Jump to content

EZOUR

Members
 • Content Count

  57
 • Joined

 • Last visited

Files posted by EZOUR

 1. ΦΟΡΑΔΕΙΑ Αμοιβές, Φορολογικά και Εντυπα Οικοδομικών Αδειών. Πλήρης έκδοση

  Εφαρμογή για Υπολογισμό Αμοιβών και Φορολογικών Οικοδομικών Αδειών
   
  Η εφαρμογή τρέχει σε EXCEL 2010.
  Με την συμπλήρωση των στοιχείων του έργου δίνει :
  Έντυπα Αδείας σύμφωνα με τον Ν4030/11 και την 7533/12.
  Εντυπο Σύμβασης σύμφωνα με τον Ν3919/11. Υποστηρίζει την δυνατότητα αυξομείωσης αμοιβών.
  Υπολογισμό Αμοιβών Μελετών και Επιβλέψεων συνυπολογίζοντας εκτός έδρας και ελάχιστη αμοιβή (απενεργοποιημένη) για όλες τις μελέτες, ΚΕΝΑΚ και εργασίες με ωριαία απασχόληση.
  Πλήρη σειρά εντύπων Φορολογικών: προϋπολογισμό έργου, προϋπολογισμό αποτύπωσης, αναλυτικό προϋπολογισμό, δαπάνες μελετών, ανάλυση αμοιβών, συγκεντρωτικό αμοιβών, σημείωμα εισφορών (πολύχρωμο).
  Εντυπα ΙΚΑ: Π1, Π2, Π3, Δήλωση Απογραφής, Δήλωση Μεταβολών.
  Εντυπα ΕΚΚΟ ανά κατηγορία κτιρίου
  Εντυπα ΤΣΜΕΔΕ και υπολογισμό κρατήσεων για ιδιοκτήτες και μηχανικούς.
  Εντυπα ΦΕΜ για μελέτη, επίβλεψη και τοπογραφικό για όλους τους μηχανικούς.
  Υπεύθυνες δηλώδεις ιδιοκτητών και μηχανικών για μελέτες και θεώρηση αδείας.
  Τεχνική Εκθεση με δυνατότητα ενεργοποίησης μόνο των εργασιών που εμφανίζονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό.
  Προμέτρηση εργασιών για συμβατική κατασκευή.
  Μελέτη Χρονικών Απαιτήσεων με διάγραμμα Gant, τεχνική έκθεση και εργαλεία αυξομείωσης διάρκειας εργασιών.
  ΦΑΥ ΣΑΥ με δυνατότητα ενεργοποίησης μόνο των εργασιών που εμφανίζονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό.
  Δελτίο για την στατιστική υπηρεσία
  Εργαλεία υπολογισμών και έντυπα για την διαδικασία ένταξης στον Ν.4178/2013: ΦΚ, υπεύθυνες δηλώσεις, Τεχνική έκθεση, ΔΕΔΟΤΑ με Τεχνική έκθεση κλπ.

  Υποστηρίζει μέχρι 7 διαφορετικούς μηχανικούς ανά ομάδα μελέτης και μέχρι 2 μηχανικούς ανά εργασία με ποσοστό αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης ανά μηχανικό.
  Δυνατότητα ενημέρωσης από τον χρήστη όλων των μεταβλητών τιμών, συντελεστών κλπ, αποδεσμεύοντας από κάθε αναγκαιότητα αναβάθμισης.
  Δεν παράγει αρχεία xml, δεν υποστηρίζει όμοια κτίρια.
  Η έκδοση R25 είναι πλήρης, όλα λειτουργούν, όλα εκτυπώνονται.
  Διατίθεται ελεύθερα.
  Δεν θα υπάρξουν άλλες εκδόσεις, λόγω συνταξιοδότησης.
  Δεν έχουν περάσει οι αλλαγές στους πίνακες του ΙΚΑ. Οποιος θέλει να συμβάλλει στην βελτίωσή του ας στείλει email.
  Καλή δουλειά

  7,644 downloads

  62 comments

  Updated

 2. ΔΕΔΟΤΑ κατά Ν4178.03.xls

  Αρχείο .xls που συμπληρώνοντας τα στοιχεία δίνει το δελτίο και τον πίνακα ΔΕΔΟΤΑ.
   
  Είναι το ίδιο αρχείο που είχε αναρτηθεί από την δημοσίευση του σχεδίου διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ,
  (και την καθαρή Δευτέρα αντί να ενημερωθεί εκ-καθαρίστηκε)
   
  ανανεωμένο με τις διορθώσεις του ΦΕΚ 405Β/2014,
  χωρίς κίτρινα κελιά, έτοιμο για εκτύπωση.
   
  ΥΓ. Οποιος εντοπίσει (στο ΦΕΚ) την "ενότητα Θ" που αναφέρεται στην παρ.36 του παρατήματος Ι (του ΦΕΚ),
  παρακαλείται να μου το επισημάνει.
   
