Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

  • Engineer

   Το Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας για τον Καθαρό Αέρα δημοσίευσε έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι βοτανικοί κήποι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δροσιστούν οι πόλεις και να μετριαστούν οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών και των φαινομένων καύσωνα.
   Στη μελέτη του, το Global Centre for Clean Air Research (GCARE) του Πανεπιστημίου του Surrey ανέλυσε πώς διαφορετικά παραδείγματα μπλε υποδομών (περιοχές και εγκαταστάσεις νερού) και πράσινων υποδομών (στοιχεία που περιλαμβάνουν φυτά και δένδρα) μπορούν να μετριάσουν την αστική θερμοκρασία.
   Το κέντρο διαπίστωσε ότι οι βοτανικοί κήποι μπορούν να μειώσουν τις θερμοκρασίες του αέρα της πόλης κατά μέσο όρο έως και πέντε βαθμούς Κελσίου. Οι υγρότοποι και οι πράσινοι τοίχοι ήταν επίσης πολύ αποτελεσματικοί στην αστική ψύξη, σε σύγκριση με τα πάρκα με γρασίδι.
   Ενώ είναι γνωστό ότι οι μπλε και πράσινες υποδομές μπορούν να μειώσουν τις θερμοκρασίες των αστικών κέντρων, η ομάδα ελπίζει ότι τα ευρήματά της δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το γιατί συμβαίνει αυτό και θα προσφέρουν στους πολεοδόμους παραδείγματα για τον μετριασμό της θερμότητας στα σχέδιά τους.
   Ο διευθυντής του GCARE, κ. Prashant Kumar, εξήγησε ότι η ποικιλία της φύτευσης, η πυκνή κάλυψη και η προσθήκη υδάτινων στοιχείων που βρίσκονται στους βοτανικούς κήπους συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά τους στην ψύξη του περιβάλλοντα αέρα.
   Σύμφωνα με τον κ. Kumar «Οι βοτανικοί κήποι διαθέτουν μια ποικιλία φυσικών στοιχείων, όπως διάφορα είδη βλάστησης, δέντρα, θάμνους και γρασίδι, καθώς και υδάτινα στοιχεία όπως λίμνες, ρυάκια και καταρράκτες.»
   «Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα μοναδικούς μηχανισμούς ψύξης που δεν συναντώνται συνήθως σε πάρκα και κατά συνέπεια, οι βοτανικοί κήποι επιδεικνύουν μεγαλύτερη μέση επίδραση ψύξης σε σύγκριση με τα πάρκα» συνέχισε ο ίδιος.
   Τα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των βοτανικών κήπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ψύξης άλλων χώρων πρασίνου. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των φυτικών ειδών, την εισαγωγή υδάτινων χαρακτηριστικών, τη στρατηγική τοποθέτηση φυτών για σκίαση και τη συμπερίληψη εκπαιδευτικών πτυχών για τους επισκέπτες.

   «Οι βοτανικοί κήποι προσφέρουν μαθήματα για την επιλογή ανθεκτικών στη θερμότητα ειδών φυτών, τη μεγιστοποίηση της κάλυψης του θόλου για σκιά, την προώθηση της εξατμισοδιαπνοής μέσω ποικίλης βλάστησης, το στρατηγικό σχεδιασμό διατάξεων για τον έλεγχο του μικροκλίματος, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής προσέγγισης για πράσινες υποδομές και την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών συντήρησης».
   «Με την εφαρμογή αυτών των αρχών, άλλοι χώροι πρασίνου μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις των αστικών θερμικών νησίδων και να δημιουργήσουν πιο άνετα υπαίθρια περιβάλλοντα για τις κοινότητες», πρόσθεσε ο κ. Kumar.
   Για την έρευνα, το GCARE μελέτησε παραδείγματα μπλε και πράσινων υποδομών από όλο τον κόσμο και τις επιπτώσεις ψύξης που είχαν σε σύγκριση με το τοπικό κλίμα και την πυκνότητα πληθυσμού.
   Ο Kumar τόνισε ότι οι λύσεις ψύξης θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.
   «Για παράδειγμα, σε εύκρατα κλίματα, οι υγρότοποι και τα πάρκα είναι πιο αποτελεσματικά λόγω των ιδιοτήτων εξατμισοδιαπνοής και σκίασής τους. Στα ηπειρωτικά κλίματα, οι πράσινοι τοίχοι και οι βοτανικοί κήποι υπερτερούν, ενώ σε ξηρά κλίματα, τα πάρκα τσέπης και οι υγρότοποι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψύξη», συνέχισε ο κ. Kumar. 
   «Τα τροπικά κλίματα επωφελούνται από τα roof gardens λόγω των επιπτώσεών τους σε μικροκλίμακα σε πυκνοδομημένες περιοχές».
    
   Πηγή: Dezeen
   Read more...

