Jump to content
 • Novatron
 • Εργασιακά

  710 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ (91 Τεύχος Β΄/17.01.2022  η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.
   Σκοπός του ΦΕΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, είναι ο καθορισμός των στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των μελετών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. Ειδικότερα, καθορίζεται πώς και επί ποίων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος.
   Στο άρθρο 2, καθορίζεται το αντικείμενο ελέγχου αδειών κατηγορίας 3 με βεβαίωση όρων δόμησης. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης, αναφέροντας τα δικαιολογητικά και μελέτες τα οποία ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό κατά τον εν λόγω δειγματοληπτικό έλεγχο.
   Το άρθρο 3, αφορά στη συμπλήρωση των ελλείψεων και στον εντοπισμό λαθών που θα προκύψουν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αδειών και τη διαδικασία άρσης των παρατηρήσεων μετά τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων σε καθορισμένο χρόνο και δίχως την επιβολή κυρώσεων.
   Τέλος το άρθρο 4, αφορά την ισχύ της εν λόγω Απόφασης, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/125394/4805 ΦΕΚ 91/Β'/17.01.2022 με θέμα: Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020 ΕΔΩ
    

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό:
   α) αναλυτικά τα δικαιολογητικά και οι μελέτες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 για τη χορήγηση προέγκρισης. Ειδικότερα, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.
   Ο τίτλος ιδιοκτησίας ελέγχεται για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του οικοπέδου ή γηπέδου. Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.
   β) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.
   Τα παραπάνω αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 91Β/17-01-2022 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ για τον “Καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.”
   Περισσότερα εδώ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Εκδόθηκε η ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/2021 που αφορά: Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης
   Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/ 4743/2021 στο (ΦΕΚ Β' 6548/31-12-2021)

   Άρθρο 1
   Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

   Για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

   1. Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):
   α) Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται τα κάτωθι:
   αα) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
   αβ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του,
   αγ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
   αδ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κατασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής κατασκευής κ.λπ.).
   β) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι:
   βα) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου,
   ββ) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017. Στην περίπτωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια όργανα του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, πλην της οικείας ΥΔΟΜ, όπως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές», τις Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης για την ηλεκτροδότηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μητροπολιτικών Μεγάρων, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ, υποβάλλεται, θεωρημένη, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια από τα ως άνω όργανα και φορείς.
   Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.
   γ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.α.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασιών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προβλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών.
   δ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κτηνοτροφικών στέγαστρων της υπ’ αρ. 5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στέγαστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στέγαστρων» (Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατασκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.
   ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση.

   2. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
   α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
   β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της
   γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα
   δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,
   ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται,
   στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας).
   Ειδικότερα:
   i. Στην περίπτωση φωτεινών επιγραφών, προσκομίζεται η άδεια του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).
   ii. Στην περίπτωση κατασκευών και εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, υποβάλλεται έγγραφο, με το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη μελέτη από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της Περιφέρειας ή του Δήμου.
   iii. Στην περίπτωση αρδευτικών εγκαταστάσεων, κατατίθεται ειδικό δελτίο από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.
   iv. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης φωτεινών σηματοδοτών, υποβάλλεται έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με την αρμοδιότητα επί του δρόμου, επί του οποίου τοποθετείται ο σηματοδότης.

   3. Για ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης λοιπών δημόσιων Υπηρεσιών και φορέων, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
   α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης
   σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
   β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,
   γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
   δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,
   ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται.
   στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). Ειδικότερα:
   i. Στην περίπτωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται, υποβάλλεται βεβαίωση ότι περατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμένες από Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικά πρόσωπα ή την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αντιστοίχως.
   ii. Στην περίπτωση στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβούκλιων αναμονής οδηγών καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΟΣΑ, υποβάλλεται το οικείο έγγραφο του ΟΟΣΑ.
   iii. Στην περίπτωση Υ/Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., υποβάλλεται σχετικό έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
   iv. Στην περίπτωση αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων, υποβάλλεται έγγραφο του Προϊσταμένου των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεότερων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων, και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
   v. Στην περίπτωση κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός των συνόρων του Αγίου Όρους, υποβάλλεται έγγραφο του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

   4. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών υποβάλλεται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι υπόψη κατασκευές και εγκαταστάσεις δύνανται να ηλεκτροδοτηθούν.
   Στην παραπάνω περίπτωση εμπίπτουν, περίπτερα αναπήρων πολέμου, σταθμαρχεία, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης-άρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων, μάνδρες οικοδομικών υλικών, λατομεία μεταλλεία, τροχογραφεία της ΕΛΠΑ, τροχόσπιτα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, καντίνες, χώροι παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food), θερμοκήπια, αναμεταδότες της ΕΡΤ, πλατείες, οδοί και πάρκα, καθώς και αντλίες μη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

   5. Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
   α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,
   β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,
   γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
   δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.
   Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:
   i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22, ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης.
   ii. για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης και στάθμευσης.
    
   Άρθρο 2
   Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης

   Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες”.
   Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εισάγει αίτηση με τα στοιχεία του άρθρου 1 στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την αρμόδια για τη θέση της κατασκευής ΥΔΟΜ. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση και το σύστημα εκδίδει αυτόματα τη βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και λαμβάνει μοναδικό αριθμό.
   Στις περιπτώσεις για τις οποίες η πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή τυχόν αναθεωρήσεις/ενημερώσεις αυτής έχουν εκδοθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες”, η αίτηση για τη βεβαίωση διασυνδέεται ηλεκτρονικά με την προγενέστερη πράξη με δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτής.

   Άρθρο 3
   Ισχύς βεβαίωσης - Έντυπο βεβαίωσης

   Η ισχύς της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και αναγράφεται επί των εντύπων των βεβαιώσεων οριστικής ή προσωρινής σύνδεσης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης η αίτηση του άρθρου 2 επανυποβάλεται, με αντίστοιχη ανανέωση του χρόνου ισχύος της.
   Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

   Άρθρο 4
   Διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης

   Η αρμόδια ΥΔΟΜ έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βεβαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός καλείται, όπως εντός δύο (2) μηνών προσκομίσει, διορθώσει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

   Άρθρο 5
   Τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών

   Στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών δεδομένων, όπου απαιτούνται βάσει του άρθρου 1 του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρο 19 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

   Άρθρο 6
   Όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες

   Για τα δικαιώματα χρήσης, τη διαδικασία εγγραφής και τον τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).
   Η διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα περιγράφονται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

   Άρθρο 7
   Ορισμοί και προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος και διαλειτουργικότητας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα

   Για τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθώς και τις γεωχωρικές πληροφορίες, τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).
   Το πληροφοριακό σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β’ 1301) απόφασης και σύμφωνα με τα ισχύοντα δυνάμει του ν. 4727/2020.
   Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα έχει πρόσβαση για μεταφορά δεδομένων με όρους διαλειτουργικότητας με σχετιζόμενα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα (πχ. σύστημα δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών ν. 4495/2017) και ιδίως με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
   Μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των δεδομένων υλοποιείται και η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης.

   Άρθρο 8
   Υποχρεώσεις διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος και τέλος ανταπόδοσης για την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης

   1. Οι γενικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι οι ακόλουθες:
   α) να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,
   β) να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,
   γ) να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
   δ) να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
   ε) να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

   2. Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης, για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης, το οποίο ορίζεται σε 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση.

   Άρθρο 9
   Έναρξη λειτουργίας

   1. Η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

   2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1
   ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα ξεκινά η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Η νέα ΑΠΕΔ υπάγεται στη ΓενικήΓραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και αποστολή της είναι η παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασσικής μορφής (USBtoken).Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, από σήμερα όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.   Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου. Όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται αναλυτικά στην πλατφόρμα aped.gov.gr.   Η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερηστρατηγικήτου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτεςκαι τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησης τους. Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεταισε συνέχεια των παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης).Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διανομή:   150.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε δημοσίους υπαλλήλους (ήδη έχουν διανεμηθεί πάνω από 50.000) και Πάνω από 506.000ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ) και πολίτες.   Στην ίδια στρατηγική περιλαμβάνονται:   οι υπηρεσίες σχετικά με τα ψηφιακά έγγραφα του gov.gr (έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού) και ο έλεγχος εγκυρότητάς των ψηφιακών εγγράφων μέσω του gov.gr.   Σημειώνεται ότι για την έγκριση της νέας ΑΠΕΔ έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, τόσο από ανεξάρτητο αξιολογητή όσο και από την ΕΕΤΤ, όπως επιβάλλει η εθνική νομοθεσία και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός e-IDAS. Η νέα ΑΠΕΔ είναι λειτουργική σε όλες τις εκδόσεις Windows και MacOS, ενώ για την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.   Για την ισχύ και τις ημερομηνίες λήξης των ψηφιακών υπογραφών, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2022, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο της www.aped.gov.gr στην κατηγορία «Ανακοινώσεις». Επιπλέον, τονίζεται πως η προμήθεια USBtokens από τους πολίτες θα συνεχίσει να γίνεται από τους παρόχους της αγοράς και όχι από την ΑΠΕΔ.

