Μετάβαση στο περιεχόμενο

7 files

 1. ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

  Αφορά στο νέο τεύχος ΟΜΟΕ-Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

  206 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. ΟΜΟΕ-5 ΠΛΚ

  Αφορά στο 5ο τεύχος του ΟΜΟΕ-Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας

  145 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. ΟΜΟΕ-2-Δ

  ΟΜΟΕ-2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

  389 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 4. ΟΜΟΕ-1 ΛΚΟΔ

  ΟΜΟΕ-1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου

  347 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ελλάδας στο Google Earth

  Γεωγραφική Βάση Δεδομένων του Εθνικού (Πρωτεύον-Δευτερεύον-Τριτεύον)
  και Επαρχιακού (Πρωτεύον-Δευτερεύον) Οδικού Δικτύου της Ελλάδας (αρχείο GOOGLE EARTH / *kml).
  πηγή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
   
  Απο το γεωportal του ΟΚΧΕ οπου υπάρχουν και άλλα πολλά χρήσιμα......
  http://213.16.130.14...ea-3aa45a2b5f4e

  1.458 downloads

  13 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Υπερυψωμένες λωρίδες σε οδοστρώματα για μείωση ταχύτητας (SPEED STOPPERS)

  Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132
   
  Εφαρμογή της Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για τη δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα για μείωση ταχύτητας (SPEED STOPPERS), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.

  256 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 7. Τύποι κυκλοφοριακών συνδέσεων συμφωνα με το Π.Δ. 118/2006

  Τύποι κυκλοφοριακών συνδέσεων για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις συμφωνα
  με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α' / 16 Ιούν 2006) σε μορφή dwg και pdf.

  1.399 downloads

  17 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.