Jump to content
 • Novatron
 • Ένα σπαθί, πιθανότατα της περιόδου των Σταυροφοριών, βρήκε ένας ερασιτέχνης δύτης την περασμένη Πέμπτη στα ανοιχτά των ακτών του βορείου Ισραήλ.
  Το σπαθί βρέθηκε σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 4 μέτρων. Φαίνεται να είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, αν και καλυμμένο εντελώς από θαλάσσιους οργανισμούς, παρά τα περίπου 900 χρόνια που εκτιμάται πως έχουν περάσει από τότε που βρέθηκε εκεί.
  Το σπαθί βρέθηκε από τον Σλόμι Κατζίν, κάτοικο της Ατλίτ, που βουτούσε στην περιοχή για ψάρεμα. Ο παρατηρητικός δύτης βρήκε και άλλα αντικείμενα, και η ισραηλινή αρχαιολογική υπηρεσία δεν αποκαλύπτει το ακριβές σημείο, λόγω φόβων περί προσέλευσης αρχαιοκάπηλων.
  Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Haaretz, πρόκειται για ένα πολύ παλιό αγκυροβόλιο. Εκεί έχουν βρεθεί επίσης λίθινες και σιδερένιες άγκυρες, καθώς και ευρήματα της βυζαντινής περιόδου.
  Η ανακάλυψη ήταν σε μεγάλο βαθμό θέμα τύχης, καθώς ο Κατζίν βουτούσε εκεί τη στιγμή που η κίνηση των κυμάτων ήταν τέτοια που αποκάλυψε το σπαθί. Ο Κατζίν φοβήθηκε πως το σπαθί μπορεί να ξαναχανόταν, οπότε το ανέσυρε ο ίδιος και ενημέρωση την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία ανακοίνωσε την ανακάλυψη τη Δευτέρα.
  Δεδομένου ότι είναι καλυμμένο εντελώς είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευσή του- ωστόσο οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως ανήκε σε σταυροφόρο για μια σειρά λόγων. Israel's Antiquities Authority via AP Σημειώνεται πως τα σπαθιά της περιόδου (οι Σταυροφορίες κράτησαν από το 1095 μέχρι το 1291) στην περιοχή, τόσο των χριστιανών σταυροφόρων όσο και των μουσουλμάνων (Μαμελούκων, Αγιουβιδών) ήταν παρόμοια, με ευθείες λεπίδες, 73- 90 εκατοστών (αν και τα μήκη ή οι λαβές μπορούσαν να διαφέρουν).
  Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται ακόμα πολλές έρευνες για να διαπιστωθεί με (σχετική, έστω) βεβαιότητα η προέλευσή του.
  Να αλλάξει την εικόνα στην εξυπηρέτηση των πολιτών αναπτύσσοντας την συνεργασία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη σε καινοτόμες υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική υπογραφή θα επιχειρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  Ήδη η Κοινωνία της Πληροφορίας έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση το έργο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και συντονισμό της εφαρμογής Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών.
  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό της συνολικής παρέμβασης «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και Διαλειτουργικότητας Συστημάτων για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι δύο Συμφωνιών-Πλαίσιο (ΣΠ):
  ΣΠ1: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης» ΣΠ2: «Παροχή Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης». Ο Προϋπολογισμός Έργου - εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 450.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 558.000 ευρώ, ΦΠΑ 24% 108.000 ευρώ.
  Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα χρόνια και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου.
  Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή).
  Περιγραφή του γενικού πλαισίου της Σύμβασης
  Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης αναγνωρίζεται ως ο κινητήριος μοχλός του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δημόσιων φορέων, αναφέρεται στην προκήρυξη.
  Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνονται μέθοδοι και πρακτικές που συνθέτουν το πλαίσιο υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατη αφού εμπεριέχει και προσεγγίζει ένα σύνολο οργανωτικών και τεχνολογικών αλλαγών, ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο εφαρμογής της. Επιπρόσθετα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και με την επίτευξη του απαραίτητου επιπέδου “Εμπιστοσύνης” στις Ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  Αναγνωρίζεται ότι από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
  • Η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Συνήθως, τα πληροφοριακά συστήματα αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή -ακόμα και αν τελικά αυτό συμβεί- επιτυγχάνεται με σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα. Η δε επικοινωνία που επιτυγχάνεται είναι πολλές φορές "εύθραυστη" και μη ολοκληρωμένη.
  • Η Εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον ΕΚ 910/2014.
  Η λειτουργία διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση υπηρεσιών εμπιστοσύνης καθιστά εφικτή:
  Την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εύκολα κα γρήγορα. Τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τη θεμελίωση ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του Έργου της Δημόσιας Διοίκησης. Την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής με τρόπο διάφανο ανεξάρτητα από τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Την παραμετροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Την εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η Συμφωνία Πλαίσιο1 (ΣΠ1):
  «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης» (Απόφαση Διενέργειας: ΚτΠ Α.Ε. 11539/01-12-2020)
  Το αντικείμενο του έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών Διαδικτύου, μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:
  Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληθώρας δικαιολογητικών, εγγράφων, βεβαιώσεων και σχεδόν κάθε λογής δημόσιου εγγράφου. Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr, με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή. Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ψηφιοποίησης. Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου στην προετοιμασία των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, στη διαχείριση και στη συνολική, οριζόντια εποπτεία και συντονισμό των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων των Συμφωνιών Πλαίσιο, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή υλοποίησή τους.
  Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υποβοήθησης/υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου:
  Προσδιορισμό των Φορέων Στόχων για την εφαρμογή της συνολικής παρέμβασης και προσδιορισμό των συναλλαγών στόχων ανά επιλεγμένο φορέα Διαστασιολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών διαδικτύου προκειμένου να υλοποιηθούν οι συναλλαγές στόχοι που επιλέχθηκαν βάσει του σημείου 1 ανωτέρω και θα αποτελέσουν το αντικείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων της ΣΠ1. Διαμόρφωση των προσκλήσεων και διενέργεια των επιμέρους διαγωνισμών για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των Συμφωνιών Πλαίσιο. Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργου (ΡΜΟ). Έλεγχο της ορθής υλοποίησης των Συμφωνιών Πλαίσιο και παροχή υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, όπως Διασφάλιση Ποιότητας Έργου, Διαχείριση της Αλλαγής.
  Η Εγκύκλιος υπ' αρίθμ. 732 με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας».
  Α. Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020.
  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του ν.4842/2021 (Α΄190):
  α) από 30 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.3852/2010.
  β) η 1η Ιανουαρίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.
  γ) από 30 Σεπτεμβρίου 2021 η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει και η παράγραφος 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2022.
  Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά υποστηριζόμενοι δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση όλων των εργαλείων που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας.
  Β. Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης από τους Δήμους -  Ελάχιστη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης
  Παράλληλα με την κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη συνέχισης παροχής διοικητικής υποστήριξης, σε δήμους που δεν έχουν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής να ασκήσουν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μεταξύ των οποίων και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης, με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4842/2021 (Α΄190) , οι οποίες τροποποιούν το άρθρο 97Α του ν.3852/ 2010 (Α’ 87), προβλέπονται τα ακόλουθα:
  α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 σε κάθε δήμο της χώρας συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης.
  β) Από την 1η Νοεμβρίου 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 376 του ν. 4700/2020) στους δήμους που δεν διέθεταν Υπηρεσίες Δόμησης, δηλαδή στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους, έχει ήδη συσταθεί, εκ του νόμου, Υπηρεσία Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος.
  γ) Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι, εκ του νόμου, συσταθείσες σε επίπεδο Τμήματος Υπηρεσίες δόμησης των διοικητικά υποστηριζόμενων δήμων μπορούν να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν, με τις προϋποθέσεις της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010.
  Οι προϋποθέσεις της κατ΄ελάχιστο στελέχωσης της Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος, δεν ισχύουν σε περίπτωση έκδοσης του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄167). Η έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος οδηγεί σε κατάργηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου.
