Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Έργα-Υποδομές

  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  1582 ειδήσεις in this category

  1. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Υπεγράφη το πρώτο από τα δύο έργα για τις Έξυπνες Γέφυρες του ΤΕΕ για συνολικά 250 γέφυρες. Αφορά την σύμβαση για την αξιολόγηση 150 δικών γεφυρών και 100 σιδηροδρομικών γεφυρών της χώρας σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων (state-of-the-art) και μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης (Structural Health Monitoring – SHM). Ανάδοχο είναι το σχήμα Vodafone – OSMOS Hellas. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΕΕ το οποίο στα 100 του γενέθλια αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο ελέγχου τεχνικών έργων της χώρας.
   Στις γέφυρες θα εγκατασταθούν αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας που θα αποστέλλουν τα δεδομένα αυτόματα σε μία κεντρική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι γέφυρες θα αποκτήσουν ταυτότητα. Τα δεδομένα που θα συλλέγοντα ανά γέφυρα θα καταλήγουν σε έναν κοινό καταγραφικό σταθμό και θα στέλνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τουλάχιστον ανά ένα λεπτό. Επιπλέον, με ειδικούς αισθητήρες θα παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η θερμοκρασία, η στάθμη υδάτων όπου υπάρχουν υποκείμενα ποτάμια, το ύψος βροχής.
   Η αξία του έργου χωρίς τον ΦΠΑ είναι 78,37 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση θεωρείται πως θα βοηθήσει στο να ελεγχθούν γέφυρες η πλειοψηφία των οποίων έχουν κατασκευαστεί τις δεκαετίες του 1960 και 1970 στις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης και βαριάς συντήρησης. Οι γέφυρες αυτές θα είναι ενταγμένες και στο Μητρώο Γεφυρών.
   Παράλληλα αναμένεται από το ΤΕΕ και η υπογραφή της δεύτερης και μεγαλύτερης σύμβασης ύψους 180,34 εκατ. ευρώ. Ανάδοχοι είναι και οι τρεις συμμετέχοντες που θα μοιραστούν μερίδιο της συμφωνίας – πλαίσιο. Οι προσφορές τους ήταν οι εξής: Globitel με 94,53 εκατ., ΟΤΕ με 95,02 εκατ. και η ΤΕΡΝΑ με 95,5 εκατ. ευρώ.
   Τι περιλαμβάνει η σύμβαση
   Η σύμβαση για το πρώτο έργο που αφορά τον έλεγχο 250 γεφυρών μέσα από το πρόγραμμα για τις “Έξυπνες Γέφυρες”, είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός των ελληνικών γεφυρών παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας σε φέρουσα ικανότητα οφειλόμενη, αφενός στα διαρκώς αυξανόμενα φορτία κυκλοφορίας και αφετέρου στη γήρανση των γεφυρών.
   Δεδομένου ότι (α) τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση τωνφορτίων λειτουργίας των γεφυρών, (β) η γήρανση των τεχνικών είναι ένα φαινόμενο που δενμπορεί να αποφευχθεί, (γ) οι περισσότερες γέφυρες είναι σχεδιασμένες με παλαιότερους κανονισμούς με ανεπαρκή πρόβλεψη για την ανθεκτικότητα τους σε βάθος χρόνου, (δ) πολλές γέφυρες βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και έχουν ήδη καταπονηθεί από σεισμούς μέτριας και ισχυρής έντασης και (ε) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η αναμενόμενη ανώτατη στάθμη για γέφυρες άνωθεν υδατικών κωλυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, η πρακτική της ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση έχει στόχο τον έλεγχο του ρυθμού φθοράς τους και την έγκαιρη και αποτελεσματικήσυντήρησή τους.
   Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός δικτύου γεφυρών οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες πρακτικές, θα αναβαθμίσει άμεσα τον τομέα των υποδομών ικανοποιώντας στην πράξη, τον κεντρικό – επιτελικό ρόλο του ΚτΕ. Το δίκτυο αυτό θα αποτελεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο εργαλείο με το οποίο ο ΚτΕ θα μπορεί να προσδιορίζει προτεραιότητες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των τεχνικών έργων γεφυροποιίας και την λήψη άμεσων μέτρων αμέσως μετά από έκτακτα συμβάντα (σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, πρόσκρουση).
   Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται (α) ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των τεχνικών και ο σχεδιασμός της ενόργανης παρακολούθησης καθώς και του συστήματος IoT, (β) ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των γεφυρών μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των τεχνικών σε επίπεδο προμελέτης, (γ) η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών», (δ) η προμήθεια μετά της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM), (ε) η διεξαγωγή Μη Καταστροφικών Δοκιμαστικών Φορτίσεων στις γέφυρες και η επικαιροποίηση των μελετών, (στ) η πιλοτική λειτουργία των συστημάτων, και (ζ) η ενόργανη δομική παρακολούθηση των τεχνικών, παραγωγική και εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων.
   Read more...

   145 • 0

  2. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Να διπλασιάσει σχεδόν το ύψος του ανεκτέλεστου των υπογεγραμμένων συμβάσεων του έχει καταφέρει ο κατασκευαστικός κλάδος την τελευταία διετία.
   Από τα 9 δισ ευρώ περίπου στο τέλος του 2021, οι ανεκτέλεστες συβάσεις έργων των 4 μεγαλύτερων κατασκευαστικών Ομίλων της χώρας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος) έχει φτάσει στα 17 δισ ευρώ περίπου, πόσο ρεκόρ μετά την χρυσή κατασκευαστική περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων των 2004 στην χώρα μας.
   Πρωταγωνιστής ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όπου το ύψος των αναληφθέντων και προς υπογραφή έργων της έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της, η παραχώρηση - εκτός απροόπτου- του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προϋπολογισμού κατασκευής 1,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το μέχρι σήμερα ανεκτέλεστο της από τα 5,5 δισ στα 7,3 δισ ευρώ.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του χαρτοφυλακίου της καθώς παρατηρείται διαφοροποίηση στην έκθεσή της ανάμεσα σε δημόσια, ιδιωτικά και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, γεγονός που μειώνει το ρίσκο και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
   Εκτός από τα έργα που ήδη εκτελεί, ο Όμιλος έχει και νέες προς υπογραφή συμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία διαθέτει κατασκευαστικό αντικείμενο περίπου 1 δισ. ευρώ,  η κατασκευή του IRC στο Ελληνικό, επίσης προϋπολογισμού κατασκευής 1 δισ. ευρώ κλπ.
   Στην Ιντρακατ μετά την εξαγορά της Άκτωρ το ανεκτέλεστο του Ομίλου έχει φτάσει τα 5 δισ ευρώ και όπως ανέφερε προσφάτως ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλ. Εξάρχου, ο δανεισμός της Intrakat είναι εξαιρετικά χαμηλός και αυτό της επιτρέπει να υλοποιεί το ανεκτέλεστό της και να επιδιώξει την ισχυρή ανάπτυξή της στον κατασκευαστικό κλάδο, χωρίς χρηματοοικονομικά βάρη, κάτι που δεν αποτελεί τον κανόνα στην αγορά.
   Σήμερα η Ιντρακάτ, πέρα από τα έργα που εκτελεί, έχει προς υπογραφή συμβάσεις ύψους 500 εκατ. Η πρώτη αφορά το έργο ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, προύπολογισμού 370 εκατ. ευρώ και η δεύτερη αφορά τη σύμβαση για το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που θα κατασκευαστεί στην Οδό Πειραιώς με ανάδοχο το σχήμα ΙΝΤΡΑΚΑΤ-REDEX. με προϋπολογισμό 112,5 εκατ. ευρώ.
   Σε επίπεδα ρεκόρ έχει διαμορφωθεί το ανεκτέλεστο του Ομίλου Άβαξ, το οποίο φτάνει τα 3,5 δισ. ευρώ μετά και την προς υπογραφή σύμβαση του οδικού έργο Ιωάννινα - Κακαβιά, που αναδείχτηκε μειοδότης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ και στο ανεκτέλεστο του Ομίλου δεν περιλαμβάνεται η προαίρεση του έργου, ύψους 76 εκατ. ευρώ.
   Τους τελευταίους μήνες, όπως είχε ανακοινώσει και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Κωνσταντίνος Μιτζάλης, θα προστίθονταν νέα έργα 800 εκατ. ευρώ, που θα ανέβαζαν το ανεκτέλεστο στα 3 δισ. ευρώ, πόσο που τελικά ξεπέρασε ακόμη και τις ιδιες τις εκτιμήσεις του. Στις πρόσφατες μεγάλες συμβάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται τα 3 νοσοομεία του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος προϋπολογισμού 443 εκατ. ευρώ, το Fly Over στη Θεσσαλονίκη (181 εκατ. ευρώ), το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του οδικού Άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο (207 εκατ ευρώ), έργα που ήδη εκτελούνται.
   Τέλος τα 600 εκατ. ευρώ ξεπερνά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών της ΜΕΤΚΑ ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ.
   Σήμερα ο Όμιλος έχει συμμετοχή σε projects όπως η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, ενώ αναμένει την υπεγράφη του έργου ΣΔΙΤ για τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία ένα έργο 159 εκατ. ευρώ. 
   Read more...

   800 • 0

  3. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Ξεκίνησε η «Πλατφόρμα του Πολίτη» προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών- Από τη «σφραγίδα» του Δοξιάδη στην πόλη του μέλλοντος.
   Νέους ορίζοντες υπόσχεται η «Πλατφόρμα του Πολίτη» για τον πρότυπο οικισμό Άσπρα Σπίτια, η οποία ήδη τέθηκε σε λειτουργία.
   Πρόκειται για μια εφαρμογή της Mytilineos Smart Cities, Aspra Spitia μέσα από την οποία οι κάτοικοι μπορούν να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τον οικισμό, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητα τους.

   Μέσα από αυτό το ιδιαίτερα φιλόδοξο και πρωτοποριακό project, όπως αναφέρεται σχετικά, η Mytilineos κάνει πράξη τη μετάβαση σε μία πραγματικότητα πιο απλή και βιώσιμη για τους κατοίκους του πρότυπου οικισμού στην Παραλία Διστόμου, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών.
   Με μια γρήγορη και εύκολη online εγγραφή στην πλατφόρμα, μπορούν να πραγματοποιούνται κρατήσεις σε αθλητικούς χώρους, σε χώρους εκδηλώσεων, και σε αθλητικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επικοινωνίας σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη επιχειρήσεων στην πλατφόρμα.
   Παράλληλα, οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική γνωστοποίηση βλάβης του σπιτιού τους με δυνατότητα online παρακολούθησης και αξιολόγησης της επισκευής.

   Η ιστορία και η πόλη του μέλλοντος
   Με δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και επίκεντρο τον σύγχρονο πολίτη και την πόλη του μέλλοντος, η Mytilineos στοχεύει στη δημιουργία μίας καθημερινότητας πιο εύκολης και βιώσιμης για όλους.
   Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ;
   Το 1963, η εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» μακριά από τις κατοικημένες περιοχές τού νομού Βοιωτίας, οδήγησε την εταιρεία στη δημιουργία μιας παρακείμενης, πρότυπης εργατικής κοινότητας που θα φιλοξενούσε τις οικογένειες των εργαζομένων. Η εταιρεία ήδη από το 1961, ανέθεσε στον Κωνσταντίνο Δοξιάδη τον σχεδιασμό αυτής της μικρής πολιτείας.

