Jump to content

Sw0rdf1sh

Core Members
 • Posts

  1,504
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  30

Everything posted by Sw0rdf1sh

 1. ΚΥΑ οικ.16228/2017 - αρ. 9 α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Α εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), (αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση: i) σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας ii) σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου (για <200kg σε καταστήματα) ii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Β εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, Πυροσβεστική διάταξη 13/2021 - αρ. 6 Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 1.1. Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης - εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) Η Α σήμερα πάει για αρχειοθέτηση και η Β για έγκριση - πιστοποιητικό (το αρ. 9 των ΚΥΕ καθορίζει πως θα πάει). Να πω ότι ένας χώρος συνάθροισης είναι κατάστημα άρα είμαι στην κατηγορία Α είναι λάθος θεωρώ. Στην εγκύκλιο (μετά από αυτό που γράφεις): ...Στις περιπτώσεις αυτές τα προβλεπόμενα μέτρα θα ενσωματώνονται στην κυρίως μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης... Στη 13/2021 : Το Παράρτημα Α1 έχει τα βασικά δικαιολογητικά μέσα σε αυτά και τη μελέτη ενεργητικής. Δες το Παράρτημα Α2 (πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση) σημείο 4 και την υποσημείωση 7: σημείο 4: Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου7... υποσημείωση 7: Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες I, II και III της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β' 1257). Στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου. Η υποσημείωση 7 αφορά το σημείο 4 του Α2. Τα δικαιολογητικά του Α1 (η κυρίως μελέτη ενεργητικής) παραμένει. Δεν απαιτείται η συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας (σημείο 4, Α2) την οποία η νομοθεσία - κακώς - την αναφέρει και αυτή ως μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. @dib Το ρωτάω γιατί η πλειονότητα των ΚΥΕ είναι συνάθροισης κοινού και όχι απλά καταστήματα και μπορεί να απαιτούν σήμερα 2 (ή και 3 με την ΕΕΔΜΚ) πράξεις στο e-adeies. Και ενώ πριν τη 13 οι διατάξεις πυρασφαλείας καθόριζαν ποιος και τι βγάζει πιστοποιητικό πλέον μετά τη 13 η διάταξη της αδειοδότησης καθορίζει. Γι΄ αυτό και το 2ο ερώτημα "ισχύουν οι εγκύκλιοι";
 2. Με το ποντίκι πάνω printscreen στη μνήμη. Εγώ χρησιμοποιώ ένα πρόσθετο στο firefox για screenshot και πατάω f5-f6 δε θυμάμαι και τραβάει φωτό ότι βλέπω.
 3. Tη 12 δεν την ανέφερα. Λες μάλλον ότι αφού η εγκύκλιος αναφέρεται σε οποιαδηποτε καταργημενη διαταξη δεν έχει ισχύ και η ίδια η εγκύκλιος (edit). Δε διαφωνώ. Σαν παράδειγμα λέω την πιο απλή περίπτωση: αν σε καφετέρια, υφιστάμενη με την 3 πυρ. διάταξη (ΚΥΕ, συνάθροισης κοινού), 40 ατόμων, έχει εγκατασταθεί 1 φιάλη LPG 20lt και είναι συνδεδεμένη σε 1 μάτι απαιτεί αυτή η καφετέρια να βγάλει πιστοποιητικό ή όχι; Η ΚΥΑ οικ.16228/2017 (άδεια ΚΥΕ) λέει ότι πρέπει να βγάλει και η 13/2021 (πυρασφάλεια) λέει τη διαδικασία για να βγάλει. Από την άλλη μέχρι σήμερα υπήρξαν διάφορες ευνοϊκές εγκύκλιοι: εγκύκλιοι στο προηγούμενο καθεστώς των ΚΥΕ (ΚΥΑ 31710/29-06-1993, που έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ οικ.16228/2017) οι οποίες ανέφεραν ότι πιστοποιητικό θα δίνεται μόνο από 2 φιάλες και πάνω ή σε ύπαρξη μονίμων συστημάτων. Εξαιρούσε την απλή περίπτωση της 1 φιάλης. και εγκύκλιοι που αφορούσαν στον κανονισμό υγραερίου (Υ.Α. 31856/2003) που εξαιρούσαν την επιχείρηση από κατάθεση συμπληρωματικής μελέτης υγραερίου εφόσον αυτή ήταν της κατηγορία Ο. Μελέτη και πιστοποιητικό με την 4ΙΗΘΙ-8Ν θεωρώ δεν απαιτείται ως γενικός κανόνας για την εγκατάσταση υγραερίου (αρχή του σημείου 2 της ΑΔΑ). Και όποια επιχείρηση έχει τέτοια εγκατάσταση κατηγορίας Ο δεν είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τη συμπληρωματική υγραερίου και Φ.Ε.Υ. ενώ τα μέτρα υγραερίου θα ενσωματώνονται στη βασική μελέτη ενεργητικής εάν απαιτείται (2α της ΑΔΑ). Δε μας λέει αν απαλλάσσεται η επιχείρηση από πιστοποιητικό.
