Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

gvarth

Core Members
 • Posts

  1,890
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  21

Files posted by gvarth

 1. ΣΑΥ ΦΑΥ για έργα οδοποιΐας

  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για έργα δημοτικά έργα οδοποιϊας.
  Ενδεικτικό. Τροποποιείστε το ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων σας.

  3,072 downloads

  14 comments

  Updated

 2. Επιλογή ύψους γραμμάτων ανάλογα με την κλίμακα (AutoCad)

  Ένα απλό φύλλο εργασίας για τη σωστή επιλογή του ύψους γραμμάτων (σε χιλιοστά) ανάλογα με την κλίμακα που χρησιμοποιείται (σε model space) .

  1,515 downloads

  11 comments

  Updated

 3. Ηλεκτρολογικά Σύμβολα

  Πινακάκι με ηλεκτρολογικά σύμβολα σε μορφή *.dwg

  2,237 downloads

  17 comments

  Updated

 4. Πρότυπα για στατικό σχέδιο - 1:50 - Χαρτί Α0

  Πρότυπα για στατικό σχέδιο σε χαρτί Α0 με πινακίδα σχεδίου (για κλίμακα 1:50) , έτοιμα block στατικών λεπτομερειών και παραδοχών τα οποία εύκολα τροποποιούνται από κάποιον που γνωρίζει τα βασικά στο Autocad - Intellicad - BricsCad κ.λ.π.
  Πιστεύω να διευκολύνει

  1,304 downloads

  5 comments

  Updated

 5. Διάφορες λεπτομέρειες - Φρεάτια Άρδευσης

  Διάφορες λεπτομέρειες από συλλέκτες άρδευσης , φρεάτια άρδευσης καθώς και ενδεικτική λεπτομέρεια άρδευσης παρτεριού.
   
  Σε κλίμακες από 1:10 ως 1:50
   
  Συμβατό με Autocad 2004+ ή Intellicad

  683 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Hatch patterns για σκυρόδεμα - ειδικά πλακόστρωτα - κεραμίδι

  Hatch Patterns για σκυρόδεμα , υφή ξύλου , περίεργα και ασυνήθιστα πλακόστρωτα κτιρίων κ.λ.π.
   
  Συμβατά με Autocad 2007+ ή και με Intellicad/BricsCad/zwCad ...
   
  Δείτε κάποια από αυτά εδώ και διαβάστε λεπτομέρειες για το πως θα τα χρησιμοποιήσετε.
   
  Με βάση τη χρήσιμη συμβουλή του συναδέλφου Directionless , στο ZwCAD, κάντε copy και paste στο /Program Files/ZWcad/Patterns/.
   
  ______________________________________
   
  25 / 1 / 2013 - New :
   
  Τα αρχεία part-1.zip και part-2.zip υποστηρίζονται από το Autocad 2004 ή και πιο πρόσφατα .

  8,053 downloads

  11 comments

  Updated

 7. Εμβαδό σε ράβδους σιδήρου

  Φύλλο εργασίας Excel για μετατροπή τετραγωνικών εκατοστών σε ράβδους σιδηρού οπλισμού.
  Απαιτεί να είναι ενεργοποιημένες οι μακροεντολές
  Ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο.

  685 downloads

  4 comments

  Updated

 8. Import Coordinate's values from Autocad

  Πρακτικό παράδειγμα "ανάγνωσης" συντεταγμένων σημείων 3D κατευθείαν από το Autocad μέσω του Excel.
  Πρέπει να είναι ανοικτό το σχέδιο με τα 3D σημεία καθώς και το Excel ανοικτό έχοντας φορτώσει το "ImportCoordsfromAcad" και έχοντας σβήσει ΟΛΕΣ τις γραμμές κάτω από τους τίτλους.
  Οι μακροεντολές στο Excel πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
  Ο κώδικας είναι ανοικτός σε όσους θέλουν να τον μελετήσουν και αφού τον κατανοήσουν να προσπαθήσουν να φτιάξουν και δικές τους παραλλαγές.
  Ανέβηκε νέα έκδοση , 18/5/2012 , με κάποιες διορθώσεις που ίσως βοηθήσουν όταν "τρέχει" το πρόγραμμα σε νεώτερες εκδόσεις του Excel.

  662 downloads

  7 comments

  Updated

 9. ΟΣΚ - Οδηγός βιοκλιματικού σχεδιασμού

  ΟΣΚ - Οδηγός βιοκλιματικού σχεδιασμού σχολικών κτιρίων και συγκροτημάτων.
   
  Υπήρχε σαν υπόδειγμα στο www.osk.gr

  1,127 downloads

  4 comments

  Updated

 10. Excel Gantt Chart

  Απλό πρότυπο σε Excel 2007 ή νεώτερο με σκοπό την δημιουργία του διαγράμματος Gantt .
  Περισσότερα υποδείγματα καθώς και σχολιασμό - τεκμηρίωση , θα βρείτε εδώ .
  Προστέθηκε νέο πρότυπο (έκδοση 1.0.1) 2/12/2014
  Προστέθηκε υπόδειγμα σε PowerPoint 2007 (18/2/2015)

  7,300 downloads

  13 comments

  Updated

 11. Σύμβολα για το Βορρά

  Διάφορα σύμβολα για την ένδειξη του Βορρά σε μορφή *.dwg
  για Autocad 2007 + , Intellicad , Progecad κ.λ.π.