   Έτσι, στο μυχό τού γραφικού κόλπου της Αντίκυρας, ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας και πολεοδόμος συνδύασε τις παραδοσιακές γραμμές με τις σύγχρονες, για την εποχή, υποδομές, διαμορφώνοντας αυτή τη νέα πόλη με ομοιόμορφα λευκά, πέτρινα σπίτια σε γειτονιές. Το όνομα της, «Άσπρα Σπίτια», δανεισμένο από το γειτονικό χωριό Αντίκυρα, όπως λεγόταν μέχρι το 1929.
   Η κοινότητα διέθετε υποδομές που εξασφάλιζαν την αυτάρκειά της και μια πρωτόγνωρη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.
   Αργότερα, δύο ακόμη επεκτάσεις τού οικισμού υπό την επίβλεψη των αρχιτεκτόνων Μ. Φωτιάδη, Χ. Λεμπέση και Π. Μασουρίδη, εξέλιξαν τη μορφή της, που αποτελείται σήμερα από 1.072 κατοικίες σε μια έκταση 613 στρεμμάτων.
   Στην παρούσα φάση, τα Άσπρα Σπίτια είναι πλέον μια σύγχρονη κωμόπολη 3.000 περίπου κατοίκων που αναβαθμίζει διαρκώς τις υποδομές της και συνεχίζει να προσφέρει το ίδιο υψηλό βιοτικό επίπεδο. Σχολεία όλων των βαθμίδων, υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, πλατείες, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου δίνουν στην πόλη έντονα κοινωνικό χαρακτήρα και εξασφαλίζουν μια πλούσια πολιτιστική και αθλητική δράση.

   Επίσης, στα Άσπρα Σπίτια λειτουργεί και ο πρώτος σταθμός βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων στην Ελλάδα, ο οποίος κατασκευάστηκε μαζί με τον οικισμό.
   Η πρώτη «smart city» στην Ελλάδα
   Το Νοέμβριο του 2022 ξεκίνησε το εγχείρημα για τον επίσημο μετασχηματισμό του οικισμού στην πρώτη έξυπνη πόλη της Ελλάδας, μέσα από την πλατφόρμα Mytilineos Smart Cities.

   Ένα project-πιλότος για τις πόλεις του μέλλοντος, που θα είναι ενεργειακά αυτάρκεις, αλλά και «έξυπνες».
   Όπως δήλωσε τότε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος: «Οραματιζόμαστε όχι απλώς να κάνουμε πιο έξυπνες τις πόλεις μας, αλλά να τις κάνουμε πιο φιλικές, «πράσινες» και βιώσιμες. Ταυτόχρονα ευελπιστούμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών και των κατοίκων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανθρωπότητα».

   Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα Smart Cities θα περιλαμβάνει:
   -Ευέλικτες υπηρεσίες για την διαχείριση της ενέργειας
   -Έξυπνη διαχείριση υδάτων
   -Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων
   -Υψηλή λειτουργικότητα στο δημόσιο χώρο (σημεία φόρτισης συσκευών, πρόσβαση στο Internet μέσω 5G / Wi-Fi, ηχοσυστήματα για την απευθείας επικοινωνία του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, πληροφορίες για τον καιρό, πρόσβαση στις δυνατότητες φωτισμού)
   -Διαχείριση κυκλοφορίας μέσω smart traffic εφαρμογών
   -Αξιοποίηση δυνατοτήτων 5G
   -Συστήματα κεντρικού ελέγχου που παρέχουν άμεσα πληροφορία, για να μπορούν να επιλύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ζητήματα ακόμη και με απομακρυσμένη διαχείριση

   Επίσης, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές για τις οικίες θα περιλαμβάνουν:
   -«Έξυπνες» και «πράσινες» συσκευές όπως ψηφιακούς μετρητές ενέργειας και νερού, inverter, φωτοβολταϊκά panel, μπαταρίες
   -Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
   -Δυνατότητα παραγωγής και ελέγχου της κατανάλωσης από πλευράς των κατοίκων («prosumers»).
   Πίσω από το σχεδιασμό της «έξυπνης πόλης» των Άσπρων Σπιτιών βρίσκεται η startup Avokado, πάροχος ενεργειακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με αποκλειστικό μέτοχο τη Mytilineos.
   Read more...

   1155 • 0

  4. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Η Οικιακή Συλλογή Βιοαποβλήτων μπαίνει σιγά-σιγά στη ζωή των Αθηναίων με στόχο την επίτευξη της δημιουργίας μιας «πράσινης πόλης». Η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του δήμου Αθηνών πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην πλατεία Λαμπρινής στα Πατήσια, παρουσία του δημάρχου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο αυτό περισσότεροι από 600 κάτοικοι παρέλαβαν του μικρούς οικιακούς καφέ κάδους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την Οικιακή Συλλογή Βιοαποβλήτων. Ήδη έχουν ενημερωθεί για το νέο πρόγραμμα 220 πολυκατοικίες και 1.600 διαμερίσματα, ενώ στη σημερινή δράση μοιράστηκαν 1.100 οικιακοί μικροί καφέ κάδοι 10lt και 4.000 βιοαποδομήσιμες σακούλες. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους, ώστε σύντομα ο δήμος να πραγματοποιήσει ενημερωτική επίσκεψη στα σπίτια τους.
   Το δίκτυο των καφέ κάδων διευρύνεται συνεχώς στην Αθήνα. Περίπου 700 καφέ κάδοι εξυπηρετούν καθημερινά 108 σούπερ μάρκετ, 55 ξενοδοχεία, 411 καταστήματα ΚΥΕ, 19 νοσοκομεία, 13 λαϊκές αγορές, 6 στρατόπεδα κ.α. Ο στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η επέκταση του δικτύου των καφέ κάδων στις κατοικίες, ώστε να δημιουργηθούν πράσινες γειτονιές σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.
   «Περισσότερα από 1.600 νοικοκυριά έχουν ενημερωθεί ήδη για τη δράση μας. Παρέχουμε στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς ανακυκλώνουμε τα οργανικά απόβλητα», δήλωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Εάν μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά την ανακύκλωση στα οργανικά απόβλητα και να φτάσουμε στο 50%, τότε θα εξοικονομήσουμε πάνω 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν έρθει εδώ από το πρωί. Έχουν πάρει τους μικρούς καφέ κάδους και τις βιοδιασπώμενες σακούλες. Ξεκινάμε δυναμικά την προσπάθεια για ανακύκλωση. Η πράσινη Αθήνα αρχίζει τώρα».
   Από τη δική της πλευρά η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τόνισε: «Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προχωρά σε συνεργασία με τους διαχειριστές των πολυκατοικιών της περιοχής. Εγώ και ο δήμαρχος τους ευχαριστούμε. Πιστεύουμε πως από τη στιγμή που αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα είχε επιτυχία στο πέμπτο διαμέρισμα, μπορεί να λειτουργήσει και στις υπόλοιπες γειτονιές. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα σήμερα».
   Θεσσαλονίκη: Οι πολίτες παράγοντας - κλειδί για τη λειτουργία του συστήματος των καφέ κάδων
   Οι πολίτες είναι ο παράγοντας - κλειδί για να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα το σύστημα των καφέ κάδων για τη συλλογή και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, τόνισε στο μεταξύ ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, μιλώντας την Παρασκευή σε εκδήλωση προβολής του ευρωπαϊκού έργου Citysystem για την κυκλική οικονομία. Η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει με 13 εκατομμύρια ευρώ τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνει εκτός από κάδους και απορριμματοφόρα και κλαδοτεμαχιστές. Το εν λόγω σύστημα προτείνεται, άλλωστε, ως καλή πρακτική από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Citysystem.
   Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει παραδοθεί όλος ο εξοπλισμός «και οι δήμοι πρέπει πλέον να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν με τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ήδη η Βέροια και η Προποντίδα έχουν βγάλει οργανικό ενώ η Θέρμη τα πάει καλά» είπε. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής των οργανικών αποβλήτων, που είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων, και πρόσθεσε: «αν δεν υπήρχαν τα οργανικά και λειτουργούσαν όλα τα πράσινα σημεία δεν θα χρειαζόταν όλες αυτές οι επενδύσεις των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα μας έμενε τίποτε. Απλά είναι τα πράγματα. Το ρόλο τον παίζουν οι πολίτες».
   Σχετικά με τα πράσινα σημεία, τους οργανωμένους χώρους όπου οι πολίτες θα μπορούν να φέρνουν ανακυκλώσιμα υλικά, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι «μέχρι σήμερα η διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ήδη αδειοδοτήσει 30 τέτοια πράσινα σημεία σε περισσότερους από 25 δήμους σε όλη την περιφέρεια και τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ αλλά και σε άλλους εθνικούς πόρους».
   Τα τέσσερα βήματα της συλλογής των βιοαποβλήτων
   Τα τέσσερα βήματα της συλλογής των βιοαποβλήτων, είναι, σύμφωνα με Οδηγό Ανακύκλωσης υπολειμμάτων τροφών που εξέδωσε ο ΦΟΔΣΑ:
   ο διαχωρισμός των υπολειμμάτων τροφών στην κουζίνα, η μεταφορά τους στον καφέ κάδο, η συλλογή τους από το ειδικό απορριμματοφόρο και η μεταφορά τους στην μονάδα κομποστοποίησης, και η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, μετά την επεξεργασία τους. Στον καφέ κάδο μπορούν να απορρίπτονται φρούτα, λαχανικά και φλούδες, υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, γαλακτοκομικά, τσόφλια αυγών και υπολείμματα καφέ και τσαγιού, μικρά κλαδιά, φύλλα και γκαζόν. Ωστόσο δεν μπορούν να απορρίπτονται νωπά κρέατα και ψάρια, μαγειρικά λάδια και λίπη, συσκευασίες κάθε είδους, κάψουλες καφέ, ξύλινα αντικείμενα και πριονίδι, στάχτη και αποτσίγαρα και ακαθαρσίες κατοικιδίων.
   Παράλληλα ο ΦΟΔΣΑ συμβουλεύει τους πολίτες να αφήνουν τα υγρά υπολείμματα να στραγγίσουν πριν τα απορρίψουν στον κάδο, ή να τα τυλίγουν να χαρτί, να απορρίπτουν τα υπολείμματα τροφών είτε χύμα, είτε σε σακούλες κομποστοποίησης, χάρτινες ή βιοαποικοδομήσιμες. Τονίζει ακόμη ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πλαστικής σακούλας.
   Η Κεντρική Μακεδονία στις δέκα πιο δραστήριες περιφέρειες της Ευρώπης στην κυκλική οικονομία
   Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πιο δραστήριες περιφέρειες στην Ευρώπη στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας ενώ σε αυτήν λειτουργούν οι περισσότερες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Γνωστοποίησε ότι μόνο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021 -2027 έχουν προβλεφθεί 15 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις χωριστής διαλογής και συλλογής αποβλήτων και σημείωσε ότι η Περιφέρεια δίνει προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή.
   Read more...

