Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 που αφορά στον καθορισμό των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης, το ΤΕΕ προχωρά σε διαγωνισμό για την ανάπτυξη της σχετικής επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.
   Συγκεκριμένα, μέσω της νέας σύμβασης θα πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής υποσυστήματα: Τροποποίηση των δεδομένων παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες έτσι ώστε να υποστηρίζει διαδοχική διασύνδεση αιτήσεων με εφαρμογή των κανόνων που ήδη ισχύουν σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις της ανωτέρω Υ.Α. Δημιουργία δομής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τύπο αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Σύνδεσης Τροποποίηση της διεπαφής των χρηστών (UI) για την υποστήριξη των ανωτέρω Επέκταση της διεπαφής των χρηστών (UI) για την υποστήριξη αναζήτησης με κωδικό πράξης Ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο της συνέπειας των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες Εσωτερική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την ενημέρωση στοιχείων πράξεων και αρχείων. Δημιουργία αναφορών έκδοσης Βεβαιώσεων Σύνδεσης ανά τύπο αίτησης Σήμανση των υποβαλλόμενων και παραγόμενων εγγράφων με κλειδάριθμο γνησιότητας. Η θέση εκτύπωσης του κλειδάριθμου θα είναι παραμετρικά μεταβαλλόμενη ώστε να μην συμπίπτει με τον αρχικό κλειδάριθμο των εγγράφων του e-Άδειες Ανάπτυξη δημόσιας ιστοσελίδας για τον έλεγχο γνησιότητας των παραγόμενων εγγράφων και Βεβαιώσεων Σύνδεσης με τα δίκτυα. Δυνατότητα αυτόματης ανάρτηση των εγκρίσεών στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εφόσον απαιτείται Επίσης θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες και του πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ :
   Δημιουργία προώθησης γεγονότων από το ένα σύστημα στο άλλο (Βεβαιώσεις Σύνδεσης, μεταβολές, ανακλήσεις κλπ) που επηρεάζουν την διαδικασία ηλεκτροδότησης χωρίς να απαιτείται ο συναλλασσόμενος να τις υποβάλει. Δημιουργία υποδοχής γεγονότων στο e-Άδειες από το πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΗΕ (αριθμός παροχής κλπ). Δημιουργία σειρών αναμονής και ασύγχρονης επικοινωνίας σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας ενός εκ των δύο συστημάτων. Δυνατότητα χειροκίνητης (on demand) λήψης στοιχείων από το ένα σύστημα στο άλλο Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης θα περιληφθούν σε συμφωνία μεταξύ ΤΕΕ και ΔΕΔΔΗΕ η οποία θα προβλέπει και τις λεπτομέρειες υλοποίησης που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.
   Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (126.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 156.240,00) .
   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ξεκινά ο τρίτος κύκλος -από τους συνολικά τέσσερις- του εμβληματικού Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό €401,05 εκατ. Αυτό έκανε γνωστό μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ύστερα από απόφαση που υπέγραψε προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης 76 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και τριών μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ).
   «Αγγίζουμε πλέον το 95% του συνολικού στόχου μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος και θα ολοκληρωθεί με την έναρξη και του τελευταίου Δ' κύκλου», δήλωσε ο κ. Ταγαράς. «Ποτέ στο παρελθόν, από σύστασης του ελληνικού κράτους, δεν έχει προϋπάρξει σε τέτοιο σύντομο χρονικό διάστημα, σε τέτοια μεγάλη έκταση και με τέτοια χρηματοδότηση αντίστοιχος πολεοδομικός σχεδιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
   Όπως σημείωσε ο υφυπουργός, «εργαζόμαστε συστηματικά, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, με όλον τον τεχνικό κόσμο και την αυτοδιοίκηση για να φέρουμε εις πέρας αυτόν τον πολύ υψηλό εθνικό στόχο». Επίσης, κάλεσε το επιστημονικό προσωπικό της χώρας να συμμετάσχει και να επιδείξει υψηλό επαγγελματισμό. «Δεν περισσεύει κανένας. Αυτό το μεγάλο στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί», κατέληξε ο κ. Ταγαράς.
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας -όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και τη βιοποικιλότητα.
   Υπενθυμίζεται, ότι με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.
   Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
   Αναλυτικά, οι 76 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων:
   1. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΠΥΛΑΙΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
   2. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΑΣ)
   3. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
   4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ, ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ)
   5. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)
   6. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)
   7. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΝΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ, ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ)
   8. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
   9. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
   10. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ, ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ)
   11. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, ΠΡΩΤΗΣ)
   12. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ)
   13. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (ΔΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΣΤΡΥΜΩΝΑ)
   14. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕ ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΑΧΙΝΟΥ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ)
   15. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΕ ΛΑΓKΑΔΑ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΑ, ΣΟΧΟΥ)
   16. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ)
   17. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)
   18. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
   19. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)
   20. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (ΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΥΡΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΕΛΛΑΣ)
   21. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΉΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΝΘΕΜΙΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ)
   22. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ)
   23. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ)
   24. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΦΟΥΡΚΑΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ)
   25. ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ)
   26. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΙΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ)
   27. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ)
   28. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ)
   29. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΔΕ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ, ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΔΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ)
   30. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΧΑΣΙΩΝ)
   31. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ)
   32. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΓΟΝΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΣΣΩΝΟΣ)
   33. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ)
   34. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ)
   35. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ)
   36. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΦΕΡΩΝ)
   37. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕ ΑΓΡΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ)
   38. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ)
   39. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ, ΜΗΛΕΩΝ, ΑΦΕΤΩΝ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ)
   40. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΔΕ ΑΝΑΒΡΑΣ, ΠΤΕΛΕΟΥ, ΣΟΥΡΠΗΣ)
   41. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
   42. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΞΥΝΙΑΔΟΣ)
   43. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΑΡΝΗΣ, ΡΕΝΤΙΝΗΣ, ΤΑΜΑΣΙΟΥ)
   44. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΤΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ (ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ), ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ)
   45. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΜΙΣΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΙΘΩΜΗΣ)
   46. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΠΑΛΑΜΑ, ΦΥΛΛΟΥ)
   47. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (ΔΕ ΠΥΛΗΣ, ΑΙΘΗΚΩΝ, ΓΟΜΦΩΝ, ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΝΕΡΑΪΔΑΣ, ΠΙΑΛΕΙΩΝ, ΠΙΝΔΕΩΝ)
   48. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ, ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΣΥΡΡΑΚΟΥ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ)
   49. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΕΤΟΥ, ΒΑΡΙΚΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ)
   50. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)
   51. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ)
   52. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΥ)
   53. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ZΗΡΟΥ(ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ)
   54. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
   55. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ)
   56. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΠΕΤΑ)
   57. ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)
   58. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ)
   59. ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ, ΕΧΙΝΑΙΩΝ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ)
   60. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΔΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ)
   61. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΠΡΟΥΣΟΥ, ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ)
   62. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)
   63. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΕΥΡΩΠΟΥ)
   64. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΛΥΖΙΑΣ, ΦΥΤΕΙΩΝ)
   65. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΔΕ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΟΙΝΙΑΔΩΝ)
   66. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
   67. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ)
   68. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ)
   69. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΜΩΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
   70. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)
   71. ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ)
   72. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΕΥΟΣΜΟΥ)
   73. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
   74. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΕ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ, ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ)
   75. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΙΘΩΜΗΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ)
   76. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΙΤΑΝΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ)
   Οι μελέτες των τριών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων είναι οι εξής:
   1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)
   2. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΗΣ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)
   3. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ (ΔΕ ΚΥΘΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ (ΔΕ ΣΕΡΙΦΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΦΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ (ΔΕ ΚΙΜΩΛΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (ΔΕ ΜΗΛΟΥ)
   Το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ καταρτίζεται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους δήμους στο ΥΠΕΝ -κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει το υπουργείο- καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνεται από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ με γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων καθώς και τη ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης παρουσίασε στην Πτολεμαΐδα το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε ημερίδα με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση: Οι προκλήσεις για το σύγχρονο συνεργείο».
   Κατά την εισαγωγή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών υπογράμμισε τη σημασία της διενέργειας επιμελών ελέγχων από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ειδικά σε μία χώρα όπου ο στόλος είναι παλιός και η συντήρηση των οχημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για την οδική ασφάλεια. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέκτησε νέο πληροφοριακό σύστημα και στο εξής, θα είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται τα οχήματα που δεν έχουν περάσει τον προβλεπόμενο έλεγχο.
   Με υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό μητρώο φορτιστών που θα λειτουργήσει σύντομα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. 
   Για παράδειγμα, ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή σε πόση απόσταση από το σημείο που βρίσκεται υπάρχει φορτιστής, το κόστος ανεφοδιασμού, ακόμη και αν υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο σημείο.
   Πρόκειται για νέες εφαρμογές που βελτιώνουν την υποστήριξη της χρήσης του ηλεκτροκίνητου οχήματος και συμβάλλουν στη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.
   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιούργησε το  θεσμικό πλαίσιο για τα συνεργεία υψηλής τάσης και αναμένεται επίσης, η κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου των συνεργείων, ώστε να εκλείψουν και περιπτώσεις με προβλήματα αδειοδότησης. Επιπλέον, έχει ήδη διαμορφωθεί το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο για τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, το οποίο προωθείται και έχει αξία ότι αναφερόμαστε σε μια νέα επαγγελματική ειδίκευση με πολλές προοπτικές απασχόλησης.
   Σήμερα υπάρχουν περίπου 1.200 φορτιστές στους αυτοκινητόδρομους  και σε πολλά πρατήρια, κυρίως στις πόλεις. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί πολύ αν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νόμου για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Έχουν την ευκαιρία για να αναζητήσουν πόρους από το Πράσινο Ταμείο και να εγκαταστήσουν φορτιστές σε δημόσιους χώρους.
   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζει το πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά», στο οποίο οι πολίτες έχουν δείξει μεγάλη ανταπόκριση. Ενδεικτικά οι ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπερτριπλασιάστηκαν από 1.083 το 2020 σε 3.594 το 2021 και καταγράφεται μια μετρήσιμη πρόοδος ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που συντελείται να δημιουργηθούν περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Οι αυξήσεις των τιμών θα καθυστερήσουν την ενεργειακή μετάβαση, ή οι υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων θα επιταχύνουν την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Τις ενδιαφέρουσες προβλέψεις της για τις προοπτικές της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς «Global Energy Perspective» (Παγκόσμια Ενεργειακή Προοπτική 2022) πραγματοποιεί η McKinsey Sustainability μελετώντας 5 σενάρια, ανάλογα με την ταχύτητα της απομάκρυνσης των ορυκτών καυσίμων.
   Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει την ενεργειακή αγορά σε πρωτοφανή μονοπάτια αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα κάθε οπτική στο εν λόγω τοπίο να αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Στην παρούσα έκθεση, τα πέντε σενάρια καλύπτουν ένα φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων, που κυμαίνονται από την ισχυρή απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μέχρι και την εξασθενισμένη ορμή της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Όπως προκύπτει για να πιαστεί ο στόχος ανόδου της θερμοκρασίας έως 1,5 βαθμούς, ως το 2050, οι τιμές των ρύπων πρέπει να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ και να ακολουθηθεί παγκοσμίως η απανθρακοποίηση.

