Jump to content
 • Novatron
 • By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

  Επιδοτήσεις από 400 έως 3000 ευρώ παρέχει το νέο πρόγραμμα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και την τοποθέτηση εγκατάστασης φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη από την περασμένη Παρασκευή και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
  Αναλυτικά, το ποσό της επιδότησης είναι 400 ευρώ για αυτόνομη θέρμανση σε μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και κλιμακώνεται από 550 έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις σε πολυκατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης των 3.000 ευρώ αφορά λέβητες ισχύος άνω των 200.000 kcal/ώρα.
  Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, σε κτίρια που είναι ενεργά, δηλαδή κατοικούνται (προς απόδειξη πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος). Διευκρινίζεται ακόμη ότι: -Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.
  -Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020 και εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
  Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα
  Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.
  Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης ο καταναλωτής καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης, με τα οποία δηλώνει στην ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:
  1. Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
  2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνίας έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).
  Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης, ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης, και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα.
  Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και η υποβολή της Υ/Δ δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την κατοχύρωση της σειράς προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή!
  2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης
  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.
  Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά, αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα), και στη συνέχεια μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.
  Σημείωση: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).
  3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου
  Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά β’ φάσης για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:
  1. Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.
  2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).
  Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Μέσα σε κλίμα έντασης, που δημιουργήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, ανακοινώθηκαν οι τρεις κατασκευάστριες εταιρείες στις οποίες το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απηύθυνε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τις υπερδομές που πρόκειται να κατασκευαστούν σε Λέσβο, Χίο και Σάμο.
  Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΕ αναλαμβάνει το έργο των προπαρασκευαστικών εργασιών περίφραξης και καθαρισμού της έκτασης που επιτάχθηκε στη Λέσβο αντί του συνολικού ποσού των 854.390 ευρώ. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι ο ανάδοχος για το ίδιο έργο στη Χίο, αντί του συνολικού ποσού του 1.031.398 ευρώ. Τέλος, στη Σάμο το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αντί του συνολικού ποσού των 947.651 ευρώ.
  Μεταξύ του υπουργείου και των αναδόχων θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας και την υποβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου.

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου κι εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι.
  Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει στον ψηφιακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ – www.efka.gov.gr – και εκεί οι μη μισθωτοί θα επιλέξουν την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν για το 2020.
   
  Στην συνέχεια και έως τις 20 Μαρτίου θα κληθούν να επιλέξουν την κλίμακα των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος του 2020.
   
  Μετά την επιλογή της κατηγορίας των ασφαλιστικών εισφορών στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα προχωρήσει στην ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για της εισφορές του Ιανουαρίου 2020.
   
  Καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή των νέων εισφορών είναι επίσης η Παρασκευή 20 Μαρτίου.
   
