Jump to content
 • Novatron
 • Τεχνολογία

  Τεχνολογία

  574 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της PricewaterhouseCoopers, το νέο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων αναμένεται να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 1,3 τρισ. δολάρια έως την επόμενη δεκαετία.
   Τα οφέλη στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα από την εφαρμογή του 5G θα επιφέρουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες, προσθέτοντας 1,3 τρισ. δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2030, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έκθεσης της PwC.
   Η έκθεση «Powering Your Tomorrow», αφορά σε οκτώ οικονομίες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής: Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).
   Όντας κάτι περισσότερο από μια ταχύτερη έκδοση της συνδεσιμότητας 4G στις κινητές επικοινωνίες, η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μαζική συνδεσιμότητα του 5G θα ωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της ευρύτερης κοινωνίας, επιτρέποντας την καθολική πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις. Σε συνδυασμό με επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στο Internet of Things, το 5G μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η πλατφόρμα που θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία να κατανοήσουν τα πλήρη οφέλη των εξελίξεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες.
   Οι προβλέψεις υπολογίζουν οικονομικά οφέλη για όλες τις οικονομίες που εξετάζονται στη μελέτη, καθώς το 5G προσφέρει τη δυνατότητα επανεξέτασης επιχειρηματικών μοντέλων, δεξιοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα οφέλη αυτά εντείνονται από το 2025 οπότε και οι εφαρμογές που στηρίζονται στο 5G θα είναι πιο διαδεδομένες.
   Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ΗΠΑ (484 δισ. δολάρια), η Κίνα (220 δισ. δολάρια) και η Ιαπωνία (76 δισ. δολάρια) θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών 5G, λόγω του μεγέθους των οικονομιών τους και των ισχυρών σύγχρονων κλάδων βιομηχανικής παραγωγής.
   Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις εφαρμογές του 5G στη βιομηχανία, λόγω του μεγέθους των κλάδων μεταποίησης. Αναδεικνύεται η σημασία του περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω προσεγγίσεων για την υιοθέτηση και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην τεχνολογία. Πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επίδρασης (530 δισ. δολάρια) θα προέλθει από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα για ασθενείς, παρόχους και ιατρικό προσωπικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
   Ενώ η επιτάχυνση της τηλεϊατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας έδωσε μια ιδέα του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης, η απομακρυσμένη περίθαλψη είναι μόνο ένας από τους τομείς όπου το 5G μπορεί να επιδράσει καταλυτικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων για την υγεία όσο και σε εξοικονόμηση κόστους. Σε επίπεδο κλάδου, οι επιδράσεις ποικίλουν για κάθε οικονομία. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αναμένεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Ινδία από τις έξυπνες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, η Κίνα και η Γερμανία από τη βιομηχανία. ‘Αλλοι κλάδοι που αναλύθηκαν στη μελέτη δείχνουν τις σημαντικές δυνατότητες των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών κατά την επόμενη δεκαετία, που θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις ρυθμίσεις:
   Οι εφαρμογές διαχείρισης έξυπνων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (SMART utilities management) θα υποστηρίξουν περιβαλλοντικούς στόχους για τη μείωση του άνθρακα και των αποβλήτων, μέσω της συνδυαστικής χρήσης έξυπνων μετρητών και δικτύων για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και νερού μέσω της παρακολούθησης των διαρροών αποβλήτων και νερού (330 δισ. δολάρια). Οι εφαρμογές καταναλωτών και media περιλαμβάνουν: παιχνίδια over-the-top (OTT), διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο και εξυπηρέτηση πελατών (254 δισ. δολάρια) Οι εφαρμογές μεταποίησης και βαριάς βιομηχανίας περιλαμβάνουν: παρακολούθηση και μείωση ατελειών, αυξημένη χρήση αυτόνομων οχημάτων (134 δισ. δολάρια) Οι εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν τη μείωση της απάτης και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (86 δισ. δολάρια) Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά: «Το 5G αποτελεί κάτι παραπάνω από συνδεσιμότητα επικοινωνιών. Προσφέρει μια νέα οπτική για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων του μέλλοντος. Δεδομένης της κλίμακας των δυνατοτήτων και των επιδράσεων του, κάθε επιχείρηση θα χρειαστεί ένα σχέδιο για την εφαρμογή του 5G σε βάθος πενταετίας. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τεχνολογικές και επιχειρηματικές στρατηγικές, που στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την προετοιμασία του τρόπου με τον οποίο το επιχειρησιακό μοντέλο, οι λειτουργίες και η τεχνολογική δομή υποστηρίζουν και αφομοιώνουν τις αλλαγές και τη μετάβαση σε έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, την αλυσίδα εφοδιασμού και τις ρυθμιστικές αρχές».

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Στο μέσον της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεκριμένα στην 35η θέση ανάμεσα σε 79 χώρες βρίσκεται η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Δείκτη Συνδεσιμότητας (Global Connectivity Index - GCI) για το 2020. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία των χωρών, τους λεγόμενους “adopters”, με τις καλύτερες επιδόσεις να έχουν οι “frontrunners” και τις χειρότερες οι αποκαλούμενοι “starters”.
   Η χώρα εμφανίζει μέτριες επιδόσεις, που την κατατάσσουν στις χώρες “adopters”Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδεσιμότητας βαθμολογεί τις επιδόσεις 79 κρατών, παγκοσμίως, εξετάζοντας την ωριμότητα των ΤΠΕ, τις επενδύσεις σε ΤΠΕ και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι χώρες με βαθμολογία μεταξύ 65-89 (στην κλίμακα του 120) ανήκουν στους “frontrunners”, εκείνες που συγκεντρώνουν μεταξύ 40 και 64 εντάσσονται στους “adopters”, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα, ενώ τα κράτη με βαθμολογία 23-29 στους “starters”.
   Το Global Connectivity Index 2020 - που αποτελεί την έβδομη ετήσια έκθεση της Huawei και παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ - αποδίδει στην Ελλάδα βαθμολογία 52 (στην κλίμακα του 120). Μεταξύ άλλων, ο δείκτης μετρά τις επιδόσεις σε τέσσερις τομείς μείζονος σημασίας (Technology Enablers): ευρυζωνικότητα, cloud, τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ.
   Η Ελλάδα σκοράρει 69 στην ευρυζωνικότητα, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 62. Συγκεντρώνει 39 βαθμούς - με μέσο όρο το 42 - στο cloud, έχει σκορ 24 με μέσο όρο το 30 στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο του 40, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, στο ΙοΤ.


   Ελληνικές επιδόσεις
   Συνολικά, τα 79 κράτη αξιολογούνται σε τέσσερις πυλώνες: διαθεσιμότητα, ζήτηση, εμπειρία χρήσης και δυναμική, οι οποίοι αναλύονται σε 40 επιμέρους δείκτες. Στη “Διαθεσιμότητα” (επενδύσεις σε ΤΠΕ, οπτικές ίνες, 4G&5G, επενδύσεις σε IoT, Cloud, AI, λογισμικό ασφαλείας), η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο του 41, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς.
   Στη “Ζήτηση” (διείσδυση smartphones, συνδρομές mobile και fixed broadband, κατοχή υπολογιστών, μετάβαση στο cloud, συνδέσεις IoT, App downloads, e-Commerce) η Ελλάδα σκοράρει 56, πάνω από τον μέσο όρο του 55.
   Στον τομέα “Εμπειρία”, η Ελλάδα συμπορεύεται με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 61. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δείκτες, όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσιτότητα σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων, εξυπηρέτηση πελατών τηλεπικοινωνιών, ταχύτητα download, IoT analytics, εμπειρία cloud.
   Τέλος, στον πυλώνα “Δυναμική”, η Ελλάδα επίσης βρίσκεται ακριβώς στον παγκόσμιο μέσο όρο με βαθμολογία 50. Δείκτες που εξετάζονται είναι η διαθεσιμότητα software developers, δαπάνες για R&D, ανθρώπινο δυναμικό ΙΤ, πατέντες ICT.

   Πρωταθλητές κόσμου
   Την πρώτη θέση παγκοσμίως στον Global Connectivity Index - GCI καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ, με βαθμολογία 87. Τη δεύτερη μοιράζονται η Ελβετία και η Σιγκαπούρη με 81, ενώ ακολουθούν σε μικρή απόσταση η Σουηδία (80), η Δανία (77) και η Φινλανδία (76).
   Το “top 10” με τους πρωταθλητές κόσμου συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιαπωνία (75 μονάδες για κάθε χώρα) και η Νορβηγία (73). Οι δέκα πρώτες θέσεις της λίστας κυριαρχούνται από ευρωπαϊκά κράτη, αφού οι επτά στις δέκα πρωταθλήτριες χώρες έλκουν την καταγωγή τους από τη Γηραιά Ήπειρο.
   Οι adopters
   Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος όρος των οικονομιών Frontrunner, Adopter και Starter έχει αυξηθεί από το 2015. Οι οικονομίες Starters παρουσιάζουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, ακολουθούμενες από τους Adopters και στη συνέχεια τους Frontrunners. Αυτό υποδηλώνει ότι οι οικονομίες Starters καταφέρνουν να φτάσουν τους Adopters και Frontrunners περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τo ψηφιακό κενό.
   Η έκθεση 2020 δείχνει, επίσης, ότι οι Starters οικονομίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ευρυζωνική κάλυψη. Η μέση διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας αυξήθηκε πάνω από 2,5 φορές, οι συνδρομές 4G αυξήθηκαν από 1% σε 19% και οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις τους έγιναν 25% πιο προσιτές.
   Αυτά τα επιτεύγματα επέτρεψαν στις οικονομίες των Starters χωρών να προσφέρουν καλύτερες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι δαπάνες τους για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014 σε πάνω από $2.000 ανά άτομο.