 4. Για το υγραέριο: πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών η Υ.Α. 31856/2003 διευκρινήσεις με τις ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-3ΥΞ (έχει καταργήσει το 1.ε της 4ΙΗΘΙ-8Ν) και ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙ-8Ν (αυτή που αναφέρεις) <=4 φιάλες και <=100kg, κατηγορία Ο Για τα ΚΥΕ και την άδεια λειτουργίας : ΚΥΑ 31710/29-06-1993 (Β ́500) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και των δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28 του Ν.2130/1993 διευκρινιστικές 2 εγκύκλιοι, οι ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ και ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ πάνω από 2 φιάλες ή μόνιμα συστήματα = πιστοποιητικό αντικατάσταση της παραπάνω από την ΚΥΑ 16228/2017, Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων Χώροι συνάθροισης κοινού εάν έχουν υγραέριο ανεξαρτήτως δυναμικότητας = κατηγορία Β και πιστοποιητικό 13/2021 Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». Παράρτημα Δ. Καμία αναφορά στο υγραέριο στον πίνακα για χώρους συν. κοινού @dib μήπως ήταν επαγγελματικό εργαστήριο (Φ15/οικ. 1589/2006) και απαλλάσσεται από πιστοποιητικό; edit: To παράρτημα Δ μας λέει αν απαιτείται πιστοποιητικό μόνο στις χρήσεις γραφείων, εμπορίου, εκπαίδευσης, αποθήκευσης (Β=αρχειοθέτηση, C=πιστοποιητικό) που ασκούνται ελεύθερα. Η διάταξη αδειοδότησης μας λέει για όλα τα υπόλοιπα αν απαιτείται πιστοποιητικό ή όχι.
 5. Ευχαριστώ συνάδελφε @thanz. Eκεί καταλήγω και εγώ. Άποψή μου πρέπει το παράρτημα της 13 να αποσαφηνίσει αυτό στα ΚΥΕ με βάση την ύπαρξη υγραερίου (κατηγορίες Α,Β,Γ). Γιατί εκεί (αναφέρεται μόνο ο πληθυσμός για τις κατάταξη σε κατηγορίες) έρχεται σε αντίθεση με ότι λέει η 16228/2017.
 6. Δύο επιλογές υπάρχουν ως προς τη μελέτη. Είτε: Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης μελέτης Για να εκδοθεί η πράξη πιστοποιητικού πυρασφαλείας στο e-adeies πρέπει να "πατήσει" σε προγενέστερη πράξη εγκεκριμένης μελέτης. Αυτή η επιλογή πρακτικά σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μια πράξη στο e-adeies και να ανεβάσεις ότι έχει εγκρίνει η Π.Υ. στο παρελθόν (χωρίς να συντάξεις νέα μελέτη) εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή μελέτη υπάρχει, αυτή εγκρίθηκε, την αναρτάς και δημιουργείς μια πράξη με εγκεκριμένη μελέτη. Έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Ομοίως δημιουργείς μια πράξη έγκρισης μελέτης αλλά πρόκειται για νέα μελέτη που τη συντάσεις τώρα και θα ζητάς να στην εγκρίνει η Π.