Jump to content
 • Novatron
 • Εργασιακά

  589 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τους 10  βασικούς όρους προβλέπει η Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση σε όσους εργοδότες θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξάμηνης  επιδότησης του 100% των  εισφορών για νεοπροσληφθέντες.
   Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, αλλά το χρονικό ορόσημο του είναι 18η Σεπτεμβρίου, καθώς θα μπορούν να επιδοτηθούν οι θέσεις εργασίας που γεννήθηκαν από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα. Δικαίωμα ένταξης έχουν όλες οι επιχειρήσεις, πληττόμενες και μη, αρκεί να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
   Aναλυτικά, η Υπουργική Απόφαση έχει ως εξής :
   1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/10/2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
   2. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης των εισφορών,  με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.  Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
    
   3. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει  τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα  του άρθρου 6 της παρούσας.
   4. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από  την 1/10/2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
   Οι παραπάνω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:
   - να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), για τουλάχιστον έναν  μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψής τους.
   - να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.
   5. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι  τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
   Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον  παραπάνω αριθμό δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι:
   - των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
   - των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
   - οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς.
   Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
   Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
   Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
   Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση - εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη.
   Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
   Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
   Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας.
   6. Για την ένταξη επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα,   ακολουθείται η εξής διαδικασία:
   - Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο "Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων", η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνουν τα εξής:
   *  τα στοιχεία της επιχείρησης,
   * τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή  για μερική απασχόληση, της  αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
   * εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
    
   * το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
   * ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
   * ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
   - Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:
   * ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,
   * ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε  ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ, για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την  ημερομηνία της πρόσληψης,
   * σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.
   Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
   - Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.
   7. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
   Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
   Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
   Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
   8. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, "Γ.Κ.Π.Δ.") είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
   Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.
   9. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα καθώς και της επιδότησης των 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, όπως ορίζονται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   Η καταβολή της επιδότησης των 200 ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων-εργοδοτών.
   Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων – επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
   Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία "Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε." (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων-εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων επιχειρήσεων εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
   Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
   Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών", και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
   Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
   Για την πληρωμή της επιδότησης των 200 ευρώ, η ειδική εντολή πληρωμής επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
   Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
   10. Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
   Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Επιστολή, εκ νέου, προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε σήμερα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σε έκτακτη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός με την οποία ζητά, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους για τις προθεσμίες των νόμων 4495/2017 και 4178/2013 που λήγουν σήμερα, οι οποίες αφορούν τις δηλώσεις αυθαιρέτων.
   Στην επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον αρμόδιο Υπουργό, που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, Κωστή Χατζηδάκη, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Υφυπουργό, που έχει την αρμοδιότητα θεμάτων Πολεοδομίας, Δημήτρη Οικονόμου αλλά και στον Υπουργό που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, Γιώργο Γεραπετρίτη, αναφέρονται τα εξής:
   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
   Για μια ακόμη φορά, κατόπιν πλέον ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, η οποία έρχεται σε συνέχεια δεκάδων σχετικών επιστολών που έχετε ήδη λάβει από Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και επιστημονικούς συλλόγους μηχανικών, όπως και από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, επανερχόμαστε σήμερα και σας ζητούμε να ανακοινώσετε, έστω την ύστατη στιγμή, σήμερα, που λήγουν οι σχετικές προθεσμίες, παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων του νόμων 4495 και 4178.
   Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης, με βάση το θεσμικό του ρόλο, οφείλει και σας περιγράφει εκ νέου διά της παρούσας τις επιπτώσεις της λήξης των προθεσμιών και σας ζητούμε, εμφατικά και κατηγορηματικά, να ανακοινώσετε – σήμερα – παράταση στις προθεσμίες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους και την έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
   Και αυτό διότι η επιμονή στην αυθαίρετα επιλεγείσα ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου, μόνο προβλήματα δημιουργεί, χωρίς να επιλύει κανένα.
   Πιο συγκεκριμένα:
   Αυθαίρετα κατηγορίας 5
   Με ευθύνη του ΥΠΕΝ, λόγω ελλιπούς επικοινωνίας, οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν κατανοήσει ποια αυθαίρετα εντάσσονται στην κατηγορία 5, η προθεσμία υπαγωγής της οποίας λήγει σήμερα-αύριο. Η εντύπωση ότι αφορά μόνο «βαριές αυθαιρεσίες» και «παντελώς αυθαίρετα» έχει καθησυχάσει τους πολίτες ότι το ακίνητό τους δεν ανήκει σε αυτήν, γεγονός που δεν ισχύει με βάση τις διατάξεις του νόμου σε πολλές περιπτώσεις μικρών οικημάτων, υπέρβασης μεγεθών κλπ. Για να υπολογιστεί από μηχανικό η κατηγορία που εντάσσεται ένα αυθαίρετο, πρέπει πρώτα να ελεγχθεί λεπτομερειακά η ιδιοκτησία. Σε συνδυασμό με το ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν την έκταση των αυθαιρεσιών που υπάρχουν, ενδεχομένως ακίνητα να εμπίπτουν στην κατηγορία 5 και να χάσουν τη δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο Στην κατηγορία 5 ΔΕΝ εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις μεγάλων υπερβάσεων ή κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αδιεξόδου που θα δημιουργηθεί με τη λήξη της προθεσμίας (και η οποία χρειάζεται γενικότερη νομοθετική ρύθμιση) της κατηγορίας 5 του Ν. 4495/2017,  είναι τα ακίνητα που, παρά τα σχέδια της άδειας δόμησης, στην πράξη έχουν τοποθετηθεί εξαρχής εντός δημόσιου κοινόχρηστου χώρου (πχ πρασιά, πεζοδρόμιο κλπ) έστω και κατά 10 εκατοστά. Με τη λήξη της σημερινής προθεσμίας όλα τα ακίνητα αυτά (που πιθανόν δεν είναι γνωστή σε κανέναν η παρατυπία, αν δεν έχει κάνει μηχανικός επί τούτου μέτρηση και αυτοψία) τίθενται αυτόματα εκτός κάθε συναλλαγής από την 1η Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που το ΤΕΕ έχει συγκεντρώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η δήλωση αυθαιρέτων στα ακίνητα του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Όπως καλά γνωρίζετε, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου έχουν χτιστεί χωρίς άδεια δόμησης ή με ειδικές διατάξεις και ενδεχομένως θεωρούνται, πλέον, αυθαίρετα κατηγορίας 5, με ειδικές ευνοϊκές διαδικασίες υπαγωγής. Ωστόσο, η έλευση της καταληκτικής προθεσμίας, θα οδηγήσει αυτόματα στον αποκλεισμό αυτών των ακινήτων του Δημοσίου, ως μη νομίμως υφιστάμενα, από κάθε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, αναβάθμισης κλπ, όπως ενδεικτικά προγράμματα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης, στατικής επάρκειας – ανθεκτικότητας κλπ. Τα ανωτέρω ισχύουν πολύ περισσότερο για τα ακίνητα που η Πολιτεία προγραμματίζει να ενταχθούν τόσο στο τρέχον όσο και στο νέο ΕΣΠΑ αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, διακινδυνεύοντας την ουσία μιας πολιτικής που το ίδιο το ΥΠΕΝ προωθεί και δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα σε φορείς του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες στο ΤΕΕ πληροφορίες, τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας έχουν διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια με εγγύηση ακίνητα, τα οποία δεν έχουν ελεγθεί για τη νομιμότητά τους όσον αφορά την πολεοδομική νομοθεσία και τις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4178 και 4495. Σε περίπτωση που αυτά αφορούν κτίρια κατηγορίας 5, τα ακίνητα αυτά καθίστανται ακίνητα εκτός συναλλαγής και η αξία τους (που έχει προϋπολογιστεί ως εγγύηση) μειώνεται κατακόρυφα, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα τόσο στους δανειοδοτούμενους όσο και στους εγγυητές και τις τράπεζες. Για όλα τα ακίνητα
   Το ΤΕΕ έχει καταγράψει, όπως πιστεύουμε ότι γνωρίζετε και εσείς, εκατοντάδες προβλήματα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στα νησιά του Ιονίου, στην Εύβοια και ιδίως στη Θεσσαλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε διαδικασία για δήλωση αυθαιρέτου είναι σχεδόν αδύνατο – πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις – να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί υπό τις συνθήκες που ακόμη επικρατούν: οικίες και επαγγελματικά ακίνητα κατεστραμμένα, πλημμυρισμένα αρχεία, έλλειψη εξοπλισμού που καταστράφηκε κλπ. Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις ακινήτων με μεγάλες υπερβάσεις δόμησης (αλλά και μικρότερες) που δεν υπάρχουν στο αρχείο του ιδιοκτήτη τα εγκεκριμένα – θεωρημένα από τις ΥΔΟΜ σχέδια και το έγγραφο της οικοδομικής άδειας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση απαιτείται η αναζήτηση και εύρεση των αντιγράφων από το αρχείο των ΥΔΟΜ που τους τελευταίους 4 μήνες τα χορηγούν μόνο κατόπιν ραντεβού που προγραμματίζονται μετά από 1,2 και 3 μήνες (αναλόγως περιοχής) λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται έναντι της πανδημίας, ενώ νωρίτερα, επί 2μηνο, οι ΥΔΟΜ δεν δέχονταν κανέναν επισκέπτη. Ήδη το ΤΕΕ διαθέτει παραδείγματα που ενώ ζητήθηκαν από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ σχέδια κλπ για εμπρόθεσμη δήλωση αυθαιρέτου, οι ΥΔΟΜ προγραμματίζουν ραντεβού για τον Οκτώβρη, μετά το πέρας της προθεσμίας. Δηλαδή ακόμη και σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί έκαναν εγκαίρως κάθε κίνηση για να συμμορφωθούν με το νόμο, οι ΥΔΟΜ δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, με ευθύνη της Πολιτείας, λόγω των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Η διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, μέσω της συλλογής διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α’ 289), σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 Β’ 2773 και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), η οποία συνεχίζεται, δεν έχει οριστικοποιήσει τον δασικό χαρακτήρα δεκάδων χιλιάδων ακινήτων, άρα στερεί και την δυνατότητα ένταξης τους στον Ν. 4495/2017. Τα ακίνητα που τυχόν αλλάξει ο χαρακτηρισμός τους ή δικαιωθούν οι πολίτες στις αντιρρήσεις που καταθέτουν, δεν θα μπορούν να δηλώσουν αυθαίρετο μετά το πέρας της προθεσμίας του νόμου 4495, καθώς δήλωση αυθαιρέτου σε δασική έκταση, όπως είναι χαρακτηρισμένη κάθε τέτοια περίπτωση, απαγορεύεται. Κλείνοντας, το ΤΕΕ πρέπει να σημειώσει ότι οι δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Δ. Οικονόμου, παρά την επαγγελματική του ιδιότητα, περί της «ευκολίας» της διαδικασίας, όπου υπογράμμισε ότι η υπαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα «είναι μια απλή διαδικασία που δεν κρατάει περισσότερα από 2 λεπτά», απαξιώνει τη δουλειά των συναδέλφων μηχανικών, τον επιστημονικό τους ρόλο αλλά και την ίδια την εγκυρότητα της διαδικασίας της υπαγωγής, η οποία είναι έμπνευσης ΥΠΕΝ. Η διαδικασία δήλωσης και υπαγωγής οποιουδήποτε αυθαιρέτου στις διατάξεις των νόμων 4178 και 4495 αποτελεί μια επιστημονική και τεχνική εργασία υψηλής εξειδίκευσης, ακριβούς ελέγχου, αναλυτικών μετρήσεων και υπολογισμών, που στην πραγματικότητα αντικαθιστά την άδεια οικοδομής για όσα ακίνητα έχουν χτιστεί χωρίς τέτοια άδεια ή έχουν υπερβεί τα μεγέθη της ή έχουν άλλες αυθαιρεσίες. Τέτοιες δηλώσεις προκαλούν απίστευτο θυμό στους μηχανικούς, υποβαθμίζουν το επιστημονικό τους έργο, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν και απαξιώνουν τις αμοιβές τους. Σας καλούμε, εκ μέρους του Υπουργείου, να ανακαλέσετε κάθε τέτοια αναφορά της πολιτικής ηγεσίας.
   Σημειώνουμε ότι το «γαϊτανάκι χωρίς τέλος» και ο «φαύλος κύκλος» των δηλώσεων αυθαιρέτων (εκφράσεις που έχει επιλέξει το ΥΠΕΝ) δεν αποτελούν ευθύνη των μηχανικών αλλά της Πολιτείας, που μπορεί να σταματήσει μόνο με την έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως καλά γνωρίζετε και για αυτό νομοθετήσατε σχετικά και εφαρμόζετε, σε συνεργασία με το ΤΕΕ.
   Κύριε Υπουργέ,
   Ειδικά σε ένα επιτελικό και τεχνοκρατικό υπουργείο, όπως το ΥΠΕΝ, πιστεύουμε ότι η τεκμηριωμένη άποψη των εξειδικευμένων επιστημόνων είναι αυτή που πρέπει να έχει βαρύνουσα σημασία και να είναι τελικά αυτή που πρέπει να χαράξει το δρόμο των βιώσιμων λύσεων. Οι ασφυκτικές προθεσμίες δεν δίνουν οριστικές λύσεις και διαιωνίζουν υπαρκτά προβλήματα.
   Σας ζητούμε, άμεσα, να συναντήσετε, σήμερα, τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ για να σας ενημερώσουμε δια ζώσης για τα προβλήματα και τις επιπτώσεις τους, που πιθανόν δεν γνωρίζετε στο σύνολό τους και στην έκτασή τους, όπως προκύπτουν από τις περιγραφές μηχανικών από όλη τη χώρα και αντικειμενικά αποτυπώνονται από το συνδυασμό των διατάξεων που ισχύουν, προκειμένου να λάβετε την απαραίτητη απόφαση για παράταση των προθεσμιών με πλήρη γνώση και επίγνωση.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020.
   Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
   Προϋπόθεση για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι η έκδοση κωδικών πρόσβασης.
   Για τη χορήγησή τους, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα βασικά του στοιχεία και την ειδικότητά του, μέσω του συνδέσμου: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
   Μετά την έγκριση από το ΤΕΕ της αίτησης πρόσβασης, θα αποστέλλονται στον υποψήφιο στο email που θα έχει δηλώσει, οι κωδικοί του, μέσω των οποίων θα μπορεί να εισέλθει στη βασική εφαρμογή: ΕΙΣΟΔΟΣ
   Aναλυτική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος:  https://web.tee.gr/exams/manual
    Για την έγκριση της αίτησης του υποψήφιου είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο Δ’ της Προκήρυξης μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΤΕΕ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.
   Για το χρονοδιάγραμμα, την εξεταστική διαδικασία και την αναλυτική περιγραφή των εγγράφων που θα πρέπει να κατατεθούν, δείτε την: Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 )
   Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έγκριση της αίτησής του, ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη συμπλήρωση των πεδίων, καθώς και στα έγγραφα που υποβάλλει. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf (εκτός της φωτογραφίας), ευκρινή και ευανάγνωστα (ιδίως οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά) και αιτήσεις και Υ.Δ. υπογεγραμμένες. Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα. 
   ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΒΟΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■ ■   ■   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■       ■   ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■     ■   ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧ. ■         ■   ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■             ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ■ ■ ■   ■ ■   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ■ ■   ■   ■   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ■       ■ ■ ■ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ■       ■ ■   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ■       ■ ■ ■ Σημ.:Οι εξετάσεις των διπλωματούχων εξωτερικού γίνονται μόνο στην Αθήνα. Οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εντάσσονται στη βασική ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.                

