Jump to content
 • Novatron
 • Έργα-Υποδομές

  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  1348 ειδήσεις in this category

  1. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την υποβολή ιδεών με στόχο την ανέγερση νέου σύγχρονου βιοκλιματικού κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, με την ανάδειξη στην πρώτη θέση του αρχιτεκτονικού γραφείου XZA- Architects.
   Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 16 εταιρείες με πρωτότυπες ιδέες που αξιολογήθηκαν για την ολιστική αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική προσέγγισή τους από την Κριτική Επιτροπή.
   Η πρόταση που αναδείχθηκε πρώτη, αξιολογήθηκε από την Επιτροπή ως συγκροτημένη και ολοκληρωμένη, με αναλυτική τεχνική έκθεση σε όλα τα επίπεδα, από την ιστορική και θεωρητική προσέγγιση ως την πολεοδομική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική αντιμετώπιση.
   Η σχεδιαστική πρόταση αναδεικνύει τον χαρακτήρα του νερού και αξιοποιεί τη διαφάνεια και την καθαρότητά του, αντανακλώντας βασικές εταιρικές αρχές και αξίες της ΕΥΔΑΠ. Εντάσσει το κτήριο αρμονικά στο αστικό περιβάλλον και δημιουργεί μια διαλογική σχέση με την πόλη και τους κατοίκους της.
   Πρόκειται για σύνθεση κτιριακών όγκων που θα ξεπερνούν τα 16.000 τ.μ., κάτω από́ το ενιαίο βιοκλιματικό́ στέγαστρο, που διαμεσολαβεί́ ανάμεσα στο φυσικό́ περιβάλλον του λόφου Τουρκοβουνίων, το δομημένο ιστό́ της πόλης και επηρεάζεται από́ τα χαρακτηριστικά́ των εγκαταστάσεων. Κάτω από το βιοκλιματικό στέγαστρο αρθρώνονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας, διατηρώντας διακριτά όρια, τον επιθυμητό βαθμό γειτνίασης τους και τις απαραίτητες λειτουργικές αυτονομίες τους.
   Το νέο κτήριο αναπτύσσεται σε δύο εκτεταμένα ισόγεια, έναν επιμήκη σχηματισμό́ τριών ορόφων και τέσσερις διακριτούς όγκους στα ανώτερα επίπεδα που γεφυρώνουν το εσωτερικό́ περιβάλλον, δημιουργώντας κοινόχρηστους χώρους (φουαγιέ́, κυλικείο, εσωτερικά́ αίθρια), επιτρέποντας την εισχώρηση του περιβάλλοντος, ως φυσικό́ φως και ως θέα και θεάσεις προς τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και τον αστικό ιστό.
   Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου εξασφαλίζει τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις, αξιοποιώντας τα κλιματολογικά́ στοιχεία της περιοχής. Τα ενεργητικά́ μηχανολογικά́ συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά́ με τα παθητικά συστήματα και το βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου, εξοικονομώντας ενέργεια, με εφαρμογές καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοπαραγωγής.
   Η γενική́ φιλοσοφία του σχεδιασμού́ των χώρων γραφείων, ενστερνίζεται τη σύγχρονη αντίληψη, που θεωρεί ότι οι εργασιακοί χώροι δεν «εγκιβωτίζουν» απλά́ τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ενός πολύπλευρου εργασιακού́ «οικοσυστήματος», εμπλουτισμένου σε εναλλακτικές χρήσεις και εικόνες, επιδιώκοντας χώρους εργασίας ως χώρους αναβαθμισμένης δημιουργικότητας. Αντίληψη που άλλωστε συμβαδίζει με τις αρχές της εργασίας, της ανταποδοτικότητας και της αειφορίας.
   Αντίστοιχη μέριμνα έχει δοθεί και στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων, ακολουθώντας την παραπάνω φιλοσοφία σχεδιασμού.  Φυτεύσεις με κατάλληλα για το κλίμα και τη γεωγραφία της περιοχής φυτά, δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου Εμπειρίας Νερού, υπαίθρια έκθεση παλαιού εξοπλισμού, λειτουργική διασύνδεση με κεντρικές αρτηρίες και μέσα μαζικής μεταφοράς, δημιουργούν ένα δίκτυο επικοινωνίας, αρμονικής συνύπαρξης και κυκλοφορίας όλων των οργανωτικών μονάδων και των ανθρώπων της Εταιρείας.
   Το δεύτερο βραβείο απονέμεται στους PETRAS ARCHITECTURE και FIORE ARCHITECTSκαι το τρίτο βραβείο στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ.   
   Τιμητικούς επαίνουςλαμβάνουν οι: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ – ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΑ – ΕΛΛΗ ΣΠΕΝΔΟΥ, PEOPLE PRIVATE COMPANY, VTRIA ARCHITECTS και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
   Για την αξιολόγηση των προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε:
   - στη συνολική αρχιτεκτονική διαμόρφωση, στην υλική έκφραση και την ογκοπλαστική επεξεργασία που θα μπορούν να εκφράσουν συμβολικά και αισθητικά τη σημασία της διαχείρισης νερού στη σύγχρονη αστική ζωή (μορφή, φυσιογνωμία του κτηρίου).
   - στη διαμόρφωση δυναμικού, λειτουργικού και ελκυστικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της ΕΥΔΑΠ, στη χωροθέτηση των λειτουργιών σε ανταπόκριση με την οργανική διαίρεση των διευθύνσεων και των υπηρεσιών, και στη δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, με κατακόρυφους και οριζόντιους χώρους κυκλοφορίας και στάσης (λειτουργική οργάνωση, ανταπόκριση στο κτιριολογικό, ευελιξία).
   - στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την περιβαλλοντική προσέγγιση γενικά, με την αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, την υιοθέτηση μεθόδων για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός).
   - την ομαλή ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στο δομημένο περιβάλλον της πόλης και τη διακριτή απομόνωσή του από τις τεχνικές εγκαταστάσεις δεξαμενών επεξεργασίας νερού και αποθήκευσης με την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (σχέση με την πόλη και τον περιβάλλοντα χώρο).
   - στον κατασκευαστικό ρεαλισμό των προτάσεων ως προς το κόστος και την ευκολία της υλοποίησης, την ένταξη υφιστάμενων κατασκευών, την αειφορία, την αντοχή στο χρόνο και τη συντήρηση (οικονομία της κατασκευής, μελλοντική συντήρηση).
   Τα τρία χρηματικά βραβεία και οι τρεις έπαινοι που απονέμονται, ανέρχονται συνολικά σε 115.000€.
   Σχετικό αρχείο


   Φωτογραφίες:
   Φωτογραφία 1: Προοπτική άποψη του κτηρίου από το φυτεμένο πρανές (Υπαίθριο Μουσείο Εξοπλισμού ΕΥΔΑΠ)
   Φωτογραφίες 2 & 3: Άποψη βοριοδυτικής όψης κτηρίου
   Φωτογραφία 4: Άποψη δώματος κτηρίου προς Φιλοθέης (Belvedere)
   Φωτογραφία 5: Προοπτική άποψη, θέα των σταθμών συνεργασίας
   Φωτογραφία 6: Άποψη χώρου πολλαπλών χρήσεων & εσωτερικού αιθρίου
   Φωτογραφία 1
   Φωτογραφία 2
   Φωτογραφία 3
   Φωτογραφία 4
   Φωτογραφία 5
   Φωτογραφία 6
   Read more...

