά το έδαφος. Ωστόσο, οι καινοτομίες στην τηλεανίχνευση είναι πολλά υποσχόμενες».
   Ασφαλώς, στις προγνώσεις για τη στάθμη των ποταμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Σύμφωνα με τους ειδικούς του JRC, εξακολουθούν να μην υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ποσότητα νερού που καταναλώνεται για διάφορους σκοπούς ή για την επίδραση της άντλησης των υπόγειων υδάτων στις ποτάμιες ροές. «Η μεγαλύτερη δυσκολία κατά τη σύσταση υδρολογικών μοντέλων είναι η προσμέτρηση του ανθρώπινου συντελεστή στο ισοζύγιο νερού, ιδίως για μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις. Αν καταφέρουμε να μοντελοποιήσουμε αποδοτικότερα τέτοιους παράγοντες, θα ελαττωθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο αβεβαιότητας στις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις ξηρασίας», σημειώνει η ομάδα του JRC.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Πώς βλέπει ένα πουλί τους ωκεανούς και τα δάση της Γης; Απάντηση είναι οι αεροφωτογραφίες του φωτογράφου Tobias Hägg –που έχει έδρα τη Στοκχόλμη.
     Με εντυπωσιακά χρώματα και λεπτομέρειες, αναδεικνύει την ποικιλία της επιφάνειας του πλανήτη, όπως καθαρά γαλάζια νερά με πλούσια βλάστηση να τα διακόπτει.     Οι φωτογραφίες του είναι απλές, «βρίσκει χαρά στις πιο απλές σκηνές» και με τη φωτογραφική οπτική του θέλει να μας θυμίσει το μεγαλείο που ενυπάρχει ακόμη και στις πιο απλές στιγμές.
       Αν και έχει επισκεφθεί με τον φακό του διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη, τώρα εστιάζει περισσότερο στην πατρίδα του. «Τελευταία, έχω επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη σουηδική Λαπωνία, μια περιοχή της πατρίδας μου που εδώ και καιρό ήθελα να δω, διακαώς, με τα ίδια μου τα μάτια» δήλωσε στο My Modern Met.
     «Έχω αρχίσει να σκαλίζω την επιφάνεια αυτής της εκπληκτικής περιοχής του κόσμου μας, προσπαθώντας να φτάσω και στα πιο απρόσιτα σημεία είτε κάνοντας trekking είτε με ελικόπτερο. Για την ώρα, την έχω επισκεφθεί τρεις φορές και κάθε φορά χάνω το μυαλό μου με την άγρια φύση της Σουηδίας».

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Ο πυκνός τοξικός καπνός και η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου και εξακολουθεί να καίει για δεύτερη ημέρα στη Μεταμόρφωση, προκαλεί προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές.
   Σε ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής τονίζεται ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρακολουθεί στενά το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας εξαιτίας της πυρκαγιάς.
   Ήδη από χθες το πρωί η Περιφέρεια προχώρησε στην έκδοση σχετικών οδηγιών για τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για την προστασία της υγείας τους.
   Παράλληλα ο κ. Πατούλης ζήτησε από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να αποστείλει στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, στοιχεία σχετικά με το πώς διακυμαίνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας.
   Σύμφωνα με αυτά μέχρι και χθες αργά το απόγευμα:
   -Στο βόρειο, ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Λεκανοπεδίου δεν καταγράφηκε κάποια επιβάρυνση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
   – Στο δυτικό-νοτιοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου καταγράφηκαν ελαφρώς αυξημένα επίπεδα, μετά τις 9 το πρωί. Ενδεικτικά στις περιοχές Χαϊδαρίου και Κερατσινίου, η μέση συγκέντρωση για το διάστημα 9:00-17:00 ήταν κατά περίπου 40% αυξημένη σε σχέση με το σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο.
   – Επιπλέον, σε θέση μέτρησης πλησίον της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Περιστερίου καταγράφηκαν αυξημένα επίπεδα ιδίως μετά τις 15:00 τα οποία πιθανώς επηρεάζονται και από σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
   Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει τα εξής: «Προτεραιότητα μας η προάσπιση της δημόσιας υγείας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο το παρακολουθεί συνεχώς το φαινόμενο και θα έχουμε διαρκή ενημέρωση ως προς την εξέλιξη του.
   Συστήνουμε στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Περιφέρειας για την προστασία της υγείας τους, μέχρι την εξάλειψη του φαινομένου»
   Οδηγίες προς τους πολίτες για την καλύτερη προστασία της υγείας τους
   Να σημειωθεί ότι με αφορμή την εκδήλωση της φωτιάς, η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή εξέδωσε συγκεκριμένες οδηγίες προς τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την καλύτερη προστασία της υγείας τους.
   Ειδικότερα παρακαλούνται οι πολίτες:
   1.Nα αποφεύγουν την έκθεσή τους στη ροή και στα ρεύματα του καπνού, προκειμένου να προστατευθούν από τις συνέπειες των αναθυμιάσεων
   Εφόσον αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή άλλα συναφή προβλήματα υγείας να επικοινωνούν άμεσα με το θεράποντα ιατρό τους Να διατηρούν ερμητικά κλειστά πόρτες, παράθυρα και τυχόν αλλά ανοίγματα των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Να παραμένουν σε ανοιχτούς ή αεριζόμενους χώρους που δεν επηρεάζονται από το συμβάν και τις συνέπειές του. Να προβαίνουν σε καλό αερισμό κάθε χώρου ή εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούν μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εικόνα: https://www.real.gr/koinonia/arthro/gia_2i_imera_kaiei_h_fotia_sti_metamorfosi_akros_toksikos_o_kapnos_lene_oi_eidikoi-662528/
    

