Jump to content
 • Novatron
 • Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  Sign in to follow this  
  Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  512 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με οδηγίες τις Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει για μήνες του έτους 2019 έγχαρτες αρχικές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ, δε θα υποβάλλουν ξανά ηλεκτρονικές δηλώσεις με αναλυτικές εγγραφές. Αυτό διότι η ηλεκτρονική τους δήλωση στο σύστημα Taxisnet θα χαρακτηριστεί ως αρχική με αποτέλεσμα να προκύψει εκ νέου ταυτότητα οφειλής.   Ας δούμε παρακάτω ορισμένες ακόμη σημαντικές διευκρινίσεις:   Α. Σχετικά με το αρχείο για αμοιβές από μισθούς και συντάξεις   ► Οι «αμοιβές τρίτων» που υπόκεινται σε χαρτόσημο αφορούν τόσο τις περιπτώσεις της Α.1099/2019, όσο και της Α.1101/2019 και κρίνονται κατά περίπτωση βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση (ΠΟΛ.1069/2002, κ.α.). Ο φορολογούμενος, μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης-εφαρμογής, αποδίδει χαρτόσημο στις περιπτώσεις που εξακολουθεί να υφίσταται τέτοια υποχρέωση.   ► Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή αρνητικών ποσών στις αναλυτικές εγγραφές.   ► Όσον αφορά τις αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την Α.1176/2019, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων της Α.1099/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Για το χρονικό διάστημα αυτό, ο παρακρατούμενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 από μισθωτή εργασία για τα πρόσωπα αυτά αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες, ακόμα κι αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους. Εξαιρετικά, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατείται για τις αποδοχές πληρωμάτων (δεδουλευμένες και μη), για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 στην περίπτωση μεταβίβασης ή υποθήκευσης πλοίου, αποδίδεται με χειρόγραφη δήλωση πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου αυτού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   ► Όσον αφορά τον κωδικό 37 «Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο τρέχον έτος» διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα του κωδικού αυτού φορολογούνται αυτοτελώς. Συνεπώς, ως ακαθάριστο ποσό θα αναγράφεται το ποσό της αποζημίωσης μείον το φόρο, προκειμένου να συμφωνεί με το ετήσιο αρχείο, ανεξάρτητα από τον τρόπο δήλωσης του ακαθάριστου ποσού της αποζημίωσης στα βιβλία της επιχείρησης (ουσιαστικά απεικονίζεται η αποζημίωση απόλυσης, όπως περιγράφεται στον τίτλο της κατηγορίας 37). Δηλαδή, αν το συνολικό ποσό αποζημίωσης είναι π.χ. 1000€ και ο φόρος που αντιστοιχεί 200€, τότε στις Ακαθάριστες αμοιβές θα πρέπει να μπει το ποσό 800€ και στο ποσό του φόρου το ποσό των 200€. Στο Ε1 θα μεταφερθεί σωστά το ποσό των 800€. Η φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης διευκρινίζεται στο έγγραφο της ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ 2016/5.4.2016. Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, που καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φορολογικά έτη, δηλώνεται τμηματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε δόση, καθόσον το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο χρόνο είσπραξης της κάθε δόσης που δικαιούται. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι για την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων οφείλουν να αποστέλλουν στο μηνιαίο αναλυτικό αρχείο μόνο το τμήμα της αποζημίωσης που πραγματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος και όχι τη συνολικά οφειλόμενη αποζημίωση.   ► Για τις αμοιβές με εργόσημο δεν υφίσταται θέμα παρακράτησης φόρου και συνεπώς και θέμα υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου καθόσον κατά την εξόφλησή του εργοσήμου δεν παρακρατείται φόρος παρά μόνο ασφαλιστικές εισφορές. Στο ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων οι αμοιβές που αφορούν το εργόσημο αποστέλλονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.   ► Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:   1. Να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο αναλυτικών εγγραφών. Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει την τελική σωστή εικόνα του αρχείου και όχι να λειτουργεί συμπληρωματικά του προηγούμενου. Έτσι για παράδειγμα αν το σύνολο των σωστών ακαθάριστων αμοιβών που πρέπει να δηλωθεί είναι 1000€ και στην αρχική δήλωση δηλώθηκαν 800€, στην τροποποιητική πρέπει να δηλωθεί το σωστό ποσό των 1000€ και όχι το συμπληρωματικό ποσό των 200€.   2. Να υποβάλει εκ νέου το νέο αρχείο, για να λάβει και αυτό αριθμό πρωτοκόλλου.   3. Να μπει εκ νέου στην εφαρμογή και να πατήσει το κουμπί «Υποβολή τροπ/κής». Η διαδικασία υποβολής της τροποποιητικής είναι αντίστοιχη της υποβολής της αρχικής.   ► Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την υποβολή άλλης δήλωσης που περιέχεται στην ίδια εφαρμογή (δηλαδή αν έχει υποβάλει δήλωση ΦΜΥ και θέλει να υποβάλει και δήλωση για δικαιώματα), θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:   1. Να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο αναλυτικών εγγραφών.   2. Να υποβάλει το νέο αρχείο για να λάβει και αυτό αριθμό πρωτοκόλλου.   3. Να μπει εκ νέου στην εφαρμογή και να πατήσει το κουμπί «Υποβολή».   Β. Σχετικά με το αρχείο για το αρχείο που αφορά σε τόκους μερίσματα και δικαιώματα (desktop εφαρμογή)   ► Τα πεδία «Χαρτόσημο» και «ΟΓΑ χαρτοσήμου» δεν συμπληρώνονται για κανέναν κωδικό αμοιβής τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων. Οι καταβολές μερισμάτων, δικαιωμάτων και τόκων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη απόφαση και υπόκεινται σε χαρτόσημο, αλλά δεν εμπίπτουν στις αμοιβές της ΚΥΑ 1085832/3312/0014/26.7.1989, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ., λόγω διαφορετικών προθεσμιών από αυτές που ισχύουν στην υποβολή δήλωσης και πληρωμής των παρακρατούμενων φόρων.   Στην περίπτωση αλλοδαπών που δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ το πεδίο «ΑΦΜ» θα μένει κενό.   Γενικά όταν ο χρήστης θέλει να εισάγει πολλές εγγραφές για υπόχρεους χωρίς ΑΦΜ (π.χ. αλλοδαπούς) με τον ίδιο κωδικό αποδοχών, δεν θα πρέπει να αφήνει εντελώς κενά τα ΑΦΜ, αλλά θα πρέπει να εισάγει κάτι διαφορετικό σε κάθε εγγραφή στο πεδίο ΑΦΜ (οτιδήποτε, π.χ. 1, 2, 3). Σε αντίθετη περίπτωση θα τους εμφανίζεται το μήνυμα «Υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές με τον ίδιο ΑΦΜ και είδος αποδοχών).   ► Όσον αφορά τους φορείς γενικής κυβέρνησης:   Σύμφωνα με την Α.1185/2019 προστίθενται δύο νέοι κωδικοί 95, 96 που αφορούν μόνο τους φορείς γενικής κυβέρνησης.   Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο φορέας γενικής κυβέρνησης πριν τη νέα εφαρμογή υποβολής δηλώσεων ήταν υπόχρεος σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, θα υποβάλλει πλέον δήλωση απόδοσης των ποσών αυτών με συγκεντρωτικές εγγραφές, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96. Δηλαδή, οι φορείς αυτοί δε θα υποβάλλουν αρχείο αναλυτικών εγγραφών. Θα δημιουργούν αρχείο στο οποίο θα υποβάλλουν, όταν απαιτείται, δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 για πληρωμές μισθών, μια συγκεντρωτική εγγραφή, με τον κωδικό 95. Όταν απαιτείται δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 για πληρωμές συντάξεων, θα δημιουργούν αρχείο με μια συγκεντρωτική εγγραφή με τον κωδικό 96.   Σε περίπτωση που ο φορέας γενικής κυβέρνησης πριν τη νέα δήλωση δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (π.χ. στις περιπτώσεις που ο φορέας γενικής κυβέρνησης πληρώνει μισθούς μέσω της Ε.Α.Π. και δεν υπέβαλε προσωρινή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων), θα συνεχίσει να μην είναι υπόχρεος σε προσωρινή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις πληρωμές αυτές.   Στην περίπτωση που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 95 είτε / και 96, ο υπόχρεος θα προβαίνει στη δημιουργία μιας εγγραφής για τον κάθε κωδικό όπου δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ» και στα πεδία «Επώνυμο» και «Όνομα» θα εισάγεται ο χαρακτήρας της παύλας (-).   Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εισάγει ποσό μεγαλύτερο των 99.999.99,99 τότε θα πρέπει το ποσό αυτό να σπάσει σε μικρότερα ποσά και να γίνουν περισσότερες εγγραφές με τον κωδικό 95 ή 96 κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή ο χρήστης θέλει να εισάγει πολλές εγγραφές για υπόχρεους χωρίς ΑΦΜ με τον ίδιο κωδικό αποδοχών, δεν θα πρέπει να αφήνει εντελώς κενά τα ΑΦΜ, αλλά θα πρέπει να εισάγει κάτι διαφορετικό σε κάθε εγγραφή στο πεδίο ΑΦΜ (οτιδήποτε, π.χ. 1, 2, 3). Σε αντίθετη περίπτωση θα τους εμφανίζεται το μήνυμα «Υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές με τον ίδιο ΑΦΜ και είδος αποδοχών).   ► Καταργείται η υποχρέωση των φορέων γενικής κυβέρνησης, που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για τη δημιουργία αρχείου αναλυτικών εγγραφών από 1-1-2020.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 
   Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.
   Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.
   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.

    

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με τη "Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰".
   Αναλυτικά, ο Υπουργός υπέγραψε:
   1. Τη δημιουργία έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.
   2. Την έγκριση της κατανομής ανά δίμηνο και ισόποσα στους δικαιούχους μηχανικούς, των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών (πόρος 2,5‰) τα οποία συγκεντρώνονται στον ανωτέρω έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄).
   Ο παραπάνω πόρος θα συμπεριλαμβάνει και το σκέλος συμμετοχής του Δημοσίου στις Συμβάσεις Παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
   3. Τον ορισμό του ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους Μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. υπαλλήλους μόνιμους και συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
   4. Την συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του ΤΜΕΔΕ, δύο εκπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και έναν (1) γραμματέα με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
   5. Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι: (α) ο έλεγχος και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης του πόρου από τα προβλεπόμενα έργα, (β) η τήρηση των σχετικών Μητρώων δικαιούχων, (γ) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διακίνηση, διαχείριση και την απόδοση του λογαριασμού στους δικαιούχους, (δ) η υποβολή σχετικών εκθέσεων, προτάσεων στη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ και το ΔΣ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη βελτίωση της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους, (ε) η έγκριση δαπανών για την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών.
   6. Για τις παρεχόμενες από το ΤΜΕΔΕ υπηρεσίες διακίνησης και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, εγκρίνεται η παρακράτηση από τον εν λόγω πόρο του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δικαιούχων του προς το ΤΜΕΔΕ.
   7. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόσθετες και πέραν των καθηκόντων τους) από τα οριζόμενα στην διαχειριστική επιτροπή μέλη του ΥΠΥΜΕΔΙ και του ΤΜΕΔΕ προβλέπεται η ένταξή τους στους δικαιούχους του πόρου για όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους στην επιτροπή.
   8. Επιπρόσθετα εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ επί του εκάστοτε συνολικά κατανεμόμενου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συνδρομής των δικαιούχων μελών της.
   9. Την κατανομή των αναλογούντων ανά δίμηνο ποσών, με ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής, με βάση τον πίνακα των δικαιούχων που θα δημιουργηθεί.
   10. Κατά την πρώτη εφαρμογή η δημιουργία του πίνακα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω:
   (α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και οι αντίστοιχες των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θα παράσχουν στους υπηρετούντες Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση και η ημερομηνία πρόσληψης.
