Μετάβαση στο περιεχόμενο

1 file

 1. Υπολογισμός απόδοσης οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος

  Πρόγραμμα υπολογισμού απόδοσης και χρηματοροών για ένα οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα (έως 10kWp). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών παραμέτρων όπως:
  Περιοχή εγκατάστασης του συστήματος.
  Επιλογή ημερομηνίας σύνδεσης.
  Διαφορετικοί τύποι χώρων εγκατάστασης σ' ένα κτίσμα.
  Επιλογή διαφόρων προσανατολισμών για κάθε χώρο.
  Επιλογή χρηματοδότησης με ιδία κεφάλαια ή μέσω τραπεζικού δανείου.
  Επιλογή επιτοκίου δανείου.
  Επιλογή επιθυμητού χρόνου αποπληρωμής δανείου.

  (αρχείο xls)

  2.132 downloads

  14 comments

  Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.