Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Εργασιακά


  864 ειδήσεις in this category

  1. Εργασιακά

   Engineer

   Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.   Οι θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα: https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise Libraries/asep/Competitions/1Κ_2023/Σχετικά Έντυπα/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ.pdf?lve  
   Read more...

   1057 • 0

  2. Εργασιακά

   Engineer

   Πάνω από 117 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20 πολυεθνικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για να συμβάλουν στην αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας. Τα έργα θα εστιάσουν σε δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της ρύπανσης, τη στήριξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Digital Twin Ocean» («Το ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού») και τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών. Τα έργα φέρνουν σε επαφή 297 εταίρους από 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ.
   Ορισμένα από αυτά τα έργα παρουσιάστηκαν στο 1ο ετήσιο φόρουμ της αποστολής στις Βρυξέλλες. Το φόρουμ φέρνει σε επαφή την κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην αποστολή, μεταξύ άλλων εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών, οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προέβει σε απολογισμό των δράσεων της αποστολής κατά το πρώτο έτος δραστηριοποίησής της ενώ θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες και έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης. Αποτελεί ευκαιρία επίσης για τον εορτασμό της επίτευξης ενός νέου ορόσημου: περισσότερες από 200 δράσεις δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τον χάρτη της αποστολής, συμβάλλοντας στην υλοποίησή της.
   Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Περισσότερες από 200 δράσεις, πόλεων και περιφερειών, πανεπιστημίων και ΜΚΟ, ερευνητικών ινστιτούτων και ιδρυμάτων, έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της αποστολής για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας. Ανανεώνουμε την πρόσκλησή μας προς όλους να συμμετάσχουν στις τέσσερις κοινότητες – φάρους, σε όλες τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις κύριες λεκάνες απορροής ποταμών της ΕΕ!»
   Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε τα εξής: «Η αποστολή αυτή δεν είναι απλώς επίκαιρη. Η αποστολή αυτή είναι επείγουσα. Η διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων μας σημαίνει διαφύλαξη της ζωής μας και της ζωής γενικά στον πλανήτη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας θα αναζωογονήσουμε τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θα συμβάλουμε στην ανάκαμψη των πληθυσμών των ψαριών και θα καταστήσουμε τη γαλάζια οικονομία μας πιο βιώσιμη. Χάρη στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, την έρευνα, τον ακτιβισμό των πολιτών και τον αυξανόμενο αριθμό οργανώσεων, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επιτυχία αυτής της ουσιαστικής αποστολής.»
   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση, όπου θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα.
   Read more...

   572 • 0

  3. Εργασιακά

   Engineer

   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΣΟΧ 2/2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (Κ.Υ.ΔΟΜ.) ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Ν.
   Η προκήρυξη αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων διάρκειας τριών (3)  με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, υπηρεσία του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
   Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
   Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (4), ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (4) και ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2).
   Τα αποτελέσματα:
   ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107
   Κωδικός θέσης 107 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Κωδικός θέσης 107 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων Κωδικός θέσης 107 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108
   Κωδικός θέσης 108 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Κωδικός θέσης 108 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων Κωδικός θέσης 108 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109
   Κωδικός θέσης 109 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Κωδικός θέσης 109 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων Κωδικός θέσης 109 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων
   Read more...