   (β) Οι δικαιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέτουν τις υπηρεσιακές βεβαιώσεις μαζί με το απογραφικό δελτίο μέλους (για όσους δεν το έχουν συμπληρώσει) με επιπρόσθετο στοιχείο τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που είναι πρώτοι δικαιούχοι, στην Α΄/βάθμια Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που ανήκουν, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο θα διαβιβάζονται στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία του τελικού πίνακα των δικαιούχων σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ.
   11. Την υποχρέωση κοινοποίησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού στους φορείς διακίνησης και διαχείρισης του εισπραττόμενου πόρου, αποφάσεων που αφορούν αποχώρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης υπαλλήλου τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος Μηχανικός οφείλει να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Δευτέρα 15.07.2019.
   Η παράταση είναι επιβεβλημένη καθόσον η έκδοση εισφορών Μαΐου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.
   Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
   Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01/01/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 30/09/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.

   By georgegaleos, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   "...
   Η υπάλληλος υλοποιώντας κατ’ απόλυτο βαθμό το οριοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που υπεβλήθηκαν διαπίστωσε ότι το τέκνο του ασφαλισμένου δεν ήταν εγγεγραμμένο ως έμμεσο μέλος του. 
   Άμεσα ενημερώθηκε ο ασφαλισμένος ότι πρέπει να μεταβεί στο διπλανό τμήμα μητρώου που είναι το αρμόδιο για να καταχωρηθεί η μεταβολή του μέλους στο σύστημα. 
   Χωρίς άλλη αιτίαση, χωρίς να υπάρξει διάλογος ή οποιαδήποτε αντιπαράθεση, ο ασφαλισμένος προέβη με άκρατη επιθετικότητα σε ενέργειες που προκάλεσαν πανικό, φόβο, ανησυχία σπάζοντας τον γκισέ τριών μέτρων με την ενσωματωμένη τζαμαρία. 
   ..."
   Συνέχεια και περισσότερα στην παρακάτω πηγή.
   Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΦΚΑ της 20/6/2019

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με την εγκύκλιο 27714/2675/2019 του Υπ. Εργασίας:
   "Με το ν. 4611/2019 προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει κατ’ επιλογή του είτε την παλιά οφειλή με περικοπή κατά 85% των τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών βαρών είτε το ποσό της οφειλής όπως προκύπτει από τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τους κανόνες του ν.4387/2016 με περικοπή και σε αυτήν την περίπτωση κατά 85% των τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών βαρών της νέας οφειλής.
   Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με την παρ. 16 του άρθρου 39 και του άρθρου 94 παρ. 4του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η κατάργηση της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2016.
   Στο πλαίσιο αυτό, για τους ασφαλισμένους μηχανικούς του πρ. ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ με οφειλές από τον κλάδο της ειδικής προσαύξησης, οι οποίοι επιλέγουν τον επανυπολογισμό της οφειλής τους με βάση τους κανόνες του ν.4387/2016 κατά την ένταξή τους στη ρύθμιση, το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική προσαύξηση για τους μήνες που οφείλονται είναι μηδενικό.
   Επισημαίνεται πάντως ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ειδική προσαύξηση προσαυξάνουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 του ν.4387/2016, όπως ισχύει και δεν εντάσσονται στην ανωτέρω ρύθμιση."
   Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45002

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.398/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.
   Τελευταία ενημέρωση: 10.06.2019 23:00
   Είσοδος στην εφαρμογή από εδώ: http://www.tsmede.gr:65401/

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Στην πρώτη θέση στην κατάταξη των δέκα κρατών, όπου το επιχειρείν αποτελεί άθλο, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Global Business Complexity Index του TMF Group.
   Στην πρώτη θέση στην κατάταξη των δέκα κρατών, όπου το επιχειρείν αποτελεί άθλο, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Global Business Complexity Index του TMF Group.
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, που υπολογίζει το βαθμό δυσκολίας ίδρυσης μίας επιχείρησης, βάσει του πόσο δύσκολο ή σύνθετο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον σε μία χώρα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση.