   309 • 2

  2. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Με μεγάλη δυναμική συνεχίζεται η επέλαση των έργων σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Η πλήρης επικράτηση του μοντέλου των ΣΔΙΤ εξηγείται εν μέρει από την ευελιξία στην ωρίμανση, την χρηματοδότηση, τους όρους και την υλοποίηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
   Είναι επίσης έργα τα οποία προσφέρουν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον τόσο στις αναθέτουσες αρχές, όσο και στους αναδόχους που από κοινού μπορούν να γνωρίζουν ότι με την υλοποίηση έργων με τη μέθοδο αυτή υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας.
   Σήμερα τα έργα ΣΔΙΤ που είναι σε δημοπράτηση ή ετοιμάζονται να δημοπρατηθούν έχουν ξεπεράσει τα 6,5 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως έργα που βρίσκονται εντός διαγωνιστικής διαδικασίας. Με σημαντική αποδοχή από την αγορά, αποτελούν μία ασφαλή διέξοδο για έργα που αδυνατούν να τρέξουν μέσα από παραδοσιακά κανάλια χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
   Μαζέψαμε τα 37 μεγαλύτερα έργα τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, εφόσον βέβαια όλα ευτυχήσουν να ολοκληρωθούν και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.
   Βέβαια δεν είναι όλα θετικά. Τα έργα έργα-ΣΔΙΤ είναι χρονοβόρα όσον αφορά την περίοδο ωρίμανσης και δημοπράτησης που κρατούν κάποια χρόνια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αν και γίνονται σημαντικές προσπάθεις και μέσω της νομοθεσίας να μετριαστεί.
   Το παράδοξο είναι πως ακόμα και μέσα από αυτή την οπτική, τα έργα-ΣΔΙΤ παραμένουν ένας πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος υλοποίησης σε σχέση με τα κλασικά δημόσια έργα. Γιατί; Γιατί στην περίοδο υλοποίησης οι καθυστερήσεις είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα τα έργα όταν μπουν σε ένα ρυθμό να τρέχουν ικανοποιητικά. Τα έργα αυτά θα τα δούμε χωρισμένα σε δυο βασικές κατηγορίες. Τα έργα υπό δημοπράτηση και αυτά που οδεύουν προς δημοπράτηση.
   ΣΔΙΤ υπό δημοπράτηση
   Κτιριακά και οδικά έργα είναι κυρίαρχα σήμερα στα έργα-ΣΔΙΤ. Στα κτιριακά έχουμε διαγωνισμους για κτίρια στον τομέα της παιδείας, της έρευνας και της Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα είναι:
   -Τρεις διαγωνισμούς για κτίρια και φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Θράκης (107 εκατ.), Κρήτης (255 εκατ.) και Θεσσαλίας (116 εκατ.), που υπόσχονται να μεταμορφώσουν την εικόνα των κτιριακών υποδομών και να παρέχεται μία νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία για τους φοιτητές.
   Επίσης έχουμε:
   -το Κέντρο Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (89 εκατ.)
   -η Πολιτεία Καινοτομίας στην οδό Πειραιώς
   -ο διπλός διαγωνισμός για τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (163 εκατ.)
   -τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία (159 εκατ.).
   -Τα νέα Δικαστικά Μέγαρα στην Κεντρική Μακεδονία
   -Τα 5 Αστυνομικά Μέγαρα σε 5 πόλεις της Περιφέρειας
   -το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας στην Πειραιώς
   Στα οδικά έργα έχουμε πέντε μεγάλους διαγωνισμούς από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αυτοκινητόδρομους και τοπικούς οδικούς άξονες. Πιο αναλυτικά :
   Ο πρώτος αφορά το τμήμα του ΒΟΑΚ (από το 2018) Χερσόνησος-Νεάπολη κόστους περίπου 350 εκατ. ευρώ.
   Το δεύτερο έργο αφορά τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη (από το 2019) κόστους 250 εκατ. ευρώ και
   Το τρίτο έργο αφορά τo flyover (ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε στο τέλος του 2020) με κόστος περί τα 400 εκατ. ευρώ.
   Το τέταρτο είναι ο άξονας Δράμα-Αμφίπολη που προκηρύχθηκε πρόσφατα με κόστος 250 εκατ. ευρώ.
   Το πέμπτο είναι ο άξονας Θεσσαλονίκη-Έδεσσα που επίσης προκηρύχθηκε προσφατα με κόστος 440 εκατ. ευρώ
   Μεγάλη κινητικότητα έχουμε επίσης σε έργα ύδρευσης και Φράγματα. Εδώ επίσης συναντάμε πολύ σημαντικά έργα σε διαγωνιστική διαδικασία όπως:
   -το Φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική με 105 εκατ. ευρώ που θα λύσει το σοβαρό υδρευτικό και αρδευτικό πρόβλημα της περιοχής.
   -το Φράγμα Ενιπέα στα Φάρσαλα
   -το διπλό Φράγμα στον Ταυρωνίτη ποταμό στην Κρήτη
   -το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα Αττικής
   Σε δημοπράτηση είναι επίσης:
   -οι δυο μονάδες απορριμμάτων στην Αττική  ύψους 800 εκατ. ευρώ και η μονάδα απορριμμάτων του δυτικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας με 250 εκατ. ευρώ
   -η λειτουργία και συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης
   -το μεγάλο έργο για το Ultra Fast Broadband με κόστος που αγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ αλλά και μικρότερα έργα οδοφωτισμού.
   Προς δημοπράτηση έργα-ΣΔΙΤ
   Επίσης προετοιμάζονται αρκετά νέα έργα με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ. Τα σημαντικότερα έργα που θα δούμε να οδεύουν προς δημοπράτηση το επόμενο διάστημα είναι:
   Σε επίπεδο κτιριακών έργων αναμένουμε:
   -τη δημοπράτηση των 8 Δικαστικών Μεγάρων (θα σπάσει σε 2 διαγωνισμούς για Θεσσαλία και Κρήτη) και
   -το Κυβερνητικό Πάρκο στην περιοχή Δάφνης-Υμηττού.
   Παράλληλα ετοιμάζεται από τον ΟΣΕ το έργο-ΣΔΙΤ για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο ΥΠΟΜΕ επίσης ετοιμάζει τη ΣΔΙΤ για την ύδρευση Κέρκυρας.
   Τα έργα-ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
   Επίσης προς δημοπράτηση οδεύει η υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ για 8 μεγάλα έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης των επόμενων χρηματοδοτικών περιόδων και το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
   Συγκεκριμένα τα 8 αυτά έργα είναι:
   1) Έργα μεταφοράς νερού από Ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης (Π.Ε. Ξάνθης). • Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 203.000.000€
   2) Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού (Π.Ε. Καρδίτσας. Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 114.000.000€
   3) Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου). Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 18.518.362€
   4) Φράγμα και Δίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου). Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 26.044.385€
   5) Φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Μεσσηνίας). Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 98.500.000€
   6) Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο (Π.Ε Φθιώτιδας. Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 26.397.000€
   7) Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας , Αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 23.005.200€
   Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας. Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ: 88.066.645€.
   Read more...

   178 • 0

  3. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Το Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να εκκινήσει τη διαδικασία υποβολής βελτιωμένων προσφορών για την Ηγουμενίτσα.   Τρεις είναι οι οικονομικές προσφορές που διεκδικούν την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και δυο ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν φάκελο για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε να εκκινήσει τη διαδικασία υποβολής βελτιωμένων προσφορών για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
   Υπενθυμίζεται ότι προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 
   1. ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
   2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A.  - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
   3. ΟΛΘ Α.Ε.
   Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει τις εταιρείες Deloitte Business Solutions Α.Ε. και Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τις εταιρείες Your Legal Partners, Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων, ως νομικούς συμβούλους και την εταιρεία Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο στη διαγωνιστική διαδικασία. 
   Οσον αφορά στο διαγωνισμό για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
   -Η κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP - EUROPORTS-EFA GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
   -Η LIBERTY PORT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (θυγατρική QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT).
   Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
   Σε ανάρτησή του σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνη ο πρόεδρος του Ο.Λ.Α. Κώστας Χατζημιχαήλ σημειώνει ότι περιποιεί τιμή για τον Οργανισμό, καθώς και ότι «πραγματοποιείται σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών μετασχηματισμών και συζητήσεων/αναθεωρήσεων για τη διεθνή ασφάλεια και τις μεταφορές, αλλά και σε μία κρίσιμη ημέρα για το μέλλον του αναβαθμισμένου γεωπολιτικά λιμένα Αλεξανδρούπολης».
   Read more...

