Jump to content
 • Novatron
 • Εργασιακά

  673 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών των πολεοδομιών όλης της χώρας. Προ ημερών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Υποδομών – Μεταφορών βάσει της οποίας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) αναλαμβάνει τη ψηφιοποίηση των φακέλων οικοδομικών αδειών.
   Ο φορέας δηλαδή, θα λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, προχωρώντας στην προκήρυξη των απαιτούμενων διαγωνισμών και κατ’επέκταση στον προσδιορισμό των προδιαγραφών τους. Αντικείμενο θα είναι η επιλογή αναδόχων -κατά βάση εταιρειών πληροφορικής- που θα ψηφιοποιούν και θα καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα e-Aδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών μέχρι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ το e-Άδειες.
   Επίσης, το ΤΕΕ θα υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση και υποστήριξη συστημάτων. Θα προβαίνει ακόμη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας τους.
   Θα συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό και θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την διάρκεια του έργου. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και το Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud).
   Νωρίτερα, το καλοκαίρι με νομοθετική ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την «απλούστευση των αδειοδοτήσεων», ενσωματώθηκε το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη «gov.gr».
   Τα οφέλη
   Στα έργα που είναι προς χρηματοδότηση μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ανήκει η «ψηφιοποίηση αρχείων και σχετικές υπηρεσίες» που είναι ύψους 598 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι σημαντικό τμήμα των συγκεκριμένων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην ψηφιοποίηση των παλαιών (από το 2018, αρχικά πιλοτικά, οι άδειες εκδίδονται άυλα μέσω του e-Αδειες) αρχείων οικοδομικών αδειών που είναι σε έγχαρτη μορφή και αποθηκεύονται στις, ανά την Επικράτεια, υπηρεσίες Δόμησης. Μέσω της ψηφιοποίησης επιδιώκεται η απλοποίηση των επενδύσεων, καθώς η διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και οι μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται ψηφιακά και θα επιταχύνονται.
   Ουσιαστικά, η μεταφορά στο ψηφιακό σύννεφο των οικοδομικών αδειών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ψηφιοποίησης των πολεοδομιών. «Η επόμενη κίνηση είναι να ψηφιοποιηθούν και τα παλαιά στοιχεία που βρίσκονται σε έγχαρτη μορφή, δηλαδή οι παλιές άδειες, σχέδια, εγκρίσεις και ό,τι εν γένει αφορά το παλαιό κτιριακό απόθεμα» έχει σημειώσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.
   «Με την ψηφιοποίηση, μία άδεια, μια μεταβίβαση ακινήτου, μια έγκριση δανείου αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνεται χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, ωστόσο το 90% από τον συνολικό φάκελο μιας άδειας δεν χρειάζεται πλέον χαρτί. Θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε ως διαδικασία και το υπόλοιπο 10%. Ήδη, να προσθέσω, αυτήν τη στιγμή μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, για τη ρύθμιση τακτοποίησης αυθαιρέτων. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες στο τέλος θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και θα είναι στη διάθεση του πολίτη. Τότε ναι, θα έχουμε πει οριστικό αντίο στην ταλαιπωρία» έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο υφυπουργός.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2021.
   Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2023 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. ([email protected])
   Πληροφορίες : Ειρήνη Δαμιανάκη, Παπακωνσταντίνου Διονυσία, τηλ. 2103291660, 661.
   Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από 1-09-2021 είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «e-Παράβολο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και λοιπών πράξεων της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24).
   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας για την έκδοση των παραβόλων.
   Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης και είσπραξης των παραβόλων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ισχύουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 116303/07/2013 (ΦΕΚ τ.Β’ 1675/2013) καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3943/2011 (Α’66).
   Πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, σχετικά με την διαδικασία, ανευρίσκονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://www.gsis.gr/e-paravolo.
   Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα παράβολα της Διεύθυνσης Μητρώων όπως αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή «e-Παράβολο»:
   Φορέας Δημοσίου: Υποδομών και Μεταφορών / Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου / Διεύθυνση Μητρώων
   Κατ. ID
   Κατηγορία Τύπος ID
   Τύπος Συνολικό Ποσό
   3092
   Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο Μ.Ε.Ε.Π. 2905
   Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική Α1 τάξη 60
       2906
   Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική Α2 τάξη 75
       2907
   Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική 1η τάξη 105
       2908
   Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική 2η τάξη 120
       2909
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη Α1 τάξη 75
       2910
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη Α2 τάξη 120
       2911
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη 1η τάξη 150
       2912
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη 2η τάξη 205
       2913
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη 750
       2914
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη 3300
       2915
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη 5000
       2916
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη 10000
       2917
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη 20000
   3093
   Χαρτόσημο για παραλαβή πτυχίων Μ.Ε.Ε.Π. (Πάγιο τέλος) 2918
   Μ.Ε.ΕΠ. Α1, Α2, 1η τάξη 29.35
       2919
   Μ.Ε.ΕΠ. 2η,3η,4η,5η τάξη 88.04
       2920
   Μ.Ε.ΕΠ. 6η,7η τάξη 146.74
   3094
   Προσαύξηση τέλους χαρτοσήμου υπέρ OΓΑ για παραλαβή πτυχίων Μ.Ε.Ε.Π. 2921
   Μ.Ε.ΕΠ. Α1, Α2, 1η τάξη 5.87
       2922
   Μ.Ε.ΕΠ. 2η,3η,4η,5η τάξη 17.61
       2923
   Μ.Ε.ΕΠ. 6η,7η τάξη 29.35
   3095
   Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. 3ης-7ης τάξης 2924
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη 100
       2925
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη 300
       2926
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη 500
       2927
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη 1000
       2928
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη 2000
   3096
   Έλεγχο έκθεσης δραστηριότητας εταιρειών Μ.Ε.Ε.Π. 3ης-7ης τάξης 2929
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη 350
       2930
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη 800
       2931
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη 1250
       2932
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη 2500
       2933
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη 5000
   3097
   Παραδεκτό ακρόασης επιχείρησης ενώπιων της επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π. 2934
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη 700
       2935
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη 1600
       2936
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη 2500
       2937
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη 5000
       2938
   Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη 10000
   3098
   Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής και αναθεώρησης  στο  Μ.Ε.Κ 2939
   Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Α 60
       2940
   Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Β 75
       2944
   Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Γ 105
       2945
   Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Δ 205
   3099
   Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης  στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών 2946
   Μελετητών Ατομικό Α τάξη 60
       2947
   Μελετητών Ατομικό  Β τάξη 75
       2948
   Μελετητών Ατομικό  Γ τάξη 105
   4002
   Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητικών Επιχειρήσεων 2949
   Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Α τάξη 75
       2950
   Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Β τάξη 105
       2951
   Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Γ τάξη 150
       2952
   Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Δ τάξη 230
       2953
   Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Ε τάξη 310
   4003
   Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε 2954
   ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Α τάξη 150
       2955
   ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Β τάξη 230
       2956
   ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Γ τάξη 310
    

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   ε αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επαγγελματιών. Σήμερα με την προσθήκη 11 επιπλέον νέων ψηφιακών υπηρεσιών το σύνολο των διαθέσιμων που προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://eservices.cityofathens.gr) ξεπερνάει πλέον τις 100. 
   Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, που αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., έχει ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών άμεσα και με λίγα «κλικ» από όπου κι αν βρίσκονται. Χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, χωρίς αναμονή σε ουρές και χαμένες ώρες από την καθημερινότητα τους. Η συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι ήδη εντυπωσιακή, καθώς σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγγραφεί σε αυτήν περισσότεροι από 100.000 πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί απολύτως ηλεκτρονικά περισσότερες από 96.000 αιτήσεις.
   Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην τάση που θέλει τις σύγχρονες πόλεις να μεταβαίνουν στην νέα ψηφιακή εποχή και να μετασχηματίζονται σε «έξυπνες» για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζει να εμπλουτίζει καθημερινά τις ψηφιακές υπηρεσίες του. 
   Οι πολίτες και οι επαγγελματίες μπορούν από σήμερα  να αιτηθούν για μια σειρά επιπλέον υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
   Έκδοση Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας Καταχώρηση Ανελκυστήρων (Εκτός από το Δήμο Αθηναίων αφορά και τους Δήμους: Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας) Ανάληψη / Ανάθεση συντήρησης ανελκυστήρα (Εκτός από το Δήμο Αθηναίων αφορά και τους Δήμους: Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας) Ανακοίνωση λειτουργίας έκθεσης Ακύρωση / Μεταβολή στοιχείων λειτουργίας έκθεσης Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου Χορήγηση / Ανανέωση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης Αίτηση παράτασης χρονικού ορίου προέγκρισης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται εύκολα με χρήση των κωδικών taxisnet και οι ενδιαφερόμενοι   έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση που επιθυμούν και να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ψηφιακού τους αποθετηρίου όταν το αίτημα τους επεξεργαστεί και ολοκληρωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, χωρίς να χρειαστεί να προσέλθουν σε καμία φάση της διαδικασίας στις υπηρεσίες. 