   Επιπλέον, στην εν λόγω έκθεση επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε καίρια ερωτήματα όπως στο αν οι αυξήσεις των τιμών θα καθυστερήσουν την ενεργειακή μετάβαση, ή οι υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων θα επιταχύνουν την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις θα αυξάνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για απαλλαγή από τον άνθρακα ή θα μειώσουν το επίπεδο φιλοδοξίας;
   Τέλος, η πορεία προς την απανθρακοποίηση τονίζει η Mackinsey θα έχει διαφορετικό ρυθμό, ανά περιοχή, με γνώμονα τις πολιτικές, τις κυβερνητικές επιλογές, τους οικονομικούς παράγοντες και τη διαθεσιμότητα γης και πόρων.


    
   Το σημερινό ενεργειακό τοπίο
   Ενώ κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεσμεύονται ολοένα και περισσότερο για στόχους απανθρακοποίησης, οι αγορές έρχονται αντιμέτωπες με μια ακραία αστάθεια, η οποία εδράζεται στις γεωπολιτικές εντάσεις και την ανάκαμψη της ενεργειακής ζήτησης.
   Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η προσιτή τιμή ενέργειας  είναι μείζονα θέματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το 2020, σχεδόν φτάνοντας επίπεδα προ-COVID-19.
   Στο πλαίσιο της COP26, συνολικά 64 χώρες (που αντιπροσωπεύουν το 89% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂) έχουν πραγματοποιήσει καθαρές μηδενικές δεσμεύσεις, ενώ χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ιδιωτικός τομέας οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν επίσης να αυξάνουν τις φιλοδοξίες τους για απαλλαγή από τον άνθρακα.
   Τριπλασιασμός της ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2050
   Μέχρι το 2050, η ηλεκτρική ενέργεια και η ενεργοποίηση του υδρογόνου θα μπορούσαν αντιπροσωπεύουν το 50% του ενεργειακού μείγματος. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το 2050.


   Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπεται να φτάσει το 80-90% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος έως το 2050. Η ζήτηση υδρογόνου σε νέους τομείς θα μπορούσε να φτάσει τους 350–600 mtpa το 2050 (σε σύγκριση με ~80 mtpa σήμερα). Η παγκόσμια ζήτηση για βιώσιμα καύσιμα αναμένεται να ωριμάσει, φτάνοντας το 8–22% όλων των υγρών καυσίμων έως το 2050.
   Αύξηση της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα
   Η προβλεπόμενη αιχμή της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα συνεχίζει να αυξάνεται. Η ζήτηση για πετρέλαιο προβλέπεται να κορυφωθεί την επόμενη πενταετία. Η μέγιστη ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να σημειωθεί μεταξύ 2024 και 2027 λόγω της απορρόφησης ηλεκτρικών οχημάτων (μια εξέλιξη που είναι ήδη σε εξέλιξη).
   Η ζήτηση άνθρακα κορυφώθηκε το 2013 και, μετά από μια προσωρινή ανάκαμψη το 2021, προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική της τροχιά Η σύγκρουση στην Ουκρανία οδηγεί σε εκρήξεις τιμών καθώς η αγορά και οι καταναλωτές εξισορροπούν την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική προσιτότητα.   Προς το 2035, η ζήτηση φυσικού αερίου σε όλα τα σενάρια προβλέπεται να αυξηθεί ακόμα κατά 10-20% σε σύγκριση με το σήμερα. Μετά το 2035, η ζήτηση φυσικού αερίου πιθανότατα θα υπόκειται σε μεγαλύτερες αβεβαιότητες, κυρίως λόγω της αλληλεπίδρασης με το υδρογόνο. Θα χρειαστούν δύο έως τέσσερα¹ Gt CO2 να αποθηκευθούν σε  CCUS έως το 2050 για να προχωρήσει η απανθρακοποίηση των βαριών βιομηχανιών όπου τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο.
   Δύσκολος ο στόχος για την άνοδο της θερμοκρασίας
   Ακόμη και με τις τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές, πρόσθετες δεσμεύσεις και προβλεπόμενες τεχνολογικές τάσεις, η θέρμανση παγκοσμίως προβλέπεται να ξεπεράσει τους 1,7°C, καθιστώντας το στόχο για άνοδο θερμοκρασίας έως 1,5° όλο και πιο δύσκολο. Για να διατηρηθεί το μονοπάτι προς τον 1,5°, το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα μπορεί να χρειαστεί να επιταχύνει σημαντικά τον μετασχηματισμό του, απομακρύνοντας τα ορυκτά καύσιμα, προχωρώντας στον εξηλεκτρισμό και τα νέα καύσιμα, και κάνοντας  πιο γρήγορα ακόμα και από τις ανακοινώσεις τις μηδενικές δεσμεύσεις.
   Η στροφή στις τεχνολογίες απανθρακοποίησης
   Οι συνολικές επενδύσεις σε κλάδους ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν περισσότερο  του 4% ετησίως και προβλέπονται να στρέφεται όλο και περισσότερο προς τα μη ορυκτά καύσιμα και τις τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Οι ετήσιες επενδύσεις στην ενέργεια αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2035 να φθάσουν τα 1,5-1,6  τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογίες  απανθρακοποίησης, μέχρι το 2050 θα υπερβαίνουν τις σημερινές συνολικές ενεργειακές επενδύσεις.


