Jump to content
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  1078 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Τη στάση του κοινού απέναντι στην παραγωγή και εκμετάλλευση της πράσινης ενέργειας με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξετάζει η Πανελλήνια Κοινωνική Έρευνα (2021) που εκπονήθηκε από τον Πάνο Κοσμόπουλο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τους συνεργάτες του. 
   Η έρευνα πραγματοποιείται από μέλη της K-ecoprojects co. και μεγάλο αριθμό φοιτητών, μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών που έχουν παρακολουθήσει τις διαλέξεις των καθηγητών.  Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχολιάσουν τις εφαρμογές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας Α.Π.Ε., και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, τα οποία φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση με την παραδοσιακή στάση των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον της χώρας, τόσο κατασκευασμένων όσο και φυσικών - ιδιαίτερα. Εξετάζεται επίσης η οικονομική πτυχή των Α.Π.Ε., όσον αφορά τη στάση των ανθρώπων απέναντι τόσο στα οικονομικά των νοικοκυριών όσο και στην οικονομία της χώρας.
   Kάποια από τα βασικά συμπεράσματα
   Από τη διεξαγωγή της μελέτης προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
   Το κοινό γνωρίζει ότι οι Α.Π.Ε. συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα παρέχουν ευκαιρία μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θεωρείται ότι συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και ίσως στη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουν επίσης ότι οι Α.Π.Ε. θα βοηθήσουν οικονομικά τόσο τη χώρα όσο και την οικονομία των νοικοκυριών. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, για τα οποία, τα προηγούμενα χρόνια, έχει τρέξει μια μεγάλη εκστρατεία για την εγκατάστασή τους σε σπίτια, αλλά έχει ακολουθηθεί από μια πτωτική τιμολογιακή πολιτική, το κοινό δείχνει απογοητευμένο, και λέει ότι μόνο οι μεγάλες εταιρείες επωφελούνται από την εφαρμογή φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι έχουν τη διαβεβαίωση της ικανοποιητικής οικονομικής αποπληρωμής και της απλής γραφειοκρατίας, είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι η μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στην αισθητική του περιβάλλοντος για την εγκατάσταση πάρκων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ερευνών μας που γίνονται ανά διετία από το 2001 (π.χ. 2007, 2009), κάποιες ομάδες φαινόταν να είναι σταθερά κατά των εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως κύριο επιχείρημα. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εγκατάσταση Α.Π.Ε., τόσο φωτοβολταϊκών σε κτίρια και χωράφια, όσο και ανεμογεννητριών σε σέλες βουνών, φαίνεται να είναι πιο αποδεκτές σε σχέση με τις αντίστοιχες προηγούμενες έρευνές μας (αισθητικοί λόγοι). Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά για το περιβάλλον, για την εθνική οικονομία, για την απελευθέρωση από τα εισαγόμενα καύσιμα, και ιδιαίτερα φυσικά, για προσωπικό / οικογενειακό οικονομικό όφελος από την εφαρμογή των Α.Π.Ε., αλλά είναι επίσης απογοητευμένοι από τη νέα οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται για τις Α.Π.Ε.. καθώς και τη σχετική γραφειοκρατία. Σημειώνεται ότι το ερευνητικό έργο, που αφορά τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και συνεχίζεται, σε όλη την Ελλάδα μέσω της συλλογής ερωτηματολογίων, και έχει καλύψει τον αριθμό των έγκυρων ερωτηματολογίων 1042 (έως 3 Ιουνίου 2021).

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Το μέγεθος της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας για την επόμενη δεκαετία προσδιορίζεται από τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
   Σύμφωνα με το σενάριο του ΕΣΕΚ, ο στόχος για την αιολική ισχύ το 2030 είναι 7.000 MW. Ο στόχος αυτός, σημειώνει σε ανάλυσή του το ΕΛΕΤΑΕΝ, θα αυξηθεί, κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, προκειμένου να ενσωματωθεί η αύξηση του ευρωπαϊκού στόχου για το κλίμα το 2030 σε 55% μείωση των εκπομπών σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο 40%.
   Ο στόχος θα επιτευχθεί κυρίως από τα ώριμα αιολικά πάρκα, δηλαδή όσα επιβίωσαν της μακράς αδειοδοτικής διαδικασίας και έχουν πιθανά επιλεγεί από τους διαγωνισμούς της ΡΑΕ. Τα έργα αυτά έχουν ήδη καταθέσει υψηλές εγγυητικές επιστολές προς τον ΑΔΜΗΕ και τη ΡΑΕ ή είναι ήδη υπό κατασκευή.
   Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η εικόνα για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα ως εξής:
   Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία: 4.268 MW Αιολικά πάρκα που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς ή είναι υπό κατασκευή: 1.722 MW Σύνολο εν λειτουργία και πλέον ώριμων έργων: 5.990 MW Σύνολο Βεβαιώσεων Παραγωγού και Αδειών Παραγωγής Αιολικών Πάρκων 30.295 MW Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Βεβαιώσεων Παραγωγού 16.595 MW Σύνολο εν ισχύ ΒΠ και αιτημάτων για ΒΠ: 46.890 MW Σύνολο υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων με μικρότερο βαθμό ωριμότητας: 40.900 ΜW Είναι φανερό, υποστηρίζει το ΕΛΕΤΑΕΝ, ότι ακόμα και αν ο στόχος του νέου ΕΣΕΚ για το 2030 αυξηθεί σχεδόν κατά 50%, ο πρόσθετος όγκος αιολικής ισχύος έως το 2030 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
   To ποσοστό αυτό είναι ήδη αισιόδοξο σε σχέση με αυτό που είχε μετρηθεί πριν μερικά χρόνια, με βάση πραγματικά απολογιστικά στοιχεία: Σύμφωνα με τη μέτρηση εκείνη, το ποσοστό επιτυχίας των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων ήταν 3,14%. Η χαμηλή αυτή επίδοση οφείλεται σε πλήθος παραγόντων όπως η περίπλοκη αδειοδοτική διαδικασία που εμπλέκει δεκάδες υπηρεσίες σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, μερικές από τις οποίες γνωμοδοτούν περισσότερες από μία φορά σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, οι χωροταξικοί περιορισμοί, ο κορεσμός των ηλεκτρικών δικτύων κ.λπ.
   Όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, η εικόνα, με βάση τα στοιχεία του Μαΐου 2021, έχει ως εξής:

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Την αγορά των μικρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει και πάλι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνοντας εκ νέου τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα κάποιο φωτοβολταϊκό στο όνομά τους, να αναπτύξουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μικρής ισχύος (της τάξης των 400 – 500 kW), με το καθεστώς των εγγυημένων τιμών (feed in tariff), χωρίς δηλαδή να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για να κλειδώσουν τιμή.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα επιτρέπει σε όσους δεν έχουν κανένα έργο ΑΠΕ κι εφόσον θέλουν να αναπτύξουν μέχρι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 400 – 500 kW να το κάνουν χωρίς τη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ. Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να συμπεριληφθεί μαζί με άλλες διατάξεις του τομέα ενέργειας στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, λένε πηγές, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, προκάτοχος υπουργός του Κώστα Σκρέκα, είχε καταργήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μικρών φωτοβολταϊκών με ισχύ έως 500 kW υπό το καθεστώς του feed in tariff στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ. Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει και τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για τα μικρά έργα που μέσω αυτής θα συμμετείχαν σε διαγωνισμό.
   Λόγω των θετικών μηνυμάτων που έρχονται από την πορεία των εσόδων του ΕΛΑΠΕ (άνοδος δικαιωμάτων των ρύπων) η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ελεγχόμενη επαναφορά των εγγυημένων τιμών υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
   Εκτιμήσεις θέλουν τις τιμές με τις οποίες θα αποζημιώνονται τα μικρά φωτοβολταϊκά να είναι της τάξης των 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όπως προβλέπεται ήδη από την υπουργική απόφαση για τις Τιμές Αναφοράς, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2022 και πέρα. Η επιβάρυνση που θα προκληθεί στον ΕΛΑΠΕ εκτιμάται ως περιορισμένη.
   Παράγοντες της αγοράς των φωτοβολταϊκών με τους οποίους επικοινώνησε το energypress, κρίνουν ως θετικό το συγκεκριμένο μέτρο. Όπως υποστηρίζουν ανοίγει ξανά, έστω και με αυτούς τους περιορισμούς, η αγορά των μικρών πάρκων. Με βάση και τα αποτελέσματα της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι σαφές ότι χώρος για την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

