Jump to content
 • Τεχνολογία

  Τεχνολογία

  775 ειδήσεις in this category

  1. Τεχνολογία

   Engineer

   Ο ρυθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Παγκοσμίως, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν το 2021 και σημείωσαν άλμα της τάξης του 55% το 2022, αποτελώντας το 13% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων. Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, ωστόσο, τα μέρη του οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης (eMobility) θα πρέπει να συνεργαστούν γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες για τη μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με νέα μελέτη από την EY και την Eurelectric. Η μελέτη εξετάζει τις απόψεις ηγετών από το οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης, από τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι επιχειρήσεις διαχείρισης στόλου, οι υπεύθυνοι αστικού σχεδιασμού και οι υποδομές φόρτισης.
   Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2022, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν το 27% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων στην Κίνα, στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από το 20%, ενώ στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν σε περισσότερο από 7%. Είναι, όμως, οι συνθήκες ώριμες για τη μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό; Η μελέτη τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμένη δράση από τους συμμετέχοντες του οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο μάλιστα της επίτευξης των στόχων απανθρακοποίησης, με τις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτό.
   Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στηρίζεται σε έξι βασικές προτεραιότητες
   Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, η μελέτη υπογραμμίζει ότι, συλλογικά, το οικοσύστημα πρέπει να επικεντρωθεί σε έξι βασικούς πυλώνες της αλυσίδας αξίας της ηλεκτροκίνησης: τις ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και ζωτικές πρώτες ύλες, την παραγωγή καθαρής και πράσινης ενέργειας, τις προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων με τεχνολογία έξυπνων δικτύων ενέργειας, τις ψηφιακές πλατφόρμες και mobile apps για τη βελτιστοποίηση της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και τέλος, την εύρεση και εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ανθρώπινου κεφαλαίου.
   Υποδομές φόρτισης για όλους
   Καθώς το δημογραφικό προφίλ των αγοραστών ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται και περιλαμβάνει μία ολοένα και πιο ευρεία ομάδα καταναλωτών, με πιο συνήθεις προσδοκίες σε σχέση με τους “early adopters”, η ύπαρξη και λειτουργία υποδομών φόρτισης για όλους είναι κρίσιμη. 
   Σύμφωνα με τη μελέτη, υπολογίζεται ότι, μέχρι το 2040, ο συνολικός αριθμός των αναγκαίων αστικών, ιδιωτικών και δημόσιων φορτιστών στην Ευρώπη, θα αγγίξει τα 140 εκατομμύρια (το 88% αυτών θα προορίζονται για κατ’ οίκον φόρτιση), για την εξυπηρέτηση περίπου 239 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων. Στις ΗΠΑ, συνολικά 91 εκατομμύρια φορτιστές (85% για κατ’ οίκον φόρτιση) θα είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση 152 εκατομμυρίων οχημάτων, την ίδια περίοδο.
   Για την ταχύτερη και πιο δίκαια κατανεμημένη δημιουργία υποδομών φόρτισης, η μελέτη προτείνει την εγκατάσταση φορτιστών – μέσω ρυθμιστικών κινήτρων – σε χώρους όπου οι άνθρωποι εργάζονται και ζουν. Η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών δικτύου και των δημόσιων αρχών, για την προετοιμασία της ανάπτυξης δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και εκτιμώντας τις ανάγκες των υποδομών και τις απαιτούμενες επενδύσεις, αποτελεί επίσης μία κρίσιμη παράμετρο.
   Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού σε κεντρικό ρόλο
   Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με την εξειδίκευσή τους στις τεχνικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού και την εκτεταμένη γνώση τους σχετικά με τον διαμοιρασμό του φορτίου και τις γραμμές τροφοδοσίας. Η μελέτη υποστηρίζει ότι, στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού πρέπει να αναλάβουν έναν πιο πελατοκεντρικό ρόλο, βασιζόμενες σε μεγαλύτερο βαθμό στην τεχνολογία. Για να πετύχουν θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο προληπτικά με τους υπεύθυνους αστικού σχεδιασμού, και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δίκτυα που θα επιτρέπουν τη σύνδεση ανανεώσιμων και άλλων μορφών ενέργειας κατανεμημένης παραγωγής στο ενεργειακό δίκτυο. Επιπλέον, θα πρέπει να διαχειριστούν νέα ενεργειακά φορτία στα σημεία φόρτισης και να επιδιώξουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή ενέργειας κατά μήκος του δικτύου.
   Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Παρά το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τις διάφορες οικονομικές πιέσεις, η μελέτη της EY με τη Eurelectric δείχνει ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Όμως, για να είναι επιτυχημένη η μετάβαση σε ένα περιβάλλον ηλεκτροκίνησης, η συνεργασία των μερών του ευρύτερου οικοσυστήματος του eMobility είναι απαραίτητη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέες και επαρκείς υποδομές φόρτισης, αλλά και σε πιο ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς η αύξηση του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να ασκήσει μεγάλη πίεση στα ενεργειακά δίκτυα».
   Read more...

   116 • 0

  2. Τεχνολογία

   Engineer

   Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών καταστροφών επέτρεψαν να σωθούν πολλές ζωές, αλλά οι οικονομικές απώλειες λόγω των φαινομένων αυτών αυξήθηκαν κατακόρυφα, υπογράμμισε σήμερα ο ΟΗΕ.
   Την περίοδο 1970- 2021 λιγότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ακραίων μετεωρολογικών, κλιματικών και υδρολογικών φαινομένων, εκ των οποίων το 90% στις αναπτυσσόμενες χώρες, επεσήμανε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).
   Όμως οι 11.778 φυσικές καταστροφές που καταγράφηκαν το διάστημα αυτό προκάλεσαν οικονομικές απώλειες ύψους 4.300 δισεκ. δολαρίων.
   “Οι πιο ευάλωτες κοινότητες είναι δυστυχώς οι πλέον πληγείσες από τους μετεωρολογικούς, κλιματικούς και υδρολογικούς κινδύνους”, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΠΜΟ Πέτερι Τάαλας.
   Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και η συντονισμένη διαχείριση των καταστροφών μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπινων απωλειών.
   Ο Τάαλας έχει αναγάγει σε προτεραιότητα την κάλυψη όλου του παγκόσμιου πληθυσμού από αυτά τα συστήματα, τα οποία επιτρέπουν στους ανθρώπους να προετοιμάζονται, να βρίσκουν καταφύγιο ή να απομακρύνονται εγκαίρως από επικίνδυνες περιοχές.
   Στόχος είναι να προστατευθεί όλος ο κόσμος ως το τέλος του 2027.
   Προς το παρόν μόνο οι μισές χώρες διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, με την κάλυψη να είναι ιδιαίτερα μικρή στην Αφρική και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
   Οι χώρες μέλη του ΠΜΟ, που συνεδριάζουν από σήμερα στη Γενεύη, πρέπει να επικυρώσουν την πρωτοβουλία του ΠΜΟ, του Γραφείου του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Καταστροφών, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου με ονομασία “Early Warnings for All” (Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για όλους).
   Μια πρώτη ομάδα 30 χωρών έχει επιλεγεί για να ξεκινήσει από αυτές η πρωτοβουλία το 2023.
   Οικονομικές απώλειες
   Ο κυκλώνας Μόκα, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα φυσικών καταστροφών, δήλωσε ο Τάαλας.
   Ο Μόκα, εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκαν 145 άνθρωποι στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τη χούντα που κυβερνά τη χώρα, “προκάλεσε γενικευμένη καταστροφή (…) πλήττοντας τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς”, σημείωσε, αλλά ωστόσο ο απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με αντίστοιχες φυσικές καταστροφές του παρελθόντος, όταν “η Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές μετρούσαν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς”.
   “Χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση και τη διαχείριση καταστροφών, αυτά τα καταστροφικά ποσοστά θνησιμότητας ανήκουν πλέον ευτυχώς στο παρελθόν. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σώζουν ζωές”, υπογράμμισε.
   Αν και οι θάνατοι μειώθηκαν, οι οικονομικές απώλειες εκτοξεύθηκαν.
   Οι πλούσιες χώρες επλήγησαν περισσότερο από οικονομική άποψη.
   Οι ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες 1.700 δισεκ. δολαρίων, το 39% των συνολικών οικονομικών απωλειών από το 1970.
   Αντιθέτως, αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας τους, οι πιο φτωχές χώρες πληρώνουν μεγαλύτερο φορτίο, υπογραμμίζει ο ΠΜΟ.
   Το 60% των απωλειών που οφείλονται σε μετεωρολογικές, κλιματικές και υδρολογικές καταστροφές εντοπίζεται στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά σε περισσότερες από τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις οι οικονομικές απώλειες αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Καμία φυσική καταστροφή δεν έχει προκαλέσει οικονομικές απώλειες μεγαλύτερες του 3,5% του ΑΕΠ μιας ανεπτυγμένης χώρας.
   Συγκριτικά, στο 7% των καταστροφών που έπληξαν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι απώλειες που προκάλεσαν αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ τους. Πολλές καταστροφές προκάλεσαν μάλιστα απώλειες ίσες με το ένα τρίτο του ΑΕΠ μιας χώρας.
   Read more...

