Jump to content
 • Novatron
  • GTnews

   Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και σχετικού κειμένου που με έκπληξη είδαμε ότι έχει αναρτήσει η ΕΕΤΕΜ στην ιστοσελίδα της και έχει τύχει αναπαραγωγής από μερίδα ιστοσελίδων, το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:
   Η απόφαση του ΣτΕ, η οποία αόριστα αναφέρεται στα κείμενα που κυκλοφορούν, είναι η υπ’αριθμόν 1754/2021 του Δ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Στην απόφαση αυτή ουδόλως περιέχεται ο,τιδήποτε θα μπορούσε με βάση την ελληνική γλώσσα και την κοινή λογική να ερμηνευτεί σύμφωνα με τους έωλους χαρακτηρισμούς και τα ανυπόστατα επιχειρήματα που παραθέτει ένας ιδιωτικός φορέας όπως η ΕΕΤΕΜ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας της χώρας, επίσημος – βάσει νόμου – τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δια του οποίου εκπροσωπούνται συλλογικά περισσότεροι από 110 χιλιάδες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του και ταυτόχρονα δια του οποίου εκφράζεται διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οφείλει να διευκρινίσει τα εξής:
   Το ΣτΕ δεν αποφάσισε ποτέ ότι η συγκρότηση Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε. είναι δήθεν παράνομη. Οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρισμός αποτελεί αυτονόητα διασπορά ψευδών ειδήσεων και οι ισχυριζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των λόγων τους Αντιθέτως το ΣτΕ αποδέχτηκε ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ η απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ του 2017 για τη συγκρότηση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε κινείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ, έχει διακηρυκτικό χαρακτήρα και μάλιστα το ΣτΕ κρίνει ότι δεν υπήρξε λόγος ακυρώσεως και η απόφαση προσβλήθηκε απαραδέκτως, ενώ ρητώς αναφέρει ότι εξ αυτού του λόγου δεν εξετάστηκε αν το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα ή όχι να ιδρύσει τέτοιο τμήμα Το ΣτΕ επικαλείται στο σκεπτικό του ότι θα έπρεπε της ίδρυσης Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ να προηγηθεί η ίδρυση αντίστοιχου τμήματος σύμφωνα με τις ιδρυτικές διατάξεις του ΤΕΕ Το ΣτΕ κρίνει επίσης, με βάση το διοικητικό δίκαιο, ότι η απόφαση του ΤΕΕ για την ίδρυση του Μητρώου αυτού προς διευκόλυνση των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε να χρησιμοποιούν τις συνεχώς διευρυνόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μηχανικούς δεν αποτελεί από μόνη της ικανή αιτιολογική βάση για τη συγκρότηση του μητρώου Με βάση κυρίως αυτούς τους δύο λόγους και εκτιμώντας ότι απαιτείται ειδική και όχι γενική διάταξη δικαίου το ΣτΕ ακυρώνει την απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συγκρότηση μητρώου και αντιθέτως ΔΕΝ ακυρώνει την απόφαση του 2017 που αφορά την ίδρυση Τμήματος, ανοίγοντας και νομικά, στο ανώτατο επίπεδο, το δρόμο για την συγκροτημένη νομικά προώθηση της ένταξης των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρεμπίπτουσα κρίση του Τμήματος του ΣτΕ για τη δυνατότητα εγγραφής ή μη φυσικών προσώπων στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, παράλληλα με την εγγραφή εταιρειών, δεν περιλαμβάνεται στο διατακτικό της Απόφασης του ΣτΕ και ούτως ή άλλως χρήζει περαιτέρω ερμηνείας δεδομένης της συνταγματικής ανάγκης για ισονομία μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών νομικών μορφών και άλλων ρυθμίσεων της νομοθεσίας.
   Το ΤΕΕ, πιστό στον καταστατικό του σκοπό και τις διατάξεις της νομοθεσίας, ως οφείλει, θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη διασφάλιση του ρόλου και του έργου των Ελλήνων Μηχανικών και τη διασφάλιση των επιπέδων τεχνικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλους τους συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
   Το ΤΕΕ σεβόμενο τις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης και προσηλωμένο στην παροχή και υποστήριξη της εργασίας όλου του Τεχνικού Κόσμου θα προσαρμόσει την δομή παροχής πρόσθετης υποστήριξης των Πτυχιούχων Μηχανικών σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση. Όπως και το σκεπτικό της απόφασης του Δ Τμήματος του ΣτΕ αναφέρει, το ΤΕΕ θα εξετάσει και θα αποφασίσει στο επίπεδο της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και κατόπιν στη ΔΕ/ΤΕΕ την ίδρυση Τμήματος και ακολούθως Μητρώου Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε .
   Σημειώνεται μάλιστα ότι το ΤΕΕ παγίως προωθεί την καθιέρωση Μητρώων όλων των συντελεστών παραγωγής έργων και μελετών, δημοσίων και ιδιωτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται το επίπεδο τεχνικής ευθύνης, το δημόσιο συμφέρον, η διαφάνεια και η λειτουργία της αγοράς. Το πράττει δε με πλήρη συναίσθηση του σκοπού του και της ευθύνης του απέναντι στο κράτος και τους πολίτες και ζητά από την Πολιτεία την ορθή και ταχεία καθιέρωση και λειτουργία τους.
   Όσον δε αφορά διάφορους άλλους έωλους χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς, το ΤΕΕ δεν αντιπαρατίθεται δημοσίως με ιδιωτικούς φορείς αλλά οφείλει να διευκρινίσει στην κοινή γνώμη τα εξής:
   Όποια ένωση, οποιονδήποτε προσώπων, προσφεύγει κατά του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει έμπρακτα τον δημόσιο χαρακτήρα του Επιμελητηρίου και τη διοικητική του αρμοδιότητα Το ΤΕΕ δεν ασχολείται ούτε με τους σκοπούς που περιγράφονται στα καταστατικά σωματείων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, ούτε με τις ιδιότητες των μελών που με βάση το Σύνταγμα ελευθέρως συγκροτούν τέτοιες ενώσεις, παρά μόνο ενισχύει όσο περισσότερο μπορεί τους Επιστημονικούς Συλλόγους των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών της χώρας και κάθε συλλογική προσπάθεια που προάγει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας Κανένα δικαστήριο, ποσώς μάλλον το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεν έχει κρίνει περί «αρμοδιότητας» ιδιωτικών φορέων ή άλλων τέτοιων διατυπώσεων που ορισμένοι προσπαθούν να περιβληθούν ή να υπαινιχθούν, για να δείξουν ότι έχουν κάποια δημόσια εξουσία. Και δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο ποτέ να γίνει διότι αντιβαίνει τις βασικές αρχές του δικαίου, τις συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις αλλά και την κοινή λογική. Προκειμένου μάλιστα να γίνουν από όλους κατανοητά τα ανωτέρω, το ΤΕΕ – σε αντίθεση με άλλους δημοσιολογούντες – δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο της απόφασης του ΣτΕ διά πάσα χρήση οποιουδήποτε δείχνει σχετικό ενδιαφέρον:
   StE_apofasi_1754_2021_ptyxioixoi_mixanikoi_mitroo_tmima_eetem_etall_keimeno
   Read more...

