Jump to content

Sw0rdf1sh

Core Members
 • Posts

  1,507
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  30

Sw0rdf1sh last won the day on September 2 2021

Sw0rdf1sh had the most liked content!

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Τοποθεσία
  Παντού και πάντα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

10,827 profile views

Sw0rdf1sh's Achievements

Apprentice

Apprentice (2/15)

 • Helpful Rare
 • Well Followed Rare
 • Reacting Well Rare
 • Posting Machine Rare
 • Collaborator Rare

Recent Badges

773

Reputation

 1. ΑΔΑ: ΨΖ9Ψ46ΝΠΙΘ-ΜΟΙ - Καθορισμός τιμήματος στα 15€ του κόκκινου βιβλίου. 21-9-2022. Ισχύει από 1/10/2022 Στο σημείο γ αναφέρει ποιοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου. Εφόσον υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας (πχ μεταποιητικές) και εφόσον απατείται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας (πχ Notifybusiness) και απαλλάσονται από πιστοποιητικό (πχ ΚΥΕ, τουριστικά). Στα γραφεία μας ή σε εμπόριο χαμηλού κινδύνου που ασκείται ελεύθερα δε βγάζουμε βιβλίο.
 2. Μπορεί να μεταβαίνει στην κατηγορία Β ή Α εξαιτίας του πληθυσμού ή του ύψους. Εάν εμπίπτει στο ΠΔ41 με 1ατ/10τ.μ. ή στο ΠΔ71 με 1ατ/9τ.μ. (ή 1ατ/5τ.μ.) ή 1ατ/5τ.μ. στην 17/2016 σίγουρα θα ξεπερνάει τα 200 άτομα πληθυσμό οπότε κατηγορία Β->Αρχειοθέτηση μελέτης Εάν τα 2000τ.μ. δεν είναι φλατ και είναι σε 7-8 ορόφους παράδειγμα μπορεί ο τελευταίος όροφος να έχει 23m από την οδό πρόσβασης οπότε κατηγορία Α->Έγκριση μελέτης->Πιστοποιητικό. Αυτό που λέω είναι ότι σίγουρα αν έχει κάποιος γραφείο ακόμα και μικρότερο των 2500τ.μ. (πχ 1000τ.μ) πρέπει να συμβουλευτεί μηχανικό να του πει τα μέτρα ή τουλάχιστον να ελέγξει τα παραπάνω άσχετα αν εμπλέκονται οι υπηρεσίες ή όχι.
 3. Ασκείται ελεύθερα η δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται άδεια (πχ λογιστικά γραφεία, μηχανικών, δικηγόρων κ.λπ). Επομένως δεν εγκρίνεται μελέτη (αφού δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για απαίτηση πιστοποιητικού, αρ. 3) και δεν αρχειοθετείται μελέτη (αφού δεν υπόκεινται σε καθεστώς αδειοδότησης αρ. 4) και δεν υπάρχει και πρόσθετη πρόβλεψη στη 13 για την κατηγορία Α στα αρ. 3-4 όπως υπάρχει για κατηγορία Β και Γ. Άποψή μου πάντα, θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα της διάταξης στην οποία εμπίπτει το κτίσμα βάσει αδείας (πχ 17/2016 για προϋφιστάμενα του 1989, ΠΔ 71,αρ. 8 για 1989-2018 και ΠΔ 41, αρ. 8 για 2018-μέτα). Εγώ έτσι καταλαβαίνω και το νόημα που έχει το ποσοστό 10% των απαραίτητων ελέγχων της κατηγορίας Α των γραφείων στο Παράρτημα Δ της 13 πυρ. διάταξης.
 4. ΚΥΑ οικ.16228/2017 - αρ. 9 α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Α εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), (αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση: i) σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας ii) σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου (για <200kg σε καταστήματα) ii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Β εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, Πυροσβεστική διάταξη 13/2021 - αρ. 6 Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 1.1. Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης - εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) Η Α σήμερα πάει για αρχειοθέτηση και η Β για έγκριση - πιστοποιητικό (το αρ. 9 των ΚΥΕ καθορίζει πως θα πάει). Να πω ότι ένας χώρος συνάθροισης είναι κατάστημα άρα είμαι στην κατηγορία Α είναι λάθος θεωρώ. Στην εγκύκλιο (μετά από αυτό που γράφεις): ...Στις περιπτώσεις αυτές τα προβλεπόμενα μέτρα θα ενσωματώνονται στην κυρίως μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης... Στη 13/2021 : Το Παράρτημα Α1 έχει τα βασικά δικαιολογητικά μέσα σε αυτά και τη μελέτη ενεργητικής. Δες το Παράρτημα Α2 (πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση) σημείο 4 και την υποσημείωση 7: σημείο 4: Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου7... υποσημείωση 7: Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες I, II και III της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β' 1257). Στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου. Η υποσημείωση 7 αφορά το σημείο 4 του Α2. Τα δικαιολογητικά του Α1 (η κυρίως μελέτη ενεργητικής) παραμένει. Δεν απαιτείται η συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας (σημείο 4, Α2) την οποία η νομοθεσία - κακώς - την αναφέρει και αυτή ως μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. @dib Το ρωτάω γιατί η πλειονότητα των ΚΥΕ είναι συνάθροισης κοινού και όχι απλά καταστήματα και μπορεί να απαιτούν σήμερα 2 (ή και 3 με την ΕΕΔΜΚ) πράξεις στο e-adeies. Και ενώ πριν τη 13 οι διατάξεις πυρασφαλείας καθόριζαν ποιος και τι βγάζει πιστοποιητικό πλέον μετά τη 13 η διάταξη της αδειοδότησης καθορίζει. Γι΄ αυτό και το 2ο ερώτημα "ισχύουν οι εγκύκλιοι";
 5. Με το ποντίκι πάνω printscreen στη μνήμη. Εγώ χρησιμοποιώ ένα πρόσθετο στο firefox για screenshot και πατάω f5-f6 δε θυμάμαι και τραβάει φωτό ότι βλέπω.
 6. Tη 12 δεν την ανέφερα. Λες μάλλον ότι αφού η εγκύκλιος αναφέρεται σε οποιαδηποτε καταργημενη διαταξη δεν έχει ισχύ και η ίδια η εγκύκλιος (edit). Δε διαφωνώ. Σαν παράδειγμα λέω την πιο απλή περίπτωση: αν σε καφετέρια, υφιστάμενη με την 3 πυρ. διάταξη (ΚΥΕ, συνάθροισης κοινού), 40 ατόμων, έχει εγκατασταθεί 1 φιάλη LPG 20lt και είναι συνδεδεμένη σε 1 μάτι απαιτεί αυτή η καφετέρια να βγάλει πιστοποιητικό ή όχι; Η ΚΥΑ οικ.16228/2017 (άδεια ΚΥΕ) λέει ότι πρέπει να βγάλει και η 13/2021 (πυρασφάλεια) λέει τη διαδικασία για να βγάλει. Από την άλλη μέχρι σήμερα υπήρξαν διάφορες ευνοϊκές εγκύκλιοι: εγκύκλιοι στο προηγούμενο καθεστώς των ΚΥΕ (ΚΥΑ 31710/29-06-1993, που έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ οικ.16228/2017) οι οποίες ανέφεραν ότι πιστοποιητικό θα δίνεται μόνο από 2 φιάλες και πάνω ή σε ύπαρξη μονίμων συστημάτων. Εξαιρούσε την απλή περίπτωση της 1 φιάλης. και εγκύκλιοι που αφορούσαν στον κανονισμό υγραερίου (Υ.Α. 31856/2003) που εξαιρούσαν την επιχείρηση από κατάθεση συμπληρωματικής μελέτης υγραερίου εφόσον αυτή ήταν της κατηγορία Ο. Μελέτη και πιστοποιητικό με την 4ΙΗΘΙ-8Ν θεωρώ δεν απαιτείται ως γενικός κανόνας για την εγκατάσταση υγραερίου (αρχή του σημείου 2 της ΑΔΑ). Και όποια επιχείρηση έχει τέτοια εγκατάσταση κατηγορίας Ο δεν είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τη συμπληρωματική υγραερίου και Φ.Ε.Υ. ενώ τα μέτρα υγραερίου θα ενσωματώνονται στη βασική μελέτη ενεργητικής εάν απαιτείται (2α της ΑΔΑ). Δε μας λέει αν απαλλάσσεται η επιχείρηση από πιστοποιητικό.
