Jump to content
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  1469 ειδήσεις in this category

  1. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Προς αξιολόγηση δόθηκαν 2.629 φάκελοι αιτήσεων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει πλέον την ευθύνη προώθησης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.
   Ως τώρα έχουν υποβληθεί 19.000 αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – β’ κύκλος», έχουν εγκριθεί 11.175 και θα αξιολογηθούν ως το τέλος Σεπτεμβρίου άλλες 2.629 αιτήσεις. Εκτιμάται ότι ως το τέλος Οκτωβρίου θα εξεταστούν άλλες 5.000 αιτήσεις.
   Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές τόνισε: «Η ηλεκτροκίνηση είναι αδήριτα το μέλλον της κινητικότητας. Ως χώρα οφείλουμε να υποστηρίξουμε την ομαλή της ανάπτυξη τόσο με την επιδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και με την διεύρυνση του δικτύου δημόσια προσβάσιμων φορτιστών. Σήμερα τα εξηλεκτρισμένα οχήματα έχουν μερίδιο αγοράς 10%. Μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να διπλασιαστεί προσεγγίζοντας τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η προώθηση της μικροκινητικότητας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των υπηρεσιών στα ΜΜΜ είναι μονόδρομος για την βελτίωση της ζωής των πολιτών στα κέντρα των μεγάλων πόλεων».
   Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών πρόσθεσε: «Η ένταξη περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων και η ενίσχυση του δικτύου φόρτισης προχωρούν σταθερά και με αυξητικές τάσεις. Τα προγράμματα επιδότησης συνδράμουν σημαντικά σε αυτό. Η επόμενη μέρα των μεταφορών έχει στο επίκεντρό της ηλεκτρικά Ι.Χ., ταξί, λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς. Καθημερινά προχωράμε ένα βήμα μπροστά με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, που είναι πιο επιτακτική από ποτέ».
    
   Read more...

   647 • 0

  2. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Η ΔΕΗ σκοπεύει τα επόμενα χρόνια να αξιοποιήσει το ορυχείο της Καρδιάς στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο που θα κατασκευαστεί θα είναι ισχύος 148MW. Όπως φαίνεται όμως δεν θα είναι το μοναδικό έργο.
   Η συνολική ισχύς των συστημάτων αποθήκευσης με αντλησιοταμίευση αναμένεται να ανέλθει σε 1,5 GW έως το 2030 σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι:
   -Η κατασκευή και λειτουργία του σταθμού αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας ισχύος 680 MW. Το έργο θα λάβει επενδυτική ενίσχυση ύψους 250 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς στήριξης (SA 57473).
   -Η κατασκευή και λειτουργία λοιπών έργων αντλησιοταμίευσης τα οποία βρίσκονται στη φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης συνολικής ισχύος περίπου 820 MW, από μία δεξαμενή έργων συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW
   -Επιπλέον υπάρχουν αντλητικά υδροηλεκτρικά έργα προς εξέταση συνολικής ισχύος μέχρι 2000 MW σε θέσεις που δεν απαιτούν την εκτροπή του Αχελώου, ενδεικτικά σε θέσεις με ονομασίες Βροχόνερα, Τριχωνίδα, Λάδωνας, Παλαιοχώριο και αλλού. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αντλητικών με την προσθήκη ταμιευτήρων ανάντι σε ταμιευτήρες υπαρχόντων υδροηλεκτρικών μονάδων.
   Η ΔΕΗ σκοπεύει τα επόμενα χρόνια να αξιοποιήσει το ορυχείο της Καρδιάς στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο που θα κατασκευαστεί θα είναι ισχύος 148MW. Όπως φαίνεται όμως δεν θα είναι το μοναδικό έργο.
   Όσον αφορά το έργο της Αμφιλοχίας που θα κατασκευαστεί από την ΤΕΡΝΑ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και730 MW (άντληση) και θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την εταιρία δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου5hm3και 2 hm3αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί τηνυπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής.
   Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ «η εκμετάλλευση του αντλητικού υδροηλεκτρικού της χώρας είναι μέγιστης σημασίας για την αξιοπιστία και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, αφού η άντληση δρα συμπληρωματικά προς την αποθήκευση με μπαταρίες, μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως μακρόχρονη αποθήκευση και έτσι επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση αλλά και λειτουργία των ΑΠΕ στο σύστημα χωρίς κίνδυνο. Η ύπαρξη μακρόχρονης εφεδρείας αντιμετωπίζει ακραία φαινόμενα που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε μειωμένη παραγωγή από ΑΠΕ σε διάστημα ημερών, οπότε η επάρκεια παραγωγής θα απαιτούσε μεγάλες και υψηλού κόστους παραδοσιακές εφεδρείες. Όμως την εφεδρεία αυτή μπορούν να παράσχουν σε ένα βαθμό και με κατάλληλες προϋποθέσεις τα αντλητικά υδροηλεκτρικά αλλά μακροχρόνια και οι μονάδες που θα χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο και ανανεώσιμα αέρια. Η εφεδρεία αυτή, η οποία διασφαλίζεται να είναι κλιματικά ουδέτερη, διατηρείται στο σύστημα και επεκτείνεται σε ισχύ μέχρι και το 2050. Παρέχει, εκτός της μακρόχρονης εφεδρείας, και επικουρικές υπηρεσίες, και πολύωρες, ακόμα και πέραν της μίας μέρας, υπηρεσίες ταχείας ανόδου ή καθόδου φορτίου».
   Read more...

   319 • 0

  3. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να περάσει από τη μία βαριά ενεργειακή εξάρτηση στην άλλη.
   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να περάσει από τη μία βαριά ενεργειακή εξάρτηση στην άλλη, καθώς η επίτευξη των στόχων της για την πράσινη ενέργεια θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την Κίνα, όπως οι παραδόσεις φυσικού αερίου της ΕΕ εξαρτιόνταν από τη Ρωσία μέχρι πριν από δύο χρόνια.
   Η ΕΕ εμμένει στους καθαρούς μηδενικούς στόχους της, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ενέκρινε πολύ υψηλότερους δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, εγκρίνοντας την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βασικό μέρος της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για την ΕΕ ώστε να γίνει ένα μπλοκ χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.
   Η οδηγία, η οποία χρειάζεται την έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ για να γίνει νόμος, αυξάνει το στοχευόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ σε 42,5% έως το 2030, από 32% που είναι σήμερα ο στόχος.
   Για λόγους σύγκρισης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 21,8% της ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ το 2021, από 22,1% το 2020, σύμφωνα με τη Eurostat.
   Καθώς η Ευρώπη πιέζει τώρα να μειώσει τις εκπομπές και να επιταχύνει την εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων, μια νέα απειλή έχει εμφανιστεί στην αλυσίδα εφοδιασμού της - υπερβολική εξάρτηση από κινεζικά κρίσιμα υλικά, μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες.
   Η ΕΕ επιδιώκει να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή στην αλυσίδα εφοδιασμού πράσινης ενέργειας, αλλά επί του παρόντος αποτυγχάνει, καθώς τα κινεζικά προϊόντα χαμηλού κόστους και ο νόμος των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να αφαιρέσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, εάν το μπλοκ δεν λάβει μέτρα για την ενίσχυσή της.
   «Χωρίς την εφαρμογή ισχυρών μέτρων, το ευρωπαϊκό ενεργειακό οικοσύστημα θα μπορούσε να έχει μια εξάρτηση από την Κίνα μέχρι το 2030 διαφορετικής φύσης, αλλά με παρόμοια σοβαρότητα, από αυτήν που είχε από τη Ρωσία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία», αναφέρει έγγραφο που συντάχθηκε από την εκ περιτροπής ισπανική προεδρία για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις αρχές Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το Reuters.
   Στο έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters εκφράζεται η ανησυχία ότι με τους στόχους για την πράσινη ενέργεια και το καθαρό μηδέν, η ζήτηση της ΕΕ για μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλεκτρολύτες για πράσινο υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου θα αυξηθεί κατά 10 έως 30 φορές τα επόμενα χρόνια και η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού.
   Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε την Κίνα για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της στην αλυσίδα εφοδιασμού των ηλιακών συλλεκτών.
   «Δεν έχουμε ξεχάσει πώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας επηρέασαν την ηλιακή μας βιομηχανία. Πολλές νέες επιχειρήσεις εκδιώχθηκαν από τους έντονα επιδοτούμενους κινεζικούς ανταγωνιστές. Πρωτοπόρες εταιρείες αναγκάστηκαν να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης. Υποσχόμενα ταλέντα έφυγαν αναζητώντας τύχη στο εξωτερικό», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της ΕΕ για την κατάσταση της Ένωσης.
   Στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, οι παγκόσμιες αγορές κατακλύζονται πλέον από φθηνότερα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό, σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή δρομολογεί έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα.
   «Η Ευρώπη είναι ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Όχι για έναν αγώνα δρόμου προς τον πάτο», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής.
   Οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις ζητούν επίσης στήριξη και χαιρετίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού της παραγωγής.
   Η ένωση WindEurope, για παράδειγμα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αν η ΕΕ δεν αλλάξει τις πολιτικές της, θα μπορούσε να χάσει την ευρωπαϊκή παραγωγή.
   «Και οι αγώνες της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού αιολικής ενέργειας σημαίνουν ότι οι κινεζικοί κατασκευαστές τουρμπινών αρχίζουν τώρα να κερδίζουν παραγγελίες εδώ. Προσφέρουν φθηνότερες τουρμπίνες, χαλαρότερα πρότυπα και αντισυμβατικούς οικονομικούς όρους», δήλωσε η WindEurope, σχολιάζοντας την ομιλία της φον ντερ Λάιεν.
   «Υπάρχει ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος η επέκταση της αιολικής ενέργειας να γίνει στην Κίνα και όχι στην Ευρώπη».
   Λίγες ημέρες πριν από την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η ένωση SolarPower Europe προειδοποίησε ότι οι χαμηλές τιμές ρεκόρ των εισαγωγών ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τους στόχους στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και να οδηγήσουν περισσότερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε πτώχευση.
   «Αυτή τη στιγμή, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια βασική στρατηγική βιομηχανία στην Ευρώπη, ακριβώς τη στιγμή που η γεωπολιτική τής ενεργειακής μετάβασης απαιτεί διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα παραγωγής ηλιακής ενέργειας», έγραψε η SolarPower Europe σε επιστολή προς τα κορυφαία θεσμικά όργανα της ΕΕ.
   Read more...

