Jump to content
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  1557 ειδήσεις in this category

  1. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η νέα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ) η οποία αναβαθμίζει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο (που συμφωνήθηκε το 2018) για τα κράτη μέλη.
   Σκοπός της νέας οδηγίας η μείωση των εκπομπών και της χρήσης ενέργειας σε κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ, από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας έως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια.  
   Βάσει του ενισχυμένου πλαισίου, τα οικιστικά και τα μη οικιστικά κτίρια αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Όσον αφορά τα οικιστικά κτίρια, κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει μέτρα για τη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 16 % έως το 2030 και κατά 20-22 % έως το 2035. Τα εν λόγω εθνικά μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 55 % της μείωσης της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.
   Η αναθεωρημένη οδηγία καθιστά τα κτίρια μηδενικών εκπομπών το νέο πρότυπο για τα νέα κτίρια. Όλα τα νέα οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές επιτόπιες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα, από την 1 Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1 Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια, με δυνατότητα ειδικών εξαιρέσεων.
   Η επικαιροποιημένη ΟΕΑΚ ενισχύει επίσης το ευνοϊκό πλαίσιο για τις ανακαινίσεις
   Εισάγει συστήματα «διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίων» σε ολόκληρη την ΕΕ για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες κτιρίων να σχεδιάσουν τις (σταδιακές) ανακαινίσεις τους.
   Τα κράτη μέλη θα πρέπει επιπλέον να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων των λεγόμενων «εξώσεων» (de facto έξωση που σχετίζεται με σημαντική αύξηση των ενοικίων μετά από εργασίες ανακαίνισης). 
   Ο καλύτερος σχεδιασμός αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αναθεωρημένης οδηγίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων για τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής για την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος από τις εκπομπές άνθρακα και τον τρόπο αντιμετώπισης εμποδίων, όπως η χρηματοδότηση, η κατάρτιση και η προσέλκυση πιο ειδικευμένων εργαζομένων. 
   Εισάγεται κοινό υπόδειγμα με υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών. Τα προσχέδια πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή προς αξιολόγηση και, βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις που θα πρέπει να στηρίξουν περαιτέρω τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των τελικών τους σχεδίων. 
   Τα σχέδια υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Κατ' εξαίρεση, και λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας ανάγκης κλιμάκωσης της ανακαίνισης κτιρίων με βάση στέρεα εθνικά σχέδια, τα πρώτα προσχέδια των σχεδίων θα υποβληθούν έως τον Δεκέμβριο του 2025.
   Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΟΕΑΚ, οι αυτόνομοι λέβητες που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι επιλέξιμοι για δημόσια στήριξη από το 2025. Μολονότι η αναθεωρημένη ΟΕΑΚ δεν επιβάλλει ημερομηνία σταδιακής κατάργησης σε επίπεδο ΕΕ για την εγκατάσταση νέων λεβήτων ορυκτών καυσίμων, εισάγει σαφή νομική βάση για τις εθνικές απαγορεύσεις, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καθορίζουν απαιτήσεις για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου ή ένα ελάχιστο μέρος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για θέρμανση. 
   Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στα οικεία σχέδια ανακαίνισης κτιρίων τις πολιτικές και τα μέτρα τους όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων έως το 2040.
   Τέλος, για να ενθαρρυνθεί η ταχεία ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης με μηδενικές άμεσες εκπομπές, τα νέα κτίρια μηδενικών εκπομπών δεν πρέπει να προκαλούν επιτόπιες εκπομπές άνθρακα από ορυκτά καύσιμα.
   Εκτός από τη στήριξη της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων από τη θέρμανση των κτιρίων, η αναθεωρημένη οδηγία θεσπίζει ειδική απαίτηση για όλα τα νέα κτίρια να είναι «έτοιμα για ηλιακή ενέργεια», πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκές ή ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις στέγης σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς δαπανηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις.
   Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την ανάπτυξη κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε μεγάλα υφιστάμενα δημόσια κτίρια και υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια που υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας ή για τα οποία απαιτείται άδεια, καθώς και σε νέους στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
   Επιπλέον, σε κτίρια μηδενικών εκπομπών (δηλαδή σε όλα τα νέα κτίρια από το 2030), όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, το 100 % της συνολικής ετήσιας χρήσης πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται επιτόπου, κοντά ή από κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενέργεια από αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή ενέργεια από πηγές απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές.
   Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επισημαίνεται επίσης καλύτερα στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), καθώς και στα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων.
   Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και σε ποια κτίρια θα εφαρμόζονται
   Γενικά, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (MEPS) είναι απαιτήσεις για τα υφιστάμενα κτίρια να πληρούν μια ορισμένη ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο ενός ευρέος σχεδίου ανακαίνισης κτιριακού αποθέματος ή σε σημείο ενεργοποίησης στην αγορά (όπως πώληση, μίσθωση, δωρεά ή αλλαγή σκοπού εντός του κτηματολογίου ή του κτηματολογίου), για μια χρονική περίοδο ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενεργοποιώντας έτσι την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.
   Η αναθεωρημένη ΟΕΑΚ θεσπίζει τη σταδιακή εισαγωγή ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης μόνο για τα μη οικιστικά κτίρια, ώστε να ενεργοποιηθεί η ανακαίνιση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Τα εν λόγω πρότυπα θα βασίζονται σε ανώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης και θα οδηγήσουν στην ανακαίνιση του 16 % των μη οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2030 και του 26 % των μη οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2033. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να εξαιρούν διάφορες κατηγορίες κτιρίων, βάσει δυσμενούς αξιολόγησης κόστους-οφέλους ή λόγω της κατηγορίας κτιρίων και του τρόπου χρήσης του κτιρίου, όπως για ιστορικά κτίρια και κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να καθορίσουν μια πορεία για τη συμμόρφωση με χαμηλότερα ανώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης έως το 2040 και το 2050 στο πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων.
   Αλλάζουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) 
   Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της απόδοσης των κτιρίων μας. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει μέτρα για να καταστούν τα ΠΕΑ σαφέστερα, πιο αξιόπιστα και ορατά, και να βασιστούν σε ένα κοινό υπόδειγμα και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με μια σειρά δεικτών για την ενέργεια και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εθελοντικούς δείκτες για τα σημεία φόρτισης ή την παρουσία σταθερών ελέγχων για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων. Αυτό θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες, τους αγοραστές και τους ενοικιαστές κτιρίων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές.
   Βελτιώνονται οι μηχανισμοί ελέγχου και η προβολή της διαφήμισης ακινήτων και τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν δημόσια εκθέσεις σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας για τα ΠΕΑ.
   Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης EPC, θα υπάρχει κοινή κλίμακα A-G. Η βαθμολογία «Α» θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών, ενώ η βαθμολογία «G» αντιστοιχεί στα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις σε κάθε χώρα, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια στη χώρα κατανέμονται μεταξύ των κατηγοριών. Αυτό θα επιτρέψει ένα σαφέστερο και απλούστερο σύστημα ταξινόμησης των κτιρίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα θα είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στα εθνικά χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν μια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης «A +» που αντιστοιχεί σε κτίρια με ακόμη καλύτερη ενεργειακή απόδοση από τα κτίρια μηδενικών εκπομπών και παράγουν επιτόπου περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ετησίως από την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν.
   Τα ΠΕΑ θα πρέπει να εκδίδονται και να επιδεικνύονται σε περισσότερα σημεία ενεργοποίησης από ό, τι σήμερα, μεταξύ άλλων σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας και ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών κτιρίων.
   Η αναδιατυπωμένη ΟΕΑΚ περιλαμβάνει επίσης κοινές απαιτήσεις για τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις δεδομένων και τη δημοσίευση συγκεντρωτικών πληροφοριών. Αυτό θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, την ποιότητά τους και θα διευκολύνει το έργο των δημόσιων αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την προώθηση ανακαινίσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
   Θα θεσπιστούν επίσης συστήματα διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίων σε όλα τα κράτη μέλη για την παροχή αξιόπιστων και εξατομικευμένων χαρτών πορείας ανακαίνισης στους ιδιοκτήτες κτιρίων που σχεδιάζουν σταδιακή ανακαίνιση του κτιρίου τους. 
   Χρηματοδότηση για ενεργειακές ανακαινίσεις
   Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη επαρκούς χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο και να συμβάλλουν στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων σε κλίμακα. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμπεριλάβουν επισκόπηση των εθνικών πολιτικών και μέτρων για την ενδυνάμωση και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης, σύμφωνα επίσης με τις πρόσφατα δημοσιευθείσες συστάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
   Δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα διατεθούν περισσότερα από €100 δισ. από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη ανακαινίσεων μεταξύ 2023 και 2030, η Επιτροπή συμβάλλει επίσης στην κινητοποίηση μεγαλύτερης χρηματοδότησης που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αρχικών επενδυτικών δαπανών. Η χρηματοδότηση της ΕΕ προέρχεται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων της πολιτικής συνοχής, του InvestEU, της δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, του υποπρογράμματος LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης «Κτίρια για τους ανθρώπους», του μηχανισμού ELENA, του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και του Μηχανισμού Ανάκαμψης, ιδίως χάρη στις ισχυρές εμβληματικές πρωτοβουλίες «Renovate» και σε ειδικά κεφάλαια που σχετίζονται με το REPowerEU στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι το νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που συστάθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα κινητοποιήσει €86.7 δισ. για την περίοδο 2026-2032 για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με τις ενεργειακές ανακαινίσεις να αποτελούν έναν από τους δύο τομείς εστίασης (με τις μεταφορές) σε διαρθρωτικά μέτρα.
   Για να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή έχει επίσης καταστήσει το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις πιο ευνοϊκό για τις ανάγκες των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.
   Η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην κινητοποίηση στήριξης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η οδηγία αναθέτει στην Επιτροπή την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χαρτοφυλακίου για εθελοντική χρήση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη στήριξη της αύξησης του όγκου των δανείων για την ανακαίνιση κτιρίων. Η διευκόλυνση και η ρύθμιση της πρόσβασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα δεδομένα EPC θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τη χρηματοδότηση ανακαινίσεων μέσω ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
   Επόμενα βήματα
   Η αναθεωρημένη οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να την μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.
   Read more...