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας αναφορικά με το χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας μετά από αίτηση του εργαζόμενου στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τα διαλείμματα αλλά και την ρητή κατοχύρωση του 8ωρου / 40ωρου. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ατομικού Εργατικού Δικαίου που περιλαμβάνονται στο νόμο, με την οποία προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Με την εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα εξής:
   -Επιβεβαιώνεται με τρόπο γενικευμένο και σαφή για όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας των 40 ωρών εβδομαδιαίως για κάθε εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Για 5θήμερη εβδομάδα εργασίας το πλήρες συμβατικό ωράριο είναι το 8ωρο ημερησίως και για 6ήμερη εβδομάδα το πλήρες ωράριο είναι έξι ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως.
   -Στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας παρέχεται η δυνατότητα 4ημερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας 40 ωρών εβδομαδιαίως και 10 ωρών ημερησίως, ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου. Δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση πέραν των 10 ωρών ημερησίως και των 40 ωρών εβδομαδιαίως που κατανέμεται σε 4ήμερη βάση.
   -Εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με συλλογική σύμβαση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προβλέπεται στο νόμο 1892/1990, μπορεί να εφαρμοστεί κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, με ατομική συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης εξετάζει υποχρεωτικά τα αιτήματα εργαζομένων για σύναψη ατομικής συμφωνίας και προς διευκόλυνση των μερών, μπορεί να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους αφενός τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση και αφετέρου τα πεδία των κατά περίπτωση επιχειρησιακών του αναγκών για την εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
   Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλει τη συμφωνία για διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι που θα αποτρέπουν τυχόν καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Από την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μετά, το πρόγραμμα εργασίας που αποτυπώνει το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από αίτηση του εργαζόμενου, θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας. Σημειώνεται επίσης ότι ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη λόγω μη υποβολής αιτήματος του εργαζόμενου για διευθέτηση, θεωρείται άκυρη. Εξάλλου, σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης του εργαζόμενου πριν την έναρξη της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος θα αποζημιωθεί για τις επιπλέον ώρες που εργάστηκε με τα ωρομίσθια που ισχύουν για υπερεργασία και υπερωρία (δηλαδή προσαύξηση 20% για υπερεργασία, 40% για υπερωρία, 120% για παράνομη υπερωρία).
   -Το διάλειμμα θα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας (αντί για 6 που ίσχυε πριν) και θα έχει ανώτατο όριο τα 30 λεπτά την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο αφενός καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του διαλείμματος στους εργαζόμενους και αφετέρου αποφεύγονται καταχρηστικές πρακτικές όπως η χορήγηση μεγάλης διάρκειας διαλείμματος (π.χ. 1 ώρα ημερησίως), με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου εργασίας με τις ίδιες απολαβές. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης και της έντασης της εργασίας απαιτείται η χορήγηση διαλείμματος μεγαλύτερης διάρκειας των 30 λεπτών, αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο της διαβούλευσης, μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
   -Καθιερώνεται ενιαία διακοπή χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο.
   -Επιτρέπεται στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης να παρέχουν, εφόσον συμφωνούν, εργασία πέρα από τη συμφωνημένη και σε ώρες που δεν είναι συνεχόμενες με το ωράριό τους, με προσαύξηση 12% επί της αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα, όπως ίσχυε άλλωστε και μέχρι σήμερα. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη ότι σε περίπτωση που η επιπλέον εργασία ζητείται να παρασχεθεί σε ωράριο συνεχόμενο του μερικού ωραρίου, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παράσχει την επιπλέον εργασία, εκτός εάν η άρνησή του δεν αντίκειται στην καλή πίστη. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ανώτατο όριο που είναι μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζόμενου.
   -Το όριο των επιτρεπόμενων υπερωριών αυξάνεται στις 150 ώρες το χρόνο και μέχρι 3 ώρες ημερησίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ενώ παράλληλα ισχύει η διάταξη (άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999) σύμφωνα με την οποία ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ 4 μηνών, τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών και της υπερεργασίας. Οι υπερωρίες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40 %.
   Σημειώνεται ότι για το 2021, οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, θα αφαιρεθούν από το νέο όριο των 150 ωρών ετησίως.
   -Σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας μπορεί να χορηγείται, όπως προβλέπεται από το νόμο, άδεια από τον Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων (αντί για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που ίσχυε ως τώρα) για υπέρβαση του ορίου των 150 ωρών ετησίως. Οι υπερωρίες αυτές αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60 %.
   -Χαρακτηρίζεται ως παράνομη υπερωρία, αντί του όρου κατ΄εξαίρεση υπερωρία που ίσχυε ως τώρα, η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων. Η αμοιβή για τις παράνομες υπερωρίες αυξάνεται και ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80% που ήταν πριν).
   -Συμπεριλαμβάνονται για λόγους σαφήνειας στις υποχρεωτικές αργίες η 1η Ιανουαρίου και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).
   -Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρίμηνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
   -Θεσμοθετείται για πρώτη φορά άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου, διάρκειας έως 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία.
   -Προστίθενται στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό κατά τις Κυριακές ορισμένοι κλάδοι που προβλέπονται από το νόμο όπως: ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραγωγή-διανομή υγειονομικού υλικού, φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, data centers, έτοιμο σκυρόδεμα κ.α.
   -Καταργείται από 1-1-2022 η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης οι οποίες σήμερα είναι πολύ χαμηλότερες για τους εργατοτεχνίτες. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αυτός αμείβεται με μηνιαίο μισθό.
   -Στις περιπτώσεις τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, δηλαδή μετά από προειδοποίηση, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά το χρόνο της προμήνυσης, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του τελευταίου και χωρίς ο εργοδότης να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών μέχρι την λήξη του χρόνου προειδοποίησης. Επιπλέον ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει νέα απασχόληση, σε άλλον εργοδότη, κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς πάλι να θίγονται τα δικαιώματά του.
   -Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης, η οποία οδηγεί σε επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του και καταβολή των μισθών υπερημερίας για την περίοδο από την απόλυση μέχρι την επαναπασχόληση. Συγκεκριμένα άκυρες είναι οι απολύσεις που οφείλονται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου, σε ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, ή όταν αντίκεινται σε ειδική διάταξη νόμου (π.χ. απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικαλιστών, κ.α.) Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η προσθήκη της αντίδρασης σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος ως λόγου που καθιστά μια απόλυση άκυρη προσφέρει προστασία πιο διευρυμένη για τους εργαζομένους σε σχέση με τη δυνατότητα που είχαν να αναγνωρίζεται η ακυρότητα μιας απόλυσης βάσει του άρθρου 281 ΑΚ. Συγκεκριμένα, η απόλυση που γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη, χωρίς να απαιτείται να ελέγχεται εάν η καταγγελία τυχόν υπερέβη τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
   Επιπλέον αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης στο δικαστήριο, δηλαδή εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση έγινε για κάποιον άλλο λόγο που επιτρέπεται. Προβλέπεται τέλος ότι μετά από αίτηση του εργαζόμενου ή του εργοδότη το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπλέον (τριπλάσια) αποζημίωση στον εργαζόμενο, αντί της επαναπρόσληψης.
   Το κείμενο της εγκυκλίου εδώ 