   218 • 0

  4. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σε ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από αέρα και ήλιο εκτόξευσε τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και επιτεύχθηκε καθαρή πράσινη ενέργεια όλο το 24ωρο.   Πιο συγκεκριμένα:   - Για 10 συνεχόμενες ώρες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ «έτρεχε» σε ποσοστά ρεκόρ καλύπτοντας τη συνολική ζήτηση έως και κατά 140%!   Ενώ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας:   - η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα παρέμεινε μηδενική, κρατώντας τις εκπομπές CO2 από την ηλεκτροπαραγωγή σε πολύ χαμηλά επίπεδα   - και η χώρα εξήγαγε σημαντικές ποσότητες από το ενεργειακό της πλεόνασμα μέσω των διασυνοριακών διασυνδέσεων.   Εν μέσω ενεργειακής μετάβασης και κλιματικής κρίσης, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να αναπτύσσει και να ενισχύει το Σύστημα Μεταφοράς, με σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές για ακόμη περισσότερα πράσινα ρεκόρ και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
   Read more...

   1115 • 1

  5. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Το Συνέδριο για την Ενεργειακή Ασφάλεια (Energy Security beyond 2023: Achieving winter preparedness in turbulent times) πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Σεπτεμβρίου, στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Αντικείμενο του Συνεδρίου αποτέλεσε η προετοιμασία της ΕΕ για τον επόμενο χειμώνα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας, της ανθεκτικότητας των υποδομών, των μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων, ενώ συζητήθηκαν και η επίλυση των ενεργειακών συμφορήσεων και τα κρίσιμα έργα διαφοροποίησης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μείωση της μεγάλης εξάρτησης της περιοχής από έναν μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου.
   Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία αναφέρθηκε στις προσπάθειες μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου την χρονική περίοδο Αυγούστου 2022 – Μαρτίου 2023 κατά 31%, σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά και κατά 18,2%, επιτυγχάνοντας το στόχο που έθετε ο Κανονισμός 1369/2022 της ΕΕ. Παράλληλα, η Ελλάδα μείωσε την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, από 40% σε 20%.
   Ακόμη, η Υφυπουργός ανέλυσε το ρόλο που διαδραμάτισαν σημαντικές υποδομές της χώρας, όπως ο Ελληνο-βουλγαρικός αγωγός (IGB), o Διαδριατικός αγωγός (TAP) και το τερματικό LNG στη Ρεβυθούσα, για τη διασφάλιση της προμήθειας φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, τονίζοντας ότι πηγή ανησυχίας αποτελεί το ζήτημα των τιμών και όχι η προμήθεια φυσικού αερίου.
   Η Ελλάδα, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου που διεξαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), για τον επόμενο χειμώνα, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα πρόσφατα αποτελέσματα προσομοίωσης των σεναρίων που περιγράφονται στην υπό ολοκλήρωση εθνική Μελέτη Επικινδυνότητας για τον επερχόμενο χειμώνα δεν δείχνουν περιπτώσεις σημαντικού ελλείματος φυσικού αερίου με σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα, ιδίως καθώς σε σχέση με τον περσινό χειμώνα:
   α) έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα V ισχύος 660MW και
   β) πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του νέου FSRU Αλεξανδρούπολης, στο οποίο υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια δέσμευσης δυναμικότητας για να εξυπηρετήσουν τόσο την ελληνική αγορά όσο και την αγορά των Βαλκανίων.
   Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Το βασικό μάθημα της κρίσης είναι ότι η ΕΕ δεν πρέπει να βασίζεται σε έναν και μόνο προμηθευτή για την ενεργειακή της ασφάλεια, αλλά ούτε και σε μία μόνο χώρα διαμετακόμισης του φυσικού αερίου που εισάγει».
   Η Υφυπουργός υπογράμμισε, επίσης, την ολοένα και αυξανόμενη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με δεδομένο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθίστανται ολοένα και συχνότερα. Στο πλαίσιο της κλιματικής προσαρμογής, η  έννοια της ενεργειακής ασφάλειας αποκτά και μια νέα διάσταση, αυτή της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος σε περιβαλλοντικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση και την ανάγκη να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά του. Τέλος, τόνισε ότι χρειάζονται πόροι, οι οποίοι θα ανακατευθυνθούν τόσο στη θωράκιση των υποδομών από τις επαπειλούμενες φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής όσο και, πρώτιστα, στην ανακούφιση των πληγέντων όταν αυτές οι καταστροφές ενσκήπτουν. Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με φιλοδοξία ως προς την ενεργειακή μετάβαση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με εντονότερη εστίαση σε δράσεις και πρωτοβουλίες προσαρμογής στον ολοένα και επιδεινούμενο κλιματικό κίνδυνο.
   Read more...

   201 • 0

  6. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ψήφισε μια πιο φιλόδοξη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive -EPBD) προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη μηδενικών κτιρίων έως το 2050
   Η αναθεώρηση της EPBD απαιτεί τη χρήση ενός εναρμονισμένου συστήματος EPC από όλες τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική ενεργειακή κατανάλωση σε αντίθεση με τις θεωρητικές μετρήσεις, όπως συμβαίνει σήμερα. Στην πρόταση, οι αξιολογήσεις Α θα προορίζονται για κτίρια με μηδενικές εκπομπές και οι βαθμολογίες G για τα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση κατά 15% σε μια δεδομένη αγορά. Τα υπόλοιπα κτίρια κατανέμονται αναλογικά μεταξύ αυτών των δύο αξιολογήσεων.
   Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη των στόχων θα ληφθούν την άνοιξη.
   Η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν είναι νέα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει για περισσότερα από 20 χρόνια. Ήταν η νομοθεσία που κυκλοφόρησε τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) και που έβαλε για πρώτη φορά το ESG στον χάρτη στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων. 
   Οι περισσότεροι ευρωπαίοι επενδυτές ακινήτων γνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά Ενεργειακής απόδοσης απέχουν πολύ από το τέλειο. Αφενός, δεν υπάρχει σχεδόν καμία συσχέτιση μεταξύ των EPC και των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων και, δεύτερον, τα τρέχοντα συστήματα EPC είναι κατακερματισμένα σε όλη την Ευρώπη, εφαρμόζοντας διαφορετικά κριτήρια και μεθόδους βαθμολόγησης. 
   Η πρόταση αναδιατύπωσης επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.
   ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Minimum Energy Performance Standards - MEPS)
   Η πρόταση είναι να εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ «πρότυπα ελάχιστης ενεργειακή απόδοσης». Αυτά θα περιγράφουν τις «ελάχιστες απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν πλέον να νοικιάζουν χώρο που δεν συμμορφώνεται ή να επιβάλλονται πρόστιμα», στα κτίρια που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία  (π.χ. όπως συμβαίνει επί του παρόντος για γραφεία στην Ολλανδία). Εναπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ορίσουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά «μαστίγια και καρότα» για να κινητοποιήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα τους.
   ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
   Μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία E. και
   Μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία Δ.
   ΚΑΤΟΙΚΙΑ
   Μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, κατηγορία E· και
   Μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, κατηγορία Δ.
   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM)
   Το CBAM είναι ένας δασμός για προϊόντα έντασης άνθρακα, όπως ο χάλυβας, που εισάγονται στην ΕΕ. Πρόκειται για μια μάλλον προστατευτική οικονομική πολιτική που στοχεύει να καταστήσει την παραγωγή της ΕΕ πιο ανταγωνιστική έναντι των ξένων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ουσιαστικούς φόρους άνθρακα.
   Αναμένουμε από το CBAM να αλλάξει τη δυναμική των αποφάσεων για την κατασκευή νέων ή την εκ νέου ανάπτυξη κτιρίων. Επειδή τα υλικά με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα βρίσκονται στα θεμέλια και τα κουφώματα των ακινήτων, οι ανακατασκευές που διατηρούν την υπάρχουσα υποδομή ενός κτιρίου θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
   Οι εταιρείες ακινήτων που ξέρουν πώς να επανατοποθετούν αποτελεσματικά τα κτίρια επαναχρησιμοποιώντας υπάρχοντα υλικά υψηλής έντασης άνθρακα θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι στο πλαίσιο του CBAM.
   Η αναθεώρηση απαιτεί την αποθήκευση δημόσιων εθνικών βάσεων δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτή η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις EPC των κτιρίων, το περιεχόμενο του διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου και την υπολογισμένη/μετρημένη κατανάλωση ενέργειας. Ειδικότερα τα διαβατήρια θα πρέπει να συνεπάγονται συγκεκριμένες ανακαινίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου ένα κτίριο να φτάσει στο καθαρό μηδέν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών. Με βάση τα στοιχεία από επιτόπιες επισκέψεις και ενεργειακούς ελέγχους, τα διαβατήρια θα περιγράφουν μια βέλτιστη σειρά υλοποίησης εργασιών ανακαίνισης για την αποφυγή «κλειδώματος» ενέργειας/διοξειδίου του άνθρακα. 
   Τα κράτη μέλη θα επιτρέψουν τη μεταφορά αυτών των δεδομένων στο Παρατηρητήριο Κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παρονομαστών για το σύστημα EPC που βασίζεται στην κατανάλωση και ειδικά για τον καθορισμό του κατώτατου 15% του αποθέματος ακινήτων όπως απαιτείται για το EPC G.
   Read more...