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ». Στο Κεφάλαιο Β (σελ. 5) αυτής επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του πρόσφατου Ν. 4672/2020 για τη «Νομική Υποστήριξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και συγκεκριμένα:
   Β. Άρθρο 52 - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 του ν.4674/2020, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους,
   ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική
   εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη  των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
   Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).
   Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.
   Νομική Κάλυψη Υπαλλήλων - Έκδοση Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών   .pdf
   Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών. pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Νέες διατάξεις ισχύουν από 23 Ιουλίου 2020 με τον νόμο 4710/2020 περί «Προώθησης της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» για τις εργασίες που μπορούν να γίνουν χωρίς οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία ή την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ηδη αυτές οι εργασίες επιτρέπονται από το 2017, αλλά κατά καιρούς προστίθενται νέες εργασίες, διορθώνονται οι υφιστάμενες ή καταργούνται προβλεπόμενες εργασίες. Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να προσαρμόζονται οι εργασίες στις σύγχρονες ανάγκες και να επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν π.χ. εξ οικονομώ, φωτοβολταϊκά, κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κλπ.
   Επίσης μεγάλη ανακούφιση έφερε αυτή η διάταξη και στους ιδιοκτήτες οι οποίοι για μικρές ανακαινίσεις όπως βαψίματα, αλλαγή στα κεραμίδια της στέγης ή μιας πέργκολας, μετά από καταγγελία είχαν να αντιμετωπίσουν μεγάλα πρόστιμα από την πολεοδομία καθώς και ποινές από τα δικαστήρια για προσβολή του περιβάλλοντος.
   Ποιες είναι οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην περιοχή ή στο κτίριο, για τις εξής εργασίες:
   α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής
   β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
   γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων
   δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων
   ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα
   στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων
   ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος
   η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
   θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
   ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων
   ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων
   ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας και με την προϋπόθεση, ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό
   ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή
   ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών
   ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου
   ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
   ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.
   ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
   κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW
   κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.
   κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση
   Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές α) όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.
   β) Όταν κάνουμε εσωτερική ανακαίνιση ή εσωτερικές επισκευές ή διασκευές δεν κατεδαφίζουμε τοίχους χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, ο οποίος θα βεβαιώσει ότι δεν θίγεται από την παρέμβαση η στατική επάρκεια του κτιρίου.
   γ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, για τους εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, που κάνουμε με χρήση ικριωμάτων.
   δ) Οταν αλλάζουμε κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων πρέπει να γίνεται στο ίδιο άνοιγμα, διαφορετικά ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ και σε περίπτωση που αφορά διαμέρισμα ή κατάστημα κλπ χώρους σε πολυκατοικία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας.
   ε) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, για τη συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων με χρήση ικριωμάτων.
   στ) Διαμορφώσεις διαμορφώσεις του εδάφους πάνω από το ένα μέτρο από το φυσικό έδαφος απαιτούν άδεια.
   ζ) Για την τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων, ηλιακών θερμοσιφώνων σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα κλπ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
   η) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, για τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με τη χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων με χρήση ικριωμάτων.
   θ) Σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια, που δεν υπάρχει εντός τους κτίριο με χρήση κατοικίας, δεν επιτρέπεται η κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους.
   ι) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, για κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτους εμβαδού.
   κ) Απαγορεύονται οι εργασίες διάστρωσης δαπέδου στον ακάλυπτο, χωρίς να αφήνετε το 30% για φύτευση.
   λ) Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις όταν οι εργασίες αφορούν διατηρητέα κτίρια ή για κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές φυσικού κάλλους, κλπ. και απαιτείται για όλες τις εργασίες συμπεριλαμβανομένου κι αυτών που δεν απαιτείται άδεια οικοδομής ή μικρής κλίμακας η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
   Πότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πολυκατοικίας Για εργασίες σε κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων π.χ. όψεις, δώματα κλπ, απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών, βάση του κανονισμού της πολυκατοικίας ή της πλειοψηφίας που αναφέρεται στον κανονισμό, εφόσον υπάρχει.
   Σε περίπτωση Θερμομόνωσης διαμερίσματος καθίσταται υποχρεωτική η εξασφάλιση της συναίνεσης της πολυκατοικίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ή την απόφαση της πλειοψηφίας που καθορίζει
   Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ (ένσημα ΙΚΑ) Είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση του πίνακα 3 με τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.
   Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού
   [email protected]