   2645 • 0

  2. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Στις αρχές της εβδομάδας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε αρνητική τιμή στο ρεύμα.
   Ειδικότερα στις 7 Απριλίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για μία ώρα στις 15:00 το μεσημέρι η τιμή ήταν -0,01 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, με τις ΑΠΕ να κυριαρχούν στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής καταλαμβάνοντας το 66,05%. 
   Η αρνητική τιμή καταγράφεται στην λεγόμενη αγορά επόμενης ημέρας (day ahead market) του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά ρεύματος).
   Ωστόσο η ελληνική περίπτωση δεν είναι μοναδική: σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η AleaSoft, η ισπανική και η πορτογαλική αγορά κατέγραψαν αρνητικές τιμές για πρώτη φορά στην ιστορία τους την 1η και 5η Απριλίου αντίστοιχα, και ξανά στις 6, 7 και 8 Απριλίου.
   Στις 7 Απριλίου, η αγορά Nord Pool των σκανδιναβικών χωρών κατέγραψε αρνητικές ωριαίες τιμές για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023. Εν τω μεταξύ, η ολλανδική αγορά έφτασε τη χαμηλότερη ωριαία τιμή της στις 6 Απριλίου μεταξύ 14:00 και 15:00. Στη Γαλλία, η αγορά έφτασε σε αρνητική τιμή 0,71 € (0,77 $)/MWh στις 6 Απριλίου, τη χαμηλότερη από τις αρχές Ιουλίου πέρυσι και τη μοναδική αρνητική τιμή που καταγράφηκε από τότε.
   Όπως αναφέρει η ισπανική εταιρεία συμβούλων AleaSoft Energy Forecasting , την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, οι τιμές στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά EPEX SPOT του Βελγίου και της Γαλλίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, 51% και 75%, αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες αγορές που αναλύθηκαν στο AleaSoft Energy Forecasting , οι τιμές μειώθηκαν μεταξύ 16% στην αγορά MIBEL της Ισπανίας και 34% στην αγορά N2EX του Ηνωμένου Βασιλείου.
   Οι χαμηλοί μέσοι όροι και οι εξαιρέσεις
   Την εβδομάδα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, οι εβδομαδιαίοι μέσοι όροι ήταν κάτω από 50 €/MWh στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που αναλύθηκαν. Εξαιρέσεις ήταν η βρετανική αγορά και η αγορά IPEX της Ιταλίας, με μέσους όρους 50,63 €/MWh και 75,78 €/MWh, αντίστοιχα. Αντίθετα, η πορτογαλική και η ισπανική αγορά κατέγραψαν τους χαμηλότερους εβδομαδιαίους μέσους όρους, για ένατη συνεχή εβδομάδα, 3,87 €/MWh και 4,41 €/MWh αντίστοιχα. Η γαλλική αγορά τους ακολούθησε στενά με εβδομαδιαίο μέσο όρο 9,88 €/MWh. Στις υπόλοιπες αγορές που αναλύθηκαν, οι τιμές κυμαίνονταν από 26,35 €/MWh στη βελγική αγορά έως 45,46 €/MWh στη γερμανική αγορά.
   Οι εκτιμήσεις
   Οι προβλέψεις τιμών της AleaSoft Energy Forecasting δείχνουν ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν στις αναλυόμενες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεαζόμενες από την αυξημένη ζήτηση και τη μειωμένη παραγωγή αιολικής ενέργειας στις περισσότερες αγορές.
   Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
   Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, διατηρώντας την πτωτική τάση των προηγούμενων εβδομάδων. 
   Η γαλλική αγορά σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, 10%, ενώ η πορτογαλική αγορά σημείωσε τη μικρότερη πτώση, 0,1%. Και στις δύο αγορές, οι πτώσεις ακολούθησαν τις αυξήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Στη γερμανική αγορά, η ζήτηση μειώθηκε για έκτη συνεχή εβδομάδα και στο Βέλγιο και την Ιταλία, για πέμπτη εβδομάδα, με μειώσεις 0,5%, 2,7% και 3,7% αντίστοιχα. 
   Στη Μεγάλη Βρετανία η ζήτηση μειώθηκε κατά 6,3% και στην Ολλανδία κατά 8,5%. Αντίθετα, η ισπανική αγορά κατέγραψε άνοδο 1,8% μετά την ανάκαμψη της ζήτησης λόγω της αργίας της Μεγάλης Πέμπτης σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της εθνικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή (Πάσχα Καθολικών.
   Αύξηση θερμοκρασιών
   Την εβδομάδα που ξεκίνησε την 1η Απριλίου, οι μέσες θερμοκρασίες αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές που αναλύθηκαν, ευνοώντας τη χαμηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές. Οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 1,0 °C στην Ιταλία έως 4,4 °C στο Βέλγιο.
   Για την εβδομάδα της 8ης Απριλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις ζήτησης της AleaSoft Energy Forecasting , η ζήτηση θα αυξηθεί στην Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Αντίθετα, η ζήτηση θα μειωθεί στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
   Παραγωγή ΑΠΕ
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η AleaSoft Energy Forecasting, τη συγκεκριμένη εβδομάδα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ιταλική αγορά κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, 76%, ακολουθούμενη από αύξηση 60% στην ισπανική αγορά. Η πορτογαλική και η γαλλική αγορά κατέγραψαν αύξηση 35% και 25% αντίστοιχα. Η γερμανική αγορά ήταν η εξαίρεση, με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας να μειώνεται κατά 1,4% για ολόκληρη την εβδομάδα, αντιστρέφοντας την ανοδική τάση των δύο τελευταίων εβδομάδων.
   Πορτογαλικό ρεκόρ
   Στις 4 Απριλίου, η πορτογαλική αγορά σημείωσε ρεκόρ όλων των εποχών για την παραγωγή ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας , με 16 GWh να παράγονται χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Η ιταλική αγορά έθεσε επίσης ορόσημο για την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας στις 6 Απριλίου, με τη δεύτερη υψηλότερη αξία στην ιστορία, 119 GWh, μόλις 190 MWh κάτω από το ρεκόρ όλων των εποχών που σημειώθηκε στις 17 Ιουνίου 2023.
   Για τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας της AleaSoft Energy Forecasting , η παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα αυξηθεί στη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ στην Ιταλία θα μειωθεί.
   Αιολική ενέργεια
   Στην περίπτωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας , την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα στη γερμανική αγορά, κατά 49%, και στη Γαλλία, κατά 25%. Στην περίπτωση της γαλλικής αγοράς, η ανοδική τάση συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και κατέγραψε την τρίτη και δεύτερη υψηλότερη ημερήσια τιμή παραγωγής αιολικής ενέργειας για έναν μήνα Απριλίου στις 2 και 4 Απριλίου, με 280 GWh και 286 GWh, αντίστοιχα, μετά 317 GWh της 7ης Απριλίου 2022.
   Από την άλλη πλευρά, η Ιβηρική Χερσόνησος και η Ιταλία κατέγραψαν αλλαγή τάσης. Μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες αυξήσεων, η παραγωγή αιολικής ενέργειας μειώθηκε κατά 40% στην Ιταλία και 33% στην Ισπανία. Η πορτογαλική αγορά ήταν αυτή με τη μικρότερη πτώση σε αυτήν την περίπτωση, 4,0%.
   Σύμφωνα με τις προβλέψεις παραγωγής αιολικής ενέργειας της AleaSoft Energy Forecasting για την εβδομάδα της 8ης Απριλίου, η παραγωγή που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία θα μειωθεί στις αγορές της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ θα αυξηθεί στην Ιταλία.
    
    
    
    
    
   Read more...

   174 • 0

  3. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τα ηνία στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατέχουν η Βραζιλία με 20,8% και η Κίνα με 19,0%, καταγράφοντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο από τις αδύναμες επιδόσεις της στην αγορά των τελευταίων ετών, αλλά εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης.
   Μέσα σε μόλις έναν χρόνο η αιολική ενέργεια κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ, αφού μέσα στο 2023 προστέθηκαν 116.065 MW νέας ισχύος.
   Σύμφωνα με προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας, η παγκόσμια δυναμικότητα αιολικής ενέργειας έχει πλέον ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο MW και έχει φτάσει τα 1.047.288 MW – πολύ κοντά στην πρόβλεψη που δημοσιεύτηκε στα μέσα του 2023. 
   Σε σύγκριση με το 2022 είναι 34% επάνω ο όγκος της προστιθέμενης χωρητικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης 12,5%, σημαντικά υψηλότερο από το 2022, όταν η αιολική δυναμικότητα αυξήθηκε μόνο κατά 10,2%. 
   Τα ηνία στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατέχουν η Βραζιλία με 20,8% και η Κίνα με 19,0%, καταγράφοντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι Κάτω Χώρες (34%), η Φινλανδία (22%), το Βιετνάμ (24%) και η Χιλή (26%) είχαν ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο και πλέον συγκαταλέγονται στις πιο δυναμικές αγορές, ενώ οι προηγούμενοι ηγέτες – οι ΗΠΑ, Η Γερμανία, η Ινδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο – σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις, παραμένοντας πολύ κάτω από το 10%. 
   Πατάνε γκάζι και τα επόμενα χρόνια
   Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται τα επόμενα χρόνια, καθοδηγούμενη από νέες πολιτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες στο δρόμο προς την πράσινη ανάπτυξη. Ζεστά μπαίνουν στην κατασκευή αιολικών πάρκων είτε στην ξηρά είτε υπεράκτια , αρκετές χώρες με τη στήριξη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, το βραχυπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης εκτιμάται επίσης ότι είναι υψηλό. Ο τριπλασιασμός της χωρητικότητας αιολικής ενέργειας πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας και η δεκαπλάσια αύξηση μέχρι τα μέσα του αιώνα είναι όχι μόνο εφικτοί στόχοι, αλλά και μια ρεαλιστική επιλογή. 
   Η επανατροφοδότηση, δηλαδή η αντικατάσταση παλαιών και μικρότερων ανεμογεννητριών από νεότερα, μεγαλύτερα και πιο αποδοτικά μηχανήματα, είναι μια σημαντική επιλογή για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας με τεράστιες δυνατότητες. Η Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι η ανανέωση από μόνη της μπορεί να διπλασιάσει τη σημερινή παραγωγή αιολικής ενέργειας. 
   Αιολική ενέργεια και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
   Η εγκατεστημένη αιολική ισχύς στον κόσμο καλύπτει πλέον περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας – άλλο ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερες από δέκα χώρες έχουν πλέον μερίδιο αιολικής ενέργειας άνω του 20%, με επικεφαλής τη Δανία, η οποία παράγει το εκπληκτικό 56% της ηλεκτρικής της ενέργειας από τον άνεμο. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουρουγουάη είναι μεταξύ των χωρών που παράγουν περίπου το ένα τρίτο ή περισσότερο της ηλεκτρικής τους ενέργειας από τον άνεμο. 
   Ο ρόλος της Ελλάδας
   Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο από τις αδύναμες επιδόσεις της στην αγορά των τελευταίων ετών, αλλά εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μετά από αρκετά χρόνια, η Γερμανία πήρε το προβάδισμα στις νέες εγκαταστάσεις, με 3,2 GW, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 69,5 GW. Η Ολλανδία πρόσθεσε μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητά της κατά 2,8 GW σε 11 GW. Συνολικά, επτά ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν τον όγκο της αγοράς 1 GW για νέους στρόβιλους: Γερμανία και Ολλανδία, Γαλλία (2,6 GW επιπλέον, συνολικά 23,5 GW ), Σουηδία (2 GW επιπλέον, συνολικά 16,3 GW ). Ηνωμένο Βασίλειο (1,4 GW επιπλέον, 30,2 GW συνολικά), Πολωνία (1,4 GW επιπλέον , 9,4 GW συνολικά) και Φινλανδία (1,3 GW επιπλέον, συνολικά 6,9 GW ). 
   Οι αγορές μεσαίου μεγέθους στην Ευρώπη περιελάμβαναν την Ελλάδα (προστέθηκαν 543 MW ), την Ιταλία (επιπλέον 365 GW ), την Αυστρία (313 GW ), το Βέλγιο (274 GW ) και την Κροατία (266 GW ). Ακόμη και η Ουκρανία πρόσθεσε 146 GW στην αιολική της δυναμικότητα, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική εισβολή.
   Κύριος μοχλός στην Ευρώπη, εκτός από την κλιματική αλλαγή, είναι πλέον η πρόθεση να απαλλαγούμε από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν θέσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κορυφή της ενεργειακής ατζέντας.
   Ασία
   Η Κίνα διαδραματίζει για άλλη μια φορά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αιολικής ενέργειας – σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χώρα πρόσθεσε 75 GW το 2023. Το νέο ρεκόρ καταρρίφθηκε μόνο χάρη στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 65% της παγκόσμιας αγοράς για νέες ανεμογεννήτριες – από 58% το 2022. Ποτέ άλλοτε μια χώρα δεν έπαιξε τόσο κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη αιολικής ενέργειας όπως η Κίνα το έτος 2023. Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 19,2%, ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς οποιασδήποτε μεγάλης αγοράς , η Κίνα αναμένεται να περάσει το μισό TW το 2024, ένα ακόμη ορόσημο για την παγκόσμια ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. 
   Με επιπλέον 3,1 GW που προστέθηκαν το 2023, η Ινδία διατήρησε τη θέση της ως η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά νέας αιολικής ισχύος, ακριβώς πίσω από τη Γερμανία. Δεδομένων των φιλόδοξων στόχων της χώρας, η Ινδία αναμένεται να παραμείνει τέταρτη ως προς τη συνολική χωρητικότητα τα επόμενα χρόνια. Νέα ώθηση στην Ινδία αναμένεται να προέλθει από την ανανέωση ενέργειας και από την υπεράκτια αιολική ενέργεια – η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τα επόμενα χρόνια. 
   Η Ιαπωνία με 5,2 GW και το Βιετνάμ με 4,9 GW είναι η τρίτη και τέταρτη μεγαλύτερη αγορά στην Ασία – με το Βιετνάμ να είναι η ασιατική χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 23,6% το 2023. 
   Βόρεια Αμερική
   Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 150 GW της συνολικής αιολικής ισχύος, αλλά η αγορά ήταν πολύ πιο αδύναμη από ό,τι το προηγούμενο έτος, προσθέτοντας μόνο 6,4 GW – πολύ λιγότερα από το 2022 και το 2021. Οι καθυστερήσεις των έργων λόγω αδειοδότησης έχουν αναφερθεί ως σημαντικό εμπόδιο και η υπεράκτια αγορά αιολικής ενέργειας έχει σημειώσει μικρή πρόοδο. Ωστόσο, ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού αναμένεται να έχει θετικό και συγκεκριμένο αντίκτυπο στα νέα αιολικά πάρκα στο μέλλον, αρχής γενομένης από το 2024.
   Ο Καναδάς εγκατέστησε 1,8 GW και τώρα έχει ισχύ 17 GW – με ένα ισχυρό έτος να αναμένεται το 2024. Το Μεξικό πέρασε το όριο των 8 GW το 2023. 
   Νότια Αμερική
   Η Βραζιλία τελικά καθιερώθηκε ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, προσθέτοντας χωρητικότητα 4,9 GW σε μόλις ένα χρόνο. Με εγκατεστημένη ισχύ 20,8% από έτος σε έτος, η Βραζιλία είχε την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των δέκα κορυφαίων αγορών αιολικής ενέργειας. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην έβδομη θέση ως προς τη συνολική χωρητικότητα, αλλά αναμένεται να ανέβει στην 5η θέση μέχρι το 2024, ξεπερνώντας την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Νότια Αμερική, η Βραζιλία είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης στην αιολική ενέργεια με συνολική χωρητικότητα 28,6 GW. 
   Η Χιλή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Νότιας Αμερικής με εγκατεστημένη ισχύ 4,8 GW, ακολουθούμενη από την Αργεντινή (4 GW) και την Ουρουγουάη (1,5 GW). 
   Ωκεανία
   Στην Αυστραλία , οι νέες εγκαταστάσεις ήταν χαμηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια, με επιπλέον 942 MW –μετά από 1,4 GW που προστέθηκαν το 2022– ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 11,5 MW. Δυστυχώς, η επιβράδυνση των νέων επενδύσεων θα πρέπει να ξεπεραστεί για να ξαναρχίσει η ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αυστραλίας, η οποία έχει δεσμευτεί να επιτύχει 100% ανανεώσιμη ενέργεια ήδη έως το 2027 – στόχος έχει ήδη επιτευχθεί από την Τασμανία. Στη Νέα Ζηλανδία, μετά από αρκετά χρόνια χωρίς σημαντικές νέες εγκαταστάσεις, τρία νέα αιολικά πάρκα τέθηκαν σε λειτουργία το 2023, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στα 1264 MW.
   Aφρική
   Το 2023 η Αφρική έδειξε μικρή δυναμική όσον αφορά τη νέα χωρητικότητα. Μόνο το Μαρόκο, η τρίτη μεγαλύτερη αγορά, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, προσθέτοντας 616 ΜW για να ανεβάσει τη συνολική ισχύ σε λίγο περισσότερο από 2 GW. Η Αίγυπτος πρόσθεσε 183 MW και τώρα έχει 1,9 GW. Η Μαυριτανία εγκατέστησε το πρώτο της μεγάλο αιολικό έργο και τώρα έχει εγκαταστήσει 135 MW. Πολλές αφρικανικές χώρες εστιάζουν στην ηλεκτροδότηση της υπαίθρου, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μάλλον μικρές ανεμογεννήτριες μαζί με ηλιακή. 
   Read more...