   0

  • Engineer

   Οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τη δέσμευσή τους στην ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά μέσω του «Χάρτη Ηλιακής Ενέργειας της ΕΕ», μια συνεργαστική προσπάθεια μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ και της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών. Ο Χάρτης σηματοδοτεί μια ισχυρή στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής ανεξαρτησίας και των κλιματικών στόχων της ηπείρου, σύμφωνα με το pv europe.
   Είκοσι τρεις υπουργοί ενέργειας της ΕΕ υπέγραψαν τη συμφωνία μαζί με εκπροσώπους του τομέα της ηλιακής ενέργειας, επισημαίνοντας τον ζωτικό ρόλο της βιομηχανίας στο τρέχον και μελλοντικό ενεργειακό τοπίο. Η Walburga Hemetsberger, Διευθύνουσα Σύμβουλος της SolarPower Europe, τόνισε τον κεντρικό ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, τοποθετώντας την ως βασική τεχνολογία για ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον.
   Ο πυρήνας του Χάρτη περιστρέφεται γύρω από μια σειρά εθελοντικών ενεργειών. Αυτές οι ενέργειες απευθύνονται τόσο σε εταιρείες όσο και σε κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν προϊόντα φωτοβολταϊκών συστημάτων στα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ οι κυβερνήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη παράγοντες ανθεκτικότητας κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς σχετικά με την ηλιακή ενέργεια. Επιπλέον, ο Χάρτης υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και πιθανώς της επέκτασης της υπάρχουσας δυναμικότητας παραγωγής ηλιακής ενέργειας εντός της Ευρώπης. Τέλος, προωθεί την έγκαιρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και την έρευνα καινοτόμων μεθ μεθόδων ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας, όπως η ενσωμάτωση των ηλιακών συλλεκτών στη γεωργία, στα υδάτινα σώματα, στα κτίρια, ακόμη και στα οχήματα.
   Ενώ ο Χάρτης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, τα αιτήματα για συγκεκριμένες ενέργειες επιμένουν. Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών ζητά την άμεση εφαρμογή μέτρων στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση κριτηρίων ανθεκτικότητας στις δημόσιες συμβάσεις και δημοπρασίες, τη διευκόλυση της πρόσβασης σε επιδοτήσεις και τη δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης της ΕΕ ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά.
   Ανησυχίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων κατασκευαστών φωτοβολταϊκών και οι πιθανές απειλές για την ανάπτυξη του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, λόγω καθυστερήσεων στο δίκτυο και στις αδειοδοτήσεις επίσης αντιμετωπίζονται. Ενώ ο Χάρτης αποτελεί μια θετική εξέλιξη, θεωρείται ως ένα κεφάλαιο σε μια μεγαλύτερη αφήγηση. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί μια ισχυρή αγορά για τους ευρωπαίους κατασκευαστές. Επιπλέον, οι συζητήσεις σχετικά με την ευελιξία του δικτύου και τις βελτιώσεις των υποδομών υπογραμμίζονται ως εξίσου σημαντικές πτυχές μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Tα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, πολλοί επιλέγουν να αγοράσουν ένα «φτηνό» σπίτι/διαμέρισμα για να το ανακατασκευάσουν περιορίζοντας το κόστος αγοράς σε σχέση με την ανέγερση μίας νέας σύγχρονης κατοικίας. Επίσης, για να γλιτώσουν το κόστος της άδειας και της επίβλεψης, απευθύνονται για την επισκευή κατευθείαν στον εργολάβο παρακάμπτοντας τον μηχανικό εκδίδοντας μία άδεια μικρής κλίμακας ή ακόμα και χωρίς άδεια.
   Αυτό όμως μπορεί να αποβεί μοιραίο γεγονός και να τους κοστίσει πολλαπλάσια, όπως συνέβη πρόσφατα με την κατάρρευση του ορόφου ενός παλιού κτιρίου στον Πειραιά που ανακατασκευάζονταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την πολεοδομία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και να είναι υπόλογοι σήμερα στη δικαιοσύνη, ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός που εξέδωσε βεβαίωση ότι θα γίνονταν απλές μικροεπισκευές στο κτίριο, χωρίς να έχει την ευθύνη της επίβλεψης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και να απευθύνονται στον αρμόδιο μηχανικό για τον στατικό έλεγχο του κτιρίου και να γίνονται όλες οι εργασίες με τις απαιτούμενες μελέτες και την επίβλεψη μηχανικού.
   Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την ανακαίνιση ενός κτιρίου;
   Στην ανακαίνιση υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να προστατευτεί τόσο η περιουσία, όσο και η ίδια η ζωή των ενοίκων του ακινήτου.
   Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
   Μια ριζική ανακαίνιση με γκρέμισμα τοίχων ή δοκαριών απαιτεί την παρουσία μηχανικού. Μια λάθος επιλογή μπορεί να επιβαρύνει το κτίριο και να προκύψουν μεγάλες καταστροφές ενώ υπάρχει κίνδυνος και για τη ζωή των ενοίκων. Τα κεντρικά δοκάρια δεν πρέπει να πειράζονται ποτέ, διότι στηρίζουν όλο το οικοδόμημα. Ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα, τα οποία είναι παλαιά πρέπει να αλλάζουν. Είναι καλύτερη η ριζική αφαίρεσή τους παρά να γίνονται εργασίες επιδιόρθωσης κάθε φορά που προκύπτει μια ζημιά. Η αλλαγή των εξωτερικών χώρων ενός διαμερίσματος/πολυκατοικίας απαιτεί άδεια από την πολεοδομία, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών. Η Ανακαίνιση απαιτεί Οικοδομική Άδεια;
   Όχι, σε όλες τις περισσότερες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εργασίες για τις οποίες δεν χρειάζεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απλά εκδίδεται μία ηλεκτρονική βεβαίωση από μηχανικό σε περίπτωση που δεν απαιτούνται εγκρίσεις εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα.
   Πότε απαιτείται Οικοδομική Άδεια;
   Εφόσον έχουμε νέες οικοδομικές εργασίες όπως: ενίσχυση υφιστάμενου οικοδομικού σκελετού, αλλαγή διαρρύθμισης που επηρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου καθώς και όταν γίνονται εργασίες αλλαγής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τότε απαιτείται κανονική οικοδομική άδεια (ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ). Δυστυχώς, πολλοί για λόγους οικονομίας επιλέγουν να εκδίδουν μία Άδεια Μικρής Κλίμακας χωρίς να δηλώνεται όλος ο όγκος των εργασιών. Σε περίπτωση όμως καταγγελίας ή ελέγχου από την Πολεοδομία θα κριθεί το κτίσμα αυθαίρετο και θα καταλογιστούν πρόστιμα.
   Ποιες εργασίες ανακαίνισης απαιτούν Άδεια Μικρής Κλίμακας;
   Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
   Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης. Στέγαστρα και προστεγάσματα. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός. Εργασίες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις. Προσοχή! Όταν κάνουμε πολλές εργασίες μαζί και ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι πάνω από 25.000 ευρώ, τότε απαιτείται Αδεια Δόμησης.
   Ποιες εργασίες επιτρέπονται χωρίς άδεια, αλλά με βεβαίωση μηχανικού;
   Μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν επηρεάζουν την στατικότητα του κτιρίου και δεν αλλάζουν τις όψεις του.
   Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος και πλακοστρώσεις. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων. Τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Ατικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες κλπ. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων. Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων. Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων. Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών. Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου. Τι γίνεται όταν γκρεμίζω τοίχους για αλλαγή διαρρύθμισης; Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας από την πολεοδομία, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Για την αίτηση χρειάζεται τοπογραφικό, κάτοψη, φωτογραφίες και τεχνική έκθεση – βεβαίωση μηχανικού στην οποία αναφέρει ότι δεν θίγεται ο στατικός φορέας του κτιρίου.
   Τι πρέπει να προσέξω όταν θέλω να κάνω μία προσθήκη πάνω ή δίπλα από το παλιό κτίσμα;
   Πρώτα εξετάζει ο μηχανικός αν τα πολεοδομικά στοιχεία που ισχύουν σήμερα (υπόλοιπο δόμησης, κάλυψης, μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, επιβολή πρασιάς, απόσταση από τα όρια κλπ) επιτρέπουν να γίνει προσθήκη. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας και τότε απαιτούνται όλες οι μελέτες (τοπογραφικό, αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτη πυρασφάλειας και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής. Απόδοσης Κτηρίων (Κ. Ε. Ν. Α. Κ.).
   Τι θεωρείται ριζική ανακαίνιση και τι άδεια απαιτείται;
   Η ριζική ανακαίνιση κτιρίου, αναφέρεται σε εργασίες μεγάλης κλίμακας και συνήθως ο προϋπολογισμός των εργασιών που απαιτούνται ξεπερνά στις 25.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Άδεια Δόμησης και όχι Άδεια Μικρής Κλίμακας.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Τα έργα που θα προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης των πλοίων σε 12 λιμάνια της χώρας περιελήφθησαν στις δεσμεύσεις που έλαβε η Ελλάδα, στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης "Our Ocean Conference 2024" η οποία διεξήχθη στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο στη διεθνή ορολογία ονομάζεται «cold ironing» ή διαφορετικά Ship-to-Shore Interconnection, Onshore Power Supply (OPS) και Alternative Maritime Power εκτιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στα 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υλοποιηθεί σε μια εξαετία. Άλλωστε το «πρασίνισμα» των λιμανιών αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.
   Τα πλοία θα πρέπει να ηλεκτροδοτούνται από τη στεριά όσο παραμένουν στα λιμάνια, κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ώστε να επιτευχθούν στόχοι περιορισμού των εκπομπών  ρύπων που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων.  Ήδη τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται όπως του Πειραιά όπου σχεδιάζεται η ηλεκτροδότηση ελλιμενιζόμενων πλοίων από πέντε σταθμούς εντός του λιμανιού για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας  και από τέσσερις για τα πλοία της κρουαζιέρας. Παραμένει ωστόσο ακόμη σε εκκρεμότητα το κανονιστικό πλαίσιο, η τιμολογιακή πολιτική και η χρηματοδότηση των έργων καθώς απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις.  Επίσης, σε φάση ωρίμανσης του σχεδιασμού βρίσκονται και άλλα λιμάνια, όπως της  Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.  Το  «cold ironing»  αναμένεται ότι θα  περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων ρύπων.   
   Συστήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και τροφοδοσίας
   Για τη μετατροπή των λιμανιών απαιτούνται συστήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και τροφοδοσίας των πλοίων, μετασχηματιστές και άλλες υποδομές. Επίσης, μπορούν να αναπτυχθούν και συστήματα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. από φωτοβολταϊκά στις στέγες των κτιρίων έως και μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, ώστε η ηλεκτροδότηση των πλοίων να γίνεται από πράσινη ενέργειας και όχι από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή αναβάθμιση των λιμανιών με μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που προορίζονται για ερευνητικά έργα και μελέτες αλλά και για αναπτυξιακά projects. Στη χώρα μας μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρικής διασύνδεσης είχε πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης στο πλαίσιο του έργου Electrification of Eastern Mediterranean Corridor-ELEMED, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility).
   Σύμφωνα με τη λίστα των 21 δεσμεύσεων που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την ελληνική κυβέρνηση,  τα κονδύλια για τα έργα σε 12 ελληνικά λιμάνια θα προέλθουν από το Ταμείο Απανθρακοποίησης για τα  νησιά και από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility). Η χώρα μας έχει περισσότερα από 150 λιμάνια, εκ των οποίων τα πέντε αποτελούν  μεγάλες συγκοινωνιακές πύλες και  τα 20 είναι κόμβοι του συμπληρωματικού δικτύου   του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τι καθιστά μία πόλη έξυπνη; Και πόσο έξυπνες είναι οι πόλεις, στις οποίες ζούμε; «Οι πόλεις πρέπει να σχεδιάζουν και να υιοθετούν στρατηγικές που μπορούν να αντέξουν στο τεστ του χρόνου και ενός μέλλοντος, γεμάτου αυξανόμενες αβεβαιότητες», εξηγεί ο Μπρούνο Λανβίν, πρόεδρος του Smart City Observatory, που ανήκει στο IMD World Competitiveness Center.
   Σύμφωνα με το IMD μία έξυπνη πόλη «είναι ένα αστικό περιβάλλον που εφαρμόζει τεχνολογία, η οποία ενισχύει τα οφέλη και περιορίζει τα αρνητικά της αστικοποίησης για τους πολίτες της». Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι 20 κορυφαίες έξυπνες πόλεις είναι σε χώρες με οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον εν πολλοίς προβλέψιμο, παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργούν κλιματική αλλαγή και γεωπολιτικές εντάσεις.
   «Η εμπιστοσύνη και η χρηστή διακυβέρνηση είναι αυξανόμενης σπουδαιότητας, η βιωσιμότητα παίζει ουσιαστικό ρόλο και η σημασία της AI στον σχεδιασμό και τη διαχείριση αναμένεται να αυξηθεί με τα χρόνια. Όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να γίνουν πιο ανθρωποκεντρικές», συμπληρώνει o Λανβίν.
   Πρωτιές για την Ευρώπη
   Με βάση τα δεδομένα αυτά λοιπόν συγκροτήθηκε ο δείκτης για το 2024, ο οποίος φέρνει την Ζυρίχη για 5η διαδοχική χρονιά στην κορυφή. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Όσλο, στην τρίτη η Καμπέρα, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γενεύη και η Σιγκαπούρη.
   Η Ευρώπη μπορεί να υπερηφανεύεται ότι στην πρώτη 10αδα, φιγουράρουν 7 δικές της πόλεις. Και η Ασία μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται ότι πολλές δικές της πόλεις σκαρφάλωσαν αρκετά κλιμάκια στην κατάταξη.
   Κατήφορος για τη Βόρεια Αμερική
   Αντιθέτως η φετινή εικόνα είναι απογοητευτική για τις ΗΠΑ και συνολικά για τη Βόρεια Αμερική. Για πρώτη φορά από το 2019 καμία πόλη της Βόρειας Αμερικής δεν είναι μέσα στις 20 πιο έξυπνες του κόσμου. Η Ουάσιγκτον έκανε βουτιά 12 θέσεων και το Λος Άντζελες 11 θέσεων στον δείκτη, το Σαν Φρανσίσκο υποχώρησε εννέα θέσεις, η Νέα Υόρκη είχε πτώση 7 θέσεων και το Σικάγο τεσσάρων θέσεων. Στον Καναδά, η Οτάβα υποχώρησε 3 θέσεις και το Μόντρεαλ είχε πτώση 9 θέσεων.
   120η σε 142 πόλεις η Αθήνα
   Η έρευνα κατατάσσει συνολικά 142 πόλεις ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, στη βάση δεδομένων που συγκεντρώνουν οι ερευνητές για την ποιότητα ζωής, αλλά και των ερωτηματολογίων που απαντούν 120 κάτοικοι σε κάθε πόλη. Η Αθήνα στη φετινή λίστα υποχώρησε κατά 7 θέσεις, στην 120η. Η Άγκυρα, με πτώση 6 θέσεων, είναι σε καλύτερη μοίρα, στην 96η θέση.
   Όπως επισημαίνεται στην έκθεση πόλεις που βελτίωσαν τη θέση τους ήταν εκείνες που φρόντισαν συνολικά για το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους, αναπτύσσοντας περισσότερους χώρους πρασίνου, αλλά και διευρύνοντας τις ευκαιρίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις και σύσφιξη κοινωνικών σχέσεων (social bonding).
   Στο έγγραφο, που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία όλων των πόλεων, που αξιολογούνται στην έρευνα.
   20240412-SmartCityIndex-2024-Full-Report.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ο νέος νόμος 5092/2024 για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές άπτεται σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με την παραχώρηση των αιγιαλών, όπως η οριοθέτησή τους, οι διαγωνισμοί για την παραχώρησή τους, οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων και η αντιμετώπιση των παραβάσεων.  
   Στοχεύοντας στη μεγαλύτερη διαφάνεια των διαγωνισμών παραχώρησης μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής διαδικασίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών, προσπαθεί να αντιμετωπίσει διαχρονικές παθογένειες. Από την άλλη, όμως, έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυρίως αναφορικά με την οριοθέτηση του αιγιαλού.
   Οριοθέτηση του αιγιαλού και απάτητες παραλίες
   Η οριοθέτηση του αιγιαλού αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, το οποίο επηρεάζει απόλυτα τη δόμηση στην περιοχή και ειδικότερα την απόσταση από την οριογραμμή, όπου αυτή επιτρέπεται.
   Η προϋφιστάμενη διάταξη (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β’ ν. 2971/2001) για ελάχιστο πλάτος 30 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού που συνιστά αδόμητη ζώνη καταργείται (άρθρο 3) με την αιτιολογία ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν επιφέρει κάποιο προστατευτικό αποτέλεσμα, ιδίως με δεδομένη την ποικιλομορφία του παραλιακού μετώπου της χώρας. Ωστόσο, αν και καταργείται το κατώτατο όριο των 30 μέτρων, δεν καταργείται το ανώτατο όριο των 50 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η δόμηση στα 50 μέτρα ανεξάρτητα από τυχόν ιδιαιτερότητες της εκάστοτε παραλίας. 
   Το άρθρο 5 περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού, τονίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας, όπως για παράδειγμα η γεωμορφολογία του εδάφους, οι παράκτιοι πόροι και η ύπαρξη νομίμως υφιστάμενων τεχνικών έργων στην περιοχή. Επιπλέον, διατυπώνονται και ειδικότερες προβλέψεις για την οριογραμμή παραλίας ανά περίπτωση, όπως η ύπαρξη σχεδίου πόλης, παραδοσιακοί οικισμοί,  πόλη ή οικισμός που προϋφίστανται του 1923 ή με πληθυσμό κατά των 2.000 κατοίκων.
   Ο καθορισμός γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ προβλέπεται και η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής, στην οποία υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή και κατά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   Η όσο το δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα ελέγχου της οριοθέτησης του αιγιαλού συμπληρώνεται και με τους απαιτούμενους όρους δημοσιότητας (δημοσίευση σε ΦΕΚ, μόνιμη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τοιχοκόλληση στις αποκεντρωμένες διοικήσεις). Επιπλέον, η καταγραφή του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού γίνεται σε ορθοφωτογραφικά υπόβαθρα τηρούμενα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Ενδιαφέρον έχουν και οι διατάξεις των άρθρων 4 και 22, όπου για πρώτη φορά καθιερώνεται η έννοια των απάτητων παραλιών. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες ιδιαίτερης αισθητικής, γεωμορφολογικής ή οικολογικής αξίας σε περιοχές Natura 2000, όπου απαγορεύονται η παραχώρηση απλής χρήσης, η οποία ορίζεται ως "κάθε χρήση, από την οποία δεν παραβιάζεται ο προορισμός του αιγιαλού και της παραλίας ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους", και εν γένει όλες οι δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη μορφολογία  και την ακεραιότητά τους από οικολογικής άποψης. Μάλιστα, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης η απαγόρευση θα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση κινητών στοιχείων στις απάτητες παραλίες (όπως ομπρελών, ξαπλωστρών κλπ). 
   Παρόλη τη θέσπιση των απάτητων παραλιών αλλά και την έμφαση στον καθορισμό του αιγιαλού με αδιάβλητα κριτήρια και ανεξάρτητη διαδικασία, η διάταξη για την κατάργηση του ελάχιστου ορίου προστασίας των 30 μέτρων παραλίας οδήγησε στις αντιδράσεις γνωστών περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως η WWF Ελλάς, η Greenpeace και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.
   Η διαδικασία της παραχώρησης
   Η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και της παραλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της τουριστικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όμως έχει απασχολήσει στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές τις αρχές και την κοινή γνώμη με τις συχνές και ευρείες παραβάσεις των παραχωρησιούχων. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος του νέου νόμου είναι να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία δημοπράτησης αλλά και να τεθούν συγκεκριμένα όρια για την κάλυψη του αξιοποιούμενου τμήματος.
   Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου νόμου, ο ορισμός των τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας όπου επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας θα γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους μετά από γνώμη των οικείων δήμων που διατυπώνεται έως την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και σχετική εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας έως την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Γίνεται σαφές, επομένως, ότι ο βασικός άξονας είναι η αρκετά έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να περιοριστούν και μελλοντικά προβλήματα.
   Για να αποφευχθούν ζητήματα υπερβολικής κάλυψης της παραλίας, όπου δεν θα παρέχεται η δυνατότητα στους λουόμενους να αξιοποιήσουν το ελεύθερο μέρος της, εισάγονται από τον νόμο συγκεκριμένες προστατευτικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, το ανώτατο εμβαδόν παραχώρησης ορίζεται στα 500 τ.μ. και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κάλυψη άνω του 50% του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η απόσταση 6 μέτρων μεταξύ των τμημάτων που παραχωρούνται, ενώ επιβάλλεται και απαγόρευση παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας όταν το μήκος ή το πλάτος είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 150 τ.μ. 
   Αναφορικά με την πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης, στο επίκεντρο των ρυθμίσεων του νέου νόμου βρίσκεται το Πληροφοριακό Σύστημα "Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας", έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης με διαφανή και σύγχρονη ηλεκτρονική διαδικασία. Στο εν λόγω σύστημα θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τις δημοπρασίες, τις παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών και παραλιών, καθώς και δεδομένα σχετικά με αυτοψίες, καταγγελίες, αλλά και φωτογραφικό υλικό για τη διενέργεια ελέγχων. Έτσι, η δημοπράτηση θα ολοκληρώνεται ευκολότερα και γρηγορότερα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων.  
   Σύμφωνα με το άρθρο 10, η ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισμών γίνεται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους από την Κτηματική Υπηρεσία. Επομένως, πλέον, η εκτέλεση γίνεται κεντρικά και όχι από τους δήμους, όπως συνέβαινε με το προϋφιστάμενο καθεστώς. Το πληροφοριακό σύστημα συλλέγει πληροφορίες για τις αντικειμενικές αξίες των όμορων ακινήτων και παράγει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτάται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στην εν λόγω πλατφόρμα. Η τιμή πρώτης προσφοράς εξάγεται αυτόματα βάσει του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 παρ. 5 μαθηματικού τύπου.
   Υποχρεώσεις παραχωρησιούχων και δήμων
   Το άρθρο 8 θεσπίζει ελάχιστες υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων που στοχεύουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στην παραλία καθώς και στη διευκόλυνση των καταγγελιών. Καινοτόμο ρύθμιση αποτελεί η υποχρέωση του παραχωρησιούχου για ανάρτηση πινακίδας με σκοπό την πρόσβαση του κοινού στο σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών. 
   Οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου μετά τη λήξη της σύμβασης ορίζονται στο άρθρο 13, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αφαιρούνται από τον αιγιαλό τα κινητά στοιχεία που τοποθετήθηκαν για τους σκοπούς της παραχώρησης και ο χώρος να παραδίδεται καθαρός από κάθε είδους ρύπο.
   Εφόσον ο παραχωρησιούχος δεν συμμορφώνεται με τις εν λόγω υποχρεώσεις που πηγάζουν εκ του νόμου αλλά και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από τον παραχωρούντα φορέα.
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη του άρθρου 8 ότι οι συμβάσεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς και συνεπώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Η επαναφορά αυτής της πρόβλεψης αποτρέπει το εμπόριο που είχε δημιουργηθεί, κυρίως στις δημοφιλείς παραλίες, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τη μη εμπορευματοποίηση της παράκτιας ζώνης και την τήρηση των υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων. 
   Στο άρθρο 14 του νόμου αναφέρονται και οι υποχρεώσεις των δήμων ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής τους αρμοδιότητας. Τέτοιες υποχρεώσεις αφορούν την καθαριότητα, την ανάρτηση σχεδίου όπου φαίνονται οι παραχωρήσεις, την ενημέρωση της αστυνομίας σε περίπτωση διαπίστωσης καταπατήσεων των κοινόχρηστων χώρων, την πρόσληψη ναυαγοσωστών και την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους. Η απαρίθμηση των υποχρεώσεων των δήμων αναδεικνύει το γεγονός ότι ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των λουομένων και των εργαζομένων και γενικά για την τήρηση της νομιμότητας στους αιγιαλούς και τις παραλίες.  
   Καταγγελίες και κυρώσεις
   Η διευκόλυνση των καταγγελιών εκ μέρους του κοινού και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις παραβάσεις των παραχωρησιούχων αποτελούν χαρακτηριστικά των διατάξεων του ν. 5092/2024, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα ουκ ολίγα περιστατικά που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα έτη με καταπάτηση μεγαλύτερης επιφάνειας του αιγιαλού και την παρεμπόδιση του κοινού στην πρόσβασή του στην παραλία. 
   Το άρθρο 16 παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών καταγγελιών από το κοινό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, ιδίως με χρήση QR – code, ο οποίος βρίσκεται στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας. Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε διαπιστώνει παράβαση σε μια συγκεκριμένη παραλία, θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του τον κωδικό και να αποστέλλει την καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Πέρα από την προφανή απλοποίηση της διαδικασίας για τον καταγγέλλοντα, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων διευκολύνει και τις αρχές, καθώς τίθεται υπόψη τους αποδεικτικό υλικό το οποίο προκύπτει σε πραγματικό χρόνο.
   Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης της νομιμότητας καθίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 17, η Κτηματική Υπηρεσία, οι δήμοι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η Οικονομική Αστυνομία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προκειμένου τα ανωτέρω όργανα να δρουν αποτελεσματικά, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των ιδίων και των λουόμενων, θα συνεπικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ για τον έλεγχο των παραλιών θα χρησιμοποιούνται drones ή δορυφόροι.  
   Αναφορικά με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 18-20), αυτές κλιμακώνονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Τα κυριότερα διοικητικά μέτρα είναι:
   - Έκδοση πράξης άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών) από την Κτηματική Υπηρεσία σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης.  
    - Σε περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης επιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί και εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση της διαταγής ο χώρος σφραγίζεται με ταινία, τοποθετείται σχετική πινακίδα που αναφέρει τη σφράγιση και τον λόγο και την απαγόρευση εισόδου.  
   - Κατεδάφιση των παράνομων έργων με πρωτόκολλο της Κτηματικής Υπηρεσίας, το οποίο κοινοποιείται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στον φερόμενο κύριο ή νομέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος, μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση, κατεδαφίζει τα κτίσματα και αίρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και όσων έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση αρμόδιας αρχής. 
   Επιπλέον, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες από την Κτηματική Υπηρεσία, με τα πρόστιμα να ποικίλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Μάλιστα, για πρώτη φορά καθιερώνονται πρόστιμα για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, από 2.000 έως 60.000€.  
   Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν τη φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή για μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα,. Αν η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. 
   Ο κ. Παναγιώτης Κορδώνης είναι Δικηγόρος, Ανώτερος Συνεργάτης Δικηγορικής Εταιρείας Your Legal Partners
   Read more...