   By anuket, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Νέα επιστημονική μελέτη που ολοκλήρωσε το πανεπιστήμιο Oxford Brookes υπό τον καθηγητή Ιάκωβο Τζανάκη, φανερώνει ότι μπορεί να επιτευχθεί άνοδος 15% στην απόδοση των θαλάσσιων ανεμογεννητριών κοντά στις ακτές και σε βαθιά νερά εφόσον αντικατασταθεί η τεχνολογία των οριζοντίων ανεμογεννητριών (HAWT) με αυτή των κάθετων (VAWT).
   Σημειώνεται ότι οι ανεμογεννήτριες τύπου HAWT παράγουν ενέργεια με το κλασικό σχέδιο των τριών πτερυγίων, ενώ οι VAWT χρησιμοποιούν ένα κυλινδρικό σχήμα με περιστροφή γύρω από ένα κεντρικό άξονα.
   Όπως τονίζεται, το βασικό ζήτημα με τα συνηθισμένα θαλάσσια αιολιικά που μπορεί να αριθμούν 60-70 ανεμογεννήτριες ανά 6τ.χμ. είναι ότι η απόδοση φθίνει γρήγορα στην πίσω πλευρά λόγω των διαταραχών από τις πρώτες σειρές. Οι κάθετες ανεμογεννήτριες το λύνουν αυτό παράγοντας λιγότερες διαταραχές και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνουν την απόδοση και των γειτονικών ανεμογεννητριών.
   Προκειμένου να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 11.500 ώρες προσομοιώσεων και ανέλυσαν τις επιδράσεις των ρευμάτων.
   Όσον αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν για τις κάθετες ανεμογεννήτριες, περιλαμβάνουν την απουσία ενός καθιερωμένου μοντέλου, ζητήματα με το φρενάρισμα και την έλλειψη κατάλληλης αεροτομής
   Πηγή: https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/05/20/are-vertical-turbines-the-future-of-offshore-wind-power/amp/?fbclid=IwAR1OgIqVa3cMLvYOPzjY7cqRGoJpxQtI3gObbBwsEIp7it6Tei698K1RKpw

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, επιβεβαιώνει την υποστήριξη 28 καινοτόμων έργων καθαρής ενέργειας, από τα οποία συνδυαστικά αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 300 ktonne CO2 το έτος ενώ θα οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ.
   Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχικών προσπαθειών να εμπλέξει τις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώπης στο πρόγραμμα της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την 1η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Ο μηχανισμός NESOI έλαβε 117 προτάσεις, από 14 χώρες με συμμετοχή από περισσότερα από 100 νησιά. Από τις 117 προτάσεις, οι 28 επιλέχθηκαν για να λάβουν υποστήριξη: 1,6 εκατ. ευρώ σε τεχνική και νομική υποστήριξη και 1,6 εκατ. ευρώ σε απευθείας οικονομική επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών. Τα έργα όταν υλοποιηθούν αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ από ένα μεγάλο εύρος φορέων.
   Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε όλη την νησιωτική επικράτεια της ΕΕ και συγκεκριμένα 2 έργα στη Βαλτική, 5 έργα στον Ατλαντικό Ωκεανό, 7 έργα στη δυτική Μεσόγειο και 14 έργα στην ανατολική Μεσόγειο. Τα έργα που θα υποστηριχθούν έχουν χωριστεί σε 3 γενικές κατηγορίες με βάση την ωριμότητά τους. 7 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως «αρχικού σταδίου», στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας σημαντικός σχεδιασμός από τους δικαιούχους. 14 έργα είναι στο στάδιο της «προκαταρκτικής μελέτης», που σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα έργα (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) για το νησί, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενες σημαντικές δραστηριότητες. Τέλος, 7 προτάσεις είναι σε «κατάσταση υλοποίησης», δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σκοπιμότητας και είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε υλοποίηση (δείτε παράρτημα για λεπτομέρειες).
   Τα επιλεγμένα έργα εστιάζουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ενώ και διαφορετική είναι και η επίδρασή τους στα τοπικά ενεργειακά συστήματα. Σχεδόν όλα τα έργα εμπλέκουν την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και από αιολικά, αντλησιοταμίευση και παλιρροιακή ενέργεια. Λίγο περισσότερα από τα μισά έργα σχετίζονται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και με επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά οι τομείς των επεμβάσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 1.
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2021/06/1212-600-x-224.jpg Εικόνα 1: Τομείς των επεμβάσεων
   Τα επιλεγμένα έργα θα συνεισφέρουν στους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους του μηχανισμού ευρωπαϊκών νήσιων NESOI, ενώ θα συνεισφέρουν και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της ΕΕ όπως περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση της πρωτογενούς ενέργειας που θα προκύψει από τα έργα που θα υποστηριχθούν από το NESOI αναμένεται να είναι περίπου 541.5 GWh/έτος με μέση τιμή τα 19 GWh/έτος ανά έργο, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή για την εξοικονόμηση αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να είναι 10.5 ktonneCO2eq/έτος και έργο. Συνδυαστικά, από τα 28 έργα αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 300 ktonneCO2eq/έτος.
   Ο συντονιστής του NESOI, από την εταιρεία SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A, δήλωσε πως «Τα ευρωπαϊκά νησιά διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και οδηγούν στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ο αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν από το NESOI φανερώνουν τη δέσμευση για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας».
   Η επικύρωση των επιλεγμένων έργων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες τους στις αρχές του επόμενου μήνα. Για την πλήρη λίστα των επιλεγμένων έργων, δείτε στο τέλος του κειμένου.
   Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI θα προκηρύξει έναν δεύτερο γύρο ανοιχτών προσκλήσεων το Φθινόπωρο.
   Περισσότερες πληροφορίες
   Τα νησιά σε ολόκληρη την ΕΕ υπήρξαν εδώ και καιρό ιδανικοί υποψήφιοι για την εφαρμογή και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και παλιρροιακή, και για τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες μετάβασης στις λύσεις καθαρής ενέργειας. Η γεωγραφική τους κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για κοινά αποδεκτές και ισχυρά βιώσιμες λύσεις. Επιπρόσθετα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της μετάβασης σε λύσεις καθαρής ενέργειας.
   Μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 2400 κατοικημένα νησιά. Για την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI (EU Island Facility NESOI - New Energy Solutions Optimized for Islands) το 2019. To NESOI υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες των νησιών να λάβουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης.
   Ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκών Νήσων NESOI αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων εταίρων από όλους τους τομείς (οικονομικός, τεχνικός, νομικός, περιβαλλοντικός) που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις νησιωτικές κοινότητες και να επιτύχουν αποτελεσματικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ο Μηχανισμός είναι σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, μέσω της χρηματοδότησης, της στήριξης και της παρακολούθησης ενεργειακών έργων που διευθύνονται από τοπικές αρχές και νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες.
    
    
   Τίτλος Έργου
   Νησί
   Χώρα
   Μηδενικές εκπομπές στη Νίσυρο
   Νίσυρος
   Ελλάδα
   Δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας των πολιτών στις Καναρίους Νήσους: Adeje
   Τενερίφη
   Ισπανία
   Αειφορικές υπηρεσίες πόσιμου νερού και ηλεκτροκινητικότητας σε νησιωτικές περιοχές ενσωματώνοντας διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
   Τήλος
   Ελλάδα
   Ενίσχυση της ενεργειακής βιωσιμότητας στις μεταφορές για την Κατάνια
   Σικελία
   Ιταλία
   Ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον Μαλεβιζίου
   Κρήτη
   Ελλάδα
   Αειφορικά νησιά της Εσθονίας
   Σάαρεμαα, Χιίουμαα
   Εσθονία
   Αειφορικές δράσεις για βιώσιμη ενέργεια
   Κρήτη
   Ελλάδα
   Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στο Σάμσο της Δανίας
   Σάμσο
   Δανίας
   Μελέτη σκοπιμότητας ηλεκτρικών ηλιακών σκαφών για μεταφορές στο Ελαφίτι
   Ελαφίτι
   Κροατία
   Πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας που απευθύνονται σε μικρά νησιά
   Ιλ-ο-Μουανς, Ινισμποφίνη, Ναγκού, Φουρ, Βένο, Όλβα
   Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία
   Αντλησιοταμίευση
   Σαρδηνία
   Ιταλια
   Δικαίες ενεργειακές κοινότητες
   Σικελία
   Ιταλία
   Ενέργεια από την κοινότητα: Ένα βήμα προς τα ηλιακά νησιά
   Κόρτσουλα, Κρες-Λόσιτζ
   Κροατία
   Νήσος του Κρκ – ΣΔΑΕΚ για όλους
   Κρκ
   Κροατία
   Ενεργειακή απόδοση σε 40 σχολεία από την κοινότητα
   Σαρδηνία
   Ιταλία
   Ολική ανακαίνιση δημόσιου φωτισμού στην Κορσική
   Κορσική
   Γαλλία
   Ανάπτυξη βασικής στρατηγικής του λιμενικού συστήματος του Στενού της Μεσσήνης
   Σικελία
   Ιταλία
   Έξυπνες, καθαρές και πράσινες μαρίνες στη Νάξο και το Κουφονήσι
   Νάξος και Άνω Κουφονήσι
   Ελλάδα
   Τοπική Ενεργειακή Κοινότητα «Όμορφο και ανανεώσιμο»
   Λα Πάλμα
   Ισπανία
   Πράσινο Όρκνεϊ: Επέκταση της αγοράς υδρογόνου
   Νήσοι Όρκνεϊ
   Ηνωμένο Βασίλειο
   Βιομηχανική ενεργειακή κοινότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη βιομηχανική περιοχή Αρινάγκα
   Γκραν Κανάρια
   Ισπανία
   Αναγέννηση ανεμογεννήτριας στην Κύθνο
   Κύθνος
   Ελλάδα
   Μετάβαση καθαρής ενέργειας των Διαπόντιων Νήσων
   Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι
   Ελλάδα
   Απεξάρτηση από τον άνθρακα της παραγωγής ενέργειας και ασφάλεια και ανθεκτικότητα της τροφοδοσίας στο αυτόνομο δίκτυο του βορείου Αιγαίου
   Χίος, Ψαρά, Οινούσσες
   Ελλάδα
   Προετοιμασία διαγωνισμού για ένα μεγάλο μη διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σταθμό
   Κρκ
   Κροατία
   Μελέτη σκοπιμότητας για αποθήκευση ενέργειας και ηλιακή ενέργεια στο Λίπαρι
   Λίπαρι
   Ιταλία
   Ηλεκτροκίνηση μεταφορών στη Θάλασσα και στην ξηρά στην Αντίπαρο
   Αντίπαρος
   Ελλάδα
   Ενεργειακός σχεδιασμός για καθαρή ενεργειακή μετάβαση στην Ικαρία
   Ικαρία
   Ελλάδα
    

