Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Κατά την πανδημία COVID-19, κατέστη σαφές ότι ο επαρκής αερισμός είναι το βασικό τεχνικό μέτρο για τη μείωση της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών.
   Οι εμπειρογνώμονες της REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations συγκέντρωσαν τώρα τα διαθέσιμα στοιχεία και ανέπτυξαν μια μέθοδο σχεδιασμού αερισμού με βάση την υγεία για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης σε εσωτερικούς χώρους με τίτλο «Health-based target ventilation rates and design method for reducing exposure to airborne respiratory infectious diseases».
   Ο έως σήμερα σχεδιασμός αερισμού που βασίζεται στα υφιστάμενα πρότυπα εσωτερικού κλίματος EN 16798-1:2019 και ISO 17772-1:2017 περιορίζεται στη χρήση κριτηρίων αερισμού που βασίζονται στην αντιληπτή ποιότητα του αέρα (οσμές) και παραβλέπει τη μετάδοση αναπνευστικών ασθενειών από αερομεταφορόμενους ιούς.
   Η μέθοδος σχεδιασμού του αερισμού με βάση τον κίνδυνο μόλυνσης, που προτείνεται στο παρόν κείμενο, παρέχει νέα ποσοστά-στόχους για τον αερισμό  και προορίζεται να συμπληρώσει τις υφιστάμενες μεθόδους σχεδιασμού αερισμού σε κτίρια εκτός κατοικιών, εξαιρουμένων των κτιρίων υγειονομικής περίθαλψης και των βιομηχανικών κτιρίων.
   Προτείνεται η εφαρμογή νέων ρυθμών αερισμού στο σχεδιασμό νέων κτιρίων και ανακαινίσεων, υψηλότερα από τα ποσοστά αερισμού άνεσης.
   Για να κατεβάσετε το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
   https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/2022/Health_based_target_ventilation_09012023.pdf
   Read more...

   0

  • dimitris GM

   Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
   Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
   Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 2α Φεβρουαρίου 2023.
   Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχομένων δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των ακινήτων αυτών από πρόσωπα που τα κατέχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου νόμου. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
   http://www.opengov.gr/minfin/?p=11631
   Read more...

   0

  • Engineer

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241Α/23.12.2022,  ως « Άρθρο 96 του Νόμου 5007/2022 και με τίτλο "Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023», η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία δεν επιτρέπει για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων (π.δ. 34/1995), αναπροσαρμογή του μισθώματος που να υπερβαίνει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2022, υπό τις οριζόμενες στη διάταξη αυτή εξαιρέσεις υπέρ της μεγάλης επενδυτικής ιδιοκτησίας. Παρόμοια ρύθμιση είχε προηγηθεί και για το έτος 2022.
   Με την παρούσα εγκύκλιο η ΠΟΜΙΔΑ απαντά στα συχνότερα ερωτήματα που τίθενται από ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων από όλη τη χώρα, σχετικά με τη ρύθμιση αυτή, η οποία θα συζητηθεί και στο 40ό Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, το Σάββατο 28.1.2023, στις 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο Καρατζά, Αιόλου 82-84.
   Η δικαιολογία για την επιβολή του μέτρου αυτού ήταν για να αντιμετωπιστούν μεγάλες αυτόματες αναπροσαρμογές των επαγγελματικών μισθωμάτων που προκύπτουν από συμφωνημένες ετήσιες τιμαριθμικές αυξήσεις των μισθωμάτων, λόγω της τεράστιας και έξω από κάθε πρόβλεψη αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η γενική όμως διατύπωση της διάταξης φαίνεται εκ πρώτης όψεως να συμπεριλαμβάνει και τις συμφωνίες αύξησης του μισθώματος σε ποσοστό ή και σε ποσό αύξησης εκφρασμένο σε ευρώ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιες αδικίες σε βάρος ιδιαίτερα των καλόπιστων εκμισθωτών, οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονται γιατί είχαν διατηρήσει χαμηλά τα μισθώματά τους επί σειρά ετών, και τώρα «τιμωρούνται» για τη στάση τους αυτή.
   Η ρύθμιση αυτή είναι μια απαράδεκτη παρέμβαση αντικοινωνικού χαρακτήρα αφού στρέφεται εναντίον της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, μονομερής και χωρίς κανένα αντίβαρο υπέρ της, όπως η αναγκαία πλέον μείωση της φορολογίας των μισθωμάτων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανενόχλητη τη μεγάλη ιδιοκτησία και το Δημόσιο!  Το ακόμη όμως πλέον επικίνδυνο είναι ότι στο χρονικό βάθος τέτοιων μέτρων αναγκαστικής δέσμευσης του ύψους των μισθωμάτων, προστίθεται μοιραία και η αναγκαστική παράταση της διάρκειας των μισθώσεων αυτών. Ο συνδυασμός των δύο αυτών μέτρων αποτελεί το επάρατο «Ενοικιοστάσιο», που ίσχυσε επί δεκαετίες στη χώρα μας εξ αιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κατέστρεψε και ερείπωσε κυριολεκτικά το παλαιότερο κτιριακό δυναμικό της χώρας μας επί δεκαετίες...
   Τα 3 συχνότερα ερωτήματα σχετικά με την παραπάνω ρύθμιση είναι τα εξής: 
   1.Ποιες κατηγορίες μισθώσεις εξαιρεί ο ίδιος ο νόμος από την εφαρμογή της; 
   Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι μισθώσεις με εκμισθωτή:
   α) Ανώνυμες Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας,
   β) εταιρείες που ανήκουν σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων,
   γ) επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου, επιφανείας τουλάχιστον 15.000 τ.μ.
   δ) εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στο Δημόσιο, και στις θυγατρικές εταιρείες τους.
   2. Σε ποιες περιπτώσεις ο εκμισθωτής θα μπορούσε να ζητήσει δικαστικώς τη μη εφαρμογή της ρύθμισης και τη συμφωνημένη αναπροσαρμογή του μισθώματος; 
   Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία, η αναπροσαρμογή του μισθώματος με την συνδρομή του άρθρου 288 ΑΚ, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης είναι σε κάθε περίπτωση επιτρεπτή. Ωστόσο, η περίπτωση που θα μπορούσε κατά την άποψή μας να διεκδικηθεί δικαστικώς υψηλότερη συμβατική αύξηση μισθώματος συνίσταται μόνο αν σε μια επαγγελματική μίσθωση το μίσθωμα είχε παραμείνει επί σειρά ετών αμετάβλητο, οπότε η αδιάκριτη εφαρμογή της διάταξης σε βάρος του εκμισθωτή μιας τέτοιας μίσθωσης καταλήγει να είναι ιδιαίτερα επαχθής και καταχρηστική, και ως εκ τούτου μπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά τουλάχιστον η συμφωνημένη αναπροσαρμογή.
   Περαιτέρω κατά την άποψή μας, μπορεί ο εκμισθωτής να ζητήσει και να λάβει αυξημένο μίσθωμα σε σχέση με το καταβαλλόμενο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% χωρίς μάλιστα δικαστική απόφαση στις εξής περιπτώσεις:
   Αν σε μια επαγγελματική μίσθωση συμφωνήθηκε κατά την έναρξή της, πόσο θα είναι το κανονικό μίσθωμα, πλην όμως για διευκόλυνση του μισθωτή κατά την αρχική εγκατάστασή του στο μίσθιο και την κατάλληλη διαμόρφωσή του από αυτόν, με ειδική γραπτή συμφωνία καθορίστηκε χαμηλό αρχικό μίσθωμα για ένα μικρό και μόνον διάστημα, μετά από το οποίο συμφωνήθηκε ότι θα ισχύσει το κανονικό (αγοραίο), σημαντικά μεγαλύτερο, μίσθωμα.   Όταν λήξει η συμβατική ή η τυχόν μεγαλύτερη νόμιμη διάρκεια μιας επαγγελματικής μίσθωσης, ο περιορισμός του 3% δεν μπορεί να αφορά το μίσθωμα της νέας μίσθωση που θα συμφωνηθεί ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων. Αν θεωρήσουμε ότι ισχύει το αντίθετο, τότε ο εκμισθωτής ακινήτου με παλαιό και πολύ χαμηλό μίσθωμα δεν θα έχει άλλη λύση παρά να εξώσει τον υπάρχοντα μισθωτή του προκειμένου να το εκμισθώσει σε τρίτον με απολύτως ελεύθερο μίσθωμα, οπότε η διάταξη αυτή θα βλάψει τελικά αντί να προστατεύσει το μισθωτή! 3. Αν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν από κοινού σε καταβολή αύξησης σε υψηλότερο ποσοστό, πως κατοχυρώνεται ο εκμισθωτής ότι ο ενοικιαστής δεν θα αλλάξει γνώμη και ζητήσει να του επιστραφεί η να συμψηφιστεί το υπερβαλλόντως καταβληθέν ποσό;
   Η διάταξη περί του «πλαφόν» 3% δεν έχει καμιά σχέση με το αλήστου μνήμης «θεμιτό μίσθωμα» των μισθώσεων κατοικιών του 1978, η υπέρβαση του οποίου αποτελούσε και ποινικό αδίκημα (!). Για να είναι έγκυρη και δεσμευτική και για τα δύο μέρη μια τέτοια συμφωνία, θα πρέπει κατά την άποψή μας να υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
   Η συμφωνία αυτή να είναι έγγραφη και μεταγενέστερη από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της παραπάνω διάταξης που αφορά το οικείο έτος. Η βεβαιότητα της μεταγενέστερης χρονολογίας εξασφαλίζεται σήμερα ευχερέστατα μέσω της εφαρμογής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ, εκτός από τους άλλους γνωστούς τρόπους.  Αυτό γιατί η μεταγενέστερη παραίτηση από κάθε είδους δικαιώματα στις μισθώσεις αυτές είναι έγκυρη αν γίνεται με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι οι συμβαλλόμενοι τελούν εν γνώσει της ύπαρξης του περιορισμού αυτού και ότι ο μισθωτής παραιτείται ρητά  από το δικαίωμα της διεκδίκησης επιστροφής κάθε ποσού που υπερβαίνει το 3%. Σημειώνεται ότι αν στο μισθωτήριο μνημονεύεται ρητά η επίμαχη διάταξη ήτοι το άρθρο 96 του Νόμου 5007/2022 (ΦΕΚ 241Α/23.12.2022), το μισθωτήριο αποκτά αυτόματα βέβαιη χρονολογία εφόσον αναφέρεται σε γεγονός βεβαίας χρονολογίας οπότε η σχετική συμφωνία θα πρέπει να θεωρείται ως έγκυρη, χωρίς ο μισθωτής να μπορεί να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε τη σχετική διάταξη. Σε κάθε περίπτωση άποψή μας είναι ότι μετά τη δήλωση στην φορολογία εισοδήματος του ανωτέρω ποσού από τον εκμισθωτή, είναι εντελώς ανεπιεικές να γίνει δεκτό αίτημα του ενοικιαστή για επιστροφή κάθε ποσού που υπερβαίνει το πλαφόν του 3%, δεδομένου του γεγονότος ότι η εφορία καταλογίζει φόρο επί του συνολικού μισθώματος, ακόμα κι αν αυτό υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την παραπάνω διάταξη, χωρίς στη συνέχεια να έχει ο φορολογούμενος ουσιαστική και αποτελεσματική δυνατότητα να διεκδικήσει την διαφορά του αναλογούντος φόρου που του καταλογίστηκε. 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σχέδιο ενίσχυσης των δήμων με μηχανικούς προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών λύνοντας τον γόρδιο δεσμό με την υποστελέχωση των πολεοδομιών. Την τελευταία διετία έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων περισσότεροι από 700 μηχανικοί.
   Εντός του Ιανουαρίου θα εκδοθούν από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις διαπιστωτικές πράξεις με το ποιες πολεοδομίες θα εξυπηρετούν τους δήμους που δεν έχουν οργανώσει δικές τους Υπηρεσίες δόμησης.
   Μέχρι πριν από λίγους μήνες για να βγάλει κάποιος μια πολεοδομική άδεια στον Χολαργό ή στου Παπάγου θα έπρεπε να απευθυνθεί στην πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής που με 13 υπαλλήλους εξυπηρετούσε, όχι έναν και δύο αλλά, επτά συνολικά δήμους. Από τον Απρίλιο του 2022 ο δήμος Χολαργού οργάνωσε την δική του υπηρεσία Δόμησης.
   Η μεταβατική προθεσμία, που είχε οριστεί από τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος στους Δήμους, να συστήσουν και να λειτουργήσουν δικές τους Υπηρεσίες Δόμησης έχει λήξει. Σήμερα μόλις ένας στους δύο ΟΤΑ έχει ανταποκριθεί και διαθέτει την δική του πολεοδομία.
   Η μεταβίβαση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στους δήμους προβλέφθηκε από τον «Καλλικράτη» το 2010. Μέχρι τότε μεγάλοι δήμοι όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διέθεταν δικές τους πολεοδομίες ενώ  άλλοι δήμοι εξυπηρετούνταν από τις λεγόμενες «νομαρχιακές». Με την κατάργηση των νομαρχιών, οι παλιές νομαρχιακές πολεοδομίες υπήχθησαν αναγκαστικά στον δήμο όπου βρισκόταν η έδρα τους.
   Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας το πρόβλημα είναι άμεσο για τους μισούς Δήμους της χώρας, καθώς 168 Δήμοι διαθέτουν ΥΔΟΜ που εξυπηρετούν και άλλες περιοχές και 164 Δήμοι δεν έχουν δική τους  πολεοδομία.
   Μέσα στον Ιανουάριο οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα βγάλουν τις διαπιστωτικές πράξεις που θα ορίζουν από ποιες πολεοδομίες θα εξυπηρετούνται οι δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υπηρεσίες δόμησης.
   Την ίδια ώρα το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει δήμους και περιφέρειες με επιπλέον μηχανικούς μέσω ΑΣΕΠ.
   Read more...