   113 • 0

  3. Τεχνολογία

   Engineer

   Δέκα χώρες, όλες τους επί ευρωπαϊκού εδάφους, κερδίζουν τον τίτλο των πιο φιλικών περιοχών του κόσμου για να ιδρύσει κανείς μια startup για το 2023. Στην κορυφή του παγκόσμιου «top 10» για νεοφυείς εταιρείες βρίσκεται η Τσεχία, ενώ τις τρεις πρώτες θέσεις συμπληρώνουν Φινλανδία και Σουηδία.
   Μία θέση στη λίστα των «Βest countries to launch a startup» για το 2023, που συνέταξε το «Business Name Generator», κατακτούν η Εσθονία (4η θέση) και η Σλοβακία (στην 5η), με τη Μεγάλη Βρετανία να βρίσκεται στην 6η θέση. Ακολουθούν Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Πορτογαλία, που επίσης έχουν μια θέση στην κατάταξη των πιο φιλικών οικοσυστημάτων για startups το 2023.
   Το Business Name Generator, προκειμένου να καταρτίσει το «top 10» των πιο δυναμικών χωρών για startups, ανέλυσε 50 κράτη, παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς παράγοντες, όπως οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές, το ΑΕΠ και το κόστος των διαδικασιών εκκίνησης μιας startups. Η μελέτη εξετάζει επίσης την επίδοση των χωρών σε παράγοντες, όπως το κόστος και η ποιότητα ζωής, και βαθμός ευτυχίας των πολιτών.
   Η Τσεχία αναδείχθηκε ως η καλύτερη χώρα για την έναρξη μιας startup το 2023. Με το κόστος για την εκκίνηση μιας startup να αντιστοιχεί στο 1,1% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Τσεχία θεωρείται ένα από τα φθηνότερα μέρη στον κόσμο, για να ξεκινήσει κανείς μια startup. Σύμφωνα με την έρευνα, το κόστος εργασίας είναι επίσης λογικό, με μισθούς κατά μέσο όρο $1.800 τον μήνα.
   Πρωτιά για την Τσεχία
   Η Φινλανδία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη χώρα για startups στον κόσμο για το 2023. Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με 20% και η έναρξη λειτουργίας μιας εταιρείας (διαδικασίες εκκίνησης) αντιστοιχεί μόλις στο 0,7% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η χώρα φιλοξενεί επίσης τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους του κόσμου, κάτι που έχει θετικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, αφού οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι οδηγούν σε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
   Η Σουηδία κατέλαβε την τρίτη θέση με το κόστος έναρξης μιας startup να είναι μόλις 0,5% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η χώρα διαθέτει το υψηλότερο ΑΕΠ μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών με 59.324 δολάρια κατά κεφαλήν. Σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό κόστος διαβίωσής του (881,20 $ τον μήνα χωρίς ενοίκιο), αυτό υποδηλώνει μια μεγάλη καταναλωτική βάση με διαθέσιμο εισόδημα που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τοπική startup. Ωστόσο, ο επιχειρηματικός φόρος στη Σουηδία είναι ελαφρώς υψηλότερος σε σύγκριση με την Τσεχία και τη Φινλανδία και βρίσκεται στο 20,60%.
   Εσθονία και Σλοβακία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της ίδιας λίστας. Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Εσθονία καταλαμβάνει την 98η θέση στην παγκόσμια σκηνή και κατέχει την 4η στον δείκτη που αφορά τις startups. Η βορειοευρωπαϊκή χώρα έχει λογικό μέσο μισθό 1.200 $ τον μήνα και το κόστος για την έναρξη λειτουργίας είναι μόλις 1% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αντίστοιχο είναι -σύμφωνα με την έρευνα- το κόστος εκκίνησης και στη Σλοβακία. Αν και το κόστος εργασίας είναι υψηλότερο (1.550 $ τον μήνα κατά μέσο όρο), η Σλοβακία έχει μικρότερο κόσμος ζωής (660,40 $ μηνιαίως, χωρίς το ενοίκιο), γεγονός που της εξασφαλίζει μια υψηλή θέση στη λίστα.
   © Business Name Generator Δυναμικά η Μεγάλη Βρετανία
   Παρά την τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα, η Μεγάλη Βρετανία κατέλαβε την 6η θέση στη συνολική κατάταξη, ξεπερνώντας όλες τις άλλες χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας. Η χώρα είναι η μόνη όπου οι διαδικασίες έναρξης επιχείρησης δεν κοστίζουν ούτε ευρώ. Επιπλέον, ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων είναι επί του παρόντος σταθερός στο 19% επί του παραγόμενου κεφαλαίου.
   Από την πλευρά της, η Ολλανδία κατακτά την 7η θέση της λίστας, σκοράροντας πιο ψηλά από όλες τις υπόλοιπες στον δείκτη «ποιότητα ζωής». Η χώρα διαθέτει επίσης τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία ευτυχίας στο «top 10» (7,4) μετά από τη Φινλανδία. Ωστόσο, έχει υψηλότερο κόστος εργασίας, με μέσους μηνιαίους μισθούς της τάξης των $3.900 και εταιρικό φορολογικό συντελεστή 25,8%, σύμφωνα πάντα με την έρευνα.
   Στην Αυστρία ο αντίστοιχος φόρος είναι 25%, ο τρίτος υψηλότερος στο «top 10», ενώ οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι διαδικασίες εκκίνησης μιας εταιρείας αντιστοιχούν στο 4,7% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ -το υψηλότερο της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, η Αυστρία κατατάσσεται στην 8η θέση χάρη στη βαθμολογία της στην ποιότητα ζωής (186,21) και την ευτυχία (7,2) των πολιτών.
   Στη Δανία, οι διαδικασίες έναρξης κοστίζουν μόλις 0,2% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ωστόσο, η πρόσληψη προσωπικού θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρή για τους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, με τους Δανούς να κερδίζουν 5.900 $ τον μήνα κατά μέσο όρο.
   Στη 10η θέση στη λίστα με τις καλύτερες χώρες για να ξεκινήσει κανείς μια startup βρίσκεται η Πορτογαλία. Αν και έχει έναν από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές επιχειρήσεων στον κόσμο με 31,5%, εντούτοις οι διαδικασίες εκκίνησης είναι λογικές και αντιστοιχούν στο 1,9% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με το μηνιαίο κόστος ζωής να είναι κατά μέσο όρο $626,10 χωρίς το ενοίκιο.
   Read more...

   349 • 0

  4. Τεχνολογία

   Engineer

   Ωριμάζουν σταδιακά οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο η Ελλάδα να καταστεί κόμβος μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων.
   Η κινητικότητα που υπάρχει συντηρεί την προσδοκία, σε 4 με 5 χρόνια, η χώρα μας να αποτελέσει το νούμερο κόμβο 2, στη Μεσόγειο, μετά τη Μασσαλία (σήμερα το νούμερο 1) με βάση τη διαθέσιμη χωρητικότητα.
   Σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στην έναρξη της κατασκευής του βρίσκεται το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα East to Med data Corridor (EMC) συνολική επένδυση 1 δις. ευρώ.
   Στην κοινοπραξία δημιουργό του EMC το 50,5% έχει η Saudi Telecom (ο σαουδαραβικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και μεταξύ των βασικών παρόχων στη Μέση Ανατολή) 25% έχει η ΔΕΗ, 20% η Cyta (ο ΟΤΕ της Κύπρου) και 5% η Telecommunication Telephony Satellite Applications – TTSA(τηλεπικοινωνιακή εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και γραφεία στην Κύπρο και την Ελβετία).
   Το EMC χωρίζεται σε δύο φάσεις η πρώτη θα ενώσει Ευρώπη – Σαουδική Αραβία και η δεύτερη Σαουδική Αραβία – Ασία. Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης εκτιμάται σε 380 εκατ. (συνολική επένδυση 0,5 δις. αν περιληφθεί το χρηματοοικονομικό κόστος).  Θα προσαιγιαλωθεί σε Κρήτη Χανιά και χρειάζεται 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί
   Σταθμός στις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί ήταν η εξαγορά της Lamda Hellix από την Digital Realty – από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο των data centers, με περισσότερες από 310 εγκαταστάσεις σε 45 χώρες – και οι επενδύσεις που έκτοτε πραγματοποιεί στη χώρα.
   Με αφετηρία τα δύο πρώτα data center, τα Athens 1 και Athens 2 (δημιουργήματα της Lamda Hellix, ελληνική εταιρεία μέχρι την εξαγορά της) η Digital Realty σύντομα θα θέσει σε λειτουργία το Athens 3, έχει ξεκινήσει την κατασκευή του Athens 4 (εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2024) ενώ έχει αγοράσει τη γη (απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων) στο Κορωπί (εκεί δηλαδή που είναι οι εγκαταστάσεις της) προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για το 5.
   Παράλληλα γίνεται η προεργασία για την έναρξη της κατασκευής του data center της Digital Realty στην Κρήτη. Η πρώτη φάση του θα ολοκληρωθεί εντός του 2025.
   Σύμφωνα με την Digital Realty οι επενδύσεις της στην Ελλάδα θα έχουν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Για τα υπό κατασκευή τρία νέα data center (δύο στην Αθήνα και ένα στην Κρήτη) εκτιμάται ότι θα διαθέσει περί τα 300 εκατ. ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της στην περιοχή καθώς ταυτόχρονα επενδύει σε Ισραήλ, Ρώμη και Βαρκελώνη.
   Στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότερα  υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα (γίνεται λόγος για τουλάχιστον 15) που υλοποιούνται από κολοσσούς της τεχνολογίας όπως η Facebook ή από διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τοποθετούν την Ελλάδα στο χάρτη των επενδύσεων τους.
   Το παζλ του εν λόγω οικοσυστήματος συμπληρώνεται με τις επιχειρηματικές κινήσεις ελληνικών εταιρειών, όπως η Lancom, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας) η ΔΕΗ κ.α.
   Ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Grid Telecom και σε συνεργασία με την Telecom Egypt έχουν ανακοινώσει (Δεκέμβριος 2022) τη συμμετοχή τους στη διακλάδωση προς την Κρήτη, του μεγάλου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου υπό την ονομασία 2 Africa.
   Το 2 Africa αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και θα έχει συνολικό μήκος άνω των 45.000 χλμ. Θα κάνει το γύρο ολόκληρης της Αφρικής περνά από χώρες της Ασίας όπως το Ιράν και η Ινδία και τις ενώνει με Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Ιδιοκτήτες του είναι οι China Mobile, MTN, Meta (Facebook) Orange, Saudi Telecom, Telecom Egypt, Vodafone και WIOCC.
   Η ελληνικού ενδιαφέροντος προβλεπόμενη διακλάδωση του καλωδίου θα προσαιγιαλωθεί στο Τυμπάκι, στη νότια πλευρά της Κρήτης, διασυνδέοντας το νησί ανατολικά με το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο και δυτικά με τη Γένοβα στην Ιταλία και τη Μασσαλία στη Γαλλία.
   Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο οπτικών ινών IONIAN που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία. Κατασκευάστηκε από την Islalink (εταιρεία του καναδικού επενδυτικού κεφαλαίου, Fiera Infrastructure παγκόσμιο επενδυτή σε υποδομές μεσαίας αγοράς με παρουσία στο Τορόντο, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη) για την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας στη χονδρική και εξυπηρετεί ήδη τους πρώτους πελάτες του.
   Το IONIAN αποτελείται από ένα υποβρύχιο καλώδιο που συνδέει την ιταλική πόλη του Κρότωνα με την Πρέβεζα στην Ελλάδα, μήκους 330 χλμ. και επεκτείνεται με δύο επίγειους δακτυλίους οπτικών ινών που συνδέουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με το Μιλάνο και τη Ρώμη σε συνεργασία με την Grid.
   Η Lancom στο Ηράκλειο της Κρήτης κατασκευάζει το Balkan Gate Crete το οποίο θα ολοκληρωθεί τέλος 2024. Το Balkan Gate 1 στη Θεσσαλονίκη το τρίτο κέντρο δεδομένων της Lancom, το μεγαλύτερο ουδέτερο κέντρο δεδομένων της Βόρειας Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα, πιο προηγμένα και ενεργειακά αποδοτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε τη λειτουργία του αρχές του 2022 και η προοπτική είναι να επεκταθεί περαιτέρω.
   Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται η επένδυση της Microsoft για τη δημιουργία τριών data center στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, ενώ η Sparkle (Telecom Italia) η οποία διατηρεί στην Ελλάδα 4 κέντρα δεδομένων (τρία στην Αθήνα και ένα στα Χανιά) ανακαινίζει και αναβαθμίζει το κέντρο δεδομένων της στην Κρήτη για να αποτελέσει μεταξύ άλλων έναν από τους κόμβους του νέου υποθαλάσσιου καλωδίου Blue.
   Read more...