   4136 • 0

  7. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Την ανάπτυξη περισσότερων έργων ΑΠΕ μέσω του υφιστάμενου σχήματος στήριξης αναμένεται να προωθήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Το σημερινό σχήμα προβλέπει λειτουργική ενίσχυση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών με μπαταρίες συνολικής ισχύος 200 MW (μεγαβάτ), ενώ το ΥΠΕΝ στοχεύσει στην αύξηση της δημοπρατούμενης ισχύος στα 1.000 MW. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει το εγκεκριμένο σχήμα να ξαναπεράσει από τους εμπειρογνώμονες των Βρυξελλών προκειμένου να ξαναπάρει το «πράσινο φως». Γι αυτό η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθήσει τις σχετικές αλλαγές.
   Το σκεπτικό του ενεργειακού επιτελείου της κυβέρνησης για την  αύξηση της δημοπρατούμενης ισχύος σταθμών ΑΠΕ με μπαταρίες ξεκινά από την ανάγκη ανάσχεσης του κύματος περικοπών «πράσινης» παραγωγής, οι οποίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο εγχώριο σύστημα και μάλιστα αναμένεται ότι θα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Παράλληλα, οι μονάδες με μπαταρία πίσω από τον μετρητή επιλύουν και προβλήματα συμφόρησης στα δίκτυα.  
   Επίσης η εγκατάσταση μπαταριών θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού «χώρου» στα ηλεκτρικά δίκτυα, ώστε να ανοίξει ηλεκτρικός δρόμος για νέες ΑΠΕ.   Με την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης με χωρητικότητα μιας ώρας  σε έργα ΑΠΕ με προσφορά σύνδεσης (κυρίως φωτοβολταϊκά), της τάξης των 5 GW (γιγαβάτ), μπορεί να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος για επιπλέον ΑΠΕ έως 3 GW καθώς ένα έργο εάν συνδυαστεί με μπαταρία, δεσμεύει λιγότερο «χώρο».
   Σήμερα τα  επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση είναι έργα με μπαταρίες  που δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Πάντως, παρά την προσθήκη χαρτοφυλακίου 1 GW οι βασικές παράμετροι των διαγωνισμών δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά. Δυνατότητα διεκδίκησης λειτουργικής ενίσχυσης θα έχουν τόσο αιολικοι σταθμοί  όσο και φωτοβολταϊκά έργα, με διαφορετικές τιμές εκκίνησης για κάθε μία τεχνολογία. Η ελάχιστη ισχύς των μονάδων πιθανότατα θα παραμείνει στα 10 MW προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό. 
   Σε κάθε περίπτωση, η  δημοπράτηση των έργων ΑΠΕ με μπαταρίες, ισχύος 200 MW  προγραμματίζεται να διεξαχθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου χρόνου.  
   Read more...

   217 • 0

  8. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) χρειάζεται να προσθέσει περίπου 500 GW δυναμικότητας ΑΠΕ για να αντικαταστήσει την παραγωγή από μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι οι αραβόφωνες χώρες της ΜΕΝΑ διπλασιάζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τον Μάιο του 2022. 
   Αυτό τονίζει έκθεση της Global Energy Monitor που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην εν λόγω περιοχή αυξήθηκε κατά 57% στα 19 GW, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,9 GW μεγάλης κλίμακας ηλιακής και αιολικής ενέργειας από πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση.
   Επιπλέον, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος 9 GW που βρίσκονται υπό κατασκευή και έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2024 είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν συνεχή ανάπτυξη.
    Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η πλειονότητα των κρατών στην περιοχή MENA έχουν αυξήσει σημαντικά τα σχέδιά τους σχετικά με την αιολική και ηλιακή ενέργεια. Οκτώ χώρες της περιοχής έχουν τώρα τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερη μελλοντική δυναμικότητα όσον αφορά τα έργα που είτε έχουν προκηρυχθεί, είτε σε προκατασκευή είτε υπό κατασκευή, σε σύγκριση με την δυναμικότητά τους πριν από 12 μήνες.
   Σήμερα λειτουργούν 343 GW που προέρχονται από μονάδες παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτήν την περιοχή, που ισοδυναμεί με το 23% της παγκόσμιας δυναμικότητας.
   Στους εν λόγω σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αντιστοιχεί πάνω από το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής, αλλά εκπέμπουν επίσης 610 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η περιοχή χρειάζεται περίπου 500 GW ηλιακής και αιολικής ισχύος για να αντικαταστήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
    «Αν και αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός για την περιοχή- επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, η δυναμικότητα ΑΠΕ που προστέθηκε τον τελευταίο χρόνο είναι περιορισμένα φιλόδοξη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της MENA και ελάχιστη συγκριτικά με τον μεγάλο ρόλο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην περιοχή», ανέφερε η έκθεση.
   Για παράδειγμα, η Νότια Αμερική, μια περιοχή με παρόμοιο μέγεθος πληθυσμού και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τη MENA, έχει παραγάγει τουλάχιστον τετραπλάσια δυναμικότητα ΑΠΕ - στα 32 GW - κατά την ίδια περίοδο. Μόνο η Βραζιλία συνεισέφερε πάνω από 14 GW ηλιακής και αιολικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας.
   Η Global Monitor υποστηρίζει ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μπορεί να επιτύχει έναν πλήρως απελευθερωμένο τομέα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050, προσθέτοντας 19 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ετησίως. «Οι προσθήκες αιολικής και ηλιακής ενέργειας του περασμένου έτους είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την περιοχή, αλλά απέχουμε ακόμα έτη φωτός από την εκθρόνιση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», δήλωσε στην έκθεση η Kasandra O'Malia, υπεύθυνη έργου για το Global Solar Power Tracker στο Global Energy Monitor.
   «Το πρόβλημα είναι ότι η πορεία της περιοχής προς μια πράσινη οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογόνου, η οποία είναι μια αναπόδεικτη τεχνολογία που δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ενεργειακής πρόσβασης ή την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στο εσωτερικό», πρόσθεσε η O'Malia.
    Σύμφωνα με την έκθεση, η δυναμικότητα των χωρών ΜΕΝΑ αυξήθηκε κατά 292 GW τον τελευταίο χρόνο, με το 60% αυτής της μελλοντικής δυναμικότητας να προορίζεται για παραγωγή πράσινου υδρογόνου ή απευθείας εξαγωγή.
   Read more...