   5

  • Engineer

   Τα νέα, γρήγορα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μειώνουν τον χρόνο του ταξιδιού και παρέχουν πιο άνετες μετακινήσεις στο επιβατικό κοινό. Θυμηθείτε τις τιμές των εισιτηρίων.
   Έπιασαν δουλειά τα «Λευκά Βέλη», τα νέα γρήγορα τρένα που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και αντίστροφα, επιτρέποντας στο επιβατικό κοινό να φτάσει ταχύτερα και με μεγαλύτερη άνεση στον προορισμό του.
   Το παρθενικό εμπορικό δρομολόγιο των αμαξοστοιχιών ETR470, εκτελέστηκε την Κυριακή 15 Μαΐου, σηματοδοτώντας τα εγκαίνια μίας νέας εποχής για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και για τις εμπορικές μεταφορές.
   Το πρώτο δρομολόγιο των νέων τρένων κατέγραψε drone, προσφέροντάς μας μερικές πολύ όμορφες εικόνες. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο κανάλι “Up Drones” στο Youtube και δείχνει την κίνηση της αμαξοστοιχίας σε ράγες που διασχίζουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς πράσινο τοπίο.
   Υπενθυμίζεται ότι με τα Λευκά Βέλη το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο σε λιγότερες από 4 ώρες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών από την πρωτεύουσα στη «νύφη του Θερμαϊκού).
   Οι αμαξοστοιχίες ETR470 διαθέτουν 9 βαγόνια ένα εκ των οποίων είναι εστιατόριο και μπαρ, 3 βαγόνια πρώτης θέσης (Α΄) και 5 οικονομικής (Β’). Κάθε αμαξοστοιχία μπορεί να μεταφέρει 475 επιβάτες και, σύμφωνα με την εταιρεία, περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις, για ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι, βελτιώνοντας την ταξιδιωτική εμπειρία.
   Οι τιμές κανονικού εισιτηρίου μιας διαδρομής είναι οι εξής:
   - Α θέση -> 65 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 48,6 € Αθήνα-Λάρισα / 25,4 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα
   - Β θέση -> 55 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 41,5 € Αθήνα-Λάρισα / 22,1 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα
   Για τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 15/05/2022 έως και 03/06/2022 εφαρμόζεται έκπτωση 20%, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:
   - Α θέση -> 52 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 38,9 € Αθήνα-Λάρισα / 20,3 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα
   - Β θέση -> 44 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 33,2 € Αθήνα-Λάρισα / 17,7 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ψηφιοποιούνται και οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, καθώς πλέον με ένα κλικ μπορούν να βγουν οι άδειες για τις υδατοκαλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.
   Συγκεκριμένα από την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, η αδειοδότηση στους τομείς υδατοκαλλιεργειών (ΚΑΔ 03.21, 03.22, 01.49.19) και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50) θα πραγματοποιείται εφ’ εξής με την απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).
   Η αδειοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ουσιαστικά σε δυο στάδια: την ίδρυση και την λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η ίδρυση, η οποία αφορά τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, παραμένει σε καθεστώς έγκρισης για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποκλείοντας έτσι την περίπτωση εγκατάστασης σε μη συμβατές περιοχές με τη δραστηριότητα.
   Η απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης προβλέπεται στην περίπτωση ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού (Β’ περιβαλλοντικής κατηγορίας σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000).
   H αδειοδότηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, αντίθετα με την ίδρυση, υπάγεται σε γνωστοποίηση στο σύνολό της. Μόνη εξαίρεση, η λειτουργία των πολύ μεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που για περιβαλλοντικούς λόγους, παραμένουν σε έγκριση (κατηγορία Α1 και Α2 βάσει των κριτηρίων περιβαλλοντικής κατάταξης).
   Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
   Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εισήχθη με τα άρθρα 1 και 4 αντίστοιχα του νόμου 4711/2020 (Α’ 145), με τα οποία προστέθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΕ’ (για τις υδατοκαλλιέργειες) και το Κεφάλαιο ΙΗ’ (για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) στον ν. 4442/2016 (άρθρα 84 επ. και 102 επ. αντίστοιχα). Οι διατάξεις αυτές μαζί με τις ΚΥΑ 1410/349277/14.12.2020 (Β’ 5644) και 543/130093/18.05.2021 (Β’ 2120) για τις υδατοκαλλιέργειες και την ΚΥΑ 1276/272404/30.09.2020 (Β’ 4458) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθόρισαν τις διαδικασίες και ολοκλήρωσαν το πλαίσιο απλοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον σημαντικό, για την ελληνική οικονομία, τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.
   Με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης που προηγήθηκε και την ψηφιακή υποβολή των γνωστοποιήσεων που ξεκινάει από τις 18 Μαΐου 2022, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκκινούν την οικονομική τους δραστηριότητα υποβάλλοντας γνωστοποίηση, χωρίς περιττά εμπόδια και καθυστερήσεις, ενώ, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε ακίνητα που προσφέρουν υπεραξίες και αποτελούν ασφαλείς επενδυτικές επιλογές στρέφονται τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγοραστές, συνεχίζοντας ωστόσο να αναζητούν ευκαιρίες τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για μίσθωση κατοικιών. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος για αγορά παλαιών κατοικιών προκειμένου να ανακαινισθούν άμεσα και συνέχεια να αξιοποιηθούν για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση ή ακόμη και να μεταπωληθούν σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτήν που αποκτήθηκε το ακίνητο.
   Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία αγοραπωλησιών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της RE/MAX Ελλάς, του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας με 73 γραφεία και σχεδόν 1.000 συμβούλους ακινήτων, καθώς περισσότερα από 7 στα 10 ακίνητα που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το περασμένο έτος αφορούσαν διαμερίσματα, μονοκατοικίες ή μεζονέτες και τα υπόλοιπα 3 στα 10  επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα) και οικόπεδα-αγροτεμάχια.
   Για μία ακόμη χρονιά η κατοικία αποτελεί πρώτη επιλογή για αγορά ή επένδυση, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 6 στους 10 αγοραστές επιλέγουν κατοικίες ηλικίας άνω των 20 ετών τόσο για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές όσο και υψηλότερες μελλοντικά υπεραξίες.
   Όπως προκύπτει από τα στοιχεία RE/MAX Ελλάς, με την αγορά κατοικίας δεν εξυπηρετήθηκε μόνο η ανάγκη στέγασης αλλά και οι νέες ανάγκες που προέκυψαν από τα «υβριδικά» μοντέλα εργασίας και τον νέο τρόπο ζωής τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία του δικτύου της RE/MAX για το είδος των ακινήτων που επέλεξαν οι αγοραστές το 2021 τόσο πανελλαδικά όσο και σε επιμέρους περιοχές, αλλά και την παλαιότητα τους.
   Κατανομή πωληθέντων ακινήτων με βάση το είδος του ακινήτου
   Σύμφωνα με την αναλυτική κατανομή των πωληθέντων ακινήτων πανελλαδικά ως προς το είδος του ακινήτου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέγραψε το δίκτυο της RE/MAX Ελλάς, 74 στα 100 ακίνητα (74% επί του συνόλου) που πωλήθηκαν πανελλαδικά αφορούσαν κατοικίες (διαμερίσματα/ μονοκατοικίες/μεζονέτες), ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια καθώς και τα επαγγελματικά ακίνητα είχαν πολύ μικρότερο μερίδιο της τάξεως του 18% & 8% αντίστοιχα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_eidos_panellaREMAX2-600x405.png
   Στην Αττική, το 81%  των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοικίες. Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια έφθασαν στο 10% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ 9% ήταν το ποσοστό για τα επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_eidosa_attikhREMAX2-600x405.png
   Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν το σύνολο των πωληθέντων ακινήτων (ποσοστό 84%) αφορά κατοικίες, το 7% οικόπεδα-αγροτεμάχια και το 9% επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_EIDOS_THESSALREMAX2-600x405.png
   Στην υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης), στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι κατοικίες σε ποσοστό 68%, ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κινήθηκαν στο 26% επί του συνόλου των αγοραπωλησιών και μόλις στο 6% τα επαγγελματικά ακίνητα.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_EIDOS_yPOLhELLASREMAX2-600x405.png
   Κατανομή πωληθέντων ακινήτων με βάση την ηλικία του ακινήτου
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ηλικιακή κατανομή των πωληθέντων ακινήτων. Εστιάζοντας στα οικιστικά ακίνητα, δεδομένου ότι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά πώλησης σε όλη τη χώρα, προκύπτει ότι συνεχίζεται η τάση των προηγουμένων ετών, με το
   ενδιαφέρον να εστιάζεται σε παλαιές κατοικίες ηλικίας κατασκευής άνω των 20 ετών σε ποσοστό 63%. Τα νεόδμητα και μέχρι 5ετίας άγγιξαν το 8% ενώ αξίζει να σημειωθεί πώς για την ίδια κατηγορία το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 3% το 2020. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή από 11 έως 15 έτη, συγκέντρωσαν συνολικά το ενδιαφέρον του 11% των τελικών αγοραστών, ενώ από 6 έως 10 έτη μόλις το 6%.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_AGE_PANELLREMAX2-600x405.png
   Στην Αττική, το 76% των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν παλαιά άνω της 20ετίας σε αντίθεση με τα νεόδμητα και τα νέα (έως πενταετίας) που δεν κατάφεραν να κερδίσουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αγοραστών (κάλυψαν μόνο 2% ποσοστό επί των συνολικών αγοραπωλησιών.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_AGE_ATTIKIREMAX2-600x405.png
   Στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν δύο ηλικιακές ομάδες ακινήτων. Η πρώτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης είναι τα ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών σε ποσοστό 70% και η δεύτερη ακίνητα ηλικίας από 11 έως 15 έτη σε ποσοστό 11%. Τα νεόδμητα και τα μέχρι 5ετίας ακίνητα κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2020 (5%) αποτελώντας το 6% του συνόλου των αγοραπωλησιών.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_aGE_THESSALREMAX2-600x405.png
   Στις περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης), το 53% των αγοραστών προτίμησε παλαιές κατοικίες (άνω των 20 ετών) και σε ποσοστό 15% στις κατοικίες από 16 έως 20 έτη. Τα νεόδμητα και τα έως 5ετίας ακίνητα σκαρφάλωσαν στο 11% από το 7% που ήταν το 2020.
   http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/05/17_05_ot_AGE_YPOLREMAX2-600x405.png
   Read more...

   0

  • Engineer

   Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.
   Επί της ουσίας καταργούνται τα χωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γίνονται ένα και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας.
   Η έκδοση οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο, στο οποίο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Mε το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.
   Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου, για το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας προβλέπεται:
   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α' 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α' 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134).
   Read more...