   179 • 0

  4. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Η μετακίνηση ζώντων και… νεκρών, αλλά και δεκάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων είναι ανάμεσα στα απρόοπτα που κλήθηκαν να χειριστούν οι κατασκευαστές του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου τους τρεις πρώτους μήνες του έργου. Οι εμπλοκές αφορούν τους κατοίκους ενός καταυλισμού Τσιγγάνων, που βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης του έργου και του οποίου οι κάτοικοι αρνούνται να φύγουν, και την ανάγκη περιορισμού κατά εννέα τάφους ενός νεκροταφείου που βρίσκεται στο όριο του δρόμου. Και τέλος τους 55.000 τόνους σκουπιδιών που πετούσαν αγρότες της Ηλείας μέσα στους χώρους του εργοταξίου, όταν τα έργα είχαν σταματήσει.
     Οπως σε κάθε μεγάλο κατασκευαστικό έργο, έτσι και στην κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρας – Πύργου προέκυψαν διάφορα απρόοπτα, είτε κατασκευαστικής φύσης είτε σχετιζόμενα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Οπως ανέφεραν χθες οι υπεύθυνοι του έργου, τα κυριότερα από αυτά είναι:
   – Ενας καταυλισμός Τσιγγάνων που αρνείται να μετεγκατασταθεί, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Η ιστορία δεν είναι νέα – οι κάτοικοι έχουν αποζημιωθεί, ο τοπικός δήμος τους παρείχε κοντέινερ για τη στέγασή τους σε άλλο σημείο, όμως εκείνοι… πούλησαν τα κοντέινερ και παραμένουν στη θέση τους, αρνούμενοι να φύγουν. Το υπουργείο Υποδομών και οι τοπικές αρχές αναζητούν συμβιβαστική λύση, καθώς κανείς δεν θα ήθελε τη βίαιη μετεγκατάσταση των οικογενειών που ζουν εκεί.
   – Στο χωριό Καμίνια, ο δρόμος περνάει δίπλα από το νεκροταφείο, το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά εννέα τάφους. Επειτα από διαπραγματεύσεις με τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές έχει προγραμματιστεί η εκταφή και επαναταφή των σορών σε άλλο σημείο του νεκροταφείου.
   – Από το 25ο έως το 40ό χιλιόμετρο του έργου αγρότες της περιοχής εγκατέλειπαν τα προηγούμενα χρόνια απορρίμματα σχετικά με την παραγωγή τους (νάιλον από θερμοκήπια, πλαστικούς σωλήνες, συσκευασίες από φυτοφάρμακα και λιπάσματα). Η κατασκευαστική εταιρεία έχει συλλέξει έως τώρα περίπου 55.000 τόνους, μεγάλο μέρος των οποίων έχει μεταφερθεί σε μονάδα ανακύκλωσης στην περιοχή.
   – Τέλος εκκρεμούν κάποιες απαλλοτριώσεις (κυρίως εκατέρωθεν του δρόμου, σε μήκος 10 χλμ.), οι οποίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από το Δημόσιο έως τον Δεκέμβριο.
   Αυτό που δείχνει να απασχολεί την «Ολυμπία Οδό», η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος, δεν είναι αυτά τα απρόοπτα, αλλά η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας. «Η αύξηση του κόστους είναι ένα τεράστιο θέμα για όλα τα έργα», ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού», Παναγιώτης Παπανικόλας. «Υπάρχει κατανόηση από το υπουργείο και ένα νομοσχέδιο που επέτρεψε την αναθεώρηση των τιμών στα δημόσια έργα, και ελπίζουμε ότι θα συμπεριλάβει και τα έργα που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης. Ελπίζουμε ότι σύντομα το ζήτημα θα τακτοποιηθεί και θα συνεχίσουμε το έργο με κανονικούς ρυθμούς, όπως ξεκινήσαμε». Οπως ανέφεραν χθες ο κ. Παπανικόλας και ο Σωκράτης Λέκκας, διευθυντής του έργου, οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σήμερα στο 3,5%, ελαφρώς μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. «Σε αυτούς τους τρεις μήνες έγιναν περισσότερες εργασίες από όσες έγιναν από τους προηγούμενους αναδόχους τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο κ. Παπανικόλας, ενώ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης χαρακτήρισε τις εξελίξεις «δικαίωση» για όσους υποστήριξαν την κατάργηση των οκτώ συμβάσεων και την κατασκευή του έργου από έναν ενιαίο ανάδοχο. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει μήκος 74,5 χλμ. (από το Μιντιλόγλι έως τον κόμβο Πύργου) και θα παραδοθεί τμηματικά, σε 36 μήνες το τμήμα από Κάτω Αχαΐα έως Πύργο και σε 40 μήνες το τμήμα από Μιντιλόγλι έως Κάτω Αχαΐα. Το έργο έχει χωριστεί σε τρία εργοτάξια, τα οποία έχουν αναλάβει οι ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ, ενώ το νότιο τμήμα του είναι ημιτελές καθώς είχε προχωρήσει η κατασκευή ορισμένων από τα βασικά έργα του πριν από την παύση τους το 2011 (όπως η γέφυρα Πηνειού, η οποία είναι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο του συγκεκριμένου τμήματος). Το συνολικό κόστος του είναι 331 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 65% καλύπτεται από το Δημόσιο και την Ε.Ε.
   Read more...

   970 • 4

  5. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Τον έλεγχο της κατάστασης 170 από τις περίπου 1.100 γέφυρες που περιλαμβάνει το σιδηροδρομικό δίκτυο και την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικών αισθητήρων και ασύρματων συσκευών, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να πραγματοποιούνται εγκαίρως τυχόν επισκευές, θα αναλάβει ο ανάδοχος του μεγάλου έργου «Έξυπνες Γέφυρες» που προωθεί το υπουργείο Υποδομών. Στο έργο εντάσσονται και γέφυρες του οδικού δικτύου, όμως στο τεύχος του διαγωνισμού που βγήκε σε διαβούλευση αναφέρονται μόνο γέφυρες του ΟΣΕ. Γι’ αυτό στελέχη που παρακολουθούν το έργο υποστηρίζουν πως είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός μόνο για τις γέφυρες του σιδηροδρόμου.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου προσεγγίζει τα 156 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ και περιλαμβάνει τόσο το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση του φυσικού αντικειμένου (29 εκατ. ευρώ) όσο και το δικαίωμα προαίρεσης ως προς την συντήρηση της τεχνολογικής υποδομής που θα εγκατασταθεί στις 170 γέφυρες του ΟΣΕ. Από το κείμενο της διαβούλευσης  του διαγωνισμού δεν γίνεται πάντως κατανοητό αν το έργο προκηρυχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ή από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ).
   Ο ανάδοχος θα εξετάσει τη σημερινή κατάσταση των γεφυρών, τη δομική και λειτουργική επάρκειά τους με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Στη συνέχεια θα τις εξοπλίσει «με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγόριθμους με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών. Στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής».
   Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών του σιδηροδρομικού δικτύου κατασκευάστηκε μεταξύ των δεκαετιών του ’50 και του ’80 «και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του». Επιπλέον, η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών στοιχείων των γεφυρών, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και το ολοένα αυξανόμενο βάρος των οχημάτων που διέρχονται από το σιδηροδρομικό δίκτυο καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο και την στενή παρακολούθησή τους.
   Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να γίνει «σταδιακή αντικατάσταση όλων των διερχόμενων τρένων με νέα – πιο σύγχρονα – τα οποία έχουν προβλεφθεί για μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων» ενώ «οι περισσότερες γέφυρες είναι σχεδιασμένες με παλαιότερους κανονισμούς με ανεπαρκή πρόβλεψη για την ανθεκτικότητά τους σε βάθος χρόνου» και, τέλος, κάποιες από αυτές «βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και έχουν ήδη καταπονηθεί από σεισμούς μέτριας και ισχυρής έντασης».
   Όπως επισημαίνεται και στο τεύχος του διαγωνισμού που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, «δεδομένου ότι η γέφυρες έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και μεταβλητές παραδοχές φορτίων λειτουργίας, επιλέχθηκε η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας συγκεκριμένων τεχνικών (περίπου 15% του συνόλου) σε πραγματικό χρόνο μέσω ενόργανης παρακολούθησης της δομικής συμπεριφοράς τους»    Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει στον ΟΣΕ ένα σύστημα «Δικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things – IoT) που θα του επιτρέπει να παρακολουθεί ζωντανά, σε ενιαία πλατφόρμα την κατάσταση κάθε γέφυρας.
   Read more...

   181 • 0

  6. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε με την ΕΚΥΟ συμφωνία για την εκπόνηση μελέτης του εκκλησιαστικού Κτήματος Σχιστού Σκαραμαγκά.
   "Επεσαν οι υπογραφές" για τη μελέτη αξιοποίησης του εκκλησιαστικού Κτήματος Σχιστού Σκαραμαγκά, συνολικής έκτασης 3.000 στρεμμάτων. Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας και το ΤΑΙΠΕΔ παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του οικείου ποιμενάρχη μητροπολίτη Νικαίας Αλεξίου, ιεραρχών, κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών στελεχών.
   Στην έκταση θα δημιουργηθούν ένα πάρκο αναψυχής αλλά και γραφεία, χώροι logistics, εκθεσιακό κέντρο, χώροι συνεδρίων, αποθηκευτικοί και φορτοεκφορτωτικοί χώροι, αλλά και χώροι όπου θα παράγεται ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές. Η συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα €600 εκατ. και να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από την εκκλησία. 
   Η περιοχή που βρίσκεται αριστερά και δεξιά της λεωφόρου λεωφόρο Πειραιώς-Σχιστού-Σκαραμαγκά συνορεύει με το περιβαλλοντικό πάρκο και το νεκροταφείο και διαθέτει άμεση οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.
   Το έργο σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή της νέας προσέγγισης στη συνεργασία της Εκκλησίας και της Πολιτείας, καθώς ο παλαιότερος σχεδιασμός της ίδρυσης εταιρείας για την από κοινού αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας με το Κράτος δεν προχώρησε στην πράξη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας διακριτών ρόλων εκκλησίας πολιτείας το έργο θα ενταχθεί στα έργα στρατηγικής σημασίας από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, και η Εκκλησία θα συνεργαστεί με το ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση του Έργου.
   Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΕΚΥΟ αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Φαρμάκη το «The Green Σχιστό» αποτελεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό έργο στον τομέα των logistics, με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, και στόχο να αναβαθμίσει ουσιαστικά το περιβάλλον, τη ζωή των κατοίκων της περιοχής και να προσφέρει νέες ευκαιρίες ενίσχυσης και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα να αναβαθμίσει σημαντικά το Λιμάνι του Πειραιά.
   Η στενή συνεργασία του ΤΑΙΠΕΔ με την ΕΚΥΟ θα επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης του έργου, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερα χρόνια.
   Read more...