   5

  • Engineer

   Έκτακτη αύξηση του ρυθμιζόμενου εσόδου (WACC) ζητεί εκ νέου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ, επικαλούμενος την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων δανεισμού.
   Το ρυθμιζόμενο έσοδο αποτελεί κρίσιμο ποσό για όλους τους Διαχειριστές, καθώς προορίζεται για την κάλυψη ενός εύλογου μέρους του κόστους των επενδύσεων, το οποίο επιβαρύνει τους χρήστες των δικτύων, τους καταναλωτές, που καλούνται έτσι να πληρώσουν υψηλότερες χρεώσεις χρήσης στα τιμολόγια ηλεκτρισμού.
   Ο περιορισμός του, από την άλλη πλευρά, από τη ΡΑΕ, που έχει την αρμοδιότητα ως Ρυθμιστής της ενεργειακής αγοράς για τον καθορισμό του, εδράζεται στο σκεπτικό της ότι πρέπει α) αφενός, να προστατευθούν οι χρήστες των δικτύων από μεγάλες αυξήσεις και β) αφετέρου, να μην επαναπαύονται οι Διαχειριστές στο εγγυημένο έσοδο που διαθέτουν και δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν. 
   Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε η μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου αυτού, ενσωματώνοντας κίνητρα για τους Διαχειριστές.
   Οπως λέει ο ΑΔΜΗΕ «η απαιτούμενη ρυθμιστική στήριξη, με έκτακτη αναθεώρηση του WACC τουλάχιστον στο 8,51%, θα επιτρέψει στον ΑΔΜΗΕ να συνεχίσει να υλοποιεί ομαλά το επενδυτικό του πρόγραμμα, με το οποίο η χώρα θωρακίζεται ενεργειακά μέσω των εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.
   Παράλληλα, από το ύψος του ρυθμιζόμενου εσόδου θα εξαρτηθεί εάν ο ΑΔΜΗΕ θα είναι σε θέση να συμμετάσχει με επαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε μεγάλα ενεργειακά έργα που ωριμάζουν αυτή την περίοδο, καθώς και να διαθέσει τους απαραίτητους λειτουργικούς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ.
   Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και o εν εξελίξει διαγωνισμός για τη διάθεση του 20% της θυγατρικής του Ομίλου Αριάδνη Interconnection. Δεδομένου ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η έγκαιρη αναθεώρηση του WACC θα επιτρέψει την ορθή αποτίμηση της συναλλαγής ώστε να μη χάσει έσοδα ο Διαχειριστής και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο.
   Αναθεώρηση απαιτείται από τη ΡΑΕ και ως προς τις λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, καθώς σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, και παρά τις τεκμηριωμένες ανάγκες της εταιρείας για αύξηση του τακτικού προσωπικού, εγκρίθηκε τελικώς μόνο το ένα πέμπτο των αιτούμενων προσλήψεων για την επόμενη τετραετία.
   Είναι σαφές ότι ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται περισσότερο τακτικό -κυρίως επιστημονικό- προσωπικό, για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις έως το τέλος της δεκαετίας, να στελεχωθούν άμεσα βάρδιες 24/7/365 σε νεοσύστατες και νευραλγικές υποδομές του Διαχειριστή (όπως το security operation center και το network operation center), να προχωρήσει με ταχύτητα η ενεργειακή μετάβαση και να επεκταθεί / συντηρηθεί σωστά το δίκτυο. Ειδικά ως προς τις εργασίες συντήρησης του Συστήματος, όπου απασχολείται σε μεγάλο βαθμό έκτακτο προσωπικό, τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων, η Αρχή για πρώτη φορά δεν ενέκρινε καμία δαπάνη για νέες προσλήψεις».
   Read more...