   393 • 0

  5. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Σημαντικά, όπως χαρακτηρίζονται, έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης ακτών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης, με σκοπό να προστατευθούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, το φυσικό περιβάλλον, οι υποδομές, αλλά και οι περιουσίες πολιτών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα έργα σε παραλιακές περιοχές των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, στην Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή Όχθια Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης να φθάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
   Μάλιστα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, έχει προχωρήσει στη σχετική πρόσκληση με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ωρίμασαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020». Η συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, αφορά σε έργα για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δηλαδή έργα προστασίας ακτογραμμής, όπως για παράδειγμα τεχνητή φυτοκάλυψη κατά μήκος των ακτογραμμών, θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, κυματοθραύστες, εγκατάσταση πυθμενικών προβόλων, άρση επεμβάσεων σε ποταμούς, κ.α. Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων, όπως αναφέρει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, θα προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, καθώς και τα πορίσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται.
   Στον Δήμο Πατρέων
   Το μεγαλύτερο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στον Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα στις παραλιακές περιοχές Μονοδένδρι – Βραχνέικα - Τσουκαλέικα και Ροΐτικα. Το έργο, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, αφορά την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη διάβρωση και ταυτόχρονα την αναβάθμιση των ακτών. Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με καθαρή άμμο, εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης και έργα θωράκισης της ακτογραμμής με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων, ώστε να απομειωθεί σημαντικά η διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή. Παράλληλα, προς την πλευρά της παραλιακής οδού Μονοδενδρίου – Βραχνεΐκων προβλέπεται η διαμόρφωση πεζοδρομίου, συνολικού πλάτους 2,4 μέτρων. Στις παραπάνω περιοχές οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 5.000, ενώ κάθε καλοκαίρι καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών, είτε για διακοπές, είτε για μία ολιγόωρη απόδραση από τα αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα. Ταυτόχρονα, λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις, όπως εστίασης και αναψυχής, που απειλούνται άμεσα από το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.
   Στη Δυτική Αχαΐα
   Τα έργα στην περιοχή του Καλαμακίου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα αφορούν την προστασία της ακτής και την τεχνητή αναπλήρωσή της με φυσικά υλικά, ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη διάβρωση. Συγκεκριμένα, η διάβρωση έχει ως συνέπεια την εκτεταμένη μείωση του πλάτους της ακτής, την καταστροφή τεχνικών υποδομών, την ανατροπή φυσικών πρανών και την σημαντική υποβάθμιση του παράκτιου και υδατικού περιβάλλοντος.
   Στην Πάλαιρο
   Όσον αφορά στα έργα στην περιοχή, Όχθια Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, πρόκειται να υλοποιηθούν, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, ολοκληρωμένες και κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πρανών στην, εντός οικισμού, παράκτια περιοχή. Μέσω λοιπών των έργων αναμένεται να αποκατασταθεί με τον πλέον φιλικό, προς το περιβάλλον, τρόπο η σημερινή κατεστραμμένη μορφή του παράκτιου μετώπου της Παλαίρου.
   Read more...

   230 • 0

  6. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Πάνω από εξήντα μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία τους στην Ελλάδα την ερχόμενη τετραετία προσθέτοντας στο δυναμικό της πάνω από 7.500 δωμάτια / βίλες.
   Τα περισσότερα από αυτά (4 στα 10 ) θα λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα διεθνών αλυσίδων.
   Τα σημαντικότερα επερχόμενα ξενοδοχειακά projects κατέγραψε σε έκθεση της η εταιρεία Travelworks Public Relations «Greek Market Report | Hotel Investments 2024 – 2027» 
   Με έξι ακόμη ξενοδοχεία αναμένεται να ενισχύσει το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της τα επόμενα χρόνια ένας από τους κολοσσούς της φιλοξενίας, Η Hitlon, φέρνει τα Conrad Hotels & Resorts στην Αθήνα, στο Hilton Athens, καθώς και το πρώτο Curio Collection by Hilton, στο ιστορικό Πεντελικόν. 
   Με σταθερή παρουσία στην Ελλάδα από το 2016, Η Marriott η οποία διαθέτει και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων υπό την ομπρέλα διεθνούς αλυσίδας στην Ελλάδα ανακοίνωσε το πρώτο Tribute beach resort στην περιοχή Σταλίδα της Κρήτης, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει και το πρώτο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
   Οι περισσότερες από τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες αναπτύσσονται σε ήδη προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς επιβεβαιώνοντας την δυσκολία δημιουργίας νέων πέραν των ήδη καθιερωμένων.

    
   Read more...

   366 • 0

  7. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, καθώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)» ως αναθέτουσα αρχή για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων στα σχολεία των περιοχών, που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».
   Τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν με βάση τη σχετική νομοθεσία κατεπείγουσας εκτέλεσης, όπως προβλέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Οι εν λόγω σχολικές μονάδες βρίσκονται στους δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Βόλου και Δομοκού.
   Ειδικότερα, τα έργα κατανέμονται σε έξι (6) ομάδες, για κάθε μια από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της αντίστοιχης σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου των έξι συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
   Η αποκατάσταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργασίες οικοδομικές, υδραυλικές, βελτίωσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης, ανακατασκευής του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών μονάδων, ώστε να καταστούν εκ νέου λειτουργικές, να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν.
   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την ουσιαστική προσφορά της προς τις πληγείσες – από τις πρωτοφανείς καταστροφές – περιοχές.
   Αναλυτικός Πίνακας Σχολικών Μονάδων:
   ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
   ΔΗΜΟΣ
   ΟΜΑΔΑ
   30ο Ν/Γ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
   ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
   ΟΜΑΔΑ 1
   ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
   ΔΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
   2ο Ν/Γ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   2ο ΔΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ + ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΑ
   ΠΑΛΑΜΑ
    
    
   ΟΜΑΔΑ 2
   1ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ
   3ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ
   Ν/Γ ΜΑΡΑΘΕΑ + ΔΣ ΜΑΡΑΘΕΑ
   1o ΔΣ ΠΑΛΑΜΑ
   1ο ΔΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 2ο ΕΚ – ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ
   ΒΟΛΟΥ
   ΟΜΑΔΑ 3
   6θέσιο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΔ &
   2θέσιο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΔ
   ΒΟΛΟΥ
    
   ΟΜΑΔΑ 4
   6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
   1ο ΔΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
   1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 2ο ΕΚ – ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ
   ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ + ΓΥΜΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
   ΟΜΑΔΑ 5
   Ν/Γ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
   Ν/Γ και ΔΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ και ΑΠΧ
   ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΟΜΑΔΑ 6
   ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝ. & ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
   Ν/Γ & ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
   ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
      
   Read more...

   457 • 0

  8. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Η σύμβαση για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μήκους 18 μέτρων, τα οποία θα δρομολογηθούν στην Αθήνα, υπεγράφη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino.
   «Εκτιμούμε ότι, μέσα στο 2025, το σύνολο αυτών των οχημάτων θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης. Σε συνδυασμό με την προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία σε λίγους μήνες θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια εποχή πιο πράσινη και πιο βιώσιμη στις συγκοινωνίες, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή κουλτούρας των πολιτών».
   Την ικανοποίησή του για την πρόοδο της διαδικασίας προμήθειας των νέων λεωφορείων, εξέφρασε ο Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη καινοτομία, σημαντική για τους πολίτες. «Προχωράμε ένα βήμα μπροστά αναφορικά με το περιβάλλον, καθώς τα οχήματα είναι πλήρως οικολογικά και προσδοκούμε σε συνεργασία στο μέλλον», πρόσθεσε ο κ. Zino. 
   Η Σύμβαση πέρασε τον αναγκαίο προ-συμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ υπήρξε ενημέρωση και του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί αυτής. Ανάδοχος εταιρεία του σχετικού διαγωνισμού η «Iveco France SAS». Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
   Read more...

   287 • 0

  9. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Το σκάψιμο πρόκειται να αρχίσει η «Νίκη», ο δεύτερος μετροπόντικας της γραμμής 4 του Μετρό, που θα συνδέει το Γουδί με το Γαλάτσι, περνώντας από την Πανεπιστημιούπολη, τα Ιλίσια, τα Εξάρχεια και την Κυψέλη.
   Ήδη, ο  πρώτος μετροπόντικας, η «Αθηνά», έχει ήδη διανοίξει 800 μέτρα από τα 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας και, ξεκινώντας από την Κατεχάκη, έχει φτάσει κάτω από το Πάρκο Χωροφυλακής. Η «Νίκη» θα ακολουθήσει την αντίθετη πορεία από εκείνη της «Αθηνάς». Επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα από τη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, και αφού σκάψει 7,2 χιλιόμετρα θα δώσει ραντεβού με τη… δίδυμη αδελφή της στον σταθμό του πάρκου Ριζάρη, απέναντι από τον Ευαγγελισμό.
   Σύμφωνα με τον όμιλο ΑΒΑΞ (σ.σ.: το έργο κατασκευάζεται από την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM) ο μετροπόντικας θα κατασκευάζει κάθε μέρα κατά μέσο όρο 15 μέτρα σήραγγας, ανάλογα με τις δυσκολίες και τις ιδιομορφίες που θα συναντήσει. Οι δυο σύγχρονοι μετροπόντικες έχουν όμως τη δυνατότητα να προβλέψουν τι θα συναντήσουν ακόμη και 15 μέτρα μπροστά από την κεφαλή του μετροπόντικα. Έτσι, σε κάθε 1,5 μέτρο που προχωρά η εκσκαφή, παράλληλα τοποθετείται η τσιμεντένια επένδυση σε σχήμα δαχτυλιδιού, που αποτελείται από 7 κομμάτια, μορφοποιώντας τη σήραγγα.
   Σήμερα η «Νίκη», που όπως και η «Αθηνά» έχουν μήκος 100 μέτρων και επί της ουσίας είναι υπόγεια εργοστάσια, αναμένεται να τοποθετήσει και τους πρώτους δακτυλίους σκάβοντας τουλάχιστον 40 μέτρα που απαιτούνται για να προσαρτηθεί και το οπίσθιο τμήμα του μετροπόντικα.
   Σε αυτή τη φάση έχει δημοπρατηθεί και κατασκευάζεται το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 που αφορά το τμήμα Αλσος Βεΐκου – Γουδί. Το συνολικό μήκος της γραμμής είναι 12,8 χιλιόμετρα και κατά μήκος της θα κατασκευαστούν 15 σταθμοί και 9 φρεάτια εξαερισμού. Το έργο με τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται να έχει κατασκευαστεί έως το 2029.
   Read more...

