Jump to content
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  1009 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Αντιστρόφως έναντι του προηγούμενου μήνα κινήθηκαν τα μερίδια των συμμετεχόντων σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
   Στην γενική του εικόνα και τον Δεκέμβριο διατηρήθηκε η ίδια σχέση μεταξύ ΔΕΗ και άλλων συμμετεχόντων, με το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής να καλύπτεται από τους δεύτερους.
   Ειδικότερα, το μερίδιο της ΔΕΗ αυξήθηκε από 40,82% σε 47.53% και το αντίστοιχο των υπόλοιπων συμμετεχόντων υποχώρησε στο 52.47% από 59.18% τον Νοέμβριο του 2020.
   Αξίζει να σημειωθεί η αρνητική μεταβολή του ποσοστού του ΔΑΠΕΕΠ, από 27,24% σε 20,51%, γεγονός που αντανακλά την μικρότερη παραγωγή του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που διαχειρίζεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
   Να θυμίσουμε ότι ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ) συμμετέχει στο target model με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Σο.Σ.Ε.Τε.Κ) ΑΠΕ.
   Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους παραγωγούς που μετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:
   Mytilineos: 7,92% έναντι 9,33% τον Νοέμβριο του 2020
   Elpedison: 7,78% έναντι 6.55%
   Korinthos Power: 5,19% έναντι 4.93%
   Optimus Energy: 4.22% έναντι 4,19%
   LIG_Megalopolis: 1,84% έναντι 2,99%
   Renoptipower: 0,85% έναντι 1,05%
   Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020:
    
   Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Νοέμβριος 2020  
    
    Πηγή: Δελτίο Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020   
   Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 
   Σημαντικές, επίσης, μεταβολές γνώρισε το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει το «balance» μεταξύ τους.
   Ειδικότερα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 475 GWh από λίγο παραπάνω από 200 GWh τον Νοέμβριο και αντίστοιχα, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 741 GWh έναντι λίγο λιγότερες από 600 GWh.
   Αναλυτικά τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών (από και προς τα που) αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες για τον μήνα Δεκέμβριο:
    
   Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας  
    
   Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δεκέμβριος 2020, Χρηματιστήριο Ενέργειας  
    
    

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Η ΡΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο κύκλο Δεκεμβρίου 2020 για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού. Όπως είχε ανακοινωθεί από την αρχή υποβλήθηκαν 1864 αιτήσεις που αθροίζονται σε 45,55 GW. 
   Αναλυτικά οι υποβληθείσες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής ανά τεχνολογία: 
   ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   Πλήθος
   MW
   ΑΙΟΛΙΚΑ 
   423   
   8.704   
   ΒΙΟΜΑΖΑ 
   11   
   104   
   ΜΥΗΕ 
   73   
   105   
   ΣΗΘΥΑ 
    35   
    192   
   ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΠΕ 
     36   
   106   
   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
    1.286   
   36.339   
   ΣΥΝΟΛΟ
   1.864  
   45.549
   Να σημειωθεί ότι όλες οι αιτήσεις αναρτήθηκαν στον γεωπληφοριακό χάρτη GIS. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που προκύπτει από την τοποθέτηση των αιτήσεων αυτών στο χάρτη το πλήθος των επικαλύψεων είναι πολύ μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι η ΡΑΕ έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει καθώς σε πρώτη φάση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να ανακοινώσει ποιες από τις αιτήσεις είναι "καθαρές" (χωρίς επικαλύψεις) και ποιες θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα λόγω αυτού του είδους των προβλημάτων. 
   Για όσες αιτήσεις είναι "καθαρές" οι αιτούντες θα κληθούν με mail που θα λάβουν όλοι την ίδια μέρα να πληρώσουν το τέλος υπέρ ΔΑΠΕΕΠ (Τέλος Βεβαίωσης Παραγωγού) μέσα σε 20 μέρες, έτσι ώσετ να πάρουν στη συνέχεια Βεβαίωση Παραγωγής.
   Όσες αιτήσεις έχουν προβλήματα και παραμείνουν σε εκκρεμότητα θα εξεταστούν μία προς μία και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επικαλύψεις, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο.
   Η διαδικασία ξεκαθαρίσματος των επικαλύψεων είναι ο πρώτος "κόφτης" που εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά πολύ το αιτούμενο δυναμικό ΑΠΕ. 
   Όταν η ΡΑΕ θα αποστείλει τα σχετικά mails στους επενδυτές, για να καταβάλουν τα Τέλη Βεβαίωσης Παραγωγού, που είναι αρκετά σημαντικά και κυμαίνονται από 1.500 έως 3.000 ευρώ το μεγαβάτ ανάλογα με το μέγεθος του έργου, θα φανεί και πόσοι θα προχωρήσουν. Ήδη εκτιμάται ότι πολλοί δεν θα πληρώσουν όταν πρόκειται για έργα, για τα οποία ενδέχεται να βρουν προσκόμματα στη συνέχεια.
   Πέραν των παραπάνω, άλλοι παράγοντες που θα λειτουργήσουν ως «κόσκινο» είναι οι εξής:
   Εάν όσοι λάβουν Βεβαιώσεις Παραγωγού θα μπορέσουν να λάβουν ΑΕΠΟ. Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά που είναι τα 36 από τα 45,5 Γιγαβάτ: Αν θα λύσουν θέματα ιδιοκτησίας των χώρων για τους οποίους έχουν δοθεί οι βεβαιώσεις παραγωγού ή οι άδειες παραγωγής. Εάν θα υπάρχει η δυνατότητα των δικτύων ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ να τους δώσουν Οριστικούς Όρους Σύνδεσης. Δείτε εδώ τον κατάλογο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον κύκλο Δεκεμβρίου 2020.
   Μπορείτε επίσης να δείτε εδώ τον αντίστοιχο πίνακα με τις αιτήσεις τροποποίησης που υποβλήθηκαν στον ίδιο κύκλο. 

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την γεωθερμία στην Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη πηγή ενέργειας να χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην γεωθερμία μίλησε στο Energia.gr o ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πασχάλης Δαλαμπάκης.
   Το εγχείρημα της γεωθερμία είναι μια παλιά ιστορία στη χώρα μας, καθώς ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν άρχισαν οι έρευνες του ΙΓΜΕ στη Μήλο και στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχει το προνόμιο να ανήκει ανάμεσα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ταμιευτήρεςμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 300 βαθμούς Κελσίου). Διαθέτει πεδία υψηλής ενθαλπίας τα οποία είναι στα νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, κυρίως στη Μήλο και τη Νίσυρο και βέβαια τα εκτεταμένα γεωθερμικά πεδία κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο και Λέσβο με ταμιευτήρες που έχουν θερμοκρασίες, μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου.
   Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα την δεκαετία του 1980 ήταν η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στη Μήλο, καθώς η ΕΟΚ τότε παρείχε μεγάλες χρηματοδοτήσεις και η γεωθερμία τότε φάνταζε ως μια αξιόπιστη ενεργειακή λύση για τα νησιά.
   Τα γεωθερμικά δεδομένα ήταν εντυπωσιακά είχαν γίνει δοκιμές παραγωγής οι τότε εκτιμήσεις για το γεωθερμικό δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής προσέγγιζαν τα 120 MW και γενικότερα υπήρχε το κλίμα και η προσμονή να αρχίσουν να εντάσσονται οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή η πρώτη πιλοτική μονάδα των 2MW από την ΔΕΗ τα πράγματα έδειχναν ότι θα συνεχιστεί το έργο, όμως από τη μια πλευρά οι τεχνικές ανεπάρκειες και από την άλλη πλευρά οι σημαντικές αστοχίες ως προς την επιλογή διαχείρισης των εκπεμπόμενων αερίων κυρίως του υδροθείου δημιούργησαν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία έφεραν την καθόλα δικαιολογημένη τότε αντίδραση του τοπικού πληθυσμού.
   Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά ως προς τις διαθέσιμες τεχνολογίες διαχείρισης γεωθερμικών παραπροϊόντων, ενώ πολύ σύντομα η χώρα μας ολοκληρώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την γεωθερμία με σαφείς και πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προβλέψεις. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μάλιστα επιτροπές του ΥΠΕΝ εργαστήκανε πάνω στο νέο κανονισμό γεωθερμικών εργασιών και τις υπουργικές αποφάσεις για το πως θα μισθώνονται τα γεωθερμικά πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος.
   «Η γεωθερμία δεν παύει να είναι ένα τοπικός ενεργειακός πόρος που, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει και η χώρα μας, δεν περισσεύει και αν συνεχίσουμε να τον αγνοούμε δεν θα μπει ποτέ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας σε ότι αφορά το τμήμα της ηλεκτροπαραγωγής» ανέφερε στο Energia.gr o ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πασχάλης Δαλαμπάκης.
   Σύμφωνα με τον ερευνητή υπάρχουν τρία προβλήματα που παρατηρούνται στη χώρα μας που εμποδίζουν την ανάπτυξη της γεωθερμίας: η έλλειψη τεχνογνωσίας και γενικότερα κουλτούρας θερμοκηπιακών καλλιεργειών στις περιοχές των μεγάλων γεωθερμικών πεδίων της Β. Ελλάδας, έλλειψη διαθέσιμων εκτάσεων προς μίσθωση καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων που αφορούν τις τελικές παραγωγικές δράσεις. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών για την λειτουργία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ο κ. Δαλαμπάκης τονίζει πως στη χώρα μας «ένα κύριο πρόβλημα διαχρονικά έχει να κάνει με τις τελικές εφαρμογές, καθώς και τη μη διαθεσιμότητα γης, καθώς όλα τα πεδία είναι κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τον Έβρο μέχρι τον Στρυμόνα και συμπωματικά μερικά από τα πεδία αυτά είναι σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, άρα η μη διαθεσιμότητα των εκτάσεων λειτουργεί ως ένα ισχυρό αντικίνητρο», ειδικότερα για μεγάλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
   Η Ελλάδα όπως αναφέρει ο κ. Δαλαμπάκης είναι προνομιούχα και στο πεδίο της αβαθούς γεωθερμίας καθώς μπορείς να την αξιοποιήσεις και σε μικρά βάθη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρή εγχώρια τεχνογνωσία και πληθώρα ιδιωτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τόσο τη διερεύνηση όσο και την εγκατάσταση των υποδομών για θέρμανση και ψύξη με χρήση αντλιών θερμότητας σε οικίες, κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και μικρές θερμοκηπιακές μονάδες. Συνολικά υπάρχουν περίπου 300-350 στρέμματα γεωθερμικών θερμοκηπίων, όπου το 95% βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος όγκος των παραπάνω έργων υλοποιήθηκε μόλις τα τελευταία επτά χρόνια όπως οι θερμοκηπιακές μονάδες του ομίλου «Πλαστικά Θράκης» για την παραγωγή ντομάτας-αγγουριού και της «Selecta».
   Από κει πέρα καταγράφονται μικρές θερμοκηπιακές μονάδες και μια σειρά μικρού βεληνεκούς καινοτόμες δράσεις όπως η ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση φυτειών σπαραγγιού και η καλλιέργεια σπιρουλίνας.
   Ο κ. Δαλαμπάκης βέβαια διαπιστώνει πως δεν υπάρχει μια επιθετική πολιτική κινήτρων σε ό,τι αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία οι περιφέρειες. Σήμερα τρία από τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία στη Β. Ελλάδα είναι μισθωμένα από δημοτικές αρχές και συγκεκριμένα: στον Ακροπόταμο του δήμου Παγγαίου, το γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού στη Χρυσούπολη και του Αρίστηνου στο Δήμο Αλεξανδρούπολη.
   Υπογραμμίζει δε πως οι δήμοι βγήκαν μπροστά προσπαθώντας να εντάξουν τον τοπικό πληθυσμό που αδυνατούσε να πάρει το ρίσκο μιας επένδυσης στις πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Σε αυτή λογική υπάρχουν σκέψεις από το Δήμο Νέστου για τη δημιουργία μικρών επιδεικτικών και πειραματικών θερμοκηπιακών μονάδων και την ένταξη σε ένα δυναμικό σύστημα ετήσιας επιμόρφωσης νέων αγροτών για να αποκτήσουν τη νέα τεχνογνωσία.
   Ο κ. Δαλαμπάκης καταλήγει πως υπάρχει ενδιαφέρον για μίσθωση περιοχών και διερεύνηση βαθιών γεωθερμικών συστημάτων με ενδιάμεσες θερμοκρασίες 120-150°C και δημιουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, εκτιμώντας πως αυτό θα εκδηλωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
   Του Δημήτρη Αβαρλή