Υ. Θα περιμένεις να στην ελέγξει η Π.Υ. και μετά να στην εγκρίνει ώστε να ολοκληρωθεί η πράξη. Θεωρώ εάν πας σε αυτή τη λύση θα σου ζητήσει η μελέτη να έχει barcode από ΕΕΔΜΚ, πράγμα παράλογο που πρέπει να αποσαφηνιστεί. Δηλαδή ντε και καλά για να συντάξει ένας συνάδελφος ενεργητική πρέπει να βγει ΕΕΔΜΚ; Δηλαδή μελέτη έφτιαξα, την αναρτώ για να την εγκρίνετε και εφόσον εγκριθεί έχεις πράξη με εγκεκριμένη μελέτη. Εφόσον έχεις μια πράξη έγκρισης μελέτης στο e-adeies (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραπάνω) τότε μετά πας σε μια νέα πράξη "πιστοποιητικού". Αυτή έχει και παράβολο - ανταποδοτικό τέλος και τις Υ/Δ όπως λες. Ως προς τις Υ/Δ copy-paste ότι λέει το παράρτημα Γ της 13/2021. Δε χρειάζεσαι υπόδειγμα. Λέει ακριβώς το κείμενο και για το μηχανικό και για τον ιδιοκτήτη τι να υπογράψουν. Προσοχή. Υπογράφεις ότι εφαρμόστηκε η μελέτη. ΥΓ: Εάν υπάρχουν αποκλίσεις είτε το κατάλυμα θα συμβαδίσει με την προϋπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη (για να μη συντάξει νέα) και θα ακολουθήσεις το (1), είτε θα συντάξεις νέα μελέτη με τις αλλαγές, θα εγκριθεί εφόσον και αυτές βγαίνουν και θα ακολουθήσεις το (2). Δε μιλάμε προφανώς για αποκλίσεις του στυλ είναι 1 μέτρο πιο δίπλα ο πυροσβεστήρας. Σε κάθε περίπτωση εάν έχει πάρει πιστοποιητικό χωρίς να έχει τηρήσει κάτι που έλεγε η αρχική εγκεκριμένη πρώτα θα τα εφαρμόσει και μετά θα υπογράψεις ώστε να πάρει πιστοποιητικό.
 7. Ανεξάρτητα από το κέλυφος που θα τηρεί και θα υπερκαλύπτει τον ΚΕΝΑΚ, "βαριά" συστήματα και αυτοματισμοί Θ-Ψ κατηγορίας Β και πάνω. Πουθενά αντιστάσεις (ούτε στο συλλέκτη), μόνο "μεταφορά" θερμότητας. Θωρακισμένο είναι το κτίριο μέχρι τη Β-Β+. Μετά όταν λειτουργεί οποιοδήποτε σύστημα θα πρέπει να καταναλώνει ελάχιστα (χωρίς Φ/Β) ή εφόσον δε μπορεί να μην καταναλώνει, συμψηφίζει (Φ/Β). πχ ΑΘ με ψηλό SCOP/EER και χρήση και για ΖΝΧ. boiler για ΖΝΧ (80-90% από τον ήλιο) - buffer για υποβοήθηση της θέρμανσης (στο 25-50% απ τον ήλιο), εάν τηρείς κάτι παραπάνω σε όλα τα U σε μένα φαίνεται να το πιάνει. Όσο χαμηλότερη η προσαγωγή στη θέρμανση τόσο καλύτερα (πχ 35οC για ενδοδαπέδιο γιατί η ΑΘ μπορεί να δίνει ns35 πάνω από 200% εκεί). Αερόψυκτη, μεταβλητό μέσο και διαφόρων ειδών τερματικές επίσης φαίνεται να ανεβαίνει πολύ. VRV ή ότι έρχεται να μας "πει" τώρα τελευταία το multisplit. Μόνο σε τριτογενή τις χρησιμοποιούσαμε. Βλέπω να βάζουμε σε μεγάλες κατοικίες.