   210 • 0

  9. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Την οριστική έγκριση έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο στην αύξηση του στόχου για τις ΑΠΕ.
   Υπενθυμίζεται ότι, ο αναθεωρημένος στόχος προβλέπει το 42,5% της ενέργειας στην ΕΕ να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2030, αντί του υφιστάμενου για 32%.
   Η νέα δέσμευση της ΕΕ προέκυψε μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων, εξασφαλίζοντας υποστήριξη μόνο αφότου η Γαλλία κέρδισε εξαιρέσεις για την πυρηνική ενέργεια.
   Στη σημερινή ψηφοφορία, 470 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 120 κατά και 40 απείχαν. Σημειώνεται ότι, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να δώσουν το πράσινο φως πριν τεθεί σε ισχύ.
   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ε.Κ.:
   Η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED), για την οποία έχουν συμφωνήσει ήδη το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ορίζει ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 42,5% μέχρι το 2030. Τα κράτη μέλη καλούνται μάλιστα να επιδιώξουν το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 45%.
   Η οδηγία θα επιταχύνει επίσης τις διαδικασίες για την έκδοση αδειών για νέους σταθμούς ηλετροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, όπως ηλιακά και αιολικά πάρκα, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων σταθμών. Οι εθνικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους έως και 12 μήνες για την αδειοδότηση νέων μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας, αν αυτές βρίσκονται στις λεγόμενες «περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Εκτός των περιοχών αυτών, οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 24 μήνες.
   Στον τομέα των μεταφορών, στόχος είναι η αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 14,5% μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του μεριδίου των προηγμένων βιοκαυσίμων και της θέσπισης υψηλότερων ποσοστώσεων για τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο.
   Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι τα κράτη μέλη θα θέσουν έναν ενδεικτικό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 5% της νέας εγκατεστημένης ισχύος ανανεώσιμης ενέργειας θα παράγεται με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών. Θα θεσπιστεί επίσης ένα δεσμευτικό πλαίσιο για διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά τη χρήση της βιομάζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν θα επιδοτεί μη βιώσιμες πρακτικές. Η συγκομιδή βιομάζας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα.
   Δηλώσεις
   Ο Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία), επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε τα εξής: «Στο πλαίσιο της επιδίωξής μας για ενίσχυση της ενεργειακής μας αυτονομίας και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύουμε τους στόχους μας για τη χρήση ΑΠΕ. Η νομοθεσία αυτή αποτελεί απόδειξη ότι η ΕΕ μπορεί να είναι μη γραφειοκρατική και πρακτική. Χαρακτηρίσαμε τις ΑΠΕ υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, εξορθολογίζοντας τη διαδικασία αδειοδότησής τους. Εστιάσαμε στην αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική και τη γεωθερμική ενέργεια, καθώς και στα παλιρροιακά ρεύματα. Η βιομάζα που παράγεται από ξυλεία θα συνεχίσει να λογίζεται ως ΑΠΕ. Βάσει της αρχής της ‘θετικής διοικητικής σιωπής‘ οι επενδύσεις θα μπορούν να προχωρήσουν αν δεν υπάρξει απάντηση από τις αρχές. Τώρα χρειαζόμαστε επειγόντως να σχεδιαστεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και άμεση στροφή στο υδρογόνο για μια πιο πράσινη μετάβαση».
   Επόμενα βήματα
   Η νέα νομοθεσία εγκρίθηκε με 470 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 40 αποχές. Για να τεθεί σε ισχύ, απομένει πλέον να εγκριθεί και επίσημα από το Συμβούλιο.
   Σχετικές πληροφορίες
   Η αναθεώρηση της νομοθεσίας απορρέει από τη δέσμη μέτρων για την προσαρμογή στον στόχο του 55%, με την οποία προσαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια ώστε να επιτευχθεί ο νέος στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (REDIII). Οι προτεινόμενοι στόχοι αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στο πλαίσιο του σχεδίου REpowerEU, στόχος του οποίου είναι να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αναθεωρημένη οδηγία θεσπίζει επίσης νέα μέτρα που επιταχύνουν τις διαδικασίες έγκρισης για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
   Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
   Εγκρίνοντας την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, όπως εκφράστηκαν στις προτάσεις 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) and 3(6) της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Αυτές αναφέρονται στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της ΕΕ, ιδίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, της μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω έργων ενεργειακής απόδοσης και της επέκτασης της παροχής καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, της βελτίωσης της ποιότητας και της διασυνδεσιμότητας της ηλεκτρικής υποδομής, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επενδύσεις σε τεχνολογίες για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η αποδοτική παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου, καθώς και των επενδύσεων στην εξερεύνηση νέων φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας και μεθόδων αποθήκευσης.
   Read more...

   241 • 0

  10. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ μέσω του υφιστάμενου σχήματος στήριξης, θέλει να ανοίξει το ΥΠΕΝ. Έτσι, τη στιγμή που το εγκεκριθέν σχήμα προβλέπει τη λειτουργική ενίσχυση αιολικών και φωτοβολταϊκών με μπαταρίες συνολικής ισχύος 200 Μεγαβάτ, στόχος του υπουργείου είναι να αυξήσει τη δημοπρατούμενη ισχύ στα 1.000 Μεγαβάτ. 
   Όπως είναι φυσικό, η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου περνά από τις Βρυξέλλες, οι οποίες έχουν δώσει το «πράσινο φως» στο μέτρο. Έτσι, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχήμα. Υπενθυμίζεται ότι, στην υφιστάμενη μορφή του, το πλαίσιο στήριξης προβλέπει τη λειτουργική ενίσχυση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 4.145 Μεγαβάτ, από τα οποία τα 3.750 Μεγαβάτ αφορούν «απλά» φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. 
   Η προοπτική αύξησης της δημοπρατούμενης ισχύος, για έργα ΑΠΕ με μπαταρίες, εδράζεται στον ρόλο που μπορούν να παίξουν αυτά τα έργα στη συγκράτηση των περικοπών «πράσινης» παραγωγής, οι οποίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη στο εγχώριο σύστημα και είναι δεδομένο πως θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Επίσης, οι μονάδες με μπαταρία behind the meter αποτελούν «αντίδοτο» και στα προβλήματα τοπικής συμφόρησης, τα οποία θα παρουσιαστούν τα επόμενα χρόνια. 
   Μάλιστα, με τον συνδυασμό των περιορισμών έγχυσης, η ύπαρξη μπαταρίας επιτρέπει την ακόμη καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού «χώρου», ώστε στην ελεύθερη δυναμικότητα του συστήματος να μπορεί να συνδεθεί η μέγιστη ισχύς «πράσινων» σταθμών. Όπως έχει γράψει το energypress, με τις περιορισμούς έγχυσης διασφαλίζεται πως η εγκατάσταση ενός έργου ΑΠΕ ισχύος 100 Μεγαβάτ θα δεσμεύει «χώρο» 72 Μεγαβάτ στο σύστημα. Αν όμως το συγκεκριμένο έργο συνδυαστεί με μπαταρία, τότε θα δεσμεύει ακόμη λιγότερο «χώρο», της τάξεως των 50 Μεγαβάτ. 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη έργων 200 Μεγαβάτ με μπαταρία στο σχήμα στήριξης έγινε με γνώμονα τη μείωση των όγκων εξισορρόπησης, και όχι τα παραπάνω οφέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι με την τροποποίηση να αναθεωρηθεί προς το πάνω και η ελάχιστη χωρητικότητα των μπαταριών. Αυτή τη στιγμή, προβλέπεται πως η ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.
   Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση είναι έργα με μπαταρία που δεν απορροφά ενέργεια από το δίκτυο, τα οποία δηλαδή υπάγονται υπάγεται στην Παρ. 11Α του Αρθ. 10 του Ν. 4685/2020. Όπως ανέφερε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ, οι μονάδες με μπαταρία που απορροφά ενέργεια από το δίκτυο (Παρ. 11Β) διακρίνονται από όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις ΑΠΕ και επομένως αφού στη μονάδα αποθήκευσης δεν καταλήγει μόνο «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο ή το σύστημα, μέρος της οποίας προέρχεται από ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα.  
   Από την άλλη πλευρά, δεν αναμένονται μείζονες αλλαγές ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους των διαγωνισμών για τη δημοπράτηση του χαρτοφυλακίου των 1.000 πλέον Μεγαβάτ. Έτσι, δυνατότητα διεκδίκησης «ταρίφας» θα έχουν τόσο αιολικά όσο και φωτοβολταϊκά έργα, με διαφορετικές τιμές εκκίνησης για κάθε μία τεχνολογία. Επίσης, η ελάχιστη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ, για να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα 10 Μεγαβάτ. 
   Υπενθυμίζεται ότι η δημοπράτηση του χαρτοφυλακίου των 200 Μεγαβάτ, που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο ενίσχυσης, προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Όπως έχει γράψει το energypress, το ΥΠΕΝ εξετάζει να παράσχει στα έργα ΑΠΕ με μπαταρίες και κίνητρο αδειοδοτικής «ωρίμανσης», χορηγώντας τους προβάδισμα στη χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. 
   Read more...

   260 • 0

  11. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Ανακατατάξεις καταδεικνύουν τα στοιχεία από το σχετικό δελτίο του ΑΔΜΗΕ, στα μερίδια εκπροσώπησης που αφορούν στην Υψηλή Τάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με αυτά καταγράφεται υποχώρηση του ποσοστού της ΔΕΗ και ενίσχυση εκείνου των ανεξάρτητων προμηθευτών.
   Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ιδιώτες προμηθευτές συγκέντρωναν μερίδιο 21,65 %, ενώ κατά το τρίμηνο των μηνών Απριλίου – Ιουνίου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το  40,2 %. Δηλαδή το  μερίδιο του κυρίαρχου «παίκτη» της αγοράς, της ΔΕΗ, υποχώρησε στο 59,8 %, από 78,35 % το προηγούμενο τρίμηνο ως προς την κατανάλωση ενέργειας στην Υψηλή Τάση, ενώ μείωση σημειώνει και ως προς των αριθμό των ρολογιών καθώς το δεύτερο τρίμηνο φαίνεται ότι κατέχει το 58,59 %, από 61,81 %  με 210 πελάτες.  Η πτώση του ποσοστού της ΔΕΗ στην Υψηλή Τάση ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε το μερίδιό της έφτανε στο 86,02 %.  
   Είναι αξιοσημείωτο ότι δεύτερη στη λίστα με τα μερίδια των προμηθευτών στην Υψηλή Τάση είναι η Watt & Volt της Mytilineos με ποσοστό 16,86 %, από μόλις 1,64 % που κατείχε κατά  το πρώτο τρίμηνο του 2023. Επίσης, σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στα ποσοστά του Ήρωνα καθώς η εταιρεία μετά τη σύναψη διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας (PPAs) με την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ πιάνει πλέον το 11,39 % και καταλαμβάνει την  τρίτη θέση.  Ακολουθεί η ELPEDISON, η οποία διατηρεί το μερίδιό της  στο 10,62 % (από 10,37 % κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους) . Συνολικά έξι εταιρείες διατηρούν μερίδιο κάτω του 10 %, από οκτώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, με ποσοστό μόλις στο 1,32 %.
    