   By KF, in Εργασιακά, ,

   Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η 1071/2021 απόφαση του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, η οποία αφορά στο ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και τη διαδικασία αναγνώρισης της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλου σπουδών “Bachelor”, ο οποίος της απονεμήθηκε από κολέγιο στην Ελλάδα. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε στο σύνδεσμο:
   Σύμφωνα με τη σύνοψη της απόφασης αυτής: “Ως προς την επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυσή τους και από ιδιώτες. Θα συνιστούσε δε συνταγματικώς ανεπίτρεπτη καταστρατήγηση, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων σχολών που δεν εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά στην μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, την δυνάμενη, υπό προϋποθέσεις, να παρέχεται και από ιδιώτες, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω [σε αντίθεση προς την ανώτατη εκπαίδευση που παρέχεται μόνο από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου], κατά πλήρη εξομοίωση προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ανωτάτων  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα. Και τούτο διότι η εξομοίωση αυτή θα καθιστούσε τους χορηγούμενους από τους φορείς της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης τίτλους ουσιαστικώς ισοδύναμους προς τους χορηγούμενους από σχολές ανώτατης βαθμίδας και θα αναιρούσε έτσι την προβλεπόμενη στο Σύνταγμα ως άνω διάκριση, καθώς και την απαγόρευση ίδρυσης σχολών ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιώτες (πρβλ. ΣτΕ
   678/2005 Ολομ, 3066/2010 επτ, ΣτΕ 2881/2011 επτ). 

   Αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλου πιστοποιούντος πρώτο κύκλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς τίτλο που απονέμεται από ελληνικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η παρεχόμενη από τον νομοθέτη δυνατότητα να αναγνωρίζεται από το ΣΑΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του π.δ. 38/2010, η “επαγγελματική ισοδυναμία” τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών [bachelor], ο οποίος χορηγείται από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Η αντισυνταγματικότητα δεν αίρεται από τη δυνατότητα του ΣΑΕΠ να απαιτήσει τη συμπλήρωση των προσόντων του ενδιαφερομένου.
   Από το άρθρο 16 [παρ. 5-8] του Συντάγματος συνάγεται ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση, από το εκάστοτε κατά νόμον αρμόδιο όργανο [π.χ. ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ], της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλου πιστοποιούντος πρώτο κύκλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς τίτλο που απονέμεται από ελληνικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, είτε η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του τίτλου επιχειρείται αμέσως είτε επιχειρείται εμμέσως [π.χ. με την αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος, χορηγηθέντος μεν από ανώτατο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, ερειδόμενου, όμως, σε τίτλο τέτοιου ημεδαπού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου]
   Από τα ανωτέρω δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο επίδικος τίτλος χορηγήθηκε στην εκκαλούσα από Κολλέγιο, που παρέχει μη τυπική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και διαθέτει απλώς πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από τον οργανισμό NEASC, αλλά δεν αποτελεί ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ζητήματος της συνταγματικότητας των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4264/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014. Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 58 παρ. 1 του π.δ.18/1989. Όμοια με την αρ.1072/2021 ΣτΕ.
   17.1.2022_apofasi_1071_ste_Bachelor_8687.pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και ο καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου.
   Αναλυτικά:
   Άρθρο 1
   Σκοπός
   Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).
   Άρθρο 2
   Ορισμοί
   Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας αποφάσης ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
   α. Ως «διαμεσολαβητής» ορίζεται κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, άρθρου 29 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
   β. Ως «φορέας» ορίζεται κάθε αδειοδοτημένος φορέας κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
   Άρθρο 3
   Ειδικό Μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών
   Το «Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών» τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται σε αυτό διαμεσολαβητές ανά περιφέρεια Πρωτοδικείου,
   από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης η οποία δύναται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4640/2019 να συστήσει και να εξουσιοδοτήσει ειδική υποεπιτροπή ή να εξουσιοδοτήσει ήδη συσταθείσα υποεπιτροπή για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο αυτό.
   Άρθρο 4
   Πρόγραμμα εκπαίδευσης – περιεχόμενο
   Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές της περ. δ της παρ. 2 του ν. 2664/ 1998 (Α’ 275) έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες τουλάχιστον, διενεργείται από φορέα διά ζώσης ή με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυαστικά και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
   Άρθρο 5
   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή
   Ο φορέας διαβιβάζει στη κεντρική επιτροπή διαμεσολάβησης το φάκελο του καταρτιζόμενου, ο οποίος περιλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
   Άρθρο 6
   Έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον
   Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή
   Η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.
   Aναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Εάν προκληθεί ζημιά σε τρίτο πρόσωπο από κτίριο όπου δεν έχει γίνει αυτοψία, οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποζημιώσουν για καταστροφές και για ηθική βλάβη - Το ΣτΕ το απασχόλησε περίπτωση αποκόλλησης πρόσοψης κτιρίου στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια σεισμού, που τραυμάτισε οδηγό και κατέστρεψε το αυτοκίνητό του - Το ΣτΕ απεφάνθη ότι έχει δίκιο ο οδηγός, καθώς δεν είχε γίνει αυτοψία στο κτίριο από την Πολεοδομία
   Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται τουλάχιστον μία φορά, κατά το στάδιο της κατασκευής και αποπεράτωσης μιας οικοδομής (και σίγουρα πριν από το στάδιο της ρευματοδότησης), να διενεργούν αυτοψία. Σε περίπτωση, όμως, που δεν υλοποιηθεί αυτή και προκληθεί ζημιά σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. λόγω αποκόλλησης τμήματος της οικοδομής) από οικοδομή που δεν έχει ελεγχθεί, τότε υπεύθυνες να αποζημιώνουν το θύμα είναι οι περιφέρειες (πρώην νομαρχίες), σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.   Η απόφαση του Α’ Τμήματος του ΣτΕ, ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας την πολεοδομική νομοθεσία, συμβάλλει στην προσπάθεια να αποτραπούν οι αυθαίρετες κατασκευές σε οικοδομές που ανεγείρονται μεν με νόμιμη οικοδομική άδεια, αλλά υπάρχουν υπερβάσεις που πολλές φορές επιβαρύνουν ανεξέλεγκτα τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.   Παράλληλα, όμως, η απόφαση αυτή ενεργοποιεί τις πολεοδομίες ώστε να διενεργούν τους προβλεπόμενους επιτόπιους έλεγχους στις οικοδομές. Την ίδια στιγμή προστατεύει αλλά και θέτει προ των ατομικών τους ευθυνών τους απασχολούμενους στις πολεοδομίες, αφού τα ποσά που επιδικάζονται σε βάρος των Περιφερειών από τα δικαστήρια καταλογίζονται στη συνέχεια από Ελεγκτικό Συνέδριο ακόμα και σε ατομικό επίπεδο.
     Τον Σεπτέμβριο του 1999 οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε δρόμο της Νέας Κηφισιάς (περιοχή Αδάμες). Ενώ λοιπόν βρισκόταν μπροστά από τριώροφο κτίριο, έγινε ο γνωστός ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ, οπότε το κτίριο πήρε κλίση και αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια της πρόσοψής του, τα οποία έπεσαν πάνω στο διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές και ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.
   Τον Σεπτέμβριο του 2004 ο οδηγός κατέθεσε αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος της Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφερειακή Ενότητα), υποστηρίζοντας ότι τα όσα που υπέστησαν ο ίδιος και το αυτοκίνητό του οφείλονται αποκλειστικά σε παραλείψεις των αρμόδιων οργάνων της, τα οποία δεν ήλεγξαν, όπως όφειλαν, την επίμαχη οικοδομή μετά την αποπεράτωσή της (ή και μεταγενέστερα), ώστε να εντοπίσουν τις υπερβάσεις τής οικοδομικής της άδειας (αυθαίρετες κατασκευές) και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις περί ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών (κατεδάφιση, πρόστιμα, κ.λπ.).
   Επικαλέστηκε ότι το τριώροφο κτίριο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέβλεπε η οικοδομική άδεια, ενώ υπήρχαν και αποκλίσεις από τα επίσημα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια σε όλους τους ορόφους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι στο υπόγειο υπήρχε υπέρβαση κατά 98,24 τ.μ., στο ισόγειο κατά 14,14 τ.μ. και στον 3ο όροφο κατά 55,40 τ.μ. Την ίδια στιγμή υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις στον 1ο και 2ο όροφο με πρόσθετα εσωτερικά στοιχεία και διαρρυθμίσεις, ενώ γενικά υπήρχαν κατασκευαστικές πλημμέλειες που επηρέασαν καταλυτικά τη στατική δομή όλου του κτιρίου.

   Προσκόμισε ακόμη στο δικαστήριο στοιχεία (τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες κ.λπ.) σύμφωνα με τα οποία, «είχαν χτιστεί αυθαίρετα επιπλέον 167,78 τ.μ. και είχαν γίνει σημαντικές και αυθαίρετες αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις των ορόφων και ιδίως στον 3ο όροφο και ότι το μέγεθος των βλαβών οφειλόταν σε πλημμελή κατασκευή του φέροντος οργανισμού και στην επιβάρυνση, που αυτός δέχτηκε λόγω των παραβάσεων αυτών».
    

   Κατόπιν αυτών ζήτησε να του καταβληθεί, έντοκα, αποζημίωση 44.319 ευρώ και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας του τραυματισμού του και της καταστροφής του αυτοκινήτου του, όπως και το ποσό των 361.999 ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας του και της ηθικής βλάβης του, θεωρώντας πω ό,τι υπέστη οφείλεται «σε πράξεις και παραλείψεις οργάνων των πολεοδομικών υπηρεσιών» (συνολικά 406.318 ευρώ).

   Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του οδηγού κρίνοντας ότι «ο κατασταλτικός έλεγχος δεν διενεργείται από την πολεοδομική αρχή αυτεπάγγελτα σε όλα τα κτίρια της χωρικής της αρμοδιότητας, αλλά αφού προηγουμένως υποβληθεί σε αυτήν έγγραφη δήλωση εκ μέρους του ιδιοκτήτη του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού για τη γνωστοποίηση της (μερικής ή ολικής) περάτωσης ή της διακοπής των σχετικών οικοδομικών εργασιών».

   Ωστόσο, το ΣτΕ (με προεδρεύουσα τη σύμβουλο Επικρατείας Αννα Καλογεροπούλου και εισηγήτρια η επίσης σύμβουλος Επικρατείας Ολγα Ζύγουρα) αναίρεσε την εφετειακή απόφαση, ως μη νόμιμη και την ανέπεμψε για νέα κρίση στο Εφετείο.

   Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι το Εφετείο έσφαλε αποφαινόμενο ότι «η αρμόδια πολεοδομική αρχή δεν ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε κατασταλτικό ή και μεταγενέστερο έλεγχο της οικοδομής, προτού γνωστοποιηθεί σε αυτή η περάτωση ή η διακοπή των οικοδομικών εργασιών και εν γένει η υπάρχουσα πραγματική κατάσταση αυτής» και έτσι τα πολεοδομικά όργανα, «μη διενεργώντας αυτεπάγγελτα έλεγχο, ουδεμία νόμιμη υποχρέωσή τους παρέλειψαν».

   Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι «οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται εκ του νόμου τουλάχιστον μία φορά, κατά το στάδιο της κατασκευής και αποπερατώσεως της οικοδομής, να διενεργούν αυτοψία για να διαπιστώνουν οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των εκτελούμενων εργασιών και των εγκριθεισών μελετών και να επισημαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλματα και να διατάξουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς επανόρθωσή τους».

   Συνεπώς, η εφετειακή απόφαση, κρίνοντας ότι δεν συνέτρεχε παράλειψη των πολεοδομικών αρχών να διενεργήσουν αυτοψία, «εσφαλμένως ερμήνευσε και εφήρμοσε» τις πολεοδομικές διατάξεις.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το Myergani.gov.gr, άρχισε πιλοτικά και παρέχει στους εργαζομένους χρήσιμες πληροφορίες. Το Υπουργείο Εργασίας με μια σειρά πρωτοβουλιών φιλοδοξεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 να έχει μεταβεί σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, παρόμοιο με αυτό του TAXIS της ΑΑΔΕ.
   Με την ολοκλήρωση του ψηφιακού αυτού εγχειρήματος τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο εργοδότης θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για ό,τι αφορά στον ασφαλιστικό τους βίο.
   Το My ergani.gov.gr παρέχει στους εργαζόμενους τρεις εφαρμογές :
   Έτσι επιλέγοντας: <<Οι Εργοδότες μου>>
   Μπορεί να παρακολουθεί ό, τι δηλώνει ο νυν εργοδότης γι’ αυτόν ή ό, τι έχουν δηλώσει γι’ αυτόν οι προηγούμενοι εργοδότες.
   <<Δηλώσεις>>
   Μπορεί να έχει πρόσβαση σε δηλώσεις Έναρξης και Λήξης απασχόλησης, στις μεταβολές που έχουν δηλωθεί, στις άδειες που έχει λάβει, στα μέτρα COVID-19
   <<Πληρωμές COVID-19 >>
   Μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας
   Από τον Φεβρουάριο η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και σε mobile app
   Η Ψηφιακή κάρτα εργασίας
   Θα εφαρμοστεί τους επόμενους μήνες του 2022 πρώτα από τις μεγάλες επιχειρήσεις , τις τράπεζες και τα σουπερμάρκετ και σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους εργασίας.
   Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας θα υπάρχει εγγύηση τήρησης ωρών εργασίας (ωράριο – υπερωρίες) και θα είναι χρήσιμο εργαλείο για τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας

   http://media.enikonomia.gr/data/photos/255967_171b04b91d-bca653bbc3eb98d2.jpg
   ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
   Η εφαρμογή θα είναι προς χρήση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 και φιλοδοξεί να παρέχει:
   -Μείωση χρόνου υλοποίησης εργασιών από τις επιχειρήσεις
   -Κατάργηση χειρόγραφων διαδικασιών με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από ψηφιακές εφαρμογές
   -Αυτοματοποίηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
   Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
   Επίδομα ανεργίας
   Λόγω αύξησης 2% του βασικού μισθού από την 1η Ιανουαρίου το επίδομα διαμορφώνεται στα 407€ από 399,25€ ενώ αμετάβλητο στα 200€ παραμένει το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας
   Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2022
   Αφορά:
   Ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
   Επιλέγουν κατηγορία για:

   http://media.enikonomia.gr/data/photos/255967_b34ea26ede-adb209232fac0e14.jpg
   Κύρια και επικουρική ασφάλιση καθώς και για εφάπαξ παροχές
   Η Δήλωση υποβάλλεται:
   Έως την 31η Ιανουαρίου στην πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ
   Η μη δήλωση σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος παραμένει στην κατηγορία που είχε το 2021