   839 • 0

  4. Εργασιακά

   Engineer

   Το 84% των βρετανικών στούντιο αρχιτεκτονικής θέλουν να αντιστρέψουν την «καταστροφή» του Brexit, σύμφωνα με το Dezeen.
   Συντριπτικά αρνητικές οι απαντήσεις των 50 αρχιτεκτονικών γραφείων τις Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες κλήθηκαν να σχολιάσουν τον αντίκτυπο του Brexit στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι απαντήσεις υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, υψηλότερο κόστος κατασκευής, δυσκολίες προσέλκυσης ευρωπαϊκών ταλέντων και πρόσθετο διοικητικό φόρτο.
   Έρευνα διεξήγαγε τo Dezeen, τρία χρόνια μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, με συμμετέχοντες 50 αρχιτεκτονικά στούντιο που κυμαίνονταν από μικρά γραφεία με λιγότερους από 15 υπαλλήλους έως μεγαλύτερες εταιρείες με περισσότερους από εκατό υπαλλήλους και επιχειρήσεις με παγκόσμια παρουσία, όπως οι Foster + Partners και η BDP.
   Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερα αρνητικής αντίληψης του αντίκτυπου του Brexit είναι το γεγονός ότι  το 84% των στούντιο δηλώνουν την επιθυμία επανεισδοχής στην ΕΕ, εφόσον τους δινόταν η επιλογή. Ένα και μοναδικό στούντιο (2%) απάντησε αρνητικά στο ενδεχόμενο, με το υπόλοιπο 14% να μην απαντά.
   Συνολικά, το 90% των στούντιο που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι το Brexit τα έχει επηρεάσει αρνητικά, με το 66% να πιστεύει ότι ο αντίκτυπος ήταν «κάπως αρνητικός» και το 24% να επικαλείται «πολύ αρνητικό» αντίκτυπο. Το υπόλοιπο 10% θεώρησε ότι δεν υπήρξε διακριτός αντίκτυπος, που συνεπάγεται ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν πιστεύει ότι το Brexit είχε θετικό αντίκτυπο στην πρακτική τους.
   Τα στούντιο μπόρεσαν να μοιραστούν σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες τους από τη ζωή εκτός ΕΕ σε διάφορα σημεία της έρευνας.
   Αγώνας για την πρόσληψη και τη διατήρηση του προσωπικού της ΕΕ
   Οι απώλειες προσωπικού της ΕΕ μετά το Brexit και η δυσκολία στρατολόγησης από τα κράτη-μέλη ήταν επίσης εμφανή προβλήματα στις απαντήσεις. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στην έρευνα (56%) δήλωσαν ότι τα στούντιο τους υπέστησαν απώλεια προσωπικού της ΕΕ.
   Ερωτηθείς εάν το Brexit έχει δυσκολέψει τη στρατολόγηση ατόμων από χώρες της ΕΕ, το 70% απάντησε «σίγουρα», ενώ ένα επιπλέον 10% απάντησε «μόνο λίγο». 
   Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων θεωρεί το ζήτημα του προσωπικού βασικό ζήτημα.
   Αυξανόμενο κόστος υλικών και εργασίας
   Λίγο λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (το 48%) θεώρησαν ότι το Brexit είχε αντίκτυπο στα τρέχοντα σχέδιά τους. Από τους υπόλοιπους, το 20% θεώρησε ότι δεν επηρεάζεται και το 32% δήλωσε αβέβαιο.
   Συγκεκριμένα, πολλά στούντιο ανέφεραν αυξανόμενο κόστος υλικών και πιο αργές αλυσίδες εφοδιασμού, με μεγάλο μέρος των δομικών υλικών του Ηνωμένου Βασιλείου να παράγονται σε χώρες της ΕΕ. Ένα άλλο επαναλαμβανόμενο θέμα ήταν η έλλειψη ειδικευμένων εργατών στις κατασκευές που φέρεται να διακυβεύει την ποιότητα κατασκευής και να αυξάνει το κόστος εργασίας.
   Σε συνδυασμό, αυτά τα ζητήματα περιορίζουν τους προϋπολογισμούς, με έναν μικρό αριθμό ερωτηθέντων να αναφέρουν περιπτώσεις όπου τα έργα έχουν ακυρωθεί εντελώς λόγω ανησυχιών σχετικά με τη βιωσιμότητα.
   Τα χειρότερα έρχονται 
   Στην ερώτηση για την περιγραφή θετικών επιπτώσεων του Brexit, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν σχετικά επιχειρήματα. Ορισμένοι ανέφεραν ότι το Brexit τους ενθάρρυνε να επεκταθούν στο εξωτερικό ή ότι, λόγω της ήδη εδραιωμένης παρουσίας τους στην ΕΕ, κατάφεραν να ξεπεράσουν τις μικρότερες εταιρείες της Μ.Β.
   Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στούντιο του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθούν να διατηρήσουν δεσμούς με την Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες που σχετίζονται με το Brexit, με ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων να δαπανούν πόρους για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στην ΕΕ.
   πηγή: DEZEEN
   Read more...

   586 • 0

  5. Εργασιακά

   Engineer

   Κατά την πανδημία COVID-19, κατέστη σαφές ότι ο επαρκής αερισμός είναι το βασικό τεχνικό μέτρο για τη μείωση της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών.
   Οι εμπειρογνώμονες της REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations συγκέντρωσαν τώρα τα διαθέσιμα στοιχεία και ανέπτυξαν μια μέθοδο σχεδιασμού αερισμού με βάση την υγεία για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης σε εσωτερικούς χώρους με τίτλο «Health-based target ventilation rates and design method for reducing exposure to airborne respiratory infectious diseases».
   Ο έως σήμερα σχεδιασμός αερισμού που βασίζεται στα υφιστάμενα πρότυπα εσωτερικού κλίματος EN 16798-1:2019 και ISO 17772-1:2017 περιορίζεται στη χρήση κριτηρίων αερισμού που βασίζονται στην αντιληπτή ποιότητα του αέρα (οσμές) και παραβλέπει τη μετάδοση αναπνευστικών ασθενειών από αερομεταφορόμενους ιούς.
   Η μέθοδος σχεδιασμού του αερισμού με βάση τον κίνδυνο μόλυνσης, που προτείνεται στο παρόν κείμενο, παρέχει νέα ποσοστά-στόχους για τον αερισμό  και προορίζεται να συμπληρώσει τις υφιστάμενες μεθόδους σχεδιασμού αερισμού σε κτίρια εκτός κατοικιών, εξαιρουμένων των κτιρίων υγειονομικής περίθαλψης και των βιομηχανικών κτιρίων.
   Προτείνεται η εφαρμογή νέων ρυθμών αερισμού στο σχεδιασμό νέων κτιρίων και ανακαινίσεων, υψηλότερα από τα ποσοστά αερισμού άνεσης.
   Για να κατεβάσετε το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
   https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/2022/Health_based_target_ventilation_09012023.pdf
   Read more...

