Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Την προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσαν σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής.
   Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
   Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν.  Εντάσσεται στην Στρατηγική Προτεραιότητα (Άξονα) 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
   Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) θα συνεχίσει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας και στη νέα προγραμματική περίοδο.
   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
   Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
   Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.
   Στόχοι της δράσης:
   •       Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.
   •       Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
   •       Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
   •       Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.
   •       Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).
   •       Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.
   Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.
   Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
   Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
   I.             Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
   II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   III.           Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   IV.          Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
   Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
   Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
   Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
   Τέλος, η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
   Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ.
   Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε διακριτά στάδια υποβολής, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις (4ο τρίμηνο 2022) και στη συνέχεια στις προτάσεις συνεργατικών έργων ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις (1ο τρίμηνο 2023) και στα έργα με Σφραγίδα Αριστείας (2ο τρίμηνο 2023).
   Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση και οι ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων είναι:
   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
   Παρέμβαση I                                      60.000.000                                              Q4 2022
   Παρέμβαση II                                   180.000.000                                              Q1 2023
   Παρέμβαση III                                    39.000.000                                              Q4 2022
   Παρέμβαση ΙV                                   21.000.000                                               Q2 2023
   ΣΥΝΟΛΟ                                         300.000.000
    
   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
   Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.
   Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:
   I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
   Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
   II.  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
   Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
   III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
   IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
   Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
   Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.
   Αναλυτικά η προδημοσίευση: http://www.eyde-etak.gr/News/Files/File202902/Ερευνω_Καινοτομω_2021-2027_Προδημοσιευση_20220907.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε 300.000 ανέρχονται τα ευρήματα των αρχαιολογικών εργασιών που έφερε στο φως η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και εξαιτίας του οποίου, έγινε η μεγαλύτερη αρχαιολογική έρευνα αστικού χαρακτήρα όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στη χώρα ολόκληρη, όπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου, που δόθηκε από κοινού με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο –Αχιλλέα Καραμανλή.
   Οι αρχαιολογικές εργασίες, που σύμφωνα με την ίδια μέχρις στιγμής κόστισαν 169 εκατ. ευρώ, έφεραν στην επιφάνεια ευρήματα που χρονολογούνται από τους ελληνιστικούς χρόνους και αποτυπώνουν τη διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη του αστικού ιστού της πόλης, ενώ μέρος τους θα εκτεθεί σε δύο μουσεία στην Θεσσαλονίκη. «Όλα τα ευρήματα είναι πολύτιμα μεν, αλλά δεν είναι όλα εκθέσιμα δε», επισήμανε χαρακτηριστικά.
   Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τους 13 σταθμούς της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, αρχαιότητες βρέθηκαν στην «Αγία Σοφία», την «Βενιζέλου», το «Συντριβάνι», στο λεγόμενο Cross Over Συντριβανίου, στο Πανεπιστήμιο, στο σταθμό «Φλέμινγκ» και στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας.
   Ειδικά για τον σταθμό Βενιζέλου, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι «σε αυτόν δημιουργείται ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος στο πλαίσιο τεχνικού έργου διεθνώς. Δεν έχουμε πουθενά άλλον τέτοιον αντίστοιχα αρχαιολογικό χώρο», ενώ πρόσθεσε ότι «οι εργασίες προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων, έδωσαν τη δυνατότητα να αποκαλυφθούν αρχαιότητες προηγούμενων ιστορικών περιόδων, που δεν μπορούσαν να μελετηθούν με άλλον τρόπο σε τέτοια έκταση. Η αποκάλυψη και μελέτη τους, επιβεβαίωσε γραπτές πηγές για καταστροφές που υπέστη η πόλη», τόνισε. Γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, αναμένεται να γίνει, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.
   Τα δύο μουσεία
   Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, γνωστοποίησε ότι οι δύο μουσειακοί χώροι, θα δημιουργηθούν ένας στο crossover, που θα βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, μεταξύ των σταθμών «Συντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» και ένας στο κτίριο Α3 του πρώην στρατοπέδου του Παύλου Μελά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.
   Για τον μουσειακό χώρο που θα διαμορφωθεί στο crossover, τόνισε πως πρόκειται για σημείο με 77 μέτρα μήκος και 10 πλάτος και ωφέλιμο χώρο 5.000 τ.μ., που παραχωρείται στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από την Αττικό Μετρό με το κέλυφος. Στο μουσείο αυτό, που θα είναι επισκέψιμα όχι μόνο τα εκθετήρια αρχαιοτήτων αλλά και τα εργαστήρια συντήρησης, όπως και οι αποθηκευτικοί χώροι, θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την κ. Μενδώνη και το τμήμα της Decumanus, μήκους 77 μέτρων, που αποσπάσθηκε από το σταθμό «Αγία Σοφία». Ερωτηθείσα για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, η ίδια τόνισε ότι μόλις παραδοθεί το κέλυφος του μεγάλου αυτού κτιρίου, θα προχωρήσουν οι μελέτες και διευκρίνισε ότι για την ολοκλήρωση του απαιτούνται ως και έξι χρόνια.
   Αναφερόμενη στην κατασκευή μουσείου στο κτίριο Α3 του πρώην στρατοπέδου του Παύλου Μελά, διευκρίνισε ότι θα «μιλά» για την ιστορία της πόλης και σε αυτό θα εκτίθενται με παραδοσιακό τρόπο αρχαιότητες είτε μεμονωμένα, είτε σε βιτρίνες. Επισήμανε ότι η μουσειολογική μελέτη έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων και στόχος είναι το έργο της αποκατάστασης του κτιρίου και της δημιουργίας του μουσείου, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   0

  • GTnews

   Το δεύτερο συνέδριο Digital Beach Summit που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα περιλάμβανε θέματα και συζητήσεις για την ψηφιακή εποχή. Οι κυριότερες θεματικές ήταν:
   Έξυπνες πόλεις, Συνδεσιμότητα 5G, SpaceNet & Δορυφορικά Δίκτυα,  ΕΣΠΑ: Τα εργαλεία του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης,  Εταιρείες Startups και Καινοτομία ως δυναμική αντίδρασης στο εσωτερικό Brain Drain,  Ελλάδα 2.0: Το μεγάλο στοίχημα του Green & Smart,  Ψηφιακή Μετάβαση & Ηλεκτρονικός Τύπος: Ενημέρωση & Fake News – Κίνδυνοι και Προοπτικές,  Η κοινωνία των πολιτών στην πράσινη & ψηφιακή μετάβαση,  Τα ψηφιακά μέσα στην υπηρεσία της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης,  Digital & Green καταλύτης για την τουριστική ανάπτυξη,  Ψηφιακά εργαλεία & Ηλεκτροκίνηση στην βιωσιμότητα της πράσινης οικονομίας,  Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το livestreaming των δύο ημερών του συνεδρίου όπως πραγματοποιήθηκε.
    
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Google επεκτείνει τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία πλοήγησης των Χαρτών της, επεκτείνοντας τη λειτουργία σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και κάνοντάς την ακόμη πιο ισχυρή, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε τον τύπο καυσίμου με τον οποίο λειτουργεί το αυτοκίνητό σας.
   Η λειτουργία, που ξεκίνησε αρχικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά πέρυσι, πλέον επισημαίνει τις διαδρομές που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, εάν έχουν παρόμοιο χρόνο άφιξης με άλλες εναλλακτικές διαδρομές. Η Google αναφέρει ότι από σήμερα, η λειτουργία επεκτείνεται στους χρήστες σε σχεδόν 40 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και δεν βρήκαμε τη σχετική λίστα, η λειτουργία δεν εμφανίζεται για την ώρα στους Έλληνες χρήστες της εφαρμογής κάτι που μπορεί να γίνει αργότερα.

