Jump to content

11.1 Λογισμικό

12 files

 1. Υπολογισμός κατηγορίας πτυχίου

  Υπολογίζει τις τάξεις των ΜΕΕΠ ή κοινοπραξίας, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διακήρυξη δημοσίου έργου, βάσει του συνολικού προϋπολογισμού.
  Τα όρια λαμβάνονται από την Εγκ-Δ17α/04/44/ΦΝ430/13/03
   
  Το φύλλο εργασίας είναι κλειδωμένο (όχι όμως με κωδικό) ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή δεδομένων σε κελιά με τύπους.
  Τα δεδομένα εισάγονται σε κίτρινα κελιά και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα από κάτω.

  672 downloads

  4 comments

  Updated

 2. Άρθρα για ανακατασκευές - αναπλάσεις

  Απλό υπόδειγμα σε Microsoft Excel 2007 ή νεώτερο, το οποίο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους συναδέλφους που προσπαθούν να στήσουν μια απλή μελέτη με άρθρα δημοσίων έργων .
   
  Το υπόδειγμα αφορά αναπλάσεις - ανακατασκευές πεζοδρομίων και οδών . Για απλότητα , συμπεριλήφθηκαν κάποια χαρακτηριστικά άρθρα . Μπορούν να προστεθούν κι' άλλα όπως επίσης και να τροποποιηθούν (με ευθύνη του καθενός από μας) , οι τύποι που οδηγούν στις τελικές ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
   
  Πιστεύω να βοηθήσει , έστω σαν μια απλή αναφορά , τους συναδέλφους .

  613 downloads

  2 comments

  Submitted

 3. Πρότυπο Έντυπο Απολογιστικών Εργασιών

  Πρότυπο Έντυπο Απολογιστικών Εργασιών

  1,105 downloads

  5 comments

  Submitted

 4. Υπολογισμός εγγυητικών καλής εκτέλεσης

  Υπολογισμός εγγυητικών καλής εκτέλεσης - πρόσθετης εγγύησης - τριτεγγύησης

  779 downloads

  1 comment

  Updated

 5. Έλεγχος ομαλότητας οικονομικής προσφοράς

  Έλεγχος ομαλότητας οικονομικής προσφοράς.

  1,415 downloads

  15 comments

  Submitted

 6. Εντολή Πληρωμής

  Αρχείο Excel για την σύνταξη Αναλυτικώνς επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Λογαριαμού Πληρωμής και Ανακεφαλαιοτικού Πίνακας Εργασιών.
   
  Προγενέστερη έκδοση έχει αναρτηθεί από τον συνάδελφο ilias.
   
  Δεκτές παρατηρήσεις και επισυμάνσεις από συναδέλφους για την βελτίωση. Η ανάρτηση γίνεται επειδή μου το ζήτησε συνάδελφος.

  1,228 downloads

  2 comments

  Updated

 7. Χρονοδιάγραμμα για κατασκευή δημοσίων έργων

  Έντυπο για σύνταξη χρονοδιάγραμμα για κατασκευή δημοσίων έργων σε xls.

  2,086 downloads

  1 comment

  Updated

 8. Πτυχίου ανεκτέλεστο

  Έντυπο ανεκτέλεστου σε xls.

  553 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Αλληλογραφία δημοσίου έργου

  Αλληλογραφία δημοσίου έργου. Μπορείς να φτίαξεις τις απαραίτητες αιτήσεις, αναγγελία ΙΚΑ, Υπολογισμός Κρατήσεων και όλα τα έντυπα που απαιτούνται για την πληρωμή με αυτόμαση συμπλήρωση.
  Γράφεις όλη την αλληλογραφία στο ομώνυμο φύλλο και εκτυπώνεις από το φύλλο αίτηση. Έτσι σε ένα φύλλο έχεις όλη την αλληλογραφία.
   
  Δεκτά σχόλια και παρατηρήσεις

  1,428 downloads

  6 comments

  Updated

 10. ΑΠΔ οικοδομικού έργου

  Υπολογισμός και αυτόματη συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομικού Έργου. Εισάγεις τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/εργολάβου στο αντίστοιχο φύλλο και των εργατών . Μετά στο φύλλο επιλέγεις εργοδότη και εργάτες δίνεις μόνο ημερομηνία και αριθμό ημερομισθίων σε κάθε εργαζόμενο. Μόλις κάνεις αυτά έχεις έτοιμη την ΑΠΔ για υποβολή. Κάνεις εκτύπωση σε αρχείο pdf με κάποιον εικονικό εκτυπωτή, και έτσι έχεις και ηλεκτρονικό σου αρχείο.

  1,900 downloads

  14 comments

  Updated

 11. "ΕΡΓΑ"

  Πρόκειται για την ελεύθερη έκδοση του εμπορικού προγράμματος "ΕΡΓΑ" της SoftWay Products.
  Είναι πλήρως λειτουργική πλήν της δυνατότητας εκτύπωσης.
  Περιέχει Βιβλιοθήκες άρθρων, τιμές, συντελεστές αναθεώρησης.
  Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εργασία (σύνταξη μελέτης, Λογ/σμών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ κλπ) χωρίς περιορισμό και χωρίς καμία υποχρέωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : το κατέβασμα και η εγκατάσταση γίνεται μεσω της οθονης που θα παρουσιαστεί. Εκεί θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία που ζητούνται.
   
  Δεν γίνεται καμία χρήση αυτών των στοιχείων πέρα απο την καταχώρησή σας στην βάση δεδομένων των χρηστών του προγράμματος, και μας χρειάζονται αφενός για να γνωρίζουμε το πλήθος των ενδιαφερομένων και αφετέρου για να περιορίσουμε την ανεξέλεγκτη (και κυρίως ύποπτη για παραποίηση) αντιγραφή και διάδοση του προγράματος. Για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να είστε επιφυλακτικοί (πάντως τίποτα δεν σας εμποδιζει να βάλετε ψευδή στοιχεία αν έχετε κάποιο λόγο)

  2,022 downloads

  1 comment

  Updated

 12. Κρατήσεις ανάλογα με το εργολαβικό όφελος

  Ένα αρχείο Excel το οποίο υπολογίζει αυτόματα τις κρατήσεις σε δημόσιο ανάλογα με το εργολαβικό όφελος συμπληρώνει την υπέυθυνη δήλωση ΦΠΑ και το έντυπο προκαταβολής φόρου.
   
  Ανεβάζω την νεώτερη έκδοση του αρχείου με ενσωματωμένο το έντυπου του ΤΣΜΕΔΕ κατηγορίες 08, 10. για καλές πληρωμές.

  1,430 downloads

  1 comment

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.