   0

  • Engineer

   Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρήσης για την εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών ανήρτησε η ΑΑΔΕ.
   myPROPERTY_ODHGIES_XRHSHS_XWRIS_SYMBOLAIO_19_4_2024.pdf
   myPROPERTY_ODHGIES_XRHSHS_ME_SYMBOLAIO_19_4_2024.pdf
    
   Read more...

   0

  • GTnews

   Με στόχο την τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας, τον σεβασμό στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, καθώς και στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και επισκεπτών στις ακτές, από πέρυσι τον Απρίλιο μέχρι σήμερα οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχουν μεταβεί στο νησί πέντε φορές (συγκεκριμένα στις 03.04.2023, στις 10.04.2023, στις 14.07.2023, στις 21.12.2023 και στις 01.04.2024). Διενήργησαν εντατικούς ελέγχους εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης σε 13 επιχειρήσεις και σε ένα ιδιωτικό έργο και παρακολούθησαν τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης.
   Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και θα συνεχιστούν τόσο στη Μύκονο όσο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, τα ευρήματα των οποίων θα δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Τις ημέρες αυτές συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση στα θέματα κατεδάφισης αυθαίρετης δόμησης και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, που εισηγείται στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχουν προετοιμάσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
   Ακολουθούν, αναλυτικά, τα ευρήματα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Μύκονο:
   1. PRINCIPOTE
   Κατά την πρώτη αυτοψία, στις 11.04.2023, είχε συνταχθεί πόρισμα που περιελάμβανε αυθαίρετες κατασκευές, κλειστούς χώρους με χρήση αποθήκης, μπαρ, τουαλέτες, εμπορικά κέντρα, κ.λπ., συνολικής έκτασης 9.200 τ.μ., πέργκολες και ξύλινο δάπεδο εμβαδού 5.300 τ.μ., διάστρωση γηπέδου με σκυρόδεμα 21.500 τ.μ. και ξύλινο τοίχο 300 μ., που έκλειναν την πρόσβαση του κοινού στην κοινόχρηστη παραλία του Πανόρμου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στην επιχείρηση, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2023, για την παρακολούθηση των διαδικασιών κατεδάφισης. Τον Απρίλιο του 2024 κατεδαφίστηκε το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών. Έχουν παραμείνει οι κατασκευές που έφεραν στοιχεία νομιμότητας (οικοδομική άδεια και υπαγωγές).

   PRINCIPOTE- Απρίλιος 2023
    

   PRINCIPOTE- Απρίλιος 2024
   2. PASAJI
   Στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές, όπως πέργκολες 60 τ.μ., μαντρότοιχοι 14 μ., κλειστοί χώροι 107 τ.μ. και ξύλινα πετάσματα 40 τ.μ.Το τμήμα της επιχείρησης που εκτείνεται με πέργκολα και ημιυπαίθριο χώρο έμπροσθεν του αιγιαλού και της παραλίας έχει υπαχθεί σε νόμο αυθαιρέτων και έχει ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), να ελέγξει τις υπαγωγές.Έχει διενεργηθεί η κατεδάφιση των αυθαιρέτων, για τα οποία δεν έγινε δεκτή η προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και έχει διαπιστωθεί από ιδιώτη Ελεγκτή Δόμησης.Το μικτό κλιμάκιο θα διενεργήσει νέα αυτοψία στην επιχείρηση, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
   PASAJI- Απρίλιος 2023
   3. KUZINA
   Στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν υπερβάσεις της αδείας σε όλες τις πτέρυγες του ξενοδοχείου και στο εστιατόριο ΚUZINA. Συγκεκριμένα οι κατασκευές αυτές ήταν ημιυπαίθριοι χώροι, εμβαδού 50  τ.μ., κλειστοί χώροι 200 τ.μ., γυμναστήριο κ.λπ.,τοιχία 50 τ.μ. και ξύλινη γέφυρα. Ωστόσο, κατατέθηκε ένσταση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ, όπου το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αυθαιρέτων κατασκευών παρουσιάστηκαν να έχουν υπαχθεί σε νόμο αυθαιρέτων, ενώ οι υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές που δεν εντάχθηκαν, κατεδαφίστηκαν από τον ιδιοκτήτη. Για τη νομιμότητα αυτών των υπαγωγών έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο με στοιχεία στην αρμόδια ΥΔΟΜ.

   KUZINA- Απρίλιος 2023

   KUZINA -Απρίλιος 2024
   4. AEONICSUITS&SPA
   Έγινε αυτοψία, στις 10.04.2023 και στις 01.04.2024. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο (από Ιανουαρίου 2018) διάγραμμα δόμησης και διαπιστώθηκαν: μετατροπή υπόγειων χώρων αντλιοστασίου και μηχανοστασίου σε χώρους δωματίων με jacuzzi, κλειστοί χώροι μπαρ, εστιατορίου, στη θέση παλιάς πέργκολας, αποθηκευτικοί υπέργειοι χώροι, προσθήκες στη στάθμη 3, κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων με χρήση ξενοδοχείου, γυμναστηρίου, spa κ.λπ., συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. H επιχείρηση έχει καταθέσει προσφυγή στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και δεν έχει τελεσιδικήσει, ακόμη. Σε επόμενη φάση μετά την τελεσιδικία αυτής, θα διενεργηθεί αυτοψία για την παρακολούθηση της υπόθεσης και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

   “AEONIC SUITS & SPA” – Γενική άποψη: κάτω πτέρυγα δωματίων κάτω από πισίνα και bar

   “AEONIC SUITS & SPA” – Πίσω τμήμα άνω στάθμης (προσθήκη γυμναστηρίου/spa) και βοηθητικών κτισμάτων στο κεντρικό κτίριο
   5. Alemagou
   Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης ως αποθηκευτικοί χώροι υλικών και στεγάστρων, συνολικής επιφάνειας 440 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των κατασκευών/υπερβάσεων της αδείας. Παράλληλα, εκδόθηκε νέα άδεια, μικρής κλίμακας, για «διαμόρφωση εξωτερικού χώρου προσθήκη πέργκολας με αντιανέμιο, πέργκολα για χώρο στάθμευσης και επισκευή υφιστάμενης πέργκολας χώρου καταστήματος και εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξέδρας εκδηλώσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». Οι εργασίες που αφορούν στην παραπάνω έγκριση δεν είχαν ολοκληρωθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκαν νέες υπερβάσεις.

   “Alemagou” – Απρίλιος 2023

   “Alemagou” -Απρίλιος 2024
   6. Superparadise
   Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης (αποθηκευτικοί χώροι) και προσθήκες κατ’ επέκταση κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 181 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, πλην ενός αυθαίρετου τοιχίου εσωτερικά του οικοπέδου, που διαχωρίζει τον βόρειο προαύλιο χώρο, για τον οποίο έχει προσφύγει η επιχείρηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων του Υπουργείου και μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο και είχαν ενταχθεί σε νόμο αυθαιρέτων, εστάλη έγγραφο από την Υπηρεσία προς την αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών λόγω του χρόνου κατασκευής, ωστόσο δεν έχει ακόμη απαντήσει. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση προστίμου.

   “Superparadise”- Απρίλιος 2023

   “Superparadise” – Απρίλιος 2024,όπου παρέμεινε το τοιχίο μετασκευασμένο εν μέρει
   7. Lohan
   Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης, ως αποθηκευτικοί χώροι και προσθήκες κατ’ επέκταση κτιρίων συνολικής επιφάνειας 970 τ.μ., καθώς και κατασκευές/διαμορφώσεις έμπροσθεν του καταστήματος εντός αιγιαλού/παραλίας. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών.