   Επενδύσεις στο ΙΤ
   Βάσει της έρευνας, η προθυμία των εταιρειών να επενδύσουν στο ΙΤ ποικίλλει ανάλογα με το πού βρίσκονται. Οι οργανισμοί στα Frontrunner και Adopter κράτη δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση των ΙΤ προϋπολογισμών τους σε σχέση με τους προϋπολογισμούς εκτός IT.
   Έχουν, επίσης, μειώσει τους ΙΤ προϋπολογισμούς τους κατά 2,5 έως 3,5 φορές λιγότερο απ’ ότι οι οργανισμοί σε άλλες χώρες. Τα κράτη με πιο ώριμη ψηφιακή υποδομή βρίσκονται σε καλύτερη θέση, που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Αυτά τα κράτη, σύμφωνα με την έκθεση, θα ανακάμψουν γρηγορότερα και θα διασφαλίσουν τον συνεχή μετασχηματισμό μέσα από προηγμένα μοντέλα παραγωγικότητας.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Μετά από πολύμηνη αγωνία για την επιτυχία του φιλόδοξου εγχειρήματος, όλα φαίνεται πως πήγαν καλά και το ρομποτικό ρόβερ «Perseverance» της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) προσεδαφίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) με ασφάλεια στον Άρη, με σκοπό να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον πλανήτη και να τον μελετήσει γεωλογικά.
   Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosity» που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. 
   Το «Perseverance» κατέβηκε μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή. Μεταξύ άλλων, το ρόβερ διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξείδιο της αρειανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς επίσης ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και δύο μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αρειανούς ήχους. Επίσης το ρόβερ θα απελευθερώσει το «Ingenuity», ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλο κόσμο.
   Προτού όμως γίνουν όλα αυτά, πέρασαν «επτά λεπτά τρόμου», όπως τα λέει η NASA, ώσπου να βεβαιωθεί ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του Άρη, ενός προορισμού με κακή φήμη στη διαστημική ιστορία, καθώς ουκ ολίγες φορές -σχεδόν τις μισές- έχουν αποτύχει οι απόπειρες προσεδάφισης. Το «Perseverance» είναι το πέμπτο ρόβερ που οι ΗΠΑ στέλνουν στον Άρη.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Στην έναρξη της υλοποίησης τεσσάρων ακόμα υποέργων του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Τα υποέργα αφορούν (α) την παροχή 33.000 τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπό τη μορφή εταιρικού VPN και 9.000 συνδέσεων δεδομένων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης καθώς και (β) τη δυνατότητα αποστολής 72 εκατομμυρίων σύντομων μηνυμάτων (Bulk SMSs) από φορείς του Δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί μια "ενδοδικτυακή" επικοινωνία εντός του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία μια σημαντική εξοικονόμηση, σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου.
   Όλες οι παραπάνω συνδέσεις, ανεξαρτήτως προφίλ χρήσης, περιλαμβάνουν απεριόριστο χρόνο ομιλίας και SMS προς κινητά και σταθερά εντός του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", και επιπροσθέτως, συνοδεύονται από συσκευές κινητής τηλεφωνίας τύπου "smartphone".
   Όπως εκτιμάται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των έργων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί.
   Τις συμβάσεις των υποέργων υπέγραψαν ο Σταύρος Ασθενίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ Α.Ε. ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, προϊστάμενος της δ/νσης Πωλήσεων ICT, της "COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε." και ο Χέρμαν Ριντλ γενικός διευθυντής εταιρικών πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.".
   Όπως δήλωσε ο κ.Ασθενίδης "με την υπογραφή των συμβάσεων σήμερα, ολοκληρώνεται ακόμα ένα σημαντικό βήμα στη πορεία υλοποίησης ενός έργου ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. Όλοι ανεξαιρέτως στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υποστηρίζουμε σθεναρά την κυβέρνηση και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας να φτάσει στα υψηλά επίπεδα που έχουν θέσει ως στόχο". Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., Δημήτρης Γιάντσης, ανέφερε ότι "μετά την έναρξη υλοποίησης των έξι υποέργων υποδομών του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο, η υπογραφή των τεσσάρων αυτών συμβάσεων της Ασύρματης Νησίδας, αποτελεί ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη της υλοποίησης των συμβάσεων αυτών". Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (κατ' εφαρμογή του Ν.3979/2011), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου για τρία συνεχόμενα χρόνια, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτήρια) του Δημοσίου, καθώς και υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", το οποίο καλύπτει σήμερα μόλις 4.500 σημεία παρουσίας φορέων. Με την ολοκλήρωσή του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", όλοι οι φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet).
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Τεκτονικές αλλάγες όσον αφορά την ψηφιοποίηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής φέρνει η πανδημία του COVID-19. Η στροφή προς μια ψηφιακή εποχή επιταχύνεται από την πανδημία, φέρνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ταχύτερα σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας.
   Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν τα 2/3 (65%) του παγκόσμιου ΑΕΠ θα παράγονται ψηφιακά έως το 2022, με τη συμβολή της ψηφιακής οικονομίας στη διεθνή οικονομική ανάπτυξη να γίνεται κάτι παραπάνω από καίρια.
   Όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, ο πλανήτης αναμένεται να επενδύσει περισσότερα από $6,8 τρισ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό την περίοδο 2020-2023. Τα επενδυτικά προγράμματα για την ψηφιοποίηση θα αυξάνονται με ρυθμό της τάξης του 15,5% τουλάχιστον έως το 2023.
   Παρά την πανδημία του COVID-19 και ίσως εξαιτίας αυτής, οι αναλυτές (IDC, FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions) κάνουν πλέον λόγο για κατεύθυνση της παγκόσμιας οικονομίας προς ένα …ψηφιακό πεπρωμένο. Επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, αλλά και οι ίδιες οι κοινωνίες βαδίζουν ήδη σε αυτό τον δρόμο.
   Στον δρόμο της ψηφιοποίησης βαδίζουν με επιταχυνόμενο ρυθμό -κατά κύριο λόγο οι ίδιες οι επιχειρήσεις: έως το 2023, το 75% των εταιρειών θα έχει εφαρμόζει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη ψηφιακού μετασχηματισμού. Το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα είναι 27%.
   Ψηφιακές δεξιότητες
   Προφανώς η πορεία των επιχειρήσεων προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα παραμείνει γράμμα κενό περιεχομένου, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ψηφιακή πορεία για το ανθρώπινο δυναμικό. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ήδη από το 2021, το 60% των εταιρειών-ηγετών θα επενδύουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους στην ψηφιακή εμπειρία του προσωπικού, εγκαινιάζοντας νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
   Η επιτάχυνση της πορείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα σηματοδοτήσει μια ταχύτερη μετάβαση προς τη λεγόμενη «οικονομία της πλατφόρμας». Έως το 2025, καθοδηγούμενες από τις ασταθείς παγκόσμιες συνθήκες, το 75% οι διοικήσεις των επιχειρήσεων παγκοσμίως θα αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις δυνατότητες του οικοσυστήματος, που αυτές δημιουργούν, για να προσαρμόσει τις αλυσίδες αξίας τους σε νέες αγορές.
   Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήδη δημιουργεί -και θα συνεχίσει να το κάνει- νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Με ορίζοντα το 2021, τουλάχιστον το 30% των εταιρείες θα επιταχύνουν την καινοτομία, για να υποστηρίξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας, θέτοντας τις βάσεις για την ψηφιακή επιχείρηση του μέλλοντος.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η υπηρεσία Meteo ROADS σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις τις καιρικές συνθήκες σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο κάθε στιγμή. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση στις καιρικές συνθήκες που προβλέπονται σε όλο το ελληνικό οδικό δίκτυο για τις επόμενες τρεις ημέρες, με χρονικό βήμα τριών ωρών. Οι δρόμοι χρωματίζονται με:
   πράσινο χρώμα όταν δεν αναμένονται φαινόμενα ανοιχτό μπλε χρώμα όταν αναμένεται βροχή, βαθύ μπλε χρώμα όταν αναμένεται ισχυρή βροχή, γαλάζιο χρώμα όταν αναμένεται χιονόνερο και μωβ χρώμα όταν αναμένεται χιόνι Δείτε τον χάρτη με το οδικό δίκτυο εδώ:
   https://stratus.meteo.noa.gr/roads
   https://www.meteo.gr/roads/

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία, καθώς σήμερα, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, θα επιχειρήσουν να θέσουν ερευνητικό δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τον Άρη.
   Το σκάφος, με την ονομασία Hope (Ελπίδα), εκτοξεύτηκε από τη Γη πριν από επτά μήνες και ετοιμάζεται να φτάσει στο πλέον καθοριστικό σημείο του μακρινού ταξιδιού του, την τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.
   Αυτή τη στιγμή, το σκάφος κινείται με ταχύτητα η οποία υπερβαίνει τα 120.000 χιλιόμετρα ανά ώρα και θα χρειαστεί να πυροδοτήσει τους κινητήρες ανάσχεσης επί 27 λεπτά, προκειμένου να επιβραδύνει αρκετά ώστε να αιχμαλωτιστεί από το βαρυτικό πεδίο του Άρη.
   Η επιτυχημένη έκβαση αυτής της προσπάθειας θα επιτρέψει στον ερευνητικό δορυφόρο να ξεκινήσει την αποστολή του, η οποία εστιάζει στη μελέτη του κλίματος του γειτονικού μας πλανήτη.
   "Εισερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο", δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής, Ομράν Σαράφ. "Πρόκειται για το στάδιο που πρακτικά καθορίζει το κατά πόσο θα φτάσουμε στον Άρη ή όχι, αν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις επιστημονικές μας παρατηρήσεις ή όχι.
   "Αν επιβραδύνουμε υπερβολικά, το σκάφος θα συντριβεί στον Άρη, κι αν δεν επιβραδύνουμε αρκετά, θα προσπεράσουμε τον πλανήτη", δήλωσε ο Σαράφ στο BBC News.
   Η αποστολή των ΗΑΕ είναι οι πρώτη από τρεις συνολικά που αναμένεται να αφιχθούν στον Κόκκινο Πλανήτη μέσα στο Φεβρουάριο. Την Τετάρτη, το κινεζικό τροχιακό σκάφος Tianwen-1 θα επιχειρήσει με τη σειρά του να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τον Άρη, ενώ στις 18 του μήνα φτάνει η αμερικανική αποστολή, μεταφέροντας ένα ακόμη μεγάλο όχημα επιφάνειας.
   Για το Hope, τα πάντα εξαρτώνται από την προσπάθεια να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Στη διάρκεια των προηγουμένων δύο μηνών, οι μηχανικοί της αποστολής οδήγησαν το σκάφος σε τέτοια θέση ώστε να φτάσει στο γειτονικό μας πλανήτη ακριβώς την κατάλληλη στιγμή στο χώρο και το χρόνο, προκειμένου να ξεκινήσει την καύση επιβράδυνσης.
   Το κέντρο ελέγχου της αποστολής, στο Διαστημικό Κέντρο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ (ΜBRSC) στο Ντουμπάι θα λαμβάνει τις κρίσιμες εκείνες στιγμές δεδομένα από την απόδοση των κινητήρων του Hope, όμως κανείς δεν θα είναι σε θέση να παρέμβει, σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος.