   0

  • Engineer

   Έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού 5.600 αιτήσεις για νέες μονάδες ΑΠΕ, αλλά άδειες λειτουργίας έχουν εκδοθεί έως και σήμερα μόνο για το 14% από τις αιτήσεις αυτές. Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, περιορισμένος χώρος στο δίκτυο και χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης των έργων. Κάπως έτσι περιγράφεται η εικόνα στην αγορά ΑΠΕ που οδηγεί το δίκτυο σε «ασφυξία» και πολλές μελλοντικές επενδύσεις στο κενό.
   Ενδεικτική είναι η εικόνα που έδωσε με στοιχεία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία έως σήμερα έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού 5.600 αιτήσεις για νέες μονάδες ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία, υβριδικά, ηλιοθερμικά). Πρόκειται για έργα συνολικής ισχύος 95.342 MW.
   Ωστόσο, άδειες λειτουργίας έχουν εκδοθεί έως και σήμερα μόνο για το 14% από τις αιτήσεις αυτές. Παράλληλα, το 4% βρίσκεται στο στάδιο της άδειας εγκατάστασης και άλλο ένα 14% έχει φτάσει έως το στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικών όρων. Την πρώτη θέση αιτήσεων για μελλοντικά έργα καταλαμβάνει η Θεσσαλία με 21,3 GW, ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα με 18 GW. Πιο χαμηλά, με 13,7 GW η Δυτική Μακεδονία και τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν λίγο πάνω από 11 GW.
   Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει 205 άδειες για μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 15,82 GW. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στο υπόμνημα, από το έτος 2009 έως σήμερα έχουν δοθεί άδειες σε 205 αιτήσεις συνολικής ισχύος 15,8 GW ενώ μόνο το έτος 2021 αξιολογήθηκαν θετικά 200 αιτήσεις για χορήγηση αδειών αποθήκευσης και δόθηκαν αντίστοιχου αριθμού άδειες συνολικής ισχύος περίπου 15 GW.
   Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο, τόσο από την Αρχή όσο και από πηγές της αγοράς πως από το σύνολο των αδειών που έχει δοθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει. Αντίστοιχα, μικρό είναι αναλογικά και το ποσοστό που θα πάρει όρους σύνδεσης στο δίκτυο, παρά το μεγάλο όγκο των αιτήσεων.
   Όπως έγραφε το Business Daily, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ συνολικά μέσα στο περασμένο έτος είχαν κατατεθεί αιτήματα οριστικής σύνδεσης έργων στο δίκτυο συνολικής ισχύος 11,5 GW. Ωστόσο, ήδη στα μέσα Απριλίου οι τα αιτήματα που είχαν κατατεθεί από την αρχή του έτους έφθαναν τα 12 GW.
   Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης στα τέλη Μαρτίου έδινε πολύ γλαφυρά την εικόνα της «ασφυξίας» στο δίκτυο από το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι υποψήφιοι επενδυτές. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις σε 15 μήνες υπήρξε έκρηξη νέων αιτημάτων σύνδεσης ΑΠΕ που έφθασαν τα 19,3 GW,  αριθμός σχεδόν ίσος με τον ήδη κατειλημμένο χώρο (19,6 GW). 
   Σήμερα, ο ηλεκτρικός χώρος που έχει καταληφθεί από σταθμούς ΑΠΕ ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 19,6 GW. Εξ αυτών, τα 8,5 GW αφορούν σε εν λειτουργία ΑΠΕ και τα υπόλοιπα 10,7 GW σε ενεργές Προσφορές Σύνδεσης. Ενδεικτικό της αυξημένες ζήτησης από την αγορά είναι το γεγονός ότι μόνο τον τελευταίο μήνα, τα νέα αιτήματα έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης υπερέβησαν τα 2 GW καταγράφοντας αύξηση 10% στον ήδη κατειλημμένο χώρο.
   Ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος ανέρχεται σε περίπου 17 GW, ενώ το 2030, μετά τα έργα του Διαχειριστή, θα φθάσει τα 28,6 GW για τη λειτουργία ΑΠΕ σε ολόκληρο το Σύστημα Μεταφοράς. Παρά την αύξηση αυτή, που θα φθάσει το 70% του χώρου συγκριτικά με σήμερα, το σύνολο της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ σε λειτουργία, με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, τα αιτήματα έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και η δέσμευση του νέου ηλεκτρικού χώρου που δημιουργούν οι νησιωτικές διασυνδέσεις, ανέρχεται ήδη σε 40,9 GW ξεπερνώντας κατά πολύ τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΕΚ για 25 GW για το 2030. Παράλληλα, το σύνολο των Βεβαιώσεων Παραγωγού που έχει εκδώσει έως σήμερα η ΡΑΕ φθάνει τα 95GW με τα δύο τρίτα περίπου από αυτές να αφορούν σε φωτοβολταϊκά.
   Μία πρώτη λύση οι εγγυητικές επιστολές
   Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης εδώ και μήνες, που θα δίνει προτεραιοποίηση στα έργα ΑΠΕ που πρέπει να προχωρήσουν, ένα πρώτο «ξεσκαρτάρισμα» στις αιτήσεις έργων έρχεται από τη ΡΑΕ που έχει ήδη «τρέξει» και ολοκληρώσει διαδικασίες ώστε να ακυρώσουν οι επενδυτές που δεν θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του έργου Βεβαιώσεις Παραγωγού στην κατοχή τους λαμβάνοντας πίσω τα τέλη έκδοσης ενώ αντίστοιχα είχε δοθεί και διορία να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα της επένδυσής τους αποστέλλοντας στην Αρχή τις άδειες παραγωγής και τοπογραφικά στοιχεία.
   Το πιο σημαντικό, ωστόσο, για να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός ανάμεσα σε σοβαρά και μη αιτήματα ήταν η καθιέρωση υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικής 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ για Βεβαιώσεις από αιτήματα που είχαν γίνει έως τον Ιούνιο του 2021, ενώ όσοι δεν προχωρούσαν σε ολοκλήρωση της διαδικασίας τότε θα «έμεναν και εκτός παιχνιδιού». Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο όγκος που συγκεντρώθηκε ήταν πολύ μεγάλος και την τελευταία ημέρα της διορίας που είχε δοθεί από τη ΡΑΕ υπήρξαν ουρές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Αρχή τώρα είναι σε διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις. 
   Παράλληλα, στο νομοσχέδιο για τη β’ φάση της αδειοδότησης των ΑΠΕ που βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται πως για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή, εγγυητική επιστολή, με διάρκεια ισχύος κατ` ελάχιστον δυο χρόνια, η οποία υποχρεωτικά ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του.
   Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
   42 ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος, έως και 1 MW 21 ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος έως και 10 MW, 14 ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος έως εκατό 100 MW, και 7 ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW. Οι μόνες εξαιρέσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο στην υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής είναι οι ΟΤΑ A’ και Β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας και οι αστικοί συνεταιρισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να παρέχουν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη τους ή τις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής τους.
   Τι προτείνει η ΡΑΕ 
   Η ΡΑΕ στρέφει τις «ελπίδες» της στην ανάρτηση του νέου γεωπληροφοριακού χάρτη της όπου θα αναφέρονται οι περιοχές αποκλεισμού και ασυμβατότητας για τις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, έτσι «θα δύναται να ασκεί την αδειοδοτική της αρμοδιότητα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τα οποία έως τώρα αξιολογούνταν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση».
   Παράλληλα, η Αρχή σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα θα ενισχυθεί το κύρος της αδειοδότησης των ΑΠΕ, καθώς οι ιδιαιτερότητες των περιοχών θα λαμβάνονται υπόψη εξαρχής, αποφεύγοντας την πρόκληση εντάσεων σε τοπικό επίπεδο, την άσκοπη δέσμευση ενεργειακού χώρου και την αλυσιτελή δαπάνη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τόσο από επενδυτές όσο και από δημόσιες αρχές.
   Για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την αδειοδοτική ωρίμανση των έργων και τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού κλίματος μέσω της ορθής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων η ΡΑΕ ενημερώνει ότι θα διεξαχθούν: 
    τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία με συμμετοχή αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών ανά έτος,  τουλάχιστον δύο ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες ανά έτος,  τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδικής κατά περιοχή έως το έτος 2025,  τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών σταθμών Α.Π.Ε. με αποθήκευση έως το έτος 2025,  μίας κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), έως το έτος 2023, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας των χωρών αυτών με την Ελλάδα. Τέλος, κάνει ειδική αναφορά στα πιλοτικά έργα στα νησιά που θα αποφορτίσουν το δίκτυο ενώ σημειώνει ότι μέσα στο μήνα θα υπάρξει διαγωνισμός  υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου της Αστυπάλαιας στο πλαίσιο του προγράμματος για τα «Πράσινα Νησιά».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
   Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012) και πλέον με υπουργική απόφαση θα παρέχεται η δυνατότητα, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η: i) μη εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για το ιδεατό στερεό στα ψηλά κτίρια, και ii) καθορισμού κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
   Ειδικότερα με την τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:
   1.Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και συγκεκριμένα:
   α. Παρέχεται η δυνατότητα, με υπουργική απόφαση, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής: i) μη εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για το ιδεατό στερεό στα ψηλά κτίρια, ii) καθορισμού κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
   β. Προσδιορίζονται οι κατασκευές που επιτρέπονται μέχρι έξι (6) μέτρα πάνω από το μέγιστο ύψος των ψηλών κτιρίων καθώς και αυτές που επιτρέπονται χωρίς όριο ύψους.
   2.Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4062/2012 αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και ειδικότερα:
   α. Καθορίζονται: ϊ) ειδική διαδικασία για την έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών που εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού, ίί) η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών εντός του ανωτέρω Μητροπολιτικού Πάρκου.
   β. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με: i) την έγκριση από το Γραφείο Ελληνικού των προσωρινών εργασιών και των λοιπών εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (άρθρα 29 και 30 του ν.4495/2017) και οι οποίες εκτελούνται για τους μνημονευόμενους σκοπούς (υλοποίηση έργων υποδομής, εργοταξικές απαιτήσεις κ.λπ.) και ii) την κυκλοφοριακή διασύνδεση, μέσω του οδικού δικτύου του Πόλου συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των ζωνών ανάπτυξης, των εγκαταστάσεων, της εισόδου και της εξόδου σταθμών αυτοκινήτων καθώς και χώρων στάθμευσης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά καθώς και της σύνδεσης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά με δημόσια οδό, η οποία μπορεί επίσης να διενεργείται μέσω του οδικού δικτύου του Πόλου.
   γ. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα του προσωπικού που στελεχώνει το Γραφείο Ελληνικού σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τις ειδικότητες αυτού, τη σχέση εργασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κ.λπ.
   3.α. Διευρύνονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η ειδική κατηγορία χρήσεων γης: Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centers).
   Προβλέπεται η υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης στα προαναφερόμενα κέντρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
   β. Επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4801/2021, αναφορικά με το αρμόδιο όργανο για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων που έχουν ενταχθεί και στους νόμους 3894/2010 και 4864/2021, πέραν του ν.4608/2019 που ήδη ισχύει.
   ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ II
   του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο
   «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις»
   Άρθρο 1
   Ιδεατό στερεό - Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4067/2012
   Η περ. λγδ' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α'79) τροποποιείται α) με την προσθήκη νέου τρίτου εδαφίου, β) με την αναφορά στο τελευταίο εδάφιο του ν. 4858/2021 (Α' 220), με τον οποίο καταργή0ηκε ο ν. 3028/2002 (Α' 153) και η περ. λγδ' της παρ. 6 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
   «λγδ. Οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις οικείες διατάξεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου και οι απαραίτητες για τη λειτουργία των χώρων αυτών εγκαταστάσεις (υπέργεια γκαράζ), εφόσον υλοποιούνται εντός της επιτρεπόμενης κάλυψης και μέχρι ύψος που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ύψους τους. Για την κατασκευή ψηλών κτιρίων μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζεται ότι στα ψηλά κτίρια δεν εφαρμόζεται το παρόν για το ιδεατό στερεό. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α' 220), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
   Άρθρο 2
   Κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης - Εξουσιοδοτική ρύθμιση - Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4067/2012
   Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
   «4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να καθορίζονται κριτήρια χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση και τη διαδικασία της παρ. 3 διενεργείται ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια της απόφασης του πρώτου εδαφίου και εγκρίνεται το ύψος της χορηγούμενης παρέκκλισης.».
   Άρθρο 3
   Κατασκευές πάνω από το μέγιστο ύψος - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4067/2012
   Στο άρθρο 19 του ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
   «4. Στα ψηλά κτήρια της παρ. 97 του άρθρου 2, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται:
   α. Μέχρι έξι (6) μέτρα πάνω από το μέγιστο ύψος:
   αα. Οι κατασκευές της παρ. 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτήν. Ειδικά ως προς την περ. γ' της παρ. 2, οι επιτρεπόμενες εντός των έξι (6) μέτρων κατασκευές περιλαμβάνουν και την απόληξη των κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στον τελευταίο όροφο ή στο δώμα, τα φρεάτια ανελκυστήρων και τα μηχανοστάσια ανελκυστήρων, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
   αβ. Κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των ψηλών κτιρίων, καθώς και για λόγους ασφαλείας.
   αγ. Κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα).
   αδ. Αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά πετάσματα περιμετρικά του δώματος του κτηρίου, συνδεόμενα με τις όψεις του.
   β. Χωρίς περιορισμό ύψους:
   βα. Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις των περ. α' και β' της παρ. 3.
   ββ. Σημάνσεις ασφαλείας, εφόσον κρίνονται απαραίτητες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.».
   Άρθρο 4
   Προέγκριση οικοδομικής άδειας - Προσωρινές κατασκευές και εργασίες - Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4062/2012
   Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α' 70) α) τροποποιείται η παρ. 1 αα) στο δεύτερο εδάφιο, με την απαλοιφή της αναφοράς στις προθεσμίες του ν. 4495/2017 (Α' 167), αβ) στο έκτο εδάφιο με την προσθήκη της διαδικασίας έκδοσης προέγκρισης οικοδομικών αδειών, αγ) με την προσθήκη νέων εδαφίων, έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου, β) προστίθενται παρ. 6Α και 11 και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 5
   Οικοδομικές άδειες
   1.Για όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α' 167), και κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στο από 11.12.2020 Γενικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εταιρειών α) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και β) «LAMDA
   DEVELOPMENTS. Α.». Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στον ν. 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση.
   Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται και θεωρείται από το Γραφείο Ελληνικού κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για τρία (3) έτη και η διαδικασία για την έκδοσή της είναι η ακόλουθη:
   α. Το Γραφείο Ελληνικού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μελέτες εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους, διατυπώνοντας αιτιολογημένα άπαξ εντός της ίδιας προθεσμίας παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο,
   β. ο διαχειριστής της αίτησης ή ο υπεύθυνος μηχανικός προβαίνουν άπαξ σε απαιτούμενες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των παρατηρήσεων,
   γ. η προέγκριση εκδίδεται εντός είτε της προθεσμίας της περ. α' είτε αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή των συμπληρώσεων ή διορθώσεων της περ. β'. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας, η προέγκριση θεωρείται χορηγηθείσα.
   Η αναθεώρηση της προέγκρισης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου ή ύψους μεταβάλλονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα υποβληθέντα διαγράμματα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017.
   Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.
   Οι αρμοδιότητες της έγκρισης των υψομετρικών μελετών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από:
   α) πινακίδες σε κλίμακα 1:500 των πολεοδομικών μελετών και των μελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,
   β) διαγράμματα υψομετρικών μελετών σε κλίμακα 1:1000/1:100 και
   γ) τεύχος στοιχείων πολύγωνο μέτριας, στοιχείων χωροσταθμικού δικτύου, συντεταγμένων κορυφών οικοδομικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.
   Η έγκριση της υψομετρικής μελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χορηγούνται από την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προθεσμίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.
   Ι.α. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και μέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάμενο εγκεκριμένο οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου μέσω προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. Ο τρόπος σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω μελετών, όπως περιφράξεις, μικρής έκτασης επισκευές και συμπληρώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισμός, εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία υλοποιούνται, ή και τμηματικά κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Η τελική σύνδεση των εγκαταστάσεων με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο του Πόλου, ομοίως, αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία συντάσσεται μετά από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης του ανεξάρτητου μηχανικού του άρθρου 6Α και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του δευτέρου εδαφίου. Οι ως άνω μελέτες μπορούν να είναι ενιαίες για περισσότερες από μία εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή τμηματικά. Το β.δ. 465/1970 (Α' 150) δεν εφαρμόζεται.
   Ι.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδομών που έχουν εγκριθεί με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση των κτισμάτων, κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων διενεργείται σε προσωρινά δίκτυα, υφιστάμενα ή μη, εντός ή εκτός του Πόλου. Ο σχεδιασμός των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση των ως άνω εγκαταστάσεων με τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ως άνω μελέτη μπορεί να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις και αναθεωρείται στο σύνολό της ή τμηματικά.