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τριάντα ακριβοπληρωμένες δουλειές, στις οποίες θα σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης την επόμενη δεκαετία, παρουσίασε το Insider, βάσει των δεδομένων απασχόλησης και μισθών που συγκέντρωσε από το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας των ΗΠΑ. Αυτές είναι οι 30 καλύτερες δουλειές για την επόμενη δεκαετία:
   Μηχανικοί Βιομηχανικής Διευθυντές μάρκετινγκ Ειδικοί υπολογιστών Ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αδειοδοτημένοι πρακτικοί και επαγγελματίες νοσηλευτές Ειδικοί παθολόγοι λόγου και ομιλίας Μηχανικοί βιομηχανικών μηχανημάτων Ηλεκτρολόγοι Σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κατάχρησης ουσιών και διαταραχών συμπεριφοράς Αντιπρόσωποι πωλήσεων υπηρεσιών (εκτός από διαφημίσεις, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ταξίδια) Οφθαλμίατροι (όχι για παιδιά) και όλες οι ειδικότητες γιατρών Εργολάβοι Δικηγόροι Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών Φυσικοθεραπευτές Αναλυτές συστημάτων υπολογιστών Βοηθοί γιατρού Λογιστές και ελεγκτές Εκπαιδευτικοί ιατρικών επαγγελμάτων Ειδικοί διαχείρισης έργων και ειδικοί επιχειρησιακής λειτουργίας Υπεύθυνοι υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων Αναλυτές διοίκησης Αναλυτές έρευνας αγοράς και ειδικοί μάρκετινγκ Νοσηλευτές Υπεύθυνοι ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας Οικονομικοί διευθυντές Γενικοί διευθυντές και υπεύθυνοι επιχειρήσεων Νοσοκόμοι (π.χ. αποκλειστικοί) Προγραμματιστές λογισμικού και αναλυτές διασφάλισης ποιότητας λογισμικού Επαγγέλματα στην Ευρώπη με υψηλή ζήτηση στο εξωτερικό
   Ταυτόχρονα ενδιαφέρον έχει και μία άλλη λίστα, που δείχνει τα εννιά επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ευρώπη από άλλα κράτη.
   Πρόκειται για τα εξής 9 επαγγέλματα:
   1.Μηχανικοί
   2.Κοινωνικοί λειτουργοί
   3.Ψυχολόγοι
   4.Δικηγόροι
   5.Χημικοί
   6.Βιολόγοι
   7.Μαθηματικοί και Φυσικοί
   8.Γιατροί
   9.Οδοντίατροι
   Πηγή: Reporter.gr

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η εταιρική κουλτούρα συνιστά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς, σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Global Culture Survey 2021» της PwC και ως εκ τούτου, κατακτά ολοένα και πιο σημαντική θέση μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων.
   Ωστόσο, παρατηρείται μεγάλο κενό μεταξύ της ηγετικής ομάδας και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο κατατάσσει την κουλτούρα χαμηλά στη λίστα των εταιρικών προτεραιοτήτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3.200 εργαζόμενων σε όλο τον κόσμο.
   Ποσοστό 69% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται πέτυχε την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο, με την εταιρική κουλτούρα να συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, οι ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους έχει μια διακριτή κουλτούρα, θεωρούν πιο πιθανό να δουν αύξηση των εσόδων και την ικανοποίηση των πελατών. Προς αυτό συναινεί και το 72% των ανώτερων στελεχών τα οποία δηλώνουν ότι η κουλτούρα βοηθάει στην υλοποίηση επιτυχημένων αλλαγών.
   Παγκοσμίως, το 73% των ερωτηθέντων που αναφέρουν ότι η κουλτούρα συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλώνουν πως η γρήγορη λήψη αποφάσεων έχει καταστεί ευκολότερη ή παρέμεινε ίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση αυξήθηκε στις ΗΠΑ (81%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (77%) και στην Κίνα (81%) σε αντίθεση με το μόλις 57% των ερωτηθέντων παγκοσμίως που αναφέρουν το αντίθετο. Στην Κίνα, το ποσοστό έπεσε στο 38% ενώ στην Ινδία ανήλθε στο 68%.
   Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας αποτυπώνουν ένα σαφές χάσμα μεταξύ εκείνων που αναφέρουν την ύπαρξη μιας διακριτής κουλτούρας και εκείνων που δεν κάνουν αντίστοιχη αναφορά. Αντίστοιχες διαφορές παρατηρούνται και στους παρακάτω τομείς με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν μεγαλύτερη ευκολία ή στασιμότητα :
   - Συμβουλευτική και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (55% έναντι 41%)
   - Ανάπτυξη/διατήρηση της αίσθησης της κοινότητας (60% έναντι 43%)
   - Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών (66% έναντι 57%)
   - Καινοτομία με νέα προϊόντα και υπηρεσίες (66% έναντι 56%)
   - Παραγωγή/παράδοση αναμενόμενων αποτελεσμάτων (63% έναντι 51%).
   Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κουλτούρα αποτελεί χαμηλή προτεραιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό. Το 2018, το 66% των εργαζομένων πρώτης γραμμής θεωρούσαν την κουλτούρα πιο σημαντική από την στρατηγική ή το επιχειρηματικό μοντέλο έναντι 46% το 2021. Ομοίως, παρουσιάζεται διαφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο ο εταιρικός σκοπός από το εκάστοτε ιεραρχικό επίπεδο , με το 77% της ανώτερης διοίκησης να αναφέρει την αίσθηση προσωπικής σύνδεσης με τον σκοπό της εταιρείας σε αντίθεση με μόλις το 54% των υπόλοιπων εργαζόμενων.
   H διάθεση ως προς την διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη καταδεικνύουν πιο έντονα το χάσμα, με τα δεδομένα να δείχνουν μια μέση διαφορά 20% μεταξύ των απόψεων της διοίκησης και όλων των υπολοίπων εργαζομένων στα συγκεκριμένα ζητήματα. Το χάσμα αυξάνεται σε μια μέση διαφορά 30% στις ΗΠΑ και 35% στην Ιαπωνία. Αντιστοίχως, η μέση διαφορά στην Ινδία είναι μόλις 10%.
   Τα τρία τέταρτα της ανώτερης διοίκησης (71%) νιώθουν ότι έχουν την δυνατότητα να είναι ο εαυτός τους στην εργασία, έναντι μόλις 52% των μεσαίων ιεραρχικών επιπέδων και των εργαζομένων πρώτης γραμμής. Στις ΗΠΑ, τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται σε 96% για την ανώτερη διοίκηση και και 62% για τους υπόλοιπους αντίστοιχα, ενώ στην Ιαπωνία φτάνουν το 60% και 19% αντίστοιχα.
   Ομοίως, το 61% της ανώτερης διοίκησης πιστεύει ότι η επιχείρησή τους ενθαρρύνει τη συζήτηση πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, σε αντίθεση με το 42% των μεσαίων διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων πρώτης γραμμής. Επίσης, το 69% της ανώτερης διοίκησης πιστεύει ότι η επιχείρησή τους υιοθετεί την ευελιξία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών εργαζομένων έναντι του 51% των υπόλοιπων. Στην Ινδία ωστόσο, η διαφορά με τα ανώτερα στελέχη είναι η χαμηλότερη, με το 78% του ανθρώπινου δυναμικού να πιστεύει ότι η εταιρεία τους εντάσσει άτομα με διαφορετικές ανάγκες έναντι του 90% της ανώτερης διοίκησης.
   Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Head of People and Change, Consulting, PwC Ελλάδας σημειώνει: «Η κουλτούρα σε πολλούς οργανισμούς θεωρείται ως κάτι που είναι δύσκολο να οριστεί, που απλά υφίσταται και δεν είναι δυνατόν να επηρεαστεί. Δεν μπορούμε όμως πλέον να αγνοούμε τον αντίκτυπο της, ειδικά για μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κάθε οργανωσιακή κουλτούρα εμπεριέχει μια σειρά από καθοριστικές συμπεριφορές που μπορούν να συνδεθούν με απτά αποτελέσματα. Μέσα από την εξειδίκευση και ανάδειξη αυτών των συμπεριφορών ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κουλτούρας του οργανισμού, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο στενούς δεσμούς μεταξύ των ομάδων μας και να επιταχύνουμε με πιο ουσιαστικό τρόπο τις αλλαγές που θέλουμε να επιφέρουμε».