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Οκτώ σημαντικές αλλαγές που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, δημιουργώντας τις τάσεις για την επόμενη χρονιά και αργότερα.
   Ηβιομηχανία της μόδας ίσως είναι η καλύτερη να περιγράφει επερχόμενες τάσεις. Επίσης, η βιομηχανία των πολιτικών και οικονομικών ειδήσεων ακολουθεί την τεχνική της δημοσίευσης τάσεων και συχνά με προβλέψεις που δημιουργούν νέους φόβους. Οι δικές μας τάσεις αφορούν όλους όσους διαβάζουν, εξελίσσονται και επιχειρούν με το βλέμμα στο μέλλον (προς το 2045 όπως λέμε εμείς). Σε αυτούς τους αναγνώστες στέλνουμε σαν ευχές τους νέους κανόνες επιχειρήσεων, που θα έπρεπε -κάθε χρόνο- να λειτουργούν ως Key Performance Indicators για κάθε επιχείρηση.
   Αφήνουμε πίσω τις «ορθόδοξες» λύσεις
   Η κατάρα του «40 χρόνια φούρναρης» θα σταματήσει, μόνο όταν οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναμοχλεύουν το ρόλο τους στην αγορά, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, και το πιο σημαντικό, πως «σερβίρουν» τον πελάτη τους. Είναι ασαφές ποια διαδικασία νέας σκέψης-καινοτομίας εφαρμόζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει -ακόμη και στη μικρότερη επιχείρηση- μια διαδικασία-θεσμός για την πρακτική καινοτομία.
   Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των πελατών μας για να δημιουργήσουμε καλύτερες υπηρεσίες; Πώς εξαντλούμε όλες τις τεχνολογικές λύσεις για να περιορίσουμε τα κόστη μας; Πώς δημιουργούμε προγράμματα ικανοποίησης και πιστότητας πελατείας;
   Οι καθηγητές Clayton Christensen, Jeffrey Dyer, και Hal Gregersen ερεύνησαν τις απόψεις 3.000 στελεχών, σε περίοδο έξι ετών, και δημοσίευσαν στο Harvard Business Review 2009 τις επίκτητες ικανότητες που απαιτούνται για την καινοτομία: να αναρωτιέσαι (με ή χωρίς έρευνα), να παρατηρείς, να συνδέεις (καταστάσεις και πράγματα), να πειραματίζεσαι (δοκιμάζεις) και να δημιουργείς δίκτυα συνεργασιών. Το πιο σημαντικό δε στοιχείο, αναφέρουν, είναι να σκέφτεσαι πως μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους «φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα, προβλήματα, ή ιδέες».
   Ερώτημα: Ποια μικρή καινοτομία θα βάλετε στόχο στο 2022;
   Δίνουμε χώρο σε φρέσκιες απόψεις
   Το να είσαι δημιουργικός και να σκέφτεσαι ανάλογα παραμένει μια γενικόλογη λέξη-κλισέ, σαν ευχή. Όμως οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο δημιουργικές, αφήνοντας παγιωμένες παραδοχές πίσω τους, για να βοηθήσουν τα συμφέροντά τους, αλλά και να έχουν θετικό αποτύπωμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πως σε ένα workshop του global executive committee της Ericsson, στην ερώτηση ποιος είναι ο ανταγωνισμός μας και τι κάνει, η συν-δημιουργία έφερε στο προσκήνιο «τι θα γίνει αν η Google γίνει κανονικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος»… Δημιουργική (αντισυμβατική) σκέψη!
   Δυστυχώς το ανθρώπινο μυαλό αισθάνεται ασφάλεια σε όσα ξέρει, για αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο να μας πείθουν νέα δεδομένα και αποδείξεις. Η ανάγκη να σκεφτεί κάθε επιχείρηση δημιουργικά, σημαίνει να φέρει στην επιφάνεια νέες απόψεις, τη γνώμη των πελατών της και από δίκτυα συν-δημιουργίας (Co-creation) από φυσικές ή ψηφιακές ερευνητικές μεθόδους. Στην πραγματική ζωή συμβαίνουν πιο ολιστικά πράγματα, που δεν αποτυπώνονται στο excel πωλήσεων-κερδών της επιχείρησης.
   Το 2017 δημοσιεύτηκε η έρευνα της PwC σε 1.379 CEO που επιβεβαίωσαν πως ενώ η «καινοτομία είναι η Νο1 προτεραιότητα για την επιχείρηση», το 77% αυτών συμφώνησε πως δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους με δημιουργικά και καινοτόμα μυαλά. Η κότα έκανε το αυγό, ή το αυγό την κότα;
   Ερώτημα: Σε ποια ομάδα της επιχείρησης θα αναθέσετε το θέμα «νέες ιδέες»  στο 2022;
   Προσλαμβάνουμε εξυπνότερους και καλύτερους
   Για να αφήσουμε πίσω τις «ορθόδοξες» λύσεις και να φέρουμε στο προσκήνιο νέες ιδέες, χρειάζονται νέα μυαλά. Δεν μπορεί να δείχνουν τα ευρωπαϊκά στατιστικά πως οι κοινωνίες μας γερνούν ηλικιακά και αυτό να μην έχει επηρεάσει την επιχειρηματικότητα. Αλλά δεν είναι στενά ηλικιακό το θέμα. Απαιτούνται νέα μυαλά, καλύτερα και εξυπνότερα από το δικό μας, για να ανθίσουμε όλοι και να εξελίσσεται η επιχείρηση, αποκτώντας νέες οπτικές.
   . Για να το αντιληφθούμε καλά το θέμα, θα έπρεπε να προσλάβουμε Σουηδό για να αναλάβει τη διαδικασία καινοτομίας, Αμερικανό για τα θέματα Marketing και Γερμανό για τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας και διαχείρισης ρίσκου στην παραγωγική μας διαδικασία. Θέλει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή αγορά και διάθεση διάκρισης και εξέλιξης, όχι παραμονή στα ίδια και τα ίδια.
   Αν οι επιχειρήσεις διαβάσουν προσεκτικά την HR έρευνα Randstad 2021 (σε 431 decision-makers), πρέπει να προβληματιστούν αρκετά για τα οφέλη που αναζητά ο υποψήφιος εργαζόμενος (φήμη επιχείρησης, εκπαίδευση, εξέλιξη καριέρας), πέραν των αμοιβών.
   Ερώτημα: Ποιο ξενόφερτο (με την ευρεία έννοια) μυαλό θα προσλάβετε στο 2022;
   O χρόνος δεν ορίζει την παραγωγικότητα
   Από κάποιους θεωρείται παραγωγικότητα, να δουλεύεις έως το βράδυ, ασταμάτητα. Δεν είναι όμως! Είτε freelancer, είτε διευθυντής εργοστασίου, είτε δημοσιογράφος η συμπίεση ομοειδών γεγονότων σε μια περιορισμένη μονάδα χρόνου (ώρα, ημέρα, εβδομάδα), δεν εγγυάται παραγωγικότητα και (ιδιαίτερα) ποιότητα… Οι οικονομίες μας όμως δεν είναι πια στην ένταση εργασίας, όπως τα Κινέζικα εργοστάσια. Θέλουν ποιότητα μέσω της διαχείρισης ιδιαίτερου ταλέντου, κουρασμένων εργαζόμενων, και ευρύτερων ψυχολογικών τάσεων.
   Αν η επόμενη πανδημία είναι η κατάθλιψη, όπως γράφεται, το α) μειωμένο (σε αριθμούς), β) κουρασμένο (μετά από την οικονομική, τη μεταναστευτική, την πανδημική κρίση), γ) χωρίς εξέλιξη στελεχιακό και εργατικό δυναμικό πρέπει να προσεγγίζεται από όσους διοικούν με ισοτιμία, ηθική, ενσυναίσθηση, (μπόλικη) συζήτηση, και αναθέσεις πρωτοβουλίας και δημιουργίας (με αυτή τη σειρά).
   Ερώτημα: Ποιες αλλαγές θα κάνετε στα θέματα HR της επιχείρησης στο 2022;
   Επιβραβεύουμε τη νοημοσύνη
   Όλοι όσοι έχουν μια στοιχειώδη εργασιακή εμπειρία (ας πούμε άνω των 3 ετών), έχουν νιώσει ή ξέρουν πως τα συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης είναι σε ένα βαθμό τυπικά. Δεν επιβραβεύεται πάντα η διάκριση, πολύ δε περισσότερο η αξιοποίηση της νοημοσύνης. Οι δημιουργικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι έχουν μια δεξιότητα ανώτερου επιπέδου, αλλά αν δεν τους ακούσει κανείς, κρύβονται στην σπηλιά τους. Έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από τον εργοδότη και τη ζωή. Αν η μέση επιχείρηση καταπιέζει τη νοημοσύνη και αγκαλιάζει το «έτσι το κάνουμε εδώ», δημιουργεί λυπημένους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση νωχελικές ή κακές εμπειρίες για τον πελάτη-καταναλωτή.
   Αυτό που δεν ξέρουν (ή ξεχνούν) οι μάνατζερς των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πως όπως έχουν αποδείξει κλινικές έρευνες, όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται και συνδυάζει διαφορετικές ιδέες-προοπτικές, τότε λειτουργεί με υπερένταση, με ταχύτερη μνήμη, και οι ορμόνες φέρνουν ικανοποίηση και αίσθημα απόδοσης. Θα έπρεπε κάθε επιχείρηση να πληρώνει μόνο τέτοιους ανθρώπους και όχι οργανογράμματα! Στην πράξη σήμερα επιβραβεύονται οι πειθήνιοι και όχι οι δημιουργοί…
   Ερώτημα: Πώς θα επιβραβεύσετε τις νέες ιδέες στην επιχείρησή σας στο 2022;
   Επιχείρηση-οικογένεια, αλλά να αισθανόμαστε καλά σε αυτή!
   Ένα ακόμη κλισέ στις επιχειρήσεις μας είναι το «εδώ, είμαστε μια οικογένεια». Παραμένει ωραία φράση σαν άκουσμα, αλλά πολλές φορές είναι κενή ουσίας. Τι σημαίνει αυτό σε μια επιχείρηση όπου τα τμήματα δεν συνομιλούν μεταξύ τους, δεν μοιράζονται έργα, δεν ανταλλάσσουν κριτική και ιδέες; Όλοι ξέρουν πως το περιβόητο ‘brainstorming’ δεν παράγει πάντα αυθεντικές ή νέες ιδέες, αλλά τουλάχιστον εγγυάται την κοινωνικοποίηση, ή βήματα προς μια ενιαία κουλτούρα στην επιχείρηση. Αναρωτηθείτε, πότε ήταν η τελευταία φορά που στην επιχείρηση που εργάζεστε, κάνατε μια διατμηματική σύσκεψη για να συζητήσετε ή να δείτε συνθετικά τα αποτελέσματα και τι πρέπει (όλοι μαζί) να διορθώσετε;
   Οι ηγέτες διεθνών, επιτυχημένων επιχειρήσεων (διαλέξτε εσείς τα παραδείγματα) έχουν στην πράξη εφαρμόσει τη δημιουργικότητα που διαπερνά όλα τα τμήματα και τους ανθρώπους τους, για να διατηρούν συγκριτικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τρεις φορές πιο κερδοφόρες!
   Ερώτημα: Με ποιο πρακτικό τρόπο θα κάνετε τα τμήματα της επιχείρησης να συνεργάζονται σωστά για κοινά projects στο 2022;
   Πιο δημοκρατικοί σε ό,τι κάνουμε και λέμε
   Ο δημόσιος διάλογος διεθνώς αφορά δικαιώματα, ισότητα, ελευθερίες, τη βία που ασκείται, και τους ηθικούς κανόνες που καταπατούνται. Από τη σεξουαλική προτίμηση και τη θρησκεία έως το εμβόλιο-αντιεμβόλιο και κάθε είδους σεβασμό απέναντι στο Νόμο. Στην ουσία, η πανδημία και οι πολιτικές εξελίξεις έκαναν επίκαιρο το θέμα Δημοκρατία εναντίον Απολυταρχίας. Είμαστε μάρτυρες μίας διαρκούς αντιπαράθεσης σε κάθε τομέα της ζωής μας, από το εμπόριο μέχρι τη τεχνολογία, από τους εμβολιασμούς μέχρι και τους διαστημικούς σταθμούς.
   Νιώθω πως το κοινό -μέρος του είμαι και εγώ- όποια άποψη και αν έχει για διάφορα θέματα, σε γενικές γραμμές αισθάνεται ανησυχία και φόβο για ό,τι συμβαίνει γύρω. Αυτό είναι ένα περιβάλλον που έμμεσα επηρεάζει και τις επιχειρήσεις-εργαζόμενους και αφορά ιδιαίτερα το στυλ διοίκησης που ασκείται. Σαν να λένε οι εργαζόμενοι, ακούω τριγύρω όλη τη μαυρίλα, έρχομαι στη δουλειά και κουράζομαι, άρα εσύ επιχείρηση (στο πρόσωπο του διευθυντή Χ) πως μου εγγυάσαι σταθερότητα, ανάπτυξη και περιβάλλον καινοτομίας; Πώς με κάνεις να νιώθω άξιο μέλος σου;
   Ερώτημα: Πώς θα χειριστεί η επιχείρηση τους managers κακής ποιότητας στο 2022;
   Υλοποιούμε νέα πρότυπα
   Ο συνιδρυτής της Pixar Ed Catmull δεν φημίζεται, γιατί «έστησε το μαγαζί» με τον μακαρίτη Steve Jobs, αλλά για το μοναδικό τρόπο διοίκησης. Μα θα πει κάποιος, η Pixar είναι μια εταιρία παραγωγής σαν χιλιάδες άλλες στην υφήλιο. Αλλά ο Catmull κάθε χρόνο έχει ένα ποσό κρατημένο στο budget της εταιρίας για …firsthand experience! Απλό, τα στελέχη κάνουν ταξίδια σε ομάδες παραγωγής.
   Όλη η ομάδα που έφτιαξε την ταινία “Monsters University”, πέρασε μήνες και κάθε μέρα στα πανεπιστήμια MIT, Princeton και Harvard ώστε να βοηθηθούν στην τελική συγγραφή του σεναρίου. Άλλη ομάδα της Pixar έζησε για καιρό στη Γαλλία και σαν σκιά αντέγραφε πως και τι έκανε ένας top chef, ώστε να σχεδιάσουν τον υπέροχο “Ratatouille”.
   Ερώτημα: Σε ποιους νέους προορισμούς θα στείλει η επιχείρηση τα στελέχη της για να εξελιχθούν όλοι μαζί στο 2022;
   Το σημερινό γραπτό ολοκληρώνει νοηματικά το θέμα «Στρατηγική επιχειρήσεων, ένα ναρκοπέδιο δύσκολων αποφάσεων». Μπορεί και πρέπει όλα αυτά τα θέματα να γίνουν οι τάσεις που θα κάνουμε όλοι πράξη μέσα στο 2022, ή τουλάχιστον θα αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε βήμα-βήμα.
   Οι επιχειρήσεις άλλωστε είναι οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι. Πρόκειται δηλαδή για πολλές ομάδες, με διαφορετικές προσδοκίες, και πολλές εναλλακτικές. Όλες όμως αυτές οι ομάδες αναζητούν καλύτερες εμπειρίες, χαμογελαστούς εργαζόμενους και καλά, χρήσιμα, προσιτά, και αξίας προϊόντα-υπηρεσίες. Ξεκινήστε με έστω ένα από τα ερωτήματα και κάτι θα έχει ήδη αλλάξει!