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου γίνεται πλέον η υποδοχή, διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων των επενδυτών ΑΠΕ για βεβαιώσεις παραγωγού, θα προχωρήσει η ΡΑΕ.
   Σκοπός είναι, με την προσθήκη που θα γίνει στο σύστημα, να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά και η υποδοχή και διαχείριση των αιτημάτων για τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις αδειών, το πλήθος των οποίων είναι μεγάλο και βεβαίως μεγαλώνει έτι περαιτέρω όσο διευρύνεται ο αριθμός των υποψήφιων επενδυτών που απευθύνονται στη Ρυθμιστική Αρχή.
   Το νέο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ χρησιμοποιήθηκε κατά πρώτον στον πρόσφατο κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 όπου υποβλήθηκαν αιτήσεις για 45,5 Γιγαβάτ νέων σταθμών και αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ενώ, όπως σημειώνει η ΡΑΕ είναι απολύτως ασφαλές (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), διαφανές, αξιόπιστο, αυτοματοποιημένο, πολύ απλό στη χρήση και διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των: ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το GIS, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και τη Διαύγεια.
   Οι υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής έχουν ξεκινήσει την εξέταση του πλήθους των αιτήσεων του τελευταίου κύκλου, κυρίως σε ότι αφορά τις επικαλύψεις των οικοπέδων επί των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις. «Εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν - ιδίως των χωρικών δεδομένων (shape files) είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που είχαμε δώσει, η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων θα γίνει πολύ γρήγορα» αναφέρεται αρμοδίως
   Ας σημειωθεί ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ διαθέτει ασφαλές σύστημα άμεσης επικοινωνίας με κάθε έναν αιτούντα για παροχή διευκρινιστικών στοιχείων που μπορεί να προκύψουν, γεγονός που θα μειώσει ακόμα περισσότερο το χρόνο αξιολόγησης.
   Η ανακοίνωση των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την αποτύπωση και τον έλεγχο των χωρικών δεδομένων (shape file) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.
   Στη συνέχεια οι επενδυτές των οποίων οι αιτήσεις θα έχουν αναρτηθεί, θα κληθούν να πληρώσουν τα «Τέλη Βεβαίωσης Παραγωγού» ώστε στη συνέχεια να πάρουν Βεβαίωση Παραγωγού.
   Όπως αποδείχτηκε κατά την χρήση του συστήματος στην υποδοχή των αιτήσεων, η έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε αίτηση και η αυτόματη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ της ΡΑΕ από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για τις πληρωμές - χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα - εκμηδένισε τη γραφειοκρατία και τον απαιτούμενο χρόνο για ελέγχους, με πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία.
   Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η ΡΑΕ εξετάζει ταυτόχρονα αυτή την περίοδο τα εκκρεμή παλαιά αιτήματα από προηγούμενους κύκλους, αλλά και αιτήματα ιδιοκτητών γης επί της οποίας έχουν δοθεί βεβαιώσεις παραγωγού σε άλλους επενδυτές.
   Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τα 45,5 GW, για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού στον πρόσφατο κύκλο Δεκεμβρίου 2020, υπάρχουν από παλιά:
   ·         25 GW από προηγούμενους κύκλους (δηλαδή αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι Δεκέμβρη του 2019) και έχουν λάβει Βεβαίωση Παραγωγού.
   ·         30 GW που έχουν λάβει Άδεια Παραγωγής παλαιότερα (είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις πριν τον Ιούνιο του 2018).
   ·         10 GW που είχαν κάνει αίτηση πριν τον Ιούνιο του 2018 και για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια παραγωγής.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στον μέσο όρο της ΕΕ έφτασε το 2019 το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε από 7,2% το 2004 στο 19,7% το 2019, όσο ήταν και το ποσοστό της ΕΕ. Το 2018, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ήταν 18,1% και για την ΕΕ 18,9%.
   Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ το 2019 είχαν η Σουηδία (56,4%), η Φινλανδία (43,1%), η Λετονία (41%) και η Δανία (37,2%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν το Λουξεμβούργο (7%), η Μάλτα (8,5%), η Ολλανδία (8,8%) και το Βέλγιο (9,9%).
   Κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ ανήλθε το 2019 στην Ελλάδα το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, το οποίο από 7,8% το 2004 έφτασε στο 31,3%. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ ήταν 34,1% το 2019 έναντι 15,9% το 2004.
   Τα υψηλότερα ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ είχαν η Αυστρία (75%), η Σουηδία (71%) και η Δανία (65%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (8%), την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και την Ουγγαρία (10%).

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Οι άξονες του ευρύτατου επενδυτικού προγράμματος για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του δικτύου του Διαχειριστή Η εγκατάσταση μπαταριών στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική χώρα, οι νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Αλβανία, Ιταλία και Βουλγαρία και ο σχεδιασμός για την υποδοχή υπεράκτιων αιολικών πάρκων περιλαμβάνονται στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2022-2031 που κατήρτισε ο ΑΔΜΗΕ.
   Καθώς έχει δρομολογηθεί η διασύνδεση του συνόλου σχεδόν των νησιών, ο ΑΔΜΗΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, αλλά και σε νέες δραστηριότητες όπως η αποθήκευση ενέργειας.
   Εκτιμάται ότι η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των διασυνδέσεων θα συμβάλει στη σύγκλιση των τιμών με τις γειτονικές χώρες, ενώ η αποθήκευση θα επιτρέψει την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

   Έτσι το δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για τα συστήματα αποθήκευσης προβλέπει:
   Την εγκατάσταση μπαταριών ισχύος 7 - 10 μεγαβάτ στη Νάξο, στον υφιστάμενο υποσταθμό του νησιού, με ορίζοντα υλοποίησης το 2022. 'Άμεσος στόχος είναι η διασφάλιση εφεδρείας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση βλάβης στη διασύνδεση των Κυκλάδων. Η εφεδρεία αυτή σήμερα καλύπτεται από τις παλιές μονάδες της ΔΕΗ, ΔΕΗ-1,78% οι οποίες όμως είναι ακριβές και σύντομα θα απαγορευθεί η λειτουργία τους για περιβαλλοντικούς λόγους. Το έργο θα υλοποιηθεί σε πιλοτική βάση προκειμένου το «μοντέλο» να επεκταθεί σε άλλα νησιά, όχι μόνο για την εξασφάλιση εφεδρειών αλλά και για την εξυπηρέτηση της κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ή αιολικών πάρκων σε νησιά . Την εγκατάσταση σε πιλοτική βάση συσσωρευτών στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη αυξημένης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών και την αντιμετώπιση της συμφόρησης στο Σύστημα. Εξάλλου η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο την αναπτυξιακή στρατηγική του Διαχειριστή, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ευστάθεια του Συστήματος και τη σύγκλιση των τιμών μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ προγραμματίζει τα εξής:

     - Ελλάδα-Βουλγαρία: Για τη νέα διασύνδεση με εναέρια γραμμή 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ Maritsa East 1, προβλέπεται επίσπευση κατά ένα εξάμηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2022.
     - Ελλάδα-Ιταλία: Το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν από τον ΑΔΜΗΕ και την TERNA οι εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ                  παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις η ανάγκη ενίσχυσης (ισχύς νέας διασύνδεσης) κυμαίνεται μεταξύ 500 – 1000 MW.
     - Ελλάδα-Αλβανία: Οι Διαχειριστές των δύο χωρών διερευνούν τη σχεδίαση μίας νέας διασυνδετικής γραμμής 400 kV μεταξύ του νοτίου συστήματος μεταφοράς της γειτονικής χώρας και κατάλληλου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στο ελληνικό Σύστημα.
     - Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία: Οι Διαχειριστές μελετούν σενάρια αναβάθμισης της υφιστάμενης διασύνδεσης 400 kV μεταξύ των χωρών.
   Τέλος σε ότι αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών υπενθυμίζεται ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (διασύνδεση της Πάρου, της Μυκόνου και της Τήνου, μέσω της Σύρου), ακολούθησε εφέτος η δεύτερη (διασύνδεση της Νάξου με τη Μύκονο και με την Πάρο) και η τρίτη φάση (ενίσχυση της διασύνδεσης) ενώ προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί για την τέταρτη και τελευταία φάση (Σαντορίνη, Μήλος, Σέριφος και Φολέγανδρος) που θα ολοκληρωθεί το 2023 για τη Σαντορίνη και το 2024 για τα άλλα νησιά. Η μικρή διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος) τέθηκε ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή της μεγάλης (Ηράκλειο - Αττική) που θα ολοκληρωθεί το 2023.
   Τέλος το 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ και το 2029 θα συνδεθούν και τα Νησιά Βορείου Αιγαίου, ένα έργο ύψους 885 εκατ. ευρώ.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μέσω του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ και του σημείου διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, καθώς και στην Ιταλία, μέσω του σημείου διασύνδεσης με την SNAM Rete Gas (SRG) στο Melendugno. Αυτό ανακοίνωσε ο ΤΑΡ σε συνέχεια της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του αγωγού στις 15 Νοεμβρίου.
   Ο Luca Schieppati, διευθύνων σύμβουλος του TAP, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον αγωγό μας, καθώς επίσης και για τις φιλοξενούσες τον ΤΑΡ χώρες και το ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης. Ο ΤΑΡ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικτύου φυσικού αερίου της ευρωπαϊκής ηπείρου, συμβάλλοντας σημαντικά στο στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Προσφέρουμε μία αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και απευθείας διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο».
   Η Marija Savova, επικεφαλής Εμπορικής Λειτουργίας του TAP, ανέφερε: «Οι πρώτες παραδόσεις φυσικού αερίου συνιστούν πραγματικό ορόσημο για την αγορά αερίου της Ευρώπης. Κι ενώ προσβλέπουμε στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του συστήματός μας (shippers) κατά τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε επίσης να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη φάση του market test μας το καλοκαίρι. Μία δεύτερη, και δεσμευτική φάση, που θα επιστρέψει τη μελλοντική επέκταση του ΤΑΡ με τη δυνατότητα έως και διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού σε 20 bcm/a (δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο)».

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσε η ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας τον Νοέμβριο, "κλείνοντας" στο 66.33% έναντι 63.2% ένα μήνα πριν, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
   Σε ότι αφορά τους εναλλακτικούς παρόχους, δεν παρουσιάστηκαν ανακατατάξεις στη μεταξύ τους "ιεραρχία" παρά τα σκαμπανεύασματα στα μερίδια μερικών εξ αυτών. Συγκεκριμένα, η Μυτιληναίος (Protergia) υποχώρησε από το 8.6% στο 7.99%, μένοντας όμως στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ήρων με 6.55% από 6.97% τον προηγούμενο μήνα και η Elpedison με 4.67% από 5.05%. Τα υπόλοιπα μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:
   NRG: 3.37% από 3.38%
   Watt and Volt: 2.69% από 2.67%
   Volterra: 2.37% από 2.55%
   Φυσικό Αέριο: 1,61% από 1,48%
   Ζeniθ: 1,26% από 1,19%
   Volton: 1,13% από 1,04%
   ΚΕΝ: 0,59% από 0,60%
   Σημαντική διαφοροποίηση παρουσίασαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας από μήνα σε μήνα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τον Νοέμβριο είχαμε αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ως προς τις πρώτες, η μέρα με τις περισσότερες εξαγώγιμες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η 25η Νοεμβρίου, ενώ, για τις εισαγωγές, η αντίστοιχη μέρα με «μηνιαίο ρεκόρ» ήταν στις 4 Νοεμβρίου. Αναλυτικά παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στους παρακάτω πίνακες.
    