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Έκπτωση 30% στα τιμολόγια με εφαρμογή από τις 5 Αυγούστου αποφάσισε η ΔΕΗ, προκειμένου να αντισταθμίσει την αναμενόμενη επιβάρυνση από την εφαρμογή – με υπόδειξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – ρήτρας χονδρεμπορικής τιμής από την ίδια ημερομηνία.
   Σύμφωνα με τα «σενάρια» για την εξέλιξη των τιμών που εξέτασε η επιχείρηση, η ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής σε συνδυασμό με την έκπτωση 30 % οδηγεί σε όφελος ή μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές, από εκείνη που θα είχαν αν παρέμενε η υφιστάμενη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα στα τιμολόγια.
   Η «ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας» που επιβάλλεται από τις 5 Αυγούστου θα συνδέει τα βασικά τιμολόγια της ΔΕΗ με την εξέλιξη των τιμών στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του εκάστοτε προηγούμενου μήνα. Η ρήτρα αυτή θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο μηχανισμό που ισχύει σήμερα με βάση τη διακύμανση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (ρήτρα CO2) και καταργείται επίσης από τις 5 Αυγούστου.
   Ποιους αφορά η μείωση
   Η έκπτωση 30% που αποφασίστηκε αφορά τα ανταγωνιστικά τιμολόγια (όχι τις χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ κλπ.), τα οποία σήμερα είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και 0,11936 ευρώ για υψηλότερες καταναλώσεις. Παραμένει επίσης η έκπτωση συνέπειας 5%.
   Σύμφωνα με τα «σενάρια» που εξέτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ:
   Για οικιακό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν εφέτος γύρω στα 65Euro/MWh (σημειώνεται ότι η μέση τιμή χονδρεμπορικής του 2021 ως τον Ιούνιο είναι 57,8Euro/MWh), η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ’οψιν τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την μέση επίδραση της ρήτρας CO2 ως τώρα το 2021 (συγκεκριμένα περίπου 3Euro/MWh σε σχέση με 3,5Euro μεσοσταθμική επίδραση της ρήτρας CO2 από Ιανουάριο 2021 ως Ιούνιο 2021) Αντίστοιχα για επαγγελματικό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν ακόμα και γύρω στα 70Euro/MWh, η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ’οψιν τη νέα ρήτρα και την ανακοινωμένη έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την επίδραση της ρήτρας CO2 του Ιουνίου 2021 (συγκεκριμένα περίπου 5,2Euro/MWh σε σχέση με 5,5Euro επίδραση της ρήτρας CO2 τον Ιούνιο 2021). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τα νέα τιμολόγια που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ (myHome on line και my Home enter) δεν περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Οι Ενεργειακές Κοινότητες επεκτείνονται στην Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ, όπου έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ίδρυση 1017 ενεργειακών κοινοτήτων, εκ των οποίων οι 984 είναι ενεργές. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Δυτική Μακεδονία που βρίσκεται στο επίκεντρο, εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης, με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να χαρακτηρίζουν στοίχημα η μετάβαση να επιτευχθεί με δίκαιο τρόπο. Στη Δυτική Μακεδονία έχουν ιδρυθεί ενεργειακές κοινότητες με πρωτοβουλία πολιτών, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ιδρύσει Ενεργειακή Κοινότητα με τη συμμετοχή των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού (13 δήμοι).
   Μιλώντας σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες που οργάνωσε το δίκτυο Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δυτικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κα Καλλιόπη Κυριακίδου σημείωσε πως «είμαστε στην διαδικασία προγραμματισμού των επόμενων κινήσεων και θέλουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων των δήμων μέσω και των Ενεργειακών Κοινοτήτων και από την περισσευούμενη ενέργεια να ωφεληθούν οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες».
   Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή της πως σύντομα θα φτιαχτεί μια Ενεργειακή Κοινότητα που να αγκαλιάζει όλους τους ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας. «Έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για την ενεργειακή μετάβαση στα χαρτιά, το στοίχημα όμως για μια δίκαιη μετάβαση δεν έχει κερδηθεί ακόμα» τόνισε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δασταμάνης. Σημείωσε πως «τα δεδομένα δείχνουν πως η μετάβαση είναι βίαιη γιατί οι χρόνοι μετάβασης δεν βγαίνουν. Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί μια ευκαιρία, τόσο για την ενίσχυση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής, όσο και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».
   Στη Δυτική Μακεδονία έχει ιδρυθεί η Ενεργειακή Κοινότητα Δημητρίου Υψηλάντη και η Ενεργειακή Κοινότητα «Proud Farm». «Ο κόσμος δεν γνωρίζει εάν η μετάβαση θα είναι δίκαιη και ανησυχεί για τις συνέπειες της» τόνισε το μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας  «Proud Farm» κ. Νίκος Κολτσίδας, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Επεσήμανε πως «σαν ενεργοί πολίτες θεωρήσαμε ότι αξιοποιώντας τις Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση τόσο του ενεργειακού συμψηφισμού, όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας». Σκοπός σύμφωνα με τον κ. Κολτσίδα να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον.
   Τέλος, μια συνολικότερη εικόνα των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ευρώπη παρουσίασε η υπεύθυνη του τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς στη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ κα Έφη Κορμά. Όπως τόνισε 3.500 ενεργειακά πανευρωπαϊκά σχήματα λειτουργούν μέσα από την οντότητα κυρίως των συνεταιρισμών. Τόνισε ακόμα πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών υποστηρίζει ένα δίκτυο 250 Ενεργειακών Συνεταιρισμών  με την ισχύ των έργων που έχουν εγκαταστήσει αυτοί οι συνεταιρισμοί να αγγίζει το 1GW.  Μεταξύ των χωρών που έχουν ιδρύσει Ενεργειακές Κοινότητες, σύμφωνα με την κα Κορμά, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ξεκίνησαν να ιδρύονται Ενεργειακές Κοινότητες από το 2000 και υφίστανται πάνω από 100 συνεταιρισμοί, ενώ στη Γαλλία υπάρχουν 60 ενεργειακοί συνεταιρισμοί από πολίτες και φορείς κοινωνικού ενδιαφέροντος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Enercoop που εξυπηρετεί 80.000 πολίτες.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στην αδειοδότηση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος πάνω από 1,7 γιγαβάτ προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια».
   Τη «μερίδα του λέοντος» έλαβε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 8 άδειες Αδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, συνολικής ισχύος 950 MW.
   Όπως επισημαίνουν πηγές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο όμιλος ΔΕΗ αυξάνει το είδος των τεχνολογιών για τις οποίες διαθέτει 'Αδεια Παραγωγής έχοντας πλέον ένα μεγάλο και πλούσιο χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη. «Ο όμιλος θεωρεί ότι οι μονάδες αποθήκευσης θα είναι απαραίτητες στο νέο ενεργειακό μίγμα που προγραμματίζεται και δίνει μεγάλη προσοχή ώστε να επενδύσει σε αυτές. Με προσεκτικά επιχειρηματικά βήματα και έχοντας ως βάση το επιστημονικό δυναμικό του Ομίλου προχωράει γρήγορα στην ανάπτυξη και υλοποίηση αυτών των επενδύσεων», προσθέτουν.
   Οι αδειοδοτήσεις περιλαμβάνουν ακόμη μονάδες του ομίλου Κοπελούζου (300 μεγαβάτ στον 'Αγιο Χαράλαμπο Κοζάνης) και της ΤΕΡΝΑ (4 μονάδες 375 μεγαβάτ σε Κοζάνη, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη και Θήβα), της «Αποθηκευτική Ενεργειακή Υβριδική Εταιρεία» (75μεγαβάτ στην 'Αρτα), της «Υβριδικά Μήλου» (75 μεγαβάτ στην 'Αρτα) «ΕΥΔΩΡΗ Ενεργειακή» (10 μεγαβάτ στο Μέτσοβο).
   Σύμφωνα με τις άδειες που εκδόθηκαν, οι μονάδες αποθήκευσης υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές απορρόφησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας στο αποθηκευτικό σύστημα του σταθμού.
   Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες κ.α.) αποτελούν βασική συνιστώσα για την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτροδότησης καθώς διασφαλίζουν την απορρόφηση της «πράσινης» ενέργειας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους χαμηλής παραγωγής ΑΠΕ.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Έναν πρακτικό οδηγό με τα απαραίτητα βήματα – 8 στο σύνολο – για την ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας ή για την συμμετοχή σε μια υφιστάμενη δημοσίευσε η Greenpeace.
   Όπως υπογραμμίζει η περιβαλλοντική οργάνωση “η πραγματικότητα είναι πως είναι αρκετά αυτά που οι πολίτες δεν γνωρίζουν για τις ενεργειακές κοινότητες, γι’ αυτό και οι απορίες είναι πολλές”.
   Από την άποψη αυτή, η Greenpeace, εγκαινιάζοντας αυτόν τον οδηγό, επιχειρεί να καλύψει το κενό και να συγκεντρώσει σε έναν οδηγό όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την συμμετοχή σε μια ενεργειακή κοινότητα.
   Στον οδηγό οι απαραίτητες ενέργειες αναλύονται βήμα-βήμα:
   Το πρώτο είναι να βρεις τι είδους κοινότητα θέλεις να φτιάξεις (ή να συμμετέχεις) και πού, με ποιους θέλεις να προχωρήσεις, τι θέλετε να πετύχετε και πώς θα εξηγήσετε το όραμά σας και στην τοπική κοινότητα.
   Στο δεύτερο, κοιτάς τα νομικά θέματα και προετοιμάζεις το καταστατικό. Η διαδικασία έχει και αυτά τα πιο τεχνικά κομμάτια, όμως σου προτείνουμε να συμβουλευτείς έναν ειδικό ώστε να έχεις όλη τη βοήθεια που χρειάζεσαι.
   Στο τρίτο βήμα, καταθέτεις τα χαρτιά σου! Είναι ένα σημαντικό στάδιο όπου η ενεργειακή κοινότητα αποκτά οντότητα και επίσημα, και μπαίνει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
   Στο τέταρτο, τα θέματα αφορούν κυρίως τη διαχείριση και τη διοίκηση της κοινότητάς σου: η πρώτη γενική συνέλευση, οι πρώτες εκλογές και ο ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Στα βήματα 5 και 6, αιτείσαι και παίρνεις ΑΦΜ για την ενεργειακή κοινότητα, δηλώνεις τη Νόμιμη Έδρα και φτιάχνεις τη σφραγίδα της.
   Στο έβδομο βήμα, ώρα να πας στην τράπεζα για να ανοίξεις έναν τραπεζικό λογαριασμό για την κοινότητά σου, με τα δικαιολογητικά που θα σου ζητηθούν.
   Τέλος, στο βήμα 8, γίνεται η κατάθεση της συνεταιριστικής μερίδας από τα υπάρχοντα μέλη και η ομάδα σου είναι έτοιμη για δράση. Ο συνεταιρισμός μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία του και να βρει νέα μέλη να συμμετάσχουν ή να επενδύσουν στην κοινότητα. Καλή αρχή!