   273 • 0

  5. Τεχνολογία

   GTnews

   Στην μάχη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσω καινοτόμων προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί, συντονιστής των οποίων είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
   Πρόκειται για δύο καινοτόμα προγράμματα το «Deep Cube» και το «SeasFire» που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022 αντίστοιχα και μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκουν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς με διαφορετικούς τρόπους.
   Όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, νεοεκλεγείς στο ΕΜΠ, Γιάννης Παπουτσής, «η στόχευση του Deep Cube είναι να αξιοποιήσει πολύ μεγάλο πλούτο δορυφορικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα αυτή την στιγμή, ελεύθερα και δωρεάν σε συνδυασμό με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσουμε να εξάγουμε νέες πληροφορίες μέσα από τα δορυφορικά δεδομένα», και προσθέτει ότι στο Deep Cube υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κι εφαρμογές, μία εκ των οποίων είναι η εκτίμηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς για την επόμενη ημέρα. «Είναι μία εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει με αφορμή και την έναρξη σήμερα της αντιπυρικής περιόδου.
   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρσι λειτούργησε πιλοτικά για την Ελλάδα ωστόσο φέτος η εφαρμογή του έχει επεκταθεί για όλη την Μεσόγειο. «Ως χώρα και ως φορέας (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) έχουμε καινοτομήσει, είμαστε από τους πρώτους. Θα το αναπτύξουμε και για άλλες χώρες, στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων που μας έχουν ζητηθεί, στην Ισπανία για παράδειγμα και θα το κάνουμε και για την ευρύτερη Μεσόγειο», τονίζει.
   «Μέσω του καινοτόμου προγράμματος προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της πρόληψης του κινδύνου, που είναι σύνθετο και πολυδιάστατο καθώς είναι μια σειρά από περιβαλλοντικές και άλλες παράμετροι που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυξάνοντας ή μειώνοντας τον κίνδυνο κάθε φορά. Αυτό επειδή είναι δύσκολο κανείς να το μοντελοποιήσει προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουμε όλες αυτές τις σύνθετες και μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων αυτών των παραμέτρων. Αυτό μπορεί να συμβεί αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα. Αφήνουμε ένα μοντέλο να παίρνει σαν είσοδο αυτές τις παραμέτρους και με βάση το ιστορικό των καμένων εκτάσεων να μάθει αυτές τις σύνθετες αλληλοσυσχετίσεις. Και στη συνέχεια αφού το εκπαιδεύσουμε αυτό το μοντέλο το βάζουμε στην παραγωγή. Σε καθημερινή βάση μαζεύουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και κάνουμε μία εκτίμηση για την επόμενη μέρα», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπουτσής και προσθέτει την σημαντική συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος σε αυτό το εγχείρημα.
   Με γνώμονα το «Deep Cube» η ερευνητική ομάδα του Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ προχώρησε μετά από ένα χρόνο, τον Μάρτιο του 2022 στην ανάπτυξη ενός δεύτερου πρωτοποριακού προγράμματος του “SeasFire’’ που χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Το “SeasFire’’ μελετάει την εκτίμηση κινδύνου για δασική πυρκαγιά αλλά σε άλλη χωροχρονική κλίμακα, σε 2, 3, 4, 5 μήνες από σήμερα. «Μετά το DeepCube πήραμε το θάρρος να το προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουμε τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μία βασική παραδοχή που κάνουμε είναι το φαινόμενο της πεταλούδας δηλαδή κάτι το οποίο συνέβη κάποια στιγμή παλαιότερα, σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, μπορεί να επηρεάσει τι θα γίνει εδώ και τώρα και αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο διασυνδεδεμένο σύστημα με φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν η μία την άλλη, σε διάφορες χωροχρονικές αποστάσεις. Πρόκειται για τηλεσυνδέσεις. Αυτό προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε στο SeasFire κι επικεντρωνόμαστε στην Ευρώπη, αλλά για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον εποχιακό κίνδυνο για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε πληροφορία από το τι γίνεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη παλαιότερα για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει το φετινό καλοκαίρι. Αυτή είναι η καινοτομία του», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπουτσής.
   Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη από τις φυσικές καταστροφές
   Σύμφωνα με τον κ. Παπουτσή η επιστημονική κοινότητα προχωράει με γοργούς ρυθμούς στην κατεύθυνση να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη από αυτά τα φαινόμενα. «Το ζήτημα είναι πώς όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα δορυφορικά δεδομένα, θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών. Επομένως, πρέπει να χτιστεί η εμπιστοσύνη και η κατανόηση σε αυτά τα εργαλεία, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και επιχειρησιακά», σημειώνει ο κ. Παπουτσής.
   Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται όλο και περισσότερο από την επιστημονική κοινότητα σε συνδυασμό με τα κλιματολογικά και δορυφορικά δεδομένα. «Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά η τεχνητή νοημοσύνη. Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και ως προς την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη φάση του κύκλου διαχείρισης των πυρκαγιών. Τέτοιες εφαρμογές θα βγαίνουν συνέχεια και ήδη βγαίνουν από την επιστημονική κοινότητα, το ζήτημα είναι πώς αυτές θα ενταχθούν σε έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό ή σε μία αντιμετώπιση με βάση τα πρωτόκολλα που έχει η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, ο ΟΑΣΠ ή οι άλλοι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Αυτό είναι άλλο θέμα και αφορά την εθνική πολιτική και μία φάση συστηματικής αξιολόγησης αλλά και συνανάπτυξης κάποιων υπηρεσιών», επισημαίνει ο κ. Παπουτσής.
   Read more...

   191 • 0

  6. Τεχνολογία

   Engineer

   Η NASA εγκαινίασε ένα νέο διαδραστικό εργαλείο που δείχνει τον Άρη με εξαιρετική λεπτομέρεια και σας επιτρέπει να ταξιδέψετε μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος με το πάτημα ενός ποντικιού.
   Το εξαιρετικό Global CTX Mosaic του Άρη περιλαμβάνει 110.000 εικόνες που έχουν ληφθεί από την Context Camera (CTX) του Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) της NASA.
   Σε ανάρτηση στον ιστότοπό της, η NASA περιγράφει το ψηφιδωτό ως "την υψηλότερης ανάλυσης παγκόσμια εικόνα του κόκκινου πλανήτη που έχει δημιουργηθεί ποτέ". Για να δώσει έμφαση στην ανακοίνωση, προσθέτει: "Αν εκτυπώνονταν, αυτό το μωσαϊκό των 5,7 τρισεκατομμυρίων pixel (ή 5,7 terapixel) θα ήταν αρκετά μεγάλο για να καλύψει το στάδιο Rose Bowl στη California".
   Χρειάστηκαν έξι χρόνια και δεκάδες χιλιάδες ώρες για την ανάπτυξή του από το Εργαστήριο Bruce Murray του Caltech για την Οπτικοποίηση Πλανητών. Με μια πρώτη επίσκεψη στο ψηφιδωτό, θα σας παρουσιαστεί μια οπτική γωνία που βρίσκεται αρκετά πάνω από την επιφάνεια του Άρη.
   Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα βρείτε μια σειρά από προτάσεις για μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε. Μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας τον κρατήρα Jezero, την αρχαία αποξηραμένη κοίτη λίμνης όπου το Perseverance rover της NASA αναζητά στοιχεία μικροβιακής ζωής τα τελευταία δύο χρόνια, και το σημείο όπου το ελικόπτερο Ingenuity έχει πραγματοποιήσει πολλές πτήσεις.
   Αφού ρίξετε μια καλή ματιά τριγύρω, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ή το ποντίκι για μεγέθυνση και σμίκρυνση, μπορείτε να πάρετε μια εξαιρετική ιδέα της τεράστιας απόστασης μεταξύ του Perseverance και του άλλου λειτουργικού rover της NASA, του Curiosity, επιλέγοντας το κουμπί για το παλαιότερο όχημα. Καθώς το κάνετε αυτό, η προβολή θα ανυψώνεται ήπια και θα σαρώνει ομαλά το έδαφος με παρόμοιο τρόπο όπως το Google Earth μετακινείται μεταξύ των τοποθεσιών.
   Αν ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον από μόνοι σας και θέλετε να επιστρέψετε σε αυτό αργότερα, μπορείτε να βάλετε έναν σελιδοδείκτη στην τοποθεσία χρησιμοποιώντας ένα από τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
   Ο Jay Dickson, ο επιστήμονας επεξεργασίας εικόνας που ηγήθηκε του έργου και διευθύνει το εργαστήριο Murray, δήλωσε για το ψηφιδωτό: «Ήθελα κάτι που θα ήταν προσβάσιμο σε όλους. Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τώρα. Η μητέρα μου, που μόλις έκλεισε τα 78 της χρόνια, μπορεί να το χρησιμοποιήσει τώρα. Ο στόχος είναι να μειωθούν τα εμπόδια για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τον Άρη».
   Read more...