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ), μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εντάξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», με προϋπολογισμό 8,085 εκατ.€, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως κύριος των μελετών των προγραμμάτων καθορισμού των ΖΥΣ καταρτίζει και εγκρίνει τις σχετικές μελέτες και ορίζει Αναθέτουσα Αρχή και Φορέα υλοποίησής τους το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο και θα προχωρήσει στη διαδικασία προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών.
   Οφέλη για το  Περιβάλλον, τη «συνεκτική πόλη», την αξιοποίηση των διατηρητέων και τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
   Οι ΖΥΣ είναι οι Ζώνες όπου θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) σε ωφελούμενα ακίνητα, σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του αστικού χώρου (εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ρυθμιστικών σχεδίων, εγκεκριμένων ορίων οικισμών κλπ.), καθώς και εκτός των ιστορικών κέντρων των πόλεων, ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων ή περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης. Μέσω των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης θα καθίσταται εφικτή:
   Η αξιοποίηση της περίσσειας συντελεστή δόμησης που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων Η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με χαμηλό κόστος Η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πχ ιστορικά κέντρα), όπως και εν τέλει Η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι ΖΥΣ είναι ουσιαστικά οι περιοχές στις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα αύξησης της δόμησης, μετά από Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως π.χ. η ύπαρξη σημαντικών δικτύων υποδομών, οδικών αρτηριών, η ανάπτυξη δικτύων αυτοκινητοδρόμων, η σύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Σε αυτές θα μπορούν να κατασκευασθούν μεγαλύτερα σε διαστάσεις κτίρια ή και να εντατικοποιηθούν οι χρήσεις και οι δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η προαναφερόμενη παρέμβαση θα δύναται να επιτευχθεί σε οργανωμένους υποδοχείς, όπως βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα.
   Ο καθορισμός και η λειτουργία των ΖΥΣ αποτελεί ένα πολύ φιλικό προς το Περιβάλλον πολεοδομικό εργαλείο καθώς εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι σε δίκτυα και υποδομές, διότι ενισχύεται η δόμηση στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον και επιτυγχάνεται η αρχή της συνεκτικής πόλης.
   Άρρηκτα διασυνδεδεμένες οι ΖΥΣ με την Ψηφιακή Τράπεζας Γης
   Παράλληλα, με τον καθορισμό ΖΥΣ και την ενεργοποίηση της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης, αντιμετωπίζεται και μια μεγάλη εκκρεμότητα, αυτή της αξιοποίησης των τίτλων που κατέχουν οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων, καθώς θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης που έχουν μέσω της Τράπεζας Γης.
   Γίνεται σαφές ότι οι ΖΥΣ και η Ψηφιακή Τράπεζα Γης είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία. Η ψηφιακή Τράπεζα Γης διαμορφώνει έναν απλό μηχανισμό προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης, αλλά για να ξεκινήσει η κατάθεση τίτλων συντελεστή δόμησης, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι ΖΥΣ.
   Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δηλώνει:
   «Μέσα από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης ενισχύονται πολεοδομικοί στόχοι όπως η ένταση της πυκνότητας και η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης που είναι συνυφασμένη με τον περιορισμό της αστικής διάχυσης.
   Ο σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός άλλωστε  -ιδιαιτέρως λόγω κλιματικής κρίσης-  προτάσσει την αειφορία της πόλης, με την εξοικονόμηση πόρων, με την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, λαμβάνοντας ως αρχή ότι οι υποδομές πρέπει να εξυπηρετούν μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.
   Ταυτόχρονα, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης έρχονται να λύσουν ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της αξιοποίησης τίτλων που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, ώστε με την ενεργοποίηση της Τράπεζας Γης, να αποκτήσουν τους απαραίτητους πόρους για τη συντήρηση και την επισκευή των κτιρίων τους.
   Τα οφέλη από τον καθορισμό και λειτουργία των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης είναι πολλαπλά. Και οικονομικά και κυρίως περιβαλλοντικά!».
   Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός δηλώνει:
   «Το πρόγραμμα εκπόνησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Είναι απαραίτητο για να τελειώσουμε μια και καλή με ένα σύνθετο τεχνικό και συνταγματικό ζήτημα που απασχολεί την Πολιτεία επί δεκαετίες. Για να αποδεσμευθούν επιτέλους περιουσιακά δικαιώματα που λιμνάζουν. Για να βοηθήσουμε στην πράξη την αποκατάσταση των διατηρητέων σε όλη τη χώρα. Για να συμβάλλουμε σε περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας. Για να προχωρήσει επιτέλους ο θεσμός της Τράπεζας Γης.
   Θυμίζω ότι ήταν πρόταση μου η καθιέρωση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης που νομοθετήθηκε προ 2 ετών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της είναι να καθοριστούν οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης. Για αυτό χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το ΤΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός κρίσιμου έργου που θα επιτρέψει να  δημιουργηθεί εν τέλει μια νέα αγορά δικαιωμάτων δόμησης με σωστό σχεδιασμό και προστασία του περιβάλλοντος στις πόλεις μας. Πιστεύουμε ότι παράλληλα με όλα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού, θα ολοκληρώσουμε εγκαίρως και επιτυχημένα και αυτόν τον στόχο της Πολιτείας».