   423 • 0

  6. Εργασιακά

   Engineer

   Σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σχετικά με τα «αποτελέσματα της επιλογής μελέτης αρχιτεκτονικών προσχεδίων» για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου από την ορισθείσα Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΠΟΑ αναφέρει:
   Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε συνέχεια της από τον Φεβρουάριο του 2022 ανοικτής επιστολής του μαζί με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΑΠ. 67274/28.02.2022), σχετικά με τις αμφιλεγόμενες διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΠΟΑ και αφορούν στην ανέγερση του ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, θεωρεί ότι:
   Η από 09/01/2023 ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ με τα «αποτελέσματα της επιλογής μελέτης αρχιτεκτονικών προσχεδίων» για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου από την ορισθείσα Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως αποτέλεσμα μιας θεσμοθετημένης Διαγωνιστικής Διαδικασίας, ούτε ως τμήμα ενός συμβουλευτικού σταδίου προετοιμασίας, καθώς δεν ακολουθεί όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, βάσει της Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 1, παρ. 3α), το ίδιο το Υπουργείο είναι υπεύθυνο να προκηρύξει έναν Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σε συνεργασία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UIA-UNESCO. Κρίνουμε την έμμεση συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με ιδιωτικό Ίδρυμα για τη «δωρεά» μελετών απαράδεκτη, καθώς προσπαθεί να παρακάμψει την ελληνική νομοθεσία, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή των μελετών απέχουν κατά πολύ από τις προδιαγραφές που αναφέρουμε (κλειστός χαρακτήρας του Διαγωνισμού, συμμετοχή μόνο ξένων γραφείων σε ετεροβαρή συνεργασία με ελληνικά, σύνθεση επιτροπής αξιολόγησης με μόνο δύο μέλη αρχιτέκτονες). Οι συμμετέχοντες στην προβληματική αυτή διαδικασία Έλληνες αρχιτέκτονες, είτε ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, είτε ως μελετητές, συμβάλλουν στην απαξίωση του Θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, στην υποβάθμιση της Αρχιτεκτονικής και στον αθέμιτο επαγγελματικό ανταγωνισμό. Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, γνωρίζοντας τη σημασία και την αξία του συγκεκριμένου έργου, καλεί το ΥΠΠΟΑ να ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τους Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα αντάξιο της ιστορίας και διεθνούς εμβέλειας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
   Παράλληλα καλεί όσους αρχιτέκτονες συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές να συμβάλλουν δια της αποχής τους στην προάσπιση της αρχιτεκτονικής δεοντολογίας και του κύρους του κλάδου μας.
   Read more...

   520 • 0

  7. Εργασιακά

   Engineer

   Ξεκινά η συγκρότηση Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων και το ΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εγγραφή στους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς.
   Συγκεκριμένα, το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των δημοσίων κτηρίων.
   Το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), εγκρίνεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  Αφορά κτίρια στα οποία στεγάζονται οι φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/121514/1435 (B’ 6010/25.11.2022). Η καταγραφή και ο έλεγχος όλων των κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Επικράτεια και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα καταστήσουν τα κτήρια αυτά απολύτως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα προβλέπεται στο Εθνικό  Σχέδιο Δράσης  για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη.
   Στο Μητρώο εγγράφονται Μηχανικοί φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΤΕΕ, με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι ήδη εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι προεγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας. Οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας εγγράφονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα:
   α) με δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης προσβασιμότητας και της αντίστοιχης επίβλεψης,
   β) με δικαίωμα εκπόνησης λοιπών μελετών κτηριακών έργων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ενεργητικής πυροπροστασίας κ.ά.) και των αντίστοιχων επιβλέψεων.
   Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας, ορισμού των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και ελέγχου των κτηρίων, καθώς και η αποζημίωση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ που υπέγραψαν ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και η αποζημίωση τους για κάθε έλεγχο καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του κτηρίου, ενώ αυτή κυμαίνεται από 250 ως 700 ευρώ για τον καθένα. Ο (επιτόπιος) έλεγχος των Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά όλα τα στοιχεία προσβασιμότητας για όλες τις μορφές αναπηρίας την οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσκαλεί τους μηχανικούς με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας από 17 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2023.
   Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά από την πιστοποίηση της παρακολούθησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα οργανωθούν από το ΤΕΕ και τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ τον Φεβρουάριο 2023.
   Η υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας γίνεται μέσω του συνδέσμου https://web.tee.gr/prosvasimotita/mitroo-elegkton/, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας www.tee.gr.
   Ενημέρωση για τη σχετική νομοθεσία, καθώς και οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.
   Το έργο, οι υποστηρικτικές εργασίες και το συνολικό ποσό της αποζημίωσης των Ελεγκτών Προσβασιμότητας καλύπτονται από πόρους ΕΣΠΑ ή από άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα πόρους τεχνικής βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027.
   Read more...

   856 • 1

  8. Εργασιακά

   Engineer

   Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 12250 ΕΞ 2022/31.03.2022 Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022, καταρτίσθηκαν από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Α.Π.: 19772 ΕΞ 2022/23.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΠ-ΖΩ0) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 52229 ΕΞ 2022/09.12.2022 (ΑΔΑ: 60ΝΡ46ΜΤΛΠ-82Η) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο αρχικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για θητεία πέντε (5) ετών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
   Στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (www.ktimatologio.gr), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.mindigital.gr) καθώς και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr),  έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω πίνακες.
   Ενστάσεις κατά των ανωτέρων πινάκων υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], από την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη έως και την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
   Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ.docx (31.23 KB)
   ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ.pdf (230.18 KB)   ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ.XLSX (120.51 KB)
   Read more...