   243 • 0

  7. Τεχνολογία

   Engineer

   Στην τελική ευθεία μπαίνει μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, το «πολύπαθο» έργο του ελεύθερου WiFi στους δημόσιους χώρους ανά την επικράτεια της χώρας, το οποίο μένει… ανοιχτό από το 2020.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες έπεσαν οι τελικές υπογραφές της Συμφωνίας-Πλαίσιο από τους αναδόχους που έχουν οριστεί για την υλοποίηση του έργου και εντός 15 ημερών θα γίνει νέος διαγωνισμός από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κατοχύρωση των γεωγραφικών περιοχών σε κάθε έναν από αυτούς.
   Ήδη από το 2021, προσωρινοί ανάδοχοι για την διεκπεραίωση του έργου, το οποίο σαν ιδέα υπάρχει από εποχή Αντώνη Σαμαρά (το είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2013), είχαν οριστεί ο ΟΤΕ, η Nova και η κοινοπραξία Vodafone – Cosmos Business Systems. Πριν από ένα μήνα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε καλέσει τους τρεις αναδόχους να προσέλθουν για να υπογράψουν τις τελικές συμβάσεις, κάτι που έγινε πριν από μερικές ημέρες, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, φέρνοντας έτσι το έργο ένα βήμα πιο κοντά στην τελική υλοποίησή του.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 18,5 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης έχουν ήδη υποδειχθεί από τους Δήμους και ενδεικτικά θα είναι xώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
   Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ειδικά σε αυτές που παρατηρείται υστέρηση, αλλά και η προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει η δωρεάν αυτή πρόσβαση στις διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες της κάθε περιοχής.
   Τι προβλέπει το έργο
   Όπως προβλέπει η σύμβαση, αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.
   Για την ακρίβεια, το WiFi4GR (όπως ονομάζεται το έργο για το ελεύθερο WiFi) προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.
   Η δράση είναι συμπληρωματική της αντίστοιχης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU.
   Τα σημεία εγκατάστασης και η «δουλειά» των αναδόχων
   Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η κατανομή τους σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.
   Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσουν οι ανάδοχοι σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ανάδοχοι (ΟΤΕ, Nova, και η κοινοπραξία Vodafone – Cosmos Business Systems) ωστόσο θα αναλάβουν πέρα από την εγκατάσταση και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.
   Στα πλαίσιο του έργου οι ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί σημείο ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων.
   Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των νέων συστημάτων, υποδομών και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.
   Read more...

   689 • 0

  8. Τεχνολογία

   Engineer

   Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτριος Οδ. Παπαγιαννίδης, αναλύει στο  Εργοληπτικόν Βήμα Νο_133 την καινοτόμο πρωτοβουλία των Smart Villages.
   Ορισμός και Στόχευση
   Τα έξυπνα χωριά είναι τοπικές κοινότητες/οικισμοί σε αγροτικές περιοχές οι οποίες χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουν την ζωτικότητα/ανθεκτικότητα/ποιότητα ζωής τους, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και ευκαιρίες. Στηρίζονται στην συμμετοχική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής τους για τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και/ή περιβαλλοντικών τους συνθηκών, ιδίως μέσω της αξιοποίησης/δημιουργίας/χρήσης/αναζήτησης λύσεων που προσφέρονται από ψηφιακές τεχνολογίες.
   Τα έξυπνα χωριά επωφελούνται από την συνεργασία και συμμαχίες με άλλες κοινότητες και δρώντες παράγοντες σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Η έναρξη και εφαρμογή στρατηγικών Smart Villages μπορεί να βασιστεί σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.
   Οι κοινότητες στις αγροτικές περιοχές μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους οικισμούς, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τα διοικητικά όρια ή τον αριθμό των κατοίκων. Όσον αφορά τους όρους επιλεξιμότητας για στήριξη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ορισμούς των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπονται από τον ΟΟΣΑ, EUROSTAT ή άλλους ορισμούς. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τον ορισμό της EUROSTAT αλλά είναι σαφές ότι θα απαιτηθεί εστίαση σε σαφώς «προσδιορισμένα χωρικά υποσύνολα» με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
   Η συμμετοχική προσέγγιση για τον σχεδιασμό και εφαρμογή των Smart Villages απαιτεί την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στην εκπόνηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική Smart Village (bottomup προσέγγιση). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, η συμμετοχική προσέγγιση θα διασφαλίσει ότι οι ανάγκες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση των ανθρώπων είναι απόλυτα στοχευμένες και εφαρμόσιμες.
   Οι ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πλατφόρμες εκμετάλλευσης δεδομένων ή καινοτομιών που σχετίζονται με τη χρήση του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT). Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούν ώστε να καταστεί δυνατή η ευελιξία των έξυπνων χωριών, για να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους τους και να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.
   Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δεν αποτελεί προϋπόθεση για επιλογή μιας περιοχής ανάπτυξης Smart Village, πλην όμως, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρξει ή να επεκταθεί ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας για να διευκολύνει την ανάπτυξη των ψηφιακών λύσεων (συμπληρωματικότητα με το εθνικό πλάνο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και των δικτύων νέας γενιάς).
   Οι στρατηγικές του Smart Village ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της περιοχής τους, βασιζόμενες στις ανάγκες των περιοχών, τα τοπικά πλεονεκτήματα και τα στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής και κοινωνικής κουλτούρας.
   Σχεδίαση και εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής Smart Villages
   Οι στρατηγικές των έξυπνων κοινοτήτων δυνητικά μπορούν να καθορίσουν βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η στόχευση μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά:
   Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες (σε διάφορους τομείς όπως η υγεία/τηλεϊατρική, η κατάρτιση ή οι μεταφορές). Βελτίωση επιχειρηματικών ευκαιριών για την δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας, αλλά και την υποστήριξη-προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη «συλλογική εκπροσώπηση», είναι «ανοιχτές» για τους συμμετέχοντες και δεν δημιουργούν διατάραξη του ανταγωνισμού. Η ανάπτυξη τους εκπληρώνει εκ των προτέρων τις απαιτήσεις του μη χαρακτηρισμού τους ως κρατικής ενίσχυσης.  Καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στην καλύτερη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για μεγαλύτερη τουριστική ελκυστικότητα κ.λπ. Η εφαρμογή της στρατηγικής των Smart Villages στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ
   Πρωτοβουλίες όπως τα Έξυπνα Χωριά, είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, καθώς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της ελκυστικότητάς τους, ιδιαίτερα εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο από εγκατάλειψη, φτώχια και κοινωνικό αποκλεισμό.
   Σημαντικό και δοκιμασμένο εργαλείο που διαθέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση τέτοιων τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών είναι τα προγράμματα LEADER, τα οποία και τη νέα περίοδο 2023-2027 θα ενεργοποιηθούν με σημαντικούς πόρους για να υποστηρίξουν σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς, όπως την κατάρτιση και εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη δικτύωση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τραπεζικές συναλλαγές, την παροχή υπηρεσιών υγείας, τις έξυπνες μεταφορές, κλπ., εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνέργειες και με άλλα ενωσιακά ταμεία πέραν του γεωργικού.
   Οι ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) στα Κράτη Μέλη, ως φορείς υλοποίησης των τοπικών στρατηγικών LEADER, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες σχετίζονται με τη στρατηγική για τα έξυπνα χωριά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση (bottom up προσέγγιση) έχει το πλεονέκτημα της άμεσης διάχυσης και της συνεχούς παροχής υποστήριξης στους δικαιούχους από τις ΟΤΔ, αλλά προϋποθέτει ταυτόχρονα την πρότερη ‘εκπαίδευση’ και προετοιμασία των ΟΤΔ.
   Η υλοποίηση της μετάβασης σε Έξυπνα Χωριά απαιτεί ορισμένα βήματα προετοιμασίας (διάγραμμα), ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση στην εκάστοτε περιοχή έως τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της σχετικής μετάβασης/αλλαγής.
   Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά θα μπορούσαν να αφορούν:
   Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για χρήση σε κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού (δια βίου μάθηση, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες αναψυχής κλπ) Εφαρμογές τηλεϊατρικής (σύνδεση με κέντρο υγείας, ιδιώτες ιατρούς, φαρμακεία, ΤΟΜΥ κλπ) Smart security/Smart Farming (παρακολούθηση και επιτήρηση υπαίθρου και καλλιεργειών) Smart logistics – social collaboration (υπηρεσίες υποστήριξης μετακίνησης πολιτών και προϊόντων σε απομακρυσμένες περιοχές, π.χ. car pooling) Αξιοποίηση smart hubs/portals για προώθηση τοπικής παραγωγής από και προς απομακρυσμένες περιοχές (δημιουργία e-συνεταιρισμών κατά περίπτωση από μικροκαλλιεργητές σε επίπεδο προμηθειών α’ υλών και προώθησης τοπικής παραγωγής). πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_133 της ΠΕΣΕΔΕ
   Read more...

   296 • 0

  9. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Vodafone Ελλάδας ολοκληρώνει το έργο υποθαλάσσιων και χερσαίων υποδομών οπτικών ινών σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, με στόχο να προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες έως 1 Gbps και αναβαθμισμένη ποιότητα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από το προσεχές καλοκαίρι.
   Με την μεταφορά της κίνησης να έχει ήδη ολοκληρωθεί στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στις Κυκλάδες και την Κέρκυρα μέσα στο επόμενο διάστημα, η Vodafone Ελλάδας συνδέει αφενός την Αττική με τα νησιά των Κυκλάδων (Σύρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σαντορίνη), των Δωδεκανήσων (Κως, Ρόδος) και την Κρήτη, και αφετέρου την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα.

   https://myphone.gr/wp-content/uploads/2023/03/Vodafone-GreenNetwork-1024x769.png
   Η ανάπτυξη νέων χερσαίων δικτύων (μήκους 800 χλμ.) και η διασύνδεσή τους με υποθαλάσσια καλώδια (μήκους 670 χλμ.) θα αποτελούν πλέον τον κορμό δικτύου του κάθε νησιού, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση, τόσο για ψηφιακές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας από τα νοικοκυριά, όσο και για υπηρεσίες νέας γενιάς από τις επιχειρήσεις της νησιωτικής Ελλάδας.
   Παράλληλα, μέσα από την νέα αυτή υποδομή, τα νησιά της χώρας μπορούν να αξιοποιήσουν νέες προοπτικές, όσον αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και καθηγητών, την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα εξ αποστάσεως, την ενίσχυση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την ευέλικτη εργασία με ταχύτητα, αξιοπιστία, και ασφάλεια.
   Περισσότερες πληροφορίες για την επένδυση:
    
    
   Read more...

