Jump to content
 • Novatron
 • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, δίνει απαντήσεις στα πρώτα ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με το σκοπό των χαρτών και τη διαδικασία αντιμετώπισης των ενστάσεων.
  Τι είναι ο δασικός χάρτης;
  Οι Δασικοί Χάρτες απεικονίζουν τα όρια των εκτάσεων δασικού και μη δασικού χαρακτήρα στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.
  Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εμφανίζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ το χαρακτήρα των εκτάσεων (γεωργική, δασική, χορτολιβαδική, ….), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά, όπως ακριβώς γίνονταν μέχρι σήμερα με τις πράξεις χαρακτηρισμού,  από τη μορφή που είχαν στο παρελθόν (1945) και από τη μορφή που έχουν σήμερα.
  Οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών. Αντίθετα, οι χάρτες αποσκοπούν να ξεχωρίσουν τις δασικές εκτάσεις, να τακτοποιήσουν τις χρήσεις γης, να υποστηρίξουν το χωροταξικό σχεδιασμό και να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση επιλύεται κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, στα πλαίσια της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και όχι κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.
  Γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ;
  Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε τη μορφή/χαρακτήρα που έχει λάβει στο δασικό χάρτη ένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ή έκταση ενδιαφέροντος μας.
  Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Καθώς ο προσδιορισμός του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σημερινή μορφή ή χρήση του ακίνητου, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
  Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της οριστικοποίησης του δασικού χάρτη.
  Πως μπορώ να ενημερωθώ;
  1. Ηλεκτρονικά, από τις ιστοσελίδες:
  του Ελληνικού Κτηματολογίου: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: https://www.apdkritis.gov.gr/el/δασικοί-χάρτες
  2. Από τα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία γραφεία λειτουργούν όσο διαρκεί η ανάρτηση του δασικού χάρτη σε κάθε έδρα της Διεύθυνσης Δασών νομού. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης:
  ΣΥΑΔΧ Ηρακλείου. ΤΗΛ. 2810 264 940, -961, -942. E-MAIL: [email protected]
  ΣΥΑΔΧ Λασιθίου. ΤΗΛ. 28410 82490. E-MAIL: [email protected]
  ΣΥΑΔΧ Ρεθύμνου. ΤΗΛ. 28310-23308, -24852. E-MAIL: [email protected]
  ΣΥΑΔΧ Χανίων. ΤΗΛ. 28210-87858, -84211.  E-MAIL: [email protected]
  Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα;
  Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση:
  του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων και
  της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων.
  Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη, όπως ενδεικτικά:
  τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών
  παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο
  λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο
  απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016
  Διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού
  απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής
  απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία
  ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
  Ποιες αντιρρήσεις έχουν κόστος υποβολής και ποιες είναι ατελώς;
  Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης καθώς και, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ως οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις χωρίς ειδικό τέλος.
  Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) των Διευθύνσεων Δασών των νομών.
  Περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβάλλονται ατελώς, αφορούν σε εκτάσεις που:
  έχουν εκδοθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
  έχουν ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων
  εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
  εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές/βραχώδεις/πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
  έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων
  αντιστοιχούν στο όριο αρτιότητας, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας και εντάσσονται στην προηγούμενη περίπτωση.
  εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
  Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις αντιρρήσεων-ενστάσεων υπόκεινται σε ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης για την οποία υποβάλλεται η αντίρρηση. Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.
  Για ποιο λόγο κάνω ένσταση στο δασικό χάρτη και ποιες οι προθεσμίες;
  Υποβάλω αντίρρηση/ένσταση όταν αμφισβητώ το χαρακτήρα ή τη μορφή της έκτασης, όπως εμφανίζεται στο δασικό χάρτη και επίσης, όταν αμφισβητώ την ορθή απεικόνιση της θέσης των ορίων των δασών και δασικών-χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  Για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου: η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 27 Μαΐου 2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 16 Ιουνίου 2021.
  Για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου: η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου 2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 30 Ιουνίου 2021.
  Ποιοι μπορούν να κάνουν ένσταση;
  Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορούν να κάνουν οι πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, που έχουν έννομο συμφέρον. Το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου (πχ κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (πχ μίσθωση).
  Πως και πότε θα εξεταστούν οι αντιρρήσεις;
  Αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης τους από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).
  Οι Επιτροπές είναι τριμελείς, απαρτίζονται από ένα Δικηγόρο, ένα Μηχανικό και ένα Δασολόγο του δημοσίου, ενώ θα συγκροτηθούν περισσότερες από μία Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
  Σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της PricewaterhouseCoopers, το νέο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων αναμένεται να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 1,3 τρισ. δολάρια έως την επόμενη δεκαετία.
  Τα οφέλη στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα από την εφαρμογή του 5G θα επιφέρουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες, προσθέτοντας 1,3 τρισ. δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2030, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έκθεσης της PwC.
  Η έκθεση «Powering Your Tomorrow», αφορά σε οκτώ οικονομίες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής: Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).
  Όντας κάτι περισσότερο από μια ταχύτερη έκδοση της συνδεσιμότητας 4G στις κινητές επικοινωνίες, η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μαζική συνδεσιμότητα του 5G θα ωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της ευρύτερης κοινωνίας, επιτρέποντας την καθολική πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις. Σε συνδυασμό με επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στο Internet of Things, το 5G μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η πλατφόρμα που θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία να κατανοήσουν τα πλήρη οφέλη των εξελίξεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες.
  Οι προβλέψεις υπολογίζουν οικονομικά οφέλη για όλες τις οικονομίες που εξετάζονται στη μελέτη, καθώς το 5G προσφέρει τη δυνατότητα επανεξέτασης επιχειρηματικών μοντέλων, δεξιοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα οφέλη αυτά εντείνονται από το 2025 οπότε και οι εφαρμογές που στηρίζονται στο 5G θα είναι πιο διαδεδομένες.
  Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ΗΠΑ (484 δισ. δολάρια), η Κίνα (220 δισ. δολάρια) και η Ιαπωνία (76 δισ. δολάρια) θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών 5G, λόγω του μεγέθους των οικονομιών τους και των ισχυρών σύγχρονων κλάδων βιομηχανικής παραγωγής.
  Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις εφαρμογές του 5G στη βιομηχανία, λόγω του μεγέθους των κλάδων μεταποίησης. Αναδεικνύεται η σημασία του περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω προσεγγίσεων για την υιοθέτηση και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην τεχνολογία. Πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επίδρασης (530 δισ. δολάρια) θα προέλθει από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα για ασθενείς, παρόχους και ιατρικό προσωπικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
  Ενώ η επιτάχυνση της τηλεϊατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας έδωσε μια ιδέα του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης, η απομακρυσμένη περίθαλψη είναι μόνο ένας από τους τομείς όπου το 5G μπορεί να επιδράσει καταλυτικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων για την υγεία όσο και σε εξοικονόμηση κόστους. Σε επίπεδο κλάδου, οι επιδράσεις ποικίλουν για κάθε οικονομία. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αναμένεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Ινδία από τις έξυπνες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, η Κίνα και η Γερμανία από τη βιομηχανία. ‘Αλλοι κλάδοι που αναλύθηκαν στη μελέτη δείχνουν τις σημαντικές δυνατότητες των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών κατά την επόμενη δεκαετία, που θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις ρυθμίσεις:
  Οι εφαρμογές διαχείρισης έξυπνων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (SMART utilities management) θα υποστηρίξουν περιβαλλοντικούς στόχους για τη μείωση του άνθρακα και των αποβλήτων, μέσω της συνδυαστικής χρήσης έξυπνων μετρητών και δικτύων για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και νερού μέσω της παρακολούθησης των διαρροών αποβλήτων και νερού (330 δισ. δολάρια). Οι εφαρμογές καταναλωτών και media περιλαμβάνουν: παιχνίδια over-the-top (OTT), διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο και εξυπηρέτηση πελατών (254 δισ. δολάρια) Οι εφαρμογές μεταποίησης και βαριάς βιομηχανίας περιλαμβάνουν: παρακολούθηση και μείωση ατελειών, αυξημένη χρήση αυτόνομων οχημάτων (134 δισ. δολάρια) Οι εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν τη μείωση της απάτης και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (86 δισ. δολάρια) Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά: «Το 5G αποτελεί κάτι παραπάνω από συνδεσιμότητα επικοινωνιών. Προσφέρει μια νέα οπτική για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων του μέλλοντος. Δεδομένης της κλίμακας των δυνατοτήτων και των επιδράσεων του, κάθε επιχείρηση θα χρειαστεί ένα σχέδιο για την εφαρμογή του 5G σε βάθος πενταετίας. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τεχνολογικές και επιχειρηματικές στρατηγικές, που στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την προετοιμασία του τρόπου με τον οποίο το επιχειρησιακό μοντέλο, οι λειτουργίες και η τεχνολογική δομή υποστηρίζουν και αφομοιώνουν τις αλλαγές και τη μετάβαση σε έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, την αλυσίδα εφοδιασμού και τις ρυθμιστικές αρχές».
  Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ΥΠΕΝ «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», θα αποτελέσει αναμφισβήτητα κεντρικό πυλώνα της κτιριακής αναβάθμισης της Ελλάδας για την επόμενη 10ετία.
  Και η Europa δηλώνει παρούσα!
  Ο νέος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης exoikonomo.europaprofil.com της Europa είναι γεγονός!
  Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας ή της πολυκατοικίας.
  Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κριτήρια και βήματα ένταξης, συχνές ερωτήσεις γύρω από το πρόγραμμα και αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Οι προτάσεις αντικατάστασης αλουμινίου Europa για επιλέξιμες παρεμβάσεις σχετικά με πόρτες, παράθυρα, συστήματα σκίασης παρουσιάζονται με λειτουργικό τρόπο για κάθε ενδιαφερόμενο.
  Τα ανοιγόμενα και συρόμενα θερμομονωτικά συστήματα EOS και ESS της Europa αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα των προτάσεων αντικατάστασης. Συνδυάζουν υψηλή αισθητική και εργονομία, τεχνολογική υπεροχή σε επίπεδο επιδόσεων και πληθώρα αισθητικών επιλογών.

   
   
  Η λίστα πιστοποιημένων κατασκευαστών αλουμινίου Europa που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί με αναζήτηση ανά περιοχή, για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων.
   
  Στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" η επιλογή είναι μόνο Europa!
  Το Άρθρο 215 στο κατατεθέν νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων προβλέπει τα εξής:
  Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών
  1. Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η .12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.
  2. Η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στην Βουλή: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576168.pdf
  Όταν θα κληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος να γράψει για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης και μέχρι την πανδημία του κορωνοϊού, θα μπορέσει να κάνει, μεταξύ άλλων, δύο σημαντικές διαπιστώσεις. Ο ένας είναι πως η εσωστρεφής χώρα του 1974, είχε μεταβληθεί σε μία σύγχρονη δημοκρατία παρά τα προβλήματα που συνάντησε στην πορεία της.
  Ο δεύτερος είναι η πραγματική μεταμόρφωση της, από μία χώρα φτωχή σε υποδομές, σε μία χώρα με πολλές και σημαντικές υποδομές, η οποία μπορεί να υστερεί σε σχέση με τις μεγάλες δυτικές οικονομίες, έκανε όμως άλματα για να πλησιάσει.
  Όσο και αν σαν χώρα διαμαρτυρόμαστε -δικαιώς πολλές φορές- και γκρινιάζουμε για την αργοπορία ανάπτυξης υποδομών, αν κοιτάξουμε τη χώρα προοπτικά και πάντα με μία ιστορική ματιά, θα δούμε ότι έχει συντελεστεί ένα μικρό θαύμα.
  Από την ψωροκώσταινα στην Ελλάδα της ΕΕ
  Οι επόμενες ερωτήσεις που θα καλούταν τότε ο ίδιος ιστορικός να απαντήσει είναι, πως έγινε αυτό, με τι πολιτικές και με ποια αποτελέσματα, κοινωνικά και οικονομικά. Σε αυτό, ο υπογράφων σήμερα αυτό το άρθρο θα πρέπει να υποθέσει αλλά και να βγει από το σημερινό πλαίσιο καταστάσεων. Υπάρχουν όμως κάποιες αντικειμενικές αλήθειες.
  Η είσοδος της Ελλάδας το 1980 στην τότε ΕΟΚ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί τότε να αποτέλεσε σημείο πολιτικής διαμάχης, όμως σήμερα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι εκείνη η ένταξη, έβαλε μία χώρα που πάντα πατούσε μία στη δύση και μία στην ανατολή, μία ρότα προς τη δύση και την έκανε μέλος μίας από τις πιο ισχυρές ενώσεις στον κόσμο.
  Πέρα από τα όποια αρνητικά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, η Ελλάδα σχεδόν άμεσα άρχισε να επωφελείται από την εισροή επιδοτήσεων και προγραμμάτων για την βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης και φυσικά για την βελτίωση των υποδομών της.
  Το παρελθόν
  Θα πρέπει να θυμίσουμε σε εκείνους που είναι κάτω των 40 ή και των 30 ετών και που μπορεί να μην έχουν εικόνα του πως ήταν η χώρα μας τη δεκαετία του 1980, πως βρισκόμασταν σε μία κατάσταση η οποία περιελάμβανε στον τομέα των υποδομών:
  -απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο με μηδενικά σχεδόν δίκτυα αυτοκινητόδρομων
  -απαρχαιωμένη και μόλις μία, γραμμή Μετρό στην Αθήνα που μετρούσε ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους
  -απαρχαιωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο
  -απαρχαιωμένο δίκτυο λιμένων και αεροδρομίων.
  Η Αθήνα δε είχε “κερδίσει” τη φήμη της πιο επιβαρυμένης με ατμοσφαιρική ρύπανση, πρωτεύουσας της Ευρώπης με το τουριστικό ρεύμα να φθίνει συνεχώς.
  Πριν από λίγες μόνο ημέρες, η Ελλάδα γιόρτασε τα 40 χρόνια από εκείνη την ένταξη στην ΕΕ, εν μέσω μίας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Είναι μια χώρα που δεν θυμίζει σχεδόν σε τίποτα εκείνη την “ψωροκώσταινα” του 1980 που ως τεχνικό επίτευγμα είχε να παρουσιάσει από την εποχή της διώρυγας της Κορίνθου και του Φράγματος του Μαραθώνα. Ο 20ος αιώνας για την Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει να αφήσει βαριά κληρονομιά σε επίπεδο υποδομών.