   Γενικότερα, όσον αφορά τα ποσοστά των εταιρειών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ αύξησε τη «θέση» της τον Αύγουστο, σε σχέση με τον Ιούλιο, διατηρώντας τον Αύγουστο την πρώτη θέση με 58,79 % από 54,83 % τον Ιούλιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ήρωνας με 9,24 %   και ακολουθεί η Protergia (Mytilineos) με 7,74 %, η Elpedison με 5,73 %, η NRG με 5,29 %, η Φυσικό Αέριο με 3,07 % και η Watt & Volt με 2,99 %. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η ZeniΘ με 2,56% και η Volterra με 1,8 % και ακολουθούν οι υπόλοιποι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με μικρότερα ποσοστά.
   Read more...

   228 • 0

  12. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Για πρώτη φορά, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας  (International Energy Agency, IEA) προβλέπει κορύφωση της ζήτησης για όλες τις ορυκτές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα) τα επόμενα χρόνια της δεκαετίας αυτής, δηλώνει ο Φάτιχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του θεσμού αυτού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βασιζόμενος στις νέες προβλέψεις.
   «Ακόμη και χωρίς καμία νέα κλιματική πολιτική, η ζήτηση για κάθε ένα από τα τρία ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να φθάσει σε κορύφωση τα επόμενα χρόνια», γράφει ο Φάτιχ Μπιρόλ σε άρθρο του στους Financial Times, τονίζοντας ότι είναι «η πρώτη φορά που είναι ορατή μια κορύφωση της ζήτησης για κάθε ένα από τα καύσιμα αυτά κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας», νωρίτερα από αυτό «που προέβλεπαν πολλοί». Οι νέες αυτές προοπτικές βασίζονται στις προβλέψεις της επόμενης ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που θα δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.
   Μέχρι σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με έδρα το Παρίσι, προέβλεπε κορύφωση της παγκόσμιας ζήτησης πριν από το τέλος της δεκαετίας, αλλά πλέον περιλαμβάνει εκτός του άνθρακα και το φυσικό αέριο.
   Ο οργανισμός εκτιμούσε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά η αύξηση της ζήτησης αυτής «θα πρέπει να επιβραδυνθεί σημαντικά μέχρι το 2028», χάρη στην αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την έκθεσή του για το 2023 για το πετρέλαιο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο με θέμα την εξέλιξη της αγοράς την επόμενη πενταετία.
   Στην προηγούμενη από αυτήν έκθεση με τίτλο «World Energy Outlook» του 2022, ο Οργανισμός προέβλεπε «ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου παρά τις αυξημένες τιμές θα κορυφωθεί και θα σταθεροποιηθεί περί το 2035».
   Οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αναδεικνύουν την επιτυχία της ευνοϊκής νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», σχολιάζουν οι αναλυτές της τράπεζας RBC (Royal Bank of Canada). «Παρά ταύτα, οι πολιτικοί διαθέτουν ακόμη περιθώρια για να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και την σταδιακή εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων».
   Read more...

   200 • 0

  13. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Αμείωτη συνεχίζει η διεύρυνση των καταναλωτών που στρέφονται στη λύση του net-metering προκειμένου να περιορίσουν κατακόρυφα το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού τους.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αυτή την στιγμή οι ολοκληρωμένες αιτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα (ισχύος παραγωγής μέχρι 10 kW) που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχονται στις 14.230 εκ των οποίων οι 8.752 αιτήσεις αφορούν σε φωτοβολταϊκά στέγης με μπαταρία και επομένως εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες».
   Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και συνεχίζει να υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών που δεν επιλέγουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, πολλαπλασιάζονται, ωστόσο, οι περιπτώσεις, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, που προχωρούν σε τροποποίηση της άδειας παραγωγής προκειμένου να ενσωματώσουν μπαταρία στο σύστημά τους και επομένως να επωφεληθούν του προγράμματος.
   Επιπρόσθετα, ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί (14.230) αντιπροσωπεύει συνολική ισχύ της τάξης των 100 MW περίπου, ενώ η απορρόφηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» κυμαίνεται στο 1/3 περίπου. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 238 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, από το σύνολο των μονάδων που έχουν αιτηθεί για την κατοχύρωση ηλεκτρικού «χώρου» στην πλατφόρμα του pvstegi, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το 7-8% έχει συνδεθεί στο δίκτυο, ήτοι περίπου 1.100 έργα σε λειτουργία, ενώ λίγο παραπάνω είναι το σύνολο των έργων που έχουν εγκατασταθεί.
   Ποια προβλήματα υπάρχουν
   Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, συνεχίζουν τα «παρατράγουδα» με την πλατφόρμα, γεγονός που δυσχεραίνει την όλη διαδικασία και σε ένα βαθμό αποθαρρύνει δικαιούχους να προχωρήσουν σε μια τέτοια επένδυση. Ένα πρώτο ζήτημα που ξεχωρίζουν στελέχη της αγοράς είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την εκταμίευση της επιδότησης, καθώς, αυτή ενδεχόμενα να μπλοκάρει εκ των υστέρων.
   Συγκεκριμένα, ο σχετικός νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια παρατυπία (π.χ. στην οικοδομή με αυθαίρετους ή μη τακτοποιημένους χώρους) τότε δεν θα γίνεται εκταμίευση της επιδότησης. Το ζήτημα είναι, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, ότι η πλατφόρμα κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης δεν «ζητάει» την διασταύρωση των στοιχείων, όπως συμβαίνει στην πλατφόρμα του «Εξοικονομώ» και επομένως υπάρχει το ενδεχόμενο εκ των υστέρων να διαπιστωθεί κάτι και ο ΔΕΔΔΗΕ, με την σειρά του, να αρνηθεί την καταβολή της επιδότησης. Αυτό γεννά μια ορισμένη αβεβαιότητα στους επενδυτές συν του γεγονότος ότι δεν είναι γνωστό πότε θα καταβληθεί η επιδότηση.
   Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την διαδικασία, ο εκάστοτε επενδυτής καταθέτει στο ΔΕΔΔΗΕ ένα φάκελο με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης που θέλει κάνει (εξοπλισμό, τύπος και ισχύς πάνελ, τύπος και ισχύς μπαταρίας κλπ). Ο ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει ότι μπορεί να υπάρξει απόκλιση +- 3% στα χαρακτηριστικά που αναγράφει ο φάκελος, πράγμα που, ωστόσο, δεν δέχεται η πλατφόρμα pvstegi με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η όλη διαδικασία.
   Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η όποια απόκλιση είναι κάτι λογικό και θεμιτό καθώς από την κατάθεση του φακέλου έως την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού μεσολαβεί ένα εύλογο διάστημα, όπου ο εκάστοτε επενδυτής μπορεί να επιλέξει διαφορετικό εξοπλισμό και επομένως να προκύψουν ορισμένες αποκλίσεις, πάντα εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής επιλέγει μια διαφορετική μπαταρία ή πάνελ που η ισχύς τους είναι διαφορετική σε σχέση με την αρχική δήλωση του εξοπλισμού.
   Read more...

   722 • 0

  14. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σε τελική φάση σχεδιασμού βρίσκεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρόγραμμα επιδότησης Δήμων σε ποσοστό έως 100% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με σκοπό την παροχή φθηνού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, με την επιδότηση εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν συστήματα συνολικής ισχύος 1.000 Μεγαβάτ ανά την επικράτεια, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό νέο «αντίδοτο» στην ενεργειακή φτώχεια. 
   Υπενθυμίζεται ότι η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, μέσα από καινούριες πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση, θα αποτελέσει βασικό άξονα των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Επομένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει αναφορά και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, χάρις στο οποίο θα μειωθούν δραστικά οι λογαριασμοί ρεύματος νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. 
   Όπως έχει γράψει το energypress, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα προχωρήσει στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής των ΟΤΑ. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας Δήμος θα είναι να έχει δημιουργήσει Ενεργειακή Κοινότητα ή να αποτελεί μέλος Κοινότητας.  Τα φωτοβολταϊκά θα μπορούν να εγκατασταθούν σε ελεύθερους χώρους ή στις στέγες δημοτικών εγκαταστάσεων (όπως κτίρια και αθλητικά κέντρα). Με «όχημα» τις Κοινότητες, οι Δήμοι θα μπορούν μέσω virtual net-metering να συμψηφίσουν μέρος της παραγωγής των συστημάτων με την κατανάλωση ευάλωτων νοικοκυριών, παρέχοντάς τους ουσιαστικά πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. 
   Παράλληλα, μέρος της παραγωγής των φωτοβολταϊκών (πιθανότατα έως το 50%) θα αξιοποιείται για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης δημοτικών εγκαταστάσεων. Έτσι, οι ΟΤΑ που θα ενταχθούν στη Δράση θα μπορέσουν να «κουρέψουν» τους λογαριασμούς ηλεκτρικού παιδικών σταθμών, σχολείων, αθλητικών κέντρων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, κέντρων υγείας και υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. 
   Εκτιμάται ότι από το πρόγραμμα σε πρώτη φάση θα ωφεληθούν περί τα 30.000 νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρο θα γίνει η επιλογή των Δήμων οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, από τους ΟΤΑ που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ. Ένα πιθανό «φίλτρο» είναι η υποχρέωση που θα έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν σε αναδιοργάνωση των δημοτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. 
   Read more...