   246 • 0

  10. Τεχνολογία

   Engineer

   Οι κυψέλες υδρογόνου για πολλούς είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, όμως το σίγουρο είναι ότι θα αποτελέσει μια ακόμη πρόταση που μαζί με τη ηλεκτροκίνηση θα οδηγήσουν την αυτοκίνηση σε μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων.
   Τόσο τα οχήματα υδρογόνου όσο και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ηλεκτροκινητήρες για την κίνησή τους. Όμως, ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί την ισχύ του από μια εντελώς διαφορετική πηγή. Τα ηλεκτρικά οχήματα τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου, ενώ τα οχήματα με υδρογόνο παίρνουν την ισχύ τους από μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου, η οποία χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Εκτός από την κυψέλη καυσίμου μπορεί να υπάρχει και μια μπαταρία για την αποθήκευση ενέργειας.
   Οι δύο τύποι αυτοκινήτων παράγουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προέρχεται από ορυκτά καύσιμα ή από ανανεώσιμες πηγές. Από την άλλη το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου παράγεται με φυσικό αέριο, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο, ενώ υπάρχει και το λεγόμενο «πράσινο υδρογόνο», το οποίο χρησιμοποιεί αιολική, ηλιακή και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
   Οι μπαταρίες είναι πιο αποδοτικές από τις κυψέλες καυσίμου, αλλά το υδρογόνο είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα ειδικά για τα μεγάλα οχήματα. Για ένα φορτηγό με αυτονομία 800 χιλιόμετρα, ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου μπορεί να ζυγίζει έως και δύο τόνους λιγότερο από ένα ηλεκτρικό. Αυτό σημαίνει για το όχημα υδρογόνου μεγαλύτερες αποστάσεις και βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.
   Η γκάμα της αυτονομίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυμαίνεται σήμερα από 250-600 χιλιόμετρα, ενώ με τις κυψέλες υδρογόνου αυτή η αυτονομία ξεπερνιέται εύκολα.
   Σε έναν τυπικό φορτιστή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί ώρες για να επαναφορτιστεί πλήρως, ενώ ένα αυτοκίνητο υδρογόνου χρειάζεται λίγα μόλις λεπτά. Επίσης, τα αυτοκίνητα με κυψέλες δεν επηρεάζονται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
   Μια πρόσφατη μελέτη επισημαίνει ότι η απανθρακοποίηση μεσαίων και βαρέων μεταφορών είναι φθηνότερη με την τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου παρά με την μπαταρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μπαταρίες ήταν λιγότερο ελκυστικές λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους, του βάρους, του μεγαλύτερου κόστους και των μεγαλύτερων χρόνων επαναφόρτισης.
   Τόσο τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου, όσο και τα ηλεκτρικά έχουν τους δικούς τους κινδύνους για την ασφάλεια. Με πυκνότητα 14 φορές μικρότερη από τον αέρα και το υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα μάζας όλων των καυσίμων, το υδρογόνο είναι εξαιρετικά ελαφρύ και πολύ εύφλεκτο. Αυτό απαιτεί πολύπλοκα συστήματα ελέγχου. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το κύριο ζήτημα είναι η διαχείριση της θερμότητας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λεγόμενη θερμική διαφυγή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε πυρκαγιές που είναι δύσκολο να σβήσουν. Όμως η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες να συμβούν.
   Σήμερα, η υποδομή για την επαναφόρτιση των BEV αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ ο ανεφοδιασμός με υδρογόνο έχει πολύ μεγάλο δρόμο με τις υποδομές να είναι ανύπαρκτες. Πριν από ένα χρόνο υπήρχαν λιγότεροι από 1.000 σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου στον κόσμο, ενώ η κατασκευή πρατηρίων καυσίμων υδρογόνου είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
   Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο δημοφιλή σε σχέση με τα αυτοκίνητα υδρογόνου. Ένα στα επτά οχήματα που πωλούνται παγκοσμίως είναι πλέον ηλεκτρικά, ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, υπήρχαν μόλις 40.000 υδρογονοκίνητα οχήματα σε χρήση πριν από έναν χρόνο.
   Ο καλύτερος τρόπος για να δούμε τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων δεν είναι να τις δούμε ως αντίπαλες τεχνολογίες, αλλά ως συμπληρωματικές. Ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις συνθήκες αυτές οι δύο τεχνολογίες αναμένεται να δώσουν λύσεις για «καθαρές» μεταφορές.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   284 • 0

  11. Τεχνολογία

   Engineer

   Μετά από μια αρχική ανακοίνωση τον Φεβρουάριο, η Google άνοιξε επίσημα -αν και περιορισμένη κλίμακα- τη beta πρόσβαση στο AI chatbot της, το "Bard", το οποίο περιγράφει ως “συνοδό της κύριας υπηρεσίας της, της αναζήτησης”.
   Η Google αποκαλεί το chatbot ένα "πείραμα" και υπενθύμισε στους χρήστες ότι εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ένα project σε εξέλιξη και μπορεί να μην λειτουργεί πάντα όπως προβλέπεται.
   Μέχρι τώρα, το chatbot της Google ήταν διαθέσιμο μόνο σε αυτό που αποκαλεί "έμπιστους testers", αν και η εταιρεία τονίζει τώρα ότι τα σχόλια των χρηστών θα αποτελέσουν ζωτικό μέρος της βοήθειας για τη βελτίωση του Bard στο μέλλον.
   «Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bard για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, να επιταχύνετε τις ιδέες σας και να τροφοδοτήσετε την περιέργειά σας», έγραψαν οι ερευνητές της Google σε μια ανάρτηση στο blog που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. «Μπορείτε να ζητήσετε από το Bard να σας δώσει συμβουλές για να πετύχετε το στόχο σας να διαβάσετε περισσότερα βιβλία φέτος, να εξηγήσει την κβαντική φυσική με απλούς όρους ή να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητά σας περιγράφοντας μια ανάρτηση σε ένα blog».
   Η κυκλοφορία του chatbot της Google, αρκετούς μήνες αφότου το αντίπαλο ChatGPT κατέκτησε τον κόσμο, σηματοδοτεί ότι ο πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη στη Silicon Valley μόλις ξεκίνησε.
   Όπως και άλλα chatbots του είδους του, το Bard είναι κατασκευασμένο με εσωτερικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, σε αυτή την περίπτωση το Language Model for Dialogue Applications της Google, ή LaMDA. Το chatbot της Google λειτουργεί χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να προβλέψει πώς θα απαντήσει σε ανθρώπινα ερωτήματα. Στην ουσία, το chatbot είναι μια μηχανή γλωσσικής πρόβλεψης, η οποία έχει κατασκευαστεί λιγότερο για την παροχή ακριβών πληροφοριών παρά για την παραγωγή μιας ρητορικής απάντησης που ακούγεται ακριβής.

   Η Google έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της συνηθίζει να κάνει λάθη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα βελτιωθεί μόνο με τα σχόλια των χρηστών και τόνισε σε email του προς τους εργαζομένους της εταιρείας ότι «τα πράγματα θα πάνε στραβά» με το chatbot αρχικά. Στην πραγματικότητα, η αρχική επίδειξη του Bard τον περασμένο μήνα περιλάμβανε ένα αρκετά σημαντικό λάθος όπου το chatbot παρήγαγε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο διαφημιστικό υλικό της εταιρείας.
   «Ενώ τα LLM είναι μια συναρπαστική τεχνολογία, έχουν και ελαττώματά τους. Για παράδειγμα, επειδή μαθαίνουν από ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αντανακλούν προκαταλήψεις και στερεότυπα του πραγματικού κόσμου, αυτά μερικές φορές εμφανίζονται στα αποτελέσματά τους», αναφέρεται στο blog της Google. «Και μπορεί να παρέχουν ανακριβείς, παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες, ενώ τις παρουσιάζουν με αυτοπεποίθηση».
   Η Google μπορεί ίσως να συγχωρεθεί για την κυκλοφορία ενός προϊόντος που δεν είναι και τόσο άψογο, δεδομένου της ταχύτητας με την οποία αυτό κυκλοφόρησε. Πολλοί ερμήνευσαν την ταχύτητα με την οποία ανακοινώθηκε το Bard ως απάντηση στη δημοτικότητα του ChatGPT, του αντίπαλου chatbot που παρήγαγε η OpenAI. Το ChatGPT, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, έγινε σχεδόν εν μια νυκτί επιτυχία, πυροδοτώντας έναν ευρύτερο ενθουσιασμό για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το Internet. Τώρα, αρκετούς μήνες αργότερα, κάθε μεγάλη τεχνολογική εταιρεία τρέχει για να κυκλοφορήσει τα δικά της προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Εκτός από το chatbot της Bard και της OpenAI, η Microsoft έχει ενσωματώσει το ChatGPT στη μηχανή αναζήτησης Bing και η Meta έχει ανακοινώσει το δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το LLaMA, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα. 
   Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε για να δοκιμάσετε το Bard, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα έναρξης της εφαρμογής της Google και να εγγραφείτε σε μια λίστα αναμονής, με τη Google να αποκλείει όσους βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Ο περιορισμός παρακάμπτεται εύκολα με τη χρήση VPN.
   Read more...