   By dimitris GM, in Περιβάλλον, ,

   Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
   Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, δίνεται παράταση είκοσι πέντε (25) ημερών – στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, ανά οικεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
    

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας.
   Σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:
   Άρθρο 1
   Τροποποιείται η υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας, ως ακολούθως:
   Το Παράρτημα X, Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» τροποποιείται και αντικαθίσταται από το ταυτάριθμο Παράρτημα της παρούσας.
   Άρθρο 2
   Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας
   Άρθρο 3
   Ισχύς απόφασης
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τα Παραρτήματα από εδώ

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Η πραγματική επίδραση του lockdown στο κλίμα είναι μικρή. Η μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» και άλλων ρυπαντών της ατμόσφαιρας, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού παγκοσμίως, αναμένεται να έχει σχεδόν αμελητέα επίπτωση στην κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα.
   Ακόμη κι αν κάποια περιοριστικά μέτρα παραμείνουν έως το τέλος του 2021, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση της θερμοκρασίας μόνο κατά 0,005 έως 0,01 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με αυτή που αναμενόταν το 2030, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις επιστημόνων, ιοι οποίοι θεωρούν ότι μεγαλύτερη σημασία θα έχει τελικά κατά πόσο θα υιοθετηθούν «πράσινες» πολιτικές στη μετά-lockdown εποχή.
   Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Πιρς Φόρτσερ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λιντς, διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Priestley για το Κλίμα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα κλιματικής αλλαγής «Nature Climate Change», ανέλυσαν στοιχεία από 123 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα), τα οποία αφορούσαν την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020.
   Οι μειώσεις αέριων ρύπων (διοξείδιο άνθρακα, οξείδια αζώτου κ.ά.) κυμάνθηκαν από 10% έως 30% και κορυφώθηκαν τον Απρίλιο, κυρίως χάρη στον δραστικό περιορισμό της κίνησης των οχημάτων, κάτι που είχε ως βραχυχρόνιο αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας. Όμως, αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μία σχεδόν παράλληλη μείωση κατά 20% στα επίπεδα διοξειδίου του θείου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα αερολύματα που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία στο διάστημα, με συνέπεια να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και έτσι να εξασθενήσει η αρχική θετική επίδραση από την πτώση στα οξείδια του αζώτου.
   Η νέα μελέτη -η πρώτη που εστιάζει όχι στις βραχυπρόθεσμες αλλά στις μακροπρόθεσμες κλιματικές επιπτώσεις του lockdown- εκτιμά ότι η όποια θετική επίδραση στη μείωση των εκπομπών ρύπων, ουσιαστικά, θα έχει τελειώσει έως το 2025, αφήνοντας έως το 2030 μία ελαφριά μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά 0,01 βαθμό Κελσίου.
   Πάντως, οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι εάν -με αφορμή και την πανδημία- επιδιωχθεί διεθνώς μία πιο συστηματική «πράσινη» ανάκαμψη της οικονομίας, η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη έως το 2050 δεν θα ξεπεράσει τους 0,3 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα καταστεί εφικτό να κρατηθεί μέσα στο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, δηλαδή εντός των στόχων της διεθνούς συμφωνίας του Παρισιού. Εάν, αντίθετα, η ανάκαμψη και πάλι βασιστεί κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, τότε η άνοδος της θερμοκρασίας -με πιθανότητα πάνω από 80%- θα ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116) δόθηκε σήμερα το νέο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τη δεκαετία 2020-2030, που επιδιώκει την προσέγγιση της Ελλάδας με την Ευρώπη όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα αυτό. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου.

   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Στη διαχείριση των απορριμμάτων βρισκόμαστε ακόμα στον 19ο αιώνα! Γι’ αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε σε 4 χρόνια ό,τι δεν έγινε σε δεκαετίες. Με τον «οδικό χάρτη» του νέου ΕΣΔΑ διαμορφώνουμε το κατάλληλο πλαίσιο –υιοθετώντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές- για μια σύγχρονη και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος το ταχύτερο δυνατό. Ήδη κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, με τη δημοπράτηση 17 Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Θέλουμε να μειωθούν οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή στο 10% στο τέλος της δεκαετίας, από το απογοητευτικό 80% σχεδόν που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε άλμα στην ανακύκλωση. Επιβάλλεται να πάψουμε να είμαστε ουραγοί σε αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι στην ΕΕ αλλά και για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια που έχει να κάνει και με το εθνικό μας φιλότιμο».

   Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος πρόσθεσε: «Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για την επόμενη δεκαετία αποτυπώνει την ισχυρή βούλησή μας να προσαρμοστούμε ως χώρα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη διαχείριση των αποβλήτων μας. Είναι το σχέδιό μας για να πετύχουμε το αυτονόητο, δηλαδή να προστατεύουμε το περιβάλλον από ταφή αποβλήτων και ταυτόχρονα να ανακυκλώνουμε τα απόβλητά μας και να παράγουμε ενέργεια από αυτά. Μπαίνουμε στη λογική της κυκλικής οικονομίας, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος συνύπαρξης με τη φύση, έχοντας ως πυξίδα ότι το τρίπτυχο οικονομία, ανακύκλωση και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας».

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέσπευσε τη διαδικασία έγκρισης του νέου ΕΣΔΑ, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τους στόχους του προηγούμενου Σχεδίου, που χρονολογείται από το Δεκέμβριο του 2015. Μεταξύ άλλων, το ΕΣΔΑ 2015-2020 προέβλεπε ποσοστό ανακύκλωσης 50% το 2020 (σήμερα κινείται στο 20%), παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (σήμερα η χώρα μας πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 52 παράνομες χωματερές) και μείωση της ταφής απορριμμάτων στο 26% (το ποσοστό παραμένει κοντά στο 80%).

   Ως εκ τούτου, η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων σε σχέση με την ΕΕ, κάτι που αποτυπώνεται και στο γράφημα που ακολουθεί:


   Γράφημα 1 Συγκριτική αποτύπωση των ποσοστών της Ελλάδας έναντι του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων (πηγή στοιχείων EUROSTAT)

   Στόχοι νέου ΕΣΔΑ

   Επιγραμματικά, οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 είναι οι εξής:

    Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035)
    Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερών μέχρι το 2022
    Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων)
    Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την επικράτεια για τη μέχρι το 2022
    Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 - 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)
    Τέσσερις μονάδες παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ.
   Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει –σε συνέχεια της δημοπράτησης των ΜΕΑ σε Κέρκυρα, Χερσόνησο και Τρίκαλα - τη δημοπράτηση άλλων 14 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων έως το τέλος του 2020, στις ακόλουθες περιοχές:
   1. Καβάλα
   2. Ανατολική Θεσσαλονίκη
   3. Νάξος
   4. Χίος
   5. Σητεία
   6. Κεφαλονιά
   7. Αγρίνιο
   8. Ηράκλειο (αναβάθμιση ΜΕΑ)
   9. Λάρισα
   10. Βόλος
   11. Πάτρα
   12. Λαμία
   13. Χαλκίδα
   14. Ρόδος

   Με δεδομένο ότι 6 μονάδες έχουν ήδη δημοπρατηθεί (Ζάκυνθος, Λευκάδα, Ναύπακτος, Τρίκαλα, Κέρκυρα, Χερσόνησο) και άλλες 7 βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Ηλεία, Αμάρι, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία), προβλέπεται ότι έως το τέλος του 2023 θα έχουν κατασκευαστεί 27 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα.

   Τα 10 κυριότερα μέτρα

   Οι στόχοι που προαναφέρθηκαν θα επιτευχθούν με τη λήψη 10 απαραίτητων μέτρων:

   1. Τον εκσυγχρονισμό του «τέλους ταφής» αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και την εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω όσο Πετάω»

   2. Την προώθηση της χωριστής συλλογής και την ενίσχυση δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 4 ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο)

   3. Την ολοκληρωμένη ανάπτυξη δικτύου συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) μέχρι το τέλος του 2022

   4. Την αύξηση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες αυξημένες ανάγκες ανακύκλωσης της χώρας

   5. Την αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των αποβλήτων και την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας με σκοπό τη μείωση της ταφής

   6. Την ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων (βιομάζα) αλλά και την παραγωγή δευτερογενών υλικών (κόμποστ) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

   7. Τη δημιουργία του πρώτου ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων) με σκοπό την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων της χώρας σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ

   8. Τη δημιουργία συστήματος ευθύνης παραγωγών για τα πλαστικά απόβλητα θερμοκηπίων και τα τις πλαστικές συσκευασίας φυτοφαρμάκων.

   9. Τη επέκταση της διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως έπιπλα, στρώματα, ληγμένα φάρμακα, απόβλητα φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, παιγνίδια κλπ.

   10. Τη συνεχή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών

   Βασικές αρχές του νέου ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας

   Για την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των μέτρων του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 προκρίνονται οι βασικές αρχές ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα και με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.

   • Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
   • Ενίσχυση της διαλογής στην πηγή,
   • Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης,
   • Δημιουργία εύρυθμης αγοράς δευτερογενών υλικών,
   • Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων από τα υπολείμματα των ΜΕΑ,
   • Ενεργειακή αξιοποίηση των εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων,

   Για τη διασφάλιση των ανωτέρω υιοθετούνται τα ακόλουθα:
    Η αρχή «Πληρώνω όσο πετάω»
    Η διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αποβλήτων, με βάση την αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει»
    Η ενίσχυση της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
    Η υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων των τουριστικών ροών
    Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

   Τις αρχές αυτές καλούνται να υιοθετήσουν οριζόντια όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων, ήτοι η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων), τα Συστήματα Διαχείρισης, οι δημόσιοι φορείς και οι ιδιώτες.

   Η «πράσινη φιλοσοφία» του νέου ΕΣΔΑ

   Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των αποβλήτων της χώρας, το οποίο αντιστοιχεί σε 31 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων κατά έτος. Η σύσταση των αποβλήτων της χώρας παρατίθεται στο ακόλουθο Γράφημα.


   Γράφημα 2 Σύσταση των αποβλήτων της χώρας, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος ΕΣΔΑ

    Το νέο ΕΣΔΑ δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα προβλέπει την καθολική ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων για το σύνολο της χώρας στο τέλος του 2022, ένα χρόνο νωρίτερα από την κοινοτική οδηγία. Παράλληλα, προβλέπει ένταση των προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων προς ανακύκλωση, καθώς και προτεραιότητα στην ενίσχυση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

    Επιπροσθέτως, θέτει υψηλούς στόχους ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των κοινοτικών υποχρεώσεων (Οδηγία 2018/851)

    Στόχος του νέου ΕΣΔΑ είναι επίσης η ανάκτηση και αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΒΜΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Προκρίνεται η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως δευτερογενών πρώτων υλών ή/και εναλλακτικών καυσίμων.

    Προτείνονται δράσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων της χώρας, που παράγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα των αποβλήτων (40%) και των οποίων η διαχείριση έως σήμερα -πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων-, γίνεται με καύση στον τόπο παραγωγής τους, με αποτέλεσμα την εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων αέριων ρύπων. Περιλαμβάνεται επιπλέον, ο σχεδιασμός για τη συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή δευτερογενών προϊόντων (π.χ. λίπασμα) ή/και εναλλακτικών καυσίμων.

    Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη των ευθυνών από τους παραγωγούς των αποβλήτων. Έτσι προβλέπεται ρητά η ανάληψη των ευθυνών διαχείρισης των αποβλήτων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν σήμερα καθώς και η δημιουργία νέων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, απόβλητα θερμοκηπίων, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απόβλητα συσκευασιών φυτοφαρμάκων γεωργίας και λοιπά.

    Προκρίνεται η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για όλους τους δημόσιους φορείς της διαχείρισης αποβλήτων,. Αυτό αφορά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, διαλογή, επεξεργασία κ.α.) εφόσον η συνεργασία αυτή επιτυγχάνει ικανοποιητικό λόγο ποιότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

    Περιλαμβάνεται αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών, για το σύνολο της χώρας, σε ότι αφορά τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), όπως και τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

    Προβλέπεται συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων.

    Ακολουθούνται οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων και την παραγωγή ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ταφής των αποβλήτων.

    Λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση του τουρισμού στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.

   Παρουσίαση με τα βασικά στοιχεία του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 εδώ
   Ενημερωτικό Σημείωμα