 8. Απλές ερώτησεις για καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος και συγκεκριμενα εστιατόρια, καφετέριες και λοιπούς χώροι συνάθροισης κοινου: Η διάταξη αδειοδότησης ειναι η ΚΥΑ οικ.16228/2017 - ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017. Κατά το αρ. 9 εαν χωρος συναθροισης κοινου χρησιμοποιει για τις λειτουργικες του αναγκες υγραεριο απαιτει πιστ. πυρασφαλειας (πάει στην κατηγορία Β) Η 13/2021 απο αποψη πυρασφαλειας αναφερει στο αρ. 6 οτι πιστ. πυρασφαλειας εκδιδεται κατοπιν ρητης προβλεψης και ζητείται στη νομοθεσία αδειοδότησης. Ερώτηση 1η: Χώρος συνάθροισης κοινού (όλα τέτοια ειναι τα παραπάνω κυε) απαιτει οπωσδηποτε πιστοποιητικό έστω και με μία φιάλη lpg; Ερώτηση 2η: Μέχρι σήμερα υπήρχε η ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ η οποία ανέφερε οτι σε ΚΥΕ εξεδιδε η υπηρεσία πιστοποιητικο εαν είχε 2 και πάνω φιάλες ή όταν υπήρχαν μόνιμα συστήματα. Εξακολουθεί και ισχύει;
 9. Συνάδελφε κατά κανόνα θεωρώ πρέπει να γίνει πριν. Αλλιώς τι θα προσθέσεις στο πεδίο "προσθετα τ.μ. που καλύπτονται από ρυθμιση". Σήμερα που δεν έχεις ρυθμίσει θα προσθέσεις 0. Θεωρώ τα +-7 για τακτοποίηση ενδιάμεσα είναι κάλυψη αν δε μπορεί να εκδοθει η εεδμκ-ΗΤΚ πχ για 1-2τ.μ, για αλλαγές σε ανοίγματα, σε εξώστες-προβόλους, ώστε να μη χάσεις όλο το πρόγραμμα. Το ενδιάμεσο είναι κάτι που δεν είδες και σε αφήνει ενδιάμεσα για να μην χάσεις τα πάντα. Αν έχει αυθαιρεσία πριν και έχει εντοπισθεί δεν μπορείς να πεις "αν μπω ρυθμίζω". Επιδοτούμενο είναι.
 10. Αφού είναι λέβητας Φ.Α. και Pgen=12.63KW ανήκει στην κατηγορία Ι-ΙΙΙ (είναι ενιαία από 0-20kw) άρα μπορεί να προτείνει της ίδιας κατηγορίας. Έως 20KW. Καμία διαφορά στην τιμή.
 11. Συνάδελφε με ότι αναφέρει η ΤΟΤΕΕ-20701-2 δεν συνεισφέρει η θερμομόνωση από την εξωτερική πλευρά στην αναβάθμιση του δομικού στοιχείου όταν υπάρχει αεριζόμενο διάκενο. Οι παρεμβάσεις μόνωσης στο πρόγραμμα επιδοτούνται ως τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης και ο συντελεστής που προκύπτει μετά θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ. Στους τοίχους επομένως, όπως το καταλαβαίνω, δεν επιδοτείται η εξωτερική μόνωση σε διάκενα εφόσον κρατάει χωνευτά τα ανοίγματα. Στο φέρων οργανισμό προφανώς δεν υπάρχει διάκενο. Παρ' όλα αυτά για λόγους συνέχειας (η τεχνικά ορθή λύση) μπορούσαμε να μονώσουμε στους προβόλους (ερωτοαπαντήσεις 2020).
 12. Όταν οριστικοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής. Αφού δει την πρόταση του ενεργειακού τα 2 επιπλέον select τα δηλώνει ο ωφελούμενος.
 13. Uδομικού χωρίς τις θερμογέφυρες <= Umax κατά ΚΕΝΑΚ για υφιστάμενο κτίσμα. Η προσθήκη +0.2 για τον υπολογισμό θερμογεφυρών θα μπορούσε να γίνει και αναλυτικά ως ψ x l x b. Διόρθωση είναι το +0.2 ως προς τις συνολικές απώλειες από μεταφορά. Ομοίως όπως παραπάνω για το μέγιστο του δομικού και τήρηση του Umax κατά ΚΕΝΑΚ για υφιστάμενο κτίσμα. Στο σενάριο προσθέτεις οπωσδήποτε +0.2 (στα θερμομονωμένα) εφόσον το ίδιο θα κάνει και ο 2ος εν. επιθεωρητής όταν θα επιθεωρεί. Αυτό λέει και η οδηγία. Εννοείται. Στο w.c. πχ δε μπαίνει ποτέ εξώφυλλο. Επιδοτείται το κούφωμα εάν βρίσκεται στον εξ. αέρα.