  Το παρόν
  Η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην βελτίωση των υποδομών της Ελλάδας είναι φανερή παντού. Στους δρόμους που οδηγούμε, στα δίκτυα που ταξιδεύουμε, στις υπηρεσίες που επιλέγουμε. Ας μιλήσουμε όμως με αριθμούς:
  Μέσα από τις 5 προγραμματικές περιόδους που η Ελλάδα έχει συμμετάσχει ως χώρα-μέλος της ΕΕ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει στον από κοινού σχεδιασμό των υποδομών τα παρακάτω:
  -Ένα δίκτυο κλειστών σύγχρονων αυτοκινητόδρομων 2.200 χιλιομέτρων με τη συνδρομή και ιδιωτικών κεφαλαίων, που συνδέουν στην ηπειρωτική χώρα όλες τις μεγάλες πόλεις και τα κυριότερα λιμάνια και αεροδρόμια αλλά και πύλες εισόδου/εξόδου στα σύνορα.
  -Δύο νέες γραμμές Μετρό που σε διάστημα 21 ετών έφτασαν να διαθέτουν σχεδόν 40 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και 44 σταθμούς (4 εξ αυτών είναι επίγειοι και κοινοί με τον Προαστιακό). Ριζική ανανέωση της Γραμμής 1 του Μετρό, με τους σταθμούς να μεταμορφώνονται.
  -Αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο περίπου 700 χιλιομέτρων, 630 εκ των οποίων είναι ηλεκτροκινούμενα. Σε αυτό εντάσσονται και οι Προαστιακοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  -Ένα νέο διεθνές Αεροδρόμιο στην Αθήνα με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και με τον ίδιο τρόπο 14 αναβαθμισμένα αεροδρομία μεταξύ των οποίων και της Θεσσαλονίκης.
  -Πολλές αναβαθμίσεις στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και της Ηγουμενίτσας το οποίο έχει αναδειχθεί σε πύλη εισόδου/εξόδου προς την Ευρώπη.
  -Ένα δίκτυο Τραμ 30 περίπου χιλιομέτρων για την Αθήνα, που καλύπτει τη σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με τα νότια προάστια και τον Πειραιά (η επέκταση αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες).
  -Το εμβληματικό έργο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.
  -Δυο υπό κατασκευή γραμμές Μετρό για τη Θεσσαλονίκη 14,5 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς στις οποίες αν δεν είχαν γίνει λάθος επιλογές κατά τα πρώτα χρόνια κατασκευής τώρα θα λειτουργούσε. Οι γραμμές προγραμματίζεται να λειτουργήσουν σταδιακά από το 2023.
  Φυσικά πολλά άλλα έργα συνδεόμενα με έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, φράγματα, αστικές αναπλάσεις, προμήθεια τροχαίου υλικού κ.α.
  Το μέλλον
  Σήμερα επίσης με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προγραμματισμένα ή υπό κατασκευή έργα 4 δισ. ευρώ που αφορούν μεταξύ άλλων, την κατασκευή μίας νέας 4ης γραμμής Μετρό στην Αθήνα, την επέκταση της Ολυμπίας Οδού μέχρι τον Πύργο, σιδηροδρομικά έργα που θα φέρουν το τρένο στην Πάτρα, την ολοκλήρωση του άξονα Άκτιο-Αμβρακία κ.α.
  Όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό για την επόμενη επταετία 2021-2027 στην οποία θα χρηματοδοτηθούν νέα μεγάλα έργα, όπως η επέκταση της γραμμής 2 από την Ανθούπολη στον Άγιο Νικόλαο στον Ίλιον και η σιδηροδρομική Εγνατία.
  Η πραγματική βελτίωση των υποδομών της χώρας επετεύχθη χάρη στους στόχους που ετέθησαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά και από την κάλυψη σε μεγάλο βαθμό των επενδύσεων σε υποδομές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερα σχέδια για το μέλλον, μπορεί στα σταθεί ξανά όντας μέσα στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ονείρου, ακόμα και μέσα από αστοχίες, κρίσεις ή λάθη.
  Ελπίζουμε στα 50 χρόνια της χώρας στην Ένωση, να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα, ακόμα μεγαλύτεροι στόχοι και η Ελλάδα να είναι ακόμα πιο έτοιμη και δυνατή στην κούρσα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
  Εκτενείς αλλαγές στους κανόνες και για τις δημοπρατήσεις δημόσιων έργων φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη βουλή. Στο επίκεντρο τίθενται οι παθογένειες του ν..4412/2016, διατάξεις του οποίου έχουν τροποποιηθεί πάνω από 350 φορές ήδη. Στο σκέλος που αφορά τα μεγάλα έργα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρότεινε σειρά από καίριες αλλαγές, ώστε τα έργα να προχωρούν με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
  Στις τροποποιημένες διατάξεις ξεχωρίζουν 10 σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η συντόμευση του χρόνου των απαλλοτριώσεων, η δικαιολόγηση των υπερβολικών εκπτώσεων, (που συχνά οδηγούν σε προσφυγές από τα ανταγωνιστικά μέρη, δημιουργώντας καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατακύρωσης των διαγωνισμών), κ.α.
  Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που προωθούνται με το νομοσχέδιο συνοψίζονται στα εξής:
  1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα.
  Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.
  2. Ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. 
  Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.
  3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής τους, κάτι που είχε επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Με τις νέες προβλέψεις, θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων  από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν.
  Η αιτιολόγηση αυτή θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
  Ταυτόχρονα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπολογίζεται πλέον επί αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης και όχι επί της  αξίας της σύμβασης.
  Ενώ αποδεσμεύεται η εγγύηση προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση που χορηγείται και οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίζει πρόσθετη εγγυητική  για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.
  4. Θεσμοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη έργων και μελετών, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις. Ιδιαίτερα για τις μελέτες θα μπορούν να προσλαμβάνονται ιδιώτες εξειδικευμένοι μηχανικοί (checkers) στο στάδιο της παραλαβής.
  5. Μετατροπή του συστήματος παρακολούθησης των έργων από ελεγκτικό – που είναι σήμερα – σε δηλωτικό.
  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από περιττές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πολλές φορές οδηγούσαν στην αυτοδίκαιη επέλευση δυσμενών αποτελεσμάτων για το δημόσιο. Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας που συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την ακρίβεια αυτών. Με τον νέο τρόπο θα διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου, κι έτσι θα επιταχυνθούν οι πληρωμές των λογαριασμών.
  6. Θεσμοθετείται – για έργα προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ – η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. 
  Προκειμένου για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 
  Επίσης εισάγεται ο θεσμός του φιλικού διακανονισμού ως δυνατότητα επίλυσης των διαφορών πριν την προσφυγή στη διαιτησία.
  7. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός, η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης.
  Το ηλεκτρονικό αυτό ημερολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο έργο και την επίλυση των όποιων διαφωνιών, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
  8. Καταπολεμούνται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων αφού στις διακηρύξεις για έργα εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρου – πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής δαπάνης για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία. 
  Ταυτόχρονα δίνεται βάρος και στην ποιοτικότερη υλοποίηση των μελετών και των έργων, αφού καθιερώνεται πλέον αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μετά την πάροδο 24 μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου για συμβάσεις μελετών και αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε έτη για τα έργα.
  9. Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών. 
  Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.