   Αυτή τη στιγμή, 190 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίζουν τον Άρη από τη Γη, πράγμα που σημαίνει πως η όποια εντολή θα χρειαζόταν 11 ολόκληρα λεπτά προκειμένου να φτάσει από τον πλανήτη μας στο σκάφος, διάστημα υπερβολικά μεγάλο για να έχει την όποια ουσιαστική επιρροή στα τεκταινόμενα. Το Hope καλείται να εκτελέσει την καύση επιβράδυνσης αυτόνομα.
   "Οπωσδήποτε θα είναι μια δοκιμασία για τα νεύρα μας· και μόνο που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω", δήλωσε η Αγιέσα Σαραφί, μηχανικός πρόωσης της αποστολής. "Πάντως, έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα προστασίας από τυχόν αστοχίες, το οποίο είναι σε θέση να αντισταθμίσει τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της καύσης, οπότε θεωρώ πως είμαστε σε καλό σημείο προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η είσοδος σε τροχιά γύρω από τον Άρη".
   Το σήμα που θα επιβεβαιώνει την έναρξη της καύσης επιβράδυνσης αναμένεται να φτάσει στη Γη λίγο μετά τις 17:40 ώρα Ελλάδος. Οι δορυφορικοί δέκτες της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) που παρακολουθούν το βαθύ διάστημα είναι αυτοί που θα εντοπίσουν το σήμα.
   Το Hope μεταφέρει περίπου 800 κιλά καυσίμου. Περίπου η μίση ποσότητα θα καταναλωθεί από τους έξι ωστήρες που θα ενεργοποιηθούν για τα 27 λεπτά της διαδικασίας επιβράδυνσης.

   Λίγο αφότου κλείσουν οι κινητήρες, το σκάφος θα χαθεί πίσω από τον Άρη, καθώς το σκάφος θα επιχειρεί να φτάσει στην προγραμματισμένη τροχιά του. Και πάλι, θα μεσολαβήσουν αγωνιώδεις στιγμές στο MBRSC, όση ώρα τα μέλη της ομάδας θα περιμένουν από το δίκτυο δορυφορικών δεκτών της NASA να ανακτήσει το σήμα του Hope.
   Εφόσον η όλη προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, τους περιμένει μια σειρά από συναρπαστικές επιστημονικές παρατηρήσεις, κατά τους επόμενους μήνες.
   Το Hope μπορεί να περιγραφεί σαν ένα είδος μετεωρολογικού ή κλιματικού δορυφόρου για τον Άρη. Πιο συγκεκριμένα, θα παρατηρήσει τον τρόπο που διαχέεται η ενέργεια στην ατμόσφαιρα, από την επιφάνεια προς τα ανώτερα στρώματα, κάθε ώρα της ημέρας και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα παρακολουθήσει φαινόμενα όπως τα σύννεφα σκόνης που υψώνονται από τον Άρη και ασκούν εντονότατη επίδραση στις θερμοκρασίες που καταγράφονται στην επιφάνεια.
   Παράλληλα, το σκάφος θα εξετάσει το τι συμβαίνει με τη συμπεριφορά των ουδετέρων ατόμων υδρογόνου και οξυγόνου, στα ανώτατα στρώματα της ατμόσφαιρας. Υπάρχει η υποψία πως τα άτομα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνεχιζόμενη φθορά της ατμόσφαιρας του Άρη από τα φορτισμένα σωματίδια που εκλύονται από τον Ήλιο.
   Όλα αυτά, είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν να αποκρυπτογραφηθεί το μυστήριο του γιατί ο πλανήτης έχει χάσει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του νερού που προφανέστατα διέθετε σε προγενέστερα στάδια της ιστορίας του.
   Προκειμένου να πραγματοποιήσει τις παρατηρήσεις του, το Hope θα τεθεί σε τροχιά κοντά στον ισημερινό του πλανήτη, σε απόσταση που κατά θα κυμαίνεται από τα 22 έως τα 44 χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει πως θα είναι σε θέση να λαμβάνει εκπληκτικές εικόνες ολόκληρου του Κόκκινου Πλανήτη σε σταθερή βάση.
   "Οποιαδήποτε εικόνα του Άρη κι αν λάβουμε θα είναι μοναδική, όμως δεν μπορώ να φανταστώ τα συναισθήματα όταν θα αντικρίσουμε την πρώτη αποτύπωση ολόκληρου του πλανήτη, από τη στιγμή που θα βρεθούμε σε τροχιά", δήλωσε η Σαράχ Αλ Αμιρί, υπουργός προηγμένης τεχνολογίας και πρόεδρος της Διαστημικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
   Ο ενθουσιασμός που έχει καταλάβει ολόκληρη τη χώρα είναι ορατός διά γυμνού οφθαλμού. Κτίρια έχουν ήδη φωταγωγηθεί κόκκινα. Τα ΗΑΕ ευελπιστούν πως η αποστολή αυτή θα εμπνεύσει τη νεολαία της χώρας αλλά και του αραβικού κόσμου γενικότερα, προκειμένου να επιλέξουν  μαθήματα του τεχνολογικού και επιστημονικού κλάδου στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.
   Η αποστολή ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, με σκοπό να αποδώσει καρπούς ταυτόχρονα περίπου με τους εορτασμούς για το χρυσό ιωβηλαίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (η ομοσπονδία ιδρύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1971). Όμως, επειδή τα ΗΑΕ μόλις σχετικά πρόσφατα, το 2009, άρχισαν να στέλνουν δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη, το αραβικό κράτος δεν διέθετε όλη εκείνη την τεχνογνωσία και εμπειρία που θα του επέτρεπε να επιχειρήσει μια διαπλανητική αποστολή.
   Έτσι, τα ΗΑΕ στράφηκαν σε διάφορα αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να αναθέσουν σε αυτά το ρόλο μέντορα: πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.
   "Ήταν μια εμπειρία διασκεδαστική, τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, και το να βλέπω τις ατομικές ικανότητες των συμμετεχόντων να αναπτύσσονται αποδείχτηκε βίωμα άκρως ικανοποιητικό", δήλωσε ο Πιτ Γουίτνελ, συντονιστής του προγράμματος Hope στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής και Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.
   "Πλέον, έχουν αναπτυχθεί προσωπικές φιλίες, οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, χρόνια μετά το πέρας της συγκεκριμένης αποστολής". 
   Ενημέρωση: Η διαδικασία επιβράδυνσης ξεκίνησε κανονικά στις 17:30 ώρα Ελλάδος και 11 λεπτά αργότερα το κέντρο ελέγχου έλαβε την επιβεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης και της εισόδου του σκάφους σε τροχιά γύρω από τον Άρη.
   Πλέον, ξεκινά η επιστημονική αποστολή του Hope και τόσο τα μετεωρολογικά δεδομένα, όσο και το φωτογραφικό υλικό αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα.
    

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   O τεχνολογικός κολοσσός, σε συνεργασία με τη SubCom, προχώρησε προ λίγων ημερών στη σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία του καλωδίου Ντυνάν.
   Η Google ανακοίνωσε για πρώτη φορά το σχέδιο, το οποίο πήρε το όνομά του από το νομπελίστα Ερρίκο Ντυνάν, ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, στα μέσα του 2018. Αρχικά, ο προγραμματισμός προέβλεπε τη λειτουργία του καλωδίου, το οποίο εκτείνεται από τη Βιρτζίνια μέχρι τις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, μέσα στο 2020, όμως πέρα από τις εγγενείς προκλήσεις της τοποθέτησης ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ δύο ηπείρων, οι υπεύθυνοι του προγράμματος πιθανότατα δεν είχαν προβλέψει τις επιπλοκές που θα προκαλούσε η πανδημία. 
   Το καλώδιο, μήκους σχεδόν 6.400 χιλιομέτρων, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 250 terabits το δευτερόλεπτο, ή αλλιώς θα μπορούσε να μεταφέρει "το σύνολο του ψηφιοποιημένου περιεχομένου της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου τρεις φορές το δευτερόλεπτο" (αν και μήπως η αναφορά στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως μέτρο αποτύπωσης του όγκου των δεδομένων έχει αρχίσει να φαντάζει κάπως απαρχαιωμένη, πλέον;) Αντίθετα με κάποια παλαιότερα καλώδια, το Ντυνάν χρησιμοποιεί 12 ζεύγη οπτικών ινών, συνδυασμένα με μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών με άξονα τη μεγιστοποίηση του εύρους ζώνης, προκειμένου να πιάσει αυτή την απόδοση.
   "Η Google είναι ταγμένη στην κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες cloud και διαδικτυακό περιεχόμενο, ζήτηση η οποία συνεχίζεται αμείωτη", δήλωσε ο Μαρκ Σόκολ, ανώτατο στέλεχος του Τομέα Υποδομών του Google Cloud. "Μέσα από την προσφορά ασύγκριτης χωρητικότητας και ταχύτητας μετάδοσης, το Ντυνάν θα βοηθήσει τους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει και θα υποστηρίξει μία από τις πλέον δημοφιλείς διαδικτυακές διαδρομές, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης του Google Cloud. Το Ντυνάν συνιστά ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, η πραγμάτωση του οποίου δεν θα είχε καταστεί εφικτή χωρίς τις εργώδεις προσπάθειες τόσο της SubCom, όσο και των εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών της Google, οι οποίοι ξεπέρασαν πλήθος προκλήσεων όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να καταστήσουν το συγκεκριμένο σύστημα, πραγματικότητα".