   Η Google προσθέτει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνετε τους Χάρτες για το αν το αυτοκίνητό σας είναι πετρελαιοκίνητο, βενζινοκίνητο, υβριδικό ή ηλεκτρικό, ώστε να μπορεί να βρει την πιο αποδοτική διαδρομή για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος και να παρέχει πιο ακριβείς εκτιμήσεις για το πόσο πιο αποδοτική είναι η φιλική προς το περιβάλλον διαδρομή. Το σύστημα βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις τάσεις οδήγησης του Google Maps για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με βάση τους πιο δημοφιλείς κινητήρες σε συγκεκριμένες περιοχές.
   Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από την ανάρτηση στο ιστολόγιο της Google, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι οδηγοί με πετρελαιοκίνητα οχήματα θα δρομολογούνται κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας, όπου οι κινητήρες τους θα είναι πιο αποδοτικοί, ενώ κάποιος με υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα θα μπορούσε να λάβει προτάσεις που θα περιλαμβάνουν δρόμους, όπου μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα την αναγεννητική πέδηση.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Μετά την έναρξη του έργου του ανατολικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, μπαίνει σε φάση υλοποίησης η περαιτέρω επέκταση των μεγάλων υπεραστικών αυτοκινητόδρομων της χώρας. Είναι μεγάλη υπόθεση για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ήταν ουραγός σε κλειστούς αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη να μπορεί να υπερηφανεύεται, πως πλέον έχει ένα από τα πλέον μοντέρνα και επαρκή δίκτυα εντός ΕΕ.
   Ο νέος αυτοκινητόδρομος
   Ο ΒΟΑΚ με μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό θα καλύψει όλη η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης και θα συμβάλει τα μέγιστα στην γεωμετρική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και αντίστοιχα στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και ταχύτητας. Υπολογίζεται πως το μεσαίο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη θα υπογραφεί μέσα στο 2022 ενώ το 2023 θα υπογραφεί και το βασικό τμήμα από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο. Μελλοντικά ο δρόμος αναμένεται να επεκταθεί προς τα δυτικά μέχρι την Κίσσαμο. Είναι μαζί με το Μετρό Θεσσαλονίκης και τη γραμμή 4 τα βασικότερα έργα στον σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Η πλήρης υλοποίηση του, που πιθανότατα θα χρειαστεί ξεκινώντας από τα τέλη του 2025 για το ανατολικό τμήμα, να φτάσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας θα αλλάξει τις μεταφορές του νησιού και θα ενδυναμώσει το εμπορικό προφίλ και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Είναι η εκκίνηση ενός μεγάλου έργου, του μεγαλύτερου νέου αυτοκινητόδρομου της Ευρώπης.
   Το Ηπειρωτικό δίκτυο
   Το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας έχει μήκος σχεδόν 2.200 χιλιόμετρα και καλύπτει σχεδόν όλη τη χώρα. Η Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα), η Ιόνια Οδός (Αντίρριο-Ιωάννινα), η Νέα Οδός (Μεταμόρφωση-Σκάρφεια), η Κεντρική Οδός (Ξυνιάδα-Τρίκαλα και Πέταλο Μαλιακού), η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας), η Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη) μαζί με το ευρύ δίκτυο της Εγνατίας Οδού (Ηγουμενίτσα-Θεσσαλονίκη-Κήποι Έβρου και κάθετοι άξονες) έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο.
   Ποιος θα φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια ότι για να πας από την Αθήνα στα Ιωάννινα θα χρειάζονται μόλις 3 ώρες και 30 λεπτά, από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα επίσης 3 ώρες και 30 λεπτά ή από την Κατερίνη στην Αλεξανδρούπολη 3 ώρες.
   Αυτό το δίκτυο έχει μεγάλη επίδραση πέρα από την επιβατική του διάσταση, στην εμπορικές μεταφορές. Τα προϊόντα μπορούν πολύ πιο εύκολα να μετακινηθούν προς τις μεγάλες αγορές της χώρας ή να φτάσουν σε πύλες εξόδου (λιμάνια, αεροδρόμια, μεθοριακοί σταθμοί) και να πάνε στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μετακινούνται με άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο πως τα επίπεδα οδικής ασφάλειας της χώρας έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά την τελευταία πενταετία, όταν και λειτούργησε το δίκτυο αυτό.
   Οι προσθήκες
   Σε αυτή τη χρονική στιγμή υλοποιούνται σημαντικές προσθήκες στο δίκτυο αυτό. Πέρα από τον ΒΟΑΚ που ήδη είναι σε τροχιά υλοποίησης, μία σειρά από έργα κατασκευάζονται ή ετοιμάζονται. Στόχος είναι μέχρι το 2025 να έχει υπάρξει μια σημαντική επέκταση σε αρκετές νέες περιοχές.
   Στην Κεντρική Οδό-Ε65, κατασκευάζεται το νότιο τμήμα  (Λαμία-Ξυνιάδα) και το βόρειο τμήμα (Τρίκαλα-Κηπουρειό Γρεβενών).  Εκτιμάται πως σταδιακά μέχρι το 2024 ο αυτοκινητόδρομος θα έχει την τελική του μορφή συνδέοντας την Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία σε λιγότερο από 2 ώρες.
   Παράλληλα προχωρά ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο-Αμβρακία με 48,5 χιλιόμετρα μήκος. Στην κυκλοφορία είναι περίπου 31 χιλιόμετρα (Άκτιο-Βόνιτσα και Δρυμός-Αμβρακία) και απομένουν 17 χιλιόμετρα όπου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν το 2023. Το έργο θα δώσει νέες δυνατότητες στις οδικές μετακινήσεις και προς τα νησιά του Ιονίου που θα συνδέονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με σήμερα.
   Στην Ολυμπία Οδό ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες η δυτική επέκταση από Πάτρα προς Πύργο με τρια εργοτάξια να τρέχουν ταυτόχρονα. Παράλληλα, ως καινούργια προσθήκη, ξεκίνησαν οι μελέτες για το νότιο τμήμα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Το έργο αυτό κάνει πραγματικότητα το αρχικό πλάνο του 2005 με την Ολυμπία Οδό να ξεκινά από την Ελευσίνα και να καταλήγει μέσω Πάτρας στην Μεσσηνία και στην Τσακώνα.
   Επίσης προχωρά ο διαγωνισμός για ένα ακόμα τμήμα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας, Ξάνθη-Εχίνος ενώ τρέχουν τα έργα για τον Περιφερειακό Αλεξανδρούπολης. Προ ημερών ξεκίνησαν επίσης οι διαγωνισμοί για τα οδικά τμήματα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη μέσω ΣΔΙΤ.
   Τέλος, σε τελική φάση διαγωνισμού είναι και το έργο-ΣΔΙΤ για το τμήμα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη. Οι υπογραφές εκτιμάται ότι είναι θέμα των επόμενων μηνών. Παράλληλα προετοιμάζεται και το βόρειο άκρο της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακαβιά. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027, οπότε ο διαγωνισμός είναι πιθανόν να ξεκινήσει το 2023.
   Με αυτές τις προσθήκες το ελληνικό δίκτυο αυτοκινητόδρομων θα ξεπεράσει τα 2.900 χιλιόμετρα και θα φτάσει σχεδόν τα 3.000 χιλιόμετρα.
   Οι αστικοί αυτοκινητόδρομοι
   Κινητικότητα έχουμε και στους αστικούς αυτοκινητόδρομους. Μέσα στο Φθινόπωρο εκτιμάται ότι θα υπογραφεί το έργο-ΣΔΙΤ για το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης που θα αλλάξει τα δεδομένα των μετακινήσεων στην πόλη. Μαζί με το Μετρό πιστεύεται πως θα δώσουν μεγάλες ανάσες στον κυκλοφοριακό κορεσμό που βιώνει η πόλη εδώ και χρόνια.
   Στην πρωτεύουσα προχωρά ο σχεδιασμός για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Φαίνεται πως 4 επεκτάσεις θα προχωρήσουν. Ήδη η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης είναι σε διαγωνισμό ως δημόσιο έργο και θεωρείται πως θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2022. Από εκεί και έπειτα θα προχωρήσει όπως δείχνει το έργο της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης που θα ενώσει τον Καρέα με την Λ.Βουλιαγμένης. Θεωρείται πως είναι έργο που συνεχίζει τον ελεύθερο οδικό δακτύλιο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.
   Στη συνέχεια βρίσκουμε ως ενδιαφέρουσες τις επεκτάσεις προς Ραφήνα και προς Λαύριο. Ταυτόχρονα με την επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης των περιφερειακών λιμανιών της Αττικής με την οδική και σιδηροδρομική τους σύνδεση. Σχετικά με την υλοποίηση των τριών έργων, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε, πως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδης σε αυτή την ανάπτυξη του δικτύου αυτοκινητόδρομων που παινεύεται η χώρα.  Δίχως άλλο η συμβολή της ήταν και είναι κρίσιμη και χωρίς αυτήν η εικόνα ίσως να ήταν σημαντικά διαφορετική. Τα συνεχή κονδύλια που εισρέουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, βοήθησαν ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων αυτών των οραματικών για την Ελλάδα οδικών έργων. Η χώρα διασυνδεδεμένη με τους διευρωπαϊκούς άξονες μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές μεταφορές.
   Είναι γεγονός πως για τη χώρα αυτό το δίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί στην προσπάθεια ανάπτυξης εμπορευματικών κέντρων και γενικότερα στην δυνατότητα να ισχυροποιηθεί ως διεθνής κόμβος μεταφορών. Η ενίσχυση αυτού του δικτύου σταδιακά μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης και η χώρα να επωφεληθεί στο στοίχημα της Ενωμένης Ευρώπης.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Μια ομάδα αποστολών κατέγραψε τα υψηλότερης ποιότητας πλάνα του Τιτανικού, του εμβληματικού επιβατηγού πλοίου που βυθίστηκε το 1912 κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού.
   Το υλικό, το οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο βίντεο 8Κ του υποβρύχιου ναυαγίου, δείχνει “εκπληκτικές λεπτομέρειες” που θα βοηθήσουν τους θαλάσσιους αρχαιολόγους να μελετήσουν περαιτέρω τον ρυθμό αποσύνθεσης του Τιτανικού, δήλωσε ο Στόκτον Ρας, πρόεδρος της OceanGate Expeditions, του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από την αποστολή.
   Θα υποστηρίξει επίσης τους επιστήμονες στον εντοπισμό της θαλάσσιας ζωής που ευδοκιμεί μέσα και γύρω από το ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 12. 500 ποδών, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

   Το “αβύθιστο” πλοίο
   Τα πλάνα της ομάδας Titanic 2022 Expedition έχουν ήδη οδηγήσει τους ειδικούς στον εντοπισμό νέων εκπληκτικών λεπτομερειών σχετικά με τον Τιτανικό.
   “Για παράδειγμα, δεν είχα δει ποτέ το όνομα του κατασκευαστή της άγκυρας, Noah Hingley & Sons Ltd. , στην αριστερή άγκυρα”, δήλωσε ο Rory Golden, ειδικός στον Τιτανικό στην OceanGate Expeditions, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. “Μελετώ το ναυάγιο εδώ και δεκαετίες και έχω πραγματοποιήσει πολλές καταδύσεις και δεν θυμάμαι να έχω δει άλλη εικόνα που να δείχνει αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας”, συνέχισε ο Golden.