    
   Να σημειώσουμε πάντως, ότι το business plan της ΔΕΗ για την περίοδο 2021-2023 προβλέπει πως ο αριθμός των πελατών της θα μειωθεί από τα 6,1 εκατομμύρια (που ήταν τον Σεπτέμβριο) σε 4,7 εκατομμύρια, ήτοι το ποσοστό θα υποχωρήσει στο 54%.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ αναφορικά με φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος
   Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της εγκυκλίου:
   ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245), του άρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και λοιπών θεμάτων
   Α’ Μέρος – Φ/Β Σταθμοί ισχύος
   Α.1. Νέα Αίτηση / ολοκλήρωση φακέλου αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
   Φωτοβολταϊκός σταθμός που θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης κατόπιν αιτήσεως που θα έχει υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2021 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα έχει καταστεί πλήρης από την 01.01.2021 και εφεξής, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 
   Οι παραπάνω ημερομηνίες μετατίθενται κατά ένα (1) έτος σε περίπτωση αιτήσεων για φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς φωτοβολταϊκός σταθμός που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης μετά από αίτηση που θα υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2022 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα καταστεί πλήρης από την 01.01.2022 και εφεξής, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 
   Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006  εξαιρούνται από τα ανωτέρω. 
   Τα ανωτέρω δεν ισχύουν επίσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. στις οποίες: 
   συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή  έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα.  Α.2. Πληρότητα αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
   Σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η υποβολή του εγγράφου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (βεβαίωση απαλλαγής ή απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ) ή να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία. 
   Σε ότι αφορά στην αγροτική γη, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), τα οποία έχουν εξειδικευτεί και στην υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87950/3470/23.12.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο. 
   Προκειμένου μία αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία κυριότητας ή νόμιμης χρήσης της έκτασης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός. Ειδικά η έγκριση επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δύναται να μην προσκομιστεί κατά το στάδιο της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς αλλά κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. 
   Α.3. Ειδικές διατάξεις για Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) 
   Έως την 01.07.2021, και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έως την 01.07.2022, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, δηλαδή ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW).  
   Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2021 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως και 31.12.2021, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2021. 
   Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2022 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως και 31.12.2022, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2022.  
   Ειδικά Ε.Κοιν. στις οποίες: 
   συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή  έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω και ισχύει ότι έως τις 31.12.2021 απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) και έως τις 31.12.2022 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW). 
   Α.4. Ενέργειες Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ /ΑΔΜΗΕ ΑΕ) 
   Έως τις 28.02.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και ήταν πλήρεις μέχρι και την 31.12.2020. 
   Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έως τις 28.02.2022, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και ήταν πλήρεις μέχρι και την 31.12.2021. 
   Α.5. Ενέργειες ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ως Διαχειριστή ΜΔΝ) 
   Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ως Διαχειριστής ΜΔΝ), προκειμένου να συνάψουν, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ελέγχουν: 
   το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, όπως αυτό έχει αναλυθεί στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658/03.06.2019 εγκύκλιο, 
   τη λίστα που έχουν δημοσιεύσει οι αρμόδιοι διαχειριστές σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και είναι πλήρεις πριν την 01.01.2021 και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν την 01.01.2022. 
   Α.6. Ένταξη των φωτοβολταϊκών σταθμών σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών
   Μετά την 01.01.2022 και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την 01.01.2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και ανεξαρτήτως ισχύος, όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (συμπεριλαμβανόμενων των σταθμών που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. ), εκτός αυτών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, δύναται να συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά από συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 
   Β’ Μέρος – Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) του άρθρου 160 του ν.4759/2020
   Β.1. Περιγραφή του Κριτηρίου 
   Μέλος Ε.Κοιν., η οποία έχει ως σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, που έχει ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και έχει συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4513/2018. 
   Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους. 
   Β.2. Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
   Ο αρμόδιος Διαχειριστής, πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμό που αναπτύσσεται από Ε.Κοιν. (εκτός των σταθμών που εφαρμόζουν ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018),  προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ελεγχόμενη Ε.Κοιν. δεν έχει ούτε ένα (1) μέλος που να είναι μέλος και σε άλλη Ε.Κοιν, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 
   Ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλες τις Ε.Κοιν. που εκκρεμεί η έκδοση Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης ότι θα πρέπει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να του αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση τα Α ή Β όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 
   Ειδικά για την περίπτωση κοινού αιτήματος βάσει του αρ. 135 του ν. 4685/2020 ο διαχειριστής αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπρόσωπο της ομάδας
   των παραγωγών. Κάθε εκπρόσωπος σταθμού του κοινού αιτήματος οφείλει να προσκομίσει κατά περίπτωση τα Α ή Β. όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 
   Α) Σε περίπτωση πλήρωσης του κριτηρίου: 
   Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετείχαν κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο διαχειριστή της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης έως και σήμερα (ημέρα υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –  Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό.  Β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης του κριτηρίου: 
   Την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. προκειμένου τα μέλη της να μην αποτελούν μέλη σε προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. (δηλαδή σε Ε.Κοιν που έχει συσταθεί προγενέστερα από την εξεταζόμενη Ε.Κοιν.) που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, καθώς και τη σχετική πράξη τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της  Τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία της Ε.Κοιν. (κωδικοποιημένο καταστατικό, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ, πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ τρέχουσας εκπροσώπησης)  Σε περίπτωση αποστολής Υ.Δ. της περίπτωσης Α, το αίτημα διατηρεί την ήδη καθορισθείσα προτεραιότητα εξέτασης για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης. 
   Σε περίπτωση αποστολής των στοιχείων της περίπτωσης Β, ο σταθμός “χάνει” τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν, και ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά στην εξέταση των επόμενων αιτήσεων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με την καθορισθείσα σειρά προτεραιότητας. 
   Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων των περιπτώσεων Α ή Β, κατά περίπτωση, το εν λόγω αίτημα δεν εξετάζεται (παύει η κατάταξη του σε σειρά προτεραιότητας) και ο αρμόδιος Διαχειριστής συνεχίζει την εξέταση και τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στις λοιπές αιτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα σειρά προτεραιότητας. 
   Σε περίπτωση αποστολής της Υ.Δ. της περίπτωσης Α μετά την τεθείσα από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά τα ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εξετάζεται με βάση την αρχική σειρά προτεραιότητας, και η προσφορά σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
   Σε περίπτωση αποστολής των στοιχείων της περίπτωσης Β μετά την τεθείσα από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά τα ανωτέρω προθεσμία ο σταθμός “χάνει” τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. Στην ειδική περίπτωση που κατά την ημερομηνία αποστολής των στοιχείων η νέα θέση εξέτασης στη σειρά προτεραιότητας έχει παρέλθει (δηλαδή ο Διαχειριστής έχει χορηγήσει προσφορές σύνδεσης σε επόμενα στη σειρά προτεραιότητας αιτήματα) η προσφορά σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
   Ειδικά για τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) στις παραπάνω περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών στοιχείων, η κατάταξη στη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνει χώρα στην αμέσως επόμενη επικαιροποίηση της σειράς προτεραιότητας, ήτοι τον αμέσως επόμενο ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 (υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 ΦΕΚ Β΄/5693/23.12.2020). 
   Σε κάθε περίπτωση προκειμένου ο σταθμός ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και δεν έχει λάβει προσφορά σύνδεσης να μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν, προκειμένου να πληρείται το κριτήριο, πρέπει να έχει συμβεί πριν την 01.01.2021 (εκτός των περιπτώσεων Ε.Κοιν. που συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα). 
   Σε περίπτωση κοινών αιτημάτων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν.4685/2020, όπου στο ομαδικό αίτημα περιλαμβάνονται και σταθμοί από Ε.Κοιν. που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.4513/2018, τότε το ομαδικό αίτημα κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της πράξης τροποποίησης των μελών της Ε.Κοιν. στο Γ.Ε.ΜΗ. και της τελευταίας Ε.Κοιν. της οποίας περιλαμβάνονται σταθμοί στο κοινό αίτημα, ώστε πλέον να πληρείται το κριτήριο για το σύνολο των Ε.Κοιν. που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο κοινό αίτημα, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αποσύρουν τους σταθμούς των εν λόγω Ε.Κοιν. από το κοινό αίτημα και για τους λοιπούς εναπομείναντες σταθμούς εξακολουθεί η ισχύς να υπερβαίνει τα 8MW) 
   Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενες Ε.Κοιν. μπορούν να υποβάλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή τα στοιχεία των περιπτώσεων Α ή Β, κατά περίπτωση, πριν λάβουν το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αρμόδιο Διαχειριστή ή ακόμη και κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης.  
   Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που κατά την προφανή γνώση του αρμόδιου Διαχειριστή, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί από δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο της αίτησης στοιχεία, ότι υπάρχουν ταυτόσημα μέλη σε παραπάνω από μία (1)  Ε.Κοιν. με έδρα την ίδια Περιφέρεια και για τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, τότε δεν χορηγείται προσφορά σύνδεσης στην/στις Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα. 
   Όσον αφορά στις αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης από Ε.Κοιν. που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την 1.1.2021 μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί πλήρης, θα πρέπει να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό. 
   Β.3. Σύναψη σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
   Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, θα πραγματοποιούν έλεγχο ότι η Ε.Κοιν. η οποία αιτείται τη σύναψη Σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης δεν έχει μέλος το οποίο είναι μέλος Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας και η οποία έχει συσταθεί πριν την Ε.Κοιν. που αιτείται τη σύναψη της Σύμβασης. 
   Στο πλαίσιο αυτό η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ζητούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Κοιν. την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την πλήρωση του ως άνω όρου, ενώ δύνανται και στο πλαίσιο ελέγχου να αρνούνται τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, εφόσον προκύπτει ότι δεν πληρείται ο παραπάνω όρος. 
   Γ’ Μέρος - Κοινά Αιτήματα του άρθρου 135 του ν.4685/2020 
   Γ.1. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4 του ν.3468/2016, η συνολική ισχύς των οποίων ξεπερνά το όριο των 8 MW σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν.4685/2020, εφόσον ένας ή/και περισσότεροι από τους επιμέρους σταθμούς του κοινού αιτήματος δεν πληρούν τα κριτήρια πληρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2 της παρούσας εγκυκλίου, δύναται ο εκπρόσωπος του κοινού αιτήματος να τους τα αποσύρει από το κοινό αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης στους λοιπούς σταθμούς που πληρούν τα κριτήρια πληρότητας. Η προσφορά χορηγείται εφόσον η συνολική ισχύς των σταθμών που πληρούν τα κριτήρια πληρότητας υπερβαίνει τα 8 MW. Oι σταθμοί που αποσύρθηκαν από το κοινό αίτημα, μπορούν να αιτηθούν για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης άπαξ εκ νέου με νέο κοινό αίτημα σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πληρότητας και η συνολική ισχύς τους ξεπερνά το όριο των 8MW, αλλά θα εξετάζονται με βάση την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης. 
   Σημειώνονται επίσης τα κάτωθι: 
   Οι σταθμοί του κοινού αιτήματος που θα αποδέχονται την οριστική προσφορά διά μέσω του κοινού εκπροσώπου τους θα πρέπει να υπερβαίνουν τα οχτώ (8) MW. Σε περίπτωση μη σύναψης της σύμβασης σύνδεσης, για κάποιο σταθμό, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, η εγγυητική επιστολή του εν λόγω σταθμού καταπίπτει κατά τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.  Γ.2. Επίσης, σημειώνεται ότι δύναται να χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ με Άδεια Παραγωγής/Βεβαίωση Παραγωγού/Βεβαίωση Ειδικών Έργων, που έχουν υποβάλλει μεταγενέστερο αίτημα από σταθμούς που έχουν υποβάλλει κοινό αίτημα, εφόσον η σύνδεση τους (των σταθμών με Άδεια Παραγωγής, Βεβαίωση Παραγωγού, Βεβαίωση Ειδικού Έργου) προβλέπεται να γίνει σε ηλεκτρικό χώρο που δεν επηρεάζει τη χορήγηση οριστικής προσφοράς (καθώς και τους όρους αυτής) σε τυχόν προγενέστερα κοινά αιτήματα. 
   Δ΄ Μέρος – Λοιπά Θέματα 
   Δ1. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ν.4414/2016 που θέσπισε ένα νέο πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ιδίως την παράγραφο 3α του άρθρου 7 του ίδιου νόμου ως προς τον περιορισμό ανάπτυξης πολλών έργων εκτός διαγωνισμών από τον ίδιο κάτοχο, την κατάργηση της ελάχιστης απόστασης των 150μ μεταξύ γειτονικών σταθμών προκειμένου αυτοί να απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς επίσης και τον ν.4685/2020 που απλοποίησε την αδειοδοτική διαδικασία για τα αδειοδοτούμενα έργα, παρέλκει ο έλεγχος της σύνθεσης των μελών ή της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης των νομικών και φυσικών προσώπων που αναπτύσσουν όμορους σταθμούς. 
   Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αιτείται τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης (για σταθμούς που απαλλάσσονται από υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού) σε 2 όμορους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εφόσον η αθροιστική ισχύς των σταθμών δεν υπερβαίνει το όριο ισχύος του 1MW. 
   Σε κάθε αυτοτελές ακίνητο είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός απαλλασσόμενου σταθμού παραγωγής (που εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγής) ανά τεχνολογία. Κατ’ εξαίρεση σε αυτοτελές ακίνητο επί του οποίου λειτουργεί απαλλασσόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός με το παλαιό καθεστώς στήριξης βάσει εγγυημένων τιμών αποζημίωσης του ν.3468/2006, είναι δυνατή η εγκατάσταση από τον ίδιο ή από διαφορετικό φορέα ενός ακόμη απαλλασσόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού που εντάσσεται στο νέο καθεστώς στήριξης του ν.4414/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η αθροιστική ισχύς των δύο σταθμών δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής από αδειοδότηση (πχ για φ/β σταθμούς το 1MW). 
   Δ.2. Σχετικά με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018,  αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ αλλά κατατάσσονται στην Ομάδα Δ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50  είναι φυσικά πρόσωπα.
   Δ.3. Όσον αφορά στην εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που σε μία Περιφερειακή Ενότητα προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, δύναται, παράλληλα με την πραγματοποίηση του ελέγχου υπέρβασης του ορίου όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, να χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε σταθμούς που εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια που δεν έχουν καθοριστεί ή χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εφόσον η σύνδεση τους προβλέπεται να γίνει σε διαφορετικό ηλεκτρικό χώρο (άλλο Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ), με τους σταθμούς που εγκαθίσταται σε αγροτεμάχιο που έχει χαρακτηριστεί ή καθοριστεί ως αγροτική γης υψηλής παραγωγικότητας. 
   Δ.4. Λαμβάνοντας υπόψη και τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιοι Διαχειριστές θα πρέπει να διευκολύνουν την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και στοιχείων από και προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. 
   Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα εγκύκλιο από εδώ