   328 • 0

  4. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού των διαχειριστών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-e, η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχε για 33 ώρες μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές τιμές.
   Ρεκόρ μηδενικών και σχεδόν μηδενικών τιμών σημειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους - και κυρίως τον Μάρτιο - στο ελληνικό Χρηματιστήριο ενέργειας εξαιτίας του συνδυασμού δύο παραγόντων κατά κύριο λόγο: της υψηλής διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που περιορίζουν την ζήτηση ενέργειας για θέρμανση ή κλιματισμό.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού των διαχειριστών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-e, η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχε για 33 ώρες μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές (κάτω από 1 € /MWh) τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά της επόμενης μέρας (DAM), εκ των οποίων οι 31 ώρες ήταν τον Μάρτιο. Την ίδια περίοδο του 2023 αυτό συνέβη για 10 ώρες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.
   Τις 33 αυτές ώρες μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών τιμών ηλεκτρισμού το μέσο μερίδιο των ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή του διασυνδεδεμένου δικτύου ήταν 82.2% με εύρος μεταξύ 77.9% και 87.5%. Αντίθετα, τις 101 ώρες του πρώτου τριμήνου του 2024 που η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπέρασε τα 120 € /MWh, το αθροιστικό μερίδιο των αιολικών και των φωτοβολταϊκών περιορίστηκε κατά μέσο όρο στο 23.1%.
   Επιπλέον σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε στα κοινωνικά δίκτυα ο ενεργειακός σύμβουλος του πρωθυπουργού Νίκος Τσάφος, χαρακτηρίζοντας τον Μάρτιο ως «σημείο καμπής» για την ελληνική αγορά ενέργειας, η ισχυρή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο ήπιος καιρός οδήγησαν σε αρκετές ώρες σχεδόν μηδενικών τιμών, ιδίως προς το τέλος του μήνα. «Αν και η ελληνική αγορά χονδρικής είχε ξαναδεί τέτοιες τιμές, η συχνότητά τους ξεπέρασε κατά πολύ τα προηγούμενα επίπεδα. Οι τιμές αυτές αποτελούν ευπρόσδεκτη είδηση για τους καταναλωτές. Αλλά είναι επίσης προάγγελος του τι πρόκειται να ακολουθήσει, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της προσθήκης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο».
   «Είναι πλέον φανερό ότι η διείσδυση των ΑΠΕ δεν συμβάλλει μόνο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αλλά και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων και υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι κομβικής σημασίας για την αποφυγή απορρίψεων παραγωγής από ΑΠΕ και την περαιτέρω διείσδυση των φθηνότερων τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής», δήλωσε στο ΑΠΕ ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής του Green Tank.
   Οι καταναλωτές ωφελούνται έμμεσα από τις χαμηλές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά καθώς οι τιμές λιανικής για μεγάλες κατηγορίες τιμολογίων προκύπτουν από τον μηνιαίο μέσο όρο των τιμών στο Χρηματιστήριο.
   Read more...

   543 • 0

  5. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τίθενται στη διάθεση των Δήμων τα Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η συμμετοχή των Δήμων στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα και στην επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης των αέριων εκπομπών είναι καθοριστική.
   H δράση «Φορτίζω Παντού» επιδοτεί με 30 εκ. ευρώ την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στα Σ.Φ.Η.Ο. των Δήμων. Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα προδέσμευσης της επένδυσης στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr), εφόσον έχουν δημοσιοποιήσει τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης.
   Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά-β΄ κύκλος» μέσω της επαναδιάθεσης πόρων, ύψους 1 εκ. ευρώ παρέχεται μετά την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β’ 6700/27-11-2023, με την οποία θεσπίστηκε προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.
   Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια. Με τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας των 45 ημερών διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκαν 323 αιτούντες. Οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτεί ποσό 1 εκ ευρώ για νέες αιτήσεις.
   Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι η 4/4/2024 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.
   Read more...

   177 • 0

  6. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), συμμετείχε στην WindEurope 2024, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια και εκθέσεις για την αιολική ενέργεια, το οποίο διεξήχθη στο Μπιλμπάο.
   Υπό το σύνθημα «Ο άνεμος μας, η αξία μας - Δημιουργώντας αξία για την Ευρώπη, ζώντας τις αξίες της Ευρώπης», το φετινό συνέδριο απασχόλησαν θέματα όπως η προστιθέμενη αξία της αιολικής ενέργειας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προστασία της φύσης, η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική ανταγωνιστικότητα και οι τοπικές κοινωνίες.
   Μετά από αρκετά χρόνια πανδημίας, πολέμου, πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης εντός της Ευρώπης, η αισιοδοξία στον κλάδο έχει επανέλθει καθώς οι επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα αυξάνονται, εγκρίνονται περισσότερες άδειες και η εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου αυξάνει τις πωλήσεις της και το παραγωγικό δυναμικό της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της WindEurope, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αναπτύξει αιολικά πάρκα της τάξεως των 29 GW ετησίως από το 2024 έως το 2030, καθιστώντας παράλληλα εφικτούς τους στόχους της για το 2030. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πέρυσι κατασκευάστηκαν αιολικά πάρκα ισχύος 16,2 GW σε όλη την ΕΕ.
   Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών ανάπτυξης αιολικών έργων, αρκετές εκ των οποίων ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στελέχη των ξένων εταιρειών που συμμετείχαν στις συναντήσεις, ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece, Νίκο Στάμου, για τις ρυθμιστικές εξελίξεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου των αιολικών, καθώς και την ευρύτητα των επενδυτικών ευκαιριών και συνεργειών που αναπτύσσονται στον τομέα της ενέργειας, κατά το πρόσφατο διάστημα.
   Σημειώνεται ότι οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρείες ήδη εξετάζουν ή ακόμα και σχεδιάζουν, την περαιτέρω ανάπτυξή τους με νέα επενδυτικά σχέδια στην χώρα μας, τόσο στα υπεράκτια αιολικά και την αποθήκευση ενέργειας, όσο και στις υπηρεσίες όπως τα εξειδικευμένα Κέντρα Υποστηριξης (SSC-GBS) για την παροχή από την Ελλάδα, εξειδικευμένων υπηρεσιών από επιστήμονες όπως Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ανάπτυξης Λογισμικού, κ.α. για την υποστήριξη των ευρύτερων λειτουργιών Ενεργειακών Ομίλων.
   Read more...

   635 • 0

  7. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Ο ΔΕΔΔΗΕ με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καλεί όλους τους κατόχους υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) που δεν τους έχουν ήδη δηλώσει, να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωσή τους, μέσω της ιστοσελίδας https://deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/egkatastasiypodomon-epanafortisis-ilektrokiniton-oximaton, εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/ ή να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία με την εξυπηρέτηση πελατών του, στο τηλέφωνο 800 400 4000.
   Στη χώρα μας αυξάνεται διαρκώς ο στόλος των Ηλεκτρικών Οχημάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη άνοδο του ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με κομβικό το ρόλο του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή όλων των υποδομών φόρτισης Η/Ο (όπως άλλωστε ορίζεται ρητά και στο πλαίσιο του νόμου 4710/2020) προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και αμερόληπτη πρόσβαση όλων των χρηστών Η/Ο στο Δίκτυο, οι υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας για όλους και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών.
   Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δίκτυο Διανομής διαθέτει επάρκεια για την υποστήριξη των υποδομών φόρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου για Η/Ο τόσο του υπάρχοντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030, όσο και για τον πιο φιλόδοξο στόχο του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης.
   Read more...