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Σε συνέχεια της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ν. Ταγαρά που αφορά στις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.
   Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακάτω:
   Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.
   I. Καθορίζονται προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ως εξής:
   Α. 1. Η αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ).
   Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών της ΔΕ (βάσει της εκάστοτε τελευταίας εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός, ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική ωριμότητα (ύπαρξη για τη Δ.Ε. κυκλοφοριακών μελετών, εγκεκριμένου ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997). Β. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:
   α. για οικισμούς με πληθυσμό – μέχρι 500 κατ. 2.300 € – από 501 έως 2.000 κατ. 4.600 € – από 2.001 έως 4.000 κατ. 18.400 € – από 4.001 έως 9.000 κατ. 45.900 € – από 9.001 έως 50.000 κατ. 79.600 € – από 50.001 έως 100.000 κατ. 107.500 € – από 100.001 έως 300.000 κατ. 168.000 € – από 300.001 έως 500.000 κατ. 199.100 € – μεγαλύτερους από 500.000 κατ. 391.600 € β. Οι αμοιβές της προηγουμένης παραγράφου (α) προσαυξάνονται σε περιπτώσεις οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι:
   βα) είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί ή ως ιστορικοί τόποι βάσει του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 ή του ν. 3028/2002 αντιστοίχως, ή βάσει προγενεστέρων αντιστοίχων διατάξεων, κατά 10 %,
   ββ) είναι παραλιακοί κατά την έννοια της παρ. 1.β του άρθρου 2 του από 24-4/3-5-1985 π.δ. (Δ’ 181), κατά 10 %, βγ) πληρούν αμφότερα τα ανωτέρω (βα) και (ββ) χαρακτηριστικά, κατά 20 %.
   γ. Η αμοιβή (Α1) για τη ΔΕ σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους αμοιβών για κάθε οικισμό της ΔΕ (αναλόγως του πληθυσμού του και της τυχόν προσαύξησης των περιπτώσεων της υποπαραγράφου (β).
   α. για ΔΕ με εμβαδόν – μέχρι 40 χιλ. στρέμματα 21.300 € – από 40 ως 60 χιλ. στρέμματα 30.000 € – από 60 ως 80 χιλ. στρέμματα 37.400 € – από 80 ως 120 χιλ. στρέμματα 52.300 € – από 120 ως 180 χιλ. στρέμματα 72.600 € – από 180 ως 280 χιλ. στρέμματα 104.000 € – από 280 ως 400 χιλ. στρέμματα 136.000 € – από 400. ως 500 χιλ. στρέμματα 153.600 € – μεγαλύτερο από 500 χιλ. στρέμματα 220.000 € β. Η αμοιβή (Α2) για τη ΔΕ προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα βάσει του εμβαδού της.
   Η αμοιβή (Α3) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, προ- κύπτει με άθροιση των επιμέρους αμοιβών (Α1) και (Α2), ήτοι (Α3) = (Α1) + (Α2). Η αμοιβή (Α3) υπόκειται σε προσαυξήσεις στις εξής περιπτώσεις: α. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Αστικότητας» (ΣΑ), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:
   ΣΑ = 20% επί τον λόγο του συνολικού πληθυσμού της Δ.Ε. που κατοικεί σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων («αστικός πληθυσμός») προς τον συνολικό πληθυσμό της Δ.Ε., ήτοι:
   ΣΑ = 20% Χ («αστικός πληθυσμός» ΔΕ/συνολικός πληθυσμός ΔΕ).
   Βάσει των ανωτέρω, η προσαύξηση της αμοιβής (Α3) με την εφαρμογή του ΣΑ, δύναται να κυμανθεί από 0% έως 20% κατά περίπτωση,
   β. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Νησιωτικότητας» (ΣΝ), ο οποίος ισούται με 10% και εφαρμόζεται όταν η ΔΕ αναφέρεται σε νησί με συνολικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 5.000 κατοίκων,
   γ. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Κυκλοφοριακών Μελετών» (ΣΚΜ) ο οποίος ισούται με 10% και εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία η ΔΕ πληροί αμφότερες τις εξής προϋποθέσεις,
   γα) Ο «Συντελεστή Αστικότητας» (ΣΑ) της ΔΕ ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 %,
   γβ) Για έναν (1) τουλάχιστον οικισμό της ΔΕ με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων, δεν έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη ή Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),
   δ. Η αμοιβή (Α4) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά τις τυχόν κατά περίπτωση προσαυξήσεις, προκύπτει με άθροιση της αμοιβής (Α3) και των τυχόν προσαυξήσεων αυτής, ήτοι: (Α4) = (Α3) + [(Α3)x(ΣΑ)] + [(Α3)x(ΣΝ)] + [(Α3) x (ΣΚΜ)].
   Διευκρινίζεται ότι λόγω των προϋποθέσεων εφαρμογής εκάστου των ανωτέρω Συντελεστών προσαύξησης της αμοιβής, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη εφαρμογή και των τριών στην ίδια ΔΕ.
   α. Η αμοιβή (Α4) μειώνεται συναρτήσει της ωριμότητας τυχόν υφιστάμενου σχεδιασμού, βάσει του κατά περίπτωση ισχύοντος Συντελεστή Ωριμότητας (ΣΩ), ως εξής: αα) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 40%.
   αβ) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 30%.
   αγ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Β1 ή Β2, κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 25%.
   αδ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Α, κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 20%.
   β. Η αμοιβή (Α5) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά την τυχόν μείωση αυτής κατά τα ανωτέρω, προκύπτει ως η διαφορά της αμοιβής (Α4) μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού που προκύπτει βάσει του «Συντελεστή Ωρίμανσης» (ΣΩ), ήτοι:
   (Α5) = (Α4) – [(Α4) x (ΣΩ)]
   Η αμοιβή (Α5) είναι η συνολική αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ για τη ΔΕ.. Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) ΔΕ του ίδιου Δήμου (όπως πχ. ΔΕ α, ΔΕ β, …), η συνολική αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε ΔΕ της ανατιθέμενης μελέτης, ήτοι: (Α5 συν) = (Α5 α) + (Α5 β) + …. Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει ΔΕ από όμορους Δήμους, η συνολική αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε ΔΕ της μελέτης προσαυξανόμενο κατά 10%, ήτοι: (Α5’ συν) = (Α5 συν) + [(Α5 συν) x 10%].
   Η ελάχιστη κατώτατη συνολική αμοιβή εκπόνησης Κύριας Μελέτης ΤΠΣ για τη ΔΕ ορίζεται σε 000 ευρώ. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ που προκύπτει βάσει των σημείων (6) ή (7) ανωτέρω, αναπροσαρμόζεται βάσει του συντελεστή (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προ- εκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (Β’ 2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/ 8.2017 (Β’ 2724). α. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται μεταξύ μελέτης κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και μελέτης κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) κατά περίπτωση ως εξής: αα) για τις ΔΕ των Δήμων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας – Πειραιά (παρ. 2.α του άρθρου 8 του ν. 4277/2014 – Α΄ 156), τις ΔΕ των Δήμων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία (1) ΔΕ της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΠΘ) του άρθρου 7 παρ. Α της «Έγκρισης αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντικής έγκρισης αυτού» (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), καθώς και τις ΔΕ άλλων Δήμων οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία (1) ΔΕ με ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε οικισμούς μεγαλύτερους των 9.000 κατοίκων («αστικού πληθυσμού» της παρ. 3.α) μεγαλύτερο ή ίσο του 80%: μελέτη κατηγορίας 01: ποσοστό 40%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 60%.
   αβ) για τις ΔΕ των υπολοίπων Δήμων: μελέτη κατηγορίας 01: ποσοστό 50%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 50%. β. Από την αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ, ποσοστό 10 % αντιστοιχεί στην Συγκοινωνιακή/Κυκλοφοριακή υποενότητα αυτής που περιλαμβάνει και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (μελέτη κατηγορίας 10 – Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες). Το ποσό της εν λόγω αμοιβής αντλείται από τις αμοιβές των μελετών κατηγορίας 01 και 02, κατ’ αντιστοιχία με τα ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενα ποσοστά επιμερισμού.
   Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται σε 70 % για την Α’ φάση της μελέτης και 30 % για τη Β’ φάση της μελέτης. Η προκαταβολή συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση της Α’ φάσης. Γ. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.04.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων» (Β’ 1470) παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μελετών των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί η διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησής τους δυνάμει της ανωτέρω υπουργική απόφασης.
   II. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Πιερρακάκης, καθορίστηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ καθώς ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της.
   Αναλυτικά, η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:
   Αποφασίζουμε τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της, ως εξής:
   Άρθρο 1
   Πεδίο εφαρμογής
   Η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, εφαρμόζεται για όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, για τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, ήτοι: για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα για τα οποία η οικοδομική άδεια εκδίδεται χωρίς την προϋπόθεση προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, όπως άδειες μικρής κλίμακας ή σαρανταοκτάωρες ή για τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, είτε εκτελούνται με αυτεπιστασία ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία η έκδοση της οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την καταβολή προκαταβολής εισφορών και την κατάθεση σχετικού σημειώματος του e-ΕΦΚΑ, στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία. Άρθρο 2
   Υπόχρεοι ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων
   Υπόχρεος εργοδότης για την απογραφή του ιδιωτικού οικοδομικού έργου που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και την καταβολή των εισφορών για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται, είναι ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοδομικού έργου. Σε περιπτώσεις ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής. Άρθρο 3
   Διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων
   Οι αιτήσεις για την ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ, υποβάλλονται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο υπόχρεος εργοδότης, εφεξής χρήστης της υπηρεσίας, εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την υποβολή της αίτησης και για το σκοπό της ηλεκτρονικής απογραφής του οικοδομικού έργου, ο χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου και των τυχόν υπολοίπων συνυπόχρεων από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [ΓΚΠΔ], της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22, και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), όπως ισχύει. Στα στοιχεία της αίτησης και στα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του οικείου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εμπίπτουν οι εργασίες του οικοδομικού έργου Ο χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, συμπληρώνει: τα στοιχεία που ζητούνται για το οικοδομικό έργο, την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτήν, τη διεύθυνση του έργου κοκ. τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, εργοδότη του οικοδομικού έργου. Στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-E.Φ.Κ.Α. και διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο χρήστης συμπληρώνει τον ΑΜΕ. Από το ανωτέρω μητρώο του e-E.Φ.Κ.Α αντλούνται τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία στην περίπτωση φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία διεύθυνσης επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας) ή εταιρικά στοιχεία στην περίπτωση νομικού προσώπου (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία διεύθυνσης επαγγελματικής έδρας), καθώς και τα στοιχεία υπευθύνων του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ΑΜΕ τα ως άνω στοιχεία λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, από άλλα μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως από Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Σε περίπτωση που οι κύριοι του έργου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι περισσότεροι του ενός, καταχωρούνται από τον χρήστη τα στοιχεία όλων των υπολοίπων συνυπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμπληρώνει τα αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής του οικοδομικού έργου κατά είδος κτιρίου και φάσεις εργασιών. Ειδικότερα, συμπληρώνει τους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, της υπό στοιχεία Φ21/2930/10.11.1992 απόφασης (Β’ 686), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάλογα με το είδος των προς εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και στην περίπτωση που υφίστανται σχετικό δικαίωμα, καταχωρούνται οι προβλεπόμενες κατά την απογραφή μειώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση απόφασης διευθυντή (εφαπτόμενα κτίρια, κτίρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέσος ζυγισμένος μειωτικός συντελεστής – ΜΖΜΣ). Ακολούθως, ο χρήστης της υπηρεσίας επισυνάπτει σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν μπορούν να αντληθούν μέσω διαλειτουργικότητας και ειδικότερα: τους τίτλους ιδιοκτησίας, το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο, στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής, τη σύμβαση δωρεάς, στις περιπτώσεις δωρεάς ιδιωτών για ανέγερση δημοσίων κτηρίων ή τμημάτων αυτών ή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε αυτά. Η ηλεκτρονική απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται με τη λήψη του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ο.Ε. και Τ.Π.Τ.Ε., αφού προηγηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από όλους τους δηλωθέντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6, συνυπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται Βεβαίωση Απογραφής Οικοδομικού Έργου, στην οποία περιλαμβάνεται και ο πίνακας με τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια. Άρθρο 4
   Έκδοση σημειώματος κατάθεσης εισφορών για έκδοση οικοδομικής άδειας
   Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής απογραφής, εκδίδεται Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης με RF πληρωμής της προκαταβολής. Η πληρωμή της προκαταβολής απαιτείται σε κάθε περίπτωση απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου. Με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας πληρωμής, εκδίδεται «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας», το οποίο φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας, προς χρήση στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Άρθρο 5
   Εξαιρέσεις
   Σε περιπτώσεις που η απογραφή του ιδιωτικού οικοδομικού έργου δεν γίνεται εντός της νομίμου προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4670/2020, τότε η απογραφή διενεργείται με φυσική παρουσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες
   Άρθρο 6
   Χρόνος έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής απογραφής
   Η έναρξη εφαρμογής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων προσδιορίζεται με ανακοίνωση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Στο πλαίσιο εργασιών Κτηματολογίου, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού με στόχο την ανάθεση υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων του ώστε "να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων" του.
   Για την κάλυψη υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020), ο Οργανισμός καλεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς/αναδόχους, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
   Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, να αποστέλλονται ταχυδρομικά με επιστολή επί αποδείξει, είτε να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εκτός από την εμπειρία σε εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, να διαθέτουν ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3'', δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS - ΣμηΕΑ-DRONES κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS κ.λπ.).
   Περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/oaed-mihanikoi και στον τηλεφωνικό αριθμό: 2109989908 & 2109989019.
   Δείτε εδώ την Ανακοίνωση 
    