   Μακροπρόθεσμα, η παραγωγή πράσινου υδρογόνου προβλέπεται να είναι ο μεγαλύτερος μοχλός της πρόσθετης ζήτησης ενέργειας (42% της αύξησης μεταξύ 2035-2050), με το υδρογόνο να διαδραματίζει βασικό ρόλο σε τομείς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρισμό όπως η παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.
   Η θερμική παραγωγή προβλέπεται να μετατοπιστεί σε ρόλο εφεδρικού παρόχου ευελιξίας για την υποστήριξη της σταθερότητας του συστήματος και εκτιμάται ότι η συμβολή της στο ενεργειακό μίγμα θα μειωθεί κατά 30% από το 2019 έως το 2050 και από 40% θα συμμετέχει σε 28%.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία  με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής, διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα που απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής για τα :
   “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄βαθμού”.
   Στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
   Η Ημερίδα θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 στην πόλη της Αθήνας  (Ξενοδοχείο NOVOTEL- Μιχαήλ Βόδα 4-6) και θα  την παρακολουθήσουν αιρετά στελέχη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι ΔΕΥΑ, κ.λπ.).
   Δείτε τις εργασίες της ημερίδας εδώ:
   https://www.youtube.com/watch?v=FFioBZM5lDc
   https://youtu.be/FFioBZM5lDc
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας- «Working Level Steering Committee (WLSC)» για τον εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», αναφέρει το ecopress.gr.
   Η Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας αποτελείται από τους:
   - Μιλένα Κόντου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Συντονίστρια της Επιτροπής και κ. Ιωάννη Κανελλόπουλο, Συντονιστή της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του εν λόγω έργου ως αναπληρωματικό μέλος.
   - Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναπληρωματικό μέλος, όταν ορισθούν, - Αναστασία Αλεξανδροπούλου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κ. Στυλιανό Τσέργα, ως αναπληρωματικό μέλος.
   - Αθανάσιο Γούλο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αλεξάνδρα Καράβα, ως αναπληρωματικό μέλος. - Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της ΠτΚ και Ασπασία Χατζηπασχάλη, ως αναπληρωματικό μέλος,
   - Δέσποινα Ανδρουλάκη, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Άννα Αναγνωστάκη, ως αναπληρωματικό μέλος.
   - Ευάγγελο Σαπουντζάκη, ως εκπρόσωπο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Νικόλαο Λαγαρό, ως αναπληρωματικό μέλος,
   - Χρίστο Πυργίδη, ως εκπρόσωπο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΟ) και Κωνσταντίνο Κατάκαλο, ως αναπληρωματικό μέλος,
   - Ιωάννη Λαδόπουλο, ως εκπρόσωπο των Μελετητικών Οργανώσεων (ΣΕΓΜ) και Ελευθέριο Διγώνη, ως αναπληρωματικό μέλος, - Δημοσθένη Τουλιάτο, ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΑΤΕ) και Εμμανουήλ Μπόγρη, ως αναπληρωματικό μέλος.
   - Μιχαήλ Δακτυλίδη, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) και Αντώνιο Πανά, ως αναπληρωματικό μέλος.
   Σύμφωνα με την απόφαση «η Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας αναμένεται να απασχολείται τακτικά, μία φορά ανά δίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του Συντονιστή της.
   Το ανωτέρω έργο της Επιτροπής θα παρέχεται άνευ αμοιβής, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εκπροσώπων, στα γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος) ή μέσω τηλεδιασκέψεων.
   Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στην υιοθέτηση και προώθηση παρεμβάσεων με στόχο τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων προχωράει άμεσα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των υλικών αποτέλεσε το αντικείμενο της σημερινής και τελευταίας συνάντησης που είχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τις υποδομές κ. Γιώργος Καραγιάννης, με εκπροσώπους των εργοληπτών.
   Στη συνάντηση, ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι άμεσα προωθείται διπλό πακέτο παρεμβάσεων: τέσσερεις θεσμικές για τη συνέχιση των έργων και μια τεχνικής φύσεως-με επιμήκυνση προθεσμιών.
   Ειδικότερα: Οι τέσσερεις θεσμικές παρεμβάσεις είναι:
   - Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ’ τρίμηνο του 2021 εντός Μαΐου
   - Τιμολόγηση ασφάλτου, PVC και πολυαιθυλενίου με απολογιστικό τρόπο
   - Θέσπιση πριμ ολοκλήρωσης έργων
   - Ενεργοποίηση επιτροπής διαπίστωσης τιμών Δημοσίων έργων.
   Επίσης, επιμηκύνεται η προθεσμία εκτέλεσης των έργων έως 6 μήνες Με τις κινήσεις αυτές, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κινητροδοτεί τους αναδόχους να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα, αφού το πριμ θα δίνεται μόνο σε ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστερήσεις έργα.
   Παράλληλα, με τις πέντε παρεμβάσεις, παρέχεται η αναγκαία ανάσα στην αγορά με την επιμήκυνση των έργων χωρίς τον κίνδυνο δικαστικών εμπλοκών.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Οι δασικές πυρκαγιές αναπτύσσονται όπου υπάρχει διαθέσιμη εύφλεκτη βλάστηση και πηγές ανάφλεξης, όπως ένας κεραυνός ή ανθρώπινες δραστηριότητες. Μόλις μια δασική πυρκαγιά αναφλεγεί, υπάρχουν πολλά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, το είδος και η δομή της βλάστησης και η περιεκτικότητά της σε υγρασία επηρεάζουν τη διάρκεια και την ένταση μιας πυρκαγιάς. Επιπλέον, η τοπογραφία και ο άνεμος επηρεάζουν την κατεύθυνση και την ταχύτητα εξάπλωσης. Στην περιοχή της Μεσογείου, οι πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως από τον άνθρωπο και είναι πιο συχνές τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή σχετική υγρασία παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες για την καύση της βλάστησης και της οργανικής ύλης του εδάφους.
   Οι πυρκαγιές αποτελούν φυσικό φαινόμενο πολλών οικοσυστημάτων. Ωστόσο, μια αύξηση στη συχνότητα και την έντασή τους μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή οικοτόπων, ζημιές σε περιουσίες και απώλεια ζωών, καθώς και σε υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα. Οι αλλαγές στο κλίμα των ευρωπαϊκών καλοκαιριών τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες οδήγησαν σε μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών. Ταυτόχρονα, η παρατηρούμενη συχνότητα και ένταση των πυρκαγιών και οι σχετικές εκπομπές δείχνουν σχετικά υψηλό βαθμό διαχρονικής μεταβλητότητας. Η ανάλυση των διαφόρων παραγόντων, όπως οι αλλαγές στο κλίμα και τα καιρικά μοτίβα, αλλά και η χρήση γης και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι επομένως σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση της αλλαγής και της μεταβλητότητας που σχετίζονται με τις πυρκαγιές.
   Αυτή η ενότητα εξετάζει τις δασικές πυρκαγιές το 2021. Το δυναμικό για πυρκαγιές διερευνάται παρέχοντας μια εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς, δεδομένων των καιρικών συνθηκών. Υπάρχει επίσης μια εξέταση των συμβάντων δασικών πυρκαγιών μέσω δύο συμπληρωματικών δεικτών που βασίζονται σε δορυφορικές παρατηρήσεις: καμένες περιοχές και εκπομπές ακτινοβολίας των εστιών πυρκαγιάς, και εκπομπές θερμοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα.
   1. Κίνδυνος πυρκαγιάς
   Όπου υπάρχει διαθέσιμη καύσιμη ύλη, ο καιρός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της φωτιάς. Για να κατανοήσουμε πώς η ευφλεκτότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και για να εκτιμηθεί η πιθανή ταχύτητα και ένταση μιας πυρκαγιάς, χρησιμοποιούνται δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς, όπως ο δείκτης καιρού πυρκαγιάς (FWI). Αυτοί οι δείκτες εκφράζουν ένα μέτρο της έντασης της πυρκαγιάς, σε περίπτωση ανάφλεξης, και υπολογίζονται από την ημερήσια θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και τις βροχοπτώσεις. Οι δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς λαμβάνουν επίσης υπόψη τις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών ή και μηνών.
   Το 2021, ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Ευρώπη συνολικά ήταν ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο για την περίοδο αναφοράς 1991–2020. Ωστόσο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ορισμένες χώρες είδαν τιμές πολύ πάνω από το μέσο όρο.