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το «ταβάνι» για τις απευθείας αναθέσεις αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 80.000 και 120.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ σήμερα. Οι στόχοι του υπουργείου Υποδομών και οι εκτιμώμενες... παρενέργειες.
   Να σταματήσουν τη γάγγραινα των πρόχειρων μελετών ή των στημένων διαγωνισμών σε δήμους μέσω αύξησης του ορίου απευθείας αναθέσεων μελετών, από τα 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, στα 80.000 ή ακόμα και τα 120.000 ευρώ επιδιώκουν στο υπουργείο Υποδομών.
   Η αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων μελετών, που θα συμπεριληφθεί στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο πλαίσιο κρατικών προμηθειών προκαλεί ήδη συζητήσεις καθώς θεωρείται «φάρμακο με ενδεχόμενες σοβαρές παρενέργειες».
   Στο υπουργείο απαντούν πως η αύξηση του ορίου θα συνοδευτεί «από αυστηρές απαιτήσεις δημοσιότητας και διαφάνειας». Επισημαίνουν πως με το σημερινό καθεστώς, του πολυνομοσχεδίου 4412 / 2016, οι απευθείας αναθέσεις μελετών αξίας μέχρι 20.000 ευρώ γίνονταν με κλήρωση από κατάλογο υποψηφίων. Ενίοτε «το λαχείο» έπεφτε σε τυχερό ο οποίος δεν είχε και μεγάλη σχέση με το αντικείμενο της μελέτης με αποτέλεσμα να αμείβεται για υπηρεσία πολύ χαμηλής ποιότητας.
   Προσθέτουν πως με τη νέα ρύθμιση, που θα επιταχύνει τη διαδικασία ανάθεσης μελετών, δεν θα μπορούν πλέον οι δημοτικοί άρχοντες να επικαλούνται την ένδεια εξειδικευμένου προσωπικού και να δέχονται «δωρεές μελετών» από ιδιώτες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις φωτογραφίζουν και συγκεκριμένους αναδόχους για τα έργα.
   Οι σοβαρές ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για τα σοβαρά προβλήματα στη σχεδίαση, υλοποίηση και παραλαβή δημοσίων έργων εδώ και χρόνια. Επιπλέον, οι δημοτικοί άρχοντες επικαλούνται και τις χρονοβόρες διαδικασίες στους διαγωνισμούς για τις μελέτες, αφού συχνά οι προσφυγές πέφτουν βροχή. Έτσι δέχονται «δωρεές» μελετών από ιδιώτες που συχνά «φωτογραφίζουν» τους εαυτούς τους ως αναδόχους του έργου που μελέτησαν.
   Πάντως στο υπουργείο πρέπει να βιαστούν, όπως εξηγούν στην αγορά κατασκευών, καθώς έχουν πυκνώσει τα φαινόμενα φωτογραφικών διαγωνισμών στους ΟΤΑ. Έπειτα από πολυετές πάρτι με τα έργα οδοφωτισμού, το νέο πεδίο δόξας για τους επιτήδειους είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
   Όπως υποστηρίζουν πρόσωπα που παρακολουθούν τους διαγωνισμούς, στα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών, συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατ. ευρώ, υπάρχουν «φωτογραφίες» συγκεκριμένων εταιρειών. Πρόκειται για κατάσταση που έχει ήδη επισημανθεί σε κυβερνητικά στελέχη.
   Προς την κατεύθυνση εξυγίανσης της σημερινής εξαιρετικά δυσάρεστης κατάστασης στα έργα των ΟΤΑ αναμένεται να λειτουργήσει και μια άλλη πρόβλεψη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για της κρατικές προμήθειες που αφορά την ιδιωτική επίβλεψη. Στην ουσία ιδιώτες θα αναλαμβάνουν την επίβλεψη των συμβάσεων ώστε να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι όροι.
   Το ερώτημα που απασχολεί την αγορά είναι αν θα μπορούν να επιτελούν αυτό το ρόλο γραφεία μελετών που θα λογοδοτούν ή μόνο «διαπιστευμένοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» ιδιώτες μελετητές κατά το πρότυπο των ενεργειακών επιθεωρητών.
   «Θα δούμε δηλαδή μια μεταρρύθμιση ουσίας ή θα θεσμοθετηθεί ένα επιπλέον έσοδο για τους μηχανικούς που δεν θα έχει σοβαρό αντίκρισμα στην ποιότητα των έργων που παραδίδονται;» αναρωτιούνται στελέχη της αγοράς κατασκευών.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για μηχανικούς στο πλαίσιο του έργου: "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020".
   Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 31/7/2020.
   Υποστήριξη δήμων και φορέων τους σε έργα περιβάλλοντος.
   Πρόσκληση
   Αίτηση υποψηφίου

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις", θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΕΕ να προβαίνει στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευμένα πεδία που εμπίπτουν στους σκοπούς του.
   Το σκεπτικό της απόφασης αυτής αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση, όπου και σημειώνονται τα εξής:
   Λαμβάνοντας υπόψη:
   τον σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ΝΠΔΔ, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», ότι το ΤΕΕ διεξάγει επί δεκαετίες τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων που το ίδιο οργανώνει και πραγματοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του πως άνω προεδρικού διατάγματος, την ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων (π.δ. 100/2010) και τους Ελεγκτές Δόμησης (ν. 4030/2011), για το διάστημα που οι εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το τότε ισχύον για αυτές νομοθετικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της διαδικασίας «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 και ρυθμίζεται από το π.δ. 44/2013, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει να υποβληθεί το ΤΕΕ σε διαδικασία αξιολόγησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. οικ. 188343/30.12.2016 «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» υπουργικής απόφασης (Β’ 4508), σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα που υποβάλλονται σε κατάλληλες εξετάσεις από το ΤΕΕ λαμβάνουν βαθμολογία ισότιμη με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποίηση έναντι επώνυμων σχημάτων πιστοποίησης «Ενεργειακών Ελεγκτών», το ΤΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα πιστοποίησης προσώπων πολύ πριν από τη θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατό να περιγράφονται αυτές μεταξύ των καταστατικών του σκοπών ως ΝΠΔΔ με τη σύγχρονη επίσημη ορολογία.
   Η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους εκείνους που συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί την αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και μηχανισμών πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε το τεχνικό δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούν οι υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.
   Δείτε παρακάτω την προτεινόμενη διάταξη στο σχέδιο νόμου:
   Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ
   Στο άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ. (Α’ 430), μετά από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5 Α , η οποία έχει ως εξής:
   «5Α. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων, μετά από διαπίστευση, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευμένα πεδία που εμπίπτουν στους σκοπούς του, εξαιρουμένων ειδικότερων ρυθμιστικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
   Τα Σχήματα Πιστοποίησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να προσαρμόζονται στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Τα Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων αποτελούν ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ε.. Η χρήση και η εκμετάλλευσή τους εγείρουν την υποχρέωση καταβολής τελών.».