   2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
   3.α. Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6.
   β. Για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης απαιτούνται αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:
   - Αίτηση του ενδιαφερομένου με τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτιρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήφεως και φύλλο ελέγχου.
   -Τεχνική έκθεση του κτιρίου.
   -Διάγραμμα του κτιρίου σε κατάλληλη κλίμακα.
   -Σκαριφηματική τομή κάτοψης του κτιρίου.
   -Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου.
   -Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης μελετητών/επιβλεπόντων.
   -Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ.
   -Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών/επιβλεπόντων μηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
   γ. Η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην περ. β', έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της και αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται.
   4.Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του, κατά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 καιτο δεύτερο εδάφιο της περ. δ'της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.
   5.Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, καθώς και εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, δύνανται να εκδίδονται τμηματικά για μία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες. Στην περίπτωση αυτήν, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με το Τμήμα Β' του ν. 4495/2017 προσαρμόζονται στην κατάλληλη κλίμακα, ώστε να καλύπτουν την ή τις αντίστοιχες κτιριακές ενότητες.
   6.Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας. Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών είναι η έγκριση σχετικής μελέτης, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
   α) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση εργασίες,
   β) μελέτη προσβασιμότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και
   γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αρμόδιος μηχανικός επιβεβαιώνει την τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων.
   Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές μελέτες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τού φακέλου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής προθεσμίας, οι μελέτες θεωρούνται εγκεκριμένες.
   6Α. Για τις προσωρινές κατασκευές εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ζωνών ανάπτυξης απαιτείται έγκριση τοποθέτησης, η οποία χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   α) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
   β) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα χρήσης της έκτασης επί της οποίας πρόκειται να τοποθετηθεί η προσωρινή κατασκευή.
   γ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή άλλο διάγραμμα, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων, όπως θέση, διαστάσεις, αποστάσεις.
   δ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα.
   ε) Τεχνική έκθεση, η οποία περιγράφει τον σκοπό, τη διάρκεια τοποθέτησης και τα υλικά κατασκευής της προσωρινής κατασκευής, όπως μεταλλικός σκελετός, ξηρή δόμηση.
   7.Η έκδοση αδειών του ν. 4495/2017 είναι δυνατή και για οικόπεδα των περιοχών προς πολεοδόμηση και κτιριακές ενότητες των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α' 30), ακόμη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης βάσει των πράξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτήν, η ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης βεβαιώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών βάσει των νέων αδειών του ν. 4495/2017, και ειδικότερα:
   α) Για τα έργα των κατηγοριών Β' και Γ' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, και
   β) για τα έργα της κατηγορίας Α' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης.
   Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ελληνικού το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) του άρθρου 47 του ν. 4495/2017 για την άδεια κατεδάφισης του αντίστοιχου οικοπέδου ή της κτιριακής ενότητας. Η μη προσκόμιση του Π.Ε.Κ. από τον φορέα υλοποίησης για το οικόπεδο ή την κτιριακή ενότητα συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισμα ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
   8.Για την έκδοση των αδειών της παρ. 7, τα κτίσματα και οι κατασκευές που περιλαμβάνονται στις άδειες κατεδάφισης θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθέντα.
   9.Για την έκδοση των αδειών του παρόντος αρκεί η υποβολή συμβολαιογραφικής δήλωσης περί δέσμευσης των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης και αποδεικτικού υποβολής της προς μεταγραφή ή καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Το πιστοποιητικό μεταγραφής ή καταχώρισης της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η δε υποβολή του βεβαιώνεται από τον ελεγκτή δόμησης ως εξής: α) Για τα έργα των κατηγοριών Β' και Γ' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, και
   β) για τα έργα της κατηγορίας Α' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου.
   Η μη υποβολή του παραπάνω πιστοποιητικού συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισμα ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
   10.Για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 επί των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται μεταγενέστερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως διατηρούμενες, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, φάκελος αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει:
   α) κατόψεις αποτύπωσης των ορόφων,
   β) τομή, και
   γ) φωτογραφίες όψεων.
   Ο φάκελος αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης αντικαθιστά τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 35, την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 40 και την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
   11.Οι προσωρινές εργασίες, καθώς και οι κατασκευές και εργασίες της παρ. 2 του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, οι οποίες εκτελούνται για την υλοποίηση των έργων υποδομής ή καλύπτουν εργοταξικές απαιτήσεις ή απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους των κοινών αποφάσεων του άρθρου 3 ή επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4858/2021 (Α' 220), εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού. Προς τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
   α. Τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση εργασίες, και β. σχέδιο και φάκελο ασφάλειας και υγείας του έργου.
   Η έγκριση του Γραφείου Ελληνικού, η οποία δύναται να είναι ενιαία για περισσότερα τμήματα του Μητροπολιτικού Πόλου, χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.»
   Άρθρο 5
   Ύπαρξη προσώπου - Οδικό δίκτυο - Κυκλοφοριακές συνδέσεις - Τροποποίηση άρθρου 5α του ν. 4062/2012
   Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α' 70) α) τροποποιείται η παρ. 7, με τη ρητή αναφορά όχι μόνο της αρτιότητας αλλά και της οικοδομησιμότητας των οικοπέδων ή γηπέδων, β) προστίθενται νέες παρ. 10 και 11 και το άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 5Α
   Ειδικές ρυθμίσεις για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
   1.Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα' και εε' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) επιτρέπεται και στα ψηλά κτίρια, κατά την έννοια της παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79), που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Το ελάχιστο ποσοστό της επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής δόμησης του ψηλού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτόν, στα καταλύματα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών καταλυμάτων. Όταν δε, η μερική δέσμευση του κτιρίου για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ' ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.
   2.α. Η παιδική χαρά, που κατασκευάζεται εντός της κτιριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω νομικά πρόσωπα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς.
   β. Σε περίπτωση που η έναρξη κατασκευής ή και λειτουργίας της εν λόγω παιδικής χαράς λάβει χώρα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α' 181), η παιδική χαρά λειτουργεί υπό την ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στη ΣΑΜ, η δε αίτηση της περ. δ' της παρούσας υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά.
   γ. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου της, καθώς και τη διαδικασία συντήρησής της, εφαρμόζεται αναλογικά η υπ' αρ. 28492/11.5.2009 (Β' 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
   δ. Γιατην αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς από την κατά τόπο αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ' αρ. 28492/11.5.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, υποβάλλεται αίτηση από τα πρόσωπα της περ. α' της παρούσας στο Γραφείο Ελληνικού. Η τεχνική έκθεση, που προβλέπεται στην πάρ. 1 και στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης, συντάσσεται από μηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Γραφείου Ελληνικού.
   ε. Η παιδική χαρά μπορεί να επεκτείνεται και εκτός της κτιριακής ενότητας Α1, εντός των ορίων της χωρικής ενότητας Α «Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών», οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. α' έως δ'.
   3.Η δαπάνη της μελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης των αναγκαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έργων υποδομής, καθώς καιτων συνοδών αυτών έργων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά βαρύνει τους φορείς υλοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6Α. Η εκπόνηση των μελετών, η προμήθεια του εξοπλισμού και η εκτέλεση των σχετικών έργων γίνονται από πρόσωπα της επιλογής των φορέων υλοποίησης. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν προς τον σκοπό αυτόν θεωρούνται από τους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων, εφόσον τηρούνται ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και οι οδηγίες των διαχειριστών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
   4.Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου καιτων ζωνών ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79), για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου.
   5.α. Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινής περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει σε όλη την έκταση ή σε τμήματα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως ιδίως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και εργοταξιακά κτίσματα και εγκαταστάσεις.
   β. Η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών περίφραξης, η οποία μπορεί να εκδίδεται και τμηματικά, χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, στο οποίο υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   αα) αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή του Αγοραστή ή του Εγγυητή, όπως αυτοί ορίζονται στη ΣΑΜ,
   αβ) τεχνική έκθεση περιγραφής των εργασιών,
   αγ) διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι εργασίες περίφραξης και πρόσθετων κατασκευών, στις οποίες αφορά η άδεια,
   αδ) στατική μελέτη και μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται, αε) κατόψεις, ενδεικτικές όψεις και τομές εγκαταστάσεων,
   αστ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 (Α' 212),
   αζ) Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),
   αη) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης μελετητών/ επιβλεπόντων,
   αθ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ,
   αι) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,
   αια) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου, και
   αιβ) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.
   γ. Η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Ελληνικού σε έγχαρτη μορφή, έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και αναθεωρείται και ενημερώνεται με τη διαδικασία της περ. β', η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων των έργων πραγματοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων, οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού.
   6.Για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοπέδων ή γηπέδων του Μητροπολιτικού Πόλου, οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές), οι οποίες, κατά τον χρόνο κατάρτισης των ως άνω εγγράφων, έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες, θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθείσες. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν αποτυπώνονται στα διαγράμματα που προσαρτώνται στις συμβολαιογραφικές πράξεις και δεν περιγράφονται σε αυτές, ούτε προσαρτώνται δικαιολογητικά που προϋποθέτουν τα εν λόγω κτίσματα ως υφιστάμενα. Η ευθύνη για τις εγκαταστάσεις παραμένει στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέχρι την κατεδάφισή τους από την τελευταία ή τους ειδικούς διαδόχους της, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις.
   7.Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των οικοπέδων ή γηπέδων που δημιουργούνται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρόνο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο.
   8.α. Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, μπορούν να εκδίδονται και τμηματικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τμήμα μεμονωμένης, κύριας ή συνοδής εγκατάστασης, ενώ δύνανται να συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.
   β. Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να περιλαμβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους διαδρόμους, όπως χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους διαδρόμους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, μαγειρεία, μπουτίκ αθλητικών ειδών, εμπορικά καταστήματα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.
   9. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κτιρίων που περιλαμβάνουν κατοικίες, βρίσκονται σε πεζοδρόμους, ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου απαιτούμενου αριθμού για την εξυπηρέτηση των κατοικιών των κτιρίων αυτών. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν μπορούν να περιλαμβάνονται σε σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.
   10.Για την έκδοση οικοδομικών και λοιπών αδειών και εγκρίσεων εντός του Πόλου, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων και η είσοδος και η έξοδος σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και χώρων στάθμευσης που κατασκευάζονται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αρ. 98728/772/1993 (Δ' 167), όπου απαιτείται, μπορεί να διενεργείται και μέσω του οδικού δικτύου του Πόλου, όπως αυτό εγκρίνεται με τις κοινές αποφάσεις του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των ζωνών ανάπτυξης. Ο τρόπος σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Πόλου αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το π.δ. 455/1976 (Α' 169), ενώ δεν εφαρμόζεται το β.δ. 465/1970 (Α' 150).
   11.Για την αδειοδότηση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, η κυκλοφοριακή μελέτη μπορεί να αποτυπώνει τη σύνδεση της Μαρίνας με δημόσια οδό και μέσω του οδικού δικτύου των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτό εγκρίνεται με τις κοινές αποφάσεις του άρθρου 3».
   Άρθρο 6
   Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού - Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4062/2012
   Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α' 70), τροποποιείται β) ως προς την υποπερ. α' της περ. Α', με την προσθήκη των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της ειδικότητας των Χημικών Μηχανικών, β) ως προς την περ. Δ', με την προσθήκη εβδόμου εδαφίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
   «3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
   α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Μηχανικών, ειδικοτήτων: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, β) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,
   γ) μία (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων: Γεωπόνοι και Δασολόγοι, δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, μια (1) ειδικότητας Προϊστορικών - Κλασικών και μια (1) Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών,
   ε) δύο (2) θέσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και ένας (1) ανώτερος,
   στ) μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής, ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η) δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών,
   θ) δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικών-Γραμματέων, ι) μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού.
   Β) Οι ως άνω θέσεις δύνανται να καλύπτονται με μετάταξη προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μετάταξη του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
   Γ) Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησηςτων υπηρεσιακών αναγκών.
   Δ) Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μία (1) φορά για ίσο χρονικό διάστημα, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πραγματοποιείται, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργείτον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Οι θέσεις της υποπερ. η' της περ. Α' δύναται να καλύπτονται και με σχέση έμμισθης εντολής.»
   Άρθρο 7
   Χρήσεις γης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 4759/2020
   Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4759/2020 (Α'245) τροποποιείται ως προς την προσθήκη περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α και διαμορφώνεται ως εξής:
   «3. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres) επιτρέπεται στις περιοχές των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ' 166) και στις περιοχές των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12,14,14β, 14γ, 14δ και 16 του π.δ. 59/2018 (Α' 114), παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.»
   Άρθρο 8
   Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers)
   Στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers) προβλέπεται υποχρέωση δημιουργίας μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) επιφάνειας κτιρίου, κατά παρέκκλιση οποιοσδήποτε άλλης διάταξης.
   Άρθρο 9
   Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις-Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4801/2021
   Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 36 του ν. 4801/2021 (Α1 83) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής του και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 36
   Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις Στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις των ν. 3894/2010 (Α' 204), 4608/2019 (Α' 66) και 4864/2021 (Α' 237), οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων, οι οποίες απορρέουν από το β.δ. 465/1970 (Α' 150), ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το παρόν εφαρμόζεται και επί εκκρεμών ή επανυποβληθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτημάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με το β.δ. 465/1970, σε έργα που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.»
   Κατεβάστε εδώ την Τροπολογία
   Read more...