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τον «Καθορισμό του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει» προχώρησε το ΥΠΕΝ.
   Οι διευκρινίσεις αφορούν την την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3149), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: 
   «1.Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.» 
   Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει σχετικά τα εξής:
   Α) Για τις περιπτώσεις που ο χαρακτηρισμός της αγροτικής (γεωργικής) γης γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή και με σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ισχύουν τα παρακάτω: 
   1.Δεν απαιτείται το σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος εφόσον από το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) και αντιστρόφως, δεν απαιτείται το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εφόσον από το πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας).
   2.Στις εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Βεβαίωση Απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) στο προοίμιο ή το διατακτικό μέρος της οποίας αναφέρεται το έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή το σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και πάντως ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας), δεν απαιτείται να υποβληθεί συμπληρωματικά το εν λόγω έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή και το πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
   Β) Για τις περιπτώσεις που το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια (T.X.Σ.)του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), ισχύουν τα παρακάτω: 
   1.Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, εφόσον έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης που αναφέρει τις καθορισμένες χρήσεις γης.
   2. Στις εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται ήδη υπεύθυνη δήλωση μηχανικού επί του τοπογραφικού διαγράμματος με αναφορά στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. ή Τ.Χ.Σ. και τις χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί σε αυτό, δεν απαιτείται να υποβληθεί συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. 
   Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία θα διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας όπου έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια (T.X.Σ.) του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), θα λαμβάνεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας όταν δεν γίνεται ρητή αναφορά.
   Μέχρι την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου, αιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ κατά τα ανωτέρω και στις οποίες περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση μηχανικού διακριτή ή επί του τοπογραφικού, έγγραφο της αρμόδιας ΥΔΟΜ), θα θεωρούνται πλήρεις. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου δεν είναι σαφής ο καθορισμός της αγροτικής γης (ως γη υψηλής παραγωγικότητας ή μη) τότε για τις ανάγκες της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αυτές οι περιπτώσεις θα προσμετρώνται για την κάλυψη του ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά Περιφερειακή Ενότητα, και θα χορηγούνται προσφορές σύνδεσης, εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ορίου αφού ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου υπέρβασης του ορίου όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.  
   Γ) Σταθμοί που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα) σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών, εντός βιομηχανικών περιοχών, κλπ, βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ. Ομοίως βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σταθμοί που εγκαθίστανται σε γήπεδα εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νομίμως παραγωγική (βιομηχανική, κλπ) δραστηριότητα και έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια. 
   Δ) Σταθμοί που εγκαθίστανται σε γη άλλης μορφής πλην αγροτικής (π.χ. δασική, χορτολιβαδική, κ.ά.) βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 
   Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ εδώ - https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΙΚ4653Π8-Ψ6Φ

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, (ΦΕΚ Β/5693.23.12.2020) τροποποιείται το πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), όπως είχε θεσπιστεί τον περασμένο Μάρτιο (ΦΕΚ Β/940/20.03.2020).
   Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης όρων σύνδεσης, ώστε να αξιολογηθούν ακόμα πιο γρήγορα οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Διαχειριστή ανά την επικράτεια. Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
   1. Ο ΔΕΔΔΗΕ στο εξής θα κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Περιοχή του Διαχειριστή του Δικτύου και όχι ανά Διεύθυνση Περιφέρειας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της αποσυμφόρησης, καθώς η αξιολόγηση θα «τρέχει» παράλληλα σε κάθε Περιοχή (που αντιστοιχεί περίπου ανά Περιφερειακή Ενότητα) εντός των Περιφερειών.
   2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, εκδίδει αρνητική απόφαση χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Προφανής επιδίωξη είναι και εδώ η πιο γρήγορη έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων, ώστε να υπάρχει πιο καθαρός ορίζοντας αναφορικά με τα έργα που προχωρούν και την αξιοποίηση του ηλεκτρικού χώρου για νέους παραγωγούς ΑΠΕ.
   Σημειώνεται τέλος ότι η Υπουργική Απόφαση λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιούργησε το άρθρο 160 του Ν. 4759/2020 (χωροταξικός-πολεοδομικός νόμος) για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες των ΑΠΕ.
   Επισυνάπτεται το ΦΕΚ της απόφασης

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Τη δυνατότητα ταχύτερης εξέτασης των αιτήσεων προσφοράς σύνδεσης των "μικρών" ΑΠΕ προσφέρει στο ΔΕΔΔΗΕ νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ (δείτε επισυναπτόμενο).
   Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ να εξετάζει όχι μόνον με βάση τον επιμερισμό σε επίπεδο των τεσσάρων Διευθύνσεων Περιφερειών του Διαχειριστή (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος-Ήπειρος, Αττική), αλλά και σε πιο "κάτω" επίπεδο, δηλαδή ανά Περιφερειακό Τμήμα, δηλαδή σε επίπεδο Νομού.
   Σύμφωνα με τους υπολογισμούς στελεχών του Διαχειριστή, με την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, μέσα στους επόμενους 9-10 μήνες θα μπορούσε να εξεταστεί και να απαντηθεί, θετικά ή αρνητικά, το σύνολο των χιλιάδων αιτήσεων που σήμερα εκκρεμούν στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.
   Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193).»
   Σύμφωνα με την απόφαση, γίνονται τροποποιήσεις ως εξής:
   Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Περιοχή του Διαχειριστή του Δικτύου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
   Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μικρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει: είτε α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο), ο οποίος δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού δικτύου, είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης ΡΑΕ, είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.1. της απόφασης αυτής.
   Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε σειρά προτεραιότητας, τηρώντας τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ανά κορεσμένο δίκτυο. Ειδικά στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 60 του ν.4546/2018, αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.
   Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.
   Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Ο Διαχειριστής και σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε(5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.
   Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης.
   Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε Ε.Κοιν., εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν.
   Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι σταθμοί του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν.4513/2018
   Ο Διαχειριστής του Δικτύου επικαιροποιεί τους καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται η κάθε αίτηση, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι κατάλογοι δημοσιοποιούνται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του μήνα που έπεται. Οι προσφορές σύνδεσης κατά τον μήνα αυτό, εξετάζονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την ειδική περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 3, με βάση τους καταλόγους όπως αυτοί έχουν επικαιροποιηθεί και δημοσιοποιηθεί και η σειρά προτεραιότητας δεν επηρεάζεται από νέες αιτήσεις, με εξαίρεση τις αιτήσεις της Ομάδας Α.
   Επίσης ο Διαχειριστής του Δικτύου, δημοσιοποιεί ανά δύο (2) μήνες τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης ή για τις οποίες διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον Υποσταθμό σύνδεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης.
   Στους καταλόγους σημειώνεται αν έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης, κατόπιν γνωστοποίησης αδυναμίας σύνδεσης.
   Δείτε την ΥΑ: https://energypress.gr/sites/default/files/media/psi394653p8-ofo.pdf