  10. Προχωρά η ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
  Το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει η κυβέρνηση θα συμβάλει καταλυτικά και στην κατασκευή ποιοτικότερων έργων, και στη σύντμηση του σημερινού χρόνου εκτέλεσης, αλλά και  σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και Δημοσίου, αμβλύνοντας τα σημεία της εκείνα, που αποτελούσαν για πολλά χρόνια σημεία τριβής. 
  Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται και πλήθος άλλων διατάξεων που αφορούν θέματα ενδιαφέροντος του τεχνικού κλάδου.
  Το Άρθρο Άρθρο 217 - Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση αναφέρει:
  Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
  «11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
  α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
  β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
  γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
  δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
  ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.»
  Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576168.pdf
  Με την με Αριθμ. Α. 1033/2021 απόφαση τροποποιείται η ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, και το συνημμένο υπόδειγμα της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020, προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η αιτία χορήγησης του πιστοποιητικού.
  Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση:
  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. δ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.».
  2. α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3Α’ της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από το χρόνο της έκδοσής του πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της παρούσας απόφασης.».
  β)Το υπόδειγμα του αποδεικτικού ενημερότητας της υπό στοιχεία Α. 1265/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.
  Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.
  Αντικατάσταση κοστοβόρων τεχνολογιών για τη διασφάλιση φορτίου βάσης με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, περιορισμό των περικοπών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, επικουρικές υπηρεσίες για ενίσχυση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, αλλά και μείωση των δαπανών για νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
  Αυτά είναι μερικά μόνο από τα οικονομικά και τεχνικά οφέλη στα οποία κατέληξε μελέτη του Imperial College, στο πλαίσιο της οποίας το πανεπιστήμιο μελέτησε τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η αντλησιοταμίευση στο να αποκτήσει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα το ενεργειακό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  Χαρακτηρίζοντας την αντλησιοταμίευση ως «την πιο καθιερωμένη τεχνολογία μακροχρόνιας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας», η μελέτη επικεντρώνεται στην Σκοτία και αναδεικνύει τα ποικίλα πλεονεκτήματα της εν λόγω τεχνολογίας, ίσως για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό. Όπως είναι φυσικό, βέβαια, σε ποιοτική βάση τα ευρήματά της ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν θέσει ως στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση του ενεργειακού τους μίγματος έως το 2050.
  Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, ένα βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει η αντλησιοταμίευση στην ενεργειακή μετάβαση είναι η μείωση του συνολικού μεγέθους του ηλεκτρικού συστήματος. Μάλιστα, περίπου το 75% της εξοικονόμησης προέρχεται από το γεγονός ότι οι αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί απαλλάσσουν από επενδύσεις σε δαπανηρές τεχνολογίες για μονάδες βάσης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα χρειάζονταν για την αντιστάθμιση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια εφοδιασμού (όπως π.χ. θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ορυκτών καυσίμων με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα ή μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται στο υδρογόνο).
  Ενδεικτικό είναι το όφελος που προέκυψε από τη μελέτη για τη Βρετανία, όπου για την «υποστήριξη» της λειτουργίας αιολικών πάρκων 77 GW, αναλύθηκε η επίπτωση ανάπτυξης αντλησιοταμιευτικών σταθμών ισχύος από 300 MW έως 4500 MW και χωρητικότητας από 30 GWh έως 90 GWh, από το 2050. Ένα χαρτοφυλάκιο «φυσικών μπαταριών» το οποίο, σύμφωνα με το Imperial College, θα εξοικονομεί από 44 έως 690 εκατομμύρια λίρες σε ετήσια βάση. 
  Με βάση την έρευνα, μάλιστα, η εξοικονόμηση επενδύσεων δεν σταματά εδώ, αφού η αντλησιοταμίευση θα περιόριζε την ανάγκη για νέες διασυνδέσεις, μειώνοντας τη «συμφόρηση». Έτσι, το βρετανικό σύστημα θα «γλίτωνε» έως το 2050 νέες διασυνδέσεις συνολικής ισχύος έως 2GW μεταξύ Σκοτίας και Βρετανίας, εξοικονομώντας έτσι κεφάλαια έως 2 δισ. λίρες.
  Όπως είναι φυσικό, η αποθήκευση θα περιόριζε τις περικοπές «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, το χαρτοφυλάκιο «φυσικών μπαταριών» της Βρετανίας θα «διασώζει» σε ετήσια βάση από 3 έως 11TWh παραγωγής από τα τοπικά αιολικά πάρκα. Παράλληλα, θα προσέφερε μία μεγάλη γκάμα από επικουρικές υπηρεσίες, που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση μεγάλων ποσοστών διείσδυσης των ΑΠΕ, όπως π.χ. καλύπτοντας πιθανά προβλήματα ευστάθειας και συχνότητας του συστήματος.
  Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση των ΑΠΕ, τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα οφέλη από την αξιοποίηση της  αντλησιοταμίευσης. Έτσι, σύμφωνα με τη μελέτη, στην περίπτωση αντλησιοταμιευτικών μονάδων στη Βρετανία συνολικής ισχύος 4,5 GW και χωρητικότητας 90 GWh, η εξοικονόμηση θα αγγίζει τις 315 εκατ. λίρες, στην περίπτωση λειτουργίας αιολικών συνολικής ισχύος 77GW. Αντίθετα, αν η εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι 120 GW, τότε το οικονομικό όφελος από αυτές τις «φυσικές μπαταρίες» θα εκτιναχθεί στις 550 εκατ. λίρες.
  Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, αν και οι αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί θα αποζημιώνονται με τη συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά (π.χ. μέσω του arbitrage), σύμφωνα με το Imperial College, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το ύψος των εσόδων που θα μπορεί να διασφαλισθεί με αυτό τον τρόπο. Έτσι, συναντούν μεγάλες προκλήσεις οι επενδύσεις σε τέτοια έργα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος για να υλοποιηθούν.
  Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη μελέτη, από την «αρχιτεκτονική» των αγορών απουσιάζει η αποζημίωση για το γεγονός ότι η αντλησιοταμίευση εξαλείφει την ανάγκη εφαρμογής νέων κοστοβόρων τεχνολογιών για σταθμούς βάσης, οι οποίοι θα απαιτούντο σε διαφορετική περίπτωση, ώστε να διασφαλισθεί η επάρκεια τροφοδοσίας. Έτσι, με βάση το Imperial College, θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση για ένα πιθανό σχήμα, το οποίο θα αποζημίωνε τους αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς για τη συγκεκριμένη ωφέλεια.
  Ένα προμελετημένο – για κάποιους – ή αναμενόμενο για τους περισσότερους «έγκλημα στα Πατήσια» έκλεψε χθες Κυριακή στιγμιαία το φως της επικαιρότητας σε κανάλια και sites…
  Αναφερόμαστε στην «κατάρρευση κτιρίου στην Πατησίων» όπως προβλήθηκε το θέμα στα περισσότερα ΜΜΕ, που εστίασαν – δικαιολογημένα τις πρώτες ώρες – στις επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων αλλά και στην ίδια την κατάρρευση ενός εγκαταλελλειμένου ή διατηρητέου για άλλα ρεπορτάζ κτιρίου.
  Δείτε σχετικό βίντεο των ειδήσεων του ΣΚΑΙ εδώ:
  Όμως  το συγκεκριμένο κτίριο δεν είναι ένα απλό κτίριο.