  Στην συνέχεια κάθε μήνα θα εκδίδονται τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές που έχουν επιλέξει οι επαγγελματίες. Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι πληρωτέα έως τα τέλη του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Για ποια ακίνητα του ΕΤΕΑΕΠ υπάρχουν επενδυτές, ποια μισθώθηκαν και για ποια γίνεται ουρά επενδυτών. Τα εμβληματικά ακίνητα, η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ και οι ενεργές προκηρύξεις.
  «Γκάζι» πατάει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ως προς την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του. Ο ασφαλιστικός οργανισμός, ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα με εμβληματικά και γνωστά ακίνητά στο χαρτοφυλάκιό του, έχει βάλει «ενοικιαστήρια» σε μεγάλο αριθμό κτηρίων του, τα οποία προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω και της ευρύτερης ζήτησης για ακίνητα. Μάλιστα, για τα ακίνητα κυριότητας του ΕΤΕΑΕΠ που βρίσκονται στην οδό Σταδίου, είτε έχουν προκύψει πλειοδότες, είτε επικρατεί συνωστισμός ενδιαφερομένων. Σχετικά με τη δραστηριότητα του Ταμείου, το Economix.gr να έχει αναφερθεί εκτενώς στη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην οδό Σταδίου.
  Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Economix.gr, για το ακίνητο στη συμβολή των οδών Σταδίου 58 και Αιόλου έχει πλειοδοτήσει ΙΚΕ που ανήκει σε ομογενή επενδυτή, προσφέροντας μηνιαίο ενοίκιο 20 χιλ. ευρώ, με την μισθωτική διάρκεια να είναι 30 χρόνια. Η ΙΚΕ που πλειοδότησε φέρεται να ανήκει σε ομογενή Έλληνα από τη Γερμανία, έχει έδρα στα Τρίκαλα και μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο ακίνητο υπήρχαν παλαιότερα σχέδια να δημιουργηθεί η «Στέγη Ελληνικής Επιχειρηματικότητας», που θα αποτελούσε πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνα και της ΕΣΕΕ, σχέδιο που δεν προχώρησε. Πλέον, στο τριώροφο αυτοτελές ακίνητο, με υπόγειο, ισόγεια καταστήματα και ημιώροφο, με επιφάνεια 3.105 τ.μ., οι πληροφορίες θέλουν να κατασκευάζεται ξενοδοχείο, που ήταν και η ιστορική του χρήση (ξενοδοχείο Ο Απόλλων). Άλλωστε οι χρήσεις που επιτρέπει το ΕΤΕΑΕΠ είναι ξενοδοχείο, γραφεία, γκαλερί. Πρόκειται για διατηρητέο κτίριο αρχικής δόμησης το 1885 με δίδυμες όψεις στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου.
  Το ακίνητο του ΕΤΕΑΕΠ στην οδό Σταδίου 58
  Για ένα ακόμη ακίνητο του ΕΤΕΑΠ, οι επενδυτές κάνουν φαίνεται να κάνουν… ουρά!
  Ο λόγος για το πενταώροφο αυτοτελές ακίνητο με υπόγειο, ισόγειο και δώμα στην οδό Σταδίου 41 στην Αθήνα, που έχει επιφάνεια 8.453,08 τ.μ. και στο παρελθόν μισθωνόταν στην εταιρεία ένδυσης – υπόδησης Φωκάς.
  Οι πληροφορίες του Economix.gr αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τουλάχιστον δέκα σχήματα, εκπρόσωποι των οποίων έχουν ήδη επισκεφθεί το ακίνητο. Μάλιστα οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο από τα σχήματα θα καταθέσουν και δεσμευτικές προσφορές.
  Αυτό θα φανεί μέχρι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, οπότε λήγει η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το ακίνητο που συνοδεύεται με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ύψους 45 χιλ. ευρώ. Αν φυσικά δεν αλλάξει κάτι… Σε κάθε περίπτωση το ακίνητο, που θα διατεθεί για 15+5 χρόνια, βρίσκεται σε εμβληματική θέση, σε συνέχεια του ιστορικού κεντρικού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, απέναντι από τη Στοά Βιβλίου – Μέγαρο Αρσάκη – Συμβούλιο της Επικρατείας και από την Πλατεία Σανταρόζα.
  To κτήριο της πρώην Φωκάς στην οδό Σταδίου 41
  Ο ασφαλιστικός οργανισμός έχει σχεδόν κάνει το «τρία στα τρία» -αν υποτεθεί ότι το κτήριο της πρώην Φωκάς δεν θα μείνει κενό- καθώς πέτυχε να μισθώσει ένα ακόμη ακίνητό του, αυτό στην οδό Σωκράτους 65 στην Αθήνα, όπου θα μεταφερθεί η έδρα του υπουργείου Τουρισμού, όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (οι πληροφορίες του economix.gr αναφέρουν ότι οι υπογραφές έπεσαν στα μέσα του Φλεβάρη, αλλά ανακοινώθηκαν μόλις την Παρασκευή 21/2) με τη διάρκεια μίσθωσης να είναι 30 χρόνια.
  Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247,01 τ.μ., με εμβληματικό χαρακτήρα, το οποίο για δεκαετίες είχε αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της περιοχής της Πλατείας Ομονοίας, λειτουργώντας αρχικά, από το έτος 1961 έως το 1980 ως το ξενοδοχείο «Ambassadeur» και στη συνέχεια, από το έτος 1981 έως το 2000, ως το Εφετείο Αθηνών.
  Το κτήριο στην οδό Σωκράτους όπου θα μεταφερθεί το υπουργείο Τουρισμού
  Τα νέα μισθωτήρια
  Με το ΕΤΕΑΕΠ να ρίχνει στην αγορά νέα «ενοικιάζεται», αυτή τη στιγμή, τρέχουν οι διαγωνισμοί για την ενοικίαση:
  – ολόκληρος ο πρώτος όροφος ενός από τα πιο γνωστά, πολυτελή και κεντρικά ακίνητα της Αθήνας, στο Μέγαρο που βρίσκεται επί της συμβολής της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας στην Αθήνα, πάνω στην Πλατεία Συντάγματος, απέναντι από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, ακριβώς απέναντι από τον κήπο του Ζαππείου, διαγωνίως απέναντι από τη Βουλή. Πρόκειται για ακίνητο 958 τμ που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο του Μεγάρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφεία (όπως και στο παρελθόν, όπου εξετάστηκε η πιθανότητα να μισθωθεί από τη Βουλή ή Υπουργεία) αλλά για άλλες χρήσεις οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν όχι μόνο τις χρήσεις γης αλλά και τον κανονισμό του Μεγάρου και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΤΕΑΕΠ. Στο ισόγειο του ακινήτου στεγάζεται το κεντρικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αθήνας (ΚΕΠ Συντάγματος). Το ελάχιστο μίσθωμα έχει οριστεί σε 20.000 ευρώ τον μήνα και μισθώνεται για 12+2 έτη.
    Όθωνος και Αμαλίας, Σύνταγμα, Αθήνα – εξαώροφου αυτοτελούς ακινήτου, χωρίς τα καταστήματα του ισογείου, ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, επί της οδού Μενάνδρου 1 και Ευριπίδου, στην Αθήνα, με μικτή επιφάνεια 845,15 τ.μ. Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα για τη δωδεκαετή εκμίσθωσή του, ανέρχεται στις 5.500, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020. Στην περιοχή που είναι υποβαθμισμένη τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει έντονη αναδιάταξη και οι χρήσεις ξενοδοχείων, ξενώνων και τουριστικών καταλυμάτων έχει αναπτυχθεί σημαντικά.
    Το κτήριο του ΕΤΕΑΕΠ στην οδό Μενάνδρου 1 -εξαώροφου κτιρίου κατασκευής περί το 1950, συνολικής μικτής επιφάνειας 878 τ.μ, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο με καταστήματα και έξι κύριους ορόφους και βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Χαλκοκονδύλη 43 και Μενάνδρου, στην περιοχή της “Πλατείας Βάθη”. Το ακίνητο απέχει 50μ από την οδό Μάρνη και την πλατεία Βάθη, 180μ από την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, 250μ από την πλατεία Ομονοίας, 300μ από την πλατεία Καραϊσκάκη και 400μ από την πλατεία Κάνιγγος. Πρόκειται   για   κτίριο,   σκελετού   οπλισμένου   σκυροδέματος   και   τοίχους   πλήρωσης   από οπτοπλινθοδομή,   κτισμένο   επί   γωνιακού   οικοπέδου   επιφάνειας   147 τμ,   με   πρόσωπο   15μ. στην οδό Χαλκοκονδύλη και 10μ. στην οδό Μενάνδρου. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 3.200 ευρώ, ενώ η διάρκεια μίσθωσης είναι 12+3 έτη, ενώ στις 2 Απριλίου θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές.
    Το κτήριο στην οδό Χαλκοκονδύλη 43. – πολυώροφου   επαγγελματικού   ακινήτου   το   οποίο   βρίσκεται   στην   οδό   Πλατεία Λουδοβίκου   4   στον  Δήμο   Πειραιά, με συνολική μικτή επιφάνεια 1.418 τ.μ. και μισθωτική διάρκεια 12+2 χρόνια. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 9.500 ευρώ, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να είναι η 5η Μαρτίου.
    Το κτήριο του ΕΤΕΑΕΠ στην Πλατεία Λουδοβίκου 4 Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόσφατα ακίνητο του ταμείου επί της οδού Πανεπιστημίου 67 εκμισθώθηκε στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ άλλο ακίνητο επί της οδού Βερανζέρου 13 Αθήνα εκμισθώθηκε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
  Τα επόμενα ακίνητα που θα βγουν προς αξιοποίηση
  Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του economix.gr, το επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει διαγωνισμός για ένα ιδιαίτερο ακίνητο, στην καρδιά του Κολωνακίου, δίπλα στην ομώνυμη Πλατεία. Πρόκειται για διατηρητέο κτίριο που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες στην τύχη του και χρήζει πλήρους αποκατάστασης (πιθανότατα είναι και επικίνδυνο, αφού έχει ντυθεί με σκαλωσιές για λόγους ασφαλείας), επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 7. Είναι εμβαδού περίπου 650 τμ. και θα εκμισθωθεί για 20+5 χρόνια, φυσικά με τον μισθωτή να αναλαμβάνει την αποκατάσταση. Ο διαγωνισμός και οι όροι του αναμένονται το επόμενο διάστημα.
  Νεοφύτου Δούκα 7, Κολωνάκι, Αθήνα
  Ακόμη, το Ταμείο έχει ζητήσει να γίνει νέα εκτίμηση αξιών, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει και πώς σε αξιοποίηση για ορισμένα ακόμη σημαντικά ακίνητα:
  Αυτοτελές 7όροφο ακίνητο, με υπόγειο, ισόγειο, τον 8ο όροφο σε εσοχή και δώμα, επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 51 και Βασιλείου Καβαλιώτου, στην Καβάλα,
  συνολικής μικτής επιφάνειας 9.071,00 τετραγωνικών μέτρων, σήμερα κενό, κτισμένο με
  τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί ως καπναποθήκη Αυτοτελές 7όροφο ακίνητο, με υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, τον 8ο όροφο σε εσοχή και
  δώμα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 28, στην Αθήνα, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της
  Δ.Ε.Η., συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 2.293,07 τετραγωνικών μέτρων και συνολικής
  μικτής επιφάνειας 3.482,18 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για το διπλανό κτίριο των γνωστών κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ, η διοίκηση της οποίας προωθεί την μετεγκατάστασή της σε ακίνητο που μίσθωσε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στη Λεωφόρο Μεσογείων. Έκταση γης 69 στρεμμάτων περίπου, με χρήση παιδικής κατασκήνωση, σήμερα εκτός λειτουργίας, στη θέση «βρύση Τσιάς», σε απόσταση 4 χιλιομέτρων περίπου από τον οικισμό των Βιλίων Αττικής προς Πόρτο Γερμενό, εντός της οποίας βρίσκονται κτίσματα συνολικής επιφάνειας 1.430,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ., Ακόμη το Ταμείο προγραμματίζει να γίνει νέα εκτίμηση των αξιών των ακινήτων του όχι μόνο για κάποια από τα παραπάνω που βγαίνουν σε διαγωνισμό αλλά και για άλλα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά 100%, όπως:
  Γωνιακό κατάστημα επί των οδών Όθωνος 10 και Αμαλίας, στην Αθήνα, συνολικής μικτής
  επιφάνειας 432,13 τετραγωνικών μέτρων (υπόγειο 137,65 τ.μ., ισόγειο 136,10 τ.μ και
  πατάρι 158,38 τ.μ.), όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Πλ. Συντάγματος Πέμπτος όροφος (ολόκληρος) μεγάρου επί της οδού Ερμού 2, πλ. Συντάγματος, στην
  Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 525,00 τετραγωνικών μέτρων, μισθωμένο στην τουρκική
  τράπεζα Ziraat Bank Αυτοτελές 7ώροφο ακίνητο, με υπόγειο, ισόγειο και 7 υπέρ αυτού ορόφους, επί της οδού
  Ακτή Μιαούλη 17 – 19, Πειραιάς, συνολικής επιφάνειας 4.066,17 τετραγωνικών μέτρων,
  μικρό μέρος των οποίων τελεί υπό καθεστώς αποζημίωσης χρήσης (ιδιοκτ. 100 %), Ισόγειο κατάστημα 66,23 τ.μ., με πατάρι 25,20 τ.μ., επί των οδών Φιλελλήνων 2 και Ακτής Μιαούλη 63 στον Πειραιά, που λειτουργεί ως εστιατόριο και η μίσθωσή του λήγει την 30-04-2020 Οικόπεδο, επί της οδού Φίλωνος 71 στον Πειραιά (πλησίον του Δικαστικού Μεγάρου),
  συνολικής επιφάνειας 313 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τελεί υπό καθεστώς αποζημίωσης χρήσης από την 30-04-
  2019 (ιδιοκτ. 100 %), Σημειώνουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που από την ίδρυση του Ταμείου έως και το Σεπτέμβριο του 2019 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά μόνο 15 διαγωνισμοί για ακίνητά του. Η κινητικότητα στη μίσθωση ακινήτων από το ΕΤΕΑΕΠ πιστώνεται στη νέα διοίκηση του Ταμείου που ανέλαβε μόλις πριν 4-5 μήνες. Άλλωστε είναι γνωστό ότι δεκάδες ακίνητα του Ταμείου λίμναζαν επί χρόνια ενώ για αρκετά από αυτά έγινε προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν σε δημόσιους φορείς και ΜΚΟ, με εξαιρετικά προνομιακούς όρους, αλλά προφανώς λόγω των εκτεταμένων εργασιών που απαιτούνταν και της έλλειψης ενδιαφέροντος, αυτό δεν προχώρησε.
  Η διοίκηση του Ταμείου υπό τον Ευάγγελο – Απόστολο Κωνσταντίνου έθεσε ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των ακινήτων και προχώρησε δεκάδες διαδικασίες ώστε είτε να βγούν προκηρύξεις είτε να «ξεμπλέξουν» δεκάδες ακίνητα του ΕΤΕΑΕΠ. Βέβαια, το Ταμείο με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση εντάσσεται στον ΕΦΚΑ – που δεν έχει και τόσο καλό ιστορικό αξιοποίησης ακινήτων – οπότε μένει να δούμε αν η ορμή αυτή θα συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν πολλά ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό του.
  Κάποια από αυτά μάλιστα επί δεκαετίες ή για πολλά χρόνια κάποια άλλα, δεν έμεναν αναξιοποίητα αλλά βρίσκονται σε καθεστώς αποζημίωσης χρήσης, δηλαδή τα χρησιμοποιούν παλαιοί ενοικιαστές χωρίς νέα σύμβαση με το ΕΤΕΑΕΠ (με πολύ παλιότερες τιμές), ενώ και κάποια άλλα ακίνητα χρησιμοποιούνται και δεν καταβάλλονται από τους ενοικαστές ενοίκια, γεγονός που έχει οδηγήσει σε οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Ταμείο. Για όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες ελέγχου και οι αναγκαίες νομικές κινήσεις, ώστε να διασφαλίσει το ΕΤΕΑΕΠ (που προέκυψε από τη συγχώνευση δεκάδων επικουρικών ταμείων, το καθένα σχεδόν με δική του ξεχωριστή περιουσία κάποτε…) τα συμφέροντά του. Όπως φαίνεται όμως τελικά, οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εν τέλει από τον νέον ΕΦΚΑ ο οποίος διαδέχεται το ΕΤΕΑΕΠ – αν ψηφισθεί όπως έχει ο νόμος, με τα πελονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκαλεί η συγχώνευση σε έναν τεράστιο οργανισμό.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Φουλάρει τις μηχανές η Αττικό Μετρό στα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά από ένα διάστημα αναδιοργάνωσης και αλλαγής πλάνων, οι εργασίες αρχίζουν και πάλι να γίνονται εντατικές. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικό Μετρό Α.Ε., Νίκο Κουρέτα, οι εργαζόμενοι προσεγγίζουν τους τετρακόσιους.
  Μιλώντας στο ypodomes.com ο επικεφαλής της Α.Μ. έκανε λόγο για προετοιμασία λειτουργίας του Αμαξοστασίου στην Πυλαία. Μάλιστα όπως είπε «Ο μεγάλος στόχος είναι τέλος καλοκαιριού-αρχές Φθινοπώρου η διοίκηση και οι εργαζόμενοι μας να μετακομίσουν εκεί. Αυτές τις μέρες αναμένουμε την ρευματοδότηση των εγκαταστάσεων για να ξεκινήσουν τα πρώτα τεστ στους συρμούς που βρίσκονται εκεί. Ταυτόχρονα εκτελούνται εργασίες Η/Μ, οικοδομικές, η επιδομή έχει σχεδον ολοκληρωθεί, είμαστε στο τελικό στάδιο των εργασιών εκεί».
  Σύμφωνα με τον κ.Κουρέτα, υπάρχει και κάτι επιπρόσθετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι συρμοί και αυτό είναι το software μιας και μιλάμε για υπεραυτόματους συρμούς με συνοδό και όχι οδηγό. Με την εγκατάσταση του, οι συρμοί «θα ζωντανέψουν» και το Αμαξοστάσιο της Πυλαίας θα αρχίσει να υπερετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε εξαρχής.
  Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπεραυτόματοι συρμοί αφορούν μία μεγάλη καινοτομία για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Θα είναι σαφώς καλύτεροι από εκείνους της Αθήνας και θα έχουν ενσωματώσει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της βιομηχανίας του μητροπολιτικού σιδηρόδρομου.
  ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  Όμως το Μετρό Θεσσαλονίκης κυρίως είναι οι σταθμοί του. Οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να κάνουν περίπου τρία χρόνια υπομονής μέχρι να αρχίσουν να τους χρησιμοποιούν, όμως σιγά-σιγά οι επίγειες καταλήψεις χώρων μειώνονται. «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης να αποδοθούν στους πολίτες εργοταξιακοί χώροι σε κεντρικούς σταθμούς και θα απελευθερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μέχρι το καλοκαίρι» σημειώνει με έμφαση ο Δ.Σ. της Αττικό Μετρό. Με βάση αυτό, τμήματα των εργοταξιακών χώρων που θα αποδοθούν βρίσκονται στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στο σταθμό Βούλγαρη, στο Συντριβάνι.
  Την ίδια ώρα δουλεύονται πυρετωδώς και οι σταθμοί με τις εργασίες να εκτελούνται στο υπόγειο τμήμα τους. Η επιδομή συνεχίζει να στρώνεται και τώρα αυτο που έχει στοχευθεί, είναι μέχρι το τέλος του έτους, να είναι έτοιμη η γραμμή από το Συντριβάνι μέχρι τη Νέα Ελβετία.
  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Αναφορικά με το σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι στο έργο, οι εργασίες θα γίνουν βάσει των μελετών του ΥΠΠΟ. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπόνηση των στατικών μελετών και ακολούθως σε συνεργασία με την εφορεία αρχαιοτήτων να ξεκινήσει η διαδικασία της απόσπασης που είναι το πρώτο μισό των έργων. Σε πρώτη φάση απομακρύνεται η άμμος με την οποία ήταν σκεπαμένα τα αρχαιολογικά ευρήματα.
  Το κρίσιμο σημείο για την έναρξη των έργων σύμφωνα με την εγκεκριμένη απόφαση από το ΚΑΣ, είναι να ενεργοποιηθεί η συμπληρωματική σύμβαση. Το ύψος της δεν έχει καθοριστεί ακόμα αλλά μία αρχική εκτίμηση την τοποθετεί κάτω από 50εκατ.ευρώ. Ωστόσο το ποσό θα κλειδώσει με την ολοκλήρωση όλων των μελετών.
   