   0

  • GTnews

   Δημοπρατήθηκαν δύο ακόμα μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, στον Ανατολικό Τομέα Θεσσαλονίκης και τη Λάρισα, συνολικού προϋπολογισμού 182 εκατ. ευρώ – Συνολικά έχουν δημοπρατηθεί 28 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια.
   Δημοπρατήθηκαν στο τέλος του 2022, δύο ακόμα νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων που έχουν δημοπρατηθεί στη χώρα μας την τελευταία τριετία σε 28 μονάδες.
   Πιο συγκεκριμένα, δημοπρατήθηκαν οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, συνολικού κόστους άνω των 182 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση κατασκευής και των δύο έργων γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
   Σε ότι αφορά τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 114.434.070,88 € με ΦΠΑ. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στη θέση «Άγιος Αντώνιος του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 128.000 tn σύμμεικτων αποβλήτων το έτος και 22.000 tn προδιαλεγμένων οργανικών ανά έτος.
   Όσον αφορά την ΜΕΑ Λάρισας ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 67.730.320,80 ευρώ με ΦΠΑ και θα κατασκευαστεί στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών. Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία 61.479 tn/έτος σύμμεικτων αποβλήτων και  12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το μεγαλύτερο μέρος των καμένων δασών χαλεπίου Πεύκης στη Βόρεια Εύβοια αναμένεται να αποκατασταθεί φυσικά, τα μεν πεύκα με σπόρους τα δε πλατύφυλλα είδη (φυλλοβόλα και αείφυλλα) με παραβλάστηση, σύμφωνα με τη μελέτη Αναδάσωσης της Βόρειας Εύβοιας, η οποία εκπονείται από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια Θέκλα Κ. Τσιτσώνη.
   «Παρά τη δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης, εντούτοις ένα σημαντικό κομμάτι θα χρειαστεί αναδάσωση, όπως συστάδες που έχουν ξανακαεί και δεν υπάρχουν ώριμοι σπόροι ή εκτάσεις με κλίσεις >50% ή εκτάσεις με τουριστικό ή αναψυχικό ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημαντικό πρόβλημα αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων μετά την πυρκαγιά δημιουργείται στη μαύρη Πεύκη και στην Ελάτη, είδη που δεν είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές, λόγω της ζώνης εξάπλωσής τους», λέει στη Greenagenda.gr η κ. Τσιτσώνη.
   Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα», ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε προς υλοποίηση το Στρατηγικό Σχέδιο (Masterplan), το οποίο περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις. Για το έργο «Το Νέο Δάσος στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας», η επιστημονικά υπεύθυνη της ομάδας του Τμήματος Δασολογίας του ΑΠΘ, κ. Τσιτσώνη, κατέθεσε προς υλοποίηση το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενου Έργου/Δράσης «Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή κυλιόμενη δράση με την παρακάτω διαδοχή: Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση/Συνεχής παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2».
   Η δράση «Αναδάσωση - ΑΠΘ» εξειδικεύεται σε έξι κατηγορίες έργων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ), τα οποία αφορούν:
   Α. Συλλογή δασικού αναπαραγωγικού υλικού,
   Β. Παραγωγή φυταρίων στο φυτώριο για την αναδάσωση,
   Γ. Παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του Νέου Δάσους,
   Δ. Αναδάσωση – Βιώσιμη Διαχείριση - Βιώσιμος Καθαρισμός,
   Ε. Έργα αποκατάστασης υγρασίας εδάφους (Νερό)
   και τέλος
   ΣΤ. Υπολογισμό παρακολούθησης CO2 και αποθήκευσης άνθρακα
   Σκοπός του έργου Α για το νέο δάσος είναι η συλλογή του καταλληλότερου πολλαπλασιαστικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με στόχο την παραγωγή άριστου φυτευτικού υλικού με τοπικά ενδημικά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες του Έργου Β και τελικά προς χρήση στις αναδασωτικές εργασίες του Έργου Δ που προβλέπεται να υλοποιηθούν σε καμένες εκτάσεις του νησιού σύμφωνα και με τις προβλέψεις της μελέτης Αναδάσωσης Βόρειας Εύβοιας. Για την υλοποίηση των αναδασώσεων των εκτάσεων, οι οποίες προβλέπονται στο σχετικό Έργο Δ, θα πρέπει να επισημανθούν οι άριστοι φαινότυποι για τα είδη ενδιαφέροντος ήτοι: χαλέπιος Πεύκη, μαύρη Πεύκη και Ελάτη.
   Για την κάλυψη των αναγκών σε αναδασωτικό φυτευτικό υλικό υπολογίστηκε με βάση:
   την έκταση αναδάσωσης με κάθε είδος το χλωρό βάρος των κώνων, τον αριθμό των σπόρων σε κάθε κώνο, τη φυτρωτικότητα και ένα περιθώριο ασφαλείας της τάξης του 20% το συνολικό βάρος του προς συλλογή υλικού το οποίο ανέρχεται σε 3.500 kg κώνων και για τα τρία είδη από τα οποία τελικά αναμένεται να παραχθούν προς χειρισμό και φύτευση σε δημόσια φυτώρια 1.800.000 σπόροι Ελάτης, 1.000.000 σπόροι μαύρης Πεύκης και 275.000 σπόροι χαλεπίου Πεύκης. Σκοπός του έργου Β είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγής φυτευτικού υλικού για την αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας. Το Έργο Β εκκινεί από τη στιγμή που οι επιλεγμένοι, ταυτοποιημένοι και συσκευασμένοι σπόροι του Έργου Α αποστέλλονται σε δημόσια φυτώρια για παραγωγή φυταρίων και εκτείνεται μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του τοπικού Σταθμού Προσωρινής Μεταστάθμευσης και Προσαρμογής Φυτευτικού Υλικού σε περιοχή της Εύβοιας για τις ανάγκες αναδάσωσης. Σκοπός του Έργου Β είναι η οργάνωση των συνοδών εργασιών που απαιτούνται για την άριστη οργάνωση υλοποίησης της επέμβασης αναδάσωσης του Έργου Δ. Η αναδάσωση αναμένεται να είναι εκτενής καταλαμβάνοντας εκτάσεις μεγαλύτερες των 15.000 στρεμμάτων, αλλά ταυτόχρονα θα εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό θέσεων με διαφορετικό καθεστώς εμπλέκοντας όχι μόνο δημόσιες δασικές εκτάσεις αλλά και σημαντικές ιδιωτικές.
   Το Έργο Β ως συνέχεια του Έργου Α αναμένεται να καλύψει τις δράσεις παραγωγής του φυτευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την αναδάσωση εκτάσεων στη Βόρεια Εύβοια καθώς επίσης και την παραγωγή πιστοποιημένου και γενετικά ελεγμένου φυτευτικού υλικού με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φυτευτεί σε επιλεγμένες θέσεις εντός δημοσίων εκτάσεων στο πεδίο ώστε να παρακολουθούνται στο μέλλον για να λειτουργήσουν ως σποροπαραγωγές συστάδες τόσο για επιστημονικούς όσο και για λειτουργικούς σκοπούς.
   Επίσης, ο Σταθμός Μεταστάθμευσης και Προσαρμογής Φυτευτικού Υλικού αποτελεί ένα ακόμη καινοτόμο στοιχείο του Έργου του Νέου Δάσους. Η δημιουργία του Σταθμού θα εξασφαλίσει με πιστοποιημένο τρόπο την ασφάλεια αποθήκευσης και προσαρμογής (conditioning) που πιθανότατα θα χρειαστεί το φυτευτικό υλικό λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών καθώς και εξαιτίας της ανάγκης «σκλήρυνσης» προ της φύτευσης στο πεδίο. «Η δράση αυτή εξασφαλίζει ότι το υγιές φυτευτικό υλικό φτάνει από το φυτώριο στον χώρο φύτευσης χωρίς να υποστεί υπερβολικό στρες εξαιτίας ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και χειρισμού έως την ημέρα της φύτευσης. Οι αναδασώσεις αποτελούν πλέον προτεραιότητα και έχουν υψηλό κόστος το οποίο θα πρέπει να δαπανάται με εξασφάλιση της επίτευξης στόχων της κλιματικής αλλαγής ή και παραγωγικών προτεραιοτήτων», υπογραμμίζει η κ. Τσιτσώνη.
   Σκοπός του έργου Γ είναι η παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης σε συνδυασμό με την πρόοδο της εφαρμογής αναδάσωσης (Έργο Δ) του Νέου Δάσους. Η παρακολούθηση καθίσταται αναγκαία ως κρίκος μιας αλυσίδας αξίας η οποία περιλαμβάνει την ex ante και την ex post αξιολόγηση της επιτυχίας των ενεργειών που προβλέπονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και την πρόταση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που υπάρχουν αδυναμίες και κενά τόσο στην πρόοδο της αναγέννησης όσο και στην υλοποίηση της αναδάσωσης. Επιπλέον ως δεύτερος στόχος είναι η διαχρονική άντληση στοιχείων και δεδομένων για τον εμπλουτισμό της παρακολούθησης συγκράτησης CO2 του έργου ΣΤ.
   Σκοπός του έργου Δ είναι η ανασύσταση του δασικού περιβάλλοντος σε καμένες εκτάσεις της Βόρειας Εύβοιας με την υλοποίηση αναδασώσεων στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση εκτάσεων οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαδικασία φυσικής αναγέννησης. Προβλέπεται να υλοποιηθεί αναδάσωση κυρίως με Μαύρη Πεύκη και Ελάτη.» Το έργο Δ αποτελεί τον κόσμο των δράσεων του παρόντος Τεχνικού Δελτίου και συνδέεται άρρηκτα με το σύνολο των υπολοίπων έργων» επισημαίνει η κ. Τσιτσώνη.
   Επιπλέον, το έργο Δ δημιουργεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προστασία των αγροτικών και αγροδασικών οικισμών στην Ελλάδα με την διενέργεια παρεμβάσεων σε περιαστικές εκτάσεις για την προστασία από πυρκαγιά. Οι επεμβάσεις αυτές (Φωτοδότες) σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη διαβίωση και προστασία των κατοίκων δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο επεμβάσεων το οποίο, κατά την κ. Τσιτσώνη, να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
   Οι Φωτοδότες θα εφαρμοστούν σε τουλάχιστον 2 οικισμούς της περιοχής και αποτελούν μια πολύ απαιτητική δράση καθώς θα εμπλέξουν πέραν της δασικής υπηρεσίας και υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα αλλά και τους ιδιώτες κατόχους εκτάσεων πέριξ των οικισμών εφαρμογής.
   Σκοπός του έργου Ε είναι η παραγωγή και ολοκλήρωση έργων διακράτησης ύδατος από αρτεσιανές επιφανειακές ή όμβριες πηγές με σκοπό την αποθήκευση και χρήση τους για την βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης των αναδασώσεων αλλά και για την μελλοντική αντιπυρική προστασία του νέου δάσους που θα ιδρυθεί στη Βόρεια Εύβοια.
   Και, τέλος, σκοπός του έργου ΣΤ είναι η δυναμική παρακολούθηση της συγκράτησης άνθρακα τόσο από τις περιοχές εφαρμογής αναδασώσεων όσο και από τις περιοχές με φυσική αναγέννηση. Για την επίτευξη του σκοπού μια διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης θα λειτουργήσει ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων, που αυτή θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο, τόσο από το κράτος και την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους πολίτες.
   «Με τη χρήση των δεδομένων και την εφαρμογή εξισώσεων υπολογισμού δέσμευσης CO2 το δυναμικό αυτό παράθυρο θα αποδίδει κάθε στιγμή αποτελέσματα συνολικά αλλά και επί μέρους για την καμένη περιοχή», υπογραμμίζει η καθηγήτρια του ΑΠΘ.
   Η χρηματοδότηση υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου/Δράσης «Αναδάσωση – ΑΠΘ» θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης ΠΑΑ 2021-2027.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σχετικά με τα «αποτελέσματα της επιλογής μελέτης αρχιτεκτονικών προσχεδίων» για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου από την ορισθείσα Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΠΟΑ αναφέρει:
   Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε συνέχεια της από τον Φεβρουάριο του 2022 ανοικτής επιστολής του μαζί με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΑΠ. 67274/28.02.2022), σχετικά με τις αμφιλεγόμενες διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΠΟΑ και αφορούν στην ανέγερση του ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, θεωρεί ότι:
   Η από 09/01/2023 ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ με τα «αποτελέσματα της επιλογής μελέτης αρχιτεκτονικών προσχεδίων» για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου από την ορισθείσα Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως αποτέλεσμα μιας θεσμοθετημένης Διαγωνιστικής Διαδικασίας, ούτε ως τμήμα ενός συμβουλευτικού σταδίου προετοιμασίας, καθώς δεν ακολουθεί όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, βάσει της Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 1, παρ. 3α), το ίδιο το Υπουργείο είναι υπεύθυνο να προκηρύξει έναν Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σε συνεργασία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UIA-UNESCO. Κρίνουμε την έμμεση συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με ιδιωτικό Ίδρυμα για τη «δωρεά» μελετών απαράδεκτη, καθώς προσπαθεί να παρακάμψει την ελληνική νομοθεσία, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή των μελετών απέχουν κατά πολύ από τις προδιαγραφές που αναφέρουμε (κλειστός χαρακτήρας του Διαγωνισμού, συμμετοχή μόνο ξένων γραφείων σε ετεροβαρή συνεργασία με ελληνικά, σύνθεση επιτροπής αξιολόγησης με μόνο δύο μέλη αρχιτέκτονες). Οι συμμετέχοντες στην προβληματική αυτή διαδικασία Έλληνες αρχιτέκτονες, είτε ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, είτε ως μελετητές, συμβάλλουν στην απαξίωση του Θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, στην υποβάθμιση της Αρχιτεκτονικής και στον αθέμιτο επαγγελματικό ανταγωνισμό. Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, γνωρίζοντας τη σημασία και την αξία του συγκεκριμένου έργου, καλεί το ΥΠΠΟΑ να ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τους Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα αντάξιο της ιστορίας και διεθνούς εμβέλειας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
   Παράλληλα καλεί όσους αρχιτέκτονες συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές να συμβάλλουν δια της αποχής τους στην προάσπιση της αρχιτεκτονικής δεοντολογίας και του κύρους του κλάδου μας.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ξεκινά η συγκρότηση Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων και το ΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εγγραφή στους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς.
   Συγκεκριμένα, το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των δημοσίων κτηρίων.
   Το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), εγκρίνεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  Αφορά κτίρια στα οποία στεγάζονται οι φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/121514/1435 (B’ 6010/25.11.2022). Η καταγραφή και ο έλεγχος όλων των κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Επικράτεια και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα καταστήσουν τα κτήρια αυτά απολύτως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα προβλέπεται στο Εθνικό  Σχέδιο Δράσης  για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη.
   Στο Μητρώο εγγράφονται Μηχανικοί φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΤΕΕ, με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι ήδη εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι προεγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας. Οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας εγγράφονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα:
   α) με δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης προσβασιμότητας και της αντίστοιχης επίβλεψης,
   β) με δικαίωμα εκπόνησης λοιπών μελετών κτηριακών έργων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ενεργητικής πυροπροστασίας κ.ά.) και των αντίστοιχων επιβλέψεων.
   Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας, ορισμού των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και ελέγχου των κτηρίων, καθώς και η αποζημίωση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ που υπέγραψαν ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και η αποζημίωση τους για κάθε έλεγχο καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του κτηρίου, ενώ αυτή κυμαίνεται από 250 ως 700 ευρώ για τον καθένα. Ο (επιτόπιος) έλεγχος των Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά όλα τα στοιχεία προσβασιμότητας για όλες τις μορφές αναπηρίας την οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσκαλεί τους μηχανικούς με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας από 17 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2023.
   Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά από την πιστοποίηση της παρακολούθησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα οργανωθούν από το ΤΕΕ και τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ τον Φεβρουάριο 2023.
   Η υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας γίνεται μέσω του συνδέσμου https://web.tee.gr/prosvasimotita/mitroo-elegkton/, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας www.tee.gr.
   Ενημέρωση για τη σχετική νομοθεσία, καθώς και οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.
   Το έργο, οι υποστηρικτικές εργασίες και το συνολικό ποσό της αποζημίωσης των Ελεγκτών Προσβασιμότητας καλύπτονται από πόρους ΕΣΠΑ ή από άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα πόρους τεχνικής βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 1636/17-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ9Χ946Ψ842-201) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με θέμα: «3η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»
   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο (με το σύνολο των παραρτημάτων) από εδώ:
   tee_diavgeia_Ρ9Χ946Ψ842-201_3i_apofasi_entaksis_exoikonomo2021_16012023
   Επιπλέον είναι διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον σύνδεσμο:
   https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A19%CE%A7946%CE%A8842-201
   Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Η απόφαση αφορά την ένταξη της δεύτερης ομάδας ωφελουμένων του προγράμματος και ακολουθούν με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προοδευτικά, και οι επόμενες.
   Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 1402 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 24.368.495,47 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 26.753.208,50 €, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της απόφασης και στην ανάρτηση της πρώτης σχετικής απόφασης: 
   https://web.tee.gr/eidisis/proti-apofasi-ypagogis-aitiseon-ofeloymenon-sto-programma-exoikonomo/