  δ) Από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 οι διοικητικά υποστηριζόμενοι δήμοι μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης, με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας, εφόσον η εκ του νόμου συσταθείσα Υπηρεσία δόμησης σε επίπεδο Τμήματος δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/20101.
  ε) Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η πρόβλεψη της κατ΄ ελάχιστο στελέχωσης των Υπηρεσιών δόμησης σε επίπεδο Τμήματος, δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών δόμησης των δήμων που ήδη ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες2.
  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στους παρακάτω υπαλλήλους.
  Τα έργα ΑΠΕ υλοποιούνται, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας σύνθετης διαδικασίας αδειοδότησης, που περιλαμβάνει διακριτά στάδια αξιολόγησης κι έγκρισης, στα οποία εμπλέκονται διαφορετικές διοικητικές αρχές και φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων καθορίζεται αναλόγως με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
  Στάδιο 1: Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής 
  Αρμόδια υπηρεσία: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
  Στάδιο 2: Χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή
  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
  Στάδιο 3: Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
  Αρμόδια υπηρεσία: ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ
  Στάδιο 4: Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης
  Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  Στάδιο 5: Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας/Συμμετοχή στην αγορά
  Αρμόδια υπηρεσία: Σύναψη σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ, Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας/Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ
  Στάδιο 6: Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας
  Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  Να φτάσει στα άκρα των νέων τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις διακρίσεις της αλλά και δίνοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη της, θέλει η αγωνιστική και ερευνητική ομάδα του ΔΠΘ, η Democritus Racing Team (DRT).
  Η ομάδα ιδρύθηκε το 2015 στη Ξάνθη με στόχο τη μελέτη και την κατασκευή μονοθέσιων τύπου Formula, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή και διάκριση σε διαγωνισμούς παγκόσμιας εμβέλειας, και έχει συμμετάσχει ήδη σε δύο διαγωνισμούς, ένα στην Ιταλία (2019) και ένα στην Ολλανδία (2021). Η ομάδα είχε προκριθεί και σε αγώνες το 2020, αλλά δεν κατάφερε να τρέξει γιατί δεν μπόρεσαν να κάνει τις διεργασίες λόγω των απαγορεύσεων του κορωνοϊού.
  Μάλιστα στο διαγωνισμό της Ολλανδίας (Formula Student Netherlands) η DRT απέδειξε τις ικανότητες της και κατέκτησε την 6η  θέση στη συνολική κατάταξη μεταξύ 27 ομάδων. Μερικές από τις πιο σημαντικές κατατάξεις σε αγωνίσματα ήταν: η 4η  θέση στο Fuel Efficiency, η 5η θέση στο Autocross, η 6η θέση στο Skidpad και η 10η θέση στο Business Plan Presentation, ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει το Endurance που αποτελεί το πιο απαιτητικό αγώνισμα (αγώνας 22 χλμ.).
  Έχοντας ολοκληρώσει το αγωνιστικό έτος 2020-2021 με επιτυχία στην κατηγορία των μονοθεσίων κινητήρων εσωτερικής καύσης, η DRT στοχεύει στην κατασκευή του πρώτου της ηλεκτροκίνητου μονοθέσιου, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τους κανόνες των φοιτητικών αγώνων, θα έχει και δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

  50 φοιτητές στην Democritus Racing Team
  Για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αυτή αναδεικνύει τόσο το πανεπιστήμιο, όσο και βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές της ομάδας που θα τις αξιοποιήσουν στην υπόλοιπη ζωή τους, μίλησε ο κ. Ιάσονας Κατσαντώνης, Marketing Chief της ομάδας.
  Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, οι διαδικασίες για την κατασκευή του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει, θα είναι το όχημα που θα συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος, και θα δημιουργηθεί από την αρχή στις εγκαταστάσεις της ομάδας μέχρι τον Μάιο του 2022.
  Η ομάδα αποτελείται από περίπου 50 φοιτητές, και είναι διατμηματική, δηλαδή σε αυτή θεωρητικά μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, αν και η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται για ευνόητους λόγους από τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

  Άλλωστε προσφέρονται, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ των ομάδων, για την απόκτηση πολλών γνώσεων για όλες τις πτυχές της κατασκευής ενός οχήματος, που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και σε άλλους τομείς. Την ίδια ώρα, με τους κριτές να προέρχονται από το χώρο, πολλοί φοιτητές από τις ομάδες καταλήγουν ακόμα και να κάνουν την πρακτική τους σε μεγάλες εταιρείες του είδους.
  Σημαντικό το ενδιαφέρον των φοιτητών
  Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να είναι πολύ μεγάλο για τη συμμετοχή στην ομάδα. Φέτος το Σεπτέμβριο, όταν η ομάδα δεχόταν αιτήσεις για το επόμενο αγωνιστικό έτος, είχαν περίπου 150 ενδιαφερόμενους, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, δεδομένου και του αριθμού των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
  Όσοι έκαναν αιτήσεις θα περάσουν από workshop, όπου τα υφιστάμενα μέλη της ομάδας τους δείχνουν τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμμετοχή στην ομάδα, και όσοι συνεχίσουν να ενδιαφέρονται, θα περάσουν από συνεντεύξεις και τεστ ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι μιας και δεν μπορούν να τους δεχτούν όλους.

  Μεγάλες οι προκλήσεις για το νέο όχημα
  Ήδη πάντως έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ηλεκτροκίνητου οχήματος, με τον κ. Κατσαντώνη να αναφέρει πως βρίσκονται στο 1/3 του σχεδιασμού, και ελπίζουν πως θα συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς για να τον ολοκληρώσουν μέχρι το τέλος του έτους, ώστε κατόπιν να προχωρήσουν στην κατασκευή του. Ήδη έχουν πάρει την απόφαση για τον ηλεκτροκινητήρα που θα χρησιμοποιήσουν, που θα καθορίσει και τις υπόλοιπες παραμέτρους του οχήματος, και έχουν ξεκινήσει τις μελέτες καταπόνησης, αεροδυναμικής, φτερά, σύνδεση μπαταριών, και όλα όσα χρειάζονται για να κατασκευάσουν το όχημα.
  Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, έχει τις δικές της απαιτήσεις, για την προσαρμογή στον διαφορετικό κινητήρα αλλά και την πηγή ενέργειας, έσπευσε να διευκρινίσει ο κ. Κατσαντώνης εξηγώντας πως η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων για τον σχεδιασμό του οχήματος, είναι εφαρμόσιμες στον σχεδιασμό του νέου οχήματος, αλλά η νέα μηχανή θα αλλάξει τις γεωμετρίες του οχήματος, γιατί η αλλαγή του βάρους επηρεάζει όλο το σχεδιασμό. «Οι γεωμετρίες αλλάζουν, αλλά οι γνώσεις μας παραμένουν, και χάρη σε αυτές προχωράμε πιο γρήγορα» ανέφερε, όμως η νέα αυτή κατασκευή αποτελεί την πιο μεγάλη πρόκληση, και θα δώσει στα μέλη της ομάδας εμπειρία στην νέα αυτή τεχνολογία, και όσοι ασχοληθούν θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις οι οποίες δύσκολα θα αποκτηθούν αλλού.
  Την ίδια ώρα τα μέλη τους μαθαίνουν πως να δουλεύουν και ως ομάδα, να συντονίζονται διαφορετικοί τομείς, να γίνεται σωστά η κάθε εργασία, να μην γίνονται σφάλματα, κάτι που είναι μεγάλη πρόκληση.
  Αξίζει να σημειωθεί πως στην νέα αγωνιστική περίοδο, το όχημά τους όχι μόνο θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητο, αλλά και να έχει την δυνατότητα να κάνει κάποια αγωνίσματα χωρίς οδηγό, δίνοντας μια επιπλέον πτυχή στην προετοιμασία της ομάδας, και ακόμα ένα τομέα από όπου θα αποκομίσουν γνώσεις.