   389 • 0

  8. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τα έργα ΑΠΕ που ήδη λειτουργούν, σε συνδυασμό με τις μονάδες που έχουν κατακυρώσει ηλεκτρικό «χώρο», ξεπερνούν ήδη τους στόχους για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών το 2030. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στο προσχέδιο του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2025-2034 του ΑΔΜΗΕ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Διαχειριστή.
   Τα στοιχεία που παρατίθενται στο Πρόγραμμα αφορούν τον Νοέμβριο του 2023, όταν ήδη το παραπάνω «πράσινο» χαρτοφυλάκιο αθροιζόταν στα επίπεδα των 28 GW συνολικής ισχύος. Την ίδια στιγμή, το draft του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει πως η εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών θα φτάνει το 2030 τα 23,5 GW.
   Όπως είναι φυσικό, η «επίδοση» του Νοεμβρίου του 2023 ξεπερνά κατά πολύ τους (πιο μετριοπαθείς) στόχους της προηγούμενης παραλλαγής του ΕΣΕΚ, που έχει εγκριθεί από την Κομισιόν. Οι πιο μετριοπαθείς αυτοί στόχοι «τοποθετούσαν» το πράσινο χαρτοφυλάκιο στα 15,1 GW για το 2030.
   Σε λειτουργία 12,2 GW
   Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης, έως τις αρχές Νοεμβρίου του 2023 στο σύστημα μεταφοράς λειτουργούσαν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,2 GW. Από αυτό το portfolio, τα 5 GW αφορούν αιολικά πάρκα και τα 6,5 GW αφορούν φωτοβολταϊκά, με τη συμμετοχή των υπόλοιπων τεχνολογιών ΑΠΕ να είναι αισθητά περιορισμένη.
   Παράλληλα, από τους δύο Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) έχουν χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που υπερβαίνει τα 15,5 GW. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τα 12,4 GW αφορούν φωτοβολταϊκά και τα 2,8 GW αιολικά πάρκα.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι στα εν λειτουργία έργα ήδη η μεγαλύτερη μερίδα αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι μάλιστα υπερτερούν και στα έργα με όρους σύνδεσης. Αυτό σημαίνει πως το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχείται σε σημαντικό βαθμό από την ηλιακή τεχνολογία. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μία σειρά από παρενέργειες, με δεδομένο ότι τα φωτοβολταϊκά παράγουν όλα συγχρονισμένα – τις ώρες ηλιοφάνειας. Έτσι, για παράδειγμα, συχνά τις μεσημεριανές ώρες η παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση, οδηγώντας σε περικοπές, ενώ με τη δύση του ήλιου χρειάζεται η άμεση συνδρομή των μονάδων αερίου, ώστε να καλυφθεί η απώλεια της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Το γεγονός αυτό οδηγεί εκείνες τις ώρες σε σημαντική αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών.
   Αυξανόμενη «πράσινη» συμμετοχή
   Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η συνεισφορά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και των Σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο ενεργειακό ισοζύγιο αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Έτσι, εξαιρώντας τις μονάδες ΣΗΘΥΑ και τα υδροηλεκτρικά, ανήλθε και παραμένει άνω του 20% από το 2018 και έπειτα, ενώ το 2022 ανήλθε στο 39%.
   Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται συνεχώς και η συμμετοχή στην κάλυψη της ζήτησης από τις «καθαρές» πηγές ενέργειας (συμβατικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης κατανεμόμενων και μη). Η συμμετοχή της «καθαρής» παραγωγής στην κάλυψη της ζήτησης αυξήθηκε από το 10,5% περίπου το έτος 2004 σε άνω του 30% από το 2018 και κορυφώθηκε στο 46% το 2022. Έπειτα από το έτος 2013 αυτή η συμμετοχή είναι σταθερά άνω του 25%, με αυξητική τάση.
   Όπως είναι φυσικό, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που βρίσκονται ήδη στα σκαριά, τα παραπάνω ποσοστά θα αυξηθούν έτι περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Πέρα πάντως από τα οφέλη που θα έχει αυτή η εξέλιξη (ενεργειακή ανεξαρτησία, συγκράτηση των χονδρεμπορικών τιμών), η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα εμπεριέχει και αρκετές προκλήσεις.
   Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η διαχείριση της στοχαστικής παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ κατά τη λειτουργία του Συστήματος επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των συμβατικών μονάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση του ισοζυγίου της παραγωγής και του φορτίου. Για παράδειγμα στις μεταμεσημβρινές ώρες όπου μειώνεται απότομα η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, προκύπτουν απαιτήσεις ταχείας ανάληψης του φορτίου και με αυξημένο ρυθμό από τις συμβατικές μονάδες.
   «Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα προκλήσεων οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν, γεγονός το οποίο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης εδώ και πολλά χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινή διαπίστωση για τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, είναι ότι θα απαιτηθεί η αύξηση της δυνατότητας της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η χρήση των αντλητικών υδροηλεκτρικών Σταθμών και συστημάτων συσσωρευτών, ώστε να αμβλύνονται οι επιπτώσεις της τυχαίας παραγωγής από τις ΑΠΕ», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Διαχειριστής.
   Read more...

   382 • 0

  9. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σε πέντε θαλάσσιες περιοχές πρόκειται να αναπτυχθούν τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα της χώρας.
   Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 -2034 του ΑΔΜΗΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, τον Ιανουάριο η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ υπέβαλε πρόταση για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2 GW, ο οποίος θα επιμεριστεί σε 5 περιοχές και συγκεκριμένα σε Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Αττική και Δωδεκάνησα
   Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί πιλοτικά έργα 600 MW σε Έβρο και Σαμοθράκη, ακόμα 600 MW στην Κρήτη, για τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα νησιά Σύρο, Πάρο και Νάξο δρομολογούνται έργα 250 MW, σε νησιά των Κυκλάδων κοντά στην Αττική καθώς και στον Νότιο Ευβοϊκό θα γίνουν έργα 200 MW και στα Δωδεκάνησα έργα 350 MW.
   Σε δεύτερο στάδιο, θα ακολουθήσει μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και θα την υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ, θα κάνει εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης των δικτύων αυτών, το οποίο θα επιβαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και θα ανακτάται από αυτόν μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος.
   Έπειτα από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ), ο ΑΔΜΗΕ αναμένεται να εκδώσει απόφαση δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για τη σύνδεση με το σύστημα της εκτιμώμενης ισχύος των έργων που αντιστοιχεί στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) και οι οποίες θα εγκριθούν με προεδρικό διάταγμα.
   Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η επέκταση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς στο νησιωτικό χώρο δημιουργεί τις προϋποθέσεις και καθιστά περισσότερο εφικτή τη δυνατότητα ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής σε σημεία σύνδεσης του Συστήματος, καθιστώντας οικονομικοτεχνικά βιώσιμες νέες περιοχές για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων ΑΠΕ.
   Όπως επισημαίνει μάλιστα, προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη με το συνδυασμό έργων για υπεράκτια αιολικά πάρκα σε «κοινό» διασυνδετικό δίκτυο με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα έναντι των ανεξάρτητων ακτινικών συνδέσεων, διαφαίνεται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών στον θαλάσσιο χώρο με σκοπό τη βέλτιστη «κοινή» σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων επί νησιών που θα ανήκουν σε διαφορετικούς παραγωγούς.
   Ποιά τα οφέλη από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
   Με βάση το σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί, η Ελλάδα δύναται να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προώθηση νέων τεχνολογιών, να αποκτήσει εγχώρια τεχνογνωσία και να αναπτύξει την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα.
   Η εγκατάσταση ΥΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ με έως και 1,9 δισ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2024-2050 και των εσόδων του Δημοσίου με έως και 440 εκ. ευρώ ετησίως. Για την ίδια περίοδο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έως και 44.400 θέσεις εργασίας ετησίως.
   Συνολικά, η υλοποίηση των έργων αυτών υπολογίζεται να μοχλεύσει επενδύσεις πάνω από 30 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον το πρώτο έργο.
   Read more...

   779 • 1

  10. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Η Ευρώπη έχει ήδη ετοιμάσει την ανάπτυξή της σε έργα αποθήκευσης ενέργειας δείχνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο (ο πρώτος κινητήριος μοχλός σε αυτό τον τομέα) θα απωλέσει την κυριαρχία που έχει μέχρι τώρα.
   Σύμφωνα με στοιχεία της LCP Delta στο τέλος του 2023, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο και Πολωνία είχαν μαζί στο δίκτυο 2,2 GW/3,1 GWh BESS, εκ των οποίων τα 750 MW/1,15 GWh ενεργοποιήθηκαν το περασμένο έτος.
   Από το 2024 και μετά, η ανάπτυξη στην ήπειρο (σε μεγαβάτ και σε μεγαβατώρες) θα ξεπεράσει το Ηνωμένο Βασίλειο.
   Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των στόχων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σύμφωνα με το RePowerEU.
   Μάλιστα η ΕΕ θέλει να τερματίσει την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα αυξάνοντας εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
   Οι στόχοι έχουν κωδικοποιηθεί από τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα των κρατών μελών (NECP), που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 1-2 χρόνια.
   Ιταλία
   Η Ιταλία είναι έτοιμη να γίνει μια από τις πιο πολυσύχναστες αγορές BESS σε κλίμακα πλέγματος τα επόμενα χρόνια.
   Μετά την ανάπτυξη των στόχων της για τις ΑΠΕ και την ανάπτυξη του αγωγού, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) Terna πέρασε τα τελευταία χρόνια σε διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία για το πώς να διευκολύνει την αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυό του, προβάλλοντας ότι 9GW/71GWh πρέπει να συνδεθεούν στο δίκτυο έως το 2030.
   Η επιχειρηματική θήκη αποθήκευσης θα χτιστεί γύρω από τη χωρητικότητα
   αρμπιτράζ (αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου από μια πηγή και την άμεση πώλησή του κάπου αλλού σε υψηλότερη τιμή) αγοράς και ενέργειας (μεταξύ άλλων) μέσω μιας νέας πλατφόρμας που λανσαρίστηκε από την Terna όπου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες αποθήκευσης να πουλήσουν «χρονική μετατόπιση» ενέργειας σε ιδιοκτήτες ΑΠΕ, συνβοηθητικές υπηρεσίες. Τα έργα θα διαρκούν 4 ώρες και πλέον.
   Όλα αυτά θα υποστηριχθούν με 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ (19,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
   Σχέδιο στήριξης επιχορηγήσεων που υποστηρίζεται από την ΕΕ για την κάλυψη μέρους της επένδυσης και του λειτουργικού κόστους αποθήκευσης σε κλίμακα δικτύου, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2023.
   Ένα τεράστιο 2,6GW/8,9GWh πρόκειται να κυκλοφορήσει στο δίκτυο το 2024
   με μέση διάρκεια περίπου 3,4 ώρες, όπως ενημέρωσε η LCP Delta.
   Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού είναι περίπου 1GW.
   Οι αναπτύξεις θα συνεχιστούν με πιο αργό ρυθμό στη συνέχεια και μετά τα τέλη του 2027, τα 4,8 GW/14,7 GWh θα πρέπει να είναι online.
    Η επιχειρηματική υπόθεση θα αφορά κυρίως τη μετατόπιση ηλιακής ενέργειας (μέσω φωτοβολταϊκών) έως τις βραδινές ώρες.
   Περίπου 880 MW/1.809 MWh σε έργα αποθήκευσης ενέργειας προβλέπονται στο διαγωνισμό PERTE του Δεκεμβρίου του 2023.
   Το μεγαλύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει στο δίκτυο το 2025.   Γερμανία
   Η Γερμανία ήταν κάποτε η κορυφαία αγορά για την κλίμακα δικτύου
   BESS στην Ευρώπη, ακόμη και μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο.
   Οι επιχορηγήσεις για συστεγαζόμενα έργα έχουν επίσης δώσει ώθηση στην
   αγορά.
   Η κυβέρνηση δημοσίευσε τη στρατηγική της για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2023, με στόχο την υποστήριξη της κλιμάκωσης και
   ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυό της, θέτοντας την τεχνολογία στην πολιτική ατζέντα για πρώτη φορά.
   Μέχρι το τέλος του 2023, υπήρχαν 937MW/1.322MWh online στο Γερμανία και άλλα 485MW/681MWh πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο δίκτυο το 2024.
   Ισπανία
   Η ισπανική αγορά υπήρξε μια προκλητική αγορά, με ανέκδοτες ενδείξεις «υπερανάπτυξης» ηλιακών φωτοβολταϊκών έργων και άλλες προκλήσεις που ίσως εξηγούν γιατί μόνο 5MW/10MWh ήρθαν στο δίκτυο πέρυσι.
   Ωστόσο, οι αναπτύξεις πρόκειται να αυξηθούν με νέα ενέργεια.
   Στόχος ανάπτυξης αποθήκευσης έως το 2030 είναι 22 GW ως μέρος του
   αναθεωρημένου NECP το οποίο περιλαμβάνει επίσης 76 GW Φ/Β μέχρι τότε.
    


    
   Βέλγιο
   Παρόλο που το Βέλγιο έχει λιγότερα BESS online σήμερα, μεγαλύτερα κράτη
   όπως Γαλλία και Γερμανία, έχουν ήδη δει ορισμένες αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, πολλών ωρών.
   Δύο έργα ΑΠΕ 25MW/100MWh αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη Nippon Koei Energy Europe και τη Nala.
   Τον Ιανουάριο ο Ολλανδός κατασκευαστής Giga Storage ισχυρίστηκε ότι το 2024 θα ξεκινήσει την κατασκευή σε έργο 600MW/2.400MWh (ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
   Ένας μεγάλος οδηγός της διάρκειας και της κλίμακας των πολλαπλών ωρών στα έργα αυτά είναι η αγορά δυναμικότητας της χώρας, μέσω του
   Μηχανισμού Αμοιβής Ικανότητας (CRM) ο οποίος μπορεί να είναι στοιβάζονται με βοηθητικές ευκαιρίες υπηρεσίας για τη δημιουργία ενός ισχυρού επαγγελματική υπόθεση.