   983 • 0

  9. Εργασιακά

   Engineer

   Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.
   Βασικές αρμοδιότητες:
   Αξιολόγηση αιτήσεων των Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ) Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα Προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού Συμμετοχή σε Επιτροπές Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
   Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Πολιτικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας ή Αρχιτέκτονα) Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο Εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ) Γνώση των Προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά Excel Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με θέμα «Μηχανικός Τμήμα Επιχορηγήσεων»
   Read more...

   869 • 0

  10. Εργασιακά

   Engineer

   Με τον Ν.5007 (ΦΕΚ 241/Α'/23.12.2022), Άρθρο 101, παρατείνεται η προθεσμία ως προς τη λειτουργία των έργων και εγκαταστάσεων των δήμων. Αναλυτικά:
   Άρθρο 101 - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της παρ. 9 του άρθρου 52 ν. 4280/2014
   2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), ως προς τη λειτουργία των εκεί απαριθμούμενων έργων και εγκαταστάσεων, παρατείνεται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
   «9. Έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, όπως δεξαμενές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς την προβλεπομένη από τις εν λόγω διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 53 και της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και τις προβλεπόμενες από τη σχετική περί των υδάτων, λυμάτων και των αθλητικών εγκαταστάσεων νομοθεσία εγκρίσεις, αν από τη φύση των έργων επιβάλλεται η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλούνται.».
   Read more...

   518 • 0

  11. Εργασιακά

   Engineer

   Με τον Ν.5007 (ΦΕΚ 241/Α'/23.12.2022), άρθρο 108, παράγραφοι 1 και 2, παρατείνεται η προθεσμία περί ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων. Αναλυτικά:
   Για δηλώσεις στον ν. 4178/2013, που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι και την 31η.12.2024. Για δηλώσεις στον ν. 4495/2017, o μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών: α) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,
   β) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2023, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής.
   Read more...

   3633 • 2

  12. Εργασιακά

   Engineer

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας υπόψη προτίθεται να προβεί σε συμπλήρωση υπάρχουσας Ομάδας Εργασίας με τρεις (3) Διπλωματούχους  Αγρονόμους  &  Τοπογράφους  Μηχανικούς,  με  αντικείμενο την «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».
   Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
   Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου: 
   Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα. Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων. Υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών και έλεγχος των παραπάνω παραδοτέων προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση. Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» («Ε.Κ.»), όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.α. Τόπος απασχόλησης:
   Τα Μέλη της ομάδας Εργασίας θα υλοποιήσουν το αντικείμενό της στα Γραφεία της Κεντρικής υπηρεσίας του «Ε.Κ.» στον Χολαργό Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
   Χρόνος απασχόλησης: 
   Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας θα είναι δώδεκα μήνες (12) με δυνατότητα παράτασης και το έργο της θα είναι αμειβόμενο.
   Απαραίτητα Προσόντα:
   Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, συναφής με, εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και εμπειρία σε εφαρμογές G.I.S. ή/και CAD. Επιθυμητά Προσόντα:
   Βασικές γνώσεις σε Microsoft Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.
   Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική  αίτηση  συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έως και 15/12/2022.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3291 252, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 17:00.
   Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021 για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»
   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
   Έντυπο αίτησης
   Read more...

   599 • 0

  13. Εργασιακά

   Didonis

   Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, με αίτημα ώστε τα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά των υπαγωγών στους N.4178/13 και Ν.4495/17 να υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου και μέχρι την ημερομηνία που επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/17 των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του αρ. 96 του ίδιου Νόμου, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
   Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: Διαβάστε το περιεχόμενο της επιστολής εδώ
   Read more...

   2209 • 31

  14. Εργασιακά

   Didonis

   Συλλογική Σύμβαση στον Τεχνικό Κλάδο και επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς προκρίνει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της το Σάββατο 19/11 στην Αθήνα. Για την υποστήριξη των παραπάνω η Αντιπροσωπεία αποφάσισε τη διενέργεια πανελλαδικής Έρευνας για τις μορφές και τους όρους απασχόλησης των μηχανικών, υπό την ευθύνη διαπαραταξιακής Επιτροπής.
   Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της απόφασης:
   Απόφαση της ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2022 για το Θέμα 4 «Εργασιακά θέματα μηχανικών και αντικειμενικές αμοιβές. – Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος (εργασιακό πλαίσιο για τη στήριξη και προστασία του έργου των διπλωματούχων μηχανικών)»
   Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στηρίζει τα σωματεία εργαζομένων που εκπροσωπούν μισθωτούς μηχανικούς στη διεκδίκησή τους για διαπραγμάτευση υπογραφής κλαδικών ΣΣΕ που να καλύπτουν το σύνολο των μισθωτών μηχανικών ανεξάρτητα με τον τρόπο πληρωμής. Καλεί τις εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου να προσέλθουν στην διαπραγμάτευση αυτή στην οποία καλεί το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Παράλληλα στηρίζει το διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Θεωρεί επίσης αναγκαίο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών για τους συναδέλφους αυτοαπασχολούμενους, σε σχέση με τις καταργηθείσες το 2011, ώστε να ενσωματωθούν και να εξομαλυνθούν για τους συναδέλφους αυτοαπασχολούμενους οι τρομακτικές αυξήσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος συντήρησης των γραφείων τους και των επιχειρήσεών τους. Ζητά επίσης την μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση του εισοδήματός τους. Αποφασίζει:
   Τη μετατροπή του ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μηχανικών και το οποίο αρχικά θεσπίστηκε με αφορμή την έλευση της πανδημίας, σε παρατηρητήριο για την καταγραφή – μελέτη των εξελίξεων που αφορούν την κατάσταση σε σχέση με το εισόδημα και τους όρους απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, των εξελίξεων σε σχέση με την εργασιακή, μισθολογική και εισοδηματική κατάσταση. Αποφασίζουμε την δέσμευση ικανού ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας του ΤΕΕ (τμήμα Εργασιακών Δικαιωμάτων Μηχανικών της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας) στην εξυπηρέτηση υλοποίησης δράσεων που θα συμβάλλουν στους ανωτέρω στόχους.
   Ορίζει:
   Διαπαραταξιακή επιτροπή της Αντιπροσωπείας που το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με την υπηρεσία του ΤΕΕ θα αναλάβουν την εκπόνηση πανελλαδικής έρευνας, που θα επιχειρήσει να καταγράψει την εργασιακή, μισθολογική και εισοδηματική κατάσταση των συναδέλφων καθώς και μια σειρά από ευρήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα στους χώρους εργασίας. Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης και ελέγχου την επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
   Read more...