   “Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι, μετά από τόσα χρόνια, μπορεί να έχουμε ανακαλύψει μια νέα λεπτομέρεια που δεν ήταν τόσο προφανής με τις προηγούμενες γενιές τεχνολογιών κάμερας”.
   Ο Golden είπε ότι ένα από τα “πιο εκπληκτικά αποσπάσματα” του υλικού δείχνει έναν από τους μονόκλινους λέβητες που έπεσαν στον πυθμένα του ωκεανού όταν ο Τιτανικός χωρίστηκε στα δύο.
   “Ειδικότερα, ήταν ένας από τους λέβητες με μονό άκρο που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά όταν εντοπίστηκε το ναυάγιο του Τιτανικού το 1985”, πρόσθεσε.

   Οι αναφορές αργότερα υπέθεσαν ότι χρειάστηκαν περίπου έξι λεπτά για να φτάσει το τμήμα της πλώρης, που πιθανότατα ταξίδευε με περίπου 30 μίλια την ώρα, στον πυθμένα του ωκεανού, σύμφωνα με την Britannica. com, όπου βρισκόταν για 110 χρόνια.

   Κατασκευασμένος στο ναυπηγείο Harland & Wolff στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο πολυτελής Τιτανικός, μήκους 882,5 ποδιών, ήταν το μεγαλύτερο πλοίο όλων των εποχών. Κατασκευάστηκε με μια σειρά από πόρτες διαμερισμάτων που μπορούσαν να κλείσουν εάν η πλώρη παραβιαζόταν και θεωρήθηκε αβύθιστο, αναφέρει η Britannica. com.
   Στα πλάνα διακρίνονται και άλλες λεπτομέρειες, όπως ο γερανός που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση μιας άγκυρας 15 τόνων και ένας βραχίονας που ήταν αρχικά συνδεδεμένος με το κατεστραμμένο πλέον κύριο κατάρτι του πλοίου.
   “Αργότερα στο βίντεο, βλέπετε τρεις στρογγυλές κατασκευές κατά μήκος του εσωτερικού του κιγκλιδώματος”, δήλωσε ο PH Nargeolet, βετεράνος δύτης του Τιτανικού, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

   Στα πλάνα φαίνονται επίσης μικρά πράσινα φώτα από το σύστημα κλιμάκωσης λέιζερ, το οποίο επέτρεψε στην ομάδα αποστολής να υπολογίσει το μέγεθος των αντικειμένων που έβλεπε μέσω των καμερών και της κύριας θύρας θέασης του υποβρύχιου Τιτάνα.

   Το Titan, με πέντε μέλη πληρώματος στο σκάφος, είναι το μοναδικό υποβρύχιο στον κόσμο που καταδύεται σε μεγάλα βάθη. Ένας εκπρόσωπος της OceanGate Expeditions δήλωσε στο Insider ότι ο οργανισμός συνεργάστηκε με τη NASA για το σχεδιασμό και τη μηχανική του.
   Με την αποστολή του 2022 για τον Τιτανικό να έχει πλέον ολοκληρωθεί, η OceanGate Expeditions σχεδιάζει ήδη το επόμενο ταξίδι στο ναυάγιο. Θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2023 και θα καταγράψει νέο υλικό.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Μεταξύ του Μαΐου και του Αυγούστου, η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 99,4 τεραβατώρες (TWh), σύμφωνα με το κέντρο μελετών, που ειδικεύεται σε ενεργειακά ζητήματα.
   Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πλαίσια συνεισέφεραν αυτό το καλοκαίρι το 12% του ηλεκτρισμού που κατανάλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίπεδο ρεκόρ που επέτρεψε στην ήπειρο να αποφύγει την εισαγωγή 20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου έναντι δυνητικού τιμήματος 29 δισεκ. ευρώ, αναφέρει έκθεση του κέντρου μελετών Ember.
   Μεταξύ του Μαΐου και του Αυγούστου, η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 99,4 τεραβατώρες (TWh), σύμφωνα με το κέντρο μελετών, που ειδικεύεται σε ενεργειακά ζητήματα.
   Κατά την έκθεσή του, οι 18 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αυτό το καλοκαίρι ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρισμού με τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, ειδικά η Ολλανδία (23% του ενεργειακού μείγματος), η Γερμανία (19%) και η Ισπανία (17%).
   Η Γαλλία αντίθετα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο, με μόλις το 7,7% της παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα να προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα αυτό το καλοκαίρι.
   Η ισχυρότερη αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού με αυτόν τον τρόπο καταγράφηκε στην Πολωνία, όπου 26πλασιάστηκε, ενώ ακολούθησαν Φινλανδία και Ουγγαρία, όπου πενταπλασιάστηκε, σημειώνει το Ember, το οποίο άντλησε δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜΗΕ).
   Χωρίς αυτή την παραγωγή, η ΕΕ θα ήταν υποχρεωμένη να εισαγάγει 20 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου επιπλέον, υπολόγισαν οι αναλυτές, έναντι τιμήματος 29 δισεκ. ευρώ στις τιμές που καταγράφονταν από τον Μάιο ως τον Αύγουστο.
   Η άνοδος της παραγωγής από το καλοκαίρι του 2021 ως το καλοκαίρι του 2022 (22 TWh) επέτρεψε να εξοικονομηθούν σε τέσσερις μήνες 4 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου, αξίας 6 και πλέον δισεκ. ευρώ.
   Παρ’ όλ’ αυτά, μολονότι η παραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα επιταχύνεται, η ανάπτυξή τους κρίνεται ακόμη ανεπαρκής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ember, η ήπειρος θα έχει τα χρόνια που έρχονται εγκατεστημένα λιγότερα από τα μισά από αυτά που χρειάζεται για να εκπληρώσει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ με ορίζοντα το 2030.
   ΑΠΕ - ΜΠΕ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ενημερωτική καμπάνια για τη νέα εφαρμογή ανάγνωσης QR Codes αποδείξεων ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
   Η νέα εφαρμογή
   Η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγξουν τα στοιχεία και την εγκυρότητα μιας απόδειξης, την οποία λαμβάνουν στο πλαίσιο συναλλαγής τους, σκανάροντας με το κινητό τους τηλέφωνο τον QR code που βρίσκεται σε αυτή.
   Στη συνέχεια τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτομάτως στο σύστημα της ΑΑΔΕ και ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση θα έχει τη δυνατότητα να αναφέρει την απόδειξη στην ΑΑΔΕ.
   Ο στόχος
   Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή η οποία αναμένεται να συμβάλλει ουσιωδώς στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζουν την εγκυρότητα και νομιμότητα της συναλλαγής που πραγματοποίησαν.
   Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής αυτής η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν και θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει άμεσα σε ελέγχους και διασταυρώσεις.
   Read more...

   5

  • Engineer

   Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4602 – 31/08/2022, η Υπ’ Αριθμ. οικ. 408808 – 29/08/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών , με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 Κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Άρθρου 56Β του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017.”.
   Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά την παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, έως τις 31 Αυγούστου 2023.
   Παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 4602-Β-31.08.2022.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Σε ξενοδοχείο υπό την επωνυμία "Wilmina" μετατράπηκαν πρώην γυναικείες φυλακές στο Βερολίνο. Το ακίνητο είναι δυναμικότητας 44 δωματίων σε πέντε ορόφους συμπεριλαμβανομένου ενός ρετιρέ.
   Συγκεκριμένα, δύο ξεχασμένες για δεκαετίες αρχιτεκτονικές δομές του 19ου αιώνα, στο Σαρλότενμπουργκ του Βερολίνου, "μεταμορφώθηκαν" σε ξενοδοχείο Wilmina από το αρχιτεκτονικό γραφείο Grüntuch Ernst Architects.
   Το πρώην δικαστήριο που βλέπει στην οδό Kantstraße φιλοξενεί τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και την προσωρινή αίθουσα τέχνης Amtsalon. Προέκταση στην οποία στεγάζεται το εστιατόριο του Wilmina συνδέει το πρώην δικαστήριο με τα σε διάταξη «Πι» κελιά των φυλακών· 44 δωμάτια σε πέντε ορόφους, συμπεριλαμβανομένου ενός ρετιρέ. 
   Το γερμανικό αρχιτεκτονικό γραφείο πρόσθεσε επίσης βεράντα στην οροφή δίπλα στο ρετιρέ καθώς και μια βιβλιοθήκη, ένα μπαρ, ένα σπα και ένα γυμναστήριο. Τα εσωτερικά σχεδιάστηκαν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική των κτηρίων και αποκαλύπτουν ίχνη της πρώην χρήσης τους .

   Read more...