  2,744 downloads

  18 comments

  Updated

 12. Ράβδοι Οπλισμού

  Απλό φύλλο Excel για καταγραφή ράβδων σιδηρού οπλισμού καθώς και υπολογισμό συνολικού οπλισμού .
  Κάποιος που γνωρίζει από Excel μπορεί να προσθέσει νέες γραμμές και να καταγράψει ακόμη περισσότερα δεδομένα καθώς και να υπολογίσει τα συνολικά εμβαδά σιδηρού οπλισμού .
  Δεν γίνονται έλεγχοι εγκυρότητας ράβδων ή πλήθους ράβδων.
   
  Νέα έκδοση - 2/3/2015 -
  - Προστέθηκαν δυνατότητες μετατροπής τετραγωνικών εκατοστών οπλισμού σε ισοδύναμο πλήθος ράβδων .
  - Προστέθηκαν έλεγχοι στρογγυλοποίησης

  1,334 downloads

  11 comments

  Updated

 13. Υπεύθυνη δήλωση

  Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης σε μορφή *.rar
   
  Αποσυμπιέστε το με το δωρεάν πρόγραμμα 7zip που θα το βρείτε εδώ.
   
  Ανέβασα το ίδιο αρχείο απλά το όνομα αρχείου rar δεν είναι με Ελληνικούς χαρακτήρες. Διαπιστώθηκε πρόβλημα.

  2,213 downloads

  0 comments

  Updated

 14. 0 comments

  Updated

 15. Άοπλη τοιχοποιϊα - Έλεγχος κρίσιμων διατομών

  Έλεγχος κρίσμιων διατομών για άοπλη τοιχοποιϊα.

  1,154 downloads

  2 comments

  Updated

 16. Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια

  Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια
   
  http://www.oasp.gr/node/150

  280 downloads

  1 comment

  Updated

 17. On-Line Βάρη οπλισμών

  Απλό on-line εργαλείο με εύχρηστο πίνακα βάρους οπλισμού ανά διάμετρο .
  Εύκολη πινακοποιημένη διαχείριση . Δυνατότητα αποθήκευσης του πίνακα σε
  μορφή συμβατή με το Microsoft Excel .

  557 downloads

  1 comment

  Updated

 18. On-Line Διατομές κοιλοδοκών

  Πίνακες με γεωμετρικά χαρακτηριστικά από διατομές κοιλοδοκών με βάση
  την διαθεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά. .
   
  Οι πίνακες με τα δεδομένα των διατομών μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή
  συμβατή με το Microsoft Excel .

  635 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Προϋπολογισμός για έργα επισκευών οδών

  Πρόκειται για συνοπτικό και on-line προϋπολογισμό εργασιών επισκευής φθαρμένων - κατεστραμμένων οδοστρωμάτων .
  Έχει γίνει και δημιουργία νέων άρθρων για αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων καθώς και για επισκευή φθορών οδοστρώματος για "μέση φθορά" διαστάσεων 2 χ 1 μ και 15 εκατοστά βάθος .
   
  Το άρθρο για τον αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων μπορεί να είναι όπως περιγράφεται παρακάτω :
   
  Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων-ακαθάρτων κ.λ.π.) για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση της οδού ή πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου.
   
  Τιμή ενός τεμαχίου : 180 Euro (χωρίς η τιμή να προκύπτει με ανάλυση)
   
   
  Μια σκέψη για το άρθρο επισκευών οδών , μπορεί να έχει την μορφή :
   
  Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) , επισκευής παλαιού ασφαλτικού
  οδοστρώματος δι' ασφαλτομίγματος εξ' ασφαλτικού διαλύματος γαλακτώματος και
  αδρανών υλικών παραγόμενων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου
  παρασκευαζόμενου δι' αναμικτήρος σκυροδέματος , εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα
  στις σχετικές ΕΤΕΠ καθώς και τους όρους δημοπράτησης μετά της δαπάνης προμήθειας
  επί τόπου του έργου απάντων των απαιτουμένων υλικών (αδρανή υλικά , ασφαλτικό
  γαλάκτωμα , καθαρό πετρέλαιο κλπ) , τη διάνοιξη λάκκων , την κατακορύφωση παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, τον καθαρισμό των λάκκων και την αποκομιδή των άχρηστων και περιττών υλικών , μαζί με τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση , συμπεριλαβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου , την συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων με εξυγείανση της βάσης συπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών , την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων ή ασφαλτικού γαλακτώματος , την προεπάλειψη του πυθμένα, και των παρειών δι' ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού
  γαλακτώματος , την διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος συμπυκνωμένου 5
  εκατοστών και τη διάστρωση στεγνών ψηφίδων επί της τελικής επιφανείας , μετά της
  μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής , όλων των
  απαραίτητων υλικών έως τη θέση επούλωσης των λάκκων .
  Στην τιμή συμπεριλαβάνεται και η εργασία για την πλήρη αποκατάσταση της
  λακκούβας δι' ασφαλτομίγματος , και στην περίπτωση που απαιτείται καθαίρεση
  σκυροδέματος για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του λάκκου.
   