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης για την Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW):
   Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες. Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 30,2% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.  Υπ’ αριθ. 461/2020 Απόφαση ΡΑΕ
   Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW)
   Στις 24 Μαίου 2021 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW)  για Δημοπρατούμενη Ισχύ 350 MW και τιμή εκκίνησης τα 53,86 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 126 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 2188 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 32.97 €/MWh έως 51.2 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 37.6 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 30.2%.
   Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 349.911.770Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 88.230 Watt.
   Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V. [υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη]
   α/α Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου Ισχύς σε Wαtt Δήμος Θέση Τιμή Αναφοράς Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας 1 40808 Ι-299900 Ι-299522 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 19317000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΥΡΑ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 32,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 40809 Ι-299900 Ι-299519 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 5702000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 40810 Ι-299900 Ι-299514 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4994000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΨΗΛΕΣ ΡΑΧΕΣ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 4 40811 Ι-299900 Ι-299518 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4994000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 5 40796 Ι-299900 Ι-299505 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 3990000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 14”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 6 40803 Ι-299900 Ι-299524 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 7491000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 1”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 7 40794 Ι-299900 Ι-299516 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 3990000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 8”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 8 40793 Ι-299900 Ι-299517 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1499000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 5”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 9 40798 Ι-299900 Ι-299508 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4134000 ΑΓΙΑΣ “ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ”, Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 34,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 10 40792 Ι-299900 Ι-299526 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 2497000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 3”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 11 40802 Ι-299900 Ι-299513 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1995000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 11”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 34,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 12 40291 Ι-299900 Ι-299190 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΒΑΛΤΟΣ 35,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 13 40551 Ι-299900 Ι-299191 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑ Ή ΒΑΛΤΟΣ 36,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 14 40851 Ι-299900 Ι-299680 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΚΕΡΔΩΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙΑ” 37 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 15 40789 Ι-299900 Ι-299666 KIEFER Α.Ε. 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 16 40847 Ι-299900 Ι-299669 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 17 40848 Ι-299900 Ι-299671 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΜΑΝΔΡΙΑ – ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 18 40850 Ι-299900 Ι-299678 ECOSOLAR 14988240 Κοζάνης “ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 19 40801 Ι-299900 Ι-299500 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 9994000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 2”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 37,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 20 40800 Ι-299900 Ι-299503 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 9970000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 1”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 21 40804 Ι-299900 Ι-299521 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 15967000 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ “ΤΖΙΡΙΝΟΣ”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 22 40806 Ι-299900 Ι-299525 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 8778000 ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 218, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 23 40821 Ι-299900 Ι-299502 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 7290000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 24 40741 Ι-299900 Ι-299515 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4871000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΣΗ “ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ”, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 198, 1224,1457 ΚΑΙ 1456, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 25 40805 Ι-299900 Ι-299501 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4704000 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ “ΜΕΛΑΓΚΑΣ 2”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 26 40807 Ι-299900 Ι-299523 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 8160000 ΠΑΛΑΜΑ “ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ” ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ, Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 27 40815 Ι-299900 Ι-299527 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4990000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 252, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 28 40738 Ι-299900 Ι-299512 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 991800 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ “ΜΙΚΡΟ ΠΑΤΩΜΑ” 38,18 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 29 40151 Ι-299900 Ι-299327 ENERGONA 5000000 Ναυπλιέων Καρναζαίικα Τραχείας 38,5 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 30 40553 Ι-299900 Ι-299189 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΤΕΜΠΩΝ/ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΥΛΟΣ ΜΑΡΓΚΑ 38,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 31 40835 Ι-299900 Ι-299672 SMART ENERGY SOLUTIONS 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 32 40838 Ι-299900 Ι-299673 SMART ENERGY SOLUTIONS 19984300 Κοζάνης “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 33 40841 Ι-299900 Ι-299677 SMART ENERGY SOLUTIONS 19984300 Κοζάνης “ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΣΙΔΕΡΑΣ” 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 34 40846 Ι-299900 Ι-299667 ECOSOLAR 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 35 40844 Ι-299900 Ι-299670 ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ 19984000 Κοζάνης “ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ ΣΙΔΕΡΑΣ” 39 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 36 40383 Ι-299900 Ι-299207 ΛΙΒΑΣ 1 ΕΠΕ 3344000 Τριπόλεως Κοτρώνα Κλαράκι Αγιος Γεώργιος 39,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 37 40795 Ι-299900 Ι-299506 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1995000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 13”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 39,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 38 40797 Ι-299900 Ι-299507 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 5987520 ΤΥΡΝΑΒΟΥ “ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ”, Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 39,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 39 39945 Ι-299900 Ι-298764 ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 999600 Κασσάνδρας Ζερβέικα Αμπέλια 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 40 40450 Ι-299900 Ι-298999 SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. 999810 ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΑΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 41 40728 Ι-299900 Ι-298998 SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. 999810 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΑΡΝΟ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 42 40732 Ι-299900 Ι-299194 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3000000 ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΚΑΒΟΣ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 43 40733 Ι-299900 Ι-299193 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1960000 ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 44 40775 Ι-299900 Ι-299944 FREENERGY 2 IKE 999900 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΜ 295 & 296 Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 45 40388 Ι-299900 Ι-299354 PIRITIUM AE 2552000 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ 40,61 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 46 39960 Ι-299900 Ι-299181 SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε 999975 Καμένων Βούρλων Μαυρομάντηλa ΚΠ Κόμνηνας 40,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 47 40791 Ι-299900 Ι-299182 SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε 999975 Καμένων Βούρλων Μαυρομαντηλα ΚΠ Κόμνηνας 41 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 48 40720 Ι-299900 Ι-299428 GREENTOP ENERGY A.E. 499960 Πέλλας ΑΤ674 Αγροκτήματος Ασβεσταριού Γιαννιτσών 46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 49 40564 Ι-299900 Ι-299101 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 399960 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2088 ΦΙΛΩΤΑ 51,2 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας V  που κατακυρώθηκε (Watt) 349911770 Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων Έργων της Κατηγορίας V (€/MWh) 37,60