   Read more...

   0

  • Engineer

   Η αξιοθαύμαστη αντοχή των ρωμαϊκών κατασκευών αποτελεί απόδειξη της εφευρετικότητας των Ρωμαίων μηχανικών, οι οποίοι είχαν τελειοποιήσει τη χρήση του σκυροδέματος.
   Οι αρχαίοι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν τεράστια οδικά δίκτυα, υδραγωγεία, λιμάνια και ογκώδη κτίρια, τα απομεινάρια των οποίων σώζονται εδώ και δύο χιλιετίες. Πολλά από αυτά κατασκευάστηκαν με σκυρόδεμα, όπως το Πάνθεον, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών, το οποίο κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου θόλου από μη ενισχυμένο σκυρόδεμα στον κόσμο.
   Οι ερευνητές έχουν περάσει δεκαετίες προσπαθώντας να ανακαλύψουν το μυστικό αυτού του εξαιρετικά ανθεκτικού αρχαίου δομικού υλικού. Οι ιδιότητες αυτού του σκυροδέματος αποδίδονται γενικά στα συστατικά του: την ποζολάνη, ένα μείγμα ηφαιστειακής τέφρας – που πήρε το όνομά της από την ιταλική πόλη Ποζουόλι, όπου υπάρχει ένα σημαντικό κοίτασμα αυτής της τέφρας – και τον ασβέστη.

   Τώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το μυστηριώδες συστατικό που έκανε το δομικό υλικό τόσο ανθεκτικό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όχι μόνο τα υλικά είναι ελαφρώς διαφορετικά από ό,τι ίσως νομίζαμε, αλλά και ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για την ανάμιξή τους, ήταν διαφορετικές.
   Η ομάδα ανέλυσε δείγματα σκυροδέματος ηλικίας 2.000 ετών, τα οποία ελήφθησαν από ένα τείχος στον αρχαιολογικό χώρο του Privernum, στην κεντρική Ιταλία, και είναι παρόμοια σε σύνθεση με άλλο σκυρόδεμα που βρέθηκε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
   Διαπίστωσαν ότι τα λευκά κομμάτια στο σκυρόδεμα, που είναι γνωστά ως «κροκάλες ασβεστόλιθων», έδιναν στο σκυρόδεμα την ικανότητα να επιδιορθώνει τις ρωγμές που σχηματίζονταν με την πάροδο του χρόνου.
   «Το σκυρόδεμα επέτρεψε στους Ρωμαίους να κάνουν μια αρχιτεκτονική επανάσταση», δήλωσε ο Μάσικ. «Οι Ρωμαίοι ήταν σε θέση να δημιουργήσουν και να μετατρέψουν τις πόλεις σε κάτι εξαιρετικό και όμορφο για να ζει κανείς. Και αυτή η επανάσταση ουσιαστικά άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Αντμίρ Μάσικ, επιστήμονας υλικών στο MIT..
   Κροκάλες ασβέστη και ανθεκτικότητα του σκυροδέματος
   Το σκυρόδεμα είναι ουσιαστικά τεχνητή πέτρα ή βράχος, που σχηματίζεται με την ανάμειξη τσιμέντου, ενός συνδετικού υλικού που συνήθως παρασκευάζεται από ασβεστόλιθο, νερό, άμμο ή λεπτόκοκκο βράχο και χαλίκι ή θρυμματισμένος βράχος.