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Σε επικαιροποίηση της εγκυκλίου με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» με πρόσθετες διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο προχώρησε το Υπουργείο Υγείας.
   Δείτε παρακάτω τις νέες διευκρινήσεις του Υπουργείου:
   1) ΓΕΝΙΚΑ
   Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS CoV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται
   από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται
   σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.
   Οι μηχανισμοί έκθεσης στον κορωνοϊό μέσω του αέρα είναι οι ακόλουθοι (-στ- σχετ.):
   Η μετάδοση μέσω μεγάλων σταγονιδίων / σωματιδίων (>10 microns) σε κοντινή επαφή όπου τα σταγονίδια που απελευθερώνονται πέφτουν σε επιφάνειες όχι περισσότερο από 1-2 μέτρα από το μολυσμένο άτομο. Οι άνθρωποι μολύνονται αφού ενώ έχουν αγγίξει τις μολυσμένες επιφάνειες αγγίζουν στη συνέχεια τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους. Μπορούν όμως να μολυνθούν και από την εισπνοή απευθείας μολυσμένων σταγονιδίων που προέρχονται από φτάρνισμα ή βήχα ή από εκπνοή μολυσμένου ατόμου, εφόσον στέκονται σε απόσταση 1-2 μέτρα από αυτό. Η αερομεταφερόμενη μετάδοση μέσω μικρών σωματιδίων ( 2) ΣΚΟΠΟΣ
   Οι προτεινόμενες συστάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων, διασφαλίζοντας παράλληλα συνθήκες θερμικής άνεσης για τον άνθρωπο. Οι κλιματιστικές μονάδες δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού, ενδέχεται όμως,
   υπό προϋποθέσεις, να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο.
   Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας τα προτεινόμενα μέτρα ενδέχεται να διαφέρουν.
   Αναλυτικότερα, αναλόγως με το είδος της μονάδας (οικιακού τύπου, κεντρικός κλιματισμός κλπ) συνιστώνται τα κάτωθι μέτρα προστασίας:
   3) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των κλιματιστικών είναι η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
   Ανάλογα με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης κλιματιστικής μονάδας, πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης που απαιτεί η λειτουργία της εκάστοτε εγκατάστασης (νοσοκομείο, ξενοδοχείο, κτίριο γραφείων, ιδιωτικοί χώροι, καταστήματα κλπ).
   Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια φυσικού αερισμού και ανανέωσης του αέρα των εσωτερικών χώρων (ακόμη κι αν αυτό απαιτείται να γίνεται εκτός ωρών λειτουργίας)
   Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις και τα λοιπά προβλεπόμενα, από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση ΚΥΑ, μέτρα ατομικής προστασίας
   i. Συστάσεις για τη χρήση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ)
   Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν γρηγορότερη ανανέωση του αέρα σε ένα δωμάτιο, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τη χρήση του Κεντρικού Κλιματισμού σε κτίρια, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εξασφαλίζεται η θερμική άνεση των χρηστών του κτιρίου:
   Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις ΚΚΜ. Προτείνεται οι εγκαταστάσεις να ρυθμίζονται ούτως ώστε να μεγιστοποιείται η εισροή του νωπού αέρα και να λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή παροχή νωπού αέρα. Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού των χώρων με εξωτερικό αέρα. Για τα κτίρια που δεν έχουν ανοιγόμενα παράθυρα θεωρείται απαραίτητη η απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας του αέρα, της μεγιστοποίησης της εισροής του νωπού αέρα και η λειτουργία των ΚΚΜ συνεχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (δ) σχετ. Η λειτουργία μπορεί να διακόπτεται εφόσον τίθενται περιορισμοί λόγω της ασφάλειας του κτιρίου (πχ πρόκληση φθορών λόγω βραχυκυκλώματος). Επίσης, συνιστάται η αύξηση των εναλλαγών του αέρα ανά ώρα, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. Τις νύχτες και τα σαββατοκύριακα, συνιστάται η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία με χαμηλότερη ταχύτητα. Αν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επίβλεψης της λειτουργίας αυτών των συστημάτων, μπορούν να απενεργοποιούνται για τις ώρες αυτές για λόγους ασφαλείας (πχ πρόκληση φθορών λόγω βραχυκυκλώματος). Στην περίπτωση που το σύστημα εξαερισμού δύναται να λειτουργήσει σε εικοσιτετράωρη βάση, συνιστάται η ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου. Συνιστάται η λειτουργία των ΚΚΜ ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείται το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν. Σε περίπτωση όπου στον χώρο που δεν χρησιμοποιείται δεν υφίσταται η δυνατότητα επίβλεψης, η λειτουργία της ΚΚΜ προτείνεται να διακόπτεται, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης φθορών εξαιτίας πιθανού βραχυκυκλώματος. Συνιστάται η λειτουργία των ανεμιστήρων οροφής σε χαμηλή ταχύτητα με σκοπό των περιορισμό της δημιουργίας ισχυρών ρευμάτων αέρα τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν σε μεγάλη απόσταση αιωρούμενα σταγονίδια. Όπου υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής (εκκλησίες, μεγάλες αίθουσες κλπ) η ροή του αέρα να ρυθμίζεται με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω. Η χρήση επιδαπέδιων ή ανεμιστήρων άλλου τύπου δεν συνιστάται εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων αέρα που δημιουργούν, σε κάθε όμως περίπτωση, εφόσον χρησιμοποιηθούν, να ρυθμίζεται η θέση τους με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα αέρα που δημιουργούν να μην κατευθύνεται άμεσα προς τα άτομα που χρησιμοποιούν το χώρο, αλλά προς κάποιο άλλο σημείο (πχ τοίχο) ώστε να μειώνεται η ταχύτητά του. Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των πάσης φύσεωςκλιματιστικών είναι η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης φίλτρων να εκτελούνται εφαρμόζοντας τα συνήθη μέσα ατομικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας (μάσκες, γάντια κλπ) Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο, εκτός εάνκρίνεται απολύτως απαραίτητο από τον υπεύθυνο λειτουργίας. ii. Συστάσεις για τη χρήση μονάδων τύπου Split Unit ή fan coil
   Από χρήση μονάδων οικιακού τύπου (split units) σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες κλπ) δεν αναμένονται κίνδυνοι, εφόσον είναι κατάλληλα συντηρημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδιαίτερες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που εντός του χώρου βρίσκεται ασθενής που πάσχει από COVID-19 (βλ. Παράρτημα). Το ίδιο ισχύει και για τους μικρούς χώρους κτιρίων δημόσιας χρήσης (ατομικά γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων) που εξυπηρετούνται από μονάδες οικιακού τύπου, εφόσον αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται από άτομα τα οποία βρίσκονται μονίμως στον ίδιο χώρο, ανεξαρτήτως από το αν χρησιμοποιείται ή όχι η κλιματιστική μονάδα. Σε χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση ατόμων θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων φυσικού αερισμού και επίτευξης θερμικής άνεσης, με παράλληλη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας και την αυστηρή λήψη των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας και τήρησης της ατομικής υγιεινής. iii. Συστάσεις για τη χρήση κλιματισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα λοιπά μέσα μεταφορών (ταξιδιωτικά λεωφορεία-πούλμαν, πλοία, τρένα, ΚΤΕΛ...)
   Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) συνιστάται η χρήση των συστημάτων κλιματισμού σε ρύθμιση μεγιστοποίησης της εισαγωγής νωπού αέρα. Επιβεβλημένη είναι η τακτική συντήρηση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή διαδικασίες. Δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο αναμένεται να σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες ή ακόμη και καύσωνες, συνιστάται η χρήση του συστήματος κλιματισμού στα ΜΜΜ, με σκοπό την εξασφάλιση της θερμικής άνεσης των επιβατών και την αποφυγή εκδήλωσης συμπτωμάτων που οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, τα συστήματα κλιματισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον τακτικό φυσικό εξαερισμό (άνοιγμα παραθύρων, άνοιγμα οροφής κλπ).Υπενθυμίζονται οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις για τη χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των (α), (β) σχετ. και λοιπών σχετικών ΚΥΑ. Στα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, ο κλιματισμός μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά, εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τις διαδικασίες συντήρησης, απενεργοποιώντας κατά το δυνατόν τη λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, συνιστάται η εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών με την υπενθύμιση ότι κατά τη χρήση όλων των κλιματιστικών συστημάτων θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια φυσικού αερισμού και ανανέωσης του αέρα των εσωτερικών χώρων
   Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα εγκύκλιο από εδώ