   0

  • GTnews

   Το Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, πρωτοπορεί και είναι μια από τις πιο σπογγώδεις πόλεις του κόσμου. Το BBC αναλύει το παράδειγμα του, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής που ήδη επηρεάζει δραματικά τον πλανήτη μας.
   Το παράδειγμα του Όκλαντ: Πώς έγινε μια πόλη - σφουγγάρι
   Μπερδεμένα στρώματα λασπώδους βλάστησης καλύπτουν τα μονοπάτια του Underwood Park, μιας στενής πράσινης λωρίδας που ελίσσεται κατά μήκος ενός ρυακιού κάτω από τον μικρό ηφαιστειακό κώνο του Όρους Albert στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Στο νερό, συστάδες από ξύλα και περιστασιακά πλαστικές σακούλες είναι παρατημένες σε προεξέχοντα βράχια και κλαδιά. Μια χειμωνιάτικη καταιγίδα σάρωσε την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρίχνοντας δυνατή βροχή, και το Te Auaunga (Oakley Creek), ένα από τα μεγαλύτερα αστικά ρέματα της πόλης, έχει υπερχειλίσει τις όχθες του.
   «Αλλά αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να συμβεί», λέει η Julie Fairey, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Puketāpapa, στη δημοσιογράφο του BBC, Kate Evans, ξεναγώντας τη στο Underwood και στο γειτονικό Walmsley Park. Τα συνδεδεμένα πάρκα έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν τα πλεονάζοντα όμβρια ύδατα, να τα απορροφούν σαν σφουγγάρι και να τα απελευθερώνουν αργά πίσω στο ρυάκι. Τα συντρίμμια που έχουν μείνει πίσω είναι η απόδειξη ότι αυτή η «μυστική υποδομή» λειτουργεί, λέει η Fairey. Τα δύο πάρκα πλαισιώνονται και από τις δύο πλευρές από δημόσιες κατοικίες. «Αυτά τα πράγματα έχουν σχεδιαστεί για να πλημμυρίζουν, ώστε να μην πλημμυρίζουν τα σπίτια», προσθέτει.
   Δεν ήταν πάντα έτσι. Λιγότερο από μια δεκαετία πριν, η υδάτινη οδός ήταν ένας τσιμεντένιος αγωγός που περνούσε μέσα από σπάνια επισκέψιμα λασπωμένα χωράφια. Όταν πλημμύριζε, το νερό ξεχύνονταν στα γύρω προάστια. Συγκέντρωνε λάδια μηχανών, ιζήματα και σκουπίδια και ρουφούσε αυτό το ανθυγιεινό μείγμα στο διάσημο λιμάνι της πόλης, καθιστώντας τις παραλίες μη ασφαλείς για κολύμπι.
   Όμως το 2016 άρχισαν οι εργασίες για να απελευθερωθεί το Te Auaunga από το άκαμπτο σκυρόδεμα και να αποκτήσει ένα πιο φυσικό, ελικοειδές σχήμα. Οι όχθες του είναι τώρα πλούσιες με αυτοφυή βλάστηση, όπως harakeke (λινάρι) και tī kouka (λάχανο), καθώς και καλάμια, φτέρες και άλλα φυτά που φιλτράρουν τους υγροτόπους.

   Τα συνδεδεμένα πάρκα γύρω από το ρέμα Te Auaunga στο Όκλαντ έχουν σχεδιαστεί για να απορροφούν την περίσσεια των όμβριων υδάτων σαν σφουγγάρι
   Οι αλλαγές έχουν αυξήσει την ικανότητα αυτού του τμήματος της πόλης να απορροφά την υπερβολική βροχόπτωση, μια ιδιότητα που μερικές φορές αποκαλείται «σφουγγάρι». Το Ώκλαντ ονομάστηκε πρόσφατα η πιο σπογγώδης πόλη παγκοσμίως σε έκθεση της πολυεθνικής εταιρείας αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού Arup, χάρη στη γεωγραφία, τον τύπο του εδάφους και τον αστικό σχεδιασμό του - αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να μην ηγείται για πολύ. Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, τι μπορούν να μάθουν άλλες πόλεις από τις επιτυχίες - και τις αποτυχίες - του Όκλαντ;
   Τι είναι οι «πόλεις - σφουγγάρια»;
   Ο νονός της έννοιας των «πόλεων-σφουγγάρια» είναι ο καθηγητής αρχιτεκτονικής τοπίου του Πανεπιστημίου του Πεκίνου Yu Kongjian, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί σε ένα πλημμυρισμένο ποτάμι όταν ήταν παιδί, αλλά κατάφερε να τραβηχτεί σε ασφαλές μέρος πιάνοντας τα κλαδιά ιτιάς και τις καλαμιές που πλαισίωναν τις όχθες του. Το 2013, ως αστικός σχεδιαστής, πρότεινε οι πόλεις να χρησιμοποιούν τη φύση αντί για το σκυρόδεμα για να επιβραδύνουν την έντονη βροχόπτωση - μια ιδέα που εφαρμόζεται τώρα σε πόλεις σε όλη την Κίνα και κερδίζει την προσοχή σε όλο τον κόσμο.
   Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι αστραπιαίες πλημμύρες προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά. Όσο πιο σπογγώδης είναι μια πόλη, τόσο πιο ανθεκτική θα είναι απέναντι σε αυτές τις απειλές. «Καθώς το κλίμα μας γίνεται πιο ακραίο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αυξανόμενους κινδύνους», λέει ο Mark Fletcher, παγκόσμιος υπεύθυνος για τα ύδατα στην Arup και συν-συγγραφέας της έκθεσης της εταιρείας για τη «σπογγώδη πόλη».