   1

  • Engineer

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.
   Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ θα βοηθήσει την Ελλάδα να καθορίσει την πορεία για ταχύτερη και πιο βιώσιμη ανάκαμψη, σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αποτελεί σημαντικό βήμα για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που άφησε πίσω της η κρίση. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης για την επανεκκίνηση και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είναι δυνατό να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ».
   Το ελληνικό μέτρο στήριξης
   Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου, καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη.
   Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, η ενίσχυση θα λαμβάνει τη μορφή δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια.
   Η δημόσια στήριξη θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να διευκολύνεται η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους στρατηγικούς πυλώνες του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας (Ε & Α). Η Ελλάδα θα διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, σύμφωνα με την ταξινομία της ΕΕ.
   Η δημόσια στήριξη θα συνοδεύεται από όρους για τον περιορισμό των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων για τον περιορισμό του κινδύνου πιθανών έμμεσων ενισχύσεων προς όφελος των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα διοχετεύουν τη στήριξη.
   Το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει καταρχήν τα 15 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο. Το καθεστώς αναμένεται να ωφελήσει περίπου 250 εταιρείες.
   Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 1 % του συνολικού προϋπολογισμού? ii) η ενίσχυση θα ωφελεί επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι χρηματοοικονομικές επενδύσεις? iii) τα επιτόκια των δανείων θα τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο? και iv) η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
   Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την προώθηση των επενδύσεων σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες σημαντικές για τη βιώσιμη ανάκαμψη, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ.
   Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
   Ιστορικό
   Η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου, στις 8 Μαΐου, στις 29 Ιουνίου και στις 13 Οκτωβρίου 2020, καθώς και στις 28 Ιανουαρίου και στις 18 Νοεμβρίου 2021, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούν τα κράτη μέλη:
   i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ύψους έως και 290 000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 345 000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 2,3 εκατ. ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλον τομέα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν, για ποσά ονομαστικής αξίας έως και 2,3 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, δάνεια με μηδενικό επιτόκιο ή εγγυήσεις για δάνεια οι οποίες θα καλύπτουν το 100 % του κινδύνου, με εξαίρεση τον πρωτογενή γεωργικό τομέα και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου ισχύουν τα όρια των 290 000 ευρώ και των 345 000 ευρώ ανά επιχείρηση, αντίστοιχα.
   ii) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια σε εταιρείες για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύπτουν έως και το 90 % του κινδύνου των δανείων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και σε επενδύσεις.
   iii) Επιδοτούμενα κρατικά δάνεια σε εταιρείες (χρέη με ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα ή μειωμένης εξασφάλισης) με ευνοϊκά επιτόκια. Τα δάνεια αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και σε επενδύσεις.
   iv) Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία. Το πλαίσιο καθιστά σαφές ότι οι εν λόγω ενισχύσεις θεωρούνται άμεσες ενισχύσεις στους πελάτες των τραπεζών, και όχι στις ίδιες τις τράπεζες, και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών.
   v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις χώρες, χωρίς το εκάστοτε κράτος μέλος να χρειάζεται να αποδεικνύει ότι η αντίστοιχη χώρα παρουσιάζει προσωρινά «μη εμπορεύσιμους κινδύνους».
   vi) Στήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) που σχετίζεται με τον κορονοϊό για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Μπορεί να χορηγείται πριμοδότηση για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.
   vii) Στήριξη για την κατασκευή και ανακλιμάκωση εγκαταστάσεων δοκιμών για την ανάπτυξη και τη δοκιμή σχετικών προϊόντων (όπως εμβόλια, αναπνευστήρες και προστατευτικός ρουχισμός) που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική τους αξιοποίηση. Η στήριξη αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων κάλυψης ζημιών. Οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση όταν η επένδυσή τους λαμβάνει στήριξη από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
   viii) Στήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων κάλυψης ζημιών. Οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση όταν η επένδυσή τους λαμβάνει στήριξη από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
   ix) Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή αναβολής της καταβολής των φόρων και/ή αναστολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους τομείς, τις περιφέρειες ή τους τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο από την έξαρση της νόσου.
   x) Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για τους εργαζομένους σε εταιρείες τομέων ή περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την έξαρση του κορονοϊού, οι οποίες θα έπρεπε διαφορετικά να απολύσουν προσωπικό.
   xi) Στοχευμένη ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν είναι διαθέσιμη άλλη κατάλληλη λύση. Προβλέπονται διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά: προϋποθέσεις σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και το μέγεθος της παρέμβασης? προϋποθέσεις για την είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο εταιρειών και τη σχετική αμοιβή? προϋποθέσεις σχετικά με την έξοδο του κράτους από το κεφάλαιο των οικείων εταιρειών? προϋποθέσεις σχετικοί με τη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων απαγόρευση διανομής μερισμάτων και ανώτατα όρια στις αποδοχές των ανώτερων διοικητικών στελεχών? απαγόρευση διεπιδότησης και εξαγοράς και επιπρόσθετα μέτρα για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού? απαιτήσεις διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων.
   xii) Στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες προς εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Η στήριξη θα καλύψει μέρος των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο το ποσό των 12 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.
   xiii) Στήριξη των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη με σκοπό τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων ως κίνητρο για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που συσσωρεύτηκε στην οικονομία λόγω της κρίσης. Πρόκειται για ένα από τα δύο νέα εργαλεία που προστέθηκαν με την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου η οποία εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021. Το εργαλείο αυτό παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν άμεσα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, θεσπίζονται διασφαλίσεις, για παράδειγμα προκειμένου τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καθεστώτα επωφελή για μεγάλο αριθμό εταιρειών και να εξασφαλίσουν επαρκή ίδια συνεισφορά εκ μέρους των εταιρειών.
   xiv) Στήριξη της φερεγγυότητας για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διάθεσή τους για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
   Η Επιτροπή θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να μετατρέπουν έως τις 30 Ιουνίου 2023 επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του προσωρινού πλαισίου.
   Read more...