   318 • 0

  12. Τεχνολογία

   Engineer

   Για μήνες προσπαθούσε η Google να «φτάσει» την OpenAI, από τότε δηλαδή που έδωσε στη δημοσιότητα -και προς χρήση- το συνομιλητικό bot με την ονομασία ChatGPT, που προκάλεσε φρενίτιδα στην βιομηχανία της Generative AI. 
   Οι νέες αυτές δυνατότητες θα προστεθούν σχεδόν σε όλα τα προϊόντα Workspace της Google. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χρήστες θα μπορούν να «δημιουργούν drafts, να απαντούν, να συνοψίζουν και να προτεραιοποιούν» τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Gmail ή να προχωρούν σε «brainstorming, σε διορθώσεις, σε συγγραφή ή στην επανεγγραφή» εγγράφων κειμένου στο Docs, να «αυτοματοποιούν την παραγωγή εικόνων ή ακόμα και βίντεο στο Slides, να «βάζουν» το Sheets να δημιουργεί τύπους και συναρτήσεις αυτόνομα ή να αυτοματοποιούν τη μεταγραφή σημειώσεων στο Meet καθώς και να «ενεργοποιούν ροές εργασίας για να διεκπεραιώνουν τη δουλειά τους» στο Chat.
   Για παράδειγμα, στο Docs, οι χρήστες μπορούν απλώς να πληκτρολογήσουν το θέμα/αντικείμενο της εργασίας τους και να περιμένουν από τη σουίτα Generative AI της Google να αρχίσει να προσθέτει από κάτω κείμενο. Το σύστημα μπορεί επίσης με τη λειτουργία Rewrite να επεξεργαστεί και να ξαναγράψει/επαναδιατυπώσει (ελπίζουμε προχωρώντας σε βελτιώσεις) το πρόχειρο κείμενο που έχει ήδη συντάξει ο χρήστης, ακόμα κι αν είναι απλώς «bullet points». Στο Gmail επίσης, υπάρχει η επιλογή «I feel lucky», που ενδεχομένως θα λατρέψει το τμήμα ανθρωπίνων πόρων (HR) της εταιρείας σας.

   Μετά την πρώτη… καταστροφική εμφάνιση του Bard για ορισμένους, η Google επανέλαβε τη δέσμευση της να διασφαλίσει ότι η AI της δεν θα είναι όπως της Microsoft. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και την εξυπνάδα των πραγματικών ανθρώπων» έγραψε η Johanna Voolich Wright, VP of Product του τμήματος Google Workspace. «Κάποιες φορές, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθος, κάποιες άλλες μπορεί και να σε εκπλήξει ευχάριστα και πολλές φορές απαιτεί καθοδήγηση» συμπλήρωσε η Johanna Voolich Wright. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία σχεδιάζει τα προϊόντα της εντός των ορίων των Αρχών της AI, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές με το παλιό σύνθημα της εταιρείας «Don’t Be Evil». Η νέα σουίτα Workspace με δυνατότητα AI αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όσους κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του μήνα. Η υποστήριξη πρόσθετων γλωσσών αναμένεται να είναι σταδιακή. 
   Read more...

   336 • 0

  13. Τεχνολογία

   Engineer

   Με την τεχνολογία να εξελίσσεται στον κύριο αρωγό για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών, η καινοτομία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της πράσινης επανάστασης.
   Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές εταιρείες επιλέγουν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση τεχνολογικών λύσεων, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα. 
   Η υιοθέτηση της τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, είναι σίγουρα κάτι που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην απεξάρτηση των κτιρίων από τον άνθρακα. Αυτή την προσέγγιση έρχεται να υπογραμμίσει και η ανερχόμενη βιομηχανία Contech, η οποία στηρίζεται σε ψηφιακές λύσεις για την κατασκευαστική διαδικασία.
   Αρθρωτές κατασκευές της Tide Construction όπου μεγάλο μέρος της κατασκευαστικής διαδικασίας γίνεται εκτός εργοταξίου, και η ανάκτηση υλικών  γνωστό και ως “urban mining”, της Symmetrys, η οποία εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο είναι μερικά μόνο παραδείγματα εταιρειών που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για την κατασκευή κτιρίων.
   Φυσικά, το φλέγον ζήτημα του δυτικού κόσμου παραμένει το υπάρχον κτιριακό απόθεμα. Αλλά και εδώ σημαντικός αριθμός ειδικών ασχολούνται τόσο με το σχεδιασμό βέλτιστων λύσεων ανακαίνισης όσο και με τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου και την εύρεση αποτελεσματικών προτάσεων για τη μείωσή τους. 
   Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Edge Technologies, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής στην κατασκευή, ενώ έχει αναλάβει ως περαιτέρω δέσμευση να επιτύχει μηδενικές εκπομπές λειτουργικού άνθρακα μέχρι το 2050, χωρίς να καταφύγει σε αντισταθμίσεις. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Coen van Oostrom, αυτές δεν αποτελούν λύση για την κλιματική κρίση μακροπρόθεσμα. «Δεν υπάρχουν υποκατάστατα για τη μείωση των εκπομπών», δηλώνει ο ίδιος.
   «Αυτές οι λύσεις για έξυπνα κτίρια οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πλειοψηφία των κτιρίων, όχι μόνο για τις νέες κατασκευές και τις ανακαινίσεις» τονίζει ο κος van Oostrom. «Μπορούμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος ενός χρήστη 10-30% χωρίς ακριβές αναβαθμίσεις. Ο κύριος στόχος δεν είναι η επίτευξη μηδενικού κόστους, αλλά η δημιουργία κτιρίων όπου οι χρήστες μπορούν να είναι ευτυχισμένοι». 
   Read more...

   296 • 0

  14. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, ξεκίνησε να εγκαθιστά το υποβρύχιο καλώδιο BlueMed: η ανακοίνωση έγινε τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσία του δημάρχου της Γένοβας, Marco Bucci, του προέδρου της Περιφέρειας Λιγουρίας, Giovanni Toti, του CEO της Sparkle, Enrico Bagnasco και της Jayne Stowell, Strategic Negotiator, Global Infrastructure στην Google.
   Το BlueMed είναι το νέο καλώδιο της Sparkle που συνδέει την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ, με αρκετά σημεία στη Μεσόγειο. Είναι μέρος του Blue Submarine Cable System, που έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Google και άλλους operators με επιπλέον διακλαδώσεις προς Αφρική και Ασία.
   Με τέσσερα ζεύγη οπτικών ινών και χωρητικότητα άνω των 25 Terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps) ανά ζεύγος, το BlueMed θα προσφέρει συνδέσεις σε Internet με υψηλές ταχύτητες και λύσεις συνδεσιμότητας υψηλής απόδοσης σε Internet Service Providers, παρόχους, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα.
   Το έργο ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου με την τοποθέτηση του καλωδίου στο Golfo Aranci της Σαρδηνίας και συνεχίστηκε στις 9 Φεβρουαρίου με την διασύνδεση στην Pomezia, στην ακτή της Ρώμης. Χάρη στο BlueMed, η Ρώμη βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στις διηπειρωτικές διαδρομές επικοινωνίας, 100 χρόνια μετά την ανάπτυξη του συστήματος Anzio – New York – Rio de Janeiro – Buenos Aires από την Italcable (την εταιρεία «πρόγονο» της Sparkle).
   Από τη Γένοβα, το καλώδιο θα συνεχίσει προς τα νότια κατά μήκος της Τυρρηνικής Θάλασσας έως το Sicily Hub στο Παλέρμο. Το πρώτο τμήμα, Genoa-Golfo Aranci-Pomezia-Palermo, θα λειτουργήσει από τον Μάιο, ενώ η επέκταση στην Κορσική θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.
   Η υποδομή της Γένοβας έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί με ασφάλεια -εκτός από το BlueMed- έως και έξι νέα καλώδια, χωρίς να επηρεάζει το περιβάλλον και την πόλη, δημιουργώντας έτσι έναν νέο κόμβο κυκλοφορίας δεδομένων μεταξύ Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Ευρώπης. Επίσης, καθιστά την πόλη μια προτιμώμενη διαδρομή για μελλοντικά υποβρύχια συστήματα που θα αναζητούν πρόσβαση στη δυτικοευρωπαϊκή ακτή. Η αειφορία, η ανθεκτικότητα και η επεκτασιμότητα της υποδομής, έχουν αναγνωριστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο στα Global Carrier Awards (GCA) με το βραβείο “Best Subsea Innovation”.

   Read more...

   278 • 0

  15. Τεχνολογία

   Engineer

   Οδηγίες λήψης φωτογραφιών με γεωσήμανση (geotagged photos) με τη χρήση του Agrisnap για τους σκοπούς των ελέγχων μέσω παρακολούθησης (monitoring) εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
   Κατά τη διαδικασία ελέγχων μέσω Παρακολούθησης (monitoring), οι γεωργοί καλούνται να αποδείξουν την χρήση γης της εκμετάλλευσής τους. Για το λόγο αυτό, θα γίνει χρήση του εργαλείου AGRISNAP για τη λήψη φωτογραφιών με γεωσήμανση σε αγροτεμάχια τα οποία θα υποδειχθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση του εργαλείου αυτού.
   Προσοχή: στην παρούσα φάση είναι δυνατή η χρήση του μόνο σε κινητά και tablet με λογισμικό Android. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατή και η χρήση από κινητά IOS.
   Εγχειρίδιο χρήσης
   Read more...

   1063 • 0

  16. Τεχνολογία

   Engineer

   Το ψηφιακό κανάλι αγορών επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές για τις αγορές τους. Οι online αγορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μόλις χρόνο: από 58% το 2021, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν κάνει τουλάχιστον μία αγορά τους τελευταίους τρεις μήνες έφτασε στο 68% το 2022.
   Σε 68% από 58% το 2021 αυξήθηκε το 2022 το ποσοστό των Ελλήνων που κάνουν online τις αγορές τουςΟι διαδικτυακές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2022 το 75% των ατόμων, ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ε.Ε., είχε αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση από το Διαδίκτυο. Το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών αυξήθηκε από 55% το 2012 σε 75% το 2022, σημειώνοντας αύξηση 20 ποσοστιαίες μονάδες.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν χθες, οι πιο φανατικοί e-shoppers στην Ευρώπη είναι οι Ολλανδοί, όπου το 2022 το 92% των χρηστών του Διαδικτύου έκανε ηλεκτρονικές αγορές. Ακολουθεί η Δανία με 90% και η Ιρλανδία με 89%. Στον αντίποδα, μακριά από το e-shopping βρίσκονται ακόμη αγορές όπως αυτή της Βουλγαρίας, όπου ποσοστό λιγότερο από το 50% των χρηστών του Διαδικτύου κάνει online αγορές (49%).
   Μεταξύ 2012 και 2022, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι χώρες που είδαν τις online αγορές να εκτοξεύονται είναι η Εσθονία (+47 ποσοστιαίες μονάδες), η Ουγγαρία (+43 ποσοστιαίες μονάδες), η Τσεχία και η Ρουμανία (+41 ποσοστιαίες μονάδες).