   Όκλαντ: Η πιο σπογγώδης πόλη
   Ο Fletcher και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι το Όκλαντ ήταν η πιο σπογγώδης από επτά παγκόσμιες πόλεις, ξεπερνώντας οριακά το Ναϊρόμπι, τη Σιγκαπούρη, τη Βομβάη, τη Νέα Υόρκη, τη Σαγκάη και το Λονδίνο.
   Η ομάδα χαρτογράφησε την αναλογία του γκρι (σκυρόδεμα και κτίρια), του πράσινου (βλάστηση) και του μπλε (λίμνες και ρέματα) στις επτά πόλεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), δορυφορικές εικόνες και μηχανική μάθηση. Στη συνέχεια συνδύασε αυτούς τους χάρτες με πληροφορίες σχετικά με τους τύπους του εδάφους και το δυναμικό απορροής για να υπολογίσει τη φυσική απορροφητικότητα κάθε πόλης.
   Το χαμηλού υψομέτρου, παράκτιο Όκλαντ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, με πληθυσμό 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων και μέση ετήσια βροχόπτωση 1210 χιλιοστών (48 ίντσες) - λίγο περισσότερο από τη Νέα Υόρκη και διπλάσια από ό,τι δέχεται συνήθως το Λονδίνο σε ένα χρόνο.
   Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το 50% της επιφάνειας του Όκλαντ ήταν πράσινο ή μπλε, ακόμη και μετά την εξαίρεση των λιμανιών του (το Λονδίνο είχε το λιγότερο από τις επτά πόλεις, με 31%). Σε μια έντονη βροχόπτωση - 50 χιλιοστά που πέφτουν σε 24 ώρες - υπολόγισαν ότι το 35% του νερού που πέφτει στο Όκλαντ θα απορροφηθεί σε αυτά τα σπογγώδη μπλε και πράσινα τμήματα, αφήνοντας το 65% που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μηχανικά συστήματα ομβρίων υδάτων - ή αλλιώς θα υπερχειλίσει και θα πλημμυρίσει.
   «Είναι ένα μέτρο του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε αυτή η πόλη και της βασικής υποκείμενης φυσικής μορφολογίας της», λέει ο Fletcher.
   Το Ναϊρόμπι ήρθε από κοντά στη δεύτερη θέση, όντας 34% σπογγώδες. Η πρωτεύουσα της Κένυας έχει ακόμη περισσότερες πράσινες και γαλάζιες εκτάσεις από το Όκλαντ - κυρίως πάρκα και αστικές αυλές - αλλά υψηλότερη δυνατότητα απορροής λόγω των αργιλικών εδαφών της, τα οποία απορροφούν λιγότερο νερό από ό,τι η άμμος ή το χαλίκι. Στην πόλη με τη χαμηλότερη κατάταξη, το Λονδίνο, μόλις το 22% του νερού σε ένα παρόμοιο γεγονός βροχόπτωσης θα απορροφηθεί - ένας κίνδυνος που αναδείχθηκε στην πραγματική ζωή τον Ιούλιο του 2021, όταν έπεσαν 47,8 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια και σταθμούς του μετρό.
   Η Kathy Waghorn, αστική ερευνήτρια στη Σχολή Μελλοντικών Περιβαλλόντων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Όκλαντ, δεν εκπλήσσεται που η πόλη της αξιολογήθηκε ως σχετικά σπογγώδης. «Έχουμε χαμηλή αστική πυκνότητα, εξακολουθούμε να έχουμε πολλές μονοκατοικίες, εξακολουθούμε να έχουμε κήπους», λέει.
   Η γεωμορφολογία του Όκλαντ παίζει επίσης ρόλο, λέει: η στενή λωρίδα γης που περικλείεται σε δύο τεράστια λιμάνια, τα δεκάδες μικρά αδρανή ηφαίστεια που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη, τα ρέματα που τρέχουν στις πράσινες πλευρές τους και κάτω από αυτά, η κληρονομιά της λάβας τους - σπήλαια βασάλτη και σκωρίας και καταβόθρες. «Το ηφαιστειακό πεδίο έχει διαμορφώσει μέρος αυτού του ανοιχτού χώρου», λέει η Waghorn. «Ακόμα και η πέτρα μας είναι κάπως σπογγώδης».
   Γιατί το Όκλαντ κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο του;
   Όμως η Waghorn και άλλοι ερευνητές ανησυχούν ότι το Όκλαντ δεν θα διατηρήσει το στέμμα του για πολύ καιρό.
   Μια δέσμη μακροχρόνιων τάσεων δείχνει ότι η πόλη θα γίνει σημαντικά λιγότερο απορροφητική, όταν η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον αριθμό των ακραίων βροχοπτώσεων και τον κίνδυνο πλημμυρών. (Στο Όκλαντ, για κάθε βαθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη, η ένταση των καταιγίδων μικρής διάρκειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 14%).
   Αρχικά, υπάρχει ισχυρή πολιτική πίεση για αστική εντατικοποίηση στην πόλη. Η Νέα Ζηλανδία έχει μια από τις λιγότερο προσιτές οικονομικά κατοικίες στον ΟΟΣΑ και η ζήτηση κατοικιών συγκεντρώνεται στο Ώκλαντ. Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει πρόσφατα σηματοδοτήσει σαρωτικές αλλαγές στους κανόνες σχεδιασμού που είναι πιθανό να προκαλέσουν «μια αλλαγή στην πυκνότητα και το ύψος σε μεγάλο μέρος του ισθμού», λέει η Waghorn. «Τα σπογγώδη προάστια που έχουμε θα εξαφανιστούν, επειδή θα υπάρχει πολύ περισσότερη αδιαπέραστη επιφάνεια - περισσότερες κατοικίες, περισσότεροι δρόμοι και χώροι στάθμευσης».
   Η ζήτηση για κατοικίες έχει επίσης ωθήσει τις αρχές και τους εργολάβους να βάλουν στο μάτι άλλους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως γήπεδα γκολφ και ιπποδρόμια, τα οποία τείνουν να βρίσκονται σε προνομιακές οικιστικές τοποθεσίες, λέει η Waghorn. Ορισμένα έχουν ήδη πωληθεί και έχουν γίνει σχέδια για την κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών στον άλλοτε πράσινο χώρο.
   Ταυτόχρονα, τα αστικά δέντρα του Όκλαντ χάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη διατήρηση της δροσιάς στις πόλεις - μειώνοντας την ανάγκη καύσης ορυκτών καυσίμων για κλιματισμό - τα δέντρα κάνουν μια πόλη πιο σπογγώδη. Οι ρίζες τους απορροφούν μέρος των όμβριων υδάτων και επιβραδύνουν την κίνησή τους, λέει η Waghorn. Επίσης, δεν μπορούν να φυτευτούν σε τσιμέντο, οπότε οι περιοχές με δέντρα έχουν τουλάχιστον κάποια διαπερατή επιφάνεια.
   Η έκθεση της Arup διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το Ώκλαντ είναι σπογγώδες, έχει μικρότερο ποσοστό δέντρων από τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη ή τη Βομβάη - και υπάρχουν λίγα πράγματα που εμποδίζουν την κοπή όσων απομένουν, σύμφωνα με τη Waghorn.
   Το 2012, μια αλλαγή του πολεοδομικού νόμου αφαίρεσε την αυτόματη προστασία των μεγάλων αστικών δέντρων στη Νέα Ζηλανδία. Από τότε, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περίπου 250.000 δέντρα έχουν κοπεί στο Όκλαντ - σχεδόν χίλια δέντρα την εβδομάδα.
   Τα τελευταία χρόνια, λέει η Waghorn, είναι δύσκολο να πείσει κανείς το Συμβούλιο του Όκλαντ να καταγράψει νέα δέντρα ως «αξιόλογα», κάτι που σε κάθε περίπτωση είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία που σύμφωνα με έρευνες «δεν προστατεύει πραγματικά τα αστικά ngāhere (δέντρα) με αποτελεσματικό τρόπο» - αφήνοντας σχεδόν όλα τα δέντρα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες χωρίς καμία νομική προστασία.
   «Τώρα, όλοι όσοι θέλουν να χτίσουν πιο εντατικά στο τμήμα τους μπορούν, και ένα δέντρο δεν αποτελεί εμπόδιο», λέει η Waghorn. «Έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να κόψουν τα δέντρα».
   Η Νέα Ζηλανδία έχει μια από τις λιγότερο προσιτές οικονομικά κατοικίες στον ΟΟΣΑ και η ζήτηση κατοικιών συγκεντρώνεται στο Όκλαντ. Μαζί, αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν να υποβιβάσουν γρήγορα το Όκλαντ από την κορυφή της λίστας με τις πιο σπογγώδεις πόλεις.
   Οι πόλεις παγκοσμίως θα πρέπει να γίνουν πιο σπογγώδεις, αν πρόκειται να προσαρμοστούν στον θερμότερο και πιο θυελλώδη πλανήτη μας. Οι λύσεις θα αφορούν πολιτικούς, σχεδιαστές, κατασκευαστές και ιδιώτες, και η όλη έννοια των πόλεων-σφουγγαριών παρέχει έναν νέο τρόπο να σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει.
   Ακόμη και οι πιο αδιαπέραστες πόλεις μπορούν να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν την απορροφητικότητά τους, προσθέτει o Fletcher. «Μια πόλη που βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη, όπως το Λονδίνο, σημαίνει απλώς ότι πρέπει να προσπάθησε λίγο περισσότερο για να δημιουργήσετε κάποια απορροφητικότητα».
   Η πόλη της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, έχει εισάγει χιλιάδες φυτοδοχεία στα πεζοδρόμια της πόλης. Το Λος Άντζελες σχεδιάζει να αποτσιμεντώσει και να ξαναφυτέψει τον παραμελημένο ποταμό του. Η προσθήκη κήπων στις ταράτσες, η φύτευση δέντρων σε εγκαταλελειμμένες περιοχές ή στους κήπους των ίδιων των ανθρώπων και η αλλαγή των πολεοδομικών κανονισμών ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση χαλικιού αντί για μπετόν στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και στους δρόμους κίνησης, μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του χάρτη από γκρίζο σε πράσινο.
   Τα οφέλη των πόλεων - σφουγγαριών
   Και αν είναι καλά σχεδιασμένες, οι φυσικές υποδομές μπορούν να έχουν επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όμβρια ύδατα, όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ή η ενίσχυση του τουρισμού.
   Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό όφελος από τον επαναπροσανατολισμό των ανθρώπων προς τις υδάτινες οδούς που τους περιβάλλουν, λέει η Waghorn. Σε όλο το Όκλαντ, έχουν δημιουργηθεί ομάδες βάσης για να φροντίσουν τα τοπικά ρυάκια και τις λεκάνες απορροής τους, και σε ορισμένα μέρη αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με σχολεία, τοπικές και εθνικές αρχές και mana whenua (ιθαγενείς Μαορί που έχουν ιστορικά και εδαφικά δικαιώματα επί της γης) για να επινοήσουν λύσεις για τα όμβρια ύδατα με πολλά άλλα πλεονεκτήματα.
   Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να απαιτούνται παραδοσιακές μηχανικές λύσεις για τα όμβρια ύδατα, προειδοποιεί ο Fletcher. «Θα εξακολουθήσουμε να χρειαζόμαστε κάποια εναπομείναντα γκρίζα - σήραγγες για τη μεταφορά και την αποθήκευση νερού, κάποιες αντλίες. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πράσινο για να αντισταθμίσουμε σημαντικά και να μειώσουμε την κλίμακα αυτών των έργων υποδομής του γκρι».
   Το Όκλαντ έγινε μια σχετικά σπογγώδης πόλη κατά τύχη. Για να παραμείνει έτσι, είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερα έργα όπως το Te Auaunga, και να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις τάσεις που ανοίγουν τους χώρους πρασίνου της και ρίχνουν τα δέντρα της. Παγκοσμίως, οι πόλεις θα πρέπει να βρουν παρόμοιους τρόπους συνεργασίας με τη φύση για την πρόληψη των πλημμυρών. Στην πορεία, ίσως βρουν επίσης σύνδεση και κοινότητα στις υδάτινες οδούς και το πράσινο που είναι φιλόξενο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για άλλα πλάσματα.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
   Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο.
   Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ενός αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας που προέρχεται από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την «Πράσινη» Συμφωνία της ΕΕ.
   Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής δυναμικότητας ως 900 MW
   Το καθεστώς που κοινοποίησε η Ελλάδα θα προωθήσει τη δημιουργία διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής δυναμικότητας έως 900 MW, συνδεδεμένων με το δίκτυο υψηλής τάσης.
   Τα έργα θα επιλεγούν μέσω διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.
   Η ενίσχυση θα χορηγηθεί, σωρευτικά, υπό μορφή: i) επενδυτικής επιχορήγησης, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής όλων των υποστηριζόμενων έργων· και ii) ετήσιας στήριξης που θα καταβάλλεται κατά τη φάση λειτουργίας των έργων, για περίοδο 10 ετών.
   Το συνολικό ποσό της ετήσιας στήριξης ανά δικαιούχο θα καθοριστεί σε διαγωνισμό και θα προσαρμοστεί μέσω μηχανισμού ανάκτησης σε περίπτωση που το έργο έχει πλεονάζοντα έσοδα από τη συμμετοχή του στην αγορά κατά τη φάση λειτουργίας.
   Η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία και έχει χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα εκτελεστούν χωρίς τη δημόσια στήριξη. Επιπλέον, το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες.
   Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα είναι καίριας σημασίας ώστε να καταστούν τα δίκτυα πιο ευέλικτα και καλύτερα προετοιμασμένα για ένα μέλλον στο οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του απανθρακοποιημένου μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας.
   Το ελληνικό μέτρο ενίσχυσης που εγκρίναμε σήμερα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών για υπηρεσίες συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, βοηθώντας παράλληλα την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για μείωση των εκπομπών».
   Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.64736 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων του ιστοτόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.
   Read more...