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Άλλο ένα «φράγμα» έσπασαν οι τιμές για τα έργα ΑΠΕ σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό.
   Ειδικότερα, στη σημερινή ηλεκτρονική δημοπρασία, στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας της ΡΑΕ για υποβολή προσφορών έργων ΑΠΕ, οι τιμές ξεκίνησαν από τα 53,86 ευρώ/MWh και η χαμηλότερη τιμή έκλεισε στα 32,97 ευρώ/MWh.
   Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 40 ευρώ/MWh. 
   Η συνεχής μείωση των τιμών για τα έργα ΑΠΕ επιβεβαιώνει στην πράξη τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εθνική οικονομία. Τα σημερινά αποτελέσματα του διαγωνισμού πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα κατά τουλάχιστον 61% έως το 2030. 
   Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Η εντυπωσιακή πτώση των τιμών για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως καταγράφηκε στον σχετικό διαγωνισμό της ΡΑΕ, επιβεβαιώνει τα οφέλη της ωρίμανσης της τεχνολογίας των ΑΠΕ, αλλά και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα επιτυγχάνουμε την προσφορά καθαρής ενέργειας με ανταγωνιστικότερες τιμές για τους καταναλωτές. Η διαμόρφωση των τιμών των έργων ΑΠΕ στο 1/3 του κόστους της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη καταδεικνύει την αναγκαιότητα της εμβληματικής μεταρρύθμισης της απολιγνιτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ». 

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει τη Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 12:00 και θα παραμείνει ανοιχτή για τα έτη 2019-2020.
   Ο ΔΑΠΕΕΠ  ενημερώνει ότι την 19η/05/2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638 ΦΕΚ Β’2033/19.05.2021 (εφεξής νέα Απόφαση Μεεθοδολογίας Υπαγωγής) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 ΦΕΚ Β’3152/30.07.2020 που καθορίζει την διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
   Σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας Απόφασης Μεθοδολογίας Υπαγωγής, ο ΔΑΠΕΕΠ την 24η/05/2021 θα αποκαταστήσει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων για τα έτη 2019-2020.
   Επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:
   Η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ περιλαμβάνει διακριτό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης, στο οποίο θα υποβληθούν αιτήσεις Υπαγωγής καταναλώσεων στην κατηγορία Β.4.
   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310 ΦΕΚ Β’1160/26.03.2021 (εφεξής νέα Απόφαση Χρεώσεων), για τα έτη 2019-2020 και 2021 εισάγεται η νέα κατηγορία δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ Β.5 που αναφέρεται σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με δραστηριότητες συναφείς με ένα ή περισσότερα από τα ΚΑΔ 5222, 5223, 5510, 5520, 5530.
   Για καταναλώσεις όλων των κατηγοριών πλην της Β.4, το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ θα είναι διαθέσιμο στο link:
   https://etmear.dapeep.gr/
   από την 24η/05/2021 και για χρονικό διάστημα 15 ημερών, προκειμένου νέοι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις Υπαγωγής για τα έτη 2019-2020 με στοιχεία της τριετίας 2016-2018, και δυνητικοί δικαιούχοι με υφιστάμενες (από την περίοδο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2020) Μερίδες στο Πληροφοριακό Σύστημα να τροποποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεών τους, όπου αυτό απαιτείται και να τις επαν-υποβάλλουν.
   Για καταναλώσεις στην κατηγορία Β.4, το Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης θα είναι διαθέσιμο στο link:
   https://meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr/
   από την 24η/05/2021 και για χρονικό διάστημα 1 μήνα, προκειμένου νέοι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις Υπαγωγής για τα έτη 2019-2020 και δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις Υπαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από την περίοδο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2020, να τροποποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεών τους και να τις επαν-υποβάλλουν.
   Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α’139/31.08.2019) με τον οποίο εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2014/C 200/01 της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ:
   https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/

   By ΝΙΚΟΣΤΡΙ, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών στα Χανιά και τη Νεάπολη Λακωνίας και την επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση όλων των τμημάτων του έργου, θαλάσσιων και χερσαίων, ανακοίνωσαν σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
   Η διασύνδεση συνιστά το πρώτο βήμα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας, καθώς θα καλύπτει το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού, υποκαθιστώντας την παραγωγή των παλαιότερων τοπικών μονάδων που είναι και οι πλέον ακριβές και ρυπογόνες, ενώ ακολουθεί η μεγάλη διασύνδεση Ηράκλειο - Αττική που είναι υπό κατασκευή.
   Το κόστος του έργου, 397 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ).
   Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, η νέα διασύνδεση ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή υποβρύχια/υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.), ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης (1.000 μέτρων) την τοποθετεί στην κορυφή των πλέον απαιτητικών τεχνικά έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης διεθνώς.
   Κατά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα το 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η διασύνδεση με την Αττική, οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν έως και 400 εκατ. ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση, αλλά και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ, για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου. Με τη μικρή διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου προχωράμε ένα ακόμη βήμα προς τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας.
   Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για όλη τη χώρα, αλλά ειδικότερα για το νησί της Κρήτης όπου η ζήτηση ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται δραστικά. Συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου διασυνδέσεων των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, οι πολίτες θα επωφεληθούν οικονομικά από τις μειώσεις στις τιμές ρεύματος μέσω των ΥΚΩ, ενώ παράλληλα καταφέρνουμε να ελαττώσουμε ουσιαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος».
   Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που φτάσαμε στη γραμμή τερματισμού ενός τόσο σημαντικού έργου. Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε ψηλά τον πήχη, τόσο σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος όσο και τεχνικών προκλήσεων, και κατόρθωσε να τον ξεπεράσει. Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας περνά από τη θάλασσα. Με το έργο αυτό, ο Διαχειριστής απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στα πιο απαιτητικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και να τα υλοποιήσει με συνέπεια, επιτυγχάνοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους πολίτες της χώρας».
   πηγη : naftemporiki    