   547 • 0

  10. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το πολυαναναμενόμενο ΦΕΚ που αφορά στους πολεοδομικούς όρους στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο που βρίσκεται και η έκταση των 760 στρεμμάτων, όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το τεχνολογικό πάρκο Thess Intec.
   Εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ., η οποία οργανώνεται ως μια πολεοδομική ενότητα, καθορίζονται τρεις  ζώνες όρων δόμησης.
   Ζώνη Α
   Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο. Εκπαίδευση. Επιτρέπεται μόνο τριτοβάθμια εκπαίδευση με λειτουργία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμά των (Α.Ε.Ι.). Διοίκηση. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.  Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Εστίαση. Αναψυκτήρια. Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Αποθήκες (χαμηλής όχλησης). Επαγγελματικά εργαστήρια Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. Οι χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική, κ.λπ.) και αναπτύσσονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της συνολικής έκτασης του υποδοχέα/πάρκου. Πράσινα σημεία. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Χώροι συνάθροισης κοινού - συνεδριακά κέντρα Ζώνη Β
   Κατοικία. Μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Θρησκευτικοί χώροι. εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Χώροι στάθμευσης  Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο.  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Γραφεία - κέντρα έρευνας - θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Εστίαση. Αναψυκτήρια. Αναψυχή. Τουριστικά καταλύματα Ζώνη Γ
   Στη Ζώνη Γ (Ζώνη Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου), η οποία εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, προορίζεται για Ελεύθερους Χώρους - Αστικό Πράσινο
   Στο σύνολο της περιοχής επέμβασης καθορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,45 (περί τα 340.000 τμ) από τα οποία τα 230.000 τ.μ. προορίζονται για εργαστήρια R&D και γραφεία. 
   Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είναι ίσο με 25% επί της συνολικής επιφάνειας της έκτασης, εκ των οποίων ο κοινόχρηστος χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας είναι τουλάχιστον 90 στρέμματα
   Το πάρκο θα αναπτυχθεί σε τέσσερις φάσεις 
   Στην «Φάση Α» θα κατασκευαστούν όλες τις υποδομές κοινής ωφελείας και δικτύων, καθώς και όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη συνεγκατάσταση καινοτόμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, startups και ερευνητικών ιδρυμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση της «Φάσης Α» έχει υπολογιστεί στα 70 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (24%) και περιλαμβάνει την υποδομή του συνολικού ακινήτου και την κατασκευή του 10% περίπου της συνολικής Δόμησης του έργου (BUA). 
   Το υπόλοιπο 90% των κτιρίων του Πάρκου θα κατασκευαστεί στις Φάσεις Β, Γ και Δ. 
   Υπενθυμίζεται ότι το 40% της δομήσιμης έκτασης του πάρκου έχει παραχωρηθεί στο ισραηλινό fund JLTV και στο Τεχνολογικό Πάρκο της Beersheva, που θα μεταφέρουν από την πλευρά τους πολύτιμη ισραηλινή τεχνογνωσία, ενώ τις δικές του υποδομές εντός του “Thess INTEC” θα αναπτύξει και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΚΑ).
   Kατά την πρώτη φάση του έργου θα επενδυθούν 50 εκατ. ευρώ για υποδομές και για τα πρώτα κτίρια, ενώ προβλέπεται συμπληρωματική επένδυση 25 εκατ. ευρώ από το ΕΚΕΤΑ και 30 εκατ. ευρώ από το Ισραηλινό Fund. Σε βάθος δεκαετίας οι επενδύσεις προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ.
   Η «Thess INTEC S.A. Science & Technology Park Development Company» ειναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός όπου το 58% των μετοχών της κατέχει ο ιδιωτικός τομέας (7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ενώ ο δημόσιος τομέας συμμετέχει με 42% (4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).
   Μέτοχοι του φορέα υλοποίησης είναι τρία Πανεπιστήμια, το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ το έργο υποστηρίζουν κατά το στάδιο ωρίμανσης του μέσω Α.Ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνολικά 25 εμβληματικές επιχειρήσεις / χορηγοί. 
   Δείτε αναλυτικά το ΠΔ:
   FEK-2024-Tefxos D-00083-downloaded -19_02_2024.pdf
   Read more...

   940 • 1

  11. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Ποσό ύψους €1,118 δισ. έχει μπεί μέχρι τώρα στα ταμεία της Lamda Development από τις πωλήσεις των 90.800 περίπου τμ των κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο (Riviera Tower, Cove Villas Cove Residences) των οποίων η μέση τιμή πώλησης ανήλθε στα €12.300 /τμ.
   Με τις τιμές πώλησης κατοικών στα νότια προάστια να έχουν πάρει την ανιούσα η Lamda προσδοκά να αυξήσει τα έσοδα της από τις πωλήσεις των 1.230 κατοικιών που προγραμματίζει να δημιουργήσει έως το τέλος της πρώτης φάσης του έργου και που έχουν βγεί στην αγορά προς πώληση σπό τα μέσα του 2023 στοχεύοντας σε μέση τιμή 7.600/τμ από τα 6.600/τμ που αρχικά είχε υπολογίσει.

   Σύμφωνα με ανάλυση της διεθνούς εταιρείας συμβούλων Savills στην περιοχή οι τιμές για prime κατοικίες κινούνται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα και διαμορφώνονται στην Αθήνα στα €11.200/τ.μ. 
   Η αγορά της Αθήνας πάρα την εκτόξευση των τιμών στις πολυτελείς κατοικίες τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική καθώς κατατάσσεται στην 19η θέση σε σύνολο 23 πόλεων που περιλαμβάνει ο δείκτης Savills Prime Residential Index Report (Feb 2024)

   Συνολικά η εταιρεία αναμένει να εισπράξει περί τα €2,289 δις. από τις πωλήσεις 1544 κατοικιών της α' φάσης με την μέση τιμή πώλησης να φτάνει στα €9.400. 
   Με το μέσο κόστος κατασκευής ανά τ.μ. για τα διαφορετικά οικιστικά συγκροτήματα ανέρχεται σε 4.500 ευρώ το μικτό περιθώριο κέρδους για τις πωλήσεις κατοικιών διαμορφώθηκε στο 38% για το 2023.
   Εφόσον υλοποιηθεί η παραπάνω πρόβλεψη η Lamda Development έχει την δυνατότητα να μειώνει τις δανειακές της ανάγκες, επαληθευοντας την εκτίμηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου πως το «όλο project είναι θα μπορέσει τελικά να αυτοχρηματοδοτηθεί».

   Η δεύτερη φάση ( περίοδος 2027-2037) προβλέπει την δημιουργία επιπλέον 6.500 κατοικιών από την πώληση των οποίων εκτιμάται ότι οι συνολικές εισπράξεις θα ανέλθουν στα €9 δισ.
   Read more...

   330 • 0

  12. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Τόπο έλξης για την βόρεια Αττική θα αποτελέσει το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου μόλις ολοκληρωθούν τα έργα του υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θοδωρής Σκυλακάκης, ενώ η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι χωρίς την συμβολή του υπουργού δεν θα είχε συμβεί τίποτα στο κτήμα, καθώς αυτός βοήθησε ουσιαστικά να ενταχθούν πολλά έργα του πρώην βασιλικού κτήματος στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δύο πρωτοκλασάτα στελέχη της Κυβέρνησης προλόγισαν σήμερα τις μελέτες και τα έργα αποκατάστασης του δασικού τοπίου και των ανακτορικών κήπων, καθώς και των έργων συντήρησης των ταφικών μνημείων. 
   Παρουσιάστηκαν τέσσερις μελέτες, δύο από κάθε Υπουργείο, με αντικείμενο τις δράσεις αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην υλοποίηση του συνολικού έργου στο Τατόι. Για τη χρηματοδότηση του σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου της αποκατάστασης του κτήματος Τατοΐου, η Κυβέρνηση αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού προϋπολογισμού 62.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ 2014-2020, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
   Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση των κήπων του Ανακτόρου, καθώς και για τις εργασίες στον Ι.Ν. της Αναστάσεως και στο κοιμητήριο του λόφου Παλαιόκαστρο στο κτήμα Τατοΐου. Οι σχετικές μελέτες γι’ αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν με χορηγία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» των Αθανάσιου και Μαρίνας Μαρτίνου. Οι παρουσιάσεις αυτών των μελετών πραγματοποιήθηκαν από τη Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και την αρχιτέκτονα τοπίου και επιστημονική συνεργάτη του Υπουργείου Πολιτισμού Έλλη Παγκάλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντιστοίχως, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, καθώς και στην αποκατάσταση της βλάστησης και στην ανάδειξη του κοιμητηρίου. Οι παρουσιάσεις αυτών των μελετών και δράσεων πραγματοποιήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελο Γκουντούφα και από τον αρχιτέκτονα και επιστημονικό υπεύθυνο του δεύτερου έργου, κ. Θωμά Δοξιάδη. Βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων δράσεων – μελετών:
   -Έργα και δράσεις αποκατάστασης δασικού οικοσυστήματος
   Οι ενέργειες της Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της καμένης περιοχής, με γνώμονα και το περιεχόμενο της διαχειριστικής μελέτης Εθνικού Δρυμού-Πάρνηθας 2015-2024, εδράζονται στους εξής πέντε πυλώνες:
   1. Αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας του εδάφους
   2. Έργα συντήρησης δασικού οδικού δικτύου
   3. Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών με δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών και απομάκρυνσης υπολειμμάτων υλοτομίας
   4. Απόληψη ιστάμενης καμένης ξυλείας, ως προϊόν έκτακτης κάρπωσης και
   5. Τεχνητές Αναδασώσεις σε κατάλληλα επιλεγμένες επιφάνειες
   Ειδικά στον πυρήνα του δάσους Τατοΐου (πρώην βασιλικά κτήματα) οι εργασίες έπρεπε να επεκταθούν σε μεγαλύτερες επιφάνειες, διότι υπήρχαν πολλά ξερά καμένα ιστάμενα δέντρα και σπασμένα ξερά κατακείμενα, καθώς και πλήθος ξερών κλαδιών (υπολείμματα από παλαιές υλοτομίες), τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για την ακεραιότητα των ήδη υπαρχουσών κατασκευών, αλλά και των επισκεπτών και έπρεπε να απομακρυνθούν από την επιφάνεια. Επίσης, πολλά δέντρα, τα οποία δεν είχαν καεί ολοσχερώς και ξεράθηκαν μετά τις πρότερες επεμβάσεις που είχαν γίνει έπρεπε και αυτά να απομακρυνθούν για τους ίδιους λόγους.