   0

  • Adavis

   Σειρά κινήτρων και αντικινήτρων στο Δημόσιο για την επίτευξη του στόχου για μείωση 10% του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε νωρίτερα, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.
   Ο υπουργός ανέφερε ότι «το Δημόσιο πλήρωσε 700 εκατ. ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ, το 2021. Το ποσό αυτό θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο το 2022. Συνεπώς, η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και στο Δημόσιο είναι απόλυτα αναγκαία για να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση.
   Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από φυσικό αέριο, κατά 30%-40%, του οποίου η τιμή έχει εκτοξευτεί. Είναι 10 με 15 φορές πιο ακριβό, συγκριτικά με την προ ενεργειακής κρίσεως χρονική περίοδο. Θα πρέπει, λοιπόν, να μειώσουμε την εισαγωγή πανάκριβου φυσικού αερίου, που επιβαρύνει στην περίπτωση του Δημοσίου, ευθέως, τον φορολογούμενο. Επίσης, είναι αναγκαία αυτή η πρωτοβουλία, έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής της ροής του ρώσικου φυσικού αερίου να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».
   Η ΚΥΑ για την εξοικονόμηση
   Παράλληλα, σημείωσε ότι «σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ - ΦΕΚ Β3424/2-7-2022) έχουμε εξειδικεύσει τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
   Ο στόχος αναφορικά με τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ορίστηκε στο 10% τουλάχιστον, σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του 2019, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί».
   Στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα:
   Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος. Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων (μέγιστης/ελάχιστης). Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου και φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Χρήση του νυχτερινού αερισμού το καλοκαίρι και κατάλληλη σκίαση των κτιρίων, ανάλογα με την εποχή και μέτρα εξοικονόμησης σε ό,τι αφορά στον οδοφωτισμό και στην χρήση ηλεκτροφόρου εξοπλισμού. Πλατφόρμα εφαρμογής 
   Η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, τουλάχιστον κατά 10%, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας publicenergysavings.gov.gr, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία.
   Για την εφαρμογή των μέτρων στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του δημοσίου τομέα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
   Η σύνδεση, κατά την αρχική πιστοποίηση εισόδου στην εφαρμογή, γίνεται από τον υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων του φορέα.
   Για τον σκοπό αυτόν, αξιοποιεί τους μοναδικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορούν στον Α.Φ.Μ. κάθε φορέα.
   Μετά την αρχική πιστοποίηση, η είσοδος κάθε φορέα στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τους διοικητικούς υπευθύνους (για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα ορίζονται ένας ή περισσότεροι).
   Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση γίνεται με τη χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   Η ηλεκτρονική διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
   Στόχος μας είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, σε σχέση με την επιμέλεια διαχείρισης της ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει αρκετό ηλιακό φως δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά τα φώτα στο κτίριο. Τα φώτα στους διαδρόμους δεν θα έπρεπε να είναι αναμμένα, εάν δεν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος. Όταν δουλεύει η κεντρική θέρμανση και επιτυγχάνεται ικανοποιητική θέρμανση στο κτίριο, δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούν, παράλληλα, τα air condition. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι θερμαινόμενες πισίνες εάν σκεπάζονται καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Ένας χώρος, όπου δεν υπάρχει επισκεψιμότητα δεν χρειάζεται να θερμαίνεται ή να φωτίζεται τις ώρες που παραμένει κλειστός, κ.ά.
   ΥΠΟΙΚ: Κίνητρα και αντικίνητρα
   Για όσο καιρό ένας φορέας δεν εφαρμόζει, διοικητικά, την παραπάνω ΚΥΑ περί εξοικονόμησης ενέργειας, δεν θα αξιολογούνται αιτήματα για ενισχύσεις από το τακτικό και ειδικό αποθεματικό και για πρόσθετη χρήση ταμειακών διαθεσίμων, τόσο για κάλυψη του πρόσθετου ενεργειακού κόστους όσο και για άλλες έκτακτες δαπάνες, μη αναγκαστικού χαρακτήρα. Πρακτικά αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις παράληψης διορισμού διοικητικών και ενεργειακών υπευθύνων, αλλά και μη εκτέλεσης των καθηκόντων από τους διορισθέντες. Για τους Δήμους η εξοικονόμηση ενέργειας, κατά 10%, αποτελεί δεσμευτικό στόχο ειδικά σε ό,τι αφορά στον οδοφωτισμό. Όπου ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, το Κράτος δεν θα ενισχύσει οικονομικά τους Δήμους για τους λογαριασμούς ενέργειας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως έκανε στο πρώτο. Δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος να επιβαρύνεται για τις δαπάνες οδοφωτισμού που αφορούν στον Δημότη και είναι ανταποδοτικές -ειδικά με τις σημερινές, ακραίες τιμές ενέργειας- αν δεν υφίσταται μια επαρκής προσπάθεια εξοικονόμησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για όσες υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπεται μπόνους, θα προστεθεί ο στόχος να πετύχουν και εξοικονόμηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% το τελευταίο τρίμηνο του έτους (συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα). Βασική προϋπόθεση σε σχέση με την στοχοθεσία θα είναι να μην υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες του φορέα, π.χ. λόγω διαφορετικών καιρικών συνθηκών κ.λπ. Όσες Υπηρεσίες πετύχουν 15% εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή 5% παραπάνω του στόχου, θα το δουν αυτό το επιπλέον 5% στον προϋπολογισμό τους, του επόμενου έτους. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο συστηματοποίησης της προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο θα αναπτύξουμε επιπρόσθετες δράσεις, που θα βοηθήσουν στην άμεση επίτευξη των στόχων μείωσης της κατανάλωσης.
   Βασικό εργαλείο θα είναι ομάδες (task force), με ειδικούς ενεργειακούς αναλυτές. Οι ομάδες αυτές θα αναλαμβάνουν δράσεις όπως:
      - Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο των ενεργειακών υπευθύνων ανά κτίριο όσο και των εργαζομένων
      - Ενεργειακός έλεγχος ανά κτίριο και εφαρμογή ειδικής μεθοδολογίας για τη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας
      - Διαμόρφωση και εφαρμογή, πιλοτικά αρχικά, εξειδικευμένων ανά κτίριο διαδικασιών λειτουργίας
      - Έλεγχος κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη των ενεργειακών υπευθύνων στη διερεύνηση δυνατοτήτων μείωσης κόστους
      - Έλεγχος εφαρμογής των δράσεων μείωσης κόστους και συνεχής βελτίωση/προσαρμογή
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Κάποιοι το αναφέρουν ως το ξενοδοχείο της Χούντας. Μάλιστα κουβαλάει και το παρατσούκλι Δέσποινα από το όνομα της συζύγου του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου και αυτό επειδή η θεμελίωση και η κατασκευή αυτής της πρωτοπόρας για την εποχή της ξενοδοχειακή μονάδα έγινε κατά την περίοδο της δικτατορίας.
   Την περίοδο της 7ετούς δικτατορίας ξεκίνησαν αρκετά έργα που σχετίζονταν με τον τουρισμό και την οικοδόμηση νέων μονάδων. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν και τα περίφημα θαλασσοδάνεια που δίνονταν απευθείας στον ενδιαφερόμενο «φίλο» επιχειρηματία. Οι καταγγελίες  στη μεταπολίτευση αποκάλυψαν μια σειρά από επιλεκτικές δανειοδοτήσεις που δημιούργησαν πολλά κουφάρια ξενοδοχείων που οι ιδιοκτήτες τους πήραν «ζεστό» χρήμα» αλλά δεν ολοκλήρωσαν ποτέ την επένδυση. Τα δάνεια είχαν διάρκεια 18 χρόνια με χαριστική περίοδο μια πενταετία και κάλυπταν από το 20% έως και το 70% του συνόλου της πραγματοποιούμενης επένδυσης.... 
   Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν πως μαζί με τον πύργο στο λιμάνι του Πειραιά που παραμένει και αυτός ημιτελές μέχρι της μέρες μας ( https://youtu.be/Ba7lNE0wGr8 ) αποτελούσαν τα δύο κορυφαία αναπτυξιακά οικοδομικά έργα της εποχής εντός της Αττικής.

   Το τεράστιο ξενοδοχειακό οικοδόμημα με τρία διπλανά τμήματα που αποτελούσαν το κεντρικό κτίριο καθώς επίσης και δύο επιπλέον σειρές από μπανγκαλόου, πάνω στην παραλιακή λεωφόρο και μπροστά στη θάλασσα, στην περιοχή της Αλθέας, ήταν ένα από τα πλέον μεγαλόπνοα σχέδια. Προβλεπόταν να έχει περισσότερα από 400 δωμάτια, που κάλυπταν μια έκταση 65 στρεμμάτων.... 
   Κάποιοι άλλοι το ονομάζουν το ξενοδοχείο του Κοσκωτά μιας και όπως φημολογείται ο πανούργος επιχειρηματίας - τραπεζίτης που έδρασε στα τέλη της δεκαετία του 1980 και της αρχες της δεκαετίας του 1990 είχε καταφέρει να προσθέσει και αυτό στην συλλογή της αυτοκρατορίας του πριν αυτή όμως καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος και παρασύρει μαζί του ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα.
   Σε κάθε περίπτωση το ακατέργαστο διαμάντι της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας παραμένει ναι μεν ημιτελές και λεηλατημένο μιας και οι όποιες εγκαταστάσεις είχαν προλάβει να δημιουργηθούν πριν το έργο παγώσει για πάνω από 40 χρόνια έχουν πια διαλυθεί ολοκληρωτικά. Δεν παύει όμως να περιμένει καρτερικά την στιγμή που κάποιος θα του δώσει την λάμψη και την ζωή που του αξίζει.
   Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αλθέα έχει την ευτυχία να καταλήγει σε ένα πραγματικά παραδεισένιο κόλπο με πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά που δεν είναι ευρέος γνωστός μιας και η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου αφού πρώτα πρέπει να διασχίσεις στενά μονοπάτια άγριας βλάστησης και να κατέβεις αρκετά σκαλοπάτια ανάμεσα στις ερειπωμένες καμπάνες του συγκροτήματος.
    
    
   Read more...