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Τους άξονες της στρατηγικής μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κατοικιών ώς το 2030, μέσω προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ», παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.
   Η παρουσίαση έγινε σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
   Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί επίσης η εκπόνηση νέου ενεργειακού σχεδιασμού, στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, ως προς τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί η Ελλάδα. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πόρων (σχεδόν 40%) θα κατευθυνθούν σε δράσεις που υποστηρίζουν την πράσινη ανάκαμψη.
   Η στρατηγική μετάβασης περιλαμβάνει 8 άξονες που κωδικοποιούνται ως εξής:
   1. Απολιγνιτοποίηση: όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ θα αποσυρθούν ως το 2023, ενώ η -υπό κατασκευή- μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου το 2025, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Παράλληλα εφαρμόζεται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με πόρους άνω των 5 δισ. ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τη διακοπή της λιγνιτικής δραστηριότητας.
   2. Αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον στο 61% έως το 2030. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η ολοκλήρωση του Υδροηλεκτρικού της Μεσοχώρας στον Αχελώο μετά την απεμπλοκή του, καθώς είχε μείνει ημιτελές εδώ και χρόνια.
   3. Η ανάδειξη νέων «πράσινων» νησιών, μετά την Τήλο και τον Αη Στράτη, που μπορούν να αποτελέσουν διεθνή παραδείγματα για υψηλή διείσδυση ΑΠΕ και απεμπλοκή από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας και τις μεταφορές.
   4. Περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Μετά τις Κυκλάδες και την Κρήτη, παίρνουν σειρά τα Δωδεκάνησα (Κάρπαθος, Ρόδος, Σύμη, Κως-Κάλυμνος, Πάτμος και Αρκιοί) και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Σκύρος, Λέσβος, Χίος -Ψαρά, Σάμος - Φούρνοι - Θύμαινα, Ικαρία και Αγαθονήσι).
   5. Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας.
   6. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων. Εντός του καλοκαιριού θα ανακοινωθούν προγράμματα για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ειδική πρόβλεψη για τον τουριστικό κλάδο και με αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής προκειμένου οι πόροι να διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στα κτήρια με μεγαλύτερη ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης. Ως το 2030 εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν 600.000 κτήρια.
   7. Επένδυση σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, το υδρογόνο.
   8. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, με στόχο το 2030 ένα στα τρία νέα οχήματα που κυκλοφορεί στη χώρα να είναι ηλεκτρικό.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Το 2020 υπήρξε μια ιδιαίτερη χρονιά για τα φωτοβολταϊκά. Όχι μόνο γιατί η πανδημία επηρέασε την αγορά, αλλά και γιατί μία αλλαγή στον τρόπο που “κλειδώνει” η ταρίφα (με “δήλωση ετοιμότητας” και όχι με την ηλέκτριση) άλλαξε άρδην τον τρόπο παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων για τη χρονιά αυτή, σημειώνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.
   Έτσι, παρουσιάζει δύο διαφορετικά ζεύγη μεγεθών για την ετήσια αγορά: ένα για τη νέα ετήσια και συνολική εγκατεστημένη ισχύ, και ένα για τη νέα ετήσια και συνολική ισχύ συστημάτων που είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, 780 συστήματα συνολικής ισχύος 453,8 MWp εγκαταστάθηκαν αλλά δεν διασυνδέθηκαν εντός του 2020 (κατέθεσαν δήλωση ετοιμότητας και πρόκειται να διασυνδεθούν εντός του 2021). Η διάκριση αυτή έχει νόημα διότι η εγκατεστημένη ισχύς αντικατοπτρίζει τις πωλήσεις εξοπλισμού, τον αριθμό συστημάτων και τις θέσεις εργασίας, ενώ τα διασυνδεδεμένα συστήματα επηρεάζουν την ισχύ που είναι διαθέσιμη στο Σύστημα αλλά και τα οικονομικά μεγέθη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και τις εκάστοτε πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.
   Το 2020, η αγορά των συστημάτων αυτοπαραγωγής σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παραμένοντας παρόλα αυτά σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 17 MWp νέων συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ της κατηγορίας αυτής στα 51 MWp, με τα εμπορικά συστήματα να καλύπτουν.