   Τι αγοράζουν
   Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ ήταν και το 2022 οι πιο δημοφιλείς ηλεκτρονικές αγορές για τους Ευρωπαίους, με το 42% των online αγοραστών να κάνει μια αντίστοιχη αγορά το περασμένο έτος. Η δεύτερη πιο δυναμική κατηγορία για το e-shopping στην Ευρώπη είναι οι παραδόσεις από εστιατόρια, αλυσίδες fast-food και υπηρεσίες catering (19%).
   Ακολουθούν τα καλλυντικά και τα προϊόντα ομορφιάς ή ευεξίας (17%), τα έπιπλα, αξεσουάρ σπιτιού ή προϊόντα κηπουρικής (16%), τα βιβλία, περιοδικά ή εφημερίδες, και τα αθλητικά είδη - εκτός αθλητικών ενδυμάτων - με 14% η κάθε κατηγορία).
     
   Συνεργατική οικονομία
   Το 2022, μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου στην Ε.Ε., το 21% χρησιμοποίησε πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας για να παραγγείλει ή να αγοράσει φυσικά αγαθά από άλλα άτομα. Επίσης, το 6% νοίκιαζε καταλύματα online μέσα από υπηρεσίες τύπου Airbnb, το 1% χρησιμοποιούσε υπηρεσία μεταφοράς και κάτω από το 1% παρήγγειλε οικιακές υπηρεσίες μέσω τέτοιων πλατφορμών.
    
   Τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών και 35-44 ετών είχαν μεγαλύτερη από το μέσο όρο τάση για αγορά αγαθών από άλλους ιδιώτες πωλητές το 2022 με μερίδιο 29% των χρηστών του διαδικτύου το καθένα.

    
    
   Read more...

   213 • 0

  17. Τεχνολογία

   Engineer

   Σταθερή ανάπτυξη καταγράφει η αγορά τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται το 2026 να φτάσει στα $191 δισ. Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πληθωρισμό, τις περικοπές στους προϋπολογισμούς της πληροφορικής και τις απολύσεις, που ανακοινώνονται ακόμη και από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, η αγορά τεχνητής νοημοσύνης (AI) επί ευρωπαϊκού εδάφους δείχνει να παραμένει αλώβητη.
   Η ευρωπαϊκή αγορά τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά την κρίσηΜάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της International Data Corporation (IDC), η αγορά, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, του hardware και των υπηρεσιών, θα “τρέξει” με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25,5% την περίοδο 2022-2026.
   Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών, που περιλαμβάνονται στο “IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker”, ατμομηχανή της ανάπτυξης για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη  θα αποτελέσει κυρίως το λογισμικό. Το software με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό (CAGR) 32,4%, ενώ η ανάπτυξη θα είναι σημαντικά χαμηλότερη στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (CAGR 27,2%), στο λογισμικό με επίκεντρο την AI (CAGR 16,7%) και στο hardware AI (CAGR 15,2%).
   “Τα επόμενα πέντε χρόνια θα αποτελέσουν μια κρίσιμη περίοδο για την εμπορική υιοθέτηση του λογισμικού AI, καθώς πολλές εταιρείες και κυβερνήσεις επενδύουν τώρα περισσότερα για να κάνουν τις διαδικασίες τους πιο ευέλικτες, αποτελεσματικές και ανθεκτικές”, εξηγούν οι αναλυτές της IDC.
   Όπως προσθέτουν, καινοτόμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως μοντέλα γλώσσας που βασίζονται σε βαθιά μάθηση ή διάφορα μοντέλα για ψηφιακά δίδυμα, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντική επιχειρηματική αξία.
   Πλήγμα στις υποδομές
   Λόγω του πληθωρισμού, της ύφεσης και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα πληγούν περισσότερο από εκείνες στο hardware πιο γενικής χρήσης, καθώς η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης έχει υψηλότερη τιμή. Η IDC προβλέπει ότι η αγορά για διακομιστές/αποθηκευτικούς χώρους τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη θα παρουσιάσει αργό - αλλά σταθερό - μοτίβο ανάπτυξης κατά την περίοδο έως το 2026.
   Η αγορά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης έδειξε την ανθεκτικότητά της κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η IDC αναμένει ότι η ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης από επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών θα συνεχίσει να αυξάνεται.
   “Η αυτοματοποίηση διαδικασιών βάσει τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν φαινόμενα, όπως ο πληθωρισμός και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού”, αναφέρει η IDC στην ανάλυσή της.
   “Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πιθανή ύφεση, ενώ η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από αντιφατικές δυνάμεις - έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε ορισμένους τομείς τεχνολογίας από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Amazon, η Google και η Microsoft, απολύουν δεκάδες χιλιάδων εργαζομένων. Αναμένουμε ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αποδίδει δυναμικά, ωστόσο, λόγω των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για μακροπρόθεσμη βελτιστοποίηση του κόστους και ως πιθανή λύση στο χάσμα δεξιοτήτων”, καταλήγει το σχετικό report.
   Read more...

   230 • 0

  18. Τεχνολογία

   Engineer

   Μετά από σημαντικές καθυστερήσεις σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» καθώς οι Μέσα στον Μάρτιο ξεκινά η υλοποίηση του έργου «WiFi4GR». Το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης απηύθυνε πρόσκληση για Υπογραφή Σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο με τους τρεις αναδόχους.
   τρεις ανάδοχοι Nova, Vodafone και ΟTΕ κλήθηκαν να βάλουν τις τελικές υπογραφές για έναρξη του έργου.
   Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οριστικών αναδόχων:
   1) NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (πρώην «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»),
   2) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ,
   3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   όπως προσέλθουν εντός 20 ημερών στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», για να υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».
   Κατά την υπογραφή, θα πρέπει να προσκομισθούν η σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία.
   Ήδη οι 332 δήμοι της χώρας κλήθηκαν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  να ορίσουν τα 2.500 σημεία σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους όπου θα αναπτυχθεί η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με το έργο που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο.
   Η δράση στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπου παρατηρείται υστέρηση, στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή, στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, στη διαθεσιμότητα του διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο και στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το διαδίκτυο.
   Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως:
   Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά: Χώροι συνάθροισης κοινού, Χώροι αναμονής-μετακίνησης, Χώροι εκδηλώσεων, Σημεία Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, Αθλητικές ή πολιτιστικές εγκαταστάσεις κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Τι προβλέπει το έργο
   Το έργο θα εκτελεστεί με συμφωνία-πλαίσιο, αντικείμενο της οποίας θα είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.
   Για την ακρίβεια, το WiFi4GR προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.
   Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής - μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η κατανομή τους σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.
   Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσουν οι ανάδοχοι σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ανάδοχοι ωστόσο θα αναλάβουν πέρα από την εγκατάσταση και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.
   Ειδικότερα, στα πλαίσιο του έργου οι Ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί σημείο ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων.
   Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κ.λπ.) και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.
   Read more...

   338 • 0

  19. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Amazon Web Services έχει ξεκινήσει να δημιουργεί ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών με "πιλότο" το νησί της Νάξου.
   Η εταιρεία μέσω ψηφιακών εφαρμογών αναμένεται να δοκιμάσει  καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, στο συγκεκριμένο νησί , προκειμένου να υποστηρίξει φορείς όπως τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τα Λιμάνια, τις επιχειρήσεις ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης στην τοπική κοινωνία, σε πολίτες και επισκέπτες. 
   Το πιλοτικό πρόγραμμα Naxos Smart Island διαμορφώνεται πάνω σε 4 πυλώνες, κάτω από τους οποίους αναπτύσσονται ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές: 
   α) Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη, 
   Β) τηλε-υγεία, 
   γ) ποιότητα ζωής και αναψυχή και 
   δ) ψηφιακός εγγραμματισμός πολιτών και δεξιότητες.
   Επιπλέον αυτών θα υλοποιηθούν επίσης πλατφόρμες για «έξυπνο» φωτισμό που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα πληρωμών για ταξί, αυτοματοποιημένα συστήματα στάθμευσης, ηλεκτρικοί φορτιστές για ΙΧ και δίκυκλα.
   Επίσης ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για τα μουσεία και άλλες τοπικές εκθέσεις, που μπορούν να λειτουργήσουν και ως σημεία ενημέρωσης για τα ωράρια μαγαζιών και υπηρεσιών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα κοντινότερα φαρμακεία. Η AWS θα προχωρήσει στην εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων, εργαζομένων και πολιτών του Νοτίου Αιγαίου στις ψηφιακές δεξιότητες.
   Η πρωτοβουλία και το πρόγραμμα σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ψηφιακών εφαρμογών αποσκοπεί στη μεταφορά καλών πρακτικών και άμεσων λύσεων και  για άλλα νησιά της Ελλάδος, αλλά ταυτόχρονα και στην ανάδειξη της ελληνικής νησιωτικότητα ως ζωντανό εργαστήριο (living lab) για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
   Read more...

