Μετάβαση στο περιεχόμενο

33 files

 1. Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

  Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
  ΑΠ 136860-1673-Φ15 ΦΕΚ 6210-Β-31.12.18

  142 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 2. Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων»

  Αριθμ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720 ΦΕΚ 1809/Β'/21-05-2018: Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων»

  46 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018

  Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018
  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

  100 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Επικινδυνότητα Μηχανοστασίου Ανελκυστήρα

  Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την επικινδυνότητα του μηχανοστασίου ανελκυστήρα και την δυνατότητα τοποθέτησής του κάτω από εξόδους διαφυγής.

  144 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Άδεια λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Αριθμ. οικ.24541/409/Φ.4.2

  Αριθμ. οικ.24541/409/Φ.4.2
  Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:
  1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
  2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.
  3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

  98 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 6. Τροποποιημένη Πυορσβεστική διάταξη 3-2015

  Τροποποιημένη Πυορσβεστική διάταξη 3-2015

  177 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 7. KENAK 2017

  O KENAK 2017 σε αρχείο word (doc & docx).

  357 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 8. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (2017)

  Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 - Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

  646 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 9. Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 1061/Β/28-03-2017)

  Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 1061/Β/28-03-2017)

  158 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 10. Πυροσβεστική διάταξη 8/2016

  Περιλαμβάνει το ΦΕΚ165Β/2017, όπου δημοσιεύτηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016.
   
  Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

  425 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 11. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών και Αερίων Καυσίμων

  Καθορισμός Aπαιτούμενων Δικαιολογητικών για τη Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών και Αερίων Καυσίμων - ΦΕΚ Β' 338/17-2-2016

  191 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 12. Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων - Υ.Α. οικ.81540/1445/Φ.4.2./ΦΕΚ Β 2984

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.81540/1445/Φ.4.2./ΦΕΚ Β 2984/31.12.2015
   
  Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:
   
  1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
   
  2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου
   
  3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).

  334 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 13. Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων

  ΓΙα τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο ΠΔ 71/88.

  253 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 14. Υπουργική Απόφαση για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

  Υπουργική Απόφαση για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

  146 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 15. Εξυπηρέτηση ανθρώπων με αναπηρία

  Εξυπηρέτηση ανθρώπων με αναπηρία - ΦΕΚ B 2621 31.12.2009.pdf

  174 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 16. Νέα Π.Δ. αντί της 3/81 (pdf+word)

  Συνάδελφοι,
   
  Η παλιά και αγαπημένη 3/81 για χώρους με πληθυσμό, σιγά σιγά μα αφήνει χρόνους.
  Από την έκδοση του παραπάνω στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ισχύει η καινούρια ... η ξανθιά!!!

  1.564 downloads

  13 comments

  Υποβλήθηκε

 17. Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (ΦΕΚ Β' 3149)

  Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

  777 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 18. ΦΕΚ2434Β - 12.09.2014

  Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

  239 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 19. Μείωση απόστασης ασφαλείας υγραερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων

  Τροποποίηση της Απόφασης με Αριθμ. οικ. 46885/3403 (ΦΕΚ Β΄ 2927 1.11.2012) «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
   
  Τροποποίηση της Απόφασης με Αρ. 59555/2459/18.10.2000 (Β΄ 1261) «Καθορισμός της διαδικασίας
  και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων».

  81 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 20. Νέος Ειδικός Κανονισμός Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

  Ο κανονισμός αυτός αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις,για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, που επιβάλλονται σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, και βιοτεχνικές δραστηριότητες πλην οικιακής, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 10 του Ν. 1068/80 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

  261 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 21. Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ΦΕΚ Β 2044-2013

  Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

  166 downloads

  4 comments

  Ενημερώθηκε

 22. Κατάργηση διαχωριστικού τοίχου στα συνεργεία αέριων καυσίμων (αρθ.116)

  Ν.4199 ΦΕΚ 216/Α'/11-10-2013
   
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις
   
  Κατάργηση διαχωριστικού τοίχου στα συνεργεία αέριων καυσίμων (αρθ.116) και τροποποίηση των Ν. 4070/12, 3710/08, 2773/1999 & του Π.Δ. 595/1984 (αρθ.115, πρατήρια υγρών καυσίμων)

  133 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 23. Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

  Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ

  310 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 24. Πυροπροστασία - Ν.4156/2013 - Διαδικασία υποβολής μελετών

  Πυροπροστασία - Ν.4156/2013 - Διαδικασία υποβολής μελετών

  1.204 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 25. Κανονισμός Αποχέτευσης

  Ο κανονισμός αποχέτευσης (ΦΕΚ 846Β/2009)

  697 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.