   3774 • 15

  15. Εργασιακά

   Engineer

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/21.11.2022 η προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
   Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π..
   Τα θέματα μεταδίδονται ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.
   Στην πρόσκληση για πρώτη φορά δεν θα αναφέρεται αριθμός θέσεων προς πλήρωση, ούτε φορείς που ζητούν προσωπικό.
   Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Το διαγωνιστικό κομμάτι αποτελεί το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
   Στην δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογούνται ο γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, οι δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για τις ερωτήσεις γνώσεων και 50% για την εργασιακή αποτελεσματικότητα. Επιτυχόντες θα είναι όσοι πιάσουν την βάση σε κάθε μάθημα και συνολικά. Αυτοί θα αποτελέσουν τη λεγόμενη «δεξαμενή» επιτυχόντων που μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο, αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.
   Οι προσλήψεις ανα φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.) και η εντοπιότητα.
   Οι ειδικότητες μηχανικών που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό είναι οι ακόλουθες:
   ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Διαβάστε αναλυτικά:
   ΦΕΚ 75 ΑΣΕΠ Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ-2022.pdf
   Read more...

   3362 • 8

  16. Εργασιακά

   Engineer

   Διαθέσιμα με λίγα κλικ προς πολίτες και επαγγελματίες θα είναι 2.366.293 έγγραφα και 340.319 σχέδια, που αποτελούν τα περιεχόμενα 23.303 φακέλων Οικοδομικών Αδειών της Πολεοδομίας του δήμου Νεάπολης Συκεών από τις αρχές του 2023.
   Στην ανακοίνωσή του ο δήμος κάνει λόγο για σπουδαία εξέλιξη στον κόσμο της διαδικτυακής διακυβέρνησης έρχεται ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής-προγράμματος, που στην ολότητά της για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή της στα χρονικά της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστώντας έτσι τον δήμο Νεάπολης-Συκεών πρωτοπόρο δήμο στον τομέα αυτόν.
   Πρόκειται για την Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του δήμου Νεάπολης-Συκεών, η οποία θα τεθεί σε χρήση στις αρχές του νέου έτους 2023, βγάζοντας από την… περιπέτεια τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες. Ήδη το σύστημα είναι έτοιμο αφού έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων και σχεδίων των χιλιάδων Οικοδομικών Αδειών, διαδικασία που κράτησε περί τα δύο χρόνια, ενώ είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου ύψους 216.752 ευρώ, ποσό που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ-Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού.
   «Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών πρωτοπορεί πλήρως στο σύστημα αυτό που είναι ανοιχτό σε όλους και διαχέει τις πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Ανάλογο τέτοιο έργο δεν υπάρχει σε άλλους δήμους που έχουν κάνει επιμέρους ψηφιοποίηση των αρχείων τους. Ανάλογο έργο δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις 160 Πολεοδομίες της χώρας, παρά μόνο η Πολεοδομία του δήμου σας», ανέφερε κατά την παρουσίαση του έργου ο Σπύρος Σαντριβανόπουλος, στέλεχος μιας εκ των δύο εταιριών με τις οποίες συνεργάστηκε ο δήμος.
   Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε σήμερα το μεσημέρι στην Τεχνική Υπηρεσία ενώπιον του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, των αντιδημάρχων Τάσου Τσακιρίδη (Πολιτικής Προστασίας) και Στέλιου Γκατζέ (Τεχνικών Έργων), του διευθυντή της Πολεοδομίας Αναστάσιου Σαχπατζίδη και του προϊσταμένου του Τμήματος Προγραμματισμού Γιάννη Πολυχρονιάδη, που είχε και τον συντονισμό της παρουσίασης. Εκ μέρους των εταιριών «MODUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΔΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (GEODIKTYO) συμμετείχαν επίσης οι Βαγγέλης Καραπλιάς, Νίκος Καρατσιώλης και Πάνος Καρβούνης.
   «Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία πρωτοπορία στον κόσμο της διαδικτυακής διακυβέρνησης και είμαστε υπερήφανοι που ο δήμος μας κάνει αυτό το άλμα στη ψηφιακή διακυβέρνηση. Τα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι τεράστια όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που αποκτούν άμεσα και εντελώς δωρεάν τα αναζητούμενα έγγραφα, αλλά και για τις Υπηρεσίες αφού εξοικονομούνται χιλιάδες εργατοώρες και στελεχιακοί πόροι. Έρχεται, όμως, να ακυρώσει και να καταργήσει δια παντός με αποφασιστικότητα και πλήρη αποτελεσματικότητα τις γκρίζες πρακτικές που επί χρόνια ταλάνιζαν πολλές Πολεοδομίες ανά την Ελλάδα. Με τη μηχανή αναζήτησης κάθε στοιχείου και πληροφορίας από τις Άδειες Οικοδομών δεν χρειάζεται πλέον να έρθει ο ενδιαφερόμενος σε επαφή με την οποιαδήποτε Υπηρεσία και να αποσπάσει ευνοϊκή μεταχείριση με πλάγιους και καταδικαστέους τρόπους. Το πρόγραμμα υπηρετεί τη διαφάνεια κι αυτό είναι άκρως σημαντικό. Δεν απαιτείται πλέον ούτε κόστος ούτε ταλαιπωρία των συμπολιτών μας αφού από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται μπορούν να αποκτήσουν οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα που επιθυμούν», παρατήρησε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος δεσμεύθηκε να γίνει η δημόσια παρουσίαση του προγράμματος σε ευρύτερη κλίμακα.
