Jump to content

4.4 Μελέτες-Βοηθήματα

64 files

 1. Προμέτρηση μεταλλικών στοιχείων

  Δεν ξέρω αν υπάρχει παραπλήσιο αρχείο.
  Θα σας βοηθήσει στη προμέτρηση βάρους μεταλλικής κατασκευής.

  384 downloads

  1 comment

  Updated

 2. Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό

  Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό.
  Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο.
  Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.
  Σε ότι αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό προσωπικό και τα παιδιά με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. Η διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε έναν Παιδικό Σταθμό περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά ενεργειών:
  α. Ενέργειες Πριν τον Σεισμό – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  β. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού – Αυτοπροστασία
  γ. Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού – Εφαρμογή του Σχεδιασμού.

  41 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. Timelapse ενός μοντέλου κατασκευής κτιρίων

  Timelapse ενός μοντέλου κατασκευής κτιρίων, By MACERE México
  Και εδώ όλο το βιντεάκι. Απλά υπέροχο. Η λεπτομέρεια είναι απίστευτη.
  Προσωπικά το απόλαυσα.
  Είπα να το ανεβάσω στα downloads για να μην χαθεί στο δημόσιο forum.

  68 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Λεπτομέρεια διάταξης οπλισμού τοιχείου αντιστήριξης

  Λεπτομέρεια διάταξης οπλισμού τοιχείου αντιστήριξης
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  458 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. Διαμόρφωση οπλισμού σε φρεάτιο ανελκυστήρα

  Τυπική διαμόρφωση οπλισμού σε φρεάτιο ανελκυστήρα
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  376 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια

  Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια
   
  http://www.oasp.gr/node/150

  270 downloads

  1 comment

  Updated

 7. Σχέδιο Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ)

  Από τον ΟΑΣΠ και τα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχει σχέδιο Κανονισµού για την θεσµοθέτηση κριτηρίων για την αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας υφισταµένων δοµηµάτων από φέρουσα τοιχοποιία (Φ.Τ.) η οποία διαμορφώνεται από λιθοσώµατα συνδεδεµένα µε κονίαµα για τον αντισεισµικό ανασχεδιασµό τους, καθώς και για τις ενδεχόµενες επεµβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις.
  Σημειώνεται ότι ο Ευρωκώδικας 6 " Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία" δεν ισχύει για τα κτίρια από φέρουσα αργολιθοδομή, δηλαδή τα πέτρινα κτίρια, που είναι συνήθη στην ελληνική επαρχία.

  448 downloads

  2 comments

  Updated

 8. Wood Handbook (Wood as an Engineering Material)

  Συγκεντρωμένες πληροφορίες για το ξύλο σαν δομικό υλικό.
  Παρουσιάζει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου και
  των παράγωγων του προϊόντων κυρίως για οικοδομική χρήση.
   
   
   
  Chapter 1 Wood as a Sustainable Building Material
   
  Chapter 2 Characteristics and Availability of Commercially Important Woods
   
  Chapter 3 Structure and Function of Wood
   
  Chapter 4 Moisture Relations and Physical Properties of Wood
   
  Chapter 5 Mechanical Properties of Wood

  457 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. Επιφανειακά βιομηχανικά προϊόντα ξύλου

  Η διπλωματική εργασία συναδέλφου που έχει καταγράψει τα προϊόντα ξύλου στην ελληνική αγορά,
  τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά
   
  1. Αντικολλητή ξυλεία (Plywood)
  2. Μοριόπλακες (Particleboards)
  3. Ξυλεία προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (OSB)
  4. Μοριόπλακες συγκολλημένες με τσιμέντο (CB-PB)
  5. Ινόπλακες (Fibreboards)
  6. Ξυλεία επικολλημένων ξυλόφυλλων (LVL).