  Να θυμίσουμε πως όπως πρόσφατα αποκάλυψε το ypodomes.com, έρχονται διαγωνισμοί για την προμήθεια 15 νέων συρμών για την βασική γραμμή και την επέκταση προς Καλαμαριά. Επίσης, για την Καλαμαριά, ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για τα Η/Μ και δρομολογούνται οι υπόλοιποι διαγωνισμοί που επίσης σχετίζονται με Η/Μ και είναι απαραίτητοι ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η γραμμή.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) η υπαγωγή του έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – Α ΦΑΣΗΣ» στις διατάξεις του ν.3389/05, για την υλοποίησή του με σύναψη σύμβασης ΣΔΙΤ.
  Ο Δημόσιος Φορέας που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.), η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών (ΓΔ. ΥΛΙΚΥ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18).
  Α) Το αντικείμενο του έργου
  Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:
  1. του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων. Το φράγμα είναι ύψους 60μ, ήτοι 76μ από τη θεμελίωση, μήκους στέψης 260μ. και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα 32,6 εκ. κυβ. μ. εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ. μ για ύδρευση, 9,0 εκ. κυβ. μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ. μ. για οικολογική παροχή.
  2. Τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
  3. των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 m3/day (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 m3/day) και
  4. εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων (Δίκτυα Α1 Φάσης).
  Η σκοπιμότητα του Έργου προς υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. είναι η ύδρευση των τέως Καποδιστριακών Δήμων Ορμύλιας, Πολυγύρου, Μουδανιών (μόνο στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας), Κασσάνδρας, Παλλήνης, Σιθωνίας, Τορώνης και Παναγιάς (μόνο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πυργαδικίων), που μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» αντιστοιχούν στις σημερινές Δημοτικές Ενότητες Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη. Με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, ενώ το μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν αποτελεί το 23% του συνολικού μήκους των αγωγών των προβλεπόμενων δικτύων για τις επόμενες φάσεις.
  Βασική πηγή ύδρευσης αποτελεί η υλοποίηση του έργου ταμίευσης (φράγματος) των επιφανειακών υδάτων στον ποταμό Χαβρία στην περιοχή της Ορμύλιας, ενώ η ύδρευση θα γίνεται μέσω εξωτερικών δικτύων με αρχή μία νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) σε περιοχή κατάντη του φράγματος.
  Β) Οφέλη προς την κοινωνία
  Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα προσφέρει στους πολίτες τα ακόλουθα:
  Αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού για τους πολίτες, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες (περίοδος αιχμής ζήτησης, λόγω τουρισμού). Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων, ιδίως με την αντικατάσταση αντλήσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής ροής. Αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση πόσιμου νερού ως μέτρο περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Αναβάθμιση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων τα οποία έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω της υπεράντλησης. Το υπόψη έργο αναμένεται να βελτιώσει τόσο την κατάσταση στις υπηρεσίες ύδρευσης, όσο και την κατάσταση των υπόγειων υδάτων στον κάτω ρου του Ολύνθιου ποταμού, όπου επιπλέον καταγράφεται πτώση στάθμης λόγω υπεράντλησης. Με την ολοκλήρωση του Έργου, οι πολίτες θα απολαμβάνουν πλέον καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμο νερό σε επαρκείς ποσότητες. Η διαχείριση των υποδομών του έργου ΣΔΙΤ από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ξεκινά από το έργο κεφαλής (φράγμα) έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η παραλαβή του νερού μετά τις δεξαμενές, η διανομή του προς χρήση στον τελικό καταναλωτή και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης θα γίνεται αποκλειστικά από τους κατά τόπους Δήμους ή ΔΕΥΑ ή άλλο φορέα που μπορεί να συστήσουν για τον σκοπό.
  To έργο ΣΔΙΤ αποτελεί ώριμο έργο προς υλοποίηση καθώς υπάρχει εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) Οριστική μελέτη του φράγματος Χαβρία και Οριστικές μελέτες των έργων δικτύων 62km.
  H υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (Α1 φάσης) θα σηματοδοτήσει την δυνατότητα επέκτασης των δικτύων σε δύο (2) επιπλέον φάσεις (Φάσεις Α2 και Β).
  Γ) Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα για το Δημόσιο
  Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με ΣΔΙΤ, κρίνεται σκόπιμη και πρόσφορη, μεταξύ άλλων και για τους ακόλουθους λόγους:
  1. Βελτιώνεται η οικονομική αποδοτικότητα των πόρων του Δημοσίου, επειδή λόγω των περιορισμών στη διαχείριση δημοσιονομικών πόρων είναι δύσκολη η εξεύρεση πόρων για την κατασκευή του έργου με δημόσια σύμβαση. Με την υιοθέτηση της υλοποίησης του έργου με σύμβαση ΣΔΙΤ δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του έργου σε ικανό χρονικό ορίζοντα και παράλληλα στην διοχέτευση πόρων σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής, για τους οποίους η παρούσα συγκυρία απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.
  2. Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται αμέσως με τη διάθεση ιδίων πόρων, ούτε με δανεισμό για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου.
  3. Κατανέμονται ορθολογικότερα οι κίνδυνοι μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ιδίως με την ανάληψη από τον ΙΦΣ των κινδύνων (κατασκευής του έργου, επίτευξης των προβλεπόμενων προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας του Έργου και συντήρησης και καλής λειτουργίας του Έργου κατά τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
  4. Από την προκαταρκτική χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου προκύπτει ότι αυτό είναι βιώσιμο και χρηματοδοτήσιμο με συνήθη τραπεζικά κριτήρια.
  Δ) Τεχνικοοικονομικά στοιχεία του έργου ΣΔΙΤ
  1. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται στα 3 έτη. Επιπλέον, η διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) εκτιμάται στα 27 έτη, κατόπιν το έργο θα παραδοθεί στον Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.), ο οποίος μελετάται από την Δ18 και θα οριστικοποιηθεί μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.
  2. Το συνολικό κόστος κατασκευαστικής περιόδου του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κατασκευής και λοιπών εξόδων του ΙΦΣ (π.χ. αμοιβές συμβούλων, Ανεξάρτητου Ελεγκτή, διοικητικών εξόδων ΙΦΣ, εγγυητικών επιστολών κλπ.) εκτιμήθηκε σε 86.320.868 €, χωρίς ΦΠΑ.
  3. Το Κόστος Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης εκτιμήθηκε στο ποσό των 2.218.391 €/έτος και αρχίζει από το 1ο εξάμηνο λειτουργίας. Για το Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής έχει θεωρηθεί κόστος αντικατάστασης H/M εξοπλισμού περίπου 10.000.000€ συνολικά για τη διάρκεια λειτουργίας των 27 ετών του έργου.
  4. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου σε καθαρή παρούσα αξία (NPV), χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 119.235.808 € (Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής 01-09-2020) .

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Με βάση και το τελευταίο περιστατικό με τον λύκο που εντοπίστηκε στον Καστανά Θεσσαλονίκης, άνοιξε μια συζήτηση - καυγάς στα κοινωνικά δίκτυα. Πολίτες αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να έχουν μειωθεί τα δάση μας και τα άγρια ζώα να αναγκάζονται να κατεβαίνουν στα χωριά; Ενώ σαν παράδειγμα δίνουν ότι η επαρχία έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται από τους νεότερους ανθρώπους αλλά ήδη πολλά χωριά έχουν ερημώσει.

  Αυτές όμως οι διαμαρτυρίες και καυγάδες μας δίνουν ένα βήμα στο να κάτσουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση παρακάτω και να εξηγήσουμε και στον πιο απλό πολίτη τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούει κατά καιρούς και ίσως να μην τα καταλαβαίνει.

  Οι περισσότεροι, ειδικά, οι ηλικιωμένοι, θυμούνται ότι δεν έβλεπαν εύκολα λύκους, αρκούδες, αγριογούρουνα, και άλλα άγρια ζώα μέσα στα χωριά τους, ή μερικές φορές και καθόλου. Και δικαίως αναρωτιούνται αν όλα αυτά που ακούνε στην τηλεόραση και στο ράδιο, ή διαβάζουν στις εφημερίδες για το τι λένε βιολόγοι και επιστήμονες για την ανεπάρκεια τροφή για τα άγρια ζώα ή για την μείωση των δασών αν είναι αλήθεια;

  Μα θας μας πείτε αφού οι ίδιοι είναι παρόντες στον τόπο τους και βλέπουν τις αλλαγές και τις διαφορές στα δάση με τα μάτια τους.

  Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα και καλύτερα με τον πληθυσμό της Ελλάδας και να δούμε για τα τελευταία 50-60 χρόνια. Ο πληθυσμός της Ελλάδας (βάση της Eurostat) το 1960 ήταν 8.300.000 πολίτες, ενώ για το 1970 ήταν 8.781.000 πολίτες ενώ όμως για το 2018 ο πληθυσμός της Ελλάδας έφτασε τους 10.740.000 πολίτες (για το 2019 δεν έχουν βγει ακόμα δεδομένα).

