Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

 • Τεχνολογία

  Τεχνολογία

  802 ειδήσεις in this category

  1. Τεχνολογία

   Engineer

   Τις αναδυόμενες ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέλυσαν η ΕΥ και το Cranfield University.
   Σημειώνεται ότι ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ έχει συνάψει, από το τρίτο τρίμηνο του 2022, συμφωνία συνεργασίας με το Cranfield University, για την από κοινού προώθηση της έρευνας σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού της συνεργασίας στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA), έχει το τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΥ Ελλάδος.
   Την εκδήλωση προλόγισε ο Δρ. Ιωάννης Κολιούσης, Associate Professor of Logistics & Supply Chain Management, Director of Executive MBA, Cranfield University, και ο κ. Glenn A. Steinberg, Partner, EY Global Supply Chain & Operations Leader. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην εξελικτική πορεία της AI από το 1943 μέχρι σήμερα, με έμφαση στη ραγδαία πρόοδο του οικοσυστήματος παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI - GenAI) κατά τον τελευταίο χρόνο.
   Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι πτυχές των επιχειρήσεων που «αγγίζει» η τεχνητή νοημοσύνη – από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έως τη συμμόρφωση και την έρευνα και ανάπτυξη – καταλήγοντας ότι κάθε οργανισμός οφείλει να επανασχεδιάσει τη στρατηγική και τις λειτουργίες του, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τη «μηχανή» στο επίκεντρο του μετασχηματισμού, σε μία «συν-εργασία». Σύμφωνα με την EY, ένας επιτυχημένος μετασχηματισμός που οδηγεί στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, βασίζεται στη σύμπραξη τριών δυνάμεων: άνθρωπος, τεχνολογία και καινοτομία.
   Η καθηγήτρια Δρ. Emel Aktas, Chair of Supply Chain Analytics, Cranfield University, στη συνέχεια, παρουσίασε αναλυτικότερα τον αντίκτυπο της AI στον κλάδο των logistics και πώς επιταχύνει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες στις ψηφιακές, σύμφωνα με τη θεωρία της διάχυσης της καινοτομίας (Diffusion of Innovation). Παρέθεσε, επίσης, τις νέες ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες που εισάγονται όπως, τα big data analytics, το edge computing και τα digital twins, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα για ηθική και υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη.
   Οι επιχειρήσεις στην εποχή της GenAI
   Ο Δρ. Λάζαρος Πολυμενάκος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης της EY στην περιοχή ΕΜΕΙA, κατά την παρουσίασή του, τόνισε την ανάγκη οι CEOs και οι Chief Technology Officers (CTOs) να συνεργαστούν για να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογίας και να αναπτύξουν μία στρατηγική για τη δημιουργία ενός οργανισμού βασισμένου στην AI.
   Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της EY, μέχρι το 2025, το 10% των επιχειρήσεων που υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές AI, θα παράγουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αξία σε σχέση με το 90% των επιχειρήσεων που δε θα το κάνουν. Ο Δρ. Πολυμενάκος εξήγησε ότι οι διοικητικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις στην υιοθέτηση της AI σε όλη την επιχείρηση, όπως κενά ευθυγράμμισης ως προς τις προτεραιότητες του μετασχηματισμού σε επίπεδο οργανισμού, ζητήματα κυβερνοασφάλειας και ποιότητας δεδομένων, θέματα νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό με σχετικές δεξιότητες.
   Ο ομιλητής συνέστησε στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από την υιοθέτηση «από την κορυφή», συνεργαζόμενες, σε πρώτη φάση, με ειδικούς ώστε να ορίσουν την στρατηγική υιοθέτησης και διαχείρισης της ΑΙ στον οργανισμό τους, ενώ παράλληλα να ξεκινήσουν άμεσα πιλοτικά προγράμματα AI, τα οποία κλιμακωτά θα επεκτείνονται, ώστε οι εσωτερικές ομάδες εφαρμογής και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν σταδιακά περισσότερη εμπειρία και αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας.
   Τα οφέλη και οι επιπτώσεις της AI
   Αναλυτικότερα, στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τον κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκαν ο κ. Θάνος Μαύρος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), και ο κ. Matthew Burton, Partner, EY EMEIA Supply Chain & Operations Leader, Global and EMEIA Supply Chain Solutions Leader.
   Οι ομιλητές, αφού παρουσίασαν αναλυτικά τα πεδία εφαρμογής της AI σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκαν σε επιλεγμένα παραδείγματα αντίστοιχων ωφελειών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα, στη φάση του σχεδιασμού, μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια πρόβλεψης της της επιχείρησης όσον αφορά την αποθεματοποίηση, με μείωση των αποθεμάτων έως και 35% (20%-30% χαμηλότερο κόστος διαχείρισης) και να μειωθεί κατά 8%-15% το κόστος σχεδιασμού. Στον τομέα των προμηθειών, τα οφέλη περιλαμβάνουν, μείωση κατά 25%-40% του χρόνου διεκπεραίωσης, μείωση κατά 15%-20% του χρόνου παραλαβής πρώτων υλών και, αντίστοιχα, περιορισμός του βαθμού προμήθειας προβληματικών προϊόντων κατά 40%-50%. Στην παραγωγή, αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%-25%, με εκτιμώμενο όφελος της τάξεως των 10 εκατ. έως 100 εκατ. δολ. σε περιπτώσεις όπου η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΑΙ. Τέλος, στη διανομή, το κόστος logistics βελτιώνεται κατά 15%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες μετά την πώληση μπορεί να μειωθεί κατά 80%-90%.
   Οι κ.κ. Μαύρος και Burton ανέλυσαν, επίσης, και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στα ζητήματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, επέκτασης των ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο οργανισμού, τις τεχνολογικές υποδομές, την ενσωμάτωση των παραδοσιακών πληροφοριακών συστημάτων, την προσβασιμότητα, την ποιότητα των δεδομένων και τα ενδεχόμενα σημεία συμφόρησης δεδομένων, τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, το κόστος εφαρμογής, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες, σε συνδυασμό, πάντα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις που δοκιμάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως.
   Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε αναφορά στην EY.ai, την ενοποιημένη πλατφόρμα που ανέπτυξε η ΕΥ έπειτα από επένδυση 1,4 δισ. δολ., η οποία συνδυάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύοντας να επιταχύνει την υιοθέτηση και ενσωμάτωσή της στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας, παράλληλα, την εμπιστοσύνη.
   Read more...

   241 • 0

  2. Τεχνολογία

   Engineer

   Μια πολυδιάστατη προεπισκόπηση των περιοχών που θέλετε να επισκεφτείτε προσφέρει το Immersive View, μια νέα υπηρεσία του Google Maps. Η ενεργοποίησή του προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους χρήστες επιτρέποντας να περιηγηθούν από ψηλά σε μέρη τοπόσημα της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη.
   Η χρήση της υπηρεσίας είναι απλή και δωρεάν. Αρκεί ο χρήστης να ανοίξει το κινητό του και να επιλέξει το σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμεί. Οι φωτορεαλιστικές εναέριες λήψεις, αν το μέρος που έχει επιλεγεί υποστηρίζεται από το Immersive View, θα εμφανιστούν σε καρτέλα κάτω και αριστερά από τον χάρτη δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν ένα εικονικό αλλά ρεαλιστικό ταξίδι από ψηλά.
   Ουσιαστικά προσφέρει μια ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου που όμοιά της δεν υπάρχει.
   Η λειτουργία αρχικά κυκλοφόρησε σε επιλεγμένες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και άλλες, σε συσκευές iOS και Android.
   Χρήση AI
   Σημαντική αναβάθμιση είναι και το Google Maps Search που χρησιμοποιεί AI για να βρει σχετικές τοποθεσίες βάσει των ενδιαφερόντων και των αναγκών του χρήστη. Εφόσον, δηλαδή, κάποιος αναζητά ένα εστιατόριο, το Google Maps θα του εμφανίσει επιλογές σχετικές με το budget tου, τις γεύσεις του και τη διαθεσιμότητα.
   Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της ολιστικής αναβάθμισης των χαρτών, η Google μετονόμασε τη λειτουργία «Search with Live View» σε «Lens in Maps.» Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι χάρτες θα μπορούν να αναγνωρίσουν μέσω της κάμερας του χρήστη τα κτήρια που αυτός κοιτάζει.
   Για παράδειγμα, εφόσον αυτός έχει βγει από ένα σταθμό του Μετρό και θέλει να γνωρίσει τον περιβάλλοντα χώρο, μπορεί απλά να πατήσει το εικονίδιο Lens και στη συνέχεια να σηκώσει το κινητό του, σκανάροντας με αυτό τα κτήρια, ώστε να ενημερωθεί για καφετέριες, ATMs κ.ο.κ.
    
   Read more...

   4834 • 0

  3. Τεχνολογία

   Engineer

   Περισσότερα από €12 δισ. ετησίως κοστίζει στους Ευρωπαίους πολίτες η επιλογή της αντικατάστασης των συσκευών τους, όπως smartphones, αντί της επισκευής τους. Αν και η Ευρώπη έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του λεγόμενου "δικαιώματος στην επισκευή" εδώ και αρκετό καιρό, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος.
   Αυτό επιδιώκει να αλλάξει σήμερα η Ένωση, θεσπίζοντας νόμο για ένα νέο “δικαίωμα στην επισκευή”. Χθες, μάλιστα, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε τη θέση του σχετικά με ένα ισχυρότερο “δικαίωμα στην επισκευή” για τους καταναλωτές, με 590 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 15 αποχές.
   Στόχος της πρότασης του ΕΚ είναι να ενθαρρυνθεί μια πιο βιώσιμη κατανάλωση, διευκολύνοντας την επισκευή ελαττωματικών προϊόντων, μειώνοντας τα απόβλητα και στηρίζοντας τον κλάδο των επισκευών.
   Μεταξύ άλλων, το υπό συζήτηση θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται στο μέλλον να επισκευάζουν προϊόντα, ακόμη και μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης, ενώ εισάγει κίνητρα, όπως κουπόνια στους καταναλωτές, ώστε να επιλέγουν την επισκευή αντί της αντικατάστασης.
   Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου, εντός της νόμιμης περιόδου εγγύησης, τα καταστήματα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην επισκευή, όταν αυτή είναι φθηνότερη ή κοστίζει το ίδιο με την αντικατάσταση του προϊόντος, εκτός αν η επισκευή είναι ανέφικτη ή δεν βολεύει τον καταναλωτή. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν, επίσης, να παρατείνεται η νόμιμη εγγύηση ενός προϊόντος κατά ένα χρόνο μετά την επισκευή του.
   Μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης για προϊόντα, όπως πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, κινητά τηλέφωνα και ποδήλατα, οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επισκευή τους.
   Περί κόστους
   Για να επιλέγουν περισσότεροι καταναλωτές την επισκευή, το Κοινοβούλιο προτείνει να τους παρέχονται συσκευές σε προσωρινή βάση, για όσο διαρκεί η επισκευή της δικής τους. Όταν η επισκευή είναι αδύνατη, μπορεί να δίνεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να επιλέξει ένα αντίστοιχο ανακατασκευασμένο προϊόν.
   Σήμερα, πολλοί καταναλωτές αποφεύγουν να επισκευάζουν τα προϊόντα τους, είτε γιατί το σχετικό κόστος είναι απαγορευτικό, είτε γιατί δυσκολεύονται να βρουν υπηρεσίες επισκευής, είτε γιατί τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος τους, εμποδίζουν την επισκευή.
   Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές και ανακατασκευαστές, όπως και οι τελικοί καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ανταλλακτικά, τις πληροφορίες επισκευής και τα απαραίτητα εργαλεία, σε λογικές τιμές.
   Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προτείνει να δημιουργηθούν διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να βρίσκουν επιχειρήσεις επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων επισκευής γνωστών ως “repair café”) και καταστήματα, που προσφέρουν ανακατασκευασμένα προϊόντα στην περιοχή τους.
   Για να γίνουν οι επισκευές πιο προσιτές και ελκυστικές, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να εξασφαλίσουν οι χώρες της Ε.Ε. κονδύλια, μέσω των οποίων θα προσφέρονται στους καταναλωτές κουπόνια και άλλα οικονομικά κίνητρα.
   Επί της διαδικασίας, μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τη δική του διαπραγματευτική θέση στις 22 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν συνομιλίες με το Κοινοβούλιο, με την πρώτη συνεδρίαση να έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου.
   Επιπτώσεις στο περιβάλλον
   Το γεγονός ότι πετάμε στα σκουπίδια αγαθά, που θα μπορούσαν να επισκευαστούν, προκαλεί τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εξαιτίας αυτής της πρακτικής σπαταλώνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. 30 εκατ. τόνοι πόρων και παράγονται 261 εκατ. τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO2, καθώς και 35 εκατ. τόνοι αποβλήτων.
   Συνολικά, οι καταναλωτές που αγοράζουν καινούρια προϊόντα, αντί να επισκευάζουν τα παλιά τους, χάνουν περίπου €12 δισ. ετησίως. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 77% των πολιτών της Ε.Ε. θα προτιμούσε να επισκευάζει τα προϊόντα του αντί να αγοράζει καινούρια.
   Read more...

