Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
gbazdan

Σχέδιο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Recommended Posts

Το παρακάτω σχέδιο Π.Δ. εστάλει από την σχολή ΜΗΧ.Ο.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης στο ΣΑΠΕ.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. ..............

 

2. Την γνώμη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων», με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έχει εκπαιδευτεί σε θέματα που αφορούν σε: (α) έρευνα, εντοπισμό, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών και υδάτων, (β) συλλογή και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων και εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, (γ) σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων, λιγνιτορυχείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, (δ) διαχείριση υδάτινων πόρων, (ε) σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση υπαίθριων, υπόγειων και ειδικών γεωτεχνικών έργων, (στ) τεχνολογία κεραμικών και υάλου, (ζ) την ασφάλεια της εργασίας, (η) διαχείριση της ποιότητας και (θ) όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες επιστημόνων κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές του γνώσεις, σε μελέτη, σχεδιασμό, επίβλεψη και πραγματογνωμοσύνες στα παρακάτω αντικείμενα:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Διερεύνηση του εδάφους και υπεδάφους με γεωτρητικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές και άλλες μεθόδους, με στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κλπ.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Εκμετάλλευση και αξιοποίηση ενεργειακών ταμιευτήρων και ειδικότερα υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.).

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Εκμετάλλευση υπόγειου υδατικού δυναμικού και έργα προστασίας, διαχείρισης και εμπλουτισμού των υδροφορέων.

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Εμπλουτισμός ή/και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών με φυσικές ή και χημικές μεθόδους.

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems, GIS) σε γεωτεχνικές, μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Διαχείριση χωρικών δεδομένων προσδίδοντας τους προστιθέμενη αξία και νέες δυνατότητες αξιοποίησης.

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση τηλεπισκοπικών δεδομένων.

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Ανάλυση δεδομένων με γεωστατιστικές μεθόδους και εφαρμογή τους σε μεταλλευτικές και περιβαντολλογικές

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Παραγωγή δομικών και διακοσμητικών υλικών με χρήση βιομηχανικών ορυκτών ή μεταλλευμάτων, πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου.

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Παραγωγή τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων (γύψος, κλπ.).

<!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Έλεγχος ποιότητας και πιστοποίησης ορυκτών, βιομηχανικών ορυκτών και προϊόντων που προέρχονται από αυτά.

<!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Έλεγχος ποιότητας και πιστοποίηση ιδιοτήτων γεωυλικών.

<!--[if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Διάνοιξη σηράγγων, μικροσηράγγων και φρεάτων καθώς και ανόρυξη γεωτρήσεων..

<!--[if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->Ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.

<!--[if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->Εξορυκτικά και τεχνικά έργα όπου απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών (εκβραχισμοί, καθαιρέσεις κτιρίων και άλλων κατασκευών κλπ.), καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, εμπορίας, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.

<!--[if !supportLists]-->17. <!--[endif]-->Τεχνικά και γεωτεχνικά έργα όπου απαιτούνται εκσκαφές και μετακινήσεις γαιών, σταθεροποιήσεις πρανών, ενίσχυση εδαφών και πετρωμάτων κλπ.

<!--[if !supportLists]-->18. <!--[endif]-->Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

<!--[if !supportLists]-->19. <!--[endif]-->Παραγωγή και διαχείριση πρωτογενούς ενέργειας.

<!--[if !supportLists]-->20. <!--[endif]-->Παρακολούθηση, συλλογή, επεξεργασία και διάθεση στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων.

<!--[if !supportLists]-->21. <!--[endif]-->Ανακύκλωση και ανάκτηση χρήσιμων υλικών με μεθόδους εμπλουτισμού, μεταλλουργικές τεχνικές ή άλλες τεχνολογίες.

<!--[if !supportLists]-->22. <!--[endif]-->Απορρύπανση εδαφών.

<!--[if !supportLists]-->23. <!--[endif]-->Προστασία περιβάλλοντος από εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και συναφών δραστηριοτήτων.