   -Αποκατάσταση βλάστησης και ανάδειξη κοιμητηρίου
   Το κοιμητήριο του κτήματος Τατοΐου αποτελεί μέρος του ιστορικού τόπου. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χώρου, που περικλείει ιστορικά ακίνητα μνημεία που βρίσκονται μέσα στο φυσικό δάσος, για λόγους ανάδειξης και προστασίας της ταυτότητας του χώρου και με δεδομένη την αυξητική τάση των περιστατικών πυρκαγιάς στο μέλλον, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, προτείνεται η νέα διάπλαση της βλάστησης στο χώρο του κοιμητηρίου να έχει τα χαρακτηριστικά ζώνης ανάσχεσης πυρκαγιάς (fuel break).
   Παράλληλα, πέραν από τη βλάστηση με χαρακτήρα δάσους, προτείνεται η αποκατάσταση των ιστορικών δενδροστοιχιών κυπαρισσιών στα μονοπάτια του κοιμητηρίου, στα οποία βρέθηκαν υπολείμματα λαιμών σε γραμμική διάταξη, αλλά και των δύο δενδροστοιχιών κυπαρισσιών στις δύο αλέες κυπαρισσιών που οδηγούσαν στο κοιμητήριο και βρίσκονται εκτός του στενού πυρήνα του κοιμητηρίου. Οι δύο αυτές αλέες κυπαρισσιών οδηγούσαν τον επισκέπτη προς το κοιμητήριο και θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένες με το αφήγημα της ιστορίας του κοιμητηρίου.
   Επιπρόσθετα, συνιστάται η αποκατάσταση και συμπλήρωση των μονοπατιών του κοιμητηρίου, βάσει των τεκμηρίων που βρέθηκαν στο χώρο, σχετικά με τις οδεύσεις και τα υλικά κατασκευής, επέμβαση που αναμένεται να αναδείξει τα ακίνητα μνημεία του χώρου.
   -Αποκατάσταση κήπων Ανακτόρου
   Η ιστορική τεκμηρίωση, το θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών κήπων, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, η χρήση κατάλληλου φυτικού υλικού, προσαρμοσμένου στο μικροκλίμα και ανθεκτικού στη φωτιά, αλλά και η χρήση υλικών με βάση τις αρχές της αναστρεψιμότητας και της βιωσιμότητας, αποτελούν βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού της μελέτης αποκατάστασης. H θέση των κήπων βρίσκεται νότια του κτηριακού συνόλου του Ανακτόρου και των Μαγειρείων και σε άμεση γειτνίαση με την Πύλη της Λεύκας. Η υψηλότερη στάθμη αφορά στις διαμορφώσεις που συνδέονται άμεσα με το Ανάκτορο. Από τη στάθμη αυτή ξεκινά η διπλή πλατιά μαρμάρινη σκάλα, σε συμμετρική διάταξη, για την πρόσβαση στην κατώτερη στάθμη των Κήπων. Το αμέσως χαμηλότερο επίπεδο που περιλαμβάνει την ελλειψοειδή κρήνη και την κολυμβητική δεξαμενή κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950. Από τη στάθμη αυτή και κάτω, διαμορφώνεται η κεντρική Αλέα των Κήπων, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη χωρική οργάνωση των Κήπων, ενώ εκατέρωθεν, διαμορφώνονται μονοπάτια διατεταγμένα σε ομόκεντρους κύκλους. Κεντρικά και ανατολικά της Αλέας, ο σχεδιασμός υποστηρίζει την λογική του περιπάτου. Η περιοχή επέμβασης της μελέτης περιλαμβάνει έκταση 34 στρεμμάτων και περιμέτρου 762 μέτρων. Ο ρόλος των δένδρων είναι πολύ σημαντικός στη σύνθεση του φυτικού υλικού. Φυτεύονται περίπου 450 δένδρα. Τα μονοπάτια ακολουθούν τις αρχικές χαράξεις, όπως αυτές εντοπίζονται από τα ίχνη της οριοθέτησής τους. Η δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας διασφαλίζοντας φυσικές συνθήκες στο περιβάλλον, ευνοώντας συγχρόνως την ανάπτυξη τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται με 3.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   – Εργασίες στον Ι.Ν. Αναστάσεως και στο Κοιμητήριο του λόφου Παλαιόκαστρο
   Το βασιλικό Μαυσωλείο, στο λόφο του Παλαιοκάστρου, στεγάζει τους τάφους των βασιλέων Κωνσταντίνου Α’, Σοφίας και Αλεξάνδρου. Πρόκειται για ένα νεοβυζαντινό κτήριο της περιόδου του μεσοπολέμου. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1936, αμέσως μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας. Η ολοκλήρωσή του ανακόπηκε, λόγω της κήρυξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μαυσωλείο έχει τη μορφή βυζαντινού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον νεοβυζαντινό Ναό της Αναστάσεως, έργο του τέλους του 19ου αιώνα, ακολουθώντας την ίδια μορφολογία. Στο λόφο Παλαιόκαστρο, υφίσταται από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 το κοιμητήριο της βασιλικής οικογένειας, στο οποίο εν συνεχεία ανεγέρθηκε ο Ι.Ν. της Αναστάσεως, έργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά με εικονογράφηση του Κομνημού Καλόθετου. Λίγο πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκε το Βασιλικό Μαυσωλείο, έργο του αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ υλοποίησε τις μελέτες και το έργο αποκατάστασης του διακόσμου του Ναού της Αναστάσεως, και των ταφικών μνημείων, ενώ με χορηγία της ΑΜΚΕ «ΑΙΓΕΑΣ» εκπονήθηκε η μελέτη και υλοποιείται το έργο αποκατάστασης του βασιλικού Μαυσωλείου.
   Το κτήμα του Τατοΐου, χαρακτηρισμένο ως ιστορικός τόπος, αποτελεί σύνθετο έργο ανθρώπου και φύσης, καθώς είναι συνδεδεμένο με σημαντικά ιστορικά γεγονότα και με την ιστορικότητα και αισθητική του Αττικού τοπίου, καθώς συνθέτει ένα χαρακτηριστικό πυρήνα περιβαλλοντικού, φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού συνόλου. Το Κτήμα αγοράστηκε από τον Γεώργιο Α΄ το 1872 και χρησιμοποιήθηκε από την πρώην βασιλική οικογένεια έως το 1967. Σε διάστημα 100 ετών περίπου οικοδομήθηκαν και μετασκευάστηκαν κτήρια σε επιμέρους ενότητες με βάση τη χρήση: Η ανακτορική ενότητα αναπτύσσεται γύρω από το κτήριο της Έπαυλης με κτίσματα και υποδομές για την εξυπηρέτηση της βασιλικής οικογένειας και του προσωπικού. Η διοικητική ενότητα, σε μικρή απόσταση από την Έπαυλη, περιλαμβάνει κτήρια στέγασης των υπηρεσιών διοίκησης και ασφαλείας. Η ενότητα της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής περιλαμβάνει τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις καθώς και τα οικήματα διαμονής του προσωπικού. Η ταφική ενότητα αποτελούμενη από το Μαυσωλείο, το Ναό της Αναστάσεως και τους τάφους της βασιλικής οικογένειας στην κορυφή του λόφου του Παλαιοκάστρου.
   Ήδη στο πλαίσιο των επιμέρους εργασιών εκτελούνται 17 εργολαβίες και 9 αυτεπιστασίες από πέντε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με προσωπικό 93 υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, που αφορούν σε 37 κτήρια πολιτιστικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού περ. 8.500 τ.μ., χρονικού ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2025. Στις εργασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης συνδράμουν, επίσης, πολυάριθμοι επιστημονικοί φορείς και ερευνητές. Η ΑΜΚΕ «ΑΙΓΕΑΣ» πέρα των ανωτέρω, ήδη από τα πρώτα στάδια συνέδραμε με τη δημιουργία των αναγκαίων προσωρινών επιτόπιων υποδομών για τη συντήρηση και καταγραφή των κινητών αντικειμένων (containers), ενώ κατόπιν ανέλαβε και τη χρηματοδότηση της μελέτης μετατροπής του παλαιού στάβλου σε μουσείο/εκθεσιακό χώρο των βασιλικών αμαξών.
    
   Read more...

   268 • 0

  13. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   1. Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ).
   Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για το τμήμα Χανιά – Χερσόνησος. Η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές καλοκαιριού. Η σύμβαση παραχώρησης, διάρκειας 30 ετών, προβλέπεται να υπογραφεί προς το τέλος του 2024. Το έργο έχει χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 200 εκατ. ευρώ.
   Σε ότι αφορά το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, έργο ΣΔΙΤ, σύμβασης ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 90 εκατ. ευρώ, οργανώνονται τα εργοτάξια, συντάσσονται οι οριστικές μελέτες και αναμένονται – τον επόμενο μήνα – οι δικαστικές αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις.
   Σε ότι αφορά το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, συμβατικού ποσού άνω των 150 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 137 εκατ. ευρώ, εκπονούνται οι υπολειπόμενες μελέτες, εγκρίθηκαν οριστικές μελέτες οδοποιίας, ολοκληρώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκδόθηκαν αποφάσεις απαλλοτριώσεων, ενώ εκκρεμεί μία ακόμη, τις προσεχείς ημέρες.
   2. Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού.
   Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού άνω των 260 εκατ. ευρώ, ο διαγωνισμός του οποίου συνεχίζεται, με την προετοιμασία των τευχών για την Β1 φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.
   3. Ενίσχυση του Ταμιευτήρα Μπραμιανού.
   Πρόκειται για σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, το οποίο δρομολογείται, μετά την πρόσφατη εξασφάλιση της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
   4. Σχολικές Υποδομές.
   Συντάσσονται, από τις Κτιριακές Υποδομές, ο προϋπολογισμός του έργου, αρχικού εκτιμώμενου ύψους 15 εκατ. ευρώ, και τα τεύχη δημοπράτησης για το νέο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισσάμου. Προβλέπεται η υποβολή του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για χρηματοδότηση, το 1ο εξάμηνο του 2024, ίσως και μέχρι το Μάρτιο. Το ίδιο ισχύει και για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, στο Ηράκλειο, αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.
   5. Νέος Σταθμός Επιβατών στο Λιμένα της Σούδας.
   Το έργο πέρασε από την Διϋπουργική Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ώστε να ωριμάσει πολύ γρήγορα ο διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος του 2025.
   Η αναγκαιότητα κατασκευής του, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, διεθνούς ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο που άλλωστε το εισηγήθηκε, είναι επιτακτική, προκειμένου να υπάρξει λειτουργικότητα σε όλα τα τμήματα του λιμένα όσον αφορά στη διακίνηση επιβατών, με δυνατότητα λειτουργίας του λιμένα ως home port για τα κρουαζιερόπλοια.
   6. Κατασκευή του Φράγματος στο Πλατύ της Π.Ε. Ρεθύμνου, κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού και κατασκευή αρδευτικού δικτύου.
   Θα πραγματοποιηθεί, στις 16 Φεβρουαρίου 2024, η τελετή υπογραφής των Συμβάσεων Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Εκτιμάται ότι η προκήρυξη του έργου, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, μπορεί να γίνει μέσα στο 2024. Και το έργο, με το οποίο θα αρδεύονται 45.000 στρέμματα, να υλοποιηθεί σε 5 έτη. Υπενθυμίζεται ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2024, προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την μελέτη λιμνο-δεξαμενών και αρδευτικών δικτύων στο Γερακάρι, ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ, έργο άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμενο. Επίσης προχωρά η αξιοποίηση ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ. Έργο σημαντικό και για την ύδρευση του Ρεθύμνου. Η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το 2027.
   7. Λειτουργία υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου.
   Πρόκειται για αεροδρόμιο με σημαντική υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση (άνω των 9 εκατομμυρίων επιβατών το 2023). Με χρηματοδότηση από την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ, θα πραγματοποιηθεί, τις επόμενες εβδομάδες, η αναγκαία συντήρηση τμήματος του οδοστρώματος του διαδρόμου του, διάδρομος που κατασκευάστηκε πριν από 50 έτη.
   8. Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλι, προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, η πρόοδος υλοποίησης του οποίου έχει ξεπεράσει το 31%.
   Read more...