   Η μηχανή αναζήτησης
   Όπως αναλυτικά παρουσίασαν τα στελέχη των αναδόχων, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η οπτική ψηφιοποίηση-ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχείου της υπηρεσίας Πολεοδομίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών από τη συμβατική του μορφή (φυσικό αρχείο) σε ψηφιακή μορφή, σε συνδυασμό με την παροχή στον δημότη μιας μηχανής αναζήτησης με εύκολο τρόπο των δεδομένων των οικοδομικών αδειών ούτως ώστε να βελτιώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, να αναβαθμίσει το λειτουργικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να βοηθήσει στην διάσωση του φυσικού αρχείου.
   Στο κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο web πληροφοριακό σύστημα με το οποίο θα εκτελείται η διαχείριση, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες των συναλλασσόμενων και της Υπηρεσίας πολεοδομίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών.
   Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των δεδομένων, αυτά αρχειοθετούνται στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων με κατάλληλα δεδομένα, ως:
   Τοπογραφικά Σχέδια Διαγράμματα κάλυψης Αρχιτεκτονικά Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) Στατικά σχέδια και υπολογισμοί Στελέχη Οικοδομικών Αδειών Κτηματολογικό Διάγραμμα (στις καινούριες άδειες) Έγγραφα αυτοψιών Οποιαδήποτε άλλο έγγραφο αφορά στον φάκελο υποθέσεων οικοδομικών αδειών και διατηρεί στο αναλογικό αρχείο ο δήμος. Κατόπιν, μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν διάφορες ενέργειες, όπως Αναζήτηση με αριθμό Οικοδομικής Άδειας, με αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου, με διεύθυνση ακινήτου, με έτος Οικοδομικής Άδειας, με ονοματεπώνυμο κατασκευαστή ή άλλα μεταδεδομένα των εγγράφων, ή και με ένα κλίκ στο σημείο του χάρτη καθώς οι άδειες έχει αποτυπωθεί σε γεωχωρικό επίπεδο.
   Ειδικότερος στόχος είναι η διάχυση των γεωγραφικών πληροφοριών του έργου, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οργάνωση και διαχείριση των υφιστάμενων δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενδο-δικτυακή και διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικασιών που στηρίζονται σε γεωγραφικές ή/και μη αναζητήσεις (spatial/non spatial queries) δεδομένων πιστοποιημένης αξίας (metadata information).
   Read more...

   1205 • 6

  17. Εργασιακά

   Engineer

   Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη, στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ) του ΥΠ.ΕΝ .
   Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από την Παρασκευή 4/11/2022  έως και τη Δευτέρα 14/11/2022  στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της  αιτήσεως ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ. στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/)  μέσω της διαδρομής:  Κεντρική σελίδα -> Υπουργείο -> Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και του Παραρτήματος της Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων Εργασίας  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», καθώς  και των  Ειδικών  Παραρτημάτων: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης  «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΝ (www.ypen.gr)  και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
   Ανακοίνωση
   Read more...

   928 • 0

  18. Εργασιακά

   Engineer

   Τη δυνατότητα να θεωρήσουν ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση κάθε κατοικίας ή επιχείρησης, έχουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τα επαγγελματικά σωματεία τους, για την εξυπηρέτηση των  πολιτών. Πρόκειται για το έγγραφο που πιστοποιεί ότι κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.
   Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, την ΥΔΕ υπογράφουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr:
   ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου και προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
   Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αυθεντικοποιείται στην υπηρεσία είτε μέσω των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet, είτε μέσω των προσωπικών τους κωδικών web banking και επιλέγει «Νέα αίτηση». Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αναρτά την ΥΔΕ σε μορφή pdf (ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει τόσο την υπεύθυνη δήλωση όσο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση) και την υπογράφει ψηφιακά. Κάθε επόμενος υπογράφων αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα και εντοπίζει και υπογράφει ψηφιακά το προς υπογραφή έγγραφο στο πεδίο «Εκκρεμότητες». Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ψηφιακή θυρίδα κάθε υπογράφοντα (my.gov.gr). Η τελική υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στη συνέχεια στην αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Read more...

