Jump to content
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Τι ισχύει για όσα αυθαίρετα έχουν ανεγερθεί από το 2011 και μετά

   Share


  Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, δίνεται η δυνατότητα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών που ανεγέρθηκαν μέχρι τις 27 Ιουλίου του 2011. Τα αυθαίρετα που κτίζονται μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν μπορούν να τακτοποιηθούν και όσοι συνεχίζουν να κτίζουν μέχρι και σήμερα αυθαίρετα θα αντιμετωπίσουν τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση που εντοπιστούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

  Ηδη το κράτος ετοιμάζει ορθοφωτοχάρτες που θα αποτυπώνουν όλο τον δομημένο χώρο της χώρας μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2011, ημερομηνία εφαρμογής του αρχικού νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

  Με τους ορθοφωτοχάρτες οι υπηρεσίες θα γνωρίζουν εάν κάποιος ξεκίνησε να χτίζει αυθαίρετα μετά την παραπάνω ημερομηνία.

  Με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθούν και όσοι δήλωσαν ψευδώς ότι έκτισαν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και παράτυπα προχώρησαν στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους.

  Μεγάλο όμως είναι ακόμα και σήμερα το πρόβλημα με την συνεχή ανέγερση αυθαιρέτων στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές, όπως Μύκονο, Χαλκιδική, Κρήτη, Κυκλάδες κλπ. Γι΄ αυτό τον λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπεύει άμεσα να συστήσει τα Παρατηρητήρια Περιβάλλοντος που θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν την αυθαίρετη δόμηση.

  Τι γίνεται με τα «νέα» αυθαίρετα, που δεν μπορούν να τακτοποιηθούν;

  Στους ιδιοκτήτες που έκτισαν αυθαίρετα μετά τις 28.7.2011 δίνεται η δυνατότητα να προβούν σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, ενώ τους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια και λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει συντελεστεί υπέρβαση καθ’ ύψους μέχρι δύο μέτρα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 10% του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης.

  Τι μπορεί να νομιμοποιηθεί;

  Τα αυθαίρετα ακίνητα, προσθήκες ή οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις που θα μπορούσαν να βγάλουν οικοδομική άδεια (σε οικόπεδα με αρτιότητα, όταν έχουν τηρηθεί τα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, αυθαίρετα που έχουν μπει εκ των υστέρων στο σχέδιο πόλης κτλ).

  Τι γίνεται, όταν δεν μπορεί ένα αυθαίρετο να νομιμοποιηθεί;

  Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων καθώς επίσης υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις. Ομως πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις έχουν και όσοι έχουν κτίσει «παλιά» αυθαίρετα, δηλαδή μέχρι τις 28/07/2011, αλλά δεν έχουν προβεί στην τακτοποίησή τους με τους νόμους περί αυθαιρέτων.

  Πώς υπολογίζεται το ύψος του προστίμου;

  Μόλις καταγραφεί ένα αυθαίρετο επιβάλλονται δύο πρόστιμα.

  • Πρόστιμο ανέγερσης
  • Πρόστιμο διατήρησης

  Το πρόστιμο ανέγερσης υπολογίζεται ως το γινόμενο της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) της περιοχής του ακινήτου (σύμφωνα με τις Αντικειμενικές Αξίες της Εφορίας).

   Προσοχή! Σε περίπτωση που το αυθαίρετο είναι κτισμένο σε περιοχή προστατευόμενη, δηλαδή εντός περιοχών Natura, δασών, ρεμάτων, αιγιαλού-παραλίας και αρχαιολογικού χώρου θα υπάρχει αύξηση του προστίμου κατά 20%, ως ποινή για την περιβαλλοντική ζημιά που επέφερε η κατασκευή.

  Τι πρόστιμο έχουν τα στέγαστρα και λοιπές κατασκευές;

  Για κάθε αυθαίρετη κατασκευή, εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσης της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με «τιμοκατάλογο» που έχει νομοθετήσει το κράτος. Αν δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή υπολογίζεται με τιμές αγοράς. Ομοίως, αντιμετωπίζονται ειδικές πρόχειρες κατασκευές, όπως θερμοκήπια, στέγαστρα βιομηχανικών κτιρίων, καθώς και στέγαστρα σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  Ποιο είναι το ελάχιστο πρόστιμο;

  Για μια «μικρή» παράβαση π.χ. μία πέργκολα, μια καμινάδα κ.λπ., το ελάχιστο ύψος του προστίμου ανέγερσης είναι 250 ευρώ, ενώ το πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλλεται από τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας του αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίησή του. Το ελάχιστο ύψος του προστίμου διατήρησης είναι 100 ευρώ.