  Άρα μιλάμε για μια αύξηση πάνω από 2.440.000 πολίτες.

  Χωρίς βεβαίως να υπολογίσουμε τον τουρισμό, όπου το 2018 ξεπεράσαμε τους 33.000.000 τουρίστες, ενώ για το 1950 οι τουρίστες ήταν μόνο 33.300 και το 1960 που αρχίζει ο μαζικός τουρισμός φτάνει η Ελλάδα να έχει 399.400 τουρίστες.   Τι σημαίνει όμως αυτό;

  Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα για να καλύψει όλο και τις μεγαλύτερες ανάγκες στον τουρισμό που είναι και η πιο βαριά βιομηχανία της χώρας μας, άρχισε να δίνει άδειες για μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. 

  ´Έτσι κάπως ξεκίνησαν μεγάλα και μικρά ξενοδοχεία να ξεφυτρώνουν σε κάθε παραλία της Ελλάδας, όπως και σε ορεινά χωριά κόβοντας δασικές περιοχές αλλά κάνοντας μερικές περιοχές (π.χ. Χαλκιδική) όλο και πιο αφόρητες για κάποια είδη άγριας ζωής.

  Ταυτόχρονα όμως τα τελευταία 50 χρόνια η οικοδομική ανάπτυξη της χώρας μας ήταν ραγδαία σε κάθε σημείο (ακόμα και μέσα σε δάση), όπου Δήμοι και Κοινότητες πολλές φορές αναγκάστηκαν να αυξήσουν τα όρια των χωριών τους για να μπορούν να χτίσουν όλοι τις κατοικίες τους ακόμα και πιο αραιά.

  Επίσης λόγω της αγροτικής ανάπτυξης (και των κονδυλίων) που έδιναν όλα αυτά χρόνια για να μπορεί η Ελλάδα να βασίζεται στα πόδια της και όχι σε εισαγωγές τροφίμων, αρκετοί αγρότες άρχισαν να επεκτείνονται στις άκρες των δασικών περιοχών αυξάνοντας τις αγροτικές περιοχές και κόβοντας δασικές περιοχές με το πέρασμα των χρόνων.

  Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή.   Έπειτα ας προχωρήσουμε να δούμε τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει που δεν υπήρχαν την δεκαετία του 1960. Και μιλάμε για τους αυτοκινητόδρομους στην χώρα μας, όπου όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στην εικόνα διέσπασαν σε κομμάτια όλους τους βιότοπους χωρίς όμως να δίνονται φυσικοί διέξοδοι, περάσματα και μονοπάτια για την άγρια ζωή. 

  Διάφορα ζώα όπως ο λύκος, η αρκούδα, ο αγριόχοιρος, και άλλα μικρότερα ζώα μετακινούνται είτε για να βρουν τροφή, είτε για να ζευγαρώσουν ή είτε για να βρουν να φωλιάσουν να πέσουν σε χειμερία νάρκη. 

  Κάποια ζώα όπως ο λύκος, και συγκεκριμένα η κάθε αγέλη λύκων ορίζουν τις δικές τους περιοχές, και τα όρια αυτών των περιοχών μπορούν να μεταβάλλονται και να αλλάζουν ανάλογα με την εποχή ή την διαθεσιμότητα τροφής.

  Ταυτόχρονα όμως τα μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος) είναι ικανά να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις σε μία ημέρα (π.χ. από Δυτική Μακεδονία να φτάσουν μέχρι και Λάρισα), με αυτό να συνεπάγεται ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον από έναν αυτοκινητόδρομο και κάμποσες κατοικημένες περιοχές.

  Τα ζώα όμως επιδιώκουν την ησυχία αλλά και την απομόνωση τους από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ηδάλλως η εμφάνιση τέτοιων ζώων θα ήταν όχι μόνο καθημερινή αλλά και πολλαπλή κατά την διάρκεια της ημέρας σε όλη την Ελλάδα και όχι σε μερικά χωριά και περιοχές.

  Παρ' όλα αυτα οι αυτοκινητόδρομοι δεν ήταν το μόνα μεγάλα έργα που έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν μεγάλα εργοστάσια και επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να βρίσκονται εντός των πόλεων και αναπτύχθηκαν σε πιο απομακρυσμένα σημεία όπου έκαναν ιδιωτικούς δρόμους, και σήκωσαν περιφράξεις και τείχη σε πολύ μεγάλες εκτάσεις πετσοκόβοντας και άλλο τους βιότοπους των άγριων ζώων.   Και μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Κάθε χρόνο έχουμε δεκάδες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Αυτές οι πυρκαγιές είναι επίσης ένας μεγάλος παράγοντας που χάνουμε τα δάση μας αλλά και τα ζώα πρέπει να βρουν έναν νέο τόπο κατοικίας, προστασίας και τροφής.

  Παρακάτω στον χάρτη, μπορείτε να δείτε τα δάση που χάσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία 18 χρόνια (πατήστε στον σύνδεσμο παραπάνω και άμα κάνετε ζουμ σε διάφορες περιοχές, θα δείτε πιο αναλυτικά τα δάση που έχουν χαθεί), κυρίως από πυρκαγιές.

  Αλλά οι πυρκαγιές που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι όλο και περισσότερες αλλά και μεγαλύτερες.
  Και εκτός από τις πυρκαγιές τα δάση μας έχουν να αντιμετωπίσουν την λαθροϋλοτομία, την βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε δάση, τις διανοίξεις σε αγροτικούς δρόμους αλλά και άλλες δασικές εργασίες που καταστρέφουν και μειώνουν τις δασικές περιοχές αλλά ταυτόχρονα μειώνουν και την διαθέσιμη τροφή και στέγη για εκατοντάδες είδη άγριας ζωής.   Εννοείται ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ. Άλλες επιζήμιες ανθρώπινες δράσεις όπως η ρίψη σκουπιδιών στα δάση, η ρύπανση από καλλιέργειες με φυτοφάρμακα, η βιομηχανική ρίψη φαρμάκων από εργοστάσια δεν καταστρέφουν τους βιότοπους και τα δάση, αλλά δηλητηριάζουν και την ίδια την άγρια ζωή και όλα αυτά τα είδη που δεν μπορούν να επιβιώσουν αναγκάζονται να ψάχνουν σε νέες περιοχές, πολλές φορές και σε κατοικημένες περιοχές για τροφή. Αλλά εντάξει με όλα αυτά. Ας μιλήσουμε όμως λίγο με νούμερα. Πάμε να μιλήσουμε για 3 είδη (αρκούδες, λύκους και αγριογούρουνα) όπου έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και συχνότερα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μερικές φορές δημιουργούν πρόβλημα και σε καλλιέργειες. Δυστυχώς όμως λόγω της παραπληροφόρησης από εφημερίδες και τη τρομολαγνεία από ορισμένες ομάδες ανθρώπων κάνουν μερικούς ανθρώπους να αρχίζουν να φοβούνται αυτά τα ζώα, να τα θεωρούν τέρατα και ότι είναι απειλή για την ίδια την ζωή τους και των οικογενειών τους.

  Μια έρευνα του 2015 του Αρκτούρου υπολογίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 450 αρκούδες στην Ελλάδα με αυτές να χωρίζονται κυρίως σε 4 μεγάλους πληθυσμούς στην Ροδόπη, στο Βίτσι, στην Βαρνούντα και στην Πίνδο.

  Ενώ με δεδομένα του 1999 οι λύκοι στην Ελλάδα υπολογίζονται στους 700 αν και τα τελευταία χρόνια σε κάποια σημεία της Ελλάδα φέρεται να επανακάμπτει αλλά καθώς δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση και καταμέτρηση του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η τάση του πληθυσμού σε όλη την έκταση της κατανομής του είδους και αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί.

  Και μελέτη του 2009 δείχνει τον πληθυσμό των αγριόχοιρων στην Ελλάδα να υπολογίζεται στα 19,033 άτομα με μέγιστο πληθυσμό των 23,030. Αλλά τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως ο πληθυσμός των αγριόχοιρων να έχει αυξηθεί δραματικά σε κάποιες περιοχές και για αυτό έχουν παρθεί ειδικά μέτρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

  Εκτός από αυτά τα 3 ζώα, υπάρχουν και άλλα μεγάλα και μικρά ζώα που εμφανίζονται σε κατοικημένες περιοχές και κάνουν ζημιές π.χ. ζαρκάδια, αλεπούδες, κ.α.

  Παρ' ότι η Ελλάδα ακόμα θεωρείται ένα hotspot και φιλοξενεί μια τεράστια βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα συνυπάρχουν πάνω από 23 είδη αμφιβίων, 67 είδη ερπετών, 450 είδη πουλιών 98 χερσαίων θηλαστικών και κάτι χιλιάδες ασπόνδυλα.   Τώρα με αυτά που διαβάσατε. Δείτε παραπάνω τον χάρτη της Ελλάδας με τις δασικές περιοχές και θέλουμε να κάτσετε να σκεφτείτε τα παρακάτω:
    Πως γίνεται να φταίει μόνο ένα ζώο έτσι και το δούμε εντός κατοικημένης περιοχής; Κυριολεκτικά όταν του έχουμε κόψει σε δεκάδες κομμάτια τον βιότοπο τους; Τι κακία και εχθρότητα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος στην ψυχή τους για να πει ότι φταίει το ζώο ενώ εμείς οι άνθρωποι όχι; παρ' ότι όχι μόνο τα έχουμε περιορίσει σε τεράστιο βαθμό αλλά δεν τους αφήνουμε καν περιθώρια επιβίωσης; Και ενώ τα ζώα έχουν διαφορετικές ανάγκες σε τροφή, κατανομή, υψόμετρο, κλπ. πως γίνεται να μην τους παρέχουμε τουλάχιστον τον ελάχιστο βιότοπους που χρειάζονται; Που νομίζετε ότι θα τα καταλήξουν όλα αυτά τα ζώα έτσι και συνεχίσουμε να μειώνουμε σε τέτοιο δραματικό βαθμό τους βιότοπους τους ή και την τροφή τους;
  Αυτό που ζητάμε όλοι οι επιστήμονες δεν είναι απλώς να αρχίσετε να μας ακούτε γιατί σπουδάσαμε κάτι πάνω σε αυτούς τους τομείς (οικολογία, βιολογία, ωκεανογραφία, ερπετολογία, ζωολογία, κλπ), αλλά γιατί θέλουμε να σας κάνουμε να μπορείτε να αναρωτιέστε μόνοι σας για ποιον λόγο προτείναμε κάτι αλλά και ποιο θα είναι το αντίκτυπο της πρότασης μας σε αυτά που προτείνουμε στο άμεσο μέλλον.