   Καθώς το Ντυνάν βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, το επόμενο καλώδιο της Google που θα ενεργοποιηθεί θα είναι το Γκρέις Χόπερ, το οποίο θα συνδέει τη Νέα Υόρκη με την Ευρώπη, καταλήγοντας στο Μπιλμπάο, στην Ισπανία, και το Mπιούντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Google, και πάλι σε συνεργασία με τη SubCom, ανακοίνωσε την τοποθέτηση αυτού του νέου καλωδίου τον περασμένο Ιούλιο. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 2021 και θα διαθέτει συνολικά 16 ζεύγη οπτικών ινών.
   Επιπλέον, η Google προχωρά στην κατασκευή του καλωδίου Εκουιάνο, το οποίο θα ενώνει τη Νότια Αφρική με την Πορτογαλία. Ο προγραμματισμός προβλέπει την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου καλωδίου αργότερα μέσα στο 2021.
   Πέρα από τα ιδιόκτητα αυτά καλώδια, η Google μετέχει επίσης σε μια σειρά συνεταιρισμών, στο πλαίσιο των οποίων οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κατασκευάσουν υποθαλάσσια καλώδια.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Ένας πρωτοφανές ορόσημο κατακτά η Ελλάδα τη “χρονιά της πανδημίας”, καθώς πλέον όλη η χώρα είναι online. Σήμερα, όλοι (96%) οι Έλληνες, 16-64 χρόνων, είναι χρήστες internet, με το κοινό των “digital citizens” να ξεπερνά τα 6.500.000.
   Οι “Digital Citizens” φτάνουν πλέον τα 6,5 εκατ. - Σχεδόν όλοι (91%) οι Έλληνες συνδέονται στο Διαδίκτυο από το κινητόΕπίσης, σχεδόν όλοι (91%) συνδέονται στο Διαδίκτυο από το κινητό, έχοντας κυριολεκτικά τα πάντα στο χέρι: επικοινωνία, ενημέρωση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, ψώνια, επάγγελμα. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί την πρώτη σε προτίμηση συσκευή (91%) για τη σύνδεση στο Internet. Ακολουθεί με διαφορά (56%) το laptop, έπεται ο σταθερός υπολογιστής (49%), το tablet (27%) και οι “έξυπνες” τηλεοράσεις (21%).
   Μάλιστα, το 2ο εξάμηνο του 2020, μεσούσης της πανδημίας, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις συσκευές πρόσβασης στο Διαδίκτυο, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση ήταν της τάξης του 5% για το κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά 21% αυξήθηκε η χρήση των laptops ως μέσο σύνδεσης στο Internet και κατά 4% των tablets.
   Αξιοσημείωτη άνοδο έχουν και τα desktop (42%), καθώς αυξάνεται η εξ αποστάσεως εργασία, αλλά και η τηλε-εκπαίδευση των παιδιών. Εντυπωσιακή άνοδο κατά 29% σημειώθηκε στη χρήση των smart tv ως μέσο σύνδεσης στο Internet.
   Την παραπάνω εικόνα περιγράφει η έρευνα “Focus on Tech Life Tips” της Focus Bari, η οποία απεικονίζει το πώς εκτοξεύθηκε η σχέση των Ελλήνων με την τεχνολογία μέσα σε λίγους μήνες, τη “χρονιά της πανδημίας”.


   Συνωστισμός στα social media
   Στο μεταξύ, οκτώ στους δέκα Έλληνες “υπάρχουν”, εκφράζονται και αλληλοεπιδρούν μέσω των social media, καθώς οι 4 στους 5 (81%) είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
   Την ίδια στιγμή, αυξάνεται κατά 70% η αναλογία που δηλώνει ότι αφιερώνει στα social (συνειδητά τουλάχιστον) πάνω από μια ώρα κάθε μέρα. Ειδικότερα, περισσότερο από μία ώρα την ημέρα στα κοινωνικά δίκτυα αφιερώνουν πάνω από δύο στους πέντε Έλληνες (44%)


   Online αγορές
   Σύμφωνα με την έρευνα, την περίοδο της πανδημίας εκτοξεύθηκαν στην Ελλάδα οι online αγορές. Πλέον, επτά στους δέκα Έλληνες κάνουν πλέον σήμερα αγορές online, καθώς το τελευταίο εξάμηνο, το 68% του ελληνικού κοινού έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ηλεκτρονική αγορά.
   Ο δείκτης αυτός έχει 9 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, τον χρόνο της πανδημίας. Σε σχέση δε με έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 15%.

   Ψηφιακοί χρήστες από κούνια
   Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι πλέον - και - οι Έλληνες γίνονται ψηφιακοί πολίτες από …κούνια. Σχεδόν όλα τα παιδάκια 5-12 χρόνων είναι επίσης “digital citizens”.
   Περίπου ένα στα πέντε παιδιά (18%), ηλικίας 5 έως 12 ετών έχει κινητό τηλέφωνο. Η κατοχή κινητού στο παιδικό κοινό είναι ανοδική (8%), συγκρίνοντας το 4ο τρίμηνο του 2020 με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
   Έντονη είναι η παρουσία των παιδιών στο Διαδίκτυο, αφού σχεδόν εννιά στα δέκα παιδιά (85%) είναι χρήστες Internet. Μάλιστα, η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου είναι αυξημένη κατά 7% από το 4ο τρίμηνο του 2019 έως το τέλος του 2020.


   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, βρίσκονται οι πρώτοι ταχυφορτιστές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Tesla.
   Συνολικά έξι ταχυφορτιστές της εταιρείας έχουν εγκατασταθεί στην είσοδο Κύμης του γνωστού εμπορικού κέντρου, σε αντίστοιχα έξι οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης. Όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες μας, για την ώρα η λειτουργία και των 6 ταχυφορτιστών της Tesla είναι απενεργοποιημένη κάτι που αναμένεται να αλλάξει πολύ σύντομα από τη στιγμή που η πώληση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Tesla έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας. 


   Το σχέδιο εγκατάστασης δικτύου ταχυφορτιστών της Tesla στην Ελλάδα δεν είναι καινούριο αφού γι'αυτό μάθαμε πρώτη φορά πριν 3 χρόνια μέσα από σχετική ανάρτηση της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα της. Σ' αυτή εκτός από την Αθήνα αναφέρονται αυτή τη στιγμή άλλες τρεις πόλεις στις οποίες θα επεκταθεί το δίκτυο ταχυφορτιστών και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία και την Πάτρα. Στην ίδια ιστοσελίδα βλέπουμε ακόμη ότι ένας από τους Superchargers θα βρίσκεται στην Πλατεία Ομονοίας και πρόκειται να ενεργοποιηθεί «μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους».
   Μέχρι σήμερα, η Tesla έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 20.000 Superchargers σε περισσότερες από 2106 τοποθεσίες, με τις 589 από αυτές να βρίσκονται στην Ευρώπη. H τρίτη γενιά των φορτιστών υποστηρίζουν μέγιστη ισχύ στα 250 kW, με δυνατότητα φόρτισης ενός Model 3 από το 5% στο 90% σε 37 λεπτά.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της πανδημίας, οι τάσεις και ο τρόπος λειτουργίας του πληθυσμού κάθε χώρας έχει αλλάξει έντονα. Έτσι και στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη του κοινού που πλέον στράφηκε στις online πληρωμές του μέσω τραπεζών. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της πανδημίας μόλις το 28% χρησιμοποιούσε τις διαθέσιμες online υπηρεσίες τραπεζών, ενώ τώρα το ποσοστό ανέβηκε στο 66%.
   Παρόμοια αύξηση της τάξης των 17% παρατηρήθηκε και στις online συναλλαγές που γίνονται με υπηρεσίες Δημοσίου, με το σχετικό ποσοστό σύμφωνα με τα στατιστικά Νοεμβρίου να ανέρχεται στο 42%. Άλλες υπηρεσίες που βλέπουν αύξηση είναι οι ψηφιακές δραστηριότητες, καθώς η παρακολούθηση WebTV ανέβηκε κατά 20%, που αντιστοιχεί στο 47% των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τη καθημερινότητά τους.
   Δεν προκαλεί εντύπωση που και τα online games αυξήθηκαν κατά 30%, με το 44% των online χρηστών να παίζει παιχνίδια, ενώ μεγάλη αύξηση (32%) παρατηρήθηκε στον αριθμό πολιτών που παρακολουθούν webinars, συνολικά απασχολώντας το 23% των Ελλήνων χρηστών internet.

   Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί που και μεγαλύτερες ηλικίες Ελλήνων στράφηκαν στη διέξοδο του internet, με τους χρήστες ηλικίας 55-64 ετών να έχει φτάσει στο 88%, γνωρίζοντας ανάπτυξη κατά 8% την περίοδο της πανδημίας. Ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες (65-74 ετών) καταγράφουν άνοδο, καθώς πλέον το 66% της προαναφερθέντας ομάδας ατόμων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
   Άλλα στοιχεία του FocusBari αναφέρουν πως 9 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον το internet, με το ποσοστό να σημειώνει αύξηση κατά 2% στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του περασμένου έτους, φτάνοντας το 92% ηλικιών μεταξύ 16 και 74 ετών. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι Έλληνες είναι χρήστες του internet, κάτι στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η πανδημία.

   Οι τάσεις όλων και περισσότερων Ελλήνων να έχουν πρόσβαση στο internet είχε επακόλουθο να αυξηθούν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ο συνολικός χρόνος που ξοδεύει κανείς στις κοινωνικές πλατφόρμες, με το 75% των Ελλήνων να έχουν πλέον τουλάχιστον έναν λογαριασμό στο facebook.
   Ακολουθούν τα YouTube και Instagram, στο 62% και 55% αντίστοιχα. Βέβαια οι αυξημένος χρόνος έκθεσης στα δίκτυα αυτά δεν είναι πάντα θετικός, καθώς σε πρόσφατη έρευνα δύο στους τρεις Έλληνες έχουν αδυναμία στα social media διότι τους κρατούν σε επαφή με φίλους και την κοινωνία γενικότερα και τους κάνουν να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τον "'έξω κόσμο". Επίσης, δύο στους πέντε Έλληνες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για προώθηση επαγγελματικών υπηρεσιών.
   Ενδιαφέρον έχει και η αυτογνωσία μερικών χρηστών, καθώς τρεις στους πέντε χρήστες παραδέχονται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο απ' ότι θα ήθελαν, αμελώντας άλλες δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν (διάβασμα, άθληση κλπ). Δύο στους πέντε μάλιστα προσπαθούν να μειώσουν την ώρα που περνούν στα social media, χωρίς όμως να το καταφέρνουν. Τέλος, ένας στους τρεις ομολογεί πως κοινοποιήσεις φίλων στα κοινωνικά δίκτυα τους κάνουν να νιώθουν μοναξιά ή και κατάθλιψη.