   Τα ρωμαϊκά γραπτά αναφέρουν τη χρήση σβησμένου ασβέστη (όταν ο ασβέστης συνδυάζεται πρώτα με νερό πριν αναμιχθεί) και γι’ αυτό οι μελετητές είχαν υποθέσει ότι έτσι παρασκευαζόταν το ρωμαϊκό σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον Μάσικ. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κροκάλες προέκυψαν εξαιτίας της χρήσης ασβέστου (οξείδιο του ασβεστίου) κατά την ανάμιξη του σκυροδέματος, και όχι εξαιτίας του σβησμένου ασβέστη. Πρόσθετη ανάλυση έδειξε ότι αυτά τα κομμάτια σχηματίστηκαν σε ακραίες θερμοκρασίες και αυτό ενίσχυσε την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.
   «Τα οφέλη της θερμής ανάμιξης είναι διπλά», έγραψε ο Μάσικ σε δελτίο Τύπου. «Πρώτον, όταν το συνολικό σκυρόδεμα θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες, επιτρέπει χημικές σχέσεις που δεν θα ήταν δυνατές αν χρησιμοποιούσατε μόνο σβησμένο ασβέστη, καθώς παράγονται ενώσεις που σχετίζονται με υψηλές θερμοκρασίες. Δεύτερον, αυτή η αυξημένη θερμοκρασία μειώνει σημαντικά τους χρόνους σκλήρυνσης και πήξης, καθώς όλες οι αντιδράσεις επιταχύνονται, επιτρέποντας πολύ ταχύτερη κατασκευή».
   Για να επιβεβαιώσει την ικανότητα του ρωμαϊκού σκυροδέματος να αυτοεπιδιορθώνεται, η ομάδα διεξήγαγε ένα πείραμα.
   Κατασκεύασε δύο δείγματα σκυροδέματος- το ένα σύμφωνα τον ρωμαϊκό τρόπο και το άλλο σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα – και στη συνέχεια δημιούργησαν ρωγμές. Μετά από δύο εβδομάδες, το νερό δεν μπορούσε να εισχωρήσει στο σκυρόδεμα που παρασκευάστηκε σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο, σε αντίθεση με το κομμάτι σκυροδέματος που παρασκευάστηκε χωρίς ασβέστη.
   Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι οι κροκάλες ασβέστη μπορούν να διαλυθούν μέσα στις ρωγμές και να ανακρυσταλλωθούν μετά την έκθεση στο νερό, επιδιορθώνοντας τις ρωγμές που δημιουργήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτή η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την παραγωγή πιο μακροχρόνιου, και συνεπώς πιο βιώσιμου σκυροδέματος. Μια τέτοια κίνηση θα μείωνε το αποτύπωμα άνθρακα του σκυροδέματος, το οποίο ευθύνεται για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη μελέτη.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Με καθαρή ενέργεια κατά 85% από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα καλύπτει τις ανάγκες του ο Άη Στράτης των 250 περίπου κατοίκων. Μετά από τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο του 2022 και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών πλέον η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του πρότζεκτ, ξεκίνησε τις εργασίες με τον καθαρισμό των χώρων που θα κατασκευαστεί ο υβριδικός σταθμός και, μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένονται να αρχίσουν τα έργα. Το πρωτοποριακό αυτό υβριδικό έργο εξασφαλίζει διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τηλεθέρμανση και παροχή ζεστού νερού στους κατοίκους της κοινότητας του νησιού.
   Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο υβριδικό έργο, το οποίο αποτελείται από έναν σταθμό ΑΠΕ με ανεμογεννήτρια 900 kW, φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,2268 ΜW, αποτελούμενο από 432 φωτοβολταϊκά πάνελ, υποσταθμό των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη σύνδεσή τους με αποκλειστική γραμμή μέσης τάσης, σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση συσσωρευτών, υπόγεια γραμμή διασύνδεσης μέσης τάσης, για τη διασύνδεση των μονάδων ΑΠΕ με τον κεντρικό υποσταθμό στου νησιού. Θα κατασκευαστεί δίκτυο τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά δημοτικά κτήρια και η Μαράσλειος Σχολή, ένα υποέργο του προγράμματος «Άη Στράτης-Πράσινο Νησί». Ήδη έχει εκδοθεί διαγωνισμός για την κατασκευή σταθμού φόρτισης και της απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων.
   Η δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Μαρία Κακαλή, μιλώντας στη Greenagenda.gr, έκανε λόγο για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τονίζοντας ότι «το νησί θα αποτελέσει ένα πρότυπο για τις μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΠΕ αλλά και σημείο αναφοράς για ερευνητικά σχέδια».
   Το συγκεκριμένο έργο οραματίστηκε ο πρώην πρόεδρος και δήμαρχος του νησιού Χαράλαμπος Μακρής. «Εμείς ξεκινήσαμε το 2008 και καταφέραμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ ωστόσο υπήρξαν μια σειρά προβλημάτων. Ήρθε η ώρα της υλοποίησης του έργου και νιώθω οπωσδήποτε ικανοποίηση για τον πολυετή αγώνα μας. Να σημειωθεί ότι το έργο υιοθετήθηκε από πέντε κυβερνήσεις, από το 2008. Υπήρξε ένας Γολγοθάς μέχρι την ένταξή του και τη φάση της υλοποίησης αυτού του καινοτόμου έργου. Βέβαια, θα ήθελα να αναφέρω ότι βασικοί συντελεστές στην έμπνευση και τη δημιουργία του είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νικήτας Νικητάκος και η ομάδα του αλλά και ο πρώην νομάρχης Λέσβου Παύλου Βογιατζής».
   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και θα ακολουθήσει το στάδιο της λειτουργίας την οποία θα αναλάβει για δύο χρόνια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μετά θα συσταθεί ένας φορέας διαχείρισης για να αναλάβει εξολοκλήρου τη λειτουργία του έργου ο δήμος.
   «Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός πράσινου νησιού με στόχο να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, ειδικά τώρα μετά και την ενεργειακή κρίση. Ο Άη Στράτης πρωτοπορεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου της κυβέρνησης για τη δημιουργία «GR-Eco Islands» σημείωσε η κ. Κακαλή.
   Ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, ο οποίος λειτουργεί με ντίζελ, θα τεθεί σε εφεδρεία.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ για την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των ακινήτων, με στόχο να εντοπίσει ιδιοκτήτες που έχουν «ξεχάσει» να τα δηλώσουν στο Ε9 ή έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά, γλιτώνοντας τεκμήρια και φόρους.
   Ειδικότερα, ο ελεγκτικός μηχανισμός εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, ούτως ώστε να γίνουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.
   Επισημαίνεται ότι το εν λόγω μητρώο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ακινήτων που έχουν καταγραφεί από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με βάση τις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
   Σε ενιαία βάση
   Τα στοιχεία λοιπόν αυτά θα διασταυρωθούν, σε μια ενιαία βάση, με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου σε πρώτη φάση να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις όπου απαιτούνται για τυχόν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων. Σε δεύτερο στάδιο, μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής θα εντοπιστούν τυχόν διαφορές και διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων.
   Τα ανωτέρω βήματα θα ανοίξουν ουσιαστικά τον δρόμο στους ελεγκτές, μέσω των διασταυρώσεων, να αποκτήσουν σαφή εικόνα των ακινήτων των φορολογουμένων, αλλά παράλληλα να ανακαλύψουν τους ιδιοκτήτες που δεν εμφανίζουν την πραγματική επιφάνεια της ακίνητης περιουσίας τους, με στόχο να καταβάλλουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ, ή να μην πιάνονται στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων, ή ακόμη και να εισπράττουν χωρίς να το δικαιούνται επιδόματα ή υψηλότερα ενοίκια που δεν δηλώνονται. Ουσιαστικά ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ακινήτων που έχει στη διάθεσή του το Εθνικό Κτηματολόγιο, εντοπίζοντας εύκολα την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων, αλλά και όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτά, πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.ά., είτε τα κτίσματα βρίσκονται εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα που θα προκύψουν θα έρθουν στο φως ιδιοκτήτες που ναι μεν έχουν δηλώσει την ακίνητη περιουσία τους με ακρίβεια στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκείμενου να γλιτώσουν από ενδεχόμενες αμφισβητήσεις ή διεκδικήσεις τρίτων επί των ακίνητων τους, δεν έχουν όμως πράξει το ίδιο και προς την εφορία αποκρύπτοντας τετραγωνικά ή την κατάσταση των ακινήτων τους, όχι μόνο για να πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ, αλλά και για να αποφύγουν κατασχέσεις για χρέη στην εφορία ή προς τις τράπεζες.
   Κλήση για εξηγήσεις
   Στις περιπτώσεις φυσικά αυτές οι εν λόγω ιδιοκτήτες θα κληθούν άμεσα από την εφορία να δώσουν αφενός εξηγήσεις, αφετέρου και τροποιητικές δηλώσεις, ώστε όλα τα αρχεία να «ταυτιστούν», γεγονός όμως που μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με πρόσθετους φόρους, αναδρομικά τεκμήρια και πρόστιμα. Άλλωστε, από τη στιγμή που εντοπιστούν λάθη τα οποία και θα διορθωθούν, θα πρέπει να επανυπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ όχι μόνο του τρέχοντος έτους αλλά και των προηγουμένων, όπως και όλοι οι φόροι και τα τέλη, καθώς και τα τεκμήρια για όλα τα έτη, γεγονός που δεν αποκλείει και τον καταλογισμό αναδρομικά ακόμη και πρόσθετου φόρου εισοδήματος.
   Από την έντυπη έκδοση
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στην κατασκευή νέων αντλησιοταμιευτικών μονάδων καθώς και στην κατακόρυφη ενίσχυση των μονάδων μπαταριών, «μεταφράζεται» η αυξημένη φιλοδοξία του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη διείσδυση των ΑΠΕ έως το τέλος της τρέχουσας 10ετίας. 
   Όπως είχε αποκαλύψει το energypress, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ παρουσιάστηκε χθες στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, με το σενάριο που έχει προκριθεί να προβλέπει ενίσχυση των ΑΠΕ στα 28 Γιγαβάτ και των μονάδων αποθήκευσης (όλων των τεχνολογιών) στα επίπεδα των 8 Γιγαβάτ έως το 2030. Επίσης, για το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου τις προσεχείς ημέρες – πιθανότατα αύριο, Τετάρτη. 
   Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο στόχος για την αποθήκευση επιμερίζεται σε έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 2,5 Γιγαβάτ και, κατά συνέπεια, μπαταριών πάνω από 5 Γιγαβάτ. Υπενθυμίζεται ότι στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ προβλέπεται η λειτουργία το 2030 έργων αντλησιοταμίευσης 700 Μεγαβάτ, ουσιαστικά με την «ενεργοποίηση» των δύο αναστρέψιμων αντλητικών σταθμών που διαθέτει η ΔΕΗ σε Σφηκιά και Θησαυρός. 
   Στο διάστημα που μεσολάβησε, δρομολογήθηκε επίσης η κατασκευή της μονάδας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ισχύος 680 Μεγαβάτ, στην Αμφιλοχία. Επομένως, είναι ήδη δεδομένο ότι μέσα στην τρέχουσα 10ετία το αντλησιοταμιευτικό χαρτοφυλάκιο θα αυξηθεί στο 1380 Μεγαβάτ. 
   Νέα αντλησιοταμιευτικά 1.100 Μεγαβάτ 
   Ωστόσο, το σενάριο που προκρίθηκε στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ προβλέπει πως οι μονάδες μακράς (και μαζικής) αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχονται στα 2.500 Μεγαβάτ έως το 2030. Ένας στόχος που, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να δρομολογηθούν νέα έργα συνολικής ισχύος περί τα 1.100 Μεγαβάτ. 
   Την ίδια στιγμή, για να φτάσει συνολικά το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης στα επίπεδα των 8 Γιγαβάτ το 2030, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί έως τότε μπαταρίες συνολικής ισχύος πάνω από 5 Μεγαβάτ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά και τις τρεις εφαρμογές συσσωρευτών, δηλαδή κεντρικές μονάδες, μπαταρίες σε συνδυασμό με συστήματα ΑΠΕ καθώς και την προσθήκη συσσωρευτών σε τελικούς καταναλωτές. 
   Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι εφικτό να δρομολογηθούν άμεσα, ώστε να είναι έτοιμες έως το τέλος της 10ετίας, επιπλέον μονάδες αντλησιοταμίευσης 1.100 Μεγαβάτ. Επίσης, επισημαίνουν ότι ο στόχος για τις μπαταρίες θα πρέπει να εξειδικευτεί με όρους χωρητικότητας (Γιγαβατώρων), ώστε να αποτυπώνει σε ποσότητες αποθηκευμένης ενέργειας τις δυνατότητες αυτού του χαρτοφυλακίου για απορρόφηση ηλεκτροπαραγωγής και επανέγχυσης στο δίκτυο. 
   Φωτοβολταϊκά και offshore αιολικά το «όχημα» για την αύξηση των ΑΠΕ 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο που «κλείδωσε» ως βασικό στο ΕΣΕΚ υιοθετεί μία ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της ενεργειακής εξοικονόμησης. Έτσι, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, προβλέπει τη μείωση της κατανάλωσης κατά 6,2% σε σχέση με το 2020. 
   Για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εθνικών εκπομπών ρύπων κατά 55%, όπως προβλέπει και ο κλιματικός νόμος (και τα υπόλοιπα σενάρια του ΕΣΕΚ), στο σενάριο αυτό οι ΑΠΕ θα πρέπει να φτάσουν στο 80% του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής και σε μερίδιο 46% στην τελική κατανάλωση ενέργειας (από 35% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ). 
   Για να συμβεί αυτό, η υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύς υδροηλεκτρικών έργων θα αυξηθεί κατά 600 Μεγαβάτ, φτάνοντας τα επίπεδα των 3,8 Γιγαβάτ το 2030. Το σημαντικότερο «όχημα» για την ακόμη μεγαλύτερη προέλαση των ΑΠΕ θα αποτελέσουν τα φωτοβολταϊκά, με τον στόχο του 2030 για εγκατεστημένη ισχύ να αναπροσαρμόζεται στα 14 Γιγαβάτ, από 7,7 Γιγαβάτ που προβλέπεται στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ. 
   Στην περίπτωση των χερσαίων αιολικών ο στόχος για το τέλος της 10ετίας παραμένει στα παρόμοια επίπεδα των 7 Γιγαβάτ. Ωστόσο, στον νέο «οδικό χάρτη» έχουν προστεθεί και offshore αιολικά περί τα 2,5 Γιγαβάτ, τα οποία απουσιάζουν από το υφιστάμενο ΕΣΕΚ. 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Υπό παρακολούθηση είναι το ηφαιστειακό δυναμικό του Κολούμπου στη Σαντορίνη, ο μαγματικός θάλαμος του οποίου εντοπίστηκε για πρώτη φορά. 
   Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας συνεχώς αυξανόμενος όγκος μάγματος συσσωρεύεται στον μαγματικό θάλαμο, σε βάθος περίπου 3 χιλιομέτρων κάτω από το υποθαλάσσιο ηφαίστειο.