 14. Ο οδηγός έχει αυτή την πρόταση: (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ) Ως προς τις θερμογέφυρες: προσθέτεις +0.2 στο σενάριο για τον υπολογισμό τους (συμβατικά). Θα το προσθέσει και ο συνάδελφος στο 2ο ΠΕΑ σε κτίριο που θερμομονώθηκε. Ένα κτίσμα που αναβαθμίστηκε έχει άλλο Pgen, Um από αυτό που υπολόγισε ο 1ος εν. επιθεωρητής ως υφιστάμενο. Μας ζητάει να το προβλέψουμε. Το πρόβλημα είναι μην προτείνεις (1ο ΠΕΑ) και τοποθετηθεί πχ 14άρα αντλία και καταλήξεις σε ένα κτίριο που έχει μετά (2ο ΠΕΑ) θερμικές ανάγκες 8.
 15. Οι περιπτώσεις για το Um αναφέρονται στον τύπο. Για αμόνωτα 3.5, για ΚΘΚ, με βάση μελέτη θερμομόνωσης μετά τον ΚΕΝΑΚ κ.λπ. Την ώρα που το σενάριο έχει μετέπειτα παρεμβάσεις (που καλύπτουν αναγκαστικά τον ΚΕΝΑΚ) και ο οδηγός λέει να υπολογιστεί με βάση το σενάριο 1 ο μόνος τρόπος είναι να υπολογιστεί με βάση ΤΟΤΕΕ-20701-2 (σελ 47, Κεφ. 2.6) όπως στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας.
 16. 1. Ένα ναι κατ' ελάχιστο για το με ποιο τρόπο υπολογίστηκε το Pgen (είτε τύπος 4.1 της ΤΟΤΕΕ-20701-1) είτε μελέτη. 2. Ο υπολογισμός αφορά τις θερμικές ανάγκες του διαμερίσματος.
 17. Όπως θα υπολόγιζες σε ΜΕΑ. [UxAxb]/A Είτε u+0.2 για θερμογέφυρες είτε αναλυτικά. Δες περιπτώσεις στην ΤΟΤΕΕ-20701-1.
 18. Σε γενικές γραμμές το ότι καταργείται η χρονική σειρά, μπαίνει μοριοδότηση και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια θετικό. Η πίεση στους κόφτες προς τα κάτω οδηγεί στο να επιλέγει πραγματικά ο μηχανικός παρεμβάσεις και όχι ο ιδιώτης. Να δούμε αυτό βέβαια πως θα γίνει στην αγορά. Αν βλέπουμε τα ίδια: Αύξηση του κόφτη 0.9€/kwh σε 1.0€/kwh (ήταν 1.2€/kwh στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ) Αύξηση του κόφτη 180€/m2 σε 200€/m2 (ήταν 250€/m2 στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ) Ίδιο όριο τα 28.000€ για το έργο (ήταν 48500€/m2 στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ) Οι παρεμβάσεις Α1 και 2 δεν υπολογίζονται με την πραγματική τους τιμή στο κριτήριο Κ1 (κόστος/kwh) αλλά επί 0.40. Αλλιώς δε βγαίνανε τα αλουμίνια. Αύξηση στις τιμές των επιμέρους παρεμβάσεων. Μείωση στο κόστος συμβούλου από 350 που ήταν στο προηγούμενο σε 250. Αύξηση σε συνδυασμό μελετών από 350 σε 400. Η ΕΕΜΚ βέβαια παραμένει σε 250. Σε 4 μήνες πρέπει να ολοκληρώνεται το 30% του έργου (παραστατικά στο πληροφοριακό σύστημα). Βλέπετε κάπου πρόβλεψη για προκαταβολή προμηθευτών έναντι του 15% που ίσχυε στο παλιό; Θεωρώ η πρόβλεψη: Στην 3η κατηγορία της αίτησης Πολυκατοικίας, ως βαθμολογία λαμβάνεται ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των αιτήσεων των συμμετεχόντων Διαμερισμάτων. Ποιο συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχον διαμέρισμα θα λαμβάνει μια βαθμολογία ακολουθώντας τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Παράρτημα XII και στη συνέχεια θα βγαίνει ο Μ.Ο. για την πολυκατοικία. είναι δύσκολο να υπολογιστεί καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση (kwh ή κατηγορίες) αφορά συνολικά την πολυκατοικία ενώ το κόστος παρεμβάσεων θα αφορά το διαμέρισμα. Πως θα υπολογίζεται το Κ1;
 19. Συνάδελφε κάθε παρέμβαση επιδοτείται για να μειώσει την κατανάλωση. Έχει διαφορά το xml πριν και μετά αν δεν συνδεθεί σε w.c.; Όχι. Επομένως όχι δε μπορεί. Κανονικά έπρεπε να έχει ήδη w.c. ως κατοικία αλλά λόγω του θεωρητικού συστήματος στα ΖΝΧ δε φαίνεται στο 1ο ΠΕΑ. Για να φανεί στο 2ο ΠΕΑ η εξοικονόμηση πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση.