   “Lohan” – Απρίλιος 2023

   “Lohan” -Απρίλιος 2024
   8. Solymar
   Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές που αφορούσαν σε μικρές επεκτάσεις κτιριακές επιφάνειας 68 τ.μ. και διαμορφώσεις εντός και εκτός του οικοπέδου και αιγιαλού/παραλίας, έκτασης 500 τ.μ. Η επιχείρηση έχει προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και μετά την απόφασή του επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης για τις αυθαίρετες κατασκευές που παρέμεναν. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 προέκυψε μερική συμμόρφωση, καθώς διαπιστώθηκε ότι κάποιες κατασκευές έχουν απομακρυνθεί.

   “Solymar”- Απρίλιος 2023

   “Solymar” – Απρίλιος 2024
   9. Santanna
   Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 46,77 τ.μ. και διαμορφώσεις ξύλινης εξέδρας εντός αιγιαλού παραλίας, επιφάνειας 177,60 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών.

   “Santanna” – Απρίλιος 2023

   “Santanna” – Απρίλιος 2024
   Jakie-O Κάστρο Χώρας Κατά την αυτοψία της 11ης Απριλίου του 2023, εντοπίστηκε έμπροσθεν του καταστήματος, αυθαίρετη κατασκευή κατ’ επέκταση του κτιρίου και εντός του κοινόχρηστου χώρου, συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. Η επιχείρηση αποδέχτηκε το Πόρισμα -Έκθεση Αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου και ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης για την αποξήλωσή της με ίδια μέσα, που ωστόσο σε επόμενη αυτοψία του κλιμακίου στις Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η μερική συμμόρφωση της επιχείρησης. Για την εν λόγω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης για τις κατασκευές που παρέμειναν.

   Jakie-O Κάστρο Χώρας – Απρίλιος 2023

   Jakie-O Κάστρο Χώρας -Απρίλιος 2024
   Jakie-O Super Paradise στο Πλυντρί Κατά την αυτοψία της 10ης Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές από μέταλλο και ξύλο, οι οποίες στέγαζαν χώρους κυρίως βοηθητικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 226 τ.μ. Η επιχείρηση αποδέχτηκε το Πόρισμα -Έκθεση Αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου και ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης για την αποξήλωσή της με ίδια μέσα, που ωστόσο καθυστέρησε πλέον των -κατά νόμο- προθεσμιών και της καταλογίστηκαν τα πρόστιμα. Ωστόσο, σε επόμενη αυτοψία του κλιμακίου, στις 2 Απριλίου του 2024, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης και η καθαίρεση όλων των αυθαίρετα στεγασμένων, βοηθητικών χώρων του πορίσματος.

   Jakie-O Super Paradise στο Πλυντρί -Απρίλιος 2023

   Jakie-O Super Paradise στο Πλυντρί- Απρίλιος 2024
   NAMMOS Από την Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε συνταχθεί Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου Επιθεωρητών, στις 04.04.2023, διαπιστώθηκε να εκτελούνται εκτεταμένες, οικοδομικές εργασίες άνευ οικοδομικής αδείας, σε κτίρια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση με την επωνυμία «NAMMOS». Τμήμα κτιρίου, που συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, είχε κατασκευαστεί εντός του αιγιαλού. Θα ακολουθήσει, άμεσα, επιτόπιος έλεγχος κλιμακίου Επιθεωρητών της Υπηρεσίας, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις του από 03.06.2023 πορίσματος αρμόδιου Ελεγκτή Δόμησης, σύμφωνα με τις οποίες τμήματα των αυθαίρετων κτιρίων που περιλαμβάνονταν στο Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός αιγιαλού, έχουν ήδη κατεδαφιστεί και θα ακολουθήσει επιτόπιος έλεγχος από το Σώμα.
   Σε διαφορετικό οικόπεδο της επιχείρησης «NAMMOS», ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου Επιθεωρητών στις 03-04.04.2023, συντάχθηκε το από 28.09.2023 Πόρισμα, που αφορά σε αυθαίρετες επεκτάσεις των κτιρίων της τάξεως των 500 τ.μ., με χρήση εμπορικών καταστημάτων και εστίασης. Θα ακολουθήσει, άμεσα, επιτόπιος έλεγχος κλιμακίου Επιθεωρητών της Υπηρεσίας, προκειμένου να ελεγχθεί εάν κατεδαφίστηκαν οι εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές.

   ΝΑΜΜΟΣ 1 – Απρίλιος 2023

   ΝΑΜΜΟΣ 2 – Απρίλιος 2023
   SCORPIOS Στην επιτόπια αυτοψία 04.04.2023, εντοπίστηκαν στην εκτός σχεδίου περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση “PARAGA A.E.”, οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές: 11 containers συνολικής επιφάνειας 145 τ.μ., 3 πλαστικές δεξαμενές, 6 πέργκολες συνολικής επιφάνειας 303 τ.μ., 8 τοιχία από λιθοδομή συνολικού μήκους 36 μ. και μέσου ύψους 2,5 μ., αυθαίρετη επικάλυψη rabote πέργκολας επιφάνειας 56 τ.μ., αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24,3 τ.μ., αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24 τ.μ. και αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 89 τ.μ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις 02.04.2024, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καθαιρεθεί: το ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 89 τ.μ., το ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24 τ.μ., το container (υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ) επιφάνειας 12 τ.μ. και οι περιμετρικοί τοίχοι του ισογείου κτίσματος από λιθοδομή, του οποίου αφαιρέθηκε η οροφή, για ύψος μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) 1,5 μ.

   Scorpios – Απρίλιος 2023

   Scorpios- Απρίλιος 2024
   ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΩΡΟΕΡΓΟ» ΦΤΕΛΙΑ
   Διενεργήθηκε στις 21.12.2023 επιτόπιος έλεγχος στην περιοχή «Μωρόεργο» – «Φτελιά» Μυκόνου, στην ιδιοκτησία για την οποία είχε εκδοθεί περαιωμένη Υπαγωγή στον ν.4495/2017 και οικοδομική άδεια αποπεράτωσης εργασιών αυθαίρετης κατοικίας – ξενώνα και κολυμβητικής δεξαμενής, με το ν.4495/2017 της ΥΔΟΜ Σύρου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες σε εξέλιξη και ειδικότερα: εργασίες εκσκαφών και εκβραχισμών, σκυροδέτηση της πλάκας οροφής του κτιρίου του ξενώνα, κατασκευή σε εξέλιξη νέων τοίχων από λιθοδομή, που δεν καλύπτονται από την περαιωμένη Υπαγωγή στο ν. 4495/2017. Για τη συγκεκριμένη κατασκευή υπήρχαν υπερβάσεις εντοπισμένες από το ΑΤ, από το 2011. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι οι κατασκευές που περιλαμβάνονται στη περαιωμένη Υπαγωγή στο ν.4495/2017, κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα της 28ης.7.2011 και επομένως παρανόμως υπήχθησαν στο ν.4495/2017. Στη συνέχεια, μετά από ενεργοποίηση της αρμόδιας ΥΔΟΜ, η τελευταία προέβη σε: Απόφαση Ανάκλησης δήλωσης της Υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4495/2017, Απόφαση «Ανάκλησης της Οικοδομικής άδειας της ΥΔΟΜ Σύρου, στην περιοχή Φτελιά Μυκόνου και εξεδόθη «Διακοπή Οικοδομικών Εργασιών». Κατά το νεότερο επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών την 1η 04.2024, διαπιστώθηκε ότι είχαν συνεχιστεί οι οικοδομικές εργασίες σε χρόνο μεταγενέστερο της διακοπής οικοδομικών εργασιών. Συγκεκριμένα ο τοίχος αντιστήριξης βόρεια της οικοδομής είχε επεκταθεί καθ’ ύψος.

   ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΩΡΟΕΡΓΟ» ΦΤΕΛΙΑ – Δεκέμβριος 2023
   ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΩΡΟΕΡΓΟ» ΦΤΕΛΙΑ -Απρίλιος 2024
   Read more...

   0

  • GTnews

   Σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που ο ΔΕΣΦΑ αποδίδει στην επιστροφή της αγοράς φυσικού αερίου σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αρχίσει να υποχωρεί.
   Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ κατά το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος 2024, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 30,91% και άγγιξε τις 16,22 TWh από 12,39 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2023.
   Αντίθετα η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 8,63%, στις 16,51 Τεραβατώρες (TWh), από 18,07 TWh στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της σημαντικής μείωσης των εξαγωγών κατά 94,89% στις 0,29 TWh από 5,68 TWh. Οι εξαγωγές κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 λόγω των αυξανόμενων εισαγωγών φυσικού αερίου της Βουλγαρίας από την Τουρκία.
   Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 55,49% της εγχώριας ζήτησης.
   Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η ζήτηση από τους ηλεκτροπαραγωγούς αυξήθηκε κατά 29,5%, φτάνοντας στις 9,00 TWh από 6,95 TWh, την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντική αύξηση κατά 237,84%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023, καταγράφηκε στην κατανάλωση φυσικού αερίου από τις βιομηχανίες και τους σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG, απευθείας συνδεδεμένους στο Σύστημα Μεταφοράς, που ανήλθε σε 2,5 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15,41% της εγχώριας ζήτησης.
   Η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 κινήθηκε στο επίπεδο των 4,72 ΤWh, αυξημένη κατά 0,43% συγκριτικά με πέρσι, καλύπτοντας το 29,10%της συνολικής ζήτησης.
   Ως προς τα σημεία εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, στο α’ τρίμηνο του 2024, το Σιδηρόκαστρο κάλυψε το 43,8% των εισαγωγών (7,25 TWh), σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 113,86% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ταυτόχρονα, το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εισαγωγές φυσικού αερίου με τον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας (Σημείο Εισόδου Αγίας Τριάδας) να παραμένει κομβική πύλη εισόδου για τη χώρα, καλύπτοντας περίπου το 39% των συνολικών εισαγωγών.
   Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 εκφορτώθηκαν περίπου 6,93 TWh από 9 δεξαμενόπλοια έναντι περίπου 9,51 TWh από 13 δεξαμενόπλοια στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πάνω από 65% των εν λόγω ποσοτήτων LNG προήλθαν από τις ΗΠΑ, αγγίζοντας τις 4,54 TWh, έναντι 3,98 TWh την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ακολούθησαν οι εισαγωγές από την Ρωσία (1,91 TWh) και την Αλγερία (0,48 TWh).
   Ως προς τη συμβολή των υπόλοιπων σημείων εισόδου, το σημείο εισόδου της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του οποίου παραδίδεται αέριο που μεταφέρεται από το αγωγό TAP, κάλυψε το 17,5% των εισαγωγών (2,90 TWh). Τέλος, μηδενικές εμφανίζονται οι ροές από τους Κήπους του Έβρου (Ελληνοτουρκικά σύνορα).
   Read more...