  Οι προτάσεις μας αφορούν στην καλύτερη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με όσο πιο μικρότερο αντίκτυπο γίνεται της ανθρώπινης παρέμβασης στην άγρια φύση (ουτοσάλως ότι κάνουμε έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον) και να ανατρέψουμε όσο μπορούμε την ήδη ζημιά που έχουμε κάνει σαν ανθρώπινο γένος. Κανείς δεν είπε να σταματήσει η ανάπτυξη ή η τεχνολογία, ουτοσάλως και εμείς βασιζόμαστε πάνω στην τεχνολογία και την ανάπτυξη για καλύτερη έρευνα και για να γίνεται η δουλειά μας πιο εύκολη.

  Αλλά απλώς θέλουμε να μας ακούσετε. Θέλουμε να κάτσετε να αναρωτηθείτε και εσείς οι ίδιοι. Και φυσικά άμα κάνουμε λάθη να παρέμβετε αλλά όχι με απειλές αλλά με προτάσεις και αντιπροτάσεις. 

  Αλλά κάθε ζωή μετράει. Μην μας λέτε ότι δεν πρέπει να προστατέψουμε ένα άγριο ζώο όταν το μόνο που κάνουμε οι άνθρωποι είναι να το εξοντώνουμε αυτό αλλά και τον βιότοπο του.

  Τώρα ελπίζουμε να έχετε και εσείς μια καλύτερη εικόνα τι συμβαίνει στα δάση μας στην Ελλάδα. Και πως η άγρια ζωή όχι μόνο μειώνεται και απειλείται αλλά ταυτόχρονα έχετε αρχίσει να παίρνετε μια εικόνα από το μέλλον και το πως θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα άγρια ζώα όχι μόνο μέσα στα χωριά αλλά και μέσα στις πόλεις μας.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες λειτουργίας καθώς και οι συνολικοί φόροι παρουσιάζονται σημαντικά κριτήρια στις μεγάλες και τις μεσαίες πόλεις.
  Το Ίδρυμα για την Έρευνα των Διοικήσεων και των Δημόσιων Πολιτικών (Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques –iFRAP) είναι ένα γαλλικό εργαστήριο (think tank) που ιδρύθηκε το 1985 από τον Bernard Zimmern και αντιπροσωπεύει συμφέροντα (lobby) σχετικά με την Εθνική Συνέλευση.
  Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών, κυρίως αυτές που αφορούν την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και στοχεύει να τις παρουσιάζει στην δημόσια γνώμη, να προτείνει μέτρα βελτίωσης και γενικά να προσπαθεί να τις κάνει να εφαρμοστούν από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.
  Μάνατζμεντ των 80 πιο σημαντικών πόλεων της Γαλλίας
  Η έρευνα αφορά τη διαχείριση δαπανών λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού) δαπάνες επένδυσης, δανείων καθώς και την εξέλιξη των φόρων (τοπικοί φόροι) μέσα σε πόλεις άνω των 64.790 κατοίκων.
  Το ίδρυμα μαζί με το περιοδικό Le Point πραγματοποιούν εδώ και είκοσι χρόνια έρευνες για την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των πόλεων και τις κατατάσσουν σύμφωνα με την ποιότητα ζωής και την ελκυστικότητα.
  Δεδομένα και μεθοδολογία
  Τα δεδομένα και τα κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται στο site του ιδρύματος και του περιοδικού Le Point.
  Η κατάταξη βασίζεται σε μια βαθμολόγηση με άριστα το 20. Κάθε βαθμός υπολογίζεται με απόκλιση από το μέσο όρο των 20 πόλεων της ομάδας. Οι πόλεις χωρίζονται σε ομάδες των 20. Οι πολύ μεγάλες, οι μεγάλες, οι μεσαίες και οι μικρές πόλεις.
  Η μέση βαθμολογία της κάθε πόλης αντιστοιχεί σε ένα μέσο όρο τεσσάρων θεματικών κριτηρίων:
  -Βαθμολογία των δαπανών λειτουργίας ανά κάτοικο το 2018.
  -Βαθμολογία των δαπανών επένδυσης ανά κάτοικο σε μέσο όρο των 4 ετών (2014-2018).
  -Βαθμολογία των δανείων το 2018.
  -Βαθμολογία συνολικών φόρων ανά κάτοικο το 2018.
  Η κατάταξη για το 2018 για τις 80 πόλεις σε 4 ομάδες βρίσκεται στο site του iFRAP και του Le Point (Πέμπτη 23/01/2020, no 2474, σελ. 18-20).
  Οι τρεις πρώτες πόλεις ανά ομάδα είναι οι ακόλουθες
   

   
  Paris 17o και Marseille 19η στην ομάδα των πολύ μεγάλων πόλεων.
  Πολυκριτήρια μέθοδος UTA
  Μετά την εμπειρική κατάταξη του ιδρύματος iFRAP, η ερώτηση που τίθεται είναι η ακόλουθη: ποια είναι η συνεισφορά του κάθε κριτηρίου (δηλαδή το βάρος του) στην τελική κατάταξη των πόλεων; Ποιο/α είναι, δηλαδή, το/τα κριτήριο/α που δείχνει/ουν περισσότερο ότι μια πόλη διοικείται αποτελεσματικά; Χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό η πολυκριτήρια μέθοδος UTA (UTilites Additives, Jacquet-Lagreze, E. και Siskos, J., 1982, Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision making: The UTA method, European Journal of Operational Research, 10, 151-164)
  Έστω Α το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος (στην περίπτωση μας οι πόλεις) και g=(g1,g2,…,gn) μια συνεπής οικογένεια κριτηρίων εκτίμησης των εναλλακτικών λύσεων (κριτήρια που συνεισφέρουν στην κατάταξη των πόλεων). Για την ανάπτυξη του μοντέλου προτιμήσεων λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη του αποφασίζοντα (η κατάταξη του iFRAP το 2018) και γίνεται η σύνθεση των κριτηρίων ώστε να προκύψει μια νέα κατάταξη όσο πιο κοντά γίνεται με την κατάταξη του iFRAP. Η αξιοπιστία του πολυκριτήριου μοντέλου μετρείται από δύο δείκτες: το τ του Kendall και μια συνάρτηση λάθους F (Zopounidis, C., 1999, Multicriteria decision aid in financial management, European Journal of Operational Research, 119(2), 404-415).
  Αποτελέσματα – Συνεισφορά
  Τα αποτελέσματα έδειξαν μια πλήρη αναπαράσταση της κατάταξης του ιδρύματος iFRAP από την πολυκριτήρια μέθοδο, δηλαδή τ =1 και F=0 (κανένα λάθος κατάταξης). Τα βάρη των κριτηρίων στις τέσσερις ομάδες πόλεων παρουσιάζουν ως ακολουθεί: σε (%)
   

  Σε κάθε ομάδα πόλεων τα σημαντικά κριτήρια είναι:
  -δάνεια και δαπάνες επένδυσης για τις πολύ μεγάλες πόλεις,
  -δαπάνες επένδυσης, δάνεια και συνολικοί φόροι για τις μεγάλες πόλεις,
  -δαπάνες προσωπικού, δαπάνες επένδυσης, δάνεια και δαπάνες λειτουργίας για τις μεσαίες πόλεις,
  -δαπάνες επένδυσης και δάνεια για τις μικρές.
  Συμπερασματικά οι δαπάνες επένδυσης και τα δάνεια παρουσιάζονται ως σημαντικά κριτήρια και στις τέσσερις ομάδες πόλεων. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσιολογικό διότι από τη μια οι πόλεις έχουν ανάγκη από επενδύσεις υποδομών και ανάπτυξης και από την άλλη, ο υψηλός δανεισμός δημιουργεί προβλήματα υπερχρέωσης και αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων. Βέβαια, στην περίπτωση κρίσης δεν είναι εύκολο να έχεις πρόσβαση σε πηγές δανεισμού λόγω των υψηλών επιτοκίων. Χρειάζεται μάνατζμεντ του χρέους. Οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες λειτουργίας καθώς και οι συνολικοί φόροι παρουσιάζονται επίσης σημαντικά κριτήρια στις μεγάλες και τις μεσαίες πόλεις.
  Το σύγχρονο επιστημονικό μάνατζμεντ είναι πλέον απαραίτητο στη σύγχρονη διοίκηση πόλεων και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης μιας χώρας.
  των Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Μιχάλη Δούμπου, Γιώργου Φακωτάκη και Μαριάννας Εσκαντάρ*
  *Καθηγητής, Ακαδημαϊκός στο Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France και Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engrineering και Υπ. Διδ. Πολυτεχνείο Κρήτης & ΜΑΙΧ, Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engrineering και MSc, Πολυτεχνείο Κρήτης, Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το πρώτο περιφερειακό λιμάνι που θα οδηγηθεί προς αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο Ναυτιλίας.
  Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα ελέγχει το management και το σύνολο των δραστηριοτήτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι η κοινοπραξία των αμερικανικών εταιρειών SSA Marine και Black Summit Financial, με την αρωγή της ελληνικής Goldair θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
  Γιατί προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο το 2018 είχε κύκλο εργασιών 718.000 ευρώ και κέρδη 72.500 ευρώ, απασχολώντας 7 άτομα προσωπικό; Το metaforespress.gr αναλύει…
  Γεωπολιτικής / στρατιωτικής και ενεργειακής σημασίας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
  Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συγκεντρώνει γεωπολιτικά / στρατιωτικά συμφέροντα. Σύμφωνα με διπλωματικούς αναλυτές, ο αμερικανικός παράγοντας μπορεί να χρησιμοποιήσει την Αλεξανδρούπολη για μεταφορές στρατιωτικού υλικού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
  Μάλιστα, εάν τα αμερικανικά σχήματα αποκτήσουν και τα λιμάνια της Καβάλας και του Βόλου δημιουργούν ένα «αμερικανικό τόξο», «αποφεύγοντας» το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο οποίο δραστηριοποιούνται ρωσικά συμφέροντα.
  Επίσης, εάν αναβαθμιστεί η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια του Μπουργκάς και της Βάρνας της Βουλγαρίας, τότε θα μπορούσε ο σιδηροδρομικός αυτός διάδρομος να αποτελέσει ικανοποιητική εναλλακτική διαδρομή της διάσχισης των στενών του Βοσπόρου για συγκεκριμένους τύπους φορτίων, αποφεύγοντας την Τουρκία.
  Στα ενεργειακά, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γειτνιάζει με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) και την όδευση του κάθετου συνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).
  Παράλληλα, αποτελεί το επίκεντρο των σχεδίων για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλκανική, μέσω της προωθούμενης κατασκευής πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από αμερικανικά και ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα (η Gastrade σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία πλωτό σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στα ανοικτά της Αλεξανδρούπολης).