   «Η παρουσία αυτού του μαγματικού θαλάμου αναδεικνύει την πιθανότητα μιας μελλοντικής έκρηξης και γι' αυτό είναι σημαντικό το συγκεκριμένο ηφαίστειο - το πιο ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο όλης της Μεσογείου - να παρακολουθείται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης (AGU), που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική δημοσίευση ξένων και Ελλήνων επιστημόνων στο περιοδικό "Geochemistry, Geophysics, Geosystems".
   Η έρευνα στο περιοδικό της AGU, με επικεφαλής τον γεωφυσικό Kajetan Chrapkiewicz και τον ηφαιστειολόγο Μικέλε Παουλάτο του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου και με τη συμμετοχή της κας Νομικού και του καθηγητή του ΑΠΘ Κωνσταντίνου Παπαζάχου, βασίστηκε σε καινοτόμο ανάλυση των σεισμικών και άλλων δεδομένων για τον Κολούμπο που είχαν προκύψει από παλαιότερη έρευνα της αποστολής "Πρωτέας" - ενός άλλου αμερικανικού ερευνητικού πλοίου στην περιοχή πριν μερικά χρόνια.
   Τα αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευνητές, στην εκτίμηση ότι η «τρέχουσα κατάσταση του θαλάμου μάγματος δείχνει πως μια έκρηξη με πιθανά σημαντικές επιπτώσεις είναι δυνατή στο μέλλον (μολονότι όχι επικείμενη), συνεπώς προτείνουμε την τοποθέτηση ενός μονίμου παρατηρητηρίου που θα αφορά τη συνεχή καταγραφή των σεισμών και της γεωδαισία του βυθού».
   Όπως επισημαίνουν, «τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι ο Κολούμπος αποτελεί σοβαρή απειλή και δικαιολογεί μια εγκατάσταση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο», κάτι που ήδη άρχισε να υλοποιείται με το πρόγραμμα SANTORY και την εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων στο βυθό του Κολούμπου.
   Ερευνες διεθνούς αποστολής στον βυθό του ηφαιστείου
   Ακριβώς αυτόν τον καιρό, βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κολούμπου η διεθνής αποστολή Expedition 398 του μεγάλου αμερικανικού ερευνητικού σκάφους JOIDES Resolution, στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Ανακάλυψης των Ωκεανών (IODP), με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων από το ΕΚΠΑ και το ΕΛΚΕΘΕ. Οι ερευνητές μόλις έκαναν γεώτρηση βορειοδυτικά του Κολούμπου με στόχο, μεταξύ άλλων, να ανακαλύψουν ίχνη από παλαιότερες εκρήξεις που έχουν γίνει στην περιοχή. Θα χρειαστούν πάντως κάποιοι μήνες (από τον Ιούλιο και μετά), εωσότου δημοσιοποιηθούν τα πρώτα ευρήματα της αποστολής, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο με πρόσθετες γεωτρήσεις μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης.
   Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία επιβαίνει στο JOIDES Resolution, τοποθετήθηκαν ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου, με τη βοήθεια πλοίου του ΕΛΚΕΘΕ, όργανα παρακολούθησης στον Κολούμπο στο πλαίσιο του ελληνικού ερευνητικού προγράμματος SANTORY και με την οικονομική στήριξη του Δήμου Θήρας.
   Τόνισε ότι "είναι η πρώτη φορά που παρακολουθείται το ηφαίστειο, ενώ θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα όργανα τους επόμενους μήνες και θα ενημερωθούν οι κάτοικοι του νησιού για τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τη διεθνή επιστημονική ομάδα".
   «Πιθανή μια μεγάλη έκρηξη στα επόμενα 150 χρόνια»
   Το 1650 μ.Χ. ο Κολούμπος είχε εκραγεί, σκοτώνοντας περίπου 70 ανθρώπους στη Σαντορίνη λόγω δηλητηρίασης από τα αέρια της έκρηξης. Εκείνη η έκρηξη είχε πυροδοτηθεί από το συσσωρευμένο μάγμα σε ένα αντίστοιχο μαγματικό θάλαμο, πιθανώς σε αντίστοιχο βάθος 3-4 χιλιομέτρων κάτω από τον βυθό. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το μάγμα στον θάλαμο έχει την τάση, σε βάθος χρόνου, να φθάσει ξανά σε παρόμοιο όγκο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, μετά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου το 1650 μ.Χ., ο μαγματικός θάλαμος μεγαλώνει με μέσο ρυθμό περίπου 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τον χρόνο. Ο συνολικός όγκος που έχει συσσωρευθεί στο "ρεζερβουάρ" μάγματος (μαγματικό θάλαμο) κάτω από τον Κολούμπο, υπολογίζεται σε 1,4 κυβικά χιλιόμετρα.
   Σύμφωνα με τον Chrapkiewicz, αν ο συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός διόγκωσης του μαγματικού θαλάμου, κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα 150 χρόνια ο Κολούμπος θα φθάσει τα 2 κυβικά χιλιόμετρα μάγματος, που εκτιμάται ότι υπήρχαν όταν έγινε η έκρηξη του 1650 μ.Χ. Όμως, μολονότι μπορεί να γίνει μια εκτίμηση για τον μελλοντικό όγκο του μάγματος, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν υπάρχει τρόπος να πει κανείς με βεβαιότητα πότε θα γίνει η επόμενη έκρηξη του ηφαιστείου.
   Οι ερευνητές αναφέρουν ότι μολονότι δεν φαίνεται να επίκειται άμεσα κάποιος κίνδυνος, επειδή ο Κολούμπος βρίσκεται σε σχετικά μικρό βάθος θάλασσας (περίπου 500 μέτρων), αυτό είναι πιθανό να αυξήσει την εκρηκτικότητα του. Προβλέπουν ότι όταν γίνει η έκρηξη, θα προκληθεί τσουνάμι και μια στήλη τέφρας ύψους δεκάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη Σαντορίνη, η οποία απέχει μόνο επτά χιλιόμετρα από τον Κολούμπο.
   Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι σε συνδυασμό τα νέα στοιχεία από το SANTORY και από την ευρισκόμενη σε εξέλιξη αποστολή του IODP πέριξ της Σαντορίνης θα παράσχουν πλέον καλύτερη εικόνα του ηφαιστειακού δυναμικού της περιοχής. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Παπαζάχος, αν και στη Σαντορίνη λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες ένα πολύ καλό σεισμολογικό και γεωδαιτικό δίκτυο παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Μελέτης & Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ), κάθε πρόσθετο δεδομένο και πληροφορία που αφορά τον Κολούμπο, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Παράλληλα, τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν από μία διεθνή ερευνητική ομάδα, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), για την αξιολόγηση της σχετικής σεισμο-ηφαιστειακής επικινδυνότητας του Κολούμπου, ώστε να μπορεί να σχεδιαστούν ανάλογα τα μέτρα πολιτικής προστασίας.
   "Χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα για το τι πραγματικά βρίσκεται κάτω από αυτά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Η συνεχής παρακολούθηση τους θα μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση για το πότε μια έκρηξη μπορεί να συμβεί. Με τέτοια συστήματα, πιθανώς θα γνωρίζουμε για μια έκρηξη λίγες μέρες προτού συμβεί, ώστε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εκκενώσουν την περιοχή και να μείνουν ασφαλείς", δήλωσε ο Chrapkiewicz.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη να βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στο Ελληνικό από την Lamda Development δημιουργώντας μία νέα πράσινη βιώσιμη πόλη, δεκάδες είναι τα επιμέρους έργα οικιστικής και τουριστικής ανάπλασης σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια και εγκαταστάσεις που μεταμορφώνουν τις γειτονιές της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και του Πειραιά. Μετά την πολυετή κρίση κατά την οποία είχε «παγώσει» η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και πάλι να ανθίζει ο κλάδος της κατασκευής, με διάφορες αναπτύξεις σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και στο σύνολο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναφέρει η Ναταλία Στράφτη, Deputy CEO Grivalia Hospitality. Η επένδυση σε βιώσιμες και αειφόρες πρακτικές αποτελεί βασικό άξονα για την ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα και την προστασία της ταυτότητας κάθε περιοχής.  Έτσι, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των έργων, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία των σύγχρονων τουριστικών αναπτύξεων και συμβαδίζουν πλήρως με τις ανάγκες των ταξιδιωτών που πλέον έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, προσθέτει μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ/ΜΠΕ.
   Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Grivalia Hospitality, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών ακινήτων σε εξαιρετικούς προορισμούς της χώρας, πάντοτε με σεβασμό απέναντι στο φυσικό τοπίο, στην ιστορία και στην πολιτισμική κληρονομιά κάθε τόπου, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικής, κατασκευής, βιωσιμότητας και σχεδιασμού και στοχεύοντας στην προσέλκυση κορυφαίων ξενοδοχειακών αλυσίδων που έχουν τις ίδιες αρχές με εκείνες της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε έργο αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς της περιοχής όπου βρίσκεται.
   Το 2022 η Grivalia Hospitality ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση στη Θεσσαλονίκη με την αναβίωση του θρυλικού «Όλυμπος Νάουσα»- μία σύμπραξη μεταξύ της Grivalia Hospitality και της TOR Hotel Group - το οποίο επέστρεψε έπειτα από 28 χρόνια ως boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων υπό την ονομασία ON Residence. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για τον κλάδο του πολυτελούς τουρισμού της της Βορείου Ελλάδας, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία.
   Το 2023 αναμένεται να είναι μία χρονιά ορόσημο για την εταιρία καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας τριών σημαντικών έργων της.  Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της βρίσκεται η ανάπτυξη στα Αστέρια Γλυφάδας, που αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε κορυφαίο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς. Ο χώρος των Αστεριών Γλυφάδας αναδιαμορφώνεται και θα λάμψει ξανά, ως ένα υπερπολυτελές urban resort υπό το brand name One&Only Aesthesis.
   Πρόκειται για ένα έργο που δίνει προτεραιότητα σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον καθώς από τα 280 στρέμματα της έκτασης, η οικοδομήσιμη επιφάνεια περιορίζεται σε λιγότερα από 25.000 τ.μ., ποσοστό που ανέρχεται σε μόλις 1% της έκτασης.  Η ανάπτυξη θα φέρει δύο από τις πιο σημαντικές και αυστηρές πιστοποιήσεις για αειφόρες κτιριακές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, τις πιστοποιήσεις Sustainable SITES Initiative και LEED.  Η συνολική επένδυση για το εν λόγω project ξεπερνάει  τα 120 εκατ. ευρώ, και με τη σφραγίδα της διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας One & Only, το One&Only Aesthesis αναμένεται να θέσει νέα υψηλά standards, ανεβάζοντας την Αττική και ολόκληρη την χώρα ακόμη πιο ψηλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