   0

  • GTnews

   Χωρίς τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τα bonus του οικοδομικού κανονισμού, αλλά με δέκα άρθρα επιπλέον –φθάνοντας πλέον τα 132– κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος. Κύρια αντικείμενα του νομοθετήματος είναι η νέα διαδικασία πολεοδομικών ελέγχων και κατεδαφίσεων, η ίδρυση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και το νέο μοντέλο διαχείρισης της βιομάζας στα δάση. Περιλαμβάνει ωστόσο και πληθώρα περιπτωσιολογικών ρυθμίσεων, αλλά και την 23η τροποποίηση της νομοθεσίας για την επένδυση στο Ελληνικό.
   Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που έληξε η δεκαήμερη περίοδος διαβούλευσής του. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του σχεδίου νόμου αφορά τη νέα διαδικασία πολεοδομικών ελέγχων και κατεδαφίσεων, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής:
   Η αρμοδιότητα ελέγχων για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και της δημόσιας περιουσίας, ανατίθεται συνολικά στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι επιθεωρητές αναλαμβάνουν αρμοδιότητα και για τις αυθαιρεσίες επί αιγιαλών και παραλίας, το σχέδιο νόμου κάνει έναν ακατανόητο διαχωρισμό, εξαιρώντας «επεμβάσεις με ελαφριές κατασκευές και την επισκευή αυτών» (προφανώς δεν νοείται επισκευή αυθαιρέτων, ενώ είναι παράδοξο οι επιθεωρητές να ελέγχουν μεγάλες παρανομίες και οι κτηματικές υπηρεσίες τις «ελαφριές», πολλώ δε μάλλον όταν αυτό δεν ορίζεται σαφώς). Οι πολεοδομικοί έλεγχοι, που αφαιρούνται από τις υπηρεσίες δόμησης (οι οποίες μετατρέπονται σταδιακά σε άδειο κέλυφος), δίνονται σε ιδιώτες μηχανικούς. Οπως ορίζεται, εκτός από τους επιθεωρητές και τους υπαλλήλους του ΥΠΕΝ και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται και από τους ελεγκτές δόμησης. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική, όχι μόνο γιατί το κράτος δεν μπορεί να απεμπολεί τον ελεγκτικό του ρόλο, αλλά και γιατί, όπως έχει αποδειχθεί, το να βάζεις ιδιώτες μηχανικούς να ελέγχουν ιδιώτες μηχανικούς θυμίζει τη λαϊκή ρήση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Οι επιθεωρητές καταρτίζουν ετήσιο στρατηγικό σχέδιο, ενώ (μια αναμφίβολα θετική εξέλιξη) θα αναρτούν στον ιστότοπό τους τις εκθέσεις αυτοψίας (ανωνυμοποιημένες ως προς τα στοιχεία του ιδιοκτήτη). Το ΥΠΕΝ συνεχίζει την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του στο Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο ορίζεται ότι θα αναλάβει (ακόμη) δύο πλατφόρμες: μία για τον εντοπισμό αυθαιρέτων με τη χρήση αεροφωτογραφιών και drones (μια ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία ωστόσο έχει προταθεί πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν χωρίς να προχωρήσει) και μία για την υποβολή καταγγελιών από πολίτες. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η δεύτερη θα δημιουργηθεί κάτω από την ομπρέλα του gov.gr, αλλά από το ΤΕΕ. Η επιλογή αυτή ενέχει (δυνητικά) κινδύνους, καθώς το ΤΕΕ είναι μεν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι όμως ταυτόχρονα και το συνδικαλιστικό όργανο των μηχανικών (η ηγεσία του και τα όργανά του εκλέγονται από τους μηχανικούς) και επομένως θα υπάρχει πρόσβαση μονίμως σε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες (που θα στρέφονται και κατά μηχανικών). Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται επωνύμως με την καταβολή παραβόλου 150 ευρώ. Αν όμως αποδειχθούν σωστές, το παράβολο επιστρέφεται. Αν χρειάζεται έλεγχος σε περιοχές αιγιαλού – παραλίας ή δασών – δασικών εκτάσεων, τότε θα ειδοποιούνται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κτηματικών υπηρεσιών ή της διεύθυνσης Δασών αντίστοιχα. Αν εντοπιστεί αυθαίρετο κατά την κατασκευή του (επ’ αυτοφώρω), τότε θα δίνεται μια μικρή προθεσμία στον ιδιοκτήτη του να αντικρούσει ότι είναι νόμιμο και μετά αυτό θα κατεδαφίζεται άμεσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί εντός ενός μηνός να ασκήσει προσφυγή στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ κατά της έκθεσης αυτοψίας. Αν πρόκειται για επιχείρηση θα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας. Η απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί εντός ενός μηνός. Αν η απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ είναι αρνητική, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ακύρωσης στο εφετείο εντός δύο μηνών και να ζητήσει και το «πάγωμα» της διαδικασίας. Η αίτηση πρέπει να συζητηθεί εντός 2 μηνών (η διαδικασία αυτή μάλλον θα αποδειχθεί δυσλειτουργική στην περίπτωση παρανομιών σε παραλίες, καθώς μέσω αυτής μπορεί άνετα να εξακολουθήσει η λειτουργία ενός παράνομου καταστήματος έως το τέλος της σεζόν). Οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων μεταφέρονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών (χωρίς όμως να ορίζεται με ποιο τρόπο «μοιράζεται» η αρμοδιότητα), τα οποία θα μπορούν να κάνουν μακροχρόνιες συμβάσεις με εργολάβους κατεδαφίσεων. H εκτέλεση της κατεδάφισης θα πιστοποιείται ξανά από ιδιώτη ελεγκτή δόμησης (κάτι που πέρυσι στην περίπτωση beach bar στη Μύκονο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καλή ιδέα). Στις προστατευόμενες περιοχές με ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας (προεδρικό διάταγμα) τις κατεδαφίσεις θα αναλαμβάνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις θα έχουν τα φετινά αυθαίρετα, μετά όλα τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά το 2011 και τέλος, όσα υπήχθησαν σε νομιμοποίηση με ψευδείς δηλώσεις (μάλλον χαμηλά στην ιεράρχηση). Πληθώρα επιμέρους ρυθμίσεων
   Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και πλήθος άλλων θεμάτων, ανάμεσα στα οποία:
   ∆ημιουργείται ο Οργανισμός ∆ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ο οποίος παίρνει όλες τις τοπικές αρμοδιότητες για την άρδευση. Θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (όπως η ΕΥ∆ΑΠ και η ΕΥΑΘ), κάτι που έχει ήδη δεχθεί κριτική ως έμμεση «ιδιωτικοποίηση» της διαχείρισης ύδατος στην περιοχή. Μεταφέρεται στην ΕΥ∆ΑΠ και στην ΕΥΑΘ η αρμοδιότητα για τα δίκτυα και φρεάτια ομβρίων υδάτων στο λεκανοπέδιο και τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. ∆ημιουργείται ένα πλαίσιο για υβριδικά σχήματα μεταξύ ιδιωτών και δασικών συνεταιρισμών, με σκοπό την εκμετάλλευση της βιομάζας από δάση. Εγκρίνεται η πολλοστή τροποποίηση της νομοθεσίας για την επένδυση στο Ελληνικό (23η συγκεκριμένα). Ο αρχικός νόμος (4062/12) έχει τροποποιηθεί δύο φορές το 2012, δύο το 2013, δύο το 2018, πέντε το 2019, τέσσερις το 2020, τέσσερις το 2021, μία το 2022 και δύο το 2023. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολεοδομικό παράδοξο, καθώς το πλαίσιο που δημιούργησε η πολιτεία για την αξιοποίηση του Ελληνικού έχει γίνει «λάστιχο», ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή. • Ιδρύεται ένα δεύτερο Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), ειδικά για τη διαχείριση των προσφυγών για αυθαίρετα. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει από τη νομοθεσία είναι η διαφάνεια στη λειτουργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, το οποίο δεν δημοσιεύει ούτε την ατζέντα των θεμάτων του (όπως λ.χ. το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ) ούτε τις εισηγήσεις του υπουργείου ούτε τις αποφάσεις του. Ως αποτέλεσμα, σημαντικά ζητήματα κρίνονται πίσω από «κλειστές πόρτες».
   Read more...

   6

  • Engineer

   Η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους δείκτες που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας και τις δυσκολίες στέγασης, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2023, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2022. 
   Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι σύστημα κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ πετρελαίου ή φυσικού αερίου) χρησιμοποιεί το 46,6% του συνολικού πληθυσμού για να θερμάνει την κατοικία του, 48,1% χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα ατομικής θέρμανσης (σόμπες ξύλου ή υγραερίου, ηλεκτρικά κλιματιστικά, θερμοσυσσωρευτές, ατομικοί λέβητες πετρελαίου), 4,2% χρησιμοποιεί μη σταθερή συσκευή θέρμανσης (ηλεκτρικό καλοριφέρ, αερόθερμο, σόμπα αλογόνου κ.λπ.), 0,4% χρησιμοποιεί τηλεθέρμανση ενώ ποσοστό 0,8% διαβιεί σε κατοικία που δεν θερμαίνεται.  
   Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, με βάση τη διάκριση σε φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό, προέκυψαν τα ακόλουθα:
     • 38,7% του φτωχού πληθυσμού χρησιμοποιεί σύστημα κεντρικής θέρμανσης για την θέρμανση της κατοικίας του, 53,9% ατομική θέρμανση, 6,0% μη σταθερή θέρμανση, 0,2% τηλεθέρμανση, ενώ το 1,3% διαβιεί σε κατοικία που δεν θερμαίνεται 
     • 48,4% του μη φτωχού πληθυσμού χρησιμοποιεί σύστημα κεντρικής θέρμανσης για την θέρμανση της κατοικίας του, 46,7% ατομική θέρμανση, 3,8% μη σταθερή θέρμανση, 0,4% τηλεθέρμανση και 0,6% διαβιεί σε κατοικία που δεν θερμαίνεται.
     • Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (47,1%) δηλώνει ως κύρια πηγή ενέργειας για θέρμανση το πετρέλαιο. Το ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού που δηλώνει την συγκεκριμένη πηγή ενέργειας εκτιμάται σε 48,3%, ενώ για τον φτωχό πληθυσμό εκτιμάται σε 42,2%.
     • Το 21,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι θερμαίνεται με καυσόξυλα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχεται σε 10,3%
      • Το 20,6% του συνολικού πληθυσμού δήλωσε σαν κύρια πηγή ενέργειας θέρμανσης της κατοικίας του την ηλεκτρική. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 21,1% και 20,5%.
     • Το 17,3% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ως κύρια πηγή ενέργειας για θέρμανση της κατοικίας το φυσικό αέριο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 13,1% και 18,2% (Γράφημα 2, Πίνακας Α.2).
   Αναλυτικά η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2023:
   Ενεργειακή απόδοση της κατοικίας και τις δυσκολίες στέγασης ( 2023 ).pdf
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Αμερικανική start-up μπαταριών η Rondo Energy, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 χρησιμοποιώντας μπαταρίες από τούβλα, υπέγραψε συμφωνία με την Πορτογαλική EDP για να συνδυάσει την τεχνολογία της με ηλιακά πάρκα.
   Το σύστημα Rondo χρησιμοποιεί ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία ανάλογα αυτών που βρίσκονται σε τοστιέρες και φούρνους για να θερμάνει χιλιάδες τόνους πήλινων τούβλων. Αυτά τα τούβλα μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες 1.500°C και ένα μόνο τεμάχιο μπορεί να αποθηκεύσει τόση ενέργεια όσο ένα Tesla Model X. Σύμφωνα με τη Rondo, αυτά τα τούβλα μπορούν να διατηρήσουν τη θερμότητα με λιγότερο από το 1% απώλειας ενέργειας καθημερινά. Η κατασκευή ενός συστήματος σε κλίμακα μπορεί να παρέχει αρκετή θερμική ενέργεια για την τροφοδοσία ενός εργοστασίου ή τη λειτουργία μιας γεννήτριας ατμού.
   Αυτή η μπαταρία είναι ικανή να τροφοδοτεί βιομηχανικές δραστηριότητες. Σε συνεργασία με την ενεργειακή εταιρεία EDP με έδρα την Πορτογαλία, η Rondo θα τροφοδοτήσει έως και 2 γιγαβάτ εγκαταστάσεων μπαταριών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2025.
   Η EDP θα αναπτύξει αποκεντρωμένα και μεγάλης κλίμακας ηλιακά και αιολικά πάρκα, τα οποία θα λειτουργούν σε συνδυασμό με την  Superhot Brick μπαταρία της Rondo για την παροχή θερμικής ενέργειας στους υπάρχοντες πελάτες.
   Η συνεργασία της Rondo με την EDP θα είναι η πιο σημαντική ανάπτυξη της αμερικανικής startup μέχρι σήμερα. 

   Η Rondo ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία της μπορεί να μειώσει τις βιομηχανικές εκπομπές κατά 80% και μπορεί να παρέχει σταθερότητα στο δίκτυο χρησιμοποιώντας και αποθηκεύοντας την υπερβάλλουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ως εκ τούτου, θα δημιουργήσει μια ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει αυτήν την ισχύ όταν το δίκτυο είναι πλήρες.
   Το περασμένο έτος, επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft και του πετρελαϊκού γίγαντα Saudi Aramco, συμμετείχαν σε αύξηση κεφαλαίου της Rondo κατά $ 60 εκατ., με στόχο την επιτάχυνση της διάθεσης των μπαταριών της παγκοσμίως.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι «Απάτητες παραλίες», οι οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το νόμο 5092/2024 («Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»), υπεγράφη από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, όπως ανακοινώθηκε.
   Πρόκειται για 198 παραλίες σε ολόκληρη τη χώρα, που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000 και στις οποίες θα απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.
   Οι «Απάτητες παραλίες» προσδιορίστηκαν -όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος- ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται: η σημαντική παρουσία οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης.
   Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στις «Απάτητες παραλίες» απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως:
   α) Η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων,
   β) η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα άτομα,
   γ) η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων
   δ) η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά.
   ε) η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
   στ) η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.
   Πίνακας Απάτητες Παραλίες 2024.pdf
    