   282 • 0

  20. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Alstom σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Κεμπέκ, την Chemin de fer Charlevoix, την Train de Charlevoix, την Harnois Énergies και την HTEC, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επίδειξης επιβατικών υπηρεσιών για το υδρογονοκίνητο τρένο Coradia iLint.
   Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023, το Coradia iLint θα μεταφέρει επιβάτες στο σιδηροδρομικό δίκτυο Réseau Charlevoix, κατά μήκος του ποταμού St. Lawrence, μεταξύ Parc de la Chute-Montmorency και Baie-St-Paul. Το τρένο θα κινείται με πράσινο υδρογόνο που παράγεται από την Harnois Énergies στις εγκαταστάσεις της στην πόλη του Κεμπέκ.
   Η επαρχία του Κεμπέκ θα είναι η πρώτη στην αμερικανική ήπειρο που θα δρομολογήσει ένα τρένο με μηδενικές άμεσες εκπομπές που θα τροφοδοτείται με πράσινο υδρογόνο, αποδεικνύοντας την ηγετική της θέση στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στη δημιουργία οικοσυστημάτων αφιερωμένων στο υδρογόνο. Η λειτουργία αυτού του τρένου με επιβάτες θα επιτρέψει στην Alstom και τους εταίρους της να αξιολογήσουν καλύτερα τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας προώθησης πρόωσης υδρογόνου και τη διείσδυσή της στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.
   Το Coradia iLint τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στη Γερμανία το 2018 και έχει διανύσει περισσότερα από 220.000 χιλιόμετρα σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Το τρένο τροφοδοτείται από κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, οι οποίες εκπέμπουν μόνο υδρατμούς κατά τη λειτουργία του, ενώ εξασφαλίζουν ένα πιο ήσυχο περιβάλλον για τους επιβάτες και όσους βρίσκονται κοντά στις γραμμές. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, το Coradia iLint διένυσε την απόσταση ρεκόρ των 1.175 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων. Το Coradia iLint έχει τελική ταχύτητα 140 km/h και απόδοση επιτάχυνσης αλλά και πέδησης συγκρίσιμη με ένα τυπικό περιφερειακό πετρελαιοκίνητο τρένο - αλλά χωρίς θόρυβο και εκπομπές ρύπων. Το Coradia iLint ξεχωρίζει για τον συνδυασμό καινοτόμων χαρακτηριστικών του: καθαρή μετατροπή ενέργειας, ευέλικτη αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, έξυπνη έλξη και διαχείριση ενέργειας. Σχεδιασμένο ειδικά για μη ηλεκτροδοτούμενες γραμμές, επιτρέπει την ασφαλή, καθαρή και βιώσιμη λειτουργία. Μέχρι σήμερα, έχουν παραγγελθεί συνολικά 41 συρμοί από πελάτες ανά την Ευρώπη.
   «Ήδη από το 2018, η Alstom υπήρξε η πρώτη που έθεσε σε λειτουργία ένα τρένο υδρογόνου στην Ευρώπη και φιλοδοξούμε να είμαστε οι πρώτοι και στην αμερικανική ήπειρο», εξηγεί ο Michael Keroullé, Πρόεδρος της Alstom Americas. «Με μόνο το 1% των δικτύων να είναι ηλεκτροδοτημένα στην περιοχή μας, η τεχνολογία αυτή θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση έναντι του πετρελαίου. Το έργο αυτό θα καταδείξει τις δυνατότητές μας να παρέχουμε πιο βιώσιμες λύσεις κινητικότητας σε πελάτες, οργανισμούς και φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και στους επιβάτες. Θα αποτελέσει επίσης εξαιρετικό παράδειγμα για το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα πράσινου υδρογόνου του Κεμπέκ.»
   «Το Κεμπέκ χαρακτηρίζεται ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στις βιώσιμες μεταφορές στην αμερικανική ήπειρο», αναφέρει ο François Legault, πρωθυπουργός του Κεμπέκ. «Οι υποσχόμενες καινοτομίες, όπως αυτές της Alstom, όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και σε άλλα μέρη του κόσμου. Είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα μας διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για να καταστεί ένας από τους διεθνείς ηγέτες στην πράσινη οικονομία!»
   «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αξιοποιούμε την υποδομή μας για αυτό το συναρπαστικό έργο. Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο ταιριάζει απόλυτα με το σχέδιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, το οποίο περιλαμβάνει μια συνιστώσα βιώσιμης κινητικότητας, αλλά δημιουργεί επίσης σημαντική εμβέλεια για την περιοχή Charlevoix, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του οργανωτικού μας οράματος», αναφέρει ο Claude Choquette, Πρόεδρος του Groupe Le Massif και της Chemin de fer de Charlevoix.
   «Η Harnois Energies είναι πολύ υπερήφανη που αποτελεί τον προμηθευτή υδρογόνου για αυτό το έργο πράσινης μετάβασης», δήλωσε ο Luc Harnois, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και μέτοχος της Harnois Énergies. «Η συμμετοχή μας σε αυτό το έργο αποτελεί λογική συνέχεια της απόφασής μας να επενδύσουμε στην κατασκευή ενός σταθμού υδρογόνου το 2018. Η Harnois Énergies συμβάλλει ενεργά όσο ποτέ άλλοτε στη συνύπαρξη τύπων ενέργειας και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.»
   Η εμπορική λειτουργία του Coradia iLint στο Κεμπέκ είναι η πρώτη αποστολή του νέου κέντρου καινοτομίας της Alstom στην Αμερική, το οποίο είναι αφιερωμένο στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Πρόκειται για το πρώτο ορόσημο στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος γύρω από τις σιδηροδρομικές λύσεις της Alstom με μηδενικές άμεσες εκπομπές. Η πρωταρχική αποστολή αυτού του κέντρου, που βρίσκεται στο Saint-Bruno-de-Montarville του Κεμπέκ, είναι η ανάπτυξη μελλοντικών πλατφορμών με υβριδικό σύστημα, μπαταρία ή πράσινη πρόωση υδρογόνου, ειδικά προσαρμοσμένων στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, αξιοποιώντας την εγγύτητα με τους περισσότερους από 700 μηχανικούς της Alstom που εργάζονται σήμερα στην πόλη για να συμβάλει στην επιτάχυνση της απεξάρτησης του σιδηροδρομικού τομέα από τον άνθρακα. Για το πρόγραμμα επίδειξης Coradia iLint, οι μηχανικοί του κέντρου θα συνεργαστούν στενά με βασικούς παράγοντες του τομέα έρευνας και καινοτομίας του Κεμπέκ, καθώς και με βιομηχανικούς εταίρους στους κλάδους μπαταριών και υδρογόνου του Κεμπέκ.
    
   Read more...

   318 • 0

  21. Τεχνολογία

   Engineer

   Στο 1,163 δισ., ευρώ υπολογίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ το κόστος του έργου εγκατάστασης «έξυπνων μετρητών» σε 7,5 εκατ. καταναλωτές, ένα έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.  Σύμφωνα με το προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αποτυπώνεται στο   Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2022-2026 του Διαχειριστή, η αντικατάσταση των παλιών «ρολογιών», με «έξυπνα» συστήματα τηλεμέτρησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της δεκαετίας, αν και ακόμη δεν έχει γίνει η ανάθεση του έργου. Το 2023 προβλέπεται να δαπανηθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το έργο έχουν διεκδικήσει επτά επιχειρηματικά σχήματα εκ των οποίων τέσσερα πέρασαν στη δεύτερη φάση.
   Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
   - Την ισπανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μετρητών Itron Spain SLU, από κοινού με την επίσης ισπανική ZIV Aplicaciones y Tecnologia SL.
   - Τη  ρουμανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής μετρητών Elster Rometrics SRL (μέλος του διεθνούς ομίλου Honeywell), μαζί με τις Intracom SA Telecom Solutions και Elster Gmbh.
   - Τη σλοβενική εταιρεία κατασκευής μετρητών Iskraemeco d.d., μαζί με την γαλλική Oracle France SAS.
   - Την ελληνική Protasis με την γαλλική Sagemcom Energy & Telecom SAS.
   Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, το έργο εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί το 2030, με τους  καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να πληρώνουν λογαριασμούς με μετρήσεις που γίνονται ανά τετράμηνο. Μάλιστα, καλούνται να εξοικονομήσουν ενέργεια προκειμένου να ανταμειφθούν, με   αυξημένες επιδοτήσεις, αλλάζοντας κλίμακα κατανάλωσης, δίχως να έχει διευκρινιστεί πώς πιστοποιείται η εξοικονόμηση, καθώς δεν υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ.  
    Σε κάθε περίπτωση,  ο ΔΕΔΔΗΕ στον πενταετή σχεδιασμό του προβλέπει ότι το έργο της αντικατάστασης των μετρητών θα αντλήσει το 2024 περίπου 120 εκατ. ευρώ, το 2025 170  εκατ. ευρώ και 180 εκατ. ευρώ το 2026. Όσο για τη χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο ανάπτυξης, έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
   Το έργο προβλέπει αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών μετρητών και την  προμήθεια και εγκατάσταση 7,3 εκατ. έξυπνων μετρητών για καταναλωτές χαμηλής τάσης σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 5,2 εκατ. μονοφασικοί και 2,1 εκατ. τριφασικοί, καθώς και την ένταξη τους σε κέντρο τηλεμέτρησης δυναμικότητας 8 εκατ. μετρητικών σημείων.  
   Μεταξύ των ωφελειών από την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών είναι η κατάρτιση τιμολογίων με σκοπό τη μετατόπιση ζήτησης από ώρες αιχμής σε ώρες χαμηλής ζήτησης και άρα χαμηλού κόστους. Η κατάρτιση τιμολογίων ανάλογα με το προφίλ της κατανάλωσης. Η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή κλπ. 
   Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στο πλαίσιο της τηλεμέτρησης των εγκατεστημένων στο Δικτύου ηλεκτρονικών μετρητών, ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργεί Κεντρικά Συστήματα Τηλεμέτρησης ΧΤ & ΜΤ στα οποία έχουν ενταχθεί :
    
   -20.053 μετρητές σε Πελάτες ΜΤ, εκ των οποίων  10.869   καταναλωτές μέσης τάσης (ΜΤ),  5.657   Παραγωγοί ΜΤ,   3.290   ενδιάμεσοι μετρητές σε παροχές ΜΤ και   227   αυτοπαραγωγοί σε παροχές ΜΤ.
   -67. 393 μετρητές Μεγάλων Πελατών ΧΤ ισχύος 85 kVA, 135 kVA και 250 kVA, εκ των οποίων οι 57.386 είναι Καταναλωτές, οι 8.643 είναι Παραγωγοί, οι 1.000 είναι Αυτοπαραγωγοί, οι 364 είναι Φ/Β Στέγης και οι 5.212 είναι μετρητές παροχών μικρότερης ισχύος από 85KVA.
   -63.396 έξυπνοι μετρητές (παροχές 0, 1, 2, 3) εκ των οποίων 62.625 είναι Καταναλωτές, 579 είναι Παραγωγοί, 144 είναι Αυτοπαραγωγοί και 48 είναι Φ/Β Προγράμματος Στέγης
   Read more...

   281 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.