Μετάβαση στο περιεχόμενο

27 files

 1. Νόμος 4495/2017 V5

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.  
  Αλλαγές με τον Ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019)
  Με τις αλλαγές του ν.4585/2018
  Με τις αλλαγές του ν.4546/2018
  Με τις αλλαγές του ν.4513/2018
   και
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018  "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ..."
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018  " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ"
  * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …"
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018  " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..."
   
  Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)

  8.082 downloads

  152 comments

  Ενημερώθηκε

 2. ΝΟΚ 2012 φεκ 79Α-2012_ενημ 4315_2014

  PDF του ΝΟΚ 4067/2012 με κολάζ τα τμήματα που αλλάζουν από τους 4178/2013 και 4258/2014 (γκρι) και 4315/2014 (πράσινο)
  Αν κάτι μου ξέφυγε παρακαλώ να μου πείτε να το βάλω σε νεώτερη έκδοση του αρχείου.

  1.585 downloads

  14 comments

  Ενημερώθηκε

 3. ΦΕΚ ο καθορισμός του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων

  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (2216B’/14-06-2018) ο “καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)”.

  279 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Κατάργηση ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ, Αρ. 40 Ν.4495/2017, Απαιτούμενα σε ΥΔΟΜ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 40 ΤΟΥ Ν.4495/2017 - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΥΔΟΜ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ

  438 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 5. Χαρτης ΦΕΚ 187/Δ/2011

  Ευχαριστούμε τον ΘΟΔΩΡΑΣ

  529 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 6. Δασικός κώδιξ 86/1969 ενημερωμένος

  Ο δασικός κώδικας 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα
   
  ΦΕΚ που τον αλλάζουν και επιπλέον σχόλια, έχω σημειώσει στην πρώτη σελίδα

  179 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 7. N.3889/2010 κύρωση δασικών χαρτών

  τμήμα του ν.3889/2010, που αφορά τους δασικούς χάρτες, την κύρωση και τις βεβαιώσεις που δίνουμε.
  ενημέρωμένος με τους νόμους που αναφέρω στην 1η σελίδα
  έχω κόψει τα άρθρα του πράσινου ταμείου

  137 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 8. Ν.3208 ΦΕΚ Α303_2003 δάση+ιδιοκτησιακό

  προστασία δασικών συστημάτων, εμπράγματα δικαιώματα κλπ.

  143 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 9. Νομοθεσία για την προστασία των δασών

  Ο νόμος για την προστασία δασών με όλες (ελπίζω τις ενημερώσεις). Στην πρώτη σελίδα αναφέρω όλα τα φεκ που έβαλα πάνω του.
  Τελευταίο Ν.4483 φεκ 107α/2017. Αν κάποιος ξέρει κάποιο φεκ να μου ξέφυγε, ας μου στείλει πμ να το ενημερώσω.

  105 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 10. Ν.4412 Κωδικοποιημένος

  Ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις - έργα και μελέτες

  398 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 11. Προδιαγραφές για την τήρηση πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας

  Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Ταγαρά με ημερομηνία 20/01/2015 η απόφαση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαδικασία επικαιροποίησης και τήρησης του κεντρικού τπληροφοριακού συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας.

  186 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 12. Πολεοδομική Νομοθεσία Συχνές Ερωτήσεις από ΤΕΕ

  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, ανέλαβε πρωτοβουλία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των συναδέλφων και στην λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης, λόγω των συνεχών αλλαγών στη νομοθεσία και της ασάφειας πλήθους διατάξεων που χαρακτηρίζει τους νέους νόμους.
   
  πηγή b2green.gr

  1.257 downloads

  6 comments

  Υποβλήθηκε

 13. N.4269/14 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη

  Nόνος 4269/14 ΦΕΚ 142/Α Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη
   
  Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τη διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό, την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσμικών γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης.

  249 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 14. Εγκ-34844/5574/104/86

  Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των παρεκκλίσεων του 270Δ/1985
   
  Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Αρθρον-1 του ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/85
   
  (Κατά παρέκκλιση αρτιότητα εκτός σχεδίου γηπέδων, αναγνώριση δημοτικών, κοινοτικών και μοναδικών οδών, αποστάσεις κτισμάτων, ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις, τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις).