   432 • 3

  4. Τεχνολογία

   GTnews

   Στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ένα από τα πιο επιδραστικά γεγονότα παγκοσμίως στον τομέα, το περίπτερο της γερμανικής αντιπροσωπείας έχει μια ιδιαιτερότητα: θυμίζει λιγότερο περίπτερο σε έκθεση αρχιτεκτονικής και περισσότερο μάντρα οικοδομών. Κι αυτό γιατί στη θέση των εκθεμάτων στέκουν περήφανα ντάνες από πλακάκια, χαρτόνια, σωλήνες από PVC και ξύλινες τάβλες. 
   Διαδικασία κατά την οποία αποσπάται ένα μέρος του τοίχου στο έργο Resource Rows στην Κοπεγχάγη. (Φωτογραφία: Rasmus Hjortshø)
   Αυτόν τον τρόπο βρήκαν οι επιμελητές για να στείλουν ένα μήνυμα στη βιομηχανία των κατασκευών, μια βιομηχανία που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με το τρίπτυχο αγοράζω-κατασκευάζω-πετάω. Και αυτά που πετάει μας κοστίζουν ακριβά. Σύμφωνα με στοιχεία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κτιρίων ευθύνονται για περίπου 9% των συνολικών εκπομπών CΟ2 (διοξειδίου του άνθρακα) που σχετίζονται με την ενέργεια, ενώ, σύμφωνα με δημοσίευση του ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης), ο χάλυβας και το σκυρόδεμα προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η δημιουργία τους απαιτεί θέρμανση των πρώτων υλών σε υψηλές θερμοκρασίες και η ενέργεια για να γίνει αυτό προέρχεται συνήθως από ορυκτά καύσιμα. Η παραγωγή του τσιμέντου για το σκυρόδεμα ευθύνεται για το 7% των παγκόσμιων εκπομπών CΟ2, ενώ για κάθε τόνο μετάλλου που παράγεται από χάλυβα, ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα 2,3 τόνοι διοξείδιο του άνθρακα. 
   Αντί για τη χωματερή
   Με λίγα λόγια, όσο χτίζουμε, κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Και χτίζουμε πολύ. Μόνο ανάμεσα στο 2015 και το 2021, προστέθηκαν στη Γη χτισμένα τετραγωνικά που αντιστοιχούν στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας. Προσπαθώντας να μειώσουν τη βλάβη, αρχιτέκτονες και ερευνητές σε όλο τον κόσμο αναζητούν λύσεις, και μία από αυτές είναι να σχεδιάζουν και να δημιουργούν με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, εφαρμοσμένες στην κατασκευή κτιρίων. Αντί να καταλήξουν στη χωματερή, υλικά όπως αυτά που διάλεξαν οι Γερμανοί για το περίπτερό τους στην Μπιενάλε χρησιμοποιούνται ξανά σε προσόψεις, τοίχους, πατώματα. Η κυκλική χρήση υλικών δεν είναι κάτι καινούργιο στον σχεδιασμό και στην κατασκευή κτιρίων και υποδομών. «Οι άνθρωποι πάντα κοιτούσαν να χρησιμοποιήσουν ό,τι έτοιμο έβρισκαν», λέει ο αρχιτέκτονας Σπύρος Γιωτάκης. «Υπήρχε μια έννοια οικονομίας χρόνου και κόπου. Για παράδειγμα, έπαιρναν κομμάτια από ναούς, όπως αρχαίες κολόνες, και τις χρησιμοποιούσαν σε βυζαντινά κτίσματα». Σήμερα, όμως, είναι συνήθως πιο οικονομικό για τους κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν καινούργια υλικά, τα οποία συχνά είναι ευτελέστερα, με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής και βλαβερά για τον πλανήτη. 
   Η χαλύβδινη πρόσοψη της επέκτασης στο Βίντερτουρ της Ελβετίας προήλθε από το κέντρο διανομής ενός σούπερ μάρκετ. Οι αρχιτέκτονες διατήρησαν το διαγώνιο σχήμα. (Φωτογραφία: Martin Zeller)
   «Είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να σκεφτούν ότι κάτι θέλει αντικατάσταση, παρά να αλλάξουν το ήδη υπάρχον, και αυτό γιατί είναι σαφώς δυσκολότερο να επεξεργαστείς κάτι παλαιότερο», λέει ο Νικ Τζάκσον, επικεφαλής του πρότζεκτ 1 Triton Square στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του ευμεγέθους κτιρίου, που θα στεγάζει γραφεία για 3.500 ανθρώπους, η ομάδα του κατάφερε να εξοικονομήσει ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση 10.000 νοικοκυριών (40.000 τόνους άνθρακα), παρά το γεγονός ότι πρόσθεσε τρεις ορόφους στο κτίσμα. Σχεδόν το μισό του όγκου που εξοικονομήθηκε οφείλεται σε τεχνικές που περιλάμβαναν την επανάχρηση υλικών: 33.400 τόνοι σκυροδέματος, 1.843 τόνοι χάλυβα, 3.300 τετραγωνικά μέτρα ασβεστόλιθου αλλά και τα παράθυρα όλης της πρόσοψης. «Από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουμε στους πελάτες που έρχονται είναι: “Έχετε εξετάσει τι μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε; Μπορείτε να βρείτε ένα ήδη υπάρχον κτίριο και να το διαμορφώσετε με τρόπο που να ταιριάζει στις ανάγκες σας;”» λέει στο «Κ» ο Τζάκσον. Η Arup, η πολυεθνική εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη και την κατασκευή, υπεύθυνη μεταξύ άλλων για έργα όπως η διάσημη Όπερα του Σίδνεϊ, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια στενή συνεργασία με το Ellen MacArthur Foundation, μια ΜΚΟ με αντικείμενο την κυκλική οικονομία, στο φαγητό, στη μόδα αλλά και στο δομημένο περιβάλλον. «Δεν πρέπει αυτομάτως να υποθέτουμε ότι θα γκρεμίσουμε ένα κτίριο και θα φτιάξουμε κάτι καινούργιο και γυαλιστερό απ’ την αρχή. Είναι μια άλλη νοοτροπία για τους αρχιτέκτονες, να ξεκινούν με σημείο εκκίνησης την επαναχρησιμοποίηση, όχι την αντικατάσταση», σχολιάζει ο Τζάκσον. 
   Άνθρακας στα θεμέλια 
   Ο μισός άνθρακας που θα εκπέμψει μια κατοικία στον κύκλο της ζωής της έχει ήδη παραχθεί πριν καν το κτίριο εγκαινιαστεί, παρ’ όλα αυτά συνήθως η προσοχή μας δίνεται στο ρεύμα, το πετρέλαιο και στο υγραέριο που θα χρειαστεί ένα κτίριο για να θερμανθεί. Εν μέρει, επειδή αυτό αγγίζει την τσέπη μας, και ό,τι αγγίζει την τσέπη μας γίνεται οδηγός των εξελίξεων. «Μόλις τα τελευταία πέντε-δέκα χρόνια μπήκε στην κουβέντα η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια για να κατασκευαστούν, αυτό που ονομάζουμε ενσωματωμένο άνθρακα. Αυτό το κομμάτι δεν είναι εμφανές, δεν αφορά άμεσα τον χρήστη, δεν το βλέπει», λέει η Μαριάμ Καψάλη, αρχιτέκτονας και καθηγήτρια στο πρόγραμμα Βιώσιμου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στην Architectural Association School of Architecture. «Δεν υπάρχουν καν κριτήρια ούτε στην Αγγλία ούτε γενικά στην Ευρώπη για τον υπολογισμό του πόσο είναι πολύ και πόσο λίγο. Όλη η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από την ενέργεια. Φυσικά είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, που επηρεάζεται και από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά δεν είναι το μόνο».
   Όπως επισημαίνει η κ. Καψάλη, ακόμα κι αν αυτό δεν επικρατεί μαζικά, σήμερα έχουμε τα εργαλεία να φτιάξουμε κτίρια που καταναλώνουν κατά τη χρήση τους πολύ λίγη ενέργεια, σε οποιοδήποτε σχεδόν κλίμα, με καλή μόνωση, ανανεώσιμες πηγές, αεροστεγή υλικά και διάφορες εξελιγμένες τεχνολογίες. Όμως, ακόμα η εξίσωση του ενσωματωμένου άνθρακα όχι απλώς δεν έχει λυθεί, αλλά δεν βρισκόμαστε καν κοντά. «Ομολογώ ότι είναι μια δύσκολη πίστα, ωστόσο, αν δεν λυθεί, δεν πρόκειται να φτάσουμε στους στόχους που θέτουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, που λειτουργούν πλέον χωριστά, αλλά παράλληλα», λέει η κ. Καψάλη, αναφερόμενη στους στόχους για μηδενικές εκπομπές των κτιρίων μέχρι το 2050. 
   Πόλη του Μεξικού: Οι ντόπιοι δώρισαν λίγη γη και έτσι δημιουργήθηκε μια αίθουσα μουσικής, φτιαγμένη αποκλειστικά από ανακυκλωμένα υλικά της περιοχής: τούβλα, ξύλο, μπετόν και πέτρα από το κοντινό ηφαίστειο Σαλτοκάν. (Φωτογραφία: JAIME NAVARRO)
   Εδώ έρχεται η ιδέα της κυκλικής οικονομίας και στην αρχιτεκτονική. Πρόσφατα, το αρχιτεκτονικό γραφείο όπου εργάζεται η ίδια, το Architype, ανέλαβε την ανακαίνιση ενός πρώην τηλεφωνικού κέντρου της δεκαετίας του 1930 το οποίο στεγάζει τα γραφεία του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ηγεσίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Σε ένα πρότζεκτ που θεωρούν ότι λειτουργεί ως εξαιρετικό παράδειγμα ανακαίνισης με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, λειτουργώντας με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, χρησιμοποίησαν φωτιστικές εγκαταστάσεις από άλλο κτίριο του ίδιου πανεπιστημίου (έλεγξαν και επανέκδωσαν πιστοποιητικά εγγύησης σε περισσότερα από 350 φώτα LED). Αντί να κατεδαφιστεί και να ξαναχτιστεί, η πέτρινη επιφάνεια της πρόσοψης επιδιορθώθηκε σύμφωνα με τη γιαπωνέζικη μέθοδο Kintsugi, που αντιμετωπίζει τη φθορά και την επισκευή ως μέρος της ιστορίας ενός αντικειμένου που αξίζει να φαίνεται και όχι να καλύπτεται. Στον χώρο της εισόδου τοποθέτησαν ένα γραφείο που προηγουμένως βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Netflix στο Λονδίνο. Διατήρησαν ακόμη και τους ανελκυστήρες, οι οποίοι επισκευάστηκαν και παραδόθηκαν εκ νέου. Όσα έπιπλα δεν χρησιμοποιήθηκαν, χαρίστηκαν σε κοινότητες της περιοχής, γλιτώνοντας με αυτόν τον τρόπο 21.600 κιλά καρέκλες, τραπέζια και ντουλάπια απ’ το να καταλήξουν στη χωματερή.
   Όψη του περιπτέρου της Γερμανίας στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, με σαφές συμβολικό μήνυμα. (Φωτογραφία: Matteo de Mayda)
   Αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία, μια χώρα που υπήρξε πρωτοπόρα στην ανάπτυξη νέων βιομηχανικών προϊόντων μετά τη Μεγάλη Έκθεση του 1851 και όπου τα τελευταία χρόνια μεγάλες εταιρείες όπως η Arup, αλλά και ακαδημαϊκοί, προωθούν την ιδέα της επανάχρησης υλικών. Τρία χρόνια πριν, μια ομάδα αρχιτεκτόνων –μεταξύ των οποίων 14 νικητές του βραβείου Στέρλινγκ της RΙΒΑ, της Βασιλικής Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεγάλης Βρετανίας– ξεκίνησαν μια καμπάνια ευαισθητοποίησης κατά της κατεδάφισης κτιρίων, για το καλό του πλανήτη. «Πρέπει να σταματήσουμε να κατεδαφίζουμε απερίσκεπτα», λένε.
   «Διαβατήρια» υλικών 
   Στην Ολλανδία, ο Τόμας Ράου, αρχιτέκτονας, έχει αναπτύξει ένα σύστημα καταγραφής υλικών σε υπάρχοντα κτίρια, καθώς και της προοπτικής που μπορεί να έχουν για να χρησιμοποιηθούν ξανά στο μέλλον. Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό «διαβατήριο υλικών», καταγράφει τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, ώστε να διευκολυνθεί στο μέλλον η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίησή τους. Η κυβέρνηση της χώρας του σύντομα αγκάλιασε την πρωτοβουλία, προσφέροντας φορολογικές ελαφρύνσεις στους κατασκευαστές για να την υιοθετήσουν. 
   Στην Πόλη του Μεξικού, το αρχιτεκτονικό γραφείο TO Arquitectura σχεδίασε έναν χώρο εκμάθησης κιθάρας, με τη συνεργασία των μαθητών που είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων μουσικής. Η τοπική κοινότητα δώρισε ένα μικρό χωράφι, οι αρχιτέκτονες συνεργάστηκαν με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα ήταν ένα θολωτό κτίσμα φτιαγμένο αποκλειστικά από ανακυκλωμένα υλικά της περιοχής: κόκκινα τούβλα, ξύλο, κομμάτια από μπετόν, ηφαιστειογενή πέτρα (η περιοχή βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο Σαλτοκάν), κόκκινους λίθους.
   Το βραβευμένο Enterprise Centre της Architype χαρακτηρίστηκε το «πιο πράσινο κτίριο στη Βρετανία» – στην πρόσοψη βλέπουμε αποσπώμενες επιφάνειες από ψάθα. (Φωτογραφία: Matteo de Mayda)
     Στην Κοπεγχάγη, ο Άντερς Λεντάγκερ έφτιαξε το συγκρότημα 92 κατοικιών Resource Rows (υποψήφιο για το βραβείο Mies van der Rohe 2022) χρησιμοποιώντας ενιαία κομμάτια τοίχων από τούβλα τα οποία ήταν ενωμένα με κονίαμα και ήταν αδύνατο να χωριστούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά. Προκειμένου να μην καταλήξουν στα σκουπίδια, η ομάδα του Λεντάγκερ έκοψε τους τουβλότοιχους από τα ιστορικά ζυθοποιεία της Carlsberg στην Κοπεγχάγη, από παλιά σχολεία και βιομηχανικά κτίρια σε όλη τη Δανία, σε ενιαία κομμάτια 1 επί 1 μέτρο, δημιουργώντας έτσι νέους τοίχους. Ακόμη, χρησιμοποίησε ξυλεία που προοριζόταν για πέταμα, ανακυκλωμένο τσιμέντο από μια γέφυρα και παλιά παράθυρα, εξοικονομώντας 463 τόνους απορριμμάτων και 29% σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
   Όπως είδαμε και πιο πάνω, η κυκλική οικονομία έχει τις ρίζες της στην ανάγκη. Μία από τους αρχιτέκτονες του βραβευμένου κτιρίου K 118 στο Βίντερτουρ της Ελβετίας, Μπάρμπαρα Μπιουζέρ, έχοντας εργαστεί στην Τανζανία και το Σουδάν, παρατήρησε πόσο πολύτιμα ήταν τα υλικά αντικείμενα που στην Δύση κατέληγαν στις χωματερές, όπως ήταν για παράδειγμα τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Σχεδιάζοντας με την υπόλοιπη ομάδα το K 118, μια πρώην αποθήκη που θα έχει εφεξής μεικτή χρήση (κατοικίες, εργαστήρια, χώροι συνεργατικής τηλεργασίας), κατάφεραν να προσθέσουν τρεις επιπλέον ορόφους με πάνω από το ήμισυ των δομικών υλικών να προέρχεται από ανακυκλωμένα κτίρια.
   Τούβλα από 90% ανακυκλωμένα υλικά οικοδομής, της εταιρείας Kenoteq. (Φωτογραφία: Matteo de Mayda)
   Ολόκληρη η βασική κατασκευή από χάλυβα προήλθε από ένα κέντρο διανομής σούπερ μάρκετ σε γειτονική πόλη. Τα παράθυρα, οι προσόψεις, τα θερμαντικά σώματα και τα ξύλινα δάπεδα τα πήραν από κατεδαφισμένα κτίρια της περιοχής. Στην προηγούμενη ζωή της, η σκάλα του κτιρίου –η οποία είναι πάνω από 30 ετών– βρισκόταν σε ένα κτίριο γραφείων στη Ζυρίχη, όπως και τα 80 παράθυρα και οι πλάκες γρανίτη που επαναχρησιμοποιήθηκαν για τα δάπεδα του μπαλκονιού. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουν ότι εξοικονόμησαν 500 τόνους καινούργιων υλικών. Στη Βομβάη της Ινδίας, το αρχιτεκτονικό γραφείο S+PS δημιούργησε μια πολυτελή κατοικία όπου η ανακύκλωση των υλικών μπλέκεται με την ανακύκλωση εννοιών όπως η ιστορία και η μνήμη. Η πρόσοψη είναι φτιαγμένη από παράθυρα και πόρτες κατεδαφισμένων σπιτιών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υλικά όπως παλιά υφασμάτινα κομμάτια, δάπεδα από παλιά δοκάρια και τελάρα, έπιπλα από την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας. 
   Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, ενώ πρωτοβουλίες ξεπηδούν και στη βιομηχανία των κατασκευαστικών υλικών. Η Έλι Μπίρκχεντ από την Κορνουάλη σχεδιάζει τούβλα από προϊόντα τα οποία επιχειρήσεις της περιοχής της προόριζαν για πέταμα: τρίχες από ένα κομμωτήριο, μαλλί και κοπριά αλόγων από μια φάρμα (λειτουργεί συγκολλητικά για τον πηλό), απόβλητα σιταριού από μια ζυθοποιία, ανακυκλωμένα μπουκάλια ενός μπαρ. Αντίστοιχα, στη Σκωτία η εταιρεία Kenoteq παράγει τούβλα από 90% ανακυκλωμένα υλικά οικοδομής, ενώ η δανέζικη εταιρεία d line έχει λανσάρει ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας στο οποίο τα προϊόντα της (βρύσες, πόμολα κ.ά.) επισκευάζονται και μεταπωλούνται στο 60% της τιμής, εξοικονομώντας έως και 91% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό να επεκταθεί η περίοδος χρήσης τους έως και τα 100 χρόνια.
   Από τον Πικιώνη στις μπουλντόζες 
   Πίσω στην Ελλάδα, ο Σπύρος Γιωτάκης μού θυμίζει ότι έχουμε και εδώ εμβληματικά έργα κυκλικής οικονομίας, απλώς τότε δεν τα έλεγαν έτσι. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα είναι η αναστήλωση του Λουμπαρδιάρη από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος χρησιμοποίησε μάρμαρα, πήλινα στοιχεία, υλικά από γκρεμισμένα νεοκλασικά, ακόμη και από την κατεδάφιση της Βαρβακείου Σχολής. Σήμερα, 70 χρόνια μετά, η εικόνα είναι μάλλον διαφορετική. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ του «Κ», σχολιάζοντας το κτιριακό απόθεμα της Αθήνας ο πρόεδρος των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, Δημήτρης Ξυνομηλάκης, υπογράμμιζε τον μεγάλο αριθμό ιστορικών κτιρίων που έχουν κατεδαφιστεί. «Η βέλτιστη λύση σε ένα δομημένο περιβάλλον δεν είναι οι κατεδαφίσεις», έλεγε.
   Resource Rows, Κοπεγχάγη. Χρησιμοποιήθηκαν ενιαία κομμάτια από τουβλότοιχους που ήταν αδύνατο να διαχωριστούν λόγω της συγκολλητικής ουσίας ανάμεσα στα τούβλα. (Φωτογραφία: Rasmus Hjortshøj)
   Ο αρχιτέκτονας Γιάννης Δουρίδας συμφωνεί: «Η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορεί να έχει ένας αρχιτέκτονας στην κυκλική οικονομία είναι στην πραγματικότητα να μπορεί να ανακυκλώνει τα κτίρια. Για παράδειγμα, ένα κτίριο γραφείων που φτιάχτηκε τη δεκαετία του ’80 και έχει παλαιότερες εγκαταστάσεις ενέργειας, αλλά μπορείς να το βελτιώσεις, δεν υπάρχει λόγος να το γκρεμίσεις. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή γκρεμίζονται άπειρα κτίρια σε σχέση με πόλεις όπως η Ρώμη, όπου δεν χτίζουν, αλλά επαναχρησιμοποιούν τα κτίριά τους. Φυσικά, η γη είναι πολύ ακριβή για να το αποφύγεις εύκολα. Είχε βγάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια οδηγία που πριμοδοτεί όσους έχουν ένα οικόπεδο και για παράδειγμα θέλουν να κατεδαφίσουν ένα κτίριο που υπάρχει μέσα, ενεργοβόρο, και να φτιάξουν ένα καινούργιο, πιο βιώσιμο. Τους δίνει μπόνους τετραγωνικά. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία λέει ότι αυτό το χρέπι που είναι εκεί τρώει ενέργεια. Η άλλη ανάγνωση λέει: αν γκρεμίσουμε τα πάντα επειδή τα βαφτίζουμε ενεργοβόρα, τι γίνεται μετά;». 
   «Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή γκρεμίζονται άπειρα κτίρια σε σχέση με πόλεις όπως η Ρώμη, όπου δεν χτίζουν, αλλά επαναχρησιμοποιούν τα κτίριά τους». 
   Γιάννης Δουρίδας, αρχιτέκτονας 
   Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό επικρατεί «πυρετός» κατεδαφίσεων ακόμη και μονώροφων, διώροφων και τριώροφων κτιρίων του Μεσοπολέμου, αφού οι ιδιοκτήτες τους σπεύδουν να τα κατεδαφίσουν πριν χαρακτηριστούν διατηρητέα (το σχετικό πρόγραμμα κινήτρων για τη διατήρηση των κτιρίων αυτών δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή). Όπως εξήγησε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος στην «Κ», το όριο των 100 ετών που καθιστά πιο δύσκολο το να κατεδαφιστεί ένα οικοδόμημα παλαιότερο της εκατονταετίας, οδηγεί σε αγώνα δρόμου τους ιδιοκτήτες τους ώστε να προλάβουν να τα γκρεμίσουν και στη θέση τους να υψωθούν πολυώροφες πολυκατοικίες. 
   To 1 Triton Square εξοικονόμησε κατά την ανακαίνισή του ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση 10.000 νοικοκυριών. (Φωτογραφία: Simon Kennedy)
   Επομένως, όταν κάποιος θέλει να κοιτάξει προς το μέλλον, το βλέμμα του μάλλον θα τον οδηγήσει εκτός Ελλάδος. Στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει την πρόταση του Τόμας Ράου για την καταγραφή και την επανάχρηση υλικών (η πλατφόρμα του λειτουργεί σε Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο κ.α.). Σχηματικά, ίσως βρεθούμε κάποτε σε ένα μέλλον που θα μοιάζει με αυτό που περιέγραψε ο Νικ Τζάκσον: «Η επανάχρηση υλικών και συστημάτων θα αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχιτέκτονες. Θα γίνουμε, σταδιακά, ένα είδος δημιουργών κολάζ, δηλαδή θα συναρμολογούμε υλικά. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εξίσωση». 
   Read more...

