Μετάβαση στο περιεχόμενο

9.4 Μελέτες-Βοηθήματα

11 files

 1. Οδηγίες για υποβρύχιους αγωγούς

  Οδηγίες για υποβρύχιους αγωγούς
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  65 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Αποστραγγιστικά έργα κτιριακών κατασκευών, υπογείων κατασκευών και έργων

  Τεχνικός Σχεδιασμός για αποστραγγιστικά έργα κτιριακών κατασκευών, υπογείων κατασκευών και έργων
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  201 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Ανιούσα υγρασία

  Πρόκειται για παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του φαινομένου ανιούσας υγρασίας

  577 downloads

  9 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Αποστραγγιστική μεμβράνη - Αυγουλιέρα - manual

  Τεχνικός Οδηγός-Αποστραγγιστικά έργα κτιριακών κατασκευών, υπόγειων κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού - Αυγουλιέρες - Technical manual

  518 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Διάφορες λεπτομέρειες - Φρεάτια Άρδευσης

  Διάφορες λεπτομέρειες από συλλέκτες άρδευσης , φρεάτια άρδευσης καθώς και ενδεικτική λεπτομέρεια άρδευσης παρτεριού.
   
  Σε κλίμακες από 1:10 ως 1:50
   
  Συμβατό με Autocad 2004+ ή Intellicad

  540 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 6. Σύνδεση οικίας με δίκτυο ακαθάρτων

  Πρόκειται για την τυπική σύνδεση Οικίας με δίκτυο ακαθάρτων σε dwg. Περιέχει το κατάλληλο αρχείο ctb προς εκτύπωση.

  800 downloads

  4 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Τυπικά & Ειδικά Φρεάτια - Τυπικά Σκάμματα

  Το αρχείο περιέχει τα εξής:
   
  Τυπικά σκάμματα αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων
  Συγκεκριμένα:
  Ορθογωνικών αγωγών
  Σωληνωτών αγωγών PVC Σειράς 41 αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
  Σωληνωτών αγωγών με καμπάνα και επίπεδη βάση έδρασης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
  Σωληνωτών αγωγών ύδρευσης
  Σωληνωτών αγωγών PVC Σειράς 41 αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
  Κοινά σκάμματα σωληνωτών αγωγών PVC Σειράς 41 ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων
   
  Τυπικά φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων
   
  Τυπικά φρεάτια επίσκεψης ομβρίων
  Συγκεκριμένα:
  Φρεάτιο αρχής
  Ενδιάμεσο φρεάτιο
  Φρεάτιο συμβολής
  Φρεάτιο στροφής
  Φρεάτιο αλλαγής διαμέτρου
   
  Ειδικά φρεάτια επίσκεψης ομβρίων και ακαθάρτων
  Συγκεκριμένα:
  Φρεάτια ομβρίων σε δρόμο πλάτους ≤ 2.00 m
  Φρεάτια ακαθάρτων σε διασταύρωση δρόμων πλάτους ≤ 2.00 m
   
  Το κατάλληλο αρχείο ctb για την εκτύπωση

  1.085 downloads

  9 comments

  Υποβλήθηκε

 8. Σηπτικός Βόθρος

  Κάτοψη και Τομή Σηπτικού Βόθρου
   
  Το ανέβασα και σε .dwg για να είναι εύκολα επεξεργάσιμο απ τους συναδέλφους

  2.296 downloads

  16 comments

  Ενημερώθηκε

 9. Οδηγίες για υποβρύχιους αγωγούς

  Οδηγίες για υποβρύχιους αγωγούς

  347 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 10. Τα αποχετευτικά συστήματα με υποπίεση (Vacuum Sewers)

  Τα αποχετευτικά συστήματα με υποπίεση είναι κατάλληλα για αραιοκατοικημένους οικισμούς σε περιοχές χωρίς ανάγλυφο με βραχώδες υπέδαφος ή με υψηλό υπόγειο ορίζοντα. Για παράδειγμα, οικισμοί που αναπτύσσονται με μέτωπο την ακτογραμμή της θάλασσας ή μιας λίμνης θεωρούνται ιδεώδες πεδίο εφαρμογής αυτών των συστημάτων, των οποίων η χρήση επεκτείνεται και σε μη οικιστικές εγκαταστάσεις, όπως σε μαρίνες. Τα βασικά πλεονεκτήματά τους είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων συστημάτων. Επιπλέον, έχουν τα πλεονεκτήματα:
   
  (α) της εξασφάλισης αερισμού των υγρών αποβλήτων και της εξάλειψης του προβλήματος των οσμών,
   
  (β) της εισαγωγής του συνόλου των στερεών υλικών στο σύστημα χωρίς τον κίνδυνο των καθιζήσεων και της εξάλειψης του προβλήματος της διαχείρισης της σηπτικής ιλύος ανά δεξαμενή και
   
  (γ) της απλής μηχανικής λειτουργίας των ιδιωτικών συνδέσεων χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία, άντληση ή άλεση. Είναι, ωστόσο, ευαίσθητα συστήματα εξ αιτίας της πολύπλοκης υδραυλικής λειτουργίας τους και των σημαντικών διαταραχών που μπορούν να επιφέρουν σε αυτή τυχόν βλάβες του δικτύου.

  302 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 11. Διαστασιολόγηση αντλιοστασίων

  Οδηγίες για διαστασιολόγηση αντλιοστασίων

  1.427 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.