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από δικηγόρους στα νέα Κτηματολογικά Γραφεία μέσω του portal.olomeleia.gr
   Από 3.7.2020 οι δικηγόροι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του portal.olomeleia.gr αιτήσεις για την εγγραφή πράξεων, των οποίων είναι συντάκτες, στα κτηματολογικά βιβλία των Κτηματολογικών Γραφείων Περιστερίου (Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών), Πρέβεζας, Βέροιας, Καρδίτσας, Πολύγυρου, Ηγουμενίτσας και Λευκάδας, ενώ από την 1.8.2020 η ίδια ψηφιακή υπηρεσία θα παρέχεται για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ναυπλίου, Κορίνθου και Πτολεμαΐδας.
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β’ 2681/1.7.2020), μεταξύ άλλων: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998 στα κτηματολογικά βιβλία και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στον ίδιο νόμο και στην κείμενη νομοθεσία, διενεργείται από το Συντάκτη Συμβολαιογράφο, Δικηγόρο και Δικαστικό Επιμελητή (στο εξής: Χρήστης Συντάκτης) και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
   Για την εισαγωγή του Χρήστη Συντάκτη στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα, που διαχειρίζεται ο Φορέας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, όταν πρόκειται για Συμβολαιογράφο Χρήστη Συντάκτη, την Ολομέλεια, ή την Ομοσπονδία των οικείων Συλλόγων, όταν πρόκειται για Δικηγόρο ή Δικαστικό Επιμελητή Χρήστη Συντάκτη, στο εξής: (Διαχειριστές), για την πιστοποίησή του ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση.
   Ο Χρήστης Συντάκτης για την εκκίνηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο έγγραφο που περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου, αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τα ενεχόμενα πρόσωπα, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη επί προσαρτώμενου σε αυτήν τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.
   Στη συνέχεια ο Χρήστης Συντάκτης δημιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτονται: το σώμα του εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη που έχει συντάξει ο ίδιος και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του, επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται, και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
   Ειδικά και, όταν πρόκειται για την υποβολή προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων που περιέχονται σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε έγγραφα που διακινούνται από τους Δικηγόρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν απαιτείται η επίθεση ηλεκτρονικής υπογραφής του αιτούντος Χρήστη.
   Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου επί της ηλεκτρονικής φόρμας.
   Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό καταχώρισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, έχει μορφή pdf, φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
   Η εξέλιξη αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, που υλοποιείται μετά από εργώδεις προσπάθειες του δικηγορικού σώματος.
   Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους υπευθύνους του Ελληνικού Κτηματολογίου που συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με την Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για την ευόδωση του εγχειρήματος.
   Αναμένουμε την υλοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Κτηματολογίου με το Πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προκειμένου να καταστεί εφικτή για τους δικηγόρους και η πραγματοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων στα δημόσια βιβλία.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τροποποιήθηκε η «Εφαρμογή γνωμοδοτήσεων Σ.Α.» του e-Άδειες, προκειμένου να διαχωρίζονται οι αιτήσεις προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που αφορούν επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές σε κτίρια ή γήπεδα που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων ή οικισμών, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 7 του ν. 4495/17.
   Οι αιτήσεις για «Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή» αποτελούν πλέον ξεχωριστό τύπο πράξης, είναι διακριτές και παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξέτασής τους από τα Σ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 7 του ν. 4495/17.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Οι εξετάσεις για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς θα διεξαχθούν κανονικά την περίοδο 6 έως 17 Ιουλίου 2020, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19, τόσο για την προστασία των εξεταζόμενων, όσο και των εξεταστών και του προσωπικού του ΤΕΕ (όπως παρατίθεται κατωτέρω). Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται για εξέταση με ραντεβού, το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από τους ίδιους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των δικαιολογητικών, με επιλογή Ημέρας (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα) και Ώρας εξέτασης. Η δυνατότητα επιλογής θα είναι διαθέσιμη για όσους έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην Προκήρυξη των εξετάσεων και έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων (όπως απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ) ο καθορισμός της ημερομηνίας και της ώρας εξέτασης θα γίνει από το ΤΕΕ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από το αντίστοιχο πεδίο του συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δηλώσει κοινή διπλωματική εργασία με υλικό (μακέτες, σχέδια κλπ) να επιδιώξουν να εξεταστούν την ίδια ημερομηνία/ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξετάσεων.  (E-mail: [email protected] τηλ.:2103291200 (επιλογή 3), 2103291297, 417, 432, 433, 448 ,645)
    Αναλυτικά το Πρόγραμμα Εξετάσεων (pdf)
   Διαδικασία Προφορικής Εξέτασης για Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ιούνιος-Ιούλιος 2020 με την τήρηση όλων των κανόνων για την αποφυγή μετάδοσης της λοιμωξης COVID -19
    Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν με την εξής διαδικασία:
   Πριν την εξέταση, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό στην είσοδο ή έξω από αυτή. Η είσοδος στα κτήρια του ΤΕΕ δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας (απλή χειρουργική μάσκα ή υφασμάτινη μη ιατρική) τόσο κατά την είσοδο τους όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα κτήρια του ΤΕΕ. Την μάσκα θα πρέπει να φέρει ο εξεταζόμενος και χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση του στο κτήριο. Κατά την είσοδο τους συστήνεται να εφαρμόσουν αντισηπτικό διάλυμα στα χέρια τους. Αντισηπτικό υγρό βρίσκεται σε εμφανές σημείο της εισόδου. Μετά την είσοδό τους πρέπει να κατευθύνονται αμέσως στον όροφο και στην αίθουσα που έχει προεπιλεγεί για την εξέτασή τους. Συστήνεται η χρήση του κλιμακοστασίου και η αποφυγή χρήσης του ανελκυστήρα. . Σε περίπτωση χρήσης του ανελκυστήρα αυτή θα γίνεται από ένα μόνο άτομο σε κάθε διαδρομή και μέχρι το τέλος της διαδρομής. Το ΤΕΕ έχει λάβει όλα τα μέτρα έτσι ώστε το πλήθος των ταυτόχρονα ευρισκόμενων σε κάθε κτήριο να είναι το ελάχιστο δυνατό, προκειμένου να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας αποστάσεις. Σε περίπτωση αναμονής για εξέταση θα πρέπει οι εξεταζόμενοι επίσης να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του ΤΕΕ. Οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια παραμονής τους μέσα στο κτήριο του ΤΕΕ να προσπαθούν να αποφεύγουν να βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχουν και άλλα άτομα και να αποφεύγουν την παραμονή και την επικοινωνία με άλλα άτομα σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατύσκαλα, σκάλες κ.λπ. Να προσπαθούν να τηρούν την απόσταση των δύο (2) μέτρων από τους υπόλοιπους ανθρώπους που κινούνται μέσα στο κτήριο. Το ΤΕΕ έχει σε διάφορα σημεία συσκευές αντισηψίας των χεριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μετά την εξέταση οι εξεταζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το κτήριο και να αποφεύγουν τον συνωστισμό στην είσοδο ή έξω από αυτή. Κατά την έξοδο τους οι υποψήφιοι απορρίπτουν τυχόν μάσκες μίας χρήσης στον ποδοκίνητο κάδο που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο. Σε περίπτωση που εξεταζόμενος θεωρεί ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη COVID -19 (σύμφωνα με το παράρτημα), δεν θα προχωρήσει στον καθορισμό του ραντεβού μέσω του συστήματος. Αντ’αυτού, θα πρέπει να γνωστοποιήσει μόνον αυτή την πληροφορία (χωρίς αναφορά στην πάθηση ή το αίτιο)  στο Τμήμα Εξετάσεων του ΤΕΕ ([email protected]) το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καθοριστεί ειδικό ραντεβού και να ληφθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα, σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας του ΤΕΕ.Σε περίπτωση που υποψήφιος αρνείται να ακολουθήσει τις ανωτέρω οδηγίες για την δική του ασφάλεια, την ασφάλεια των συνυποψηφίων του, των εξεταστών και των εργαζομένων του ΤΕΕ δεν θα εξετάζεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19
   (ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11.05.2020 ΦΕΚ Β’ 1800)
   1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
   1.2. Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με:
   α) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή,
   β) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές,
   γ) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις,
   δ) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες,
   ε) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση,
   στ) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
   1.3. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).
   1.4. Άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200/μL.
   1.5. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4690/2020, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) , μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο ειδικότητας και είδος έργων του Μηχανικού.
   Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της δημοσιότητας, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει να συγκροτήσει και να τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων/δράσεων.
   Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του υποψήφιου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αποτελεί η εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πέραν αυτού, η ένταξη στο Μητρώο μπορεί να προϋποθέτει και άλλα προσόντα τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
   Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κλπ, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στις συγκεκριμένες δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος και υποβολής της αίτηση του στο εν λόγω μητρώο.
   Ειδικότερα, για την ένταξη συνεργατών στο Μητρώο, οι ως άνω υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη Διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. Η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λαμβάνει την σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του.
   Η επιλογή συνεργατών για την ανάθεση της εκτέλεσης έργου για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Α.Ε. γίνεται με ευθύνη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη Διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.
   Μετά τα παραπάνω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να προχωρήσουν:
   στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο αντίστοιχο Μητρώο που περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος στην δήλωση των περιφερειακών ενοτήτων που ο μελετητής επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου του πτυχίου μελετητή στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπου βεβαιώνεται η τάξη του Μελετητικού πτυχίου, η έδρα του μελετητή, και οι κατηγορίες των μελετών που ο Μηχανικός μέλος του Μητρώου δύναται να υλοποιεί στην ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος που θα συνοδεύεται απο σκαναρισμένα πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο (εφόσον υπάρχει),διδακτορικό (εφόσον υπάρχει). Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
   Για την είσοδό σας στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn και ακολουθήστε της παρεχόμενες οδηγίες.
   Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn/22062020_prosklisis_v5.pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών για την υποστήριξη των ΟΤΑ, ιδιαίτερα των μικρών και περιφερειακών Δήμων, που στερούνται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, από ιδιώτες μηχανικούς μέσω της ανάθεσης τεχνικών μελετών, μετά από προγραμματική σύμβαση κάθε Δήμου με την ΕΕΤΑΑ, έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, Σπύρο Σπυρίδων.
   Ο κ. Κουράκης τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης δυνατότητας για τους Δήμους, προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση και ωρίμανση μελετών ενόψει της νέας προγραμματικού περιόδου 2021-2027 αλλά και του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
   Από την πλευρά του ο κ. Σπυρίδων, ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, ότι ψηφίστηκε από το ΔΣ της ΕΕΤΑΑ η κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου πιστοποιημένων μελετητών- μηχανικών για την απασχόληση τους στους Δήμους, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα.
   Οι μηχανικοί, ανά ειδικότητα, θα δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τις περιφερειακές ενότη­τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν και άμεσα θα ξεκινήσει η υποστήριξη των Δήμων.