   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Στην αγορά της Ευρώπης, το ποσοστό των νέων καταχωρήσεων οχημάτων που είναι ηλεκτρικά είναι διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό της Κίνας και πενταπλάσιο από των ΗΠΑ Διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που αναμεταδίδει το CNBC.
   Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για το Model 3 της Tesla, το οποίο αποτελεί πλέον το τέταρτο ηλεκτρικό όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ήπειρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι πλέον η μεγαλύτερη στον κόσμο σε όρους πωλήσεων μετά την έκρηξη των πωλήσεων το 2020 και την βουτιά στην Κίνα. Το ποσοστό των νέων καταχωρήσεων οχημάτων που είναι ηλεκτρικά είναι διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό της Κίνας και πενταπλάσιο από των ΗΠΑ.
   Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός
   Ο επικεφαλής της Equity Strategy της Saxo Bank, Peter Garnry έκανε μνεία στο προβάδισμα που διατηρούν οι Renault, Volkswagen και Hyundai έναντι της Tesla, που μάλιστα ξεπέρασαν τους τελευταίους μήνες του 2020.
   «Η Tesla θα είναι επιτυχημένη και θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον μέλλον, αλλά ο ανταγωνισμός εντείνεται και αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την κεφαλαιοποίηση των 805 δις δολ» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Garnry.
   Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας κατά τον οποίον οι ευρωπαϊκές ταξινομήσεις οχημάτων δείχνουν ότι τα οχήματα plug-in, ένας συνδυασμός ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, αυξήθηκαν κατά 198% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές ταξινομήσεις στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 14%. Τα οχήματα plug-in καταλαμβάνουν πλέον το 10% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ τα ηλεκτρονικά φτάνουν το 5,4% περίπου.
   Οι μετοχές της Tesla βρίσκονται σήμερα στα 845 δολάρια και σε πρόσφατο σημείωμα της η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Wedbush Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα $950 ανά μετοχή, με το αισιόδοξο σενάριο στα $1.250.


   Η κατάταξη
   Στην πιο πρόσφατη κατάταξη ηλεκτρικών οχημάτων το Renault Zoe ήταν στην πρώτη θέση και ακολούθησε από κοντά το ID.3 της VW,σύμφωνα με τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της EV Volumes. Τρίτο ήταν το Kona της Hyundai, πάνω από το Model 3 της Tesla.
   "Αν και αυτό θα πρέπει να ανησυχεί τους μετόχους της Tesla, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι τα Model S και X δεν είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων αν και μοντέλα άλλων εταιρειών, όπως το e-tron της Audi, βρίσκονται στη λίστα", προσθέτει ο Garnry.
   Η υπόσχεση της Renault
   Από την πλευρά του, ο νέος CEO της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Luca de Meo ανακοίνωσε ότι η Renault θα μετακινηθεί σε μια σύνθεση οχημάτων με μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ α κατασκευάσει και ένα εργοστάσιο μπαταριών στη Γαλλία μαζί με έναν από τους προμηθευτές της.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Συγκεκριμένα με πτώση 2,3% έκλεισαν οι ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο. Ταξινομήθηκαν συνολικά 6.443 οχήματα, έναντι 6.597 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις του έτους καθώς σημείωσαν πτώση 29% σε σχέση με την περσινή χρονιά.
   Η κατηγορία που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων οδηγών ήταν η C κατηγορία, κερδίζοντας το 48,4% των συνολικών πωλήσεων. Η αμέσως επόμενη δημοφιλή κατηγορία ήταν η Β με ποσοστό 36,3% και ακολούθησε η Α κατηγορία με 7,2%.
   Το μεγαλύτερο ποσοστό των SUV συγκέντρωσε η C κατηγορία με ποσοστό 27,8%, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξαν και για τα SUV της Β κατηγορίας με 13,9%.
   Από το σύνολο των πωλήσεων τα οχήματα που κινούνται με βενζίνη κατέλαβαν το 36,8% και αυτά με πετρέλαιο το 34,6%.
   Μεγάλη αύξηση (10,6%) σημείωσαν οι πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως και τον Νοέμβριο, ενώ επίσης μεγάλη αύξηση σημείωσαν και τα υβριδικά οχήματα με 16,5%. Τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο πήραν το 1,2% των συνολικών πωλήσεων και αυτά με υγραέριο το 0,3%.
   Πτωτικά κινήθηκαν τον Δεκέμβριο και οι πωλήσεων καινούριων φορτηγών (-11,3%) με 626 μονάδες. Αντίθετα θετικά (44,4%) ήταν τα ποσοστά των πωλήσεων των καινούριων λεωφορείων με 26 μονάδες, όπως και αυτά των δικύκλων με αύξηση 72,3% και συνολικά 2.261 μονάδες.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η διατήρηση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η επέκταση της κάλυψης των δικτύων, αναδύονται ως οι σημαντικότερες προκλήσεις για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το 2021. Αν και οι εταιρείες του κλάδου ανταποκρίθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη ζήτηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το στοίχημα των υποδομών και των δικτύων παραμένει κρίσιμο.
   8 στα 10 στελέχη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, επανεξετάζουν τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού
   Η αρχική φάση των lockdown λόγω της πανδημίας, σε ολόκληρο τον κόσμο, προκάλεσε απότομη αύξηση της κίνησης δεδομένων στα δίκτυα, έως και 70%. Την περίοδο αυτή, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών επιτέλεσαν με επιτυχία έναν κοινωνικό ρόλο, παρέχοντας συνδεσιμότητα και επιτρέποντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία, τη διατήρηση των κοινωνικών επαφών και την τηλεργασία.
   Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να διατηρήσουν τη θετική αντίληψη των πελατών για τις υπηρεσίες, που λαμβάνουν σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 42% των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι οι πάροχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων. Επίσης, το 32% των καταναλωτών στις ΗΠΑ δηλώνει επιφυλακτικό ως προς την αξιοπιστία της σύνδεσης και την ταχύτητα του οικιακού του δικτύου, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.
   Μετασχηματισμός
   Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της ΕΥ (Top 10 risks in telecommunications 2020), η οποία αξιολογεί τους κορυφαίους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, η αδυναμία κλιμάκωσης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης των κορυφαίων προκλήσεων. Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει τα σχέδια των οργανισμών, με το 78% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών να επαναξιολογεί ή να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων αυτοματοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.
   Επιπλέον, ως πρόσθετα εμπόδια στην υλοποίηση δράσεων μετασχηματισμού, καταγράφονται η ανεπάρκεια δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάλυση δεδομένων και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
   Στο μεταξύ, η αδυναμία επαρκούς αντιμετώπισης των συνεπειών των αναταραχών, που προκαλούνται από γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, βρίσκεται στην ένατη θέση της κατάταξης, αποτελώντας, παράλληλα, τη βάση των υπόλοιπων προκλήσεων, που καταγράφει η έκθεση. Καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τους διεθνείς εμπορικούς ανταγωνισμούς, υπάρχουν ανησυχίες ότι η ανάπτυξη των δικτύων και λύσεων 5G θα μπορούσε να καθυστερήσει, εξαιτίας ανάλογων θεμάτων στην προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού.
   Άλλο ένα στοίχημα για τον κλάδο είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις εταιρείες τεχνολογίας, που προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις αλυσίδες αξίας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχα, εντείνεται ο ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους παίκτες στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας που, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς, προσφέρουν μειωμένες τιμές.
   Η εμπιστοσύνη στο 5G
   Στην πέμπτη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι κίνδυνοι, που συνδέονται με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια δεδομένων και την εμπιστοσύνη. Λιγότεροι από τους μισούς καταναλωτές (47%) στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι έχουν πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών τους δεδομένων. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι αυξανόμενες αναφορές για ζητήματα απορρήτου, που σχετίζονται με εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και πλατφόρμες βιντεοκλήσεων.
   Η μελέτη της EY υπογραμμίζει ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών τείνει να υποτιμά τη σχέση μεταξύ αύξησης της εμπιστοσύνης και αύξησης των εσόδων. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι μισές (46%) εταιρείες του κλάδου αντιλαμβάνονται την κυβερνοασφάλεια, όχι ως μια δράση που μπορούν να αναλάβουν προληπτικά, αλλά ως άσκηση συμμόρφωσης ή ως μέτρο, που προκύπτει αναγκαστικά έπειτα από σχετικά περιστατικά.
   Την έβδομη θέση της κατάταξης καταλαμβάνει η αναποτελεσματική διείσδυση σε κάθετες κλαδικές αγορές και στον δημόσιο τομέα μέσω του 5G, κάτι που, ως επί το πλείστον, οφείλεται στον χαμηλό βαθμό ενημέρωσης γύρω από τα οφέλη του 5G. Το 80% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να διαμορφώσουν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας 5G και την ανάπτυξη κλαδικών λύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος.
   Μεταξύ των 10 κορυφαίων προκλήσεων για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, περιλαμβάνονται, επίσης, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σκοπού του ανθρώπινου δυναμικού και επίτευξης συμμετοχικότητας (τρίτη θέση). Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η χαμηλή απόδοση των κεφαλαιουχικών δαπανών και των κερδών δικτύου (τέταρτη θέση), όπως και η διαχείριση των προσδοκιών των επενδυτών και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων μερών (έκτη θέση).
   Επίσης, στη λίστα των προκλήσεων για το 2021 περιλαμβάνεται η αδυναμία προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο (όγδοη θέση), αλλά και η αποτυχία των εταιρειών να επωφεληθούν των αλλαγών, που συντελούνται στις δομές της αγοράς (δέκατη θέση).

