Μετάβαση στο περιεχόμενο

1 file

  1. Έντυπα υπαγωγής σε ΠΠΔ

    Έντυπα υπαγωγής σε ΠΠΔ από την Περιφέρεια της Κρήτης. Ιδιαίτερα βολικά αν δεν θέλετε να τυπώνετε το pdf των ΦΕΚ για τις δηλώσεις ένταξης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

    1.209 downloads

    1 comment

    Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.