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ, Ταγαρά που αφορά στην ένταξη στο σύστημα «e-Άδειες» της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας με έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.
     Σημειώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση, για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» στις νέες διατάξεις, απαιτείται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
   Διαβάστε παρακάτω τις διατάξεις της νέας απόφασης:
   Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539 Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).
   Άρθρο πρώτο
   Έκδοση οικοδομικής άδειας με έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα μέσω του συστήματος «e-Άδειες»
   Η περ. ε., η περ. ββ. και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.Α. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983/2018 (Β’ 3136) απόφασης, συμπληρώνονται και η παρ. 1.Α. διαμορφώνεται ως εξής:
   «1. Α. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, εφόσον η αίτηση αφορά σε οικοδομική άδεια κατηγορίας 1 ή 2, ο Διαχειριστής της αίτησης ει- σάγει στο σύστημα:
   α) αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας,
   β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων,
   γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του ακινήτου,
   δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
   ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 πλην αυτών που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της προέγκρισης, ή της έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.
   Διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης.
   Ο διαχειριστής της αίτησης υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με ευθύνη του και επιλέγεται:
   αα) Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας.
   ββ) Η προέγκριση που έχει εκδοθεί, ή η έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.
   γγ) Η κατηγορία και ο χρόνος ισχύος της οικοδομικής άδειας.
   Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της προέγκρισης, το αίτημα για έκδοση της οικοδομικής αδείας απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
   Η διαδικασία της παρ. 1Α ακολουθείται και για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3, για τις οποίες έχει εκδοθεί προέγκριση ή έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.».
   Άρθρο δεύτερο
   Ανάρτηση έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα στο σύστημα «e-Άδειες»
   Προστίθεται άρθρο 10Α στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (Β’ 3136) απόφαση ως εξής:
   Άρθρο 10A
   Διαδικασία ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα
   Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. γ του άρθρου 28 του ν. 4495/2107, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 120 του ν. 4819/2021, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
   α) αίτηση ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα,
   β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,
   γ) τεχνική – αιτιολογική έκθεση,
   δ) τα έγγραφα που πιστοποιούν το δικαίωμα επέμβασης (παραχωρητήριο, τίτλοι κτήσης κ.ά),
   ε) την έγκριση επέμβασης του ν. 998/1979 και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει,
   στ) το διάγραμμα κάλυψης καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον υπάρχουν,
   και επιλέγει:
   αα) την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας και
   ββ) τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας που πρόκειται να εκδοθεί.
   Στη συνέχεια, υποβάλλει την αίτηση η οποία λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης, παρά μόνο δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση της οικοδομικής αδείας, σε συνέχεια της ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η έντυπη έγκριση επέμβασης τροποποιηθεί ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της ηλεκτρονικής της ανάρτησης είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η αίτηση υποβάλλεται εκ νέου.
   Άρθρο τρίτο
   Έναρξη λειτουργίας
   Για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Αναλυτικά, στο κείμενο της εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής:
   ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων»
   Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 108 του ν. 4876/2021:
   Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4876/2021 (Α’251), τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα:
   Έως 28 Φεβρουαρίου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η 1η Μαρτίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά. Την 1η Μαρτίου 2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010. Β. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 με το άρθρο 103 του ν. 4876/2021:
   Με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4876/2021, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1η Μαρτίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προεδρικό διάταγμα. Περαιτέρω, για τη διαπίστωση της οριζόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 97Α επάρκειας ελαχίστης στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. H διαπιστωτική απόφαση δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
   Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr
   Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τρίμηνη παράταση για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Όπως αναφέρεται αναλυτικά σε άρθρο του νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Στάθη Σταματελόπουλου, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου:
   «Αναστάτωση είχε προκαλέσει στον χώρο των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών, λογιστών, μηχανικών, ιατρών κλπ), η έκδοση της υπ. αριθμ. 90043/10-8-2021 (ΦΕΚ Β' 4066/6-9-2021) απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδ. Γεωργιάδη, με την οποία, χωρίς την αναγκαία προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους, αποφασίστηκε αφενός μεν η καταγραφή των ΚΑΔ για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και για αυτά που αντίστοιχα δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αφετέρου δε, ορίστηκε ως υποχρεωτική η εγγραφή στο ΓΕΜΗ και όλων των φυσικών προσώπων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα και για τα οποία παράλληλα προβλέφθηκε και η μη καταβολή ανταποδοτικών τελών, με εξαίρεση την καταβολή του τέλους για την επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία όμως ορίστηκε, ως προαιρετική.
   Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, ορίστηκε ότι, μη εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της διενέργειας εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα ή της διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών ή της διαμεσολάβησης στην διάθεση αυτών, με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και της εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων, αλλά αντίθετα, η δραστηριότητα τους έχει κυρίαρχο επιστημονικό, ή και καλλιτεχνικό χαρακτήρα ή αφορά δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής ή την διάθεση αγαθών, σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων αυτών που την ασκούν.
   Μάλιστα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης η κωδικοποίηση των ΚΑΔ, σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση παραρτήματα των δύο κατηγοριών ΚΑΔ, θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ σε τρόπο ώστε, με την έναρξη της δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου και την λήψη αριθμού ΓΕΜΗ, ανάλογα με την επιλογή του ΚΑΔ, να προκύπτουν αυτόματα οι υποχρεώσεις των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ήτοι η υποχρέωση τους να καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη ή όχι).
   Παράλληλα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η έναρξη της ισχύος της ορίστηκε για την 1η Οκτωβρίου του 2021.
   Όμως, οι αντιδράσεις που η ως άνω απόφαση προκάλεσε στους κύκλους των επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων ήταν πολύ μεγάλη, με συνέπεια να εκδοθεί στην συνέχεια η υπ. αριθμ. 104186/24-9-2021 (ΦΕΚ 4486 Β'/29-9-2021 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία δόθηκε παράταση στην έναρξη ισχύος και εφαρμογής της ως άνω απόφασης και ορίστηκε ότι, αυτή τίθεται μεν σε ισχύ από την 1/10/2021, με εξαίρεση όμως τα άρθρα 3 και 4 (δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα), για τα οποία και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022.
   Προφανώς, λόγω των συνεχιζόμενων και εύλογων αντιδράσεων των επιμέρους επιστημονικών συλλόγων (Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ιατρικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικές οργανώσεις κ.α.), αλλά και της παντελούς  έλλειψης διαβούλευσης για την ανάγκη της εγγραφής των επιστημόνων και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο ΓΕΜΗ, εξεδόθη η υπ. αριθμ. 138153/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6054/20-12-2021) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προβλέπεται η εκ νέου παράταση για την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων (άρθρα 3 και 4 της υπ. αριθμ. 90043/2021 υπουργικής απόφασης, που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα), για την 1η Απριλίου του 2022.
   Παράλληλα, με την ως άνω απόφαση τροποποιείται και το Παράρτημα Ι της ως άνω απόφασης (που αφορά τους ΚΑΔ φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα) και προστίθενται σε αυτό εννέα νέοι  ΚΑΔ .
   Σε κάθε περίπτωση, παραμένει εύλογη η απορία για την ανάγκη της ένταξης των ως άνω κατηγοριών επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν ασκούν αποδεδειγμένα εμπορική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα, είναι εγγεγραμμένοι και στους επιμέρους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τους συλλόγους, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο, ως εκ της ονομασίας του και της σκοπιμότητας αλλά και της χρησιμότητας του, θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν πράγματι εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, που παγίως δέχεται, τόσο η θεωρία στο πλαίσιο του εμπορικού δικαίου, όσο και η σχετική νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας μας».

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   ο ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τη νέα Προκήρυξη 13K/2021,  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
   Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,
   σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» και στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”», σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
    Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον επίσημο Πίνακα με όλες τις θέσεις της Προκήρυξης.
   Καταγράφεται η κατανομή τους ανά Δήμο, Περιφέρεια κλπ,
   ο κλάδος – ειδικότητα,
   οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών,
   αλλά και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, η εντοπιότητα όπου προβλέπεται,
   καθώς και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν.2790/2000, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.
    Αναλυτικά, ο Πίνακας των 1.468 θέσεων ΕΔΩ.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογράφοι, θέατρα κ.ά.) στο κέντρο της Αθήνας παρουσίασαν η δημοτική αρχή της πρωτεύουσας και το υπουργείο Πολιτισμού.
   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καινοτομία που εισάγεται προβλέπει ότι στα υπό αδειοδότηση Κ.Υ.Ε που δεν βρίσκονται πλησίον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, δεν θα χρειάζεται έγγραφο έγκρισης από την Εφορεία Πόλης Αθηνών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
   Επ’ αυτού γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού.
   Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται μία σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλέον από ένα τεράστιο γραφειοκρατικό «βάρος», που τους κόστιζε πολύτιμο χρόνο και χρήμα.
   Τι ίσχυε μέχρι σήμερα
   Μέχρι και σήμερα, η αδειοδότηση για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πρωτεύουσας ήταν μια «οδύσσεια» με σειρά  γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμπλοκή πολλών αρμοδιοτήτων.
   Συγκεκριμένα, για την έκδοση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι ήταν υποχρεωμένοι -αρχικά- να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια ακολουθούσε έλεγχος και έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών. Η υπηρεσία εξέταζε κάθε αίτηση και παρέπεμπε για την τελική έγκριση στο αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.
   Η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να αποθαρρύνει επενδύσεις και να δημιουργεί μεγάλα προσκόμματα στην ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης.
   Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου όχι μόνο ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, αλλά ταυτόχρονα απελευθερώνονται και πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι που ήταν απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
   Σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας.
   Τι αλλάζει στις άδειες - Οι τρεις κατηγορίες
   Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, διαπιστώθηκε εξαρχής από τη Δημοτική Αρχή και τέθηκε ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της στενής και εξαιρετικά γόνιμης συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
   Στελέχη των δύο φορέων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Αττικής, Αν Στερεάς Ελλάδας &  Κυκλάδων  του ΥΠΠΟ και το τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Διευθύνση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων) συνεργάστηκαν επί μήνες προκειμένου να υπάρξει αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες τόσο των μνημείων όσο και των περιοχών που προστατεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών (ΕΦΑΠΑ).
   Συγκεκριμένα αποτυπώθηκε σε χάρτη η περιοχή προστασίας της Ακρόπολης, καθώς και περιοχές γύρω από 80 και πλέον μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε ολόκληρη την πόλη. Στις περιοχές αυτές καθορίστηκαν ποιες ιδιοκτησίες έχουν οπτική επαφή με τα εν λόγω μνημεία και συνεπώς εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας.
   Μετά την αναλυτική επεξεργασία των υφιστάμενων πρακτικών οριοθέτησης κοινοχρήστου χώρου, αποτυπώθηκαν στους χάρτες οι περιοχές, στις οποίες η ΕΦΑΠΑ επιτρέπει την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
   Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με την καταγραφή και τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους επιτρέπονται ΚΥΕ και τραπεζοκαθίσματα, καθίσταται δυνατή η  απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας.
   Συμπερασματικά, με το νέο καθεστώς, δημιουργούνται οι εξής τρεις κατηγορίες:
    Για επιχειρήσεις που δε γειτνιάζουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους δε θα απαιτείται πλέον η έκδοση διαπιστωτικού ή άλλου εγγράφου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών για την έναρξη της λειτουργίας τους. Τόσο οι άδειες λειτουργίας όσο και οι άδειες τραπεζοκαθισμάτων θα δίνονται με βάση τους υπόλοιπους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για κάθε περιοχή. Οι επιχειρήσεις που συνορεύουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους θα λαμβάνουν πλέον απευθείας έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών και δε θα απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους από το Τοπικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό θα συμβαίνει τόσο για την άδεια λειτουργίας όσο και για τον χώρο που θα μπορεί να δοθεί για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις που βρίσκονται στον ενοποιημένο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο γύρω από τη Ακρόπολη, ο οποίος αποτελεί τη ζώνη προστασίας της Ακρόπολης ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς (τμήμα της Πλάκας και του Θησείου κ.ά.), το καθεστώς παραμένει ίδιο και η διαδικασία αδειοδότησης θα απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων για τον  δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας θα ενταθεί με πολύπλευρες παρεμβάσεις, που στόχο έχουν την απλοποίηση αδειοδότησης να αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων της Αθήνας.
   Δηλώσεις
   Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε σχετικά: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επί της συγκεκριμένης πρότασης, απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία έγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επενδυτών του χώρου, πάντα στο πλαίσιο της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, θεραπεύοντας ταυτόχρονα νομικές αστοχίες και αβλεψίες του παρελθόντος. Η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την παραπομπή των περισσότερων θεμάτων στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής, έχει κριθεί ως ιδιαίτερα χρονοβόρα και ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους πολίτες, αλλά και για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ιδίως, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και εν γένει των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του Δήμου Αθηναίων, είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή πολύ μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός του 2020 απεστάλησαν στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων περί τις 240 υποθέσεις, που αφορούσαν σε εγκρίσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του αρχαιολογικού χώρου των Αθηνών. Τέτοιες περιπτώσεις πλέον θα μπορούν να αντιμετωπιστούν  απευθείας από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικού τύπου διαδικασίες. Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση απόφασης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις περιοχές ισχύος τους».
    Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ανέφερε: «Κάνουμε την καθημερινότητα των επαγγελματιών απλούστερη, ξεπερνάμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις δεκαετιών. Μετά τη στενή, πολύμηνη και γόνιμη συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, επεμβαίνουμε δραστικά στη διαδικασία αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ξεκαθαρίσαμε με απόλυτη σαφήνεια τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης. Εστιατόρια, θέατρα, καφετέριες, κινηματογράφοι αποτελούν τον «σκληρό» πυρήνα της τοπικής οικονομίας του Κέντρου των Αθηνών. Και εμείς κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα για την άρση των εμποδίων ίδρυσης, για τη μείωση των χρόνων έναρξης, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Διότι μόνο έτσι θα οδηγηθούμε σε αύξηση της απασχόλησης και άρα σε μια οικονομική ανάταξη που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω».