   378 • 0

  14. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Μια από τις πιο βασικές εξαγγελίες του προς του πολίτες, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 545,35 εκατ. ευρώ, παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα των πρωτοβουλιών της διοίκησης για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.
   «Ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική για να σχεδιάσουμε το αύριο. Το οφείλουμε σε κάθε έναν από τους 164.000 κατοίκους της ξεχωριστά», τόνισε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα δίνεται οριστική διέξοδος στα προβλήματα που όλες ανεξαιρέτως οι παρατάξεις ανέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο. «Σε αυτό το πλαίσιο», είπε χαρακτηριστικά, «δεν χωρούν μικροπαραταξιακές λογικές, εύχομαι και οι 85 Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικών καταβολών, να βάλουμε την υπογραφή μας».
   Στόχος του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου θα εξελιχθεί σε βάθος πενταετίας, είναι η οριστική λύση των μειζόνων προβλημάτων που μαστίζουν επί δεκαετίες τη Δυτική Αττική (υψηλή ανεργία, χαμηλό μέσο εισόδημα, μεγάλος αριθμός ευάλωτων πολιτών) μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της, όπως η λειτουργία στην περιοχή των περισσότερων παραγωγικών μονάδων της Περιφέρειας, οι μεγάλοι «πνεύμονες πρασίνου» και ο δυναμικός πρωτογενής τομέας.
   Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, για καθέναν από τον οποίο θα υπάρχει επιμερισμένος προϋπολογισμός για την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Ειδικότερα:
   -Στον τομέα της οδικής ασφάλειας και των υποδομών θα διατεθούν 164 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τη δημιουργία ανισόπεδων κόμβων σε σημεία υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την αποκατάσταση φθορών και στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, καθώς και τη διαπλάτυνση και επανασχεδίαση δρόμων στους Δήμους της περιοχής.
   -Ενισχύεται με έργα 144,05 εκατ. ευρώ η αντιπλημμυρική θωράκιση και η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζονται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων σε όλους της δήμους της Δυτικής Αττικής, οριοθετήσεις, διευθετήσεις και εντατικοποίηση καθαρισμού ρεμάτων, αλλά και η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών για έργα ανάσχεσης και απορροής.  
   -Δίνεται έμφαση στο Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής με έργα 122,3 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των υποδομών Επεξεργασίας Λυμάτων, η δημιουργία τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, η ουσιαστική επένδυση σε προμήθεια εξοπλισμού και ενημερωτικές δράσεις για την ανακύκλωση και την πολιτική προστασία, οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη περιαστικών δασών και πολιτιστικών τοποσήμων.
   -Μπαίνει στο επίκεντρο η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στοχευμένες δράσεις προϋπολογισμού 67 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατεύθυνση, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων, η κατασκευή υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, η επέκταση της στήριξης των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού, καθώς και η αναβαθμισμένη αρωγή στις ευάλωτες οικογένειες μέσω ΤΕΒΑ.
   -Δίνεται νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με 18 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην έρευνα και τους τομείς εξειδίκευσης της περιοχής και την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
   Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει επίσης προϋπολογισθεί πρόσθετο κονδύλι 30 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν, σε συνεννόηση με τους Δήμους της Δυτικής Αττικής, για επιπλέον τεχνικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
   Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, το πρόγραμμα θα είναι πολυταμειακό, καθώς για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμος πόρος από όλες τις χρηματοδοτικές πηγές (εθνικοί πόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια), ενώ προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση και άντληση πρόσθετων πόρων, όπου αυτό απαιτείται.
   «Σήμερα ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική, για να δώσουμε σάρκα και οστά στις δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Εχθρός μας είναι τα προβλήματα που για δεκαετίες βασάνιζαν τους κατοίκους, χωρίς να έχει ληφθεί ποτέ συστηματική μέριμνα για την επίλυσή τους. Αφετηρία μας είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Αττικής και η ισχυρή μας βούληση να αλλάξουμε τα πάντα. Ισχυρό εργαλείο μας είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Στόχος μας είναι να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, ασφάλεια και καλύτερη ζωή για όλους τους συμπολίτες μας, σε όλες τις γειτονιές της Αττικής. Κανείς δεν θα μείνει πίσω».
   Ανοίγοντας τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, καλωσόρισε τους περιφερειακούς συμβούλους, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το Σώμα συνεδριάζει στη Δυτική Αττική. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μάλιστα έπειτα από μία επιτόπια εξέταση των ζητημάτων που ταλανίζουν την περιοχή. Στην περιοχή μας, παράγεται πάνω από το ένα τέταρτο του εθνικού πλούτου. Υπάρχουν όμως και ζητήματα-τροχοπέδη για την ανάπτυξη, που, αν επιλυθούν, μπαίνει το θεμέλιο για μία ευοίωνη και δημιουργική πορεία για τη Δυτική Αττική και για ολόκληρη τη χώρα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Κύριε Περιφερειάρχα, έχετε μία επιτυχημένη πορεία. Διαθέτετε όραμα και, δικαίως, όλοι εμείς αναμένουμε πολλά από εσάς για το καλό της περιοχής και της πατρίδας μας. Σήμερα, δίνετε ένα ύψιστης σημασίας μήνυμα, που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία και ανταποκρίνεται στο εθνικό όραμα για πρόοδο και ενότητα».
   Read more...

   280 • 0

  15. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Τις εργασίες της οριστικής αποκατάστασης και απόδοσης στην πόλη, των χώρων που καταλάμβανε το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου επιθεώρησαν, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές.
   Τα τμήματα του οδοστρώματος, στις οδούς Εγνατία και Βενιζέλου, τα οποία απελευθερώνονται θα δοθούν στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα.
   Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Είναι γεγονός ότι η υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, του Μετρό, με ρεαλιστική αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία των πολιτών, υλοποιείται και παραδίδεται στους πολίτες ένα έργο.
   Απελευθερώνονται δρόμοι και επιστρέφουν στους πολίτες και μάλιστα, όπως πληροφορήθηκα, ο συγκεκριμένος δρόμος μετά από δεκαεπτά έτη ταλαιπωρίας και αναμονής το Νοέμβριο του 2024 θα λειτουργήσει το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργαζόμαστε για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά τους αμέσως επόμενους μήνες, αλλά  και για την ακόμη μεγαλύτερη επέκτασή του με σχεδιασμό και μελέτες προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι με σκληρή δουλειά, με σχέδιο και μεθοδικότητα, καλύπτουμε κενά για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Το Μετρό θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2024». 
   Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές δήλωσε: «Ανοίγουμε δύο δρόμους, οι οποίοι για δεκαεπτά χρόνια ήταν κλειστοί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του έργου.
   Το έργο έχει φτάσει στην τελική του φάση. Τον Νοέμβριο το Μετρό θα είναι σε λειτουργία. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης, στη Θεσσαλονίκη ότι πρόκειται, με αυτή τη διάνοιξη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να ζήσουμε τους προσεχείς μήνες μία πολύ μεγάλη αλλαγή στην Εγνατία και στην περιοχή της Βενιζέλου. Μία περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ, θα πάρει τα “πάνω” της. Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αντιλαμβάνεται τη δυναμική που δημιουργείται με την έλευση του Μετρό στην περιοχή.
   Η λειτουργία του Μετρό αποτελεί μία πολύ σημαντική πολεοδομική παρέμβαση στην πόλη. Θα δούμε περιοχές που στο παρελθόν είχαν “πέσει” ή δοκιμάστηκαν, να αναζωογονούνται. Θα δούμε την κινητικότητα μέσα στην πόλη να ανεβαίνει».
    
   Read more...

   558 • 3

  16. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Η περίοδος της παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε (5) έτη (έως 60 μήνες) είναι η περίοδος μελετών – κατασκευών.
   Ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την καλύτερη προσφορά για το έργο της "Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης" του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο.
   Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων οικονομικών προσφορών, θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του έργου ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας και η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν (μεταξύ άλλων) η υπογραφή της σύμβασης και η κύρωσή της από τη Βουλή. 
   Στη συνέχεια, με την έναρξη της παραχώρησης, θα αρχίσει η περίοδος της μελέτης του έργου κι ακολούθως, όταν οριστικοποιηθούν οι μελέτες και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις ώστε να καταστεί διαθέσιμος ο χώρος εκτέλεσης του έργου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.
   Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταξύ άλλων:
   Αυτοκινητοδρόμου 157,5 χλμ. και παράπλευρου/κάθετου δικτύου περίπου 150 χλμ. με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ 26 σήραγγες 10,80 χλμ. νέες γέφυρες, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου. Τα σχήματα που διεκδίκησαν αρχικά το έργο και είχαν περάσει στη β' φάση του διαγωνισμού ήταν: 
   1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 
   2. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
   3. J&P ΑΒΑΞ, 
   4. VINCI, 
   5. Κ/Ξ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ACCIONA-INTERTOLL
   Υπενθυμίζεται ότι έχει συμβασιοποιηθεί το τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη, μήκους 22,5 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού €290 εκατ. το οποίο θα κατασκευαστεί ως έργο ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - Άκτωρ Παραχωρήσεις - Ιntrakat.
   Read more...

   375 • 0

  17. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Η πρώτη δοκιμαστική πτήση της Hellenic Seaplanes πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο, ένα από τα 16 αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία της χώρας. Η κάμερα της ΕΡΤ πέταξε στα 1.500 πόδια και διέσχισε τα Μέγαρα, τη Σαλαμίνα κι ολόκληρη την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τελικό προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου με το Cessna Caravan C-208, χωρητικότητας 8 επιβατών.
   Η εταιρεία Hellenic Seaplanes ανακοινώνει ότι σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις, ως «το πρώτο βήμα που θα φέρει τα υδροπλάνα ξανά στους αιθέρες, μέσω οργανωμένων και charter (ναυλωμένων) πτήσεων από το υδατοδρομίο της Κέρκυρας προς τους Παξούς και τα άλλα συνεργαζόμενα αεροδρόμια και υδατοδρόμια.
    
   Read more...