  Τι γίνεται, όταν καταγράψει η πολεοδομία ένα αυθαίρετο;

  Την ημέρα της αυτοψίας οι υπάλληλοι τοιχοκολλούν στο αυθαίρετο πρόσκληση προς το φερόμενο κύριο, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή προκειμένου να προσέλθει άμεσα στην πολεοδομία, προκειμένου να λάβει γνώση της έκθεσης αυτοψίας. Αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται στον δήμο, στον ΕΦΚΑ, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και κοινοποιείται στον φερόμενο ιδιοκτήτη. Κατά της έκθεσης αυτοψίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.

  Τι ισχύει, όταν ο ιδιοκτήτης κατεδαφίσει μόνος του το αυθαίρετο;

   Αν ο ιδιοκτήτης προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση, γίνεται έλεγχος από την αρμόδια  αρχή για τη διαπίστωση της κατεδάφισης και του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

   Εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές,  για τις οποίες η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης/απομάκρυνσης εφαρμόζεται μόνο μία φορά στο ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα  ανέγερσης και διατήρησης.

  Σε ποιες περιπτώσεις δεν οδηγούνται στα δικαστήρια οι παρανομούντες;

   Για τις πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν σε:

  α)   Κατασκευές που έχουν οικοδομική άδεια και η υπέρβαση δεν συνεπάγεται την αύξηση της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους καθώς και όταν δεν επηρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου.

  β)     Αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από κύρια σε άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή χρήσης, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου και ορίων οικισμών.

  γ)     Αλλαγή χρήσης χώρων του υπογείου από Βοηθητική Χρήση σε Κύρια Χρήση, καθ’ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου.

  δ)     Μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος), σε ποσοστό έως 10% και έως τα 50 τ.μ.

  ε)    Εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας π.χ. αντικατάσταση στέγης, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.

  στ)  Εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού π.χ. κατασκευή καμινάδας.

  ζ)     Μικρές εργασίες και κατασκευές, π.χ. μπάρμπεκιου, πέργκολα κ.λπ.

  Τι πληρώνει για μικρή πολεοδομική παράβαση, όταν συμμορφωθεί, ο ιδιοκτήτης;

  Αν ο υπόχρεος συμμορφωθεί με τις πολεοδομικές διατάξεις και διορθώσει την πολεοδομική παράβαση με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή εκδώσει την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια όπου επιτρέπεται, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη διαπίστωσή της δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ.

  Πότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο;

  Α) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.

  Β) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, με μεταβολή του περιγράμματος της οικοδομής ή του συντελεστή δόμησης ή του συντελεστή όγκου, εφόσον έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/Real%20Estate/464682-ti-isxyei-gia-osa-aythaireta-exoyn-anegerthei-apo-to-2011-kai-meta.html  Engineer
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments  ''Ηδη το κράτος ετοιμάζει ορθοφωτοχάρτες που θα αποτυπώνουν όλο τον δομημένο χώρο της χώρας μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2011, ημερομηνία εφαρμογής του αρχικού νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.''

  Η καραμέλα με τους ορθοφωτοχάρτες πότε θα τελειώσει? Η αυθαιρεσία ήρθε να μείνει με μια αυθαίρετη ημερομηνία την 28/7/2011 χωρίς το κράτος να μπορεί να διασφαλίσει αν τα ακίνητα ρυθμίζονται ή όχι σύννομα.

  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι απλό, εάν το υπουργείο ενεργοποιήσει τις αεροφωτογραφίες και τις συνδέσει με την ρύθμιση ή όχι των εξολοκλήρου αυθαιρέτων θα πέσει η κυβέρνηση. Επομένως βάζουμε και καμιά διάταξη έτσι για να εξευμενίσουμε τον δικαστικό κόσμο και η κοροϊδία συνεχίζεται. Το έχουμε κάνει άλλοτε μαγειρεύοντας τα οικ. στοιχεία χρόνων, στο σύνταγμα θα σταματήσουμε?

  Link to comment
  Share on other sites

  Εμένα μου άρεσε ο Σκρέκας που μας έβαλε να υπολογίζουμε μόρια στο φετινό εξοικονομώ και τελικά λόγω εκλογών τους βάζει όλους από το παράθυρο. Και τελικά μιλάμε για αξιοκρατία και κουταμάρες στην Ελλάδα του 2022. Δυστυχώς δίνουν το χειρότερο παράδειγμα

   

  Παρατήρηση

  Μη κάνεις επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις. 

  Μπορείς να κάνεις έντιτ το προηγούμενο κείμενο σου και να το συμπληρώσεις.