<!--[if !supportLists]-->24. <!--[endif]-->Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

<!--[if !supportLists]-->25. <!--[endif]-->Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών κλπ., στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 24 του παρόντος άρθρου.

<!--[if !supportLists]-->26. <!--[endif]-->Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 24 του παρόντος άρθρου.

<!--[if !supportLists]-->27. <!--[endif]-->Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 24 του παρόντος άρθρου.

Επιπλέον, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε:

Α) Ερευνητικά κέντρα και εργαστηριακές μονάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 27 του παρόντος άρθρου.

Β) Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 26 του παρόντος άρθρου.

Γ) Δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια εκπαίδευση στη βάση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Δ) Επιχειρήσεις αντιπροσώπευσης και εμπορίας μηχανημάτων έργων.

 

από:

http://apofoitoi-mhxop.blogspot.com/p/blog-page.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα ή "φέεεεεταααα" :?: ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

περιμένουμε να περάσει από ΣΑΠΕ.. αργούν πού τέτοια θέματα....

Share this post


Link to post
Share on other sites
κανενα νεο εδω υπάρχει?

 

Το σχέδιο είναι στο συρτάρι της υπουργού.. δεν κινείται τίποτα (όπως και με τα υπόλοιπα ΠΔ που προβλέπουν διεύρυνση του ΤΕΕ).......

Share this post


Link to post
Share on other sites

λοιπόν τα τελευταία χρόνια βλέπω να λειτουργεί ως "συνταγή" επαγγελματικών δικαιωμάτων να

παίρνουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της σχολής και να φτιάχνουμε ενα προεδρικό δ/γμα - κατάλογο ότι ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί με αυτά κι αυτά κι αυτά τα αντικείμενα (αντιγραφή απ τον κατάλογο των μαθημάτων της σχολής).

Λάθος κύριοι, τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν κατοχυρώνονται με εκθέσεις ιδεών, αλλά με αναλυτικό προσδιορισμό των ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ στις οποίες ο απόφοιτος δικαιούται να συμμετέχει με την υπογραφή του..

 

ΥΓ Ποιάς υπουργού ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ουστιαστικά ζητούν Ε.Δ. μηχανολόγων μηχανικών;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ουστιαστικά ζητούν Ε.Δ. μηχανολόγων μηχανικών;

 

όχι φυσικά!!!

 

δεν έχουμε καμιά σχέση ως ειδικότητα με τους μηχανολόγους..

 

Στόχος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

 

Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα του Τµήµατος εντάσσονται και τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων νερών από την ύπαρξη χώρων απόθεσης των απορριµµάτων. Επίσης έµφαση δίνεται στους τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σηµερινές αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας. Οι τοµείς αυτοί είναι τα βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται µε την παραγωγή και εκµετάλλευση ενέργειας.

 

Η κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων διασφαλίζεται βάσει Προεδρικού Διατάγµατος (71/95, ΦΕΚ 49/7-3-95, Τεύχος Α').

 

Συχνά προβλήματα που συναντούν οι Μηχ. Ορυκτών Πόρων είναι:

1. Δεν εγγράφονται στα ΜΕΚ (όπως και όλες οι νέες ειδικότητες Μηχανικών βλ. http://www.ypexd15.gr/

2.Δεν εγγράφονται με "ευκολία" στην κατηγορία μελετών 19 (Γεωτεχνικά έργα) και σε αυτό έχουν επικεντρωθεί οι προσπάθειες του Τμήματος τα τελευταία χρόνια..

 

Το νέο ΠΔ δεν δίνει από μόνο του λύση στα προβλήματα των συναδέρφων αλλά είναι ένα βήμα..

 

Όμως, πολύ μεγαλύτερο βήμα είναι κατά την γνώμη μου είναι το "άνοιγμα του παιχνιδιού" του ορυκτού πλούτου της χώρας..

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13901&subid=2&pubid=111563171

http://news247.gr/oikonomia/oikonomika/swthria_gia_thn_ellada_mesw_fysikou_aerioy.1180325.html

 

Θέλουμε νέες θέσεις εργασίας δλδ σε ένα κλάδο που μπορεί να προσφέρει πολλά στον τόπο..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.