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Το ρεκόρ κύματος θερμότητας στη Σιβηρία θα ήταν σχεδόν αδύνατο χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στην αλλαγή του κλίματος. Αυτό αποκαλύπτει μελέτη, που δημοσιεύει το worldweatherattribution.
   Επιστήμονες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκαν για να εξετάσουν εάν και σε ποιο βαθμό η κλιματική αλλαγή που προκλήθηκε από τον άνθρωπο έπαιξε ρόλο στο να καταστήσει αυτό το θερμό κύμα πιο ζεστό.
   Οι θερμοκρασίες της Ρωσικής περιοχής ήταν πάνω από 5C, πιο ψηλά από τον μέσο όρο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2020.
   Οι θερμοκρασίες υπερέβησαν τους 38C στη ρωσική πόλη Βερκχογιάνσκ στις 20 Ιουνίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ βόρεια του Αρκτικού κύκλου.
   Η Αρκτική πιστεύεται ότι θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
   Για να μετρήσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μεγάλες συλλογές προσομοιώσεων υπολογιστών. Για να συγκρίνουν το κλίμα όπως είναι σήμερα, με περίπου 1 ° C της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με το κλίμα όπως θα ήταν χωρίς ανθρώπινη επιρροή. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους με προηγούμενες μελέτες ταχείας και ομότιμης αξιολόγησης.
   Διαπίστωσαν ότι οι μέσες θερμοκρασίες ήταν πιθανό να συμβαίνουν λιγότερο από μία φορά κάθε 80.000 χρόνια χωρίς κλιματική αλλαγή που προκαλείται από ανθρώπους.
   Οι επιστήμονες περιέγραψαν το εύρημα ως “σαφή απόδειξη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη”.

   “Έχουμε λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη”
   Η καθηγήτρια Σόνια Σενιβιράτνε από το Τμήμα Επιστήμης Περιβαλλοντικών Συστημάτων στην ETH Ζυρίχη που συμμετείχε στην μελέτη, είναι σαφής.
   “Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αρχίζουμε να βιώνουμε ακραία γεγονότα, λέει. Που δεν θα είχαν σχεδόν καμία πιθανότητα να συμβούν χωρίς ανθρώπινο αποτύπωμα στο κλιματικό σύστημα.
   Έχουμε λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα στα οποία η κλιματική αλλαγή θα παραμείνει εντός των ορίων της Συμφωνίας του Παρισιού.
   Για σταθεροποίηση στους 1,5 ° C της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία θα συνεπάγεται ακόμη περισσότερους κινδύνους από τέτοια ακραία θερμικά γεγονότα, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2030″.