   Βάσει του δείκτη Global Business Complexity, η συνεχής μεταβολή της νομοθεσίας σε συνδυασμό με τους σύνθετους νόμους για την αγορά εργασίας καθιστούν την Ελλάδα την πιο δύσκολη χώρα ως προς την ίδρυση εταιρείας.
   Την λίστα των δέκα πιο δύσκολων χωρών καταλαμβάνουν η Ινδονησία, η Βραζιλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βολιβία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Τουρκία, η Κίνα και το Περού. Στον αντίποδα, το εγχείρημα της ίδρυσης εταιρείας είναι εύκολη υπόθεση στη Δανία, την Ελβετία, το Ισραήλ, την Παραγουάη, την Ταϊλάνδη και το Τζέρσεϊ.

   Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
   Η υφιστάμενη νομοθεσία της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύπλοκη, ενώ νέες ρυθμίσεις εισάγονται συνεχώς. Ενίοτε, όπως αναφέρει η έρευνα, πολυάριθμοι νόμοι είναι αλληλοσυγκρουόμενοι και καθίσταται δύσκολο για τις εταιρείες να γνωρίζουν επακριβώς με ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμορφωθούν.
   Για παράδειγμα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιστροφή ΦΠΑ υπόκειται σε διαφορετική μεταχείριση σε συνάρτηση με τη φορολογική υπηρεσία που διαχειρίζεται το θέμα.
   Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα που δηλώνουν ίδια μερίσματα φορολογούνται διαφορετικά, με την απόκλιση να αγγίζει και το 10%, με την ελληνική κυβέρνηση να μην παράσχει, πάντοτε, καθοδήγηση. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα αποτελεί δύσκολο προορισμό για τις ξένες επιχειρήσεις.
   Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η έρευνα, ορισμένα ελληνικά νησιά λειτουργούν ως ανεξάρτητες περιοχές ως προς τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς υπάρχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς.
   Ωστόσο, όπως αναφέρει η έρευνα, η Ελλάδα αποτελεί κράτος πρόνοιας, με τα υποχρεωτικά οφέλη να περιλαμβάνουν επιπλέον απολαβές για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και φορολοελαφρύνσεις για τους έγγαμους με παιδιά. Και παρότι το σύστημα παροχών έχει απλουστευθεί τα τελευταία δύο χρόνια, η νομοθεσία αλλάζει συχνά και εφαρμόζεται αναδρομικά.
   Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρη την έρευνα.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται πως δίνεται προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουλίου για την καταβολή των φορολογικών δηλώσεων, λόγω των πρόωρων εκλογών της 7ης Ιουλίου. Με την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, παίρνει παράταση και η τελική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
   Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου, λόγω των πρόωρων εκλογών της 7ης Ιουλίου.  «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
   Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, έχουν υποβληθεί 2,12 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και έχουν εκδοθεί 2,93 εκατομμύρια εκκαθαριστικά. Τα 798.647 είναι χρεωστικά, τα 334.388 είναι πιστωτικά και τα 1.797.451 είναι μηδενικά.
   Η παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, παρασύρει και την τελική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες (κυρίως αυτούς που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα) το τελικό ποσό της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ εξαρτάται και από το ατομικό δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς.
   Σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήξει στο τέλος Ιουλίου η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει τουλάχιστον έναν μήνα μετά δηλαδή μέσα στον Αύγουστο. Έτσι, η πρώτη δόση θα πληρωθεί τον Σεπτέμβριο και θα καταβληθεί η τελευταία τον Ιανουάριο του 2020.

   By georgegaleos, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167).
   Με τις ε/α της ΑΑΔΕ σχετικά σχετικά με τα "μπλοκάκια" λύθηκε και το θέμα του αν οι συμβάσεις πρέπει να υποβάλλονται η όχι ηλεκτρονικά με τις τριμηνιαίες (όπου εγώ πρότεινα γενικότερα την υποβολή γαι να είμαστε από την πλευρά της ασφάλειας, αφού δεν το είχαν διευκρινίσει).