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης. Ειδικότερα, το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020», έχει υλοποιηθεί πλήρως και πλέον οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν εξ αποστάσεως και με ασφάλεια όλα τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης.
   Το έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττική 2014 – 2020 και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
   Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:
   – Δημιουργία νέου Ιστοχώρου. Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, αποτυπώνει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου και παρέχει πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία για όλους τους πολίτες. Οι επισκέπτες του μπορούν να δουν το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, αλλά και να λάβουν πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες.
   – Δημιουργία Ιστοχώρου για παιδιά. Δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα ( www.acropolismuseumkids.gr ). Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν το Μουσείο διασκεδάζοντας.
   – Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών. Οι 23 ψηφιακές εφαρμογές και βίντεο που παράχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσαν σημαντικά την παιδευτική και ψυχαγωγική διαδικασία τόσο στον φυσικό χώρο του Μουσείου όσο και στο διαδίκτυο.
   – Δημιουργία νέων χώρων στο Μουσείο. Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος, έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας δύο νέων χώρων στον δεύτερο όροφο του Μουσείου. Στις οθόνες αφής του Κέντρου Πολυμέσων οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στις συναρπαστικές ιστορίες και τις περιπέτειες που γνώρισαν μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της Ακρόπολης.
   Στην Παιδική Γωνιά τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν διασκεδαστικά ψηφιακά παιχνίδια και ευχάριστα βίντεο που ζωντανεύουν αρχαίους μύθους, αφηγούνται υπέροχες ιστορίες και ξεδιπλώνουν πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίω Αθηναίων.
   – Νέες δυνατότητες. Οι εργασίες καταχώρησης, ψηφιοποίησης, φωτογράφησης και τρισδιάστατης σάρωσης που πραγματοποιήθηκαν, διασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση πολύτιμου αρχειακού υλικού και προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διαχείρισή του, στην εξαγωγή στο διαδίκτυο, στη διοργάνωση εκθέσεων, στην παραγωγή διαδραστικού υλικού, παιχνιδιών και εκδόσεων.
   Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:
   «Η δημιουργία και λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να επισκεφθούν ψηφιακά τους χώρους του Μουσείου και να περιηγηθούν με ασφάλεια σε όλα τα εκθέματα. Το έργο που χρηματοδοτήθηκ από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020, ολοκληρώθηκε στην πιο κρίσιμη περίοδο, εν μέσω του νέου lockdown για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Covid-19 και πλέον μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να μάθουν για την ιστορία της χώρας αλλά και να διασκεδάσουν μέσω καινοτόμων και έξυπνων εφαρμογών που προσφέρει το Μουσείο.
   Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Μουσείου κ. Παντερμαλή για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει, και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχή στήριξη που μας παρέχει. Το εν λόγω έργο αποτελεί για εμάς στην Περιφέρεια Aττικής, οδηγό σχεδιασμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»..

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση:
   «Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9403/21-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
   ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 
   Δείτε την απόφαση εδώ: https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/12/ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΦΗΟ.pdf

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η mobile εφαρμογή του gov.gr είναι πλέον διαθέσιμη και για smartphones ως αυτόνομη εφαρμογή, αρχικά στην πλατφόρμα του Android.
   Όπως και στη web έκδοση, η εφαρμογή παρέχει όλες τις υπηρεσίες της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου που υπολογίζονται μέχρι σήμερα σε περίπου 700, κάνοντας περιττή την επίσκεψη του πολίτη σε κάποια δημόσια υπηρεσία ειδικά εν μέσω πανδημίας. Πλέον και από την ευκολία του smartphone, ο χρήστης μπορεί να εκδόσει υπεύθυνες δηλώσεις και εξουδιοδοτήσεις, δηματολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά, να ενεργοποιήσει την άυηλη συνταγογράφηση κ.α.
   Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, στόχος είναι ο αριθμός των διαθέσιμων υπηρεσιών να φτάσει τις 1000 το αμέσως επόμενο διάστημα,. Πολύ σημαντική θεωρείται η ενεργοποίηση του μηχανισμού ραντεβού για την πραγματοποίηση του εμβολίου Covid-19 από τον επόμενο μήνα. 