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2020, η ηλέκτριση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου που διασυνδέει την Κρήτη με το ηπειρωτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.
   Η ολοκλήρωση της 24ωρης δοκιμαστικής ηλέκτρισης σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για τον Διαχειριστή και τις ανάδοχες εταιρείες, καθώς ανταπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα και τεχνική επάρκεια σε σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις, υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε αντίστοιχα διεθνή έργα. Σημειώνεται ότι το ανατολικό κύκλωμα της διασύνδεσης, το οποίο ηλεκτρίστηκε σήμερα, απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους έργα:
   Υποβρύχιο καλώδιο 132 χλμ ανάμεσα σε Χανιά και Νεάπολη Λακωνίας (ανάδοχη εταιρεία PRYSMIAN). Υπόγεια καλώδια 42 χλμ σε Κρήτη και Πελοπόννησο (ανάδοχες εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και FULGOR Α.Ε). Νέος υποσταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο και αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσταθμού στα Χανιά (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.). Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποκαλείται η «διασύνδεση των ρεκόρ» καθώς πρόκειται:
   Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.) Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ). Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων). Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές προκλήσεις, καθώς η νέα διασύνδεση εκτείνεται από τη Μεγαλόπολη έως τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας οκτώ πόλεις στον σχεδιασμό του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οχλήσεις και να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις, όπως υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς όπου αυτό κατέστη δυνατό.
   Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Tα πλωτά φωτοβολταϊκά σε λίμνες, μια εντελώς καινούργια αγορά για την Ελλάδα, ετοιμάζεται να «ξεκλειδώσει» η ΔΕΗ. Τα πρώτα έργα του είδους θα γίνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες του liberal.gr στην τεχνητή λίμνη Πολυφήτου του ποταμού Αλιάκμονα στο νομό Κοζάνης, μια από τις μεγαλύτερες της χώρας με έκταση 73 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή χαρακτηριστικά που προσφέρονται για τo εγχείρημα. Αντίστοιχα projects εξετάζει η ΔΕΗ να αναπτύξει και σε άλλες τεχνητές λίμνες της Βορείου Ελλάδας με μεγάλα μήκη και πλάτη, όπου έχει κατασκευάσει ταμιευτήρες, όπως στους ποταμούς Αχελώο, Νέστο, Άραχθο, καθώς επίσης κοντά σε δεξαμενές άρδευσης και σε λιγνιτικές περιοχές.
   Την καινούργια αυτή αγορά «άνοιξε» πρόσφατα και επίσημα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες καταθέτοντας στην ΡΑΕ ένα νέο και φιλόδοξο πακέτο αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην Βόρειο Ελλάδα, συνολικής ισχύος 650 μεγαβατ, εκ των οποίων τα 50 αφορούν αποκλειστικά πλωτά φωτοβολταϊκά. Είναι η πρώτη παρόμοια κίνηση στη χώρα μας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μετά από αυτήν, η εταιρεία εξετάζει να δραστηριοποιηθεί και στα offshore αιολικά.
   Οι ελληνικές τεχνητές λίμνες, ειδικά κάποιες μεγάλες, όπως στο Πολύφητο όπου το μέγιστο μήκος φτάνει τα 29 χλμ και το μέγιστο πλάτο τα 4 χλμ, έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για να φιλοξενήσουν πλωτά φωτοβολταικά, παρόμοια με αυτά που αναπτύσσουν πάικτες του χώρου όπως η γερμανική BayWa r.e. στα αβαθή νερά της Ολλανδίας, η πορτογαλική EDP, η νορβηγική Statkraft και η γαλλική Akuo. Η τελευταία έχει κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα της κατηγορίας παγκοσμίως, κοντά στην Αβινιόν.
   Στους λόγους που τα πλωτά φωτοβολταϊκά αποτελούν ελκυστική επιλογή είναι το γεγονός ότι δεν απαιτούν αγορά γης, όσο και επειδή η σκίαση που προκαλεί το πάνελ στην υδάτινη επιφάνεια μειώνει τον ρυθμό εξάτμισης του νερού. Επιτρέπουν την στρατηγική διαχείριση των υδάτινων πόρων αξιοποιώντας την ηλιακή παραγωγή που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις περιπτώσεις μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως αυτούς που διαθέτει η ΔΕΗ, η κάλυψη του ταμιευτήρα με πλωτά φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2%-3%, μπορεί να πολλαπλάσιάσει την εγκατεστημένη του ισχύ.
   Οι δυσκολίες και πως θα ξεπεραστούν
   Μοναδικό μειονέκτημα της ανάπτυξης πλωτών φωτοβολταϊκών σε τεχνητές λίμνες όπου έχουν δημιουργηθεί υδροηλεκτρικά φράγματα, είναι ότι όταν ανεβοκατεβαίνουν οι υδατοφράκτες τους, αυξομειώνεται και η ποσότητα του νερού. Αυτή δηλαδή δεν είναι πάντα η ίδια, γεγονός που σημαίνει ότι η περίμετρος εντός της οποίας θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό αυξομειώνεται. Τεχνικά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν πολλά πλωτά πάρκα σε μια τεχνητή λίμνη. Η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνει στο κέντρο της λίμνης και μεταξύ τους να υπάρχουν ικανές αποστάσεις, ώστε να μην τα επηρεάζουν οι αυξομειώσεις της ποσότητας ροής του νερού κατά την διάρκεια της ημέρας.
   Αν και η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται ακόμη διεθνώς σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις ο αριθμός όσων εξειδικεύονται στην χρηματοδότηση και κατασκευή τέτοιων projects αυξάνεται, ενώ το κόστος της συγκεκριμένης τεχνολογίας παρ’ ότι μεγαλύτερο συγκριτικά με εκείνο για τις επίγειες εγκαταστάσεις μειώνεται ταχύτατα.
   Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ένας συνδυασμός ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να εξομαλύνει την μεταβλητότητα της ηλιακής παραγωγής, βελτιώνοντας την χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταφοράς, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες με αδύναμα δίκτυα μεταφοράς, όπως η Ελλάδα.
   Αθροίζοντας το portfolio της σε ΑΠΕ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μετρά πλέον 7 GW, εκ των οποίων τα 2,5 GW φωτοβολταικά. Η εγκατεστημένη της ισχύ έχει αγγίξει τα 200 MW, έως τα μέσα του 2021 θα έχει φτάσει τα 250 MW, ενώ σύμφωνα με πηγές της εταιρείας μέσα στο πρώτο 4μηνο του νέου έτους ξεκινά και η κατασκευή επιπλέον 250 MW. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗΑΝ διαθέτει και δρομολογεί ένα συνολικό αριθμό 500 MW έργων ΑΠΕ, με στόχο ως το τέλος της τριετίας να έχει φτάσει το 1,5 GW. Την περίοδο αυτή «τρέχει» δύο εμβληματικά projects: Την ενότητα φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 230 MW στην Πτολεμαΐδα και την ενότητα των 50 MW στη Μεγαλόπολη.
   (του Γιώργου Φιντικάκη, Liberal.gr)

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Παρά τα πρόσφατα μέτρα του ΥΠΕΝ για τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ που "ακούμπησαν" υπογεγραμμένες συμβάσεις σταθμών ΑΠΕ και επιβάρυναν επενδυτές με την έκτακτη εισφορά 6%, αλλά και την επί τα χείρω ανατροπή στο σχεδιασμό μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων, μέτρα δηλαδή που εκ των πραγμάτων δημιουργούν επενδυτική ανασφάλεια και αύξηση του επενδυτικού ρίσκου της χώρας, η ελληνική αγορά ΑΠΕ φαίνεται ότι παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική για νέες "πράσινες" επιχειρηματικές τοποθετήσεις.
   Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τον πολύ μεγάλο όγκο των νέων αιτήσεων για Βεβαιώσεις Παραγωγού που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του κύκλου Δεκεμβρίου, του πρώτου με το νέο καθεστώς, που λήγει σήμερα.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή είχαν υποβληθεί πάνω από 1500 αιτήσεις, για σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος πάνω από 15 Γιγαβάτ και η διαδικασία συνεχίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι τα νούμερα θα αυξηθούν κι άλλο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέχρι τώρα αιτήσεων, περίπου το 80%, αφορά φωτοβολταϊκά έργα, με τα αιολικά να έχουν τη μερίδα του λέοντος στο υπόλοιπο 20%.
   Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η πολύ μεγάλη συμμετοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο είχε σταματήσει η διαδικασία υποδοχής νέων αιτήσεων από τη ΡΑΕ. Ως εκ τούτου, επενδυτές που είχαν καταρτίσει φακέλους, όλο αυτό το διάστημα, έσπευσαν να τους καταθέσουν.
   Οι ίδιοι παράγοντες θεωρούν ότι η κατάθεση αιτήσεων δεν είναι ασφαλές κριτήριο για να μετρήσει κανείς την ελκυστικότητα της χώρας, δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο στάδιο κατά το οποίο δεν απαιτούνται μεγάλες δεσμεύσεις, ενώ η επιχειρηματική απόφαση για κάθε ένα από τα έργα λαμβάνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, ανάλογα και με τις εξελίξεις.
   Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι η επενδυτική "δίψα" για νέα έργα ΑΠΕ στη χώρα μας είναι μεγάλη, προέρχεται μάλιστα, εκτός από τους ελληνικούς ομίλους, και από πολύ μεγάλες ξένες ενεργειακές εταιρείες και funds από όλο τον κόσμο.
   Ας σημειωθεί ότι η ΡΑΕ ολοκλήρωσε μόλις πρόσφατα την εξέταση και των παλιών αιτήσεων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να εκδώσει Βεβαιώσεις Παραγωγού συνολικής δυναμικότητας περί τα 23 Γιγαβάτ, στα οποία έρχονται τώρα να προστεθούν οι αιτήσεις των 15 (τουλάχιστον) Γιγαβάτ.
   Από το σύνολο των Βεβαιώσεων Παραγωγού θα υλοποιηθεί, βεβαίως, ένα μικρό κλάσμα. Το πόσο θα είναι αυτό, εξαρτάται από τις συνολικότερες εξελίξεις στον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα:
   από τα χαρακτηριστικά που θα έχουν οι διαγωνισμοί που θα γίνουν στο πλαίσιο του νέου σχήματος που θα ζητήσει η χώρα μας από τις Βρυξέλλες, από την αρχιτεκτονική της συνολικής αγοράς ρεύματος στο πλαίσιο του target model, καθώς η τάση στην Ευρώπη είναι τα διμερή συμβόλαια παραγωγών - προμηθευτών, από την επέκταση και διεύρυνση των δικτύων στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα, καθώς και από τον εμπλουτισμό των διασυνοριακών διασυνδέσεων, από το πόσο γρήγορα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εγκατάσταση σταθμών κεντρικής αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι υπάρχει η επενδυτική διαθεσιμότητα για την επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030 (και στη συνέχεια για το 2050) υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξουν ευρύτερες ή ειδικότερες ανατροπές που σήμερα δεν μπορούν να προβλεφθούν.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Η ΡΑΕ συστήνει στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν αίτηση στον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 να εξασφαλίσουν ότι η πληρωμή θα γίνει έγκυρα και έγκαιρα.
   Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΡΑΕ, (http://rae.marketsite.gr) καθώς και των αιτημάτων τροποποίησης ηλεκτρονικά – εκτός τους συστήματος – μέσω email, υπενθυμίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
   Σύμφωνα με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων, προσθέτει η Αρχή, η αίτηση είναι έγκυρη και έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρως έως τη Δευτέρα 21.12.2020 και ώρα 23.59. Αυτό σημαίνει ότι και το παράβολο υπέρ ΡΑΕ, θα πρέπει να έχει πληρωθεί στην Τράπεζα έως αυτή τη μέρα και ώρα. Σε διαφορετική περίπτωση εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, η αίτηση δεν είναι εμπρόθεσμη.
   Η ΡΑΕ συστήνει στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν αίτηση στον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 να εξασφαλίσουν ότι η πληρωμή θα γίνει έγκυρα και έγκαιρα (εμπρόθεσμα) έως τις 21.12.2020 και ώρα 23:59.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοικτά για το πώς θα αξιοποιηθεί το ημιτελές mall του Βωβού στην περιοχή του Βοτανικού. Το μνημόνιο συναντίληψης για τη Διπλή Ανάπλαση, που υπεγράφη πρόσφατα, ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους (ανάμεσα τους και από τους νυν ιδιοκτήτες του ακινήτου) δημιουργεί νέα δεδομένα.
   Το κατά 70% ημιτελές mall του πρώην κραταιού ομίλου real estate του Μπάμπη Βωβού αποτελεί σίγουρα ένα από τα πλέον τρανταχτά παραδείγματα της επίπτωσης που είχε η φούσκα ακινήτων μαζί με την οικονομική κατάρρευση που ακολούθησε στην Ελλάδα στις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες real estate.