   1

  • Engineer

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θα «κρατάει τα κλειδιά» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακή Τράπεζα Γης», του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ (του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. ΤΑΓΑΡΑ), ανατέθηκε στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης». Η σχετική μάλιστα απόφαση δημοσιεύτηκε προ ημερών και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου).
   Η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4495/2017 ως ισχύει μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Πάντως, η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία αυτού.
   Σε γενικές γραμμές, το ΤΕΕ πρέπει να προχωρήσει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στη δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, στην ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών κ.α.
   Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος
   Όπως αναφέρεται στα άρθρα της απόφασης, το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
   α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών και περιλαμβάνει:
   αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).
   ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχανισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
   β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος.
   γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.
   δ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.
   ε. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών.
   στ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).
   Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος
   Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος είναι οι ακόλουθες:
   α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
   β) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.
   γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.
   Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).
   Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος
   Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει: α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών. γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).
   Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα
   Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι: α) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών, γ) εξουσιοδοτημένα από το Διαχειριστή του συστήματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Νέα έκθεση της Cities Climate Finance Leadership Alliance, ενός συνασπισμού ηγετών που στοχεύουν στη συγκέντρωση χρηματοδότησης για δράσεις για που αφορούν στο κλίμα σε επίπεδο πόλης. Η έκθεση καταγράφει τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που σχετίζονται με τις πόλεις, με σκοπό την απαλλαγή από τις εκπομπές του άνθρακα στον τομέα των ακινήτων. Τα κτίρια συμβάλλουν στο 37% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια. Από αυτό το ποσοστό, μόνο το 9% των εκπομπών προέρχεται από την επιτόπια παραγωγή ενέργειας. Το 18% προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου με το μαγείρεμα και η θέρμανση να είναι επί του παρόντος οι μεγαλύτερες τελικές χρήσεις ενέργειας, ενώ η ανάγκη για ψύξη αναπτύσσεται ταχύτατα, με τη νέα ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές. Το 10% καταλογίζεται σε υλικά και κατασκευές. 
   Η αύξηση του πληθυσμού και της αστικοποίησης καθιστούν αναπόφευκτη την κατασκευή νέων κτιρίων, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, όπου αναμένεται να καταγραφεί το 93% της αύξησης του αστικού πληθυσμού μεταξύ 2020 και 2050. 
   Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης Financing Net Zero Carbon Buildings, A background and scoping paper, κάθε χώρα και περιοχή αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις και ευκαιρίες όσο αφορά στη δημιουργία κτιρίων καθαρού μηδενικού άνθρακα. Για παράδειγμα, η Ευρώπη επιβαρύνεται με ένα σημαντικό όγκο παλαιών, ενεργοβόρων κτιρίων. Από τη μεριά τους, πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής δε διαθέτουν υποχρεωτικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, με αποτέλεσμα οι νέες κατασκευές τους να μην υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο. Επιπλέον, χώρες που αντιμετωπίζουν ακραίες θερμοκρασίες -είτε πρόκειται για ψύχος είτε για καύσωνες- βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλλημα της ενεργειακής δαπάνης που σχετίζεται με τη δημιουργία ενός εσωτερικού κλίματος που να δημιουργεί συνθήκες άνεσης για τους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα δεν θα ζημιώνει το περιβάλλον.  
   Τη στιγμή, όμως, που οι αρμόδιοι πασχίζουν να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων για αναβάθμιση του παγκόσμιου κτιριακού δυναμικού νέες ανάγκες προκαλούν καινούριες προκλήσεις. 
   Σύμφωνα με την έκθεση οι μεγαλύτερες ευκαιρίες βρίσκονται στη μείωση του ενσωματωμένου άνθρακα στα δομικά υλικά και στην καθαρότερη και αποτελεσματικότερη θέρμανση και ψύξη, μεταξύ άλλων μέσω του παθητικού σχεδιασμού. Από τεχνικής άποψης, η ανακαίνιση και η οικοδόμηση κτιρίων μηδενικού άνθρακα θα απαιτήσει αλλαγές σε όλα τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των θερμικών περιβλημάτων, του σχεδιασμού παθητικής θέρμανσης και ψύξης, της ενεργητικής θέρμανσης και ψύξης (HVAC), των συσκευών, του φωτισμού και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
   Νέα εργαλεία χρηματοδότησης οδηγούν την αγορά σε δημιουργία κτιρίων με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα
   Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν την καθαρή κατασκευή μηδενικού άνθρακα, αυτά περιλαμβάνουν παραδοσιακά μέσα, όπως μισθώσεις εξοπλισμού, υποθήκες και ομόλογα, καθώς και εξειδικευμένους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν την εξοικονόμηση κόστους ενεργειακής απόδοσης, όπως εξόφληση λογαριασμών, συμβάσεις παροχής ενέργειας και δάνεια καθαρής ενέργειας, που βασίζονται στην αξιολόγηση ακινήτων. 
   Όπως διευκρινίζεται, τα παραδοσιακά μέσα όπως τα ομόλογα και το εμπορικό χρέος έχουν ήδη αποδείξει ότι λειτουργούν, αλλά από μόνα τους δεν θα βοηθήσουν στη μετατόπιση της αγοράς σε κτίρια με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, ενώ εξειδικευμένα μέσα που στοχεύουν ρητά σε καθαρά μηδενικά κτίρια δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν επαρκώς σε κλίμακα και να προσεγγίσουν νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα.
   Όμως, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα δε στηρίζεται στην εύρεση λύσεων με παγκόσμια εφαρμογή, αλλά στην προσαρμογή στην εκάστοτε πραγματικότητα της χώρας, της πόλης ή και της κοινότητας. Ο συνδυασμός λειτουργικών θεσμών, σταθερού νομικού πλαισίου, προσβάσιμης χρηματοδότησης και καινοτόμων τεχνολογιών, μπορεί να κάνει τις πόλεις μας πιο πράσινες και τις κοινωνίες μας πιο βιώσιμες.  
   Read more...