  147 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Xαλυβοσκυρόδεμα - Μια υποσχόμενη Λύση για Αντισεισμικές Κατασκευές

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΧΑΛΥΒΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
   
  Προτείνεται διάταξη του διαµήκους και εγκάρσιου οπλισµού των υποστυλωµάτων από σκυρόδεµα διάσπαρτη σ΄όλη την έκταση της διατοµής τους µε αποτέλεσµα ένα οµοιοµορφισµένο υλικό από σκυρόδεµα και χάλυβα, το χαλυβοσκυρόδεµα.
  Η διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε διάταξη του διαµήκους οπλισµού καθ΄ύψος των δοκών αίρει τις κατασκευαστικές δυσχέρειες και τα τεχνολογικά προβλήµατα στην περιοχή των κόµβων των δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα, επιτρέπει τυποποίηση και εκβιοµηχάνιση του συνόλου του οπλισµού των υποστυλωµάτων, αυξάνει την ασφάλεια και επισκευασιµότητά τους και εξασφαλίζει µεγαλύτερη πυρασφάλεια και διάρκεια των κατασκευών.
  Η ίδια καµπτική αντοχή, η µεγαλύτερη διατµητική αντοχή και η καλύτερη υστερητική συµπεριφορά δοµικών στοιχείων και κόµβων µε την προτεινόµενη λύση απ΄ αυτήν αντίστοιχων στοιχείων µε συµβατική διάταξη του οπλισµού και ίδιο συνολικό οπλισµό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα δοκιµασίας σε εναλλασσόµενη καµπτοδιατµητική επιπόνηση δώδεκα γραµµικών στοιχείων και δύο ηµιπλαισίων.

  164 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Χάρτες και Πίνακες Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας

  Χάρτες και Πίνακες Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας
  Θεωρούμε ότι η παρουσίαση της εξελίξεως του Αντισεισμικού Κανονισμού στη χώρα μας, που αναρτήθηκε ήδη στoν ιστότοπο www.archimedes.gr, θα είναι περισσότερο ολοκληρωμένη αν παρουσιάσουμε ξεχωριστά την εξέλιξη και τις μεταβολές του Χάρτη και των Πινάκων των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, που συνόδευαν, γενικώς, τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό.
  Αυτό, επειδή στα στοιχεία αυτά φαίνεται ακόμα πιο καθαρά η συνεχής αναζήτηση και η, εξ αυτής, συνεχής μεταβολή απόψεων ως προς την κατανομή του σεισμικού κινδύνου, αλλά και ο εκάστοτε εκτιμώμενος κίνδυνος για κάθε συγκεκριμένη περιοχή.
  Αν αντιγράψει κανείς σε διαφανές χαρτί τους χάρτες αυτούς (οι οποίοι παρατίθενται) και βάλει τις διαφάνειες τη μία επάνω στην άλλη (ή απλώς τις συγκρίνει), μπορεί να δει, να δείξει ή και να πείσει, ακόμα και τους μη ειδικούς, για την αβεβαιότητα και τον ρυθμό μεταβολής των γνώσεών μας, για το πρόβλημα του σεισμού.
  Πηγή: http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6574-
  Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

  478 downloads

  2 comments

  Updated

 12. Γεωτεχνική ορολογία με επεξηγήσεις των όρων στην Αγγλική

  Περιλαμβάνεται σύντομη επεξήγηση των γεωτεχνικών όρων στην Αγγλική και απόδοσή τους στα Ελληνικά, Γαλλικά και Γερμανικά (αρκετών)
   
  Πηγή: http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6427-

  169 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Βοήθημα για επίβλεψη των στατικών - Σημειώσεις - Υποδείγματα Ξυλοτύπου

  - Οικοδομική: από τη χάραξη των θεμελίων έως τον φέροντα οργανισμό. Σημειώσεις - βοήθημα από το Ε. Μ. Π.
  - Σημειώσεις προδιαστασιολόγησης φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

  3,041 downloads

  7 comments

  Updated

 14. On-Line Διατομές κοιλοδοκών

  Πίνακες με γεωμετρικά χαρακτηριστικά από διατομές κοιλοδοκών με βάση
  την διαθεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά. .
   
  Οι πίνακες με τα δεδομένα των διατομών μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή
  συμβατή με το Microsoft Excel .

  596 downloads

  0 comments

  Updated

 15. On-Line Βάρη οπλισμών

  Απλό on-line εργαλείο με εύχρηστο πίνακα βάρους οπλισμού ανά διάμετρο .
  Εύκολη πινακοποιημένη διαχείριση . Δυνατότητα αποθήκευσης του πίνακα σε
  μορφή συμβατή με το Microsoft Excel .