   402 • 0

  5. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την τελική συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στο πλαίσιο του τελικού τριμερούς διαλόγου για τον κανονισμό σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το έργο των συννομοθετών για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της προσωρινής πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο για μια ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ, το πρώτο αξιόπιστο και ασφαλές πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους.
   Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος "Digital Decade 2030" για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε όλους τους πολίτες της ΕΕ θα προσφερθεί η δυνατότητα να έχουν ένα πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ (EU Digital Identity Wallet) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες με πλήρη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.
   Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες (Very Large Online Platforms) που ορίζονται βάσει του νόμου Digital Services Act (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως η Amazon, η Booking.com ή το Facebook) και οι ιδιωτικές υπηρεσίες που υποχρεούνται νομικά να πιστοποιούν τους χρήστες τους θα πρέπει να αποδέχονται το EU Digital Identity Wallet για τη σύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες τους. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά και οι κοινές προδιαγραφές των wallets θα καταστήσουν ελκυστικό για όλους τους παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών να τα αποδέχονται για τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Wallet θα διευκολύνει επίσης τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών με διάφορες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.
   Εκτός από την ασφαλή αποθήκευση της ψηφιακής τους ταυτότητας, το Wallet θα επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να κατέχουν ψηφιακά έγγραφα, όπως άδεια οδήγησης για κινητά, ιατρική συνταγή, επαγγελματικό πιστοποιητικό ή ταξιδιωτικό εισιτήριο. Το Wallet θα προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη και πρακτική εναλλακτική λύση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που εγγυάται η νομοθεσία της ΕΕ. Το πορτοφόλι θα σέβεται πλήρως την επιλογή του χρήστη να μοιράζεται ή όχι προσωπικά δεδομένα, θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας που θα πιστοποιείται ανεξάρτητα με τα ίδια πρότυπα, και τα σχετικά τμήματα του κώδικά του θα διατίθενται σε ανοικτή μορφή, ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κακής χρήσης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή κυβερνητικής υποκλοπής.
   Οι νομοθετικές συζητήσεις ενίσχυσαν τη φιλοδοξία του κανονισμού σε διάφορους τομείς σημαντικούς για τους πολίτες. Το Wallet θα περιέχει έναν πίνακα ελέγχου όλων των συναλλαγών που θα είναι προσβάσιμος στον κάτοχό του, θα προσφέρει τη δυνατότητα αναφοράς πιθανών παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων wallets. Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να εντάξουν το Wallet στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) και να επωφεληθούν από τις δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές (eSignatures) για μη επαγγελματική χρήση.
   Πότε θα είναι διαθέσιμο το EU Digital Identity Wallet
   Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες υπόκειται πλέον στην επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μόλις εγκριθεί επίσημα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα.
   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους τα EU Digital Identity Wallets 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για το EU Digital Identity Wallet και τις τεχνικές προδιαγραφές για την πιστοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις - που θα εκδοθούν 6 και 12 μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού - θα βασίζονται στις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του EU Digital Identity Toolbox, θέτοντας εναρμονισμένους όρους για την εφαρμογή των wallets σε όλη την Ευρώπη.
   *Η κεντρική εικόνα προέρχεται από το ElectronicID.eu
   Read more...