   0

  • Engineer

   Νέο, επικαιροποιημένο τιμολόγιο επισκευών για τις αποκαταστάσεις πληγέντων κτιρίων μετά από καταστροφικά φαινόμενα τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης.
   Όπως έκανε γνωστό ο κ. Καραγιάννης «το νέο επικαιροποιημένο τιμολόγιο για την αποκατάσταση κτιρίων είναι ενιαίο για όλες τις φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα από το 2017 περιλαμβάνει 169 εργασίες αποκατάστασης και η προσαύξηση στις τιμές των επισκευαστικών άρθρων, ανέρχεται σε ποσοστό έως και 30%».
   Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών, «ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αναθεωρούμε τις τιμές για πρώτη φορά μετά από περίπου 10 χρόνια».
   Όπως διευκρίνισε, η αναθεώρηση είναι στοχευμένη και αφορά εργασίες όπου έχει διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση τιμών. Ο κ. Καραγιάννης προανήγγειλε και «αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση αποζημιώσεων στεγαστικής συνδρομής, που θα περιορίζει σημαντικά τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις αλλά και θα απλοποιεί τις διαδικασίες για τους πολίτες».
   - Τι σημαίνει ενιαίο τιμολόγιο επισκευών
   Ο κ. Καραγιάννης εξήγησε πως «ό,τι εργασίες αποζημιώνονταν για παράδειγμα, μόνο σε περιπτώσεις πυρκαγιών και αφορούσαν ερμάρια, πέργκολες κλπ, πλέον θα αποζημιώνονται σε όλα τα καταστροφικά φαινόμενα όπως ο σεισμός και η πλημμύρα, ενώ έχουν προστεθεί και νέες εργασίες για τις επισκευές διατηρητέων κτιρίων».
   «Είμαστε δίπλα στα προβλήματα των πολιτών και γνωρίζουμε τις ανάγκες τους» σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών προσθέτοντας ότι «προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπάνω» καθώς απαντήθηκαν προβληματισμοί σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νέου ενιαίου τιμολογίου και της αναδρομικότητας της απόφασης.
   - Ποιους αφορά το νέο ενιαίο τιμολόγιο
   Η αφετηρία της αναδρομικής εφαρμογής του νέου τιμολογίου είναι για συμβάντα από το 2017 και μετά εφόσον αφορά κτίρια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια επισκευής.
   Σε περιπτώσεις που η άδεια επισκευής έχει εκδοθεί, εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επισκευής ή αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τη δεύτερη δόση.
   «Ακόμα και πολίτες που έχουν ξεκινήσει τις επισκευές των κτιρίων τους δικαιούνται αναπροσαρμογής του τιμολογίου με το νέο, αρκεί να μην έχουν πάρει τα χρήματα της Β’ δόσης για την επισκευή» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Υποδομών.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αν και βασικός στόχος τους είναι η διευκόλυνση των καλλιεργειών, ακόμα και σε εδάφη με μεγάλη κλίση ή και ελάχιστο χώμα, η οικολογική και πολιτιστική αξία των ξερολιθιών είναι τεράστια. Οι τοίχοι-στολίδια των νησιών όμως απειλούνται με εξαφάνιση, αφού ελάχιστοι είναι πλέον αυτοί που γνωρίζουν πώς να τους κατασκευάζουν και να τους συντηρούν.
   Κοσμούν τις απότομες πλαγιές των άγονων περιοχών δημιουργώντας πεζούλες που επιτρέπουν την καλλιέργεια· επιπλέον, συμβάλλουν στη διατήρηση της μορφολογίας των ελληνικών νησιών, συγκρατώντας το χώμα που κατεβάζει η βροχή. Ωστόσο οι ξερολιθιές, τα μικρά αυτά κομψοτεχνήματα, τα όποια κτίστηκαν με κόπο και ιδρώτα από γεωργούς και κτηνοτρόφους που εδώ και χιλιάδες χρόνια γνωρίζουν τη χρήσιμη αυτή τέχνη, κινδυνεύουν να αφανιστούν.
   Οι ξερολιθιές άρχισαν να φθίνουν όταν ο πληθυσμός των νησιών έπαψε σταδιακά να ασχολείται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες, όπως είναι ο τουρισμός. Εξαφανίζεται έτσι μια τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά από τους αρχαιότατους χρόνους. Μια τέχνη που χωρίς αμφιβολία απαιτεί κόπο και χειρωνακτική εργασία, καθώς οι ξερολιθιές είναι φτιαγμένες από σκέτες πέτρες «κουμπωμένες» μεταξύ τους, και όχι δεμένες με συνδετικό κονίαμα όπως τσιμέντο ή λάσπη. Οι κατασκευές αυτές κτίζονται σε συνάρτηση με την κλίση του εδάφους και οι μάστορες υπολογίζουν την κατεύθυνση του αέρα, του ήλιου και της βροχής. Σε γενικές γραμμές η λογική είναι να τοποθετούνται στη βάση οι μεγάλες πέτρες και ψηλά οι μικρότερες· η ουσία όμως βρίσκεται στο πλέξιμο της πέτρας. Το σύνολο οφείλει να είναι τόσο καλά δεμένο, ώστε αν δεχτεί φορτίο να αντέξει σαν ένα σώμα.
   Η συγκεκριμένη τεχνική δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό προνόμιο. Από τα Βαλκάνια και τις μεσογειακές χώρες μέχρι τις ρυζοκαλλιέργειες της Ινδονησίας, η τέχνη της ξερολιθιάς είναι κοινή.
   Σήμερα όμως μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από τη Σίφνο και συγκεκριμένα από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Άνεμος Ανανέωσης» εκπέμπει SOS για τη διάσωση αυτών των ταπεινών, αλλά εξαιρετικά χρήσιμων κατασκευών. Για να μάθω περισσότερα επικοινώνησα με τον Νίκο Χρυσόγελο, πρόεδρο του Άνεμου Ανανέωσης και πρώην ευρωβουλευτή των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Χημικός και περιβαλλοντολόγος ο ίδιος, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
   Η αγάπη του Νίκου Χρυσόγελου για το νησί ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας που, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν περιστράφηκε αποκλειστικά γύρω από τις ξερολιθιές, που ήταν η αφορμή για την συζήτησή μας, αλλά εστίασε και σε θέματα που θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στο μέλλον, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού, σε μια χώρα που βασίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της σε αυτήν την δραστηριότητα.
   IS: Πριν από λίγες δεκαετίες η αποκατάσταση των ξερολιθιών αποτελούσε μέρος της ρουτίνας των αγροτών, ενώ σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα πέτρινα ταπεινά κομψοτεχνήματα αφήνονται στην τύχη τους.
   Ν.Χ.: Οι ξερολιθιές είναι μια ιδιαίτερη τεχνική προστασίας του εδάφους, που όμως λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά και τους δρόμους του νερού· υπάρχει δηλαδή συνεργασία με τη φύση, όχι κόντρα με τη φύση. Από την άλλη είναι κομψοτεχνήματα και έργα τέχνης εκατομμυρίων ανθρώπων, μοιάζουν με τα «κύματα της θάλασσας», αν θέλουμε να θυμηθούμε και τον Φερνάν Μπροντέλ.
   Αν και βασικός στόχος τους είναι η διευκόλυνση των καλλιεργειών ακόμα και σε εδάφη με μεγάλη κλίση ή και με ελάχιστο χώμα, η οικολογική και πολιτιστική αξία τους είναι τεράστια. Υπάρχουν κυρίως στα νησιά μας, σε διαφορετική έκταση, αλλά και σε άλλες μεσογειακές χώρες και σε κάποιες ορεινές περιοχές ακόμη και πολύ μακρινές, για παράδειγμα στο Περού.
   Ελάχιστοι, πλέον, γνωρίζουν την τεχνική του χτισίματος των ξερολιθιών, που δεν έχει να κάνει με το χτίσιμο ενός οποιουδήποτε τοίχου αλλά είναι ιδιαίτερη. Μοιάζει με χορό που κινητοποιεί όλο το σώμα –μου είχε πει κάποτε ένας φίλος για το χτίσιμο της ξερολιθιάς– το πώς «βλέπει» ο γεωργός την κατάλληλη κάθε φορά πέτρα, πώς την πιάνει, την τοποθετεί, την ταιριάζει και τελικά η ικανοποίηση που νιώθει γιατί μπήκε στη σωστή θέση. Επιπλέον στα διάφορα νησιά του Αιγαίου φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί και επί μέρους τεχνικές (π.χ. Άνδρο, Σίφνο, Νάξο κ.ά.).
   Τα βασικά χαρακτηριστικά των ξερολιθιών είναι:
   Χτίζονται για να συγκρατούν το έδαφος και να διατηρούν τη γονιμότητά του, αλλιώς θα διαβρώνονταν από τον άνεμο και το νερό (όπως έχει συμβεί σε περιοχές χωρίς ξερολιθιές ή όπου κατέρρευσαν αυτές) και θα ερημοποιούνταν. Τεχνίτες ήταν κυρίως οι ίδιοι οι γεωργοί. Το χτίσιμο της ξερολιθιάς βασίζεται σε ακατέργαστες πέτρες που υπάρχουν μέσα στο χωράφι, τις οποίες ταιριάζανε μεταξύ τους με μαεστρία, χωρίς άλλο συνδετικό υλικό και επεξεργασία. Αξιοποιούσαν επίσης βράχους που υπήρχαν στο χωράφι. Ταιριάζουν τις πέτρες μεταξύ τους αφήνοντας όμως διόδους για το νερό, για να μπορεί να περνάει ανάμεσά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και μεγαλύτερα ανοίγματα. Σέβονται δηλαδή τους δρόμους του νερού. Αν η κατασκευή είναι σωστή και υπάρχει μια κάποια «συντήρηση», οι ξερολιθιές αντέχουν για πάντα. Στα καφενεία όταν μαζεύονταν οι γεωργοί κορόιδευαν κάποιον που ήταν πρωτάρης ή δεν ήξερε να τις φτιάχνει σωστά, ότι «θα πέσει και θα τον πλακώσει πριν προλάβει να τελειώσει την πεζούλα». Η γνώση μεταφερόταν από τον έναν γεωργό στον άλλον και στα παιδιά τους. Υπήρχαν βέβαια και ορισμένοι που το έκαναν για βιοπορισμό. Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον οι πολλοί γεωργοί που δημιούργησαν και συντηρούσαν αυτό το δίκτυο ξερολιθιών, ενώ η γνώση συντήρησης και αποκατάστασής τους, ακόμα και ανάμεσα σε τεχνίτες, χάνεται σταδιακά ή υποκαθίσταται από άλλες τεχνικές που δεν έρχονται ως συνέχεια της υπάρχουσας τοπικής γνώσης.
   IS: Αυτό είναι και το σκεπτικό της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τη Σίφνο;
   Ν.Χ.: Στην εποχή μας η δραματική μείωση των γεωργών και της γεωργικής δραστηριότητας στα περισσότερα νησιά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και για το νησιωτικό περιβάλλον, αφού χάνονται γνώσεις που επιβίωσαν χιλιάδες χρόνια και μαζί οι άνθρωποι που διατηρούσαν το ευαίσθητο περιβάλλον των νησιών.
   Ο Άνεμος Ανανέωσης και το δίκτυο ευρω-μεσογειακών νησιών SMILO σε συνεργασία με τον Δήμο Σίφνου ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης του εκτεταμένου δικτύου ξερολιθιάς (πεζούλες) στη Σίφνο αλλά και διαλόγου για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του νησιού.

   [Λεονί Σταφυλά]   Έτσι θα πραγματοποιηθούν:
   Μελέτη για τον ρόλο του δικτύου ξερολιθιών στο σύγχρονο περιβάλλον και για το πώς θα μπορούσε η διατήρηση και αποκατάστασή τους να συμβάλλει στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, της γεωργίας και των νερών, καθώς και στην αποτελεσματική άμυνα απέναντι στα ακραία φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Διατύπωση προτάσεων και μεταφορά καλών πρακτικών για το πώς μπορεί να γίνει οικονομικά βιώσιμη η μακροχρόνια προστασία και αποκατάσταση των ξερολιθιών. Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και εργαστηρίων εκπαίδευσης, με στόχο τη συγκέντρωση και μεταφορά σε άλλους της τοπικής εμπειρίας όσον αφορά στην διατήρηση και αποκατάσταση των ξερολιθιών, προτού αυτή χαθεί, μαζί με τους γεωργούς που μετέφεραν αυτή τη γνώση από γενιά σε γενιά. Ήδη διοργανώθηκε μαζί με άλλους φορείς και προγράμματα μια διημερίδα στις 25 και 26 Ιουνίου 2022 με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων Σίφνου», με ένα από τα θέματα να αφορά στις ξερολιθιές. Ακολουθεί μια δεύτερη εσπερίδα στις 21 Σεπτέμβρη με επικέντρωση εκ νέου στις ξερολιθιές, αλλά και στα μικρά οικοσυστήματα όπως αυτά της Σίφνου καθώς και στις τοπικές ποικιλίες σπόρων και δέντρων. Την άνοιξη του 2023 προετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα επίδειξης για αποκατάσταση ξερολιθιών από τους λίγους τεχνίτες που ξέρουν ακόμα πώς να τις φτιάχνουν. Η δράση έχει χαρακτήρα πιλοτικού προγράμματος αποκατάστασης κάποιων ξερολιθιών, κάτι που θα αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί όμως και ως πρόγραμμα εκπαίδευσης και επίδειξης των τοπικών τεχνικών. Μια επίσης σημαντική δραστηριότητα του προγράμματος είναι η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Σίφνου. Στοχεύουμε να συμμετάσχουν, με δομημένο τρόπο, τόσο εκπρόσωποι θεσμικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων όσο και πρόσωπα –κάτοικοι και φίλοι του νησιού– που μπορεί να συνεισφέρουν στον διάλογο.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.