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  «Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που φοβίζει πολλούς ανθρώπους, αλλά υπάρχει ελπίδα» αναφέρει ο Μιλάγκρος Φλόρες από το ICOMOS στο Heritage on the Edge.
  Βάση δεδομένων στο διαδίκτυο για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή δημιούργησε το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) σε συνεργασία με τη Google και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση τρισδιάστατης καταγραφής και αρχειοθέτησης CyArk.
  Στο portal, Heritage on the Edge παρουσιάζονται τα τεράστια γλυπτά στο Νησί του Πάσχα, το Εδιμβούργο, τα αρχαία τεμένη στη Μπαγκεράτ του Μπαγκλαντές, η πόλη-λιμάνι Κίλουα Κισιουάνι (Kilwa Kisiwani) στην Τανζανία και τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Τσαν Τσαν, στο Περού.
  Στη βάση δεδομένων αναλύεται η ιστορία κάθε τοποθεσίας με φωτογραφίες, μοντέλα 3-D και συνεντεύξεις με ειδικούς και κατοίκους.
  Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πέντε τοποθεσίες κυμαίνονται από τη διάβρωση που προκαλείται από την πρόσκρουση κυμάτων και το ράπισμα ανέμων έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που απειλεί τη συνοχή των βράχων, την οξίνιση των ωκεανών και τις καταρρακτώδεις βροχές.
  «Ο πολιτισμός και η κληρονομιά είναι σημαντικά για τους ανθρώπους» γράφει ο Άντριου Ποτς, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και την Κληρονομιά του ICOMOS, σε blog post της εφαρμογής Google Arts & Culture. «Και όταν συζητάτε για την αλλαγή του κλίματος, είναι μια συζήτηση για τον πολιτισμό, μία συζήτηση για τους ανθρώπους» προσθέτει.
  «Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που φοβίζει πολλούς ανθρώπους, αλλά υπάρχει ελπίδα» αναφέρει ο Μιλάγκρος Φλόρες από το ICOMOS στο Heritage on the Edge.
  «Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η στιγμή να αναλάβει ο καθένας τον δικό του ρόλο, έτσι ώστε όλοι να βάλουν τον σπόρο τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια» σημειώνει.
  Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε φωτογραφίες, να ακούσουν ηχητικά αρχεία, να διαβάσουν ιστορίες και να εξερευνήσουν τις τοποθεσίες. Ορισμένες σελίδες, όπως αυτή για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, περιλαμβάνουν ακόμη διαδραστικά γραφικά. Το Heritage on the Edge προσφέρει επίσης δύο «pocket galleries» επαυξημένης πραγματικότητας που απεικονίζουν το τετράγωνο τζαμί του Μπαγκεράτ και το το φρούριο Gereza στην Kilwa Kisiwani.
  Κάθε συλλογή διαθέτει έναν σύντομο οδηγό με επισήμανση των σημείων επιδείνωσης που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

  Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί εντός του Μαρτίου, το συγκεκριμένο στάδιο αδειοδότησης καταργείται.
  Δεν θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων για λήψη άδειας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είχε προγραμματιστεί για το Μάρτιο, καθώς με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τον ίδιο μήνα, το συγκεκριμένο στάδιο αδειοδότησης καταργείται.
  Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αυτό έκανε γνωστό σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ζητηθεί από τη ΡΑΕ γνωμοδότηση για την απαιτούμενη τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ.
  Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής από την Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  Η Βεβαίωση αυτή θα προκύπτει από μια πολύ πιο ευέλικτη διαδικασία σε σχέση με την ισχύουσα, κατά την οποία θα ελαχιστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης.
  Τον Ιούνιο του 2020, σε σύντομο δηλαδή χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου για την αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

  By Engineer, in Τεχνολογία, ,

  Την 56η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με βάση την πραγματική μέση ταχύτητα διαδικτύου που έχουν οι χρήστες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της WebsiteToolTester. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ταϊβάν και την τελευταία η Υεμένη, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 64η θέση.
  Η κατάταξη, που παρουσιάζει η βρετανική Daily Mail, βασίζεται στις μέσες (όχι τις μέγιστες) πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και όχι στις ονομαστικές που δηλώνουν οι κατά τόπους πάροχοι. Οι μέσες ταχύτητες προκύπτουν από τα δισεκατομμύρια onile τεστ που κάθε χρόνο κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες όπως της WebsiteToolTester, για να ελέγξουν πόσο γρήγορο είναι το Ίντερνετ που έχουν στο σπίτι ή στο γραφείο τους.
  Η μέση πραγματική ταχύτητα «κατεβάσματος» (download) αρχείων στην Ελλάδα εμφανίζεται να είναι 13,41 Mbps και της Κύπρου 11 Mbps, έναντι 85,2 Mbps της πρώτης Ταϊβάν. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη (70,9), η νήσος Τζέρσι της Μάγχης (67,5), η Σουηδία (55,2) και η Δανία (49,2 Mbps). Στον αντίποδα, στην τελευταία 207η θέση βρίσκεται η Υεμένη με μέση ταχύτητα μόνο 0,38 Mbps.

  Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από άλλες βαλκανικές χώρες όπως η 37η Ρουμανία (21,8 Mbps), η 43η Σερβία (19,2 Mbps) και η 49η Βουλγαρία (16,95 Mbps), αλλά πάνω από το 72o Ισραήλ (8,85 Mbps), την 78η Bόρεια Μακεδονία (8 Mpbs) και την 102η Τουρκία (5,3 Mbps). Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 15η θέση με 32,3 Mbps. Από τις 25 πρώτες χώρες, οι 18 είναι ευρωπαϊκές.

  Η μέση ταχύτητα παγκοσμίως εμφανίζεται να έχει αυξηθεί από περίπου 9 Mbps το 2017 σε λίγο πάνω από 11 Mbps το 2019. Οι αριθμοί της WebsiteToolTester και κάθε άλλης παρόμοιας online υπηρεσίας πιθανότατα υποεκτιμούν σε όλες τις χώρες λίγο-πολύ (για διάφορους λόγους) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα που έχουν οι χρήστες.

  By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Μια από τις δραστηριότητες του ΤΕΕ που δεν είναι γνωστή στην ευρεία κοινή γνώμη – όχι τόσο όσο οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ – αλλά χρησιμοποιείται αρκετά από εταιρείες και ιδιώτες στην αγορά αλλά και εν μέρει από το κράτος είναι ο θεσμός της Διαιτησίας.  Και το αποτέλεσμα των διαιτησιών νοείται ως δικαστική απόφαση σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη. Έμπειροι μηχανικοί, επιστήμονες και στελέχη αναλαμβάνουν, με ορισμό από τον ΤΕΕ μέσα από έναν κατάλογο που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση, να διαιτητεύσουν ανάμεσα σε διαφορές που προκύπτουν για διάφορα τεχνικά θέματα.
  Τόσο ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, όσο και τα ειδικότερα κανονιστικά κείµενα για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, προβλέπουν τη δυνατότητα άρσης αµφισβητήσεων επί τεχνικών ζητηµάτων µέσω της πραγµατογνωµοσύνης ή της διαιτησίας.
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 902 του ΚΠολΔ, που προβλέπει ότι τα Επιμελητήρια κλπ μπορούν να οργανώνουν διαιτησίες υπό προϋποθέσεις, εκδόθηκε το ΠΔ723/1979 «περί συστάσεως παρά τω Τεχνικώ Επιμελητηρίω της Ελλάδος μονίμου διαιτησίας». Στο άρθρο 1 αυτού ορίστηκε ότι, η μόνιμος διαιτησία αφορά επίλυση τεχνικών διαφορών, ως «τεχνικών διαφορών» νοουμένων των  πάσης φύσης διαφορών, που προέρχονται από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας, ή πάσης άλλης αναλόγου επέμβασης επί τεχνικών έργων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και εν γένει επί θεμάτων, που εμπίπτουν στις επιστημονικές γνώσεις, ή εμπειρίας, των μελών.
  Η επιλογή τόσο του πραγµατογνώµονα, όσο και του διαιτητή γίνεται από ειδικό κατάλογο που τηρείται στο ΤΕΕ και στον οποίο μετέχουν έμπειροι µμηχανικοί. Και οι δύο αυτές διαδικασίες προβλέπονται για όλες τις τεχνικής φύσης υποθέσεις, για παράδειγμα ενδεικτικά για εκτιμήσεις  κατασκευών και εγκαταστάσεων, τεχνικών εργασιών, κακοτεχνιών, για τον έλεγχο εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, για θέµατα που άπτονται του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), ως τεχνικής φύσης ζητήματα πρέπει να θεωρούνται και ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών, ή ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων.
  Και φέτος, με την έναρξη της χρονιάς, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», ανακοίνωσε  τον νέο Κατάλόγο Διαιτητών για τη διετία 2020– 2021, σύμφωνα με τη σχετική της απόφαση και τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, ο οποίος ισχύει από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2021. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον 100 μηχανικοί, ενώ αυτή τη φορά είναι αρκετοί περισσότεροι – σε μεγάλους αριθμούς σε κάποιες ειδικότητες, σε μικρότερους σε άλλες.
  Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο από το παρακάτω link Κατάλογο της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2020-2021
   ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΕΕ
  Ποια είναι τα στάδια και πως γίνεται μια πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ;
  Κατρχήν απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου πολίτη, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει µία έκθεση του τεχνικού ζητήµατος, για το οποίο απαιτείται η συνδροµή του πραγµατογνώµονα, καθώς και τα ακριβή στοιχεία τόσο τα δικά του (πολίτη), όσο και της «αντίπαλης» πλευράς.
  Ακολούθως γίνεται πληρωµή αντίστοιχου παραβόλου και ορισµός πραγµατογνώµονα. Το έγγραφο διορισµού του πραγµατογνώµονα κοινοποιείται στα αντίδικα µέρη µαζί µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου.
  Στη συνέχεια ο πραγματογνώμονας κάνει κατ’ιδίαν συναντήσεις µε τα µέρη και προσωρά σε διενέργεια αυτοψιών (όταν, αλλά συνήθως, απαιτείται). Ακολουθεί η σύνταξη έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης στην οποία δεν πρέπει να περιέχονται αξιολογικές ή νοµικές κρίσεις.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πραγµατογνώµονας δεν καταλογίζει ευθύνες. Έτσι για παράδειγµα ο πραγµατογνώµονας πρέπει να καταγράψει την ύπαρξη υγρασίας στο ακίνητο του αιτούντος, η οποία οφείλεται στην µη επαρκή µόνωση και όχι να αποδώσει την ευθύνη της προσωπικά στον ιδιοκτήτη του γειτονικού οικήµατος. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να επιχειρηθεί από τον πραγµατογνώµονα οποιαδήποτε προσπάθεια συµβιβασµού των εµπλεκόµενων µερών. Όσον αφορά το συνολικό κόστος της πραγµατογνωµοσύνης αυτό περιλαµβάνει τόσο το ποσό προκαταβολής που έχει οριστεί στα 960,89 ευρώ, αλλά και το τελικό ποσό της αµοιβής των ή του πραγµατογνώµονα που υπολογίζεται κάθε φορά ανάλογα µε τη φύση και την περιπλοκότητα της υπόθεσης.
  ΔΙΑΤΗΣΙΑ ΤΕΕ
  Παράλληλα, ο θεσµός της διαιτησίας, όπως προβλέπεται στο προεδρικό διάταγµα 723/1979, αφορά επίσης µόνο την άρση αµφισβητήσεων αυστηρά ως προς τεχνικά ζητήµατα. Ο θεσµός της µόνιµης διαιτησίας στο ΤΕΕ διέπεται και από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (867επ) περί διαιτησίας και προβλέπεται και από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 902 ΚΠολ∆.
  Ως τεχνικές διαφορές, νοούνται οι διαφορές, που ανακύπτουν από συµβάσεις, που έχουν ως άµεσο αντικείµενο τεχνικά έργα, κατασκευές, εγκαταστάσεις, ή θέµατα εµπίπτοντα στις επιστηµονικές γνώσεις, ή εµπειρίες των µελών του ΤΕΕ. Αποκλείονται τα ζητήµατα που αφορούν για παράδειγµα τις αµοιβές των µηχανικών.
  Ποια είναι όμως τα στάδια της υπαγωγής υποθέσεων στη µόνιµη διαιτησία του ΤΕΕ;
  Καταρχήν πρέπει να υπάρξει έγγραφη συµφωνία των «αντιδίκων» η οποία μαζί με τη σχετική αίτηση για την επίλυση της διαφοράς µέσω διαιτησίας θα κατατεθεί στο ΤΕΕ, το οποίο ορίζει ένας ή περισσότερους διαιτητές και ενός επιδιαιτητή. Μαζί ορίζεται και γραµµατέας του διαιτητικού δικαστηρίου ένας έμπειρος υπάλληλος του ΤΕΕ.
  Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το κόστος της διαιτησίας, η αµοιβή και τα έξοδα των µελών του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου καθορίζονται διά της διαιτητικής απόφασης ή εφόσον οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, τότε την αµοιβή καθορίζει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Το συνολικό κόστος, ακριβώς επειδή εν προκειµένω η διαιτητική απόφαση εξοµοιώνεται µε δικαστική απόφαση, άρα µε την επίλυση της διαφοράς είναι σίγουρα πολλαπλάσιο του κόστους της πραγµατογνωµοσύνης.