   Είναι εξάλλου γνωστή η μεγάλη ταχύτητα με την οποία ο Μπάμπης Βωβός επιθυμούσε να ολοκληρώνει τα νέα projects ώστε να προχωρά στα επόμενα. Μόνο που στην περίπτωση του mall στο Βοτανικό, η κολοσσιαία επένδυση 250 εκ ευρώ “σκόνταψε” στις αντιδράσεις και προσφυγές των κατοίκων της περιοχής και τελικά ακυρώθηκε από το ΣτΕ.
   Σε τί στάδιο βρίσκεται όμως σήμερα το mall; Ποιά είναι τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι και κυρίως, ποιές είναι οι προθέσεις των νέων ιδιοκτητών του;
   Ποιά ήταν τα σχέδια για το mall
   Το νέο mall φιλοδοξούσε να γίνει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Αθήνα και την Ελλάδα, ξεπερνώντας κατά 25% σε μέγεθος το The Mall Athens στο Μαρούσι.
   Είχε προβλεπόμενη επιφάνεια 70.000 τ.μ. και θα περιλάμβανε και 3.000 θέσεις στάθμευσης.
   Αποτελούσε τμήμα του project της Διπλής Ανάπλασης (που τελικά ακυρώθηκε από το ΣτΕ) και είχε ξεκινήσει το 2008, ακριβώς πάνω στην αρχή της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης.
   Επρόκειτο μάλιστα να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μόλις χρόνο, το 2009, με τους κατασκευαστικούς ρυθμούς ρεκόρ της Διεθνούς Τεχνικής. Τελικά οι κατασκευές σταμάτησαν στο 70%, με το μπλόκο του ΣτΕ, μετά από τις συνεχείς προσφυγές των κατοίκων της περιοχής.
   Κολοσσιαίο project με άδοξη κατάληξη
   Από το πάγωμα των εργασιών και μετά, και φυσικά με τις οικονομικές εξελίξεις γύρω από το Μπάμπη Βωβό και τη Διεθνή Τεχνική να τρέχουν, το mall ουσιαστικά αφέθηκε στην τύχη του.
   Ο όμιλος κατέρρευσε και το σχέδιο εξυγίανσης του, που εγκρίθηκε πριν 5 έτη, έφερε το mall στα χέρια των νέων του ιδιοκτητών: τις τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
   Οι τελευταίες μάλιστα συνέστησαν την εταιρεία “ΑΕΠ Ελαιώνα” για να διαχειριστεί το project του Mall ενώ είχε γίνει και μια διετής συμφωνία με την Hines, προκειμένου η τελευταία να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, και αυτή η συμφωνία εξέπνευσε πλέον με αποτέλεσμα να τεθεί πάλι το πρότζεκτ επί μηδενικής βάσης.

   Η νέα Διπλή Ανάπλαση και τα σχέδια αξιοποίησης
   Το νέο Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για την οριστική Διπλή Ανάπλαση σε Βοτανικό και Λ. Αλεξάνδρας που υπεγράφη το Νοέμβριο έδωσε νέες ελπίζες για την αξιοποίηση του ημιτελούς mall. Μάλιστα, το υπέγραψαν και οι δύο ιδιοκτήτριες – τράπεζες του μέσω της ΑΕΠ Ελαιώνα.
   Στο νέο σχέδιο των 163,5 εκ. ευρώ περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση του ημιτελούς mall, 52.000 τ.μ.. Το τι μέλλει γενέσθαι όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.
   Στο τραπέζι έχει πέσει τόσο η ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου όσο και η δημιουργία κτιρίου σύγχρονων γραφείων υψηλών προδιαγραφών, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση τελευταία.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στην ανάδειξη του ΔΕΔΔΗΕ ως έναν από τους καταλύτες για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας στοχεύει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε προχθές από τη ΔΕΗ.
   Πιο συγκεκριμένα ο ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται να υλοποιήσει 13 στρατηγικά project υλοποιώντας συνδυασμένες επενδύσεις ύψους 1,6 δις. ευρώ και αυξάνοντας κατά 500 εκατ. ευρώ την ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση μέχρι το 2023. Η επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ θα φτάσει τα 70 εκατ. ευρώ μέχρι το ίδιο έτος. 
   Ποια είναι τα 13 στρατηγικά project του ΔΕΔΔΗΕ;
   Αναβάθμιση των κέντρων ελέγχου Αναβάθμιση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων Rollout των έξυπνων μετρητών Αναβάθμιση της υπηρεσίας customer service Σχεδιασμός Δικτύου Αυτοματισμός Δικτύου Εκσυγχρονισμός του ΙΤ Συστήματα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης πελατών Υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων Αναδιοργάνωση της αλυσίδας προμήθειας Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει σε εξοικονόμηση ύψους 80 εκατ. ευρώ από βελτιώσεις στο κόστος λειτουργίας που περιλαμβάνουν: μερική αντικατάσταση του προσωπικού που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση σε λειτουργίες κλειδί, συστήματα ανάλυσης πχ για την πρόβλεψη φορτίων ΑΠΕ, υιοθέτηση εργαλείων διαχείρισης ζήτησης κλπ. 
   Το τριετές επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει μέχρι το 2023:
   Αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης κατά 500 εκατ. στα 3,5 δις. ευρώ
   Αύξηση των επαναλαμβανόμενων EBITDA από τα 0,41 δις ευρώ στα 0,49 δις ευρώ 
   Αύξηση των επενδύσεων κατά 0,37 δις ευρώ από τα 0,15 δις. ευρώ στα 0,52 δις ευρώ.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Υπεγράφη και δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πλήρες κείμενο του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.
   Ειδικά για τον παρόντα κύκλο υποβολής αιτήσεων για έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 1η έως την 21η Δεκεμβρίου 2020.
   Τα βασικότερα σημεία του Κανονισμού -στον οποίο ενσωματώθηκαν τα περισσότερα από τα σχόλια που κατατέθηκαν κατά τη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς ΑΠΕ- είναι τα εξής:
   Διευθέτηση των περιπτώσεων σύγκρουσης έργων, με διακριτά διαδοχικά στάδια, με σκοπό την ταχεία επίλυση της σύγκρουσης, χωρίς αυτή να συνεπάγεται την απόρριψη αυτών. Ειδικότερα, αρχικά προβλέπεται η φιλική διευθέτηση της επικάλυψης, και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό θα εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης εφόσον αυτή είναι ιδιωτική. Αν και πάλι δεν τεκμηριώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαιτείται από τους αιτούντες να δηλώσουν αν επιλέγουν  να υπαχθεί το έργο τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και προκρίνεται το έργο που δεν επιθυμεί να λάβει λειτουργική ενίσχυση. Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει ακόμα επιλυθεί η σύγκρουση, τα έργα εξετάζονται ως προς την οικονομική επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων τους. Ειδικότερα, για την περίπτωση των Μικρών Υδροηλεκτρικών, αυτά εξετάζονται περαιτέρω ως προς την ωριμότητα τους ενώ τα Ειδικά Έργα αξιολογούνται ως προς την οικονομική τους επάρκεια, αλλά και ως προς την ενεργειακή τους μελέτη και απόδοση.
   Αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας των επενδυτών για συγκεκριμένες κατηγορίες Ειδικών Έργων. Ειδικότερα για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, μειώνεται το 15% των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων σε 10% (σε σχέση με τη γνώμη της ΡΑΕ), ενώ προστίθενται και άλλοι τρόποι απόδειξης της τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας (συνδεδεμένες εταιρείες, χρηματοδότησης από τρίτους, κλπ), διευκολύνοντας την κάλυψη του κριτηρίου. Αναλυτικός καθορισμός των διαδικασιών, τόσο σχετικά με την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης, όσο και με τη ριζική ανανέωση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού του σταθμού (Repowering). Παρακολούθηση της προόδου του έργου, όχι πλέον μέσω των παρωχημένων δελτίων προόδου, αλλά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Φορέα Αδειοδότησης, έπειτα από άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων εκ μέρους του επενδυτή. Επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι ο Κανονισμός  Βεβαίωσης Παραγωγού –που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020 – να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των επενδυτών και του φορέα αδειοδότησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλεται για τη επιτάχυνση και απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ σε όλα τα στάδια.
   https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΡΑΕ_30.11.2020_FINAL.pdf