  Παρακαλώ να μη επαναληφθεί 

  Didonis

  Edited by Didonis
  Link to comment
  Share on other sites

  ...σε ένα διαφορετικό σκεπτικό και καθώς έτυχε μια περίπτωση που με ενδιαφέρει προσπαθώ να καταλάβω, η νομοθεσία παραπάνω αναφέρει πως σε περιπτώσεις το πρόστιμο υπολογίζεται σαν ποσοστό του προστίμου του αρχικού 20% και κατόπιν υπάρχει και το διατήρησης. Εγω προσπαθώ να μάθω, το ίδιο άρθρο στον ίδιο νόμο λέει πως το διατήρησης θα πληρώνεται κάθε έτος, ώσπου να βγει η σχετική οικοδομική άδεια.
  Μα όταν μια οικοδομή έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης που της αναλογεί και ας πούμε πως ο ιδιοκτήτης το 2014 έφτιαξε σε ένα κατάστημα ένα αυθαίρετο πατάρι, πως να το νομιμοποιήσει?
  Ναι να υπολογίσουμε τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, να δούμε αν εμπίπτει σε περίπτωση καταβολής μειωμένου προστίμου ή ολόκληρου όπως υπολογίζεται με την νομοθεσία υπολογισμός προστίμου αυθαίρετης κατασκευής μετά το 2011. Ομως ο νόμος αναφέρει ότι ο υπόχρεως καταβάλει (κατόπιν της δήλωσης) "το πρόστιμο διατήρησης ως την έκδοση της άδειας". 
  Πως όμως αφού στην πολυκατοικία αυτή ο Σ.Δ. έχει εξαντληθεί πως μπορεί να βγάλει άδεια να νομιμοποιήσει αυτό το πατάρι ? 

  Link to comment
  Share on other sites

  2 λεπτά πριν, Arche said:

  ... έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης που της αναλογεί και ας πούμε πως ο ιδιοκτήτης το 2014 έφτιαξε σε ένα κατάστημα ένα αυθαίρετο πατάρι, πως να το νομιμοποιήσει?...

  πολύ απλά.... Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει.

  Μπορεί να βγάλει άδεια κατεδάφισης του αυθαιρέτου και ΟΤΑΝ συντελεστεί η κατεδάφιση καταθέτει τα χαρτιά στην ΥΔΟΜ να σταματήσει το πρόστιμο διατήρησης.

  Συνοπτικά

  • ή Άδεια Νομιμοποίησης (αν έχει τις προϋποθέσεις) ή Άδεια Κατεδάφισης αλλιώς πληρώνει πρόστιμο και το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να το κατεδαφίσει.

  Αυτά..... 

  Διαλέγει και παίρνει και ας μη έκανε το πατάρι ... 

  Link to comment
  Share on other sites

  Ναι Διδώνη δεν ξέρω αν κατάλαβες καλά  τι λέω και σε εκτιμώ σαν Μηχανικό αλλά θα σε παραπέμψω στα άρθρα νομίζω τα 94 και 95 , Ν.4495/17 είναι όπου θα δεις μέσα, ότι ο ιδιοκτήτης σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σταματήσει να πληρώνει το πρόστιμο διατήρησης όταν βγει η σχετική άδεια. Τα είδα αυτά ότι συνήθως μιλάνε για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και τελικά την κατεδάφιση του αυθαιρέτου, αν δεις όμως ποιο προσεκτικά τα άρθρα αυτά θα το δεις σε κάποια παράγραφο πιο κάτω ότι κάποια στιγμή ο νόμος μιλάει για περιπτώσεις, όπου πληρώνεται το πρόστιμο κατασκευής και το διατήρησης, ως την έκδοση της σχετικής άδειας. Και δεν κατάλαβα τότε εκεί που το αναφέρει να μιλάει για κατεδάφιση.  Είδα περιπτώσεις που το πρόστιμο υπολογίζεται, σαν 20% χ Αα χ ΤΖ και κάπου αναφέρεται η έκδοση άδειας, ρωτάω ο αδαής πως βγαίνει άδεια σε αυθαίρετο, αλλά το απαντάω και μόνος μου αν πχ έκανε ένας αυθαίρετο χωρίς άδεια, μπορεί αν πχ μπορούσε να εκδώσει άδεια για να το κάνει, να εκδώσει κατίπιν κατασκευής την άδεια και τότε παύει πια να θεωρείται αυθαίρετο. 

  Link to comment
  Share on other sites

  οπότε πάλι ισχύει αυτό .... 

  1 ώρα πριν, Didonis said:

  ....

  Συνοπτικά

  • ή Άδεια Νομιμοποίησης (αν έχει τις προϋποθέσεις) ή Άδεια Κατεδάφισης, αλλιώς πληρώνει πρόστιμο και το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να το κατεδαφίσει.

  .....

   

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.