    
   Πολωνία, Σουηδία και Γαλλία
   Η Πολωνία είναι μια άλλη αγορά που εκτινάσσεται από μια αμελητέα βάση εκκίνησης σήμερα, με συμβόλαια αγοράς δυναμικότητας παίζει και πάλι τεράστιο ρόλο.
   Η ανάπτυξη είναι ρυθμισμένη να ξεκινήσει το 2026 και το 2027 (με 600MW/2.282MWh και 1.300MW/4.550MWh να έρχονται σε απευθείας σύνδεση αντίστοιχα).
   Η περίοδος 2024-2027 για τη Σουηδία και τη Γαλλία θα ήταν πιο εύστοχα να περιγραφεί ως «αργή και σταθερή», με 300-400 MW να έρχονται online κάθε χρόνο με διάρκειες μεταξύ τους από 1 έως 2 ώρες, με επαγγελματικές υποθέσεις χτισμένες γύρω από ένα μείγμα ενεργειακού αρμπιτράζ, χωρητικότητα και βοηθητικές υπηρεσίες.
   Read more...

   235 • 0

  11. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Στην Ελλάδα έχουν συσταθεί μακράν οι περισσότερες ενεργειακές κοινότητες πολιτών από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
   Όπως προκύπτει από ανάλυση που δημοσίευσε το συμβούλιο ευρωπαϊκών ρυθμιστών, CEER, η χώρα μας διαθέτει 884 κοινότητες, ενώ ακολουθεί η Ολλανδία με 705.
   Χαρακτηριστικό είναι ότι η αμέσως επόμενη Αυστρία έχει 200 και έπειτα το Βέλγιο έχει 66, η Ιταλία 39 και η Ισπανία 20.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις κοινότητες της Γερμανίας δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία στη ρυθμιστική αρχή, άρα δεν καταγράφονται.
   Ο CEER παρατηρεί επίσης ότι λιγοστά κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σήμερα στην επιλογή που δίνει η κοινοτική οδηγία για τον ηλεκτρισμό ώστε να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες πολιτών.
   Read more...

   302 • 1

  12. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   To σύνηθες είναι να έχουμε διακοπές στην ηλεκτροδότηση όταν παρατηρείται έξαρση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους βαρυχειμωνιάς, ή καύσωνα, δηλαδή, η ζήτηση ρεύματος  δημιουργεί χάσμα ανεπάρκειας σε φυσικό αέριο, ΑΠΕ, εισαγωγές, πέραν των βλαβών που εκδηλώνονται σε σταθμούς της ΔΕΗ. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας, 9 Ιανουαρίου 2017, εν μέσω της κακοκαιρίας «Αριάδνη», η αιχμή της ζήτησης έφθασε στις 9.296 MWh, όταν οι ανάγκες σε φυσικό αέριο ξεπέρασαν 
   την ίδια μέρα, τις 290.000 ΜWh! Tην επόμενη ημέρα, Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017, η πρόβλεψη φορτίου ρεύματος κυμαινόταν μεταξύ 8.800- 9.250 ΜWh όταν για το φυσικό αέριο η εκτίμηση ήταν 270.000 ΜWh!  
   Πλέον, η πρόκληση έγκειται σε μια έκφανση της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η αγορά, οι φορείς και το ΥΠΕΝ πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημα της αύξησης της παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ και τις χωρητικότητα των δικτύων. Καθώς δε αυτήν την περίοδο που περιλαμβάνει την επέτειο της 25ης Μαρτίου και αμέσως μετά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα, προκύπτει ο συνδυασμός μείωσης της ζήτησης και υπερπροσφοράς ΑΠΕ, οι πιθανότητες διακοπών στην ηλεκτροδότηση είναι ορατές και κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για να τις αποτρέψουν, όπως συνέβη και πέρυσι.  
   Η απουσία υποδομών αποθήκευσης συντείνει σε αυτή την απειλή για την ευστάθεια του συστήματος. Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, η υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ που παρατηρείται σε ορισμένες χρονικές περιόδους, ιδίως όμως την άνοιξη και το φθινόπωρο, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για μπλακ άουτ.  
   Ήδη η ΡΑΑΕΥ σπεύδει να συστήσει ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης και αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη για το ζήτημα με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος μπλακ άουτ κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου και την περίοδο του Πάσχα.
   https://www.energia.gr/media/inlinepics/adam34.jpg

   (Διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίο συστήματος, 11/3-17/3 2024 Πηγή ΙΕΝΕ)
   https://www.energia.gr/media/inlinepics/adam35.jpg

   (Διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίο συστήματος για τον μήνα Φεβρουάριο- Πηγή: ΙΕΝΕ)
   Το πρόβλημα είναι ορατό μόνο παρατηρώντας κανείς τη συνολική ζήτηση για σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου, που διαμορφώθηκε στις 302,29 GWh, με τα μερίδια καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα να είναι για το μεν φυσικό αέριο στο 42,4%, των ΑΠΕ στο 34,5% και των εισαγωγών στο 13,8% του λιγνίτη στο 0,2% και των υδροηλεκτρικών στο 5,1%. 
   Όπως αναφέρει αι το ΙΕΝΕ στην τεωευταία ρτου ανάλυση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 897 GWh, με πτώση 3,5%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 191 MW. Επίσης, η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,040 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (143 GWh). 
   Ήδη, τις τελευταίες εβδομάδες, και αφότου εισήλθαμε στην εαρινή περίοδο, η ζήτηση είναι μειωμένη και η συμμετοχή των ΑΠΕ εμφανίζει κορυφώσεις που φθάνουν και στο +50% του μείγματος, Με αυτά τα δεδομένα υπόψη, ο κίνδυνος διακοπών στην ηλεκτροδότηση αυξάνεται, όπως ακριβώς και οι περικοπές ενέργειας που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ. 
   Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τη ζήτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα να υοχωρεί κάθετα, χρειάστηκε να γίνουν περικοπές μονάδων ΑΠΕ για διάστημα τριών ωρών το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ την Καθαρά Δευτέρα καθαυτή, δεν προέκυψε ανάγκη περικοπών αφού η παραγωγή των αιολικών ήταν υποτονική.

   Ανάλογη κατάσταση αναμένεται και για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, ενώ πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το πρόβλημα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τις ημέρες του Πάσχα λόγω των αργιών αλλά και των καλών καιρικών συνθηκών. Η ζήτηση ηλεκτρισμού αναμένεται μειωμένη ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να είναι υψηλή η παραγωγή των ΑΠΕ, κυρίως των φωτοβολταϊκών και ανάλογα με τις συνθήκες, των αιολικών.  
   Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για ένα μπλάκ άουτ τόσο για την περίοδο αυτή όσο και για το επερχόμενο καλοκαίρο,  πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στο ΥΠΕΝ στο οποίο συμμετείχαν  στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. 
   Για την πρόληψη του κινδύνου αυτού καταβάλεται προσπάθεια να συμφωνηθούν νέα, πιο ελαστικά  όρια ενεργοποίησης των συστημάτων προστασίας στους σταθμούς παραγωγής, ιδίως όμως στις μικρές μονάδες ΑΠΕ, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος μαζικών αποκοπών –κυρίως φωτοβολταϊκών πάρκων- σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών.

   Η ευελιξία των συστημάτων αποκοπής που διαθέτουν οι μικροί σταθμοί ΑΠΕ θεωρείται καίριος παράγοντας καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να θέσει, αιφνίδια, εκτός συστήματος σημαντικές ποσότητες ενέργειας, και να προκαλέσει ανισορροπία στο σύστημα και τελικώς, σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση. 
   Από πέρυσι η υπερπροσφορά παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ εξώθησε τους Διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ να προβούν σε υποχρεωτική αποκοπή ηλιακών και αιολικών μονάδων από το σύστημα.  
   Εκτός αυτού προέκυψε και το φαινόμενον ωρών με σχεδόν μηδενικές τιμές ηλεκτρισμού στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ιδίως κατά την εαρινή και φθινοπωρινή περίοδο. Σημειώνουμε ότι ανάλογη είναι η εικόνα και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, με αρνητικές τιμές και προβλήματα ευστάθειας στα ηλεκτρικά συστήματα όπως έγραψε χθες, Πέμπτη 21 Μαρτίου το energia.gr εδώ.
   Read more...

   399 • 0

  13. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Η σύμβαση για την προμήθεια 200 λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μήκους 12 μέτρων, τα οποία θα δρομολογηθούν στην Αθήνα, υπεγράφη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Commercial Operation – Director της εταιρείας «Industria Italiana Autobus», Salvatore Danilo Martelli, παρουσία της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών.
   Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Ένα ακόμη βήμα για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα. Ένα αναγκαίο βήμα, απόρροια του γερασμένου στόλου που υπάρχει στη χώρα. Συγκεκριμένα, υπογράφεται η σύμβαση προμήθειας 200 νέων λεωφορείων φυσικού αερίου, 12 μέτρων με την Industria Italiana Autobus. Τα λεωφορεία θα παραδοθούν έως το τέλος του 2025. Προσδοκούμε και θα εργαστούμε από κοινού αυτή η καταληκτική ημερομηνία να έρθει νωρίτερα. Έτσι, 440 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας έως το τέλος του 2025. Λεωφορεία φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικά λεωφορεία».
   Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές τόνισε: «Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 200 λεωφορείων φυσικού αερίου - 12 μέτρων - συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα πρώτα 100 - 18 μέτρων - αλλά και τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, δημιουργείται ένας σημαντικά ανανεωμένος στόλος λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε μέσα στο 2025 το σύνολο αυτών των οχημάτων να τεθεί σε κυκλοφορία. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανανέωση ή η δρομολόγηση ανανέωσης 1.300 νέων λεωφορείων έως το τέλος του 2027, δημιουργώντας μια εποχή βιώσιμη για τις συγκοινωνίες». 
   Ο Commercial Operation – Director της Industia Italiana Autobus, Salvatore Danilo Martelli, ανέφερε: «Στην καριέρα μου ως μάνατζερ αυτές οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές και αντιπροσωπεύουν τη σημαντική δουλειά για την εταιρεία μας, να διαχειριστούμε την παροχή έργου σε έναν τόσο σημαντικό πελάτη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον πελάτη μας».
   Read more...