 7. Για το υγραέριο: πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών η Υ.Α. 31856/2003 διευκρινήσεις με τις ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-3ΥΞ (έχει καταργήσει το 1.ε της 4ΙΗΘΙ-8Ν) και ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙ-8Ν (αυτή που αναφέρεις) <=4 φιάλες και <=100kg, κατηγορία Ο Για τα ΚΥΕ και την άδεια λειτουργίας : ΚΥΑ 31710/29-06-1993 (Β ́500) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και των δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28 του Ν.2130/1993 διευκρινιστικές 2 εγκύκλιοι, οι ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ και ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ πάνω από 2 φιάλες ή μόνιμα συστήματα = πιστοποιητικό αντικατάσταση της παραπάνω από την ΚΥΑ 16228/2017, Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων Χώροι συνάθροισης κοινού εάν έχουν υγραέριο ανεξαρτήτως δυναμικότητας = κατηγορία Β και πιστοποιητικό 13/2021 Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». Παράρτημα Δ. Καμία αναφορά στο υγραέριο στον πίνακα για χώρους συν. κοινού @dib μήπως ήταν επαγγελματικό εργαστήριο (Φ15/οικ. 1589/2006) και απαλλάσσεται από πιστοποιητικό; edit: To παράρτημα Δ μας λέει αν απαιτείται πιστοποιητικό μόνο στις χρήσεις γραφείων, εμπορίου, εκπαίδευσης, αποθήκευσης (Β=αρχειοθέτηση, C=πιστοποιητικό) που ασκούνται ελεύθερα. Η διάταξη αδειοδότησης μας λέει για όλα τα υπόλοιπα αν απαιτείται πιστοποιητικό ή όχι.
 8. Ευχαριστώ συνάδελφε @thanz. Eκεί καταλήγω και εγώ. Άποψή μου πρέπει το παράρτημα της 13 να αποσαφηνίσει αυτό στα ΚΥΕ με βάση την ύπαρξη υγραερίου (κατηγορίες Α,Β,Γ). Γιατί εκεί (αναφέρεται μόνο ο πληθυσμός για τις κατάταξη σε κατηγορίες) έρχεται σε αντίθεση με ότι λέει η 16228/2017.
 9. Δύο επιλογές υπάρχουν ως προς τη μελέτη. Είτε: Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης μελέτης Για να εκδοθεί η πράξη πιστοποιητικού πυρασφαλείας στο e-adeies πρέπει να "πατήσει" σε προγενέστερη πράξη εγκεκριμένης μελέτης. Αυτή η επιλογή πρακτικά σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μια πράξη στο e-adeies και να ανεβάσεις ότι έχει εγκρίνει η Π.Υ. στο παρελθόν (χωρίς να συντάξεις νέα μελέτη) εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή μελέτη υπάρχει, αυτή εγκρίθηκε, την αναρτάς και δημιουργείς μια πράξη με εγκεκριμένη μελέτη. Έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Ομοίως δημιουργείς μια πράξη έγκρισης μελέτης αλλά πρόκειται για νέα μελέτη που τη συντάσεις τώρα και θα ζητάς να στην εγκρίνει η Π.Υ. Θα περιμένεις να στην ελέγξει η Π.Υ. και μετά να στην εγκρίνει ώστε να ολοκληρωθεί η πράξη. Θεωρώ εάν πας σε αυτή τη λύση θα σου ζητήσει η μελέτη να έχει barcode από ΕΕΔΜΚ, πράγμα παράλογο που πρέπει να αποσαφηνιστεί. Δηλαδή ντε και καλά για να συντάξει ένας συνάδελφος ενεργητική πρέπει να βγει ΕΕΔΜΚ; Δηλαδή μελέτη έφτιαξα, την αναρτώ για να την εγκρίνετε και εφόσον εγκριθεί έχεις πράξη με εγκεκριμένη μελέτη. Εφόσον έχεις μια πράξη έγκρισης μελέτης στο e-adeies (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραπάνω) τότε μετά πας σε μια νέα πράξη "πιστοποιητικού". Αυτή έχει και παράβολο - ανταποδοτικό τέλος και τις Υ/Δ όπως λες. Ως προς τις Υ/Δ copy-paste ότι λέει το παράρτημα Γ της 