Jump to content

5. Μηχανολογικά

Sub Category  

20 files

 1. Φυσικό Αέριο ΦΕΚ 976Β 28.3.2012

  Υπολογιστικό Φύλλο για τη διαστασιολόγηση δικτύου ΦΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 976Β 28.3.2012

  285 downloads

  1 comment

  Submitted

 2. Πρϋπολογισμός Συνεργείων

  Αφορά τον προϋπολογισμό των συνεργείων όλων των ειδικοτήτων (πλήν Αέριων Καυσίμων) όπως έχει εκδοθεί απο την Κεντρική Δ/νση Μεταφορών (Χολαργού) (της τότε Νομαρχίας Αθηνών) περί το 1999 και είναι ακόμα σε ισχύ.

  566 downloads

  2 comments

  Submitted

 3. Τεχνική Περιγραφή wet-chemical με πυροκροτητή Αυτόματο

  Τεχνική Περιγραφή wet-chemical με πυροκροτητή Αυτόματο

  584 downloads

  5 comments

  Submitted

 4. Υ.Δ. Ιδιοκτήτη για πυροπροστασία ΝΕΑ

  Υ.Δ. Ιδιοκτήτη για πυροπροστασία ΝΕΑ

  694 downloads

  3 comments

  Updated

 5. Ν.6422/1930, Ν.3982/2011

  Οι νόμοι 6422/1934 και 3982/2011 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

  1,528 downloads

  2 comments

  Updated

 6. Τοπογραφικό για συνεργείο αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών

  Απαιτήσεις της δ/νσης μεταφορών για το πως θα πρέπει να ειναι συνταγμένο το τοπογραφικό για την έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (πρώην έκδοση άδειας ίδρυσης συνεργείου)

  1,083 downloads

  10 comments

  Submitted

 7. Διαδικασία έναρξης λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

  Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει.
  Oδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), αναφορικά
  με τη διαδικασία της έναρξης λειτουργίας των εξής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων:

  1. Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
  μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.
  2. Στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.
  3. Υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.
  4. Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων.
  5. Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων.
  6. Στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

  447 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης ΚΥΕ ΦΕΚ Β 3106/9-12-2013

  Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

  918 downloads

  3 comments

  Updated

 9. Εμπειρικός υπολογισμός θερμικών απωλειών

  Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο υπολογίζει εμπειρικά τις θερμικές απώλειες κάθε χώρου ξεχωριστά, προσθέτει τα αποτελέσματα κάθε χώρου σε λίστα αλλά και υπολογίζει τις συνολικές θερμικές απώλειες. Κατάλληλο για εκτίμηση θερμαντικών σωμάτων, αντλίας θερμότητας, λέβητα κλπ.

  2,488 downloads

  17 comments

  Updated

 10. Ν.4199/13 ΦΕΚ 216Α-2013 περί πρατηρίων υγρών καυσίμων και συνεργείων υγραεριοκίνησης

  Αρ. 115 Τροποποίηση του Ν.4070/2012, του Ν.3710/2008, του Ν.2773/1999 και του Π.Δ. 595/1984 περι πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και αρ 116 Ρυθμίσεις συνεργείων αυτοκινήτων ειδικότητα υγραεριοκίνησης.

  445 downloads

  1 comment

  Updated

 11. Μη απαίτηση δικαιολογητικών ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ στις Δ/νσεις Μεταφορών

  Διευκρινήσεις αναφορικά με την απλούστευση της διαδικασίας εφαρμογής του .ν.3844/2010
   
  Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας και των συναφών διαδικασιών αρμοδιοτήτων της Δ/νσης μεταφορών (π.χ. έγκριση σχεδιαγραμμάτων), καταργήθηκε μόνο η απαίτηση για υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ- Ε.Μ.Π, (π.χ. υποβολή των αμοιβών των Μηχανικών και λοιπών κρατήσεων, υποβολή κρατήσεων υπέρ Ε.Μ.Π. κ.τ.λ.).

  325 downloads

  1 comment

  Updated

 12. Υπολογισμός Κυκλώνα απλής μορφής

  Πρόκειται για ένα απλό φύλλο Excel που με χρήση απλών εξισώσεων επιτρέπει την διαστασιολόγηση ενός κυκλώνα κατακράτησης σωματιδίων και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης απόδοσης.
  Τρόπος χρήσης:
  Εισάγουμε τις τιμές μας στα πεδία με πράσινη γραμματοσειρά, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία.
  Υπάρχουν 2 εναλλακτικοί τρόποι:
  1) Ο απλός - εμπειρικός όπου παίζουμε με τις διαστάσεις του κυκλώνα τροποποιώντας το ύψος του στομίου εισαγωγής (αναλογικά τροποποιούνται οι υπόλοιπες διαστάσεις), προσπαθώντας να επιτύχουμε την βέλτιστη ταχύτητα εισαγωγής (15~18 m/sec).
  2) Ο πιο αναλυτικός, όπου αφού εισάγουμε τα στοιχεία (παροχή, πυκνότητα σωματιδίου, κατανομή κοκκομετρίας σωματιδίων κλπ) παίζουμε με την διάμετρο και το είδος του κυκλώνα (επιλέγουμε 1-6) και ελέγχουμε τα αποτελέσματα.
   