   289 • 0

  15. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Μεγάλη είναι η ενίσχυση που προσφέρει η διανομή του λεγόμενου «τέλους 1%» στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (τοπικές και δημοτικές κοινότητες) της Ελλάδας, όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα. Πρόκειται για ποσά που παρακρατούνται αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό να μειώνουν το λογαριασμό ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 1% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ) και τους σταθμούς βιοενέργειας. Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιοποιήθηκαν τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι καταναλωτές για την παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του έτους 2020. Στις ίδιες κοινότητες, οι δήμοι οφείλουν να διαθέτουν για τοπικά έργα το μέγιστο μέρος των ποσών που αποδίδονται σε αυτούς και ισούνται με το 1,7% του τζίρου των έργων.
   Το συνολικό ποσό για το 2020 είναι 28,8 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:
   10,7 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών.
   18,1 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τοπικά έργα που πρέπει να εκτελούνται από τους Δήμους.
   Το 82% αυτών των ποσών, συνολικά 23,5 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.
   Η διανομή των 10,7 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές ξεκινά με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το Υπουργείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:
   Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους καταναλωτές ανά Δήμο
   Από τους ΟΤΑ της χώρας, τα μεγαλύτερα συνολικά ποσά (τέλος 1%) αφορούν τους καταναλωτές στους ακόλουθους Δήμους:
   Καρύστου Ευβοίας (1,4 εκατ. ευρώ) Θηβαίων Βοιωτίας (774 χιλ. ευρώ) Αρριανών Ροδόπης (496 χιλ. ευρώ) Τανάγρας Βοιωτίας (410 χιλ. ευρώ) Αλεξανδρούπολης Έβρου (333 χιλ. ευρώ) Ύδρας (314 χιλ. ευρώ) Τρίπολης Αρκαδίας (301 χιλ. ευρώ) Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους καταναλωτές ανά Κοινότητα
   Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:
   Η κοινότητα Ύδρας (314 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (268 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (233 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (208 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (200 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (190 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (172 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (169 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Ερατύρα Κοζάνης (139 χιλ. ευρώ) Οι Περιφέρειες της χώρας
   Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 3,9 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές των κοινοτήτων της.
   Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 450 χιλ. ευρώ χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.
   Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την καταβολή στους δικαιούχους καταναλωτές για ένα μόνο έτος (2020). Βεβαίως, οι καταβολές θα συνεχίζονται με την μορφή μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αιολικών πάρκων.
   Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) εκφράζει την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και το ελληνικό κράτος υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ να τυποποιήσουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία, ώστε οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους να είναι πιο συχνές και τακτικές.
   Read more...

   262 • 0

  16. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τι είναι η κατανεμημένη αιολική ενέργεια; Τα ακόλουθα 10 σημεία αφορούν τα βασικά στοιχεία που αφορούν την κατανεμημένη αγορά αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ.
   Πρώτο, η κατανεμημένη αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται κοντά ή στο σημείο όπου παράγεται, σε αντιδιαστολή με τη χονδρική παραγωγή αιολικής ενέργειας, όπου η ισχύς αποστέλλεται στους καταναλωτές μέσω δικτύων και υποσταθμών. Η κατανεμημένη αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται από νοικοκυριά, σχολεία, αγροκτήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δεν συνδέεται μόνο με τις ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας, αλλά με ανεμογεννήτριες όλων των μεγεθών ή και ολόκληρα αιολικά πάρκα που παράγουν ενέργεια για τοπική ή επιτόπια χρήση.

   Δεύτερο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κατανεμημένη αιολική ενέργεια για περισσότερα από 2.000 χρόνια για να αντλήσουν νερό και να αλέσουν σιτηρά. Τον 19ο αιώνα, οι αντλίες νερού που δούλευαν με τη δύναμη του ανέμου κατέστησαν δυνατή τη ζωή σε άνυδρες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας, αντλώντας και φέρνοντας νερό στην επιφάνεια από υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονταν σε μεγάλο βάθος. Μεταξύ 1850 και 1970, περισσότερες από έξι εκατομμύρια μικρές ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν μόνο στις ΗΠΑ, κυρίως για άντληση νερού.

   Τρίτον, υπάρχουν 90.000 ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένες εφαρμογές στις 50 Αμερικανικές Πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια, το Πουέρτο Ρίκο, τις Παρθένες Νήσους και το Γκουάμ. Από το 2003 έως το 2022, οι ανεμογεννήτριες που συνδέονται με την παραγωγή κατανεμημένης αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ έφτασαν να αντιπροσωπεύουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.104 μεγαβάτ.

   Τέταρτον, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι καταναλωτών κατανεμημένης αιολικής ενέργειας: αγρότες, νοικοκυριά και βιομηχανίες, κυβερνητικοί καταναλωτές, θεσμικοί καταναλωτές και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Διαφορετικοί τύποι ανεμογεννητριών αναπτύσσονται για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε καταναλωτή. Οι αγρότες και τα νοικοκυριά αποτελούσαν το 59% των πελατών των κατανεμημένων αιολικών έργων το 2022, αλλά μόνο το 1% της εγκατεστημένης ισχύος, επειδή τείνουν να χρησιμοποιούν μικρές ανεμογεννήτριες. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που τείνουν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες αντιπροσωπεύουν το 10% των έργων αλλά το 78% της εγκατεστημένης ισχύος που προστέθηκε το 2022.

   Πέμπτον, ορισμένα κατανεμημένα αιολικά έργα χρησιμοποιούν ανεμογεννήτριες πολλαπλών μεγαβάτ για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων παραγωγής και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως το εργοστάσιο Anheuser-Busch της Καλιφόρνια που χρησιμοποιεί μια ανεμογεννήτρια 80 μέτρων με το όνομα Bud Light και μια ανεμογεννήτρια 91 μέτρων με την ονομασία Budweiser για την τροφοδοσία της ζυθοποιίας της, οι οποίες παρέχουν από κοινού ισχύ 4,1 MW.

   'Εκτον, οι μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου σημαίνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Οι ταχύτητες ανέμου στα 30 μέτρα πάνω από το έδαφος –μέσο ύψος για κατανεμημένες αιολικές εγκαταστάσεις– μπορούν να βρεθούν σε όλη τη χώρα.

   Έβδομον, η μείωση των λογαριασμών κοινής ωφελείας και η αντιστάθμιση έναντι μιας πιθανής αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι συνήθεις λόγοι για την εγκατάσταση έργων κατανεμημένης αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αποζημιώνουν τον ιδιοκτήτη ενός έργου κατανεμημένης αιολικής ενέργειας για την περίσσεια ενέργεια που παράγεται και επιστρέφεται στο δίκτυο - μια πρακτική που ονομάζεται net metering.

   Όγδοον, καθώς ωριμάζει η αγορά των κατανεμημένων αιολικών, τρίτα μέρη αναλαμβάνουν να παράσχουν πιστοποίηση για μικρές και μεσαίες ανεμογεννήτριες έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν όπως διαφημίζεται. Η ανεμογεννήτρια Bergey Excel 15 πέτυχε πιστοποίηση το 2021 και η ανεμογεννήτρια Skystream 3.7 επαναπιστοποιήθηκε το 2023, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πιστοποιημένων μοντέλων μικρών ανεμογεννητριών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2023 σε εννέα. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ενθαρρύνει τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν μικρές ανεμογεννήτριες να αγοράσουν αυτές που είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο AWEA 9.1-2009 ή ANSI/ACP 101-1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιολικές τεχνολογίες πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλα αξιολογημένες θέσεις για να λειτουργούν όπως προβλέπεται.

   'Ενατον, η κατανεμημένη αιολική ενέργεια είναι μια εγχώρια βιομηχανία που ενισχύει την εγχώρια οικονομία. Οι πωλητές της εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχουν τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, τους πύργους και τα εξαρτήματα πτερυγίων για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Το 2022, οι κατασκευαστές με έδρα τις ΗΠΑ πούλησαν 1.745 μικρές ανεμογεννήτριες που αντιπροσωπεύουν επένδυση 14,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατασκευαστές μικρών ανεμογεννητριών με έδρα τις ΗΠΑ προτιμούν τους πωλητές της αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας κι έτσι έχουμε εκατοντάδες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και πωλητές που υποστηρίζουν θέσεις εργασίας στην κατασκευή, το λιανικό εμπόριο, την κατασκευή και τη συντήρηση.

   Δέκατο, η κατανεμημένη αιολική ενέργεια συμβάλλει στην αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών. Από το 2012, πάνω από 72 MW μικρών ανεμογεννητριών αμερικανικής κατασκευής έχουν εξαχθεί σε τουλάχιστον 26 διαφορετικές χώρες, αξίας άνω των 420 εκατομμυρίων δολαρίων.
   Read more...

   300 • 0

  17. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σε γοργούς ρυθμούς κινείται η ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής με την χρήση φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην επικαιροποιημένη έκθεση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.
   Συγκεκριμένα, το 2022, η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε περισσότερα μεγαβάτ (MWp) από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος που συνεχίζεται αμείωτο, ενώ τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν το 85% όλης της νέας εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ για τη χρονιά αυτή.


   Το 2022, η αγορά των συστημάτων αυτοκατανάλωσης υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
   Προ του 2015 (οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού) συνδέθηκαν λίγα έργα αυτοπαραγωγής με βάση το παλιό θεσμικό καθεστώς (π.χ. το σύστημα στο Κέντρο πολιτισμού ίδρυμαΣταύρος Νιάρχος,μικρά συστήματα σε κτίρια της Τράπεζας Πειραιώς κ.λπ.).

   Η Ελλάδα ήταν το 2022 τρίτη στην Ευρώπη σε ότι αφορά το ποσοστό της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής που παράγεται από φωτοβολταϊκά (πίσω μόνο από το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία), με ποσοστό τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.