13/2021. Δε χρειάζεσαι υπόδειγμα. Λέει ακριβώς το κείμενο και για το μηχανικό και για τον ιδιοκτήτη τι να υπογράψουν. Προσοχή. Υπογράφεις ότι εφαρμόστηκε η μελέτη. ΥΓ: Εάν υπάρχουν αποκλίσεις είτε το κατάλυμα θα συμβαδίσει με την προϋπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη (για να μη συντάξει νέα) και θα ακολουθήσεις το (1), είτε θα συντάξεις νέα μελέτη με τις αλλαγές, θα εγκριθεί εφόσον και αυτές βγαίνουν και θα ακολουθήσεις το (2). Δε μιλάμε προφανώς για αποκλίσεις του στυλ είναι 1 μέτρο πιο δίπλα ο πυροσβεστήρας. Σε κάθε περίπτωση εάν έχει πάρει πιστοποιητικό χωρίς να έχει τηρήσει κάτι που έλεγε η αρχική εγκεκριμένη πρώτα θα τα εφαρμόσει και μετά θα υπογράψεις ώστε να πάρει πιστοποιητικό.
 10. Ανεξάρτητα από το κέλυφος που θα τηρεί και θα υπερκαλύπτει τον ΚΕΝΑΚ, "βαριά" συστήματα και αυτοματισμοί Θ-Ψ κατηγορίας Β και πάνω. Πουθενά αντιστάσεις (ούτε στο συλλέκτη), μόνο "μεταφορά" θερμότητας. Θωρακισμένο είναι το κτίριο μέχρι τη Β-Β+. Μετά όταν λειτουργεί οποιοδήποτε σύστημα θα πρέπει να καταναλώνει ελάχιστα (χωρίς Φ/Β) ή εφόσον δε μπορεί να μην καταναλώνει, συμψηφίζει (Φ/Β). πχ ΑΘ με ψηλό SCOP/EER και χρήση και για ΖΝΧ. boiler για ΖΝΧ (80-90% από τον ήλιο) - buffer για υποβοήθηση της θέρμανσης (στο 25-50% απ τον ήλιο), εάν τηρείς κάτι παραπάνω σε όλα τα U σε μένα φαίνεται να το πιάνει. Όσο χαμηλότερη η προσαγωγή στη θέρμανση τόσο καλύτερα (πχ 35οC για ενδοδαπέδιο γιατί η ΑΘ μπορεί να δίνει ns35 πάνω από 200% εκεί). Αερόψυκτη, μεταβλητό μέσο και διαφόρων ειδών τερματικές επίσης φαίνεται να ανεβαίνει πολύ. VRV ή ότι έρχεται να μας "πει" τώρα τελευταία το multisplit. Μόνο σε τριτογενή τις χρησιμοποιούσαμε. Βλέπω να βάζουμε σε μεγάλες κατοικίες.
 11. Απλές ερώτησεις για καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος και συγκεκριμενα εστιατόρια, καφετέριες και λοιπούς χώροι συνάθροισης κοινου: Η διάταξη αδειοδότησης ειναι η ΚΥΑ οικ.16228/2017 - ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017. Κατά το αρ. 9 εαν χωρος συναθροισης κοινου χρησιμοποιει για τις λειτουργικες του αναγκες υγραεριο απαιτει πιστ. πυρασφαλειας (πάει στην κατηγορία Β) Η 13/2021 απο αποψη πυρασφαλειας αναφερει στο αρ. 6 οτι πιστ. πυρασφαλειας εκδιδεται κατοπιν ρητης προβλεψης και ζητείται στη νομοθεσία αδειοδότησης. Ερώτηση 1η: Χώρος συνάθροισης κοινού (όλα τέτοια ειναι τα παραπάνω κυε) απαιτει οπωσδηποτε πιστοποιητικό έστω και με μία φιάλη lpg; Ερώτηση 2η: Μέχρι σήμερα υπήρχε η ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ η οποία ανέφερε οτι σε ΚΥΕ εξεδιδε η υπηρεσία πιστοποιητικο εαν είχε 2 και πάνω φιάλες ή όταν υπήρχαν μόνιμα συστήματα. Εξακολουθεί και ισχύει;
 12. Συνάδελφε κατά κανόνα θεωρώ πρέπει να γίνει πριν. Αλλιώς τι θα προσθέσεις στο πεδίο "προσθετα τ.μ. που καλύπτονται από ρυθμιση". Σήμερα που δεν έχεις ρυθμίσει θα προσθέσεις 0. Θεωρώ τα +-7 για τακτοποίηση ενδιάμεσα είναι κάλυψη αν δε μπορεί να εκδοθει η εεδμκ-ΗΤΚ πχ για 1-2τ.μ, για αλλαγές σε ανοίγματα, σε εξώστες-προβόλους, ώστε να μη χάσεις όλο το πρόγραμμα. Το ενδιάμεσο είναι κάτι που δεν είδες και σε αφήνει ενδιάμεσα για να μην χάσεις τα πάντα. Αν έχει αυθαιρεσία πριν και έχει εντοπισθεί δεν μπορείς να πεις "αν μπω ρυθμίζω". Επιδοτούμενο είναι.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.