   Την ίδια στιγμή, προχωρά και επίσης αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2023 η τουριστική επένδυση της εταιρείας στην Πάρο, με το υπό κατασκευή έργο Avantmar, ένα boutique ξενοδοχείο 38 κλειδιών στην παραλία Πιπέρι της Νάουσας, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα διεθνούς φήμης signature restaurant. Τέλος, στον σχεδιασμό της Grivalia Hospitality περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός ultra-luxury glamping project στη Βούλα, μοναδικής αισθητικής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας, ενώ εκεί θα δημιουργηθεί και το πρώτο private members club των Νότιων Προαστίων, με αθλητικές εγκαταστάσεις, spa, εστιατόρια και άλλες παροχές. Η Grivalia Hospitality, έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο να εστιάσει στο niche market του υπερπολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά αειφορίας και βιωσιμότητας των έργων της, και πέρα από τα σχεδιαζόμενα έργα του 2023 το επενδυτικό της pipeline για την επόμενη τριετία αγγίζει τα 400 εκατ.ευρώ.  
   Τα έργα της Dimand
   Το 2022 αποτέλεσε άλλη μια χρονιά ορόσημο για την DIMAND Real Estate Development.  Η εταιρεία ανακατασκευάζει εμβληματικά κτήρια σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, αλλά και της Βορείου Ελλάδος, τα οποία συμβάλλουν στην αναγέννηση των γειτονιών και ευρύτερα των περιοχών, αναβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων και επίσης βοηθούν στην οικονομική επαναδραστηριοποίηση της τοπικής αγοράς. Αποσκοπώντας στον θετικό της αντίκτυπο στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία), η εταιρεία επιδιώκει να πιστοποιεί την πλειοψηφία των έργων που αναπτύσσει κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πράσινων κτιρίων, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Το σύστημα αξιολόγησης LEED έχει αναπτυχθεί από τον φορέα U.S. Green Building Council (USGBC) και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από το Green Business Certification Inc. (GBCI). Παράλληλα, η DIMAND, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, έχει ήδη ενσωματώσει στα κτήρια της και την πιστοποίηση WELL, η οποία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο κτηριακό περιβάλλον με στόχο να ενισχύσει την υγεία και την ευεξία του ως χρήστη του εκάστοτε κτηρίου.
   Σήμερα, από τα έργα του ομίλου DIMAND, είναι ήδη εγγεγραμμένα υπό το πρότυπο WELL, ο Πύργος Πειραιά και το PwC Campus. Η θετική πορεία της εταιρείας το 2022 επιβεβαιώνεται με την ολοκλήρωση πρωτοποριακών βιώσιμων έργων, όπως η μετατροπή του πρώην Σαρόγλειου Μεγάρου στο πρώτο πράσινο ξενοδοχείο της Αθήνας με πιστοποίηση LEED Gold, το Moxy Athens City, η ολοκλήρωση του γραφειακού συγκροτήματος Syggrou Office Complex και η παράδοση του γηπέδου της ΑΕΚ, Opap Arena.  
   Η αναπτυξιακή της πορεία, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, ενισχύεται και με την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Ιούλιο του 2022. Ήταν  η πρώτη εταιρεία που εισήχθη έπειτα από πολλά χρόνια, αντλώντας κεφάλαια που έφτασαν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.  
   Ανάμεσα στα έργα ορόσημο της DIMAND, βρίσκεται η δημιουργία logistics center στο πρώην ακίνητο της ΒΑΛΚΑΝ Export στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο κόμβο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, μεγέθους της τάξεως των 120.000 τ.μ.,έδειξε ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών logistics υψηλής προστιθέμενης αξίας σε περιαστικές περιοχές. Παραμένοντας στη Βόρεια Ελλάδα, η DIMAND έχει επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της Δυτικής εισόδου της πόλης. Εκεί πραγματοποιεί την ανάπτυξη του πρώτου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων της Θεσσαλονίκης, το Hub26. Το Hub 26, επί της λεωφόρου 26ης Οκτωβρίου, αποτελείται από τέσσερα λειτουργικά ανεξάρτητα κτήρια, με 20.200 τ.μ. νέων σύγχρονων χώρων εργασίας. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το εμβληματικό διατηρητέο βιομηχανικό ακίνητο «ΦΙΞ». Η DIMAND προχωρά στην ανακατασκευή των εγκαταστάσεων της πρώην ζυθοποιίας σε έργο μικτών χρήσεων με γραφειακούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, πολιτιστικούς χώρους και ίσως μία ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε φάσεις μέχρι το 2026. Μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Πύργου του Πειραιά. Πρόκειται για ένα κτήριο τοπόσημο, που βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης σε προνομιακή θέση, έχοντας σε ακτίνα 500μ όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  Στόχος του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας αποτελεί η ανάπλαση και ολοκλήρωση του Πύργου Πειραιά με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας LEED, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή και περιβαλλοντική του απόδοση. Ο όμιλος DIMAND ενσωμάτωσε στον Πύργο Πειραιά τις πιο σύγχρονες πράσινες πρακτικές με σκοπό να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας καινοτόμου εποχής. Στοχεύοντας στην ανώτατη βαθμίδα πιστοποίησης, LEED Platinum, πρόκειται να είναι ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας.  
   Το κτίριο της Kaizen 
   H DIMAND έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κτηρίου στο Μαρούσι, σε μια έκταση 14.310 τ.μ., που θα φιλοξενήσει την έδρα της εταιρείας Kaizen Gaming. H αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την κατασκευή ενός καινούριου κτηρίου γραφείων, 3 ορόφων με 3 πτέρυγες, συνολικού εμβαδού 7.600 τμ, ενώ στο υπόγειο θα φιλοξενούνται θέσεις πάρκινγκ και άλλοι κύριοι και βοηθητικοί χώροι. Το σχήμα, η ανάπτυξη της επικοινωνίας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, η επιλογή των υλικών και η τελική του εικόνα, του προσδίδουν τον χαρακτήρα σημείου αναφοράς.  Ο σχεδιασμός του κτηρίου έχει ως προτεραιότητα και την ενσωμάτωση των βασικών αρχών αειφορίας, ενώ πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED σε επίπεδο GOLD. Τα νέα γραφεία της Kaizen Gaming θα μπορούν να φιλοξενήσουν ολοκληρωτικά την ομάδα Τεχνολογίας, η οποία είναι και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό στην Ελλάδα. Αλλο ένα σημαντικό έργο που έχει δρομολογήσει η DIMAND είναι η ανάπτυξη των νέων γραφείων της PwC Ελλάδος. Πρόκειται για υπερσύγχρονα γραφεία περίπου 10.500 τ.μ. στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65 και πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα LEED και WELL, καθώς θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Τα γραφεία θα κατασκευαστούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο της DIMAND που πρόσφατα απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Insignio Μ.Α.Ε.    Prodea Investments
   Τα "πράσινα" έργα της Prodea
   Η Prodea Investments, θα είναι και το 2023 ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης του κλάδου, καθώς και καταλύτης βιωσιμότητας στην ελληνική κτηματαγορά, μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων που υλοποιεί. Η αξία μόνο των πράσινων κτηρίων γραφείων, ιδιαίτερα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και με βιοκλιματικές προδιαγραφές, του ομίλου ξεπέρασε τα 500 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, στο τέλος του 2021, του πράσινου κτηρίου γραφείων «The Element» στην οδό Φραγκοκλησιάς, με συνολική επιφάνεια 14.000 τ.μ. και την πιστοποίησή του κατά LEED Platinum το 2022 (εκμισθωμένο στην Elpedison και σε κορυφαία διεθνή εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών), η PRODEA  συνεχίζει με ένα έργο που θα συμβάλει στην ανάπλαση της εικόνας της Λεωφόρου Συγγρού. Πρόκειται για το «The Wave» στη Συγγρού 44, ένα κτήριο γραφείων επιφάνειας 5.500 τ.μ., το οποίο ανακαινίζεται πλήρως σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της αειφορίας και τεχνολογίας. Είναι σε φάση αποπεράτωσης και αναμένεται να πιστοποιηθεί για τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κατά LEED Gold, παρέχοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. H νέα πρόσοψη του κτηρίου είναι εμπνευσμένη από την αέναη κινητικότητα της Λεωφόρου Συγγρού που μεταφράστηκε σε μια κίνηση κύματος και ταυτόχρονης σκίασης και έδωσε το όνομα του κτηρίου, «The Wave - το Κύμα.». Το κτήριο είναι εκμισθωμένο στην KPMG Ελλάδος.  
   Στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η ανάπλαση επί των οδών Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος, που αναπτύσσει η Prodea, σε συνεργασία με την Dimand και την EBRD. Πρόκειται για ένα σύγχρονο συγκρότημα δύο κτηρίων γραφείων LEED Gold, συνολικής επιφάνειας 30.900 τ.μ.. Το Κτήρια Α ήδη ολοκληρώθηκε και πωλήθηκε στην Generali Hellas ενώ αναμένεται πολύ σύντομα να έχει αποπερατωθεί και το δεύτερο κτήριο το οποίο η Prodea έχει ήδη εκμισθώσει.
   H Prodea προχώρησε και στην απόκτηση του 100% της εταιρείας IQ Hub, ιδιοκτήτριας κτηρίου LEED Gold γραφείων συνολικής επιφάνειας 14.300 τ.μ., στο Μαρούσι, πολύ κοντά στο σταθμό «Νερατζιώτισσα», εκμισθωμένου στην KAIZEN Gaming, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η Prodea έχει επίσης εισέλθει στον ξενοδοχειακό κλάδο επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στο πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα πιστοποιημένο κατά LEED Gold: το Moxy Athens City by Marriott, 200+1 δωματίων, το πιο fun green ξενοδοχείο της πόλης, στην οδό Σταδίου 65, που με τον ερχομό του ήδη αναμορφώνει την εικόνα της Ομόνοιας ως προορισμό. Από τα σημαντικότερα έργα ανάπλασης, στα οποία συμμετέχει η Prodea σε συνεργασία με την Dimand και την EBRD,  είναι ο Πύργος του Πειραιά.
   Στα 34.600 τ.μ. του 22ώρου κτηρίου θα υπάρχουν σύγχρονα LEED Gold γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.λπ. που αναμένεται να προσδώσουν νέα πνοή και ζωντάνια στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. 
   Read more...