   5573 • 4

  19. Εργασιακά

   Engineer

   Νέα εγκύκλιος εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με θέμα: «Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής myProperty».
   Η εγκύκλιος αναφέρει:
   Σας ενημερώνουμε, ότι με την υπ’ αριθμ. Α. 1151/31.10.2022 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 5603/01.11.2022) καθορίζεται ο τρόπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος.
   Η Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής myProperty για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 της απόφασης καθίσταται υποχρεωτική από 01.01.2023.
   Α. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φόρου αποδοχής κληρονομίας
   Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), για θανάτους από 01/01/2022 και μετά οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:
   α) οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (Α.Π.Α.Α.), με κληρονόμους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και
   β) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 01/01/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτής.
   Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται ότι γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός Α.Π.Α.Α. η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ψηφιακή δήλωση με αγοραία αξία, δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος έχει ήδη γίνει επικοινωνία από τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ με την αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, από την οποία αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις και εξειδίκευση. Μέχρι τότε, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 16/01.03.2022 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία «γεωτρήσεις, πέργκολες, υπόστεγα καθώς και οι λοιπές κατασκευές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του κτίσματος (λ.χ. βρύσες) δεν αποτελούν κατά το νόμο αντικείμενο αυτοτελούς φορολόγησης ούτε περιλαμβάνονται στον αντικειμενικό προσδιορισμό του φόρου και συνεπώς δεν δύνανται να περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property».
   Β. Ως προς τη δήλωση
   Συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.
   Γ. Δηλώσεις που αφορούν λοιπές περιπτώσεις επιβολής φόρου κληρονομιάς
   Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή
   είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α. 1054/2022 (Β’ 2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Ενδεικτικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται:
   α) κάθε τροποποιητική δήλωση (είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλωθέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη δήλωση φόρου κληρονομιάς,
   β) οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α.,
   γ) οι δηλώσεις αναβολής φορολογίας,
   δ) οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου, ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις,
   ε) οι δηλώσεις κληρονομιάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται λόγω θανάτου του επικαρπωτή στον ψιλό κύριο που έχει αγοράσει την ψιλή κυριότητα, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001).
   Δ. Διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης
   Η διαδικασία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης περιγράφεται στο άρθρο 2 της απόφασης.
   Ειδικότερα ως προς τον συμβολαιογράφο:
   Δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Τονίζεται ότι:
   Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τον υπόχρεο συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από τους κληρονόμους.
   Ως προς την απαλλαγή πρώτης κατοικίας Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατ’ άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.
   Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
   Ως προς τα πεδία που συμπληρώνονται με τη δήλωση: εφόσον πρόκειται για ακίνητο Στην περίπτωση δήλωσης για ακίνητο συμπληρώνονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων.
   εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, Στις ανωτέρω περιπτώσεις συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 1031583/253/Α0013/1-4-2003 – ΠΟΛ 1055/2003 (Β’ 477) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
   για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία Στα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία αξία αυτών.
   Σημειώνεται ότι σε όλες τις δηλώσεις: συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, αναγράφεται ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση, συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά Ε. Προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς και διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων
   Στο άρθρο 3 ρυθμίζονται τα ζητήματα του προσδιορισμού το φόρου της κληρονομίας καθώς και της διαχείρισης των εκκρεμών δηλώσεων.
   Επιγραμματικά:
   με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται στο υπόχρεο σε φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, ομοίως κοινοποιείται και η ταυτότητα οφειλής. εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και να την επισυνάψει στην εφαρμογή myProperty εντός 15 εργάσιμων ημερών. η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους, για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών και εφόσον αυτά δεν μεταβάλλουν την φορολογητέα αξία της δήλωσης, αναρτώνται από τον φορολογούμενο στην εφαρμογή myProperty. Εάν η προσκόμισή τους μεταβάλλει την φορολογητέα αξία, απαιτείται και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Στ. Μεταβατικές διατάξεις
   Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης:
   Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς της ίδιας παραγράφου και άρθρου υποβάλλονται προαιρετικά από 01/12/2022. Από την 01.01.2023 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς του άρθρου 1 μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Δηλώσεις κληρονομιάς που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myProperty. Εφόσον ο υπόχρεος σε δήλωση επιθυμεί να τις υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούται να ανακαλέσει τις υποβληθείσες δηλώσεις, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην Ε. 2233/2021. Η απόφαση περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και αφορούν: Υπόδειγμα 1 (Δήλωση κληρονομίας κινητών), Υπόδειγμα 2 (Δήλωση κληρονομίας κινητών και ακινήτων), Υπόδειγμα 3 (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου κληρονομίας) και Υπόδειγμα 4 (Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου κληρονομίας).
   Συνημμένα αρχεία:
   a_1151_2022fek (643 kB)
   Εγκύκλιος-Συντονιστικής-16η-1.03.2022-Υπόστεγα-πέργκολες-και-λοιπές-κα... (420 kB)
   Εγκύκλιος-Συντονιστικής-34-2022-Δήλωση κληρονομιάς στο myProperty (003) (41 kB)
   Read more...