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   «Μακραίνει» η λίστα με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
   Μετά από απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, συμπληρώθηκαν επιπλέον εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
   Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι προστίθενται οι περιπτώσεις:
   -Εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών, με τα απαραίτητα προσαρτήματά τους σε ακίνητα που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας των τελωνειακών Υπηρεσιών της Χώρας.
   -Εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα.»
   Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η απόφαση αυτή θα συμβάλλει:
   α) στην επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους ελέγχους φορτίων στα Τελωνεία της χώρας εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, αφενός γιατί θα άρει τον κίνδυνο απώλειας χρηματικών πόρων της Ε.Ε. που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ΕΠΑΝΕΚ για την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων και αφετέρου θα μπορέσουν τα Τελωνεία της χώρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εγκαταστήσουν εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα ελέγχου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της παράνομης εισόδου επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία εμπορευμάτων και της διασφάλισης καταβολής των ορθών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
   β) στην απλοποίηση των διαδικασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και τη διευκόλυνση των δράσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».
   Για ποιες εργασίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
   Ειδικότερα, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:
   -Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων.
   -Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
   -Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   -Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
   -Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
   -Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   -Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
   -Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012.
   -Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.
   -Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   -Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   -Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό.
   -Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
   -Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   -Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
   -Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.
   -Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
   -Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ..
   -Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
   -Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.
   -Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.
   -Κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Για την προστασία των εργαζομένων ενόψει της πολυήμερης επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας και την αποφυγή φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Εργασίας καλούν τους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 16.00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο.
   Παράλληλα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί την περίοδο αυτή τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 56738/30.07.2021 εγκύκλιο, και σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 σχετικής εγκυκλίου (αριθ.πρωτ. 41935), με έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα), σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών). Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πίνακας).
   Ειδικότερα συστήνονται:
   Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των ωρών 12.00-16.00. Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων. Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C. Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες
   Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:
   Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).  
   Πίνακας: Παράγοντες που προδιαθέτουν σε θερμικές ασθένειες/βλάβες λόγω παρατεταμένης εργασιακής έκθεσης. Ατομικοί παράγοντες Παράγοντες περιβάλλοντος Παράγοντες υγείας Φάρμακα και ουσίες Απώλεια εγκλιματισμού

   Μειωμένη σωματική (φυσική) κατάσταση

   Υψηλός δείκτης μάζας σώματος (άνω του 30)

   Αφυδάτωση

   Ηλικία >60 έτη

   Εγκυμοσύνη, γαλουχία Υψηλή θερμοκρασία αέρα

   Υψηλή υγρασία

   Εντατική σωματική εργασία / άσκηση

   Μειωμένη ταχύτητα αέρα

   Βαριά / μη διαπερατά ρούχα και προστατευτικός εξοπλισμός εργασίας Καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχές αρτηριακής πίεσης

   Χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις

   Σακχαρώδης διαβήτης

   Νεφροπάθειες

   Χρόνιες ηπατοπάθειες

   Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος-ψυχικά νοσήματα

   Αιμοσφαιρινοπάθειες (δρεπανοκυτταρική αναιμία)

   Οξεία νόσος, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα

   Άνοια, αλκοολισμός Καρδιολογικά και αντιϋπερτασικά φάρμακα: (διουρητικά,

   νιτρώδη αγγειοδιασταλτικά και αναστολείς διαύλων ιόντων Ca+, Β-αναστολείς)

   Ορμόνες (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων)

   Αντιεπιληπτικά, αντιψυχωσικά και νευροληπτικά φάρμακα, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

   Αντισταμινικά

   Αντιχολινεργικές ουσίες

   Εργογονικά διεγερτικά

   Αλκοόλ  
   Η εγκύκλιος: https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΘΕΡΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ_6ΖΠΠ46ΜΤΛΚ-333_30.07.2021-1.pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Προκήρυξη της πυροσβεστικής για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ως ακολούθως:
   Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38
   Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43
   Μετεωρολογίας 19
   Νομικής 18 
   Οικονομικών 32
   Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών -Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις.
   Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (δείτε παρακάτω) και δεν εμπίπτουν σε «κωλύματα», εκτυπώνουν τις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr ως αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.
   Για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσουν εξετάσεις, ψυχοτεχνικές δοκιμές και συνέντευξη.
   Διαβάστε τη προκήρυξη εδώ.
   Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
   Εξουσιοδότηση