  Ο κ. Κατσαντώνης, κλείνοντας, σημείωσε πως δε θα είχε επιτευχθεί τίποτα από τα παραπάνω, χωρίς τη στήριξη των συνεργατών τους. Έτσι, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Democritus Racing Team που χάρη σε αυτούς μπορούμε και πραγματοποιούμε το όνειρό μας: Beta CAE Systems, Lancom Data Center – Cloud Service Provider, Jamsport Suspension Systems, Navios Maritime Holdings, Αντιπροσωπείες & Εισαγωγές Αυτοκινήτων Θαγγόπουλος, Ε.Α.Β. και Prisma Electronics, τον υπεύθυνο καθηγητή Μπότσαρη Παντελή και τα εργαστήρια Μηχανολογικού Σχεδιασμού (MeDiLab), Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας (MNTLab) και Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων.
  Στην φάση της υλοποίησης μπήκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διαδικασία για την δημιουργία Σώματος δασοκομάντος, με 500 συμμετέχοντες, οι οποίοι προγραμματίζεται να είναι στην διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ παράλληλα η χώρα θα αποτελέσει πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης για την λειτουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Σώματος άμεσης αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, μετά από συμφωνίες που πέτυχε στις πρόσφατες συναντήσεις του ο υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης.
  Η ομάδα των δασοκομάντος, την οποία «τρέχει» κυρίως ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, θα λειτουργεί πάνω στα αμερικανικά πρότυπα αντιμετώπισης πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, σε πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου, Σπύρου Γεωργίου, αποφασίστηκε η εκπαίδευση ενός κλιμακίου αξιωματικών του ΠΣ στις ΗΠΑ, οι οποίοι στην συνέχεια θα εκπαιδεύσουν στην Ελλάδα αρχικά 50 δασοπυροσβέστες, ενώ και ειδικοί εκπαιδευτές Αμερικανοί θα έλθουν στην χώρα μας για τον ίδιο σκοπό.
  Οι δασοκομάντος θα εγκατασταθούν σε 6 περιοχές της Ελλάδας, (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λαμία, Κρήτη), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ευθύνη τους θα είναι μόνο εκεί, αλλά θα μεταφέρονται όπου χρειάζονται. Το έργο τους θα είναι «προκατασταλτικό» και με ειδικά καθήκοντα, και θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει και με τα μέσα που θα διαθέτουν, τα οποία θα είναι οπτικά, κατασβεστικά, drones για την εποπτεία και άλλος υπερσύγχρονος εξοπλισμός. Επίσης, θα έχουν και την ευθύνη αντιμετώπισης της πυρκαγιάς με πυρκαγιά (αντιπύρ), τεχνογνωσία που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο – κάτι που επιθυμεί η ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
  Οι δασοκομάντος επί της ουσίας θα λειτουργούν ως προπομποί των υπολοίπων δυνάμεων, θα προχωρούν σε καθαρισμούς μπροστά από την φωτιά, ή θα πέφτουν και με αλεξίπτωτα πίσω από την πυρκαγιά, για να δημιουργούν ζώνες και να διεκπεραιώνουν δύσκολες αποστολές.
  Το σχέδιο του υπουργείου είναι το καλοκαίρι να είναι διαθέσιμοι οι δασοκομάντος στο σύνολο τους, αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Θα ονομάζονται «Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων», που θα αποτελούνται συνολικά από 60 επιστήμονες δασολόγους και δασοπόνους και 440 πυροσβέστες πολλαπλών επιχειρησιακών καθηκόντων. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, καθώς απαιτείται πολύ ειδική και καλή εκπαίδευση, προωθήθηκε από τον κ. Στυλιανίδη το σχέδιο για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Σώματος δασοκομάντος, που θα μετακινείται από χώρα σε χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη.
  Η δημιουργία αυτού του Σώματος αντιμετωπίστηκε θετικά από όλους τους Ευρωπαίους, μετά την πρόσφατη εμπειρία από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού στη χώρα μας, και τον άψογο τρόπο που λειτούργησε η βοήθεια πού έφτασε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και το έργο που παρείχε, παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από πολλές χώρες και με διαφορετική φιλοσοφία ή εμπειρία στην δασοπυρόσβεση.
  Με βάση αυτό το «πείραμα» και τα δεδομένα, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί το καλοκαίρι στην Ελλάδα μια κοινή ευρωπαϊκή ομάδα δασοπυροσβεστών, τόσο από τις χώρες του Νότου όσο και απ’ την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
  Το σκεπτικό είναι ότι «δεν μπορεί κανείς μόνος του να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης», γι’ αυτό και θεωρείται καθοριστική η μόνιμη ευρωπαϊκή συνεργασία και η δημιουργία μιας ομάδας που θα είναι διαρκώς σε ετοιμότητα και θα μεταβαίνει άμεσα όπου χρειάζεται, χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία της υποβολής αιτήματος βοήθειας και την γραφειοκρατία που την συνοδεύει.
  Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει στο θέμα της Πολιτικής Προστασίας και οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα μάλιστα για την σύσταση υπουργείου που συνδυάζει την διαχείριση με την κλιματική κρίση – γι’ αυτό και ενέταξαν στον 3ο γύρο του πολιτικού διαλόγου με την Ελλάδα την Πολιτική Προστασία, ενώ έχουν ζητήσει ενημέρωση από την χώρα μας σε συγκεκριμένους τομείς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  Στις εφορίες η εγκύκλιος που τροποποιεί και αντικαθιστά άρθρα του Ν ν. 4839/2021 που μεταξύ άλλων αφορούν στη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών, στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για το 2021, στην μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, και στην αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικότερα περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η κοινοποίηση στις εφορίες:
  α) της τροποποίησης των διατάξεων για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021,
  β) της τροποποίησης των διατάξεων για τη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού,
  γ) της μείωσης του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας που φορολογείται.
  δ) της αναστολής από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022 της επιβολής του τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση.
  ε) της μείωσης από 1ης.1.2022 του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20% καθώς και του τέλους συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%. Αμφότερα τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, μετά και την δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
  στ) της καθιέρωσης ακατάσχετου, ασυμψήφιστου και αφορολόγητου της αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.
  ζ) της υποχρέωσης επιστροφής και συμψηφισμού ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση ζημιών από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων χορήγησης.
  η) της καθιέρωσης αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων προς τους πληγέντες από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης.
  ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Τα προβλήματα του ν. 4412/2016 είχαν εντοπιστεί από την έναρξη της ισχύος του, αλλά με την πάροδο του χρόνου γινόταν φανερές όλο και περισσότερες αδυναμίες. Ενδεικτικό είναι ότι στα 4,5 χρόνια της ισχύος του έγιναν περισσότερες από 400 τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις κ.λπ., από ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, μέχρι σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, απαιτήσεις, νομικά και τεχνικά ζητήματα.
  Ο νέος νόμος 4782/2021 ενσωματώνει αρκετές από τις βελτιώσεις που είχαν ζητηθεί από τους συλλογικούς φορείς των μελετητών, την ΚΕΔΕ και το ΤΕΕ. Συνολικά περιλαμβάνει 153 αλλαγές, οι οποίες άρχισαν σταδιακά να ισχύουν, με τρία χρονικά ορόσημα: 9.3.2021, 1.6.2021 και 1.9.2021.
  Ως πολύ θετικό στοιχείο πιστώνεται το γεγονός ότι από τα 379 άρθρα του ν. 4412/2016, τα 138 έχουν αντικατασταθεί ολόκληρα, ακόμη κι αν οι αλλαγές σ’ αυτά δεν ήταν σημαντικές, αλλά έγινε κωδικοποίηση ώστε να ενσωματωθούν αλλαγές που είχαν γίνει νωρίτερα.
  Θετικό στοιχείο, επίσης, είναι το άρθρο 139 του ν. 4782/2021, στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν για την πλήρη εφαρμογή του νόμου.
  Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία προσπάθεια να επισημανθούν κατ’ άρθρο και να αξιολογηθούν με τη ματιά των μελετητών, οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που εισήχθησαν, και αφορούν σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.
  Άρθρο 2: Ορισμοί
  Από τις αλλαγές στο άρθρο αυτό πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η βελτίωση στους ορισμούς των «υπηρεσιών», όπου γίνεται σαφής η αντιδιαστολή μεταξύ των «τεχνικών & λοιπών επιστημονικών» υπηρεσιών από τις «γενικές» υπηρεσίες, που πλέον αποκαλούνται απλώς «υπηρεσίες», ενώ αφαιρέθηκαν, όπως ήταν ορθό και λογικό, από τις τελευταίες, η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συστημάτων πληροφορικής.
  Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης – λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
  Με στόχο την αύξηση της διαφάνειας επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στις συμβάσεις αξίας άνω των €30.000, αντί των €60.000 που ίσχυε μέχρι τώρα.
  Άρθρο 39: Συμφωνίες – πλαίσιο
  Καταργήθηκαν οι περιορισμοί για την ανάθεση συμφωνιών – πλαίσιο για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών (σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου, υπόδειξη χρήσης για υποστηρικτικές μελέτες, περιορισμός πιστώσεων), με αποτέλεσμα να απλουστεύεται η διαδικασία και να είναι ευκολότερη η χρήση αυτού του πολύ χρήσιμου εργαλείου.
  Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
  Η υποχρέωση εκπόνησης της μελέτης από μελετητές και ο ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ήταν πάγιο -δίκαιο- αίτημα των μελετητικών οργανώσεων και εισήχθη στον νόμο, προς όφελος πάντα του δημοσίου συμφέροντος μέσω της διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης που εκπονείται από την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία.
  Άρθρο 72: Εγγυήσεις
  Σημαντική αλλαγή αποτελεί ο υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως και η εξουσιοδότηση σε υπουργική απόφαση για επιπλέον εγγύηση σε περίπτωση μεγάλης έκπτωσης για συμβάσεις μελετών και έργων. Και οι δύο αυτές διατάξεις αναμένεται να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης των αλόγιστων εκπτώσεων. Στην ίδια κατεύθυνση αποβλέπει και η κατάργηση της κάλυψης μέρους της εγγύησης προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, μία διάταξη που εισήχθη παρά τη διαφωνία των συλλογικών φορέων των μελετητών.
  Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής (συμβάσεις μελετών και τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών)
  Το νέο άρθρο συσχετίζει τα κριτήρια επιλογής(απαιτήσεις οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας),με τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης των μελετητικών επιχειρήσεων στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019.Ωστόσο, η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 71/2019, με βάση την υπερισχύουσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, τελεί σε αναστολή μέχρι την 31.12.2022, και οι μεταβολές των μελετητικών πτυχίων κρίνονται με τις διατάξεις του π.δ. 138/2009, καθώς και του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.Συνεπώς, κάθε παραπομπή στις διατάξεις του π.δ. 71/2019 είναι, προς το παρόν, άνευ αντικειμένου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή θα εφαρμόζεται με προβλήματα και με υποκειμενικές ερμηνείες των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Για τα θέματα αυτά και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου 77, προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ και το Υπουργείο Υποδομών.
  Άρθρο 79: ΕΕΕΣ
  Οι διατάξεις απλοποιούν εν γένει την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, αφενός επειδή επεκτείνεται το ΕΕΕΣ σε όλες τις συμβάσεις (κατάργηση του ΤΕΥΔ), πλην των απευθείας αναθέσεων, όπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με την προσφορά, και αφετέρου με τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που μπορούν να δηλώνουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που δεν μπορούν να αναγραφούν στο ΕΕΕΣ. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του ΕΕΕΣ αν επέλθουν μεταβολές στα δηλωθέντα, και επεκτείνεται η χρονική διάρκεια δυνατότητας υπογραφής του ΕΕΕΣ.
  Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
  Τίθεται βαρύτητα στην αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς 70% και 30% αντίστοιχα. Το θέμα αυτό, και οι αντιρρήσεις των μελετητών, αναπτύχθηκε από τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ στο προηγούμενο τεύχος του ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, για κάθε ενδιαφερόμενο. Πολύ σημαντική αλλαγή, ωστόσο, στο άρθρο αυτό είναι ο νέος τύπος υπολογισμού βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς, με εφαρμογή μη γραμμικής μεθόδου βαθμολόγησης, που ελαχιστοποιεί το βαθμολογικό όφελος για εκπτώσεις πέραν ενός εύλογου ορίου.
  Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά
  Ως μέτρα για την αντιμετώπιση της παθογένειας των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εισήχθησαν διατάξεις, όπως η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε περίπτωση μη υποβολής εξηγήσεων, και η υποχρεωτική αναζήτηση εξηγήσεων όταν η προσφορά αποκλίνει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες εξηγήσεις είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα και δεν μπορεί να μεταβληθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων κατά την υποβολή της προσφοράς αρκεί το ΕΕΕΣ, δηλαδή δεν υποβάλλονται άλλα αποδεικτικά μέσα για το χρονικό εκείνο σημείο. Η απαίτηση των δικαιολογητικών κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς είχε δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, με αποκλεισμούς οικονομικών φορέων-προσωρινών αναδόχων από διαγωνισμούς και θεωρήθηκε ότι η υπεύθυνη δήλωση επαρκεί. Εξάλλου, η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε ήδη εκδώσει σχετική οδηγία.
  Άρθρο 105: Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
  Οι πλέον σημαντικές αλλαγές στο άρθρο αυτό είναι η δυνατότητα αναζήτησης αποζημίωσης από την αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας-ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, επιπλέον της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Αντίστοιχα, αν η αναθέτουσα Αρχή δεν καλέσει τον ανάδοχο εντός 60 ημερών για υπογραφή σύμβασης, αυτός δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής και δικαιούται να αναζητήσει αποζημίωση.
  Άρθρο 116 ως 118: Επιλογή διαδικασιών – Απευθείας αναθέσεις
  Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός και εισάγονται οι συμβάσεις «ήσσονος αξίας» (μέχρι €2.500), για την ανάθεση των οποίων δεν απαιτούνται διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμου φορολογικού παραστατικού. Περαιτέρω, αποκαθίσταται η άνιση μεταχείριση των μελετητών που ίσχυε για την απευθείας ανάθεση για τις μελέτες των Βιβλίων Ι και ΙΙ, και καθιερώνεται η απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα της επιλογής της αναθέτουσας Αρχής και για τις μελέτες του Βιβλίου Ι, με τις προϋποθέσεις των ανώτατων ετησίων ορίων που ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις. Έτσι, καταργείται η κλήρωση με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων και όλα τα προβλήματα που είχε προκαλέσει και στις αναθέτουσες Αρχές και στους μελετητές.
  Άρθρα 135 & 183: Διοίκηση έργου / Διοίκηση σύμβασης μελέτης και παροχής τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
  Τα άρθρα αυτά εκσυγχρονίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων και εισάγουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου αυτών από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι αναθέτουσες Αρχές που δεν διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι διατάξεις προβλέπουν τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τον ορισμό επαυξημένων ευθυνών και κυρώσεων σε βάρος των οικονομικών φορέων που ασκούν την επίβλεψη.
  Άρθρο 174: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
  Οι τροποποιήσεις στο άρθρο αυτό αφορούν σε σημαντικές μειώσεις των προθεσμιών για την άσκηση, τη διαβίβαση απόψεων και την έκδοση της απόφασης σε περιπτώσεις ενστάσεων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.
  Άρθρο 221: Όργανα διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
  Στο άρθρο αυτό αντιμετωπίστηκαν οι στρεβλώσεις του νόμου, και συγκεκριμένα καταργήθηκε η κλήρωση των μελών των επιτροπών από κεντρικό ηλεκτρονικό κατάλογο, και διατηρήθηκε μόνο στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει το απαιτούμενο και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, θα σταματήσουν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση των διαγωνισμών. Επιπλέον, επιλύεται και το θέμα της κλήρωσης μελών στις επιτροπές που η ειδικότητά τους δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων και παρά ταύτα καλούνταν να αξιολογήσουν τεχνικές προσφορές. Καινοτομία θετική αποτελεί η προσθήκη διάταξης για δυνατότητα ορισμού ατόμου με ειδικές γνώσεις σε επιτροπές διαγωνισμού («εξωτερικός εξειδικευμένος επιστήμονας»).