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Από σήμερα, Δευτέρα 20/12/2021, οι εγκρίσεις των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας και των Πιστοποιητικών Ενεργητικής Πυρασφάλειας (υποβολή, έκδοση και αρχειοθέτηση) θα υποβάλλονται από μηχανικούς και θα διεκπεραιώνονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-Άδειες.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:
   «Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των οικοδομών. Η ψηφιακή διαδικασία για την Ενεργητική Πυροπροστασία μέσω του συστήματος e-adeies του ΤΕΕ βοηθά στην πράξη κάθε παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα να αδειοδοτείται ταχύτερα, με διαφάνεια και αξιοπιστία, με τυποποίηση και έγκαιρα αποτελέσματα. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΤΕΕ για την στοχοπροσήλωση και την αποτελεσματικότητα. Είναι ένα ακόμη βήμα για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Ένα βήμα που θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση κτιρίων και επιχειρήσεων. Και θα ακολουθήσουν και άλλα.»
   Σύμφωνα με την Τροποποίηση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018ΦΕΚ Β’ 4874/2021 και την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021, η διαδικασία έκδοσης της Έγκρισης και της Αρχειοθέτησης Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, της Ενημέρωσής τους, καθώς και του Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθ. 13/2021, διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «e-Άδειες», σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
   Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία ξεκίνησε ήδη από τη Δευτέρα 20/12/2021 μετά από πολύμηνη προετοιμασία και την τελική έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του ΤΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Η προσαρμογή του συστήματος e-άδειες έγινε από το προσωπικό του ΤΕΕ σε συνεργασία με στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
   Η υπηρεσία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μηχανικούς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ή εκμεταλλευτές ακινήτων κατά την αδειοδότηση της επιχειρηματικής/οικονομικής δραστηριότητας, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία – και τις αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές. Η Ενεργητική Πυροπροστασία αφορά κατά κύριο λόγο τη μελέτη και υλοποίηση για τα συστήματα και μέσα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, συγκρότησης ομάδων πυρασφαλείας, εκπαίδευσης για αντιμετώπιση πυρκαγιάς και οδηγίες για την αντιμετώπισή τους κλπ σε κάθε παραγωγική ή μη εγκατάσταση και κτίριο.
   Στο νέο σύστημα οι αιτήσεις και ο έλεγχος τους θα διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού αδειοδοτικού συστήματος «e-άδειες» του ΤΕΕ, μέσω των λειτουργιών του οποίου προσφέρονται και διασφαλίζονται τα εξής:
   Πιστοποίηση του υποβάλλοντος την αίτηση μηχανικού Αυτόματη δρομολόγηση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανάλογα με την χωροθέτηση του προς έγκριση χώρου ή εγκατάστασης Ασφαλής πρόσβαση των στελεχών της κάθε πυροσβεστικής υπηρεσίας για εσωτερική χρέωση και έλεγχο των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων. Διατύπωση παρατηρήσεων προς διόρθωση στοιχείων όπου απαιτείται Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας Ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου με δυνατότητα αναζήτησης Στο νέο σύστημα έχουν από σήμερα  πρόσβαση περίπου 80.000 μηχανικοί και 1100 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατανεμημένα σε 117 πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την χώρα.
   Στο σύστημα έχουν ενταχθεί τα εξής είδη αιτήσεων:
   Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης (ενεργ.) πυροπροστασίας Ενημέρωση έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Ενημέρωση αρχειοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Οι διαδικασίες για τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας παραμένουν ως έχουν κατά την φάση έκδοσης άδειας δόμησης. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί, σε συνεργασία του ΤΕΕ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αποτύπωση με γεωχωρικά δεδομένα σε ψηφιακό υπόβαθρο των ορίων ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά τη χώρα.
   Το νέο αυτό σύστημα εντάσσεται στον κατάλογο των Δράσεων που προβλέπονται στις προτάσεις του δείκτη/κατάταξης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (κριτήριο στην ενότητα αδειοδότησης) και αναμένεται να βελτιώσει το δείκτη επιχειρηματικότητας της Ελλάδας όταν η έρευνα διενεργηθεί εκ νέου, όπως ακριβώς βελτίωσε τη θέση της χώρας η έναρξη λειτουργίας του συστήματος e-adeies προ 4 ετών.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων του ΤΕΕ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

   Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο των προσκλήσεων:
   1η Πρόσκληση:
   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές  Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2022
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021), δημιουργεί Κατάλογο Μελών του  για το  έτος 2022, από τον οποίο θα ορίζονται,  μετά από δημόσια κλήρωση,  οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων  Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων.
   Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων,  (με Διεύθυνση εντός του Ν. Αττικής και Ν.Κυκλάδων),  να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί.
   Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έργα
   Διευκρινίζεται ότι, όσοι μετείχαν ήδη στον Κατάλογο των εκπροσώπων τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας το ως άνω EΝΤΥΠΟ ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2022.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στο ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων που προσαρτάται στα αντίστοιχα έντυπα.
   Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο TEE για το Γραφείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), στο Email:  [email protected]
   Προθεσμία υποβολής :  μέχρι 31/12/2021
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :
   Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν το έντυπο και συμπληρώνουν το αρχείο με τα στοιχεία που ζητούνται.
   Η υπογραφή της αίτησης είναι απαραίτητη.
   Αποθηκεύουν το έντυπο σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα :  erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)]
   2η Πρόσκληση:
   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2022
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  δημιουργεί Κατάλογο Μελών του, ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το  έτος 2022, από τον οποίο θα ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9 περ. δ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021), με Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,  οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
   Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, (με Διεύθυνση εντός του Ν. Αττικής και Ν.Κυκλάδων)  να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ   που ακολουθεί.
   Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μελέτες
   Διευκρινίζεται ότι, όσοι μετείχαν ήδη στον Κατάλογο των εκπροσώπων τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας το ως άνω ΕΝΤΥΠΟ ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2022.
   Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται, όσα Μέλη δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση δεν θα συμπεριληφθούν πλέον στον Κατάλογο αυτό για το έτος 2022.
   Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στο  TEE για το Γραφείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), στο Email:  [email protected]
   Προθεσμία υποβολής :  μέχρι  31/12/2021
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ :
   Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν το έντυπο και συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται.
   Η συμπλήρωση τουλάχιστον μιας (1) από τις κατηγορίες Μελετών  και η υπογραφή της αίτησης είναι απαραίτητα.
   Αποθηκεύουν το έντυπο σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα : meletes–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)]