   Ήταν ακόμη δέκατη στον κόσμο ως προς την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών ανά κάτοικο, με 526W/κάτοικο. Το 2022, τα φωτοβολταϊκά παρήγαγαν το 39% της ηλεκτρικής κατανάλωσης όλων των νοικοκυριών της χώρας.
   Τα φωτοβολταϊκά είναι μακράν η πιο δημοκρατική τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, με πάνω από 60.500 εγκατεστημένα συστήματα όλων των μεγεθών σε όλη τη χώραως τα τέλη του 2022, αριθμός που αυξάνει με γοργούς ρυθμούς.
   Είναι πλέον και η πιο φθηνή τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής με το κόστος των φωτοβολταϊκών πλαισίων να έχει πέσει κατά 90% από το 2009 έως σήμερα.
     Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2022 αποσοβήθηκε η έκλυση 4,6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή είναι η ποσότητα CO2που εκλύουν 3,7 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που το καθένα κάνει κατά μέσο όρο 10.000 χιλιόμετρα ετησίως. Το περιβαλλοντικό όφελος ισοδυναμεί με αυτό που θα είχαμε αν φυτεύαμε 119,2 εκατομμύρια κωνοφόρα ή αντίστοιχα 72,7 εκατομμύρια φυλλοβόλα δέντρα εντός του αστικού ιστού και τα αφήναμε να μεγαλώσουν για μια δεκαετία.

   Μόνο το 2022, επενδύθηκαν στη χώρα μας 1,08 δισ. ευρώ σε νέα έργα φωτοβολταϊκών.

   Η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε από 14.650 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

   Ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών
   Read more...

   911 • 0

  18. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος προβλέπει η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).
   Με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπέγραψε ο γενικός διευθυντής περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, προβλέπονται αλλαγές σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση υφιστάμενων κατασκευών στο ΟΑΚΑ, στην προθήκη νέων, στην ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, αλλαγές στα δίκτυα υποδομής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πχ αντικατάσταση και αναβάθμιση του συνόλου του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων), αλλαγές σχετικά με την χρήση νερού και ενέργειας και για τα απόβλητα.
   Ειδικά σε ό,τι αφορά στην χρήση ενέργειας προβλέπονται τα εξής:
      - Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 3,13 γιγαβατώρες
      - Η κατανάλωση ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων αφορά στην κάλυψη αναγκών όπως φωτισμός, ψύξη - κλιματισμός, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, λειτουργίας συσκευών εμπορικών δραστηριοτήτων/εστίασης, λειτουργία ανελκυστήρων κλπ.
      - Οι ενεργειακές ανάγκες του έργου θα καλυφθούν με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για ψύξη και κλιματισμό, φωτισμό, κίνηση και λοιπά φορτία, ανελκυστήρες και για χρήση στην εστίαση. Ελαφρό πετρέλαιο ντίζελ για την λειτουργία του υφιστάμενου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περίπτωση βλάβης του δικτύου παρένθεση (φωτισμός σήμανσης και οδεύσεων διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας, φωτισμός κλιμακοστασίων, φωτισμός για τις ανάγκες των κοινοχρήστων διαδρομών κυκλοφορίας και των σημείων συναθροίσεις φωτισμός των υπόγειων χωρών σύστημα πυρόσβεσης αερισμός βοηθητικών χώρων στάθμευσης). Επιπλέον στο κτίριο του τένις club προτείνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ με επιφάνεια περί τα 300 m² με ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια περί τις 120.000 kWh καλύπτοντας περίπου το 4% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης.
   Read more...

   278 • 0

  19. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο κόστιζε το βαρέλι περίπου 120 δολάρια το 2012, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου σε ισοδύναμο ήταν περίπου 8,5 δολ. Δηλαδή, όποιος χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο είχε 14 φορές λιγότερο ενεργειακό κόστος παραγωγής.
   Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής χρήσης ενέργειας. Τα ορυκτά καύσιμα παρέχουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια είναι μόνο περίπου το 20% της παγκόσμιας ισχύος σήμερα.
   Με τη στρατηγική «εξηλεκτρισμός των πάντων», η ζήτησή της αυξάνεται στα ύψη σε όλο τον κόσμο, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί εξαιτίας των αποφάσεων πολλών κυβερνήσεων να εξηλεκτριστούν οι μεταφορές, η θέρμανση, καθώς και ενεργοβόρες βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή σιδήρου, χάλυβα, σκυροδέματος, χημικών κ.λπ.
   Σύμφωνα με τους ειδικούς θα χρειαστεί πενταπλάσια ποσότητα ενέργειας να φορτίζονται τα ηλεκτρικά οχήματα, να θερμαίνονται τα σπίτια και για διάφορες βιομηχανικές διεργασίες.
   Όταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούνται ευρέως θα φορτίζονται κυρίως τη νύχτα στο σπίτι, όταν υπάρχει λιγότερη ζήτηση στο δίκτυο. Σε πολλές όμως γειτονιές οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις (μετασχηματιστές, καλώδια κλπ.) δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ολονύχτια ζήτηση. Για να μπορέσει ένας κοινόχρηστος φορτιστής να πλησιάσει την ευκολία πλήρωσης ενός αυτοκινήτου με βενζίνη (ας πούμε ότι χρειάζονται 20-40 λεπτά για να φορτιστεί) πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδα ισχύος 250 – 300 kW. Έτσι, κάθε μεμονωμένος γρήγορος φορτιστής πρέπει να λειτουργεί με περίπου 100 φορές το επίπεδο ισχύος ενός τυπικού σπιτιού.
   Οι γρήγοροι φορτιστές αυτοκινήτων κοστίζουν περίπου 200.000 δολ. ο καθένας για την εγκατάσταση και παρόλη τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης, είναι ακόμα πιο αργοί από το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου. Για να αποφευχθούν μεγάλες ουρές αναμονής – ένας σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων θα χρειαζόταν 3-4 υπερσυμπιεστές για να αντικαταστήσει κάθε καταργούμενη αντλία βενζίνης. Μια τέτοια εγκατάσταση υπερσυμπιεστών σε μια τοποθεσία δημιουργεί ζήτηση ενέργειας στο δίκτυο συγκρίσιμη με μια μικρή πόλη ή μια χαλυβουργία.
   Τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας, λόγω της διακοπτόμενης παραγωγής των ΑΠΕ, απαιτούν μεγάλες μονάδες αποθήκευσης μπαταριών συνδεδεμένες στο δίκτυο για εξομάλυνση της τροφοδοσίας. Απαιτείται όμως τεράστια ποσότητα εξόρυξης για την παραγωγή των ορυκτών που πηγαίνουν στις μπαταρίες, με όλα τα κόστη που αυτό συνεπάγεται.
   Ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι τοποθεσίες των σταθμών παραγωγής και ο τρόπος μεταφοράς της ενέργειας στα σπίτια αναμένεται να αλλάξουν άμεσα. Οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάνελ δεν θα τοποθετηθούν εκεί που βρίσκεται ο συμβατικός σταθμός παραγωγής ενέργειας που αντικαθιστούν, αλλά εκεί που ο άνεμος είναι πιο δυνατός (οι ανεμογεννήτριες) και εκεί που λάμπει περισσότερο ο ήλιος (τα πάνελ). Η πράσινη ενέργεια στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφερθεί στις περιοχές όπου ζουν οι πληθυσμοί.
   Έτσι, σε ορισμένες περιοχές παράγεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι η δυνατότητα μεταφοράς του δικτύου. Οπότε κάποιες φορές πρέπει να σταματήσουν ή να αναβληθούν νέα έργα ΑΠΕ επειδή οι υποδομές δεν μπορούν να μεταφέρουν άλλο ηλεκτρισμό. Οι περισσότερες περιοχές με τον καλύτερο ήλιο και αέρα είναι μακριά από πόλεις και υπάρχοντα δίκτυα. Για να συνδεθούν χρειάζονται χιλιάδες χιλιόμετρα νέων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης. Υπάρχει κόστος στην απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης και κρατικών αδειών για τη λειτουργία αυτών των καλωδίων. Οι ιδιοκτήτες γης και οι κοντινές κοινότητες συχνά δεν θέλουν τεράστιους πυλώνες να εγκατασταθούν στη γη τους ή κοντά στα σπίτια τους.
   Ένα άλλο κόστος είναι η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών. Γιατί εκτός από την κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης, και οι υπάρχουσες θα πρέπει να αναβαθμιστούν για να μπορούν να μεταφέρουν πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Απαιτούνται εκατομμύρια χιλιόμετρα χάλκινου σύρματος για την κατασκευή των πιο περίπλοκων δικτύων για τη μεταφορά της νέας ενέργειας. Επίσης χαλκός χρειάζεται και για τις αναβαθμισμένες καλωδιώσεις στα σπίτια.
   Εκτός από τις μπαταρίες, τα καλώδια μεταφοράς, τα ίδια τα ηλιακά και τα αιολικά πάρκα χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο χαλκό ανά μονάδα παραγόμενης ισχύος από ό,τι οι κεντρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας με άνθρακα και φυσικό αέριο. Επίσης τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν υπερδιπλάσιο χαλκό από τα βενζινοκίνητα. Ως αποτέλεσμα, η ετήσια ζήτηση χαλκού προβλέπεται να διπλασιαστεί σε 50 εκατομμύρια μετρικούς τόνους έως το 2035. Η έλλειψη κοιτασμάτων χαλκού αλλά και ο αυξημένος έλεγχος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης θέτει εμπόδια στην επέκταση της παραγωγής και αυξάνει το κόστος παραγωγής.
   Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί για να χρηματοδοτηθούν οι νέες υποδομές και να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα.
   Σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές, εάν δεν κατασκευαστούν νέα δίκτυα διανομής με ταχύτερο ρυθμό, περίπου το 80% της μείωσης των εκπομπών ρύπων που προσδοκάται ενδέχεται να μη συμβεί καθόλου.
   Οπωσδήποτε πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη μας από τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Ίσως όμως νέες καινοτομίες που μειώνουν τις απαιτήσεις των μηχανών για ενέργεια να βοηθήσουν πιο άμεσα στο πρόβλημα. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό π.χ. αναμένεται να τριπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες. Μήπως θα μπορούσε να διατεθεί ένα μέρος των κεφαλαίων για την πράσινη μετάβαση για την επινόηση νέων συστημάτων που χρησιμοποιούν υλικά που ονομάζονται ξηραντικά; Αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να ψύχονται πιο αποτελεσματικά, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία, μειώνοντας τη ζήτηση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
   Ο ηλεκτρισμός είναι το σημαντικότερο αγαθό του πολιτισμού μας. Χωρίς όμως φθηνή ενέργεια, τα νοικοκυριά δεν μπορούν να επιβιώσουν, ούτε οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά ούτε και η οικονομία μιας χώρας μπορεί να αναπτυχθεί.
   Read more...