   192 • 0

  7. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Δημοπρατήθηκαν το τελευταίο 15νθήμερο άλλες τρεις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, σε Πάτρα, Σαντορίνη και Τήνο, ανεβάζοντας τις δημοπρατήσεις τέτοιων έργων σε 25 συνολικά στη χώρα μας. Αποκτάει τις αναγκαίες υποδομές στη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε αυτή να γίνεται με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις κοινοτικούς στόχους. Έτσι αναμένεται να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης και να μειωθούν σημαντικά τα ποσοστά ταφής.
   Ο προϋπολογισμός των τριών έργων που δημοπρατήθηκαν ανέρχεται σε 68,5 εκατ. ευρώ.
   Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Πάτρας προϋπολογισμού 44,5 εκατ. ευρώ, είναι δυναμικότητας 53.000 τόνων σύμμεικτων αποβλήτων και 8.100 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, ενώ περιλαμβάνει και τη λειτουργία του για 6 έτη. Δικαιούχος του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Αχαϊας και το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Πατρέων.
   Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Σαντορίνης και των λοιπών υποδομών, όπως ΧΥΤΥ, έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ και θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και ο ανάδοχος θα αναλάβει τη λειτουργία της για 27 έτη. Η μονάδα θα δέχεται όλα τα ρεύματα αποβλήτων και θα έχει συνολική δυναμικότητα 27.000 τόνους περίπου.
   Δικαιούχος του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Τήνου αφορά διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία ΧΥΤΥ. Έχει προϋπολογισμό 6,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη λειτουργία για έξι έτη. Δικαιούχος και αυτού του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενώ το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
   Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων δήλωσε για το θέμα: «Καταφέραμε και έχουν δημοπρατηθεί 23 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων οι οποίες θα συμβάλλουν στη μετάβαση από την ταφή των αποβλήτων, στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες. Οι μονάδες θα συμβάλουν στη μείωση της ταφής αποβλήτων και στη μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών από το τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων. Τις περασμένες μέρες η Πάτρα, η Σαντορίνη και η Τήνος, δημοπράτησαν τις μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων τους, ευχαριστούμε το ΦΟΔΣΑ Αχαΐας, το ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Νοτίου αιγαίου για τη συνεργασία τους. Συνεχίζουμε με νέες δημοπρατήσεις υποδομών διαχείρισης αποβλήτων τις επόμενες μέρες.»
   Read more...

   233 • 0

  8. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την σταδιακή μετεγκατάσταση του καζίνο "Μον Παρνές" από την Πάρνηθα στο Δήμο Αμαρουσίου και παράλληλα εγκρίνεται το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη, ενώ καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στην εν λόγω περιοχή.
   Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 44/2021) ακύρωσε την κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς του Μον Παρνές από την Πάρνηθα εντός του αστικού ιστού του Αμαρουσίου. Στη συνέχεια ψηφίστηκε νέος νόμος, που προβλέπει τη μεταφορά του επίμαχου καζίνο στην περιοχή Δηλαβέρη, για λόγους βιωσιμότητας και εφόσον δημιουργούνται μετρήσιμα πλεονεκτήματα για το δημόσιο συμφέρον.
   Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπει ότι η μεταφορά του καζίνο θα υλοποιηθεί από την εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ Α.Ε.) και το αντάλλαγμα για τη μεταφορά στη νέα θέση καθορίστηκε στα 30 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί τμηματικά. 
   Αναλυτικότερα, μέσα σε 180 ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα καταβληθεί το 50% το συνολικού ποσού και το άλλο 50% σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις. Οι δόσεις θα προσαυξάνονται με το προβλεπόμενο επιτόκιο του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, ενώ το ποσό της προκαταβολής μπορεί να συμψηφιστεί με βεβαιωμένα χρέη της ΕΚΠΑ Α.Ε. προς το Δημόσιο.
   Ακόμη, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει ότι η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνου Μον Παρνές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 120 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας και τη κατασκευή πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης, συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.
   Η επένδυση
   Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη της ΕΚΠΑ Α.Ε. η οποία θα εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για την ολοκλήρωσή της (τραπεζικό ή ομολογιακό δάνειο, αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, κ.λπ.). Παράλληλα, η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποχρεούται, τουλάχιστον για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του καζίνου στο Μαρούσι, να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει ακόμα 300 νέες θέσεις εργασίας, ενώ αναλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την ολική κατεδάφιση και ανακατασκευή του χαρακτηρισμένου ως «μνημείου κέλυφους» του κτιρίου «Πύργος Μυλωνά», την αφαίρεση του ελικοδρομίου, των γηπέδων τένις, των χώρων στάθμευσης, κ.λπ. 
   Τέλος, στις υποχρεώσεις της ΕΚΠΑ Α.Ε. περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των λυόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι στο χώρο των εγκαταστάσεων του καζίνο και η άμεση αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος στο Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας εντός των ορίων του καζίνο, μετά από σχετική μελέτη.
   Read more...

   594 • 0

  9. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Προχωρά το project του ConfEx Park στη Θεσσαλονίκη, στην έκταση της ΔΕΘ, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδια για ξενοδοχείο.
   Παρουσιάζοντας την προμελέτη του έργου της ανάπλασης ο αρχιτέκτονας της Sauerbruch Hutton, Juan Lucas Young, χαρακτήρισε το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο (ConfEx Park) “καταπληκτικό δώρο” για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
   Στο πλαίσιο της προμελέτης, που διενεργήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2022 και ουσιαστικά προσάρμοσε τον αρχικό σχεδιασμό στις πραγματικότητες της Θεσσαλονίκης και των εκθεσιακών της αναγκών, αυξήθηκε σε πάνω από 55% το ποσοστό της έκτασης που δίνεται για χρήση στην πόλη από 50% που ήταν η αρχική πρόβλεψη, μειώθηκε η δομημένη επιφάνεια κατά 12%, εξορθολογίστηκαν τα logistics, βελτιώθηκε η κυκλοφορία ανάμεσα στις εκθέσεις και περιορίσθηκε ο όγκος του επιχειρηματικού κέντρου.
   Ο σχεδιασμός για το νέο ConfEx Park στη Θεσσαλονίκη – Πηγή: Confex Park
   Κατά την παρουσίαση της προμελέτης τονίσθηκε πως τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα του έργου, ώστε τη διετία 2022-2023 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, το 2023 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου και το 2024 να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Υπογραμμίστηκε μάλιστα πως κατά τη διάρκεια των έργων η λειτουργία της Έκθεσης δεν θα διακοπεί ούτε μία ημέρα.
   Όπως σημείωσε δε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, τα εγκαίνια προβλέπονται για το 2026, ενδεχομένως όμως να χρειαστεί μια μικρή παράταση, ώστε να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Έκθεσης.
   Στην παρούσα φάση προετοιμάζεται ο φάκελος για την εξασφάλιση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από δύο πηγές, δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους.
   Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός της ανάπλασης ανέρχεται σε 240 εκατ.ευρώ όσον αφορά στο τεχνικό κομμάτι, φτάνοντας τα 280 εκατ.ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων απρόβλεπτων δαπανών.
   Η τρισδιάστατη απεικόνιση έχει δημιουργηθεί από τους μελετητές του υπαιθρίου χώρου (Landscape architects) του ConfEx Park, Gustafson Porter & Bowman.
   Τι θα περιλαμβάνει το νέο ConfEx Park & τα σχέδια για ξενοδοχείο
   Σύμφωνα με την προμελέτη για το project, στον χώρο του ακινήτου, που συνολικά καταλαμβάνει 175 στρέμματα, η δόμηση θα καλύπτει 91.000 τμ περίπου 12% λιγότερα από σήμερα.
   Tο Συνεδριακό Κέντρο και τα τρία περίπτερα θα έχουν εμβαδόν 69.000 τ.μ. Τα 51.000 αφορούν στα τρία περίπτερα και τα 18.000 στο Συνεδριακό Κέντρο.
   Στη βόρεια πλευρά του ακινήτου θα δημιουργηθεί το Business Center, που θα αποτελείται από τέσσερα κτίρια (ξενοδοχείο, δύο εμπορικά κτίρια, ένα πολλαπλών χρήσεων).
   Συγκεκριμένα, προβλέπονται τόσο η κατασκευή ενός σύγχρονου ξενοδοχείου 12.000 τ.μ με 150 δωμάτια όσο και νέοι εμπορικοί χώροι 6.500 τ.μ, γραφεία 5.000 τ.μ και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 2.000 τ.μ.
   Η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ που θα μετονομαστεί σε ConfEx Park – Τα σχέδια για ξενοδοχείο
   Η έκταση του πρασίνου πολλαπλασιάζεται και θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο με ενδημικά φυτά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
   Το ConfEx Park θα είναι διαπερατό και προσβάσιμο από πεζούς και ποδηλάτες, ενώ προβλέφθηκαν χώροι για άθληση και ψυχαγωγία των κατοίκων. Επίσης θα κατασκευαστεί και ένα αμφιθέατρο για υπαίθριες εκδηλώσεις.
   Το ConFEx Park θα εξυπηρετείται από το σταθμό Μετρό Σιντριβάνι.
   Read more...