   Η κύρια περίοδος πυρκαγιών στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Μεσογείου ξεκινά συνήθως τον Ιούνιο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Μια χωρική ανάλυση του κινδύνου πυρκαγιάς υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παρουσίασαν εξαιρετικά υψηλές τιμές FWI τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Οι μεσογειακές περιοχές είναι συνήθως πολύ ξηρές το καλοκαίρι και, για παράδειγμα, μια  μικρή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, λόγω των επίμονων καυσώνων, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της έκτασης των περιοχών που είναι επιρρεπείς σε καύση. Ωστόσο, μια ελαφρά αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς στις περιοχές της Βόρειας Ευρώπης συχνά δεν αρκεί για να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών.
   2. Κατανομή και έκταση των καμένων περιοχών
   Οι θετικές θερμοκρασιακές ανωμαλίες μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του πιθανού κινδύνου δασικών πυρκαγιών και να συμβάλουν, μαζί με άλλους παράγοντες όπως η χαμηλή σχετική υγρασία και η περιεκτικότητα σε υγρασία της καύσιμης ύλης, στην καύση μεγάλων περιοχών σε περιοχές με πυρκαγιές. Ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η έκταση και η ζημιά των δασικών πυρκαγιών είναι να ληφθεί υπόψη το μέγεθος της περιοχής που κάηκε. Αυτό μπορεί να προκύψει από δορυφορικές μετρήσεις.

   Οι «κρίσιμες» πυρκαγιές, αυτές άνω των 10.000 εκταρίων, συνδέονται συνήθως με ακραίες τιμές κινδύνου πυρκαγιάς: FWI άνω του 50. Αυτές οι κρίσιμες πυρκαγιές που μαίνονται κάτω από συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς είναι δύσκολο να σβήσουν μέχρι να υποχωρήσει η θερμοκρασία του αέρα και να σημειωθούν βροχοπτώσεις. Οι επίμονες υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας σε τμήματα της περιοχής της Μεσογείου, οδήγησαν σε συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή το καλοκαίρι του 2021.

   Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κρίσιμες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα , Τουρκία και Αλγερία, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών που είχαν ως αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις που έχουν καταγραφεί, άνω των 50.000 εκταρίων, στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πυρκαγιές περίπου 7.500 εκταρίων και 6.500 εκταρίων σημειώθηκαν στην Πορτογαλία και τη Γαλλία, αντίστοιχα. Συνολικά, πάνω από 800.000 εκτάρια κάηκαν στις χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια του έτους , η έκταση των καμένων περιοχών ακολούθησε ένα τυπικό εποχιακό μοτίβο, με μικρές εστίες την άνοιξη, λόγω γεωργικών πρακτικών που χρησιμοποιούν τη φωτιά ως εργαλείο για τον καθαρισμό της γης και την απομάκρυνση της βλάστησης και μια μεγαλύτερη δραστηριότητα τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος–Αύγουστος) που συμπίπτουν με τις μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Μεσογείου. Ενώ η τάση στη σωρευτική έκταση των καμένων εκτάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν κοντά στον μέσο όρο τον Ιανουάριο και τις αρχές Φεβρουαρίου 2021, ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο από τότε έως το τέλος του έτους.

    
   3. Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων από δασικές πυρκαγιές
   Οι πυρκαγιές απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες σωματιδίων και ένα ευρύ φάσμα οργανικών ενώσεων. Η παρακολούθηση αυτών των εκπομπών είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της δραστηριότητας των πυρκαγιών σε μια περιοχή. Οι εκπομπές πυρκαγιών υπολογίζονται με βάση τις δορυφορικές παρατηρήσεις της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας προς την ατμόσφαιρα και το διάστημα.
   Οι συνολικές μηνιαίες εκπομπές πυρκαγιών για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2021 ήταν κάτω από τον μέσο όρο για την περίοδο 2003–2019 όλους τους μήνες, εκτός από τον Αύγουστο, όταν το σήμα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο 2003–2019, κυριαρχούσε κυρίως από τις εκπομπές από τις νότιες χώρες της Ε.Ε. Οι καμένες περιοχές άνω του μέσου όρου παρατηρήθηκαν επίσης σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, ο αριθμός των παρατηρούμενων ενεργών πυρκαγιών ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο στη Νότια Ευρώπη και οι σχετικές εκπομπές ήταν αντίστοιχα κάτω από το μέσο όρο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν επίσης χαμηλότερος από τον μέσο όρο σε αυτές τις περιοχές και μήνες.
   Οι εκτιμώμενες συνολικές εκπομπές δασικών πυρκαγιών για τις χώρες της ΕΕ συνολικά το 2021 ήταν πάνω από το μέσο ετήσιο σύνολο των 19-ετών δεδομένων παρακολούθησης των πυρκαγιών, μετά από τρία διαδοχικά έτη κατώτερων του μέσου όρου των συνολικών εκπομπών, από το 2018 έως το 2020.

   Πηγή: Copernicus.eu
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τον Νοέμβριο του 2023 στα ανοιχτά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης θα «πιάσει» ένα καράβι που όμοιό του δεν έχει αγκυροβολήσει έως τώρα σε ελληνικές θάλασσες. Οι βαλκανικές κοινωνίες και οικονομίες –και βεβαίως η ελληνική– περιμένουν «σαν το νερό στην (ενεργειακή) έρημο» που διαγράφεται μπροστά τους τη στιγμή που το καράβι θα φανεί στο Θρακικό Πέλαγος και η αγωνία τους εκφράστηκε χθες από τους ηγέτες τους στην Αλεξανδρούπολη.
   Προσώρας ο «Ορφέας», όπως (πιθανότατα) θα καταχωριστεί στο ενεργειακό «νηολόγιο», τούτες τις κρίσιμες στιγμές για τον εφοδιασμό της Βαλκανικής βρίσκεται σε εξειδικευμένο ναυπηγείο της Σιγκαπούρης όπου υφίσταται τις απαραίτητες μετατροπές, ώστε να καταστεί μια πλωτή εξέδρα (FSRU) αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς θα είναι έτοιμος να υπηρετήσει το εγχείρημα της ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης –με πρώτη φυσικά την Ελλάδα, που μόνο από τον FSRU της Αλεξανδρούπολης θα καλύπτει το 80% των ενεργειακών της αναγκών– τον επόμενο Νοέμβριο.
   Ωστόσο, λόγω έκτακτων καταστάσεων που διαμόρφωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θεωρείται πολύ πιθανή η επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών, οπότε θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα.
   Το μήκος του «Ορφέα» είναι 300 μ. και θα αγκυροβολήσει σε απόσταση 17,6 χιλιομέτρων από την ακτή, σε ένα σημείο που τα νερά έχουν βάθος 40 μέτρων, για να αποτελέσει έναν μόνιμο –κομβικό για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη– τροφοδότη φυσικού αερίου.
   Το μήκος του θα φθάσει τα 300 μ. και θα αγκυροβολήσει σε απόσταση 17,6 χλμ. από την ακτή – Στην «κοιλιά» του θα μεταγγίζονται 180.000 κ.μ. LNG σε υγρή μορφή.
   Η διαδικασία
   Ανά δύο εβδομάδες θα τον πλευρίζει με τη βοήθεια ρυμουλκών ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με 145.000-180.000 κ.μ. LNG σε υγρή μορφή και θερμοκρασία -160 βαθμούς, που θα προέρχεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Αλγερία ή και αλλού. Από εκεί το LNG θα μεταγγίζεται με ειδικούς σωλήνες και σε υγρή μορφή στην «κοιλιά» του «Ορφέα» όπου θα γίνεται επαναεριοποίηση και στη συνέχεια αποθήκευση με διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον, όπως διαβεβαιώνουν ειδικοί της εταιρείας Gastrade που θα «τρέχει» το έργο. Ποντισμένοι αγωγοί μήκους 28 χιλιομέτρων συνδεδεμένοι με τα ύφαλα του FSRU θα μεταφέρουν το αέριο στην ακτή και εκεί θα το διοχετεύουν στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά και σε άλλο σημείο με τον TAP.
   Στο ύψος της Κομοτηνής, μέσω του ελληνοβουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού IGB, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος στα τέλη του άλλου μήνα, ποσότητες αερίου θα φεύγουν για τη Βουλγαρία και τις άλλες χώρες της Βαλκανικής και ενδεχομένως και βορειότερα. Στα ενδότερα της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Νέα Μεσημβρία, έχει συμφωνηθεί από Αθήνα και Σκόπια να κατασκευαστεί άλλος διασυνδετήριος άξονας (αγωγός), που θα μεταφέρει αέριο στη Βόρεια Μακεδονία και ενδεχομένως στο Κόσοβο και τη Σερβία. Σε αντίθεση με τον IGB, που βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσής του –αν και με ευθύνη της ελληνικής πλευράς και αυτό το έργο πήγε πίσω– ο αγωγός για τη Βόρεια Μακεδονία καθυστερεί, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ετοιμάζει μελέτη βιωσιμότητας για το έργο.
   Πλην των αγωγών, ο FSRU θα έχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης LNG σε μικρότερα πλοιάρια (barges) αποθηκευτικής ικανότητας 3.000-20.000 κυβικών μέτρων, τα οποία θα προσεγγίζουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και από εκεί θα προμηθεύουν φυσικό αέριο σε φορτηγά για τη μεταφορά του LNG σε πελάτες εκτός δικτύου, ενώ αντίστοιχα μπορεί να λειτουργήσει η μεταφόρτωση σε τρένα.
   Εως τώρα, στην Ελλάδα αεριοποίηση του LNG γίνεται μόνο στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας από τον ΔΕΣΦΑ, που είναι ένας από τους πέντε μετόχους της Gastrade, ωστόσο, όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, πλην του FSRU της Αλεξανδρούπολης σχεδιάζεται η εγκατάσταση και δεύτερης πλωτής εξέδρας στο Θρακικό Πέλαγος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης του FSRU της Αλεξανδρούπολης ανέρχεται σε περίπου 400.000.000 ευρώ, με τη στήριξη της Ε.Ε και συμμετέχουν πλην της Ελλάδας η Βουλγαρία (με ποσοστό 20%) και η Κύπρος.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δηλαδή δεν θα αμείβονται με προκαθορισμένες, εγγυημένες τιμές για μια εικοσαετία.
   Διευκρινιστική εγκύκλιος που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστας Σκρέκας αναφέρει ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μπορούν να συμμετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο 4425/2016 και τους σχετικούς κανονισμούς, χωρίς να συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ.

   Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτόξευση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση, δημιουργεί προϋποθέσεις σημαντικού οικονομικού οφέλους για τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου.
   Και αυτό διότι οι μονάδες που θα επιλέξουν να μπουν στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και να αμείβονται με τη χονδρική τιμή, η οποία κινείται γύρω στα 240 ευρώ/MWh, θα ωφεληθούν από τη διαφορά μεταξύ της εγγυημένης για μια εικοσαετία τιμής που είναι κατά μέσο όσο τα 110 ευρώ/MWh (αναλόγως της τεχνολογίας και του χρόνου που έχει συναφθεί η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης) και της τιμής της αγοράς. Όταν όμως αποκλιμακωθούν οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι συγκεκριμένες μονάδες θα συνεχίσουν να πληρώνονται με την τιμή αγοράς και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στο σύστημα της λειτουργικής ενίσχυσης που τους εξασφάλιζε εγγυημένα έσοδα για 20 χρόνια.

   Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ των εγγυημένων τιμών και της χονδρικής τιμής που διαμορφώνεται στη αγορά, σήμερα χρηματοδοτεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μέσω του οποίου πληρώνονται οι επιδοτήσεις των καταναλωτών ρεύματος.
   Ποιες μονάδες έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν
   Στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μονάδες που λειτούργησαν μετά το 2016 όταν υπήρξε η σχετική πρόβλεψη στον νόμο, ενώ η διευκρινιστική εγκύκλιος του κ. Σκρέκα καθορίζει τη διαδικασία για να γίνει αυτό. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον το οποίο πάντως δεν είναι μαζικό.
   Η εγκύκλιος, που επικαλείται τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12α του ν.4414/16, επισημαίνει ακόμα ότι βάσει της παρ. 6 του ιδίου άρθρου ο ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να τηρεί Μητρώο όλων των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών χωρίς λειτουργική ενίσχυση που έχουν ενταχθεί στις αγορές.
   Ανέκκλητη δήλωση
   Για την εγγραφή των μονάδων αυτών στο Μητρώο απαιτείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης περί συμμετοχής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης.
   Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της κατηγορίας αυτής, κατά την αίτηση ενεργοποίησης των σταθμών τους ή τη Δήλωση Ετοιμότητας για ενεργοποίηση ή την αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή βεβαίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ για την εγγραφή του σταθμού στο Μητρώο Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αντί της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων όλης της χώρας υπεγράφη στις 28 Απριλίου 2022. 1. Οι εργοδοτικοί φορείς:
   α) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Συριανό.
   β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.ΕΔ.Μ.ΕΔ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό.
   γ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο.
   δ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Βλάχο, για λογαριασμό των εργοδοτών και
   2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
   ΑΡΘΡΟ 1
   Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ’ όλη τη Χώρα που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιιτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, Ο.Τ Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λ.π.).
   ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετωπατζήδες, (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζίδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, Τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων - γεφυρών κ.λ.π., εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια ετοίμου σκυροδέματος και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατανομαζομένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:
    
   ΑΠΟ 1.1.2009 – 31.12.2009
   α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ
   61,93 €
   β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
   55,36 €
   γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
   52,35 €
   Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.
   ΑΡΘΡΟ 2
   Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύμβαση αυτή ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.
   ΑΡΘΡΟ 3
   Όσες Διατάξεις Διαιτητικών Αποφάσεων ή συνομολογημένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
   ΑΡΘΡΟ 4
   Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2009.
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.7.2009 Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
                                                                                                                  ΑΠΟ 1.1.2009 – 31.12.2009
   ΤΕΧΝΙΤΕΣ
   ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   ΑΓΑΜΟΙ
   ΕΓΓΑΜΟΙ
   Χωρίς Τριετία
   61,93
   68,12
   Με 1 τριετία
   65,03
   71,22
   Με 2 τριετίες
   68,12
   74,32
   Με 3 τριετίες
   71,22
   77,41
   Με 4 τριετίες
   74,32
   80,51
   Με 5 τριετίες
   77,41
   83,61
   Με 6 τριετίες
   80,51
   86,70
   Με 7 τριετίες
   83,61
   89,80
    
    
    
   ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
   ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   ΑΓΑΜΟΙ
   ΕΓΓΑΜΟΙ
   Χωρίς Τριετία
   55,36
   60,90
   Με 1 τριετία
   58,13
   63,66
   Με 2 τριετίες
   60,90
   66,43
   Με 3 τριετίες
   63,66
   69,20
   Με 4 τριετίες
   66,43
   71,97
   Με 5 τριετίες
   69,20
   74,74
   Με 6 τριετίες
   71,97
   77,50
   Με 7 τριετίες
   74,74
   80,27
    
    
    
   ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
   ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   ΑΓΑΜΟΙ
   ΕΓΓΑΜΟΙ
   Χωρίς Τριετία
   52,35
   57,59
   Με 1 τριετία
   54,97
   60,20
   Με 2 τριετίες
   57,59
   62,82
   Με 3 τριετίες
   60,20
   65,44
   Με 4 τριετίες
   62,82
   68,06
   Με 5 τριετίες
   65,44
   70,67
   Με 6 τριετίες
   68,06
   73,29
   Με 7 τριετίες
   70,67
   75,91
   Επιπλέον χορηγούνται επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου:
   α) 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο.
   β) 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο.
   γ) 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.
   δ) 15% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων-καμινάδων, κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων.
   ε) 10% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές, κλπ), και
   στ) 5% στους Οικοδόμους και εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με πλωτά μέσα.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Έργα δήμων, συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων και περιφερειών, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκ. ευρώ που πρόκειται να ενταχθούν , ή έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περνάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
   Ειδικότερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κ. Σκρέκας με δεύτερη τροποποίηση της Πρόσκλησης  «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» καλεί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους συνδέσμου που έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης, να τις υποβάλουν εκ νέου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ίδιο μπορεί να γίνει  και για προτάσεις δήμων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης.
   Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας «καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.
   Για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», οι καθ’ αρμοδιότητα Φορείς Υλοποίησής τους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας.
   Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να  εμπίπτουν στους ακόλουθους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες:
   Α. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).
   Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.
   Γ. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
   Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.
   Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Μαΐου 2022, ενώ ως ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας  των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.
   Τα έργα θα πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας
   Επίσης «έργα τα οποία καλύπτουν το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και έχουν ενταχθεί, δημοπρατηθεί,  συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή με ίδιους Πόρους του Φορέα Υλοποίησης αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δύνανται να είναι  επιλέξιμα, εφαρμοζόμενων των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 16 της Απόφασης Αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΦΕΚ 4498/Β/2021)».
   Να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες:
   – Μελέτες ωρίμανσης ΕΕΛ και ΔΑ, καθώς και υποστηρικτικές μελέτες.
   – Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
   – Ανακατασκευή ή/και αντικατάσταση (τμήματος ή συνόλου) εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιοστασίων, εφόσον έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και δεν έχει παρέλθει 20ετία από την ημερομηνία παραλαβής τους με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
   – Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων ΕΕΛ.
   – Αποφρακτικά οχήματα
   – Οχήματα αποκομιδής ιλύος
   Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου.
   Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για αυτές τις διαδικασίες θα γίνεται μόνο από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
   Η υποβολή των αιτημάτων και δηλώσεων μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνει τόσο τους πολίτες στην παρακολούθηση των αιτημάτων τους, όσο και το προσωπικό της ΑΑΔΕ, στη διεκπεραίωση αυτών και τη σχετική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών.
   Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
   ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά, για διαδικασίες, που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
   Πλέον, μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής πύλης, myAADE, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» ή να προγραμματίσουν ψηφιακά την επίσκεψή τους μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας, έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον:
   Να εντοπίσουν περισσότερες από 250 ομαδοποιημένες διαδικασίες ανά θεματική κατηγορία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους, Να λάβουν, μέσω υπερσυνδέσμων, τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, και να έχουν πρόσβαση στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Να αναζητήσουν «έξυπνα» τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει, κάνοντας χρήση λέξεων – κλειδιά. Δείτε εδώ τις νέες λειτουργίες εντοπισμού Διαδικασιών, για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα ή να προγραμματίσετε ραντεβού στις ΔΟΥ.
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ανεβάζει ταχύτητα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με πάνω από 7 στους 10 να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο. Σύμφωνα με αυτά για το σχεδόν 75% των φορολογουμένων δεν προκύπτει απολύτως καμία επιπλέον επιβάρυνση, ενώ το 25% θα πληρώσει επιπλέον φόρο.
   Συγκεκριμένα:

   1. Για 108.196 εκκαθαριστικά, το 25,68% του συνόλου, προκύπτει επιπλέον φόρος 54,7 εκατ. που αντιστοιχεί ε μέσο φόρο 505 ευρώ.

   2. Για 63.394 εκκαθαριστικά, το 15,05%, θα υπάρχει συνολική επιστροφή 17,7 εκατ. που αντιστοιχεί σε μέσα επίπεδα σε 279 ευρώ, ενώ

   3. Τα 249.761 εκκαθαριστικά, το 59,28%, είναι μηδενικά.

   Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο:

   • Εφάπαξ έως τις 29 Ιουλίου 2022 με έκπτωση 3% είτε

   • Σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

   Η προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2022 και η ΑΑΔΕ με έναν αναλυτικό οδηγό δίνει απαντήσεις για τους κρίσιμους κωδικούς του νέου εντύπου Ε1 που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις αλλά και τις περιπέτειες με την Εφορία.