   588 • 0

  14. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Στην Κρήτη σχεδιάζεται να χωροθετηθεί το πρώτο πιλοτικό πλωτό θαλάσσιο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα καθώς και σε ακόμη ένα νησί μη διασυνδεμένο με τον κεντρικό «κορμό» του ηλεκτρικού συστήματος. Το σκεπτικό του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να λειτουργήσει αρχικά ένα πιλοτικό στο σύστημα της Κρήτης, η οποία από το 2025 θα διασυνδεθεί, αλλά και σε ένα μικρό νησί όπου πιθανώς να γίνει και χρήση συσσωρευτών, προκειμένου να διαπιστωθούν, υπό διαφορετικές συνθήκες, τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες.
   Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε θαλάσσια «οικόπεδα», με τον νόμο 4951/2022 είχε προβλεφθεί η δυνατότητα λειτουργίας, σε πρώτη φάση, έως και δέκα πιλοτικών πλωτών μονάδων, εγκατεστημένης ισχύος από 0,5 MW έως και 1 MW. Ωστόσο, έκτοτε δεν είχαν προχωρήσει γι΄ αυτό το ΥΠΕΝ αναμένεται άμεσα να προωθήσει ρυθμίσεις οι οποίες θα προβλέπουν ότι αυτά τα πιλοτικά πλωτά θαλάσσια φωτοβολταϊκά θα εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και θα μπορούν να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
   Μάλιστα, για τις αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με το δίκτυο, ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει σε ποιον Διαχειριστή θέλει να τις υποβάλλει, δηλαδή στον ΔΕΔΔΗΕ ή στον ΑΔΜΗΕ. Ειδικά για το ηλεκτρικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο θεωρείται κορεσμένο και ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πάψει να δέχεται αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για φωτοβολταϊκά, στην περίπτωση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών θα τις δέχεται κατ΄ εξαίρεση.
   Ο ρόλος της ΕΔΕΥΕΠ
   Ρόλο στην ανάπτυξη και των πλωτών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών αναμένεται να παίξει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) η οποία έχει ήδη επωμισθεί την επιτάχυνση των επενδύσεων που αφορούν στα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Γι΄ αυτές τις επενδύσεις, η ΕΔΕΥΕΠ, μέσω ρύθμισης που αναμένεται να περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, θα μπορεί αναλαμβάνει, για λόγους ωρίμανσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, να διενεργεί έρευνες, μετρήσεις και συλλογή δεδομένων (ή να τα αναθέτει σε εταιρεία ειδικού σκοπού).
   Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι για τα πλωτά φωτοβολταϊκά σε λίμνες και ταμιευτήρες εκκρεμούν εδώ και καιρό αιτήσεις ισχύος εκατοντάδων MW και για τα οποία δεν υπάρχουν κατευθύνσεις ως προς τη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Ενδιαφέρον για την ανάπτυξή τους στη χώρα μας είχαν επιδείξει ελληνικοί, αλλά και ξένοι όμιλοι όπως η γαλλική ΑΚUO Energy, η γερμανική BayWa κ.ά.
   Πλωτά σε λίμνες και θάλασσες
   Παγκοσμίως, από το 2007 οπότε έγινε η πρώτη πιλοτική εφαρμογή πλωτών φωτοβολταϊκών έως και σήμερα, η αύξηση των εγκαταστάσεων είναι εντυπωσιακή. Οι χώρες με τις περισσότερες εφαρμογές είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και το Βιετνάμ στην Ασία και η Ολλανδία, η Γαλλία και η Βρετανία στην Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ μέχρι πρόσφατα τα πλωτά φωτοβολταϊκά ήταν στο περιθώριο της αγοράς, πλέον παρουσιάζονται ως μια ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή. Ο βασικός λόγος είναι η δραστική μείωση του κόστους, αν και παραμένουν κατάτι ακριβότερα από αντίστοιχους φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους.
   Read more...

   549 • 0

  15. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Αισθητή έκαναν την παρουσία τους οι περικοπές ΑΠΕ το προηγούμενο έτος, με τις Γιγαβατώρες που δεν εγχύθηκαν στο ηλεκτρικό σύστημα να ανέρχονται σε 228 Γιγαβατώρες. Υπενθυμίζεται ότι οι περικοπές γίνονται προς ώρας από τον ΑΔΜΗΕ οριζόντια και αναλογικά, περιορίζοντας την ισχύ παραγωγής κάθε σταθμού ΑΠΕ που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή σε λειτουργία. 
   Επίσης, οι περικοπές εφαρμόζονται σε όσα έργα υπάρχει η δυνατότητα για παρέμβαση μέσω τηλεχειρισμού. Κάτι που ισχύει για το σύνολο των «πράσινων» μονάδων που είναι συνδεδεμένες στο ΕΣΜΗΕ, αφού οι δυνατότητες τηλεχειρισμού στο δίκτυο διανομής από τον ΔΕΔΔΗΕ ακόμη περιορίζονται σε ένα μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου των εγκατεστημένων «μικρών» φωτοβολταϊκών. 
   Οι 228 Γιγαβατώρες «πράσινης» παραγωγής βρέθηκαν εκτός συστήματος το 2023 για λόγους αγοράς (δηλαδή πλεονάζουσας παραγωγής, έναντι της ζήτησης και του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών), και όχι για λόγους συμφόρησης του ηλεκτρικού συστήματος. Έτσι, δείχνουν πως εκτός από την ύπαρξη ηλεκτρικού «χώρου» για σύνδεση, οι μονάδες ΑΠΕ χρειάζονται και ανάλογο «χώρο» στην αγορά, ώστε να διαθέσουν την παραγωγή τους και να αποζημιωθούν για αυτήν. 
   Επίσης, το μέγεθος των περσινών περικοπών αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό της συμμετοχής του εγκατεστημένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στο εγχώριο ηλεκτρικό μίγμα. Είναι ενδεικτικό ότι ισοδυναμούν με το 1,1% περίπου της συνολικής ετήσιας παραγωγής ΑΠΕ την περασμένη χρονιά. 
   Ωστόσο, όπως σημειώνουν παράγοντες του κλάδου, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως το φαινόμενο θα ενταθεί σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια, ξεκινώντας ήδη από φέτος. Κι αυτό γιατί ήδη από το 2024 αναμένεται σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή της εγχώριας ζήτησης για ηλεκτρισμό για ρεύμα. Απόδειξη το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ για το τρέχον έτος, η διείσδυση θα αυξηθεί κατά 2.104 Μεγαβάτ, με την κατανάλωση να διαμορφώνεται στις 45,8 Τεραβατώρες – όταν φέτος κινήθηκε στις 45,8-46,1 Τεραβατώρες. 
   Βέβαια, οι «κόφτες» στην παραγωγή ΑΠΕ δεν αποτελούν ελληνικό φαινόμενο, καθώς λίγο έως πολύ όλα τα κράτη της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, με την προέλαση των ανανεώσιμων μονάδων στα ενεργειακά τους συστήματα. Στην περίπτωση ωστόσο της χώρας μας, μία ακόμη δυσχέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι όμορες αγορές ηλεκτρισμού των Βαλκανίων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στις περικοπές σε σημαντικό βαθμό, μέσω των εξαγωγών «πράσινης» ενέργειας. 
   Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, «ανάχωμα» στις περικοπές αναμένεται να μπει για πρώτη φορά από το 2026, όταν θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο «κύμα» μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ενδεικτικό ότι το 2026 θα ξεκινήσουν να ενεργοποιούνται οι πρώτες standalone μπαταρίες από το σχήμα στήριξης που «τρέχει» από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, το «ανάχωμα» αυτό δεν αναμένεται να περιορίσει τις περικοπές ΑΠΕ, από τα επίπεδα στα οποία θα έχουν διαμορφωθεί τότε, αλλά απλώς να μειώσει τον ρυθμό αύξησής τους. 
   Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο για την περίοδο 2024-2025 αλλά και για όλη την τρέχουσα 10ετία, καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο το μόνιμο πλαίσιο περικοπών που έχει στα σκαριά η Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΥΠΕΝ. Στόχος του μόνιμου πλαισίου είναι ακριβώς οι εταιρείες να έχουν όσο το δυνατόν πιο καθαρή εικόνα για το ποσοστό της παραγωγής των επενδύσεών τους που δεν θα εγχέεται στο σύστημα -και για το οποίο επομένως δεν πρόκειται να αποζημιωθούν- ώστε να διαμορφώσουν τα business plan τους, χωρίς να απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα των έργων. 
   Όπως έχει γράψει το energypress, για αυτό τον σκοπό στο μόνιμο πλαίσιο θα προβλέπεται κατανομή των περικοπών στις διάφορες κατηγορίες έργων, δηλαδή κριτήρια ιεράρχησης για το «ψαλίδι» που θα εφαρμόζεται στους σταθμούς. Επίσης, από την Ομάδα εξετάζεται και το αν χρειάζεται (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) να αποζημιώνονται έργα για την παραγωγή τους που δεν εγχέεται στο σύστημα. Στη βάση της εισήγησης που θα διαμορφωθεί, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από τη ΡΑΑΕΥ και το ΥΠΕΝ.
   Προς τον περιορισμό των περικοπών θα συμβάλει επίσης και το σχέδιο για προσθήκη μπαταριών behind the meter σε υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά, που επίσης επεξεργάζεται η Ομάδα, παρέχοντας ως κίνητρο την κατακύρωση ταρίφας μέσω διαγωνισμών. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή θα δίνεται από τη μία κατηγορία δημοπρασιών του νέου διαγωνισμού σχήματος. Οι μπαταρίες behind the meter θα αμβλύνουν τις απορρίψεις ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από το ότι θα απελευθερώσουν ηλεκτρικό «χώρο».
   Όσον αφορά την επόμενη 10ετία, η μέγιστη αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού της χώρας μας (στο οποίο θα προστεθεί στην πορεία και το αιολικό δυναμικό των αιολικών θαλασσών) «περνά» από τους νέους ηλεκτρικούς «διαδρόμους» που έχει στα σκαριά ο ΑΔΜΗΕ, για μαζικές εξαγωγές «πράσινης» ενέργειας. Ένας τέτοιος διάδρομος είναι ο Green Aegean Interconnection, για την τροφοδοσία των μεγάλων κέντρων κατανάλωσης στη νότια Γερμανία. 
   Read more...

   958 • 1

  16. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τις 2.000 έχουν φτάσει τα συστήματα φωτοβoλταϊκών στέγης με μπαταρία που βρίσκονται σε λειτουργία μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» και έπονται 8.700 συστήματα ακόμη που έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ και αναμένεται να συνδεθούν μέσα στους επόμενους μήνες.
   Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η πρώτη «παρτίδα» των 2.000 συστημάτων που πλέον λειτουργεί αθροίζεται στα 12 Μεγαβάτ ενώ εν αναμονή για λειτουργία φτάνουν τα 60 μεγαβάτ. Τα παραπάνω «μεγέθη» μεταφράζονται, όπως αναφέρουν ίδιες πληροφορίες σε απορρόφηση προϋπολογισμού της τάξης του 50% μέχρι στιγμής, όταν το συνολικό ποσό είχε προσδιοριστεί στα 230 εκατομμύρια ευρώ.
   Αν και τα υφιστάμενα νούμερα, 10 μήνες σχεδόν μετά την έναρξη του προγράμματος, επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της αγοράς, εντούτοις, αποκαλύπτουν, ταυτόχρονα, μια βραδύτητα στην υλοποίηση, δεδομένου κιόλας ότι οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για 33-35 χιλιάδες συστήματα.
   Ο βασικός λόγος για την περιορισμένη, μέχρι στιγμής, διάδοση του προγράμματος οφείλεται, όπως μεταφέρουν παράγοντες της αγοράς, στο ζήτημα των πληρωμών. Συγκεκριμένα, η καταβολή των πληρωμών δεν έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να καλείται υποχρεωτικά να διαθέσει αρχικά ένα ορισμένο κεφάλαιο, αναμένοντας σε μετανέστερο, απροσδιόριστο χρόνο την ανάκτηση μέρους της επένδυσης μέσω της επιδότησης.
   Σημειώνεται ότι ορισμένες εταιρείες έχουν εγκαινιάσει δικά τους «χρηματοδοτικά εργαλεία» προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων, πράγμα όμως που είναι «πεπερασμένο» και σε άμεση συνάρτηση με τη ρευστότητα της κάθε εταιρείας.
   Όταν μάλιστα, όπως μεταφέρουν παράγοντες της αγοράς, δεν προχωρούν οι πληρωμές μέσω του προγράμματος, τα όποια περιθώρια για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των έργων στενεύουν ακόμη περισσότερο.
   Σε κάθε περίπτωση, η αυτοπαραγωγή, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΣΕΦ, γνωρίζει μεγάλη άνθηση στη χώρα μας με τις προβλέψεις του Συνδέσμου να αναφέρουν ότι φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς.
   Υπενθυμίζεται, ότι το 2023 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την διάδοση της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, με τη συνολική ισχύ των νέων συστημάτων να σημειώνει πάνω από 100% αύξηση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος.
   Μάλιστα, πέρυσι συνδέθηκαν περισσότερα συστήματα, από όσα είχαν εγκατασταθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας σε σύνολο τα 250 Μεγαβάτ. Ο ΣΕΦ εκτιμά ότι το τρέχον έτος θα κινηθεί σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα με την εγκατάσταση περί των 300 Μεγαβάτ νέων συστημάτων, εκ των οποίων, όπως προαναφέρθηκε τα 60 Μεγαβάτ αφορούν συστήματα μέσω του PV Stegi.
   Read more...