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπιεσμένου ασφαλτομίγματος (μ3)
   
  Υλικά - Προετοιμασία υπόβασης και βάσης :
   
  Υποβ οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,40 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ01.1+ 4,80) }= X1
  Βάση οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,20 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ02.1 + 4,80)}= X2
  Ασφαλτ.προεπαλ. Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ03}= X3
  Ασφαλτ.συγκολ.επαλ Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ04}= X4
  Ασφαλτ.ισοπ.στρώση 5 cm Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ07+ 0,24) }= X5
  Ασφαλτ.στρώση.κυκλοφ Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ08.Α + 0,24) }= X6
   
  Ασφαλτοκόπτης Υ{ 4,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ01}= X7
  Κόστος finisher προσαυξημένο με κόστη καθαρισμού λάκου, προσκόμισης
  μικροϋλικών και εξυγείανσης του πυθμένα του
   
   
  ΗΔ Υ{ 1,09 * Τ.Δ\427 }= X8
  Εργασία
  Εργ (001) h Υ{ 0,234* Τ.001 }= X9
  Βοηθ (002) h Υ{ 0,40* Τ.002 }= Χ10
  --------------------------
  Αθροισμα Σ{ X1,X10}
   
   
  Πιστεύω να βοηθήσει τους συναδέλφους που προετοιμάζουν - συντάσσουν αντίστοιχες μελέτες .
   
  Τα άρθρα έχουν προετοιμαστεί με το πρόγραμμα eCM Προκοστολόγηση .

  377 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Προδιαγραφές για την τήρηση πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας

  Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Ταγαρά με ημερομηνία 20/01/2015 η απόφαση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαδικασία επικαιροποίησης και τήρησης του κεντρικού τπληροφοριακού συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας.

  203 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Άρθρα για ανακατασκευές - αναπλάσεις

  Απλό υπόδειγμα σε Microsoft Excel 2007 ή νεώτερο, το οποίο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους συναδέλφους που προσπαθούν να στήσουν μια απλή μελέτη με άρθρα δημοσίων έργων .
   
  Το υπόδειγμα αφορά αναπλάσεις - ανακατασκευές πεζοδρομίων και οδών . Για απλότητα , συμπεριλήφθηκαν κάποια χαρακτηριστικά άρθρα . Μπορούν να προστεθούν κι' άλλα όπως επίσης και να τροποποιηθούν (με ευθύνη του καθενός από μας) , οι τύποι που οδηγούν στις τελικές ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
   
  Πιστεύω να βοηθήσει , έστω σαν μια απλή αναφορά , τους συναδέλφους .

  740 downloads

  2 comments

  Submitted

 22. Export Layer Data

  Πρόκειται για μια απλή εφαρμογή η οποία "τρέχει" μέσα στο Autocad και εξάγει σε φύλλο εργασίας του Excel πληροφορίες για τα Layers που έχουν οριστεί στο σχέδιο .
   
  H απλή αυτή εφαρμογή τρέχει με Alt-F8 και στη συνέχεια πατώντας το RUN ενώ βρισκόμαστε στο σχέδιο.
   
  Είναι απαραίτητο :
   
  - Το Autocad να είναι εγκατεστημένο καθώς και η VBA για την αντίστοιχη έκδοση του Autocad που
  χρησιμοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία που πρέπει να "κατέβουν¨"
  υπάρχουν εδώ .
   
  - Να γίνει αποδοχή των μακροεντολών στη VBA του Autocad
   
  - Το Excel να είναι ανοικτό σε κενό φύλλο εργασίας

  167 downloads

  0 comments

  Updated

 23. xlfor_7 - Πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών

  xlfor_7 - Πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών για οικοδομικές άδειες
   
  Έχει ανέβει η νέα έκδοση xlfor_8
  Είναι ευγενική προσφορά του συναδέλφου Χρήστου Λύκουρα από την Πάτρα
   
  Το πρόγραμμα το βρήκα εδώ.

  8,427 downloads

  33 comments

  Updated

 24. Λεπτομέρειες συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών

  Ενδεικτικές λεπτομέρειες σύνδεσης δοκών IPE στον κορφιά καθώς και λεπτομέρεια σύνδεσης στύλου με δοκούς, αντιανέμιου συνδέσμου στέγης, στήριξης τεγίδας και στήριξης στύλου σε μηκίδα.
   
  Συμβατές με Autocad 2007+ καθώς και με Intellicad.

  1,488 downloads

  5 comments

  Submitted

 25. ΣΑΥ-ΦΑΥ για οικοδομικά έργα

  Έντυπα ΣΑΥ - ΦΑΥ σε μορφή Word 2003 για οικοδομικά - κτιριακά έργα.
   
  Ενημερωμένο - Απρίλιος 2013

  10,300 downloads

  64 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.