  Πρώτον, διότι δεν το έχουν εγκαταλείψει πραγματικά οι ιδιοκτήτες του (που τυγχάνει να είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα).
  Δεύτερον διότι είναι διατηρητέο κτίριο, ανακηρυγμένο τόσο από το ΥΠΕΝ όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Και αποτελεί παράλληλα το επίκεντρο πολύχρονου αγώνα των κατοίκων της περιοχής για διάσωση ενός από τους ελάχιστους πλέον αδόμητους χώρους της ευρύτερης περιοχής.
  Πρόκειται για τη γνωστή στους Αθηναίους Βίλα Δρακοπούλου, με διεύθυνση επί της οδού Πατησίων 356-358, όπου σε μία έκταση σχεδόν εννέα στρεμμάτων υπήρχαν η βίλα του ευεργέτη Δρακόπουλου αλλά και το κτίριο γραφείων της επιχείρησής του και ένα από τα εργοστασιά του (το άλλο ήταν στη Νέα Ιωνία). Για την ιστορία του χώρου μπορείτε να διαβάσετε πολλά στις παραπομπές στο τέλος του κειμένου….
  Είναι μια έκταση που πολύ συχνά από το 1980 (οπότε χαρακτηρίστηκε χώρος πρασίνου) και μετά περιλαμβάνεται στα προγράμματα των υποψήφιων δημάρχων για ανάπλαση, αλλά πάντα η υπόθεση κολλά στον νυν ιδιοκτήτη, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
    Όψη διατηρητέου στη Βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια, από την οδό Πατησίων Πηγή Εικόνας: Google Maps - Street View  
    Όψη διατηρητέου στη Βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια, με εμφανή την πινακίδα της ιδιοκτησίας, από την οδό Πατησίων Πηγή Εικόνας: Google Maps - Street View Και αυτό γιατί ο ΕΕΣ παλαιότερα ήθελε να αποχαρακτηρίσει το σύνολο της έκτασης (ξαναλέμε: 9 στρέμματα στο κέντρο της Αθήνας….) και τα διατηρητέα για να φτιάξει μέγαλο κτίριο υπηρεσιών-γραφείων-parking κλπ.
  Μάλιστα έπεισε τότε η – ακολούθως κατηγορούμενη – διοίκηση Μαρτίνη στον ΕΕΣ τον Δήμο Αθηναίων να συναινέσει σε αποχαρακτηρισμούς και αλλαγές χρήσεων γης, κάτι που προκάλεσε ξεσηκωμό στους κατοίκους και ένα κίνημα για δημιουργία αστικού πάρκου. Μέχρι και ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφθεί το 2009 το πάρκο για να ενισχύσει «το κίνημα»…
  Η έκταση είναι από τις λίγες που μαρτυρούν πλέον την ιστορία των Πατησίων, με την εξοχική μορφή στην αρχή και τη βιομηχανική – επιχειρηματική στη συνέχεια, πριν αποτελέσουν κυρίως οικιστική περιοχή.
  Η «εγκατάλειψη» του κτιρίου προφανώς δεν έγινε διότι είναι άγνωστος ο ιδιοκτήτης… Από το 1977 ανήκει, ως κληροδότημα, στον ΕΕΣ. Ούτε λείπει η θέληση και η όρεξη από τον ιδιοκτήτη, αλλά δεν θέλει ούτε πάρκο ούτε διατηρητέα…
  Η «εγκατάλειψη» του κιρίου δεν έγινε επίσης από τον Δήμο Αθηναίων τυχαία, καθώς εκεί παλιότερες διοικήσεις έχουν υποστεί οδυνηρή ήττα απέναντι στους κατοίκους, τη λογική και τον νόμο…
  Οι μόνοι που δεν εγκατέλειψαν ήταν κάποιοι κάτοικοι που περιοδικά δίνουν μάχη ώστε ο αδόμητος χώρος να φαίνεται και να είναι πάρκο. Η αλήθειθα είναι ότι και η διεύθυνση πρασίνου του Δήμου πλέον φροντίζει κάπως το λιγοστό πράσινο που υπάρχει, κυρίως επί της Πατησίων.
  Αλλά για συνολική ανάπλαση και απόδοση ενός σοβαρού πάρκου ή πολυχώρου έστω στους κατοίκους, ούτε κουβέντα…
  Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής μιλάνε στο economix.gr είτε για «προμελετημένο» είτε για αναμενόμενο «έγκλημα στα Πατήσια».
  Και ενώ οι κάτοικοι μάλλον μετά από χρόνια απραξίας των ενδιαφερομένων είχαν καθησυχαστεί ότι δεν θα αξιοποιηθεί αλλιώς η έκταση, ήρθε η χθεσινή κατάρρευση για να αναβιώσει τους φόβους.
  Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσουν τώρα οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δεύτερη βέβαια, με άλλα ασχολείται αυτές τις ημέρες. Και στο ΥΠΕΝ αποχώρησαν Χατζηδάκης – Οικονόμου που είχαν πάρει ζεστά το θέμα των εγκατελελλειμένων κτιρίων – έστω επικοινωνιακά… Τώρα η αρμοδιότητα είναι στον μηχανικό υφυπουργό Νίκο Ταγαρά (που όπως και ο υπουργός κ. Σκρέκας εκλέγεται στην επαρχία) αλλά στο υπουργείο υπάρχει και ο κ. Αμυράς που έχει θητεύσει και ως επικεφαλής παράταξης στην Αθήνα και ως βουλευτής της περιχοής και αναμένουμε με ενδιαφέρον αν θα αντιδράσει. Επίσης σημειώνουμε ότι ο καθύλην αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Ευθύμης Μπακογιάννης ξέρει και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά το θέμα των αναπλάσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές…
  Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν το ακίνητο ως οικόπεδο (είτε για εκμετάλλευση είτε για αστικό πάρκο). Ο Δήμος Αθηναίων όμως, που σχεδιάζει αλλού διαφορετικά έργα, θα έπρεπε να ξέρει ότι ένα τόσο μεγάλο ακίνητο, με τέσσερις όψεις, σε δύο μεγάλος δρόμους υπερτοπικής σημασίας (Πατησίων από τη μία, Ηρακλείου από την άλλη) θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό άξονα ανάπλασης ολόκληρης της περιοχής (που έχει 2-3 ακόμη αξιόλογα ακίνητα και διατηρητέα σε απόσταση αναπνοής). Αλλά ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις στικές αναπλάσεις εκτός του κέντρου της Αθήνας μάλλον λείπει τόσο από τα συναρμόδια Υπουργεία όσο και από τον Δήμο της Αθήνας.
  Η κατάρρευση μέσα από το ρεπορτάζ
  Ας δούμε τί μετέδιδε χθες ουδέτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ:
  «Ένας άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε πριν από λίγο κατά την διάρκεια έρευνας της πυροσβεστικής, στα ερείπια παλιού εγκαταλειμμένου κτηρίου στα ‘Ανω Πατήσια, μέρος του τοίχου του οποίου κατέρρευσε λίγο μετά τις 13.00. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για αλλοδαπό πακιστανικής υπηκοότητας, ο οποίος διέμενε σε διπλανό χώρο από αυτόν που κατάρρευσε, και δεν έχει τραυματιστεί. Ο άνδρας αυτή την στιγμή εξετάζεται ως μάρτυρας, για το αν υπάρχουν άλλα άτομα στο χώρο που μπορεί να κινδυνεύουν. Το κτήριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε σημείο. Στο κτήριο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο.». Αυτά μετέδιδε στις 14:12.