   555 • 0

  17. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Οι βιομηχανίες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν κυκλικές πρακτικές και το πράττουν ήδη καταγράφοντας πρόοδο και προγραμματίζοντας αύξηση των επενδύσεων για την κυκλικότητα μέσα στην επόμενη πενταετία αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια που επιβραδύνουν την μετάβαση. Έρευνα που πραγματοποίησε η ABB Motion με τη συμμετοχή 3.304 ανώτερων στελεχών της παγκόσμιας βιομηχανίας από διάφορους τομείς και χώρες καταδεικνύει ότι πλέον οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια σφαιρική προσέγγιση στην κυκλικότητα και ξεφεύγουν πλέον από τα στενά όρια της ανακύκλωσης.
   Αυτή η ευρύτερη προοπτική περιλαμβάνει την μείωση των απορριμμάτων, τον βιώσιμο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποδοτικών πόρων και διαδικασιών. Ωστόσο, παραμένει η αποσύνδεση μεταξύ της ευαισθητοποίησης και της πραγματικής εφαρμογής λόγω των υφιστάμενων φραγμών ενώ δεν έχουν εγκαθιδρυθεί ακόμη μια κοινή αντίληψη και κατανόηση της κυκλικής στρατηγικής ούτε έχουν καθιερωθεί μετρήσεις για τις επιχειρήσεις. Έτσι, παρά την αισιοδοξία τους για μελλοντικές επενδύσεις στην κυκλικότητα, οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη πόρων και τη σπατάλη. Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 95% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαχείρισης και της περιορισμένης πρόσβασης σε πόρους.
   Η κύρια πρόκληση που αναφέρεται είναι η προμήθεια βιώσιμων υλικών (31%). Πολλά άλλα εμπόδια περιστρέφονται γύρω από την προσβασιμότητα σε βιώσιμες πρώτες ύλες και κυκλικές τεχνολογίες. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κυκλικών τεχνολογιών προσδιορίζεται ως ένα από τα τρία κορυφαία εμπόδια στην υιοθέτηση σε διάφορους βασικούς βιομηχανικούς τομείς. Αυτό υπογραμμίζει την έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με την πιθανή συμβολή ορισμένων τεχνολογιών στην κυκλικότητα. Ως προς την διαχείριση κόστους, η οποία προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή κυκλικών πρακτικών μπορεί να συνεπάγεται αρχικά έξοδα τα οποία λειτουργούν αποθαρρυντικά για τις επενδύσεις, ωστόσο τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα, όπως π.χ αντιμετώπιση της σπανιότητας πόρων και μείωση αποβλήτων, αναδεικνύουν την ανάγκη για επενδύσεις σε κυκλικές προσεγγίσεις. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης και της οικονομικής προσιτότητας των βιώσιμων τεχνολογιών και πόρων.
   Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως φαίνεται, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της βιομηχανικής παραγωγής αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας στον βαθμό όπου η αναποτελεσματική χρήση ενέργειας συχνά οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής αποβλήτων λόγω της ανεπάρκειας των χρησιμοποιούμενων μεθόδων.
   Αντίθετα, η καλή διαχείριση απορριμμάτων συμβάλλει στην ενεργειακή απόδοση ελαχιστοποιώντας τη χρήση πόρων και μετριάζοντας την ένταση ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες και επομένως, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση των απορριμμάτων είναι απαραίτητες για την προώθηση ενός βιώσιμου βιομηχανικού οικοσυστήματος στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας.
   Φυσικά, για να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων και να εξοικονομηθεί ενέργεια απαιτούνται συνέργειες. Οι βιομηχανίες δημιουργούν προληπτικά συνεργασίες για την ενίσχυση των κυκλικών πρακτικών, με έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων και τις συνεργασίες ανακύκλωσης. Αυτές οι συμμαχίες περιλαμβάνουν την προμήθεια τεχνολογίας, την δέσμευση για υιοθέτηση εθνικών στόχων και συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα. Οι βιομηχανίες δίνουν επίσης έμφαση στην συμμετοχή των πελατών και στην απόκτηση πιστοποιητικών, ωστόσο μόνο το 41% των εταιρειών συνεργάζεται με εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων.
   Παρά τα εμπόδια, οι επενδύσεις στην κυκλικότητα ακολουθούν ανοδική πορεία. Η πλειοψηφία (66%) των επιχειρήσεων αναμένει αύξηση τον προϋπολογισμό τους για επενδύσεις που σχετίζονται με την κυκλικότητα κατά την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, αυτή η αύξηση αναμένεται να είναι πιο σημαντική μακροπρόθεσμα (τα επόμενα 3-5 χρόνια) παρά βραχυπρόθεσμα (τους επόμενους 12 μήνες).
   Πρόσφατα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κατέστησε σαφές ότι ο σημερινός τρόπος ζωής εξαντλεί 60% περισσότερους πόρους από εκείνους που η Γη μπορεί να παρέχει με βιώσιμο τρόπο. Η επείγουσα ανάγκη να μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και μεγιστοποίηση των πόρων αξιοποίηση, αναγνωρίζεται ευρέως ως πρωταρχική όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
   Η υιοθέτηση της κυκλικότητας όχι μόνο βελτιώνει την αποδοτικότητα των πόρων και εξοικονομεί χρήματα, αλλά και ενισχύει την ανθεκτικότητα της επιχείρησης απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.
    
   Read more...

   287 • 0

  18. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σε ένα έτος από σήμερα εκτιμάται ότι «θα βγει στον αέρα» από τη ΔΕΗ η προκήρυξη κατασκευής της μονάδας αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς, ισχύος 148 Μεγαβάτ. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 170-180 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την διεθνή πρακτική για την κατασκευή ανάλογων έργων, θα ολοκληρωθεί 3 περίπου χρόνια μετά τη συμβασιοποίησή της. 
   Όπως έχει γράψει το energypress, ο σταθμός στο Ορυχείο Καρδιάς βρίσκεται στην «εμπροσθοφυλακή» πέντε μονάδων αντλησιοταμίευσης που σχεδιάζει η επιχείρηση, συνολικής ισχύος 1.000 Μεγαβάτ. Για τη δρομολόγηση της κατασκευής του, η ΔΕΗ ήδη «τρέχει» έναν διαγωνισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου σε ανάλογα έργα, ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη σκοπιμότητας, βασικού σχεδιασμού και τεχνικών προδιαγραφών της μονάδας. 
   Παράλληλα, η επιχείρηση πραγματοποιεί μελέτες ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό του πρότζεκτ. Τα πορίσματα των μελετών θα παρασχεθούν στον σύμβουλο που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό, ώστε αυτός να καθορίσει όλες τις παραμέτρους της μονάδας και, με αυτό τον τρόπο, να ανοίξει ο δρόμος για τη σύνταξη των τευχών της προκήρυξης.  
   Η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Καρδιά έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση από τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο του τριπλού επενδυτικού σχεδίου που έχει η επιχείρηση για τον πρώην Ατμοηλεκτρικό Σταθμό και το όμορο (επίσης πρώην) λιγνιτωρυχείο. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η μονάδα ΣΗΘΥΑ που θα υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, όπως και η μετατροπή των γεννητριών των μονάδων «Καρδιά ΙΙΙ» και «Καρδιά IV» σε σύγχρονους πυκνωτές. 
   Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τους πυκνωτές. Υπενθυμίζεται ότι οι πυκνωτές είναι απαραίτητοι για την παροχή υπηρεσιών στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ρύθμιση ισχύος και τάσης, άεργος ισχύς), οι οποίες αφορούν την «ποιότητα» του ηλεκτρικού ρεύματος. Για την αμοιβή αυτών των υποδομών, προβλέπεται η δημιουργία ενός καθεστώτος αποζημίωσης για την ασφάλεια της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος – στο πρότυπο των σχημάτων στήριξης για την επάρκεια ισχύος, για τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. 
   Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ συνεχίζει να ωριμάζει τα τέσσερα υπόλοιπα έργα αντλησιοταμίευσης, που έχει επίσης στα σκαριά. Τα δύο μεγαλύτερης ισχύος πρότζεκτ, 460 Μεγαβάτ το καθένα, σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στη λίμνη Βεγορίτιδα και στη Σφηκιά – με το δεύτερο να αποτελεί ξεχωριστό έργο από την υφιστάμενη μονάδα αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ στην ίδια περιοχή. 
   Οι υπόλοιποι δύο σταθμοί προορίζονται να κατασκευασθούν σε πρώην λιγνιτωρυχεία. Ο ένας (ισχύος 183 Μεγαβάτ) στη Μεγαλόπολη και ο άλλος στο ορυχείο Μαυροπηγής. 
   Υπενθυμίζεται ότι οι αντλησιοταμιευτικές μονάδες μπορούν να προσφέρουν μακράς διάρκειας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως είναι αναγκαίες σε ηλεκτρικά συστήματα με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ – όπως θα συμβαίνει στο εγχώριο σύστημα το 2030, όταν σύμφωνα με το draft του επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ, η συμμετοχή των ανανεώσιμων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής θα αγγίζει το 79%. 
   Σε αυτό το πλαίσιο, το draft του ΕΣΕΚ προβλέπει ότι έως το τέλος της 10ετίας, θα λειτουργεί στη χώρα μας ένα χαρτοφυλάκιο αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος περί τα 2.200 Μεγαβάτ. Αυτή τη στιγμή, τα δύο υφιστάμενα έργα της ΔΕΗ (Θησαυρός, Σφηκιά) και η μονάδα που κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία αθροίζουν συνολική ισχύ 1.370 Μεγαβάτ περίπου. Κάτι που σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη για επιπλέον συστήματα αποθήκευσης μακράς διάρκειας πάνω περί τα 830 Μεγαβάτ, ήδη μέχρι το τέλος της 10ετίας. 
   Read more...