  Βιβλιογραφία:
  1. Πηγές Διασπορά και Έλεγχος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Μπεργελές, 2003, ΕΜΠ
  2. Διπλωματική Εργασία "Ανάπτυξη Λογισμικού για το Σχεδιασμό Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης" Τσεβρενη Γιώργου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 2010
  3. Παρουσίαση "Τεχνολογία επεξεργασίας αέριων αποβλήτων - Υπολογισμός κυκλώνων" Δρ. Α. Ξενίδης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών -Εργ. Μεταλλουργίας, ΕΜΠ
   
   
  Παρακαλώ για την δική σας γνώμη και προτάσεις βελτίωσης!

  514 downloads

  5 comments

  Submitted

 13. 'Eμβολο-Διωστήρας

  Υπολογίζει:
   
  - γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση
  - γραμμική ταχύτητα και επιτάχυνση του άκρου του διωστήρα
  - διαδρομή εμβόλου

  307 downloads

  1 comment

  Updated

 14. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Οδηγία

  Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Οδηγία
   
  Ενημέρωση από: ΣΤΥΕ

  976 downloads

  1 comment

  Submitted

 15. CLTD-CLF Tables

  Πίνακες για τον υπολογισμό Ψυκτικου Κέρδους σύμφωνα με την μεθοδολογία της ASHRAE.
   
  Προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου Wall type

  515 downloads

  5 comments

  Updated

 16. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των αντλιών θερμότητας

  Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον».

  595 downloads

  2 comments

  Submitted

 17. Ιστορικά στοιχεία συστημάτων θέρμανσης

  Επισυνάπτω εδώ ελληνικές ιστορικές (1893-1907) βιβλιογραφικές αναφορές συστημάτων θέρμανσης για όποιον ενδιαφέρεται ...

  1,687 downloads

  4 comments

  Submitted

 18. Συγκριτική Μελέτη απόδοσης Συστημάτων Θέρμανσης

  Φύλλο Excel όπου παρουσιάζεται η απόδοση και η εξοικονόμηση εναλλακτικών μορφών συστημάτων θέρμανσης, έναντι του πετρελαίου.
  Αρχικά εισάγεται το ενεργειακό κόστος κάθε πηγής ενέργειας (πετρέλαιο, υγραέριο, pellets, πυρηνόξυλο, ρεύμα, νυκτερινό ρεύμα.
  Για τα καύσιμα, με γνωστή την θερμογόνο ικανότητα, γίνεται αναγωγή σε κόστος ανά kwh ενέργειας (απορροφούμενης).
   
  Στην συνέχεια, εισάγεται ο βαθμός απόδοσης των συστημάτων. Για τις αντλίες θερμότητος (και τα κλιματιστικά) θεωρείται το COP.
   
  Θέτοντας μια τιμή αποδιδόμενης ενέργειας ως βάση σύγκρισης (πχ για την απόδοση 10.000 kWh ετησίως), γίνεται αναγωγή βάσει του βαθμού απόδοσης, σε απαιτούμενες kwh και προσδιορίζεται το αντίστοιχο κόστος.
  Για την περίπτωση των συστημάτων που κάνουν χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται και η ύπαρξη νυκτερινού τιμολογίου, θέτοντας έναν συντελεστή χρήσης νυκτερινού για να γίνει και εκεί η σχετική σύγκριση.
  -κατά την άποψή μου αν δεν υπάρχει ένα δοχείο αδρανείας δεν έχει πολύ νόημα, αφού τις νυχτερινές ώρες οι απαιτήσεις θέρμανσης είναι μικρότερες και η ορθή χρήση λέει χαμήλωμα του θερμοστάτη και καλό σκέπασμα στο κρεβάτι συνάδελφοι-
   
  Τέλος με βάση ένα ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης που μπορούμε να εισάγουμε για κάθε τύπο συστήματος, βλέπουμε βάσει των ανωτέρω υπολογισμών πότε θα γίνει απόσβεση.
   
  Σαφώς οι υπολογισμοί έχουν δυναμικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, για τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,00€ το υγραέριο και η ηλεκτρική ενέργεια δεν παρέχουν καν εξοικονόμηση, ενώ για τιμή 1,30 και άνω που αναμένεται να κοστίζει την νέα σαιζόν φαίνεται να υπάρχει εξοικονόμηση, αν και η απόσβεση θα αργήσει πολύ να έρθει.

  2,220 downloads

  34 comments

  Submitted

 19. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (τιμολόγιο Γ1_8kva)

  Απλό φύλλο εργασίας για την πρόβλεψη του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  1,665 downloads

  14 comments

  Updated

 20. Δικαιολογητικά ΠΕΑ

  Είναι ένα απλό word το οποίο έχει τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητήσουμε από τον πελάτη για να του βγάλουμε ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
   
  Προφανώς και αλλάζετε το header footer με τα στοιχεία σας και το δίνεται στους πελάτες σας.

  2,828 downloads

  13 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.