  526 downloads

  1 comment

  Updated

 16. Βάση Δεδομένων Αδρανών Υλικών Ελληνικού Χώρου

  Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ), καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας, Γιάννης Χριστοδουλιάς, υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000).

  312 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Βάση δεδομένων αδρανών υλικών του Ελληνικού χώρου

  Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων ανά νομό όλων των πληροφοριών, μετρήσεων και δοκιμών ελέγχου, που έχουν γίνει από το 1970 έως το 1995.
   
  Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Έργων (ΚΕΔΕ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ), καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000).
   
  15-10-14: Νέα ανάρτηση με συμπληρώσεις και νέα διαμόρφωση των πινάκων
   
  Πηγή: http://e-archimedes.gr/component/k2/item/5854-

  226 downloads

  1 comment

  Submitted

 18. Αστοχίες και σχολιασμός τους

  Διάφορες αστοχίες με σχολιασμό.
   
  Τα σχόλια δεν είναι δικά μου.
   
  Δυστυχώς δεν θυμάμαι από που τις βρήκα, αλλά αξίζουν.
   
  Αν κάποιος γνωρίζει κάτι ας αναφέρει το όνομα του συναδέλφου... τα ευχαριστήρια δικαιωματικά του ανήκουν.

  704 downloads

  4 comments

  Updated

 19. Αγγέλου Γκίνη: Στατική των Οικοδομικών και Τεχνικών Εργων - Εκδοση 1902

  Αγγέλου Γκίνη: Στατική των Οικοδομικών και Τεχνικών Εργων - Εκδοση 1902
   
  Το βιβλίο είναι από την ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr που αναφέρει: το συλλεκτικής αξίας βιβλίο του Διευθυντή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών μέχρι το 1928 (τότε δεν υπήρχαν πρυτάνεις), ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός από το κτίριο επί της οδού Στουρνάρη που φέρει το όνομά του.
   
  Πηγή: http://e-archimedes.gr/component/k2/item/5489-

  778 downloads

  2 comments

  Submitted

 20. Λεπτομέρειες συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών

  Ενδεικτικές λεπτομέρειες σύνδεσης δοκών IPE στον κορφιά καθώς και λεπτομέρεια σύνδεσης στύλου με δοκούς, αντιανέμιου συνδέσμου στέγης, στήριξης τεγίδας και στήριξης στύλου σε μηκίδα.
   
  Συμβατές με Autocad 2007+ καθώς και με Intellicad.

  1,404 downloads

  5 comments

  Submitted

 21. Δοκιμές Αδρανών Υλικών και Μέθοδοι Ελέγχου

  Παρουσίαση υπό μορφή πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιούνται για την διαπίστωση των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών, το πεδίο εφαρμογής τους και τα Πρότυπα στα οποία βασίζονται.

  322 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. Η σωστή σκυροδέτηση (comic)

  Η σωστή σκυροδέτηση σε comic.

  1,087 downloads

  4 comments

  Updated

 23. Γενική Δομική Ι

  Πράγματα που θα έπρεπε να ξέρουν όλοι ο μηχανικοί παρόλο που απευθύνεται σε σπουδαστές τεχνικών λυκείων. Εμπεριέχει στοιχεία δομικών υλικών, λιθοδομές, γεωτεχνικά έργα, ιδιότητες εδάφους από την σκοπιά του "τεχνικού" και του μηχανικού που ασχολείται με τα δομικά έργα.

  733 downloads

  11 comments

  Submitted

 24. Γενική Δομική ΙΙ

  Βιβλίο Δομικής από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Ουσιαστικά έχεις όλες τις (τότε) βασικές αρχές για τον σχεδιασμό κτιρίων από σκυρόδεμα, ξύλο και μέταλλο. Σήμερα είναι πολύ καλό για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις δομοστατικού μηχανικού (κυρίως για φοιτητές 4-5 έτους).

  463 downloads

  4 comments

  Submitted

 25. TO 4 - Δάπεδα από σκυρόδεμα

  Από τον ΣΠΜΕ :
  Τεχνική Οδηγία Νο 4 "Δάπεδα από Σκυρόδεμα" (Πλάκες επί εδάφους)
   
  *** ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΕΔΩ :
   

  682 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.