   414 • 0

  19. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Η μάχη ενάντια σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται μπορεί να είναι εξαιρετικά επείγουσα, ωστόσο επειδή οι υποδομές αιολικής ενέργειας γερνούν, ένα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται και που θα καθορίσει εν πολλοίς το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι τι θα κάνουμε με τις παλιές ανεμογεννήτριες.
   Περίπου το ένα πέμπτο των 90.000 χερσαίων ανεμογεννητριών της ηπείρου είναι τουλάχιστον 15 ετών — και η κανονική διάρκεια ζωής ενός αιολικού πάρκου με ελάχιστη συντήρηση είναι 20 χρόνια. 
   Σύμφωνα με στοιχεία της WindEurope, που παραθέτουν οι Financial Times, στην Ισπανία, πρωτοπόρο της αιολικής ενέργειας τη δεκαετία του 1990, μαζί με τη Γερμανία και τη Δανία, τα αιολικά πάρκα ηλικίας 15 ετών και άνω είναι το ήμισυ του συνόλου — το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. 
   Οι δύσκολες επιλογές
   Οι επιλογές στο τέλος του κύκλου ζωής που κάνουν οι ιδιοκτήτες των στροβίλων, οι οποίοι πρέπει να σταθμίσουν αν θα επενδύσουν περισσότερα ή θα φύγουν, έχουν ευρύτερες συνέπειες. Οι αποφάσεις τους θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προόδου της ΕΕ προς την επίτευξη του στόχου της για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και την επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.
   Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πίεση του αυξανόμενου κόστους για τον κλάδο.
    Αυτό που είναι καλύτερο για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του μπλοκ — και μάλιστα για τον πλανήτη — δεν είναι πάντα η σωστή επιλογή για τους ιδιοκτήτες. Και την ίδια στιγμή, υπάρχουν οι αντιδράσεις από περιοχών που δεν θέλουν τις τεράστιες κατασκευές στην αυλή τους.
   Ο Joan Groizard Payeras, επικεφαλής του Ισπανικού Ινστιτούτου Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (IDAE), υπογραμμίζει στους FT: «Εάν δεν κάνουμε τίποτα με αυτά τα πάρκα, εάν δεν ληφθεί απόφαση, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ενός σημαντικού μέρους της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για πρώτη φορά».
   Το να τα αφήσουμε να λήξουν θα σπαταλούσε έναν πολύτιμο πόρο, επειδή τα πρώτα αιολικά πάρκα βρίσκονται σε προνομιακές τοποθεσίες με τις ισχυρότερες θύελλες. 
   Ο Groizard εκτιμά ότι το κλείσιμο των παλαιών πάρκων θα είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να χάσει μεταξύ πέντε και 10 γιγαβάτ αιολικής ισχύος έως το 2030 — αρκετά για να προμηθεύσει 3-6 εκατομμύρια ισπανικά σπίτια.
   Αντίθετη κατεύθυνση
   Σύμφωνα με τους FT, η Ισπανία πρέπει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η συνολική αιολική της ισχύς σήμερα είναι 30 GW και το κλιματικό του σχέδιο προβλέπει υπερδιπλασιασμό σε 62 GW τα επόμενα έξι χρόνια. Μέχρι το 2030, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρόκειται να αντιπροσωπεύουν το 81 τοις εκατό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
   Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Μαδρίτη και η ΕΕ πιέζουν για αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν ανανέωση ενέργειας: την κατάργηση των παλαιότερων ανεμογεννητριών και τη χρήση των ίδιων τοποθεσιών για την ανέγερση νέων στροβίλων αιχμής, οι οποίοι είναι ψηλότεροι, πιο αποτελεσματικοί και αντλούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά η μετατόπιση μπορεί να είναι μια δαπανηρή, περίπλοκη διαδικασία.
   «Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη νίκη, αλλά είναι ένας πολύ λογικός τρόπος να αυξηθεί η χωρητικότητα», λέει ο Groizard.
   Οι νέες τουρμπίνες ξεπερνούν τις παλιές με τον ίδιο τρόπο που μια Mercedes υψηλών επιδόσεων κερδίζει ένα vintage Renault 5, λέει ο José Entrecanales, επικεφαλής οικονομικών και βιωσιμότητας της Acciona Energía. 
   Ένα τυπικό μηχάνημα 20 ετών, του οποίου οι άκρες των λεπίδων φτάνουν έως και τα 90 μέτρα, παράγει 800 kW. Ένα νέο μοντέλο παράγει 7.000 kW με λεπίδες που ανέρχονται σε 240 μέτρα ή περισσότερο, ξεπερνώντας το ύψος του ουρανοξύστη One Canada Square στο Canary Wharf του Λονδίνου. Μια μόνο περιστροφή παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι ένα μέσο ισπανικό νοικοκυριό καταναλώνει σε μια μέρα.
   Επανατροφοδότηση
   Επειδή οι νέες τουρμπίνες "αιχμαλωτίζουν" περισσότερο άνεμο, η WindEurope εκτιμά ότι η επανατροφοδότηση τριπλασιάζει κατά μέσο όρο την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μιας εγκατάστασης (σε γιγαβατώρες) με μείωση 25%  στον αριθμό των μηχανών. Η Deloitte εκτιμά ότι η ανανέωση ενέργειας θα μπορούσε να προσφέρει τα δύο τρίτα της αύξησης της αιολικής δυναμικότητας που χρειάζεται η Ισπανία για να επιτύχει τους στόχους της για το 2030.
   Απλή εναλλακτική
   Μια πιο απλή εναλλακτική θα μπορούσε να είναι η παράταση της διάρκειας ζωής μιας τουρμπίνας με μερικά ανταλλακτικά, είτε πρόκειται για νέα πτερύγια, κιβώτια ταχυτήτων ή γεννήτριες. Μια προσεκτικά συντηρημένη υπάρχουσα μηχανή μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται για 35 ή 40 χρόνια, αλλά δεν θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στον στόχο της να αντιπροσωπεύει το 42,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. 
   Αντοχές
   Οι όποιες αποφάσεις πρέπει να λάβουν υπόψην τους το γεγονός ότι η αιολική βιομηχανία άντεξε ένα θλιβερό 2023, καθώς επλήγη από έναν συνδυασμό υψηλότερων επιτοκίων, αυξημένων τιμών εμπορευμάτων, αβέβαιης ζήτησης και τεταμένων αλυσίδων εφοδιασμού. 
   Η Siemens Energy, της οποίας η αιολική μονάδα κατασκευάζει τουρμπίνες, χρειάστηκε πέρυσι εγγυήσεις 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο δανικός όμιλος Ørsted, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στον κόσμο, ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα περικοπές έως και 800 θέσεων εργασίας και μείωσε τους στόχους για νέα έργα έχοντας κλείσει απομειώσεις 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.
   Το κόστος των αιολικών έργων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 30-35% από πριν από την πανδημία, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο τραπεζίτη που εργάζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
   Όλες αυτές οι προκλήσεις κάνουν την ανανέωση πιο δύσκολη. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κανονισμούς αδειοδότησης και τη διαχείριση των συνδέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο, για τις οποίες ο αιολικός τομέας καταγγέλλει ότι εξακολουθούν «να είναι αναίσθητοι, αν όχι εχθρικοί, στις ανάγκες του».
   H Κάντρι Σίμσον, Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, εξέφρασε τη λύπη της τον περασμένο Οκτώβριο ότι το μπλοκ είχε τέσσερις φορές περισσότερη αιολική δυναμικότητα σε αναμονή για άδειες από ό,τι υπό κατασκευή. Καθώς η επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα για τη στήριξη του τεταμένου τομέα, είπε: «Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί χρόνος για την εξέταση και την έγκριση έργων». Στην Ισπανία, ο Groizard λέει ότι η χώρα «μπορεί να κάνει τα πράγματα πολύ καλύτερα», αλλά ότι οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντίληψη του «δωρεάν για όλους».
   Ο Óscar Pérez της Qualitas Energy, ένας επενδυτικός όμιλος που αγοράζει, ενοποιεί και ενισχύει μικρά αιολικά πάρκα στη Γερμανία, επισημαίνει την κύρια αιτία του ρυθμιστικού στενώματος της Ευρώπης: μια «διχόνοια» μεταξύ των κλιματικών στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο και των υποεθνικών ρυθμιστικών αρχών που έλκουν σε διαφορετικά κατευθύνσεις. «Όσο περισσότερο τυποποιείτε τη διαδικασία και όσο πιο σαφείς είναι οι κανόνες, τόσο λιγότερη διακριτική ευχέρεια θα υπάρχει στις περιφέρειες», λέει.
   Read more...

   386 • 0

  20. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Ο Σύνδεσμος Προμηθευτών με επιστολή του στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), θέτει το όλο ζήτημα για τουλάχιστον 1,5 εκατ. μετρητές που εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ και τους εκπροσώπους της Καθολικής Υπηρεσίας.
   Την ώρα που είναι σε “αναμονή” η αγορά για την τροποποίηση του άρθρου 42, αλλά και η μέτρηση με το μήνα των καταναλώσεων λιανικής, ένα βασικό σημείο που αποτελεί “μαύρη” τρύπα για το όλο σύστημα, εντοπίζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας. Συγκεκριμένα εστιάζει στον αριθμό μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς έγκυρο ΑΦΜ και διεύθυνση. Ανέρχεται δε, στο 1,5 εκατομμύριο και ουσιαστικά γι αυτούς υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης των πελατών με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζημιά στους παρόχους ιδιαίτερα δε της καθολικής υπηρεσίας.
   ‘Έτσι ο Σύνδεσμος Προμηθευτών με επιστολή του στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), θέτει το όλο ζήτημα για τουλάχιστον 1,5 εκατ. μετρητές που εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ και τους εκπροσώπους της Καθολικής Υπηρεσίας.
   Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίοι καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως αναφορικά με τις περιπτώσεις των εν λόγω παροχών οι οποίες μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, καθότι οι δικαιούχοι της Καθολικής Υπηρεσίας περιέρχονται στο πελατολόγιο των παρόχων αυτομάτως, δίχως να προηγείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.
   Το ίδιο θέμα, ανακύπτει, σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, και από την έλλειψη αναφοράς της διεύθυνσης σημαντικού αριθμού Πελατών.
   Ελλείψει έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.
   Έτσι, τονίζει ο Σύνδεσμος,  η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους συγκεκριμένους πελάτες πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων.
   Σύμφωνα με το Σύνδεσμο το ζήτημα αυτό παραμένει έως σήμερα ανεπίλυτο, παρά την Απόφαση 791A/2021 της 21.10.2021 με την οποία η Αρχή αναφορικά (και) με την ελλιπή παροχή στοιχείων είχε επιβάλει αφενός διοικητικό πρόστιμο 250.000 ευρώ και αφετέρου αυστηρή σύσταση στον Διαχειριστή για την τήρηση της υποχρέωσης παροχής στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, πλήρων των στοιχείων Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.
   Παράλληλα ο Σύνδεσμος καταγράφει και τις επιπτώσεις θέμα των καθώς είναι ante portas η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Ειδικότερα, αναφέρει:
   «Επιπρόσθετα, ενόψει της προγραμματιζόμενης επένδυσης για την εγκατάσταση 7,3 εκ. «έξυπνων μετρητών», επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων μετρητών για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο της μετάβασης, προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα ταυτοποίησης του συνόλου των παροχών, μέσω έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των Πελατών που αντιστοιχούν σε αυτούς».
   Με αυτά τα δεδομένα ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να διευκρινίσει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ή/και υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστεί, τόσο από τον δεσπόζοντα προμηθευτή όσο και από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, η έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ για τους τουλάχιστον 1,5 εκ. πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας;
   Θεωρεί δε κρίσιμη παράμετρο, στο βαθμό δε που η συνεργασία της ΑΑΔΕ έχει ήδη ζητηθεί, την ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής. Και θέτει το ερώτημα με  ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι ο επιμερισμός στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, των Πελατών για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη στοιχείων ΑΦΜ, πραγματοποιείται η  κατ’ αναλογία των ποσοστών που ορίζονται στην σχετική απόφαση και τα οποία αντιστοιχούν στους μετρητές που έκαστος εκ των παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
   Read more...

   534 • 1

  21. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Το El Hierro, το μικρότερο από τα Κανάρια Νησιά, είναι το μοναδικό νησί στον κόσμο που έχει λειτουργήσει για 28 συνεχόμενες ημέρες μόνο με αιολική και υδάτινη ενέργεια.
   Ανακηρυγμένο από την UNESCO σε Παγκόσμιο Αποθεματικό Βιόσφαιρας και Γεωπάρκο, το ηφαιστειακό νησί ηλικίας 1,1 εκατομμυρίου ετών βρίσκεται σε πορεία προς την ενεργειακή αυτάρκεια κατά 100% μέσω καθαρών, ανανεώσιμων πηγών.
   Οι 10.000 κάτοικοί του και η τοπική κυβέρνηση είναι εξίσου αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα του νησιού.
   Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Gorona del Viento, με εγκατεστημένη αιολική ισχύ 11,5 MW, είναι η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.
   Συνδυάζει την αιολική παραγωγή με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί μέρος της ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο για την άντληση νερού σε μια δεξαμενή , ώστε να μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση των υδροστροβίλων και την αξιοποίηση στο έπακρο των ανανεώσιμων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αργότερα.
   Η ανανεώσιμη ενέργεια αυξάνεται από το 2015
   Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του El Hierro θυμούνται μια ξηρασία που έπληξε το νησί το 1948, όταν τα πλοία που επρόκειτο να παραδώσουν νερό προσπέρασαν το νησί επειδή ήταν "πολύ μικρό και πολύ μακριά". Έκτοτε, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αυτάρκεια και τη μη ανάγκη εξάρτησης από εξωτερική βοήθεια για τη βιωσιμότητα.
   Το πρώτο συνεχόμενο χρονικό διάστημα που το El Hierro χρησιμοποίησε μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν στις 9 Αυγούστου 2015, όταν ολόκληρο το νησί πέρασε δύο ώρες λειτουργώντας μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
   Ήταν ένα επίτευγμα που γεννήθηκε από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης του 1996 για την εξασφάλιση ενός βελτιωμένου επιπέδου και ποιότητας ζωής για τον πληθυσμό και τη διατήρηση των φυσικών περιοχών.
   Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Gorona del Viento άρχισε να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα τον Ιούλιο του 2015 και έκτοτε αποτελεί βασική εγκατάσταση για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν τεθεί σε λειτουργία το 2014, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρείχαν μόνο το 2,2 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο El Hierro.
   Στις 25 Ιανουαρίου 2018 και για 18 συνεχόμενες ημέρες, ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής El Hierro κατάφερε να καλύψει το σύνολο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Έκτοτε, ο κόσμος παρακολούθησε το μικροσκοπικό νησί του Ατλαντικού να συνεχίζει να αποδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βιώσιμη λύση για όσους ζουν σε απομονωμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.
   Κάθε κέρδος που προκύπτει από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διοχετεύεται πίσω στη δημιουργία αποδοτικότερων συστημάτων διανομής νερού, ηλιακών συλλεκτών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
   Read more...

   364 • 1

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.