Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οριακή κατάσταση αστοχίας...

AlexisPap

Πλάκα επικαλύψεως ωπλισμένη με δύο πλέγματα Τ131, 25 χρόνια μετά. Ουδέποτα φορτίστηκε με φορτίο άλλο από το ίδιον βάρος, παρά ταύτα πέτυχε εντυπωσιακή παραμόρφωση που -βέβαια- δεν οφείλεταισ τον ερπυσμό...


Recommended Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια για προβολή.

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.