   274 • 1

  10. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Σε λειτουργία τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» http://hlektra.gov.gr/ , που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των πόρων.
   Το «ΗΛΕΚΤΡΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη δράση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β. Παράλληλα θα επιτευχθεί, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2.5 εκατ. τ.μ. κτιρίων του Δημοσίου Τομέα.
   Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
   Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα συνολικά κεφάλαια μέσα και από την αναμενόμενη για την υλοποίηση του προγράμματος μόχλευση θα ανέλθουν στα 920 εκατ. ευρώ.
   Το ποσοστό επιχορήγησης για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος ξεκινά από 50% με τις εξής παραμέτρους:
   Εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ (αντί για το κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 60%. Εφόσον το κτίριο θα πετύχει ενεργειακή αναβάθμιση κλάση Β+ και πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό ανέρχεται σε 70%. Εάν η υλοποίηση των παρεμβάσεων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, προστίθεται επιπλέον 10%  στο τελικό ποσοστό επιδότησης. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου από τις 23 Φεβρουαρίου (ημέρα προδημοσίευσης του οδηγού του Προγράμματος) θα είναι επιλέξιμες εφόσον ενταχθούν στο «ΗΛΕΚΤΡΑ».
   Στο νέο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
   Τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Τα κτίρια των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τα κτίρια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων:
   Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία.
   Κτίρια Εκπαίδευσης, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
   Κτίρια Γραφείων, όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια.
   Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις, όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα.
   Οι χώροι που θα αναβαθμιστούν αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
   Με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι:
   Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh. Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα είναι στους 364.000 τόνους Co2eq.
   Read more...

   323 • 0

  11. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Μετά την έναρξη του έργου του ανατολικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, μπαίνει σε φάση υλοποίησης η περαιτέρω επέκταση των μεγάλων υπεραστικών αυτοκινητόδρομων της χώρας. Είναι μεγάλη υπόθεση για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ήταν ουραγός σε κλειστούς αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη να μπορεί να υπερηφανεύεται, πως πλέον έχει ένα από τα πλέον μοντέρνα και επαρκή δίκτυα εντός ΕΕ.
   Ο νέος αυτοκινητόδρομος
   Ο ΒΟΑΚ με μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό θα καλύψει όλη η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης και θα συμβάλει τα μέγιστα στην γεωμετρική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και αντίστοιχα στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και ταχύτητας. Υπολογίζεται πως το μεσαίο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη θα υπογραφεί μέσα στο 2022 ενώ το 2023 θα υπογραφεί και το βασικό τμήμα από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο. Μελλοντικά ο δρόμος αναμένεται να επεκταθεί προς τα δυτικά μέχρι την Κίσσαμο. Είναι μαζί με το Μετρό Θεσσαλονίκης και τη γραμμή 4 τα βασικότερα έργα στον σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Η πλήρης υλοποίηση του, που πιθανότατα θα χρειαστεί ξεκινώντας από τα τέλη του 2025 για το ανατολικό τμήμα, να φτάσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας θα αλλάξει τις μεταφορές του νησιού και θα ενδυναμώσει το εμπορικό προφίλ και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Είναι η εκκίνηση ενός μεγάλου έργου, του μεγαλύτερου νέου αυτοκινητόδρομου της Ευρώπης.
   Το Ηπειρωτικό δίκτυο
   Το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας έχει μήκος σχεδόν 2.200 χιλιόμετρα και καλύπτει σχεδόν όλη τη χώρα. Η Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα), η Ιόνια Οδός (Αντίρριο-Ιωάννινα), η Νέα Οδός (Μεταμόρφωση-Σκάρφεια), η Κεντρική Οδός (Ξυνιάδα-Τρίκαλα και Πέταλο Μαλιακού), η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας), η Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη) μαζί με το ευρύ δίκτυο της Εγνατίας Οδού (Ηγουμενίτσα-Θεσσαλονίκη-Κήποι Έβρου και κάθετοι άξονες) έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο.
   Ποιος θα φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια ότι για να πας από την Αθήνα στα Ιωάννινα θα χρειάζονται μόλις 3 ώρες και 30 λεπτά, από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα επίσης 3 ώρες και 30 λεπτά ή από την Κατερίνη στην Αλεξανδρούπολη 3 ώρες.
   Αυτό το δίκτυο έχει μεγάλη επίδραση πέρα από την επιβατική του διάσταση, στην εμπορικές μεταφορές. Τα προϊόντα μπορούν πολύ πιο εύκολα να μετακινηθούν προς τις μεγάλες αγορές της χώρας ή να φτάσουν σε πύλες εξόδου (λιμάνια, αεροδρόμια, μεθοριακοί σταθμοί) και να πάνε στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μετακινούνται με άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο πως τα επίπεδα οδικής ασφάλειας της χώρας έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά την τελευταία πενταετία, όταν και λειτούργησε το δίκτυο αυτό.
   Οι προσθήκες
   Σε αυτή τη χρονική στιγμή υλοποιούνται σημαντικές προσθήκες στο δίκτυο αυτό. Πέρα από τον ΒΟΑΚ που ήδη είναι σε τροχιά υλοποίησης, μία σειρά από έργα κατασκευάζονται ή ετοιμάζονται. Στόχος είναι μέχρι το 2025 να έχει υπάρξει μια σημαντική επέκταση σε αρκετές νέες περιοχές.
   Στην Κεντρική Οδό-Ε65, κατασκευάζεται το νότιο τμήμα  (Λαμία-Ξυνιάδα) και το βόρειο τμήμα (Τρίκαλα-Κηπουρειό Γρεβενών).  Εκτιμάται πως σταδιακά μέχρι το 2024 ο αυτοκινητόδρομος θα έχει την τελική του μορφή συνδέοντας την Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία σε λιγότερο από 2 ώρες.
   Παράλληλα προχωρά ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο-Αμβρακία με 48,5 χιλιόμετρα μήκος. Στην κυκλοφορία είναι περίπου 31 χιλιόμετρα (Άκτιο-Βόνιτσα και Δρυμός-Αμβρακία) και απομένουν 17 χιλιόμετρα όπου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν το 2023. Το έργο θα δώσει νέες δυνατότητες στις οδικές μετακινήσεις και προς τα νησιά του Ιονίου που θα συνδέονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με σήμερα.
   Στην Ολυμπία Οδό ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες η δυτική επέκταση από Πάτρα προς Πύργο με τρια εργοτάξια να τρέχουν ταυτόχρονα. Παράλληλα, ως καινούργια προσθήκη, ξεκίνησαν οι μελέτες για το νότιο τμήμα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Το έργο αυτό κάνει πραγματικότητα το αρχικό πλάνο του 2005 με την Ολυμπία Οδό να ξεκινά από την Ελευσίνα και να καταλήγει μέσω Πάτρας στην Μεσσηνία και στην Τσακώνα.
   Επίσης προχωρά ο διαγωνισμός για ένα ακόμα τμήμα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας, Ξάνθη-Εχίνος ενώ τρέχουν τα έργα για τον Περιφερειακό Αλεξανδρούπολης. Προ ημερών ξεκίνησαν επίσης οι διαγωνισμοί για τα οδικά τμήματα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη μέσω ΣΔΙΤ.
   Τέλος, σε τελική φάση διαγωνισμού είναι και το έργο-ΣΔΙΤ για το τμήμα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη. Οι υπογραφές εκτιμάται ότι είναι θέμα των επόμενων μηνών. Παράλληλα προετοιμάζεται και το βόρειο άκρο της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακαβιά. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027, οπότε ο διαγωνισμός είναι πιθανόν να ξεκινήσει το 2023.
   Με αυτές τις προσθήκες το ελληνικό δίκτυο αυτοκινητόδρομων θα ξεπεράσει τα 2.900 χιλιόμετρα και θα φτάσει σχεδόν τα 3.000 χιλιόμετρα.
   Οι αστικοί αυτοκινητόδρομοι
   Κινητικότητα έχουμε και στους αστικούς αυτοκινητόδρομους. Μέσα στο Φθινόπωρο εκτιμάται ότι θα υπογραφεί το έργο-ΣΔΙΤ για το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης που θα αλλάξει τα δεδομένα των μετακινήσεων στην πόλη. Μαζί με το Μετρό πιστεύεται πως θα δώσουν μεγάλες ανάσες στον κυκλοφοριακό κορεσμό που βιώνει η πόλη εδώ και χρόνια.
   Στην πρωτεύουσα προχωρά ο σχεδιασμός για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Φαίνεται πως 4 επεκτάσεις θα προχωρήσουν. Ήδη η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης είναι σε διαγωνισμό ως δημόσιο έργο και θεωρείται πως θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2022. Από εκεί και έπειτα θα προχωρήσει όπως δείχνει το έργο της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης που θα ενώσει τον Καρέα με την Λ.Βουλιαγμένης. Θεωρείται πως είναι έργο που συνεχίζει τον ελεύθερο οδικό δακτύλιο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.
   Στη συνέχεια βρίσκουμε ως ενδιαφέρουσες τις επεκτάσεις προς Ραφήνα και προς Λαύριο. Ταυτόχρονα με την επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης των περιφερειακών λιμανιών της Αττικής με την οδική και σιδηροδρομική τους σύνδεση. Σχετικά με την υλοποίηση των τριών έργων, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε, πως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδης σε αυτή την ανάπτυξη του δικτύου αυτοκινητόδρομων που παινεύεται η χώρα.  Δίχως άλλο η συμβολή της ήταν και είναι κρίσιμη και χωρίς αυτήν η εικόνα ίσως να ήταν σημαντικά διαφορετική. Τα συνεχή κονδύλια που εισρέουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, βοήθησαν ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων αυτών των οραματικών για την Ελλάδα οδικών έργων. Η χώρα διασυνδεδεμένη με τους διευρωπαϊκούς άξονες μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές μεταφορές.
   Είναι γεγονός πως για τη χώρα αυτό το δίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί στην προσπάθεια ανάπτυξης εμπορευματικών κέντρων και γενικότερα στην δυνατότητα να ισχυροποιηθεί ως διεθνής κόμβος μεταφορών. Η ενίσχυση αυτού του δικτύου σταδιακά μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης και η χώρα να επωφεληθεί στο στοίχημα της Ενωμένης Ευρώπης.
   Read more...