   By yiota79, in Εργασιακά, ,

   Με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).
   Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress.
   Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και από ένα μητρώο μηχανικών, να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές μελέτες, προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις τα οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης.
   Οι ρυθμίσεις
   Ειδικότερα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι:
   Συμβάσεις έργου
   -Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη­σης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δηλαδή χωρίς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για τις διαδικασίες και τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν, εγκρίσεις νομικών υπηρεσιών κλπ.
   Ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών
   -Καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη­τρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότη­τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσω­πικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματι­κών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ε­νότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανι­κός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδι­κασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψή­φιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλ­λόμενος ΟΤΑ.
   Αμοιβές
   -Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ­γικής απόφασης (Β’ 5968). Δηλαδή οι διατάξεις της « Υπουργικής Απόφαση Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018
   ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018
   Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». δείτε εδώ
   -Ο συνολικός προϋπολογι­σμός των συμβάσεων) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών ε­ξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του πα­ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δι­καιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επι­τρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλ­λόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώ­ρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».
   Προγραμματικές συμβάσεις
   -Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραί­τητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβα­σης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προ­γραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋ­πολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβα­σης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προ­γραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέ­σων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματι­κής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συ­γκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβα­σης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.»
   -Οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πο­λίτες.
   Λιμενικά έργα
   Με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
   Ειδικότερα σημειώνεται ότι «για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώ­νη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξια­κών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρε­σιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλ­λευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Συνδέ­σμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων».
   Η ΠΝΠ
   Ο ακριβής τίτλος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και βαίνει προς δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ’90) και άλλες διατάξεις».
   Αντιγράφω από τον επίσημο σύνδεσμο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και θέτω ερωτήματα αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα:
   - Η σύμβαση με ιδιώτες για μελέτες θα μπορεί να γίνει και με ιδιώτες μηχανικούς ΜΗ Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών?
   - Τι έγκριση (μελέτης) θα δίνει ο ΟΤΑ? Όπως γνωρίζουμε, όταν γίνεται ανάθεση μελέτης σε μελετητές, ο μελετητής πρέπει να είναι καταρχήν μέλος του Μητρώου μελετητών και κατά δεύτερον ενήμερος σε όλες του τις υποχρεώσεις, επομένως ο ΟΤΑ εξασφαλίζεται θεωρητικά απέναντι σε ανικανότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της σύμβασης.
   - Πώς θα γίνει η εγγραφή των ιδιωτών μηχανικών σε αυτό το ηλεκτρονικό Μητρώο? Ποια κριτήρια προϋπηρεσίας θα πρέπει να ζητούνται από τους υποψήφιους ιδιώτες μηχανικούς?   