 20. Συνάδελφε είναι δεδομένο ότι εφόσον δεν καλύπτεις το 60% από ηλιακά σε μια κατοικία αν θες να τηρήσεις τον ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να βάλεις. Εφόσον το ΕΚΟ επιδοτεί την εγκατάσταση τέτοιου συστήματος σίγουρα μπορείς να το προτείνεις. Όμως δε μπορείς το σύστημα που ζητάς να επιδοτηθείς να εξυπηρετεί άλλο κτίριο ως προς τα ΖΝΧ, ακόμα και αν ο χρήστης σου από συνήθεια εξυπηρετείται στο w.c. εκεί. Αν έρθει ο 2ος εν. επιθεωρητής να βγάλει το 2ο ΠΕΑ τι θα δείξει στο κτίσμα που έχει ενταχθεί; Λέω εξυπηρετεί και όχι εγκατασταθεί γιατί ο συλλέκτης στην πλειονότητα τοποθετείται σε κοινόχρηστα τμήματα πολυκατοικιών (δώμα) όμως εξυπηρετεί το διαμέρισμα (στο w.c). Εσύ επιθεωρείς το κτίσμα (ή το τμήμα) που εντάσσεται. Το ΠΕΑ βγαίνει ανά κτίσμα (ή στο τμήμα). Άποψή μου: εάν θέλει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει ή να φτιάξει w.c. ΥΓ: Θεωρείται κατοικία χωρίς κουζίνα και w.c;
 21. @trellovoskos Ως προς την ΤΟΤΕΕ-20701-1 όσο το θεωρείς κατοικία, υπάρχει κατανάλωση ΖΝΧ. Τα δωμάτια ορίζουν το ποσό αυτό σε 27.38m3/υπνοδωμάτιο. Καταναλώσεις έχει. Σύστημα δεν έχει (εγκατάσταση). Αν εξυπηρετούνται αλλού για αυτές τις καταναλώσεις αυτό είναι άλλο (συνήθεια). Από τη βοήθεια ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ: Για τη θερμική ζώνη: Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος). Εισάγεται η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης για την συγκεκριμένη ζώνη, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2.5. Κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης. Πίνακας 2.5.-Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας) Για το σύστημα ΖΝΧ: Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ZNX, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με τοπική μονάδα παραγωγής Ζ.Ν.Χ (ηλεκτρικό θερμοσίφωνα) με συντελεστή απόδοσης ίσο με την μονάδα (1), τοπικό δίκτυο διανομής χωρίς ανακυκλοφορία με βαθμό απόδοσης 1 και βαθμό απόδοσης συστήματος αποθήκευσης 0.98, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. @Πάνος Ναι για αυτονόμηση (αυτόνομο σύστημα θέρμανσης στο e-adeies).
 22. Μικροαλλαγές προκύπτουν πάντοτε. Δε θα μονώσεις τους λαμπάδες ή το κατωκάσι αν κάνεις και θερμοπρόσοψη ή αν βάλεις νέα μαρμαροποδιά; Το κτίριο αναφοράς αλλάζει πάντοτε ότι και να κάνεις. Αλλού λίγο αλλού πολύ. Παραδείγματα: Θερμοπρόσοψη και offset στο εμβαδό στο 2ο ΠΕΑ (που την αναφέρει και η εγκύκλιος) Μικρές αλλαγές σε ανοίγματα Άλλο σύστημα θέρμανσης Άποψή μου είναι ότι όπου δεν έχεις αντικατάσταση σε υφιστάμενο κούφωμα σίγουρα δεν το ζητάς για πληρωμή αφού το πρόγραμμα επιδοτεί μόνο αντικατάσταση. Μετά το 2ο ΠΕΑ τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης άγνωστο ακόμα. Προσοχή στη διατήρηση του έργου για 3 ή 10 έτη και εξηγώ: Μετά το 2ο ΠΕΑ και την ολοκλήρωση εάν έχεις μονώσει ένα τοίχο και τον έχεις επιδοτηθεί και τοποθετήσεις άνοιγμα προφανώς η μόνωση - που την επιδοτήθηκες - αφαιρέθηκε στο εμβαδόν του ανοίγματος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε μια προσθήκη κατ' επέκταση μετά, στον εξωτερικό τοίχο που γίνεται μεσοτοιχία. EDIT: To θέμα είναι να μη μιλάμε για τελείως διαφορετικό σπίτι μετά τις παρεμβάσεις. πχ Στις ερωτοαπαντήσεις δείτε ότι προσθήκες κατ' επέκταση κ.λπ. απαγορεύονται ενδιάμεσα.