   449 • 0

  18. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Με το δεξί μπήκε ο νέος χρόνος για τον κλάδο της αεροπλοϊας και των υποδομών της καθώς εντείνονται οι διεργασίες ώστε να ξεκινήσουν πτήσεις υδροπλάνων ακόμα και την Άνοιξη του 2024.
   Σύμφωνα με την Hellenic Seaplanes  έχει ήδη διαμορφωθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων, με κάθε project υποδομής να είναι σε διαφορετικό στάδιο ετοιμότητας, και με τις πιλοτικές πτήσεις να είναι προ των πυλών. 
   Οι δοκιμαστικές πτήσεις θα ξεκινήσουν μέσω οργανωμένων και charter (ναυλωμένων) πτήσεων από το υδατοδρομίο της Κέρκυρας προς τους Παξούς και τα άλλα συνεργαζόμενα αεροδρόμια και υδατοδρόμια. 
   Μαζί με τις επιβατικές πτήσεις αερομεταφοράς θα ξεκινήσουν και οι περιηγητικές πτήσεις, με εναέρια περιήγηση πάνω από αξιοθέατα της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντίπαξων και των Διαπόντιων νησιών (Οθωνοί), προσφέροντας νέες τουριστικές εμπειρίες στους επισκέπτες του Βορείου Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας. 
   Η εκκίνηση των πτήσεων στα Επτάνησα φέρνει ντόμινο εξελίξεων με τα πιο κοντινά υδατοδρόμια να παίρνουν προτεραιότητα ώστε να αποκτήσουν άμεσα ρόλο. Το υδατοδρόμια Πάτρας έχοντας στην κατοχή του άδεια λειτουργίας αποκτάει κεφάλι στην κούρσα αυτή, ενώ το υδατοδρόμιο Κυλλήνης και Καλαμάτας που πρόσφατα απέκτησε χερσαίες εγκαταστάσεις είναι οι επόμενοι σταθμοί που θα φέρουν τα υδροπλάνα στην Πελοπόννησο. Στο εν λόγω δίκτυο  θα προστεθούν σύντομα τα λιμάνια της Ερμιονίδας, Μονεμβασιάς, Ναυπλίου, Νέας Κίου και Γυθείου ώστε να είναι βιώσιμο, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές αερομεταφορών. 
   Στις Σποράδες και στη Στερεά το πλάνο προχωράει σταθερά ώστε τα υδατοδρόμια Σκύρου, με ολοκληρωμένες χερσαίες και υδάτινες εγκαταστάσεις καθώς και Σκοπέλου και Αλοννήσου να  μπαίνουν σε σειρά για απόκτηση άδειας λειτουργίας, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολουθούν οι Τήνος, και Πάτμος.
   Στο χαρτοφυλάκιο έργων έκδοσης άδειας ίδρυσης που έχει αναλάβει η Hellenic Seaplanes, μετά και τις αδειοδοτήσεις σε Βόλο, Κύμη, Αλιβέρι και Αιδηψό, θέση παίρνουν τα υδατοδρόμια σε Σητεία, Αμφιλοχία, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Κάρυστο και Χαλκίδα για τα οποία το μόνο που εκκρεμεί είναι η σύνταξη της ΚΥΑ από τα αρμόδια υπουργία, ενώ ζήτημα παραμένει η περίπτωση της Σίφνου. 
   Σύμφωνα με την εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό της πρόσφατα τη Σητεία και τα υδάτινα πεδία σε Ψαρά, Πέτρα Λέσβου και Χίο στα νησιά Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η παρουσία της και στις Σποράδες, με αδειοδοτημένους σταθμούς υδροπλάνων σε Σκόπελο και Αλόννησο, βάζοντας γερή υποψηφιότητα να φιλοξενήσουν τις πρώτες οργανωμένες πτήσεις στο Αιγαίο! 
   Παράλληλα για την εταιρεία η Πάτμος είναι το πρώτο εγκεκριμένο υδάτινο πεδίο στα Δωδεκάνησα, ενώ η αντίστοιχη υποδομή της Αμφιλοχίας είναι έτοιμη από καιρό να εξυπηρετήσει τη διασύνδεση με την Πάτρα και τα νησιά Ιονίου.
   Οι Κυκλάδες παρελαύνουν και πάλι στο Αιγαίο, με την Τήνο να αποκτάει επίσημα υδάτινο πεδίο. Ειδικότερα, η έγκριση της υποδομής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Hellenic Seaplanes, καθώς η γνωμοδότηση ενεργοποιεί την αεροπορική λειτουργία των υδροπλάνων στο νησί, σε έναν προορισμό που δεν διαθέτει αεροδρόμιο και ήδη τα αιτήματα επιβατών για αερομεταφορά είναι εκατοντάδες! 
   Μεταξύ των υδάτινων πεδίων που έχουν ήδη πάρει το πράσινο φως για χρήση, υπάρχουν και άλλοι φάκελοι προορισμών για τους οποίους η Hellenic Seaplanes προχωρά τη διαδικασία αδειοδότησης και η λίστα αυτών περιλαμβάνει τους λιμένες σε Οινούσσες, Τήνο, Σίφνο, Άλιμο, Πλωμάρι Λέσβου, Ερέτρια, Κύμη, Χαλκίδα, Κάρυστο και Αιδηψό στην Εύβοια, Σάμη στην Κεφαλονιά. 
   Στην ανατολική Κρήτη, η έγκριση του υδάτινου πεδίου στη Σητεία δίνει την ώθηση που χρειαζόταν το δίκτυο υδατοδρομίων της μεγαλονήσου,  ώστε να μπορεί να υποστηρίξει εν καιρό τις πτήσεις με υδροπλάνα. 
   Η χωροθέτηση των θαλασσοδιαδρόμων στη Σητεία επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων την Ιεράπετρα και την Κίσσαμο ενώ αναμένεται να αυξηθεί η κινητικότητα για δρομολόγια προς τις υποδομές σε Δωδεκάνησα και άλλους προορισμούς του Αιγαίου με την ολοκλήρωση και του υδατοδρομίου της Σητείας.
   Read more...

   811 • 0

  19. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Νέα σελίδα στη συγκοινωνία των Διαπόντιων Νησιών ανοίγεται καθώς ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις των τριών Υδάτινων Πεδίων σε Ερείκουσα, Μαθράκι και Οθωνούς από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Η Ερείκουσα, το Μαθράκι και οι Οθωνοί αποτελούν παραμεθόρια νησιά στο δυτικό άκρο της ελληνικής επικράτειας. Οι εγκρίσεις των τριών Υδάτινων Πεδίων αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία εκτενούς δικτύου υδατοδρομίων και Υδάτινων Πεδίων στο Ιόνιο.
   Το Ιόνιο και ευρύτερα ο άξονας της Δυτικής Ελλάδας είναι η πιο ώριμη αγορά για την έναρξη των πτήσεων υδροπλάνων δεδομένου ότι υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα τα υδατοδρόμια Κέρκυρας, Παξών και Πάτρας ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Μεγανήσι καθώς και στο λιμάνι Ηγουμενίτσας και στη λίμνη Ιωαννίνων. Όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατόπιν αιτήσεων και Τεχνικών Φακέλων που υπέβαλε ο «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας» βάσει του Νόμου 4663/20, το ΓΕΝ, αφού διενήργησε τους απαιτούμενους ελέγχους σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ενέκρινε τα τρία Υδάτινα Πεδία στα Διαπόντια Νησιά.
   Ο «Οργανισμός Λιμένας Κέρκυρας», ως φορέας Διαχείρισης των λιμένων των νησιών Ερείκουσας, Μαθρακίου και Οθωνών, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων τους αλλά και των τουριστών, ανέλαβε τη σημαντικότατη πρωτοβουλία να εξασφαλίσει τις εγκρίσεις Υδάτινων Πεδίων για την έναρξη των πτήσεων με υδροπλάνα. Για την υλοποίηση της έγκρισης των Υδάτινων Πεδίων ο ΟΛΚΕ όρισε ως ανάδοχο την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» που είναι η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των υδατοδρομίων και Υδάτινων Πεδίων έχοντας ολοκληρώσει την αδειοδότηση των υδατοδρομίων Κέρκυρας, Παξών, Πάτρας καθώς και την έγκριση των Υδάτινων Πεδίων στο Κάνιστρο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, στο Πόρτο Χέλι, στην Ερμιόνη, στο Λαύριο, στο Κίσσαμο Χανίων και στην Κέα. Ο Οργανισμός Λιμένας Κέρκυρας μαζί με την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχουν συστήσει τη μικτή εταιρεία «Υδατοδρόμια Βορείου Ιονίου» που θα είναι φορέας λειτουργίας των υδατοδρομίων Κέρκυρας, Παξών καθώς και των Διαποντίων Νήσων.
   Σε κάθε εγκεκριμένο Υδάτινο Πεδίο επιτρέπεται, βάσει νόμου, να πραγματοποιούνται ημερησίως μέχρι έξι ζεύγη πτήσεων, προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, ανά αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων. Ακόμα, εκτός των έξι ζευγών πτήσεων, επιτρέπεται να εκτελούνται πτήσεις Νοσοκομειακές, Πυρόσβεσης, Έρευνας και Διάσωσης και Γενικής Αεροπορίας. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από/προς αδειοδοτημένα υδατοδρόμια και χερσαία αεροδρόμια με τη χρήση αμφίβιων υδροπλάνων.
   Τα ανωτέρω είδη πτήσεων καθιστούν τα υδροπλάνα μια αξιόπιστη λύση ως συμπληρωματική συγκοινωνιακή επιλογή. Ειδικά δε για μικρά και παραμεθόρια νησιά που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο, όπως είναι τα Διαπόντια νησιά που βρίσκονται στο Δυτικό Άκρο της Ελληνικής Επικράτειας, τα οποία πρέπει (και για Εθνικούς λόγους) να παραμένουν συνδεδεμένα με τον κυρίως κορμό της χώρας εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και κρατικής μέριμνας στους κατοίκους τους.
   Ο πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» κ. Τάσος Γκόβας, αναφερόμενος στο θέμα, δήλωσε: «Η έγκριση των Υδάτινων Πεδίων στα Διαπόντια νησιά αποτελεί χρηστικό εργαλείο για την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και συνεπακόλουθα της τοπικής οικονομίας σε Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι. Παράλληλα, προχωράει η αδειοδότηση υδατοδρομίων στα Διαπόντια Νησιά ώστε να καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση τακτικών δρομολογίων χωρίς περιορισμό αριθμού πτήσεων, ημερησίως.  Το συγκεκριμένο εγχείρημα θα έχει και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα καθώς οι πτήσεις των υδροπλάνων θα εξασφαλίζουν στους μόνιμους κατοίκους των Διαποντίων Νήσων εύρυθμες μετακινήσεις, σε 12μηνη βάση, προς την Κέρκυρα και, προοδευτικά, προς άλλα περιφερειακά κέντρα, Ηγουμενίτσα, Γιάννενα, Πάτρα όπου λειτουργούν νοσοκομεία, κρατικές υπηρεσίες και εμπορικές αγορές».
   Read more...