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και με τη συμμετοχή 575 ενδιαφερομένων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 η Ημερίδα της ΡΑΕ για το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ. Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της και έδωσε τα συγχαρητήρια της σε όλους όσοι εργάστηκαν με ιδιαίτερα επίπονη εργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χαρακτήρισε ως «εξαιρετική δουλειά»
    Η κ. Σδούκου προανήγγειλε τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για το σύνολο των αδειοδοτικών διαδικασιών που αφορούν στις ΑΠΕ το οποίο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να φύγουμε από τις στοίβες των φακέλων και των εγγράφων και να πάψει πλέον η αδειοδοτική διαδικασία να είναι η αιτία καθυστέρησης και πολλές φορές ακύρωσης της ανάπτυξης έργων. Θα γίνει ένα ηλεκτρονικό «one-stop shop» στο οποίο ο επενδυτής θα διαχειρίζεται από εκεί τις αιτήσεις του». Γνωστοποίησε, επίσης, ότι το Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί και ο τελευταίος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τις ΑΠΕ. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιος Πιτσιλής τονίζοντας ότι η ΑΑΔΕ υποστήριξε το έργο του νέου πληροφοριακού συστήματος των ΑΠΕ με υπηρεσίες διαλειτουργικότητας. Σημείωσε ότι το έργο αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρέχονται σε πραγματικό χρόνο έγκυρες και έγκαιρες απαντήσεις για την κατάσταση, τη δραστηριότητα, την έδρα μίας επιχείρησης χωρίς να χρειάζονται προσκομίσεις επιμέρους δικαιολογητικών.
   Στην εξαιρετική συνεργασία της ΡΑΕ με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της, Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ο οποίος συνεχάρη τα στελέχη της Αρχής για το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ λέγοντας ότι ενσωματώνει τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ. Δήλωσε ταυτόχρονα ότι η ΓΓΠΣ είναι ανοιχτή σε νέες συνεργασίες διαλειτουργικότητας με τη ΡΑΕ τονίζοντας ότι ανοίγονται και νέες δυνατότητες με το κυβερνητικό νέφος (g-cloud) του οποίου η ΓΓΠΣ έχει την ευθύνη και από το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά ο ενεργειακός τομέας.
   Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας σημείωσε ότι «το θέμα της Ημερίδας είναι αποτέλεσμα μίας επιτυχούς διαλειτουργικότητας φορέων οι οποίοι πέτυχαν μεταξύ τους μία αγαστή συνεργασία και μάλιστα υπό τις δύσκολες συνθήκες των μέτρων της πανδημίας. Το νέο πληροφοριακό σύστημα εκφράζει πλήρως την κουλτούρα της Διοίκησης της ΡΑΕ που στοχεύει στην άρση των εμποδίων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας που οδηγεί στην ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων και κατ’ επέκταση στην επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα μας». Ανέφερε ότι ήδη μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος των ΑΠΕ έχουν προεγκριθεί όλα τα παλιά αιτήματα και έχουν εκδοθεί 513 βεβαιώσεις για έργα συνολικής ισχύος 6,1 γιγαβάτ. Και συμπλήρωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ θα χρησιμοποιηθεί στο νέο κύκλο υποβολής αιτήσεων 1 με 10 Δεκεμβρίου 2020».
   Το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ, τη διαδικασία και τη διαλειτουργικότητα του παρουσίασε στην Ημερίδα ο Δρ. Διονύση Παπαχρήστου, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής του Τμήματος Σχεδιασμού και Διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών και Δ/ντης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ, τη διαδικασία υποβολής χωρικών δεδομένων ο κ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων και τη λειτουργία του συστήματος με on-line παράδειγμα υποβολής νέας αίτησης ο κ. Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της CosmoONE.
   Τα στελέχη της ΡΑΕ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της CosmoOne απάντησαν στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων για περίπου 3,5 ώρες.
   Το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ είναι απολύτως ασφαλές, καινοτόμο, αξιόπιστο, απλό, απολύτως διαφανές, αυτοματοποιημένο και έχει πλήρη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των: ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το GIS, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και τη Διαύγεια.
   Επισυνάπτονται:
   Δελτίο Τύπου
   1. Παρουσίαση του Δρ. Διονύσιου Παπαχρήστου
   2. Παρουσίαση του κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη
   3. Παρουσίαση του κ. Θανάση Πετμεζά
   4. Οδηγός υποβολής και templates

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Εκτιμήσεις για υψηλές τιμές στις αγορές Επόμενης Ημέρας και Εξισορρόπησης, με συνέπεια αυξημένο κόστος για τους προμηθευτές και τους μεγάλους καταναλωτές.
   Η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει η ακριβότερη της Ευρώπης, παρά τη λειτουργία της με βάση τους κανόνες του Target Model και τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές.
   Βεβαίως δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να φανούν τα θετικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Target Model στις τιμές χονδρικής, ωστόσο υπάρχουν και φωνές που υποδεικνύουν τη διαμόρφωση υψηλών τιμών όχι μόνο στην αγορά της Επόμενης Ημέρας αλλά και στην Αγορά Εξισορρόπησης, γεγονός που αυξάνει το κόστος τόσο των προμηθευτών ηλεκτρισμού όσο και των μεγάλων καταναλωτών.
   Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η μέση τιμή που διαμορφώθηκε στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας (Day Ahead) έφθασε στα 68.4 €/MWh και ήταν για μια ακόμη φορά η υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.
   Δεύτερη υψηλότερη ήταν η χονδρική τιμή της Ουγγαρίας στα 61,59 €/MWh και ακολουθούσαν η Ρουμανία με 60,7 €/MWh, η Σερβία με 59,63 €/MWh και Βουλγαρία με 56,16.
   Φθηνότερη αγορά η γερμανική
   Πάνω από τα 50 ευρώ διαμορφώθηκε η χονδρική τιμή τη Δευτέρα 23/11 και στην Κροατία 55,58€/MWh, στην Σλοβενία 55,07 €/MWh, στην Ιταλία 54,33€/MWh και στην Ισπανία με 50,51€/MWh. Η φθηνότερη χονδρεμπορική αγορά όλης της Ευρώπης ήταν και πάλι η γερμανική με 43,63€/MWh.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη χθεσινή ημέρα η συνολική εκκαθαρισμένη ενέργεια στην ελληνική αγορά της Επόμενης Ημέρας ανήλθε 148 GWh με 7.4 GW Peak. Οι μονάδες φυσικού αερίου παρείχαν το 41% της εκκαθαρισμένης ενέργειας, οι λιγνιτικές το 15%, οι εισαγωγές το 14%, οι ΑΠΕ το 24% και τα υδροηλεκτρικά το 6% της εκκαθαρισμένης ενέργειας. Για σήμερα Τρίτη 23/11 η μέση τιμή στην αγορά της Επόμενης Ημέρας μειώθηκε στα 52,87€/MWh.
   Επιπλέον κόστη από τους λογαριασμούς προσαυξήσεων
   Να σημειωθεί εδώ ότι στην τιμή αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα επιπλέον κόστη των τριών λογαριασμών προσαυξήσεων που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για:
   • τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους των Απωλειών σε προμηθευτές ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν
   • τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης
   • τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης τυχόν υπολοίπου που παραμένει μετά τον υπολογισμό των χρεώσεων και πιστώσεων που υπολογίζει ο ΑΔΜΗΕ
   Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σημειωθεί ότι για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της νέας αγοράς η μέση τιμή του ΛΠ1 ήταν 1,34 €/MWh, του ΛΠ2 1,94€/MWh και του ΛΠ3 5,09 €/MWh.
   Τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς η μέση τιμή του ΛΠ1 αυξήθηκε σε 1,71 €/MWh, του ΛΠ2 μειώθηκε σε 1,60 €/MWh, ενώ του ΛΠ3 εκτινάχθηκε στα 12,37 €/MWh.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.