   1335 • 0

  20. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για το “πρασίνισμα”40 νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας. Το εν λόγω σχέδιο θα προχωρήσει με οδηγό το πρόγραμμα GR-eco Islands που έχει ξεκινήσει ήδη σε ακριτικά νησιά και αφορά στην εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους ύψους 2 δισ. ευρώ από  δικαιώματα 25 εκατ. τόνων αδιάθετων ρύπων της περιόδου  2013-2020.
   Αφορά στα νησιά Τήλο, Άγιο Ευστράτιο, Αστυπάλαια, Χάλκη, Σύμη, Αγαθονήσι, Μέγιστη, Αρκιούς, Μαράθι ,Κάσο, Ψέριμο, Γυαλί Λειψούς, Τέλενδο, Νίσυρο, Μεγαλονήσι, Οινούσσες, Ψαρρά , Φορύνους, Θύμαινα, Αμοργό, Ανάφη, Δονούσα, Ηρακλειά, Αντίπαρο,  Σχοινούσα, Ίο, Σίκινο,  Κουφονήσι, Φολέγανδρο, Θηρασιά, Κύθνο, Κίμωλο, Σέριφο, Σίφνο, Κέα, Αντικύθηρα, Γαύδο, Ερεικούσσα και Οθώνους.
   Προτεραιότητα αποτελεί σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή” ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, οδικών και θαλασσίων, ενώ στον τομέα της  συνδεσιμότητας των νησιών προκρίνεται η ανάπτυξη  νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων λιμενικών και  άλλων υποδομών και ο εκσυγχρονισμός  του στόλου  του ακτοπλοϊκού δικτύου που εξυπηρετεί  ενδονησιωτικά  δρομολόγια.
   Οι στόχοι
   Το «πρασίνισμα» των 40 μη διασυνδεδεμένων νησιών θα συμβάλει στον στόχο του Εθνικoύ Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για περιορισμό της συμμετοχής υγρών καυσίμων στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής από 1,7 GW σήμερα σε 0,7 GW το 2030 και σε 0,2 GW το 2050. Θα αξιοποιηθούν συνολικά πόροι άνω των 2 δισ. ευρώ από δικαιώματα 25 εκατ. τόνων αδιάθετων ρύπων της περιόδου 2013-2020.
   Η Ελλάδα πέτυχε ειδική ρύθμιση στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2018/410, με την οποία θεσπίστηκαν παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου Θερμοκηπίου (ETS) διασφαλίζοντας δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CΟ2 για την απανθρακοποίηση των νησιών, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει το διάστημα 2021-2030. Ο όγκος των δικαιωμάτων αυτών μεταφράζεται με τις τρέχουσες τιμές CO2 (80-88 ευρώ/τόνο) στα 2-2,2 δισ. ευρώ.
   Η Ελλάδα ενεργοποίησε τη σχετική ρύθμιση το 2021 υποβάλλοντας αίτημα στην Κομισιόν, το οποίο και έλαβε την κατ’ αρχήν έγκριση και στο πλαίσιο αυτό συστήθηκε το Ταμείο Απανθρακοποίησης για τη διαχείριση των πόρων από τις δημοπρασίες των αδιάθετων δικαιωμάτων CO2.
   Ένα κονδύλι της τάξης των 450 εκατ. ευρώ προορίζεται για την επιτάχυνση των διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος του το πρόγραμμα του Ταμείου επικεντρώνεται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως υβριδικά συστήματα που θα αντικαταστήσουν τις πετρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ, πράσινες μεταφορές, ανανέωση του θαλάσσιου στόλου με τεχνολογίες χαμηλών ρύπων, έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και κυκλικής οικονομίας, βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, πράσινος μετασχηματισμός της γεωργίας και του τουρισμού κ.ά.
   Read more...

   462 • 0

  21. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Αν και η συνολική ισχύς των νέων συστημάτων αποθήκευσης με αντλησιοταμίευση, σύμφωνα με τελικό draft του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναμένεται να ανέλθει σε 1,5 GW έως το 2030, δίχως να συνυπολογίζονται οι υφιστάμενες μονάδες άντλησης της ΔΕΗ (περί τα 700 MW), το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολλαπλάσιο.
   Καταρχάς, ήδη κατασκευάζεται ο σταθμός  αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας,  ισχύος 680 MW, από την ΤΕΡΝΑ. Το έργο θα λάβει επενδυτική ενίσχυση ύψους 250 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς στήριξης.
   Παράλληλα όμως, μπαίνουν σε ρότα υλοποίησης κι άλλα έργα  αντλησιοταμίευσης,  τα οποία βρίσκονται στη φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης συνολικής ισχύος περίπου 820 MW, από μία δεξαμενή έργων συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW
   Επιπλέον υπάρχουν κι άλλα αντλητικά υδροηλεκτρικά έργα προς εξέταση,  συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW σε διάφορες περιοχές όπως στην Τριχωνίδα, στον Λάδωνα, το Παλαιοχώριο, στη θέση Βροχόνερα Ημαθίας και αλλού. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αντλητικών με την προσθήκη ταμιευτήρων ανάντι σε ταμιευτήρες υπαρχόντων υδροηλεκτρικών μονάδων.

   Άδειες αποθήκευσης
   Άλλωστε και η ΔΕΗ στον πρόσφατο κύκλο Ιουνίου των αιτήσεων για χορήγηση αδειών αποθήκευσης ενέργειας εξασφάλισε τέσσερις άδειες, που μαζί με εκείνη που έχει εξασφαλίσει για το ορυχείο της Καρδιάς, ξεπερνούν σε ισχύ τα 1.400 MW. Οι δύο μεγαλύτερες άδειες της ΔΕΗ για μονάδες αντλησιοταμίευσης, ισχύος 460 MW η κάθε μια, χωροθετούνται στη   λίμνη Βεγορίτιδα και στη Σφηκιά, όπου η ΔΕΗ διατηρεί και άλλη μονάδα  αντλησιοταμίευσης. Οι άλλοι δύο σταθμοί άντλησης θα εγκατασταθούν στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπολη (ισχύος 183 MW) και της  Μαυροπηγής  (156 MW). Όσο για τη μονάδα αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ στην Καρδιά,   ισχύος 148 MW, έχει ήδη πάρει περιβαλλοντικούς όρους από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Η εκμετάλλευση του αντλητικού υδροηλεκτρικού της χώρας είναι μέγιστης σημασίας για την αξιοπιστία και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, αφού η άντληση δρα συμπληρωματικά προς την αποθήκευση με μπαταρίες, μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως μακρόχρονη αποθήκευση και έτσι επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση αλλά και λειτουργία των ΑΠΕ στο σύστημα χωρίς κίνδυνο. Η ύπαρξη μακρόχρονης εφεδρείας αντιμετωπίζει ακραία φαινόμενα που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε μειωμένη παραγωγή από ΑΠΕ σε διάστημα ημερών, οπότε η επάρκεια παραγωγής θα απαιτούσε μεγάλες και υψηλού κόστους παραδοσιακές εφεδρείες.
   Όμως την εφεδρεία αυτή μπορούν να παράσχουν σε ένα βαθμό και με κατάλληλες προϋποθέσεις τα αντλητικά υδροηλεκτρικά αλλά μακροχρόνια και οι μονάδες που θα χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο και ανανεώσιμα αέρια. Η συγκεκριμένη εφεδρεία, η οποία διασφαλίζεται να είναι κλιματικά ουδέτερη, σύμφωνα με το draft του ΕΣΕΚ,  διατηρείται στο σύστημα και επεκτείνεται σε ισχύ έως και το 2050. Παρέχει, εκτός της μακρόχρονης εφεδρείας, και επικουρικές υπηρεσίες, 24 και πολύωρες, ακόμα και πέραν της μίας μέρας, υπηρεσίες ταχείας ανόδου ή καθόδου φορτίου.
   Read more...

   1414 • 2

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.