   Με μια πρώτη ματιά, το gov.gr app είναι στην ουσία η responsive web έκδοση σε μορφή εφαρμογής, χωρίς να γίνεται κάποια χρήση χαρακτηριστικών της πλατφόρμας όπως αυθεντικοποίηση με βιομετρικά χαρακτηριστικά ή παραλαβή εγγενών ειδοποιήσεων.  Για την πρώτη περίπτωση, η πρόσβαση στο λογαριασμό γίνεται με τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτει ο χρήστης στο TaxisNet ή από το e-banking κάποιας από τις 4 συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) ενώ η ενημέρωση του χρήστη γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο των SMS. Ακόμα οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω των θυρίδων τους, καθώς επίσης και να ελέγχουν τη γνησιότητά τους μέσω των κωδικών QR που φέρουν.
   Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κυκλοφορία της εφαρμογής και για iPhone.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Με την με αριθμό 134622/18.12.2020 (ΦΕΚ 5587/18.12.2020 τεύχος δεύτερο) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών –– Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επήλθε η «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β’ 3668).».
   Σύμφωνα με την Απόφαση, ορίζεται ότι:
   «Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
   Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφ’ εξής Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της.
   Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή αντίστοιχες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο αφορά το εν Ελλάδι υποκατάστημα και η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από αυτό.
   Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
   1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ.
   2. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019-31/12/2019 κ.ο.κ). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
   3. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
   Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η υπ’ αρ. 1 προϋπόθεση, θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση, ενώ οι υπ’ αρ. 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν μόνο για το εν Ελλάδι υποκατάστημα
   Δείτε το σύνολο της Απόφασης με αριθμό 134622/18.12.2020, εδώ.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Ταχύτητες όσον αφορά τη λήψη αλλά και την αποστολή δεδομένων που δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας, τουλάχιστον μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές καθώς η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δικτύων 5ης γενιάς (5G) ξεκίνησε τελικώς λίγο νωρίτερα απ’ ότι περιμέναμε.
   Οι υψηλές ταχύτητες είναι ένα πρώτο δείγμα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αλλάξει αρκετά την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων αν και την πρώτη διετία δεν θα πρέπει να περιμένουμε εντυπωσιακές διαφορές πέραν του ότι θα μπορούμε να «κατεβάζουμε» πιο γρήγορα δεδομένα στο smartphone μας και ενδεχομένως να είναι καλύτερη η ποιότητα της εικόνας μας στα conference calls που θα κάνουμε χρησιμοποιώντας το smartphone μας. Εφόσον, φυσικά, η περιοχή όπου βρισκόμαστε υπάρχει 5G κάλυψη από τον πάροχο μας.
   Το 5G ήρθε νωρίτερα
   Η πραγματοποίηση την περασμένη Τετάρτη (16/12) της δημοπρασίας για την εκχώρηση του φάσματος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο οι τρεις εταιρείες κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) που τις πήραν, έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα για να ξεκινήσει η εποχή του 5G στην Ελλάδα.
   Το συνολικό τίμημα για τις συχνότητες στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz έφθασε συνολικά στα 372 εκατ. ευρώ (Cosmote - 123 εκατ. ευρώ, Vodafone – 130 εκατ. ευρώ, Wind – 119 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται πως Cosmote και Vodadone θα καταβάλλουν όλο το τίμημα που τους αναλογεί, ενώ η Wind θα δώσει το 30% και τα υπόλοιπα σε 9 ετήσιες δόσεις με χαμηλό επιτόκιο που ξεκινούν από τον Ιανουάριο του 2024.
   Η εικόνα που υπήρχε ήταν πως η εμπορική λειτουργία των δικτύων 5G θα ξεκινούσε στις αρχές του 2021, δεδομένου κιόλας ότι οι συμβάσεις για την εκχώρηση των προαναφερθέντων συχνοτήτων δεν έχουν ακόμη υπογραφεί. Επιπλέον και οι τρεις πάροχοι δήλωναν ότι θα ξεκινήσουν την εμπορική διάθεση υπηρεσιών στις αρχές του 2021, χωρίς να προσδιορίζουν πιο ακριβή ημερομηνία.
   Την περασμένη Πέμπτη (17/12), όμως, η Cosmote αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα την εμπορική λειτουργία του 5G δικτύου της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες ελληνικές πόλεις. Η πρώτη βιντεοκλήση, πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ηγεσία του ομίλου ΟΤΕ και της Deutsche Telekom.
   Πρακτικά, η Cosmote αξιοποίησε συχνότητες στην περιοχή των 3,5 GHz, όπου μπορούν να λειτουργήσουν 5G δίκτυα, τις οποίες είχε αποκτήσει στο παρελθόν και οι οποίες προορίζονταν αρχικά για υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης και δίκτυα WiMax. Οι τεχνικοί της Cosmote είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες την αναβάθμιση των σταθμών βάσης και των κεραιοσυστήματων με 5G εξοπλισμό της Ericsson, ο οποίος είναι ο προμηθευτής τόσο τον «πυρήνα» (core) του δικτύου όσο και για το ασύρματο κομμάτι. Το αποτέλεσμα ήταν η Cosmote να ξεκινήσει αμέσως μετά τη δημοπρασία, έχοντας, μάλιστα, αρκετά ικανοποιητική κάλυψη.
   Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη Wind η οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/12) ότι ξεκινά και αυτή την εμπορική λειτουργία 5G δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
   Όσον αφορά στη Vodafone, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση. Η Vodafone είχε κάνει γνωστό αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας του φάσματος ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του δικτύου της τον Ιανουάριο του 2021.
   Αξίζει να επισημανθεί πως Vodafone και Wind είχαν, επίσης, ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και αυτές την αναβάθμιση των δικτύων τους σε 5G. Σημειωτέον πω και οι δύο εταιρείες έχουν ως προμηθευτή για το core του δικτύου της την Ericsson, ενώ οι κεραίες -και στις δύο περιπτώσεις- είναι, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, από τη Huawei.
   Οι περιοχές κάλυψης
   Με βάση τις άδειες που έχουν οι εταιρείες κινητής, η υποχρέωση τους είναι να προσφέρουν κάλυψη με ελάχιστες ταχύτητες λήψης δεδομένων 100 Mbps στο 60% του πληθυσμού της χώρας μέσα στην επόμενη τριετία και στο 90% στην επόμενη εξαετία.
   Οι στόχοι αυτοί αναμένεται να επιτευχθούν ενδεχομένως και νωρίτερα. O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ είχε δηλώσει προ μερικών εβδομάδων ότι το πλάνο της Cosmote είναι να έχει φθάσει στο 50% πληθυσμιακή κάλυψη μέχρι το τέλος του 2021. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, στο λανσάρισμα του 5G δικτύου της Cosmote, το ποσοστό της πληθυσμιακής κάλυψης είναι στα επίπεδα του 40%. Το 5G δίκτυο της Cosmote αυτή τη στιγμή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, υπάρχει κάλυψη και σε άλλες πόλεις και πιο συγκεκριμένα στις Λάρισα, Βόλος, Γιάννενα, Καβάλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Δράμα, Νάουσα, Ξάνθη, Σέρρες, Γιαννιτσά, Ηγουμενίτσα, Μυτιλήνη.
   Όσον αφορά στη Wind, η κάλυψη αυτή τη στιγμή είναι σε περιοχές της Αθήνας (Σύνταγμα, Πειραιάς και νότια προάστια) και σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας ο ρυθμός επέκτασης θα είναι εξαιρετικά γρήγορος τις επόμενες εβδομάδες.
   Πάντως, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν και τις υπόλοιπες συχνότητες οι εταιρείες κινητής αναμένεται να αυξηθεί και η κάλυψη αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειωτέον πάντως πως το 5G για να λειτουργήσει σωστά και να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα απαιτεί την εγκατάσταση πολλών μικρού μεγέθους κεραιών χαμηλής ισχύος, οι οποίες να συνδέονται με το δίκτυο «κορμού» του παρόχου μέσω οπτικών ινών. Γι’ αυτό και η ταχύτερη ανάπτυξη του ενσύρματου δικτύου οπτικών ινών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θεωρείται κλειδί και για την καλύτερη υλοποίηση των δικτύων 5G.
   Συσκευές
   Στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν δεκάδες smartphones με δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυα 5G. Μία σημαντική λεπτομέρεια είναι πως θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από τους παρόχους για τη χωρίς προβλήματα λειτουργία στα δίκτυα τους.
   Στην περίπτωση της Cosmote, η σχετική λίστα, η οποία θα διευρύνεται διαρκώς, περιλαμβάνει τα Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi10T Pro, Xiaomi Mi10T, Xiaomi Mi10T Lite, Xiaomi Mi10 Pro, Xiaomi Mi10.
   Αντίστοιχα, η Wind ξεκινά με τα Xiaomi Mi 10T, το Xiaomi Mi10T Pro, το Xiaomi Mi10T Lite, το Huawei P40 DS και το Huawei P40 Pro DS. Σύντομα αναμένεται να προστεθούν τα Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, το Samsung Galaxy S20 Ultra κ.ά.
   Όσον αφορά το κόστος απόκτησης αυτών των συσκευών, η πιο προσιτή είναι το Xiaomi Mi 10T Lite, το οποίο είναι στα επίπεδα των 350 ευρώ. Αναμένεται πάντως μέσα στους επόμενους μήνες να δούμε 5G συσκευές που θα είναι ακόμη πιο προσιτές. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του 2021 το κόστος απόκτησης ενός 5G smartphone να έχει πέσει κάτω και από τα 200 ευρώ.
   Πως το αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή;
   Το 5G χαρακτηρίζεται ως μία τεχνολογία που θα φέρει… επανάσταση. Ο λόγος είναι ότι έχει χαρακτηριστικά, τα οποία, αν αξιοποιηθούν σωστά από δημιουργούς εφαρμογών, υπηρεσιών και λύσεων, θα αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα μας.
   Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του 5G είναι: οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 10 Gbps σε επόμενη φάση, η εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency) που μπορεί να φθάσει ακόμη και στα 1-2 miliseconds (ms) όταν στο 4G είναι μεταξύ 30 και 50 ms, και η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας εκατοντάδων χιλιάδων συσκευών στην ίδια περιοχή. Αν και οι περισσότεροι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις υψηλότερες ταχύτητες, τα άλλα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που θα δώσουν τη δυνατότητα για υπηρεσίες και εφαρμογές όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση, η επικοινωνία μέσω ολογραμμάτων και η χειρουργική εξ αποστάσεως.
   Σε πρώτη φάση, πάντως, και τουλάχιστον για τα επόμενα 1-2 χρόνια, η βασική αξιοποίηση του 5G θα αφορά την ταχύτερη αποστολή και λήψη δεδομένων. Από τη στιγμή που ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του το δίκτυο της Cosmote, τα fora και τα social media στο Διαδίκτυο έχουν γεμίσει από δημοσιεύσεις χρηστών που δοκιμάζουν τις ταχύτητες που πιάνουν τα 5G smartphones τους. Θεωρητικά, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περιοχές που η ταχύτητα λήψης δεδομένων μπορεί να φθάσει ακόμη και το 1 Gbps, αλλά οι περισσότερες δημοσιεύσεις κάνουν λόγο για ταχύτητες μεταξύ 250 και 600 Mbps. Αν και υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ταχύτητες κινούνται πιο χαμηλά.
   Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης θα μπορεί να «κατεβάζει» πιο γρήγορα δεδομένα, θα μπορεί να βλέπει 4K video στο YouTube χωρίς «σπάσιμο», όπως επίσης θα έχει και καλύτερα ποιότητα στην εικόνα που θα έχει στα conference calls που πραγματοποιεί. Επίσης, η χαμηλότερη απόκριση βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας σε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποστολή και λήψη δεδομένων. Ακόμη και όσον αφορά στο «ανέβασμα» video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   Στο εξωτερικό έχει φανεί, μέχρι τώρα, ότι μία αρκετά δημοφιλής υπηρεσία είναι το αποκαλούμενο fixed wireless access (FWA). Πρόκειται για τις περιπτώσεις που οι χρήστες αντί να χρησιμοποιούν μία ενσύρματη ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι τους χρησιμοποιούν μία 5G σύνδεση.
   Σημειωτέον πως τόσο η Cosmote όσο και η Wind δεν έχουν αλλάξει τις χρεώσεις τους. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος χρήστης έχει πρόγραμμα με απεριόριστο όγκο δεδομένων και στο σπίτι έχει καλή κάλυψη με 5G, θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταργήσει την ενσύρματη σύνδεση του και να χρησιμοποιεί το smartphone ως hotspot. Με τις ταχύτητες τόσο λήψης όσο και αποστολής δεδομένων να είναι πολύ καλύτερες ακόμη και από εκείνες που θα είχε με μία ενσύρματη σύνδεση στα 200 Mbps!
   Τα επόμενα βήματα
   Η πραγματικότητα είναι πως θα χρειαστεί να περάσουν μερικά χρόνια ώστε να δούμε τις αλλαγές που θα φέρει το 5G, καθώς θα πρέπει να εμφανιστούν και οι εφαρμογές εκείνες που θα αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές, κάτι τέτοιο θα αρχίσει να γίνεται πραγματικά ορατό προς τα μέσα της δεκαετίας, ενώ τονίζουν ότι απαιτείται η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος, όπου τηλεπικοινωνίες και πληροφορική θα έρθουν ακόμη πιο κοντά. Συν ότι θα κληθούν μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους να εμπλακούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων.
   Για την Ελλάδα, το 5G θεωρείται μία μεγάλη ευκαιρία. Πρόσφατη μελέτη της ΕΥ για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρει πως κατά την επόμενη δεκαετία (2021-2030) εκτιμώνται επενδύσεις ύψους 1,2 - 1,5 δισ. ευρώ σε υποδομές δικτύων 5ης γενιάς, αλλά και επιπλέον επενδύσεις 2,7 - 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη κλαδικών εφαρμογών που θα βασίζονται στο 5G. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΥ, τα οφέλη των επενδύσεων αυτών για την ελληνική οικονομία σε βάθος δεκαετίας, μεταφράζονται σε μία σωρευτική αύξηση σε όρους ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ – Gross Value Added, GVA), μεταξύ 7,3 - 12,4 δισ. ευρώ και στη δημιουργία 50.000-69.000 νέων θέσεων εργασίας.
   Η μελέτη της ΕΥ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην ανάδυση ενός νέου τρόπου εργασίας και ζωής, μέσω της χρήσης εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, η χρήση υπολογιστικής ισχύος στις παρυφές των ασύρματων δικτύων (Mobile Edge Computing), η επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), και η ρομποτική. Αυτό θα επιτρέψει την εμφάνιση καινοτόμων κλαδικών λύσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία, όπως τα έξυπνα εργοστάσια και logistics, η «έξυπνη μετακίνηση» (smart mobility), η γεωργία ακριβείας, αλλά και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, οι έξυπνες πόλεις, κ.α.
   Πολλές από αυτές τις εφαρμογές μοιάζουν ως να έχουν βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζουν πολλοί. Η αυτόνομη οδήγηση, για την οποία είναι κρίσιμης σημασίας η απόκριση των δικτύων να κυμαίνεται σε επίπεδα ελάχιστων ms, είναι κάτι που ήδη βλέπουμε. Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού περιλαμβάνονται έργα όπως το 5G Corridors, το οποίο θα επιτρέψει να κινούνται φορτηγά χωρίς οδηγό στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Ακόμη, εκτιμάται ότι θα δούμε το 5G να χρησιμοποιείται εκτενώς για τη χρήση ρομπότ σε βιομηχανίες, ενώ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Internet of Things (IoT).
   Μία άλλη ενδιαφέρουσα υλοποίηση αφορά τη δημιουργία ιδιωτικών δικτύων (private networks) σε χώρους όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, κάτι που γίνεται ήδη στην Ευρώπη και θα δούμε και στην Ελλάδα. Επίσης, στο χώρο της ενέργειας αναμένεται να δούμε τέτοιου τύπου ιδιωτικά δίκτυα.
   Επίσης, μία από τις πρώτες εφαρμογές θα είναι το cloud gaming, όπου, επίσης, η χαμηλή απόκριση έχει ιδιαίτερη σημασία. Αρκετοί αναμένουν ακόμη ότι το 5G θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε χώρους εκδηλώσεων όπου η παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των δικτύων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 5G κάμερες για την καλύτερη κάλυψη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή 5G αισθητήρες για να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο τα προπονητικά και ιατρικά επιτελεία δεδομένα για την κατάσταση των αθλητών. Ουσιαστικά, οι ιδέες είναι πολλές και ενδεχομένως να μην ξέρουμε ακόμη τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει κανείς το 5G.
   Το fund Φαιστός
   Για την Ελλάδα, το 5G μπορεί να αποτελέσει μία ευκαιρία για να βρεθεί στην πρωτοπορία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία του σχετικού οικοσυστήματος και η ανάπτυξη ιδεών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων με εξωστρεφή προσανατολισμό. Αυτός είναι και ο στόχος του επενδυτικού ταμείου (fund) με την επωνυμία «Φαιστός» το οποίο δημιουργεί η ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί μία αρκετά καινοτόμα ιδέα.
   Το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία για τις συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν για το 5G, δηλαδή 93 εκατ. ευρώ, θα οδεύσουν προς το Φαιστός, το οποίο βρίσκεται σε φάση στελέχωσης. Το πλάνο είναι το fund να συγκεντρώσει και άλλα κεφάλαια από ξένους θεσμικούς επενδυτές και δεν αποκλείεται το συνολικό ποσό να φθάσει στα 120 εκατ. ευρώ. Αυτά τα κεφάλαια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε εγχειρήματα, είτε startups είτε spin offs υφιστάμενων εταιρειών, τα οποία θα έχουν ως χαρακτηριστικό ότι θα αξιοποιούν τις δυνατότητες των 5G δικτύων. Αν το εγχείρημα αυτό πετύχει, τότε η Ελλάδα έχει μία μεγάλη ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το 5G για να βρεθεί μπροστά από πολλές άλλες χώρες όσον αφορά τον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης.