   0

  • GTnews

   30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη θέσπιση του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) διοργανώνουν 30 επετειακές εκδηλώσεις σε εμβληματικά οικοσυστήματα της χώρας.
   Η 21η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικτύου Natura 2000 και γιορτάζεται με ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου, από το Δέλτα Έβρου και τις Πρέσπες έως την Πίνδο, την Παμβώτιδα, την Πάρνηθα, τη λίμνη Μουστού της Πελοποννήσου, την Αλόννησο, την Κάρπαθο και τη Σαμαριά.
   Οι άνθρωποι, που εργάζονται στις 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την προστασία των ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φυσιολάτρες σε ξεναγήσεις και πεζοπορίες στη φύση, ενημέρωση στα Κέντρα Πληροφόρησης, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά καθώς και παράσταση με τον Καραγκιόζη «φύλακα» των προστατευόμενων περιοχών.
   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «επισκεφθούν» το διαδραστικό xάρτη των εκδηλώσεων στην ιστοθέση: https://natura2000day.necca.gov.gr
   Τι είναι το δίκτυο Natura 2000
   Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί από το 1992 το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, που θεσπίστηκε βάσει δύο ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε. για τη φύση: την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK) και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK).
   Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας και υπάγονται στις 24 Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι στις 31 Μαΐου 2022 λήγει η καθολική παράταση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Φορέα (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες).
   Από την 1η Ιουνίου ασφαλιστική ικανότητα θα συνεχίσουν να έχουν:
   Όλοι οι μη μισθωτοί που δεν έχουν οφειλές προς το ΚΕΑΟ Όλοι οι μη μισθωτοί που παρόλο που έχουν οφειλές τις έχουν ρυθμίσει Υπενθυμίζεται πως κατ’ εξαίρεση για φέτος, δίνεται η δυνατότητα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς χρωστούν, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.
   Τέλος, από την 1η Ιουνίου 2022 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2406/16.05.2022, η υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/46758/1060/10.05.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ’ τμήμα Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»”.
   Τα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 σκοπό έχουν την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας.
   Α. Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 καταρτίζονται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους στο Υ.Π.ΕΝ. κατόπιν της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.6.2020 (ΑΔΑ: 9Θ634653Π8-ΓΞΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΠΣ», καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17007/574/19.02.2021 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΣ44653Π8-1Η6).
   Οι μελέτες του Προγράμματος δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας (1) Δημοτικές Ενότητες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, αναλόγως του χαρακτήρα και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.
   Β. Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνονται ανάλογα από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ) και Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (ΔΣΜΑΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνδρομή και των λοιπών Διευθύνσεων που διαθέτουν στοιχεία σχετικά με τα επί μέρους αντικείμενα.
   ΦΕΚ 2406-Β-16.02.2022 ΥΠΕΝ-ΔΠΟΛΣ-46758-1060.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Είκοσι εννέα υδατοδρόμια είναι σε πορεία αδειοδότησης σε όλη την Ελλάδα, ανεβάζοντας τις προσδοκίες για την λειτουργία ενός επαρκούς δικτύου ειδικότερα σε απομακρυσμένες ή σε περιοχές με ελλιπή πρόσβαση.
   Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, μέχρι σήμερα έτοιμες υποδομές υδατοδρομίων υπάρχουν σε τρεις περιοχές: ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΑΞΟΙ και ΠΑΤΡΑ. Τα εν λόγω υδατοδρόμια είχαν αδειοδοτηθεί με παλαιότερες διατάξεις. Για τα υδατοδρόμια της ΚΕΡΚΥΡΑΣ και των ΠΑΞΩΝ έχει εκδοθεί και η Βεβαίωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4663/2020, ενώ εκκρεμεί η έκδοση αυτής για το υδατοδρόμιο της ΠΑΤΡΑΣ.
   Παράλληλα ως και σήμερα έχουν εκδοθεί τρεις άδειες ίδρυσης υδατοδρομίων σε ΒΟΛΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ και ΙΟ. Τέλος σε διαδικασία αδειοδότησης στην ελληνική επικράτεια είκοσι εννέα υδατοδρόμια στις κάτωθι περιοχές: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΣΚΥΡΟΣ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΠΑΤΜΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΗΤΕΙΑ, ΧΙΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ, ΣΙΦΝΟΣ, ΠΥΛΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ, ΚΥΛΛΗΝΗ, ΑΙΔΗΨΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΥΜΗ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΨΑΡΑ, ΑΛΙΜΟΣ, ΟΙΝΟΥΣΕΣ.
   Τι γίνεται με το υδατοδρόμιο Αλίμου
   Στην Αθήνα προβλέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου στην περιοχή του Αλίμου. Στις 12/10/2021 κατατέθηκε από το Δήμο Αλίμου αίτημα αδειοδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου στην περιοχή Αλίμου Αττικής, σε περιοχή που χωροθετείται πλησίον αλιευτικού
   καταφυγίου.
   Με τη δημοσίευση του ν. 4903/2022 (ΦΕΚ46/Α/5-3-2022), που αφορά σε τροποποιήσεις των διατάξεων του ν.4663/2020 και ειδικότερα με το άρθρο 39 αυτού, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και σε περιοχές εκτός λιμένων, λιμνών, Π.Ο.Τ.Α., σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λιμένων. Κατόπιν αυτού, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκε ο Δήμος και αναμένεται η υποβολή νέου αιτήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
   Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός υδατοδρομίου θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί ΚΥΑ που να παρέχει την άδεια ίδρυσης του υδατοδρομίου.
   Οι δύο εταιρείες
   Σήμερα στην Ελλάδα στον χώρο των υδατοδρομίων έχουμε δύο εταιρείες. Η Ελληνικά Υδατοδρόμια και η Hellenic Seaplanes, προσπαθούν εδώ και χρόνια να ξεκινήσουν πτήσεις αναμένοντας την ολοκλήρωση αδειοδότης και έναρξης λειτουργίας υδατοδρομίων.
   η Ελληνικά Υδατοδρόμια προχωρεί με την αεροπορική εταιρεία Grecian Air Seaplanes τη διαδικασία για την απόκτηση Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (AOC), που εκδίδεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να ξεκινήσουν πτήσεις, καθώς σύντομα αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα 2 ή 3 υδροπλάνα.
   Η Ελληνικά Υδατοδρόμια έχει ως βασικό μέτοχο το γερμανικό fund Action Air Limited και με την Grecian Air Seaplanes υπολογίζεται να αναπτύξουν μια επένδυση με σχεδόν 15 υδροπλάνα, τύπου TwinOtter DHC-6, για να καλύψουν το σύνολο του προγραμματισμού των πτήσεών τους, ένα project που αγγίζει τα 120 με 150 εκατ. δολάρια.
   Η Hellenic Seaplanes έχει στο επιχειρησιακό της σχέδιο επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην πενταετία, με την αγορά τουλάχιστον 20 αεροσκαφών.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) δημοσίευσε ότι τα μέσα μηνιαία επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τον Απρίλιο 2022 έφτασαν τα 420,23 ppm στο Ατμοσφαιρικό Παρατηρητήριο στη Χαβάη, το υψηλότερο μέγιστο από τότε που ξεκίνησαν οι ακριβείς μετρήσεις πριν από 64 χρόνια.
   Η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καύση ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως και πλέον η συγκέντρωσή του έχει ξεπεράσει τα επίπεδα πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση κατά περισσότερο από 50 %.

   Το 1958, όταν οι επιστήμονες άρχισαν για πρώτη φορά να συλλέγουν δεδομένα CO2 στο ηφαίστειο Mauna Loa της Χαβάης, το τότε μέγιστο του έτους έφτανε μόλις τα 317,51 ppm.
   Το μέγιστο της συγκέντρωσης του CO2 καταγράφεται ετησίως περίπου στα μέσα της άνοιξης και φθίνει αργότερα το καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ανάπτυξη των φυτών την άνοιξη του Βορείου Ημισφαιρίου τα οποία απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα, μειώνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης τους επόμενους μήνες του έτους.