  Άρθρα Βιβλίου ΙΙ:
  Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις στο Βιβλίο ΙΙ, σε σημαντικά θέματα όπως οι εγγυητικές επιστολές, ο έλεγχος των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών κ.λπ. έχουν συναφές περιεχόμενο με αυτές του Βιβλίου Ι.
  Σε γενικές γραμμές μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι οι τροποποιήσεις του νόμου έχουν κατεύθυνση την επίτευξη των στόχων της απλοποίησης και διασαφήνισης των διατάξεων του νόμου, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, της επέκτασης της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων, και της αντιμετώπισης των παθογενειών του νόμου. Σε κάθε νέα προσπάθεια υπάρχουν πάντα αδύνατα σημεία, τα οποία πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση.
  Οι παλαιοί Κυκλαδίτες το ήξεραν καλά. Μόλις έπιανε θύελλα, βουτούσαν στο νερό να βγάλουν έξω τις βάρκες χωρίς να λογαριάζουν σε ποιον ανήκαν. Σαν να επρόκειτο για κοινό περιουσιακό στοιχείο που όλοι μαζί πάλευαν να διασώσουν από τη μανία της φύσης.
  Με τον ίδιο τρόπο χτίζονταν και οι ξερολιθιές κάποτε. Δεν είχε σημασία σε ποιου το βιος έπρεπε να μπει η αναβαθμίδα. Το έκαναν όλοι μαζί γνωρίζοντας ότι το λιγοστό χώμα και νερό που θα κρατηθεί στη θέση του θα παραγάγει τροφή συνολικά για την κοινότητα. Αλλες εποχές, άλλα ήθη τότε.
  Και όπως τα περισσότερα καΐκια είναι καταδικασμένα εις θάνατον μιας και τα σπάνε μπουλντόζες για να παίρνουν οι ψαράδες τις αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να περιορίζεται, δήθεν, η αλιεία, έτσι και οι ξερολιθιές ρημάζουν σε όλο το Αιγαίο.
  Εργαστήρι και στο βάθος η Αμοργός. Αχτίδα φωτός μερικές προσπάθειες που κάνουν νέοι άνθρωποι να αναδείξουν την αξία τους και να ξαναθυμίσουν στις τοπικές κοινότητες πως οι αναμασιές, χαλάκια, λούροι, λιθοζώναρα και όπως αλλιώς τις ονόμαζαν σε κάθε νησί, είναι σπουδαία κατάλοιπα του πολιτισμού. Χθες, λ.χ., ολοκληρώθηκε στην Αμοργό μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που οργάνωσε η ΜΚΟ «Το Μιτάτο της Αμοργού»–αποτελούμενη από την κοινωνική ανθρωπολόγο Μαρία Νομικού, την αρχιτέκτονα Σεμέλη Δρυμωνίτη και τον Γιώργο Γαβαλά, πρόεδρο της κοινότητας Αιγιάλης–εστιασμένη στις ξερολιθιές. Επρόκειτο για ένα εργαστήριο που έφερε κοντά τρεις παλιούς τεχνίτες, τους Μιχάλη και Δημοσθένη Θεολογίτη και τον Αντώνη Βλαβιανό, με ομάδες όπως το Μπουλούκι, που θέλουν να διατηρηθεί η τέχνη, και ειδικούς όπως η καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεοδώρα Πετανίδου, η οποία πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Αναβαθμίδες καλλιέργειας –μια περιήγηση στα χωράφια του πολιτισμού του Αιγαίου, της Μεσογείου».
  Κατασκευές εν ξηρώ, σπουδαία κατάλοιπα του πολιτισμού. «Οι αναβαθμίδες άρχισαν να φθίνουν όταν ο πληθυσμός των νησιών έπαψε να έχει γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ηταν εκείνοι που ήξεραν, μαζί με τους ειδικούς μάστορες, πώς να φτιάχνουν αλλά και να επιδιορθώνουν τις ξερολιθιές που χαλούσαν από μπόρες, χειμάρρους κ.λπ» λέει στη στήλη η Αμοργιανή Μαρία Νομικού. Η Σεμέλη Δρυμωνίτη συμπληρώνει με τη σειρά της ότι η έλευση του τουρισμού στα νησιά ήταν αυτή που άλλαξε καθοριστικά την κατάσταση, αλλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά –αν έχει ήπια μορφή: «Βλέπουμε την αλλαγή στάσης των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα μονοπάτια. Προχθές που κάναμε το εργαστήρι στην Αμοργό πολλοί τουρίστες πέρασαν για να κάνουν την οδοιπορία τους. Αυτή η αγάπη των επισκεπτών ωθεί και τους ντόπιους να αναγνωρίζουν όσα ταπεινά απομεινάρια του παρελθόντος έχουν αξία» Οι δυο κοπέλες, πάντως, εύχονται ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες μπαίνει ένα λιθαράκι (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στις ξερολιθιές, που ανήκουν πια στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
       Ταπεινά έργα τέχνης που πλέον ρημάζουν.
  Τα ηλεκτρικά διεισδύουν όλο και περισσότερο στις ζωές μας, αλλά οι απορίες εξακολουθούν να είναι πολλές. Όπως και οι φόβοι για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών τους.
  Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η δημοφιλία που γνωρίζουν τα ηλεκτρικά, με αδιάψευστο μάρτυρα τις πωλήσεις τους επί ελληνικού εδάφους. Το χαμηλό κόστος χρήσης, το θετικό οικολογικό πρόσημο, η αθόρυβη κίνηση και η ακαριαία απελευθέρωση ροπής, αποτελούν μερικά από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που συνδράμουν αποφασιστικά στη συνεχή επέκταση της οπαδικής τους λίστας.
  Η τελευταία θα ήταν, μάλιστα, ακόμα μεγαλύτερη αν είχαν διαλευκανθεί κάποιες απορίες που διαιωνίζονται στο μυαλό όσων διστάζουν να τα εμπιστευθούν. Ένα από αυτά είναι και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πιστεύεται πως με το πέρασμα του χρόνου οι συσσωρευτές χάνουν μέρος της απόδοσής τους (όπως τα smartphones) και κατά συνέπεια θα φτάσει η ώρα που θα καταστούν άχρηστοι.
  Πώς, μπορούμε να γνωρίζουμε, λοιπόν, πόσο θα «ζήσει» μια μπαταρία; Απλά δεν μπορούμε. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής εξαρτάται από μια αλληλουχία παραγόντων. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σταδιακή μείωση της χωρητικότητάς της είναι αναπόφευκτη.  Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της αποδοτικότητάς της.
  Ταχυφόρτιση
  Η χρήση ταχυφορτιστή δεν επιφέρει απαραιτήτως επιταχυνόμενη υποβάθμιση της αποδοτικότητας. Αλλά το αυξημένο θερμικό φορτίο μπορεί να βλάψει τη χημική σύσταση μιας μπαταρίας, μ’ αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ιόντων λιθίου που μεταφέρονται διαμέσου του ηλεκτρολύτη από την κάθοδο προς την άνοδο. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός υποβάθμισης που υφίστανται οι μπαταρίες δεν είναι τόσο μεγάλος όσο θεωρούν κάποιοι.
  Χαρακτηριστική είναι μια έρευνα στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας με πρωταγωνιστές τέσσερα Nissan Leaf. Τα δύο από αυτά φόρτιζαν σε μονοφασικό φορτιστή 3,3 kW και τα υπόλοιπα σε ταχυφορτιστές ισχύος 50 kW. Μετά από 64.000 χλμ. η έρευνα κατέδειξε πως η εξασθένιση της αποδοτικότητας της μπαταρίας των υποβληθέντων σε ταχυφόρτιση Leaf ήταν μόλις 3% μεγαλύτερη.
  Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  Οι χαμηλές θερμοκρασίες (υπό το μηδέν) μειώνουν το ενεργειακό της απόθεμα και επιβραδύνουν τον ρυθμό φόρτισής της. Από την άλλη, οι υψηλές θερμοκρασίες, μολονότι μετριάζουν δραστικά τον χρόνο φόρτισης της μπαταρίας, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στα κελιά (π.χ σε συνθήκες παρατεταμένης έκθεσης σε καύσωνα).