  1.355 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 15. Εγκύκλιος 46 / 2012 συλλόγου συμ/φων περί αυτοτέλειας όμορων γηπέδων

  Εγκύκλιος συμ/φικου συλλόγου περί αυτοτέλειας όμορων γηπέδων

  714 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 16. Εγκύκλιος 1/5468/3.2.2009

  Με την εγκύκλιο 1/5468/3.2.2009, το ΥΠΕΧΩΔΕ διευκρινίζει το θέμα της οικοδομησιμότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη των 100μ από την ακτογραμμή, στις περιπτώσεις που είχε προηγηθεί ο καθορισμός της γραμμής παραλίας, με τις διατάξεις του ν.2344/1940, χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση πριν από την ισχύ του ν.2971/2001.

  722 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 17. Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών - ΥΠΑΑ&ΤΡ/103577/2009

  Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Περιφερειών της Χώρας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3316/ 2005, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών και συναφών υπηρεσιών.

  101 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 18. Ακρίβεια τοπογραφικών αποτυπώσεων

  Χρήσιμες πληροφορίες (για όσους συναδέλφους κολυμπούν στα βαθειά) σχετικές με την ακρίβεια των τοπογραφικών αποτυπώσεων παρέχει εκτός από το ΠΔ 696/74 και η ΥΑ 71154/4228/1995/ Δ-639-19.7.95 Εθν.Κτηματολόγιο-Διαγράμματα, πίνακες, τιμολόγια με Αριθ.71154/4228 "Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,περιεχομένου κτηματολογικών διαγραμμάτων, πινάκωνκαι τιμολογίων για τις εργασίες κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία".

  1.031 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 19. 22578/1-2-2010 έγγραφο ΤΕΕ προς ΠΣΔΑΤΜ σχετικό με δήλωση Ν. 651/77 και ευθύνες μηχανικού

  Δήλωση ν. 651/77 και ευθύνες μηχανικού. Έγγραφο ΤΕΕ.

  1.586 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 20. Δουλείες - Δουλεία Διόδου

  Το κείμενο αυτό συντάχθηκε το Β' εξάμηνο του 2010, με βάση αφενός την ισχύουσα νομοθεσία αφετέρου το υλικό που είχε καταγραφεί στο forum για το θέμα της Δουλείας Διόδου, και αναρτήθηκε στις 21.12.2010. Προφανώς, μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας του forum, κάπου χάθηκε και το διαπίστωσα χθες 4.11.2012, με αφορμή σχετικό ερώτημα συναδέλφου στο αντίστοιχο θέμα.
   
  Όπως είναι λογικό, το κείμενο θεωρείται ισχύον μιας και δεν έχει αλλάξει κάτι στη σχετική νομοθεσία.

  1.507 downloads

  23 comments

  Υποβλήθηκε

 21. ΑΠΟΦ 179/2012: Δ.Κασσανδρείας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : Εγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., της Δ.Ε. Παλλήνης. (572262)

  ΑΠΟΦ 179/2012: Δ.Κασσανδρείας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : Εγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., της Δ.Ε. Παλλήνης. (572262)

  206 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 22. Χρήσεις γης στην περιοχή της Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)

  Πρόκειται για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 στην περιοχή της Λαυρεωτικής (Ν. Αττκής) - ΦΕΚ 125/Δ//27-2-98

  100 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 23. Γνωμοδότηση 67/2011 ΝΣΚ

  Πρόκειται για την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορά την υποχρεωτική συνένωση γειτονικών άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων- οικοπέδων του αυτού ιδιοκτήτη, η οποία ανέτρεψε την υπ'αρ. 430/1991 γνωμοδότησή του μετά την έκδοση της 1296/2006 απόφασης του Αρείου Πάγου.

  768 downloads

  15 comments

  Υποβλήθηκε

 24. Ν.4061/12 - Ακίνητα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  Ν.4061/12(ΦΕΚ 66/Α΄/22-03-12): Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

  592 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 25. Προδιαγραφές ρυθμιστικών σχεδίων - ΦΕΚ B 1502/1.11.2005

  ΦΕΚ B 1502/1.11.2005
   
  Προδιαγραφές ρυθμιστικών σχεδίων

  167 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.