  By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

  Τα 10 μεγαλύτερα φωτοβολταΪκά πάρκα διεθνώς
  Tengger Desert Solar Park, Κίνα – 1,547MW
  Sweihan Photovoltaic Independent Power Project, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 1,177MW
  Yanchi Ningxia Solar Park, Κίνα – 1,000MW
  Datong Solar Power Top Runner Base, Κίνα – 1,070MW
  Kurnool Ultra Mega Solar Park, Iνδία – 1,000MW
  Longyangxia Dam Solar Park, Κίνα – 850MW
  Enel Villanueva PV Plant, Mεξικό – 828MW
  Kamuthi Solar Power Station, Iνδία – 648MW
  Solar Star Projects, ΗΠΑ– 579MW
  Topaz Solar Farm / Desert Sunlight Solar Farm, ΗΠΑ – 550MW

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Τροποποίηση της 11756/Δ5/ 16.10.2018 (Β΄ 4776) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/ Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».
  ΦΕΚ

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Εννέα ημέρες περιθώριο προκειμένου να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους επί των δασικών χαρτών έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε επτά περιοχές της Αττικής.
  Έως τις 27 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους επί των δασικών χαρτών σε Νέα Ερυθραία, Θρακομακεδόνες, Ζεφύρι, Πεύκη, Λυκόβρυση, Ψυχικό και Μεταμόρφωση. Για τους κατοίκους του εξωτερικού η ημερομηνία είναι η 18η Μαρτίου 2020.
  Η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", πέρα από τις περιοχές που τελειώνουν οι προθεσμίες παρουσιάζει και αυτές στις οποίες ξεκινά η ανάρτηση σε όλη την Ελλάδα καθώς και και το πακέτο με τις 258 περιοχές όπου εντός του μήνα προχωρεί η μερική κύρωση των δασικών χαρτών μαζί με τα μέτρα που προωθούνται από το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η εξέταση των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Ειδικότερα, σε 12 ημέρες (δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου) ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Καστοριά, Φλώρινα, Ζάκυνθο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και σταδιακά έως τον ερχόμενο Ιούνιο ξεκινά η ανάρτηση στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Γρεβενών, Άρτας , Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αργολίδας , Κορινθίας, Ικαρίας, Λήμνο, Χίου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου Άνδρου, Νάξου, Θήρας (Δήμος Ιητών), Πάρου, Ρεθύμνου και Χανίων. Ταυτόχρονα εντός του μήνα, προχωρεί η μερική κύρωση των δασικών χαρτών σε 258 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα .
  Αναλυτικά μερικές από αυτές τις περιοχές είναι οι εξής:
  Καρδίτσα: Αγίας Παρασκευής, Αγίας Τριάδος, Αγιοπηγής, Αγίου Ακακίου, Αγίου Βησσαρίου, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου κλπ. Αττική: Αμαρουσίου, Βύρωνας, Γλυκών Νερών, Ζωγράφο, Καισαριανής, Κρωπίας, Μεγαρέων, Μελισσιών, Νέας Ιωνίας, Νέας Μάκρης κλπ. Κυκλάδες: Αδάμαντος, Ανάφης, Άνω Μέρας, Άνω Μεριάς, Βοθώνος, Βουρβούλου, Έξω Γωνιάς , Ημεροβιγλίου κλπ. Μαγνησία : Αλόννησου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Σκιάθου Κοζάνη: Κοζάνης Δράμα: Αγίας Παρασκευής, Αδριάνης, Ανθοχωριού, Άνω Πυξαριού, Αργυροπόλεως, Αχλαδέας, Βαθυτόπου κλπ. Το σχέδιο
  Από το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγνωρίζουν το πρόβλημα και αυτός είναι ο λόγος που προωθούν μια σειρά από μέτρα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις εξετάσεις των αντιρρήσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα κατατεθούν προς συζήτηση μέσα στο επόμενο διάστημα. Έτσι σε πρώτη φάση, ο ενδιαφερόμενος δεν θα περιμένει να ολοκληρωθούν οι αντιρρήσεις σε όλη την Περιφέρεια. Μόλις εξετάζεται η αντίρρηση και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο του όπως ο ίδιος νομίζει και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.Την ίδια ώρα προωθείται η αύξηση των τριμερών Επιτροπών Αντιρρήσεων (από 142 που είναι σήμερα σε 300). Και θα δίνονται κίνητρα για τη συγκρότηση τους αφού η αμοιβή των μελών των Επιτροπών θα συνδέεται με τον αριθμό αντιρρήσεων που θα εξετάζουν.
  Επιπλέον συντάσσεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα προβλέπει το εύρος του πεδίου των δασικών χαρτών. Αυτό γίνεται προκειμένου να μπει ένας φραγμός στις διεκδικήσεις του Δημοσίου και να προστατευτούν οι περιοχές όπου έχουν γίνει αναδασμοί και οι αγρότες καλλιεργούν χωράφια παίρνοντας ακόμη και επιδοτήσεις.
  Τι ισχύει για την υποβολή των αντιρρήσεων
  Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα "ΤΑ ΝΕΑ", όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αντίρρηση επί του δασικού χάρτη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν στη διάθεση του 120 ημέρες για να το κάνουν. Μετά το προαναφερόμενο διάστημα ακολουθεί η μερική κύρωση του δασικού χάρτη. Διευκρινίζεται πως οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Κτηματολόγιο και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.ktimatologio.gr).
  Oι αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/ πολυγώνου επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μια ηλεκτρονική φόρμα αντίρρησης, πλην της περίπτωσης που για τμήμα αμφισβητούμενης έκτασης υποβάλλεται η υποβολή της αντίρρησης ατελώς.

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Να βγει από τον ρόλο του ουραγού όλων των εξελίξεων και να πραγματοποιήσει μια «επανάσταση» στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων καλείται πλέον η Ελλάδα. Μέσα στο έτος η χώρα θα ενσωματώσει πέντε νέες κοινοτικές οδηγίες, που περιλαμβάνουν καινούργιους, πιο δεσμευτικούς στόχους για τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων και μια εντελώς διαφορετική λογική στη διαχείριση. Ολα αυτά ενώ η Ελλάδα πασχίζει ακόμα για τα βασικά, όπως το κλείσιμο των παράνομων χωματερών και την εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία της χωριστής συλλογής των οικιακών βιοαποβλήτων. Οι νέες οδηγίες εστιάζουν στα αστικά απόβλητα. Ζητούμενο της νέας νομοθεσίας είναι η μετάβαση από την «κοινωνία της ανακύκλωσης» στην «κυκλική οικονομία», με νέους φιλόδοξους στόχους. Ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες, που πρέπει να ενσωματωθούν έως τον Ιούλιο (πλην της οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης που έχει περιθώριο έως το 2021).