   980 • 0

  6. Τεχνολογία

   Engineer

   Διαπιστώνοντας πως το 20% του νερού άρδευσης χάνεται, Έλληνες ερευνητές δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό σύστημα εξατομικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες ποτίσματος κάθε αγροτεμαχίου, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως
   Το σενάριο έχει ως εξής: Ο αγρότης μια φορά τη βδομάδα μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, εντοπίζει τα χωράφια του με ένα «κλικ» πάνω σε έναν χάρτη είτε χειροκίνητα, είτε χρησιμοποιώντας συντεταγμένες και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την άρδευσή τους.
   Η εφαρμογή που χρησιμοποιεί του προτείνει ένα πλάνο άρδευσης που κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, καθώς αυτό το πλάνο, εκτός από τις εδαφικές ιδιότητες των χωραφιών, λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, το στάδιο ανάπτυξης και την ηλικία των δέντρων της καλλιέργειας.
   Με άλλα λόγια, ο παραγωγός με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε χωραφιού του (γεωμορφολογία και διαθεσιμότητα νερού) ενημερώνεται για τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού και στη μέγιστη δυνατή παραγωγή, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στρατηγικές προσαρμογής, όπως είναι η ελλειμματική άρδευση σε περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα.
   Του δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να μάθει για τη μηχανική σύσταση του εδάφους (κατανομή του ποσοστού άμμου, ιλύος και αργίλου) και για την κλίση του εδαφικού ανάγλυφου σε κάθε αγροτεμάχιο όλης της Κρήτης.
   Η καινοτόμα αυτή πλατφόρμα που συνιστά ένα «εργαλείο» για γεωργία ακριβείας, ονομάζεται DEFICIT από το DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies (Σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών) και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ερευνητικής ομάδας από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

   Ο αγρότης μια φορά τη βδομάδα μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, εντοπίζει τα χωράφια του με ένα «κλικ» πάνω σε έναν χάρτη είτε χειροκίνητα, είτε χρησιμοποιώντας συντεταγμένες και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την άρδευσή τους «Εξαιτίας της έλλειψης σχεδιασμού άρδευσης -πότε και πόσο νερό απαιτείται- οι αγρότες συνήθως ποτίζουν εμπειρικά και για να αισθάνονται ασφαλείς τείνουν να αυξάνουν την ποσότητα του νερού, ιδιαίτερα όταν η τιμή του είναι χαμηλή.
   Ως αποτέλεσμα, το 20% περίπου του νερού χάνεται», επισημαίνει ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και φέτος στην ετήσια λίστα του Πανεπιστημίου Stanford με τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως (έκθεση World’s Top 2% Scientists).
   Καινοτόμες τεχνολογίες
   Η πλατφόρμα DEFICIT https://www.irrigation-crete.gr/ συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως, τεχνικές γεωφυσικής & δορυφορικής τηλεπισκόπησης, μετρήσεις πεδίου/αναλύσεις εδαφών και μετεωρολογική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.
   Τα δεδομένα αφορούν τα αγροτεμάχια που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) σε επίπεδο Κρήτης, όπου προσδιορίζονται χωρικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανά είδος και για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, όσο διαρκεί δηλαδή η αρδευτική περίοδος για τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες στην Κρήτη.
   Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του δικτύου 70 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Περιφέρεια Κρήτης και στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ).
   Για τη δημιουργία του χάρτη μηχανικής σύστασης εδάφους αξιοποιήθηκαν στρατηγικά επιλεγμένες επιτόπιες δειγματοληψίες εδάφους στη βαθμονόμηση δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2) και στο συσχετισμό φασματικών τιμών ανάκλασης δορυφορικών εικόνων με τις διάφορες μεταβλητές της μηχανικής σύστασης του εδάφους
   «Η καινοτομία της πλατφόρμας είναι η εξατομικευμένη πληροφόρηση.Το σύστημα υπολογίζει τις ανάγκες άρδευσης κάθε αγροτεμαχίου ξεχωριστά, βασιζόμενο στις ιδιαιτερότητές του δηλαδή, στο είδος της καλλιέργειας, τη σύσταση του χώματος, το ανάγλυφο του εδάφους, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, την ηλικία των δέντρων και τις μετεωρολογικές συνθήκες», διευκρινίζει ο Δρ. Κουργιαλάς, που ηγήθηκε της δημιουργικής ομάδας της πλατφόρμας.

   ''Η καινοτομία της πλατφόρμας είναι η εξατομικευμένη πληροφόρηση.Το σύστημα υπολογίζει τις ανάγκες άρδευσης κάθε αγροτεμαχίου ξεχωριστά, βασιζόμενο στις ιδιαιτερότητές του δηλαδή, στο είδος της καλλιέργειας, τη σύσταση του χώματος, το ανάγλυφο του εδάφους, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, την ηλικία των δέντρων και τις μετεωρολογικές συνθήκες.''
     Σύμφωνα με τον ίδιο το σύστημα δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά αλλού και αναμένεται να συμβάλει στη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς στην Κρήτη ο γεωργικός τομέας καταναλώνει πάνω από το 85% του νερού.
   Η ανάπτυξη της γεωργίας εξάλλου είναι αλληλένδετη με την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με τον Δρα. Κουργιαλά οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών για την εκάστοτε εβδομάδα αναφοράς υπολογίζονται στην πλατφόρμα με βάση την ήδη καταγεγραμμένη μετεωρολογική πληροφορία για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το σύστημα δεν κάνει πρόβλεψη των για μελλοντικές μετεωρολογικές συνθήκες.
   ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
   Read more...

   910 • 0

  7. Τεχνολογία

   Engineer

   Η ενημέρωση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η Google εργάζεται ενεργά τους τελευταίους μήνες για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη σουίτα προϊόντων της. 
   Μία από τις βασικές νέες προσθήκες στους Χάρτες της Google είναι η Immersive View for Routes, η οποία αξιοποιεί την AI για να παρέχει λεπτομερείς προεπισκοπήσεις των προγραμματισμένων ταξιδιών. Όπως εξήγησε ο Chris Phillips της Google σε ένα blog post που ανακοίνωσε τις νέες δυνατότητες, η νέα λειτουργία σας επιτρέπει να απεικονίσετε μια διαδρομή από την αρχή έως το τέλος με εκπληκτικές, πολυδιάστατες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε οδηγίες για να κάνετε ποδήλατο προς το Παλάτι Καλών Τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια να κάνετε προεπισκόπηση της διαδρομής σε Immersive View. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να προετοιμαστείτε για κάθε στροφή, σαν να ήσασταν ήδη εκεί, με οπτικές οδηγίες βήμα προς βήμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό χρόνου για να προγραμματίσετε πότε θα ξεκινήσετε με βάση χρήσιμες πληροφορίες, όπως προσομοιωμένη κίνηση και καιρικές συνθήκες. Έτσι, μπορείτε εύκολα να αποφύγετε την οδήγηση σε έντονη βροχόπτωση ή με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
   Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, υπογράμμισε επίσης τη λειτουργία του Immersive View for Routes, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής. Η λειτουργία θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Δουβλίνο, τη Φλωρεντία, το Λας Βέγκας, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Σαν Φρανσίσκο, το Σαν Χοσέ, το Σιάτλ, το Τόκιο και τη Βενετία. Με την πάροδο του χρόνου θα προστεθούν και άλλες πόλεις.
   Μια άλλη σημαντική προσθήκη είναι το Lens in Maps, μια βελτιωμένη έκδοση της υπάρχουσας δυνατότητας αναζήτησης Live View. Με το Lens in Maps, η τεχνητή νοημοσύνη και η επαυξημένη πραγματικότητα σας βοηθούν να προσανατολιστείτε όταν φτάνετε σε έναν νέο προορισμό. Απλώς πατήστε το εικονίδιο Lens στη γραμμή αναζήτησης και κρατήστε το τηλέφωνό σας ψηλά για να μπορέσετε να δείτε αμέσως πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, όπως ΑΤΜ, σταθμούς μέσων μεταφοράς, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα.
   Η εφαρμογή λαμβάνει επίσης πιο λεπτομερείς χάρτες πλοήγησης για μια ακόμη πιο ομαλή εμπειρία χρήσης. Η Google παρέχει επιπλέον περισσότερες λειτουργίες προσαρμοσμένες στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Οι χάρτες θα εμφανίζουν πλέον σχετικές πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης, όπως συμβατότητα και αν οι φορτιστές είναι γρήγοροι ή αργοί. Αυτό βοηθά τους οδηγούς να εντοπίσουν τον βέλτιστο σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες τους.
   Τέλος, η λειτουργία αναζήτησης των Χαρτών αποκτά τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν αναζητάτε κάτι συγκεκριμένο, όπως "animal latte art" ή "pumpkin patch with my dog", θα βλέπετε πλέον αποτελέσματα με φωτογραφίες που ταιριάζουν με τις αντίστοιχες τοποθεσίες. Αυτές οι οπτικές συστάσεις βασίζονται σε μια ανάλυση δισεκατομμυρίων φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί από την κοινότητα των Google Maps, η οποία ενεργοποιείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την προηγμένη δυνατότητα αναγνώρισης εικόνων. Μπορείτε να ανακαλύψετε νέα σημεία που ταιριάζουν απόλυτα με αυτό που ψάχνετε, κάνοντας κύλιση στα αποτελέσματα των φωτογραφιών, πατώντας για περισσότερες πληροφορίες και πλοηγώντας απευθείας από εκεί. Η βελτιωμένη αναζήτηση στους Χάρτες της Google θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή την εβδομάδα σε χρήστες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
   Read more...

   1974 • 0

  8. Τεχνολογία

   GTnews

   Η SpaceX εγκαινίασε έναν νέο ιστότοπο για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την επερχόμενη υπηρεσία "Starlink Direct to Cell", η ανάπτυξη της οποίας θα ολοκληρωθεί έως το 2025.
   Ο ιστότοπος αναφέρει ότι η υπηρεσία θα προσφέρει "πρόσβαση από παντού σε γραπτά μηνύματα, κλήσεις και browsing" από διάφορα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων της ξηράς, των λιμνών και των παράκτιων υδάτων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες κειμένου θα ξεκινήσουν το 2024, ενώ θα ακολουθήσουν η φωνή και τα δεδομένα το 2025. Η συνδεσιμότητα IoT συσκευών έχει επίσης προγραμματιστεί για το 2025. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με όλα τα LTE smartphones χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στο hardware ή στο software.
   Πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας, η SpaceX πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Η εταιρεία ασκεί πιέσεις για την ταχεία έγκριση χρήσης των απαραίτητων ραδιοφωνικών ζωνών, αντιμετωπίζοντας αντιδράσεις από άλλες εταιρείες όπως η Dish Network και η συνεργάτης της Apple, Globalstar.
   Η υπηρεσία Starlink Direct to Cell είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί τη δορυφορική λειτουργία έκτακτης ανάγκης SOS της Apple και την παρόμοια πρόταση της AT&T, το AST Space Mobile.

   Η ιστοσελίδα της Starlink παρέχει περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι οι δορυφόροι θα είναι εξοπλισμένοι με ένα "προηγμένο μόντεμ eNodeB", λειτουργώντας ουσιαστικά ως "πύργος κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα". Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει μια κάλυψη δικτύου παρόμοια με τους τυπικούς συνεργάτες περιαγωγής. Η υπηρεσία αποσκοπεί στην εξάλειψη των νεκρών ζωνών συνδεσιμότητας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
   Η SpaceX σχεδιάζει ακόμα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στην κατασκευή πυραύλων και διαστημικών σκαφών για την ανάπτυξη των δορυφόρων Direct to Cell σε κλίμακα. Οι αρχικές εκτοξεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, ενώ για το μέλλον το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει εκτοξεύσεις με το Starship, αν όλα πάνε καλά.
   Μόλις τεθούν σε τροχιά, οι δορυφόροι θα συνδεθούν μέσω backhaul λέιζερ με τη συστοιχία δορυφόρων Starlink, για να παρέχουν παγκόσμια συνδεσιμότητα. Η εταιρεία αναζητά επίσης συνεργασίες με άλλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και έχει συμπεριλάβει μια φόρμα επικοινωνίας στον νέο ιστότοπο για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
   Ο δικτυακός τόπος απαριθμεί τους ακόλουθους παγκόσμιους συνεργάτες μέχρι στιγμής για την υπηρεσία Starlink direct to cell:
   T-Mobile (ΗΠΑ) Optus (Αυστραλία) Rogers (Καναδάς) One NZ (Νέα Ζηλανδία) KDDI (Ιαπωνία) Salt (Ελβετία)
   Read more...