 23. Θεωρώ ότι η προκαταβολή θα δίνεται στον ωφελούμενο για άλλο λόγο. Πιθανώς για να την επιστρέψει ο ίδιος αν δεν ολοκληρώσει το έργο, κάτι που πριν γινόταν με τους προμηθευτές εάν δεν ολοκληρωνόταν το έργο. Η ευθύνη πάει στον ωφελούμενο. Θετικό το 50% από τη στιγμή που στο Εξ-Αυτ. 2020 η προκαταβολή σε έργο με 85% επιδότηση ήταν το 70% των ιδίων κεφαλαίων (πχ 15%) δηλαδή το 10.5% του έργου (που έτσι έργα δεν γίνονται). Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται στον ωφελούμενο στην ολοκλήρωση προφανώς για να το αποδώσει αυτός στους προμηθευτές (που του έκοψαν τιμολόγια με πίστωση, ελπίζω όπως και πριν). Βέβαια ο ωφελούμενος επιδοτείται και σωστή η ευθύνη εκεί. Πάντως δεν μπορεί να συνυπάρξει η άνοδος 3ων κατηγοριών και οι κόφτες 0.9€/kwh, 180€/m2 και 28χιλ €. Θα πρέπει να ενταχθεί: κατοικία 155.55m2 για να πιάνει 28χιλ. € έργο να εξοικονομεί 31111kwh το έτος (ή 200kwh/m2 για τα 155m2) για να πιάνει το ίδιο όριο των 28χιλ € στο έργο Και αυτή η κατοικία θα παίρνει 0 μόρια στο κριτήριο Κ1 για 28000€/31111kwh για τα 0.9€/εξοικονομούμενη kwh. οι επιμέρους παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι μειωμένες ώστε μέσα στα 28χιλ. € να ανεβαίνει 3 κατηγορίες και να εκτελεί όλες τις μονώσεις και τα συστήματα για να ανέβει αυτές τις 3 κατηγορίες. Δεν συζητάμε για ανοίγματα-εξώφυλλα που σε κατοικία 150τ.μ. μπορεί να είναι το μισό έργο με low-e, θερμοδιακοπή, αργό στα διάκενα και συντελεστές ακουστότητας. Δύσκολο και το να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα στην επαρχία (που δεν υπάρχει το μεταβατικό καύσιμο, LPG ή Φ.Α.) και να πάμε σε νέες εγκαταστάσεις με ΑΘ γιατί πάλι μια τέτοια εγκατάσταση θα είναι το μισό έργο. Αυτονόητες οι προσφορές πριν το έργο (και πριν το ΠΕΑ θα έλεγα εγώ) και η εξαιρετικά απίθανη διατήρηση των τιμών στην αγορά στα ίδια επίπεδα κατά τη στιγμή της αίτησης και μετά από 3-4 μήνες που θα βγει η απόφαση υπαγωγής (μετά τον κυκεώνα των δανείων, της ανάρτησης δικαιολογητικών κ.λπ.). ΥΓ: Κανείς δε σχολιάζει ότι δε βλέπουμε πουθενά τις αμοιβές των συναδέλφων (ΠΕΑ, ηλ. ταυτότητα, σύμβουλος, ΕΕΜΚ).
 24. β.α. 0 θα έβαζες αν είχες μονο στομια. Εάν υπάρχει τερματική (πχ fancoil) βάζεις βαθμό στην τερματικη. Σε περίπτωση που έχεις μόνο στόμια στην περιγραφή των τερματικών αυτή που γραφει στη βοήθεια του τεε-κενακ στα συστήματα θέρμανσης.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.