  Στην έκδοση ΔΕΔΟΤΑ κατά Ν4178.03.xls δόθηκε η δυνατότητα αυξομείωσης της "έντασης λειτουργίας" στον Πίνακα ΔΕΔΟΤΑ.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  3,540 downloads

  18 comments

  Updated

 3. ΦορΠρόστιμο R4178.02

  Αρχείο excel.xls που υπολογίζει το πρόστιμο
  και την κατηγορία υπαγωγής αυθαιρέτων
  σύμφωνα με τον Ν.4178/2013.
  (με όσα μας έχουν πεί μέχρι τώρα - εγκύκλιος 4, ερωταπαντήσεις 5, τροποποίηση παραρτήματος Α, ...... τι άλλο θα σκεφτούν )
   
  Κομμάτι της εφαρμογής ΑΥΘΑΔΕΙΑ που από τα στοιχεία των φύλλων καταγραφής:
  συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη,
  ετοιμάζει συμφωνητικό με τον πελάτη για εργασίες ένταξης στον Ν4178 ή βεβαίωση μηχανικού,
  την τεχνική έκθεση μηχανικού με τους υπολογισμούς για το διάγραμμα κάλυψης,
  το ΔΕΔΟΤΑ με τον πίνακα και την τεχνική του έκθεση,
  υπολογίζει αμοιβή και κρατήσεις του μηχανικού και εκτυπώνει τα απαιτούμενα έντυπα.
   
  Στην R4178.02
  Προστέθηκαν δύο ΦΚ για αναλυτικό προϋπολογισμό με δυνατότητα εισαγωγής κοινωνικών συντελεστών και ένδειξη κατάληψης πρασιάς (πάει κατ.5).
  Πάρθηκαν υπ΄όψιν οι τροποποιήσεις του παρατήματος Α’.

  Στην εφαρμογή "ΦΟΡΑΔΕΙΑ ΑΥΘΑΔΕΙΑ" που ανέβασα Read Only έχουν διορθωθεί κάποια προβλήματα που παρουσίαζε η "ΦορΠρόστιμο" στην επιλογή κατηγορίας.
  Θέλει όμως πολύ δουλειά για να τα μεταφέρω σε μία καρτέλλα και σε excel.xls αντί excel.xmls που το δουλεύω.
   
  Δουλεύει σε Excel 2010 και νεώτερο και είναι η προσαρμογή της "ΦΟΡΑΔΕΙΑ" που έχω ανεβάσει free, στις σύγχρονες τάσεις εξέλιξης του επαγγέλματος ..... τρομάρα μας. Δηλαδή στα αυθαίρετα...
   
  Συγνώμη για το Read Only, αλλά κάνει την δουλειά του.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  1,707 downloads

  14 comments

  Updated

 4. Έντυπα Άδειας Ν.4030/11

  Συμπληρώνουμε σε φόρμα τα στοιχεία Ιδιοκτητών, μηχανικών και κτιρίου.
   
  Μας δίνει συμπληρωμένα όλα τα έντυπα για έγκριση και άδεια δόμησης σύμφωνα με το Ν.4030/11.
   
  Αυτή η έκδοση είναι για Excel 97-2003 και νεώτερα.
   
  Οι παρατηρήσεις είναι απαραίτητες για την βελτίωση, επομένως καλοδεχούμενες
   
  Η έκδοση R05 προέκυψε μετά από παρατηρήσεις συναδέλφου για κάποιες δυσλειτουργίες.
   
  Η εφαρμογή ΦΟΡΑΔΕΙΑ που ανέβασα εκτός από τα έντυπα, δίνει και αμοιβές, φορολογικά, ΙΚΑ, ΕΚΚΟ και άλλα πολλά.

  3,990 downloads

  35 comments

  Updated

 5. Βυζαντινή Πλακόστρωση

  Τυποποιημένο σχεδιάκι σε DWG.
  Δουλεύονται με την εντολή Express/ Draw/ Super Hatch του ACAD R2008 και δίνουν συνεχή επιφάνεια πλακόστρωσης.
  Για σωστή κλίμακα, στο Format / Units… / Insertionscale βάζουμε meters.

  938 downloads

  6 comments

  Updated

 6. Οψεις Πέτρινων Τοίχων

  Τυποποιημένα σχεδιάκια σε DWG.
  Δουλεύονται με την εντολή Express/ Draw/ Super Hatch του ACAD R2008 και δίνουν συνεχή επιφάνεια όψης πετρόχτιστων τοίχων. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες γωνίες (αγκωνάρια).
  Είναι από επεξεργασία φωτογραφικής αποτύπωσης πραγματικών τοίχων, από όπου και οι ονομασίες.

  2,129 downloads

  18 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.