   0

  • dimitris GM

   Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ ενημερώνει για την απεργία-αποχή των μηχανικών του δημοσίου από:
   A. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχος πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχος μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική & υγιεινής των οικοδομών, έλεγχος προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις – κατοχυρώσεις & ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και έλεγχος για χορήγηση παρεκκλίσεων, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη των τεραστίων προβλημάτων, στη στελέχωση και τη λειτουργία τους από 23 Ιανουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου 2023.
   Β. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.
   Γ. Τη συμμετοχή των μελών μας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.
   Δ. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των ελεγκτών δόμησης
   Η σχετική ανακοίνωση:
   https://www.emdydas.gr/images/stories/news/16-01-2023_ΥΔΟΜ_ΕΞΩΔΙΚΟ_2023.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Χάρτη με όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, έχει αναρτήσει στην παρακάτω ειδική σελίδα στο διαδίκτυο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:
   https://electrokinisi.yme.gov.gr/public/ChargingPoints/ 
   Εκτός από την τοποθεσία του κάθε σημείου φόρτισης, ο χάρτης δείχνει και ποιος είναι ο διαχειριστής του, ενώ παρέχει και άλλες επιπλέον πληροφορίες.
   Ας σημειωθεί ότι τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνονται συνεχώς στη χώρα μας και ιδιαίτερα σε μέρη όπως τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά κέντρα. Με τη δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου φόρτισης διευκολύνεται η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ενώ το κυβερνητικό πλάνο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης προβλέπει ότι θα έχουν δημιουργηθεί 12.000 σημεία έως το 2025 και 25.000 σημεία έως το 2030.
   Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει θέσει σε λειτουργία από τα τέλη του περασμένου Μαΐου τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Μ.Υ.Φ.Α.Η. (Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης).
   Η λίστα με τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 28 παρόχους και είναι αναρτημένη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://electrokinisi.yme.gov.gr/public/IDRO/
    
   Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα που διαχειρίζεται τις εγγραφές στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο εγχειρίδιο: Βοήθεια για φορείς
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.