   Κατεβάστε το εγχειρίδιο από εδώ: https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_1204.pdf

   By georgegaleos, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/2019
    α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου
   "[...]
   Γ. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020, των κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους:
   1) α) Στους ασφαλισμένους: 
   ...
   και β) του πρώην Ε.Τ.Α.Α. που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014-2019 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012 και 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
   ...
   Ε. α) Ειδικά για τους μη μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι απαιτούμενες με την εκκαθάριση εισφορές του έτους 2017 και έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες εισφορές του έτους 2018 που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4387/2016 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, εφόσον η οφειλή αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και ανανεώνεται ανά μήνα. 
   [...]"

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση εργολάβων - εργοληπτών;
   Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης που ήδη χρησιμοποιούνται.
   Οι νέοι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β/9.10.12) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
   2. Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση εργολάβων - εργοληπτών;
   Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
   3. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών ηλεκτρονικά;
   Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.
   4. Πόσες αρχικές δηλώσεις μπορώ να υποβάλω τον ίδιο μήνα;
   Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αρχική δήλωση ανά μήνα και πολλές τροποποιητικές.
   5. Πως συμπληρώνω τη φόρμα υποβολής;
   • Η καταχώριση των ποσών γίνεται στη 2η σελίδα της φόρμας, στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στην 1η σελίδα μεταφέρονται αυτόματα τα αθροίσματα των ποσών που καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα.
   • Η υποβολή της δήλωσης γίνεται από τη 2η σελίδα.
   6. Μπορώ να βάλω τον ίδιο Α.Φ.Μ. και στην 1η σελίδα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η Ε ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) και στη 2η σελίδα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ);
   ΟΧΙ. Υπάρχει έλεγχος που δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση τέτοιων δηλώσεων. Πρέπει να καταχωρηθεί ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου.
   7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης;
   • Για περίοδο παρακράτησης Δεκεμβρίου του 2013 η προθεσμία ήταν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014.
   • Για περίοδο παρακράτησης από 01/01/2014 και μετά η υποβολή και πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης (δηλ. του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κ.λπ.).
   • Για περιόδους παρακράτησης Νοεμβρίου 2013 και πριν οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.
   • Αν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης είναι Σάββατο-Κυριακή ή αργία, η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
   8. Πως καταβάλλεται ο φόρος;
   Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης παράγεται Ταυτότητα Οφειλής η οποία πληρώνεται στις τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και στα ΕΛΤΑ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή μιας δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής).
   9. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (που αναγράφεται στην Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;
   Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου στη παρακράτηση. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
   10. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
   Ναι, είτε με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω TAXISnet, είτε με κατάθεση τροποποιητικής σε Δ.Ο.Υ.
   Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που μεταβάλλουν το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση, διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
   Α) Η τροποποιητική δήλωση αυξάνει το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται κανονικά μέσω TAXISnet. Με την οριστικοποίηση της υποβολής η Ταυτότητα Οφειλής που θα εκδοθεί θα βεβαιώνει τη διαφορά του φόρου μεταξύ αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης.
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
   Έστω ότι με την αρχική δήλωση καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα της φόρμας υποβολής:
   Αξία 1000 ευρώ
   Φόρος που αναλογεί (3%) = 30 ευρώ.
   Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. του υποβάλλοντος η οφειλή των 30 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής για 30 ευρώ. Αν ο εργολάβος-εργολήπτης έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα εξής ποσά: Αξία 5.000 ευρώ.
   Φόρος που αναλογεί (3%) = 150 ευρώ.
   ΤΟΤΕ: υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τα παραπάνω ποσά (αξία 5.000 ευρώ και φόρος 150 ευρώ) και με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 120 ευρώ (30-150) και ο φόρος των 120 ευρώ θα βεβαιωθεί στο Α.Φ.Μ. του μηχανικού.
   Β) Η τροποποιητική δήλωση μειώνει (έως και μηδενίζει) το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση.
   Αυτή η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω TAXISnet. Θα πρέπει να την υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή της δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής).