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Με σημερινή απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, συμπληρώθηκαν επίπλεον εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
   Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:
   Άρθρο 1
   Μετά την περ. κδ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις κε και κστ, ως εξής:
   «κε) εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών, με τα απαραίτητα προσαρτήματά τους σε ακίνητα που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας των τελωνειακών Υπηρεσιών της Χώρας,
   κδ) εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα.»
   Άρθρο 2
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
   Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η απόφαση αυτή θα συμβάλλει:
   α) στην επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους ελέγχους φορτίων στα Τελωνεία της χώρας εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, αφενός γιατί θα άρει τον κίνδυνο απώλειας χρηματικών πόρων της Ε.Ε. που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ΕΠΑΝΕΚ για την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων και αφετέρου θα μπορέσουν τα Τελωνεία της χώρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εγκαταστήσουν εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα ελέγχου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της παράνομης εισόδου επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία εμπορευμάτων και της διασφάλισης καταβολής των ορθών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
   β) στην απλοποίηση των διαδικασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και τη διευκόλυνση των δράσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».
   Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της απόφασης από εδώ: https://bit.ly/3BPnG1o

   By getsakna, in Εργασιακά, ,

   H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων ώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” του Οργανισμού, για το έτος 2021,
   ΚΑΛΕΙ
   Τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς/ανάδοχους, με εμπειρία κι εξειδίκευση στον τομέα της γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (μελέτες Τοπογραφίας) και αντίστοιχο ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3’’, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS (ΣμηΕΑ-DRONES) κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS εν ισχύ κ.λπ. όπως αναλύονται κατωτέρω), που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον αντίστοιχο κατάλογο της, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) (Πληροφορίες: Βασίλειος Μπούρχας, τηλ. επικοιν. 2109989908).
   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν.
    

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Επίδομα 1.800 ευρώ μικτά, θα δώσει το ΤΕΕ σε κάθε έναν από τους 260 επιστήμονες Πολυτεχνικών -Τεχνολογικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής, που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που εκπονεί. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται μαζί με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.   Επιδιώκεται η προετοιμασία 260 ανέργων και μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων.   Η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:   Το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά. Τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας. Θα υλοποιηθούν επτά προγράμματα κατάρτισης στα οποία θα συμμετέχουν 260 ωφελούμενοι, χωρισμένοι σε 11 τμήματα.
   Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ωρών (170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες πρακτικής άσκησης) Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
   Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των Ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης θα εφαρμοστούν τα μέτρα και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υλοποίησης των αντίστοιχων ενεργειών. Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 20/08/2021 και ώρα 24.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους δικαιούχους, το πλήρες πρόγραμμα και την αίτηση που πρέπει να υποβάλλεται στον εξής σύνδεσμο: https://edu.teetkm.sepve.org/

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Οι Millennials είναι μία από τις μεγαλύτερες γενιές στην ιστορία και ήρθε η σειρά τους να καταναλώσουν καθώς κληρονομούν περί τα 30 δισ πλούτου από τις δύο προηγούμενες γενιές, τους baby boomers και τη Gen X.
    