  Λίγο αργότερα, στις 16:00 περίπου: «Ολοκληρώθηκε, από την Πυροσβεστική η έρευνα στο κτήριο, μέρος του οποίου κατέρρευσε στα ‘Ανω Πατήσια. Όπως έγινε γνωστό δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος στα ερείπια και οι δυνάμεις αποχώρησαν. Παραμένει ωστόσο στο σημείο συνεργείο του δήμου Αθηναίων, ενώ για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.»
  Πουθενά στο ρεπορτάζ, ούτε του ΑΠΕ-ΜΠΕ ούτε των καναλιών και των μεγάλων ιστοσελίδων δεν έγινε αναφορ΄λα ούτε στον χαρακτήρα ούτε στην ιστορία του κτιρίου ή της έκτασης.
  Δείτε φωτορεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την κατάρρευση:
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
  Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτήριο που κατέρρευσε, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021. Κατέρρευσε μέρος κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και τρία οχήματα με ομάδα της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένο σκύλο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
   
   
  Την αύξηση των ορίων στις απευθείας αναθέσεις στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του Δημόσιου Τομέα, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Με το νομοσχέδιο αυξάνεται το όριο των  απευθείας αναθέσεων από τις 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών, και στις 60.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα για δημόσια έργα.
  Την ίδια στιγμή μειώνεται στο μισό το όριο βάσει του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, το νέο πλαίσιο ορίζει πως πριν την κατακύρωση – ανάθεση της σύμβασης, αυτή θα πρέπει να αναρτηθεί για χρονικό διάστημα 5 ημερών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση ποιος θα την αναλάβει και με το ύψος του τιμήματος. Στην περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας προσφέρει καλύτερο τίμημα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή, η οποία αν κρίνει ότι η προσφορά είναι καλύτερη, τότε μπορεί να τον προσκαλέσει να υποβάλλει προσφορά και να  του αναθέσει τη σύμβαση. 
  Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές:
  1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πρέπει να είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ αντί των 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, που ισχύει σήμερα.
  2. Η διαδικασία συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας: έως 60.000 ευρώ κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 3 τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και άνω των 60.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικούς φορείς.
  3. Μειώνεται σε 30.000 ευρώ από 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συµβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), µε τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
  4. Αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συµβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 
  5. Συμπληρώνονται οι διατάξεις για: τις τεχνικές προδιαγραφές, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών γενικών  υπηρεσιών. Την ενημέρωση των υποψηφίων και προσφερόντων   από τις αναθέτουσες αρχές και ειδικότερα για έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του 1 εκατ. ευρώ. 
  6. Επανακαθορίζεται το ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήµατος της σύµβασης, βάσει του οποίου παρέχεται "εγγύηση καλής εκτέλεσης" από τον ανάδοχο και ορίζεται σε 4%  για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και σε  5% για τα έργα και τις μελέτες,  αντί του ενιαίου ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης που ισχύει σήμερα. Ανάλογα ποσοστά εφαρμόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης που συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 
  7. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν "εγγύηση καλής εκτέλεσης", για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.
  8. Το ύψος για την παροχή της "εγγύησης καλής λειτουργίας", δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
  9. Αυξάνεται σε 20 μέρες, από 10 μέρες που ισχύει σήμερα, από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία εντός της οποίας οι οικονομικοί φορείς καλούνται να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος προσφορών τους που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες.
  10. Για δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης. Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης, που είναι ανάλογο με τον προσφερόμενο πρόσθετο χρόνο "ε" (σε έτη πέραν των ελαχίστων οριζόμενων στη διακήρυξη) σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο: Εγγ = ε*1,50%*αξία σύμβασης. 
  11. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
  12. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.
  13. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί για τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των προηγούμενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης. 
  Το πρόγραμμα παρακολούθησης της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus (CAMS) συνέβαλε στην έρευνα της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) η οποία ρίχνει φως στις εξαιρετικά ασυνήθιστες χαμηλές τιμές του όζοντος του περασμένου έτους στην ελεύθερη τροπόσφαιρα στο Βόρειο Ημισφαίριο και υποδηλώνει ότι οι μειωμένες εκπομπές λόγω περιορισμών της COVID-19 έχουν προκαλέσει μειώσεις του όζοντος μεταξύ υψομέτρου 1 και 8 χιλιομέτρων από το έδαφος της Γης,  κατά 7% την άνοιξη και το καλοκαίρι του περασμένου έτους.

  Μεταξύ άλλων, συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ οξειδίου του αζώτου και όζοντος. Στην ελεύθερη τροπόσφαιρα, λιγότερο οξείδιο του αζώτου συνεπάγεται επίσης και λιγότερο όζον.  Με δεδομένο ότι η χερσαία και εναέρια κυκλοφορία είναι μια σημαντική πηγή οξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα προέκυψε ότι η μείωσή του στις χερσαίες μεταφορές ήταν περίπου 14% και στην εναέρια κυκλοφορία έφθασε έως και 40%.
  Στο βαυαρικό χωριό Χόενπάισενμπεργκ μετρήθηκε μάλιστα το καλοκαίρι του 2020 (μετά από τα lockdown) τόσο λίγο όζον στην ελεύθερη τροπόσφαιρα όσο είχε να μετρηθεί από την μέτρηση του 1976.
  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus Richard Engelen, εξήγησε ότι «η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε περιοριστικά μέτρα σε όλο τον κόσμο, τα οποία είχαν σημαντική επίδραση στις εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα, με λιγότερες μετακινήσεις και αεροπορικές μεταφορές μειώθηκε σημαντικά η χρήση καύσιμων  και  υπήρξαν λιγότερες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Αυτό προκάλεσε χαμηλότερη συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, τα οποία είναι οι κύριοι παράγοντες για φωτοχημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου στην ελεύθερη τροπόσφαιρα σήμαινε χαμηλή φωτοχημική παραγωγή, η οποία οδήγησε σε λιγότερο όζον».
  Το πρόγραμμα παρακολούθησης της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus συνέβαλε στην έρευνα που έδειξε μειωμένες τιμές όζοντος στην ελεύθερη τροπόσφαιρα λόγω της κρίσης COVID-19.
  Το όζον στη στρατόσφαιρα παίζει βασικό ρόλο για την προστασία της ζωής στην επιφάνεια της Γης από επιβλαβείς και επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες, το όζον στην τροπόσφαιρα είναι ένας ρύπος καθώς και ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει πολύ όζον στη στρατόσφαιρα και λίγο στην τροπόσφαιρα.Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν οδηγήσει σε μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος τον τελευταίο αιώνα, και σε αυξήσεις του τροποσφαιρικού όζοντος.
  Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) ΕΔΩ
  Πηγή: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMW
  Φωτογραφία: NASA
  Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.
  Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία  τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.
  Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.
  Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον για τους δυο ουρανοξύστες που θα κατασκευαστούν μέσα στην έκταση του πρωην αεροδρομίου του ελληνικού.   Prodea, Olirina, Grivalia, Hines, και Brooklane δήλωσαν σύμφωνα με πληροφορίες, παρών στον διαγωνισμό που αφορούσε την υποβολή μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τους δύο πύργους στο Ελληνικό.     Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα συσταθούν δύο εταιρείες ειδικού σκοπού κατά τα πρότυπα της συνεργασίας με την ΤΕΜΕΣ (όμιλος Κωνσταντακόπουλου), για την ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Η μια θα αναλάβει την ανάπυξη του κτιρίου γραφείων, που βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της ανάπτυξης, στην περιοχή πολεοδόμησης προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης (Α-Π4) το οποίο θα παραλάβει χρήση πολεοδομικού κέντρου.   Η δεύτερη το 50ώροφο κτήριο με κατοικίες που θα κατασκευαστεί στο παραλιακό μέτωπο στην κατάληξη του διαδρόμου περιπάτου (που συνδέει τη λεωφόρο Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης). Στα δυο σχήματα θα συμμετέχει η Lamda Development με ποσοστό που θα φτάνει στο 25% και σε 75% αντίστοιχα.   Υπενθυμίζεται οτι η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη του «Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά έξι ψηλών κτιρίων -τοπόσημα- με ύψος μέχρι 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας   Στο μητροπολιτικό πάρκο: πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων  Στην περιοχή της μαρίνας: ψηλό κτήριο κατοικιών στη μαρίνα  Στην περιοχή προς την Λ Βουλιαγμένης (ΑΠ-4) δύο πύργοι με γραφεία και ξενοδοχείο Στο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα  Στο παραλιακό μέτωπο περιοχή (ΑΠ-2) με κατοικίες.  Τα τεύχη του διαγωνισμού συνέταξαν και «έτρεξαν» τη διαδικασία -για λογαριασμό της Lamda Development- οι συμβουλευτικές εταιρείες Deloitte και Savills.
  "Σήμερα ρεαλιστικά χαρακτηρίζουμε το 2021 ως χρονιά ορόσημο για τις υποδομές της χώρας. Το πακέτο έργων άνω των 13 δισ. € είναι το μεγαλύτερο που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
  "Σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε πράγματι σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο έργων που μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην ελληνική οικονομία. Κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο, γιατί από την προηγούμενη κυβέρνηση παραλάβαμε μεγάλα έργα βαλτωμένα και μηδενική ωρίμανση νέων έργων» υπογράμμισε ο κ Καραγιάννης, μιλώντας στο "Βήμα της Κυριακής", ενώ μίλησε για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, τονίζοντας ότι: «παρελήφθησαν μπλοκαρισμένα λόγω λαθών και ιδεολογικών αγκυλώσεων της προηγούμενης κυβέρνησης» αλλά και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων που έχει ανάγκη ο τόπος, από το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, έως έργα αντιπλημμυρικά, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 7.000 επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου και έργα αναβάθμισης των λιμανιών και αεροδρομίων».
  Για το Ν. 4412 ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών σημειώνει ότι "βασικός στόχος της προσπάθειάς μας ήταν η αντιμετώπιση παθογενειών όπως οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων και οι αλλεπάλληλες διαδικασίες αποζημιώσεων» και υπογραμμίζει ότι «εισάγονται νέοι θεσμοί, όπως η ιδιωτική επίβλεψη, ο φιλικός διακανονισμός, η διαιτησία, το δηλωτικό σύστημα κ.α., που θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για να βελτιώσουμε το πλαίσιο εκτέλεσης των έργων στη χώρα. Για έργα με ποιότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χαμηλότερο κόστος».
  Ο κ. Καραγιάννης, επίσης, έκανε αναφορά στα ΣΔΙΤ που είναι έργα που θα γίνουν, χωρίς καθυστερήσεις και με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.
  Για το Flyover της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «είναι ένα έργο προϋπολογισμού 370εκ. € , που ως Θεσσαλονικιός σας λέω ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα της πόλης και θα δώσει μεγάλη ανάσα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Και μάλιστα, μαζί και με το Μετρό, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων της Α’ Φάσης, που ολοκληρώνεται εντός του Φεβρουαρίου. Η Β’ Φάση, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 με την ανάδειξη αναδόχου.
  Για τα Δικαστικά Μέγαρα εξήγησε: «Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εγκριθούν από τη ΔΕΣΔΙΤ 3 clusters αποτελούμενα από συνολικά 12 Δικαστικά Μέγαρα προϋπολογισμού 310εκ. € : Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο), Κεντρική Μακεδονία (Έδεσσα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς) και Κεντρική Ελλάδα (Βόλος, Λαμία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα).
  Ερωτηθείς για τη Φορέα Λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι «στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνεται η υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του φορέα λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 400 εκατ. € και το καινοτόμο σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων για την αναλογική χρέωση».
  Παράλληλα αναφέρθηκε και σε δύο ακόμη μεγάλα έργα ΣΔΙΤ, το έργο συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας προϋπολογισμού 235εκ. € και το νέο κτίριο στην Πειραιώς που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της ΓΓ Υποδομών, που σήμερα είναι διάσπαρτη σε 13 κτίρια, από το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομεί 3 εκ. € ετησίως.
  Σύμφωνα με τον κ Καραγιάννη «Το ξεμπλοκάρισμα έργων κολλημένων στα δίχτυα της γραφειοκρατίας και των δικαστικών αντιδικιών ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για τον Κώστα Καραμανλή, ένα στοίχημα που τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι κερδήθηκε. Ο άξονας Άκτιο-Αμβρακία, η Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα, το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν κολλημένα εδώ και χρόνια με αβέβαιο μέλλον. Πλέον όλα έχουν πάρει το δρόμο τους ώστε να δώσουν νέα πνοή στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών.
  Για το βόρειο Τμήμα του Ε-65 ανέφερε:«Πρόσφατα, μετά από επίπονες συστηματικές προσπάθειες και παρέμβαση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πήραμε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Βόρειο τμήμα του Ε-65, ένα έργο 450 εκατ. € που θα αρχίσει άμεσα να κατασκευάζεται».
  Για τον οδικό άξονα Πάτρα-Πύργος δήλωσε:«Μετά την απόφασή μας για επανένωση του έργου, πετύχαμε και να πάρουμε την έγκριση της DG GROW (Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και περιμένουμε μια ακόμα έγκριση από την DG COMP (Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) προκειμένου να ξεκινήσουμε το έργο εντός του 2021. Παράλληλα, δημοπρατήσαμε και ένα έργο 30 εκατ. € για τη βελτίωση των συνθηκών οδικήςασφάλειας στον υπάρχοντα δρόμο έως να κατασκευαστεί ο νέος».
  Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) ο κ Καραγιάννης ανέφερε ότι " σε 1,5 χρόνο αναθέσαμε 14 μελέτες και κατατέθηκε ήδη για έγκριση από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Μέχρι το καλοκαίρι θα κατατεθούν αντίστοιχα για το μεγάλο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο και τη βελτίωση των ήδη υλοποιημένων παρακάμψεων των μεγάλων πόλεων. Η ολοκλήρωση των μελετών από το Υπουργείο Υποδομών είναι το μεγαλύτερο βήμα που έχει γίνει ποτέ για τον ΒΟΑΚ».
  Τέλος, για τη σύνδεση της Σαλαμίνας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών τόνισε ότι η ΜΠΕ θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, μετά από χρόνια αβελτηρίας.