  Γενικά οι διαφορές στη θερμοκρασία είναι επιβλαβείς, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν ιδανικά στο εύρος 15-25 βαθμών Κελσίου. Επομένως, το καλοκαίρι καλό είναι να σταθμεύουν στην σκιά και τον χειμώνα να βρίσκονται σε κλειστό γκαράζ.

  Κύκλοι φόρτισης
    Είναι κανόνας –για όλες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου- πως όσο περισσότεροι κύκλοι φόρτισης γίνονται, τόσο περισσότερες είναι οι φθορές στις κυψέλες τους. Η Tesla είχε αναφέρει ότι μετά τη διάνυση 40.000 χλμ., η μπαταρία ενός Model S θα χάσει περίπου το 5% της χωρητικότητάς της, με ένα πρόσθετο 5% να χάνεται μετά τα 200.000 χλμ.

  Πώς θα επεκτείνω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ηλεκτρικού μου;
  – Αποφεύγουμε τη φόρτιση της μπαταρίας στο 100%. Τα ιδανικά επίπεδα φόρτισης είναι 20-80%.
  – Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, χρησιμοποιούμε την ενέργειά της το συντομότερο δυνατό.
  – Αποφεύγουμε τις έντονες επιταχύνσεις, μιας και οι τελευταίες βλάπτουν την μπαταρία, ειδικά αν είναι κρύα.
  – Δεδομένου ότι το έντονο κρύο και η ακραία ζέστη αποτελούν εχθρό της μπαταρίας μας, φροντίζουμε να τα σταθμεύουμε σε σκιά το καλοκαίρι και σε κλειστό πάρκινγκ τον χειμώνα.
  – Αν το αυτοκίνητό μας εφοδιάζεται με τη λειτουργία προψύξης της καμπίνας, καλό είναι να ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό για 10 λεπτά πριν το οδηγήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψουμε την υπερθέρμανση των συσσωρευτών.
  – Η συχνή χρήση ταχυφορτιστή θα μειώσει την αποδοτικότητα της μπαταρίας. Καλό είναι, λοιπόν, να προτιμάμε «ανεφοδιασμό» σε παροχές εναλλασσόμενου ρεύματος.
  – Δεν αφήνουμε το επίπεδο φόρτισης να πέσει κάτω από το 20%.
  – Τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα service και επισκεπτόμαστε συνεργεία με καταρτισμένους μηχανικούς.
  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μολονότι κρίνεται σημαντική η σωστή χρήση του ηλεκτρικού μας, σημαντική είναι και η συνεισφορά και των εταιρειών. Μην ξεχνάμε πως τα περισσότερα ηλεκτρικά προσφέρονται με 7ετή εγγύηση προσφέροντας ασφάλεια στους κατόχους.

  Εκπτώσεις από 55% έως και 77% προσέφεραν τα μελετητικά γραφεία που διεκδικούν τις πρώτες από τις μελέτες πολεοδομικών σχεδίων που θα αναθέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως ανησυχητική και, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, μπορεί να τινάξει στον αέρα το πρόγραμμα πολεοδομικής ανασυγκρότησης, καθώς δύσκολα το αποτέλεσμα μιας μελέτης που θα εκπονηθεί με το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού θα είναι το προσδοκώμενο. Το θέμα προβληματίζει και το υπουργείο Περιβάλλοντος, που βάζει στο τραπέζι ακόμα και την ακύρωση του διαγωνισμού. Οι πρώτοι τρεις διαγωνισμοί στους οποίους ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές ήταν εκείνοι της Σύρου, της Καρπάθου και η μία από τις δύο μελέτες των Γρεβενών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»:
  – Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Σύρου διεκδίκησαν 9 συμπράξεις μελετητικών γραφείων, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 40,5%. Τη χαμηλότερη προσφορά κατέθεσε σύμπραξη που προσέφερε έκπτωση 55,52%.
  – Το τοπικό πολεοδομικό της Καρπάθου διεκδίκησαν 12 γραφεία, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 39,9%. Η χαμηλότερη προσφορά ήταν με έκπτωση 74,08%.
  Το βασικό κριτήριο για την επιλογή μελετητή είναι η οικονομική προσφορά, με αποτέλεσμα να επικρατεί όποιος ζητάει… τα λιγότερα.
  – Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο των Γρεβενών (η μία από τις δύο μελέτες για την περιφερειακή ενότητα) διεκδίκησαν 11 γραφεία, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 51,5%. Η χαμηλότερη προσφορά ήταν με έκπτωση 77,49%.
  «Οπως έγινε ο διαγωνισμός, οι μελέτες θα ανατεθούν κατά κύριο λόγο με βάση την οικονομική προσφορά. Οι μεγάλες εκπτώσεις δεν συμφέρουν το Δημόσιο, αντίθετα είναι σοβαρό πρόβλημα. Οπως δεν πρέπει να επιλέγεις ένα γιατρό μόνο με βάση το πόσο χρεώνει, έτσι δεν πρέπει να αναθέτεις επιστημονικό έργο με μοναδικό κριτήριο το ποιος δίνει τα λιγότερα», λέει στην «Κ» ο Παναγής Τονιόλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). «Το σημείο αυτό δεν είναι το μόνο προβληματικό. Κατ’ αρχήν, δεν έχει προβλεφθεί τι θα γίνει με την επίβλεψη, η οποία με δεδομένα τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι κρίσιμη. Επίσης, ήταν κακή ιδέα να χρησιμοποιηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο για να προκηρύξει τους διαγωνισμούς. Ολοι εμείς οι μηχανικοί είμαστε μέλη του ΤΕΕ, οπότε υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων – αυτό θα έπρεπε να είναι δουλειά του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τέλος, επειδή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, οι μελετητές θα πληρωθούν με το που θα παραδώσουν τη μελέτη, αλλά πριν κατατεθούν στο ΣτΕ τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία πρέπει να εγκριθούν τα πολεοδομικά σχέδια. Αρα ο μελετητής δεν θα φέρει πια το βάρος των λαθών».
  «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός με οπτική στο μέλλον, όπως απαιτούν οι καιροί, δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική υπόθεση. Η ποιότητα των μελετητικών εργασιών είναι η βάση επιτυχίας του εγχειρήματος και όχι μόνο το κόστος. Προφανώς οι μεγάλες εκπτώσεις είναι πρόβλημα», εκτιμά η πρόεδρος του Συλλόγου Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Σοφία Αυγερινού-Κολώνια. «Επιπλέον, οι οικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού ουσιαστικά εξυπηρέτησαν μεγάλα γραφεία τοπογράφων, που είναι τα μόνα που είχαν τέτοιους τζίρους τα προηγούμενα χρόνια. Οι δε προδιαγραφές αφαίρεσαν την πρωτεύουσα θέση που πρέπει να έχει ο χωροτάκτης στη συγκρότηση των επιστημονικών ομάδων».
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμφωνεί ότι οι μεγάλες εκπτώσεις θα απειλήσουν το πρόγραμμα. «Είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί η ποιότητα των μελετών δεν θα μπορεί να είναι αυτή που πρέπει», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. «Γι’ αυτό τον λόγο συζητούμε στην επόμενη ομάδα μελετών που θα προκηρυχθούν να προστεθεί και ενός είδους αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Υπήρχαν δύο προβλήματα σε αυτό: Πρώτον, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ζήτησε να μην τεθούν κριτήρια που θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σφιχτό».
  Οσον αφορά την επίβλεψη των πολεοδομικών σχεδίων, ο κ. Στασινός αναφέρει ότι θα γίνει με ένα «μεικτό» σύστημα, με εξωτερικές αναθέσεις, επιλογή από το μητρώο επιβλεπόντων και υπό δύο επιτροπές, η μία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η άλλη του υπουργείου Περιβάλλοντος και των δήμων. «Δεν θα πληρωθούν μελέτες χαμηλής ποιότητας, αυτό να είναι ξεκάθαρο», αναφέρει.
  Στο υπουργείο Περιβάλλοντος επικρατεί προβληματισμός για την εξέλιξη αυτή. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ θα προτείνει να ακυρωθούν οι διαγωνισμοί για τις πρώτες 12 μελέτες και να τεθούν αυστηρότεροι όροι στις επόμενες.