   Αυτή η μεταφορά πλούτου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει μια σειρά από βιομηχανίες οι οποίες επωφελούνται από την αυξημένη αγοραστική δύναμη των millennials, οι οποίοι προτιμούν γενικά τις «εμπειρίες» έναντι των   αντικειμένων, παρά το γεγονός οτι κάποιες όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιστεύουν οτι υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ της Gen Y, των γονιών και των παππούδων τους.
   Οι εταιρείες που θα βρεθούν κερδισμένες είναι εκείνες που θα προσαρμόσουν τα προιόντα τους στις απαιτήσεις της Γενιάς Y. Αυτό σημαίνει ότι θα προσφέρουν προιόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνουν βιώσιμες αρχές διαθέτουν ευελιξία και προσφέρονται σε προσιτές τιμές. Αγκαλιάζουν επίσης τη νέα τεχνολογία και την δυνατότητα διασύνδεσης των πελατών που αυτή επιτρέπει.
   Ας ρίξουμε μια ματιά στις 12 βιομηχανίες που πρόκειται να επωφεληθούν από τις τάσεις δαπανών των millenials.
   Δραστηριότητες & χόμπι
   1. Βιομηχανία κάμπινγκ
   Καθώς περισσότεροι millennials αποκτούν παιδιά, αποζητούν περιπέτειες στην ύπαιθρο με τις οικογένειές τους. Το κάμπινγκ σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στους millennials. Στις ΗΠΑ, οι συνολικές πωλήσεις εξοπλισμού κάμπινγκ χονδρικής αυξήθηκαν σε πάνω από $3 δισ. το 2020, από λιγότερο από $2 δισ. το 2013. Επίσης, το 2020, σχεδόν 94,5 εκ. αμερικανικά νοικοκυριά πήγαν για κάμπινγκ, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την χώρα.
   2. Βιομηχανία φυσικής κατάστασης
   Τα μικρά γυμναστήρια και τα ομαδικά μαθήματα εξαπλώνονται, καθώς οι millennials αναζητούν επιλογες και επικοινωνία. Λίγες βιομηχανίες θα επωφεληθούν τόσο άμεσα από την άνοδο της οικονομικής δύναμης των millennials, όσο η βιομηχανία για τη φυσική κατάσταση. Η Generation Y έχει ήδη περισσότερα κίνητρα να παραμείνει σε φόρμα από τις προηγούμενες γενιές. Πάνω από τα τρία τέταρτα των millennials (76%) ασκούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με το 70% της Γενιάς X και το 64% των baby boomers. Οι Millennials ξοδεύουν επίσης πολύ περισσότερα σε συνδρομές γυμναστηρίου.
   3. Ταξιδιωτική βιομηχανία
   Οι Millennials αναζητούν πιο προσιτές, εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Με όρεξη για μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και πρόσβαση σε νέες διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τα προσαρμοσμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες της Γενιάς Υ θέλουν να κόψουν τους μεσάζοντες και να επενδύσουν στις δικές τους εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες - χωρίς να πληρώσουν υψηλότερο κόστος.
   Καταναλωτικά αγαθά
   4. Γρήγορη περιστασιακή βιομηχανία φαγητού
   Οι Millennials επιλέγουν ταχύτητα και ποικιλία όταν τρώνε έξω. Οι πωλήσεις αλυσίδων φαγητού είναι μειωμένες μεταξύ όλων των δημογραφικών ομάδων, όχι μόνο των millenials. Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι millennials απομακρύνονται από τις παρωχημένες αλυσίδες εστιατορίων και υιοθετούν νέες τάσεις στο γρήγορο φαγητό, επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε υγιεινές, φρέσκες επιλογές.
   5. Βιομηχανία καφέ
   Όπως η Generation X και οι baby boomers πριν από αυτούς, οι millennials πίνουν πολύ καφέ. Άρχισαν επίσης να πίνουν καφέ πολύ νεότεροι - κατά μέσο όρο, περίπου από 15 ετών. Μετά από αρκετά χρόνια μειωμένων πωλήσεων στις περισσότερες ηλικιακών ομάδων, οι millennials καταναλωτές είναι πρωτοπόροι της αναβίωσης στη βιομηχανία καφέ. Όμως, αντί να αγοράζουν προσυσκευασμένο καφέ, οι millennials αναζητούν cold brew και άλλα ειδικά σκευάσματα, καθώς και προϊόντα μη αμφιλεγόμενης προέλευσης, βιώσιμα και γκουρμέ.
   6. Βιομηχανία κατεψυγμένων τροφίμων
   Ο τομέας των κατεψυγμένων τροφίμων αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό πρόβλημα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να είναι βολικά, αλλά μέχρι πρόσφατα, δεν συσχετίζονταν με την υγιεινή διατροφή ή θεωρούνταν μη επιθυμητή εναλλακτική λύση απέναντι στα φρέσκα γεύματα. Το Gen Y έρχεται να το αλλάξει αυτο. Οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των Millennials σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία έχουν ως αποτέλεσμα την αναδόμηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την αναζωπύρωση των πωλήσεων και την εμφάνιση νέων επιχειρήσεων που δημιουργούν και προσφέρουν κατά παραγγελία κατεψυγμένα γεύματα.
   7. Βιομηχανία Seltzer
   Οι πωλήσεις ζαχαρούχων ανθρακούχων ποτών έχουν μειωθεί εδώ και χρόνια, με πολλούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σόδας να επιστρέφουν με πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί η Millennials να μην πίνουν κλασικά αναψυκτικά, αλλά προτιμούν αναψυκτικά τύπου Seltzer (σόδα με αλκοόλ) ή ανθρακούχο νερό.
   8. Βιομηχανία φυτών εσωτερικού χώρου
    Το 2019, το Bloomberg δήλωσε ότι τα φυτά είχαν γίνει τα νέα παιδιά για τη Generation Y. Η Washington Post προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι οι millennials γέμιζαν τα σπίτια τους - καθώς και το «κενό στην καρδιά τους» που άφησαν η έλλειψη παιδιών και κατοικιδίων - με φυτά εσωτερικού χώρου.
   9. Βιομηχανία περιποίησης δέρματος
   Με γνώμονα τον συνειδητό καταναλωτισμό και την προώθηση προϊόντων πρωτίστως από το διαδίκτυο, οι μικρότερες εταιρείες κερδίζουν έδαφος σε σχέση με παραδοσιακές εταιρείες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η βιομηχανία καλλυντικών σημείωσε έντονη ανάπτυξη, κυρίως λόγω της νέας καταναλωτικής συμπεριφοράς των millennials και της αύξησης των εξειδικευμένων εμπορικών σημάτων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους. Από το 2017, οι millennial αγοραστές αγόραζαν 25% περισσότερα καλλυντικά σε σχέση με 2 χρόνια πριν, και σημαντικά περισσότερα από τους baby boomers, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «λάτρεις του μακιγιάζ» που χρησιμοποιούν 6 ή και περισσότερα προϊόντα κάθε μέρα.
   Μεταφορά
   10. Αυτοκινητοβιομηχανία
   Οι Millennials εξακολουθούν να θέλουν να οδηγούν - θέλουν απλώς φθηνότερα, και πιο αποδοτικά οχήματα. Παρά την ανησυχία τους για το περιβάλλον και τη φήμη τους ως ποδηλάτες και χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, ένα μεγάλο μέρος της Generation Y είναι εξίσου πρόθυμο να πιάσει το τιμόνι. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία, αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμη το 45% των κατόχων αυτοκινήτων.
   11. Βιομηχανία μικροκινητικότητας
   Γαι τους Millennials που ζουν στην πόλη, η μικροκινητικότητα θα είναι η βασική επιλογή μετακίνησης του μέλλοντος. Τα τελευταία χρόνια, η Gen Y, δεν εκδηλώνει μόνο σημαντική προτίμηση για τη διαμονή στην πόλη, αλλά είναι επίσης 21% πιθανότερο να αγοράσει σπίτι κοντά σε κέντρα πόλεων, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Και ενώ η πανδημία του κορανοϊού είχε ισχυρό αντίκτυπο όσον αφορά στην επιλογή της θέσης της κατοικίας  - η Νέα Υόρκη σημείωσε αύξηση κατά 487% από έτος σε έτος σε ανθρώπους που εγκαταλείπουν την πόλη κατά τη διάρκεια της αιχμής της πανδημίας - φαίνεται πιθανό ότι η αγάπη των millennials για τα αστικά κέντρα θα αντέξει, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον.
   Χρηματοδότηση
   12. Προσωπική χρηματοοικονομική βιομηχανία
   Παρά το γεγονός ότι είναι φορτωμένοι με το ταχύτερα αυξανόμενο κόστος ζωής σε μια δεκαετία, οι millennials συχνά χαρακτηρίζονται ως κακοί διαχειριστές όσον αφορά τα οικονομικά τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, σχεδόν οι μισοί millennials Αμερικανοί εξοικονομούν ενεργά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνταξιοδότησης, ακόμη και μελλοντική αγορά σπιτιού. Απλώς, οι Millennials παίρνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο των χρημάτων τους μεσα από εφαρμογές, και όχι μέσα από τις τράπεζες. 
   Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες smartphone χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία τραπεζική εφαρμογή πλήρους υπηρεσίας και σχεδόν το ένα πέμπτο εφαρμογές διαχείρισης προϋπολογισμού.
   Οι χρήστες Gen Y χρησιμοποιούν εφαρμογές mobile banking και εφαρμογές fintech με αυτόνομους προϋπολογισμούς που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, με περίπου το 70% της βάσης χρηστών αυτών των εφαρμογών να ανήκει σε αυτή την γενιά.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, ήτοι από την 30η/6/2021 έως και την 29η /07/21.
   Προκήρυξη για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου (Κωδικός Προκήρυξης Α2021)
   Περίληψη προκήρυξης για σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.1.1 και Ι.1.2
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.2.1 και Ι.2.2
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.2.3, I.2.4, I.2.5 και Ι.2.6
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.2.7, Ι.2.8  και Ι.2.9
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.3.1, I.3.2 και Ι.3.3
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.4.1, I.4.2 και Ι.4.3
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό Ι.5.1, Ι.5.2, Ι.5.3 και Ι.5.4
   Αίτηση για τις θέσεις με κωδικό I.6.1 και Ι.6.2