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Με ηλεκτρονική διαδικασία θα υποβάλλονται στο εξής οι αιτήσεις εξέτασης και τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών στο ΤΕΕ.
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που προωθεί με συνέπεια τον σχεδιασμό, εφαρμογή και χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα και υποστηρίζει την Πολιτεία σε μια πλειάδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσθέτει μια ακόμη νέα υπηρεσία, αυτή τη φορά προς τα υποψήφια μέλη του, τους αποφοίτους Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγραφούν στο ΤΕΕ.
   Η νέα υπηρεσία αφορά περισσότερους από 3.500 νέους μηχανικούς που δίνουν εξετάσεις και εγγράφονται στο Επιμελητήριο κάθε χρόνο.
   Σημειώνουμε ότι ήδη – εδώ και δεκαετίες πλέον, τα μέλη του ΤΕΕ, μέσω των εφαρμογών mytee του Επιμελητηρίου των Μηχανικών και διαδικτυακών εφαρμογών φορέων της Πολιτείας, που ανέπτυξε και λειτουργεί το ΤΕΕ, εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά σε πληθώρα υποθέσεων και διαδικασιών.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
   «Οφείλαμε και στους νέους συναδέλφους μηχανικούς, όπως κάνουμε ήδη με τα μέλη του ΤΕΕ, να δίνουμε ηλεκτρονικά εργαλεία που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους και τη ζωή τους. Με την ηλεκτρονική αίτηση για εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος τα υποψήφια μέλη του ΤΕΕ εξυπηρετούνται άμεσα και εξ αποστάσεως, βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΕΕ και μειώνεται το κόστος για όλους. Επιπλέον, οι νέοι συνάδελφοι εξοικειώνονται προκαταβολικά με το ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιούν ως μέλη του ΤΕΕ για τις επιστημονικές και επαγγελματικές τους εργασίες. Είναι μια κίνηση με την οποία όλοι κερδίζουν.
   Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Όπως φάνηκε και με τα απολογιστικά στοιχεία από τον 1,5 χρόνο εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies που ανακοινώσαμε χθες, όπως φαίνεται με το πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, όπως αποδεικνύεται από μια πληθώρα εφαρμογών για λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών, όπως οι ελεγκτές δόμησης, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή η κτηματογράφηση, οι Έλληνες μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι στην πρωτοπορία του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Τα επόμενα βήματα θα φέρουν περισσότερες και καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές για μηχανικούς, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.»
   Τονίζεται ότι πλέον, με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής: https://web.tee.gr/exams/
   Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες με βίντεο μπορεί ο καθένας να βρει στην ειδική ιστοσελίδα: https://web.tee.gr/exams/manual/
   Το ΤΕΕ προκήρυξε ήδη τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020.  Τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, πριν ακόμη την επίσημη ανακοίνωσή της, περισσότεροι από 100 νέοι μηχανικοί κατέθεσαν ήδη τη νέα ηλεκτρονική αίτηση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
   Σημειώνεται ότι λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων θα προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, πάντα με βάση τη νομοθεσία, και αναλυτικές ανακοινώσεις για τον τρόπο εξέτασης θα γίνουν το επόμενο διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την προκήρυξη των ημερομηνιών εξέτασης.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.
   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.
   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει τεκμηριώσει τη συμβολή του συστήματος e-adeies στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την τρέχουσα περίοδο το ΤΕΕ έχει αποστείλει εκ νέου σχετικά στοιχεία στον διεθνή οργανισμό για την αξιολόγηση της εξέλιξης αυτής της μεταρρύθμισης.
   Τα στοιχεία απολογισμού της μέχρι σήμερα λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνεργασίας τους, απέστειλε το ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:
   «Από τον Οκτώβρη του 2018 ξεκινήσαμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη είχε αργήσει πολύ: την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους των αδειών δόμησης και οι υπηρεσίες ελέγχουν και διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα, με τις άδειες να εκδίδονται ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε υπόθεση και κάθε βήμα για την έκδοση μιας άδειας έχει χαρτογραφηθεί και παρακολουθείται. Κάποιοι είδαν αυτήν την μεταρρύθμιση επιφυλακτικά, αλλά πλέον νομίζω ότι όλοι βλέπουν πως είναι αποτελεσματικό
   Όλο και περισσότερες διαδικασίες που αφορούν τις Υπηρεσίες Δόμησης εντάσσονται στο e-adeies. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Μάλιστα, το ΤΕΕ πολύ γρήγορα έφτιαξε την αντίστοιχη διαδικασία και ενέταξε στο e-adeies και την υποβολή και διεκπεραίωση φακέλων στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, που καθυστερούσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Σύντομα θα γίνει το ίδιο και με τα Συμβούλια πολεοδομικών Θεμάτων που επίσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε όλη τη χώρα.
   Τώρα όμως, που απέκτησε και η κοινωνία και η δημόσια διοίκηση ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, λόγω του lockdown, νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα, οι διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα e-adeies. Για παράδειγμα, να γίνονται όλες οι διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως οι βεβαιώσεις του δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου. Ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών έργων θα μπορούσαν να ενταχθούν, όπως και η ενημέρωση της Αστυνομίας ή τα γραφεία Πυρασφάλειας της Πυριοσβεστικής. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη περισσότερο: να εντάξουμε με τον ίδιο τρόπο τις διαδικασίες για τη σύνδεση των οικοδομών με το φυσικό αέριο ή την ηλεκτροδότηση. Με ξεκάθαρους κανόνες, κοινό πλαίσιο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έτσι θα ξέρουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ότι θα μπορούν να παρακολουθούν το σύνολο της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί ότι μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολο μιας αδειοδότησης οικοδομικού έργου ηλεκτρονικά. Και οι συναρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, χωρίς χαμένες ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται πλέον να επωμίζεται ούτε το δημόσιο ούτε οι πολίτες.
   Στόχος είναι, το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies να ανοίξει το δρόμο ώστε όταν ολοκληρωθεί και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα κάνει «ηλεκτρονικό και τον σχεδιασμό και τις επιτελικές λειτουργίες του κράτους, να μπορεί να εκδίδεται κάθε άδεια με ευθύνη του μηχανικού που θα την αναλαμβάνει.»
   Βασικά στοιχεία και συμπεράσματα
   Από τα βασικά στατιστικά στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies προκύπτει ότι:
   Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ σχεδόν 100 χιλιάδες οικοδομικές άδειες (99.611), ενώ αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες εγκρίσεις, αναθεωρήσεις κλπ διαδικασίες που εξομοιώνονται με άδειες, ο αριθμός ανέρχεται σε σχεδόν 130 χιλιάδες (129.390). Μειώθηκε θεαματικά ο χρόνος έκδοσης αδειών δόμησης, που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος e-adeies, όπου πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων καταναλώνει από 0-10 ημέρες ή από 10 έως 30 ημέρες, όταν στο προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μόνο στις διαδικασίες που ενέπλεκαν τις Υπηρεσίες Δόμησης, από 2 έως 8 μήνες, ενώ για την αδειοδότηση συνολικά από 5 έως 30 μήνες. Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε μέσα από το σύστημα e-adeies η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής έχουν συγκροτηθεί ανά περιοχή και ήδη, σε λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί 583 φάκελοι προς έλεγχο από τις ΥΔΟΜ και απόφαση των ΣΑ. Ακόμη, ξεκίνησε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeiesη έκδοση αδειών δόμησης για κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατ΄ εφαρμογή του νέου νόμου που υποστήριξε το ΤΕΕ και προώθησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, όπου έχουν εκδοθεί τις πρώτες ημέρες εφαρμογής 21 τέτοιες άδειες. Από τα άλλα επιμέρους στοιχεία αξίζει να σημειωθούν τα εξής ενδιαφέροντα: -Έχουν εκδοθεί 4.298 Άδειες κατηγορίας 1
   -Έχουν εκδοθεί 704 Άδειες κατηγορίας 2
   – Έχουν εκδοθεί 8.223 Άδειες κατηγορίας 3
   -Έχουν εκδοθεί 8.087 Προεγκρίσεις Οικοδομικής Άδειας
   -Έχουν εκδοθεί 56.400 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ)
   -Έχουν υποβληθεί προς έκδοση 2.457 άδειες κατεδάφισης και από αυτές εκδόθηκαν 1.853.
   -Η Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3 είναι εξαιρετικά δημοφιλείς κατηγορίες στους μηχανικούς χρήστες.
   -Οι αναθεωρήσεις και ενημερώσεις αδειών είναι διαδεδομένη πρακτική και σχετικά δημοφιλείς κατηγορίες στο e-adeies.
   -Από τον Μεταγενέστερο Έλεγχο Φορολογικών Οικοδομικής Άδειας Κατ. 3 αποδεικνύεται ότι η συμμόρφωση προς τις διατάξεις βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.
   Λειτουργεί πλέον μέσω του  e-adeies ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα αποτύπωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων και παρακολούθησης των εξελίξεων στο δομημένο περιβάλλον αλλά και των τάσεων που κάθε φορά αναπτύσσονται σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξεταζόμενο δίμηνο (Μαρτίου Απριλίου 2020) παρουσιάζεται ισχυρή κάμψη του ρυθμού υποβολής και έκδοσης πράξεων, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού αφενός παρέλυσε καταρχήν τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου στη συνέχεια εμπόδισε κατά πολύ το έργο των μηχανικών. Παρότι οι περισσότερες διαδικασίες που εμπλέκουν τις Υπηρεσίες Δόμησης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, δεν ισχύει το ίδιο για εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ (όπως αυτά που αφορούν ιδιοκτησιακά θέματα) που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Επιπλέον, δεν διεκπεραιώνονται ακόμη ηλεκτρονικά και δεν διασυνδέονται με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών διαδικασίες που από το νόμο είναι αλληλένδετες, όπως η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, φυσικό αέριο, κλπ). Το ΤΕΕ κάνει κάθε προσπάθεια να ενταχθούν και οι διαδικασίες αυτές στην ηλεκτρονική αδειοδότηση καθώς εν τέλει όλες οι πληροφορίες αυτές θα εντάσσονται και στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που ξεκινά σε λίγους μήνες. Η συνεργασία τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και των φορέων και εταιρειών που εμπλέκονται είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση αυτής της διασύνδεσης και την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μελετητών, μηχανικών, επιχειρήσεων και πολιτών. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E–ADEIES
   Στο σύνολο των διοικητικών πράξεων (99.611) του συστήματος e-adeies, η κατανομή ανά είδος κατάστασης έχει ως εξής:
   Επίπεδο Κατάσταση Αίτησης Παρατηρήσεις Αριθμός -6 Τέθηκε Αρχείο Τέθηκε σε αρχείο λόγω παρέλευσης χρόνου ανταπόκρισης από τον αιτούντα ή αποσύρθηκε η αίτηση 217 -5 Σε Ανάκληση Ανακλήθηκε η Διοικητική Πράξη 1060 -4 Διακοπή Εργασιών Έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών 12 -3 Διαβιβάστηκε Έχει διαβιβαστεί ο φάκελος για έλεγχο από άλλη υπηρεσία 6 -2 Απορρίφθηκε Η αίτηση απορρίφθηκε επειδή δεν μπορούσε να εκδοθεί η αιτούμενη άδεια ή είχε υποβληθεί σε λανθασμένη Υ. Δομ. 3241 1 Σε υποβολή Έχει υποβληθεί 670 2 Σε έλεγχο Είναι σε διαδικασία ελέγχου 1945 3 Σε μεταβολή Έχει επιστραφεί στο Μηχανικό να προβεί σε διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 3396 5 Εκδόθηκε Έχει εκδοθεί η αιτούμενη Διοικητική Πράξη 89064   ΣΥΝΟΛΟ   99611 Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, σε επίπεδο περιφέρειας, οι άδειες, εγκρίσεις, αναθεωρήσεις, βεβαιώσεις κλπ, δηλαδή η κατανομή του συνόλου των νομίμων αιτήσεων, έχουν ως εξής:
   Περιφέρεια Αριθμός Αττικής 31.405 Κεντρικής Μακεδονίας 22.852 Κρήτης 10.248 Θεσσαλίας 9.261 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 8.641 Δυτικής Μακεδονίας 2.873 Πελοποννήσου 7.965 Νοτίου Αιγαίου 7.957 Δυτικής Ελλάδος 7.709 Ιονίων Νήσων 6.088 Στερεάς Ελλάδος 6.003 Ηπείρου 5.738 Βορείου Αιγαίου 2.903 Σύνολο:         129.643 Οι τύποι αδειών και ο χρόνος έκδοσης
   Σύμφωνα με το νόμο 4495/2016, όπως ισχύει, και την λοιπή σχετική διοικητική και πολεοδομική νομοθεσία, μέσα από το σύστημα e-adeies που σχεδίασε, ανέπτυξε και λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 3 και οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται άμεσα μετά την υποβολή, με ευθύνη του μηχανικού. Περίπου 65 χιλιάδες άδειες δόμησης εκδόθηκαν με ευθύνη των μηχανικών ΑΜΕΣΑ. Για αυτές τις συγκεκριμένες και μόνο κατηγορίες, τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος e-adeies, έχουν ως εξής:
   Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης 5.823 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με προέγκριση 2.400 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 56.400 ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 64.623 Ωστόσο η μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών δόμησης αποτυπώνεται και σε άλλες κατηγορίες που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος e-adeies, όπου πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων καταναλώνει από 0-10 ημέρες ή από 10 έως 30 ημέρες. Οι υποθέσεις που απαιτούν χρόνο έκδοσης άνω των 30 ημερών (και φθάνουν, ελάχιστες, έως και 6 μήνες) είναι πλέον λίγες αναλογικά.
   Πέρα από αυτές τις τρεις κατηγορίες βασικές κατηγορίες (Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης ή με προέγκριση και Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας), που αποτελούν και την πλειοψηφία των διοικητικών πράξεων – αδειών αλλά και των αιτήσεων που έχουν διεκπεραιωθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του ΤΕΕ, μέσα από αυτό εκτελούνται δεκάδες άλλες σχετικές διαδικασίες και εκδίδονται οι σχετικές βεβαιώσεις, εγκρίσεις, άδειες κλπ, όπως:
   Είδος Εκδόθηκε Σύνολο Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας 5463 8087 Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης-Απαιτούμενων Εγκρίσεων Αρ.38§γ για Ο.Α. κατ. 3 8829 11872 Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης Αρ.38§γ για αναθεώρηση έντυπης Ο.Α. Κατ. 3 266 424 Έγκριση ΕΥΠΑΤΕ για ξενοδοχεία 4*&5* άνω των 300 κλινών, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστ. υποδομής, Σύνθετα τουριστ.καταλύματα & ΠΟΤΑ 32 34 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση 2460 3508 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με προέγκριση 1537 1733 Οικοδομική άδεια Κατηγορία 2 χωρίς προέγκριση 477 793 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με προέγκριση 169 214 Άδεια Κατεδάφισης 1853 2457 Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίων 2333 2371 Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 235 382 Μεταγενέστερος Έλεγχος Φορολογικών Οικ. Άδειας Κατ. 3 8296 9915 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 301 374 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 58 86 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 948 1006 Οικοδομική άδεια Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 55 56 Μεταγενέστερος Έλεγχος Οικοδομικής άδειας Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 55 66 Αναθεώρηση Προέγκρισης 224 244 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 1 315 401 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 2 14 22 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 3 1304 1313 Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας 1886 1892 Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών 117 118 Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης εντος του χρόνου ισχύος της 24 31 Ενημέρωση Άδειας Κατεδάφισης 76 76 Αναθεώρηση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 3 4 Ενημέρωση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 9 9 Αναθεώρηση Οικοδομικής άδειας Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 16 16 Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 21 21 Αναθεώρηση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 1463 2025 Ενημέρωση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 5758 5849 Γνωστοποίηση Εργασιών Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 414 423 Αναθεώρηση έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 24 38 Αναθεώρηση Έγκρισης Δόμησης ν.4030/2011 42 81 Αναθεώρηση έντυπης αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 2021 2119 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 1 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 623 917 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 2 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 76 139 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 3 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 1021 1094 Μεταγενέστερος Έλεγχος αναθεώρησης έντυπης αδείας 2382 3214 Ενημέρωση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης 11 11 Αναθεώρηση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 47 48 Μεταγενέστερος Έλεγχος αναθεώρησης έντυπης αδείας κατεδάφισης 28 45 Στις ανωτέρω άδειες – εγκρίσεις κλπ, η διαφορά μεταξύ των εκδοθέντων πράξεων και του συνόλου περιλαμβάνει αιτήσεις που απορρίφθηκαν, άδειες που ανακλήθηκαν, και κυρίως υποθέσεις υπό έλεγχο από τις ΥΔΟΜ σήμερα, φακέλους που έχουν επιστραφεί προς συμπλήρωση και άλλες σχετικές περιπτώσεις.
   Η συνολική εικόνα ανά μήνα μέχρι στιγμής
   Με βάση άλλη στιγμιαία εικόνα αλλά επικαιροποιημένα στοιχεία (που ενσωματώνουν ολοκληρωμένες υποθέσεις και του Απριλίου 2020) η μηνιαία εξέλιξη ανά είδος άδειας, έγκρισης κλπ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
   Αξίξει να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξεταζόμενο δίμηνο (Μαρτίου Απριλίου 2020) παρουσιάζεται ισχυρή κάμψη του ρυθμού υποβολής και έκδοσης πράξεων, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού αφενός παρέλυσε καταρχήν τη λειτουργία τω αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου στη συνέχεια εμπόδισε κατά πολύ το έργο των μηχανικών.
   ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ           ΕΤΟΣ/ ΜΗΝΑΣ Προεγκρίσεις/ βεβαιώσεις Άλλες Οικοδομικές Άδειες(*) Συνολικές Αναθεωρήσεις Κατηγορία 3
   Χωρίς προέγκριση Κατηγορία 3
   Με προέγκριση Μικρής Κλίμακας 2018/10 34 24 38 3   747 2018/11 390 218 232 70 42 3044 2018/12 528 488 330 153 127 2592 2019/01 578 555 416 169 135 3299 2019/02 704 723 575 225 181 2795 2019/03 751 906 653 271 206 3473 2019/04 724 983 708 347 185 3496 2019/05 863 1064 1069 317 208 3556 2019/06 892 1124 1064 379 203 3699 2019/07 1094 1486 1423 495 270 4375 2019/08 712 1021 987 352 169 2547 2019/09 823 1144 1097 342 173 2988 2019/10 1047 1526 1502 464 247 4394 2019/11 912 1397 1493 397 244 3142 2019/12 890 1447 1479 452 214 2500 2020/01 836 1135 1277 330 172 2302 2020/02 982 1275 1613 390 193 2660 2020/03 963 1051 1396 296 180 2191 2020/04 678 779 944 234 107 1537 (*) Δεν περιλαμβάνονται οι μικρής κλίμακας
   Ανά Υπηρεσία Δόμησης
   Σε στιγμιαίο υποσύνολο 128.505 υποθέσεων-διαδικασιών στο σύστημα e-adeies, η γεωγραφική κατανομή ανά υπηρεσία δόμησης (με φθίνουσα σειρά) έχει ως εξής:
   ΥΔΟΜ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6139 ΥΔΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4733 ΥΔΟΜ ΧΑΝΙΩΝ 3415 ΥΔΟΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3132 ΥΔΟΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3057 ΥΔΟΜ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2906 ΥΔΟΜ ΠΑΤΡΕΩΝ 2877 ΥΔΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2507 ΥΔΟΜ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2361 ΥΔΟΜ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2354 ΥΔΟΜ ΚΑΒΑΛΑΣ 2021 ΥΔΟΜ ΒΟΛΟΥ 2016 ΥΔΟΜ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1938 ΥΔΟΜ ΠΕΙΡΑΙΑ 1916 ΥΔΟΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1884 ΥΔΟΜ ΑΙΓΑΛΕΩ 1828 ΥΔΟΜ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1827 ΥΔΟΜ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1800 ΥΔΟΜ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1698 ΥΔΟΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1679 ΥΔΟΜ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1606 ΥΔΟΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1545 ΥΔΟΜ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1504 ΥΔΟΜ ΡΟΔΟΥ 1409 ΥΔΟΜ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1369 ΥΔΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1369 ΥΔΟΜ ΛΑΜΙΕΩΝ 1350 ΥΔΟΜ ΣΕΡΡΩΝ 1341 ΥΔΟΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1306 ΥΔΟΜ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1289 ΥΔΟΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1280 ΥΔΟΜ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1260 ΥΔΟΜ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1259 ΥΔΟΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1251 ΥΔΟΜ ΔΡΑΜΑΣ 1248 ΥΔΟΜ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1248 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1236 ΥΔΟΜ ΞΑΝΘΗΣ 1225 ΥΔΟΜ ΘΕΡΜΗΣ 1201 ΥΔΟΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1189 ΥΔΟΜ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1184 ΥΔΟΜ ΧΙΟΥ 1152 ΥΔΟΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1125 ΥΔΟΜ ΘΗΡΑΣ 1084 ΥΔΟΜ ΛΑΓΚΑΔΑ 915 ΥΔΟΜ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 912 ΥΔΟΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 911 ΥΔΟΜ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 878 ΥΔΟΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 877 ΥΔΟΜ ΚΟΖΑΝΗΣ 875 ΥΔΟΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 872 ΥΔΟΜ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 827 ΥΔΟΜ ΠΕΛΛΑΣ ΤΥΠΟΣ 802 ΥΔΟΜ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 801 ΥΔΟΜ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 780 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 735 ΥΔΟΜ ΑΧΑΡΝΩΝ 724 ΥΔΟΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 691 ΥΔΟΜ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 661 ΥΔΟΜ ΘΗΒΑΙΩΝ 660 ΥΔΟΜ ΦΑΙΣΤΟΥ 636 ΥΔΟΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 628 ΥΔΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 606 ΥΔΟΜ ΑΡΤΑΙΩΝ 594 ΥΔΟΜ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 565 ΥΔΟΜ ΚΩ 565 ΥΔΟΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 564 ΥΔΟΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 564 ΥΔΟΜ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 563 ΥΔΟΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 546 ΥΔΟΜ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 541 ΥΔΟΜ ΚΙΛΚΙΣ 537 ΥΔΟΜ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 532 ΥΔΟΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 531 ΥΔΟΜ ΕΔΕΣΣΑΣ 522 ΥΔΟΜ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 512 ΥΔΟΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 503 ΥΔΟΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 502 ΥΔΟΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 472 ΥΔΟΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 468 ΥΔΟΜ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 464 ΥΔΟΜ ΗΛΙΔΑΣ 457 ΥΔΟΜ ΩΡΩΠΟΥ 452 ΥΔΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 444 ΥΔΟΜ ΠΥΡΓΟΥ 444 ΥΔΟΜ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ 439 ΥΔΟΜ ΣΠΑΡΤΗΣ 437 ΥΔΟΜ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 433 ΥΔΟΜ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 424 ΥΔΟΜ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 416 ΥΔΟΜ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 413 ΥΔΟΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 411 ΥΔΟΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 408 ΥΔΟΜ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 398 ΥΔΟΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 383 ΥΔΟΜ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 374 ΥΔΟΜ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 374 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 363 ΥΔΟΜ ΔΕΛΦΩΝ 356 ΥΔΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 356 ΥΔΟΜ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 344 ΥΔΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ 335 ΥΔΟΜ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 319 ΥΔΟΜ ΛΟΚΡΩΝ 318 ΥΔΟΜ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 318 ΥΔΟΜ ΜΗΛΟΥ 318 ΥΔΟΜ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ 316 ΥΔΟΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 316 ΥΔΟΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 313 ΥΔΟΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 312 ΥΔΟΜ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 311 ΥΔΟΜ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 311 ΥΔΟΜ ΦΥΛΗΣ 307 ΥΔΟΜ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 304 ΥΔΟΜ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 301 ΥΔΟΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 301 ΥΔΟΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 296 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 294 ΥΔΟΜ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 292 ΥΔΟΜ ΠΑΡΓΑΣ 291 ΥΔΟΜ ΑΛΜΥΡΟΥ 284 ΥΔΟΜ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 282 ΥΔΟΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 276 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 273 ΥΔΟΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 270 ΥΔΟΜ ΛΗΜΝΟΥ 264 ΥΔΟΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 262 ΥΔΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 244 ΥΔΟΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΥΠΟΣ 240 ΥΔΟΜ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 229 ΥΔΟΜ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 226 ΥΔΟΜ ΠΥΛΗΣ 226 ΥΔΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 221 ΥΔΟΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 220 ΥΔΟΜ ΑΝ.ΜΑΝΗΣ 213 ΥΔΟΜ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 212 ΥΔΟΜ ΑΝΔΡΟΥ 210 ΥΔΟΜ ΑΓΙΑΣ 201 ΥΔΟΜ ΒΟΪΟΥ 188 ΥΔΟΜ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 184 ΥΔΟΜ ΣΚΙΑΘΟΥ 183 ΥΔΟΜ ΘΑΣΟΥ 174 ΥΔΟΜ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 172 ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ 167 ΥΔΟΜ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 158 ΥΔΟΜ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 156 ΥΔΟΜ ΙΚΑΡΙΑΣ 153 ΥΔΟΜ ΠΟΡΟΥ 151 ΥΔΟΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 147 ΥΔΟΜ ΖΑΧΑΡΩΣ 145 ΥΔΟΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 142 ΥΔΟΜ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 125 ΥΔΟΜ ΖΗΡΟΥ 104 ΥΔΟΜ ΝΟΤΙΑΣ 102 ΥΔΟΜ ΛΕΡΟΥ 61 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 60 ΥΔΟΜ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 51 ΥΔΟΜ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 47 ΥΔΟΜ ΝΕΣΤΟΥ 15 ΥΔΟΜ ΙΘΑΚΗΣ 14 Σημειώνεται ότι τα όρια ευθύνης των Υπηρεσιών Δόμησης που αναφέρονται δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα διοικητικά όρια ευθύνης του δήμου που τις στεγάζει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μία υπηρεσία δόμησης έχει την ευθύνη περισσότερων του ενός δήμων, λόγω της υποστελέχωσης σε επίπεδο διπλωματούχων μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
   Σημειώνεται επίσης, ότι πέρα από τις υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, για τις οποίες αναλυτικά στοιχεία ανά υπηρεσία απεστάλησαν  στο ΥΠΕΝ, ειδικές υπηρεσίες δόμησης σύμφωνα με τον νόμο διατηρούν οι εξής δημόσιοι φορείς και η δραστηριότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies (με κατάταξη σειράς προβαδίσματος) έχει ως εξής:
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 10 ΥΠΕΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 47 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 142 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 127 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 23 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 79 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 98 Σημ.: στους ανωτέρω αριθμούς περιλαμβάνονται διαφόρων ειδών άδειες, βεβαιώσεις κλπ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ στο συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται τόσο οι εκδοθείσες, όσο και οι ανακληθείσες, απορριφθείσες, υπό έλεγχο, υπό μεταβολή κλπ. διοικητικές πράξεις.
   Σημειώνεται ότι οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δημοσιεύονται από το ΤΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
   Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
   Καθώς από τα μέσα Απριλίου ξεκίνησε μέσα από το σύστημα e-adeies η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που έχουν συγκροτηθεί ανά περιοχή, ήδη, σε λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί 583 φάκελοι προς έλεγχο από τις ΥΔΟΜ και απόφαση των ΣΑ.
   Η κατανομή των υποθέσεων αυτών ανά φάση επεξεργασίας τους, μέχρι στιγμής, έχει ως εξής:
   Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
   Απορρίφθηκε 3 Σε υποβολή προς έλεγχο στοιχείων από Υ.Δομ. 375 Σε έλεγχο στοιχείων από Υ.Δομ. 196 Σε μεταβολή στοιχείων κατόπιν παρατηρήσεων από Υ.Δομ. 9 ΣΥΝΟΛΟ 583 Επισημαίνεται ότι λόγω της πρόσφατης εισαγωγής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, των ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας ανά περίπτωση αλλά και των μακρόχρονων προβλημάτων στη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, τα οποία προοδευτικά επιλύονται με τη διαρκή συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΕΕ, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και ανισοκατανομή μεταξύ των υποθέσεων ανά ΣΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα αμβλυνθεί τους επόμενους μήνες, πάντα όμως θα αντικατοπτρίζει τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής που αποτελεί συνδυασμό παραγόντων που προβλέπεται από τη νομοθεσία (προστατευόμενοι και παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, αυθαίρετη δόμηση κλπ).
   Σε υποσύνολο 568 φακέλων, η γεωγραφική κατανομή ανά Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει ως εξής:
   Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 19 Π.Ε. Βορείου Τομέα 59 Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 8 Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 29 Π.Ε. Πειραιώς 8 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 27 Π.Ε. Δυτικής Αττικής 7 Π.Ε. Νήσων 58 Π.Ε. Θεσσαλονίκης 30 Π.Ε. Κιλκίς 1 Π.Ε. Σερρών 3 Π.Ε. Χαλκιδικής 20 Π.Ε. Αρτας 3 Π.Ε. Θεσπρωτίας 4 Π.Ε. Ιωαννίνων 10 Π.Ε. Πρέβεζας 4 Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 2 Π.Ε. Λακωνίας 2 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 1 Π.Ε. Αχαΐας 12 Π.Ε. Κέρκυρας 3 Π.Ε. Σάμου 1 Π.Ε. Χίου 38 Π.Ε. Θήρας 8 Π.Ε. Καλύμνου 6 Π.Ε. Κω 14 Π.Ε. Νάξου 9 Π.Ε. Ρόδου 75 Π.Ε. Σύρου 6 Π.Ε. Τήνου 24 Π.Ε. Ηρακλείου 1 Π.Ε. Λασιθίου 13 Π.Ε. Ρεθύμνης 48 Π.Ε. Χανίων 15 Σημ. για συντάκτες: τυχόν επιμέρους συγκριτικές ασυμφωνίες επί των συνόλων στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία δεν προκύπτουν από λάθη αλλά από διαφορετικές χρονικές στιγμές στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα e–adeies λειτουργεί αδιαλείπτως (χωρίς «πάγωμα» για την έκδοση των στοιχείων) και η επεξεργασία γίνεται εκ των υστέρων.