   235 • 0

  12. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Νέο, επικαιροποιημένο τιμολόγιο επισκευών για τις αποκαταστάσεις πληγέντων κτιρίων μετά από καταστροφικά φαινόμενα τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης.
   Όπως έκανε γνωστό ο κ. Καραγιάννης «το νέο επικαιροποιημένο τιμολόγιο για την αποκατάσταση κτιρίων είναι ενιαίο για όλες τις φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα από το 2017 περιλαμβάνει 169 εργασίες αποκατάστασης και η προσαύξηση στις τιμές των επισκευαστικών άρθρων, ανέρχεται σε ποσοστό έως και 30%».
   Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών, «ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αναθεωρούμε τις τιμές για πρώτη φορά μετά από περίπου 10 χρόνια».
   Όπως διευκρίνισε, η αναθεώρηση είναι στοχευμένη και αφορά εργασίες όπου έχει διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση τιμών. Ο κ. Καραγιάννης προανήγγειλε και «αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση αποζημιώσεων στεγαστικής συνδρομής, που θα περιορίζει σημαντικά τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις αλλά και θα απλοποιεί τις διαδικασίες για τους πολίτες».
   - Τι σημαίνει ενιαίο τιμολόγιο επισκευών
   Ο κ. Καραγιάννης εξήγησε πως «ό,τι εργασίες αποζημιώνονταν για παράδειγμα, μόνο σε περιπτώσεις πυρκαγιών και αφορούσαν ερμάρια, πέργκολες κλπ, πλέον θα αποζημιώνονται σε όλα τα καταστροφικά φαινόμενα όπως ο σεισμός και η πλημμύρα, ενώ έχουν προστεθεί και νέες εργασίες για τις επισκευές διατηρητέων κτιρίων».
   «Είμαστε δίπλα στα προβλήματα των πολιτών και γνωρίζουμε τις ανάγκες τους» σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών προσθέτοντας ότι «προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπάνω» καθώς απαντήθηκαν προβληματισμοί σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νέου ενιαίου τιμολογίου και της αναδρομικότητας της απόφασης.
   - Ποιους αφορά το νέο ενιαίο τιμολόγιο
   Η αφετηρία της αναδρομικής εφαρμογής του νέου τιμολογίου είναι για συμβάντα από το 2017 και μετά εφόσον αφορά κτίρια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια επισκευής.
   Σε περιπτώσεις που η άδεια επισκευής έχει εκδοθεί, εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επισκευής ή αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τη δεύτερη δόση.
   «Ακόμα και πολίτες που έχουν ξεκινήσει τις επισκευές των κτιρίων τους δικαιούνται αναπροσαρμογής του τιμολογίου με το νέο, αρκεί να μην έχουν πάρει τα χρήματα της Β’ δόσης για την επισκευή» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Υποδομών.
   Read more...

   294 • 0

  13. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   «Πράσινο φως» στην επένδυση ύψους 159,6 εκατ. ευρώ που τρέχει η Dimand για την «ανάσταση» του παλαιού εργοστασίου της Softex στην Ιερά Οδό, έδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) μέσω της έκδοσης οικοδομικής άδειας.
   Ειδικότερα, σε σχετική συνεδρίαση του ΚΕΣΑ που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα συζητήθηκε και θέμα που παρουσίασε ο κ. Σπύρος Τσαγκαράτος, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος σχετικά με την έκδοση της άδειας.
   Όπως αναφέρεται, «το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου και την παρουσίαση της μελέτης αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έκδοσης οικοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης 3 υφιστάμενων κτιρίων βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε γραφεία, προσθήκη 2 επιπέδων εντός υφιστάμενου κέλυφους και ανέγερση νέου ισογείου κτιρίου συνάθροισης κοινού με πατάρι και υπόγειο χώρο στάθμευσης στη θέση “Ελαιώνας Ο.Τ. 35 οδός Χαρτεργατών, Πολύκαρπου, Aδιάνοικτη Oδός και Ιερά Οδός Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, πρώην Βιομηχανία SOFTEX. Επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31.01.2020 Υπουργικής Απόφασης Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)».
   Οι λεπτομέρειες του έργου
   Το έργο υλοποιείται από την IQ Athens, θυγατρική της Dimand, με την εταιρεία να κατέχει έμμεσα μέσω της Arcela και της Magromell Ltd, το 100% της εταιρείας IQ Athens M.A.E.
   Πρόκειται για τις πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας», επί οικοπέδου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδός και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού.
   Στόχος του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας είναι η ανέγερση σύγχρονου συγκροτήματος μικτών χρήσεων συνολικής επιφάνειας 79.827 τ.μ. περίπου.
   Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθεί συγκρότημα με χρήσεις γραφείων, καταστημάτων κλπ., τα οποία θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτίρια υψηλής ενεργειακής κλάσης.
   Η Dimand υπέγραψε το προσύμφωνο αγοράς του βιομηχανικού συγκροτήματος στο Βοτανικό στις αρχές του 2021, καταβάλλοντας 730 χιλ. ευρώ, ενώ το συνολικό τίμημα για το εργοστάσιο υπολογίζεται σε 14,2 εκατομμύρια στις αρχές του 2021, με το κόστος να φτάνει τα 159,6 εκατ. που θα χρηματοδοτηθεί κατά 30% από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και κατά 70% από τραπεζικό δανεισμό.
   Το έργο αναμένεται να λάβει Περιβαλλοντική Πιστοποίηση LEED Gold και βρίσκεται στο στάδιο μελέτης και οριστικοποίησης του επενδυτικού πλάνου, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών το δ' τρίμηνο του 2025.
   Η εταιρεία έχει συνάψει με την Dimand σύμβαση διαχείρισης επένδυσης, δυνάμει της οποίας η τελευταία έχει αναλάβει, έναντι ανταλλάγματος, τη διαχείριση της κατασκευής και ανάπτυξης του ακινήτου και την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών εκμετάλλευσής του. Επιπλέον, η εταιρεία, με τη σύμφωνη γνώμη των πωλητών, έχει συνάψει σύμβαση έργου για την κατεδάφιση των κτιρίων επί του ως άνω ακινήτου (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, αναμένονταν να ολοκληρωθούν την 20.06.2022).
   Πηγή: Reporter.gr
   Read more...

   522 • 1

  14. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Εκτός από τον διαγωνισμό για την ανάδειξη Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό της Θεσσαλονίκης  το υπουργείο προχώρησε στην προκήρυξη για άλλα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ .  Αναλυτικά προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για:
   «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού - Έδεσσας»
    Το έργο με προϋπολογισμό €358.8 εκ., περιλαμβάνει την αναβάθμιση τριών τμημάτων του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (ειδικότερα στο κομμάτι Αξιού ποταμού – Έδεσσα) καθώς και την λειτουργία και συντήρηση.
   Αναμένεται να συμβάλλει στη στην αναβάθμιση της ασφάλειας των οδικών υποδομών της κεντρικής Μακεδονίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών.
   Σημαντική θα είναι, επίσης, η βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας και πρόσβασης στο διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε μικρά περιφερειακά αεροδρόμια (π.χ. Κοζάνης, Καστοριάς).
   «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)»
   Το έργο αφορά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της αναβάθμισης της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.
   Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €200,4 εκ., ενώ με τον αναβαθμισμένο οδικό άξονα, ο χρόνος διαδρομής αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά 30 περίπου λεπτά για τα επιβατικά και κατά 45 περίπου λεπτά για τα βαρέα οχήματα.
   «Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), δικτύων διανομής νερού και λοιπών συνοδών έργων»
   Αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού €185,5 εκ., αποτελεί μεταξύ άλλων, η κατασκευή:
   του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα σε θέση περίπου 5χλμ ανατολικά της κοινότητας Σκοπιάς, θέση Παλιοδερλί. Το φράγμα θα είναι λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα, ύψους 77μ, μήκους στέψης 850μ, ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και επιφάνεια λίμνης 5.000 στρεμμάτων περίπου
   έργα προσαγωγής του νερού του ταμιευτήρα, για την άρδευση γεωργικής γης συνολικής έκτασης 107.500στρ.. έργα για την ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων και 31 οικισμών της περιοχής Φαρσάλων. Το έργο θα παρέχει, επιπλέον, νερό ύδρευσης άριστης ποιότητας στα Φάρσαλα και μια σειρά άλλων οικισμών της περιοχής, πληθυσμού περίπου 10.000 κατοίκων.
   «Έργα αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού ΠΕ Χανίων Κρήτης
    Πρόκειται για ένα αίτημα δεκαετιών για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων μεγάλης απόδοσης, όπως η υψηλή ζώνη Πλατανιά και περιοχές της Δυτικής Κισάμου Χανίων, εξοικονομώντας νερό για άλλες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
   Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή:
   του Φράγματος Ντεριανού (θέση Παπαδιανών) επί του παραπόταμου Ντεριανού του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων, του Φράγματος Σεμπρωνιώτη επί του ομώνυμου παραπόταμου του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων, της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, για τη μεταφορά νερών από τον ταμιευτήρα του Φρ. Σεμπρωνιώτη προς τον ταμιευτήρα του Φρ. Ντεριανού, Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €215,4 εκ..
   Read more...