   By stayros, in Εργασιακά, ,

   Νέα χρηματική ποινή, ύψους 60.000 ευρώ  επέβαλε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεων του ΣτΕ στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Οικονομίας, για την άρνησή τους να συμμορφωθούν με την  2040/17 απόφαση του ΣτΕ, η οποία έχει κρίνει παράνομη την άρνηση της Διοίκησης να εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα  που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων [ΤΕΙ Πάτρας και Λάρισας].
   Η κύρωση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη που είχε επιβάλει το ίδιο δικαστήριο πέρσι, ύψους 40.000 ευρώ και στις αποζημιώσεις του Δ. Πρωτοδικείου και Δ. Εφετείου Αθηνών ύψους 212.000 ευρώ που έχουν αποδοθεί ήδη σε  πτυχιούχους Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ.
   Το σκεπτικό   της απόφασης
   «Επειδή κατά τον χρόνο συνεδρίασης του Συμβουλίου, στις 28.9.2021… παρά την παρέλευση εξαμήνου από την κοινοποίηση του 4/2021 πρακτικού στα αρμόδια υπουργεία, τα οποία δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο αναφορικά με τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μη ολοκλήρωση της οικείας διαδικασίας για την έκδοση του διατάγματος και η, εντεύθεν συνεχιζόμενη παραβίαση των συνταγματικών τους υποχρεώσεων να συμμορφωθούν με την ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η μη συμμόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση είναι αδικαιολόγητη. Κατ’ εκτίμηση δε της σημασίας της διαφοράς και των συνθηκών μη συμμόρφωσης και ειδικότερα α) της μακρόχρονης παράλειψης της Διοίκησης να ρυθμίσει κανονιστικώς σύμφωνα με τη συνταγματική της υποχρέωση…τα επαγγελματικά δικαιώματα των αιτούντων, β) της, εκ της παραλείψεως αυτής, απορρέουσας παραβίασης, επί μακρόν, των συνταγματικών δικαιωμάτων των αιτούντων στην εργασία…και στην ακώλυτη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας…και γ) της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της συνταγματικής της υποχρέωσης…να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση παρά την επιβολή ήδη χρηματικής κύρωσης για την ίδια αιτία, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Κράτους Δικαίου, επιβάλλει σε βάρος των συναρμόδιων υπουργών χρηματική κύρωση ύψους 60.000 ευρώ…. Οίκοθεν νοείται ότι η καταβολή του ανωτέρω ποσού… δεν απαλλάσσει, αλλά αντιθέτως επιτείνει την υποχρέωση των συναρμόδιων υπουργών να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε να μην καταστεί αναγκαία νέα παρέμβαση του παρόντος Συμβουλίου».
   Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πτυχιούχων  Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, τονίζει τα εξής:
   Α.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο βάσει της πρόσφατης εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 257, Ν.4610/19 είναι το επισπεύδον υπουργείο σε αυτήν την ιστορία, δεν απέστειλε απόψεις επί του θέματος, επιδεικνύοντας μία άνευ προηγούμενου περιφρονητική στάση απέναντι στην δικαιοσύνη. Το ίδιο έπραξε και κατά την συζήτηση της νέας αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία διεξήχθη ενώπιον του Δ’ τμήματος του ΣτΕ την Τρίτη 9/11/2021, όπου με εξαίρεση το Υπουργείο Οικονομικών, κανένα άλλο δεν εκπροσωπήθηκε. Ο δε νομικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην τοποθέτησή του επιχείρησε να υποβαθμίσει την διάρκεια της καθυστέρησης απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., προκαλώντας την αντίδραση ακόμη και της ίδιας της προέδρου του Δικαστηρίου.
   Β.  Δυστυχώς  όμως για τα εμπλεκόμενα υπουργεία, η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της. Το ελληνικό κράτος όφειλε, βάσει των νόμων που το ίδιο έχει θεσπίσει, μαζί με την ίδρυση των σχολών μας να έχει εκδώσει και τα π.δ. που θα καθορίζουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Αντίθετα, έχουν παρέλθει 21 χρόνια από την ίδρυση της ειδικότητάς μας στα Τ.Ε.Ι. της χώρας, 4 και πλέον χρόνια από την δημοσίευση της ΣτΕ 2040/17,  2,5 χρόνια από την ψήφιση της πλέον πρόσφατης εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 257, Ν.4610/19, έχουν μεσολαβήσει δύο πρακτικά και δύο αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, δύο απόφασεις του Δ. Πρωτοδικείου και του Δ. Εφετείου Αθηνών, έχουν επιβληθεί (έως τώρα) συνολικές χρηματικές κυρώσεις ύψους 312.000 ευρώ (λεφτά που τα πληρώνουμε όλοι εμείς) και όμως τα υπουργεία δεν έχουν καν συγκροτήσει τα γνωμοδοτικά όργανα τα οποία θα εισηγηθούν το περιεχόμενο του επίμαχου π.δ.
   Γ.   Είναι πλέον αυταπόδεικτο, ότι η Διοίκηση προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων, δεν διστάζουν να επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους με την καταβολή αποζημιώσεων, παρά να εκδώσει ένα απλό προεδρικό διάταγμα που θα δίνει το (αυτονόητο) δικαίωμα σε πτυχιούχους δημόσιων Α.Ε.Ι. να ασκούν το επάγγελμά τους.
   Δ.   Σε ότι αφορά τον ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ., είναι αυτονόητο ότι όχι απλώς θα συνεχίσουμε, αλλά και θα εντείνουμε τις νομικές ενέργειές μας σε κάθε επίπεδο.  Αναμένοντας την απόφαση επί της πρόσφατης αιτήσεως ακυρώσεως, που συζητήθηκε προ ολίγων ημερών ενώπιον του ΣτΕ (την οποία συνυπογράφουν 145 συνάδελφοι), είμαστε έτοιμοι να προβούμε και στην κατάθεση αιτήσεως συμμορφώσεως αμέσως μετά την παρέλευση του εύλογου – νομικά – χρόνου. Επιπλέον, ήδη  προ διετίας έχει κατατεθεί ομαδική αγωγή συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναμένεται η απόφαση αυτή ως πιλότος για τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν ευθύς αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ.
   Ε.   Δεν αρκούμαστε πλέον σε αποζημιώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την πραγματική ζημιά (ηθική, επαγγελματική - οικονομική) που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος μας πλέον είναι κάποια στιγμή στο εδώλιο να καθίσουν όλοι αυτοί (πολιτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι) που φέρουν την πραγματική ευθύνη για αυτή τη κατάντια. Και εκεί επικεντρώνουμε την προσοχή μας το τελευταίο διάστημα.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2021.
   Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2023 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. ([email protected])
   Πληροφορίες : Ειρήνη Δαμιανάκη, Παπακωνσταντίνου Διονυσία, τηλ. 2103291660, 661.
   Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Μια σειρά νέων μέτρων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατατέθηκε στη Βουλή.
   Συγκεκριμένα οι άξονες στους οποίους κινείται το νομοσχέδιο είναι οι εξής:
   Εισάγεται για πρώτη φορά στον ορισμό του πρόχειρου καταλύματος, υλικά όπως το πάνελ πολυουρεθάνης και το μπετόν. Τα υλικά αυτά, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους κτηνοτρόφους, μέχρι σήμερα δεν γίνονταν αποδεκτά από το προηγούμενο πλαίσιο. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωϊκού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα για να κατασκευάσουν αρμεκτήρια. Εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα από την υποχρέωση βεβαίωσης απαλλαγής από την οικοδομική άδεια. Προθεσμία 60 ημερών για την εισήγηση του δασαρχείου σε περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας, όταν πρόκειται να εγκατασταθούν ή βρίσκονται ήδη σε περιοχές natura. Μειώνεται το πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετων κτιρίων από 20% σε 5% του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης για όσα αυθαίρετα έχουν κατασκευασθεί μετά την 28η.07.2011 στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αντικαθίστανται τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πρόχειρων καταλυμάτων με  απλά σκαριφήματα, μειώνοντας το κόστος στο μισό. Δίνεται τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους για καθετοποίηση της επιχείρησής τους, αφού θα μπορούν να επεξεργάζονται τόσο τα ζωικά προϊόντα (όπως γάλα, κρέας, αυγά) όσο και τα υποπροϊόντα (απόβλητα για παραγωγή βιοαερίου) ιδιοπαραγωγής τους, είτε εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασής τους είτε σε όμορο ακίνητο. Μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν η δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και η λειτουργία ωοσκοπικών κέντρων, μέσα στην κτηνοτροφική εγκατάσταση ή σε όμορο ακίνητο, γιατί δεν αναφερόταν στη σχετική διάταξη. Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι χώροι στέγασης των εργατών γης από τον λειτουργικό χώρο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον οποίο μετρούνται οι αποστάσεις. Δίνεται η δυνατότητα μείωσης των αποστάσεων κατά 25%, όχι μόνο στον κτηνοτρόφο αλλά και στον επιχειρηματία, για παράδειγμα τον βιοτέχνη, τον βιομήχανο, που δραστηριοποιείται πλησίον του κτηνοτρόφου. Καταργείται η απαίτηση τήρησης απόστασης από τα σφαγεία. Επιτρέπεται η μείωση των αποστάσεων μέχρι 50%, δηλαδή στο μισό απ’ όσο επιτρέπεται μέχρι σήμερα, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της χώρας και σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων απ’ αυτά.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Εκδόθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5104 Τεύχος Β’ 4 Νοεμβρίου 2021 η Απόφασης Αριθμ. 299659 Άσκηση Υπουργού Μεταφορών και Υποδομων για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
   Η απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
   Η επίβλεψη των έργων του προηγούμενου άρθρου της παρούσας δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακο- λούθηση και επίβλεψη του έργου.
   Η απαιτούμενη πιστοποίηση του ΙΦΕ αποδεικνύεται με την εγγραφή του στα δύο Τμήματα του «Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων» (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) των άρθρων 70 επ. του π.δ. 71/2019.
   Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης της παρούσας. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εγγραφής και κατάταξης, που προβλέπονται στο άρθρο 76 του π.δ. 71/2019 και χορηγούνται με την διαδικασία του άρθρου 79 του ίδιου π.δ.
   Σε περίπτωση που η διακήρυξη ορισμένου διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου του άρθρου 2 της παρούσας προβλέπει ότι η άσκηση της επίβλεψης κατά την εκτέλεσή του έργου θα διενεργηθεί από πιστοποιημένο ΙΦΕ, έκαστος υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.
   Για την πλήρωση της ως άνω απαίτησης κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που θα προτείνει με την προσφορά του. Ο υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τον ΙΦΕ που θα προτείνει, αρκεί αυτός να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 3 της παρούσας.
   Υ.Α. 299659 ΦΕΚ 5104-Β-04.11.2021 Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.pdf
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.