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ποσό ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, διατίθεται με την απόφαση εκχώρησης του περιφερειάρχη Αττικής προς τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 - 2027.
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής με τον δήμαρχο Αθηναίων, στα έργα που θα υλοποιηθούν τα προσεχή έτη συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων:
   η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου η αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο με έμφαση στην ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και οι στοχευμένες υπηρεσίες υγείας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του κέντρου και των γειτονιών της πόλης Ειδικότερα, από τα 101 εκατομμύρια ευρώ:
   - 5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη - ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
   - 78 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής.
   - 18 εκατ. ευρώ για την προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής (πρόσβαση στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλους, ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.α.).
   «Θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκχώρηση είναι η αρχή μιας συνεργασίας, η οποία δεν έχει ‘ταβάνι’, δεν έχει όρια. Η αγωνία μας είναι κοινή και αυτό που θέλουμε είναι η πρωτεύουσά μας - κάθε γειτονιά της Αθήνας- να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την πρώτη συνεργασία. Σήμερα είναι μόνο η αρχή, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την όψη της πρωτεύουσας. Τα 40 και πλέον έργα που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση των υποδομών της Αθήνας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη που προσφέρει ευκαιρίες για όλους, προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής».
   Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Τα προγράμματα αυτά είναι για εμάς πολύ κρίσιμα και χρήσιμα, η Αθήνα επιζητά όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Δέσμευσή μας είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αποδοθούν στους πολίτες της Αθήνας τα έργα - ιδίως σε αυτούς που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να επιλύουμε άμεσα οποιοδήποτε γραφειοκρατικό κώλυμα. Θέλουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας - ξέρουμε ότι την έχουμε - είμαστε σύμμαχοι και πολύ καλοί συνεργάτες».
   Επιπροσθέτως, συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα συντονίζει τόσο μια σειρά από ζητήματα, όσο και την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με νέα Εγκύκλιό του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311 19.04.2024 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Η εγκύκλιος αναφέρει:
   Σε συνέχεια της (2) σχετικής Οδηγίας προς του δήμους της χώρας, με την οποία επισημάνθηκαν αφενός η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (σχετ.1) και αφετέρου οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι στο πλαίσιο των προβλέψεων του εν λόγω κανονισμού, και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που υποβλήθηκαν επί της εφαρμογής του κανονισμού από δήμους και πολίτες ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
   του, διευκρινίζονται τα εξής:
   Α. Γενικά:
   Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς. Σημαντικός παράλληλα στόχος του κανονισμού είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία του κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.
   Β. Πεδίο εφαρμογής:
   Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.
   Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος. Αυτό γίνεται λόγω ικανής δυνατότητας ελέγχου, περιορισμού της μετάδοσης, πρόσβασης και επέμβασης των δυνάμεων σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς εντός άλσους ή πάρκου τα οποία περιβάλλονται από οικιστική δόμηση. Με τον ίδιο τρόπο δύναται να αντιμετωπίζονται και μεμονωμένοι δασικοί θύλακες μικρής έκτασης σε εντός σχεδίου περιοχές οι οποίοι περιβάλλονται από δόμηση. Αντίθετα, στους οικισμούς, καθώς και σε οικιστικές πυκνώσεις που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς από τη δασική έκταση στον οικισμό ή αντίστροφα είναι αυξημένος και λιγότερο ελεγχόμενος, με αποτέλεσμα να προβλέπεται στον κανονισμό διαφορετική διαδικασία (άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου), η οποία αναλύεται παρακάτω. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.
   Γ. Διαδικασία:
   Σημειώνεται ότι οι τεχνικοί κανονισμοί εν γένει και εν προκειμένω ο κανονισμός του θέματος, εφαρμόζεται σε όλα τα ακίνητα με κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως απαίτηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και εξειδίκευση ρύθμισης θεμάτων κτιριοδομικού περιεχομένου που βελτιώνουν την υγεία και την ασφάλεια των ενοίκων, των περιοίκων και των κτιρίων και προστατεύουν το περιβάλλον, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης λόγω άλλων παραγόντων, όπως τυχόν ασφάλιση του κτιρίου.
   Ειδικότερα, η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
   1. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ακινήτων γίνεται βάσει των έξι ομάδων κριτηρίων του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Πρώτου του κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή). Στον κανονισμό υφίστανται στοιχεία, σύνδεσμοι και παραρτήματα για τη διευκόλυνση του έργου των συντακτών της αξιολόγησης.
   Το έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος) εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.
   Το Έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται από τεχνικό επιστήμονα με κατάρτιση σε θέματα τοπογραφίας, βλάστησης, υποδομών και δικτύων. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των τεχνικών επιστημόνων, το έντυπο αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λ.π,) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.
   Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στην περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισμού, σε ένα ενιαίο έντυπο, με μέριμνα του αρμόδιου ΟΤΑ.
   2. Η τεχνική έκθεση, περιλαμβάνει:
   Α. περιγραφή:
   –  του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα, κ.λ.π έκταση και στα κρίσιμα σημεία του εντύπου αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας,
   –  του ή των κτισμάτων εντός του ακινήτου, με αναφορά στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, τα δομικά τους στοιχεία και υλικά,
   –  του περιβάλλοντος χώρου, των κατασκευών (θέση και υλικά) και εγκαταστάσεών του, καθώς και του είδους, μεγέθους και θέσης των φυτών,
   –  των γειτονικών ιδιοκτησιών, τυχόν κτισμάτων εντός αυτών και του περιβάλλοντος χώρου τους κατά τα ανωτέρω,
   –  κάθε άλλου στοιχείου κρίσιμου και συναφούς με το αντικείμενο του κανονισμού.
   Β. καθορισμό:
   –  των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης,
   –  των εργασιών και ενεργειών που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση ακινήτων με υφιστάμενα κτίρια για την τήρηση των ανωτέρω προβλεπόμενων μέτρων,
   –  των κατά περίπτωση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν.4495/17, όπως ισχύει.
   και συνοδεύεται από σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κτιρίων, κ.λ.π
   Επισημαίνεται ότι διοικητική πράξη εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (επί τω πλείστον εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) εφόσον δεν εμπίπτουν στις εργασίες του άρθρου 30 του ν.4495/17, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Σε ότι αφορά στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως καθαρισμό παρεδαφιαίας βλάστησης, υπορόφου, κοπή κλάδων ιστάμενων δέντρων, δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση.
   Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, εφόσον πρόκεται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, όπου αντί του στοιχείου αα) της περίπτωσης ζ της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β’ 1843) Απόφασης, υποβάλλεται η τεχνική έκθεση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα δε με το άρθρο 36 της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 Απόφασης (Β’ 3985) οι διατάξεις του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων κατισχύουν των προβλέψεων του άρθρου 19 του Κτιριοδομικού κανονισμού στην περίπτωση που από την εφαρμογή τους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού δέντρων.
   Η τεχνική έκθεση συντάσσεται από μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας κατά τις προβλέψεις του π.δ 99/2018 (Α’ 187) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλείων και μεταλλουργοί μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης).
   Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση συνιστούν αλληλένδετα έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).
   Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του Εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους οι οποίες αφορούν στο σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων) πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού κατά τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Δεδομένου ότι τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για τα υφιστάμενα κτίρια διαφοροποιούνται ελάχιστα αναλόγως της κατάταξης επικινδυνότητας του ακινήτου συστήνεται η λήψη τους ακόμα και πριν τη γνωστοποίηση του Εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού από τους ΟΤΑ.
   3. Μετά τη σύνταξη του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και της τεχνικής έκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για κάθε έτος πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ή τον δήμο, την υπεύθυνη δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την τεχνική έκθεση.
   Διευκρινίζεται ότι η τεχνική έκθεση, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας αφορούν στο σύνολο του ακινήτου (κτίρια και περιβάλλων χώρος) και υποβάλλονται μία φορά για το σύνολο αυτού, ανεξαρτήτως ύπαρξης τυχόν διηρημένων ιδιοκτησιών.
   Δ. Μέτρα:
   Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έτους 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:
   α) εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,
   β) τακτικός καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της μη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.
   γ) μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λ.π σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.
   δ) σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. Στην περίπτωση ακινήτων με περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης συντάσσεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών και αναρτάται σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση ενοίκων και κοινού.
   ε) σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.
   Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτητών τους, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, bbq, κ.ά.
   Ως προς τις προβλέψεις του κανονισμού για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας των υποπαρ. 3.1.1, 3.1.2 και 3.1.3 του άρθρου 3 του κεφαλαίου δεύτερου του κανονισμού επισημαίνεται ότι αυτές είναι γενικές, με δυνατότητα αποκκλίσεων, κατόπιν σχετικής κατά περίπτωση τεκμηρίωσης στην τεχνική έκθεση.
   Ειδικά για την περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη καθώς και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου του κανονισμού, προβλέπεται ως προς τη δημιουργία των ζωνών προστασίας ότι αντί της μεμονωμένης εφαρμογής τους σε κάθε ακίνητο, αντιμετωπίζεται το σύνολο του οικισμού ως ενότητα-σύστημα, με τις διαβαθμισμένες περιμετρικές ζώνες προστασίας να διαμορφώνονται πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (τοπική αυτοδιοίκηση και οικεία Δασική Υπηρεσία). Ειδικά γύρω από τα όρια του οικισμού επιβάλλεται η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.
   Δείτε αναλυτικά όλη την Εγκύκλιο:
   ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ-42966-1311 19.04.2024 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.pdf
   Η προηγούμενη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος
   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ ΔΑΟΚΑ 28909-848 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.pdf
   Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεω
   ΚΥΑ ΥΠΕΝ ΔΑΟΚΑ 55904-2019 Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.pdf
   Read more...