   998 • 0

  9. Τεχνολογία

   GTnews

   Στο 4ο Συνέδριο «Building Information Modelling» (BIM), που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Το BIM, μέσω της ψηφιακής προσομοίωσης στον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων, αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων, αποτρέποντας λάθη, υπερβάσεις χρόνου και κόστους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους». Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ως παράδειγμα τις εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που έγιναν, πρόσφατα, στη χώρα, καταδεικνύοντας τη σημασία της μοντελοποίησης στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των έργων, αλλά και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.
   «Ενδεικτικά, αν υπήρχε υπόδειγμα BIM για τις γέφυρες, θα γνωρίζαμε τα όρια αντοχής τους και τις ανάγκες συντήρησής τους», επισημαίνοντας την αξία της κατάρτισης του Μητρώου Γεφυρών που δρομολογείται παράλληλα, καθώς η ψηφιοποίηση αυτών των δεδομένων θα μας δώσει ακριβή εικόνα του δομικού πλούτου της χώρας.
   «Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να αναρτηθεί σε Διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του Building Information Modelling στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται». Μάλιστα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, ύψους 550.000 ευρώ, από τη DG REFORM για την υλοποίηση ενός 2ου έργου για το ΒΙΜ, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη ΒΙΜ στην Ελλάδα.
   Αντικείμενου του έργου που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2023 ήταν το εξής:
   Η ανάλυση της ετοιμότητας του εγχώριου κατασκευαστικού τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και ειδικότερα την αξιοποίηση τεχνολογίας BIM. Ο εντοπισμός διεθνών καλών πρακτικών. Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας και τη διαβούλευση με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής, με συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους. Η προτεραιοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση του BIM. Η δημιουργία προσχεδίου ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας στον τομέα των κατασκευών, υπό τη διαχείριση του Υπουργείου. Η ανάπτυξη βασικών προδιαγραφών και προτύπων για την υλοποίηση του BIM. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών αναβαθμίζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κατασκευών, προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα και στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων. Στην πράξη, η ψηφιακή προσομοίωση των λειτουργιών στον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων προσφέρει πληροφορίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες εξασφαλίζουν δραστική βελτίωση των αποτελεσμάτων που αφορούν στα δομικά έργα. Εκπαιδεύτηκαν, συνολικά, 975 επαγγελματίες μηχανικοί, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στη χρήση του BIM, τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους.
   Το BIM έχει εφαρμογή σε νέες κατασκευές, αλλά δύναται, επίσης, να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση, την ανακαίνιση και τη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αντιπροσωπεύει, ίσως, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του κλάδου. Άλλωστε, οι εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που είχαμε, πρόσφατα, στη χώρα μας, καταδεικνύουν τη σημασία της μοντελοποίησης στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των έργων, καθώς και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.
   Το ΒΙΜ διασφαλίζει τόσο τη δια-λειτουργικότητα μοντέλων όσο και την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Όλες οι ειδικότητες δουλεύουν σε ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον, με κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας των λογισμικών, που συνδέει το μοντέλο σε όλες του τις φάσεις. Έτσι, το BIM βοηθά να μην ανακύπτουν προβλήματα στην πορεία της κατασκευής, μια παθογένεια που παρατηρείται, όταν για παράδειγμα ένα έργο φθάνει στο στάδιο που αναλαμβάνουν οι μηχανικοί και διαπιστώνεται δυσκολία προσαρμογής στην αρχιτεκτονική μελέτη.
   Η υιοθέτηση των μοντέλων έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι:  
   Η βελτιωμένη αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της μελέτης και της κατασκευής, μέσω της εύκολης διάθεσης πληροφοριών και της ακρίβειας των σχεδίων. Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων στην εκπόνηση και υλοποίηση δημοσίων έργων. Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κατασκευαστικού τομέα και την αύξηση της βιωσιμότητας των υποδομών. Η ευχερέστερη παρακολούθηση και διαχείριση των δημοσίων έργων και των υφιστάμενων υποδομών, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών που μελετάμε και κατασκευάζουμε. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας σε δημόσια κατασκευαστικά έργα προωθείται ως πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε πολλές άλλες χώρες. 
   Ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης, διενεργήθηκε σειρά δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδεύσεων σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση του BIM, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στον χώρο της μελέτης και της κατασκευής, αλλά και της ευρύτερης αγοράς.
   Read more...

   386 • 0

  10. Τεχνολογία

   Engineer

   Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρωτοπορεί στο πεδίο της προσβασιμότητας και δημοσιεύει στο διαδίκτυο (https://accessguide.uom.gr/), για κάθε πιθανό χρήστη, τον πρώτο Ψηφιακό Οδηγό Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πουαναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ 2014- 2020), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.
   Επιπλέον, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «σχεδιασμός για όλους», η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα εντοπισμού θέσεων και πληροφοριών από κάθε άτομο με ή χωρίς αναπηρία (φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες) που κινείται στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   Τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και διάφορα μόνιμα και κινητά εμπόδια, είναι ικανά να μειώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα, δημιουργώντας δυσκολίες στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη κίνηση ή/και να παράγουν αποκλεισμούς. Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελούν προσπελάσιμα εμπόδια για τα άτομα χωρίς αναπηρία ή γενικότερα για μη εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα, αλλά ίσως αποδειχτούν απροσπέλαστα εμπόδια για τα εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα.
   Στην κατηγορία των εμποδιζόμενων στην κίνηση ατόμων συμπεριλαμβάνεται ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός πολιτών, όπως τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα άτομα με κινητική αναπηρία (άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άτομα που κινούνται με τη χρήση βοηθημάτων στήριξης), τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι εγκυμονούσες γυναίκες, τα άτομα με μειωμένη ικανότητα χωρικής αντίληψης, ακόμη και οι γονείς που κινούν βρεφικό καρότσι. Για τις ομάδες αυτές μπορεί να φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματική η χρήση κάποιου βοηθήματος προσβασιμότητας.
   Ένα τέτοιο βοήθημα είναι ο Οδηγός Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που στοχεύει να παρέχει βοήθεια σε εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με κινητική αναπηρία και ειδικότερα σε αυτά που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Πέρα από τις υπόλοιπες πληροφορίες, στο βοήθημα απεικονίζονται οι προσβάσιμες διαδρομές, ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να δηλώσουν (στις υπηρεσίες που πανεπιστημίου) σημεία μειωμένης προσβασιμότητας, προκειμένου να υπάρξει φροντίδα αποκατάστασης της πρόσβασης.
   Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, «Το θέμα της προσβασιμότητας προβάλλει διεθνώς ως ένα φλέγον ζήτημα. Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν νοείται πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα της ανεμπόδιστης μετακίνησης και συμμετοχής σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η κινητικότητα στο δομημένο πανεπιστημιακό χώρο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται απλώς ως μια ευκολία, αλλά ως θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία».
   Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιλέξτε το σύνδεσμο https://accessguide.uom.gr/
   Read more...

   444 • 0

  11. Τεχνολογία

   Engineer

   Περισσότερους ανθρώπους από ποτέ στο παρελθόν συνδέει σήμερα με τον κόσμο του Διαδικτύου το mobile internet. Το 57% του παγκόσμιου πληθυσμού ήτοι 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά τον πλανήτη χρησιμοποιούν σήμερα mobile internet, για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο.
   Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης με τον οποίο οι άνθρωποι υιοθετούν το Διαδίκτυο για κινητά έχει επιβραδυνθεί τον τελευταίο χρόνο και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές ανά τον πλανήτη. Για την ακρίβεια, το 2022 προστέθηκαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, 200 εκατ. νέοι χρήστες mobile internet, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός τόσο το 2021 όσο και το 2022 ήταν 300 εκατ.
   Σύμφωνα με την έκθεση “The State of Mobile Internet Connectivity Report 2023” της GSMA, τα ¾ των νέων χρηστών mobile internet προήλθαν από τις λεγόμενες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, στις οποίες ζει το 95% του μη συνδεδεμένου πληθυσμού της γης.
   Μια άλλη σημαντική παράμετρος, που αφορά τη mobile συνδεσιμότητα, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση, είναι το κενό ανάμεσα στη διαθεσιμότητα των σχετικών υπηρεσιών και στη χρήση τους. Έτσι, ενώ 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι - το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού - ζουν σε περιοχές, όπου είναι διαθέσιμες υπηρεσίες mobile internet, επιλέγουν να μην κάνουν χρήση τους.
   Smartphone is the king
   H αύξηση της χρήσης του mobile internet σε παγκόσμιο επίπεδο ευθυγραμμίζεται με τη συνεχή αύξηση των πολιτών που έχουν σήμερα στην κατοχή τους ένα smartphone. Πρακτικά, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πλέον ένα smartphone: στα τέλη του 2022, το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού (4,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι) είχε στην κατοχή του ένα “έξυπνο” τηλέφωνο.
   Σήμερα, από τα 4,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν mobile internet, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια το κάνουν χρησιμοποιώντας smartphone (49% του παγκόσμιου πληθυσμού) και περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι ένα απλό κινητό τηλέφωνο (8% του παγκόσμιου πληθυσμού). Υπάρχουν, επίσης, 350 εκατομμύρια άνθρωποι, που διαθέτουν μεν ένα smartphone, αλλά δεν το χρησιμοποιούν για σύνδεση σε mobile Internet.
   Στο μεταξύ, διαρκώς αυξανόμενη βαίνει η παγκόσμια κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά χρήστη, η οποία διευρύνθηκε από 8,4 GB το 2021 σε 11,3 GB το 2022.
   Στην εποχή του 5G
   Tα στοιχεία της GSMA δείχνουν ότι, ενώ το 4G και το 5G συνεχίζουν να επεκτείνονται, το 2G και το 3G παραμένουν σημαντική πηγή κάλυψης στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 90% του πληθυσμού καλύπτεται πλέον από 4G και το 32% από 5G (από 25% το 2021). 
   Μάλιστα, σχεδόν ¾ της επέκτασης του δικτύου 5G το 2022 προήλθε από την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ σημειώθηκε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη των δικτύων 4G στην Υποσαχάρια Αφρική.
   Read more...

   288 • 0

  12. Τεχνολογία

   Engineer

   Υπό ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκεται και η αγορά ακινήτων, καθώς νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως IoT, Big Data, GIS, AI και Machine Learning, αλλάζουν το τοπίο στον κλάδο. Οι αναδυόμενες αυτές τεχνολογικές τάσεις είναι, πλέον, διαθέσιμες και συνεχώς εξελίσσονται, παρέχοντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα δεδομένα, η συνδυαστική διαχείριση των οποίων είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη και κατόπιν τη χρηστή διαχείριση και συντήρηση των χώρων και ιδιοκτησιών.
   Την παραπάνω εικόνα περιγράφει νέα έκθεση “Future of Real Estate” της KPMG. Σύμφωνα με την έρευνα, η αγορά ακινήτων μετασχηματίζεται ψηφιακά και από τις λεγόμενες Proptech (property technology) επενδύσεις, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και καινοτομίας.
   Συνολικά, ο κλάδος παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των έξυπνων κατασκευών εκτός εργοταξίου και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
   Η έκθεση, η οποία περιγράφει τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο των Ακινήτων, θέτει στο προσκήνιο και άλλη μια τάση που αφορά την αγορά ακινήτων, πέρα από την επίδραση των νέων τεχνολογιών, η οποία συνδέεται με τη βιωσιμότητα. 
   Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της, τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων, το οποίο, οι μελέτες εμφανίζουν “υπεύθυνο” για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.

   Σημάδια ανάκαμψης
   Αναφορικά με τον εγχώριο κλάδο ακινήτων, η έκθεση εντοπίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι πλέον η αγορά ακινήτων αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τις πιο πρόσφατες προκλήσεις, που έφερε η παγκόσμια πανδημία COVID-19. “Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών είναι έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και ειδικότερα, ξένους αγοραστές”, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.
   Όπως σημειώνουν, “οι εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου βρίσκονται, σταθερά πλέον, σε ένα περιβάλλον αλλαγής. Η έντονη δραστηριότητα του Ελληνικού κλάδου, αναφορικά με την ανάπτυξη της αγοράς Ακινήτων, συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις από διεθνείς, όσο και τοπικούς επενδυτές κεφαλαίων. Υπάρχει σημαντική δραστηριότητα από χρήστες ακινήτων, καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, απαιτώντας  ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια”, τονίζει η KPGM.
   “Παρά το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης και κατασκευής, οι επενδύσεις σε ακίνητα και ξενοδοχεία στην Ελλάδα πρόκειται να συνεχιστούν, λόγω της ανεκπλήρωτης ζήτησης από αγοραστές/ενοικιαστές, της έλλειψης ποιοτικών ακινήτων, της στροφής στα πράσινα κτίρια, των συγκριτικά ελκυστικών αποδόσεων, των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων και REO, καθώς και των αυξημένων ροών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων προς τη χώρα”, καταλήγει η KPMG.
   Read more...