   Συγκεκριμένα:
   1. Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μου για την υποβολή της δήλωσης;
   Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας για την επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά θα πρέπει ο υπόχρεος και η σύζυγος να έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο myAADE/Μητρώο & Επικοινωνία, μετά την 11/09/2021. Εάν δεν τα έχετε επικαιροποιήσει, μέσω συνδέσμου θα οδηγείστε στο myAADE για τη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας. Επισημαίνεται η ανάγκη να συμπληρώνετε ορθά την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σας, καθώς αυτή χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πράξεων. Η κοινοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί νόμιμα με αποτέλεσμα να επιφέρει όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο για τον φορολογούμενο.
   2. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;
   Ναι. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.
   3. Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του Α.Φ.Μ.;
   Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.
   4. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;
   Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.
   5. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;
   Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Εάν τα αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015 κι εφεξής, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2022.
   6. Οι κωδικοί με τα ποσά των δαπανών 049-050 προσυμπληρώνονται;
   Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους φορολογούμενους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. Στον εσωτερικό πίνακα των κωδικών 049-050, εμφανίζονται επιπλέον οι καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021 καθώς και οι καταβολές σε δόσεις δανείων, εφόσον υπάρχουν. Στα αντίστοιχα πεδία, πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές σε δόσεις δανείων, η πληρωμή ενοικίων καθώς και η καταβολή ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν πραγματοποιηθεί με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής εντός του 2021.
   7. Ποιες εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω;
   Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται ποσά που αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές ΝΑΤ, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς- συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.
   8. Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2021, πώς το δηλώνω;
   Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά στη Δήλωση».
   9. Πώς θα συμπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;
   Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων, είτε της εικόνας του Ε9. Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα - λοιπές - αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνση τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών. Επιπρόσθετα για την δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών χώρων και στην χρήση επιλέγεται αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.
   10. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;
   Εφόσον δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα εισάγετε ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.
   11. Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;
   Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.
   12. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κωδικού για τις κατοικίες του Πίνακα 5.1;
   Η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα τα οποία δηλώνονται στον Πίνακα αυτό.
   13. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;
   Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να κλικάρετε στον κωδικό 203 την ένδειξη «Μισθωμένη».Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.11.
   14. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Δήλωσης Μίσθωσης για κατοικία που ενοικιάζω (κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, για τέκνα που σπουδάζουν);
   Ναι. Στον ΠΙΝΑΚΑ 6, στις νέες στήλες των πινάκων των περιπτώσεων 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης.
   15. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;
   Συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.
   16. Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;
   Στον κωδικό (007-008) ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας σας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε.
   17. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω με τον/την σύζυγό μου έχοντας επιλέξει την υποβολή χωριστής δήλωσης και το ακίνητο που ιδιοκατοικούμε ανήκει στον/στην σύζυγό μου;
   Στον υποπίνακα του κωδικού 801 θα επιλέξει τη συνοίκηση με σύζυγο και στο πεδίο Α.Φ.Μ. θα συμπληρώσει τον Α.Φ.Μ. του συζύγου που ανήκει το ακίνητο. Ο/Η σύζυγος στον οποίο ανήκει το ακίνητο δεν θα δηλώσει στον κωδικό 007 ότι φιλοξενεί τον/την σύζυγο.
   18. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;
   Θα πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Μετά την ενημέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού πληκτρολογήσετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.
   19. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
   Θα πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».
   20. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;
   Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα - Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
   21. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
   Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».
   22. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
   Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας από το πεδίο της «ΣΥΖΥΓΟΥ» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».
   23. Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/τη σύζυγό μου;
   Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά στην πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο.
   24. Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν την υποβολή της δήλωσης. Τι να κάνω;
   Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα - Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο/η εν ζωή σύζυγος υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον/την αποβιώσαντα/σα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για την ηλεκτρονική δήλωση του/της εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού.
    25. Είμαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εμφανίζεται λανθασμένα η φορολογική μου κατοικία. Πώς θα την διορθώσω;
   Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εμφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε και το τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
   26. Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2021 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.;
   Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.
   27. Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;
    Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία (περ. α' παρ. 1 άρθρου 17 ΚΦΕ).
   28. Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;
   Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
   29. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κωδικού για τις κατοικίες του Πίνακα 5.1;
   Η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα τα οποία δηλώνονται στον Πίνακα αυτό.
   30. Έχω εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον υποπίνακα του κωδικού 007-008 για τη φιλοξενία;
   Εφόσον το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον πίνακα 8 δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Την αναγκαιότητα να χορηγηθεί παράταση στην έκδοση οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκλιση μικρά οικόπεδα, που βρίσκονται εκτός σχεδίου για έναν χρόνο ακόμα, εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θυμίζουμε ότι, με τον νόμο 4759/2020, τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου δόμηση και καθορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις έως την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης σε συγκεκριμένα γήπεδα και ιδιοκτησίες με εμβαδό μικρότερο των 4 στρεμμάτων.
   Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, για τα μικρά γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο, μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2022.
   Ωστόσο, αν και βρισκόμαστε επτά μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών που διαθέτουν τέτοιου είδους οικόπεδα, δεν μπορεί να προβεί στην έκδοση της επιθυμητής αδείας δόμησης, γιατί υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Σημειωτέον ότι το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή της ψήφισης του νόμου στις 9 Δεκεμβρίου του 2020 και μέχρι σήμερα, οι συνθήκες δεν ήταν και οι πιο ευνοϊκές για επενδύσεις στον τομέα της κατασκευής. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, οι τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και η εκτόξευση του κατασκευαστικού κόστους, κάνουν πλέον απαγορευτικές τις όποιες σκέψεις σήμερα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτισμάτων.
   Ποια είναι τα προβλήματα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας;
   Δεν έχουν αναγνωριστεί ως κοινόχρηστοι πολλοί δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί από τους δήμους, είναι ασφαλτοστρωμένοι και έχουν και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι δρόμοι αυτοί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (848/2018) θεωρούνται ιδιωτικοί και απαγορεύεται η οικοδόμηση των γηπέδων που έχουν πρόσωπο σε αυτές και έχουν εμβαδό μικρότερο των 4000 τ.μ. Δεν ολοκληρώθηκε η κύρωση των Δασικών Χαρτών της χώρας, διότι δόθηκε παράταση στις Αντιρρήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2022 και πολλά γήπεδα δεν έχουν αποχαρακτηρισθεί και φαίνονται ως δασικά. Καθυστερεί η εξέταση των Αντιρρήσεων, που είχαν υποβάλει ιδιοκτήτες ακινήτων κατά των δασικών χαρτών από το έτος 2017, με αποτέλεσμα να έχει παγώσει εδώ και πέντε χρόνια κάθε δυνατότητα αδειοδότησης. Καθυστέρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εκδώσει νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες διευκρίνιζε διατάξεις που παρερμηνεύονταν από τις Πολεοδομίες και είχαν ως αποτέλεσμα να «μπλοκάρουν» πολλές οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα εκτός σχεδίου μικρότερα των 4 στρεμμάτων. Καθυστερεί μέχρι και έξι μήνες ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών από τα πολεοδομικά γραφεία. Η προθεσμία της μεταβατικής διετίας για την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης στα μικρά γεωτεμάχια συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας, όπου το δημόσιο υπολειτουργεί, η προσέλευση των μηχανικών στις αρμόδιες πολεοδομικές, δημοτικές, αρχαιολογικές, δασικές κλπ, είναι ουσιαστικά αδύνατη και πολλοί πολίτες ασθενούν. Υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που θα καθορίσουν τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τις χρήσεις γης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κτιστούν μικρά γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμο;
   α. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τμ.
   β. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-9-64 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1200) τμ.
   γ. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 17-10-78, και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τμ.
   δ. Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24-04-77: Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
   ε. Είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων της παραγράφου δ.
   στ. Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της παραγράφου δ.
   ζ. Εχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις.
   Πώς γίνεται ο υπολογισμός μέγιστης δόμησης σε κατά παρέκκλιση οικόπεδα;
   α) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου κατοικίας, όπως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ.,
   β) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ. και μέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατόν πενήντα (150) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπόμενης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, απομειούται σε εκατόν τριάντα έξι (136) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση: Επιφάνεια Οικοδομής = 136+ (Επιφάνεια γηπέδου -1200)/16 ) τετραγωνικά μέτρα.
   γ) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.μ. και μέχρι χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ. το αναφερόμενο μέγεθος εκατό (100) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπόμενης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειούται σε ογδόντα έξι(86) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:
   Επιφάνεια Οικοδομής = 86+ (Επιφάνεια γηπέδου -750) /9 ) τετραγωνικά μέτρα.
   Παραδείγματα:
   ΕΜΒΑΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ( τ.μ.
   ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ( τ.μ.)
   750
   86
   800
   91
   850
   97
   900
   103
   1000
   114
   1100
   125
   1200
   136
   1300
   142
   1400
   148
   1500
   155
   1600
   161
   1700
   167
   1800
   174
   1900
   180
   2000-4000
   186
   Ποιες οικοδομικές άδειες εκδίδονται ή αναθεωρούνται με τις παλιές διατάξεις;
   Οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την έναρξη του νέου νόμου στις παρακάτω περιπτώσεις:
   α) εάν έχει χορηγηθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας ή έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα,
   β) εάν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ή παράταση ή τροποποίηση αυτής με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις,
   γ) εάν έχει χορηγηθεί από το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης,
   δ) εάν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α. κ.λπ.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας,
   ε) εάν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
   στ) εάν έχει υποβληθεί φάκελος παρέκκλισης στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη,
   ζ) εάν έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία έργου ή δραστηριότητας ή έχει χορηγηθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.),
   η) εάν έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για εργασίες που πρόκειται να αδειοδοτηθούν.
   - Οι αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, συνεχίζουν να εκδίδονται με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν πριν από την έναρξη του νέου νόμου.
   - Στις περιπτώσεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, αλλά δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, δεν εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις με τους όρους δόμησης.
   Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;
   Οσοι είναι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων μικρότερων των 4.000 τ.μ., που μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Νόμου θεωρούνταν κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και τις 09/12/2022, με σκοπό να κατοχυρώσουν το δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
   Στην περίπτωση που έως την ημερομηνία αυτή, οι ιδιοκτήτες δεν προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικής άδειας, καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις αρτιότητας και κατ’ επέκταση το δικαίωμα ανέγερσης, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της αξίας της περιουσίας τους.
   Τι θα ισχύει από το 2023 για τα ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές;
   Από το 2023 οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων δεν θα μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια μετά την παρέλευση της μεταβατικής διετίας.
   Όσοι ιδιοκτήτες δεν εκδώσουν οικοδομική άδεια έως 9 Δεκεμβρίου 2022, θα περιμένουν την εκπόνηση του Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν, προκειμένου να καθορισθούν οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή.
   Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού [email protected]
   Read more...

   0

  • GTnews

   Στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη, με θέμα την αξιολόγηση της προόδου της υλοποίησης της Νέας Αστικής Ατζέντας, 6 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, εκπροσώπησε την Ελλάδα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
   Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές, όπως η κλιματική απορρύθμιση, η ενεργειακή και η υγειονομική κρίση, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα σε ένα εγχώριο περιβάλλον με ιδιαιτερότητες και προβλήματα δεκαετιών όπως η έλλειψη δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, η συχνά κακή ρυμοτομία, οι στενοί δρόμοι, το παλαιό κτιριακό απόθεμα, οι αυθαίρετες κατασκευές, η πολύ μεγάλη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, καθώς και οι μακροχρόνιες γραφειοκρατικές διαδικασίες στον χωροταξικό σχεδιασμό και τα σχέδια πόλης.
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανταποκρινόμενο σε αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα, έχει προτεραιοποιήσει:
   Την αναθεώρηση και ολοκλήρωση 5 Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία με βασικές διατάξεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τους Ορυκτούς Πόρους και για τις Υδατοκαλλιέργειες. Την υλοποίηση του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για πάνω από το 70% της ελληνικής Επικράτειας. Την ενεργοποίηση και χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπλασης καθώς και την αξιοποίηση / επαναχρησιμοποίηση κενών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση μεγάλων και εμβληματικών έργων αστικής ανάπλασης, όπως το έργο αναγέννησης της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με στόχο την αναμόρφωση της παράκτιας ζώνης. Την παροχή κινήτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την εισαγωγή 3 νέων προγραμμάτων: «ΔΙΑΤΗΡΩ», «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» (για διατηρητέα και παλαιά κτίρια) και «ΔΙΑΒΙΩ» (για την ανεξάρτητη διαβίωση για άτομα με ειδικές ανάγκες). Την προώθηση και χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και έργων αστικής κινητικότητας, όπως ποδηλατόδρομοι που συνδέουν διαφορετικές κοινότητες και δήμους, διαδρομές EUROVELO, προγράμματα κοινής χρήσης ποδηλάτων. Την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προσβασιμότητα και την προώθηση της φυσικής προσβασιμότητας στις αστικές περιοχές μέσω των νέων Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας. Την ανάπτυξη Σχεδίων Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων στους Δήμους. Την ενεργοποίηση της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης μέσω της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης», ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση του Διαδραστικού Ψηφιακού Χάρτη, μέσω του οποίου ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση με λίγα «κλικ» σε γεωχωρικές πληροφορίες. Την ψηφιοποίηση των κατασκευών μέσω της ενεργοποίησης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την ενσωμάτωση της χρήσης του Building Information Modeling (BIM) στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο. Την υποστήριξη και καθοδήγηση των ελληνικών Δήμων να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων πόλεων – που χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και 6 πόλεις θα λάβουν ισχυρή χρηματοδότηση για να προχωρήσουν τις σχετικές παρεμβάσεις. «Οι πόλεις και οι οικισμοί είναι το ευρύτερο σπίτι μας, επομένως αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να το υπερασπιστούμε μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες με βάση τις αρχές του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού», επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας.                             
   Read more...

