Jump to content

Προϋπολογισμός για έργα επισκευών οδών 1.0.0


1 Screenshot

About This File

Πρόκειται για συνοπτικό και on-line προϋπολογισμό εργασιών επισκευής φθαρμένων - κατεστραμμένων οδοστρωμάτων .

Έχει γίνει και δημιουργία νέων άρθρων για αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων καθώς και για επισκευή φθορών οδοστρώματος για "μέση φθορά" διαστάσεων 2 χ 1 μ και 15 εκατοστά βάθος .

 

Το άρθρο για τον αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων μπορεί να είναι όπως περιγράφεται παρακάτω :

 

Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων-ακαθάρτων κ.λ.π.) για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση της οδού ή πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου.

 

Τιμή ενός τεμαχίου : 180 Euro (χωρίς η τιμή να προκύπτει με ανάλυση)

 

 

Μια σκέψη για το άρθρο επισκευών οδών , μπορεί να έχει την μορφή :

 

Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) , επισκευής παλαιού ασφαλτικού

οδοστρώματος δι' ασφαλτομίγματος εξ' ασφαλτικού διαλύματος γαλακτώματος και

αδρανών υλικών παραγόμενων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου

παρασκευαζόμενου δι' αναμικτήρος σκυροδέματος , εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα

στις σχετικές ΕΤΕΠ καθώς και τους όρους δημοπράτησης μετά της δαπάνης προμήθειας

επί τόπου του έργου απάντων των απαιτουμένων υλικών (αδρανή υλικά , ασφαλτικό

γαλάκτωμα , καθαρό πετρέλαιο κλπ) , τη διάνοιξη λάκκων , την κατακορύφωση παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, τον καθαρισμό των λάκκων και την αποκομιδή των άχρηστων και περιττών υλικών , μαζί με τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση , συμπεριλαβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου , την συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων με εξυγείανση της βάσης συπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών , την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων ή ασφαλτικού γαλακτώματος , την προεπάλειψη του πυθμένα, και των παρειών δι' ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού

γαλακτώματος , την διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος συμπυκνωμένου 5

εκατοστών και τη διάστρωση στεγνών ψηφίδων επί της τελικής επιφανείας , μετά της

μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής , όλων των

απαραίτητων υλικών έως τη θέση επούλωσης των λάκκων .

Στην τιμή συμπεριλαβάνεται και η εργασία για την πλήρη αποκατάσταση της

λακκούβας δι' ασφαλτομίγματος , και στην περίπτωση που απαιτείται καθαίρεση

σκυροδέματος για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του λάκκου.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπιεσμένου ασφαλτομίγματος (μ3)

 

Υλικά - Προετοιμασία υπόβασης και βάσης :

 

Υποβ οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,40 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ01.1+ 4,80) }= X1

Βάση οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,20 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ02.1 + 4,80)}= X2

Ασφαλτ.προεπαλ. Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ03}= X3

Ασφαλτ.συγκολ.επαλ Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ04}= X4

Ασφαλτ.ισοπ.στρώση 5 cm Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ07+ 0,24) }= X5

Ασφαλτ.στρώση.κυκλοφ Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ08.Α + 0,24) }= X6

 

Ασφαλτοκόπτης Υ{ 4,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ01}= X7

Κόστος finisher προσαυξημένο με κόστη καθαρισμού λάκου, προσκόμισης

μικροϋλικών και εξυγείανσης του πυθμένα του

 

 

ΗΔ Υ{ 1,09 * Τ.Δ\427 }= X8

Εργασία

Εργ (001) h Υ{ 0,234* Τ.001 }= X9

Βοηθ (002) h Υ{ 0,40* Τ.002 }= Χ10

--------------------------

Αθροισμα Σ{ X1,X10}

 

 

Πιστεύω να βοηθήσει τους συναδέλφους που προετοιμάζουν - συντάσσουν αντίστοιχες μελέτες .

 

Τα άρθρα έχουν προετοιμαστεί με το πρόγραμμα eCM Προκοστολόγηση .


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.