   169 • 0

  20. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Ταμπέλες με την επιγραφή «Έργα σε εξέλιξη» βλέπουν συχνά οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι επισκέπτες σε διάφορα σημεία της πόλης. Η συμπρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα που με την ολοκλήρωσή τους θα αλλάξει καθολικά η εικόνα της. Τα μεγάλα έργα που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα βάλουν την πόλη σε αναπτυξιακή τροχιά, μετατρέποντάς τη σε συγκοινωνιακό και διαμετακομιστικό κόμβο.
   Το μετρό
   Από την πλειάδα κατασκευαστικών έργων στην κορωνίδα βρίσκεται το μετρό της πόλης, το οποίο 18 ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του είναι πλέον θέμα λίγων μηνών για να τεθεί σε λειτουργία, που υπολογίζεται το β’ εξάμηνο του έτους.
   Στους βασικούς στόχους του υπουργείου είναι η ολοκλήρωση του σταθμού «Βενιζέλου» και η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Το έργο αποτελείται από τη βασική γραμμή μήκους 9,6 χιλιομέτρων με 13 σταθμούς και την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά, μήκους 4,8 χιλιομέτρων, η οποία θα αποτελείται από 5 σταθμούς.
   Το FlyOver αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη
   Το έργο που θα προσδώσει νέα αναπτυξιακή λογική και θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης είναι η κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, γνωστής ως FlyOver. Πρόκειται για το πιο μεγάλο οδικό έργο που εκτελείται σήμερα μέσω ΣΔΙΤ.
   Η Θεσσαλονίκη σε τέσσερα χρόνια από σήμερα θα διαθέτει μια νέα, σύγχρονη και ταχεία λεωφόρο, με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, συνολικού μήκους 13 χιλιομέτρων χωρίς διόδια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο, το οποίο θα επιτρέπει την οικονομικότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης, προσδοκώντας στην οριστική επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που καταγράφονται. Το έργο για την αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο εναέριο τμήμα αυτοκινητοδρόμου που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα, μήκους 4 χιλιομέτρων σε συνεχή γέφυρα, 9 ανισόπεδους κόμβους, 10 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες. Τα οφέλη για οδηγούς, κατοίκους και μετακινούμενους από την ολοκλήρωση του έργου, πολλαπλά. Μεταξύ αυτών, αύξηση της οδικής ασφάλειας, μείωση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του κέντρου, αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων για τις περιφερειακές διαδρομές και σημαντική βελτίωση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη ένα ολιστικό πρόγραμμα έργων, μεταξύ αυτών σημαντικά οδικά, αντιπλημμυρικά, κτηριακά και σιδηροδρομικά έργα.
   Επέκταση της λιμενικής υποδομής στον 6ο προβλήτα
   Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των φακέλων για το πρώτο στάδιο που αφορά την προεπιλογή για την ανακήρυξη του αναδόχου του έργου για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την επέκταση της λιμενικής υποδομής. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τέσσερα σχήματα, μεταξύ αυτών η εταιρεία Archirodon group NV, η Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ - Etermar SA, η ένωση οικονομικών φορέων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ και η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΤΕΚΑΛ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εντός του Ιανουαρίου οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ ΑΕ να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στο δεύτερο και τελικό στάδιο του διαγωνισμού που αφορά την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για ένα κρίσιμης σημασίας έργο που με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιαστεί η ικανότητα μεταφοράς εμπορευμάτων και θα κάνει την πόλη κόμβο εμπορευμάτων προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
   Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα
   Το έργο, το οποίο έχει περάσει στη δεύτερη φάση του, αφορά τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα και συγκαταλέγεται στα μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται σε τέσσερα χρόνια από σήμερα και το κόστος με ΦΠΑ θα αγγίξει τα 444,91 εκατ. ευρώ.
   Σύνδεση του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ
   Η οδική σύνδεση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ από την ΑΚΤΩΡ αφορά τη σύνδεση του 6ου προβλήτα με το δίκτυο αυτοκινητόδρομων, με αναθέτουσα αρχή την Εγνατία Οδό, έργο που αναμένεται να παραδοθεί το επόμενο διάστημα. Με την ολοκλήρωσή του θα αυξηθούν σημαντικά η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών αλλά και η συνολική ανταγωνιστικότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ενώ η ανάπτυξή του θα φέρει μεγάλες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας.
   Δύο δικαστικά μέγαρα
   Μικρότερα έργα, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, είναι η δημιουργία των νέων δικαστικών μεγάρων στις Σέρρες και στην Έδεσσα και η αναβάθμιση του υφιστάμενου μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2021. Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η νέα υποδομή θα κατασκευαστεί στη βορειοδυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στο Φίλυρο, με δωρεά 150 εκατ. ευρώ του ιδρύματος και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2025.
   Read more...

   563 • 0

  21. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Η μέχρι σήμερα λειτουργία των τριών εταιρειών που εμπλέκονται με σιδηροδρομικό έργο, με πολλαπλές κοινές αρμοδιότητες και διεπιφάνειες, παράλληλες, αντικρουόμενες ή/και συμπληρωματικές αρμοδιότητες, έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού, ανάπτυξης, συντήρησης, διαχείρισης και πλήρους ελέγχου του σιδηροδρομικού δικτύου, με συνέπειες την καθυστέρηση υλοποίησης έργων, και την πιθανότητα απώλειας πολύτιμων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών). Επίσης, υπάρχει σημαντική συνολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού από την πολλαπλότητα προσωπικού αντιστοίχων προσόντων και αρμοδιοτήτων για παρόμοιες διαδικασίες εντός των τριών εταιρειών.
   Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίος και έχει προγραμματιστεί ο άμεσος ριζικός εκσυγχρονισμός για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα, υλοποιώντας τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων πυλώνων του υπάρχοντος συστήματος (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ) ως ακολούθως:
   Δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας, με πυρήνα τον ΟΣΕ («Νέος ΟΣΕ»), που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ενώ καθίσταται και μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου, της διαχείρισης του τροχαίου υλικού καθώς και των σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων της ιδιοκτησίας του. Στη νέα εταιρεία εντάσσονται επιπλέον του σημερινού ΟΣΕ : α) η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και β) η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στο επιχειρησιακά κρίσιμο για τον σιδηρόδρομο τμήμα της δραστηριότητάς της (τροχαίο υλικό, ενεργές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις). Ο Νέος ΟΣΕ θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας και συνεχούς βελτίωσης του σιδηροδρομικού συστήματος, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς φορείς του τομέα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΡΑΣ, Hellenic Train και λοιποί operators) στο πλαίσιο της εφαρμογής μίας νέας προσέγγισης με συστημική ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ και του σχετικού Action Plan που εκπονεί η Ελληνική Κυβέρνηση. Η σύσταση και οργάνωση του νέου φορέα θα κατοχυρωθεί νομοθετικά. Οι αρμοδιότητές του θα καλύπτουν πλήρως αυτές των σημερινών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ και θα συμπληρωθούν κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπιστούν κενά ή/και αδυναμίες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των φορέων. Ειδικότερα:
   Ο νέος φορέας θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, με το Διοικητικό του Συμβούλιο να ορίζεται από τη Ελληνική Κυβέρνηση, με τήρηση των αρχών διαφάνειας και αξιοκρατίας. Ο Νέος ΟΣΕ θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα δημιουργηθούν εντός του φορέα διακριτοί Επιχειρησιακοί Τομείς στους οποίους θα ενταχθεί με τις απαραίτητες προσαρμογές το υφιστάμενο επιχειρησιακό έργο των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και οι σχετικές οργανωτικές μονάδες (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις κλπ μονάδες) που το υλοποιούν. Οι αντίστοιχες υποστηρικτικές (διοικητικές) διευθύνσεις των τριών εταιρειών θα συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο Διοικητικό Τομέα, προς αξιοποίηση των σχετικών οικονομιών κλίμακας. Θα προσληφθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό, εταιρεία με αποδεδειγμένη τεχνική και διοικητική εμπειρία στη διοίκηση και λειτουργία αντίστοιχων φορέων, ως «Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης» του Νέου ΟΣΕ. Ο Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης θα συνεισφέρει με τεχνογνωσία και εξειδικευμένα ανώτατα στελέχη, αναλαμβάνοντας σε καθημερινή βάση, το σύνολο των επιχειρησιακών εργασιών της Εταιρείας, καθώς και την ειδικότερη ευθύνη λειτουργίας κρίσιμων Επιχειρησιακών Τομέων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, εφαρμόζοντας αναλογικά διεθνείς εμπειρίες που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν από αντίστοιχους σιδηροδρομικούς Οργανισμούς. Ο Νέος ΟΣΕ θα καταρτίσει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και θα συνάψει σύμβαση απόδοσης με το εποπτεύον Υπουργείο μέσω της οποίας θα παρακολουθείται βάσει συμφωνημένων δεικτών απόδοσης και μετρήσιμων στόχων. Ο Νέος ΟΣΕ θα αναλάβει την ευθύνη του συνόλου των έργων και λοιπών συμβάσεων των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ (τροχαίο υλικό, ενεργοί σταθμοί κλπ.) που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες θα συνεχιστούν απρόσκοπτα με βάση ειδική πρόβλεψη του νέου νόμου. Ο Νέος ΟΣΕ ενδυναμώνεται σημαντικά επιπλέον σε τεχνογνωσία, προσωπικό και συστήματα, με αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ειδικότερα:
   Τεχνογνωσία: Θα αξιοποιηθεί η Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας, που έχει ήδη συναφθεί μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, με κύρια εστίαση στα θέματα διαχείρισης κινδύνων, ασφάλειας και διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου. Επιπρόσθετα, ως κρίσιμης σημασίας αναγνωρίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας που θα επιτευχθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο Διοίκησης στον Νέο ΟΣΕ. Προσωπικό: Ο νέος φορέας θα στελεχωθεί από το σύνολο του προσωπικού των δύο φορέων (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ) και το σχετικό προσωπικό του τμήματος δραστηριοτήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ που θα ενταχθεί στο Νέο ΟΣΕ.  Παράλληλα, προβλέπεται η στελέχωσή του να ενισχυθεί σημαντικά με προσεκτικά επιλεγμένο πρόσθετο νέο προσωπικό που θα ξεπεράσει τα 600 άτομα και με προσόντα που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των νέων θέσεων εργασίας που θα οριστούν. Η πρώτη ομάδα προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, ενώ η υπόλοιπη ενίσχυση στελέχωσης θα προχωρήσει σε στάδια, μέχρι το μέσο του 2025, με βάση επίσης και τις απαιτήσεις στελέχωσης που θα προσδιοριστούν από το Business Plan του νέου φορέα. Συστήματα: Ο Νέος ΟΣΕ θα εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας διαχείρισης της κυκλοφορίας συρμών (ERTMS), καθώς και βελτιστοποίησης της αξιοποίησης του δικτύου, πολλά από τα οποία είναι ήδη υπό εγκατάσταση στο δίκτυο του ΟΣΕ και τα τρένα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ. Επιπρόσθετα, θα επανασχεδιασθεί εξ’ αρχής ένας προηγμένος ψηφιακός οργανισμός και θα εξοπλιστεί με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (μητρώο παγίων, συστήματα προγραμματισμού και παρακολούθησης των μελετών και έργων, σύγχρονο σύστημα δυναμικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επιβατών). Η αναδιοργάνωση  του ΟΣΕ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και θα υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2025, με ενδιάμεσα ορόσημα:
   Α. την υποβολή του σχεδίου εφαρμογής του μετασχηματισμού που θα περιέχει επίσης σχέδια της προτεινόμενης νομοθεσίας και της διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης (ΤΣΔ) της «Νέος ΟΣΕ» κατά το Q2 του 2024,
   Β. την ψήφιση νομοθεσίας για νέο ΟΣΕ και δημοσίευση τευχών διεθνούς διαγωνισμού για τον ΤΣΔ μέχρι το τέλος του 2024 και
   Γ. την έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος και υπογραφή νέας σύμβασης απόδοσης μεταξύ ΟΣΕ και Ελληνικού κράτους μέχρι τον Ιούνιο του 2025.
   Read more...

   119 • 3

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.