   Θέσεις εργασίας
   Το 2020 η αγορά φωτοβολταϊκών συντήρησε (και μάλιστα εν μέσω πανδημίας) 42.200 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης (άμεσες, έμμεσες και συνεπαγόμενες) **
   ** Ο υπολογισμός των άμεσων θέσεων εργασίας ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ (MW) γίνεται με χρήση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για λογαριασμό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνονται και από αντίστοιχους υπολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού για τις ΑΠΕ (IRENA) αλλά και της μεθοδολογίας που ακολουθείται στις ΗΠΑ. Οι θέσεις αυτές εργασίας δημιουργούνται τόσο τοπικά (στον τόπο εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής) όσο και υπερτοπικά (ειδικά για την παραγωγή του εξοπλισμού).Για τον υπολογισμό συνεπώς των θέσεων εργασίας σε επίπεδο χώρας, συνυπολογίσαμε το ποσοστό του εξοπλισμού που παράγεται σε εθνικό επίπεδο και δεν εισάγεται από τρίτη χώρα.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα μπορεί να είναι ηλιακή, σύμφωνα με τα όσα υποστήριζε παλαιότερη έκθεση της Greenpeace για το πώς τα ευάλωτα νοικοκυριά στη χώρα μας θα αφήσουν οριστικά πίσω τους την εξάρτηση από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), παράγοντας τα ίδια την ενέργεια που χρειάζονται από τον ήλιο.
   Και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται Υπουργική Απόφαση η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δημοσιευθεί και θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου προγράμματος για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, το οποίο είχε σταματήσει το 2019, αλλά ουσιαστικά παρέμενε «παγωμένο» από το 2013. Στόχος να μπορούν οι οικιακοί καταναλωτές να πωλούν στο δίκτυο έναντι καθορισμένης τιμής, το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
   Για την… ιστορία, το αρχικό «πείραμα» είχε ξεκινήσει στα μέσα του 2009 ως ένα πρώτο βήμα προς την ενεργειακή δημοκρατία, το οποίο ωστόσο δεν πέτυχε τους φιλόδοξους στόχους του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες …έκοψε την «κορδέλα» τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, δίνοντας δυνατότητα πώλησης της ενέργειας που παρήγαγαν τα νοικοκυριά στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με περίπου 550 ευρώ/MWh (μεγαβατώρα). Η τιμή ωστόσο έφθινε χρόνο με τον χρόνο, φθάνοντας στις αρχές του 2013 στα 125 ευρώ/MWh και το 2019 (οπότε έληξε και το πρόγραμμα) στα 80 ευρώ/MWh. Έτσι, αν και το κόστος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών έφθινε με τα χρόνια, οι πολίτες (και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν την περίοδο εκείνη από το πρόγραμμα) δεν έβρισκαν πλέον ελκυστική την επένδυση.
   Τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να γίνει εφικτό το όραμα της συμμετοχής της κοινωνίας στην παραγωγή ενέργειας, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αποφάσισε να δώσει εκ νέου τη δυνατότητα, αυτήν τη φορά μόνο σε κατοικίες, να πωλούν το σύνολο της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας στο δίκτυο έναντι μιας καθορισμένης τιμής. Η διαφορά ήταν ότι το παλιό πρόγραμμα περιελάμβανε συστήματα έως 10 kWp (kilowatts peak – μονάδα ονομαστικής ισχύος του φωτοβολταϊκού), ενώ το νέο προβλέπει ότι θα αξιοποιούνται φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ ≤6 kWp, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής χρήσης και θα ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με την τιμή πώλησης ρεύματος να καθορίζεται στα 87 ευρώ/MWh (8,7 λεπτά η κιλοβατώρα).
   Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, η ισχύς αναμένεται ότι θα επανέλθει στα 10 kWp, με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου προγράμματος να αναμένεται να καθοριστούν από την υπουργική απόφαση, η οποία θα υπογραφεί το επόμενο διάστημα. Η αγορά φωτοβολταϊκών αναμένει τη συγκεκριμένη απόφαση εδώ και έναν χρόνο.
   Όπως αναφέρει ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κ. Στέλιος Ψωμάς, το κέρδος για μια κατοικία από την αυτοπαραγωγή ρεύματος είναι σημαντικό. Όπως εξηγεί ο ίδιος, εάν τοποθετηθεί ένα σύστημα 10 κιλοβάτ, με ένα ενδεικτικό κόστος επένδυσης 12.000 ευρώ και με σταθερή τιμή τα 8,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα για 25 χρόνια, τότε το ετήσιο όφελος από την πώληση της ενέργειας είναι κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ ετησίως. Άρα στην 25ετία το συνολικό όφελος φτάνει τις 30.000 ευρώ, μείον τα 12.000 ευρώ της αγοράς του συστήματος, απομένει καθαρό κέρδος 18.000 ευρώ.
   Το κέρδος θα είναι σαφώς μεγαλύτερο για τις εξοχικές κατοικίες, στις οποίες η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ μικρότερη από τις κύριες κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση, η αυτοπαραγωγή ρεύματος, δραστηριότητα που προσελκύει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στην ΕΕ, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, αυξάνει την αξία των ακινήτων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το αύριο του real estate.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στο παιχνίδι ηχηρά ονόματα όπως ΔΕΠΑ, Mytilineos και άλλοι. Από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του ο TAP έχει διοχετεύσει στην Ευρώπη πλέον του 1 δισ. κ.μ., από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν. Πρόσκληση υποβολής προσφορών 17 Μαΐου.
   Έναν νέο, δυνητικό, πελάτη αποκτούν από φέτος Έλληνες προμηθευτές φυσικού αερίου. Θα μπορούν να πωλούν αέριο στον TAP, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
   Ο TAP πραγματοποιεί κάθε χρόνο διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο προορίζεται ως καύσιμο και για τους Σταθμούς Συμπίεσης που διαθέτει. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε πέρυσι τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχαν αποκλειστικά ευρωπαίοι παίκτες, με δυνατότητα παράδοσης στην Ιταλία.
   Μετά την έναρξη της εμπορικής, πλέον, λειτουργίας του TAP, τον Νοέμβριο του 2020, και τη διασύνδεση του με τον ΔΕΣΦΑ αυτή η δυνατότητα παρέχεται για πρώτη φορά, εκτός από ξένους, και σε Έλληνες προμηθευτές, όπως η ΔΕΠΑ, η Mytilineos και άλλοι, προκειμένου να διαθέτουν στον αγωγό ποσότητες φυσικού αερίου για τις ετήσιες ανάγκες του. Όσοι, δηλαδή, ρίχνουν φυσικό αέριο στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ) που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ μπορούν τώρα να πωλούν και στον TAP για ιδία κατανάλωση.
   Στις 17 Μαΐου θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του TAP η σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών, καθώς και οι ποσότητες που θα έχει ανάγκη ο αγωγός από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Σεπτέμβριο του 2022.
   Το σημείο παράδοσης για την Ελλάδα είναι η Νέα Μεσημβρία, όπου διασυνδέεται με το ΕΣΦΑ. Υπάρχουν και τρία ακόμη, το σημείο διασύνδεσης στο Μελεντούνιο της Ιταλίας, το σημείο αναδιανομής της Snam Rete Gas, επίσης στο Μελεντούνιο, καθώς και το εικονικό σημείο συναλλαγών που είναι προσβάσιμο στους χρήστες του δικτύου και οι οποίοι έχουν δεσμεύσει εξασφαλισμένη μεταφορική δυναμικότητα ευθείας ροής στον αγωγό για τη συγκεκριμένη περίοδο.
   Από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του ο TAP έχει διοχετεύσει στην Ευρώπη πλέον του 1 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου, που προέρχεται από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν. Από το σημείο σύνδεσης του με τον ΔΕΣΦΑ, στη Νέα Μεσημβρία, καλύφθηκε το 18,12% των εισαγωγών φυσικού αερίου στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αναδεικνύοντας το ως τρίτο κατά σειρά σημείο εισόδου, με 3,47 TWh.
   Με την ολοκλήρωση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως τα τέλη του έτους και τη διασύνδεση του με τον TAP, θα καλύπτονται μέσω του τελευταίου και οι ανάγκες σε φυσικό αέριο της βουλγαρικής αγοράς σε ποσοστό έως και 33%.
   Το καλοκαίρι η κοινοπραξία του TAP (Socar, BP, Snam, Fluxys, Enagas Axpo) σχεδιάζει την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την αύξηση της χωρητικότητας του αγωγού έως και 20 bcm το χρόνο από 10 bcm που είναι σήμερα, με την προσθήκη δύο ακόμη Σταθμών Συμπίεσης και την τροποποίηση υπαρχόντων.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Χθες το μεσημέρι (09.05.2021), η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν 4.300 μεγαβατώρες, μόλις 770 μεγαβατώρες από θερμικές μονάδες, 110 από υδροηλεκτρικά και περίπου 500 μεγαβατώρες από εισαγωγές.
   Εντυπωσιακή παραγωγή από ΑΠΕ που έφτασε να καλύπτει έως το 80% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώθηκε χθες Κυριακή 9 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόβλεψης του ΑΔΜΗΕ.
   Πιο συγκεκριμένα, το εκτιμώμενο φορτίο αναμενόταν περί τις 108.000 μεγαβατώρες από τις οποίες  περίπου 70.000  καλύπτονται από μονάδες ΑΠΕ (Φ/Β και αιολικά στην πλειονότητα τους), 7.000 από υδροηλεκτρικά, 23.000 από θερμικούς σταθμούς παραγωγής και περίπου 13.000 από εισαγωγές μέσω των  διασυνδέσεων.
   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μόνες θερμικές μονάδες που δούλευαν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού,  ήταν μια λιγνιτική μονάδα (του Αγίου Δημητρίου στην Δυτική Μακεδονία) και 3 μονάδες φυσικού αερίου, η Μεγαλόπολη 5, η μονάδα της Protergia και η μονάδα Συμπαραγωγής –Θερμότητας (ΣΥΘΗΑ) του Αλουμινίου  ενώ σε όλη διάρκεια της ημέρας δούλεψαν με λίγη επίσης παραγωγή και άλλες 3 μονάδες φυσικού αερίου (Αλιβέρι, Ηρων και Elpedison).
   Οι περισσότερες από αυτές εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα, προκειμένου να καλύψουν θέματα ασφάλειας, με τους περιορισμούς που βάζει ο ΑΔΜΗΕ.
   Ειδικότερα, στις 12 το μεσημέρι χθες που καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση (περίπου 5.500 μεγαβατώρες), η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν 4.300 μεγαβατώρες μόλις 770 μεγαβατώρες από θερμικές μονάδες, 110 από υδροηλεκτρικά και περίπου 500 μεγαβατώρες από εισαγωγές.
   Με την είσοδο και νέων έργων ΑΠΕ στο Σύστημα, η λιγνιτική παραγωγή θα μηδενιστεί. Οι μόνες θερμικές μονάδες που θα παραμείνουν θα είναι οι μονάδες φυσικού αερίου και αυτές σε περιόδους αυξημένης παραγωγής ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης όπως είναι Φθινόπωρο και Άνοιξη, θα δουλεύουν ελάχιστα.
   Πέρα από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που συντελούν στην αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αυξημένοι άνεμοι και ηλιοφάνεια), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δείχνουν σταδιακά να παίρνουν την θέση που τους αναλογεί στο ηλεκτρικό μας σύστημα.
   Επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό και την εικόνα που παρατηρήθηκε εντός του α΄ τριμήνου του 2021 κατά το οποίο, η πρώτη πηγή ενέργειας ήταν οι ΑΠΕ και η παραγόμενη πράσινη ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μαζί με τα υδροηλεκτρικά, κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας με ποσοστό 49,13%.

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Η απάλειψη ενός από τα υφιστάμενα βήματα ωρίμανσης των νέων έργων ΑΠΕ, με την κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης, συγκαταλέγεται στην πρόταση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ του ΥΠΕΝ, υπό τη Γενική Γραμματέα Α. Σδούκου, για την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, έπειτα από την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ. 
   Αυτό σημαίνει πως, μετά τη λήψη της Βεβαίωσης Παραγωγού και την περιβαλλοντική αδειοδότηση (για όσα έργα δεν απαλλάσσονται), ο επενδυτής θα υποβάλει απευθείας αίτηση για οριστική προσφορά σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ (για έργα έως 8 MW) ή στον ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον σε κύκλους, τις 10 πρώτες μέρες κάθε μήνα. 
   Ειδικά για τους εξαιρούμενους σταθμούς και στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, κατά την εξέταση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ απαλλάσσεται πλέον από τον έλεγχο για τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα γίνεται από εξωτερικό ανεξάρτητο δικηγόρο. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και ο ΑΔΜΗΕ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις έως και 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, η οποία μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος θεωρείται πλήρης. 
   Παράλληλα, η χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται εντός 2 μηνών, ενώ προθεσμίες προβλέπονται επίσης και για την κατασκευή των έργων σύνδεσης που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής (όπως για παράδειγμα 6 ή 18 μήνες για υποσταθμό στο δίκτυο διανομής και 24 μήνες για το σύστημα μεταφοράς).  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, τότε προβλέπονται κυρώσεις για τους Διαχειριστές. 
   Κατά την εξέταση της Άδειας Εγκατάστασης, σαφές περιθώριο (και πάλι 20 ημερών), προβλέπεται και για το χρονικό «παράθυρο» εντός του οποίου μπορεί η αδειοδοτούσα αρχή να ζητήσει συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις υποβληθείσες αιτήσεις. Η Άδεια Εκγατάστασης θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την πληρότητα. 
   Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει και μέτρα για την επίλυση δασικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα στις δασικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις μελετών, όπου εισηγείται η γνωμοδότηση των δασικών υπηρεσιών επί της ΜΠΕ να γίνεται μόνο από το αρμόδιο Δασαρχείο, καθώς και οι διαδικασίες έγκρισης των μελετών να ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφερειακής Ενότητας. 
   Για την έγκριση επέμβασης, προτείνει να αφορά ευρύτερη έκταση όπου επιτρέπεται η επέμβαση και να «κλειδώνουν» τα ακριβή εμβαδά επέμβασης στο στάδιο έκδοσης του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, όπου και θα υπολογίζεται το σχετικό αντάλλαγμα. Επίσης, εισηγείται την αποσαφήνιση ότι ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Ιδιωτικών Δασικών Εκτάσεων δεν γίνεται στο στάδιο της ΜΠΕ. 
   Για τις αναδασώσεις, προτείνεται η έγκριση της μελέτης να μην αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. Επίσης, να οριστεί τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του τυπικού κόστους δάσωσης/αναδάσωσης με βάση τον χαρακτήρα της έκτασης προς επέμβαση, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα καταβολής της δαπάνης αναδάσωσης εξαρχής από τον επενδυτή στον Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Τέλος, εισηγείται να καθοριστούν νέες προδιαγραφές για μελέτες δασικής οδοποιίας έργων ΑΠΕ, βάσει και της εξέλιξης της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών. 