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2453 Τεύχος Δεύτερο 9 Ιουνίου 2021
   η με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
   Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ). Ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
   Διαχείριση και δομή
   Το Σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή και λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
   • Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς».
   • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, εφεξής το «Υποσύστημα».
   • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια Έργα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
   • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των άρθρων 38 και 260 του ν. 4412/2016.
   • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και των αποδεικτικών στοιχείων των λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής δημοσίων συμβάσεων.
   • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με την αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 46,47, 278 και 279 του ν. 4412/2016.
   • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιτελική Πληροφόρηση.
   • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.
   • Προγραμματισμό Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.
   • Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας
   Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς»
   Η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Συστήματος είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και www.eprocurement.gov.gr που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες συμβάσεις φορείς, ιδίως τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.
   Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φο ρέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της.
   Το Υποσύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 και το άρθρο 258 παρ. 9 του ν. 4412/2016, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και τις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας του ν. 4727/2020 και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019.
   Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσί- ας και της παρούσας.
   Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμ- μετοχής που διενεργείται μέσω του Υποσυστήματος
   Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος
   Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πιστοποιημένοι χρήστες του Υποσυστήματος, προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων.
   Στις περιπτώσεις ανοικτής διαδικασίας ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας και εφόσον το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω σχετικής λειτουργικότητας του Υποσυστήματος.
   Η υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Υποσυστήματος.
   Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Απόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την υπεράσπιση του ενιαίου, αδιάσπαστου, πενταετούς διπλώματος των Μηχανικών και την άκριτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για απονομή integrated master σε αποφοίτους τμήματος του ΠΑΔΑ
   Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στην τελευταία της συνεδρίαση, με αφορμή την έκδοση σε ΦΕΚ απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για απονομή τίτλου integrated master σε αποφοίτους Τμήματος του ΠΑΔΑ, αντέδρασε έντονα με βάση τις πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου και αποφάσισε τα εξής:
   Η ΔΕ του ΤΕΕ, υπερασπιζόμενη αταλάντευτα το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα των Μηχανικών, στηλιτεύει απερίφραστα την επίσπευση και τη μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας να απονείμει άκριτα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated master), στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ­τικής Αττικής (ΠΑΔΑ), όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1946/Β/14-5-2021).
   Ιδιαίτερα μάλιστα, καθ’ υπέρβαση των διαδικασιών της νομοθετικής του εξουσιοδότησης,   λόγω του θεσμικού άλματος που συντελείται από το ΥΠΕΠΘ καθώς αντί της διαδικασίας που προβλέπει ο Ν.4485/2017 για την αποτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 46 και την υπαγωγή του Τμή­ματος στις παραπάνω διατάξεις, όπου στην προβλεπόμενη Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, του ΠΑΔΑ, εν προκειμένω αποφαίνεται διατυπώνοντας ομόφωνα θετική γνώμη η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στην οποία ο μόνος Μηχανικός είναι ο Πρόεδρος.
   Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα επισπεύδει σχετικά με καταιγισμό αποφάσεων του ΕΘ.Α.Α.Ε το οποίο έχει διατυπώσει θετική γνώμη για τα Τμήματα του ΠΑΔΑ:
   Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών τοπογραφίας & γεωπληροφορικής καθώς και για τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Γεωπονίας ενώ η ΕΘ.Α.Α.Ε επεξεργάζεται για το ΠΑΔΑ το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής και επανεξετάζεται μετά την πιστοποίηση του ΠΠΣ η υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο να υπερισχύουν σκοπιμότητες έναντι της επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης, της ποιότητας, της πληρότητας  και του επιπέδου σπουδών, καθώς το επάγγελμα του μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο, συνεπάγεται ευθύνες και άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και βλάπτεται. Τουναντίον θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης αναγνώρισης και απαξίωσης των πενταετών Διπλωματούχων Μηχανικών να ακυρωθεί και να ενεργοποιηθούν οι νόμιμα προβλεπόμενες  διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς θεσμικά άλματα και καθ’ υπαγόρευση αποφάσεις.
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας εξαρχής, όσον αφορά στην αναγνώριση των ενιαίων πενταετών σπουδών των Μηχανικών καθώς και στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχε διαχρονικά δηλώσει  :
   «Η ψήφιση του Ν.4485/17 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης» με την αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΤΕΕ, «αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ, των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, συνιστά  θεσμική παρέμβαση αναγνώρισης των σπουδών των μηχανικών στην κατεύθυνση αυτή» και αποτελεί κλειδί για τη διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών που στην ανώτατη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης εκπονούν μελέτες, κάνουν επιβλέψεις και διαχειρίζονται ολοκληρωμένα έργα και εφαρμογές, και των πτυχιούχων ΤΕΙ, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν σε ομάδες μελέτης, επίβλεψης και έχουν το δικαίωμα εφαρμογών…………»
   «Αισθάνεται υποχρεωμένο να υπογραμμίσει ότι, η αναγόρευση των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρέπει να διασφαλίζει με όλους τους ελέγχους όλα τα κριτήρια ποιότητας που αντιστοιχούν διεθνώς στα Πανεπιστήμια (universitas)».
   (Απόφαση της ΔΕ του  ΤΕΕ της 28/1/2018, σχετικά με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 για την «Παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών», και η από 25.07.2017 απόφασή της με αρ.  Α37/Σ26/2017 για το «Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», )
   Κατόπιν τούτου η ΔΕ του ΤΕΕ σήμερα απαιτεί να τηρηθούν οι διαδικασίες του Ν.4485/2017, ώστε να διερευνηθεί με ποια κριτήρια και ποιες διαπιστεύσεις, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, έγινε η αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος, όσον αφορά τόσο στη διάρθρωση και στο επίπεδο σπουδών, αλλά και στις υποδομές – εργαστήρια, pc labs, εργασία πεδίου – όσο και στα προσόντα, στον αριθμό και στα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη δήλωση του Προέδρου του ΣΠΜΕ «ότι από την προσωπική εμπειρία του, συμμετέχοντας θεσμικά ο ίδιος  πρόσφατα σε αρμόδια επιτροπή για την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τεχνολόγων, διαπίστωσε ότι τα σχετικά κριτήρια στο ΠΑΔΑ δεν φαίνεται να συντρέχουν».
   Επισημαίνεται ότι σε γνωστές παγκόσμιες κατατάξεις των Πανεπιστημίων ανά αντικείμενο (πχ σύμφωνα με Οργανισμό QS για το 2020, βλ. QS World University Rankings by Subject 2020) η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ βελτίωσε τη διακεκριμένη θέση της (κατατάσσεται στις κορυφαίες 50), ενώ και οι άλλες Πολυτεχνικές Σχολές χαίρουν υψηλών αξιολογήσεων στο ίδιο αντικείμενο (ενδεικτικά αναφέρεται το ΑΠΘ στις θέσεις 101-150 και το Παν. Πατρών στις θέσεις 151-200 του QS Rankings, αντιστοίχως κ.α.).
   Η ΔΕ του ΤΕΕ καλεί άμεσα την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας (ΕΕΕ) Πολιτικών Μηχανικών και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), όπως και όλες τις ΕΕΕ και Επιστημονικούς – Επαγγελματικούς Φορείς των ειδικοτήτων για τις οποίες έχει εκφραστεί από το ΕΘΕΑΑ θετική γνώμη ή τυγχάνουν επεξεργασίας, σε διάλογο με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές και το ΠΑΔΑ, ώστε να καταθέσουν εισήγηση επί του θέματος. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του Ν.4485/2017 επί της ποιότητας των σπουδών που διασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον, η ΔΕ του ΤΕΕ προτίθεται να προβεί σε αίτηση ακύρωσης της πράξης αναγνώρισης. Άλλωστε το ΤΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που εισηγήθηκε το ΠΔ 99/2018 και αποτιμά τα εκπαιδευτικά προσόντα βάσει των ενιαίων ολοκληρωμένων πενταετών προγραμμάτων σπουδών των μηχανικών για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με βασικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον.
   Παράλληλα η ΔΕ του ΤΕΕ προκειμένου να αποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη συγκρότησης σοβαρής και υπεύθυνης πρότασης για το συνολικό σχεδιασμό της παραγωγικής πυραμίδας  του τεχνικού κλάδου τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αντιστοίχιση με την απασχόληση και την αναπτυξιακή προοπτική, και λαμβάνοντας υπόψη :
   την προβληματική αλυσίδα της τεχνικής διαβάθμισης, χωρίς συστηματική εκπαίδευση και τεκμηριωμένη εξειδίκευση. Με σοβαρά κενά σε μεσαία επίπεδα (εξειδικευμένοι τεχνίτες, εργοδηγοί) την κατάργηση των σχολών μηχανικών τεχνολογικής εφαρμογής και εργοταξίου (Τεχνολόγοι) και τον ανεξέλεγκτο αριθμό μηχανικών που θα μπουν στην αγορά εργασίας. τη μη καταγεγραμμένη αντιστοίχιση των μηχανικών με το αναπτυξιακό μοντέλο , Αποφασίζει :
   Την σύσταση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των επιπέδων Τεχνικής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Διαβάθμισης – πυραμίδας σε σχέση με την αναπτυξιακή διαδικασία, Tην οργάνωση διαλόγου με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για το μέλλον της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συναρτήσει του αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Στην πρόσληψη 77 υπαλλήλων, οι οποίοι θα συστήσουν τη νέα ομάδα δράσης που θα τρέξει το πρόγραμμα κτηματογράφησης αλλά και την μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακείων σε 92 Κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα, προχωράει το Κτηματολόγιο.

   «Η ομάδα θα αποτελείται από μηχανικούς, επιστήμονες πληροφορικής και νομικούς, οι οποία θα προσληφθούν για τρία χρόνια και θα αναλάβουν μεταξύ άλλων να στήσουν τη  νέα δομή του Κτηματολογίου, υλοποιώντας τους διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό τους, τη μεταφορά αρχείων από τα υποθηκοφυλάκεια και τις συγχωνεύσεις αυτών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στα Νέα ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Γιώργος Στύλιος.
   Οι προσλήψεις ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Οπως επισημαίνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «παράλληλα αναζητούμε λύσεις για τη στελέχωση των 92 Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων τους, αφού μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες.
   Μέσα στο επόμενο διάστημα το  Κτηματολόγιο θα καλέσει μέσω ΑΣΕΠ τους υποψηφίους για να δηλώσουν υποψηφιότητα από τις 5 έως 20 Ιουλίου.
   Οι νέες θέσεις/ τομείς που θα καλύψουν οι νεοπροσληφθέντες:
   - Πέντε κεντρικοί συντονιστές μετάπτωσης, Θα υποστηρίξουν κεντρικές υπηρεσίες και θα παρακολουθούν 17 περιφερειακούς συντονιστές, στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών , οργανικών και οικονομικών εργασιών.
   - Δεκαεπτά περιφερειακοί συντονιστές μετάπτωσης, Θα διεκπεραιώνουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές, οργανωτικές ενέργειες για την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων.
   - Δύο στελέχη ενημέρωσης χωρικών δεδομένων. Θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την ενημέρωση και βελτίωση της ακρίβειας της χωρικής κτηματολογικής βάσης δεδομένων.
   - Έντεκα στελέχη διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας παραδοτέων, τεχνικής υποστήριξης των μελετών κτηματογράφισης και υποστήριξης των Επιτροπών Ενστάσεων.
   - Δύο στελέχη τεχνική υποστήριξης αρχείου και προώθησης υπηρεσιών.
   - Πέντε διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. -
   - Τέσσερις διαχειριστές προμηθειών Κτηματολογικών Γραφείων.
   - Εξι οικονομικά στελέχη
   - Πέντε στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας.
   - Είκοσι στελέχη Πληροφορικής
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.