   By dimitris GM, in Εργασιακά, ,

   Στη Βουλή έφτασε η διαμάχη των προηγούμενων ημερών μεταξύ δικηγόρων και μηχανικών αναφορικά με το ποιος δικαιούται πρόσβασης στα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.
   Υπενθυμίζουμε πως αρχικά, ο ΠΣΔΑΤΜ τοποθετήθηκε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης των τοπογράφων στα έγγραφα των κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων, για το οποίο δέχθηκε εξώδικο από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε παρέμβαση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
   Σε συνέχεια των ανωτέρω η Βουλευτής Μαρία Αθανασίου κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητώντας να ξεκαθαριστεί οριστικά το ποιοι δικαιούνται πρόσβασης στα έγγραφα κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων.
   Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της ερώτησης:
    
   https://www.b2green.gr/el/post/80572/sti-vouli-i-diamachi-michanikon-kai-dikigoron-gia-tin-prosvasi-se-ktimatologika-grafeia-kai-ypothikofylakeia

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τα σύστημα e-Άδειες αναβαθμίστηκε κατ΄ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A/ 92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β/1843/13.05.2020). Συγκεκριμένα:
   Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών συγκεκριμένων περιπτώσεων των Κατηγοριών 1 και 2 με τη διαδικασία της Κατηγορίας 3, με Βεβαίωση όρων δόμησης ή με Προέγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφο 14, η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί, κατ' επιλογήν του ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4685/20. Σχετικές αιτήσεις «Σε υποβολή» ή «Σε έλεγχο», αφού ο διαχειριστής συνυπολογίσει το στάδιο ελέγχου, αιτείται να τεθούν αρχείο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι φάκελοι των αδειών που εκδίδονται με τη διαδικασία αυτή θα ελεγχθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και, σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι άδειες θα ανακληθούν. Προσαρμόστηκε η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας και η Αναθεώρηση αυτής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις επιπλέον εργασίες, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. 

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προσκαλεί τα Μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει.
   Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ, αποτελούν Όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με σχετικό Κανονισμό.
   Τα θεματικά αντικείμενα των υπό συγκρότηση νέων Μονίμων Επιτροπών είναι:
   • ΜΕ Θεμάτων Δημοσίων Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων (Πολεοδομική Νομοθεσία)
   • ΜΕ Θεμάτων Ενέργειας
   • ΜΕ Θεμάτων Περιβάλλοντος
   • ΜΕ Θεμάτων Πληροφορικής
   • ΜΕ Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης
   • ΜΕ Θεμάτων Ασφαλιστικού
   • ΜΕ Θεμάτων Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας
   • ΜΕ Θεμάτων Νέων Μηχανικών
   • ΜΕ Θεμάτων Τυποποίησης
   • ΜΕ Θεμάτων Χρηματοδοτήσεων – ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
   • ΜΕ Θεμάτων Απασχόλησης – Εργασιακού Πλαισίου
   Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020.
   Για ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Στη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών προχώρησε η κυβέρνηση. Στόχος είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με την αλλαγή του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
   Η επιτροπή, η οποία συστάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Αρ. φύλλου 91 τεύχος Α), αναφέρεται ότι θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του νέου πλαισίου, είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών υλοποίησης των συμβάσεων έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς με τα ισχύοντα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.
   Σύμφωνα με την ΠΝΠ, η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως πρόεδρο, β) τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, δ) τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ε) τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή, στ) τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.
   Στην επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής: α) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου, β) ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) ο γενικός γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δ) ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
   Πέρα από τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών η επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.
   Επίσης, στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες, ενώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.
   ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Μετά από συνεχείς επικοινωνίες του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, υπήρξε ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ και επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι δεν θα ζητηθούν για τον τρέχοντα μήνα οι εισφορές των διακανονισμών ασφαλιστικών εισφορών όλων των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, άρα και των μηχανικών, που εμπίπτουν σε  πληττόμενους ΚΑΔ.
   Η ρύθμιση αυτή, που σχετίζεται με την αντίστοιχη γενική ρύθμιση για παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων, αφορά πλέον και όσους έχουν και τηρούν σε ισχύ διακανονισμούς ασφαλιστικών εισφορών που εξοφλούνται μέσω παγίων εντολών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.