   634 • 0

  13. Τεχνολογία

   Engineer

   Η Google ανακοίνωσε σήμερα τη σειρά των νέων λειτουργιών του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Bard.
   Ανάμεσα στις δυνατότητες του Bard είναι η ενσωμάτωσή του σε υπηρεσίες και εφαρμογές της Google. Παράλληλα, επεκτείνεται η πρόσβασή του σε λειτουργίες που είναι διαθέσιμες τόσο στα αγγλικά όσο και σε επιπλέον γλώσσες.
   Σύμφωνα με τη Google, ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του Bard είναι ότι μπορεί να προσαρμόζει τις απαντήσεις του σε αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο χρήστης. Για παράδειγμα, όπως επισημαίνει, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το Bard να φτιάξει το πλάνο για ένα ταξίδι που επιθυμούν να κάνουν με τους φίλους τους, να προσχεδιάσει την καταχώρισή τους σε μια διαδικτυακή αγορά marketplace ή να βοηθήσει να εξηγήσουν στα παιδιά τους ένα επιστημονικό θέμα.
   Το Bard θα έχει πρόσβαση σε περισσότερα μέρη
   Η Google αναφέρει για το μοντέλο του Bard πως «επεκτείνουμε την πρόσβαση σε υπάρχουσες λειτουργίες του, που είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, όπως τη δυνατότητα μεταφόρτωσης εικόνων με το Google Lens, τη λήψη εικόνων από την «Αναζήτηση» στις απαντήσεις, καθώς και την τροποποίηση των απαντήσεων του Bard, σε περισσότερες από 40 νέες γλώσσες και χώρες».
   Το Bard θα συνδέεται με εφαρμογές και υπηρεσίες της Google
   Από σήμερα κυκλοφορούν στα Αγγλικά τα Βard Extensions (Επεκτάσεις). Πρόκειται για έναν εντελώς νέο τρόπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με το Bard. Χάρη στις εν λόγω επεκτάσεις το Bard μπορεί να εντοπίζει και να εμφανίζει σχετικές πληροφορίες από τα εργαλεία της Google που χρησιμοποιείτε καθημερινά, όπως το Gmail, τα Docs, το Drive, τους Χάρτες, το YouTube, το Google Flights και hotels, ακόμα και όταν οι πληροφορίες που χρειάζεστε είναι διασκορπισμένες σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές και υπηρεσίες.
   Οι δυνατότητες του Bard
   Η Google απευθύνεται στους χρήστες του διαδικτύου λέγοντας «φανταστείτε ότι υποβάλετε αίτηση για μια νέα θέση εργασίας και χρησιμοποιείτε το Bard για να σας βοηθήσει με τη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσατε να του ζητήσετε για παράδειγμα το εξής: "Βρες το βιογραφικό μου με τίτλο 'Ιούνιος 2023' από το Drive μου και φτιάξε μια σύντομη παράγραφο περίληψης του σε μορφή προσωπικού σημειώματος" και να συνεχίσετε να συνεργάζεστε με το Bard για να ετοιμάσετε μια νέα, ελκυστική συνοδευτική επιστολή για το βιογραφικό σας.
   Τονίζεται ωστόσο πως «δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις επεκτάσεις του Workspace, το περιεχόμενό σας που προέρχεται από το Gmail, τα Docs και το Drive δεν θα είναι ορατό σε αξιολογητές, ενώ δεν θα χρησιμοποιείται από το Bard, ούτε για την εμφάνιση διαφημίσεων, ούτε για την εκπαίδευση του μοντέλου. Και, φυσικά, έχετε πάντα εσείς τον έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου σας όταν αποφασίζετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επεκτάσεις, ενώ μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή».
   Read more...

   1498 • 0

  14. Τεχνολογία

   GTnews

   Η Panasonic σκοπεύει να διαθέσει έως το 2028 φωτοβολταϊκά πάνελ μέσα σε τζάμια παραθύρων σε διάφορα κτήρια. Οι ηλιακές κυψέλες περοβσκίτη είναι ενσωματωμένες στο γυαλί, σχηματίζοντας ένα φωτοβολταϊκό στρώμα πάχους ενός μίκρο, το οποίο θα είναι τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο φύλλα γυάλινου υποστρώματος. Η διαδικασία κατασκευής χρησιμοποιεί την τεχνική επίστρωσης της Panasonic σε συνδυασμό με την τεχνολογία επεξεργασίας λέιζερ, για την παραγωγή μεγάλων πλαισίων διαφορετικού μεγέθους που παραμένουν αρκετά διαφανή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως παράθυρα.

   (Credit: Panasonic)
   Η Panasonic αναφέρει ότι έχει επιτύχει απόδοση μετατροπής 17,9%, που αποτελεί την υψηλότερη στον κόσμο για μια μονάδα περοβσκίτη, μεγέθους άνω των 800 τετραγωνικών εκατοστών. Ο παραπάνω ισχυρισμός της εταιρείας έχει επαληθευτεί από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των ΗΠΑ. Ωστόσο, η ιστοσελίδα Nikkei Asia επισημαίνει ότι η UtmoLight της Κίνας κατάφερε να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ επιτυγχάνοντας απόδοση μετατροπής 18,6%.
   Προκειμένου να δοκιμάσει τα πρωτότυπα γυάλινα πάνελ που παράγουν ενέργεια, η Panasonic τα εγκατέστησε σε ένα πρότυπο σπίτι που κατασκευάστηκε για τη Fujisawa Sustainable Smart Town στην επαρχία Kanagawa της Ιαπωνίας. Η απόδοση της εγκατάστασης θα παρακολουθείται για περισσότερο από ένα χρόνο, με τη δοκιμή να αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου 2024.
   Η Panasonic άρχισε να αναπτύσσει αυτόν τον τύπο ηλιακών κυψελών το 2014 και τώρα σκοπεύει να τα έχει διαθέσιμα για χρήση σε μια σειρά κτιρίων μέχρι το 2028. Ένας εκπρόσωπος της Panasonic εξήγησε ότι, «Θα χρησιμοποιήσουμε την παγκοσμίως κορυφαία απόδοση ως σημείο αναφοράς για να επιτύχουμε υψηλές πωλήσεις ... Οποιοδήποτε κτίσμα στον κόσμο στο οποίο χρησιμοποιείται γυαλί είναι για εμάς ένας πιθανός πελάτης, είτε μιλάμε για κτήρια που στεγάζουν γραφεία και επιχειρήσεις, είτε για σπίτια».
   Read more...

   738 • 0

  15. Τεχνολογία

   Engineer

   Όπως μεταδίδει το Reuters, οι βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων της Ευρώπης προσπαθούν να παράγουν ηλεκτρικά οχήματα χαμηλότερου κόστους (EV) και να διαγράψουν το προβάδισμα της Κίνας στην ανάπτυξη φθηνότερων και εν γένει πιο φιλικών προς τον καταναλωτή μοντέλων.
   Τη συγκεκριμένη στόχευση επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους αναλυτές και στελέχη του κλάδου στην IAA (Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου της Γερμανίας) του Μονάχου (NYSE:IAA).
   «Πρέπει να κλείσουμε το χάσμα στο κόστος με ορισμένους Κινέζους παίκτες που ξεκίνησαν με ηλεκτρικά οχήματα μια γενιά νωρίτερα», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Renault (EPA:RENA), Λούκα ντε Μέο, στην έκθεση αυτοκινήτου.
   Επί πρόσθετα θεωρεί ότι οι τιμές θα πέσουν όταν μειωθεί το κόστος κατασκευής.
   Ακόμη αποκάλυψε ότι ως μέρος της προσπάθειας της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ισοτιμία των τιμών με τους Κινέζους, το R5 EV που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος θα είναι 25% έως 30% φθηνότερο από τα ηλεκτρικά μοντέλα Scenic και Megane.
   Η Κίνα ψάχνει πελάτες στην Ευρώπη
   Οι Κινέζοι κατασκευαστές EV, συμπεριλαμβανομένων των BYD (SZ:002594), Nio (NYSE:NIO) και Xpeng (NYSE:XPEV), στοχεύουν όλοι στην αγορά EV της Ευρώπης, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 55% σε περίπου 820.000 οχήματα τους πρώτους επτά μήνες του 2023 και αποτελούν περίπου το 13% του συνόλου των πωλήσεων αυτοκινήτων.
   Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων αυτοκινήτων Inovev, το 8% των νέων EV που πωλήθηκαν στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος κατασκευάστηκαν από κινεζικές μάρκες, από 6% πέρυσι και 4% το 2021.
   4 στους 10 εκθέτες εδρεύουν στην Ασία
    Περίπου το 41% των εκθετών στη φετινή εκδήλωση του Μονάχου έχουν την έδρα τους στην Ασία, με διπλάσιο αριθμό κινεζικών εταιρειών που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών EV BYD και Xpeng και της κατασκευάστριας μπαταρίας CATL.
   «Αυτό που ήταν μια επίδοση για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία για να επιδείξει την εξαιρετικά ισχυρή της θέση είναι τώρα μια συνάντηση ίσων μεταξύ προοδευτικών παικτών από όλο τον κόσμο, ειδικά την Κίνα», δήλωσε ο Fabian Brandt του συμβούλου Oliver Wyman.
   Ανησυχίες για την επέκταση της Κίνας στην Ευρώπη
    Η άφιξη Κινέζων κατασκευαστών EV στην Ευρώπη έχει εγείρει ανησυχίες ότι θα υποβαθμίσουν τις τοπικές αυτοκινητοβιομηχανίες και θα κυριαρχήσουν στις πωλήσεις EV.
   Η μέση τιμή ενός EV στην Κίνα ήταν μικρότερη από 32.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με περίπου 56.000 ευρώ στην Ευρώπη, σύμφωνα με ερευνητές της Jato Dynamics.
   «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να είναι αφελής από μακροοικονομική άποψη απέναντι στην Κίνα», είπε ο επικεφαλής μηχανολογίας της Renault, Gilles Le Borgne, στους δημοσιογράφους την Κυριακή 3/9/2023, δείχνοντας τον έλεγχο της χώρας της πλήρους αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών.
   Η Mercedes-Benz (OTC:MBGAF) θα παρουσιάσει την κατηγορία CLA της compact και η BMW (ETR:BMWG) τη Neue Klasse, και οι δύο στοχεύουν σε υψηλότερη εμβέλεια και απόδοση, μειώνοντας στο μισό το κόστος παραγωγής.
   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen (ETR:VOWG_p) Oliver Blume είπε στους δημοσιογράφους ότι μέσω των συνεργασιών της στην Κίνα, η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να μειώσει το κόστος της μπαταρίας κατά 50%.
   «Θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά από την πλευρά του κόστους», είπε ο Blume.
   Αντιδράσεις από την Greenpeace
    Την ώρα που οι αυτοκινητοβιομηχανίες μέσα στην έκθεση μιλούσαν για τα «πράσινα» οχήματά τους, ακτιβιστές από την Greenpeace οργάνωσαν μια διαμαρτυρία ενάντια στις εκπομπές από τα αυτοκίνητά τους που κινούνται με ορυκτά καύσιμα που εξακολουθούν να παράγονται.
   Οι διαδηλωτές βύθισαν τρία ανώτερα τμήματα αυτοκινήτων σε μια τεχνητή λίμνη μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτου, κρατώντας πινακίδες που έγραφαν "Η βιομηχανία αυτοκινήτων βυθίζει την προστασία του κλίματος" και "Σμικρύνετε τώρα ή βυθίστε αργότερα".
   Read more...

   401 • 0

  16. Τεχνολογία

   Engineer

   Ένα φορτηγό πλοίο, εξοπλισμένο με γιγαντιαία, βρετανικής σχεδίασης ανεμοκίνητα ιστία ξεκίνησε για το παρθενικό του ταξίδι.
   Η ναυτιλιακή εταιρεία Cargill, η οποία έχει ναυλώσει το πλοίο, ελπίζει ότι αυτή η τεχνολογία θα βοηθήσει τη βιομηχανία να κινηθεί προς ένα πιο πράσινο μέλλον, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
   Το πρώτο ταξίδι του Pyxis Ocean θα πραγματοποιηθεί από την Κίνα στη Βραζιλία, παρέχοντας την πρώτη δοκιμή της τεχνολογίας των ανεμοπτερύγων σε πραγματικές συνθήκες. Τα άκαμπτα αυτά ιστία έχουν ύψος 37,5 μέτρα και είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τις ανεμογεννήτριες, ώστε να είναι ανθεκτικά. Επιτρέποντας σε ένα πλοίο να παρασύρεται από τον άνεμο αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη μηχανή του, εκτιμάται ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε τελικά να μειώσει τις εκπομπές ενός φορτηγού πλοίου κατά 30% κατά τη διάρκεια της ζωής του.
   Ο Jan Dieleman, πρόεδρος της Cargill Ocean transportation, δήλωσε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα "ταξίδι για την απαλλαγή από τον άνθρακα" και ότι η τεχνολογία αυτή δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Παραδέχτηκε πάντως ότι δεν υπάρχει "καμία μαγική λύση” για το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά δήλωσε ότι ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στο χώρο, η Cargill δοκιμάζει νέα πράγματα για να προχωρήσει ο κλάδος προς τα εμπρός, αναλαμβάνοντας το αντίστοιχο ρίσκο.