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind κατέβαλαν συνολικά 372 εκατ. ευρώ.
   Συνολικά 372 εκατομμύρια ευρώ άντλησε το δημόσιο από τη δημοπράτηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που θα αφιερωθεί στα δίκτυα πέμπης γενιάς.
   Οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind απέκτησαν το δικαίωμα χρήσης σε τέσσερις ζώνες του φάσματος -700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz.
   Η αρχική τιμή εκκίνησης για κάθε δικαίωμα  ξεκινούσε από τις 640.000 ευρώ για τα τμήματα των ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 3600 MHz, και έφτανε στα 25,03 εκατ. ευρώ για τις φασματικές περιοχές 2 GHz και 700 MHz.
   Οι τρεις εταιρείες  έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το τίμημα είτε εφάπαξ, είτε σε 10 δόσεις σε βάθος 15ετίας.  Cosmote, Vodafone και Wind ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν γρήγορα τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, με στόχο να δώσουν τις πρώτες υπηρεσίες  πέμπτης γενιάς μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
   Αρχικά, τη νέα τεχνολογία θα γνωρίσουν οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ μέσα στα πρώτα τρία χρόνια τα δίκτυα 5G θα καλύψουν το 60% του πληθυσμού της χώρας.
   Η δημοπρασία οργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) από την οποία αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.
   Η κινεζική Huawei θα διατηρήσει την παρουσία της στις υποδομές ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, όχι όμως στο δίκτυο κορμού (core network), το οποίο έχει αναλάβει κυρίως η Ericsson αλλά στο σκέλος του ραδιοδικτύου (κεραίες και σταθμοί βάσης). H επιλογή της σουηδικής Ericsson ήρθε μετά την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τον εξοπλισμό της Huawei κάνοντας λόγο για κίνδυνο εθνικής ασφάλειας.
   Τα δίκτυα 5G προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων χάρη στη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλότερης συχνότητας σε σχέση με τα δίκτυα τέταρτης γενιάς.
   Το πρόβλημα είναι ότι τα σήματα υψηλής συχνότητας δεν διαπερνούν τόσο εύκολα τοίχους και άλλα εμπόδια –σε τέτοιες συνθήκες, οι χρήστες θα καλύπτονται από σήμα μικρότερης συχνότητας.
   Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα του 5G φτάνει θεωρητικά τα 10 gigabit ανά δευτερόλεπτο.
   Για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, όταν γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, απαιτείται συσκευή συμβατή με το 5G.
   Τα πρώτα μοντέλα κινητών 5G έχουν ήδη εμφανιστεί στην αγορά.
   Αρχή το πρώτο τρίμηνο του 2021
   «Η στρατηγική εξαρχής αποσκοπούσε τόσο στη μεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, όσο και στην δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για επιχειρηματικές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε δώδεκα και πλέον μήνες πριν από την εκκίνηση της δημοπρασίας και περιλάμβανε περισσότερες από 70 προαπαιτούμενες ενέργειες» ανακοίνωσε μετά τη δημοπρασία το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   «Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 τα πρώτα δίκτυα 5G θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, μέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλάχιστον στο 60% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό σε βάθος εξαετίας επεκτείνεται στο 94%, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδομών και την αποφυγή αποκλεισμών, έχει ληφθεί πρόνοια για την παροχή υπηρεσίας 5G από τουλάχιστον έναν πάροχο σε 42 απομακρυσμένες περιοχές, τόσο στην παραμεθόριο όσο και στην ενδοχώρα.
   »Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε θα έχουν δημιουργηθεί έως και 69.000 θέσεις εργασίας λόγω της μετάβασης στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, ενώ η προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία από τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι Μεταφορές, η Υγεία και η Εκπαίδευση μπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ» καταλήγει η ανακοίνωση.
   Ποια εταιρεία πήρε τι
   Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, συνολικά κατακυρώθηκαν στις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής τμήματα ραδιοσυχνοτήτων:
   Cosmote:
   δεκαπέντε (15) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ και συνολικό τίμημα 123.034.000 ευρώ.
   Vodafone:
   δεκατέσσερα (14) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ και συνολικό τίμημα 130.176.000 ευρώ.
   Wind:
   δέκα (10) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ ένα (1) τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.
   «Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας με την κατακύρωση των ως άνω φασματικών περιοχών αναμένεται να προσφέρει σημαντικότατα οφέλη για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές» ανακοίνωσε η ΕΕΤΤ.
   «Πέραν όμως των ανωτέρω, το σωρευτικό όφελος εκτιμάται πως θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναμένεται να επηρεάσει ριζικά ευρύ πλήθος διαστάσεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας».

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιήσει στην Ελλάδα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Next.e.GO, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
   Μάλιστα αύριο σε ειδική online εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας καθηγητής Ulrich Hermann και ο υφυπ. για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης αναμένεται να υπογράψουν το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των δύο πλευρών, με απώτερο στόχο την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
   Η εκδήλωση μάλιστα αποκτά πανηγυρικό χαρακτήρα καθώς θα συμμετέχουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  και η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό τον Αδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή του Νίκο Παπαθανάση.
   Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονομία αλλά και την κυβερνητική πολιτική, καθώς ανακοινώνεται μετά την επένδυση που θα πραγματοποιήσει ο όμιλος VW στην Αστυπάλαια μετατρέποντας το ελληνικό νησί στο πρώτο Πράσινο νησί της Ευρώπης.
   Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τοποθεσία που θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ωστόσο αρκετοί Δήμοι και Περιφέρειες δίνουν… γη και ύδωρ για να προσελκύσουν την συγκεκριμένη επένδυση που θα απασχολεί αρχικά εκατοντάδες εργαζόμενους.
   Ποια είναι η e.GO
   Η εταιρεία Next.e.GO Mobile SE δημιουργήθηκε το 2015 από τον καθηγητή μηχανολογίας του πανεπιστημίου του Aachen Dr. Günther Schuh. Σήμερα απασχολεί περίπου 450 υπαλλήλους και κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία διατίθενται σε προσιτές τιμές τα οποία ενδείκνυνται για κίνηση μέσα στην πόλη.

   Το πρώτο μοντέλο που κατασκεύασε φέρει το λογότυπο e.GO Life, το οποίο πωλείται σήμερα κάτω από τις 16.000 ευρώ. Το e.GO Life συναρμολογείται στο εργοστάσιο στο Άαχεν, το οποίο σε πλήρη λειτουργία παράγει 10.000 αυτοκίνητα ετησίως. Η e.Go το 2019 πήρε για πρώτη φορά μέρος στο περίφημο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης παρουσιάζοντας το πρωτότυπο e.GO Life Concept Sport, καθώς και διάφορες άλλες εκδόσεις του e.Go, αλλά και το ηλεκτρικό λεωφορείο e.Go People Mover. Επίσης, το 2020 η εταιρεία θα είχε και πάλι παρουσία στη Γενεύη με την έκδοση παραγωγής του παραπάνω πρωτότυπου, όμως λόγω κορωνοϊού θυμίζουμε ότι η Έκθεση ακυρώθηκε.

   Σύμφωνα με την εταιρεία, το επιφάνειας 16.000 τετραγωνικών μέτρων βιομηχανικό συγκρότημά της αποτελεί υπόδειγμα σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, της οποίας όλα τα τμήματα θα συνδέονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό μάλιστα δεν εφαρμόζεται μόνο στην παραγωγή, αλλά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας από τη σχεδίαση μέχρι την συναρμολόγηση, αλλά και τις πωλήσεις. Η μονάδα αυτή μάλιστα θα επεκταθεί κατά την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να διπλασιάσει την παραγωγή της.
   Τρεις εκδόσεις…
   Το e.GO Life αποτελεί το βασικό μοντέλο της εταιρείας ενώ παράλληλα υπάρχουν ακόμη δύο εκδόσεις εκ των οποίων η μία ακόμη που είναι concept.
   Ουσιαστικά έχουμε τη βασική έκδοση e.GO Life και e.GO Life Sport με σπορ χαρακτηριστικά ενώ το concept μοντέλο e.GO Life Cross αποτελεί την… off road εκδοχή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

   Το βασικό μοντέλο e.GO Life αποτελεί ένα δίθυρο τετραθέσιο μοντέλο με μπαταρία 21,5 KW, ηλεκτρικό κινητήρα 57 kW (77 hp) από τη Bosch και συνολικό βάρος 1,2 τόνων. Η αυτονομία του μέσα στην πόλη ανέρχεται σε 203 χιλιόμετρα, ενώ στο εθνικό οδικό δίκτυο η αυτονομία του μειώνεται στα 139 χιλιόμετρα.
   H κατασκευή του μοντέλου γίνεται πάνω σε ένα αλουμινένιο πλαίσιο, ενώ το αμάξωμά του αποτελείται από ειδικό πλαστικό-πολυμερές υλικό. Η e.Go τονίζει ότι πολλά από τα τμήματά του μπορούν να ανακυκλωθούν στο τέλος της «ζωής» του αυτοκινήτου.

   Παράλληλα η εταιρεία επισημαίνει ότι επίτηδες δεν υπάρχει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης! «Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει μεγάλη αυτονομία. Στο τέλος, όμως ένα τέτοιο όχημα είναι πολύ μεγάλο και βαρύ οπότε καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας» επισημαίνουν τα στελέχη της e.GO Mobile.
   Δείτε video από την παρουσίαση των e.GO Life Concept Sport & e.GO Life Concept Cross:
    
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.