   403 • 1

  20. Εργασιακά

   Engineer

   Σε ανακοίνωση της η συντονιστική επιτροπή των συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος αναφέρει:
   Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 202/20.10.2022 με αριθμό θέματος 22 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίστηκε η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.
   Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, που έχει λάβει ΚΑΔ Δ55813/26.10.2022 για την οποία και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.
   https://enotariat.gr/?p=11945
    
   Read more...

   497 • 0

  21. Εργασιακά

   Engineer

   Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο project των αξιολογήσεων επενδυτικών προτάσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4887/2022), με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).
   Ταυτότητα ΕΦΕΠΑΕ
   Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ) και μη.
   Η πλειοψηφία των επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας συμμετέχει άμεσα και έμμεσα στο μετοχικό μας σχήμα.  Ενδεικτικά: ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ,ΣΒΘΣΕ, ΠΟΞ, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και σχεδόν το σύνολο των  Επιμελητηρίων της χώρας.
   Η εταιρεία απασχολεί στο σύνολό της (Κεντρική Μονάδα, Υποκατάστημα, Περιφερειακές Μονάδες)  750 άτομα, στελέχη με γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων.
   Για λόγους αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, όλοι οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να αναλάβουν έργο, μελέτες ή έρευνες που σχετίζονται ή είναι συναφείς µε το αντικείμενο εργασιών του ΕΦΕΠΑΕ.
   Αναζήτηση στελεχών – νέων συνεργατών
   Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).
   Οι συνεργάτες θα απασχοληθούν στον τομέα του φορέα με αντικείμενο τη συμμετοχή στο project των αξιολογήσεων επενδυτικών προτάσεων τού νέου  Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4887/2022).
   Ως εκ τούτου, τα άτομα που θα προσληφθούν προβλέπεται να απασχοληθούν, τόσο με την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, όσο και με τη διαχείριση του συνολικού project (παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης).
   Επί της ουσίας, τα προσλαμβανόμενα στελέχη θα πρέπει:
   Να έχουν εμπειρία σχετική με Αναπτυξιακό Νόμο(Αξιολόγηση προτάσεων, πιστοποίηση έργων, σύνταξη προτάσεων κτλ.). Να είναι καλοί γνώστες του περιεχομένου του νέου Αν. Νόμου (Ν.4887/2022). Να μπορούν να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων (ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης κτλ.). Να έχουν εικόνα της αγοράς σε σχέση με σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Να έχουν γνώση και ικανότητα διεκπεραίωσης και άλλων καθηκόντων (μηχανισμοί οργάνωσης και χρέωσης, στατιστική παρακολούθηση - reporting, προετοιμασία αξιολογήσεων, διαχείριση μητρώου αξιολογητών κτλ.). Απαραίτητα προσόντα
   Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού σε θετικές ή οικονομικές ή τεχνολογικές επιστήμες. Άριστη γνώση υπολογιστών και των βασικών εφαρμογών του Microsoft Office 365 (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, Access, Teams). Πολύ καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency. Αποδεδειγμένη τριετής εμπειρία σχετική με Αναπτυξιακό Νόμο (Αξιολόγηση προτάσεων, πιστοποίηση έργων, σύνταξη προτάσεων κτλ). Επιθυμητά προσόντα
   Μεταπτυχιακός Τίτλος σε θετικές ή οικονομικές σπουδές (έμφαση σε ζητήματα καινοτομίας, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιοποίησης, αγροδιατροφής). Αναλυτική σκέψη, διάθεση για ενασχόληση με παράλληλα καθήκοντα και δεκτικότητα στην εκμάθηση νέων πεδίων. Εμπειρία ή/και καλή γνώση σε Management Information Systems (MIS) web-based applications PowerBI. Διαδικασία επιλογής
   1.  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία τεκμηρίωσης του περιεχομένου τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
   2.  Εξ’ αυτών θα γίνει μια αρχική διαλογή βιογραφικών που θα κριθούν ως πλέον επιθυμητά.
   3.  Οι κάτοχοι αυτών των βιογραφικών  θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον ειδικής επιτροπής επιλογής του ΕΦΕΠΑΕ.
   Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.  
   Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
   Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων ενός φορέα ή προσώπου υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με δικαιούχους δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός της δομής του.
   Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΕΠΑΕ δεν δικαιούνται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, να αναλάβουν πράξεις των δράσεων που διαχειρίζονται, να εκπονήσουν μελέτες, ή να παρέχουν υπηρεσίες επ’ αμοιβή προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για τα έργα τους και γενικά να έχουν συγγενική, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες διαχειρίζονται.
   Προς τούτο, με την πρόσληψή τους θα υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η αλήθεια του περιεχομένου της οποίας θα ελέγχεται συστηματικά και διαχρονικά από το φορέα.
   Πόθεν έσχες (ν.4571/2018)
   Οι προσλαμβανόμενοι θα υποχρεούνται σε υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες κατά τα οριζόμενα στο Ν.4571/2018, ως ισχύει.
   Εσωτερικός έλεγχος
   Τα πεπραγμένα του τομέα υπόκεινται σε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από auditor του φορέα.
   Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
    
   Read more...

   578 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.