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Αναρτήθηκε χθες προς διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία του Υμηττού (ΣΜΠΕ Υμηττού).  
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία του Υμηττού είναι ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται δηλαδή για έναν προτεινόμενο «οδικό χάρτη» προστασίας του Υμηττού με σαφείς κανόνες και όρια για την αποτροπή αυθαιρεσιών και υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος.
   Ειδικότερα, με την ΣΜΠΕ για την προστασία του Υμηττού, επιδιώκονται δύο βασικοί στόχοι:
   ο ορθολογικός  περιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων στις περιοχές προστασίας αλλά και   η αύξηση εκτάσεων (στρεμμάτων) πολύ υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας, τόσο στον ορεινό όγκο του Υμηττού, όσο και εντός των ορίων των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων. Τι προβλέπει η ΣΜΠΕ Υμηττού
   Με τη ΣΜΠΕ Υμηττού προβλέπεται νέα ζωνοποίηση προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού. Ειδικότερα προτείνεται:
   1. Ζώνη Α - Υψηλή προστασία της φύσης και των μνημείων
   Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας της φύσης, με στόχο την προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού. Η Ζώνη Α υψηλής προστασίας της φύσης και των μνημείων υποδιαιρείται στη Ζώνη Α1 και στη Ζώνη Α2.
   Στη Ζώνη Α1 επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως έργα αντιπυρικής προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, πυροφυλάκια, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. Επιτρέπονται οι ήπιες ανασχετικές παρεμβάσεις σε ρέματα και η μελισσοκομία.  Στη Ζώνη Α2 ισχύουν όλα όσα προβλέπονται για τη Ζώνη Α1 με την προσθήκη στις χρήσεις της γεωργικής χρήσης, χωρίς τη δυνατότητα ανέγερσης γεωργικών αποθηκών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου δόμησης.
   2. Ζώνη Β - Περιφερειακή ζώνη προστασίας
   Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.
   3. Ζώνη Γ - Αρχαιολογικής προστασίας
   Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.
   α) Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού έως 30 τ.μ., κατά τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
   4. Ζώνη Δ - Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων
   Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ - Γουδή) και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ - Ιλισίων).
   5. Ζώνη Ε - Ειδικές χρήσεις
   Η Ζώνη αυτή υποδιαιρείται στις Ζώνες: Ε1 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Αναψυχή, Ε2 - Εκπαίδευση - Έρευνα, Ε3 - Κοιμητήρια, Ε4 - Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ε5 - Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
   6. Ζώνη Στ - Οικιστικές χρήσεις
   Εντός της Ζώνης Στ οριοθετούνται υφιστάμενοι οικισμοί με στόχο την αποτροπή της επέκτασής τους. Οι συγκεκριμένοι όροι προστασίας της περιοχής των οικισμών Χέρωμα, Σκάρπεζα και Κίτσι - Θήτι της Ζώνης Στ, καθορίζονται βάσει Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με στόχο την ανάπλαση και την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών αυτών. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εντός της Ζώνης Στ ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
   Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία του  Υμηττού εκπονήθηκε επί του Προεδρικού Διατάγματος του 2011. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, -μετά και από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς εξέλειπε η διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.
   Επιπλέον, η ΣΜΠΕ για την προστασία του Υμηττού  προτείνει διαφοροποιήσεις επί του Προεδρικού Διατάγματος του 2011, καθώς λαμβάνει υπόψη μεταγενέστερη νομοθεσία, όπως τον Νόμο ο ν. 4277/2014   «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής , τον  Νόμο 4042/2012 , Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ , τον Νόμο  3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τον Νόμο 4685/2020 «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
   Οφέλη από τη ΣΜΠΕ Υμηττού
   Τα κύρια οφέλη για το Περιβάλλον και τους πολίτες συνοψίζονται ως εξής:
   Η Α' ζώνη Προστασίας είναι επαυξημένη κατά 1.240 στρέμματα Ο Πυρήνας των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων είναι  επαυξημένος κατά 445 στρέμματα και ταυτόχρονα υιοθετούνται νέα ακριβέστερα όρια.  Η ζώνη του πυρήνα προστατεύεται και παραμένει αδόμητη και ανοίγει το δρόμο μετά τη θεσμοθέτηση του προτεινόμενου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να υλοποιηθούν τα πάρκα με σαφώς ευεργετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Η συνολική περιοχή προστασίας του Ορεινού όγκου,  είναι επαυξημένη  κατά 238 στρέμματα. Ακυρώνεται η δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών των ορίων και αυθαίρετων επεκτάσεων διάφορων χρήσεων.Αδόμητοι χώροι, συχνά σε συνέχεια του ορεινού όγκου και με υψηλό πράσινο εντάσσονται και προστατεύονται αποτελεσματικά. Επιτρέπονται μόνον διάφορων ειδών ήπιες χρήσεις όπως η χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών - στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του ΥΠΕΝ με τον ΣΠΑΥ και φορείς. Δίνεται η δυνατότητα αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων αγροτικών εκτάσεων με βελτίωση του αγροτικού τοπίου Προβλέπονται κοινωφελείς χρήσεις, από νέεςειδικές ζώνες Ε΄(πολιτισμού-αθλητισμού, εκπαιδευτηρίων, κοιμητηρίων, εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ΣΜΑ). Οι χρήσεις τους προσδιορίζονται και οριοθετούνται για να αποφευχθεί η επέκτασή τους. Ομοίως οριοθετούνται καιτα κοιμητήρια των Δήμων του Υμηττού, ρυθμίζοντας τη λειτουργία τους και αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους. Αναγνωρίζεται η δημιουργία ζώνης οικιστικής χρήσης δρομολογώντας τη λύση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.  Προβλέπεται ειδική μελέτη (Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο) με στόχο την αστική ανάπλαση και την προστασία του περιβάλλοντος εντός των υφιστάμενων οικισμών,  με ειδικότερη πρόβλεψη στο προτεινόμενο νέο νομοθέτημα για αυστηρότερους όρους από τις συνήθεις πολεοδομικές μελέτες. Ο σύνδεσμος ανάρτησης προς δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ Υμηττού http://ypeka.gr/Public_Consultation