  1. Νέα οδηγία για τα απόβλητα (2018/851)
  – Ορίζονται νέοι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση: Τουλάχιστον 55% κατά βάρος έως το 2025, 60% έως το 2030, 65% έως το 2035. Για να λάβουν παράταση έως 5 έτη τα κράτη θα πρέπει να υποβάλουν έως το 2023 αναλυτικό σχέδιο.
  – Εως το τέλος του 2023 τα κράτη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα βιολογικά απόβλητα δεν αναμειγνύονται με τα υπόλοιπα, αλλά συλλέγονται χωριστά.
  – Οι χώρες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε εργασίες ανάκτησης (λ.χ. διαλογή από σύμμεικτα ή ανακυκλώσιμα) θα είναι υψηλής ποιότητας, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.
  – Θα πρέπει να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί (που τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν καθιερώσει από το 2015).
  – Γίνεται υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2025 η χωριστή συλλογή επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, όπως χρώματα, βερνίκια, διαλύτες ή προϊόντα καθαρισμού και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
  – Το υλικό που τοποθετείται για την κάλυψη των σκουπιδιών στους ΧΥΤΑ θα συνυπολογίζεται στις ποσότητες που θάβονται.
  – Οι χώρες θα πρέπει να θεσπίσουν οικονομικά μέτρα όπως τέλος ταφής ή τέλος αποτέφρωσης, προγράμματα «πληρώνω όσο πετάω», διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων κ.ά.
  – Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των τροφίμων που απορρίπτονται, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωσή τους. Τίθεται ενδεικτικός στόχος της μείωσης κατά 30% έως το 2025 και 50% έως το 2030. Ορίζεται η παροχή κινήτρων για τη συλλογή απούλητων προϊόντων διατροφής και την ασφαλή αναδιανομή τους λ.χ. σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
  – Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, τα κράτη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών που έχουν συμπεριληφθεί στον «κατάλογο κρίσιμης σημασίας» για την ευρωπαϊκή οικονομία. 
  2. Οδηγία 2018/852 για τα απόβλητα συσκευασίας
  – Αναθεωρούνται οι στόχοι για τις συσκευασίες, προκειμένου να ανακυκλώνεται έως το 2025 το 50% των πλαστικών, το 20% του ξύλου, το 70% των σιδηρούχων μετάλλων, το 50% του αλουμινίου, το 70% του γυαλιού και το 75% του χαρτιού και χαρτονιού. Το 2030 τα αντίστοιχα ποσοστά ανακύκλωσης πρέπει να είναι 55% για τα πλαστικά, 30% για το ξύλο, 80% για τα σιδηρούχα μέταλλα, 60% για το αλουμίνιο, 75% για το γυαλί και 85% για το χαρτί και το χαρτόνι. Γενικώς έως το τέλος του 2030 πρέπει να ανακυκλώνεται το 70% των αποβλήτων συσκευασίας.
  – Επιτρέπεται παράταση έως 5 έτη στην επίτευξη των στόχων, υπό προϋποθέσεις. Μέχρι το 2023 το ενδιαφερόμενο κράτος πρέπει να υποβάλει λεπτομερές σχέδιο.
  – Τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν οικονομικά και άλλα (αντι)κίνητρα, ενισχύοντας τη χρήση υλικών που είναι κατάλληλα για πολλαπλές ανακυκλώσεις. 
  – Οι ξύλινες συσκευασίες θα πρέπει να συνυπολογίζονται.
  – Θα πρέπει να τεθούν χωριστοί στόχοι για την ανακύκλωση αλουμινίου.
  – Τα κράτη θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όπως τη χρήση οικονομικών κινήτρων και τον ορισμό ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά ανά είδος συσκευασίας.
  Να σημειωθεί ότι η οδηγία έχει ενσωματωθεί μερικώς (με πολλές ελλείψεις) με τον ν.4496/17.
  3. Οδηγία 2018/850 για την υγειονομική ταφή
  – Τα κράτη εξασφαλίζουν ότι από το 2030 δεν θα θάβονται απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση. Από το 2035 δεν πρέπει να θάβεται περισσότερο από το 10% των αποβλήτων κατά βάρος. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά πέντε έτη, θα πρέπει όμως το οικείο κράτος-μέλος να διασφαλίσει ότι το 2035 θα θάβεται λιγότερο από 25%. Εξαιρούνται οι «απομονωμένοι» οικισμοί, δηλαδή με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και απόσταση 100 χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.
  4. Οδηγία 2018/849 για οχήματα, μπαταρίες, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα
  – Ορίζεται ότι πρέπει να μειωθεί ο αδειοδοτικός φόρτος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωσή τους.
  – Οι ποσοτικοί στόχοι δεν τροποποιούνται, εισάγονται όμως κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.
  5. Οδηγία 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης
  – Απαγορεύεται η κυκλοφορία συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων: μπατονέτες, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, περιέκτες τροφίμων από διογκωμένο πολυστυρένιο, περιέκτες ποτών και κυπελλάκια από το ίδιο υλικό.
  – Εως το 2021 τα κράτη καταρτίζουν σειρά μέτρων για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης έως το 2026.
  – Τα πλαστικά μπουκάλια που έχουν πλαστικά καπάκια θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο εφόσον το καπάκι δεν αποσπάται.
  – Εως το 2025 πρέπει να συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση το 77% των πλαστικών μιας χρήσης και έως το 2029 το 90%.
  – Τα μπουκάλια από ΡΕΤ θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό.
  – Διευρύνεται η ευθύνη των παραγωγών των προϊόντων αυτών. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς πλαστικών προϊόντων πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των προϊόντων τους, το κόστος καθαρισμού του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το ίδιο ισχύει και για όσους παράγουν προϊόντα καπνού με φίλτρο ή φίλτρα.
  Η κυκλική οικονομία απέναντι στο γραμμικό, μη βιώσιμο, μοντέλο
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί (και) από την Ελλάδα μία εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου που διαχειρίζεται τα απορρίμματά της. Μια αλλαγή που ξεκινά από το επίπεδο του σχεδιασμού των προϊόντων, επεκτείνεται στη βελτίωση των συστημάτων ανακύκλωσης και των επιδόσεων των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και αφορά βέβαια και την κοινωνία, που πάντα δείχνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, των δήμων και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή.
  «Η διαφορά του νέου μοντέλου από το υπάρχον είναι θεμελιώδης. Είναι ένα τεράστιο στοίχημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη», εξηγεί στην «Κ» ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, νομικός για θέματα περιβάλλοντος και αξιολογητής σε εκθέσεις συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  «Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, στόχος της Ενωσης ήταν η σταδιακή μετάβαση στη λεγόμενη “Κοινωνία της Ανακύκλωσης”. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι, παρά το γεγονός ότι η πρόληψη αποτελούσε την πρώτη επιλογή στην ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, οι προσπάθειες εστιάζονταν κυρίως στην αποτελεσματικότερη τελική διαχείριση του παραγόμενου αποβλήτου. Η παλαιότερη στρατηγική και νομοθεσία δεν ενσωμάτωνε δηλαδή ουσιαστικές αλλαγές σε καταναλωτικές συμπεριφορές και συνήθειες, ούτε σηματοδοτούσε ριζικές παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των προϊόντων, ούτε ανατροπές στα οικονομικά μοντέλα. Το νέο πακέτο κυκλικής οικονομίας φιλοδοξεί να σπάσει αυτή τη μη βιώσιμη αλυσίδα του γραμμικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης: εξαγωγή πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων, χρήση του προϊόντος και απόρριψη του σχετικού αποβλήτου. Η κυκλική οικονομία αφορά τη μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται εξαρχής κατά τρόπο που να μειώνεται στο ελάχιστο το τελικό απόβλητο, να μπορούν εύκολα και αποδοτικά να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, διαφυλάσσοντας έτσι τους πόρους μέσω της πλήρους αξιοποίησης της υπεραξίας τους».
  Στη χώρα μας ποσοστό άνω του 80% των αστικών αποβλήτων καταλήγει σήμερα –στην καλύτερη περίπτωση– σε ΧΥΤΑ.
  Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; «Σημαίνει οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων με αξιολόγηση εξαρχής όλου του κύκλου ζωής τους, σημαίνει αλλαγή καταναλωτικών προτύπων, αναθεώρηση συμπεριφορών, δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων, ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά, σημαίνει πράσινες δημόσιες συμβάσεις και σειρά άλλων μέτρων και παρεμβάσεων. Για τη μετάβαση αυτή στο κυκλικό μοντέλο δεν αρκούν φυσικά μόνο τα ευχολόγια. Υπάρχουν αυστηρές νομοθετικές υποχρεώσεις και πολύ συγκεκριμένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη-μέλη», εκτιμά ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
  Η επίτευξη των στόχων αυτών βέβαια θα είναι ένας άθλος για την Ελλάδα. «Για τη χώρα μας, η πρόκληση είναι τιτάνια: Με την ανάκτηση/ανακύκλωση να κυμαίνεται σταθερά σε επίπεδα κάτω του 20% και με ποσοστό άνω του 80% των αστικών αποβλήτων να καταλήγει σήμερα –στην καλύτερη περίπτωση– σε ΧΥΤΑ, με ελάχιστες σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων να βρίσκονται εν λειτουργία, η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο όσες περισσότερες σύγχρονες και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας γίνεται, χωρίς να χαθεί η κοινοτική χρηματοδότηση. Να σημειωθεί ότι στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο 2021-2027 δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για χώρους υγειονομικής ταφής και για εργοστάσια διαχείρισης συμμείκτων απορριμμάτων (σ.σ. όπως αυτά που λειτουργούν σήμερα μέσω συμπράξεων με ιδιώτες), παρά μόνο για υποδομές που είναι συμβατές με το νέο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.
  Στον τομέα της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά το κομμάτι που αφορά την ουσιαστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού φαίνεται ότι υπολείπεται σοβαρά. Τέλος, στον τομέα των βιομηχανικών αποβλήτων η κατάσταση δεν είναι απλώς αποκαρδιωτική, είναι επικίνδυνη», εκτιμά ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
  «Για την αντιστροφή της παρούσας κατάστασης δεν αρκεί ούτε η παραίνεση της Ε.Ε., ούτε το νομοθετικό πλαίσιο, ούτε καν η απειλή προστίμων. Απαιτείται μια νέα, οικολογική “επανάσταση” ενημέρωσης, γνώσης, επίγνωσης, αποδοχής, ευθύνης, συναινέσεων και συντονισμένης δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το 2030 μοιάζει μακρινό (όπως μας έμοιαζαν το 2008 οι προθεσμίες για το 2020), αλλά ο κίνδυνος να βρεθούμε θαμμένοι κάτω από τα ίδια μας τα σκουπίδια είναι πραγματικός», σημειώνει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
  «Παρ’ όλα αυτά, παραμένω αισιόδοξος. Εχουμε μπροστά μας μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας δεκαετίας και απομένει να αποδείξουμε, ο καθένας από το δικό του το μετερίζι, ότι ναι, τελικά μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς».
  Μεγάλες οι καθυστερήσεις
  Ομάδα εργασίας για την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών έχει συγκροτήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει καθυστερήσει, καθώς οι βασικές οδηγίες (πλην εκείνης που αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης) θα ήταν καλό να έχουν ήδη ενσωματωθεί, ώστε να προχωρά πλέον η αναθεώρηση του εθνικού αλλά και του περιφερειακού σχεδιασμού. Ελλείψει χρόνου, όπως φαίνεται, όλα αυτά θα προχωρήσουν παράλληλα: ήδη το υπουργείο πραγματοποίησε διαγωνισμό για να αναθέσει την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού. Οσον αφορά την οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης, η πληροφόρηση του υπουργείου ήταν αρχικά λανθασμένη: όταν ανέλαβε, ο υπουργός μιλούσε για κατάργηση όλων των πλαστικών μιας χρήσης, μετά υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα ενσωματώσει νωρίτερα τη νομοθεσία (κάτι που δεν γίνεται), για να καταλήξει ότι θα την ενσωματώσει στα μέσα του καλοκαιριού. Τους τελευταίους μήνες έχει συσταθεί ομάδα υπό το Ιδρυμα Λασκαρίδη που συνομιλεί με την αγορά, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς, προκειμένου να καταλήξει σε κοινή συνισταμένη. Φαίνεται όμως απίθανο η Ελλάδα να πρωτοπορήσει θέτοντας λ.χ. αυστηρότερους στόχους για συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών μιας χρήσης. 
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.