   Το ατμοσφαιρικό CO2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και η NOAA αναφέρει ότι το CO2 αυξάνεται επί του παρόντος περίπου 100 φορές πιο γρήγορα από άλλες περιόδους στη γεωλογική ιστορία της Γης. Όλα αυτά παρά την προσωρινή μείωση των παγκόσμιων εκπομπών το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν τα lockdowns σε όλο τον κόσμο επέβαλαν παγκόσμιο περιορισμό της καύσης ορυκτών καυσίμων.
   Χρειάστηκαν πάνω από 200 χρόνια για να αυξηθεί η ποσότητα CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 25 % και μόλις 30 χρόνια για να φτάσει το 50 % πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το CO2 επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη μας επειδή περισσότερο CO2 στην ατμόσφαιρα σημαίνει λιγότερη θερμότητα που μπορεί να διαφύγει προς το διάστημα.
   Επιμέλεια γραφικού: Γιώργος Κύρος
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τι είναι ο δασικός χάρτης;
   Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει και οριοθετεί τις εκτάσεις δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
   Τι συμβολίζουν οι κωδικοί, που φαίνονται πάνω στους δασικούς χάρτες;
   ΑΑ-ΠΑ (εκτάσεις μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας). ΠΔ (Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας). ΔΔ (Ανέκαθεν Δασικές Εκτάσεις). ΔΑ (Εκχερσώσεις). ΑΔ (Δασωμένοι Αγροί). ΧΧ-ΧΑ-ΠΧ (Χορτολιβαδικές Εκτάσεις). ΧΧ (Ανέκαθεν Χορτολιβαδικές Εκτάσεις). ΧΑ (Χορτολιβαδικές Εκτάσεις στις Α/Φ του 1945. Άλλης Μορφή Κάλυψης στις Α/Φ 2007-2009). ΑΧ (Άλλης Μορφή Κάλυψης στις Α/Φ του 1945. Χορτολιβαδικές στις Α/Φ 2007-2009). ΑΝ (Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες λόγω εκχέρσωσης ή εξαιτίας πυρκαγιών). Πώς διορθώνονται τα λάθη των δασικών χαρτών;
   α) Με υποβολή αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.
   β) Με υποβολή αντίρρησης ατελώς στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη ΣΥΑΔΧ.
   γ) Με ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης που συνοδεύεται από καταβολή τέλους.
   Για ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αντίρρηση και αίτηση διόρθωσης;
   Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ) ή της ορθής απεικόνισης (περιπτώσεις ΠΑ και ΠΔ), εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
   Σε τι αφορά η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος;
   Οι διορθώσεις του χάρτη λόγω προδήλων σφαλμάτων γίνονται, είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν αίτησης του πολίτη, όταν έχουμε:
   Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση του θεματικού περιεχομένου του χάρτη. Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης αγροτικής έκτασης ως δασικής έκτασης και το αντίστροφο. Λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο. Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων. Λανθασμένη αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών. Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή που δεν θεωρείται δασική. Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις ιδιωτική έκταση. Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία. Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης (παραχωρητήρια κλπ) πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται αντιρρήσεις ατελώς;
   Εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού. Εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη. αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Έχουν κριθεί με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, που δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Περιλαμβάνουν τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία πράξης χαρακτηρισμού. Πώς υποβάλλουμε αντίρρηση;
   Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.
   Ποιος εξετάζει την αντίρρηση;
   Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), εξετάζουν τα αιτήματα και αποτελούνται από δικηγόρο (ως πρόεδρο), μηχανικό από τον ιδιωτικό τομέα και δασολόγο από το δημόσιο τομέα.
   Γίνονται αντιρρήσεις τώρα και στους κυρωμένους δασικούς χάρτες;
   Όχι, γιατί με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι οι χρόνοι αναρτήσεων αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
   Τι κάνουν όσοι δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αντίρρηση;
   Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης προδήλου σφάλματος ή επίκλησης νόμιμης διοικητικής πράξης. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ύστατη λύση.
   Ποιο είναι το κόστος υποβολής αντίρρησης;
   Για την αντίρρηση καταβάλλεται παράβολο που υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση που αμφισβητείται. Ξεκινά από 5 ευρώ για έκταση έως 100 τ.μ., 20 ευρώ έως 1 στρέμμα, 45 ευρώ έως 5 στρέμματα,90 ευρώ έως 10 στρέμματα, 175 ευρώ έως 20 στρέμματα,350 ευρώ έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ έως 300 στρέμματα και 1.650 ευρώ για έκταση πάνω από 300 στρέμματα.
   Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες, όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική;
   Να καταθέσουν
   Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας. Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας. Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της. Τι πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες;
   1)       Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή χρήση.
   2)       Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.
   3)       Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών, µε διακριτό αριθµό τεµαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή.
   4)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση - αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, µικτή χρήση.
   5)       Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.
   6)       Άδειες του υπουργού Γεωργίας για συµφωνίες εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές.
   7)       Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων.
   Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων.
   9)       Αµπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαµβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της ∆ιοίκησης.
   14.Τι γίνεται με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις προδήλου σφάλματος;
   Για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις νέες διατάξεις για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη (νόμιμη οικοδομική άδεια, αγροτικές εκτάσεις με πράξεις τις διοίκησης) οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την διόρθωση- αναμόρφωση του δασικού χάρτη.
   15.Τι γίνεται με τα πρόδηλα που έγιναν δεκτά από τη διεύθυνση δασών και επικυρώθηκαν (έγιναν δεκτά) από την επιτροπή αντιρρήσεων;
   Τα αιτήματα που έγιναν δεκτά από τις επιτροπές αντιρρήσεων, θα σταλούν στη διεύθυνση δασών και θα συμπεριληφθούν στο νέο αναμορφωμένο χάρτη και επομένως θα αποχαρακτηριστούν οριστικά
   16.Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις;
   Α) Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠΕΑ, κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερομένου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.
   Β) Οι υπόλοιπες αντιρρήσεις που εκκρεμούν θα εξεταστούν κανονικά από τις Επιτροπές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία.
   17.Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις;
   Στους αναμορφωμένους χάρτες συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές με τα αυθαίρετα κτίσματα και δίνεται το δικαίωμα των αντιρρήσεων ή και των πρόδηλων στους πολίτες.
   18.Τι ισχύει για μεταβιβάσεις-αγοραπωλησίες σε χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δασικές;
   Είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Εφόσον η έκταση χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως δασική, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.
   19.Μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε έκταση, που είναι εν μέρει δασική και εν μέρη άλλης μορφής (ΑΑ);
   Εφόσον το τμήμα του γεωτεμαχίου, με χαρακτηρισμό ΑΑ, πληροί τους όρους αρτιότητας τότε εκδίδεται άδεια δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε επένδυση.
   20.Τι συμβαίνει με τις επιδοτούμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεις;
   Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους νόμιμους δικαιούχους τους.
   Τι θα γίνει με τα δασικά αυθαίρετα;
   -Ο νέος νόμος για τα δασικά αυθαίρετα προβλέπει:
   ► Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών της χώρας
   ► Δυνατότητα υποβολής αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος
   ► Υποβολή αίτησης από τους ιδιοκτήτες με παράβολο αξίας 250 ευρώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
   ► Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων
   ► Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων
   ► Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές
   ► Αναστολή της κατεδάφισης των κτιρίων και των κατασκευών που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-72011
   ► Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων, με υπαγωγή στον σχετικό νόμο
   ► Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και λοιπών διοικητικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στα «τακτοποιημένα» αυθαίρετα
   ► Αναστολή σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στον νέο νόμο και οριστική παύση διώξεων με την εξόφληση του προβλεπόμενου προστίμου στο νομοσχέδιο
   ► Δημιουργία δασικού ισοζυγίου, για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ο Εθνικός Κήπος, ένα από τα πιο όμορφα τοπόσημα για την Αθήνα και τους κατοίκους της, αποκτά και πάλι τη χαμένη του αίγλη.
   Η δημοτική αρχή της Αθήνας, εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση του ιστορικού Κήπου της πόλης, συνολικής έκτασης 154 στρεμμάτων, παραδίδει στους Αθηναίους το πρώτο ολοκληρωμένο τμήμα, στη βόρεια πλευρά, μεταξύ των Λεωφόρων Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.
   Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να περπατήσουν στους αναμορφωμένους χώρους του Κήπου, να καθίσουν στα παγκάκια ή να διαβάσουν ένα βιβλίο κάτω από τις σκιές των δέντρων, να κάνουν τζόκινγκ, να παίξουν με τα παιδιά τους.
   Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την αποκατάσταση των υποδομών του Κήπου
   Με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου, που μετρά 186 χρόνια από την οριοθέτησή του, και με βάση τις αρχές της ανθεκτικότητας, ανακατασκευάστηκαν τα μονοπάτια και οι διάδρομοι. Για τον σκοπό αυτό, έγινε χρήση σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σημαντικές φθορές που είχαν εμφανιστεί από το χρόνο και τη διάβρωση.
   Το σχέδιο εργασιών του Δήμου Αθηναίων, περιλαμβάνει επίσης, την αντικατάσταση του παλιού συστήματος άρδευσης του Κήπου με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρδευτικό σύστημα παρέμενε σχεδόν ίδιο από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν δημιουργήθηκε ο Εθνικός Κήπος.
   Εξίσου σημαντική παρέμβαση είναι και η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά νέας τεχνολογίας. Οι χαρακτηριστικοί φανοστάτες του Κήπου διατηρήθηκαν, ενώ αντικαταστάθηκαν μόνο στα σημεία, όπου κρίθηκε απαραίτητο.
   Με βάση τον σχεδιασμό, τις επόμενες εβδομάδες, οι υπηρεσίες του Δήμου θα τοποθετήσουν σύγχρονα φωτιστικά σώματα, καθώς και ένα σύστημα σήμανσης με χρήση πινακίδων – χαρτών.
   Τα παγκάκια, διατηρώντας τον ιστορικό τους χαρακτήρα και πλήρως εναρμονισμένα στο περιβάλλον, αναβαθμίστηκαν, προκειμένου να υποδεχθούν τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του Κήπου. Το τελευταίο στάδιο των εργασιών προβλέπει τη συντήρηση των λιμνών, του φυλακίου εισόδου, τη συμπλήρωση του αστικού εξοπλισμού, με τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, καθώς και την τοποθέτηση χλοοτάπητα.
   Νέες φυτεύσεις - φροντίδα στα σπάνια δέντρα
   Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων στα σπάνια δέντρα του Κήπου. Πρόκειται για ιστορικά δέντρα, ορισμένα από τα οποία, μάλιστα, ξεπερνούν τα 170 χρόνια ζωής. Ξεχωριστές παρεμβάσεις έγιναν σε 16 από τα δέντρα αυτά, ενώ πραγματοποιήθηκε και αξιολόγηση της στατικής επάρκειας των παλαιότερων δέντρων.
   Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό του εμβληματικού Κήπου με νέα δέντρα και φυτά, με στόχο να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα του Εθνικού Κήπου, αλλά και το πράσινο της πόλης. Συνολικά, έγιναν 11.155 φυτεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 112 νέα δέντρα, 331 θάμνους, 2.343 συμπληρωματικές φυτεύσεις θάμνων, 3.582 πολυετή ποώδη, 4.775 εποχιακά και 12 αναρριχώμενα.   «Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, έναν τόπο συνάντησης, που έχει φιλοξενήσει γενιές και γενιές Αθηναίων. Αυτός ο αστικός πνεύμονας πρασίνου, ο μεγαλύτερος στο κέντρο της Αθήνας, δε μπορούσε να μένει άλλο παραμελημένος. Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε σε προτεραιότητα την ολική αποκατάστασή του, με στόχο να δημιουργήσουμε έναν φιλόξενο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Με τις νέες, σύγχρονες υποδομές που αναμορφώνουν πλήρως την εικόνα του, με τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και φυτών, αλλά και με το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ιστορικού χώρου, διασφαλίζουμε ότι ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια στο επίκεντρο της ζωής των Αθηναίων, προσφέροντας και στις επόμενες γενιές το πολύτιμο “ευ ζην”», αναφέρει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.
   Οι εργασίες, μεταφέρονται στο υπόλοιπο μέρος του Κήπου, καθώς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο εκτελείται τμηματικά, ώστε ο χώρος να παραμένει ανοιχτός σε κάθε φάση των εργασιών.
   Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο εξασφαλίστηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ). Με την ολοκλήρωσή του ο Εθνικός Κήπος θα έχει πλέον αναβαθμιστεί σε όλη του την έκταση.
   Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει την ανακαίνιση και αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων, τη συντήρηση των ιστορικών μαρμάρινων και πέτρινων στοιχείων, την ανακατασκευή της παιδικής χαράς, την αποκατάσταση της περίφραξης, την ανακατασκευή του συνόλου των διαδρόμων κίνησης των πεζών, την επισκευή-συντήρηση των λιμνών και της ξύλινης γέφυρας, αλλά και την κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης στη ζωολογική συλλογή.
   Βίντεο από το αναβαθμισμένο τμήμα του Εθνικού Κήπου, μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ:
   Read more...

   0

  • Engineer

   Την επιβολή τελών διοδίων στον μετωπικό σταθμό διοδίων Καβάλας, στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Καβάλας (Άσπρα Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) στον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα (Εξόδου - Δυτ. Κλάδος) και την αναπροσαρμογή των τελών διοδίων στους μετωπικούς σταθμούς Μουσθένη και Ιάσμου καθορίζει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών/Μεταφορών με ημερομηνία 13 Μαΐου 2022.
   Το τέλος διοδίων (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τον μετωπικό σταθμό διοδίων Καβάλας, τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Καβάλας (Άσπρα Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) και στον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα (Εξόδου - Δυτ. Κλάδος) του Άξονα της Εγνατίας Οδού, καθορίζεται ως εξής:
   Σταθμός Καβάλας: 1,00 ευρώ για Δίκυκλα, τρίκυκλα, στα 1,40 ευρώ για Ελαφρά οχήματα, στα 3,50 ευρώ για Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες και στα 4,90 ευρώ για Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες.
   Στον Πλευρικό σταθμό Καβάλας (Άσπρα Χώματα), κλάδος 1, αντίστοιχα οι τιμές είναι 0,20 ευρώ 0,30 ευρώ, 0,80 ευρώ 1,10 ευρώ για τις 4 κατηγορίες.
   Πλευρικός Καβάλας (Άσπρα Χώματα), κλάδος 2: αντίστοιχα οι τιμές για τις 4 κατηγορίες είναι 0,20 ευρώ, 0,30 ευρώ, 0,80 ευρώ, 1,10 ευρώ.
   Πλευρικός Αγίου Ανδρέα (Εξόδου - Δυτ. Κλάδος): αντίστοιχα για τις 4 κατηγορίες οι τιμές είναι 0,30 ευρώ, 0,40 ευρώ, 1,00 ευρώ, 1,40 ευρώ.
   Τα τέλη διοδίων (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Μουσθένης και Ιάσμου που επηρεάζονται από την λειτουργία του μετωπικού σταθμού διοδίων Καβάλας λόγω αλλαγής του μήκους χρέωσης, καθορίζονται ως εξής:
   Σταθμός Μουσθένης: 1,10 ευρώ για Δίκυκλα, τρίκυκλα, στα 1,60 ευρώ για Ελαφρά οχήματα, στα 4,00 ευρώ για Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες, στα 5,60 ευρώ Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες.
   Σταθμός Ιάσμου: οι τιμές για τις 4 κατηγορίες είναι αντίστοιχα 1,00 ευρώ, 1,40 ευρώ, 3,50 ευρώ, 4,90 ευρώ.
   Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των τελών των διοδίων για τον μετωπικό σταθμό διοδίων Καβάλας, τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Καβάλας (Άσπρα Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) ορίζεται η 20η Ιουλίου 2022, ενώ για τον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα (Εξόδου - Δυτ. Κλάδος) η 30η Ιουλίου 2022. Επί των τελών διοδίων ισχύουν τα προγράμματα εκπτώσεων SMART και CITIZEN.
   Read more...

