Μετάβαση στο περιεχόμενο

8 files

 1. Αίτηση για ΦΒ ΧΤ και ΜΤ επί γηπέδου μέχρι 100kW και άνω των 100 ως 500kW

  Περιλαμβάνει τα αρχεία:
   
  - Αίτηση για ΦΒ ΧΤ επί γηπέδου μέχρι 100 kW
   
  - Αίτηση για ΦΒ MT επί γηπέδου άνω των 100 και έως 500kW

  163 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Νέα Αίτηση αγροτών ΧΤ επί γηπέδου μέχρι 100 kW

  Νέα Αίτηση αγροτών ΧΤ επί γηπέδου μέχρι 100 kW

  72 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Νέα αίτηση σύνδεσης Ειδικού Προγράμματος V.21.10.10

  Νέα αίτηση σύνδεσης Ειδικού Προγράμματος V.21.10.10

  109 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Αιτήσεις ΔΕΗ για Φ/Β για αιτήματα εκκρεμή στη ΡΑΕ

  Περιέχει τα παρακάτω αρχεία:
   
  - Έντυπο αίτησης σύνδεσης Φ/Β επί γηπέδου ισχύος μέχρι και 100 kW για εκκρεμή στη ΡΑΕ αιτήματα που περιέρχονται στη ΔΕΗ βάσει του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν.3851/2010
   
  - Έντυπο αίτησης σύνδεσης Φ/Β επί γηπέδου ισχύος άνω των 100 kW και έως 1 ΜW για εκκρεμή στη ΡΑΕ αιτήματα που περιέρχονται στη ΔΕΗ βάσει του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν.3851/2010
   
  - Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί γηπέδου ισχύος άνω των 100 kW και έως 150 kW για κατόχους εξαίρεσης από άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ

  168 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Αίτηση για ΦΒ ΧΤ και ΜΤ σε κτίριο μέχρι 100kW και πάνω από 100kW V.22.10.10

  Περιλαμβάνει τα αρχεία:
   
  - Αίτηση για ΦΒ ΧΤ σε κτίριο μέχρι 100kW. V.22.10.10
  - Αίτηση για ΦΒ MT σε κτίριο άνω των 100 kW

  137 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 6. ΥΔΕ Πρωτοκολλο ΚΕΗΕ

  ΥΔΕ Πρωτοκολλο ΚΕΗΕ

  911 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Εκθεση παράδοσης

  Εκθεση παράδοσης

  742 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 8. Νέα ΥΔΕ βασικό έντυπο

  Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που περιλαμβάνει:
   
  - ΥΔΕ Βασικό έντυπο σε μορφή .doc και .pdf
  - ΥΔΕ Έκθεση παράδοσης
  - ΥΔΕ Πρωτόκολλο HD 384
  - ΥΔΕ Πρωτόκολλο ΚΕΥΕ
   
   
  Περιέχει και το ΦΕΚ/844/Β'/16-05-2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8 ) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65».

  1.754 downloads

  7 comments

  Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.