   Η τεχνολογία των ανεμοπτερύγων αναπτύχθηκε από τη βρετανική εταιρεία BAR Technologies, η οποία προέκυψε από την ομάδα του Sir Ben Ainslie για το Κύπελλο Αμερικής του 2017. Ο John Cooper, επικεφαλής της BAR Technologies και πρώην υπάλληλος της ομάδας Formula 1 της McLaren, πιστεύει ότι αυτό το ταξίδι θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Προβλέπει ότι μέχρι το 2025 τα μισά από τα νεότευκτα πλοία θα παραγγέλνονται με αιολική πρόωση.
   Οι ειδικοί λένε ότι η αιολική ενέργεια είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας προς διερεύνηση, καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία προσπαθεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο δρ Simon Bullock, ερευνητής ναυτιλίας στο Κέντρο Tyndall του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι ενώ τα νέα καθαρότερα καύσιμα θα χρειαστούν χρόνο για να εμφανιστούν, λειτουργικά μέτρα όπως ο εκ των υστέρων εξοπλισμός των πλοίων με ιστία και ρότορες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο μεταξύ.
   Πρόκειται για μια συναρπαστική εξέλιξη στις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποδώσει αυτή η τεχνολογία στο παρθενικό της ταξίδι και πώς θα υιοθετηθεί από άλλους φορείς του κλάδου.
   Read more...

   762 • 0

  17. Τεχνολογία

   GTnews

   Με την ένταξη των Δήμων Σοφάδων και Νότιας Κέρκυρας, 200 Δήμοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους, μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον των Θυρίδων του gov.gr.  Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε: «Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα εργάζονται προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης εξυπηρέτησης».  
   Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της επικοινωνίας μέσα από ψηφιακές Θυρίδες είναι η επιτάχυνση και η απλοποίηση. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματός τους από την αίτηση μέχρι τη διεκπεραίωσή του. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς καταπολεμάται η γραφειοκρατία και μειώνεται σημαντικά η διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.
   Τί αλλάζει για τους πολίτες:
   Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να αιτούνται ψηφιακά μέσα από το gov.gr, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τη φυσική τους παρουσία, όπως η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή η Άδεια Πολιτικού Γάμου. Η αίτηση πραγματοποιείται με απλό τρόπο: ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στον Δήμο που επιθυμεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πιστοποιητικό/βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email ώστε να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση. Υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ο πολίτης μπορούσε να τις αιτηθεί ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ, όπως για παράδειγμα ληξιαρχικές πράξεις πριν το 2013, πλέον εξυπηρετούνται απευθείας από τους Δήμους με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του χρόνου  αναμονής για τον πολίτη και την ανάγκη μετάβασης τους σε ΚΕΠ, μειώνοντας ταυτόχρονα τον φόρτο εργασίας του ανθρωπίνου δυναμικού που τα στελεχώνει. Τέλος, υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία οι οποίες απαιτούσαν δύο επισκέψεις (μία για την αίτηση και μία για την παραλαβή του πιστοποιητικού), πλέον εξυπηρετούνται σε μια επίσκεψη δεδομένου ότι το πιστοποιητικό αποστέλλεται ψηφιακά από τον Δήμο στην προσωπική Θυρίδα του πολίτη (my.gov.gr). Τί αλλάζει για την δημόσια διοίκηση:
   Για τα στελέχη των Δήμων, οι Θυρίδες του gov.gr προσφέρουν 4 βασικές λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα
   Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με απάντηση στη Θυρίδα του πολίτη. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών ή ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων του Δήμου. Τα πιστοποιητικά αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr, είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή και είναι υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Δημόσια Διοίκηση και από τους ιδιωτικούς φορείς. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων, ετσι ώστε να μην ζητείται η προσκόμιση τους από τους πολίτες. Υποδοχή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ της χώρας με απάντηση στη Θυρίδα του πολίτη. Μέχρι σήμερα, οι Δήμοι έχουν εξυπηρετήσει 226.939 υποθέσεις των δημοτών τους, μέσω των Θυρίδων του gov.gr. Συγκεκριμένα:
   174.362 υποθέσεις, κατόπιν αίτησης του πολίτη από το gov.gr προς τον Δήμο. 15.966 υποθέσεις με χρήση των Θυρίδων για online έκδοση πιστοποιητικού κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη σε υπηρεσία του Δήμου 36.611 υποθέσεις, κατόπιν αίτησης του πολίτη σε ΚΕΠ προς τον Δήμο, με χρήση των θυρίδων gov.gr  Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/dhmoi/.
   Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες οι οποίες και θα εντάσσονται στις Θυρίδες.
   Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των υπηρεσιών γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
   Read more...

   592 • 0

  18. Τεχνολογία

   Engineer

   Το υλικό με βάση το ξύλο είναι αποτέλεσμα του έργου BioMatters από το Εργαστήριο Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής Έρευνας και Τεχνολογιών (DART), το οποίο υπάγεται στο Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας Taubman του Μίσιγκαν.
   Με επικεφαλής τη διευθύντρια του DART Mania Aghaei Meibodi, η ομάδα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υλικό για την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικού πριονιδιού προκειμένου να μειώσει τα απόβλητα που δημιουργούνται από ξυλότυπους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σκυροδέματος.
   Το πριονίδι αναμειγνύεται με βιοπολυμερή και πρόσθετα δημιουργόντας ένα νέο υλικό, το οποίο μπορεί να χυτευθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε εκτύπωση 3D σε διάφορα σχήματα.


   Η ομάδα εκτύπωσε τρισδιάστατα μια δομική στήλη 1,8 μέτρων, ρίχνοντας σκυρόδεμα στο κέντρο της σταδιακά. Αφού στέγνωσε το σκυρόδεμα, ο ξυλότυπος από πριονίδι ξεφλουδίστηκε για να αποκαλυφθεί η στήλη.
   Στη συνέχεια, το υλικό του πριονιδιού ανακυκλώθηκε με την προσθήκη νερού προκειμένου να αναδημιουργηθεί το επίπεδο που απαιτείται για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία, η ομάδα επαναχρησιμοποίησε με επιτυχία το ίδιο υλικό πάνω από 25 φορές για να δημιουργήσει πρόσθετες στήλες.
   Σύμφωνα με το DART Lab, 5 δισεκατομμύρια δέντρα κόβονται σε όλο τον κόσμο ετησίως, με αποτέλεσμα περίπου 1.400 τόνοι πριονίδι να πετιούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα καλούπια συμβάλλουν έως και στο 40% των δαπανών κατασκευής σκυροδέματος και συνήθως κατασκευάζονται από ξύλο. Μετά τη χρήση του σε εργοτάξια, ο ξυλότυπος συχνά απορρίπτεται.
   Read more...

   764 • 0

  19. Τεχνολογία

   Engineer

   Ήταν ένα από τα δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτούργησαν πρώτα στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα και τώρα θα γίνει ο χώρος υποδοχής του Ελληνικού Υπερυπολογιστικού συστήματος «Δαίδαλος».
   Πρόκειται για το κτίριο του Ηλεκτρικού Σταθμού στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το οποίο αποτελεί μνημείο μοναδικής σπουδαιότητας για τη νεότερη Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη, διατηρώντας επίσης, σημαντικό απόθεμα του βιομηχανικού εξοπλισμού του.
   Συγκεκριμένα, το κτίριο του Ηλεκτρικού Σταθμού, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του πάρκου ως ένα τμήμα συμπλέγματος κτιρίων πρόκειται να αποκατασταθεί και να αναπλαστεί κατάλληλα ώστε να στεγάσει τον «Δαίδαλο» ενώ πέραν των λειτουργικών αναγκών, που καλείται να καλύψει, θα είναι και ανοιχτό στο κοινό. Τόσο προς επίσκεψη του υπερυπολογιστή όσο και του ίδιου του διατηρητέου κτιρίου και του εξοπλισμού του.
   Η απόφαση για την εγκατάσταση του νέου υπερυπολογιστή στο Πάρκο Λαυρίου έχει ληφθεί από πέρυσι και πλέον η λεπτομερέστατη προμελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κατατέθηκε προς συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η μελέτη αφορά τρία κύρια μέρη, δηλαδή τα έργα αποκατάστασης του υφιστάμενου κτιρίου του Ηλεκτρικού Σταθμού, τη λειτουργική του αναβάθμιση για την υποδοχή του HPC και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κυρίως κτιρίου.
   Το σύστημα «Δαίδαλος», με κόστος 33 εκατ. ευρώ θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ 20 petaflops και είναι ένας από τους τέσσερεις υπολογιστές, που θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EuroHPC. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC) και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
   Τα κτίρια του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου Η κατάσταση σήμερα
   Η ιστορική και τεχνική σπουδαιότητα του κτιρίου του Ηλεκτρικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, όπως και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ελήφθησαν σαφώς υπ΄όψιν για την κατάρτιση της προμελέτης και για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ιστορική ανάλυση, αρχιτεκτονική και στατική αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
   Το συγκρότημα κάλυπτε τις ανάγκες για την ενεργειακή τροφοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας των μεταλλείων, αλλά και του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών του Κυπριανού.
   Αποτελείται από τον κυρίως χώρο του σταθμού και το χώρο παραγωγής φωταερίου, που λειτουργούσε ως καύσιμο για τις μηχανές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του πρώτου. Νοτίως αυτών υπάρχουν βοηθητικοί χώροι όπου αποθηκευόταν οπτάνθρακας, από τη καύση του οποίου παραγόταν το φωταέριο.
   Ο κεντρικός χώρος του Ηλεκτρικού Σταθμού όπου τελούνταν η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα λιθόκτιστο κτίριο με επιμήκη κάτοψη και πλευρική στοά στο νότιο τμήμα του, μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση στον παρακείμενο χώρο, που λειτουργούσε ως χώρος παραγωγής φωταερίου. Επίσης διαθέτει δίρριχτη, μεταλλική στέγη και κεντρική υπερύψωση για φεγγίτη.
   Σ΄αυτό το κεντρικό κτίριο στεγάζονταν οι γεννήτριες-αεριομηχανές, τοποθετημένες σε διάταξη στο κέντρο και στα δυτικά του.
   Τα κτίρια του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου Πλήρης αποκατάσταση
   Στο χώρο διασώζονται σήμερα τα μεταλλικά δικτυώματα της στέγης, η γερανογέφυρα, οι πίνακες ελέγχου, καθώς και οι μηχανές τροφοδοσίας αέρα. Το κτίριο έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ στη συνέχεια (1996-1997) είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης. Στο πλαίσιο εκείνων των επεμβάσεων κατασκευάστηκε νέος φέρων, μεταλλικός οργανισμός της στέγης, καθώς και νέα επικάλυψη, στοιχεία τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα.
   Το κτίριο διαθέτει επίσης, υπόγειο χώρο και υπόγεια κανάλια από λιθόκτιστες θολωτές κατασκευές ενώ σώζεται σε άριστη κατάσταση και αγωγός απορροής όμβριων υδάτων.
   Σύμφωνα με την προμελέτη τα έργα αποκατάστασης του κτιρίου του Ηλεκτρικού Σταθμού περιλαμβάνουν εργασίες, που αφορούν το εξωτερικό τμήμα -στέγη, θερμομονώσεις, νέα κουφώματα κ.ά. – αλλά και το εσωτερικό, όπως δάπεδα, διαχωριστικά τμήματα, νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.
   Γενικά οι εργασίες στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου με όρους βιωσιμότητας και πλήρους λειτουργικότητας. Έτσι το κτίριο του Ηλεκτρικού σταθμού θα πρέπει να τηρεί τις κατά δυνατόν βέλτιστες προδιαγραφές ως προς: τη στατική επάρκεια, την υγρομόνωση, την θερμομόνωση, τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό -τεχνητό και φυσικό-, την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου αλλά και του ίδιου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του.
   Η εγκατάσταση του υπερυπολογιστή
   Σημαντικές όμως, είναι οι απαιτήσεις που θέτει η ίδια η εγκατάσταση HPC στο κτίριο, με πρώτη, τη δημιουργία ενός κελύφους εντός αυτού. Το κέλυφος αυτό με εμβαδόν περίπου 300 τ.μ. θα εξυπηρετεί τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, την προστασία από τη σκόνη και τον έλεγχο προσβασιμότητας εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του υπερυπολογιστή. Το σχήμα του θα είναι ελλειπτικό για την κατά το δυνατόν ομαλότερη ένταξή του στο υπάρχον κτίριο, και θα είναι κατασκευασμένο από γυαλί για την επίτευξη διαφάνειας και οπτικής επαφής με τις εγκαταστάσεις του HPC.
   Η λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου του σταθμού περιλαμβάνει επίσης, τη δημιουργία υποδομών αλλά και χώρων εργασίας και επίσκεψης. Έτσι δημιουργούνται και χώροι περιήγησης, ξενάγησης, έκθεσης, εργασίας αλλά και βοηθητικοί.
   Για τη διαμόρφωση των υπόλοιπων χώρων αξιοποιούνται τμήματα του υφιστάμενου κτιρίου, όπως αυτό της νότιας στοάς, όπου χωροθετούνται ο εκθεσιακός χώρος, η αίθουσα προβολών, τα γραφεία προσωπικού, ο χώρος των παρόχων και τα WC. Επιπλέον, στο δυτικό άκρο του υάλινου κελύφους χωροθετείται κυκλικό πατάρι, το οποίο θα λειτουργεί είτε ως χώρος επισκεπτών, είτε ως χώρος εργασίας.
   Υπερυπολογιστής νέας γενιάς Νέα είσοδος
   Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, νέα είσοδος θα δημιουργηθεί στο χώρο του κτιρίου του πρώην ηλεκτρολογείου για τις ανάγκες της νέας χρήσης του Υπερυπολογιστή (HPC), στον ανατολικό τοίχο και κάτω από το υφιστάμενο άνοιγμα. Εξωτερικά του χώρου της νέας εισόδου προβλέπεται και διαμόρφωση στο βραχώδες πρανές με εκσκαφές για τη δημιουργία πλατώματος, ώστε να μπορεί να υποδέχεται κοινό. Μεταλλικό στέγαστρο θα τοποθετηθεί εξάλλου, στο σημείο αυτό.
   Όσο για την υφιστάμενη, ανεξάρτητη δευτερεύουσα είσοδο, ανατολικά της στοάς, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά φορτίων από και προς το κτίριο. Ο χώρος της στοάς διαμορφώνεται ως χώρος έκθεσης, συνεδριάσεων, προβολών και γραφείων καθώς και χώρων υγιεινής. Πλήρης αποκατάσταση προβλέπεται και για τον Πύργο, μία μεταγενέστερη προσθήκη στη βόρεια όψη του κτιρίου.
   Η μελέτη πραγματεύεται και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα υπαίθρια τμήματα γύρω από το κτίριο του Ηλεκτρικού Σταθμού αλλά και μεταξύ των όμορων κτιρίων (φωταερίου, καμινίας, ελασματοποιείο). Σε επαφή με την κύρια είσοδο, νοτίως του Ηλεκτρικού Σταθμού, χωροθετείται έτσι ένα πλάτωμα στο οποίο προβλέπονται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης Ι.Χ. και λεωφορείων για εργαζόμενους και επισκέπτες. Τέλος, τόσο ο χώρος αυτός όσο και άλλα δευτερεύοντα τμήματα του περιβάλλοντα χώρου πλαισιώνονται με φυτεμένες επιφάνειες και δένδρα με στόχο την ενοποίηση του με τον υπαίθριο χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
   Read more...