   By Engineer, in Περιβάλλον, ,

   Η δέσμευση της χώρας ότι θα οδηγεί σε ταφή λιγότερο από 10% των αστικών απορριμμάτων της μέχρι το τέλος της δεκαετίας είναι ίσως η μεγαλύτερη «έκπληξη» του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Χαρακτηριστικό του νέου σχεδιασμού είναι η προσήλωση στους στόχους που θέτουν οι κοινοτικές Οδηγίες και η αποφυγή ανατροπών σε σχέση με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, καθώς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση έργων – στα περισσότερα το τρέχον ΕΣΠΑ είναι η τελευταία ευκαιρία. Ως προς το «φλέγον» θέμα της καύσης των απορριμμάτων, ο νέος σχεδιασμός την επιτρέπει πιο ξεκάθαρα από τον προηγούμενο, αλλά στη θέση που η πυραμίδα της κοινοτικής νομοθεσίας υποδεικνύει, δηλαδή κάτω από την ανακύκλωση και πάνω από την ταφή.
   Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και προέβλεπε την αναθεώρησή του το 2020. Σε επίπεδο φιλοσοφίας, ο νέος σχεδιασμός έχει δύο βασικές διαφορές από τον υφιστάμενο. Κατά πρώτον, ο νέος σχεδιασμός ακολουθεί τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει των τελευταίων κοινοτικών Οδηγιών (ακόμα κι αυτών που πρόκειται να ενσωματωθούν μέσα στο καλοκαίρι). Κατά δεύτερον, αφαιρεί το «πολιτικό πρόσημο» που είχε προσπαθήσει να δώσει στο ΕΣΔΑ η προηγούμενη κυβέρνηση.
   Η μόνη «έκπληξη» του νέου εθνικού σχεδίου είναι ο στόχος να οδηγείται σε ταφή λιγότερο από το 10% των απορριμμάτων (σήμερα πάνω από 80%) έως το 2030, έναντι 2035 των κοινοτικών Οδηγιών. Να σημειωθεί ότι η κοινοτική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη δύο χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής να ζητήσουν την παράτασή της κατά πέντε έτη, όχι μόνο αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της παρέκκλισης, αλλά κυρίως καταθέτοντας σχέδιο δράσης που να αποδεικνύει ότι ο κοινοτικός στόχος θα επιτευχθεί μέσα στο διάστημα της παράτασης.
   Ως προς τους υπόλοιπους στόχους, το νέο Εθνικό Σχέδιο ακολουθεί εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας. Ως προς τους γενικούς στόχους, προβλέπει την ανακύκλωση του 55% του συνόλου των αστικών αποβλήτων έως το 2025 και του 60% έως το 2030 – μάλιστα δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνει η κοινοτική νομοθεσία για παρέκκλιση (ο παλαιός στόχος ήταν 50% για τα 4 ρεύματα ανακύκλωσης έως το 2020, σήμερα βρισκόμαστε κάτω από το 20%). Στην ανακύκλωση συσκευασιών προβλέπει την ανακύκλωση του 60% κατά βάρος έως το 2025 και το 70% έως το 2030. Ενα ενδιαφέρον σημείο, που έρχεται με την ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών, είναι η δημιουργία έως το 2025 δύο νέων ρευμάτων ανακύκλωσης: για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ρούχα, υφάσματα κ.λπ.) και για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (όπως συσκευασίες από αεροζόλ, από μπογιές, κ.ά.). Η δημιουργία των δύο ρευμάτων προβλέπεται και στον υφιστάμενο σχεδιασμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα.
   Ως προς την καύση (ενεργειακή αξιοποίηση) απορριμμάτων στον υφιστάμενο σχεδιασμό η ανάκτηση ενέργειας από δευτερογενή στερεά καύσιμα επιτρέπεται, αλλά «δεν ενδείκνυται».
   Αυτά βέβαια στη θεωρία, καθώς η παραγωγή RDF από το εργοστάσιο της Φυλής και η καύση του σε τσιμεντοβιομηχανία στον Βόλο συνεχίστηκε κανονικά, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος υπέγραψε εθελοντική συμφωνία με την τσιμεντοβιομηχανία τον Ιούλιο του 2019 για τη χρήση «δευτερογενών καυσίμων».
   Στο νέο ΕΣΔΑ οι αναφορές αυτές έχουν παραλειφθεί, ωστόσο η κάθε μορφής ενεργειακή αξιοποίηση βρίσκεται σχεδόν στη βάση της ιεραρχίας της διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη παραγωγής, ανάκτηση- επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση, ταφή), όπως ορίζουν οι κοινοτικές Οδηγίες.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.