   3

  • Engineer

   Εμφανής επένδυση στην καταστολή έναντι της πρόληψης, υποαπορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων, καθυστερήσεις, έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, καθώς και ελλιπείς ελεγκτικοί μηχανισμοί, τροχοπέδη για την πρόληψη Παρουσιάστηκε σήμερα από το WWF Ελλάς η απολογιστική έκθεση του διετούς προγράμματος με θέμα τη διαχείριση των κρατικών πόρων για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR). Το πρόγραμμα με τίτλο "Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή των πολιτών", είχε ως κεντρικό στόχο να ρίξει φως στο θέμα της διαχείρισης των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη δασοπυροπροστασία, να χαρτογραφήσει τα σημαντικότερα κενά στην όλη διαδικασία διάθεσης, απορρόφησης και αξιοποίησης αυτών των πόρων, και εν τέλει, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία του εθνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας.
   Η ολοκλήρωση του έργου συμπίπτει με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η οποία έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ο δεύτερος χειρότερος απολογισμός καμένων εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών για τη χώρα μας (συνολικά 1,5 εκατ. καμένα στρέμματα). Το 2021, για μια ακόμα φορά, το εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας βασισμένο εν πολλοίς σε μια κατασταλτική φιλοσοφία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, με βαριές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την άγρια ζωή, αλλά και την κοινωνία. Με την κλιματική κρίση να επιδρά καθοριστικά πλέον στην αύξηση της έντασης, αλλά και της συχνότητας των πυρκαγιών στη Μεσόγειο, είναι σαφές ότι χρειάζεται άμεσα μετακίνηση του ειδικού επιχειρησιακού βάρους από την καταστολή στη πρόληψη, αλλά και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοδότηση των κρατικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
   Τι ρόλο, όμως, παίζουν οι πόροι που δίνονται για την αποτελεσματική ή μη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών; Η χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων που προέρχονται από πολλές πηγές (εθνικές και ενωσιακές) και διοχετεύονται σε εξίσου πολυάριθμους δικαιούχους, συνθέτοντας έτσι ένα δαιδαλώδες σύστημα διαδικασιών. Ωστόσο, παρά την κομβική σημασία της διαχείρισης και κατανομής των χρηματοδοτήσεων, δεν έχει υπάρξει έως και σήμερα στη χώρα μας καμία προσπάθεια καταγραφής, αξιολόγησης και δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των πόρων που δαπανώνται στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τεκμηριωμένη απολογιστική αξιολόγηση του τί δουλεύει, τί πρέπει να βελτιωθεί και τί πρέπει να αλλάξει.
   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέλυσε δύο σημαντικές πτυχές της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα: Αφενός, την εκτίμηση των πόρων που έχουν διατεθεί για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών κατά την περίοδο 2016-2020, και αφετέρου, την αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατανομή των πόρων στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (χρηστή διακυβέρνηση, λογοδοσία, διαφάνεια).
   Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης  του WWF Ελλάς αποτυπώνονται ως εξής: 
   Ανισοκατανομή μεταξύ καταστολής και πρόληψης και υποαπορρόφηση: Το σύστημα χρηματοδότησης της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών εστιάζει κυρίως σε δράσεις καταστολής έναντι δράσεων πρόληψης. Μάλιστα, για την περίοδο 2016-2020, το 83,95% των συνολικών κρατικών πόρων κατευθύνεται προς την καταστολή και μόλις το 16,05%  προς την πρόληψη. Την ίδια στιγμή, η τελευταία έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ κάνει έκκληση προς τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις δαπάνες για την κατάσβεση των πυρκαγιών προτείνοντας τη διάθεση του 45% του προϋπολογισμού τους για την πρόληψη και την ετοιμότητα, το 35% για την καταστολή  των πυρκαγιών και το 20% για την αποκατάσταση. Παράλληλα, παρατηρείται υπο-απορρόφηση των πόρων, ειδικά στον τομέα της δασικής διαχείρισης, καθώς και καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση επαναλαμβανόμενων δράσεων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί συνολικά 26.546.715,8€ από τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 49.812.023,39€ (απορρόφηση κατά 53,29%). Αντίστοιχα, στον θεματικό στόχο “Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη” από τα 817.462.866€ που είναι διαθέσιμα έχει συμβασιοποιηθεί και είναι σε διαδικασία υλοποίησης μόλις το 51,5% των πόρων. Και αυτό παρότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας με υλικό εξοπλισμό και η δασική διαχείριση. 
   Χαρακτηριστικό είναι επίσης, το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” από τους 332 Δήμους της χώρας, τις 13 Περιφέρειες και τους Διαδημοτικούς Φορείς (Συνδέσμους), μέχρι στιγμής μόνο 11 δήμοι, 1 Περιφέρεια και 1 σύνδεσμος δήμων (ΣΠΑΥ) έχουν υποβάλει προτάσεις. Όπως αναδείχθηκε στα εργαστήρια διαβούλευσης που πραγματοποιήσαμε, αυτό οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας, σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης ανάμεσα στα τμήματα Προγραμματισμού και Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
   Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού της χρηματοδότησης των δράσεων πρόληψης και καταστολής: Η χρηματοδότηση των δράσεων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών γίνεται αποσπασματικά, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό για την καταγραφή των αναγκών και των απαιτούμενων δράσεων με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ανεπαρκής τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των αποφάσεων και κενά στη συμμετοχή των πολιτών: Οι αποφάσεις κατανομής και διάθεσης των πόρων στηρίζονται σε μια αποσπασματική καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών από τους δικαιούχους φορείς χωρίς να προηγείται μία ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των απαιτούμενων δράσεων. Κενά διαπιστώθηκαν, επίσης, τόσο στη δημόσια πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και στα έγγραφα βάσει των οποίων ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις κατανομής των πόρων, όσο και στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία καταγραφής των αναγκών ή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  Έλλειψη απολογιστικών εκθέσεων: Μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος δημόσιος φορέας δεν φαίνεται να συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες να συμπεριλαμβάνεται και οικονομικός απολογισμός των έργων με βάση τους πόρους που έλαβε.  Αποσπασματικότητα ελέγχων σχετικά με την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων: Ενώ τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαχειρίζονται ενωσιακούς πόρους έχουν ένα δομημένο, αυστηρό και πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων για τα πεπραγμένα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης των δασικών πυρκαγιών. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ανά χρηματοδοτικό εργαλείο φαίνονται αποσπασματικοί  και ελλιπείς, καθώς απουσιάζει η προηγούμενη τεκμηρίωση των αναγκών, στοιχείο που αποτελεί βασικό κενό στο υπάρχον σύστημα δασοπυροπροστασίας. Βάσει των συμπερασμάτων αυτών, η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις του WWF, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν τις δράσεις πρόληψης, κυρίως μέσα από την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται πως οι προτάσεις αυτές αξιοποιούν και ενισχύουν το υφιστάμενο καθεστώς χρηματοδότησης και διαχείρισης των πόρων για τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και τις προβλέψεις του πρόσφατου νόμου 4662/2020 (Α΄27) για τον εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων. Ειδικότερα, οι προτάσεις είναι οι εξής:
   Κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, που θα αποτελεί μέρος ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση δράσεων για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4662/2020 (Α΄27) για τον αποτελεσματικό συντονισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας. Δημιουργία μιας ανοιχτής Ενιαίας Πλατφόρμας Δεδομένων Χρηματοδότησης για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών (με προτεινόμενη ονομασία ΗΦΑΙΣΤΟΣ) για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Δημιουργία ενός κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού στη ΓΓΠΠ για τον οικονομικό έλεγχο των αποφάσεων κατανομής και αξιοποίησης των πόρων. Ο μηχανισμός αυτός θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις αποφάσεις κατανομής στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο σε ό,τι αφορά στην εναρμόνισή τους με το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας και την αποδοτικότητά τους από οικονομικής άποψης, καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. Η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, δήλωσε: «Η ανάγκη ενίσχυσης των πόρων για την πρόληψη σε σχέση με την καταστολή είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί επιπλέον και κατά κύριο λόγο, την εγκαθίδρυση κατάλληλων επιχειρησιακών πλαισίων, την κινητοποίηση της κοινωνίας και την αποτελεσματική και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο που είναι ικανό να θωρακίσει τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και τις κοινωνίες από τις δασικές πυρκαγιές, μέσω της πρόληψης. Αρκεί, βέβαια, να τεθεί σε άμεση εφαρμογή». 
   Στη χαοτική νέα κανονικότητα που διαμορφώνει η κλιματική κρίση, οι πιο διαχειρίσιμες πυρκαγιές είναι εκείνες που προλαμβάνονται. Μόνο μέσω της πρόληψης, μπορεί να ελεγχθεί η εξάπλωσή τους και να ελαχιστοποιηθεί η έντασή τους. Η αλλαγή της κουλτούρας του συστήματος δασοπυροπροστασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης και τα σενάρια εξέλιξης του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, θα εξασφαλίζει τη μετακίνηση της έμφασης στην πρόληψη, θα υπαγορεύει αναγκαίες αλλαγές στον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, θα αξιολογεί συστηματικά το σύστημα δασοπυροπροστασίας ώστε να εντοπίζει εγκαίρως κενά και παραλείψεις με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο. Μια κουλτούρα που θα στηρίζεται στη συνεργασία, στην επιστημονική γνώση, και στη διακομματική συναίνεση. Θα μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, θα αξιοποιεί τα πορίσματα των ειδικών επιτροπών και τις εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών αδιαφορώντας για τις όποιες βραχυχρόνιες πολιτικές σκοπιμότητες. 
   Η πλήρης έκθεση με τα συμπεράσματα, τις προτάσεις του WWF, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι διαθέσιμη εδώ. 
   Σημειώσεις & συνοδευτικά υλικά
   Μπορείτε να κατεβάσετε σχετικά infographics από εδώ. Γενικό φωτογραφικό υλικό, διαθέσιμο εδώ. Υπόμνημα WWF προς υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, με προτάσεις για θέματα βελτίωσης του συστήματος δασοπυροπροστασίας (Φεβρουάριος 2022). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Απαλλαγή από την πληρωμή φόρου εισοδήματος κατά 30% ή και 50% για έως και 9  χρόνια υπό προϋποθέσεις στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων καθώς και για συνεργασία προσώπων (π.χ. δικηγόρων, λογιστών, μηχανικών κ.λπ.) προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ στη Βουλή.
   Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και στους μετασχηματισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993 και ν.4172/2013 και άλλων νόμων.
   Δείτε εδώ το νομοσχέδιο
   Tι προβλέπεται
   Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, προβλέπονται τα εξής:
   1.α Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%): – στη νέα εταιρεία, ήτοι στην εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων,
   – σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων,
   – στη νέα εταιρεία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.
   β. Καθορίζεται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της ως άνω απαλλαγής, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμού εταιρειών ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
   2. Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 7)
   3. Διατηρούνται σε ισχύ οι διοικητικές άδειες σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, υπέρ της νέας εταιρείας.
   4. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
   Επίσης, προβλέπεται, κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, κλπ, ανεξαρτήτως του χρόνου συντελέσεως των σχετικών πράξεων.
   5. Επιτρέπεται, σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, έκπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
   6.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη μεταφορά Ζημίας από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και ρυθμίζεται χρονικά η δυνατότητα εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής.
   7.Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή κάθε σχετικής με συγχώνευση ή μετατροπή πράξης ή συμφωνίας από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού και εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.
   8.Απαλλάσσεται κάθε σχετική με μετασχηματισμό πράξη ή συμφωνία και από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2166/1993.
   9.Ορίζεται ρητά ότι απαλλαγές που εφαρμόζονται για κάθε πράξη ή συμφωνία που αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, έχουν εφαρμογή και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
   10.   Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
   11. Δύναται να συμφωνείται, με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μεταξύ παραγωγών και αγοραστών, η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων.
   12. Τίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.