   953 • 0

  20. Τεχνολογία

   Engineer

   Οι προκλήσεις είναι τεράστιες: από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη βιωσιμότητα, τη μετακίνηση, την ενεργειακή κατανάλωση, τη διατροφή, έως τις συνθήκες εργασίας, την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων, την ασφάλεια χωρίς θυσία των ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.
   Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι έως το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια, ενώ σχεδόν το 70% των ανθρώπων προβλέπεται να ζουν σε αστικές περιοχές, επιβαρύνοντας τις πόλεις και το περιβάλλον.
   Καθώς η αστικοποίηση αναμένεται να είναι ταχύτερη στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι πολλές πόλεις θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου αριθμού κατοίκων τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επαρκών κατοικιών, μεταφορών και ενεργειακών συστημάτων. Ταυτόχρονα, οι πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες ευθύνονται για τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

   Κλιματική ουδετερότητα
   Η κλιματική ουδετερότητα είναι στο επίκεντρο και το ερώτημα αν θα μπορούν οι πόλεις του μέλλοντος να φιλτράρουν ενεργά το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα έχει πέσει εδώ και καιρό στο τραπέζι. Αυτό πιστεύουν πολλοί ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο πολεοδόμος Vincente Guallarte, ο οποίος είναι βέβαιος ότι στο εγγύς μέλλον οι πόλεις μας θα είναι σε θέση να απορροφούν το CO2, όπως ακριβώς κάνουν τα δέντρα.
   Για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζονται βιώσιμες βιομηχανίες και γεωργία στα μεγάλα αστικά κέντρα, με θερμοκήπια στην κορυφή κάθε κτιρίου. Αλλά για να λειτουργήσει η πρότασή του, οι πόλεις θα πρέπει να μάθουν να υποτάσσονται στους νόμους και τις αρχές της φύσης.
   Οι πολεοδόμοι σχεδιάζουν επίσης εναλλακτικές για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό. Στο μέλλον χώρες όπως η Γερμανία θα μπορούσαν να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. Στο Esslingen am Neckar οι κάτοικοι εργάζονται για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στα σπίτια τους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Είναι ένα έργο που ανοίγει νέους δρόμους, λέει ο επενδυτής Manfred Norbert. http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/Capture-1-600x391.jpg

   Νέα κανονικότητα
   Οι μελλοντικές πόλεις θα έχουν ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό μιας νέας κανονικότητας. Οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι περιμένουν να δουν εντελώς νέες προσεγγίσεις για την κοινοτική διαβίωση ενώ η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτιρίων καθώς και η παραγωγή τροφίμων και ενέργειας είναι άλλα σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν στο μέλλον.
   Μια νέα έρευνα από την πολυεθνική εταιρεία επιχειρηματικών συμβούλων, AT Kearney, υπολόγισε τις κορυφαίες 125 χώρες που θα «επιζήσουν» στο μέλλον, με βάση τις σημερινές τους επιδόσεις, υποδομές αλλά και προοπτικές. Οι τέσσερις πρώτες της συγκεκριμένης λίστας, από το τέλος στην κορυφή, είναι οι εξής:
   Λονδίνο: Το Λονδίνο λίγο έλειψε να καταλάβει φέτος καλύτερη θέση από τη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά μετά το 2008. Όμως η πτώση της ποιότητας του περιβάλλοντος το άφησε τελικά πίσω και από τη ΝΥ αλλά και από τη Βοστώνη.
   Βοστώνη: Σύμφωνα με την έρευνα, η επιχειρηματικότητα στην πόλη εκτοξεύτηκε το τελευταίο έτος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βελτιώσει κι άλλο τη θέση της, η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια.
   Νέα Υόρκη: Από το 2015 έως το 2016 η Νέα Υόρκη κατάφερε να κερδίσει δύο θέσεις, φτάνοντας μια ανάσα από την κορυφή. Τα σημαντικά σημάδια ανάπτυξης και αύξησης της επιχειρηματικής κίνησης το τελευταίο έτος ευθύνονται για τη βελτίωση της παρουσίας της στη συγκεκριμένη λίστα.
   Σαν Φρανσίσκο: Είναι η πόλη που διαρκώς βρίσκεται στην κορυφή. Η εντυπωσιακή στήριξη της καινοτομίας και η δημιουργία ενός τόσο ισχυρού κέντρου για ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, φέρνουν το Σαν Φρανσίσκο ξανά στην πρώτη θέση.
   Read more...

   407 • 0

  21. Τεχνολογία

   Engineer

   Στα ελληνικά είναι πλέον διαθέσιμο το Bard AI, η... απάντηση που ετοίμασε η Google στην επέλαση του Chat GPT.

   Συγκεκριμένα το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης είναι διαθέσιμο σε 50 χώρες μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, όχι απλά είναι διαθέσιμο στη χώρα μας, αλλά είναι και πλήρως λειτουργικό στα ελληνικά.

   «Δημιουργήσαμε το Bard για να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε την έμφυτη περιέργειά σας, να αυξήσετε τη φαντασία σας και τελικά να εκκινήσετε την υλοποίηση των ιδεών σας, όχι μόνο μέσα από απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, αλλά βοηθώντας σας να δράσετε. Σήμερα, ανακοινώνουμε τη μεγαλύτερη επέκταση του Bard μέχρι τώρα, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και στις ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες» ανέφερε ο διευθυντής του τομέα προγραμμάτων της Google, Jack Krawczyk.

   Αλληλεπιδράστε με το Bard σε νέα μέρη και γλώσσες

   Από σήμερα, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το Bard σε περισσότερες από 40 γλώσσες, όπως τα ελληνικά. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Bard σε περισσότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και ολόκληρης της Ευρώπης.

   Στο πλαίσιο της τολμηρής, αλλά και υπεύθυνης προσέγγισής μας στην τεχνητή νοημοσύνη, για να γίνει εφικτή αυτή η επέκταση, έχουμε συνεργαστεί στενά με ειδικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές. Παρέχοντας το Bard σε όλο και περισσότερες περιοχές και γλώσσες, με την πάροδο του χρόνου, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις Αρχές AI της Google ως οδηγό, να ενσωματώνουμε τα σχόλια των χρηστών και να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων τους.

   Λάβετε πιο προσαρμοσμένες απαντήσεις

   Ξεκινάμε τρεις ενημερώσεις, ώστε οι απαντήσεις του Bard να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας:

   Ακούστε τις απαντήσεις: Μερικές φορές το να ακούτε κάτι δυνατά μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε την ιδέα σας με διαφορετικό τρόπο. Γι’ αυτό, από σήμερα, μπορείτε να ακούσετε τις απαντήσεις του Bard. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούσετε τη σωστή προφορά μιας λέξης ή να ακούσετε ένα ποίημα ή ένα σενάριο. Απλώς πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και επιλέξτε το εικονίδιο ήχου για να ακούσετε τις απαντήσεις του Bard. Αυτή η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά.

   Προσαρμόστε εύκολα τις απαντήσεις του Bard: Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο και το στυλ των απαντήσεων του Bard σε πέντε διαφορετικές επιλογές: απλό, μακρύ, σύντομο, επαγγελματικό ή ανεπίσημο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από το Bard να σας βοηθήσει να γράψετε μια αγγελία για μια πολυθρόνα vintage και, στη συνέχεια, να συντομεύσετε την απάντηση χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και θα επεκταθεί σύντομα σε νέες γλώσσες.

   Οι δυνατότητες του ΑΙ εργαλείου της Google

   Σήμερα ξεκινούν επίσης τρεις νέες δυνατότητες στο Bard για να σας βοηθήσουν να κάνετε περισσότερα:

   Καρφιτσώστε, οργανώστε και τροποποιήστε συνομιλίες: Αντιλαμβανόμαστε ότι θέλετε να μπορείτε να επανεξετάζετε τις οδηγίες, γι’ αυτό προσθέτουμε νέους τρόπους προκειμένου να τις καρφιτσώνετε και να μετονομάζετε τις συνομιλίες σας με το Bard. Πλέον, όταν ξεκινάτε μια συνομιλία, θα δείτε επιλογές για καρφίτσωμα, μετονομασία και λήψη πρόσφατων συνομιλιών στην πλαϊνή μπάρα. Για παράδειγμα, αν ζητήσετε από το Bard να σκεφτεί τρόπους που θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε τα υπαίθρια αθλήματα για το καλοκαίρι, μπορείτε να επανεξετάσετε τις συμβουλές αυτές αργότερα. Αυτή η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

   Εξάγετε κώδικα σε περισσότερα σημεία: Συνεχίζουμε να βλέπουμε ενδιαφέρον στη χρήση του Bard για εργασίες προγραμματισμού. Έτσι, σήμερα προσθέτουμε μια νέα λειτουργία που σας επιτρέπει να εξάγετε κώδικα Python στο Replit, εκτός από το Google Colab. Αυτή η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

   Μοιραστείτε απαντήσεις με φίλους: Επίσης, διευκολύναμε την κοινή χρήση μέρους ή του συνόλου της συνομιλίας Bard με το δίκτυό σας. Με κοινόχρηστους συνδέσμους, μπορείτε να μοιραστείτε τις ιδέες και τις δημιουργίες σας με άλλους. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

   Χρησιμοποιήστε εικόνες: Οι εικόνες είναι ένα μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας. Στο I/O, η Google ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει τις δυνατότητες του Google Lens στο Bard. Είτε θέλετε περισσότερες πληροφορίες για μια εικόνα, είτε χρειάζεστε έμπνευση για μια λεζάντα ή σημείωση σε μια εικόνα, όπως να ευχαριστήσετε κάποιον για ένα δώρο, μπορείτε τώρα να ανεβάσετε εικόνες με οδηγίες και το Bard θα τις αναλύσει για να σας βοηθήσει. Αυτή η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη στα αγγλικά, ενώ σύντομα θα επεκταθεί σε περισσότερες γλώσσες.
   Έτσι, την επόμενη φορά που θα έχετε μια αμυδρή ιδέα, μια ολοκληρωμένη ιδέα ή απλά χρειάζεστε έναν καταιγισμό ιδεών, δοκιμάστε το Bard. Όχι μόνο θα βρείτε τα εργαλεία για να υλοποιήσετε αυτή σας την ιδέα, αλλά ίσως ανακαλύψετε και μια εντελώς νέα εναλλακτική.

   Χρησιμοποείστε το Bard AI πατώντας εδώ.
   Read more...

   3333 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.