   0

  • Engineer

   «Ένας μοναδικός αρχιτεκτονικός χώρος, ένα απέραντο τοπίο που συμβολίζει το παρελθόν και το μέλλον της Hida, με την κύρια πλατεία να παίρνει το σχήμα ενός σκάφους, που στα ιαπωνικά ονομάζεται utsuwa».
   Ένα κοινοτικό κέντρο στην πόλη Hida της Ιαπωνίας αποκτά μορφή και εντυπωσιάζει από τα πρώτα του κιόλας σχέδια μετά την αποκάλυψή τους από τον αρχιτέκτονά του Sou Fujimoto.
   Με το όνομα Hida Furukawa Station Eastern Development, το κτίριο πολλαπλών χρήσεων θα βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης στην ορεινή επαρχία Gifu «αγκαλιάζοντας τον πλουραλισμό και εναρμονίζοντας τις διαφορές», ανέφερε σχετικά το γραφείο.


   Courtesy Sou Fujimoto Architects
   To αρχιτεκτονικό γραφείο Sou Fujimoto Architects που έχει αναλάβει τη σχεδίαση και κατασκευή του, σχεδίασε έναν δημόσιο, πολυλειτουργικό χώρο 21.300 τετραγωνικών μέτρων, ώστε να περιλαμβάνει καταστήματα, σπα και εκθεσιακούς χώρους, ερευνητικές εγκαταστάσεις για το τοπικό πανεπιστήμιο, φοιτητικά καταλύματα αλλά και έναν αθλητικό χώρο.
   Όλες αυτές οι διαφορετικές, πολυθεματικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω μιας εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής ιδέας μιας μεγάλης ανοιχτής οβάλ δομής, στηριζόμενης σε λεπτές λευκές κολώνες.
   Με έμπνευση από τη μοναδική φύση της Hida η κύρια αυτή ανοιχτή οβάλ δομή, προσομοιάζει με σκάφος, το οποίο αναφέρεται ως utsuwa στα ιαπωνικά και μια στέγη σαν υπόστεγο πάνω από μονοπάτια που διασταυρώνονται, εμπνευσμένα από τα παραδοσιακά αστικά τοπία της πόλης.
   Διακεκομμένη με πολλά κυκλικά ανοίγματα, η οροφή θα διπλασιαστεί ως ένα πάρκο καλυμμένο με γρασίδι. Η πρόσβαση σε αυτή την οβάλ δομή μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε κατεύθυνση και θα χρησιμεύσει ως κόμβος για τους περαστικούς. Τα μονοπάτια κάτω από την κατασκευή συνεχίζουν προς την ταράτσα, όπου οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε αμέριστη θέα προς τον ουρανό.   Courtesy Sou Fujimoto Architects
   Μια ιδέα σύμβολο ανοιχτοσύνης στο απέραντο φυσικό τοπίο της περιοχής «ένας μοναδικός αρχιτεκτονικός χώρος, ένα απέραντο τοπίο που συμβολίζει το παρελθόν και το μέλλον της Hida, με την κύρια πλατεία να παίρνει το σχήμα ενός σκάφους, που στα ιαπωνικά ονομάζεται utsuwa», ανέφερε το αρχιτεκτονικό γραφείο.
   Το έργο στοχεύει επίσης να τονώσει τον αριθμό των τουριστών και να βελτιώσει την κυκλοφορία στην πόλη. Οι ομαδοποιημένες λειτουργίες του θα ενωθούν για να τονώσουν και να βελτιώσουν την πόλη Hida και να εξασφαλίσουν το λαμπρότερο μέλλον της. Η πλατεία θα είναι ζωντανή με αναδυόμενες λειτουργίες και δραστηριότητες, που θα συνδυάζουν θέματα όπως η παράδοση και το μέλλον, η διαφορετικότητα και η σύγκλιση, το άτομο και η ομάδα, η φύση και η τέχνη, και η έκθεση και η προστασία.
   «Ο μοναδικός αρχιτεκτονικός χώρος θα δώσει στους επισκέπτες μια καλύτερη επίγνωση της μαγευτικής φύσης της Χίντα» σχολίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο.

   Courtesy Sou Fujimoto Architects
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τη δημιουργία δέκα πιλοτικών πλωτών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών σταθμών με 20ετή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης,  προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ και την Αποθήκευση ηλεκτρισμού, που τέθηκε από χθες και ως τις 10 Μαίου σε δημόσια διαβούλευση.
   Οι πλωτοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που θα εγκατασταθούν κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αφορούν σε έργα ισχύος από 0,5 ως 1 MW.  Θα αναπτυχθούν σε θαλάσσιες περιοχές που οι επενδυτές θα μισθώσουν από το δημόσιο και για τις χερσαίες εγκαταστάσεις θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, δημόσιων γαιών και δασικών εκτάσεων, εφόσον απαιτείται.
   Η αίτηση για την Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας των πιλοτικών αυτών έργων θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2023 στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Η ενιαία άδεια θα έχει διάρκεια 22 ετών.
   Η χωροθέτηση των θαλάσσιων φωτοβολταϊκών πάρκων επιτρέπεται και στις Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης, χωρίς να απαιτούνται περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής
   Για την έκδοση των αδειών καθορίζονται αποκλειστικές προθεσμίες και ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης υπολογίζεται σε περίπου πέντε μήνες. Αν κάποιο από τα σχεδιαζόμενα έργα δεν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός ενός έτους από την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ακυρώσει τη βεβαίωση και να εκδώσει νέα βεβαίωση για άλλο έργο.
   Οι κάτοχοι της βεβαίωσης χωροθέτησης υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την τεκμηρίωση του δικαιώματος νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.
   Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι του συνόλου των αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα. Ισχύει για 12 μήνες και παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
   Εντός δύο μηνών από την έκδοση και την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι πλωτοί σταθμοί συνυποβάλλουν στον Διαχειριστή εγγυητική επιστολή και συνάπτουν, εντός δύο μηνών, Σύμβαση Σύνδεσης, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. Το αίτημα σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου αιτήματος.
   Οι πλωτοί σταθμοί εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και μπορούν να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του μέχρι την 31η.12.2022. Στους σταθμούς που λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση δεν εφαρμόζεται η απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης της.
   Η Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας των εν λόγω πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών ενσωματώνει και αντικαθιστά όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.
   Για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου το ελληνικό δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του πάρκου για χρονικό διάστημα 22 ετών.
   Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, εντός τριών μηνών από την έκδοση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποβάλλεται από τον μισθωτή αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης, η οποία συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και του μισθωτή, και περιλαμβάνει τις θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις όπως έχουν οριοθετηθεί στην ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
   Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων ορίζεται σε 30 ευρώ ανά στρέμμα, θαλάσσιας έκτασης ανά έτος.
   Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις μισθώσεις χερσαίων εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αιγιαλού, καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
   Τα θαλάσσια φωτοβολταϊκά πάρκα θα αγκυρώνονται στον πυθμένα ή/και σε χερσαίο τμήμα και θα αποτελούνται από:
   (β) οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επί χερσαίου χώρου που περιλαμβάνει τον υποσταθμό διασύνδεσης με το δίκτυο και λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,
   (γ) καλώδια σύνδεσης των πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με τον οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
   (δ) συνοδά έργα, απαραίτητα για την πρόσβαση στον χώρο της εγκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία του σταθμού.
   Για την χωροθέτηση και αδειοδότηση τους απαλλάσσονται από:
   α) την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
   β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων,
   γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
   Ο ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλει αίτηση στο ΥΠΕΝ που θα περιλαμβάνει:
   α) Συντεταγμένες της προς κατάληψη θαλάσσιας και χερσαίας έκτασης,
   β) συνοπτική τεχνική έκθεση του προς ανάπτυξη έργου.
   Read more...

   1

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.