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την είσοδο του Αγίου Όρους στη νέα ενεργειακή εποχή, με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
   Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την απόφαση για την έναρξη εγκατάστασης 21 αυτόνομων φωτοβολταϊκών σταθμών, σε ισάριθμα μοναστήρια, καθίσματα και κελιά.
   Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες και οριστικοποιήσαμε τις Ιερές Μονές και τα οικήματα στα οποία θα εγκατασταθούν οι αυτόνομοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Αθωνική Πολιτεία, που θα εισάγει το Άγιον Όρος σε μια νέα ενεργειακή εποχή, πιο φιλική στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της χερσονήσου του Άθω, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και πόρων. Κυρίως όμως πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας των μοναχών και των εκατομμυρίων επισκεπτών στο Περιβόλι της Παναγίας.
   Αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαλλάσσουμε το Άγιον Όρος από το πετρέλαιο, με την καύση του οποίου καλύπτονται οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά κι από τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας για τον ίδιο λόγο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε μοναστήρι είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, όμως ανακύπτουν πολλά προβλήματα, τα οποία με την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών την επόμενη διετία λύνονται οριστικά. Συνολικά 21 αυτόνομοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί εξασφαλίζουν ‘καθαρή’ ενέργεια και ενεργειακή επάρκεια, προστατεύουν τον περιβαλλοντικό πλούτο του Αγίου Όρους, μειώνουν τις υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και την ηχορύπανση από τα σημερινά συστήματα, ενώ περιορίζουν δραστικά τη δαπάνη και τις δυσκολίες για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων».
   Η εκτιμώμενη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τα 21 κτιριακά σύνολα, μετά την έναρξη λειτουργίας των φωτοβολταϊκών είναι 4 εκατομμύρια κιλοβατώρες κατ’ έτος.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 13 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
   Τα 21 φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συνολικής ισχύος 2.636,88 kWp, η οποία κατανέμεται ανά σταθμό ως εξής:
   1.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ, 144,00
   2.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, 540,00
   3.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ, 144,00
   4.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 93,60
   5.”ΜΟΝΟΞΥΛΙΤΗΣ” ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 50,40
   6.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, 144,00
   7.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, 144,00
   8.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, 144,00
   9.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 144,00
   10.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, 144,00
   11.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ, 144,00
   12.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ, 144,00
   13.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, 14,28
   14.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, 4,50
   15.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 144,00
   16.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, 144,00
   17.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 144,00
   18.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 144,00
   19.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, 36,00
   20.ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 11,70
   21.ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, 14,40

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ώρα 23:55. Ο Γρηγόρης Τσαλιάνης, διευθυντής του ΑΗΣ Καρδιάς Κοζάνης, δίνει ο ίδιος την εντολή στον μηχανικό λειτουργίας του σταθμού και ακολούθως στους χειριστές της νυκτερινής βάρδιας, που είναι στο κοντρόλ ελέγχου της μονάδας 4 του παλαιότερου εν ζωή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ, να προχωρήσουν στην άμεση μείωση του φορτίου και του σβησίματος της μονάδας. Το ασυγκρότητα του ΑΗΣ Καρδιάς, μετά από 47 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, περνά στην ενεργειακή ιστορία της χώρας. Χθες, αργά τη νύχτα, ολοκληρώθηκαν οι 32.000 ώρες λειτουργίας που είχαν δοθεί στον σταθμό, προκείμενου να λειτουργεί κατά παρέκκλιση, ώστε να εξυπηρετεί όχι μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αλλά, κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης του δήμου Εορδαίας, που λάμβανε θερμικό φορτίο 100 Mw από την 3η και 4η μονάδα του εργοστασίου.
   Ο ΑΗΣ Καρδιάς είναι το δεύτερο λιγνιτικό εργοστάσιο της ΔΕΗ μετά την κατασκευή του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και η λειτουργία του συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του εξηλεκτρισμού της χώρας, την ενεργειακή αυτονομία και την βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. Το 1975, σε μια περιοδεία του στην Κοζάνη, ο τότε πρωθυπουργός Κωσταντίνος Καραμανλής, περιηγήθηκε στις νεότευκτες εγκαταστάσεις και τα κοντρόλ λειτουργίας του σταθμού, με τις δύο μονάδες που είχε κατασκευάσει η γαλλική ALSTHOM και για την εποχή θεωρούνταν από τις πλέον σύγχρονες στην λιγνιτική βιομηχανία της Ευρώπης.
     Η μονάδα Μονάδα Ι, ισχύος 300Mw,τέθηκε σε λειτουργία το 1974 και έπαυσε τη λειτουργία της στις 13 Ιουνίου 2019, η Μονάδα ΙΙ, ισχύος 300 Mw τέθηκε σε λειτουργία το 1975 και έπαυσε την λειτουργία της στις 25 Ιουνίου 2019. Η Μονάδα ΙΙΙ, ισχύος 306M w, τέθηκε σε λειτουργία το 1980 και έπαυσε να λειτουργεί στις 18 Απριλίου 2021 και η Μονάδα IVΙ, ισχύος 306M w, που τέθηκε σε λειτουργία το 1981, έπαυσε να λειτουργεί τα μεσάνυχτα της 5ης Μάϊου 2021.
   Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το αρχείο του ΑΗΣ Καρδιάς, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός από την ημέρα της λειτουργίας της πρώτης μονάδας και για 47 χρόνια συνεχούς λειτουργίας σημείωσε ρεκόρ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 293.464.797 MWh, ενώ για καύσιμο χρειάστηκαν περίπου 543.452.059 tn λιγνίτη. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, ο διευθυντής του ΑΗΣ Καρδιάς, Γρηγόρης Τσαλιάνης, στο μέγιστο της λειτουργίας του, στα μέσα της δεκαετίας του 80 έως και το 1994, απασχολούσε 1.200 εργαζόμενους, ενώ αργότερα μόλις 400 και περίπου 100 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ανέφερε ότι στην αίθουσα ελέγχου της μονάδας, «την ώρα που εκτελούσαμε χειρισμούς για το τελευταίο σβήσιμο της τελευταίας μονάδας το κλίμα ήταν ιδιαίτερο οι εργαζόμενοικάποιοι αμήχανοι, άλλοι συγκινημένοι, αφού οι περισσότεροι εξ αυτών εκεί ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο. Κλείνει ένα κύκλος για τα στελέχη κα τους εργαζόμενους και ανοίγει ένας άλλος για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους» κατέληξε ο κ. Τσαλιάνης.
   Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης στις εκτάσεις που καταλαμβάνει ο σταθμός έχει αποφασιστεί από την ΔΕΗ ότι θα κατασκευαστεί η νέα μονάδα Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) Φυσικού Αερίου που θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τις Τηλεθερμάνσεις της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου.
   Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, σχολίασε ότι «για κάτι λιγότερο από μισό αιώνα, ο ΑΗΣ Καρδιάς αποτέλεσε έναν σταθμό σύμβολο, που χαρακτήρισε και συνέδεσε την περιοχή της Κοζάνης και τη χώρα μας με την ηλεκτρενέργεια, το κοινωνικό αγαθό του ρεύματος, τη λειτουργία της πρωτοποριακής τηλεθέρμανσης» και συμπλήρωσε ότι το σβήσιμο του ΑΗΣ «αποτελεί ένα σημαντικότατο οικονομικό πλήγμα για την περιοχή».
   Ο δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, τόνισε ότι η πόλη της Πτολεμαΐδας οφείλει τη θέρμανσή της τόσο στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, που έκλεισε το 2011, όσο και στον ΑΗΣ Καρδιάς, που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες και ανέφερε ότι «κάθε κλείσιμο λιγνιτικής μονάδας είναι μια τεράστια απώλεια για την περιοχή μας».
   Πηγή: ΑΜΠΕ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.