   202 • 0

  15. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας του Μετρό προϋπολογισμού €292 εκατ. μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών. Η Σύμπραξη θα αφορά στη Λειτουργία και Συντήρηση του δικτύου και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο για τη βασική γραμμή όσο και για την επέκταση προς Καλαμαριά, καθώς και του τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.
   Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ εξασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ενώ ο κίνδυνος διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφέρεται στον ΙΦΣ. Η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ είναι συνολικά 12 χρόνια. 
   Με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τον Ιδιωτικό Φορέα που θα αναλάβει τη Συντήρηση και τη Λειτουργία του Μέσου κλείνει και η τελευταία εκκρεμότητα στο έργο.
   Read more...

   159 • 0

  16. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Πράσινο φως για τη μεγάλη τουριστική επένδυση Costa Nopia στη “νέα Μύκονο” της Κρήτης.
   Ο λόγος για τον κόλπο της Κισσάμου στα Χανιά που αποτελεί θέρετρο αρκετών πολυτελών επενδύσεων, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζει η Στρατηγική Επένδυση του Ομίλου Λεπτού με την ονομασία “Costa Nopia”.
   Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και πριν από μερικές εβδομάδες, τον Αύγουστο, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Costa Nopia “πέρασε” και από το Δήμο Πλατανιά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.
   Αμφότερα όργανα γνωμοδότησαν θετικά (με παρατηρήσεις) για την ΣΜΠΕ και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υπόλοιπη αδειοδοτική διαδικασία.
   Το συγκεκριμένο project έχει ήδη ενταχθεί από το 2019 στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων.
   Τι περιλαμβάνει το Costa Nopia
   Το μεγάλο τουριστικό πρότζεκτ Costa Nopia αφορά τη δημιουργία υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένου παραθεριστικού και τουριστικού θερέτρου.
   Θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 1.130 στρεμμάτων στην περιοχή Νοπήγια, στον κόλπο της Κισσάμου και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη:
   –Δύο ξενοδοχειακών μονάδων συνολικής δυναμικότητας 300 δωματίων και 600 κλινών
   –Δεκατριών γειτονιών με κατοικίες (830 περίπου) στις οποίες χωροθετούνται και εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών
   -Ενός Ιατρείου (Α βαθμίδας) και ενός φαρμακείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών
   –Ενός μικρού γκολφ (9 οπών) και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών φιλοξενίας (ξενοδοχειακά / τουριστικά καταλύματα)
   -Εστιατορίων
   -Πολιτιστικών εγκαταστάσεων (π.χ. μουσείο ελιάς ή και άλλων τοπικών προϊόντων)
   -Πλατειών – χώρων πρασίνου
   -Δικτύων πράσινων και παράκτιων διαδρομών (π.χ. ρέματα, παράκτιος πεζόδρομος κ.λπ.)
   -Εγκαταστάσεων ερευνητικού/εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού κέντρου στον πρωτογενή τομέα και καινοτόμων δράσεων καλλιεργειών
   Costa Nopia – Πηγή: Cretan Sea & Sun Development
   Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, θα περιλαμβάνει χρήσεις γης για ‘’Ζώνη τουρισμού – αναψυχής’’ σε έκταση 156,8 στρεμμάτων στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, και ‘’Ζώνη παραθεριστικού – τουριστικού χωριού’’ σε έκταση 973,5 στρεμμάτων στο δυτικό τμήμα της περιοχής προς την ακτογραμμή στον κόλπο Κισσάμου.
   Επίσης, θα δημιουργηθούν υποδομές για τη χρήση μέσων μεταφοράς όπως μαρίνα για έως 100 τουριστικά σκάφη, χώρος απογείωσης / προσγείωσης ελικοπτέρων, καθώς και υδάτινο πεδίο για να υποδέχεται υδροπλάνα.
   Costa Nopia – Πηγή: Cretan Sea & Sun Development
   Σημειώνεται ότι στην επένδυση περιλαμβάνεται και η δημιουργία γηπέδου golf 9 οπών καθώς και Golf Club, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της Κρήτης ως προορισμού για αθλητικό τουρισμό.
   Η επένδυση υπολογίζεται να αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ  και έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς fast track των στρατηγικών επενδύσεων.
   Το έργο υλοποιεί η εταιρεία Cretan Sun & Sea Developments, του ομίλου Λεπτού.
   Read more...

   437 • 0

  17. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Έχοντας χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη εδώ και 20 χρόνια η γέφυρα του Ευρώτα στη Λακωνία θα αποκτήσει έναν ασφαλή «διάδοχο», αναλαμβάνοντας παράλληλα νέο ρόλο.
   Μια πονεμένη ιστορία για την περιοχή και τους κατοίκους της, η ιστορική μεταλλική γέφυρα Ευρώτα που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας βάζει σε κίνδυνο καθημερινά όσους τη χρησιμοποιούν και έχει κριθεί επίσημα ως ακατάλληλη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, μιας και φέρει ιδιαίτερα επικίνδυνες φθορές.

   Η επικίνδυνη γέφυρα του Ευρώτα
   Η αποκατάστασή της, αλλά και η δημιουργία μιας νέας οδικής γέφυρας που θα βάλει τέλος στον κίνδυνο, με τον οποίο έρχονται καθημερινά οι διερχόμενοι, φαίνεται πως παίρνει τελικά το δρόμο της για ένα από τα πιο σημαντικά και αναμενόμενα έργα της περιοχής.
   Το πράσινο φως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δόθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η Οικονομική Επιτροπή της προχώρησε στην έγκριση σχετικής πίστωσης που φτάνει στα 4,75 εκατ. ευρώ, έπειτα και από την έγκριση της σχετικής μελέτης. Με αυτό το ποσό θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα κοντά στην υπάρχουσα και τους επόμενους μήνες αναμένεται να γίνει και η δημοπράτηση του έργου για να βρεθεί ο ανάδοχος μέχρι το τέλος της χρονιάς.

   Η νέα οδική γέφυρα θα κατασκευαστεί ακριβώς δίπλα στην υπάρχουσα μεταλλική αντικαθιστώντας την παλαιά κατασκευή. Μετρώντας περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, η παλιά μεταλλική γέφυρα, που αποτελεί πλέον κομμάτι της ιστορίας του τόπου, θα αποκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί ως πεζογέφυρα.
   Αν και δεν έχει γίνει ακόμη η δημοπράτηση της νέας γέφυρας, κάποιες από τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή της βρίσκονται σε εξέλιξη.

   Τελευταία από αυτές τις ενέργειες ήταν η έγκριση της μελέτης για την κατασκευή της γέφυρας από το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ύστερα και από το πράσινο φως που έδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
   Παράλληλα, πριν από μερικές εβδομάδες βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή τοπογραφικές εργασίες πεδίου μέρος των οποίων αφορούσε την αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας, η οποία βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης. Έπειτα από αυτές τις εργασίες θα βρεθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει να βάψει τη γέφυρα ώστε να σταματήσει η περαιτέρω διάβρωσή της.
   Πώς κατασκευάστηκε η γέφυρα του Ευρώτα
   Η γέφυρα άρχισε να κατασκευάζεται το 1896, με τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές της να είναι Γερμανοί και Ιταλοί αντίστοιχα.
   Για τη δημιουργία της επιστρατεύτηκαν δύο τεχνικές, με την πρώτη να είναι αυτή του σωλήνα (μιας και στην πραγματικότητα είναι ένας σωλήνας). Δεδομένου, όμως, ότι το μήκος της είναι περίπου 100 μέτρα και οι ταλαντώσεις θα ήταν σφοδρές, ακολουθήθηκε και η τεχνική στήριξης στο κέντρο με βάση, το βάθος των θεμελίων της οποίας φτάνει τα 30 μέτρα περίπου.
   Σήμερα και έχοντας περάσει πάνω από ένας αιώνας από τη θεμελίωσή της, είναι επιτακτική ανάγκη το νέο έργο να ξεκινήσει όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον από τα οχήματα η επικίνδυνη αυτή γέφυρα.
   Read more...