  Η ΕΕΤΕΜ σε σχετική ανακοίνωση της για τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις διαθέτει τα νέα έντυπα των ΥΔΕ, το πρωτόκολλο ελέγχου και το έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
  Παρατίθενται:
  H Υπουργική Απόφαση  
  H σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο
   
  Tα νέα έντυπα των ΥΔΕ:
  1.Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  2.Πρωτόκολλο Ελέγχου
  A. Κατά  KEHE
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Β. Κατά πρότυπα ΕΛΟΤ 60364
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Γ. Κατά ΕΛΟΤ HD 384
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  3.Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)      
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  4.Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Το επιβλητικό κτίριο του παλαιού Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν 218, όπου στεγάζονται σήμερα τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.
  Στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου αποκατάστασης, ανάδειξης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου προχωρά η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής.
  Παράλληλα, θα καταρτιστεί αναλυτικός οδικός χάρτης των ενεργειών προετοιμασίας, ωρίμανσης και διασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  Το επιβλητικό κτίριο του παλαιού Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν 218, όπου στεγάζονται σήμερα τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του ελληνικού μεσοπολέμου και είναι συνδεδεμένο με σημαντικές στιγμές της γενικής αλλά και τοπικής ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της οποίας αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο.
  Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η Βουλή να προσδιορίσει τη στρατηγική ανάπτυξης του κτιριακού συγκροτήματος και την ταυτότητα χρήσης του, να διασφαλίσει την πληρότητα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές, οργανωτικές και λειτουργικές παραμέτρους του εγχειρήματος, καθώς και την αποτελεσματική διερεύνηση ζητημάτων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, κυκλοφορίας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
  Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:
  Μελέτη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας χρήσεων του Καπνεργοστασίου καθώς και την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω διερεύνησης και αποτίμησης εναλλακτικών σεναρίων (Σχέδιο Δράσης). Ενδεικτικά προτείνονται προς διερεύνηση η δημιουργία Μουσείου Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, η δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Αίθουσας Νέων, αλλά και κτήρια και δραστηριότητες σχετικές με το πλούσιο ιστορικό αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, όπως η δημιουργία εργαστηρίου αρχαιοτυπίας κ.λπ., συνοδές δραστηριότητες πρόσβασιμότητας κ.λπ. Μελέτη για τον προσδιορισμό των σχετικών μελετών κατασκευής των έργων (ενδεικτικά Η/Μ, αρχιτεκτονικών, στατικών, σε επίπεδο προκαταρκτικής) σύμφωνα με τις επιλεγμένες χρήσεις, την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και των αδειοδοτικών ενεργειών που χρειάζονται, όπως των εγκρίσεων από αρμόδια υπουργεία (Πολιτισμού, Χωροταξίας, κλπ). Εκπόνηση λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών για τις χρήσεις, που θα προσδιοριστούν από την πρώτη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία και τους περιορισμούς της δεύτερης μελέτης. Ενδεικτικά, εφόσον προκριθεί η εφικτότητα της δημιουργίας «Μουσείου Δημοκρατίας» στο χώρο του Καπνεργοστασίου από την πρώτη μελέτη, θα εκπονηθεί Μουσειολογική Μελέτη, ενώ αν προκριθεί η δημιουργία Κοινοβουλευτικής Αίθουσας, θα εκπονηθεί Ακουστική Μελέτη κ.ο.κ. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, ενεργειακής μελέτης κλπ, καθώς και διερεύνηση παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να ληφθούν υπόψη ζητήματα ΟΚΩ, κυκλοφορίας, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προσβάσεων κλπ.
  Καθαρό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές κατά την περίοδο 2022 - 2030 οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, το όφελος από τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών (το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ηλεκτρικού) υπερκαλύπτει την επιβάρυνση από την επένδυση που απαιτείται για την κατασκευή των διασυνδέσεων (την οποία επίσης πληρώνουν οι καταναλωτές με τα τέλη για το σύστημα Μεταφοράς).
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς - τμήμα των οποίων παρέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας - το καθαρό όφελος των καταναλωτών ανά έτος διαμορφώνεται ως εξής:
  -Για το 2022: 138 εκατ. ευρώ
  -Το 2023, 238 εκατ. ευρώ
  -Το 2024, 348 εκατ. ευρώ
  -Το 2025, 385 εκατ. ευρώ
  -Το 2026, 428 εκατ. ευρώ
  -Το 2027, 554 εκατ. ευρώ
  -Το 2028, 713 εκατ. ευρώ
  -Το 2029, 782 εκατ. ευρώ
  -Το 2030, 864 εκατ. ευρώ
  Ήδη από εφέτος ο λογαριασμός των ΥΚΩ ελαφρύνεται σημαντικά, κατά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα, από τις 3 Ιουλίου οπότε τέθηκε σε λειτουργία η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος). Το όφελος αυξάνεται θεαματικά τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση και της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτη - Αττική το 2024 ενώ ακολουθούν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ως το τέλος της δεκαετίας.
  Το οικονομικό όφελος των διασυνδέσεων προκύπτει από το γεγονός ότι τα νησιά τροφοδοτούνται από τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με ντήζελ ή μαζούτ και έχουν συνεπώς αυξημένο κόστος παραγωγής. Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν ωστόσο σημαντικά πρόσθετα οφέλη που περιλαμβάνουν:
  -Τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι οπότε η ζήτηση λόγω τουρισμού είναι αυξημένη.
  -Τα περιβαλλλοντικά οφέλη που σχετίζονται αφενός με το σβήσιμο των ρυπογόνων μονάδων στα νησιά και αφετέρου με τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά, λόγω της αυξημένης δυνατότητας απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας που θα παράγεται στα νησιά.
  Σημειώνεται ότι στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνεται το όφελος από τη διασύνδεση των Κυκλάδων που έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Η 4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (συνολικού προϋπολογισμού 164,5 εκατ. ευρώ), που περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό του Λαυρίου, με τον νέο υποσταθμό Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  Η κατασκευή της διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, έργο ύψους 80 εκατ. ευρώ ανατέθηκε τον Αύγουστο ενώ ακολουθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και Σέριφο.
  Κ. Βουτσαδάκης
  Με νέα του απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει τα ζητήματα αρμοδιότητας για την έκδοση πράξης κατεδάφισης  αυθαιρέτων  καθώς και για την επιβολή και βεβαίωση των αντίστοιχων προστίμων.
  .
  Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζει το ΣτΕ ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις, ο χαρακτηρισμός πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων που έχουν αυθαιρέτως ανεγερεθεί σε δάσος, δασική και αναδασωτέα έκταση, διέπεται από τις ειδικές σε σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και στην αποκατάσταση της μορφής που είχαν πριν αλλοιωθούν με την χωρίς άδεια ανέγερση κατασκευασμάτων εντός αυτών.
  Έτσι, το ΣτΕ ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που έκταση έχει υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξης με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση και συνακόλουθα για την έκδοση πράξης με την οποία επιβάλλεται η προβλεπόμενη από το νόμο κύρωση είναι μόνον η αρμόδια δασική αρχή. Επομένως, από το χρόνο που έκταση κηρυχθεί αναδασωτέα, αρμόδιο όργανο να επιβάλει κυρώσεις για την ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών εντός αυτής είναι η αρμόδια δασική αρχή και όχι ο Προϊστάμενος της Υ.ΔΟΜ.
  Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε στην επιβολή δύο διοικητικών κυρώσεων για την ίδια πράξη, δηλαδή την ανέγερση αυθαίρετης κατασκευής και σε παραβίαση της προβλεπόμενης αρχής ne bis in idem. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιδρύει συντρέχουσα αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ να επιβάλει πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα η, μη εφαρμοζόμενη, άλλωστε, εν προκειμένω λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 αυτής, διάταξη του άρθρου 1 περ. γ’ της 9732/2004 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τούτο διότι, κατά την αληθή της έννοια, ως αυθαίρετο «μεγάλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» δεν εννοείται, πάντως, αυθαίρετο σε έκταση που έχει υπαχθεί στο ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς της δασικής νομοθεσίας.
  Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακάτω, όπως δημοσιεύθηκε στο adjustice.gr:
  Ολοένα και συχνότερα είναι πλέον τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική, δεδομένης και της καταστροφής των δασών στα βουνά που περικλείουν την πρωτεύουσα, με βασική αιτία το γεγονός ότι η άναρχη δόμηση της Αθήνας στον 20ό αιώνα οδήγησε στο μπάζωμα άνω των 800 χιλιομέτρων υδάτινων ροών, αλλού για δημιουργία οδών και αλλού για οικοδόμηση. 
  Κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρρόης και η Σταδίου δημιουργήθηκαν με βάση τις υδάτινες ροές που η φύση είχε ανοίξει στο λεκανοπέδιο.   Από τις ιστορικές ροές νερού στην πρωτεύουσα έχουν απομείνει ο Κηφισός και ένα κομμάτι του Ιλισού. Μπορεί μόνο οι παλαιότεροι να θυμούνται τα ονόματα Ηριδανός, Λυκόρεμα, Βουρλοπόταμος, Βοϊδοπνίχτης, Κυκλοβόρος, Διαβολόρεμα, Αλασσώνας καθώς και άλλα ρέματα που διέτρεχαν την Αθήνα, αλλά η φύση δεν τα ξεχνά και μας τα υπενθυμίζει όποτε ανοίγουν οι ουρανοί.
  Η Αττική ήταν ιστορικά χώρος συρροής υδάτων, ως λεκανοπέδιο που είναι. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών διέσχιζαν τον χώρο που περικλείεται από το Αιγάλεω, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό. Μετά ήρθαν το τσιμέντο και η άσφαλτος, πήραν άναρχα θέση στην πρωτεύουσα, και τα νερά δεν βρίσκουν διέξοδο, παρά τα όποια αντιπλημμυρικά έργα.
  Οι δρόμοι χτισμένοι πάνω σε παλιά ρέματα που έχουν μπαζωθεί είναι και οι πρώτοι που πλημμυρίζουν (φωτ.: SOOC). Τουλάχιστον 550 χιλιόμετρα ρεμάτων και χειμάρρων έχουν μπαζωθεί στην Αττική σύμφωνα με στοιχεία από γεωτρήσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), του πρώην ΙΓΜΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άνω του 80% του υετού, ό,τι δηλαδή πέφτει από τον ουρανό (βροχή, χιόνι ή χαλάζι) να καταλήγει στη θάλασσα και μόνο το 20% ή και λιγότερο να απορροφάται από το έδαφος, αντιστρέφοντας τα αρχικά ποσοστά στην Αττική.
  Σύμφωνα δε με μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής το 1945, είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα, ενώ προσφάτως υπολογίζονταν σε μόλις, 434 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει ότι περί τα 850 χιλιόμετρα ρεμάτων έχουν μπαζωθεί, σκεπαστεί και χτιστεί.
  Υπολογίζεται ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα την πρωτεύουσα διέτρεχαν περί τα 700 ρέματα, ρυάκια, ποτάμια και χείμαρροι. Καθένα έχει την ιστορία του, συχνά… πονεμένη και σπανίως τρανή. Ο ιερός κατά την αρχαιότητα Ιλισός ξεκινά υπογείως από τον Υμηττό και καταλήγει στον φαληρικό όρμο στην Καλλιθέα, στο μόνο του ανοικτό κομμάτι.
  Καθ’ οδόν ο Ιλισός συλλέγει υπογείως νερά από πολλά ρέματα, όπως αυτό του Ηριδανού, η αρχαία κοίτη του οποίου έγινε αντικείμενο αρχαιολογικής μελέτης προ μερικών δεκαετιών όταν γίνονταν στην Αττική τα έργα δημιουργίας του μετρό της Αθήνας. Τα νερά του, μεταξύ 20 και 60 κυβικών μέτρων την ημέρα, περνούν και σήμερα από την Αρχαία Αγορά προερχόμενα υπογείως από τον Λυκαβηττό.
  Η αρχαία κοίτη του Ηριδανού, στον Κεραμεικό (φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ) Επίσης στον Λυκαβηττό είχε την πηγή του και ο Βοϊδοπνίχτης, ενώ από τα Τουρκοβούνια κατέβαινε ο Κυκλοβόρος, με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας. Από τον Υμηττό κατέβαινε τον Βύρωνα και το Παγκράτι ο Αλασσώνας.
  Στο Φάληρο ακόμη έβρισκαν την έξοδο προς τη θάλασσα, πέρα από τα ποτάμια Ιλισός και Κηφισός, και πολλά ρέματα όπως αυτό της Πικροδάφνης, ο Βουρλοπόταμος και άλλα.
  Πιο γνωστό είναι το ρέμα του Ποδονίφτη, με νερό από τους πρόποδες της Πεντέλης, που διασχίζει Χαλάνδρι, Ψυχικό και Νέα Ιωνία για να καταλήξει υπογείως στον Κηφισό.
  Ο έλεγχος της μετατροπής των υπέργειων οδών ύδατος σε υπόγειες δεν έχει μόνο σημασία για την πρόληψη πλημμυρών, αλλά και για την ευστάθεια κτισμάτων και την κατασκευή υπόγειων δικτύων κάθε είδους. Την περασμένη άνοιξη η ΕΑΓΜΕ τοποθέτησε σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ σταθμηγράφο σε γεώτρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην περιοχή της Μαυροσουβάλας, στη βόρεια Αττική. Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί σταθμό παρακολούθησης του «Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων», για το υπόγειο υδροσύστημα της ΒΑ Πάρνηθας.
  Ιστορικά υψηλή επίδοση της Ελλάδας στον δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανακοίνωσε ο οίκος ΕΥ, καθώς η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις, στην 24η μεταξύ των 40 κορυφαίων αγορών παγκοσμίως.
  Η έκθεση της ΕΥ κάνει ειδική αναφορά στον τελευταίο διαγωνισμό για τις ΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση συμβάσεων συνολικής ισχύος 350MW για φωτοβολταϊκά έργα έως 20MW, με μέση χρέωση 37,6 Euro/MWh. Τα τιμολόγια στη διαδικασία κυμαίνονταν από 32,97 έως 51,2 Euro/MWh. Αντίθετα, δεν απονεμήθηκε καμία σύμβαση για έργα αιολικής ενέργειας.
  Σύμφωνα με την έκθεση, στην επιτυχημένη αυτή δημοπρασία συμμετείχαν 126 έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος σχεδόν 1,1GW, και ο έντονος ανταγωνισμός για τις συμβάσεις ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη μετά την περιορισμένη συμμετοχή κατά το παρελθόν. Η περσινή μεταρρύθμιση του καθεστώτος αδειοδότησης και η καθιέρωση μιας ταχείας ψηφιοποιημένης διαδικασίας, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των προοπτικών της αγοράς.
  Μετά την απλοποίηση του συστήματος, τον Σεπτέμβριο του 2019, και την έκρηξη των αιτήσεων για άδειες παραγωγής που ακολούθησε, ψηφίστηκε νομοθεσία, βάσει της οποίας οι νέες αιτήσεις για άδειες, καθώς και αυτές που κατατέθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες, πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητικές επιστολές ύψους Euro35.000/MW.

  Από την αναδιάρθρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, η ΡAE έχει λάβει αιτήσεις άνω των 85GW, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ των εν δυνάμει επενδύσεων σε περισσότερα από 100GW. Τα περισσότερα από 100GW που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης υπερβαίνουν κατά πολύ τα 19GW ΑΠΕ που χρειάζεται η χώρα για να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για τη συμμετοχή τους στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κατά 61% μέχρι το 2030.
  Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Είχαμε από καιρό επισημάνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου και, ειδικότερα, της απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης, για να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εξελίξεις, όπως καταγράφονται στην τελευταία έκθεση και αντικατοπτρίζονται στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας στον δείκτη, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον βάσιμα να αισιοδοξεί ότι θα πετύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα».
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.