   9

  • GTnews

   Κάθε πρόταση για την περικοπή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνει τις αντλίες θερμότητας ως εναλλακτική λύση στους λέβητες και τις ξυλόσομπες προκειμένου να εξασφαλίζεται εσωτερική θέρμανση χωρίς ρυπογόνες λύσεις, τονίζεται σε ρεπορτάζ της Έρης Δρίβα στο economix.gr. Για παράδειγμα, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) εκτιμά με μεγάλη βεβαιότητα ότι τα ενεργειακά συστήματα μηδενικών εκπομπών θα βασίζονται ουσιαστικά στις αντλίες θερμότητας. Πιθανή εξαίρεση ίσως αποτελέσουν μόνο περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες. Ο Διεθνής Οργανισμός ενέργειας (ΙΕΑ), επίσης, αναφέρει ότι οι αντλίες θερμότητας μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη θερμότητα των κτιρίων και αποτελούν την «κεντρική τεχνολογία στην παγκόσμια μετάβαση προς έναν ασφαλή και βιώσιμο τρόπο θέρμανσης». Σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μία ώριμη τεχνολογία και κυριαρχούν στις επιλογές θέρμανσης. Στις ΗΠΑ το 2022 και το 2023, οι αντλίες θερμότητας ξεπέρασαν σε πωλήσεις τους λέβητες αερίου. Παρόλα αυτά, σε μεγάλες αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, οι αντλίες θερμότητας αντιμετωπίζονται μάλλον εχθρικά, ενώ υπάρχουν και αρκετά ανακριβή ρεπορτάζ σε κεντρικά ΜΜΕ. Ο Οργανισμός Carbon Brief εντόπισε τους 18 πιο διαδεδομένους μύθους για τις αντλίες θερμότητας, και αποκαθιστά την αλήθεια.
   Μύθος 1: Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν σε υπάρχοντα κτίρια
   Στην πραγματικότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν τοποθετηθεί αντλίες θερμότητας σε εκατομμύρια κτίρια όλων των ηλικιών. Επίσης, ο δημόσιος φορέας Historic England στη Βρετανία, κατέληξε έπειτα από έρευνα ότι οι αντλίες θερμότητας «δουλεύουν καλά σε μία γκάμα ιστορικών κτιρίων διαφορετικών τύπων και χρήσεων». Ο οργανισμός έρευνας Fraunhofer Institute στη Γερμανία, διεξήγαγε εκτενείς δοκιμές στο πεδίο ελέγχοντας και παρακολουθώντας τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας σε υπάρχοντα κτίρια. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι δουλεύουν αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα.
   Μύθος 2: Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν μόνο σε κτίρια με πολύ καλή μόνωση
   Οι αντλίες θερμότητα μπορούν να δουλέψουν σε οποιοδήποτε κτίριο, εφόσον έχουν το σωστό μέγεθος, έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί σωστά. Αρκετά μη μονωμένα σπίτια και κτίρια ήδη ζεσταίνονται επαρκώς με αντλίες θερμότητας, όπως φανερώνουν πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και πέτρινης εκκλησίας χωρίς μόνωση. Ένα σπίτι που δεν είναι καλά μονωμένο χρειάζεται μία μεγαλύτερη αντλία. Για κάθε σπίτι, το σύστημα σχεδιάζεται ώστε να καλύψει τις ανάγκες στην πιο κρύα μέρα του χρόνου.
   Μύθος 3: Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν μόνο σε ενδοδαπέδια θέρμανση
   Οι αντλίες θερμότητας δουλεύουν πολύ καλά και με καλοριφέρ. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται αναβάθμιση του καλοριφέρ, ωστόσο, αποτελεί κοινή πρακτική τα τελευταία χρόνια τα καλοριφέρ να είναι μεγαλύτερα για να ανταποκρίνονται σε υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας και να παρέχουν ικανοποιητική θερμότητα. Πολλές ιδιοκτησίες που έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα ανοιχτής πληροφόρησης Heat Pump Monitor, έχουν αντλίες θερμότητας και παλιά καλοριφέρ και δεν διαθέτουν ενδοδαπέδια θέρμανση.
   Μύθος 4: Οι αντλίες θερμότητας δεν θα δουλέψουν σε διαμερίσματα
   Το να βρεις χώρο για την εξωτερική μονάδα σε αντλία θερμότητας αέρος, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση, όταν πρόκειται για πολυκατοικίες. Λύσεις, πάντως, υπάρχουν όπως καταγράφεται σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις διαμερισμάτων που χρησιμοποιούν μία ποικιλία τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας δαπέδου, αέρος και νερού. Υπάρχει, επίσης, και η εναλλακτική του συστήματος αέρος-αέρος που μοιάζει με το κλιματιστικό.
   Μύθος 5: Οι αντλίες θερμότητας δεν δουλεύουν όταν κάνει κρύο
   Σε βόρειες χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία η πρακτική δείχνει το αντίθετο. Σε αυτές τις τρεις χώρες σημειώνονται οι υψηλότερες πωλήσεις αντλιών θερμότητας, ενώ είναι και οι πιο κρύες χώρες της Ευρώπης. Οι αντλίες θερμότητας έχουν πάνω από διπλάσια αποτελεσματικότητα από ό,τι οι λέβητες αερίου ακόμα και σε θερμοκρασίες κάτω από το όριο του ψύχους σύμφωνα με ανάλυση της Regulatory Assistance Project (RAP). Οι λέβητες ορυκτών καυσίμων δεν είναι ποτέ 100% αποδοτικοί καθώς ποσοστό της θέρμανσης χάνεται με τα αέρια που εκπέμπονται. Οι λέβητες αερίου λειτουργούν με περίπου 85% αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για τη συγκέντρωση της επιπλέον θερμότητας από τον αέρα ή το έδαφος, που σημαίνει ότι παράγουν τουλάχιστον δύο μονάδες θέρμανσης για κάθε μονάδα απώλειας. Αυτό σημαίνει ότι είναι 200%, 300% και παραπάνω αποτελεσματικότερες.
   Μύθος 6: Οι αντλίες θερμότητας απαιτούν πάντα ένα εφεδρικό σύστημα θέρμανσης για να σας κρατούν ζεστούς
   Το 79% των σπιτιών που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος στη Βρετανία δεν διαθέτουν κανέναν εφεδρικό σύστημα θέρμανσης και χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους σε ζεστό νερό και θέρμανση εσωτερικού χώρου.
   Μύθος 7: Οι αντλίες θερμότητας δεν θα σας ζεστάνουν
   Δεν υπάρχει απόδειξη που να στηρίζει τον ισχυρισμό ότι οι αντλίες θερμότητας δεν θα διατηρήσουν ζεστό ένα σπίτι. Αν σχεδιαστούν και εγκατασταθούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο θερμικής άνεσης με συστήματα που στηρίζονται σε ορυκτά καύσιμα, αλλά και παραπάνω.
   Ανακρίβεια 8: Θα παγώσετε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα είστε καλύτερα με λέβητα αερίου
   Είναι ανακριβές ότι η αντλία θερμότητας δεν δουλεύει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και με τους λέβητες αερίου που χρειάζονται ηλεκτρισμό για την λειτουργία των καλοριφέρ. Η διαδικτυακή εταιρεία πώλησης λεβητών Boiler Central αναφέρει στον ιστότοπό της ότι οι περισσότεροι λέβητες δεν λειτουργούν χωρίς ρεύμα. «Οι περισσότεροι σύγχρονοι λέβητες εξαρτώνται από το ρεύμα για να λειτουργήσουν, έτσι όταν υπάρχει διακοπή, ο λέβητας δεν θα μπορεί να θερμάνει το σπίτι σας» αναφέρει.
   Μύθος 9: Οι αντλίες θερμότητας κάνουν θόρυβο
   Στην πραγματικότητα, στοιχεία από τη Βρετανία δείχνουν πολύ χαμηλό ποσοστό παραπόνων για θόρυβο των αντλιών θερμότητας. Σε 300.000 εγκαταστάσεις έχουν καταγραφεί μόλις 100 παράπονα για θόρυβο, ποσοστό 0,03%, σύμφωνα με έρευνα της Apex Acoustics. Είναι αλήθεια ότι ο ανεμιστήρας που διαθέτουν παράγει έναν συγκεκριμένο βαθμό θορύβου στην εξωτερική μονάδα, ωστόσο, μπορούν τα συστήματα μπορούν να είναι αρκετά αθόρυβα, ενώ ο ήχος που βγαίνει από τις αντλίες θερμότητας δεν έχει αναφερθεί ως άξιος αναφοράς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Master Builders οι αντλίες θερμότητας από το έδαφος δεν παράγουν κανέναν ήχο εκτός σπιτιού καθώς δεν έχουν ανεμιστήρα, ενώ μέσα στο σπίτι ο ήχος είναι όπως αυτός του συνηθισμένου ψυγείου.
   Ανακρίβεια 10: Οι αντλίες θερμότητας κοστίζουν περισσότερο στην λειτουργία τους και θα αυξήσουν τους λογαριασμούς
   Πρόκειται για έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους, ενώ ισχύει το αντίθετο καθώς εξαιτίας της μεγάλης αποτελεσματικότητάς τους τα καλά σχεδιασμένα συστήματα μπορούν να εξοικονομήσουν εκατοντάδες λίρες ετησίως στα βρετανικά νοικοκυριά, παρότι το ρεύμα είναι ακριβότερο από το αέριο.
   Μύθος 11: Η μετατροπή αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω αντλίας θερμότητας είναι λιγότερο αποδοτική από την καύση αερίου σε λέβητα
   Αυτό είναι αναληθές καθώς μία στάνταρ αντλία θερμότητας αποτελεσματικότητας 300% μπορεί να προσφέρει την ίδια θερμότητα με έναν κοινό λέβητα αερίου, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ανάγκη για αέριο κατά 2/5, ακόμα και αν λειτουργεί με 100% ηλεκτρική ενέργεια από αέριο. Σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο, η ίδια αντλία θερμότητας μπορεί αν μειώσει τις ανάγκες σε αέριο – και την εκπομπή CO2 – τουλάχιστον κατά ¾ τα επόμενα 15 χρόνια.
   Μύθος 12: Οι αντλίες θερμότητας δεν θα αντισταθμίσουν ποτέ τις εκπομπές άνθρακα που προκύπτουν από την κατασκευή τους
   Όπως και με τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλιακά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες, τα εργοστάσια κατασκευής αντλιών θερμότητας χρειάζονται πρώτες ύλες και ενέργεια, κάτι που οδηγεί σε εκπομπές CO2. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε ακόμα ένα λάθος συμπέρασμα ότι η μείωση εκπομπών από μία αντλία θερμότητας κατά τη λειτουργία της ακυρώνεται από τις εκπομπές που δημιουργούνται κατά την κατασκευή της. Η αντίληψη ότι είναι λογικό να χρησιμοποιήσεις έναν λέβητα αερίου μέχρι το τέλος της ζωής του πριν τον αντικαταστήσεις με αντλία θερμότητας είναι ευρέως διαδεδομένη. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα μίας αντλίας θερμότητας είναι μεγαλύτερες από την εξοικονόμηση κατά τη λειτουργία. Παρά την ελκυστικότητα μίας τέτοιας αντίληψης, λεπτομερείς αναλύσεις δείχνουν ότι είναι λάθος. Στην πραγματικότητα η αντικατάσταση ενός λέβητα αερίου με μία αντλία θερμότητας εξοικονομεί 25 με 28 τόνους CO2 σε μία 15ετία, μία μείωση άνω των ¾. Συμπερασματικά: οι ενσωματωμένες εκπομπές από μία αντλία εκμηδενίζονται σε λίγους μήνες. Κατά τη διάρκεια ζωής τους, οι αντλίες θερμότητας εξοικονομούν σημαντικό όγκο εκπομπών άνθρακα σε σχέση με τον λέβητα αερίου.
   Μύθος 13: Οι αντλίες θερμότητας ρίχνουν την τιμή του ακινήτου
   Τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο: Οι αντλίες θερμότητας αυξάνουν την αξία της ιδιοκτησίας. Έρευνα στις ΗΠΑ κατέληξε ότι «κατοικίες με σύστημα αντλίας θερμότητας αέρος απολαμβάνουν τιμές αυξημένες κατά 4,3 έως 7,1% σε σχέση με τον μέσο όρο». Έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι οι αντλίες θερμότητας προσθέτουν 1,7% και 3,0% στη μέση αξία ενός σπιτιού. Το κτηματομεσιτικό Savills επίσης αναφέρει ότι οι αγοραστές πληρώνουν παραπάνω για σπίτια με αντλίες θέρμανσης.
   Ανακρίβεια 14: Οι αντλίες θερμότητας δεν είναι οικονομικά προσιτές
   Είναι αλήθεια ότι οι αντλίες θερμότητας είναι πιο ακριβές από τους λέβητες αερίου, ωστόσο, οι περισσότερες προβλέψεις για τα κόστη εγκατάστασης αντλιών θερμότητας αναφέρουν μείωση του κόστους στο μέλλον, σύμφωνα με τακτική έκθεση του Κέντρου Ερευνών για την Ενέργεια στη Βρετανία. Η πλειονότητα των εκτιμήσεων δείχνουν μείωση συνολικά στα κόστη εγκατάστασης κατά 20-25% έως το 2030. Επίσης σημαντικό, ενώ ο αντλίες θερμότητας είναι σήμερα σχετικά πιο ακριβές, αναμένεται να αποτελέσουν τον πιο οικονομικά συμφέρον τρόπο για την απανθρακοποίηση της θέρμανσης.
   Ανακρίβεια 15: Το δίκτυο δεν μπορεί να «σηκώσει» τις αντλίες θερμότητας
   Οι πιο πρόσφατες έρευνες στη Βρετανία δείχνουν ότι η μέγιστη ζήτηση θερμότητας από τις αντλίες θερμότητας θα είναι 8% χαμηλότερη από ό,τι για τη θέρμανση με φυσικό αέριο, επειδή οι αντλίες θερμότητας είναι σχεδιασμένες να παρέχουν θερμότητα σταθερά σε μεγαλύτερες περιόδους.
   Ανακρίβεια 16: Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν με σωληνώσεις μικρής διαμέτρου
   Είναι σωστό ότι οι σωλήνες μικρής διαμέτρου δεν είναι πάντα ιδανικές για τις αντλίες θερμότητας, ωστόσο, είναι λάθος η αναφορά ότι οι αντλίες θερμότητας δεν δουλεύουν με μικρής διαμέτρου σωλήνες (microbore piping).
   Μύθος 17: Οι αντλίες θερμότητας δεν κρατούν πολύ
   Παρά τους επίμονους ισχυρισμούς για το αντίθετο στα social media, οι αντλίες θερμότητας έχουν κύκλο ζωής τις δύο δεκαετίες και ακόμα περισσότερο. Η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει έναν κύκλο ζωής 20 ετών στην επίσημη εκτίμηση επιπτώσεων για τις επιδοτήσεις αντλιών θερμότητας.
   Μύθος 18: Οι αντλίες θερμότητας είναι νέα και μη δοκιμασμένη τεχνολογία
   Οι αντλίες θερμότητας είναι μία πολύ ώριμη τεχνολογία και υπάρχει εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Η πρώτη αντλία θερμότητας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα κατασκευάστηκε από τον Αυστριακό μηχανικό Πέτερ φον Ρίτινγκερ το 1856. Η αντλία θερμότητας που εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο της Ζυρίχης το 1938 αντικαταστάθηκε το 2001. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σήμερα σχεδόν 200 εκατ. αντλίες θερμότητας σε λειτουργία.
   Read more...

   4

  • Engineer

   Ο κατάλογος των 7 πιο απειλούμενων μνημείων και τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2024 ανακοινώθηκε σήμερα από την Europa Nostra, την Ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών που έχει δεσμευτεί για τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).
   Αυτά είναι τα 7 πιο απειλούμενα μνημεία και τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2024:
   - Νησιά των Κυκλάδων: oι περιπτώσεις της Σίφνου, Σερίφου και Φολεγάνδρου, ΕΛΛΑΔΑ
   - Εργατικές κατοικίες (courées), Roubaix-Tourcoing, ΓΑΛΛΙΑ
   - Εκκλησία του San Pietro, Gessate, Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ
   - Συναγωγή της Σιένα, ΙΤΑΛΙΑ
   - Οικία του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, Šabac, ΣΕΡΒΙΑ
   - Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Altınözü / Hatay, ΤΟΥΡΚΙΑ
   - Σιδηρά Πύλη της Αντιόχειας, Antakya / Hatay, ΤΟΥΡΚΙΑ
   Η ανακοίνωση έγινε σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τους υποψηφίους και τους εκπροσώπους των επιλεγμένων χωρών, η οποία προσέλκυσε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
   Ο φετινός κατάλογος περιλαμβάνει δύο μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην επαρχία Hatay της Τουρκίας που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ανθρώπινες απώλειες, όπως και απώλειες πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ένα θρησκευτικό κτίριο στη Σιένα της Ιταλίας που υπέστη δομικές ζημιές ως αποτέλεσμα του σεισμού που σημειώθηκε τον ίδιο μήνα.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Europa Nostra επέλεξε τους φιναλίστ μεταξύ των 11 μνημείων και τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς από εννέα χώρες που είχαν προηγουμένως προταθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος 7 Most Endangered. Οι υποψηφιότητες των μνημείων για το πρόγραμμα 7 Most Endangered 2024 προτάθηκαν από οργανώσεις μέλη, συνεργαζόμενες οργανώσεις και μεμονωμένα μέλη της Europa Nostra.
   Η επιλογή των 7 μνημείων και τόπων έγινε με βάση την πολιτιστική σημασία και αξία του καθενός, καθώς και τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ο βαθμός εμπλοκής των τοπικών κοινοτήτων και η δέσμευση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου υποψηφίου για το καθένα) για τη διάσωση αυτών των τόπων θεωρήθηκαν κρίσιμες προστιθέμενες αξίες. Ένα άλλο κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητα αυτών των τόπων να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
   Τα 7 επιλεγμένα μνημεία και τόποι έχουν επιλεγεί ώστε να λάβουν επιχορήγηση από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 10.000 ευρώ ανά τοποθεσία, με σκοπό την υλοποίηση μιας συμφωνημένης και έγκαιρης δραστηριότητας που θα συμβάλει στη διάσωση των απειλούμενων τοποθεσιών.
   Ομάδες εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν την Europa Nostra και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μαζί με τους οργανισμούς που πρότειναν τις 7 επιλεγμένες περιοχές και άλλους εταίρους, θα συγκεντρώσουν τώρα πληροφορίες και θα συναντηθούν με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να αξιολογήσουν τις περιοχές και να εκδώσουν μια τεχνική και οικονομική έκθεση με συστάσεις για δράση.

   Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Europa Nostra, Guy Clausse, δήλωσε: “Ο κατάλογος των 7 πιο απειλούμενων μνημείων του 2024 περιλαμβάνει τρία μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές, καθώς και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από κατεδάφιση, ακατάλληλη ανάπτυξη ή έλλειψη χρηματοδότησης. Μαζί με τους εταίρους μας (ευρωπαϊκούς και εθνικούς), θα παράσχουμε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, θα εντοπίσουμε πιθανές πηγές χρηματοδότησης και θα κινητοποιήσουμε το ευρύ μας δίκτυο για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των τοπικών κοινοτήτων να σώσουν αυτούς τους χώρους. Είναι κοινή μας ευθύνη να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την κοινή μας κληρονομιά. Η κληρονομιά μας είναι καθοριστική για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης, συμπεριληπτικής και ειρηνικής Ευρώπης.”
   H Διευθύντρια και Επικεφαλής του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Shiva Dustdar, ανέφερε: “Όταν η καταστροφή έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, καθώς και την Ιταλία, πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του Ινστιτούτου, ήταν εκεί για να παράσχει επείγουσα βοήθεια και στήριξη. Τώρα, με το πρόγραμμα 7 Most Endangered 2024, θα παράσχουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας μέσω τόσο του εν ενεργεία όσο και του συνταξιούχου προσωπικού σε τρεις περιοχές που υπέστησαν ζημιές από αυτές τις καταστροφές. Αυτό καταδεικνύει την επωφελή για όλους συνεργασία, μεταξύ μιας δυναμικής οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συμβάλλει επίσης στη διαφώτιση των χώρων που θα μπορούσαν τελικά να επωφεληθούν από τη συμβουλευτική και χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε υπερήφανοι που πρόσφατα ανανεώσαμε τη συμφωνία συνεργασίας μας με την Europa Nostra μέσω αυτού του εμβληματικού προγράμματος.”
   Νησιά των Κυκλάδων: oι περιπτώσεις της Σίφνου, Σερίφου και Φολεγάνδρου
   Το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων απλώνεται στο Αιγαίο Πέλαγος και αποτελείται από περίπου 220 νησιά, μεταξύ των οποίων η Δήλος, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
   Εκτός από την ιστορική σημασία που φέρει το Αιγαίο Πέλαγος, ένας συνδυασμός φυσικών στοιχείων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθορίζει το κυκλαδίτικο τοπίο. Το ορεινό και τραχύ ανάγλυφο των νησιών συμβάλλει στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, προσφέροντας μαγευτικές και γραφικές εικόνες που καθορίζουν το τοπίο της περιοχής. Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο του κυκλαδίτικου τοπίου είναι η παρουσία γεωργικών εκτάσεων που φιλοξενούν μικρά αγροτικά σπίτια και βοηθητικές κατασκευές όπως ανεμόμυλους ή αγροκτήματα. Στα περισσότερα νησιά υπάρχουν ξερολιθιές, οι οποίες επιτρέπουν την καλλιέργεια σε εδάφη με απότομες κλίσεις. Τα λιμάνια των Κυκλάδων συμβάλλουν επίσης στον χαρακτήρα τους. Σε ορισμένα νησιά, το λιμάνι βρίσκεται στον κύριο οικισμό (Χώρα), ενώ σε άλλα, τα δύο μέρη συνδέονται με ένα στενό δρόμο.
   Οι Κυκλάδες, φημισμένες για τη μοναδική γοητεία και τον πλούσιο πολιτισμό τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πληθώρα προκλήσεων που θέτει η έξαρση της τουριστικής ανάπτυξης και η ανεξέλεγκτη δόμηση. Παρά την οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται, δημιουργείται παράλληλα και πλήθος περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών ζητημάτων, όπως η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η λειψυδρία, τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Τα νησιά κινδυνεύουν να χάσουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, καθώς η ταχεία τουριστική οικοδόμηση απειλεί να επισκιάσει την εγγενή ομορφιά τους.
   Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μικρότεροι νησιωτικοί προορισμοί εντός των Κυκλάδων, οι οποίοι υφίστανται το κύριο βάρος του υπερτουρισμού. Η επιβάρυνση των υποδομών και η αυξανόμενη ζήτηση για καταλύματα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Η ζήτηση για νέες κατασκευές πέραν των ορίων των οικισμών έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να αποκαλύπτουν σταθερή αύξηση των νέων οικοδομικών αδειών από 916 το 2018 σε 1.280 το 2022. Τα δομημένα τετραγωνικά μέτρα, που αυξάνονται από 291.722 τ.μ. το 2018 σε 419.232 τ.μ. το 2022, υπογραμμίζουν την εντατικοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

   Την υποψηφιότητα των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα των νησιών Σίφνου, Σερίφου και Φολεγάνδρου, στο πρόγραμμα «7 Most Endangered 2024», έκανε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ). Η ΕΛΛΕΤ υποστηρίζει πως είναι καίριας σημασίας η λήψη στρατηγικών μέτρων βασισμένων σε πολιτικές για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων στις Κυκλάδες, προτείνοντας η προσέγγιση για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των νησιών να είναι ολιστική. Στις άμεσες προτεραιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνεται η θέσπιση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό με σκοπό τη ρύθμιση και διαχείριση των δραστηριοτήτων, μαζί με τη θεσμοθέτηση ενός δεσμευτικού Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου για το Νότιο Αιγαίο. Η πρόταση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη κατάρτισης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τον καθορισμό ζωνών ανάδειξης του τοπίου, τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύγκλιση των πολιτικών και τη δημιουργία ειδικών θεσμικών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της φέρουσας ικανότητας στο χωρικό σχεδιασμό.
   Η ΕΛΛΕΤ δρομολόγησε δράσεις με αντίκτυπο, εστιάζοντας σε τρία κυκλαδίτικα νησιά – τη Σίφνο, τη Σέριφο και τη Φολέγανδρο. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων αφορούν κρίσιμες πτυχές όπως η έναρξη τουριστικών επενδύσεων, η υπερδόμηση και η προστασία των φυσικών και γεωργικών περιοχών. Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, που ξεκίνησε το 2013, υποστηρίζει τη φέρουσα ικανότητα κάθε νησιού, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Το πρόγραμμα της ΕΛΛΕΤ “Αειφόρο Αιγαίο”, που ξεκίνησε το 2004, έχει λειτουργήσει ως πλατφόρμα για δράσεις ευαισθητοποίησης, διαβουλεύσεις σχετικά με αναπτυξιακά μοντέλα και παρεμβάσεις για τη διασφάλιση του βιώσιμου μέλλοντος των νησιών.
   Η ΕΛΛΕΤ οραματίζεται την αξιοποίηση του προγράμματος «7 Most Endangered» για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανεξέλεγκτη δόμηση και την προσπάθεια επιρροής των κυβερνητικών πολιτικών για τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στα νησιά. Στους υποστηρικτές αυτής της εκστρατείας περιλαμβάνονται οι δήμαρχοι των τριών νησιών που λειτουργούν ως παράδειγμα: της Σίφνου, της Σερίφου και της Φολεγάνδρου.
   Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Europa Nostra δήλωσε: “Μέσω του προγράμματος 7 Most Endangered, ο φορέας που καταθέτει την υποψηφιότητα στοχεύει στη διεθνή αναγνώριση της απειλής που τίθεται στον σημαντικό και ευαίσθητο κυκλαδικό χώρο, καθώς και στην προώθηση κοινών και επιτυχημένων πρακτικών για την προστασία αυτού του ευρωπαϊκού πολιτιστικού αγαθού που ονομάζεται Κυκλαδικό Τοπίο”.
   Ξεκίνησε η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμα “7 πιο απειλούμενα” 2025
   Αν γνωρίζετε κάποια σημαντική κληρονομιά στην Ευρώπη που απειλείται, μπορείτε να την προτείνετε για το πρόγραμμα 7 Most Endangered 2025 και να συμμετέχετε στις προσπάθειές μας για τη διάσωση της κληρονομιάς μας! Τόσο η υλική όσο και η άυλη κληρονομιά είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.
   Μπορείτε να υποβάλετε μια υποψηφιότητα για το πρόγραμμα με την υποστήριξη μιας οργάνωσης μέλους ή συνεργαζόμενης οργάνωσης της Europa Nostra ή με το να γίνετε μεμονωμένο μέλος της Europa Nostra.
   Για περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικές υποβολές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του 7 Most Endangered.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές για τη δημιουργία νέων εγγυοδοτικών εργαλείων που θα ανοίξουν τον δρόμο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνεια άνω των 3,7 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, τους επόμενους μήνες και μέχρι τα τέλη του έτους αναμένονται νέα προγράμματα επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ που θα ξεπερνούν το μισό δισ. ευρώ, ενώ ενεργοποιείται και το Equifund II που θα δημιουργήσει νέα επενδυτικά fund για την υποστήριξη startups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   Αναλυτικά, την τελευταία εβδομάδα του μήνα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), το οποίο πρόκειται να διαχειριστεί 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την βελτίωσή της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Ακόμη 100 εκατ. ευρώ θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
   Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία τριών εγγυοδοτικών εργαλείων. Το πρώτο είναι το χαρτοφυλάκιο βιωσιμότητας το οποίο θα υποστηρίζει τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση και την πράσινη ενέργεια. Το δεύτερο θα υποστηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τρίτο εργαλείο θα υποστηρίζει την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφού προχωρήσουν οι συμφωνίες με τις τράπεζες τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν εγγυήσεις από 50% έως και 70% των δανείων με στόχο να διατεθούν δάνεια 1,5 δισ. ευρώ.
   Ακόμη 500 εκατ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
   Τα νέα εγγυοδοτικά εργαλεία από το EIF θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ που όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, είναι το μεγαλύτερο Ταμείο Επιχειρηματικότητας που έχει γίνει ποτέ .
   Το ΤΕΠΙΧ θα δίνει και εγγυήσεις αλλά και επιδοτήσεις δανείων με χαμηλότοκα δάνεια. Ειδικότερα, ο εγγυοδοτικός πυλώνας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει εγγυήσεις για έως το 80% των επιχειρηματικών δανείων και επιδότηση του επιτοκίου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο πυλώνας των επιδοτήσεων θα παρέχει δάνεια κατά τα οποία θα υπολογίζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού και για το υπόλοιπο 60% του ποσού το επιτόκιο θα μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ το «τρέχει» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) σε συνεργασία με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Το ΤΕΠΙΧ έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στόχος είναι με τη μόχλευση να διατεθούν δάνεια 2,2 δισ. μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
   Πόροι 200 εκατ. ευρώ για το Equifund II
   Τέλη του μήνα αναμένεται να υπογραφεί και η συμφωνία με το EIF για τη σύσταση του Equifund ΙΙ με 200 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα fund of funds που θα τρέξει με την υποστήριξη του EIF σε συνέχεια του Equifund που δημιουργήθηκε το 2016 με κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους τα οποία συνεπενδύθηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια για τη δημιουργία funds τα οποία επενδύουν σε startup αλλα και σε μικρομεσαίες εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το Equifund κινητοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 130 καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
   Οι νέες επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες
   Στο «μέτωπο» των επιδοτήσεων άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το «Ερευνώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Η νέα προδημοσίευση του προγράμματος έγινε τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη, εντός της χρονιάς, αναμένεται και το πρόγραμμα για την «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, για τις παραγωγές ταινιών και σειρών στη χώρα μας.
   Μια ακόμη δράση στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το Πάσχα και να ξεκινήσει πιθανότατα τον Σεπτέμβριο και αφού έχουν καθοριστεί με ακρίβεια τα αδιάθετα κονδύλια από τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Όπως έχει γράψει το insider.gr τα αδιάθετα κονδύλια προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.