   11. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών με αρχείο;
   Ναι, από 09/04/2019 είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών με αρχείο . Οδηγίες για τη γραμμογράφηση του αρχείου περιέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε.: 
   https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/grammografisi.pdf

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων εισφορών δίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
   Αναλυτικότερα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο και ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώσουν τις παρακάτω βεβαιώσεις:
   Βεβαιώσεις Εισφορών ΕΦΚΑ
   Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΟΑΕΕ
   Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΟΓΑ
   Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ
   Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΑΥ

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Με το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο 31 αυτού, ορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020, καθώς και ορισμένες εξαιρέσεις από την γενική διάταξη.
   Προϋποθέσεις
   Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020 εφόσον:
   α) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
   β) Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.
   Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018.
   Απαλλαγή
   Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, από 1.3.2019 έως 29.2.2020, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ημερών ασφάλισης, στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:
   a) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
   β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων.
   γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
   δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018.
   ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196).
   Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
   Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020, των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:
   α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α', Β' και Γ' της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29).
   β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273).
   γ) Των άνεργων ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.
   Λοιπές περιπτώσεις
   Α. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α' 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
   Β. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
   α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια.
   Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
   β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019:
   • Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.
   • Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.
   • Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.
   • Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30.4.2019.
   Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Μαρτίου 2019 για το ΕΤΕΑΕΠ.
   Μπορείτε να τα δείτε από εδώ: https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Default.aspx

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Καμπάνια ενημέρωσης ξεκινά ο ΕΦΚΑ, επιδιώκοντας να περιορίσει την εισφοροδιαφυγή και να προφυλάξει μικροεπιχειρηματίες και επαγγελματίες, που βρίσκονται ξαφνικά με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς, επειδή αγνοούσαν τις ισχύουσες διατάξεις.
   Σε εγκύκλιό του επισημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις νομικής μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ, για κύρια-επικουρική σύνταξη και υγεία-περίθαλψη.
   Η υποχρέωση υφίσταται ανεξαρτήτως του ποσοστού που κατέχουν και αν είναι ή όχι διαχειριστές της εταιρείας. Αν είναι εταίροι και διαχειριστές, ασφαλίζονται εκ παραλλήλου (διπλή ασφάλιση).
   Υποχρεωτική είναι επίσης η ασφάλιση για τον διαχειριστή ΙΚΕ, ενώ απαλλάσσονται οι εταίροι της ΙΚΕ που δεν ασκούν διαχείριση.
   Ο υπολογισμός των εισφορών
   Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων ΟΕ και ΕΕ υπολογίζονται βάσει των κερδών της επιχείρησης και του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία.
    Για όσους συμμετέχουν σε ΕΠΕ υπολογίζονται βάσει των αναλογούντων μερισμάτων.
   Εάν τα  ποσά των ετήσιων αναλογούντων κερδών ή μερισμάτων είναι μικρότερα από τον ετήσιο κατώτατο μισθό,  εφαρμόζονται οι διατάξεις  του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης και οι ημέρες απασχόλησης προσαρμόζονται αναλόγως – όπως και οι εισφορές.
   Εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ και  λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό τηςαμοιβής διαχειριστή καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση το άρθρο 36 παρ. 1  του Νόμου 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης
   Εάν η αμοιβή διαχείρισης είναι χαμηλότερη του κατώτατου μισθού, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις  του  πρώην  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί  μειωμένης  απασχόλησης.
   Οι διαχειριστές
   Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται επίσης ότι:
   • Διαχειριστής ΟΕ, ΕΕ, ή ΕΠΕ που δεν είναι εταίρος της εταιρείας, υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/51)
   • Εταίρος ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α ́)
   • Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ(παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/12).
   Εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο  από  την  άσκηση  της  διαχείρισης.
   Η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί των αμοιβών διαχείρισης ισχύει από 1/6/2018.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Με την Αριθμ. A.1123/2019 απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται η ΠΟΛ.1008/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.
   Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης:
   1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:
   Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (Α΄ 285) ορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
   2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Τη µερίδα του λέοντος από τις αποδοχές των µισθωτών και των συνταξιούχων λαµβάνει το κράτος µε τη µορφή φόρου εισοδήµατος και ασφαλιστικών εισφορών
   Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το 41,9% των µεικτών αποδοχών του µέσου µισθωτού καταλήγει στα κρατικά ταµεία µε τη µορφή του φόρου εισοδήµατος, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών που επιβαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόµενο. Την ίδια ώρα, όµως, προκύπτει ότι η άσκηση επιδοµατικής πολιτικής προκάλεσε οριακή µείωση της συνολικής επιβάρυνσης για τη µέση οικογένεια µισθωτών.

   Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του ΟΟΣΑ, που φέρει τον τίτλο «Φορολογώντας τους µισθούς 2019» («Taxing Wages 2019»), προκύπτουν τα εξής:
   Η συνολική φορολογική «σφήνα» (δηλαδή το συνολικό ποσοστό που αφαιρείται για φορολογία εισοδήµατος και ασφαλιστικές εισφορές) στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες διαµορφώθηκε το 2018 στο 40,9%. ∆ηλαδή, από τα 100 ευρώ συνολικών µεικτών αποδοχών του µισθωτού, το κράτος παρακρατεί µέσω φόρων και εισφορών τα 40,9 ευρώ και αποµένουν καθαρά στον µισθωτό 60,1 ευρώ. Η συνολική φορολογική «σφήνα» αυξήθηκε το 2018 κατά 0,15 της µονάδας, που εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα από την κατάργηση της έκπτωσης φόρου 1,5% που γινόταν στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 2018. Με το 40,9% η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η υψηλότερη θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε τον µέσο όρο των χωρών του Οργανισµού που βρίσκεται στο 36,1%. Τη µεγαλύτερη φορολογική «σφήνα» εµφανίζει το Βέλγιο µε 52,7% και τη χαµηλότερη η Χιλή µε µόλις 7%. Το 40,9% της Ελλάδας επιµερίζεται ως εξής: 8,1% φορολογία εισοδήµατος, 12,8% εισφορές εργαζοµένου και 20% εισφορές εργοδότη. Στην Ελλάδα οι οικογένειες µισθωτών από άποψη φορολόγησης βρίσκονται στην τρίτη χειρότερη θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Από τις οικογένειες µισθωτών το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστηµα αφαιρεί το 37,9% του εισοδήµατός τους, µε µέσο όρο στον ΟΟΣΑ 26,6%. Στη µέση οικογένεια µισθωτών, δηλαδή ζευγάρι µε δύο παιδιά όπου ο ένας γονέας λαµβάνει το 100% του µέσου µισθού και ο άλλος το 67% του µέσου µισθού, η συνολική φορολογική «σφήνα» διαµορφώθηκε το 2018 σε 38,4%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την επίδοση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, που έχει µέσο όρο 30,8%. Σε σχέση µε το 2017, το συνολικό φορολογικό βάρος της µέσης οικογένειας µειώθηκε κατά 0,54 της µονάδας, λόγω της παροχής χρηµατικών επιδοµάτων. Ο άγαµος µισθωτός που λαµβάνει το 167% του µέσου µισθού χάνει µέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών το 46,6% των αποδοχών του. Ο άγαµος µισθωτός που λαµβάνει το 67% του µέσου µισθού χάνει µέσω φόρων και εισφορών το 30,7% των αποδοχών του. Το ζευγάρι µισθωτών που καθένας τους λαµβάνει τον µέσο µισθό χάνει µέσω φόρου εισοδήµατος και ασφαλιστικών εισφορών το 37,9% των αποδοχών του. Το ζευγάρι µισθωτών που ο ένας σύζυγος λαµβάνει το 100% του µέσου µισθού και ο άλλος το 67% του µέσου µισθού χάνει µέσω των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας το 38,4% των αποδοχών του. Ζευγάρι µε δύο παιδιά που ο ένας σύζυγος λαµβάνει τον µέσο µισθό και ο άλλος το 67% του µέσου µισθού χάνουν από φόρους και εισφορές 37,5% των αποδοχών του.  
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.