Μετάβαση στο περιεχόμενο

8 files

 1. ΦΕΚ Β 204/2019 Ιntegrated Μaster (Συμπληρωματικό)

  Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή των Τμημάτων: α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών β) Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114) περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 
  Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

  32 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Π.Δ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα 99/25.10.2018 (Α´ 187) με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για τις ειδικότητες των:
  πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, χημικών μηχανικών, μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών, ναυπηγών μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, μηχανικών περιβάλλοντος, μηχανικών ορυκτών πόρων, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

  160 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 3. 0 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

  Ο παλιός καλός ΚΕΗΕ, που μπορεί να καταργήθηκε αλλά σίγουρα μας χρειάζεται ακόμα

  293 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού

  Κ.Υ.Α. οικ. 4102/819:
   
  ΦΕΚ Β΄ 2776 / 15-10-2012
   
  Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

  388 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Προστασία κατασκευών από κεραυνούς Μέρος 1 Γενικές αρχές

  Σχέδιο 1197 Προστασία κατασκευών από κεραυνούς Μέρος 1 Γενικές αρχές.

  553 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 7. ΦΕΚ 844 16/05/2011 - ΥΔΕ

  Το ΦΕΚ για τις νέες Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) (αρχείο pdf).

  496 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 8. ΦΕΚ 344/20-07-2009 Φωτοβολταϊκά

  Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων.

  346 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.