  Στο μέσον της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεκριμένα στην 35η θέση ανάμεσα σε 79 χώρες βρίσκεται η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Δείκτη Συνδεσιμότητας (Global Connectivity Index - GCI) για το 2020. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία των χωρών, τους λεγόμενους “adopters”, με τις καλύτερες επιδόσεις να έχουν οι “frontrunners” και τις χειρότερες οι αποκαλούμενοι “starters”.
  Η χώρα εμφανίζει μέτριες επιδόσεις, που την κατατάσσουν στις χώρες “adopters”Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδεσιμότητας βαθμολογεί τις επιδόσεις 79 κρατών, παγκοσμίως, εξετάζοντας την ωριμότητα των ΤΠΕ, τις επενδύσεις σε ΤΠΕ και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι χώρες με βαθμολογία μεταξύ 65-89 (στην κλίμακα του 120) ανήκουν στους “frontrunners”, εκείνες που συγκεντρώνουν μεταξύ 40 και 64 εντάσσονται στους “adopters”, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα, ενώ τα κράτη με βαθμολογία 23-29 στους “starters”.
  Το Global Connectivity Index 2020 - που αποτελεί την έβδομη ετήσια έκθεση της Huawei και παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ - αποδίδει στην Ελλάδα βαθμολογία 52 (στην κλίμακα του 120). Μεταξύ άλλων, ο δείκτης μετρά τις επιδόσεις σε τέσσερις τομείς μείζονος σημασίας (Technology Enablers): ευρυζωνικότητα, cloud, τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ.
  Η Ελλάδα σκοράρει 69 στην ευρυζωνικότητα, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 62. Συγκεντρώνει 39 βαθμούς - με μέσο όρο το 42 - στο cloud, έχει σκορ 24 με μέσο όρο το 30 στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο του 40, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, στο ΙοΤ.


  Ελληνικές επιδόσεις
  Συνολικά, τα 79 κράτη αξιολογούνται σε τέσσερις πυλώνες: διαθεσιμότητα, ζήτηση, εμπειρία χρήσης και δυναμική, οι οποίοι αναλύονται σε 40 επιμέρους δείκτες. Στη “Διαθεσιμότητα” (επενδύσεις σε ΤΠΕ, οπτικές ίνες, 4G&5G, επενδύσεις σε IoT, Cloud, AI, λογισμικό ασφαλείας), η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο του 41, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς.
  Στη “Ζήτηση” (διείσδυση smartphones, συνδρομές mobile και fixed broadband, κατοχή υπολογιστών, μετάβαση στο cloud, συνδέσεις IoT, App downloads, e-Commerce) η Ελλάδα σκοράρει 56, πάνω από τον μέσο όρο του 55.
  Στον τομέα “Εμπειρία”, η Ελλάδα συμπορεύεται με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 61. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δείκτες, όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσιτότητα σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων, εξυπηρέτηση πελατών τηλεπικοινωνιών, ταχύτητα download, IoT analytics, εμπειρία cloud.
  Τέλος, στον πυλώνα “Δυναμική”, η Ελλάδα επίσης βρίσκεται ακριβώς στον παγκόσμιο μέσο όρο με βαθμολογία 50. Δείκτες που εξετάζονται είναι η διαθεσιμότητα software developers, δαπάνες για R&D, ανθρώπινο δυναμικό ΙΤ, πατέντες ICT.

  Πρωταθλητές κόσμου
  Την πρώτη θέση παγκοσμίως στον Global Connectivity Index - GCI καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ, με βαθμολογία 87. Τη δεύτερη μοιράζονται η Ελβετία και η Σιγκαπούρη με 81, ενώ ακολουθούν σε μικρή απόσταση η Σουηδία (80), η Δανία (77) και η Φινλανδία (76).
  Το “top 10” με τους πρωταθλητές κόσμου συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιαπωνία (75 μονάδες για κάθε χώρα) και η Νορβηγία (73). Οι δέκα πρώτες θέσεις της λίστας κυριαρχούνται από ευρωπαϊκά κράτη, αφού οι επτά στις δέκα πρωταθλήτριες χώρες έλκουν την καταγωγή τους από τη Γηραιά Ήπειρο.
  Οι adopters
  Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος όρος των οικονομιών Frontrunner, Adopter και Starter έχει αυξηθεί από το 2015. Οι οικονομίες Starters παρουσιάζουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, ακολουθούμενες από τους Adopters και στη συνέχεια τους Frontrunners. Αυτό υποδηλώνει ότι οι οικονομίες Starters καταφέρνουν να φτάσουν τους Adopters και Frontrunners περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τo ψηφιακό κενό.
  Η έκθεση 2020 δείχνει, επίσης, ότι οι Starters οικονομίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ευρυζωνική κάλυψη. Η μέση διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας αυξήθηκε πάνω από 2,5 φορές, οι συνδρομές 4G αυξήθηκαν από 1% σε 19% και οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις τους έγιναν 25% πιο προσιτές.
  Αυτά τα επιτεύγματα επέτρεψαν στις οικονομίες των Starters χωρών να προσφέρουν καλύτερες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι δαπάνες τους για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014 σε πάνω από $2.000 ανά άτομο.

  Επενδύσεις στο ΙΤ
  Βάσει της έρευνας, η προθυμία των εταιρειών να επενδύσουν στο ΙΤ ποικίλλει ανάλογα με το πού βρίσκονται. Οι οργανισμοί στα Frontrunner και Adopter κράτη δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση των ΙΤ προϋπολογισμών τους σε σχέση με τους προϋπολογισμούς εκτός IT.
  Έχουν, επίσης, μειώσει τους ΙΤ προϋπολογισμούς τους κατά 2,5 έως 3,5 φορές λιγότερο απ’ ότι οι οργανισμοί σε άλλες χώρες. Τα κράτη με πιο ώριμη ψηφιακή υποδομή βρίσκονται σε καλύτερη θέση, που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Αυτά τα κράτη, σύμφωνα με την έκθεση, θα ανακάμψουν γρηγορότερα και θα διασφαλίσουν τον συνεχή μετασχηματισμό μέσα από προηγμένα μοντέλα παραγωγικότητας.
  Κλιμακωτή μείωση ή κατάργηση του τέλους, μόνο για φέτος, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ανάλογα με την πτώση τζίρου - Πότε «κλειδώνουν» τα μέτρα
  Σε μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2020 σχεδιάζει να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο φορολογικών παρεμβάσεων που δρομολογεί – αλλαγή υπολογισμού τεκμηρίων, μείωση προκαταβολής φόρου κ.λπ. Ετσι, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει -μόνο για την τρέχουσα χρονιά- την κλιμακωτή μείωση έως και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. Πρακτικά, δηλαδή, εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάλογα με την πτώση τζίρου που έχει υποστεί μία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας, να περιορίζεται ή να καταργείται το τέλος επιτηδεύματος που καλείται να καταβάλει.
  Υπενθυμίζουμε πως η υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος ισχύει ανεξαρτήτως εάν οι υπόχρεοι είχαν κέρδη ή ζημιές κατά το 2020.
  Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που εξετάζονται προς ανακούφιση των πληγέντων θα είναι εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας, ενώ οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν τον ερχόμενο Απρίλιο, οπότε και ελπίζεται να υπάρχει καλύτερη εικόνα για την πορεία της πανδημίας. Πώς διαμορφώνεται το τέλος επιτηδεύματος
  Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε:
  -800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
  -1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.   Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα καταβάλλουν 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
  600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.
  Ειδικά για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:
  -400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
  -500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.