   523 • 0

  18. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Για παγκόσμια πρωτιά έκαναν λόγο οι Γερμανοί αξιωματούχοι που λάνσαραν τον πρώτο στόλο τρένων υδρογόνου, τα οποία αντικαθιστούν 15 ντιζελοκίνητες αμαξοστοιχίες στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Στα ίδια βήματα βρίσκονται εξάλλου άλλα κρατίδια της Γερμανίας αλλά και η Ελλάδα.
   Ακόμα και στην προηγμένη Γερμανία, ντιζελοκίνητα τρένα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε τμήματα του δικτύου που δεν έχουν εξηλεκτριστεί. Περίπου 1,6 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο χάρη στα υδρογονοκίνητα τρένα, εφόσον το καύσιμο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
   Ο νέος στόλος, κόστους 93 εκατ. ευρώ, αποτελείται από 14 αμαξοστοιχίες Coradia iLint της γαλλικής εταιρείας Alstrom, μεταδίδει το Associated Press. Βασίζονται σε κυψέλες υδρογόνου, συσκευές στις οποίες το υδρογόνο αντιδρά ελεγχόμενα με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα. Το μόνο απόβλητο της χημικής αντίδρασης είναι καθαρός υδρατμός.
   Σύμφωνα με την Alstrom, το Coradia iLint έχει εμβέλεια μέχρι 1.000 χιλιόμετρα με μέγιστη ταχύτητα 140 χιλιομέτρων την ώρα.
   Οι 14 νέες αμαξοστοιχίες θα χρησιμοποιηθούν από την περιφερειακή εταιρεία LNVG για δρομολόγια μεταξύ τεσσάρων πόλεων της Κάτω Σαξονίας.
   Το υδρογόνο, το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική πηγή ενέργειας στο δρόμο για μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα, μπορεί εύκολα να παραχθεί με ηλεκτρόλυση του νερού, ωστόσο η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας.
   Το υδρογόνο που απαιτούν τα νέα τρένα παράγεται σήμερα ως παραπροϊόν της χημικής βιομηχανίας, ωστόσο η γερμανική εταιρεία Linde έχει σχέδια να το παράγει τοπικά σε περίπου τρία χρόνια χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

   Υδρογόνο και στη Deutsche Bahn
   Πέρυσι, η γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn είχε ανακοινώσει ότι συνεργάζεται με τη Siemens για την ανάπτυξη αμαξοστοιχιών υδρογόνου. Σύμφωνα με τη Siemens Mobility, η νέα αμαξοστοιχία θα μπορεί να κινείται είτε με υδρογόνο, είτε με μπαταρία, είτε με ηλεκτρικό ρεύμα από υπερυψωμένα καλώδια, ανάλογα με το δρομολόγιο. Τα υδρογονοκίνητα τρένα της Siemens βασίζονται στο μοντέλο Mireo Plus (Siemens Mobility) Το πρωτότυπο του τρένου θα μπορεί να γεμίζει τις κυψέλες του με υδρογόνο μέσα σε 15 λεπτά, και θα προσφέρει αυτονομία 600 χιλιομέτρων με μέγιστη ταχύτητα τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.
   Οι δοκιμές προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το 2024 στο κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης.
   Αργότερα, οι αμαξοστοιχίες υδρογόνου θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα 1.300 ντιζελοκίνητα τρένα που απομένουν στον στόλο της Deutsche Bahn. Το 40% του δικτύου της, συνολικού μήκους 33.000 χιλιομέτρων, ακόμα δεν λειτουργεί με ηλεκτροκίνηση.
   H ελληνική πρόταση
   Τρένα υδρογόνου περιλαμβάνονται εξάλλου στον σχεδιασμό της ελληνικής «Εθνικής Στρατηγικής Προώθησης Τεχνολογιών – Εφαρμογών Υδρογόνου και Ανανεώσιμων Αερίων».
   Ο σχεδιασμός, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μετά την οριστικοποίησή του, προβλέπει ότι η ΓΑΙΟΣΕ θα παραγγείλει εντός του έτους 15 τρένα υδρογόνου, τα οποία θα κοστίσουν 12-13 εκατ. ευρώ το καθένα και θα μισθώνονται σε όμιλο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παραληφθούν τα πρώτα τρένα το 2024.
   Read more...

   258 • 2

  19. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Δημοσιεύθηκε προ ημερών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πολυαναμενόμενη υπουργική Απόφαση η οποία ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων από μικρούς επενδυτές φωτοβολταϊκών πάρκων έως 400 kW (τα λεγόμενα και 400άρια) σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, μέχρι πρότινος, τα ηλεκτρικά δίκτυα θεωρούνταν κορεσμένα και δεν μπορούσαν να… σηκώσουν κι άλλο ρεύμα. Ωστόσο, πριν από περίπου έναν χρόνο δόθηκε μια εξαίρεση για μικρούς ηλιακούς σταθμούς.
   Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που ετοιμάζει ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και το οποίο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα πρέπει να είναι έτοιμο έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Έως τότε ο Διαχειριστής οφείλει να καθορίσει και την ακριβή  ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων στις τρεις περιοχές. Σε κάθε περίπτωση η χρονική στιγμή κατά την οποία θα τεθεί σε κανονική λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πύλη, προσδιορίζεται μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 25ης  Οκτωβρίου.
   Οι αιτήσεις
   Αίτηση θα μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει  στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή ως μέλος ενός νομικού προσώπου, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να υποβάλλει μόνο μία αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος έως 400 κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα από τα δίκτυα Πελοποννήσου, Κρήτης και Κυκλάδων. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα  συγκεκριμένα έργα θα κατακυρώσουν ταρίφα χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμών, με τιμή 65,7 ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (MWh).
   Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς  ο Διαχειριστής του Δικτύου θα παραλαμβάνει αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά  200%  ως προς τα αντίστοιχα όρια  που είχαν προβλεφθεί με τον νόμο 4819/2021.  Να σημειωθεί ότι, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις είχε γίνει αναπροσαρμογή του περιθωρίου ισχύος στα κορεσμένα δίκτυα  Πελοποννήσου, Κρήτης και Κυκλάδων.   Έτσι σήμερα το περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών είναι στα 86 μεγαβάτ (MW) στην Πελοπόννησο, στα 45 MW στις Κυκλάδες (από τα οποία 15 MW για net metering) και στα 140 MW στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering).
   Οι εκκρεμείς αιτήσεις
   Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίες δεν διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού θα  θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, δίχως οι  ενδιαφερόμενοι να χάνουν το δικαίωμα να επαναυποβάλλουν αίτηση.
   Είναι αξιοσημείωτο ότι οριστική προσφορά σύνδεσης θα χορηγείται και στον τελευταίο  φωτοβολταϊκό σταθμό της λίστας,  ο οποίος μπορεί και να υπερκαλύπτει τη συνολική ισχύ που έχει οριστεί σε κάθε περιοχή.  Για παράδειγμα, όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς, εάν στην Πελοπόννησο, όπου η έξτρα ισχύς είναι 86 MW, καλυφθούν τα 85,7 MW, θα μπορεί να γίνει δεκτός και να πάρει «πράσινο φως» από τον ΔΕΔΔΗΕ και ο επόμενος επενδυτής.
   Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων που έχουν τεθεί σε κάθε ένα από τα (πρώην) κορεσμένα δίκτυα, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα απορρίπτονται.
   Read more...

   831 • 0

  20. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Για την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρο 152 του ν. 4938/06-06-2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις», που ψηφίστηκε ως τροπολογία την 1-6-2022 γνωμοδότησε η ΕΑΑΔΗΣΥ.
   Όπως σημειώνει η εν λόγω τροπολογία δεν υποβλήθηκε στην Αρχή για την άσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (αα) ν. 4013/2011.
   Με την εν λόγω ρύθμιση προβλέφθηκε ότι «κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών δύναται να καθορίζονται
   α) ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά,
   β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον η προμήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα μετά την 1η.1.2022.
   Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από αύξηση της τιμής των ανωτέρω πρώτων υλών ή της ποσότητας αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου.
   Για εργασίες που αποζημιώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, λόγω της συμπερίληψης των άνω υλικών, δεν καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης, υπό την έννοια του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).»
   Δείτε εδώ όλη τη γνωμοδότηση
   Read more...

   476 • 0

  21. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Πέντε σχήματα πέρασαν στη Β' φάση του διαγωνισμού που αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Έδεσσα, Σέρρες, και Κιλκίς καθώς και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτών (ΣΔΙΤ).
   Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ομόφωνα αποφάσισε ότι οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων: 
   • ΑΒΑΞ Α.Ε. 
   • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
   • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
   • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. 
   • ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ– REDEX Α.Ε. είναι πλήρεις και οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης 
   Αντιθέτως, έκρινε ότι οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων: 
   • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 
   • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΚΑΛ ΑΕ - AL JIHAD FOR COMMERCE & CONTRANCTING (JCC) S.A.L. δεν είναι πλήρεις, και αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση του διαγωνισμού
   Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά στην ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και την ανέγερση τριών νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
   Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την κατασκευή των νέων κτιρίων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία τους για χρονικό διάστημα 27 ετών, εκ των οποίων στα πρώτα δύο-τρία χρόνια θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα.
   Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό €120 εκατ.+ ΦΠΑ
   Η Β’ Φάση διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια:  Το στάδιο Β.Ι του ανταγωνιστικού διαλόγου και το στάδιο Β.ΙΙ που είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.
   Read more...

   320 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.